Óravázlatok. Az óra menete. Mi a légzés feladata? oxigént juttat a sejtekben lejátszódó energiatermeléshez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óravázlatok. Az óra menete. Mi a légzés feladata? oxigént juttat a sejtekben lejátszódó energiatermeléshez"

Átírás

1 Óravázlatok Az óra témája: Az ember alapvető szükségletei Tudatosodjon a tanulókban, hogy létfeltételünk a tiszta levegő, az iható víz, és a megfelelő táplálék Ismerjék a légzés szerepét és folyamatát. Ismerjék fel a víz szerepét életünkben. Ismerjék a táplálkozás feladatait a szervezet létfenntartásában. Érzékeljék a természeti-társadalmi-technikai környezet harmóniáját. 1. Az ember alapvető szükségletei 2. A légzés folyamata 3. A víz jelentősége és körforgása, takarékossági lehetőségek 4. A tápanyagok mennyisége, hasznosulása 5. Az alapvető szükségletek kielégítése és a környezetvédelem Szükséges anyagok, eszközök, szerszámok: videofelvétel (időjárás- és légszennyezésjelentés) írásvetítő fólia vagy kép a víz körforgásáról tankönyvi lecke képei, földgömb újságcikkek (környezetkárosító beruházások, gyárak, benzinkutak létesítéséről) Az óra 1. Motiváció Melyek azok az alapvető szükségletek, amelyek nélkül nem tudnánk élni? 2. A légzés folyamata Mi a légzés feladata? oxigént juttat a sejtekben lejátszódó energiatermeléshez Mennyi 1 felnőtt napi levegőigénye? l/óra x l 12 m 3 Mi okozza és miért veszélyes a levegőszennyezés? gyárak, közlekedési eszközök stb. okozzák a levegőbe került porok és mérgező gázok veszélyeztetik egészségünket Gondolkodtató kérdés Tapasztalatok, ismeretek rendszerezése Frontális megbeszélés, az Emberi test c. könyv képei Önálló számolás Feldolgozás csoportmunkában (újságcikkek + Tk. 10. oldal: Tudod-e? részei) Az óra 21

2 3. A víz Miért szükséges életünkben a víz? a biológiai folyamatokhoz szükséges tisztálkodásra, környezetünk tisztántartására használjuk táplálékok, fogyasztási cikkek előállításához Mennyi a Föld vízkészletéből az ember számára hasznosítható édesvíz? csupán a vízkészlet 1%-a Tk. képei Földgömb segítségével 4. A tápanyagok 5. Az élelmiszertermelés Összefoglalás Mit jelent a víz körforgása? felszíni vizek párolgás légkörben (felhők) csapadék Miért kell takarékoskodni a vízzel, és ügyelni a folyók, tavak tisztaságára? vízkészleteink végesek Hogyan hasznosulnak a szervezetbe került tápanyagok? A biológiai folyamatokban, a végzett tevékenység függvényében. Mondjunk példákat! Soroljunk fel lehetőségeket az élelmiszer pazarlás ellen! Mire használjuk a képen látható növényeket? - gabonából lisztféleségeket állítanak elő, de lehet takarmány is - napraforgóból olajat préselnek, de takarmány is lehet Soroljuk fel az ember alapvető életszükségleteit! Néhány gondolattal jellemezzük mindegyiket! Milyen takarékossági intézkedésekkel védhetjük környezetünket? Írásvetítő fóliáról, vagy képről lerajzolni a füzetbe Videofelvétel megtekintése Tk. 11. old. Gondolkodtatás (tanulópárok) Tankönyv 11-ik oldal képeinek elemzése Összegzés kérdések alapján Rövid vázlat készítése Az óra témája: A lakás Ismerjék meg a lakás fő funkcióit Ismerjék meg a lakás kialakulásának rövid történetét. Tájékozódjanak arról, hogy milyen tényezők befolyásolták az embert az építési mód és az építőanyag megválasztása során. Ismerjék fel a lakásalaprajz részeit. 1. A lakás feladata 2. A lakás kialakulásának története 3. Építési módok és építőanyagok 4. Egyszerű építmények vetületi képeinek tanulmányozása 5. Egy épület külső és belső felépítése 6. Lakásalaprajz készítése Szükséges anyagok, eszközök, szerszámok: 22

3 képek, tankönyv építőkocka készlet, mérő-és rajzeszközök Lakáskultúra Az óra Motiváció 1. A lakás feladata 2. A lakás kialakulásának története 3. Építési módok és építőanyagok 4. Építmények vetületi képei 5. Egy épület külső felépítése 6. Belső felépítése Az óra Képek felrakása a táblára ( jurta, iglu, faház, sátor, családi ház, tömbház) Mit látunk a képeken? Hol használják ezeket az építményeket az emberek? Mi a lakás feladata? védelmet nyújt a külső hatások ellen (szél, vihar, eső, jég ); a család pihenését szolgálja; családtagok munkahelye is lehet; Hogyan élt az ősember? Mi határozta meg, hogy milyen hajlékot készített magának az ember? éghajlat földrajzi fekvés a közelben található alapanyagok az adott történelmi kor politikai, gazdasági viszonyai (barlang, földbe épített verem, kunyhó, sátor, lakóház, templom, középületek, vár, kastély) Településformák Milyen építési módokat látsz a rajzokon? Milyen építőanyagot használnál a következő területeken? Mocsaras vidék; Tengerpart; Síkvidék; Erdőség; Sarkvidéki körzet; Keressük meg az épületek vetületi képeit! Mit jelöl a vékony pontvonal? - szimmetriatengelyt Hegyvidék; Építsünk az építőkészlet segítségével egyszerű épületet, várat! Készítsetek róla szabadkézi vetületi rajzokat! Hova helyezzük el mindig a felülnézeti képet? - az elölnézet alá A lakás belső felépítését tükrözi az alaprajz. Milyen helyiségeket látsz az alaprajzon? Képek elemzése Gondolkodtatás Élmények alapján az ismeretek rendszerezése Barlangkép alapján beszélgetés Tankönyv 12-ik oldal rajzai Gondolkodtatás 7. Lakásalap- Tervezzetek egyszerűsített alaprajzzal egy lakást, Páros munka Önálló munka 4. osztályban tanultak felelevenítése. Tk 12. oldal: feladat megoldása Páros munka Tk. 13-ik oldal feladatainak megoldása Lakáskultúra című lapban található alaprajzok elemzése 23

4 rajz készítése közös elképzelésetek alapján! Mutassátok be munkátokat! Közös tervezés Összefoglalás Az elkészített rajzok közös értékelése. Összegzés kérdések alapján Az óra témája: Ruházati alapanyagok Miből készülnek a textíliák? A textíliák alapanyagainak megismerése, csoportosítása. A textíliák tulajdonságainak megismerése egyszerű anyagvizsgálati módszerekkel. Megfigyelőképesség fejlesztése Szaknyelv fejlesztése szálasanyagok csoportosítása anyagvizsgálat különböző módszerekkel tapasztalatok összegzése Szükséges anyagok, eszközök szerszámok: fonal- és szövetminták (pamut, gyapjú, műszál) nagyító, mikroszkóp, vegyszerek (víz, sósav, lúg), cseppentő, fémtálca, csipesz, gyufa Az óra 1. Koordináció az előző óra anyagához 2. Új anyag bevezetése Motiváció Milyen funkciókat tölt be az öltözködés? Pl.: időjárás elleni védelem különböző éghajlatú területeken; Szeméremérzés kifejeződése különböző népeknél önkifejezés (divat); Milyen szempontokat veszünk figyelembe ruházatunk kiválasztásánál? - évszak, napszak, korosztály, alkalom stb. A fent említett szempontok alakították ki az emberben azt az igényt, hogy egyre kényelmesebb, jobb minőségű textíliákat készítsen magának. Ez a fejlesztés hosszú és küzdelmes munka eredménye. Milyen anyagokat használ az ember textíliák készítésére? Tekintsük végig! Az őskorban ruhadarabként növényi leveleket, állati bőröket használt, később ezt fejlesztették tovább. A növényi rostok, szálasanyagok kiválóan megfeleltek arra, hogy megsodorva fonalakat készítsenek belőlük. Ezért ezeket a növényeket termeszteni kezdte. Fonalat állati szőrökből is készített. A fonalakból szövéssel, kötéssel vagy hurkolással textíliákat készített. A szálasanyagokat eredetük szerint csoportosíthat- Tanár-diák együttes munkája Közlés Tankönyv 26. oldal Közös elemzés : Képek, ruházati alapanyagok szemlélése, tapintása 24

5 3. Anyagvizsgálat Külső tulajdonságok vizsgálata juk. Kövessük a tankönyv szerinti csoportosítást. Szálasanyagok bemutatása Ahhoz, hogy mindig a célnak megfelelő textíliát használhassunk, szükség van arra, hogy tulajdonságaikat megismerjük. Feladatok: Fonalak vizsgálata: (gyapjú, pamut, műszál, selyemszál) tapintás, vastagság, szín, fény, szakítás stb. Fonalak mikroszkópos vizsgálata Van-e összefüggés a fonal felépítése és tulajdonsága között? Szövetek vizsgálata az előző szempontok alapján. Megfigyelés Gondolkodtatás Belső tulajdonságok vizsgálata Összefoglalás Az óra témája: Vegyszeres vizsgálat: A tálcára kikészített szövetmintákat (pamut, gyapjú és műszál) 3 sorban helyezzük el. Az első sorba mindegyik mintára vizet, a második sorba sósavat, a harmadik sorba lúgot cseppentünk. Figyeljük meg a vegyszerek hatását a különböző textíliákon! Mit állapítottunk meg? Égetési próba: Az égetési próba a legegyszerűbb vizsgálati módszer, amellyel gyorsan és biztosan meg lehet határozni, és fel lehet ismerni a szövetekben szereplő nyersanyagokat. Az égetési próbánál a szövet elégés közbeni viselkedését, az égési gázok szagát és a visszamaradó hamu fajtáját és alakját kell megfigyelni. Feladat: Égetési próbával állapítsuk meg a textíliák összetételét. Segítségül használjuk a tankönyv táblázatát! Hogyan használjuk fel ruhadarabjaink tervezésénél az alapanyagok megismert tulajdonságait? Anyag: Szerkezet Tulajdonság Funkció gyapjú: laza jó nedvszívó meleg ruházat pikkelyes jó hőszigetelő felépítésű kényelmes Hogyan csoportosítjuk a ruházati alapanyagokat? Milyen anyagvizsgálati módszereket ismertünk meg? Milyen tulajdonságait ismertük meg a ruházati alapanyagoknak? Feladattár: 1. feladat Étrendek. A családi asztal Tanári bemutató Megfigyeltetés Tapasztalatok megbeszélése Közlés Megfigyeltetés Tankönyvhasználat 27. oldal Tanult ismeretek felhasználása, gondolkodtatás Gondolkodtatás Ismerjék a tanulók a helyes táplálkozás szabályait. Ismerjék meg a legfontosabb étkészlet és evőeszköz készlet tartozékait. 25

6 Tudjanak helyesen megteríteni egy asztalt. Tudjanak elkészíteni egy változatos napi étrendet. 1. A gasztronómia fogalma, célja, feladatai 2. Miért szükséges a változatos étrend? 3. Terítéssel kapcsolatos követelmények, szabályok Szükséges anyagok, eszközök, szerszámok: Magyar Értelmező Kéziszótár (MÉK), tankönyv ételek nevét, képét tartalmazó kártyák (pl. Planétás-sorozat) asztalterítéshez szükséges eszközök (étkészlet, evőeszköz, díszítőelemek) Az óra Motiváció 1. Gasztronómia 2. Változatos étrend Meséljetek családotok étkezési szokásairól! Mit gondoltok helyesnek, mit helytelennek? Mit jelent a gasztronómia kifejezés? Keressétek ki a tankönyv fogalomtárából és a MÉK-ből! Az ételek, italok szakértő ismerete, ill. élvezésük művészete. Egyetértetek-e, az alábbi népi bölcsességgel? Reggelizz úgy, mint a király, ebédelj, mint a polgár, vacsorázz, mint a koldus! Az alábbi ételek fotóit tedd a megfelelő étkezés felirata alá! (Reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora) Milyen szempontokat figyeltél meg a csoportosításnál? Reggeli: magas E-vitamin tartalom, bőséges folyadék Tízórai: gyümölcs, péksütemény (higiénia!) Ebéd: több fogású! Leves + főzelék feltéttel vagy hússal + folyadék Uzsonna: gyümölcs, joghurt Vacsora: ne túl későn! Változatos ételeket, de ne túl sokat! Mi a helytelen táplálkozás ismérvei? Állítsatok össze egy változatos napi étrendet! Frontális megbeszélés MÉK. 1. kötet, 455. old. Vélemények meghallgatása Táblai munkáltatás, egyéni feladatmegoldás (Planétás-képei) Tankönyvhasználat Páros munka tk. 41. oldal 26

7 3. Terítés Miért fontos a szépen megterített asztal? Étvágyunkat, hangulatunkat befolyásolja Higiénikus körülmények biztosítása Mi befolyásolja az asztalterítést? Hány személyre, melyik étkezéshez, milyen ételeket, milyen alkalomra tálalunk. Problémafelvetés Ismerkedjünk meg a terítés eszközeivel! Mindenki mondja meg az általa választott eszköz(ök) nevét, felhasználhatóságát! Van-e kapcsolat a funkció és kialakítás, ill. az anyaguk között? Egyéni bemutatás (étkészlet tartozékai, evőeszközök) Összefoglalás A szépen terített asztal egyéni jellegét az abrosz, a szalvéták és egyéb díszítőelemek határozzák meg! Húzzatok az alábbi kártyák közül (karácsony, húsvét, születésnap)! Akik ugyanazt a szót húzták, ők kerülnek egy csoportba. A következő órán erre a jeles napra kell csoportoknak megteríteni! Tervezzétek meg az asztalra kerülő alap- és kiegészítő tárgyakat! A gasztronómia fontossága, a változatos étrend, a terítés művészete Tk. és a Lakáskultúra c. folyóirat képei Terv lerajzolása Frontális osztálymunka Tanulói teljesítmények értékelése Az óra témája: A városiasodás Ismerjék meg városiasodás kialakulásának okait - térképismeret fejlesztése. A városiasodás pozitív és negatív következményei - logikus gondolkodás fejlesztése. Élet a városban városszépítő tevékenységek. 1. Hol és miért alakultak ki városok hazánkban és a nagyvilágban? 2. Hogyan segíti a város lakóit munkájuk elvégzésében, szabadidejük eltöltésében, szükségleteik ellátásában? 3. Milyen előnyei és milyen hátrányai vannak a városi életnek? 4. Mit tehetünk környezetünk szépítéséért? Szükséges anyagok, eszközök, szerszámok: falitérkép (Földünk országai), képeslapok nagyvárosokról Internet Budapest térképe, diaképek a főváros nevezetességeiről lakóhely térképe 27

8 Az óra Motiváció 1. Hol, miért alakultak ki a városok? 2. Milyen az élet a városban? Az elmúlt órán a különböző településtípusok kialakulásáról beszélgettünk. Egy város képének bemutatása Mit látunk a képen? Vizsgáljuk most meg részletesebben a városokban kialakult életmódot! Mit nyújt számunkra a város? A mai városok a munkához, a pihenéshez és az ellátáshoz kívánnak segítséget nyújtani. Keressünk erre példákat! A kialakulás okai: biztonságos környezet, természeti adottságok a közelben található természeti kincsek gazdasági fejlettség. Elemezd a tankönyv 48. oldalán található grafikont a városi lakosság létszámának változásáról! Mi lehet a növekedés oka? kedvezőbb életfeltételek könnyebb a munkához jutás jobb az ellátás Keressük meg a falitérképen a világ nagyvárosait! Olvassuk le a tankönyv alapján a lakosság számát! Hasonlítsuk össze lakosságuk számát Magyarország népességével! Gyűjtsétek ki hazánk nagyvárosait és lakosságuk számát! Figyeld meg lakóhelyed (vagy a megyeszékhely) térképét! Hova települt a város? Milyen kapcsolatban a környékével? Milyen épületcsoportok, műemlékek találhatók a városban? Milyenek a közlekedési feltételek, munkahelyi lehetőségek? Közlés Kép megfigyelése Az előző lecke és történelmi ismeretek ismétlése Egyéni feladatmegoldás Koordináció a matematikával Közös munkálkodás Internet Gondolkodtatás 28

9 3. A városi élet előnyei, hátrányai Összefoglalás Olvasmányaid, utazásaid alkalmával milyen előnyeit és hátrányait tapasztaltad a városi életnek? Gyűjtsük össze őket csoportosítva! + sok nevezetesség, szép épületek, terek szórakozási lehetőségek sok üzlet, jó ellátás többféle tanulási lehetőség stb. - szennyezett levegő zsúfoltság, tömeg zöld területek hiánya stb. Hol élnél szívesebben: városon vagy falun? Gyűjtsétek össze, milyen városban szeretnétek élni! Mit tehettek azért, hogy településetek szebb legyen? Magyarország legnagyobb, legszebb városa a főváros, Budapest. Hazánk e gyöngyszemét mindannyiunknak személyesen is meg kell ismernie. Aki még nem látta, most egy kis ízelítőt kaphat belőle. Ebből láthatja, milyen csodálatos épületek, múzeumok, terek vannak fővárosunkban. Büszkék lehetünk rá! Táblai munka szóban, majd a táblánál írásban csoportosítva Fényképek, képeslapok megtekintése Páros munka Hazaszeretet Táblán Budapest térképe Diaképek a főváros nevezetességeiről, zenei aláfestéssel Az óra témája: Egyszerű vetőmagvizsgálatok Ismerjék meg a vetés és vetőmag fogalmát Ismerjék meg a vetés típusait Ismerjék meg a tanulók a vetőmag legjellemzőbb tulajdonságait, a vetőmag tulajdonságai és a mezőgazdasági termelés hatékonysága közötti összefüggéseket. Végezzenek el egyszerű vetőmagvizsgálatokat! 1. A vetés, a vetőmag fogalma 2. A vetőmagok tulajdonságai 3. A csírázás folyamata 4. Kísérletek 5. Érdekességek Szükséges anyagok, eszközök, szerszámok: vetőmagminták dia vagy színes képek kézi nagyító beáztatott bab, kukorica I.-III. kísérletekhez eszközök a tankönyv alapján 29

10 Az óra Motiváció 1. A vetőmag fogalmának kialakítása 2. A vetőmag tulajdonságai 3. A csírázás folyamata 4. A csírázás feltételei Simon István: Március vagy Lucretius: A természetről Mire használhatjuk a magot? liszt kenyérkészítés állatok etetése vetés: növények szaporításának módja Mi a különbség a mag és a vetőmag között? - Vetőmag: olyan csírázóképes mag vagy magot tartalmazó termés, amelyet gazdasági növények továbbszaporítására használnak. a) Vetőmag felismerése: Minden csoport 5-5 számozott vetőmagmintát kap. Írják fel a lapra a számok mellé a vetőmag nevét! A munka megbeszélése. A vetőmagok megnevezése, a növény bemutatása. b) Sorold fel a vetőmagok azon jellemzőit, amelyek segítenek a felismerésükben! szín alak nagyág c) Mit jelent a vetőmagtasakon feltüntetett szavatossági idő? A vetőmag tisztasága A vetőmag egészségi állapota Tárolás, csávázás A mag: kialakulása, részei Beáztatott kukorica és bab vizsgálata: a részek azonosítása. A csírázás feltételei tiszta egészséges vetőmag víz megfelelő hőmérséklet levegő (oxigén) 5. Kísérletek Végezzük el a kísérleteket a tankönyv útmutatásai alapján! Ügyelnünk kell-e arra, hogy a vetőmagot milyen irányban helyezzük a földbe? Miért? Kísérlet eredményeinek elemzése 7 nap múlva Versrészlet felolvasása Problémafelvetés Élmények, vélemények meghallgatása Problémafelvetés Koordináció: Környezetismeret 4. osztály A tankönyv feladatának 88. oldal megoldása Fogalomalkotás Biológiai lexikon 4. kötet Csoportmunka Dia vagy képek alapján Értékelés Vizsgálat nagyítóval Problémafelvetés ocsú válogatás Csávázott vetőmag bemutatása Koordináció: Környezetismeret 4. osztály Egyéni munka a tankönyv kérdései alapján Tanári magyarázat Problémafelvetés A tankönyv 89. oldal 30

11 Az óra 6. Érdekességek Óravégi összefoglalás Növénynemesítők: pl. Tessedik Sámuel, Székács Elemér Ehető csírák szerepe az egészséges táplálkozásban. Az otthoni csíráztatás lehetőségei, feltételei. Melyek a vetőmag jellemző tulajdonságai? Milyen összefüggés van a vetőmag nagysága és a vetés mélysége között? Miért fontos, hogy jó tulajdonságokkal rendelkező, tiszta, egészséges vetőmagokat használjunk? Mi befolyásolhatja a vetőmag egészségi állapotát? Mi a csírázás feltételei? Együttes munka Ismeretek elmélyítése Az óra témája: Ismerjük meg kerti növényeinket! - Ismerjék meg a haszonkertben termeszthető zöldségfélék tulajdonságait - Ismerjék meg a zöldségfélék csoportosítási lehetőségeit - Zöldségfélék szerepe az egészséges táplálkozásban I. Óra eleji szervezés Az anyagvizsgálathoz szükséges zöldségfélék kikészítése. Csoportok kialakításához a képek, szókártyák előkészítése. II. Ismétlés Az elmúlt órán a kert fogalmával, a kertek típusaival és azok jellemzőivel ismerkedtetek meg. Elevenítsük fel ismereteinket! 1. Keresem a párom: kártyákat készítettem, amelynek egyik oldalán kérdések találhatók, a másik oldalán pedig a válaszok. A feladat az lesz, hogy a feltett kérdésekre a helyes választ kiválasszátok. előoldal hátoldal Mit nevezünk kertnek? Mi jellemző a díszkertre? Milyen növények találhatók a haszonkertben? Mi a feladata a különleges rendeltetésű kertnek? Ebben a kertben termesztjük a család számára a zöldségféléket és a gyümölcsöket. Olyan kert, amely az oktatást, ismeretterjesztést, kutatómunkát és a pihenést is szolgálja. Itt gondozhatjuk a virágainkat, pihenhetünk, játszhatunk. Házhoz tartozó bekerített terület, ahol növények gondozása, ápolása történik. 31

12 2. Csoportok kialakítása (4 csoport) Minden asztal közepére kiteszek egy képet (füvészkert, díszkert, gyümölcsöskert, zöldségeskert). Mindenki húz egy szókártyát. A kártyákon lévő szavak, kifejezések: bab, káposzta, paradicsom, saláta, szilva, körte, alma, cseresznye, rózsa, tulipán, árvácska, muskátli, kutatás, tanulás, pálmafák, ismeretterjesztés A tanulónak ahhoz az asztalhoz kell leülni, ahova a kártyája szerint tartozik. Mi alapján különböztettük meg az asztalokat? A kertek típusai alapján. Beszéljétek meg, mi jellemző a Ti kertetekre? Milyen növények található a kertetekben? III. Célkitűzés A mai órán a haszonkertben termeszthető zöldségfélék tulajdonságaival, csoportosításának lehetőségeivel fogunk megismerkedni. IV. Motiváció A megismeréshez először az érzékszerveinket hívjuk segítségül. Az anyagvizsgálatot többféleképpen valósítjuk meg: egy kiválasztott tanulónak az lesz a feladata, hogy bekötött szemmel kell megmondania annak a zöldségnek a nevét, amit a tálcáról a kezébe adok. Szaglás, tapintás és esetleg ízlelés alapján kell megállapítania. csoportonként tálcára helyezem a zöldségféléket és egy-egy csoport csak egy érzékszerv alapján azonosíthatja a növényeket. például: látás, szaglás, ízlelés, tapintás. Erre a feladatra megadott idő áll rendelkezésre és a csoportok forgószínpad szerűen minden vizsgálatot elvégeznek. Megállapítások megbeszélése V. Új ismeretanyag feldolgozása: Zöldségfélék csoportosítása 1. logikai egység: Csoportosítás szempontjai A táblára több zöldségféle képét teszem fel. Gyerekek! A képzeletbeli kertemben a növények összekeveredtek, segítsetek nekem, tegyünk rendet a kertemben. Mi alapján csoportosíthatjuk őket? (szín, nagyság, az ehető része a föld felett vagy föld alatt található, melyik részét fogyasztjuk ) A zöldségfélék csoportjainak nevét felteszem a táblára. Ezek jelképezik az ágyásokat, ahol nevelem a növényeket. A feladat az, hogy a növényeket ábrázoló képeket a megfelelő ágyásba kell helyezni. Az elhelyezés előtt megbeszéljük, hogy zöldségféle mely része alkalmas fogyasztásra. Ennek a logikai egységnek a feldolgozása megfelelő alkalmat nyújt a természetismeret tananyag felelevenítésére. Levélzöldségek 32

13 Káposztafélék Gyökérzöldségek Bogyótermésűek Kabakosok Hüvelyesek 33

14 Hagymafélék Miért fontos, hogy sok zöldségfélét fogyasszunk? (Táplálkozásról tanultak felelevenítése) 2. logikai egység: Zöldségfélék társíthatósága Évtizedek óta tartó megfigyelések igazolták azt, hogy egyes növényfajták egymás mellett szépen, egészségesen fejlődnek, mások mellett viszont betegségre hajlamosak. Eredményesen társíthatók a következő zöldségfélék: hagyma mellé sárgarépát érdemes vetni, mert így a hagymalégy nem károsítja a veteményt. a zeller a káposztafélék hernyóit elriasztja, a paradicsom jól társítható a gyökérzöldségekkel, de nem kedveli a burgonyát, az uborkát és a borsót. Csoportmunka: tankönyv 91-ik oldal feladatának elkészítése, elemzése VI. Óravégi összefoglalás (játékos formában) Ki vagyok én? (Ezt a feladatot kiadhatjuk a csoportoknak, a gyerekek ötletes mondatokat állítanak össze.) Lehetek zöld, sárga és piros is. Felfújt bogyótermésem van. A lecsóban biztosan megtalálsz. Zöld apróság vagyok. A hüvelyekből kifejtenek, mielőtt levest vagy főzeléket készítenek belőlem. A levélzöldségek csoportjába tartozom, nagy zöld leveleket növesztek. Leveleim fejet alkotnak. Frissen salátaként nagyon szeretnek, de készítenek belőlem levest és főzeléket is. Fehér módosult virágzatomat fogyasztod. A tányérodba rántva, rakottan és levesként is kerülhetek. Döntsétek el, az alábbi állítások közül melyik igaz, vagy hamis? I H A fejeskáposzta a levélzöldségek csoportjába tartozik. I H A zöldbab és az uborka is a kabaktermésűek közé sorolható. I H A zeller a levélzöldségek közé tartozik. I H A paradicsom lédús bogyótermésű növény. I H A karfiol módosult virágzatát fogyasztjuk. (Idő esetén) Keresd meg a párját! A nagybetűkhöz keressétek meg a megfelelő számot! Betű Csoportnév Szám Zöldségfélék Megfejtés A Levélzöldségek 1 paprika B Hagymafélék 2 saláta C Káposztafélék 3 petrezselyem D Gyökérzöldségek 4 vöröshagyma E Bogyótermésűek 5 karfiol 34

15 Az óra témája: A közlekedés történetéből Ismerjék meg a tanulók a közlekedés és ágazatai fogalmát. Legyenek tájékozottak a közút kialakulásáról, szerkezetéről, korszerűsödéséről. Ismerjék meg a közlekedési eszközök rövid fejlődéstörténetét, néhány kiemelt találmány és feltalálója tükrében. 1. A közlekedés és ágazatai fogalma 2. Az út, közút kialakulása, használata 3. Közúti közlekedési eszközök kialakulása, ebben magyar feltalálók szerepe 4. Közúti járműtörténeti információforrások, képgyűjtemény készítésének módszere 5. Érdekességek Szükséges anyagok, eszközök, szerszámok: utakat, közlekedési ágazatokat bemutató tablók, modellek a közút kialakulását, történeti fejlődését bemutató tabló közúti járművek fejlődését bemutató tabló, vagy PPT bemutató Csonka János munkásságát bemutató képgyűjtemény Az óra Motiváció 1. A közlekedés és ágazatai fogalmának kialakítása 2. Az út, közút kialakulása, használata A helyváltoztatás alapvető lételemünk. Különböző formáinak bemutatása: őserdei ösvényen, folyóparton, hegyvidéken, korszerű közúton autóbusszal, vasúton, levegőben, vízen. Mi a különbség a helyváltoztatás és a közlekedés között? A közlekedés személyek, dolgok szervezett, rendszeres helyváltoztatása rendszerint technikai eszközök segítségével. A közlekedési ágazatok bemutatása: szárazföldi (közúti, vasúti, gyalogos) vízi és légi közlekedés Mi az út, és hogyan fejlődött? Erdei ösvény, földút, római út, makadámút, kockaköves, beton- és aszfaltút képének bemutatása. Mi késztette az embert, hogy állandóan fejlesszen? - földút esős időben csúszik - járművek száma nőtt, minősége javult Közút, magánút fogalmának kialakítása. Azonosság és különbözőség feltárása Élmények, vélemények meghallgatása, megbeszélése Problémafelvetés A bevezetésben bemutatott helyváltoztatási formák értékelése a definíció alapján A tankönyv képsorának osztályozása Fogalomalkotás Frontális osztálymunka Felsorolás, rendszerezés Problémafelvetés Képek értékelése közös osztálymunkával Tabló elemzése Fogalomalkotás 35

16 3. Közúti járművek kialakulása, magyar feltalálók szerepe 4. Járműtörténeti képanyag gyűjtése A gyorsabb és kényelmesebb utazás érdekében az ember különböző közlekedési eszközöket talált fel: emberi erővel (hordszék, gyaloghintó ) állati erővel (lóvontatású kocsik, lóvasút ) külső erőforrással (motoros járművek) mozgatott járművek fejlődéstörténete. Járműtörténeti információforrások felsorolása: képeslapok könyvek folyóiratok bélyeggyűjtemény Közlekedési Múzeum veterán járművek megtekintése alkalmi kiállításon, fesztiválon 5. Érdekességek A római birodalom hadiút-maradványai Szombathely környékén. Selyemút, borostyánút. Országos főútvonalak, autópályák. Hazánkban közlekedő gépkocsik darabszámának fejlődése a századfordulótól napjainkig. Óravégi összefoglalás A közlekedés és elemeinek fogalma, történetisége. A hazai feltalálók szerepe. A történetiség dokumentumainak gyűjtése, ennek szerepe. Gyűjtési feladatok kijelölése. Problémafelvetés: : Képek, tablók, PPT Csonka János és járműve Galamb József és járműve Kutatás az interneten Problémafelvetés: gyűjtemény szerepe, anyaggyűjtés rendszerezés Tablóformázás Feladat kijelölése: járműtörténeti tabló készítése Egyéni munka megbeszélése Frontális osztálymunka Tanulói teljesítmények értékelése Az óra témája: A kommunikáció Annak tudatosítása, hogy az információcsere a civilizáció alapja, mindennapi életünk szerves része. Az információk fajtái, csoportosításuk. A kommunikáláshoz használt jelek történeti bemutatása. 1. Az információáramlás és a kommunikáció 2. Az élőlények információszerzésének módjai 3. Az emberi érzékelés korlátozott! 4. A kommunikáció eszközei a jelek Szükséges anyagok, eszközök, szerszámok: mutatós és számkijelzésű karóra valamely festmény reprodukciója, műszaki rajzok tál hideg és meleg víz mérőeszközök: mérleg, rugós erőmérő, hőmérő, centiméterszalag, mérőpohár, lázmérő stb. jeleket (morze, kotta, piktogram) tartalmazó kártyák magnetofonfelvételek (különböző állatok, tárgyak, gépek hangjai) 36

17 Az óra Motiváció Környezet Információ Élőlények ADÓ VEVŐ Ez tette lehetővé az ember alkalmazkodását környezetéhez, így fennmaradását. Később át is alakította környezetét, e céltudatos tevékenységéhez az információcsere, a közlésrendszer kifejlődésére volt szükség. 1. Információáramlás és kommunikáció 2. Az információszerzés módjai 3. Az emberi érzékelés A kommunikáció fogalma az Idegen szavak és kifejezések szótárából, tankönyvi fogalomtárból Információk közlése vagy cseréje valamilyen erre szolgáló eszköz, ill. jelrendszer útján. Hasonlítsuk össze az ember és egyes állatok érzékszerveit! Az ember érzékszervei egyes állatokéhoz viszonyítva fejletlenek, de az információt befogadó és feldolgozó képessége a legfejlettebb! Hány %-ban veszünk fel információt érzékszerveinkkel? Játékos gyakorlatok: bekötött szemmel tárgyakat felismerni, navigálással közlekedni Hogyan történhet az élőlény és környezete között információcsere? 1. cs.: látható (vizuális) információ 2. cs.: hallható (auditív) információ 3. cs.: tapintható információ szagolható információ ízlelhető információ Miért használunk mérőeszközöket: mérőszalagot, mérleget stb.? Az emberi érzékelés korlátozott! Melyik mérőeszközzel mit mérhetünk? Próbáljuk meg! 4. A jelek Mit tanultatok nyelvtan órán a jelekről? Történetileg alakultak ki, vagy tudatosan hozták őket létre. Fontos, hogy az információt adó és vevő ugyanazt értse rajtuk! Írjátok le, milyen hangokat hallotok a magnófelvételen! Melyiknek van egyértelmű jelentése számotokra? Hogyan kommunikálnak egymással az állatok? Az alábbi kártyákon az információkat különböző jelekkel írtam le. Fejtsétek meg! Játékos gyakorlat: fal mögött elmutogatni egy gyereknek a hírt, majd ő társainak elmeséli. Összefoglalás Az információáramlás és a kommunikáció. Információszerzési módok. A jelek használata Példák gyűjtése Történelmi tanulmányok felelevenítése A bevezetésben előforduló példák elemzése a definíció alapján TERMÉSZET-KALAUZ sorozat könyvei segítségével közös megbeszélés Tk. 72. oldal képelemzés Csoportmunka (Tk old.: kép és szöveg feldolgozása, kérdések megválaszolása) Mérés a bemutatott eszközökkel tanulópárban Problémafelvetés Tk. 73. old. Időlétra tanulmányozása Magnófelvétel meghallgatása után egyéni feladatmegoldás Vélemények meghallgatása Tanulópárok Közös osztálymunka Frontális osztálymunka Tanulói teljesítmények értékelése 37

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

Technika és életvitel tanmenet 8. osztály. Kompetenciák (készségek, képességek)

Technika és életvitel tanmenet 8. osztály. Kompetenciák (készségek, képességek) Az ember átalakítja környezetét Környezetbarát építkezés Technika és életvitel tanmenet 8. osztály 1. Hagyományos és modern irányzatok az építészetben 2. Épületek és építmények környezeti kapcsolatai Építőanyagok

Részletesebben

A felkészülésnél felhasznált szakirodalom: Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI Pedagógia program, Szitakötő 2014/1.

A felkészülésnél felhasznált szakirodalom: Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI Pedagógia program, Szitakötő 2014/1. Osztály: Tantárgy: 5. osztály Természetismeret - állat asszisztált oktatás Terápiás kutya neve: A foglalkozás témaköre: A foglalkozás anyaga: Alba Anyag, energia, információ, Állandóság, változás Anyagok

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

titkai Munkáltató feladatgyûjtemény elsõ osztályosoknak

titkai Munkáltató feladatgyûjtemény elsõ osztályosoknak Árvainé Libor Ildikó Horváth Andrásné Szabados Anikó Környezetünk titkai Munkáltató feladatgyûjtemény elsõ osztályosoknak Mozaik Kiadó 2013 Növények az iskola környékén 1. Melyik iskolai környezet barátságosabb?

Részletesebben

Kalóriaszegény mintaétrend

Kalóriaszegény mintaétrend Kalóriaszegény mintaétrend Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/9 1. nap 2 dl 1,5%-os tej 94 5 dkg párizsi 106 2 db abonett 60 10 dkg zöldpaprika 20 1 db kockasajt (3,3 dkg) 75 15 dkg alma 45 3 dl Garden rostos

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

Lecsós kert. Kertészeti tevékenységek a Kertben Dr. Fekete Szabolcs

Lecsós kert. Kertészeti tevékenységek a Kertben Dr. Fekete Szabolcs Lecsós kert Kertészeti tevékenységek a Kertben Dr. Fekete Szabolcs Alapinformációk A növény is csak ember. alaptevékenységek: tavaszi területrendezés, vetés/ültetés, rendszeres nyári munkák, betakarítás

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

A Kisalföld tájegységünk

A Kisalföld tájegységünk Ruppertné Hutás Kinga A Kisalföld tájegységünk (bemutató tanítás) Tantárgy: Témakör: Óra típusa: Tanítás anyaga: Természetismeret, 4. osztály Földrajzi alapismeretek, tájékozódás, országismeret Új anyagot

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

BOLYAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2015. ÁPRILIS 11.) 3. osztály

BOLYAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2015. ÁPRILIS 11.) 3. osztály 3. osztály Az év melyik napján van az új kenyér ünnepe? Jellemezzétek az évszakot az időjárás, a növények és az állatok szempontjából! Válaszoljatok az érzékszervekkel kapcsolatos alábbi kérdésekre! Mely

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz 1. Ismerkedés a Ismerkedjenek meg a tankönyvvel, A bevezetô szöveg meghallgatása, Mtk. 3. old. tankönyvvel a jelrendszerrel, az eszközökkel! kötetlen beszélgetés. Környezetismeret Kedves második osztályos!

Részletesebben

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK -olcsók, könnyen beszerezhetők gyakoriak -100 kg évente -napi élelem egyötöde -arányuk általában nem kielégítő -nyersen, feldolgozva, tartósítva -gyökér, gumó, hagyma, szár, levél,

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

Termékfeldolgozás I. (BSc)

Termékfeldolgozás I. (BSc) Termékfeldolgozás I. (BSc) Szárítás Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Fiskola Szárítási módszerek és berendezések Az élelmiszerek víztartalmát természetes szárítással (aszalással) vagy mesterséges

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch É T L A P T E R VSz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch 2014.év 26.hét Gyümölcs tea Poh. Tej Gyümölcs tea Gyümölcs joghurt Gyümölcs tea Gyümölcs tea Poh. Tej Körös pu.mell Főtt csécsi szalonna Tr.sajt Ráma

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés Hó 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás). Mkt. 4. Iskolai taneszközök

Részletesebben

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Bulátko-Lupkovics Erika (Kanada) Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Iskolánk minden tanévben 30 szombaton át oktatja a gyerekeket. A foglalkozások 9-től 12:30-ig zajlanak 4 14 éves

Részletesebben

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 4. FORDULÓ 7-8. évfolyam Téma: Az idő járás a

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 4. FORDULÓ 7-8. évfolyam Téma: Az idő járás a A Földpörgetők versenyen, minden tantárgy feladataira összesen 20 pontot lehet kapni, így egy forduló összpontszáma 100 pont a feladatok számától függetlenül. Csak a kiosztott fejléces üres papírokra lehet

Részletesebben

ANGOL 1. óra ( 20 perces órarész) 2. óra ( 25p) Az EU országai. Az Európai Unió, mint egy nagy család (a család témakörben dolgozunk éppen)

ANGOL 1. óra ( 20 perces órarész) 2. óra ( 25p) Az EU országai. Az Európai Unió, mint egy nagy család (a család témakörben dolgozunk éppen) ANGOL 1. óra ( 20 perces órarész) Az Európai Unió, mint egy nagy család (a család témakörben dolgozunk éppen) A) A családról beszélgettünk már. Hogyan tudnánk kibővíteni a család fogalmát? Milyen nagyobb

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY. 4. évfolyam ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014. A tanuló neve: Az iskola címe: (helység) A felkészítő tanár neve:

TERMÉSZETISMERET LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY. 4. évfolyam ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014. A tanuló neve: Az iskola címe: (helység) A felkészítő tanár neve: APÁCZAI KÖNYVKIADÓ ÉS KÖNYVTERJESZTŐ KFT. SZIVÁRVÁNY HETED 7 HATÁRON 9502 Celldömölk, Pf. 6 Tel.: 95/525-018, Fax: 95/525-027, e-mail: szivarvany@apaczai.hu TERMÉSZETISMERET LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL FŐVÁROSI SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL Rendelkezésre álló idő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont 2007-2008. FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: fizika Téma: Elektromágneses Indukció,

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A témahét célja: - Ismerjék meg a víz alapvető tulajdonságait - Ismerjék fel a víz szerepét életünkben, tudjanak példát mondani a víz hasznosítására a mindennapi élet, a

Részletesebben

Szelektív hulladékgyűjtés

Szelektív hulladékgyűjtés Szelektív hulladékgyűjtés Iskolai bemutató foglalkozás tervezete Készítette: Surányi Tekla PR ügyintéző, ÖKOVÍZ Kft. Osztály: 1-8. osztály Foglalkozás témája: szelektív hulladékgyűjtés gyakorlati tudnivalói

Részletesebben

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Tompáné Balogh Mária ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Környezetem élõvilága TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0 Évfolyam 0 A tanuló neve pauz-westermann . Mi a haszonkert? ÔSZ A HASZONKERTBEN

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Életerő, Sport és Fittség

Életerő, Sport és Fittség Életerő, Sport és Fittség Guarana Tabletta Tapasztalja meg a Guarana élénkítő hatását A Guarana egy Dél-Amerikában őshonos cserje, koffein tartalma, élénkítő serkentő hatásai miatt használják Kényelmes

Részletesebben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben Kovács Október A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben A JÖVŐ SZÁMÍTHAT RÁNK, MI IS SZÁMÍTUNK RÁ Szakmai konferencia Debrecen 2012. okt. 27. Jogi háttér

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor IceCenter Budapest Dr Géczi Gábor A jégkorongozó céljai Minél jobb játékos legyen Válogatottság NHL? Edzésen való teljesítés Mérkőzésen való teljesítés Mindez nem olyan hatékony, ha nem fordít kellő figyelmet

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

József Attila Általános Iskola Debrecen HÁZTARTÁSTAN. 5 6. évfolyam

József Attila Általános Iskola Debrecen HÁZTARTÁSTAN. 5 6. évfolyam HÁZTARTÁSTAN 5 6. évfolyam CÉLOK, FELADATOK- ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK: A háztartástani ismeretek tartalma a modern általános műveltség nélkülözhetetlen része. Alapvető feladat olyan gyermekeket

Részletesebben

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola Karácsony projekt Készítette: Borsóné Molnár Szilvia Baracska, 2013. december Célok: 1. A karácsony sajátosságainak felfedezése, saját érzések megfogalmazása. 2.

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

Tanári tevékenységek Motiváció, környezet- és balesetvédelem

Tanári tevékenységek Motiváció, környezet- és balesetvédelem Iskola neve: IV Béla Általános Iskola Iskola címe:, Járdánháza IV Béla út Tantárgy: Fizika Tanár neve: Lévai Gyula Csoport életkor (év): Kitöltés dátuma 00 szeptember (évhónap): OE adatlap - Tanmenet Idő

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

A táplálkozás, az öltözködés és a

A táplálkozás, az öltözködés és a szka102_08 É N É S A V I L Á G Életmód és egészség A táplálkozás, az öltözködés és a tisztálkodás szerepe egészségünk megőrzésében Készítette: IFA Műhely: Dr. Mihály Ottó, dr. Falus Katalin, Jakab György,

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A dohányzás káros hatásai Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári

Részletesebben

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV MB 306029 Tapintós sétány 3 különböző mintával 6 négyzetet lehet összerakni, akár egymás után, akár egymás mellé. A gyerekek séta közben a talpukkal érzékelik a különböző mintázatot. Ezzel serkentik a

Részletesebben

PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA

PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY Mitől lesz sikeres a prezentációnk? FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA Miről lesz szó? 2 1. A prezentáció 2. A felkészülés 3. A prezentálás (előadás) felépítése 4. Gyakori hibák 5. Stressz

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch É T L A P T E R VSz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch 2014.év 27.hét Gyümölcs tea Poharas tej Gyümölcs tea Gyümölcs tea Gyümölcs tea Poharas tej Gyümölcs tea Cs.mell sonka diab.mini méz Pásztos füst.sajt

Részletesebben

Megismertetni a háztartás alapvető funkcióit.

Megismertetni a háztartás alapvető funkcióit. PROGRAM MEGNEVEZÉSE Mezőgazdasági kistermelés, biogazdálkodás I. MODUL MEGNEVEZÉSE Falusi életvitel-háztartás ökonómia Óraszám Témakör megnevezése Témakör részles feldolgozása Témakör célja Irodalom 1-2

Részletesebben

ZÖLDSÉGFÉLÉK SZAPORÍTÁSA ANYAGCSERE. előnevelési praktikák. 2014 06 24. Vágvölgyi Erika

ZÖLDSÉGFÉLÉK SZAPORÍTÁSA ANYAGCSERE. előnevelési praktikák. 2014 06 24. Vágvölgyi Erika ZÖLDSÉGFÉLÉK SZAPORÍTÁSA előnevelési praktikák ANYAGCSERE 2014 06 24. Vágvölgyi Erika Egyéves egynyári növény: lágyszárú, egy év alatt csírázik, virágzik, termésérés után elpusztul. (kukorica, borsó, karfiol,

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Gyermekjóléti rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Moduláris oktatás. 2. osztály. Márki Sándor Általános Iskola 5741 Kétegyháza Márki Sándor u. 11. OM: 028327

Moduláris oktatás. 2. osztály. Márki Sándor Általános Iskola 5741 Kétegyháza Márki Sándor u. 11. OM: 028327 Moduláris oktatás Az anyagok érzékelhető és mérhető tulajdonságai 2. osztály Márki Sándor Általános Iskola 5741 Kétegyháza Márki Sándor u. 11. OM: 028327 Márki Sándor Általános Iskola, Kétegyháza 1 Az

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

ISKOLÁNKÉRT ALAPÍTVÁNY 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Szakmai beszámoló

ISKOLÁNKÉRT ALAPÍTVÁNY 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Szakmai beszámoló Van, aki méreggel írtja a gyomot, és azt hiszi ez elegendő ahhoz, hogy a kert tökéletessé váljék. Ő nem gondol a vegyszer által elpusztított virágokra ( ) Más viszont kapával végzi ugyanezt a munkát lassan,

Részletesebben

Egészségfejlesztési ismeretek - 2. csoport. Negyedéves szakköri beszámoló 2014 március 2014. június (4. negyedév) Szakkörvezető: Jenei Beáta

Egészségfejlesztési ismeretek - 2. csoport. Negyedéves szakköri beszámoló 2014 március 2014. június (4. negyedév) Szakkörvezető: Jenei Beáta Egészségfejlesztési ismeretek - 2. csoport Negyedéves szakköri beszámoló 2014 március 2014. június (4. negyedév) Szakkörvezető: Jenei Beáta A TÁMOP 3.1.4. Komplex egészségmegőrzésre irányuló innovációk

Részletesebben

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1 Életünk és a víz Kiss Miklós www.vizinform.hu Kiss Miklós 1 Víz,ha csak életünkhöz lenne szükséges rádde magad vagy az élet! Nincs arra szó, mily fenséges enyhülést ad csodás üdeséged. Hajdan volt erőnk,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

volt szó. Szénhidrát A szénhidrátok az

volt szó. Szénhidrát A szénhidrátok az Táplálkozási ismeretek haladóknak II. Az előző fejezetben a fehérjéket alkotó aminosavakról volt szó. Most folytassuk a szénhidrátokkal. Azt az alapismeretek III. részében már megtanultuk, hogyan kell

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Beszámoló A Berentei Település Gondnokság beszámolója a 2012 évi Startmunka programról Növénytermesztés startmunka program

Beszámoló A Berentei Település Gondnokság beszámolója a 2012 évi Startmunka programról Növénytermesztés startmunka program Beszámoló A Berentei Település Gondnokság beszámolója a 2012 évi Startmunka programról Növénytermesztés startmunka program Berentén a munkaprogram 2012.03.01-én indult.14 fő kapott itt munkát, 8 órás munkaidőben.

Részletesebben

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch É T L A P T E R VSz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch 2014.év 28.hét Bécsi felvágott Mozarella sajt Mecom toast sonka Sajtos párizsi Lángolt kolbász Gyümölcsös 1/2 tömlős sajt Reggeli Ráma marg. Ráma marg.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 Budapest, 2015. január 30. KAP I. termeléshez kötött támogatás önkéntes, legfeljebb az éves pénzügyi keret 13%-a (évente közel

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

Fóliasorozatok és számítógépes prezentációk a természetvédelem és a környezet egészségtan témaköréből

Fóliasorozatok és számítógépes prezentációk a természetvédelem és a környezet egészségtan témaköréből Fóliasorozatok és számítógépes prezentációk a természetvédelem és a környezet egészségtan témaköréből Készítette: Hosszu Erzsébet Judit Témavezető: Dr. Schróth Ágnes Témaválasztás Tanári gyakorlatban felhasználható

Részletesebben