BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA KEZDEMÉNYEZÉS BEMUTATÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A POZÍCIÓ EGYIK VÁROMÁNYOSÁRA, PÉCSRE Készítette: Kovalik György Budapest, 2007

2 TARTALOMJEGYZÉK TÁBLÁZAT- ÉS ÁBRAJEGYZÉK Bevezetés Európa Kulturális Fővárosa (EKF) A rang megszületése A döntési eljárás A kulturális fejlesztések hozománya általánosságban A kulturális fejlesztések hozománya néhány példával Az EKF-beruházások és annak nehézségei általánosságban és példákkal Pénzügyi háttér általánosságban Pénzügyi háttér és az EKF-projektek példákkal A sikeres EKF-projekt titka A 2010-es európai kulturális fővárosok listájának megszületése Pécs győzelme a magyar vetélytársak felett Essen, Isztambul, Pécs Pécs mint Európa Kulturális Fővárosa 2010-ben Miért éppen Pécs? Történelmi múlt és sokszínűség Pécsi nevezetességek Pécs európai értéke Pécs alkalmassága: lakossági vélemények alapján Pécsi fejlesztések 2010-re, illetve 2010-ig A 2010-re tervezett kulcsprojektek, fejlesztések bemutatása Ráhangolódás 2010-re, az EKF-programstruktúra bemutatása Javasolt beruházások, programok az EKF-esztendőre Pénzügyi terv, struktúra Az EKF-projekt jelenlegi állapota A sikeres EKF-projekt tényezőinek vizsgálata Pécs esetében Összegzés IRODALOMJEGYZÉK

3 TÁBLÁZAT- ÉS ÁBRAJEGYZÉK 1.sz. táblázat és 2019 között a kulturális fővárosok otthona tagállamok szerint sz. táblázat - A 2003-as kulturális főváros, Graz bevételei a rendezvényből (millió euró) sz. táblázat - A 2003-as kulturális főváros, Graz kiadásai a rendezvény kapcsán (millió euró) sz. táblázat - Az egyik 2000-es kulturális főváros, Brüsszel bevételei a rendezvényből (millió euró) sz. táblázat - Az egyik 2000-es kulturális főváros, Brüsszel kiadásai a rendezvény kapcsán (millió euró) sz. táblázat - Az egyik 2000-es kulturális főváros, Bergen bevételei a rendezvényből (millió euró) sz. táblázat - Az egyik 2000-es kulturális főváros, Bergen kiadásai a rendezvény kapcsán (millió euró) sz. ábra - Az EKF-program pozitív hatásai - több válaszlehetőség esetén (százalékos megoszlás) sz. ábra - Lakossági vélemény az EU pénzügyi támogatásáról a hazai EKFprogramok kapcsán (százalékos megoszlás) sz. ábra - A pécsi EKF-kulcsprojektjei térképen sz. ábra - A pécsi EKF-projekt működési kiadásainak összetétele (százalékos megoszlás) sz. ábra - Pécs és néhány eddigi kulturális főváros költségvetésének összehasonlítása (millió euró) sz. ábra - A pécsi EKF-projekt fejlesztési kiadásainak összetétele (százalékos megoszlás) sz. ábra - A pécsi EKF-projekt működési bevételeinek összetétele (százalékos megoszlás) sz. ábra - A pécsi EKF-projekt fejlesztési bevételeinek összetétele (százalékos megoszlás)

4 1. Bevezetés Napjainkban a kultúra, a hétköznapok monotonitásában egy újra felfedezett oázisként jellemezhető. Ez az oázis kettősséggel rendelkezik: az egyes kulturális eseményeket, programokat sokan tartják fontosnak, ugyanakkor kevesen látogatják meg (illetve e kevesek közül jó néhányan csupán önmaguk megnyugtatása érdekében teszik mindezt, s nem a rendezvények, előadások, kiállítások stb. által közvetített értéktöbblet miatt), s a művészek, elhivatottak áldozatos munkáját leszámítva még kevesebben tesznek is érte. A modern kor Magyarországán mindeddig nem volt egy olyan átfogó, a kultúrát országos és nemzetközi szinten legalább bizonyos időszakig középpontba helyező törekvés, amely a társadalom minden rétegét beleértve a magánés a politikai szférát egyaránt egységesen megmozgatta volna. A legújabb kori magyar történelemben az 1989/1990-es időszakban véghezvitt rendszerváltás után a május 1-jén bekövetkezett Európai Unióhoz való csatlakozás tekinthető a második legjelentősebb mérföldkőnek. Az EU-csatlakozás számos területen fejtette ki jótékony hatását Magyarország és a fejlettebb nyugateurópai államok közötti viszonyok alakulásában. Így történt a kultúra területén is, amelynek leglátványosabb megnyilvánulási formája 2010-ben fog bekövetkezni, amikor Pécs harmadmagával (a németországi Essen, valamint az európai integráción kívüli, törökországi Isztambul társaságában) fogja betölteni az Európa Kulturális Fővárosa pozíciót. Mindez arra késztetett engem, hogy jelen szakdolgozatom témájaként az Európa Kulturális Fővárosa koncepció megszületését, rendszerének működését, illetve az abból fakadó tapasztalatokat, s nem utolsósorban a leendő magyar EKF-város felkészülését részletezzem. Mivel az említett témakör igen nagy és sokrétű, ezért igyekeztem elsősorban a legfontosabb tényezők kifejtésére összpontosítani, ezáltal egyfajta globális képet adni a fentiekben elhangzottakról. Vizsgálataim konkrét korábbi kulturális fővárosokra is kiterjedtek. Az így elkészült elemzésekben, leírásokban nagy segítséget nyújtott néhány korábbi kulturális főváros (pl.: Dublin, Bergen, Koppenhága, Prága, Santiago de Compostela) kulturális területen jártas képviselője által elektronikus levél formájában küldött információja, amelyet ezúton is szeretnék megköszönni. (A kapott információkat eltérő arányban használtam fel a szakdolgozatban: egyes esetekben csupán viszonyítás, a következtetés, míg más esetekben a részletesebb elemzés tárgyául szolgáltak.) Külön köszönet illeti a dublini és 5

