ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német kulcskompetencia területen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német kulcskompetencia területen"

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u OM azonosító: ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német kulcskompetencia területen Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Kunhegyes, szeptember 30.

2 NÉMET SZAKISKOLA 9. ÉVFOLYAM TANMENET Alapelvek A nyelvtudás nem a műveltség része csupán, hanem a mindennapi élet szerves része: - munkahelyhez segít - az információáramlást biztosítja - bekapcsolódást enged más népek életébe. Kiemelten fontos a produktív nyelvi tevékenységek fejlesztése, ezeken belül a szóbeliség élvez prioritást. Az írásbeli szövegalkotás is fontos a modern mai világunkban. A szövegértés a beszédértés és az olvasás kompetenciáját foglalja magában. A projektmunka minél szélesebb körű bevezetése és alkalmazása a tanulók nyelvi készségeit integrálja és fejleszti az általános tanulási képességeket is: tervezés, információszerzés, kooperatív tanulás. A nyelvórákon lehetőség nyílik az általános kompetenciák és a kommunikatív nyelvi kompetencia integrált fejlesztésére. Az értékelés kompetenciákra irányul és kommunikatív nyelvhasználat során történik. Fontos összehasonlítási szempont a tanuló korábbi teljesítménye. Az információcsere érdekében a tanuló interakcióban, interjúban vesz részt. Egyszerű közlések lényegét megérti, szövegek lényegi tartalmát kiszűri. Nyomtatványokat ki tud tölteni, üzeneteket képes küldeni írott formában. Betanult szerepeket el tud játszani. Csoportos páros felkészülés után interakcióban vesz részt Felkészülés után ismerős, személyes témában informál.. Célok A legfőbb cél a használható nyelvtudás megszerzése, amely biztosítja, hogy a nyelv segítségével a tanuló a való életben cselekedni, tevékenykedni tudjon. A beszédfejlesztés fő céljai: interakció, összefüggő beszéd. Fontos, hogy növekedjen a tanuló kreatív íráskészsége, ezzel képes lesz meglévő ismereteit ötletesen, újszerűen, szokatlan formában használni. A tanórák célja, hogy a tanuló - fő vonalaiban képes legyen megérteni a köznyelvi beszédet, - a legfontosabb információkat ki tudja szűrni, - tudjon követni részletesebb instrukciókat, - megértse a közlésekben kifejezett érzelmeket.

3 A projektmunka során a tanulók - átélhető, valós élményeket szereznek, - tevékenységüket önmaguk irányítják, - a csoportban való együttműködés a nyelvhasználatot erősíti, - növekszik a kreativitás, - önismeret, önbecsülés, - együttműködésre képes, - fejlődnek az interkulturális kompetenciák. A megszerzett nyelvtudás fenntartása egy életen át tartó folyamat. A bizalommal teli légkör növeli a tanuló önbizalmát, önbecsülését, önismeretét. Nagyon fontos, hogy az értékelés fejlesztő jellegű legyen. Feladatok A tanulók idegennyelv-használati képességeinek fejlesztése: a beszéd az írásbeli szövegalkotás a szövegértés fejlesztése a hallott szöveg értése. A tanuló az alapvető szükségleteinek céljából egyszerű közléseket tudjon tenni, felszólítani, kérni, utasításokat adni. Személyekről, tárgyakról, helyekről egyszerű közléseket tudjon tenni. Tudjon írni egyszerű üzeneteket, feljegyzéseket, életrajzot, magánlevelet, rövid történéseket. A legfontosabb feladat, hogy a hétköznapi témákról szóló szövegeket megértse a tanuló. Hosszabb szövegeket hallva, olvasva a kívánt információkat megtalálja, megértse. A tanulók legyenek képesek: - egyszerű saját szöveget alkotni, - saját munkájukat bemutatni, - a projektkészítés lépéseit követni, - a fő információkat, a használt szöveg üzenetét megérteni. Fontos felkészítenünk a tanulókat arra, hogy érdeklődéssel forduljanak más népek élete felé. Tudják azt, hogy az emberi élethelyzetek sokfélesége és az alapvető emberi azonosságok eltörölnek országhatárokat. Az értékelés fontos részei: az önértékelés és a társak értékelése.

4 Az értékelés legyen szubjektív és kvalitatív a projektmunkában, a tanári értékelés pedig objektív, önbizalmat erősítő és vegye figyelembe a tanulók eltérő kiindulási szintjét. Követelmények Az információcsere érdekében a tanuló interakcióban vesz részt. Egyszerű közlések lényegét megérti, szövegek lényegi tartalmát kiszűri. Nyomtatványokat tud kitölteni, egyszerű üzeneteket tud küldeni írott formában. Betanult szerepeket el tud játszani. Csoportos és páros felkészülés után interakcióban vesz részt. Felkészülés után ismerős, személyes témában informál. Az interkulturális tudatosság kialakításához megismeri a tanuló a saját és más kultúrák különbözőségeit. Érdemjeggyel és szóban visszajelzést kap a tanuló, ami kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeljövőben reálisan képes megoldani. Az interkulturális tudatosság kialakítása. Ehhez ismernie kell a saját és más kultúrák különbözőségét, a kisebbségi kultúrákat és tudjon összevetéseket készíteni azáltal, hogy önmagát egy nagyobb kultúra részének tekinti. Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap a tanuló, ami kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeljövőben reálisan képes megoldani. Megvalósítás Óraszám: 72 9 témakör (modul), mindegyik 8 órában, tantárgytömbösítésben tervezve. A témakörök utolsó két óráját összefoglalásra, számonkérésre illetve értékelésre fordítom.

5 Modul Óra Téma Szókincs Kompetenciafejlesztés Kommunikáció Nyelvtan Eszköz I. Deutsch International 1. Bevezető óra (ismerkedés) 2. Német nyelvű országok Köszönési, üdvözlési formák 3. Nemzetközi szavak, német eredetű magyar szavak A német ABC 4. Német és angol közös szókincs ( Színek ) 5. Bemutatkozás Wie heißt du? Wie heißen Sie? Wer bist du? Wo wohnst du? Wo lernst du? 6. Németek a nagyvilágban ( Híres németek ) 7. Összefoglalás (videókazettáról) 8. Ellenőrzés, értékelés Kulturális kompetenciák Olvasásértés Fordítási kompetencia Beszédkészség Kommunikációs kompetenciák Köszönés Betűzés Kiejtési gyakorlat Bemutatkozás néhány mondatban Német és angol szavak összehasonlítása Udvariassági formák: Megköszönés, visszakérdezés Német művészek, politikusok felismerése Wer? Was? Wie bitte? Határozott névelők Személyes névmások Ich heiße Mein Name ist Ich bin Ich wohne Ich lerne Térkép, kép Könyv, kártyák Feladatlapok Fényképek Videókazetta CD

6 II. Zahlen Számok 1. Számok 1-20-ig 2. Wie alt bist du? Wie alt sind Sie? Számok 21-től 100-ig 3. Számok ( hundert, tausend ) Telefonszámok 4. Vásárlás a boltban Was kostet das? 5.Matematika németül (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) 6. Szállodában vagy Árurendelés 7. Összefoglalás 8. Ellenőrzés Matematikai kompetencia Íráskészség Kommunikatív kompetencia Matematikai, számolási kompetencia Olvasás, szövegértés, írás Életkor Mennyiségek kifejezése Telefonszám megadása Szállodai bejelentőlap kitöltése Vásárlás Árak tudakolása Árurendelés, leltár Főnevek, igék Igeragozás Melléknevek Wie viel? Matematikai alapműveletek kifejezése Plus, minus, mal, geteilt Kártyák Labda Feladatlap Játék eurók a vásárláshoz

7 III. Ich und meine Familie Én és a családom 1. Családtagok és jellemző tulajdonságaik 2. Foglalkozások IKT 3. Kunhegyes nevezetességei 4. Lakóhelyem nevezetességei IKT 5. Idegenvezető a városban 6. Lakóhelyem ( Projektmunka tablók készítése) 7. Összefoglalás (Család és lakóhely bemutatása) 8. Ellenőrzés Íráskészség Írás, olvasás Társas kompetenciák Csoportmunka Páros munka Családtagok bemutatása, legfontosabb jellemzők felsorolása A város nevezetességeinek Bemutatása Külföldi vendégekkel társalgás Melléknevek Igeragozás Helyeslés Tagadás Birtokos névmások Ich habe Mein Fényképek Videófilm Prospektusok PC Internet

8 IV. Guten Appetit! Jó étvágyat! 1. Ételek elnevezése Élelmiszerek, étkek 2. Italok elnevezése IKT 3. A terített asztal ( Evőeszközök ) 4. A hét napjai Étlap összeállítása 5. Német recept fordítása, elkészítési tanácsok IKT 6. Kollázs / plakát készítése német árukból -Projekt 7. Összefoglalás 8. Ellenőrzés Írás, olvasás Hallás utáni értés Szociális kompetenciák: csoportmunka Önálló szövegalkotás Ételek, italok kínálása Evőeszközök. Terített asztal Kívánság kifejezése Étkezési szokások Étlap kitöltése Német specialitás megismerése Német recept olvasása, fordítása Möchte Összetett főnevek Tőhangváltós igék (nehmen, essen) Kártyák, képek Étkészlet Tablók (naptár) Étlap Deutsche Spezialitäten Kochbuch Szakácskönyv PC Internet

9 V. Unsere Wohnung Lakásunk 1. Lakásunk ( helyiségek ) 2-3. Bútorok, berendezési tárgyak 4. Az én szobám 5. Házunk ( alaprajz )IKT 6-7. Álomlakás ( Projektmunka ) 8. Ellenőrzés, értékelés Írásbeli szövegalkotás, szövegértés Szóbeli megnyilatkozás Szociális kompetenciák Bútorok A lakás részei Saját szoba bemutatása (Lakás és szoba alaprajza) Helyhatározók Viel wenig Határozatlan számnevek használata Képek, kártyák Miniatür bútorok Rajzlapok, filctoll Videófilm PC Internet

10 VI. Klamotten, Kleidung Ruházat Évszakok 1. Ruhadarabok 2. Évszakok, időjárás 3. Évszaknak és időjárásnak megfelelő öltözködés IKT 4-5. Divat ( divatlapok alapján ) Projektmunka 6. Új ruhadarabok vásárlása 7. Összefoglalás 8. Ellenőrzés Szóbeli beszédalkotás, szociális kompetenciák Párbeszéd Ruhadarabok, színek Ruhák jellemzése Ruhavásárlás, öltözködés - tetszés kifejezése Meggyőzés ( passt dir gut. steht Ihnen gut. ) Was ist die Mode? Időjárási jellemzők: Es schneit, die Sonne scheint, der Wind weht, es regnet, die Blumen blühen Melléknevek Személyes névmások részes esete Köszönetnyilvánítás (Danke schön für ) Személytelen igék Ruhadarabok Divatlapok Plakátok Ollók Videófilm PC Internet

11 VII. Beim Arzt Orvosnál 1. Testrészek 2. Egészség betegség 3. Betegségek ( megfázás, fogfájás,baleset, köhögés, stb.) 4-5. Orvosi vizsgálat 6. Sportágak-Kvíz-játék 7. Összefoglalás 8. Ellenőrzés Íráskészség Olvasásértés Önálló szövegalkotás Dialógus Hallás utáni szövegértés Orvos beteg szituáció Információkérés ( Was fehlt dir/ihnen? Was tut dir/ihnen weh? ) Információadás (Ich habe Schmerzen, tut mir weh.) Módbeli segédigék Müssen, wollen, können Plakát Videófilm Kártyák Képek Játék orvosi eszközök (sztetoszkóp, kötszerek, stb.)

12 VIII. Budapest nevezetességek Kirándulás az állatkertbe 1. Budapesti séta (DVD) 2. Nevezetességek IKT 3. Turistaként Budapesten 4. Állatok az állatkertben 5-6. Nevezetességek bemutatása német turistáknak ( Projektmunka kollázsmontázs) 7. Összefoglalás 8. Ellenőrzés Hallás utáni értés Írás Olvasás Önálló szövegalkotás Beszédkészség, párbeszéd Budapest legfontosabb látnivalóinak felismerése, bemutatása Állatok megnevezése Információkérés Információadás Mondattan: kijelentő, kérdő, felszólító mondatok ( Hier steht.beszéd Sehen Sie dort? Kommen Sie her! Sehen Sie mal! Schau mal! ) Apró játékállatok Gyufásdobozok Kártyák CD (állathangok) Képeslapok Könyvek PC Internet

13 IX. Berlin Németország fővárosa Hauptstadt Deutschlands 1.Berlin ( DVD-film) 2. Nevezetességek IKT 3. Turistaként Berlinben (információkérés, -adás) 4. Interneten nevezetességek keresése 5. Nevezetesség, látnivaló bemutatása ( csoportmunka ) 6-7. Berlin bemutatása plakáton ( projektmunka ) 8. Ellenőrzés, értékelés Hallás utáni értés Berlin helyszínei Térképolvasás Információ kérés, adás ( Wo finde ich? Wie komme ich zu? ) ( Fahren Sie mit Bus/U-Bahn! ist direkt neben ) Hely- és időhatározók ( Wo? Wohin? Wann?) Was ist das hier? Was steht dort Könyvek Plakátok Kártyák DVD Képeslapok

14 I. Deutsch International FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédértés, beszédkészség: A tanuló a tanár német nyelvű kéréseit, utasításait megérti, rájuk megfelelően reagál. Tud a napszaknak megfelelően köszönni, ismeri a német ábécét. A színeket ismeri és megnevezi. Egyszerű kérdésre tud válaszolni. (Rövid bemutatkozás) Olvasás, szövegértés: A tanuló olvasson lassú tempóban, a német nyelv kiejtési szabályainak megfelelően. Értsen meg egyszerű kérdéseket, tudjon válaszolni. Írás: A német ábécé és a helyesírási szabályok megismerése. Hallott szöveg értése: A feltett kérdések, utasítások megértése, megválaszolása. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A tanuló tudjon németül köszönni, röviden bemutatkozni. Válaszoljon a kérdésre, kérdezzen vissza, ha szükséges. Nevezze meg a színeket, ismerjen fel híres német embereket. Tudjon a térképen német városokat, tartományokat megmutatni. Tudja leírni a bemutatkozása szövegét a német helyesírásnak megfelelően.

15 II. Zahlen - számok FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédértés, beszédkészség: A tanuló legyen képes mennyiségek kifejezésére, számok megnevezésére. Tudja megkérdezni áruféleségnek az árát, vásárlási szituációban alkosson önálló szöveget, legyen képes párbeszédre. Bemutatkozásnál tudja megmondani életkorát. Olvasás, szövegértés: A szállodai bejelentőlapot olvassa és értelmezze. Tudjon egyszerű matematikai alapműveleteket felolvasni, majd megoldani. Írás: Tudja kitölteni a szállodai bejelentőlapot. Hallott szöveg értése: Tudjon telefonszámokat hallás után feljegyezni. Vásárlási szituációban értse meg a partner kérdéseit. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A tanuló tudja életkorát megmondani kérdésre. Ismerje meg a számokat 100-ig. Legyen képes egyszerű szituációban vásárolni és szállodai bejelentőlapot vagy egyszerű nyomtatványt kitölteni. Adjon meg telefonszámot és legyen képes hallás után feljegyezni, visszamondani. Tudjon egyszerű igéket ragozni.

16 III. Ich und meine Familie - Én és a családom FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédértés, beszédkészség: A tanuló bemutatja családtagjait, legfontosabb jellemzőiket felsorolja. Bemutatja faluja, városa nevezetességeit. Olvasás, szövegértés: Foglalkozásokról szóló rövid, egyszerű szöveg felolvasása, megértése. Interneten információgyűjtés. Írás: Falujáról, városáról néhány egyszerű mondatban leírja a tudnivalókat. Hallott szöveg értése: Értse meg az egyszerű közléseket anyanyelvi személytől. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A tanuló legyen képes családjának tagjait bemutatni, róluk alapvető információkat közölni. Lakóhelyének nevezetes épületeit mutassa be rövid tőmondatokban. Használja a tanult mellékneveket, birtokos névmásokat. Használja az igenlő és tagadó beszédformákat. Készítsen családi arcképcsarnokot projektmunka keretében.

17 IV. Guten Appetit! Jó étvágyat! FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédkészség, beszédértés: A tanuló legyen képes kívánságának kifejezésére, a terített asztalon található evőeszközök megnevezésére. Olvasás, szövegértés: Olvassa fel megfelelő kiejtéssel az étlapot, nevezze meg az azon található ételek nevét. Értse meg a német szakácskönyv receptjének legfontosabb kifejezéseit. Írás: Állítson össze egyszerű étlapot saját ötlete alapján. Hallás utáni értés: Magnóról értse meg a kérdést, mely az étkezésre vonatkozik.(pincér az étteremben.) A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Ételek, italok, evőeszközök megnevezése. Étlap kitöltése, német recept lefordítása, lényeg megértése. Tőhangváltós igék helyes ragozása, összetett főnevek alkalmazása. Interneten étlap és egyszerű recept keresése.

18 V. Unsere Wohnung Lakásunk FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédértés, beszédkészség: A tanulók tudják saját szobájukat bemutatni. Sorolják fel a bútorokat, használják a helyhatározókat. Olvasás, szövegértés: Egyszerű szöveg olvasása és fordítása az interneten. Írás: A tanulók rajzolják le lakásuk alaprajzát és írják le a helyiségek helyére az elnevezéseket. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Bútorok, helyiségek elnevezése németül. A saját szoba bemutatása és alaprajz készítése. Projektmunkában az álomlakás bemutatása. Határozatlan számnevek és helyhatározók helyes alkalmazása.

19 VI. Klamotten, Kleidung, Wetter Ruházat, időjárás FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédkészség, beszédértés: A tanulók nevezzék meg a ruhadarabokat, jellemezzék egyszerűen azokat. Csoport munkában tervezzenek meg egy divatbemutatót, mely az évszakok ruhadivatját ábrázolja. Jellemezzék egyszerű kifejezésekkel az időjárást, nevezzék meg a hónapokat és az évszakokat. Olvasás, szövegértés: Az interneten keresés és feladatmegoldás: öltöztethető bábuk divatos és évszaknak megfelelő felruházása. Divatlapok rövid cikkeinek megértése. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Ruhadarabok bemutatása, melléknevek használata. Az évszakonkénti időjárás jellemzői. Személytelen igék használata. Közös munka, tolerancia. Párbeszéd folytatása elképzelt bolti szituációban.

20 VII. Beim Arzt Orvosnál FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédértés, beszédkészség: A tanulók folytassanak párbeszédet orvos-beteg szituációban. Kérjenek, illetve adjanak a témához illő információt. Nevezzék meg a testrészeket, tudjanak egyszerű betegségeket sorolni. Olvasás, szövegértés: Keressenek az interneten különböző sportágakat, rövid leírásukat fordítsák le. Tudják a kvízjátékot értelmezni és a totót kitölteni. Hallott szöveg értése: Videofilm tartalmának megértése és rövid összefoglalása. Írás: Sportágak leírása röviden. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A testrészek, sportágak, egészséges életmód jellemzőinek megnevezése. Szituációs játék: orvos és beteg. Módbeli segédigék helyes alkalmazása. Kvíz-játék megoldása.

21 VIII. Sehenswürdigkeiten in Budapest Budapest nevezetességei Állatkert FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédértés, beszédkészség: Magyarország fővárosa nevezetességeinek megismertetése, bemutatása németül. Állatok megnevezése. Információkérés és információadás. Olvasás, szövegértés: Az interneten Budapest látnivalóinak megkeresése. Lényeges és lényegtelen információk, adatok kiválogatása. Írás: Plakát készítése, a nevezetességek bemutatása. Feliratok tervezése, kivitelezése. Hallás utáni értés: Állathangok felismerése CD-ről. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A tanulók bemutatják egy projekt keretében fővárosunk nevezetességeit. Állatkerti séta keretében kb.25 féle állat bemutatása. Kijelentő, kérdő és felszólító mondatok gyakorlati alkalmazása.

22 IX. Berlin, Hauptstadt Deutschlands Berlin, Németország fővárosa FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Beszédkészség, beszédértés: Berlini nevezetességek bemutatása. Térképolvasás,útbaigazítás információkérésre. Hallott szöveg értése: DVD-film szövegének megértése, fordítása. Írás: Plakát és bemutató készítése, feliratok írása. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A tanulók megismerik és bemutatják Berlin legfontosabb látnivalóit. Információt kérnek és adnak a városnézéshez. Használják a hely-és időhatározókat egyszerű mondatokban.

23 BEGRÜNDUNG Warum habe ich diesen Lehrplan zusammengestellt? Seit 14 Jahren unterrichte ich Deutsch als Fremdsprache in einer Berufsschule. Ich habe viele Erfahrungen an den Jugendlichen. Unsere Schule besuchen allerlei Schüler, von den hervorragenden bis zu den problematischen Schülern. Die Probleme vieler Schüler meiner Meinung nach sind auch zuerst und vor allem Motivationsprobleme. Sie langweilen sich in der Schule, sie ziehen viele andere Aktivitäten dem Lernen und der Konzentration auf ihre Aufgaben vor. Die aufgetragenen Arbeiten werden nur unter Druck durchgeführt. Außer der Konzentrationsschwierigkeiten sind die Kennzeichen der schwach lernenden Schüler die hohe Ablenkbarkeit, motorische Unruhe, rasche Ermüdung, geringe Ausdauer und Belastbarkeit bei schwankenden Leistungen. Wie soll der Lehrer mit den Schülern umgehen, die keine Lust haben? Es gibt Schüler, denen die besten Motivationen echte Chancen auf bessere Noten sind, dann die Perspektiven nach der Schule im Privatleben. Sie sind überzeugt und auch bereit, an sich zu arbeiten. Aber es gibt auch Schüler, die sich in den Stunden passiv verhalten, dauerhaft unentschuldigt fehlen und den Unterricht stören. Was soll der Lehrer tun? Eine interessante, ästhetische, originelle und humorvolle Gestaltung des Arbeitsmaterials weckt die Neugierde und das Interesse und steigert natürlich außerdem die Freude an der Auseinandersetzung mit dem Lernstoff. Die Schüler sind immer dann bei der Sache, wenn sie aktiv involviert sind. Wenn sie etwas ausprobieren, mit anderen an konkreten Problemlösungen arbeiten, mit anderen diskutieren, SO sind sie aktiv. Diese Gedanke und Prinzipien nicht aus den Augen lassen habe ich diesen Lehrplan für die Schüler unserer Schule gewählt und aufgearbeitet. Die Schüler haben die einfachen, spielerischen Aufgaben gern, aber dem Lehrer sind die didaktische und pädagogische Ziele wichtiger. Man soll auf die benachteiligten Schüler Rücksicht nehmen, die schwere familiäre Nachteile haben. Sie brauchen mehr Beachtung, Differenzierung und gelegentlich individuelle Konsultationen. In der Berufschule brauchen die Schüler mehr Geduld, Zeit und Übungsmöglichkeiten, weil ihre Kenntnisse Mangelhaftigkeiten haben. Die Erfolgserlebnisse sichern die Motivation im Lernen, die eine ungemein große Rolle spielt. Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Deutschlehrerin

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Az idegen nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23.

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. Pedagógiai Program Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt, nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy milyen

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT 2014 ANGOL NYELV... 3 BIOLÓGIA... 26 FIZIKA... 49 FÖLDRAJZ... 74 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 80 KÉMIA... 143 MAGYAR

Részletesebben

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra Az olasz nyelv helye a tantárgyi rendszerben "Mindenki annyi ember, ahány nyelvet beszél" - hangzik a közismert szállóige, ami egyben a nyelvtudás - így

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 2 ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs

Részletesebben

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok Német nyelv Osztályozó vizsga az 5-8. évfolyamon a Pass auf! 1-4 tankönyv alapján Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az első idegen

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam 2014 Tartalomjegyzék Óraszámok Szakiskola 34 811 05 Vendéglátó eladó... 3 Kommunikáció magyar

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 30. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolai helyi tanterve Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 8. mellékletében szereplő szakiskolák számára kiadott kerettanterv alapján. Érvényes

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV Az alábbi dokumentum az angol, francia, német olasz, orosz és spanyol nyelven kívül minden más élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza.

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 4 1.1. A kulcskompetencia - területek meghatározása és az egyes területekhez tartozó

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 7. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE 1 Célok, feladatok: Az általános iskolai képzés céljai, feladatai Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva

Részletesebben

CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA

CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA EGY- ÉS KÉTNYELVŰ CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA A CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA új, államilag elismert (akkreditált) EGY- ÉS KÉTNYELVŰ nyelvvizsga, mely ANGOL és NÉMET nyelven tehető le a Budapesti Corvinus

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től.

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től. Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak (2013. szeptember 1-től.) 1 Tartalomjegyzék Helyi tanterv, Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola,

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 24. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben