EURÓPAI SZELLEM EURO-ATLANTI KLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI SZELLEM EURO-ATLANTI KLUB"

Átírás

1 EURÓPAI SZELLEM IV. szám május Az arab tavasz kihatásai EURO-ATLANTI KLUB

2 E U R Ó P A I S Z E L L EM 4. szám Az arab tavasz kihatásai A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÉDELEMGAZDASÁGI TANSZÉKE MELLETT MŰKÖDÖ EURO-ATLANTI KLUB FOLYÓIRATA 2012 EURO-ATLANTI KLUB Bányász Péter, Szarka Evelin, Tusor Anita, Vékony Dániel A kiadvány egészét és az abban megjelenő egyes elemzéseket a magyar és a nemzetközi szerzői jogok védik. A kiadó engedélye nélkül tilos a kiadvány részben vagy egészben történő másolása.

3

4 Tartalomjegyzék Előszó Enisz Gabriella 4 Marokkó két évvel az arab tavasz után Vékony Dániel 8 A közösségi média jelentette veszélyek az Arab-tavasz példáján keresztül Bányász Péter 20 Az Arab Tavasz kihatásai: Jordánia Interjú Jordánia tiszteletbeli konzuljával, Zaid Naffával Tusor Anita 34 Recenzió -- Balázs Péter: Magyarország és Európa Szarka Evelin 58

5

6 Előszó: Az Arab Tavasz kihatásai Enisz Gabriella A nemzetközi média által arab tavasz kifejezéssel leírt, a decemberi tunéziai tüntetésekkel megkezdődött tüntetés- és felkeléssorozat komoly geopolitikai átrendeződéseket, hatalmi, politikai és társadalmi változásokat okozott a Maghreb térségben és a Közel-Kelet országaiban. Az eseménysor a társadalomtudósok számára kedvező lehetőségeket teremt a közép-kelet-európai rendszerváltások lezárulása óta nem tapasztalt dinamikájú, tömeges

7 Európai Szellem - IV. szám társadalmi megmozdulások és politikai rendszerátalakulások vizsgálatára. Az európai példákhoz hasonlóan az arab világban lezajlott események is országonként eltérő sajátosságokat mutatnak mind a mozgalmak által kitűzött és elért célok a központi hatalommal szembeni fellépés erőteljessége, annak teljes mértékű leváltása iránti igény megléte, a kollektív politikai és egyéni szabadságjogok különböző szegmenseinek fókuszba kerülése -, mind a tüntetések mögött álló mozgalmak hatalomra kerülése, továbbélése, illetve az átalakulások által kiváltott gazdasági változások, politikai destabilizálódás, illetve radikális iszlám szervezetek előretörése tekintetében. Az Európai Szellem ezen számában az egyes országokban lezajlott reformfolyamatok egyedi sajátosságai közül a Marokkóban végbement társadalmi eseményeket elemzi részletesen az első tanulmány. Az egyedi társadalmi változások mellett az arab tavaszhoz kapcsolódó események új típusú társadalmi jelenségek vizsgálatát is lehetővé tették: a tüntetések, valamint a tüntetők követelései és az általuk elért eredmények nyilvánosság elé tárásában nagy szerepet játszottak az érintett országokban is meghatározó befolyással rendelkező médiumok (például: al-dzsazíra), illetve a tüntetések szervezésében és terjesztésében a különböző közösségi portálok aktív részvétele volt megfigyelhető. A közösségi oldalak felhasználásában rejlő potenciális veszélyeket a kiadvány második tanulmánya fejti ki részletesen. Az arab tavaszhoz kapcsolódó tüntetéssorozatok nagy része lezárult, az eseménysorozat megkezdődését követő több mint két évvel azonban a térség geopolitikai erővonalainak átrendeződése továbbra sem jutott nyugvópontra lsd. a szíriai események és az újonnan kialakult politikai struktúrák stabilizálódása sem ment végbe minden országban egyértelműen. Az arab tavasz és kihatásainak kezelése 5

8 Enisz Gabriella Előszó emellett felszínre hozott olyan problémákat, amelyek rendezése a jövőben is komoly kihívások elé fogja állítani az Európai Unió tagországait (az Unió menekültügyi politikája és a Schengeni rendszer hatékonysága); illetve saját térségbeli szerepének átgondolására késztetett több nagyhatalmat elsősorban az Egyesült Államokat és Oroszországot -, így az arab tavaszhoz kapcsolódó folyamatok lezárulásáról még egyáltalán nem beszélhetünk. A kiadvány harmadik publikációja többek közt ezen folyamatok jordán szemszögből történő bemutatását tűzte ki célul. Örömmel közölhetjük, hogy az Európai Szellem IV. kötetében két új típusú publikáció is helyet kapott: első alkalommal jelentethetünk meg személyes interjút, illetve könyvrecenziót a kiadványsorozat 2010 decemberében történt elindulása óta, amelyek elkészítéséért külön köszönetet szeretnénk mondani a szerkesztőség nevében a két szerzőnek, Tusor Anitának és Szarka Evelinnek, remélve, hogy jövőbeli szerzőink a továbbiakban is nyitottak lesznek arra, hogy mind a téma-, mind a műfajválasztás terén egyedi ötletekkel álljanak elő. 6

9

10 Marokkó két évvel az arab tavasz után Vékony Dániel A szerző: Vékony Dániel a Budapesti Corvinus Egyetem harmadéves PhD hallgatója. Fő szakterülete az iszlám, illetve a muszlimok nyugateurópai jelenléte tavaszán két hónapot töltött Marokkóban ösztöndíjasként, ahol a politikai átalakulást tanulmányozta.

11 Európai Szellem - IV. szám Több mint két év telt el azóta, hogy a tunéziai és az egyiptomi tüntetések által keltett hullámok elérték Marokkót is. Az arab világ legnyugatibb országában azonban sajátos módon alakult az arab tavasz. Ugyan 2011 februárjában még másképp tűnt, végül elmaradt a forradalom. Az elemzéssel azt szeretnénk demonstrálni, hogy - bár jelentős változások zajlottak le 2011 februárja óta ezek a változások a király és a köré szerveződő érdekcsoportok vezetése alatt zajlottak. Ezért úgy gondoljuk, ennek a reformfolyamatnak az esetében egy felülről koordinált eseménysorról beszélhetünk. Sikeresnek mondható a királyi udvar törekvése, amely során a reformokkal kapcsolatos kezdeményezést magához ragadva a saját képére formálta - a változásokat megtartva - a hatalmi kulcspozíciókat. Mint lejjebb látni fogjuk, a király sikeresen monopolizálta a reformokkal kapcsolatos diskurzust, miközben a potenciális kihívást jelentő csoportokat marginalizálta. * * * A négyzetkilométernyi területen (ebbe beleértendő Nyugat- Szahara is) valamivel több, mint 32 millió ember osztozik. A népesség 47 százaléka analfabéta, azonban az urbanizáció előrehaladott, a népesség 58 százaléka él városokban. Az inflációt - többek között - az állam által több milliárd dollárral támogatott termékek alacsony árai tartják féken. A gazdaság, ha kis bukkanókkal is, de folyamatosan bővül, hála az utóbbi évek jó termésének az elmúlt években felgyorsult a gazdasági növekedés, az államadósságot nem csak sikeresen kordában tartották, de az utóbbi években a GDPhez viszonyított aránya jelentősen csökkent is 1. 1 A gazdaságot érintő további információért lásd: IMF, World Economic outlook September 2011, IMF, Forrás: illetve UN Data, Morocco, Forrás: letöltve

12 Vékony Dániel Marokkó két évvel az arab tavasz után A régió többi országával ellentétben Marokkó királyság, ahol az alavita dinasztia több évszázad óta ad királyokat az országnak. A dinasztia legitimációja több forrásból ered. Egyfelől, a királyi család vissza tudja vezetni a vérvonalát Mohammed prófétáig. Ebből adódóan a király nem csupán politikai, de vallási tekintély is a nép számára. A mindenkori uralkodó vallási szerepét az 1962-ben elfogadott új alkotmány foglalta törvénybe. Eszerint az uralkodó az amir al-mumi nin, a hívők parancsnoka 2. II. Hasszán, a mostani uralkodó VI. Mohammed apja és elődje a trónon tudatosan épített is erre a szerepre. Ennek egyik jó példája az iszlám világ harmadik legnagyobb mecsete, amely Casablancában található és stílszerűen az ő nevét viseli, illetve a pénteki imán való rendszeres részvétele, amit a mostani uralkodó is folytat, és amit az állami média minden esetben figyelemmel kísér. A királyi hatalom szakrális aspektusa mellett markánsan jelen van a politikai tényező is. Az alkotmány értelmében az uralkodó a kormány feje, ő nevezi ki a miniszterelnököt és a kormány összetételébe is jelentős beleszólása van. Ezen túl Marokkóban a mindenkori uralkodó volt a bírói testület feje is. Emellett a királyi család a dekolonizáció során megszerezte azokat a nagyvállalatokat, amelyeket még a gyarmatosító hatalmak alapítottak és gyarapítottak. Így az udvar kezében vannak olyan vállalatcsoportok, mint az ONA csoport, vagy az ONEP, amely az ország bányatevékenységét vagy a petrolkémiai iparát tartja kézben. Az udvar gazdasági és politikai befolyását a makhzenen keresztül gyakorolja. Ez a réteg nem más, mint az udvarral összefonódott gazdasági és politikai elit, amely nem csak a vállalati szektorban érezteti hatását, de a pártpolitikai szintéren is markánsan jelen van. * * * Az egész régióra jellemző tüntetések február 20-án vették kezdetüket. Ez a dátum végül a tüntetéseket szervező mozgalomra 2 Ezt a címet először Abu Bakr, a Mohammed próféta halála után hatalomra került első kalifa is használta. Az alkotmányról bővebben lásd: C. R. Pennell, From Empire to Independence, Oneworld Publications, Oxford, UK, 2003., 167.o. 10

13 Európai Szellem - IV. szám tapadt, így ez, a több csoportot tömörítő, belső konfliktusoktól terhelt mozgalom a Február 20. mozgalom nevet kezdte használni, és használja azóta is. A Február 20. mozgalom egyértelműen megfogalmazta a követeléseit: alkotmányos monarchiát, a király hatalmának csökkentését, szabad választásokat, a berber nyelv és kultúra elismerését, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban a korrupt elit tagjainak felelősségre vonását követelték. Az udvar azonban jó érzékkel használta fel a mozgalom tüntetéseit. Március 9-én a király egy tévé-beszédben fordult a néphez. E beszéd során a király megfogalmazta, hogy egyetért a tüntetők követeléseivel és kijelentette, hogy ő is változást akar. Ezzel a lépéssel a királynak sikerült átvennie a kezdeményezést a tüntetőktől. Ezek után egy sor olyan intézkedést foganatosítottak, amelyek megpróbálták kifogni a tüntetők vitorlájából a szelet. Többek között a szociális támogatások növelését, az állami tisztviselők fizetésének emelését, és a friss diplomások elhelyezkedésének támogatását jelentették be. Ezzel párhuzamosan elkezdődött a Február 20. mozgalom imázsának a kikezdése is a média segítségével. Ezen túl engedélyezték a gyülekezést, így a tüntetések immár törvényi keretek között zajlottak. Bár néha előfordult rendőri brutalitás, ezek köszönő viszonyban sem voltak azzal az agresszív fellépéssel, ami II. Hasszán alatt tapasztalható volt 3. Az új alkotmány tervezet kidolgozását végző testület vezetésével VI. Mohammed az elismert marokkói alkotmányjogászt, Abdellatif Mennounit bízta meg. Az új alaptörvény kidolgozásában tehát az udvar befolyása érvényesült, a politikai pártok csupán egy rövid konzultációs időszak során tudták véleményezni a tervezetet és változtatásokra javaslatot tenni. Maddy-Weitzman rámutat, hogy az alkotmányozási folyamat során tulajdonképpen azoknak a pártoknak a szerepét marginalizálták, amelyeket az udvar retorikája szerint a 3 A nagyobb városokban zajló tüntetések ellen a rendőrség legtöbbször nem lépett fel, azonban vidékről érkeztek hírek arról, hogy a rendőrök bántalmazták a tüntetéseken résztvevő személyeket. 11

14 Vékony Dániel Marokkó két évvel az arab tavasz után több hatalommal akartak felruházni 4. Az alkotmány tervezet végső szövegében végül egy sor olyan újdonság szerepelt, ami változást jelent az eddigi status quohoz képest. A szövegben az ország történetében először említik az igazságszolgáltatás függetlenségének fontosságát. A miniszterelnök jogköre is kibővülni látszott. A szöveg értelmében a király immár köteles a legtöbb mandátumot szerzett pártot felkérni a miniszterelnök személyének kiválasztására, a miniszterelnök megkapta a jogot a miniszterek kinevezésére, és leváltására, valamint a parlament feloszlatására. Itt kell azonban megjegyezzük azt, hogy a király megtartotta a jogot arra, hogy minisztereket delegáljon a kormányba, és a hívők parancsnokának címe is az övé maradt, bár a szent jelzőt kivették a szövegből. Ezzel együtt a király megtartotta a jogot arra, hogy bizonyos kulcsfontosságú tárcák vezetőit ő válassza ki. Ilyen a vallásügyi és a védelmi tárca. A konzultációk végeztével azonban a végleges szöveg az igazságszolgáltatás fejeként mégis a királyt nevezte meg. Az új alkotmány elfogadásáról népszavazást tartottak 2011 júliusában, amit egy intenzív média kampány előzött meg. A királyhoz hű kormány és az udvar szorosan tartva a gyeplőt, nem adott lehetőséget szélesebb körű társadalmi vitára a szöveggel kapcsolatban. A népszavazáson a sajtó szerint a szavazásra jogosultak 73 százaléka vett részt, és több mint 98 százalékos támogatást kapott 5. A magas részvételi arány ugyanakkor csalóka képet mutat. Ahogy arra López García rávilágít, a sajtóban közzétett választási adatokból nem derül ki az, hogy a 73 százalékos arány valójában a választásra jogosultak csupán 45 százalékát fedi le, hiszen a szavazásra jogosultak jelentős része nem regisztráltatta magát a 4 Lásd: Bruce Maddy-Weitzman, Is Morocco Immune to Upheaval?, Middle East Quarterly, Winter 2012, Vol. 19, Issue 1 5 Lásd: Bernabé López García, Le Maroc et le printemps arabe dans un monde en plein changement, Euromesco Papers, 2012, Forrás: d=1321%3aeuromesco-paper-11-le-maroc-et-le-printemps-arabe-dans-unmonde-en-plein-changement&catid=61%3aeuromescopapers&itemid=48&lang=en letöltve:

15 Európai Szellem - IV. szám voksolás előtt, így a statisztika őket nem említi meg 6. Az udvar és az általa szorosan fogott sajtó azonban ezt a tényt figyelmen kívül hagyta, és képes volt a szavazás eredményét, mint sikert tálalni a közvélemény számára. Így ez a voksolás végeredményben a király és az udvar politikai sikereként, az uralkodó legitimációjának megerősítéseként is szolgált. Az új alkotmány elfogadása után előrehozott parlamenti választásokat tartottak, amelyek ismét ráirányították a figyelmet arra, hogy a társadalom széles köre az új alaptörvény ellenére nem bízik a pártpolitikában. Ugyan a hivatalos adatok 45 százalékos részvételről beszélnek, valójában ez a szavazásra jogosultak csupán 28 százalékát takarja a fent említett logika értelmében 7. Itt említjük meg azt is, hogy a marokkói választási rendszernek köszönhetően a politikai pártok egyedül nem képesek kormányt alakítani, így kénytelenek koalíciós megállapodásokat kötni. A választást megnyerő, mérsékelt iszlamista PJD (Partie de Justice et Dévéloppement Igazságosság és Fejlődés Pártja) sem volt képes egyedül kormányt alakítani, így koalíciós megállapodást kötött a királyhoz közel álló Isitqlal Párttal (IP), a Népi Mozgalommal (Movement Populaire) (MP)) és a Haladás és Szocializmus Pártjával (Party of Progress and Socialism (PPS)). A PJD sikere két tényezőre vezethető vissza. Iszlamista pártként eddig nem engedték közel a hatalomhoz, ezért a többi pártra jellemző korrupciós botrányok eddig elkerülték. Másrészről a párt képes volt egy új, a marokkói társadalmom széles rétegeit megszólító programmal előállni. Az ellenzékben töltött évek során sikerült finomítani a retorikán és a programon. A pártot vezető politikusok felismerték, hogy a társadalmat jobban érdekli a jóléti szolgáltatások kiterjesztésének ígérete, illetve a Február 20. mozgalom által is felvetett követelések, mint a korrupció visszaszorítása vagy a munkaerőpiaci igényeknek jobban megfelelő oktatási rendszer. Ennek megfelelően az olyan korábbi programpontok háttérbe 6 u.o. 7 Lásd i.m. 13

16 Vékony Dániel Marokkó két évvel az arab tavasz után szorultak, mint az alkohol fogyasztás teljes illegalizálása vagy a fejkendő viselés kötelezővé tétele a nők számára. Igaz, hogy a PJD nem kérdőjelezi meg a monarchia létjogosultságát a párt nem csatlakozott a Február 20. mozgalom bojkottra való felhívásához a választások előtt ennek ellenére próbálja magát a makhzennel szemben pozícionálni, az egyszerű emberek pártjaként feltüntetve magát. Ennek egyik szimbolikus jele az, hogy a párt vezetője, Abdelilah Benkirane jelenlegi miniszterelnök hivatalos fellépésein a klasszikus arab mellett a helyi dialektust is előszeretettel használja. A kérdés az, hogy hosszútávon képes lesz-e a párt megőrizni a saját karakterét, vagy bekövetkezik ennek a politikai tömörülésnek is a makhzenizációja, tehát a párt beépülése a palota és a köré szerveződő politikai-, illetve gazdasági elitbe8. A kormányalakítás nem ment zökkenőmentesen. A problémák a miniszterek kinevezése körül csúcsosodtak ki. Az új alkotmány értelmében a kormányalakítással a PJD vezetőjét Abdelilah Benkirane-t bízta meg a király, és a koalíciós megállapodás után számos miniszteri tárcát kaptak a párt tagjai: ilyen a külügy, az igazságügy és a kommunikáció. Azonban a kormányban helyet kaptak olyan, a makhzenhez köthető személyek is, akik még sok fejtörést okozhatnak a PJD-nek. A földművelésügyi tárcát például az az Aziz Akhannouch kapta, aki marokkó egyik leggazdagabb embere, földbirtokos, közel áll a királyhoz, és a pártja nem is vesz részt a kormánykoalícióban. Ezen kívül az udvar számos kulcspozícióba a saját delegáltjait küldte, illetve az olyan fontos tárcák, mint például a pénzügy, az udvarhoz közeli koalíciós partnernél landolt. Beszélhetünk-e ennek fényében igazi változásról Marokkó esetében? E sorok írója szerint igen. Ugyan a reformok során a királyi udvar egyértelműen megszerezte a karmesteri pálcát, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat az újításokat, amelyek akár egy évtizede még elképzelhetetlenek lettek volna az arab világ legnyugatibb 8 Abdellah Saaf - a Rabatban található Univeristé Mohammed V-Agdal professzora, a Centre des Etudes et Recherches en Sciences Sociales (CERSS) vezetője - személyes közlése

17 Európai Szellem - IV. szám királyságában. A berber nyelv és kultúra elismerése és a nemzeti identitásba való beemelése is egy olyan pont, ami ezt támasztja alá. Az intézményi változások közül ki kell emelnünk még a régiók szerepének növelését. Ez elsősorban a kisebbségek számára ígéretes fejlemény. Egyrészt az előbb említett berber lakosság, másrészt a régi problémaként folyamatosan jelenlévő nyugat-szaharai népesség számára ígérnek ezek a változások több autonómiát. A régiók szerepének ilyen erősítése tehát nem kizárólag belpolitikai célokat szolgál. A remény az, hogy a hatalom egy részének delegálása a régiókhoz, hozzásegíthet a régóta húzódó nyugat-szaharai konfliktus megoldásához is. 15 * * * A fentieket összefoglalva azt kell kiemelnünk, hogy a király helyesen és időben ismerte fel a Február 20. mozgalom jelentette kihívást, és sikeresen vette át és dominálta a mozgalom által indított reformokkal kapcsolatos diskurzust. Többek között a mozgalom megosztottsága is segíthette az uralkodót és körét abban, hogy a kezdeményezést magához ragadva az ő képére formálja a reform folyamatot. A mozgalommal szembeni lejárató kampány is sikeresnek bizonyult, sok marokkói ma úgy tekint a mozgalomra, mint jó akaratú, de túl radikális gondolatokat megfogalmazó reformerekre. A lakosság az arab tavasz kezdete után két évvel már másképp tekint a mozgalomra és a célkitűzéseire. A tunéziai, líbiai, egyiptomi vagy éppen a szíriai események más értelmet nyernek Marokkó lakossága számára. Sokak szerint az ország lakossága nem engedhet meg magának egy forradalmat. Mint mondják, jelenleg, ha nem is sokat, de mindenki számára van mit enni. Egy forradalom esetén azonban ez a törékeny létbiztonság sokak számára veszélybe kerülhet végén a Február 20. mozgalomból kivált az a hivatalosan el nem ismert, de a hatóságok által megtűrt Adl wal Ihsane (Justice and Charity Igazság és Könyörületesség) iszlamista mozgalom is, amelyik a PJD-nél radikálisabb platformon áll, például megkérdőjelezi a királyság intézményét. Az Adl wal Ihsane vezetője, Yassine sejk 2012 decemberében bekövetekezett halála miatt a közeli jövőben valószínűleg befelé fog fordulni, kevesebb figyelmet

18 Vékony Dániel Marokkó két évvel az arab tavasz után szenetelve a marokkói belpolitikának. A Február 20. mozgalom így bizonytalan jövő elé néz, hiszen a törvényi keretek már lehetővé teszik a működését, de úgy tűnik, a kezdeményezés képességét elvesztették azzal, hogy az udvar, illetve a PJD megerősödve került ki a mozgalmas hónapokat lezáró alkotmányos szavazásból illetve a parlamenti választásokból. Bár a mozgalom számos követelése megvalósult, egy olyan európai mintájú alkotmányos monarchia, melyben a király csupán ceremoniális szerepet játszik, most úgy tűnik, középtávon nem realitás Marokkóban. Az elkövetkező évek nagy kérdése az, hogy a PJD képes lesz-e megőrizni jelentőségét a pártpolitikai szintéren, illetve a királyi udvar valóban komolyan gondolja-e a lassan haladó, megfontolt reformok folytatását, vagy az elmúlt évek változásai csupán az arab tavaszra adott tudatos és - a királyi hatalom megtartása szempontjából - meglehetősen hatékonyan végrehajtott egyszeri reformintézkedések maradnak-e. Felhasznált irodalom Bernabé López García, Le Maroc et le printemps arabe dans un monde en plein changement, Euromesco Papers, 2012, Forrás: article&id=1321%3aeuromesco-paper-11-le-maroc-et-le-printempsarabe-dans-un-monde-en-pleinchangement&catid=61%3aeuromesco-papers&itemid=48&lang=en letöltve: IMF, World Economic outlook September 2011, IMF, Forrás: Bruce Maddy-Weitzman, Is Morocco Immune to Upheaval?, Middle East Quarterly, Winter 2012, Vol. 19, Issue 1 C. R. Pennell, From Empire to Independence, Oneworld Publications, Oxford, UK,

19 Európai Szellem - IV. szám The New York Times, Abdessalam Yassine, Leader of Moroccan Opposition Movement, Dies at 84, forrás: m-yassine-leader-of-moroccan-opposition-movement-dies-at- 84.html?_r=0 letölve: UN Data, Morocco, United Nations, forrás: letöltve:

20 Vékony Dániel Marokkó két évvel az arab tavasz után 18

21

22 A közösségi média jelentette veszélyek az Arab-tavasz példáján keresztül Bányász Péter A szerző: Bányász Péter, Doktorandusz, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Műszaki Doktori Iskola. Kutatási téma: A modern gazdaság fejlődő szektora, a közösségi média szerepe a 21. század hadseregeiben. Témavezető: Dr. Nógrádi György CSc, társtémavezető: Dr. Király László CSc. A szerző a Magyar Hadtudományi Társaság Védelemgazdasági- és Logisztikai Szakosztály szakosztálytitkára.

23 Európai Szellem - IV. szám Absztrakt Az Arab-tavasz néven végbement közel-keleti eseményeket, változásokat sok szempontból vizsgálták már. Az ezzel foglalkozó irodalom jelentős része a közösségi média forradalmaként írta le a történteket. Jelen cikk maradva ezen megállapítás érvényességén, de mégis túllépve kívánja bemutatni a lezajlott politikai változásokat. Kulcsszavak: közösségi média, arab tavasz, rendszerváltozás, közelkelet, információs hadviselés 2011 év eleje több szempontból is releváns témánk szempontjából. A 2010 telén kirobbant tunéziai tüntetéssorozat ez év tavaszán tetőzött, politikai rendszerváltozások sorát kiváltva a Közel-Keleten. Történt azonban egy másik esemény is, amely alig lépte át az ingerküszöböt, mégis legalább annyira jelentős hatást gyakorol/gyakorolhat az államok belpolitikai döntéshozatalára, szuverenitására februárjában a bostoni Raw Story tényfeltáró újság egy érdekes pályázatot fedezett fel, amelyet az amerikai hadsereg légiereje hirdetett meg: egy olyan online identitás-menedzselő szoftver megalkotása, amely nem valós felhasználókból létrehozott sereget alkot, és aminek segítségével a közösségi médiát felhasználva képes befolyásolni egy adott állam belpolitikai történéseit, szélsőséges esetben akár kormányváltást, forradalmat kiváltva. Természetesen a pályázat ily nem kívánt módon való nyilvánosságra kerülését követően a hadsereg eltávolította a pályázati kiírást és nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva megtagadta, hogy a program céljáról a közvélemény számára felvilágosítást nyújtson [1]. Nem tudni, hogy a végül megalkották-e a nevezett szoftvert, ebből adódóan az esetleges használatáról sem lehet információnk. Elméleti szinten azonban nagyon komoly kérdéseket fel. Jelen cikk azt tűzte ki céljául, hogy ezekre a kérdésekre választ adjon, az Arab-tavaszt egyfajta illusztrációként felhasználva. Nem állítjuk, nem is állíthatjuk a nyilvánosan hozzáférhető adatokból, hogy az arab államokban 21

24 Bányász Péter A közösségi média jelentette veszélyek az Arab-tavasz példáján keresztül végbemenő változásokat egy ilyen mesterséges beavatkozás váltotta ki, segítette, vitte végbe. Ez azonban nem zárja ki, hogy a jövőben ilyen jellegű műveletek történjenek. A közösségi média alig egy évtizedes történelme a szocializációbeli különbségek miatt nem feltétlenül teszi evidenssé az idősebb generáció - az ún. digitális bevándorlók 1 - számára, hogy valós veszedelemként értelmeznék ezen új eszközt, hiszen sok esetben nem értik jelentőségét, hatását. Természetesen nem csak az idősebb generációra érvényes ez a megállapítás 2. A közösségi média rengeteg veszélyt jelent a biztonságunkra nézve, amelyek ismertetésére terjedelmi korlátok miatt nem áll módunk, csupán érintőlegesen foglalkozhatunk velük. A hadviselés több ezer éves történelmében gyakran egyenlőtlenség volt a harcoló felek közt. Ez az egyenlőtlenség eredhetett gazdasági, technikai, számbeli fölényből. A modern hadviselés azonban egyre inkább az informatikai műveletek irányába mozdul el, amely megteremti a hadviselésben résztvevők számára, hogy elvben legalábbis azonos eszközöket alkalmazzanak: számítógépeket. Az információs hadviselés jelentőségét mi sem bizonyítja jobban a ben lezajlott észt-orosz kiberháborúnál 3 vagy a Stuxnet vírus 1 A digitális bevándorlók, digitális bennszülöttek fogalmát Marc Prensky alkotta meg [2]. Ez alatt olyan meghatározást értünk, amelyben teljesen eltérő szocializációs, tanulási képességeket tulajdonít az egyes generációknak. A digitális bennszülöttek a bevándorlókkal szemben már készség szinten beszélik ezt az új nyelvet, olyannyira, hogy kutatások mára kimutatták, hogy az agyi struktúrákban is változások mentek végbe ennek hatására- ezt nevezik az ún. Google- effektus -nak [3]. 2 Ez alatt a felhasználók felelőtlenségét, naivitását értjük, amelynek következtében személyes adataik tömkelegét adják ki, sok esetben rosszindulatú végfelhasználóknak. Ez ugyanúgy igaz a fiatalokra, mint az idősebbekre. 3 Az észt-orosz konfliktust egy szovjet hősi emlékmű áthelyezése váltotta ki, amely a zavargásokon és a két ország diplomáciai kapcsolatainak elmérgesedésén túl egy olyan intenzitású számítógépes támadás megkezdését jelentette, amely Észtország kritikus infrastruktúrájának (elsősorban a bankrendszerének, kormányzatának, közigazgatásának) hetekig tartó megbénítását eredményezte, hatalmas gazdasági károkat okozva [4]. 22

25 Európai Szellem - IV. szám paradigmaváltó 4 alkalmazásánál a natanzi részecskegyorsító ellen, amely az iráni urándúsító törekvéseket két évvel vetette vissza. A közösségi média számos fenyegetést jelenthet. Ezek a gondatlanságból eredeztethető adatvadászattól kezdve a kritikus infrastruktúrák támadásán keresztül egy nemzet szuverenitásának megsértésén, szélsőséges esetben egy adott állam belpolitikai berendezkedésének teljes megváltoztatásáig terjedhetnek 5. Mielőtt hosszú felvezetés után rátérnénk témánk kulcskérdéséhez, hogyan képes befolyásolni egy állam egy másik állam belpolitikai döntéshozatalát, kormányzati berendezkedését a közösségi média felhasználásával - a Stuxnet analógiájánál maradva: akár egyetlen lövés nélkül 6, tekintsük át röviden, mi is az a közösségi média. A közösségi média a web 2.0 technológiai és ideológiai alapjaira épülő internetes alkalmazások összessége [8]. A legegyszerűbben azzal ragadhatjuk meg a web 2.0 és a hagyományos web közötti különbséget, ha a tartalom előállítás szemszögéből közelítjük meg. Míg korábban egy weblap tartalmát az oldal szolgáltatója állította elő, addig a web 2.0 esetében a felhasználók készítik a tartalmat, a szolgáltató csak a keretet biztosítja. A közösségi média eszközei a különböző közösségi oldalak (pl. a Facebook), a videó- és képmegosztó oldalak (pl. a YouTube vagy a 4 Maga a vírus és bevetése egy olyan hihetetlenül bonyolult titkosszolgálati és informatikai hadművelet volt, amelynek hatására egy fegyver elsütése nélkül voltak képesek a támadók évekre visszavetni azt a fegyverkezési/békés célokra (interpretáció kérdése) történő programot, amelyet egyébként napjainkig a politikai kommunikáció szintjén konvencionális háborúval kívánnak lezárni izraeli részről [5]. 5 A közösségi média jelentette fenyegetésekről bővebben lásd Bányász Péter: A közösségi média szerepe a 21. század hadseregeiben [6] 6 Itt most nem foglalkozunk a gazdasági szankciókkal és egyéb nyomásgyakorló eszközökkel, hiszen azokat, ha csekély módon is, de ki lehet mutatni, vissza lehet vezetni. Erre kiváló például szolgál Milován Orsolya Eszmékért és elvekért harcolunk című tanulmánya, amely a 2004-es ukrán választásokat elemzi [7]. 23

26 Bányász Péter A közösségi média jelentette veszélyek az Arab-tavasz példáján keresztül Picasa), a blogok és mikroblogok (pl. Blog.hu vagy a Twitter), de én ide sorolhatjuk a Google-t is, hiszen rég túllépett a kereső funkción 7. Ezeket a felhasználók által létrehozott tartalmakat aztán a többi felhasználó megoszthatja, kommentelheti, kiegészítheti, javíthatja, amelyek hatására az elsődleges tartalom módosulhat. A fogalmi kérdések tisztázása után vizsgáljuk meg a korábban említett, az amerikai hadsereg légiereje által kiírt pályázatot. A program lényege röviden összefoglalva egy olyan robothadsereg létrehozása, amely nem valós felhasználók tömegének regisztrálna az egyes közösségi oldalakon felhasználói fiókot, ún. accountot. Ehhez azonban több probléma megoldása szükséges, amiket a pályázati kiírásban meghatároztak. Vizsgáljuk meg őket röviden. Elsősorban az ezáltal létrehozott accountoknak hiteles legendával kell rendelkezniük a bevetési területnek megfelelően, hiszen hiteltelen lenne az egész művelet, ha például nagyszámú csángó identitással felszerelt fake felhasználó blogolna, adná támogatását politikai mozgalmakhoz, akik az egyébként egyiptomi/tunéziai/líbiai/marokkói lakosnak kellene lenniük. Nem véletlen, hogy az iráni politikai vezetés úgy döntött, saját internethálózatot fejleszt ki és lekapcsolja országát fokozatosan a globális internetről 8, hiszen van tapasztalatuk a közösségi eszközök mozgósító erejéről. Ha megvan a legenda, akkor olyan informatikai védelmet kell kialakítani, ami egyrészt képessé kell tegye a szoftvert, 7 A Google a nyílt forrású hírszerzés széles spektrumát fedi le, aminek érzékeltetésére talán elég a Google Maps és Google Earth szolgáltatásait lehet megemlíteni. Természetesen az említett Youtube, Picasa, de a népszerű Blogspot blogszolgáltatás is a Google tulajdonát képezi. 8 Gondoljunk csak a nemrégiben bejelentett Google incidensre (a cég tulajdona a YouTube videó megosztó oldal), aminek hivatalos indoklása a Mohamed prófétát gyalázó videó volt, gyakorlatban azonban a közösségi média befolyásoló erejét akarja gyöngíteni. Persze azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az iráni tisztviselők nagy számban használják a Google levelezőszolgáltatását, a Gmailt, amely marketing célból rendszeresen monitorozza a levelezéseket [9]. 24

GLOBÁLIS KIHÍVÁS, REGIONÁLIS VÁLASZOK

GLOBÁLIS KIHÍVÁS, REGIONÁLIS VÁLASZOK GLOBÁLIS KIHÍVÁS, REGIONÁLIS VÁLASZOK KIBERBIZTONSÁG KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN Berzsenyi Dániel külső munkatárs Stratégiai Védelmi Kutatóközpont Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001)

Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001) Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001) 1. A nemzetbiztonsági tevékenység helye, szerepe, aránya a nemzeti védelmi

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE L 216/76 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Szalai Annamária elnök 2010. 09. 21. A 15-24 éves korosztály 84 százaléka rendszeresen internetezik Internetezési

Részletesebben

Szólásszabadság, média, internet

Szólásszabadság, média, internet VI. NYÁRI EGYETEM A KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT Szólásszabadság, média, internet Dr. Székely Iván OSA Archivum, BME szekelyi@ceu.hu 2009. július 25. [Tartalomjegyzék helyett] Szólásszabadság Rokonai

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

A szegedi jogi kar csak egy karnyújtásnyira

A szegedi jogi kar csak egy karnyújtásnyira A szegedi jogi kar csak egy karnyújtásnyira Előadások középiskolásoknak 2010. december 2011. február Homoki-Nagy Mária: Jog az irodalomban A szépirodalmi művek témáját igen gyakran a jogtudomány egyes

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek 1. Honnan érkeztek expat vezérigazgatóik és országmenedzsereik? Az expat országmenedzserek 42%-a Nyugat-Európából vagy az Egyesült Államokból érkezik, 58%-uk

Részletesebben

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Báthy Sándor Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem bathy.sandor@zmne.hu A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN Absztrakt A cikk témaválasztását

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2015

Nagy Webáruház Felmérés 2015 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2015 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 790 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés Cser Orsolya Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés A biztonság az egyik legalapvetõbb emberi szükséglet, amely sohasem önmagában, hanem mindig a veszélyhelyzetre történõ reagálásként

Részletesebben

Egy protest mozgalom az Egyesült Államokban

Egy protest mozgalom az Egyesült Államokban Paár Ádám Egy protest mozgalom az Egyesült Államokban A Republikánus Párt konzervatív hátországában szerveződő, azonban a republikánusoktól független Tea Party mozgalom sikeres szereplése a májusi szenátusi

Részletesebben

dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek

dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek Konzulens: Prof. Dr. Bihari Mihály és Ph.D. Balogh Zsolt György Budapest, 2011. 11. 10. I. A

Részletesebben

Merénylet Szarajevóban LEGO

Merénylet Szarajevóban LEGO Merénylet Szarajevóban LEGO Augusztini Krisztián, Dombrovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka Városmajori Gimnázium A cél békés megoldás a szarajevói merénylet okozta helyzetre, és a belső konfliktusokra

Részletesebben

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer DOMBI Judit PhD-hallgató Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Magyar

Részletesebben

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2.

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2. Makedónia geopolitikai helyzete Csörgics Mátyás 2009. december 2. Tematika Tézis Generális ismeretanyag Regionális bontás Nemzetközi kapcsolatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Tézis Biztosított Makedónia

Részletesebben

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában,

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, Hóvári János Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, 2012. október 9-én adtam át megbízólevelem Abdullah Gül elnöknek. A magyar török kapcsolatok rendszerében

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

A menekültügy képe a magyar sajtóban

A menekültügy képe a magyar sajtóban A menekültügy képe a magyar sajtóban A Népszabadságban és Magyar Nemzetben 005-ben megjelent cikkek elemzése Dr. Vicsek Lilla (Budapesti Corvinus Egyetem KROLIFY Vélemény- és Szervezetkutató Intézet),

Részletesebben

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma Krekó Péter, igazgató, Political Capital Institute 2012. március 28. 1 Szélsőjobb: régi vagy új? Populizmus népszerű témák, stílus és kommunikáció

Részletesebben

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében Két célt tűztem ki az előadásban. Először, csatlakozva Deák Péter előadásához, szeretném hangsúlyozni, hogy a katonai

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT

SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT AZ EGYÜTT MÉDIAPOLITIKAI JAVASLATAI E javaslatcsomag az Együtt szakpolitikai sorozatának a részét képezi. Részben a Váradi András Alapítványban, részben az Együtt

Részletesebben

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT 1581 Budapest Pf: 15 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 A magyar kül- és biztonságpolitika lehetséges új hangsúlyairól Miért aktuális egy új hangsúlyú magyar külpolitika

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent

A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent SAJTÓKÖZLEMÉNY AZONNAL KÖZÖLHETŐ 2014. november 4. A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent A Google friss, SSL-hez kapcsolódó változtatásaira hívja fel a figyelmet a NETLOCK Az SSL tanúsítvány

Részletesebben

Tanulói részvétel öt magyarországi iskolában

Tanulói részvétel öt magyarországi iskolában szemle Tanulói részvétel öt magyarországi iskolában A viharosnak nevezett huszadik század után a huszonegyedik század embere kelletlenül és némileg csalódottan kénytelen tudomásul venni, hogy a történelem

Részletesebben

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV 2003. szeptember 16. Tervezet! Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ TARTALOM TARTALOM... 2 1. PREAMBULUM... 4 1.1. A stratégiaalkotás célja... 4

Részletesebben

Az egyiptomi átmenet sosem tűnt egyszerűnek Az utóbbi időszak eseményei miatt határozott amerikai politikára van szükség

Az egyiptomi átmenet sosem tűnt egyszerűnek Az utóbbi időszak eseményei miatt határozott amerikai politikára van szükség Az egyiptomi átmenet sosem tűnt egyszerűnek Az utóbbi időszak eseményei miatt határozott amerikai politikára van szükség Az USA-nak óriási kihívást jelent, hogy megtalálja az egyensúlyt a politikai átmenet

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Borsányi András MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN Doktori (PhD) tézisek Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár BUDAPEST, 2003. 1 Montenegró a függetlenné

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

10 állítás a gyerekek internethasználatáról

10 állítás a gyerekek internethasználatáról Ságvári Bence Helyünk a világban 10 állítás a gyerekek internethasználatáról 0 Pillantás Európára alacsony használat, alacsony kockázat alacsony használat, közepes kockázat magas használat, közepes kockázat

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez

A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez 42 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. OKTÓBER Varga Gergely A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez Barack Obama 2009. szeptember 17-én jelentette be hivatalosan, hogy eláll a Közép-Európába tervezett

Részletesebben

Belföldi extrémizmus A biztonság és erőszak politikai elemzése

Belföldi extrémizmus A biztonság és erőszak politikai elemzése Manuel Mireanu Belföldi extrémizmus A biztonság és erőszak politikai elemzése Háttérelemzés Sorozat Tanulmány Az Athena Intézet összes kutatása ingyenesen letölthető az Intézet honlapjáról. Az ezen tanulmánnyal

Részletesebben

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Nők szerepe a kutatásfejlesztésben Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Politikai háttér Lisszabon, Európai Tanács ülése, 2000. Cél: 2010-re az EU legyen a legversenyképesebb

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Facebook, Twitter: a marketing szép, új (ingyenes?) világa

Facebook, Twitter: a marketing szép, új (ingyenes?) világa Facebook, Twitter: a marketing szép, új (ingyenes?) világa Ki van fent a közösségi média oldalakon? Az ma már nem kérdés, hogy fent vagyunk-e a közösségi oldalakon. A kérdés az, hogy miként vagyunk fenn,

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket?

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Kővári Zoltán V. MABISZ NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÁSI KONFERENCIA, 2014. november 6. Online értékesítés eredményei

Részletesebben

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai helyzetét érintően az új kormány részben halogató, részben problématagadó,

Részletesebben

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29.

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. Hillary Clinton az internetről Az internet a világ új idegrendszereként értelmezhető, ahol minden felhasználónak joga van az információ szabad keresésére,

Részletesebben

Közösség aktivizáció. Milyen akciók, játékok, marketingtrükkök válnak be a közösségi oldalakon, amire szívesen megadják adataikat az olvasók?

Közösség aktivizáció. Milyen akciók, játékok, marketingtrükkök válnak be a közösségi oldalakon, amire szívesen megadják adataikat az olvasók? Közösség aktivizáció Milyen akciók, játékok, marketingtrükkök válnak be a közösségi oldalakon, amire szívesen megadják adataikat az olvasók? Hogyan vegyük rá a felépített közösségeinket termékeink, szolgáltatásaink

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

Szép Új Világ Szeptember 29. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség

Szép Új Világ Szeptember 29. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség Szép Új Világ 2015. Szeptember 29. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség Ok - okozat Az elmúlt években elmaradt az iparág pozicionálása. Ennek következtében a kormány az iparágat nem tekinti komoly

Részletesebben

Zukunft Personal, 2010. Köln ( a HR menedzsment legnagyobb európai szakvására )

Zukunft Personal, 2010. Köln ( a HR menedzsment legnagyobb európai szakvására ) Zukunft Personal, 2010. Köln ( a HR menedzsment legnagyobb európai szakvására ) Ez évben már 11. alkalommal tekinthettük át a korszerű személyügyi munka teljes keresztmetszetét Kölnben, a Zukunft Personal

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

Szeged Város Fenntarthatósági

Szeged Város Fenntarthatósági Szeged Város Fenntarthatósági Fennta Programja 1 Tartalom I. Vezetői összefoglaló... 5 II. Külföldi és hazai fenntartható terv fejlesztéspolitikai keretei, meghatározó dokumentumai... 9 1. A Stockholmi

Részletesebben

A felnőttkorba lépő digitális fogyasztó

A felnőttkorba lépő digitális fogyasztó A felnőttkorba lépő digitális fogyasztó Bacher János Ügyfélkapcsolati igazgató GfK Hungária 2012. március 21. GfK 2012 Presentation guideline and slide gallery February 2012 1 Háttér 2 A fogyasztói magatartás

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2015.12.15. COM(2015) 675 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés 2015. május 1-december

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Melyik a jobb klikk?

Melyik a jobb klikk? Radó Eszter Melyik a jobb klikk? A választók elérésének új útjai Manapság egyre elterjedtebb az internet politikai célú felhasználása. Az elmúlt időkben a politika egy új helyszíne nyitotta meg kapuit

Részletesebben

Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5)

Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5) SZOCIO-DEMOGRÁFIAI FÓKUSZ Gazdasági és társadalmi rész Brüsszel, 2013. augusztus Mintavételi kör: Népesség:

Részletesebben

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA Gazdaság, társadalom és politika Hideg szomszédság? Balti gazdaság függetlenedése a volt szojvet piactól? Energetikai kockázat? Kisebbségi kérdés, orosz ellenesség?

Részletesebben

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL Vezetői összefoglaló A Mérték Médiaelemző Műhely arra vállalkozott, hogy feltárja a 2010-ben

Részletesebben

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem és elektronikus kereskedelem Az elektronikus üzlet (e-business) kezdetei a múlt század 80-as éveihez vezetnek vissza, ám jelentős előretörésének az utóbbi 10 évben vagyunk szemtanúi. Az elektronikus üzlet

Részletesebben

Fukusima: a megkerülhetetlen mérföldkő A hírcunami statisztikai elemzése

Fukusima: a megkerülhetetlen mérföldkő A hírcunami statisztikai elemzése Fukusima: a megkerülhetetlen mérföldkő A hírcunami statisztikai elemzése Gazdaság és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. Mercure Budapest Korona Hotel 2011.11.17. A katasztrófa kezdete Az első, megnyugtató

Részletesebben

A TÁRSADALMI BEFOGADÁS

A TÁRSADALMI BEFOGADÁS A TÁRSADALMI BEFOGADÁS JAVÍTÁSA IKT-ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL MOLNÁR SZILÁRD NEMZETI HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TANÁCS TÁMOP 4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005 JÓL-LÉT AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN A HATALMI VISZONYOKBAN

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája 1 Nemzeti Biztonsági Stratégia I. Magyarország biztonságpolitikai környezete II. Magyarország helye és biztonságpolitikai érdekei a világban III. A Magyarországot

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible MISSION:Possible Miért nem beszél a szűrésekről a média? - Elkötelezettség hiánya,

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.2.2008 COM(2008) 69 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

A közszolgálat és a személyiségfejlesztés kapcsolata. Veszprém, 2014. november 28.

A közszolgálat és a személyiségfejlesztés kapcsolata. Veszprém, 2014. november 28. személyiségfejlesztés kapcsolata Veszprém, 2014. november 28. A mai előadás tartalma A közszolgálat fogalmának megközelítési módjai A közigazgatás fejlődésének vázlatos története Közigazgatás a mai Magyarországon

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tárgyszavak: felosztó kirovó nyugdíjrendszer; garantált nyugdíj; fiktív számla; bér; jövedelem; reform; nyugdíjhitel; szociálpolitika.

Tárgyszavak: felosztó kirovó nyugdíjrendszer; garantált nyugdíj; fiktív számla; bér; jövedelem; reform; nyugdíjhitel; szociálpolitika. SZOCIÁLPOLITIKA ÉS ÉRDEKVÉDELEM A svéd nyugdíjrendszer reformja Az 1990-es évek elején Svédország a nyugdíjrendszer radikális megreformálása mellett döntött. A bevezetett változások azonban olyan mérvűek

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

avagy mit mond cégvezető * a marketingjéről 1. Ki foglalkozik az Ön vállalkozásában a marketinggel?

avagy mit mond cégvezető * a marketingjéről 1. Ki foglalkozik az Ön vállalkozásában a marketinggel? KKV marketing felmérés 2009 IV. avagy mit mond 1 300 cégvezető * a marketingjéről Miklovicz Norbert kkv marketing szakértő Kis- és középvállalkozási marketing felmérésünk 2009 elején indult útjára; célom

Részletesebben