ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német kulcskompetencia területen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német kulcskompetencia területen"

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u OM azonosító: ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német kulcskompetencia területen Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Kunhegyes, szeptember 30.

2 NÉMET SZAKISKOLA 9. ÉVFOLYAM TANMENET Alapelvek A nyelvtudás nem a műveltség része csupán, hanem a mindennapi élet szerves része: - munkahelyhez segít - az információáramlást biztosítja - bekapcsolódást enged más népek életébe. Kiemelten fontos a produktív nyelvi tevékenységek fejlesztése, ezeken belül a szóbeliség élvez prioritást. Az írásbeli szövegalkotás is fontos a modern mai világunkban. A szövegértés a beszédértés és az olvasás kompetenciáját foglalja magában. A projektmunka minél szélesebb körű bevezetése és alkalmazása a tanulók nyelvi készségeit integrálja és fejleszti az általános tanulási képességeket is: tervezés, információszerzés, kooperatív tanulás. A nyelvórákon lehetőség nyílik az általános kompetenciák és a kommunikatív nyelvi kompetencia integrált fejlesztésére. Az értékelés kompetenciákra irányul és kommunikatív nyelvhasználat során történik. Fontos összehasonlítási szempont a tanuló korábbi teljesítménye. Az információcsere érdekében a tanuló interakcióban, interjúban vesz részt. Egyszerű közlések lényegét megérti, szövegek lényegi tartalmát kiszűri. Nyomtatványokat ki tud tölteni, üzeneteket képes küldeni írott formában. Betanult szerepeket el tud játszani. Csoportos páros felkészülés után interakcióban vesz részt Felkészülés után ismerős, személyes témában informál.. Célok A legfőbb cél a használható nyelvtudás megszerzése, amely biztosítja, hogy a nyelv segítségével a tanuló a való életben cselekedni, tevékenykedni tudjon. A beszédfejlesztés fő céljai: interakció, összefüggő beszéd. Fontos, hogy növekedjen a tanuló kreatív íráskészsége, ezzel képes lesz meglévő ismereteit ötletesen, újszerűen, szokatlan formában használni. A tanórák célja, hogy a tanuló - fő vonalaiban képes legyen megérteni a köznyelvi beszédet, - a legfontosabb információkat ki tudja szűrni, - tudjon követni részletesebb instrukciókat, - megértse a közlésekben kifejezett érzelmeket.

3 A projektmunka során a tanulók - átélhető, valós élményeket szereznek, - tevékenységüket önmaguk irányítják, - a csoportban való együttműködés a nyelvhasználatot erősíti, - növekszik a kreativitás, - önismeret, önbecsülés, - együttműködésre képes, - fejlődnek az interkulturális kompetenciák. A megszerzett nyelvtudás fenntartása egy életen át tartó folyamat. A bizalommal teli légkör növeli a tanuló önbizalmát, önbecsülését, önismeretét. Nagyon fontos, hogy az értékelés fejlesztő jellegű legyen. Feladatok A tanulók idegennyelv-használati képességeinek fejlesztése: a beszéd az írásbeli szövegalkotás a szövegértés fejlesztése a hallott szöveg értése. A tanuló az alapvető szükségleteinek céljából egyszerű közléseket tudjon tenni, felszólítani, kérni, utasításokat adni. Személyekről, tárgyakról, helyekről egyszerű közléseket tudjon tenni. Tudjon írni egyszerű üzeneteket, feljegyzéseket, életrajzot, magánlevelet, rövid történéseket. A legfontosabb feladat, hogy a hétköznapi témákról szóló szövegeket megértse a tanuló. Hosszabb szövegeket hallva, olvasva a kívánt információkat megtalálja, megértse. A tanulók legyenek képesek: - egyszerű saját szöveget alkotni, - saját munkájukat bemutatni, - a projektkészítés lépéseit követni, - a fő információkat, a használt szöveg üzenetét megérteni. Fontos felkészítenünk a tanulókat arra, hogy érdeklődéssel forduljanak más népek élete felé. Tudják azt, hogy az emberi élethelyzetek sokfélesége és az alapvető emberi azonosságok eltörölnek országhatárokat. Az értékelés fontos részei: az önértékelés és a társak értékelése.

4 Az értékelés legyen szubjektív és kvalitatív a projektmunkában, a tanári értékelés pedig objektív, önbizalmat erősítő és vegye figyelembe a tanulók eltérő kiindulási szintjét. Követelmények Az információcsere érdekében a tanuló interakcióban vesz részt. Egyszerű közlések lényegét megérti, szövegek lényegi tartalmát kiszűri. Nyomtatványokat tud kitölteni, egyszerű üzeneteket tud küldeni írott formában. Betanult szerepeket el tud játszani. Csoportos és páros felkészülés után interakcióban vesz részt. Felkészülés után ismerős, személyes témában informál. Az interkulturális tudatosság kialakításához megismeri a tanuló a saját és más kultúrák különbözőségeit. Érdemjeggyel és szóban visszajelzést kap a tanuló, ami kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeljövőben reálisan képes megoldani. Az interkulturális tudatosság kialakítása. Ehhez ismernie kell a saját és más kultúrák különbözőségét, a kisebbségi kultúrákat és tudjon összevetéseket készíteni azáltal, hogy önmagát egy nagyobb kultúra részének tekinti. Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap a tanuló, ami kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeljövőben reálisan képes megoldani. Megvalósítás Óraszám: 72 9 témakör (modul), mindegyik 8 órában, tantárgytömbösítésben tervezve. A témakörök utolsó két óráját összefoglalásra, számonkérésre illetve értékelésre fordítom.

5 Modul Óra Téma Szókincs Kompetenciafejlesztés Kommunikáció Nyelvtan Eszköz I. Deutsch International 1. Bevezető óra (ismerkedés) 2. Német nyelvű országok Köszönési, üdvözlési formák 3. Nemzetközi szavak, német eredetű magyar szavak A német ABC 4. Német és angol közös szókincs ( Színek ) 5. Bemutatkozás Wie heißt du? Wie heißen Sie? Wer bist du? Wo wohnst du? Wo lernst du? 6. Németek a nagyvilágban ( Híres németek ) 7. Összefoglalás (videókazettáról) 8. Ellenőrzés, értékelés Kulturális kompetenciák Olvasásértés Fordítási kompetencia Beszédkészség Kommunikációs kompetenciák Köszönés Betűzés Kiejtési gyakorlat Bemutatkozás néhány mondatban Német és angol szavak összehasonlítása Udvariassági formák: Megköszönés, visszakérdezés Német művészek, politikusok felismerése Wer? Was? Wie bitte? Határozott névelők Személyes névmások Ich heiße Mein Name ist Ich bin Ich wohne Ich lerne Térkép, kép Könyv, kártyák Feladatlapok Fényképek Videókazetta CD

6 II. Zahlen Számok 1. Számok 1-20-ig 2. Wie alt bist du? Wie alt sind Sie? Számok 21-től 100-ig 3. Számok ( hundert, tausend ) Telefonszámok 4. Vásárlás a boltban Was kostet das? 5.Matematika németül (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) 6. Szállodában vagy Árurendelés 7. Összefoglalás 8. Ellenőrzés Matematikai kompetencia Íráskészség Kommunikatív kompetencia Matematikai, számolási kompetencia Olvasás, szövegértés, írás Életkor Mennyiségek kifejezése Telefonszám megadása Szállodai bejelentőlap kitöltése Vásárlás Árak tudakolása Árurendelés, leltár Főnevek, igék Igeragozás Melléknevek Wie viel? Matematikai alapműveletek kifejezése Plus, minus, mal, geteilt Kártyák Labda Feladatlap Játék eurók a vásárláshoz

7 III. Ich und meine Familie Én és a családom 1. Családtagok és jellemző tulajdonságaik 2. Foglalkozások IKT 3. Kunhegyes nevezetességei 4. Lakóhelyem nevezetességei IKT 5. Idegenvezető a városban 6. Lakóhelyem ( Projektmunka tablók készítése) 7. Összefoglalás (Család és lakóhely bemutatása) 8. Ellenőrzés Íráskészség Írás, olvasás Társas kompetenciák Csoportmunka Páros munka Családtagok bemutatása, legfontosabb jellemzők felsorolása A város nevezetességeinek Bemutatása Külföldi vendégekkel társalgás Melléknevek Igeragozás Helyeslés Tagadás Birtokos névmások Ich habe Mein Fényképek Videófilm Prospektusok PC Internet

8 IV. Guten Appetit! Jó étvágyat! 1. Ételek elnevezése Élelmiszerek, étkek 2. Italok elnevezése IKT 3. A terített asztal ( Evőeszközök ) 4. A hét napjai Étlap összeállítása 5. Német recept fordítása, elkészítési tanácsok IKT 6. Kollázs / plakát készítése német árukból -Projekt 7. Összefoglalás 8. Ellenőrzés Írás, olvasás Hallás utáni értés Szociális kompetenciák: csoportmunka Önálló szövegalkotás Ételek, italok kínálása Evőeszközök. Terített asztal Kívánság kifejezése Étkezési szokások Étlap kitöltése Német specialitás megismerése Német recept olvasása, fordítása Möchte Összetett főnevek Tőhangváltós igék (nehmen, essen) Kártyák, képek Étkészlet Tablók (naptár) Étlap Deutsche Spezialitäten Kochbuch Szakácskönyv PC Internet

9 V. Unsere Wohnung Lakásunk 1. Lakásunk ( helyiségek ) 2-3. Bútorok, berendezési tárgyak 4. Az én szobám 5. Házunk ( alaprajz )IKT 6-7. Álomlakás ( Projektmunka ) 8. Ellenőrzés, értékelés Írásbeli szövegalkotás, szövegértés Szóbeli megnyilatkozás Szociális kompetenciák Bútorok A lakás részei Saját szoba bemutatása (Lakás és szoba alaprajza) Helyhatározók Viel wenig Határozatlan számnevek használata Képek, kártyák Miniatür bútorok Rajzlapok, filctoll Videófilm PC Internet

10 VI. Klamotten, Kleidung Ruházat Évszakok 1. Ruhadarabok 2. Évszakok, időjárás 3. Évszaknak és időjárásnak megfelelő öltözködés IKT 4-5. Divat ( divatlapok alapján ) Projektmunka 6. Új ruhadarabok vásárlása 7. Összefoglalás 8. Ellenőrzés Szóbeli beszédalkotás, szociális kompetenciák Párbeszéd Ruhadarabok, színek Ruhák jellemzése Ruhavásárlás, öltözködés - tetszés kifejezése Meggyőzés ( passt dir gut. steht Ihnen gut. ) Was ist die Mode? Időjárási jellemzők: Es schneit, die Sonne scheint, der Wind weht, es regnet, die Blumen blühen Melléknevek Személyes névmások részes esete Köszönetnyilvánítás (Danke schön für ) Személytelen igék Ruhadarabok Divatlapok Plakátok Ollók Videófilm PC Internet

11 VII. Beim Arzt Orvosnál 1. Testrészek 2. Egészség betegség 3. Betegségek ( megfázás, fogfájás,baleset, köhögés, stb.) 4-5. Orvosi vizsgálat 6. Sportágak-Kvíz-játék 7. Összefoglalás 8. Ellenőrzés Íráskészség Olvasásértés Önálló szövegalkotás Dialógus Hallás utáni szövegértés Orvos beteg szituáció Információkérés ( Was fehlt dir/ihnen? Was tut dir/ihnen weh? ) Információadás (Ich habe Schmerzen, tut mir weh.) Módbeli segédigék Müssen, wollen, können Plakát Videófilm Kártyák Képek Játék orvosi eszközök (sztetoszkóp, kötszerek, stb.)

12 VIII. Budapest nevezetességek Kirándulás az állatkertbe 1. Budapesti séta (DVD) 2. Nevezetességek IKT 3. Turistaként Budapesten 4. Állatok az állatkertben 5-6. Nevezetességek bemutatása német turistáknak ( Projektmunka kollázsmontázs) 7. Összefoglalás 8. Ellenőrzés Hallás utáni értés Írás Olvasás Önálló szövegalkotás Beszédkészség, párbeszéd Budapest legfontosabb látnivalóinak felismerése, bemutatása Állatok megnevezése Információkérés Információadás Mondattan: kijelentő, kérdő, felszólító mondatok ( Hier steht.beszéd Sehen Sie dort? Kommen Sie her! Sehen Sie mal! Schau mal! ) Apró játékállatok Gyufásdobozok Kártyák CD (állathangok) Képeslapok Könyvek PC Internet

13 IX. Berlin Németország fővárosa Hauptstadt Deutschlands 1.Berlin ( DVD-film) 2. Nevezetességek IKT 3. Turistaként Berlinben (információkérés, -adás) 4. Interneten nevezetességek keresése 5. Nevezetesség, látnivaló bemutatása ( csoportmunka ) 6-7. Berlin bemutatása plakáton ( projektmunka ) 8. Ellenőrzés, értékelés Hallás utáni értés Berlin helyszínei Térképolvasás Információ kérés, adás ( Wo finde ich? Wie komme ich zu? ) ( Fahren Sie mit Bus/U-Bahn! ist direkt neben ) Hely- és időhatározók ( Wo? Wohin? Wann?) Was ist das hier? Was steht dort Könyvek Plakátok Kártyák DVD Képeslapok

14 I. Deutsch International FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédértés, beszédkészség: A tanuló a tanár német nyelvű kéréseit, utasításait megérti, rájuk megfelelően reagál. Tud a napszaknak megfelelően köszönni, ismeri a német ábécét. A színeket ismeri és megnevezi. Egyszerű kérdésre tud válaszolni. (Rövid bemutatkozás) Olvasás, szövegértés: A tanuló olvasson lassú tempóban, a német nyelv kiejtési szabályainak megfelelően. Értsen meg egyszerű kérdéseket, tudjon válaszolni. Írás: A német ábécé és a helyesírási szabályok megismerése. Hallott szöveg értése: A feltett kérdések, utasítások megértése, megválaszolása. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A tanuló tudjon németül köszönni, röviden bemutatkozni. Válaszoljon a kérdésre, kérdezzen vissza, ha szükséges. Nevezze meg a színeket, ismerjen fel híres német embereket. Tudjon a térképen német városokat, tartományokat megmutatni. Tudja leírni a bemutatkozása szövegét a német helyesírásnak megfelelően.

15 II. Zahlen - számok FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédértés, beszédkészség: A tanuló legyen képes mennyiségek kifejezésére, számok megnevezésére. Tudja megkérdezni áruféleségnek az árát, vásárlási szituációban alkosson önálló szöveget, legyen képes párbeszédre. Bemutatkozásnál tudja megmondani életkorát. Olvasás, szövegértés: A szállodai bejelentőlapot olvassa és értelmezze. Tudjon egyszerű matematikai alapműveleteket felolvasni, majd megoldani. Írás: Tudja kitölteni a szállodai bejelentőlapot. Hallott szöveg értése: Tudjon telefonszámokat hallás után feljegyezni. Vásárlási szituációban értse meg a partner kérdéseit. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A tanuló tudja életkorát megmondani kérdésre. Ismerje meg a számokat 100-ig. Legyen képes egyszerű szituációban vásárolni és szállodai bejelentőlapot vagy egyszerű nyomtatványt kitölteni. Adjon meg telefonszámot és legyen képes hallás után feljegyezni, visszamondani. Tudjon egyszerű igéket ragozni.

16 III. Ich und meine Familie - Én és a családom FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédértés, beszédkészség: A tanuló bemutatja családtagjait, legfontosabb jellemzőiket felsorolja. Bemutatja faluja, városa nevezetességeit. Olvasás, szövegértés: Foglalkozásokról szóló rövid, egyszerű szöveg felolvasása, megértése. Interneten információgyűjtés. Írás: Falujáról, városáról néhány egyszerű mondatban leírja a tudnivalókat. Hallott szöveg értése: Értse meg az egyszerű közléseket anyanyelvi személytől. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A tanuló legyen képes családjának tagjait bemutatni, róluk alapvető információkat közölni. Lakóhelyének nevezetes épületeit mutassa be rövid tőmondatokban. Használja a tanult mellékneveket, birtokos névmásokat. Használja az igenlő és tagadó beszédformákat. Készítsen családi arcképcsarnokot projektmunka keretében.

17 IV. Guten Appetit! Jó étvágyat! FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédkészség, beszédértés: A tanuló legyen képes kívánságának kifejezésére, a terített asztalon található evőeszközök megnevezésére. Olvasás, szövegértés: Olvassa fel megfelelő kiejtéssel az étlapot, nevezze meg az azon található ételek nevét. Értse meg a német szakácskönyv receptjének legfontosabb kifejezéseit. Írás: Állítson össze egyszerű étlapot saját ötlete alapján. Hallás utáni értés: Magnóról értse meg a kérdést, mely az étkezésre vonatkozik.(pincér az étteremben.) A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Ételek, italok, evőeszközök megnevezése. Étlap kitöltése, német recept lefordítása, lényeg megértése. Tőhangváltós igék helyes ragozása, összetett főnevek alkalmazása. Interneten étlap és egyszerű recept keresése.

18 V. Unsere Wohnung Lakásunk FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédértés, beszédkészség: A tanulók tudják saját szobájukat bemutatni. Sorolják fel a bútorokat, használják a helyhatározókat. Olvasás, szövegértés: Egyszerű szöveg olvasása és fordítása az interneten. Írás: A tanulók rajzolják le lakásuk alaprajzát és írják le a helyiségek helyére az elnevezéseket. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Bútorok, helyiségek elnevezése németül. A saját szoba bemutatása és alaprajz készítése. Projektmunkában az álomlakás bemutatása. Határozatlan számnevek és helyhatározók helyes alkalmazása.

19 VI. Klamotten, Kleidung, Wetter Ruházat, időjárás FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédkészség, beszédértés: A tanulók nevezzék meg a ruhadarabokat, jellemezzék egyszerűen azokat. Csoport munkában tervezzenek meg egy divatbemutatót, mely az évszakok ruhadivatját ábrázolja. Jellemezzék egyszerű kifejezésekkel az időjárást, nevezzék meg a hónapokat és az évszakokat. Olvasás, szövegértés: Az interneten keresés és feladatmegoldás: öltöztethető bábuk divatos és évszaknak megfelelő felruházása. Divatlapok rövid cikkeinek megértése. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Ruhadarabok bemutatása, melléknevek használata. Az évszakonkénti időjárás jellemzői. Személytelen igék használata. Közös munka, tolerancia. Párbeszéd folytatása elképzelt bolti szituációban.

20 VII. Beim Arzt Orvosnál FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédértés, beszédkészség: A tanulók folytassanak párbeszédet orvos-beteg szituációban. Kérjenek, illetve adjanak a témához illő információt. Nevezzék meg a testrészeket, tudjanak egyszerű betegségeket sorolni. Olvasás, szövegértés: Keressenek az interneten különböző sportágakat, rövid leírásukat fordítsák le. Tudják a kvízjátékot értelmezni és a totót kitölteni. Hallott szöveg értése: Videofilm tartalmának megértése és rövid összefoglalása. Írás: Sportágak leírása röviden. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A testrészek, sportágak, egészséges életmód jellemzőinek megnevezése. Szituációs játék: orvos és beteg. Módbeli segédigék helyes alkalmazása. Kvíz-játék megoldása.

21 VIII. Sehenswürdigkeiten in Budapest Budapest nevezetességei Állatkert FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédértés, beszédkészség: Magyarország fővárosa nevezetességeinek megismertetése, bemutatása németül. Állatok megnevezése. Információkérés és információadás. Olvasás, szövegértés: Az interneten Budapest látnivalóinak megkeresése. Lényeges és lényegtelen információk, adatok kiválogatása. Írás: Plakát készítése, a nevezetességek bemutatása. Feliratok tervezése, kivitelezése. Hallás utáni értés: Állathangok felismerése CD-ről. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A tanulók bemutatják egy projekt keretében fővárosunk nevezetességeit. Állatkerti séta keretében kb.25 féle állat bemutatása. Kijelentő, kérdő és felszólító mondatok gyakorlati alkalmazása.

22 IX. Berlin, Hauptstadt Deutschlands Berlin, Németország fővárosa FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédkészség, beszédértés: Berlini nevezetességek bemutatása. Térképolvasás,útbaigazítás információkérésre. Hallott szöveg értése: DVD-film szövegének megértése, fordítása. Írás: Plakát és bemutató készítése, feliratok írása. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A tanulók megismerik és bemutatják Berlin legfontosabb látnivalóit. Információt kérnek és adnak a városnézéshez. Használják a hely-és időhatározókat egyszerű mondatokban.

23 BEGRÜNDUNG Warum habe ich diesen Lehrplan zusammengestellt? Seit 14 Jahren unterrichte ich Deutsch als Fremdsprache in einer Berufsschule. Ich habe viele Erfahrungen an den Jugendlichen. Unsere Schule besuchen allerlei Schüler, von den hervorragenden bis zu den problematischen Schülern. Die Probleme vieler Schüler meiner Meinung nach sind auch zuerst und vor allem Motivationsprobleme. Sie langweilen sich in der Schule, sie ziehen viele andere Aktivitäten dem Lernen und der Konzentration auf ihre Aufgaben vor. Die aufgetragenen Arbeiten werden nur unter Druck durchgeführt. Außer der Konzentrationsschwierigkeiten sind die Kennzeichen der schwach lernenden Schüler die hohe Ablenkbarkeit, motorische Unruhe, rasche Ermüdung, geringe Ausdauer und Belastbarkeit bei schwankenden Leistungen. Wie soll der Lehrer mit den Schülern umgehen, die keine Lust haben? Es gibt Schüler, denen die besten Motivationen echte Chancen auf bessere Noten sind, dann die Perspektiven nach der Schule im Privatleben. Sie sind überzeugt und auch bereit, an sich zu arbeiten. Aber es gibt auch Schüler, die sich in den Stunden passiv verhalten, dauerhaft unentschuldigt fehlen und den Unterricht stören. Was soll der Lehrer tun? Eine interessante, ästhetische, originelle und humorvolle Gestaltung des Arbeitsmaterials weckt die Neugierde und das Interesse und steigert natürlich außerdem die Freude an der Auseinandersetzung mit dem Lernstoff. Die Schüler sind immer dann bei der Sache, wenn sie aktiv involviert sind. Wenn sie etwas ausprobieren, mit anderen an konkreten Problemlösungen arbeiten, mit anderen diskutieren, SO sind sie aktiv. Diese Gedanke und Prinzipien nicht aus den Augen lassen habe ich diesen Lehrplan für die Schüler unserer Schule gewählt und aufgearbeitet. Die Schüler haben die einfachen, spielerischen Aufgaben gern, aber dem Lehrer sind die didaktische und pädagogische Ziele wichtiger. Man soll auf die benachteiligten Schüler Rücksicht nehmen, die schwere familiäre Nachteile haben. Sie brauchen mehr Beachtung, Differenzierung und gelegentlich individuelle Konsultationen. In der Berufschule brauchen die Schüler mehr Geduld, Zeit und Übungsmöglichkeiten, weil ihre Kenntnisse Mangelhaftigkeiten haben. Die Erfolgserlebnisse sichern die Motivation im Lernen, die eine ungemein große Rolle spielt. Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Deutschlehrerin

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Német nyelv Általános Iskola

Német nyelv Általános Iskola Német nyelv Általános Iskola 5. évfolyam Vizsga típusa: - írásbeli vizsga Követelmények, témakörök: - szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Az éves tananyag alapján összeállított feladatlap Témakörök:

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 11 óra

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 11 óra 5. évfolyam Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek egy év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 14 óra

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 14 óra 4. évfolyam Az 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek egy év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán 9. évfolyam Témakörök 1. Bemutatkozás rövid bemutatkozás, név, nemzetiség, kor, foglalkozás 2. Ismerkedés köszönés, elköszönés, rákérdezés új információkra

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv Osztályozó vizsga követelmények német nyelv 9. évfolyam: 1. nyelv Tankönyv: Szitnyainé Gottlieb Éva- Maros Judit: KON- TAKT 1 1.-8. lecke KON-TAKT2 1-4. lecke - Bemutatkozás, köszönés - számok - Németország

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Általános alapelvek: A szóbeli meghallgatás ideje: kb. 10 perc felkészülési idő után 5-10 perc beszélgetés Elvárás: Összefüggő mondatokban történő beszéd

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 Bloggers 1. 9. évfolyam BLOGGERS 1. TANMENET (heti óraszám: 5) LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-5. óra Hi, there! 6-10. óra 11-15. óra 2. lecke 16-20. óra Typical days 21-25. óra 26-30.

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

A1 A2 B1 mínusz B1. Ajánlás az 1-4. évfolyamok számára

A1 A2 B1 mínusz B1. Ajánlás az 1-4. évfolyamok számára Bevezető Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival: Az Európai

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

Tantárgy megnevezése: szakmai idegen nyelv. 1/13-2/14 autószerelő és autóelektronikai osztályok számára. Célok és feladatok:

Tantárgy megnevezése: szakmai idegen nyelv. 1/13-2/14 autószerelő és autóelektronikai osztályok számára. Célok és feladatok: Tantárgy megnevezése: szakmai idegen nyelv 1/13-2/14 autószerelő és autóelektronikai osztályok számára Célok és feladatok: Ezt a tantervet olyan tanulók számára készítettük, akik az adott idegen nyelvből

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 4. évfolyam... 2 Én és a családom... 2 Időjárás... 5 Étkezés... 7 Öltözködés... 9 Iskola... 12 Tágabb környezetünk... 15 Szabadidő, szórakozás... 18 1. oldal 4. évfolyam Én és a családom Bemutatkozás,

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

Tanmenet. Osztály Heti óraszám Összes óraszám Tananyag. 9. 3 102+9 = 111 direkt 1. 10. 3 99 + 12 = 111 direkt 2 11-17. lecke

Tanmenet. Osztály Heti óraszám Összes óraszám Tananyag. 9. 3 102+9 = 111 direkt 1. 10. 3 99 + 12 = 111 direkt 2 11-17. lecke Tanmenet A direkt című tankönyv köteteihez készült tanmenet elsősorban a németet kezdő szinten tanuló középiskolások számára ajánljuk. Ezekben a csoportokban az első kötet tananyaga körülbelül egy tanév

Részletesebben

Német nyelv. orientációs szakasz. 3. évfolyam. emelt szint. 4-8. évfolyam

Német nyelv. orientációs szakasz. 3. évfolyam. emelt szint. 4-8. évfolyam Német nyelv orientációs szakasz 3. évfolyam emelt szint 4-8. évfolyam NÉMET NYELV 1. ÉLŐ IDEGEN NYELV Német nyelv Az németnyelv oktatásának célja: Kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt. Siker élményekhez

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám 49 50. 51

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám TARTALOM

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

NT-56440/NAT START! NEU TANMENETJAVASLAT

NT-56440/NAT START! NEU TANMENETJAVASLAT NT-56440/NAT START! NEU TANMENETJAVASLAT Lecke címe/óra Témakör(ök) Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan (Grüß Gott!) 1A. Operncafé (Grüß Gott!) 1B. Zimmer frei (Wie bitte?) 2A. Namen Namen (Wie

Részletesebben

4. osztály. Heti óraszám:3 Évi óraszám:111

4. osztály. Heti óraszám:3 Évi óraszám:111 4. osztály Heti óraszám:3 Évi óraszám:111 CÉL: A tanulók megismerkednek a német nyelv dallamával, az alapvető szókinccsel. Megkezdődik a nyelvtanulási stratégiák és technikák kialakítása. TÉMAKÖRÖK Bemutatkozás

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

TANMENET a Das neue Deutschmobil 1 című tankönyvhöz

TANMENET a Das neue Deutschmobil 1 című tankönyvhöz TANMENET a Das neue Deutschmobil 1 című tankönyvhöz A Das Deutschmobil tankönyvcsaládot nem kell bemutatnunk a 8-14 éves korosztályt tanító német szakos tanároknak. Sokan immár több mint tíz esztendeje

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítéselágazás, részszakképesítés,

Részletesebben

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok Német nyelv Osztályozó vizsga az 5-8. évfolyamon a Pass auf! 1-4 tankönyv alapján Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves

Részletesebben

Német nyelv Helyi tanterv

Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv 5 8. évfolyam Német 5-8. évfolyam 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és

Részletesebben

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK Magyar irodalom a hat- és négy osztályos gimnáziumban Készítette: Harasztosi Viola munkaközösség-vezető, tanár, tanácsos Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Hat évfolyamos

Részletesebben

Német nyelv. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Tótvázsonyi Tagiskola

Német nyelv. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Tótvázsonyi Tagiskola Német nyelv Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival: Az

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26.

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

SOLUTIONS Elementary Angol nyelv

SOLUTIONS Elementary Angol nyelv SOLUTIONS Elementary Angol nyelv Kommunikációs szándékok, szókincs Introduction unit (Section A and B) Bemutatkozás (név, életkor, származás) Mások bemutatása Információ kérése, adása Az angol ábécé, betűzés

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGARENDSZER a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja ANGOL NYELV - ESTI MUNKAREND Bevezető Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk és a nagyvilág mobilis, többnyelvű polgárai legyenek,

Részletesebben

TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009-0027

TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009-0027 Egyéni tehetséggondozó projekt az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskolában Német mint idegen nyelv Résztvevők: Minta Pál 12. osztályos tanuló Somló Katalin szaktanár Időtartam: 2010/2011.

Részletesebben

KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára)

KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára) KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára) 2012 2013 Tisztelt Szülők, Kedves Diákok! Örömmel tölt el a gondolat, hogy most, amikor középfokú iskolát

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

Project Water 5. a. Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya

Project Water 5. a. Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya Project Water 5. a Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya Water project Tanmenet Időkeret:9 óra Óra anyaga 64.óra Project:Water IKT Lesson 1 A Duna útja /Forrás:www.danube box.com/ 65.óraProject:Water IKT

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

2. Olvasott szöveg értése

2. Olvasott szöveg értése NÉMET NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A NÉMET NYELV TANTÁRGY ÓRATERVE Célok és feladatok 9. évf. 1O. évf. 11. évf. 12. évf. Heti óraszám 3 3 3 3 Évfolyamok óraszáma 111 111 111 96 A nyelvoktatás

Részletesebben

Év végi vizsgakövetelmények olasz nyelv. Hagyományos 4 évfolyamos képzés: 9. évfolyam - Giro d italiano 1: Tappa 1 Tappa6

Év végi vizsgakövetelmények olasz nyelv. Hagyományos 4 évfolyamos képzés: 9. évfolyam - Giro d italiano 1: Tappa 1 Tappa6 Év végi vizsgakövetelmények olasz nyelv Mindkét típusú képzés olasz nyelvtanításának alapja a Giro d italiano c. tankönyvsorozat (tankönyv + munkafüzet) 3 kötete, melyek elvégzésével a diákok B1-es szintig

Részletesebben

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Idegen nyelv 1-8. évfolyam 2013. Német nyelv normál képzés 1-4. évfolyam Das Kind spielt. Das Kind spielt durch das Spiel. Das Kind kann sich im Spiel in natürlicher Weise gesund entwickeln.

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő A Kandó Kálmán Szakközépiskola Kerettanterve NÉMET NYELV tantárgyból 2013 Készítette: Óvári Enikő Német nyelv 9-12. évfolyam Óraszám: 9-12. évfolyam: heti 4 óra A nyelvtanulás tanítás célja, jelentősége

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL Az OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGARENDSZER a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett és

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET 1. idegen nyelv 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET 1. idegen nyelv 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET 1. idegen nyelv 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

NÉMET ELSŐ IDEGEN NYELV

NÉMET ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV NÉMET ELSŐ IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Pedagógiai program IDEGEN NYELV-NÉMET TANTÁRGY HELYI TANTERVE A nevelőtestület véleményezte:

Részletesebben

KITEX idegenforgalmi, kereskedelmi nyelvvizsga

KITEX idegenforgalmi, kereskedelmi nyelvvizsga KITEX idegenforgalmi, kereskedelmi nyelvvizsga Témakörök Alapfok, általános témakörök találkozás, család, lakóhely munka, tanulás étkezés, vásárlás, szolgáltatások utazás városi tömegközlekedési eszközökön

Részletesebben

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató EUROPASS PORTFOLIÓ Mobilitás az Európai Unióban Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató Munkavállalói mobilitás Cél: 2010-re az EU a világ legversenyképesebb régiója Eszköz: növelni kell a tanulmányi

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

a ház / lakás, ahol élünk, lakókörnyezetünk a család mindennapi életének tipikus szituációi

a ház / lakás, ahol élünk, lakókörnyezetünk a család mindennapi életének tipikus szituációi 6. évfolyam Az 6. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek két év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

Lektion 9 / Arbeitsblatt 1. Egy nap Ein Tag. 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf!

Lektion 9 / Arbeitsblatt 1. Egy nap Ein Tag. 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf! Lektion 9 / Arbeitsblatt 1 Egy nap Ein Tag 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf! 7.00 felkel, reggelizik 7.30 dolgozni megy 16.30-ig a munkahelyén van 12.30 ebédel 17.00

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK

MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga

BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga Vizsgaleírás ALAPFOK Írásbeli 1. írott szöveg értése: 20 pont 40 perc Egy-két, összesen 1500-1800 n terjedelmű idegen nyelvű szöveg alapján a vizsgázó a

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 5 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 5 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 5 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

SZABADON VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK FELSŐ TAGOZAT

SZABADON VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK FELSŐ TAGOZAT II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4243 Téglás, Úttörő u. 15. Telefon./fax: 52/384-410 E-mail: rfami@rakoczi-teglas.sulinet.hu Web: www.teglas.sulinet.hu OM azonosító: 031051

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 5-8. osztály TANKÖNYVEK: Klett

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (8 éves képzés) 2013 előtt. Heti óraszámok:

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (8 éves képzés) 2013 előtt. Heti óraszámok: Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (8 éves képzés) 2013 előtt Heti óraszámok: 5. osztály: heti 7 óra 6. osztály: heti 7 óra 7. osztély: heti 5 óra 8. osztály: heti 5 óra 9. osztály, heti 3 óra 10. osztály,

Részletesebben

Német nyelv 1-4. évfolyam

Német nyelv 1-4. évfolyam Német nyelv 1-4. évfolyam Német nyelv 1-4. évfolyam A tantárgy általános céljai és feladatai A német nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (a továbbiakban: KER) összhangban

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Óraterv Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 1 37 6 1 37 7. 1 37 8. 1 37 A fejlesztés célterületei - kompetenciák kompetenciakomponensek Személyes kompetenciák fejlesztése

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Helyi tanterv a NÉMET tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a NÉMET tantárgy oktatásához Helyi tanterv a NÉMET tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: 9. évfolyam dr. Vándor Lászlóné 10. évfolyam dr. Vándor Lászlóné 11. évfolyam dr. Vándor Lászlóné 12. évfolyam dr. Vándor Lászlóné SZAKKÖZÉPISKOLA

Részletesebben

Óratervezet (1 óra anyaga)

Óratervezet (1 óra anyaga) Óratervezet (1 óra anyaga) Osztály: Volksschule Oberpullendorf, 1 b osztály Idıpont: 2011. márc. 1., kedd Tanító: Tóth Mária Tantárgy: Környezetismeret Témakör: Közeleg a tavasz Bald ist Frühling Tananyag:

Részletesebben