Marx és az Internet. Ropolyi László. Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék ELTE 1518 Budapest, Pf. 32.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Marx és az Internet. Ropolyi László. Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék ELTE 1518 Budapest, Pf. 32. ropolyi@caesar.elte."

Átírás

1 Marx és az Internet Ropolyi László Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék ELTE 1518 Budapest, Pf. 32.

2 A gondolatmenet Az Internet megjelenése és széles körű használata a huszadik század egyik ha nem a legjelentősebb fejleménye Az Internet-használat következményeinek kutatásában fontos szerepet játszik a marxi nézetrendszer is A Marx nézeteire alapozott kommunikáció-, média-, és Internettanulmányok alapvetően a gazdaság és társadalom összefüggéseit tárgyalják az Internet kritikai politikai gazdaságtana, marxista Internet tanulmányok Az Internet filozófiai elemzésére is szükség van sőt manapság ez a legfontosabb, az Internetfilozófia Az Internet a hálólét hordozója az ember három világ polgára

3 Az Internet megjelenése és széles körű használata Világméretű számítógép-hálózatok kiépítése és használatbavétele Késő modern/posztmodern 1980-as évektől Kb. egymilliárd honlap, kb. 1.2 milliárd facebook felhasználó Az Internet mindenütt-jelenvalósága - az a tapasztalat, hogy az Internet lényegében napjaink emberi gyakorlatának egészében megtalálható és hatásokat vált ki

4 Az Internet társadalmi és kulturális hatásainak elemzése Az Internet társadalmi és kulturális hatásainak értelmezését megnehezíti az Internet mindenütt jelenvalósága a változások és az elemzések lényegi egyidejűsége Diszciplináris elemzések szociológia, pszichológia, politológia, antropológia. Internet tanulmányok (studies) posztmodern töredezettség, esetek, tapasztalatok Az Internet természetének filozófiai elemzése Kultúrtörténeti, ill. társadalomtörténeti analógiák keresése

5 Marx és az Internet Két összefoglaló munka: Christian Fuchs - Nick Dyer-Witheford: Karl Internet Studies. New Media & Society, 15(5): , 2013 Christian Fuchs: Towards Marxian Internet Studies. triplec Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society 10 (2): , 2012

6 Marx és az Internet Nick Dyer-Witheford University of Western Ontario, Canada

7 Marx és az Internet Christian Fuchs University of Westminster, UK

8 Marx és az Internet Fuchs és más osztrák marxisták 2008-ban kezdeményezték az internetkutatók körében az ICTs and Society Network létrehozását Legutóbbi konferenciáján 2012-ben Uppsalában 4th ICTs and Society Network Meeting Critique, Democracy, and Philosophy in 21st Century Information Society. Towards Critical Theories of Social Media száznál több előadás hangzott el, amelyek jelentős része az Internet-használat marxista elemzésével próbálkozott A kutatási terület nem-hivatalos folyóirata a triplec: Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society A folyóirat hasábjain jelent meg például a Philosophers of the World Unite! Theorising Digital Labour and Virtual Work - Definitions, Dimensions and Forms cikkgyűjtemény, illetve a Marx is Back - The Importance of Marxist Theory and Research for Critical Communication Studies Today (edited by Christian Fuchs and Vincent Mosco) című vaskos különszám (30 tanulmánnyal)

9 Marx és az Internet Fuchs és Dyer-Whiteford 11 marxi fogalomkör felhasználását tartják jellemzőnek a vonatkozó irodalomban 1) dialektika 2) kapitalizmus 3) árujelleg/áruvá válás 4) értéktöbblet, kizsákmányolás, elidegenedés, osztály 5) globalizáció 6) ideológia/ideológiakritika 7) művészet és esztétika 8) osztályharc 9) közjavak 10) nyilvánosság 11) kommunizmus

10 Marx és az Internet Poszt-indusztriális-, információs-, tudás-, kockázat-, hálózattársadalom Reprezentációs újratermelési technikák (információs, kommunikációs, kognitív, kulturális) dominánssá válása A Marx nézeteit felhasználó kommunikáció-, média-, és Internettanulmányok alapvetően a gazdaság és társadalom összefüggéseit tárgyalják Az Internet kritikai politikai gazdaságtana A hagyományos mezőgazdasági és ipari termelés helyett digitális munka Marxista Internet tanulmányok a gazdasági viszonyok meghatározó szerepe Sok felületes elemzés a korábban bevált gondolatmeneteket követi

11 Marx és az Internet A filozófia elsődlegessége Marxnál A filozófiai elemzések hiánya az Internet elemzéseknél A reprezentációs technikák elterjedése számtalan filozófiai problémát felvet Virtualitás és valóság Az értelmezés mint termelőerő Reprezentációs javak tulajdonviszonyai kultúra, információ, tudás Internetfilozófiára van szükség Internetfilozófia az Internet politikai gazdaságtana az Internethasználat társadalmi következményei

12 Internetfilozófia Arisztoteliánus internetfilozófia Az Internet összetett természetű Négy elkülöníthető, de összekapcsolódó megközelítésben vehetjük szemügyre mint technikai rendszert, mint kommunikációs szereplőt, mint kulturális közeget, és mint önálló organizmust Az Internet identitásának nélkülözhetetlen hordozói a fizikailag összekapcsolt számítógépekből épülő net a honlapok tartalmait virtuális hálózatba kapcsoló linkeken kifeszülő web a honlapokon virtuálisan jelen lévő emberi közösségek valamint az individuális és közösségi kulturális univerzumok egymást átható végtelen változatai

13 Internetfilozófia Az Internet a késő modern ember által létrehozott, a korábbi (természeti és társadalmi) létszférákra ráépülő, de azoktól határozottan elkülönülő, új emberi létforma közege Ezt a formálódó új létformát hálólétnek nevezzük s karakterisztikumainak a megismerésére törekszünk

14 Internet és hálólét Az Internet használata során mindazok a determinációs tényezők, ill. identitásformáló viszonyok megváltoznak, amelyek szerepet játszottak az embernek az állatvilágból való kifejlődése, a társadalom kialakulása folyamatában Az emberré válás folyamatában és az Internet-használat következtében kifejlődő hálólét formálódásában egyaránt döntő jelentőségű változások terepeiként az eszközhasználat a nyelv a tudat a gondolkodás valamint a közösségi viszonyok átalakulását azonosíthatjuk

15 Internet és hálólét A hagyományos emberi kultúra a természetadta viszonyok átértelmezésével keletkezik, folyamatos átalakításával valósul meg, s ekként válik a mindenkori társadalomi viszonyok meghatározó tényezőjévé A hálópolgárok kiberkulturális praxisa immár a társadalmi viszonyok átértékelésére irányul, s tevékenységük révén formálódik egy kiber-, háló-, vagy Internet-kulturális viszonyrendszer, ami a hálólét viszonyainak meghatározó tényezője A marxi kritikai politikai gazdaságtan elveit a hálólét újratermelésének elemzésében hasznosíthatjuk A fentebb említett marxi indíttatású elemzésekben a társadalmi lét és a hálólét viszonyai összefonódnak, a társadalmi lét és a hálólét viszonya nem kiegyensúlyozott.

16 Három világ A társadalom a természeti szférából kifejlődő, arra ráépülő virtuális viszonyrendszer A hálólét a társadalmi szférából kifejlődő, arra ráépülő virtuális viszonyrendszer Az ember immár nem két, hanem három világ polgára: egyszerre természeti, társadalmi és hálólét lakó

17 Három világ társadalom természet hálólét társadalom természet

18 Konklúzió Az internethasználat egy új emberi létforma, a hálólét kialakulásával jár A hálólét a természeti és társadalmi szférára ráépülő, de azoktól megkülönböztethető és megkülönböztetendő mesterségesen létrehozott és fenntartott szféra, amelynek hordozója az Internet Az Internet-használat következtében kezdetét veszi az emberi történelem egy új szakasza, amelyben az ember immár három világ polgára

ÚJ LENCSÉK EGY ÚJ TÁRSADALMI JELENSÉG VIZSGÁLATÁBAN: A DIGITÁLIS EGYENLÕTLENSÉGEK KUTATÁSÁNAK ÁTFOGÓ SZEMLÉLETÉRÕL *

ÚJ LENCSÉK EGY ÚJ TÁRSADALMI JELENSÉG VIZSGÁLATÁBAN: A DIGITÁLIS EGYENLÕTLENSÉGEK KUTATÁSÁNAK ÁTFOGÓ SZEMLÉLETÉRÕL * Szociológiai Szemle 2007/1 2, 16 28. ÚJ LENCSÉK EGY ÚJ TÁRSADALMI JELENSÉG VIZSGÁLATÁBAN: A DIGITÁLIS EGYENLÕTLENSÉGEK KUTATÁSÁNAK ÁTFOGÓ SZEMLÉLETÉRÕL * NAGY Réka BCE Szociológia és Szociálpolitika tanszék

Részletesebben

Hitelek és válságok története

Hitelek és válságok története Gerner Viktória Hitelek és válságok története Könyvismertető Paul Langley: World Financial Orders: An Historical Political Economy című könyvéről (London: Routledge, 2002) 54 fordulat 4 Paul Langley monográfiája,

Részletesebben

Az információgazdaság politikai gazdaságtanának alapjai

Az információgazdaság politikai gazdaságtanának alapjai * Információs Forrástájékoztató Iroda * 1036 Bpest, Lajos u.107. * Tel/fax:387-5924 * E-mail: ifti@ifti.hu Csorba József * Tel: 06-70-5606966 * E-mail: csj@ifti.hu Az információgazdaság politikai gazdaságtanának

Részletesebben

LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK: A TÁRSADALOM MARXISTA ELMÉLETÉRŐL

LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK: A TÁRSADALOM MARXISTA ELMÉLETÉRŐL KRITIKAI RECENZIÓK Gedeon Péter LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK: A TÁRSADALOM MARXISTA ELMÉLETÉRŐL JONATHAN JOSEPH: MARXISM AND SOCIAL THEORY (PALGRAVE MACMILLAN, 2006) 161 Jonathan Joseph könyvében a marxista

Részletesebben

Fókuszban EGY INTERDISZCIPLINÁRIS CSIZMA A TÁRSADALOM- LÉLEKTAN ASZTALÁN?

Fókuszban EGY INTERDISZCIPLINÁRIS CSIZMA A TÁRSADALOM- LÉLEKTAN ASZTALÁN? hain_f_mpsz Magyar Pszichológiai Szemle, 2005, LX. 4. 507 526. Fókuszban EGY INTERDISZCIPLINÁRIS CSIZMA A TÁRSADALOM- LÉLEKTAN ASZTALÁN? HÁLÓZATGONDOLAT A PSZICHOLÓGIÁBAN ÉS A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIÁBAN HAIN

Részletesebben

A CIVIL TÁRSADALOM ELMÉLETI- ÉS FOGALMI MEGKÖZELÍTÉSE

A CIVIL TÁRSADALOM ELMÉLETI- ÉS FOGALMI MEGKÖZELÍTÉSE A CIVIL TÁRSADALOM ELMÉLETI- ÉS FOGALMI MEGKÖZELÍTÉSE CSIHA Tünde Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program 4032, Debrecen, Egyetem tér 1. csiha.tunde@rebusz.hu

Részletesebben

A térszerkezet és a geoökonómia. Spatial structure and geo-economics

A térszerkezet és a geoökonómia. Spatial structure and geo-economics Tér és Társadalom / Space and Society 28. évf., 1. szám, 2014 A térszerkezet és a geoökonómia Spatial structure and geo-economics SIMAI MIHÁLY SIMAI Mihály: kutató professzor emeritus, MTA Közgazdaság-

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK TÁRSADALMI-POLITIKAI MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS A KÖZGONDOLKODÁS FORMÁLÁSÁBAN Doktori (PhD)

Részletesebben

Szervezeti tanulás, hálózati kompetencia, bizalom

Szervezeti tanulás, hálózati kompetencia, bizalom Czagány L. Garai L. (szerk.) 2004: A szociális identitás, az információ és a piac. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2004. JATEPress, Szeged, 186-200. o. Szervezeti tanulás, hálózati kompetencia,

Részletesebben

Információs Társadalom definíciók

Információs Társadalom definíciók Információs Társadalom definíciók Forrás: http://www.ittk.hu/web/inftarsdef.html Az információs társadalom fogalmát Manuel Castells a téma talán legismertebb kutatója alapján az emberi együttélés olyan

Részletesebben

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 Szerzők: Dr. Haig Zsolt, Hajnal Béla, Dr. Kovács László, Dr. Muha Lajos, Sik Zoltán Nándor Copyright ENO Advisory

Részletesebben

Az információ hatalom Kihívások és megoldások az információs társadalmakban

Az információ hatalom Kihívások és megoldások az információs társadalmakban Az információ hatalom Kihívások és megoldások az információs társadalmakban BUDAY-SÁNTHA Andrea Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest drbudaysantha@gmail.com Az információs társadalom Az információs társadalom

Részletesebben

dr. Miskolczi Ildikó 1

dr. Miskolczi Ildikó 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XIV. Szolnok, 2010. dr. Miskolczi Ildikó 1 TANULÁS VAGY E-TANULÁS? OKTATÁSMÓDSZERTAN A XXI. SZÁZADBAN A XX.-XXI. század oktatásmódszertana jelentős átalakuláson megy keresztül

Részletesebben

Angelusz Róbert Fábián Zoltán Tardos Róbert: Digitális egyenlőtlenségek és az infokommunikációs

Angelusz Róbert Fábián Zoltán Tardos Róbert: Digitális egyenlőtlenségek és az infokommunikációs Angelusz Róbert Fábián Zoltán Tardos Róbert: Digitális egyenlőtlenségek és az infokommunikációs eszközhasználat válfajai (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent:

Részletesebben

NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA

NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA TANÁROK INTERKULTURÁLIS NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA AZ OSZTÁLYTERMI MUNKÁRA Szerkesztette: GORDON GYŐRI JÁNOS A MULTIKULTURÁLIS ÉS INTERKULTURÁLIS SZEMLÉLET ELMÉLETI ALAPJAI ÉS TÖRTÉNETI VONATKOZÁSAI AZ OKTATÁSBAN

Részletesebben

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. VÖRÖS MIKLÓS DIGITÁLIS KOR, DIGITÁLIS TANULÁS?! BEVEZETÉS Az UNESCO montreáli felnőttoktatási konferenciáján 1960-ban megállapították, hogy a társadalmi

Részletesebben

A civil élelmiszer-hálózatok

A civil élelmiszer-hálózatok c ivil szemle WWW.civilszemle.hu X. évfolyam 4. szám nnelméletileg A világháló nyitott természetébôl fakadó civil diskurzus lehetôségei (SzûtsZoltán YooYinil) ProfesszionAlizáció A nonprofit szervezetekben

Részletesebben

A KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA *

A KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA * A KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA * Antal Attila (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet; Méltányosság Politikaelemző Központ) Összefoglaló Jelen írás a környezeti demokrácia

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Atomok és bitek kora: Benchmarking: Bitek kora: Civil társadalom: Cselekvõhálózat: Deliberatív demokrácia:

Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Atomok és bitek kora: Benchmarking: Bitek kora: Civil társadalom: Cselekvõhálózat: Deliberatív demokrácia: Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Az új technológiák bevezetésére jellemzõ terjedési (diffúziós) mintát írja le: lassú indulás után meredek emelkedés, majd ismét lassú elõrehaladás következik. Az új

Részletesebben

A környezetfilozófiáról *

A környezetfilozófiáról * Tóth I. János A környezetfilozófiáról * A környezeti válság tünetei közismertek: globális felmelegedés, ózonpajzs vékonyodása, fajok kihalása, biodiverzitás csökkenése, erdőirtás, savas esők, környezetszennyezés

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Klasszikus és késő modernitás a rendszerváltás utáni Magyarországon 2

Klasszikus és késő modernitás a rendszerváltás utáni Magyarországon 2 Sik Domonkos 1 Klasszikus és késő modernitás a rendszerváltás utáni Magyarországon 2 DOI: 10.18030/socio.hu.2015.1.246 Absztrakt A tanulmányban kísérletet teszünk a rendszerváltás utáni időszak modernizációelméleti

Részletesebben

ETIKA ÉS POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓ

ETIKA ÉS POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓ Szécsi Gábor ETIKA ÉS POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓ A politikum területe ugyan nem annyira közvetlenül anyagi jellegű, hogy ott minden hazugság oly közvetlenül és hamar megbosszulná magát, mint pl. a műszaki

Részletesebben

ADALÉKOK A KREATÍV GAZDASÁG ELMÉLETÉHEZ. Bevezetés

ADALÉKOK A KREATÍV GAZDASÁG ELMÉLETÉHEZ. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2015. 139. 1. pp. 30 42. ADALÉKOK A KREATÍV GAZDASÁG ELMÉLETÉHEZ KERESNYEI KRISZTINA EGEDY TAMÁS CONTRIBUTIONS TO THE CONCEPT OF CREATIVE ECONOMY Abstract For the 21 st century a

Részletesebben

S á g v á r i B e n c e A KREATÍV GAZDASÁG ELMÉLETÉRŐL. B u d a p e s t 2 0 0 5. m á j u s

S á g v á r i B e n c e A KREATÍV GAZDASÁG ELMÉLETÉRŐL. B u d a p e s t 2 0 0 5. m á j u s S á g v á r i B e n c e A KREATÍV GAZDASÁG ELMÉLETÉRŐL B u d a p e s t 2 0 0 5. m á j u s 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 3 2. Néhány bevezető gondolat a kreativitásról... 3 3. A kreatív gazdaság fogalmának

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola. A keret mítosza. Thesszé a szubverzív tudásról. DLA értekezés. KissPál Szabolcs Budapest, 2007

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola. A keret mítosza. Thesszé a szubverzív tudásról. DLA értekezés. KissPál Szabolcs Budapest, 2007 Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola A keret mítosza Thesszé a szubverzív tudásról DLA értekezés KissPál Szabolcs Budapest, 2007 Témavezető: Peternák Miklós CSc tanszékvezető egyetemi tanár, Intermédia

Részletesebben

Triple Helix kapcsolatok a tudásmenedzsment szemszögéből

Triple Helix kapcsolatok a tudásmenedzsment szemszögéből Buzás N. (szerk.) 2005: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress, Szeged, 293-311. o. Triple Helix kapcsolatok a tudásmenedzsment szemszögéből

Részletesebben

REGIONÁLIS TUDOMÁNY ÉS ÜZLETI MARKETING. Salamin Géza 1

REGIONÁLIS TUDOMÁNY ÉS ÜZLETI MARKETING. Salamin Géza 1 Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. REGIONÁLIS TUDOMÁNY ÉS ÜZLETI MARKETING Salamin Géza 1 Egy első pillantásra meglehetősen szokatlan téma, a marketing, mint funkció területiségének, és térszemléletű

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA GLOBAL1ZACIO ÁTALAKULÁS VÁLLALATI KÖRNYEZET Hámori Balázs: Bevezető gondolatok Simái Mihály: A globalizáció főbb tendenciái... TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Agh Attila: Globalizáció

Részletesebben