Álarcosbál a blogteremben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Álarcosbál a blogteremben"

Átírás

1 Csepeli György Álarcosbál a blogteremben A névtelenség hatásai az új médium révén történő kommunikációban Aligha vonhatja bárki is kétségbe a változást, mely az utóbbi évtizedekben drámai módon átalakította az emberek egymásközti kommunikációját a világban ben az Egyesült Államok kutatói közösségén kívül senki sem érte el az internetet. A legújabb statisztikai jelentések szerint az online kommunikáció révén egymással érintkező emberek száma 2008 végére elérte az 1.4 milliárdot, s a mobil technológiák fellendülésének köszönhetően ez a szám azóta is exponenciálisan növekszik. Magyarországon az internethasználók aránya a felnőtt népességen belül 2009 közepére elérte a 44 %-ot (Csepeli és Prazsák 2009). Ez azt jelenti, hogy az újítások elterjedését és utánzását modelláló Rogers-görbe Magyarországra is érvényes. Az újítók, korai alkalmazók és a korai többség tagjai megelőzték a társadalom többségét az internet használatában. A késői többség tagjai és a lemaradók még nem használnak internetet, aminek oka lehet a szkepticizmus, a technológiai konzervativizmus és a hagyományokhoz való ragaszkodás, ami mind oda vezet, hogy a közeli jövőben nem lesz valószínű, hogy ezek az emberek részt vegyenek a kommunikáció forradalmában. A forradalom kitöréséhez szükséges kritikai többség azonban már létrejött (Galácz és Ságvári, 2008). Több oka is van annak, hogy az internet terjed a társadalomban. Az internet nagyon megkönnyíti az adatok továbbítását, s teszi mindezt gyorsan és viszonylag olcsón. Létrejön egy olyan hálózat az emberek között, mely teljesen felszabadítja a kommunikációt a természeti körülmények korlátozó hatásai alól. Lehetővé teszi a legkülönbözőbb tartalmak egyidejű produkcióját és fogyasztását, melyek azonnal bárhonnan, bármikor bárhova eljutnak, mélyreható változásokat eredményezve az üzleti életben, a kultúrában, a politikában, s nem utolsó sorban az egymásra ható emberi kapcsolatokban. Az internet népszerűsége az egymásra ható emberek közötti kommunikációs kapcsolatokban azzal függ össze, hogy az internet révén a Föld egészére kiterjed az egységes kommunikációs tér. A lehetőségek természetesen jóval nagyobbak azok számára, akik olyan nyelveken írnak, olvasnak és beszélnek, melyeket százmilliók ismernek. A csevegő szobák, a hír-közösségek, az elektronikus posta a hirdetőtáblák és az interaktivitáson alapuló web 2.0 egyéb szolgáltatásai a kisebb nyelvek közönségéhez tartozók számára is bőven kínálnak lehetőséget arra, hogy érzelmektől felfűtött politikai beszélgetésekben vegyenek részt, adjanak és kérjenek pszichológiai tanácsokat, szórakoztassák egymást, vagy csupán megmutassák magukat másoknak. 1

2 A legfontosabb, hogy ezek a kommunikációs kölcsönhatások a névtelenség terében mennek végbe, ahol nincs arra szükség, hogy a résztvevők felfedjék kilétüket. Az online társas interakciók résztvevői tökéletesen névtelenek lehetnek, de választhatnak álneveket is maguknak, melyek azonosíthatatlanok. A mindennapi életben szokásos találkozásokkal szemben a virtuális térben történő találkozások során igen alacsony az identitás kiderülésének kockázata mivel nem állnak rendelkezésre az azonosítás kulcsai. A virtuális térben találkozó személyek meg vannak fosztva a személyek észlelése során szokásosan rendelkezésre álló információktól, nincs semmi olyan támpont, melynek kapcsán következtethetnének a másik nemére, társadalmi státuszára, foglalkozására, faji hovatartozására, és arról sem lehet fogalmuk, hogy a másik teste konvencionálisan szép-e vagy sem. A web 2.0 típusú kommunikáció nem teszi lehetővé az autentikus megnyilvánulást, mivel a résztvevők üres és sötét térben kommunikálnak egymással. A virtuális palotákban és házakban élő láthatatlan lakók között zajló kommunikációs folyamatok értelmezésére az egyéniségtől való megfosztás (deindividuáció) vagy a felelőtlenség fogalmai kínálkoznak. Láthatatlanság, névtelenség, testi érintkezés lehetőségének hiánya esetén az egyének viselkedését folyamatosan szervező és ellenőrző én működése megszűnik. Ez éppen az ellenkezője annak, amit a személyek a mindennapi élet valóságában tapasztalnak, amikor is külső hatásból belsővé kell tenniük a saját magukról mások által kialakított attitűdök rendszerét, melynek feladata a spontán én erőinek féken tartása és ellenőrzése (Mead 1973). Zimbardo szerint az egyéniségvesztés meggyengíti az emberekben azt a képességet, hogy korlátozzák viselkedésüket és növeli az antiszociális, gátlások nélküli, nyers érzelmek által kiváltott viselkedés megjelenésének valószínűségét (Zimbardo 1970). Milgram engedelmeskedéssel foglalkozó híres kísérletében azt találta, hogy a távoli visszacsatolás feltételében, amikor a tanuló szerepét alakító személyt a kísérleti személy se nem látta, se nem hallotta, a büntetést jelentő elektromos ütés mértéke elérte a maximális 440 voltot (Milgram 1974). Egy igazságtalanság-attitűdök feltárását célzó szociológiai vizsgálatban a személyes kérdezés és a telefonon történő kérdezés hatásait hasonlítottuk össze. A válaszadókat mindkét feltételben arról kérdeztük, hogy szerintük mi miatt lesz gazdag, s mi miatt lesz szegény valaki. Mindkét minta budapesti lakosokból állt, reprezentálva a főváros teljes lakosságát. A kérdések teljesen azonosak voltak. A válaszok elemzése világosan megmutatta, hogy a kérdezés módszere alapvetően befolyásolta a kommunikáció stílusát és tartalmát. A személyes találkozás feltételében válaszoló megkérdezettek kevésbé voltak türelmetlenek a szegényekkel szemben és mérsékeltebben nyilatkoztak a gazdagokról is. Ezzel szemben a telefonon nyilatkozók inkább a szegényeket hibáztatták, és nem haboztak populista retorikából vett okokra hivatkozni (nepotizmus, korrupció) amikor a gazdagokról beszéltek. Az elemzés egyértelművé tette, hogy a személyes találkozás hiánya szabadjára engedte a megkérdezettekben az ellenségességet és durvaságot, akik a névtelenség és láthatatlanság biztosnak hitt rejtekében jogcímet éreztek a demagóg szóhasználatra (Székelyi 1994). 2

3 A kutatók az internet alapú kommunikáció során bekövetkező öntudatvesztést és a névtelenség negatív hatásait együttvéve a lobogás (flaming) kifejezéssel jelölik, ami a dühös, ellenségeskedő, gyakran sértegetésekbe torkolló üzenetváltás gyakorlatára utal. Az agresszió persze agressziót szül, s az eredmény az ellenségeskedés növekedése (McKenna és Green 2002). Grice szerint a kommunikáció sikere azon múlik, hogy a résztvevők üzeneteiket mennyire őszinte, egyenes módon tudatják egymással, amikor is nincs helye a redundanciának, a kétértelműségnek és az irrelevanciának. Különös módon, az internet által közvetített kommunikáció névtelen résztvevői minden Grice által felállított szabályt megsértenek. A verbális lobogások rendszerint irrelevánsak, redundánsak, nem világítják meg megfelelően az eszmecsere tárgyát és a lobogók láthatóan nem akarnak kooperálni senkivel. Paradoxonnak hathat, hogy az interneten kommunikáló felhasználók, ha akarnák sem tudnák hitelt érdemlően megmutatni magukat, mivel nem állnak rendelkezésre az identitás megállapítására szokásosan szolgáló kulcsingerek. Bizonyos következtetéseket egymás identitására nézve a partnerek levonhatnak a beszélgetés stílusa alapján, de ítéletében soha senki nem lehet bizonyos, hiszen valójában senki sem akarja, hogy a másik megértse őt. Az interneten beszélgetőknek sejtelmük sincs arról, hogy kihez beszélnek. Jelen cikk egy politikai blog által gerjesztett szövegekről szól. A politikai blog a 2006-os magyarországi heves választási kampány napjaiban indult. Egyedül a blog szerzője (e cikk írója) használt igazi nevet (ha a kibervilágban bármi is igazi lehet). A bejegyzéseket a szerző naponta tette közzé a blogter.hu felületén. A bejegyzések szerzőjének identitása kezdettől fogva egyértelmű volt. Politikai államtitkárként működött egy minisztériumban, s a választási kampányban vett részt, mint a liberális párt egyik országgyűlési képviselő jelöltje, egy olyan választókörzetben, ahol liberális jelöltként semmiféle győzelmi esélye nem lehetett. A helyzetet bonyolította, hogy a választókörzetben kitört egy botrány, mely uralta a helyi kampányt. A botrány következtében az eredeti jelölt visszavonta jelöltségét, mivel súlyos rágalommal illették, melynek azonnali elhárítására nem volt mód. (Pedofil képeket találtak számítógépén, s két évvel később tisztázták minden vád alól.) A blogot eredetileg azért indítottam, hogy lehetőségem nyíljon a helyi kampány eseményeinek kommentálására. Később, a kampány elmúltával a blog átalakult, s a közvetlen politikai témák helyét közpolitikai problémák és értelmiségi megnyilvánulások vették át. A blog fórummá vált, mely a szerző liberális politikai hitvallását, értelmiségi hajlamait és szociálpszichológiai tudását visszhangzó hozzászólásoknak adott helyet. A blogszféra az alternatív nyilvánosság helye, melyet különleges nyíltság jellemez. A blogszféra résztvevőire semmiféle korlátozás nem érvényes, ráadásul a részvételt jelentősen serkenti az a tény, hogy a blogírás minimális technikai készséget igényel. Első pillantásra az egyszerre sok megszólaló és sok hallgató számára biztosított kommunikációs lehetőség nagyon hasonlít ahhoz, mely egykor az ókori Athén agóráján volt működésben. Miként a lobogás kifejezés sejteti, a névtelenségben született és olvasott közléseket gyakran 3

4 uralják a frusztrált kritikára jellemző negatív érzelmek. Nem ritka a szomorúság, a düh, a bizalmatlanság és a félelem. A blogokkal és a hozzájuk írt hozzászólásokkal szemben gyakran elhangzanak a verbális gengszterizmus, a bolondéria, a tudatlanság, a felületesség és az egoizmus vádjai. Andrew Keen szerint a web 2.0 nem más mint a hiuság kiadója, mely lehetőséget ad a tehetségtelen, magukat nemesnek gondoló amatőrök számára arra, hogy kielégítsék vágyukat arra, hogy ismertek és híresek legyenek (Keen 2007). Lee Siegel az elektronikus tömeg koráról beszél. A virtuális én csonkolja a tömeg tagjainak önazonosságát, akik napjaikat magányuk félig reális, félig elképzelt világában élik (Siegel 2008). Ez a tapasztalat rémisztő ellentétben van a digitális utópisztikus várakozásokkal, amelyek a web 2.0 demokráciát, a wiki-tudást és wiki gazdaságot ünneplik (Csepeli 2008; Tapscott és Williams 2007). A politikai blogok világa messze távol van a hozzáértő okos nép által működtetett demokrácia eszményétől, melyet a szólás szabadságának fontosságát hangsúlyozó demokratikus alkotmányok hirdetnek. A politikai kommunikáció új gyakorlatát szabályozni képes új etikára lenne szükség. A névtelenség, az elszámoltathatatlanság és a felelőtlenség a digitális bennszülöttek sajátos nemét szüli meg, melynek képviselőit Sustein az érzelmi szembeállítás vállalkozóiként azonosít (Sustein 2007). A szakirodalom sokat foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a politikai blogszféra, vagyis a hálózatosodó politikai kommunikáció jelentős vagy jelentéktelen szerepet játszik a politikai folyamatokban. Nem vitás, hogy a politikai médiaszféra és a politikai blogszféra között nincs kínai fal, és a politikai blogoknak valóban befolyásuk van a politika szereplőire és alakítani képesek az egy-soknak közlési mintát követő hagyományos médiába kerülő tartalmakat. Annak érdekében, hogy az egyéniségüket veszített egyének napi én -jei által éltetett nézetek rendszerét feltárhassuk, a hozzászólások során keletkezett szövegeket négy skatulyába helyeztük. A skatulyák a következők voltak:! Releváns-affirmatív szövegek! Irreleváns-affirmatív szövegek! Releváns-kritikus szövegek! Irreleváns-kritikus szövegek Nyílt politikai üzenetet közvetítő posztjaim nagyon kevéssé váltottak ki affirmatív (helyeslő) hozzászólásokat, és a hozzászólásokra a relevancia se volt jellemző. A posztjaimra reagáló szövegek többsége az irreleváns-kritikai skatulyába került. Az irreleváns-kritikus tartalmak magas gyakorisága nem lehet meglepő, mivel a politikai kommunikáció a politikai harc része. A blogszférába tolakodó érzelmi szembeállítás vállalkozói napi én -jük összes szenvedélyét és gyűlölködését szabadon engedik. Az irrelevancia legvalószínűbb oka az, hogy az érzelmi szembeállítás vállalkozói félreértik a blog 4

5 szerzőjének szándékait. A kritikus és irreleváns hozzászólásokat író bloggerek nézetei nem állják ki a kognitív komplexitás próbáját. Pártoskodás, szektás elkötelezettség homályosítja el látóhatárukat, mely jellemzően kényszeresnek tűnik. A politikai események szélsőséges jobboldali értelmezései önmagukat igazoló igazságokká válnak, melyek ezáltal a tekintélyelvűség és dogmatikus gondolkodás tankönyvi példáiként szolgálnak. Gyakran jelentkezik a verbális vandalizmus. Elmosódik a határ a szélsőséges hittérítői buzgalom és az őrültség között. A politikai blogszérában jelentkező lobogás néhány komoly problémát vet fel a demokratikus politikai nyilvánosság működésével kapcsolatosan. A web 2.0 kommunikáció alacsony belépési küszöbe rendkívüli mértékben megkönnyíti a részvételt a nyilvánosságban, s ezáltal közelít a demokrácia eszményi képéhez, melynek kidolgozója Rousseau volt, aki szerint a politikai közösség javát szolgálja, ha minden tagja egyenlő mértékben szólhat hozzá a közösség ügyeihez. Rousseau szerint Az állam valamennyi tagjának állandó akarata az általános akarat, ez teszi polgárrá és szabad emberré őket. Amikor valamilyen törvényt terjesztenek a népgyűlés elé, voltaképpen nem azt kérdezik, hogy helyeslik-e vagy elvetik a javaslatot, hanem azt, hogy a javaslat megfelel-e vagy sem az általános akaratnak, vagyis a nép akaratának, azzal, hogy leadja a szavazatát, mindenki véleményt mond a kérdésben, s a szavazatok összeszámolása nyilvánítja ki az általános akaratot. Ha tehát az enyémmel ellentétes vélemény győzedelmeskedik, ez semmi egyebet nem bizonyít, mint hogy tévedtem, s amit általános akaratnak véltem, az valójában nem volt az. (Rousseau 1978:573) A politikai tartalmú blogok kommunikációs tere az általános akarat születésének laboratóriuma, mely jól mutatja, hogy a névtelenség homályában milyen szenvedélyek, indulatok, szélsőséges vélemények szabadulnak el féktelenül és gátlástalanul. A véleménynyilvánítás egyenlősége csak akkor lenne hasznos, ha feltételezhetnénk, hogy minden véleménynyilvánító személy kompetens. Ez azonban nincs, és nem is lehet így, hiszen az intellektuális képességek, mint minden más képesség, a Gauss-görbe szerint alakulnak, azaz kevesen vannak a tehetségesek, kevesen vannak a tehetségtelenek, a többség átlagos tehetségű. A tehetségek eloszlását mutató görbe ezáltal harang alakú. Machiavelli valószínűleg helyesen figyelte meg, hogy háromféle az emberi felfogás: az egyik magától képes felismerni a dolgokat, a másik azt fogja fel, amit a többiek felismertek, a harmadik se maga, se mások által nem képes felismerni, az első igen kiváló képesség, a másik fajta is megjárja, hanem a harmadik haszontalan. (Machiavelli 1993:69) A véleménynyilvánítás egyenlősége azt jelenti, hogy a kiválóak, a jók és a hasznavehetetlenek egyaránt részt vesznek az általános akarat formálásában. A Gauss görbe ismeretében azt várhatjuk, hogy a kiválóak mindenképpen kisebbségben vannak. A Machiavelli által hasznavehetetlennek nevezett csoport tagjai a névtelenség védelmében felhatalmazást érezhetnek a véleménynyilvánításra. Az interneten zajló nyilvános politikai kommunikáció 5

6 névtelen szerzői által produkált tartalmak elemzése azt mutatja, hogy a kiváló és a jó intellektusok által produkált komplex és racionális tartalmak ritkábban fordulnak elő, mint a gondolatilag egyszerű és érzelmileg szélsőségesen polarizált tartalmak. Egyetérthetünk Parsell megfigyelésével, aki szerint a web 2.0 az indulatok szembeállítására szerfölött alkalmas közeg (Parsell 2008). Rousseau valószínűleg tévedett, amikor feltételezte, hogy az emberi intellektuális képességek egyenlően oszlanak el az állampolgárok populációjában. A természet által meghatározott egyenlőtlenség lehetetlenné teszi az egyenlőség társadalmi úton történő megteremtését. A kognitív egyenlőség következésképpen lehetetlenné teszi azt, hogy a politikai közösség minden tagja egyenlő mértékben vegyen részt a politikai kérdésekre vonatkozó általános akarat kialakításában, mivel azok a személyek, akik maguktól is képesek felismerni a dolgokat kisebbségben vannak azokhoz képest, akik csak azt képesek felfogni, amit mások felismernek, hozzávéve azokat is, akik se maguk nem képesek felismerni a dolgokat, s arra sem képesek, hogy mások által felismerjék azokat. Az önálló felismerésre és a mások megértésére való képtelenség eredményezi a nyilvánosságban jól ismert szélsőséges megnyilatkozásokat, beleértve a blogszférában jelentkező polarizációt is. Rousseau nem tudhatta, hogy mennyire téves az a feltevés, miszerint a monarchiában többnyire ügyeskedők, csirkefogók, cselszövők, kis tehetségű emberek jutnak magas hivatalokba, szemben a demokratikus köztársaságokkal, ahol általában véve a választók felvilágosult és alkalmas személyeket választanak fontos posztok betöltésére. A demokrácia több évszázados története Nyugaton valamint a demokrácia két évtizede Kelet-Európa országaiban kevés bizonyítékot produkált arra tételre, miszerint a demokratikus választás fölényben van a monarchia önkényével szemben. A tétel a következő: Van egy alapvető és elkerülhetetlen fogyatékossága a monarchikus kormányzatnak, amely miatt mindig elmarad a köztársasági kormányzat mögött. Nevezetesen, az utóbbiban a közakarat csaknem mindig felvilágosult és hozzáértő embereket emel a vezető tisztségekbe, akik becsülettel végzik dolgukat, míg azok, akiknek a monarchiában sikerül felkapaszkodniuk, többnyire kis ügyeskedők, kis csirkefogók, kis cselszövők, csekély tehetségük elegendő ahhoz, hogy az udvarban magas állásba jussanak, de mihelyt bejutottak oda, már csak arra szolgál, hogy a nyilvánosság előtt elfedje ostobaságukat. A nép sokkal kevésbé téved e választás terén, mint a fejedelem, s az igazán érdemdús ember csaknem olyan ritka a miniszteri székben, mint az ostoba tökfilkó a köztársasági kormányzat élén. (Rousseau 1978:538) A mai Magyarországon zajló politikai élet az államszocializmusból a demokráciába és a piacgazdaságba történő átmenet viszontagságaiból származó frusztrációk által táplált érzelmeket vált ki. A blogszféra politikai szegmense rendszeresen frissített bejegyzéseket tartalmaz, melyek után fordított időrendben a bejegyzésekre reagáló hozzászólások követnek. Ez a módszer lehetővé teszi a hozzászólók számára, hogy végtelen számú nézeteket osszanak 6

7 meg az olvasókkal, akik figyelméért versengenek. A blogszféra által kínált demokratikus tapasztalat nem hasonlítható az interneten kívüli keretek által kínált demokratikus tapasztalathoz. Az internetre kapcsolt számítógép által közvetített politikai kommunikáció ugyanakkor nagyon élesen megvilágítja a hozzáférés egyenlősége és a hozzáférők tehetsége közötti konfliktus következményeit. Pár emberre szabott kommunikáció azzal a lehetőséggel kecsegtet, hogy nagyszámú olvasót érjen el, miközben a közlés nem megy át azokon a szűrőkön, amelyeket a tömegközlésben működő intézmények kapuőrei szerveznek és működtetnek. A formális és informális egyeztetések és szűrések folytán a demokratikus nyilvánosság interneten kívüli (off line) mintái többé-kevésbé képesek kivédeni az irracionális tartalmak térhódítását. A minimális technikai tudást igénylő, alacsony belépési küszöbbel rendelkező névtelen és interaktív web 2.0 kommunikáció megsokszorozza a szélsőséges, irracionális és kognitív szempontból primitív nézetek áradását, megakadályozva a tekintéllyel rendelkező és megbízható személyek és nézetek kiválogatódását. A politikai blogszféra nyilvánosságában kommunikáló demos védtelen a demagógia támadásával szemben. A wiki módszerek a demagógia diktatúráját teremtik meg az ész és a tisztességesség fölött, ami a demokratikus nyilvánosság kiürülését eredményezi. A politikai blogszféra jellegzetességeinek megismerése alapos kvalitatív kutatásokat igényel. A blogter.hu felületén 2006 februát 28. és 2008 szeptember 11. között publikált szövegeim és az általuk kiváltott hozzászólások további feldolgozása szükséges lesz. Egy longitudinális elemzés eredményeként többet tudhatunk meg a lobogás folyamatáról, a kiváltó okokról, a ciklusokról. Egy alapos vizsgálódás remélhetően a blolgok befogadásának jellegzetességeit is kiderítheti majd. Az internet blogtermében nap mint nap rendezett álarcosbál láthatóvá teszi a távolságot lélektől lélekig, mely a valóságos térben és valóságos időben zajló találkozások során rendszerint észrevétlen marad. Mióta elköltöztem a blogter felületéről (csepeli.hu) a lobogás szinte teljesen elmaradt. Visszaesett a látogatottság, de eltűntek a vandálok, a terminátorok, a gengszterek. Megszaporodtak a releváns hozzászólások mind az affirmatív mind a kritikus nemben. Visszamaradt azonban a kérdés, mely arra irányul, hogy az új közlési közeg (az internet) segíti, vagy akadályozza a demokrácia működését? A szorongás egyébként nem alaptalan. Tartok attól, hogy a névtelen netes szabad beszéd jövője jóval több kockázatot, mint ígéretet rejteget magában. (Ez a cikk a Magyar Tudoményos Akadémián szeptember én Mobile Communication and the Ethics of Social Networks c. konferencián tartott angol nyelvű előadás szövegén alapul) 7

8 Irodalom Csepeli, Gy Szociálpszichológia. Budapest: Osiris Csepeli, Gy Wikitudás. In Kritika. 4.sz Csepeli, Gy. Prazsák, G Új szegénység. A digitális egyenlőtlenség kulturális dimenziója. In Visszajelzések Jelentés a magyar kultúráról. Szerk. Antalóczy T., Füstös L. (megjelenés alatt) Galácz, A., Ságvári, B Digitális döntések és másodlagos egyenlőtlenségek: a digitális megosztottság új koncepciói szerinti vizsgálat Magyarországon. In: Információs társadalom Vol. 8, No Grice, H.P. A társalgás logikája. In Pléh, Cs., Siklaki, I. Terestyéni T. (szerk.) Nyelv-kommunikáció-cselekvés. Ford. Pléh Cs. Budapest: Osiris Keen, A Teh cult of the amateur: how today s internet is killing culture. New York: Doubleday, a division of Random House Inc. Machiavelli, N A fejedelem. Mandragora. Ford: Lutter Éva. Budapest: Magyar Hírlap. McKenna, K.Y.A., Green, A.S Virtual Group Dynamics. In: Group Dynamics: Theory, Resarch and Peactrice. Vol. 6, No Mead, G.H A pszichikum, az én és a társadalom. Ford. Félix P. Budapest: Gondolat. Milgram, S Obedience to authority. An experimental view. New York: Harper & Row. Nie, N.H., Erbring, L Internet and society: A preliminary report. Stanford, CA: Stanford Institute for the Quantitative Study of Society. Parsell, M Pernicious virtual communities: identity, polarisation and the web 2.0. In: Ethics and Information Technology, Vol. 10, No 1. :41-56 Rousseau, J-J A társadalmi szerződésről avagy a politikai jog elvei. In J-J. Rousseau, Értekezések és filozófiai levelek. Ford. Kis János. Budapest: Magyar Helikon. Siegel, L Against the Machine:Being Human in the Age of the Electronic Mob. New York: Spiegel and Gau, a division of Random House, Inc. Sunstein, C.R Republic com.2.0. Princeton: Princeton University Press. Székelyi, M Igazságosság-felfogások: telefonos és személyes interjúk fővárosi polgárokkal. Budapest: ELTE Szociológiai Intézet (kézirat). Tapscott, D., Williams, A Wikinómia. Hogyan változtat meg mindent a tömeges együttműködés. Budapest: HVG. Zimbardo, P The human choice:individuation, reason, and order versus deindividuation, impulse and chaos. In W.J. Arnold and Levine, D. (Eds) Nebraska Symposium on Motivation in Lincoln: University of Nebraska Press. 8

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Kommunikáció és egészségügy: Álmok és valóság

Kommunikáció és egészségügy: Álmok és valóság Buda Béla dr. Kommunikáció és egészségügy: Álmok és valóság Egészség és kommunikáció konferencia (Friedrich Ebert Alapítvány, OEFI) Budapest, 2007. ápr. 17. 1. Kommunikáció a modern társadalmak csodafegyvere

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Szólásszabadság, média, internet

Szólásszabadság, média, internet VI. NYÁRI EGYETEM A KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT Szólásszabadság, média, internet Dr. Székely Iván OSA Archivum, BME szekelyi@ceu.hu 2009. július 25. [Tartalomjegyzék helyett] Szólásszabadság Rokonai

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

10 állítás a gyerekek internethasználatáról

10 állítás a gyerekek internethasználatáról Ságvári Bence Helyünk a világban 10 állítás a gyerekek internethasználatáról 0 Pillantás Európára alacsony használat, alacsony kockázat alacsony használat, közepes kockázat magas használat, közepes kockázat

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN

TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN Tóth-Mózer Szilvia Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztály MAGYAR NYELVŰ TARTALMAK ÉS TANANYAGOK A NETEN

Részletesebben

A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A JÖVŐ ÉPÍTŐI. Sas István. Kommunikációs Akadémia

A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A JÖVŐ ÉPÍTŐI. Sas István. Kommunikációs Akadémia MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA Sas István A JÖVŐ ÉPÍTŐI Kommunikációs Akadémia Hurka nóta 1982 MILYEN MILYEN VÉDELEM VÉDELEM (SZŰRÉS) (SZŰRÉS) KELL KELLAAREKLÁM REKLÁM ELLEN? ELLEN?

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

Tervezés-Kutatás. A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA

Tervezés-Kutatás. A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA 5. Tervezés-Kutatás A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA Média: olyan kommunikációs csatorna, amely a konkrét üzenettől függetlenül létezik, amelyet igénybe vehetünk az üzenetek közlésére kommunikációs eszköz

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A MÉDIA FORRADALMAI

Tervezés-Kutatás A MÉDIA FORRADALMAI Tervezés-Kutatás 5. A MÉDIA FORRADALMAI Média: olyan kommunikációs csatorna, amely a konkrét üzenettől függetlenül létezik, amelyet igénybe vehetünk az üzenetek közlésére kommunikációs eszköz TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA 2012. szeptember ÖSSZEFOGLALÓ 2 A 18-49 rendszeresen internetezők több mint harmada (37%) rendelkezik okostelefonnal, vagyis a kérdőív definíciója

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok egyre bonyolultabbakká válnak Hálózat bonyolultsága

Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok egyre bonyolultabbakká válnak Hálózat bonyolultsága @ Budapest University of Technology and Economics Nagy hálózatok evolúciója Gulyás András, Heszberger Zalán High Speed Networks Laboratory Internet trendek Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana Domokos Tamás, módszertani igazgató A helyzetfeltárás célja A közösségi kezdeményezéshez kapcsolódó kutatások célja elsősorban felderítés,

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Tisztelt Rózsa András Úr!

Tisztelt Rózsa András Úr! VSL Kft. 2000 Szentendre Pitypang u.. VSL Kft. ISO 9000 FÓRUM Rózsa András részére. Tisztelt Rózsa András Úr! Ez az összesítés tartalmazza az ISO 9000 FÓRUM XX. Nemzeti Konferenciáján elhangzott kerekasztal-beszélgetésre

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN)

ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN) ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN) VIKOTE előadás, 2015. június 6 Pléh Csaba Középeurópai Egyetem Kognitív tudományi Tanszéke vispleh@ceu.edu Áttekintés Klasszikus kognitív

Részletesebben

UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I.

UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I. UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I. Sárközi Andrea Bernadett osztályvezető sarkozi.andrea@oik.hu Utak A zene szerepe, hatása az emberre, mint egyénre Társadalomtudományi vizsgálatok:

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság 2 1200-as sorozatú tűzjelző központ A biztonság nyugalma Tökéletes védelem az Ön igényihez szabva Az 1200-as sorozatú tűzjelző központ rugalmas,

Részletesebben

XI. Az EEM informatikai támogatása

XI. Az EEM informatikai támogatása BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség XI. Az EEM informatikai támogatása Emberi Erőforrás Menedzsment 2013 Január 12 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA Stratégiai koncepció kialakításának logikája Budapest, 2005. október 17. A BCG TANÁCSADÓI TÁMOGATÁST NYÚJT AZ NHH-NAK A SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSÁBAN BCG nyilvános

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Szorongás és an,szemi,zmus. Prazsák Gergő

Szorongás és an,szemi,zmus. Prazsák Gergő Szorongás és an,szemi,zmus Prazsák Gergő Holokauszt- emlékezet és an,szemi,zmus a közvéleményben Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola 2014 december 18 An#szemi#zmus 2013 N=1008

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

A VÁLTOZÓ VILÁG Tipping Points az információs- digitális- és média- forradalom

A VÁLTOZÓ VILÁG Tipping Points az információs- digitális- és média- forradalom Tervezés-Kutatás 3. A VÁLTOZÓ VILÁG Tipping Points az információs- digitális- és média- forradalom naponta 8 milliárd kattintás! 1.China 2.India 3. facebook 4.United States 5.Indonesia 6.Brasil 1.2 milliárd

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

Csepeli György. Az internet hatása a magyarországi. gi társadalmi egyenlőtlens. tlenségekre

Csepeli György. Az internet hatása a magyarországi. gi társadalmi egyenlőtlens. tlenségekre Csepeli György és Prazsák k Gergő: Az internet hatása a magyarországi gi társadalmi egyenlőtlens tlenségekre 2009. nov. 10. ÁVF Egyenlőség g Szabadság - - Perzsia + - Spárta + + Athén - + Róma Az egyenlőtlens

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Miért? A magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nép Európában, mégis úgy érzik, nem becsülik eléggé a munkájukat, nem kapnak annyi fizetést, amelyből

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

A kutatás időtartama: 2013. március

A kutatás időtartama: 2013. március 1 A kutatás célja a Magyarországon működő, rendszeresen frissített termékkínálattal rendelkező, online kiskereskedelemmel foglalkozó cégek működésének vizsgálata. A kutatás célcsoportjának kiválasztása:

Részletesebben

Hogyan segítik a modern információs technológiák a szakszervezetek kommunikációs munkáját? Kovács László VDSZ 2014. Október 15.

Hogyan segítik a modern információs technológiák a szakszervezetek kommunikációs munkáját? Kovács László VDSZ 2014. Október 15. Hogyan segítik a modern információs technológiák a szakszervezetek kommunikációs munkáját? Kovács László VDSZ 2014. Október 15. Kommunikáció - Egyirányú / kétirányú - Belső / külső körnek - Cél szempontjából:

Részletesebben

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Informatika és növekedés Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Honnan jön a lendület? Az Infokommunikációs iparág adja!* 1 2 3 Permanens

Részletesebben

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Kovács Krisztina Education Business Developer Közép-Kelet Európa, Közel-Kelet, Afrika 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Nemzetközi megoldások a népszámlálás területi feladataira

Nemzetközi megoldások a népszámlálás területi feladataira Nemzetközi megoldások a népszámlálás területi feladataira Mag Kornélia Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálás, a területi adatok kincsestára Gödöllő, 2011. Népszámlálási kihívások Adatszolgáltatói

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten Kováts András és Zakariás Ildikó Az adatok forrása A kutatás: LOCALMULTIDEM - Multicultural Democracy and Immigrants Social Capital in Europe:

Részletesebben

IKT a tudás és tanulás világában:

IKT a tudás és tanulás világában: IKT a tudás és tanulás világában: A kutatási program nemzetközi relevanciája Kárpáti Andrea A témák nemzetközi relevanciája 1. A kulturális örökség digitális átalakulása Közvetítők IKT műveltsége Új adathordozók

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői A BESZÉD ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Magyar nyelv hete 2012. április 25. A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői Gráczi Tekla Etelka Beszédstílus Beszédstílus = az írás, megszólalás módja A

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján SZERKESZTETTE: Münnich Ákos Budapest, 2003 A könyv a Debreceni Egyetem, a GYISM (pályázati kód: KAB-KT-02-34),

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 A felmérés módszertana adatfelvétel november 25-e és december 8-a között személyes interjúkkal a válaszadók lakásán Az adatfelvételt a Medián kft. kérdezőbiztosai végezték

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság?

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Dr. Czakó Erzsébet BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Az Új Gazdaság (New Economy) elnevezést az idei évtől szinte közhelyként használja a nemzetközi gazdasági szaksajtó,

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

A fizetési forgalom és várható változásai

A fizetési forgalom és várható változásai A i forgalom és várható változásai A i forgalom és várható változásai A központi Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) piaci szereplők i megoldásait teszi elérhetővé az EFER szolgáltatásait

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

Az orvosi kommunikáció mintázata a nagyviziten: A team-kommunikáció és ami mögötte van. Hámornik Balázs Péter, Vén Ildikó, Juhász Márta

Az orvosi kommunikáció mintázata a nagyviziten: A team-kommunikáció és ami mögötte van. Hámornik Balázs Péter, Vén Ildikó, Juhász Márta Az orvosi kommunikáció mintázata a nagyviziten: A team-kommunikáció és ami mögötte van Hámornik Balázs Péter, Vén Ildikó, Juhász Márta Bevezető A BME Ergonómia és Pszichológiai Tanszékének Team Interakció

Részletesebben

Elektronikus kereskedelem

Elektronikus kereskedelem Elektronikus kereskedelem (m-kereskedelem) A jelen és közeljövő mobil információs technológiái és kereskedelmi alkalmazásai http://uni-obuda.hu/sers/kutor/ EK-2/17/1 Mobil elektronikus kereskedelem m-kereskedem

Részletesebben

A TÁRSADALMI BEFOGADÁS

A TÁRSADALMI BEFOGADÁS A TÁRSADALMI BEFOGADÁS JAVÍTÁSA IKT-ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL MOLNÁR SZILÁRD NEMZETI HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TANÁCS TÁMOP 4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005 JÓL-LÉT AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN A HATALMI VISZONYOKBAN

Részletesebben

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS A STRUKTURÁLIS ALAPOK, VALAMINT AZ ÁLTALÁNOS (GAZDASÁGI) ÉRDEKŰ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR SZOCIOLÓGIA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 2+2 Kreditpont: 6 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelvek: szerb, magyar A tantárgy

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

A tudományos bizonytalanságra adott jogi válaszok a környezeti döntéshozatalban

A tudományos bizonytalanságra adott jogi válaszok a környezeti döntéshozatalban A tudományos bizonytalanságra adott jogi válaszok a környezeti döntéshozatalban dr. Sulyok Katalin Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes Titkársága

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 1+1 Kreditpont: 3 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelv: magyar A tantárgy

Részletesebben

INFORMÁCIÓ, EMBER ÉS TÁRSADALOM - EGY INTERDISZCIPLINÁRIS FELSŐOKTATÁSI TANANYAG TARTALMI ELEMEI

INFORMÁCIÓ, EMBER ÉS TÁRSADALOM - EGY INTERDISZCIPLINÁRIS FELSŐOKTATÁSI TANANYAG TARTALMI ELEMEI INFORMÁCIÓ, EMBER ÉS TÁRSADALOM - EGY INTERDISZCIPLINÁRIS FELSŐOKTATÁSI TANANYAG TARTALMI ELEMEI Összefoglalás Az Információ, ember és társadalom Az információtól az információs társadalomig című kötet

Részletesebben

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible MISSION:Possible Miért nem beszél a szűrésekről a média? - Elkötelezettség hiánya,

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN MAGAZIN KIAJÁNLÓ 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN PERSPECTIVE Lapunkon keresztül alternatív perspektívát adunk Olvasóinknak a jövő technológiai újításaihoz és a mögöttük fellelhető üzlet

Részletesebben

Beszédtechnológia az információs esélyegyenlőség szolgálatában

Beszédtechnológia az információs esélyegyenlőség szolgálatában Beszédtechnológia az információs esélyegyenlőség szolgálatában Németh Géza, Olaszy Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék nemeth@tmit.bme.hu Tervezz

Részletesebben

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség 8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség Az IALS kutatás során felmerült egyik kulcskérdés az alapkészségeknek az egyéb készségekhez, mint például az Információs

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

Virtuális randi-játék lányoknak! Csábításból jeles - 2013-as sajtócsomag

Virtuális randi-játék lányoknak! Csábításból jeles - 2013-as sajtócsomag Virtuális randi-játék lányoknak! A Csábításból jeles egy tizenéves lányoknak szóló virtuális randi-játék. A Japánban kitalált, romantikus online játék (Otome game) mintájára létrehozott randijáték lehetővé

Részletesebben

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását? Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Munkaügyi ismeretek A grafológia szerepe a személyzeti munkában Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben