KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft éves beszámolóhoz. 1. Általános rész

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft éves beszámolóhoz. 1. Általános rész"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88. -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon a vállalkozó vagyoni, pénzügyi helyzetének, a működés eredményének bemutatásához a tulajdonosok, a befektetők és a hitelezők számára. A számviteli törvény a tételesen felsorolja a kiegészítő melléklet kötelező tartalmát A társaság bemutatása, főbb adatai: 1. Általános rész A társaság neve: Rövidített neve: KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Alakulás időpontja: 199 október 1. Cégjegyzék száma: /9 Alapítói, tagjai: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Képviseli : Szemereyné Pataki Klaudia polgármester EDF DÉMÁSZ Zrt Szeged, Klauzál G. tér 9. Képviseli : Eric Mansuy elnök-vezérigazgató Jogelődök: TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Kecskemét, Akadémia krt.4. Kecskeméti Hőszolgáltató Kft. Kecskemét, Szultán u.1. Az átalakulás módja: egyesüléssel (összeolvadással), általános jogutódlással Alakuláskori és a jelenlegi törzstőke: E Ft Üzletrészek megoszlása a beszámolási időszakban: Kecskemét MJV Önkormányzata E Ft, 69,51 % EDF DÉMÁSZ Zrt. Szeged E Ft, 30,49 % A tagok szavazati joga az üzletrészek arányának megfelelő. A Kft. az EDF DÉMÁSZ Zrt. vállalatcsoporthoz társult vállalkozásként tartozik. AZ ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt január 31-én megvásárolta az EDF DÉMÁSZ Zrt. 100 %-os részvénycsomagját az EDF International S.A.S-től. Ezzel évben a TERMOSTAR Kft. 30,49 %-os üzletrésze állami tulajdonba kerül. A tulajdonos társaság neve DÉMÁSZ Zrt-re módosul. KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

2 A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft székhelye: 6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4. weblap: A cég fő tevékenysége : távhő- és melegvíz szolgáltatás, villamos energia termelés Bejegyezve: gőzellátás, TEÁOR: 3530, villamosenergia termelés: TEÁOR: Engedélyek: a Kft. rendelkezik távhőtermelői, távhőszolgáltatói és villamosenergia termelési engedéllyel. A Felügyelő Bizottság tagjai: - az önkormányzat részéről: Lévai Jánosné, Csitos László és Fejes Ferenc, - az EDF DÉMÁSZ Zrt. részéről: Kalmár Sándor és dr. Nyemcsok Attila. A Kft. kettős könyvvezetésre kötelezett. Vállalkozási tevékenységéből származó éves nettó árbevétele két egymást követő üzleti év átlagában meghaladja az 100 M Ft-ot, így az éves beszámoló könyvvizsgálatra is kötelezett. Könyvvizsgáló: Fenyvesiné Könyvvizsgáló Kft. Kecskemét, Vágó u. 2 Fenyvesi Gáborné bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK ) A vállalkozás képviseletére jogosult: Horváth Attila ügyvezető igazgató, önállóan lakóhelye: Kecskemét, Zsigmond F. u. 25/B. illetve: Tuskóné Tokovics Klára és Pék Gáspár együttesen. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Tuskóné Tokovics Klára mérlegképes könyvelő, okleveles könyvvizsgáló, Kecskemét, Dsida Jenő u. 11. PM regisztrálási száma: Főbb gazdálkodási adatok: A december 31-i mérlegfőösszeg: E Ft, amely 101,1 %-a az előző évi értéknek ben a cég összes bevételének (nettó árbevétel, saját teljesítmények aktivált értéke, egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevételek) E Ftnak 62,0 %-a távhő és melegvíz-szolgáltatásból, 8,1 %-a villamos energia értékesítésből, 2,4 %-a egyéb tevékenységből származott. A társaság lakossági közszolgáltatási tevékenysége árkiegészítéseként 2016-ban E Ft támogatásban részesült, ebből E Ft-ot a nyereségkorlát feletti részt céltartalékként számolt el, ezt 2 éven belül energiahatékonyságot növelő beruházásra kell fordítania. A távhőtámogatás az összbevétel 19,2 %-a. Egyéb, fel nem sorolt bevételekből, pénzügyi bevételekből keletkezett a fennmaradó 8,3 %. Társaságunk gazdasági adminisztrációs szolgáltatást végez önkormányzati cégeknek. A tevékenység részaránya az összes tevékenységen belül mindössze 1,2 %, de jelentős minőségi változást jelent az önkormányzatnak a beszámolók, üzleti tervek, pályázati pénzekkel való elszámolások egységes formáját, tartalmát, és szakmai színvonalát tekintve. KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

3 1.2. A Kft. társasági jogi státusza: A társaságban Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 69,51 %-os üzletrészével a szavazatok többségét egyedül birtokolja, e tulajdon hányadával a Kft-ben meghatározó befolyással rendelkezik. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. a társaságban alapítóként 30,49 %-os jelentős tulajdoni részesedéssel szerepel. Miután sem a vezető tisztségviselők megválasztásában, sem egyéb szerződés alapján a társaságban döntő irányítást, ellenőrzést nem szerzett, így a Kft-ben mértékadó befolyással rendelkezik. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. vállalatcsoport a konszolidált éves beszámolójában a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft-t társult vállalkozásként veszi számításba, a tőkekonszolidáció az equity (részesedés értékelés) módszerrel történik szeptember 12. napján a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. faapríték tüzelésű fűtőmű beruházás megvalósítására létrehozta a Hírös Zöld Energia Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint projektcéget. Székhelye: Kecskemét, Akadémia krt. 4. Képviseli: Horváth Attila ügyvezető. A társaság 100 %-ban a tulajdona, jegyzett tőkéje E Ft. A Kft-ben minimális gazdasági esemény volt, mérleg szerinti eredménye -65 E Ft. A cég saját tőkéje én E Ft. Az önkormányzati társaságok közül az alábbiakkal álltunk üzleti kapcsolatban évben: a) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint közös tulajdonos, KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft, mint gazdasági adminisztrációs szolgáltatást végző társaság, b) valamint az szolgáltatást igénybevevő önkormányzati tulajdonban lévő társaságok: Hírös Sport Nonprofit Kft, Kecskemét, Olimpia u. 1/A. Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft., Kecskemét, Béke fasor 71/A. KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft., Kecskemét, Csányi János krt. 14.* Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft., Kecskemét, Deák tér 1. Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft., Kecskemét, Szabadság tér 2. Kecskeméti Városfejlesztő Kft., Kecskemét, Csányi J. krt. 14. Kecskeméti Városgazdasági Kft., Kecskemét, Béke fasor 71/A.* Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft., Kecskemét, Kápolna u.11. *-gal jelölt társaságok részére csupán a szerverszolgáltatást biztosítja a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft A profil és a piac bemutatása: A távhő és távmelegvíz szolgáltatást elsősorban kazánokban termelt hővel, emellett kapcsolt hő- és villamosenergia termeléssel gázmotorokkal biztosítjuk évben a cég négy gázmotorral rendelkezett, melyek összes villamos energia teljesítménye 6,2 MW, hőteljesítménye 6,6 MW. A kapcsoltan termelt villamos energia átvételére vonatkozó jogszabályok változásával villamosenergia értékesítése a szabadpiacon KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

4 történik. Az értékesítési szerződéseket általában egy évre kötjük, évben az MVM Partner Zrt. vásárolta meg a megtermelt a villamos energiát. A távhőszolgáltatás főbb paraméterei: - fűtött légtérfogat: E légköbméter - lakossági felhasználók száma: db - egyéb felhasználók száma: 214 db - távmelegvíz szolgáltatást igénybe vevő felhasználók száma: db - fűtéskorszerűsített, költségosztóval felszerelt lakások száma: lakás (a távfűtött lakások 60 % - a) 1.4. A vállalkozás számviteli politikájának fő vonásai: A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Számviteli Politikája és Értékelési Szabályzata a évi C. számú Számviteli Törvény előírásai alapján készült. A társaság a Számviteli törvény 8. (2) bekezdésében meghatározott éves beszámolót készít, melyet kettős könyvvitellel támaszt alá. A törvény 1sz. melléklete szerinti A típusú mérleget, és a 2.sz. melléklet szerinti összköltség eljárású eredménykimutatást készít. A beszámoló adatai összehasonlíthatók a bázisidőszak adataival. Üzleti évnek tekintjük a január 1-től december 31-ig terjedő időszakot. A mérleg forduló napja: december 31. A mérlegkészítés időpontja: február 28. A mérlegkészítés időpontjáig ismertté váló gazdasági eseményeket a beszámolási időszakra könyveljük le. Ugyanezen időpontig ismertté váló információk birtokában végezzük el továbbá a szükséges értékelési feladatokat is. A cég számviteli politikájának főbb elvei: Amortizációs politika A társaságnál a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének leírási módja többségében lineáris. Épületeknél évi 2 %-os, távvezetékeknél 4 %-os, erőművi berendezéseknél 9 %-os, a számítástechnikai eszközöknél 33 %-os, járműveknél 15, illetve 20 %-os az alkalmazott amortizációs kulcs. A gázmotorok esetében január 1-je óta a változó terhelés, kihasználtság miatt üzemóra arányos amortizációval számolunk. Vállalkozásunk nem állapít meg maradványértéket, ha az eszköz elavulásakor ez az érték várhatóan nagyon alacsony (5 % alatti) lenne. Szintén nem számolunk maradványértékkel az épületek és a távvezetékek esetében, mert a rendkívül hosszú hasznos időtartam miatt ezeknél az eszközöknél a maradványérték nem értelmezhető. Terven felüli értékcsökkenés: elszámolására akkor kerül sor, ha az eszköz nem használható rendeltetésszerűen, értéke jelentősen a piaci érték alatt van, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik. KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

5 Terven felüli értékcsökkenés visszaírását akkor alkalmazzuk, ha az eszköz terven felüli értékcsökkenéssel korrigált könyv szerinti értéke a piaci értéket 20 %-kal meghaladja. A társaság a 100 E Ft alatti egyedi beszerzési értékű eszközöket használatba vételkor egy összegben költségként elszámolja. Ez alól a számítástechnikai eszközök, szoftverek kivételt képeznek, ezek leírási kulcsa minden esetben 33 %. A CO2 kibocsátás és kereskedelem számvitele évben rögzítettük számviteli politikánkban a széndioxid kvóták mozgásával kapcsolatos szabályokat. - A térítésmentesen kapott egységeket a kibocsátáskori EUR áron és árfolyamon könyveljük, az áruk és az egyéb bevételek között vesszük nyilvántartásba. - A tényleges kibocsátásnak megfelelő, visszaadott mennyiséget a nyilvántartási értéken egyéb ráfordításként vezetjük ki a készletek közül. Mivel a visszaadás a mérlegkészítésig nem történik meg, ezért erre a kötelezettségre céltartalékot képezünk. - A készleten maradó mennyiséget december 31-én a tőzsdén jegyzett EUR árra és MNB középárfolyamra korrigáljuk egyéb ráfordításokkal, vagy egyéb bevételekkel szemben. Értékelési elvek mérlegsorok szerint: Immateriális javak értékelése: Alapítás-átszervezés értékeként tartjuk nyilván a minőség- és környezetirányítási rendszer bevezetése érdekében felmerült költségeket, valamint a vállalatirányítási rendszer kialakításával kapcsolatos kiadásokat. Vagyoni értékű jogként tartjuk nyilván a használati jogokat, az ISO tanúsítvány megszerzésének jogát, valamint a szoftver termékek használatának jogát. Szellemi termékként aktiváljuk azoknak a - szakértők által készítetett - hatástanulmányoknak az értékét, melyek a vezetői döntések előkészítéséhez szükségesek, de nem kapcsolhatók konkrét beruházásokhoz. Immateriális javak esetében általánosan 33 %-os leírási kulcsot alkalmaztunk. Befektetett eszközök: a tárgyi eszközök bekerülési, előállítási értékét az általános számviteli szabályok szerint állapítjuk meg. Értékhelyesbítés: a Kft. értékhelyesbítést nem alkalmaz, mert eszközei nagyrészt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak (pl.: fűtőművek, távhővezetékek, stb.). Befektetett pénzügyi eszközök: A én megalakult a Hírös Zöld Energia Kft tulajdonosa 100 %-ban a TERMOSTAR Kft. A jegyzett tőke értéke december 31- én E Ft. Készletek értékelése: A társaság a vásárolt készleteit súlyozott átlagáron tartja nyilván. Vásárolt készletekre értékvesztést a nyilvántartási ár és a piaci ár jelentős 20 %-nál nagyobb eltérése esetén számolunk el. Az áruk között nyilvántartott CO2 kvóták értékét december 31-én a fordulónapi árra és árfolyamra korrigáljuk. KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

6 Az adott kölcsönök, pénzeszközök névértéken szerepelnek a mérlegben. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) A főkönyvi és analitikus számlákon a vevőkövetelések összege a számlázott, vevők által elismert összegben szerepel. Az év végi záráskor a mérlegbe az értékvesztéssel csökkentett összeg kerül. A számviteli szabályok szerint a követelés a szolgáltatás nyújtásának (pl.: fűtés, melegvíz szolgáltatás igénybevétele) időszakában keletkezik. Behajthatatlanná vált követelést a mérlegben nem szerepeltetünk, azt egyéb ráfordításként elszámoljuk. A behajthatatlanná minősítést a Számviteli Törvény előírásainak megfelelően dokumentáljuk. A december 31-én fennálló határidőn túli vevőkövetelésekre a társaság a nagy tételszámra és egyenként viszonylag kis összegre tekintettel csoportos értékvesztést számol el: napos követelésekre 10 % napos követelésekre 25 % 361 napon túli követelésekre 50 % - os mértékben. A társaság számviteli politikája lehetőséget ad az egyedi értékelésre is az önkormányzati bérlakások lakóinak követeléseire, illetve a jelentős összegű, vagy az egy évnél régebbi követelések esetében. Az egyéb követelések könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra. Aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a Számviteli Törvény ainak megfelelően azokat a ráfordításokat, melyek a mérleg forduló napja előtt felmerültek, de a mérleg forduló napját követő időszakot terhelik. Aktív időbeli elhatárolások között kell szerepeltetnünk azokat a járó bevételeket - a vevőkövetelés értékelésénél leírtakat is figyelembe véve -, melyek a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakot érintik A saját tőke, az eredménytartalék, és az egyéb kötelezettségek könyv szerinti értéken szerepelnek a beszámolóban. Tőketartalék: A tulajdonosoktól a megalakuláskor véglegesen kapott pénzeszköz. Lekötött tartalék soron szerepeltetjük az alapítás-átszervezés értékének nettó értékét, valamint azokat a kapott adókedvezményeket, támogatásokat, egyéb tételeket, melyek felhasználására kötelező előírások vonatkoznak. Értékelési tartalék: a Kft. a tárgyi eszközeire, immateriális javaira értékhelyesbítést nem számol el, ezért e mérlegsoron nincs adat. A céltartalék képzés soron a későbbi években várható kötelezettségek értéke, valamint a CO2 kibocsátási egységek következő évi visszaadási kötelezettsége szerepel. Szállítóállományt a számlázott értéken vesszük figyelembe. A számviteli szabályok szerint a kötelezettség a valós teljesüléskor keletkezik. A számbavétel feltétele, hogy a számla a mérlegkészítés időpontjáig megérkezzen. Devizás kötelezettségeinket (értelemszerűen a készleteket, költségeket is) a gazdasági esemény teljesítésének napján érvényes MNB középárfolyamon értékeljük. KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

7 Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a Számviteli Törvény ának megfelelően a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő, de később felmerült ráfordításokat, és a mérleg fordulónapja utáni időszakot érintő, de a mérleggel lezárt időszak előtt befolyt bevételeket. Beruházásainkra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások értékét értékcsökkenés arányosan számoljuk el az egyéb bevételek között. Az adott időszakig még el nem számolt részt a halasztott bevételek soron mutatjuk ki. Egyéb értékelési elvek: A saját előállítású eszközök értékelése közvetlen önköltségen történik. Társaságunk az Eredménykimutatás -t összköltség eljárással készíti el. A Kft. a költségeit elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban költség nemek szerint - számolja el, emellett kontrolling célra alkalmazza a 6-7. számlaosztályokat is. Az éves beszámoló összeállítása érdekében a társaság a mérlegsémához igazodó számlarendet használ. A pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai között társaságunknál a betételhelyezések kamatait, a devizás kifizetések árfolyam különbözeteit, a beruházási hitelek kamatait, valamint a befektetési, illetve fedezeti célú devizaügyletek árfolyam különbözetet szerepeltetjük. A cash flow kimutatást a Törvény szerinti séma alapján a mérleg, eredménykimutatás, a főkönyvi kivonat és az analitikus nyilvántartások segítségével, közvetett módszerrel készítjük el. Társaságunk havonta tulajdonosok folyamatos tájékoztatása céljából gyorsjelentést (mérleget és eredménykimutatást) készít. Ennek megfelelően havonta történik az értékcsökkenési leírás, az időbeli elhatárolások, az értékvesztések elszámolása is. Számviteli szétválasztás szabályozása, elvei: A távhőszolgáltató társaságok az átláthatóság, a keresztfinanszírozás és a versenytorzítás kizárása érdekében, a távhőtámogatási igény jogszerűségének alátámasztására - kötelesek a közszolgáltatási (távhő termelési és távhőszolgáltatási,) tevékenységeket, a villamos energia termelést és az egyéb tevékenységeiket elkülöníteni, a tevékenységek mérlegét, és eredménykimutatását a kiegészítő mellékletben közzétenni. A szétválasztást előíró jogszabályok: évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 2. A távhőszolgáltatásról szóló 200 évi XVIII. törvény 3. Magyar Energia Hivatal 1/2013 sz. módszertani ajánlása. A számviteli szétválasztás során az alábbi szempontok szerint kell ez elkülönítéseket elvégezni: A hőtermelés telephelyre történő elkülönítése A villamos energiatermelés telephelyre történő elkülönítése A hőszolgáltatást az egész településen egy tevékenységnek tekintjük egyéb tevékenységek egyben telephelyi megkülönböztetés nélkül szerepelnek a beszámolóban. KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

8 A tevékenységek bevételeinek elkülönítése tételesen, a számlákon szereplő tevékenységeknek megfelelően történik. A tevékenységek költségeinek elkülönítése: A hőelőállítás költségei: a fűtőművek területén jelentkező a hőtermelési tevékenységhez rendelhető költségek. A hőszolgáltatás költségei: a termelt hő felhasználókhoz történő eljuttatásához kapcsolódó költségek. A gázmotorok költségei: a termelt villamos energia és hő mennyisége alapján történik a felosztás a hőtermelés és a villamosenergia termelés, valamint a telephelyek között. A jogszabályok a mérlegtételek tevékenységekre és telephelyekre történő elkülönítését is előírják. A szétválasztás módját társaságunk önköltség számítási szabályzata, valamint a Számviteli Politika is tartalmazza. A tevékenységekre szétválasztott mérleget és eredménykimutatást jelen beszámoló 9. sz. melléklete tartalmazza. 1. A Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének elemző bemutatása A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. eszközeinek, forrásainak összetételét az 1. sz. táblázat tartalmazza. A befektetett eszközök értéke E Ft-tal, 8,0 %-kal csökkent. A befektetett eszközök aránya az összes eszközhöz viszonyítva 47,2 %, ezen belül a tárgyi eszközök aránya 46,7 % év során a E Ft értékű beruházással szemben E Ft amortizációt, E Ft terven felüli leírást, E Ft eszközselejtezést, és egyéb állománycsökkenést számoltunk el. A forgóeszközérték értéke 11,2 %-kal növekedett, az eszközcsoport aránya 51,9 % az eszközök értékén belül. Ezen belül 8,9 %-kal csökkent az anyagkészlet, 42,7 %-kal a nyilvántartott széndioxid kvóta, és 22,2 %-kal a követelésállomány értéke. A pénzeszköz állomány értéke 34,4 %-kal magasabb a 201 évi záró értéknél. A vagyoni helyzetet és a tőkestruktúra alakulását jelző mutatók: (lásd 2/a. sz. táblázat). KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

9 Az eszközhatékonysági mutató (ROA) (az adózás előtti eredmény és az eszközök aránya) a 201 évi 4,22 %-ról évben 4,77 %-ra növekedett. A tőke hatékonysága (ROE) amely az adózott eredmény és a saját tőke viszonyát mutatja az előző évi 5,79 % - os értékhez képest 6,59 %-ra növekedett. (A számviteli törvény évi változása következtében a 201 évi saját tőke összegét a két év összehasonlíthatósága érdekében növelni kellett az adózott eredmény E Ft - összegével, ezért a mutató 201 évi összege változott a 201 évi beszámolóban szereplő 6,14 %-hoz képest január 1-jét követően a beszámoló eredményfelosztása során a tárgyévi adózott eredmény nem számolható el osztalékfizetési kötelezettségként, a kötelezettség az osztalék jóváhagyás időpontjában keletkezik, és az eredménytartalék terhére számolható el. ) Az EBITDA mutató (üzemi eredmény + értékcsökkenés) a tevékenység jövedelemtermelő képességét fejezi ki. Ez az érték a 201 évi E Ft-ról évben E Ft-ra (91,7 %-ra) csökkent. (A számviteli törvény évi változása következtében a 201 évi üzemi eredmény összegét a két év összehasonlíthatósága érdekében korrigálni kell a rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások egyenlegével, E Fttal, ezért a mutató 201 évi összege változott a 201 évi beszámolóban szereplő E Fthoz képest január 1-jét követően a rendkívüli bevételeket és rendkívüli ráfordításokat át kell sorolni az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások közé, ezért ezek összege az üzemi eredményt módosítja.) KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

10 A mutató romlását elsősorban az értékcsökkenési leírás értékének 20 %-os csökkenése eredményezi. A tárgyi eszközök hatékonysága, vagyis az egységnyi tárgyi eszközre jutó nettó árbevétel 7,6 %-kal javult. A növekedés oka, hogy a tárgyi eszközök állományának 7,9 %-os csökkenése mellett a nettó árbevétel csak 0,9 %-kal csökkent. A saját tőke növekedési mutató a saját tőke és a jegyzett tőke arányát mutatja, növekedése 0,7 %-os, az előző évivel azonos szintűnek mondható. ((A 201 évi saját tőke összegét a számviteli törvény évi változása következtében a két év összehasonlíthatósága érdekében növelni kell az osztalékfizetési kötelezettség E Ft - összegével, ezért a mutató 201 évi összege változott a 201 évi beszámolóban szereplő 169,9 %-hoz képest. ) évben a távhőszolgáltatási tevékenység 2 %-os nyereségkorlát felett keletkezett E Ft eredményére céltartalékot képeztünk, mert azt jogszabályi előírás alapján energiahatékonyságot növelő beruházásra kell fordítanunk. A tárgyi eszköz megújulási mutató (beruházások aránya az eszközállományhoz képest) a évben viszonylag kismértékű, 5,3 %. A társaságnak nagy volumenű fejlesztési céljai vannak, ezek megvalósításához azonban megfelelő mértékű önerőre, pályázati és egyéb forrásokra van szükség. A tartalékképzés miatt és a pályázati források hiányában a beruházások indítása 2016-ban nem történt meg. A tárgyi eszközök saját tőkével való fedezettsége 134,5 % - jó, az idegen források aránya a működésben az elmúlt évben 37,2 %-ot tett ki, a saját források aránya 62,8 %. Ez az arány a következő években várhatóan változni fog, mert a társaság fejlesztési terveinek megvalósításához hitel igénybevételére lesz szükség. A tőkeszerkezetet vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a társaság kockázatviselő képességét és finanszírozási szerkezetét az utóbbi évek szigorodó jogszabályi és gazdasági környezete jelentősen átalakította. Mivel a távhőszolgáltatás április 1-től hatósági maximált áras tevékenység, a ráfordítások egy részét távhőszolgáltatási támogatás fedezi és között három alkalommal volt rezsicsökkentés, ezért a támogatási hányad a bevételek között jelentős. Támogatás nélkül a távhőszolgáltatási tevékenység veszteséges lenne. Likviditással, adósságállománnyal összefüggő mutatók (lásd 2/b sz. táblázat): A mérleg fordulónapjára számított likviditási mutatók jók. A mérlegkészítés napjáig minden esedékes szállítói számla és rövidlejáratú kötelezettség pénzügyi rendezése megtörtént. Az eladósodottság mértéke 26,6 %-os, ez nemzetközi viszonylatban is jónak minősíthető. A társaságnak lejárt kötelezettsége nincs. A Kft. statikus likviditási mutatói mely a kötelezettségek pénzeszközökkel, követelésekkel, készletekkel való fedezettségét mutatja be kedvezőek. ((A számviteli törvény évi változása következtében a 201 évi kötelezettségeik összegét a két év összehasonlíthatósága érdekében csökkenteni kellett az osztalékfizetési kötelezettség E Ft - összegével, ezért a mutató 201 évi összege 24,8 % ra módosult a 201 évi beszámolóban szereplő 30,9 %-hoz képest. A év január 1-jét követően a beszámoló eredményfelosztása során a tárgyévi KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

11 adózott eredmény nem számolható el osztalékfizetési kötelezettségként, a kötelezettség a következő évben, az osztalék jóváhagyás időpontjában keletkezik.) Az árbevétel arányos nyereség (adózott eredmény és árbevétel aránya) az előző évinél valamivel magasabb, 6,6 %. Mutatók ROE % 5,8 6,6 ROA % 4,2 4,8 Tárgyi eszköz hatékonyság % 125,5 135,1 Tárgyi eszköz megújulás % 4,6 5,3 Eladósodottság mértéke % 24,8 26,6 Nettó árbevétel E Ft Árbevétel arányos nyereség % 5,7 6,6 Tőkearányos eredmény % 6,4 7,4 KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

12 2. Kapcsolódó kiegészítések 2.1. Az egyes mérlegtételekhez kapcsolódó kiegészítések Eszközök, aktívák: Az eszközök leltározása, tételes egyeztetése a mérlegkészítésig megtörtént. A mérleg főösszege, vagyis a társaság vagyona nőtt az előző évinek 101,1 %-a Befektetett eszközök: összértéke a 201 év végi adathoz viszonyítva 5,7 %-kal csökkent. Az elszámolt E Ft terv szerinti értékcsökkenéssel, E Ft eszközkivezetéssel, E Ft terven felüli értékcsökkenéssel szemben beruházások, felújítások és eszközbeszerzések összértéke 2016-ban E Ft volt. Megnevezés Immateriális javak állományának alakulása Előző év Összetétel Tárgy év Összetétel Változás 2015 % 2016 % %-a Alapítás átszervezés aktivált értéke 0 0,0% 0 0,0% Vagyoni értékű jogok ,0% ,0% 87,5% Szellemi termékek 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Összesen ,0% ,0% 87,5% Megnevezés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Tárgyi eszköz állomány alakulása Előző év Összetétel Tárgy év Összetétel Változás 2015 % 2016 % %-a ,9% ,0% 96,3% Műszaki berendezések, gépek, járművek ,8% ,1% 80,3% Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,8% ,1% 104,4% Beruházások, felújítások ,5% ,8% 108,8% Összesen ,0% ,0% 92,1% Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományának alakulása Megnevezés Előző év Összetétel Tárgy év Összetétel Változás 2015 % 2016 % %-a Telkek ,8% ,9% 100,0% Épületek (fűtőművek, hőközpontok) ,4% ,6% 97,0% Távvezetékek ,8% ,5% 95,8% Egyéb építmények ,0% ,0% 96,5% Összesen ,0% ,0% 96,3% KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

13 Műszaki berendezések, gépek, járművek állományának alakulása Megnevezés Előző év Összetétel Tárgy év Összetétel Változás 2015 % 2016 % %-a Erőgépek, erőművi berendezések ,2% ,3% 75,9% Gépek, műszerek, szerszámok ,9% ,4% 126,1% Hírközlő berendezések ,1% ,1% 90,9% Gépjárművek ,0% ,3% 90,6% Összesen ,0% ,0% 80,3% c) Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedések: A én megalakult a Hírös Zöld Energia Kft, mint projekttársaság, tulajdonosa 100 %-ban a TERMOSTAR Kft. Célja: faapríték tüzelésű fűtőmű beruházás megvalósítása. A társaság jegyzett tőkéje december 31-én E Ft A forgóeszközök összértéke E Ft-tal, 11,2 %-kal növekedett. Ezen belül: a) Az anyagkészlet értéke E Ft-tal, 8,9 %-kal csökkent. b) Áruk között nyilvántartott széndioxid kvóták mérleg szerinti értéke a bázis időszaki E Ft-ról E Ft-ra csökkent (57,9 %). c) Az értékvesztéssel korrigált vevőállomány értéke a mérlegben E Ft, ez E Ft-os, vagyis 3,5 %-os növekedés a bázisidőszakhoz képest. A mérleg szerinti összeg tartalmát, illetve a vevők fizetési hajlandóságát az alábbi két táblázat mutatja. 1.sz. táblázat Megnevezés Mérleg szerinti vevőállomány összesen Elszámolt értékvesztés Bruttó vevőállomány Határidőn belüli követelés Határidőn túli követelés Határidőn túli követelésből távhőszolg. lakossági vevőállomány Határidőn túli követelésből távhőszolg. közületi vevőállomány Határidőn túli távhőszolgáltatás vevőállomány Határidőn túli követelésből egyéb - nem távhős -vevőállomány Bruttó vevőállomány Behajthatatlan, elengedett követelés % ,5% ,4% ,3% ,8% ,5% ,0% ,1% ,0% ,3% ,4% ,1% KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

14 2.sz. táblázat Részletezés vevőcsoportok szerint: Lakossági vevőállomány Elszámolt értékvesztés lakosság Értékvesztéssel korrigált lakossági vevőállomány Közületi vevőállomány Elszámolt értékvesztés közület Értékvesztéssel korrigált közületi vevőállomány Távhőszolgáltatás vevőállománya Elszámolt értékvesztés Értékvesztéssel korrigált vevőállomány távhőszolgáltatás Vevőállomány villamos energia értékesítés, egyéb tevékenység Elszámolt értékvesztés Értékvesztéssel korrigált vevőállomány egyéb tevékenység Bruttó vevőllomány összesen Elszámolt értékvesztés összesen Mérleg szerinti vevőállomány összesen % ,2% ,6% ,5% ,5% ,4% ,3% ,8% ,3% ,7% ,5% ,1% ,8% ,3% ,4% ,5% Távhőszolgáltatás mérleg szerinti (értékvesztéssel csökkentett) vevőkövetelésének értéke évben 434 E Ft-tal, 0,3 %-kal csökkent az előző év záró értékéhez képest. Ezen belül a lejárt távhőszolgáltatási követelések összege - a következetes behajtási tevékenység eredményeként - 12,1 %-kal csökkent. A fogyasztók 1,5 %-ának áll fenn Ft-ot meghaladó tartozása. A nagy összegű hátralék miatt 109 lakossági, és 7 egyéb fogyasztónál szünetel a használati melegvíz szolgáltatás. 26 ügyfelünk lakásának tulajdona került át a Nemzeti Eszközkezelő Zrthez, összes hátralékuk: E Ft. A lakossági lejárt vevőkövetelések behajthatatlan követeléssel növelt értéke 201-ben ( E Ft E Ft) E Ft volt, évben ( E Ft E Ft) E Ft-ra csökkent (88,7 %). A csökkenés mértéke 11,3%. A követelések aktuális egyenlegek - közlése a számlákon folyamatosan megtörtént. A bírósági végrehajtók dokumentumai alapján, továbbá az elköltözött és fel nem kutatható fogyasztók kisösszegű tartozásaira E Ft-ot számoltunk el behajthatatlan és elengedett követelésként. Ebből 580 E Ft a nem lakossági követelés volt. A behajthatatlan követelések leírása a Számviteli Törvénynek megfelelő dokumentumokkal (végrehajtói, felszámolói, bírósági végzés), igazolásokkal, nyilatkozatokkal alátámasztott. Az elengedett követelések értéke 17 E Ft volt. Határidőn túli hátralékok i állománya Értékvesztés elszámolása vevőállományra Értékvesztés napon napos napos túli Egyedi értékelés Képzett mérték % 10% 25% 50% 100% Összesen Távhőszolgáltat. vevőállománya E Ft Értékvesztés E Ft KECSKEMÉTI Egyéb vevőállomány TERMOSTAR E FtKft Kiegészítő 2 561melléklet Értékvesztés E Ft Értékveszés összesen E Ft

15 Az értékvesztés állomány 201 december 31-én E Ft, december 31-én E Ft volt. A növekedés (tárgyévi egyéb ráfordításként elszámolt összeg) E Ft. Társaságunknak az általa könyvelt önkormányzati cégekkel szemben együttesen E Ft követelése állt fenn december 31-én: Megnevezés Követelés Ebből lejárt Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft Hírös Sport Nonprofit Kft KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft Kecskeméti Városgazdasági Kft Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft Kecskeméti Városfejlesztő Kft Összesen: A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft-nek tulajdonosaival szemben nem állt fenn követelése december 31-én. d) Egyéb követelésként E Ft-ot tartunk nyilván. A csökkenés a 2015-évihez képest 41,8 %-os. Követelések Megoszlás % Megoszlás % Távhőtámogatás ki nem utalt összege hó ,3% ,9% ÁFA követelés ,4% ,3% Energiaadó követelés ,2% ,9% Visszaigényelhető adók, túlfizetések ,1% ,1% Munkavállalók lakásépítési kölcsöne ,3% ,2% Munkavállalókkal kapcsolatos egyéb követelés ,5% ,7% Egyéb 473 0,2% 5 0,0% Összesen E Ft ,0% ,0% A mérleg fordulónapon a kihelyezett munkáltatói lakáskölcsön értéke E Ft volt. Visszafizetési garanciaként az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog szolgál. A visszafizetés elmaradásának kockázata minimális, nem jellemző. Valamennyi állami költségvetéssel szembeni követelés összege társaságunkhoz beérkezett a beszámoló készítés időpontjáig. e) A pénzeszközök fordulónapi értéke E Ft, az előző évi értéknek 134,4 %-a. Az összeg az elmúlt két-három év beruházásainak visszafogása miatt növekedett meg, ennek azonban fedezetet kellett nyújtania a nagyságrendileg 250 M Ft összegű decemberi gázszámla kifizetésére, 126 M Ft lekötött tartalék beruházásra történő felhasználására, a 133,4 M Ft tulajdonosi osztalék kifizetésére, valamint közeljövőben pályázati forrásokból megvalósítandó energiahatékonysági beruházások önerejének biztosítására. A szabad pénzeszközök lekötött bankbetétekben történő elhelyezése 2016-ban mindössze 3,1 M Ft kamatbevételt keletkeztetett. Ez az érték az alacsony kamatok miatt 50 %-a a 201 évinek. KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

16 Az aktív időbeli elhatárolások értéke E Ft. Ez 97 %-ban a hideg téli időjárás miatti távhő árbevétel különbözetből származik. Az adatok részletezését a 4/a. számú táblázat tartalmazza. A legjelentősebb tétel ezen a soron E Ft hődíj elszámolási különbözet, valamint E Ft gázköltségre jutó, még vissza nem igényelt energiaadó Források, passzívák A saját tőke növekedése E Ft, 0,7 %. A 201 és a évi adózott eredmény különbözetéből E Ft növekedés származik. Az eredménytartalék összege E Ft csökkent a 201 évi 2 % nyereségkorlát feletti eredmény korrekciója miatt. (A számviteli törvény évi változása következtében a 201 évi saját tőke összegét a két év összehasonlíthatósága érdekében növelni kell az adózott eredmény összegével, ezért a saját tőke összege E Ft-tal növekedett a 201 évi beszámolóban szereplő E Ft-hoz képest. A év január 1-jét követően a beszámoló eredményfelosztása során a tárgyévi adózott eredmény nem számolható el osztalékfizetési kötelezettségként, a kötelezettség az osztalék jóváhagyás időpontjában keletkezik és az eredménytartalék terhére számolható el. ) a) A jegyzett tőke az 199 évi cégegyesítés óta változatlanul E Ft, és az üzletrészek aránya is változatlan. b) A tőketartalék a tulajdonosok által a Kft. jogelődjének - nyújtott végleges finanszírozási forrás; összege E Ft, a megalakulás óta változatlan. c) Az eredménytartalék: december 31-én E Ft. Évszám Növekedés lekötött tartalék feloldásból Növekedés előző évi ereményből Csökkenés lekötött tartalék képzés miatt Csökkenés osztalék kifizetés miatt Egyéb csökkenés Eredmény tartalék halmozott összege d) Lekötött tartalék A társaság évben E Ft összegben lekötött tartalékot képzett az alábbi a következő években kötelezően beruházásokra fordítandó - tételekre: E Ft még fel nem használt társasági adókedvezmény (fejlesztési tartalék) E Ft a 201 év 2 %-os nyereségkorlát feletti eredménye E Ft évben folyósított retrospektív támogatás E Ft 201 évben folyósított retrospektív támogatás KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

17 e) Az adózott eredmény E Ft. Az összeg taggyűlési határozat alapján év elején eredménytartalékba kerül, évben a taggyűlés határozatának megfelelő összeg kerül majd osztalékként kifizetésre az eredménytartalékból a tulajdonosok részére az üzletrészek arányában Céltartalék mérleg szerinti értéke: E Ft, ebből a széndioxid kvóták visszaadására, mint várható kötelezettségre képzett összeg E Ft, a évi eredmény 2 % nyereségkorlát feletti része E Ft Kötelezettségek: értéke az előző évhez képest 114,5 %-kal növekedett. (A számviteli törvény évi változása következtében a 201 évi kötelezettségek összegét a két év összehasonlíthatósága érdekében csökkenteni kell az osztalékfizetési kötelezettség összegével, ezért a kötelezettségek összege E Ft-ra változott a 201 évi beszámolóban szereplő E Ft-hoz képest. ) I. Hátrasorolt kötelezettségek Előző év Összetétel Tárgy év Összetétel 2015 % 2016 % II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0,0% 0 0,0% Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek 0 0,0% 0 0,0% Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ( szállítók) Tulajdonosi osztalék Megnevezés ,2% ,9% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,8% ,1% III. Rövid lejáratú kötelezettségek ,0% ,0% Kötelezettségek összesen : Kötelezettségek alakulása ,0% ,0% Rövid lejáratú kötelezettségek teszik ki a kötelezettségek 100 %-át, a társaságnak hosszúlejáratú kötelezettsége, hiteltartozása nincs. A szállítói kötelezettségek értéke E Ft. Ez nagyrészt a november és decemberi havi gáz és egyéb közüzemi számlák értéke. A szállítókkal a fordulónapi egyeztetések megtörténtek. A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft-nek Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben nem állt fenn semmilyen kötelezettsége a beszámolási időszak végén. Az EDF DÉMÁSZ Zrt-vel szemben E Ft határidőn belüli szállítói kötelezettsége volt én. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek értéke: E Ft. KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

18 Egyéb kötelezettségek E Ft-ban Megoszlás % Megoszlás % 0 Társasági adó kötelezettség ,7% 352 0,6% ÁFA kötelezettség 0 0,0% 0 0,0% Munkabér, levonások munkabérből ,3% 17 0,0% Munkabérrel kapcs. adókötelezettségek NAV ,3% ,4% Egyéb adók 517 1,0% ,6% Vevők túlfizetései ,4% ,3% Egyéb 570 1,1% 0 0,0% Összesen E Ft ,0% ,0% 2016-ben a Kft az állami adóhatóságnak 293 M Ft, a helyi önkormányzatnak 10,7 M Ft adót fizetett be. Energiaadóból 55 M Ft, ÁFA-ból 392 M Ft visszaigénylésére volt jogosult, összességében tehát adó visszaigénylő pozícióban volt. A Kft-nek év végén lejárt köztartozása, lejárt kötelezettsége nem volt. A Kft. vezetése 2016-ban sem vállalt kezességet, vagy más, nem említett kötelezettséget. A társaságnak garanciális és környezetvédelmi kötelezettsége továbbra sincs Passzív időbeli elhatárolás Az adatok részletezését a 4/b. sz. táblázat tartalmazza. Passzív időbeli elhatárolások állománya E Ft. Az elhatárolt bevételek legjelentősebb tétele E Ft távhőszolgáltatás fejlesztéséért kapott csatlakozási díj. Az elhatárolt költségek között szerepel E Ft bér és bérjárulék, melynek kifizetése 2016-ban fog megtörténni a 201 évi eredmények alapján. A halasztott bevétel soron szerepel E Ft, mely a beruházásokra elnyert pályázati támogatások későbbi évekre elhatárolt összege. A kapott támogatások bevételként történő elszámolása a beszerzett eszközök értékcsökkenésével arányosan történik meg. Halasztott bevételként elhatárolt támogatások bemutatása: (a folyósított teljes érték összesen E Ft ) KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

19 Támogatás megnevezése Széchenyi Terv Nemzeti Energia Takarékossági program Projekt megnevezése 3.sz. gázmotor telepítése Folyósított összeg Folyósítás éve Elhatárolás ideje én még el nem számolt év sz.gázmotor telepítése év KEOP 4.0/ /A hőközponti körzet felhasználói hőközpontok és hozzátartozó távvezeték hőközpont 11 év távvezeték 25 év KEOP 4.0/ /B hőközponti körzet felhasználói hőközpontok és hozzátartozó távvezeték hőközpont 11 év távvezeték 25 év KEOP 4.0/ KEOP 4.0/ KEOP 4.0/ önerőpótló támogatás KEOP retrospektív támogatás KEOP retrospektív támogatás Eredménykorlát feletti eredmény 2012 Eredménykorlát feletti eredmény 2015 Református Kollégium távhőrendszerre való csatlakozatása Összekötő távvezeték és füstgáz hőhasznosító Összekötő távvezeték és füstgáz hőhasznosító Á.v.II.hőközponti körzet felhasználói hőközpontok és hozzátartozó távvezeték Á.v. távvezeték ill. 3 db hőközpont felújítás hőközpont 11 év távvezeték 25 év hőhasznosító 11 év távvezeték 25 év hőhasznosító 11 év távvezeték 25 év hőközpont 11 év távvezeték 25 év hőközpont 11 év távvezeték 25 év Füstgáz hőhasznosító év Összesen: évben a távhőszolgáltatás támogatott eredményének 2 %-os eszközarányt meghaladó része E Ft volt, ez kötelezően energiahatékonysági beruházásra fordítandó évben az összeget céltartalékként tartjuk nyilván, majd a megvalósított eszköz aktiválása után vezetjük át a halasztott bevételek közé. KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

20 2.2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok, kiegészítések I. Az értékesítés nettó árbevétele 2016-ben E Ft volt, ez E Ft-tal, 0,9 %-kal alacsonyabb az előző évi értéknél. Ezen belül a hőértékesítés volumene a 201 évi GJ-lal szemben a évben GJ volt, a mennyiségi növekedés 3,2 %-os. A villamosenergia értékesítéséből szármató árbevétel E Ft volt, ez az előző évinek 81,7 %-a. Az árbevétel összetételét és alakulását az sz. táblázat tartalmazza. II. Aktivált saját teljesítmények értéke: E Ft, ez a bázis időszaki érték 58,7 %-a. III. Egyéb bevételek: értéke évben E Ft volt. (A számviteli törvény évi változása miatt a fejlesztési célú támogatások bevétele 201 évben a rendkívüli bevételek között, évben az egyéb bevételek között szerepel. Az összehasonlíthatóság érdekében a bázisidőszaki oszlopot is korrigáltuk ezzel az összeggel. ) Egyéb bevételek alakulása E Ft Kártérítések, kárenyhítések Késedelmi kamatok, ügyvégi díjak felhasználók általi megtérítése Továbbszámlázott szolgáltatások (telefon, rezsi) Távhőszolgáltatók támogatása Távhőszolgáltatók támogatásából beruházásra fordítandó bevétel Fejlesztési célú támogatás értékcsökkenés arányos bevétele* Visszaírt értékvesztés Behajthatatlan követelésekre befolyt összeg Egyéb Egyéb bevételek CO 2 kereskedelem nélkül CO 2 kereskedelem bevételei Egyéb bevételek összesen E Ft *korrekció 201 évi rendkívüli bevételekkel IV. Anyagjellegű ráfordítások összege: E Ft (az előző évinek 84,9 %-a), súlya az összes költségen és ráfordításon belül 61,2 %. Az anyagjellegű ráfordítások 70 %-a gázköltség, 4 %-a villamosenergia költség, 9 %- a lakossági melegvíz szolgáltatáshoz felhasznált vízköltség, 11 %-a az igénybevett és egyéb szolgáltatások értéke, a fennmaradó 6 % az egyéb anyagköltség.) KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

21 Igénybevett szolgáltatások bemutatása Külső vállalkozók által végzett karbantartások Hirdetés, reklám, PR szolgáltatás Oktatás, továbbképzés Kiküldetési költségtérítések Könyvvizsgáló Jogi képviselet Munkavédelem Végrahajtók díja Számítástechnikai szolgáltatások (support, fejlesztés, stb.) Tagsági díjak Távhő számlák előállítási költsége Egyéb szakértői díjak Posta költség Telefon, internet Hírlap, folyóirat, szakirodalom Fénymásolás, sokszorosítás Mérők leolvasása, számlák kézbesítése Őrző-, védő szolgáltatások Gépkocsi használat költségei (parkolás, útdíj stb) Takarítási szolgáltatás Egészségügyi szolgáltatások Szemét, hulladékszállítás Egyéb, fel nem sorolt (500 E Ft alatti) szolgáltatás Igénybevett szolgáltatások összesen A 201 évi visszafogott mértékhez képest évben lehetőség nyílt teljes egészében elvégezni a tervezett karbantartási feladatokat. A növekedés a szolgáltatások értékében 780 E Ft-ot jelentett. Az egyéb szakértők soron E Ft összeggel szerepel a belső ellenőrzés kiszervezett költsége, ez a bázis időszakban még nem merült fel E Ft közreműködői díjat fizettünk ki a REÁL-ENERGO Kft-nek pályázataink fenntartási jelentésének elkészítéséért. Az őrző- védő szolgáltatási szerződés Szultán utcai telephelyre történő kiterjesztése bár közel 1 M Ft-tal növelte költségeinket, de ezzel lehetőség nyílt a saját munkaerő Széchenyivárosi fűtőmű területére történő átcsoportosítására miatt a nyári karbantartási feladatok racionálisabb szervezésére. V. Személyi jellegű ráfordítások összege: E Ft, a növekedés 201 évhez képest 2,4 %. Súlya az összköltségben 22,5 %, (Ebből bérköltség E Ft, a személyi jellegű egyéb kifizetés E Ft, a bérjárulékok összege E Ft.) Ezen belül a bértömeg növekedés 3,0 %, melyből 2,3 % a létszámnövekedést fedezi, a bérköltségből számított átlagbér növekedése évben 0,7% volt. VI. Értékcsökkenési leírás: összege E Ft, ez az előző évinek 79,0 %-a. Az értékcsökkenés súlya a ráfordításokban 6,0 %. Az eszközökre elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás E Ft volt, ebből azonnali, egy összegben történő leírás E Ft lineáris leírás E Ft teljesítmény arányos leírás 2209 E Ft KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

22 VII. Egyéb ráfordítások: összege E Ft. Az egyéb ráfordítások aránya a ráfordításokon belül 10,3 %-os. (A számviteli törvény változása miatt az adott támogatások, valamint az elengedett követelések összege 201 évben a rendkívüli ráfordítások között, évben az egyéb ráfordítások között szerepel. Az összehasonlíthatóság érdekében a bázisidőszaki oszlopot is korrigáltuk ezzel az összeggel.) Egyéb ráfordítások alakulása E Ft Értékesített eszközök kivezetett értéke 0 0 Terven felüli értékcsökkenési leírás Káresemények ráfordításai 86 Késedelmi kamatok, kötbérek, bírságok partnerrel szemben Késedelmi kamatok, bírságok adóhatósággal szemben Értékvesztés elszámolása vevőállományra Vállalkozásnak kiadott követeléskezelés költségei Behajthatatlan követelések Elengedett követelések* Adott támogatások* Önkormányzattal elszámolt adók Költségvetéssel elszlámolt adók Eszközselejtezés, kivezetések értéke Készletselejtezések, kivezetések értéke 2 1 Céltartalék várható kötelezettségekre Egyéb Egyéb bevételek CO 2 kereskedelem nélkül CO 2 kereskedelem bevételei *korrekció 201 évi rendkívüli ráfordításokkal A beszámoló készítés időszakában körvonalazódtak a KEHOP pályázati kiírások feltételei. Ebből nyilvánvalóvá vált, hogy a faapríték tüzelésű fűtőmű évnél régebben készített előzetes tervei, megvalósítási tanulmányai nem használhatók fel a pályázat során, ezért a faapríték tüzelésű fűtőmű korábbi években keletkezett befejezetlen beruházási tételei közül E Ft-ot kivezettünk. Az I. sz. gázmotor januári káreseménye kapcsán a biztosító kártérítésével kapcsolatos eljárás folyamatban van, a gázmotor felújítására vonatkozó vezetői döntést alapos műszaki és gazdasági vizsgálatok, számítások előzik meg évben a gázmotorok fokozott igénybevételére, rongálódására, piaci értékének csökkenésére tekintettel terven felüli értékcsökkenést számoltunk el E Ft értékben. A költségek szerkezetét és az összes bevételhez viszonyított arányát a sz. melléklet tartalmazza. KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

23 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye: E Ft. Ez a 201 évinél 17,2 %-kal magasabb. (A 201 évi üzemi eredmény összegét a számviteli törvény évi változása következtében a két év összehasonlíthatósága érdekében korrigálni kell a rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások egyenlegével, E Ft-tal, ezért az üzemi eredmény 201 évi összege E Ft-ra változott a 201 évi beszámolóban szereplő E Ft-hoz képest január 1-jét követően a rendkívüli bevételeket és rendkívüli ráfordításokat át kell sorolni az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások közé, ezért ezek összege az üzemi eredményt módosítja.) Pénzügyi műveletek eredménye: E Ft. VIII. Pénzügyi műveletek bevételeinek értéke összesen: E Ft. Ez a lekötött betétek kamataiból származik, ez a bevétel a kereskedelmi banki betéti kamatok csökkenés miatt évről-évre jelentősen csökken. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításainak értéke: 296 E Ft, ez elsősorban árfolyam különbözetek értéke. Adózás előtti eredmény: E Ft. X. Adófizetési kötelezettség: E Ft, levezetését a 6. sz. táblázat tartalmazza. Adózott eredmény: a Kft adózott eredménye 2016-ban E Ft. Az összeg teljes egészében eredménytartalékba kerül. Az alábbi táblázat a tulajdonosoknak eddig kifizetett osztalékot mutatja Jóváhagyás éve Kifizetett összeg Összesen (A számviteli törvény változása miatt a 2017-ben, a évi beszámoló elfogadásakor jóváhagyott osztalék nem a évi eredményfelosztás része, kifizetése a szabad eredménytartalékból történhet, a kötelezettség keletkezése pedig a kifizetésről szóló tulajdonosi döntés időpontja.) KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

24 2.3. CASH FLOW kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A cash flow kimutatás a 7. sz. táblázat szerint tükrözi a Kft. finanszírozási szerkezetét, valamint a képződött pénzeszközök felhasználását évben E Ft pénzeszköz növekedés következett be a bázis év december 31-i állományához képest. Az alaptevékenységből származó pénzeszköz bevételek - működési cash flow - értéke évben E Ft volt. Ennek főbb összetevői: - Az adott támogatásokkal növelt adózás előtti eredmény, mely E Ft. - A terv szerinti értékcsökkenés E Ft - és az eszközkivezetések E Ft - értéke az eredményt csökkenti ugyan, de pénzkiadással nem jár, így növeli a cash-flow végösszegét. - A szállítóállomány E Ft-os növekedése, és az egyéb követelés állomány E Ft-os csökkenése a pénzeszköz állományt növeli, - az egyéb kötelezettségállomány E Ft-os csökkenése szűkítette a forrásokat. A befektetési cash flow értéke E Ft, megegyezik a beruházási kiadások összegével. A 201 évinél 8,5 %-kal többet fordított a társaság beruházási kiadásokra. A finanszírozási cash flow értéke évben E Ft, ez teljes egészében alapítványoknak, előadó művészeti intézményeknek és sportszervezeteknek adott ún. TAO támogatás. Az összegből 542 E Ft-ot társaságunk társasági adókedvezményként elszámolhat. KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

25 3. Tájékoztató jellegű kiegészítések 3.1. Létszámhelyzet: A létszám és a jövedelemadatok számbavétele az előző évivel azonosan történt. A létszám, a bér- és személyi jellegű kifizetések összetétele a következő volt Foglalkoztatotti létszám Főállású teljes munkaidős adatok Ft-ban Á.stat. létszám Bruttó bérkifizetés * Személyi jell. (fő) (Ft) kifizetés Fizikai Szellemi Főállású nem teljes munkaidős Fizikai Szellemi Egyéb munkaviszonyos Áll.kívüli (FB tag, megbízás) Foglalkoztatottak összesen * A táblázat a bérkifizetéseket tartalmazza. A 201 évi bérköltségből E Ft időbeli elhatárolásban szereplő összeg - kifizetése történt meg évben, a évi bérköltségből E Ft kifizetése fog 2017-ben megtörténni. A 201 évi bérkifizetés E Ft volt, a növekedés 5,2 M Ft, 1,3 %. A bérkifizetésből számított átlagbér értéke 201 évben Ft/hó, évben E Ft, a csökkenés 1 %-os. (A bérkifizetés 1,3 %-os növekedése mellett 2,3 %- os létszámnövekedés is volt évben, így az egy főre jutó kereset csökkent.) A munkajogi létszám (munkaszerződéssel rendelkezők száma) én 92 fő, én 93 fő volt. Az éves átlagos statisztikai létszám 201 évben 87 fő, évben 89 fő volt. (102,3 %) A statisztikai létszám összetétele: 49 %-a fizikai dolgozó, 51 %-a szellemi foglalkozású. A szellemi foglalkozású munkavállalókon belül 3 fő felsővezető (ügyvezető igazgató, gazdasági igazgató, főmérnök), 14 fő középvezető és 28 fő egyéb alkalmazott. A vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló üzleti év után járó járandóságainak összegét az alábbi táblázat tartalmazza: Vezető tisztségviselők, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló díjazása (Ft) év Ügyvezetés díjazása Könyvvizsgáló díjazása (ÁFA nélkül) Felügyelő bizottság díjazása KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

26 évi környezetvédelmi információk A Kft évben is az ISO 9001 és az ISO szabványok szerint működtetetett minőség és környezet központú irányítási rendszer előírásai szerint végezte tevékenységét, a környezetvédelmi előírásokat, szabályokat betartotta. A vállalati környezetirányítási rendszer szabályainak betartása és a környezetvédelmi szempontok érvényesítése a fejlesztések, beruházások alkalmával is alapkövetelmény. A társaság szolgáltatásainak káros környezeti hatásait - az adott technológiai körülmények között az elérhető legkisebb szinten igyekszik tartani. A tevékenységgel együtt járó, elkerülhetetlen környezetterhelés ellenőrzött, a környezetvédelmi törvények, előírások és szabványok követelményeinek megfelelő volt. A környezettudatos szemlélet formálását, erősítését rendszeres oktatások, nyilvános rendezvények, bemutatók támogatásával is biztosítjuk pl. Távhőszolgáltatás Napja. Az egységes környezethasználati engedély (IPPC) által előírt követelmények teljesítésének éves hatósági ellenőrzése a Széchenyivárosi telephelyen szeptember 12-én megtörtént. A Csongrád-megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a hulladékgazdálkodási, a levegőtisztaság-védelmi, víz- és talajvédelmi, a zaj- és rezgésvédelmi előírások teljesülését vizsgálta. Az ellenőrzés eltérést nem állapított meg. Eszközeinket, berendezéseinket az előírt technológiai és üzemeltetési utasításoknak megfelelően, a lehetséges minimális szennyezőanyag kibocsátással működtettük. A környezetvédelmi hatóság március 8-án levegőtisztaság védelmi ellenőrzést tartott a Szultán utcai telephelyen, az ellenőrzés eltérést nem állapított meg. Decemberben akkreditált laboratóriummal végeztettük el a gázmotorok hatóság által előírt emisszió méréseit. Az elvégzett méréssorozatokról jegyzőkönyvek készültek, határérték túllépés nem fordult elő. Kazánjaink égőbeállításait rendszeresen felülvizsgáltatjuk. Kazánberendezéseink füstgáz- hőhasznosító berendezésekkel rendelkeznek. A légszennyezési mutatóink a hatósági előírásoknak megfelelően alakultak. 200 óta CO2 kibocsátás jelentési, elszámolási kötelezettségünk van évben ingyenesen kiosztott kvótamennyiség to volt. A évi tényleges kibocsátás mennyisége to. A különbséget a korábbi években fel nem használt kvótamennyiség fedezte ben az ingyenesen kiosztott kvóta egység mennyisége már nem fedezi a tényleges kibocsátást, várhatóan kibocsátási egységet piaci áron kell megvásárolnunk. A vegyszereket a technológia során kizárólag a vízkezeléshez használunk. A keletkező technológiai zaj a megfelelő hangszigetelések eredményeként határértéken belüli. A környezetvédelmi hatóságok felé valamennyi dokumentációs kötelezettségünknek határidőre eleget tettünk. A környezetterhelési díj, valamint a vízkészlet járulék bevallása és megfizetése megtörtént. KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

27 A telephelyeken rendszeresített tűzvédelmi eszközöket, oltó berendezéseket ciklikusan ellenőriztetjük. A villamos kapcsolóterekbe telepített automata oltóberendezések állapotát napi rendszerességgel ellenőriztük. Hulladékkezelés: A bontások, javítások, karbantartások és az üzemvitel során keletkező veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtése, tárolása, dokumentálása a jogszabályoknak, és a Kft. környezetvédelmi szabályzatában, integrált irányítási rendszerében foglalt előírásoknak megfelel. Az alábbi táblázat a környezetvédelmi hatóságnak megküldött, évi hulladék mérlegekből készült: Hulladék neve Menny.e. Nyitó készlet Növekedés Csökkenés Záró készlet Átvevő: Design Kft. Olajszűrő kg Fénycső hulladék kg Fáradt olaj kg Levegőszűrő, olajos abszorbens kg Labor vegyszer maradék kg Festékes fém csomagolási hulladék kg Irodatechnikai berendezések, patronok, tonerek kg Műanyag csomagolási hulladék kg Savas ólomakkumulátor kg Átvevő: Kádár Környezetvédelmi Kft. Vas és acél kg Veszélyes anyagokat tartalmazó elektronikai hulladék Kiselejtezett elektromos berendezések Átvevő: Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft kg kg Települési/ Kommunális hulladék (Széchenyivárosi fűtőmű) Települési/ Kommunális hulladék (Szultán utcai fűtőmű) kg kg Átvevő: Hírös Hulladékgazdálkodási Kft (Kecskeméti Városgazdasági Kft. alvállalkozója) Szelektív csomagolási hulladék (Széchenyivárosi fűtőmű) Szelektív csomagolási hulladék (Árpádvárosi fűtőmű) kg kg Kommunális szennyvízkibocsátásunk az előírásoknak megfelelő összetételű, a városi vízből technológiai vízfelhasználás nincs. KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

28 Technológiai vízszükségletünket saját kutakból nyerjük, a víz összetételét rendszeresen ellenőriztetjük. Az ebből keletkező szennyvíz szintén megfelelő minőségű, azt a kommunális szennyvízzel együtt engedjük a városi csatornarendszerbe. Az ipari vízfelhasználók számára előírt víztermelési és vízkezelési adatszolgáltatást teljesítettük ban hatósági eljárás környezetvédelmi okokból társaságunkkal szemben nem indult. A veszélyes és kommunális hulladék elszállításának költsége évben 662 E Ft, a káros anyag kibocsátással összefüggő emisszió mérések, engedélyek, hatósági díjak, felügyeleti díjak költsége E Ft volt. A Kft-nek európai uniós vagy más jogszabályok alapján egyéb környezetvédelmi kötelezettsége nem volt Egyéb információk - A felügyelőbizottság tagjai, a könyvvizsgáló és az ügyvezető igazgató részére semmilyen kölcsön, előleg juttatására nem került sor, velük szemben semmilyen kötelezettségünk és követelésünk nincs. - A cégnek nincs jövőbeni nyugdíjfizetési vagy végkielégítés fizetési kötelezettsége. - A társaságnak nincs hátrasorolt eszköze és kötelezettsége. Mérlegen kívüli tételek, mérlegben nem szereplő megállapodások: AZ ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt január 31-én megvásárolta az EDF DÉMÁSZ Zrt. 100 %-os részvénycsomagját az EDF International S.A.S-től. Ezzel évben a TERMOSTAR Kft. 30,49 %-os üzletrésze állami tulajdonba kerül. A társaság neve DÉMÁSZ Zrt-re módosul évre a távhőszolgáltatás bruttó eszközértékének, E Ft-nak 2 %-a, azaz Ft a maximált távhőszolgáltatási eredmény. Az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet szerint a távhőszolgáltatáson elért eredménynek a bruttó eszközérték 2 %-át meghaladó részét, évben E Ft-ot el kell különíteni, s azt két éven belül energiahatékonyságot növelő beruházásra kell fordítani. Amennyiben a beruházás nem valósul meg a jogszabályban előírt határidőn belül, az összeget mivel az eredmény forrása távhőszolgáltatási támogatás volt vissza kell fizetni. Beruházásra fordítandó összegek: Összeg E Ft Felhasználás határideje Társasági adókedvezmény (fejlesztési tartalék) Retrospektív támogatás Retrospektív támogatás Eredménykorlát feletti eredmény Eredménykorlát feletti eredmény Összesen: KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

29 A Kft-nek év végén négy folyamatban lévő biztosítási kárigénye volt. A QBE Biztosítóval szemben E Ft és kamatai összegében adott be keresetet társaságunk a Pesti Központú Kerületi Bírósághoz ben a Mátis Kálmán u. 12. sz. alatt lévő használaton kívüli - hőközpontba idegenek zárfeltöréssel behatoltak, a hőközpont berendezéseit eltulajdonították. Az I. fokú határozat társaságunknak E Ft kártérítési összeget ítélt meg. Generali Biztosító Zrt-vel szemben kártérítési igényt jelentettünk be az 1.sz. gázmotor 2016.január 23-i meghibásodása miatt. A kár értékének, illetve a jogos kártérítési igény nagyságrendjének meghatározása szakértők bevonásával még jelenleg is folyamatban van november 13-án a 2. számú gázmotor meghibásodott. A biztosító mind a bejelentett kárösszeget, mint a biztosítási esemény bekövetkezését elismerte, január végén a járó E Ft kártérítési összeget kifizette. További függőben lévő kártérítési igényünk a 3.sz. gázmotor én történt csapágytörésével kapcsolatos. Amennyiben a szakértői vizsgálatok igazolni fogják, hogy a törés nem anyaghibára vezethető vissza, akkor a kárigényünk megközelítőleg 5 M Ft lesz. Az alábbi táblázat a társaság ingatlanbejegyzéseit mutatja be: Használati jog bejegyzések: villamos berendezések elhelyezése HELYRAJZI SZÁM INGATLAN MEGNEVEZÉSE, HELYE JOGOSULT 10576/11. hrsz. Széchenyiváros IV/I. jelű hőközpont EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft 3791/42. hrsz. Széchenyiváros 409. jelű hőközpont EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft Vezetékjog bejegyzések: HELYRAJZI SZÁM INGATLAN MEGNEVEZÉSE, HELYE JOGOSULT 10576/11. hrsz. Széchenyiváros IV/I. jelű hőközpont EDF Démász Hálózati Elosztó Kft 3791/61. hrsz. Széchenyiváros 42 jelű hőközpont EDF Démász Hálózati Elosztó Kft 3791/42. hrsz. Széchenyiváros 409. jelű hőközpont EDF Démász Hálózati Elosztó Kft 3751/39. hrsz. Széchenyiváros 23. jelű hőközpont EDF Démász Hálózati Elosztó Kft 17/13. hrsz. Árpádváros III.sz. hőközpont EDF Démász Hálózati Elosztó Kft 17/1 hrsz. Árpádváros II.sz. hőközpont EDF Démász Hálózati Elosztó Kft 17/18. hrsz. Árpádváros I. sz. hőközpont EDF Démász Hálózati Elosztó Kft 3822/1.hrsz. Akadémia krt. fűtőmű EDF Démász Hálózati Elosztó Kft 3822/1. hrsz. Akadémia krt. fűtőmű ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt Jelzáloggal terhelt ingatlanok: Jelzáloggal terhelt ingatlana a társaságnak nincs. KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

30 Összegzés: A cég a évi árbevétel és nyereség tervét teljesíteni tudta. Bevételeinek 19,2 %-át állami támogatás teszi ki. A menedzsment mindent megtett és a továbbiakban is megtesz azért, hogy a cég stabilitását szolgáló lépéseket megtegye. A társaság működése megfelelt az üzleti terv szerinti tulajdonosi elvárásoknak. A taggyűlési és felügyelőbizottsági határozatok végrehajtása megtörtént. A társaságnál 2016-ben is biztosított volt a törvényes működés minden feltétele. Számottevő hiányosságot egyik ellenőrző hatóság sem állapított meg. A Kft. szakembergárdája kész az előtte álló fokozott kihívásoknak megfelelni, és alkalmazkodni a lakosság megnövekedett elvárásaihoz épp úgy, mint a tulajdonosok és a jogszabályok által támasztott igen magas követelményekhez. A Kiegészítő melléklet és az Üzleti jelentés csatolt táblázatai a Számviteli Törvény, illetőleg a társaság Számviteli Politikája által előírt információkat tartalmazzák, és valós képet mutatnak a Kft évi gazdálkodásáról és az érvényesülő tendenciákról. Kecskemét, február 28. Horváth Attila ügyvezető igazgató KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

31 Táblázatok a évi kiegészítő melléklethez 1. Vagyonkimutatás, a vagyon szerkezetének alakulása 2. Mutatók a vállalkozás anyagi helyzetének átfogó elemzéséhez ( 2/a és 2/b ) 3. Tárgyi eszközök és immateriális javak állományváltozása 4. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások ( 4/a és 4/b ) A bevételek és a költségek szerkezete 6. Társasági adóalap kimunkálása 7. Cash flow kimutatás 8. Hitelek és állami támogatások fedezete 9. Tevékenységek számviteli szétválasztása KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2016

32 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma éves mérleg MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- Előző évek Index % A tétel megnevezése szám korrekciója bázishoz a b c d e f 01. A. Befektetett eszközök ( sorok) ,0% 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) ,5% Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok ,5% 06. Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) ,1% 11. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,3% 12. Műszaki berendezések, gépek, járművek ,3% 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,4% 14. Beruházások, felújítások (befejezetlen) ,8% Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) ,0% 18. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ,0% Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Tartós jelentős tulajdoni részesedés 21. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök ( sorok) ,2% 29. I. KÉSZLETEK ( sorok) ,2% 30. Anyagok ,1% Befejezetlen termelés és félkész termékek Késztermékek Áruk ,9% 34. Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK ( sorok) ,8% 36. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) ,5% Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések ,2% 42. Követelések értékelési különbözete 43. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Jelentős tulajdoni részesedés Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek, Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 51. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) ,4% 52. Pénztár, csekkek ,6% 53. Bankbetétek ,4% 54. C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) ,1% 5 Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása ,4% Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK, (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ,1% ( sorok) Kecskemét, Horváth Attila ügyvezető igazgató

33 Statisztikai számjel éves mérleg Cégjegyzék száma Sorszám MÉRLEG Források (passzívák) Index % bázishoz Előző évek A tétel megnevezése korrekciója a b c d e f 59. D. Saját tőke ( sorok) ,7% 60. I. JEGYZETT TŐKE ,0% II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK ,0% 63. IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,1% 64. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII.ADÓZOTT EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) ,7% 68. Céltartalék a várható kötelezettségekre ,7% Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ( sorok) ,5% 72. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (alárendelt kölcsöntőke) ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható és átváltozó kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszúlejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (7-82. sorok) ,5% 88. Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ,7% (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben ,5% Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,1% 98. Kötelezettségek értékelési különbözete 99. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 100. G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) ,6% 101. Bevételek paszív időbeli elhatárolása ,2% 102. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ,2% 103. Halasztott bevételek ,2% 104. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ,1% ( sorok) Kecskemét, Horváth Attila ügyvezető igazgató

34 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Tételszám Tétel megnevezése Eredménykimutatás év (Összköltség eljárással) Előző évek korrekciója Index % bázishoz a b c d e f 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,1% 02. Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) ,1% 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke ,7% II. Aktivált saját teljesítmények értéke (± ) ,7% III. Egyéb bevételek ,3% III/a. Ebből: visszaírt értékvesztés Anyag- és energiaköltség ,8% 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke ,7% 07. Egyéb szolgáltatások értéke ,6% 08. Eladott áruk beszerzési értéke ,0% 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,0% IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) ,9% 10. Bérköltség ,0% 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések ,0% 12. Bérjárulékok ,5% V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) ,4% VI. Értékcsökkenési leírás ,0% VII. Egyéb ráfordítások ,7% VII/a. Ebből: értékvesztés ,3% A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ,2% 13. Kapott osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 1 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ,7% Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) ,9% 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,8% Ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ± ) ,8% B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.) ,9% C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A. +-B.) ,3% X. Adófizetési kötelezettség ,5% D. ADÓZOTTEREDMÉNY (C. - X.) ,7% Kecskemét, Horváth Attila ügyvezető igazgató

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft éves beszámolóhoz. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft éves beszámolóhoz. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2015. éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88. -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2014. éves beszámolóhoz. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2014. éves beszámolóhoz. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2014. éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88. -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 A vállalkozás megnevezése: vállalkozás címe: Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft 3910.Tokaj,Bodrogkeresztúri út 1544/1

Részletesebben

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2 0 1 9 8 9 5 0-9 0 0 1-5 7 2-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 1 7 9 0 0 cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címe: 1065

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben