BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA KEZDEMÉNYEZÉS BEMUTATÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A POZÍCIÓ EGYIK VÁROMÁNYOSÁRA, PÉCSRE Készítette: Kovalik György Budapest, 2007

2 TARTALOMJEGYZÉK TÁBLÁZAT- ÉS ÁBRAJEGYZÉK Bevezetés Európa Kulturális Fővárosa (EKF) A rang megszületése A döntési eljárás A kulturális fejlesztések hozománya általánosságban A kulturális fejlesztések hozománya néhány példával Az EKF-beruházások és annak nehézségei általánosságban és példákkal Pénzügyi háttér általánosságban Pénzügyi háttér és az EKF-projektek példákkal A sikeres EKF-projekt titka A 2010-es európai kulturális fővárosok listájának megszületése Pécs győzelme a magyar vetélytársak felett Essen, Isztambul, Pécs Pécs mint Európa Kulturális Fővárosa 2010-ben Miért éppen Pécs? Történelmi múlt és sokszínűség Pécsi nevezetességek Pécs európai értéke Pécs alkalmassága: lakossági vélemények alapján Pécsi fejlesztések 2010-re, illetve 2010-ig A 2010-re tervezett kulcsprojektek, fejlesztések bemutatása Ráhangolódás 2010-re, az EKF-programstruktúra bemutatása Javasolt beruházások, programok az EKF-esztendőre Pénzügyi terv, struktúra Az EKF-projekt jelenlegi állapota A sikeres EKF-projekt tényezőinek vizsgálata Pécs esetében Összegzés IRODALOMJEGYZÉK

3 TÁBLÁZAT- ÉS ÁBRAJEGYZÉK 1.sz. táblázat és 2019 között a kulturális fővárosok otthona tagállamok szerint sz. táblázat - A 2003-as kulturális főváros, Graz bevételei a rendezvényből (millió euró) sz. táblázat - A 2003-as kulturális főváros, Graz kiadásai a rendezvény kapcsán (millió euró) sz. táblázat - Az egyik 2000-es kulturális főváros, Brüsszel bevételei a rendezvényből (millió euró) sz. táblázat - Az egyik 2000-es kulturális főváros, Brüsszel kiadásai a rendezvény kapcsán (millió euró) sz. táblázat - Az egyik 2000-es kulturális főváros, Bergen bevételei a rendezvényből (millió euró) sz. táblázat - Az egyik 2000-es kulturális főváros, Bergen kiadásai a rendezvény kapcsán (millió euró) sz. ábra - Az EKF-program pozitív hatásai - több válaszlehetőség esetén (százalékos megoszlás) sz. ábra - Lakossági vélemény az EU pénzügyi támogatásáról a hazai EKFprogramok kapcsán (százalékos megoszlás) sz. ábra - A pécsi EKF-kulcsprojektjei térképen sz. ábra - A pécsi EKF-projekt működési kiadásainak összetétele (százalékos megoszlás) sz. ábra - Pécs és néhány eddigi kulturális főváros költségvetésének összehasonlítása (millió euró) sz. ábra - A pécsi EKF-projekt fejlesztési kiadásainak összetétele (százalékos megoszlás) sz. ábra - A pécsi EKF-projekt működési bevételeinek összetétele (százalékos megoszlás) sz. ábra - A pécsi EKF-projekt fejlesztési bevételeinek összetétele (százalékos megoszlás)

4 1. Bevezetés Napjainkban a kultúra, a hétköznapok monotonitásában egy újra felfedezett oázisként jellemezhető. Ez az oázis kettősséggel rendelkezik: az egyes kulturális eseményeket, programokat sokan tartják fontosnak, ugyanakkor kevesen látogatják meg (illetve e kevesek közül jó néhányan csupán önmaguk megnyugtatása érdekében teszik mindezt, s nem a rendezvények, előadások, kiállítások stb. által közvetített értéktöbblet miatt), s a művészek, elhivatottak áldozatos munkáját leszámítva még kevesebben tesznek is érte. A modern kor Magyarországán mindeddig nem volt egy olyan átfogó, a kultúrát országos és nemzetközi szinten legalább bizonyos időszakig középpontba helyező törekvés, amely a társadalom minden rétegét beleértve a magánés a politikai szférát egyaránt egységesen megmozgatta volna. A legújabb kori magyar történelemben az 1989/1990-es időszakban véghezvitt rendszerváltás után a május 1-jén bekövetkezett Európai Unióhoz való csatlakozás tekinthető a második legjelentősebb mérföldkőnek. Az EU-csatlakozás számos területen fejtette ki jótékony hatását Magyarország és a fejlettebb nyugateurópai államok közötti viszonyok alakulásában. Így történt a kultúra területén is, amelynek leglátványosabb megnyilvánulási formája 2010-ben fog bekövetkezni, amikor Pécs harmadmagával (a németországi Essen, valamint az európai integráción kívüli, törökországi Isztambul társaságában) fogja betölteni az Európa Kulturális Fővárosa pozíciót. Mindez arra késztetett engem, hogy jelen szakdolgozatom témájaként az Európa Kulturális Fővárosa koncepció megszületését, rendszerének működését, illetve az abból fakadó tapasztalatokat, s nem utolsósorban a leendő magyar EKF-város felkészülését részletezzem. Mivel az említett témakör igen nagy és sokrétű, ezért igyekeztem elsősorban a legfontosabb tényezők kifejtésére összpontosítani, ezáltal egyfajta globális képet adni a fentiekben elhangzottakról. Vizsgálataim konkrét korábbi kulturális fővárosokra is kiterjedtek. Az így elkészült elemzésekben, leírásokban nagy segítséget nyújtott néhány korábbi kulturális főváros (pl.: Dublin, Bergen, Koppenhága, Prága, Santiago de Compostela) kulturális területen jártas képviselője által elektronikus levél formájában küldött információja, amelyet ezúton is szeretnék megköszönni. (A kapott információkat eltérő arányban használtam fel a szakdolgozatban: egyes esetekben csupán viszonyítás, a következtetés, míg más esetekben a részletesebb elemzés tárgyául szolgáltak.) Külön köszönet illeti a dublini és 5

5 a koppenhágai segítségnyújtást, amely hagyományos postai úton elküldött, hivatalos dokumentumok másolatának formájában nyilvánult meg. A kapott adatok vizsgálata alapján egyértelműen kijelenthető, hogy az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés jóval többet takar, mint amire az elnevezés utal 2. Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2.1. A rang megszületése Az 1980-as évek második felében még Európai Közösségeknek nevezett európai integrációban addig soha nem tapasztalt reformok, programok indultak be a tagállamok közti együttműködés minél erőteljesebb és szorosabb fokozására. Ezek a kezdeményezések amelyek közül a legnagyobb horderejű az 1986-ban aláírt, s január 1-jétől hatályos, az egységes piac megteremtését kitűző Egységes Európai Okmány nagy szerepet játszottak abban, hogy Európa nyugati fele a világgazdaságban ismét az őt megillető helyet foglalja el. Az integrálódást, az eggyé tartozást, a közösség érzetét fokozó erőfeszítések a kultúra területén is egyre jobban kibontakoztak. A Kulturális Miniszterek Tanácsa 1985-ben indította el az Európa Kulturális Városa elnevezésű programot, az akkori görög kultuszminiszter, Melina Mercouri javaslatára. A program elméleti szinten való megszületése 1983-ra tehető, amikor is a görögök kulturális ügyekért felelős minisztere elégedetlenségének hangot adva, kijelentette, hogy a kultúra korántsem kapja meg azt az odafigyelést, mint amelyet megérdemelne. A kultuszminiszter érvelése sikeresnek bizonyult, s megszületett a már említett programsorozat, amelynek eredményeképpen évente egy (a későbbiekben pedig már több) európai város tölthette be a kultúra központi szerepét. Az első ilyen város, nem véletlenül, Athén volt. 1 A program rendkívül sikeresnek bizonyult, hiszen az abban részt vevő városok, régiók kultúrájuk megismertetése révén erőteljes gazdasági fejlődésen mentek keresztül. 2 Ez a fellendülés általában nemcsak rövid-, hanem hosszútávon is egyenletes 1 Csekő Szilvia, Mesterházy Balázs, Zongor Attila: Európa Kulturális Fővárosa, Budapest, Kultúrpont iroda, p. 2 A kulturális fővárosi rang egyik hozománya, a gazdasági fejlődés a 2.3. és a 2.4. fejezetekben kerül részletezésre. 6

6 maradt, ugyanis a pozíció elnyerése érdekében végrehajtott fejlesztések maradandóak és értékállóak voltak. Az évek során a kulturális fővárosok egyre színvonalasabb programokat, fejlesztéseket hajtottak végre, s így azoknak egyre nagyobb sikerek elérésére nyílt lehetőségük. Mindez elsősorban a szigorodó követelményrendszernek, s az EKFvárosok meghatározásához kapcsolódó döntési eljárás megváltozásának köszönhető A döntési eljárás Az Európa Kulturális Fővárosa elnevezésű program 2000 előtt kormányközi megállapodáson alapult. Eszerint a tagállamok kormányai az eseményt megelőzően négy évvel dönthettek arról, hogy mely európai város kapja meg a későbbiekben e nemes rangot. Így sokkal erőteljesebb és befolyásosabb volt a tagállamok programban való részvétele után ugyanakkor megváltozott a helyzet. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1419/1999/EK határozatával 3 az egész programot közösségi szintre emelte, amely azt jelentette, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság befolyása jóval nagyobb lett a kulturális fővároshoz kapcsolódó intézkedésekkel kapcsolatban, mint korábban. Ennek értelmében az alábbi kiválasztási rendszer kialakításáról döntöttek: 1. Minden pályázatot legalább négy évvel a céldátum előtt be kell nyújtani, amennyiben lehetséges, az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a Régiók Bizottságának ajánlásával. 2. A Bizottság meghatároz egy hét főből álló, a kultúra területén jártas független szakértőkből álló bíráló testületet (két-két főt a Parlament, a Bizottság valamint a Tanács delegál, míg a Régiók Bizottságát egy fő képviseli), amely a beérkező pályázatokat véleményezi, értékeli, továbbá jelentést készít róluk 3. A Parlament a hozzá beérkező pályázati anyagokról a beérkezést követő három hónapon belül véleményt alkot, amelyet a Bizottságnak is eljuttat 4. Végezetül a Tanács a Bizottság és a Parlament véleménye alapján meghatározza, hogy az adott évben és az adott tagállamban melyik város lehet a kultúra európai központja 3 Az 1419/1999/EK határozat forrása: ( ) 7

7 A változás érintette a városok kiválasztását is, hiszen míg korábban a tagállamok együttes döntése volt a mérvadó a kulturális fővárosok meghatározásában, addig től már a városokat jelölő tagállamok évenkénti körforgása érvényesül: 4 1.sz. táblázat 2005 és 2019 között a kulturális fővárosok otthona tagállamok szerint 2005 Írország 2006 Görögország 2007 Luxemburg, Románia Egyesült Királyság 2009 Ausztria, Litvánia Németország, Magyarország 2011 Finnország, Észtország 2012 Portugália, Szlovénia 2013 Franciaország, Szlovákia 2014 Svédország, Lettország 2015 Belgium, Cseh Köztársaság 2016 Spanyolország, Lengyelország 2017 Dánia, Ciprus 2018 Hollandia, Málta 2019 Olaszország, Bulgária Forrás: ( ) (Fontos megemlíteni, hogy az 1419/1999/EK határozat negyedik cikkelye alapján, az Európai Unión kívüli európai országok is részt vehetnek a kulturális 4 Az 1622/2006/EK határozat forrása: ( ) 5 A romániai Nagyszeben városát amely részvételét elsősorban a luxemburgiak szorgalmazták az 1419/1999/EK határozat feltételei értelmében kijelölték. 6 A 649/2005/EK módosító-határozat értelmében 2009-től két tagállam városa töltheti be az EKFpozíciót, amelyek közül az egyiknek a 2004-ben csatlakozott tagállamok közül kell kikerülnie. 8

8 eseménysorozatban. 7 Ennek köszönhető, hogy 2010-ben a magyar Pécs és a német Essen városán kívül, a törökországi Isztambul is részt vehet a rendezvényen.) Az említett körforgás egyáltalán nem jelenti azt, hogy az adott évben esedékes EKF-házigazda által jelölt várost minden fenntartás nélkül elfogadnák az EU vezető szervei. Erre jó példa a 2006-os kulturális főváros, a görögországi Patras pályázati dokumentuma, amelyről az Európai Bizottság igencsak elmarasztaló véleményt írt, legfőbb hiányosságként felróva azt, hogy a benyújtott anyag nem tartalmazott semmi konkrétumot az európai kulturális együttműködés fokozására. Végül jóváhagyták a város jelöltségét, de javaslatokat is megfogalmaztak annak érdekében, hogy Patras méltó EKF-város legyen. 8 Így megállapítható, hogy az Európai Unió intézményeinek aktív részvétele egyértelműen hozzájárult az EKF-projektek színvonalának növekedéséhez. A görög eset rávilágított arra, hogy a kiválasztási rendszernek bizony vannak hiányosságai, s olyan kiegészítéseket szorgalmaztak, mint például: az adott tagország egy városának EKF-jelölését javasló választótestület tagjai ne csak az uniós intézményekből, hanem az érintett tagállamból is származzanak; monitoring testület felállítása, amely az EKF-jelöltet segítené a felkészülési időszakban, illetve ellenőrizné a kulturális fővárosi kritériumok megvalósulását is. 9 A korábbi határozatban (1419/1999/EK) foglaltakhoz kapcsolódó, a fenti kiegészítéseket, módosításokat tartalmazó, (az 5. cikk kivételével) 2007-től hatályos 1622/2006/EK határozat (amelyet teljes egészében a kiválasztási eljárás hatéves periódusa miatt elsőként a 2013-re jelölt EKF-városok esetében alkalmaznak, de a határozat szerint a monitoring testületet már a 2010-es kulturális fővárosoknál fel kell állítani) a kiválasztási rendszerrel kapcsolatban a következőkről rendelkezik: 10 7 The Selection Panel for the European Capital of Culture (ECOC) 2010: Report of the selection meeting for the European Capitals of Culture 2010 (A kiválasztással kapcsolatos ülésről szóló jelentés a es Európai Kulturális Fővárosok számára), ( ) 8 Oláh Mariann: Pécs Európa kulturális fővárosa, Europeum, ( ) 9 A kritériumok részletezése a későbbiekben történik meg. 10 Az 1622/2006/EK határozat forrása: ( ) 9

9 1. Legkésőbb hat évvel az EKF-esemény előtt minden leendő EKF-házigazdának közzé kell tennie a pályázati felhívást, majd legkésőbb a közzétételtől számított tíz hónapon belül meg kell határozni a pályázatok benyújtásának határidejét. 2. Minden kulturális főváros projekt lebonyolítását szándékozó tagállamnak egyenként, egy 13 tagú, a kultúrában és a kulturális városfejlesztésben jártas szakértőkből álló független választótestületet kell létrehoznia az országon belül pályázó városok pályázatainak értékelésére, amelyből 7 főt EU szinten (két-két főt a Parlament, a Bizottság valamint a Tanács delegál, míg a Régiók Bizottságát egy fő képviseli), 6 főt pedig az Európai Bizottsággal egyeztetve az adott tagországból jelölnek ki. 3. Öt évvel az események előtt az érintett tagállamhoz tartozó választótestület az adott tagország jelöltjei között előválasztást tart, valamint a pályázatokról, s a továbbjutott városoknak szóló ajánlásokról jelentést készít, amelyet az adott tagállamnak, s az Európai Bizottságnak is benyújt. 4. Az előválasztáson továbbjutott jelöltek kiegészítik pályázatikat, s azt eljuttatják az érintett tagállamoknak, valamint az Európai Bizottságnak, majd az említett esemény után kilenc hónappal az érintett választóbizottság javaslatot tesz az adott tagállam kulturális fővárosára. 5. Legkésőbb négy évvel az esemény előtt értesíteni kell az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot, illetve a Régiók Bizottságát az érintett tagállam EKFjelöltjéről. 6. A Parlament a hozzá beérkező jelöltekről a beérkezést követő három hónapon belül véleményt alkot, amelyet a Bizottságnak is eljuttat. 7. Végezetül a Tanács a Parlament véleménye által befolyásolt bizottsági jelentés, s a választóbizottság indoklása alapján hivatalosan kijelöli a kulturális fővárosokat az adott évre vonatkozóan. (Az új határozat figyelemreméltó érdekessége, hogy amely EKF-város a felkészülés során megfogadta és maradéktalanul teljesítette a választó és monitoring testület ajánlásait, a Bizottságtól pénzjutalomban részesül.) Korábban előfordult, hogy egy tagállam mellőzte a pályáztatás gyakorlatát, s csupán kijelölte egy általa favorizált városát a kulturális főváros pozíciójára. Ebben az esetben a 10

10 brüsszeli döntéshozók kizárólag az 1419/1999/EK határozat kritériumainak teljesülését ellenőrizték, amelyek a következők: 11 - a város által korábban lebonyolított kulturális események, rendezvények bemutatása - zenei, színházi stb. események szervezése - a város európaiságát kifejező, valamint annak történelmét és kultúráját meghatározó események, tények bemutatása - a kulturális innovációt, valamint a kulturális párbeszéd új formáit megvalósító kezdeményezések megléte - a városra jellemző, helyhez (pl.: egy épület) és nem helyhez kötött (pl.: kiállítási tárgyak) kulturális, művészeti értékekhez való hozzáférés elősegítése, mindezek minél szélesebb körben való megismertetése - olyan kulturális programok szervezése, amelyek elősegítik a fiatalok és a művészetek egymásra találását - az összetartozás, a szociális kohézió erősítését szolgáló rendezvények, programok tervezése - a programok, projektek által a gazdasági aktivitásra (különösen a turizmusra és a foglalkoztatásra) gyakorolt pozitív hatásoknak a megléte - a minőségi, hosszú távú kulturális turizmus alapjainak a megteremtése, majd kivitelezése - a projektek tervezésekor összhangba kell hozni az építészeti örökség megőrzését és az új városfejlesztési stratégiát - az európai és világi kultúrák közti párbeszédet elősegítő kezdeményezések meghatározása Az 1622/2006/EK határozatban foglalt pályázati követelmények tartalmilag hasonlóak a fentiekben leírtakhoz, de sokkal koncentráltabban, átfogóbban kerültek meghatározásra. Eszerint a kulturális programokra vonatkozó előírások két fő kategóriára oszthatók: Az 1419/1999/EK határozat forrása: ( ) 12 Az 1622/2006/EK határozat forrása: ( ) 11

11 - európai dimenzió kategória - az EKF-tagállam és más tagállamok városai, művészei közti kulturális együttműködés elősegítése - az európai kultúrák sokszínűségének, valamint közös elemeinek a kihangsúlyozása - város és polgárok kategória - a városlakók, környékbeliek programba való bevonása, a külföldiek érdeklődésének felkeltése - a program legyen fenntartható, s illeszkedjen a város hosszú távú kulturális és társadalmi fejlődésébe Mindkét határozat célkitűzéseiből kitűnik, hogy a kulturális fővárosi rangra való méltóságért jelentős (elsősorban kulturális) intézkedéseket kell végrehajtani, amelyek figyelemreméltó hozománnyal párosulhatnak A kulturális fejlesztések hozománya általánosságban A kultúra és a fejlesztés fogalma egyaránt hosszú ideig tartó koncepciót takar. A valós, több generációkon keresztül fennmaradó kulturális értékek megszületéséhez jóval több időre van szükség, mint amihez a mai globális méretekben türelmetlenné vált világ hozzászokott. (Egyes jelenlegi műemlékek megépítése akár több évtizedet is igénybe vehetett, sőt, mindennek élő példája, a barcelonai Szent Család templom, amely már több mint 100 éve épül, s még így félkész állapotban is az egyik legnagyobb katalán turistalátványosság.) Ugyanis a többségre jellemzően elmondható, hogy a profit, a pénz hajhászása manapság teljes mértékben felőrölte a tényleges, igazi értékek szükségességének igényét. A fejlesztések, de különösen a kulturális céllal végzett fejlesztések leginkább hosszabb távon fejthetik ki pozitív, jótékony hatásukat az adott régióra, társadalomra nézve. Elég csak arra gondolni, hogy a XIX. század végi millenniumi fejlesztések következtében épített épületek a mai napig a magyarországi városok egyik fő, ha nem a legfőbb turisztikai látványosságai. A kulturális fejlesztések számos területen fejthetik ki pozitív hatásukat: - az adott város, régió arculata közterek, parkok, új városrészek kialakításával, valamint a régiek megbecsülésével, felújításával megszépül 12

12 - az adott lakosság számára a régió otthonosabbá, élhetőbbé, szerethetőbbé válik - a fejlesztett terület népszerűsége az új és a régi-új turisztikai látványosságok miatt dinamikusan növekszik, amely maga után vonja a turizmusból származó bevételek növekedését is - a megvalósítandó fejlesztések új munkahelyeket teremtenek, amelynek nemcsak a régióból, hanem az ország bármelyik szegletéből érkező munkavállaló is részese lehet - olyan művészeti központok jöhetnek létre, amelyek több ország kortárs alkotóinak biztosíthatnak helyet közös találkozásokra, eszmecserékre, alkotásokra - nemcsak fizikai, hanem szellemi vonatkozásban is változást hozhat a kulturális fejlesztés (a vallási, nyelvi, etnikai szempontból az adott régióban, városban élő, különféle társadalmi csoportok nemcsak egymás mellett léteznek, hanem a személetbeli változás következtében már együtt is tudnak élni) - az új értékek legfőbb őreivé az azt létrehozó generáció válik (amely őrség az utódok vonatkozásában remélhetőleg hosszú ideig megmarad) - a helyi, regionális lakosság az adott városhoz, területhez való tartozásának érzete a programok, projektek szervezésében való részvétele miatt erősödhet, s így csökkenhet a jövőben az elvándorlás mértéke (sőt, a város, régió, akár új polgárokat is megnyerhet, akik jótékony hatást fejthetnek ki helyi szinten a munkaerő-állomány, s a foglalkoztatás alakulására) A kezdetekben az Európa Kulturális Fővárosa program azt a célt tűzte ki maga elé, hogy Európa különböző kultúráit minél jobban meg lehessen ismerni, amely szintúgy fokozza a már oly sok területen végbement integrálódási folyamatot. Az EKF-projekthez kapcsolódó későbbi döntések következtében ugyanakkor a fentieken kívül számos más cél is megjelent, amelyet egy leendő kulturális főváros pályázatának maradéktalanul teljesítenie kell. Ezen döntések közül külön kiemelendő az előbbiekben már említett, a kulturális fővárosok történelmében legnagyobb horderejű változást hozó 1419/1999/EK határozatban foglaltak néhány eleme: Csekő Szilvia, Mesterházy Balázs, Zongor Attila: Európa Kulturális Fővárosa, Budapest, Kultúrpont iroda, p. 13

13 - olyan több tagállamon átívelő kulturális együttműködést elősegítő események megrendezése, támogatása, amelyekben más tagországok városainak meghatározó kulturális személyiségei is szívesen részt vennének - a kortárs művészek megsegítése, támogatása - a lakosság minél nagyobb hányadának bevonása a programba A kulturális fejlesztések jelentette hozományok ahogy azt a következő fejezet példái is mutatják napjainkra olyan fogalmakkal gazdagodtak, mint például: a városképvédelem, a város és a régió gazdasági szerkezetének pozitív irányban történő átalakítása, a hosszan tartó fejlődés lehetősége, a területfejlesztés, avagy a hátrányos helyzetű régiók felemelkedésének esélye A kulturális fejlesztések hozománya néhány példával Glasgow A korábbi kulturális fővárosokkal ellentétben Glasgow a cím 1990-ben történő birtoklásával szakított azzal a szokással, miszerint az európai kultúra egy évig tartó központi szerepének betöltése csupán néhány kulturális fesztivál, programsorozat megszervezésére korlátozódik. Mindezt Glasgow a rendezvénysorozat üzenetével is igyekezett minél jobban kihangsúlyozni: A város kreatív átalakítása, gazdasági, társadalompolitikai és szociális célok megvalósítása. (Ezzel szemben az 1986-os kulturális főváros, nevezetesen Firenze üzenete eléggé egysíkúnak tűnik: A város fesztivál keretében történő bemutatása. 15 ) A város felismerte annak lehetőségét, hogy egy ilyenfajta rang megszerzése hosszabb távon akár teljesen meg is változtatathatja a város nemcsak kulturális, hanem gazdasági szerkezetét is, amely a korábbiaktól eltérő, új, a modern kor igényein alapuló, azokat maximálisan kielégítő jövőképet vázolhat fel. A skót város gyökeres változások előtt állt 1990-ben: az ipari szektor helyett sokkal inkább a szolgáltatóipar fejlesztésére helyezte a hangsúlyt, amelynek alapját a kulturális fővárosi rang képezte. A fejlődést konkrét számadatok, tények igazolták: Csekő Szilvia, Mesterházy Balázs, Zongor Attila: Európa Kulturális Fővárosa, Budapest, Kultúrpont iroda, p. 15 U.o. 19 p. 16 U.o. 17 p. 14

14 - a színházi látogatók száma az 1986-os adatokhoz képest 40%-os növekedést mutatott (4,7 millióról 6,6 millióra) ben a város felnőtt lakosságának több mint fele (54%) váltott színház-, vagy koncertjegyet, míg 61%-a lépett múzeumba, galériába - a városban a foglalkoztatottak száma több mint 5000 fővel növekedett - a város programból származó bevétele 10,3-14,1 millió font között volt - növekedett a beruházások száma (1992 és 2000 között 102 beruházással új munkahely jött létre) - Glasgowban a munkanélküliségi mutató sokkal kedvezőbbé vált, mint Skócia egész területén - a fejlődő gazdasági környezet hatására olyan nagyvállalatok helyezték székhelyüket Glasgowba az ezredforduló előtt, mint a Siemens - a turizmus 1990-es, robbanásszerű fejlődésének hatására a szolgáltatóiparban hatalmas bővülés tapasztalható (1991 és 2001 között 38%-os volt) - a külföldi turisták száma 50%-kal növekedett, azaz főről főre emelkedett 1989-ről 1990-re hez képest 1990-ben közel duplájára növekedett a konferenciák száma Graz Az ausztriai Graz városa 2003-ban volt Európa kulturális fővárosa. A város hatalmas erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a kulturális fejlesztések az életszínvonal emelkedését eredményezzék. Ennek következtében a városlakók egyre inkább úgy érezhették, hogy a városban megvalósult fejlesztések, beruházások nemcsak kizárólag az üzleti világ érdekeit szolgálják, hanem saját maguk jólétére is jótékony hatással lehetnek. A kulturális programsorozattal, beruházásokkal elért eredmények igencsak figyelemre méltóak voltak: Csekő Szilvia, Mesterházy Balázs, Zongor Attila: Európa Kulturális Fővárosa, Budapest, Kultúrpont iroda, p. Robert Palmer: European Cities and Capitals of Culture City Reports Part II (Európa Kulturális Városai és Fővárosai Városi Jelentések II. rész), Brussels, Palmer-Rae Associates, August 2004, ( ) 15

15 ban, a rendezvény tíz hónapig tartó időtartama alatt, több mint 2,5 millió vendég érkezett a városba (a 2002-es évhez képest mindez 28%-os növekedést jelentett) - a programsorozathoz tartozó hivatalos grazi honlapot (www.graz03.at) 2003-ban az esemény ideje alatt 22 millióan látogatták meg - az előző évhez képest kb. 23%-kal megnőtt a Grazban éjszakázók száma - a projekt felelősei számos nemzetközi elismerésben, díjban részesültek, amelyek közül a leginkább kiemelendő a legjobb turizmus projektért járó díj - a legnagyobb sikernek mégis az könyvelhető el, hogy a grazi polgároknak a városhoz való lojalitása megerősödött, így a gazdasági fejlődésen túl a helyi identitástudat is jelentős átalakuláson ment keresztül, amely elsősorban annak köszönhető, hogy a fejlesztések a kultúra közvetítésével valósultak meg Az elért kiváló eredményekhez azonban nemcsak a részletezett példavárosok, hanem más kulturális fővárosok is rendszerint igencsak rögös úton jutottak el Az EKF-beruházások és annak nehézségei általánosságban és példákkal 18 Az EKF-rang elnyerése nem csupán egy egyéves időszakra vonatkozó kulturális eseménysorozatot jelent, hanem annál jóval többet. Az érintett város önmaga, s saját régiójának, országának kultúráját úgy mutathatja be a nagyközönségnek, hogy mindehhez régóta vágyott kulturális és infrastrukturális fejlesztések kivitelezése párosulhat. Az alábbiakban három, az EKF-programsorozat sikerességét leginkább befolyásoló tényező és az azoknál felmerült nehézségek kerülnek részletezésre, amelyek alapjául a 2004-ben kiadott, a korábbi kulturális fővárosokról szóló Palmer-jelentés, valamint az egykori kulturális fővárosok körében végzett primer kutatás szolgáltak. 18 Robert Palmer: European Cities and Capitals of Culture Study prepared for the European Commission Part I (Európa Kulturális Városai és Fővárosai Az Európai Bizottság számára készült tanulmány I. rész), Brussels, Palmer-Rae Associates, August 2004, ( ) 16

16 Az EKF-projektek vezetősége Az egyes elképzelések megfelelő, terv szerinti kivitelezéséhez elengedhetetlen az azt koordináló, vezetőség megléte, amelynek összehangolt működése a megfelelő összetételen alapszik. Az EKF-projektek vezetőségével kapcsolatban a legnagyobb kritika az volt, hogy az egyes tagok kinevezése szinte majdnem minden város esetében politikai úton történt, így nem voltak maradéktalanul képesek a kultúra érdekeinek hatékony képviseletére. A politikai változások bizonyos esetekben jelentős befolyással voltak az egyes EKFvezetőségek összetételére is amelyre jó példa Graz esete, ahol a kulturális év elején (2003 januárjában) a városvezetés élén politikai okokból bekövetkezett összetételbeli változások az EKF-vezetőség tagjainak megváltozását jelentették. (Az új vezetőség csupán az egyes projektelemek végrehajtására helyezte a hangsúlyt, s nem tudott érdemben foglalkozni a kulturális évet követő időszak stratégiai kérdéseivel, hiszen a tagok többsége kivéve a korábbi polgármestert, valamint a kulturális tanácsost nem vett részt a grazi EKF-projekt 2003 előtti megfogalmazásában. Emiatt Graz számára óriási nehézséget jelentett a kulturális évben megszerzett ismertség, elismert pozíció fenntartása a 2003-as esztendőt követően.) A politikamentes irányítás jeles képviselője, az egyik 2001-es kulturális főváros, Rotterdam, ahol az EKF-vezetőség egyes tagjai teljesen különböző területekről származtak, mint például a magánszektorból, avagy a különböző kulturális intézményekből. Így a politikai változások nem gátolhatták a kulturális főváros projekt gördülékeny kivitelezését. Mindennek ugyanakkor árnyoldala is van, hiszen az egyes tagok különbözősége, az egyet nem értések táptalajául szolgálhat. Az előbbi ténymegállapítás alapján mindenképpen levonható az a következtetés, hogy egy EKF-projektben megfogalmazottak kivitelezése a vezetőség politikamentes összetétele, azaz a politika közvetlen szerepvállalása nélkül is tud működni. Azonban a grandiózus, nemcsak egy város, hanem az egész ország hírnevét meghatározó beruházásnál mint amilyen az EKF-projekt is a politika, a kormányzat közvetett szerepvállalása, vagyis pénzbeli és egyéb formában (pl.: bizonyos kulturális programok megvalósításának elvi megerősítése) testet öltő támogatása elkerülhetetlen. Így a mindenkori vezetőség és a kormányzat közti megfelelő kapcsolat az alappillére a megálmodott tervezetek kidolgozásának, majd kivitelezésének. 17

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Pécs, 2011. július 1. Előszó 2010 mérföldkő volt Pécs város életében. Városunk lehetőséget kapott arra, hogy az Európa Kulturális

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány VIDÉKFEJLESZTÉS IV TENGELYÉNEK ELEMZÉSE 2007 ÉS 2013 KÖZÖTT Budapest, 2010.

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

A nyelvtanulástól a politikai részvételig

A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig Bevándorlók integrációját támogató programok az Európai Unióban A kötetet szerkesztette Bodolai Anna Borbála és Kováts

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Géczi Bernadett 2010.

SZAKDOLGOZAT. Géczi Bernadett 2010. SZAKDOLGOZAT Géczi Bernadett 2010. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY MAGYARORSZÁG AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERE

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 2004. június VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON

A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON EGY OECD-PROJEKT TANULSÁGAI A nem formális és informális tanulás elismerése Magyarországon Egy OECD-projekt tanulságai A nem formális és

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

EU KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS A FORRÁSFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYESSÉGE

EU KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS A FORRÁSFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYESSÉGE EU KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS A FORRÁSFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYESSÉGE Budapest, 2009 1 E C O S T A T KORMÁNYZATI GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOM-STRATÉGIAI KUTATÓ INTÉZET

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A Human Development Report, Hungary 2000 2002 magyar nyelvû változata SZERKESZTETTE: Fóti Klára A KÖTET SZERZÔI: Fóti Klára Nemes Nagy József

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK ÉS FINANSZÍROZÁS

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK ÉS FINANSZÍROZÁS 5...2 5.1 ÖSSZEFOGLALÓ...2 5.2 BENCHMARKING KUTATÁS ÉS ELEMZÉS...4 5.2.1 Bevezetés...4 5.2.2 A kiválasztott benchmark városok olimpiai célú infrastrukturális beruházásainak összehasonlítása...8 5.3 INFRASTRUKTURÁLIS

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM EURÓ PAI TÜ KÖR A külügyminisztérium folyóirata A TARTALOMBÓL Ódor Bálint Sinka László: Magyar Európa-politika 2010 2014: kihívások és eredmények Varga Miklós: A görög EUelnökség programjának összefoglalása

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész Bugarszki Zsolt, Eszik Orsolya, Néray Ágnes, Soltész Ágnes, Szekeres Bertold, Sziklai István Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozások szakirány A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

Részletesebben