SZÁM KVPOLYAM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁM KVPOLYAM."

Átírás

1 100 VASAENAPI ÚJSAG. 7«8«Legjobb leghirnevesebb pipere h ö l g y p o r : L Vló meriki O n b o r o t v á l ó - k é s z ü. l á k S T A K " r 5 frt. 'Borotvkek, zsebkek, v l ó d i s o l i n g e n i é s ngol gyártmá nyok l e g o l c s ó b b árk mellett. K E L E T I J. - n é l Budpest, Koronherezeg-utcz 17. qt. i *^ B I S M U T T A L VEGYÍTVE ncuh.. F A Y, Foulrd-s SZÁM KVPOLYAM. lyeinkelmók legválogtottbb színárnyltokbn, mérhetetlen válsztékbn úgymint fekete, fehér színes selymek jó viseltettt vló jótállássl. Mgánosok számár legjobb, közvetlen megrendeli forrás. Ezer meg ezer elösmeró irt. Minták frnko. Svájczbi levélporto kétszeres. G R I E D E R A D O L F É S T^ 7475 KOIönleges Rizspor ILLATSZERÉSZ. királyi szállítók selyemkelme gyárk szövetsége Zürich. P A R I S 8, xne <U l F i z, 9 P A E I 3. Prof.Nothngel M_Jungeii.MMls SKiMHU-lWT zt mondj: Kitűnően ht csúz, k ö s z v é n y, zsáb más hsonló r h e u m t i k u s fjdlmáknál Gultheri-oljtok belsőiéi;, Onltheri-szesz külsőleg. H t á s f e l t é t l e n ü l biztos. Ár mindegyiknek 1 1 forint. A Cocin-pstillából néhány drb megszün teti grt* gégehurutot, köhögt rekedtséget. Ár egy doboznk 75 kr. Kphtó Hzsl i s s k y Sándor-téri gyógyszertárábn, Bpesten. K r á n t e r - T b e e, R u ü. Knotírlch (Polygonum vlo.) lt elnvorzog. Ilch Husmittjl bel llén Erkrnkugen der Luítweje. Oie surch elnewirksmen Eigensohfte beknnte Krut gedeiht In einzelnenditriete Russlnds, wo es ine Hohe bl zu 1 M t e r erreicht, ierit z wwechseln mit dem indeutchlnd wchtendn KnBterich. Wer dhr n rhthisiíí, Luftröhren(Eronchilr) Ktrrh, Jjttngnpitzen-Affrctionen, Kehlkopfteidenf Asthm, Athemnoth, Brtestbehlemmungr Husten, Heiserk«itr Bluthusf«n etc te. Isidet, mentlich ber derjenlg, weloher den Keim zur Lungmvírlueiiuimirht l lich vermutét, verlnge und bereits lch den Ábiud dlsii Krut.rthee, wlcher echt l Pcketcn 1 Oulden bl E r n s t W e l d e m n n, L U b e n b r ;. H r z, erhltliol) lt B r e o b u r e s mit Irztllohi Au»runge und Attit g r f i t. 178 r». >. M e g v á l t ó i gyógyszertár P u j, E r d é l y H u n y d m e g y e. rekedtség el H szereti gyermekét, hsználj kitűnőnek elismert u y á l k á s o d á s ellei Kárpáti f legjobb htású szer Í egzségi gyermek-tápkávét. BÉTHY-íéle pemetefiíczukork, K p h t ó legtöbb gyógyszertárbn s m i n d e n n gyobb kereskedben. Réthy Bél Budpesti f ő r k t. r : 7290 E G G E I t - f é l e gyógyszertár Nádorhoz>. A NAGT KRACH! kkor vlódi, h minden doboz fenekén láírásom láthtó. N e w - Y o r k é s L o n d o n z európi szárzföldet s e m kímélték meg s egy ngy ezüstárugyár indítttv érezte mgát egz kzletét munkdíj csekély megtéríte mellett eljándékozni. É n ve gyök felhtlmzv ezen megbízást eszközölni. É n tehát minden embernek dom z lnt felsorolt tárgykt pusztán 6 f r t 6 0 k r. meg téríte mellett pedig: 6 drb legfin. s i t l k é s t vl.ng. pengével, 6 mer. szb. e z ü s t v i l l á t egy drbból, 6 «evőknlt, kávéknlt, i levsmrőknál tejmerőknlt, Ilii 1! < i tojástrtót. 6 ngol V l o t o r l t á l o z á t, pompái s z t l l - g y e r t y t r t ó t, te * ieznrot, legfinombb oznkorszórót, 4 4 drb ö s s z e s e n csk 8 frt 6 0 kr. Az összes fenti 4 4 tárgy ezelőtt 40 írtb került most ezen minimális árért, 6 f r t 6 0 k r. - é r t kphtók z meriki szb. ezüst egy teljesen fehér fém, mely ezüst színét 25 éven át meg trtj, miért is jótállv lesz. Legjobb bizonyítékául, hogy ezen hirdet Czerny-féle Keleti rózstej fitlos rezbőrt oly meglepően üde, tiszt, Sját érdekűnkben cskis ezen^eredéii csomgokt kérjtík fogdjuk e l szerez, mely semmi más szer áltl el nem érhető; kitűnő htású m á j f o l t. s z e p l ő, p ö r s e n é s e k, bőr t k, n e m s z é p r e z v ö r ö s s é g s bőr minden tisztátlnság ellen, megszünteti sárg vgy brn rezszint s egyránt lklms minden testrzre. Ar 1 frt. B l z s r u s z p p n h o n 3 0 k r. Dohányzók! Czigretták Törvényesen védett, lelkiismeretesen megvizsgált 7416 vlódi minőségben kphtó ANTON J. CZERNY, Bécs. ppir nélkül! gg^t~nem szélhámosság ~^Kf ezennel nyilvánosn kötelezem mgmt mindenkinek zt, h z áru nem felel meg, kifogás nélkül pénzt visszszár mzttni. Senki se mnlszsz el kedvező lklmt, ezen remek grnitúrát megszerezni, mely különösen jánltos házssági á s lklmi jándéki á sjobb háztrtá sok rzére XVIII. CrlLudwigstrs.se6. (sját hzábn). Szétküld utánvétellel. Prospektus i n g y e n é s bér m e n t v e. Bktárk ngyobb gyógyszertárkbn illltszerüzletekben. Vezérképviselőség mgyrországi főrl.tár B u d p e s t e n T O R O K J Ó Z S E F gyógyszertárábn. MOPS Kphtó cskfllüschberoi.-nál z egyesült m e r i k i zbd. ezüstáruk gyár föképviselősógénél, liécs, I I., Itcmhi'itii<Istr:iss<- 1 9 / 7. T e l e f o n Feszty társság körkép plotájábn Városliget SVPEKIOHES Krisztus keresztfán Tollszopók szivrkuk szbdlm. szűröve!. Jeruzsálem óriási körkép. BAYONETAS Árjegyzéket díjtlnul küld 734 E G G I M A O T & HÉDIGEK, BIEL Schweiz. V e z é r ü g y n ö k Mgyrország rzére : W e i s s é s L n g e r czég Budpest, V I. Szereosen-utcz Láthtó. reggel 9 órától este 4 óráig. A esti órákbn villnyvilágításnál. B e l é p ő dij 5 0 k r. w O y e r m e k j e g y 3 Q k r j c s & r. Z t.a*a*a*a*a*a*a*a«a*a*a*a.*a*a*a*a*a*a*a*^^ L Premiere Mrque du Monde GUERLAIN Prfumeur.,i ^oh^ne^féffimonienne ( Délicleux prfüm tr ppréclé r pour l tollette du Corps. r éold='$r6m f " t o n l f l e r e t Ppéeil u r?_ _. f'.!?..p.?.."j ^tv*v*v*v*v*v*v*vw»v*^^^ " /rdin de nwn 'tfuré" Sxtr.it pour l*. "Mouchoir Memrquble prs di«tlnction "SPvon. SPpoceti" u S8lnc de őbteir, Absolnment D e u t r e ^^, B[mn e(,eg _ z OROSZOK világhírű festőművze, Verescsgin, termékenységét tekintve is rendl kivűli emberek közé trtozik. Alig szűnik meg egy képsoroztánk vrázshtás, m á r újr világútr indul ecsetének újbb lkotásivl. S mi fő, minden újbb föllépével fokozni tudj egyénisége érdekességét. Az ember mjdnem zt vélné, hogy feltűnt keresi. Azonbn cso dáltos képességei nyilvánvlóvá teszik, hogy sokkl több z, m i lkotásink n n y i r ált lános érdeket kölcsönöz, m i n t közhngult. szerencs meghódítás. Hogy ezt sem hgyj számításon kívül, ugyn k i r ó h t n föl n e k i? A kérd zon fordul meg, hogy igzi tehet ség-e, vgy s e m ; m e r t igzán ngy téved voln bizlmtlnnk l e n n i ez i r á n t csk zért, hogy minden újbb megjelene bizonyos zj jl történik. Ujbb képeinek z gyűjteménye, melyet rövid idő múlv főváros közönsége is látht, ép oly zjjl j á r t végig E u r ó p ngy városit, m i n t z előbbiek. Sőt t l á n v l m i még fokozz is z érdeklődt. rodbn. Tizenhét éves korábn m á r tengerzeti tiszt volt, zonbn h j l m i szülői tiltkozás ellenére is cskhmr művzi pályár terelték. Rövid időt szent-pétervári festzeti kdémiábn töltve, 1862-ben Prisb ment mű vzeti tnulmányit folyttni, s innen legelő ször is Pyrenei-hegyek közé «rándult ki».. Rövid idő múlv m á r megkezdte ngyobb ut zásit. Tifliszben kukázusi népek festői trk ságát tnulmányozt s csk 1864-ben tért vissz S érthető is, hogy z orosz-frnczi brátkozásnk még mindig trtó mézes heteiben egz Európ kíváncsi rr, hogy m i n d e n k é p e n igz ságr törekvő orosz művz ugyn m i módon bánik el frnezi gloire-nk újbbn ismét nynyitemlegetett ngy népszerűségre emelkedett hősével, ngy Npóleonnl. Verescsgin, úgy látszik, most is h ű m r d t m g á h o z. A világverő császár oroszországi szomorú kudrczát kifogy httln leleményességgel mutogtj festmé nyeinek egz soroztán. Egy P r i s b n «Npoléon e n Russie» czím ltt megjelent könyve i s muttj, mily messzemenő kuttásokt végzett, csk hogy kellő világításb helyezhesse z ese ményeket. Vlószínű, hogy sokszor h s z n á l túl ságosn színeket, s egyikismertetője szerint z Npóleon, kit elénk állít, n e m c s k hogy n e m ngy császár, d e még n e m is «petit cpo«"», h n e m egyszerűen egy p r é m e s bund. Verescsgin Vzul 1841-ben 8 zületett Novgo- J2-45. ÉVFOLYAM. Csupán VASAENAPI ÜJSÁG I " f " é e ' r t Csupán POLITIKAI ÚJDONSÁGOK \ ^ *"" * ' _ 1 félévre 4 1 félévre Verescsgin ez újbb képeiben ismét háború borzlmit festi, s ez neki több egyszerű m ű v eszi feldtnál. Mg bevllj, hogy h u m nizmus nevében cselekszik, m i d ő n h á b o r ú t egmegrázóbb hűséggel ábrázolj. Volt l k l m m e g i 8 m e r k e d n i v e i e ; hiteles dolgokt m o n d h t le. Életrjzánk egy p á r d t teljesen ele gendő, hogy erről meggyőződjünk. Fbrique á Bécon-les-Bruyéres (Seine). Mgsins : 15, Rue de l Pix PARIS " 'tfréme de &rises " r BUDAPEST, FEBRUÁR 13. VERESCSAGIN. A gyógyszerz Bék-Csbán. 'Sude Előfizeti feltételek: VASAENAPI ÚJSAG f egz évre 1 2 frt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt 1 félévre 6 «mely ezen bjokt gyorsn megszünteti. Kphtó min den gyógyszertárbn. Egy doboz ár 3 0 k r, 5 dobozzl 1 í r t 5 0 k r é r t bérmentve küld 726; 1 doboz á r 18 krjczár. Szétküld vidékre utánvéttel, vgy z összeg előleges bekülde mellett. T i s s t i t ó - p o r hozzá 10 kr. Csupán m e l l e t t i védjegryg"yel v l ó d i. (Egzségi érc* K i v o n t z e l i s m e r ő l e v e l e k b ő l : Becses evóeszközküldeinépyét megkptm, melylyel ngyon meg vgyok elégedve kérem még egy olyn grnitúrát, 14 drb. merik. szb. ezüstből utánv. küldeni. Bozovics, Kr. SzBrénym 18/ K e r e s z t e s 8. főszolgbíró. Az első kuldeménynyel ngyon meg vgyok elégedve, kérek még egy grnitúrát. Klocs. Mjorosy J á n o s, knonok. A küldeményt vetttm, ngyon meg vgyok elégedve, kérek még gy küldeményt B frt 60 krért. Kolozsvár. Bánfry báró 6 eicell. 7. SZÁM w^w^ Külföldi előfizetekhez postilg meghtározott viteldíj is cstolndó. Prisb, hogy hires Gerometól tnuljon. Isme retes első párbeszéde ngynevű művzszel. «Tnítvány szeretnék lenni, mester.» <>Ki küldte hozzám?* «Senki. De művei tetsze nek nekem, s zért jöttem.» 1867-ig tnult i t t fitl művz, mikor zután egyszerre beledobt m g á t legklndo sbb legváltoztosbb életbe. Kuffmnn tábornok vezete ltt rzt vett z oroszok turkesztni hdjártábn. Bejárt Bokhrát,

2 102 Szmrkndot, s mindenütt lázs buz glomml végezte művzi tnulmá nyit. Ennek z exotikus világnk min den jelensége érdekelte, s minden, mit látott, gzdgított képzeletét gyrpított ismereteit. S ezek mellett derék kton is volt. Szmrknd mel lett megvédelmezett egy kőflr tűzött orosz zászlót s ezért ki is tüntették. Betegen tért vissz Prisb, de fölgyó gyulv tüstént útr kelt s ekkor egé szen khini htárokig nyomult. Mün chenben dolgozt fel három éven át zt z érdekes nygot, mit ázsii klndozási ltt összegyűjtött. Azon bn z utzás nehézségei nem fársz tották ki, mert cskhmr ismét úton tláljuk Törökországon Egyiptomon keresztül Indi felé, hol termzet után szintén sok érdekes képet fes tett, s egyebek mellett wlesi herczeget is lerjzolt, mint elefánton Dzseipur városáb bevonult. És most következett be Verescsgin életének egyik legngyobb fontosságú mozznt. Kitört z orosz-török há ború, s mi termzetesebb, mint hogy z érdekes helyzetek szoktln lát ványok után nnyir vágykozó ifjú művz tüstént elhtározt, hogy rzt vesz benne. Kissenevbe sietett, hol z idősb Szkobelev kozák előcsptához cstlkozv, cskhmr háború kellő közepébe jutott. Itt tárulnk sze mei elé zok «borzlmk*, melyek ről ecsetével olyn megrendítően tud beszélni; itt érlelődik meg benne z gondolt, hogy háború szörnyetege ellen küzdenie kell minden erejével. A művzből egyszerre ngyszbású ember brát lett, ki megvllj, hogy dicső elv ugyn «l'rt pour l'rti> elve, mert hát lehet-e főbb czélj műlkotásnk, mint művzi htás? de zért, ki művzete színvonlánk veszélyez tete nélkül közvetlenebb, kézzelfoghtóbb eredményeket is tud elemi, nincs miért mellőzze képességeinek ilyen irányú fölhsználását sem. Megérjük-e vjon, hogy nem lesz teljesülhetetlen álom «törvényes embergyilkosság» megszű ne? Hát ez bizony m még kérdnek is nivul hngzik. De h mégis megtörténnék csod: világbéke postolink pntheonjábn z első helyek egyike illetné meg «Foglyok»,«A Sipk szoros* "Legyőzöttek" festőjét. A két utóbbi képet olvsóink mostni számunkbn láthtják. Tlán fölösleges is mgyrázó szvkt mon dni hozzájuk. A szerencsétlen előőrs elpusz tulás rettenetes hóvihrbn ngy egyszerű séggel szívtépő trgédiát mond el. Az ember szeretet vászonr festett vádló kérde z, hogy miért kell ennek szegény embernek ott meg fgyni? S úgy vn fölállítv ez kérd, minth eleve tiltkoznék mindennemű politiki tudo mányból merített mgyrázt ellen. Az örök emberi szív kérdez itt s ugynttól óhjt válszt. A másik képhez sem kell hosszs mgyrázt. A tüsk bozót másfél ezer orosz ifjúnk kopár hlotti tkrój. Komor égboltozt, sivár mező, ^ kettő között gyér tömjénfüst szálldogál póp füstölőjéből: z emberi kegyetlenség irtóz ttó didlán szomorkodó égi szeretet csöndes jelképe.... A társdlmi reformátor, z pos tol ezekben z lkotásokbn egygyé lesz köl tővel. A világbéke ügyét itt művzi eszközök szolgálják. Néh zonbn művz fölé kere kedik z izgtó, s ilyenkor zvros, sokszor bántó dolgok jönnek létre. Például: koponyák ból fölépített gúl e keserű gúnyos láírássl: VASÁRNAPI r j S Á P r. 7. SZÁM ÉVFOLYAM. htássl lklmzz festményein. Vi lághírét jórzben ezeknek «hó képek*-nek köszönheti. Pedig festéktábláján ezek szinek csk egy rzt fogllnk el, s ereje kkor sem kisebb, mikor kelet káp ráztos színpompáját kell megórzókítenie. Ezekből npfényes, színes képei ből is bemuttunk egy párt. Nemcsk színek ngy mesterét lehet bennük cso dálni; kiváló néprjzi érzék mély lélekismeret kölcsönöznek ezeknek m gsbb művzi értéket. A «Győzelmi ünnep Turkesztánbn* igzán jellemző kép Kelet félvd népeinek életéből. Ttárok turkománok tűnnek itt föl. vegyesen, turbán mellett bozontos báránybőr süveg, teve mellett délczeg ló ngy fülű öszvér. S fényes mór stilű épület előtt mgs póznákr tűzött megölt gyurok fejei beszélnek rról, hogy műveltség még nem tudt egzen eltüntetni brbárság kegyet lenségeit. A muzulmánok előtt szó nokló mollh még mindig hrczr lel kesíti z igzhivőket s büszkén mutt feltűzött fejekre. Hsonlón élénk kép z is, mely z «éneklő dervisek*-et ábrázolj. Most még nyugodtn énekelnek, de rczukon már is muttkozik z neki hevült állpot, mely ztán z áhítt buzgósá gábn tánczr, ugrálásr gyors for gásr fogj kztetni őket. Pompás élet kép "Kirgiz főúri vdász* is, mint sólymát szemléli, s «Turkesztáni po legújbb fénykép ntán VERESCSAGIN VAZUL. litikusok*-t is olyn művz szeme figyelte meg, ki Kelet népének lel kébe lát. Mohmmedán megnyugvássl «A háború potheozis, - múlt, jelen politizálnk ezek z emberek. Látszik, hogy jövő minden győzőjének jánlván. Vezérczik- érdekli őket dolog, miről szó vn, de csk kező irányztnk nevezi ezt egy elm mű- úgy ftlist módr. Finom lélekmegfigyelnek bölcselő s ebből szempontból egy klp lá sikerült lkotás. vonj német szocziáldemokrt Uhdevl, Mindezek képek zonbn régebbi termékei jobbágygzdálkodást ostorozó Rjépinnel s Verescsgin fárdhttln ecsetének. Hogy frnczi revnche-eszmét hirdető Neuville-lel ismételten szólunk felőlük, ez zért történik, Detil-ll. mert műcsrnokbn nem sokár megnyíló új Rendkívül mély htásoknk kell lenni zok kiállítás megértére élvezére nézve lkl nk, melyek oly bőségesen buzdítják mű msnk látszik művz egyéniségének főbb vzt ugynegy eszmekörben újbb meg újbb sjátságit megjelölni. Az képsorozt, mely lkotásr. Már pedig Verescsgin csk háború z 1812-i oroszországi hdjárt trk esemé képet összefestett egy egz képtárr vlót. Az nyeit tünteti föl, szépen beleilleszthető Veres említetteken kívül ezúttl még csk kettőre em csgin művzi egyéniségének htári közé. lékeztetjük olvsóinkt. Az egyik, melynek czíme: Tudjuk, hogy z áltlános érdekkelt titkit "Hrmdik rohm Plevn ellen», zt hires mennyire ismeri. íme most is z orosz-frnczi lkomázási jelenetet ábrázolj, melyen Kons brátság legmelegebb időszkábn frnczi tntin ngyherczeg ünnepi meglepetül, mint történelembe mrkol s előre fölcsigázz leg hogy czár születnpj vn, kidj rende mgsbb fokr kíváncsiságot. S ekkor letet, hogy Plevnát be kell venni. Tudjuk, meglep mindenkit művzi tárgyilgosságávl. hogy huszonötezer ember fizette meg életével Semmi sem kdályozz, hogy tárgyát ne mű ezt meglepett. ((Verescsgin írj kép vzi hite meggyőződe szerint fogj föl. egyik ismertetője zót eltávolított e képről A történeti festzetről különben is z véle lkom jeleit, de czár táborkrávl ott m ménye, hogy nnk igen kev z értéke, h rdt, s mig népek öldökölni fogják egymást, üres szertrtásokt ábrázol. Nos hát Npóleon koronás fők rendíthetetlen nyuglomml fogják jábn, úgy látszik, árnyékát is kerülte ilyes ezt nézni: Verescsgin műve fennen fogj hir minek; nincs ebben semmi hgyományos fél detni z égbekiáltó igzságtlnságot.* Veres istenből. Didergő, boszús ember semmi csgin egy másik jellemző képe «Hó-sáncz több, mint hogy híres «grndé rmée* Blkánon* czimű, melyet művz zon lk «ngy hdsereg* is bizony-bizony szomorú lát lomml vázolt, midőn Szkobelewel Blkánon vány mg tehetetlenségében. Vége minden átkelt, Konstntinápolyt is megközelítve. Ez nimbusznk! Itt hóvihr z úr, beláth kép is háború borzlmiról beszél, s ennek ttln sivtgok éhes frksi üvöltenek bele is főtényezője hó. lángelme hdi terveibe. A mit Verescsgin Igen, hó! A termzetnek ezt jelenségét elmond, z történeti igzság. Arr nézve, hogy Verescsgin hódított meg legngyobb mérték művzi igzság is, már eltérőbbek vélemények. ben festzetnek. Bámultosn gzdg szín De nemcsk teljes igzságr törekv jel skáláját nyomozt ki «ennek z árttln fehér lemzi Npóleon képeiben is z orosz-török prány*-nk s némelykor mjdnem jelképi hdjárt festőjét. Többé-kevbbé elburkoltn SZAM ÉVFOLYAM- ott lppng ezekben is háború ellen hrczoló emberbrát. S mint külföldi ismertetekből sejthető, művzi htás czélztosság itt is legkülönbözőbb mértékben vegyülnek egyik-másik lkotásnál. Egy zonbn legellentétesebb nyiltkoz tokból is világosn látszik, s ez z, hogy Veres csgin teremtő erejének még mindig teljes bir tokábn vn, s hogy legközelebb Budpesten megnyíló kiállításán is egy pár kétségkívül elsőrngú lkotásbn lesz módunk gyönyör ködni. Esztegár László. PUSZTA FORRÁS. Puszt forrás búsul mgábn, Örömtelen, őszi htárbn, Törmelékes, poros tűkre. Avros világ körülte. Mit idején meleg, szép nyárnk Szomjúhozv nnyin hordánk: Egy-két vándor koldust kivéve, Senki sem jár most vizére. Hideg idő vn most, kietlen, Hideg szelek fúnk szünetlen, Jár z ember szivig átfázv, Dehogy gondol üde forrásr! De te, szegény forrás, fel se vedd, Csk buzogtsd tovább vizedet! Elmúlik mjd ez rossz idő, S meleg nyár újból visszjö. Egyogó lesz ismét mjd z ég, Szomjúhozik ismét mjd nép, S földjeiről messzi htárnk A vizedhez ismét eljárnk. És fárdt ember, kinek Szomjúságát kkor enyhíted, Cseppjeidet százszor megáldj, Szent költzet édes forrás! Jkb Ödön. K É T T Ű Z KÖZÖTT. Elbeszél. Irt B é r e z i k Á r p á d. Néhány np ót válsághírek keringenek lpokbn. Az egyik tárcz új gzdát kp, mert z eddigi miniszter ellen ngy fölindulás szbdelvű pártbn. Lehetetlen tovább trtni. A költségveti vit ltt lposn lejárt mgát. S h erről prlment folyosóin s klubbn élénk eszmecserék folytk, hát még minisz tériumbn! Megy-e «ő» kijön helyébe? Ezt szeretné tudni prj, ngyj tisztviselői krnk. Szecsődy Alfonz miniszteri tnácsos irodájá bn is erről folyik z eszmecsere. Ez z irod nevezetes helyiség. Ott kpni legjobb szi vrt, legjobb szilvóriumot legfrissebb sütetű pletykát; minélfogv érthető zon hiv tlos buzglom, melylyel zt kellemes bureut tnácsosok, némely titkárok s egyik-másik olyn foglmzó vgy segédfoglmzó szokt látogtni, kit ő méltóság meg szokott hívni egy kis «trcscsr». Rendszerint tizenegy-tizenkét ór közt trtt nk ott konventikulumok, melyek ltt fogy jofele szilvórium, folyik beszéd minisztenumbeli nem-miniszteriumbeli ügyekről, tegnpi premiére-ről, kilátásbn levő kineve zekről, egyik-másik kolleg bklövéről (kedv encz tárgy!), legújbb szenzácziós válóper* ' t rkítv szorglmsn összehordott pró botrány-történetkékkel. Tgdhttln, hogy z órák z összes rzvevőkre nézve ivtlos órák közt legélvezetesebbek. Ke- VASÁRNAPI UJSÁG. 103 vbbé élvezetesek termzetesen zokr z ügyfelekre, kik e "trccsok* ltt ő méltóság előszobájábn türelmetlenül várkoztk s fontoskodó szolgától zt fölvilágosítást nyer ték, hogy odbenn értekezlet trttik. A mely ügyfél finombb szgló érzékkel rendelkezett, z értekezletek után erős szilvórium-illtot konsttálhtott ő méltóság szobájábn, ámbár se minisztérium, se referens szkmájáb nem trtozott szesz. tély, s h z lknczellár vgy helytrtó tnácsi lelnök összeránczolt homlokát, helyre állt meglzult fegyelem. Ezekben hgyományokbn, ebben z iskolábn nőtt fel Kovács Lázár, ezeket z ósdi nézeteket szemelték ki ztán z újk, hogy köznmltságul szolgáljnk. Ráijeszteni senkire sem volt könnyebb, mint Lázárr, ki mindig félt, hogy vgy nyuglomb, vgy leglább (skrtb* teszik. Pedig ő legöregebb osztály Igzán Csetneki lesz z új gzdánk:' tnácsos, z első megiireseiliiél miniszteri kérdezte egy foglmzó (ki kmrás lévén, tnácsossá, méltóságos árrá léptetnék elő ezen réven jut ngyságos méltóságos persze, h sort megtrtnák s nem tolnánk gyülekezetbe). elébe esetleg prlmentből vlmi «einsubot». Bizonyosn tudom, felelte egy osztály Minden esetre vn rá kilátás! Ezt ngyon jól tnácsos. Nekem pedig vnnk összekötteté tudják kollegák s bezzeg csipkedik is szegényt. seim, zt tudjátok, én minden személyválto Oh ezek z «újk» nem tisztelnek senkit... zást huszonnégy órávl előbb jósolok meg Legkivált foglmzó-kmrás köszörüli mindig kárkinél. rjt nyelvét, de Lázár nem mer védekezni, Csetneki tehát npirendre került meg- hisz ő tnácsos létére is csk ngyságos, z forgtttott minden oldlról. Többen személye pedig már méltóságosnk született. Tűri hát sen ismerték, mások sok mindenfélét hllottk megjegyzeit s minél csipősebbek, nnál inkább felőle, de mindennek veleje z volt, hogy iprkodik rjtok ngyokt nevetni, hogy tréf számb vétessenek. ((kellemetlen* ember. Gőgös tekintet nélküli, hlltszik Hiáb fitlodul meg, Lzikám, köz sok kényelmes krszékek egyikéből, melyben szolgált érdekében ; rád csk nyugdíj vár, egy potrohos úr nyújtózkodik. gúnyoskodott foglmzó. A nyugdíj? kczgott Kovács, nem min Hiszen h csk z voln, de vn egy den erőltet nélkül. bogr, mely sokkr közületek, kiken' Az ám, nyugdíj! duplázták rá más vénül előjelei zlelhetők, súlyos következ ményekkel járht, szól közbe jól értesült oldlról többen, kik zrevették, hogy itt megint egy kis hecez lesz z ggodlms osztálytnácsos bevtottság kéj érzetével. Lázár, ez rád czéloz! nevetett egy félénk osztálytnácsossl, ki minden miniszter válságkor reszketni szokott nyárflevél módjár. miniszteri tnácsos. Sokszor ijesztgettetek már, mégsem nyug Hogy-hogy miben czélozn reám? díjztk, iprkodott ő mgát szelíden hebegte Lázárnk nevezett egyéniség. Nem hllottd, mit vénül előjeleiről támdások ellen megvédelmezni. Cskhogy,Lzikám, rúd sohsem is járt. mondott? még úgy z öregekre, mint mostnábn. Csetneki Rjtm semmiféle vénüli jeleket nem mg is fitl ember ki nem állhtj vén venni zre. Ngyon frissnek érzem mgmt, embereket, közszolgált rokkntjit. Az ő kivált közszolgált érdekében! felelt elve z, hogy álljnk félre s djnk helyet Lázár, de rczánk színe e közben rendkívül fitl erőknek! meghlványult. Hm! pedig zt trtják: jó z öreg ház Hlljátok z ő jelszvát? A közszolgált nál, vetette ellen Kovács, ki mindenkép érdekében! Lázi közszolgáltért mindenre iprkodott megszeppentségét plástolni. képes, még rr is, hogy megfitlodjék! Hiáb z egz társság zrevette már, elménczkedett kmrás-foglmzó, társság ifjbb vénebb gárdájánk ngy derültsége hogy jámbor öreg ismét ráment lépre s összebeszél nélkül is bizonyos megegyez között. Mert ennek társságnk czéltábláj mindig jött zonnl létre jelenlevők közt tréf Lázár volt. Kovács Lázár, osztálytnácsos, folyttásár. A fölültet csk úgy ér vlmit, régi rendszer egy mrdvány, ki szolgáltát h teljes. Első, ki helyzet mgsltár emelkedve, még z lkotmányos időszk előtt, «német világbn* kezdte ennélfogv z új hivtl zt fölfogt, átértette foglmzó-kmrás nokoktól rendkívül különbözik. Ő még félénk, nk segítségére sietett, bevtottságáról neve óvtos, pedáns bürokrtizmus képviselője, ki zetes osztálytnácsos volt. Hugó brátunknk ( foglmzót híjják ljtorj legljáról ngynehezen lssn, pártfogás nélkül, csupán keserves munkájávl keresztnevén Hugónk) igzság vn. Csetneki vergődött föl s így sokkl jobbn meg tudj jártos egynénémhez s minp este theánál od becsülni állását, mint ez mostni nemzedék, nyiltkozott, hogy neki csk fitl erők kel mely vgy z országgyűlből csöppen be zon lenek. Ezt z állítást minden oldlról megerősítet nl mgs hivtlokb, vgy h lól kezdi is ték. Mások is hllottk leendő miniszter pártfogás, lklmtlnkodás másnemű előmozdítási eszközök segélyével, olyn gyorsn kegyetlen szándékiról. A szolg belépett jelentette, hogy mi hld előre, hogy régi «bemter» szinte bele szédül. Az ő idejében htvns évek előtt niszter kéreti Szecsődy ő méltóságát, mire ltt, mi volt kkor hivtlnok kilátás? ztán z értekezlet föloszlott s tnácsos úr Mivé fejlődött zót mgyr állm bürokr egy ngy csomó ktávl hón ltt rendkívüli tizmus! Milyen crriére-ket látni most!... fontoskodássl hldt át z előszobán, z ott Holott régente megvénültek tisztviselők, mint várkozó ügyfeleknek sjnáltát jelentve ki, helytrtótnácsi foglmzók, s ki knczel- hogy ő excellentiájához kell sietnie s így m lárii titkár minőségében léphetett nyuglomb, már nem fogdhtj. Szíveskedjenek holnp z már szép hldássl dicsekedhetett. Vn is ide fárdni. Holnp nem lesz megint értekezlet, mél foglm z új nemzedéknek türelemről! H négy-öt évig egy állásbn vesztegel, már eget- tóságos urm? kérdezte kissé indiskrét hn földet megmozdít, hogy léptessék elő. A régiek gon z egyik ügyfél, kire z értekezletről távozó, moceznni sem mertek, húzták z igát csön kipirult nevetgélő tisztviselők gynús benyo desen hllgttk, mert kkor volt még tekin mást tehettek.

3 104 VASÁENAPI UJSÁG. 7. SZÁM ÉVFOLYAM. Aligh! ligh! felelt ő méltóság gyorsn kisurrnt. A hivtlszolg pedig blkot nyitott félór hosszt szellőztette szobát z értekezlet után. A metmorphosis, melyen Kovács fónnebbiek után pár np múlv keresztül ment, áltlánosn föltűnt minisztérium kebelében legmultságosbb suttogásokr dott lklmt. A kmrás-foglmzó mjd megpukkdt nevettében fggtásink vége-hoszsz nem volt. Ej, ej! Lzikám, hisz te megvédi ettél, vlóságos ficsúr lettél! Az kurt dzsekksz, illik-e korodhoz, állásodhoz? Hát régi cjsilindered nem szolgált voln ki még z idén, miért vettél újt, divtost? A mi meg nykkendődet illeti, zt még egy segédfoglmzó is rikítónk tlálná. De z öltözékben véghez ment változások egyáltlán nem merítik ki zt z átváltozást, melyen Kovács keresztül ment. Hogy ilyen fitlos öltözékhez fitlos rcz is vló, fitlos rczhoz meg fitlos mozdultok illenek, rr Kovács mindjárt rájött. S ehhez képest deres bjusz helyében cskhmr egy czélszerű kenőcs közreműködével szénfeketére változott szőr ékeskedett tnácsosi jkk körűi, melyek szoktln pirosság bőséges szőlőzsír - fogysztásr engedett következtetni. Mikor bjusz fekete, csk nem lehetett körszkáll őszbe vegyült? De zt is bemázolni, hoszszdlms eljárás voln. Jöszte borbély, tüntesd el beretváddl! Az ábrázt bizonyár sokt fog nyerni, h nem árnyékolod be! Most már csk fejnek közismeretű kopszságán kellett vlmikép segíteni, de ez sem került ngy munkáb. Lázár úgy is régót kifogásolj hivtlos helyiségek léghuzmos voltát, melynek több rendbeli fog-, fő- egyéb fájást köszönhetett. H ezekre z «ntektákr» hivtkozik, senki se fogj megütközsel tudomásul venni, hogy légármltok gonoszság ellen egy szerény prókávl mgát mentesíteni iprkodott. Ilyen lpos resturálás régibb lényének szükségkép nem csupán hivtlbn keltett figyelmet, hnem otthon is, tnácsosné ő ngyságánál. Lázár érezte, hogy hites nejének mgyrázttl trtozik. Csodálkozol úgy-e, édes, hogy mi lett belőlem? Hj! válság, válság! Új minisztert kpunk, fitlt, erélyest, kinek z öregek nem kellenek. Fitl munkerőket keres... z öregeket meg fenyegeti nyugdíj... Érted-e, nyugdíj? Milyen cspás,voln ez ránk, kik tisztán hivtlom után élünk,... hogy össze kellene mgunkt húzni... Meg sem élhetnénk rngunkhoz képest másutt, mint várbn... Od meg te nem szívesen költözködnél föl! Nem bizony, felelt Milk, Pesten éltem, Pesten is krok meghlni, Budár nem [ megyek! Lázár megölelte feleségét gyöngéden ( mi már régót nem' trtozik házi szokáshoz). AZ ÉNEKLŐ DERVISEK. VERESCSAGIN FESTMÉNYEIBŐL, Nem is megyünk, mert teringettét! messzi vgyok még nyugdíjtól! S ztán gyors, rugnyos léptekkel föl-lájárkálv, mellét kifeszítve, fejét hetykén hátrvétve, két kezével élénk tglejtsel folyttt: Teszünk ról, hogy miniszter se tláljon öregnek! Nézz végig, Milus, lehet egy embert, ki így jár így néz így trtj mgát, z öregek közé sorozni? S egy forró csókot nyomv Milus orczájár ( mi szintén ritkább élvezetek közé trtozott ebben z elggott háztrtásbn), fürge léptekkel sietett ki szobából, le lépcsőn, ki házból, végig z utczán bár fürgeség némikép fársztott, ugynolyn hetyke fürgeséggel hldt el portás előtt lépett be z irodáb. (Yége következik.) A SZÁSZOK BEVÁNDORLÁSAI. Az idegen hngzású helységnevek mgyrság érdekében létrejött törvényhozási intézked, szász sszony-deputáczió eredménytelensége mitt támdt keserűség még egyre fogllkozttj túl Királyhágón szászokt. De z egz mozglom komolyságát ngyon leszállítj egy elvitthtln történeti igzság, mely egyszerűen bból áll, hogy Lurtz-ok, Teutsch-ok s más hsonló ős hngzású szász nevek viselői, kiket meg szoktunk túlzó szász nemzetiségi hrczok élén látni, száz évvel, ötven évvel ezelőtt még fppucsbn trtották z eke szrvát Slzkmmergut vgy Fekete-erdők vidékén. Szó sem lehet tehát itt nyolcz százdos meg-.. szentelt jogokról kiváltságokról. A tjörök*villongások következtében hjdni szász nép, melyet még II. Géz telepített le, ngyon megfogytkozott ; z újbb nemzedékek közül kevesen Vihetik vissz múlt százd közepéig hzábn vló megtelepüleket, melynek előmozdítás Mári Terézi politikájánk volt következménye. A legismertebb szász történeti nevek mint Pemflinger, Horteneeki,Schs, ily kőbbi bevándorlóktól erednek. A slzburgi protestánsok kiüldöze volt z első esemény 1731-ben, mely német csládok ezreit Erdély felé hjtott, s kiveszőben levő szász népet újr fölfrissítette, sőt egyenesen megmentette. Elismerik ezt elfogultln szász történetírók is, s slzburgi ngy letelepedek száz éves évfordulóját 1834 ugusztus 20-ikán mint jelentős ngy mozzntot ünnepelték meg szászok is. Alig ért véget slzburgi kivándorlás, már 1734-ben megint negyvennégy költözre kz evngélikus csládp kpott felszólítást, hogy szedje össze sátorfáját s Erdélybe vándoroljon ki. Július 9-ikén 47 cslád indult el hjón Klosterneuburgb, hol Friedenbergi Kieder János erdélyi szász, s kkortájt követ császári udvrnál, fogdt őket, ki megmgyrázt kivándorlóknk, hogy milyen állpotokt, micsod lkotmányt, stb. fognk tlálni Erdélyben, s ztán Budáról előre sietett, hogy ngyszebeni mgistrátusnk bejelentse z érkezők számát megérkezök idejét, hogy szegény emberek «z udvr óhjtás" szerint lehető jól helyeztessenek el. Augusztus 20-ikán érkeztek meg Keresztény- Szigetre (Grossu) s császári komiszárius zt szép bizonyítványt állított ki számukr, hogy soh sem látott jámborbb ájttosbb keresztényeket, hét heti utzásuk ltt egyetlen rósz szó sem jött ki szájokon. 21-én vonultk be Szebenbe, ezt dlt zengedezve: «Ich bin ein rmer Exulnt» (Szegény kivándorló vgyok) 7. SZÁM ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI UJSÁG. 105 TURKESZTÁN POLITIKUSOK. KIRGIZ FŐURI VADÁSZ. GYŐZELMI ÜNNEP TURKESZTÁNBAN. VERESCSAGIN FESTMÉNYEIBŐL.

4 106 VASÁRNAPI UJSÁG. 7. SZÁM ÉVFOLYAM. m i bizony szerényen hngzott m i mottóhoz képest, mely gőgös elbizkodottsággl hjtj, h o g y : «So weit die deutsche Zunge k l i n g t... Ngy-Disznódon nyertek elszállásolást ddig, míg jövőbeli lkhelyükön, Kis-Toronyon (Neppendorf) minden elkzül. A jó ngy-disznódik nyolcz npon át trtották őket hússl kenyér rel, minden cslád egy köböl gyümölcsöt kpott s el kellett htározniuk zután mgokt, hogy milyen élethivtást válszsznk. A ngy-disznódi templombn 74 kérdre tettek ünnepélyes vllástételt hitöket illetőleg s még zon évben Kis-Toronyb költöztek át. nokuk zt is felemlítette, hogy z irodlombn új műfjokt teremtett. Alklmsint ez ltt tárczelbeszéleket értette. De vázlt, rjz, genrekép beszélyke nem új műfj. Régi műfj ez, kivált z ngol frnczi irodlombn, de még nálunk sem új. Hogy csk régibb irókt említsek : Kisfludy Károly, Gl, Ngy Ignácz már irtk ilyeket. A mű fjt mgábn nem lehet kárhozttni, sőt méltá nyolni kell. A bj tultengben nyiltkozik, mely mindent körébe von, nem egy tehetség kiféjlét kdályozz s vlódi beszélyt háttérbe szorítj E műfj széleskörű változtos, külöféle formát fölvehet, de szükséges, hogy tárgy formávl összhngzásbn legyen. Új hzát teljes lelkiismereti szbdságot tláltk slzburgik erdélyi fjrokonik közt, kik meg tudták oltlmzni hitvllásukt min den üldöztet ellen, s m i n t Bécsbe jelentette volt Krff úgy óvták zt, m i n t «szemök fényét». Az új megtelepülök hz írt levelei telvék hálálkodás elégültség szvivl. így írt 81 éves Kiser Pál, mindjárt Erdélybe érkezte után fiánk, hogy z utzást szerencsé sen kiállották, s buzgó evngélikus elöljárósá guk ppságuk vn. Fischer Mátyás pedig így ír többek közt testvéreihez: «Friss erőben egzségben vgyok meg, drb kenyeremet itt Erdélyben bőven megkereshetem s bárcsk d n á Isten, hogy hzámbn is úgy állnánk dolgok, mint itt Erdélyben». Műform ide, műform od mondják sokn ne korlátozzuk költőt, mindegy, kárhogy ir csk rgdj el z olvsóit. De vájjon elrgdj-e s h igen, mily eszközökkel rgdj el? E kérd vizs gált mindig fogllkozttni fogj z emberi elmét A költői htásnk mindig megvn mg ok, h nem mindenki előtt világos is. Józnul senkit sem lehet hibázttni, h beszély helyett, beszélykét rjzot, vázltot ir. Mindenki műveljen oly műfjt, melyhez kedve tehetsége vn. De midőn nem belső ösztön, hnem külső körülmények rgdják z irókt vlmely térre, z már kórjel. E kórságnk két gyógyszere vn: egyik, h szerkesztők több tisztelettel viseltetnek z irodlom iránt, másik, h z írókbn több z önérzet, vgy h ugy tetszik, büszkeség. Mindkét gyógyszer mgábn is hsznál, de együtt termzeteién még htásosbb. A npilpok szerkesztőinek meg kellene gondolniok, hogy tárczelbeszélek erőszkolás rontás z irodlomnk. A tárczát meg lehet tölteni egyéb bel is, mint zt külföldi lpok példáj muttj. A tudomány, irodlom, művzet társdlom köré ből irt vonzó tárczák inkább érdekelnék közön séget, mint törik-szkd tárczelbeszélek. A néhány számr terjedő beszélytől sem kellene nynyir visszridniok. Npi sjtónk örömmel emle geti, hogy immár belé olvd z egz irodlom. Még tlán nem ne is dj Isten. De h bele olvsztás czéljok, még inkább kötelességük z iro dlmi szempontok figyelembe vétele. Azonbn z irók önérzetének is ébredni kell szerkesztők kidók önkénye ellen. A kezdő Íróknk minden irodlombn snyrú éveket kell átélniök, míg kivívják mgukt. De küzdelmük ne legyen egy oldlú. Ép zért kár mjdnem kizárón npilpokr támszkodniuk; vnnk heti- hvi folyóirtok is, hol hosszbb műveket is közölhetni. Az iro dlmi társságok pályázti is nyitv állnk előttük. A neves irók már szbdbbn mozoghtnk, mér sékelhetik szerkesztők kidók követeleit. Az iró becsülje meg tollát, h zt kívánj, hogy közönség s z utókor is megbecsülje. Elődeink, zok ngytehetségű htású férfik, kik társ ságunkt lpították, snyrú körülmények között nőttek fel, s mégis, mily nyomokt hgytk. Ne feledjük el, mit Kölcsey e százd elején mondott irótársink 1 «Nem vigsztlhtjuk, hevíthetjük-e köztünk hnytlót zzl, mit Apollón mondott tróji hősöknek: Nem tudnátok-e oly férfik lenni, hogy sorsnk ellenére is győzelmet vegyetek?* Adj isten, hogy Kölcsey lelkesüle sohse ludjék ki szivünkben! (Hosszs lelkes éljenz.) Beöthy Zsolt olvst föl ezután gondosn össze állított szépen megírt titkári jelentót. Kisfludy Károly jkán, úgymond iro dlmi életünket sztirizáló levél töredékében iróni gynánt jelent meg szó : «Boldog végz, előmenénk!» E szvkt, z ő emlékét őrző, ez ő hgyományit ápoló társságunk m, első ünnepé lyes közülének épen htvndik évforduló npi ján, minden hivlkodás nélkül, de komoly önérzet tel elmondhtj. A jelent, melynek előterjeszte kötelességem, leglább egy tekintetben fölötte örven detes. A mgyr közönségnek nemcsk érdeklődét sikerült fentrtnunk társságunk iránt, de fogé konyságánk áldoztkzségének olyn htlms megnyiltkozását értük, mely jelentemben min den esetre z első helyet követeli mgánk. Társsá gunk felújulásánk évétől, 1868-tól kezdve, melyről titkári jelent 63 új lpítványnyl számolhtott be, nem volt még esztendő, mely nnyi új lpítót hozott voln körünkbe, számszerint 4-1-et, mint z idei. Köszönetünknek, melyek mindnyájuk irányá bn tolmácsolnom kell, örömünk sugározttj melegét. Ez z öröm nemzeti szellem közerejének gyrpodásából fkd. A bevándorlások ezltt nem szüneteltek. Még zon év szeptemberében ngyszebeni tnács egy sereg krinthii bevándorlót fogdott s novemberben m á r újr intézkedek történ nek, húsz egynehány krinthii bevándorló cslád elhelyezére, kik m á r útbn vnnk. Egyúttl gyűjtt indítottk városnál széknél z Ínséget szenvedő bevándorlók jvár, s ebből lig 14 n p ltt m á r 333 forint 96 dénár folyt be jegyző kezei közé. Következő évben még két csoport kivándorló költözött be Felső-Ausztriából Kis-Toronyb Keresztény-Szigetre; összesen É s be kell ismerni, szorglmuk új szellemet öntött községi életbe. Húsz év sem telt bele s m á r ismét új nép rjok özönlötték el szép szász földet. Mári Terézi ült trónon, ki n e m szívesen látt, hogy Felső-Ausztriábn mind többen hgyják od régi hitüket ktholikusok közül, s hogy z elszkdok többinek példát ne dhssnk, kényszerítette őket, hogy Erdély földjére vándo roljnk ki től 1762-ig Felső-Ausztri, Krinthi, Stiri vidékeiről ezerhuszonkét cs lád, mindössze 2759 tggl vándorolt ki. Ezek nem mentek nnyir keletre, m i n t elődeik, Erdély nyugti rzén mrdtk. Pénzzé tették mindenöket s mgokkl vitték új hzájokb. Rsch F r k s mindössze egy forintot hozott mgávl, ám Neff Keresztély 1522 frtot 16 8 /* kij^zárt. Mjdnem egyidőben felső-usztrii kiván dorlássl, múlt százd közepétől 1772-ig egy újbb rj vette útját Bden-Durlchból Erdély felé. Ezek ngyrzt Szász-Sebesen telepedtek meg. Nem csod, hogy özönlöttek derék n é m e t sógorok z új igéretföldére, Breitguból, Schwrzwldból, Strszburg környékéről. Egy szászsebesi tyfi csládkönyvében így emlékezik meg röviden ez újbb bevándorlás /lószinű o k i r ó l : «Ismét sok német érkezett kívülről, kik Rjn ngy vize mellett lktk, mely elmost földjeiket*. Utódik m is vgyonos, jóllétnek örvendő pol gárok, kik sok sjátos vonást megőriztek bdeniek szokásiból. Még közelebb áll hozzánk, m e r t lig ötven év válszt el tőle, legutóbbi, e százd közepén lejátszott ngy német «kultur hdjárt*, melyet 1845-ben nemesi (Nimesch) szász pp, Roth indított meg zon p r o g r m m lpján, hogy szász föld mezőgzdságánk emele czéljából jórvló német gzdákt honosítsnk meg. Mg Roth személyesen utzott Württembergbe, hogy z ottni meriki kivándorlást Erdély felé térítse. Bérleti szerződeket vitt mgávl s ez úton számoskt sikerült neki betelepítre csábítni, úgy, hogy 1846-bn m á r ttól kellett trtniok, hogy n e m helyezhetik el m i n d n n y i t s fékezniök kellett kivándorlási kedvet. A pesti mgyr lpok lármát is ütöttek e mitt s württembergi kormány is közbe lépett ebben z iránybn, hogy további kivándorlási engedélyt bizonyos vgyoni álláshoz kötötte. Az élelmes sváb n é p különösen Brczság téres rónáit Strelisky fényképe után, Bársony István, Kisfludy-társság most válsz tott tgj. lepte el, vgy városok iprüző lkosságáb olvdt bele. így telepedtek le többek k ö z t : frnkfurti könyvnyomdász.gött, Brssóbn, koburgi erdő mester, Gleim, Segesvárt, hnnoveri rny műves, Schwbe, Szebenben, Ehrenberg, városi kertz, Slfeld, medgyesi gzdsági iskol tnár, többi, megnnyi ismert név m «Kockel» (Küküllő) «Zibin» (Szeben) táján. r. A KISFALUDY-TÁRSASÁG KÖZÜLÉSE. Február 6-ikán trtott ünnepélyes évi köz ülét Kisfludy-társság z kdémi dísz termében. Ngy diszes közönség gyűlt össze. Az emelvény hátterében zöld lombok közt Szig ligeti Ede rczképe állt, mert z ül rzben z ö emlékezetének volt szentelve. A közönség soribn ott volt Szilágyi Dezső, képviselőház elnöke, Berzeviczy Albert, Szily Kálmán, z kdémi főtitkár, stb. A tgok szá már fentrtott emelvényen tudomány irod lom számos jelese. Az elnöki sztlnál ült Gyuli Pál, Szász Ká roly, Beöthy Zsolt Herczeg Ferencz, ki távol levő Vrgh Gyul titkárt helyettesítette. Gyuli Pál elnöki megnyitó beszéde ezúttl is újbb irodlmi jelenségeket mérlegelt tett kritik tárgyává, szépirodlom szétprósodását. Petőfi hlál után mond Gyuli lyri dlok özönébe fúlt költzetünk, minden ifjú költő z ő koszorújár vágyott. M más özönben úszunk, prózábn irt úgynevezett vázlt, rjz, genrekép, vgy mint mondni szokás: tárcz elbeszélek özönében. Egy npilp sok mindent nélkülözhet, de tárczelbeszél nélkül nem lehet el. Mindennp leglább is tiz-husz tárczelbeszél lát npvilágot hzánkbn s ezek ngy rze össze gyűjtve külön kötetben is megjelen, úgynnyir, hogy elbeszélő irodlmunk főleg tárczelbeszélekből áll. De mi z tárczelbeszél? Meghtározásá nál nem nnyir bellktából, mint küllkjából kell kiindulnunk. A tárczelbeszél oly mű, mely nek terjedelme meg vn szbv, mint zsemlyé nek, se ngyobb, se kisebb nem lehet néhány hsábnál, szerint, mint lp kisebb vgy n gyobb lkú. A fődolog, hogy egy számbn közöl hető legyen s ne legyen folyttás következőkben. A kezdő iró ilyennel kezdi pályáját, hogy be juthsson vlmely lp tárczájáb, már neves irók örömmel szerződnek szerkesztőkkel üyenek írásár, mert kevesebb fárdsággl több tisztelet dijt nyernek tőlük, mint nyernének, h beszélyeket, vgy épen regényt imánk. így szorulnk hát térbe vlódi beszély különböző fji, épen mint ezelőtt hrmincznégy évvel dl mitt lyri költzet más fji, különösen z ód elégi. Az ok más, de z eredmény ugynz. Akkor Petőfinek, dlköltőnek, htás tette egyoldlúvá lyri költé szetünket, most hírlpi divt, szerkesztők ön kénye tereli elbeszélő költzünket tárczelbe szél felé. Lehet, hogy egy pár kiválóbb tehetség sikere is befolyt tárczelbeszél divtjár, de fő ok mégis szerkesztőkben keresendő. Miót hírlpírók két egyesületet is lkítottk, közgyűleken lkomákon nem egyszer hlljuk mgyr sjtó érdemeinek dicsőítét, s egyik szó SZÁM ÉVFOLYAM. v\ s Apn.pt Ü.TSÁ. 107 foffi szolgálni mindvégig, minél tovább. Ennek f fáünkhöz, életünkhöz szellemünköz húzó von lomnk kívántuk kifejezni elirmerünket kkor Z mikor újbb regény drám irodlmunknk fárdhttln buzglmú dán ismertetőjét, Schu mcher Sándort ugyncsk jelen közülünkön társságunk levelező tgji soráb igttjuk.. Rákosi Jenő lépett most z emelvényre, «Ars oetic» czímen sztírát olvsott fel. Azt pnszolj, hogy mi kor rzvétlen poézis iránt. Minden művzet lángj égbe csp, A költzet kerülne sutb csk? Épen költzet, z, miben egybeolvd zene festőművzet? Hiszen nyelv büszk'esége minden nemzetnek, mert minden egyéb elpusztul, De melynek nyelvén egy Homér dlolt, Megmenté népét, nyelvet kort! n y e lv, Szigligeti emlékezetének ünneple következett. A jeles színműíró, népszínmű meglpítój érde meit Vdni Károly szép emlékbeszédben fogllt össze, z író jellemzével együtt. Az emlékbeszédet Somló Sándor olvst föl. Vdni következőkben végzi Szigligeti jellemzét. ttermékenységének, leleményeinek főforrás ál tlábn z élet volt, melynek jelenségeire mindig ébren figyelt. A bohózthoz is erős vonzlm lévén, éles szemmel kisérte z első mgyr bohóztok szinpdi htását. Legerősebben htott rá Gál Jó zsef «Peleskei nótárius»-ánk második felvonás z eleven népjelenetekkel mgyr dlokkl. Mivel ezek nézőknek is ngyon tetszettek, tp sokból zt érezte ki, hogy íme közönség újjl mutt rr, mit vár. így ébredt fel benne nép színmű meglkotásánk eszméje s ennek htásos megtestesítében áll z ő fő hód tás, mert ezzel szorított le színpdjinkról bécsi bohóztot, ezzel hozt divtb mgyr dlt tánczot ós ezzel kptt mgyr szór főváros német polgárit. Pályfutásábn ez z író hzfi legfőbb dicső sége. Utánzássl ilyen jó sikert elérni nem lehet színpdon. A mire mg áldozt egy szép élet ngy munkásságát, rr buzdított utódit is : mgyr szellem vissztükrözóre. És zt vezérlő eszmé jét, lpelvét, teljességgel nem fölösleges hngoz ttni most, midőn idegen divtok költzetünk minden ágábn nnyi jó tollt csábítnk utánozgtásr. Szigligeti még egy német szón élő főváros idejében kezdte meg írói munkásságát, mégis németes társdlom erősen mgyr fi volt, ki nemzeti géniuszért hevült. Mily sokbn kellett neki, ngy nehézségekkel küzdve, utt törnie, míg utódi m már mennyivel könnyebb szerrel hld htnánk z önállóság kivívott útjin.» Az éljenz lecsillpulás után Beöthy Zsolt felolvst Vrgh Gyul «Országház* czimű köl teményét. A költő zokt z érzeket gondol tokt írj le benne, melyek megszállják, mikor z uj országház pompás márványcsrnokábn jár. A fölolvsások sorát Herczeg Ferencz Vérszer ződ* czimű novelláj zárt be. A szép kis elbeszé lt Kozm Andor olvst föl. 8he (Gszner B.). Artrenns (Zsuzsnits E.). Klykrtes (Crbon*. JELENET A «SHE» CZIMŰ ÚJ BALLETBÓL. Legvégül kihirdették, hogy Lukács Krisztin féle regénypályáztot «A muzsikus fmíliáj* czimű regény nyerte meg. Szerzője Szbó Ferencz, ngyszent-miklósi polgári iskoli tnár. A Bulyovszkydijt nem dják ki; megdicsért «Trnóczyné» czimű pálymű szerzője: Vértesi Jenő, Vértesi Arnold fi. Délben 1 órkor társság tgji lkomár gyűl tek Royl-szállóbn. Itt z első felköszöntőt Gyuli Pál elnök mondott királyi párr. Aztán átnyúj tott társság rny serlegét jobbfelőli szomszéd jánk, gróf Apponyi Albertnek, ki gróf Dessewffy Aurélról, társság egykori lpító tgjáról mon dott szép emlékbeszédet. A mgyr kir. operház újdonság. Mgyrosn, hngzás szerint «si»-nek kel lene írni zt szót, mely ngolbn «she»-nek írv zt j e l e n t i : «ő». Ezt szót pedig zért hsz n á l t ngol regényének czíme gynánt Rider Hggrd, m e r t világhírre jutott könyvében egy friki királynőről szól, kit lttvlói merő A jelent végül megemlékezett z új tgok : Bár sony István külföldi Schumcher Sándor érde meiről következőleg: Az életnek termzetnek, különösen mgyr életnek mgyr termzetnek z z ifjúi szeretettel vló szemlélete jellemző rjz tünteti ki zt fitl irót, kit jelen közülün kön válsztottunk társunkká : Bársony Istvánt. Melegen köszöntöm sorinkbn, zzl biztos reménynyel, hogy ifjúkor ideálját, mely miénk is, velünk együtt, közösen, hiven lelkesen KIGYÓTÁNCZ AZ «ÉLET TÜZÉNEK BARLANGJÁBAN. Pur Géz vázlt. Dher Öd5n fényképe, tiszteletből átllnk nevén említeni, s h «ő» ról beszél vlki, tudják, hogy csk felségről lehet szó. Ez királyné, mondjuk s z i n t é n : She, rendkí vül szép, de egyszerű leány volt ezelőtt p á r ezer évvel s trónr jutását csk n n k köszönhette, hogy elég bátor volt megfürödni egy csodáltos lángtengerben: z «élet tüzében*, mi válto ztlnná, el n e m múlóvá tette ifjúságát, élet erejét, bűbájos szépségét. Történt egyszer, hogy Klykrtes egyiptomi pp megszöktette kedvesét, Isis ppnőjét, s hosszs bolyongás u t á n fics kájukkl Shekirálynő útjáb kerültek. Ez Klyk rtes volt z első férfi, ki z urlkodónő szivét lángr lobbntott. She m i n d e n t megkísértett, hogy Klykrtest meghódíts, de z elfordult tőle. A királynő erre iszonyú fájdlmábn szégyenében felindulv, leszúrj bálványozott férfit. A kétségbeesett özvegy megesketi fiát, hogy ő, vgy ivdék hlálos boszút áll gyilkoson. Elmúlik kétezer év. Az egyetlen szerelmét még mindig sirtó, még mindig rgyogó szép She meglátj, hogy közeledik országához Klyk rtes utolsó ivdék h ű képmás, Leo, messze Angolországból. De hjótört szenved s tenger épen Kór t r t o m á n y prtjár veti ki, hol bolyongó Leo h m r rákd királynőre márm á r meghódol z új szerelemre gyúlt She igéző bájink; de z utolsó perezben, mikor She őt is z «élet tüzében* fürdre krj birni, hogy együtt örülhessenek egymás örök ifjúságánk: Leóbn fölébred z erkölcsi erő, z őseitől reá hgyott büntető krt, leszkítj She eleven övét: Isis kígyóját s erre She vrázsos élet ereje megszűnik, gyilkos sszony holtn rogy Klykrtes ivdékánk lábához. Ezt röviden elmondott történetet z ngol iró gzdg képzelettel, déli églj termzeti szépségeinek leírásivl, regényhőseinek érz világát meglepő klndjit rendkivűl érde kesen festve, beszéli e l ; n e m csod, hogy egyegy, színházi légkörben élő fitl Írónkt fes tőnket is föllelkesítette. Az egyik Beér József operházi tisztviselő, ki elbeszélő író, de «A nppl éjjel» czimű bllet meséjét is ő költötte; másik művzetéről külföldön is ismert Kéméiidy Jenő, ki festményeinek színhrmóniáját átvitte m á r színpdr is, miót operánknk sceniki felügyelője s jel mezek áltlábn z úgynevezett «kiállí tás» tervezője, rjzolój. De R. H g g r d n k («Ö» czímmel mgyrul is megjelent) regénye megrgdt Mder Roul t e r e m t ő képzeletét is, s «Piros czipő» czimü bllet zeneszerzője örömmel fogdt zt tervet, hogy «She» pompás trtlmát színdrbbá, némjátékká dolgozzák fel s Mder d r á m i tánezzenét költse hozzá. így született m e g z drb, me lyet z eredeti R. Hggrd-féle m ű n e k «She»

5 VASÁBNAPI UJSÁG ZÁM KVFOLYAl. 7 zlm.jj ÉVFOLYAM. GRÓF APPONYI ALBERT GRÓF DRSSEWFFY AURÉLRÓL. IV «A SIPKA-SZOROSNÁL MINDEN CSENDES.» czimével mgyr kir. operház február 5-én remek gyümölcsszüretet, (tánczoló nnász, stb.), muttott be. vdregényes sziklákt ábrázoló vándordíszle Megvn benne úgyszólván mindz, mi tet, She tündérkertjét, hol kedves tánczukt ngy közönséget színházb vonzz: szebbnél lejtő régi görögök, renissnce-kori udvri nép, szebb látványosság; meséjében értelem egy brokk szlonvilág, stb. felidézével bizonyítj ség, de vn erkölcsi tnúiság is, s há épen vlki be She, hogy ezeket z időket ő mind átélte. Leg szenvedély pusztító htlmát, bűn megtor inkább kimgslnk zene egyes számi közül lását keresi pntomimiki hllétben, ez is meg szerelmi igézetnek megnyitóul is fölhsznált vn benne, s ezért «She» ngyon sok div dllm, She kígyóbűvölő tánczánk, z egyip tos színpdi tánczkölteménynek fölötte áll; tomi istenitiszteletnek, hjótört sejtető köz ott vn bár nem új, de mindig kellemes mgán - játéknk híven kifejező, hol kczér, hol ünnepi csoporttánczok sűrű egymásutánj ( vlh komolyságú, hol ndlító, hol vihrzó zenéje, Népszínházunknál működött most Berlinből kecses tüzes keringők, stb., melyekben külön ezért itt járt Gundlch Ljos blletmes- Mder krngy mesternek muttkozik. Feltűnő ter műve) s folyton zengő, zsongó, vgy föl zonbn, hogy bemuttó elődás közönsége, hrsnó zenekr, melyet z emberi hng két noh nem csupán Mscgni-féle lángelméket ízben is kellemesen vált föl: z első kép egyip szokott ünnepelni, ennyi zenei még inkább tomi templomábn ppnők kréneke, s mos sceniki szépséget nem mélttott eléggé. Pedig tni kikötőváros terén fellépő frkkos, czilinderes szerzők is, z elődók is, első helyen czímnéger minstrelek (énekes zenzek) furcs férfi- szerepet megindítón játszó Gszner Borisk, négyese. olyn mgs színvonlú élvezetes műnek Érdemes voln rzletezni z Isis-templom muttták be z újdonságot, hogy mgyr fölpompáját vkító fényben megjelenő hr dolgozású «Sh,e»-nek külföldön is szép sikere gos istennővel, kikötő mindenféle nemzetiségű ket jósolhtunk. népének festői elvonulását mozglms éle KI. tét, hjótörött Leo éhségét álmábn kielégítő EGYVELEG. * A legngyobb bromfitenyztő intézet tuljdonos Bker, New-York állmbn. 400 hektár területű gzdságán egy milliónál több tyúk futkároz s ebből mgáb New-York városáb évenként tyúkot 20 millió tojást szállít. A gzd ság mintszerű, téli házkon költő helyeken kivűi gőzgépek vnnk táplálék elkzítére. Európábn Hethfield ngol város közelében vn legngyobb bromfi udvr, honnn egyszer már egyetlen hét ltt kilogrmm levágott tyúkhúst küldtek szét. * A postát leggykrbbn hsználják z meriki Egyesült-Állmok lkói, hol egy fejre 162 post küldemény jut, mig Svájczbn 110, Ausztriábn 98, Angliábn 79 s többi országokbn még keve sebb, így 10 meriki postküldeménynyel szemben svájczi 7, usztrii 6, ngol 5, dán 4, belg 3V«, frnczi hollndi 3, többi pedig csk 1 2 drbbl szerepel. * A legrégibb város földgömbön, melyet eddig ismerünk, Bbyloni éjszki rzén feküdt mi Nuffer helyén s régi neve Nippur volt. Hyne meriki tudós ástt ki újbbn penn sylvnii egyetem megbízásából 10 méter mgs domb lól. A város körülbeló'l 7000 évvel Krisztus születe előtt pusztult el. 109 ^SÁKNAHtJjsÁö. Mi lehet, t. társság, nnk mgyrázt, hogy kit politiki pályáj, kit pártállás, kit irányzti minden tekintetben legyőzöttek közé soroztk, hogy z nemcsk kortársi ált \ Kisfludy-társságnk közelebb trtott ünlános bámultánk szeretetének tárgy le epies közüle lklmávl gróf Apponyi Albert n gyen, hnem hogy z ő emléke, mint egy rokon egy rég elhunyt jeles mgyr publiczist, szó szenves, mint egy dicső emlék rgyog mi nok állmférfi, gróf Dessewffy Aurél emléke korbn is? zetét elevenítette föl, ki Kisfludy- társság Ennek mgyráztát kétségen kivül ngyrzt nk egyik lpító tgj volt. Gróf Apponyi szo z ő egyéniségének vrázsábn kell keresnünk. kott ékesszólásávl elmondott trtlms beszéd Kortársi, kik vele érintkeztek, e vrázsnk h ben mélttt ez egykori jelesünket, kinek ez tás lól nem tudták mgokt kivonni; ennek lklomból rczkópét is közöljük lpunkbn, s htlmát érezzük mindnnyin most is, midőn életrjzából is följegyezzük következő vázl csk holt hetükben szól hozzánk z ő szelleme. tos dtokt. Ez vrázs állott először z ő sokoldlúságá Gróf Dessewffn Aurél 1808-bn született bn. A sokoldlúság, t. társság, ngyon külön zemplénmegyei Ngy-Mihályon. Ngy mivelt- bözőtermzetű. Gyöngébb, hétköznpi egyéni ségű tyj, gr. Dessewffy József, nyj, gr. ségeknél sokoldlúság z ellposodásnk, Sztáry Eleonór leggondosbb nevelben fölületességnek,.z erők szétzüllének forrás ; rzesítették; már tíz éves korábn görögül erőteljes egyéniségeknél zonbn sokoldlú olvst Homeros Iliászát sok helyét könyv ság nem egyéb, mint z emberben rejlő összes nélkül is tudt, s már mint serdülő ifjú szere erőknek érvényesüle, mint nnk ltin mon tett közügyekben buzgón rzvevő köztisz dásnk megtestesüle:..homo sum et humni teletű tyj kíséretében megyegyűlekre nihil me lienum puto». Ezt kétfélekép lehet járni. Kzinczy Ferencz, tyjánk jó brátj lefordítni:..ember vgyok senkit, ki em házánk gykori vendége ngy befolyássl volt beri lkbn előttem megjelenik, tőlem idegen minden szép jó iránt fogékony ifjú ízlé nek nem trtok". És lehet lefordítni így i s : nek, tollánk nyelvének nemesítére. Gróf..Ember vgyok semmiféle emberi tuljdon Dessewffy Aurél iskoláit Kssán elvégezvén, ság, semmiféle emberi erő tőlem nem idegen». politiki ismereteket z életből gykorltból És Dessewffy Aurél..Homo sum et humni tnult meg: 1828-bn udvri knczellárii nihil me lienum puto» mind két értelmé foglmzó lett Bécsben, hol legelőkelőbb tár nek megfelelt. sságokbn forgott, mellett folyvást ngy Hogy mi emberi volt, z z ő szivéhez kö szorglomml képezte mgát; 1882-ben Budán zel állott, zt keblének tlán legjobb brátitól helytrtótnácsnál nyert titkári állást. De már z 1830-iki rövid országgyűlen is jelen sem sejtett, titkos sebeit föltárv, végrendeleté volt, mint Beviczky knczellár segéde s z or- ben így irj meg:..kor végemet csupán zért szágg3'űlről nplót irt király számár. A fő sjnálom, mert megfoszt lehetőségtől, hogy rendiházbn 1833-bn fogllt el helyét, hol első felszóllásávl mgár vont figyelmet. E mellett rzt vett z Akdémi tnácskozá sin s z ngy vizárdás után tevékenyen működött nyomor enyhítén. A büntetőtör vénykönyv kidolgozásár lkult bizottságnk is tgj lett, s ekkor ngy tnulmányútt tett Angol-, Frnczi- Németországbn. Midőn vissztért külföldről, Kossuth.. Pesti Hírlpj* már megindult, s gróf Dessewffy Aurél «Világ»-bn, konzervtivek közlönyében szállt sikr «Pesti Hírlpu ellen. Széchenyi eszméi ért ő is lelkesült, de z átlkulást csk tör vényes formák szemmel trtásávl hitte czélrvezetőnek. Az iki iki országgyűlen mint konzervtív tábor vezértgj működött, s bár hldás volt z ő zász ljár is írv, de egyszersmind kormány in gdozó s ingerültségre gerjesztő politikáját is őszintén bírált. Ngyobb tnulmánynyl, tisztultbb gondolkozássl egy mgyr publiczist sem vett tollt kezébe z idétt senki sem volt, ki mgsbb szempontból bírált voln z ellenzék kormánypárt küzdelmeit, mint ő. Izgtott munkásság gyönge idegzetét korán megrontott s lig 34 éves korábn, 1842 febr. 9-én meghlt. hzám, szüleim jókróim várkozásánk megfelelhessek. Ezentúl könnyű szerrel válok meg z élettől, mely tlán önhibám áltl, kev gyér öröm mellett sűrű mély keserűségeket nyújtott. Brátim jókrtát köszönöm, ellenségeimnek megbocsátok, bocsántot kérek zoktól, kiket megbántottm. Emlékezetemet szüleim bráuiii kegyességébe jánlóin, tíe legyenek igz ságtlnok hmvim iránt; szivem melegen buzgott érettük, z emberiségért hzáért». Hogy sokoldlú volt hogy semmi emberi tőle i.legén nem volt bbn 8 második értelemlien is, zt z ö egz életének folym tnú sítj. Hisz ez férfiú mgvi' tudós társság tnácskozásibn vezórszerepe. játszott, poli tik mindkét mezején: úgy z országgyűli vitákbn, mint ;i sjtónk terén z első sorok bn fárdhttlnul küzdött, mellett nem volt ;i nemzet társdlmi életének z mozznt, mely kikerülte voln figyelmét. De nem csupán sokoldlúságnk vrázsávl bírt, hnem birt vlóbn jó, nemes, embertársi iránt rokon szenves szívnek vrázsávl, s ez nyilvánul még legkíméletlenebb polémiáibn is. Semmi önösség ebben férfiúbn nem volt; nemcsk szívnek z önösségét nem ismerte, de nem ismerte z znek önösségét sem. Az egyéniségnek vrázsán kivül vn még egy körülmény, mely biztosított Dessewffy Aurél nk kortársi szeretetét biztosítj emlékének is, m már úgy lehet mondni, népszerűségéi ez z volt, hogy z ö szellemi világ z ő törekvei tulj dónké pen nem is állottk olyn ngyon távol nemzet kkori többsége vezetői nek törekveitől; különbözetek, z eltéré sek sokkl inkább módszerre, mint lényegre Gróf Apponyi Aliiért gr. Dessewffy Aurélról mondott mgs szárnylású, szónoki szépegekben gzdg, z ő megszokott kitűnő hnggulyávl elődott s jelenvoltkt elrgdó <mlókbeszédének főbb rzei igy szóknk : Dessewffy Aurél gróf 1842 február 9-ikén hunyt be szemeit, lig tiz évre terjedő politiki működ után. Azok z eszmék, melyeket hiruetett, népszerűek nem voltk; tényleges sikeit «nem ért. Es mégis zt látjuk, hogy törté nelemnek egyik legkérlelhetetlenebb elve, ^J VlctÍ8» elve, vele szemben nem érvényesült; mert koporsój fölött fegyverszünetet kötöttek Prtok es z egz nemzetnek gyász követte őt ' ^ e m l é k é t megörökítették nem egyedül z Pll * i b r á t i > de megörökítették legjelesebb W 1 6 g y P u l s z k y ferencz, egy Csengery íftl :i,8i0t z n Sy f é r f i u - k i v e l ö legkimé../.ienebl. Puzáit vívt, Kossuth Ljos, hlál «n e szvkt irt..pesti H í r l p i b n : lem J l C8Z ' k r t > tettvágy, mily lángoló érzee ír: 1? 61 " 1? 1 remények s mi fénves jövendő voltk elwm c ' 8 t o l v l» És politikilg szintén z bálv - n ül0 n 8 y k ö l t ö Vörösmrty Mie J szép distichonbn emelt neki emléket: 1 eű VERESCSAGIN,F E S T M É N Y E I B Ő L :«AL E G Y Ő Z Ö T T E K».( T E L I C SE R Ő DÁ T A D Á S AU T Á N» g > venzténk-e ngyot? kérdjük most ggv mgunkbn szent nemzetiség ngyl súgj: igen. Eybl rjz után kzült kőnyomt z országos képtárbn GRÓF DESSEWFFY AURÉL,

6 8ZiM. Hü vontkoznk. Semmi hldási eszméje nnk kornk n e m volt, melyet Dessewffy Aurél lelke mgáb fel ne vett voln. A vllási kérdé seknek felfogásibn is álláspontj tiszt lelkiismereti szbdság álláspontj volt; tár sdlmi átlkulásnk, föld felszbdításánk kérdében Dessewffy Aurél előtt sem lebegett m á s czél, m i n t zok előtt, kiknek megdt gondvisel, hogy felszbdítást tényleg ke resztülvigyék. Kimutthtnám, hogy szvzti jognk kiterjesztét is átérezte, mint feltétlen társdlmi jjolitiki szükséget; de egy fel tételtől tette függővé: válsztási tisztság elvének komoly grncziákkl körülbástyázá sától. Dessewffv Aurél először htározott ellensége volt minden törvénytelen lépnek zért, vlhányszor megyék kár válsztási jogo sultság kiterjeszte tekintetében, kár bün tetőjogi eljárásnk modern elvekhez lklm zás terén oly lépt tettek, melyet érdemileg helyeselt, de törvényes formák mellőzével tették, úgy tlált, hogy z lkotmány grneziáink ez z áttöre több veszedelmet hoz z országr, mint mennyi hsznot ez z így elért vívmány teremt. "Nem tudjátok, igy szól épen válsz tási jog illetéktelen kiterjesztének lklmából Pestmegyében, nem tudjátok, hogy mi tör vényhozásunk nemzet koron közremű ködére vn lpítv hogy veszedelmes előz m é n y t állpít meg z, ki e törvényhozási tényezőknek egyikét mellőzni k r n á? Mert m i t szólnátok, hogy h egyszer megfordítv álln elő sor hogy h koron tenné zt, mit most ti tenni krtok, hogy t. i. mg jószán tából, mg egyoldlú krtából, nemzet közreműködének mellőzével k r n törvé nyeket lkotni?" Dessewffy Józsefnek, Kzinczy Ferencz brát j á n k fi volt igy m á r gyermekkorábn körül vették őt zok benyomások, melyek mgyr nemzeti ügy, mgyr nemzeti fejlőd, m gyr nyelv irodlom iránti lelkesedt tá mszthtták benne. Es, t. társság, z ő külön ben rideg, kimért, minden külső diszt mjdnem szándékosn kerülő stílje kkor tud rgyogóvá válni, kkor emelkedik vlósággl költői len dület mgsltiír. mikor mgyr nemzetiség, mgyr nyelv ügyéről szól. T. t á r s s á g! í m e látjuk, hogy koránk moz gtó erőivel Dessewffy Aurél tuljdonképen ellentétben n e m állt innen vn z, hogy 48-t közvetlenül megelőző ngy korszkhoz trtozik ő nemcsk zon véletlen folytán, hogy bbn korszkbn született, de m e r t ennek korszknk szellemi rzese volt, m e r t kor szk hrczibn, törekveiben, korszkb eső nemzeti fejlődnek előrevitelében tényező volt, n e m kerékkötő, n e m kdály, hnem egyik tényező, úgy. hogy n n k kornk nimbuszá ból teljes igzság szerint z ő fejére is egy fényes sugár ráesik, nnk kornk nimbu szából, t. társság, mely korr megindulás nélkül visszgondolni, mely kornk emlékei vel megindulás nélkül fogllkozni lehetetlen. Előttem, midőn e korr vissztekintek, mind inkább világossá válik Mdách történelmi philosophiájánk egyszerű igzság. Szomorún látom igzolv e történelmi phiíosophiát, hogy h zokt büszke elméket, hogy h z kkori kor ngyjink látnoki sejtelmeit, zoknk vívmányoknk, melyekért küzdöttek, htásá ról jövőjéről összehsonlítom zzl, mivé ezek vívmányok m i gykorltbn, mi nemzedéknek életében törpültek. Bocsántot kérek, t. társság, hogy kénytelen vgyok egy ilyen disszonneziávl, vgy mond juk, egy ilyen szomorú ccorddl befejezni be szédemet. Lehetetlen, hogyr vontkozásokt közt hősi kor közt törpe jelen közt ne lássuk, lehetetlen, hogy zokról hllgssunk, h őszintén nnk komolyságnk megfele lően krunk szólni, mely komolyságnk megtrtásár engem társság iránt érzett tisz teletem is indít. S h jövőbe krunk tekinteni, itt is Mdách vezetének engedem át mgmt. Midőn Mdách végig vezetett bennünket z emberiségnek történetén ddig pontig, m e l y pontig z múlthoz trtozott, midőn előre vet egy pillntást, mely z illúzió i desilluzió váltkozó jelenetein keresztül két- VASÁHNÁPI U J S Á C ^ ^ ^ ségbeejtő véghez vezet, költő egyszerre lerázz mgáról pesszimisztikus hngultot egy utolsó szóbn z emberiséget mégis bizlomr inti. Mondottm ember igy szól z Ur.küzdj bizv b i z z á K Költeményének logi kájából ez bizlom n e m következik, megindo kolni nem tudj, de mint erkölcsi lényének hzfiságánk egy ktegorikus impertivus áll elő. A bizlmt jövőben, t. társság, megindo kolni én sem tudom : de kifejezem, mint erköl csi lényünknek, mint hzfiúi érzelmünknek ktegorikus impertivusát. (Hosszntrtó zjos éljenz tetsz.) SARDOU «MARCELL»-JE. Először elődtott Nemzeti Színházbn február 4-én. Echegry ngy sikert rtott «ráglom»drbj után megint egy «ráglom*-drb. Srdou»Mrcéll»-je, melyet n é h á n y évvel ez előtt dtk Prisbn. Mind két drbbn egy fitl leányról vn szó, kit hírbe kever nek s mind kettőben győzelemre j u t z ártt lnság. Vérmérsékre egymástól homlokegyenest elütő két nemes lélek sorsát állítj elénk szín pd két vezérszelleme: Echegry Srdou, egymásnk korr nézve is társi. Amz most tölti be htvnötödik évét, Srdou másfél évvel idősebb. Echegry - - kit c<gleottó»-jánk Mdridbn 1881-ben történt elődtás ót mint előkelő szellemet ismer z egz művelt világ s ki kkoribn m á r drámái egz soro ztávl hzájánk első rngú írój volt csk n é h á n y éve jutott el hozzánk; Srdou nevé vel Nemzeti Színháznk egy virágzó időszk kpcsoltos. A hetvenes évek közepétől számított tíz éven át ő volt Dums-vl együtt vonzerő. Minden egyes új lkotásuk eseményszámb ment. Szel lem sziporkázott szvukból s cseveg mes terei voltk. Dums tinóm gyát egy-egy társ dlmi kérd kötötte le s n n k hátterével lkott meg rendkívül egyszerű eszközökkel, úgyszólv htásr számítás nélkül, drbjit. Srdou színpd ismeretének mestere volt. Számítássl épített oly ügyesen tudt fokozni z idegek húrjink feszítét, hogy néző n e m vette zre z ő intéző kezét, h n e m helyzetek termzetes folyományként tekintette dolgot. A két mesteren egyránt csüggött színz közönség. Amz, mert csillogni tudott á l t l ; ez mert önmgát látt szellemük lkotásibn. Az kor kissé kényesebb volt szó megválo gtásábn. Ők keresettség nélkül, ízlsel tudták kifejezni sikmlós mondndójukt is, nevük szellemi előkelőséget jelentette színpdokon. Ép úgy miénken is. Kn meglehetősen össze-vissz j á r t m kül földi színházkt s kkoribn úgy tláltm lehet, elfogultság volt hogy m i színházunk, bécsi «Burg»-ét leszámítv, bármelyikkel ver senyezhet frnczi szellem tolmácsolás tekintetében; pedig nemcsk egyes kitűnő ségek, h n e m z összjáték szempontjából is. Hngsúlyozom z összjátékot, mert egy szín háznk, m i n t testületnek értékét z ő szellemi légkörének egyöntetűsége állpítj meg. A genilitás tehetség Gondvisel domány, z áltluk teremtett színpdi légkörhöz illesz kedni tudás színházi testületnek érdeme. Ott vn egzséges szellem, hol senki se kicsinyli feldtát, még h z, z ő jogosult mbieziój á r nézve csekély i s ; ott, hol jelenték telen szerepet is jelentékenynyé vtj köteles ség érzete. A színpd szellemi légkörének egy öntetűsége nélkül hiáb egy-egy csillogó m ű vz. Igzi művzi élvezet cskis zvrtln összhngból eredhet. Ilyen élvezetet nyújtó elődásokr emlékez évfqlyam. VASÁBNAPI UJSÁG. 7. SZÁM ÉvíotíAM. tet engem Nemzeti S z í n h á z n k z z idő szk, melynek úgyszólv kizárólg frncziák dták jelleget, köztük első sorbn Sr dou. Alkotási: Dór, Odette Eedór lázb ejtették közönséget. Azok mint-elődások voltk. Nem egyes kiválók győzelmei, hnem z egzé. M m i n t h csk hivtás szeretetének kkori hevét ellnyhított voln z elernyedt idegek kor, - m z egyesek tündöklének időszk járj. No de z élet hullámzásból áll. M le, holnp föl viszont. A hol nnyi tehetség v n : előbbutóbb bizton megjő z üdvös fordult; de nem fölösleges r á m u t t n i rr, hogy vlmi helyre ütni vló vn. Azt gondolom, mg Srdou mes ter is így gondolkozik z ő «Mrcell»-jévei; mely ngyon nehezen kezdődik, úgyszólv min den felvonásbn újr kezdődik figyelem le köte nélkül ér véget. Nem lehet melnkolikus érz nélkül gondolni különösen legutóbbi hiányr. H á t n n k mesteri kéznek ereje is l n y h u l n m á r, mely nnyi biztossággl tudt szőni z emberek érdeklődét fölkeltő fonlt, vgy hogy csk egy múló rósz h n g u l t szüle ménye ('Mrcell», k i rzvétre érdemes hely zete mellett se tudj m g i r á n t érdeklődié hngolni z embert. Mrcell fölolvsónő egy rnylelkű öreg bárónénál, kinek két fi v n. A helyzet vilá gos n e m ú j. Az egyik m i n d e n esetre belesze ret leányb nnyivl inkább, mivel főúri házknál lklmzott hölgyek színdrbokbn következetesen szebbek m i n t csládi környe zet, h csk zért is, hogy rngkülönbséggel vló ismert szerelmi hrcz megvívásár nnál biztosbb legyen z lklom. A fiúk egyike ren desen érzelgős, másik születére előítéletes. Amz szerelmet képviseli, ez születi hrczot. Itt sincs különben. De h á t mivel hrczolni lány ellen, ki vkító szépsége mellett jóság m g ; helyesebben m o n d v : mivel ábrándítni ki z elkábult fivért? Az előkelő házbn vendégül n é h á n y rokon ismerős trtózkodik; férfik, nők, z utóbbik túl tvszvirág korán. Nyilvánvló, hogy szép «Mrcell» rjok nézve vetélytárs s hogy ők kz fegyvertársi nnk, ki őt útjokból elteszi. Az dott helyzetben z előítéletet képviselő fivérnek. De Mrcell jelenében nincs hib, hát m u l t t fürkzgetik. Ott m e g ztán egy egz regényt d kezökbe Srdou. Igz-e, n e m igz-e ennek leánynk z regénye, e fölött tere ferélnek négy felvonáson át. A vendégek úgy szólv zért, hogy elszórkozzk z időt, z elő ítéletes fivér meg n n y i r belső meggyőződ híjávl, hogy szinte z ellenfele segédtársánk trtj őt z ember teljes lelki megnyugvássl néz z árttlnság sors elé, nnyivl is inkább, mivel két fivér rnylelkü m m á j egy perezre se hisz bbn «folt»-bn, melylyel nemcsk vádolják, h n e m melyet m g á r is vesz z derék leány. Hjszálszerű mindig elszkdássl fenye gető fonál szövi ezt regényt drbhoz. Az ember lig birj összeilleszteni. E l m o n d o m rövi den regényt. Mrcell egy könnyelmű kton tiszt fivérével Algírbn trtózkodik. Egyugyn zon házbn lknk. F ö n n fivér, egy emelettel lejebb nővér. Egy éjjel éjfél u t á n erős zjt, szóváltást lövt hll kárty közt dorbézoló fivére szobájából leány, kirohn s egy mene külő férfivl tlálj m g á t szemben, kit fivére revolverrel üldöz s ki nyitott jtó áltl nyújtott lklom önkénytelen felhsználásávl ép bbn perezben r o h n z ő szobájáb, melyben revolver újr eldördül. A löv tlál s férfit Mrcell szobájábn lelik zjr össze futok. A helyzet z ő szemükben világos. A meg sebesített férfi szeretője leánynk. A tettes felhsználj helyzetet ós nővére meggylázójánk büntetőjéül állítj m g á t od, holott hmis kártyázás mitt fogott fegyvert reá. A leány föláldozz mgát fivéreért, kit z es küdtszék, mint nemes tettet művelőt, föl is ment bűnösség terhe lól. Ez nemes fivér ztán elhl v l h o l ; Mrcell fölolvsónő lesz ; meg sebesített kártyás pedig fölépül. Eddig regény, melyet fölépült kártyássl sző drámához z iró. Hogyn-hogyn n e m, egyszerre csk bárónő házáb toppn ez z ember pedig, m i n t Mr iiért lángoló, ki löv áltl teremtett helyzetet mg j v á r kívánj értékesíteni. Megkéri l e á n y t ; z bárót szereti; z lgíri nem enged; leány szbdkozik, mire ztán tolkodó lovg lángolás érvényesítére ép zt fegyvert süti rá, melylyel kártyás t á r s megmenekült börtön flitól. Az megtépte nővére becsületét; szerelmes lovg czélj elére érdekében zzl fenyegetőzik, hogy bizonvítni kz gyláztát. ' Persze mindez Mrcell «foltj» u t á n h j szolódó társságnk rendkívül k p ó r j ő h ebben léh körben n e m kd véletlenül egy érintetlen szivű ós fitl kedélye melegével jótékonyságot ársztó öreg s s z o n y : menthetet lenül sárb tiporják zt védtelen leányt, melyhez még z érte lángoló sentimentlis báró is segédkezet nyújt. Ftlisztikus meg dássl belenyugszik leány áltl följánlott házsságon kívüli viszonyb is, m e r t h á t megint csk leány n e m e s gondolkodás szehogy is h o z h t n á báró zt z áldoz rmt tot, hogy legitim kötsel fűzze hozzá z életét; hozzá, - ki oly tiszt, m i n t h ó, ki zon bn ezt nem tudj bizonyítni. Vlmi kártyjáték közben derül ki végül z igzság z előkelő ház zon egyetlen lkjánk szíve esze révén, ki m i n t egzséges lélek kel gondolkozó, bizonyíték nélkül is kiérezte z igzságot s ki ennek n y o m á n n e m bűnösséget kuttt, h n e m z árttlnságot derítette ki z lgíri tolkodó lovg útján, ki ből ügyes szellemeskedsel vette ki z igz szót. Az egz drbbn ő z egyetlen rokonszen ves lk. Még Mrcell se tudj lekötni rz vétet egzen. A bárónő z ö kedélyével zon ritk öreg sszonyok mintképe, kik úgy élték át z életet, hogy n e m volt okuk sját leikök kel vló vívódásr s kik ily m ó d o n épségben megőrizve zt, örökké fitlok m r d t k ősz hjjl i s ; mi n n y i t jelent, hogy gyönyörű séggel gondolnk vissz m ú l t r, melynek tükréből szemrehányás n e m i n t élvezni tud ják jelent, szívok megőrzött melegével örülve mások örömén. Ilyen typusok vnnk z élet ben. De Mrcellek úgyszólv költői képzelet szüleményei. Kev b e n n ü k z igzán emberi. Nem minth n e m hinnék női önfeláldozásb lélekemelő példákt ismerek reá, de z em ber csk ember m r d. Nem teljesen j ó, n e m teljesen rósz. Árnynyl váltkozik jó, fény nyel rósz. Nekem Mrcell túljó. Ő itt ebben drbbn pssiv megdást képviseli. Hogy elválllt fivére b ű n é t : becsülöm őt rz véttel vgyok i r á n t ; de hogy egy ily nemesen gondolkozó teremt föl n e m lázd gondolt ellen, hogy z, ki őt szereti s kit ő viszont szeret, egy lelázó együttlétbe vigye ő t : ez túl ságos megdó jóság. E r r e b á t r n lklmzhtó Nhkesperenek z m o n d á s : «És mégis félek termzetedtől; túl tele vn z, z emberi lágy ság tejével.» En z Echegry rághnzottjávl trtok, W z érintre kitör. A Mrcelle elődását cskis Prielle Kornéli egyénisége indokolj, ki egy bájos öreg szszonyt lkotott. A czimszerepet Hegyessy Mri dt. Szép volt; de s e n t i m e n t l i s m u s r hiáb minden igyekezet. H t n i csk z igzzl lehet. Szüry Dénes. HINDY ÁRPÁD Az időszki sjtónk érdemes m u n k á s hunyt ^J nuár _30-ikán Kolozsvárit: Hindy Árpád, "Kolozsvár* czímű npilp szerkesztője. Fárd ságos, de mindig tevékeny hírlpírói Bzerjesztői pályáján hol fővárosbn, hol Ardon ''\ ( ' v ek ót m á r Kolozsvárit tlálkozunk vele. 8 mindenütt rokonszenv es becsül vette körül. «!//</,/ Árpád 184:? ápril 29-ikén született zfrt." ' t v J > H i n d y Iván, ügyvéd es nnemujságn szerkesztője volt. A gimnáziumot gezte< M h l t,s (lik I8tk " mi H mares5 osztálybeli tnuló k'iln,' "»M tüntetek rendeze ln'vák r l m ''- V ( ' k, u 'k kerépesi temetőben Poríáldoz Kálmt á ] esett, bátyjávl, Hindy l,llu1 Bl r! ' S v á b b á báró Ks lvorrl. Zjzoni ' " " t n i együtt öt is elfogták B csk (Túlvilág komédiáját-vl először, melyet rá következő évben (1877) cskhmr egy másik kis kötet követett «Költői elbeszélek* czím ltt. Alig egy éve, hogy «Alkibidesz» trgédiájávl vont mgr figyelmet, melyet korszerű kiállí tássl hozott színre Nemzeti Színház, s mely egyidejűleg könyvben is megjelent. Most mg lelki életéből d «Lirá»-jábn egy kötetre Vlót. Nem szenvedély z. mi c'ít égeti, nem is olyn érzelem-vihr, mely öl vgy boldogít, hnem z erkölcsi világrenddel kibékülni nem tudó belsőnek tolmács z c'í líráj. Lelkének kitörő küzdeit úgyszólv múlt lpjár teszi z eszmélkedben keres megnyugvást cslódásiért, meghiúsult remé nyeiért. Közöljük kötetéből következő költe ményt : Az idegenek. HINDY ÁRPÁD. október 18-ikán bocsátttott szbdon. Ekkor jogásznk irtkozott be z egyetemre, de egy szersmind megkezdte z újságírói pályát, ezen kívül szépirodlmi lpokb elbeszéleket verseket irt. A rövid lkotmányos élet után IS(; október 3-án ktoni htóság ismét elfogtt, zzl vádolván, hogy egy, z olsz országi mgyr emigráczió áltl Pestre küldött Viol nevű emisszáriussl összeköttetben volt. Hditörvényszéki vizsgáltot indítottk ellene, s el is Ítélték két évi várfogságr, de 1862 novemberében kegyelmet kpott. Ezután folytt h t t csk jogi tnulmányit irodlmi fogll kozását ben Jóki lpjánk «Hon»-nk dolgozótárs lett, hol leginkább külföldi dol gokról közgzdságiul írt ben z orsz. mgyr gzdsági egyesület párisi világkiállí tásr küldte, mint kiállítási bizottság titkárát. A kiállításról írt tudósítási «Hon»-bn ic Gzdsági lpok*-bn jelentek meg, egyszer smind mgyr kiállításról Grisz Ágosttl együtt egy kis füzetet is irt frnczi nyelven. Prisbn megismerkedett mgyr emigráczió számos tgjávl, s z ott trtózkodott mgyr csládokkl. Prisbn vette nőül G y u r m á n Etel kát, z 1849-iki hivtlos lp szerkesztőjének. G y u r m á n Adolfnk leányát, kivel Grisz Ágost mgyr menekült házánál ismerkedett meg. Hindy ekkor Londonbn is hosszbb időt töltött. H z érkezvén, tovább is «Hon» dolgozó társ mrdt, kőbb pedig Csemátony Ljos áltl megindított «Ellenőr»-nél dolgozott, mely nek 1878-bn felelős szerkesztét is átvette, s négy esztendeig vezette. A «Vsárnpi l"jság» is több czikket közölt tőle, leginkább frnczi viszonyokr vontkozókt végén belügy minisztérium sjtóosztályánk vezetét bízták rá. De inkább szerette hírlpírói fogllkozást szívesen elfogdt, mikor z Ardon lpított szbdelvűpárti "Ardi Közlöny* szerkeszté vel megkínálták 1885-ben. Négy évig szerkesz tette e lpot, mjd hosszbb külföldi útr i n d u l t ; 18»J1 ót pedig «Kolozsvár* npilp szerkesztevei folyttt hírlpírói pályáját. Mennyi politiki ismertető czikket, törté nelmi visszpillntást írt ez idő ltt, zt csk z sejtheti, ki tudj, hogy egy hírlpírónk szerkesztőnek mily szkdtln munkásságot kell kifejtenie sokoldlú feldtot betöltenie. Az 1878-bn lkúit mgyr hírlpírói egye sületnek hosszbb ideig titkár volt. A legutóbbi időkben pedig vidéki hírlpírók szövetsége ügyében fárdozott. Szerény termzetéért, brátságos é elozekény modoráért, miveltsegeért minden íörben szerették. Kolozsvárit is kedvelt tgj volt társdlomnk, s hlál legngyobb rzvét tel tlálkozott. Temeten város színe-jv ott volt. IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. Koród Páltól «Lir» czím ltt egy csinosn kiállított verskötet jelent meg. H nem cslódunk : tőle hrmdik. Huszonkét évvel ezelőtt lépett föl Köszöntik egymást mosolyogv, Szorongtják egymás kezét, Versengve árd jkikról Hizelg, bók, szíves beszéd. Egymás lmjábn, örömében Ijeszt vesznek; egy elvök, hitök; Egy tesznek, minth gyönyörűség Lett voln összejönniök. De ez is, z is várv várj. Hogy virrdjon reá np, Mikor nem kell ismerni többé A másikt, h elhld. Egyik sem éri be helylyel, A hov sors tette ő t : Hogy érjen mentül mgsbbr, Sző terveket, feszít erőt. De z álrezot mind utálj, Mit világ előtt visel. Szógyenli, hogy vlódi képét Vigyázv rejtegetni kell. Hisz h zok, kikhez simulni, Kiket követni kénytelen, Sejtnek, hogy ő mit trt felőlük: Letiprnák könyörtelen. Mikor két szempár összevilln. ' Mikor két kéz egymásb csp, Mikor két rcz egyszerre gyúl ki A pillnt játék csk! Más lelkesíti ezt is, zt is, Érzeiknek nincs köze. A múlt tört fénye gyúlt ki ennek, Annk jövő lidéreztüze. Forró, sokáig ostromolt jk, Míg venni hgyj csókjit, Oly jk után libeg titokbn, Melyért hiáb szomjzik. Ki más szivéhez fér, kuttj, Mi fájht legjobbn neki, Ki rzvétköunyet ont, csupán Sját keservét erezi Az édes vágyt, tiszt érzt, A legjobbn sjgó sebet, Mindzt, mi nékik drág: rejtik Egymás elől z emberek. A legdrágább, miről hiszik, hogy Csk övék egyesegyedűl H mást buzdít fel kikczgják Azt, mért szívük lelkesül. Mint fent csillgok, kik innen Egymáshoz közel látsznk. A míg köztük, bármerre járnk. A kimért távol megmrd : Oly idegenek mindörökre Egymásnk lenn z emberek ; Nem ismervén rá rokonukr Bolyogják át z életet. * A párisi ürevue de Géogrphie» folyó évi jnuári füzete ngy kegyelettel emlékezik meg nem régiben elhunyt De Gerndo Attiláról. Drpeyron szerkeszti) fölkérére ngy hírnevű Elisée Beclus írt mély rzvétet s őszinte bántot tolmácsoló közleményt, mely füzet első czikke s mesteri elégiáj nnk benső brátságnk, mely szerzőt boldogúlthoz évek hosszú során át fűzte, líeclus mgyrok iránti szeretettől átmelegfilt visszpillntást vet De Gerndo életére s ngy elismersel örökíti meg zokt z érdemeket, melyeket korán letűnt derék férfiú mint földrjzi kuttó iró s mint «Revue de Géogrphie* állndó munktárs szerzett. A visszemlékezhez od mellékeli szerkesztő De Gerndo Attilánk z rczképét is, zzl megjegyzsel, hogy ez kép ugynnnk kolozsvári fényképi fölvételnek

7 112 VASÁENAPI UJSÁG. megjelent befejező tizenhtodik kötet is. Kezdet ót dr. Bokor József egyetemi tnár bölcszeti író szerkesztette, számos munktárssl. A munk beosztás, nnk végrehjtás, gyors intéze z ő érdeme. A Plls nyomdi társságé pedig válll kozási kedv, z nygi koczkázt, mely ily ngy vállltnál bekövetkezhetik, de itt be nem követke zett, mert lexikon megtlált mg közönségét, s egyletek, intézetek, iskolák mgánosok ngy szám igyekezett megszerezni. A Plls lexikon pedig bőségben, gzdgságbn, ábrákbn, képekben, mppákbn nemcsk versenyez nálunk ngyon elterjedt német lexikonokkl, hnem mgyr vont kozású közleményeivel zokt kiszoríthtj. A tizen ht ngy kötet ezer ezer kérdre d válszt, nyújt fölvilágosítást szolgál tnítássl. A most meg jelent legutolsó kötet z eddigi köteteket túlszár nylj, úgy terjedelemben, mint mellékleteivel. A tizenhtodik kötet 1242 oldlon beszél Téb Zsuzsok közé eső dolgokról, 227 ábrávl is mgy rázván szöveget. Beer József. Kéméndy Jenő. Muder Roul. A «SHE» CZIMÜ ÚJ BALLET S Z e r Z ő I. Uher Ödön fényképe, másolt, mely először «Vsárnpi Ujság» október 17-diki számábn jelent meg. Bérezik Árpád jeles Írónktól «Ószi hjtás* czim ltt egy kötet elbeszél jelenik meg közelebb Kisfludy-társság kidásábn. E kötetben fog meg jelenni szerző áltl múlt óv végén Kisfludytársság ülén fölolvsott «A jubiláns* czimű elbeszél, melyet deczemberben «Vsárnpi Újság közölt, úgyszintén «Két tűz között» czimű, melyet szerző szintén lpunknk volt szives átengedni közl végett. A Plls ngy lexikon. A Plls társult ki dásábn 1893-bnmegimlúlt ngylexikonból immár A filozófii irók t á r ezimű vállltnk, melyet tudományos kdémi támogtásávl Alexnder Bernát Bánóczi József szerkeszt, ujbb kötete hgyt el sjtót Frnklin-Társult kidásábn : A görög gondolkodás kezdetei Thlestől Sokrtesig. Irt dr. Sebestyén Károly, ki rzletesen tárgylj görög filozófi kezdő korát, melyben minden eleme megvolt már Sokrtes, Pltón Aristoteles bölcseletének, sőt nyomit vehetni zre mi termzettudományi metfizik állásánk. A könyv ismertetvén régi görög bölcselőket, erre nyombn következik z irók munkáink mgyr fordítás, A bevezető tnul mányokból töredékekből együttesen egz hű képét lkothtni görög filozófi első korszkáról; Herkleitos, Empedokles, Demokritos töredékei nek közle gondoltgzdgságoknál, stiljök meg lepő tömörségénél fogv mgyr mívelt közön séget minden bizonynyl vonzni fogj már csk újságánál fogv is. Ar 1 frt 50 kr. Az országos levéltár ismertete. Tgányi Károly két kis füzetben tájékozttj levéltári kuttókt történetbuvárokt. Egyik: A régi országos levéltár, másik : A mgyr udvri knczellárii levéltár. Felsorolj ezekben e levéltárk főnygánk átlános trtlmát, s z egyes csoportek termzetét. Akdémii kidványok. A tudományos kdémi ülein trtott értekezekből megjelent: Tnul mányok bosnyák-djkovári püspökség történeté ből, dr. Hodink Antl érdemes tnulmány, mely 7. SZÁM ÉVFOLYAM. nek egy rze z kdémi történelmi osztályábn november hóbn olvsttott föl. Ár 1 frt 20 kr Emlékbeszéd Ludwig Károly Frigyes Vilmos külső tgról, Klug Nándortól; ár 30 kr. A mthemtiki ós termzettudományi közlemények közt fogll helyet: Pleontoloqii tnulmányok hrmdkorú rákok köréből, irt dr. Lőrenthev Imre. Tizenegy tábl rjzzl; ár 3 frt. Verescsgin újbb festményei Budpesten. A hires festőnek, Verescsgin Vzulnk képei most vnnk útbn Budpestre. A művznek mintegy 150 képből álló gyűjteménye érkezik hozzánk, me lyet városligeti új műcsrnokbn állítnk ki. Ez külön kiállítás február 20-án nyilik meg. Veres csgin jelenleg Moszkvábn időzik s már értesítette dr. Ambrozovics Dezsőt, képzőművzeti társult titkárát, hogy, h egzségi állpot megengedi, el látogt Budpestre. Népszínház. Új eredeti operetté első estéje volt február 4-ike. «Tlmi herczegnő» került bemut tásr ; szövegét irták Mki Emil Kövesi Albert, zenéjét szerzetté Konti József, népszínház kr mestere, kinek több operettején multott már népszínház közönsége, s z «Eleven ördög» «Suhncz», «Királyfogás», «Cziterás» zongor-ki vontokbn is jól ismert. A «Tlmi herezegnő» jobb művei közé trtozik. A zene vidám dll mokkl bővelkedő. A szövegírók is kezére ját szottk zeneszerzőnek. Mki könnyen versel, Kövesi színköröknek irt már több bohóztot s most együtt dtk újbb formát régi történet nek, mikor lány álruhábn próbálj ki vőlegé nyét. Mrgrit herczegnő egy korcsmárosnévl cserél lkot, s igy lesz belőle tlmi herczegnő, ki sok multságos helyzetbe jut z udvrnál, mig herczegnő mindenkinek megzvrj fejét cspodár Gsztont is mgához bilincseli. Könnyű párbeszédekben folyékonyn vn irv, ktuális czélzások sem hiányznk. A teli ház sokt tpsolt. Blháné, ki hosszú idő ót először lépett föl ismét, tlmi herczegnőt is legjobb szerepei közé vtt. Hegyi Arnk is hiven dt z igzi herczegnőt. Mindketten virágot koszorút kptk ; Kontink pedig zenekr ezüst koszorút dott át. Németh, Vidor, Cstái Zsófi, Sólymost Bskó, Újvári sikerült elődás többi közre működői. Vígszínház. Az elmúlt héten színházk négy bemuttó elődásából Vígszínháznk «A nőszbó' frnczi bohózt jutott. Irt Feydeu, fordított Komor Gyul. Telivér párisi drb, s z ilyenen multni szokott mi közönségünk. Három házs pár viszontgságábn, kik bizony nem jóbn SHE CSÁBTÁNCZA. (GASSNER BORISKA.) 7. szí* F O L Y A M. sántikálnk, frnczi iró nnyi zűrzvrt látttó helyzetet hlmoz össze, mennyi bőven V eev esti nevetre. A drb czimét Monlineux os képviseli, tudniillik ő nőszbó, kibérelvén Wteleuében oly lkást, melyből épen kkor kerget! ki egy nőszbót, kinek egz műhelye ott vn Itt fogdj csélcsp orvos Aubinné sszonyt, de betoppn mg Aubin úr is lkás egz herendeze, szövetek, prob-bbuk meggyőzik Aubin urt, hogy felesége uj ruhát rendelni jött ne Jön Monlineux nyós is, ki be kr hur colkodni z üresnek vélt lkásb. Az orvos szép fvubinnét most már mint pczienst muttj be. \ubin ur is vissztér kedvesével, Rózávl, hogy nőszbó mértéket vegyen ról. Róz pedig senki más mint nnk z urnák régen keresett felesége,., 'ki 8 szállást ki krj dni. Persze Cssmet háziúr is megjelenik, s zűrzvr tetőpontr hág, mienem mindenik megbocsát egymásnk s háziúr is hzviszi feleségét. Az elődássl is meg volt elégedve közönség. Góth (z orvos), Blss ( háziúr), Gál (Aubin) is sok humorrl dták szere péiket 'Hunydi Mrgit elegáns nyós volt; Kl már Pirosk, Belli Emm, Vrsányi Irén ügyes menyecskék. A kisebb szerepeket is Szerémi, Pécsi Pul Berzctei Ilon jól betöltötték. KÖZINTÉZETEK ÉS EGYTETEK. A mgyr tud. kdémi február 7-iki üle Puler Gyul elnöklete ltt ment végbe. Mrczli Henrik «Dimáczi ós z Árpádok* czimű hosszbb értekezéből muttott be rzleteket. Az bizonyítj, hogy z Árpádházi urlkodók, Slmon király is, már törekedtek tengerprtot cstolni z országhoz. Kálmán király, ki Dlmácziát elfogllt, dlmát városoknk oly szbdságokt dott, minővel ddig soh sem birtk. A továbbikbn felolvsó össze hsonlító lkotmánytörténeti lpokon egybeveti zokt szbdságleveleket, melyeket Kálmán királyunk dlmát városoknk dott zokkl sokt dicsért szbdságokkl, melyekkel V. Henrik német király felső-olszországi városokt fel ruházt. Az eredmény z, hogy Kálmán király e rzben is ngy bölcseségről tett bizonyságot, mert felismerte városi polgárság fontosságát módot nyújtott ennek fejlődére. Az elődást z kdé mikusok ngy tetszsel fogdták. A nemzeti kszinó Széchenyi-lkomáj. Febr. 6-án trtott ez évi Széchenyi-lkomáját nemzeti kszinó, melyen gróf Bethlen András, volt földmivelügyi miniszter ürítette ki Széchenyiserleget legngyobb mgyr emlékezetére. Gr. Bethlen András kegyeletes szvkbn áldozott Széchenyinek, kitől örököltük nemzet jövőjébe vetett erős hitet. «De nemcsk egy hős kimgsló lkj vn hivtv hzáját hiven szolgálni, mond gróf Bethlen, ezzel szerényebb is trtozik, tr tozunk mindnyájn! Széchenyinél nem eszköz vl, de czél, hogy nemzet értelmiségét, rng-, kor- pártkülönbség nélkül társdlmilg egybe fogllv, közszellem felébreszte áltl munká nk megnyerje. A tér nyitv, nemzet hálás, ne pnszkodjék senki, ki igzn kr köznek szol gálni, mert se főrngu jog, se demgóg irigység közpályáról le nem szorítják I És mégis npjink bn közpály nem gykorol elég vonzerőt! H széttekintünk z országon, szét ismerőseink tág körén, kár csk e teremben is, zok mellett, kik közületünknek bjnoki, hány jellemes férfi vn, es kit sors felruházott műveltség, vgyon, látkör polgártársink becsületével is, kik fázv fordulnk el közpályától. Csládi élet, vgyonkezel, tnulr f?s- u t z á s > edző sport s társdlmi korrektség feletti őrköd, mind helyes, nemes, szép, de mgyr társdlom elite-je ennél többel trtozik, ly számos tere vn köztevékenységnek, melyek mindenikén dolgozott legngyobb mgyr, hogy válsztht belőle mindenki mgánk vlót.» Mjd így folyttt : «Tegye meg m már mindenki hzfi Kötelességét, mielőtt végső kényszer rászorítj, -terítsünk erőt nemzet örök erejéből, mely soronként tán szunnyd, koronként testvérhrezb gy, de mely állndón él, él mindnyájunkbn ^etosztv. Ki sját erejét nem érvényesíti, z tudv W^Ví s o r m k t - Mgyr művelt társdlom tg é i i g * S o r s e r k ö ) c s i e «nvgi erővel, jvkkl ön "t, 6yJ é t e k el, nem ingyen dá. Elítéljük z nzoket, kiknek jelszvuk volt'.nem dózunk*, ép ^ v é g z e t e s zt mondni:.félre állunk*. Tegyünk ben M ' m i t t e h e t ü n k > mindenki mg körécskh ; g y mert győznünk kell, senki közülünk n znál J n más fegyvert, mint okot türelmet, m "?.c liiszen más fegyverrel lehet ugyn «kényszeríe 'győzni*, remélem, leglább mgyron w% *' USTANE KÓRI TÁNCZOSNŐ. (BARB1ERI ANTÓNIA.) A «SHE» C Z I M Ü ÚJ B A L L E T B Ő L. 4flB Uher Ödön fényképei, A lkomát megelőzőleg kszinó múlt vsárpi közgyűlét folyttt, s kihirdették válsz- 113 VASÁBNAPIÜJSÁG. tások eredményét. E szerint z 1898-ik évre igz gtókká megválsztttk: Andrássy Aldár gróf, Beöthy Ákos, Esterházy Mihály gróf; válsztmány kilépett tgji helyébe megválsztttk: Andrássy Géz gróf, Andrássy Gyul gróf, Apponyi Albert gróf, Btthyány István gróf, Bánó József, Dessewffy Aurél gróf, Fbiny Teofil, Festetics Tsziló gróf, Hdik B. Endre gróf, Károlyi László gróf, Rdvánszky Géz br., Szpáry Gyul gróf, Széchenyi Pál gróf, Széli Kálmán, Tisz Kálmán, Zichy Pál gróf Krátsonyi Kinilló gróf. MI ÜJSÁG? Az udvr Budpesten. A király z udvr Budpestre érkezét e hó 14-ikére várják. Az udvri bál február 1',) ikén lesz. A királyné nevében Mári Jozef főherczegsszony fogj z udvrképes hölgyek leányik bemuttásit elfogdni, kik z udvrnál még nincsenek bemuttv. Stefáni özvegy trónörökösné főherczégnő is Budpesten lesz február dike közt. A román királyné doktori oklevele. Erzsébet román királynét tudvlevőleg díszdoktori közé vtt budpesti tudományegyetem tnács. Az erről szóló diplomát z egyetem rektor vlódi pergmenten gyönyörű kiállításbn már elkzít tette. A királyné hárms neve Erzsébet, Ottili, Lujz vlódi minitűr festmény z okmányon, minőket csk középkori foliánsokon láthtni. A díszoklevelet Bukrestben székelő követségünk utján jutttj z egyetem felséges sszony kezéhez. Az új országház építe. Az új országház épí ti bizottságánk elnöki székét, mely gróf Tisz Ljos hlálávl üresedett meg, egyelőre nem töltik be, mert miniszterelnök z elnökség vezetével Trkovich József állmtitkárt bízt meg, ki bizottságnk eddig is lelnöke volt. Az épít veze tősége már kidolgozt z ez évi munkprogrmmot, melynek főpontj két ngy ülterem belső föl építe díszíte. Ez két ülterem méltó lesz már kz kupolcsrnokhoz, mennyiben z öszszes ékítmények márványból nemes nygból kzülnek. Gróf Andrássy Gyul kssi szülőház. Kssán főutezánk zt házát, melyben gróf Andrássy Gyul született, város emléktáblávl fogj meg jelölni. A házt gróf Andrássy Dénes, jelenlegi tuljdonos plotává lkítj át. Az emléktáblát z új plotán fogják elhelyezni. Lotz Károly ünneple. A főváros művzi körei február 21-én trtják meg Lotz Károly, z érdemes festőművz tiszteletére rendezendő ünnepet. Dél előtt értékes jándékot nyújtnk át neki kollégái, este pedig z iprművzeti plotábn lesz mult ság. A védnökség elfogdásár Izbell főherczegnőt kérte föl bizottság. Egy százhúsz tgból álló hölgybizottságot is lkítottk. Mgyr nemesség egy egyetemi tnárnk. A király Kerékgyártó Árpád dr. egyetemi nyilvános rendes tnárnk, állndó nyuglomb helyeze lklmából, tnításügy terén szerzett érdemei elismeréül, mgyr nemességet vámos-györki előnévvel díjmentesen dományozt. A népszerű férfiú 18C6 ót volt tnár budpesti egyetemen, hol mgyr történetet dt élő. rtesit! 7504 AZ ELSŐ MAGYAR SPORTINTÉZET"» gróf Cziráky-féle plotábn (Ferencziek-lere 9. szám) megnyílt s z előkelő sportközönségnek máris kedvelt tlálkozó helye; hol modern sport minden ágábn elis mert szkerők vezete mellett trttnk gykorltok. Az intézetnek Fereneziek-terére Koronherezeg-utczár nyiló óriási csrnokábn z első emeleten reggél 9 órától esti 9 óráig trttnk gykorltok s eszközöltetnek beirtások. Kriegner féle A k á c z i Arczcrériie 1 írtért. Szp p n 50 krért kphtó országszerte gyógj szertárkbn. Főrktár Budpest, Klvintér, "Koron* gyógyszertár. A B u d p e s t i t k r é k p é n z t á r országos z á l o g k ö l c s ö n - r é s z v é n y t á r s s á g e npokbn tr tott z V-ik évi rendes közgyűlét Tolny Ljos országgyűli képviselő elnökle mellett-; kormány képviseletében Lktos Aldár miniszteri osztálytná csos volt jelen. Az igzgtóság jelentéből kiemel jük következőket: A lefolyt év üzletmenetét nemcsk kedvezőtlen pénzviszonyok z értékpicz pngás, hnem z idei rossz term is károsn befolyásolt, de z intézet zárószámdási mindzonáltl kedvező, sőt múlt évinél vlmivel kedvezőbb eredményt tüntetnek föl. A közönség rzéről nyilvánuló bizlom nk betétállomány tünteti föl z örvendetes bizo nyítékát, mely múlt év óti ÍVt millió forinttl emelkedett s lefolyt üzletév végén 5, forint 17 krt tett ki. A millennáris osztály sorsjáték ren deze körül szerze'.t tpsztltokt hsznosítndó, z intézet mgyr koron országibn rendezendő osz tálysorsjáték kizárólgos jogáéit folymodott s z ide vágó Bzerződt jnuár 23 án húsz évre meg is kötötték s ugynez év április 22 ón pedig meglkult tmgyr kir. szb. osztálysorsjáték-rzvónytársság», mint önálló válllt. A kézi zálogüzlet forglm foly tonosn növekedik s kölcsönök állg mnlt óv ót közel félmillióvl, összesen 2, frtr emelkedett. A zálogpénztárjegyek, melyeknek kibocsátás csk év végén kezdődött, mind ngyobb tért hódít nk s ez üzletág egyre tovább fejlődik. A 964, frt 35 kr. összforglom mellett tkrékbetétek for glm következő volt: állomány 18H6. ev végével 2, frt 55 kr, betét 1897-ben 4, frt 35 kr; kivétel 1897 ben 4, frt 04 kr, állomány 1>97. deczember 31-én 3, frt 86 kr. Folyószámlán nz összes betétállomány kr. Váltóleszámí tolás 1897-ben 24, frt 76 krnyi összegben tör tént. Ngy emelked muttkozik z értékppirelőlegeknél. A váltóüzlet összforglm 43,395,253 frt 76 krr rúgott, belvárosi fiókosztály összforglm pedig 2, frt 51 krr. A kézizálog-üzleteknél z álló mány december 31-én tétellel 1, frt volt; évben dott előlegek: tétellel 5, frt; 1897-ben visszfizettek tételt 5, frt értékben; állomány deczember 31-én tétel, 2, frt értékben. A tvlyi forint 54 kr. mrdvány bozzászámitásávl frt 50 kr. tiszt nyereség muttkozik, mi rzvénytőke több mint 8"/u kmtozásánk felel meg. Jvsolj z igzgtóság, hogy különböző jvdl mzások után fenmrdó összegből rzvényenkint 12 frtot fizessenek ki osztlékul s ez február hó 7-től fogv dssék ki. A közgyűl jelentt tudomásul vette, fölmentvényt minden iránybn megdt s dr. Hjdú József országgyűli képviselő indítványár, köszönetet szvzott z igzgtóságnk z intézet fo koztos fejlesztében elért sikerekért s m ngy szbású müveletért, mely z állmkincstárnk lehe tővé tette, hogy kis lottót eltörölje s ekként ngy közönség S rzvényesek érdekeit egyránt szolgálj. Az elnök megköszönte szives bizlomnyilvánitást s ztán, mivel Bcher Emil kijelentette, hogy fel ügyelőbizottsági tgságot egyéb elfoglltság mitt nem fogdhtj el, jvsolj z igzgtóság nevében, hogy helyébe Mohy Sándor országgyűli képviselő válsz tssák meg. (Helyesl.) A közgyűl végül megvá'sztott felügyelőbizottság többi tgjit válszt mányt HALÁLOZÁSOK. DESSEWFFY DÉNES, iki Nádor-huszár őrngy, szbdsághrcz egyik legvitézebb kto náj, elhunyt február 5-ikén, Budpesten, élete 70-ik évében. Dessewffy Arisztid, képviselőház házngyi titkár, édes tyját gyászolj z el hunytbn. HERMANN GUSZTÁV, Lőcse város díszpolgár jóltevője elhunyt e hó 8-ikán, 81 éves korábn. Nevét ngy összegű jótékony közczélu lpítvá nyok trtják fen, melyek elismere fejében király Ferencz József-rend - lovgkeresztjével tüntette ki. A múlt esztendőben is árvház építé sére, lelkzek tnítók fizetének jvításár forintos lpítványt tett. Elhunytk még közelebbi npokbn: FISCHER FEBENCZ, nyűg. m. kir. honvédezredes, z érdem érem, DH. oszt. szolgálti jelvény hdiérem tuljdonos, 69-ik évében, Budpesten. Apsi MIHÁLYI GYULA, nyűg. cs. kir. huszárlezredes, 61 éves, Blázsflván. LIPCSEY TAMÁS, föld birtokos, nyűg. főszolgbíró, Tiszfüreden, 56 éves korábn. A htvns évek elején egyik vezére volt z kkori országgyűli ifjúságnk s nevét ország szerte ismerték. MÁLTÁS KÁROLY, dr., Selmeczbány városánk 40 éven át volt tiszti főorvos, es honvédtiszt. CSÁSZÁB KÁROLY, diki honvédhdngy, 72 éves korábn, Gyulkesziben. RADICS ELEK, volt 48-s honvéd kpitány, nyűg. dungőzhjózsi társsági tiszt viselő, 77 éves, Bján. SÍPOS FEBENCZ, volt 48-s honvédőrmester, 71 éves, Budpesten. GOMONCSÁK ANDRÁS, 48-s honvédtüzér, 84 éves, Mosonybn. TOBDA ANDBÁS, 48-s honvéd, 72 éves, Kolthán. LATKÓCZY MÓRICZ, báni (trencsénmegyei) ügyvéd, ki ben honvédfőhdngy Görgei Árthur tábornok futártisztje volt, 70 éves korábn Ltkóczon. PÁSZTOR FEBENCZ ügyvéd iró, ki hosszú időn át volt vidéken lpszerkesztő egy-két verskötete is jelent meg Vj-Kécskén. PAPP JÁNOS, Ngy-Várd városánk évtizedek ót gzdsági tnácsos. LANOENIELD FRIGYES, Schlick-féle vsöntő- gépgyár-rzvény társ; egyik lpítój, utóbb pedig igzgtósági tgj, 62 éves korábn, Hmlpesten. BABITS BÉLA egri kir. közjegyző Bécsben, hov gyógyulás czéljából ment. A megboldogultbn Bbics József ország gyűli képviselő fivérét, Lénk Gyul bud pesti Ítélőtábli biró pedig sógorát gyászolj. Hűlt tetemeit Bécsből Egerbe szállították. Idősb SPILKA ZSIGMOND, nyug. kincstári tiszttrtó, 82 éves korábn, fővárosbn. STIKL IMBE, 88 éves korábn, Széllen,. Somogymegyében. BERÉU JÓZSEF, irigyur kereskedelmi múzeum

8 114 VASÁBNAPI UJSÁG. ruszcsuki képviselőségének f ő n ö k e ; z elhunyt c s l á d j B u d p e s t r e h o z t t h l o t t j á t. FÁBKY KÁKOLY, r o z s n y ó i k e r e s k e d ő k n e s z t o r, 7 9 é v e s k o r á b n. G B U B E B ISTVÁN, g y ó g y s z e r é s z, 3 5. é v é b e n, B u d p e s t e n. SZEKENCSE P Á L, győri polgár, 71 é v e s k o r á b n, G y ő r ö t t. G E D E O N LÓRINCZ, nyűg. községi tnító, 74 éves, Szepes-Olszibn. PERCZEL FERENCZ, B r n y m e g y e ljegyzője, 36-ik é v é b e n, pécsi k ö z k ó r h á z b n. KUBINYI S Á N D O R, ki íítl k o r á b n r é s z t v e t t n n g y N p ó l e o n elleni hdjártokbn s hrczolt lipcsei cstábn, száztizennrgy écrs k o r á b n, z u n g m e g y e i B u d f l v á n. l ) r. JERZSÁK IGNÁCZ, B i h r m e g y e á r v s z é k é n e k ülnöke, régi h o n v é d, 6 6 éves korábn Ngy-Várdon. 7. 8ZÁM ÉVFOLYAM. KÉPTALANY. CHOCOLAT NIENIER Felelős szerkesztő: N g y med. univ. Dr. Révz Benő b á r ó n ő, s z ü l F o r g á q h PuJ g r ó f n ő, c s i l l g k e r e s z t e hölgy, 6 8 éves korábn, Kőszegen. Séef 'kes ztői mondnivlók. S i k e r t e l e n v d á s z t. lijz. A téli tájkép leírás m e g l e h e t ő s e n sikerült, itt-ott h n g u l t o s ; szereplő vdászok zonlmii roszúl vnnk megrjzolv s e g y i k - m á s i k lk inkább torzkép, s e m m i n t olyn j ó k e d v ű, g o n d t l n legény, mint m i l y e t szerző tiiljdonképen feltűntetni krt voln. Az e g é s z rjz különhen h e v é g e z e t l e n, á g y tűnik fel, m i n t h m é g folyttás kii vetkeznék. E l h g y t v. I'.lbeszél. A v é k o n y k m e s e n g y o n s o k s z o r fel volt már dolgozv. Éhben z e l b e s z é l é s ben s e m m i o l y n n i n c s, mi z o l v s ó é r d e k l ő d é s é t, m é g e m e l l e t t j s fel birná kelteni. Az e l b e s z é l é s n y e l v e z e t e is n g y o n m g y r t l n, s ú g y t e t s z i k, m i n t h z e g é s z n e m is eredeti, h n e m inkább vlmi g y ö n g e fordítás voln. P r i s. I>. S. np ltt. Mgánlevélben válszolunk egy pár A b á l. Bjz. Közelebbi s z á m u n k b n közölni fogjuk. l í e m k ö z ö l h e t ő k : Sértem, Fárdt vgyok... A szív hngj e l é g jól el vn tlálv k ö l t e m é n y e k b e n, s i m i t t - m o t t sikerült strófákr is k d u n k, de szerző m é g n g y o n küzd kül- beltorm n e h é z s é g e i v e l. Egyvtleg. A rendkívül d g á l y o s e l ő d á s többnyire elképzelhetetlen képeknek egymásr vló h l n i z á s n g y o n is elárulj, hogy szerző m é g z i s k o l pdjiból sem került ki. Miili néni. I g z s á g vn benne, de mint vers g y ö n g e. Vl hol metszi: Kiég c s i n o s n verse], ile t á r g y á t már igen sokn elcsépelték. Ötzi ihil. Anyámhoz. M i n d e n n p i g o n d o l t o k, prózi n y e l v. Védelem sztm ellen. Egy előkelő orvos mgyrországi sztmá s o k n k be k r j itt bizonyít mi, h o g y vé d e k e z h e t n e k / sztm ellen. Mivel z s z t m á s o k legtöbbje s z á m o s szert m i n d e n e r e d m é n y n é l k ü l hsznál, t e r m é s z e t e s e n rr m e g győződre jutottk, h o g y ez e l l e n k e l l e m e t l e n be tegség ellen e g y á t l á n n i n c s e n orvosság. Ezek m é g kkor is csk k é t e l k e d n i fognk, b m é g i s hllják, h o g y Schiffmnn Rudolf dr., e l i s m e r t hozzáértő tekintély, ki z s z t m g y ó g y k e z e l é s é t egz e m b e r ö l t ő n át specziális t n u l m á n y tárgyává tette, végre e r e d m é n y t ért el. S c h i f f m n n dr. g y ó g y i t ó s z e r é n e k t é n y l e g k i t ű n ő tuljdonsági kell, h o g y l e g y e n e k, k ü l ö n b e n n e m h i v n á föl z összessztmásokt, h o g y t e g y e n e k kísérletet szerével Arr kéri m g y r o r s z á g i sztmásokt, h o g y irják m e g neki c z i m ü k e t ő m i n d e n k i n e k i n g y e n bérmentesen m e g k ü l d i g y ó g y i t ó s z e r é n e k e g y m i n t c s o m g j á t. Schiff m n n dr. ttól fél, h o g y állításin esetleg kételkedné nek tudj, h o g y s z e m é l y e s kísérlet inkább m e g győz, m i n t s z á m t l n bizonyítvány közzététele, m e l y e k e t o l y n o k t ó l kpott, kiket szere teljesen kigyó gyított. S c h i f f m n n dr. sztm- porát m á r n é h á n y éve árusítják m g y r gyógyszertárkbn, de v n n k szen vedők, kik erről m é g s e m m i t s e m tudnk. Mindezek nek szól S c h i f f m n n dr. fölhívás ez bizonyár igen n g y előzékenységre m u t t. Mindzok, kik szt m á b n s z e n v e d n e k, Írjnk zonnl Schiffmnn dr. mgyrországi rktárához, B u d p e s t, Király-utcz 12., m e r t i n g y e n e s m i n t c s o m g o k t cs'< e hirdet m í g jelenétől számított öt npon át küldenek. Különösen kérik m é g zokt, kik ily i n g y e n e s m i n t c s o m g o t krnk, h o g y z előbb e m i i t e t t czimre szóló levelező lpr csk n e v ö k e t pontos c z i m ö k e t irják föl. 757ÍI számú feldvány. Byer Konrádtól 6 3. sz. I. e m. WHMBHHÍ fe frt 20 kr. «6 Legyen nyugodt,~»ü mert feltlálttott legjobb szer, kitün tetett én kipróbált NERVIN, mely legjobbnk bizonyult: rheum, köszvény, csuz, csont- derékfájás, szg gtás, szúrás es dgntok ellen. Rend kívüli htás meglepő. Ár 80 kr. Egyed. kzítője Krt'itf/i tíe'l gyógyzeréz,szbd szálláson (Pestm.) IM"rktár TÖrfik József N«gy Kristóf ós "Nándor* gyógytár. Molnár Moáer drogueri. székes-fóv, polgári Ukoli rendes tnár Dohányzók! Ssépkáéi iskolád-f k<w., J ó z s e f - k o r ú t 3 1 / b s z. Biztos lpos kiképzt nyújt főrngú előkelő csládok gyermekei rzére (esetleg fját lkásukon) TIT.ÁOC^ Világos indul s negyedik lépre unitot ninn.l. A szánm feldvány Világot. SHitt. Fb2-cl.. Kfö-gti () F4-f5 f Kg6 B : Vd4-f» I... Kf5-g6 V W - g * mt. megfejte ViltttOi. I. t Miimov N.-t-il. Sbtrt. K f 5 - g «(b) Vd4-dl+ - Kg*-fi V d l - h 5... t sí. V v. F mt. riufot. b F g 8 - i stb.. Idegesség, 757* fehérkór, vérszegénység, ideges sszonybetejjség, MM, H*-c7 H e l y e s e n f e j t e t t e k m e * : Budptttm: K. J. F. H. Andorfi 8. Kovács J. Oribenbfn: Kováts Ferenoz. Srkdon: Nuszbek Sándor. Ztrreirn: Rong Károly. A petti $kk-kör. étvágytlnság. soványság, ideggyengeség áltlábn mindenféle g y e n g e s é g, m e l y szellemi vgy testi túlerőltet áltl szármzott, v g y m e l y egy súlyos betegségnek, h i á n y o s emzthetőségnek vgy táplálkozásnk kö v e t k e z m é n y e, legbiztosb bn «Regenertioi pilul á i m hsznált áltl g y ó g y í t h t ó. Ár 2 fi-t. Kphtó s t i i w A M N - V IM I T H E K E Frnkfurt. M. Homoki szőlőtelepitöknek igen f o n t o s Apostol gyógyszertárbn elnyomni, legjobb bizonyíték tehát, hogy itt egy vlódi, termzet áltl nyújtott szépitőszerröl vn szó. E z e n nyirfblzsm egy sjátságos 30 évi gykorlti vegyi eljárás lpján preprálttik csk zután jön forg lomb. Ezen folydék htás, hogy b ő r f e l s ő h á m jit l s s n k i n t l e h á n t j é s ez á l t l z l s ó t i s z t í t o t t b ő r fitl s z í n b e n é s ü d e s é g b e n j ö n n p világr, m e g s z ü n t e t m i n d e n n e m ű k i ü t é s t, szeplot, vörös f o l t o k t é s n y f o l t o k t, s i m í t j r á n ozosbőrt é s h i m l ő h e l y e k e t l s s n k i n t t e l j e s e n eloszltj z r e z b ő r e k ü d e é s e g é s z s é g e s szint kölcsönöz. BUDAPEST, Vili., József-körút 64. sz. Bross- Np-ntcz körött. Ne házsodjék ön, mielőtt nem olvst voln Eyntten Krol «Wollt Ihr glncklieh sein» ezimü kézi könyvecskéjét jegyesek há zsfelek számár. A köny vecskét 1 márk ÜO fillér (bélyegekben is) bekülde után A. H. M ü l l e r, V e r l g, München VIII., bérmenteson küldi meg Egy korsó ár hsználti utsítássl együtt 1 frt 50 kr. A nyirfblzsm htásánk támogtásár Frigyes-féle Dr. Lengiel 7466 m^"benzoe szppn " ^ n jánltos. Egy drb ár kr. Bktáron minden jobb gyógytárbn. Főrktár Mgyrország rzére T ö r ö k J ó z s e f gyógyszerznél Budpest, Király-utcz 12. évi február hó 19-én délután 4 órkor, z i n t é z e t LljoTfét\!ttilT::ná ^k: jelentósével. 3. Mérleg kifizet i r á n t i htározt megállpítás, nyeremény felosztás r é s z v é n y t ő k e felemele iránt drb j rz vény kibocsátás áltl. 5. Alpszbályok m ó d o s í t á s. 6. H á r o m i g z g t ó s á g i - e g y v á l s z t m á n y i tgnk " Azon t. rzvényesek, kik ezen most már z országon kívül is elterjedt u híre, menyi-^ - - w nyiben m már sok nemes óá vdoncz csemetét szál[ihorvát-. Szlvonorszájr, Boszni, Cseh-, Morvország, Gliczi, Bukovin, Stájerország, Alsó- Felső Ausztri-, vlmint Szerbi, Bulgári, Románi Németország rzére. Nemesf állomány ezúttl 700,000 drb; vdoncz állomány 10 millió. A czég évenként rendelőnek küld szállítmányokt. A czég 16 év ót áll fenn helyiségében 1. Az i g z g t ó s á g j e l e n t é s e. 2. Zárszámdások e l ő t e r j e s z t é s e f e l ü g y e l ő - b i z o t t s á g *. Igzgtósági i n d í t v á n y homoki szőlőtelepitőknek kincses ház zért, mert mint tudv vn, homoktljból kikerült f homokfüldben épen ugy, mint z gygos, kövecses tljbn, nemkülönben lpos mgs (hegyes) fekvnél mindig biztosbbn ered meg fejlődik, mint z, mely gygos iszplerkodásu vgy túlságosn kövérített tljbn állítttik elő. A gyü mölcsfák boldogult Bereczki Máté, mezőkovácsházi hírneves telepéről vlók. Vyjf tn<*ffsderekűf vlmint törpe csemeték megrendelhetők körte, lmf szilv, őszi brezk, kj»»in-briiczkr cseresznyét meggy, lspouy, birs, dió cg eperból, * éves, gzdg gyökere, fjhiteles, igen szép csemeték drbj zok erőssége szerint 15 krtól 40 krig. A 4 5 éves igen erős koronás sorfák drbj kr. Ngybni vételnél z árk külön megállpodás tárgyát képezik. Fentirt gyümölcs fjokból táblüril folytán éves selejtezett minőségű csemeték is kphtók, erőstég szerint ^ 15 krért, melyek gzdg győkérzetáknél fogv főként ngybni telepi ekbez. olcsóságuk folytán igen jánltosk. Fenti minőségű csemeték vdonczi is bármily számbn ó^ erősségben megrendelhetők fentirt czégnól. A gzdg gyökérzetü vdonezok 1000 zok erőssége szerint 5 frt 85 krtól 19 írtig terjed. Ngyobb vételnél % engedmény. Levél-cim: U N G H V A R Y L A S Z L O gyümölcsf-iskoláj, Czegléden. válsztás. közgyűlen rzt venni / / szándékoznk, Tessék mjegyzéket kérni / I szíveskedjenek r é s z v é n y e i k e t z l p s z b á l y o k é r t e l m é b e n * f. é v i február 16-ig déli 12 óráig z i n t é z e t BAYONETAS Árjegyzéket EGGIMANN & díjtlnul HEDIGER, l k l o m m l m é r l e g is rendel Az igzgtóság. * Közgyűlben rzt vehetnek minden rzvényesek, kik három nppl köz BIEL, Schweiz- gyűl megtrtás előtt, le nem járt szelvényekkel együtt, oly rzvényt tesznek le ter- Ruhák s blo sokr gyárból! Privát fogysztóknk postbér-, vámmentesen házhoz szállítv. postfordultávl. I«EBERG G. selyemgyári, Zuriehben é s kir. u d v r i mely 7349 L e s ő v n y o d s r e g y i d e j ű l e g,' - ' ~% e g é s z s é g e r ő s í t é s é r e 2 hónpig veendő» p l dr. B l y n s dr. D u c h e s n e - D u p r o klin. \%. f tnár, becsületrend lovgj megfigyele ; <fl után Boisson gyógysz. áltl kzített t p e r lsv-ptlul-, vesiculosinevel előállított növ. kzítmény. Egy 3 frtos nemzetközi post-ntlvány küldével benn. izállit egy plczkkl: M. B O I S S O N, m e M o n t s m r t r e, P r i s. Budpesten kphtó : T ö r ö k J ó x s e f gyógy szerznél, király-utcz 12. szám (cs. letenni, küld V e z é r ü g y n ö k Mgyrország rzére : W e i s s é s L n g e r czég B u d p e s t, V I. Szerecsen-utcz 8. Minták pénztáránál kezökre állnd. Mgyr levelez. Svájczb kétszeres levélybélyeg rgsztndó. 14 frt 65 krig méterenként - sját gyárimból M Á T Y Á S gyógyszeres. Ardon. Kphtó Budpesten: 74M Török J ó z s e f gyógyss. urnái minden mgyrorss. gyógyszertárbn 1 drb 40 kr., 3 drb 1 frt 10 kr. Egyedül kphtó szétküldő hoztl. Tollszopók szívrkák szbdlm, szűrövei. ROZSNYÁY R< Pulcherűin- szppn. NAPIREND: csikós, koczkázott. m i n t á z o t t ée d m s z t stb. ( m i n t e g y k ü iduböiö fjt Í k ü l ö n b ö z ő szin á r n y l l t b n stb.) 75Ü7 Dr.Lengiel Frigyes-féle (IV., Deák F e r e n c z - u t c z 7. s z á m, I. e m e l e t ) trtj m e g. SVPBK1ÖHES Mirtus - créme X X V I. rendes közgyűlét vlmint fekete, fehér színes Hennebergselyem 43 krtól 14 frt 65 krig méterenként-sim. 65 krtól vss ehinbor új tlálmányú lőrgnomitó rcz- kézi créme, eltávolít minden bőrhibát. Nppl is hsználhtó. Egy tégely 1 frt. ppir nélkül! óvszert rheum, köszvény Seril rczkenöcshöz, doboz 50 kr. (fehér, rózs, vgy créme). A Mgyr Országos Központi Tkrékpénztár Mint kiváló gyógyvizet hurutos betegségeknél, vlmint hólyg- V838bántlmkilál, orvosi tekin télyek Slvtor-Lithion- 8 forrást jánlják. A modern vegyzet btlms hl dás z ebből szármzó szám tln cosmetikus kzítmények sem voltk képesek 30 éven át bevált Czigreíták MOPS Ezrek mennek Crisbdb hogy rosss gyomrokt kirep rálják ojr Jól mzzenek pedig est esélt otthon kénye lemben, kér költséggel elérik PEPSUf-BOR hsznált áltl, mely u ételt megemstenl segíti gyom rot rotid ldön tókéleteeen helyreállítj Cmer Sgrd-bor kltönö enyhe htás hshlté rértlsztito szer. Nrm krsrrű! Minden llynemfi kéezltmény kost legjobb. As ezredévéé orsságoe kiállításon j é htásáért kitüntetve. 1 u v e f Ar 1 frt 3 0 kr, 5 üveg-t frnko k ö l d v s 6 forint, Pülcherdin-pondre. Egy Pedgógii képzettségem e téren áltlábn ismert jó hírnevem n. é. szőlőknek biztosítékot nyújtnk, hogy legszigorúbb követelményeknek is megfelelni képes vsgyok Számtln elismerólevél Ártlmtln. E g y üveg 2 frt. Esti npi poudre Csk kkor vlódi, u minden doboz fenekén láírásom láthtó. Simul (pm "ét "mmmmm^ Mirüis-íeliéritő Béké-Cbán. Vérszegények láhbdozók Kzítilxtk. Serrvllo gyógyszerz Triesztben. Pompás miért Sokszor kitüntették. ermekek is lffn s z í v e s e n lziák. inden gyógyszertárbn kpni Vörös kezek vörös r c é s o r r ellen z egyetlen gyógyszer R d i t x féle 7488 Réthy Bél gyógy«*«r*««levelekre zonnl válszol. Kívántr gyógytzerekről is gondoskodik. Mindenkor mély diskréczió. mgyr, német szépírás rondirásból SOTÍT. Kerepesi-ut 24 évi gykorlt, berlini bécsi kórházkbn szerzett tpsztlti lpján, gyorsn lposn gyógyítj z összes 750g bőr-, ideg n e m i bjokt. Szépségi bibákt, szeplő, ny- májfolt, pttnás, szemölcs, rézorr f gyos végtgod, hjkorp, hjhullás, sebek; szkszerű tnácscsl szolgál z rcz kéz ápolásár. Feltűnő eredménynyel gyógyítj titkos betegségek név ltt Ismert összes férfi-, női bjokt s zok következményeit. Rendel: délelőtt 8 12, d. n. 3 5 este 7 8 éráig. V A J D A PAL VIII. SAKKJÁTÉK. Budpest, BÉTHY-íéle pemeteíűcznkork, mely ezen bjokt g y o r s n m e g s z ü n t e t i. K p h t ó m i n ^«n trvóevszertárbn. E g y d o b o z ár 3 0 k r, 5 d o b o z zl 1 f r t 5 0 k r é r t b é r m e n t v e küld 7264 Kinek vn szepiöje? YftgT bármi folt, Teg7 pttnás tt árosán f AB Uljes bíitonsággl fordulht tmtk eltnntetér végett v i l i g - h i r t mely nemcsk eltátolit min denféle bortisitátlbságot, h 1 &? 1 frt 8 0 kr.s üv»n nem s roibőrt vkító fh i r r é, tdmtávi é ü d é v é frnco küldv* 6 frt. to«ii. 1 tifrly ár 7 0 kr. ShenjTfJ Tn kinltr* é min Arozpor hoiz 3 d n b n frnko den huonnetü kzítmények 7 0 kr. P o s t á n I kflibtt k«i8tt l lgtsbb ehlnmljt ée küldv 1 frt 5 kr. Szp pn hozzá 1 drb. 3o kr. r m i Urtlmun. Tut '} legjobb htású szer iíőr- szépségápolás szkorvos Miklós. TÓrtelennég, meljböl zámtlui kii izármnik. Bi «Uen iwdig ltgbtitoubbn h»t rekedtség ós el- Biliige Briefmrken.Pr;Se nyálkásodás ellen Kendet Angut Mrbe, Bremen. 76M SKW1HHKST közölt kép hzáért. z idegesség í S Í Í " ' 50,000 kilo. (L. E g y e t e m - t é r 6. s z á m. ) O z v. l m á s i B A L O G H S Á M I K I. N K. s/.ül. S z t h m á r y Julinn f 6 éves korábn, l'utnokon. <>zv. ( n o LASSY JÓZSKKNK. s z ü l. Á r v y.márt. 7 8 é v e s, K p u várott. SZONGOTT ODÓNNK. s z ü l. K e g l e v i c h J ó z s, H é v e s k o r á b n, K s s á n. Ozv. M I S K E JMRKXÉ Szépség sgzsóg. K»runk fiijtiiyáj K p b t o m i n d e n rnsseré o e e m e g e - k e r e s k e d e e b e r. é c z k r á z d á b n. 7V7 A «V s á r n p i TJjság» 3 - i k s z á m á b n t l á n y m e g f e j t é s e : Sokt élt, ki meghlt 115 VASÁEKAPI UJSÁG.» t «* ' ÉVFOLYAM. szállító). snltnál, mely leglább két hóvl előbb írtott letevő sját nevére. HIEDETMENY. A SCBLICR-féle vsöntöde gépgyár rzvénytársság rzvényesei B u d p e s t e n, é v i f e b r u á r h ó á n d é l é l ő t t i 11 órákor, M g y r o r s z á g o s k ö z p o n t i t k r é k p é n z t á r ü l é s t e r m é b e n (IV., Uek F e r e n c z - u t c z 7. s z á m ) trtndó X X I X. rendes közgyűlhez zennel meghívtnk. TÁRGYSOROZAT: 1- Az i g z g t ó s á g j e l e n t é s e....., * A z á r s z á m d á s e l ő t e r j e s z t é s e f e l ü g y e l ő - b i z o t t s á g j e l e n t é s é v e l. 3 A m é r l e g m e g á l l p í t á s, h t á r o z t h o z t l tiszt n y e r e s é g felosztás Kinzet&e tárgyábn, f e l m e n t v é n y z i g z g t ó s á g n k é s f e l ü g y e l ő - b i z o t t s á g n k *. ü é t IgzfftnRáon i g z g t ó s á g i tcnfilt g n k TTipcrv.lnj37.tAR. megválsztás. "> H á r o m felügyelő-bizottsági t g n k m e g v á l s z t á s. iárt «5 f " ; ^ n rzvényesek, kik közgyűlen rztvenni ó ^ j t n ^, r é s z v é t e i k e t, le1 1nem 3k, lk közgyűlen resztveniu» "» J ~ " " V " I I i ' Z Í i r r r V DT>pákl e ZZ M gg yy rr oo r á á8goo. kk öö pp oo n n tt ií k rtetrtkjgtert""* ( : Uetx. P e :tlj* r r r B. D y e " e l e «^y»t t,- M * k p t o t r i m l (IA_, ^ n c z _ u t c z 7.) társ. l p ú i k. - értelmében legkőbben bezárólg 1 8 f f -, * ^ m ^ _ n z é lmébel1 S e S t ó V? : " ^ ^ letéteményezni t.toznk. Az lpszbályok, f? ^ ; f. v ^! "^kívánttik, hogy rzvény leglább ö ) nppl előbb írtott letevő sját ^ e T e,,.. p é ^ ^ z g t ó s á g jelente közgyűlt megelőző npon Mgyr o r s ^ g o s ^ o z ^ o n t U ^ é k Gyógyszertár z rny birodlmi lmához". PSERHOFER J. I., Singerstrsse 15. sz. vértisztitó lbdcsi, zelőtt egyetemes lbdcsoknk nevezve, z utóbbi n e v e t teljes joggl m e g é r d e m l i k, m e r t t é n y l e g n g y o n sok betegség létezik, m e l y e k b e n ezen lbdcsok vlóbn k i t ű n ő h t á s u k n k b i z o n y u l t k. S o k évtized ót á l t l á n o s n el v n n k terjedve ezen lbdcsok n g y o n k e v é s cslád lehet, m e l y b e n e z e n k i t ű n ő háziszerből e g y k i s kzlet h i á n y o z n é k. S o k orvos jánlott jánlj ezen lbdcsokt házi szer g y n á n t, l e g f ő k é p m i n d e n bj ellen, m e l y r o s s z e m é s z t é s v g y d u g u l á s b ó l szármzik, m i n t : z e p e k e r i n g é s z v r i, m á j b j, b e l e k e l s e n y v e d é s e, s z é l k ó l i k, v é r t ó d u l á s z gyb, s i l t e s t i b j o k ( r n y é r ) s t b. Vértisztitó tuljdonságuknál fogv k ü l ö n ö s e n j ó h t á s s l bírnk v é r s z e g é n y s é g n é l z ebből szármzó betegségeknél, m i n t : s á p k ó r, i d e g e s f e j f á j á s, stb. E z e n vértisztitó lbdcsok e z e n k í v ü l o l y e n y h é n h t n k, h o g y legcsekélyebb fájdlmt s e m okoznk ezért l e g g y e n g é b b s z e m é l y e k, sőt m é g g y e r m e k e k áltl is g g o d l o m n é l k ü l b e v e h e t ő k. E g y tekercsnél k e v e s e b b n e m küldetik. A p é n z e l ő l e g e s b e k ü l d é s e m e l l e t t p o r t o m e n t e s küldsel e g y ü t t egy tekercs lbdcs ár 1 frt 2 5 kr., 2 tekercs frt 3 0 kr., 3 tekercs 3 frt 3 5 kr., 4 tekercs 4 frt 4 0 kr., 5 tekercs 5 frt fr 2 0 kr., 10 tekercs 9 ü t 2 0 kr. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ «^ Kérjük h t á r o z o t t n : 7-".12 Pserhofer J. vértisztitó lbdcsit" kérni táson e s rr ü g y e l n i, álló P s e r h o f e r PSERHOFER hogy J. minden doboz névláírást, J. gyógyszertár, fedélfelirt pedig h s z n á l t i ntsi- vörös Singerstrsse betűkkel, 16. viselje. Bécs. B k t r B u d p e s t rzére T ö r ö k J ó z s e f g y ó g y s z e r é s z u r n á i, K i r á l y - u.

9 116 VASAKNAPI UJSÁG. A világ legjobb sámfáj" 7. BZAM. 1898^45. ÉVFOLU*. Menysszonyi FÖLDVÁRY I M R E pipere hölgy por ;, férfi d i v t f e h é r n e m ű rktárábn. párj Hudpest, IV., Koronker-1 s pft eseg-otcz ÍJ. sz. VIII., TI, h l Kerepesi-út 9. 7*40"',, v v Férfi ingek, Jáger - áruk, vdász sport-czikkek dús válsztékbn kphtók. L.V<>* t\** GRIEDER ADOLF ÉS Tg* Különleges Rizspor királyi szállítók selyemkelme-gyárnk szövetsége Z ü r i c h. B I S M U T T A L VEGYÍTVE C H. F A Y, ILUTSZERÉSZ, Üdvös tnács. ^ V l i l l l i i l f ' ^ - i r r i l (Wrzen-Entferner), legjobb OíiCIIIUltiiS I I W legbiztosbb szer k é z e n levő szemöl csök eltávolításár, n p o n t 2 3-szor z ü v e g b e n fogllt üvegbot segélyével m e g n e d v e s í t e n d ő ; n é h á n y npi hsz nált után szemölcsök lelmllnk. E g y szép fátokbn fogllt ü v e g ár l f r t 2 0 k r, Tossék kísérletet tenni é s meg fog győződni, hogy p t k á n y o k é s p o o» t r «r» k kiirtásár minden körülmények közt leg'oiztosbb L á s z l ó J ó z s e f g - y ó g - y s s s r é s t B U t l fsltlált re nek TvilL«/J>lll-írííí 'y segélyével 5 6 n p 1 J l l n f t l i L H l 1 1 I V. llt m i n d e n tyúkszemet gyöke restől ki lehet venni. 1 ü v e g hsználti utsítássl 5 0 k r. p t k á n y pusztitó-szer. Bámultot htását ág biitoe sikerét ezernyi ecer elismerő y i l t k o n t bizonyltj. A n 1 d o b o s i k 1 frt, 6 doboznk 5 frt, hsználti utiit á s l. Kphtó: LÁSZLÓ JÓZSEF ME LLPA S Z TI LLÁI v e e n d ő k. (1 d o b o z 5 0 k r. é s 1 f r t P r ó b d o b o z 2 5 f 1 A g y o m o r rendetlen m ű k ö d é s é n é l rdikális htásúnk bizonyultk 7230 Egger Szód-Psztillái. AMON GYULA, gyógyszerz (1 d o b o z 3 0 k r. ) M i n d k é t s z e r k p h t ó m i n d e n g y ó g y s z e r tárbn. F ő - szétküldi rktár Mgyrországon: Pozsonybn Jádor"-gyi,gyszertár Budpest, Váezi-körnt 17. sz KOSTYÁL-féle 7575 Csecsemők mesterséges táplálás dr. Soihlet tnár legújbb szbd. pozsonyi kton-előkzitő intézet. H A B E T E G A NŐ ^ tej-sterilizáló prtnsi Pozsony, Dnukóprt 16. Tnvezetö intézettuljdonos : t h r n ó i K o s t y á l K á r o l y, c s. é s k. n y. s z á z d o s. F o l y ó é v i m á r c z i u s h ó 1 é n k e z d ő d i k i n t é z i t ü n k b e n 7 h ó n p i g t r t ó nyári t n f o l y m o l y ifjk számár, k i k védtörvérjy s z e i n t m e g e n g e d e t t z o n v i z s g á t óhjtják letenni, melynek lpján, m i n t e g y é v i ö n k é n t e s e k szolgálhtnk. Kimutthtó igen jó eredmény. Vizsgát tett t n u l ó i n k n e v e i t r e c l á m c z é l j á b ó l ú j s á g o k b n n e m k ö z ö l j i k. U g y n c s k m á r c z i u s h ó 1-én k e z d ő d i k z o n t n f o l y m i s, m e l y b e n fitl e m b e r e k, k i k f o l y ó é v ő s z é n v l m e l y c s. é s kir. v g y m. kir. h o n v é d s é g i hdpródiskoláb (kton-neve fölvételi lőintézetbe) fölvétetni óhjtnk, megkívánt v i z s g á r leglposbbn lesznek előkzítve. Kívántr i n t e r n á t u s. Progrtnm bővebb informáczió postfor A z i g z g t ó s á g D u n k ő p r t 16. dultávl. sok esetben rendellenes vérz egyedül okozój. Biztos sikerű gyógyszer ellene H Y D R A S T I S L A B D A C S O K " á r 1 d g I frt 5 0 k r., f é l d g 1 f i t 5 0 k r. V é r t i s z t á t l n s á g n á l bujkóros s egyéb bjoknál pá rtln htás S z á r c s k í v o n t, ; á r : 1 ü v e g 3 frt, f é l ü v e g 1 frt 6 0 k r. E p i l e p s z i ( r o s s /. b e t e g s é g ) i d e g e s s é g, ideges szív- é s főfájásoknál r e n d k i v i i l i h t á s s l h s z nálttik i L i q u o r e o n t r e p i l e p s z i á i. S z á m o s elis m e r ő levél. 1 ü v e g 3 frt, f é l ü v e g 1 frt 6 0 k r. Egyedüli kzítője: Köhögnél, rekedtségnél, torok é s légzi szervek mű ködi zvrinál E g g e r biztos htású F r i g y e s F ő h e r c z e g - n t e z 1 9 sz. l t t. Mros-Ujvár (Erdély) Budpesti fórktár : B g - g ' s r - f s l s i r y ó g - y s i r t á r i» á d o r h o z. > Váozt körút Várdi-féle gyógyszertár Szolyvhársf lv. '// r I +S legkitűnőbb 7573 SCHWARZ MOH csász. kir. szb. tinóm szövetek gypjú áruk gyári rktár Zwittu Morvország Egy kis tígely ár: 1 koron. Egy ngy tégely ár: 2 koron. közkedvelt szer kphtó : g8rn, eheviot- lodenezovttekben, tvszi nyári- uriitonyöknek, vlmint egyenrnh-szövetek olcsóbbtól legfino mbb minőségig. KOEONA" czimű gyógyszertárábn Ó-Verbászon (Bácsk). 0*~ P o s t i m e g r e n d e l é s e k n é l finom p o u d e r e k, s z p p n o k é s i l l t s z e r e k hozzácsomgolr jánlttnk. ~V9 kerestetnék, km- Újdonságok; LESZKOVÁCZ MILETA e#~ Viwionteltídók KimeritS legjobb, kipróbál tn (törvény áltl v é d v e ), Kzen KELETI J.-nél, árjegyzékek ingyen. TAN1VIJVGENE Í)!l<ip1 ím öveteket öltönyök, felöltők, egyenruhák ruh tárknk, melyek trtósk színtrtók. A legkisebb menynyitiéget is szállít, mgánosok nk is ngybni árkon: ártlmtln hjfestőszer hj- szkái-.vlmint szemöldökfestre, melyek legegyszerűbb módon, m á r egyszeri hsználtnál is egz biztosn v i s s z n y e r i k z o n kifogástln, fényes s z ő k e, b r n vgy f e k e t e t e r m é s z e t e s s z i n t, melylyel megőszül előtt bírtk s mely s e m szppnnl vló mosásnál, s e m gőzfürdőben m e g n e m fkul. A r 2 f r t 5 0 k r. 8 Törvényesen védett, lelkiismeretesen megvizsgált é s vlódi m i n ő s é g b e n k p h t ó Aoton J. Czerny czépél, Bécs, X y m., C r l L n d w i g s t r s s e 6 (sját h á z á b n ). S z é t k ü l d é s p o s t i u t á n v é t t e l. P r o s p e k ttus u s iinnggyyeenn é s b é r m e n t v e. B k t á r n g y o b b g y ó g y s z e r t á rrkkbbnn illtszer-üzletekben. 7744"1 " 6 V e z é r k é p v i s e l ő s é g é s m g y r o r s z á g i f Jő rr kkttáárr:: I I B u d p e s t e n T Ö R Ö K J Ó Z S E F g y ó g y s zseerrttáá rr áá b b nn.. I Szétküld utánvétel mellett. Meg nem felelő árnk visuzvétetnek. Minták melyek ből nem rendelnek, visszkfildendők ~w» A női s z é p s é g emelére, tökéletesítére fen trtásár legkitűnőbb, teljesen ár tlmtln, vegytiszt zsírmen tes kzítmény 7502 et ideje: Augusitu 4 iiep* tember. tltetc távoli 6 20 c m Tlj ló; trágyázott. > A Muthner-féle i hírneves konyhkerti- virágmgvk zárt»*- Auu&tzeit tember. fiuizweite: is^stcm. Bodenbeschffenheit: Gut gedüngtjfl htóságilg védett csomgokbn n y e s e n bejegyzett vlmennyi ngyobb Budpesten Andrássy-út M A U T I C Í B R Ö D Ö N nál jótállást válll teljes vkért, m e l y csomgok éh M A Ü T H N E R 2 3 ik czég cskis egzen szám olyt n é v v e l vnnk ltt \n. Ardon Deák Frenos-ntos 11.s í. T ő r ü k J ó z s e f g y ó g y s z e r t á r, Budpesten I Királv-utcz 12. feszty társság körkép plotájábn Városliget 7368 Jeruzsálem * c s t L Z t r i s / T y ^ ^ S rgsztv, rjz i t t m u t t j. Főrktár: ^ Krisztus keresztfán kphtók. A Kzítő F Ö L D E S gyógyszertár, vidéki fűszer vskereskedekben»" Mrgit Créme. Rövid i d ő ltt szüntet szeplőt, m á j foltot, pttnást, bőrtkát (mitísser) é s m i n d e n m á s bőrbjt. K i s i m i t j ránozokt himlőhelyeket, m é g koros e g y é n e k n e k i s ü d e bájos rozszmt kölosönöz, ár 5 0 kr., n g y 1 forint. " " " * * * í * 0 1 g y p o r 6 0 kr, 3 színben. M r g i t s z p p n 3 5 kr. M r g i t f o g p é p (Zhnpst) 5 0 kr. törvé medve-védjegy gyei m e d v c X S " j e. ő T v e ^ t Í S R *' 7^59 feltételek: VASÁRNAPI TJJSAG I egz évre 1 2 frt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt l félévre 6 «BARABÁS MIKLÓS. I V. K o r o n h e r o z e g u t c z 17. szer: m e l y z r c z n k ü d e, m e g l e p ő e n t i s z t fitlos s z i n t k ö l c s ö n ö z, mit s e m m i msvs s z e r r e l e l é r n i n e m l e l i e ', kitürjő s z e r : májfoltok, szeplők, pttnások, pörsenek (Mitesser), túlvörös rcz bőr m i n d e n tisztátlnság ellen, sárg v g y brn rczbőrt vkító fehérré teszi. c IS = *3 emelére Előfizeti V l m e n n y i czikk gyermekágys o k n k é s b e t e g á p o l á s r leg s z o l i d b b k i v i t e l b e n é s legolcsóbb árk mellett CZERNT-fóle CORNÉLIAARCZKENŐCS M Eredeti gyártmány ár 1 3 frt 8. SZÁM BUDAPEST, F E B R U Á R frt Csupán VASÁENAPI DJSÁO I? M e e l félévre 4 > BUDAPEST,»» t > 737* P A R I S 9, rtie d «l P i z, 8 P A R I S.»«li»Bl*i»IBIIIIIII!llll*IMIIIIIIIIIIIIM o fehér, fekete stiues, jó viselhetéeért Jót&llá-Ievéllel Kövtl. bevásárlási forrás mgánosok rzérő, portó- vámmentesen il.i gvárl árkon házhoz szállítv. Ezer meg ezer elismeri' W i Melyik színekből óhjt Cn mintákt? rteztyiik N y k k e n d ő k. fentrtásár selyemkelmék Legjobb leghirnevesebb óriási körkép. Láthtó. reggel 9 (irtéi este 4 óráig. Ai esti órákbn villnyvilágításnál. Belépd dij 5 0 k r. ^ G y e r m e k j e g y 3 0 k r j c z r. "* AGYARORSZÁG első föllendülének szép korszkából m r d t r á n k z gg festő, ki jelen február 12-ikén h u n y t,le szemeit. Tnúj volt fejlőd, forrongás lkotás ngy idejének, s m g is rzes ngy munkások vezérlő szellemek közt, kik meg értették z időt s termővé tették zt hzájokr nézve. M Brbás Miklós ngy lkotásokt n e m h gyott mg u t á n, de hgyt egy serény szor glms foglltosságbn eltöltött hosszú élet tiszteletreméltó emlékét, melyben kitrtás bátorság z úttörők elszántságávl párosult. Mert tisztelet m i n d e n h t l e n t u m n k, mely kor mostoh körülményeitől meg n e m rid s kecsegtető remények nélkül indul czél felé, mely sóvárgó lelke előtt lebeg, de melyhez j á r t utk még nem vezetnek. A mikor z egyszerű, sze gény székely fiú elhtározt, hogy festő lesz, még megélhett sem biztosított ez pály mgyr embernek. Mgyr festzet n e m is volt kkor. Az ecsettel n é h á n y rczképező fogllko zott, zok is idegenek, kik mesterségszerűn dol goztk, művzi becsvágy nélkül. Művzi sike rekről, didlokról B r b á s fiú olvshtott, de ily sikereket remélnie m e r ő fntázi volt. 0 zonbn n e m csüggedett; becsületesen meg birkózott visszrisztó nehézségekkel; m gyr festzet úttörőjévé lett, soká egyedül vló művz, ki ztán megérte hzi képzőmű vzetek föllendülét; t á m d n i látott mg körül művzi nemzedékeket, melyek előtt ls snként tisztelt Nesztorrá lett. Brbásnk n e m n n y i r pályáj fényes, m i n t inkább hosszú élete kedves, eltelve n g y meg elégedsel, melyet cslódások lig zvrnk, melyen jótékonyn közeledik z ideál, le is száll hozzá, s önérzetében nyugodtn tudj, hogy ő szintén hivogtój volt. Az gg úttörő művzt ngy művzi gárd környezte m á r, s tnúj volt művzetek számos didlánk. Az ő ko szorúj mindig frissen m r d t, s érdemeinek tisztelői közt m g á n á l ngyobbkkl tlálkoz htott. Többször írtunk m á r B r b á s életéről, hisz let e sok lklmt dott r á. Ünnepeltetnek iem egyszer volt hőse. Szeretettel kereste föl 'ztelet 1877 végén, mikor működének fél százdos ö r ö m ü n n e p é t ülték p á l y t á r s i ; is 45. ÉVFOLYAM. : _ í ecz érre 5 Külföldi előfizetekhez postilc m 7 " Csupin POLITIKAI ÚJDONSÁGOK { ~?,. 0 _ u u tmu [ félévre ^. Ö U meghtározott viteldíj is cstolndó. mét szeretet ünnepelt 1887 február hvábn, mikor kdémii tgságánk félszázdát töltötte be. Most koporsójár teszszük le koszorút j ó öreg képirónk, kitől, lig vn mgyr ház, mely leglább egy-egy képet n e őrizne, leginkább rczképeket, sok évtized nevezetes embereinek képmásit. Brbás Miklós 1810 február 22-ikén szüle tett székely földön Márkusflván, hol tyj szegény székely nemes volt. Már h t éves korá b n Ngy-Enyedre került kollégiumb, s ott kezdett rjzolgtni képeskönyveiből. Egy 16 éves korábn kzített quodlibetje muttj, hogy tnítói képek, metszetek voltk. Azokról gy korolt mgát, tussl másolván le egyes rcz képeket, költők műveinek czímképeit, illusztráczióit. Képtárkt, kiválóbb festményeket n e m volt lklm látni sem. Tizenhárom éves korá bn ty nélkül mrdt, s ekkor m á r rjzolás sl is kellett segítenie mgán. Névnpi köszön tők rjzolás, kifesté, rczképek szerény kis keresetet nyitottk szegény fiúnk, kiben ngy elhtározottság tkrékosság volt, s egz életében m é g i s őrizte e tuljdonságit bn kev ideig Kolozsvárit t n u l t tovább rjzolni egy olsz rjzmestertől, s nnyir vitte, hogy mikor összegyűjtött kis pénzével 19 éves korá bn Bécsbe m e n t festzeti kdémiár, kétel kedtek, hogy bemuttott rjzit cskugyn ő ké szítette-e felügyelet ltt kellett megrjzol ni fölvételre szolgáló próbrjzot. De Bécsben n e m sokáig m r d h t o t t szegénysége mitt. Vissztért Erdélybe Kolozsvárr, mjd Szebenbe m e n t s rczképeket kzítgetett ben egy BARABÁS M I K L Ó S FIATALKORI A R C Z K É P E. Sját rjí 1833-ból.

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT Csk kkor nyis ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tusz megolni, nem j, folyts következő felttl! Okttási Hivtl

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3)

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú L I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

389. Jézus, te égi szép

389. Jézus, te égi szép Ole Teodor M oe (1863-1922) 389. Jézus, te égi szép Jeesus, sä aionoisin Caroline Walla Sörlie (1887-1953) 3 4 3 4 1.Jé zus, te é 2.Az é let száz ve szély, 3.A 4.Tisz - ka - ra tod ne -kem 7 gi szép, -

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38)

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38) TAR T A L O M MAJOR TAMÁS Keressük z élő színházt (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 4, SZÁM 1 9 7 1. Á P R I L I S mgyr ját ék szí n HERMANN ISTVÁN

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer 19. Függvéyek rekurzív megdás, mester módszer Algoritmusok futási idejéek számítás gykr vezet rekurzív egyelethez, külööse kkor, h z lgoritmus rekurzív. Tekitsük például h z összefésülő redezés lábbi lgoritmusát.

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

"Jó helyen vagyok a Nemzetiben" - írja a Voice műsorvezetője

Jó helyen vagyok a Nemzetiben - írja a Voice műsorvezetője "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj 2012 december 03. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs &mp;quot;jó értékelvehelyen

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

M. 2. Döntsük el, hogy a következő két szám közül melyik a nagyobb:

M. 2. Döntsük el, hogy a következő két szám közül melyik a nagyobb: Mgyr Ifjúság (Rábi Imre) Az előző években közöltük Mgyr Ifjúságbn közös érettségi-felvételi feldtok megoldását mtemtikából és fizikából. Tpsztltuk, hogy igen ngy volt z érdeklődés lpunk e szám iránt. Évente

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben