H A M B U R G I M A G Y A R O K E G Y E S Ü L E T E E. V. V E R E I N I G U N G D E R H A M B U R G E R U N G A R N E. V.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A M B U R G I M A G Y A R O K E G Y E S Ü L E T E E. V. V E R E I N I G U N G D E R H A M B U R G E R U N G A R N E. V."

Átírás

1 H A M B U R G I M A G Y A R O K E G Y E S Ü L E T E E. V. V E R E I N I G U N G D E R H A M B U R G E R U N G A R N E. V. Kedves Barátaink, legutóbb a tagság nagyobbik részével igen régen november 14-én, a Lichtwarksaalban - a 100-ik évforduló megünneplésén találkoztunk. Akik jelen voltak, tapasztalhatták, hogy igen sikeres rendezvény volt. Ezúton is köszönet az ötletgazdáknak és a fı szervezıknk Hellenbart Gyulának és Szily Ádámnak. Természetesen a segítık, a.tagság és a vezetıség munkája is hozzájárult a szép sikerhez. Az azóta eltelt hosszú idıszakban csak a már megszokott állandó rendezvények mőködtek (klubest - havonta egyszer, gyermekmősor havonta kétszer, valamint a katolikus és református istentiszteletek. A hosszas kényszerszünetnek rengeteg oka és magyarázat van, telljes felsorolásukra itt nem kerülhet sor. A héttagú vezetıségnek ebben az idıszakban mindössze egyszer sikerült találkoznia, akkor is csak négyünknek. Sajnos néhányan közülünk betegek, sokan elutaznak, vagy a mukahelyi terhelésük nagyon megnıtt. A következı oldalakon olvasható mősor még nem telljes, néhány élı, könnyőzenei, népzenei meg klasszikus zenei mősor elıkészületben van. Így is nagyon köszönjük Horváth Tibornak, hogy zenei meg irodalmi elıadasaival emeli mősoraink színvonalát. Fontos tudnivalók az egyesületrıl: - Egyesületünk körül jött létre, elsı tagjai azok az amerikás kivándorlók voltak...? Ennek a kérdésnek a tisztázásáva is foglalkozik a Hellenbart Gyula érdekfeszítı centenáriumi elıadása, mely a honlapunkon is olvasható. Százéves egyesületi tradicíónkat mindenképpen folytatjuk. - Mintegy 120 egyesületi tagot tartottunk nyilván 2008-ban. Az egyéni tagsági díj 20 euro, az elınyöseb családi pedig 30 euro egy egész évre. - Ha minden tagunk rendszeresen átutalná ezt a csekély összeget, az egyesület sokkal nagyobb választékban lenne képes mősorokat nyújtani. Igen szomorú, hogy nem így van, igen szőkös pénzügyi keretbıl kell gazdálkodnunk. - Az esetek 99%-ában az átutalás elmaradása nem tudatos, és nem is az anyagi lehetıségek hiányával magyarázható, hanem egyszerően elfelejtıdik, vagyis - hanyagság. - A tagságnak színvonalas mősorokat, magyar nyelvünknek és kultúránknak Hamburgban otthont akarunk biztosítani. A programokat és minden kisebb vagy nagyobb rendezvényt az öszszegyőlt tagdíjakból finanszírozunk. Felhívás mindazoknak, akiknek még elmaradt, ki nem fizetett tagdíjhátralékuk van (2000-tõl-2009-ig) - Egyidejőleg felhívás annak a mintegy 350 címzettnek is, akiknek megküldjük a programjainkat, járnak is a rendezvényeinkre, de még nem léptek be tagjaink sorába. Lépjetek be egyesületünkbe, szükségünk van rátok! - Minden rendezvényünkön kapható a vezetıségi tagoknál a Belépési nyilatko-zat és mindig nagy öröm számunkra, ha a tagság gyarapodik - Közgyûlési határozatunk alapján tól már nem küldjük póstán programjainkat. A tagság 95%-a rendelkezik címmel. Itt is felhívjuk a figyelmet egyesületi honlapunkra, címe: Kérünk minden ötletet, véleményt az címre. Erre a címre kérjük az címeket is elküldeni. HAMBURGI MAGYAROK EGYESÜLETE E. V. VEREINIGUNG DER HAMBURGER UNGARN E. V. c/o Kulin Miklós, Kollaustraße 16 a, D Hamburg, Tel.: 040/ Vereinskonto: Postgiroamt Hamburg, BLZ , Konto Nr.:

2 H A M B U R G I M A G Y A R O K E G Y E S Ü L E T E E. V. V E R E I N I G U N G D E R H A M B U R G E R U N G A R N E. V. Rendezvényeink 2009 januártól júniusig: Mielıtt rátérnénk a részletes program ismertetésére, újra felhívjuk a figyelmet néhány általánosságra. A tagságnak színvonalas mősorokat, magyar nyelvünknek és kultúránknak Hamburgban otthont akarunk biztosítani. A programokat és minden kisebb vagy nagyobb rendezvényt kizárólag az öszszegyőlt tagdíjakból finanszírozunk. Felhívás mindazoknak, akiknek még elmaradt tagdíjhátralékuk van (2000-tõl-2009-ig) Minden összejövetelünk batyus alpon mőködik. Gondolom, mindenki szívesen felkínálja barátainak kedvenc borát, esetleg néhány jó falatot. És ha ez kölcsönös, akkor erısiti az összetartozás érzését. Néha vannak olyan rendezvényink is, amelyeken a költségekhez belépéskor külön is hozzá kell járulni. Ezekben az esetekben különbséget fogunk tenni tagok és nem-tagok között. Az összejöveteleink az AlsterCity-ben zajlanak, este órai kezdettel, teremnyitás kor, ami ettıl eltér, azt külön is hirdetjük. Az AlsterCity címe: Hamburg-Barmbek, Weidestr. 122 b, ill. Osterbekstr. 90 b 2009 január minden hónap elsı és harmadik ján tıl óráig. Mint minden mősorunk, Katolikus szentmise minden hónap elsı ján órakor a poppenbütteli St. minden hónap elsı és harmadik ján tıl óráig. Mint minden mősorunk, Református istentisztelet minden hónap harmadik ján órától a 2009 február 01. Katolikus szentmise minden hónap elsı ján órakor a poppenbütteli St. HAMBURGI MAGYAROK EGYESÜLETE E. V. VEREINIGUNG DER HAMBURGER UNGARN E. V. c/o Kulin Miklós, Kollaustraße 16 a, D Hamburg, Tel.: 040/ Vereinskonto: Postgiroamt Hamburg, BLZ , Konto Nr.:

3 minden hónap elsı és harmadik ján tıl óráig. Mint minden mősorunk, Református istentisztelet minden hónap harmadik ján órától a minden hónap elsı és harmadik ján tıl óráig. Mint minden mősorunk, 2009 március Katolikus szentmise minden hónap elsı ján órakor a poppenbütteli St. minden hónap elsı és harmadik ján tıl óráig. Mint minden mősorunk, Református istentisztelet minden hónap harmadik ján órától a Nemzeti ünnepünk, Márciu 15-e megünneplése az egyesületben Az 1848-as forradalom és szabadságharc kitörésének 161-ik évfordulója minden hónap elsı és harmadik ján tıl óráig. Mint minden mősorunk, 3

4 27. Horváth Tibor: Beszélgetések a zenérıl címû sorozata. II. alsorozat A jazz elızményei témakörben, 2. elıadás: A r i t m u s e z e r a r c a a b c Ritmusteremtés (avagy: Én és a ritmus/om/) A ritmus elôretörése a 20. sz. zenéjében A világ (népeinek) ritmusai Eddig elhangzott: II./ 1. Afrikai gyökerek 2. A r i t m u s e z e r a r c a Következı témák: 3. Európai hatások (elıreláthatólag) 4. Az afro-amerikai népzene jellegzetességei 5. A vallásos ének (spirituálé, gospel) 6. A ragtime 7. A dixieland 8. A blues 9. Archaikus jazz 10. Összefoglalás és kitekintés. KEZDÉS PONTOSAN 20 ÓRAKOR. AKI KÉSIK, LEMARAD április minden hónap elsı és harmadik ján tıl óráig. Mint minden mősorunk, Katolikus szentmise minden hónap elsı ján órakor a poppenbütteli St. minden hónap elsı és harmadik ján tıl óráig. Mint minden mősorunk, Református istentisztelet minden hónap harmadik ján órától a 24. Irodalmi kör. Horváth Tibor Kedves költôim címû mûsora: - Juhász Gyula ( ). KEZDÉS PONTOSAN 20 ÓRAKOR. AKI KÉSIK, LEMARAD. 4

5 2009 május minden hónap elsı és harmadik ján tıl óráig. Mint minden mősorunk, Katolikus szentmise minden hónap elsı ján órakor a poppenbütteli St. Kerekasztalbeszélgetés érdekes témákról címû sorozatunk folytatásaként a Mindentudás Egyeteme címû Duna TV sorozatból vetítünk. Kerekasztalbeszélgetés érdekes témákról címû sorozatunk folytatásaként a Mindentudás Egyeteme címû Duna TV sorozatból vetítünk. minden hónap elsı és harmadik ján tıl óráig. Mint minden mősorunk, Református istentisztelet minden hónap harmadik ján órától a Kerekasztalbeszélgetés érdekes témákról címû sorozatunk folytatásaként a Mindentudás Egyeteme címû Duna TV sorozatból vetítünk június A Trianoni szerzıdések 89-ik évfordulójára való megemlékezés minden hónap elsı és harmadik ján tıl óráig. Mint minden mősorunk, Katolikus szentmise minden hónap elsı ján órakor a poppenbütteli St. 5

6 minden hónap elsı és harmadik ján tıl óráig. Mint minden mősorunk, Református istentisztelet minden hónap harmadik ján órától a Pontosan órai kezdettel TAGSÁGI GYŐLÉS, óráig. Utána: Irodalmi kör. Horváth Tibor Kedves költôim címû mûsora: - Kétszáz éve született Edgar Allan Poe ( ). KEZDÉS PONTOSAN 20 ÓRAKOR. AKI KÉSIK, LEMARAD. 6

7 És itt a reklám helye, amit majd az érdeklıdıkkel részletesen megbeszélünk. A megbeszélnivaló fıleg a következı elvek tisztázását jelenti: a hírdetés közérdekő-e, ebben az esetben ingyenes ha üzleti jellegő, megegyezünk egy olyan árban, amely mindkét félnek megfelel, a bevétel az egyesület kasszáját gyarapítja olyan dolgokat nem fogunk reklámozni, amik tartalmilag vagy formailag szöges ellentétben állnak az egyesület illetve a vezetıség elveivel. Ezeket nyilván közösen fogjuk eldönteni, és az érdeklıdıvel közölni. Tehát várjuk az érdeklıdıket. A vezetıség két legsürgısebb felhívása: a TAGDÍJAKAT kérjük átutalni: Vereinskonto: Postbank Hamburg, BLZ , Konto Nr.: az -CÍMEKET kérjük az címre elküldeni 7

Aki tanul hülye, aki nem az is marad!

Aki tanul hülye, aki nem az is marad! 1 Aki tanul hülye, aki nem az is marad! Sajátos ismeretterjesztés az elmúlt évtizedekben Az ismeretek terjesztése fogalom nyomon követhetı az elsı írásformák megjelenésével a történelemi kezdetektıl, de

Részletesebben

Minden kedves és nemes klubtársunknak Kegyelemteljes, békés Karácsonyt és egy nyugodtabb, egészségben és szeretetben gazdag Újesztendőt kívánunk!

Minden kedves és nemes klubtársunknak Kegyelemteljes, békés Karácsonyt és egy nyugodtabb, egészségben és szeretetben gazdag Újesztendőt kívánunk! 2014 évvégi kiadvány Alapította: Kiss Gergely 1995 Információs kiadványunk elsősorban azok számára készült, akik más elfoglaltság, távolság vagy egyéb okok miatt nem tudnak rendszeresen megjelenni klubestjeinken.

Részletesebben

Közösségtervezı mőhely Abásfalván Összejönni ez a kezdet. Együtt maradni haladás. Együtt dolgozni siker.

Közösségtervezı mőhely Abásfalván Összejönni ez a kezdet. Együtt maradni haladás. Együtt dolgozni siker. Közösségtervezı mőhely Abásfalván Összejönni ez a kezdet. Együtt maradni haladás. Együtt dolgozni siker. Páll Krisztina, Richard Ford és Sztranyiczki Zsófia 2008. május Elöljáróban Az Unitárius Univerzalista

Részletesebben

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak A Mérnökgeológiai Jubileumi Konferencia eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak Dr. Farkas György

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 56. szám, 2007. június A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja RENDELETEK, HATÁROZATOK 2007. május 29-én a Kisoroszi Képviselő testület a következő rendeleteket, és határozatokat hozta:

Részletesebben

BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001

BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001 BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001 A Muharai Elemér Népmővészeti Szövetség "Élı emberi örökség" pályázatára készült 2001 novemberében Írta, szerkesztette: Sebestyén Imre Dezsı a Sebestyén

Részletesebben

KÉPZİTÁRSASÁGI JELEN A MÚLT TÜKRÉBEN AZ IZSÁK IMRE KÉPZİTÁRSASÁG VÁZLATOS TÖRTÉNETE Dúcz Mihály

KÉPZİTÁRSASÁGI JELEN A MÚLT TÜKRÉBEN AZ IZSÁK IMRE KÉPZİTÁRSASÁG VÁZLATOS TÖRTÉNETE Dúcz Mihály KÉPZİTÁRSASÁGI JELEN A MÚLT TÜKRÉBEN AZ IZSÁK IMRE KÉPZİTÁRSASÁG VÁZLATOS TÖRTÉNETE Dúcz Mihály Érdeklıdésem a képzıtársaságok felé fordult, és rácsodálkoztam a még napjainkban sem igazán ismert több évszázados,

Részletesebben

Sajó Sándor: Magyarnak lenni részlet

Sajó Sándor: Magyarnak lenni részlet Sajó Sándor: Magyarnak lenni részlet Hogy miért teremtett bennünket a végzet Bús csonkaságnak, fájó töredéknek!... Tombolva inni hegyeink borát, Keserveinknek izzó mámorát, S míg szívünkben a tettvágy

Részletesebben

A H O L L Ó 105 SZ. ÖCSCS. HUNYADI MATYAS MUNKAKÖZÖSSÉG

A H O L L Ó 105 SZ. ÖCSCS. HUNYADI MATYAS MUNKAKÖZÖSSÉG A H O L L Ó 105 SZ. ÖCSCS. HUNYADI MATYAS MUNKAKÖZÖSSÉG HUNGARIAN SCOUTS ALUMNI ASSOCIATION Homepage: http://www.hungarianhistory.com - - Ha nem születtem volna is magyarnak Mert elhagyott, legelhagyottabb

Részletesebben

Városházi Híradó. Bor, rózsák, népzene, harmonika Ferenczi György a Kárpát-medencei Borászok és Zenészek Találkozóján

Városházi Híradó. Bor, rózsák, népzene, harmonika Ferenczi György a Kárpát-medencei Borászok és Zenészek Találkozóján Hősök vasárnapja Virágosztás a városházán Bálványos Huba tárlata Figyelem, árvízveszély! Budafok-Tétényben két helyen is lerótták kegyeletüket a polgárok május 26-án a világháborús hősök emlékműveinél.

Részletesebben

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd szolgáltatás fogd a kezem alapítvány évkönyv 2006/2007 tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Köszöntő...3 A napközi otthon beszámolója a 2006. évről...5 Beszámoló a lakóotthon munkájáról 2006-ban...9 Dolgozz

Részletesebben

Ez a közösségek államtitkársága

Ez a közösségek államtitkársága KÖZÖS E URÓPÁNK Ez a közösségek államtitkársága Beszélgetés Hölvényi Györggyel Hölvényi úr 2012 júliusában vee át az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért

Részletesebben

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 2 Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 3 A kiadvány szerkesztıje: Turi János

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Magyar Rákellenes Liga Elnökségi ülés 2015. március 12.

Jegyzőkönyv. Magyar Rákellenes Liga Elnökségi ülés 2015. március 12. Jegyzőkönyv Magyar Rákellenes Liga Elnökségi ülés 2015. március 12. köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy az Elnökségi ülés határozatképes. 10:00 órakor a 9 fő elnökségi tagból jelen van 7 fő. Jelenlevők

Részletesebben

Elnökségi Ülés 2010. november 02.

Elnökségi Ülés 2010. november 02. Elnökségi Ülés 2010. november 02. Jelen vannak: Napirendi pontok Jelenléti ív szerint 1. 2011. évi kiemelt eseménynaptár elfogadása 2. Mikulástúra elıkészítése 3. Tagdíjfizetési szabályzat elfogadása 4.

Részletesebben

TOPFLYERS ALL STAR CHEERLEADING

TOPFLYERS ALL STAR CHEERLEADING g Sok szeretettel köszöntünk a TOPFLYERS ALL STAR CHEERLEADING (továbbiakban TFASC) edzői és sportolói nevében és bíztatunk, hogy legyél Te is részese ennek a nagy családnak! Szárnyalj velünk, Te is! Mi

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Prügy község önkormányzatának idõszakos tájékoztató kiadványa 2008. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2008. októberét írjuk. 2006. október óta eltelt 2 év, ami azt jelenti, hogy az

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata nevében kívánok Mindenkinek békés, boldog karácsonyt és szeretetben gazdag új esztendőt!

Biharnagybajom Község Önkormányzata nevében kívánok Mindenkinek békés, boldog karácsonyt és szeretetben gazdag új esztendőt! Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről V. évfolyam 8. szám (2009. december) Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy

Részletesebben

H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY

H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY A megrepedt nádszálat nem töri el... (Mt 12,20) Köszöntő Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, az idei év második börtönmissziós

Részletesebben

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2008. április Ára 10,- korona Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá.

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

Zebegény. Három település együtt emlékezett az elhurcoltakra. Betörés! Zebegény önkormányzatának lapja

Zebegény. Három település együtt emlékezett az elhurcoltakra. Betörés! Zebegény önkormányzatának lapja Zebegény Zebegény önkormányzatának lapja Három település együtt emlékezett az elhurcoltakra A málenkij robot elhurcoltjaira - az áldozatokra és a még köztünk élõkre - emlékeztünk január 8-án délelõtt a

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem!

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem! Tánccsoda a Kossuthtal A mentősök szava Dohnányi-jubileum Mészáros Csaba 1979-2013 Fergeteges tánckoreográfiákkal kápráztatták el a közönséget a Kossuth iskola diákjai az alapítványi műsorukon. (10. oldal)

Részletesebben

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN "Az önkéntesek fantasztikus újítók. Ezért lelkünk rajta,ha nem vesszük munkájukat komolyan. De ne felejtsük el, mindannyian sokat tanulhatunk egymástól." Elisabeth Hoodless (1997), Igazgató, Community

Részletesebben

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben

Nagymaros 1. Heininger Károly átveszi az elismerõ okleveleket Szûcs Lajostól, a Pest Megyei Közgyûlés elnökétõl

Nagymaros 1. Heininger Károly átveszi az elismerõ okleveleket Szûcs Lajostól, a Pest Megyei Közgyûlés elnökétõl Nagymaros 1 2007. március 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját az 1848-as forradalom és szabadságharc 159.

Részletesebben