5 a koppenhágai segítségnyújtást, amely hagyományos postai úton elküldött, hivatalos dokumentumok másolatának formájában nyilvánult meg. A kapott adatok vizsgálata alapján egyértelműen kijelenthető, hogy az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés jóval többet takar, mint amire az elnevezés utal 2. Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2.1. A rang megszületése Az 1980-as évek második felében még Európai Közösségeknek nevezett európai integrációban addig soha nem tapasztalt reformok, programok indultak be a tagállamok közti együttműködés minél erőteljesebb és szorosabb fokozására. Ezek a kezdeményezések amelyek közül a legnagyobb horderejű az 1986-ban aláírt, s január 1-jétől hatályos, az egységes piac megteremtését kitűző Egységes Európai Okmány nagy szerepet játszottak abban, hogy Európa nyugati fele a világgazdaságban ismét az őt megillető helyet foglalja el. Az integrálódást, az eggyé tartozást, a közösség érzetét fokozó erőfeszítések a kultúra területén is egyre jobban kibontakoztak. A Kulturális Miniszterek Tanácsa 1985-ben indította el az Európa Kulturális Városa elnevezésű programot, az akkori görög kultuszminiszter, Melina Mercouri javaslatára. A program elméleti szinten való megszületése 1983-ra tehető, amikor is a görögök kulturális ügyekért felelős minisztere elégedetlenségének hangot adva, kijelentette, hogy a kultúra korántsem kapja meg azt az odafigyelést, mint amelyet megérdemelne. A kultuszminiszter érvelése sikeresnek bizonyult, s megszületett a már említett programsorozat, amelynek eredményeképpen évente egy (a későbbiekben pedig már több) európai város tölthette be a kultúra központi szerepét. Az első ilyen város, nem véletlenül, Athén volt. 1 A program rendkívül sikeresnek bizonyult, hiszen az abban részt vevő városok, régiók kultúrájuk megismertetése révén erőteljes gazdasági fejlődésen mentek keresztül. 2 Ez a fellendülés általában nemcsak rövid-, hanem hosszútávon is egyenletes 1 Csekő Szilvia, Mesterházy Balázs, Zongor Attila: Európa Kulturális Fővárosa, Budapest, Kultúrpont iroda, p. 2 A kulturális fővárosi rang egyik hozománya, a gazdasági fejlődés a 2.3. és a 2.4. fejezetekben kerül részletezésre. 6

6 maradt, ugyanis a pozíció elnyerése érdekében végrehajtott fejlesztések maradandóak és értékállóak voltak. Az évek során a kulturális fővárosok egyre színvonalasabb programokat, fejlesztéseket hajtottak végre, s így azoknak egyre nagyobb sikerek elérésére nyílt lehetőségük. Mindez elsősorban a szigorodó követelményrendszernek, s az EKFvárosok meghatározásához kapcsolódó döntési eljárás megváltozásának köszönhető A döntési eljárás Az Európa Kulturális Fővárosa elnevezésű program 2000 előtt kormányközi megállapodáson alapult. Eszerint a tagállamok kormányai az eseményt megelőzően négy évvel dönthettek arról, hogy mely európai város kapja meg a későbbiekben e nemes rangot. Így sokkal erőteljesebb és befolyásosabb volt a tagállamok programban való részvétele után ugyanakkor megváltozott a helyzet. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1419/1999/EK határozatával 3 az egész programot közösségi szintre emelte, amely azt jelentette, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság befolyása jóval nagyobb lett a kulturális fővároshoz kapcsolódó intézkedésekkel kapcsolatban, mint korábban. Ennek értelmében az alábbi kiválasztási rendszer kialakításáról döntöttek: 1. Minden pályázatot legalább négy évvel a céldátum előtt be kell nyújtani, amennyiben lehetséges, az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a Régiók Bizottságának ajánlásával. 2. A Bizottság meghatároz egy hét főből álló, a kultúra területén jártas független szakértőkből álló bíráló testületet (két-két főt a Parlament, a Bizottság valamint a Tanács delegál, míg a Régiók Bizottságát egy fő képviseli), amely a beérkező pályázatokat véleményezi, értékeli, továbbá jelentést készít róluk 3. A Parlament a hozzá beérkező pályázati anyagokról a beérkezést követő három hónapon belül véleményt alkot, amelyet a Bizottságnak is eljuttat 4. Végezetül a Tanács a Bizottság és a Parlament véleménye alapján meghatározza, hogy az adott évben és az adott tagállamban melyik város lehet a kultúra európai központja 3 Az 1419/1999/EK határozat forrása: ( ) 7

7 A változás érintette a városok kiválasztását is, hiszen míg korábban a tagállamok együttes döntése volt a mérvadó a kulturális fővárosok meghatározásában, addig től már a városokat jelölő tagállamok évenkénti körforgása érvényesül: 4 1.sz. táblázat 2005 és 2019 között a kulturális fővárosok otthona tagállamok szerint 2005 Írország 2006 Görögország 2007 Luxemburg, Románia Egyesült Királyság 2009 Ausztria, Litvánia Németország, Magyarország 2011 Finnország, Észtország 2012 Portugália, Szlovénia 2013 Franciaország, Szlovákia 2014 Svédország, Lettország 2015 Belgium, Cseh Köztársaság 2016 Spanyolország, Lengyelország 2017 Dánia, Ciprus 2018 Hollandia, Málta 2019 Olaszország, Bulgária Forrás: ( ) (Fontos megemlíteni, hogy az 1419/1999/EK határozat negyedik cikkelye alapján, az Európai Unión kívüli európai országok is részt vehetnek a kulturális 4 Az 1622/2006/EK határozat forrása: ( ) 5 A romániai Nagyszeben városát amely részvételét elsősorban a luxemburgiak szorgalmazták az 1419/1999/EK határozat feltételei értelmében kijelölték. 6 A 649/2005/EK módosító-határozat értelmében 2009-től két tagállam városa töltheti be az EKFpozíciót, amelyek közül az egyiknek a 2004-ben csatlakozott tagállamok közül kell kikerülnie. 8

8 eseménysorozatban. 7 Ennek köszönhető, hogy 2010-ben a magyar Pécs és a német Essen városán kívül, a törökországi Isztambul is részt vehet a rendezvényen.) Az említett körforgás egyáltalán nem jelenti azt, hogy az adott évben esedékes EKF-házigazda által jelölt várost minden fenntartás nélkül elfogadnák az EU vezető szervei. Erre jó példa a 2006-os kulturális főváros, a görögországi Patras pályázati dokumentuma, amelyről az Európai Bizottság igencsak elmarasztaló véleményt írt, legfőbb hiányosságként felróva azt, hogy a benyújtott anyag nem tartalmazott semmi konkrétumot az európai kulturális együttműködés fokozására. Végül jóváhagyták a város jelöltségét, de javaslatokat is megfogalmaztak annak érdekében, hogy Patras méltó EKF-város legyen. 8 Így megállapítható, hogy az Európai Unió intézményeinek aktív részvétele egyértelműen hozzájárult az EKF-projektek színvonalának növekedéséhez. A görög eset rávilágított arra, hogy a kiválasztási rendszernek bizony vannak hiányosságai, s olyan kiegészítéseket szorgalmaztak, mint például: az adott tagország egy városának EKF-jelölését javasló választótestület tagjai ne csak az uniós intézményekből, hanem az érintett tagállamból is származzanak; monitoring testület felállítása, amely az EKF-jelöltet segítené a felkészülési időszakban, illetve ellenőrizné a kulturális fővárosi kritériumok megvalósulását is. 9 A korábbi határozatban (1419/1999/EK) foglaltakhoz kapcsolódó, a fenti kiegészítéseket, módosításokat tartalmazó, (az 5. cikk kivételével) 2007-től hatályos 1622/2006/EK határozat (amelyet teljes egészében a kiválasztási eljárás hatéves periódusa miatt elsőként a 2013-re jelölt EKF-városok esetében alkalmaznak, de a határozat szerint a monitoring testületet már a 2010-es kulturális fővárosoknál fel kell állítani) a kiválasztási rendszerrel kapcsolatban a következőkről rendelkezik: 10 7 The Selection Panel for the European Capital of Culture (ECOC) 2010: Report of the selection meeting for the European Capitals of Culture 2010 (A kiválasztással kapcsolatos ülésről szóló jelentés a es Európai Kulturális Fővárosok számára), ( ) 8 Oláh Mariann: Pécs Európa kulturális fővárosa, Europeum, ( ) 9 A kritériumok részletezése a későbbiekben történik meg. 10 Az 1622/2006/EK határozat forrása: ( ) 9

9 1. Legkésőbb hat évvel az EKF-esemény előtt minden leendő EKF-házigazdának közzé kell tennie a pályázati felhívást, majd legkésőbb a közzétételtől számított tíz hónapon belül meg kell határozni a pályázatok benyújtásának határidejét. 2. Minden kulturális főváros projekt lebonyolítását szándékozó tagállamnak egyenként, egy 13 tagú, a kultúrában és a kulturális városfejlesztésben jártas szakértőkből álló független választótestületet kell létrehoznia az országon belül pályázó városok pályázatainak értékelésére, amelyből 7 főt EU szinten (két-két főt a Parlament, a Bizottság valamint a Tanács delegál, míg a Régiók Bizottságát egy fő képviseli), 6 főt pedig az Európai Bizottsággal egyeztetve az adott tagországból jelölnek ki. 3. Öt évvel az események előtt az érintett tagállamhoz tartozó választótestület az adott tagország jelöltjei között előválasztást tart, valamint a pályázatokról, s a továbbjutott városoknak szóló ajánlásokról jelentést készít, amelyet az adott tagállamnak, s az Európai Bizottságnak is benyújt. 4. Az előválasztáson továbbjutott jelöltek kiegészítik pályázatikat, s azt eljuttatják az érintett tagállamoknak, valamint az Európai Bizottságnak, majd az említett esemény után kilenc hónappal az érintett választóbizottság javaslatot tesz az adott tagállam kulturális fővárosára. 5. Legkésőbb négy évvel az esemény előtt értesíteni kell az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot, illetve a Régiók Bizottságát az érintett tagállam EKFjelöltjéről. 6. A Parlament a hozzá beérkező jelöltekről a beérkezést követő három hónapon belül véleményt alkot, amelyet a Bizottságnak is eljuttat. 7. Végezetül a Tanács a Parlament véleménye által befolyásolt bizottsági jelentés, s a választóbizottság indoklása alapján hivatalosan kijelöli a kulturális fővárosokat az adott évre vonatkozóan. (Az új határozat figyelemreméltó érdekessége, hogy amely EKF-város a felkészülés során megfogadta és maradéktalanul teljesítette a választó és monitoring testület ajánlásait, a Bizottságtól pénzjutalomban részesül.) Korábban előfordult, hogy egy tagállam mellőzte a pályáztatás gyakorlatát, s csupán kijelölte egy általa favorizált városát a kulturális főváros pozíciójára. Ebben az esetben a 10

10 brüsszeli döntéshozók kizárólag az 1419/1999/EK határozat kritériumainak teljesülését ellenőrizték, amelyek a következők: 11 - a város által korábban lebonyolított kulturális események, rendezvények bemutatása - zenei, színházi stb. események szervezése - a város európaiságát kifejező, valamint annak történelmét és kultúráját meghatározó események, tények bemutatása - a kulturális innovációt, valamint a kulturális párbeszéd új formáit megvalósító kezdeményezések megléte - a városra jellemző, helyhez (pl.: egy épület) és nem helyhez kötött (pl.: kiállítási tárgyak) kulturális, művészeti értékekhez való hozzáférés elősegítése, mindezek minél szélesebb körben való megismertetése - olyan kulturális programok szervezése, amelyek elősegítik a fiatalok és a művészetek egymásra találását - az összetartozás, a szociális kohézió erősítését szolgáló rendezvények, programok tervezése - a programok, projektek által a gazdasági aktivitásra (különösen a turizmusra és a foglalkoztatásra) gyakorolt pozitív hatásoknak a megléte - a minőségi, hosszú távú kulturális turizmus alapjainak a megteremtése, majd kivitelezése - a projektek tervezésekor összhangba kell hozni az építészeti örökség megőrzését és az új városfejlesztési stratégiát - az európai és világi kultúrák közti párbeszédet elősegítő kezdeményezések meghatározása Az 1622/2006/EK határozatban foglalt pályázati követelmények tartalmilag hasonlóak a fentiekben leírtakhoz, de sokkal koncentráltabban, átfogóbban kerültek meghatározásra. Eszerint a kulturális programokra vonatkozó előírások két fő kategóriára oszthatók: Az 1419/1999/EK határozat forrása: ( ) 12 Az 1622/2006/EK határozat forrása: ( ) 11

11 - európai dimenzió kategória - az EKF-tagállam és más tagállamok városai, művészei közti kulturális együttműködés elősegítése - az európai kultúrák sokszínűségének, valamint közös elemeinek a kihangsúlyozása - város és polgárok kategória - a városlakók, környékbeliek programba való bevonása, a külföldiek érdeklődésének felkeltése - a program legyen fenntartható, s illeszkedjen a város hosszú távú kulturális és társadalmi fejlődésébe Mindkét határozat célkitűzéseiből kitűnik, hogy a kulturális fővárosi rangra való méltóságért jelentős (elsősorban kulturális) intézkedéseket kell végrehajtani, amelyek figyelemreméltó hozománnyal párosulhatnak A kulturális fejlesztések hozománya általánosságban A kultúra és a fejlesztés fogalma egyaránt hosszú ideig tartó koncepciót takar. A valós, több generációkon keresztül fennmaradó kulturális értékek megszületéséhez jóval több időre van szükség, mint amihez a mai globális méretekben türelmetlenné vált világ hozzászokott. (Egyes jelenlegi műemlékek megépítése akár több évtizedet is igénybe vehetett, sőt, mindennek élő példája, a barcelonai Szent Család templom, amely már több mint 100 éve épül, s még így félkész állapotban is az egyik legnagyobb katalán turistalátványosság.) Ugyanis a többségre jellemzően elmondható, hogy a profit, a pénz hajhászása manapság teljes mértékben felőrölte a tényleges, igazi értékek szükségességének igényét. A fejlesztések, de különösen a kulturális céllal végzett fejlesztések leginkább hosszabb távon fejthetik ki pozitív, jótékony hatásukat az adott régióra, társadalomra nézve. Elég csak arra gondolni, hogy a XIX. század végi millenniumi fejlesztések következtében épített épületek a mai napig a magyarországi városok egyik fő, ha nem a legfőbb turisztikai látványosságai. A kulturális fejlesztések számos területen fejthetik ki pozitív hatásukat: - az adott város, régió arculata közterek, parkok, új városrészek kialakításával, valamint a régiek megbecsülésével, felújításával megszépül 12

12 - az adott lakosság számára a régió otthonosabbá, élhetőbbé, szerethetőbbé válik - a fejlesztett terület népszerűsége az új és a régi-új turisztikai látványosságok miatt dinamikusan növekszik, amely maga után vonja a turizmusból származó bevételek növekedését is - a megvalósítandó fejlesztések új munkahelyeket teremtenek, amelynek nemcsak a régióból, hanem az ország bármelyik szegletéből érkező munkavállaló is részese lehet - olyan művészeti központok jöhetnek létre, amelyek több ország kortárs alkotóinak biztosíthatnak helyet közös találkozásokra, eszmecserékre, alkotásokra - nemcsak fizikai, hanem szellemi vonatkozásban is változást hozhat a kulturális fejlesztés (a vallási, nyelvi, etnikai szempontból az adott régióban, városban élő, különféle társadalmi csoportok nemcsak egymás mellett léteznek, hanem a személetbeli változás következtében már együtt is tudnak élni) - az új értékek legfőbb őreivé az azt létrehozó generáció válik (amely őrség az utódok vonatkozásában remélhetőleg hosszú ideig megmarad) - a helyi, regionális lakosság az adott városhoz, területhez való tartozásának érzete a programok, projektek szervezésében való részvétele miatt erősödhet, s így csökkenhet a jövőben az elvándorlás mértéke (sőt, a város, régió, akár új polgárokat is megnyerhet, akik jótékony hatást fejthetnek ki helyi szinten a munkaerő-állomány, s a foglalkoztatás alakulására) A kezdetekben az Európa Kulturális Fővárosa program azt a célt tűzte ki maga elé, hogy Európa különböző kultúráit minél jobban meg lehessen ismerni, amely szintúgy fokozza a már oly sok területen végbement integrálódási folyamatot. Az EKF-projekthez kapcsolódó későbbi döntések következtében ugyanakkor a fentieken kívül számos más cél is megjelent, amelyet egy leendő kulturális főváros pályázatának maradéktalanul teljesítenie kell. Ezen döntések közül külön kiemelendő az előbbiekben már említett, a kulturális fővárosok történelmében legnagyobb horderejű változást hozó 1419/1999/EK határozatban foglaltak néhány eleme: Csekő Szilvia, Mesterházy Balázs, Zongor Attila: Európa Kulturális Fővárosa, Budapest, Kultúrpont iroda, p. 13

13 - olyan több tagállamon átívelő kulturális együttműködést elősegítő események megrendezése, támogatása, amelyekben más tagországok városainak meghatározó kulturális személyiségei is szívesen részt vennének - a kortárs művészek megsegítése, támogatása - a lakosság minél nagyobb hányadának bevonása a programba A kulturális fejlesztések jelentette hozományok ahogy azt a következő fejezet példái is mutatják napjainkra olyan fogalmakkal gazdagodtak, mint például: a városképvédelem, a város és a régió gazdasági szerkezetének pozitív irányban történő átalakítása, a hosszan tartó fejlődés lehetősége, a területfejlesztés, avagy a hátrányos helyzetű régiók felemelkedésének esélye A kulturális fejlesztések hozománya néhány példával Glasgow A korábbi kulturális fővárosokkal ellentétben Glasgow a cím 1990-ben történő birtoklásával szakított azzal a szokással, miszerint az európai kultúra egy évig tartó központi szerepének betöltése csupán néhány kulturális fesztivál, programsorozat megszervezésére korlátozódik. Mindezt Glasgow a rendezvénysorozat üzenetével is igyekezett minél jobban kihangsúlyozni: A város kreatív átalakítása, gazdasági, társadalompolitikai és szociális célok megvalósítása. (Ezzel szemben az 1986-os kulturális főváros, nevezetesen Firenze üzenete eléggé egysíkúnak tűnik: A város fesztivál keretében történő bemutatása. 15 ) A város felismerte annak lehetőségét, hogy egy ilyenfajta rang megszerzése hosszabb távon akár teljesen meg is változtatathatja a város nemcsak kulturális, hanem gazdasági szerkezetét is, amely a korábbiaktól eltérő, új, a modern kor igényein alapuló, azokat maximálisan kielégítő jövőképet vázolhat fel. A skót város gyökeres változások előtt állt 1990-ben: az ipari szektor helyett sokkal inkább a szolgáltatóipar fejlesztésére helyezte a hangsúlyt, amelynek alapját a kulturális fővárosi rang képezte. A fejlődést konkrét számadatok, tények igazolták: Csekő Szilvia, Mesterházy Balázs, Zongor Attila: Európa Kulturális Fővárosa, Budapest, Kultúrpont iroda, p. 15 U.o. 19 p. 16 U.o. 17 p. 14

14 - a színházi látogatók száma az 1986-os adatokhoz képest 40%-os növekedést mutatott (4,7 millióról 6,6 millióra) ben a város felnőtt lakosságának több mint fele (54%) váltott színház-, vagy koncertjegyet, míg 61%-a lépett múzeumba, galériába - a városban a foglalkoztatottak száma több mint 5000 fővel növekedett - a város programból származó bevétele 10,3-14,1 millió font között volt - növekedett a beruházások száma (1992 és 2000 között 102 beruházással új munkahely jött létre) - Glasgowban a munkanélküliségi mutató sokkal kedvezőbbé vált, mint Skócia egész területén - a fejlődő gazdasági környezet hatására olyan nagyvállalatok helyezték székhelyüket Glasgowba az ezredforduló előtt, mint a Siemens - a turizmus 1990-es, robbanásszerű fejlődésének hatására a szolgáltatóiparban hatalmas bővülés tapasztalható (1991 és 2001 között 38%-os volt) - a külföldi turisták száma 50%-kal növekedett, azaz főről főre emelkedett 1989-ről 1990-re hez képest 1990-ben közel duplájára növekedett a konferenciák száma Graz Az ausztriai Graz városa 2003-ban volt Európa kulturális fővárosa. A város hatalmas erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a kulturális fejlesztések az életszínvonal emelkedését eredményezzék. Ennek következtében a városlakók egyre inkább úgy érezhették, hogy a városban megvalósult fejlesztések, beruházások nemcsak kizárólag az üzleti világ érdekeit szolgálják, hanem saját maguk jólétére is jótékony hatással lehetnek. A kulturális programsorozattal, beruházásokkal elért eredmények igencsak figyelemre méltóak voltak: Csekő Szilvia, Mesterházy Balázs, Zongor Attila: Európa Kulturális Fővárosa, Budapest, Kultúrpont iroda, p. Robert Palmer: European Cities and Capitals of Culture City Reports Part II (Európa Kulturális Városai és Fővárosai Városi Jelentések II. rész), Brussels, Palmer-Rae Associates, August 2004, ( ) 15

15 ban, a rendezvény tíz hónapig tartó időtartama alatt, több mint 2,5 millió vendég érkezett a városba (a 2002-es évhez képest mindez 28%-os növekedést jelentett) - a programsorozathoz tartozó hivatalos grazi honlapot (www.graz03.at) 2003-ban az esemény ideje alatt 22 millióan látogatták meg - az előző évhez képest kb. 23%-kal megnőtt a Grazban éjszakázók száma - a projekt felelősei számos nemzetközi elismerésben, díjban részesültek, amelyek közül a leginkább kiemelendő a legjobb turizmus projektért járó díj - a legnagyobb sikernek mégis az könyvelhető el, hogy a grazi polgároknak a városhoz való lojalitása megerősödött, így a gazdasági fejlődésen túl a helyi identitástudat is jelentős átalakuláson ment keresztül, amely elsősorban annak köszönhető, hogy a fejlesztések a kultúra közvetítésével valósultak meg Az elért kiváló eredményekhez azonban nemcsak a részletezett példavárosok, hanem más kulturális fővárosok is rendszerint igencsak rögös úton jutottak el Az EKF-beruházások és annak nehézségei általánosságban és példákkal 18 Az EKF-rang elnyerése nem csupán egy egyéves időszakra vonatkozó kulturális eseménysorozatot jelent, hanem annál jóval többet. Az érintett város önmaga, s saját régiójának, országának kultúráját úgy mutathatja be a nagyközönségnek, hogy mindehhez régóta vágyott kulturális és infrastrukturális fejlesztések kivitelezése párosulhat. Az alábbiakban három, az EKF-programsorozat sikerességét leginkább befolyásoló tényező és az azoknál felmerült nehézségek kerülnek részletezésre, amelyek alapjául a 2004-ben kiadott, a korábbi kulturális fővárosokról szóló Palmer-jelentés, valamint az egykori kulturális fővárosok körében végzett primer kutatás szolgáltak. 18 Robert Palmer: European Cities and Capitals of Culture Study prepared for the European Commission Part I (Európa Kulturális Városai és Fővárosai Az Európai Bizottság számára készült tanulmány I. rész), Brussels, Palmer-Rae Associates, August 2004, ( ) 16

16 Az EKF-projektek vezetősége Az egyes elképzelések megfelelő, terv szerinti kivitelezéséhez elengedhetetlen az azt koordináló, vezetőség megléte, amelynek összehangolt működése a megfelelő összetételen alapszik. Az EKF-projektek vezetőségével kapcsolatban a legnagyobb kritika az volt, hogy az egyes tagok kinevezése szinte majdnem minden város esetében politikai úton történt, így nem voltak maradéktalanul képesek a kultúra érdekeinek hatékony képviseletére. A politikai változások bizonyos esetekben jelentős befolyással voltak az egyes EKFvezetőségek összetételére is amelyre jó példa Graz esete, ahol a kulturális év elején (2003 januárjában) a városvezetés élén politikai okokból bekövetkezett összetételbeli változások az EKF-vezetőség tagjainak megváltozását jelentették. (Az új vezetőség csupán az egyes projektelemek végrehajtására helyezte a hangsúlyt, s nem tudott érdemben foglalkozni a kulturális évet követő időszak stratégiai kérdéseivel, hiszen a tagok többsége kivéve a korábbi polgármestert, valamint a kulturális tanácsost nem vett részt a grazi EKF-projekt 2003 előtti megfogalmazásában. Emiatt Graz számára óriási nehézséget jelentett a kulturális évben megszerzett ismertség, elismert pozíció fenntartása a 2003-as esztendőt követően.) A politikamentes irányítás jeles képviselője, az egyik 2001-es kulturális főváros, Rotterdam, ahol az EKF-vezetőség egyes tagjai teljesen különböző területekről származtak, mint például a magánszektorból, avagy a különböző kulturális intézményekből. Így a politikai változások nem gátolhatták a kulturális főváros projekt gördülékeny kivitelezését. Mindennek ugyanakkor árnyoldala is van, hiszen az egyes tagok különbözősége, az egyet nem értések táptalajául szolgálhat. Az előbbi ténymegállapítás alapján mindenképpen levonható az a következtetés, hogy egy EKF-projektben megfogalmazottak kivitelezése a vezetőség politikamentes összetétele, azaz a politika közvetlen szerepvállalása nélkül is tud működni. Azonban a grandiózus, nemcsak egy város, hanem az egész ország hírnevét meghatározó beruházásnál mint amilyen az EKF-projekt is a politika, a kormányzat közvetett szerepvállalása, vagyis pénzbeli és egyéb formában (pl.: bizonyos kulturális programok megvalósításának elvi megerősítése) testet öltő támogatása elkerülhetetlen. Így a mindenkori vezetőség és a kormányzat közti megfelelő kapcsolat az alappillére a megálmodott tervezetek kidolgozásának, majd kivitelezésének. 17

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK. (Vélemények)

BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK. (Vélemények) 2008.6.7. C 141/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Ajánlattételi felhívás 2008 Kultúra program (2007 2013) A programba tartozó tevékenységek végrehajtása: többéves együttműködési projektek;

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az EU kohéziós politikájának 25 éve (1988-2013) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A kohéziós politika jelentősége Olyan európai közjavakat nyújt, amit a piac nem képes megadni

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

A kiadvány felhasználásának feltételei:

A kiadvány felhasználásának feltételei: Ez a KultúrPont Iroda elektronikus kiadványa, amelynek eredeti megjelenési helye a www.kulturpont.hu webhely, ahonnan a legfrissebb változat letölthetô. A kiadvány felhasználásának feltételei: Az elektronikus

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész 2009 július 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉSRE BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Az Európai Örökség cím felhívja a figyelmet

Részletesebben

NEM támogatható! Film és audiovizuális!

NEM támogatható! Film és audiovizuális! Kultúra Program információs nap 2011 Együttműködési projektek - 1.1 terület - 1.2.1 terület Kultúra Program: célok Kulturális szereplők transznacionális mobilitása Kulturális javak mobilitása Kultúrák

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő és Boda Zsolt: Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában ESS konferencia 2016. november 17. Az intézményi bizalom mintázatai K-Európában 1) Alacsonyabb szint, de nagyobb

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna Magyar Nemzeti Bank Statisztika Fizetésimérleg-statisztika

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon!

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! 2013. június 15., szombat 10:51 (NAPI) Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! Az Európai Bizottság már egy ideje egyre hangsúlyosabban forszírozza, hogy a munkát

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER J/'.251/1... É eze 2C12 '.!OV 2 Q, NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER Iktatószám: NGM/23483 (2012) Válasz K/912S. számú írásbeli kérdésre»mit jelent a Miniszter Ur legújabb ötlete az önfinanszírozó

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3.

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3. Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája Mi lesz veled, egyetem? 2015. november 3. A felvételi Összes jelentkező Jelentkezők évi alakulása az előző évhez v Összes

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az EU intézményei 138.lecke Az intézményrendszer általános jellemzői Az Európai

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

A EUROSTARS2 program. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes. H2020 ICT Információs nap

A EUROSTARS2 program. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes. H2020 ICT Információs nap A EUROSTARS2 program Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes H2020 ICT Információs nap 2014.02.20. A kezdetek - az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének

Részletesebben

Európa Kulturális Fıvárosa Pécs, 2010

Európa Kulturális Fıvárosa Pécs, 2010 Európa Kulturális Fıvárosa Pécs, 2010 a kulturális turizmus tükrében Szalay Tamás Kulturális igazgató Az Európa Kulturális Fővárosa célkitűzései Kulturális alapú városfejlesztés Kulturális léptékváltás

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

A LEGUTÓBB CSATLAKOZOTT EU-TAGÁLLAMOK TAPASZTALATAI A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN

A LEGUTÓBB CSATLAKOZOTT EU-TAGÁLLAMOK TAPASZTALATAI A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN Gyulavári Tamás - - Szikra Dorottya A LEGUTÓBB CSATLAKOZOTT EU-TAGÁLLAMOK TAPASZTALATAI A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN * *1= Budapest, 1998 ^ h Hl I. AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS NEMZETKÖZI TAPASZTALATAINAK

Részletesebben

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.15. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2006. november 7.) a 77/388/EGK irányelv 28. cikke (6) bekezdésében

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.23. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az energiahatékonyságról, és annak az

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

Szeged is pályázik(1) az "Európa kulturális fővárosa" címre

Szeged is pályázik(1) az Európa kulturális fővárosa címre 3. szint Május-június Szeged is pályázik(1) az "Európa kulturális fővárosa" címre Az EU kulturális miniszterei május végi, brüsszeli ülésükön döntöttek arról, hogy 2010-ben Németország mellett hazánk egyik

Részletesebben

15. REGIONÁLIS POLITIKA ÉS A STRUKTURÁLIS ESZKÖZÖK ÖSSZEHANGOLÁSA

15. REGIONÁLIS POLITIKA ÉS A STRUKTURÁLIS ESZKÖZÖK ÖSSZEHANGOLÁSA 15. REGIONÁLIS POLITIKA ÉS A STRUKTURÁLIS ESZKÖZÖK ÖSSZEHANGOLÁSA 1. 31994 R 1164: A Tanács 1994. május 16-i 1164/94/EK rendelete a Kohéziós Alap létrehozásáról (HL L 130. szám, 1994.5.25., 1. o.), az

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Kapronczai István 52. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Nyíregyháza, 2014. szeptember 4-6. Az induló állapot Kérdés: Felkészült agrárgazdasággal csatlakoztunk

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27 Franciaország Németország Egyesült Királyság Lengyelország Románia Spanyolország Olaszország Csehország Dánia Bulgária Magyarország Svédország Litvánia Ausztria Görögország Belgium Szlovákia Hollandia

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország 57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország Az európai építési piac kilátásai 2004-2006 között Összefoglaló Készítette: Gáspár Anna, Build & Econ Stockholm, 2004. június 10-11. Gyógyulófélben

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

(,1E69 (3. Az Országgyűlés a módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. A módosító Jegyz őkönyv hiteles magyar nyelv ű tartalmazza.

(,1E69 (3. Az Országgyűlés a módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. A módosító Jegyz őkönyv hiteles magyar nyelv ű tartalmazza. (,1E69 (3 t ;í-er. ; 2010 V 2 4. 2010. évi... törvény az Európai Unióról szóló Szerz ődéshez, az Európai Unió Működéséről szóló Szerz ődéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Szerződéshez

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben