ÁROP 3.a) SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁROP 3.a) SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE"

Átírás

1 ÁROP 3.A.1/B BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP 3.a) SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE Készítette: Közigazgatási Igazgatósága A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 3 2. A kommunikáció, mint eszköz 4 3. Ügyfélkapcsolati folyamatok áttekintése, szabályozása, ügyféltájékoztatás, - felvilágosítás. Lakossági és vállalkozói fórumok rendszere 5 4. Média stratégia Az önkormányzati kommunikációs stratégia alapja Média-elképzelések Esemény marketing. Témák és megoldások A helyi kommunikáció interaktív fejlesztése Külső kommunikáció. Image növelés Események és kommunikáció Follow up, a kommunikáció kontrollja Ügyfél- és partnertörzs kialakítása CAF kutatások, belső image vizsgálatok Döntések nyilvánosságra hozatala 15 ÁROP 3.a) pont teljesítéséhez kapcsolódó további dokumentumok: - Közzétételi Szabályzat 2

3 1. Preambulum Az Önkormányzat egységes és a főbb területekre kiterjedő kommunikációs stratégiát határoz meg a kerület számára annak érdekében, hogy a kapcsolat a lakossággal, ügyfelekkel közvetlenebb, oldottabb és mindenek előtt együttműködőbb legyen. Mai, erőteljesen felgyorsult és sok esetben elszemélytelenedett, elidegenedett világunkban még erőteljesebben jelentkezik az emberi közösségekben az együvé tartozás - és általában a valamilyen kisebb-nagyobb csoporthoz való tartozás- igénye, érzése, élménye. A kommunikáció társadalmat és kultúrát alakító szerepe egyidős az emberiséggel. Ugyanakkor természetesen- a mindenkori társadalmi és kulturális lét is erőteljesen visszahat a kommunikáció fejlődésére. Modern és informalizált világunkban, ahol a kommunikáció társadalmi szintű folyamat, és rá az erőteljes interaktivizálódás a jellemző, minden város, kerület számára igen fontos feladattá vált, hogy egységes városképet formálva, erősítve, egységesítve a külső és belső kommunikációt, vonzóvá tegye saját magát - elsősorban a kerületben élők, másodsorban pedig a rendszeresen, vagy a csupán bizonyos alkalmanként a kerületbe látogatók számára. A kommunikáció természetesen az informálódás mellett még hangulatjavító tényező is lehet, amely erősítheti a valahová tartozás érzését, de mindenekelőtt eszköz és nem cél. 3

4 2. A kommunikáció, mint eszköz Jelen anyag a következő időszak média stratégiáját fogalmazza meg. A tervezet részben az üzenet lehetséges tartalmát, részben pedig a közvetítésre alkalmas közeget mutatja meg. Megfogalmazzuk kreatív és média javaslatainkat, az interaktív követelmények figyelembe vételével pedig olyan eseményeket és ötleteket dolgozunk ki, amelyek alkalmasak arra, hogy felrázzák, pezsgővé tegyék a kerületet ott, ahol ez fontos és indokolt. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a kommunikáció a fentiek mellett is csak mint eszköz működtethető. Az események irányítása, a megvalósítás, önkormányzati feladat, nem civil kötelezettség. Ferencváros ugyanis csak a lakosainak a közreműködésével válhat olyanná, ami elsősorban számukra, de természetesen a teljes budapesti lakosság számára is egyedi, kellemes és barátságos képet mutat. 4

5 3. Ügyfélkapcsolati folyamatok áttekintése, szabályozása, ügyféltájékoztatás, - felvilágosítás. Lakossági és vállalkozói fórumok rendszere A polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítette ügyfélfogadási rendjét. Az általános ügyfélfogadás (Ügyfélszolgálati Iroda) kedd, szerda, csütörtöki napokon óra, hétfőn óra, pénteken óra között van. A ügyfeleket fogadó egyéb szervezeti egységek ügyfélfogadása hétfőn óra, szerdán óra, pénteken óra között tart. A polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző és minden hónap (általában) első szerdáján fogadja az Ügyfélszolgálati Irodán - előzetesen bejelentkező és időpontra érkező ügyfeleket. A polgármesteri hivatal nagy hangsúlyt fektet tájékoztatási folyamataira. A hivatal épületében elhelyezett hirdetményi tábla minden jogszabályban rögzített ügytípusnál biztosítja a hirdetmények és a tájékoztatások szakszerű elhelyezését. Az internetes felületen a kerület honlapján a legfontosabb, tájékoztatásra szánt tények és hírek elhelyezésre kerülnek. Az ügyfélkapcsolati folyamat fontos eszköze a helyi televízió és a nyomtatott sajtó. Ezekre a kérdésekre a későbbiekben a média stratégia pontban térünk vissza. A lakossági és vállalkozói kapcsolattartás és fórum kidolgozott rend alapján a hivatalvezetés által ellenőrzött módon történik. Az önkormányzati törvény alapján évente egyszer közmeghallgatást tart a képviselő-testület, ahol az elhangzott kérdéseket, javaslatokat, felvetéseket a jelenlévő érdekeltek (képviselők és hivatali vezetők) a helyszínen, illetve később, az írásos dokumentumok alapján megválaszolják. A közmeghallgatás dokumentumai a képviselő-testületi anyagok és előterjesztések közül visszakereshetőek. Lakossági fórum megtartása szükség esetén a különböző társadalmi és érdekvédelmi szervekkel közösen, a jegyző által megszervezett módon kerül lebonyolításra. A fórum elsődleges célja, hogy szélesebb társadalmi érdeklődésre számot tartó témakörökben a polgármesteri hivatal és a képviselő-testület megismerje és rögzítse a lakossági véleményeket. Nem elhanyagolható szempont, hogy a lakossági fórumok rendszere 5

6 szervesen kiegészíti a média stratégiát, hiszen ezen fórumon a lehetőség biztosított a kérdések feltevésére és a feladatok végrehajtásának ellenőrzésére. Képviselői fogadó órák egészítik ki a lakossági fórum rendszerét, ahol a képviselők fogadják a választókerületükben lakó polgárokat. A képviselői fogadóórák előre meghatározott időpontban kerülnek megtartásra, erről az érdekeltek a Ferencváros Újság, valamint az önkormányzat honlapjáról is értesülhetnek. Lakossági tájékoztatás és figyelemfelhívás a hivatal épületében elhelyezett hirdetőtáblán, honlapon, újságban, szükség esetén alkalmi kiadványban, illetve a helyi tv lehetőségit kihasználva kerül megszervezésre. Itt kerülnek tájékoztatásra a vállalkozói fórumok is. A vállalkozók alulról szervezetten, általuk meghatározott témakörök és feladatok tekintetében segítik és támogatják a polgármesteri hivatal és az önkormányzat működését. 6

7 4. Média stratégia 4.1. Az önkormányzati kommunikációs stratégia alapja A magas fokú társadalmi nyilvánosság megteremtése, a közérdekű információk önkormányzat által történő, mindenki számára hozzáférhető közzététele. A változás irányai, amelyeket szakmai szempontból is megfogalmazhattunk, a következők: - Munkahelyteremtés (szolgáltatás, logisztika, gazdaságfejlesztő szervezet, stb.), ami a kerület szolgáltató jellegének erősítését szolgálja. - Tömegeket megmozgató, országos hírű rendezvények szervezése. A jelenlegi kulturális rendezvények hosszú távon biztosítják a kerület számára a látogatókat. Az eddigi fesztiválok szervezését a jövőben is indokolt megtartani, azok ismertsége és vonzereje nagyban hozzájárul a kerület nevének megismeréséhez. A fent említett irányvonalak természetesen csak kiindulópontjai, alapötletei a média stratégia fő pilléreinek, mégis érdemes már itt megemlíteni őket, hiszen valamennyi tényezőnek lehetnek kommunikációs és média vetületei. Rendszeressé, teljes körűvé és interaktívvá kell tenni a kerület és a kerületben lakók számára fontosnak és szükségesnek ítélt információk áramlását. Mivel sok helyen, sokszor és igen sokféle tartalommal keletkeznek közérdekű információk a kerületben, komolyan kell venni a személyi kapacitás megteremtésének kérdését Média-elképzelések - A Szokásos médiumok elsősorban a rendszeres kommunikációban játszhatnak fontos szerepet. Szerepük a rendszeres tájékoztatásban azért fontos, mert bevezetett, a lakosság által rendszeresen igénybevett médiumokról van szó, melyeket az önkormányzat eddig is eszközként használt tevékenységének propagálásához. Mivel az olvasók, nézők vélhetően már megszokták, és számítanak is ezekre a megjelenésekre, ezeket az eszközök fenn kell tartani. Az 7

8 együttműködések esetleges átalakításáról, a kerület ezen médiaeszközökön keresztül történő megjelenésének továbbfejlesztéséről az egyes elemekre kidolgozott marketing tervnek kell szólnia. Az együttműködésre javasolt médiumok a következők: o kerületi sajtó (elektronikus és nyomtatott média): rendszeres megjelenésekhez, közös önkormányzati, civil anyagok köztudatba építéséhez egyaránt o Pest megyei és budapesti sajtóorgánumok, rádiók o országos sajtó - nyitás feléjük egy-egy kiemelt esemény kapcsán - New médiumok, INTERAKTIVITÁS: Az új médiumok a lakosság aktivizálásában, mozgósításában játszanak fontos szerepet. Ezek a médiumok részben napi kommunikációs eszközök, amelyeket szinte mindenki észrevétlenül használatba vesz, részben pedig roppant hatékony kellékek a fiatalok beindításához. Lényegük abban rejlik, hogy rajtuk keresztül bárki - akár név nélkül is- bármikor elmondhatja a véleményét, kérdezhet, választ is kaphat, mialatt mindvégig mindenki számára láthatóan, olvashatóan, esetleg hallhatóan zajlik a kommunikáció. Az interaktivitás központjában az SMS Internet fal áll. A fal megvalósításához a következő eszközök alkalmazása kapcsolódik automatikusan: - központi tartalom-moderátor (aki csak az etikailag problémás üzeneteket szűri meg) - élő, azonnali Internet kapcsolódási lehetőség (elsősorban a lakosság, de a szervezet számára is) - SMS lakossági kontaktus, amely azonnali megjelenést tesz lehetővé - kapcsolat a polgármesteri hivatallal. Az itt keletkező panaszok gyakorlatilag minden korlátozás nélkül és őszintén kerülnek folyamatosan közlésre 8

9 - interaktív kapcsolat a helyi írott és elektronikus médiumok szerkesztőségeivel - közérdekű információk folyamatos közlése (hírek, időjárás, közlekedés, lakossági fórumok, programajánlók, stb.) - civil információk közlése - egyházi közlemények - egyéb kulturális információk Az interaktív fal működésének lényege, hogy az aktív és érdeklődő kisebbség véleménye motivátora lesz a passzív, szemlélődő többségnek. A lakosság a szelíd provokáció hatására egyre inkább fontosnak érzi majd, hogy elmondja véleményét, panaszát, ötleteit. (A későbbiek során akár konkrét témákban, élő vitafórumként is működtethető.) Ezt a falat javasoljuk a lakosság és az önkormányzat információs központjaként, hídjaként létrehozni. Egyéb eszközök, megoldások, amelyek részben önállóan, részben pedig más eszközökkel kombináltan működtethetők: - Ügyfélszolgálat, személyes lakossági szolgálat - Internetes önkormányzati és lakossági fórumok - Gyakori konkrét lakossági fórumok, amelyek előzetesen az interaktív falon is megjelennek - Direkt Esemény marketing. Témák és megoldások. (Konkrét kommunikációs megoldások a stratégia alapján.) 9

10 A helyi kommunikáció interaktív fejlesztése Mit tehetünk Ferencvárosért? Kreatív ötletbörze meghirdetése minden kerületi lakos számára. (Lásd: Ne azt nézd, mit tehet a kerület érted, hanem, hogy Te mit tehetsz a kerületedért). Nem csak a legjobb, de a legmegvalósíthatóbb ötletek díjazása is fontos. Az ötletek és szerzőik természetesen folyamatosan megjelennének az interaktív falon. Mi már tettünk Ferencvárosért! Minden egyes, Ferencváros hírnevének fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatos esemény (legyen az magán- vagy köz-kezdeményezés) bekerülne egy virtuális dicsőségkönyv be. Ez alapján jól nyomon lehetne követni, miképp újul meg a kerület napról napra. Az interaktív falon figyelemmel kísérhetővé lehet tenni az eredményeket, véleményeket. Web-kamera - találkahely A kerület egy közkedvelt pontján felállított web-kamera útján nyomon lehetne követni a kerület pillanatait. Ez találka- és üzenőhelyként egyaránt funkcionálna. Jelentősen növelné az egyidejűség és a benne élés élményét, még azok számára is, akiknek otthon nincs Internet elérhetőségük. A találkahely működhetne önállóan is, de természetesen rendszeres fóruma is lehetne az interaktív falnak. Az önállóság mellett elsősorban a fiatalok részvétele miatt lenne fontos a beruházásról dönteni, hiszen ez az eszközt elsősorban ők favorizálnák Külső kommunikáció. Image növelés Civilek Ferencvárosért Minden Ferencvárosból kiköltözött, vagy egykoron vele kapcsolatba került híresség felkutatása, bevonása a kerület népszerűsítésébe. Az ilyen 10

11 személyekkel történő találkozások lehetőségének megteremtése (sajtó nyilvánosság miatt ugyanúgy) fontos lenne, klub-szerűen, akár lobbytevékenység céljára is. Természetesen a jelenleg a kerületben élők aktív részvételével ezeken az eseményeken Események és kommunikáció Állandó (és/vagy hagyományteremtő) kulturális- sport- vagy más események Ferencvároshoz kötése Heti rendezvény-sorozatok megszervezése, a fővárossal és/vagy társkerületekkel közösen Minden korosztályt megmozgató rendezvények 11

12 5. Follow up, a kommunikáció kontrollja Igen fontos, hogy lehetőség szerint minden esemény előtt rendszeres, pontos és célzott információ jelenjen meg a kiválasztott csatornákon. Ezt csak akkor nem lehet megtenni, ha egy nem szervezett, hanem csupán bekövetkezett eseményről van szó. Fontos ugyanakkor ebben az esetben az utólagos tájékoztatás is. A jelenleg is működő médiafigyelést rendszeresíteni kell annak érdekében, hogy a kerületről tudatosan kialakítani kívánt kép és a kommunikációs tevékenység tükrében kialakult, visszacsatolt kép (imázs) viszonya hogyan alakul. Minden egyes belső, vagy külső deformációt regisztrálni kell, és a további kommunikáció során törekedni kell arra, hogy az esetleges imázs torzulásokat helyreállítsuk. Folyamatosan vizsgálni kell ugyanakkor a lakosság reakciót is. Rendszeresen meg kell szondáztatni a véleményüket, és azok változó trendjét. Ezek a kutatások lebonyolíthatóak konkrét témavizsgálatok formájában, vagy akár az önkormányzati honlap fórumain zajló információ-elemzésekként is. 12

13 6. Ügyfél- és partnertörzs kialakítása Angol közigazgatási mintára épülő ügyfél- és partnertörzs kialakítása az ügyfélelégedettségi vizsgálati rendszerre ráépülve, a kommunikációs célcsoportok által meghatározott szempontok teljesítésén keresztül valósítható meg. Ezen kommunikációs tevékenység fejlesztéséhez javaslatunk, hogy a Szervezetfejlesztési Kézikönyvben meghatározott Ügyfél véleménye és Ügyfélelégedettség meghatározása kutatólapok zárt és nyitott kérdései segítségével a kerület lakosai közül a szakmai és kulturális élethez hozzátartozóan megjelenő célcsoportokat, vizsgálat alá kellene vonni a következők szerint: A felmérő lapokat évente egyszer, kísérőlevéllel küldi ki a hivatal. A visszaérkezett kérdőívek, kutató lapok feldolgozása a minőségirányítási vezetővel együttműködve a jegyző feladata. A kommunikációba bevont lakossági szegmensek a feldolgozás után újra értékelésre kerülnek és azok állampolgári partnertörzsben kerülnek rögzítésre. Minden évben felülvizsgálatra kerül a partnertörzs és azok a meghatározó személyek, személyiségek, akik a kerület közéletében fontosak, bevonásra kerülnek. A kutatás célja megteremteni az ügyfélelégedettség-mérés rendszerén keresztül azt az információs bázist, amely tudatosan, mérőszámokra és indikátorokra visszavezethetően támogatja és segíti a Hivatal vezetésének döntési folyamatait. 13

14 7. CAF kutatások, belső image vizsgálatok Az európai EFQM modellre épülően a minőségirányítási rendszer kiépítésén túlmenően, azzal párhuzamosan javasolt lenne a CAF kutatások, belső image vizsgálatok bevezetése. Bevezetés esetén a javaslatunk, hogy a kutatásokat éves rendszerességgel ismételje a hivatal és összehasonlító elemzéseken keresztül mérje a fejlődést, határozza meg a következő időszak fejlesztési irányát. 14

15 8. Döntések nyilvánosságra hozatala Képviselő-testületi és hivatalvezetés által meghozott döntések nyilvánosságra hozatala új rendszerelemmel nem bővítendő. Oka az előzőekben megfogalmazott ügyfélkapcsolati folyamatok komplex kidolgozottsága és jelenlegi megfelelő minőségű működése. A hirdetmények rendszere, a különböző megtartott fórumok, a helyi tv, valamint az internetes honlap felülete teljes körűen lefedi a szakmai és politikai vezetés által meghozott döntésekhez kötelesen járuló közzétételt és nyilvánosságot. A kutatás során megvizsgáltuk, hogy az elmúlt 2 évben érte-e kritika, panasz az önkormányzat és polgármesteri hivatal tájékoztatási tevékenységét, s megállapítottuk, hogy a hivatal a kezdetektől fogva helyesen értelmezi az Ötv. Által megfogalmazott és rögzített követelményeket, de korrektül teljesíti az önként vállalt feladatokat is. A képviselő-testületi és hivatalvezetői tájékoztatások rendszere a nyilvánosság és az átláthatóság követelményeit is kielégíti. A nyilvánosság tekintetében a helyi sajtó, a televízió, az internet a lakosság széles körének biztosít hozzáférést és rálátást a döntési folyamatra. Módosított Közzétételi Szabályzat Tanácsadóink a fenti szempontokat figyelembe véve együttműködve az önkormányzat hivatalának vezetésével elkészítették az új, módosított Közzétételi Szabályzatot, melyet szakértői anyagunk mellékletében mutatunk be. 15

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés CAF 2014 Gyáli Polgármesteri Hivatala 1/29 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. CAF önértékelés... 5 Önértékelési folyamat lépései...

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.2 Belső kapcsolatok felülvizsgálata az ügyvitelhez kapcsolódva Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata A Polgármesteri Hivatalon belüli és az önkormányzati intézményekkel való információáramlás rendje Gyöngyös

Részletesebben

Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója

Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója dolgozat 2006. december Készítette: Forgács Tamás Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Tartalomjegyzék

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁTLÁTHATÓSÁGA - KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN. HUSK/0901/1.5.1/0246. sz. projekt. Esettanulmány

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁTLÁTHATÓSÁGA - KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN. HUSK/0901/1.5.1/0246. sz. projekt. Esettanulmány A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁTLÁTHATÓSÁGA - KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN HUSK/0901/1.5.1/0246. sz. projekt Esettanulmány PANO PRESS Bt. Pécs, 2011. december 5. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető gondolatok,

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉNEK FEJLESZTÉSÉRE Kerekegyháza Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kerekegyháza Város

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Skaliczki Judit STRATÉGIAI TERVEZÉS

Skaliczki Judit STRATÉGIAI TERVEZÉS Skaliczki Judit STRATÉGIAI TERVEZÉS 1 TARTALOM Bevezető 1. Általános megjegyzések 1.1 A stratégiai tervezés definíciói 1.2 A stratégiai tervezés érvényességi köre 2. A stratégiai tervezés folyamata - a

Részletesebben

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató 2 Az első rész tartalmazza

Részletesebben

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére 2013 Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013 Grafi kai tervezés, borítóterv: Táncos László Layout:

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA A Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület tanácsadói irodák számára.

KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA A Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület tanácsadói irodák számára. a társadalmi nyilvánosságért 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 12. tel.: 62/643-355 fax: 62/425-960 email: szo@szo-ter.hu www.szo-ter.hu KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA A Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Informatikai tanulmány Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN 2 0 0 4 A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Integrációs Irodájának

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jásper Éva Csányi Zsuzsanna Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 A jegyzet a következő kézikönyv átdolgozásával

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

Társadalmi részvétel. Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

Társadalmi részvétel. Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Dr. Pallai Katalin Társadalmi részvétel 1 2 3 4 5 6 7 Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Dr. Pallai Katalin Társadalmi részvétel Bevezetés a helyi önkormányzati képviselők számára Dr.

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások fejlesztése pillér

A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások fejlesztése pillér Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása TÁMOP 5.4.1. Kiemelt projekt A kábítószer-probléma kezelésével

Részletesebben