Óravázlatok. Az óra menete. Mi a légzés feladata? oxigént juttat a sejtekben lejátszódó energiatermeléshez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óravázlatok. Az óra menete. Mi a légzés feladata? oxigént juttat a sejtekben lejátszódó energiatermeléshez"

Átírás

1 Óravázlatok Az óra témája: Az ember alapvető szükségletei Tudatosodjon a tanulókban, hogy létfeltételünk a tiszta levegő, az iható víz, és a megfelelő táplálék Ismerjék a légzés szerepét és folyamatát. Ismerjék fel a víz szerepét életünkben. Ismerjék a táplálkozás feladatait a szervezet létfenntartásában. Érzékeljék a természeti-társadalmi-technikai környezet harmóniáját. 1. Az ember alapvető szükségletei 2. A légzés folyamata 3. A víz jelentősége és körforgása, takarékossági lehetőségek 4. A tápanyagok mennyisége, hasznosulása 5. Az alapvető szükségletek kielégítése és a környezetvédelem Szükséges anyagok, eszközök, szerszámok: videofelvétel (időjárás- és légszennyezésjelentés) írásvetítő fólia vagy kép a víz körforgásáról tankönyvi lecke képei, földgömb újságcikkek (környezetkárosító beruházások, gyárak, benzinkutak létesítéséről) Az óra 1. Motiváció Melyek azok az alapvető szükségletek, amelyek nélkül nem tudnánk élni? 2. A légzés folyamata Mi a légzés feladata? oxigént juttat a sejtekben lejátszódó energiatermeléshez Mennyi 1 felnőtt napi levegőigénye? l/óra x l 12 m 3 Mi okozza és miért veszélyes a levegőszennyezés? gyárak, közlekedési eszközök stb. okozzák a levegőbe került porok és mérgező gázok veszélyeztetik egészségünket Gondolkodtató kérdés Tapasztalatok, ismeretek rendszerezése Frontális megbeszélés, az Emberi test c. könyv képei Önálló számolás Feldolgozás csoportmunkában (újságcikkek + Tk. 10. oldal: Tudod-e? részei) Az óra 21

2 3. A víz Miért szükséges életünkben a víz? a biológiai folyamatokhoz szükséges tisztálkodásra, környezetünk tisztántartására használjuk táplálékok, fogyasztási cikkek előállításához Mennyi a Föld vízkészletéből az ember számára hasznosítható édesvíz? csupán a vízkészlet 1%-a Tk. képei Földgömb segítségével 4. A tápanyagok 5. Az élelmiszertermelés Összefoglalás Mit jelent a víz körforgása? felszíni vizek párolgás légkörben (felhők) csapadék Miért kell takarékoskodni a vízzel, és ügyelni a folyók, tavak tisztaságára? vízkészleteink végesek Hogyan hasznosulnak a szervezetbe került tápanyagok? A biológiai folyamatokban, a végzett tevékenység függvényében. Mondjunk példákat! Soroljunk fel lehetőségeket az élelmiszer pazarlás ellen! Mire használjuk a képen látható növényeket? - gabonából lisztféleségeket állítanak elő, de lehet takarmány is - napraforgóból olajat préselnek, de takarmány is lehet Soroljuk fel az ember alapvető életszükségleteit! Néhány gondolattal jellemezzük mindegyiket! Milyen takarékossági intézkedésekkel védhetjük környezetünket? Írásvetítő fóliáról, vagy képről lerajzolni a füzetbe Videofelvétel megtekintése Tk. 11. old. Gondolkodtatás (tanulópárok) Tankönyv 11-ik oldal képeinek elemzése Összegzés kérdések alapján Rövid vázlat készítése Az óra témája: A lakás Ismerjék meg a lakás fő funkcióit Ismerjék meg a lakás kialakulásának rövid történetét. Tájékozódjanak arról, hogy milyen tényezők befolyásolták az embert az építési mód és az építőanyag megválasztása során. Ismerjék fel a lakásalaprajz részeit. 1. A lakás feladata 2. A lakás kialakulásának története 3. Építési módok és építőanyagok 4. Egyszerű építmények vetületi képeinek tanulmányozása 5. Egy épület külső és belső felépítése 6. Lakásalaprajz készítése Szükséges anyagok, eszközök, szerszámok: 22

3 képek, tankönyv építőkocka készlet, mérő-és rajzeszközök Lakáskultúra Az óra Motiváció 1. A lakás feladata 2. A lakás kialakulásának története 3. Építési módok és építőanyagok 4. Építmények vetületi képei 5. Egy épület külső felépítése 6. Belső felépítése Az óra Képek felrakása a táblára ( jurta, iglu, faház, sátor, családi ház, tömbház) Mit látunk a képeken? Hol használják ezeket az építményeket az emberek? Mi a lakás feladata? védelmet nyújt a külső hatások ellen (szél, vihar, eső, jég ); a család pihenését szolgálja; családtagok munkahelye is lehet; Hogyan élt az ősember? Mi határozta meg, hogy milyen hajlékot készített magának az ember? éghajlat földrajzi fekvés a közelben található alapanyagok az adott történelmi kor politikai, gazdasági viszonyai (barlang, földbe épített verem, kunyhó, sátor, lakóház, templom, középületek, vár, kastély) Településformák Milyen építési módokat látsz a rajzokon? Milyen építőanyagot használnál a következő területeken? Mocsaras vidék; Tengerpart; Síkvidék; Erdőség; Sarkvidéki körzet; Keressük meg az épületek vetületi képeit! Mit jelöl a vékony pontvonal? - szimmetriatengelyt Hegyvidék; Építsünk az építőkészlet segítségével egyszerű épületet, várat! Készítsetek róla szabadkézi vetületi rajzokat! Hova helyezzük el mindig a felülnézeti képet? - az elölnézet alá A lakás belső felépítését tükrözi az alaprajz. Milyen helyiségeket látsz az alaprajzon? Képek elemzése Gondolkodtatás Élmények alapján az ismeretek rendszerezése Barlangkép alapján beszélgetés Tankönyv 12-ik oldal rajzai Gondolkodtatás 7. Lakásalap- Tervezzetek egyszerűsített alaprajzzal egy lakást, Páros munka Önálló munka 4. osztályban tanultak felelevenítése. Tk 12. oldal: feladat megoldása Páros munka Tk. 13-ik oldal feladatainak megoldása Lakáskultúra című lapban található alaprajzok elemzése 23

4 rajz készítése közös elképzelésetek alapján! Mutassátok be munkátokat! Közös tervezés Összefoglalás Az elkészített rajzok közös értékelése. Összegzés kérdések alapján Az óra témája: Ruházati alapanyagok Miből készülnek a textíliák? A textíliák alapanyagainak megismerése, csoportosítása. A textíliák tulajdonságainak megismerése egyszerű anyagvizsgálati módszerekkel. Megfigyelőképesség fejlesztése Szaknyelv fejlesztése szálasanyagok csoportosítása anyagvizsgálat különböző módszerekkel tapasztalatok összegzése Szükséges anyagok, eszközök szerszámok: fonal- és szövetminták (pamut, gyapjú, műszál) nagyító, mikroszkóp, vegyszerek (víz, sósav, lúg), cseppentő, fémtálca, csipesz, gyufa Az óra 1. Koordináció az előző óra anyagához 2. Új anyag bevezetése Motiváció Milyen funkciókat tölt be az öltözködés? Pl.: időjárás elleni védelem különböző éghajlatú területeken; Szeméremérzés kifejeződése különböző népeknél önkifejezés (divat); Milyen szempontokat veszünk figyelembe ruházatunk kiválasztásánál? - évszak, napszak, korosztály, alkalom stb. A fent említett szempontok alakították ki az emberben azt az igényt, hogy egyre kényelmesebb, jobb minőségű textíliákat készítsen magának. Ez a fejlesztés hosszú és küzdelmes munka eredménye. Milyen anyagokat használ az ember textíliák készítésére? Tekintsük végig! Az őskorban ruhadarabként növényi leveleket, állati bőröket használt, később ezt fejlesztették tovább. A növényi rostok, szálasanyagok kiválóan megfeleltek arra, hogy megsodorva fonalakat készítsenek belőlük. Ezért ezeket a növényeket termeszteni kezdte. Fonalat állati szőrökből is készített. A fonalakból szövéssel, kötéssel vagy hurkolással textíliákat készített. A szálasanyagokat eredetük szerint csoportosíthat- Tanár-diák együttes munkája Közlés Tankönyv 26. oldal Közös elemzés : Képek, ruházati alapanyagok szemlélése, tapintása 24

5 3. Anyagvizsgálat Külső tulajdonságok vizsgálata juk. Kövessük a tankönyv szerinti csoportosítást. Szálasanyagok bemutatása Ahhoz, hogy mindig a célnak megfelelő textíliát használhassunk, szükség van arra, hogy tulajdonságaikat megismerjük. Feladatok: Fonalak vizsgálata: (gyapjú, pamut, műszál, selyemszál) tapintás, vastagság, szín, fény, szakítás stb. Fonalak mikroszkópos vizsgálata Van-e összefüggés a fonal felépítése és tulajdonsága között? Szövetek vizsgálata az előző szempontok alapján. Megfigyelés Gondolkodtatás Belső tulajdonságok vizsgálata Összefoglalás Az óra témája: Vegyszeres vizsgálat: A tálcára kikészített szövetmintákat (pamut, gyapjú és műszál) 3 sorban helyezzük el. Az első sorba mindegyik mintára vizet, a második sorba sósavat, a harmadik sorba lúgot cseppentünk. Figyeljük meg a vegyszerek hatását a különböző textíliákon! Mit állapítottunk meg? Égetési próba: Az égetési próba a legegyszerűbb vizsgálati módszer, amellyel gyorsan és biztosan meg lehet határozni, és fel lehet ismerni a szövetekben szereplő nyersanyagokat. Az égetési próbánál a szövet elégés közbeni viselkedését, az égési gázok szagát és a visszamaradó hamu fajtáját és alakját kell megfigyelni. Feladat: Égetési próbával állapítsuk meg a textíliák összetételét. Segítségül használjuk a tankönyv táblázatát! Hogyan használjuk fel ruhadarabjaink tervezésénél az alapanyagok megismert tulajdonságait? Anyag: Szerkezet Tulajdonság Funkció gyapjú: laza jó nedvszívó meleg ruházat pikkelyes jó hőszigetelő felépítésű kényelmes Hogyan csoportosítjuk a ruházati alapanyagokat? Milyen anyagvizsgálati módszereket ismertünk meg? Milyen tulajdonságait ismertük meg a ruházati alapanyagoknak? Feladattár: 1. feladat Étrendek. A családi asztal Tanári bemutató Megfigyeltetés Tapasztalatok megbeszélése Közlés Megfigyeltetés Tankönyvhasználat 27. oldal Tanult ismeretek felhasználása, gondolkodtatás Gondolkodtatás Ismerjék a tanulók a helyes táplálkozás szabályait. Ismerjék meg a legfontosabb étkészlet és evőeszköz készlet tartozékait. 25

6 Tudjanak helyesen megteríteni egy asztalt. Tudjanak elkészíteni egy változatos napi étrendet. 1. A gasztronómia fogalma, célja, feladatai 2. Miért szükséges a változatos étrend? 3. Terítéssel kapcsolatos követelmények, szabályok Szükséges anyagok, eszközök, szerszámok: Magyar Értelmező Kéziszótár (MÉK), tankönyv ételek nevét, képét tartalmazó kártyák (pl. Planétás-sorozat) asztalterítéshez szükséges eszközök (étkészlet, evőeszköz, díszítőelemek) Az óra Motiváció 1. Gasztronómia 2. Változatos étrend Meséljetek családotok étkezési szokásairól! Mit gondoltok helyesnek, mit helytelennek? Mit jelent a gasztronómia kifejezés? Keressétek ki a tankönyv fogalomtárából és a MÉK-ből! Az ételek, italok szakértő ismerete, ill. élvezésük művészete. Egyetértetek-e, az alábbi népi bölcsességgel? Reggelizz úgy, mint a király, ebédelj, mint a polgár, vacsorázz, mint a koldus! Az alábbi ételek fotóit tedd a megfelelő étkezés felirata alá! (Reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora) Milyen szempontokat figyeltél meg a csoportosításnál? Reggeli: magas E-vitamin tartalom, bőséges folyadék Tízórai: gyümölcs, péksütemény (higiénia!) Ebéd: több fogású! Leves + főzelék feltéttel vagy hússal + folyadék Uzsonna: gyümölcs, joghurt Vacsora: ne túl későn! Változatos ételeket, de ne túl sokat! Mi a helytelen táplálkozás ismérvei? Állítsatok össze egy változatos napi étrendet! Frontális megbeszélés MÉK. 1. kötet, 455. old. Vélemények meghallgatása Táblai munkáltatás, egyéni feladatmegoldás (Planétás-képei) Tankönyvhasználat Páros munka tk. 41. oldal 26

7 3. Terítés Miért fontos a szépen megterített asztal? Étvágyunkat, hangulatunkat befolyásolja Higiénikus körülmények biztosítása Mi befolyásolja az asztalterítést? Hány személyre, melyik étkezéshez, milyen ételeket, milyen alkalomra tálalunk. Problémafelvetés Ismerkedjünk meg a terítés eszközeivel! Mindenki mondja meg az általa választott eszköz(ök) nevét, felhasználhatóságát! Van-e kapcsolat a funkció és kialakítás, ill. az anyaguk között? Egyéni bemutatás (étkészlet tartozékai, evőeszközök) Összefoglalás A szépen terített asztal egyéni jellegét az abrosz, a szalvéták és egyéb díszítőelemek határozzák meg! Húzzatok az alábbi kártyák közül (karácsony, húsvét, születésnap)! Akik ugyanazt a szót húzták, ők kerülnek egy csoportba. A következő órán erre a jeles napra kell csoportoknak megteríteni! Tervezzétek meg az asztalra kerülő alap- és kiegészítő tárgyakat! A gasztronómia fontossága, a változatos étrend, a terítés művészete Tk. és a Lakáskultúra c. folyóirat képei Terv lerajzolása Frontális osztálymunka Tanulói teljesítmények értékelése Az óra témája: A városiasodás Ismerjék meg városiasodás kialakulásának okait - térképismeret fejlesztése. A városiasodás pozitív és negatív következményei - logikus gondolkodás fejlesztése. Élet a városban városszépítő tevékenységek. 1. Hol és miért alakultak ki városok hazánkban és a nagyvilágban? 2. Hogyan segíti a város lakóit munkájuk elvégzésében, szabadidejük eltöltésében, szükségleteik ellátásában? 3. Milyen előnyei és milyen hátrányai vannak a városi életnek? 4. Mit tehetünk környezetünk szépítéséért? Szükséges anyagok, eszközök, szerszámok: falitérkép (Földünk országai), képeslapok nagyvárosokról Internet Budapest térképe, diaképek a főváros nevezetességeiről lakóhely térképe 27

8 Az óra Motiváció 1. Hol, miért alakultak ki a városok? 2. Milyen az élet a városban? Az elmúlt órán a különböző településtípusok kialakulásáról beszélgettünk. Egy város képének bemutatása Mit látunk a képen? Vizsgáljuk most meg részletesebben a városokban kialakult életmódot! Mit nyújt számunkra a város? A mai városok a munkához, a pihenéshez és az ellátáshoz kívánnak segítséget nyújtani. Keressünk erre példákat! A kialakulás okai: biztonságos környezet, természeti adottságok a közelben található természeti kincsek gazdasági fejlettség. Elemezd a tankönyv 48. oldalán található grafikont a városi lakosság létszámának változásáról! Mi lehet a növekedés oka? kedvezőbb életfeltételek könnyebb a munkához jutás jobb az ellátás Keressük meg a falitérképen a világ nagyvárosait! Olvassuk le a tankönyv alapján a lakosság számát! Hasonlítsuk össze lakosságuk számát Magyarország népességével! Gyűjtsétek ki hazánk nagyvárosait és lakosságuk számát! Figyeld meg lakóhelyed (vagy a megyeszékhely) térképét! Hova települt a város? Milyen kapcsolatban a környékével? Milyen épületcsoportok, műemlékek találhatók a városban? Milyenek a közlekedési feltételek, munkahelyi lehetőségek? Közlés Kép megfigyelése Az előző lecke és történelmi ismeretek ismétlése Egyéni feladatmegoldás Koordináció a matematikával Közös munkálkodás Internet Gondolkodtatás 28

9 3. A városi élet előnyei, hátrányai Összefoglalás Olvasmányaid, utazásaid alkalmával milyen előnyeit és hátrányait tapasztaltad a városi életnek? Gyűjtsük össze őket csoportosítva! + sok nevezetesség, szép épületek, terek szórakozási lehetőségek sok üzlet, jó ellátás többféle tanulási lehetőség stb. - szennyezett levegő zsúfoltság, tömeg zöld területek hiánya stb. Hol élnél szívesebben: városon vagy falun? Gyűjtsétek össze, milyen városban szeretnétek élni! Mit tehettek azért, hogy településetek szebb legyen? Magyarország legnagyobb, legszebb városa a főváros, Budapest. Hazánk e gyöngyszemét mindannyiunknak személyesen is meg kell ismernie. Aki még nem látta, most egy kis ízelítőt kaphat belőle. Ebből láthatja, milyen csodálatos épületek, múzeumok, terek vannak fővárosunkban. Büszkék lehetünk rá! Táblai munka szóban, majd a táblánál írásban csoportosítva Fényképek, képeslapok megtekintése Páros munka Hazaszeretet Táblán Budapest térképe Diaképek a főváros nevezetességeiről, zenei aláfestéssel Az óra témája: Egyszerű vetőmagvizsgálatok Ismerjék meg a vetés és vetőmag fogalmát Ismerjék meg a vetés típusait Ismerjék meg a tanulók a vetőmag legjellemzőbb tulajdonságait, a vetőmag tulajdonságai és a mezőgazdasági termelés hatékonysága közötti összefüggéseket. Végezzenek el egyszerű vetőmagvizsgálatokat! 1. A vetés, a vetőmag fogalma 2. A vetőmagok tulajdonságai 3. A csírázás folyamata 4. Kísérletek 5. Érdekességek Szükséges anyagok, eszközök, szerszámok: vetőmagminták dia vagy színes képek kézi nagyító beáztatott bab, kukorica I.-III. kísérletekhez eszközök a tankönyv alapján 29

10 Az óra Motiváció 1. A vetőmag fogalmának kialakítása 2. A vetőmag tulajdonságai 3. A csírázás folyamata 4. A csírázás feltételei Simon István: Március vagy Lucretius: A természetről Mire használhatjuk a magot? liszt kenyérkészítés állatok etetése vetés: növények szaporításának módja Mi a különbség a mag és a vetőmag között? - Vetőmag: olyan csírázóképes mag vagy magot tartalmazó termés, amelyet gazdasági növények továbbszaporítására használnak. a) Vetőmag felismerése: Minden csoport 5-5 számozott vetőmagmintát kap. Írják fel a lapra a számok mellé a vetőmag nevét! A munka megbeszélése. A vetőmagok megnevezése, a növény bemutatása. b) Sorold fel a vetőmagok azon jellemzőit, amelyek segítenek a felismerésükben! szín alak nagyág c) Mit jelent a vetőmagtasakon feltüntetett szavatossági idő? A vetőmag tisztasága A vetőmag egészségi állapota Tárolás, csávázás A mag: kialakulása, részei Beáztatott kukorica és bab vizsgálata: a részek azonosítása. A csírázás feltételei tiszta egészséges vetőmag víz megfelelő hőmérséklet levegő (oxigén) 5. Kísérletek Végezzük el a kísérleteket a tankönyv útmutatásai alapján! Ügyelnünk kell-e arra, hogy a vetőmagot milyen irányban helyezzük a földbe? Miért? Kísérlet eredményeinek elemzése 7 nap múlva Versrészlet felolvasása Problémafelvetés Élmények, vélemények meghallgatása Problémafelvetés Koordináció: Környezetismeret 4. osztály A tankönyv feladatának 88. oldal megoldása Fogalomalkotás Biológiai lexikon 4. kötet Csoportmunka Dia vagy képek alapján Értékelés Vizsgálat nagyítóval Problémafelvetés ocsú válogatás Csávázott vetőmag bemutatása Koordináció: Környezetismeret 4. osztály Egyéni munka a tankönyv kérdései alapján Tanári magyarázat Problémafelvetés A tankönyv 89. oldal 30

11 Az óra 6. Érdekességek Óravégi összefoglalás Növénynemesítők: pl. Tessedik Sámuel, Székács Elemér Ehető csírák szerepe az egészséges táplálkozásban. Az otthoni csíráztatás lehetőségei, feltételei. Melyek a vetőmag jellemző tulajdonságai? Milyen összefüggés van a vetőmag nagysága és a vetés mélysége között? Miért fontos, hogy jó tulajdonságokkal rendelkező, tiszta, egészséges vetőmagokat használjunk? Mi befolyásolhatja a vetőmag egészségi állapotát? Mi a csírázás feltételei? Együttes munka Ismeretek elmélyítése Az óra témája: Ismerjük meg kerti növényeinket! - Ismerjék meg a haszonkertben termeszthető zöldségfélék tulajdonságait - Ismerjék meg a zöldségfélék csoportosítási lehetőségeit - Zöldségfélék szerepe az egészséges táplálkozásban I. Óra eleji szervezés Az anyagvizsgálathoz szükséges zöldségfélék kikészítése. Csoportok kialakításához a képek, szókártyák előkészítése. II. Ismétlés Az elmúlt órán a kert fogalmával, a kertek típusaival és azok jellemzőivel ismerkedtetek meg. Elevenítsük fel ismereteinket! 1. Keresem a párom: kártyákat készítettem, amelynek egyik oldalán kérdések találhatók, a másik oldalán pedig a válaszok. A feladat az lesz, hogy a feltett kérdésekre a helyes választ kiválasszátok. előoldal hátoldal Mit nevezünk kertnek? Mi jellemző a díszkertre? Milyen növények találhatók a haszonkertben? Mi a feladata a különleges rendeltetésű kertnek? Ebben a kertben termesztjük a család számára a zöldségféléket és a gyümölcsöket. Olyan kert, amely az oktatást, ismeretterjesztést, kutatómunkát és a pihenést is szolgálja. Itt gondozhatjuk a virágainkat, pihenhetünk, játszhatunk. Házhoz tartozó bekerített terület, ahol növények gondozása, ápolása történik. 31

12 2. Csoportok kialakítása (4 csoport) Minden asztal közepére kiteszek egy képet (füvészkert, díszkert, gyümölcsöskert, zöldségeskert). Mindenki húz egy szókártyát. A kártyákon lévő szavak, kifejezések: bab, káposzta, paradicsom, saláta, szilva, körte, alma, cseresznye, rózsa, tulipán, árvácska, muskátli, kutatás, tanulás, pálmafák, ismeretterjesztés A tanulónak ahhoz az asztalhoz kell leülni, ahova a kártyája szerint tartozik. Mi alapján különböztettük meg az asztalokat? A kertek típusai alapján. Beszéljétek meg, mi jellemző a Ti kertetekre? Milyen növények található a kertetekben? III. Célkitűzés A mai órán a haszonkertben termeszthető zöldségfélék tulajdonságaival, csoportosításának lehetőségeivel fogunk megismerkedni. IV. Motiváció A megismeréshez először az érzékszerveinket hívjuk segítségül. Az anyagvizsgálatot többféleképpen valósítjuk meg: egy kiválasztott tanulónak az lesz a feladata, hogy bekötött szemmel kell megmondania annak a zöldségnek a nevét, amit a tálcáról a kezébe adok. Szaglás, tapintás és esetleg ízlelés alapján kell megállapítania. csoportonként tálcára helyezem a zöldségféléket és egy-egy csoport csak egy érzékszerv alapján azonosíthatja a növényeket. például: látás, szaglás, ízlelés, tapintás. Erre a feladatra megadott idő áll rendelkezésre és a csoportok forgószínpad szerűen minden vizsgálatot elvégeznek. Megállapítások megbeszélése V. Új ismeretanyag feldolgozása: Zöldségfélék csoportosítása 1. logikai egység: Csoportosítás szempontjai A táblára több zöldségféle képét teszem fel. Gyerekek! A képzeletbeli kertemben a növények összekeveredtek, segítsetek nekem, tegyünk rendet a kertemben. Mi alapján csoportosíthatjuk őket? (szín, nagyság, az ehető része a föld felett vagy föld alatt található, melyik részét fogyasztjuk ) A zöldségfélék csoportjainak nevét felteszem a táblára. Ezek jelképezik az ágyásokat, ahol nevelem a növényeket. A feladat az, hogy a növényeket ábrázoló képeket a megfelelő ágyásba kell helyezni. Az elhelyezés előtt megbeszéljük, hogy zöldségféle mely része alkalmas fogyasztásra. Ennek a logikai egységnek a feldolgozása megfelelő alkalmat nyújt a természetismeret tananyag felelevenítésére. Levélzöldségek 32

13 Káposztafélék Gyökérzöldségek Bogyótermésűek Kabakosok Hüvelyesek 33

14 Hagymafélék Miért fontos, hogy sok zöldségfélét fogyasszunk? (Táplálkozásról tanultak felelevenítése) 2. logikai egység: Zöldségfélék társíthatósága Évtizedek óta tartó megfigyelések igazolták azt, hogy egyes növényfajták egymás mellett szépen, egészségesen fejlődnek, mások mellett viszont betegségre hajlamosak. Eredményesen társíthatók a következő zöldségfélék: hagyma mellé sárgarépát érdemes vetni, mert így a hagymalégy nem károsítja a veteményt. a zeller a káposztafélék hernyóit elriasztja, a paradicsom jól társítható a gyökérzöldségekkel, de nem kedveli a burgonyát, az uborkát és a borsót. Csoportmunka: tankönyv 91-ik oldal feladatának elkészítése, elemzése VI. Óravégi összefoglalás (játékos formában) Ki vagyok én? (Ezt a feladatot kiadhatjuk a csoportoknak, a gyerekek ötletes mondatokat állítanak össze.) Lehetek zöld, sárga és piros is. Felfújt bogyótermésem van. A lecsóban biztosan megtalálsz. Zöld apróság vagyok. A hüvelyekből kifejtenek, mielőtt levest vagy főzeléket készítenek belőlem. A levélzöldségek csoportjába tartozom, nagy zöld leveleket növesztek. Leveleim fejet alkotnak. Frissen salátaként nagyon szeretnek, de készítenek belőlem levest és főzeléket is. Fehér módosult virágzatomat fogyasztod. A tányérodba rántva, rakottan és levesként is kerülhetek. Döntsétek el, az alábbi állítások közül melyik igaz, vagy hamis? I H A fejeskáposzta a levélzöldségek csoportjába tartozik. I H A zöldbab és az uborka is a kabaktermésűek közé sorolható. I H A zeller a levélzöldségek közé tartozik. I H A paradicsom lédús bogyótermésű növény. I H A karfiol módosult virágzatát fogyasztjuk. (Idő esetén) Keresd meg a párját! A nagybetűkhöz keressétek meg a megfelelő számot! Betű Csoportnév Szám Zöldségfélék Megfejtés A Levélzöldségek 1 paprika B Hagymafélék 2 saláta C Káposztafélék 3 petrezselyem D Gyökérzöldségek 4 vöröshagyma E Bogyótermésűek 5 karfiol 34

15 Az óra témája: A közlekedés történetéből Ismerjék meg a tanulók a közlekedés és ágazatai fogalmát. Legyenek tájékozottak a közút kialakulásáról, szerkezetéről, korszerűsödéséről. Ismerjék meg a közlekedési eszközök rövid fejlődéstörténetét, néhány kiemelt találmány és feltalálója tükrében. 1. A közlekedés és ágazatai fogalma 2. Az út, közút kialakulása, használata 3. Közúti közlekedési eszközök kialakulása, ebben magyar feltalálók szerepe 4. Közúti járműtörténeti információforrások, képgyűjtemény készítésének módszere 5. Érdekességek Szükséges anyagok, eszközök, szerszámok: utakat, közlekedési ágazatokat bemutató tablók, modellek a közút kialakulását, történeti fejlődését bemutató tabló közúti járművek fejlődését bemutató tabló, vagy PPT bemutató Csonka János munkásságát bemutató képgyűjtemény Az óra Motiváció 1. A közlekedés és ágazatai fogalmának kialakítása 2. Az út, közút kialakulása, használata A helyváltoztatás alapvető lételemünk. Különböző formáinak bemutatása: őserdei ösvényen, folyóparton, hegyvidéken, korszerű közúton autóbusszal, vasúton, levegőben, vízen. Mi a különbség a helyváltoztatás és a közlekedés között? A közlekedés személyek, dolgok szervezett, rendszeres helyváltoztatása rendszerint technikai eszközök segítségével. A közlekedési ágazatok bemutatása: szárazföldi (közúti, vasúti, gyalogos) vízi és légi közlekedés Mi az út, és hogyan fejlődött? Erdei ösvény, földút, római út, makadámút, kockaköves, beton- és aszfaltút képének bemutatása. Mi késztette az embert, hogy állandóan fejlesszen? - földút esős időben csúszik - járművek száma nőtt, minősége javult Közút, magánút fogalmának kialakítása. Azonosság és különbözőség feltárása Élmények, vélemények meghallgatása, megbeszélése Problémafelvetés A bevezetésben bemutatott helyváltoztatási formák értékelése a definíció alapján A tankönyv képsorának osztályozása Fogalomalkotás Frontális osztálymunka Felsorolás, rendszerezés Problémafelvetés Képek értékelése közös osztálymunkával Tabló elemzése Fogalomalkotás 35

16 3. Közúti járművek kialakulása, magyar feltalálók szerepe 4. Járműtörténeti képanyag gyűjtése A gyorsabb és kényelmesebb utazás érdekében az ember különböző közlekedési eszközöket talált fel: emberi erővel (hordszék, gyaloghintó ) állati erővel (lóvontatású kocsik, lóvasút ) külső erőforrással (motoros járművek) mozgatott járművek fejlődéstörténete. Járműtörténeti információforrások felsorolása: képeslapok könyvek folyóiratok bélyeggyűjtemény Közlekedési Múzeum veterán járművek megtekintése alkalmi kiállításon, fesztiválon 5. Érdekességek A római birodalom hadiút-maradványai Szombathely környékén. Selyemút, borostyánút. Országos főútvonalak, autópályák. Hazánkban közlekedő gépkocsik darabszámának fejlődése a századfordulótól napjainkig. Óravégi összefoglalás A közlekedés és elemeinek fogalma, történetisége. A hazai feltalálók szerepe. A történetiség dokumentumainak gyűjtése, ennek szerepe. Gyűjtési feladatok kijelölése. Problémafelvetés: : Képek, tablók, PPT Csonka János és járműve Galamb József és járműve Kutatás az interneten Problémafelvetés: gyűjtemény szerepe, anyaggyűjtés rendszerezés Tablóformázás Feladat kijelölése: járműtörténeti tabló készítése Egyéni munka megbeszélése Frontális osztálymunka Tanulói teljesítmények értékelése Az óra témája: A kommunikáció Annak tudatosítása, hogy az információcsere a civilizáció alapja, mindennapi életünk szerves része. Az információk fajtái, csoportosításuk. A kommunikáláshoz használt jelek történeti bemutatása. 1. Az információáramlás és a kommunikáció 2. Az élőlények információszerzésének módjai 3. Az emberi érzékelés korlátozott! 4. A kommunikáció eszközei a jelek Szükséges anyagok, eszközök, szerszámok: mutatós és számkijelzésű karóra valamely festmény reprodukciója, műszaki rajzok tál hideg és meleg víz mérőeszközök: mérleg, rugós erőmérő, hőmérő, centiméterszalag, mérőpohár, lázmérő stb. jeleket (morze, kotta, piktogram) tartalmazó kártyák magnetofonfelvételek (különböző állatok, tárgyak, gépek hangjai) 36

17 Az óra Motiváció Környezet Információ Élőlények ADÓ VEVŐ Ez tette lehetővé az ember alkalmazkodását környezetéhez, így fennmaradását. Később át is alakította környezetét, e céltudatos tevékenységéhez az információcsere, a közlésrendszer kifejlődésére volt szükség. 1. Információáramlás és kommunikáció 2. Az információszerzés módjai 3. Az emberi érzékelés A kommunikáció fogalma az Idegen szavak és kifejezések szótárából, tankönyvi fogalomtárból Információk közlése vagy cseréje valamilyen erre szolgáló eszköz, ill. jelrendszer útján. Hasonlítsuk össze az ember és egyes állatok érzékszerveit! Az ember érzékszervei egyes állatokéhoz viszonyítva fejletlenek, de az információt befogadó és feldolgozó képessége a legfejlettebb! Hány %-ban veszünk fel információt érzékszerveinkkel? Játékos gyakorlatok: bekötött szemmel tárgyakat felismerni, navigálással közlekedni Hogyan történhet az élőlény és környezete között információcsere? 1. cs.: látható (vizuális) információ 2. cs.: hallható (auditív) információ 3. cs.: tapintható információ szagolható információ ízlelhető információ Miért használunk mérőeszközöket: mérőszalagot, mérleget stb.? Az emberi érzékelés korlátozott! Melyik mérőeszközzel mit mérhetünk? Próbáljuk meg! 4. A jelek Mit tanultatok nyelvtan órán a jelekről? Történetileg alakultak ki, vagy tudatosan hozták őket létre. Fontos, hogy az információt adó és vevő ugyanazt értse rajtuk! Írjátok le, milyen hangokat hallotok a magnófelvételen! Melyiknek van egyértelmű jelentése számotokra? Hogyan kommunikálnak egymással az állatok? Az alábbi kártyákon az információkat különböző jelekkel írtam le. Fejtsétek meg! Játékos gyakorlat: fal mögött elmutogatni egy gyereknek a hírt, majd ő társainak elmeséli. Összefoglalás Az információáramlás és a kommunikáció. Információszerzési módok. A jelek használata Példák gyűjtése Történelmi tanulmányok felelevenítése A bevezetésben előforduló példák elemzése a definíció alapján TERMÉSZET-KALAUZ sorozat könyvei segítségével közös megbeszélés Tk. 72. oldal képelemzés Csoportmunka (Tk old.: kép és szöveg feldolgozása, kérdések megválaszolása) Mérés a bemutatott eszközökkel tanulópárban Problémafelvetés Tk. 73. old. Időlétra tanulmányozása Magnófelvétel meghallgatása után egyéni feladatmegoldás Vélemények meghallgatása Tanulópárok Közös osztálymunka Frontális osztálymunka Tanulói teljesítmények értékelése 37

Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz

Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 1 Pitrik József Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz Celldömölk Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page

Részletesebben

EGÉSZSÉGTAN AZ ISKOLÁBAN

EGÉSZSÉGTAN AZ ISKOLÁBAN VÖLGYINÉ SEBIK JUDIT EGÉSZSÉGTAN AZ ISKOLÁBAN Óravázlat javaslatok az egészségtan tanításához 2006. Sorozatszerkesztő: Kiss Judit Szerkesztette: Völgyiné Sebik Judit Technikai szerkesztő: Baráthné N. Anikó

Részletesebben

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája 2.sz. melléklet KÖRNYEZETISMERET 1. osztály Az időjárás elemeinek (napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék) megfigyelése. A víz megjelenési

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Életvitel és gyakorlati ismeretek Életvitel és gyakorlati ismeretek Célok és feladatok Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület olyan ismereteket nyújt, olyan képességeket, készségeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A föld és az élő környezet Projekt ( A környezettudatos életmód kialakítása)

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093 Moduláris oktatási program 2009/2010 Egészséges életmódra nevelés Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola Mályváskerti Általános Iskolai

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány Életvitel és gyakorlati ismeretek 5-8. évfolyam lány LÁNY TECHNIKA 5-8 ÉVFOLYAM 1. Életvitel és gyakorlati ismeretek ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 1. Anyanyelvi kommunikáció /Any A tanulóktól a technika

Részletesebben

Számok valóságtartalma a 100-as számkörben

Számok valóságtartalma a 100-as számkörben Matematika A 3. évfolyam Számok valóságtartalma a 100-as számkörben 1. modul Készítette: zsinkó erzsébet (Wéber Anikó ötleteinek felhasználásával) matematika A 3. ÉVFOLYAM 1. modul SZÁMOK VALÓSÁGTARTALMA

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben

Megfigyelés és csoportosítás. Ismerjék az emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok

Megfigyelés és csoportosítás. Ismerjék az emb e r l e g f o n t o s a b b szükségleteit, a termékeket. Termelési centrumok Anyagi javak elôállítása Fogyasztás és termelés Milyen termékeket fogyasztunk? Ki szervezi a temelést? Fogyasztás, termék, termelés alapjai Megfigyelés és csoportosítás megadott szempontok szerint Tapasztalatok

Részletesebben

TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0018 KÖZ-TÉR-HÁLÓ a családokért című projekt MAGONC TANODA programja

TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0018 KÖZ-TÉR-HÁLÓ a családokért című projekt MAGONC TANODA programja 1 TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0018 KÖZ-TÉR-HÁLÓ a családokért című projekt MAGONC TANODA programja Módszertani fejlesztés Iskolai programba illeszthető Komplex szemléletformáló, képzési program 10-14 éves általános

Részletesebben

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 Önálló innováció A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Projektcím: Szemét, vagy hulladék, avagy a hulladék nem mind

Részletesebben

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti érdeklődést, hogy az iskolát befejező tanulók tudjanak

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam

Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam Éves órakeret: 37 Heti óraszám: 1 Témakörök 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8.osztály Ember és környezete 2 2 2 3 Kommunikáció 2 4 4 4 Anyagok és átalakításuk

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

HELYI TANTERV. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013.

HELYI TANTERV. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013. HELYI TANTERV Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013. TARTALOM Bevezető Szakiskolai előkészítés Szakiskolai képzés Melléklet Munkahelyi Gyakorlat Program Értelmileg akadályozott tanulók készségfejlesztő

Részletesebben

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE 1 Célok, feladatok: Az általános iskolai képzés céljai, feladatai Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Gerlingerné Kalcher Andrea óvodavezető Hatályos: 2013. április 1. Osztani magad hogy így sokasodjál Kicsikhez hajolni hogy magasodjál, Hallgatni

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK - 2 -

TARTALOMJEGYZÉK - 2 - PIPITÉR ÓVODA FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Szombathely, Bem József u. 9/C 9700 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készííttetttte:: Az óvoda nevellőttesttüllette Vélleményezésii jjogott gyakorolltt:: Szüllők Közössége

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30.

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. 1 Page 2 I. BEVEZETÉS Az óvoda jellemző adatai: Az óvoda neve: Bélmegyeri Óvoda címe: Bélmegyer Szabadság tér 1.. telefon:

Részletesebben

Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei

Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Namesnyik Ödön Árpád

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2008. Kiadás 2.0 2013. Kiadás Módosítva 1. 2009. Módosítva 2. 2013. Módosítva 3. 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Alapadatok

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

Óvodai környezeti nevelés

Óvodai környezeti nevelés Óvodai környezeti nevelés Óvodapedagógusok felkészülését segítő művek Ajánló bibliográfia Oktatási Minisztérium Budapest, 2002. A bibliográfiát összeállították: Bihariné Krekó Ilona Eperjesy Barnáné Kanczler

Részletesebben