SAKRET ÁRJEGYZÉK Érvényes: április 24- től V 4.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAKRET ÁRJEGYZÉK 2014. Érvényes: 2014. április 24- től V 4.0"

Átírás

1 SAKRET ÁRJEGYZÉK 2014 V 4.0 Érvényes: április 24- től

2 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint valamennyi szállításának alapját képezik. Ettől való bármilyen eltérés külön írásbeli megállapodást igényel. (2) A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek irányadóak a Megrendelő és a SAKRET valamennyi jövőbeni szállításiés adásvételi szerződésére, kivéve ha a felek esetenként írásban másként állapodnak meg. (3) A Sakret ajánlatai kizárólag indikatív jellegűek. A SAKRET által adott árajánlat alapján szerződés csak akkor jön létre, ha a Megrendelő megrendelését a Sakret írásban vagy szóban visszaigazolta, illetve ha a megrendelt áru szállítását bárminemű külön igazolás nélkül teljesíti. (4) Az általános feltételek kiegészítéséhez, módosításához a SAKRET írásbeli vissza- igazolására van szükség. A SAKRET munkatársai által tett nyilatkozatok csak akkor ha- tályosak, ha azokat a SAKRET írásban megerősítette. 2. Belföldi illetve exportszállítások feltételei (1) A SAKRET részszállításokra jogosult illetve fenntartja magának a jogot a mindenkori szállítóeszköz raksúlyának, ill. rakodási lehetőségének teljes kihasználására. (2) A lerakásról fuvarmentes szállítás mellett is az áru kiadását követően a Vevőnek kell azonnal szakszerűen gondoskodnia. (3) A SAKRET által megadott árak nettóban (ÁFA nélkül), a közösen megállapodott devizanemben értendők. A számla forintértékét a kiállítás napján a budapesti MNB érvényes eladási devizaárfolyam alapján kell meghatározni. Az árak nem tartalmazzák a mindenkori forgalmi adót, vámokat, illetékeket, díjakat, szállítási és csomagolási költségeket, amennyiben erről más megállapodás nem született. (4) Ajánlatok az ajánlattétel napjától legfeljebb 30 napig érvényesek. Amennyiben az érvényességi időn belül 3%-ot meghaladó nyersanyag árváltozás következik be, a SAKRET-nak lehetősége van arra, hogy ajánlati árakat módosítsa. Ezen ármódosításról mindig írásban kell a Megrendelővel megállapodni. (5) Fizetés a számla dátumától számított 30 napon belül esedékes, engedmény nélkül. Előre fizetés esetén 3% fizetési kedvezmény igénybe vehető. (6) Amennyiben a Megrendelő pénzügyi helyzete a szerződés létrejötte után jelentős mértékben romlik, ideértve azt az esetet is, ha fizetési kötelezettségeit 30 napnál hosszabb késedelemmel teljesíti, a SAKRET jogában áll további szállításokat előre-fizetés vagy fizetési biztosíték kikötése mellett teljesítse. (7) Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke megegyezik a budapesti MNB alapkamat mértékének kétszeresével. (8) Esedékessé vált számlák kiegyenlítése előtt új számlákra vonatkozó pénzügyi kedvezmények nem érvényesíthetők. 3. Szállítási határidő (1) A szállítási határidők betartottnak minősülnek, ha az áru a SAKRET telephelyét ide- jében elhagyja úgy, hogy szokásos fuvarozási idő mellett a szállítmány határidőre meg-érkezik a Megrendelőhöz. (2) Amennyiben a szállítási késedelem a SAKRET-nak fel nem róható és előre nem látható okból keletkezett, a szállítási határidő egyszeri alkalommal, valamint ésszerű időtartammal meghosszabbítható anélkül, hogy emiatt a Megrendelő bárminemű igényt támaszthatna. (3) Annak, hogy a SAKRET teljesítse a szállítási határidőre vonatkozó kötelezettségeit feltétele, hogy a Megrendelő időben és szabályszerűen teljesítse a rá vonatkozó kötele-zettségeket. 5. Teljesítés helye, kárveszély átszállása (1) A teljesítés helye rendeltetési helyre szállítás esetén is a mindenkori rakodási hely. A kárveszély a szállítóeszközbe történő rakodásra való átvétellel, saját elszállí-táskor pedig, a rakodásra való rendelkezésre bocsátással száll át a Megrendelőre. 6. Minőségi kifogások és szavatosság (1) A Megrendelőnek az árut és a csomagolását a leszállításkor haladéktalanul meg kell vizsgálnia. A Megrendelőnek kötelessége haladéktalanul írásban jelezni minden nyíl-ván való hiányosságot, hiányzó mennyiséget vagy téves szállítást, azonban minden esetben a tovább eladás, feldolgozás összekeverés, felhasználás vagy beépítés előtt. A szállítási károkat haladéktalanul írásban közölni kell a SAKRET részére, máskülön-ben a Megrendelő az ilyen hiányosságok miatt igényét elveszíti. (2) A SAKRET szavatosságot vállal az általa szállított áru anyag és gyártáshibától való mentességéért, feltéve, hogy az ilyen hiba a szállított áru felhasználhatóságát a szoká-sos vagy a szerződésben meghatározott célra számottevően csökkenti. A szavatosi felelősség megszűnését eredményezi, ha a Megrendelő az áru átvétele, kezelése, raktározása, valamint felhasználása során nem tartja be a szállító által adott instrukciókat vagy az általános ismert szakmai szabályokat. (3) A SAKRET szavatossági kötelezettsége alapján a hibás termék javítására, vagy válasz-tása szerint cseréjére kötelezett. Amennyiben a javítás vagy a csere nem küszöböli ki az áru hibáját, a Megrendelőnek jogában áll az ellenérték csökkentését követelnie, illetve elállnia a szerződéstől. A Megrendelő elállási joga kizárólag a hibával érintett árura, illetve szállítmányra vonatkozhat. (4) A szállítmány minőségi vagy mennyiségi hiányossága csak akkor jogosítja fel a Megrendelőt az ellenérték visszatartására, ha azokat a Sakret írásban kifejezetten elismerte. 7. Tulajdonjog fenntartása, biztosítékok (1) A SAKRET fenntartja magának a szállított áruk feletti tulajdonjogot (fenntartásos áru) a vételár teljes kifizetéséig, beleértve a jelen jog üzletből következő egyéb követe-léseket, tekintet nélkül arra mely jogalapból származnak. Ezen rendelkezés váltók, csekkek elfogadásakor azok beváltásáig érvényes. Folyószámlánál a fenntartásos áru a szaldókövetelés biztosítéka. (2) A Megrendelőnek a fenntartásos árukat külön kell raktároznia, vagy felismerhetően meg kell jelölnie. További elidegenítés, vagy felhasználás, feldolgozás, valamint vegyí-tés vagy keverés csak a rendes üzleti forgalomban és csak annyiban történhet meg, ahogy a Vevő betartotta fizetési kötelezettségeit. (3) Elzálogosítás és biztosíték-átruházás nem megengedett. A fenntartásos áru vissza-vétele csak akkor számít elállásnak, ha a szállító ezt kifejezetten közli a Megrendelővel. (4) A fenntartott tulajdonú árunak a Megrendelő részéről történő bármilyen megmunká-lása, feldolgozása esetén, továbbá ezen áru más, nem a SAKRET-hez tartozó áruval történő összekeverése, összeépítése vagy összevegyítése esetén a SAKRET az új áru részbeni tulajdonosa lesz, a fenntartott áru és az egyéb áru megmunkálásakor, feldol-gozásakor, összekeverésekor, építésekor, vegyítésekor érvényes értékek arányában. (5) A SAKRET jogában áll, hogy a Megrendelő kötelezettségeinek rendben történő teljesítéséért elegendő nagyságú és a SAKRET-nek megfelelő (pl. kézizálog) biztosítékokat követeljen. 8. Alkalmazandó jog (1) A szerződésből eredő minden vitás kérdés eldöntésére a Győr-Moson- Sopron Megyei Bíróság illetve Mosonmagyaróvári Városi Bíróság az illetékes. 4. Vis major (1) Vis major (pl. nyilvános zavargások stb.) vétlen üzemzavarok (pl. sztrájk) és egyéb a SAKRET-nek fel nem róható körülmények (pl. ha SAKRET beszállítója késedelmesen szállít, csőd vagy felszámolás megindítása miatt-, közlekedési zavarok stb.) valamint minden elháríthatatlan esemény, ami a SAKRET-nél vagy beszállítóinál következik be, feljogosítja a SAKRET- et arra, hogy az akadályoztatás terjedelmében és időtartamára a szállításokat teljesen vagy részlegesen megszüntesse vagy elhalassza. SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen árlistában direkt vagy indirekt módon idézett DIN, VDI, VDE, MSZ EN, WTA és ehhez hasonló jogszabályok, előírások vagy irányelvek helyességét, teljességét vagy aktualitását illetően. Ilyen és hasonló esetben javasolt az idevonatkozó előírások vagy irányelvek teljes és éppen aktuális változatának használata. A SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG irányelvei megkívánják a jelen árlistában szereplő kiváló minőségű termékek szak - és előírásszerű felhasználását. A termékekre vonatkozó információk, és adatok hivatottak biztosítani a termékek megfelelő ipari felhasználását. Jelen árlistában szereplő, a termékkel kapcsolatos javaslatok nem mentesítik a felhasználót a termék szükségszerű a felhasználást megelőző kipróbálásától, valamint a törvényi előírások vagy műszaki szabályzatok betartásától. SAKRET

3 TARTALOMJEGYZÉK Habarcsok Falazóhabarcsok Speciális habarcsok 1 Esztrichek Alapfelület előkészítők, tapadóhidak 3 Esztrichek 3 Kiegészítők 4 Alapvakolatok Alapfelület előkészítők, alapozók 4 Alapvakolatok 5 Kiegészítők 6 Fedővakolatok Alapfelület előkészítők, alapozók 6 Fedővakolatok 6 Lábazati díszítővakolatok 7 Kiegészítők 7 Építési festékek Alapfelület előkészítők, alapozók Építési festékek Felújítórendszer Alapfelület előkészítők, előfröcskölők 9 Felújító vakolatrendszerek 9 Kiegészítő termékek felújító rendszerekh 9 Hőszigetelő rendszer Hőszigetelő rendszerragasztók 10 Hőszigtelő lapok 10 Egyéb rendszerelemek Burkolástechnika Alapfelület előkészítők, alapozók 12 Aljzatkiegyenlítők 13 Kenhető szigetelések 13 Hidegburkolati ragasztók 14 Fugázók Kiegészítő termékek burkoláshoz 17 Térburkolás, kertépítés Terméskő ragasztók 18 Terméskő fugázók 18 Egyéb térburkolási, kertépítési termékek 18 Betontechnológia Lőtthabarcsok, -betonok 19 Betonfestékek, kézi javítóanyagok 20 Színfelárak Új színkínálat Géptechnika Silószállítás 31 Silók helyigénye 32 Termék index Termék index

4 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 2 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Falazóhabarcsok Falazóhabarcsok, speciális habarcsok Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár/kg Ár/e HM-2.5 Falazóhabarcs HM-2.5 P Falazóhabarcs HM-2.5 F Falazóhabarcs HM-5 Falazóhabarcs HM-5 P Falazóhabarcs HM-5 F Falazóhabarcs ZM Falazóhabarcs LM Hőszigetelő falazóhabarcs TKM Tufás mészhabarcs GMS/KMS Pórusbeton falazóhabarcs Gyárilag előkevert mész-cement 1 zsákból (40 kg) 40 kg zsák 1400kg 28, ,54 kötőanyagú falazóhabarcs M 2,5 kb l habarcs 0-4 mm t kb. 550 l habarcs silós 27,57 27,57 Gyárilag előkevert mész-cement kötőanyagú falazóhabarcs Pneumatikus M2,5 Gyárilag előkevert mész-cement kötőanyagú falazóhabarcs Szivattyúzható M 2,5 1t kb l habarcs silós 0-1 mm 31,29 31,29 1t kb l habarcs silós 0-4 mm 31,29 31, Gyárilag előkevert mész-cement 1 zsákból (40 kg) kb. 40 kg zsák 1400kg 31, ,99 kötőanyagú falazóhabarcs M l habarcs 0-4 mm t kb. 550 l habarcs silós 29,99 29,99 Gyárilag előkevert mész-cement kötőanyagú falazóhabarcs Pneumatikus M5 Gyárilag előkevert mész-cement kötőanyagú falazóhabarcs Szivattyúzható M5 1t kb l habarcs silós 0-1 mm 33,70 33,70 1t kb l habarcs silós 0-4 mm 33,22 33, Gyárilag előkevert mész-cement 1 zsákból (30 kg) kötőanyagú falazóhabarcs M10 kb l habarcs 1260kg 41, , t kb. 550 l habarcs silós 40,47 40, BK Pórusbeton falazóhabarcs VK Burkolóhabarcs VK-f színes VZ Klinkerhabarcs VZ-f színes Gyárilag előkevert mész-cement kötőanyagú hőszigetelő falazóhabarcs M5 Bel- és kültéri, természetes építőkövek tufás-mész kötőanyagú falazó és vakolóhabarcs M2,5 CSIII Gyárilag előkevert cement kötésű falazó habarcs, pórusbeton építőelemek ragasztásához M10 1 zsákból (25 kg) kb l habarcs 1t kb l habarcs 1 zsákból (40 kg) kb l habarcs 1t kb. 550 l habarcs 1 zsák (25kg): 30 cm: kb.: 6 m2 24 cm: kb.: 8 m2 20cm: kb.: 9 m2 15 cm: kb.: 12 m2 40 kg zsák 35 zs/raklap 42 zs/raklap 40 kg zsák 35 zs/raklap 42 zs/raklap 1400kg 102, ,23 Gyárilag előkevert cement kötésű 1 zsák (25kg): falazó habarcs, pórusbeton 30 cm: kb.: 6 m2 1050kg 72, ,29 zs/raklap építőelemek ragasztásához M10 24 cm: kb.: 8 m2 20cm: kb.: 9 m silós 71,01 71,01 15 cm: kb.: 12 m2 1050kg 48, , kg szürke 39, , kg színes 1260kg szürke 43, , kg színes 1471,47 Mész-cement kötésű díszítő tégla 1 zsák (40 kg) 40 kg zsák falazó, fugázó habarcs. M5 Falazat kb. 22 liter habarcs. Ez zs/raklap nedvességfelvétele > 5% a mennyiség kb.0,6 m 2 silós szürke 38,52 38,52 KMT falazóelem felrakásához elég 875kg 58,86 Mész-cement kötésű díszítő tégla 1 zsák (30 kg) falazó, fugázó habarcs. M5 Falazat kb. 18 liter habarcs. Ez zs/raklap nedvességfelvétele < 5% a mennyiség kb.0,6 m 2 silós szürke 42,73 42,73 KMT falazóelem felrakásához elég ajánlat kérésre DM* Tetőcserép habarcs Mész-cement kötésű tetőcseréphabarcs. M2,5 1 zsákból (40 kg) kb. 27 l friss habarcs keverhető 40 kg zsák szürke 139, ,69 STM* Samotthabarcs Gyárilag előkevert samotthabarcs kályhák, tűzhelyek építéséhez, javításához 1 zsákból 2,5 l friss habarcs keverhető 5 kg zsák 546, ,25 FI Brick Impregnáló bevonat Téglából készült díszítő-, előtét- és általános falazatok impregnálására. A kezelt felület víztaszító és UV álló. a mennyisége az adott anyagtól függő, de: kb. 0,1-0,3l/m2 1 lit. kanna 2773, ,17

5 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 3 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Esztrichek és alapfelület előkészítőik Esztrichek Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szemcse, típus, egyéb Ár/l, kg Ár/e KS* Cementes tapadóhíd Cementkontakt, tapadást elősegítő és nedvszívást kiegyenlítő anyagként, kül- és beltérben. Síma, gyengén nedvszívó felületeken. kb. 1,5 kg/m kg Kézi, gépi 406, ,9 UG Univerzális alapozó UGG Univerzális alapozó G Gyorskötésű alapozó Oldószermentes kötőhídként kb. 0,5-3 dl/m 2 1 lit. kanna 1865, , szolgál a nedvszívó alapfelületek és az azt követő réteg között. Kül- és 5 lit. kanna sárgán 1360, , beltéri felhasználásra. 10 lit. kanna pigmentált 1299, , lit. kanna 1239, , Oldószermentes kötőhídként szolgál az erősen nedvszívó kb. 1-2 dl/m 2 5 lit. kanna 1246, ,59 alapfelületek és az azt követő réteg között. Kül- és beltéri felhasználásra. 20 lit. kanna 1126, , SG* Speciális alapozó AF Polimer diszperzió Rekocrete M Korrózióvédő és tapadóhíd Oldószermentes gyors alapozó, kül- kb. 1 dl/m 2 és beltéri munkákhoz. 3 óra elteltével bevonható. Száradás után érdes felület alakul ki. Oldószermentes, 2-komponensű reaktív műgyanta bázisú speciális alapozó. Polimer diszperzió PCC-s esztrichek készítéséhez. A Rekocrete PCC rendszer része kb g/m 2 kb. 4 liter/zsák 1 zsák=40 kg Cement-polimer bázisú tapadóhíd kb. 1,5 kg/m2/mm betonfelületek javítóhabarcsaihoz kontakt- anyagként MSZ EN lit. kanna 5 kg-os fém doboz 20 lit. kanna 1050kg Száradási idő: kb. 1h Fel kell szórni kvarchomokkal! Magas szilárdságot ad 0-0,5 mm 2460, ,0 5710, ,3 1103, ,6 282, ,39 BE-04 Beton esztrich BE-04A Beton esztrich A BE-08 Beton esztrich BE 0-4 A VZ Vízzáró esztrich BE 0-8 A VZ Vízzáró esztrich Rekocrete PCC BE-04 PCC betonesztrich Rekocrete PCC BE-08 PCC betonesztrich C16/20 minőségű beton és vas- 20 kg/m 2 /cm 40 kg zsák 1400kg 32, ,12 beton előállítására. Beltérben, 0-4 mm padlófűtéshez is. silós 31,29 31,29 C25/30 minőségű beton és vas- 20 kg/m 2 /cm beton előállítására. Kül- és bel- 1260kg 34, ,13 térben, padlófűtéshez is. Burko- 0-4 mm latlanul, kopófelület kialakítására is silós 33,70 33,70 alkalmas C16/20 minőségű beton és vas- 20 kg/m 2 /cm 40 kg zsák 1400kg 32, ,12 beton előállítására. Beltérben, 0-8 mm padlófűtéshez is silós 31,29 31, C30/37 Kiegyenlítő rétegként, 20 kg/m 2 /cm 40 kg zsák 1400kg 37, ,27 aljzatként magas igénybevételnek 0-4 mm kitett ipari létesítményekben. silós 36,11 36, C30/37 Kiegyenlítő rétegként, 20 kg/m 2 /cm 40 kg zsák 1400kg 37, ,27 aljzatként magas igénybevételnek 0-8 mm kitett ipari létesítményekben. silós 36,11 36, C35/45 2-komponensű magas 20 kg/m 2 /cm 40 kg zsák 1400kg ÚJ 51, ,23 minőségű, cementkötésű, 0-4 mm TERMÉK! szemnagyságú készbeton silós 0-4 mm 49,81 49, C35/45 2-komponensű magas 20 kg/m 2 /cm 40 kg zsák 1400kg ÚJ 51, ,23 minőségű, cementkötésű, 0-8 mm TERMÉK! szemnagyságú készbeton silós 0-8 mm 49,81 49,81

6 Esztrichek 4 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Esztrich kiegészítők Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Megjegyzés Ár/m 2 Ár/b AT-PE 5 Peremszigetelő sáv AT-PE 10 Peremszigetelő sáv EPS100 4cm Lépésálló hőszigetelő EPS100 5cm Lépésálló hőszigetelő EPS100 6cm Lépésálló hőszigetelő EPS100 7cm Lépésálló hőszigetelő EPS100 8cm Lépésálló hőszigetelő EPS100 9cm Lépésálló hőszigetelő EPS100 10cm Lépésálló hőszigetelő TF Technológiai fólia Padlószerkezetekben az aljzatbeton és a fal csatlakozásánál elválasztóként használható Padlószerkezetekben az aljzatbeton és a fal csatlakozásánál elválasztóként használható Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 4cm Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 5cm Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 6cm Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 7cm Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 8cm Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 9cm Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 10cm 50 fm/tekercs 5 mm vtg 138,11 25 fm/tekercs 10 mm vtg 237,79 6 m 2 /bála 5 m 2 /bála 4 m 2 /bála 3,5 m 2 /bála 3 m 2 /bála 2,5 m 2 /bála 2,5 m 2 /bála Hővezetési tényező: 0,038 W/mK Táblaméret: 100x50cm Úsztatott aljzatok készítésénél a hőszigetelő és az úszó esztrichréteg közé elválasztó rétegként. 50 m/tekercs 262,29 havi árképzés havi árképzés havi árképzés havi árképzés havi árképzés havi árképzés havi árképzés Alapvakolatok Vakolatok alapfelület előkészítői Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Típus, szín Ár/m 2 Ár/e KS* Cementes tapadóhíd BHR Betonkontakt anyag MZP-04 Cementes előfröcskölő MZP-02 Cementes gépi előfröcskölő TKM Tufás mészhabarcs Cementkontakt, tapadást elősegítő és nedvszívást kiegyenlítő anyag- ként, kül- és beltérben. Síma, gyengén nedvszívó felületeken. Tapadóhíd sima beton felületek és gipsz-tartalmú vakolatok között. Kvarchomokkal dúsított. Kézi feldolgozású kb. 1,5 kg/m 2 Vékony rétegben: 14 kg = m 2 felületre elegendő 1050kg kézi, gépi 406, ,9 14 kg vödör rózsaszín 1492, , Kötőhídként és alapként szolgál, Előfröcskölő: 5kg/m kg 48, ,45 a cementes és a mész-cementes Vakolat: kg/m 2 kézi vakolatok alatt. silós 46,94 46,94 Géppel is feldolgozható kötőhíd- Előfröcskölő: 5kg/m kg 48, ,45 ként és alapként szolgál, a Vakolat: kg/m 2 kézi, gépi cementes és a mész-cementes vakolatok alatt. silós 46,94 46, Bel- és kültéri, természetes építőkövek tufás-mész kötőanyagú falazó és vakolóhabarcs M2,5 CSIII 1 zsákból (40 kg) kb l habarcs 1t kb. 550 l habarcs 40 kg zsák 35 zs/raklap 1400kg 102, ,23

7 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 5 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Alapvakolatok Alapvakolatok Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szemcse egyéb Ár/kg Ár/e MZP-01 Cementes lábazati vakolat PM extra MAP-01 Mész-cement vakolat PAP Pórusbeton mészcement vakolat PM-01 Uniputz vakolat PM-01w Fehér uniputz PM-02 Univerzális habarcs PM-04 Grobputz MAP-L1 Mész-cement könnyűvakolat MTP Gépi hőszigetelő vakolat Lábazati alapvakolat kézi és gépi kb kg/cm/m kg felhasználáshoz, kül- és beltér- 1 zsákból (30 kg) 0-1 mm 48, , ben. Pincefalakhoz, lábazathoz. kb. 2,2 m 2 -re elég silós 46,94 46, Mész-cement kötőanyagú kézi és kb kg/m2 1260kg gépi extra vakolat. 1 zsákból (30 kg) 0-0,7 mm 47, ,0 kb. 2,2 m2-re elég Mész-cement kötőanyagú gépi kb. 13 kg/cm/m kg zsák 1400kg 40, ,3 alapvakolat, kül- és beltéri fel- zsákból (40 kg) kb mm használásra. 0,00 3 m 2 -re elég silós 39,72 39,72 Mész-cement kötőanyagú gépi kb kg/cm/m kg 78, ,02 alapvakolat pórusbeton 1 zsákból (30 kg) 0-1 mm alapfelületekre, kül- és beltéri kb. 2,8 m 2 -re elég felhasználásra. silós 77,03 77, Mész-cement kötőanyagú kézi kb kg/cm/m 2 40 kg zsák 1400kg 42, ,04 alapvakolat, kül- és beltéri zsákból (40 kg) silós 40,80 40,80 felhasználásra. Nem használható kb. 2,4 m 2 -re elég pincék falához, és lábazathoz. A 1260kg 0-1 mm 43, , PM-01w géppel is használható. 40 kg zsák 1400kg 50, , silós 49,35 49,35 Mész-cement kötőanyagú kézi kb kg/cm/m kg zsák 1400kg 39, ,68 alapvakolat, kül- és beltéri 1 zsákból (40 kg) 0-2 mm felhasználásra. Nem használható kb. 2,4 m 2 -re elég pincék falához, és lábazathoz. silós 37,91 37,91 Mész-cement kötőanyagú kézi kb kg/cm/m kg zsák 1400kg 38, ,61 alapvakolat, kül- és beltéri 1 zsákból (40 kg) 0-4 mm felhasználásra. Nem használható kb. 2,4 m 2 -re elég pincék falához, és lábazathoz. silós 37,31 37, WDP* Hőszigetelő vakolat MIP-02 Mész-gipsz belső alapvakolat FS Beltéri simítóvakolat ZS Cementes simítóvakolat KZS Mész-cement simítóvakolat Megnövelt perlit tartalmú, könnyített, mész-cement kötőanyagú gépi alapvakolat. Külés beltéri felhasználásra. Megnövelt perlit tartalmú hőszigetelő mész-cement kötésű gépi vakolat. λ=0,19 W/mK Gyárilag előkevert polisztirolszemcsés hőszigetelővakolat. λ=0,066 W/mK kb kg/cm/m 2 1 zsákból (30 kg) kb. 2,8 m 2 -re elég 1260kg 0-1 mm 53, ,07 30 mm kb. 0,6 m2 20 mm kb. 1,0 m2 30 lit. zsák 1050l/rak. 0-1 mm 52, ,57 50 mm: kb. 1,5 m2 30 mm kb. 2,5 m2 75 lit. zsák 159, Gépi belső, simítható, mészgipszvakolat, szárazhabarcs 1 zsákból (30 kg) 0-1 mm kb kg/cm/m kg 59, , kb. 2,5 m 2 -re elég silós 58,14 58, Meszes kötésű, kötés javító kb. 1,2-1,3 1260kg 44, ,04 adalékokkal ellátott fehér színű kg/cm/mm 2 0-0,5 mm beltéri finom simítóvakolat silós 43,33 43, Cementkötésű, finom szem- kb. 1,3-1,4 1260kg 40, ,62 szerkezetű simító vakolat kg/cm/mm 2 0-0,5 mm silós 39,72 39, Mész-cementkötésű, finom kb. 1,3-1,4 1260kg 44, ,04 szemszerkezetű, simító vakolat kg/cm/mm 2 0-0,5 mm silós 43,33 43,33 FI Wall Impregnáló bevonat Erősen igénybevett felületek víztaszító impregnálására, elsősorban ásványi alapokon. Kis nedvszívású felületeken is a mennyisége az adott anyagtól függő: kb. 0,1-0,3l/m2 1 lit. kanna 2383, ,13

8 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 6 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Alapvakolatok Alapvakolatokhoz kapcsolódó kiegészítő termékek Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Típus, hossz Ár/kg,fm Ár/e FSP Flexibilis homlokzatjavító DG Diszperziósglett GG Gipszesglett KAM Hőszigetelő rendszerragasztó KAMw Hőszigetelő fehér rendszerragasztó AM Rögzítőhabarcs Flexibilis tulajdonságú vékony glettvakolat, szárazhabarcs kb kg/cm/m 2 1 zsákból (30 kg) kb. 2,2 m 2 -re elég Polisztirol és ásványgyapot la- kb. 6-8 kg/m pok ragasztására, üvegszövetháló ágyazására és glettelésére Lába ati felület Fehér színű, homlokzati kb. 6-8 kg/m hőszigetelő rendszerragasztó és erősítőháló ágyazó habarcs Fém élvédő profilok, vezető 1 zsák = kb. 16 l friss sínek rögzítésére, gyorskötésű habarcs habarcs. 1050kg 1050kg 1050kg Javító vékonyvakolatként is 184, ,85 Diszperziós kötőanyagú, kb. 1,7 kg/mm/m 2 Felhasználásra kg vödör 324, ,87 vékonyrétegű festőglett. kész Beltéri vakolt felületek festés előtti glettelésére. 25 kg vödör 600kg 246, ,40 Beltéri, fehér színű, gipszes kb. 1,6 kg/mm/m 2 Fehér színű kg zsák 204, ,07 glettanyag elsősorban vakolt Csak beltérben! fal és menmyezetek glettelési munkáihoz. 875kg 172, ,78 35 zs./raklap Javító vékonyvakolatként is 150, ,25 Javító vékonyvakolatként is, fehér színben 177, , kg 164, ,36 9- Vakolaterősítő 3-BS Sarokvédő profil, beltéri 3-KS Sarokvédő profil, kültéri 3-KDU-300 Univerzális dilatációs profil 3-ACS 240 Nyílászáró csatlakozó profil Kül- és beltéri vakolatok erősíté- sére használható háló 50 fm, tekercs rácsméret: 10x10 250, , Beltéri pozitív élek kialakítását 37,5 fm, köteg 1,5 fm/db 140, , megkönnyítő profil. 65 fm, köteg 2,6 fm/db 140, , Vakolatvastagság: min.12 mm 68,75 fm, köte 2,75 fm/db 140, , fm, köteg 3 fm/db 140, , Kültéri élek kialakítását 45 fm, köteg megkönnyítő profil. PVC él-3ks , , Vakolatvastagság: min.15 mm 45 fm, köteg Vak.él-3KS , , Kültéri mező és bármilyen sarokdilatáció kialakítására szolgáló hajlítható profil. Bel- és kültéri ajtókhoz, ablakokhoz tömítésként és védőprofilként szolgál. 15 fm, köteg Flexibilis középső résszel 3 fm/db 5175, ,2 72 fm, köteg 2,4 fm/db 376, Fedővakolatok Fedővakolatok és alapozóik Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Szemcse, típus, egyéb Ár/l,kg Ár/e GRW/GRF Nemesvakolat alapozó SFV Szilikát alapozó G Gyorskötésű alapozó RP-2/-3/-4 Dörzsölt ásványi SCP-2/-3 Simított ásványi Oldószermentes diszperziós kb. 2 dl/m 2 2 lit. kanna Érdes felületet 1097, ,37 alapú folyékony nemes hagy. Kül- és vakolat alapozó, fehér és 5 lit. kanna beltérben. 962, , színezett változatban. 15 lit. kanna 854, , Káli ívízüveg f lá kötőanyagú kb. 1,7-2,2dl/m 2 5 lit. kanna Magas 1636, ,46 alapozó szilikátfestékekhez páraáteresztő kül- és beltérben. 10 lit. kanna képességgel 1516, , Oldószermentes gyors alapozó, kül- és beltéri munkákhoz. 3 óra elteltével be onható S áradás tán kb. 1 dl/m 2 5 lit. kanna kb. 3 óra elteltével bevonható 2460, Egyrétegű, kül- és beltéri kb. 10m2-re 0-2,0 mm 148, ,44 cement- kötésű kb. 8,5 m2-re 1260kg vékonyvakolat, gördülő 0-2,5 mm 148, , szemcsés struktúrával kb. 6 m2-re 0-3,5 mm 202, , Egyrétegű, kül- és beltéri kb. 9 m2-re 0-2,0 mm 165, ,49 cement- kötésű 1260kg vékonyvakolat, simított kb. 7,5 m2-re 0-2,5 mm 165, ,49 struktúrával

9 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 7 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Fedővakolatok Fedővakolatok, lábazati vakolatok Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szemcse, típus, egyéb Ár/kg Ár/e DRP Hengerelt vékonyvakolat Műgyanta-kötésű, hengerelt struktúrájú felsővakolat Színes: Színfelárcsoportok! kb. 1-1,2 kg/m2 25 kg vödör 600kg fehér 373, ,79 ÚJ! Műgyantavakolat K - kapart ÚJ! R - dörzsölt Pro Extra műgyantavakolat kapart Szilikátvakolat K - kapart R - dörzsölt Szilikongyanta vakolat K - kapart R - dörzsölt BSP-1 Lábazati díszítővakolat BSP-2 Lábazati díszítővakolat BSP-N Lábazati díszítővakolat Műgyanta-kötésű, kapart vagy kb. 2,5 kg/m 2 K 1,5 mm, fehér 353, ,58 dörzsölt struktúrájú kb. 3 kg/m 2 K 2,0 mm, fehér 353, ,58 felsővakolat. Felületi alga és penészgátló tulajdonság! kb. 4,2 kg/m 2 K 3,0 mm, fehér 353, ,58 25 kg vödör 600kg Színes: színfelárcsoportok! kb. 2,2 kg/m 2 R 1,5 mm, fehér 353, , kb. 2,7 kg/m 2 R 2,0 mm, fehér 353, , kb. 4 kg/m 2 R 3,0 mm, fehér 353, ,58 Műgyanta-kötésű, kapart kb. 2,5 kg/m 2 K 1,5 mm, fehér 404, ,4 struktú- rájú felsővakolat. Magas elasztikus kb. 3 kg/m 2 25 kg vödör 600kg K 2,0 mm, fehér 404, ,4 tulajdonsággal. kb. 4,2 kg/m 2 K 3,0 mm, fehér 400, , Szilikátkötésű, kapart vagy kb. 2,5 kg/m 2 K 1,5 mm, fehér 471, ,2 dörzsölt struktúrájú kb. 3 kg/m 2 K 2,0 mm, fehér 471, ,2 felsővakolat Színes: színfelárcsoportok! kb. 3,5 kg/m 2 K 3,0 mm, fehér 471, ,2 25 kg vödör 600kg kb. 2,5 kg/m 2 R 1,5 mm, fehér 471, , kb. 3 kg/m 2 R 2,0 mm, fehér 471, , kb. 3,5 kg/m 2 R 3,0 mm, fehér 471, , Szilikongyanta-kötésű, kapart kb. 2,5 kg/m 2 K 1,5 mm, fehér 532, , vagy dörzsölt struktúrájú felsővakolat kb. 3 kg/m 2 K 2,0 mm, fehér 532, , Színes: színfelárcsoportok! kb. 3,5 kg/m 2 25 kg vödör 600kg K 3,0 mm, fehér 532, , kb. 2,5 kg/m 2 R 1,5 mm, fehér 532, , kb. 3 kg/m 2 R 2,0 mm, fehér 532, , kb. 3,5 kg/m 2 R 3,0 mm, fehér 532, , Diszperziós kötésű, könnyen feldolgozható, csapóesőálló, páraáteresztő díszítő vakolat. Rétegvastagság: 2mm kb. 3,0 kg/m 2 23 kg vödör 0-1,0 mm 854, ,7 Diszperziós kötésű, könnyen kb. 4,0 kg/m feldolgozható, csapóesőálló, páraáteresztő díszítő vakolat. 20 kg vödör 770, ,2 Rétegvastagság: 3mm 0-2,0 mm kg vödör 818, ,9 AR Moha- és algatisztító FI Universal Impregnáló bevonat Savmentes kőtisztító lúgálló felületek tisztítására szerves és szervetlen szennyeződés eltávolítására. Erősen igénybevett felületek víztaszító impregnálására, elsősorban ásványi alapokon. Kis nedvszívású felületeken is kb. 0,15-0,30 l/m 2 a mennyisége az adott anyagtól függő, de: kb. 0,1-0,2l/m2 1 lit. kanna Kül- és beltérben, matt 2010, ,01 1 lit. kanna Oldószer bázisú! 4814, ,40

10 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 8 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Festékek Festékek alapfelület előkészítői Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Típus, egyéb Ár/l,kg Ár/e TG Mélyalapozó Gyorsan száradó, alkáli anyagokkal szemben jól ellenálló alapozó. sima vakolat: kb. 0,17 l/m 2 10 lit. kanna pormegkötő, felületszilárdító 1997, ,7 SFV Szilikát alapozó G Gyorskötésű alapozó Káli vízüveg kötőanyagú alapozó kb. 0,17-0,22 l/m 2 5 lit. kanna Magas páraát- 1636, ,46 szilikátfestékekhez kül- és eresztő beltérben. 10 lit. kanna képességgel 1516, , Oldószermentes gyors alapozó, kül- és beltéri munkákhoz. 3 óra elteltével bevonható. Száradás után érdes felület alakul ki. kb. 0,1 l/m 2 5 lit. kanna gyorskötésű 2460, ,0 Bel- és kültéri építési festékek és glettek Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Szín, egyéb Ár(Ft)/l,kg Ár/e DG Diszperziósglett GG Gipszesglett Diszperziós kötőanyagú, kb. 1,7 kg/mm/m 2 Felhasználásra 5 kg vödör vékonyrétegű festőglett. Beltéri kész 324, , vakolt felületek festés előtti glettelésére. 25 kg vödör 600kg 246, , Beltéri, fehér színû, gipszes glett- kb. 1,6 kg/mm/m 2 Fehér színű. 5 kg zsák anyag elsõsorban vakolt fal és Csak 204, , menmyezetek glettelési beltérben! munkáihoz. 1050kg 172, ,78 DFI/DFI-F Diszperziós beltéri festék Diszperziós, beltéri festék. Szinte teljesen feszültségmentes. A színkártya 320 színében színezhető. kb. 0,18-0,25 l/m 2 15 lit. vödör fehér 452, ,27 Színcsoportok 534, ,05 Színcsoportok 698, ,3 Színcsoportok 1011, ,4 Színcsoportok 1535, ,0 SFF/SFF-E Szilikát kültéri festék Szilikátbázisú kültéri festék, ásványi alapfelületek esetén. A színkártya szerinti színekben színezhető. kb. 0,17-0,2 l/m 2 15 lit. vödör Színcsoportok 4371, ,2 fehér 1444, ,8 Színcsoportok 1561, ,2 Színcsoportok 1642, ,8 Színcsoportok 1865, ,7 Színcsoportok 2251, ,0 F/F-E Szilikongyanta festék Időjárásálló, víztaszító, lúgálló kültéri szilikongyanta festék. kb. 0,2-0,25 l/m 2 Színcsoportok 2863, ,5 15 lit. vödör fehér 1431, ,2 15 lit. vödör színes szícsoportok DFA/DFA-F Diszperziós kültéri festék Oldószermentes, diszperziós, kültéri festék. Szinte teljesen feszültségmentes A színkártya 320 színeiben színezhető. kb. 0,18-0,25 l/m 2 15 lit. vödör fehér 723, ,4 Színcsoportok 843, ,8 Színcsoportok 966, ,4 Színcsoportok 1269, ,9 Színcsoportok 1805, ,0 JF Beton- és járdafesték Vizes bázisú tiszta akrilát kötőanyagú, magas minőségű jó fedőképességgel rendelkező betonfesték kiváló kopásálló tulajdonsággal kb. 0,4-0,5 kg/m 2 25kg-os vödör 25kg-os vödör Színcsoportok 4586, ,9 barna, krém, szürke, vörös 2441, ,6 zöld 2463, ,4

11 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 9 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Felújító rendszer, segédanyagok Felújító rendszer Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Szemcse Ár/kg Ár/e TKM Tufás mészhabarcs Bel- és kültéri, természetes építőkövek tufás-mész kötőanyagú falazó és vakolóhabarcs M2,5 CSIII 1 zsákból (40 kg) kb l habarcs 1t kb. 550 l habarcs 40 kg zsák 35 zs/raklap 1400 kg 102, ,23 TAS Szárító előfröcskölő vakolat Cementkötésű szárító előfröcskölő, szárító vakolathoz tapadóhíd. CS III kb. 5 kg/cm/m 2 50%fedettségnél 1 zsákból (30 kg) kb. 1,95 m 2 -re elég 1260kg nedves falak esetén 72, ,35 TAP Szárító alapvakolat TOP Szárító simítóvakolat Nedves falazatok szárító vakolata, kül- és beltérben. CS II Nedves falazatoknál használható simító- és fedővakolat, kül- és beltérben. CS II-W2 kb kg/cm/m 2 1 zsákból (25 kg) kb. 2,2 m 2 -re elég kb.0,4-0,5 kg/mm/m 2 1 zsákból (40 kg) kb. 8 m 2 -re elég 1050kg 1260kg nedves falak esetén 02 nedves falak esetén 0-0,5 mm 58, ,48 46, ,09 SAS Javító-szárító előfröcskölő vakolat SAP Javító-szárító alapvakolat SOP Javító-szárító felsővakolat Cementkötésű javító-szárító előfröcskölő, javító-szárító vakolathoz tapadóhíd. CS III, WTA Nedves és sóterhelt falazatok szárító-javító vakolata, kül- és beltérben. CS II, WTA kb. 5 kg/cm/m 2 50%fedettségnél 1 zsákból (40 kg) kb. 2,5 m 2 -re elég kb kg/cm/m 2 1 zsákból (30 kg) kb. 3,8 m 2 -re elég Nedves, sóterhelt falazatoknál használható simító- és fedővakolat, kül- és beltérben. 1 zsákból (30 kg) kb. 1,1-1,2kg/mm/m 2 CS II-W2, WTA kb. 3,4 m 2 -re elég 1260kg 0-4 mm 103, , kg 1260kg nedves és sóterhelt falak esetén nedves és sóterhelt falak esetén 197, ,29 139, ,69 ASP* Javító-szárító kiegyenlítő vakolat SSP* Javító-szigetelő vakolat TKV* Tufás-meszes injektálóhabarcs DS Tömítőiszap, szigetelő vakolat Nedves, sóterhelt falazatoknál használható javítóvakolat, külés beltérben. CS II-W0 Speciálisan, épültek földfelszín alatti szigetelésére, valamint külső és belső szigetelésekhez. CS IV Főként történelmi épületek falazatainak javításakor használatos, repedések és üregek kitöltésére. kb kg/cm/m 2 1 zsákból (30 kg) kb. 2,2 m 2 -re elég kb kg/cm/m 2 1 zsákból (30 kg) kb. 2,2 m 2 -re elég 1 zsákból (30 kg) kb. 22 liter friss habarcs lesz Épületek felületi szigetelésére, kül- és beltérben. kb. 1,5 kg/mm/m kg 1260kg 1260kg nedves és sóterhelt falak esetén nedves és sóterhelt falak esetén kézi, gépi 0-1 mm 163, ,8 149, ,5 162, ,1 1050kg vízzáró 180, ,5 DM* Tetőcserép habarcs Mész-cement kötésű tetőcseréphabarcs. M2,5 1 zsákból (40 kg) kb. 27 l friss ha- barcs keverhető 40 kg zsák szürke 139, ,7 FI Wall Impregnáló bevonat NR Salétrom eltávolító Erősen igénybevett felületek víztaszító impregnálására, elsősorban ásványi alapokon. Kis nedvszívású felületeken is Nagy hatékonyságú salétrom eltávolító cement, műkő, tégla, vakolat felületén kivirágzó sók eltávolítására. a mennyisége az adott anyagtól függő: kb. 0,1-0,3l/m2 a mennyisége a felület szennyezettségétől erősen függ! 1 lit. kanna 2383, ,1 1 lit. kanna színtelen 2154, ,4

12 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 10 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Hőszigetelő rendszer Hőszigetelő rendszerragasztók, hőszigetelő lemezek, segédanyagok Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés RaklapsúlySzín, méret Ár(Ft)/kg,db Ár(Ft)/e A Hőszigetelő lap ragasztó és KSD Hőszigetelő rendszerragasztó KAM Hőszigetelő rendszerragasztó KAMw Hőszigetelő fehér rendszerragasztó KAM extra Hőszigetelő rendszerragasztó DFK* Diszperziós ragasztó FFK Emelt minőségű flexibilis ragasztó FFM Szélesfugázó Polisztirol lapok ragasztására és üvegszövetháló ágyazására. Polisztirol lapok homlokzati ragasztására, üvegszövetháló ágyazására és glettelésére. rag.: kb. 2-4 kg/m 2 háló: kb. 2-4 kg/m 2 kb. 6-8 kg/m 2 Polisztirol és ásványgyapot la- kb. 6-8 kg/m 2 pok ragasztására, üvegszövetháló ágyazására és glettelésé- re. Lábazati felület kialakítására. Fehér színű, homlokzati hőszigetelő rendszerragasztó és erősítőháló ágyazó habarcs Polisztirol és ásványgyapot lapok ragasztására, üvegszö- vetháló ágyazására és glettelé- sére. Lábazaton festhető felület kialakítására. +25% kiadósság kb. 6-8 kg/m2 kb. 5-7 kg/m 2 20 kg zsák 1050kg szürke 78, , kg szürke 108, , kg 1050kg szürke színben fehér színben 150, ,25 177, ,09 840kg szürke 219, ,77 1 kg vödör 1678, ,69 4 kg vödör 928, ,43 D1T 8 kg vödör 879, ,14 20 kg vödör 750, ,4 Hőszigetelő lemezek ragasztá- 6: kb. 2,9kg/m sára, pórusbetonra, kenhető 1050kg 167, ,43 8: kb. 3,8kg/m 2 szigtelésre. Műkő, kerámiai szürke 10: kb. 4,5kg/m kültéri ragasztására. C2TE S1 5 kg-os zsák 324, , Hőszigetelő lemezek ragasztására, pórusbetonra, kenhető szigetelésre. Cement kötésű gyárilag előkevert flexibilis tulajdon- ságú fagyálló fugázó habarcs. Fugaszélesség: 4-20 mm Járható: 12h Színek színkártya alapján! CG2 kb. 1,5-3,8 kg/m as lapok: kb.: 0,5 kg/m2, as lapok: kb.: 0,7 kg/m2 5 kg-os zsák 1050kg 5 színben árak burkolás (színek technikánál burkolástechnikánál ) árak burkolás technikánál EPS Homlokzati hőszigetelő lap Expandált polisztirol keményhab homlokzati hőszigetelő lemez cm-es vastagságban bála 100x50 árak külön kiadva EPS-Grafit Homlokzati hőszigetelő lap, extra Expert (Periméter) Lábazati hőszigetelő lap XPS Lábazati hőszigetelő lap Különleges hőszigetelő képességű, szürke expandált polisztirol keményhab homlokzati hőszigetelő lemez. Formahabosított expandált polisztirol keményhab lábazati hőszigetelő lemez cm-es vastagságban bála 100x50 bála 126,5x61,5 Extrudált polisztirol keményhab homlokzati hőszigetelő lemez cm-es vastagságban bála ÚJ! árak külön kiadva árak külön kiadva árak külön kiadva MF Ásványgyapot hőszigetelő lap Ásványgyapot homlokzati hőszigetelő lemez cm-es vastagságban. bála 100x60 árak külön kiadva WDVS háló Üvegszövet erősítőháló PG Páncélháló Üvegszövet erősítőháló 1 m2 homlokzatra: 4x4-es m/tekercs 264, (145, 165 gr/m 2 ) 1,1 m2 erősítőháló rácsméret 30 tek. /raklap (átfedések miatt) 276, Üvegszövet erősítőháló (330 gr/m2) 1 m2 homlokzatra: 1,1 m2 erősítőháló 25m/tekercs 30 tek. /raklap 25m2/ tekercs 933,

13 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 11 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Hőszigetelő rendszer Hőszigetelő rendszer kiegészítők Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés RaklapsúlyMéret, egyéb Ár/kg Ár/e 2-LIP 2-20 Lábazati indítósín 2-TG 640/660/680 Lábazati indítóprofil rögzítő dűbel 2-IE Lábazati indítóprofil toldó elem AS 3,5,8,10 Hézagkiegyenlítő elem indítóprofilhoz 2-HMP PVC élvédő üvegszövettel HHP Állítható szögű élvédő tekercsben Alumíniumból készült profil 2 cm-es 421, , különböző vastagságú 3 cm-es 432, , homlokzati hőszigetelő lapok 4 cm-es 459, , kezdősorának elhelyezésére. 5 cm-es 488, , cm-es vastagságban 6 cm-es 536, , m/köteg 7 cm-es 582, , ,5 fm/db 8 cm-es 625, , cm-es 831, , cm-es 870, , cm-es 941, , cm-es 1006, , cm-es 1361, , m/köteg 14 cm-es 1417, , ,5 fm/db 15 cm-es 1468, , Homlokzati hőszigeteléseknél 6x40 mm 12, , használt lábazati indító profilok 200 db/doboz 6x60 mm 14, ,92 rögzítésére db/doboz 6x80 mm 18, ,84 Lábazati indító profilok egymáshoz való illesztésére. 2,5 db/fm 100 db/doboz furat: 6 mm 38, , Lábazati indító profilok rögzíté- 3 mm 29, , sénél a falfelület egyenetlen- 5 mm 35, ,53 ségeinek megszüntetésére 100 db/doboz mm 40, ,01 használható műanyag elemek mm 42, ,26 Pozitív élek kialakítása, profil vtg.: homlok- zati hőszigetelő 125 fm/köteg 227, ,6 kb. 1 mm renddszerek esetén HVP 200 Vízorros élvédő üvegszövettel HDM 200 Meződilatációs profil HDS 200 Sarokdilatációs profil ACS 250 Nyílászáró csatlakozó profil FDB Fugatömítő szalag IDK-T Beütődűbel műanyag szeggel (2DM ) TID-T Beütődűbel acél szeggel (2DF ) NTK U Teleszkópdűbel Tetszőleges szögre hajlítható PVC élvédő üvegszövettel. 25 fm/doboz 398, ,88 Vízszintes pozitív élek kialakítására, elsősorban nyílászárók felső éleinél. Meződilatáció kialakítására homlokzati hőszigetelő rendszereknél. Sarokdilatáció kialakítására homlokzati hőszigetelő rendszereknél. Bel- és kültéri ajtókhoz, ablakok- hoz tömítésként és védőprofil- ként szolgál. A hőszigetelő rendszer elemeinek csatlakozási helyeinél (nyílászáró, párkány) 100 fm/karton 50 fm/karton 50 fm/karton profil vtg.: kb. 1 mm dilatáció: mm dilatáció: mm 613, ,6 3917, , fm, köteg 2,5 fm/db 376, ,0 4,3 m/tekercs öntapadó 15/8 727, , Polisztirol hőszigetelő rendsze- A gyártó ajánlása 8/60x075 47, , rekhez alkalmazható dűbel, alapján. 8/60x095 50, , nagy szilárdságú, üvegszálerő- 8/60x115 53, , sítésű beütőszeg. 200 db/doboz 8/60x135 58, , /60x155 64, , /60x175 78, , Polisztirol és ásványgyapot A gyártó ajánlása 8/60x075 77, , hőszigetelő rendszerekhez alapján. 8/60x095 82, , alkalmazható dűbel, 200 db/doboz 8/60x115 87, , hőhídhatás-csökkentett acél 8/60x , , beütőszeg. 8/60x , , /60x , ,7 100 db/doboz /60x , , Polisztirol és ásványgyapot A gyártó ajánlása 8/60x090 80, , hőszigetelő rendszerekhez alapján. 8/60x110 81, ,6 200 db/doboz alkalmazható dűbel, nagy 8/60x130 86, , szilárdságú, üvegszálerősítésű 8/60x , , beütőszeg. 8/60x , , Felhasználási kategória: A,B,C 100 db/doboz 8/60x , ,4

14 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 12 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Hőszigetelő rendszer kiegészítők Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Méret, egyéb Ár/kg Ár/e STR U Prémium kategóriájú dűbel betonra és egyéb építőanyagokra FSP Flexibilis homlokzatjavító AR Moha- és algatisztító Polisztirol és ásványgyapot A gyártó ajánlása 8/60x , , hőszigetelő rendszerekhez alapján. alkalmazható dűbel, acél 8/60x , , csavarral. 100%-os 100 db/doboz 8/60x , , önellenőrző funkció. Felhasználási kategória: 8/60x , , A,B,C,D,E 8/60x , , Flexibilis tulajdonságú vékony glettvakolat, szárazhabarcs Savmentes kőtisztító lúgálló felületek tisztítására szerves és szervetlen szennyeződés eltávolítására. kb kg/cm/m 2 1 zsákból (30 kg) kb. 2,2 m 2 -re elég kb. 0,15-0,30 l/m 2 1 lit. kanna 1050kg Hőszigetelő rendszer STR H Polisztirol és ásványgyapot A gyártó ajánlása 6/60x , ,40 Prémium kategóriájú hőszigetelő rendszerekhez alapján. 6/60x , , db/doboz dűbel fa- és fémlemezre alkalmazható dűbel, fa- és 6/60x , , fém (0,75 mm-es 6/60x , ,14 PN Polisztirol és ásványgyapot A gyártó ajánlása 8/60x110 54, ,20 Termofix beütődűbel hőszigetelő rendszerekhez alapján. 8/60x130 57, , alkalmazható dűbel 100 db/doboz 8/60x150 61, , Felhasználási kategória: 8/60x170 68, , A,B,C 8/60x190 74, ,322 CF Polisztirol és ásványgyapot A gyártó ajánlása 8/095 79, ,762 Termofix beütődűbel hőszigetelő rendszerekhez alapján. 8/115 85, , alkalmazható dűbel 8/135 93, , db/doboz Felhasználási kategória: 8/155 99, , A,B,C,D 8/ , , / , ,0 8 NZ Polisztirol és ásványgyapot A gyártó ajánlása 8/60x , ,08 Termoz beütődűbel hőszigetelő rendszerekhez alapján. 8/60x , , alkalmazható dűbel 100 db/doboz 8/60x , , Felhasználási kategória: 8/60x , , A,B,C,D 8/60x , ,72 STR tartozékok - A süllyesztett szereléshez szükséges kiegészítők ajánlat kérése SDS-Plus KARÁT Fúrószár négy hosszméretben Fúrószár / , ,32 8/ , ,30 8/ , ,72 8/ , ,14 Javító vékonyvakolatként is 184, ,771 Kül- és beltérben, matt 2010, ,013 Burkolástechnika Burkolástecnikai anyagok és alapfelület előkészítőik Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Méret, egyéb Ár/kg Ár/e UG Univerzális alapozó KS* Cementes tapadóhíd SG* Speciális alapozó G Gyorskötésű alapozó Oldószermentes kötőhídként kb. 0,5-3 dl/m 2 1 lit. kanna Anhidrid- és 1865, ,58 szolgál az erősen nedvszívó cementaljzat, lit. kanna 1360, ,342 alapfelületek és az azt követő gipszlapok, lit. kanna 1299,89 réteg között. Kül- és beltéri beton, kerámia 12998, felhasználásra. 20 lit. kanna sárga színű 1239, ,17 Cementkontakt, tapadást kb. 1,5 kg/m elősegítő és nedvszívást ÚJ TERMÉK! kiegyenlítő anyag- ként, kül- 1050kg kézi és gépi és beltérben. Síma, gyengén felhasználás 406, ,83 nedvszívó felületeken Oldószermentes, 2-komponensű reaktív műgyanta bázisú speciális alapozó. Oldószermentes gyors alapozó, kül- és beltéri munkákhoz. 3 óra elteltével bevonható. Száradás után érdes felület alakul ki. kb g/m 2 kb. 1 dl/m 2 5 kg-os fém doboz 5 lit. kanna Fel kell szórni homokkal! 5710, ,31 1-komponensű sima, tömör felületen is gyorsan szárad 2460, ,0

15 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 13 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Burkolástechnika Aljzatkiegyenlítők, kenhető szigetelések, impregnálók Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szín, egyéb Ár/kg Ár/e AMS Önterülő aljzatkiegyenlítő BAM Önterülő aljzatkiegyenlítő FAM Gyorskötésű aljzatkiegyenlítő NSP Feszültségmentes aljzatkiegyenlítő BWB Betonkence SRM Gyorsjavító habarcs AA Kenhető szigetelés beltéri SBA Kenhető szigetelés, gyorskötésű, 2-komponensű Bitu-kontakt Szigetelő tapasz, bitumenes felületre Beltéri aljzatkiegyenlítő mm-es vastagságban, padlófűtéshez is. C16-F4 Beltéri aljzatkiegyenlítő mm-es vastagságban, padlófűtéshez is. C20-F5-B0,8 Beltéri gyors aljzatkiegyenlítő 1,5-15 mm-es vastagságban, padlófűtéshez is. C25-F6-B1,0 Cement kötésű, adalékokkal javított gyors kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő. Beltéri munkákhoz, padlófűtéshez betonaljzatok és esztrichek kiegyenlítésére mm C30-F7-B1,0 C25 F6 Bel- és kültéri munkákhoz, falra és padlóra, cementes rétegek, továbbá vakolatok, betonfelületek glettelésére simítására, valamint lépcsőfokok javítására használatos 5-30 mm rétegvastagság C16- F4 M15 kb.1,6-1,8 kg/m 2 /mm kb.1,6-1,8 kg/m 2 /mm kb.1,6-1,8 kg/m 2 /mm kb.1,6-1,8 kg/m 2 /mm kb.1,6-1,8 kg/m 2 /mm 1050kg Járható: 24h 105, , kg Járható: 24h 180, , kg Járható: 5h 204, , kg Járható: 3h 240, , kg Járható: 8h 258, , Felhasználásra kész egykom- kb. 1,2 kg/m 2 /mm 4 kg vödör 1586, , ponensű kenhető szigetelés beltéri felhasználásra. 8 kg vödör szürke 1462, , kg vödör 1233, , DS Tömítőiszap, szigetelő vakolat Bel- és kültéri munkákhoz, kb.1,6-1,9 kg/m2/mm falra és padlóra, cementes rétegek, továbbá vakolatok, 5 kg zsák 168,50 842,52 betonfelületek glettelésére simítására, valamint lépcső- fokok javítására használatos mm rétegvastagság 1050kg 150, ,25 2-komponensű kenhető szigetelés kül- és beltéri felhasználásra, Terasz, erkély, zuhanyzó, medence Paszta állagú szigetelő tapasz. 1:1 arányú portland cement hozzáadásával. Ragasztásra és hálóágyazásra. kb. 1,3 kg/m 2 /mm kb. 3,9 kg/m 2 (cement nélkül) 5 kg vödör + 2,5 lit. Kanna 10 kg vödör +5 lit. kanna 10 liter vödör (5kg anyag) Épületek felületi szigetelésére, kül- és beltérben. kb. 1,5 kg/mm/m 2 sötétszürke 1721, ,6 1323, ,4 szürke 1186, , kg vízzáró 180, ,50 FI Universal Impregnáló bevonat Erősen igénybevett felületek víztaszító impregnálására, elsősorban ásványi alapokon. Kis nedvszívású felületeken is a mennyisége az adott anyagtól függő, de: kb. 0,1-0,2l/m2 1 lit. kanna Oldószer bázisú! 4814, ,40 FI Stone Kőimpregnáló bevonat Terméskövek és egyéb természetes bányászott kövek vízlepergető impregnálására. a mennyisége az adott anyagtól függő, de: kb. 0,1-0,2l/m2 1 lit. kanna Vizes bázisú 1769, ,29

16 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 14 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Burkolástechnika Hidegburkolati ragasztók, fugázók, szilikonok, tisztítószerek Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Besorolás Ár/kg Ár/e FK-N Csemperagasztó FK Gressragasztó FKw Gressragasztó fehér Fagyálló, vékonyágyú normál cementes ragasztóhabarcs 6: kb. 2,7kg/m2 5 kg zsák 135,38 676, : kb. 3,6kg/m2 20 kg zsák 840kg C1T 60, , : kb. 4,5kg/m2 1050kg 56, ,34 Fagyálló, profi minőségű : kb. 2,7kg/m2 5 kg zsák 127,58 637,91 vékonyágyú cementes 8: kb. 3,6kg/m2 C1TE ragasztóhabarcs : kb. 4,5kg/m2 1050kg 85, ,39 Fagyálló, profi minőségű vékonyágyú fehér színű cementes ragasztóhabarcs : kb. 2,7kg/m2 8: kb. 3,6kg/m2 10: kb. 4,5kg/m2 1050kg C1TE 101, ,56 FKs Gressragasztó gyors FKe+ Flexibilis csemperagasztó FFK Emelt minőségű flexibilis ragasztó FFK+ Extra minőségű flexibilis ragasztó FFKs* Emelt minőségű flexibilis ragasztó gyors FBM Folyóágyazású csemperagasztó EF Euroflex, flexragasztó Fagyálló, profi minőségű, gyorskötésű, vékonyágyú cementes ragasztóhabarcs Kiemelt minőségű, gyorskötésű, fagyálló, flexibilis vékonyágyú hidraulikus kötésű csemperagasztó Fagyálló, flexibilis, vékonyágyú, hidraulikus kötésű, folyóágyú, padlóburkolat ragasztó. Fagyálló, flexibilis, magas követelményi szinteknek megfelelő vékony- és középágyú csemperagasztó. 6: kb. 2,4kg/m2 8: kb. 3,2kg/m2 10: kb. 4,0kg/m2 6: kb. 2,4kg/m kg C1FT 239, ,26 Fagyálló, extra minőségű : kb. 2,4kg/m2 5 kg zsák 170,32 851,60 vékonyágyú hidraulikus kötésű 8: kb. 3,1kg/m2 C2TE csemperagasztó flexibilis tulajdonságú adalékanyaggal. 10: kb. 3,9kg/m2 1050kg 139, ,4 Kiemelt minőségű, fagyálló, : kb. 2,6kg/m2 5 kg zsák 324, ,9 flexibilis vékonyágyú 8: kb. 3,5kg/m2 C2TE S1 hidraulikus kötésű csemperagasztó 10: kb. 4,4kg/m2 1050kg 167, ,6 Kiemelt minőségű, fagyálló, 6: kb. 1,9kg/m2 176,00 flexibilis vékonyágyú : kb. 2,5kg/m2 20 kg zsák 840kg C2TE S1 3520,0 hidraulikus kötésű 10: kb. 3,1kg/m2 csemperagasztó. Magas 8: kb. 3,1kg/m kg C2FT 331, ,4 10: kb. 3,9kg/m 2 6: kb. 2,6kg/m 2 8: kb. 3,5kg/m 2 10: kb. 4,4kg/m 2 6: kb. 1,9kg/m 2 8: kb. 2,5kg/m 2 10: kb. 3,1kg/m kg C2E S1 144, ,8 1050kg C2TE S1 216, ,2 DFK* Diszperziós ragasztó EPK-FB* Epoxigyanta ragasztó és fugázó padlóra Hőszigetelő lemezek ragasztására, pórusbetonra, kenhető szi- getelésre. Univerzális, epoxigyanta bázisú ragasztó és fugázó, nagy kémiai és mechanikai igénybevételű felületekre kb. 1,5-3,8 kg/m2 1 kg vödör 1678, ,68 4 kg vödör 928, ,45 D1T 8 kg vödör 879, ,14 20 kg vödör 750, kb. 1,8-4,5 kg/m 2 5 kg vödör R2 4069, CER Cementfátyol eltávolító Sak-elastic Polimer diszperzió PCR Fugatisztítószer Cementfátylak, cement- és habarcsmaradványok, rozsdaés vízkőlerakódások eltávolítására. Folyékony adalékszeriszperzió S1, S2-es ragasztó készítéséhez. (lásd műszaki adatlap) Ásványi anyagú fugák, tömítések tisztítására szerves és szervetlen szennyeződésekre. a mennyisége az adott anyagtól és szennyeződéstől függő kb. 0,3-0,5 liter/kg a mennyisége az adott anyagtól és szennyeződéstől függő 1 lit. kanna 1817, ,44 10 lit. kanna Magas szilárdságot ad 1703, ,1 1 lit. kanna 1781, ,33

17 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 15 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Burkolástechnika Hidegburkolati fugázók, szilikonok Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szín Ár/kg Ár/e FF Keskeny fugázó Cement kötésű gyárilag as lapok: 1 kg-os zsák 327,96 327,96 Sötétszürke előkevert flexibilis tulajdon- kb. 0,5 kg/m2 5 kg-os zsák 500kg Sötétszürke 306, , ságú fagyálló fugázó habarcs as lapok: 25 kg-os zsák 1050kg 262, ,54 Fugaszélesség: 2-8 mm kb. 0,7 kg/m kg-os zsák 327,96 327,96 Járható: 24h Középszürke kg-os zsák 500kg Középszürke 306, ,40 Színek színkártya alapján! kg-os zsák 1050kg 262, , kg-os zsák 327,96 327,96 Világosszürke kg-os zsák 500kg Világosszürke 306, , kg-os zsák 1050kg 262, , kg-os zsák 383,03 383,03 Fehér kg-os zsák 500kg Fehér 361, , kg-os zsák 1050kg 304, , kg-os zsák 400,56 400,56 Extra fehér kg-os zsák 500kg Extra fehér 375, , kg-os zsák 1050kg 331, , kg-os zsák 460,64 460,64 Antracit kg-os zsák 500kg Antracit 420, , kg-os zsák 1050kg 379, , kg-os zsák 450,62 450,62 Cementszürke kg-os zsák 500kg Cementszürke 413, , kg-os zsák 1050kg 379, , kg-os zsák 450,62 450,62 Manhattan kg-os zsák 500kg Manhattan 413, , kg-os zsák 1050kg 379, , kg-os zsák 525,73 525,73 Krókusz kg-os zsák 500kg Krókusz 484, , kg-os zsák 1050kg 426, , kg-os zsák 450,62 450,62 Őzbarna kg-os zsák 500kg Őzbarna 413, , kg-os zsák 1050kg 379, , kg-os zsák 450,62 450,62 Balibarna kg-os zsák 500kg Balibarna 413, , kg-os zsák 1050kg 379, , kg-os zsák 450,62 450,62 Karamell kg-os zsák 500kg Karamell 413, , kg-os zsák 1050kg 379, , kg-os zsák 838,78 838,78 Aranysárga kg-os zsák 500kg Aranysárga 764, , kg-os zsák 1050kg 688, , kg-os zsák 550,77 550,77 Vanília kg-os zsák 500kg Vanília 499, , kg-os zsák 1050kg 460, , kg-os zsák 450,62 450,62 Jázmin kg-os zsák 500kg Jázmin 413, , kg-os zsák 1050kg 379, , kg-os zsák 466,91 466,91 Földbarna kg-os zsák 500kg Földbarna 429, , kg-os zsák 1050kg 396, , kg-os zsák 1042, ,70 Platinazöld kg-os zsák 500kg Platinazöld 953, , kg-os zsák 1050kg 861, , kg-os zsák 450,62 450,62 Anemone kg-os zsák 500kg Anemone 413, , kg-os zsák 1050kg 379, , kg-os zsák 450,62 450,62 Bahama kg-os zsák 500kg Bahama 413, , kg-os zsák 1050kg 379, ,04

18 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 16 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Hidegburkolati fugázók, szilikonok Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szín, egyéb Ár/kg Ár/e FF Keskeny fugázó Cement kötésű gyárilag as lapok: 1 kg zsák 450,62 450,62 Menta előkevert flexibilis tulajdon- kb. 0,5 kg/m2 5 kg zsák 500kg Menta 413, , ságú fagyálló fugázó as lapok: 1050kg 379, ,04 habarcs. kb. 0,7 kg/m kg zsák 466,91 466,91 Fugaszélesség: 2-8 mm Mályva kg zsák 500kg Mályva 429, ,72 Járható: 24h Színek színkártya alapján! 1050kg 396, , kg zsák 525,73 525,73 Rózsa kg zsák 500kg Rózsa 484, , kg 426, , kg zsák 1051, ,47 Bermudakék kg zsák 500kg Bermudakék 951, , kg 851, , kg zsák 450,62 450,62 Ezüst kg zsák 500kg Ezüst 413, , kg 379, , kg zsák 525,73 525,73 Fenyő kg zsák 500kg Fenyő 484, , kg 426, ,17 FM Fugázóiszap Cement kötésű gyárilag as lapok: 5 kg zsák 500kg 285, ,13 Sötétszürke Sötétszürke előkevert flexibilis tulajdon- kb. 0,7 kg/m2 1050kg 155, , ságú fagyálló fugázó iszap as lapok: 5 kg zsák 500kg 291, ,29 Középszürke Fugaszélesség: 4-15 mm kb. 0,9 kg/m2 Középszürke kg 155, ,48 Járható: 24h kg zsák 500kg 294, ,78 Színek színkártya alapján! Őzbarna Őzbarna kg 158, , kg zsák 500kg 306, ,40 Balibarna Balibarna kg 173, , kg zsák 500kg 306, ,40 Antracit Antracit kg 173, ,71 FFM Szélesfugázó Cement kötésű gyárilag as lapok: 5 kg zsák 500kg 294, ,78 Ezüst Ezüst előkevert flexibilis tulajdon- kb. 0,5 kg/m2 1050kg 267, , ságú fagyálló fugázó as lapok: 5 kg zsák 500kg 286, ,25 Középszürke habarcs. kb. 0,7 kg/m2 Középszürke kg 179, ,79 Fugaszélesség: 4-20 mm kg zsák 500kg 286, ,25 Járható: 12h Sötétszürke Sötétszürke Színek színkártya alapján! 1050kg 179, , kg zsák 500kg 294, ,78 Balibarna Balibarna kg 267, , kg zsák 500kg 294, ,78 Manhattan Manhattan kg 267, ,73 Szilikon-kaucsuk alapú gyárilag előkevert rugalmas kb. 3,8 fm/tubus I. színcsoport SD Szilikontömítő 10 x 8 mm (anemone, bahama, ezüst, fehér, fenyő, tömítő- anyag, nagy 15 x 10 mm jázmin, karamell, szerkezeti mozgású rések kb. 2,0 fm/tubusg 1507,69 középszürke, krókusz, 1507, tömítésére. 20 x 21 mm manhattan, vanília, 310ml/tubus földbarna, rózsa, Színek színkártya alapján! kb. 1,3 fm/tubus menta, sszürke, QS Kvarchomok DT Tömítőszett ÚJ! Szárított, frakcionált kvarc sporthomok. Általános felhasználásra.pl. akváriumhoz Tömítőszett zuhanyzók, mosdók szigetelés munkáihoz. Kenhető szigetelés + szalag + mandzsetta kb. 1,5 m 2 szigetelt felülethez 1050kg 4kg AA 2db DW 5fm D II. színcsoport (aranysárga, balibarna, cementszürke, antracit, őzbarna, platinazöld, bermudakék, mályva) 0,5-1mm szemcse Burkolástechnika 1830, ,77 24,98 624,51 sárga 11086, ,14

19 Burkolástechnika 17 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Hidegburkolati fugázók, szilikonok Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szín Ár/kg Ár/e LF Lótuszfuga Sötétszürke kg vödör Sötétszürke 707, ,4 Középszürke kg vödör Középszürke 702, ,1 Világosszürke kg vödör Világosszürke 702, ,1 Fehér kg vödör Fehér 702, ,1 Extra fehér kg vödör Extra fehér 715, ,6 Antracit kg vödör Antracit 758, ,0 Cementszürke kg vödör Cementszürke 702, ,1 Manhattan kg vödör Manhattan 702, ,1 Krókusz kg vödör Krókusz 758, ,0 Őzbarna Cement kötésű gyárilag 5 kg vödör Őzbarna 702, ,1 Balibarna előkevert flexibilis tulajdon- 5 kg vödör Balibarna 732, ,0 Karamell ságú fagyálló fugázó habarcs as lapok: 5 kg vödör Karamell 702,03 extrém víztaszító 3510,1 Aranysárga kb. 0,5 kg/m tulajdonsággal 5 kg vödör Aranysárga 715, , as lapok: Vanília Fugaszélesség: 1-5 mm kb. 0,7 kg/m2 5 kg vödör Vanília 702, ,1 Járható: 12h Jázmin Színek 5 kg vödör Jázmin 702, ,1 Földbarna kg vödör Földbarna 702, ,1 Platinazöld kg vödör Platinazöld 824, ,5 Anemone kg vödör Anemone 702, ,1 Bahama kg vödör Bahama 702, ,1 Menta kg vödör Menta 702, ,1 Mályva kg vödör Mályva 702, ,1 Rózsa kg vödör Rózsa 702, ,1 Bermudakék kg vödör Bermudakék 1031, ,8 Ezüst kg vödör Ezüst 702, ,1 Fenyő kg vödör Fenyő 702, ,1 Burkolástechnika Hidegburkolati kiegészítők Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szín, egyéb Ár/kg Ár/e D Flexibilis vízszigetelő D81 Flexibilis vízszigetelő szalag- DW DB DEp Saroktömítő pozitív DEn Saroktömítő negatív Dichtbahn90 Vízszigetelő szőnyeg Dichtbahn98 Vízszigetelő szőnyeg Lég-, gőz- és vízmentes 10 fm/tekercs 661, lezáráshoz: sarkok, fugák sárga-fehér 50 fm/tekercs 597, (Sakret Lég-, gőz- és vízmentes lezáráshoz: sarkok, fugák 50 fm/tekercs logóval) 667, Csőáttörések lég-, gőz- és 50 db/karton falra 838, ,5 vízmentes lezárásához db/karton aljzatra 3548, Sarkok lég-, gőz- és vízmentes lezárásához 1 db 1030, ,10 sárga-fehér Sarkok lég-, gőz- és vízmentes lezárásához 1 db 1030, , Polietilén vízzáró és repedésáthidaló szőnyeg 30 fm/tekercs falra 2473, ,4 Polietilén vízzáró és repedésáthidaló szőnyeg 15 fm/tekercs aljzatra 2823,

20 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 18 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Térburkolás, kertépítés Terméskő ragasztók, fugázók, segédanyagok Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés RaklapsúlySzín, egyéb Ár/kg Ár/e NKw Márványragasztó, fehér NKws* Márványragasztó, fehér, gyors TM* Terméskő ágyazóhabarcs Fehér színű flex ragasztó natur és terméskő ragasztásához. Fehér színű gyors, flex ragasztó natur és terméskő ragasztásához. Vastag ágyazású, cementtufás kötésű ágyazóhabarcs 6: kb. 2,9kg/m 2 8: kb. 3,8kg/m 2 10: kb. 4,5kg/m 2 6: kb. 2,9kg/m 2 8: kb. 3,8kg/m 2 10: kb. 4,5kg/m 2 1 zsák (30 kg) kb. 18,7 liter habarcs 1050kg C2TE S1 282, , kg Fehér 376, , kg 149, ,8 TNF* Tufás terméskő fugázó NS* Terméskő szilikon PF-1* Kőburkolat fugázó PFE-2* Kőburkolat fugázó PFE-2w* Kőburkolat fugázó Kidolgozatlan felületű terméskőlapokból készült padlóburkolatok fugázásához Fugaszélesség: 6-30 mm 30 30: kb. 0,5 kg/m : kb. 0,7 kg/m2 1050kg CG1 214, , Kül- és beltéri, semleges, 10x8: 3,8 fm/tubus Ezüst 2289, , kövekhez, alkáli alapokra, 15x10: 2,0 fm/tubus Fehér 2289, , fémekhez is. 20x12: 1,3 fm/tubus 310ml/tubus Köz.szürke 2289, , Sötétszürke 2289, , Műgyanta kötőanyagú 17x17: kb.4,5 kg/m 2 térkőfugázó. Normál terhelésű, 11x11: kb.6,9 kg/m 2 Szürke vízáteresztő 25 kg vödör Kőszürke 7x7: kb.10,3 kg/m 2 600kg Fugamélység: 30mm 24 db/raklap Antracit (8 mm-es fugával) Homok Fugaszélesség: 8mm 890, , komponensű epoxigyanta kötőanyagú térkőfugázó vízáteresztő, fokozott terhelhetőségű. Fugamélység: 30mm Fugaszélesség: 5mm 2-komponensű epoxigyanta térkőfugázó. Vízzáró, nagy terhelhetőségű Fugamélység: 30mm Fugaszélesség: 10mm 17x17: kb.4,5 kg/m 2 11x11: kb.6,9 kg/m 2 7x7: kb.10,3 kg/m 2 (8 mm-es fugával) 25 kg vödör 24 db/raklap 17x17: kb.4,5 kg/m 2 11x11: kb.6,9 kg/m 2 7x7: kb.10,3 kg/m 2 25 kg vödör 24 db/raklap 600kg 600kg Szürke Kőszürke Antracit Homok Szürke Kőszürke Antracit Homok 1119, ,0 1678, ,0 PFR* Kőburkolat tisztító ZPF Térkő fugázó Kövezetek utólagos tisztítására, epoxigyantás kövezetfugázó habarcs után. kb. 0,3 l/m 2 1 lit. kanna gélszerű 18439,41 Cement kötésű, önthető Felhasználástól függ vízzáró, szulfátálló térkőfugázó nagy terhelhetőségű. Fugamélység: 35 mm Fugaszélesség: 10 mm 1050kg Szürke 260, ,00 Setz-fix* Oszloprögzítő habarcs BM Ágyazóhabarcs Cement kötőanyagú gyors oszloprögzítő szárazhabarcs Felhasználástól függ 1050kg ÚJ! Szürke 173, Ágyazóhabarcs burkolatok Felhasználástól függ fektetéséhez, ágyazáshoz M kg ÚJ! Szürke 55, ,63 NBM 4 HB Kőburkolat ágyazóhabarcs NBM 4 D Kőburkolat ágyazóhabarcs Cement kötőanyagú szálerősített vízzáró ágyazóhabarcs kőburkolatok nagy terhelésű ágyazásához M45 Cement kötőanyagú szálerősített vízáteresztő ágyazóhabarcs kőburkolatok ágyazásához M25 Felhasználástól függ 1260 kg Szürke 95, ,00 Felhasználástól függ 1260 kg Szürke 75, ,00

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2015. Érvényes: 2015. április 30-tól V 4.0

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2015. Érvényes: 2015. április 30-tól V 4.0 SAKRET ÁRJEGYZÉK 2015 V 4.0 Érvényes: 2015. április 30-tól 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint

Részletesebben

sakret árjegyzék 2013

sakret árjegyzék 2013 sakret árjegyzék 2013 v 3.8 Érvényes: 2013. július 1-től 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint

Részletesebben

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2010. Érvényes: 2010. április 1-től V 2.5

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2010. Érvényes: 2010. április 1-től V 2.5 SAKRET ÁRJEGYZÉK 2010 V 2.5 Érvényes: 2010. április 1-től 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint

Részletesebben

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2016

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2016 SAKRET ÁRJEGYZÉK 2016 1 2 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint valamennyi szállításának alapját

Részletesebben

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2010

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2010 SAKRET ÁRJEGYZÉK 2010 V 2.5 Érvényes: 2010. április 1-től 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint

Részletesebben

SAKRET Építési festékek. Alapfelület előkészítők Építési festékek Glettek

SAKRET Építési festékek. Alapfelület előkészítők Építési festékek Glettek 1 SAKRET Építési festékek Alapfelület előkészítők Építési festékek Glettek 2 SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon idézett DIN,

Részletesebben

SAKRET ÁRJEGYZÉK Érvényes: március 15-től V 3.1

SAKRET ÁRJEGYZÉK Érvényes: március 15-től V 3.1 SAKRET ÁRJEGYZÉK 2011 V 3.1 Érvényes: 2011. március 15-től 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint

Részletesebben

SAKRET Fedővakolatok. Alapfelület előkészítők Fedővakolatok Lábazati díszítővakolatok Kiegészítők

SAKRET Fedővakolatok. Alapfelület előkészítők Fedővakolatok Lábazati díszítővakolatok Kiegészítők 1 SAKRET Fedővakolatok Alapfelület előkészítők Fedővakolatok Lábazati díszítővakolatok Kiegészítők 2 SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt

Részletesebben

SAKRET Térburkolás, kertépítés. Terméskő ragasztók Terméskő fugázók, szilikonok Kiegészítők

SAKRET Térburkolás, kertépítés. Terméskő ragasztók Terméskő fugázók, szilikonok Kiegészítők 1 SAKRET Térburkolás, kertépítés Terméskő ragasztók Terméskő fugázók, szilikonok Kiegészítők 2 SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon

Részletesebben

SAKRET Esztrich. Alapfelület előkészítők Esztrichek Speciális esztrichek Kiegészítők

SAKRET Esztrich. Alapfelület előkészítők Esztrichek Speciális esztrichek Kiegészítők 1 SAKRET Esztrich Alapfelület előkészítők Esztrichek Speciális esztrichek Kiegészítők 2 SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon idézett

Részletesebben

Baumit Sanova. Rendszer N. mérsékelten nedves és csekély sóterheltségû. falazatokhoz kül és beltérben, mechanikai szilárdság

Baumit Sanova. Rendszer N. mérsékelten nedves és csekély sóterheltségû. falazatokhoz kül és beltérben, mechanikai szilárdság SANOVA FELÚJÍTÓRENDSZEREK ÁTTEKINTÉSE Tökéletes felújítás FELÚJÍTÓRENDSZEREK ÁTTEKINTÉSE Rendszerek Alkalmazás Elôkészítés Vakolat- ill. höszigetelô réteg Sanova Rendszer K mérsékelten nedves és csekély

Részletesebben

Szállítói megfelelőségi. nyilakozatok

Szállítói megfelelőségi. nyilakozatok Szállítói megfelelőségi nyilakozatok Tartalomjegyzék Habarcsok Falazó- és vakolóhabarcsok Falazóhabarcs Hf 30 HM 2,5..................................................... 7 Falazóhabarcs Hf 50 HM 5.......................................................

Részletesebben

2011 Árlista www.homlokzati-szigeteles.hu

2011 Árlista www.homlokzati-szigeteles.hu 2011 Árlista www.homlokzati-szigeteles.hu Tel: +36-309-484-707 Szikora Ferenc www.clingonkft.hu TERRA Hőszigetelő alaprendszer homlokzatra KINGSTONE EPS-H80 alaprendszer : 1m2 pol.lap, 5kg/m2 terra rag,

Részletesebben

2011 Árlista www.homlokzati-szigeteles.hu

2011 Árlista www.homlokzati-szigeteles.hu 2011 Árlista www.homlokzati-szigeteles.hu Tel: +36-309-484-707 Szikora Ferenc www.clingonkft.hu TERRA Hőszigetelő alaprendszer homlokzatra KINGSTONE EPS-H80 alaprendszer : 1m2 pol.lap, 5kg/m2 terra rag,

Részletesebben

Vakolatok. Rendszerfelépítés. Alapfelület előkészítők Tapadóhidak. Alapvakolatok. Hőszigetelő vakolatok. Gipszes vakolatok.

Vakolatok. Rendszerfelépítés. Alapfelület előkészítők Tapadóhidak. Alapvakolatok. Hőszigetelő vakolatok. Gipszes vakolatok. SAKRET Vakolatok Alapfelület előkészítők Alapvakolatok Hőszigetelő és gipszes vakolatok Simítóvakolatok Homlokzatjavítók, glettek Kiegészítők, profilok SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal

Részletesebben

SAKRET Felújítórendszer. Alapfelület előkészítők Felújító vakolatok Kiegészítő temékek

SAKRET Felújítórendszer. Alapfelület előkészítők Felújító vakolatok Kiegészítő temékek SAKRET Felújítórendszer Alapfelület előkészítők Felújító vakolatok Kiegészítő temékek SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon idézett

Részletesebben

Baumit EPS Homlokzati Hôszigetelô Rendszer baumit.com

Baumit EPS Homlokzati Hôszigetelô Rendszer baumit.com Baumit EPS Homlokzati Hôszigetelô Rendszer baumit.com Hôszigetelés: tartós, gazdaságos, környezetbarát Hôszigetelés és homlokzatképzés egyben Költség- és energiatakarékos megoldás Védelem a hôhidak ellen

Részletesebben

SAKRET. Érvényes: től

SAKRET. Érvényes: től 1 SAKRET ÁRJEGYZÉK 017 Érvényes: 017. 04. 15től 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint valamennyi

Részletesebben

Hőszigetelő rendszer. sárga

Hőszigetelő rendszer. sárga A m i a z é p í t é s b e n sárga SAKRET Ami az építésben sárga A SAKRET konszern Európa egyik legnagyobb vállalatcsoportja a szárazhabarcs gyártás területén. Termékei jelen vannak a habarcs, vakolat,

Részletesebben

Polisztirol ragasztó- és ágyazótapasz Cikkszám Cikknév db/raklap Kiszerelés Eladási ár Ft/egység

Polisztirol ragasztó- és ágyazótapasz Cikkszám Cikknév db/raklap Kiszerelés Eladási ár Ft/egység Polisztirol ragasztó- és ágyazótapasz 01005 Polisztirol ragasztó- és ágyazótapasz EP Klebemasse 48 25 kg / zsák 1 173 Ft 46,92 Ft Ásványgyapot ragasztó- és ágyazóhabarcs 01015 Ásványgyapot ragasztó / ágyazó

Részletesebben

Energy Saving System - Murexin hőszigetelő rendszerek (ESS) System Active, System Active Living és System Active Plus

Energy Saving System - Murexin hőszigetelő rendszerek (ESS) System Active, System Active Living és System Active Plus Energy Saving System - Murexin hőszigetelő rendszerek (ESS) System Active, System Active Living és System Active Plus egyszerű feldolgozás költségtakarékosság sokoldalú kialakítási lehetőségek Csökkentse

Részletesebben

LB-KNAUF FALAZÓHABARCS HF10; HF30; HF50; HF100

LB-KNAUF FALAZÓHABARCS HF10; HF30; HF50; HF100 LB-KNAUF FALAZÓHABARCS HF10; HF30; HF50; HF100 : Az LB-KNAUF falazóhabarcsok gyárilag elõkevert szárazhabarcsok, melyeket az építkezés helyszínén közvetlenül a felhasználás elõtt vízzel kell összekeverni.

Részletesebben

SAKRET Hőszigetelő rendszer. Hőszigetelő rendszerek Hőszigetelő ragasztók Hőszigetelő lemezek Kiegészítők

SAKRET Hőszigetelő rendszer. Hőszigetelő rendszerek Hőszigetelő ragasztók Hőszigetelő lemezek Kiegészítők 1 SAKRET Hőszigetelő rendszer Hőszigetelő rendszerek Hőszigetelő ragasztók Hőszigetelő lemezek Kiegészítők 2 SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy

Részletesebben

Mitől rendszer a rendszer

Mitől rendszer a rendszer Mitől rendszer a rendszer Mit jelent a Teljes Homlokzati Rendszerek Ragasztott, szükség szerint mechanikai rögzítéssel ellátott hőszigetelő táblás homlokzati rendszer, kéregerősítéssel, vakolással. Nem

Részletesebben

SAKRET Burkolástechnika

SAKRET Burkolástechnika 1 SAKRET Burkolástechnika Alapfelület előkészítők Aljzatkiegyenlítők Kenhető szigetelések Hidegburkolati ragasztók Hidegburkolati fugázók, szilikonok Kiegészítők 2 SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH &

Részletesebben

www.murexin.com Hidegburkolati rétegrendek

www.murexin.com Hidegburkolati rétegrendek www.murexin.com Hidegburkolati rétegrendek Ajánlott rétegrend vizes helyiségekbe fürdőszobák (zuhanyzók, mosdók, kádak) burkolásához Használati víz elleni védelem a Folyékonyfólia KS felhordásával történik,

Részletesebben

vízszigetelési megoldások Minden részletében minőség

vízszigetelési megoldások Minden részletében minőség vízszigetelési megoldások Minden részletében minőség vízszigetelési megoldások Az épületek nedvesség elleni védelme kulcsfontosságú az építkezések és a felújítások során. A Weber nemzetközi tapasztalatának

Részletesebben

Mit jelent a Teljes Homlokzati Rendszerek. Szakmai és megrendelői szempontok

Mit jelent a Teljes Homlokzati Rendszerek. Szakmai és megrendelői szempontok Mit jelent a Teljes Homlokzati Rendszerek Szakmai és megrendelői szempontok Mit jelent a Teljes Homlokzati Rendszerek Ragasztott, szükség szerint mechanikai rögzítéssel ellátott hőszigetelő táblás homlokzati

Részletesebben

Homlokzatok Vakolatok Esztrichek

Homlokzatok Vakolatok Esztrichek Homlokzatok Vakolatok Esztrichek Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Érvényes 2007. március 1-tôl. TÁJÉKOZTATÓ Baumit Kft. BAUMIT ÁRJEGYZÉK 2007 ÉRVÉNYES AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN Nyitva tartás: Irodai:

Részletesebben

Az épület öröme. www.aquabau.hu

Az épület öröme. www.aquabau.hu Az épület öröme www.aquabau.hu AZ AQUABAU KERESKEDŐI HÁLÓZATA MAGYARORSZÁGON Horváth Attila Észak-Nyugat-Magyarország email: horvath.attila@aquabau.hu; telefon: +36 30 997 7544 Banics József Dél-Nyugat-Magyarország

Részletesebben

BAUMIT ÁRJEGYZÉK 2011

BAUMIT ÁRJEGYZÉK 2011 BAUMIT ÁRJEGYZÉK 2011 Érvényes: 2011 március 1-től visszavonásig Cikkszám Terméknév ME Kiszerelés Egység VÉGSŐ FELÜLETKÉPZŐ RÉTEGEK HOMLOKZATI VAKOLATOK 924364 Baumit NanoporTop K1,5 mm, fehér 3009, 3007

Részletesebben

1 32-000-2.1 (2) ÖN Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése, vasbeton gerenda vagy áthidaló, 0,10 t/db tömegig 4 db...

1 32-000-2.1 (2) ÖN Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése, vasbeton gerenda vagy áthidaló, 0,10 t/db tömegig 4 db... 1. oldal 1 32-000-2.1 (2) ÖN Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése, vasbeton gerenda vagy áthidaló, 0,10 t/db tömegig 4 db............ 2 33-000-21.1.1.2.2.1 (23) ÖN Válaszfal bontása, égetett

Részletesebben

Költségvetés főösszesítő. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség. 1. Építmény közvetlen költségei... 1.2 Akadályoztatási költség...%...

Költségvetés főösszesítő. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség. 1. Építmény közvetlen költségei... 1.2 Akadályoztatási költség...%... Költségvetés főösszesítő 1/6 oldal Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 1. Építmény közvetlen költségei...... 1.2 Akadályoztatási költség...%... 1.3 Építés közvetlen költségei...... 2.1 Árkockázat fedezet

Részletesebben

Vakolatok Ami az építésben sárga

Vakolatok Ami az építésben sárga A m i a z é p í t é s b e n sárga SAKRET Ami az építésben sárga A SAKRET konszern Európa egyik legnagyobb vállalatcsoportja a szárazhabarcs gyártás területén. Termékei jelen vannak a habarcs, vakolat,

Részletesebben

Tartalom. Fugázók 2 Normál / I. színcsoport, II. színcsoport Flexibilis / I. színcsoport, II. színcsoport Aquaflex / I. színcsoport, II.

Tartalom. Fugázók 2 Normál / I. színcsoport, II. színcsoport Flexibilis / I. színcsoport, II. színcsoport Aquaflex / I. színcsoport, II. KVARC TERMÉKEK ÁRJEGYZÉKE 2006 Tartalom Ragasztók 1 Partner Mester Mester (fehér) Gres Flexibilis normál Flexibilis extra Flexibilis extra (fehér) Termoragasztó (EPS) Termoplusz ragasztó (RP-PT, RP-PL)

Részletesebben

TERC-ETALON programrendszerrel készített elektronikus FELMÉRÉSI NAPLÓ. Kivitelező Kft. Megkezdés időpontja: 2015.08.31. Zárás időpontja: 2015.08.

TERC-ETALON programrendszerrel készített elektronikus FELMÉRÉSI NAPLÓ. Kivitelező Kft. Megkezdés időpontja: 2015.08.31. Zárás időpontja: 2015.08. TERC-ETALON programrendszerrel készített elektronikus FELMÉRÉSI NAPLÓ Cég: Kivitelező Kft Megkezdés időpontja: 2015.08.31 Zárás időpontja: 2015.08.31 FELMÉRÉSI NAPLÓ 2015.08.31/1 Lezárva 2 36-003-1.1.1.1.1-0414710

Részletesebben

fotó Terméknév méret kiszerelés/kg bruttó egység ár bruttó m2 ár ROLL PUTZ / FEHÉR 6 001 Ft 287 Ft 1 mm ROLL PUTZ / SZÍNES / 64 szín 6 712 Ft 318 Ft

fotó Terméknév méret kiszerelés/kg bruttó egység ár bruttó m2 ár ROLL PUTZ / FEHÉR 6 001 Ft 287 Ft 1 mm ROLL PUTZ / SZÍNES / 64 szín 6 712 Ft 318 Ft terméknév fotó méret SZÜLINAPI ÁR SZIGA-TECH EPS SZIGA-TECH ben : EPS 80 polisztirol 1 m2, polisztirol ragasztó 5 kg, üvegszövetháló 145 g 1,1 m2 814 Ft 991 Ft 1 168 Ft 1 345 Ft 1 522 Ft 1 699 Ft 1 876

Részletesebben

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 1. oldal 1 11-002-1.4.3.1 (25) ÖN X0b(H) Környezeti hatásoknak ki nem tett beton, C16/20 - X0b(H) - D max = 16 mm, CEM 42,5 szilárdsági osztályú portlandcementtel, képlékeny beton, m = 6,5 finomsági modulusú

Részletesebben

Adler György E.V. Csemő Ősz u. 7. Tel: 06 30 935 4773, tel/ fax: 06-53/392-106 2014. október 12. Homlokzati szálas hőszigetelés árlista

Adler György E.V. Csemő Ősz u. 7. Tel: 06 30 935 4773, tel/ fax: 06-53/392-106 2014. október 12. Homlokzati szálas hőszigetelés árlista 1, Bazaltgyapot Nobasil FKD 1 / 6 oldal 20 mm vtg. 7,2 m2 /csomag 784 Ft/m2 5643 Ft/csomag 30 mm vtg. 4,8 m2 /csomag 1176 Ft/m2 5643 Ft/csomag 40 mm vtg. 3,6 m2 /csomag 1568 Ft/m2 5643 Ft/csomag 50 mm

Részletesebben

TÖKÉLETES KAPCSOLAT HÁZ ÉS ÉG KÖZÖTT TUDTA? EGY SZERKEZETKÉSZ HÁZ AKÁR KIZÁRÓLAG LEIER ÉPÍTŐANYAGOKBÓL IS FELÉPÍTHETŐ?

TÖKÉLETES KAPCSOLAT HÁZ ÉS ÉG KÖZÖTT TUDTA? EGY SZERKEZETKÉSZ HÁZ AKÁR KIZÁRÓLAG LEIER ÉPÍTŐANYAGOKBÓL IS FELÉPÍTHETŐ? www.leier.hu Vásároljon most rendkívüli árkedvezménnyel! TÖKÉLETES KAPCSOLAT HÁZ ÉS ÉG KÖZÖTT További részletekért és színekért kérdezze építőanyag kereskedőjét. TOSCANA nagy hullámú betoncserepek erős,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vakolatok

Tartalomjegyzék. Vakolatok Tartalomjegyzék Vakolatok Gépi vakolatok Mész-cement vakolat MAP 01................................................... 57 Mész-cement könnyűvakolat MAP-L1............................................. 58

Részletesebben

Árlista 2015. ECOROCK FF homlokzati hőszigetelő rendszer. Érvényes: 2015. április 15-től GYÁRTÓI

Árlista 2015. ECOROCK FF homlokzati hőszigetelő rendszer. Érvényes: 2015. április 15-től GYÁRTÓI Árlista 2015 RENDSZERés GYÁRTÓI ECOROCK FF homlokzati hőszigetelő rendszer Érvényes: 2015. április 15-től Magyarázat a színcsoportok beazonosításához Az ECOROCK COLOR SYSTEM színkártyánk színeit az alábbi

Részletesebben

Habarcsok Ami az építésben sárga

Habarcsok Ami az építésben sárga Habarcsok A m i a z é p í t é s b e n sárga SAKRET Ami az építésben sárga A SAKRET konszern Európa egyik legnagyobb vállalatcsoportja a szárazhabarcs gyártás területén. Termékei jelen vannak a habarcs,

Részletesebben

Acryl tömítõk Poliuretán habok Szilikon ragasztók

Acryl tömítõk Poliuretán habok Szilikon ragasztók Filled with quality! HU Termékismertetõ Acryl tömítõk Poliuretán habok Szilikon ragasztók www.phobextools.com Premium Neutrális Szilikon ÁTLÁTSZÓ Egykomponensû, semleges, szagtalan, penészálló szilikon.

Részletesebben

fotó Terméknév méret kiszerelés bruttó egységár bruttó kg ár fotó Terméknév méret kiszerelés bruttó egységár bruttó kg ár

fotó Terméknév méret kiszerelés bruttó egységár bruttó kg ár fotó Terméknév méret kiszerelés bruttó egységár bruttó kg ár anyagszükséglet : 5-7 kg / m2 SZIGA-TECH Szálerısített polisztirol ragasztó 25 kg 1 265 Ft 50,60 Ft anyagszükséglet : 5-7 kg / m2 SZIGA-TECH PRO Grafitos polisztirol ragasztó 25 kg 1 500 Ft 60,00 Ft anyagszükséglet

Részletesebben

Baumit Star Homlokzati Hôszigetelô Rendszer (EPS)

Baumit Star Homlokzati Hôszigetelô Rendszer (EPS) Baumit Star Homlokzati Hôszigetelô Rendszer (EPS) Hôszigetelés Energiamegtakarítás és értékteremtés! 23%-kal hatékonyabb hôszigetelés Értékteremtés és biztonság Baumit StarTrack ragasztótárcsával is alkalmazható

Részletesebben

Vékonyvakolatok szilikon termékek

Vékonyvakolatok szilikon termékek Szilikon vékonyvakolatok... 41 Szilikát vékonyvakolatok... 43 Diszperziós vékonyvakolatok... 45 Ásványi vakolatok... 49 40 szilikon termékek Capatect SH-Rillenputz 20, 30 Ásványi karakterû, szilikongyanta

Részletesebben

Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft.

Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft. Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft. Cím : 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6. Kelt: 2015. március 19. Szám : KSH besorolás: Teljesítés:20.. év...hó...nap

Részletesebben

Rimano 0-3. Rimano Plus A. Alkalmazási terület: Alkalmazási terület:

Rimano 0-3. Rimano Plus A. Alkalmazási terület: Alkalmazási terület: Portermékek KÉZI GLETTELÔ GIPSZEK Rimano 0-3 Nagyszilárdságú glettelô gipsz kisebb felületi hibák, repedések kitöltésére; furatok, dübelek környezetének javítására falon illetve mennyezeten; valamint élvédôk

Részletesebben

weber.pas silicate Terméksegédlet Tulajdonságok Problémák és megoldások Hogyan hőszigeteljünk homlokzatot, a fallégzés megtartása mellett?

weber.pas silicate Terméksegédlet Tulajdonságok Problémák és megoldások Hogyan hőszigeteljünk homlokzatot, a fallégzés megtartása mellett? weber.pas silicate Termékelőnyök Feldolgozásra kész pasztaszerű ásványi kötőanyagú színes fedővakolat külső és belső falfelületek és homlokzatokra színes felületképző anyaga, gördülőszemcsés illetve kapart

Részletesebben

weber.pas silicasol Terméksegédlet Tulajdonságok Problémák és megoldások Hogyan hőszigeteljünk homlokzatot, a fallégzés megtartása mellett?

weber.pas silicasol Terméksegédlet Tulajdonságok Problémák és megoldások Hogyan hőszigeteljünk homlokzatot, a fallégzés megtartása mellett? weber.pas silicasol ÚJ Termékelőnyök Feldolgozásra kész, pasztaszerű, finomszemcsés, homlokzati díszítő fedővakolat Értékesítési pontok Tulajdonságok FELHASZNÁLÁSI TERÜLET Kültérben, beltérben egyaránt

Részletesebben

SAKRET Beton- és csatornatechnika. Alapfelület előkészítők Betontechnológia termékek Csatornatechnológia termékek

SAKRET Beton- és csatornatechnika. Alapfelület előkészítők Betontechnológia termékek Csatornatechnológia termékek 1 SAKRET Beton- és csatornatechnika Alapfelület előkészítők Betontechnológia termékek Csatornatechnológia termékek 2 SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban

Részletesebben

Aktuális akciós árak

Aktuális akciós árak akciós AQUAFIN-1K Vízzáró 7 bar nyomásig 25 kg 268 Ft 6 700 Ft 8 509 Ft Merev vízszigetelő habarcs Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható Hidraulikusan köt Szulfátálló AQUAFIN-2K Talaj- és torlaszvíz

Részletesebben

Név : Köröstarcsa Község Önkormányzata

Név : Köröstarcsa Község Önkormányzata Név : Köröstarcsa Község Önkormányzata Cím : Köröstarcsa, Kossuth tér 7. Kelt: 2017. 07. 11. Szám :... KSH besorolás:... Teljesítés:20.. év...hó...nap A munka leírása: Készítette :... Köröstarcsa, Dübögő

Részletesebben

Baumit Pro Homlokzati Hôszigetelô Rendszer

Baumit Pro Homlokzati Hôszigetelô Rendszer Baumit Pro Homlokzati Hôszigetelô Rendszer Hôszigetelés Tartós, gazdaságos, környezetbarát Hôszigetelés és homlokzatképzés egyben Jól bevált, költséghatékony Panel- és társasházak homlokzati felújítására

Részletesebben

Xella szerkezetek a gyakorlatban

Xella szerkezetek a gyakorlatban Az alaptól a belsőépítészetig Xella szerkezetek a gyakorlatban Xella Magyarország Kft. 2011 május Külső határoló szerkezetek P2-0,5 NF+GT 600x200x250 U=0.44 W/m2K P2-0,5 NF+GT 600x200x300 U=0.37 W/m2K

Részletesebben

Adler György E.V. Csemő Ősz u. 7. Tel: 06 30 935 4773, tel/ fax: 06-53/392-106 2014. október 12. EPS homlokzati hőszigetelőanyagok árlista

Adler György E.V. Csemő Ősz u. 7. Tel: 06 30 935 4773, tel/ fax: 06-53/392-106 2014. október 12. EPS homlokzati hőszigetelőanyagok árlista 1, Beütőékes tipli 1 / 8 oldal 6 x 40 mm 1 db /doboz 6 Ft/db 6 Ft/doboz 6 x 60 mm 1 db /doboz 8 Ft/db 8 Ft/doboz 6 x 80 mm 1 db /doboz 12 Ft/db 12 Ft/doboz Anyaga: műanyag lencsefejű dűbel, fém beütő csavarral.

Részletesebben

Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft.

Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft. Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft. Cím : 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6. Kelt: 2015. április 14. Szám : KSH besorolás: Teljesítés:20.. év...hó...nap

Részletesebben

Capatect EPS-homlokzati hôszigetelô táblák 600

Capatect EPS-homlokzati hôszigetelô táblák 600 Mûszaki Információ Capatect Nr. 600 Capatect EPS-homlokzati hôszigetelô táblák 600 Expandált polisztirol keményhab homlokzati hôszigetelô táblák 600 Termékleírás Alkalmazási területek: Capatect hôszigetelô

Részletesebben

weber.pas aquasil Terméksegédlet Tulajdonságok Dokumentáció Színek Termékelőnyök

weber.pas aquasil Terméksegédlet Tulajdonságok Dokumentáció Színek Termékelőnyök weber.pas aquasil ÚJ Termékelőnyök Feldolgozásra kész, pasztaszerű, plasztikus fedővakolat, különböző felületi struktúrákban, gazdag színválasztékban Értékesítési pontok Tulajdonságok FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Részletesebben

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 15 1000 00 00 Kőműves Kőműves

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 15 1000 00 00 Kőműves Kőműves A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2012 Árlista www.homlokzati-szigeteles.hu

2012 Árlista www.homlokzati-szigeteles.hu 2012 Árlista www.homlokzati-szigeteles.hu Tel: +36-309-484-707 Szikora Ferenc www.clingonkft.hu TERRA Hőszigetelő alaprendszer homlokzatra KINGSTONE EPS-H80 alaprendszer : 1m2 pol.lap, 5kg/m2 terra rag,

Részletesebben

9.4. Vakolás gyári alapvakolattal, üvegszövetháló erôsítéssel

9.4. Vakolás gyári alapvakolattal, üvegszövetháló erôsítéssel 9.4. Vakolás gyári alapvakolattal, üvegszövetháló erôsítéssel a.) Lábazati kezdôprofil felszerelése a 9.1.a. pont szerint. b.) FABETON lapok elhelyezése 8.1., 8.2., 8.3. fejezetek szerint. c.) Élvédô és

Részletesebben

Felújító rendszer. sárga

Felújító rendszer. sárga Felújító rendszer A m i a z é p í t é s b e n sárga SAKRET Ami az építésben sárga A SAKRET konszern Európa egyik legnagyobb vállalatcsoportja a szárazhabarcs gyártás területén. Termékei jelen vannak a

Részletesebben

weber.pas silicon Terméksegédlet Tulajdonságok Dokumentáció Termékelőnyök

weber.pas silicon Terméksegédlet Tulajdonságok Dokumentáció Termékelőnyök weber.pas silicon Termékelőnyök Feldolgozásra kész, pasztaszerű, szilikongyanta kötőanyagú, plasztikus fedővakolat, különböző felületi struktúrákban, gazdag színválasztékban. Értékesítési pontok Tulajdonságok

Részletesebben

Mûszaki Adatlapok. www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu

Mûszaki Adatlapok. www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu Mûszaki Adatlapok FALRENDSZEREK HOMLOKZATI RENDSZEREK HIDEGBURKOLATI RENDSZEREK PADLÓRENDSZEREK FALRENDSZEREK www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu Idôsáv - ÚJDONSÁG A tervezés és a kivitelezés megkönnyítése

Részletesebben

weber.pas 15 Terméksegédlet Termékelőnyök Feldolgozásra kész, pasztaszerű, finomszemcsés, homlokzati díszítő fedővakolat, modern színválasztékban.

weber.pas 15 Terméksegédlet Termékelőnyök Feldolgozásra kész, pasztaszerű, finomszemcsés, homlokzati díszítő fedővakolat, modern színválasztékban. weber.pas 15 Termékelőnyök Feldolgozásra kész, pasztaszerű, finomszemcsés, homlokzati díszítő fedővakolat, modern színválasztékban. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET Termék: Terméksegédlet Több mint 270 színben Kültérben,

Részletesebben

Baumit EPS Homlokzati Hôszigetelô Rendszer. Hôszigetelés. Tartós, gazdaságos, környezetbarát

Baumit EPS Homlokzati Hôszigetelô Rendszer. Hôszigetelés. Tartós, gazdaságos, környezetbarát Baumit EPS Homlokzati Hôszigetelô Rendszer Hôszigetelés Tartós, gazdaságos, környezetbarát Hôszigetelés és homlokzatképzés egyben Költség- és energiatakarékos megoldás Védelem a hôhidak ellen Baumit EPS

Részletesebben

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 15 1000 00 00 Kőműves Kőműves

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 15 1000 00 00 Kőműves Kőműves A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

{loadposition ujakcio} {phocagallery view=category categoryid=28 image INDUFLOOR-IB2360. Műgyanta záró réteg betonra. {tab=termékleírás}

{loadposition ujakcio} {phocagallery view=category categoryid=28 image INDUFLOOR-IB2360. Műgyanta záró réteg betonra. {tab=termékleírás} {loadposition ujakcio} {phocagallery view=category categoryid=13 imageid=68} {phocagallery view=category categoryid=25 imageid=136} {phocagallery view=category categoryid=28 image {phocagallery Vékonybevonat

Részletesebben

Bazaltgyapot. Dűbel. Nobasil PTE

Bazaltgyapot. Dűbel. Nobasil PTE 1, Bazaltgyapot Nobasil PTE Terhelhető hő- és hangszigetelő tábla, elsősorban úsztatott padlószerkezetek lépéshang-szigetelésére, közbenső födémek akusztikai és tűzvédelmi szigeteléseként. 2, Dűbel 1 /

Részletesebben

I. számú melléklet, Árjegyzék: 2012.06.15-től "Most vagy soha!" Cikk információ egységár

I. számú melléklet, Árjegyzék: 2012.06.15-től Most vagy soha! Cikk információ egységár VALMOR Flexibilis Padlóbevonat Fehér, Krém, Sötétszürke, Világosszürke, Vörös, Zöld, Barna VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 1 l olaj, benzin álló, 2 270 Ft 2 270 Ft VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 4 l betonra

Részletesebben

Műszaki ismertető StoLevell Reno

Műszaki ismertető StoLevell Reno Szerves adalékkal javított ásványi alapú filcezhető, szálerősítésű glettanyag Jellemzés Alkalmazási terület Kül- és beltéri felhasználás Régi ásványi homlokzatok és nem rugalmas szerves kötésű vakolatok

Részletesebben

Praktikus tanácsok. Alapfogalmak: "Tegyük a helyére a dolgokat..." Alapfogalmak Aljzatkiegyenlítés Szigetelés Ragasztás Fugázás

Praktikus tanácsok. Alapfogalmak: Tegyük a helyére a dolgokat... Alapfogalmak Aljzatkiegyenlítés Szigetelés Ragasztás Fugázás Praktikus tanácsok "Tegyük a helyére a dolgokat..." Alapfogalmak Aljzatkiegyenlítés Szigetelés Ragasztás Fugázás Alapfogalmak: Mit jelent az, hogy fagyálló a ragasztó, vagy a fugázó? Azt jelenti, hogy

Részletesebben

Protektor vakolóprofilok

Protektor vakolóprofilok Protektor vakolóprofilok 2006/1 A Protektorwerk A Protektorwerk egy 1903-ban alapított német családi vállalkozás. Kezdettõl fogva olyan kiegészítõ jellegû acél termékek gyártásával foglalkozik, amelyek

Részletesebben

25teljes bizalmával. építőipar. Az európai. Egyenletes aljzatkiegyenlítés 2 40 mm-ig. Kiegyenlítő és javító anyagok

25teljes bizalmával. építőipar. Az európai. Egyenletes aljzatkiegyenlítés 2 40 mm-ig. Kiegyenlítő és javító anyagok 25teljes bizalmával év Az európai építőipar Egyenletes aljzatkiegyenlítés 2 40 mm-ig Optimális terülési tulajdonságot biztosít a szuperplasztifikáló (nagy teljesítményű folyósító) A hosszú nyitott idő

Részletesebben

Hidegburkolás a lakásban

Hidegburkolás a lakásban Hidegburkolás a lakásban Erkély, terasz Alapozás Vízszigetelés Erkély, terasz cementes aljzat esetén Égetett kerámia, Előnedvesítés MAPELASTIC AQUADEFENSE MAPELASTIC+MAPEBAND KERAFLEX KERAFLEX LIGHT S1

Részletesebben

Adler György E.V. Csemő Ősz u. 7. Tel: , tel/ fax: 06-53/ október 18. EPS homlokzati hőszigetelőanyagok árlista

Adler György E.V. Csemő Ősz u. 7. Tel: , tel/ fax: 06-53/ október 18. EPS homlokzati hőszigetelőanyagok árlista 1, Beütőékes tipli 1 / 7 oldal 6 x 40 mm 1 db /doboz 6 Ft/db 6 Ft/doboz 6 x 60 mm 1 db /doboz 8 Ft/db 8 Ft/doboz 6 x 80 mm 1 db /doboz 12 Ft/db 12 Ft/doboz Anyaga: műanyag lencsefejű dűbel, fém beütő csavarral.

Részletesebben

TERMÉKISMERTETÕ ÁRJEGYZÉK

TERMÉKISMERTETÕ ÁRJEGYZÉK TERMÉKISMERTETÕ ÁRJEGYZÉK Graymix Magyarországon Területi képviselõk Rostási Zsolt +36 30 33 48 511, e-mail: rostasi.zsolt@graymix.hu megyék: Veszprém, Vas, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26.-i ülésére Tárgy: A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Zirc alkotmány u. 12. szám 1905 Hrsz-ú egyes É-i homlokzati

Részletesebben

Cikk információ egységár

Cikk információ egységár VALMOR Flexibilis Padlóbevonat Fehér, Krém, Sötétszürke, Világosszürke, Vörös, Zöld, Barna VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 1 l kopás és olaj álló, 2 339 Ft 2 339 Ft VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 4 l betonra

Részletesebben

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 15 1000 00 00 Kőműves Kőműves

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 15 1000 00 00 Kőműves Kőműves A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Műszaki ismertető Sto-Armierungsputz

Műszaki ismertető Sto-Armierungsputz Szerves kötésű, cementmentes, feldolgozásra kész ágyazóhabarcs/alapvakolat Jellemzés Alkalmazási terület kültéri felhasználásra ásványi és szerves aljzatokra a StoTherm Classic és StoVentec Fassade ágyazóhabarcsaként,

Részletesebben

Szárazépítészeti profilok. Szárazépítészeti Economic profilok. UA profilok és kiegészítői. NORGIPS Gipszkartonok. NORGIPS Egyéb termékek

Szárazépítészeti profilok. Szárazépítészeti Economic profilok. UA profilok és kiegészítői. NORGIPS Gipszkartonok. NORGIPS Egyéb termékek Szárazépítészeti profilok termék méret Vastagság CW 50 2,75m/3m/3,5m/4m 0,60 mm m 226 Ft 287 Ft CW 75 2,75m/3m/3,5m/4m/5m 0,60 mm m 261 Ft 331 Ft CW 100 3m/4m/5m 0,60 mm m 298 Ft 379 Ft UW 50 4m 0,60 mm

Részletesebben

Vakolatrendszerek. www.lb-knauf.hu epitomegoldasok.hu

Vakolatrendszerek. www.lb-knauf.hu epitomegoldasok.hu Vakolatrendszerek www.lb-knauf.hu epitomegoldasok.hu Vakolatok Az alapvakolatok a falazott vagy monolit betonszerkezetek védelmére, felületének kiegyenlítésére szolgálnak. Alkalmazásukkal homogén felület,

Részletesebben

VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 8 l. VALMOR CSÚSZÁSMENTES PADLÓ- ÉS TENISZPÁLYA BEVONAT 8 l. VALMOR GARÁZSFESTÉK 2,5 l sok és felmosható kell!

VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 8 l. VALMOR CSÚSZÁSMENTES PADLÓ- ÉS TENISZPÁLYA BEVONAT 8 l. VALMOR GARÁZSFESTÉK 2,5 l sok és felmosható kell! VALMOR Flexibilis Padlóbevonat Fehér, Krém, Sötétszürke, Világosszürke, Bazaltszürke, Vörös, Zöld, Barna VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 1 l A beton festék 2 282 Ft VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 4 l 3

Részletesebben

Cégbemutatkozás 03. Csempe- és járólap ragasztó 04. Fagyálló csempe- és járólap ragasztó 05. Flexibilis csempe- és járólap ragasztó 06

Cégbemutatkozás 03. Csempe- és járólap ragasztó 04. Fagyálló csempe- és járólap ragasztó 05. Flexibilis csempe- és járólap ragasztó 06 Tartalom Cégbemutatkozás 03 Csempe- és járólap ragasztó 04 Fagyálló csempe- és járólap ragasztó 05 Flexibilis csempe- és járólap ragasztó 06 Önterülõ aljzatkiegyenlíto 07 Fugázó anyag 08 Kül- és beltéri

Részletesebben

Kemikál Nettó listaár

Kemikál Nettó listaár Kemikál Nettó listaár 2011.02.01. -től Név Leírás Nettó 3F alapozó 1 l 3F alapozó 4 l 3F festék 1 l 3F festék 4 l 3F gombaölő 1 l 822 Ft 3F gombaölő 4 l Akropol 4 l fehér Akropol 4 l középbarna Akropol

Részletesebben

Cikk információ Bruttó ár

Cikk információ Bruttó ár VALMOR Flexibilis Padlóbevonat Fehér, Krém, Sötétszürke, Világosszürke, Bazaltszürke, Vörös, Zöld, Barna VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 1 l A beton festék 2 421 Ft VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 4 l 3

Részletesebben

www.revco.hu REVCO MAGYARORSZÁG KFT. 2310, Szigetszentmiklós Leshegy út 5. Tel.: 06-24-525-525 Fax: 06-24-525-526

www.revco.hu REVCO MAGYARORSZÁG KFT. 2310, Szigetszentmiklós Leshegy út 5. Tel.: 06-24-525-525 Fax: 06-24-525-526 REVCO MAGYARORSZÁG KFT. 2310, Szigetszentmiklós Leshegy út 5. Tel.: 06-24-525-525 Fax: 06-24-525-526 www.revco.hu Megtalál bennünket az M0-ás autóút szigetszentmiklósi lejáratánál. A Tájékoztató HOMLOKZATI

Részletesebben

HABARCSOK. Normál falazóhabarcsok. Hőszigetelő falazóhabarcsok. Vékonyágyú falazóhabarcsok. Díszítő falazatok habarcsai. Speciális habarcsok

HABARCSOK. Normál falazóhabarcsok. Hőszigetelő falazóhabarcsok. Vékonyágyú falazóhabarcsok. Díszítő falazatok habarcsai. Speciális habarcsok 1 SAKRET Habarcsok Normál falazóhabarcsok Könnyű, hőszigetelő falazóhabarcs Vékonyágyú falazóhabarcsok Speciális falazóhabarcsok Falazóhabarcs természetes kövekhez 2 SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH

Részletesebben

Térburkolás, kertépítés. sárga

Térburkolás, kertépítés. sárga Térburkolás, kertépítés A m i a z é p í t é s b e n sárga SAKRET Ami az építésben sárga A SAKRET konszern Európa egyik legnagyobb vállalatcsoportja a szárazhabarcs gyártás területén. Termékei jelen vannak

Részletesebben

A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. ellátási területén lévő Kővágószőlős II. gépház, víztároló- építmény rekonstrukciója tárgyában I. A rekonstrukció okai Az építmény felújítása

Részletesebben

Amire a munkához szüksége van:

Amire a munkához szüksége van: Amire a munkához szüksége van: Vastagbevonó Földdel érintkező épületrészeknek a talaj nedvességével, nem nyomó talajvízzel és feltorlódó szivárgóvízzel szembeni védelmére. Alkalmas: függőleges és vízszintes

Részletesebben

Cikk Információ Bruttó ár

Cikk Információ Bruttó ár VALMOR Flexibilis Padlóbevonat: Fehér, Krém, Sötétszürke, Világosszürke, Bazaltszürke, Vörös, Zöld, Barna VALMOR Flexibilis padlóbevonat TR bázis 0,9 l 2 348 Ft A beton festék VALMOR Flexibilis padlóbevonat

Részletesebben

RÉTEGRENDEK. Projekt: KEOP ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁS PROJEKT KIVITELI TERV /KEOP / / Épület:

RÉTEGRENDEK. Projekt: KEOP ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁS PROJEKT KIVITELI TERV /KEOP / / Épület: RÉTEGRENDEK Projekt: KEOP ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁS PROJEKT KIVITELI TERV /KEOP-7.13.0/15-2015-0028/ Épület: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 1013 Budapest, Krisztina tér 4. (Hrsz.:

Részletesebben

R-1 M 1:5 ISKOLAÉPÜLET ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE ELSŐ EMELETI NYÍLÁSZÁRÓ SÁV VÍZSZINTES METSZETE. ép. szakági kiv. terv. 3 változó!

R-1 M 1:5 ISKOLAÉPÜLET ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE ELSŐ EMELETI NYÍLÁSZÁRÓ SÁV VÍZSZINTES METSZETE. ép. szakági kiv. terv. 3 változó! 3 12 3 30 műanyag nyílászáró (konszignáció szerint!) párkány éle vakolt felület toktoldó 3 változó! takaróléc 30 meglévő vasbeton peremfal szerkezet meglévő 30/30 vasbeton pillér 3 cm BACHL EPS80 homlokzati

Részletesebben

JUBIZOL EPS F W0 (fehér EPS élképzés nélkül) JUBIZOL EPS F W1 (fehér EPS élképzéssel) JUBIZOL EPS F W2 (fehér EPS lyukacsos)

JUBIZOL EPS F W0 (fehér EPS élképzés nélkül) JUBIZOL EPS F W1 (fehér EPS élképzéssel) JUBIZOL EPS F W2 (fehér EPS lyukacsos) .3 Hőszigetelő lemezek és rögzítés technika JUBIZOL EPS F W0 (fehér EPS élképzés nélkül) 4expandált polisztirol lemez (EPS); 4vékonyrétegű homlokzati kontakt homlokzatrendszerek hőszigetelő rétegeként;

Részletesebben

BAUMIT ÁRJEGYZÉK - 1 / 8 - Cikkszám Terméknév ME Kiszerelés Egység

BAUMIT ÁRJEGYZÉK - 1 / 8 - Cikkszám Terméknév ME Kiszerelés Egység VÉGSŐ FELÜLETKÉPZŐ RÉTEGEK HOMLOKZATI VAKOLATOK 924364 Baumit NanoporTop K1,5 mm, fehér 3009, 3007 kg vödör 30 kg 767 959 23 010 28 763 924361 Baumit NanoporTop K2 mm, fehér 3009, 3007 kg vödör 30 kg 767

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. SikaCeram -205 Large TERMÉKLEÍRÁS C2TE BESOROLÁSÚ KERÁMIARAGASZTÓ NAGYMÉRETŰ LAPOKHOZ AZ MSZ EN 12004 SZABVÁNY SZERINT

TERMÉK ADATLAP. SikaCeram -205 Large TERMÉKLEÍRÁS C2TE BESOROLÁSÚ KERÁMIARAGASZTÓ NAGYMÉRETŰ LAPOKHOZ AZ MSZ EN 12004 SZABVÁNY SZERINT TERMÉK ADATLAP C2TE BESOROLÁSÚ KERÁMIARAGASZTÓ NAGYMÉRETŰ LAPOKHOZ AZ MSZ EN 12004 SZABVÁNY SZERINT TERMÉKLEÍRÁS A SikaCeram -205 Large egykomponensű, készre kevert ragasztó magas ellenállású cementből,

Részletesebben