J Ó V Á H A G Y O M! év...hónap...-n. E G Y E T É R T E K! év...hónap...-n. Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n. E G Y E T É R T E K! 2014. év...hónap...-n. Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez"

Átírás

1 Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez J Ó V Á H A G Y O M! év...hónap...-n.. Varga Ferenc tű. dandártábornok Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató E G Y E T É R T E K! év...hónap...-n.. Dr. Ördögh Brigitta Helyi Védelmi Bizottság elnök Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros KÜLSŐ VÉDELMI TERVE VINYL Vegyipari Kft. veszélyeztető hatásainak kezelésére KÉSZÍTETTE: év...hónap...-n.. Géczi Béla tű. ezredes Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezető nevében és megbízásából: KÉSZÍTETTE: év...hónap...-n... Dr. Bácskai János Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros polgármester Nagy Béla tű. alezredes Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelő

2 Pontosítások, lapcserék: Lap, melléklet, függelék típusa, száma Változtatás jellege, témája Változtatás időpontja, aláírás 2

3 Aláírások lapja: A külső védelmi terv elkészítésében a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 23. (2) bekezdése alapján véleményt nyilvánító szervezetek jelen Külső védelmi tervben foglaltakat megismerték, annak tartalmával egyetértenek. VINYL Vegyipari Kft. E g y e t é r t e k! Budapest, Gaál Péter Ügyvezető igazgató PH Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Kirendeltsége E g y e t é r t e k! Budapest, Géczi Béla tű. ezredes kirendeltség-vezető Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitánysága E g y e t é r t e k! Budapest, Fuxreiter Róbert r. alezredes rendőrkapitány Budapest Főváros Kormányhivatala VI-VII-VIII-IX. Kerületi Népegészségügyi Intézete E g y e t é r t e k! Budapest, Dr.Frankó Erzsébet tiszti főorvos PH. PH. PH

4 Aláírások lapja: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség E g y e t é r t e k! Budapest, Dolla Eszter igazgató Közép-Magyarországi Regionális Mentőszervezet E g y e t é r t e k! Budapest, Dr. Orphanides Ilona igazgató PH. PH

5 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés Külső Védelmi Terv fogalma Külső Védelmi Terv célja Rövidítések Külső Védelmi Terv hatálya alá eső terület és az érintettek köre A Külső Védelmi Tervben foglaltak elrendelésére jogosultak:... 9 II. Veszélyeztetés, riasztási és védekezési feladatok A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset elleni védekezés és káros hatások csökkentésére irányuló tevékenység leírása A káros hatások elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok A védekezésbe bevonható szervezetek, erők, eszközök A védekezésbe bevonható települési infrastruktúra, berendezések és anyagok A lakosság és anyagi javaik védelme érdekében hozott intézkedések Fogalmak III. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés irányítása Veszélyhelyzeti irányítás és együttműködés A súlyos balesetek elleni védekezéshez történő külső segítségkérés A védekezési tevékenységet elindító, a védekezést irányító és más megjelölt feladat- és hatáskörrel bíró személyek neve, beosztása, elérhetőségi adatai Az irányításhoz, a helyzet értékeléséhez és a döntések előkészítéséhez szükséges technikai infrastruktúra: IV. Tájékoztatási feladatok V. Az országhatáron túli hatásokkal kapcsolatos intézkedések VI. A Külső Védelmi Terv Mellékletei

6 I. Bevezetés Jelen külső védelmi terv a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról rendelkező évi CXXVIII. Törvényben, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (XI. 20.) Kormányrendelet foglaltak alapján készült. 1. Külső Védelmi Terv fogalma: A VINYL Vegyipari Kft. Budapesti Telephelyén bekövetkezett súlyos ipari baleset következtében veszélyeztetett lakosság mentése, az anyagi javakban, a környezetben bekövetkező károk enyhítése érdekében a végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó terv. 2. Külső Védelmi Terv célja: Azon intézkedések, módszerek, erők és eszközök meghatározása, melyek a Budapest Főváros IX. kerület (továbbiakban: Ferencváros) lakosságának és környezetének a VINYL Vegyipari Kft. Budapesti Telephelyén keletkezhető súlyos balesetek hatásai elleni védelméhez szükségesek. Fogalommeghatározások: Jelen Külső Védelmi Tervben alkalmazott fontosabb fogalmak meghatározásai a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. Törvény (Kat.), valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításának végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet alapján a következők: Felső küszöbértékű veszélyes ipari üzem: ahol a jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége (beleértve a technológia irányíthatatlanná válása miatt várhatóan keletkező veszélyes anyagokat is) a 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet I. számú melléklete alapján meghatározható felső küszöbértéket eléri, illetőleg meghaladja. Katasztrófa: a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetve e helyzet kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapot vagy helyzet, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit, és különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli. Katasztrófaveszély: olyan folyamat vagy állapot, amelynek következményeként okszerűen lehet számolni a katasztrófa bekövetkezésének valószínűségével, és amely ezáltal veszélyezteti az emberi egészséget, környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot. Kockázat: egy adott területen adott időtartamon belül, meghatározott körülmények között jelentkező egészség-, illetve környezetkárosító hatás valószínűsége. 6

7 Külső Védelmi Terv: a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem környezetében élő lakosság mentése, az anyagi javakban, a környezetben bekövetkező károk enyhítése érdekében a végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó terv, amely a települési veszélyelhárítási terv része. Rendkívüli esemény: a veszélyes ipari üzemben a rendeltetésszerű működés során, illetőleg a technológiai folyamatokban bekövetkező olyan nem várt esemény, amely azonnali beavatkozást igényel és magában hordozza a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kialakulásának lehetőségét. Súlyos káresemény: az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító olyan esemény, amelynek következményei az erre szervezett erőkkel elháríthatók, felszámolhatók és nem igénylik a katasztrófa esetére vonatkozó különleges intézkedések bevezetését. Üzemeltető: bármely természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményt vagy küszöbérték alatti üzemet működtet, vagy alapszabály, alapító okirat, illetve szerződés alapján döntő befolyást gyakorol a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem működésére. Veszély: valamely veszélyes anyag természetes tulajdonsága vagy olyan körülmény, amely káros hatással lehet az emberi egészségre vagy a környezetre. Veszélyes anyag: e törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletben meghatározott ismérveknek megfelelő anyag, keverék vagy készítmény, amely mint nyersanyag, termék, melléktermék, maradék vagy köztes termék van jelen, beleértve azokat az anyagokat is, amelyekről feltételezhető, hogy egy baleset bekövetkezésekor létrejöhetnek. Veszélyességi övezet: a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari baleset lehetséges következményeinek csökkentése érdekében a veszélyes ipari üzem környezetében a hatóság által kijelölt, az egyéni sérülés kockázatához igazodó terület. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset: olyan mértékű veszélyes anyag kibocsátásával, tűzzel vagy robbanással járó, veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar, amely a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem működése során befolyásolhatatlan folyamatként megy végbe, és amely az üzemen belül vagy azon kívül közvetlenül vagy lassan hatóan súlyosan veszélyezteti vagy károsítja az emberi egészséget, illetve a környezetet. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének azonosítása és kockázatuk elemzése: az üzemeltető által végzett módszeres elemző tevékenység, amelynek során meghatározza és bemutatja a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben bekövetkező veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kialakulásának lehetőségeit és azok bekövetkezésének valószínűségét. Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem: egy adott üzemeltető irányítása alatt álló azon terület egésze, ahol egy vagy több veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményben ideértve a közös vagy kapcsolódó infrastruktúrát is veszélyes anyagok vannak jelen a törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérő mennyiségben (tekintet nélkül az üzem tevékenységének ipari, mezőgazdasági vagy egyéb besorolására). 7

8 Veszélyes létesítmény: olyan, a veszélyes ipari üzem területén lévő technológiai, illetőleg termelésszervezési okokból elkülönülő területrész, ahol egy vagy több berendezésben (technológiai rendszerben) veszélyes anyagok előállítása, felhasználása, szállítása vagy tárolása történik. Magában foglal minden olyan felszerelést, szerkezetet, csővezetéket, gépi berendezést, eszközt, iparvágányt, a létesítményt szolgáló raktárt vagy hasonló egyéb felépítményt, amely a létesítmény működéséhez szükséges. Veszélyes tevékenység: olyan ipari, biológiai (mezőgazdasági), kémiai eljárások felhasználásával végzett tevékenység, amely ellenőrizhetetlenné válása esetén tömeges méretekben veszélyezteti, illetve károsítja az emberi egészséget, a környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot. 1%-os halálozás: A veszélynek kitett sokaság 1%-a elhalálozik a veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset következtében. 3. Rövidítések: BFVB Budapest Főváros Védelmi Bizottság HVB Helyi Védelmi Bizottság FKI Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság BRFK Budapesti Rendőr Főkapitányság HTP Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság KpKK Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség MT Műveletirányítási Terv KD VÍZIG Közép Duna - völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4. Külső Védelmi Terv hatálya alá eső terület és az érintettek köre: Az elkészített biztonsági jelentések alapján a külső védelmi terv hatálya alá eső terület elsődlegesen a VINYL Vegyipari Kft. működési területe (1097 Budapest, Illatos út ), valamint, ezen gazdálkodó egység közvetlen környezete. Az érintettek köre a létesítményben dolgozók, a VINYL Vegyipari Kft.-vel azonos ipartelepen elhelyezkedő cégek dolgozói, az esetleges mentésben résztvevők, a környezetében lakó ferencvárosi lakosok, valamint a véletlenszerűen a létesítmények környezetében tartózkodó személyek, illetve a XX. kerület lakosai. E terv tartalmilag érinti: - Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros - Budapest Főváros XX. kerület Erzsébet közigazgatási területén, a térképen megjelölt veszélyeztetett területeket (5. sz. melléklet). 8

9 5. A Külső Védelmi Tervben foglaltak elrendelésére jogosultak: A 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet 24. (2) bekezdése alapján a polgármester a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset vagy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar bekövetkezése esetén a külső védelmi tervben foglalt intézkedéseket azonnal foganatosítja: Polgármester: Dr. Bácskai János Alpolgármester: Formanek Gyula II. Veszélyeztetés, riasztási és védekezési feladatok 1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset elleni védekezés és káros hatások csökkentésére irányuló tevékenység leírása: a.) A veszélyforrások helye, elhelyezkedésének jellemzői: A VINYL Kft. Budapesti Telephely Budapest, IX. kerületében, a Gubacsi út - Határ út - Illatos út által határolt, Illatos út számú ipari terület délnyugati részén, sík területen, ipari környezetben található. A telep területe: m 2. A VINYL Kft. környezetében számos cég működik, amelyek egyrészt az Illatos út számú ipartelepen belül helyezkednek el vagy résztulajdonosként, vagy bérlőként, másrészt ebbe az ipartelepbe beékelődve, vagy azt körülvéve működnek. A legnagyobb területet a Budapesti Vegyiművek Zrt. (Felszámolás Alatt) birtokolja. Megközelítési útvonalak: Bejárati kapu: Illatos út Veszélyhelyzetben 3 további normál esetben zárt kapun lehet az üzemet megközelíteni, illetőleg elhagyni. Kulcs hozzáférés a portaszolgálat és diszpécserszolgálaton keresztül. A telephely megközelíthető: Belváros felől: Boráros tér, Soroksári út, Illatos út (autóbusz, HÉV) Boráros tér, Mester u., Gubacsi út, Illatos út (villamos, autóbusz) XX. ker.: Pesterzsébet felől: Soroksári út, Illatos út (HÉV, autóbusz) Jókai Mór u., Határ út, Gubacsi út, Illatos út (villamos, autóbusz) XIX. ker.: Kispest felől: Üllői út, Határ út, Nagykőrösi út, Illatos út (villamos, autóbusz) Ady Endre u., Határ út, Gubacsi út, Illatos út (villamos, autóbusz) 9

10 Iparvágányról: a Ferencvárosi Rendező Pályaudvar felől. Az ipartelep közelében lévő természetes víz a Duna, mesterséges tűzi víztározó található telephelyen. Különleges természeti értéket képviselő területek, műemlékek és turisztikai nevezetességek a VINYL Vegyipari Kft. környezetében nem találhatóak. A VINYL Vegyipari Kft. Budapesti Telephelyén bonyolódik a cseppfolyós klór lefejtése, tárolása, valamint kiszerelése palackba és hordóba. A klór lúggal történő megsemmisítése során hypó keletkezik, melyet szintén értékesítenek. 10

11 b.) Veszélyes anyag tulajdonságai: Klór (UN 1017) A klór sárgászöld, sűrített, illetve cseppfolyósított, nem éghető gáz. Erősen maró és mérgező hatású. A szabadba jutó folyadék igen gyorsan gázzá alakul. A túlnyomás megszüntetésekor nagyon gyorsan nagy mennyiségű hideg köd és mérgező, maró elegy képződik, amely nagy területen szétterjed. A köd sűrűsége nagyobb a levegőénél, ezért a talaj közelében marad. Vízben csak kismértékben oldódik. A klórfelesleg elpárolog, ennek során szilárd klór-hidrát keletkezhet. Víz hozzáadásakor ez azonban ismét feloldódik. A víz felszíne fölött mérgező és maró elegy képződik. A szerves anyagok a klórgázban éghetnek. Némelyik éghető gáz pl. a hidrogén a klórral robbanóképes elegyet képez. Egészségkárosító hatása: A belélegzett gáz súlyos marásos sérüléseket okoz a légutakon és a tüdőn. Tüdő ödéma lehetséges, ez akár két nap késéssel is bekövetkezhet. A gőz belégzése után minden esetben orvosi vizsgálatra van szükség. A gáz súlyos marásos sérüléseket okoz a szemen, és egészen a hólyagképződésig ingerli a bőrt. A folyadékkal szennyezett testrészeken fagyásos sérülések keletkeznek. Tünetek: égő érzés és fájdalom a szemben, az orr- és a garatnyálkahártyán, valamint a bőrön; hólyagképződés. Köhögési inger, fulladási rohamok. Elsősegély: A sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe le kell fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell lazítani. Légzéskimaradáskor azonnal légzéstámogatást vagy lélegeztetőkészüléket, lehetőség szerint oxigén-belélegeztetést kell alkalmazni. A szennyezett ruhadarabokat, cipőt, harisnyát le kell húzni, és el kell távolítani. A szennyezett testrészeket vízzel le kell mosni, majd steril kötszerrel be kell fedni (égéskötés nem használható!) Ha az anyag a sérült szemébe került, azt vízzel percig ki kell öblíteni. Ehhez szemhéját hüvelyk- és mutatóujjunkkal szét kell húzni, és ezzel egyidejűleg a sérültnek minden irányban mozgatnia kell a szemét. A baleset helyszínére orvost kell hívni. A sérültet ne hagyjuk lehűlni. Csak fekve szállítható. Az elsősegélynyújtás során is teljes védőruházatot kell viselni. Eszméletvesztés veszélye esetén rögzített oldalfekvésbe kell elhelyezni és így szállítani. Vízszennyezés: a vízi organizmusokra mérgező. A halakra 0,05 mg/l fölött halálos. A szabad klór a baktériumokat elpusztítja. A klórt cseppfolyós halmazállapotban szállítják be a telephelyre, tárolása és kiszerelése is ebben a formában történik. A cseppfolyós klórral történő manipuláció biztonságát szolgálja, a véggázok semlegesítésére alkalmas, de veszélyhelyzetben is megfelelő kapacitású Hypó üzem. A cseppfolyós klór vasúti tartálykocsiban érkezik a telephelyre. Tárolás módja: 4 db föld feletti 25 m 3 -es nyomástartó edényként működő, acél tartály biztonsági szeleppel és hasadótárcsával felszerelve. (2-2 külön kármentővel ellátott, zárt helyiségben) tartályonként max. 24 tonna klórt tárolnak. A tartályokból kg-os gázpalackba és kg-os gázhordókba fejtik le a cseppfolyós klórt. A palackokba és hordókba kiszerelt árut jól átszellőző, fedett rampán tárolják, innen az áru kiszállítása az I. műszakban folyamatosan, tehergépkocsikkal, közúton történik. Egy időben 1-2 gépkocsit szolgálnak ki. A többi szállításra váró gépkocsi a Hypó üzem irányában távolabb várakozik. 11

12 A cseppfolyós klór tárolás és kiszerelés művelete zárt rendszerű, berendezései hatósági felügyelet alá tartoznak, rendszeres vizsgálaton esnek át. A tárolók műszerezettsége a kiépített lefúvató rendszer, a semlegesítésre szolgáló Hypó üzem a biztonságot szolgálják. Az üzem kezelését részletes műveleti utasítás szabályozza. Cseppfolyós klórból a telephelyen egyidejűleg maximálisan tárolható mennyiség: 150 t. A klór gázaiból lúgos semlegesítés során keletkező 90, illetve 150 g/l-es hypót (nátrium-hypoklorit oldatot) 2 db, egyenként 50 m 3 -es poliészter tartályban tárolják. A semlegesítéshez használt nátrium-hidroxid oldatot 150 m 3 -es merev falú tartályban tárolják a tartályparkban. Az üzemben a technológiai folyamat, a tárolás, valamint a vagonlefejtés biztonsága határozza meg a veszélyes anyagok kikerülésének valószínűségét és az esetlegesen egyidejűleg szabadba jutó klór mennyiségét. c.) A biztonsági jelentésben megfogalmazott, átfogó kockázathoz hozzájáruló esetek: Három olyan esetet azonosítottak, melyek várható következménye túlterjedhet a VINYL Vegyipari Kft.-t befogadó ipartelep határán, ezek a következők: 1. Cseppfolyós klór flexibilis vagon lefejtő vezeték törése: 2/11B eset: A klór lefejtő körül négy klórszonda került beépítésre. Ezek klór jelenléte esetén haladéktalanul, automatikusan zárják a lefejtő vezeték, vasúti tartálykocsi felőli végére felszerelt távműködtetett szerelvényt. Kibocsátás ideje a vasúti kocsiból: A vasúti kocsiból való kiáramlást, a klórszondák jele automatikusan kizárja a sérült vezeték vasúti kocsi felőli végére felszerelt távműködtetett szerelvény segítségével. Emiatt a vasúti kocsi felőli kiáramlás feltételezhető ideje: 2 perc. Kibocsátás ideje a tárolóból: A cseppfolyós klórtárolón távműködtetett szerelvény van, amit műszerszobásnak kell bezárni a szondák jelére. Emiatt a sérült vezeték tárolók felőli végéből való kiáramlást feltételezhetően 10 perc alatt lehet megszüntetni. A cseppfolyós klór kikerülésének várható gyakorisága: 3,51*10-5 eset/év 12

13 2. Cseppfolyós klór kiadóvezeték törése: 7/12 eset: A hordó/palacktöltőbe menő cseppfolyós klór kiadóvezeték teljes keresztmetszeti törése épületen kívül, klórömlés, mérgezésveszély. A tárolótartályból DN25-ös vezetéken cseppfolyós klór lép ki. A hordóból/palackból visszaáramló klór mennyisége elhanyagolható a tárolóból kilépő klór mennyiségéhez képest. 9/11A eset: Az elpárologtatóba menő cseppfolyós klór kiadóvezeték teljes keresztmetszeti törése épületen kívül, klórömlés, mérgezésveszély. A tárolótartályból DN25-ös vezetéken cseppfolyós klór lép ki. Az elpárologtatóból visszamaradó klór mennyisége elhanyagolható a tárolóból kilépő klór mennyiségéhez képest. A cseppfolyós klór kikerülésének várható gyakorisága: 8,45*10-6 eset/év 3. Klór hordó felnyílása: Három olyan esetet találtak, melynek során a klórhordó felnyílhat. Hordó teljes tartalma pillanatszerűen kikerül, párolog, mérgezésveszély. 13/1 eset: független hibák miatti sérülés. 13/11A eset: pillanatszerű felhasadás alapértelmezett okból. 13/11B eset: független hibák miatti sérülés. A telephelyen egyidejűleg max. 25 klór hordó van jelen. A cseppfolyós klór kikerülésének várható gyakorisága: 2,5*10-5 eset/év d.) Veszélyességi övezet: A lakosság vonatkozásában veszélyeztető hatással az alábbiak szerint kell számolnunk. A VINYL Vegyipari Kft. biztonsági jelentését az FKI KPKK megvizsgálta. A biztonsági jelentésben szereplő, feltüntetett baleseti eseménysorokat elemeztük, a Phast Risk programmal lefuttattuk. Megállapítható, hogy a Társaság Illatos út telephelyén a Klór lefejtéséből, töltéséből, tárolásából, illetve egyéb technológiai meghibásodásból eredő eseményekre kell veszélyességi övezeteket kijelölni. 13

14 A külső védelmi tervezésnél az 54/2012. OKF intézkedés 12.2 sz. melléklete pontjában leírtak alapján két zónát kell megkülönböztetnünk. A két zónát a mérgezés megadott értékei határozzák meg. Más baleseti eseménysorok a lakosságot a vizsgált eseménysorra jellemző határértéknél kisebb mértékben veszélyeztetik. - 1%-os halálozás indoor esetén (épületben tartózkodókra): 310 méter; Lakott területet nem érint. - 1%-os halálozás outdoor esetén (szabadban tartózkodókra): 565 méter. IX. kerület: max.: 80 fő; XX. Kerület: max.: fő. A külső védelmi tervezés során két zónahatár (310 m, 565 m) lett alapadatként rögzítve. 14

15 Legnagyobb hatással és/vagy területi kiterjedéssel járó események: 1. Cseppfolyós klór flexibilis vagon lefejtő vezeték törése a) eseménysor rövid leírása: Esemény: lefejtő vezeték teljes keresztmetszeti törése Anyag: Klór Kibocsátási idő: vasúti kocsi: 2 perc Tartály: 10 perc Tömegáram: vasúti kocsi: 3,94 kg/s tartály: 0,69 kg/s A modellezésnél figyelembe vett össz. kibocsátott klór mennyisége: 886,8 kg 15

16 b) az eseménysor által veszélyeztetett terület: 5. sz. Melléklet Térképek és helyszínvázlatok 16

17 Hatás megnevezése Kimenekítési zóna Tájékoztatási zóna Hőhatás 8 kw/m2-4 kw/m2 - Túlnyomás 100 mbar - 20 mbar - 1%-os halálozás 1-%-os halálozás Mérgezés indoor esetben outdoor esetben 310 m (épületben belül (szabadban 565 m tartózkodókra) tartózkodókra) 2. A káros hatások elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok: a) Védekezésben résztvevő erők, eszközök riasztása pontos tájékoztatása a kijutott anyagfajtáról. b) Lakosság riasztása, tájékoztatása, elzárkóztatása, esetleg kimenekítése. c) Védekezés irányítóinak riasztása. d) Irányító törzs megszervezése. e) Védekezésben részvevők felvonulási útvonalának meghatározása. f) Kárelhárítási feladatok végzése (terület zárása, felderítés, tűzoltás, sérültek mentése). g) Utómunkálatok elvégzése (infrastruktúra helyreállítása, eltűntek felkutatása, romeltakarítás). h) Lakosság visszatelepítése. i) Helyreállítás, újjáépítés. j) Környezet rehabilitációja. 3. A védekezésbe bevonható szervezetek, erők, eszközök: 6. sz. Függelék: A védekezésbe bevonható erők eszközök A védekezésbe bevonható, üzemen belüli erők: A létszámot a VINYL Vegyipari Kft. üzemi dolgozói alkotják belső védelmi terv alapján tevékenykednek. 1. sz. Melléklet: Riasztandó személyek listája A bekövetkezett káreset következményeinek elhárítására csak 24 órán keresztül bevethető, napi kiképzésben és gyakorlatban felkészített, megfelelő védőeszközzel ellátott erők vethetők be. A pv. szervezetek csak abban az esetben tervezhetők a kárelhárításra, ha tagjai vegyipari üzem dolgozói. 17

18 4. A védekezésbe bevonható települési infrastruktúra, berendezések és anyagok: A megsemmisítők hatékony és biztonságos működtetéséhez megfelelő mennyiségű semlegesítő oldat (klór esetében nátrium-hidroxid oldat, valamint mészhidrát, nátrium-tioszulfát) áll készenlétben. 5. sz. Függelék: A védekezés anyagai Infrastruktúra: - kimenekítésre igénybe vehető útvonalak: 5. sz. Melléklet: Térképek és Helyszínvázlatok - kimenekített lakosság elhelyezésére szolgáló létesítmények: 1. sz. Függelék: Befogadó helyek - lakosság tájékoztatás, riasztás eszközei: TV, rádió, rendőrségi gépjárműre szerelt hangosbemondó, motoros sziréna - helyi hírközlés elemei: 9S TV: 1092 Budapest, Haller utca 27.; Ferencváros Újság közművek: Fővárosi Vízművek Zrt.; Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.; ELMŰ Zrt., FŐTÁV Zrt.; Fővárosi Gázművek Zrt. Ellátás eszközei: Elhelyezés: IX. kerületi Befogadó helyek 1. sz. Függelék: Befogadó helyek Élelmezés JUNIOR Vendéglátó Vállalat Egészségügyi intézmények: a) Ferencvárosi Szakorvosi Rendelőintézet: Budapest, IX. kerület Mester utca 49. b) Jáhn Ferenc Dél-pesti Kórház: Budapest, XIX. kerület Déli u. 11. (Tel.: ) c) OMSZ Tel.: 104 Szállító eszközök: FESZOFE, BKV busz (FKI Műveletirányítási Ügyeleten keresztül) 18

19 5. A lakosság és anyagi javaik védelme érdekében hozott intézkedések: a) Vezetési és együttműködési feladatok: Irányító szervezet: Helyi Védelmi Bizottság: 1. sz. Melléklet: Riasztandó személyek listája Operatív Törzs, vagy munkacsoport: 2. sz. Függelék: PV Szervezetek Operatív Törzse 4. sz. Függelék: Lakosságvédelmi egység állománytáblája b) A riasztás, figyelmeztetés és tájékoztatás: Illatos út Ipartelepen lévő szomszédos munkáltatók: 1. sz. Melléklet: Riasztandó személyek listája Illatos út Ipartelep közvetlen szomszédságában lévő munkáltatók: 1. sz. Melléklet: Riasztandó személyek listája Egyéb riasztandó szervezetek: 1. sz. Melléklet: Riasztandó személyek listája Lakosság riasztása: 5. sz. Melléklet: Térképek és Helyszínvázlatok Lakosság tájékoztatása: 4. sz. Melléklet: Lakossági tájékoztatás c) Kitelepítés, kimenekítés, elhelyezés: Fogalmak Kitelepítés: a lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak veszélyeztetett területről történő, a veszély elhárítási tervben meghatározottak szerinti kivonása és befogadó helyen történő átmeneti jellegű elhelyezése. Kimenekítés: közvetlen életveszély esetében a lakosság veszélyeztetett területről történő azonnali kivonása. Befogadás (elhelyezés): a kimenekített, illetve kitelepített lakosság és létfenntartáshoz szükséges anyagi javak befogadó helyen történő átmeneti jellegű elhelyezése. Visszatelepítés: a veszély elmúltával a kimenekített, kitelepített lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak lakóhelyre történő visszajuttatása. A kerület veszélyeztetett részén élő lakosság védelmét elsősorban elzárkóztatással tervezzük megoldani! 19

20 A lakosság helyi védelmének biztosítására sok esetben elégséges védekezési módszer a meglévő, lakásokon belüli védett helyiségek igénybevétele. A kárelhárításban résztvevő erők ilyenkor a lakosság elzárkózását rendelhetik el. Az elzárkózás rövid idejű, egy-két órás, ideiglenes jellegű lakosságvédelmi módszer. Elzárkózásnál a nyílászárókat be kell zárni és lehetőségekhez mérten minél gáztömörebbé tenni. A nélkülözhető kéménynyílásokat a tüzek eloltása után el kell zárni. A lakás legvédettebb helyére kell menni, és ott tartózkodni addig, amíg a riasztás el nem múlik, illetve fel nem oldják. A lakás legvédettebb helyiségének kell tekinteni azt a helyiséget, amelyen nincs külső nyílászáró. Lehetőség szerint olyan helyiség jöhet szóba, ahol folyóvíz vételére van lehetőség. Figyelemmel kell kísérni a folyamatos lakossági tájékoztatásokat. Szükség védőeszközöket célszerű készíteni, alkalmazni, és fel kell készülni a lakás esetleges leggyorsabb elhagyására. A lakást csak abban az esetben lehet elhagyni, ha a veszély elmúlt, vagy a kárelhárításban résztvevők arra utasítást adnak. A kimenekítésre akkor kerülhet sor, amikor az elzárkóztatást az arra illetékes vezető döntése nem tartja biztonságosnak és a veszélyeztető hatás térben és időben való követhetőségét figyelembe véve, van idő azt biztonságosan végrehajtani. A terület elhagyása elsődlegesen gyalogosan, illetve saját gépjárművel történik, illetve szükség esetén a helyszínre érkező rendvédelmi szervek járműveit is fel kell használni, annak realizálásához. A kimenekített lakosok elhelyezésére a VET Kitelepítési és Befogadási Terv mellékletében részletezett befogadó helyek állnak rendelkezésre a feladat végrehajtásához. Az elzárkózott lakosság esetleges kimenekítése csak egyéni védelem alkalmazása mellett kerülhet végrehajtásra. A beteg, gondozásra szoruló személyeket az Országos Mentő Szolgálat dolgozói a rendszeresített gépjárművekkel szállítják el a kijelölt gondozási intézményekbe és befogadási helyekre. A személyszállításra elsősorban a visszatelepítésnél felhasználható, a BKV Zrt. ügyeletétől igényelt busz is. A MÁV Zrt. figyelmét fel kell hívni az érintett pályaszakaszon álló és veszélyeztetett tartalmú (állatrakomány, robbanás és tűzveszélyes tartalmú, stb.) szerelvények eltávolítására, valamint a vasúti forgalom leállítására. Az érintett területen állatállománnyal nem számolunk. A terület elhagyása az alábbi útvonalakon rendőri biztosítás mellett történik: Illatos út M 5 Autópálya bevezető szakasza Ecseri út Üllői út; Illatos út M 5 Autópálya bevezető szakasza Gyáli út Üllői út; Illatos út Külső Mester utca Könyves Kálmán körút; Illatos út Gubacsi út- Könyves Kálmán körút; Illatos út Soroksári út; 20

21 Az elzárkóztatás: A VINYL Vegyipari Kft. területén bekövetkezett balesetnél elsődlegesen az elzárkóztatást alkalmazzuk. A lakosság elzárkóztatását lakásonként a környezettel legkevésbé érintkező helyiségben kell megvalósítani. Riasztás esetén a lakóingatlant a lakosok előzetesen részükre eljuttatott tájékoztatók alapján használják. Az elzárkóztatás ideje alatt a tájékoztatás az érintettek számára, az országos, és a helyi média útján történik. Az elsősegélynyújtást a területen az elzárkózás időszakában a FKI IX/Doktor szolgálata biztosítja. A hermetizált helyiség kialakításának fontosabb szempontjai: o a helyiség lehetőleg az épület védettebb oldalán legyen, o minél kevesebb és kisebb nyílászáró legyen benne, ha megoldható természetes fényt is kapjon, o az ablakok réseit vastagabb fólia vagy széles ragasztószalag segítségével le kell ragasztani, a légkondicionáló berendezés szellőzőnyílásaival együtt, o az ajtó belső oldalára szintén fóliafüggönyt kell ragasztani, az ajtó alatti rést nedves ruhákkal el kell tömíteni, o a helyiségben a bent tartózkodók számára legyen elegendő élelmiszert, ivóvíz, megfelelő ruházat, nélkülözhetetlen gyógyszerek, zseblámpa, teleppel működő rádiókészülék esetleg televízió. A lakosság egyéni védelmi és kimenekítő eszközökkel való ellátása: Az érintett területen a lakosság egyéni védőeszközzel történő előzetes ellátása nem előírás. Az elzárkóztatott lakosság egy részének esetleges kimenekítési feladatai végrehajtásához a Tűzoltóság készenléti szerein rendszeresített REVITOX mentőálarc használható. A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme: Az elemzések alapján megállapítható, hogy a VINYL Vegyipari Kft. területén bekövetkezett üzemzavar esetén a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak károsodásával nem kell számolnunk. Az előzetes lakossági tájékoztatók, illetve felkészítési anyagok tartalmában viszont meg kell jeleníteni a szabadtéren tárolt eszközök, termelt növények és tartott állatok esetleges kezelésére tartására, a káresemény időszakára vonatkozó előírásokat. A kulturális javak, fontos vagyontárgyak védelme: A kerület érintett területe és környezete nem áll természetvédelmi oltalom alatt. A területen műemlékek és turisztikai nevezetességek fontos veszélyeztetett vagyontárgyak nem találhatók. 21

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerinti BIZTONSÁGI ELEMZÉS Nyilvános változat Miskolc, 2012. szeptember 23. 1 LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez

Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez 2 Kiadja: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi

Részletesebben

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

VESZÉLYES ANYAGOK JELENLÉTÉBEN BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEK ELHÁRÍTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS ÉRTÉKELÉSE

VESZÉLYES ANYAGOK JELENLÉTÉBEN BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEK ELHÁRÍTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS ÉRTÉKELÉSE X. Évfolyam 1. szám - 2015. március MORVAI Cintia morvai.cintia@uni-nke.hu VESZÉLYES ANYAGOK JELENLÉTÉBEN BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEK ELHÁRÍTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS ÉRTÉKELÉSE Absztrakt Katasztrófa

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI- KATASZTRÓFAIGAZGATÁS

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI- KATASZTRÓFAIGAZGATÁS KÖRNYEZETBIZTONSÁGI- KATASZTRÓFAIGAZGATÁS A téma aktualitása, helye, szerepe a védelmi rendszerekben Prof. Dr. Bukovics István DSc, ny. tű. mk. vezérőrnagy tanszékvezető egyetemi tanár 1 A Földet és az

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELEMZÉS A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN

BIZTONSÁGI ELEMZÉS A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN Nyilvános verzió Debrecen, 2010. október 5. Tartalomjegyzék 1. A TEVA Zrt. alapadatai... 5 1.1. A debreceni telephely azonosító adatai... 5 2. A veszélyes üzem

Részletesebben

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem.

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem. Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, osztályvezető 2013. Május 24. Egészségügyi asszisztens

Részletesebben

14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást.

14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást. 14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása, valamint a katasztrófavédelemről

Részletesebben

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8600 Siófok, Somlay A. utca 3. : 8600, Siófok Pf. 94 Tel: +36 (84) 310-938 Fax: +36 (84) 310-509

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 28-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

A VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA KÖRNYEZETI HATÁSAI, KÁRELHÁRÍTÁSI FOLYAMATA, ALKALMAZOTT MÓDSZEREI

A VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA KÖRNYEZETI HATÁSAI, KÁRELHÁRÍTÁSI FOLYAMATA, ALKALMAZOTT MÓDSZEREI VI. évfolyam 1. szám - 2011. március Vágföldi Zoltán vagfoldi@hotmail.com A VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA KÖRNYEZETI HATÁSAI, KÁRELHÁRÍTÁSI FOLYAMATA, ALKALMAZOTT MÓDSZEREI Absztrakt Magyarország eddigi legnagyobb

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

A TANÁCS többször módosított, 1996. december 9-i 96/82/EK IRÁNYELVE a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek szabályozásáról

A TANÁCS többször módosított, 1996. december 9-i 96/82/EK IRÁNYELVE a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek szabályozásáról A TANÁCS többször módosított, 1996. december 9-i 96/82/EK IRÁNYELVE a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek szabályozásáról [az Európai Parlament és a Tanács 2003. december 16-i 2003/105/EK

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TERRORIZMUS ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM TERRORIZMUS MINT CIVILIZÁCIÓS JÁRULÉK. Tatár Attila tu. vezérornagy

TERRORIZMUS ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM TERRORIZMUS MINT CIVILIZÁCIÓS JÁRULÉK. Tatár Attila tu. vezérornagy Tatár Attila tu. vezérornagy TERRORIZMUS ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM TERRORIZMUS MINT CIVILIZÁCIÓS JÁRULÉK Magyarország, terror fenyegetettség szempontjából kevésbé érintett. Összehasonlítva néhány kiemelt területtel,

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák Legjellemzőbb a katasztrófák eredete szerinti csoportosítás. Ez alapján a katasztrófákat két fő csoportba sorolhatjuk: természeti és civilizációs katasztrófák. 6.3.1. Természeti katasztrófák A természeti

Részletesebben

JAVASLAT. a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez

JAVASLAT. a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez JAVASLAT a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez A kisebb-, nagyobb közösségeknek, a társadalmaknak kialakulásuktól fogva elemi érdekük, hogy megvédjék tagjaik életét, egészségét

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben