J Ó V Á H A G Y O M! év...hónap...-n. E G Y E T É R T E K! év...hónap...-n. Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n. E G Y E T É R T E K! 2014. év...hónap...-n. Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez"

Átírás

1 Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez J Ó V Á H A G Y O M! év...hónap...-n.. Varga Ferenc tű. dandártábornok Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató E G Y E T É R T E K! év...hónap...-n.. Dr. Ördögh Brigitta Helyi Védelmi Bizottság elnök Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros KÜLSŐ VÉDELMI TERVE VINYL Vegyipari Kft. veszélyeztető hatásainak kezelésére KÉSZÍTETTE: év...hónap...-n.. Géczi Béla tű. ezredes Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezető nevében és megbízásából: KÉSZÍTETTE: év...hónap...-n... Dr. Bácskai János Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros polgármester Nagy Béla tű. alezredes Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelő

2 Pontosítások, lapcserék: Lap, melléklet, függelék típusa, száma Változtatás jellege, témája Változtatás időpontja, aláírás 2

3 Aláírások lapja: A külső védelmi terv elkészítésében a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 23. (2) bekezdése alapján véleményt nyilvánító szervezetek jelen Külső védelmi tervben foglaltakat megismerték, annak tartalmával egyetértenek. VINYL Vegyipari Kft. E g y e t é r t e k! Budapest, Gaál Péter Ügyvezető igazgató PH Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Kirendeltsége E g y e t é r t e k! Budapest, Géczi Béla tű. ezredes kirendeltség-vezető Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitánysága E g y e t é r t e k! Budapest, Fuxreiter Róbert r. alezredes rendőrkapitány Budapest Főváros Kormányhivatala VI-VII-VIII-IX. Kerületi Népegészségügyi Intézete E g y e t é r t e k! Budapest, Dr.Frankó Erzsébet tiszti főorvos PH. PH. PH

4 Aláírások lapja: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség E g y e t é r t e k! Budapest, Dolla Eszter igazgató Közép-Magyarországi Regionális Mentőszervezet E g y e t é r t e k! Budapest, Dr. Orphanides Ilona igazgató PH. PH

5 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés Külső Védelmi Terv fogalma Külső Védelmi Terv célja Rövidítések Külső Védelmi Terv hatálya alá eső terület és az érintettek köre A Külső Védelmi Tervben foglaltak elrendelésére jogosultak:... 9 II. Veszélyeztetés, riasztási és védekezési feladatok A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset elleni védekezés és káros hatások csökkentésére irányuló tevékenység leírása A káros hatások elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok A védekezésbe bevonható szervezetek, erők, eszközök A védekezésbe bevonható települési infrastruktúra, berendezések és anyagok A lakosság és anyagi javaik védelme érdekében hozott intézkedések Fogalmak III. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés irányítása Veszélyhelyzeti irányítás és együttműködés A súlyos balesetek elleni védekezéshez történő külső segítségkérés A védekezési tevékenységet elindító, a védekezést irányító és más megjelölt feladat- és hatáskörrel bíró személyek neve, beosztása, elérhetőségi adatai Az irányításhoz, a helyzet értékeléséhez és a döntések előkészítéséhez szükséges technikai infrastruktúra: IV. Tájékoztatási feladatok V. Az országhatáron túli hatásokkal kapcsolatos intézkedések VI. A Külső Védelmi Terv Mellékletei

6 I. Bevezetés Jelen külső védelmi terv a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról rendelkező évi CXXVIII. Törvényben, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (XI. 20.) Kormányrendelet foglaltak alapján készült. 1. Külső Védelmi Terv fogalma: A VINYL Vegyipari Kft. Budapesti Telephelyén bekövetkezett súlyos ipari baleset következtében veszélyeztetett lakosság mentése, az anyagi javakban, a környezetben bekövetkező károk enyhítése érdekében a végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó terv. 2. Külső Védelmi Terv célja: Azon intézkedések, módszerek, erők és eszközök meghatározása, melyek a Budapest Főváros IX. kerület (továbbiakban: Ferencváros) lakosságának és környezetének a VINYL Vegyipari Kft. Budapesti Telephelyén keletkezhető súlyos balesetek hatásai elleni védelméhez szükségesek. Fogalommeghatározások: Jelen Külső Védelmi Tervben alkalmazott fontosabb fogalmak meghatározásai a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. Törvény (Kat.), valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításának végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet alapján a következők: Felső küszöbértékű veszélyes ipari üzem: ahol a jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége (beleértve a technológia irányíthatatlanná válása miatt várhatóan keletkező veszélyes anyagokat is) a 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet I. számú melléklete alapján meghatározható felső küszöbértéket eléri, illetőleg meghaladja. Katasztrófa: a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetve e helyzet kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapot vagy helyzet, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit, és különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli. Katasztrófaveszély: olyan folyamat vagy állapot, amelynek következményeként okszerűen lehet számolni a katasztrófa bekövetkezésének valószínűségével, és amely ezáltal veszélyezteti az emberi egészséget, környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot. Kockázat: egy adott területen adott időtartamon belül, meghatározott körülmények között jelentkező egészség-, illetve környezetkárosító hatás valószínűsége. 6

7 Külső Védelmi Terv: a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem környezetében élő lakosság mentése, az anyagi javakban, a környezetben bekövetkező károk enyhítése érdekében a végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó terv, amely a települési veszélyelhárítási terv része. Rendkívüli esemény: a veszélyes ipari üzemben a rendeltetésszerű működés során, illetőleg a technológiai folyamatokban bekövetkező olyan nem várt esemény, amely azonnali beavatkozást igényel és magában hordozza a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kialakulásának lehetőségét. Súlyos káresemény: az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító olyan esemény, amelynek következményei az erre szervezett erőkkel elháríthatók, felszámolhatók és nem igénylik a katasztrófa esetére vonatkozó különleges intézkedések bevezetését. Üzemeltető: bármely természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményt vagy küszöbérték alatti üzemet működtet, vagy alapszabály, alapító okirat, illetve szerződés alapján döntő befolyást gyakorol a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem működésére. Veszély: valamely veszélyes anyag természetes tulajdonsága vagy olyan körülmény, amely káros hatással lehet az emberi egészségre vagy a környezetre. Veszélyes anyag: e törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletben meghatározott ismérveknek megfelelő anyag, keverék vagy készítmény, amely mint nyersanyag, termék, melléktermék, maradék vagy köztes termék van jelen, beleértve azokat az anyagokat is, amelyekről feltételezhető, hogy egy baleset bekövetkezésekor létrejöhetnek. Veszélyességi övezet: a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari baleset lehetséges következményeinek csökkentése érdekében a veszélyes ipari üzem környezetében a hatóság által kijelölt, az egyéni sérülés kockázatához igazodó terület. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset: olyan mértékű veszélyes anyag kibocsátásával, tűzzel vagy robbanással járó, veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar, amely a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem működése során befolyásolhatatlan folyamatként megy végbe, és amely az üzemen belül vagy azon kívül közvetlenül vagy lassan hatóan súlyosan veszélyezteti vagy károsítja az emberi egészséget, illetve a környezetet. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének azonosítása és kockázatuk elemzése: az üzemeltető által végzett módszeres elemző tevékenység, amelynek során meghatározza és bemutatja a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben bekövetkező veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kialakulásának lehetőségeit és azok bekövetkezésének valószínűségét. Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem: egy adott üzemeltető irányítása alatt álló azon terület egésze, ahol egy vagy több veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményben ideértve a közös vagy kapcsolódó infrastruktúrát is veszélyes anyagok vannak jelen a törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérő mennyiségben (tekintet nélkül az üzem tevékenységének ipari, mezőgazdasági vagy egyéb besorolására). 7

8 Veszélyes létesítmény: olyan, a veszélyes ipari üzem területén lévő technológiai, illetőleg termelésszervezési okokból elkülönülő területrész, ahol egy vagy több berendezésben (technológiai rendszerben) veszélyes anyagok előállítása, felhasználása, szállítása vagy tárolása történik. Magában foglal minden olyan felszerelést, szerkezetet, csővezetéket, gépi berendezést, eszközt, iparvágányt, a létesítményt szolgáló raktárt vagy hasonló egyéb felépítményt, amely a létesítmény működéséhez szükséges. Veszélyes tevékenység: olyan ipari, biológiai (mezőgazdasági), kémiai eljárások felhasználásával végzett tevékenység, amely ellenőrizhetetlenné válása esetén tömeges méretekben veszélyezteti, illetve károsítja az emberi egészséget, a környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot. 1%-os halálozás: A veszélynek kitett sokaság 1%-a elhalálozik a veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset következtében. 3. Rövidítések: BFVB Budapest Főváros Védelmi Bizottság HVB Helyi Védelmi Bizottság FKI Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság BRFK Budapesti Rendőr Főkapitányság HTP Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság KpKK Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség MT Műveletirányítási Terv KD VÍZIG Közép Duna - völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4. Külső Védelmi Terv hatálya alá eső terület és az érintettek köre: Az elkészített biztonsági jelentések alapján a külső védelmi terv hatálya alá eső terület elsődlegesen a VINYL Vegyipari Kft. működési területe (1097 Budapest, Illatos út ), valamint, ezen gazdálkodó egység közvetlen környezete. Az érintettek köre a létesítményben dolgozók, a VINYL Vegyipari Kft.-vel azonos ipartelepen elhelyezkedő cégek dolgozói, az esetleges mentésben résztvevők, a környezetében lakó ferencvárosi lakosok, valamint a véletlenszerűen a létesítmények környezetében tartózkodó személyek, illetve a XX. kerület lakosai. E terv tartalmilag érinti: - Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros - Budapest Főváros XX. kerület Erzsébet közigazgatási területén, a térképen megjelölt veszélyeztetett területeket (5. sz. melléklet). 8

9 5. A Külső Védelmi Tervben foglaltak elrendelésére jogosultak: A 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet 24. (2) bekezdése alapján a polgármester a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset vagy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar bekövetkezése esetén a külső védelmi tervben foglalt intézkedéseket azonnal foganatosítja: Polgármester: Dr. Bácskai János Alpolgármester: Formanek Gyula II. Veszélyeztetés, riasztási és védekezési feladatok 1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset elleni védekezés és káros hatások csökkentésére irányuló tevékenység leírása: a.) A veszélyforrások helye, elhelyezkedésének jellemzői: A VINYL Kft. Budapesti Telephely Budapest, IX. kerületében, a Gubacsi út - Határ út - Illatos út által határolt, Illatos út számú ipari terület délnyugati részén, sík területen, ipari környezetben található. A telep területe: m 2. A VINYL Kft. környezetében számos cég működik, amelyek egyrészt az Illatos út számú ipartelepen belül helyezkednek el vagy résztulajdonosként, vagy bérlőként, másrészt ebbe az ipartelepbe beékelődve, vagy azt körülvéve működnek. A legnagyobb területet a Budapesti Vegyiművek Zrt. (Felszámolás Alatt) birtokolja. Megközelítési útvonalak: Bejárati kapu: Illatos út Veszélyhelyzetben 3 további normál esetben zárt kapun lehet az üzemet megközelíteni, illetőleg elhagyni. Kulcs hozzáférés a portaszolgálat és diszpécserszolgálaton keresztül. A telephely megközelíthető: Belváros felől: Boráros tér, Soroksári út, Illatos út (autóbusz, HÉV) Boráros tér, Mester u., Gubacsi út, Illatos út (villamos, autóbusz) XX. ker.: Pesterzsébet felől: Soroksári út, Illatos út (HÉV, autóbusz) Jókai Mór u., Határ út, Gubacsi út, Illatos út (villamos, autóbusz) XIX. ker.: Kispest felől: Üllői út, Határ út, Nagykőrösi út, Illatos út (villamos, autóbusz) Ady Endre u., Határ út, Gubacsi út, Illatos út (villamos, autóbusz) 9

10 Iparvágányról: a Ferencvárosi Rendező Pályaudvar felől. Az ipartelep közelében lévő természetes víz a Duna, mesterséges tűzi víztározó található telephelyen. Különleges természeti értéket képviselő területek, műemlékek és turisztikai nevezetességek a VINYL Vegyipari Kft. környezetében nem találhatóak. A VINYL Vegyipari Kft. Budapesti Telephelyén bonyolódik a cseppfolyós klór lefejtése, tárolása, valamint kiszerelése palackba és hordóba. A klór lúggal történő megsemmisítése során hypó keletkezik, melyet szintén értékesítenek. 10

11 b.) Veszélyes anyag tulajdonságai: Klór (UN 1017) A klór sárgászöld, sűrített, illetve cseppfolyósított, nem éghető gáz. Erősen maró és mérgező hatású. A szabadba jutó folyadék igen gyorsan gázzá alakul. A túlnyomás megszüntetésekor nagyon gyorsan nagy mennyiségű hideg köd és mérgező, maró elegy képződik, amely nagy területen szétterjed. A köd sűrűsége nagyobb a levegőénél, ezért a talaj közelében marad. Vízben csak kismértékben oldódik. A klórfelesleg elpárolog, ennek során szilárd klór-hidrát keletkezhet. Víz hozzáadásakor ez azonban ismét feloldódik. A víz felszíne fölött mérgező és maró elegy képződik. A szerves anyagok a klórgázban éghetnek. Némelyik éghető gáz pl. a hidrogén a klórral robbanóképes elegyet képez. Egészségkárosító hatása: A belélegzett gáz súlyos marásos sérüléseket okoz a légutakon és a tüdőn. Tüdő ödéma lehetséges, ez akár két nap késéssel is bekövetkezhet. A gőz belégzése után minden esetben orvosi vizsgálatra van szükség. A gáz súlyos marásos sérüléseket okoz a szemen, és egészen a hólyagképződésig ingerli a bőrt. A folyadékkal szennyezett testrészeken fagyásos sérülések keletkeznek. Tünetek: égő érzés és fájdalom a szemben, az orr- és a garatnyálkahártyán, valamint a bőrön; hólyagképződés. Köhögési inger, fulladási rohamok. Elsősegély: A sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe le kell fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell lazítani. Légzéskimaradáskor azonnal légzéstámogatást vagy lélegeztetőkészüléket, lehetőség szerint oxigén-belélegeztetést kell alkalmazni. A szennyezett ruhadarabokat, cipőt, harisnyát le kell húzni, és el kell távolítani. A szennyezett testrészeket vízzel le kell mosni, majd steril kötszerrel be kell fedni (égéskötés nem használható!) Ha az anyag a sérült szemébe került, azt vízzel percig ki kell öblíteni. Ehhez szemhéját hüvelyk- és mutatóujjunkkal szét kell húzni, és ezzel egyidejűleg a sérültnek minden irányban mozgatnia kell a szemét. A baleset helyszínére orvost kell hívni. A sérültet ne hagyjuk lehűlni. Csak fekve szállítható. Az elsősegélynyújtás során is teljes védőruházatot kell viselni. Eszméletvesztés veszélye esetén rögzített oldalfekvésbe kell elhelyezni és így szállítani. Vízszennyezés: a vízi organizmusokra mérgező. A halakra 0,05 mg/l fölött halálos. A szabad klór a baktériumokat elpusztítja. A klórt cseppfolyós halmazállapotban szállítják be a telephelyre, tárolása és kiszerelése is ebben a formában történik. A cseppfolyós klórral történő manipuláció biztonságát szolgálja, a véggázok semlegesítésére alkalmas, de veszélyhelyzetben is megfelelő kapacitású Hypó üzem. A cseppfolyós klór vasúti tartálykocsiban érkezik a telephelyre. Tárolás módja: 4 db föld feletti 25 m 3 -es nyomástartó edényként működő, acél tartály biztonsági szeleppel és hasadótárcsával felszerelve. (2-2 külön kármentővel ellátott, zárt helyiségben) tartályonként max. 24 tonna klórt tárolnak. A tartályokból kg-os gázpalackba és kg-os gázhordókba fejtik le a cseppfolyós klórt. A palackokba és hordókba kiszerelt árut jól átszellőző, fedett rampán tárolják, innen az áru kiszállítása az I. műszakban folyamatosan, tehergépkocsikkal, közúton történik. Egy időben 1-2 gépkocsit szolgálnak ki. A többi szállításra váró gépkocsi a Hypó üzem irányában távolabb várakozik. 11

12 A cseppfolyós klór tárolás és kiszerelés művelete zárt rendszerű, berendezései hatósági felügyelet alá tartoznak, rendszeres vizsgálaton esnek át. A tárolók műszerezettsége a kiépített lefúvató rendszer, a semlegesítésre szolgáló Hypó üzem a biztonságot szolgálják. Az üzem kezelését részletes műveleti utasítás szabályozza. Cseppfolyós klórból a telephelyen egyidejűleg maximálisan tárolható mennyiség: 150 t. A klór gázaiból lúgos semlegesítés során keletkező 90, illetve 150 g/l-es hypót (nátrium-hypoklorit oldatot) 2 db, egyenként 50 m 3 -es poliészter tartályban tárolják. A semlegesítéshez használt nátrium-hidroxid oldatot 150 m 3 -es merev falú tartályban tárolják a tartályparkban. Az üzemben a technológiai folyamat, a tárolás, valamint a vagonlefejtés biztonsága határozza meg a veszélyes anyagok kikerülésének valószínűségét és az esetlegesen egyidejűleg szabadba jutó klór mennyiségét. c.) A biztonsági jelentésben megfogalmazott, átfogó kockázathoz hozzájáruló esetek: Három olyan esetet azonosítottak, melyek várható következménye túlterjedhet a VINYL Vegyipari Kft.-t befogadó ipartelep határán, ezek a következők: 1. Cseppfolyós klór flexibilis vagon lefejtő vezeték törése: 2/11B eset: A klór lefejtő körül négy klórszonda került beépítésre. Ezek klór jelenléte esetén haladéktalanul, automatikusan zárják a lefejtő vezeték, vasúti tartálykocsi felőli végére felszerelt távműködtetett szerelvényt. Kibocsátás ideje a vasúti kocsiból: A vasúti kocsiból való kiáramlást, a klórszondák jele automatikusan kizárja a sérült vezeték vasúti kocsi felőli végére felszerelt távműködtetett szerelvény segítségével. Emiatt a vasúti kocsi felőli kiáramlás feltételezhető ideje: 2 perc. Kibocsátás ideje a tárolóból: A cseppfolyós klórtárolón távműködtetett szerelvény van, amit műszerszobásnak kell bezárni a szondák jelére. Emiatt a sérült vezeték tárolók felőli végéből való kiáramlást feltételezhetően 10 perc alatt lehet megszüntetni. A cseppfolyós klór kikerülésének várható gyakorisága: 3,51*10-5 eset/év 12

13 2. Cseppfolyós klór kiadóvezeték törése: 7/12 eset: A hordó/palacktöltőbe menő cseppfolyós klór kiadóvezeték teljes keresztmetszeti törése épületen kívül, klórömlés, mérgezésveszély. A tárolótartályból DN25-ös vezetéken cseppfolyós klór lép ki. A hordóból/palackból visszaáramló klór mennyisége elhanyagolható a tárolóból kilépő klór mennyiségéhez képest. 9/11A eset: Az elpárologtatóba menő cseppfolyós klór kiadóvezeték teljes keresztmetszeti törése épületen kívül, klórömlés, mérgezésveszély. A tárolótartályból DN25-ös vezetéken cseppfolyós klór lép ki. Az elpárologtatóból visszamaradó klór mennyisége elhanyagolható a tárolóból kilépő klór mennyiségéhez képest. A cseppfolyós klór kikerülésének várható gyakorisága: 8,45*10-6 eset/év 3. Klór hordó felnyílása: Három olyan esetet találtak, melynek során a klórhordó felnyílhat. Hordó teljes tartalma pillanatszerűen kikerül, párolog, mérgezésveszély. 13/1 eset: független hibák miatti sérülés. 13/11A eset: pillanatszerű felhasadás alapértelmezett okból. 13/11B eset: független hibák miatti sérülés. A telephelyen egyidejűleg max. 25 klór hordó van jelen. A cseppfolyós klór kikerülésének várható gyakorisága: 2,5*10-5 eset/év d.) Veszélyességi övezet: A lakosság vonatkozásában veszélyeztető hatással az alábbiak szerint kell számolnunk. A VINYL Vegyipari Kft. biztonsági jelentését az FKI KPKK megvizsgálta. A biztonsági jelentésben szereplő, feltüntetett baleseti eseménysorokat elemeztük, a Phast Risk programmal lefuttattuk. Megállapítható, hogy a Társaság Illatos út telephelyén a Klór lefejtéséből, töltéséből, tárolásából, illetve egyéb technológiai meghibásodásból eredő eseményekre kell veszélyességi övezeteket kijelölni. 13

14 A külső védelmi tervezésnél az 54/2012. OKF intézkedés 12.2 sz. melléklete pontjában leírtak alapján két zónát kell megkülönböztetnünk. A két zónát a mérgezés megadott értékei határozzák meg. Más baleseti eseménysorok a lakosságot a vizsgált eseménysorra jellemző határértéknél kisebb mértékben veszélyeztetik. - 1%-os halálozás indoor esetén (épületben tartózkodókra): 310 méter; Lakott területet nem érint. - 1%-os halálozás outdoor esetén (szabadban tartózkodókra): 565 méter. IX. kerület: max.: 80 fő; XX. Kerület: max.: fő. A külső védelmi tervezés során két zónahatár (310 m, 565 m) lett alapadatként rögzítve. 14

15 Legnagyobb hatással és/vagy területi kiterjedéssel járó események: 1. Cseppfolyós klór flexibilis vagon lefejtő vezeték törése a) eseménysor rövid leírása: Esemény: lefejtő vezeték teljes keresztmetszeti törése Anyag: Klór Kibocsátási idő: vasúti kocsi: 2 perc Tartály: 10 perc Tömegáram: vasúti kocsi: 3,94 kg/s tartály: 0,69 kg/s A modellezésnél figyelembe vett össz. kibocsátott klór mennyisége: 886,8 kg 15

16 b) az eseménysor által veszélyeztetett terület: 5. sz. Melléklet Térképek és helyszínvázlatok 16

17 Hatás megnevezése Kimenekítési zóna Tájékoztatási zóna Hőhatás 8 kw/m2-4 kw/m2 - Túlnyomás 100 mbar - 20 mbar - 1%-os halálozás 1-%-os halálozás Mérgezés indoor esetben outdoor esetben 310 m (épületben belül (szabadban 565 m tartózkodókra) tartózkodókra) 2. A káros hatások elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok: a) Védekezésben résztvevő erők, eszközök riasztása pontos tájékoztatása a kijutott anyagfajtáról. b) Lakosság riasztása, tájékoztatása, elzárkóztatása, esetleg kimenekítése. c) Védekezés irányítóinak riasztása. d) Irányító törzs megszervezése. e) Védekezésben részvevők felvonulási útvonalának meghatározása. f) Kárelhárítási feladatok végzése (terület zárása, felderítés, tűzoltás, sérültek mentése). g) Utómunkálatok elvégzése (infrastruktúra helyreállítása, eltűntek felkutatása, romeltakarítás). h) Lakosság visszatelepítése. i) Helyreállítás, újjáépítés. j) Környezet rehabilitációja. 3. A védekezésbe bevonható szervezetek, erők, eszközök: 6. sz. Függelék: A védekezésbe bevonható erők eszközök A védekezésbe bevonható, üzemen belüli erők: A létszámot a VINYL Vegyipari Kft. üzemi dolgozói alkotják belső védelmi terv alapján tevékenykednek. 1. sz. Melléklet: Riasztandó személyek listája A bekövetkezett káreset következményeinek elhárítására csak 24 órán keresztül bevethető, napi kiképzésben és gyakorlatban felkészített, megfelelő védőeszközzel ellátott erők vethetők be. A pv. szervezetek csak abban az esetben tervezhetők a kárelhárításra, ha tagjai vegyipari üzem dolgozói. 17

18 4. A védekezésbe bevonható települési infrastruktúra, berendezések és anyagok: A megsemmisítők hatékony és biztonságos működtetéséhez megfelelő mennyiségű semlegesítő oldat (klór esetében nátrium-hidroxid oldat, valamint mészhidrát, nátrium-tioszulfát) áll készenlétben. 5. sz. Függelék: A védekezés anyagai Infrastruktúra: - kimenekítésre igénybe vehető útvonalak: 5. sz. Melléklet: Térképek és Helyszínvázlatok - kimenekített lakosság elhelyezésére szolgáló létesítmények: 1. sz. Függelék: Befogadó helyek - lakosság tájékoztatás, riasztás eszközei: TV, rádió, rendőrségi gépjárműre szerelt hangosbemondó, motoros sziréna - helyi hírközlés elemei: 9S TV: 1092 Budapest, Haller utca 27.; Ferencváros Újság közművek: Fővárosi Vízművek Zrt.; Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.; ELMŰ Zrt., FŐTÁV Zrt.; Fővárosi Gázművek Zrt. Ellátás eszközei: Elhelyezés: IX. kerületi Befogadó helyek 1. sz. Függelék: Befogadó helyek Élelmezés JUNIOR Vendéglátó Vállalat Egészségügyi intézmények: a) Ferencvárosi Szakorvosi Rendelőintézet: Budapest, IX. kerület Mester utca 49. b) Jáhn Ferenc Dél-pesti Kórház: Budapest, XIX. kerület Déli u. 11. (Tel.: ) c) OMSZ Tel.: 104 Szállító eszközök: FESZOFE, BKV busz (FKI Műveletirányítási Ügyeleten keresztül) 18

19 5. A lakosság és anyagi javaik védelme érdekében hozott intézkedések: a) Vezetési és együttműködési feladatok: Irányító szervezet: Helyi Védelmi Bizottság: 1. sz. Melléklet: Riasztandó személyek listája Operatív Törzs, vagy munkacsoport: 2. sz. Függelék: PV Szervezetek Operatív Törzse 4. sz. Függelék: Lakosságvédelmi egység állománytáblája b) A riasztás, figyelmeztetés és tájékoztatás: Illatos út Ipartelepen lévő szomszédos munkáltatók: 1. sz. Melléklet: Riasztandó személyek listája Illatos út Ipartelep közvetlen szomszédságában lévő munkáltatók: 1. sz. Melléklet: Riasztandó személyek listája Egyéb riasztandó szervezetek: 1. sz. Melléklet: Riasztandó személyek listája Lakosság riasztása: 5. sz. Melléklet: Térképek és Helyszínvázlatok Lakosság tájékoztatása: 4. sz. Melléklet: Lakossági tájékoztatás c) Kitelepítés, kimenekítés, elhelyezés: Fogalmak Kitelepítés: a lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak veszélyeztetett területről történő, a veszély elhárítási tervben meghatározottak szerinti kivonása és befogadó helyen történő átmeneti jellegű elhelyezése. Kimenekítés: közvetlen életveszély esetében a lakosság veszélyeztetett területről történő azonnali kivonása. Befogadás (elhelyezés): a kimenekített, illetve kitelepített lakosság és létfenntartáshoz szükséges anyagi javak befogadó helyen történő átmeneti jellegű elhelyezése. Visszatelepítés: a veszély elmúltával a kimenekített, kitelepített lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak lakóhelyre történő visszajuttatása. A kerület veszélyeztetett részén élő lakosság védelmét elsősorban elzárkóztatással tervezzük megoldani! 19

20 A lakosság helyi védelmének biztosítására sok esetben elégséges védekezési módszer a meglévő, lakásokon belüli védett helyiségek igénybevétele. A kárelhárításban résztvevő erők ilyenkor a lakosság elzárkózását rendelhetik el. Az elzárkózás rövid idejű, egy-két órás, ideiglenes jellegű lakosságvédelmi módszer. Elzárkózásnál a nyílászárókat be kell zárni és lehetőségekhez mérten minél gáztömörebbé tenni. A nélkülözhető kéménynyílásokat a tüzek eloltása után el kell zárni. A lakás legvédettebb helyére kell menni, és ott tartózkodni addig, amíg a riasztás el nem múlik, illetve fel nem oldják. A lakás legvédettebb helyiségének kell tekinteni azt a helyiséget, amelyen nincs külső nyílászáró. Lehetőség szerint olyan helyiség jöhet szóba, ahol folyóvíz vételére van lehetőség. Figyelemmel kell kísérni a folyamatos lakossági tájékoztatásokat. Szükség védőeszközöket célszerű készíteni, alkalmazni, és fel kell készülni a lakás esetleges leggyorsabb elhagyására. A lakást csak abban az esetben lehet elhagyni, ha a veszély elmúlt, vagy a kárelhárításban résztvevők arra utasítást adnak. A kimenekítésre akkor kerülhet sor, amikor az elzárkóztatást az arra illetékes vezető döntése nem tartja biztonságosnak és a veszélyeztető hatás térben és időben való követhetőségét figyelembe véve, van idő azt biztonságosan végrehajtani. A terület elhagyása elsődlegesen gyalogosan, illetve saját gépjárművel történik, illetve szükség esetén a helyszínre érkező rendvédelmi szervek járműveit is fel kell használni, annak realizálásához. A kimenekített lakosok elhelyezésére a VET Kitelepítési és Befogadási Terv mellékletében részletezett befogadó helyek állnak rendelkezésre a feladat végrehajtásához. Az elzárkózott lakosság esetleges kimenekítése csak egyéni védelem alkalmazása mellett kerülhet végrehajtásra. A beteg, gondozásra szoruló személyeket az Országos Mentő Szolgálat dolgozói a rendszeresített gépjárművekkel szállítják el a kijelölt gondozási intézményekbe és befogadási helyekre. A személyszállításra elsősorban a visszatelepítésnél felhasználható, a BKV Zrt. ügyeletétől igényelt busz is. A MÁV Zrt. figyelmét fel kell hívni az érintett pályaszakaszon álló és veszélyeztetett tartalmú (állatrakomány, robbanás és tűzveszélyes tartalmú, stb.) szerelvények eltávolítására, valamint a vasúti forgalom leállítására. Az érintett területen állatállománnyal nem számolunk. A terület elhagyása az alábbi útvonalakon rendőri biztosítás mellett történik: Illatos út M 5 Autópálya bevezető szakasza Ecseri út Üllői út; Illatos út M 5 Autópálya bevezető szakasza Gyáli út Üllői út; Illatos út Külső Mester utca Könyves Kálmán körút; Illatos út Gubacsi út- Könyves Kálmán körút; Illatos út Soroksári út; 20

21 Az elzárkóztatás: A VINYL Vegyipari Kft. területén bekövetkezett balesetnél elsődlegesen az elzárkóztatást alkalmazzuk. A lakosság elzárkóztatását lakásonként a környezettel legkevésbé érintkező helyiségben kell megvalósítani. Riasztás esetén a lakóingatlant a lakosok előzetesen részükre eljuttatott tájékoztatók alapján használják. Az elzárkóztatás ideje alatt a tájékoztatás az érintettek számára, az országos, és a helyi média útján történik. Az elsősegélynyújtást a területen az elzárkózás időszakában a FKI IX/Doktor szolgálata biztosítja. A hermetizált helyiség kialakításának fontosabb szempontjai: o a helyiség lehetőleg az épület védettebb oldalán legyen, o minél kevesebb és kisebb nyílászáró legyen benne, ha megoldható természetes fényt is kapjon, o az ablakok réseit vastagabb fólia vagy széles ragasztószalag segítségével le kell ragasztani, a légkondicionáló berendezés szellőzőnyílásaival együtt, o az ajtó belső oldalára szintén fóliafüggönyt kell ragasztani, az ajtó alatti rést nedves ruhákkal el kell tömíteni, o a helyiségben a bent tartózkodók számára legyen elegendő élelmiszert, ivóvíz, megfelelő ruházat, nélkülözhetetlen gyógyszerek, zseblámpa, teleppel működő rádiókészülék esetleg televízió. A lakosság egyéni védelmi és kimenekítő eszközökkel való ellátása: Az érintett területen a lakosság egyéni védőeszközzel történő előzetes ellátása nem előírás. Az elzárkóztatott lakosság egy részének esetleges kimenekítési feladatai végrehajtásához a Tűzoltóság készenléti szerein rendszeresített REVITOX mentőálarc használható. A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme: Az elemzések alapján megállapítható, hogy a VINYL Vegyipari Kft. területén bekövetkezett üzemzavar esetén a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak károsodásával nem kell számolnunk. Az előzetes lakossági tájékoztatók, illetve felkészítési anyagok tartalmában viszont meg kell jeleníteni a szabadtéren tárolt eszközök, termelt növények és tartott állatok esetleges kezelésére tartására, a káresemény időszakára vonatkozó előírásokat. A kulturális javak, fontos vagyontárgyak védelme: A kerület érintett területe és környezete nem áll természetvédelmi oltalom alatt. A területen műemlékek és turisztikai nevezetességek fontos veszélyeztetett vagyontárgyak nem találhatók. 21

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN? MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN? BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A környezetében működő veszélyes ipari üzemről, A veszélyes tevékenységekről, a lehetséges súlyos balesetekről,

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Súlyos káresemény elhárítási tervek kidolgozása. a földgázszállító rendszer létesítményeire. Visegrád, 2014.11.07. Spanics Antal

Súlyos káresemény elhárítási tervek kidolgozása. a földgázszállító rendszer létesítményeire. Visegrád, 2014.11.07. Spanics Antal Súlyos káresemény elhárítási tervek kidolgozása a földgázszállító rendszer létesítményeire Visegrád, 2014.11.07 Spanics Antal FGSZ Zrt. FF és EBK vezető Tajvan, 2014.08.01. Ludwigshafen, 2014.10.23.

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 105 5. számú függelék az FKI SZMSZ-hez: AZ FKI ALAPÍTÓ OKIRATA FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? HORT KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Budapest XIX. kerület Kispest IDEIGLENES LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről,

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS HEVES MEGYEI HEVES MEGYEI POLGÁRŐR KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök Tartalomjegyzék 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 221/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Költségvetési szerv alapokmánya

Költségvetési szerv alapokmánya Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-1081 Budapest, Dologház utca 1. : 1443 Budapest, Pf.: 154. Tel: (06-1) 459-2400 Fax: (06-1) 459-2429 Szám: 15-1/2012/HCGY Tárgy: FKI 2012. évi költségvetési

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Budafok Tétény Budapest, XXII. KERÜLET IDEIGLENES LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

üzemekről, vagy a küszöb érték alatti üzemekről

üzemekről, vagy a küszöb érték alatti üzemekről Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? NAGYKÁLLÓ VÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyeses anyagokkal foglalkozó üzemekről,

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Iparbiztonsági ismeretek Az előadás tartalma A katasztrófavédelemről röviden Iparbiztonsági felügyelőség A kritikus infrastruktúra védelem Veszélyes áru szállítás (közúti, vasúti, vízi, légi) Veszélyes

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? DUNAÚJVÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

2011. 234/2011. (XI.10)

2011. 234/2011. (XI.10) Jogszabályi háttér A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a Kat. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Korm. Rendelet V. fejezet

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? NAGYRÉDE KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. június 1. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

Sürgősségi lánc felépítése és működése

Sürgősségi lánc felépítése és működése Sürgősségi lánc felépítése és működése Konstantin-kereszt A mentés "Az Egészségügyi Törvény 94. -a szerint: ( 1 ) A mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre

Részletesebben

: LONGLIFE DIAMOND 10L D/H/SK/CZ

: LONGLIFE DIAMOND 10L D/H/SK/CZ 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61500 Az anyag/keverék felhasználása : Ápoló szer Kizárólag szakmai felhasználó részére. Szállító

Részletesebben

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz T/F 4660 300, 3614 296 email: iroda@korenyikft.hu 1/5 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Szűcs Balázs főépítész úr részére Budapest Bakáts tér 14. 1092 Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT

Részletesebben

Részletes előterjesztés

Részletes előterjesztés Részletes előterjesztés Az Országgyűlés a magyar katasztrófavédelmi rendszer alapvető megújításáról dönt az őszi ülésszak első napjaiban, amikor a T/3499. sz. törvényjavaslat zárószavazásakor megalkotja

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer műtéti kézfertőtlenítő szer Florin

Részletesebben

BUF SOFT & SILK BALSAM 100ML

BUF SOFT & SILK BALSAM 100ML 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 720-1029 Az anyag/keverék felhasználása : Ápoló szer Szállító Társaság : SEPA UNIO Kft. Rozsa u.

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CXXVIII. törvény 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Kormányrendeletek ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmezõ rendelkezések

Kormányrendeletek ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmezõ rendelkezések 32252 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 131. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelete a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

Verzió 1 Felülvizsgálat dátuma 20.10.2009 Nyomtatás Dátuma 09.12.2009. : Tisztítószer Kizárólag szakmai felhasználó részére.

Verzió 1 Felülvizsgálat dátuma 20.10.2009 Nyomtatás Dátuma 09.12.2009. : Tisztítószer Kizárólag szakmai felhasználó részére. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61497 Az anyag/keverék felhasználása : Tisztítószer Kizárólag szakmai felhasználó részére. Szállító

Részletesebben

Az Iparbiztonság átfogó bemutatása. Hortó Imre tű. Őrnagy Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági Felügyelő

Az Iparbiztonság átfogó bemutatása. Hortó Imre tű. Őrnagy Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági Felügyelő Az Iparbiztonság átfogó bemutatása Hortó Imre tű. Őrnagy Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági Felügyelő Az előadás tartalma: 1. Veszélyes üzemekkel kapcsolatos tevékenységek (felderítés,

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-SZIKÁNCS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-SZIKÁNCS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-SZIKÁNCS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA KÉSZÍTETTE: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

Az Iparbiztonság aktuális helyzete

Az Iparbiztonság aktuális helyzete Az Iparbiztonság aktuális helyzete. Dr. Vass Gyula tű. ezredes főosztályvezető Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Hatósági tevékenység egységességének biztosítása I. Iparbiztonsági

Részletesebben

A katasztrófavédelem és a gázipar kapcsolata

A katasztrófavédelem és a gázipar kapcsolata A katasztrófavédelem és a gázipar kapcsolata Dr. Vass Gyula tő. ezredes főosztályvezető Veszélyes Üzemek Fıosztály 2012. április 18. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10. Seveso,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 0110-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

VÁL KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE

VÁL KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE VÁL POLGÁRMESTERI HIVATAL Szám: Jóváhagyom! Martonvásár, 2013...... Dr. Koltai Gábor Hivatalvezető HVB Elnök VÁL KÖZSÉG VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE E g y e t é r t e k! K é s z í t e t t e! Székesfehérvár,

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.58. Telefon: 63/510-300 BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Debrecen, Vénkert u. 2. szám alatti létesítményére Érvényes 2013. december 01-től Aktualizálás: minden tanév

Részletesebben

: LONGLIFE CONDUCTAN 10L D/H/SK/CZ

: LONGLIFE CONDUCTAN 10L D/H/SK/CZ 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61400 Az anyag/keverék felhasználása : Ápoló szer Kizárólag szakmai felhasználó részére. Szállító

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? HORT KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? SIROK KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemről, - a veszélyes

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Lakossági Tájékoztató

Lakossági Tájékoztató Kardoskút Község Önkormányzata 5945, Kardoskút, Március 15. tér 3. Tel.: +36/68-429-000 e-mail: kardoskut@kardoskut.hu Lakossági Tájékoztató E. ON Földgáz Storage Zrt. Kardoskút földalatti Gáztároló. (Kardoskúti

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: BradoMan Soft higiénés kézfertőtlenítő szer higiénés kézfertőtlenítő szer

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Magasabb koncentrációban fulladást okozhat.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Magasabb koncentrációban fulladást okozhat. Oldalszám: 1 / 6 1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi név : Ar 97,5% + CO 2 2,5% gázkeverék Vegyi képlet : Ar; CO 2 Felhasználás Gyártó/Forgalmazó cég neve E-mail cím:

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni

Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni Vállalkozás mentési terve, címe: Tel.: Rendőrség 107 Baleset, tűzeset helyszínén a létesítmény vezető: Tűzoltóság 105 Mentők 104 Munka- és tűzbiztonsági

Részletesebben

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ...

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ... 1.sz. levélminta 1. sz. melléklete 1. számú melléklet a 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelethez Nyilatkozat az 1991. évi IL. törvény 31. (1) bekezdés c) pontja, illetve a 70. c) pontja szerint a felszámolási

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

Vészhelyzeti utasítás

Vészhelyzeti utasítás Vészhelyzeti utasítás V.1. sz. verzió A kiadás dátuma: 2012. július 4. (Érvényes visszavonásig) JÓVÁHAGYTA: Kari KIR munkacsoport A dokumentum a TÁMOP-411/A-10/1/KONV-2010-0009 projekt támogatásával készült.

Részletesebben

pinter.ferenc@t-online.hu www.gyorituzoltosag.hu

pinter.ferenc@t-online.hu www.gyorituzoltosag.hu Köszöntök mindenkit! Pintér Ferenc alezredes vagyok a Győri Tűzoltóság parancsnokhelyettese E-mail címem: pinter.ferenc@t-online.hu Internet címünk www.gyorituzoltosag.hu A beavatkozás veszélyei tűzesetek,

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/19. szám Budapest, 2009. szeptember 10. Szám: 29271/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ CARGO-PARTNER KFT. GYÁL, PROLOGIS PARK DC5. és DC8. ÉP.. LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2013. 1 A veszélyes ipari üzemről szóló információkat. 1.1 A veszélyes ipari üzem (gazdasági társaság) cégneve, székhelye,

Részletesebben

BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság

BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság E/2014/0131 Kozma Sándor tü. alezredes Úr! főosztályvezető Tisztelt Főosztályvezető Úr! A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete köszönettel vette

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005. év

Közhasznúsági jelentés 2005. év KÖZÉP-BUDAI ÖNKÉNTES POLGÁRI VÉDELMI EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. év Budapest, 2006. április 10. Bakai Kristóf Péter elnök A) Számviteli beszámoló B) Költségvetési támogatás felhasználása Költségvetési

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy Futura - 'a jövendő' Jövő OTSZ 5.0 Jelen 28/2011 (IX.6.) OTSZ Funkció (tűzveszélyesség, tűzterhelés)

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hírlevél 30. hét Nógrád Megyei Cím: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: (32) 521-030 (32) 521-040 Fax: (32) 521-031 E-mail cím: nograd.titkarsag@katved.gov.hu

Részletesebben

CHEM-SAFE KFT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT VÉDENDŐ ADATOKAT NEM TARTALMAZ 2013. FEBRUÁR

CHEM-SAFE KFT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT VÉDENDŐ ADATOKAT NEM TARTALMAZ 2013. FEBRUÁR CHEM-SAFE KFT. 1071 Budapest, Dózsa Gy. út 40. Tel: 413 18 33 Fax: 413 18 34 centrum@chem-safe.hu www.chem-safe.hu ECOMISSIO KFT. TISZAVASVÁRI BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT VÉDENDŐ ADATOKAT NEM

Részletesebben

Információtartalom vázlata:

Információtartalom vázlata: 11-6, Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 1. Baleset történt a munkahelyén. A baleset kivizsgálása során vegye számba a munkahely tárgyi feltételeinek megfelelőségét

Részletesebben

Veszélyes anyag/készítmény kockázatbecslése

Veszélyes anyag/készítmény kockázatbecslése CÉG NEVE CÍME 1 Veszélyes anyag/készítmény kockázatbecslése Kockázatbecslés (munkáltató) neve, helyszíne: Kockázatbecslés dátuma: 2007. január 00. Kockázatbecslést készítette: Követelmény jegyzék: Adatokat

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása 2012.10.02. Logisztika jelentése. A logisztika az erőforrások mozgatásának és fenntartásának tervezési és végrehajtási területe.

Részletesebben

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete Nagykörű Község Önkormányzatának 20/2001. /XI. 22./ önk. sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete a zajártalom elleni védekezésről Nagykörű Község

Részletesebben