ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német kulcskompetencia területen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német kulcskompetencia területen"

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u OM azonosító: ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német kulcskompetencia területen Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Kunhegyes, szeptember 30.

2 NÉMET SZAKISKOLA 9. ÉVFOLYAM TANMENET Alapelvek A nyelvtudás nem a műveltség része csupán, hanem a mindennapi élet szerves része: - munkahelyhez segít - az információáramlást biztosítja - bekapcsolódást enged más népek életébe. Kiemelten fontos a produktív nyelvi tevékenységek fejlesztése, ezeken belül a szóbeliség élvez prioritást. Az írásbeli szövegalkotás is fontos a modern mai világunkban. A szövegértés a beszédértés és az olvasás kompetenciáját foglalja magában. A projektmunka minél szélesebb körű bevezetése és alkalmazása a tanulók nyelvi készségeit integrálja és fejleszti az általános tanulási képességeket is: tervezés, információszerzés, kooperatív tanulás. A nyelvórákon lehetőség nyílik az általános kompetenciák és a kommunikatív nyelvi kompetencia integrált fejlesztésére. Az értékelés kompetenciákra irányul és kommunikatív nyelvhasználat során történik. Fontos összehasonlítási szempont a tanuló korábbi teljesítménye. Az információcsere érdekében a tanuló interakcióban, interjúban vesz részt. Egyszerű közlések lényegét megérti, szövegek lényegi tartalmát kiszűri. Nyomtatványokat ki tud tölteni, üzeneteket képes küldeni írott formában. Betanult szerepeket el tud játszani. Csoportos páros felkészülés után interakcióban vesz részt Felkészülés után ismerős, személyes témában informál.. Célok A legfőbb cél a használható nyelvtudás megszerzése, amely biztosítja, hogy a nyelv segítségével a tanuló a való életben cselekedni, tevékenykedni tudjon. A beszédfejlesztés fő céljai: interakció, összefüggő beszéd. Fontos, hogy növekedjen a tanuló kreatív íráskészsége, ezzel képes lesz meglévő ismereteit ötletesen, újszerűen, szokatlan formában használni. A tanórák célja, hogy a tanuló - fő vonalaiban képes legyen megérteni a köznyelvi beszédet, - a legfontosabb információkat ki tudja szűrni, - tudjon követni részletesebb instrukciókat, - megértse a közlésekben kifejezett érzelmeket.

3 A projektmunka során a tanulók - átélhető, valós élményeket szereznek, - tevékenységüket önmaguk irányítják, - a csoportban való együttműködés a nyelvhasználatot erősíti, - növekszik a kreativitás, - önismeret, önbecsülés, - együttműködésre képes, - fejlődnek az interkulturális kompetenciák. A megszerzett nyelvtudás fenntartása egy életen át tartó folyamat. A bizalommal teli légkör növeli a tanuló önbizalmát, önbecsülését, önismeretét. Nagyon fontos, hogy az értékelés fejlesztő jellegű legyen. Feladatok A tanulók idegennyelv-használati képességeinek fejlesztése: a beszéd az írásbeli szövegalkotás a szövegértés fejlesztése a hallott szöveg értése. A tanuló az alapvető szükségleteinek céljából egyszerű közléseket tudjon tenni, felszólítani, kérni, utasításokat adni. Személyekről, tárgyakról, helyekről egyszerű közléseket tudjon tenni. Tudjon írni egyszerű üzeneteket, feljegyzéseket, életrajzot, magánlevelet, rövid történéseket. A legfontosabb feladat, hogy a hétköznapi témákról szóló szövegeket megértse a tanuló. Hosszabb szövegeket hallva, olvasva a kívánt információkat megtalálja, megértse. A tanulók legyenek képesek: - egyszerű saját szöveget alkotni, - saját munkájukat bemutatni, - a projektkészítés lépéseit követni, - a fő információkat, a használt szöveg üzenetét megérteni. Fontos felkészítenünk a tanulókat arra, hogy érdeklődéssel forduljanak más népek élete felé. Tudják azt, hogy az emberi élethelyzetek sokfélesége és az alapvető emberi azonosságok eltörölnek országhatárokat. Az értékelés fontos részei: az önértékelés és a társak értékelése.

4 Az értékelés legyen szubjektív és kvalitatív a projektmunkában, a tanári értékelés pedig objektív, önbizalmat erősítő és vegye figyelembe a tanulók eltérő kiindulási szintjét. Követelmények Az információcsere érdekében a tanuló interakcióban vesz részt. Egyszerű közlések lényegét megérti, szövegek lényegi tartalmát kiszűri. Nyomtatványokat tud kitölteni, egyszerű üzeneteket tud küldeni írott formában. Betanult szerepeket el tud játszani. Csoportos és páros felkészülés után interakcióban vesz részt. Felkészülés után ismerős, személyes témában informál. Az interkulturális tudatosság kialakításához megismeri a tanuló a saját és más kultúrák különbözőségeit. Érdemjeggyel és szóban visszajelzést kap a tanuló, ami kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeljövőben reálisan képes megoldani. Az interkulturális tudatosság kialakítása. Ehhez ismernie kell a saját és más kultúrák különbözőségét, a kisebbségi kultúrákat és tudjon összevetéseket készíteni azáltal, hogy önmagát egy nagyobb kultúra részének tekinti. Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap a tanuló, ami kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeljövőben reálisan képes megoldani. Megvalósítás Óraszám: 72 9 témakör (modul), mindegyik 8 órában, tantárgytömbösítésben tervezve. A témakörök utolsó két óráját összefoglalásra, számonkérésre illetve értékelésre fordítom.

5 Modul Óra Téma Szókincs Kompetenciafejlesztés Kommunikáció Nyelvtan Eszköz I. Deutsch International 1. Bevezető óra (ismerkedés) 2. Német nyelvű országok Köszönési, üdvözlési formák 3. Nemzetközi szavak, német eredetű magyar szavak A német ABC 4. Német és angol közös szókincs ( Színek ) 5. Bemutatkozás Wie heißt du? Wie heißen Sie? Wer bist du? Wo wohnst du? Wo lernst du? 6. Németek a nagyvilágban ( Híres németek ) 7. Összefoglalás (videókazettáról) 8. Ellenőrzés, értékelés Kulturális kompetenciák Olvasásértés Fordítási kompetencia Beszédkészség Kommunikációs kompetenciák Köszönés Betűzés Kiejtési gyakorlat Bemutatkozás néhány mondatban Német és angol szavak összehasonlítása Udvariassági formák: Megköszönés, visszakérdezés Német művészek, politikusok felismerése Wer? Was? Wie bitte? Határozott névelők Személyes névmások Ich heiße Mein Name ist Ich bin Ich wohne Ich lerne Térkép, kép Könyv, kártyák Feladatlapok Fényképek Videókazetta CD

6 II. Zahlen Számok 1. Számok 1-20-ig 2. Wie alt bist du? Wie alt sind Sie? Számok 21-től 100-ig 3. Számok ( hundert, tausend ) Telefonszámok 4. Vásárlás a boltban Was kostet das? 5.Matematika németül (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) 6. Szállodában vagy Árurendelés 7. Összefoglalás 8. Ellenőrzés Matematikai kompetencia Íráskészség Kommunikatív kompetencia Matematikai, számolási kompetencia Olvasás, szövegértés, írás Életkor Mennyiségek kifejezése Telefonszám megadása Szállodai bejelentőlap kitöltése Vásárlás Árak tudakolása Árurendelés, leltár Főnevek, igék Igeragozás Melléknevek Wie viel? Matematikai alapműveletek kifejezése Plus, minus, mal, geteilt Kártyák Labda Feladatlap Játék eurók a vásárláshoz

7 III. Ich und meine Familie Én és a családom 1. Családtagok és jellemző tulajdonságaik 2. Foglalkozások IKT 3. Kunhegyes nevezetességei 4. Lakóhelyem nevezetességei IKT 5. Idegenvezető a városban 6. Lakóhelyem ( Projektmunka tablók készítése) 7. Összefoglalás (Család és lakóhely bemutatása) 8. Ellenőrzés Íráskészség Írás, olvasás Társas kompetenciák Csoportmunka Páros munka Családtagok bemutatása, legfontosabb jellemzők felsorolása A város nevezetességeinek Bemutatása Külföldi vendégekkel társalgás Melléknevek Igeragozás Helyeslés Tagadás Birtokos névmások Ich habe Mein Fényképek Videófilm Prospektusok PC Internet

8 IV. Guten Appetit! Jó étvágyat! 1. Ételek elnevezése Élelmiszerek, étkek 2. Italok elnevezése IKT 3. A terített asztal ( Evőeszközök ) 4. A hét napjai Étlap összeállítása 5. Német recept fordítása, elkészítési tanácsok IKT 6. Kollázs / plakát készítése német árukból -Projekt 7. Összefoglalás 8. Ellenőrzés Írás, olvasás Hallás utáni értés Szociális kompetenciák: csoportmunka Önálló szövegalkotás Ételek, italok kínálása Evőeszközök. Terített asztal Kívánság kifejezése Étkezési szokások Étlap kitöltése Német specialitás megismerése Német recept olvasása, fordítása Möchte Összetett főnevek Tőhangváltós igék (nehmen, essen) Kártyák, képek Étkészlet Tablók (naptár) Étlap Deutsche Spezialitäten Kochbuch Szakácskönyv PC Internet

9 V. Unsere Wohnung Lakásunk 1. Lakásunk ( helyiségek ) 2-3. Bútorok, berendezési tárgyak 4. Az én szobám 5. Házunk ( alaprajz )IKT 6-7. Álomlakás ( Projektmunka ) 8. Ellenőrzés, értékelés Írásbeli szövegalkotás, szövegértés Szóbeli megnyilatkozás Szociális kompetenciák Bútorok A lakás részei Saját szoba bemutatása (Lakás és szoba alaprajza) Helyhatározók Viel wenig Határozatlan számnevek használata Képek, kártyák Miniatür bútorok Rajzlapok, filctoll Videófilm PC Internet

10 VI. Klamotten, Kleidung Ruházat Évszakok 1. Ruhadarabok 2. Évszakok, időjárás 3. Évszaknak és időjárásnak megfelelő öltözködés IKT 4-5. Divat ( divatlapok alapján ) Projektmunka 6. Új ruhadarabok vásárlása 7. Összefoglalás 8. Ellenőrzés Szóbeli beszédalkotás, szociális kompetenciák Párbeszéd Ruhadarabok, színek Ruhák jellemzése Ruhavásárlás, öltözködés - tetszés kifejezése Meggyőzés ( passt dir gut. steht Ihnen gut. ) Was ist die Mode? Időjárási jellemzők: Es schneit, die Sonne scheint, der Wind weht, es regnet, die Blumen blühen Melléknevek Személyes névmások részes esete Köszönetnyilvánítás (Danke schön für ) Személytelen igék Ruhadarabok Divatlapok Plakátok Ollók Videófilm PC Internet

11 VII. Beim Arzt Orvosnál 1. Testrészek 2. Egészség betegség 3. Betegségek ( megfázás, fogfájás,baleset, köhögés, stb.) 4-5. Orvosi vizsgálat 6. Sportágak-Kvíz-játék 7. Összefoglalás 8. Ellenőrzés Íráskészség Olvasásértés Önálló szövegalkotás Dialógus Hallás utáni szövegértés Orvos beteg szituáció Információkérés ( Was fehlt dir/ihnen? Was tut dir/ihnen weh? ) Információadás (Ich habe Schmerzen, tut mir weh.) Módbeli segédigék Müssen, wollen, können Plakát Videófilm Kártyák Képek Játék orvosi eszközök (sztetoszkóp, kötszerek, stb.)

12 VIII. Budapest nevezetességek Kirándulás az állatkertbe 1. Budapesti séta (DVD) 2. Nevezetességek IKT 3. Turistaként Budapesten 4. Állatok az állatkertben 5-6. Nevezetességek bemutatása német turistáknak ( Projektmunka kollázsmontázs) 7. Összefoglalás 8. Ellenőrzés Hallás utáni értés Írás Olvasás Önálló szövegalkotás Beszédkészség, párbeszéd Budapest legfontosabb látnivalóinak felismerése, bemutatása Állatok megnevezése Információkérés Információadás Mondattan: kijelentő, kérdő, felszólító mondatok ( Hier steht.beszéd Sehen Sie dort? Kommen Sie her! Sehen Sie mal! Schau mal! ) Apró játékállatok Gyufásdobozok Kártyák CD (állathangok) Képeslapok Könyvek PC Internet

13 IX. Berlin Németország fővárosa Hauptstadt Deutschlands 1.Berlin ( DVD-film) 2. Nevezetességek IKT 3. Turistaként Berlinben (információkérés, -adás) 4. Interneten nevezetességek keresése 5. Nevezetesség, látnivaló bemutatása ( csoportmunka ) 6-7. Berlin bemutatása plakáton ( projektmunka ) 8. Ellenőrzés, értékelés Hallás utáni értés Berlin helyszínei Térképolvasás Információ kérés, adás ( Wo finde ich? Wie komme ich zu? ) ( Fahren Sie mit Bus/U-Bahn! ist direkt neben ) Hely- és időhatározók ( Wo? Wohin? Wann?) Was ist das hier? Was steht dort Könyvek Plakátok Kártyák DVD Képeslapok

14 I. Deutsch International FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédértés, beszédkészség: A tanuló a tanár német nyelvű kéréseit, utasításait megérti, rájuk megfelelően reagál. Tud a napszaknak megfelelően köszönni, ismeri a német ábécét. A színeket ismeri és megnevezi. Egyszerű kérdésre tud válaszolni. (Rövid bemutatkozás) Olvasás, szövegértés: A tanuló olvasson lassú tempóban, a német nyelv kiejtési szabályainak megfelelően. Értsen meg egyszerű kérdéseket, tudjon válaszolni. Írás: A német ábécé és a helyesírási szabályok megismerése. Hallott szöveg értése: A feltett kérdések, utasítások megértése, megválaszolása. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A tanuló tudjon németül köszönni, röviden bemutatkozni. Válaszoljon a kérdésre, kérdezzen vissza, ha szükséges. Nevezze meg a színeket, ismerjen fel híres német embereket. Tudjon a térképen német városokat, tartományokat megmutatni. Tudja leírni a bemutatkozása szövegét a német helyesírásnak megfelelően.

15 II. Zahlen - számok FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédértés, beszédkészség: A tanuló legyen képes mennyiségek kifejezésére, számok megnevezésére. Tudja megkérdezni áruféleségnek az árát, vásárlási szituációban alkosson önálló szöveget, legyen képes párbeszédre. Bemutatkozásnál tudja megmondani életkorát. Olvasás, szövegértés: A szállodai bejelentőlapot olvassa és értelmezze. Tudjon egyszerű matematikai alapműveleteket felolvasni, majd megoldani. Írás: Tudja kitölteni a szállodai bejelentőlapot. Hallott szöveg értése: Tudjon telefonszámokat hallás után feljegyezni. Vásárlási szituációban értse meg a partner kérdéseit. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A tanuló tudja életkorát megmondani kérdésre. Ismerje meg a számokat 100-ig. Legyen képes egyszerű szituációban vásárolni és szállodai bejelentőlapot vagy egyszerű nyomtatványt kitölteni. Adjon meg telefonszámot és legyen képes hallás után feljegyezni, visszamondani. Tudjon egyszerű igéket ragozni.

16 III. Ich und meine Familie - Én és a családom FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédértés, beszédkészség: A tanuló bemutatja családtagjait, legfontosabb jellemzőiket felsorolja. Bemutatja faluja, városa nevezetességeit. Olvasás, szövegértés: Foglalkozásokról szóló rövid, egyszerű szöveg felolvasása, megértése. Interneten információgyűjtés. Írás: Falujáról, városáról néhány egyszerű mondatban leírja a tudnivalókat. Hallott szöveg értése: Értse meg az egyszerű közléseket anyanyelvi személytől. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A tanuló legyen képes családjának tagjait bemutatni, róluk alapvető információkat közölni. Lakóhelyének nevezetes épületeit mutassa be rövid tőmondatokban. Használja a tanult mellékneveket, birtokos névmásokat. Használja az igenlő és tagadó beszédformákat. Készítsen családi arcképcsarnokot projektmunka keretében.

17 IV. Guten Appetit! Jó étvágyat! FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédkészség, beszédértés: A tanuló legyen képes kívánságának kifejezésére, a terített asztalon található evőeszközök megnevezésére. Olvasás, szövegértés: Olvassa fel megfelelő kiejtéssel az étlapot, nevezze meg az azon található ételek nevét. Értse meg a német szakácskönyv receptjének legfontosabb kifejezéseit. Írás: Állítson össze egyszerű étlapot saját ötlete alapján. Hallás utáni értés: Magnóról értse meg a kérdést, mely az étkezésre vonatkozik.(pincér az étteremben.) A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Ételek, italok, evőeszközök megnevezése. Étlap kitöltése, német recept lefordítása, lényeg megértése. Tőhangváltós igék helyes ragozása, összetett főnevek alkalmazása. Interneten étlap és egyszerű recept keresése.

18 V. Unsere Wohnung Lakásunk FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédértés, beszédkészség: A tanulók tudják saját szobájukat bemutatni. Sorolják fel a bútorokat, használják a helyhatározókat. Olvasás, szövegértés: Egyszerű szöveg olvasása és fordítása az interneten. Írás: A tanulók rajzolják le lakásuk alaprajzát és írják le a helyiségek helyére az elnevezéseket. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Bútorok, helyiségek elnevezése németül. A saját szoba bemutatása és alaprajz készítése. Projektmunkában az álomlakás bemutatása. Határozatlan számnevek és helyhatározók helyes alkalmazása.

19 VI. Klamotten, Kleidung, Wetter Ruházat, időjárás FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédkészség, beszédértés: A tanulók nevezzék meg a ruhadarabokat, jellemezzék egyszerűen azokat. Csoport munkában tervezzenek meg egy divatbemutatót, mely az évszakok ruhadivatját ábrázolja. Jellemezzék egyszerű kifejezésekkel az időjárást, nevezzék meg a hónapokat és az évszakokat. Olvasás, szövegértés: Az interneten keresés és feladatmegoldás: öltöztethető bábuk divatos és évszaknak megfelelő felruházása. Divatlapok rövid cikkeinek megértése. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Ruhadarabok bemutatása, melléknevek használata. Az évszakonkénti időjárás jellemzői. Személytelen igék használata. Közös munka, tolerancia. Párbeszéd folytatása elképzelt bolti szituációban.

