EURÓPAI SZELLEM EURO-ATLANTI KLUB

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI SZELLEM EURO-ATLANTI KLUB"

Átírás

1 EURÓPAI SZELLEM IV. szám május Az arab tavasz kihatásai EURO-ATLANTI KLUB

2 E U R Ó P A I S Z E L L EM 4. szám Az arab tavasz kihatásai A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÉDELEMGAZDASÁGI TANSZÉKE MELLETT MŰKÖDÖ EURO-ATLANTI KLUB FOLYÓIRATA 2012 EURO-ATLANTI KLUB Bányász Péter, Szarka Evelin, Tusor Anita, Vékony Dániel A kiadvány egészét és az abban megjelenő egyes elemzéseket a magyar és a nemzetközi szerzői jogok védik. A kiadó engedélye nélkül tilos a kiadvány részben vagy egészben történő másolása.

3

4 Tartalomjegyzék Előszó Enisz Gabriella 4 Marokkó két évvel az arab tavasz után Vékony Dániel 8 A közösségi média jelentette veszélyek az Arab-tavasz példáján keresztül Bányász Péter 20 Az Arab Tavasz kihatásai: Jordánia Interjú Jordánia tiszteletbeli konzuljával, Zaid Naffával Tusor Anita 34 Recenzió -- Balázs Péter: Magyarország és Európa Szarka Evelin 58

5

6 Előszó: Az Arab Tavasz kihatásai Enisz Gabriella A nemzetközi média által arab tavasz kifejezéssel leírt, a decemberi tunéziai tüntetésekkel megkezdődött tüntetés- és felkeléssorozat komoly geopolitikai átrendeződéseket, hatalmi, politikai és társadalmi változásokat okozott a Maghreb térségben és a Közel-Kelet országaiban. Az eseménysor a társadalomtudósok számára kedvező lehetőségeket teremt a közép-kelet-európai rendszerváltások lezárulása óta nem tapasztalt dinamikájú, tömeges

7 Európai Szellem - IV. szám társadalmi megmozdulások és politikai rendszerátalakulások vizsgálatára. Az európai példákhoz hasonlóan az arab világban lezajlott események is országonként eltérő sajátosságokat mutatnak mind a mozgalmak által kitűzött és elért célok a központi hatalommal szembeni fellépés erőteljessége, annak teljes mértékű leváltása iránti igény megléte, a kollektív politikai és egyéni szabadságjogok különböző szegmenseinek fókuszba kerülése -, mind a tüntetések mögött álló mozgalmak hatalomra kerülése, továbbélése, illetve az átalakulások által kiváltott gazdasági változások, politikai destabilizálódás, illetve radikális iszlám szervezetek előretörése tekintetében. Az Európai Szellem ezen számában az egyes országokban lezajlott reformfolyamatok egyedi sajátosságai közül a Marokkóban végbement társadalmi eseményeket elemzi részletesen az első tanulmány. Az egyedi társadalmi változások mellett az arab tavaszhoz kapcsolódó események új típusú társadalmi jelenségek vizsgálatát is lehetővé tették: a tüntetések, valamint a tüntetők követelései és az általuk elért eredmények nyilvánosság elé tárásában nagy szerepet játszottak az érintett országokban is meghatározó befolyással rendelkező médiumok (például: al-dzsazíra), illetve a tüntetések szervezésében és terjesztésében a különböző közösségi portálok aktív részvétele volt megfigyelhető. A közösségi oldalak felhasználásában rejlő potenciális veszélyeket a kiadvány második tanulmánya fejti ki részletesen. Az arab tavaszhoz kapcsolódó tüntetéssorozatok nagy része lezárult, az eseménysorozat megkezdődését követő több mint két évvel azonban a térség geopolitikai erővonalainak átrendeződése továbbra sem jutott nyugvópontra lsd. a szíriai események és az újonnan kialakult politikai struktúrák stabilizálódása sem ment végbe minden országban egyértelműen. Az arab tavasz és kihatásainak kezelése 5

8 Enisz Gabriella Előszó emellett felszínre hozott olyan problémákat, amelyek rendezése a jövőben is komoly kihívások elé fogja állítani az Európai Unió tagországait (az Unió menekültügyi politikája és a Schengeni rendszer hatékonysága); illetve saját térségbeli szerepének átgondolására késztetett több nagyhatalmat elsősorban az Egyesült Államokat és Oroszországot -, így az arab tavaszhoz kapcsolódó folyamatok lezárulásáról még egyáltalán nem beszélhetünk. A kiadvány harmadik publikációja többek közt ezen folyamatok jordán szemszögből történő bemutatását tűzte ki célul. Örömmel közölhetjük, hogy az Európai Szellem IV. kötetében két új típusú publikáció is helyet kapott: első alkalommal jelentethetünk meg személyes interjút, illetve könyvrecenziót a kiadványsorozat 2010 decemberében történt elindulása óta, amelyek elkészítéséért külön köszönetet szeretnénk mondani a szerkesztőség nevében a két szerzőnek, Tusor Anitának és Szarka Evelinnek, remélve, hogy jövőbeli szerzőink a továbbiakban is nyitottak lesznek arra, hogy mind a téma-, mind a műfajválasztás terén egyedi ötletekkel álljanak elő. 6

9

10 Marokkó két évvel az arab tavasz után Vékony Dániel A szerző: Vékony Dániel a Budapesti Corvinus Egyetem harmadéves PhD hallgatója. Fő szakterülete az iszlám, illetve a muszlimok nyugateurópai jelenléte tavaszán két hónapot töltött Marokkóban ösztöndíjasként, ahol a politikai átalakulást tanulmányozta.

11 Európai Szellem - IV. szám Több mint két év telt el azóta, hogy a tunéziai és az egyiptomi tüntetések által keltett hullámok elérték Marokkót is. Az arab világ legnyugatibb országában azonban sajátos módon alakult az arab tavasz. Ugyan 2011 februárjában még másképp tűnt, végül elmaradt a forradalom. Az elemzéssel azt szeretnénk demonstrálni, hogy - bár jelentős változások zajlottak le 2011 februárja óta ezek a változások a király és a köré szerveződő érdekcsoportok vezetése alatt zajlottak. Ezért úgy gondoljuk, ennek a reformfolyamatnak az esetében egy felülről koordinált eseménysorról beszélhetünk. Sikeresnek mondható a királyi udvar törekvése, amely során a reformokkal kapcsolatos kezdeményezést magához ragadva a saját képére formálta - a változásokat megtartva - a hatalmi kulcspozíciókat. Mint lejjebb látni fogjuk, a király sikeresen monopolizálta a reformokkal kapcsolatos diskurzust, miközben a potenciális kihívást jelentő csoportokat marginalizálta. * * * A négyzetkilométernyi területen (ebbe beleértendő Nyugat- Szahara is) valamivel több, mint 32 millió ember osztozik. A népesség 47 százaléka analfabéta, azonban az urbanizáció előrehaladott, a népesség 58 százaléka él városokban. Az inflációt - többek között - az állam által több milliárd dollárral támogatott termékek alacsony árai tartják féken. A gazdaság, ha kis bukkanókkal is, de folyamatosan bővül, hála az utóbbi évek jó termésének az elmúlt években felgyorsult a gazdasági növekedés, az államadósságot nem csak sikeresen kordában tartották, de az utóbbi években a GDPhez viszonyított aránya jelentősen csökkent is 1. 1 A gazdaságot érintő további információért lásd: IMF, World Economic outlook September 2011, IMF, Forrás: illetve UN Data, Morocco, Forrás: letöltve

12 Vékony Dániel Marokkó két évvel az arab tavasz után A régió többi országával ellentétben Marokkó királyság, ahol az alavita dinasztia több évszázad óta ad királyokat az országnak. A dinasztia legitimációja több forrásból ered. Egyfelől, a királyi család vissza tudja vezetni a vérvonalát Mohammed prófétáig. Ebből adódóan a király nem csupán politikai, de vallási tekintély is a nép számára. A mindenkori uralkodó vallási szerepét az 1962-ben elfogadott új alkotmány foglalta törvénybe. Eszerint az uralkodó az amir al-mumi nin, a hívők parancsnoka 2. II. Hasszán, a mostani uralkodó VI. Mohammed apja és elődje a trónon tudatosan épített is erre a szerepre. Ennek egyik jó példája az iszlám világ harmadik legnagyobb mecsete, amely Casablancában található és stílszerűen az ő nevét viseli, illetve a pénteki imán való rendszeres részvétele, amit a mostani uralkodó is folytat, és amit az állami média minden esetben figyelemmel kísér. A királyi hatalom szakrális aspektusa mellett markánsan jelen van a politikai tényező is. Az alkotmány értelmében az uralkodó a kormány feje, ő nevezi ki a miniszterelnököt és a kormány összetételébe is jelentős beleszólása van. Ezen túl Marokkóban a mindenkori uralkodó volt a bírói testület feje is. Emellett a királyi család a dekolonizáció során megszerezte azokat a nagyvállalatokat, amelyeket még a gyarmatosító hatalmak alapítottak és gyarapítottak. Így az udvar kezében vannak olyan vállalatcsoportok, mint az ONA csoport, vagy az ONEP, amely az ország bányatevékenységét vagy a petrolkémiai iparát tartja kézben. Az udvar gazdasági és politikai befolyását a makhzenen keresztül gyakorolja. Ez a réteg nem más, mint az udvarral összefonódott gazdasági és politikai elit, amely nem csak a vállalati szektorban érezteti hatását, de a pártpolitikai szintéren is markánsan jelen van. * * * Az egész régióra jellemző tüntetések február 20-án vették kezdetüket. Ez a dátum végül a tüntetéseket szervező mozgalomra 2 Ezt a címet először Abu Bakr, a Mohammed próféta halála után hatalomra került első kalifa is használta. Az alkotmányról bővebben lásd: C. R. Pennell, From Empire to Independence, Oneworld Publications, Oxford, UK, 2003., 167.o. 10

13 Európai Szellem - IV. szám tapadt, így ez, a több csoportot tömörítő, belső konfliktusoktól terhelt mozgalom a Február 20. mozgalom nevet kezdte használni, és használja azóta is. A Február 20. mozgalom egyértelműen megfogalmazta a követeléseit: alkotmányos monarchiát, a király hatalmának csökkentését, szabad választásokat, a berber nyelv és kultúra elismerését, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban a korrupt elit tagjainak felelősségre vonását követelték. Az udvar azonban jó érzékkel használta fel a mozgalom tüntetéseit. Március 9-én a király egy tévé-beszédben fordult a néphez. E beszéd során a király megfogalmazta, hogy egyetért a tüntetők követeléseivel és kijelentette, hogy ő is változást akar. Ezzel a lépéssel a királynak sikerült átvennie a kezdeményezést a tüntetőktől. Ezek után egy sor olyan intézkedést foganatosítottak, amelyek megpróbálták kifogni a tüntetők vitorlájából a szelet. Többek között a szociális támogatások növelését, az állami tisztviselők fizetésének emelését, és a friss diplomások elhelyezkedésének támogatását jelentették be. Ezzel párhuzamosan elkezdődött a Február 20. mozgalom imázsának a kikezdése is a média segítségével. Ezen túl engedélyezték a gyülekezést, így a tüntetések immár törvényi keretek között zajlottak. Bár néha előfordult rendőri brutalitás, ezek köszönő viszonyban sem voltak azzal az agresszív fellépéssel, ami II. Hasszán alatt tapasztalható volt 3. Az új alkotmány tervezet kidolgozását végző testület vezetésével VI. Mohammed az elismert marokkói alkotmányjogászt, Abdellatif Mennounit bízta meg. Az új alaptörvény kidolgozásában tehát az udvar befolyása érvényesült, a politikai pártok csupán egy rövid konzultációs időszak során tudták véleményezni a tervezetet és változtatásokra javaslatot tenni. Maddy-Weitzman rámutat, hogy az alkotmányozási folyamat során tulajdonképpen azoknak a pártoknak a szerepét marginalizálták, amelyeket az udvar retorikája szerint a 3 A nagyobb városokban zajló tüntetések ellen a rendőrség legtöbbször nem lépett fel, azonban vidékről érkeztek hírek arról, hogy a rendőrök bántalmazták a tüntetéseken résztvevő személyeket. 11

14 Vékony Dániel Marokkó két évvel az arab tavasz után több hatalommal akartak felruházni 4. Az alkotmány tervezet végső szövegében végül egy sor olyan újdonság szerepelt, ami változást jelent az eddigi status quohoz képest. A szövegben az ország történetében először említik az igazságszolgáltatás függetlenségének fontosságát. A miniszterelnök jogköre is kibővülni látszott. A szöveg értelmében a király immár köteles a legtöbb mandátumot szerzett pártot felkérni a miniszterelnök személyének kiválasztására, a miniszterelnök megkapta a jogot a miniszterek kinevezésére, és leváltására, valamint a parlament feloszlatására. Itt kell azonban megjegyezzük azt, hogy a király megtartotta a jogot arra, hogy minisztereket delegáljon a kormányba, és a hívők parancsnokának címe is az övé maradt, bár a szent jelzőt kivették a szövegből. Ezzel együtt a király megtartotta a jogot arra, hogy bizonyos kulcsfontosságú tárcák vezetőit ő válassza ki. Ilyen a vallásügyi és a védelmi tárca. A konzultációk végeztével azonban a végleges szöveg az igazságszolgáltatás fejeként mégis a királyt nevezte meg. Az új alkotmány elfogadásáról népszavazást tartottak 2011 júliusában, amit egy intenzív média kampány előzött meg. A királyhoz hű kormány és az udvar szorosan tartva a gyeplőt, nem adott lehetőséget szélesebb körű társadalmi vitára a szöveggel kapcsolatban. A népszavazáson a sajtó szerint a szavazásra jogosultak 73 százaléka vett részt, és több mint 98 százalékos támogatást kapott 5. A magas részvételi arány ugyanakkor csalóka képet mutat. Ahogy arra López García rávilágít, a sajtóban közzétett választási adatokból nem derül ki az, hogy a 73 százalékos arány valójában a választásra jogosultak csupán 45 százalékát fedi le, hiszen a szavazásra jogosultak jelentős része nem regisztráltatta magát a 4 Lásd: Bruce Maddy-Weitzman, Is Morocco Immune to Upheaval?, Middle East Quarterly, Winter 2012, Vol. 19, Issue 1 5 Lásd: Bernabé López García, Le Maroc et le printemps arabe dans un monde en plein changement, Euromesco Papers, 2012, Forrás: d=1321%3aeuromesco-paper-11-le-maroc-et-le-printemps-arabe-dans-unmonde-en-plein-changement&catid=61%3aeuromescopapers&itemid=48&lang=en letöltve:

15 Európai Szellem - IV. szám voksolás előtt, így a statisztika őket nem említi meg 6. Az udvar és az általa szorosan fogott sajtó azonban ezt a tényt figyelmen kívül hagyta, és képes volt a szavazás eredményét, mint sikert tálalni a közvélemény számára. Így ez a voksolás végeredményben a király és az udvar politikai sikereként, az uralkodó legitimációjának megerősítéseként is szolgált. Az új alkotmány elfogadása után előrehozott parlamenti választásokat tartottak, amelyek ismét ráirányították a figyelmet arra, hogy a társadalom széles köre az új alaptörvény ellenére nem bízik a pártpolitikában. Ugyan a hivatalos adatok 45 százalékos részvételről beszélnek, valójában ez a szavazásra jogosultak csupán 28 százalékát takarja a fent említett logika értelmében 7. Itt említjük meg azt is, hogy a marokkói választási rendszernek köszönhetően a politikai pártok egyedül nem képesek kormányt alakítani, így kénytelenek koalíciós megállapodásokat kötni. A választást megnyerő, mérsékelt iszlamista PJD (Partie de Justice et Dévéloppement Igazságosság és Fejlődés Pártja) sem volt képes egyedül kormányt alakítani, így koalíciós megállapodást kötött a királyhoz közel álló Isitqlal Párttal (IP), a Népi Mozgalommal (Movement Populaire) (MP)) és a Haladás és Szocializmus Pártjával (Party of Progress and Socialism (PPS)). A PJD sikere két tényezőre vezethető vissza. Iszlamista pártként eddig nem engedték közel a hatalomhoz, ezért a többi pártra jellemző korrupciós botrányok eddig elkerülték. Másrészről a párt képes volt egy új, a marokkói társadalmom széles rétegeit megszólító programmal előállni. Az ellenzékben töltött évek során sikerült finomítani a retorikán és a programon. A pártot vezető politikusok felismerték, hogy a társadalmat jobban érdekli a jóléti szolgáltatások kiterjesztésének ígérete, illetve a Február 20. mozgalom által is felvetett követelések, mint a korrupció visszaszorítása vagy a munkaerőpiaci igényeknek jobban megfelelő oktatási rendszer. Ennek megfelelően az olyan korábbi programpontok háttérbe 6 u.o. 7 Lásd i.m. 13

16 Vékony Dániel Marokkó két évvel az arab tavasz után szorultak, mint az alkohol fogyasztás teljes illegalizálása vagy a fejkendő viselés kötelezővé tétele a nők számára. Igaz, hogy a PJD nem kérdőjelezi meg a monarchia létjogosultságát a párt nem csatlakozott a Február 20. mozgalom bojkottra való felhívásához a választások előtt ennek ellenére próbálja magát a makhzennel szemben pozícionálni, az egyszerű emberek pártjaként feltüntetve magát. Ennek egyik szimbolikus jele az, hogy a párt vezetője, Abdelilah Benkirane jelenlegi miniszterelnök hivatalos fellépésein a klasszikus arab mellett a helyi dialektust is előszeretettel használja. A kérdés az, hogy hosszútávon képes lesz-e a párt megőrizni a saját karakterét, vagy bekövetkezik ennek a politikai tömörülésnek is a makhzenizációja, tehát a párt beépülése a palota és a köré szerveződő politikai-, illetve gazdasági elitbe8. A kormányalakítás nem ment zökkenőmentesen. A problémák a miniszterek kinevezése körül csúcsosodtak ki. Az új alkotmány értelmében a kormányalakítással a PJD vezetőjét Abdelilah Benkirane-t bízta meg a király, és a koalíciós megállapodás után számos miniszteri tárcát kaptak a párt tagjai: ilyen a külügy, az igazságügy és a kommunikáció. Azonban a kormányban helyet kaptak olyan, a makhzenhez köthető személyek is, akik még sok fejtörést okozhatnak a PJD-nek. A földművelésügyi tárcát például az az Aziz Akhannouch kapta, aki marokkó egyik leggazdagabb embere, földbirtokos, közel áll a királyhoz, és a pártja nem is vesz részt a kormánykoalícióban. Ezen kívül az udvar számos kulcspozícióba a saját delegáltjait küldte, illetve az olyan fontos tárcák, mint például a pénzügy, az udvarhoz közeli koalíciós partnernél landolt. Beszélhetünk-e ennek fényében igazi változásról Marokkó esetében? E sorok írója szerint igen. Ugyan a reformok során a királyi udvar egyértelműen megszerezte a karmesteri pálcát, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat az újításokat, amelyek akár egy évtizede még elképzelhetetlenek lettek volna az arab világ legnyugatibb 8 Abdellah Saaf - a Rabatban található Univeristé Mohammed V-Agdal professzora, a Centre des Etudes et Recherches en Sciences Sociales (CERSS) vezetője - személyes közlése

17 Európai Szellem - IV. szám királyságában. A berber nyelv és kultúra elismerése és a nemzeti identitásba való beemelése is egy olyan pont, ami ezt támasztja alá. Az intézményi változások közül ki kell emelnünk még a régiók szerepének növelését. Ez elsősorban a kisebbségek számára ígéretes fejlemény. Egyrészt az előbb említett berber lakosság, másrészt a régi problémaként folyamatosan jelenlévő nyugat-szaharai népesség számára ígérnek ezek a változások több autonómiát. A régiók szerepének ilyen erősítése tehát nem kizárólag belpolitikai célokat szolgál. A remény az, hogy a hatalom egy részének delegálása a régiókhoz, hozzásegíthet a régóta húzódó nyugat-szaharai konfliktus megoldásához is. 15 * * * A fentieket összefoglalva azt kell kiemelnünk, hogy a király helyesen és időben ismerte fel a Február 20. mozgalom jelentette kihívást, és sikeresen vette át és dominálta a mozgalom által indított reformokkal kapcsolatos diskurzust. Többek között a mozgalom megosztottsága is segíthette az uralkodót és körét abban, hogy a kezdeményezést magához ragadva az ő képére formálja a reform folyamatot. A mozgalommal szembeni lejárató kampány is sikeresnek bizonyult, sok marokkói ma úgy tekint a mozgalomra, mint jó akaratú, de túl radikális gondolatokat megfogalmazó reformerekre. A lakosság az arab tavasz kezdete után két évvel már másképp tekint a mozgalomra és a célkitűzéseire. A tunéziai, líbiai, egyiptomi vagy éppen a szíriai események más értelmet nyernek Marokkó lakossága számára. Sokak szerint az ország lakossága nem engedhet meg magának egy forradalmat. Mint mondják, jelenleg, ha nem is sokat, de mindenki számára van mit enni. Egy forradalom esetén azonban ez a törékeny létbiztonság sokak számára veszélybe kerülhet végén a Február 20. mozgalomból kivált az a hivatalosan el nem ismert, de a hatóságok által megtűrt Adl wal Ihsane (Justice and Charity Igazság és Könyörületesség) iszlamista mozgalom is, amelyik a PJD-nél radikálisabb platformon áll, például megkérdőjelezi a királyság intézményét. Az Adl wal Ihsane vezetője, Yassine sejk 2012 decemberében bekövetekezett halála miatt a közeli jövőben valószínűleg befelé fog fordulni, kevesebb figyelmet

18 Vékony Dániel Marokkó két évvel az arab tavasz után szenetelve a marokkói belpolitikának. A Február 20. mozgalom így bizonytalan jövő elé néz, hiszen a törvényi keretek már lehetővé teszik a működését, de úgy tűnik, a kezdeményezés képességét elvesztették azzal, hogy az udvar, illetve a PJD megerősödve került ki a mozgalmas hónapokat lezáró alkotmányos szavazásból illetve a parlamenti választásokból. Bár a mozgalom számos követelése megvalósult, egy olyan európai mintájú alkotmányos monarchia, melyben a király csupán ceremoniális szerepet játszik, most úgy tűnik, középtávon nem realitás Marokkóban. Az elkövetkező évek nagy kérdése az, hogy a PJD képes lesz-e megőrizni jelentőségét a pártpolitikai szintéren, illetve a királyi udvar valóban komolyan gondolja-e a lassan haladó, megfontolt reformok folytatását, vagy az elmúlt évek változásai csupán az arab tavaszra adott tudatos és - a királyi hatalom megtartása szempontjából - meglehetősen hatékonyan végrehajtott egyszeri reformintézkedések maradnak-e. Felhasznált irodalom Bernabé López García, Le Maroc et le printemps arabe dans un monde en plein changement, Euromesco Papers, 2012, Forrás: article&id=1321%3aeuromesco-paper-11-le-maroc-et-le-printempsarabe-dans-un-monde-en-pleinchangement&catid=61%3aeuromesco-papers&itemid=48&lang=en letöltve: IMF, World Economic outlook September 2011, IMF, Forrás: Bruce Maddy-Weitzman, Is Morocco Immune to Upheaval?, Middle East Quarterly, Winter 2012, Vol. 19, Issue 1 C. R. Pennell, From Empire to Independence, Oneworld Publications, Oxford, UK,

19 Európai Szellem - IV. szám The New York Times, Abdessalam Yassine, Leader of Moroccan Opposition Movement, Dies at 84, forrás: m-yassine-leader-of-moroccan-opposition-movement-dies-at- 84.html?_r=0 letölve: UN Data, Morocco, United Nations, forrás: letöltve:

20 Vékony Dániel Marokkó két évvel az arab tavasz után 18

21

22 A közösségi média jelentette veszélyek az Arab-tavasz példáján keresztül Bányász Péter A szerző: Bányász Péter, Doktorandusz, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Műszaki Doktori Iskola. Kutatási téma: A modern gazdaság fejlődő szektora, a közösségi média szerepe a 21. század hadseregeiben. Témavezető: Dr. Nógrádi György CSc, társtémavezető: Dr. Király László CSc. A szerző a Magyar Hadtudományi Társaság Védelemgazdasági- és Logisztikai Szakosztály szakosztálytitkára.

23 Európai Szellem - IV. szám Absztrakt Az Arab-tavasz néven végbement közel-keleti eseményeket, változásokat sok szempontból vizsgálták már. Az ezzel foglalkozó irodalom jelentős része a közösségi média forradalmaként írta le a történteket. Jelen cikk maradva ezen megállapítás érvényességén, de mégis túllépve kívánja bemutatni a lezajlott politikai változásokat. Kulcsszavak: közösségi média, arab tavasz, rendszerváltozás, közelkelet, információs hadviselés 2011 év eleje több szempontból is releváns témánk szempontjából. A 2010 telén kirobbant tunéziai tüntetéssorozat ez év tavaszán tetőzött, politikai rendszerváltozások sorát kiváltva a Közel-Keleten. Történt azonban egy másik esemény is, amely alig lépte át az ingerküszöböt, mégis legalább annyira jelentős hatást gyakorol/gyakorolhat az államok belpolitikai döntéshozatalára, szuverenitására februárjában a bostoni Raw Story tényfeltáró újság egy érdekes pályázatot fedezett fel, amelyet az amerikai hadsereg légiereje hirdetett meg: egy olyan online identitás-menedzselő szoftver megalkotása, amely nem valós felhasználókból létrehozott sereget alkot, és aminek segítségével a közösségi médiát felhasználva képes befolyásolni egy adott állam belpolitikai történéseit, szélsőséges esetben akár kormányváltást, forradalmat kiváltva. Természetesen a pályázat ily nem kívánt módon való nyilvánosságra kerülését követően a hadsereg eltávolította a pályázati kiírást és nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva megtagadta, hogy a program céljáról a közvélemény számára felvilágosítást nyújtson [1]. Nem tudni, hogy a végül megalkották-e a nevezett szoftvert, ebből adódóan az esetleges használatáról sem lehet információnk. Elméleti szinten azonban nagyon komoly kérdéseket fel. Jelen cikk azt tűzte ki céljául, hogy ezekre a kérdésekre választ adjon, az Arab-tavaszt egyfajta illusztrációként felhasználva. Nem állítjuk, nem is állíthatjuk a nyilvánosan hozzáférhető adatokból, hogy az arab államokban 21

24 Bányász Péter A közösségi média jelentette veszélyek az Arab-tavasz példáján keresztül végbemenő változásokat egy ilyen mesterséges beavatkozás váltotta ki, segítette, vitte végbe. Ez azonban nem zárja ki, hogy a jövőben ilyen jellegű műveletek történjenek. A közösségi média alig egy évtizedes történelme a szocializációbeli különbségek miatt nem feltétlenül teszi evidenssé az idősebb generáció - az ún. digitális bevándorlók 1 - számára, hogy valós veszedelemként értelmeznék ezen új eszközt, hiszen sok esetben nem értik jelentőségét, hatását. Természetesen nem csak az idősebb generációra érvényes ez a megállapítás 2. A közösségi média rengeteg veszélyt jelent a biztonságunkra nézve, amelyek ismertetésére terjedelmi korlátok miatt nem áll módunk, csupán érintőlegesen foglalkozhatunk velük. A hadviselés több ezer éves történelmében gyakran egyenlőtlenség volt a harcoló felek közt. Ez az egyenlőtlenség eredhetett gazdasági, technikai, számbeli fölényből. A modern hadviselés azonban egyre inkább az informatikai műveletek irányába mozdul el, amely megteremti a hadviselésben résztvevők számára, hogy elvben legalábbis azonos eszközöket alkalmazzanak: számítógépeket. Az információs hadviselés jelentőségét mi sem bizonyítja jobban a ben lezajlott észt-orosz kiberháborúnál 3 vagy a Stuxnet vírus 1 A digitális bevándorlók, digitális bennszülöttek fogalmát Marc Prensky alkotta meg [2]. Ez alatt olyan meghatározást értünk, amelyben teljesen eltérő szocializációs, tanulási képességeket tulajdonít az egyes generációknak. A digitális bennszülöttek a bevándorlókkal szemben már készség szinten beszélik ezt az új nyelvet, olyannyira, hogy kutatások mára kimutatták, hogy az agyi struktúrákban is változások mentek végbe ennek hatására- ezt nevezik az ún. Google- effektus -nak [3]. 2 Ez alatt a felhasználók felelőtlenségét, naivitását értjük, amelynek következtében személyes adataik tömkelegét adják ki, sok esetben rosszindulatú végfelhasználóknak. Ez ugyanúgy igaz a fiatalokra, mint az idősebbekre. 3 Az észt-orosz konfliktust egy szovjet hősi emlékmű áthelyezése váltotta ki, amely a zavargásokon és a két ország diplomáciai kapcsolatainak elmérgesedésén túl egy olyan intenzitású számítógépes támadás megkezdését jelentette, amely Észtország kritikus infrastruktúrájának (elsősorban a bankrendszerének, kormányzatának, közigazgatásának) hetekig tartó megbénítását eredményezte, hatalmas gazdasági károkat okozva [4]. 22

25 Európai Szellem - IV. szám paradigmaváltó 4 alkalmazásánál a natanzi részecskegyorsító ellen, amely az iráni urándúsító törekvéseket két évvel vetette vissza. A közösségi média számos fenyegetést jelenthet. Ezek a gondatlanságból eredeztethető adatvadászattól kezdve a kritikus infrastruktúrák támadásán keresztül egy nemzet szuverenitásának megsértésén, szélsőséges esetben egy adott állam belpolitikai berendezkedésének teljes megváltoztatásáig terjedhetnek 5. Mielőtt hosszú felvezetés után rátérnénk témánk kulcskérdéséhez, hogyan képes befolyásolni egy állam egy másik állam belpolitikai döntéshozatalát, kormányzati berendezkedését a közösségi média felhasználásával - a Stuxnet analógiájánál maradva: akár egyetlen lövés nélkül 6, tekintsük át röviden, mi is az a közösségi média. A közösségi média a web 2.0 technológiai és ideológiai alapjaira épülő internetes alkalmazások összessége [8]. A legegyszerűbben azzal ragadhatjuk meg a web 2.0 és a hagyományos web közötti különbséget, ha a tartalom előállítás szemszögéből közelítjük meg. Míg korábban egy weblap tartalmát az oldal szolgáltatója állította elő, addig a web 2.0 esetében a felhasználók készítik a tartalmat, a szolgáltató csak a keretet biztosítja. A közösségi média eszközei a különböző közösségi oldalak (pl. a Facebook), a videó- és képmegosztó oldalak (pl. a YouTube vagy a 4 Maga a vírus és bevetése egy olyan hihetetlenül bonyolult titkosszolgálati és informatikai hadművelet volt, amelynek hatására egy fegyver elsütése nélkül voltak képesek a támadók évekre visszavetni azt a fegyverkezési/békés célokra (interpretáció kérdése) történő programot, amelyet egyébként napjainkig a politikai kommunikáció szintjén konvencionális háborúval kívánnak lezárni izraeli részről [5]. 5 A közösségi média jelentette fenyegetésekről bővebben lásd Bányász Péter: A közösségi média szerepe a 21. század hadseregeiben [6] 6 Itt most nem foglalkozunk a gazdasági szankciókkal és egyéb nyomásgyakorló eszközökkel, hiszen azokat, ha csekély módon is, de ki lehet mutatni, vissza lehet vezetni. Erre kiváló például szolgál Milován Orsolya Eszmékért és elvekért harcolunk című tanulmánya, amely a 2004-es ukrán választásokat elemzi [7]. 23

26 Bányász Péter A közösségi média jelentette veszélyek az Arab-tavasz példáján keresztül Picasa), a blogok és mikroblogok (pl. Blog.hu vagy a Twitter), de én ide sorolhatjuk a Google-t is, hiszen rég túllépett a kereső funkción 7. Ezeket a felhasználók által létrehozott tartalmakat aztán a többi felhasználó megoszthatja, kommentelheti, kiegészítheti, javíthatja, amelyek hatására az elsődleges tartalom módosulhat. A fogalmi kérdések tisztázása után vizsgáljuk meg a korábban említett, az amerikai hadsereg légiereje által kiírt pályázatot. A program lényege röviden összefoglalva egy olyan robothadsereg létrehozása, amely nem valós felhasználók tömegének regisztrálna az egyes közösségi oldalakon felhasználói fiókot, ún. accountot. Ehhez azonban több probléma megoldása szükséges, amiket a pályázati kiírásban meghatároztak. Vizsgáljuk meg őket röviden. Elsősorban az ezáltal létrehozott accountoknak hiteles legendával kell rendelkezniük a bevetési területnek megfelelően, hiszen hiteltelen lenne az egész művelet, ha például nagyszámú csángó identitással felszerelt fake felhasználó blogolna, adná támogatását politikai mozgalmakhoz, akik az egyébként egyiptomi/tunéziai/líbiai/marokkói lakosnak kellene lenniük. Nem véletlen, hogy az iráni politikai vezetés úgy döntött, saját internethálózatot fejleszt ki és lekapcsolja országát fokozatosan a globális internetről 8, hiszen van tapasztalatuk a közösségi eszközök mozgósító erejéről. Ha megvan a legenda, akkor olyan informatikai védelmet kell kialakítani, ami egyrészt képessé kell tegye a szoftvert, 7 A Google a nyílt forrású hírszerzés széles spektrumát fedi le, aminek érzékeltetésére talán elég a Google Maps és Google Earth szolgáltatásait lehet megemlíteni. Természetesen az említett Youtube, Picasa, de a népszerű Blogspot blogszolgáltatás is a Google tulajdonát képezi. 8 Gondoljunk csak a nemrégiben bejelentett Google incidensre (a cég tulajdona a YouTube videó megosztó oldal), aminek hivatalos indoklása a Mohamed prófétát gyalázó videó volt, gyakorlatban azonban a közösségi média befolyásoló erejét akarja gyöngíteni. Persze azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az iráni tisztviselők nagy számban használják a Google levelezőszolgáltatását, a Gmailt, amely marketing célból rendszeresen monitorozza a levelezéseket [9]. 24

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Górcső alatt az új egyiptomi alkotmány

Górcső alatt az új egyiptomi alkotmány Bertha László Zoltán Górcső alatt az új egyiptomi alkotmány 2010 decemberében, a Tunézia által elindított dominóeffektus az egyiptomi elnök, Hoszni Mubárak hatalmát sem kímélte, aki tisztségéről 2011.

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

Szólásszabadság, média, internet

Szólásszabadság, média, internet VI. NYÁRI EGYETEM A KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT Szólásszabadság, média, internet Dr. Székely Iván OSA Archivum, BME szekelyi@ceu.hu 2009. július 25. [Tartalomjegyzék helyett] Szólásszabadság Rokonai

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

Kiút vagy zsákutca? A növényi és egyéb anyagok jövője az étrend-kiegészítő készítményekben. MÉKISZ-konferencia 2014. november 11.

Kiút vagy zsákutca? A növényi és egyéb anyagok jövője az étrend-kiegészítő készítményekben. MÉKISZ-konferencia 2014. november 11. Kiút vagy zsákutca? A növényi és egyéb anyagok jövője az étrend-kiegészítő készítményekben MÉKISZ-konferencia 2014. november 11. Kommunikációs lehetőségek az étrend-kiegészítők pozitív megítélésének erősítése

Részletesebben

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban Az Európai Parlament 2013. február 7-i állásfoglalása a közelmúltban segélyszervezetek egészségügyi alkalmazottai

Részletesebben

A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban

A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban Keresőmarketing Nap 2007 A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban Darvas Péter Szonda Ipsos Ipsos csoport és a keresőmarketing SEM Felhasználó Online kutatások, panel rekrutáció

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Global HR kompetenciák Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Tartalom Kihívások a vállalatvezetés számára Hatása a munkára Új tipusú munkavállalók Tehetségek megtalálása, megtartása HR csapat szerepe Slide

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma Krekó Péter, igazgató, Political Capital Institute 2012. március 28. 1 Szélsőjobb: régi vagy új? Populizmus népszerű témák, stílus és kommunikáció

Részletesebben

Honlapok és közösségi médiafelületek

Honlapok és közösségi médiafelületek Honlapok és közösségi médiafelületek a városok kommunikációjában 2011. február Tóth György vezető tanácsadó Miért kell egy városnak honlap? Másoknak is van, a polgármester is szeretne Akinek nincs honlapja

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu 2014. Június. Martoncompetition.hu. Dátum: 2014. június

Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu 2014. Június. Martoncompetition.hu. Dátum: 2014. június Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu Dátum: 2014. június 1 Zeneakadémia Világra szól! A jól ismert szlogenhez méltó, világra szóló kampánnyal kívánta beharangozni a Liszt Ferenc Zeneművészeti

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN

TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN Tóth-Mózer Szilvia Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztály MAGYAR NYELVŰ TARTALMAK ÉS TANANYAGOK A NETEN

Részletesebben

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket?

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Kővári Zoltán V. MABISZ NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÁSI KONFERENCIA, 2014. november 6. Online értékesítés eredményei

Részletesebben

Sikos Ágnes politikai elemző

Sikos Ágnes politikai elemző 2013. október 3. Sikos Ágnes politikai elemző 1 A Jobbik a fiatalok vezető ereje A Jobbik a legnépszerűbb mind az egyetemisták, mind a fiatalok körében. A párt szavazóbázisának vizsgálatakor az elsődleges

Részletesebben

minic studio VitaMed Pilula Weboldal és web-shop kivitelezés Vadasz Zoltán 2013.05.20.

minic studio VitaMed Pilula Weboldal és web-shop kivitelezés Vadasz Zoltán 2013.05.20. minic studio VitaMed Pilula Weboldal és web-shop kivitelezés Vadasz Zoltán 2013.05.20. Projekt rövid leírása Weboldal és shop magyar nyelven, szűk termékkínálattal, célzott marketinggel. A romániai piac

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2014

Nagy Webáruház Felmérés 2014 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2014 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 586 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Sasvári Péter PhD, egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet

Részletesebben

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Dr. Bakonyi Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Nemzetközi kitekintés q Az elmúlt 30 évben

Részletesebben

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind csak felszíni tünet. Lényegében egy olyan alapértéket ért

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Facebook, mint keresőrendszer Egy nyomós érv megszületése a Bing optimalizálás mellett Clear Online Riport www.clear.hu 1. oldal JOGI FELTÉTELEK FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS Ez a riport nem üzleti vagy jogi tanácsadás

Részletesebben

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA 1 NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 24 ORSZÁG Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Olaszország,

Részletesebben

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft.

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft. É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg Kiss Katalin, Szinapszis Kft. Tények amiket már tudunk Penetráció: idősek körében dinamikusan bővül Az egészségügyi információk

Részletesebben

Social media Facebook

Social media Facebook Social media Facebook A social media hazánkban is kezd nagyon széles ívben elterjedni. Manapság egyik legnépszerűbb közösségi portál a facebook. Magyarországon már 1,3 millió felhasználója van, akiknek

Részletesebben

A munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges alapismeretek és kompetenciák

A munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges alapismeretek és kompetenciák A munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges alapismeretek és kompetenciák Mottó: Az emberek jobban hasonlítanak ahhoz a korhoz amiben élnek, mint szüleikhez. Az az alapvető feltétele minden jó és helyes beszédnek,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index SAJTÓKÖZLEMÉNY - azonnal közölhető 2014. szeptember 2. Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index Az online kiskereskedelem hat legnagyobb szektora az év első hat hónapjában, együttesen

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KULTÚRÁK KÖZÖTT: AMERIKAI INDIÁNOK A MULTIKULTURÁLIS AMERIKAI TÁRSADALOMBAN SZATHMÁRI JUDIT DEBRECEN

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KULTÚRÁK KÖZÖTT: AMERIKAI INDIÁNOK A MULTIKULTURÁLIS AMERIKAI TÁRSADALOMBAN SZATHMÁRI JUDIT DEBRECEN DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KULTÚRÁK KÖZÖTT: AMERIKAI INDIÁNOK A MULTIKULTURÁLIS AMERIKAI TÁRSADALOMBAN SZATHMÁRI JUDIT DEBRECEN 2006 2 I. Az értekezés célkitűzései Értekezésem a jelenkori városi

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2015

Nagy Webáruház Felmérés 2015 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2015 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 790 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása:

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása: Google AdWords ügynökség kiválasztása: hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Még több hasznos info» www.klikkmarketing.hu Google AdWords ügynökség kiválasztása:

Részletesebben

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29.

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. Hillary Clinton az internetről Az internet a világ új idegrendszereként értelmezhető, ahol minden felhasználónak joga van az információ szabad keresésére,

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI Vajdaság Giczey Péter Helyi társadalom Térben n (földrajzilag) jól elkülönült egység. Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció. Személyes kapcsolatok hálózata» Információs hálózat»

Részletesebben

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl 8.3 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl Az Országgyûlés 1. elfogadja a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveit;

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent

A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent SAJTÓKÖZLEMÉNY AZONNAL KÖZÖLHETŐ 2014. november 4. A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent A Google friss, SSL-hez kapcsolódó változtatásaira hívja fel a figyelmet a NETLOCK Az SSL tanúsítvány

Részletesebben

Hogyan lehetsz hírérték? Így kerülhetsz be cégeddel a médiába

Hogyan lehetsz hírérték? Így kerülhetsz be cégeddel a médiába Hogyan lehetsz hírérték? Így kerülhetsz be cégeddel a médiába Miért zabáljuk az információt? Tranzakcióanalitikus szemlélet: Tudtad azt hogy napi 12 érintésre van szükséged ahhoz hogy ne legyél depressziós?

Részletesebben

Fukusima: a megkerülhetetlen mérföldkő A hírcunami statisztikai elemzése

Fukusima: a megkerülhetetlen mérföldkő A hírcunami statisztikai elemzése Fukusima: a megkerülhetetlen mérföldkő A hírcunami statisztikai elemzése Gazdaság és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. Mercure Budapest Korona Hotel 2011.11.17. A katasztrófa kezdete Az első, megnyugtató

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

Képernyőmagazinok. a digitális újságok piaca. Tinnyei István, Mobilmédia MOBILIZE ME! 2012. szeptember 13.

Képernyőmagazinok. a digitális újságok piaca. Tinnyei István, Mobilmédia MOBILIZE ME! 2012. szeptember 13. a digitális újságok piaca Tinnyei István, Mobilmédia 2 Mi a digitális magazin? 1. Digitális replika: a print digitális magazin másolatának megjelenítése digitális eszközön 2. Replika Plusz vagy Fél replika:

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD?

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? Az ENSZ legutóbbi előrejelzése szerint a Föld lakossága 2050-re elérheti a 9 milliárd főt. De vajon honnan lesz ennyi embernek tápláléka, ha jelentős mértékben sem a megművelt

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket?

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? KÉSZÍTETTE: ÜGYVÉDBRÓKER KFT. INFO@UGYVEDBROKER.HU WWW.UGYVEDBROKER.HU Tartalom Az eredmények rövid összefoglalása... 3 A felmérés

Részletesebben

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN BIG PICTURE (MEME) Vörös Csilla 2014. November 12. TARTALOM Változások kora - Helyzetkép Időeltolásos tévénézés TV+ Kitekintés Jövőkép 2 VÁLTOZÁSOK KORA HELYZETKÉP 2014. OKTÓBER:

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba 3. szint november-december Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba Magyarország 150 fős egységet küldene a NATO iraki kiképző alakulatába(1) - mondta Gyurcsány Ferenc egy, a londoni The Timesnak adott

Részletesebben

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Informatika és növekedés Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Honnan jön a lendület? Az Infokommunikációs iparág adja!* 1 2 3 Permanens

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN

MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN AZ MSZÉSZ XXXVIII. KÖZGYŰLÉSE HOTEL EGER PARK 2012.11.21. Gál Péter Tanácsadó BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. TÉMÁK NEMZETKÖZI ÉS MAGYAR MOBILPENETRÁCIÓ,

Részletesebben

Tel.: 06-30/218-3519 E-mail: probert@petorobert.com. Közösségi megosztás előnyei és alkalmazása

Tel.: 06-30/218-3519 E-mail: probert@petorobert.com. Közösségi megosztás előnyei és alkalmazása Tel.: 06-30/218-3519 E-mail: probert@petorobert.com Közösségi megosztás előnyei és alkalmazása Tartalomjegyzék KÖZÖSSÉGI MEGOSZTÁS - 2 - MIÉRT HASZNOS? - 2 - A JÓ SHARE GOMB ISMERTETŐ JELEI - 3 - MEGOSZTÁSI

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

HAVI STATISZTIKÁK 2014. JÚNIUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

HAVI STATISZTIKÁK 2014. JÚNIUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS HAVI STATISZTIKÁK 2014. JÚNIUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS A TELEVÍZIÓZÁSRA FORDÍTOTT IDŐ NAPI ÁTLAGA 2014. június; egész nap Teljes népesség Nem Nő Férfi Életkor (3) 4-17 18-49 50+ Életkor (8) 4-7 8-12 13-17

Részletesebben

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere

Részletesebben

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről Оxszаw,А: ёs Hivatal a Xtc+~~~S -fi ( S 4 11 Az Országgyúlés /2014. ( ) ОСУ Ьatározata Ёdс.«t: 2о14.1 иl. 0 ~. А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz

Részletesebben

KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT. Érvényes: 2015. január 1-étől

KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT. Érvényes: 2015. január 1-étől KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT Érvényes: 2015. január 1-étől Dióhéjban A 2013 végén indított Konferenciajegy.hu weboldal szolgáltatásait már több tucat, rendezvényszervezéssel foglalkozó vállalkozás

Részletesebben

A szerzői jogi jogsértések tipizálása, fókuszban az on-line jogsértések. Dr. Horváth Péter

A szerzői jogi jogsértések tipizálása, fókuszban az on-line jogsértések. Dr. Horváth Péter A szerzői jogi jogsértések tipizálása, fókuszban az on-line jogsértések Dr. Horváth Péter A szerző jogai Személyhez fűződő jogok 10-15. (név feltüntetés, nyilv.ra hozatal, a mű egységének védelme) Vagyoni

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Számítástechnikai megoldások a közlekedés támogatására. Mártonyi Tibor

Számítástechnikai megoldások a közlekedés támogatására. Mártonyi Tibor Számítástechnikai megoldások a közlekedés támogatására Mártonyi Tibor Amiről szó lesz A Down Alapítvány számítógépes képzése- MAK projekt Felkészülés a Mentálisan Akadálymentes Közlekedésre: - Előzetes

Részletesebben

Tervezés-Kutatás. VÁLTOZÓ VILÁG Tipping Points az információs- digitális- és média- forradalom

Tervezés-Kutatás. VÁLTOZÓ VILÁG Tipping Points az információs- digitális- és média- forradalom Tervezés-Kutatás 4. VÁLTOZÓ VILÁG Tipping Points az információs- digitális- és média- forradalom naponta 9 milliárd kattintás! ebből 1 milliárd mobilról! 1.China 2. facebook 3.India (1,23) 4.United States

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődők!

Tisztelt Érdeklődők! Tisztelt Érdeklődők! A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata 2015-ben is megrendezi az immáron hagyományosnak tekinthető nemzetközi, több tudományterületet összefogó szakmai rendezvényét. A

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

2015. július 26 31. Európai válságkezelés Európa szomszédságában? 30 órás képzés

2015. július 26 31. Európai válságkezelés Európa szomszédságában? 30 órás képzés 2015. július 26 31. Európai válságkezelés Európa szomszédságában? 30 órás képzés Az elmúlt öt évben dinamikusan átalakuló i környezetünkből egyre több és intenzívebb kihívás éri az Európai Uniót és a NATO-t,

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TÉVÉNÉZÉSRE FORDÍTOTT IDŐ ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ (PERC/FŐ/NAP) 400 350 375 370 300 250 286 286 200 150 191 202 239 241 100 50 0 TOTAL 4+

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23.

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Előzmények 1999. OMFB Kooperációs Kutató Központ program, mely a tudomány, a kutatás,

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás?

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? 2.0* Készítette: Szakál Ferenc Pál *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak lehetnek, így azok tartalmáért e változat

Részletesebben

TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS REKLÁMOK NÉZETTSÉGE 2014 I. FÉLÉV Naponta 7,0 millió ember nézett TV-t. Ebből 6,6 millió látott reklámot. A napi TV-nézési idő 294 perc. Ebből

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben