3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN"

Átírás

1 3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN 3.1 Az informatika eszközei a kistelepülések szolgálatában Irodaautomatizálás Tágabb értelemben vizsgálva, az irodaautomatizálás körébe lehet érteni minden olyan szoftver, vagy hardvereszközt, amely mentesítheti a felhasználót bizonyos feladatok elvégzése alól, és gyorsabbá teszi a munkát. Ma már szinte mindenhol lehet ilyen eszközökkel, fénymásolóval, faxkészülékkel, nyomtatóval és számítógéppel találkozni, azonban a kistelepülések hátránya itt is érezhető. Sajnos még mindig sok olyan település van, ahol az egyetlen fénymásoló az önkormányzat épületében található, számítógép pedig csak elvétve akad egy-egy háznál. A kisvállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy az amúgy is szűkös forrásaikat nagy értékű irodai eszközökbe fektessék. Még inkább igaz ez a magánszemélyekre. Éppen ezért fontos tényező, hogy a település legalább ilyen szinten ellátott legyen. Ennek biztosítására született számos ötlet az elmúlt évek során. Közülük a legsikeresebbnek a teleház hálózat létrehozása bizonyult Helyi informatikai szolgáltatások megvalósítása a teleház A teleház olyan információs központ, mely a helyi közösség problémáinak megoldására jön létre civil szervezeti alapokon. Tevékenységét a korszerű információs technológiák használatával végzi. A teleházak működésére ez a szűkszavú definíció nagyon is találó. Más közös talán nincs is bennük. Nincs két egyforma működésű, szolgáltatási rendszerű teleház. Különböznek a tulajdonviszonyok terén (legtöbbször ez civil szervezet), és a működtető (civil szervezet, vagy sokszor vállalkozás) vonatkozásában. A valódi fenntartó legtöbbször sokkal inkább az állami, önkormányzati forrás. Teleházak általában kistelepüléseken jönnek létre, de itt is vannak kivételek.

2 A teleházak számos olyan szolgáltatást nyújtanak kistelepüléseken, amelyek nélkülük mindenki számára nem volnának hozzáférhetőek. Csupán néhányat említve: Internethozzáférés, elektronikus levelezés, számítástechnikai tanácsadás, irodai szolgáltatások, tanácsadás és segítségnyújtás pályázati ügyekben. Ezen szolgáltatások túlnyomó többsége olyan jellegű, hogy állandó működtetésükhöz jelentős beruházás illetve magas képzettség szükséges. Az utóbbi évtizedben tapasztalható fejlődést szerte a világon az információ-technológia fejlesztése, de legfőképpen használata hozta. E téren Magyarország lemaradása jelentős a fejlett nyugati államokhoz képest. Ez az arány az ország vidéki régióiban és az idősebb népesség körében lényegesen rosszabb, és várhatóan ez jó néhány évig így is marad. A teleházak közösségi hozzáférés szintjén segítenek a megoldásban ezen a területen. Minden polgár szabadon veheti igénybe a szolgáltatásait. A működés jellege non-profit, olyan módon, hogy a szolgáltatások árai, bevételei nem fedezik a költségeket, viszont a helyi közösségek, kistelepülésekre kifejtett hatásuk messze túlmutat a költségeken. A teleházak fejlesztésének egyik fő iránya a fenntarthatóság elérése Az Internet előnyeinek hasznosítása Végül a legfontosabb tényező, amely segíthet a kistelepüléseknek ledolgozni a hátrányukat: az Internet. Az Internetet rendszeresen használók csoportját vizsgálva ma elsősorban a fiatalság, és azok a felnőttek vannak többségben, akiknek az Internet valamilyen módon kapcsolódik a munkájához. Azonban még mindig sokan vannak, akik talán már találkoztak néhányszor vele, vagy csupán homályos elképzeléseik vannak róla. Különösen igaz ez az elmaradottabb kistelepülésekre. Az informatikai fejlesztések egyik célja az, hogy ez megváltozzon. Mi történik, ha a település és a kistérség mindennapi kultúrájának részévé válik az Internet használata? A felmerülő problémák megoldásának keresésében elsődleges eszközzé válnak a modern információs technológiák. Gyorsabb lesz a település reagálása az információs kihívásokra. Jelentős társadalmi gazdasági erőt vonz a település számára részint külső támogatás formájában, részint ismeretlen belső erőforrásokat tár fel. Növeli a település ismertségét.