20 VII. Beim Arzt Orvosnál FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédértés, beszédkészség: A tanulók folytassanak párbeszédet orvos-beteg szituációban. Kérjenek, illetve adjanak a témához illő információt. Nevezzék meg a testrészeket, tudjanak egyszerű betegségeket sorolni. Olvasás, szövegértés: Keressenek az interneten különböző sportágakat, rövid leírásukat fordítsák le. Tudják a kvízjátékot értelmezni és a totót kitölteni. Hallott szöveg értése: Videofilm tartalmának megértése és rövid összefoglalása. Írás: Sportágak leírása röviden. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A testrészek, sportágak, egészséges életmód jellemzőinek megnevezése. Szituációs játék: orvos és beteg. Módbeli segédigék helyes alkalmazása. Kvíz-játék megoldása.

21 VIII. Sehenswürdigkeiten in Budapest Budapest nevezetességei Állatkert FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédértés, beszédkészség: Magyarország fővárosa nevezetességeinek megismertetése, bemutatása németül. Állatok megnevezése. Információkérés és információadás. Olvasás, szövegértés: Az interneten Budapest látnivalóinak megkeresése. Lényeges és lényegtelen információk, adatok kiválogatása. Írás: Plakát készítése, a nevezetességek bemutatása. Feliratok tervezése, kivitelezése. Hallás utáni értés: Állathangok felismerése CD-ről. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A tanulók bemutatják egy projekt keretében fővárosunk nevezetességeit. Állatkerti séta keretében kb.25 féle állat bemutatása. Kijelentő, kérdő és felszólító mondatok gyakorlati alkalmazása.

22 IX. Berlin, Hauptstadt Deutschlands Berlin, Németország fővárosa FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédkészség, beszédértés: Berlini nevezetességek bemutatása. Térképolvasás,útbaigazítás információkérésre. Hallott szöveg értése: DVD-film szövegének megértése, fordítása. Írás: Plakát és bemutató készítése, feliratok írása. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A tanulók megismerik és bemutatják Berlin legfontosabb látnivalóit. Információt kérnek és adnak a városnézéshez. Használják a hely-és időhatározókat egyszerű mondatokban.

23 BEGRÜNDUNG Warum habe ich diesen Lehrplan zusammengestellt? Seit 14 Jahren unterrichte ich Deutsch als Fremdsprache in einer Berufsschule. Ich habe viele Erfahrungen an den Jugendlichen. Unsere Schule besuchen allerlei Schüler, von den hervorragenden bis zu den problematischen Schülern. Die Probleme vieler Schüler meiner Meinung nach sind auch zuerst und vor allem Motivationsprobleme. Sie langweilen sich in der Schule, sie ziehen viele andere Aktivitäten dem Lernen und der Konzentration auf ihre Aufgaben vor. Die aufgetragenen Arbeiten werden nur unter Druck durchgeführt. Außer der Konzentrationsschwierigkeiten sind die Kennzeichen der schwach lernenden Schüler die hohe Ablenkbarkeit, motorische Unruhe, rasche Ermüdung, geringe Ausdauer und Belastbarkeit bei schwankenden Leistungen. Wie soll der Lehrer mit den Schülern umgehen, die keine Lust haben? Es gibt Schüler, denen die besten Motivationen echte Chancen auf bessere Noten sind, dann die Perspektiven nach der Schule im Privatleben. Sie sind überzeugt und auch bereit, an sich zu arbeiten. Aber es gibt auch Schüler, die sich in den Stunden passiv verhalten, dauerhaft unentschuldigt fehlen und den Unterricht stören. Was soll der Lehrer tun? Eine interessante, ästhetische, originelle und humorvolle Gestaltung des Arbeitsmaterials weckt die Neugierde und das Interesse und steigert natürlich außerdem die Freude an der Auseinandersetzung mit dem Lernstoff. Die Schüler sind immer dann bei der Sache, wenn sie aktiv involviert sind. Wenn sie etwas ausprobieren, mit anderen an konkreten Problemlösungen arbeiten, mit anderen diskutieren, SO sind sie aktiv. Diese Gedanke und Prinzipien nicht aus den Augen lassen habe ich diesen Lehrplan für die Schüler unserer Schule gewählt und aufgearbeitet. Die Schüler haben die einfachen, spielerischen Aufgaben gern, aber dem Lehrer sind die didaktische und pädagogische Ziele wichtiger. Man soll auf die benachteiligten Schüler Rücksicht nehmen, die schwere familiäre Nachteile haben. Sie brauchen mehr Beachtung, Differenzierung und gelegentlich individuelle Konsultationen. In der Berufschule brauchen die Schüler mehr Geduld, Zeit und Übungsmöglichkeiten, weil ihre Kenntnisse Mangelhaftigkeiten haben. Die Erfolgserlebnisse sichern die Motivation im Lernen, die eine ungemein große Rolle spielt. Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Deutschlehrerin

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 4. évfolyam A 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM Tankönyv és munkafüzet: Delfin I., Hueber 1-4. fejezet Formanyomtatvány kitöltése Pályázat írása Levél- és képeslapírás

Részletesebben

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven.

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven. 1. évfolyam A 1. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam Első idegen nyelv KER-szintben nem megadható A1 A2 B1 mínusz B1 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK Éves

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Német nyelv Általános Iskola

Német nyelv Általános Iskola Német nyelv Általános Iskola 5. évfolyam Vizsga típusa: - írásbeli vizsga Követelmények, témakörök: - szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Az éves tananyag alapján összeállított feladatlap Témakörök:

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje Óra Anyagegység Kötelező választott Wiederholung 1. Die Schulferien sind zu Ende. Der Herbst ist da! Was brauchen wir dieses Jahr? 2. Ein Tag im Sommer. Was hast du im Sommer gemacht? 3. Meine Familie

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

Idegen nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv 5-8. évfolyam Idegen nyelv 5-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival:

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 11 óra

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 11 óra 5. évfolyam Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek egy év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 9. ÉVFOLYAM A vizsga részei írásbeli szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont vizsga: Az írásbeli összetevői: lexikai és nyelvtani

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 14 óra

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 14 óra 4. évfolyam Az 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek egy év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

Angol IMPLEMENTÁCIÓ 5. a 1 csoport

Angol IMPLEMENTÁCIÓ 5. a 1 csoport 01. 03. 07. 10. 15. 21. 24. 28. 01. 02. Az éves megszervezése Ismétlés Üdvözlés, bemutatkozás Üdvözlés, köszönési formák Üdvözlés, udvarias érdeklődés 1. IKT Az a/ an névelők használata Gyakorlás- Az osztályban

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8. IDEGEN NYELV Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Angol 3 2 3 2 3 2 3 2 Éves óraszám 108 72 108 72 108 72 108 72 Megjegyzés:

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán 9. évfolyam Témakörök 1. Bemutatkozás rövid bemutatkozás, név, nemzetiség, kor, foglalkozás 2. Ismerkedés köszönés, elköszönés, rákérdezés új információkra

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE ALSÓ - FELSŐ TAGOZAT Német nyelv 2015 1 HELYI TANTERV NÉMET 4-8. évfolyam A Nemzeti Tankönyvkiadó ajánlása alapján

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Német

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Német Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Német Élő

Részletesebben

A következő tanmenetjavaslattal meg szeretnénk könnyíteni a pedagógusok munkáját.

A következő tanmenetjavaslattal meg szeretnénk könnyíteni a pedagógusok munkáját. A Daf leicht egy olyan háromkötetes nyelvkönyvcsalád, amelynek segítségével a gimnáziumi tanulók az A1-től a B1 szintig, azaz a középszintű érettségiig tudnak eljutni a négy év folyamán. A tankönyv összeállításánál

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv Osztályozó vizsga követelmények német nyelv 9. évfolyam: 1. nyelv Tankönyv: Szitnyainé Gottlieb Éva- Maros Judit: KON- TAKT 1 1.-8. lecke KON-TAKT2 1-4. lecke - Bemutatkozás, köszönés - számok - Németország

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Gilbertné Domonyi Eszter, Illésné Márin Éva, Kincses Mihályné Knipl Andrea, Kurdi Gabriella, Petriné Bugán Barbara, Szántó Bernadett NÉMET IDEGEN NYELV 4. ÉVFOLYAM Célok

Részletesebben

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok Deutsch4 Rund um das Jahr 5 Stunden per Woche Klasse 4 Célok, feladatok Életkorának megfelelően ismerje meg a német nemzetiség kultúráját, hagyományait. Értsen meg egyszerű kérdéseket és utasításokat és

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Általános alapelvek: A szóbeli meghallgatás ideje: kb. 10 perc felkészülési idő után 5-10 perc beszélgetés Elvárás: Összefüggő mondatokban történő beszéd

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok:

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: 5. osztály: heti 6 óra, összesen: 210 ( 1 projkethét) 6. osztály: heti 5 óra, összesen: 180 7. osztély: heti 4 óra, összesen: 144 8.

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam Helyi tanterv NÉMET 4-8. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése,

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Tudna segíteni? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Beszélsz angolul? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Beszélsz

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám TARTALOM

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám 49 50. 51

Részletesebben

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2 NÉMET NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 Bloggers 1. 9. évfolyam BLOGGERS 1. TANMENET (heti óraszám: 5) LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-5. óra Hi, there! 6-10. óra 11-15. óra 2. lecke 16-20. óra Typical days 21-25. óra 26-30.

Részletesebben

Berlin nevezetességei

Berlin nevezetességei Berlin nevezetességei Projektterv: Berlin Összeállította: Ősz Ágnes Wendler Andrea Iskola: Budenz József Általános Iskola és Gimnázium Tanév : 2009/2010 Projektleírás Kiemelt téma Időtartam Órakeret Évfolyam

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Az osztályozó- és javítóvizsgák tartalmi követelményei a helyi tanterv alapján Német nyelv

Az osztályozó- és javítóvizsgák tartalmi követelményei a helyi tanterv alapján Német nyelv Az osztályozó- és javítóvizsgák tartalmi követelményei a helyi tanterv alapján Német nyelv Összeállította: Gattyán Éva munkaközösség-vezető Mezőkövesd, 2017. február 10. 9. évfolyam nyelvi előkészítő osztály

Részletesebben

heißt Carla Polizist heißt Stefan. Polizistin heißt Stefanie.

heißt Carla Polizist heißt Stefan. Polizistin heißt Stefanie. 2 Lerneinheit 1 Ergänzen Sie Das ist / Das sind 1 a. Das ist eine Frau.... b. Das sind Männer.... c. Das... d.... e.... f.... g.... h.... i.... j.... k.... l.... 2 Ergänzen Sie der, die, das, die / er,

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MEZŐGAZDASÁGI SZAKNYELVI ANGOLLAL BŐVÍTETT ANGOL NYELV 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési

Részletesebben

CORVINUS NYELVVIZSGAKÖZPONT Corvinus Általános Nyelvvizsga

CORVINUS NYELVVIZSGAKÖZPONT Corvinus Általános Nyelvvizsga CORVINUS NYELVVIZSGAKÖZPONT 2016. Vizsgázói visszajelzések A VIZSGÁZTATÓK KEDVESEK, SEGÍTÕKÉSZEK, A VIZSGÁZÓ LEGJOBB TUDÁSÁT HOZZÁK A FELSZÍNRE. A VIZSGÁK AZ ELÉRHETÕ MINTÁKNAK MEGFELELÕEK VOLTAK, ÍGY

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OLASZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Olasz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01OLBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

Tanmenet T A N M E N E T

Tanmenet T A N M E N E T Tanmenet T A N M E N E T A direkt című tankönyvhöz készült tanmenetet elsősorban a németet kezdő szinten tanuló, első osztályos középiskolások számára ajánljuk. Ezekben a csoportokban az első kötet tananyaga

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben