3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN"

Átírás

1 3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN 3.1 Az informatika eszközei a kistelepülések szolgálatában Irodaautomatizálás Tágabb értelemben vizsgálva, az irodaautomatizálás körébe lehet érteni minden olyan szoftver, vagy hardvereszközt, amely mentesítheti a felhasználót bizonyos feladatok elvégzése alól, és gyorsabbá teszi a munkát. Ma már szinte mindenhol lehet ilyen eszközökkel, fénymásolóval, faxkészülékkel, nyomtatóval és számítógéppel találkozni, azonban a kistelepülések hátránya itt is érezhető. Sajnos még mindig sok olyan település van, ahol az egyetlen fénymásoló az önkormányzat épületében található, számítógép pedig csak elvétve akad egy-egy háznál. A kisvállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy az amúgy is szűkös forrásaikat nagy értékű irodai eszközökbe fektessék. Még inkább igaz ez a magánszemélyekre. Éppen ezért fontos tényező, hogy a település legalább ilyen szinten ellátott legyen. Ennek biztosítására született számos ötlet az elmúlt évek során. Közülük a legsikeresebbnek a teleház hálózat létrehozása bizonyult Helyi informatikai szolgáltatások megvalósítása a teleház A teleház olyan információs központ, mely a helyi közösség problémáinak megoldására jön létre civil szervezeti alapokon. Tevékenységét a korszerű információs technológiák használatával végzi. A teleházak működésére ez a szűkszavú definíció nagyon is találó. Más közös talán nincs is bennük. Nincs két egyforma működésű, szolgáltatási rendszerű teleház. Különböznek a tulajdonviszonyok terén (legtöbbször ez civil szervezet), és a működtető (civil szervezet, vagy sokszor vállalkozás) vonatkozásában. A valódi fenntartó legtöbbször sokkal inkább az állami, önkormányzati forrás. Teleházak általában kistelepüléseken jönnek létre, de itt is vannak kivételek.

2 A teleházak számos olyan szolgáltatást nyújtanak kistelepüléseken, amelyek nélkülük mindenki számára nem volnának hozzáférhetőek. Csupán néhányat említve: Internethozzáférés, elektronikus levelezés, számítástechnikai tanácsadás, irodai szolgáltatások, tanácsadás és segítségnyújtás pályázati ügyekben. Ezen szolgáltatások túlnyomó többsége olyan jellegű, hogy állandó működtetésükhöz jelentős beruházás illetve magas képzettség szükséges. Az utóbbi évtizedben tapasztalható fejlődést szerte a világon az információ-technológia fejlesztése, de legfőképpen használata hozta. E téren Magyarország lemaradása jelentős a fejlett nyugati államokhoz képest. Ez az arány az ország vidéki régióiban és az idősebb népesség körében lényegesen rosszabb, és várhatóan ez jó néhány évig így is marad. A teleházak közösségi hozzáférés szintjén segítenek a megoldásban ezen a területen. Minden polgár szabadon veheti igénybe a szolgáltatásait. A működés jellege non-profit, olyan módon, hogy a szolgáltatások árai, bevételei nem fedezik a költségeket, viszont a helyi közösségek, kistelepülésekre kifejtett hatásuk messze túlmutat a költségeken. A teleházak fejlesztésének egyik fő iránya a fenntarthatóság elérése Az Internet előnyeinek hasznosítása Végül a legfontosabb tényező, amely segíthet a kistelepüléseknek ledolgozni a hátrányukat: az Internet. Az Internetet rendszeresen használók csoportját vizsgálva ma elsősorban a fiatalság, és azok a felnőttek vannak többségben, akiknek az Internet valamilyen módon kapcsolódik a munkájához. Azonban még mindig sokan vannak, akik talán már találkoztak néhányszor vele, vagy csupán homályos elképzeléseik vannak róla. Különösen igaz ez az elmaradottabb kistelepülésekre. Az informatikai fejlesztések egyik célja az, hogy ez megváltozzon. Mi történik, ha a település és a kistérség mindennapi kultúrájának részévé válik az Internet használata? A felmerülő problémák megoldásának keresésében elsődleges eszközzé válnak a modern információs technológiák. Gyorsabb lesz a település reagálása az információs kihívásokra. Jelentős társadalmi gazdasági erőt vonz a település számára részint külső támogatás formájában, részint ismeretlen belső erőforrásokat tár fel. Növeli a település ismertségét.

3 Erősíti a népesség helyben maradását, növeli a településre költözők között a jobb társadalmi-anyagi helyzetben levők arányát. Intenzívebb külső kapcsolatok tartását teszi lehetővé alacsonyabb költséggel. Erősödnek a településen belüli kommunikációs folyamatok. Új település-, és térségfejlesztési lehetőségeket tár fel. Növeli a mindenképpen megvalósuló informatikai-műszaki fejlesztések használatának célszerűségét, arányát, ezáltal megtérülését. Növeli a helyi gazdaság versenyképességét. 3.2 Az informatika gazdaságfejlesztő szerepe De milyen hasznom lehet ebből nekem? Tehetik fel sokan a kérdést, kisvállalkozók, mesteremberek, akik egész életükben kétkezi munkából éltek. És a kérdésük jogos. Egy térség gazdasági fejlődését elsősorban a helyi vállalkozások alapozhatják meg. Az ide települő multik gyors és kimagasló fejlődést hoznak, munkahelyeket teremtenek, de ez csupán múló jólét. A nagy cégek magukkal hozzák fejlett eszközeiket, informatikai infrastruktúrájukat, felsővezetőiket, majd néhány évvel később elköltöznek, és mindezeket magukkal viszik. Fejér megye ipari zónái szerencsésnek mondhatják magukat, amiért a térség kedvező feltételei sok nagyvállalatot vonzanak ide. Így a folyamatos elvándorlás mellett is megmarad a szinte teljes foglalkoztatottság a régióban. Mindent összevetve azonban mégis a kisvállalatok alkotják a térség húzóerejét. Nekik a vidék nem csak egy statisztikai szám. Itt akarnak boldogulni, akár jók a lehetőségeik, akár rosszak. Számukra nyújthatja a legtöbb kézzel fogható előnyt, ha csatlakoznak az információs társadalomhoz. Ahogyan az a bevezetőben is szerepelt, az Interneten mindenki egyenlő. Ahhoz, hogy valaki hasznosítsa az Internet lehetőségeit, csupán két dolog kell. Megfelelő technikai háttér ennek biztosítása az egyszerűbb -, és megfelelő hozzáállás. Ez utóbbit, a gondolkodásmódbeli váltást nehezebb véghezvinni. Vannak, akiknek soha nem is sikerül. De akinek mégis, az az Internetet mint munkaeszközt használva kitágíthatja lehetőségeinek határait. A kisvállalatok természetesen nincsenek teljesen egyedül. A szemléletváltás nem megy egyik napról a másikra. Ennek a folyamatnak a támogatására alkalmazzák számos térségben a

4 kistérségi menedzsereket. Ezek a gazdasági ismeretekkel, informatikai szaktudással és helyi kapcsolatrendszerrel rendelkező emberek nyújtanak segítséget a kisvállalkozások számára a kezdeti időszakban. A következő táblázat a kisvállalkozások néhány jellemző problémáját, és az Internetben rejlő megoldásokat foglalja össze. Probléma Információhiány Megoldás Szükséges információk azonnali beszerzése olcsón és naprakészen. Korlátozott kapcsolatrendszer Elektronikus kommunikáció, közvetlen kapcsolattartás az ügyfelekkel, partnerekkel. Technológiai elmaradás Tőkehiány Korszerű szaktudás hiánya Információk a piacról, a versenytársakról, az új technológiákról A pályázati lehetőségek megkeresése és jobb kihasználása Legfrissebb ismeretek megszerzése, on-line tanulás 3.1 ábra Az informatika gazdaságfejlesztő szerepe A kérdés csupán az, hogy hogyan lehet gazdaságosan nagy sávszélességű Internet hozzáférést biztosítani egy kistelepülésen. A következő fejezet ennek elemzésével, a lehetőségek összehasonlításával foglalkozik 3.3 Az Internet elérés lehetőségeinek összehasonlítása Kapcsolt vonali hozzáférés Jelenleg a legnagyobb, világméretű kommunikációs rendszer a telefonhálózat. Ez rendelkezik a legtöbb felhasználói végponttal, szinte mindenhonnan elérhető és viszonylag olcsó. A számítógép hálózatok kialakításánál ki is használják ezt a lehetőséget. A WAN kapcsolatokat általában a telefon gerinchálózatokon alakítják ki, az egyéni felhasználók többsége pedig ugyancsak a telefonvonalak segítségével csatlakoznak a hálózati csomópontokhoz. Mivel a távbeszélő hálózatot eredetileg csak az emberi hang továbbítására tervezték, az előfizetői hurok sávkorlátozott. Csak a 300, és 3400 Hz közötti frekvenciatartományt engedi

5 át. Ezen a csatornán digitális jeleket továbbítani nem lehet. Ahhoz, hogy a számítógép kommunikálni tudjon telefonvonalon keresztül, szükség van egy eszközre, amelyik a digitális jeleket analóg jelekké alakítja át, ezzel lehetővé teszi analóg átviteli csatornán digitálisan kódolt információ továbbítását. Ez az eszköz a modem. A modemek ezen az analóg csatornán maximálisan 56Kbit/s sebességgel képesek kommunikálni. Az Internet szolgáltató és a vonalak minősége miatt legtöbbször ennél kisebb sebességen sikerül csak csatlakozni. Magyarországon az előfizetői végpontok többsége még analóg, így ez az otthoni Internetezés legelterjedtebb módszer. Ennek a megoldásnak számos hátránya van. Sebessége a vizsgált lehetőségek között a legkisebb, 4-5 Kbyte/s. Ez a böngészést még lehetővé teszi, de nagyobb mennyiségű letöltést már nem. A kapcsolat idejére az előfizető nem tudja használni a telefonvonalat, ráadásul kétfele is fizetnie kell. Az Internet szolgáltatónak az elérésért, és a telefon szolgáltatónak a vonalhasználatért. A számlázás nem a letöltött adatmennyiség, hanem a kapcsolat időtartama alapján történik.

6 3.3.2 ISDN A CCITT szabványosítási törekvéseink eredményeképpen jött létre integrált szolgáltatású digitális hálózat, amely a hagyományos analóg távbeszélő hálózat kiváltására terveztek. Fő célja az, hogy a felhasználók minden adatátviteli igénye (hang, digitális adat, képi információ) egy hálózaton keresztül legyen kielégíthető. Mivel a végleges megoldásnak tekintett szélessávú átvitel megvalósításának infrastrukturális akadályai vannak, a CCITT két ajánlás-rendszert dolgozott ki. Keskenysávú ISDN a digitális hálózati szolgáltatások korlátozott körét biztosítja, melyek a jelenlegi infrastruktúrán is elérhetők. A legalapvetőbb szolgáltatás továbbra is a hangtovábbítás, de számos új tulajdonsággal kiegészítve. A telefon kijelezheti a hívó fél adatait, világméretű konferenciahívások hozhatók létre, vagy zárt felhasználói csoportok alakíthatók ki, ami magánhálózatok létrehozását teszi lehetővé. A keskenysávú ISDN a következő csatornatípusokat definiálja: B csatorna 64 Kbit/s sebességű csatorna, ami nem tartalmaz semmilyen protokollt, csupán a fizikai adatelérés módját definiálja. A felhasználó a B csatornát folyamatosan használhatja, így beszéd és egyéb adatátvitelre is alkalmas. Az ISDN telefonok is a B csatornát használják a beszédátvitelre. D csatona Az ISDN jelzések és szervizüzenetek továbbítását, és szükség esetén felhasználói adatok átvitelét biztosítja. Sávszélessége 16 Kbit/s. H csatornák Nagyobb sebességű ( Kbit/s), felhasználói végpont célra definiált csatornák. Ezeken a csatornákon a felhasználó nagyobb sávszélességű adatátviteli igénye is kielégíthető. A keskenysávú ISDN jelenlegi szolgáltatásai közül kettő terjedt el. Az egyik a Basic Rate (BRI), amit kifejezetten felhasználói végpont céljára definiáltak. Ez az interfész a felhasználónak 1D+2B csatornakapacitást tesz lehetővé. Használatával megoldható egy időben hang, és számítógépes adatátvitel is. A BRI sávszélessége 144 Kbit/s, amelynek átvitele a normál távbeszélő vezetéken biztosítható, így nincs szükség komoly infrastrukturális beruházásra. A másik elterjedt keskenysávú ISDN sebesség a Primary Rate (PRI), amely ISDN és egyéb csomópontok összekapcsolására szolgál. A PRI sebesség Európában 2 Mbit/s, Amerikában 1,5 Mbit/s. Ez a sebesség koax hálózaton, négyvezetékes bérelt vonalon,

7 üvegszálon, ill. minden olyan átviteli közegen átvihető, amihez szabványos interfészen keresztül 2 Mbit/s sebességgel kapcsolódni lehet. Magán célú felhasználásra elsősorban a BRI szolgáltatás képzelhető el. Ennek legfontosabb előnye az analóg modemmel szemben, hogy a digitális csatornát párhuzamosan lehet használni beszéd, és adattovábbításra. Osztott felhasználásnál azonban sebessége nem sokkal haladja meg az analóg átvitel sebességét. A végleges ISDN célkitűzésének a szélessávú ISDN (B-ISDN) tekinthető. Ez olyan, általános célú digitális hálózat, amely képes minden felmerülő kommunikációs igény rugalmas és gazdaságos kiszolgálására, hang-, és képtovábbításra, valamint számítástechnikai célokra. Az előbbiek konstans átviteli sebességet, az utóbbiak pedig a burst típusú átvitelt, nagy mennyiségű adat gyors és azonnali továbbítását igénylik. A B-ISDN képes pont-pont közötti interaktív kommunikáció kiszolgálására is ADSL Az ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - Aszimmetrikus Digitális Előfizetői Vonal) 2001-ben jelent meg Magyarországon. A szolgáltatás kialakítása olyan, hogy a lehető legnagyobb teljesítményt tudja kihozni a hagyományos előfizetői hurokból. Kialakításánál az ISDN-hez hasonlóan az analóg vonal sávkorlátozását eltávolítják. Az ADSL technológia egyszerre alkalmaz analóg, digitális, és analóg vivőjű digitális átvitelt, a telefonvonalon rendelkezésre álló teljes frekvenciatartományt hasznosítja. Az alsó 4 KHz-et analóg telefonvonalként, ezt követi egy digitális BRI csatorna, majd a megközelítőleg 100Kbit/s kapacitású felfele irányú adatcsatorna. A vonal felső frekvenciasávjaiban működik egy vagy több lefele irányú csatorna, a vonal minőség és a központtól való távolság függvényében. A felfele és lefele irány analóg vivőjű diszkrét modulációt alkalmaz. Az ADSL nevében az aszimmetrikus szó a felfele és lefele irány közti sávszélesség különbségre utal.

8 Az ASDL számos előnnyel rendelkezik. 24 órás nagysebességű elérést nyújt forgalmi díj nélkül, nem foglalja a telefonvonalat, és a korábban tárgyalt lehetőségek közül a legnagyobb sebességet biztosítja. Elterjedésének egyetlen korlátja, hogy csak a megfelelően felkészített központok 1-2 Km-es körzetében elérhető. Jelenleg csak az ország néhány nagyvárosában (köztük Székesfehérváron) van lehetőség ADSL kapcsolatra, és ott is csak a város meghatározott területein Bérelt vonal A modemes kommunikáció a hagyományos kapcsolt vonalak mellett történhet bérelt vonalon is. A bérelt vonalak dedikáltak, tehát a telefontársaság egy vagy több pontot állandó jelleggel összeköt. Mivel a kommunikáció mindig azonos érpáron zajlik, a vonal karakterisztikája megállapítható és kedvezőbb a jel/zaj viszony érhető el. A bérelt vonal az adatforgalomtól független, tervezhető költséggel jár, azonban havi költsége igen magas, ezért használata nem elterjedt egyéni felhasználóknál. Csak akkor érdemes használni, ha folyamatos nagy kapacitású adatkapcsolatra van szükség Vezeték nélküli megoldások Vezeték nélküli átvitelt számítógép hálózatoknál két esetben alkalmaznak. Rövid távú kapcsolat esetén akkor, ha valamilyen fizikai akadály miatt a vezetékes összeköttetés kialakítása lehetetlen. Nagy távolságú kapcsolatoknál pedig akkor, ha saját vezeték lefektetése már nem gazdaságos, a távbeszélő hálózat használata pedig valamilyen okból nem lehetséges. A vezeték nélküli átvitelre a vivő típusától függően több megoldás létezik. Infravörös és lézer átvitel A lézer illetve infravörös kommunikáció mindig két pont között valósítható meg. A kommunikáció optikai jelátvitelen alapul, irányított, fókuszált, ezáltal szinte teljesen védett lehallgatás, illetve külső zavarás ellen. Hátránya azonban, hogy csak egymást látó eszközök képesek kommunikálni, az eső, köd és a légköri szennyeződések zavarhatják az adást.

9 Rádióhullámú átvitel A koaxiális kábelek alternatívájaként nagy távolságok áthidalására használják a mikrohullámú átvitelt. E rendszereket széles körben alkalmazzák telefonos és televíziós átvitel céljaira is A mikrohullámú antennatornyoknál a láthatóság szintén feltétel, a frekvenciatartomány 2-40 GHz között lehet. A parabola adó-, és vevőantennák egymásnak sugárnyalábokat küldenek és akár száz kilométert is átfoghatnak. A jelismétlés átjátszóállomásokkal oldható meg. Itt is problémaként jelentkeznek a viharok és egyéb légköri jelenségek. A nagy területet lefedő adás miatt a használható frekvenciasávok kiosztása hatósági feladat. Szórt spektrumú átvitel Kisebb távolságokra, lokális hálózatoknál használható megoldás. A sórt spektrumú adás széles frekvenciasávot használ, de kis jelteljesítménnyel, így a rádiók működésében nem okoz zavart. A szórt spektrumú vevő azonban felismeri és fogja az adást, a körzetében fogható műsorszóró adókat pedig lyukszűrővel kitiltja a vett jelből. A jelenleg kapható szórt spektrumú eszközök antennától függően néhány 100 métertől Km-es távolság áthidalására alkalmasak. Kis távolságra, megfelelő antenna alkalmazásával 11 Mbit/s maximális átviteli sebességet biztosítanak. Műholdas átvitel A műholdas kommunikáció jelenleg a vezeték nélküli összeköttetések közül a leginkább figyelemre méltó. A műholdak a földi állomásról sugárzott mikrohullámú jeleket egy másik frekvencián felerősítve visszasugározzák a Földre. Az Egyenlítő fölött kb km magasságban keringő műholdak keringési sebessége megegyezik a Föld forgási sebességével, így a Földről nézve mindig az égbolt ugyanazon pontján láthatók. A mai technológia mellett 90, azonos frekvenciasávban adó műhold helyezhető el ezen a pályán. A pályaívek és a frekvenciák használatát nemzetközi egyezmények szabályozzák.

10 A műhold tipikus sávszélessége 500 MHz. Ez 12 db 36 MHz-es transzponderre osztható, melyek 50 Mbit/s-os adatforgalmat, vagy 800 darab 64 Kbit/s-os hangcsatornát biztosítanak. A transzponderek polarizáció alkalmazásával, vagy időosztásban használhatják ugyanazt a frekvenciát is. Befolyásolható a visszasugárzott nyaláb mérete is. Nagy kiterjedésű hullámnyalábot a televíziós műsorszórás igényel, de lehetséges néhány Km átmérőjű pontnyalábok (spot beam) használata is. Mivel egy sugárnyaláb hatósugarába eső összes állomás veheti az adást, az adatok védelmére valamilyen titkosítási módszert kell alkalmazni. A műholdas átvitel késleltetése a nagy távolság miatt a földi mikrohullámú, illetve a vezetékes rendszerekhez képest jelentős, a pályától függően akár ms is lehet. A teljes késleltetés azonban a sávszélességtől és a hibaaránytól is függ. A műholdcsatornák alacsony hibaaránya és nagy sávszélessége miatt a műholdas átvitel gyorsabb lehet a földi mikrohullámú rendszereknél. Magyarországon több szolgáltató is foglalkozik Internet szolgáltatással műholdon keresztül. A módszer viszonylag olcsón nyújt nagy kapacitású csatornát, azonban a felhasználónak meg kell oldania a visszirányú adást, mivel a műhold csak a lefele irányt biztosítja. Erre a célra valamilyen hagyományos vezetékes megoldás használható Kábel-tv hálózat Magyarországon a települések túlnyomó többségében már van kábel-tv hálózat. A háztartások jelentős részét bekötötték a rendszerbe. Amennyiben a rendszer alkalmas adatátvitelre, a szélessávú Internet hozzáférés a telefonvonalak használata nélkül, fix havi díjért, korlátlanul vehető igénybe. A letöltési sebesség pedig a többszöröse a kapcsolt vonalon elérhető sebességnek. Ennek feltétele az, hogy a kábel-tv rendszer alkalmas legyen a kétirányú kommunikációra A rendszer működésének lényege, hogy az adatforgalom a TV csatornák mellett, egy elkülönített frekvenciasávban zajlik. Külön frekvenciák vannak fenntartva a lefele-, és a visszirányú forgalomnak. A felhasználóknál elhelyezett modemek végzik a nagyfrekvenciás jelek visszaalakítását, illetve a felhasználó által küldött adatok modulálását. A visszirányú jeleket a kábel-tv központban összegzik, ezek feldolgozását egy fejegység végzi. Természetesen itt is rendelkezésre kell állnia valamilyen Internet kapcsolatnak, ez lehet bérelt vonal, szórt spektrumú, vagy műholdas átvitel, esetleg ADSL.

11 A kábel-tv Internet előnyei a felhasználók szempontjából: Nagy sávszélesség Fix, tervezhető költség Nincs járulékos telefonköltség Nem foglalja a telefonvonalat Időben és forgalomban korlátlan hozzáférés Előnyei a szolgáltatók szempontjából: Hamarabb megtérül a kábeltelevíziós hálózat kiépítésének költsége Vállalati előfizetőknek alternatívát jelenthet a helyi távközlési szolgáltató bérelt vonali szolgáltatásával szemben Non-profit szervezetek számára ideális megoldás Internet hozzáféréshez, illetve települési információs hálózat kialakítására Azon kívül, hogy a megfelelően kialakított kábel-tv hálózaton keresztül Internetezni lehet, a hálózat még alkalmas számos egyéb szolgáltatás ellátására is.

Adatátviteli eszközök

Adatátviteli eszközök Adatátviteli eszközök Az adatátvitel közegei 1) Vezetékes adatátviteli közegek Csavart érpár Koaxiális kábelek Üvegszálas kábelek 2) Vezeték nélküli adatátviteli közegek Infravörös, lézer átvitel Rádióhullám

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia

Részletesebben

A technológia lehetővé teszi a nagy távolságon is a gyors adatátvitelt a felhasználó és a DSLAM (digital subscriber line access multiplexer) között.

A technológia lehetővé teszi a nagy távolságon is a gyors adatátvitelt a felhasználó és a DSLAM (digital subscriber line access multiplexer) között. Szolgáltatások Letöltés ADSL szolgáltatás: Az ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, aszimmetrikus digitális előfizetői vonal) egy kommunikációs technológia, amelynek fő jellemzője, hogy a letöltési

Részletesebben

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date Wi-Fi alapok Speciális hálózati technológiák Date 1 Technológia Vezeték nélküli rádióhullámokkal kommunikáló technológia Wireless Fidelity (802.11-es szabványcsalád) ISM-sáv (Instrumentation, Scientific,

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK MIT NEVEZÜNK SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATNAK? Egymással összekapcsolt számítógépek és a hozzájuk kapcsolódó perifériák, valamint a gépeken futó hálózati szoftverek együttese. A hálózat elemei:

Részletesebben

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak.

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Előnyei Közös erőforrás-használat A hálózati összeköttetés révén a gépek a

Részletesebben

IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat)

IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat) IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat) Emlékeztető: Analóg jelek digitális átvitelének elvi vázlata analóg jel A/D digitális kódolás tömörített dig. csatorna kódolás hibajav. kódolt töm. dig. jel.

Részletesebben

Broadband Barométer - Magyarország

Broadband Barométer - Magyarország Tom Schwieters VP & Regional Director, Central Region IDC CEMA Broadband Barométer - Magyarország Sajtótájékoztató, 2007. február 7. www.idc.com A szélessávú Internet jellemzıi A gyors, megfizethetı és

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május Televíziós gyorsjelentés 2012. május ezer Televízió gyorsjelentés, 2012. május Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban Előadó: Putz József A fejlődés motorja HD műsorok száma nő 3DTV megjelenése- nagy sávszélesség igény Új kódolás- sávszélesség igény csökken Interaktivitás

Részletesebben

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május.

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május. Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május. A szélessávú távközlés jövőképe a 90-es évekből A távközlési hálózatok átviteli sebessége

Részletesebben

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB ADATSEBESSÉG ÉS CSOMAGKAPCSOLÁS FELÉ 2011. május 19., Budapest HSCSD - (High Speed Circuit-Switched Data) A rendszer négy 14,4 kbit/s-os átviteli időrés összekapcsolásával

Részletesebben

AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÉVKÖZI ADATAI

AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÉVKÖZI ADATAI FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 11 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

ADSL VDSL (XDSL szabványok)

ADSL VDSL (XDSL szabványok) ADSL VDSL (XDSL szabványok) XDSL technológia Azoknak az embereknek, akinek még az ISDN sem elég, és miért is elégednénk meg ennyivel, találtak ki a xdsl szabványokat. A DSL (Digital Subscriber Line - digitális

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1.

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1. INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet oldal 1 A SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA Internethozzáférés- szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok Számítógépes hálózatok Hajdu György: A vezetékes hálózatok Hajdu Gy. (ELTE) 2005 v.1.0 1 Hálózati alapfogalmak Kettő/több tetszőleges gép kommunikál A hálózat elemeinek bonyolult együttműködése Eltérő

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Díjcsomag neve Smarttarifa 1 Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 5,00 Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 1,00 Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,049 módokra vonatkozó - VoIP nem vehető

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2014. szept. 30. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és

Részletesebben

Szélessávú internet elérés helyzete Magyarországon 2004Q2-2009Q2

Szélessávú internet elérés helyzete Magyarországon 2004Q2-2009Q2 Szélessávú internet elérés helyzete Magyarországon 2004Q2-2009Q2 2 TÉMAKÖRÖK 1. Helyhez kötött elérésű szélessávú előfizetők 3-4. 2. Szélessávú elterjedtség 5-15. 3. Előfizetői szféra összefüggései 16-19.

Részletesebben

12. ADSL szolgáltatás

12. ADSL szolgáltatás 12. ADSL szolgáltatás Az ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) vagyis Aszimmetrikus Digitális Előfizetői Vonal, egy a hagyományos telefonvonalak kihasználására létrehozott gyors adatátviteli technológia.

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2011. okt. 5. Áttekintés Telefonvonali modemek Akusztikus modemek PSTN modemek ISDN modemek ADSL,

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra 2. sz. melléklet 2.4. Választható szolgáltatáscsomagok

Részletesebben

Magyar Telekom lakossági termékpaletta 2011. Szél Zoltán Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatások igazgatóság Támogató osztály

Magyar Telekom lakossági termékpaletta 2011. Szél Zoltán Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatások igazgatóság Támogató osztály Magyar Telekom lakossági termékpaletta 2011 Szél Zoltán Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatások igazgatóság Támogató osztály Áttekintés Otthoni szolgáltatások Komplex, üzleti ügyfelek részére Mobil

Részletesebben

A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései

A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései Előadó: dr. Darabos Zoltán +36 30 9448 255 drdarabos@compu-consult.hu COMPU-CONSULT Kft ügyvezető HTE 2013. Június 18. Program 1. Mik a melléktermékek?

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Mobil Online Start Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,001 A napi elérési díjban foglalt 1 MB adatforgalmi kereten felüli adatforgalom díja megkezdett 0,1 MB-onként 4,9 Ft módokra

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Díjcsomag neve Gergisuli Net I. Net II. Net III. Net IV. Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 0,5 2 3 5 10 Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2014.08.10tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan

Részletesebben

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea. IP hálózati hozzáférési technikák

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea. IP hálózati hozzáférési technikák Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea IP hálózati hozzáférési technikák Kapcsolt hálózatok és azok fontosabb jellemzői Áramkör kapcsolás (circuit switching) A kommunikáció minden esetben az összeköttetés kiépítésével

Részletesebben

A HBONE 18 hónapja. Martos Balázs Tétényi István MTA-SZTAKI/ASZI

A HBONE 18 hónapja. Martos Balázs <martos@sztaki.hu > Tétényi István <tetenyi@sztaki.hu > MTA-SZTAKI/ASZI A HBONE 18 hónapja Martos Balázs Tétényi István MTA-SZTAKI/ASZI A HBONE az NIIF Program által fejlesztett és fenntartott országos gerinchálózat, amelynek hálózati

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁNAK JELLEGZETESSÉGEI MAGYARORSZÁGON

AZ INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁNAK JELLEGZETESSÉGEI MAGYARORSZÁGON AZ INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁNAK JELLEGZETESSÉGEI MAGYARORSZÁGON Sasvári Péter egyetemi adjunktus Magyarország felemelkedésének kulcsa a versenyképesség, és az ezt ösztönző társadalmi és gazdasági

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) I. csomag 15 2 3 1 Chat alkalmazások igénybe vehető -

Részletesebben

A SWOT elemzés SWOT DSL

A SWOT elemzés SWOT DSL A SWOT elemzés SWOT Strengths, erősségek (technológiai) Weaknesses, gyengeségek (technológiai) Opportunities, lehetőségek (üzleti) Threats, veszélyek (üzleti) Egy vállalkozás, egy technológia, egy termék

Részletesebben

Kitöltési útmutató A NEM ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ (2011-2012) 2013. július

Kitöltési útmutató A NEM ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ (2011-2012) 2013. július Kitöltési útmutató A NEM ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ (2011-2012) 2013. július Fogalmak CU: Capacity Unit Kapacitás egység. Dtv.: 2007. évi 74. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész Hálózati architektúrák és rendszerek Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok) 2. rész 1 A mobil rendszerek generációi 2G Digitális beszédtovábbítás Jó minőség Új szolgáltatások és alkalmazások,

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Mobil Online 50 MB Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,049 forgalmi keret túllépése esetén 33Ft/0,01 Mb módokra vonatkozó VoIP nem vehető igénybe - Mobil Online 100 MB Csomagban foglalt

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Díjcsomag neve Mini Force Alfa Force Silver Béta Force Gold Delta Force HIR Force 60 HIR Force 120 Mini Alfa Béta Delta Kínált letöltési

Részletesebben

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Dr. Berke József berke@georgikon.hu 2006-2008 A MOBIL HÁLÓZAT - Tartalom RENDSZERTECHNIKAI FELÉPÍTÉS CELLULÁRIS FELÉPÍTÉS KAPCSOLATFELVÉTEL

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 7.ea Dr.Varga Péter János 2 Jelátalakítók Vizuális jelátalakítók 3 Kamerák CCD CMOS CCD 4 Charge coupled device Magyarul: töltéscsatlakozású képalkotó eszköz Félvezető lapkán képpontoknak

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után Hálózati architektúrák és rendszerek 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után A tárgy felépítése (1) Lokális hálózatok. Az IEEE architektúra. Ethernet Csomagkapcsolt hálózatok IP-komm. Az

Részletesebben

BLUE MOBILE EGYSÉGES INTERNET-HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ TÁBLÁZAT

BLUE MOBILE EGYSÉGES INTERNET-HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ TÁBLÁZAT BLUE MOBILE EGYSÉGES INTERNET-HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ TÁBLÁZAT Díjcsomag neve a nemzetközi adatkicserélő központok és és a nemzetközi adatkicserélő központok blue net 0.09766 GB (100 MB) VoIP nem

Részletesebben

DSL díjcsomagok Telekom területen

DSL díjcsomagok Telekom területen (Mbit/s) az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi (le és feltöltés, GB) igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető Videómegosztó

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Távközlő rendszerek áttekintése

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Távközlő rendszerek áttekintése Távközlő hálózatok és szolgáltatások Távközlő rendszerek áttekintése Németh Krisztián BME TMIT 2007. szet. 14. A tárgy feléítése 1. Bevezetés Bemutatkozás, játékszabályok, stb. Történelmi áttekintés Mai

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

4 AZ INTELLIGENS TELEPÜLÉS LÉTREHOZÁSÁNAK STRATÉGIÁJA

4 AZ INTELLIGENS TELEPÜLÉS LÉTREHOZÁSÁNAK STRATÉGIÁJA 4 AZ INTELLIGENS TELEPÜLÉS LÉTREHOZÁSÁNAK STRATÉGIÁJA 4.1 Miért fontos az információs stratégia Sok falu mondhatja el magáról, hogy fenn van az Interneten. De ez számukra nem jelent semmilyen előnyt. Számos

Részletesebben

Önkormányzati és. kistérségi infokommunikációs kihívások. Lengyel György projekt igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt.

Önkormányzati és. kistérségi infokommunikációs kihívások. Lengyel György projekt igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. Önkormányzati és SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu kistérségi infokommunikációs kihívások Lengyel György projekt igazgató

Részletesebben

GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában

GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában 16. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás, 2008. 2008.10.16. 1. oldal Információéhség csökkentése: kép, mozgókép

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Digitális mérőműszerek

Digitális mérőműszerek KTE Szakmai nap, Tihany Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt KT-Electronic MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális TV jel esetében? Milyen paraméterekkel

Részletesebben

Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek

Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek Adó Adó Vevő Jellemzően broadcast adás (széles földrajzi terület besugárzása, TV, Rádió műsor adás) Adó Vevő Vevő Adó Különböző kommunikációs formák. Kis- és nagykapacitású

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Üzleti szolgáltatások

Általános Szerződési Feltételek Üzleti szolgáltatások Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 5 1.1.1 Szolgáltatás várható kiépítési ideje... 6 1.1.2 Szolgáltatás tényleges kiépítési ideje... 6 1.1.3 Szolgáltatás rendelkezésre állása... 6 1.1.4 Maximális hibaelhárítási

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK BME Műszaki menedzser mesterszak Információmenedzsment szakirány INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK Vezetékes és vezetéknélküli szélessávú kommunikáció egyetemi docens BME Távközlési és Médiainformatikai

Részletesebben

Elektronikus hírközlési szolgáltatások osztályozása

Elektronikus hírközlési szolgáltatások osztályozása Elektronikus hírközlési szolgáltatások osztályozása Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás leírás Gyűjtő kategória. Az e kategóriába besorolható szolgáltatásokat a részletesebben bontott 1. ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN ) IKT trendek Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens A konvergencia következményei Konvergencia Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája

Részletesebben

Cikkely A Kódex célja

Cikkely A Kódex célja 1 Cikkely A Kódex célja (1) A Kódex a Magyarországon internet hozzáférés szolgáltatási tevékenységet folytató elektronikus hírközlési szolgáltatók szakmai-etikai normagyűjteményeként szolgál, melynek önkéntes

Részletesebben

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom 4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA Tartalom 1. A Szolgáltatás leírása... 2 2. A Szolgáltatás elemei... 3 2.1 elemei... 3 2.2 Hozzáférési Link Szolgáltatás

Részletesebben

52 347 03 0000 00 00 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens

52 347 03 0000 00 00 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

POF (Plastic (Polymer) Optical Fiber)

POF (Plastic (Polymer) Optical Fiber) POF (Plastic (Polymer) Optical Fiber) A hozzáférési hálózatokban az FTTO, FTTH kiépítésekhez, és a LAN oknál, figyelembe kell venni a házonbelüli nyomvonylak célszerű kialakítását. Ennek egyik lehetséges

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak Hálózatok Alapismeretek A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak A hálózatok célja A korai időkben terminálokat akartak használni a szabad gépidők lekötésére, erre jó lehetőség volt a megbízható és

Részletesebben

TV és internet új dimenziókban!

TV és internet új dimenziókban! TV és internet új dimenziókban! Kedves Ügyfelünk! Kedves leendô Ügyfelünk! Örömmel értesítjük, hogy az Ön lakóhelyén hamarosan új dimenziókat nyitunk az internetezésben és tévézésben! Fejlesztéseink befejeztével

Részletesebben

A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN)

A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) A JÖVŐ SZOLGÁLTATÁSAI Ismerkedjen meg a vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) előnyeivel! A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) alkalmazásának előnyei Napjainkban egyetlen üzleti

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév 1. félév Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás Áttekintés OECD Kommunikációs Szemle 2003. évi kiadás Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Új szélessávú kommunikációs közeg: az erősáramú tápvezeték

Új szélessávú kommunikációs közeg: az erősáramú tápvezeték Új szélessávú kommunikációs közeg: az erősáramú tápvezeték Telbisz Ferenc KFKI RMKI Számítógép Hálózati Központ és Magyar Telekom PKI-FI Networkshop 2008 Új szélessávú kommunikációs közeg: az erősáramú

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Vj-92/2007. Ikt.sz: Vj-92/2007/007. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a TDF S.A. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, amelyben további ügyfélként

Részletesebben

EGYEDI AJÁNLATA. Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal részére

EGYEDI AJÁNLATA. Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal részére AZ intellicom EGYEDI AJÁNLATA a Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal részére IP -Al apú H an g átvitel i (V oi ce O v er IP ) és Számhordozás szolgáltatás igénybevételére BEMUTATKOZÁS Az On Line System

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek 1.sz. melléklet Szolgáltatások leírása egységes szerkezetben Készült: 2009. március 31. Az utolsó

Részletesebben

Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények

Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények Vezetékes internet és HotSpot hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékei, értelmezése, teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere (a 13/2011 (XII.27.) NMHH rendelet előírásai szerint) Az alábbi

Részletesebben

Helyi Összekapcsolási Pont

Helyi Összekapcsolási Pont 7/A. SZ. MELLÉKLET TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA Segélyhívó Hozzáférési Szolgáltatás 1. Szolgáltatás rövid leírása A Segélyhívó Hozzáférési Szolgáltatás a Jogosult Szolgáltató Hálózatából a Kötelezett

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

hálózatsemlegesség egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

hálózatsemlegesség egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat hálózatsemlegesség egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat adatforgalmi keretet is tartalmazó előfizetéses hang díjcsomagok DÍJCSOMAG NEVE Next S Next S aranytárskártya Next M Next M aranytárskártya

Részletesebben

Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4

Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4 Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4 Horváth László Horvath.d.laszlo@nmhh.hu 2010.09.21 TÉMAKÖRÖK 1. Fogalom meghatározások 03-06. 2. Előfizetők

Részletesebben

NeXspan IP ALKÖZPONT VÁLLALATOKNAK, CÉGEKNEK ÉS INTÉZMÉNYEKNEK

NeXspan IP ALKÖZPONT VÁLLALATOKNAK, CÉGEKNEK ÉS INTÉZMÉNYEKNEK AASTRA-MATRA GYÁRTÁSÚ NeXspan IP ALKÖZPONT VÁLLALATOKNAK, CÉGEKNEK ÉS INTÉZMÉNYEKNEK Az IP alközpontok a telefonszámla csökkentésén kívül új lehetőségeket nyitnak meg a gazdálkodásban, szervezésben, amellyel

Részletesebben

Tartalom. Az SCI-Network zrt. bemutatása A térfigyelő rendszerek átviteltechnikája Vezeték nélküli technológia előnyei

Tartalom. Az SCI-Network zrt. bemutatása A térfigyelő rendszerek átviteltechnikája Vezeték nélküli technológia előnyei Tartalom Az SCI-Network zrt. bemutatása A térfigyelő rendszerek átviteltechnikája Vezeték nélküli technológia előnyei Esettanulmányok 1. Az SCI-Network zrt. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Hálózatok I. (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME. Segédlet a gyakorlati órákhoz. 2.Gyakorlat. Göcs László

Hálózatok I. (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME. Segédlet a gyakorlati órákhoz. 2.Gyakorlat. Göcs László (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME Segédlet a gyakorlati órákhoz 2.Gyakorlat Göcs László Manchester kódolás A Manchester kódolást (Phase Encode, PE) nagyon gyakran használják, az Ethernet hálózatok ezt a kódolási

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

Beszédátvitel a GSM rendszerben, fizikai és logikai csatornák

Beszédátvitel a GSM rendszerben, fizikai és logikai csatornák Mobil Informatika TDM keretek eszédátvitel a GSM rendszerben, fizikai és logikai csatornák Dr. Kutor László http://nik.uni-obuda.hu/mobil MoI 3/32/1 MoI 3/32/2 beszédátvitel folyamata beszédátvitel fázisai

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Cellák. A cella nagysága függ a földrajzi elhelyezkedéstől és a felhasználók számától, ill. az általuk használt QoS-től! Korszerű mobil rendszerek

Cellák. A cella nagysága függ a földrajzi elhelyezkedéstől és a felhasználók számától, ill. az általuk használt QoS-től! Korszerű mobil rendszerek Dr. Maros Dóra Cellák A cella nagysága függ a földrajzi elhelyezkedéstől és a felhasználók számától, ill. az általuk használt QoS-től! Többszörös hozzáférési technikák FDMA(Frequency Division Multiple

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Az átviteli sebesség növelésének lehetőségei a DOCSIS szabványon

Az átviteli sebesség növelésének lehetőségei a DOCSIS szabványon Az átviteli sebesség növelésének lehetőségei a DOCSIS szabványon Major Gábor UPC Növekvő igények FTTH technológiákkal szembeni versenyképesség Videós tartalmak növekedése (CD -> DVD -> BD SD -> HD -> 4K)

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.01. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.01. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2014. június 1-jétől Készítés időpontja: 2014.04.28. Tartalomjegyzék

Részletesebben

6. FÉNYVEZETŐ HÁLÓZATOK

6. FÉNYVEZETŐ HÁLÓZATOK SZABADON VÁLASZTOTT Antók Péter István 6. FÉNYVEZETŐ HÁLÓZATOK FÉNYVEZETŐ ALAPHÁLÓZAT 2 FÉNYVEZETŐ ALAPHÁLÓZAT 3 LAN HÁLÓZAT 4 LAN HÁLÓZAT Primer hálózat Szekunder hálózat Tercier hálózat 5 HÁLÓZATI SZINTEK

Részletesebben

hálózatsemlegesség egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

hálózatsemlegesség egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat hálózatsemlegesség egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat dominos És havidíjas hang díj kínált mobilinternet kiegészítők DÍJCSOMAG NEVE Domino NapiNet és NapiNet Kínált letöltési sebesség 10,0 Kínált

Részletesebben

Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy. Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei

Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy. Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK védjegy informatikai szolgáltatások követelményei 1. A Kiváló minôségû

Részletesebben

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat IVSZ Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat Csatlakozni kívánó szervezet neve: Képviselő: Vajda Árpád, elnök Székhely: 6754 Újszentiván, Szigeti út 16. Postázási cím: 6724 Szeged, Pacsirta u. 3/b. Nyilvántartási

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 2.ea Dr.Varga Péter János 2 Digitális jelek előállítása Digitális jelek előállítása 3 Híradástechnika I. (prezentáció) jegyzet 48.dia Digitális jelek előállítása 4 Híradástechnika I.

Részletesebben

Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető tomka@nmhh.hu 2015.05.20. 1

Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető tomka@nmhh.hu 2015.05.20. 1 Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető tomka@nmhh.hu 2015.05.20. 1 64 kbit/s 1 Mbit/s 30 Mbit/s? Mbit/s 2015.05.20. 2 64 kbit/s 1 Mbit/s 30 Mbit/s? Mbit/s 2015.05.20. 3 4 VEVŐ (FELHASZNÁLÓ) KÍNÁLAT,

Részletesebben