3 Erősíti a népesség helyben maradását, növeli a településre költözők között a jobb társadalmi-anyagi helyzetben levők arányát. Intenzívebb külső kapcsolatok tartását teszi lehetővé alacsonyabb költséggel. Erősödnek a településen belüli kommunikációs folyamatok. Új település-, és térségfejlesztési lehetőségeket tár fel. Növeli a mindenképpen megvalósuló informatikai-műszaki fejlesztések használatának célszerűségét, arányát, ezáltal megtérülését. Növeli a helyi gazdaság versenyképességét. 3.2 Az informatika gazdaságfejlesztő szerepe De milyen hasznom lehet ebből nekem? Tehetik fel sokan a kérdést, kisvállalkozók, mesteremberek, akik egész életükben kétkezi munkából éltek. És a kérdésük jogos. Egy térség gazdasági fejlődését elsősorban a helyi vállalkozások alapozhatják meg. Az ide települő multik gyors és kimagasló fejlődést hoznak, munkahelyeket teremtenek, de ez csupán múló jólét. A nagy cégek magukkal hozzák fejlett eszközeiket, informatikai infrastruktúrájukat, felsővezetőiket, majd néhány évvel később elköltöznek, és mindezeket magukkal viszik. Fejér megye ipari zónái szerencsésnek mondhatják magukat, amiért a térség kedvező feltételei sok nagyvállalatot vonzanak ide. Így a folyamatos elvándorlás mellett is megmarad a szinte teljes foglalkoztatottság a régióban. Mindent összevetve azonban mégis a kisvállalatok alkotják a térség húzóerejét. Nekik a vidék nem csak egy statisztikai szám. Itt akarnak boldogulni, akár jók a lehetőségeik, akár rosszak. Számukra nyújthatja a legtöbb kézzel fogható előnyt, ha csatlakoznak az információs társadalomhoz. Ahogyan az a bevezetőben is szerepelt, az Interneten mindenki egyenlő. Ahhoz, hogy valaki hasznosítsa az Internet lehetőségeit, csupán két dolog kell. Megfelelő technikai háttér ennek biztosítása az egyszerűbb -, és megfelelő hozzáállás. Ez utóbbit, a gondolkodásmódbeli váltást nehezebb véghezvinni. Vannak, akiknek soha nem is sikerül. De akinek mégis, az az Internetet mint munkaeszközt használva kitágíthatja lehetőségeinek határait. A kisvállalatok természetesen nincsenek teljesen egyedül. A szemléletváltás nem megy egyik napról a másikra. Ennek a folyamatnak a támogatására alkalmazzák számos térségben a

4 kistérségi menedzsereket. Ezek a gazdasági ismeretekkel, informatikai szaktudással és helyi kapcsolatrendszerrel rendelkező emberek nyújtanak segítséget a kisvállalkozások számára a kezdeti időszakban. A következő táblázat a kisvállalkozások néhány jellemző problémáját, és az Internetben rejlő megoldásokat foglalja össze. Probléma Információhiány Megoldás Szükséges információk azonnali beszerzése olcsón és naprakészen. Korlátozott kapcsolatrendszer Elektronikus kommunikáció, közvetlen kapcsolattartás az ügyfelekkel, partnerekkel. Technológiai elmaradás Tőkehiány Korszerű szaktudás hiánya Információk a piacról, a versenytársakról, az új technológiákról A pályázati lehetőségek megkeresése és jobb kihasználása Legfrissebb ismeretek megszerzése, on-line tanulás 3.1 ábra Az informatika gazdaságfejlesztő szerepe A kérdés csupán az, hogy hogyan lehet gazdaságosan nagy sávszélességű Internet hozzáférést biztosítani egy kistelepülésen. A következő fejezet ennek elemzésével, a lehetőségek összehasonlításával foglalkozik 3.3 Az Internet elérés lehetőségeinek összehasonlítása Kapcsolt vonali hozzáférés Jelenleg a legnagyobb, világméretű kommunikációs rendszer a telefonhálózat. Ez rendelkezik a legtöbb felhasználói végponttal, szinte mindenhonnan elérhető és viszonylag olcsó. A számítógép hálózatok kialakításánál ki is használják ezt a lehetőséget. A WAN kapcsolatokat általában a telefon gerinchálózatokon alakítják ki, az egyéni felhasználók többsége pedig ugyancsak a telefonvonalak segítségével csatlakoznak a hálózati csomópontokhoz. Mivel a távbeszélő hálózatot eredetileg csak az emberi hang továbbítására tervezték, az előfizetői hurok sávkorlátozott. Csak a 300, és 3400 Hz közötti frekvenciatartományt engedi

5 át. Ezen a csatornán digitális jeleket továbbítani nem lehet. Ahhoz, hogy a számítógép kommunikálni tudjon telefonvonalon keresztül, szükség van egy eszközre, amelyik a digitális jeleket analóg jelekké alakítja át, ezzel lehetővé teszi analóg átviteli csatornán digitálisan kódolt információ továbbítását. Ez az eszköz a modem. A modemek ezen az analóg csatornán maximálisan 56Kbit/s sebességgel képesek kommunikálni. Az Internet szolgáltató és a vonalak minősége miatt legtöbbször ennél kisebb sebességen sikerül csak csatlakozni. Magyarországon az előfizetői végpontok többsége még analóg, így ez az otthoni Internetezés legelterjedtebb módszer. Ennek a megoldásnak számos hátránya van. Sebessége a vizsgált lehetőségek között a legkisebb, 4-5 Kbyte/s. Ez a böngészést még lehetővé teszi, de nagyobb mennyiségű letöltést már nem. A kapcsolat idejére az előfizető nem tudja használni a telefonvonalat, ráadásul kétfele is fizetnie kell. Az Internet szolgáltatónak az elérésért, és a telefon szolgáltatónak a vonalhasználatért. A számlázás nem a letöltött adatmennyiség, hanem a kapcsolat időtartama alapján történik.

6 3.3.2 ISDN A CCITT szabványosítási törekvéseink eredményeképpen jött létre integrált szolgáltatású digitális hálózat, amely a hagyományos analóg távbeszélő hálózat kiváltására terveztek. Fő célja az, hogy a felhasználók minden adatátviteli igénye (hang, digitális adat, képi információ) egy hálózaton keresztül legyen kielégíthető. Mivel a végleges megoldásnak tekintett szélessávú átvitel megvalósításának infrastrukturális akadályai vannak, a CCITT két ajánlás-rendszert dolgozott ki. Keskenysávú ISDN a digitális hálózati szolgáltatások korlátozott körét biztosítja, melyek a jelenlegi infrastruktúrán is elérhetők. A legalapvetőbb szolgáltatás továbbra is a hangtovábbítás, de számos új tulajdonsággal kiegészítve. A telefon kijelezheti a hívó fél adatait, világméretű konferenciahívások hozhatók létre, vagy zárt felhasználói csoportok alakíthatók ki, ami magánhálózatok létrehozását teszi lehetővé. A keskenysávú ISDN a következő csatornatípusokat definiálja: B csatorna 64 Kbit/s sebességű csatorna, ami nem tartalmaz semmilyen protokollt, csupán a fizikai adatelérés módját definiálja. A felhasználó a B csatornát folyamatosan használhatja, így beszéd és egyéb adatátvitelre is alkalmas. Az ISDN telefonok is a B csatornát használják a beszédátvitelre. D csatona Az ISDN jelzések és szervizüzenetek továbbítását, és szükség esetén felhasználói adatok átvitelét biztosítja. Sávszélessége 16 Kbit/s. H csatornák Nagyobb sebességű ( Kbit/s), felhasználói végpont célra definiált csatornák. Ezeken a csatornákon a felhasználó nagyobb sávszélességű adatátviteli igénye is kielégíthető. A keskenysávú ISDN jelenlegi szolgáltatásai közül kettő terjedt el. Az egyik a Basic Rate (BRI), amit kifejezetten felhasználói végpont céljára definiáltak. Ez az interfész a felhasználónak 1D+2B csatornakapacitást tesz lehetővé. Használatával megoldható egy időben hang, és számítógépes adatátvitel is. A BRI sávszélessége 144 Kbit/s, amelynek átvitele a normál távbeszélő vezetéken biztosítható, így nincs szükség komoly infrastrukturális beruházásra. A másik elterjedt keskenysávú ISDN sebesség a Primary Rate (PRI), amely ISDN és egyéb csomópontok összekapcsolására szolgál. A PRI sebesség Európában 2 Mbit/s, Amerikában 1,5 Mbit/s. Ez a sebesség koax hálózaton, négyvezetékes bérelt vonalon,

7 üvegszálon, ill. minden olyan átviteli közegen átvihető, amihez szabványos interfészen keresztül 2 Mbit/s sebességgel kapcsolódni lehet. Magán célú felhasználásra elsősorban a BRI szolgáltatás képzelhető el. Ennek legfontosabb előnye az analóg modemmel szemben, hogy a digitális csatornát párhuzamosan lehet használni beszéd, és adattovábbításra. Osztott felhasználásnál azonban sebessége nem sokkal haladja meg az analóg átvitel sebességét. A végleges ISDN célkitűzésének a szélessávú ISDN (B-ISDN) tekinthető. Ez olyan, általános célú digitális hálózat, amely képes minden felmerülő kommunikációs igény rugalmas és gazdaságos kiszolgálására, hang-, és képtovábbításra, valamint számítástechnikai célokra. Az előbbiek konstans átviteli sebességet, az utóbbiak pedig a burst típusú átvitelt, nagy mennyiségű adat gyors és azonnali továbbítását igénylik. A B-ISDN képes pont-pont közötti interaktív kommunikáció kiszolgálására is ADSL Az ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - Aszimmetrikus Digitális Előfizetői Vonal) 2001-ben jelent meg Magyarországon. A szolgáltatás kialakítása olyan, hogy a lehető legnagyobb teljesítményt tudja kihozni a hagyományos előfizetői hurokból. Kialakításánál az ISDN-hez hasonlóan az analóg vonal sávkorlátozását eltávolítják. Az ADSL technológia egyszerre alkalmaz analóg, digitális, és analóg vivőjű digitális átvitelt, a telefonvonalon rendelkezésre álló teljes frekvenciatartományt hasznosítja. Az alsó 4 KHz-et analóg telefonvonalként, ezt követi egy digitális BRI csatorna, majd a megközelítőleg 100Kbit/s kapacitású felfele irányú adatcsatorna. A vonal felső frekvenciasávjaiban működik egy vagy több lefele irányú csatorna, a vonal minőség és a központtól való távolság függvényében. A felfele és lefele irány analóg vivőjű diszkrét modulációt alkalmaz. Az ADSL nevében az aszimmetrikus szó a felfele és lefele irány közti sávszélesség különbségre utal.

8 Az ASDL számos előnnyel rendelkezik. 24 órás nagysebességű elérést nyújt forgalmi díj nélkül, nem foglalja a telefonvonalat, és a korábban tárgyalt lehetőségek közül a legnagyobb sebességet biztosítja. Elterjedésének egyetlen korlátja, hogy csak a megfelelően felkészített központok 1-2 Km-es körzetében elérhető. Jelenleg csak az ország néhány nagyvárosában (köztük Székesfehérváron) van lehetőség ADSL kapcsolatra, és ott is csak a város meghatározott területein Bérelt vonal A modemes kommunikáció a hagyományos kapcsolt vonalak mellett történhet bérelt vonalon is. A bérelt vonalak dedikáltak, tehát a telefontársaság egy vagy több pontot állandó jelleggel összeköt. Mivel a kommunikáció mindig azonos érpáron zajlik, a vonal karakterisztikája megállapítható és kedvezőbb a jel/zaj viszony érhető el. A bérelt vonal az adatforgalomtól független, tervezhető költséggel jár, azonban havi költsége igen magas, ezért használata nem elterjedt egyéni felhasználóknál. Csak akkor érdemes használni, ha folyamatos nagy kapacitású adatkapcsolatra van szükség Vezeték nélküli megoldások Vezeték nélküli átvitelt számítógép hálózatoknál két esetben alkalmaznak. Rövid távú kapcsolat esetén akkor, ha valamilyen fizikai akadály miatt a vezetékes összeköttetés kialakítása lehetetlen. Nagy távolságú kapcsolatoknál pedig akkor, ha saját vezeték lefektetése már nem gazdaságos, a távbeszélő hálózat használata pedig valamilyen okból nem lehetséges. A vezeték nélküli átvitelre a vivő típusától függően több megoldás létezik. Infravörös és lézer átvitel A lézer illetve infravörös kommunikáció mindig két pont között valósítható meg. A kommunikáció optikai jelátvitelen alapul, irányított, fókuszált, ezáltal szinte teljesen védett lehallgatás, illetve külső zavarás ellen. Hátránya azonban, hogy csak egymást látó eszközök képesek kommunikálni, az eső, köd és a légköri szennyeződések zavarhatják az adást.

9 Rádióhullámú átvitel A koaxiális kábelek alternatívájaként nagy távolságok áthidalására használják a mikrohullámú átvitelt. E rendszereket széles körben alkalmazzák telefonos és televíziós átvitel céljaira is A mikrohullámú antennatornyoknál a láthatóság szintén feltétel, a frekvenciatartomány 2-40 GHz között lehet. A parabola adó-, és vevőantennák egymásnak sugárnyalábokat küldenek és akár száz kilométert is átfoghatnak. A jelismétlés átjátszóállomásokkal oldható meg. Itt is problémaként jelentkeznek a viharok és egyéb légköri jelenségek. A nagy területet lefedő adás miatt a használható frekvenciasávok kiosztása hatósági feladat. Szórt spektrumú átvitel Kisebb távolságokra, lokális hálózatoknál használható megoldás. A sórt spektrumú adás széles frekvenciasávot használ, de kis jelteljesítménnyel, így a rádiók működésében nem okoz zavart. A szórt spektrumú vevő azonban felismeri és fogja az adást, a körzetében fogható műsorszóró adókat pedig lyukszűrővel kitiltja a vett jelből. A jelenleg kapható szórt spektrumú eszközök antennától függően néhány 100 métertől Km-es távolság áthidalására alkalmasak. Kis távolságra, megfelelő antenna alkalmazásával 11 Mbit/s maximális átviteli sebességet biztosítanak. Műholdas átvitel A műholdas kommunikáció jelenleg a vezeték nélküli összeköttetések közül a leginkább figyelemre méltó. A műholdak a földi állomásról sugárzott mikrohullámú jeleket egy másik frekvencián felerősítve visszasugározzák a Földre. Az Egyenlítő fölött kb km magasságban keringő műholdak keringési sebessége megegyezik a Föld forgási sebességével, így a Földről nézve mindig az égbolt ugyanazon pontján láthatók. A mai technológia mellett 90, azonos frekvenciasávban adó műhold helyezhető el ezen a pályán. A pályaívek és a frekvenciák használatát nemzetközi egyezmények szabályozzák.

10 A műhold tipikus sávszélessége 500 MHz. Ez 12 db 36 MHz-es transzponderre osztható, melyek 50 Mbit/s-os adatforgalmat, vagy 800 darab 64 Kbit/s-os hangcsatornát biztosítanak. A transzponderek polarizáció alkalmazásával, vagy időosztásban használhatják ugyanazt a frekvenciát is. Befolyásolható a visszasugárzott nyaláb mérete is. Nagy kiterjedésű hullámnyalábot a televíziós műsorszórás igényel, de lehetséges néhány Km átmérőjű pontnyalábok (spot beam) használata is. Mivel egy sugárnyaláb hatósugarába eső összes állomás veheti az adást, az adatok védelmére valamilyen titkosítási módszert kell alkalmazni. A műholdas átvitel késleltetése a nagy távolság miatt a földi mikrohullámú, illetve a vezetékes rendszerekhez képest jelentős, a pályától függően akár ms is lehet. A teljes késleltetés azonban a sávszélességtől és a hibaaránytól is függ. A műholdcsatornák alacsony hibaaránya és nagy sávszélessége miatt a műholdas átvitel gyorsabb lehet a földi mikrohullámú rendszereknél. Magyarországon több szolgáltató is foglalkozik Internet szolgáltatással műholdon keresztül. A módszer viszonylag olcsón nyújt nagy kapacitású csatornát, azonban a felhasználónak meg kell oldania a visszirányú adást, mivel a műhold csak a lefele irányt biztosítja. Erre a célra valamilyen hagyományos vezetékes megoldás használható Kábel-tv hálózat Magyarországon a települések túlnyomó többségében már van kábel-tv hálózat. A háztartások jelentős részét bekötötték a rendszerbe. Amennyiben a rendszer alkalmas adatátvitelre, a szélessávú Internet hozzáférés a telefonvonalak használata nélkül, fix havi díjért, korlátlanul vehető igénybe. A letöltési sebesség pedig a többszöröse a kapcsolt vonalon elérhető sebességnek. Ennek feltétele az, hogy a kábel-tv rendszer alkalmas legyen a kétirányú kommunikációra A rendszer működésének lényege, hogy az adatforgalom a TV csatornák mellett, egy elkülönített frekvenciasávban zajlik. Külön frekvenciák vannak fenntartva a lefele-, és a visszirányú forgalomnak. A felhasználóknál elhelyezett modemek végzik a nagyfrekvenciás jelek visszaalakítását, illetve a felhasználó által küldött adatok modulálását. A visszirányú jeleket a kábel-tv központban összegzik, ezek feldolgozását egy fejegység végzi. Természetesen itt is rendelkezésre kell állnia valamilyen Internet kapcsolatnak, ez lehet bérelt vonal, szórt spektrumú, vagy műholdas átvitel, esetleg ADSL.

11 A kábel-tv Internet előnyei a felhasználók szempontjából: Nagy sávszélesség Fix, tervezhető költség Nincs járulékos telefonköltség Nem foglalja a telefonvonalat Időben és forgalomban korlátlan hozzáférés Előnyei a szolgáltatók szempontjából: Hamarabb megtérül a kábeltelevíziós hálózat kiépítésének költsége Vállalati előfizetőknek alternatívát jelenthet a helyi távközlési szolgáltató bérelt vonali szolgáltatásával szemben Non-profit szervezetek számára ideális megoldás Internet hozzáféréshez, illetve települési információs hálózat kialakítására Azon kívül, hogy a megfelelően kialakított kábel-tv hálózaton keresztül Internetezni lehet, a hálózat még alkalmas számos egyéb szolgáltatás ellátására is.

Adatátviteli eszközök

Adatátviteli eszközök Adatátviteli eszközök Az adatátvitel közegei 1) Vezetékes adatátviteli közegek Csavart érpár Koaxiális kábelek Üvegszálas kábelek 2) Vezeték nélküli adatátviteli közegek Infravörös, lézer átvitel Rádióhullám

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2014. szept. 23. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és

Részletesebben

Számítógép-hálózat fogalma (Network)

Számítógép-hálózat fogalma (Network) Hálózati ismeretek Két vagy több számítógép, melyek összeköttetésben állnak és kommunikálni tudnak egymással. Számítógép-hálózat fogalma (Network) A gyors adatátvitel, illetve összteljesítmény elérése

Részletesebben

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról

Részletesebben

Híradástechnika I. 7.ea

Híradástechnika I. 7.ea } Híradástechnika I. 7.ea Dr.Varga Péter János Hálózatok 2 Távközlő hálózatok 3 4 Távközlés története Magyarországon 1939-ig Telefonhírmondó, 1938 10%-os telefonellátottság 1945-1990-ig Szolgáltatások

Részletesebben

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak.

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Előnyei Közös erőforrás-használat A hálózati összeköttetés révén a gépek a

Részletesebben

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date Wi-Fi alapok Speciális hálózati technológiák Date 1 Technológia Vezeték nélküli rádióhullámokkal kommunikáló technológia Wireless Fidelity (802.11-es szabványcsalád) ISM-sáv (Instrumentation, Scientific,

Részletesebben

A technológia lehetővé teszi a nagy távolságon is a gyors adatátvitelt a felhasználó és a DSLAM (digital subscriber line access multiplexer) között.

A technológia lehetővé teszi a nagy távolságon is a gyors adatátvitelt a felhasználó és a DSLAM (digital subscriber line access multiplexer) között. Szolgáltatások Letöltés ADSL szolgáltatás: Az ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, aszimmetrikus digitális előfizetői vonal) egy kommunikációs technológia, amelynek fő jellemzője, hogy a letöltési

Részletesebben

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB ADATSEBESSÉG ÉS CSOMAGKAPCSOLÁS FELÉ 2011. május 19., Budapest HSCSD - (High Speed Circuit-Switched Data) A rendszer négy 14,4 kbit/s-os átviteli időrés összekapcsolásával

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május Televíziós gyorsjelentés 2012. május ezer Televízió gyorsjelentés, 2012. május Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 7. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 Műholdas kommunikáció 3 VSAT A VSAT hálózat előnyei 4 Rugalmas, gyors telepíthetőség Ország régió teljes lefedése Azonnali kommunikáció lehetősége Földi infrastruktúrától

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 6. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 3 Műholdas kommunikáció 4 VSAT 5 6 DVB Digitális Televíziózás az EU-ban 7 1961, Stockholm: nemzetközi, analóg frekvenciakiosztás 1998, UK: az első digitális,

Részletesebben

AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL

AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL Az RKSZ Kft. az eltérő felhasználói igényekhez igazodva különböző gyorsaságú adatforgalmat, le- és feltöltési sebességeket biztosító szolgáltatási csomagokat alakított

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2010. okt. 4. A tárgy feléítése 1. Bevezetés 2. PSTN, ISDN hálózatok áttekintése 3.

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november Televíziós gyorsjelentés 2014. november ezer Televízió gyorsjelentés, 2014. november Adatszolgáltatók: Magyar Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

Broadband Barométer - Magyarország

Broadband Barométer - Magyarország Tom Schwieters VP & Regional Director, Central Region IDC CEMA Broadband Barométer - Magyarország Sajtótájékoztató, 2007. február 7. www.idc.com A szélessávú Internet jellemzıi A gyors, megfizethetı és

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK MIT NEVEZÜNK SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATNAK? Egymással összekapcsolt számítógépek és a hozzájuk kapcsolódó perifériák, valamint a gépeken futó hálózati szoftverek együttese. A hálózat elemei:

Részletesebben

Számítógép hálózatok gyakorlat

Számítógép hálózatok gyakorlat Számítógép hálózatok gyakorlat 8. Gyakorlat Vezeték nélküli helyi hálózatok 2016.04.07. Számítógép hálózatok gyakorlat 1 Vezeték nélküli adatátvitel Infravörös technológia Még mindig sok helyen alkalmazzák

Részletesebben

IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat)

IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat) IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat) Emlékeztető: Analóg jelek digitális átvitelének elvi vázlata analóg jel A/D digitális kódolás tömörített dig. csatorna kódolás hibajav. kódolt töm. dig. jel.

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004 Kábel nélküli hálózatok Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004 Érintett témák Mért van szükségünk kábelnélküli hálózatra? Hogyan válasszunk a megoldások közül? Milyen elemekből építkezhetünk? Milyen

Részletesebben

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május.

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május. Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május. A szélessávú távközlés jövőképe a 90-es évekből A távközlési hálózatok átviteli sebessége

Részletesebben

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban Előadó: Putz József A fejlődés motorja HD műsorok száma nő 3DTV megjelenése- nagy sávszélesség igény Új kódolás- sávszélesség igény csökken Interaktivitás

Részletesebben

Vezetékes átviteli közegek

Vezetékes átviteli közegek Vezetékes átviteli közegek Összekötés lehet: Fizikailag összekötött (bounded) pl.: jelvezetékek, optikai kábel o A vezetékes rendszer lehallgatás ellen védettebb; o Kis távolságra olcsóbb a létesítése;

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok Számítógépes hálózatok Hajdu György: A vezetékes hálózatok Hajdu Gy. (ELTE) 2005 v.1.0 1 Hálózati alapfogalmak Kettő/több tetszőleges gép kommunikál A hálózat elemeinek bonyolult együttműködése Eltérő

Részletesebben

MÓDSZERTAN. Telefonhívás: a távbeszélő-állomásról kezdeményezett sikeres hívás.

MÓDSZERTAN. Telefonhívás: a távbeszélő-állomásról kezdeményezett sikeres hívás. MÓDSZERTAN Makrogazdasági mutatók Az információ, kommunikáció (J) ágba sorolt vállalkozások makrogazdasági mutatói esetén a 2013. és a 2014. évi adatok csak korlátozottan összehasonlíthatók a TEÁOR 08

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2015.12.01/tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás,

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április ezer Vezetékes gyorsjelentés, 213. április Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt, Tarr Kft, ViDaNet Zrt, PARISAT Kft.

Részletesebben

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT Díjcsomag neve Kezdő Alap Családi Szuper Extra (Mbit/s) 5 10 15 20 25 (Mbit/s) 1 5 5 5 10 (Mbit/s) 1 2 4 7 10 (Mbit/s) 0.256 0.512 1 1 1 korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan Túlforgalmazás

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január Vezetékes gyorsjelentés 214. január ezer Vezetékes gyorsjelentés, 214. Január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt,

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

1. Az internet használata

1. Az internet használata 1. Az internet használata Tartalom 1.1 Mi az internet? 1.2 ISP-k 1.3 ISP kapcsolat Mi az internet? 1.1 Vissza a tartalomjegyzékre Az internet és a szabványok Az internet világszerte nyilvánosan hozzáférhető

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Díjcsomag neve Smarttarifa 1 Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 5,00 Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 1,00 Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,049 módokra vonatkozó - VoIP nem vehető

Részletesebben

Kiket érinthet az analóg lekapcsolás?

Kiket érinthet az analóg lekapcsolás? Televíziónézési pillanatkép Kiket érinthet az analóg lekapcsolás? 2011. november Nielsen Közönségmérés - Előfizetés (vételi hierarchia) + A teljes népesség () televíziós vételi platformok szerinti kategóriái

Részletesebben

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára António Felizardo Hungaro DigiTel Kft. 2015. okt. 8. Igény Kapacitás - Adatforgalom Alkalmazások Felhasználó Hálózat Egyik a másikat gerjeszti,

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, január

Vezetékes gyorsjelentés, január ezer 1 338 1 312 1 283 1 221 1 175 1 118 1 82 1 45 1 26 97 937 937 924 Vezetékes gyorsjelentés, 216. január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR-TELEKOM

Részletesebben

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN 9. ELŐADÁS ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A logisztikai rendszerek irányításához szükség van az adatok továbbítására a rendszer különböző elemei között. Ezt a feladatot a különböző adatátviteli

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus ezer 1 45 1 26 97 937 937 924 94 863 832 785 747 72 661 Vezetékes gyorsjelentés, 216. augusztus Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., Invitech Megoldások Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI

Részletesebben

Szélessávú internet elérés helyzete Magyarországon 2004Q2-2009Q2

Szélessávú internet elérés helyzete Magyarországon 2004Q2-2009Q2 Szélessávú internet elérés helyzete Magyarországon 2004Q2-2009Q2 2 TÉMAKÖRÖK 1. Helyhez kötött elérésű szélessávú előfizetők 3-4. 2. Szélessávú elterjedtség 5-15. 3. Előfizetői szféra összefüggései 16-19.

Részletesebben

AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÉVKÖZI ADATAI

AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÉVKÖZI ADATAI FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 11 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Mobil Online Start Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,001 A napi elérési díjban foglalt 1 MB adatforgalmi kereten felüli adatforgalom díja megkezdett 0,1 MB-onként 4,9 Ft módokra

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak Hálózatok Alapismeretek A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak A hálózatok célja A korai időkben terminálokat akartak használni a szabad gépidők lekötésére, erre jó lehetőség volt a megbízható és

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

ADSL VDSL (XDSL szabványok)

ADSL VDSL (XDSL szabványok) ADSL VDSL (XDSL szabványok) XDSL technológia Azoknak az embereknek, akinek még az ISDN sem elég, és miért is elégednénk meg ennyivel, találtak ki a xdsl szabványokat. A DSL (Digital Subscriber Line - digitális

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1.

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1. INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet oldal 1 A SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA Internethozzáférés- szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési

Részletesebben

A 450 MHZ-es frekvencia és a kormányzati hálózatok fejlesztésének kapcsolódásai

A 450 MHZ-es frekvencia és a kormányzati hálózatok fejlesztésének kapcsolódásai A 450 MHZ-es frekvencia és a kormányzati hálózatok fejlesztésének kapcsolódásai Dr. Kelemen Csaba Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2016. március 3. KORMÁNYZATI HÁLÓZATOK FEJLŐDÉSÉNEK FŐBB MÉRFÖLDKÖVEI

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra 2. sz. melléklet 2.4. Választható szolgáltatáscsomagok

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2014. szept. 30. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 111 Budapest, Fő u. 44-5. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben

OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk. OFDM technológia és néhány megvalósítás

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után Hálózati architektúrák és rendszerek 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után A tárgy felépítése (1) Lokális hálózatok. Az IEEE architektúra. Ethernet Csomagkapcsolt hálózatok IP-komm. Az

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Start Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 10,00 Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 2,00 Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,195 módokra vonatkozó Egyéb 4G/LTE hálózat nem elérhető

Részletesebben

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s Okos Ráadás 1500 Okos Ráadás 3000 Okos Ráadás 4500 Okos Ráadás 7500 Okos Ráadás Irodai Okos Ráadás Red Díjcsomag neve Kínált letöltési sebesség - 3G 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42

Részletesebben

Irányítástechnika fejlődési irányai

Irányítástechnika fejlődési irányai Irányítástechnika fejlődési irányai Irányítástechnikai megoldások Rendszer felépítések 1 Rendszer felépítést, üzemeltetést befolyásoló tényezők Az üzemeltető hozzáállása, felkészültsége, technológia ismerete

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2014.08.10tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK BME Műszaki menedzser mesterszak Információmenedzsment szakirány INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK Vezetékes és vezetéknélküli szélessávú kommunikáció c. egyetemi tanár Dr. Babarczi Péter egy.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Hálózatok I. A tárgy célkitűzése

Hálózatok I. A tárgy célkitűzése Hálózatok I. A tárgy célkitűzése A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a számítógép-hálózatok felépítésének és működésének alapelveivel. Alapvető ismereteket szereznek a TCP/IP protokollcsalád megvalósítási

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2016. márc. 29. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő, kábel-tv

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Hipernet Light Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 5,00 Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 1,00 Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 3 módokra vonatkozó VoIP - Chat alkalmazások - Fájlcserélő

Részletesebben

12. ADSL szolgáltatás

12. ADSL szolgáltatás 12. ADSL szolgáltatás Az ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) vagyis Aszimmetrikus Digitális Előfizetői Vonal, egy a hagyományos telefonvonalak kihasználására létrehozott gyors adatátviteli technológia.

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész Hálózati architektúrák és rendszerek Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész 1 A mobil rendszerek generációi 2G Digitális beszédtovábbítás Jó minőség Új szolgáltatások és alkalmazások,

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Mobil Online 50 MB Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,049 forgalmi keret túllépése esetén 33Ft/0,01 Mb módokra vonatkozó VoIP nem vehető igénybe - Mobil Online 100 MB Csomagban foglalt

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Díjcsomag neve Gergisuli Net I. Net II. Net III. Net IV. Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 0,5 2 3 5 10 Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

Részletesebben

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Dr. Berke József berke@georgikon.hu 2006-2008 A MOBIL HÁLÓZAT - Tartalom RENDSZERTECHNIKAI FELÉPÍTÉS CELLULÁRIS FELÉPÍTÉS KAPCSOLATFELVÉTEL

Részletesebben

MWS-3.5_E1 pont-pont adatátviteli mikrohullámú berendezés

MWS-3.5_E1 pont-pont adatátviteli mikrohullámú berendezés MWS-3.5_E1 pont-pont adatátviteli mikrohullámú berendezés A berendezés felépítése A rádiórelé berendezés osztott kivitelű: egy beltéri KF Modem egységből és egy kültéri RF konténerből áll, melyeket egy

Részletesebben

A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG. 2006. év összesítés

A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG. 2006. év összesítés INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 1024 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 11/b Az adatszolgáltatás a XXX/2002. (X. XX.) Korm. rendelet alapján kötelező Nyilvántartási szám: 1705/03 A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI

Részletesebben

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN ) IKT trendek Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens A konvergencia következményei Konvergencia Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája

Részletesebben

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás Áttekintés OECD Kommunikációs Szemle 2003. évi kiadás Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Györgyi Tamás. Szoba: A 131 Tanári.

Györgyi Tamás. Szoba: A 131 Tanári. Györgyi Tamás Szoba: A 131 Tanári E-Mail: gyorgyit@petriktiszk.hu 2 Számítógépek megjelenésekor mindenki külön dolgozott. (Personal Computer) A fejlődéssel megjelent az igény a számítógépek összekapcsolására.

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2011. okt. 5. Áttekintés Telefonvonali modemek Akusztikus modemek PSTN modemek ISDN modemek ADSL,

Részletesebben

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások 2015 ősz Történeti áttekintés 1 A kezdetek 1. Emberré válás kommunikáció megjelenése Információközlés meghatározó paraméterei Mennyiség Minőség Távolság Gyorsaság

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi mutatók...

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) I. csomag 15 2 3 1 Chat alkalmazások igénybe vehető -

Részletesebben

Magyar Telekom lakossági termékpaletta 2011. Szél Zoltán Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatások igazgatóság Támogató osztály

Magyar Telekom lakossági termékpaletta 2011. Szél Zoltán Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatások igazgatóság Támogató osztály Magyar Telekom lakossági termékpaletta 2011 Szél Zoltán Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatások igazgatóság Támogató osztály Áttekintés Otthoni szolgáltatások Komplex, üzleti ügyfelek részére Mobil

Részletesebben

Egységes internet-hozzáférés szolgáltatás leíró táblázat

Egységes internet-hozzáférés szolgáltatás leíró táblázat Kínált letöltési sebesség Kínált feltöltési sebesség 0,5 Garantált letöltési sebesség 0,03 Internet4U Mikro 0,03 0,03 Garantált feltöltési sebesség 0,008 Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége

Részletesebben

Nemzeti Hírközlési Hatóság

Nemzeti Hírközlési Hatóság INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 1077 Budapest Dob u. 75-81. Az adatszolgáltatás a 303/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet alapján kötelező Nyilvántartási szám: 1705/04 A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI

Részletesebben

A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései

A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései Előadó: dr. Darabos Zoltán +36 30 9448 255 drdarabos@compu-consult.hu COMPU-CONSULT Kft ügyvezető HTE 2013. Június 18. Program 1. Mik a melléktermékek?

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - üzleti. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - üzleti. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - üzleti Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 4 1.1.1 Szolgáltatás várható kiépítési ideje... 4 1.1.2 Szolgáltatás tényleges kiépítési ideje... 5 1.1.3 Szolgáltatás

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat. Díjcsomag neve Smarttarifa Extra 1

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat. Díjcsomag neve Smarttarifa Extra 1 Díjcsomag neve Smarttarifa Extra 1 Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 5,00 Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 1,00 Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,488 VoIP nem vehető igénybe

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

HD-csatornák jövője a távközlési szolgáltató szemszögéből

HD-csatornák jövője a távközlési szolgáltató szemszögéből HD-csatornák jövője a távközlési szolgáltató szemszögéből MediaNet 2013. október 3. Bognár Ádám Hálózatfejlesztési és üzemeltetési szenior menedzser HD tévéadások vezetékes hálózatokon 2 Mit jelent a HD

Részletesebben

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom 4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA Tartalom 1. A Szolgáltatás leírása... 2 2. A Szolgáltatás elemei... 3 2.1 elemei... 3 2.2 Hozzáférési Link Szolgáltatás

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2009. szet. 25. A tárgy feléítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv

Részletesebben

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt.

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt. Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt. MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális jel esetében?

Részletesebben

Választható önálló LabView feladatok 2015. A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

Választható önálló LabView feladatok 2015. A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat Választható önálló LabView feladatok 2015 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat 1) Hálózat teszt. Folyamatosan működő számítógép hálózat sebességet mérő programot

Részletesebben

A HBONE 18 hónapja. Martos Balázs <martos@sztaki.hu > Tétényi István <tetenyi@sztaki.hu > MTA-SZTAKI/ASZI

A HBONE 18 hónapja. Martos Balázs <martos@sztaki.hu > Tétényi István <tetenyi@sztaki.hu > MTA-SZTAKI/ASZI A HBONE 18 hónapja Martos Balázs Tétényi István MTA-SZTAKI/ASZI A HBONE az NIIF Program által fejlesztett és fenntartott országos gerinchálózat, amelynek hálózati

Részletesebben