Krónikus gyulladás. Dr. Lotz Gábor G

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Krónikus gyulladás. Dr. Lotz Gábor G"

Átírás

1 Krónikus gyulladás Dr. Lotz Gábor G

2 A krónikus (idült) gyulladás s leírása Amennyiben az immunválasz képtelen k eliminálni lni a károsító tényezőt t vagy visszaáll llítani a károsodott k szövetek normál állapotát, t, a folyamat krónikuss nikussá válhat. Krónikus gyulladás s kialakulhat akut gyulladás s folyomá- nyaként nt vagy egyes idegen illetve autoantigénekre nekre adott elhúzódó,, tartós s immunválasz következtk vetkeztében. A krónikus gyulladás s elsősorban sorban a károsk rosító tényezőnek nek vagy patológi giás s folyamatnak az adott szövetben törtt rténő lokalizálását, visszatartását t illetve lehetőség g szerinti semlegesítését t szolgálja. lja.

3 A krónikus gyulladás: Időben elhúzódó (hetek, hónapok, h évek) Szimultán n zajló - gyulladás, - szöveti destrukció, - gyógyul gyulás s (regeneráci ció / reparáci ció) Sejtes elemei: kis kereksejtes beszűrődés (limfociták, plazmasejtek, macrofágok), szekunder folliculusok

4 Krónikus gyulladás s okai Ismétl tlődő akut gyulladásos epizódok (pyelonephritis); az akut gyulladás s gátolt g gyógyul gyulása (legyengülts ltség) Perzisztáló fertőzés vírusok (hepatitis C) Lymphocytákban, plazmasejtekben és s makrofágokban gazdag gyulladásos beszűrődés tbc, syphilis, gomba Késői i típust pusú (T-sejt közvetk zvetített) tett) hyperszenzitivitás és s makrofág aktiváci ció: : granulomatózus reakciók Toxikus ágensek elhúzódó expoziciója (exogén: SiO2 silicosis; endogén: n: lipidek - atherosclerosis) Immunmediált Autoimmun betegségek gek (rheumatoid arthritis, PBC, PSC, SLE stb) Exogén n allergének okozta kórkk rképek (asthma bronchiale)

5 A krónikus gyulladás s jellemzői Mononukleáris sejtes infiltráci ció (makrofágok, limfociták, plazmasejtek) Egyéb b sejtek: hízósejtek h (Fc-IgE), neutrofil granulociták, eozinofil granulociták k (IgE- parazitás, allergiás) Szöveti destrukció Regeneráci ció - Ép p szöveti alapstruktúra ra - restitutio ad integrum - Károsodott alapstruktúra ra - reparatio: Gyógyul gyulás s közvetlenk zvetlenül l fibrózissal, nagyobb szövethi vethiány vagy fel nem szívódó izzadmány, vérömleny, v thrombus esetén n granuláci ciós s szövet kialakulásával. Granuláci ciós s szövet: Kapilláris ris-proliferáció /angiogenesis/, fibroblast és s makrofág g bevándorl ndorlás, kötőszk szövetképződés, heg kialakulása

6 Fibrines pleuritis: ledörzsölhető izzadmány - akut gyulladás! Gyógyul gyulás s az izzadmány szervülésével, vel, granuláci ciós szövet segíts tségével A felszínr nről l le nem vonható: : kötőszk szövet (fibrotikus krónikus gyulladás) Pleuritis chronica adhaesiva Kiterjedt lapszerinti és s szálagos összenövéseksek

7 Makrofág g (Ma) akkumuláci ció A makrofágok a krónikus gyulladás s kulcsszereplői, a mononukleáris fagocita rendszer részei r A vérben v keringő monocytákb kból l származnak Szövet: makrofágok gok (microglia, Kupffer sejtek, alveolaris makrofág, sinus histiocyták, osteoclastok) aktivált makrofág (biológiailag aktív v faktorok szekréci ciója) A gyulladás s helyén: - Folyamatos monocita kilépés s a keringésb sből (chemotactikus faktorok, növekedn vekedési faktorok, stb) - Lokális makrofág g proliferáci ció - Makrofág g immobilizáci ció - Makrofág g aktiváci ció

8 Krónikus gyulladás s típusai, t formái A három h kulcsjelenség g (gyulladás, szöveti destrukció és s regeneráci ció / reparáci ció) ) arány nyától l függf ggően lehet: - Idült exsudativ gyull.: intenz intenzív v gyulladás exsudatum képzk pződéssel (krónikus tályog) t - Idült alterativ gyull.: domin dominál l a szöveti destrukció, melyet regeneráci ció kísér, az eredeti szöveti szerkezet jelentős átépülésével (májcirrhosis) - Idült produktiv gyull.: a gyullad a gyulladást jelentős s reparáci ció (fibroblast aktiváci ció,, sarjszövet vet- majd kötőszk szövet /heg/ képződés) kíséri, k követi k (pleuralis adhaesiók) Formái: - nem-specifikus, - specifikus (granulomatózus)

9 Krónikus gyulladás s típusai, t formái A három h kulcsjelenség g (gyulladás, szöveti destrukció és s regeneráci ció / reparáci ció) ) arány nyától l függf ggően lehet: - Idült exsudativ gyull.: intenz intenzív v gyulladás exsudatum képzk pződéssel (krónikus tályog) t - Idült alterativ gyull.: domin dominál l a szöveti destrukció, melyet regeneráci ció kísér, az eredeti szöveti szerkezet jelentős átépülésével (májcirrhosis) - Idült produktiv gyull.: a gyullad a gyulladást jelentős s reparáci ció (fibroblast aktiváci ció,, sarjszövet vet- majd kötőszk szövet /heg/ képződés) kíséri, k követi k (pleuralis adhaesiók) Formái: - nem-specifikus, - specifikus (granulomatózus)

10 GRANULOMATÓZUS (SPECIFIKUS) GYULLADÁS Ok: nehezen emészthet szthető,, eltávol volítható ágensek Ok: Granuloma: Összetétel tel: aktivált makrofágok: epitheloid sejtek többmagvú óriássejtek,, valamint lymphocyták, plasmasejtek, fibroblastok. A centrumban lehet necrosis, egyéb b gyulladásos sejt (pl.neutrophil) is Formái: idegenetest típust pusú,, fertőzéses és s nem fertőzéses eredetű immungranulomák Többmagvú óriássejtek: idegentest típust pusú (idegentest granuloma) Touton típust pusú (xanthomatosus gyulladás) Langhans típust pusú (tbc, syphilis, stb): tuberculum, gumma, stb

11 Granuloma Idegentest típust pusú (az anyag nem emészthet szthető) Talcum, varrófonal, rostok stb - polarizált lt fényf idegentest granuloma Zsírok lipophag granuloma, xanthogranuloma Immungranuloma (a nem oldod (a nem oldodó részecskék sejt-medi mediált immunválaszt indukálnak) Tuberculosis típust pusú (centralis necrosis): Tuberculum (sajtos necrosis), Syphilis - gumma, Lepra granuloma Centralis necrosis nélkn lkül: l: Sarcoidosis, Crohn-betegs betegség, g, Lepra Macskakarmolásos sos betegség granuloma centralis nekrózissal és s neutrophil granulocytákkal Reumás s láz l Aschoff-Talalajev csomó

12 Reumás s lázl A reumás s szívbetegs vbetegség g főbb f jellemzői: Immunológiailag mediált, szisztémás s gyulladásos betegség A csoportú streptococcusok okozta pharyngitis után n néhány n ny héttel kezdődő tünetek A streptococcusok M fehérj rjéje je elleni antitestek keresztreak- cióba lépnek l a szív v (auto)antigénjeivel njeivel endocardialis lézil ziók: steril endocarditis a bal szívf vfél billentyűin in (hosszútávú következmények: billentyűdeformit deformitások, stenosis és s insufficiencia) myocardialis lézil ziók: granulomák k (Aschoff csomók) Anyicskov sejtekkel (jellegzetes macrofágok bőb cito- plazmával és s hernyószer szerű maggal vagy magokkal) pericardialis lézil ziók: fibrines pericarditis és s Aschoff csomók a subepicardialis zsírsz rszövetben

13 GRANULOMATÓZUS GYULLADÁS Idegentest granulomák Fertőzéses eredetű immungranulomák Tuberculosis Syphilis Lepra Macskakarmolás-betegs betegség Whipple-kór Brucellosis Leishmaniasis Schistosomiasis Gombás s fertőzések Nem fertőzéses eredetű immungranulomák Ismeretlen eredetűek ek (sarcoidosis( sarcoidosis,, Crohn-betegs betegség, g, PBC) Reumás s lázl Vasculitissel járók j k (Wegener- gr, polyarteritis nodosa, stb) Hypersensitiv pneumonitisek Egyéb b (panniculitis, malakoplakia, paraneoplázi ziás s szindr, berilliosis stb)

14 TUBERCULOSIS (GÜMŐKÓR) Kórokozó: Mycobacterium tuberculosis (Koch bacillus, 0,2-0,6 0,6 um x um, saváll lló, Ziehl-Neelsen festés) s) Behatolási kapu: légutak,, garat, vékonybv konybél, bőrb Stádiumai: Primer: : primer komplexus (Ranke-Ghon góc): g 1. tuberculum (tüdő középső részén), 2. lymphangitis, 3. lymphadenitis tuberculosa Postprimer (secunder): apicocaudalis terjedés

15 A tbc okozta szöveti reakciók Formái: Produktív (proliferatív): el nem sajtosodó granuloma (ritka) Exszudatív (fehérjed rjedús s izzadmány, kevés s ly) Főleg: savós s hártyh rtyán, tüdőben, t izületekben Pneumonia gelatinosa Pneumonia caseosa Átmeneti i (vegyes) léziók: tuberculum (a TBC-re jellemző elsajtosodó granuloma)

16 A tbc terjedése Lokális Lymphogen Haematogen Canalicularis (bronchogen, húgyutakon, nemi szervekben) Savós s hártyh rtyákon

17 Általános immunstátusz tusz (posztprimer TBC-ben) Immunhiányos nyos állapot TBC elleni specifikus immunitás Hiperszenzitivitás s (TBC elleni sejtes /szöveti/ immunreaktivitás) Produktív v (proliferatív, sejt-gazdag, kötőszk szövetképző) ) lézil ziók Exszudatív v (elsajtosodó / izzadmányt termelő) léziók

18 A primer tbc lokalizáci ciói Tüdő: leggyakoribb: jobb o., paravertebrálisan, középen, szubpleurálisan lisan Garat: behatolás s a tonsilllán át Bél: behatolás s a terminális ileumon át, M.bovis, mesenterialis nycs érintettség Bőr: sérülésen s sen át, foglalkozási betegség

19 A PRIMER TBC SZÖVŐDM DMÉNYEI, TERJEDÉSE Szórás: kisfokú (nagygócú haemat. tbc, Simon-féle csúcsi csi gócok) mérsékelt (szubmiliáris, tbc miliaris discreta) Tömeges (miliaris tbc, Landouzy-féle typhobaccilosis) Epituberculosis (hilusi nycs okozta bronchus összenyomás miatti atelectasia) Conglomerat-tuberculosis tuberculosis (szubpleuralis gócok g összefolyásából) l) Epituberculosis Conglomerat Primer caverna Bronchoadenitis (a sajtos góc g c betörése a hörgh rgőbe) Specialis formák Scrofulosis, tabes mesaraica

20 Sajtos belfelszínű, levegőt tartalmazó, a sajtos nekrotikus massza kiürülése következtében keletkezett üreg Caverna (üreg)(

21 Miliaris TBC ( kölesg( lesgümőkór ) Kölesnyi (1-2 2 mm-es gümők) g A gócok g elsősorban sorban produktív v jellegűek ek Bármely szakban előfordulhat Haematogen (lymphohaematogen) szórás útján alakul ki Megoszlását t a szórás útvonala befolyásolja Minden szervben előfordulhat Meningitis basilaris tuberculosa Landouzy-féle typhobacillosis (necrotikus miliaris gócok)

22 Posztprimer (szekunder) tbc Bronchogen apicocaudalis terjedés Caverna Relatív v szervi védettsv dettség, rezisztencia Elsősorban sorban vegyesproduktív v kép k (de lehet exszudatív v is jelentősen csökkent immunitás s esetén) Acinózus, acinonodózus, nodózus gócok, g tbc fibrinonodosa, pneumonia caseosa tuberculosa acinosa seu lobularis

23 A posztprimér r tbc szövődm dményei Caverna felülfert lfertőződés s (abscessus, gangraena) Empyema pleurae, pyopneumothorax Tüdővérzés s (Rasmussen aneurysma), haemoptoe, pulmorrhagia Aspergilloma Cavernacarcinoma Contralateralis és s más m s szervbe való canalicularis terjedés s (gége, ge, garat, nyelv, bél) b

24 Posztprimer tbc egyéb b szervekben Vese ( maltervese( maltervese ) Nemi szervek: Női i (salpinx), férfi f (mellékhere) Csont (abscessus frigidus hidegtályog) Idegrendszer

25 Kórokoz Formái: Szerzett Primer SYPHILIS (Lues, Vérbaj) V rokozó: Treponema pallidum (spiral alak, 0,1 Szerzett (és s veleszületett) letett) 2-33 hét h t inc., Ulcus durum, bubo indolens Szekunder 1-33 hónap h inc., (spiral alak, 0,1-0,2x um) Endarteritis! Maculopapulosus exanthemák, condyloma latum Tercier Évekkel a fertőzés s után Gummával járó sy (gumma( gumma: rugalmas granuloma, centralis necrosis, a tbc-hez hasonló,, ereket tartalmazhat, bárhol lehet, főleg f a májban, m kp.ir-ben, sorsa: főleg f hegesedés) s) Kardiovaszkuláris ris sy (aorta felszáll lló szakaszán n aneurysma, billentyű insuff) Neurosyphylis: : (1) tabes dorsalis (érz( rzőpályák demyelinisatioja), (2) paralysis progressiva (dementia), (3) meningovaszkuláris

26 Veleszületett letett (konnatális) syphilis Ok: az anya fertőzötts ttsége (transzplacentárisan, risan, főleg f a 3.trimeszterben) Következmények (1) korai (súlyosabb, Treponema sepsis): A magzat elhalása Pemphigus syphiliticus (főleg tenyéren, talpon) Hepatosplenomegalia (tűzk zkőmáj) Pneumonia alba Dubois tályogok t a thymusban (2) Késői manifesztáci ciók k (lues hereditaria tarda, enyhébb esetekben: Hutchinson trias (hordó alakú metszőfog, keratitis, süketség) Osteochondritis luetica, nyeregorr

27 LEPRA Kórokozó: : Mycobacterium leprae (Hansen 1873), hőmérsh rsékleti optimum C Behatolási kapu: légutak, l bőrb hosszú inkubáci ciós s idő (évek), lassú progresszió Formái Tuberózus (tuberkuloid) lepra (jó ellenáll lló képesség g a M. leprae ellen): granuloma képzk pzés, a felszínes idegek és s a bőr b érintettsége, széli aktivitást mutató (tömött, tt, előemelked emelkedő,, hyperpigmentált határok), centrálisan besüllyedt, depigmentált lézil ziók Lepromatózus lepra (M. leprae elleni rossz ellenálóképes pességű személyekben): baktériumokat tartalmazó,, habos makrofágok a dermisben (bőr r deformitások - Facies leonina, periféri riás s ideg lézil ziók); szemek, felső légutak és s a herék k is érintettek lehetnek

28 A granulomatózus gyulladások egyéb b formáit is tudni kell, Igy: Macsakakarmolás-betegs betegség Whipple kórk Brucellosis Leishmaniasis Schistosomiasis Gombás s fertőzések stb Nem fertőzéses eredetű immungranulomák: Sarcoidosis, Rheumás s láz, l, Berilliosis stb (a sárga jelzés= nagyon kell tudni!!!)

30. fejezet. Fertôzô betegségek. Szalka András Kerekes János

30. fejezet. Fertôzô betegségek. Szalka András Kerekes János 30. fejezet Fertôzô betegségek Szalka András Kerekes János A fertôzô betegségek kórokozói. Néhány, a fertôzô betegségekkel kapcsolatos fogalom A fertôzô betegségek kórokozói Vírusok. A jelenleg ismert

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. 9. Geriátria: Idoskori elváltozások, betegségek és kezelésük I SEMSEI IMRE

GERONTOLÓGIA. 9. Geriátria: Idoskori elváltozások, betegségek és kezelésük I SEMSEI IMRE GERONTOLÓGIA 9. Geriátria: Idoskori ások, betegségek kezelük I SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- Egzségtudományi Centrum Egzségügyi Kar AZ EMBERI TEST VÁLTOZÁSAI BELSO VÁLTOZÁSOK KÜLSO VÁLTOZÁSOK MEGJELENÉS

Részletesebben

25. fejezet. Dermatológiai károsodások

25. fejezet. Dermatológiai károsodások 25. fejezet Horváth Attila Berecz Margit Juhász Ferenc Kárpáti Sarolta Kohánka Valéria Kullmann Lajos Marschalkó Márta Somlai Beáta Somlay Géza Temesvári Erzsébet Várkonyi Viktória Általános rész A bôr

Részletesebben

Részletes bakteriológia

Részletes bakteriológia Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Dr. Lırinczi Lilla egyetemi adjunktus Dr. Székely Edit egyetemi tanársegéd Orvosi Mikrobiológia Részletes bakteriológia 2005 1 Tartalomjegyzék 1. ORVOSI

Részletesebben

AZ IDŐSELLÁTÁS KLINIKAI ÉS KISKLINIKAI ALAPISMERETEI

AZ IDŐSELLÁTÁS KLINIKAI ÉS KISKLINIKAI ALAPISMERETEI 0 A KERINGÉSI- ÉS A VÉRKÉPZŐ RENDSZER BETEGSÉGEI ESETFELVETÉS-MUNKAHELYZET Magyarországon a halálozások több mint a fele a keringési betegségeknek tulajdonítható, melyek közül a legfőbb halálok a koszorúér-betegség

Részletesebben

IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK

IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK Szerkesztette Fülöp András Kristóf Írták Pállinger Éva Buzás Edit Falus András Nagy György Holub Marianna Csilla Tóth Sára Kőhidai László Pál Zsuzsanna

Részletesebben

LÉGÚTI FERTŐZÉSEK. Anatómiai áttekintő. Tartalomjegyzék: Rövidítések:

LÉGÚTI FERTŐZÉSEK. Anatómiai áttekintő. Tartalomjegyzék: Rövidítések: LÉGÚTI FERTŐZÉSEK Rövidítések: Str : streptococcus Sta : staphylococcus H. : haemophylus E. coli : Escherichia coli Tartalomjegyzék: Anatómiai áttekintő...1 Felső légúti fertőzések...3 A nátha...3 Bakteriális

Részletesebben

Fertőző betegségek (kurzusok)

Fertőző betegségek (kurzusok) Fertőző betegségek (kurzusok) 2004 Fertőző betegségek - 1 Tartalomjegyzék HÓLYAGOSHIMLŐ (VARICELLA)... 7 Etiológia... 7 Pathogenesis... 7 Klinikai kórkép... 7 Diagnózis... 9 Kezelés... 9 HERPES ZONA ZOSTER...

Részletesebben

BETEGSÉGEK ÉS FOGYATÉKOSSÁGOK TÁBLÁZATA. Fertőző betegségek (001 010)

BETEGSÉGEK ÉS FOGYATÉKOSSÁGOK TÁBLÁZATA. Fertőző betegségek (001 010) 2. melléklet a /2009. ( ) HM EüM együttes rendelethez BETEGSÉGEK ÉS FOGYATÉKOSSÁGOK TÁBLÁZATA Fertőző betegségek (001 010) 001 Tüdő, mellhártya és mellkasi nyirokcsomó gümőkórja 1. inactiv kis kiterjedésű

Részletesebben

NUTRITION & HEALTH VII. évfolyam, 4. szám * A Magyar Fitness Szövetség tudományos hírlevele * 2002. április

NUTRITION & HEALTH VII. évfolyam, 4. szám * A Magyar Fitness Szövetség tudományos hírlevele * 2002. április TÁPLÁLKOZÁS ÉS EGÉSZSÉG NUTRITION & HEALTH VII. évfolyam, 4. szám * A Magyar Fitness Szövetség tudományos hírlevele * 2002. április Prof. Dr. Szedlák-Vadócz Valéria ParaProteX 20 / 2 oldal Tartalom: ParaProteX

Részletesebben

Szülészeti és nôgyógyászati károsodások. Lampé László Forgó Györgyné Juhász Ferenc. 23. fejezet

Szülészeti és nôgyógyászati károsodások. Lampé László Forgó Györgyné Juhász Ferenc. 23. fejezet Szülészeti és nôgyógyászati károsodások Lampé László Forgó Györgyné Juhász Ferenc 23. fejezet A terhesség és a munkaképesség A terhesség során elôforduló kóros állapotok Lampé László Veszélyeztetett terhesség

Részletesebben

VADEGÉSZSÉGTAN. Dr. Beregi Attila. Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő

VADEGÉSZSÉGTAN. Dr. Beregi Attila. Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő VADEGÉSZSÉGTAN Dr. Beregi Attila Szent-István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő 2007. A vadászat.. A vadászat szemlélődés, a vadászat merengés, a vadászat a beteljesülés varázsa, a vadászat hálálkodás,

Részletesebben

SPIROCHAETÁK. Treponema Borrelia Leptospira

SPIROCHAETÁK. Treponema Borrelia Leptospira SPIROCHAETÁK Treponema Borrelia Leptospira Általános jellemzők méretük: kb. 0,2 x 10-30 µm (hosszú, de túl vékony!) fénymikroszkóppal nem lehet látni őket környezetben nagyon érzékenyek speciális táptalajokon,

Részletesebben

IDEGRENDSZERI FERTŐZÉSEK (NEUROINFEKCIÓK)

IDEGRENDSZERI FERTŐZÉSEK (NEUROINFEKCIÓK) IDEGRENDSZERI FERTŐZÉSEK (NEUROINFEKCIÓK) TARTALOM Bevezetés...1 Gennyes agyhártyagyulladás (meningitis purulenta)...2 Savós agyhártyagyulladás (meningitis serosa)...5 Heveny agyvelőgyulladás (enkefalitisz

Részletesebben

Környezettudatos egészségnevelés: egészségvédelem, környezetvédelem és életmód

Környezettudatos egészségnevelés: egészségvédelem, környezetvédelem és életmód Környezettudatos egészségnevelés: egészségvédelem, környezetvédelem és életmód Dr. Tompa Anna és Dr. Jakab Mátyás Országos Fodor József Közegészségügyi Központ, Országos Kémiai Biztonsági Intézete, Budapest,

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE ORENCIA 250 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 250 mg abatacept injekciós üvegenként. Feloldás

Részletesebben

A máj, az epehólyag és az epeutak károsodásai. Fehér János Erdôs László Horváth Imre Juhász Ferenc Lengyel Gabriella Morvai Veronika. 18.

A máj, az epehólyag és az epeutak károsodásai. Fehér János Erdôs László Horváth Imre Juhász Ferenc Lengyel Gabriella Morvai Veronika. 18. A máj, az epehólyag és az epeutak károsodásai Fehér János Erdôs László Horváth Imre Juhász Ferenc Lengyel Gabriella Morvai Veronika 18. fejezet Általános rész A máj a legnagyobb mirigyes szervünk, súlya

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen A gerontológia molekuláris és klinikai alapjai Dr. Kvell

Részletesebben

LABORATÓRIUMI ÁLLATOK ÁLTAL KÖZVETÍTETT HUMÁN PATHOGÉNEK

LABORATÓRIUMI ÁLLATOK ÁLTAL KÖZVETÍTETT HUMÁN PATHOGÉNEK LABORATÓRIUMI ÁLLATOK ÁLTAL KÖZVETÍTETT HUMÁN PATHOGÉNEK Vezér Tünde SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet SZTE ÁOK Doktori Iskola 2011. 10. 14. LABORATÓRIUMI ÁLLATOK KÍSÉRLETI ÁLLAT LABORATÓRIUMI ÁLLATOK FERTŐZŐ

Részletesebben

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK)

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK) ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK) Ezek az ún. minimum kérdések szerepelnek a DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézetében az általános orvos/népegészségügyi ellenőr szakokon az évközi dolgozatokban

Részletesebben

FERTŐZŐ BETEGSÉGEKRŐL ÉS VÉDŐOLTÁSOKRÓL

FERTŐZŐ BETEGSÉGEKRŐL ÉS VÉDŐOLTÁSOKRÓL VÉDŐ N Ő XX. évfolyam 3. szám melléklete Szerkesztők: Csordás Ágnes Fekete Gáborné Lektorálta: dr. Mészner Zsófia gyermekinfektológus az Országos Gyermekegészségügyi Intézet főigazgatója FERTŐZŐ BETEGSÉGEKRŐL

Részletesebben

MÁJBETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY MÁJKUTATÁSI ALAPÍTVÁNY. Telefon (36-1) 455 8228 Fax: (36-1)4558117 Tel./fax: (36-1) 317 4548

MÁJBETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY MÁJKUTATÁSI ALAPÍTVÁNY. Telefon (36-1) 455 8228 Fax: (36-1)4558117 Tel./fax: (36-1) 317 4548 MÁJBETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY MÁJKUTATÁSI ALAPÍTVÁNY Fővárosi Szent László Kórház SE II.Belklinika (Hepatológia gastroenterológia) Tiszteletbeli elnök: Prof.Dr.Fehér János Elnök: Telegdy László dr Elnök: Dr.med.habil.

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa

A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa Autoimmun A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa 6. szám 2014/1 Szakmai értékek megőrzése - Interjú Prof. Dr. Zeher Margittal a Klinikai Immunológia

Részletesebben

TESZTKÉRDÉSEK. Elsőként a járványtan fejezet ellenőrző kérdéseit raktam fel.

TESZTKÉRDÉSEK. Elsőként a járványtan fejezet ellenőrző kérdéseit raktam fel. TESZTKÉRDÉSEK Elsőként a járványtan fejezet ellenőrző kérdéseit raktam fel. Alapvetőleg egyszerű feleletválasztásos tesztek, ahol több válasz lehetséges, ott ezt külön jelöltem. A vizsgán ebből a tesztsorból,

Részletesebben

Kutya Betegség Lexikon Tartalomjegyzék

Kutya Betegség Lexikon Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 3 A kutyák leggyakoribb betegségei szervek, szervrendszerek szerint.... 4 1. Fülbetegségek... 5 2. Szembetegségek... 7 3. A fogak és a szájüreg betegségei...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bodóné Erős Rózsa Klára. Klinikai ismeretek XI. Nemi szervek megbetegedései és speciális ápolási és gondozási igényei

MUNKAANYAG. Bodóné Erős Rózsa Klára. Klinikai ismeretek XI. Nemi szervek megbetegedései és speciális ápolási és gondozási igényei Bodóné Erős Rózsa Klára Klinikai ismeretek XI. Nemi szervek megbetegedései és speciális ápolási és gondozási igényei A követelménymodul megnevezése: A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban

Részletesebben

Elemi egészségügyi, ápolási ismeretek

Elemi egészségügyi, ápolási ismeretek Szociális szakmacsoport Kisgyermek gondozó-nevelő Modulszám: 019/4.0/1868-06 Szálteleki Józsefné Elemi egészségügyi, ápolási ismeretek A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák moduláris

Részletesebben

Poliszisztémás autoimmun betegek egészségügyi problémái (I. rész) Hygienic problems of patients with polysystemic autoimmune diseases (Part one)

Poliszisztémás autoimmun betegek egészségügyi problémái (I. rész) Hygienic problems of patients with polysystemic autoimmune diseases (Part one) TOVÁBBKÉPZÉS CONTINUOUS EDUCATION Poliszisztémás autoimmun betegek egészségügyi problémái (I. rész) Hygienic problems of patients with polysystemic autoimmune diseases (Part one) PROF. HUSZ SÁNDOR Szegedi

Részletesebben

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it SZISZTÉMÁS LUPUSZ ERITEMATOZUSZ (SLE) Mi ez? A Szisztémás lupusz eritematozusz (SLE) egy krónikus autoimmun betegség, amely a test különböző szerveit támadhatja meg,

Részletesebben