A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE 1995/1996

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE 1995/1996"

Átírás

1 A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE 1995/1996

2

3 A József Attila Tudományegyetem Evkönyve 1995/96 A Szeged Hungaria 1998

4 Kiadja DR. MÉSZÁROS REZSŐ egyetemi tanár rektor Szerkesztőbizottság DR. KETSKEMÉTY ISTVÁN professor emeritus... DR. MARÓTIEGON _ DR. SZENTIRMAILÁSZLÓ professor emeritus igazgatóhelyettes DR. BALOGH ELEMÉR egyetemi docens Lektorálta. DR. HOMOKI NAGY MÁRIA egyetemi docens oktatási rektorhelyettes Közreműködtek Iványi-Szabó Éva főkönyvtáros, a szakirodalmi munkásság összeállítója, Dr. Rácz Béláné főkönyvtáros, a kötet technikai szerkesztője HU ISSN

5 TARTALOMJEGYZÉK I. Dr. Mészáros Rezső rektor beszéde az egyetem szeptember 9-i tanévnyitó közgyűlésén 7 II. Az egyetem vezetői 11 III. Az Egyetemi Tanács 13 IV. A Kari Tanácsok tagjai 15 V. Egyetemünk dolgozói 19 VI. Az egyetem dolgozóinak és hallgatóinak létszáma 71 VII. Egyetemünk díszdoktorai 73 VIII. Kitüntetésben részesítettek 75 IX. Rubin-, vas-, gyémánt- és aranydiplomával kitüntetettek 77 X. Tudományos fokozatot nyert oktatók 79 XI. Habilitáltak névsora az os tanévben 81 XII. Évfolyam- és (szak)csoportfelelős oktatók 83 XIII. Kulturális élet 85 XIV. Testnevelés és sport az egyetemen 89 XV. Tanszékeink külföldi vendégei 99 XVI. Az oktatók és tudományos munkatársak hivatalos külföldi útjai 113 XVII. Oktatási tevékenységre fordított összeg 1996-ban 141 XVIII. A hallgatóknak juttatott kedvezmények 143 XIX. Elfogadott egyetemi pályázatok 145 XX. Kollégiumok 153 XXI. Köztársasági ösztöndíjas hallgatók 155 XXII. Az egyetem PhD doktori-képzési programjai, vezetői és hallgatói 157 XXIII. Diplomát szerzettek névsora 165 XXIV. Doktorrá avatottak névsora 209 XXV. Az egyetem oktatóinak és tudományos munkatársainak ben publikált szakirodalmi munkássága 223 XXVI. Szerzői névmutató 331 3

6

7 TABLE OF CONTENTS I. Address deli vered on 9 September 1995 by the Rector of the University, Dr. Rezső Mészáros at the opening session of the new academic year 7 II. Officers of the University (The Administrative Board of the University) 11 III. The University Council 13 IV. Members of the Faculty Councils 15 V. The staff of the University 19 VI. Number of students and staff 71 VII. Honory doctor's degrees conferred by the University 73 VIII. Members of staff awarded distinctions 75 IX. Ruby, Iron, Diamond and Golden Diploma recipients 77 X. Academic degree recipients 79 XI. Lectures habilitated at the University in XII. Members of faculty responsible for student groups 83 XIII. Cultural activity at the University 85 XIV. Physical education and sport at the University 89 XV. Visitors to the University departments from abroad 99 XVI. Members of the academic staff on offícial visits abroad 113 XVII. Expenses devoted to educational activity in XVIII. Allowances provided to students 143 XIX. Grants won by the University 145 XX. Halls of residence 153 XXI. Students awarded the Scholarship of the Republic of Hungary 155 XXII. PhD courses of the University: programmes, directors and students 157 XXIII. List ofgraduates 165 XXIV. University Doctor's degree recipients 209 XXV. Publication list of the academic staff for XXVI. Author index to the publication list 331 5

8

9 I. DR. MÉSZÁROS REZSŐ REKTOR BESZÉDE AZ EGYETEM SZEPTEMBER 9-1 TANÉVNYITÓ KÖZGYŰLÉSÉN Nehéz, keserűséggel teli tanévet zártunk és lehetséges, hogy még nehezebb tanév megnyitóján veszünk részt. A külső körülmények nem kedveznek mostanában a magyar felsőoktatásnak. Miközben a társadalmi érdeklődés növekszik - egyre több a felvételre jelentkezők száma, a gyakran kiemelt szerepkör, prioritást élvező ágazat a napi gyakorlatban nem érzékelhető. Sőt azt kell újabban hallanunk különböző úgymond európai átlagokra hivatkozva, hogy a magyar felsőoktatásban sok az oktató, rossz a struktúra, nem kellően színvonalasak az eredmények. Kétség kívül van javítani való. Mindig van javítani való, de nem homogén a magyar felsőoktatás. Ezért nem szerencsés az általánosítás a megítélésben, káros az általánosítás és drasztikus beavatkozás. Ez nem növeli a hatékonyságot, nem emeli a színvonalat. Egyébként is a magyar egyetemek eredményei bármilyen összehasonlítást kiállnak, sőt egyes tudományterületek magát a világszínvonalat jelentik. A diplomáinkba épített tudás lényegesen meghaladja számos európai és amerikai egyetemét. így van ez a József Attila Tudományegyetem esetében is. Ha nem így lenne, nem lennének oktatóink szívesen látott vendégprofesszorok a legszínvonalasabb egyetemeken. Nem lennének nemzetközi konferenciák meghívott előadói, nem lehetne kiváló kollégánk tanszékvezető az Egyesült Államokban is, nem lennének oly számos külföldi egyetemek kitüntetettjei, akadémiák tiszteleti tagjai. De hallgatóink sem tudnának egyre növekvő számban tanulmányokat folytatni külföldön. Egyetemünk színvonalát jól kifejezi a tömérdek sikeres pályázat, az a tény, hogy az elsők között lettünk akkreditálva, amely azt jelenti, hogy a JATE minőségi szempontból megfelel a törvényi előírásoknak. Mindezek eredménye az, hogy ez év októberétől részt vehetünk az európai minőségvizsgálati programban. A volt szocialista országokból mindössze három egyetemet választottak erre a procedúrára: a Prágai Műszaki Egyetemet, a Ljubjanai Egyetemet és a József Attila Tudományegyetemet. És még folytatható a sor. Érdemes azzal is büszkélkednünk, hogy a múlt tanév végén 894 diplomát adtunk át, 4679 jelentkező közül felvettünk 7

10 1916 első éves hallgatót. így a mostani nappali tagozatos hallgatók száma 5975, amely csaknem a duplája az es tanévnek, akkor 3409 nappali tagozatos hallgatónk volt. Nagy örömünkre szolgál, hogy immár másfél száz a doktori képzésben résztvevő hallgatók száma, amely az oktatói és kutatói utánpótlás biztos alapját képezi. Ha valamennyi nappali, esti, levelező, szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatókat tekintjük, akkor elmondható, hogy a JATE hallgatóinak létszáma 9000 fö. Hozzáadva a másfél ezer fös oktatói és dolgozói létszámot, azt hiszem, mi vagyunk a legnagyobb üzem" a városban. Érdemes azzal is büszkélkedni, hogy az elmúlt évben a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választották: Bartók Mihály, Bor Zsolt, Ferenczy Lajos, Gécseg Ferenc, Heller Ágnes és Róna-Tas András profeszszorokat. Az akadémia elnökségének tagjává választották Solymosi Frigyes akadémikust és Hatvani László professzort. A Köztársasági Elnök Úr egyetemi tanárrá nevezte ki: Bérezi Imrét, Besenyei Lajost, Bodnár Lászlót, Czúcz Ottót, Nagy Ferencet, Juhász Antalt, Becsei Józsefet, Gulya Károlyt, Matkovics Bélát és Visy Csabát. Ez év július l-jén 22 kollégánk kapott docensi kinevezést. Magántanári kinevezést adtunk át Széli Tamás nyugalmazott professzornak, Reiter József gyógyszergyári osztályvezetőnek és Seres Lászlónak, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tanárának. Egyetemünkön az elmúlt tanévben 25 oktató és kutató habilitált. Többen kaptak kollégáink közül magas kitüntetést. A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét kapta Ilia Mihály tanár úr, a Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztjét kapta Fried István professzor, Széchenyi díjban részesült Burger Kálmán akadémikus, Heller Ágnes akadémikus és Ilia Mihály do-,cens. Szent-Györgyi Albert díjat kapott Gécseg Ferenc akadémikus és Szentpéteri István egyetemi tanár. Az Apáczai Csere János díj kitüntetettje Pintér Lajos egyetemi docens. A Szegedért Alapítvány fődíját Péter László egyetemi tanár kapta, Ferenczy Lajos akadémikust a Szegedért Emlékéremmel tüntették ki. Rendkívül nagyra értékeljük azt, hogy az elmúlt tanévben kitüntetéses doktorrá avathattuk Charles Susanne-t, a Brüsszeli Free University tanárát és Oláh György professzor urat a kémiai Nobel-díj évi kitüntetettjét. Mégis, az ún. stabilizációs program következményeként közel 100 kollégánktól kellett megválnunk amiatt, hogy éves szinten több mitn 90 millió forint ún. személyi költséget vontak el. Még egy ilyen durva beavatkozás azt eredményezné, hogy tudományterületek és szakok szűnnének meg. Szeretném remélni, hogy ez semmiféle elképzelésnek nem lehet célja, bár- 8

11 milyen rossz gazdasági helyzetnek nem lehet következménye. Ha mégis a realitás közelébe kerülne ilyesmi, kérek mindenkit, aki itt jelen van, hogy minden lehetséges fórumon emelje fel szavát. Ne engedjük, hogy ez a nemzetközi színvonalú nemzeti vagyon: a magasan kvalifikált oktató, kutató és asszisztens gárda kidobandó, kidobható felesleggé váljék. Azt hiszem, hogy ilyen körülmények között is vagy talán ilyen körülmények között még inkább nem feledkezhetünk meg arról, hogy mi az Egyetem küldetése. Az elmúlt évben kinyilvánítottuk, hogy a József Attila Tudományegyetem tevékenységének alapelve az oktatás, a képzés és a kutatás egysége és szabadsága. A tudományok szabad művelőinek és tanulóinak autonóm közösségeként az európai egyetemek humanista hagyományait követi. Az egyetem létének alapja tevékenységének célja a tudomány és társadalom fejlődésének segítése, magas színvonalú kutatás és szakképzés révén. Minden oktatási programunk alapelve, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik a társadalom hatékony és alkotó, de ugyanakkor önálló és kritikus tagjává képesek válni és ezáltal biztosítják az ország versenyképességét és elősegítik nemzetközi folyamatokba való bekapcsolódását. A történelém bennünket nem azáltal minősít, hogy miként feleltünk, felelünk meg ilyen-olyan gazdasági-pénzügyi koncepcióknak, hanem azáltal, hogy a ránk bízott immár 9000 fiatal embert milyen mértékben és milyen színvonalon emelünk a szellemi kvalifikáció magasabb szintjére. Ez a feladatunk, ez a felelősségünk, ez az életünk. Kérem a professzori kart, valamennyi kollégámat, hogy szellemi tárházunk teljes vagyonát tegyük hozzáférhetővé a hallgatók számára. Kérem a hallgatókat, különös hangsúllyal az első éveseket, hogy ne engedjék magukat a középszerűség ingoványára tévedni. Törekedjenek szellemi, fizikai és lelki gazdagodásra. Igényeljék a tudást, hogy azt mi is igényelhessük Önöktől. Kérem az egyetem valamennyi polgárát, hogy értékeink megőrzését szem előtt tartva, abban a biztos hitben, hogy a felsőoktatás az ország jelenének és jövőjének nélkülözhetetlen pillére, legyünk úrrá elő-elő törő elkeseredésünkön és vezessük át az egyetemet a mostani nehéz időszakon. 9

12

13 III. AZ EGYETEM VEZETŐI Rektor: DR. MÉSZÁROS REZSŐ egyetemi tanár. Altalános és tudományos rektorhelyettes: DR. RÁCZ BÉLA egyetemi tanár. Oktatási rektorhelyettes: DR. KUKOVECZNÉ DR. ZENTAI MÁRIA docens. Ifjúsági rektorhelyettes: DR. Czúcz OTTÓ egyetemi tanár. Kancellár: DR. SZABÓ IMRE. Gazdasági igazgató: KÁRPÁTI TIBORNÉ. Érdekképviseleti Tanács elnöke: DR. VÁRKONYI ZOLTÁN docens. 11

14

15 III. AZ EGYETEMI TANÁCS Elnök: DR. MÉSZÁROS REZSŐ egyetemi tanár, rektor. Szavazati joggal rendelkező tagjai: DR. MOLNÁR IMRE egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, DR. BERNÁTH ÁRPÁD docens, a Bölcsészettudományi Kar dékánja, DR. VARGA KÁROLY egyetemi tanár, a Természettudományi Kar dékánja, DR. NAGY FERENC egyetemi tanár, DR. RUSZOLY JÓZSEF egyetemi tanár, DR. VERES JÓZSEF egyetemi tanár, DR. ILIA MIHÁLY docens, DR. KENESEI ISTVÁN egyetemi tanár, DR. SZAJBÉLY MIHÁLY docens, DR. BOR ZSOLT egyetemi tanár, DR. FERENCZY LAJOS egyetemi tanár, DR. HATVANI LÁSZLÓ egyetemi tanár, DR. DOBI JÁNOS szakvezető tanár, DR. MADER BÉLA könyvtárigazgató, BÉLA ÉVA a Hallgatói Önkormányzat elnöke, PUSZTAI GÁBOR az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója, ZSÍROS ZSOLT az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója, CSILLAG LAJOS a Bölcsészettudományi Kar hallgatója, MATISCSÁK ATTILA a Bölcsészettudományi Kar hallgatója, BARNA GÁBOR a Természettudományi Kar hallgatója, MIZSÁNY ATTILA a Természettudományi Kar hallgatója. Tanácskozási jogú tagok: DR. RÁCZ BÉLA egyetemi tanár, általános és tudományos rektorhelyettes, DR. Czúcz OTTÓ egyetemi tanár, ifjúsági rektorhelyettes, DR. KUKOVECZNÉ DR. ZENTAI MÁRIA docens, oktatási rektorhelyettes. 13

16 Állandó meghívottak: DR. VÁRKONYI ZOLTÁN docens, a JATE Közalkalmazotti Tanács elnöke, KÁRPÁTI TIBORNÉ gazdasági igazgató, DR. SZENTIRMAI LÁSZLÓ, az Egyetemi Könyvtár igazgatóhelyettese, DR. SZABÓ IMRE kancellár, DR. HOMOKI NAGY MÁRIA, a JATE FDSZ mb. képviselője. 14

17 III. A KARI TANÁCSOK TAGJAI ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DR. MOLNÁR IMRE egyetemi tanár, dékán, DR. BALÁZS JÓZSEF docens, DR. BESENYEI LAJOS egyetemi tanár, DR. CZÚCZ OTTÓ egyetemi tanár, HERCZEGNÉ DR. NÉMET MÁRIA osztályvezető, DR. JAKAB ÉVA docens, DR. KALTENBACH JENŐ docens, DR. MAJSA JÓZSEF adj unktus, Dr. NAGY KÁROLY egyetemi tanár, DR. NAGY FERENC egyetemi tanár, DR. PACZOLAY PÉTER docens, dékánhelyettes, DR. POKOL BÉLA egyetemi tanár, DR. RUSZOLY JÓZSEF egyetemi tanár, DR. SALLAI MIKLÓS docens, DR. SÍPOS MIKLÓS docens, DR. TÓTH KINGA adjunktus, DR. TÓTH LAJOS docens, DR. TÓTHNÉ DR. FÁBIÁN ESZTER docens, DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ docens, dékánhelyettes, Hallgatók: GERECS KRISZTIÁN, KASZA PÉTER FERENC, MARÓTHY KORNÉL, NAGY ZSOLT, NÉGYÖKRŰ LÁSZLÓ, PUSZTAI GÁBOR, SOLYMOS LÁSZLÓ, TAMÁS, VIDOVEN ÁRPÁD. SZÉNÁS BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DR. BERNÁTH ÁRPÁD docens, dékán, DR. ANDERLE ÁDÁM egyetemi tanár, DR. BALÁZS MIHÁLY docens, 15

18 BÁLINTNÉ DR. TÓTH ÁGNES adjunktus, DR. BARÓTINÉ DR. GAÁL MÁRTA docens, DR. BASSOLA PÉTER docens, DR. BELÉNYI GYULA docens, DR. BERTA ÁRPÁD egyetemi tanár, DR. BÉNYINÉ DR. FARKAS MÁRIA docens, DR. BÜKY LÁSZLÓ docens, DR. CSERNUS SÁNDOR adjunktus, DR. CSIRIKNÉ DR. CZACHESZ ERZSÉBET docens, DR. CSÚRI KÁROLY egyetemi tanár, DR. DÉKÁNY ANDRÁS adjunktus, DR. FRIED ISTVÁN egyetemi tanár, DR. J. NAGY LÁSZLÓ egyetemi tanár, DR. JUHÁSZ ANTAL egyetemi tanár, DR. KATONA PÉTER adjunktus, DRT MAKK-FERENC-egyetemi-tanár, DR. MALECZKI MÁRTA docens, DR. MIKOLA TIBOR egyetemi tanár, DR. OLAJOS TERÉZIA docens, DR. PENKE BOTONDNÉ docens, DR. RESCH BÉLÁNÉ docens, DR. SEBŐNÉ DR. SZENES MÁRTA adjunktus, DR. SZIGETI LAJOS SÁNDOR egyetemi tanár, DR. SZŐKE KATALIN docens, DR. TÓTH SÁNDOR docens, VARGA JENÖNÉ tanszéki előadó, DR. WOJTILLA GYULA docens. Hallgatók: ARATÓ AUGUSZTA, BERNÁTSKY FERENC, BESESEK BÉLA, CSILLAG LAJOS, HAMVAY PÉTER, HATVANI GÁBOR, KURUCZ ÉVA, MAGYAR ROLAND, MESTER ORSOLYA, PAPP TIBOR, PETHÖ ATTILA, SIMON LÁSZLÓ, SZEVERÉNYI SÁNDOR, TÓTH JÓZSEF, TÚRI RÓBERT. 16 -

19 TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR DR. VARGA KÁROLY egyetemi tanár, dékán, Dr. CSIRIK JÁNOS egyetemi tanár, DR. CZÉDLI GÁBOR docens, DUNAI PÉTERNÉ tanszéki előadó, DR. GALLÉ LÁSZLÓ docens, DR. GYÉMÁNT IVÁN docens, DR. HANNUS ISTVÁN docens, DR. KEVEI FERENCNÉ docens, DR. KUBA ATTILA docens, DR. MARÓY PÉTER docens, DR. MEZŐSI GÁBOR egyetemi tanár, DR. MOLNÁR ÁRPÁD egyetemi tanár, DR. NAGYPÁL ISTVÁN egyetemi tanár, DR. SZABÓ GÁBOR egyetemi tanár, DR. SZENDREI ÁGNES egyetemi tanár. Hallgatók: BECSEI GYÖRGY (póttag), BOTLIK ANIKÓ, CSIZMAZIA GÁBOR, FEKETE CSABA, HERVAY TIBOR, ILLÉS TAMÁS, MIZSÁNYI ATTILA, NÉMETH LÉNÁRD, SIMON GYÖRGY, SPRŐBER MÓNIKA, TÉSITS ANETT. 17

20

21 III. EGYETEMÜNK DOLGOZÓI* A) TANSZÉKEK, KARI HIVATALOK a) KÖZPONTI OKTATÁSI EGYSÉGEK AZ EGYETEM SZÁMÍTÓKÖZPONTJA Vezető: DR. MAKAY ÁRPÁD docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Vezetőhelyettes: SCHERER FERENC rendszerprogramozó. Szoftver üzemeltetési osztály: Osztályvezető: DIAMANT TIBOR rendszerprogramozó. Rendszerprogramozók: CSÚRI MIKLÓS, SCHERER FERENC. Szoftver fejlesztési osztály: Osztályvezető: CSONKA ISTVÁN programtervező matematikus. Tudományos munkatárs: DR. DURSZT ENDRÉNÉ PALÁSTI KATALIN. Programozó matematikusok: DR. MÁTÉ EÖRSNÉ SZABÓ ÁGNES, MENDEI ÁRPÁD, PATAKI ERZSÉBET, VÁRI GÁBOR. Programozó: KOVÁCS ANNA. Hálózati üzemeltetési osztály: Osztályvezető: DR. BORÚS ANDRÁS rendszerprogramozó. Programtervező matematikus: HORVÁTHNÉ JÁHNI GABRIELLA. Rendszerprogramozók: DOMBOS KÁLMÁN, FELFÖLDI ZOLTÁN, HEIDRICH ATTILA, KALOCSAI TIBOR, TÓTH ABONYI MIHÁLY. Hardver üzemeltetési osztály: Osztályvezető: DR. SÁRA ATTILA rendszermérnök. Számítástechnikai munkatárs: DR. VARGA TIBOR. Számítógép műszerészek: BARTA GYULA, CZÉKUS PÉTER, OSVÁTH GÁBOR, ZOMBORI ZOLTÁN. ' Az február 1-jei állapotnak megfelelően 19

22 Operátor csoport: Csoportvezető: MORÓ TAMÁS. Operátorok: JUHÁSZ SOLT, OLÁH ÁGNES, TASNÁDI ZOLTÁN, TENKI TIBOR, VADÁSZ ZOLTÁN, VARGA ANDREA. Diszpécser: JOSZT GYÖRGYNÉ MÍG ETELKA. Számítógépkezelő: TELEKI ANITA. Adatfeldolgozó csoport: Csoportvezető: ÉSIK ZSUZSANNA NIKA ZSUZSANNA. Számítógépes adatrögzítő: AHRASH GIZELLA FÁBIÁN GIZELLA. Számítástechnikai laboránsok: DOBÓ KÁROLYNÉ HEGEDŰS ZSUZSANNA, GULYÁS LENKE. Házgondnoksági csoport: Csoportvezető: DR. MADARÁSZ ISTVÁN. Gondnok: BÁRKÁNYI JÁNOS. _ Portások: DANI JÁNOSNÉ BÍRÓ MÁRIA^ HENRIK JÓZSEFNÉ MÁRKI IRÉN, NAROZSNYIK GEDEONNÉ, TERBNÉ SAVANYA PIROSKA. Takarítók: BERKI ISTVÁNNÉ ANDÓ VERONKA, CSONKA MÁRIA, SÁRA ILDIKÓ. Adminisztrációs csoport: Irodavezető: DR. VARGA TIBORNÉ KRISTÓF MAGDOLNA gazdasági előadó. Ügyintéző: SZEBENYI MIHÁLYNÉ PAPDI ROZÁLIA. KÖZPONTI IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS Vezető: DR. TORKOS BÉLA nyelvtanár. Nyelvtanárok: BARNA GYÖRGY, BÉLTEKI PÁLNÉ VARGA OLGA, DR. BÉRCZI IMRÉNÉ BÓJÁK JULIANNA, DR. BRAUN MELINDA, DR. CSERNUSNÉ TÓTH ANNAMÁRIA, DÖMÖTÖR RÓZA, DR. DURSZT FERENCNÉ DR. KUN MARIANNA, FÁBIÁNNÉ SEREGI RÓZSA, GÁTI GYULÁNÉ DR. CSALA KATALIN, GYÉMÁNT MAGDOLNA SZELEI MAGDOLNA, KELLER VEN- DEL, KELLER VENDELNÉ ERÖSS ÁGNES, DR. KÖRTVÉLYESINÉ MÁTRAI EDIT, KRIVECZKY KATALIN, LÉVAI JUDIT, DR. MARSINÉ KOVÁCS GABRIELLA, DR. SÁNDOR LÁSZLÓNÉ KIRSCH URSULA, SOMA SHOKO, SZABÓ ZOLTÁNNÉ TÓTH GABRIELLA, THOMAS WILLIAMS. Előadó: BALLÁNÉ KISS VERA. Hivatalsegéd: SLMON MIKLÓSNÉ GÁRDIÁN MÁRIA. 20

23 TESTNEVELÉSI TANSZÉK Tanszékvezető: SZABÓ JÓZSEF főiskolai docens. Testnevelő tanárok: BÉLTEKI PÁL, DR. BOROS-GYEVINÉ SZIKLAI ANDREA, DEBRECZENYNÉ DR. TÓTH KATALIN, GYARMATI LAJOS, DR. HEIDRICH GÁBORNÉ KUTI MÁRIA, KECSKEMÉTI GÁBOR, LENGYEL GÉZA, PRO- TITY SÁNDOR, DR. TRÉNYINÉDR. RÁKÓCZI ZSUZSANNA. Óraadók: CSEJTEI ANDREA, DR. FISCHER-SZATMÁRI LÁSZLÓ, HÉZSŐNÉ BÖRÖCZ ANDREA. Tanszéki adminisztrátor: HORVÁTH GÁBORNÉ MÁRKUS TÍMEA. Gondnok: DIENES GÉZA. Pályamunkások: Csúcs GÁBOR, DEME GYÖRGY, DOBÓ ANTAL, FOGAS ÁRPÁD, MÉHES JÁNOS. b) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Dékán: DR. MOLNÁR IMRE egyetemi tanár. Dékánhelyettesek: DR. FARKAS BEÁTA docens, DR. PACZOLAY PÉTER docens. AGRÁRJOGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI JOGI TANSZÉK Mb. tanszékvezető: DR. TÓTH LAJOS docens, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. VERES JÓZSEF, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Docens: DR. BOBVOS PÁL, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Tanszéki adminisztratív ügyintéző: CSURGÓ SÁNDORNÉ BALOGH VERONIKA. ALKOTMÁNYJOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. SZENTPÉTERI ISTVÁN, az állam- és jogtudomány doktora. Adjunktusok: DR. KISS BARNABÁS, DR. TÓTH KÁROLY. Tanszéki adminisztratív ügyintéző: SKULTÉTINÉ VŐNEKI ZSUZSANNA. 21

24 BÜNTETŐJOGI ÉS BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. NAGY FERENC egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Professor emeritus: DR. CSÉKA ERVIN ny. egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. SZABÓ ANDRÁS, az állam- és jogtudomány doktora (félálláson). Adjunktus: DR. HOFSZANG JÓZSEF. Tanársegédek: DR. FARAGÓ MÉSZÁROS JUDIT, DR. VISNYEINÉ DR. JUHÁSZ ZSUZSANNA. Tanszéki adminisztratív ügyintéző: GYÖNGYÖSI ZSUZSANNA. JOGBÖLCSELETI ÉS JOGSZOCIOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. POKOL BÉLA, az állam- és jogtudomány doktora. Docens: DR. VASTAGH PÁL, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. BADÓ ATTILA. Tanársegéd: DR. NAGY TAMÁS. Tanszéki adminisztratív ügyintéző: VÁSÁRHELYI TÜNDE. JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. RUSZOLY JÓZSEF, az állam- és jogtudomány doktora. Docensek: DR. BALOGH ELEMÉR PhD., DR. BLAZOVICH LÁSZLÓ, a történelemtudomány kandidátusa (félálláson), DR. HOMOKI NAGY MÁRIA PhD., DR. STUTA ISTVÁN, az állam- és jogtudomány kandidátusa (félálláson). Doktoranduszok: HEKA LÁSZLÓ, DR. FEJES TEKLA. Tanszéki adminisztratív ügyintéző: MARVANEK JUDIT. KÖZIGAZGATÁSI JOGI ÉS PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. KALTENBACH JENŐ docens, az állam- és jogtudomány kandidátusa (félálláson). Docens: DR. VÁRNAY ERNŐ, a közgazdaságtudomány kandidátusa. 22

25 Adjunktusok: DR. JÓZSA ZOLTÁN, DR. KAMPLER BÉLA, DR. LALUSKA PÁL, DR. TÓTH KINGA. Tudományos főmunkatárs: DR. BALÁZS ISTVÁN (félálláson). Tanszéki adminisztratív ügyintéző: SZABÓ ILONA. MUNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. Czúcz OTTÓ egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Professor emeritus: DR. NAGY LÁSZLÓ ny. egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora. Docens: DR. ZAKAR ANDRÁS, a neveléstudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. HAJDÚ JÓZSEF, DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA, DR. ÚJVÁRI JÓZSEF. Tanársegéd: DR. BRÓDY JÁNOS. Tanszéki adminisztratív ügyintéző: GYÖNGYÖSI ISTVÁNNÉ. NEMZETKÖZI JOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. NAGY KÁROLY egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. BODNÁR LÁSZLÓ, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Docens: DR. BLUTMAN LÁSZLÓ PhD. Tanszéki adminisztratív ügyintéző: DR. FARKAS KORNÉLIA (félálláson). POLGÁRI JOGI ÉS POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BESENYEI LAJOS egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Professor emeritus: DR. KEMENES BÉLA ny. egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. BÉRCZIIMRE, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Docens: DR. TÓTHNÉ DR. FÁBIÁN ESZTER, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Adjunktusok: JUHÁSZNÉ DR. ZVOLENSZKI ANIKÓ, KÓNYÁNÉ DR. SIMICS ZSUZSANNA, DR. SZABÓ IMRE (félálláson). 23

26 Tanársegédek: DR. GELLÉN KLÁRA, DR. PAPP TEKLA. Tudományos segédmunkatárs: DR. HEGEDŰS ANDREA. Tanszéki adminisztratív ügyintéző: SZAKÁCS GABRIELLA. POLITOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. PACZOLAY PÉTER docens, az állam- és jogtudomány kandidátusa (félálláson). Adjunktusok: DR. FÁBIÁN GYÖRGY, DR. GÉCZI JÓZSEF, DR. KOVÁCS LÁSZLÓ, DR. MAJSA JÓZSEF, DR. KOZMÁNÉ DR. SOÓS EDIT. Tanársegédek: DR. LÖFFLER TIBOR, DR. MOLNÁR JUDIT. Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Kiss GYÖRGYNÉ VARGA ANIKÓ. RÓMAI JOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MOLNÁR IMRE egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora. Docens: DR. JAKABÉVA, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Tudományos segédmunkatársak: DR. DÉKÁNY IMRÉNÉ, DR. VARGA PÉTER. STATISZTIKAI ÉS DEMOGRÁFIAI TANSZÉK Mb. tanszékvezető: DR. BALÁZS JÓZSEF docens, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. SZONDI ILDIKÓ. KÖZGAZDASÁGI TANSZÉKCSOPORT Tanszéki adminisztratív ügyintéző: BÁNKI ÁGNES, SZILÁGYINÉ SÉRA ZSUZSANNA. ELMÉLETI KÖZGAZDASÁGTANI TANSZÉK Mb. tanszékvezető: DR. SÍPOS MIKLÓS docens, a közgazdaságtudomány kandidátusa. 24

27 Docensek: DR. ANDRÁSSY ADÉL, a közgazdaságtudomány kandidátusa, DR. CZAGÁNY LÁSZLÓ, a közgazdaságtudomány kandidátusa, DR. FARKAS BEÁTA, a közgazdaságtudomány kandidátusa, DR. MAYER LÁSZLÓ, a közgazdaságtudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. MOZSÁR FERENC. PÉNZÜGYTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BOTOS KATALIN egyetemi tanár, a közgazdaságtudomány doktora (félálláson). Docens: DR. ÉGETŐ EMESE, a közgazdaságtudomány kandidátusa. Tudományos munkatárs: DR. HORVÁTH FERENC. MARKETING-MENEDZSMENT TANSZÉK Tanszékvezető: DR. SALLAI MIKLÓS docens, a közgazdaságtudomány kandidátusa. Tanársegéd: Dr. JÓNA ILDIKÓ. Tudományos segédmunkatárs: GARAMHEGYI ÁBEL. SZÁMVITELI TANSZÉK Mb. tanszékvezető: DR. MALASITS ANDRÁS adjunktus. Tanársegédek: BuzÁs ÉVA, DEÁK ISTVÁN. CÍMZETES EGYETEMI TANÁROK DR. HENCZ AURÉL, az állam- és jogtudomány doktora, DR. HORVÁTH TIBOR, az állam- és jogtudomány kandidátusa, DR. KATONÁNÉ SOLTÉSZ MÁRTA, az állam- és jogtudomány kandidátusa, DR. KERTÉSZ IMRE, az államés jogtudomány doktora, DR. KOVÁCS TIBOR, az állam- és jogtudomány doktora, DR. PLKLER KORNÉL, az állam- és jogtudomány kandidátusa. 25

28 CÍMZETES EGYETEMI DOCENSEK DR. HALÁSZ KÁLMÁN, DR. POPOVICS BÉLA, DR. RÁCZ ATTILA, az állam- és jogtudomány kandidátusa, DR. SZÉP GYÖRGY. DÉKÁNI HIVATAL Hivatalvezető: DR. MÁRKUS ANDRÁSNÉ TÓTH ÁGNES. Osztályvezető: HERCZEGNÉ DR. NÉMET MÁRIA. Főmunkatárs: RUTTAI JUDIT. Előadók: BÁTHORY ANDRÁSNÉ SZABÓ ÉVA, CSAMANGÓ IMRÉNÉ KÉGLI JULIANNA, HÁGELMANNÉ MISKI ESZTER, MÁSODY EDITH, PAPP LAJOSNÉ SZŰTS ZSUZSANNA, TAKÁCS JUDIT. Adminisztratív ügyintéző: SZEMES ERIKA. Technikus: SZŰTS LÁSZLÓ. Hivatalsegédek: CSAMANGÓ JULIANNA, FÁBIÁN SÁNDORNÉ BALOGH ÉVA, LENCSE GÉZÁNÉ VECSERNYÉS ERZSÉBET. KARI KÖNYVTÁR Könyvtárvezető: FORRÁSNÉ DR. TÖRÖK KATALIN. Könyvtárosok: FRANCIA JUDIT, HENN LÁSZLÓNÉ TÓTH ILONA, KOVÁCS ILDIKÓ, PATYI ZOLTÁNNÉ SCHRIFFERT ERIKA, TÖRÖK ZOLTÁNNÉ BENEDEK KATALIN. Fénymásoló: ERDÉLYI SZABOLCS. Portások: BALOGH GÁBORNÉ MOLNÁR ÉVA, GULYÁS LAJOSNÉ. Takarítók: PERECZ VINCÉNÉ LAJKÓ ERZSÉBET, PERECZ JUDIT, PETÖNÉ TÚRI KINGA, UNGI ISTVÁNNÉ, VÖNEKI KÁROLYNÉ NÉMETH ILDIKÓ. c) BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Dékán: DR. BERNÁTH ÁRPÁD docens. Dékánhelyettesek: DR. BAGI IBOLYA adjunktus, DR. J. NAGY LÁSZLÓ egyetemi tanár, DR. SZŐNYI GYÖRGY ENDRE docens. 26

29 MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉKCSOPORT Tanszékcsoportvezető: DR. BÜKY LÁSZLÓ docens. MAGYAR NYELVÉSZETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BÜKY LÁSZLÓ docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. MARÓTI EGONNÉ DR. KORCHMÁROS VALÉRIA adjunktus. Egyetemi tanár: DR. SZABÓ JÓZSEF, a nyelvtudomány doktora. Docensek: DR. BÉKÉSI IMRÉNÉ DR. FEJES KATALIN, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. MOKÁNY SÁNDOR, a nyelvtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BRATINKA JÓZSEF, DR. FORGÁCS TAMÁS. Tanársegédek: NÉMETH MIKLÓS, DR. ZSIGRI GYULA. Ügyintéző: KOVÁCSNÉ MAJÓ ZSUZSANNA. FINNUGOR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MLKOLA TIBOR egyetemi tanár, a nyelvtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. MÉSZÁROS EDIT docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. KOZMÁCS ISTVÁN, DR. SLPÖCZ KATALIN. Lektorok: JAANA NYKANEN, finn lektor, DR. RAISZA SIRMANKINA, mordvin lektor. Tudományos segédmunkatárs: DOLOVAI DOROTTYA. PhD ösztöndíjasok: NAGY BEÁTA, MOLNÁR JUDIT. Tudományos ügyintéző: KECSKÉS JÚLIA. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANSZÉK Tanszékvezető: Dr. MALECZKI MÁRTA docens. Tanszékvezető-helyettes: DR. LERCH ÁGNES adjunktus. Docens: DR. BÁNRÉTI ZOLTÁN, a nyelvtudomány kandidátusa (félálláson). Adjunktus: DR. NÉMETH T. ENIKŐ, a nyelvtudomány kandidátusa. 27

30 NÉPRAJZI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. JUHÁSZ ANTAL egyetemi tanár, a néprajztudomány kandidátusa. Docensek: DR. BARNA GÁBOR, a néprajztudomány kandidátusa, DR. BELLON TIBOR, a néprajztudomány kandidátusa. RÉGI MAGYAR IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BALÁZS MIHÁLY docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Docens: DR. ÖTVÖS PÉTER, az irodalomtudomány kandidátusa. Tanársegédek: DR. FONT ZSUZSANNA, SZILASI LÁSZLÓ. PhD ösztöndíjasok: HOFFMANN GIZELLA, KESERŰ GIZELLA, KRUPPA TAMÁS, LATZKOVITS MIKLÓS, SZŰCS HÓIT, VADAI ISTVÁN. Ügyintéző: DR. CSETRI LAJOSNÉ SZABÓ ÉVA, BUDA SÁNDORNÉ FARKAS SÁRA. KLASSZIKUS MAGYAR IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. SZAJBÉLY MIHÁLY docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. CSETRI LAJOS, az irodalomtudomány doktora. Docensek: DR. KUKOVECZNÉ DR. ZENTAI MÁRIA, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. SZÉLES KLÁRA, az irodalomtudomány kandidátusa. Tudományos főmunkatárs: DR. GÁLIK MIHÁLY. Tudományos munkatárs: DR. TERESTYÉNI TAMÁS. Főmunkatárs: DR. HAVAS HENRIK. Adjunktusok: DR. BARANYAI ZSOLT, DR. PAPP ISTVÁN. Tanársegédek: DR. GÁNGÓ GÁBOR (mellékállásban), MIKOLA GYÖNGYI. PhD ösztöndíjasok: B. Kiss ATTILA, CSÁSZTVAY TÜNDE, HÁSZ-FEHÉR KATALIN, MILBACHER RÓBERT. Ügyintéző: DR. CSETRI LAJOSNÉ SZABÓ ÉVA, BUDA SÁNDORNÉ FARKAS SÁRA. Művelődéstörténeti Tanszéki Csoport Csoportvezető: KESERŰ BÁLINT egyetemi tanár, az irodalomtudomány kandidátusa. 28

31 MODERN MAGYAR IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. SZIGETI LAJOS SÁNDOR docens, az irodalomtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. OLASZ SÁNDOR docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. PÉTER LÁSZLÓ, az irodalomtudomány doktora. Docensek: DR. ILIA MIHÁLY, DR. VÖRÖS LÁSZLÓ, a filozófiatudomány kandidátusa. Andjunktusok: DR. CSERJÉS KATALIN, DR. KOVÁCS ANDRÁS. Könyvtáros: KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ GÁL ERZSÉBET. Ügyintéző: DR. CSETRI LAJOSNÉ SZABÓ ÉVA, BUDA SÁNDORNÉ FARKAS SÁRA. ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FRIED ISTVÁN egyetemi tanár, az irodalomtudomány doktora. Professor emeritus: DR. VAJDA GYÖRGY MIHÁLY, az irodalomtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. SZABÓNÉ DR. KÜRTÖSI KATALIN docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Docensek: DR. JAKÓCS DÁNIEL, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. SZÖRÉNYI LÁSZLÓ, az irodalomtudomány kandidátusa (mellékállásban), DR. ODORICS FERENC, az irodalomtudomány kandidátusa (mellékállásban). Adjunktusok: DR. PÁLNÉ DR. WENNER ÉVA, KELEMEN ZOLTÁN. Tanársegéd: KOVÁCS SÁNDOR. PhD ösztöndíjasok: HÓDOSY ANNAMÁRIA, ANDRÁSI DOROTTYA, PETE KLÁRA, HÁRTÓ GÁBOR, MÜLLNER ANDRÁS, SZABÓ GÁBOR, KISSNÉ FARKAS ANIKÓ, VARGA EMESE, BOCSOR PÉTER, DOMOKOS JOHANNA. Ügyintéző: OLÁH ANIKÓ. PATAKI VIRÁG, 29

32 PEDAGÓGIA-PSZICHOLÓGIA TANSZÉKCSOPORT Tanszékcsoportvezető: DR. VIDÁKOVICH TIBOR docens, a neveléstudomány kandidátusa. Tanszékcsoportvezető-helyettes: DR. SEBŐNÉ DR. SZENES MÁRTA adjunktus. NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. CSAPÓ BENŐ docens, a neveléstudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: Dr. NAGY JÓZSEF, a neveléstudomány doktora. Docensek: DR. CSIRIKNÉ DR. CZACHESZ ERZSÉBET, a neveléstudomány kandidátusa, DR. KÉKES SZABÓ MIHÁLY, a neveléstudomány kandidátusa, DR. PUKÁNSZKY BÉLA, a neveléstudomány kandidátusa, DR. VIDÁKOVICH TIBOR, a neveléstudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BARÁTH TIBOR, DR. KOMLÓSSY ÁKOS, a neveléstudomány kandidátusa. Tanársegédek: BÁN SÁNDOR, LESZNYÁK MÁRTA, DR. ZSOLNAI ANIKÓ. PhD ösztöndíjasok: KARIKÓ SÁNDORNÉ, MOLDOVÁN JUDIT, PINTÉR KLÁRA, MOLNÁR EDIT KATALIN, DOMBOVÁRINÉ KOROM ERZSÉBET. Könyvtáros: KLÉNER JUDIT. Ügyintéző: CSOMOR JÁNOSNÉ BENKOVICS ÁGNES. PSZICHOLÓGIA TANSZÉK Tanszékvezető: DR. VAJDA ZSUZSANNA docens, a pszichológiai tudomány kandidátusa. Docens: DR. ERŐS FERENC, a pszichológiai tudomány kandidátusa (mellékállásban). Adjunktusok: DR. SEBŐNÉ DR. SZENES MÁRTA, DR. KŐRÖSSY JUDIT, DR. CSABAI MÁRTA. Tanársegédek: SZABÓ ÉVA, CSÖRSZ ILONA. Technikus: OLÁH LÁSZLÓ. Ügyintéző: BERGMAN ÁGNES. 30

33 TANSZÉKCSOPORTBA NEM TARTOZÓ TANSZÉKEK ALTAJISZTIKA TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BERTA ÁRPÁD docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Docens: DR. IVANICS MÁRIA, a történelemtudomány kandidátusa. Török lektor: HAKAN AYDEMIR. Tatár lektor: SAKUROVA MUSZLIMA MAGSZUMOVNA. PhD ösztöndíjasok: KINCSESNÉ NAGY ÉVA, SÍPOS JÁNOS, LÉNÁRT ESZTER, PORCIÓ TIBOR, ZILAHI MARIANN. Könyvtáros: ERDÉLYI MÁRIA. Tudományos ügyintéző: SZABÓ TÜNDE. Ügyintéző: KOVÁCS SZILVIA. Magyar Őstörténeti Kutatócsoport Vezető: DR. RÓNA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tudományos segédmunkatárs: CSÁKI ÉVA. ANGOL NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. RESCH BÉLÁNÉ DR. MARINOVICH SAROLTA docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. NÓVÁK GYÖRGY adjunktus. Egyetemi tanár: DR. KENESEI ISTVÁN, a nyelvtudomány doktora. Docensek: DR. KONTRA MIKLÓS, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. ROZSNYAI BÁLINT, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. SZŐNYI GYÖRGY ENDRE, az irodalomtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BÓDIS KLÁRA, DURHAM DÁVIDNÉ DR. KERTAI MÁRIA, DR. KISS ATTILA, DR. ZSÉLYI FERENC, az irodalomtudomány kandidátusa. Tudományos munkatárs: DR. FEDERMAYER ÉVA. Tanársegédek: ANNUS IRÉN, BAJNÓCZI BEATRIX, BARÁT ERZSÉBET, FEJÉR KATALIN, FENYVESI ANNA, GOMBOSNÉ HAAVISTO KIRSI, KISS ANIKÓ, MÁRTONNÉ RITTER MÁRIA, MOLNÁR ANITA, MOLNÁRNÉ BUKTA KATALIN, PÁLOS ILDIKÓ, CURLEYNÉ RÓNAY ZSUZSANNA, SUSZCZYNSKA 31

34 MALGORZATA, SÍK PÉTER, THÉKESNÉ NÉMETH ANIKÓ, TÓTH GABRI- ELLA, VAJDA ZOLTÁN, VÉGH ESZTER. Lektor: EDWARD KELLY. Vendégtanárok: JEREMY PARROTT, FRANCES STRACHMAN, MANUÉLA NOSKE. PhD ösztöndíjasok: IMRE ANIKÓ, KAISER SÁRA, VÁSTYÁN RITA, WAPPEL MÓNIKA, SZENTGYÖRGYI SZILÁRD. Könyvtárosok: SZEKERESNÉ PÁLDI RITA, GAZDAGNÉ BALOGH ÉVA. Ügyintézők: TAJTI JÁNOSNÉ KORMÁNYOS MÁRIA, JUHÁSZ VIKTÓRIA. FILOZÓFIA TANSZÉK Tanszékvezető: DR. CSEJTEI DEZSŐ docens, a filozófiatudomány kandidátusa. Meghívott egyetemi tanár: DR. HELLER ÁGNES, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (mellékállásban). Docensek: KISSNÉ DR. NÓVÁK ÉVA, a szociológiai tudomány kandidátusa, DR. KOCSONDI ANDRÁS, a filozófiai tudomány kandidátusa, DR. KAPOSI MÁRTON, a filozófiai tudomány kandidátusa (mellékállásban), DR. SIMON FERENC, a filozófiai tudomány kandidátusa, DR. SZABÓ TIBOR, a filozófiai tudomány kandidátusa (mellékállásban). Adjunktusok: DR. DÉKÁNY ANDRÁS, DR. KRÉMER SÁNDOR, DR. NAGY SÁNDOR (mellékállában), DR. TÓTH JÁNOS. Tanársegédek: GAUSZ ANDRÁS, DR. GYENGE ZOLTÁN, CSONTOS SZABOLCS. Előadó: KIRÁLY OLGA. FRANCIA NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. PENKÉNÉ DR. JANCSKI OLGA docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. PÁLFY MIKLÓS docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Docens: DR. ALBERT SÁNDOR, a nyelvtudomány kandidátusa. Tudományos főmunkatárs: DR. KOVÁCS ILONA. Adjunktusok: KOVÁCS JÓZSEF, DR. NÉMETH JENŐ, DR. SALY NOÉMI, DR. GÉCSEG ZSUZSANNA, VERESSNÉ DR. FARKAS ILDIKÓ. Tanársegédek: GYIMESI TÍMEA, SÚJTÓ LÁSZLÓ, SZÁSZ GÉZA. Lektorok: FILIPPI JEAN-MICHEL, MAYLIS MARTIAL, BÉATRICE JOURDAN, VANESSA BOURBON. Ügyintéző: MEGYERI ADRIENN. 32

35 HISPANISZTIKA TANSZÉK Tanszékvezető: DR. ANDERLE ÁDÁM egyetemi tanár, a történelemtudomány -doktora. Docens: DR. DORNBACH MÁRIA, a néprajztudomány kandidátusa: Adjunktus: DR. TÓTH ÁGNES. Tanársegédek: BERTA TIBOR, CSIKÓS ZSUZSANNA, PRAEFORT VERONIKA. Tudományos munkatárs: BATÓNÉ DR. KACZUR ÁGNES. Lektorok: LINITA FERREIRA, NARCISO M. CONTRERAS. Ügyintéző: JENEY ZSUZSANNA. KLASSZIKA-FILOLÓGIA TANSZÉK Tanszékvezető: DR. TAR IBOLYA docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Professor emeritus: DR. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU, az irodalomtudomány doktora. Docensek: DR. OLAJOS TERÉZIA, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. TEGYEY IMRE (mellékállásban). Adjunktus: DR. DÉR TERÉZIA. Nyelvtanár: DR. DRASKÓCZYNÉ SZÉKELY MELINDA. Tanársegéd: MAYER PÉTER. Ügyintéző: KEREZSI ISTVÁNNÉ NYERGES MARGIT. Bizantinológia és Középlatin Filológia Tanszéki Csoport Csoportvezető: DR. OLAJOS TERÉZIA docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. SZIGETINÉ DR. GALÁNTAI ERZSÉBET, DR. LÁZÁR ISTVÁN. KÖZÉPKORI ÉS KORA ÚJKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK Mb. Tanszékvezető: DR. WOJTILLA GYULA, a nyelvtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. CSERNUS SÁNDOR, KERTÉSZNÉ DR. VARGA BEÁTA. Tanársegédek: GALAMB GYÖRGY, MÁRTON ALFRÉD. Ügyintézők: SZABÓ LAJOSNÉ ZANA MÁRIA, MIKUSKA TIBORNÉ. 33

36 KÖZÉPKORI ÉS KORA ÚJKORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. TÓTH SÁNDOR docens, a történelemtudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. KRISTÓ GYULA, a történelemtudomány doktora. Adjunktusok: DR. KORDÉ ZOLTÁN, DR. KOSZTA LÁSZLÓ, DR. LELE JÓZSEF, DR. PETROVICS ISTVÁN. Tanársegéd: DÁVID TAMÁS. PhD ösztöndíjasok: REGÉNYI KUND MIKLÓS, GÁLFFY LÁSZLÓ, SZÁNTÓ RICHÁRD. Dokumentátor: TÓTH KLÁRA. Ügyintézők: SZABÓ LAJOSNÉ ZANA MÁRIA, MIKUSKA TIBORNÉ MOLNÁR ILONA. NÉMET NYELVÉSZETI TANSZÉK Tanszékvezető: BASSOLA PÉTER docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: SZKLENÁR JUDIT tanársegéd. Meghívott egyetemi docens: DR. PAVICA MRAZOVIC. Adjunktusok: DR. BERNÁTHNÉ DR. SZABÓ CSILLA, DR. HANSEL ISTVÁN. Tanársegédek: BUBIK MÁRTA, ZRÍNYI ANDREA, SÁNDOR CLAUDIA. Lektorok: DR. REGINA SCHÁFER, COLLÍN SCHOLZ, GEORG KLEIN. PhD ösztöndíjasok: BÍRÓ ENIKŐ, KISPÁL TAMÁS. Könyvtárosok: BOGDÁNY EDIT, RIGÓ JUDIT. Ügyintéző: NAGYNÉMEDI PÁLNÉ KARSAI MARIANNA. NÉMET IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BERNÁTH ÁRPÁD docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Docensek: DR. HEGEDŰS-KOVÁCSEVICS KATALIN, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. BARÓTINÉ DR. GAÁL MÁRTA, az irodalomtudomány kandidátusa, SIF1J5NÉ DR. KOCZISZKY ÉVA, az irodalomtudomány kandidátusa. Tanársegéd: KATONA TÜNDE. PhD ösztöndíjasok: BOHÁCS ZOLTÁN, DOMBAI TÜNDE, HORVÁTH MÁRTA, STANITZ GABRIELLA, SZABÓ ERZSÉBET. Ügyintéző: NAGYNÉMEDI PÁLNÉ KARSAI MARIANNA. 34

37 ÓKORTÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. WOJTILLA GYULA, a nyelvtudomány kandidátusa. Professor emeritus: DR. MARÓTI EGON, a történelemtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. HOFFMANN ZSUZSANNA tudományos főmunkatárs, a történelemtudomány kandidátusa. Tanársegédek: HAMAR IMRE (mellékállásban), FARKAS ZOLTÁN. Ügyintéző: KEREZSI ISTVÁNNÉ NYERGES MARGIT. OLASZ NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. KELEMEN JÁNOS egyetemi tanár, a filozófiatudomány doktora (mellékállásban). Docensek: DR. BÉNYINÉ DR. FARKAS MÁRIA, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. ÖRDÖGH ÉVA, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. PÁL JÓZSEF, az irodalomtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. DORÓ GÉZÁNÉ, DR. VI'GH ÉVA. Tanársegéd: FÓRIÁN JUDIT. Lektorok: DOTT. EZIO BERNARDELLI, DOTT. ALESSANDRO ROSSELLI. Könyvtáros: ILLÉS TÍMEA. Ügyintéző: Csúcs EDIT. OSZTRÁK IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. CSÚRI KÁROLY docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Tanársegéd: AUCKENTHALER ANITA. Osztrák lektor: DR. CRISTIAN OBERWAGNER. Ügyintéző: NAGYNÉMEDI PÁLNÉ KARSAI MARIANNA. RÉGÉSZETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. TROGMAYER OTTÓ docens, a régészettudomány kandidátusa (mellékállásban). Docens: DR. FODOR ISTVÁN, a régészettudomány kandidátusa (mellékállásban). 35

38 Adjunktusok: DR. B. TÓTH ÁGNES, DR. KÜRTI BÉLA (mellékállásban), DR. HORVÁTH FERENC (mellékállásban). Tanársegédek: LŐRINCZY GÁBOR (mellékállásban), DR. VÖRÖS GABRIELLA (mellékállásban). Ügyintéző: KEREZSI ISTVÁNNÉ NYERGES MARGIT. SZLÁV FILOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. H. TÓTH IMRE egyetemi tanár, a nyelvtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. KOCSIS MIHÁLY adjunktus. Egyetemi tanár: DR. PETE ISTVÁN, a nyelvtudomány doktora. Docensek: DR. FEJÉR ÁDÁM, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. LEPAHIN VALERU, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. SZALMA JÓZSEFNÉ DR. NATALIA SZEMJONOVNA VIHTER, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. SZŐKE KATALIN, az irodalomtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BAGI IBOLYA, DR. BALÁZS L. GÁBOR, DR. BARÓTI TIBOR, DR. BIBOK KÁROLY, DR. BOGNÁR FERENC, DR. FERINCZ ISTVÁN, Dr. KUGLER KATALIN. Tanársegédek: ERDEI ILONA, KACZIBA ÁGNES, VARGA ZSUZSANNA, GENÁT ANDREA (mellékállásban). Lektorok: DR. SZAVELINA BANOVA, DR. PAVLE PAPULIN, VERASKA TAMARA VASZIUEVNA, SZERGEJ ANATOLJEVICS KRASZNOZSON. Dokumentátor: SAJTOS NATÁLIA, GYÖRGYEINÉ LOGIN ADRIENN. Könyvtáros: VÁRADI MÁRTONNÉ ZAKARIÁS SAROLTA. Ügyintéző: VARGA JENŐNÉ SZALMA ÁGNES. SZOCIOLÓGIA TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FELEKY GÁBOR docens, a szociológiai tudomány kandidátusa. Tudományos főmunkatárs: DR. PÁSZKA IMRE. Adjunktusok: DR. GÁBOR KÁLMÁN (mellékállásban), DR. KATONA PÉTER. Tanársegéd: DR. BALOG IVÁN. Tudományos segédmunkatárs: LENCSÉS GYULA. Ügyintéző: BÁRKÁNYI GABRIELLA. 36

39 TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNY TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MAKK FERENC egyetemi tanár, a történelemtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. RIGÓNÉ DR. PÉTER IRÉN adjunktus. Docens: DR. HAJNÓCZI GÁBOR, a történelemtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. ALMÁSI TIBOR, DR. KOVÁCSNÉ PIHURIK JUDIT, DR. SEBŐK FERENC, DR. SERFŐZŐ ZOLTÁN. Ügyintézők: SZABÓ LAJOSNÉ ZANA MÁRIA, MIKUSKA TIBORNÉ MOLNÁR ILONA. ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. SOÓS KATALIN egyetemi tanár, a történelemtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. BELÉNYI GYULA docens, a történelemtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. DEÁK ÁGNES, DR. MARJANUCZ LÁSZLÓ. Tanársegéd: SZABÓ PÁL CSABA. Tudományos segédmunkatárs: PELYACH ISTVÁN. Ügyintézők: SZABÓ LAJOSNÉ ZANA MÁRIA, MIKUSKA TIBORNÉ MOLNÁR ILONA. ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. J. NAGY LÁSZLÓ egyetemi tanár, a történelemtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. KÖVÉR LAJOS adjunktus. Docensek: DR. ANDERLÉNÉ DR. SAJTI ENIKŐ, a történelemtudomány kandidátusa, DR. EÖRDÖGH ISTVÁN, a történelemtudomány kandidátusa, DR. KARSAI LÁSZLÓ, a történelemtudomány kandidátusa, DR. PÁNDL LAJOS, a történelemtudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. KUKOVECZ GYÖRGY. Tanársegéd: DR. TOMKA BÉLA. Ügyintézők: SZABÓ LAJOSNÉ ZANA MÁRIA, MIKUSKA TIBORNÉ MOLNÁR ILONA. 37

40 Történeti és Ókortudományi Szakkönyvtár Könyvtárosok: DR. PELSŐCZI GYÖRGYI, DR. TANDORI MÁRIA, KŐFALVI TAMÁS. HUNGÁRIÁN STUDIES Vezető: DR. SZŐNYI GYÖRGY ENDRE docens, az irodalomtudomány kandidátusa (mellékállásban). Ügyintéző: BERNÁTH ANDREA. Nyelvi Laboratórium Technikus: PÉTER VÁRI LAJOS. PC Laboratórium Technikusok: FÜLÖP ÁKOS, SOMOGYI ÁKOS. DÉKÁNI HIVATAL Hivatalvezető: KELEMEN ÉVA. Osztályvezető: DR. KOTHENCZ MIHÁLY. Pályázati referens: VÁGI BALÁZS. Előadók: IFKOVICSNÉ BÉRES MARGIT, KOVÁCSNÉ SZABÓ ÁGNES, OLÁH ANIKÓ, OLÁHNÉ JAKUS ZSUZSANNA, SZABÓ MÁRIA, TÖRÖK GÁBORNÉ, VARGÁNÉ FARKAS KATALIN. Hivatalsegédek: BÖDÖ ANTALNÉ, GÁBOR JÓZSEFNÉ, HAJDÚ ISTVÁNNÉ, HALVAX BÉLÁNÉ, HORVÁTH FERENCNÉ, KISS JÓZSEFNÉ, LAKATOS LÁSZLÓNÉ, MÁRTA SÁNDORNÉ, OLÁH JÓZSEFNÉ, PÓPITY LAJOSNÉ, NÉ ZÖLD ÉVA. CÍMZETES EGYETEMI TANÁROK DR. BAKOS FERENC, a nyelvtudomány doktora, DR. FÓNAGY IVÁN, a nyelvtudomány doktora, DR. KOZMA TAMÁS, az irodalomtudomány doktora, DR. NAGY GÉZA, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. PIRNÁT ANTAL, az irodalomtudomány doktora. RÁCZ LAJOSNÉ, SAJGÓ ISTVÁNNÉ, TAKÁCS SÁNDORNÉ, VECSERNYÉS- 38-

41 CÍMZETES EGYETEMI DOCENSEK DR. BÁNFALVI JÓZSEF, a neveléstudomány kandidátusa, DR. HAVASI ZOLTÁN, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. KŐHALMI KATALIN, a történelemtudomány (néprajz) kandidátusa, DR. OROSZ LÁSZLÓ, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. VONSK GYULA, a filozófiai tudomány kandidátusa. d) TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Dékán: DR. VARGA KÁROLY egyetemi tanár. Dékánhelyettesek: DR. KLUKOVITS LAJOS docens, DR. TOLDI JÓZSEF docens, DR. VISY CSABA docens. BIOLÓGUS TANSZÉKCSOPORT Tanszékcsoportvezető: DR. BÁRÁNYI ATTILA egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Tanszékcsoportvezető-helyettes: KOCSISNÉ DR. MIHALIK ERZSÉBET docens, a biológiai tudomány kandidátusa. ÁLLATTANI ÉS SEJTBIOLÓGIÁI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. GULYA KÁROLY egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. HALASY KATALIN docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Docens: DR. FEKETE ÉVA, a biológiai tudomány kandidátusa. Tanársegédek: DR. BOROS ANDRÁS, PÁLFI ÁRPÁD. Tudományos segédmunkatárs: Vízi SÁNDOR. Technikus: ÁCSAI FERENC. Irodavezető: Kiss GYÖRGYNÉ SERES ANIKÓ. Laboránsok: KAJTÁR ANIKÓ, GERA ISTVÁNNÉ. Szaklaboráns: AMBRUS JÓZSEFNÉ KOZMA ZSUZSANNA. PhD ösztöndíjas: TAMÁS GÁBOR. Takarító: FARKAS SÁNDORNÉ. 39

42 BIOKÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: ÁBRAHÁM TAMÁSNÉ DR. GULYÁS MAGDOLNA docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. NEMCSÓK JÁNOS egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora (félálláson). Docens: DR. LEHOCZKI ENDRÉNÉ DR. SIMON MÁRIA, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. KISS JÁNOSNÉ DR. DEÉR ARANKA, DR. KÁLMÁN MIKLÓS, a biológiai tudomány kandidátusa (félálláson). Tanársegéd: DR. SZEGLETES TIVADAR. Tudományos segédmunkatárs: TÓTH LAJOS. PhD hallgatók: BAGI KRISZTINA, BANKA LAJOS, FERENCZY JUDITH, JUHÁSZ MIKLÓS, KIRSCH JUDIT, KISS ISTVÁN, KRIZSIK ANDRÁS, VARGA TAMÁS, VÉRTESI ADÉL. Előadó: ~DOBÓ FERENCNÉ KOLLÁR ERZSÉBET. Laboránsok: BRULICHNÉ BALÁZS ÁGNES, F. VADADI LÁSZLÓNÉ ÁBRAHÁM ERZSÉBET. Segédlaboráns: Kiss ANDRÁSNÉ JUHÁSZ ÉVA. BIOTECHNOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MÉCS IMRE docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BENÉNÉ DR. TÁBITH KLÁRA, DR. TÓTH SÁNDOR. Vezető asszisztens: ZSURKA FERENCNÉ LÁSZLAI ETELKA. Előadó: VÉR ISTVÁNNÉ RÁCZ IBOLYA. EMBERTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FARKAS GYULA egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. BOROS JÓZSEFNÉ DR. MARCSIK ANTÓNIA docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Professor emeritus: DR. LIPTÁK PÁL egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Adjunktus: DR. OLÁH SÁNDOR. 40

43 Tudományos munkatárs: DR. PÁLFl GYÖRGY, a biológiai tudomány kandidátusa. Ügyintéző: DUNAI JÓZSEFNÉ TÓTH JUDIT. Szakmunkás: JUDIK PÉTERNÉ FAZEKAS KATALIN. Hivatalsegéd: PAMUK IMRÉNÉ SÜVEG ROZÁLIA. PhD ösztöndíjas: MOLNÁR ERIKA. GENETIKAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MARÓY PÉTER docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. SZIDONYA JÁNOS docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Tudományos munkatárs: DR. MINK MÁTYÁS, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. DEÁK PÉTER. PhD ösztöndíjasok: CSIHA JUDIT, GIRMA WARO BIRU, KOMONYI ORBÁN, PÁL MARGIT. Vegyésztechnikusok: BAKOTA ADRIENN, SZIROVICZA GÁBORNÉ. Titkár-ügyintéző: CZAKÓ ANGÉLA. Technikusok: ÁRVÁNÉ STEIN KATALIN, DOMOKOSNÉ TÓTH MELINDA. Segédlaboráns: JENEI MÁRIA. Takarító: KOVÁCS LÁSZLÓNÉ. MIKROBIOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FERENCZY LAJOS egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tanszékvezető-helyettes: DR. KEVEI FERENC docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. AVASNINÉ DR. KUCSERA JUDIT, DR. MANCZINGER LÁSZLÓ, DR. VÁGVÖLGYI CSABA. Tudományos munkatárs: DR. VARGA JÁNOS. Tudományos segédmunkatárs: DR. PALÁGYI ZSUZSANNA, SOMOGYVÁRI FERENC. Műszaki ügyintéző: NAGY LAJOS GERGELY. Üvegtechnikus: KOVÁCS KÁROLY. 41

44 Könyvtáros: KREISCH ISTVÁNNÉ. Főelőadó: DR. PALÁGYI ANDRÁSNÉ KONCZ ILONA. Technikusok: ALTORDAI GIZELLA, DEÁKNÉ KULCSÁR MELINDA. Laboránsok: KÉRI GYÖRGYNÉ SÓS ILDIKÓ, KOVÁCSNÉ DEÁK JUDIT, LELE MÁRIA, PETRINA ERZSÉBET. Segédlaboráns: BÓDI FERENCNÉ. Hivatalsegéd: TERHES ANTALNÉ TÓTH IDA. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. állásán lévő: Tudományos segédmunkatárs: NAGY ÁGNES. PhD ösztöndíjasok: ANTAL ZSUZSANNA, HAMARI ZSUZSANNA, PAPP TAMÁS, PFEIFFER ILONA, RINYU EDIT, TÓTH BEÁTA. NÖVÉNYÉLETTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. ERDEI LÁSZLÓ docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. ZSOLDOS FERENC, a biológiai tudomány doktora. Docens: DR. SZABÓ MARGIT, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. GÖRGÉNYI MIKLÓSNÉ DR. TARI IRMA, DR. PÉCS VÁR ADI ATTILA, MAINÉ DR. CSISZÁR JOLÁN. Tanszéki munkatárs: DR. VASHEGYI ÁGNES. Könyvtáros: ÁBRAHÁM EDIT. Előadó: BÍRÓ ANTALNÉ NAGY MARGIT. Technikus: GODÁNÉ BÍRÓ GABRIELLA. Laboránsok: HEGYESINÉ TANDARI MÁRIA, KISPÁLNÉ SZABÓ IBOLYA, PÁL ERIKA, PRÁGAINÉ TÓTH ERIKA, VÁRI SÁNDORNÉ SZÁK KOCSIS MÁRIA. Hivatalsegéd: FARKAS KÁROLYNÉ PERECZ ERZSÉBET. NÖVÉNYTANI TANSZÉK Mb. tanszékvezető: KOCSISNÉ DR. MIHALIK ERZSÉBET docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Tudományos tanácsadó: DR. KEDVES MIKLÓS C. egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora, a Sejtbiológiai és Evolúciós Mikropaleontológiai Laboratórium vezetője. Docensek: DR. GULYÁS SÁNDOR, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. JUHÁSZ MIKLÓS, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. MARÓTI IMRE, a biológiai tudomány kandidátusa. 42

45 Adjunktus: DR. BAGI ISTVÁN. Tanársegéd: NAGY ERIKA. Könyvtáros: ÁBRAHÁM EDIT. Előadó: SZÉKELYNÉ KOVÁCS KLÁRA. Technikus: DR. KÖRMÖCZINÉ LÉGRÁDI MÁRIA. Tudományos ügyintézők: MEDVEGY ANNA, KÁLMÁN KATALIN. Laboránsok: ERDÖDI ÁGNES, KOVÁCS GÁBOR, PORKOLÁB ERZSÉBET, KAPÁSNÉ TÖRÖK ÉVA, KÁROSSY ÁGNES, SZIVÁK RITA APRÓ RITA, VASAS GABRIELLA. Hivatalsegédek: ÁGOSTON BÉLÁNÉ HARCSÁS ERZSÉBET, NAGY SZILVESZ- TERNÉ HEGYKÖZI KATALIN. Takarító: SÁNTA IMRÉNÉ HALÁSZ IRÉN. PhD ösztöndíjas: KERTÉSZ RÓBERT. MTA Növénytani Tanszéki Kutatócsoport Kutatócsoport vezető: DR. LEHOCZKI ENDRE C. docens, tudományos főmunkatárs, a biológiai tudomány kandidátusa. Tudományos főmunkatárs: DR. LASKAY GÁBOR, a biológiai tudomány kandidátusa. Tudományos segédmunkatársak: GULYÁSNÉ DR. TURCSÁNYI ENIKŐ, NAGY ERIKA. PhD ösztöndíjasok: DARKÓ ÉVA, MAKRAI LÁSZLÓ. Tudományos ügyintéző: RICHTER ILONA. Műszaki ügyintéző: POGONYINÉ KALAPÁCS ANNA. Laboránsok: DOMONKOS LÁSZLÓNÉ SÍPOS ILONA, PAPP SZILVIA. FÜVÉSZKERT Kertvezető: DR. PULICS JULIANNA DR. SZÉLL JULIANNA. Technikai szakoktató: DR. SZŐLLŐSI ISTVÁN. Gondnok: BOZÓ ISTVÁN. Szakmunkások: DOMBI FERENC, DOMBI FERENCNÉ HORVÁTH ZSUZSANNA, DUDÁS LAJOSNÉ KOVÁCS MÁRIA, DICSŐ LAJOSNÉ BÁRKÁNYI IBOLYA, KNÁB JÁNOS, RUDAS KATALIN, SZÉCHENYI FERENCNÉ TANÁCS GIZELLA, TAKÁCS ILLÉS. Betanított munkások: HEGEDŰS JÓZSEF, KOVÁCS T. ISTVÁNNÉ KISS JULI- ANNA, TÓTH IMRÉNÉ ÜGYES ERZSÉBET. 43

46 Takarító: HEGYKÖZI JULIANNA. Portások: BALATON ISTVÁNNÉ VIDA MARGIT, ISASZEGI JÓZSEFNÉ HANGYÁL JULIANNA, PIUKOVICS ANTAL, NÓGRÁDI JÁNOSNÉ GYURIS JULIANNA. ÖKOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. GALLÉ LÁSZLÓ docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. GYÖRFFY GYÖRGY adjunktus. Adjunktusok: BOZSÓNÉ DR. MARGÓCZY KATALIN, DR. HORNUNG ERZSÉ- BET, DR. KÖRMÖCZI LÁSZLÓ. Tanársegéd: HORVÁTH ANDRÁS. Technikus: NÉMETH CSABA. Laboránsok: FERENC BEÁTA, MARÓTI JÓZSEFNÉ TOKAI GABRIELLA. PhD ösztöndíjas: MARTHA ALVARADO, DOMBOS MIKLÓS, KOVÁCS ÉVA, KRAUSZ KRISZTINA, MOLNÁR ANDREA, SZABADOS KLÁRA. Tudományos ügyintéző: MIKLÓSNÉ INHOFF ÉVA. ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉLETTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BÁRÁNYI ATTILA egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. TOLDI JÓZSEF docens, a biológiai tudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. FEHÉR OTTÓ, az orvostudomány doktora. Docensek: DR. ERDÉLYI LAJOS, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. SZENTE MAGDOLNA, a biológiai tudomány kandidátusa. Tudományos tanácsadó: DR. LÁSZLÓ FERENC, az orvostudomány doktora. Tudományos főmunkatárs: DR. ROJIK IMRE, a biológiai tudomány kandidátusa. Tanszéki munkatárs: HUSZTA SÁNDOR. Tanszéki mérnök: GYULAI FERENC. Tudományos ügyintéző: Kis ZSOLT. PhD ösztöndíjas: FARKAS TAMÁS, VARGA CSABA, ZSÍROS VERONIKA. Technikus: DOBÓ FERENC. Előadó: OSZTROLUCZKINÉ JUHÁSZ MAGDOLNA. 44

47 Laboráns: BERKÓ ANIKÓ. Hivatalsegéd: MÉSZÁROS GABRIELLA. Takarító-kézbesítő: GORTVA MIHÁLYNÉ. Állatgondozó-laboráns: VECSERNYÉS VINCÉNÉ NAGY MOLNÁR ÁGNES. BIOLÓGIAI IZOTÓP LABORATÓRIUM Laboratórium vezető: DR. MATKOVICS BÉLA egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Tudományos munkatárs: DR. DO QUI HAI. Docens: DR. SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ DR. VARGA ILONA, a biológiai tudomány kandidátusa. Tanársegéd: DR. KOTORMÁN MÁRTA. Kiemelt szakmunkás: CSONKA MIKLÓSNÉ KOROM ÁGNES. Biológiai Szakmódszertan Tanársegédek: DR. OLÁHNÉ HEGYI ANDREA, DR. NAGY LÁSZLÓNÉ ANTAL ERZSÉBET. FIZIKUS TANSZÉKCSOPORT Tanszékcsoportvezető: DR. BOR ZSOLT egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tanszékcsoportvezető-helyettesek: DR. GYÉMÁNT IVÁN docens, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. MOLNÁR MIKLÓS adjunktus. BIOFIZIKAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MARÓTI PÉTER egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. VÁRKONYI ZOLTÁN docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Professor emeritus: DR. SZALAY LÁSZLÓ, a fizikai tudomány doktora. Adjunktusok: DR. LACZKÓ GÁBOR, DR. NAGY LÁSZLÓ. Tanársegédek: KÁLMÁN LÁSZLÓ, KERESZTNÉ TANDORI JÚLIA, DR. LACZKÓ- NÉ TURZÓ KINGA. 45

48 PhD ösztöndíjasok: OSVÁTH SZABOLCS, TÁPAI CSABA. Előadó: DUNAI PÉTERNÉ MARÓTI ILONA. Technikus: DOROGI ZOLTÁN. Laboránsok: DR. LASKAY GÁBORNÉ TÓTH JUDIT, MOLNÁR ESZTER. Hivatalsegédek: KOTHENCZ LAJOSNÉ HORVÁTH MÁRIA, D'ANGELO RÓBERT. ELMÉLETI FIZIKAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. GYÉMÁNT IVÁN docens, a fizikai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. KAPUY EDE, a fizikai tudomány doktora. Docensek: DR. BENEDICT MIHÁLY, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. FEHÉR LÁSZLÓ, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. GILDE FERENC, a fizikai tudomány kandidátusa (nyugdíjas), DR. IGLÓI FERENC, a fizikai tudomány doktora, DR. PAPP GYÖRGY, a fizikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BARTHA FERENC, DR. BOGÁR FERENC, DR. VILMOS, DR. VARGA ZSUZSANNA. Programozó fizikusok: PARAGI GÁBOR, BENEDEK CSABA. PhD ösztöndíjasok: CZIRJÁK ATTILA, LAJKÓ PÉTER, SZALMA FERENC. Előadó: CSÁNYINÉ BALI HENRIETT. Hivatalsegéd: LACZI ISTVÁNNÉ BELLÉR ILONA ANNA. MARÁZ KÍSÉRLETI FIZIKAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. SZATMÁRI SÁNDOR egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. MOLNÁR MIKLÓS adjunktus. Egyetemi tanár: DR. HEVESI IMRE, a fizikai tudomány doktora. Docensek: DR. NÁNAI LÁSZLÓ, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. PAPP GYÖRGYNÉ DR. PAPP KATALIN, a neveléstudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BOR PÁLNÉ DR. BALI KATALIN, DR. GINGL ZOLTÁN, DR. KISS LÁSZLÓ BÉLA, DR. MICHAILOVITS LEHEL, DR. TÖRÖK MIKLÓS, DR. VAJTAI RÓBERT. Tudományos főmunkatársak: DR. SZATMÁRY KÁROLY, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. VIZE LÁSZLÓ, a fizikai tudomány kandidátusa (nyugdíjas). Tudományos segédmunkatárs: GÁL JÁNOS. 46

49 Tanársegéd: VAVRA GÁBOR. PhD ösztöndíjasok: BELEZNAI CSABA, LŐRINCZ KÁROLY, NAGY TAMÁS. Könyvtáros: DR. ANDÓ ISTVÁNNÉ BABOS ÁGNES. Tudományos ügyintéző: SZABÓÉVA. Előadó: BÁN LAJOSNÉ LAKATOS MATILD. Műszaki ügyintézők: EPERJESI JÓZSEFNÉ HORVÁTH IRMA, IVÁNYI ZOLTÁN- NÉ HÓDI VALÉRIA, KÖRMÖCZI BÉLA. Tanszéki mérnök: ILLÉS JÁNOS. Technikus: SZÁNTÓ ZOLTÁN. Szakmunkások: BALI LÁSZLÓ, HEGYES PÉTER. Segédlaboráns: FODOR ANDRÁSNÉ KASZA MÁRIA ILONA. Hivatalsegéd: Kiss ANTALNÉ PÓPITY ZSUZSANNA. OPTIKAI ÉS KVANTUMELEKTRONIKAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BOR ZSOLT egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tanszékvezető-helyettes: DR. SZABÓ GÁBOR egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. RÁCZBÉLA, a fizikai tudomány doktora. Professor emeritus: DR. KETSKEMÉTY ISTVÁN, a fizikai tudomány doktora. Docensek: DR. HEBLING JÁNOS, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. OSVAY KÁROLY, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. VÁRKONYI ZOLTÁNNÉ DR. BÁLINT ERZSÉBET, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. HARANGOZÓ JÓZSEF, DR. KLEBNICZKI JÓZSEF, MOZSÁRNÉ DR. FARKAS ZSUZSANNA, DR. HILBERT MARGIT. Tanársegédek: HORVÁTH ZOLTÁN, KOVÁCS ATTILA. Tudományos ügyintéző: BENKŐ ZSOLT. TMB ösztöndíjasok: MANDULA KÁLMÁN, SÓTI RÓBERT. PhD ösztöndíjasok: CSETE MÁRIA, ERDÉLYI MIKLÓS, FERINCZ ISTVÁN, KURDI GÁBOR. Technikusok: FRANK BÉLA, SÍPOS BÉLA. Szakmunkások: BÓDOG FERENC, VLLLLM JÓZSEF. Tanszéki előadó: CSETÉNYI ANIKÓ. Hivatalsegédek: SCHWARCZ JÁNOSNÉ HORESNYI ILONA, UMHÁIZER MÁRIA. DR. 47

50 MTA LÉZERFIZIKAI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT Kutatócsoportvezető: DR. BOR ZSOLT egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Kutatócsoportvezető-helyettes: DR. VINKÓ JÓZSEF tudományos főmunkatárs, a fizikai tudomány kandidátusa. Tudományos tanácsadó: DR. KETSKEMÉTY ISTVÁN egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora, professor emeritus. Tudományos főmunkatárs: DR. SZÖRÉNYI TAMÁS, a fizikai tudomány kandidátusa. Tudományos munkatársak: DR. BOZÓKI ZOLTÁN, DR. HESZLER PÉTER, DR. TÓTH ZSOLT. Tudományos segédmunkatársak: HOPP BÉLA, IGNÁCZ FERENC, SNEIDER JÁNOS. Üzemmérnökök: MAJKUT FERENC, TÓTH JÓZSEF. Gazdasági-ügyintéző: NÉMETH OLGA. Ügyintéző: Bózsó SÁNDORNÉ SZŰCS ÉVA. Műszaki ügyintézők: BARTHA NOÉMI, TÓTH IRÉN. Vegyésztechnikus: CZVIK ELVÍRA. Laboratóriumi asszisztens: HORVÁTH LAJOSNÉ PESZLEG ZSUZSANNA. FÖLDRAJZI ÉS FÖLDTANI TANSZÉKCSOPORT Tanszékcsoportvezető: DR. MEZŐSI GÁBOR egyetemi tanár, a földrajztudomány doktora. Tanszékcsoportvezető-helyettes: DR. HETÉNYI MAGDOLNA docens, a földtudomány doktora. ÁSVÁNYTANI, GEOKÉMIAI ÉS KŐZETTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. SZEDERKÉNYI TIBOR egyetemi tanár, a földtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. HETÉNYI MAGDOLNA docens, a földtudomány doktora. Professor emeritus: DR. MEZŐSI JÓZSEF, a földrajztudomány doktora. Adjunktusok: DR. MOLNÁR SÁNDOR, DR. PÁPAY LÁSZLÓ. 48

51 Tudományos főmunkatárs: DR. VARSÁNYI ZOLTÁNNÉ DR. TÓTH IRÉN, a földtudomány kandidátusa. Tanszéki munkatársak: DR. MOLNÁR ÁRPÁDNÉ FILEP ERIKA, PÁL MOLNÁR ELEMÉR, M. TÓTH TIVADAR. PhD ösztöndíjasok: RAUCSIK BÉLA, SZABADOS CSABA. Szakalkalmazott: Kiss JENŐ (nyugd.) Tanszéki techikus: BERTALAN ÁKOS. Előadó: BÚKOR JUDIT. Laboráns: DR. PÁPAY LÁSZLÓNÉ LENGYEL ERZSÉBET. Műszaki rajzoló: BÁLÜMTNÉ MOLNÁR ÉVA. Hivatalsegéd: ifj. SÁNDOR VILMOSNÉ NÉMETH ERZSÉBET. ÉGHAJLATTANI TANSZÉK Mb. tanszékvezető: DR. KEVEI FERENCNÉ DR. BÁRÁNY ILONA docens, a földrajztudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. MAKRA LÁSZLÓ adjunktus. Egyetemi tanár: DR. KOPPÁNY GYÖRGY, a földrajz (meteorológiai) tudomány doktora. Adjunktus: DR. UNGER JÁNOS. Tanársegéd: CSIKÁSZ LAJOS. Ügyintéző: MARÓDI MIHÁLYNÉ DUDÁS ÁGNES. Műszaki rajzoló: NAGY ISTVÁNNÉ SÍPOS MÁRIA. Hivatalsegéd: MAGYAR SÁNDORNÉ SZÉLL ERZSÉBET. PhD hallgató: Kiss ANDREA. FÖLDTANI ÉS ŐSLÉNYTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MOLNÁR BÉLA egyetemi tanár, a földtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. SZÓNOKY MIKLÓS adjunktus. PhD ösztöndíjasok: HUM LÁSZLÓ, SZŐLLŐSY LÁSZLÓ. Ügyviteli dolgozó: BARKÓCZI ZOLTÁNNÉ SZELEI KATALIN. Geológus technikus: NOVOSZÁTH LÁSZLÓ. Szakmunkás: PIGNICZKINÉ TÁPAI IBOLYA. Hivatalsegéd: MAKOVITS LÁSZLÓNÉ RAJKI MÁRTA. 49

52 GAZDASÁGI FÖLDRAJZI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MÉSZÁROS REZSŐ egyetemi tanár, a földrajztudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. ABONYI GYULÁNÉ DR. PALOTÁS JOLÁN docens, a földrajztudomány kandidátusa. Egyetemi tanárok: DR. BECSEI JÓZSEF, a földrajztudomány doktora, DR. BURGER KÁLMÁNNÉ DR. GIMES ANNA, a közgazdaságtudomány doktora, DR. KRAJKÓ GYULA, a földrajztudomány doktora. Tanszéki munkatárs: DR. SZÓNOKY MIKLÓSNÉ DR. ANCSIN GABRIELLA. Tudományos munkatárs: TELEK JÁNOS. Könyvtáros: MOLNÁR ISTVÁNNÉ BALOGH GIZELLA. Előadó: DOBÓ MÁTYÁSNÉ RÉVÉSZ ROZÁLIA. Műszaki rajzoló: DUSKA IBOLYA BABANYECZ IBOLYA. Hivatalsegéd: KOROM DEZSŐNÉ MOLNÁR MAGDOLNA. PhD ösztöndíjasok: GARAMHEGYI ÁBEL, KISS JÁNOS, KOVÁCS CSABA. TERMÉSZETI FÖLDRAJZI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MEZŐSI GÁBOR egyetemi tanár, a földrajztudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. KEVEI FERENCNÉ DR. BÁRÁNY ILONA docens, a földrajztudomány kandidátusa. Professor emeritus: DR. JAKUCS LÁSZLÓ egyetemi tanár, a földrajztudomány doktora. Docensek: DR. ANDÓ MIHÁLY, a földrajztudomány kandidátusa (nyugdíjas), DR. RAKONCZAI JÁNOS, a földrajztudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. FEHÉR JÓZSEF (nyugdíjas), DR. TÓTH IMRE (nyugdíjas). Tanársegédek: DR. BALOGH IMRE, DR. MUCSI LÁSZLÓ, M. TÓTHNÉ FARSANG ANDREA. Műszaki ügyintéző: FÁBIÁN TAMÁS. PhD ösztöndíjasok: BORZA TIBOR, GAZDA LÁSZLÓ, SZATMÁRI JÓZSEF, GÉCZI RÓBERT. Előadó: KÁLLAINÉ SZŰCS MARGIT. Műszaki rajzoló: MOLNÁRNÉ KASZA KATALIN. Rendszeradminisztrátor: BÓDIS KATALIN. 50

53 INFORMATIKAI TANSZÉKCSOPORT Tanszékcsoportvezető: DR. IMREH BALÁZS docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Tanszékcsoportvezető-helyettesek: DR. CSENDES TIBOR docens, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. FÜLÖP ZOLTÁN docens, a matematikai tudomány kandidátusa. ALKALMAZOTT INFORMATIKAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. KUBA ATTILA docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Docensek: DR. CSENDES TIBOR, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. DOMBI JÓZSEF, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. MÁTÉ EÖRS, a műszaki tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. KATONA ENDRE, DR. TURI LÁSZLÓ. Tanársegédek: ALEXIN ZOLTÁN, DUDÁSNÉ NAGY MARIANNA, HORVÁTH TAMÁS, NAGY ANTAL, NYÚL LÁSZLÓ, PALÁGYI KÁLMÁN, DR. VÁG- VÖLGYI SÁNDOR. Programtervező matematikus: BALOGH JÁNOS. PhD ösztöndíjasok: CSABA BÉLA, CSALLNER ANDRÁS, KÓKAI GABRIELLA, TÓTH NÁNDOR. Előadó: KELLER PÉTERNÉ ÖRDÖG ÁGNES. Könyvtáros: MAKULA LÁSZLÓNÉ CSANÁDI ZSUZSANNA. Hivatalsegéd: IMRE ZOLTÁNNÉ VASS KATALIN. Takarítónő: SÜLYI MIKLÓSNÉ BARTOS IRÉN. SZÁMÍTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. CSIRIK JÁNOS egyetemi tanár, a matematikai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. BOHUS MIHÁLY adjunktus. Egyetemi tanár: DR. GÉCSEG FERENC tudományos tanácsadó, a Magyar Tudományos Akadémia tagja Docens: DR. FÜLÖP ZOLTÁN, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. FÜVESI ISTVÁN. 51

54 Tanársegédek: PLUHÁR ANDRÁS, GYENIZSE PÁL, SCHRETTNER LAJOS. Programtervező: SZKLENÁR JÓZSEF. Tudományos segédmunkatárs: BERNÁTSKY LÁSZLÓ. PhD ösztöndíjasok: BÉKÉSI JÓZSEF, KOVÁCS GYULA. Könyvtáros: DIAMANT TIBORNÉ FODOR ZSUZSANNA. Szövegszerkesztő-leíró: GYURIS MÁRTA. Takarítónő: KÖVESDI LAJOSNÉ GÁRDIÁN PIROSKA. SZÁMÍTÁSTUDOMÁNY ALAPJAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. IMREH BALÁZS docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. ÉSIK ZOLTÁN docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Docens: DR. BARTHA MIKLÓS, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BARTALOS ISTVÁN, DR. DÉVÉNYI KÁROLY, DR. GOMBÁS ÉVA, DR. HORVÁTH GYULA, DR. VIRÁGH JÁNOS. Tanársegédek: DÁNYI GÁBOR, GAIZER TAMÁS, KOLB ZOLTÁN. Előadó: DR. ÜRMÖSNÉ DOMBOVÁRI ZSUZSANNA. Takarító: NAGYNÉ BÁRKÁNYI MÁRIA. MTA AUTOMATAELMÉLETI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT Vezető: DR. GÉCSEG FERENC egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tudományos tanácsadó: DR. SZŐKEFALVI-NAGY BÉLA ny. egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tudományos főmunkatársak: DR. PÁVÓ IMRE, a műszaki tudomány kandidátusa, DR. TÚRÁN GYÖRGY, a matematikai tudomány kandidátusa. Tudományos munkatársak: DR. GYIMÓTHY TIBOR, DR. KOVÁCS TIBOR. Tudományos segédmunkatársak: BLÁZSIK ZOLTÁN, KOCSOR ANDRÁS, TÓTH ISTVÁN, TÓTH LÁSZLÓ. PhD ösztöndíjasok: KRÉSZ MIKLÓS, VINCZE NÁNDOR. Ügyintéző: KINDL ISTVÁNNÉ CSERI GIZELLA. Szakmunkások: BOLDVAI ISTVÁN, KASSAI KÁROLY. Könyvtáros: KUNSTÁR JÁNOSNÉ DR. RÉNYI ERZSÉBET. MTA Matematikai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa: DR. POLLÁK GYÖRGY, a matematikai tudomány kandidátusa. 52

55 KÉMIAI TANSZÉKCSOPORT Tanszékcsoportvezető: DR. KIRICSI IMRE egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. ALKALMAZOTT KÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FEJES PÁL egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. VARGA KÁROLY egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. KIRICSI IMRE, a kémiai tudomány doktora. Docensek: DR. HALÁSZ JÁNOS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. HANNUS ISTVÁN, a kémiai tudomány doktora, DR. TASI GYULA, a kémiai tudomány doktora. Adjunktus: DR. SCHŐBEL GYÖRGY. Tudományos főmunkatárs: DR. HERNÁDI KLÁRA, a kémiai tudomány kandidátusa. PhD ösztöndíjasok: BÉRES ATTILA, KÓNYA ZOLTÁN, VARGA JUDIT. Vegyésztechnikusok: BAGI ILONA, BARNA FERENCNÉ BENCZE KATALIN, CSONKA ZOLTÁNNÉ MAROS MÁRIA. Mechanikus: MIKLÓS JÓZSEF. Könyvtáros: MÁRKUSNÉ VEZÉR ANIKÓ. Előadó: FARKAS TIBORNÉ BEZDÁN ANNAMÁRIA. Hivatalsegéd: SZABÓNÉ PORCIÓ ILONA. FIZIKAI KÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. NAGYPÁL ISTVÁN egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. RAUSCHER ÁDÁM docens, a kémiai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanárok: DR. BÁN MIKLÓS, a kémiai tudomány doktora, DR. NÓVÁK MIHÁLY, a kémiai tudomány doktora, DR. VISY CSABA, a kémiai tudomány doktora. Vendégprofesszor: DR. GUTMAN IVÁN, a kémiai tudomány doktora. Professor emeritus: DR. CSÁSZÁR JÓZSEF, a kémiai tudomány doktora. 53

56 Docensek: DR. ANDOR JÓZSEF, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. BOGA ENDRE, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. DÖMÖTÖR GYULA, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. GÖRGÉNYI MIKLÓS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. HACKL LAJOSNÉ DR. TÖLGYESI MARGIT, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. KÖRTVÉLYESI TAMÁS, a kémiai tudomány kandidátusa, PLÁNKÁNÉ DR. SZABÓ TERÉZIA, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. SZIROVICZA LAJOS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. SZŰCS ÁRPÁD, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. ADAMKOVICH ISTVÁN, DR. ANDOR JÓZSEFNÉ DR. DREVENI IRÉN, DR. BÁLINT IMRE, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. BERKESI OTTÓ, DR. KUTSÁN GYÖRGY. Tanársegédek: Kószó KATALIN, DR. LUKÁCS ZOLTÁN, PEINTLER GÁBOR. Tanszéki mérnök: DOBOS LÁSZLÓ. Főkönyvtáros: JUHÁSZ PÉTERNÉ CSAJKA ÁGNES. Műszaki ügyintéző: DR. RAUSCHER ÁDÁMNÉ NAGY MÁRIA. Gazdasági ügyintéző: MITYÓKNÉ SZABÓ ETELKA. Igazgatási ügyintéző: MEHRAN ARANKA ÁGNES. Technikusok: CZAKÓ RÓBERT, CSEHÓ ISTVÁN, NAHÓCZKY ENDRÉNÉ DÁVID ERZSÉBET. Kiemelt szakmunkás: SZŰCS JÁNOS. Szakmunkás: TAKÁCS LÁSZLÓ. Laboránsok: BACSA ANDRÁSNÉ PÁLINKÁS ÉVA, BÁLINT ÁGNES, FAZEKAS GÉZÁNÉ CSAJKÁS TERÉZ, NAGY ZOLTÁNNÉ LOVAS IBOLYA, SZUROMI SZILVIA, SZŰCS ISTVÁNNÉ. Hivatalsegédek: ALUEVICSNÉ KOVÁCS ERIKA, NAGYNÉ BÁRKÁNYI MÁRIA, SZTECOVICS JÁNOSNÉ. Egyéb kutatói álláson: Tudományos segédmunkatársak: DR. HORVÁTH DEZSŐ, DR. TÓTH ÁGOTA. TMB ösztöndíjas: VISKOLCZ BÉLA. PhD ösztöndíjasok: HORVÁTH ATTILA, KIRÁLY ZOLTÁN, ZSOMBOK ZSOLT. KOLLOIDKÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. DÉKÁNY IMRE egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. PATZKÓ ÁGNES adjunktus. Docensek: CsÁKlNÉ DR. TOMBÁCZ ETELKA, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. KIRÁLY ZOLTÁN, a kémiai tudomány kandidátusa. 54

57 Adjunktusok: DR. BALÁZS JÁNOS, DR. BERGER FERENC. Tanársegéd: BAKÓNÉ DR. SZEKERES MÁRTA. Előadó: LAGDÁNNÉ SZÉLPÁL ÉVA. TMB ösztöndíjas: REGDON IBOLYA. PhD ösztöndíjasok: HARASZTI TAMÁS, TURI LÁSZLÓ. Vegyésztechnikusok: BÁSTHYNÉ TATÁR JULIANNA, CSENDES ÉVA, OCSKÓ JÓZSEFNÉ MIKÓ KATALIN. Laboráns: TÉGLÁS JUDIT. Hivatalsegéd: TÓTH JÁNOSNÉ. MM kutatói álláson: Vegyésztechnikus: RÁCZNÉ KUHN KLÁRA. SZILÁRDTEST- ÉS RADIOKÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. SOLYMOSI FRIGYES egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tanszékvezető-helyettes: DR. ERDŐHELYI ANDRÁS docens, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. NÓVÁK MIHÁLYNÉ DR. HAJDÚ ÉVA, DR. GYÖRGYNÉ DR. GILDE ANNA. Tanársegéd: NAGYNÉ PÁSZTOR MÓNIKA. Tanszéki mérnökök: MOLDOVÁN GERGELY, OSZKÓ ALBERT. SCHŐBEL PhD ösztöndíjasok: CSERÉNYI JÓZSEF, SZABÓNÉ FODOR KRISZTINA, SZŐKE ATTILA. Ügyintéző: NÉMETH JÁNOSNÉ FARKAS ARANKA. Technikus: JENEI ZOLTÁN. Segédlaboráns: NYÁRI JÁNOSNÉ KOVÁCS MÁRIA. MTA REAKCIÓKINETIKAI KUTATÓCSOPORT Vezető: DR. SOLYMOSI FRIGYES egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tudományos tanácsadó: DR. KISS JÁNOS, a kémiai tudomány doktora. Tudományos főmunkatársak: DR. BÁNSÁGI TAMÁS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. BERKÓ ANDRÁS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. DEÁK LÁSZLÓ, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. RASKÓ JÁNOS, a kémiai tudomány kandidátusa. 55

58 Tudományos munkatárs: DR. KOVÁCS IMRE. Tudományos segédmunkatárs: KUVÉNYI GÁBOR. Technikusok: PODOLCSÁK ANDRÁSNÉ HALÁPI KATALIN, SZIROVICZA LAJOSNÉ FELVÉGI ANNA. Ügyintéző: Szűcs ERZSÉBET. Laboráns: GŐGH SÁNDOR. SZERVES KÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. SCHNEIDER GYULA egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. MOLNÁR ÁRPÁD egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Egyetemi tanárok: DR. BARTÓK MIHÁLY, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, DR. VINCZE IRÉN, a kémiai tudomány doktora. Docensek: DR. APJOK JÓZSEF, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. CZIN- KÓCZKINÉ DR. MESKÓ ESZTER, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. GÖNDÖS GYÖRGY, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. NOTHEISZ FERENC, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. PÁLINKÓ ISTVÁN, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. WÖLFLING JÁNOS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. ZSIGMOND ÁGNES, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BUCSI IMRE, DR. CZOMBOS JÓZSEF, DR. FELFÖLDI KÁROLY, DR. HACKLER LÁSZLÓ, DR. KIRÁLY ZOLTÁNNÉ DR. MASTALÍR ÁGNES. Tanársegéd: TÖRÖK BÉLA. Tanszéki mérnökök: DR. KISS JÁNOS, RÓZSA TARJÁNI MÁRIA. Tanszéki segédmunkatárs: NAGY FERENCNÉ SZŰCS ÉVA. PhD ösztöndíjasok: ARANYOSI ATTILA, BEREGSZÁSZI TÍMEA, BORSZÉKI KÁROLY, FÁSI ANDRÁS, FRANK ÉVA, MOLNÁR MÁRIA. Vegyésztechnikusok: FORGÓ IRÉN, DR. DÖMÖTÖR GYULÁNÉ ÓZDI ERZSÉBET, SZABÓ KALMÁR ANNA SZABÓ ANNA. Főelőadó: TARJÁNYI REZSÖNÉ DR. PAPP TAKÁCS ERZSÉBET. Előadó: BELOVAI ISTVÁNNÉ HÁRI ZSUZSANNA. Főkönyvtáros: KAZA ILONA (nyugdíjas). Elektroműszerész: ERDÉLYI TIBOR. Laboránsok: GABNAI JÁNOS, HORVÁTH CSILLA, TÓTH SZIBILLA SÜLI SZIBILLA. Segédlaboránsok: LÁZÁR FERENCNÉ LACZI ERZSÉBET, NAGY FERENCNÉ WINCZHEIM AMÁLIA. 56

59 MM kutatói álláson lévők: Tudományos főmunkatársak: DR. BAKOS TAMÁS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. SÁRKÁNY JÁNOS, a kémiai tudomány kandidátusa. Tudományos munkatársak: DR. HEGYES PÉTER, DR. SZENDI ZSUZSANNA. Tudományos segédmunkatárs: SZÖLLÖSI GYÖRGY. Vegyésztechnikusok: KORÓDI GIZELLA, OCSKÓ JÓZSEF. Önálló mechanikusok: FÖLDEÁK IMRE (nyugdíjas), GAJDACSI ANDRÁS (nyugdíjas). SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BURGER KÁLMÁN egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tanszékvezető-helyettes: DR. DOMBI ANDRÁS docens, a kémiai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. CsÁNYi LÁSZLÓ, a kémiai tudomány doktora. Professor emeritus: DR. HUHN PÉTER, a kémiai tudomány doktora. Docensek: DR. ÁCS GÁBOR, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. GAJDA TAMÁS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. GALBÁCS ZOLTÁN, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. HORVÁTH ISTVÁN, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. LABÁDI IMRE, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. NAGY LÁSZLÓ, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. NEMES GÁBORNÉ DR. VETÉSSY ZSUZSANNA, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. PÉTER ANTAL, a kémiái tudomány kandidátusa, DR. SERES ISTVÁN, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. VÉBER MARGIT, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: CSIKKEL CSABÁNÉ DR. SZOLNOKI ANNA, DR. JÁKY KÁROLY. Tanársegéd: GALBÁCS GÁBOR. Tudományos segédmunkatárs: SCHMÉL ZOLTÁN. PhD ösztöndíjasok: ILISZ ISTVÁN, JÓRI ZOLTÁN, ÖRDÖGHNÉ OLAJOS EDIT, SRANCZ KRISZTINA, TÖRÖK GABRIELLA. Előadók: KISS CSILLA, SIMON ERNŐNÉ KAPÁS VERONIKA. Demonstrátorok: JAKUSCH TAMÁS, JANCSÓ ATTILA. Könyvtáros: PALOTÁS ANDREA. Vegyésztechnikusok: CSÍSZÁRNÉ KACSALA KATALIN, HALASINÉ VARGA ILO- NA, HALÁSZ LAJOSNÉ GESZTELYI-NAGY KATALIN, PATAKI FERENCNÉ JANCSIK MÁRIA, SEBŐKNÉ KISS MARIANNA, SZŰCSNÉ TÓTH KATALIN. 57

60 Laboránsok: GERENDELI FERENCNÉ GÉCZI ILONA ARANKA, MÁRAMAROSI IMRÉNÉ VAJDA MARCELLA. Mechanikus: SIMON NÁNDOR. Kisegítő: FODOR TAMÁSNÉ RÓZSA MÁRIA. Takarítók: PÁLFI ISTVÁNNÉ CSILLAG ILONA, TÓTH JÁNOSNÉ MAKRA BERTA, WUTSCH SÁNDORNÉ KÉRI ILONA. MTA BIOKOORDINÁCIÓS KÉMIAI KUTATÓCSOPORT Tudományos munkatársak: BuzÁs NORBERT, GYURCSIK BÉLA, MACHULA GÁBOR, DR. WIRTMANN GYULA. Tudományos segédmunkatárs: BÓDI ISTVÁN. Üvegtechnikus: Frrus ZOLTÁN. Műszerész: SEBŐK LAJOS. Laboránsok: MAYER GELLÉRT, NAGY FERENCNÉ SZÉKELY ROZÁLIA. üvegtechnikai Műhely Műhelyvezető: ASBÓTH CSABA. Üvegtechnikusok: KÖRMENDI MIKLÓSNÉ FAZEKAS MÁRIA, REISZ FERENC. MATEMATIKAI TANSZÉKCSOPORT Tanszékcsoportvezető: DR. TOTIK VILMOS egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tanszékcsoportvezető-helyettesek: DR. HAJNAL PÉTER docens, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. KINCSES JÁNOS docens, a matematikai tudomány kandidátusa. ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MEGYESI LÁSZLÓ docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. CZÉDLI GÁBOR docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanárok: DR. CSÁKÁNY BÉLA, a matematikai tudomány doktora, DR. SZENDREIÁGNES, a matematikai tudomány doktora. 58

61 Docensek: DR. BÁLINTNÉ DR. SZENDREI MÁRIA, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. KLUKOVITS LAJOS, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. SZABÓ LÁSZLÓ, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktus: Dr. ZÁDORI LÁSZLÓ. Tanársegédek: DR. KATONÁNÉ HORVÁTH ESZTER, DR. MEGYESI GÁBOR, DR. SZÉKELY ZOLTÁN. PhD hallgatók: KÁMÁN TAMÁS, TAKÁCH GÉZA. ANALÍZIS TANSZÉK Tanszékvezető: DR. LEINDLER LÁSZLÓ egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tanszékvezető-helyettes: DR. PINTÉR LAJOS docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanárok: DR. HATVANI LÁSZLÓ, a matemaitikai tudomány doktora, DR. KÉRCHY LÁSZLÓ, a matematikai tudomány doktora. Professor emeritus: DR. SZOKEFALVI-NAGY BÉLA a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Docensek: DR. DURSZT ENDRE, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. NÉMETH JÓZSEF, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. TERJÉKI JÓZSEF, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. MAKAY GÉZA, a matematikai tudomány kandidátusa. Tanársegédek: KOSZTOLÁNYI JÓZSEF, NÉMETH ZOLTÁN. TMB ösztöndíjas: WIANDT TAMÁS. PhD ösztöndíjas: BAGOTA MÓNIKA. ANALÍZIS ALKALMAZÁSAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MÓRICZ FERENC egyetemi tanár, a matematikai tudomány doktora. Egyetemi tanárok: DR. CSÖRGŐ SÁNDOR, a matematikai tudomány doktora, DR. KRÁMLI ANDRÁS, a matematikai tudomány doktora. Professor emeritus: DR. TANDORI KÁROLY, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Docensek: DR. HEGEDŰS JENŐ, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. STACHÓ LÁSZLÓ, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. VIHAROS LÁSZLÓ. PhD ösztöndíjas: BALÁZS LÁSZLÓ. 59

62 GEOMETRIAI TANSZÉK Mb tanszékvezető: DR. HAJNAL PÉTER, a matematikai tudomány kandidátusa. Docensek: DR. KINCSES JÁNOS, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. KURUSA ÁRPÁD, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. SZŐNYI TAMÁS, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. GEHÉR LÁSZLÓ (nyugdíjas), DR. GÉVAY GÁBOR, DR. KOZMA JÓZSEF, DR. ÓDOR TIBOR, a matematikai tudomány kandidátusa. Tanársegéd: SZEMŐK ÁRPÁD. PhD ösztöndíjasok: KOVÁCS ISTVÁN, MATIEVICS ISTVÁN. HALMAZELMÉLETI ÉS MATEMATIKAI LOGIKAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. TOTIK VILMOS egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tanszékvezető-helyettes: DR. HAJNAL PÉTER, a matematikai tudomány kandidátusa. Docens: DR. KRISZTIN TIBOR, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. VARGA ANTAL, DR. SZABÓ LÁSZLÓ IMRE. PhD hallgató: SZEPESVÁRI CSABA. A Matematikai Tanszékcsoport nem oktató dolgozói: Intézeti titkár: NAGY KATALIN. Irodavezető: DR. HAJNALNÉ DÉKÁNY KATALIN. Számítástechnikai rendszergazda: RADICS BÉLA. Előadók: BITÉNÉ TILLINKÓ ÁGNES, KOLOZSINÉ FÖLDVÁRI ETELKA, SAMU JÓZSEFNÉ FEJES EDIT. Szakkönyvtár vezető: VARGA FERENCNÉ FEKETE PIROSKA. Könyvtáros: DR. HORVÁTH JÁNOSNÉ KRISTÓ ERZSÉBET. Hivatalsegédek: GÉMES LÁSZLÓNÉ KOZMA ZSUZSANNA, ROVÓ ISTVÁNNÉ DEÁK ESZTER, VINCZE JÓZSEFNÉ MOLNÁR ANNA. MAGÁNTANÁROK DR. REITER JÓZSEF osztályvezető, ÉGIS Gyógyszergyár, DR. SERES LÁSZLÓ főiskolai tanár, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, DR. SZÉLL TAMÁS ny. professzor. 60

63 CÍMZETES EGYETEMI TANÁROK DR. BÉRCZES TIBOR, a kémiai tudomány doktora, DR. BERNÁTH JENŐ, a biológiai tudomány doktora, DR. DOMBI JÓZSEF, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. ERDEI LÁSZLÓ, a biológiai tudomány doktora, DR. FODOR GÁBOR, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, DR. FRANK JÓZSEF, a mezőgazdasági tudomány doktora, DR. FRIEDRICH PÉTER, a biológiai tudomány doktora, DR. GAÁL DEZSŐ, a kémiai tudomány doktora, DR. GUCZI LÁSZLÓ, a kémiai tudomány doktora, DR. KALÁSZ HUBA, a kémiai tudomány doktora, DR. KEDVES MIKLÓS, a biológiai tudomány doktora, DR. KIRÁLY ZOLTÁN, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, DR. LACZKÓ LÁSZLÓ, a földrajztudomány doktora, DR. PAÁL LÁSZLÓ, a kémiai tudomány doktora, DR. PÁLYI ISTVÁN, a biológiai tudomány doktora, DR. RÉVÉSZ PÁL, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, DR. SLMONCSLCS PÁL, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. TÉTÉNYI PÉTER, a biológiai tudomány doktora, DR. TÓTH JÓZSEF, a földrajztudomány doktora, DR. VENETIANER PÁL, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, DR. WOLLEMANN MÁRIA, az orvostudomány doktora. CÍMZETES EGYETEMI DOCENSEK DR. BICZÓK FERENC, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. CSATÁRI BÁ- LINT, a földrajztudomány kandidátusa, DR. CSONGOR GYŐZŐ, DR. DUDA ERNŐ, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. ERDEI PÉTER, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, DR. FODOR ANDRÁS, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. GAUSZ JÁNOS, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. GYŐRI ISTVÁN, a matematikai tudomány doktora, DR. KERTÉSZ ÁDÁM, a földrajztudomány doktora, DR. LEHOCZKI ENDRE, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. LŐRINCZ ANDRÁS, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. MARGITFALVI JÓZSEF, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. PÁVÓ IMRE, a műszaki tudomány kandidátusa, DR. POLLÁK GYÖRGY, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. SÁGI FERENC, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. SIMON IMRE, a földrajztudomány kandidátusa, DR. SIROKMÁN FERENC, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. SZABAD JÁNOS, a biológiai tudomány dokto- 61"

64 ra, DR. SZAJÁNI BÉLA, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. SZÖ- RÉNYI TAMÁS, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. TOMASZ JENŐ, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. ZSOLT JÁNOS, a biológiai tudomány kandidátusa. DÉKÁNI HIVATAL Hivatalvezető: DR. SZABÓNÉ DR. TÜRKÖSSY ANIKÓ. Igazgatási főelőadó: KÁDÁRNÉ KOVÁCS EDIT. Igazgatási előadó: ANNUS EDIT. Előadó: ORMÁNDI JULIANNA. Tanulmányi Osztály vezetője: KOVÁCS ISTVÁNNÉ SZABÓ KATALIN. Tanulmányi főelőadó: MEZEI KÁROLYNÉ RÁCS ILONA. Tanulmányi előadók: BOROSNÉ NACSA ILDIKÓ, BÖRCSÖK EDIT, KECSKÉS MÁRTA, SZABÓ ATTILÁNÉ NYILAS ILDIKÓ. Hivatalsegéd: KÓRÁSZ ANTALNÉ BÁNDI ROZÁLIA. Takarító: RETEK ISTVÁNNÉ VINCZE VALÉRIA. B) EGYETEMI KÖNYVTÁR Igazgató: DR. MADER BÉLA. Igazgatóhelyettes: DR. SZENTIRMAI LÁSZLÓ. Systems librarian: DR. BAKONYI GÉZA, az irodalomtudomány kandidátusa. Osztályvezetők: DR. ALMÁSINÉ DR. HÉVÍZI NATÁLIA, DR. KOKAS KÁROLY, DR. MADER BÉLÁNÉ DR. KISS MÁRTA. Csoportvezetők: DR. ASZALÓS KÁROLY, DR. BAKONYINÉ DR. FICZKÓ ILDIKÓ, KERESZTES MAGDOLNA, LÁBAS LÁSZLÓNÉ KELEMEN SAROLTA, NAGY- NÉ PAPP KATALIN, DR. NÉMETH JENŐNÉ DR. PATAKI MÁRTA, NÉMETH TIBORNÉ BILUSKA ÁGNES, TANDORI MÁRIA, VASSNÉ PRÁGAI MÁRIA. Főkönyvtárosok: DR. GAUSZ JÁNOSNÉ TELEKI SÁRA, IVÁNYI-SZABÓ ÉVA, DR. KLUKOVITS LAJOSNÉ DR. PARÓCZY KATALIN, DR. KOCZKA KATALIN, DR. KORMÁNYOS ANDRÁS, KUNOS MIKLÓSNÉ DR. BÍRÓ EMESE, DR. NAGYMIKLÓSI ERZSÉBET, DR. PELSŐCZI GYÖRGYI, PIN- TÉR ÉVA, DR. RÁCZ BÉLÁNÉ DR. MOJZES KATALIN, SZABÓ ENÉH, TÓTHNÉ DR. KAZAI MAGDOLNA, DR. VARGA ANDRÁS. Informatikusok: KÁRMÁN LÁSZLÓ, SÁNDOR ÁKOS, ZAWIASA RÓBERT. 62"

65 Irodavezető: SIKETNÉ TOLNAI ZSUZSANNA. Könyvtárosok: ALMÁSI LÁSZLÓNÉ KONTER KATALIN, ARANYI ZOLTÁN, COSTEA TAMARA, DOBÓ ISTVÁNNÉ VASS MÁRIA ÉVA, DOMBOVÁRI JÁNOSNÉ PUSKÁS MÁRIA, ENGELHARDT MÁRIA, FEKETE LORÁNDNÉ VECSERNYÉS ÉVA, HASKÓNÉ ELŐ HENRIETT, KATONA KÁROLYNÉ SZVOBODA MÁRIA, KECSKEMÉTI JÁNOSNÉ VARGA MÁRIA, DR. KEVE- HÁZI KATALIN, DR. KOVÁCS ÁDÁMNÉ TÓTH GABRIELLA, LACZKÓ EDINA, MATUSKA ÁGOTA, MOLNÁR ANDREA, MOLNÁR JÁNOS, MOL- NÁK SZILVIA, DR. ÖTVÖS PÉTERNÉ PALOTÁS ÉVA, PADLÁS ZSU- ZSANNA, PAULIK ÁGNES, PÁLFY ANNA, PINTÉR TIBOR, RÁKOSI CSA- BÁNÉ SEBŐK ILONA, SERÉDINÉ BALOGH ZSUZSANNA, SZABÓ PÁLNÉ ROSZIK MÁRTA, SZÁNTAI KISS ÁGNES, VIDA ANDREA, WAITZ ERIKA. Szakmunkások: BALOGHNÉ KOVÁCS ILONA, BARNA GÁBORNÉ BOZAI ROZÁ- LIA, HUSZTA ANDRÁSNÉ BANGÓ ZSUZSANNA, KOCSIS ANTALNÉ FÖR- GETEG ILONA, SZABÓ LAJOSNÉ TAKÁCS MÁRIA. Fénymásoló: JUHÁSZ FERENCNÉ BALLA ROZÁLIA. Raktárosok: BALOGH KÁROLYNÉ KIRÁLY MÁRIA, DOBÓ SÁNDORNÉ SEBŐK ZSUZSANNA, KERESZTES GYÖRGYNÉ GYURIS ERZSÉBET, KRAJCZÁR ISTVÁNNÉ KIRÁLY ILONA. Ruhatáros-takarítók: DÓZSA JÓZSEFNÉ, ENGELHARDT SEBESTYÉNNÉ, FOGAS PÁLNÉ, HARANGOZÓ ISTVÁNNÉ, SIMON MAGDOLNA. C) GYAKORLÓ GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA a) SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ GIMNÁZIUM Igazgató: DR. KÁNITZ JÓZSEF. Igazgatóhelyettesek: Kiss DEZSŐ PÉTER, DR. KOVÁCS LÁSZLÓ, SZILÁGYI ZSUZSANNA. Tanárok: AMBRUSNÉ DR. BULLÁS RÓZSA, BALOGH IRÉN, BALOGH TAMÁS, BÁROK ISTVÁN, BARRA ANIKÓ, BÉKÉI LÁSZLÓNÉ KISS IDA, BÍRÓ ZSOLT, BLÁZSIKNÉ KARÁCSONY LENKE, BOGÁRNÉ KOCSONDI AND- REA, BOROS TIBOR, CSIGÉR ISTVÁN, DR. DOBI JÁNOS, DR. FARKAS ÁRPÁDNÉ MOLNÁR IDA, DR. FARKAS ISTVÁN, FARKAS ZOLTÁN, FEKETE ZOLTÁNNÉ HEGYES ANNA, FILÓ RÉKA, FODOR ZSOLT, FRÖH- LICH LAJOS, FÜLEKI TAMÁS, GYŐRI ISTVÁN, HOMOLYA ERNŐ, JÓZSA GYÖRGY, JÓZSÁNÉ MOCSAI ANDREA, JUHÁSZNÉ MÉSZÁROS MÁRIA, 63"

66 DR. KAMARÁS GYÖRGY, KARDOS JÓZSEF, KISS ANIKÓ, DR. KISS LAJOSNÉ BALOGH KLÁRA, KONFÁRNÉ NAGY KLÁRA, KOVÁCS ISTVÁN, KRÁMLI GYÖRGYNÉ VARGA MÁRTA, LAJOSNÉ BERKES MÁRIA, LAKLIA MÁRTA, LÁSZLÓ GYÖRGYI, LÉVAY JUDIT, LISZKAI MIHÁLY, DR. MOLNÁR ANDREA, MÉSZÁROS TIBOR, DR. NAGY SÁNDOR, NAGY- ISTÓK KATALIN, DR. NÉMETH ENDRE, NÉMETHNÉ VARGA ÉVA, NIKOLÉNYI GÁBOR, ÖVEGES ENIKŐ, PELL RÓZSA, PIGNITZKY BEÁTA, PINTÉR GABRIELLA, DR. PINTÉR LAJOSNÉ VIDÓ ERZSÉBET, PRÓKAINÉ SZABÓ ÉVA, PUKÁNSZKYNÉ KIRÁLY KATALIN, RIXER MÁRTA, ROZ- GONYI-BORUS FERENC, RUZSÁLI ZSOLT, SCHMIDT JÓZSEF, DR. SERES LÁSZLÓNÉ MAGÓCSI EDIT, SZAJBÉLYNÉ HEGEDŰS GIZELLA, SZÉCSI KATALIN, SZÖGINÉ CSÍSZÁR ILONA, TARCSAY TAMÁS, TÓTH KÁROLY, TÓTHNÉ SCHULCZ HEDVIG, URBÁNNÉ MATYUSKA MARIANN, VARGA BÉLÁNÉ FRANK JUDIT, VARGÁNÉ DR. NÁDHÁZI ÁGNES, WEISZ GYÖRGY. Lektorok: DANIELLA SMÜSZ, DOBROWOLSKI ARMELLE, GEORG KLEIN, LAJUNTA MARÍA IMMACULADA, Könyvtáros: PETRITY JAKAB. Előadó: TÓTH IBOLYA. Gazdasági előadó: ZSIVIN LÁSZLÓNÉ DRAGON MÁRIA. Technikus: BÍRÓ IMRE. Tanszéki segéderő: BÍRÓ MÁRTA. Hivatalsegéd: NEMCSOK LAJOSNÉ SZABÓ MARGIT. Takarítók: BORI MIHÁLYNÉ GÉMES ILONA, ECSÉDINÉ MICSIK ILONA, FARKAS DEZSÖNÉ CSISZÁR MÁRIA, HORVÁTH ISTVÁNNÉ BOZÓKI ERZSÉBET, MÉSZÁROS GYULÁNÉ BÖGRE IDA, NAGY FERENCNÉ ZAKAR ANNA, ZSIKÓ KRISZTINA. Portás: PETRI BÁLINT. b) SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Igazgató: DR. MAKK FERENCNÉ DR. KISS JULIANNA. Igazgatóhelyettesek: DR. ILA-TÓTH FERENCNÉ TÁLAS ILONA, DR. SZILASSI LAJOSNÉ DR. FOGARASI MARGIT. Pedagógusok: ANGYAL GABRIELLA, BAKOS ANIKÓ, BARANYINÉ BERKES ANGÉLA, BÚCSÚ FERENC, BÚCSÚNÉ JÓZSA ERZSÉBET, CSANÁLOSI BÉLÁNÉ SZABÓ ÉVA, CSONKÁNÉ VÉGVÁRI OLGA, DR. FÁBIÁNNÉ PÁGER ANNA, GYARMATI LAJOSNÉ BODOR GABRIELLA, GYÖRFINÉ 64"

67 KERESZTÉLY ANDREA, HALÁSZ ZSUZSANNA, JUDT MÓNIKA, KÁLLAI ANIKÓ, DR. KAMPLERNÉ KOCSIS ILONA, KAZI ZSUZSANNA, DR. KECS- KEMÉTI SAROLTA, KESZTYŰSNÉ LAKATOS KATALIN, KISS ILDIKÓ, KORMÁNYOSNÉ HORVÁTH IVETT, DR. KOVÁCS GÉZÁNÉ KELEMEN MÁRTA, KRAJKÓ GYULÁNÉ BEZDÁN EDIT, LÉNÁRD JUDIT, MÁCSAI ISTVÁNNÉ MÁDL MÁRLA, DR. NEMES GÁBOR, DR. NÉMETH KÁLMÁN- NÉ BEREK IZABELLA, ÖZVEGY JUDIT, DR. PÁLFY MIKLÓSNÉ PAPP OLGA, PÁNCZÉL GYULA, PATONAINÉ KÖKÉNYESI KATALIN, PÉNZES JÓZSEF, PÓP1TY JÁNOSNÉ VASS IRMA ÉVA, SASHEGYI TÍMEA, SEL- MECZKYNÉ PETES ANDREA, DR. SÍPOS ERZSÉBET IBOLYA, DR. SOM- LAI TIBORNÉ DRAHOS KLÁRA, SOMOGYI DALMA, STREITMANN JUDIT, SZABÓ ÉVA, DR. SZILÁGYI JÁNOSNÉ ERDEI RÓZSA, DR. SZILÁGYI KÁROLYNÉ MÓS ÉVA, DR. SZILÁGYINÉ NAGY ÉVA, TARCSAY TAMÁS- NÉ SZÁNTÓ GYÖRGYI, TARY GÁBOR, TÍMÁR CSABA, TÓTH JÓZSEFNÉ SZALAI ERIKA, DR. TÓTH RÓZSA, TÓTH VALÉRIA, DR. TÓTHNÉ SÁGO- DI TERÉZIA, VÁRVÖLGYI PÁLNÉ TANKÓ ILDIKÓ, VINCZE ISTVÁNNÉ WINTER ANDREA, DR. VISY CSABÁNÉ RADNÓTI KLÁRA. Könyvtáros: FELFÖLDI LÁSZLÓNÉ BÁRÁNY ZSUZSANNA. Előadó: KOVÁCS MÁRIA PAPDI MÁRIA. Iskolatitkár: SZAUER KÁROLYNÉ GÖNDÖS ETELKA. Technikusok: LOVÁSZ KÁROLY, MIHALIK DEZSŐ. Technikai dolgozók: BÉNYI JÁNOSNÉ KATONA PIROSKA, FARAGÓ SÁNDOR- NÉ POTYKA ÉVA, KIRÁLY ISTVÁNNÉ RÉBÉK NAGY ILONA, KOVÁCS ISTVÁNNÉ KOROM IRÉN, LUKÁCSEVICH LÁSZLÓNÉ ERDEI MAGDOLNA, NACSA GÁBORNÉ GAZDAG ZSUZSANNA, RÚZSA B. LÁSZLÓNÉ CSIKÓ IRMA, TÁPAI GYULA, TÓTH JÓZSEFNÉ KOVÁCS ROZÁLIA, VARGA GÁ- BORNÉ RÉBÉK NAGY ERZSÉBET, ZSOLDOS MIKLÓSNÉ TERHES ANNA. D) AZ EGYETEM KÖZPONTI HIVATALAI a) REKTORI HIVATAL Hivatalvezető: DR. CSIKÓS MÁRIA. Osztályvezető: BALOGHNÉ MOLNÁR GABRIELLA. Személyügyi referens: GRESÓ ERZSÉBET. Főelőadók: ÁCS-SÁNTA LAJOSNÉ DR. SEBŐK JOLÁN, FÜLÖP ÁGNES, DR. VARGA ANDRÁSNÉ MAGYAR MÁRTA. 65"

68 Előadók: MIHÁLYI NOÉMI, NÁDASINÉ LANGÓ GABRIELLA, ÖRDÖGH MÁRIA. Belső ellenőr: KOVÁCS JÁNOSNÉ MAGYAR IBOLYA. Ügyintéző-adminisztrátor: RÁKOSI BERNADETT. Ügyviteli alkalmazott: TANÁCS ERIKA. Hivatalsegéd: MIKLÓS ANTALNÉ DOROGI MARGIT. b) GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG Kancellár: DR. SZABÓ IMRE. Gazdasági igazgató: KÁRPÁTI TIBORNÉ VÁRKONYI ERZSÉBET. Főmérnök: SZABÓ ZOLTÁN. Osztályvezetők: BÁSTHY GÁBOR, BENCZE CSABÁNÉ VAJDA KATALIN, KÓSA ÁGNES, DR. SZŰCSNÉ DR. BERECZKI ÉVA. Osztályvezető-helyettesek: PÓSA TIBORNÉ BALÁZS ROZÁLIA, SZABÓ FERENC- NÉ CSÁNYI KATALIN. Csoportvezetők: BALLÁNÉ HORVÁTH KATALIN, CZOMBOS ISTVÁN, JENEINÉ SZÖGI ERIKA. Főelőadók: ANTAL ILDIKÓ MARGIT, BITÉ JENŐNÉ DANCSÓ ANNA, CZIROK ENDRÉNÉ DR. LASKAI ÉVA, DUDÁSNÉ VASS ESZTER, DÚRÓ JÓZSEF, FARKAS LÁSZLÓ, DR. GURKA ZOLTÁN, HORESNYI BÉLA, KÖBLÖS ENDRE, KÖBLÖS KATALIN OLÁH KATALIN, KŐVÁGÓ PÁLNÉ KOLLÁR MAGDOLNA, SEBESTYÉN TIBOR. Előadók: BALOGH GYÖNGYI, BÁN ZOLTÁNNÉ PAPP MARGIT, CSANÁDI GYÖRGYNÉ VIRÁGH MARGIT, FODOR BALÁZSNÉ, GÁDZSERNÉ KOTO- GÁNY ILONA, GYÉMÁNT RÓBERTNÉ POTOCZKI ÉVA, HESZEGI ÁDÁMNÉ SZIGETI MARGIT, JÁNBRIK KLÁRA, JUHÁSZ KATALIN, KIS SÁNDORNÉ ÁRVA-NAGY ILONA KATALIN, KISSNÉ FARKAS JUDIT, KISSNÉ GALYAS ANDREA, KOCSIS SZILVESZTERNÉ UHRIN ARANKA, KONTRASZTI ÉVA, NAGYNÉ SZÉL ZSUZSANNA, OLTVÁNYI JÓZSEFNÉ BARTA JULIANNA, PAPP ISTVÁNNÉ CSORDÁS ERZSÉBET, DR. PEPÓ JÁNOSNÉ GÁBOR ANIKÓ, PUSKÁS ERIKA, RÓZSI TIBORNÉ PÓNUSZ JUDIT, SINKÓ ERIKA, SUTI ILDIKÓ, SZABÓ IMRÉNÉ MOGYORÓSI ZSUZSANNA, SZIGETFALVI ILONA, SZŐNYI JÁNOSNÉ RENGEY ILONA, TÓTH KRISZTINA, VARGA GYÖNGYI, VARGÁNÉ GUBOLYA ÉVA, ZSIROSNÉ TÁCSI ILDIKÓ. Jogtanácsos: DR. KÓSZÓ ISTVÁN. Ügyintézők: BALATON RENÁTA, FARKAS JÁNOSNÉ SZÖNY VIKTÓRIA. Főmunkatársak: FODORNÉ MAYER KLÁRA, KUZMÁN JÓZSEFNÉ SZABÓ IRÉN ETELKA. 66"

69 Titkárságvezető: MOHOS IMRÉNÉ DOBAY ERZSÉBET. Irodavezetők: VERONIKA. GYURCSEKNÉ DR. NAGY BEÁTA, DR. SZABÓNÉ KOVÁCS Könyvelő: HERMANNÉ NAGY ETELKA. Rendszergazda: FÖLDESINÉ ÁBRAHÁM KATALIN. Adatrögzítő: HALÁSZ RITA. Irattáros: NYÉKI JÓZSEF. Gondnokságvezető: KARA ISTVÁNNÉ KIRÁLY ÉVA. Központvezető: MUNCZ KÁROLY. Adminisztrátor: BALOGHNÉ CSONKA JUDIT. Gépírók: FÖLDI ZSUZSANNA, SZABÓ KINGA. Műszakiak: TÓTH GYULA, VARGA LÁSZLÓ, VISNYEI JÓZSEF. Hivatalsegédek: KŐMŰVES ZOLTÁN ISTVÁNNÉ ZSKA ERZSÉBET, PAPP ISTVÁN, VÖRÖSNÉ NYERGES ANNA. Gondnokság Gondnokságvezető: TÓTH GYÖRGY. Anyagbeszerző: PAPDI LÁSZLÓ. Gondnokok: CZIROK ENDRE, DURÓ JÓZSEFNÉ SÍPOS ILONA, KISS MÁRIA, MÓZES ISTVÁNNÉ KOVÁCS MÁRIA. Előadó: PAPDI LÁSZLÓ. Hivatalsegéd: FUTÓ ISTVÁNNÉ GOMBOS ROZÁLIA. Takarítók: DEIBLER ANDRÁSNÉ VARGA MARGIT, FÜRI SÁNDORNÉ PAKAI ILONA, FÜRTÖN SZILVESZTERNÉ FEHÉR ILONA, GULYÁS JÓZSEFNÉ GUCZI JOLÁN, HÍR SÁNDORNÉ BALI KATALIN, KARAI MIHÁLYNÉ LAKATOS ILONA, KASTAL ERZSÉBET KERCSÓ ERZSÉBET, KISS JÓZSEF- NÉ, NAGY FERENCNÉ FEHÉR ANNA, NYÁRI FERENCNÉ HORVÁTH ROZÁLIA, NYERGES ANTALNÉ LITAVECZ ANNA, TÓFEI RÓBERTNÉ NYERGES ILONA. Udvarosok: GYŐRI KÁROLY, ILLÉS JÁNOS, KORMÁNYOS PÉTER, SÜLI ISTVÁN. Segédmunkások: BALATON STEVO, PÁL GYÖRGY. Gépjárműszolgálat Előadó: DUNAI PÉTER. Gépkocsivezetők: Ács LÁSZLÓ, BALOGH ANTAL, NÁDHÁZI PÁL, SEMJÉNYI RÓBERT, SIMON MIHÁLY, VUJKOV JÓZSEF. Gépkocsiszerelő: FODOR FERENC. 67"

70 Rendészet Rendészek: BÖJTHE SÁNDOR, JUHÁSZ V. LAJOS, LOVÁSZI VILMOS, MARO- SÁN GYÖRGY, MATUSKA JÓZSEF, SZŰCS ISTVÁN, VITKO ANDRÁS. Portások: BÓDI LÁSZLÓ, CSÁNYI PÉTER, GYARMATI LAJOS, KELE ISTVÁNNÉ FOGAS ILONA, MORVÁI ANTALNÉ KOVÁCS JULIANNA, NAGY JÓZSEFNÉ HALÁSZ ILONA, NÉMETH ISTVÁNNÉ KAJDA ÉVA, PALOTÁS FERENCNÉ SÓKI ERZSÉBET, PETÁK ANTAL, RÓZSI JÁNOS, RÚZSA FERENC, SIMON FERENC, SISÁK LAJOSNÉ KOKAS MARGIT, SZABÓ PÉTERNÉ MISKOLCZI MÁRLA, SZŐKE ISTVÁN, TÖRÖK IMRE. Örök: GARAMSZEGI KÁROLY, HEGEDŰS MIKLÓS, HUSZTA LÁSZLÓ, SZEKE- RES ISTVÁN, TANÁCS ISTVÁN. Karbantartó Üzem Műhelyvezető: FALKENHEIM ISTVÁN. Főelőadó: ARDAI IMRE. Műszaki ügyintéző: NAGY LÁSZLÓ. Raktáros: VASS ISTVÁN. Szakmunkások: ALMÁSI SÁNDOR, BALOGH JÓZSEF, BERÉNYI GYÖRGY, BER- TA ANTAL, BODÓ JENŐ, ELEKES LÁSZLÓ, FARKAS GÁBOR, HARASZTI GYÖRGY, JUHÁSZ JÁNOS, KERSCH LÁSZLÓ, KOVÁCS JÓZSEF, KŐHEGYI GÁBOR, KRISTÓ PÁL, LAKATOS LÁSZLÓ, MIHÁLY ISTVÁN, NAGYIVÁN FERENC, SCHROTT JÓZSEF, SIKLÓDI JÓZSEF, SPÁJCER PÁL, SZABÓ GÉZA, SZABÓ LÁSZLÓ, TAJTI JÁNOS, TÓTH GYÖRGY, TÓTH IMRE, TÓTH JÓZSEF, TÖRÖK MIHÁLY, VINCZE LÁSZLÓ. Segédmunkások: GILA LÁSZLÓ, SOMODIIMRE, TÁCSI LAJOS, VERES ZOLTÁN. Kazánházak Fűtők: BORDÁCS MIHÁLY, BÖRCSÖK ISTVÁN, BÖRCSÖK SÁNDOR, BÖRCSÖK SÁNDORNÉ MAGYAR IRÉN, DOBRA LAJOS, GÁSPÁR JÁNOS, KISS FERENC, KOPASZ JÓZSEF, NAGY LAJOS, OLÁH JÓZSEF, PAPP JÁNOS, RAKONCZAI MIHÁLY, RAKONCZAI MIHÁLYNÉ PARÓCZI GIZELLA, SÁNTA FERENC, SZABÓ ISTVÁN, SZÉLL CSABA, SZÉLL MÁTYÁS, SZŰCS IMRE, TAKÁCS ISTVÁN, TÓTH PÉTER, ÚJVÁRI FERENC. 68"

71 JATE Press Főszerkesztő: SzŐNYl ETELKA. Gazdasági ügyintéző: ÁDÁM JÓZSEFNÉ BÖKŐ MAGDOLNA. Adminisztrátor: KÁDÁR ILONA. Szakmunkások: DAMIÁN ZOLTÁNNÉ PAPP ERZSÉBET, HÁNYI PÉTER, MOL- NÁRNÉ VÁSÁRHELYI ERIKA, PAPP ERIKA, SERES GÁBOR, SZATMÁRI JÓZSEF, SZIEBER ZOLTÁNNÉ SZŐKE NAGY ETELKA. Betanított munkás: SZÖGI LÁSZLÓNÉ TANÁCS ILONA. Hivatalsegéd-takarító: BORKA ANDREA. Központi Anyagraktár Raktárvezető: MOLNÁR ISTVÁN. Raktárvezető-helyettes: FEHÉR ÉVA. Raktáros-anyagbeszerzők: Ács BÉLÁNÉ TAKÁCS ZSUZSANNA, PÁL LÁSZLÓ. Segédmunkások: SISA LÁSZLÓ, VAS MIHÁLY. Egyetemi Óvoda Óvónők: DR. HAJÓS LÁSZLÓNÉ KOVÁCS ILONA, DR. HORVÁTHNÉ Trri MÁRIA, KASZA ZSOLTNÉ GALGÓCZI JUSZTINA, KÖRÖSI MÁRIA, MADA- RÁSZNÉ SZÁSZ ÉVA, MARÓTI LÁSZLÓNÉ PÁLYI JULIANNA, PÁVÁNÉ MUDRONY BEÁTA. Dajkák: BENCS FERENCNÉ VINCZE VERONIKA, BÉLECZKI IMRÉNÉ KIRÁLY IBOLYA, CSORBA TÜNDE, FOGAS JÁNOSNÉ CSISZÁR ROZÁLIA, GOMÁ- NYINÉ LANTOS ANNA. 69"

72

73 VII. AZ EGYETEM DOLGOZÓINAK ÉS HALLGATÓINAK LÉTSZÁMA Az egyetem dolgozóinak létszáma* Oktatók Kutatók Igazgatási és tanszéki adminisztratív dolgozók, oktatási és kutatási segédszemélyzet, valamint fizikai dolgozók Egyetemi Könyvtár Gyakorló iskolák Nevelőtanárok Óvoda Összesen 604 fő 40 fő 738 fő 81 fő 118 fő 8 fő 10 fő 1599 fő Az egyetem hallgatóinak létszáma* A) A nappali hallgatók létszáma: Állam- és Jogtudományi Kar Bölcsészettudományi Kar Természettudományi Kar Összesen B) Az esti és levelező hallgatók létszáma: Állam- és Jogtudományi Kar esti tagozat Állam- és Jogtudományi Kar levelező tagozat Bölcsészettudományi Kar Természettudományi Kar Összesen Hallgatók összesen Diákotthonban elhelyezett hallgatók száma 1280 fő 2247 fő 2011 fő 5538 fő 72 fő 1366 fő 633 fő 114 fő 2185 fő 7723 fő 1122 fő * Az február 1-jei állapotnak megfelelően 71

74

75 VII. EGYETEMÜNK DÍSZDOKTORAI Az Egyetem Rektorától az Egyetemi Tanács határozata alapján az os tanévben Doctor Honoris Causa címet kaptak: október 3-án DR. CS. GYIMESI ÉVA professzorasszony, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékének vezetője december 18-án DR. SOJKA, KLAUS professzor, hamburgi ügyvéd, főiskolai tanár április 12-én DR. HADROVICS LÁSZLÓ akadémikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szláv Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára április 19-én DR. DEÁK TIBOR professzor, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem rektora. DR. SVOBODA, AUGUSTIN professzor, a brnoi Masaryk Egyetem Biológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára május 10-én DR. PAUNCZ REZSŐ professor emeritus, a Haifai Institute of Technology Kémiai Intézetének nyugalmazott egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. 73

76

77 VIII. KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÍTETTEK Széchenyi díj: DR. TROGMAYER OTTÓ docens. Szent-Györgyi Albert díj: DR. CSÁKÁNY BÉLA egyetemi tanár. Apáczai Csere János díj: DR. CSÚRI KÁROLY docens. Kiss Árpád díj: DR. VIDÁKOVICH TIBOR docens. Akadémiai díj: DR. HATVANI LÁSZLÓ egyetemi tanár. József Attila díj: DR. SZÉLES KLÁRA docens. Gábor Dénes díj: DR. NEMCSÓK JÁNOS egyetemi tanár. Kisebbségekért díj: DR. KALTENBACH JENŐ docens. Szegedért Alapítvány fődíja: DR. TROGMAYER OTTÓ docens. Művelődés Szolgálatáért: MEGYERY ÁRPÁDNÉ kollégiumigazgató.

78 Arany Katedra Emlékplakett: DR. NAGY SÁNDOR szakvezető tanár. Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett: BALOGHNÉ MOLNÁR GABRIELLA osztályvezető, DR. BÉRCZI IMRE egyetemi tanár, DR. SOÓS KATALIN egyetemi tanár, DR. VISY CSABA egyetemi tanár. Pedagógus Szolgálatért Emlékérem: DR. ÁCS GÁBOR docens, DR. BALÁZS JÓZSEF docens, BERTALANNÉ József Attila Professor DR. BALOGI MARGIT adjunktus, DR. CSÁNYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, DR. FEHÉR OTTÓ egyetemi tanár, DR. GULYÁS SÁNDOR docens, DR. KAPUY EDE egyetemi tanár, DR. MARÓTI IMRE docens, DR. MAYER LÁSZLÓ docens, DR. MÉCS IMRE docens, DR. NAGYNÉ DR. NAGY MÁRIA docens, DR. PATZKÓ ÁGNES adjunktus DR- PETE-IST-vÁN egyetemi tanár, DR. SZENTPÉTERI ISTVÁN egyetemi tanár, DR. TÖRÖK SÁNDOR nyelvtanár, DR. VÖRÖS LÁSZLÓ docens, DR. ZSOLDOS FERENC egyetemi tanár. Emlékplakett: DR. JAKUCS LÁSZLÓ professor emeritus, DR. SZALAY LÁSZLÓ professor emeritus, DR. PINTÉR LAJOSNÉ szakvezető tanár. Emeritus: DR. KESERŰ BÁLINT ny. egyetemi tanár, DR. ZSOLDOS FERENC ny. egyetemi tanár

79 VII. RUBIN-, VAS-, GYÉMÁNT- ÉS ARANYDIPLOMÁVAL KITÜNTETETTEK Egyetemünk rektora DR. MÉSZÁROS REZSŐ egyetemi tanár a tanévnyitó ünnepi közgyűlésen rubin- vas-, gyémánt- és aranydiplomát nyújtott át az egyetem 70, 65, 60 és 50 évvel ezelőtt végzett hallgatóinak. Rubindiploma: DR. VAJDA SÁNDOR jogász. Vasdiploma: DR. ANTALICZ KÁROLY, DR. BERTÓK BÉLA, DR. DRÉGELYI LÁSZLÓ, DR. KÉRI LAJOS, DR. SOMOGYI ENDRE, DR. ZOLTÁN GYÖRGY jogászok, DR. MUSULIN BÉLA középiskolai tanár. Gyémántdiploma: DR. BABÓ SZILÁRD DEZSŐ, DR. CSIKY JÁNOS, DR. ETEL- VÁRI SÁNDOR, DR. HALÁSZ PÁL, DR. IMRE IVÁN, DR. JÁVOR MIHÁLY, DR. KISS DEZSŐ, DR. KŐRÖSY ZOLTÁN, DR. RAJKI JENŐ, DR. SALA- MON ANDOR, DR. SZABÓ ISTVÁN, DR. SZEMZŐ MIKLÓS, DR. SZILÁRD SÁNDOR, DR. TARNAI KÁROLY, DR. VÁKÁR SZILÁRD jogászok, DR. VINCZE ISTVÁN, DR. VINKLER ELEMÉR középiskolai tanárok. Aranydiploma: DR. BALOG BÁLINT, DR. BARDÓCZ JENŐ, DR. GÖRGÉNYI LÁSZLÓ, DR. HADNAGY LAJOS, DR. IMREH ERNŐ LAJOS, DR. JAKAB FERENC, DR. JAKAB GYULA, DR. MOLNÁR BÉLA, DR. NAGY BARNA, DR. ORIOLD BÉLA, DR. SIKARI KOVÁCS JÓZSEF, DR. SZENTPÉTERI ISTVÁN, DR. TURAI KIS ISTVÁN, DR. VERMES VILMOS jogászok, DR. BOR PÁL, DR. DOMBI JÓZSEF, DR. FAREDIN IMRE, GÁSPÁRNÉ ZAUNER ÉVA, DR. GUBA FERENC, DR. KOLLÁR FERENC, DR. PELLE PÁL, DR. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU középiskolai tanárok. 77

80

81 VII. TUDOMÁNYOS FOKOZATOT NYERT OKTATÓK Tudományok doktora: DR. CZÉDU GÁBOR docens, Algebra és Számelmélet Tanszék, DR. LACZKÓ GÁBOR docens, Biofizika Tanszék, DR. SZENTE MAGDOLNA docens, Összehasonlító Élettani Tanszék, DR. SIMÁNYI NÁNDOR docens, Geometria Tanszék. Kandidátusi (PhD) fokozat: DR. ALMÁSI TIBOR adjunktus, Történeti Segédtudomány Tanszék, DR. AVASINÉ DR. KUCSERA JUDIT adjunktus, Mikrobiológiai Tanszék, DR. BAGI IBOLYA docens, Szláv Filológiai Tanszék, DR. BALOGH ELEMÉR docens, Jogtörténeti Tanszék, DR. BIBOK KÁROLY adjunktus, Szláv Filológiai Tanszék, DR. BLUTMAN LÁSZLÓ docens, Nemzetközi Jogi Tanszék, DR. FÁBIÁN GYÖRGY docens, Politológiai Tanszék, DR. FEDERMAYER ÉVA tudományos főmunkatárs, Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék, DR. FORGÁCS TAMÁS adjunktus, Magyar Nyelvészeti Tanszék, DR. GALBÁCS ZOLTÁN docens, Szervetlen Kémiai Tanszék, DR. GAUSZ ANDRÁS docens, Filozófiai Tanszék, DR. GINGL ZOLTÁN adjunktus, Kísérleti Fizikai Tanszék, DR. GÖRGÉNYI MLKLÓSNÉ adjunktus, Növényélettani Tanszék, DR. GYENGE ZOLTÁN adjunktus, Filozófiai Tanszék, DR. HOMOKI NAGY MÁRIA docens, Jogtörténeti Tanszék, DR. HORVÁTH DEZSŐ tanársegéd, Fizikai Kémiai Tanszék, DR. JUHÁSZ MIKLÓS docens, Növénytani Tanszék, DR. KOCSIS MIHÁLY adjunktus, Szláv Filológiai Tanszék, DR. KOSZTA LÁSZLÓ adjunktus, Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, 79

82 DR. KOVÁCS LÁSZLÓ adjunktus, Politológiai Tanszék, DR. KUGLER KATALIN adjunktus, Szláv Filológiai Tanszék, DR. MAKAY GÉZA adjunktus, Analízis Tanszék, DR. MAKRA LÁSZLÓ adjunktus, Éghajlattani Tanszék, DR. MANCZINGER LÁSZLÓ adjunktus, Mikrobiológiai Tanszék, DR. MARJANUCZ LÁSZLÓ adjunktus, Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék, DR. MOLNÁR JUDIT adjunktus, Politológiai Tanszék, DR. NAGY LÁSZLÓ docens, Szervetlen Kémiai Tanszék, DR. NovÁK MIHÁLYNÉ adjunktus, Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék, DR. SZATMÁRY KÁROLY docens, Kísérleti Fizikai Tanszék, DR. SZEGLETES TIVADAR adjunktus, Biokémiai Tanszék, DR. SZOKOLSZKY ÁGNES tudományos főmunkatárs, Pszichológia Tanszék, DR. SZÓNOKY MIKLÓS adjunktus, Földtani és Őslénytani Tanszék, DR. SZÖLLŐSI ISTVÁNNÉ docens, Biológiai Izotóp Laboratórium, DR. TÓTH ÁGOTA tanársegéd, Fizikai Kémiai Tanszék, DR. TÓTH SÁNDOR adjunktus, Biotechnológiai Tanszék, DR. UNGER JÁNOS adjunktus, Éghajlattani Tanszék, DR. VÁGVÖLGYI CSABA adjunktus, Mikrobiológiai Tanszék, DR. VÁGVÖLGYI SÁNDOR tanársegéd, Alkalmazott Informatikai Tanszék, DR. VARGA JÁNOS tudományos munkatárs, Mikrobiológiai Tanszék, DR. ZÁDORI LÁSZLÓ adjunktus, Algebra és Számelmélet Tanszék. 80"

83 VII. HABILITÁLTAK NÉVSORA AZ ÖS TANÉVBEN DR. ÁRKAI PÉTER tudományos tanácsadó, MTA Geokémiai Kutatólaboratórium, Budapest, DR. BÉKÉSI IMRE főiskolai tanár, JGYTF, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, DR. BERNÁTH ÁRPÁD egyetemi tanár, JATE, Német Irodalomtudományi Tanszék, DR. BÓKAY ANTAL docens, JPTE, Irodalomelméleti Tanszék, Pécs, DR. CSAPÓ BENŐ docens, JATE, Neveléstudományi Tanszék, DR. ERDEI LÁSZLÓ egyetemi tanár, JATE, Növényélettani Tanszék DR. ÉSIK ZOLTÁN docens, JATE, Számítástudomány Alapjai Tanszék, DR. FEKETE ÉVA docens, JATE, Állattani és Sejtbiológiai Tanszék, DR. GUTMAN IVÁN egyetemi tanár, JATE, Fizikai Kémiai Tanszék, DR. IGLÓI FERENC tudományos tanácsadó, MTA KFKI Szilárdtestfizikai Kutatóintézet, Budapest, DR. OLAJOS TERÉZIA docens, JATE, Klasszika-Filológiai Tanszék, DR. ROHONYI ZOLTÁN docens, JPTE, Irodalomtörténeti Tanszék, Pécs, DR. SZENDREI MÁRIA docens, JATE, Algebra és Számelmélet Tanszék, DR. SZENTE MAGDOLNA docens, JATE, Összehasonlító Élettani Tanszék, DR. SZIGETI LAJOS SÁNDOR docens, JATE, Modern Magyar Irodalmi Tanszék, DR. THOMKA BEÁTA docens, JPTE, Modern Irodalmi Szeminárium, Pécs, DR. TOLDI JÓZSEF egyetemi tanár, JATE, Összehasonlító Élettani Tanszék, DR. UDVARI ISTVÁN főiskolai tanár, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Ukrán Nyelvi Tanszék, Nyíregyháza, DR. VÁSÁRY ISTVÁN docens, ELTE, Török Filológiai Tanszék, Budapest. 81

84

85 VII. ÉVFOLYAM- ÉS (SZAK)CSOPORTFELELŐS OKTATÓK TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR I. évesek évfolyamfelelősei: Biológia-kémia szak: DR. FEKETE ÉVA docens, Biológia szak: DR. LEHOCZKI ENDRÉNÉ docens, Biológia-egyéb szak: DR. HALASY KATALIN docens, DR. KUCSERA JUDIT adjunktus, Biológus szak: DR. MIHALIK ERZSÉBET docens, DR. TOLDI JÓZSEF egyetemi tanár, Fizika-matematika szak: DR. SZATMÁRY KÁROLY tudományos főmunkatárs, Fizika-egyéb szak: SNEIDER JÁNOS tudományos segédmunkatárs, Fizikus szak: DR. BARTHA FERENC adjunktus, Földrajz tanárszak: DR. MOLNÁR SÁNDOR adjunktus, DR. FÉNYES JÓZSEF tudományos munkatárs, Geográfus szak: DR. RAKONCZAI JÁNOS docens, Matematika tanárszak: DR. VIHAROS LÁSZLÓ adjunktus, DR. GÉVAY GÁBOR adjunktus, Matematikus szak: DR. KRÁMLI ANDRÁS egyetemi tanár, DR. VIHAROS LÁSZLÓ adjunktus, Programozó matematikus szak: HORVÁTH TAMÁS tanársegéd, Közgazdasági programozó matematikus szak és számítástechnika tanári szak: NYÚL LÁSZLÓ tanársegéd, Kémia-matematika szak: DR. WITTMANN GYULA tudományos munkatárs, Kémia tanári szak: DR. HERNÁDI KLÁRA tudományos főmunkatárs, Vegyész szak: HORVÁTH DEZSŐ tudományos segédmunkatárs, TÓTH ÁGOTA tudományos segédmunkatárs. II. évesek évfolyamfelelősei: Biológia-kémia szak: KERTÉSZ RÓBERT tanársegéd, Biológia szak: DR. PÁLFI GYÖRGY tudományos munkatárs, Biológia-egyéb szak: HORVÁTH ANDRÁS tanársegéd, Biológus szak: DR. BOROS ANDRÁS tanársegéd, 83

86 Fizika-matematika szak: DR. TÖRÖK MIKLÓS adjunktus, Fizika, fizika-egyéb szak: DR. VARGA ZSUZSA adjunktus, Fizikus szak: DR. OSVAY KÁROLY tanársegéd, Földrajz szak: M. TÓTHNÉ FARSANG ANDREA tanársegéd, Földrajz-egyéb, geográfus szak: DR. MAKRA LÁSZLÓ adjunktus, Kémia-matematika szak: DR. KATONA TAMÁS tudományos főmunkatárs, Kémia, kémia-egyéb szak: DR. ADAMKOVICH ISTVÁN adjunktus, Kószó KATALIN tanársegéd, Vegyész szak: DR. GAJDA TAMÁS docens, Matematika, matematika-rajz, matematika-számítástechnika szak: KOSZTO- LÁNYI JÓZSEF tanársegéd, DR. ZÁDORI LÁSZLÓ adjunktus, Matematikus szak: DR. SZABÓ LÁSZLÓ adjunktus, Programozó matematikus szak: KOLB ZOLTÁN tanársegéd, Közgazdasági programozó matematikus, számítástechnika, számítástechnika-bölcsész szak: DR. TURI LÁSZLÓ adjunktus. III. évesek évfolyamfelelősei: Biológia-kémia szak: DR. OLÁHNÉ HEGYI ANDREA tanársegéd, Biológia-fizika, biológia, biológia-egyéb szak: DR. VASHEGYI ÁGNES tanszéki munkatárs, Biológus szak: DR. HORNUNG ERZSÉBET adjunktus, TÓTH LAJOS tanársegéd, Kémia-fizika, kémia-matematika szak: GALBÁCS GÁBOR TMB ösztöndíjas, Kémia, kémia-egyéb szak: DR. BUCSI IMRE adjunktus, TÖRÖK BÉLA tanársegéd, Vegyész szak: DR. HALÁSZ JÁNOS docens, Programozó matematikus szak: SZKUENÁR JÓZSEF tanársegéd, Közgazdasági programozó matematikus szak: SCHRETTNER LAJOS tanársegéd, SZKLENÁR JÓZSEF tanársegéd, Fizika-matematika szak: DR. PAPP GYORGYNÉ adjunktus, Fizika, fizika-egyéb szak: DR. BOGÁR FERENC adjunktus, Fizikus szak: HORVÁTH ZOLTÁN TMB ösztöndíjas, Földrajz szak: DR, PÁPAY LÁSZLÓ adjunktus, Földrajz-egyéb, geográfus szak: TELEK JÁNOS tudományos munkatárs, Matematikus, matematika, matematika-egyéb szak: DR. MAKAY GÉZA adjunktus, DR. SZABÓ LÁSZLÓ adjunktus. 84"

87 XIII. KULTURÁLIS ÉLET A kultúra számára egyre nehezebbé váló gazdasági körülmények között az egyetemi kulturális élet megszokott színvonala és a művészeti és öntevékeny csoportok aktivitása - együtt a Kulturális Titkárságéval - a hagyományokhoz méltóan folytatódhatott. Köszönhetően a hallgatók és a Titkárság egyre kitartóbb, a körülményekhez alkalmazkodó önfeláldozó tevékenységének, és a Hallgatói Önkormányzat anyagi segítségnyújtásának. A meglevő csoportok folytatni tudták tevékenységüket, és az új érdeklődési területeknek megfelelően születtek új alkotói- öntevékeny csoportosulások. Bejegyzett öntevékeny csoportjaink közül a legaktívabb tevékenységet folytatók a következők voltak: 1. AEGEE-Szeged: Európa legnagyobb diákszervezetének helyi csoportja. Gyakran rendeznek a kontinens valamely városában konferenciákat, nyaranként kéthetes nyári egyetemeket szerveznek. 2. ELSA-Szeged: az Európai Joghallgatók Szövetségének szegedi szervezete ben alakult. Azóta több hazai és nemzetközi konferencián vettek részt, és fogadtak joghallgató csoportokat itthonról és külföldről egyaránt. 3. JATE Búvárcsoport: Tanfolyamok, nyári adriai búvártáborok szervezése, víz alatti filmezés, fotózás. 4. JATE Hegymászó csoport: sziklamászó túrák, külföldi magashegyi táborozások, versenyeken való részvétel. 5. KLUB 7 Csoport: Az egyetemisták széles körét érdeklő, főleg kultúrtörténeti előadások szervezése. 6. Mentálhigiénés Öntevékeny csoport-universitas Diákcentrum: tréningek indítása, tanácsadás szakemberek és hallgatók segítségével, pszichológiai tárgyú előadások szervezése, filmek vetítése 7. Megalakult a Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség 8. Magyar Néprajzoshallgatók Egyesülete: segítséget nyújtanak a néprajz szakos hallgatóknak különböző témájú néprajzi pályázatokra való felkészülésben, terepmunkát szerveznek. 85

88 9. Szegedi Közgazdászhallgatók Egyesülete: közgazdasági tárgyú tudományos-közéleti rendezvények szervezése, ösztöndíj lehetőségek, kapcsolatok felkutatása. 10. Szegedi Történészhallgatók Egyesülete (SZETE): lelkes történészhallgatókat tömörítő szervezet. Célja a legújabb szakmai eredmények, kiadványok, pályázati lehetőségek ismertetése, külföldi szervezetekkel a kapcsolatok kiépítése. 11. Sziveri János Hallgatói Egyesület a volt Jugoszlávia (Vajdaság, Horvátország) területéről származó egyetemi és főiskolai hallgatókat igyekszik megismertetni az anyaország kultúrájával, elősegíteni a szülőföldi identitásuk megőrzését, ill. magyarországi kulturális integrációjukat. A hagyományosan gazdag programot felvonultató alkotó csoportjaink közül a színháziak a következők voltak: 1. Egyetemi színkör: őszén alakult az egyetemi szavalóverseny győzteseiből. A kiválasztottak" féléves színészképzésen vettek részt, majd debütáltak Kávé-zoo" című stílusgyakorlattal, amelyet Romhányi József állatverseiből állítottak össze. Ezt az előadást később a JATE-Klubban is nagy sikerrel mutatták be. Vezetőjük Varsa Mátyás, író-rendező-dramaturg, a Szegedi Színkör elnöke. 2. Honey Roose Mozgásszínház: kísérleti színház célja különböző színházi hagyományok ötvözése, montázs-darab kísérletek folytatása. 3. A NEM Színjátszó Csoport a Móra Kollégium keretein belül működő amatőr csoport. 4. Az OUR Group angol nyelvű színházi csoport, a Projekt Bühne német nyelvű. 5. A Pitymalló Kesely tagjai saját maguk írta darabot viszik színre. 6. A Shandin Lovagjai Szerepjátszó Kör a JATE Klubban működik. Népszerűek fantáziakeltő játékaik. 7. A SMINK Színház mozgásművészeti és audiovizuális technikai elemekkel kombinált kísérleti színházat igyekszik megvalósítani. A komolyzenei csoportjaink közül a Szegedi Egyetemi Énekkar és az Universitas Szimfonikus Zenekar nagy létszámban, hagyományosan magas művészi színvonalon, belföldi-külföldi gazdag programokkal tevékenykedett. Sok könnyűzenei együttesünk alakult, számuk elérte a 13-at. Hagyományos működési terük, és fellépéseik színtere a JATE Klub, a népszerű és hagyományos, nagy diákrendezvények mellett. A fotó, film, számítógép-alkalmazások területén is több öntevékeny csoport tevékenykedett. 86"

89 Hallgatói gondozásban 10-en felüli számban jelentek meg rendszeres és időszaki periodikák (kari lapok, szakmai jellegű és irodalmi folyóiratok, Szegedi Egyetem, Melódiák...). A Kulturális Kuratórium beadott pályázataik alapján próbált számukra a megjelenésekhez segítséget nyújtani. A Filozófiai Kávéház rendezvényein kortárs gondolkodók és filozófusok szerepeltek, posztmodern és legújabb kori filozófiai és kommunikációelméleti témákban. A Czóbel Minka Társaság irodalmi kör: Felolvasóestek, irodalmi találkozók szervezésével, valamint saját irodalmi kiadványok szervezésével foglalkozik. A néptánc terén két aktív együttesünk működött. A Bálint Sándor Néptáncegyüttes nagyon népszerű az egyetemisták körében, és a város egyik legnagyobb csoportja. Több nagyszínházi és kisszínházi estet szerveztek, és számos alkalommal, szerepeltek külföldi és hazai néptánc fesztiválokon. A Solymossy Sándor Néptáncegyüttes táncházak szervezésével, autentikus - főleg erdélyi - táncok gyűjtésével és tanulásával foglalkoznak. A csoportok munkájának, pályázatainak támogatása mellett a Kulturális Titkárság önmaga is szervezett folyamatosan kiállításokat, hangversenyeket, előadóesteket, közreműködött a város több civil szervezetével, különösen gyakran a Közéleti Kávéházzal, és az ez évben alakult Ötágú Síp Kultúrális Egyesülettel és az Értelmiségi Nyári Egyetemmel. A sokrétű, színes programokat az egyetemi polgárok mellett a városlakók is szép számban látogatták. így az egyetem kulturális tevékenysége az alakuló Universitashoz és Szeged város közművelődési életéhez is élő módon kapcsolódik. 87"

90

91 VII. TESTNEVELÉS ÉS SPORT A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEMEN Kitekintés: Az utóbbi évek társadalmi, politikai és gazdasági változásai nem hagyták érintetlenül a felsőoktatáson belül a főiskolai - egyetemi testnevelést, de az azzal szoros kapcsolatban vizsgálható főiskolai - egyetemi sportot sem. A szegedi egyetemi sport speciális helyzetben van, mert a régi Szegedi Egyetemi Atlétikai Club, SZEOL, amiben jelentős szerepük volt a főiskolai - egyetemi sportolóknak, ma nem létezik, mégis a város reprezentáns sportcsapataiban nagyon sok főiskolás és egyetemista versenyez. A József Attila Tudományegyetem hallgatói elsősorban vízilabdázók és a kosarasok között szerepelnek. A magyar főiskolás és egyetemista sportolók rendszeresen részt vesznek a különféle főiskolai világbajnokságokon és az UNIVERSIADÉN, nemzetközileg is jó eredményeket felmutatva. Magyarországon több mint 15 sportágban rendeznek országos egyetemi - főiskolai bajnokságot és népszerűek a helyi és területi Universitas Kupa küzdelmei is. Az novemberében Pécsett rendezett tudományos konferencia értékelte a felsőoktatás testnevelésének és sportjának helyzetét. Itt a József Attila Tudományegyetem, mint Jelentős előrelépést" bizonyító intézmény kapott minősítést. A konferencia adatokat közöl az egyetemi testnevelés és sport nemzetközi viszonyairól is. (Földesiné dr. Szabó Gyöngyi: Nemzetközi tapasztalatok a főiskolai és egyetemi testnevelésben és sportban.) 89

92 Milyen mértékben járul hozzá az egyetemi sport a sport fejlődéséhez? (%) Elősegíti a minőségi fejlődést Elősegíti a sport népszerűsítését Ún. szocialista és volt szocialista országokban 41,7 66,6 Ún. kapitalista országokban 83,3 83,3 Alacsony jövedelmű országokban 50,0 66,6 Közepes jövedelmű országokban 56,7 63,3 Magas jövedelmű országokban 47,4 57,9 Vannak-e testnevelési órák a felsőoktatásban? (%) A legtöbb egyetemen vannak Általában nincsenek csak néhány helyen vannak Ún. szocialista és volt szocialista országokban 91,7 8,3 Ún. kapitalista országokban 73,3 20,0 Alacsony jövedelmű országokban 45,8 50,0 Közepes jövedelmű országokban 36,0 56,0 Magas jövedelmű országokban 68,5 26,0 Kötelezőek vagy választhatók a testnevelés órák a felsőoktatásban? (%) A legtöbb egyetemen kötelezőek Minden egyetemen választhatóak Ún. szocialista és volt szocialista országokban 58,3 0,0 Ún. kapitalista országokban 18, Alacsony jövedelmű országokban 44,4 0,0 Közepes jövedelmű országokban 25,0 18,3 Magas jövedelmű országokban 19,6 26,1 A státus kérdése (választhatóság és kötelező) rendszerint azzal van összefüggésben, hogy a hallgató a kifogástalan feltételi háttér, az egészsége 90"

93 és szabadideje hasznos eltöltése miatt, anyagiakkal is rendelkezve önként jár el a különféle foglalkozásokra. Meglepő módon az észak-amerikai trend ezzel merőben ellentétes, ott a választók egyötöde úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt egy-két évben kötelezővé tették egyetemükön a testnevelést". A kép tehát nemzetközileg is tarka. Egy biztos, a testnevelés és sport a kultúra nem megszüntethető része, ezért helye van a felsőoktatásban. Másrészt az egészség és a szabadidő szempontjából olyan eszköz és nélkülözhetetlen eszköz a pozitív hatások, szokások kialakítása vonatkozásában, ami a felsőoktatástól szintén elvárható. Helyzetkép a József Attila Tudományegyetemen A feltételrendszer csak szabadtéri létesítmények vonatkozásában elfogadható. Az Ady téri sportpályák és az Erzsébet ligeti teniszpálya megfelelő feltételt biztosít a testnevelésre és a sportra. A pályák minősége (talaja, borítása, kapuk, hálók állaga) a világítás korszerűsége, az időjárással összefüggő használhatósága (pl. gyenge eső esetén a salakpályák már nem használhatók) nem ad pozitív élményt a sportolni vágyónak. Az öltözőépület állapota, a tisztálkodási lehetőségek sem ütik meg a XX. században elvárható minimális európai mértéket. Az egyetlen, bölcsészettudományi kari terem alkalmas ugyan zenés órák megtartására, de a nagy hallgatói létszám miatt zsúfolt és a tisztálkodási lehetőségei rosszak. Az összedőlés határán lévő kondicionáló terem nagyon népszerű, de a gépek minősége, állaga, és főleg az épület nagyon sok kívánni valót hagy maga után és az öltözés, tisztálkodás nem megoldott. A pályák és eszközök rendben tartását nehezíti a szinte havonta változó kisegítő személyzet is. Ma a három karon nem egyforma a kötelezettség. A jogászképzés idejének megemelése a jogi kari Hallgatói Önkormányzat képviselőjétől olyan reagálást váltott ki, hogy itt is 6 félévet kellene meghatározni a követelményekben. Ez 1994-ben reálisnak látszott ben a hallgatói létszám növekedése, a személyi feltételek csökkenése és a tárgyi-, anyagi feltételek beszűkülése, azt vetíti előre, hogy a kötelező félévek számát négyre kell csökkenteni. Meg kell teremteni viszont a lehetőségét a műveltségi tárgyak vagy a választható tárgyak között annak, hogy a hallgató felvegye a testnevelési kurzust, akár tanulmányai teljes idejére, ha arra igénye van. 91"

94 A testnevelési foglalkozásokon résztvevő hallgatók száma A hallgatói létszám alakulása: 1994/95. tanév JATE hallgatók összlétszáma: 5107 fö I. félév n. félév nő férfi összesen nö férfi összesen Testnevelési óra: JATE SC csapataiban: Sportolói felmentések: Táncos mozgásformák: Egyéb felmentések: Orvosi teljes felmentés: összesen: /96. tanév JATE hallgatók összlétszáma: 5978 fö I. félév II. félév nő férfi összesen nő férfi összesen Testnevelési óra: JATE SC csapataiban: Sportolói felmentések: Táncos mozgásformák: Egyéb felmentések: Orvosi teljes felmentés: összesen: "

95 1996/97. tanév JATE hallgatók összlétszáma: 6403 fö I. félév II. félév nő férfi összesen nő férfi összesen Testnevelési óra: JATE SC csapataiban: Sportolói felmentések: Táncos mozgásformák: Egyéb felmentések: Orvosi felmentések: összesen: A hallgatók az alábbi kurzusok között választhatnak az első évekre vonatkozó részbeni kötelezettségek kivételével. Ady tér: - különféle labdajátékok (kosárlabda, street ball, labdarúgás, röplabda) - tenisz, asztalitenisz, szivacstenisz - konditermi foglalkozás - futás, kondicionálás - női labdarúgás Bölcsészettudományi kari terem: - zenés foglalkozás - aerobic - callanetics - kondicionáló zenés foglalkozások - karate -jóga Sportuszoda: - úszás - kondicionáló úszás 93"

96 Termálfürdő: - kezdő úszás Sportcsarnok: - aerobic Ifjúsági vízitelep: - kajak, kenu - kondicionálás - futás - kerékpározás Korcsolyapálya: - korcsolyázás Erzsébet ligeti teniszpálya: - kezdő tenisz - haladó tenisz Juhász Gyula Művelődési - teke Ház: Ezen kívül elfogadott kurzusnak" számít a JATE kispályás labdarúgó bajnokság, amiben több mint 100 csapat vesz részt. A Deák Gimnáziumban közel 20 csapattal kosárlabda bajnokság folyik. Kurzusnak számít a JATE SC-ben és a város egyesületeiben való sportolási tevékenység is. Az anyagiak: Az egyetem a minimális működési feltételeket csak az energia és a bérek és járulékai vonatkozásában biztosítja. A létesítmények fenntartására és a több mint 3000 hallgató heti rendszeres fogadására az egyetemi támogatás nem elég. A színes program biztosításához létesítményeket kell bérelni: Sportuszoda, Termálfürdő, Sportcsarnok, Deák Gimnázium tornaterme, Fodor Szakközépiskola tornaterme, jégpálya belépők. 94"

97 Az elhasználódott sportszereket pótolni kell. Évente kb db. focit rúgnak szét hallgatóink, egy labda ára kb Ft. A Hallgatói Önkormányzat hallgatói célú elkülönített támogatása nélkül a fenti programok nem lennének megvalósíthatók. A bérleti díjak és a felszerelések vásárlásainak költségét elsősorban ebből a forrásból fedezzük. Saját bevételünk adja működésünk másik forrását. Az Erzsébet ligeti teniszpályán a bér és járulékainak megteremtése is saját bevételből történik. A különféle sport és testnevelési célú pályázatokból minden évben sikerült forrásokat biztosítani egy-egy program lebonyolításához vagy a felszerelések pótlásához. Más pályázati forrásokhoz (városi önkormányzat, Egészségbiztosítási Pénztár) főleg szakmai programok megvalósításával jutottunk. (Hallgatói fittségi vizsgálatok, lakossági sportolási feltételek biztosítása). Összességében a közvetlen működési kiadások kb %-át fedezi az egyetem, a többi forrást a Hallgatói Önkormányzat és saját bevételeink, valamint pályázatok segítségével biztosítjuk. A fenti források a létezés minimális szintjét biztosítják. Állagmegóvásra, fejlesztésre semmilyen forrás nincs. Egyéb programok: A Testnevelési Tanszék a testnevelési kurzusokon felül szervezi a különféle nagy népszerűségnek örvendő táborokat: Vizitáborok: júniusban és júliusban évente kb fő részvételével a Felső-Tiszán (201 fkm), valamint Tokajtól Szegedig (370 fkm) kerülnek lebonyolításra. A táborokon az egyetem dolgozói közül is néhányan visszatérő résztvevők. A táborok több mint 20 éves múlttal rendelkeznek. Turisztikai táborok: az őszi és tavaszi szünetben kb fő részére a Szlovák Paradicsomba és a Magas-Tátrába szervezzük a túrákat. Itt a szurdokmászástól a barlangtúráig a terep adta lehetőségek adják a kirándulás élményét a táborok résztvevőinek. Sítáborok: a Testnevelési Tanszéki szervezésen túl hallgatói kezdeményezések is vannak a különböző igények kielégítésére. Évente közel 300 hallgató és dolgozó vesz részt ezeken a táborokon. Elsősorban Szlovákiába szervezünk táborokat, de Kopaonik és Auszria is volt már uticél. Ezek a táborok is több mint 20 éves múlttal rendelkeznek. 95"

98 UNIVERSITAS Kupa: A sportrendezvények az utóbbi években szerveződtek újra és néhány hagyomány is teremtődött pl.: kajak-kenu regatta, vízilabda kupa, amit a Testnevelési Tanszék szervez 1993 óta. A rendezvények az egész tanévet átfogják és a futóversenyektől a jégkorongig számíthatunk a hallgatói érdeklődésre. JATE SC és a versenysport: Már az UNIVERSITAS Kupa városi mérkőzései is tekinthetők versenysportnak, mert a mérkőzéseken,versenyeken jól szereplő csapataink a területi döntőn, ahol közel 50 hallgatóval veszünk részt kosárlabdázásban, kézilabdázásban és labdarúgásban érmes helyezésekkel is dicsekedhetnek. A MEFOB (Magyar Egyetemi Főiskolai Bajnokság) versenyein több sportágban veszünk részt minden évben. Érmes helyezést értünk el férfi röplabdázásban. Néhány egyéni versenyző-is helyezett-lett teniszben, vívásban, atlétikában, asztaliteniszben. A tenisz országos döntőt harmadik alkalommal rendezte a József Attila Tudományegyetem Testnevelési Tanszéke közmegelégedésre. A JATE SC sportegyesület kosárlabda női-férfi, kézilabda női-férfi, röplabda női-férfi, tollaslabda, labdarúgás, és barlangász szakosztállyal rendelkezik. NB II-ben szerepel a férfi röplabda csapat, ahol 1996-ban III. lett. A férfi kosárlabda csapat is NB Il-es. A kézilabdások megyei I. osztályban dobogós helyre esélyesek. A tollaslabdázók II. osztályú versenyeken szerepelnek.a labdarúgok a megyei Il.osztályban a középmezőnyhöz tartoznak. A barlangászok saját szakmai programjuk végrehajtása során tudományos eredményeket is felvonultatnak. Nekik az SC természetesen csak működési keretet biztosít. A Testnevelési Tanszék szervezésében, JATE SC támogatással vesznek részt hallgatóink a különféle futóversenyeken. Ilyenek a felsőoktatásban nagyon népszerű Szarvasűzők" és Rókaűzők" futóversenyei, ahol az utóbbi években rendszeresen versenyeznek a József Attila Tudományegyetem csapatai. A Bécs - Budapest Szupermaratoni futóversenyt 1995-ben az Egyetem férfi csapata nyerte, míg 1996-ban másodikok lettek ban az UNIVERSIADE-n résztvevő vízilabda magyar válogatott tagjai közül hárman Egyetemünk hallgatói voltak. 96"

99 Jó tanuló - jó sportoló díj: 1995/96-ban ismét kiírásra került az egyetem Jó tanuló - jó sportoló" díja. A több mint 35 éve alapított kitüntetést sikerült ismét megfelelő rangra emelni néhány évi szünet után. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy szép számmal vannak olyanok az intézményben, akik a sportolást és a tanulást magas szinten is képesek öszszeegyeztetni. A jogi karon felvételi kedevezményt kapnak a világversenyen érmes helyezést elérő sportolók. A tanulmányi ösztöndíjak odaítélésénél a hallgatói képviseletek figyelembe veszik a kiváló sporteredményeket is. Kapcsolataink: Az elmúlt időszakban évente megrendezésre került Tudományegyetemek Sporttalálkozója, a Hatvani Kupa labdarúgó találkozó megszűnt. Igény lenne rá, de eddig nem sikerült forrást találni a megrendezéséhez. A József Attila Tudományegyetem jubileuma alkalmával a Kossuth Lajos Tudományegyetemmel sikerült egy sporttalálkozót megszervezni, ezzel talán ismét feleleveníthető a Tudományegyetemek sportkapcsolata is, mert 1997 őszén Debrecen lesz a házigazdája a két egyetem sporttalálkozójának. A Szeged városi felsőoktatási intézményekkel a kapcsolat mind hallgatói, mind oktatói szinten jó. Évente előre egyeztetett program szerint folynak az Universitas sporttalálkozói és versenyei a futóversenyektől a vízilabda bajnokságig. A Szegedi Universitas elképzeléseihez az előkészületeket megtettük. Egyetemünk hallgatói sport csapatai részére évente 6-8 külföldi meghívás érkezik. Mivel ezek a rendezvények önköltségesek, és központi forrást nagyon nehezen lehet rá biztosítani, évente csak 1-2 csapat tud ezeken résztvenni, elsősorban labdarúgásban. Elméleti, gyakorlati szakmai tevékenység: 1994/95 és az 1995/96-os tanévben összesen 1,5 millió forint támogatást nyertünk el a hallgatói életmód és egészségfelméréssel kapcsolatos országos pályázatba bekapcsolódva. 97"

100 Ennek adatait részben országosan, részben önállóan dolgozzuk fel. Az információk hasznos ismereteket adtak a kurzusrend átalakításához és egy esetleges fittségi méréseket is felhasználó újfajta követelmény és kurzusrend kialakításához. A felsőoktatást érintő testnevelés és sport tárgyú szakmai konferenciákon a kapott eredményeket ismertettük. A lakókörnyezet különféle versenysportot működtető szakosztályaiban, szövetségek munkájában, országos szakmai bizottságokban, a magyar főiskolai válogatott edzőjeként a tanszék több oktatója végez szakmailag elismert munkát. Jövőkép: Mindenki előtt világos a felsőoktatás jelenlegi anyagi helyzete, mégis úgy gondoljuk, hogy a testnevelés és sport továbbra sem nélkülözhető az egyetemi képzésből és egyetemi életből. Az egyetemisták és az ott dolgozók egészsége és a munkahelyi kihívások felértékelik a mozgás (testnevelés-sport) szerepét az egyén számára. Ez alól Szeged lakossága sem lehet kivétel. A változatos programokkal és kurzusokkal erre kívánunk felkészülni úgy, hogy a dolgozók számára is több lehetőséget és programot kell biztosítani. Ehhez alapvetően szükséges egy kultúrált és a XX. század európai igényeit is kielégítő Universitas Sportközpont létrehozása. Beleértve azokat a központi forrásokat is, amelyek lehetővé teszik ennek a létesítménynek a használatát mind a hallgatók, mind a dolgozók részére. Ennek helye a jelenlegi Ady téri lehetőségek részbeni megtartásával illetve fejlesztésével a Bem laktanya területén lenne az ideális. A létesítmények között a többfunkciós tornacsarnoknak, a kisebb edzőtermeknek és konditeremnek, korszerű szabadtéri létesítményeknek valamint uszodának is helyet kellene kapnia. Ilyen létesítményekkel minden valamire való európai egyetem rendelkezik. Hisszük, hogy Szegeden sem lesz ez másként. Szeged, március Szabó József tanszékvezető főiskolai docens 98"

101 VII. TANSZÉKEINK KÜLFÖLDI VENDÉGEI Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola NURCHIS, Mario tanár, Oliena, Iskola, 1 hét, okt PUDDU, Maria tanár, Oliena, Iskola, 1 hét, okt Egyetemi Könyvtár BLAUFUSS, Dietrich főtanácsos, Erlangen, Egyetem, 1 nap, szept. 5. THOMPSON, Geoffrey C. ügyvezető igazgató, 1 nap, szept. 15. STOICA, Ion igazgató, Bukarest, Egyetem, 1 nap, szept. 21. FRANKLIN, Patrick chief operating offícer, Endeavour cég, 1 nap, szept. 25. SEGBERT, Mónika tisztviselő, Európai Unió Könyvtári ügyekkel foglalkozó osztálya, 1 nap, szept. 26. FRANCOISE, Allaire tanácsos, Francia Nagykövetség, 1 nap, febr. 12. MORGAN, Tony tanácsadó, Vilángbank, 1 nap, febr. 16. WARNER, Tim tanácsadó, Világbank, 1 nap, febr. 16. EYMARD, Francis kereskedelmi igazgató, 1 nap, ápr. 25. SIMA, Werner ügyvezető, Bécs, Minerva, 2 nap, jún STERN, Georg igazgató, Bécs, Minerva, 2 nap, jún ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Agrárjogi és Környezetvédelmi Tanszék SOJKA, Klaus egyetemi tanár, Hamburg, Egyetem, 12 nap, okt és április Környezeti jog. Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék BISCHOF, Josef egyetemi tanár, Lipcse, Egyetem, 3 nap, jún GROPP, Walter egyetemi tanár, Lipcse, Egyetem, 3 nap, jún

102 Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Lourr, Jean egyetemi tanár, Aix-en-Provence, Egyetem, 2 nap, máj. Általányadózás Franciaországban Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék DITH, John egyetemi tanár, York, Egyetem, 2 nap, febr ERTELT, Bernd-Joachim főiskolai tanár, Mannheim, Főiskola, 5 nap, ápr Europáische Dimensionen der beruflichen Beratung. LUCKHAUS, Linda egyetemi tanár, Warwick, Egyetem, 3 nap, ápr augusztus 5. és 25. között a tanszék Nemzetközi Összehasonlító Munkajogi, Munkaügyi Kapcsolatok és Szociálisjog Szemináriumot tartott. Az előadások három témakörben folytak: 1. La diversité des formes de l'emploi (travail temporaire, travail a temps partiéi, sous-traitance). 2. Le role-du droit du travail collectif en cas de restructuration des entreprises. 3. La rationalisation du systéme de la protection sociale A következő résztvevőkkel: ALIPRANTIS, N. professzor, Tracia, Egyetem. ALLOUACHE, professzor, Nanterre, Egyetem. ANASTASI, S. professzor, Messina, Egyetem. BARRÉ, A. professzor, Québec, Egyetem. DAUBLER, W. professzor, Bremen, Egyetem. GAGNON, professzor, Montreal, Egyetem. GREBER, D. Y. professzor, Geneve, Egyetem. HERRERO, C. kutató, Madrid, Min. de Travail et de la Séc. Soc. IWAMURA, M. Tokyo, Egyetem. KAWAGUCHI, professzor, Shizuoka, Egyetem. KREMALIS, professzor, Athén, Egyetem. LABORDE, J. P. professzor, Bordeaux, Egyetem. NAGEL, S. G. kutató, Párizs, Council of Europe. SERVAIS, J. E. kutató, Svájc, ILO-BIT. WEIS, M. professzor, Frankfurt, Egyetem. Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék TOMOYOSHI HO professzor, Sapporo, Egyetem, 1 hét szept WEBER, Günter professzor, Düsseldorf, Egyetem, 6 nap, okt és márc Az Európai Közösség joga. 100"

103 Római Jogi Tanszék VÉGH, Zoltán docens, Salzburg, Egyetem, 3 hét, febr Paktumok a római jogban. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Neveléstudományi Tanszék JENSCHKE, B. alelnök, Berlin, Nemzetközi Pályaválasztási Egyesület, 5 nap, okt. Tendenzen der beruflichen Beratung im internationalen Vergleich. Finnugor Nyelvtudományi Tanszék KATZSCHMANN, Michael tudományos főmunkatárs, Göttingen, Egyetem, 5 nap, jún Die Reihenfolge der deverbalen Verbbildungssuffixe im Nganasanischen. Altajisztikai Tanszék A Tanszék június 16. és 21. között Permanent International Altaistic Conference-t tartott Historical and linguistic interaction between Innerasia and Europe" címmel. A konferencián száz résztvevő volt jelen. Szociológia Tanszék BRUCH, Dániel C. professzor, St. Paul, CEP-Yale, 10 hónap, szept jún. 30. Sociology of the family. Sociology of the religion. ASP, Erkki intézetvezető, Turku, Egyetem, 1 hét, nov A kisebbségi helyzet Finnországban: a lappok. Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék ROZIK, Eli egyetemi tanár, Tel Aviv, Egyetem, 1 nap, ápr. 10. Metaphors in the theatre. JÓZSA T. István tanársegéd, Kolozsvár, Egyetem, 1 hét, ápr. Filmszemiotika. Filozófia Tanszék WATT, Alan oktató, Dundee, Egyetem, 2 év, szept jún. 30. Theories of justice. History of political philosophy. Contemporary French. 101"

104 Luizzi, Vincent professzor, San Marcos, Egyetem, 3 nap, máj Applied philosophy. A Tanszék szeptember 25. és 28. között nemzetközi Descartes konferenciát rendezett A karteziánismus 400 éve" címmel. A konferenciának 60 résztvevője volt. Klasszika-Filológiai Tanszék MUTSCHLER, Fritz-Heiner professzor, Drezda, Egyetem, 6 nap, szept Probleme der altchinesischen, antiken griechischen und römischen Historiographie. PÖSCHL, Viktor emeritus professor, Heidelberg, Egyetem, 3 nap, okt Cicero's Aktualitát. Ókortörténeti Tanszék A Tanszék október 13-án Csengery János halálának 50. évfordulója alkalmából konferenciát rendezett A műfordítás elméleti és gyakorlati kérdései" címmel. A konferencián 45-en vettek részt. Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék TONNERRE, N. Y. professzor, Angers, Egyetem, 2 nap, máj Történeti Segédtudomány Tanszék ROKAY Péter egyetemi tanár, Újvidék, Egyetem, 2 nap, jún Jugoszláviai magyar nemzetiség. Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék SRAIEB, Nourredine tudományos főmunkatárs, Aix-en-Provence, Inst. de Rech. et d'études sur le Monde Arabé Musulmán, 1 hét, szept. 28-okt. 3. Tahar Haddad: sa vie, ses oeuvers. PETIT, Jacques-Guy egyetemi tanár, Angers, Egyetem, 1 hét, jún. 28- júl április 18-án a Tanszék konferenciát rendezett A modern politikai gondolkodás kezdetei" címmel 50 résztvevővel. Német Filológiai Intézet Az Intézet február án konferenciát rendezett Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalitát (Zum Andenken an Zoltán Kanyó)" címmel. 102"

105 Német Nyelvészeti Tanszék NOTDUFT, Werner egyetemi tanár, Fulda, Fachbereich Sozial, 5 nap, szept Theorie und Praxis sozialer Kommunikation. MULTHAP, Uwe egyetemi tanár, Bonn, Egyetem, 2 nap, febr Fremdsprachliches Verstehen und Lernen. PAÚELS, Wolfgang egyetemi tanár, Bonn, Egyetem, 2 nap, febr Psycholinguistische Probleme bei der Aneignung einer Fremdsprache. Német Irodalomtudományi Tanszék KOCH, Manfréd egyetemi tanár, Giessen, Egyetem, 3 hét, szept. 24- okt. 15. Szimbolizmus. STANESCU, Sperante egyetemi tanár, Bukarest, Egyetem, 3 hét, nov. 19-dec. 6. A vicc szemiotikája. FLOOD, John L. egyetemi tanár, London, Egyetem, 1 nap, nov. 28. Osztrák Irodalmi Tanszék SCHAEDER, Burkhard egyetemi tanár, Siegen, Egyetem, 2 hét, febr Rechtschreibreform. Lexikographie des Deutschen. WLESMÜLLER, Wolfgang egyetemi tanár, Innsbruck 4 hét, febr. 24- márc. 9. és ápr. 27-máj. 12. Albert Stifter und das österreichische Biedermeier. Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék NOSKE, Manuéla lektor, Davis, Egyetem, 2 év, szept aug. 31. Phonology and morphology. SORAPURE, Madeleine lektor, Santa Barbara, Egyetem, 5 hónap, szept jan. Course in American literature. Course in research writing. POUNTNEY, Rosemary, Oxford, Egyetem, 10 nap, szept. 21-szept. 30. Színházi előadás - Beckett. SHMIDT, Kain Crichyon, Skócia, 1 nap, okt. 18. WOOLLAND, Brian oktató, Reading, Egyetem, 7 nap, nov TABAKOWSKA, Elizabeta oktató, Krakkó, Egyetem, 2 és fél hét, nov. 20-dec. 7. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. SCHRENDER, Yda oktató, Delaware, Egyetem, 1 nap, febr. 2. Proposition 187 and US immigration policy. MC.LINGDON, Thomas oktató, Hull, Egyetem, 5 nap, máj DOUGLAS, Reid oktató, Hull, Egyetem, 6 nap, máj Újkori angol történelem. Popular English Culture. 103"

106 Hispanisztika Tanszék GILA, Alvarez Oscar docens, Vitoria, Egyetem, 1 hét, okt A baszk nemzeti párt története. Kisebbségek Spanyolországban. TORRA, Alberto levéltáros, Barcelona, Aragón Levéltár, 1 hét, dec Az Aragón Levéltár szervezete. Az aragón történelem forrásai. SCANDAMI, Cléri-Fotini tanár, Barcelona, Idegennyelvek Intézete, dec hét, Sefárd zsidó közösségek a Balkánon. NAVES, Concepción Parades folevéltáros, Oviedo, Levéltár, 1 hét, ápr Levéltári szervezet Spanyolországban. GIRÓN, Jósé professzor, Oviedo, Egyetem, 1 hét, ápr A spanyol szakszervezeti mozgalom története. A spanyol átmenet. Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék MARMANDE, Francis egyetemi tanár, Párizs, Egyetem, 1 hónap, szept. 23-okt. 23. A XX. századi francia irodalom kérdései. CHANTEAN, - Bruno - egyetemi- tanár, Angers,^Egyetem, 1 hét, 1996., ápr. A tolmácsképzés feladatai. PETIT, Jacques-Guy egyetemi tanár, Angers, Egyetem, 2 hét, máj. 25- jún. 10. A XX. századi francia irodalom kérdései. Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék BORGHELLO, Giampaolo egyetemi tanár, Udine, Egyetem, 1 hónap, okt Poesia Italiana comtemporanei. TOMASETIG, Cesare szevező, Cividale, Mittelfest, 2 nap, nov L'Europa centrale. MONGELLI, Alfio Akadémiai tanár, Accademia Bella Anti, 2 nap, nov La scultura Italiana. NEGRI, Antimo egyetemi tanár, Róma, Egyetem, 6 nap, nov. 25-dec. 1. Nietzsche e Leopardi. MICHELI, Sergio egyetemi tanár, Siena, Egyetem, 2 nap, máj II cinema dei taviani. RASPANTI, Roberto docens, Udine, Egyetem, 4 nap, máj Szláv Filológiai Tanszék JAKOVLEVA, Jekatyerina Szergejevna egyetemi tanár, Moszkva, Puskin Orosz Nyelvi Intézet, 10 nap, nov A modern szemantikai kutatások legújabb orosz eredményei május 9-én Lesza Ukrainka születésének 125. évfordulójára, fő részvételével a tanszék konferenciát rendezett. 104"

107 TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR BIOLÓGUS TANSZÉKCSOPORT Biotechnológiai Tanszék KORÉN, Srecko professzor, Ljubljana, Egyetem, 3 nap, okt. 31-nov. 2. Oral application of cytokines: prospects and problems. 3 nap, márc The chronobiology of interferon treatment. FILIPIC, Bratko tudományos főmunkatárs, Ljubljana, Egyetem, 2 hét, júl Embertani Tanszék LADISLOVA, Horácková docens, Brno, Egyetem, 5 nap, okt LENKA, Benesová docens, Brno, Egyetem, 5 nap, okt WOJCIECHOWSKA, Halina docens, Krakkó, Egyetem, 3 nap, jan. 30- febr. 2. CARTELLANO, Concepcio kutató, Barcelona, Egyetem, 1 nap, máj. 31. FINNEGAN, Michael professzor, Manhattan, Egyetem, 5 nap, aug Mikrobiológiai Tanszék COCKING, E. C. professzor, Nottingham, Egyetem, 2 nap, okt GANNON, Frank professzor, Heidelberg, EMBO, 1 nap, okt. 17. VoiGT, Kerstin kutató, Jéna, FSU, 2 nap, febr SISSON, Penny kutató, Newcastle, Egyetem, 1 nap, márc. 11. Application of pyrolysis in bacterial identification. SvOBODA, Augustin professzor, Brno, Egyetem, 3 nap, ápr New aspects of fungál protoplast research. VESTERHEIM, Olav kutató, Bergen, Egyetem, 1 hét, aug TENGERDY, Róbert professzor, Fort Collins, Egyetem, 2 nap, aug Növényélettani Tanszék KARATAGLIS, Stylianos professzor, Thessaloniki, Egyetem, 2 hét, szept Toxic effect of various metals on plánt growth. GRADMANN, Dietrich professzor, Göttingen,' Egyetem, 4 nap, szept. 29-okt. 2. Electrocoupling of ion transporters in plants. MOUSTAKAS, Michael assoc. professzor, Thessaloniki, Egyetem, 1 hét, ápr "

108 Ökológiai Tanszék SUSANNE, Charles professzor, Brüsszel, Egyetem, 5 nap, jan és ápr MABELIS, Bram osztályvezető, Wageningen, Inst. for Forestry and Nature Res., 13 nap, máj State of Nature in the Netherlands. Public awareness in environmental issnes. NIKOLOVA, Atanska tudományos munkatárs, Brüsszel, Egyetem, 6 nap, jún Sustainable tourism, Evaluation of environmental performance-environmental auditing and EIA. PECO, Begonia professzor, Madrid, Egyetem, 6 nap, jún The implementation of environmental impact assessement EU-regulation in Spain. Somé problems of application. A Tanszék november én megrendezte a 25. Tiszakutató Ankétot száz fő részvételével. FIZIKUS TANSZÉKCSOPORT Biofizikai Tanszék SEBBAN, Pierre professzor, Gif-sur-Yvette, CNRS, 1 hét, nov Fotoszintézis. Elméleti Fizikai Tanszék TORÓ Tibor professzor, Temesvár, Egyetem, 14 hét, szept. 1-dec. 15. F. Reines és M. Perl a neutrinó- és nehézlepton fizika úttörői. Az évi fizikai Nobel-díj. A XX. századi fizika története. Mag- és részecske fizika. LADIK János professzor, Erlangen-Nürnberg, Egyetem, 5 nap, márc A rákkeletkezés elemi lépései a sejtben - interdiszciplináris megközelítés. Elektromágneses sugárzás kölcsönhatása polimerekkel. Elméleti nemlineáris optika. Polimerek elméleti szilárdtestfizikai vizsgálata. PAUNCZ Rezső professzor, Haifa, TECHNION-Israel Inst. of Techn. 1 hét, máj A kvantumkémia fejlődése a XX. század második felében. RlEGHER, H. professzor, Jülich, HLRZ, KFA, 5 nap, júl Aperiodikus rendszerek. 106"

109 Kísérleti Fizikai Tanszék JELSKI, D. egyetemi tanár, Fredonia, SUNY at Fredonia Dept. of Chem., 1 hét, júl A new computer code for vibrational self consistent field calcúlations: applications to buchminster fullerence and other systems. Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék BOYD, Ian W. professzor, London, Egyetem, 6 nap, dec Development of low temperature UV intiated thin film growth. FÖLDRAJZI ÉS FÖLDTANI TANSZÉKCSOPORT Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék MATRAY, Jean Michel kutató, Orléans, 2x12 nap, nov és jún KiSH, Leslie tudományos tanácsadó, Québec, Min. of Energy and Res. 4 nap, nov. RADU, Dimitrescu akadémikus, Jasi, Egyetem, 2 nap, jan KARAMATA, Stevan akadémikus, Belgrád, Egyetem, 4 nap, jún A Tanszék az ELTE Kőzettani és Geokémiai Tanszékével közösen Mezozóos ofiolitok Magyarországon" címmel július ig konferenciát rendeztek 46 fő részvételével. Földtani és Őslénytani Tanszék SCHNEIDER-LLIPKES, Ursula hallgató, Münster, Egyetem, 1 hónap, szept.-okt. TRUTI, Silviu egyetemi tanár, Temesvár, Egyetem, 1 hét, márc. 31- ápr. 5. Gazdasági Földrajzi Tanszék VERT, Constantin egyetemi tanár, Temesvár, Egyetem, 3 nap, máj DEITERS, Jürgen egyetemi tanár, Osnabrück, Egyetem, 1 hét, aug Deutschland in Europe. 107"

110 INFORMATIKAI TANSZÉKCSOPORT Számítástudományi Tanszék INAN, K kutató, Ankara, Egyetem, ápr. Protocol verification with automata theory. SALOMAA, Artó egyetemi tanár, Turku, Egyetem, 10 nap, máj On a special class of formai languages. Számítástudomány Alapjai Tanszék CRVENKOVIC, Sinisa professzor, Újvidék, Egyetem, 1 hét, nov Word problems in dynamic algebras. STEFANESCU, Georghe tudományos munkatárs, Bukarest, Román Tudományos Akadémia, Matematikai Int., 1 hét, nov. 26-dec. 2. Algebras of flownomials. KROB, Dániel professzor, Párizs, Egyetem, 1 hét, nov. 27-dec. 3. The tropical semiring. Axiomatizing regular sets. LABELLA, A. docens, Róma, Egyetem, 1 hét, máj. BLOOM, Stepher L. professzor, Hoboken, Stevens Inst. of Techn., 2 hét, júl. MANES, E. G. professzor, Amherst, Egyetem, 2 hét, júl. ITO, Masami professzor, Kyoto, Egyetem, 5 nap, júl KUNIMOCHI, Yoshiyuki professzor, Fukuroi, Department of Informatics, 5 nap, júl SIMON Imre professzor, Sao Paulo, Egyetem, 8 nap, júl. 28-aug. 4. Developing and maintaining large university networks. NEHANIV, Chrystopher professzor, Aizu, Egyetem, 3 nap, aug STEINBY, Magnus ass. professor, Turku, Egyetem, 15 nap, aug Az automaták elméletének oktatása a Turku-i Egyetemen. A formális nyelvek oktatása Turku-i Eegyetemen. Alkalmazott Informatikai Tanszék SRAMEK, Milos tudományos munkatárs, Pozsony, Szlovák Tudományos Akadémia, 3 nap, szept D visualization in medical image processing. TODD-POKROPEK, Andrew egyetemi tanár, London, Egyetem, kétszer 1 hét, szept és júl Medical image processing and registration. TRONTELJ, Zvonko egyetemi tanár, Ljubljana, Egyetem, 1 hét, szept Magnetic resonance imaging. 108"

111 WELLER, Rolf vezető programozó, Ulm, Egyetem, 1 hét, okt. 28-nov. 3. Dataequisition - administration, processing and - archivation in a clinical environment. STRONGIN, Román egyetemi tanár, Novgorod, Egyetem, 1 hónap, dec jan. 10. GRISHAGIN, Vladimír docens, Novgorod, Egyetem, 1 hónap, dec jan. 10. BARNES, Bruce intézeti igazgató, London, Nat. Sci. Found. 3 nap, máj Research and education in the USA. SURMA, Marian docens, Lodz, Egyetem, 1 hét, júl Functional imaging in nuclear medicine. A Tanszék két nyári iskolát szervezett a tanévben szeptember 4-9. SSIP'95 43 fő részvételével július SSIP'96 52 fő részvételével. KÉMIAI TANSZÉKCSOPORT Alkalmazott Kémiai Tanszék CSICSERY, Sigmund professzor, Lafayette, Egyetem, 10 nap, szept Alakszelektív katalízis és ipari alkalmazásai. KANKARE, Jouko egyetemi tanár, Turku, Egyetem, 1 hét, okt. 28-nov. 4. Electronical measurements in chemistry. MIZUKAMI, Fujio professzor, Tsukuba, Department of Surface Chem., 1 nap, nov. 20. Properties of one dimensional metal-complexes TOBA, Makota tudományos főmunkatárs, Tsukuba, Department of Surface Chem., 1 nap, dec. B. NAGY János professzor, Namur, Egyetem, 3 nap, márc Fullerén nanocsövek előállítása, tisztítása, orientálása RABO, Jule-A. ny. tudományos igazgató, Tarrytawn, UOP Res. Center, 1 nap, ápr. 10. Gondolatok a katalízis és a zeolitkémia fejlődéséről. SZELL, Thomas ny. egyetemi tanár, Essex Junction, 1 nap, máj. 8. írásbeli vizsgáztatási módszerek az USA-ban. Kolloidkémiai Tanszék JOHNSTON, Cliff docens, Lafayette, Egyetem, 2 nap, szept KOTOV, Nicky tudományos munkatárs, Syracuse, Egyetem, 33 nap, szept. 17-okt. 18. és 27 nap márc "

112 FENDLER, J. H. professzor, Syracuse, Egyetem, 8 nap, szept. 24-okt. 1. és 7 nap, márc KLUMPP, Erwin tudományos munkatárs, Jülich, Forschungszentrum GmbH, 9 nap, okt BIEGER, Ursula kutatómérnök, Jülich, Forschungszentrum, 15 nap, okt. 28-nov. 11. DOKIC, Petar egyetemi tanár, Újvidék, Egyetem, 2 nap, dec SCHÁFFER Iván docens, Újvidék, Egyetem, 2 nap, dec SANDER, Haemers PhD ösztöndíjas, Wageningen, Egyetem, 5 hónap, márc. 15-aug. 15. DE KEIZER, Arié egyetemi tanár, Wageningen, Egyetem, jún. 26 júl. 2. JAIN, D. V. S. egyetemi tanár, Chandigarh, Egyetem, 4 nap, júl Szerves Kémiai Tanszék HASHIMOTO, Koji professzor, Sendai, Egyetem, 4 nap, okt Green materials for carbon dioxidé recycling. JANIK-CZACHOR, Maria professzor, Varsó, Inst. of Phys. Chem., 4 nap, okt Reactivity vs. passivity of simple amorphous alloys. WOLLOWIK, Anna ass. professor, Varsó, Inst. of Phys. Chem., 4 nap, okt Reactivity of Al-Mo and Al-Mo-Si amorphous alloys. MULAS, Gabriele ass. professor, Sassari, Egyetem, 5 nap, okt Mechanochemical dehalogenation of chlorocompounds over hydride substrates. SMITH, Gerald V. professzor, Carbondale, Egyetem, 7 nap, nov ERNST, Sylvia igazgatói tanácstag, Frankfurt, Beilstein Inst. 1 nap, febr. 19. Beilstein - a multimédia information for chemists. PROKAI László PhD hallgató, Florida, Egyetem, 2 nap, ápr Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék VÁRHELYI Csaba egyetemi tanár, Kolozsvár, Erdélyi Múzeumi Egyesület, 30 nap, máj jún. 11. SCHELLEY, Zoltán A. egyetemi tanár, Arlington, Egyetem, 2 nap, jún Electric fíeld induced dynamics of somé organized assemblies of surfactans. BERNARD, Henry docens, Nancy, Egyetem, 1 hét, aug Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék CHE, M. egyetemi tanár, Párizs, Egyetem, 4 nap, jún Szilárdanyagok szerkezete és katalitikus aktivitása közötti összefüggés. 110"

113 MATEMATIKAI TANSZÉKCSOPORT Algebra és Számelmélet Tanszék PLGOZZL, Don egyetemi tanár, Iowa, Egyetem, 1 nap, jan. 26. MLTSCH, Heinz oktató, Bécs, Egyetem, 1 nap, febr. 21. RUSKIC, Nik oktató, London, Egyetem, 1 nap, márc. 27. AUINGER, Kari Bécs, Egyetem, 1 hét, márc. 27-ápr. 5. és 10 nap, júl LAWSON, Kari egyetemi tanár, Wales, Egyetem, 1 nap ápr. 10. A Tanszék Universal Algebra and Lattice Theory" címmel konferenciát rendezett július között 25 hazai és 64 külföldi résztvevővel. Analízis Tanszék LANI-WAYDA, Bernhard professzor, Giessen, Egyetem, 10 nap, szept On the asymptotic behaviour of the equation X'=f(x(t-1)) KOLJADA, V. I. professzor, Odessza, Egyetem, 20 nap, márc. 25-ápr. 15. STADTMÜLLER, Ulrich egyetemi tanár, Ulm, 1 hét, ápr. Erdős-Rényi laws for weighted sums of iid random variables. On a certain family of summability methods. A Tanszék Qualitative Theory of Differential Equations" címmel rendezett konferenciát július 28 és augusztus 2. között 30 hazai és 57 külföldi résztvevővel. Geometria Tanszék KAISER, Tomas PhD hallgató, Prága, Egyetem, 3 nap, dec Piercing d-intervals. Halmazelmélet és Matematikai Logikai Tanszék FEKETE Antal egyetemi tanár, Newfoundland, Egyetem, 2 nap, okt CSORDÁS, George professzor, Honolulu, Egyetem, 1 nap, máj. 18. MASTROIANNI, Giuseppe professzor, Potenza, Egyetem, 7 nap, júl. 29-aug. 4. Weighted inequalities. Russo, M. G. docens, Egyetem, 7 nap, júl. 29-aug. 4. Marcintiewicz inequalities. 111"

114

115 VII. AZ OKTATÓK ÉS TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSAK HIVATALOS KÜLFÖLDI ÚTJAI KÖZPONTI OKTATÁSI EGYSÉGEK Egyetemi Könyvtár MADER Béla igazgató, Prága, Open Society Inst. RLP, 2 nap, nov rendezvény. BAKONYI Géza igazgatóhelyettes, London, 4 nap, dec konferencia. Network in Hungary: national and local issue. Firenze, 3 nap, máj konferencia. SZENTIRMAI László igazgatóhelyettes, Helsinki-Turku-Berlin-Darmstadt- Frankfurt, Egyetemi és Nemzeti Könyvtárak, 10 nap, szept.-okt. tanulmányút. Konstanz, Egyetemi Könyvtár, 4 nap, szept tanulmányút. München-Halle-Regensburg-Passau, Könyvtárak, 4 nap, okt tanulmányút. MADER Béláné osztályvezető, Konstanz, Egyetemi Könyvtár, 4 nap, szept tanulmányút. BAKONYINÉ FICZKÓ Ildikó csoportvezető, Phoenix, 10 nap, jún. konferencia. The OSEAS-Europe homepage. SIKETNÉ TOLNAI Zsuzsanna irodavezető, Konstanz, Egyetemi Könyvtár, 4 nap, szept tanulmányút. Központi Idegennyelvi Lektorátus BÉRCZI Imréné nyelvtanár, New York, Egyetem, 8 nap, aug. tanulmányút. PÁLINKÓNÉ HOHL Zsuzsa nyelvtanár, Salamanca, Egyetem, 2 hét, aug. nyelvtanfolyam. Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola SOMOGYI Györgyné tanár, Poretta Terme, középiskola, 7 nap, nov. cserekapcsolat. Oliena-Nuoro, iskola, 10 nap, ápr. cserekapcsolat. 113

116 ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék POKOL Béla egyetemi tanár, Párizs, Inst. de Sociologie, 1 hónap, aug. 10-szept. 10. tanulmányút. Párizs, Inst. de Sociologie, 1 hónap, jún tanulmányút. Jogtörténeti Tanszék RUSZOLY József egyetemi tanár, Antwerpen, Egyetem, 5 nap, máj kongresszus. HOMOKI-NAGY Mária docens, Trier, Egyetem, 1 hónap, júl. 29-aug. 23. tanulmányút. Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék VÁRNAY Ernő docens, Temesvár, Egyetem, 2 nap, jan egyéb. Európai Unió és Kelet-Európa. Gent, Egyetem, 2 nap, márc rendezvény. Nizza, Inst. des Hautes Etudes Int., 6 nap, márc szeminárium. Európai Monetáris Unió és Magyarország. Brüsszel, Európai Unió Biz. 2 nap, máj rendezvény. London, Egyetem, 3 nap, jún kutatási megbeszélés. JÓZSA Zoltán adjunktus, Kentucky, Egyetem, 10 nap, jan egyéb. Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Czúcz Ottó egyetemi tanár, Jakarta, Nusa-Dua, ISSA, 12 nap, nov kongresszus. Münster, Egyetem, 4 nap, dec kutatási megbeszélés. Bréma, Egyetem, 3 nap, jan együttműködés. München, Max-Planck Inst. 3 nap, jún együttműködés. Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék NAGY László professor emeritus, Messina, Egyetem, 4 nap, ápr. cserekapcsolat. Les changement du droit du travail et des relations professionnelles en Hongrie. Komotini, Egyetem, 3 nap, jún. rendezvény. L'évolution et les problemes actuels du droit du travail hongrois. 114"

117 ZAKAR András docens, Mannheim, FH Bund, 1 hét, okt. cserekapcsolat. Tendenzen der beruflichen Beratung in Ungarn. Párizs, I.A.F.P. 5 nap, márc. rendezmény. Bécs, Egyetem, 3 nap, máj. rendezvény. HAJDÚ József adjunktus, Tokyo, Egyetem, 1 év, szept júl. 20. tanulmányút. KECSKÉS Aranka adjunktus, Trieszt, Egyetem, 1 év, jan jan. 15. tanulmányút. Politológiai Stockholm, Egyetem, 3 hónap, márc. 18-jún. 18. tanulmányút. Tanszék PACZOLAY Péter tanszékvezető docens, Madrid, Egyetem, 1 hónap, aug tanulmányút. FÁBIÁN György docens, Firenze, Egyetem, 1 hét, nov. tanulmányút. KOVÁCS László adjunktus, Viborg, AOF, 2 hét, ápr.-máj. tanulmányút. SOÓS Edit adjunktus, Bradford, Egyetem, 1 év, júl júl. ösztöndíj. Coventry, Egyetem, Local-regional tensions in the EU Committee of the regions. Római Jogi Tanszék MOLNÁR Imre egyetemi tanár, Turku, Egyetem, 5 nap, okt. cserekapcsolat. Elméleti Közgazdaságtani Tanszék FARKAS Beáta docens, Schlagl, Gesellschaft f. Personalentwicklung, 5 nap, szept tanulmányút. Brüsszel-Strasbourg, EU intézményei, Európa Tanács, 1 hét, szept tanulmányút. Bécs, Gesellschaft f. Personalentwicklung, 6 nap, nov , dec , márc tanulmányút. Bécs, Egyetem, 2 nap, jan. rendezvény. Unternehmensethik in dem Transformationprozess. Hannover, Forschungsins. f. Phil. 1 hét, márc. rendezvény. Economics ethics and social markét economy. Vorau, Gesellschaft f. Personalentwicklung, 5 nap, jan és 5 nap, jún tanulmányút. Aalborg, Egyetem, 4 nap, aug. 29-szept. 1. rendezvény. Hungárián régiónál policy in the transition process. The case of Csongrád Country. 115"

118 Marketing-Menedzsment Tanszék SALLAI Miklós tanszékvezető docens, Maastricht, Egyetem, 6 nap, dec. rendezvény. Economic education in Szeged University. Lille, IAE, 5 nap, jún. tanulmányút. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Neveléstudományi Tanszék CSAPÓ Benő tanszékvezető docens, Quebec, ISSBD, 1 hét, aug. rendezvény. Development of inductive reasoning. Montreal, 1 hét, aug. kongresszus. Developmental psychology and educational reforms in Hungary. PUKÁNSZKY Béla docens, Krakkó, Egyetem, 5 nap, aug. rendezvény. Die heimischen und internationalen Konzepte der Reformpádagogik. Pszichológia Tanszék VAJDA Zsuzsanna tanszékvezető docens, Lancaster, Martin College, 3 nap, júl rendezvény. Valuestructure at Hungárián Teachers. Szociológiai Tanszék FELEKY Gábor tanszékvezető docens, Hága, Hogeschool, 1 hét, febr. rendezvény. Youth in Hungary. PÁSZKAlmre docens, Leuven, Európa Tanulmányok Intézete, 10 nap, nov konferencia. Le mouvement démocrate chrétien Hongrois ( ). KATONA Péter adjunktus, Turku, Egyetem, 10 nap, ápr. konferencia. Unemployment in Hungary. Magyar Nyelvészeti Tanszék SZABÓ József egyetemi tanár, Kassa, CSEMADOK, 2 nap, márc rendezvény. Die Herausbildung des Lautes und seine Verbreitung in den ungarischen Mundarten. FORGÁCS Tamás adjunktus, München, Egyetem, 30 nap, júl tanulmányút. Satzmuster und Genus verbi im Ungarischen. 116"

119 Finnugor Nyelvtudományi Tanszék MIKOLA Tibor egyetemi tanár, Tallin, Egyetem, 3 nap, okt. szimpózium. Proishozdenija lativa v udmurtskom jazyke. Pademnaja sistema ural'skih jazykov. Izsevszk, Egyetem, 5 nap, ápr. meghívás. Kausative Konstruktionen in den uralischen Sprachen. Altajisztikai Tanszék RESSNÉ IVANICS Mária docens, Isztambul, Egyetem, 3 nap, okt rendezvény. Osmanh-Avusturya harbinde kirim Tatarlarinin faaliyeti (Ekonomik-diplomatik). Néprajzi Tanszék JUHÁSZ Antal egyetemi tanár, Kanizsa-Zenta-Észak-Bánát, Egyetem, 1 hét, júl. hallgatók vezetése. BARNA Gábor docens, Zágráb, Egyetem, 3 nap, szept szimpózium. Trieszt, SIEF, 5 nap, márc. konferencia. Jyváskylá, Egyetem, 4 hét, ápr. vendégoktató. BELLON Tibor docens, Beregszász-Ungvár, Kárpátaljai M. Kult. Szöv. 1 hét, okt. tanulmányút. Burgenland, Burgenlandi M. Közösség, 1 hét, nov. egyéb. Alsó-Lendva, Szlovéniai M. Kult. Közösség, 5 nap, jún. hallgatók vezetése. Kanizsa-Észak Bácska és Bánát, Egyetem, 1 hét, júl. cserekapcsolat. Illyefalva, Kriza János Néprajzi Társ., 1 hét, júl. konferencia. Régi Magyar Irodalmi Tanszék FONT Zsuzsanna adjunktus, Halle, Egyetem, 5 hónap, márc. 1 júl. 31. tanulmányút. Pietismus in Siebenbürgen. KESERŰ Bálint ny. egyetemi tanár, Koppenhága, Egyetemi Könyvtár, 2 hónap, jún.-júl. tanulmányút. Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék SZAJBÉLY Mihály tanszékvezető docens, Lille, IVT, 1 hét, máj. tanulmányút. 117"

120 Modern Magyar Irodalmi Tanszék SZIGETI Lajos Sándor tanszékvezető docens, Göttingen, Egyetem, 1 hét, okt. cserekapcsolat. Tradition und Modernitát. Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék KÜRTÖSI Katalin docens, Brno, Egyetem, 3 nap, márc. egyéb. Le théatre québécois. Indian-motiv in Canadian drama. Prága, Egyetem, 2 nap, márc. egyéb. Canadian theatre. Koppenhága, ISTA, 5 nap, máj. kongresszus. Tel Aviv, Egyetem, 8 nap, jún. kongresszus. Blasphemies and biblical motives. ODORICS Ferenc docens, Kolozsvár, Egyetem, 1 hét, ápr. tanulmányút. Irodalomelmélet. Filozófiai Árkos, Ifjúsági Tábor, 4 nap, aug. egyéb. Irodalomelmélet Tanszék HELLER Ágnes egyetemi tanár, New York, New School for Soc. Res. 4 hónap, szept.-dec. egyéb. KISSNÉ NÓVÁK Éva docens, Toronto, Hungárián Studies Ass. Canada, 1 hét, máj. 26-jún. 1. rendezvény. Changes in female roles. SZABÓ Tibor docens, Róma, Egyetem, 5 nap, okt tanulmányút. Le transformazioni culturali nell'ungheria del dopo '89. Róma, Egyetem, 1 hét, jan. 26-febr. 1. rendezvény. Democrazia e societa civile in Európa Centrale. Párizs, École des Hautes Études en Sci. Soc. 1 hónap, máj aspiráns. La subjectivite dans la philosophie du XXéme siécle. DÉKÁNY András adjunktus, Párizs, Egyetem, 4 nap, aug. 30-szept. 2. konferencia. L'utile et le nuisible. CSONTOS Szabolcs tanársegéd, Oxford, Keble College, 9 hónap, okt jún. 30. tanulmányút. Klasszika-Filológiai Tanszék TAR Ibolya tanszékvezető docens, Göttingen, Egyetem, 5 nap, nov. cserekapcsolat. Catulls Attisgedicht. OLAJOS Terézia docens, Koppenhága, Egyetem, 1 hét, aug. kongreszszus. Contribution a l'histoire des rapports entre Constantin Monomaque et le roi hongrois André Ier. 118"

121 Ókortörténeti Tanszék WOJTILLA Gyula tanszékvezető docens, Bécs, Egyetem, 3 nap, nov. és 3 nap máj. tanulmányút. Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék KRISTÓ Gyula egyetemi tanár, Beregszász, Kárpátaljai Magyar Tanárképző, 1 nap, okt. 13. konferencia. Bereg megye középkori története. KORDÉ Zoltán adjunktus, Kolozsvár, EME KOMATE, 5 nap, jan. konferencia. Székelykérdés. PETROVICS István adjunktus, Temesvár, Egyetem, 3 nap, okt. cserekapcsolat. Kolozsvár, EME KOMATE, 5 nap, jan. konferencia. A magyarországi várostörténeti kutatások helyzete. Szabadka, Vajdasági Önkormányzat, 1 nap, márc. 23. konferencia. A koraközépkori Délmagyarország anyagi és szellemi kultúrája. Tirgoviste, Román Tudományos Akadémia, 5 nap, máj. 29-jún. 2. konferencia. Royal residences and úrban development in 14th c. Hungary. Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék Soós Katalin egyetemi tanár, Linz, 1 hét, szept. konferencia. Bécs, Verwaltungsarchiv, 1 hónap, ápr. tanulmányút. MARJANUCZ László docens, Bécs, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 3 hónap, jún.-szept. tanulmányút. Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék ZIMONYL István tanszékvezető docens, Giessen, Egyetem, 16 hónap, okt febr. Humboldt ösztöndíj. GALAMB György tanársegéd, Bologna-Róma, Egyetemek, 2 hónap, febr.-márc. tanulmányút. Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék J. NAGY László egyetemi tanár, Angers, Inst. d'histoire, 1 hét, okt. tanulmányút. Nation, nationalisme en Europe Centrale. Nice, Centre de la Méditerranée, 1 hét, nov. cserekapcsolat. Páris, Sorbonne, 4 nap, dec. egyéb. Toledo, CERI, 4 nap, ápr. konferencia. Tunis, Egyetem, 1 hét, máj. kongresszus. Tunisie et la Hongrie "

122 KARSAI László docens, Bécs, Political Justice in Post-War Europe, 4 nap, nov konferencia. People's courts and political justice in Hungary Prága, Int. Soc. for Humán Rights, 3 nap, nov rendezvény. Racism and anti-semitism in Hungary Berlin, Egyetem, 1 nap, dec. 11. konferencia. Jews and gentiles in Hungary Seattle, Egyetem, 2 nap, márc konferencia. Extrémé right in Hungary Német Nyelvészeti Tanszék BASSOLA Péter tanszékvezető docens, Lyon, Egyetem, 10 hónap, szept júl. 1. vendégtanár. MRAZOVIC, Pavica docens, Mannheim, Inst. für deutsche Sprache, 1 hét, márc konferencia. SÁNDOR Claudia tanársegéd, Graz, Tolmácsképző Intézet, 3 hét, márc tanulmányút. SZKLENÁR Judit tanársegéd, Göttingen, Egyetem, 1 hét, máj. 28-jún. 2. konferencia. BOGDÁNYEdit könyvtáros, Bécs, Egyetem, 10 nap, ápr. 29-máj. 10. tanulmányút. Német irodalomtudományi Tanszék BERNÁTH Árpád tanszékvezető docens, Göttingen, Egyetem, 4 nap, máj tanulmányút. Wie endet der Román und sagte kein einziges Wort. Ein Einblick in die Werkstatt von Heinrich Böll. Innsbruck, Verband Österreichscher Germanisten, 4 nap, máj rendezvény. BARÓTINÉ GAÁL Márta docens, Pozsony, Egyetem, 1 hónap, máj. vendégoktató. SIFLISNÉ KOCZISZKY Éva docens, Berlin, Egyetem, 5 hónap, jan.- máj. ösztöndíj. Berlin, FU, 1 hét, ápr. meghívás. Tragische Charaktere bei Hölderlin. Jena, Egyetem, 1 hét, máj. konferencia. Mythosforsehung zwischen Philologie und Philosophie: der Fali Hölderlins. BOMUTZ Attila PhD hallgató, Göttingen, Egyetem, 4 hónap, máj. 3- aug. 31. ösztöndíj. 120"

123 Osztrák Irodalmi Tanszék CSÚRI Károly tanszékvezető docens, Graz, Egyetem, 3 hét, márc vendégoktató. Literarische Texte als mögliche Welten. Am Beispiel von Georg Trakls Dichtung. AUCKENTHALER Anita tanársegéd, Bécs, 8 hónap, okt jún. 30. ösztöndíj. Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék RESCH Béláné tanszékvezető docens, Oxford, Egyetem, 1 hét, márc konferencia. Interpretation versus canon. KENESEI István egyetemi tanár, Tübingen, Egyetem, 5 nap, okt konferencia. An analysis of the syntax of focus. Lund, Egyetem, 3 nap, dec konferencia. Complementable. Amsterdam, Egyetem, 3 nap, jan konferencia. On current syntable analysis. Cornell University, 10 nap, jún rendezvény. On the syntax of focus. BÓDIS Klára adjunktus, Glasgow, 1 hét, szept konferencia. Tennessee, Egyetem, 1 hét, febr rendezvény. DURHAM Dávidné adjunktus, Prága, Egyetem, 5 nap, szept. 27-okt. 1. tolmácsolás. KISS Attila adjunktus, Warwick, 1 hét, szept konferencia. The semiotics of postcolonialism. BARÁT Erzsébet tanársegéd, Southampton, 1 hét, szept konferencia. Lancaster, Egyetem, 1 hét, okt tanulmányút. Athén, Egyetem, 1 hét, dec konferencia. Hungárián women's lifespan discourses. Hull, European Studies, 3 hét, jan tanulmányút. Lisbon, Egyetem, 8 nap, jún konferencia. The discourse of selfhood. MOLNÁR Anita tanársegéd, Garron Tower, John Hewitt summer School, 1 hét, júl tanulmányút. SUSZCZYNSKA Malgorzata tanársegéd, Glasgow, 1 hét, szept konferencia. Apologizing in English Hungárián and Polish. TÓTH Gabriella tudományos segédmunkatárs, Milánó, Egyetem, 4 nap, jún konferencia. 121"

124 Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék PENKE Olga tanszékvezető docens, Párizs, Egyetem, 1 hónap, máj. 2- jún. 2. cserekapcsolat. PÁLFY Miklós docens, Párizs, Egyetem, kétszer 6 hét, szept.-okt. és jan.-febr. vendégoktató. GYIMESI Tímea tanársegéd, Párizs, Egyetem, kétszer 1 hét, nov. és jan. aspiráns. Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék KELEMEN János egyetemi tanár, Udine, Egyetem, 1 hét, dec. cserekapcsolat. A 30-as évek olasz és magyar kultúrájáról. Padova, Egyetem, 1 hét, dec. egyéb. Pisa, Egyetem, 4 nap, dec. egyéb. BÉNYINÉ FARKAS Mária docens, Venezia, 2 hét, szept. rendezvény. ÖRDÖGH Éva docens, Pisa, Egyetem, 3 hónap, dec febr. 29. tanulmányút. Recanati, Centro Nazionale Studi Leopardiani, 10 nap, febr. rendezvény. Sponti satirici nei pensieri di Leopardi. Nápoly, Societá Leopardi, 7 nap, márc. rendezvény. Materialismo e religione nel primo Leopardi. DORÓ Gézáné adjunktus, Krakkó, Egyetem, 5 nap, ápr. rendezvény. Preparazione linguistica per gli esami di certificazione. BERNARDELLI, Ezio lektor, Udine, Egyetem, 2 nap, dec. cserekapcsolat. Krakkó, Egyetem, 5 nap, ápr. rendezvény. II cinemadi S. Leone. Hispanisztika Tanszék ANDERLE Ádám egyetemi tanár, Oviedo-Madrid, Egyetem, 10 nap, márc. 22-ápr. 1. meghívás. Nicolás Müller en la fotografia espanola. San Sebastian, Európai Újságíró Szövetség, 1 hét, júl. meghívás. Estructura del sistema de partidos en Hungria y una comparación latinoamericana. PRAEFORT Veronika tanársegéd, La Coruna, Egyetem, 4 hónap, febr. 6-jún. 15. ösztöndíj. Szláv Filológiai Tanszék SZALAMIN Edit tanszékvezető docens, Moszkva, Puskin Intézet, 5 nap, jún konferencia. H. TÓTH Imre egyetemi tanár, Prága, Cseh Tudományos Akadémia, 3 nap, okt rendezvény. 122"

125 TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR BIOLÓGUS TANSZÉKCSOPORT Állattani és Sejtbiológiai Tanszék GULYA Károly egyetemi tanár, Dublin, Trinity College, 1 hét, jún. 25 júl. 2. tanulmányút. Colorado, Egyetem, 3 hét, júl tanulmányút. FEKETE Éva docens, Antwerpen, RUCA, 8 hét, dec és máj.-jún. HALASY Katalin docens, Oxford, Egyetem, 4 hét, febr. és júl. tanulmányút. BOROS András tanársegéd, Dublin, Trinity College, 5 hónap, szept febr. 28. tanulmányút. PÁLFI Árpád tanársegéd, Trinity College, 2,5 hónap, jún.-aug. Biokémiai Tanszék ÁBRAHÁMNÉ GULYÁS Magdolna tanszékvezető docens, Nizza, Egyetem, 5 nap, okt cserekapcsolat. Udine, Egyetem, 2 nap, okt cserekapcsolat. Metabolization of xenobiotics fish. Heilingenstadt, 5 nap, nov konferencia. Immobilised AChe as biosensor for debec. of pesticid. Jena, Egyetem, 2 nap, dec konferencia. Comparative investigations into the cadmium and copper metab. in carp. Barcelona, FEBS, 10 nap, júl konferencia. A pyrethroid type insecticide as an oxid stress on carp. LEHOCZKINÉ SIMON Mária docens, Madrid, Egyetem, 3 hét, máj. 13- jún. 6. tanulmányút. KISSNÉ DEÉR Aranka adjunktus, Turku, Egyetem, 1 hét, szept. 30- okt. 5. cserekapcsolat. Barcelona, FEBS, 10 nap, júl konferencia. A pyrethroid type insecticide as an oxid stress on carp. Biotechnológiai Tanszék TÓTH Sándor adjunktus, Ljubljana, Egyetem, 2 hét, nov.-dec. tanulmányút. Hannover, Medizinische Hochschule, 5 nap, jún. kongresszus. Somé biological properties of electroshock-induced IFN-like proteins. 123"

126 KOVÁCS Krisztina PhD hallgató, Ljubljana-Maribor, Egyetem, 1 hónap, nov.-dec. tanulmányút. Embertani Tanszék MARCSIK Antónia docens, Xanthi, Egyetem, 1 hét, szept.-okt. rendezvény. Facial defects in historic skeletal samples. Brüsszel, 5 nap, aug. rendezvény. Paleopathology of specific infectious diseases in Hungary. Dental disroders in Medieval skeletal sample. Rolduc, 5 nap, aug. rendezvény. Traumatic injuries in osteoarchaeological samples. Genetikai Tanszék MARÓY Péter tanszékvezető docens, Párizs, Inst. J. Monod, 9 hónap, ápr.-nov. tanulmányút. Mikrobiológiai Tanszék FERENCZY Lajos egyetemi tanár, Heidelberg, EMBO, 6 nap, dec. konferencia. Münster, ECFG-3, 5 nap, márc. konferencia. Prága, Egyetem, 6 nap, ápr. cserekapcsolat. Grenoble, EMBO/EMBC, 6 nap, júl. konferencia. Jeruzsálem, IUMS'96, 1 hét, aug. kongresszus. KEVEI Ferenc docens, Münster, ECFG-3, 5 nap, márc. konferencia. Jeruzsálem, IUMS'96, 1 hét, aug. konferencia. AVASINÉ KUCSERA Judit adjunktus, Edinburgh, 1 hét, aug.-szept. kongresszus. Jeruzsálem, IUMS'96, 1 hét, aug. kongresszus. VÁGVÖLGYI Csaba adjunktus, Münster, ECFG-3, 5 nap, márc. konferencia. Növénytani Tanszék MIHALIK Erzsébet tanszékvezető docens, Stara Lesna, Szlovák Akadémia, 5 nap, okt. rendezvény. Dublin, UCD, 5 nap, aug. rendezvény. JUHÁSZ Miklós docens, Maastricht, IGCP, 2 nap, szept. rendezvény. Comparison of Albin sporomorphs from Tethyan rocks. Barremian (Aptian boundary in platform carbonates and Aptian) Albin boundary in hemipelagic formation. 124"

127 NAGY Erika tanársegéd, Stara Lesna, Szlovák Akadémia, 5 nap, okt. rendezvény. Jéna, Egyetem, 3 hónap, jún.-aug. tanulmányút. Dublin, UCD, 5 nap, aug. rendezvény. Ökológiai Tanszék GALLÉ László tanszékvezető docens, Tilburg, Egyetem, nov. rendezvény. Tilburg, Egyetem, 5 nap, márc egyéb. Tilburg, Egyetem, 3 nap, máj rendezvény. Maribor-Portoros, Egyetem, 10 nap, júl egyéb. BOZSÓNÉ MARGÓCZI Katalin adjunktus, Zürich, Technische Hochschule, 3 nap, márc rendezvény. Maribor-Portoros, Egyetem, júl egyéb. Preliminary experiment for restoration of sand grassland. HORNUNG Erzsébet adjunktus, Haifa, Technion, 2 hét, jan tanulmányút. Összehasonlító Élettani Tanszék TOLDI József egyetemi tanár, Göttingen, Egyetem, 2 hónap, nov.-dec. egyéb. BÁRÁNYI Attila egyetemi tanár, Párizs, CNRS, 2 hét, szept. egyéb. Bochum, Max-Planck Inst., 2 hét, jan. rendezvény. Molecular and cellular determináns of neocortica learning. Graz, Egyetem, 1 hét, ápr. tanulmányút. LÁSZLÓ Ferenc tudományos tanácsadó, Berlin, 4 nap, júl. rendezvény. Hyponatriaemia and cerebral oedema following pituitary stalk lesion in rats, and their prevention by administration of a V2 vasopressin antagonist. ERDÉLYI Lajos docens, Vigo, 2 nap, szept. rendezvény. Pharmacological effects of zinc, copper, lead, mercury and alumínium on neurons and synapses of the snail, Helix pomatia L. SZENTE Magdolna docens, Brüsszel, Egyetem, 1 hét, febr. és 1 hét, jún. tanulmányút. Göttingen, Max-Planck Inst., 1 hónap, júl. tanulmányút. 125"

128 FIZIKUS TANSZÉKCSOPORT Biofizikai Tanszék MARÓTI Péter egyetemi tanár, Gif-sur-Yvette, CNRS, 2 hét, nov.-dec. tanulmányút. Osnabrück, Egyetem, 1 hét, máj. rendezvény. Spectroscopy. New Hampshire, New Hampton School, 1 hét, aug. rendezvény. Proton. KÁLMÁN László tanársegéd, Rehovot, Weizmann Inst. 2 hét, máj. rendezvény. Light induced proton uptake in chemicaly modified reaction center isolated from Rhodobacter sphaerodies. TANDORI Júlia tanársegéd, Gif-sur-Yvette, CNRS, 2 hét, nov.-dec. tanulmányút. Elméleti Fizikai Tanszék GYÉMÁNT Iván tanszékvezető docens, Cambridge, Egyetem, 1 hét, szept. rendezvény. Elastic cross sections for electron collisions with SF 6 and CH 4 Amiens, Egyetem, 3 hét, máj. tanulmányút. Core-electron binding energies (LDA). Erlangen, Egyetem, 1 hét, jún. cserekapcsolat. Electron-molecule collisions. Belfast, Egyetem, 1 hét, júl. rendezvény. Continuum multiple scattering calculations for the collisions of electrons with CH 4, SiH 4 and GeH 4. IGLŐI Ferenc egyetemi tanár, Köln-Nancy, Egyetemek, 1 hónap, nov.-dec. rendezvény. Off-diagonals density profiles and conformal invariance. Nancy, Egyetem, 3 hét, jan. tanulmányút. Jülich, HLRZ KFA, 1 hét, ápr. egyéb. Critical behaviour of nonperiodic systems. Nancy, Egyetem, 2 hét, máj. tanulmányút. Quantum spinglasses. BENEDICT Mihály docens, Belfast, Egyetem, 1 hét, szept. rendezvény. Krakkó, Egyetem, 1 hét, máj. rendezvény. Budmerice, Egyetem, 1 hét, máj. rendezvény. Joint phase description of atom-field interaction. BOGÁR Ferenc adjunktus, Erlangen-Nürnberg, Egyetem, 8 hónap, szept máj. egyéb. Polimerek elektronszerkezetének ab initio vizsgálata. 126"

129 GERGELY Árpád László tudományos munkatárs, Salt Laké City, Egyetem, 4 hónap, szept.-dec..egyéb. Mechanics. Kísérleti Fizikai Tanszék SZATMÁRI Sándor egyetemi tanár, Oxon, Rutherford Appl. Lab., 4 nap, szept. rendezvény. Large gap separation. Chicago, Egyetem, 1 hét, okt. tanulmányút. Trieste, Int. Centre for Theoretical, 1 hét, okt.-nov. rendezvény. High brightness excimer lasers. Göttingen, Laser-Lab., 10 nap, máj. és 1 hét, jún. tanulmányút. Tsukuba, Center of Tsukuba Advanced Res, Alliance, 1 hét, júl. egyéb. NÁNAI László docens, Jeruzsálem, Egyetem, 9 nap, szept. rendezvény. Laser induced oxidation of metals. Oulu, Egyetem, 1 hét, okt. tanulmányút. Nonlinear aspect of LI oxidé deposition. Lecce, Egyetem, 1 hét, ápr. tanulmányút. Szentpétervár, NLMI, 9 nap, jún.-júl. rendezvény. Combined CW and pulsed laser induced oxidation of metals. PAPPGyörgyné docens, Udine, Egyetem, 1 hét, okt. cserekapcsolat. GINGL Zoltán adjunktus, Grenoble, ENSERG, 5 nap, okt. rendezvény. Lecce, Egyetem, 2 hónap, ápr.-jún. tanulmányút. Eindhoven, Egyetem, 3 hét, júl.-aug. tanulmányút. Kiss László Béla adjunktus, Grenoble, ENSERG, 5 nap, okt. rendezvény. Nőise and biased percolation in devices. Eindhoven, Egyetem, 1 hét, febr. egyéb. Les Houches, 8 nap, ápr-máj. egyéb. Lyon, Dynamics Days, 5 nap, júl. konferencia. VAJTAI Róbert adjunktus, Lausanne, 9 hónap, szept máj. tanulmányút. Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék BOR Zsolt egyetemi tanár, Zürich, ETH, 3 hónap, júl. 1-szept. 30. meghívás. Femtoszekundumos optika. RÁCzBéla egyetemi tanár, Strasbourg, Egyetem, 11 nap, márc konferencia. Humán resources. Stockholm, Egyetem, 2 nap, máj konferencia. What happens after accrediation. Santiago de Compostella, Egyetem, 1 hét, máj konferencia. 127"

130 SZABÓ Gábor egyetemi tanár, Osaka, Egyetem, 10 nap, febr. 20- márc. 2. meghívás. Adaptive systems in physics. HEBLING János docens, Stuttgart, Max-Planck Inst. 4 hét, aug.-szept. tanulmányút. OSVAY Károly docens, Streatly-on-Thames, 2 nap, szept konferencia. High dynamic rangé measurement of femtosecond UV laser pulse shapes. Didcot, Rutherford Appl. Lab., 2 hét, nov. 17-dec. 1. és 4 hónap, febr. 6-máj. 31. tanulmányút. KLEBNICZKI József adjunktus, Stuttgart, Max-Planck Ins. 1 év, jan. 1- dec. 31. tanulmányút. KOVÁCS Attila tanársegéd, Trieszt, ICTP, 6 nap, okt. 29-nov. 3. konferencia. New interferometric methods for groupdelay measurement using white-light illumination. ERDÉLYI Miklós PhD ösztöndíjas, Houston, Egyetem, 10 nap, júl. 24- aug. 2. konferencia. Application of nondiffracting bessel beams to optical lithography. GERETOVSZKY Zsolt PhD ösztöndíjas, Jeruzsálem, 5 nap, szept konferencia. Temperature distribution in multilayers covered by liquid layer and processed by focused laser beam. Strasbourg, 4 nap, jún konferencia. Can laser deposition from liquid phase be made competitive? Lausanne, 5 nap, aug konferencia. Excimer laser processing of indiumtin oxidé films. Laser deposition of twodimensional tin oxidé patterns from an alcoholic solution. KURDI Gábor PhD ösztöndíjas, Trieszt, ICTP, 6 nap, okt. 29-nov. 3. konferencia. New interferometric methods for groupdelay measurement using white-light illumination. MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport HESZLER Péter tudományos főmunkatárs, Boston, 1 hét, dec. konferencia. Photodissociation of gas phase C60. Strasbourg, 1 hét, jún. konferencia. Carbon film deposition from C60 precursor. SZÖRÉNYI Tamás tudományos főmunkatárs, Mons, Egyetem, 1 hónap, szept. tanulmányút. Berlin, Egyetem, 3 nap, márc. konferencia. Hamburg, 2 nap, márc. rendezvény. Strasbourg, 1 hét, jún. konferencia. Can laser deposition from liquid phase be made competitive? Dependence of the thickness profilé of pulsed laser deposited bismuth films on process parameters. 128"

131 VINKÓ József tudományos főmunkatárs, Toronto, Egyetem, 2 hónap, szept. 1-okt. 31. tanulmányút. RÉVÉSZ Károly tudományos munkatárs, Göteborg, Egyetem, 1 év, aug. 1 -tői, tanulmányút. TÓTH Zsolt tudományos munkatárs, Madrid, CSIC Inst. de Optica, 6 hónap, jan.-jún. tanulmányút. HOPP Béla tudományos segédmunkatárs, Strasbourg, 6 nap, jún konferencia. Excimer laser induced conductivity of silver salt filled polymide film. Excimer laser induced surface chemical modification of teflon. Investigation of conical structures created by ArF excimer laser irradiation of polymers. SNEIDER János tudományos segédmunkatárs, Bécs, Egyetem, 4 nap, ápr konferencia. On the possibility of combining external cavity diode laser with photoacoustic detector for high sensitivity gas monitoring. Heidelberg, Egyetem, 1 hónap, júl tanulmányút. KÁNTOR Zoltán TMB ösztöndíjas, Strasbourg, CNRS Lab. PHASE, 1 év, szept aug. 31. tanulmányút. FÖLDRAJZI ÉS FÖLDTANI TANSZÉKCSOPORT Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék SZEDERKÉNYI Tibor egyetemi tanár, Belgrád, Szerb Tudományos Akadémia, 6 nap, jún. szinpozium. Metamorphic character of South Hungárián crystallines. Beregszász, Geol. Zavad, 9 nap, aug. terepbejárás. HETÉNYI Magdolna egyetemi tanár, San Sebastian, 5 nap, szept konferencia. Maastricht, EAOG, 5 nap, jan rendezvény. Párizs, Egyetem, 7 nap, jún egyéb. VARSÁNYI Zoltánné tudományos főmunkatárs, Orleans, BRGM, 12 nap, szept. és 12 nap, aug. egyéb. Barcelona-Madrid, Egyetem, 2 hét, ápr. tanulmányút. Statisticsbased geochemical modelling in groundwaters of Great Plain. Éghajlattani Tanszék MAKRA László adjunktus, Dzsakarta, Egyetem, 1 hónap, máj egyéb. 129"

132 UNGER János adjunktus, Essen, Egyetem, 1 hét, jún. rendezvény. Szeged város klímája, különös tekintettel a beépítettségre. Földtani és Őslénytani Tanszék MOLNÁR Béla egyetemi tanár, Heidelberg, Egyetem, 1 hónap, nov. 1- dec. 1. tanulmányút. Hum László tanszéki munkatárs, Heidelberg, Egyetem, 1 hónap, szept The geochemical characteristics of paleosols in the southeastern Transdanube (Hungary). Gazdasági Földrajzi Tanszék MÉSZÁROS Rezső egyetemi tanár, Amsterdam, Egyetem, 1 hét, márc konferencia. New regionalisation in Hungary. Regensburg, Egyetem, 5 nap, aug konferencia. Neue Trend in Raumorganisation in Südost Ungarn. BURGERNÉ GIMES Anna egyetemi tanár, New Brunswick, 5 nap, aug kongresszus. Hortculturel in the Hungárián plain. INFORMATIKAI TANSZÉKCSOPORT Számítástudományi Tanszék CSIRIK János egyetemi tanár, München, Egyetem, 3 hónap, máj. 1- júl. 31: tanulmányút. GÉCSEG Ferenc egyetemi tanár, Turku, Egyetem, I hónap, febr. meghívás. Composition of automata. London (Kanada), Egyetem, 1 hónap, júl. meghívás. FÜLÖP Zoltán docens, Turku, Egyetem, 1 hét, dec rendezvény. Monoids generated tree transformation classes. Drezda, Egyetem, 1 hét, aug tanulmányút. BOHUS Mihály adjunktus, Maribor, Egyetem, 3 nap, júl konferencia. A Fuzzy model for test results cortification. PLUHÁR András tanársegéd, Graz, Egyetem, 2 hét, dec. tanulmányút. Graz, Egyetem, 1 hét, jún. tanulmányút. A sharp bound on the interval member. SCHRETTNER Lajos tanársegéd, Sheffield-Harrogate, 10 nap, szept konferencia. í 130"

133 Számítástudomány Alapjai Tanszék IMREH Balázs tanszékvezető docens, Kyoto, Egyetem, 2 hónap, jan.- febr. vendégoktató. Compositions of nondeterministic automata. Matsue, Egyetem, 3 nap, febr. vendégoktató. Compositions of automata. ÉSIK Zoltán docens, Újvidék, Egyetem, 1 hét, szept. rendezvény. Completeness of Park induction. Hoboken, Stevens-Inst. of Techn. 2 hét, ápr. tanulmányút. Boulder-Hoboken, Egyetem, 1 hónap, jún. rendezvény. Independence of the group identities of iteration. GOMBÁS Éva adjunktus, Newfoundland-St. John's, Egyetem, 7 hónap, szept márc. 30. egyéb. Structure of programming language. Alkalmazott Informatikai Tanszék KUBA Attila tanszékvezető docens, London, Egyetem, 1 hét, szept. tanulmányút. Párizs, 1 hét, jún. konferencia. Education PACS at the Medical Univ. in Szeged. DOMBI József docens, Brest, 1 hét, szept. rendezvény. Gas, concept of modelling species in = genetin algorithms. Sheffield, 1 hét, szept. konferencia. Implicit formae an approach of the niche radius = problem. Vancouver, IFORS, 1 hét, jún. rendezvény. Evaluation theory. ALEXIN Zoltán tanársegéd, Leuven, Egyetem, 1 hét, szept. tanulmányút. Integrating algorithmic debubbing and unfolding transformation in an interactive learner. Bonn, GMD Germany School Birlinghoven, 4 nap, márc. tanulmányút. London, 1 hét, ápr. rendezvény. Classfying ECG waveforms in prolog. HORVÁTH Tamás tanársegéd, Leuven, 1 hét, szept. rendezvény. Learning logic programs with structured background knowledge. Chichago, Egyetem, 3 hét, jan.-febr. tanulmányút. Computational learning theory and logic programs. Bari, Egyetem, 1 hét, júl. rendezvény. NAGY Antal tanársegéd, Prága, Egyetem, 5 nap, szept. tanulmányút. London, Egyetem, 1 hét, máj.-jún. tanulmányút. 131"

134 NYUL László tanársegéd, London, Egyetem, 1 hét, máj.-jún. tanulmányút. PALÁGYI Kálmán tanársegéd, Philadelphia, Egyetem, 5 hónap, jún. 7- nov. 25. tanulmányút. 2D and 3D local parallel binary operations. KÉMIAI TANSZÉKCSOPORT Alkalmazott Kémiai Tanszék KIRICSI Imre egyetemi tanár, Quebec, 6 nap, okt. rendezvény. Preparation characterization and catalytic activity of anionic and cationic pillared lazer materials. Tsukuba, Nat. Inst. of Materials and Chem. Res. 2 hónap, janmárc. tanulmányút. Szöul, 6 nap, aug. Zeolites in the environmental protection - Decomposition of chlorofluorocarbons over zeolite catalysts. HANNUS István docens, Namur, Egyetem, 8 nap, márc. cserekapcsolat. TASI Gyula docens, Tsukuba, Nat. Inst. of Materials and Chem. Res. 1 év, szept szept. tanulmányút. Kónya Zoltán PhD hallgató, Cambridge, 5 nap, nov. rendezvény. Szöul, 6 nap, aug. rendezvény. VARGA Judit PhD hallgató, Namur, Egyetem, 3 hónap, jan.-ápr. cserekapcsolat. Fizikai Kémiai Tanszék NAGYPÁL István egyetemi tanár, Pozsony, Egyetem, 4 nap, okt konferencia. New family of chemical waves. Bordeaux, Egyetem, 5 nap, okt egyéb. Osaka, 17 nap, aug. 23-szept. 8. konferencia. Chemical waves in physical fields. Reformulation of Gibbs-energy change in terms of response reactions. New family of chemical waves. BÁN Miklós egyetemi tanár, Jeruzsálem, 8 nap, júl konferencia. Parallelization strategies and experiences with the path-following method DDRP-2. (Dömötör Gyulával) GUTMAN Iván egyetemi tanár, Jeruzsálem, The Inst. for. Advanced Stud. 4 hónap, márc. 1 jún. 30. vendégoktató. 132"

135 VISY Csaba egyetemi tanár, Bangor, 4 nap, szept konferencia. Electrochemical polymerisation of tetrahienyls of carbon-group elements on ITO electrode. Turku, Egyetem, 1 hét, nov. 28-dec. 5. és 1 hét, ápr. 29- máj. 5. tanulmányút. Andover, 4 hét, júl konferencia. Faradaic and capactive currens in the redox transformations of electronically conducting poly(3-methylthiophene). DÖMÖTÖR Gyula docens, Jeruzsálem, 8 nap, júl konferencia. KÖRTVÉLYESI Tamás docens, Omaha, Egyetem, 4 hónap, jún. 1-okt. 3. tanulmányút. RAUSCHER Ádám docens, Ferrara, Egyetem, 1 hét, szept. konferencia. Studies on time dependence of corrosion rate the absence and presence of propargyl alcohol by planned interval test with different test durations. A study on the corrosion inhibition effect of arginine, hystidine and methionine. (Lukács Zoltánnal és Kutsán Györggyel.) KUTSÁN György adjunktus, Ferrara, Egyetem, 1 hét, szept. konferencia. LUKÁCS Zoltán tanársegéd, Ferrara, Egyetem, 1 hét, szept. konferencia. Kolloidkémiai Tanszék DÉKÁNY Imre egyetemi tanár, Jülich, Angewandte Phys. Chem. IPC, 2 hét, nov.-dec. tanulmányút. Wageningen, Egyetem, 3 nap, nov. rendezvény. Honolulu, 8 nap, dec. rendezvény. Surfactant as ordered layers on clay minerals and on double layer hydroxides in binary liquid. Hannover, Egyetem, 3 nap, ápr. tanulmányút. Selektiv Flüssigkeits Adsorption an Hydrophobisierten Tonmineralen. Hamburg, Egyetem, 3 nap, ápr. tanulmányút. Kiel, Egyetem, 4 nap, ápr. tanulmányút. Preparation von Halbleiter Nanoteilchen as Fest-Flüssig Oberflechen. Göttingen, Egyetem, 4 nap, máj. cserekapcsolat. Herstellung von Halbleiter- und Katalysator-Nanoteilchen an Fest/Flüssig Gránzflachen. Nizza, 13 nap, máj. rendezvény. Solid/liquid interaction on hydrophilic/hydrophobic adsorbents: sorption, microcalorimetric and SAXS experiments. Potsdam, 4 nap, jún. rendezvény. Selective liquid sorption and wetting on hydrophilic/hydrophobic adsorbent with layered structure. The preparation and catalytic investigation of Pd nanoparticles intercalated in montmorillonite. Syracuse, Egyetem, 8 nap, jún. tanulmányút. 133"

136 CsÁKINÉ TOMBÁCZ Etelka docens, Wageningen, Egyetem, 3 nap, nov. rendezvény. KIRÁLY Zoltán docens, Berlin, Goethe Intézet, 2 hónap, szept.-okt. egyéb. Berlin, Egyetem, 15 hónap, febr ápr. tanulmányút. BERGER Ferenc adjunktus, Zakopane, 1 hét, szept. rendezvény. Adsorption excess isotherms of binary liquids on clay minerals and graphite with restricted and undrestricted layer volume. SZEKERES Márta adjunktus, Wageningen, Egyetem, 3 nap, nov. rendezvény. HARASZTI Tamás PhD ösztöndíjas, Syracuse, Egyetem, 3 hónap, jan.-márc. és 3 hónap, aug.-okt. tanulmányút. Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék SOLYMOSI Frigyes egyetemi tanár, Maastricht, 1 hét, szept. kongreszszus, Infrared spectroscopic study on isocyanate surface complex over Cu-ZSM-5 catalyst. Kruger Park (Dél-Afrika), 1 hét, dec. konferencia. Methane decomposition and reactions of hydrocarbon fragments over metál catalysts. New Orleans, 1 hét, márc. konferencia. Selective oxidation of methane to benzene over molybdenum catalysts. Baltimore, 1 hét, jún. konferencia. Conversion of methane to benzene over supported M0O3 and M02C. MTA Reakciókinetikai Kutatócsoport KiSS János tudományos tanácsadó, Austin, Egyetem, 1 hónap, augszept. együttműködés. BERKÓ András tudományos főmunkatárs, Trieszt, Sincrotone Trieste, 1 hónap, okt. tanulmányút. STM characterization of Rh/Ti0 2 (110) model catalyst surface. Ljubljana, 2 nap, márc. megbeszélés. KLIVÉNYI Gábor tudományos főmunkatárs, Bochum, Egyetem, 3 hónap, szept.-dec. tanulmányút. Szerves Kémiai Tanszék SCHNEIDER Gyula egyetemi tanár, Göttingen, Egyetem, 6 nap, szept cserekapcsolat. 134"

137 MOLNÁR Árpád egyetemi tanár, Varsó, Inst. of Phys. Chem. Polish Acad. Sci. 4 nap, aug rendezvény. Activation of amorphous alloy ribbons and powders for catalytic applications. Pozsony, Inst. of Phys. Slovak Acad. Sci. 6 nap, aug rendezvény. Activation of Cu-M (M=Ti, Zr, Hf) alloys made by mechanical alloying. Effect of hydrogen treatment on the structure and surface properties of Cu-Zr and Cu-Ti alloys. GÖNDÖS György docens, Vancouver, Egyetem, 6 nap, dec egyéb. Steroid chemistry potencials for utilization of extractives from. Vancouver, 6 nap, aug konferencia. Synthesis protonation and complex formation study of 8,13-diayasteroids and D-homoderivatives. NOTHEISZ Ferenc docens, Baltimore, Egyetem, 12 nap, júl. konferencia. Racemization of (ls)-exo-2,4-dideuteroapopinene over Pd: Evidence for an intramolecular 1,3-deuterium shift. PÁLINKÓ István docens, Maastricht, EUROPACAT-II, 6 nap, szept kongresszus. WÖLFLING János docens, Göttingen, Egyetem, 6 nap, szept cserekapcsolat. ZSIGMOND Ágnes docens, Maastricht, EUROPACAT-II, 6 nap, szept kongresszus. Aerobic oxidations of heterogenized homogenous catalysts. Selective hydrogenation of methyl vinyl ketone on catalysts modified by organometallic compounds. Princeton, 1 hét, aug. rendezvény. Aerobic oxidation of alcohols on a zeolite eucapsulated Co(salophen) catalyst. Dallas, Egyetem, 1 hét, aug. tanulmányút. Bucsi Imre adjunktus, Los Angeles, Egyetem, 1 hónap, aug tanulmányút. CZOMBOS József adjunktus, Turku, Egyetem, 1 hónap, máj. 17-jún. 14. tanulmányút. Turku, Egyetem, 5 nap, aug cserekapcsolat. Synthesis of 1,3-oxathiolanes and 1,3-oxathianes. Turku, Egyetem, 3 hét, aug.-31. tanulmányút. FELFÖLDI Károly adjunktus, Morgantown, Egyetem, 8 hónap, okt jún. 18. tanulmányút. KIRÁLY Zoltánná adjunktus, Baltimore, 6 nap, júl. konferencia. Microcalorimetric study on the adsorption and absorption of hydrogen by palladium graphite intercalation catalysts. Mayagües (Puerto Rico), Egyetem, 6 nap, júl. konferencia. Microcalorimetric investigation of H 2 sorption on Pd-graphimet catalysts. 135"

138 TÖRÖK Béla tudományos főmunkatárs, Los Angeles, Egyetem, 11 hónap, jún máj. 28. tanulmányút. KISS János tanszéki mérnök, Maastricht, EUROPACAT-II, 6 nap, szept kongresszus. Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék BURGER Kálmán egyetemi tanár, Rimini, Egyetem, 1 hét, szept szeminárium. Mössbauer study of solutions trapped as nano-size droplets in silicate and solid organic microemulsion carries. Palermo, Egyetem, 5 nap, szept szeminárium. Coordination equilibria in solutions trapped as nanosize droplets in solid carriers. Bergen, Egyetem, 3 nap, máj szeminárium. Metál ion coordination of sugár type ligands. Koppenhága, Egyetem, 3 nap, máj rendezvény. Coordination isomers of diorganotin(iv) complexes förmed with oxygen, nitrogén or sulphur donor bioligands. Vancouver, Egyetem, 6 nap, aug rendezvény. Coordination properties of diethyltin(iv) complexes of aminő acid and carbohydrate derivates. DOMBI András docens, London, XENOVIA Ltd., 1 hét, jan egyéb. GAJDA Tamás docens, Nancy, Egyetem, 2 hónap, febr. 1-márc. 30. vendégoktató. Koppenhága, Egyetem, 3 nap, máj rendezvény. Stereoisomerism and equilibrium properties of oxygen-carryingco(ii) complexes of histamine and its derivatives. Przesieka, 12 nap, jún rendezvény. 1H NMR and equilibrium study on oxygen-carrying cobalt(ii) complexes of histamine and its peptide derivatives. GALBÁCS Zoltán docens, Brüsszel, Egyetem, 1 hónap, 1996.júl tanulmányút. PÉTER Antal docens, Brüsszel, Egyetem, 6 hónap, jún. 1-dec. 1. egyéb. HPLC analyses of aminő acids. LABÁDI Imre docens, Turku, Egyetem, 1 hónap, aug. 15-szept. 15. tanulmányút. GALBÁCS Gábor tanársegéd, Brüsszel, Egyetem, 1 hónap, júl tanulmányút. 136"

139 MATEMATIKUS TANSZÉKCSOPORT Algebra és Számelmélet Tanszék SZENDREI Ágnes egyetemi tanár, Nasuville, Egyetem, 1 hét, máj. rendezvény. Locally finite minimai varieties. Toronto, The Fields Inst. for Res. in Math. Sci., 2 hét, aug. rendezvény. CzÉDLi Gábor docens, Blatiny, 8 nap, szept. konferencia. Generating large equivalence lattices. Ottawa, Egyetem, 9 nap, konferencia. Coalition lattices. KLUKOVITS Lajos docens, Blatiny, 8 nap, szept. konferencia. Utrecht, 5 nap, ápr. tanulmányút. Lille, Egyetem, 1 hét, máj. tanulmányút. SZABÓ László docens, Potsdam, Egyetem, 6 nap, jún. rendezvény. Algebras that are simple with weak automorphisms. B. SZENDREI Mária docens, Blatiny, 5 nap, szept. konferencia. On the ontine conjecture. Bécs, Egyetem, 10 nap, okt. egyéb. On existence varieties of regular semigroups. Lisszabon, Egyetem, 8 nap, máj. rendezvény. A bi-identity basis for orthodox semigroups. Prága, Egyetem, 1 hét, júl. rendezvény. On extensions of regular bands by inverse semigroups. ZÁDORI László adjunktus, Ottawa, Egyetem, 1 hét, aug. konferencia. Algebraic properties of finite posets. KATONÁNÉ HORVÁTH Eszter tanársegéd, Potsdam, Egyetem, 3 nap, febr. konferencia. Duality and the Slupecki criterion. Analízis Tanszék HATVANI László egyetemi tanár, Athén, Egyetem, 9 nap, júl. konferencia. On the asymptotic stabil ity. KÉRCHY László egyetemi tanár, Luminy, CIRM, 1 hét, okt.-nov. konferencia. Contractions with non-vanishing unitary asymptotes. Temesvár, Egyetem, 6 nap, júl. konferencia. Asymptotic behaviour of operators and hyperinvariant subspaces. MAKAY Géza adjunktus, Athén, Egyetem, 9 nap, júl. konferencia. On the asymptotic behaviour of the pantograph equations 137"

140 Analízis Alkalmazásai Tanszék CSÖRGŐ Sándor egyetemi tanár, Ann Arbor, Egyetem, 1 év, szept aug. vendégoktató. West Lafayette, Egyetem, 2 nap, szept. tanulmányút. Gaussian approximations under random censorship. Oberwolfach, Matematikai Kutatóintézet, 1 hét, okt. rendezvény. Curve estimation under long-range dependence. Ontario, Egyetem, 2 nap, máj. tanulmányút. Resolution of the St. Petersburg paradox. Ottawa, Egyetem, 3 nap, máj. tanulmányút. Resolution of the St. Petersburg paradox. Jachranka, 1 hét, jún. rendezvény. How far out do Gaussian approximations hold under random censorship? Bécs, 1 hét, aug. konferencia. Weak convergence and functional LIL for the product-limit estimator on large intervals. KRÁMLI András egyetemi tanár, Edinburgh, Egyetem, 2 hét, jan. tanulmányút. Three billiard balls system is ergodic. MÓRICZ Ferenc egyetemi tanár, Athén, Egyetem, 1 hét, szept. tanulmányút. The Cesaro operator is bounded on the Hardy space Hl. Thessaloniki, Egyetem, 1 hét, okt. tanulmányút. The maximai Fejér operator is bounded from Hl into Ll. La Laguna, Egyetem. 1 hét, márc. tanulmányút. The maximai Fejér operator is bounded from Hl into Ll. Kuwait, Egyetem, 1 hét, máj. rendezvény. Various definitions of Hardy spaces on the pláne and their use in the study of Fourier transforms. Bloomington, Egyetem, 1 hét, jún. rendezvény. The Cesaro operator is bounded on the Hardy space Hl. STACHÓ László docens, Jeruzsálem, Egyetem, 1 hét, júl. rendezvény. Paralellization of reaction path following methods. VIHAROS László adjunktus, Rotterdam, Egyetem, 1 hét, szept. rendezvény. Asymptotic distributions of linear combinations of extreme values. Edinburgh, Egyetem, 2 hét, jan. tanulmányút. Jachranka, Lengyel. Tud. Akad., 1 hét jún. rendezvény. Asymptotic normality of least squares estimators of tail indices. Geometria Tanszék KINCSES János tanszékvezető docens, Chemnitz, Egyetem, 5 nap, nov tanulmányút. The hevy dimension of the Ll-ium Chemnitz, Egyetem, 2 hét, jún. 24 júl. 7. tanulmányút. 138"

141 ÓDOR Tibor adjunktus, Aachen, RWTH, 1 hónap, jan. Equations over groups. Bécs, Egyetem, 3 hónap, márc., máj., jún. ösztöndíj. Krakkó, Egyetem, 1 hét, júl. konferencia. Characterization of crystals and quasicrystals by their Fourier transform. NAGY Gábor tanársegéd, Potenza, Egyetem, 1 hónap, szept. tanulmányút. On collineation groups of burn 3-nets. Erlangen, FAU, 11 hónap, okt júl. tanulmányút. Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tanszék TOTIK Vilmos egyetemi tanár, Maratea, 1 hét, szept rendezvény. Weighted polynomial inequalities. Tampa, Egyetem, 4 hónap, szept.-dec. egyéb. Oberwolfach, Matematikai Intézet, 2 hét, jan rendezvény. Madrid, Egyetem, 2 hét, jún tanulmányút. General orthogonal polynomials. Nizza, 2 hét, 1996.jún. 28-júl. 13. rendezvény. Recovery of HP functions. HAJNAL Péter docens, New Brunswick-Buffalo-Philadelphia, Egyetemek, 1 hónap, máj. tanulmányút. On Lovász's théta function. KRISZTIN Tibor docens, Giessen, Egyetem, 1 hét, nov. tanulmányút. Pau, Egyetem, 2 hónap, ápr.-máj. tanulmányút. An invariant manifold of showly oscillating solutions for FDEs with positive feedback. Athén, 1 hét, júl. rendezvény. Monotone semiflows generated by neutral functional differenciál equations. SZABÓ László adjunktus, London, Egyetem, 1 hét, okt. tanulmányút. 139"

142

143 XVII. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGRE FORDÍTOTT ÖSSZEG 1996-BAN Megnevezése Eredeti előirányzat Kormány hatáskörben Előirányzat változások Irányítószervi Pénzmaradvány Módosított előirányzat Tény Maradvány Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Felújítás Felhalmozási kiadások Egyéb (ki nem emelt) kiadások Kiadások összesen Bevétel

144

145 XVIII. A HALLGATÓKNAK JUTTATOTT KEDVEZMÉNYEK 1996-ban a nappali tagozatos hallgatók átlaglétszáma Egy hallgatóra jutó normatív támogatás éves összege A normatív támogatás felhasználása jogcímenként: fő Ft 1. Normatív juttatás módosított előirányzata EFt 2. Kifizetési jogcímek: - ösztöndíj EFt - rendszeres szociális támogatás EFt - kulturális támogatás EFt - szakmai gyakorlat miatti kiegészítés EFt - tudományos támogatás EFt - sporttámogatás EFt - egyéb juttatások EFt Kifizetés összesen EFt 3. A hallgatók normatív támogatásának pénzmaradványa EFt E 143

146

147 XXII. ELFOGADOTT EGYETEMI PÁLYÁZATOK FEFA pályázatok, 1995 Munkahely Témavezető Támogatás (E Ft) Szilárdtest- és Radiokémiai Tsz Dr. Solymosi Frigyes Közreműködők: Alkalmazott Kémiai Tsz. Dr. Fejes Pál 3800 Kolloidkémiai Tsz. Dr. Dékány Imre 2600 Szerves Kémiai Tsz. Dr. Bartók Mihály 5800 Szilárdtest- és Radiokémiai Tsz Dr. Solymosi Frigyes 6300 Optikai és Kvantumelektronikai Tsz. Dr. Szabó Gábor 4500 Matematikai Tanszékcsoport Dr. Hatvani László Közreműködők: Matematikai Tanszékcsoport Dr. Hatvani László 9000 Informatikai Tanszékcsoport Dr. Imreh Balázs 2000 Közgazdasági Tanszékcsoport Dr. Farkas Beáta 3000 KÉE Vállalkozásszervezési és Ökonómiai Tanszék Dr. Huhn Edit 1000 Szervetlen és Analitikai Kémiai Tsz. Dr. Burger Kálmán Közreműködők: Alkalmazott Kémiai Tsz. 877 Fizikai Kémiai Tsz. 775 Ásványtani, Kőzettani és Geokémiai Tsz. 789 Biokémiai Tsz

148 Kolloidkémiai Tsz. 877 Természeti Földrajzi Tsz. 702 Ökológiai Tsz. 694 Szervetlen és Analitikai Kémiai Tsz Genetikai Tsz. Dr. Maróy Péter Elméleti Fizikai Tsz. Dr. Gyémánt Iván Közreműködők: Elméleti Fizikai Tsz. Dr. Gyémánt Iván 1000 Biofizikai Tsz. Dr. Laczkó Gábor 5000 Kísérleti Fizikai Tsz. Dr. Vajtai Róbert 6000 Optikai és Kvantumelektronikai Tsz. Dr. Osvay Károly 8000 Angol Nyelvi és Irodalmi Tsz. Dr. Szőnyi György Endre USD Összehasonlító Irodalomtudományi Tsz. Eötvös Kollégium Közgazdasági Tanszékcsoport Közreműködők: Közgazdasági Tanszékcsoport Informatikai Tanszékcsoport Matematikai Tanszékcsoport Számítóközpont Angol Nyelvi és Irodalmi Tsz. Dr. Odorics Ferenc Dr. Kérchy László Dr. Farkas Beáta Dr. Farkas Beáta Dr. Imreh Balázs Dr. Hatvani László Dr. Makay Árpád USD Német Tsz. Angol Nyelvi és Irodalmi Tsz. Német Nyelvészeti Tsz. JATE + SZOTE BTK Dr. Penke Botond D. J. Nagy László USD USD USD "

149 FEFA pályazatok, 1996 ÁJTK Dr. Molnár Imre Közreműködők: ÁJTK Kari Könyvtár Forrás Lászlóné Közgazdasági Tanszékcsoport Dr. Farkas Beáta 3500 Móra Kollégium Erdélyi Ágnes 2000 BTK Dr. Németh Jenő BTK Dr. Németh Jenő BTK Dr. J. Nagy László 8000 Elméleti Fizikai Tsz. Dr. Gyémánt Iván Közreműködők: Biológus Tanszékcsoport Dr. Mihalik Erzsébet Fizikus Tanszékcsoport Dr. Hebling János Földrajzi Tanszékcsoport Dr. Mucsi László 4000 Informatikai Tanszékcsoport Dr. Csirik János Kémiai Tanszékcsoport Dr. Labádi Imre Matematikai Tanszékcsoport Dr. Totik Vilmos Alkalmazott Informatikai Tsz. Dr. Kuba Attila Közreműködők: Informatikai Tanszékcsoport 2750 Kémiai Tanszékcsoport 2750 Fizikai Tanszékcsoport 2750 Földrajzi Tanszékcsoport 1750 Országos pályázat JATE részesedése Scherer Ferenc 5475 MKM1995. évi felsőoktatási kutatási pályázata Tudományterület Témavezető Támogatás (E Ft) Közgazdaságtudomány Dr. Égető Emese 850 Modern filológia Dr. Tar Ibolya 400 Művelődés- és könyvtártudomány Dr. Bakonyi Géza 300 Művészetek Dr. Kürtösi Katalin 300 Nyelv- és irodalomtudomány Dr. Szőnyi György Endre 200 Dr. Penke Olga 200 Dr. H. Tóth Imre "

150 Történettudomány Dr. Juhász Antal 500 Biológia Dr. Mihalik Erzsébet 700 Dr. Gulya Károly 700 Dr. Bárányi Attila 800 Fizika Dr. Szatmári Sándor 300 Dr. Hebling János 500 Dr. Gyémánt Iván 300 Dr. Bor Zsolt 250 Dr. Kiss László Béla 250 Földrajz, földtudomány Dr. Mészáros Rezső 400 Kémia Dr. Göndös György 300 Dr. Nagypál István 500 Dr. Pálinkó István 300 Dr. Schneider Gyula 500 Dr. Dékány Imre 500 Környezettudomány Dr. Juhász Miklós 400 Dr. Nagypál István 400 Dr. Ferenczy Lajos 1000 Matematika, számítógéptudomány Dr. Dombi József 300 Dr. Fülöp Zoltán 300 Országos Tudományos Kutatási Alap által támogatott kutatások Munkahely Témavezető Támogatás (EFt) Társadalomtudományok Összehasonlító Irodalomtudományi Tsz. Dr. Fried István 800 Magyar Irodalomtörténeti Tsz. Dr. Csetri Lajos 560 II. sz. Magyar Irodalmi Tsz. Dr. Hafner Zoltán 600 Magyar Nyelvészeti Tsz. Dr. Korchmáros Valéria 300 Angol Nyelvi és Irodalmi Tsz. Dr. Kenesei István 2500 Német Nyelvészeti Tsz. Dr. Bassola Péter 800 Altajisztikai Tsz. Dr. Berta Árpád 1000 Filozófiai Tsz. Dr. Csejtei Dezső 1552 Neveléstudományi Tsz. Dr. Komlóssy Ákos 800 Neveléstudományi Tsz. Dr. Csapó Benő 6800 Neveléstudományi Tsz. Dr. Pukánszky Béla

151 Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tsz. Dr. Kristó Gyula 600 Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tsz. Dr. Soós Katalin 800 Történeti Tanszékcsoport Dr. Tomka Béla 390 Politológiai Tanszék Dr. Paczolay Péter 1400 Élettelen természettudományok Kísérleti Fizikai Tsz. Dr. Kiss László Béla 2700 Optikai és Kvantumelektronikai Tsz. Dr. Bor Zsolt 8000 Kísérleti Fizikai Tsz. Dr. Szatmári Sándor 2000 Optikai és Kvantumelektronikai Tsz. Dr. Kovács Attila Pál 1200 Optikai és Kvantumelektronikai Tsz. Dr. Szabó Gábor 8000 Informatikai Tanszékcsoport Dr. Gécseg Ferenc 1600 Számítástudományi Tsz. Dr. Fülöp Ferenc 400 Geometriai Tsz. Dr. Kurusa Árpád 2880 Informatikai Tanszékcsoport Dr. Ésik Zoltán 320 Analízis Tsz. Dr. Hatvani László 5160 Analízis Tsz. Dr. Móricz Ferenc 1920 Algebra és Számelmélet Tsz. Dr. Szendrei Ágnes 2100 Informatikai Tanszékcsoport Dr. Csendes Tibor 800 MTA Automataelméleti Tsz-i Kut.csop. Dr. Solymosi Tamás 360 Optikai és Kvantumelektronikai Tsz. Dr. Rácz Béla 3800 Szervetlen és Analitikai Kémiai Tsz. Dr. Burger Kálmán 3800 Alkalmazott Kémiai Tsz. Dr. Fejes Pál 1600 MTA Reakciokinetikai Kutatócsoport Dr. Solymosi Frigyes 2850 Szervetlen és Analitikai Kémiai Tsz. Dr. Péter Antal 1600 Szilárdtest és Radiokémiai Tsz. Dr. Erdőhelyi András 1200 Szervetlen és Analitikai Kémiai Tsz. Dr. Gajda Tamás 900 Fizikai Kémiai Tsz. Dr. Visy Csaba "

152 Szerves Kémiai Tsz. Dr. Bartók Mihály 2600 Szervetlen és Analitikai Kémiai Tsz. Dr. Csányi László 558 Alkalmazott Kémiai Tsz. Dr. Halász János 1600 Szerves Kémiai Tsz. Dr. Molnár Árpád 2600 Fizikai Kémiai Tsz. Dr. Boga Endre 1600 Fizikai Kémiai Tsz. Dr. Nagypál István 2936 Fizikai kémiai Tsz. Dr. Horváth Dezső 700 Szerves Kémiai Tsz. Dr. Wölfling János 2000 Szerves Kémiai Tsz. Dr. Schneider Gyula 2000 Szerves Kémiai Tsz. Dr. Bucsi Imre 1600 Földtani és Őslénytani Tsz. Dr. Molnár Béla 2600 Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tsz. Dr. Varsányi Zoltánné 3000 Ásványtani, Geokémiai és.kőzettani Tsz. M. Tóth Tivadar 1444 Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tsz. Dr. Szederkényi Tibor 4800 Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tsz. Pál Molnár Elemér 1340 Gazdasági Földrajzi Tsz. Dr. Mészáros Rezső 1600 Természeti Földrajzi Tsz. Dr. Rakonczai János 1200 Természeti Földrajzi Tsz. Dr. Ke vei Ferencné 1000 Természeti Földrajzi Tsz. Dr. Mucsi László 800 Természeti Földrajzi Tsz. Dr. Mezősi Gábor 1800 Élettudományok Mikrobiológiai Tsz. Dr. Ferenczy Lajos 4800 Összehasonlító Élettani Tsz. Dr. Bárányi Attila 3703 Embertani Tsz. Dr. Marcsik Antónia 1400 Összehasonlító Élettani Tsz. Dr. Toldi József 4297 Állattani Tsz. Dr. Halasy Katalin 2200 Embertani Tsz. Dr. Farkas L. Gyula 2400 Mikrobiológiai Tsz. Dr. Varga János 1600 Biofizikai Tsz. Dr. Maró ti Péter 2800 Mikrobiológiai Tsz. Dr. Vágvölgyi Csaba 1600 Növénytani Tsz. Dr. Kedves Miklós 1200 MTA Növénytani Tsz-i Kut.csop. Dr. Lehoczki Endre "

153 Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért pályázat Témavezető és Kutatásért évi 4. tematikus nyertesei: Támogatás (E Ft) Dr. Gulyás Magdolna 300 Dr. Anderle Ádám 140 Dr. Bálint Erzsébet 150 Dr. Czédli Gábor 150 Dr. Cs. Czachesz Erzsébet 300 Dr. Cséka Ervin 100 Dr. Csendes Tibor 200 Dr. Deák Ágnes 300 Dr. Dombi József 100 Dr. Esik Zoltán 150 Dr. Fried István 100 Dr. Fülöp Zoltán 150 Dr. Gallé László 350 Dr. Iglói Ferenc 300 Dr. Imreh Balázs 100 Dr. Kevei Ferenc 400 Dr. Klukovits Lajos 100 Dr. Koppány György 180 Dr. Kristó Gyula 300 Dr. Mezősi Gábor 350 Dr. Nagypál István 200 Dr. Nóvák Mihály 150 Dr. Odorics Ferenc 100 Dr. Paczolay Péter 260 Dr. Pete István 100 Dr. Pukánszky Béla 300 Dr. Rácz Béla 1000 Dr. Rauscher Ádám 130 Dr. Szederkényi Tibor 350 Dr. Tar Ibolya 150 Dr. Vágvölgyi Csaba "

154

155 XXII. KOLLÉGIUMOK Eötvös Loránd Kollégium Létszám: 36 fő Igazgató: Dr. Kérchy László egyetemi tanár. Kollégiumi tanár: Barczi Erzsébet. Seniorok: Csűri Péter, Réti Dénes, Szőllősy László. Károlyi Mihály Kollégium Létszám: 474 fő Igazgató: Csányiné Garai Aranka. Kollégiumi tanár: Lakatos Mihály. Seniorok: Csíkos Judit, Haraszti Tamás, Kertész Róbert, Ludányi Edit, Nagy Antal, Nyúl László. Móra Ferenc Kollégium Létszám: 320 fő Igazgató: Erdélyi Ágnes. Kollégiumi tanár: Kovács Attila. Seniorok: Csontos Szabolcs, Gálfi László, Kocsis Éva, Szentgyörgyi Szilárd, Szilágyi Judit. Hermán Ottó Kollégium Létszám: 272 fő Igazgató: Megyery Árpádné. Kollégiumi tanár: Fazekas Mariann. Seniorok: Árvái István, Farkas Levente, Fazekas Mariann, Kiss János, Kovács Csaba. 153

156

157 XXII. KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 1. Nagy Attila III. évfolyam, 2. Bíró Gábor IV. évfolyam, 3. Dudás Gábor IV. évfolyam, 4. Harka Ödön IV. évfolyam, 5. Kocsis Zoltán IV. évfolyam, 6. Nagy Emília IV. évfolyam, 7. Szabó Levente IV. évfolyam, 8. Bacskó Judit V. évfolyam, 9. Bencze Mátyás V. évfolyam, 10. Gyuricsku Eszter V. évfolyam, 11. Hidasi Emese V. évfolyam, 12. Jéhn Krisztina V. évfolyam, 13. Módra Szilvia V. évfolyam, 14. Molnár Krisztina V. évfolyam, 15. Szalai Zoltán V. évfolyam, 16. Várkonyi Tibor V. évfolyam. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1. Jassó Judit III. éves olasz-matematika szakos hallgató, 2. Béla Éva IV. éves történelem szakos hallgató, 3. Odrobina László IV. éves latin-ógörög szakos hallgató, 4. Simon László IV. éves történelem, II. éves kommunikáció szakos hallgató, 5. Babus Enikő V. éves olasz-orosz szakos hallgató, 6. Csősz László V. éves történelem, IV. éves magyar szakos hallgató, 7. Stossek Balázs V. éves magyar-történelem, III. éves medievisztika szakos hallgató 155

158 TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1. Goldman Judit III. éves hallgató, 2. Fülöp Lívia III. éves hallgató, 3. Imreh Csanád III. éves hallgató, 4. Waldhauser Tamás III. éves hallgató, 5. Balogh Zoltán IV. éves hallgató, 6. Galajda Péter IV. éves hallgató, 7. Kovács Gábor IV. éves hallgató, 8. Kukovecz Ákos IV. éves hallgató, 9. Nedermann Anikó IV. éves hallgató, 10. Somlai Gábor IV. éves hallgató, 11. Abdái Éva V. éves hallgató, 12. Domokos László V. éves hallgató, 13. Engelberth István V. éves hallgató, 14. Gál József-V. éves hallgató, 15. Halmai Csongor V. éves hallgató, 16. Hatvani Nóra V. éves hallgató, 17. Jelasity Márk V. éves hallgató, 18. Juhász Andrea V. éves hallgató, 19. Kis Adrién V. éves hallgató, 20. Kis Attila V. éves hallgató, 21. Kredics László V. éves hallgató, 22. Láda-Hartyáni Zsolt V. éves hallgató, 23. Martinék Tamás V. éves hallgató, 24. Nagy Attila V. éves hallgató, 25. Szikra Judit V. éves hallgató, 156"

159 XXII. AZ EGYETEM PhD DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMJAI, VEZETŐI ÉS HALLGATÓI ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Programvezető: Dr. Ruszoly József egyetemi tanár. Alprogram: Alkotmány- és jogtörténet. Programvezető: Dr. Ruszoly József egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Dr. Gera Ibolya Éva, Dr. Kiss Barnabás, Dr. Tóth Károly. II. évfolyam: Csányiné Dr. Fejes Tekla. III. évfolyam: Dr. Christ Amália, Dr. Gellén Klára, Heka László, Dr. Papp Zoltán, Dr. Patyi András, Dr. Szente Zoltán. Alprogram: A büntető igazságszolgáltatás korszerűsítése. Programvezető: Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Dr. Bérezi Norbert Vilmos, Dr. Cserny János, Dr. Kisida Erzsébet, Dr. Koczka Ákos. III. évfolyam: Dr. Nagy Erzsébet, Dr. Pócsik Ilona, Dr. Udvaros Judit. Alprogram: Civilisztikai tudományok. Programvezető: Dr. Molnár Imre egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Dereje Abebe, Dr. Fantoly Zsanett Zsuzsanna, Dr. Jaczkovics László, Dr. Nádai Tímea, Dr. Szigeti Zsolt. II. évfolyam: Dr. Papp Tekla. III. évfolyam: Hirkáné Dr. Csicsely Ilona, Dr. Varga Péter. Alprogram: A közhatalom jogi és társadalmi szerkezete. Programvezető: Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Dr. Dóczi József, Katona Péter. II. évfolyam: Dr. Farkas Csaba, Wolf Péter. III. évfolyam: Dr. Badó Attila, Dr. Galgóczi László, Dr. Kampler Béla, Dr. Tóth Kinga. 157

160 Alprogram: Nemzetközi jog és Európa-jog. Programvezető: Dr. Nagy Károly egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Dr. Császár Mátyás, Dr. Jóna Ildikó, Dr. Hegedűs Andrea, Dr. Tóth Tihamér. Alprogram: Szociális jog. Programvezető: Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár. Hallgatók: II. évfolyam: Dr. Cseh Attila, Dr. Farkas Orsolya, Dr. Kecskés Aranka, Dr. Szondi Ildikó. III. évfolyam: Dr. Hajdú József, Dr. Molnár Mónika, Dr. Pogány Magdolna, Dr. Turzó Tímea. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR IRODALOMTUDOMÁNY, IRODALOM- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET Programvezető: Dr. Csetri Lajos egyetemi tanár. Alprogram: Művelődési és irodalmi törekvések a Kárpát-medencében a korai újkorban. Programvezető: Dr. Balázs Mihály docens. Hallgatók: I. évfolyam: Bíró Gyöngyi, Molnár Antal. II. évfolyam: B. Kiss Attila, Latzkovits Miklós. III. évfolyam: Hoffmann Gizella, Keserű Gizella, Szűcs Edit, Vadai István. Alprogram: Az irodalmi műfajok története a XVlll-XIX. századi magyar irodalomban. Programvezető: Dr. Szajbély Mihály docens. Hallgatók: I. évfolyam: Kovács Zoltán. II. évfolyam: Milbacher Róbert. III. évfolyam: Hász-Fehér Katalin, Császtvay Tünde, Kruppa Tamás. 158"

161 Alprogram: A modern magyar irodalom fogalma, irányzatai, műfaj története. Programvezető: Dr. Szigeti Lajos Sándor docens. Hallgatók: I. évfolyam: Hafner Zoltán, Győréi Zsolt, Szilágyi Judit, Lakatos Mihály. II. évfolyam: Hankovszky Tamás, Varga Piroska, Virág Zoltán. III. évfolyam: Duró Gábor, Kocsis Éva, Pethő Ildikó, Sánta Gábor, Utasi Csilla. Alprogram: Összehasonlító irodalomtudomány. Programvezető: Dr. Fried István egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Fabulya Andrea, Fogarasi György, Köble Csilla. II. évfolyam: Bocsor Péter, Domokos Johanna, Patak Virág, Varga Emese. III. évfolyam: Andrási Dorottya, Hártó Gábor, Hódosy Annamária, Miillner András, Kissné Farkas Anikó, Pete Klára, Szabó Gábor. Alprogram: Német irodalomtudomány. Programvezető: Dr. Bernáth Árpád egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Bombicz Attila, Ráfi Dénes, Vecsey Zoltán. II. évfolyam: Bohács Zoltán, Horváth Márta. III. évfolyam: Dombai Tünde, Stanitz Gabriella, Szabó Erzsébet. megvilá- Alprogram: A XIX. és XX. század orosz irodalma kultúrtörténeti gításban. Programvezető: Dr. Fejér Ádám docens. Hallgatók: I. évfolyam: Krepler Erzsébet. II. évfolyam: Érczes Annamária. III. évfolyam: Bakó Judit. Alprogram: Olasz irodalom és komparatisztika. Programvezető: Dr. Kelemen János egyetemi tanár. Hallgatók: I.évfolyam: Márton Margit Ibolya, Nagy József, Szilvássy Orsolya. III. évfolyam: Demcsák Katalin. 159"

162 Alprogram: Angol és amerikai irodalomtudomány. Programvezető: Dr. Rozsnyai Bálint docens. Hallgatók: I. évfolyam: Cristin Réka, P. Balogh Andrea. II. évfolyam: Wappel Mónika. III. évfolyam: Kaiser Sára, Vástyán Rita. NEVELÉSTUDOMÁNY Programvezető: Dr. Nagy József egyetemi tanár. Alprogram: A kognitív kompetencia fejlődése és fejlesztése. Programvezető: Dr. Nagy József egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Dombováriné Korom Erzsébet, Nagy Rrita, Tarkó Klára. II. évfolyámrmölhar Edit Katalin. III. évfolyam: Lesznyák Márta, Moldován Judit, Pintér Klára. NYELVTUDOMÁNY Alprogram: Ószláv és orosz nyelvtörténet. Programvezető: Dr. H. Tóth Imre egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Dr. Katona Judit. II. évfolyam: Pozsgai István. Alprogram: Ugor és szamojéd nyelvek komplex vizsgálata. Programvezető: Dr. Mikola Tibor egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Kovács Ottilia. II. évfolyam: Molnár Judit, Nagy Beáta Boglárka. ELMÉLETI NYELVÉSZET Alprogram: Elméleti nyelvészet. Programvezető: Dr. Kenesei István egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Ábel Péter, Gaál Judit, Sárik Pál, Tóth Ildikó. II. évfolyam: Dr. Kiss Katalin, Szentgyörgyi Szilárd. 160"

163 Alprogram: Német nyelvészet. Programvezető: Dr. Bassola Péter docens. Hallgatók: I. évfolyam: Gaál Zsuzsanna. II. évfolyam: Kispál Tamás. ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS TÖRTÉNETI TURKOLÓGIA Programvezető: Dr. Róna-Tas András egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Porczió Tibor, Zilahi Mariann. II. évfolyam: Lénárt Eszter, Nagy Éva, Sipos János. TÖRTÉNELEM Programvezető: Dr. Kristó Gyula egyetemi tanár. Alprogram: Magyar medievisztika. Hallgatók: I. évfolyam: Bárdi Nándor, Gálffy László, Giczi Zsolt, Horváth Andrea, Kolo-Szujó Edit, Piti Ferenc, Szabados György, Thoroczkay Gábor. II. évfolyam: Szántó Richárd. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR MATEMATIKA Programvezető: Dr. Hatvani László egyetemi tanár. Hallgatók:. I. évfolyam: Balogh József, Benkő Dávid, Dályai Zsuzsa, Fűrné Papp Kitti, Horváth Bokor Rózsa, Nagy Gábor, Szemők Árpád. II. évfolyam: Balázs László, Bartha Mária, Eisner Tímea, Kosztolányi József, Kovács István, Németh Zoltán, Péics Hajnalka, Retkes Zoltán, Takách Géza. III. évfolyam: Bagota Mónika, Kámán Tamás, Szepesvári Csaba. 161"

164 SZÁMÍTÁSTUDOMÁNY Programvezető: Dr. Gécseg Ferenc egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Apró János, Balogh János, Farkas Levente, Kalmár Zsolt, Kovács Gyula, Székely Ildikó, Szilágyi Gyöngyi. II. évfolyam: Abdul Haki Atya Farej, Hornung Tamás, Kókai Gabriella, Krész Miklós, Kruzslicz Ferenc, Pukler Antal, Tóth Nándor. III. évfolyam: Békési József, Bernátsky László, Csaba Béla, Csallner András, Dányi Gábor, Gyenizse Pál, Schrettner Lajos, Széles Tibor, Vincze Nándor. FIZIKA Programvezető: Dr. Bor Zsolt egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Beleznai Csaba, Erdélyi Miklós, Ferincz István, Geretovszky Zsolt, Kozma Zsuzsanna, Kurdi Gábor, Lörincz Károly, Paragi Gábor. II. évfolyam: Bodrossy Levente, Czirják Attila, Kiss Zsolt, Kovács László, Nagy Tamás, Patócs Ákos, Sass László, Szalma Ferenc. III. évfolyam: Bernát Gábor, Csete Mária, Fodor Elfrida, Lajkó Péter, Osváth Szabolcs, Rozgonyi Tamás, Tápai Csaba: REGIONÁLIS FOLYAMATOK FÖLDRAJZI ÉS FÖLDTANI ELEMZÉSE Programvezető: Dr. Mészáros Rezső egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Dr. Baukó Tamás, Borza Tibor, Garamhegyi Ábel, Kiss Andrea, Kucsera Emil, Szabó Levente, Zentai Zoltán. II. évfolyam: Gazda László, Géczi Róbert, Karancsi Zoltán, Nagwa Ahmed Ahmed Kmalil, Pál Molnár Elemér, Raucsik Béla, Szabón Márta, Dr. Szalay László. III. évfolyam: Hum László, Kiss János, Kovács Csaba, M. Tóthné Farsang Andrea, Szabados Csaba, Szatmári József. KÖRNYEZETFÖLDTAN Programvezető: Dr. Szederkényi Tibor egyetemi tanár. Hallgatók: II. évfolyam: Szöllősy László. 162"

165 KÉMIA Programvezető: Dr. Bartók Mihály egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Beregszászi Tímea, Francsicsné Czinege Erzsébet, Frank Éva, Mahó Sándor, Szabóné Fodor Krisztina, Szöllösi György. II. évfolyam: Haraszti Tamás, Horváth Attila, Sranc Krisztina, Zsombok Zsolt. III. évfolyam: Béres Attila, Bontovics Julianna, Cserényi József, Fási András, Király Zoltán, Molnár Mária, Rózsa Tarjányi Mária, Szőke Attila, Túri László. KÖRNYEZETI KÉMIA Programvezető: Dr. Burger Kálmán egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Fudala Ágnes, Török Gabriella. II. évfolyam: Ilisz István, Jóri Zoltán, Kónya Zoltán. III. évfolyam: Ördögné Olajos Edit, Varga Judit. MOLEKULÁRIS ÉS SEJTBIOLÓGIA Programvezető: Dr. Maróy Péter docens. Hallgatók: I. évfolyam: Ferhean Ayaydin, Miskolczi Pál, Molnár Gergely, Papp Tamás, Peres M. Adrián, Temesváriné Ábrahám Edit, Tóth Beáta. II. évfolyam: Banka Lajos, Boros Éva, Buda Csaba, Czibula Ágnes, Fölföldi Klára, Kelemen Zsolt, Keresztes Gábor, Kiss Ernő, Kissné Oláh Boglárka, Máté Zsolt, Messerné Bajusz Izabella, Mészáros Tamás, Nikovics Krisztina, Oberschall Attila, Pál Margit, Rinyu Edit, Selen Muratoglu. III. évfolyam: Antal Zsuzsanna, Bagi Krisztina, Barabás Nina Katalin, Csiha Judit, Darkó Éva, Domonkos Ágota, Girma Waro, Hamari Zsuzsanna, Haracska Lajos, Kanyó István, Katona Róbert, Komonyi Orbán, Kozma B. László, Krisch Judit, Nagy Ágnes, Nagy Tünde, Ökrész László, Pfeiffer Ilona. 163"

166 TERMÉSZETVÉDELMI ÖKOLÓGIA Programvezető: Dr. Gallé László docens. Hallgatók: I. évfolyam: Ábrahám Levente, Farkas Sándor, Horváth Győző, Kálmán Katalin, Krausz Krisztina. II. évfolyam: Alvarado Frankó Martha Cecília, Dombos Miklós, Horváth András, Molnár Andrea, Nagy Erika, Szabados Klára. III. évfolyam: Kovács Éva, Makrai László. NEUROBIOLÓGIA Programvezető: Dr. Bárányi Attila egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Farkas Eszter, Körtvély Előd, Pálfí Árpád, Virág Tamás. II. évfolyam: Baranyai József, Farkas Tamás, Hoyk Zsófia, Vizi Sándor. IIIrévfolyam: Boda Bernadett, Monor-y Krisztina,-Tamás-Gábor, Varga Csaba. KÖRNYEZETI BIOKÉMIA ÉS BIOTECHNOLÓGIA Programvezető: Dr. Nemcsók János egyetemi tanár. Hallgatók: I. évfolyam: Bálint Tamás, Ferenczy Judith, Hansel Miklós, Hargitai Attila, Hörcsök Tibor, Juhász Miklós, Kovács Krisztina, Kovács Tamás, Krizsik András, Pestenácz Anikó, Rencendorj Otgonchimeg, Roger Rubiere, Rozs Magdolna, Szegletes Zsolt, Szepesiné Kirajka Klára, Varga Tamás, Varvasovszki Viktória. III. évfolyam: Horváth Gabriella, Molnár Erika. 164"

167 XXIII. DIPLOMÁT SZERZETTEK NÉVSORA BOLCSESZETTUDOMANYI KAR Adorján Zoltán Alföldi Éva Almási Attila Andó Andrea Ágfalvi Anikó Árvay Anett Babus Enikő Név Balázsovics Mónika Balla Ágnes Balogh Andrea Beáta Balogh Mónika Bábosik Viktória Bánki Horváth Mihály Belecz Zsolt Belső Gábor A szakdolgozat címe A győri református elemi iskola társadalomtörténeti vizsgálata a 19. század első felében a kanonika vizitációk alapján. A fikcióként felmutatott valóság Paul Auster Holdpalota című művéről Irodalmi kísérletek a nyelven túlra Max Weber bürokráciaelmélete a folyamat aspektusából Aki Kaurismaki filmművészete Meggyőzéstől a manipulációig Cose atroci" e lacrime amaere" in alcune novelle di Antonio Tabucchi I. E. Bábel: Lovashadsereg English loanwords in the Hungárián political and economic language Tulajdonképpen meg kéne mondanom, hogy nem jövünk ide többé". Nádas Péter Szerelem című írásának elemzése Lorbeerkranz und Kette". Die Entwicklungen der Gestalten im Drama Vektorok a középiskolában Pusztamérges és Öttömös régészeti topográfiája és településtörténete. Kiskunfélegyháza oktatástörténete A korabeli Magyarország és magyarság Tubero szemével L" Absurde chez Camus ou 1' analyse littéraire de,,l' Étranger" 165

168 Bencsik Edit Bencze Balázs Benkő Barbara Beréndi Márta Berki Szilvia Berkovits Rita Bernas Arkadiusz Bernáth András Bernáth Cecilia Bíró Zsuzsanna Bogár-Miklós Bokor Judit Bolega Erika Bonz Tünde Borbás Anita Boros Eliza Boróczy Kornél Bosnyák Szilvia Bősz Bernadett Bucsy Katalin Csanálosi Lilla Cselenkó Annamária Radnóti Miklós jelzős szintagmáinak szerkezettípusai A verstan-absztrakció és tradíció Márai Sándor: Vendégjáték Bolzanóban Tatjana Tolsztaja: Poet i muza Effective correction strategies in language teaching ^ Az orosz beszédetikett és váítozásai Darvasi László szövegeinek mitikus világa Hamlet, victim of the evil ghost New Testament iconography of Gothic decorations Feljelentések a prostitúció köréből a századforduló Budapestjén A- dialógus- kérdéséhez a mai orosz nyelvben Life stand still here". Evanescence and permanence in 'To the Lighthouse' II. Musilis Tízéves Évkönyvének forrásértéke és kultúrtörténeti vonatkozásai A bautzeni Mátyás-dombormű Az Egyesült Államok csendes megszállása". A mexikói illegális bevándorlás Phraseologismen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache G. S. Patton: Jó katona, rossz diplomata Opening sequences in American and Hungárián telephone conversations A gyermek százada. A gyermekmotívum első megjelenései a magyar irodalomban The great depression and agricultural legislation Melankólia a huszadik században. Krasznohorkai regények A vallási szinkretismus tükröződése az óorosz írásbeliségben 166"

169 Császár Csilla Csenterey Tivadar Cserta István Csikós Balázs Csizmadia Péter Csizmás Zsuzsanna Csomor Krisztina Czuppon Anett Dalnoki Tibor Dávid Kinga Deme Tímea Demkó Hella Denkovics Daniella Déri Zsolt Dobó Gabriella Domanovich Dóra Döbrönte Katalin Engi Imre Weörös Sándor: A teljesség felé Kiskunfélegyháza közigazgatása De Gaulle arab politikája Hatalomváltás Olaszországban A vallási hagyományok Gelliusnál Semiotik und Narration Le mythe dans Les enfants Terribbles de Jean Cocteau El motivo de la muerte en algunos cuentos de Horacio Quiroga A lélek szabadsága. Közelítések Weörös Sándor Psyché című művéhez Violencia y progreso: Columbia entre 1930y1958 A személyiség válsága Luigi Pirandello regényművészetében Bernikrofonozott világ". A rádió mint motívum és a rádió által megjelenített világ La comunicazione pubblicitaria A vajdasági magyar diákok alkalmazkodási folyamatai megváltozott körülmények között Une trilogie non préméditée. A propos de trois films de Leos Carax Az emberi jogok megsértése Kelet- Közép-Európában 1971 és 1988 között az Amnesty International publikációinak tükrében A magyarországi református egyház története a II. világháború végétől az egyezmény aláírásáig Die österreichische Mitgliedschaft in der Europaischen Union und die Erfahrungen A társadalmi közép" megformulázását célzó kísérletek a kilencvenes évek Magyarországán 167"

170 Erostyák Zoltán Fári Mónika Fazekas Mónika Fegecs Nóra Fehér Andrea Fehér Judit Ferwagner Péter Ákos Földes Edina Frányó Éva Fráter Veronika Fritz Zsuzsanna Fröhlich Edit Füstös Zsuzsanna Galántai Rita Gausz Ildikó Gál István Gáspár Annamária Gergely Katalin Gesztesi Tímea Gombos Nikolett Indiánok és amerikaiak - politikai és etnokulturális kapcsolatok Cigány lókupecek Orosházán.,A világ létra", melyen az egyik fel, a másik le megy Szentes kettős családnevei A névadási szokások alakulása Gyulán L'Experience de la decouverte: Lectures de mes amis D'Emmanuel Bove Confessions-mémories d' outre-tombe Leánynevelés a harmadik birodalomban Politikai erők Algériában és Franciaországban a felszabadító háború megindulásakor november A nő és a szerelem Babits Mihály korai költészetében Egyeduralom vagy alkotmányos monarchia? Krasznahorkai László Sátántangó című regényéről Die Wirkung der Motivation auf die Ergebnisse der Deutschstunde La parabola del neorealismo in Moravia Gli indifferenti e La noia The changing role of the language teacher A gyermek és a meddőség motívumának szerepe az Egyesült Államok drámairodalmának társadalomkritikájában Propertius-interpretációk Az iskolai szorongásos helyzetek és kezelésük Demandeurs d'asile et dieux démasqués Halottas- és temetkezési szokások Gyergyószentmiklóson Die Bezeichnungen von Tieren in den Phraseologismen Szeged város legnagyobb adófizető polgárai a két világháború között 168"

171 Gönczi Ágnes Gyenge Ildikó Győri Judit Gyucha Attila Gyuricza Beáta Gyuricza Róbert Hajzer Anikó Halmágyi Piroska Halmai Mária Hanti Adrienn Hanzély Nóra Havelka Gyöngyi Háhn Mónika Hegedűs Ágnes Héjjas Krisztina Holdinger Szilvia Hollósvölgyi Péter Hommonai Mónika Hommonai Sarolta Hommonay Gergely I. János Károly a spanyol demokratikus átmenetben Tantárgyi koncentráció: zene és történelem Étienne Cabet és lkára Üllés határának régészeti topográfiája és településtörténete. Kora vaskori leletek Sarkad határában. Újabb adatok a Dél- Alföld vaskori történetéhez A hódítás sztereotípiái Krúdy Gyula Szinbád-novelláiban Francia betelepülés Vietnámba. A Tonkini ügy" magyar szemmel Kereszténység és katolicizmus Juhász Gyula költészetében Tizenhetedik századi önéletírások, mint gyermekkortörténeti dokumentumok Locutions dans les slogans publicitaires The semantic derogation of women Die Verwendung der subjektgebrauchten Modalverben A harmonikus sor így élt Mohácsi Jenő Education in Utópia Diomede Carafa cortigiano militare nella Napoli degli Aragonesi A népoktatás és a tanítók helyzete Veszprém Vármegyében a dualizmus időszakában A brit megbékítési politika The art of flying: African cultural elements in Tony Morrison's Song of Solomon III. Edward király követe Magyarországon. Egy diplomáciai út költségei ban. A pannonhalmi apátság pecséthasználata a hiteleshelyi tevékenység rendszeressé válásáig Die unwirkliche Wahrheit 169"

172 Horti Sándor Horváth Ildikó Horváth Mária Horváth Mária Alexandra Horváth Mónika Hugyecz Piroska Hunyadi Zsolt Iglicz Ágnes Imre Orsolya Imre Zoltán Izsák Artúr Jámbor Edina Jánosi Valéria Jásper Ferenc Jávorcsik Zsuzsa Jenei Bernadett Jenei János Joó Attila Sándor Józsa Marianna Irén Kajtár Judit Kalmár Csaba Hunyadi János élete a legújabb kutatások tükrében Enquete sur le francais 'ado' Holdén's Détours Mezőtúr és a reformáció L'Influence du mouvement religieux des cathares sur la société occitane Török fürdő vagy hideg zuhany? Nagy- Britannia első csatlakozási kísérlete az EGK-hoz A filozófus szent - A szent filozófus Egy kultusz élete és halála? (Gondolatok az Ottlik-kultuszról) A regényíró Cholnoky László A határozottság és a referencialitás öszszefüggéseiaz erza^mordvinban I problemi deli' individuo e della coscienza rapprisentati in due romanzi Italiani Exploring feminism in Charlotte Bronte's novels Kétségbeesés, segélykérés, létösszegzés József Attila kései lírájában A Beszélő c. szamizdat-folyóirat politikai programja The pen made with the scapling knife Jeanne d'arc dans la littérature II rapporto tra dramma e spettacolo sul palcoscenico del Medioevo e del Rinascimento Deutschsprachige Minderheitenfrage in Italien Napóleon és az egyházi állam Az imitáció és Johannes Secundus költészete, példákkal az Elegiarum Liber Primus-ból Magyar labdarúgók Spanyolországban 1956 után 170"

173 Kander Anikó Kaposi László Karácsonyi Andrea Karácsonyi Csilla Kasza Veronika Kaszov Veronika Kálmán Zita Kárpáti Györgyi Kártyik Zita Kátai Beatrix Kávai Mónika Kelecsényi Rita Kelemen Ágnes Kelényi Gábor Kemény Gabriella Keppel Mónika Kertész Orsolya Kifér Edit Király Gabriella Kis Anita Kiss Attila Kiss Andrea Don Jüan: Origen y evolúción drámádé un mito literario Incerti auctoris Origó Gentis Romanae Les chateaux de la Loire et leur part dans la civilisation francaise et Chenonceau Contes pour adultes et contes pour enfants N-személyes kooperatív játékok Ukrán-magyar kétnyelvűség a técsői kisiskolások körében A homeless of two cultures: Antoinette's search for identity in Jean Rhys' Wide Sargasso Sea A survey on idioms Azonosságot kifejező szólások és közmondások a magyar nyelvben Ignotus és kora Emma asszony tükrében A döblingi barlang vén oroszlánja Georges-Olivier Chateaureynaud: Le Chateau de verre Lapaj mint Faust - avagy szövetség az ördöggel Katabászisz Bonjour, la Cruaute Horler Szaniszló emlékkönyve a XVII. századból Teorías sobre fraseología aplicadas a las lenguas Espanola e Italiana State-imposed poverty: Changing patterns in lower class Black families and their... Szent Miklós legendája, kultusza és ábrázolása a középkori Európában. Szent Miklós kultusza Magyarországon Viták a svájci anabaptizmus születéséről Sitke úrbéres pere A Domonkos-kódex módféle határozós szerkezetei 171"

174 Kiss Anikó Kiss Anikó Kiss Hajnal Kiss Hajnalka Kiss Hajnalka Kleineisel Marietta Kobzos István Kocsik András Koló-Szujó Edit Komár Gabriella Kopár Lilla Kovács Borbála Kovács Eleonóra Kovács Éva Kovács Győző Kovács Katalin Kovács Katalin Handlungsorientierter Fremdsprachenunterricht im Ferienlager 1995 La culpa y la venganza en los Cuentos de Jüan Rulfo Marosszentgyörgy földrajzi neveinek néprajzi és nyelvészeti vonatkozásai The impact of urbanization on the living standards of unskilled factory workers in Britain A városi élet átalakulása Nagy-Britanniában 1750 és 1850 között A német igék egységes kezelése a HPSG-ben Az Új szegedi Református Misszió egyházközösség megszervezése és működése-a-második-világháború-végéig Keres[?] myth and orality in Leslie Slilko's ceremony Regino Krónikája ( ) Weöres Sándor Psyché. Egy hajdani költőnő írásai Canons fired in cultural conflict. An Old English homily on St. Martin of Tours Le mythe du dernier román, dans la lumiere des premieres oeuvres de Camus Teleki László és a magyar politikai emigráció Le forme esplicite ed implicite nel linguaggio giornalistico: le proposizioni temporali. La syntaxe des contructions passives dans le francais et dans l'anglais Hivatalnokok megvesztegetési ügyei Szegeden Der Körper im Spiegel der Gegensátze in Theodor Fontanes román Effi Briest" Nagy Károly levelei Bártfay Lászlóhoz ( ) 172"

175 Kovács Krisztián Kovács Krisztina Kovács Mária Kovács Mária Györgyi Kovács Mónika Kovács Rita Kovács Zsolt Kökény Anna Könczöl Csaba Könczöl Rita Kristán Zoltán Krison Csaba Kubatovics István Kun Hajnalka Kurecskó Mihály Kurucz Gyöngyi Kurucz Katalin Kutas Gabriella Archaische Elemente des Standardnieder- Iándischen im Spiegel deutscher Sprachgeschichte Kazányi tatár és törökországi török helynevek típusai L'expérience personnelle comme source et l'inspiration dans l'oeuvre de Flaubert d'apres ses notes de voyages et ses lettres Hálálj áték-küzdelem. Halál-Játékküzdelem Ki száz alakban százszor volt szabad". A művészi önátélés változása Ady Endre költészetében Die Künstlerproblematik im Román Der Untergeher" von Thomas Bernhard Absztrakt neuronhálózatok alkalmazhatósága a nyelvészetben Expressions of gratitude in Hungárián: A functional approach The William Shakespeare - Henry Purcell Fairy Queen on the contemporary London stage Novellák? Tárcák? Ady Endre novellairodalma Népi táplálkozás Olcsván az I. világháborútól napjainkig Polémia egy könyv körül Algoritmusos kombinatorika példák a középiskolában Pap Károly (Idegen a világban) A Szent Sír kanonokrend magyarországi története A komikum forrása Büchner és Brecht műveiben L'Écriture de l'amour et l'amour l'écriture Az 1956-os forradalom eseményei három Békés megyei városban 173"

176 Laczi Mónika László Edit László Kinga Leiker Krisztina Lengyel Zsuzsanna Libor Éva Lindák Linda Lipóth Marianna Lovász Gabriella Lódi Viktória Lökösistván Lőrinczi Laura Luchmann Magdolna Lucz Szilvia Lukács Eszter Lukáts Katalin Lustyk Ireneusz Madurka Tamás Majos Anita Majoros Gabriella Majtényi Dániel Le poesie filosofiche di Tommaso Campanella A felfedeztető matematika tanítása Grammaire de L'Amour Analyse du verbe dire dans le dictionnaire et dans le discours Übersetzung von Eine Geschichte aus drei Jahrhunderten" von Róbert Musil A szavak szerelmese A vogul mesék állatalakjai A Csongor és Tünde értelmezési lehetősége La vita di un barone e di un diario French influence on the English language A Közel»Keleti kisebbségek Le Theatre de l'absurde et Eugene Ionesco Az Amphitryon-téma megjelenítése a világirodalom négy drámájában A szegvári ragadványnevek elemzése La figura del Dictador en dos novelas lationamericanas Hagyományunk és Ady Endre Miért nehéz a magyar? A magyart tanuló lengyel ajkúak által tipikusan elkövetett hibák elemzése a két nyelv fonológiai rendszerének figyelembevételével Deconstruction history Út az öngyilkosságig. Politikai kényszerpályán Trianontól gróf Teleki Pál haláláig. Egy vergődő lélek" A személyiségfelbomlás Cholnoky László prózapoétikájában Tangó A szociális kérdés a századforduló magyar konzervatív politikai gondolkodásában 174"

177 Margittai Gábor Marton Mónika Márton Zsuzsanna Máté Andrea Matla Gabriella Máthé Adrienn Medvegy Anikó Mészáros Ágnes Mészáros Anita Mitring Éva Molnár Judit Monostori Judit Muhari Adrienne Nagy Anette Nagy Marcell Nagy Szilvia Nagy Tamás Nagy-Kovács Judit A ritmuskényszer esztétikája (gyimesi táncok esztétikai elemzése) Matematika tanítása a németországi gimnáziumokban Scuola della prudenza barocca: Baltasar Grácián Fate, orchi, diavoli e gli altri,,la reina de los triskes destinos" Representing the repressed: the vampiric other" Compliments and compliment reponses. Hungárián and American English: a contrastive study Landeskunde im DAF-Unterricht in der Mittelschule L'enfer, c' est les Autres" A határozottság/határozatlanság kategóriájának kifejezése az oroszban, a magyarban és az angolban Bataille: A la recherce de l'hétérogéne irréductible A bennünk élő múlt: életmód és értékvilág a rendszerváltás időszakában Szabó Magda prózapoétikája Wortstellung der Wortgruppe im Deutschen und Ungarischen: eine Kontraretive Analyse No hay país fuera de la política" Actuanción política de Jósé Enrique Rodó Művelődés és szellemi élet Komáromban a XIX. század utolsó harmadától az első világháborúig Fejezetek a Kassa-Oderbergi vasút történetéből Orientalizmus a XIX. századi Spanyolországban. Arab téma a spanyol romantikában és modernizmusban 175"

178 Nagy Viktória Nagyillés János Neuhauser Ágnes Neuhauser Anikó Németh Henrik Németh Veronika Nyirády Mónika Oláh Laura Örkényi Fanni Paksi Csaba Palásti Márta Pallósi Patrícia Papp Tibor Paszternák István Pataki Csilla Patyi Gábor Pavlovits Tamás Pálfy Mihály Pápai Sarolta Pénz Orsolya Rúzsa község topográfiája és településtörténete Haemonidum Decus" Lucanus Erichtója. Sallustius Az istenekről és a világról Valenz des Adjektivs Deutsche Lehnwörter im Ungarischen Integráció és Közép-Európa Gyermekábrázolás Csáth Géza novelláiban és Kosztolányi Dezső A szegény kisgyermek panaszai" című versciklusában L'évolution de personnalité dans Notre- Dames de Paris" Kávéház és irodalom. Budapesti irodalmi kávéházak a századfordulón. Világirodalmi kitekintéssel -E. T. A. Hoffmann: Der Goldene Topfeine romantischer Mythos? La narrativa di Dino Buzzati Gondolatok az ókori szépségápolásról Az aktuális szép Déry Tibor Két asszony és Szerelem c. novelláinak valamint Makk Károly Szerelem c. filmjének öszszehasonlító strukturális elemzése Last exit Újabb adatok Szentes város századi történeti földrajzához Iskola és politika. Az oktatás politikaiideológiai befolyásoltsága között Magyarországi diákok a századforduló bécsi egyetemén ( ) Az ördög hozsannája, avagy a metafizikán túli gondolkodás lehetősége Bataille dionysiaque The British and American pop art- the Mirror of everyday life Julius Caesar és Cicero kapcsolata, különös tekintettel levelezésükre 176"

179 Petermann Andrea Polgár Szabolcs Povázsay Zsuzsanna Praznóczy Orsolya Rácz Ildikó Rada Krisztina Radnóti Katalin Ragasits Nóra Rákai Orsolya Rakita Ildikó Renner Kata Rideg Zsófia Ripszki Szabina Roósz Judit Schnell Zsuzsanna Schmidt Beáta Simon András Simon Nóra Sipos Tibor A hangszerek szimbolikája, a zongoramotívum a modern drámákban Sarkéi Nemzetiszocialista nőszervezetek a harmadik birodalomban A plea for Vonnegut: A serious reading of Cat's Cradle Le plaisir du signe le Roi des Aulnes de Michel Tournier A genfi máglya. Egy 16. századi eretnek élete Are we laying another useless burden on our children again? Elhurcolt magyarok kényszermunkán a Szovjetunióban Nyelvünk göröngyeinek felmagasztosítói" Egy félig sikerült titán félig sikerült regényéről La vita delle donne durante la seconda Guerra Mondiale e nella Resistenza attraverso due scrittrici: Else Triolet e Renata Vigano Diderot et la gestuelle Le visión pánica de Fernando Arrabal en el erquitecto y el Emperador de Asiria Lelki kalandok" Szini Gyula novellái A keresztnévadás motívumai ban Kaposváron Államfejlődés VIII. Henrik Angliájában A Nagykanizsa környéki szőlőhegyek szervezete és őrzése történeti-néprajzi megközelítésben La vida y obra de Luis Bunuel A mezőgazdaság szocialista átalakítása és a gazdagparasztság ehhez való viszonya ( ) 177"

180 Somlyó Endre Sonkodi Barbara Soós Andrea Soós Éva Sperg Ákos Stossek Balázs Süveges Katalin Szabó Ágnes Szilvia Szabó Szilvia Szadeczki Csilla Szalai Krisztina Szalai Virág Szamosvölgyi Mariann Szántó Éva Szatmári Zsolt Szegédi Csilla Eszter Szegedi Éva Szekeres Zoltán Szigethi Katalin Szita Szilvia Felipe González: Nos ha faltado una semana o un debate con Aznar" Prestiti Italiani nella lingua Inglese Alcune considerazioni sulla linqua italiana de emigrazione Galénosz: Az orvosi iskolákról kezdőknek Magyarország belépése a második világháborúba A Szent Sír kanonokrend okleveleinek regesztái Linguistik und Fremdsprachenunterricht als Bezugswissenschaften A keresztény istenhimnusz kialakulása és fejlődése a kezdetektől a skolasztika koráig Szlávok a középkori Magyarország területén (VI-X. század) Jean-Jacques Rousseau neveléselmélete Ellentétes kapcsolások vizsgálata szintaktikai szempontból Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év c. ciklusában Le langage européen Avantgard a magyar irodalomban - szerzők, művek, műfajok Guerra fascista contro l'etiopia ( ) nella stampa ungherese del tempó" Fejezetek a békéscsabai mozik történetéből Néhány gondolat a reklámról, a szociolingvisztika és szemiotika nézőpontjából Budrio-la storia di una Citta (dai Principi al 1870) Az Eurialus és Lucretia széphistória La torbida atroce pullulente selva Umana" A tárgyak méltósága Nemes Nagy Ágnes költészetében 178"

181 Szondy Réka Szűcs Dóra Takách Annamária Takács Erika Takács Zoltán Tamás Kincső Támcsú Ágnes Tanács Viktória Tencz Beáta Téringer Anita Tóth Judit Tóth Marianna Tóth Mónika Tóth Orsolya Tóth Viktória Tóth Zsuzsanna Tóth Zsuzsanna Trieszt Orsolya Tulok Mariann Toussaint-Louverture (forráselemzés). A francia forradalom és haiti szabadságharc kapcsolatai Ironikus utazás a mesék birodalmában Jane Austen's vision of men in society A hiperbolikus geometria tanításának lehetőségei a középiskolák negyedikes matematika tagozatos osztályaiban Zu einigen Fragen der Negation im Deutschen Kuncz Aladár erdélyi szerkesztői munkássága Die Vorfeldbesetzung im Deutschen A törtdimenzió bevezetése Az abszurd Platonov és Kafka művészi világában Válogatás a Szőkefalvi-Nagy Gyula matematika emlékverseny feladataiból ( ) Új téma és új hang a finn nőirodalomban Eeva Kilpi Tamara c. regénye alapján La question d'immigré en Francé et le Front National Gróf Klebelsberg Kuno kultúrpolitikájának szegedi vonatkozásai Waldorfpádagogik: Lebendig werdende Wissenschaft! Lebendig werdende Kunst! Alapértékek Széchenyi István gondolatrendszerében Katarok a Német-birodalom területén a században The victim of role set by providential planning Die Abtönungspartikeln wohl" aber" vielleicht" bloss" nur" und" eigentlich". Eine kontrastive Analyse Remonstránsok Németalföldön a XVII. század elején 179"

182 Újfalusi László Vadász Viktória Vágó Mária Vágó Piroska Varga Judit Varga Mária Varga Vanda Varsányi Anna Vasdinnyei Miklós Vékes Klára Víg Veronika Vízhányó Anita Wasilewski Tomasz Zelenka Péter Zsadáni Melinda Zsótér Erika Zwickl Erika A körösladányi Református Egyházközség története A mai magyar reklámok nyelve A lélek fogyatkozásairól Die Objektivitát der Nachrichten A lényeg elcsapott lovagjai" Bibliai elemek Krasznahorkai László írásaiban Antifasiszta ellenállás Magyarországon a II. világháború alatt (a megjelent irodalom tükrében) Módszertani segédanyag szerkesztése a történelem felvételi vizsgákhoz Un nuovo mito d'amore nei confronti di antichi Pasolini: Teoreme Le poete devenu sculpteur". Une approche de la poésie baroque francaise Les figures feminines de Gustave Flaubert Válogatás a Szőkefalvi-Nagy Gyula matematikai emlékverseny feladataiból Az abszurd dráma Zeromski Stefan: Hamvak" - a napóleoni korszak elbeszélő viziója a lengyel történelemben Los hijos de olofi llegan Cuba Die Verkörperlichung der Symbole" Megőrzés, vagy szétrombolás? A Monarchia a brit külpolitikában Vitéz, a tréfa-mester Mihály. Les progressions d'apprentissage sont-elles nécessaires? Nyelvtanári szak Alföldi Aliz Angster Péter L'une des variantes de la Francophonie contemporaine Lehrerverhalten und Motivation 180"

183 Bacskó Ottília Balajti Hajnalka Balogh Ágnes Bátai Helga Becsei Mónika Bohus Éva Csankovszki Edit Császár Gábor Csuha Erzsébet Czingulszki Zsolt Flaisz Ágoston Francsics Ildikó Hatala Edit Horváth Judit Horváth Katalin Horváth Zsuzsanna Illés Ádám Imolya Melitta The teacher's influence on student's motivation and attitűdé in foreign language learning Die Nachfeldbesetzung im Deutschen Satz Theorie de l'espace dialogique et narratif dans Muriéi" D'Alain Resnais The use mother tongue in monolingual EFL classroom Students attitudes to communicative activities in the mixed ability class Somé methods to efficient grammar teaching Poéte a double personnage Ist das deutsche Tempussystem ein Tempussystem? Ich bin die Tulpe". Deutsche im Kindergarten Weltanschauung der Romantik anhang des Werkes Der Goldene Topf' von E. T. A. Hoffmann Integration of the target language culture into the language teaching (Attitűdé changes) Attitudes to target language culture in primary and secondary schools Interlanguage typical errors of Hungárián learners of English in primary schools Nonverbal interaction and its teaching implications Comparison of group and class fluence activities in secondary school classes Gerund an infinitive as a problematic area in Hungárián language teaching L'idée de l'absurde dans L'Étranger de Camus Aduit language learner motivation 181"

184 Imre Mariann Jakab Katalin Jánossy Adrienn Jurisics Lídia Kaszab Nóra Kertész Dóra Király György Kirs György Kondacs Zoltán Kovács Anita Kovács Krisztián Krizsán Anikó Leyer Enikő Lipka Tímea Lukács Zsuzsanna Máthé Orsolya Mészáros Csaba Miskolczi Andrea Mucsi Orsolya Nemoda Béla Waldorfpádagogik und Fremdsprachenunterricht Volksüberlieferung in der Periode des Sturm und Drang Somé aspects of using Ll L2 EFL classrooms Die Situation der Frau in der Bundesrepublik und die Frauenbewegung Die Rolle der Frau in Hebbels Drama, Judith" The Jigsaw Model Einsamkeit in Rilkes Frühwerk Reflecting on motivation in teaching and learning English as a foreign language The Jigsaw Method Gíöupwörk: Does this mode affect teaching? Adapting given coursebooks to teenagers' needs and interests Entlehnungen in der deutschen Pressesprache aufgrund einer Nummer der Wochenzeitung Die Zeit" Der Gebrauch der Funktionsverbgefüge in der deutschen Gegenwartssprache Les symboles et la développement de la folie dans la peinture A study in contrastive analysis: The English present perfect tense and its difficulties for Hungárián learners Diagnosis of communication problems and their possible solutions Die gesellschaftlichen Gegensatze in Deutschland nach der Wende Paris sous le Second Empire Les femmes qui ont gouverné la Francé au XVIe XVIIe siecle Modusoppositionen in der indirekten Rede 182"

185 Oroszi Hermina Ördög Éva Pék György Péntek Edit Pollák Krisztina Pusztai Judit Romhányi Zsuzsanna Rózsás Viktória Skribek Anikó Stifler Hedvig Sugár Csaba Suszter Szilvia Tóth Anette Tóth Judit Vankovics Beáta Vígh Erzsébet The use of learning strategies when learning vocabulary Leseverstehen in der Fremdsprache. Dealing with error correction Teacher development: Organized and autonomous ways to professional development Kontrastive Untersuchung des deutschen und des ungarischen Artikelgebrauchs Teaching phonetic transcription Relationships between cognitive learner types and grammar teaching methods Traum, Traumdeutung und Prophezeihung als handlungskonstruierendes Element im Niebelungenlied Factors influencing the success or failure of pair/groupwork Grammatik und grammatische Spiele im Fremdsprachenunterricht Testing language aptitude Lehrwerkanalyse in Theorie und Praxis anhand des Lehrwerks Sichtwechsel" Franz Liszt et la vie artistique dans les années a Paris The role of context in teaching vocabulary Das Deutsche Passiv in der Fachsprache The teacher's role in the classroom LEVELEZŐ TAGOZAT Bereczki Zsolt Berényi Judit Cseh Györgyi A cigánybűnözés történeti-társadalmi determináltsága Das Revisor-Thema in der deutschen und der russischen Dramatik Tantárgyi és iskolai kötődések vizsgálata reprezentatív mintán Szegeden 10. osztályosok körében 183"

186 Csikós Mária Csíkos Csaba Czabarka Ágnes Endreffy Zoltán Fodor Mária Fülöp Mihály Garami István Gábri Katalin Gyarmati Mária Gyulai Edina Hegyi Zsuzsanna Hojcsi Zsuzsanna Hunya Tünde Jantos Szilvia Kiss Andrea Kecskeméti Judit Kontra József Biológiai fogalmak vizsgálata szó-asszociációs eljárással A logikai képességek mérése Deutsch-ungarische kontrastive Substantivvalenz Egy vallási kisközösség kialakulásának és működésének szociológiai és szociálpszichológiaijellemzői Vatermörderin-Kindermörderin-Selbstm örderin? A megyei gimnáziumok innovációs tevékenysége Hajdú-Bihar megyében között Immánuel Kant válasza a kérdésre Néhány gondolkodási képesség és a ma-.tematikaltudásszint kapcsolata Der Anima- und Animusbegriff in Kleists Penthesilea" A kézi használatú szentkép szerepe egy dunántúli asszony és családja életében Die Aktualitát von Hesses Romantik. Der Weg nach innen im Hesses Román Narziss und Goldmund" Követelmények az alaptantervben és a vizsgákon: a magyar és a holland változat Die Kinder- und Hausmárchen-Meilenstein der Geschichte der Kinderliteratur L'influenza di Luciano nelle origini della letteratura italiana A Kárpát-medence klímaváltozása a 14. században A pályakezdő munkanélküliek helyzete Magyarországon a rendszerváltást követően A problémamegoldó gondolkodás néhány elemének összefüggése a matematika osztályzatokkal -184

187 Kónya Mária Kovács Eszter Lele Katalin Ozsváth Gábor Papp Mónika Piczil Márta Pikó Bettina Róka Gyöngyvér Rozsnai Sándor Schindler Rózsa Soós Ilona Szabó Magdolna Szabó Éva Törökgyörgy Éva Tóth Zoltán Tulok Lajos Varga Ildikó Gefáhrdete Künstler von E. T. A. Hoffmann Deutsch-ungarische kontrastive Substantivvalenz Deutsch-ungarische kontrastive Substantivvalenz A patakok erejének hasznosítása Csernátonban Lesen: Wie Verstehen? Didaktisierung von Lesentexten A totális intézmények, és a magatartásváltozás: a prizonizáció Egyetemi hallgatók életmódjának egészségszociológiai vizsgálata Kontrastive Darstellung der Abtönungspartikeln im Deutschen und im Ungarischen Tartalom és forma az esztétikában Egy modulrendszerű felkészítési és értékelési rendszer tervezése és kipróbálása Hivatásos állományú katonanők a határőrségnél A kőrispataki szalmafeldolgozás és társadalmi vonzatai Gegensátze in der Novelle Das Erdbeben in Chili" von Heinrich von Kleist Deutsch ungarische Substantivvalenz A fáklya. Egy Móricz-regény valóságtörténete Agrártérségek polgárosodási folyamatai A néger rabszolgaság intézménye Brazíliában 185"

188 TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Fizika-matematika szak Bohus Emőke Krisztina Bozor Angéla Judit Csanaky Attila Csiszár Imre Csiszár Roland Csontos András Czompó Mónika Gugolya László Halász Attila Horváth Zoltán Jakab Zoltán Józsa Krisztián Kincses Ildikó Mészáros Rita Nagy Tibor Nagy Tibor Orcsik Attila Papós András Pataki Éva Suhajda Zsolt Szabó Domokos A gimnáziumi geometria axiomatikus felépítése Számrendszerek Középiskolai feladatok megoldása függvénytani eszközökkel Matematika a fizikában, fizika a matematikában Vektorok a középiskolában A klasszikus mechanika központi fogalmainak bevezetési és tárgyalási lehetőségei (kinetika, Newton axiómák, impulzus).. Szélsőérték-feladatok a középiskolában Primitív polinomok és alkalmazásuk Numerikus sorok sodrában Sakktáblával kapcsolatos kombinatorikai feladatok Geometriai feladatok a komplex számsíkon A természettudományos pályáktól való elfordulás okainak vizsgálata Képek és bizonyítások A geometria tanításának eredményességéről (egy felmérés tapasztalatai) Numerikus közelítő módszerek az elemi analízis segítségével Röntgensugár problémák Egy kisparaméteres, nemlineáris vegyes feladat vizsgálata Vektorok a középiskolában Válogatott problémák és feladatok a térgeometria köréből Egyenletek közelítő gyökkeresése Dominók általánosításai 186"

189 Szittyái István Szőke-Tóth Zsolt Varajti Viola Varga Norbert Varga Zoltán Váradi Albert Inverz félcsoportok idempotens-szétválasztó bővítéseinek beágyazhatóságáról A kanonikus metrika a hiperbolikus téren Szélsőérték feladatok Végtelen szorzatok Számítógépes programok alkalmazása a csillagászat oktatásában Rekurziós összefüggések középiskolai feladatokban Matematika-számítástechnika szak András Ildikó A négy híres ókori szerkesztés (avagy a négy lehetetlen) Barta Mónika A komplex számok szerepének szemléltetése a geometriában Maple segítségével Tóth Beáta Kvadratikus programozás - egyszerű kvadratikus programozási feladatok Biológia-kémia szak Barna Réka Bódi Györgyi Orsolya Bukovszky Júlia Csontos Emília Csölle Henriett Dénes Dóra Gedey Szilvia Gutái Erzsébet Zita Fekete Aspergillusok molekuláris vizsgálata _ A hetényegyházi avar kori széria embertani feldolgozása Fenil-fahéjas izomerek polimorf sajátságainak vizsgálata röntgendiffraktometriás és tematikus módszerekkel Egyszerű kísérletek a növénytan tanításához Halak máj citokróm P450-fűggő monooxigenáz enzimeinek vizsgálata A serdülőkori szexuális nevelés Liposzómába ágyazott fotoszintetikus reakciócentrumok elektrontranszport-sajátságai Környezeti hatások különböző növények antioxidáns rendszerében 187"

190 Horváth Ágnes Hódi Attila Igrínyi Krisztina Kispéter Erika László Kinga Mátyás Adrienne Molnár Krisztina Neuhold Zoltán Nyúl Erika Ormos Andrea Sandy Péter Szabó Kornélia Ágnes Szurma Györgyi Udvarhelyi Brigitta Varanka Zsolt Biológia szakköri foglalkozások a éves korú kisegítő iskolás gyerekeknek Permanens molárisok méretének vizsgálata a késő bronzkortól a XVII. századig Rögzített enzimes mérési módszer alkalmazása piroszőlősav és tejsav meghatározására Halogén szubsztituált nalorfin származékok karakterizálása patkány agyi membránopreparátumon Szerves oldószerek hatása kimotripszin stabilitására Caries és következményes betegségek vizsgálata a kiszombori gepida temető embertani anyagán- Hangyák niche-analízise homokpusztai gyepen Az Unió pictorum és Unió tumidus biomonitorozásra való alkalmazhatóságának vizsgálata Az Ile L229 Met hatása a Rhodobacter sphaeroides R26 fotoszintetikus növekedésére Prevenciós modellkísérletek a középiskolások körében Anti-apoptikus gének szerepe az adenovírus-specifikus CTL reakcióban Drosophila melanogaster hobo transzpozonnal végzett inszerciós mutagenezise A humán embrionális bélidegrendszer vizsgálata Negyedik osztályos gimnazista tanulók táplálkozási szokásai és ismeretei az egészséges táplálkozás szemszögéből Fenolkarbonsavak in vitro hatása ponty (Cyprinus carpio L.) máj katalázra 188"

191 Földrajz-matematika szak Bajmóczy Péter Barta Károly Csíkos Csaba Godó Renáta Nagy Róza Schmidt Mariann Simovics Andrea Szörnyű Edit Tamási Györgyi Vörös Hedvig Biológia szak Bognár Nóra Bozó Beáta Bózsó Andrea Földesi Zsuzsanna Illési Erzsébet Kiss Ildikó A makói kisrégió népességföldrajza Egy hazai és egy angliai vízgyűjtő terület természetvédelmi értékének összehasonlító vizsgálata Földrajzi tudásszintmérés a diagnosztikus értékelés eszközeivel Hulladék elhelyezés a Velencei-tó vízgyűjtő területén Egy globális probléma: az elsivatagosodás Komárom-Esztergom megye ipari modernizációjának sajátos vonásai Árvizek és árvízveszélyek a Tisza völgyében Pollenallergiás megbetegedések vizsgálata városökológiai szempontból Szegeden Ten centuries for ten minutes A talajerózió számításának néhány módszere Az Ásotthalmi Láprét Természetvédelmi Terület ikerszelvényes populációinak (Diplopoda)tér-idő mintázata Prenatális cytogenetikai szűrővizsgálatok Malakocönológiai vizsgálatok az Ásotthalmi Láprét Természetvédelmi Területén A réz ionok hatásának vizsgálata éticsiga neuronokon és neuronális szinapszisokon Az empirikus és teoretikus menarchekor összehasonlításának tapasztalatai Az Aspergillus nemzetség Fumigati szekciójába tartozó fajok fenotipikus variabilitásának vizsgálata 189"

192 Nagy Barbara Sinka Rita Tarpay Dorottya A gyermek nyelvhasználatának biológiai és környezeti feltételei Halak máj citokróm P450-függő nonooxigenáz enzimeinek vizsgálata A földrajz alkalmazása a biológia oktatásban a 6+6-os iskolarendszerben Biológia-angol szak Balogh Zoltán Botos Barbara Erdei-Griff Tamás Erdei-Griff Csilla Jáky Nóra Lengyel Attila Németh Anikó Stugnes Mónika Tatár Kiss Klára The hermeneutical paradox and the American myth in Olivér Stone's Vietnem movies Az Aspergillus nemzetség Fumigati szekciójába tartozó fajok fenotipikus variabilitásának vizsgálata A sejtfal bomlástermékeinek hatása a növényi kátaláz aktivitására A ponty agy nitrerg neuronjainak vizsgálata A kolinerg rendszerrel és idegi plaszticitással kapcsolatos magatartási kísérletek patkányon Current changes in British English pronunciation Reasons for settlement of Australia (Angol Tanszéken) Vércsoport-, szérumcsoport és vörösvértest enzym polimorphizmusok délmagyarországi népességben Fizika szak Artner Zsolt Hajdú Tünde Járy Richárd Mihalik Sarolta A vektorszkóp működése és alkalmazása a rezgő mozgások tanulmányozásában Fizikaversenyek Magyarországon Lézeres anyagvizsgálati módszerek numerikus modellezése Diszperzió és törésmutató az optika tanításában 190"

193 Rőth Ágnes Szabó László Fizika-kémia szak Bécsi Beatrix Bóka Edit Bór József Csányi István Főglein Katalin Geszti Ilona Horváth Henrietta Kovács Marietta Mónika László Zsuzsanna Magyar András Mechler Ádám Nagy Krisztina Várnai László Földrajz-történelem szak Ákos Endre A" Muki bácsi (Vermes Miklós élete és munkássága) Egyszerű felépítésű közepes nyomású nitrogénlézer tervezése és építése Javaslat a gimnáziumi szerves kémia anyag tanítására Élelmiszerek gamma-spektroszkópiás vizsgálata Egy modell a mag-hullámfüggvény meghatározására egyszerű kémiai rendszerekben A réz(ii)-2-amino-1,6 anhidro-2dezoxi- B-D-glükopiranóz komplex lokális szerkezetének meghatározása oldatban EXAFS módszerrel Freon-oxigén gázelegyek vizsgálata csendes elektromos kisülésben Sav-bázis egyensúlyok Válogatás módszerekből a fizika tanításhoz Az ultrahang hatásainak vizsgálata Természetes aminosavak, mint korróziós inhibitorok Multimédia a kémia oktatásban. Galvánelemek Gyémánt lokális lézer-aktivált kémia gázfázisú leválasztása Frontreakció a bromát-cérium(iii) kénsavas rendszerben. A mágneses mező hatása a bromát-cérium(iii) frontreakcióra 'N-D-glükonilglicin és dietilón(iv)-diklorid egyensúlyi kölcsönhatásakor képződő részecskék szerkezet-meghatározása A Magyar Királyi Honvéd Légierő vadászrepülésének történeti áttekintése 191"

194 Bacsur Imre Bajnai Zsolt Bálint Marianna Bodnár János Bucskó József Csatári Bence Engelbert István Ginda Enikő Mónika Glodeák Miklós Hunya Adrienn Juhász Andrea Kanizsai Zsolt Levente Kárpáti István Kerekes András Lakos Zsuzsanna Majoros Julianna Az első, kizárólag Magyarországot ábrázoló térkép és szerzője a források tükrében Kelet-Európa személygépkocsi gyártása A természeti környezet és az Arpádkori településhálózat rekonstrukciója a Duna-Tisza köze déli részén Honkong és Szingapúr bemutatása és összehasonlító gazdaságföldrajzi elemzése A hazai pályaválasztási tanácsadás történetéhez A Székesfehérvári Római Katolikus Egyházmegye Az Északi-tengeri szénhidrogén-termelés és-hatásai a környező országok gazdasági életére Nagy Imre miniszterelnöksége és eszméi A Habsburg birodalom első katonai felvétele, különös tekintettel Magyarországra Az önálló magyar topográfiai térképezés első időszaka ( ) A bácsalmási Sós-tó tájértékelése, különös tekintettel annak, természeti értékeire A Fertő-tó állapotváltozásai és környezetvédelmi jelentősége A tervszerű környezetgazdálkodás (környezetfejlesztés-környezetvédelem) földtani megalapozása a pellérdi víznyerő területén Magyarország személygépkocsi-állománya 1984-től 1993-ig A tatai Öreg-tó hidrogeológiája Az Európai Unió keleti kibővítésének kérdése, különös tekintettel Magyarországra 192"

195 Miklósi István Munkácsi Krisztina Pál János Preszter Imre Rózsa Attila Szentgyörgyi Erzsébet Tarnai Tamás Tüske Judit Földrajz szak Bende Edit Ferencz Irén Fürdős Éva Kántor Zsolt Szilágyi Márta Tóth András Kémia szak Balázsa István Biczók László Helmuth von Boltke és szerepe Poroszország katonai nagyhatalommá válásában Mentés vagy árulás? Berend Béla főrabbi népbírósági pere Holocaust Kaposvárott 1944-ben Bevándorlás Németországba Hadsereg és társadalom a XX. század első három évtizedének Spanyolországában Az oktatási infrastruktúra fejlődésének főbb jellemzői hazánkban, különös tekintettel Csongrád megyére és Szegedre A Baksa-2 számú földtani alap fúrásban feltárt szulfidos ércek ásványtani és genetikaijellemzőinek vizsgálata A Tisza jellegzetes árvizei, különös tekintettel az évire Médiák a földrajztanításban A sajtó" A Mohos-láp állapotváltozásainak ökológiai vizsgálata A talajvíz változásának természeti földrajzi hatásai a Duna-Tisza közén A Tisza tó hidrográfiai értékelése különös tekintettel az évi vízminőség helyzetre Az ázsiai lépcső jelenség mint a gazdasági fejlődés egy útja Hulladék elhelyezési térkép Pécsvárad tágabb vonzáskörzetére A Makó-3 jelű fúrás szerves geokémiai elemzése A természetes radioaktivitás mértéke és okai a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozó tó területén 193"

196 Deli Dóra Kablay Brigitta Lendvai Edina Mezei Ágnes Richter Viktor Szűcs Anna Vass Virág Zseni Zsófia Kémia-matematika szak Bauer Annamária Czura Gabriella Dinnyés Tímea Hegedűs Erzsébet Herzsán Gabriella Misnics Ildikó Várkonyi Anita Matematika szak Benkö Dávid Beszedics Anikó Folyadékszcintillációs méréstechnika természetes vizek trícium tartalmának meghatározásához Az elkallódó értelem Társasjátékok a kémia tanításához (Kalandozások a kémia birodalmában) Tenzidmentes mikroemulziók Oxidfelületek töltése és elektrokinetikai jellemzése Palládium nanorészecskék előállítása és minősítése Illékony halogénezett szénhidrogének meghatározása felszíni vizekben Kémiai differenciál-egyenletrendszer megoldására szolgáló programcsomag széni é 1 y is zám ítógé pre A foszforsav koncentráció-meghatározás körülményeinek vizsgálata Tetrahidroizokinolin vázas, nem természetes aminosavak enantiomerjeinek folyadékkromatográfiás elválasztása A környezeti savasodást okozó szennyező anyagok ülepedése és hatása Illékony halogénezett szénhidrogének környezeti hatásai és a katalitikus ártalmatlanítás lehetőségei Az ózon erélyes oxidáló képességén alapuló eljárások a víztisztításban Az oldatokkal kapcsolatos számítási feladatok a gimnáziumi kémiaoktatásban I. osztályban Békés megye ivóvízvizsgálati eredmények klaszteranalízise Megvilágítási feladatok Megvilágítási féladatok 194"

197 Burgmann Kinga Csató József Dudla Erika Földesi Erzsébet Gulkai Márta Halász Katalin Hegedűs Ildikó Jancsovics Julianna Jankovics Gábor Kecskeméti György Kiss Erzsébet Ondok Judit Rója Ferenc Sprőber Erika Suszter Norbert Székely Emőke Szilágyi Krisztina Szőke Csilla Zsuzsanna Viczencz Katalin Wimmer András Zsiga Tímea Zsigovics Márta Matematika-filozófia szak Nagy Attila Ki jut a várba? Goodstein tétele A geometria tanítása a középiskolában Válogatás a Szőkefalvi-Nagy Gyula matematikai emlékversenyek feladataiból Logikai féladatok a középiskolák éves tanulói számára Logikai feladatok középiskolák éves tanulói számára Oszthatósági feladatok Válogatás a Szőkefalvi-Nagy Gyula matematikai emlékversenyek feladataiból A végtelen fogalma a matematika történetében Felcserélhető műveletek A projektív geometria tanítása a középiskolában Nem verbális kommunikáció vizsgálat Elemi analízis közelítő módszerei Függvények tanítása a középiskolában és szemléltetés számítógép segítségével Az euklideszi geometria nyelvhasználatáról A vektorok és a trigonometria egymásra épülése a középiskolai tankönyvekben Végtelen szorzatok Feladatok a kombinatorika és halmazelmélet határán Egyenlőtlenségek Válogatott geometriai problémák Az alternatív pedagógiák helyzete Magyarországon és szerepük a matematika oktatásban Kaotikus jelenségek lánctörtekben A diszkurzív gyakorlati filozófiák, különös tekintettel Jürgen Habermas és Karl- Otto Apel elméletére 195"

198 Biológus szak Abdái Éva Ábrók Mariann Bakota Lídia Blastyák András Boritzki Manuéla Böttger Katja Bujdosó Erika Csiky János Fónad Péter Gál József Győrfi Krisztina Hatvani Nóra Hunyadi Zsolt Jancsó Miklós Az Ásotthalmi Láprét Természetvédelmi Terület kabócaegyüttese Domináns kompetítor hangyapopulációk territoriális magatartásának vizsgálata [3H]TIPP szintetikus d-opioid peptidligand autoradiográfiás vizsgálata egér agyában Homeotikus géncsalád pozitív és negatív regulátor génjeinek azonosítása egy speciális bithorax-komplex mutációban A babatpusztai halastófuzér rekreációjára végzett vizsgálatok Iris pumila populációk fenotipikus plaszticitása Antivirális anyagok és kombinációik hatása az adenovírus 6-os szerotípusára A Botrychium virginianum (L.) Sw. cönológiai és ökológiai vizsgálata a kunfehértói holdrutás erdőben Aminoalkoholok, gibberelin és a külső kémhatás szerepének vizsgálata a búzafusarium gazda-kórokozó kapcsolatban Az Escherichia coli GltS glutaminsavpermeáza intracelluláris transzportjának vizsgálata Humán genetikai betegségek vizsgálata állati modelleken A Drosophila ekdizonfuggő egyedfejlődésében fontos szerepet játszó gén funkcióvesztéses alléljának hatása helyspecifikus rekombinációval indukált mozaikokon Kálciumkötő fehérjék génexpressziójának vizsgálata ischémia során Metodikai tanulmány a Sükösd-Ságod avar-kori temető embertani anyagán 196"

199 Kertes Erika Kevei Zoltán Kis Adrienn Komoróczy Rudolf Köteles Károly Kredics László Láda-Hartyáni Zsolt Magyar Klaudia Miskolczi Csilla Molnár Nóra Nagy Attila Nagy Tamás Paulovics Péter Pettkó-Szandtner Aladár Pitt Györgyi A hazai lelőhelyekről származó felsőpannóniai Viviparus sadleri (PARTSCH) biometriai és scanning elektronmikroszkópos vizsgálata A lucerna béta-tubulin gén genetikai térképezése A prekondicionálás késői antiaritmiás hatása Tápanyag hasznosítás vizsgálata kromatográfiás módszerekkel búza sejtszuszpenziós kultúrában Duchenne muszkuláris disztrófiás izom morfológiai vizsgálata Transzformációs és kontratranszformációs kísérletek Trichoderma törzsekkel Fitohemagglutininhatása a fehérvérsejtspecifikus transzmembrán tirozinfoszfátra A Mucor nemzetség genetikai és rendszertani vizsgálata molekuláris és kemotaxonómiai módszerekkel A Phaffia Rhodozyma CBS 5905 törzse petite pozitív Élőhelyek térbeli izoláciájának kimutatási lehetőségei különböző szerveződési szinteken DNS-fehérje kölcsönhatás vizsgálata. Kétértékű kationok hatása a DNS-fehérje kapcsolatra Vonulási vizsgálatok hazai partimadárfajokon A magyarországi denevérek elterjedése és gyakorisága különös tekintettel a Bakony hegységre A kukorica csíkoltsági vírus (MSV)Cl replikációs fehérjének vizsgálata élesztő kettős-hibrid rendszerrel Pszikrofil baktériumok izolálása és jellemzése 197"

200 Szekeres Szilvia Szepesszentgyörgyi Ádám Szikra Judit Szilágyi Zoltán Szoboszlai-Szabó Erzsébet Talián Csaba Vegyész szak Árpád Andrea Barthos Róbert Bodlaki Dóra Csányi Dorottya Csorba Csaba ifj. Domokos László Ferencz Kinga Fráter Zoltán Gaál Hella A pga direkt szelekciós plazmidvektor Az agresszió ökoetológiai taglalása [3H]TIPP szintetikus d-opioid peptidligand autoradiográfiás vizsgálata patkány agyában Az Asclepias syriaca L. cönológiai és ökológiai vizsgálata a Kiskunsági Nemzeti Park fokozottan védett homokterületein Patológiás elváltozások egy avarkori széria (Hetényegyháza) embertani anyagában Kapszuláris poliszaharid termelésének genetikai vizsgálata a Rhizobium meliloti rkp-2 régiójában Urikáz enzim elektrokémiai szenzor kialakítási lehetőségének tanulmányozása Szénhidrát-magánkómplexek előállítása és szerkezetmeghatározása Adszorpció, vagy felületi reakció révén kialakuló Fermirezonancia vizsgálat infravörös spektroszkópiával Biológiailag aktív szerves szilíciumvegyületek szintézise. Az Alverin (Difenilpropil-etilamin) szilíciumanalógjának előállítása Aceton jódozásának kinetikai vizsgálata A metanol metil-formiáttá történő dehidrogénezésének vizsgálata Cu-Zr ötvözeten ph és sókoncentráció hatása szalicilát adszorpciós alumina felületeken Alkoholok oxidációja heterogén kobaltszalofén katalizátorral aktivált oxigénen Egy szilíciumtartalmú, antiparkinson hatású molekula metabolitjainak szintézise 198"

201 Hajdók Imre Hancz András Horváth Dénes Kis Attila Kóta Zoltán Kupihár Zoltán Martinék Tamás Pernyeszi Tímea Péter Mária Plecskó Attila Rónyai Róbert Salamon Judit Surdy Péter Szeremley Levente Szorcsik Attila Szűcs Erika Tapolcsányi Pál Török Ibolya Ti0 2 -félvezetök preparálása montmorillonitokon Ózon előállítása elektrokémiai úton A nitrogén-oxidok zeolitkatalizátorokon végbemenő átalakulásainak vizsgálata Adszorbált azometán bomlása és a CH 3 - gyök előállítása Rh( 111) felületen Fotoszintetikus szervezetek nehézfém stresszre bekövetkező szerkezeti változásainak vizsgálata Bázikus oligonukleotid foszforamidátok Allilakohol átalakulása Cu-Zr amorf ötvözetből kialakuló katalizátoron Aszfaltének hidrofóbizáló hatása különböző agyagásványokon és tárolókőzeteken Cikloalkán vázas béta-aminosavak HPLCs elválasztása Vizekben oldott ózon átalakulása ultraibolya sugárzás hatására A dimetiléter átalakulásainak vizsgálata Rh egykristály felületen Szennyezések eltávolítása vízből adszorpciós módszerrel Imidazol- és pirazol-karbonsavak fémkomplexeinek egyensúlyi és szerkezetvizsgálata Szennyezések eltávolítása polialumínium-kloriddal Mikroemulziók stabilitása és nanorészecskék előállítása mikroemulziókban C60 fullerén filmek redukciói egy- és kétkomponensű elegyeken Izomer 16-metil-szteroidok előállítása és szerkezetigazolása Imidazolgyűrüt tartalmazó polidentát ligandumok fémkomplexeinek egyensúlyés szerkezetvizsgálata 199"

202 Wittner Éva Zombori Veronika Matematikus szak Bertók Kornél Dormán Miklós Polner Mónika Maróti Miklós Fizikus szak Bakonyi Zoltán Elekes Árpád Kaszás Gábor Kiss László Lucza Tamás Endre Ménesi Gizella Orosz Gábor Tamás Péter János Péva Beáta Pócza László Rózsa Zsolt Szalai László Tokod i Tamás A dél-alföldi felszín alatti vizek kémiai összetételének kialakulása, különös tekintettel a szerves kémiai folyamatokra A glikált hemoglobin meghatározása HPCL-s és fluorimetriás módszerekkel Kontrakciók konjugáltjairól Végesen generált varietások szabad spektruma Hopf-bifurkáció egy közönséges és egy retardált differenciálegyenletre Kompatibilis félhálóművelettel rendelkező algebrák Lézernyalábok intenzitásának javítása Kontextualitás a kvantummechanikában A digitális képfeldolgozás csillagászati alkalmazásai Pulzáló változócsillagok Programozható időbeli lefutású, femtoszekundumos fényimpulzusok előállítása az ultraibolya spektrumtartományban Rh/Ti0 2 modellkatalizátor előállítása Parametrikus erősítésű iránycsatoló csatolt módusok esetén Öntanuló adaptív lencse Az ultraibolya-béta sugárzás hatása Morse potenciálban mozgó részecske Wigner függvénye Külső fluoroforral jelölt DNS-molekulák vizsgálata Szegmentált üreges katódú réz-ion lézer teljesítményének és erősítésének átmérőfüggése Rétegvastagságok meghatározása reflexiós színképekből 200"

203 Varga Szabolcs Vincze Felicia Lilla Elsőrendű fázisátalakulások sűrűségfünkcionális vizsgálata OTDK dolgozat Közgazdasági programozó Boros Béla Csermely Zoltán Dósa Rácz Ferenc Ferencz Viktor Flaisz Aattila Gyenei László Hock Tamás Maróy Ákos Nagy Gábor Petró László Prikler György Rakitovszky Norbert László Rónai András Sára Levente Béla Szabó Árpád Szabó László Tisza Éva Tóth Rita Anita Újvári László Zvada Szilvia matematikus szak (I. lépcső) Adminisztrációs program Prímteszt algoritmusok MAPLE-ben Tanulóalgoritmusok Egy több személyre szóló vegyes életbiztosítás Hallgatói nyilvántartás a JATE Testnevelési Tanszék részére Numerikus matematika feladatgyűjtemény összeállítása Helyi adók nyilvántartása, kezelése WWW oldalak dinamikus generálása Makroökonómiai oktatóprogram MuPAD könyvtárfejlesztés Általános iskola személyügyi anyagát kezelő rendszer 3-dimenziós vékonyító algoritmusok Számítógépes beszédszintézis Makroökonómiai szimuláció Kiózok legspeciálisabb általánosítása Makroökonómiai játékprogram Közgazdasági modellek számítógépes implementációja Makroökonómiai szimuláció A magyar nyelv magánhangzókészletének spektriális vizsgálata Attributum nyelvtanok tanulása Közgazdasági programozó matematikus szak (II. lépcső) Bajusz Gábor Értékpapírok technikai elemzése Bodó Zsolt A Magyar Evezős Szövetség nyilvántartó és versenylebonyolító programja Borka Tamás Beruházások gazdaságossági számítása 201"

204 Cserháti Vencel Dabis Márta Kopasz Anikó Magyar Gábor Molnár László Nagy Zoltán Rostás Imre Károly Somogyi Krisztina Katalin Török László Virág Attila Egy takarmánykeverő kft. nyilvántartásainak megvalósítása ODBC eszközökkel A változásmenedzselés főbb kérdései Egy regionális marketing eszköz számítógépes feldolgozási módszere Technológiai hálózatok tervezése Vállalati nyilvántartó program FoxPro 2.6 A fogyasztási hitelezés matematikai modelljei Gépjárművek javításához kapcsolódó irodai alkalmazás A Kft Adminisztrátor nevű program értékelése Kórházi információs rendszer Betétek, hitelek, lízing és számítógépes elemzésük Főiskolai végzettségű Árpási Zsolt Ballók Péter Balogh György Bekker Attila Bem Gábor Bénák Csaba Bene Mónika Bognár Veronika Borbély Gábor Csigó László Csűri Péter Dudás Károly programozó matematikus szak Grafikus programfelület orvosi képátviteli rendszerhez Hőerőművi kazánok belső tűzterének 3D megjelenítése Tanulási algoritmusok a játékelméletben MÁV-nál futásfelügyelt kocsik nyilvántartási és számlázási rendszere Az OS/2 parancsnyelve Önkormányzati adók nyilvántartása és ellenőrzése Középiskolai oktatóprogram Numerikus matematikai feladatgyűjtemény Digitális hangjelek analízise A FLI formátumú animációk Robosztus módszereket is alkalmazó kemometriai programcsomag Titkosítások és hálózati alkalmazásuk 202"

205 Farkas Gábor Fejes Péter Fekete László Gaál Péter Gál László Gergely István Horváth Csaba Kármán László Kesztyűs Attila Kovács Zoltán Nagy Gusztáv Nagy Marianna Nagy Péter Boldizsár Oltyán Gábor Pápai Tamás Papp Zsuzsanna Predács Péter Pribék Andor Puber Péter Radnai Iván Sasvári Zsolt Sebő Marianna Silló László Spissák Szabolcs Szécsi Péter Szőts Antal Tallér Ákos Tetljak Pál Tóth Attila Tóth Norbert Újvári József, A klasszikus zene számítógépes megvalósítása Megoldási stratégiák a Mahjong játékra Nyomtatott szövegek felismerése Adatbázis kezelés ESTELLE szemantika Növényszimuláció grafikus megvalósítása Egy arcképfeldolgozó módszer vizsgálata WWW-böngésző implementációja Felismerő algoritmusok a MAPINT térinformatikai rendszerhez Kétdimenziós képek regisztrációja Aláírás azonosítása Digitális képek tömörítése Az ESTELLE specifikációs rendszer 3D bináris képek megjelenítése Sakkjáték zenei interpretációja Rádiós csomagkapcsolt hálózatok Hatékony O-szubszumációs algoritmus megvalósítása Kresz oktató Az OS/2 operációs rendszer Számítógépes konferenciaprogram Szimbolikus algebrai programkönyvtárak használata JNOS csomagkapcsolt rádiós hálózat Adatvizualizáció Kombinatorikus játékok Sakkjáték zenei interpretációja Branch and bound ListServ program a JNOS hálózati operációs rendszerhez Valós szimmetrikus mátrixok Operációkutatás Defínit Horn-klózok általánosítása háttértudás ismeretében Az ATM ismertetése 203"

206 Vakulya Norbert Vincze Gábor Zaka Péter Pál Ősidők Szegmentáló eljárások használata a pic- Kit képfeldolgozó rendszerrel Az Estelle protokoll Programtervező matematikus Ambrus Péter Bénák Csaba Böszörményi Zoltán Danyi András Gábor Zoltán Gál Anett Géczi Lajos Halmai Csongor Endre Harmat László Jelasity Márk Kiss Róbert Roland Kovács Attila Kovács Szabolcs Péter Mieriesz Balázs Mikó Zoltán Nagy Ádám Béla Nagy Tamás Szabó Csilla Szin Róbert Gáspár Tetljak Katalin Tóth Bagi János Uhljár Attila szak Multimédia alkalmazások Magyarország madaraira C nyelvű programok folyamat gráfjának elkészítése CD-ROM meghajtó program írása Felismerhető nyelvek logikai jellemzése Optimalitást őrző általánosítás Térinformatikai alapú egyetemi épület és helyiség nyilvántartó rendszer Szorzási algoritmusok Bonyolult felületek számítógépes modellezése Logikai programok statikus analízise Genetikus algoritmusok Programfúggőségi gráfon alapuló elnevezési módszerek Multimédia alkalmazások Genetikus algoritmus Multimédia alkalmazások az oktatásban Hiperbolikus geometria számítógépen Windows környezetben Hálózati folyamok A kvadratikus hozzárendelési feladat A Man Machine Interface programok megismerése Lokális főkomponens analízis Számítógépes rezgésdiagnosztika N-dimenziós bitmátrixok reprezentációja Memóriaháború (Core War) 204"

207 LEVELEZŐ TAGOZAT Programozó matematikus szak Antal Sándor Balog Andrea Bányai Réka Katalin Bednarik Erika Bolemányi Marianna Borbély Zoltán Cserényi József Csöndes János Csutorás Ildikó Dudás Gábor Fancsovics András Horváth Tamás Juhász Géza Nagy Tibor Obuch László Papp Ernő Schmidt Anikó Szemenyei Gyula Tóth Zsolt Varjas László Velkeyné Palócz Erika Sejtélettani folyamat számítógépes modellezése Tanulónyilvántartó program dbase filé konverzió CSV-re és vissza Szabadság- és betegállomány nyilvántartó program Ügyviteli szoftver Novell hálózaton Könyvtári nyilvántartó rendszer HP 5890-es gázkromatográf mérési adatainak feldolgozása Képújság szerkesztő program Hozzárendelések, relációk - oktatóprogram az általános iskola 7. és 8. osztályos matematika tananyagához Grafikai algoritmusok megvalósítása PASCAL nyelven Számítógépes oktatóprogram az általános iskolák sakk tantárgyának oktatásához A hozzárendelési feladat megoldása magyar módszerrel Objektumok tervezése egy új logikai játék kifejlesztése során dbase adatbázisok elemzését segítő statisztikai program LINO Magyar Algoritmusszerkesztő Nyelv az informatika oktatásához Turbo Pascal verziók összehasonlítása Szerződéskötés nyilvántartási rendszere A könyvészeti adatbázisok és a WWW kapcsolata Műsorhang közvetítési szolgáltatás nyilvántartó és kimutatáskészítő program Mintafelismerés neuronhálózattal Oktatóprogram a rendezések témaköréhez 205"

208 Kémia szak Regdon Ibolya Matematika szak Györfi Zsuzsanna Alkohol-vfz elegyek szorpciója és nedvesedése különböző felületi energiájú szorbenseken A rácsgeometria tanítása a középiskolában Posztgraduális környezetvédő Ambrus Huba Baji Krisztina Baltavári Andrea Bozsó László Bálint József Bátor Mária Benkő Beáta Bense Zoltán Bulik Lászlóné Dancsó Ágnes Dr. Dombiné Újhidy Klára Dona Julianna Dudás Csaba Fenyvesi Györgyi szakosító képzés Környezetvédelmi oktatás a középiskolában Az élelmiszeripar környezetterhelése, különös tekintettel az üdítőital gyártására A legfontosabb levegőszennyező anyagok és hatásuk az ember egészségére Vas-megyei talajok radioaktív szennyezettségének vizsgálata A Balaton foszforterhelési viszonyai és kapcsolata a nyugati vízgyüjtőrendszer talajeróziós környezetkárosodásával A Kiskunsági Nemzeti Park szerepe a környezet- és természetvédelmi nevelésben A különleges kezelést igénylő hulladékok elhelyezésének földrajzi feltételei A leendő Duna-Ipoly Nemzeti Park környezeti terve A környezeti hatásvizsgálat elmélete és gyakorlata A csomagolási hulladékok hasznosításának lehetőségei Klórozott szerves vegyületek keletkezése a vízkezelésben Mortalitási trendek az 1970-es évektől napjainkig A Vadkerti-tó környékének fitocönológiai vizsgálata Környezeti nevelés lehetőségei az oktatási intézményekben 206"

209 Gyapjas József Hajnóczi Annamária Horváth Piroska Huszka Mónika Ilisz István Inczéné Sutka Irén Jánosi Katalin Jóri Zoltán Kardos Beáta Kállai Katalin Kármánné Puskás Noémi Kerekesné Szikora Magdolna Király Levente Kisvárdai Antalné Kovács Erika Vizek stabilis szénizotóp arányának vizsgálata Környezeti hatásértékelés a Sajó-völgyben, a Borsodchem Rt. (Kazincbarcika) vizsgálata környezetvédelmi szempontból Vízellátással kapcsolatos diszturbancia tényezők populáció és közösség szintű hatásai. Esettanulmány homoki növényközösségeken A parlagfűallergia népegészségügyi jelentősége Heterogén fotokatalitikus eljárások a vízkezelésben Globális környezeti problémák A környezeti hatásvizsgálat általános elméleti és gyakorlati megvalósulása Egy új környezetbarát tápoldat kémiai analízise Szeged város levegőszennyezettségének néhány tényezője és azok kapcsolata a lakosság légúti megbetegesedésével Maglód környezetvédelmi programja A mezőgazdaságban alkalmazott peszticidek környezet- és egészségkárosító hatásai, ezek megelőzésének, illetve csökkentésének lehetőségei Nehézfém tartalmú hulladék ártalmatlanítása finomkerámia masszában A Garadna és Szinva völgyének hidrogeográfiai helyzete, változásai, különös tekintettel az antropogén hatásokra Az urbanizáció hatása az ember mentális egészségére. A drog árnyékában A Nagy-Strázsa-hegy flórájában egy évszázad alatt végbement változások bemutatása a környék környezeti problémáinak tükrében 207"

210 Kovácsné Sas Éva Mari Karola Miskolczi Ildikó Novai György Ott Gabriella Özvegy Judit Patonai Gábor Pető Lajosné Prágainé Bullás Erika Rókáné Oláh Lídia Sajgó András Szabó Ágota Szántai Gizella Szilágyi János Temunovic Andrea Tóth Erzsébet Újlaky Gyula Vári Ferencné Zahorán Edit Lakóhelyem környezetének védelme Globális környezeti kérdések A hulladékok (veszélyes hulladékok) környezetkárosító hatása és a hulladékcsökkentés lehetséges megoldásai Kübekháza települési környezetvédelmi programja Antropogén tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának elemzése Környezeti nevelés a tanítási órán kívüli tevékenységben A környezetvédelem jogszabályi háttere, különös tekintettel a hulladékokra A városi élet és az egészség állapota Környezetvédelmi feladatok lakóhelyem térségében Mélyfúrások felszíni környezetszennyezése Szegedi tavak fémiontartalmának atomspektrometriás vizsgálata Az ipolytarnóci ősmaradványok természetvédelmi terület fejlesztési és fenntartási terve Környezetvédelmi tudatformálás a középszintű vadászképzésben Arzéntartalom vizsgálata gyulai ivóvizekben A Balaton hidrogeográfiai jellemzői és vízminősége Nagykőrös felszíni és felszín alatti vizeinek vizsgálata A Bethlen Gábor laktanya kerozinszenynyezésének megszüntetése Környezeti nevelés az általános iskolában tanítási órán és tanítási órán kívül Vízminőségvédelem jogi szabályozása és a vízgazdálkodás helyzete Békés megyében 208"

211 XXIV. DOKTORRA AVATOTTAK NÉVSORA ALLAM- ES JOGTUDOMÁNYI KAR Árva Beáta Bacskó Judit Balázs Eszter Balla Péter Barna Krisztina Beke Tamás Bényi Krisztina Bíró Enikő Bimbó Róbert Bodó Marianna Bodócs Krisztián Borbély Andrea Borbély Anett Borbély Katalin Bihari Ágnes Budai Géza Név A szakdolgozat címe Az európai belső piac kialakulásának hatása az Európai Unióra A magyar privatizáció általános jellemzői A védjegyjog aktuális kérdései A királyi kúriai bíráskodás Szent István király uralkodásától a mohácsi vészig terjedő időszakban A helyi önkormányzatok társulásai A magyarországi zsidóság önmentő akciói a vészkorszak idején Lakáshelyzet Magyarországon 1940-től 1980-ig A magyarországi infláció kórképe A bizonyítás alapkérdései A szülői felügyeleti jog elméleti és gyakorlati kérdései napjainkban, különös tekintettel a gyermekelhelyezésre A bűnösség kérdése a magyar büntetőjogban Az Európai Unió környezetvédelmi politikája A magyarországi rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere Az 1990-es és 1994-es magyar koalíciók megítélése a sajtóban Az Európai Unió környezetvédelmi joga Szimbolikus legitimáció 209

212 Bukovics Judit Csikai Attila Csikai Brigitta Csiszár Mária Csorba Ágnes Dani Dóra Dankó István Darabos Csaba Deák Krisztina Demcsák Csaba Demeter Zsuzsanna Dékány László Diós Éva Farsang László, Fehérváry Ákos Fekete Réka Fest Edit Ficsór Anita Fürjes Róbert Gulyás Csilla Gyuricsku Eszter A totalitarizmus fóbb jellemvonásai Tőzsdei befektetés és spekuláció A magyar pénzintézeti rendszer szabályozásának néhány aktuális kérdése A munkanélküliség jogi - gazdasági - közgazdasági problémái A munkanélküliség társadalmi-gazdasági és jogi problémái hazánkban a 90-es években A gyermektartásdíj megállapításával, megelőlegezésével és végrehajtásával kapcsolatos szabályozás A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának intézményeiről A munkavállalói érdekérvényesítés intézményei-a hazai viszonyok tükrében A terrorizmus és magyarországi vonatkozásai valamint jogi megítélése A privatizáció jellemzői néhány keleteurópai országban A környezetvédelem egyes kérdései különös tekintettel a földvédelemre Az Európa fogalom átalakulása a II. világháború után Az 1956-os munkástanácsok rendszeréről A privatizációs koncepció változása Magyarországon A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás A közös tulajdon A sztrájkjog szabályozása Franciaországban A perorvoslatok és felülvizsgálati eljárásjog szabályozása Franciaországban A felülvizsgálat Lakáskörülmények Magyarországon - Hajdúszoboszló példáján Az állami tulajdon privatizációja 210

213 Habóczky Sándor Harangozó Attila Harmati Zsolt Hekeli Gábor Hidasi Emese Horvai István Horváth Alajos Horváth Klára Jávorka Krisztina Jéhn Krisztina Józsa Adrienn Kamarás Géza Kapolyi József Kardos Zsolt Karsai Krisztina Kámán Beáta Kátai Anikó Kertész F. Éva Kis Péter A Római szerződéstől az Európai Unióig Az alapítványi szabályozás és a vele kapcsolatos bírói gyakorlat egyes kérdései A kannabisz alapú kábítószerek társadalomra való veszélyessége Két választás Heves megyében A mezőgazdasági termelőszövetkezetek státuszváltozásairól A miniszterelnöknek a kormányzati rendszerben elfoglalt alkotmányjogi helyzete A magyarországi többpártrendszer kialakulása és hatpártrendszer megszilárdulása A nem vagyoni kártérítés Csanád vármegye büntető törvényszékének szankciórendszere A társasági szerződések érvénytelensége Viták a politikai egységről az Európai Unióban A tőzsdei értékpapírforgalom és tőzsdei árfolyamok (különös tekintettel a Budapesti Értéktőzsdére) Az Európai Monetáris Unió a nemzetközi pénzügyi rendszerek történetének tükrében Az igazságszolgáltatás szervezete A kábítószerrel összefüggő jogi szabályozás A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt) felmondási rendszere, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra A Magyar Társasági jog harmonizációja az Európai Unió normáihoz Polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság döntési tükrében Békefolyamatok a Közel-Keleten. A Palesztin-Izraeli tárgyalások az elmúlt évtizedben 211"

214 Klapper É. Ellen Kokas Róbert Korpás Károly Kovács Sándor Kozma Edina Körösi Margit Kőrösmezei Csaba Kőváry Péter Zsolt KrammerEdit Kramolis Andrea Krizsán Mónika Kukó Anita László Mónika Liszkai Judit Magyar Gyöngyvér Mangoff Péter Marik Péter Marticsek Dóra A munkaviszony megszüntetése Magyarországon és az Európai Unió országaiban Felülvizsgálat a magyar polgári eljárásjogban A szerződés érvénytelensége (az általános szerződési feltételek) Az Öböl-háború politikai aspektusai A hátrányos megkülönböztetés tilalma A magzat büntetőjogi védelme Az Európai Unió és Magyarország agrárjogának harmonizációja. Növényegészségügy és növényvédelem Az 1990-es és 1994-es parlamenti választások Békés megyében A-köteles, rész kodifikációja a XIX. században Németországban és Magyarországon Törvényes tartási kötelezettség a rokonság körében A házassági bontóper jogkövetkezményei Zbigniew Brzezinski Jalta jövőjéről szóló írásainak elemzése A rabmunka története és jelenlegi szabályozása Országgyűlési képviselő választások Békés megyében a dualizmus idején A budapesti lakáspiac az 1990-es évek elején A piaci mechanizmus és a tervezés a Koreai Köztársaságban Az emberi jogok, különös tekintettel az állampolgárok egyenlőségére; a diszkrimináció tilalma a magyar Alkotmánybíróság határozataiban 1990-ben és ben A házasság felbontása 212"

215 Marton Gyöngyi Márk Petra Márki Ágnes Meskó István Mészáros Anikó Mohamed Fadhle H. Molnár Krisztina Módra Szilvia Murányiné Nagy Judit Nagy Gabriella Nemes Andrea Németh Krisztina Ódry Krisztián Ónozó Mónika Orbán Zita Orosz Tímea Papp Lajos Papp Róbert Pádár Erika A nem vagyoni kártérítés, mint a személyiségvédelem polgári jogi eszköze Az Európa Parlament választási rendszere és a magyar választási rendszer A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései A lízingszerződés közgazdaságtani megközelítésben A felnőtt korú bűnelkövetők pártfogó felügyeletének egyes kérdései A Siíta-mozgalom a mohamedán világban Az Európai Unió és Olaszország regionális politikája A magyar bíróságok szervezeti felépítése és a szervezeti reformmal kapcsolatos aktuális kérdések A házasság felbontására vonatkozó szabályok változása és gyakorlati alkalmazásuk Önkormányzati lakásgazdálkodás Hitelfolyósítás és bankbiztonság Az európai politikai folyamatok az EBEE története tükrében Magyarország és az EU. Versenypolitikai szabályozások, változások hazánkban Az Észak-Amerikai szabadkereskedelmi megállapodás A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban A magzatelhajtás és a terhességmegszakítás büntetőjogi kérdései A liberális pártok a rendszerváltásban és a XX. századi magyar liberalizmus története Szavatosság-jótállás-kártérítés A házasság felbontásának eljárásjogi szabályai 213"

216 Pálszabó Tibor Petrás Emília Pincés Noémi Pintér Tímea Rábai Zsolt Rácz Éva Sándor Eszter Suták Anikó - Szabó Attila Szalai Zoltán Szanka Ferenc Számadó Krisztina Szekeres Mónika Szenczi Erika Szentklárai Vera Szilágyi József Szondi Emese Szőke Erzsébet Sztán Edit Tanács Violetta A versenyjogi jogharmonizáció Magyarországon Gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásjogban A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása A privatizáció lépései Magyarországon A szakértő jelentősége, helyzete és részvétele a polgári peres eljárás bizonyítási szakában a vonatkozó jogszabályok alapján Abortusz és politika. Az abortusz-kérdés körüli politikai viták és annak politikai szabályozása A-büntetőeljárás megindításának és lefolytatásának feltételei és akadályai A katona által elkövetendő vagy elkövetett criminatív jellegű jogsértések elbírálása és az elbírálás intézményrendszere jogi szabályozásának áttekintése A lordok házának fellebbezési bíráskodása a XIX. században Pártok és önkormányzatok Csongrád megye kistelepülésein a két választás tükrében ( ) Bankprivatizáció Magyarországon Az ügyészi vád és vádképviselet A magyarországi kisebbségek helyzetének alakulása napjainkig A végrehajtási jog reformja A szervezett bűnözés Az igazságszolgáltatás szervezete A lízingszerződés A hidegháború kialakulásának körülményei Értékpapírok és az értéktőzsde szerepe Magyarországon 214"

217 Thuma Róbert Tihanyi Krisztina Tóth Beáta Tóth Gyöngyvér Tóth István Tóth Judit Tóth László Tóth Tamás Vilmos Tóth Zita Tuczakov Szilvána Turcsik Magdolna Varga Ildikó Varga Lajos Várhelyi Olivér Várkonyi Tibor Veress L. László Vörös Erika Vörös Éva Zombor Attila Ződi Zoltán Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) jogi helyzetének elemzése A meghatalmazotti képviselet, különös tekintettel az ügyvédekre A mezőgazdasági szövetkezetek átalakulásának közgazdasági hatásai Bács- Kiskun megyében A kábítószerek elterjedése Magyarországon és ennek büntetőjogi következményei Rendszerváltás Csehszlovákiában A lízingszerződés Bankok és értékpapírok A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárási jogban, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra A GATT tárgyalások Uruguay fordulója és az Európai Unió Közlekedési bűncselekmények, különös tekintettel a veszélyeztető bűncselekményekre A Polgári Perrendtartás az Alkotmánybíróság döntései tükrében A perbeli képviselet Jugoszlávia felbontása. A bosnyák kérdés a világpolitikában A szupranacionális jog természete a XX. század végi Európában" az Európai Unió jogának vázlata A színházak gazdálkodása Az elmélettől a gyakorlatig A rendes felmondás A kommunista rendszer kiteljesedése Magyarországon Politikai antiszemitizmus és rendszerváltás Politika, hatalom és tömegkommunikáció 215"

218 Zsembery Antal Zsíros Zsolt Jog, erkölcs, pályaszocializáció Erdőhasználat és erdőgazdálkodás a középkori Magyarországon a honfoglalástól 1504-ig ESTI-LEVELEZŐ TAGOZAT Balogh Péter Bába István Berényi György Béla Éva Bombicz József "Borbély Zsolt A. Botka Edit Bujdosó Anikó Büki Tamás Csukonyi Gyula Danyi Csaba Daróczy István Dömölki János Enghy Csaba Falat László Fekete Krisztina Az Európai Unió egységesítő törekvései A polgári jogi alapelvek változásairól október 23-a a magyar sajtó tükrében Adatok a II. világháború utáni erdélyi magyarságról Bíróság elé állítás Az RMDSZ és a román ellenzék viszonya /3 A közös tulajdon szabályozása és gyakorlati problémái Törvények a Magyar Nemzeti Múzeumról Felmondási rendszerek az évi munkatörvényekben A földtulajdoni és földhasználati viszonyok változása Magyarországon től napjainkig, különös tekintettel a rendszerváltásra Az emberölés minősített esetei A katonai igazgatási szervek helye, szerepe a közigazgatás rendszerében A zsidók jogállása Magyarországon (különös tekintettel az évi XVII. tc. és az évi XXV. tc. közötti időszakra) Nyíregyháza polgári átalakítása a községi törvények tükrében A hidegháború születése Japán alkotmányos rendszerének rövid történeti áttekintése 216"

219 Fenesi Judit Földesi András Gál János Györkis István Hajzer László Horesnyi Julianna Jávorcsik Béla Jónás Béla Juhász Márta Kara Andrea Katona Anna (Breinikné) Kiss Imre L. Koczkás Sándor Kovács Árpád Kovács Gábor Á. Kőhegyi Tamás Kupi Veronika (Szelesné) Lengyel Magdolna Az emberi méltóság ellen elkövetett bűncselekmények és szabálysértések (rágalmazás, becsületsértés, kegyeletsértés) A Magyarországi Református Egyház gyülekezeteinek megalakulása és működése az állami szabályozás tükrében A magánindítvány és a magánvád a büntetőjogban Visszaélés kábítószerrel - büntetőjogi szabályozása A környezetvédelem és természetvédelem földjogi összefüggései Gazdasági változások és a munkaerőhelyzet alakulása a Szőregi Virág- Dísznövény AFESZ mintája alapján A nemzetközi terrorizmus A polgári perbeli bizonyítás Közfeladatok ellátása alapítványok által - az alapítványok szabályozási környezetének változásai A vállalati- és árujelzők jelentősége különös tekintettel a védjegyre A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata A csalás, mint delictum Az új gazdasági büncselekmányek A munkavállalók és a katonai szervezetek kártérítési felelősségének jogi alapjai a Magyar Honvédségnél A magyar erdészeti igazgatás története A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél A gyermek jogainak érvényesülése Magyarországon a nemzetközi egyezmény tükrében A haszonélvezeti jog kérdései az öröklési jogban 217"

220 Lévai Edit Michna Grzegorz Nagy Andrea Nagy Judit (Murányiné) Németh Andrea Nóvák Csilla (Idzigné) Nyitrai-Szilvia Ördög Anikó Ördög Edit Paksi Kornélia (Horváthné) Pap Tamás Papp Mária (Kovácsné) Pál Zsuzsanna Pleskó Attila Puskás Imre Rácz Roland Rönky Ernő Sarkady Zsolt Cs. Stenszky Beáta A versenyjog időszerű kérdései A vállalati elméleti management főbb kérdései az OLYMPOS Kft és DIM" Ltd (Lengyelország) összehasonlító elemzése alapján Rendszerváltás és pártosodás Magyarországon A házasság felbontására vonatkozó szabályok változása és gyakorlati alkalmazásuk A testi sértés pönalizálásának történeti áttekintése és hatályos szabályozása Magyarországon A nagyhatalmak és Kelet-Európa viszonya 1945-től napjainkig A~totalitárius_rendszerek általános jellemzői Szociális juttatások Szeged lakásgazdálkodásában a rendszerváltást követő időszakban A szabálysértés a jelenlegi kodifikációs munka tükrében A rendőrség alkotmányos alapjai, jelen helyzete s a jövőbeni elképzelése A magyar külpolitika között A végrehajtási jog reformja A munkanélküliség Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében ben A nemzetközi erőviszonyok alakulása Európában között Pártpreferenciák Tolna megye 3-as számú választókerületében A védő jogi helyzete a büntetőeljárásban Az Országgyűlés ellenőrző szerepe a Magyar Népköztársaságban Egyes büncselekménytani kérdések öszszehasonlító elemzése A védő és a védelem a büntetőeljárásban 218"

221 Stoffer László Suba Mónika Szabó Géza Szandai László Szántai Csaba Szász Sándor Szente Zsolt Szirtesi Zsuzsanna Szollár József Szombati Annamária (Dr. Lenténé) Szűcs Dóra Szűcs Róbert Temesvári Zoltán Tercsi Éva Thuróczy Szabolcs Tóth Mária Trócsányi Sára Urbán József Varga Emese A fegyelmi felelősség aktuális kérdései a Magyar Honvédségben A törvényes képviselő vagyonkezelői joga A szervezett bűnözés A magyar közigazgatási rendszer középszintjének átalakulása, jelenlegi helyzete, továbbfejlesztésének lehetséges irányai Az önkormányzati közgyűlés jogállása Magyarországon a II. világháború előtt és az évi LXV. törvény után Fellebezés - tekintettel a román PP-re Lakásügy az átalakulás időszakában A szervezett bűnözés A házastársi vagyonközösség szabályai A cégbejegyzési eljárás A szavatosság, jótállás, kártérítés mint a hibás teljesítés jogi szankciói, különös tekintettel az építési szerződésekre A földtulajdoni és földhasználati viszonyok alakulása ig Kárpótlással és a részaránycserével történő földtulajdonszerzés előzménye, jogi alapja és folyamata A munkanélküliség gazdasági, társadalmi és jogi problémái az 1990-es években A színházi kultúra számokban (a magyar színházi rendszer felépítése és finanszírozási modelljei) A községi jegyző jogállása, szerepe a helyi közigazgatásban gyakorlati tapasztalatok alapján Alkotmánybíróságunk szerepe a közjogi átalakulásban Birtokvita a közigazgatási jogban és a polgári peres eljárásban A gyermekvédelem speciális intézményei hazánkban 219"

222 Varga Hildegard Vörös Krisztina Zelizi Erika (Ürgéné) Zsebők Krisztina Személyiségi jog polgári jogi védelme Az önkormányzatok részesedése az állami tulajdon privaticációjából A halál érintése (Gondolatok az euthanasia megítéléséről a jog tükrében, különös tekintettel a büntetőjogi vonatkozásokra) Az emberölés szabályozása a magyar büntetőjogban BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Név Antal Zsuzsanna Hárs-György-Péter Károlyfalvi József Keletiné Balogh Edit Kopházi Erzsébet Lukács István T. Molnár Gizella Nagy Tamás Oláh Antal Orbán Imre Mihály Regenye Judit Szabó Pál Csaba A disszertáció címe A modern magyar metaforikus regény -A-szimbólumról - Harc a végzet ellen - Nagybaczoni Nagy Vilmos katonai-politikai pályája Dialóguscsapdák Andrej Bélij Pétervár c. regényében Coleridge: Vision and metaphysics Friedrich Nietzsche eszméinek hatása Ivan Cankar és Miroslav Krleza irodalmi munkásságára Be és kitelepítések Hajóson Az informatikai-számítástechnikai tudás rétegződése A katonai hivatásra nevelés sajátosságai a hadapródiskolákban és a magyar királyi honvéd reál-nevelőintézetekben ( ) Antiochiai Szent Margit tisztelete Európában és Magyarországon A középső és a késői neolitikum fordulójának történeti kérdései Észak-Dunántúlon Államosított társadalom - Vasutak és vasutasok a századelő Magyarországon 220"

223 Szuromi István Tandori Mária Tímár Éva Vargáné Drewnowska Ewa A szegedi Cselekvés Iskolájának" története ( ) William Pitt és az 1760-as parlament reformmozgalmai ( ) A tanítási klíma A szöveglingvisztika alkalmazása a fogalmazás tanításában TERMESZETTUDOMANYI KAR Bakos Ágnes Finta Csaba Főidényi Rita Hevér-Szabó Anna Just Zsuzsanna Kiss Balázs Kufcsák Oszkár Láng Gabriella Makra László R. Oravecz Ágnes In vitro szövettenyésztési, regenerációs és transzformációs rendszerek kialakítása a gazda parazita kölcsönhatások vizsgálatához Cuscuta trifolii fajban A Kpnl metiltranszferáz molekuláris vizsgálata Növényvédőszerek előállításában és vizsgálatában elért eredmények A hőrezisztencia és multidrog rezisztencia kialakulásának vizsgálata Alföldi Árpád-kori népességek biológiai kapcsolatainak rekonstrukciója a koponya non metrikus jellegeinek alapján Üledékes kőzetek pórusszerkezetének kvantitatív értelmezése Környezeti tényezők és növényvédőszerek hatása a halak biokémiai és fiziológiai paramétereire Xenobiotikumok toxikus hatása halak enzimrendszerére A tengerszinti légnyomási mező statisztikus jellemzőinek vizsgálata a teljes földgömbre A réz és kadmium mint környezetszenynyező nehézfémek hatása a kloroplasztiszok kialakulására zöldülő árpa levelekben 221"

224 Pásztor-Turák Mónika Puskás Sándor Szeverényi Ildikó Tarjányi Zsófia Toldi Ottó Tóth Éva Tózsa István Zádori Zoltán Phd fokozatot szereztek Fekete Csaba Kós Péter Szalai László Tóth Sándor Unger János A CO kemoszorpciójának hatása a hordozott Rh felületi szerkezetére Paraffinos kiválások határfelületi és kolloidkémiai tulajdonságainak szerepe a kőolajemulziók szerkezetképzésében IS elemek izolálása és transzpoziciójuk jellemzése csapdavektor segítségével Számítógépes szakértői rendszerek alkalmazása a metabolizmuskutatásban Organogenezis indukciója cukorrépa (Béta vulgáris L.) szerv- és szövetpreparátumokon Két gyakorlati példa a polimeráz láncreakció alkalmazására Egészségügyi környezetinformációs rendszer-koncepciója és kísérleti- alkalmazása Víziszárnyas eredetű parvovírusok genonjának jellemzése Toxintermelő Fusarium-fajok genetikai elemzése molekuláris markerekkel A Microcystis aeruginosa toxintermelése Termőhelyminősítési modell dombsági típusterületen Interferonok antivirális hatásának befolyásolása aminosavakkal Szeged városklímája (léghőmérséklet és légnedvesség) 222"

225 XXV. AZ EGYETEM OKTATÓINAK ÉS TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSAINAK 1995-BEN PUBLIKÁLT SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA Tájékoztató A szakirodalmi munkásságot tartalmazó jegyzék a József Attila Tudományegyetem dolgozóinak 1995 során nyomtatásban közzétett szakirodalmi publikációit tanszékek szerint felsorolva tartalmazza. Alapul a tanszékek bejelentései szolgáltak, de a teljességre törekedve a rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján kiegészítésekre is sor került. A címleírások az érvényben lévő szabvány és a Könyvtárban kialakult gyakorlat alapján készültek autopszia igényével. A szerzők nevének leírása a magyar helyesírás szerint történt. Az egyetemi dolgozók vezetéknevét - a külső társszerzőktől való megkülönböztetés miatt - kapitálchennel szedettük. A magyar nyelven írt dolgozatok esetében, ha azokat valamely világnyelven összefoglalás követi, a cím zárójelben megismétlődik az illető nyelven. Az összeállítás csak azon szerzők szakirodalmi tevékenységét regisztrálja, akik 1995-ben az Egyetem alkalmazásában álltak, illetve emeritus professzorai voltak. A jegyzék tételszámozása folyamatos. Néhány tétel többszörös besorolást nyert, ha olyan szerzők munkájáról volt szó, akik nem ugyanazon tanszék munkatársaiként működtek közre. A felsorolást szerzői névmutató zárja le, amely a tételszámokra utal. A hagyományos bibliográfiai leírástól való eltérést az újonnan alkalmazott Voyager integrált rendszer használata eredményezte. 223

226 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR FACULTY OF ARTS Altajisztika Tanszék Department of Altaistic Studies 0001 Die Aoristendungen im Mittelkiptschakischen / BERTA Árpád. Autopszia nélkül. In: Bélák Bitig. Sprachstudien fúr Gerhard Doerfer zum 75. Geburstag. - Wiesbaden, p. - (Turkologica; 23.) 0002 Neue Lesungs- und Deutungsvorschlage für die Inschrift Tonuquq / BERTA Árpád. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 48 (3) 1995, p Sprach- und Kulturkontakte der türkischen Völker: Materialien der zweiten Deutschen Turkologen-Konferenz Rauischolzhausen, Juli Autopszia nélkül. In: Turkish Linguistic Post, , 2-3. p. Ismert.: BERTA Árpád 0004 Yálmá und bina / BERTA Árpád. Autopszia nélkül. In: Laut- und Wortgeschichte der Türksprachen. - Wiesbaden, p. - (Turkologica; 26.) 0005 A Mongol Birodalom: Birodalmak tündöklése és bukása: (A történelem tanárok évi országos konferenciájának anyaga) / IVANICS Mária. Autopszia nélkül. In: Rubicon, 6 (6-7) 1995, Melléklet VI-VIII. p A honfoglalás korának írott forrásai / Szerk.: KRISTÓ Gyula; Közrem.: OLAJOS Teréz, H. TÓTH Imre, ZIMONYI István; [Forrásszöv. ford.: ALMÁSI Tibor,...BLAZOVICH László,...DÉR Terézia,...FERINCZ István, SZ. GALÁNTAI Erzsébet,...IVANICS Mária,...KORDÉ Zoltán, KRISTÓ Gyula, LELE József,...OLAJOS Teréz, SEBŐK Ferenc,...H. TÓTH Imre, TÓTH Sándor László,...ZIMONYI István], Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, p Anmerkungen zur Etymologie hajdú 'Heiduck' / IVANICS Mária. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 48 (3) 1995, p A magyar felsőoktatás minősége / RÓNA-TAS András. In: Népszabadság, jún , 9. p Az Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság / RÓNA-TAS András. Autopszia nélkül. In: Tájékoztató az Országos Akkreditációs Bizottság működéséről. - Bp., p Az Országos Akkreditációs Bizottság évi munkája / RÓNA-TAS András. Autopszia nélkül. In: Tájékoztató az Országos Akkreditációs Bizottság működéséről. - Bp., p Die Inschriften des Schatzes von Nagy-Szentmiklós: Eine palaographische Dokumentation / Róbert Göbl, András RÓNA-TAS; [Bibliographie: Mária IVANICS]. Wien: Veri. d. Österr. Akad. d. Wiss., , XXIV p. (Österreichische Akademie der Wissenschaften: Philosophisch-historische Klasse: Denkschriften; 240.). Autopszia nélkül From the Turcological Workshop of Szeged: Hung. úr mister, gentleman, lord" < Turkic uri / RÓNA-TAS András. Autopszia nélkül. In: Bélák Bitig. Sprachstudien für Gerhard Doerfer zum 75. Geburtstag. - Wiesbaden, p. - (Turkologica; 23) Hogyan hívták Árpád dédunokáját / RÓNA-TAS András. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. - Szeged, p Hungárián báj 'beauty, charm' / RÓNA-TAS András. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 48 (3) 1995, p. 224"

227 The Turkic infuence on Hungárián: State of arts / RÓNA-TAS András. In: Congressus octavus intenationalis fenno-ugristarum, Jyváskylá, Pars 2. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. - Jyváskylá, p. Újabb adatok úr szavunk eredetéhez / RÓNA-TAS András. In: Magyar Nyelv, 91 (1) 1995, p. Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék Department of English Language and Literature Dressed for success: Mormonism as an American phenomenon / ANNUS Irén. In: Values in American society. - Bp., p. - (Topics in American Studies; 2.) Single or double identity: Hungarians in the USA, / ANNUS Irén. In: HUSSE Papers Proceedings of the First Conference of the Hungárián Society for the Study of English. Debrecen, January, Vol. 1. Literature and culture. - Debrecen, p. Csuma kak metafora / BAJNÓCZI Beatrix. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Dissertationes Slavicae. Sectio Históriáé Litterarum, , p. Discourse and social change / Norman Fairclough. In: Helikon, 41 (1-2) 1995, p. Ismert.: A szubjektum Norman Fairclough diszkurzus-elméletében / BARÁT Erzsébet Szexualitás és egyedüllét / Michel Foucault; (Ford.: BARÁT Erzsébet). In: Helikon, 41 (1-2) 1995, p. Language contact and language death in an immigrant language: The case of Hungárián / FENYVESI Anna. Autopszia nélkül. In: Pitt Working Papers in Linguistics, , l-l 17. p. Magyar diglosszia Szlovákiában: Lanstyák István elemzéséről / FENYVESI Anna. In: Budapesti Könyvszemle, 7 (2) p. Studies in spoken languages: English, Germán, Finno-Ugric / Eds. Miklós Kontra, Tamás Váradi. Autopszia nélkül. In: Eurasian Studies Yearbook, , p. Ismert.: FENYVESI Anna Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről / Ed. Miklós Kontra. Autopszia nélkül. In: Language, , p. Ismert.: FENYVESI Anna A nyelv és a nyelvek / Szerk. KENESEI István; [írták: KELEMEN János, KENESEI István etc.]. 3., átdolg. kiad. Bp.: Akadémiai K., p. A textbook in English syntax: A selection of readings / Ed. by István KENESEI. [Bp.]: Tankönyvk., p. Approaches to Hungárián: Vol. 5.: Levels and structures / Ed. by István KENESEI. Szeged: JATEPress, p. The role of theory in language description / Ed. W. A. Foley. Autopszia nélkül. In: Language, , p. Ismert.: KENESEI István Történeti nyelvtan: elmélet és gyakorlat / KENESEI István. In: Magyar Nyelv, 91 (3) 1995, p. Abjection and power: The semiotics of violence in Jacobean tragedy" / KISS Attila. In: Jacobean drama as social criticism. - New York - Salzburg, p. - (Salzburg Studies in English Literature: Jacobean Drama Studies; 101.) Forró hideg falatok: A Fanni-féle szubjektum-generátorról / KISS Attila In: Fanni hagyományai. DEkonFERENCIA, 2. Szeged, nov Szeged, p. - (dekon-könyvek; 2.) 225"

228 0033 Hatalom és tudás Foucault genealógiájában / CSONTOS Szabolcs, KISS Attila. In: Symposion, (2) 1995, p Ki olvas? / KISS Attila. In: Papírborítás. - Szeged, p. - (dekon- KÖNYVek; 3.) 0035 Kiolvas?: Posztszemiotika/KISS Attila. In: Helikon, 41 (1-2) 1995,5-13.p The semiotics of revenge: Subjectivity and abjection in English Renaissance tragedy / KISS Attila. In: Papers in English and American Studies. Vol Szeged, p. - (Monograph Series; 1.) 0037 The semiotics of the emblematic theatre / KISS Attila. In: HUSSE Papers Proceedings of the First Conference of the Hungárián Society for the Study of English. Debrecen, January, Vol. 1. Literature and culture. - Debrecen, p Who reads?: Towards a semiotics of the reading subject / KISS Attila. In: Papers in English and American Studies. Vol. 6. HUSSE papers A selection from the papers read at the Second Conference of the Hungárián Society for the Study of English. Szeged, January, Szeged, p Bevezető = Introduction / KONTRA Miklós. In: Túl a Kecegárdán. Calumet-vidéki amerikai magyar szótár. - Bp., p. - (A Magyarságkutatás Könyvtára; 15.) 0040 English in contact with other languages / Szerk. W. Viereck, W.-D. Bald. In: Nyelvtudományi Közlemények, 93 (1-2) , p. Ismert.: KONTRA Miklós 0041 Fülei-Szántó Endre: (1924-^1995): [Nekrológ] / KONTRA Miklós. In: Magyar Nyelvőr, 119(1) 1995, p International Journal of the Sociology of Language: 111: Hungárián Sociolinguistics / Ed. by Miklós KONTRA, Csaba Pléh. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, p Introduction / KONTRA Miklós, Pléh Csaba. In: International Journal of the Sociology of Language, , 5-8. p Lectures on language contact / llse Lehiste. In: Nyelvtudományi Közlemények, 93 (1-2) , 214. p. Ismert.: KONTRA Miklós 0045 On current research into spoken Hungárián / KONTRA Miklós. In: International Journal of the Sociology of Language, , p Túl a Kecegárdán: Calumet-vidéki amerikai magyar szótár / Gyűjt., összeáll.: Vázsonyi Endre; Sajtó alá rend., szerk.: KONTRA Miklós. Bp.: Teleki László Alapítvány, p. (A Magyarságkutatás Könyvtára; 15.) 0047 Trifles and everyday use: Domesticity and everyday values in twentieth-century American fiction by women / MARINOVICH Sarolta. In: Values in Ameican society. - Bp., p. - (Topics in American Studies; 2.) 0048 Utópia and dystopia in Mary Shelley's The Last Man / MARINOVICH Sarolta. In: HUSSE Papers Proceedings of the First Conference of the Hungárián Society for the Study of English. Debrecen, January, Vol. 1. Literature and culture. - Debrecen, p Why hasn't there been a strong women's movement in Hungary? / Susan Árpad, MARINOVICH Sarolta. Autopszia nélkül. In: Journal of Popular Culture, 29 (2) 1995, p Ezra Pound and the Hungarians / NÓVÁK György. In: HUSSE Papers Proceedings of the First Conference of the Hungárián Society for the Study of English. Debrecen, January, Vol. 1. Literature and culture. - Debrecen, p Miért Várj?: Érdemes várni a szexszel a házasságig?: Jelentés a tizenévesek szexuális válságáról / Josh McDowel, Dick Day; [Ford. NÓVÁK György], [Bp.]: Timóteus Társ., [1995]. 438 p. Autopszia nélkül. 226"

229 Papers in English and American studies: Vol. 6: HUSSE papers, 1995: A selection from the papers read at the Second Conference of the Hungárián Society for the Study of English: Szeged, January, 1995 / Ed. György NÓVÁK. Szeged: JATEPress, VI, 303 p. Visions and revisions: Histories of American literature / ROZSNYAI Bálint. In: HUSSE Papers. Proceedings of the First Conference of the Hungárián Society for the Study of English. Debrecen, January, Vol. 1. Literature and culture. - Debrecen, ^13. p. My charms are all ov'rthrown': Social aspects of the occult in Jacobean drama" / SZŐNYI György Endre. Autopszia nélkül. In: Jacobean drama and social criticism. - New York - Salzburg, p. - (Salzburg Studies in English Literature: Jacobean Drama Studies; 101.) A hermetika újkora / SZŐNYI György Endre. In: Hermetika, mágia. Ezoterikus látásmód és művészi megismerés. (Szöveggyűjtemény). - (Szeged, 1995) p. - (Ikonológia és Műértelmezés; 5.) Bibliográfia a szöveggyűjtemény témaköreihez kapcsolódó tájékoztató és szakirodalomról (különös tekintettel a magyarul megjelent munkákra) / Összeáll.: SZŐNYI György Endre. In: Hermetika, mágia. Ezoterikus látásmód és művészi megismerés. (Szöveggyűjtemény). - (Szeged, 1995) p. - (Ikonológia és Műértelmezés; 5.) Courtly literature in Renaissance Hungary and England: Bálint Balassi and Philip Sidney / SZŐNYI György Endre. In: Hungárián Studies, 10 (2) 1995, p. Hermetika, mágia: Ezoterikus látásmód és művészi megismerés: [Szöveggyűjtemény] / Szerk.: TAR Ibolya, SZŐNYI György Endre; [Ford.:...FENYVESI Anna,...KISS Attila,...NÓVÁK György, OLAJOS Terézia,...SZŰR Katalin, TAR Ibolya,...WENNER Éva], Szeged: JATEPress, p. (Ikonológia és Műértelmezés; 5.) Ikonográfia és hermeneutika / SZŐNYI György Endre. In: Jelbeszéd az életünk". A szimbolizáció története és kutatásának módszerei. - Bp., p. Lights and shadows on the frontier of European culture: The Late Renaissance in Hungary: In memóriám Tibor Klaniczay ( ) / Ed. by György E[ndre] SZŐNYI. Bp., p. 8 t. Hungárián Studies, Vol. 10. No. 2. Misztikus és okkult szimbolizmus a templomépítészetben / SZŐNYI György Endre. In: Jelbeszéd az életünk". A szimbolizáció története és kutatásának módszerei. - Bp., p. [The play of power: Mythological court dramas of Calderon de la Barca] / [Margaret Rich Greer]. In: Helikon, 41 (1-2) 1995, p. Ismert.: Szubjektum és reneszánsz dráma / SZŐNYI György Endre [The stage and social struggle in Early Modern England] / [Jane E. Howard]. In: Helikon, 41 (1-2) 1995, p. Ismert.: Szubjektum és reneszánsz dráma / SZŐNYI György Endre [The subject of tragedy: Identity and difference in Renaissance drama] / [Catherine Belsey], In: Helikon, 41 (1-2) 1995, p. Ismert.: Szubjektum és reneszánsz dráma / SZŐNYI György Endre John C. Calhoun and the rhetoric of republicanism / VAJDA Zoltán. In: HUSSE Papers Proceedings of the First Conference of the Hungárián Society for the Study of English. Debrecen, January, Vol. 1. Literature and culture. - Debrecen, p. Katonai forradalom a 14. századi Angliában / Andrew Ayton; Ford.: VAJDA Zoltán. In: Aetas,(4) 1994, p. A szöveg személyisége/személyessége / ZSÉLYI Ferenc. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai. - [Szeged], p. - (Szegedi Bölcsészfuzetek) 227"

230 Poszt-Barbie / ZSÉLYI Ferenc. In: Fanni hagyományai. DEkonFERENCIA, 2. Szeged [in Mojo], nov Szeged, p. - (dekon-könyvek; 2.) The Forster machine / ZSÉLYI Ferenc. In: Papers in English and American studies. Vol. 6. HUSSE Papers A selection from the papers read at the Second Conference of the Hungárián Society for the Study of English. Szeged, January, Szeged, p Filozófia Tanszék Department of Philosophy A filozófia a jövőben / Kari Jaspers; Ford.: Juhász Anikó, CSEJTEI Dezső. In: Pompeji, 6(1) 1995, p. Oswald Spengler ( ): A Nyugat alkonya / CSEJTEI Dezső, Juhász Anikó. In: 33 híres bölcseleti mű. - (Bp., 1995) p. Részlet a La Manchai borbély és Miguel de Unamuno pár=atlan beszélgetéséből / CSEJTEI Dezső. In: Majdnem nem lehet másként. Tanulmányok Vajda Mihály 60. születésnapjára. - [Bp. 1995] p. Az elégedettséggel bearanyozott" hasznosság: Ellentmondások Hume haszonelvű érzelemetikájában./ CSONTOS Szabolcs. In: Pro Philosophia Füzetek, (2-3) 1995, p. Customs in common / E. P. Thompson. In: Aetas, (4) 1994, p. Ismert.: Szokásaiban lázad az angol? / CSONTOS Szabolcs Foucault szubjektum-felfogása / CSONTOS Szabolcs. In: Helikon, 41 (1-2) 1995, p. Hatalom és tudás Foucault genealógiájában / CSONTOS Szabolcs, KISS Attila. In: Symposion, (2) 1995, p. A szerző levele a könyv fordítójához, amely itt előszóként szolgálhat / René Descartes; Ford.: DÉKÁNY András. In: Pompeji, 6 (2) 1995, p. A német idealizmus születése / GAUSZ András. [Bp.], [1995]. 294 p. Autopszia nélkül. Kandidátusi értekezés Száz év ráhagyatkozás, avagy J.V. és R.R. esete a Gelassenheit"-tel / GAUSZ András. In: Pompeji, 6 (3) 1995, p. A schellingi lét-tan és Kierkegaard egzisztencia fogalma / GYENGE Zoltán [Bp.], [1995], 263 p. Autopszia nélkül. Kandidátusi értekezés Hegel és Kierkegaard / GYENGE Zoltán. In: Majdnem nem lehet másként. Tanulmányok Vajda Mihály 60. születésnapjára. - [Bp., 1995], p. Patthelyzetben: Shakespeare: Macbeth: [Kritika] / GYENGE Zoltán In: Színház, 28 (1) 1995, p. A kabbala helye az európai szellemtörténetben: Válogatott írások: 1-2. / Gershom Scholem. In: Holmi, 7 (12) 1995, p. Ismert.: Az elrejtőzött próféta / HELLER Ágnes A kritika mint bumeráng / HELLER Ágnes. In: Világosság, 36 (8-9) 1995, p. A kultúrák együttélésének próbája / HELLER Ágnes. In: Múlt és Jövő, (1-2) 1995, 4-8. p. A politika Isten halála után / HELLER Ágnes. In: Világosság, 36 (4) 1995, p. A szégyen hatalma: Bevezetés / HELLER Ágnes; Ford.: Módos Magdolna. In: Gond, (10) 1995, p. Alaptalanul / Hévizi Ottó. In: Holmi, 7 (4) 1995, p. Ismert.: HELLER Ágnes 228

231 0089 Az igazság komplexitása: A 21. század egyik megoldásra váró feladata / HELLER Ágnes. In: Kritika, (11) 1995, p Egy nő sötét időkben: (Hannah Arendt) / HELLER Ágnes. In: Világosság, 36 (12) 1995, p Leibniz egzisztenciális metafizikája / HELLER Ágnes; [Ford.: Vándor Judit], [Bp.]: Kossuth K., p Parmenidész és a sztálingrádi csata / HELLER Ágnes. In: Világosság, 36 (2) 1995, p Rekviem egy évszázadért: ( ): Emlékbeszéd / HELLER Ágnes. In: Kritika, (3) 1995, 3-7. p Szabadság, testvériség, egyenlőség - a kanti izlésítéletben / HELLER Ágnes. In: Világosság, 36 (6) 1995,5-14. p Az elméleti komplementarizmus és a módszertani pluralizmus értelme Benedetto Croce filozófiájában / KAPOS1 Márton. In: Italianistica Debreceniensis, , p Tudományelmélet: 2. fűzet / KOCSONDI András. Szeged: JATEPress, p. (József Attila Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar) 0097 Isten nélkül hiábavaló megmenteni a feltétlen értelmet": (Max Horkheimer késői filozófiája, avagy gondolkodói alternatívák a 20. század végén) / KRÉMER Sándor. In: Pompeji, 6 (2) 1995, p Már csak egy Isten menthet meg bennünket...": (A Der Spiegel interjúja Heideggerrel szeptember 23-án) / Ford.: KRÉMER Sándor. In: Heidegger, Martin. - Bevezetés a metafizikába. Melléklet: Jegyzetek és szövegek. - Bp., p. - (Matúra Bölcselet; 5.) 0099 A társadalomfilozófia jelenlegi helyzete és egy társadalomkutató intézet feladatai - A schopenhaueri gondolkodás viszonya a tudományhoz és a valláshoz / Max Horkheimer; Ford.: KRÉMER Sándor. In: Pompeji, 6 (2) p Az értékidealitás ontikus alapjai: Hegel / SIMON Ferenc. (Hegel: Die gegenstandlichen Grundlagen der Wertidealitát). In: Magyar Filozófiai Szemle, 39 (3-4) 1994, p Az értékidealitás ontológiai megalapozása Nicolai Hartmann etikájában / SIMON Ferenc. In: Pro Philosophia Füzetek, (2-3) 1995, p Intervista con Pietro Prini sulla storia della filosofia italiana / SZABÓ Tibor. In: Italianistica Debreceniensis, , p Politische Demokratie in neuer Perspektive: Rosa Luxemburg und György Lukács' Auffassung von Demokratie nach den Veranderungen von 1989 / SZABÓ Tibor. Autopszia nélkül. In: Die Freiheit der Andersdenkenden: Rosa Luxemburg und das Problem der Demorati. - Hamburg, p. Finnugor Nyelvtudományi Tanszék Department of Finno-Ugrian Philology 0104 [Bölcsészettudományi Kar / Finnugor Nyelvtudományi Tanszék], On the typology of Ob-Ugric causative constractions / DOLOVAI Dorottya. In: Congressus octavus internationalis fenno-ugristarum, Jyváskylá, Pars 2. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. - Jyváskylá, p Beitráge zur Morphologie des Nganasanischen / MIKOLA Tibor. In: Congressus octavus internationalis fenno-ugristarum, Jyváskylá, I Pars 2. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. - Jyváskylá, p. 229"

232 0106 Kausative Konstruktionen in den uralischen Sprachen / MIKOLA Tibor. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica, , p Mordvin nyelvrokonaink földjén / MÉSZÁROS Edit. Autopszia nélkül. In: Nyelvelő, (6) 1995, p Morzsák elsőéves diákok uralisztikadolgozataiból / MÉSZÁROS Edit, MOLNÁR Judit. Autopszia nélkül. In: Nyelvelő, (6) 1995, 67. p Naturalisation of loan verbs in Erza-Mordvin / MÉSZÁROS Edit. In: Congressus octavus internationalis fenno-ugristarum, Jyváskylá, Pars 2. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. - Jyváskylá, p A nganaszan igék aspektusáról / NAGY Beáta Boglárka. (Imperfective and perfective verbs in Nganasan). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica, , p Ha leszállna az est / Jarkko Laine; Ford. NAGY Beáta Boglárka. Autopszia nélkül. In: Helikon, augusztus , 11. p Korennoe naszelenie Krajnego Szevera Roszsziszkoj Federacii / Nikolaj Vahtin. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica, , p. Ismert.: NAGY Beáta Boglárka 0113 Én / Marko From; Ford. NAGY Beáta Boglárka. Autopszia nélkül. In: Helikon, augusztus , 9. p Iszszledovanie _ lekszikj v psziholingviszticseszkom ékszperimente: Na materiale cvetooboznacsenija v jazükah raznüh szisztem / A. P. Vasziljevics. In: Nyelvtudományi Közlemények, 93 (1-2) 1995, p. Ismert.: SIPŐCZ Katalin 0115 Semantic universals in the terminology of Ob-Ugric bodily names / SIPŐCZ Katalin. In: Congressus octavus internationalis fenno-ugristarum, Jyváskylá, Pars 2. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. - Jyváskylá, p Somé properties of Erza-Mordvin word order / VECSERNYÉS Ildikó. In: Congressus octavus internationalis fenno-ugristarum, Jyváskylá, Pars 2. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. - Jyváskylá, p. Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék Department of French Language and Literature 0117 A hódító / Almeida Faria; Ford. Lukács Laura; Eredetivel egybevetette: ALBERT Sándor. Bp.: íbisz, p Az új szövetség: A tudomány metamorfózisa / Ilya Prigogine, Isabelle Stengers; [Ford.: Dévényi Levente; Eredetivel egybevetette: ALBERT Sándor], 2. kiad. Bp.: Akadémiai K., XXV, 337 p. (Hermész Könyvek) 0119 Conditions d'une activité théorique sur la traduction / ALBERT Sándor, Michel Filippi. In: Acta Romanica. Tom. 15. Studia lexicographica. III. - Szeged, p Lacan magyarul. In: Budapesti Könyvszemle, 7 (3) 1995, p. Ismert.: ALBERT Sándor 0121 Szükségképpen prófétává kell válnia az ontikus kultúrtörténésznek?: Szubjektív reflexiók Fejér Adám Ki miért fél az ontikus kultúrtörténettől? című írásáról / ALBERT Sándor. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai. - [Szeged], p. - (Szegedi Bölcsészfuzetek) 0122 Tu accouches de ton article?: (Ou traitement de la transitivité dans le nouveau dictionnaire francais-hongrois) / FARKAS Ildikó. In: Acta Romanica. Tom. 15. Studia lexicographica. III. - Szeged, p. 230"

233 0123 A betűről, avagy a kagylófűzés nehézségei / GYIMESI Timea. In: Papírborítás. - Szeged, p. - (dekon-könyvek; 3.) 0124 Pouvoirs de l'horreur / Júlia Kristeva. In: Helikon, 41 (1-2) 1995, p. Ismert.: Az abjekt Júlia Kristeva szubjektum-felfogásában / GYIMESI Timea 0125 Coréférence et relation de commande: le probléme de la logophoricité / GÉCSEG Zsuzsanna. In: Acta Romanica. Tom. 15. Studia lexicographica. III. - Szeged, p A francia felvilágosodás magyarországi fogadtatása a 20. század első évtizedeiben / PENKE Olga. In: Hankiss János redivivus. Hankiss János Tudományos Ülésszak, Debrecen, szept Debrecen, p Politikai szókincsünk francia forrásai a magyar történeti jellegű munkákban a felvilágosodás korában / PENKE Olga. In: Francia eszmék. Tanulmányok a francia forradalomról. - Szeged, p (Annexe: Le fichier DEV-DIM): Dictionnaire francais-hongrois / Red. PÁLFY Miklós In: Acta Romanica. Tom. 15. Studia lexicographica. III. - Szeged, p Begriff und Bedeutung in der Artikelstruktur eines neuen Wörterbuches: (Französisch- Ungarisch) / PÁLFY Miklós. Studien zur zweisprachigen Lexikographie Deutsch- Ungarisch, 1. Aktén des 1. Kolloquiums, Szeged-Siegen. Szeged, Mai In: Acta Germanica, , p Dénotation et fonction: une approche épistémologique: (Présentation des articles a, de, dans et en) / PÁLFY Miklós. In: Acta Romanica. Tom. 15. Studia lexicographica. III. -Szeged, p Ou en sont les travaux du noveau dictionnaire francais-hongrois?: (État des travaux et documentation) / PÁLFY Miklós. In: Acta Romanica. Tom. 15. Studia lexicographica. III.-Szeged, p Francia eszmék: Tanulmányok a francia forradalomról / Szerk. J. NAGY László, SZÁSZ Géza. Szeged: JATE Uj- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tansz., p. Hispanisztika Tanszék Department of Hispanic Studies 0133 A fényes ösvény" árnyéka / ANDERLE Ádám. Autopszia nélkül. In: Dél-Alfóld, 1 (4) 1995, 2. p Alfonso V, el Magnánimo and the Hungárián throne / ANDERLE Ádám. In: Mediterrán tanulmányok. 6.( köt.) - Szeged, p La luz domesticada / Ádám ANDERLE etc.; Vida y obra de Nicolás Müller. Oviedo: Univ. do Oviedo, p. Autopszia nélkül Latin-Amerika / ANDERLE Ádám, Jüan Contreras. In: 20. századi egyetemes történet. 1. köt Bp., , 405^16. p Nagy Imre életrajz készül / ANDERLE Ádám. Autopszia nélkül. In: Dél-Alfold, 1(1) 1995, 7. p Szeged: centralizált városállam? / ANDERLE Ádám. In: Délmagyarország, november , 6. p Luz y momento / Ford.: BERTA Tibor. Autopszia nélkül. In: La luz domesticada. - Oviedo, p El nacimiento de la dictadura de Primo de Rivera / KACZÚR Ágnes. In: Mediterrán tanulmányok. 6. (köt.) - Szeged, p. 231"

234 Klasszika-Filológia Tanszék Department of Classical Philology 0141 [Adattár századi szellemi mozgalmaink történetéhez]: [34. köt.]: Jezsuita okmánytár: 1/1-2. [köt.]: Erdélyt és Magyarországot érintő iratok, / Sajtó alá rend. BALÁZS Mihály, KRUPPA Tamás, LÁZÁR István Dávid, Lukács László; Bev. BALÁZS Mihály. Szeged: JATE Régi Magyar Irodalom Tanszék, XXXV, 698 p. (Jesuit papers in Hungary and in Transylvania/ /.) 0142 A honfoglalás korának írott forrásai / Szerk.: KRISTÓ Gyula; Közrem.: OLAJOS Teréz, H. TÓTH Imre, ZIMONY1 István; [Forrásszöv. ford.: ALMÁSI Tibor,...BLAZOVICH László,...DÉR Terézia,...FERINCZ István, SZ. GALÁNTAI Erzsébet,...IVANICS Mária,...KORDÉ Zoltán, KRISTÓ Gyula, LELE József,...OLAJOS Teréz, SEBŐK Ferenc,...H. TÓTH Imre, TÓTH Sándor László,...ZIMONYI István], Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, p A magyarországi bizantinológia a 20. században / OLAJOS Teréz. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. - Szeged, p Adalék Theophylaktos Simokattés klasszikus előképeinek kérdéséhez: (Theophylaktos és Kallimachos) / OLAJOS Teréz. In: Antik Tanulmányok, 39 (1-2) 1995, p Bibliographische Notizen und Mitteilungen / OLAJOS Teréz. Autopszia nélkül. In: Byzantinische Zeitschrift, 88 (1) 1995, 188., 190., 196., 198., 200., 216., 220., 222., 225., 245., , , 284,, 286., 288., , , , 324., 346. p Bibliographische Notizen und Mitteilungen / OLAJOS Teréz. Autopszia nélkül. In: Byzantinische Zeitschrift, 88 (2) 1995, 520., , , 599. p Néhány nyelvi észrevétel a De administrando imperio" magyar vonatkozású részleteihez / OLAJOS Terézia. In: Magyar Nyelv, 91(1) 1995, p ZószimoszGazaiosz/OLAJOS Teréz. In: Világirodalmi lexikon. 18. köt.-bp, p Oracula Chaldaica: [Részletek] / Ford.: OLAJOS Terézia. In: Hermetika, mágia. Ezoterikus látásmód és művészi megismerés. Szöveggyűjtemény. - Szeged, p. - (lkonológia és Műértelmezés; 5.) 0150 Adalék a Marcus Aurelius korabeli Pannónia társadalomtörténetéhez: Szökés a provinciából a Barbaricumba / SZÁDECZKY-KARDOSS Samu. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. - Szeged, p Az Újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete: [1. köt. Általános bevezetés] / Benyik György; [Lektorok: SZÁDECZKY-KARDOSS Samu, Sulyok Elemér], Szeged: JATEPress, p Menandros Protéktór és az onogurok / SZÁDECZKY-KARDOSS Samu. In: Antik Tanulmányok, 39 (1-2) 1995, p A tartalom és forma egységének gondolata Cicerónál / TAR Ibolya. In: Cicero öröksége. Tanulmányok a szónok-politikus születésének évfordulója alkalmából. - Debrecen, p. - (Agatha) 0154 Hermetika, mágia: Ezoterikus látásmód és művészi megismerés: [Szöveggyűjtemény] / Szerk.: TAR Ibolya, SZŐNYI György Endre; [Ford.:...FENYVESI Anna,...KISS Attila,...NÓVÁK György, OLAJOS Terézia,...SZŰR Katalin, TAR Ibolya,...WENNER Éva]. Szeged: JATEPress, p. (lkonológia és Műértelmezés; 5.) 0155 Hénok; Káldeus orákulumok; Hermész Triszmegisztosz és a hermetikus iratok; Plótinosz ( ); Iamblikhosz ( ); Proklosz ( /); Ambrosius Theodosius Macrobius (IV-V. század) / [TAR Ibolya], In: Hermetika, mágia. Ezoterikus látásmód és művészi megismerés. (Szöveggyűjtemény). - Szeged, p. - (lkonológia és Műértelmezés; 5) 0156 Irodalom tizennégy éveseknek, a hatosztályos középiskolák 2. osztálya számára / Gyémánt Csilla,...TAR Ibolya. Bp.: Tankönyvkiadó, p. 232"

235 Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék Department of Classical Hungárián Literature 0157 Vég semmiség: A százhetven éve fel nem fedezett Bánk bán / Sándor Iván. In: Tiszatáj, 49 (9) 1995, p. Ismert.: CSETRI Lajos 0158 Asbóth János és Eötvös József / GÁNGÓ Gábor. In: Világosság, 36 (8-9) 1995, p A mese előtt: Latzkovits Miklós prózájáról / HÁSZ-FEHÉR Katalin. In: Symposion, (1) 1995, p Kölcsey és a Zrinyi-szerep az Országgyűlési Naplóban / HÁSZ-FEHÉR Katalin. In: Tiszatáj, 49 (9) 1995, p Johannes Cocceius und das Bemühen um die Herausgabe der Schriften von Johann Arndt / KESERŰ Bálint. Autopszia nélkül. In: Een boek heeft een rug. Studies voor Ferenc Postma. - [ ]: Zoetemer, p Egy verssor azonosítása: A nyolcvanas évek vajdasági költészetéről / MIKOLA Gyöngyi. In: Jelenkor, 38 (1) 1995, 45^8. p Egy elrajzolt portré: Mikó Krisztina monográfiája Halász Gáborról / MIKOLA Gyöngyi. In: Jelenkor, 38 (9) 1995, p Kékítőgolyó / Tolnai Ottó. (Új Prózák Könyve). In: Pompeji, 6 (1) 1995, p. Ismert.: Megállítja a zuhanást! (Tolnai Ottó legújabb könyvéről) / MIKOLA Gyöngyi 0165 Papírborítás / [Szerk. BOCSOR Péter, Deák Botond, Kovács Zoltán, MILBACHER Róbert, MÚLLNER András]. Szeged: Ictus: JATE Irodalomelm. Csop., p. (dekon-könyvek; 3.) 0166 A kék poétikája: [Angelika Overath: Das andere Blau c. tanulmánykötetéről és Tolnai Ottó: Kékítőgolyó c. prózagyűjteményéről] / SZAJBÉLY Mihály. In: Jelenkor, 38 (4) 1995, p Aranyt idéző Weöres Sándor / SZAJBÉLY Mihály. In: Holmi, 7 (8) 1995, 1995, p Az álmok álmodója és Schopenhauer / SZAJBÉLY Mihály. In: Világosság, 36 (8-9) 1995, p Ex: A kilencvenes évek nomadológiája: Symposion / SZAJBÉLY Mihály. In: Alföld, 46(2) 1995, p Fanni kései gyermeke, Kisfaludy Atala / SZAJBÉLY Mihály. In: Fanni hagyományai. DEkonFERENCIA. 2. Szeged [in Mojo], nov Szeged, p. - (dekon-könyvek) 0171 Modern Annales: Csorba Béla-Vékás János: A kultúrtanti visszavág: A Symposionmozgalom krónikája, / SZAJBÉLY Mihály. In: Alföld, 46 (8) 1995, p Rózsaszín flastrom: Beszélgetések vajdasági írókkal / Szerk., utószó: SZAJBÉLY Mihály; Interjúk: BÁRDI Nándor,... MIKOLA Gyöngyi; Lektorálta: ILIA Mihály, Lengyel András, VÖRÖS László. Szeged,: Szláv Filológiai Tansz., p Öt centi, lego, és a pusztulás erotikája: Mészöly Miklós: Családáradás és Hamisregény: [Kritika] / SZAJBÉLY Mihály. In: Tiszatáj, 49 (11) 1995, p Lesz idő, hogy visszatérhet" / Csűrös Miklós. In: Tiszatáj, 49 (12) 1995, p. Ismert.: Esszencia-jellegű etűdök / SZÉLES Klára sor magány: Szigligeti levél / SZÉLES Klára. In: Helikon, 6 (8) 1995, 7. p A létté vált hiány: Esszék, tanulmányok mai irodalmunkról / SZÉLES Klára. Miskolc: Felsőmagyarország, p A színház mindig az örök keresés médiuma marad: Beszélgetés Györgyey Klárával / SZÉLES Klára. In: Magyar Napló, 7 (4) 1995, p. 233"

236 Egy nagyigényű líratörténeti szemle: A magyar líra világképi tendenciái a 19. század második felében: Varga Pál: A gondviseléshittől a vitaiizmusig /SZÉLES Klára. In: Tiszatáj, 49 (1) 1995, 35^4. p. Határokon járok örökké...: 15 beszélgetés határon túli alkotókkal verseikről, novelláikról / Erdélyi Erzsébet, Nobel Iván; Szerk. SZÉLES Klára. Bp.: Tárogató, p. Homeland and postmodern / SZÉLES Klára. In: Congressus octavus internationalis fenno-ugristarum, Jyváskylá, I Pars 2. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. - Jyváskylá, p. Komjáthy Jenő / SZÉLES Klára. In: Helikon, 6 (1 1) 1995, 15. p. Kosztolányi és az egzisztenciális regény / Hima Gabriella. In: Alföld, 46 (5) 1995, p. Ismert.: SZÉLES Klára Közelebb a remekműhöz: Élmények és értelmezések / SZÉLES Klára. Miskolc: Felsőmagyarország, p. Magyar girondisták / Pomogáts Béla. In: Alföld, 46 (3) 1995, p. Ismert.: SZELES Klára A József Attila Tudományegyetem évkönyve: 1993/1994 / [Kiad. MÉSZÁROS Rezső; Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, MARÓTI Egon, SZENTPÉTERI István, SZENT- IRMAI László; Lektorálta ZENTAI Mária; Techn. szerk. RÁCZ Béláné]. Szeged: Officina Ny, p.; 20 cm Csokonai, az újakezdések költője: A felvilágosult szemléletmód fordulata az életműben / Debreczeni Attila. In: Budapesti Könyvszemle, 7 (2) 1995, p. Ismert.: ZENTAI Mária Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék Department of Mediaeval and Early Modern General History Francia források Zsigmond párizsi tartózkodásáról (1416 március) / CSERNUS Sándor. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. - Szeged, p. Pro Christo et contra innimicos eujus (Buda, 1686) / CSERNUS Sándor. Autopszia nélkül. In: Cahiers d'études Hongrois, , p. Történelem és fikció: Magyarországi Károly Úr regénye / CSERNUS Sándor. (Histoire et fiction: Le Román de Messire Charles de Hongrie). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, , p. A molnár, az inkvizítor és a történész: Megjegyzések Carlo Ginzburg népi kultúrával kapcsolatos műveihez / GALAMB György. (The miller, the inquisitor and the histórián. Somé notes on Carlo Ginzgurg's works on the popular culture). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, , p. Beda Venerabilis földrajzi szemléletének néhány eleme / SZÁNTÓ Richárd. (Somé elements of the geographical views of Beda the Venerable). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, , p. I. Péter adminisztratív reformjai a közép és felsőfokú igazgatásban / VARGA Beáta. (Die administrative Reformen von Péter I). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, , p. A honfoglalás korának írott forrásai / Szerk.: KRISTÓ Gyula; Közrem.: OLAJOS Teréz, H. TÓTH Imre, ZIMONYI István; [Forrásszöv. ford.: ALMÁSI Tibor,...BLA- ZOV1CH László,...DÉR Terézia,...FERINCZ István, SZ. GALÁNTAI Erzsébet,...IVANICS Mária,...KORDÉ Zoltán, KRISTÓ Gyula, LELE József,...OLAJOS Teréz, SEBŐK Ferenc,...H. TÓTH Imre, TÓTH Sándor László,...ZIMONYI István], Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, p. 234

237 0194 Az eurázsiai steppe nomádjai és szomszédai / ZIMONYI István. (The nomads of the Eurasian steppe and their neighbours). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, , p. Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék Department of Mediaeval and Early Modern Hungárián History 0195 Mutató / DÁVID Tamás, TÓTH Sándor László. In: A honfoglalás korának írott forrásai. - Szeged, p. - (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár; 7.) 0196 Székelyek, őrök és lövők / KORDÉ Zoltán. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. - Szeged, p A pécsi káptalan hiteles helyi tevékenységének kiadatlan oklevelei között / KOSZTA László. Autopszia nélkül. In: Baranyai Helytörténetírás, , p Kelet és Nyugat között: Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére / Szerk.: KOSZTA László. Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, p Püspöki székhely és városfejlődés: Pécs központi funkciói és vonzáskörzete / KOSZTA László. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. - Szeged, p A Halotti Besszéd kora / KRISTÓ Gyula. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 30 (4) 1995, p A honfoglalás korának írott forrásai / Szerk.: KRISTÓ Gyula; Közrem.: OLAJOS Teréz, H. TÓTH Imre, ZIMONYI István; [Forrásszöv. ford.: ALMÁSI Tibor,...BLA- ZOVICH László,...DÉR Terézia,...FERINCZ István, SZ. GALÁNTAI Erzsébet,...IVANICS Mária,...KORDÉ Zoltán, KRISTÓ Gyula, LELE József,...OLAJOS Teréz, SEBŐK Ferenc,...H. TÓTH Imre, TÓTH Sándor László,...ZIMONYI István], Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, p A honfoglaló magyarok életmódjáról: (Írott források alapján) / KRISTÓ Gyula. (Sur le mode de viedes Hongrois conquérants). In: Századok, 129 (1) 1995, p A magyar állam megszületése / KRISTÓ Gyula. Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, p. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár; 8.) 0204 Az Árpád-ház uralkodói / KRISTÓ Gyula, MAKK Ferenc. Díszkiadás. [Bp.], [1995], 288 p. 1 t. (I.P.C. Könyvek) 0205 Falicsi és Fájsz / KRISTÓ Gyula. In: Magyar Nyelv, 91 (1) 1995, p Latini, italiani e veneziani nella cronaca ungherese / KRISTÓ Gyula. Autopszia nélkül. In: Spiritualita e lettere nella cultura italiana e ungherese del basso medioevo. - Firenze, p. - (Civilta Veneziana, Studi; 46.) 0207 Magyarország lélekszáma az Árpád-korban / KRISTÓ Gyula. In: Magyarország történeti demográfiája. (I. köt.) A honfoglalás és az Árpád-kor népessége. Az febr. 16-án Budapesten megrendezett Népesedés Konferencia előadásai. - Bp., p Mikor lett fejedelem Géza? / KRISTÓ Gyula. (When did Géza become prince?). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, , p The 1100 years of the Csongrád region / BLAZOVICH László, KRISTÓ Gyula. Szeged: Csongrád County Council, p. 2 t. 1 térk.: ill.; 20 cm 0210 Makó története a kezdetektől 1848-ig / Szerk.: Blazovich László. In: Századok, 129 (5) 1995, p. Ismert.: LELE József 0211 Szempontok Szulejmán szultán évi magyarországi döntéseihez / LELE József.. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. - Szeged, p. 235"

238 A honfoglalástól Mohácsig / PETROVICS István. In: Kiskundorozsma. Tanulmányok. -Szeged, p. Egyháztörténeti vázlatok a középkorból: Szent Metód és Szventopolk kapcsolata Sirmiummal és Szlavóniával a pápai levelezés és a horvát hagyomány tükrében: Szent Konstantin (Cirill), Szent Metód és a boszniai püspökség eredete / Boba Imre; Ford.: PETROVICS István. (Essay on medieval church history). In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 7(1-2) 1995, p. Elzártság és modernség: Interjú Aron Jakovlevics Gureviccsel / Anna Sierpowska; [Ford.: PETROVICS István], In: Aetas, (3) 1995, p. Temesvár és Nagyszeben: (Megjegyzések egy oklevéltöredék kapcsán) / PETROVICS István. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. - Szeged, p. A 9. századi magyar törzsszövetség szervezete és külkapcsolatai: ( ) / TÓTH Sándor László. [Bp.], [1995], 236 p. Autopszia nélkül. Kandidátusi értekezés A Krími Kánság a tizenöt éves háborúban / Ivanics Mária. In: Aetas, (1-2) 1995, p. Ismert.: A pusztítás művészei? / TÓTH Sándor László A Kászim-nap és a tizenöt éves háború / TÓTH Sándor László. In: Hadtörténelmi Közlemények, 108(2) 1995, p. A honfoglalás időpontja / TÓTH Sándor László. (The date of the Hungárián landtaking). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, , p. Á pusztától az újjátelepítésig / TÓTH Sándor László. In: Kiskundorozsma. Tanulmányok. - Szeged, p. Az etelközi magyar törzsek szállásterületei / TÓTH Sándor László. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. - Szeged, ^185. p. Kiskundorozsma: Tanulmányok / Szerk. KÖVÉR Lajos, TÓTH Sándor László; [Lektorálta:...JUHÁSZ Antal,...KRISTÓ Gyula,...TROGMAYER Ottó]. Szeged: Somogyi- Könyvtár, p. 52 t. 1 mell Magyar Nyelvészéti Tanszék Department of Hungárián Linguistics Elbeszélések Fonásrol és Szövésről!" / BÜKY László. In: Magyar Nyelvőr, 119 (1) 1995, 50-5 l.p. Értsd is a szót...!": Nyelvművelő írások / É. Kiss Sándor. In: Hungarológiai Értesítő, 12 (3-4) , p. Ismert.: BÜKY László A költészet hatalma / Orbán Ottó. In: Tiszatáj, 49 (2) 1995, p. Ismert.: Versek a mindenségről és a mesterségről / BÜKY László A magyar Huszita Biblia német és cseh rokonsága: Nyelvtudományi Értekezések. 138 / Hadrovics László. In: Magyar Tudomány, 40 (6) 1995, p. Ismert.: BÜKY László A magyar nyelv rétegződése / Szerk. Kiss Jenő, Szűts László. In: Hungarológiai Értesítő, 12 (3-4) , p. Ismert.: BÜKY László A magyar nyelv történeti nyelvtana = The historical grammar of the Hungárián language: Vol. I, II/l / Ed. in chief: Benkő Loránd. Autopszia nélkül. In: Eurasian Studies Yearbook, , p. Ismert.: BÜKY László A szaknyelv átvilágítása / BÜKY László. In: Édes Anyanyelvünk, 17 (4) 1995, 11. p. A szocializmus előtt... / BÜKY László. Autopszia nélkül. In: Magyar Nemzet, augusztus , 14. p. 236

239 A térség kritikája / Aczél Géza. In: Tiszatáj, 49 (12) 1995, p. Ismert.: BÜKY László Aggályos szóhasználat / BÜKY László. Autopszia nélkül. In: Magyar Nemzet, július , 18. p. Aggályos szóhasználat / BÜKY László. In: Édes Anyanyelvünk, 17 (5) 1995, 11. p. Bevezető / MALECZKI Márta, BÜKY László. (A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei címmel rendezett tudományos ülésszak, Szeged, ápr. 29.) In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica, , 107. p. Der Hintergrund des Wortgebrauchs in einem poetischen Textwerk / BÜKY László. In: Congressus octavus internationalis fenno-ugristarum, Jyváskylá, Pars 2. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. - Jyváskylá, p. Egy szövegmondat háttere / BÜKY László. (A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei címmel rendezett tudományos ülésszak, Szeged, ápr. 29). (Der textuelle Hintergrund einer Utterance). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica, , p. Erdélyi magyar szótörténeti tár: VII: KL-LY. In: Magyar Tudomány, 40 (10) 1995, p. Ismert.: BÜKY László Félpénz / BÜKY László. Autopszia nélkül. In: Magyar Nemzet, december , 13. p. Képekbe menekülő élet: Krúdy Gyula képalkotásáról és a nyelvi kép stilisztikájáról / Kemény Gábor. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica, , p. Ismert.: BÜKY László Nevesítési kedv / BÜKY László. Autopszia nélkül. In: Magyar Nemzet, január , 18. p. Némely látomások nyelvi megvalósulásáról Füst Milán költői nyelvében / BÜKY László. In: Magyar Nyelvőr, 119 (2) 1995, p. Reggel / Kelemen Zoltán. In: Tiszatáj, 49 (7) 1995, p. Ismert.: BÜKY László Stilisztika / Szikszainé Nagy Irma. In: Magyartanítás, (2) 1995, p. Ismert.: Stilisztikai kiadványok / BÜKY László Stílusról, stilisztikáról napjainkban / Szathmári István. In: Magyartanítás, (2) 1995, 35. p. Ismert.: Stilisztikai kiadványok / BÜKY László Átvilágítások / BÜKY László. Autopszia nélkül. In: Magyar Nemzet, április , 16. p. Az intencionalitás szövegszervező szerepe / B. FEJES Katalin. In: 2. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, (Szeged), Veszprém, p. A Müncheni Kódex magyar-latin szótára / Szerk. Nyíri Antal. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica, , p. Ismert.: FORGÁCS Tamás A valenciaelmélet nyelvtörténeti alkalmazásának elméleti és módszertani kérdései (a Müncheni Kódex Máté-evangéliumából készített igeszótárral szemléltetve) / FOR- GÁCS Tamás. [Bp.], [1995], 350 p. Autopszia nélkül. Kandidátusi értekezés Adalékok vérhas szavunk történetéhez / FORGÁCS Tamás. In: Magyar Nyelv, 91 (3) 1995, p. BUX / FORGÁCS Tamás. In: Édes Anyanyelvünk, 17 (4) 1995, 7. p. Boom vagy bumm?/forgács Tamás. In: Magyar Nyelvőr, 119(2) 1995, p. Anyanyelvi szinten - magyarul / M. KORCHMÁROS Valéria. Autopszia nélkül. In: 4. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia p. Az -ék: többesjel! / M. KORCHMÁROS Valéria. (The ending -ék as a third plural suffix). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica, , p. 237"

240 Faj fa - fej fa - fel fa, zuboly - zugoly - zugó, hasló, örömfa, örömmadzag / MOKÁNY Sándor. In: Magyar Nyelv, 91 (2) 1995, p. Népetimológia mint szóalkotási/szóalakítási mód / MOKÁNY Sándor. In: Hungarológia, , p. A dorozsmai nyelvjárás / SZABÓ József. In: Kiskundorozsma. Tanulmányok. - Szeged, p. A szlovákiai magyar nemzetrész szolgálatában: Két újabb kiadvány Zalabai Zsigmond összeállításában / SZABÓ József. In: Tiszatáj, 49 (8) 1995, p. A telpülés földrajzi nevei / SZABÓ József. In: Kiskundorozsma. Tanulmányok. - Szeged, p. Az ö hang eredete és az ö-zés elteijedése a magyar nyelvjárásokban / SZABÓ József. In: Szeged, május 1995, p. Einige theoretisch-methodologische Fragen der Untersuchung ungarischer Dialektinseln / SZABÓ József. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica, , p. Nyelvek és nyelvjárások Luxemburgban / SZABÓ József. In: Magyar Nyelv, 91 (2) 1995, p. Nyelvjárási szövegek a szlovákiai magyar nyelvjárásokból: Előszó / SZABÓ József. In: Hungarológia, , 3-6. p. Pozsonyi egyetemisták nyelvjárási gyűjtéséről / SZABÓ József. Autopszia nélkül. In: Nyelvelő,.6_l 995, p. Linguistic consequences of migration / H. TÓTH Tibor. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica, , p. Modern Magyar Irodalmi Tanszék Department of Contemporary Hungárián Literature Szindbád otthon / GYÖREI Zsolt. In: Tiszatáj, 49 (6) 1995, p. Rózsaszín flastrom: Beszélgetések vajdasági írókkal / Szerk, utószó: SZAJBÉLY Mihály; Interjúk: BÁRDI Nándor,... MIKOLA Gyöngyi; Lektorálta: ILIA Mihály, Lengyel András, VÖRÖS László. Szeged: Szláv Filológiai Tansz, p. Valaki ott ül: [Szekér Endre köszöntése] / ILIA Mihály. In: Forrás, 27 (7) 1995, p. A harmonikázó prés" alatt: Görömbei András interjúi a hetvenes évekből: [Kritika] / OLASZ Sándor. In: Életünk, 33 (4) 1995, p. A regényíró Kosztolányi / OLASZ Sándor. In: Tiszatáj diák-melléklete, (26) 1995, 12 p. A szellem jelzőfényei / Bertha Zoltán. In: Hungarológiai Értesítő, 12 (3-4) , p. Ismert.: OLASZ Sándor Arany János balladái / Imre László. In: Hungarológiai Értesítő, 12 (3-4) , p. Ismert.: OLASZ Sándor Az első Ottlik-monográfia: Szegedy-Maszák Mihály könyvéről / OLASZ Sándor. In: Hitel, 8(1) 1995, p. Az író öntőformái: Nyugat-európai minták Németh László regényszemléletében / OLASZ Sándor. [Tatabánya]: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára, [1995]. 151 p. (Új Forrás Könyvek; 22.) Baka Pista hazament: [Nekrológ] / OLASZ Sándor. In: Tiszatáj, 49 (11) 1995, p. Botrány Gordiuszban: Lászlóffy Aladár naplója" egy nyelvi árvaházból": [Kritika] / OLASZ Sándor. In: Hitel, 8 (8) 1995, p. Francois Villon: Ballada a hajdani hölgyekről / OLASZ Sándor. In: Száz nagyon fontos vers. Versek és versmagyarázatok. - Bp, p. 238

241 0277 Minőség, magyarság, értelmiség / Monostori Imre. In: Kortárs, 39 (7) 1995, p. Ismert.: OLASZ Sándor 0278 November angyalához: Baka István újabb versei / OLASZ Sándor. In: Hitel, 8 (11) 1995, p Rónay György / Tüskés Tibor. In: Hungarológiai Értesítő, 12 (3^t) 1995, p. Ismert.: OLASZ Sándor 0280 Stéphane Mallarmé: Látomás / OLASZ Sándor. In: Száz nagyon fontos vers. Versek és versmagyarázatok. - Bp., p Töprengések az irodalmi értékről / Tamás Attila. In: Iskolakultúra, 5 (6-7) 1995, p. Ismert.: Az irodalomtudós vallomása / OLASZ Sándor 0282 Vonzások és taszítások: Poszler György könyvéről / OLASZ Sándor. In: Forrás, 27 (4) 1995, p Vörös és vörös / Jókai Anna. In: Népszabadság, július , 7. p. Ismert.: A modellregény felé / OLASZ Sándor 0284 Zendülőkrgl - többféleképpen: Cocteau- és Márai-szövegek párbeszéde / OLASZ Sándor. In: Irodalomtörténet, 76 (2-3) 1995, p Zónaidő: Nagy Gáspár Közép-európai naplója": [Kritika] / OLASZ Sándor. In: Életünk, 33 (11) 1995, p Árapály: Kabdebó Tamás folyamregénye: [Kritika] / OLASZ Sándor. In: Forrás, 27 (6) 1995, p Keserülő e marxi munka": A marxizáló" és a demarxizáló" József Attila / PÉTER László. In: Tiszatáj, 49 (4) 1995, p '56 szegedi mártírja: Földesi Tiborra emlékezem / PÉTER László. In: Szegedi Napló, december , 9. p A magyar Göttinga: Klebelsberg és a szegedi egyetem / PÉTER László. In: Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete. (Szegeden, okt. 12-én tartott konferencia kibővített anyaga). - Szeged, p A norvég biblia: Egy kis novella 43 európai, 6 ázsiai és 1 afrikai nyelven / [Martinovitsné Kutas Ilona], In: Könyvtári Levelező/lap, (1) 1995, 2-3. p. Ismert.: Bábeli könyv / PÉTER László 0291 Az első József Attila-est Makón / PÉTER László. In: Emléklapok Tóth Ferencnek. - Makó, p. - (A Makói Múzeum Füzetei; 60.) 0292 Az utolsó magyar sámán: [Móra Ferenc Kálmány Lajosról] / PÉTER László. In: Délsziget, (31) 1995, 1-7. p Babits [Mihály] bérmakeresztapja / PÉTER László. In: Délmagyarország, december , 5. p Bartók Béla levelei Kun Izidorhoz / PÉTER László. In: Szeged,július-december 1995, 11 l-l 17. p Egy kiváló nevelő emlékezete: Eckerdt Elekné Pető Gizella centenáriuma / PÉTER László. In: Délmagyarország, május , 11. p Elhunyt Lányi György / PÉTER László. In: Délmagyarország, február , 8. p Elhunyt Palásti László / PÉTER László. In: Délmagyarország, április , 6. p Itt tanított Juhász Gyula, s tanult József Attila: [A makói József Attila Gimnázium 100 éve] / PÉTER László. In: Reggeli Délvilág, szeptember , 5. p Klebelsberg Kunó velős mondásaiból / Szemelgette: PÉTER László. In: Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete. (Szegeden, okt. 12-én tartott konferencia kibővített anyaga). - Szeged, p Klebelsberg Kunó életrajza dátumokban / Összeáll. PÉTER László. In: Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete. (Szegeden, okt. 12-én tartott konferencia kibővített anyaga). - Szeged, p. 239"

242 Kodály - nyolcvan tükörben: így láttuk Kodályt - Bónis Ferenc emlékezésgyűjteménye: [Kritika] / PÉTER László. In: Tiszatáj, 49 (10) 1995, p. Közelharc: Önéletrajzi tépelődések: 1974 / Vajtai István; [Szerk, utószó: PÉTER László]. Szeged: Baross Öregdiákok Szövetsége: Somogyi Könyvtár, p. (Szegedi Arcélek; 5.) Madách Szegeden: [Szendrei Júlia]: A honvéd neje / PÉTER László. In: Szeged, június 1995, p. Magyar írók, költők textológiai nézetei / PÉTER László; [Lektorálta Bíró Ferenc, ILIA Mihály], Szeged: JATEPress, p. (József Attila Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar) Magyarság és szocializmus Juhász Gyula eszmevilágában / PÉTER László. In: Mítosz és utópia. Irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok. - Bp, p. Mindennapi nyelvőrség / PÉTER László. In: Vasárnapi Hírek, november , 10. p. Szeghy Endre nevével: A Pedagógus Női Kar jubileumi hangversenye / PÉTER László. In: Délmagyarország, május , 11. p. Szőreg címere / PETER László. Autopszia nélkül. In: SZŐREGélő, június , l.p. Szőreg szülötte: A szegedi egyetem új díszdoktora: Pauncz Rezső / PETER László. Autopszia nélkül. In: SZŐREGélő, december , l.p. Tíz tanulmány a joj>- és alkotmánytörténet köréből / RUSZOLY József; [Lektorálta: MOLNÁR Imre, PETER László]. Szeged: JATEPress, p.; (A József Attila Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének Tansegédletei; 7.). (József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar). Utószó / PÉTER László. In: Móra Ferenc. - Aranykoporsó. - Bp, p. - (A Magyar Próza Klasszikusai; 21.) Volt egyszer egy cserkészcsapat / PETER László. Autopszia nélkül. In: SZŐREGélő, november , 1-2. p. Végső búcsú Ujj Lászlótól / PÉTER László. In: Délmagyarország, február , 4- P-. írni nem lehet mindig: Veres Péter textológiai nézetei / PETER László. In: Uj Horizont, 23 (3) 1995, p. írók, költők textológiai nézetei: Móricz Zsigmond, Sík Sándor, Weöres Sándor / PÉTER László. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 99 (1) 1995, p. Új plébánosunk pályája: [Kókai Pál] / PÉTER László. Autopszia nélkül. In: SZŐ- REGélő, november , 7. p....iramló fényt a tengeren": Menekülés- és teremtésmítosz József Attila lírájában / SZIGETI Lajos Sándor. In: A Dunánál". Tanulmányok József Attiláról. - Bp, p. Isten nélkül isteni életet": A modern költészet genealógiájához / SZIGETI Lajos Sándor. ( A godly life without God"). In: Studia Nova. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Közleményei, 2 (3) 1995, p. Magunknak szól a dal": Szempontok a modern magyar költészet immanens történetéhez / SZIGETI Lajos Sándor. In: Tiszatáj, 49 (4) 1995, p. Vállamon a bárányos éggel...": Bibliai motívumok Nagy László költészetében / SZI- GETI Lajos Sándor. In: Tiszatáj, 49 (7) 1995, p. iramló fényt a tengeren": Menekülés- és teremtésmitosz József Attila lírájában / SZI- GETI Lajos Sándor. In: Irodalomtörténet, 76 (2-3) 1995, 445-^161. p. Erőltetett menet / Radnóti Miklós. In: Száz nagyon fontos vers. Versek és versmagyarázatok. - Bp, p. Ismert.: SZIGETI Lajos Sándor Halotti beszéd / Kosztolányi Dezső. In: Száz nagyon fontos vers. Versek és versmagyarázatok. - Bp, p. Ismert.: SZIGETI Lajos Sándor 240

243 0324 József Attila, a szegedi egyetemista / SZIGETI Lajos Sándor. In: Szegedi Egyetem, 35 (5)1995,4. p Modern hagyomány: Motívumok és költői magatartásformák a huszadik századi magyar irodalomban / SZIGETI Lajos Sándor. Bp.: Lord, p Modern hagyomány: Motívumok és költői magatartásformák a huszadik századi magyar irodalomban / SZIGETI Lajos Sándor. [Bp.], [1995]. 319 p. Autopszia nélkül., Doktori értekezés 0327 Poézis és universitas: József Attila, a szegedi egyetemista / SZIGETI Lajos Sándor. In- Szeged, április 1995, 3-5. p Gulácsy Lajosnak / Juhász Gyula. In: Száz nagyon fontos vers. Versek és versmagyarázatok. - Bp., p. Ismert.: VÖRÖS László 0329 Önéletrajzom / Fenyő Miksa. Autopszia nélkül. In: Felső-Bácska, július 5, július [] p. Ismert.: Mélykút, a világ közepe" / VÖRÖS László Neveléstudományi Tanszék Department of Education 0330 Iskolavezetés - vezetőképzés / BARÁTH Tibor. In: Fejlesztő Pedagógia, (4) p Vélemények az iskolai menedzserképzésről egy regionális kutatás tükrében / Annási Ferenc, BARÁTH Tibor. Bp.: Educatio, p A gondolkodás képességeinek fejlődése és fejlesztése / CSAPÓ Benő. Szeged: JATE Pedagógiai Tansz., p. (Habilitációs Tézisek: PhD értekezés) 0333 A rajzkészség fejlesztésének vizsgálata középiskolai tanulóknál / CSAPÓ Benő, Varsányi Zoltán. In: Vizuális képességek fejlődése. - [Bp.], p Cultural differences or sampling biases: How do we find out? / Francoise D. Alsaker, Connie Flanagan, CSAPÓ Benő. In: Stress, future orientation, and well-being of adolescents in 11 European countries and the US: Methods and research. [Thirteenth Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development, 28 June-2 July, 1994, Amsterdam, The Netherlands], p Development of inductive reasoning in adolescence / CSAPÓ Benő. In: The role and place of the humanities in education for the world of the 21st century. Proceedings of the 1 lth International Congress, World Association for Educational Research, Bar-Ilan University, Vol p Distributive justice: Adolescents' perceptions across cultures / Connie Flanagan, CSAPÓ Benő. In: Stress, future orientation, and well-being of adolescents in 11 European countries and the US: Methods and research. [Thirteenth Biennial Meetings of the International Society for the Study of Behavioral Development, 28 June-2 July, 1994, Amsterdam, The Netherlands] p Európai fiatalok interkulturális attitűdjei / CSAPÓ Benő, CZACHESZ Erzsébet. In: Új Pedagógiai Szemle, 45 (12) 1995, p Improving inductive reasoning thtough the content of teaching materials / CSAPÓ Benő. In: Paper presented at the symposium 'Teaching Intelligence'. Sixth Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction, August 26-31, 1995, Nijmegen, The Netherlands p Mit tudnak tanulóink az általános és a középiskola végén? / CSAPÓ Benő, B. Németh Mária. In: Új Pedagógiai Szemle, 45 (8) 1995, p Neveléselméleti szöveggyűjtemény / [Szerk. CSAPÓ Benő, CSIRIKNÉ CZACHESZ Erzsébet, PUKÁNSZKY Béla, VIDÁKOVICH Tibor], Szeged: JATEPress, p. (József Attila Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék: Tananyagok) 241"

244 0341 Student's perception of the effects of social transition / CSAPÓ Benő. Fotomásolat/EGY. In: Education in Europe. An intercultural task. - Münster-New York, p Hitek és tévhitek a hazai olvasástanításban / CS. CZACHESZ Erzsébet. Autopszia nélkül. In: 9. Európai Olvasáskonferencia, Budapest, Bp., p Szerepjátékok a nyelvórán / Róbert J. Di Pietro. In: Köznevelés, 51 (28) 1995, p. Ismert.: Nyevtanítás élethelyzetekkel / CS. CZACHESZ Erzsébet 0344 Emlékezés Felméri Lajosra: ( / KÉKES SZABÓ Mihály. In: Módszertani Közlemények, 35 (2) 1995, p Multikulturális oktatáspolitikai koncepciók / LESZNYÁK Márta, CZACHESZ Erzsébet. In: Valóság, 38 (11) 1995, 96-^106. p A harmadik paradigmaváltás küszöbén? / NAGY József. In: Iskolakultúra, 5 (6-7) 1995, 2-6. p A középiskolázás tömegessé válása/nagy József. In: Köznevelés, 51 (12) 1995, 3-5. p Egység és differenciáltság az iskolában / NAGY József. In: Új Katedra, (11) , p Pedagógia a harmadik paradigmaváltás küszöbén? / NAGY József. In: Az elveszett teljesség. A 60 éves Zsolnai József köszöntése. - [Bp, 1995] p 0350 Segítés és pedagógia: Kísérlet a nevelés mibenlétének újraértelmezésére / NAGY József. (Helping and education: an attempt to re-interpret the nature of nurture). In: Magyar Pedagógia, 95 (3-4) 1995, p Vizsga: de milyen? / NAGY József. In: Educatio, 4 (3) 1995, 395^114. p A személyiség pedagógiája: Utószó / PUKÁNSZKY Béla. In: Tettamanti Béla. - A személyiség nevelésének magyar elmélete. Schneller István rendszere. Hasonmás kiad. - Bp, I VII. p. - (A Magyar Pedagógiai Gondolkodás Klasszikusai; 4.) 0353 Hypothetische Paradigmen in der Geschichte der ungarischen Pádagogik / PU- KÁNSZKY Béla. Autopszia nélkül. In: 17. International Standing Conference of the History of Education, Berlin, Sept p Imre Sándor neveléstana: Utószó / PUKÁNSZKY Béla. In: Imre Sándor. - Neveléstan. Bevezetés az iskolai nevelés munkájába. Hasonmás kiad. - Bp, p. - (A Magyar Pedagógiai Gondolkodás Klasszikusai; 3.) 0355 Magyar neveléstörténeti szöveggyűjtemény: / Vál, szerk. Kurucz Rózsa, Péchy Benjámin etc.; [Lektorálta PUKÁNSZKY Béla], Szekszárd: Illyés Gyula Ped. Főisk, p Segítő nevelés a pedagógia történetében / PUKÁNSZKY Béla. (Helping pedagogy in the history of education). In: Magyar Pedagógia, 95 (3-4) 1995, p Az iskolavezetés feladatai a folyamatellenőrzés, értékelés és a kimenetszabályozás szervezésében: Korszerű mérésmetodika / VIDÁKOVICH Tibor. (Igazgatóhelyettesek Országos Konferenciája, Nyíregyháza, jún ). In: Pedagógiai Műhely, 21 (4) 1995, p Á szociális kompetencia fejlődése gyermekkorban / ZSOLNAI Anikó. In: Új Pedagógiai Szemle, 45 (1) 1995, p. Német Irodalomtudományi Tanszék Department of Germán Literature 0359 Csoportosítsunk át! / BERNÁTH Árpád. In: Szegedi Egyetem, 35 (4) 1995, 9. p Das Wechselspiel zwischen Zentrum und Peripherie: Die Universitáten von Pécs, Debrecen, Szeged und die ungarische Germanistik / BERNÁTH Árpád. Autopszia nélkül. In: Germanistik in Mittel- und Osteuropa Berlin, p. 242"

245 Der Schwamm und der Rhein: Die Botschaft von Frauen vor Flusslandschaft" / BERNÁTH Árpád. In: Geschichte und Melancholie. Über Heinrich Bölls Román Frauen vor Flusslandschaft. - Köln, p. Der strakturelle Ort des Themas Gewalt" in Bölls Erzáhlungen Die verlorene Éhre der Katharina Blum und Ende einer Dienstfahrt und die Erweiterung des Kunstbegriffs / BERNÁTH Árpád. Frankfurt/Main; Berlin etc.: Lang, p. Klny.: Weltbürger-Textwelten Erőszak és antiművészet: Heinrich Böll művészetfelfogása és a nyugatnémet társadalmi mozgások: ( )/ BERNÁTH Árpád. In: Holmi, 7 (11) 1995, p. Geschichte und Melancholie: Über Heinrich Bölls Román Frauen vor Flusslandschaft / Hrsg. von Árpád BERNÁTH. Köln: Kiepenheuer u. Witsch, p. Heinrich Bölls letzter Román: Frauen vor Flusslandschaft als Fortschreibung / BER- NÁTH Árpád. Amsterdam; Atlanta: Rodopi, p. (Amsterdamer Beitráge zur Neueren Germanistik; ) Klny.: Fünfzig Jahre deutschsprachige Literatur in Aspekten Német klasszicizmus kora / BERNÁTH Árpád. Autopszia nélkül. In: Irodalom a hatosztályos középiskolák harmadik osztálya számára. Szerk. Bene Kálmán. Kísérleti tankönyv. - Szeged, p. Oft, wenn es erst durch Jahre durchgedrungen, erscheint es in vollendeter Gestalt: (Johann Wolfgang Goethe): Vorwort / BERNÁTH Árpád. In: Geschichte und Melancholie. Über Heinrich Bölls Román Frauen vor Flusslandschaft. - Köln, jp. Bulgakov i Gete: Obraz Margaritü v szvete getevszkogo Fauszta" / GAÁL-BAROTI Márta. In: Studia Russica Budapestinensia. [Tom.] 2-3. Materialü 3 i 4 Puskinologicseszkogo Kollokviuma v Budapeste 1991, Bp., p. - (Eötvös-Füzetek; 22.) Entgrenzung des Kanons: Das Kanonproblem als Romanthema in Péter Esterházys Das Buch Hrabals" / HÁRS Endre. Autopszia nélkül. In: Kulturelle Grenzen, Grenzüber, schreitende Kulturen. -Torun, p. Forró hideg: (A szerelem apóriája, az apória szerelme és a Fanni hagyományai") / HÁRS Endre. In: Fanni hagyományai. DEkonFERENCIA, 2. Szeged, [in Mojo], nov Szeged, p. - (dekon-könyvek; 2.) Miért, ki olvas?: (Az olvasás egzisztemológiai metaforái) / HÁRS Endre. In: Papírborítás. - Szeged, p. - (dekon-könyvek; 3.) Postmodeme, die deutsche Version: Botho Strauss und die Narration deutscher Geschichte / HÁRS Endre. Autopszia nélkül. In: Fünfzig Jahre deutschsprachige Literatur in Aspekten. - Amsterdam, Atlanta, GA, p. - (Amsterdamer Beitrage zur Neueren Germanistik; 38/39.) Az égei ünnep: Tanulmányok a 40-es évekből / Kerényi Károly; Vál., [németből] ford.: KOCZISZKY Éva. Bp.: Kráter, p. 4 t. (Teleszkóp) Berlini levél: Gondolatok a holocaust 50. évfordulójáról / KOCZISZKY Éva. In: Elet és Irodalom, 39(25) 1995,4. p. Hölderlin and the Golden Chain of Homer / Emery George. In: Helikon, 41 (1-2) p. Ismert.: KOCZISZKY Éva Laokoón: Vita az antik művészetről a század fordulóján / KOCZISZKY Eva. In: Holmi, 7 (5) 1995, p. Mythologie und Vernunft / Uwe Beyer. In: Helikon, 41 (1-2) 1995, p. Ismert.: KOCZISZKY Éva Mózes és Szókratész / KOCZISZKY Éva. In: Majdnem nem lehet másként. Tanulmányok Vajda Mihály 60. születésnapjára. - [Bp., 1995.] p. Neue Wege zu Hölderlin / Hrsg. von Uwe Beyer. In: Helikon, 41 (1-2) 1995, p. Ismert.: KOCZISZKY Éva 243"

246 0380 Nietzsche és a Parsifal: Prolegomena egy személyiségetikához / Heller Ágnes. Autopszia nélkül. In: Budapest Review of Books, Winter 1994, p. Ismert.: Jerusalem conquering Rom? / KOCZISZKY Éva 0381 Samothrake: Ein Streit um Creuzers Symbolik und das Wesen der Mythologie / KOCZISZKY Éva. Autopszia nélkül. In: Antiké und Abendland, 1995, p Építő keresztény beszédek / Sörén Kierkegaard; [Vál, előszó: KOCZISZKY Éva; Ford. Bohács Zoltán, Molnár Anna], Bp.: Hermeneutikai Kutatóközp., p. (Hermeneutikai Füzetek; 5.) Német Nyelvészeti Tanszék Department of Germán Linguistics 0383 Deutsch in Ungara - in Geschichte und Gegenwart / BASSOLA Péter. Heidelberg: Groos, p. (Sammlung Groos; 56.) 0384 Schulgrammatik / BASSOLA Péter. Autopszia nélkül. In: Grammatik und deutsche Grammatiken. - Tübingen, p Schwierigkeiten bei der Erstellung eines Lernerwörterbuches Substantivvalenz Deutsch-Ungarisch" / BASSOLA Péter. Studien zur zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Ungarisch, 1. Aktén des 1. Kolloquiums, Szeged - Siegen. Szeged, Mai In: Acta Germanica, , p Substantivvalenz in Forschung und Unterricht / BASSOLA Péter. Autopszia nélkül. In: Deutsch als Fremdsprache. An den Quellen eines Faches. Festschrift fur Gerhard Helbig zum 65. Geburtstag. - München, p Aktuelle deutsche Wörter - Konzeption eines deutsch-ungarischen Wörterbuchs / BERNÁTH Csilla. Studien zur zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Ungarisch. 1. Aktén des 1. Kolloqiums, Szegéd - Siegen. Szeged, Mai, In: Acta Germanica, , p Lexikalische Fehler im Lemmabestand des ungarisch-deutschen Wörterbuchs von Előd Halász und im Lösungsschlüssel der Übersetzung der Aufnahmeprüfung / GYÁFRÁS Edit. Studien zur zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Ungarisch I. Aktén des I. Kolloquiums, Szeged - Siegen. Szeged, Mai, In: Acta Germanica, , p. Néprajzi Tanszék Department of Ethnography 0389 A Lorettói Boldogasszony tisztelete Magyarországon / BARNA Gábor. Autopszia nélkül. In: Létünk, (1-2) 1995, p A mesterszállási templom építésének története / BARNA Gábor. In: Mesterszállás. Fejezetek a község történetéből. - Mesterszállás, p Deadseers (soulseers) in the Hungárián village today / BARNA Gábor. Autopszia nélkül. In: Folk belief today. Eds. Mare Köiva, Kai Vassiljeva. - Tartu, p Előszó / BARNA Gábor. In: Vallásos népélet a Kárpát-medencében. Népismereti tanulmányok és közlések. - Bp., p Hősök és hőstípusok a magyar történeti mondákban: Konferencia, Szeged, május 7 / BARNA Gábor. (Helden und Heldentypen in den ungarischen historischen Sagen. /Tagung in Szegéd am 7. Mai 1994/). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica, , 5-6. p. 244"

247 0394 Kopács, a víz melleti falu / Lábadi Károly. In: Honismeret, 23 (6) 1995, p. Ismert.: BARNA Gábor 0395 Kultúrák találkozása - kultúrák konfliktusai: Az 5. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai: Békéscsaba, okt. 7-9 / Szerk.... BARNA Gábor. Békéscsaba; Bp.: Magyar Néprajzi Társ., p Mesterszállás: Fejezetek a község történetéből / Szerk. BARNA Gábor. Mesterszállás: Mesterszállás község Képviselőtestülete, p térk Pilgrim Baptism: An initiation rite in the Hungárián catholic paraliturgy / BARNA Gábor. Autopszia nélkül. In: Etnoloska Tribina, , p Surnunágijad (hingenágijad) tanepáeva Ungari külas / BARNA Gábor. Autopszia nélkül. In: Rahvausund tanapaeval. Eds. Mail Hiiemáe, Mare Köiva. - Tartu, p Vallásos népélet a Kárpát-medencében: Népismereti tanulmányok és közlések / Szerk. BARNA Gábor. Bp.: M. Néprajzi Társ., p Wallfahrtsorte - Orte der Toleranz? / BARNA Gábor. In: Kultúrák találkozása - kultúrák konfliktusai. (Az 5. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai, Békéscsaba, okt. 7-9). - Békéscsaba-Bp., p Zádor és Ágota: Költészet és valóság a nagykunsági történeti hagyományokban / BARNA Gábor. (Néprajzi konferencia, Szeged, máj. 7.). (Zádor und Ágota. Dichtung und Wahrheit in der historischen Uberlieferung des Gebiets Nagykunság). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica, , p Népszokások / BELLON Tibor. In: Kiskundorozsma. Tanulmányok. - Szeged, p A dorozsmai kocsigyártó mesterség / JUHÁSZ Antal. In: Kiskundorozsma. Tanulmányok. - Szeged, p Gazdasági élet között / JUHÁSZ Antal. In: Kiskundorozsma. Tanulmányok. - Szeged, p. 3 t Kiskundorozsma: Tanulmányok / Szerk. KÖVÉR Lajos, TÓTH Sándor László; [Lektorálta:...JUHÁSZ Antal,...KRISTÓ Gyula,...TROGMAYER Ottó]. Szeged: Somogyi- Könyvtár, p. 52 t. 1 mell Képek a régi szegedi népéletből: 1. A fahajóépítés - 2. Kofahajók a Tisza-parton - 3. Homokhordó kubikosok - 4. Az utolsó szegedi vízimalom - 5. A kenyérpiac - 6. A papucsosok - 7. Bocskorosmesterek sátrai a piactéren / JUHÁSZ Antal. In: Szeged, január-július-december 1995, hátsó-belső borító lap 0407 Építőmesterek és paraszt specialisták a szegedi tájon / JUHÁSZ Antal. In: Emléklapok Tóth Ferencnek. - Makó, p. - (A Makói Múzeum Füzetei; 60.) Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék Department of Italian Language and Literature 0408 A nyelv és a nyelvek / Szerk. KENESE1 István; [írták: KELEMEN János, KENESEI István etc.]. 3., átdolg. kiad. Bp.: Akadémiai K., p Gentile és a fasizmus / KELEMEN János. In: Világosság, 36 (12) 1995, p Idealismo e storicismo nell'opera di Benedetto Croce / KELEMEN János. Messina: Rubbetino, p. Autopszia nélkül 0411 II nichilismo di Nietzsche e Lukács / KELEMEN János. Autopszia nélkül. In: Relazione presentata al convegno internazionale Nietzsche e il Nichilismo", Roma, marco, [ ] - [ ] p. 245"

248 0412 Kant, Babits és az örök Béke: Kant Az Örök Békéhez című művének kétszázadik évfordulójára / KELEMEN János. In: Holmi, 7 (1) 1995, p La filosofia e il totalitarismo / KELEMEN János. Autopszia nélkül. In: Vico e Gentile. - Messina, p Note sulle condizioni di possibilita del Giudizio storico / KELEMEN János. Autopszia nélkül. In: Relazione presentata al convegno internazionale Luigi Scaravelli", Roma, dicembre, [ ]-[]p Un grandé pacifista ungherese e Cant / KELEMEN János. Autopszia nélkül. In: Studi Cantiani, p Vico e Gentile / A cura di János KELEMEN, József PÁL. Messina: Rubbetino, p. Atopszia nélkül A hermetikus hagyomány a reneszánsz korában / PÁL József. In: Hermetika, mágia. Ezoterikus látásmód és művészi megismerés. (Szöveggyűjtemény). - Szeged, p. - (lkonológia és Műértelmezés; 5.) 0418 Notturno indiano" (1986) di Antonio Tabucchi: Due analisi parallele / Alessandro.. ROSSELLI, FARKAS Mária. Autopszia nélkül. In: Coscienza Storica, , p Lo stile nominale in Notturno indiano" (1986) di Antonio Tabucchi / Alessandro ROSSELLI, FARKAS Mária. Autopszia nélkül. In: Nuova Corvina, , p Lelkiismeret-furdalás egy megölt kutya miatt / Pier Paolo Pasolini; Ford.: SZKÁROSI Endre. In: Nagyvilág, 40 (11-12) 1995, p A nem szeretett gyermek / Pier Paolo Pasolini; Ford.: SZKÁROSI Endre. In: Nagyvilág, 40 (11-12) 1995, 824. p Az Okp-t a fiataloknak! / Pier Paolo Pasolini; Ford.: SZKÁROSI Endre. In: Nagyvilág, 40(11-12) 1995, p Hang, hangjegy, hangkép: A nyelvi jel hangi és képi áttételei a futurizmus költői gyakorlatában / SZKÁROSI Endre. In: Fiológiai Közlöny, 41 (2) 1995, p Kábítószer és kultúra / Pier Paolo Pasolini; Ford.: SZKÁROSI Endre. In: Nagyvilág, 40(11-12) 1995, p Mágia és ritmus / Szepes Erika. In: Hungarológiai Értesítő, 12 (3-4) , p. Ismert.: SZKÁROSI Endre 0426 Intuíció és költészet: Benedetto Croce esztétikája / Kaposi Márton. In: Valóság, 38 (9) 1995, p. Ismert.: ÖRDÖGH Éva 0427 Storia o invenzione in Alessandro Manzoni / ÖRDÖGH Éva. In: Italianistica Debreceniensis, , p. Osztrák Irodalmi Tanszék Department of Austrian Literature 0428 Anstatt eines Vorwortes: Vorüberlegungen zur Problematik der religiöse Literatur / AUCKENTHALER, Karlheinz F. In: Numinoses und Heiliges in der österreichischen Literatur. - Bern-Berlin etc., p. - (New Yorker Beitráge zur Österreichischen Literaturgeschichte; 3.) 0429 Biblische Stoffe und Motive in der österreichischen Literatur / AUCKENTHALER, Karlheinz F. In: Neohelicon, 22 (1) 1995, p Musikalitát bei Franz Werfel / AUCKENTHALER, Karlheinz F. Autopszia nélkül. In: Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft fur Musikwissenschaft, , p Numinoses und Heiliges in der österreichischen Literatur / Hrsg. von Karlheinz F. AUCKENTHALER. Bern; Berlin etc.: Lang, p. (New Yorker Beitrage zur Österreichischen Literaturgeschichte; 3.) 246"

249 Vorwort / AUCKENTHALER, Karlheinz F. Autopszia nélkül. In: Brem, Ilse. - Licht der Schatten. - Wien, 1995, - 5. p. Über österreichische Literatur schreiben?: Gut: Aber wenn ich nur wüsste, was diese ist?: Ein Konzept zum österreichischen Literaturbegriff / AUCKENTHALER, Karlheinz F. Autopszia nélkül. In: Nicht (aus, in, über, von) Österreich. Zur österreichischen Literatur, zu Celan, Bachmann, Bernhard und anderen. - Frankfurt, p. Theorie und Modell, Erklarung und Textwelt: Über Trakls Ruh und Schweigen" / CSÚRI Károly. Autopszia nélkül. In: Weltbürger - Textwelten. Helmut Kreuzer zum Dank. - Bern-Berlin etc., p. Zur poetischen Religiositát in Trakls Dichtung / CSÚRI Károly. In: Numinoses und Heiliges in der österreichischen Literatur. - Bern-Berlin etc., p. - (New Yorker Beitráge zur Österreichischen Literaturgeschichte; 3.) Pszichológia Tanszék Department of Psychology A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek / Bruno Bettelheim. In: Budapesti Könyvszemle, 7 (4) 1995, p. Ismert.: VAJDA Zsuzsa A pszichoanalízis budapesti iskolája és a nevelés / VAJDA Zsuzsanna. Bp.: Sík K., p. A pszichoanalízis és a modern pszichológiai szemlélet A Jövő Útjain c. folyóiratban: A pszichoanalízis hazai hatástörténetéből / VAJDA Zsuzsanna. In: Pszichológia Magyarországon. - Bp., [1995], p. Az elég jó szülő / Bruno Bettelheim. In: Budapesti Könyvszemle, 7 (4) 1995, p. Ismert.: VAJDA Zsuzsa Gyermekeszmények és iskolai elvárások: Egy fővárosi felmérés tapasztalatai / Gábor László, VAJDA Zsuzsanna. In: Iskolakultúra, 5 (20-21) 1995, 29^13. p. Mi és mások: Előítéletesség és tolerancia az emberi közösségekben: [Bevezető tanulmány] / VAJDA Zsuzsa. In: Minden ember király... Antológia a toleranciáról. - Bp., p. Régi Magyar Irodalmi Tanszék Department of Old Hungárián Literature De falsa et vera unius Dei Patris, Filii et Spiritus Sancti cognitione libri duo. (Bibliotheca Unitariorum; 2.). In: Hungarológiai Értesítő, 12 (3-4) , p. Ismert.: BALÁZS Mihály Mezőváros és reformáció: Tanulmányok a korai magyar polgárosodás kérdéséhez / Szakály Ferenc; [Szaklektor: BALÁZS Mihály]. Bp.: Balassi K., p. (Humanizmus és Reformáció; 23.) [Adattár századi szellemi mozgalmaink történetéhez]: [34. köt.]: Jezsuita okmánytár: 1/1-2. [köt.]: Erdélyt és Magyarországot érintő iratok, / Sajtó alá rend. BALÁZS Mihály, KRUPPA Tamás, LÁZÁR István Dávid, Lukács László; Bev. BALÁZS Mihály. Szeged: JATE Régi Magyar Irodalom Tanszék, XXXV, 698 p. (Jesuit papers in Hungary and in Transylvania / /.) Argumentum és prológus a régi magyar drámában / LATZKOVITS Miklós. In: Irodalomtörténeti Közlemények. 99 (5-6) 1995, p. Túlvilági történetek / LATZKOVITS Miklós. In: Symposion, (4) 1995, 2-6. p. 247"

250 0447 Ki zavarta meg tiszta kristályodat?": Oszlatás és oszlattatás a Fanni hagyományaiban / SZILAS1 László. In: Fanni hagyományai. DEkonFERENCIA, 2. Szeged, [in Mojo], nov Szeged, p. - (dekon-könyvek; 2.) századiság a mai magyar irodalomban: Mészöly Miklóssal és Márton Lászlóval beszélget SZILASI László. In: Új Forrás, 27 (5) 1995, p A fordulat éve: Tüske a köröm alatt/ SZILASI László. In: Jelenkor, 38 (2) 1995, p Asszonyt kísér - Istent kísért / Jókai Mór; Szerk, sajtó alá rend, jegyz. SZILASI László. [Bp.]: Ikon, p. (Matúra Klasszikusok; 22.) Regény 0451 Civil élvezetek / SZILASI László. In: Symposion, (4) 1995, 39^10. p Dixi!: [Esszé] / SZILASI László. In: Alföld, 46 (12) 1995, p Engedd szabadon: Válasz Gulyás Gábornak / SZILASI László. In: Nappali Ház, 7 (3) 1995, p Fanni hagyományai: DEkonFERENCIA, 2: Szeged [in Mojo], november 10-11/ Szerk. ODORICS Ferenc, SZILASI László. Szeged: Ictus, p. (dekon- KÖNYVek; 2.) 0455 Halálfiai és Sátántangó: (városlélekrajz) / SZILASI László. In: Élet és Irodalom, 39 (35) 1995, 16. p Jánoskám, egyetlenem - mégis oly sokféle: Darvasi-trilógia, ráadással / SZILASI László. In: Nappali Ház, 7 (2) 1995, p Nyakvers/SZILASI László. In: Helikon, 6(12) 1995, p Pompejiszortír / SZILASI László. In: Papírborítás. - Szeged, p. - (dekon-könyvek; 3.) 0459 Das Zeitschriftenwesen im Donauraum zwischen / Seidler, Andrea, Seidler, Wolfram. In: Hungarológiai Értesítő, 12 (3-4) 1995, p. Ismert.: ÖTVÖS Pcter Régészeti Tanszék Department of Archaeology 0460 Birituális vatyai temető Csanytelek-Palén / LŐRINCZY Gábor,TROGMAYER Ottó. (Birituales Gráberfeld der Vatya-Kultur in Csanytelek-Palé). In: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Archaeologica, , p Fülkesírok a szegvár-oromdűlői kora avar kori temetőből: Néhány megjegyzés a fulkesíros temetkezések változatairól, kronológiájáról és területi elhelyezkedéséről / LŐRINCZY Gábor. (Stollengráber im frühawarenzeitlichen Gráberfeld von Szegvár- Oromdűlő). In: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Archaeologica, , p Egy francia a középkori Szegeden / TROGMAYER Ottó. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. - Szeged, p Kiskundorozsma: Tanulmányok / Szerk. KÖVÉR Lajos, TÓTH Sándor László; [Lektorálta:...JUHÁSZ Antal,...KRISTÓ Gyula,...TROGMAYER Ottó]. Szeged: Somogyi- Könyvtár, p. 52 t. 1 mell Márk püspök epitáfuma / TROGMAYER Ottó. In: Emléklapok Tóth Ferencnek. - Makó, p. - (A Makói Múzeum Füzetei; 60.) 0465 Értékeket képviselő médiumokat! / TROGMAYER Ottó. In: Szeged, április 1995, 20. p Dél-alföldi régészeti adatok a szarmata kori férfi viselethez: Temetkezések Csanytelek- Újhalastóról / VÖRÖS Gabriella. (Archáologische Angaben zur sarmatischen Mánnertracht von der Südtiefebene. Bestattungen in Csanytelek-Újhalastó). In: A kőkortól a középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára: - Szeged, p. 248"

251 0467 Szarmata temetőrészlet Szegvárról / VÖRÖS Gabriella. (Teil eines sarmatischen Graberfeldes in Szegvár). In: Communicationes Archaeologicae Hungáriáé, , p Ujabb adománnyal gyarapodott a múzeum néprajzi gyűjteménye / VÖRÖS Gabriella. Autopszia nélkül. In: Szentesi Élet, aug , I. p Újabb szarmata kori leletek a szentesi múzeumban Fábiánsebestyénről / VÖRÖS Gabriella. (Neue sarmatenzeitliche Funde von Fábiánsebestyén). In: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Archaeologica, , p. Szláv Filológiai Tanszék Department of Slavonic Studies 0470 Molitva i katarszisz: Sztihotvorenie Otcü pusztünniki... Puskina i ego perevod Lerincem Szabó / BAGI Ibolya, LEPAHIN Valerij. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Dissertationes Slavicae. Sectio Históriáé Litterarum, , p Parancsra várva, némán, szélütötten: (Baka István ): [Nekrológ] / BAGI Ibolya. In: Symposion, , p Szcena iz Fauszta" Puskina i ego getevszkij podtekszt / BARÓTI Tibor. In: Studia Russica Budapestinensia. (Tom.) 2-3. Materialü 3 i 4 Puskinologicseszkogo Kollokviuma v Budapeste 1991;, Bp., p. - (Eötvös-Füzetek; 22.) 0473 Mocart i Szal'eri / BARÓTI Tibor. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Dissertationes Slavicae. Sectio Históriáé Litterarum, , p Mozart és Salieri / BARÓTI Tibor. In: Fejér Ádám. - A puskini klasszika szellemi aktualitása. Függelék. - Szeged, p A szójelentés kontrasztív (orosz-magyar) vizsgálata konceptuális szemantikai keretben / BIBOK Károly. In: 2. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, (Szeged), Veszprém, p Conceptual semantic investigations in Russian and Hungárián / BIBOK Károly. Autopszia nélkül. In: Lingvisztika na iszhode 20 véka: itogi i perszpektivü. Teziszü mezsdunarodnoj konferencii. Tom 1.-Moszkva, p Szootnosenie esztesztvennogo i normativnogo v malen'koj tragedii Puskina Szkupoj rücar',, / BOGNÁR Ferenc. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Dissertationes Slavicae. Sectio Históriáé Litterarum, , p Természet és norma viszonya A fukar lovag című kisdrámában / BOGNÁR Ferenc. In: Fejér Ádám. - A puskini klasszika szellemi aktualitása. Függelék. - Szeged, p akit ragaszkodása az igazsághoz egy boldogtalan korban hazudni kényszerít... / FEJÉR Ádám. In: Forrás, 27 (5) 1995, p A polgárlét ontikus alapjai és a polgárosodás korszerű modellje / [FEJÉR Ádám], In: Polgárosodásunk esélyei és akadáyai. - [Szeged], p. - (Szegedi Bölcsészfűzetek) 0481 A posztmodern totális lázadása és a polgárosodás posztpolgári koncepciója: Venyegyikt Jerofejev: Moszkva-Petuski és Ánthony Burgess: Gépnarancs / [FEJÉR Ádám]. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai. - [Szeged], p. - (Szegedi Bölcsészfuzetek) 0482 A puskini klasszika szellemi aktualitása / FEJÉR Ádám; [Függelék: Szalma Natália, Baráti Tibor stb.]. Szeged: JATE Szláv Filológiai Tanszék, p A túlvilági boldogságról és a kulturális közösségről avagy miképpen teremthetjük meg értelmiségi és polgári szempont összhangját? / [FEJÉR Ádám], In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai. - [Szeged], p. - (Szegedi Bölcsészfűzetek) 249"

252 Az értelmiségi hagyományképviselet és az értelmiségi szerep megújítása: Németh László Négy próféta című drámáról / [FEJÉR Ádám], In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai. - [Szeged], p. - (Szegedi Bölcsészfuzetek) Eljutni ahhoz a ponthoz, amelyben minden értelemmé válik: Beszélgetés Csákány Béla matematikussal / FEJÉR Ádám. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai. - [Szeged], p. - (Szegedi Bölcsészfuzetek) Irodalmi levél a szellemi szabadságról / FEJÉR Ádám. In: Szivárvány, 16 (2) 1995, p. Ki miért fél az ontikus kultúrtörténettől?: Egy szellemi irányzat elismertetésének nehézségei és a polgárosodás / [FEJÉR Ádám]. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai. - [Szeged], p. - (Szegedi Bölcsészfuzetek) Kiáltás a kultúráért és a kultúra kiáltása: Beszélgetés Zatykó László ferences szerzetessel / FEJÉR Ádám. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai. - [Szeged], p. - (Szegedi Bölcsészfuzetek) Miből táplálkozik korunknak az a téveszméje, hogy Káin váltja meg a világot: Jurij Olesa Meggymag című elbeszélésének értelmezése / [FEJÉR Ádám]. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai. - [Szeged], p. - (Szegedi Bölcsészfüzetek) Polgárosodásunk esélyei és akadályai / Szerk. FEJER Adám, Kovács Imre Attila. [Szeged]: JATE Bölcsészettud. Kara: Gradus ad Parnassum, p. (Szegedi Bölcsészfuzetek) Puskin i duhovnaja aktual'noszt' ruszszkoj klaszsziki / FEJÉR Ádám. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Dissértationes Slavicae. Sectio Históriáé Litterarum, , p. Magyar Mózes és Efrém - az orthodox egyház szentjei / FERINCZ István. In: Az ortodoxia története Magyarországon a 18. századig. [Konferencia, Szeged, szept. 22.]-Szeged, p. Oleg letopisznüj i puskinszkij / FERINCZ István. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Dissertationes Slavicae. Sectio Históriáé Litterarum, , p. Prepodovnüj Efrem Novotorzsszkij / FERINCZ István. In: 5. Nemzetközi szlavisztikai napok. (2. köt.) - Szombathely, p. Egy szerb kézirat útja / KACZIBA Ágnes. In: Az ortodoxia története Magyarországon a 18. századig. [Konferencia, Szeged, szept. 22.] - Szeged, p. Jedna karakteristicna odlika racanskih rukopisa / KACZIBA Ágnes. Autopszia nélkül. In: Zbornik Matice Srpske za Filologiju i Lingvistiku, 38 (1) 1995, p. A Szegedi Minea protográfjai / KOCSIS Mihály. In: Az ortodoxia története Magyarországon a 18. századig. [Konferencia, Szeged, szept. 22.] - Szeged, p. Egy szó történetéhez: 'sál' / KOCSIS Mihály. In: Polono-Hungarica. Nyelvészet, irodalom, történelem, kultúrtörténet. Az máj. 24-én és 25-én tartott 7. nemzetközi tudományos konferencia anyaga. - Bp., p. Szegedszkaja mineja - rukopisz' veka / KOCSIS Mihály. In: 5. Nemzetközi szlavisztikai napok. (2.köt.) - Szombathely, p. Dve variacii na odnu temu Démon" Puskina i Moj démon" Lermontova / LEPAHIN Valerij. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Dissertationes Slavicae. Sectio Históriáé Litterarum, , p. Koszmicseszkaja i izbjanaja liturgija v lirike Eszenina / LEPAHIN Valerij. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Dissertationes Slavicae. Sectio Históriáé Litterarum, , p. Letopisz' kak szlovesznaja ikona vszemimoj isztorii / LEPAHIN Valerij. Autopszia nélkül. In: Vesztnik RHD, (171) 1995, p. 250

253 0503 Ljubov' tvorit menja bogom, a Tebja, Bozse, cselovekom: Ep. Nikolaj Velimirovics / LEPAHIN Valerij. Autopszia nélkül. In: Vesztnik RHD, (172) 1995, 36^tl. p Obscsnoszt' i inakovoszt',,: Mitr. Ioann Zizjulasz (Konsztantinopol') / LEPAHIN Valerij. Autopszia nélkül. In: Vesztnik RHD, (172) 1995, p Puskin otvecsaet Csaadaevu / Andrej Zavarzin, LEPAHIN Valerij. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Dissertationes Slavicae. Sectio Históriáé Litterarum, , p Szentéletű Magyar Mózes - a Második József / LEPAHIN Valerij. In: Az ortodoxia története Magyarországon a 18. századig. [Konferencia, Szeged, szept. 22.] - Szeged, p Zsitije: [Lexikoncikk] / LEPAHIN Valerij. In: Világirodalmi lexikon. 18. kot. - Bp., p Az orosz nyelv alaktana: 1 [rész: Bevezetés, morfemika, morfonológia, szóalkotastan, szófajtan, kategóriatan / PETE István. Szeged: JATEPress, p. (Kétnyelvű Nyelvtan) 0509 Az orosz nyelv alaktana: 2. [rész]: Az ige / PETE István. Szeged: JATEPress, p. (Kétnyelvű Nyelvtan) 0510 Az összetételek tipológiájáról / PETE István. In: Magyar Nyelv, 91 (3) 1995, p Kategorija vida v vengerszkom i ruszszkom jazükah / PETE István. In: Debreceni Szlavisztikai Füzetek, (1) 1995, p Körforgásos idő / PETE István. In: 2. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Veszprém, p Pentagonal'noe szoposztavlenie frazeologizmov / PETE István. In: 5. Nemzetközi szlavisztikai napok. (2. köt.) - Szombathely, p Srpsko-madarski recnik glakolske rekcije: Szerb-magyar igei vonzatok szotara / Mirjana Burzan, Vladislava Petrovic etc. In: Magyar Nyelvőr, 119 (1) 1995, p. Ismert.: PETE István 0515 K 65-letiju Jozsefa Krekicsa / SZALAMIN Edit. In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, , p A Prófétától a Zarándokig: A késői líra / SZALMA Natália. In: Fejér Adam. - A puskini klasszika szellemi aktualitása. Függelék. - Szeged, p Az élet és a fantázia, a föld és a levegő: Babits Mihály: Halálfiai / SZALMA Natalia. In: Szivárvány, 16 (3) 1995, p Káin, a törvényszegő és Mózes, a törvényalkotó: Szondi Lipót sorsanaliziserol / SZALMA Natália. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai. - [Szeged], p.-(szegedi Bölcsészfűzetek), 0519 Orosz szimbolista költők / [Vál., utószó: SZALMA Natália; Szerk. FEJER Adam]; Ford. Baka István. [Szeged]: JATE Szláv Filológiai Tansz., p Puskinszki motivü, reminiszcencii, alljuzii i ih funkcii v raszszkaze A.P. Csehova Po delam szluzsbü" / SZALMA Natália. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Dissertationes Slavicae. Sectio Históriáé Litterarum, , p Romantika vagy klasszika?: A déli poémák / SZALMA Natália. In: Fejér Adám. - A puskini klasszika szellemi aktualitása. Függelék. - Szeged, p az emigráció otthonosságáról / SZŐKE Katalin. In: Beszélő, 6 (15) 1995, 4. p Anna teste avagy az orosz avantgárd vége / Viktor Jerofejev; Ford.: SZŐKE Katalin. In: Pompeji, 6 (1) 1995, p Az utolsó cár: II. Miklós élete és halála / Edvard Radzinszkij; Ford. Soproni András. In: Beszélő, 6 (25) 1995, p. Ismert.: Rémtörténetek kis alattvalóknak / SZŐKE Katalin., Elementi sztilja modern v eszszeisztike A. Belogo / SZŰKE Katalin. Autopszia nelkul. In: Literaturnoe Obozrenie, (4-5) 1995, p. 251"

254 0526 A magyarság korai kapcsolatai az ortodox szlávokkal / H. TÓTH Imre. In: Az ortodoxia története Magyarországon a 18. századig. [Konferencia, Szeged, szept. 22.] - Szeged, p A honfoglalás korának írott forrásai / Szerk.: KRISTÓ Gyula; Közrem.: OLAJOS Teréz, H. TÓTH Imre, ZIMONYI István; [Forrásszöv. ford.: ALMÁSI Tibor,...BLA- ZOVICH László,...DÉR Terézia,...FERINCZ István, SZ. GALÁNTAI Erzsébet,...IVANICS Mária,...KORDÉ Zoltán, KRISTÓ Gyula, LELE József,...OLAJOS Teréz, SEBŐK Ferenc,...H. TÓTH Imre, TÓTH Sándor László,...ZIMONYI István]. Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, p A magyar nyelv szláv jövevényszavai adatbázis létrehozása / H. TÓTH Imre, KOCSIS Mihály. In: 2. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Veszprém, p A magyarság korai kapcsolatai az ortodox szlávokkal / H. TÓTH Imre. In: Az ortodoxia története Magyarországon a 18. századig. [Konferencia, Szeged, szept. 22.] - Szeged, p Az ortodoxia története Magyarországon a 18. századig: [Konferencia, Szeged, szept. 22.] / [Szerk. H. TÓTH Imre; Techn. szerk. FERINCZ István. Szeged: JATE Szláv Filológiai Tansz, p Drevnejsaja ruszszkaja csaszt': Szavvinoj knigi / H. TÓTH Imre. Szeged: JATEPress, p Metód-találkozása az- ugor- királlyal" / H. TÓTH Imre. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. - Szeged, p O drevnejsej ruszszkoj csaszti szavvinoj knigi / H. TÓTH Imre. In: 5. Nemzetközi szlavisztikai napok. (2. köt.) - Szombathely, p Szlovar'-indeksz ruszszkoj redakcii drevnebolgarskogo jazüka konca 11-nacsala 12 v.: Tom 3/2 = Szótár-index az óbolgár nyelv századi orosz másolatú emlékeihez / [Szerk. H. TÓTH Imre; Közrem.: BALÁZS [L.] Gábor,...FERINCZ István,...KACZIBA Ágnes, KOCSIS Mihály stb.]. Szeged: JATEPress, p. Szociológia Tanszék Department of Sociology 0535 Bibó a közösségi (politikai) hisztériákról / BALOG Iván. In: Forrás, 27 (12) 1995, p Hypochondria / BALOG Iván. In: Nappali Ház, 7 (1) 1995, p Mi köze Dahrendorfnak az ifjúságszociológiához? / BALOG Iván. Autopszia nélkül. In: Educatio, 4 (4) 1995, p The impact of consumer culture on Eastern European youth: Kutatási zárójelentés a hasonló című CEU-pályázatról: / BALOG Iván, GÁBOR Kálmán. Autopszia nélkül. In: Educatio, 4 (2) 1995, p A Marx-Weber-erőtér" előtörténetéhez: A fehérgallérosok társadalmi helymeghatározására irányuló konceptualizálási kísérletek egy korszaka a szociológiában / FELEKY Gábor. (To the prehistory of the Marx-Weberian field of force). In: Társadalomkutatás, (1-4) 1995, p A tudomány térképe: Kisenciklopédia a tudomány egészéről / [Szerk. Szelle Béla;. írták: KOCZKA E. Katalin,... FELEKY Gábor, etc.]. [Bp]: Keraban, p Az egyetemisták életstílusa és politikai cselekvési mintái / GÁBOR Kálmán. Autopszia nélkül. In: Educatio, 4 (4) 1995, p Az ifjúságkutatás irányai a kilencvenes években / GÁBOR Kálmán. Autopszia nélkül. In: Educatio, 4 (2) 1995, p. 252"

255 0543 Jazz és közönsége: Egy vizsgálat tapasztalatai / LENCSÉS Gyula, Táborosi Gábor. (Jazz and its audience. The experiences of a survey). In: Társadalomkutatás, (1-4) 1995, p Közép-Európa morfológiája / PÁSZKA Imre. (The morphology of Central-Europe). In: Társadalomkutatás, (l^t) 1995, p Eg_y kisváros és önkormányzata a megyei sajtóban, : Makó példáján / VÁGVÖLGYI András. Bp.: MTA Társadalmi Konfliktusok Kutatóközp., p. Történeti Segédtudományok Tanszék Department of Historical Auxiliary Studies 0546 A honfoglalás korának írott forrásai / Szerk.: KRISTÓ Gyula; Közrem.: OLAJOS Teréz, H. TÓTH Imre, ZIMONYI István; [Forrásszöv. ford.: ALMÁSI Tibor,...BLA- ZOVICH László,...DÉR Terézia,...FER1NCZ István, SZ. GALÁNTAI Erzsébet,...IVANICS Mária,...KORDÉ Zoltán, KRISTÓ Gyula, LELE József,...OLAJOS Teréz, SEBŐK Ferenc,...H. TÓTH Imre, TÓTH Sándor László,...ZIMONYI István], Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, p Anjou-kori oklevéltár: XI: 1327 / ALMÁSI Tibor. Szeged, p. EGY. PhD disszertáció 0548 Az évi országbíróváltás okleveles adatai / ALMÁSI Tibor. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. - Szeged, p Megjegyzések Gölnicbánya Kun László királytól elnyert privilégiumához és megerősítéseihez / ALMÁSI Tibor. (Comments on the privilege of Gölnicbánya acquired from Ladislaus IV and its corroborations). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, , p Filippo Brunelleschinek szóló ajánlás Leon Battista Alberti festészetről írt traktátusában / HAJNÓCZI Gábor. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. - Szeged, p Az Árpád-ház uralkodói / KRISTÓ Gyula, MAKK Ferenc. Díszkiadás. [Bp.], [1995]. 288 p. I t. (I.P.C. Könyvek) 0552 Csaba és Alpár / MAKK Ferenc. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. - Szeged, p Külföldi források és a korai magyar történelem: X-XII. század / MAKK Ferenc. (Foreign sources and early Hungárián history /10 12 th century/). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, , p In: Magyar középkor. Az államalapítástól Mohácsig. (Forrásgyűjtemény). - [Bp.], g p Horthy Miklós alakja kortársak naplói, visszaemlékezései és emlékiratai tükrében / PIHUR1K Judit. In: Hitel, 8(11) 1995, p Szubjektív források: A Horthy-korszakra vonatkozó memoárirodalom vizsgálatának néhány tanulsága / PIHURIK Judit. (Subjective sources: Reflections on the analysis of memoire literature of the Horthy-era). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila JózsefNominatae. Acta Historica, , p A Constantinus-i adománylevél: Donatio Const'antini: VIII. sz. / Ford., sajtó alá rend., előszó, jegyz. PITI Ferenc. Szeged: JATE Történész Diákkör, p. (Documenta Historica; 19.) 0558 A királyi tanács és az országgyűlés II. Lajos uralkodásának első felében / SEBŐK Ferenc. (The royal council and the diet in the first half of Louis II's reign). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, , p. 253"

256 0559 Fraknói Vilmos jelentősége a Jagelló-kor kutatásában / SEBŐK. Ferenc. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. - Szeged, p A Szövetségközi Katonai Ellenőrző Bizottság és az es magyar honvédelmi törvények / SERFŐZŐ Zoltán. (The Inter-Allied Military Control Committee and the Hungárián acts of national defence). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, , p La naissance de l'etat Albanais et la création de l'économie nationale / SERFŐZŐ Zoltán. In: Mediterrán tanulmányok. 6. [köt.] - Szeged, p. Altalános Nyelvészeti Tanszék Department of General Linguistics 0562 Mit jelent az oktatási programok tartalmi fejlesztése? / BÁNRÉTI Zoltán. In: Iskolakultúra, 5 (6-7) 1995, p Mit jelent az oktatási programok tartalmi fejlesztése? / BÁNRÉTI Zoltán. In: Az elveszett teljesség. A 60 éves Zsolnai József köszöntése. - [Bp, 1995] p Modulok a mondatfeldolgozásban: Broca-afáziás beszélők szintaktikai tesztelése / BÁNRÉTI Zoltán. (A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei címmel rendezett tudományos-ülésszak,-szeged, ápr.-29.)-(modules.in sentence.parsing).jn: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica, , p Sentence parsing in aphasia / Zoltán BÁNRÉTI. Bp.: Research Inst. for Linguistics, HAS, p.; (Working Papers in the Theory of Grammar; 2/7.) 0566 A magyar főnevek és determinánsok interpretációja strukturált tartományú szemantikai modellekben / MALECZKI Márta. (A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei címmel rendezett tudományos ülésszak, Szeged, ápr. 29.). (Interpreting Hungárián nouns and determiners in semantic models with structured domains). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica, , p Bevezető / MALECZKI Márta, BÜKY László. (A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei címmel rendezett tudományos ülésszak, Szeged, ápr. 29.). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Éthnographica et Linguistica, , 107. p On the definiteness effect in Hungárián: A semantic approach / MALECZKI Márta. In: Approaches to Hungárián. Vol. 5. Levels and structures. - Szeged, p On the role of pragmatic connectives in Hungárián spoken discourses / NÉMETH T. Enikő. [Turku], p. (Anglicana Turkuensia; 14.). Klny.: Organization in discourse. Proceedings from the Turku Conference, Ókortörténeti Tanszék Department of Ancient History 0570 A csak-tudatosság" logikai bizonyítása: Vaszubandhu: A husz versek kommentárja (Vimsatiké) / HAMAR Imre. Autopszia nélkül. In: Buddhista logika. - Bp, p. - (Történelem és Kultúra; 12.) 0571 Prostitúció az ókori Rómában / HOFFMANN Zsuzsanna. In: História, 17 (7) 1995, p. 254"

257 A József Attila Tudományegyetem évkönyve: 1993/1994 / [Kiad. MÉSZÁROS Rezső; Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, MARÓTI Egon, SZENTPÉTERI István, SZENT- IRMAI László; Lektorálta ZENTAI Mária; Techn. szerk. RÁCZ Béláné], Szeged: Officina Ny., p. Delphoi és a Pythia sportversenyei / MARÓTI Egon. Bp.: Akadémiai K., p. 7 t. (Apollo Könyvtár; 17.) Die Geheimnisse des griechischen Pentathlons / MARÓTI Egon. (Les mysteres du pentathlon grec). In: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio F. 49 (1) 1994, p. Die römische Politik und die Piraterie im östlichen Mittelmeer vom 3. bis zum 1. Jh. v. Chr. (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte. Band 42.) / H. Pohl. In: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, , p. Ismert.: MARÓTI Egon Miscellanea Graeco-Latina / MARÓTI Egon. In: Antik Tanulmányok, 39 (1-2) 1995, p. Spartacus-tanulmányok / MARÓTI Egon. In: Antik Tanulmányok, 39 (1-2) 1995, p. Szemelvények a római levélirodalomból / [Szöveg vál., gond. Szekeres Csilla; Szerk.: Nemes Zoltán; Lektorálta MARÓTI Egon]. Debrecen: KLTE, p. (Auctores Latini; 24.) Az Anitta-felirat: I. e körül / Ford., sajtó alá rend. Bolega Erika; Lektorálta WOJTILLA Gyula. Szeged: JATEPress, p. (Documenta Historica; 25.) Kamastram krsisastra, ratnasastra and their contribution to Indián culture / WOJTILLA Gyula. Autopszia nélkül. In: European Symposium of Indián Sudies, 30th May - 4th June, Prague, Abstracts of papers p. Somé remarks on the Kasyapiyakrsisukti / WOJTILLA Gyula. Autopszia nélkül. In: International Conference on Sanskrit and Related Studies, September 23-26, Proceedings. - Cracow, p. Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék Department of Comparative Literature Az aphanisis-ról: megjegyzés a szubjektum dramaturgiájáról narratív elemzés során / Régis Durand; Ford. BOCSOR Péter. In: Helikon, 41 (1-2) 1995, p. Konferencia szövegszerkesztőre: DEkonFERENCIA 1. köt.: [Kritika] / BOCSOR Péter. In: Tiszatáj, 49 (6) 1995, p. Papírborítás / [Szerk. BOCSOR Péter, Deák Botond, Kovács Zoltán, MILBACHER Róbert, MÜLLNER András], Szeged: Ictus: JATE Irodalomelm. Csop., p. (dekon-könyvek; 3.) Á nagy medve: megjegyzések egy népköltészeti antológiáról. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica, , p. Ismert.: DOMOKOS Johanna Az irodalom funkciói / Michel Foucault; Ford.: FARKAS Anikó. In: Helikon, 41 (1-2) 1995, p. Egyik identitásból a Másik(ba) / Júlia Kristeva; Ford.: FARKAS Anikó. In: Helikon, 41 (1-2) 1995, p. A (túl)érzékeny posztmodern / FRIED István. Autopszia nélkül. In: Palócföld, 27 (6) 1995, p. A Dunatáj irodalmainak összehasonlító elemzése: (Helyzetkép és lehetőségek) / FRIED István. In: Forrás, 27 (11) 1995, p. 255"

258 0590 A Faludy-jelenség / FRIED István. In: Tiszatáj, 49 (9) 1995, p A feladat: Egy Márai-novella világa / FRIED István. In: Tiszatáj, 49 (2) 1995, p A kezes - és ami leírhatatlan: (Kafka, Goethe és a kopár tér) / FRIED István. In: Irodalomtörténet, 76 (2-3) 1995, p A magyar irodalom európai kapcsolatrendszere (Hankiss János felfogásában) / FRIED István. In: Hankiss János redivivus. Hankiss János tudományos ülésszak, Debrecen, szept Debrecen, p A magyar irodalom európai kapcsolatrendszere: Módszertani dilemmák és kérdésfeltevések / FRIED István. In: Hungarológia, , p A magyar irodalom európai kapcsolatrendszere: Módszertani dilemmák és kérdésfeltevések/fried István. In: Literatura, (1) 1995, p A magyar komparatisztika a két világháború között / FRIED István. In: Az irodalomértés horizontjai. Párbeszéd irodalomtudományunk modern hagyományával. - Pécs, p Az összehasonlító irodalomtudomány problémái, különös tekintettel a magyar-szlovák komparatisztikára / FRIED István. In: Tiszatáj, 49 (1) 1995, p Baka István benső világtere" / FRIED István. In: Tiszatáj, 49 (11) 1995, p Baka István hetvenkedő katonája: A tragikus Háry János / FRIED István. In: Jelenkor, 38 (6) 1995, p Bartók Béla és a kelet-közép-európai komparatisztika / FRIED István. In: Szivárvány, 16 (3) 1995, p Egy elfelejtett Márai-regénytöredék / FRIED István: In: Vigilia, 60 (3) 1995, p Határ Győző antikvitása / FRIED István. In: Szivárvány, 16 (2) 1995, p Hidak partok között / Sándor László. In: Hungarológiai Értesítő, 12 (3^1) , 122. p. Ismert.: FRIED István 0604 Jegyzetek Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma című korszakmonográfiájához / FRIED István. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 99 (3-4) 1995, p Ján Kollár és a magyar irodalom / FRIED István. Autopszia nélkül. In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, , p Kajetan Kovic életművéről / FRIED István. In: Tiszatáj, 49 (6) 1995, p Komparativno vidjenje srpske knjizevnosti / Zorán Konstantinovic. In: Helikon, 41 (1-2) 1995, p. Ismert.: FRIED István 0608 Kritika és szolgálat / FRIED István. In: Délsziget, (31) 1995, p Kölcsey Ferenc költözködő" verssorai Kovács András Ferencről: Idézetek és a mai versalkotás / FRIED István. In: Tiszatáj, 49 (4) 1995, p Legendy a kroniky koruny Uherské. In: Hungarológiai Értesítő, 12 C3 4) , 88. p. Ismert.: FRIED István 0611 Líra, irodalomértelmezés, vers(kötet): Magyar költők, magyar költészet az 1990-es évtizedben / FRIED István. In: Forrás, 27 (3) 1995, p Megjegyzések Dusán Kovác értekezéséhez / F[RIED] I[stván], In: Tiszatáj, 49 (1) 1995, p. - ' 0613 Megjegyzések egy fontos irodalmi lexikon kapcsán: (Viera Glosiková: Handbuch der deutschsprachigen Schriftsteller aus dem Gebiet der Slowakei Jahrhundert) / FRIED István. In: Magyar Könyvszemle, 111 (4) 1995, p Miklóssy Mária képei elé / FRIED István, KELEMEN Zoltán. In: Tiszatáj, 49 (1) 1995,34. p Márai Sándor Bécs-jelképe / FRIED István. In: Korunk, 3 (VI/2) 1995, p Nikolaus Lenau: Ich bin ein unstáter Mensch auf Érden": (A Magyar Köztársaság és Baden-Würtemberg tartomány kiállítása: Katalógus, OSZK, Budapest, 1995). In: Magyar Könyvszemle, 111 (4) 1995, p. Ismert.: FRIED István 256"

259 0617 Orosz László köszöntése / FRIED István. In: Forrás, 27 (7) 1995, p Polikulturalitát in Ungarn im Zeitalter Mozarts / FRIED István. Autopszia nélkül. In: Európa im Zeitalter Mozarts. - Wien-Köln-Weimar, p Reggel / Kelemen Zoltán. In: Dunatáj, 18 (2-3) 1995, 80. p. Ismert.: Mindjárt készen vagyok" / FRIED István 0620 Segédkönyv a szlavisztikai szemináriumi gyakorlatokhoz Hadrovics László válogatott írásaiból / Hadrovics László. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica, , p. Ismert.: FRIED István 0621 Szlovák tárgyú összeállításunk elé / FfRIED] I[stván], In: Tiszatáj, 49 (1) 1995, 49. p Sztojcsev Szvetoszláv illuminációi" elé / FRIED István. In: Tiszatáj, 49 (5) 1995, 37. p Titokfejtők / Hornyik Miklós. In: Hungarológiai Értesítő, 12 (3-4) , p. Ismert.: FRIED István 0624 Tudomány határok nélkül / FRIED István. In: Délsziget, (33) 1995, 3-5. p Vallás, egyház, nemzettudat: (Megjegyzések Hadrovics László könyvéről) / FRIED István. In: Európa. Balcanica-Danubiana-Carpathica, 2B 1995, p 0626 Van másik (MÁSIK?): Irodalomtudományos(?) kérdőjelek / FRIED István. In: Literatura, (4) 1995, p Zene - szó... szó... szó...: (Esszék zenéről, irodalomról) / FRIED István, KELEMEN Zoltán. Szeged: JATE BTK Összehasonlító Irodalomtud. Tansz., p A grafikai mozzanat a szövegben / HÁRTÓ Gábor. In: Literatura, (2) 1995, p A Khrüszipposz-szindróma: Nádas kontra Mann / HÓDOSY Annamária. In: Jelenkor, 38 (7-8) 1995, p A skizofrén és a nyelv: Felszín és mélység Lewis Carrol és Antonin Artand írásaiban / Gilles Deleuze; Ford.: HÓDOSY Annamária. In: Helikon, 41 (1-2) 1995, p Személyiségnek lenni a legtöbb..."/ Lőrinczy Huba. In: Műhely, 18 (2-3) 1995, p. Ismert.: Tanulmány az emberről, aki évszázad volt / KELEMEN Zoltán 0632 A Krúdy-portré változásai Márai Sándor írásművészetében / KELEMEN Zoltán. In: Szivárvány, 16 (1) 1995, p Csipesszel a lángot: Tanulmányok a legújabb magyar irodalomról. In: Tiszatáj, 49 (2) 1995, p. Ismert.: Beleharapni a műanyag karalábéba / KELEMEN Zoltán 0634 Hamvas Béla Monarchia-képének néhány vonása / KELEMEN Zoltán. In: Életünk, (8-9) 1995, p Haszontalan szövegek / KELEMEN Zoltán. In: Symposion, (2) 1995, p Kötéltolás / Gittai István. In: Új Horizont, 23 (1) 1995, p. Ismert.: O. Swan emlékére / KELEMEN Zoltán 0637 Maxiómák / Mózsi Ferenc. In: Forrás, 27 (10) 1995, p. Ismert.: Emerson nyomában / KELEM EN Zoltán 0638 Öt évszázad (magyar) versei a Dunáról: (A Duna költői): [Kritika] /.KELEMEN Zoltán. In: Forrás, 27(11) 1995, p Üdvözlet a vesztesnek / Kovács András Ferenc. In: Tiszatáj, 49 (10) 1995, p. Ismert.: Versvereség - vereségvers / KELEMEN Zoltán 0640 Posztmagyar / KOVÁCS Sándor s.k., ODORICS Ferenc. Szeged: Ictus, p. (dekon-könyvek; 4.) 0641 szortír / KOVÁCS Sándor. In: Papírborítás. - Szeged, p. - (dekon- KÖNYVek; 3) 0642 Dialogue interlingue dans le théatre québécois / KÜRTÖSI Katalin. Autopszia nélkül. Y a-t-il un dialogue interculturel dans les pays francophones? Actes du Colloque International de l'aefeco, Vienne, avril In: Cahiers Francophones d'europe Centre-Orientale, 2 (5-6) 1995, p Színházi találkozó Montrealban / KÜRTÖSI Katalin. In: Színház, 28 (11) 1995, p. 257"

260 0644 Újrafelhasználás drámában és színpadon: Shakespeare, Stoppard, A Hold színháza / KÜRTÖSI Katalin. In: Pompeji, 6 (4) 1995, p A betű nullfoka / ODORICS Ferenc. In: Irodalomtörténet, 76 (1) 1995, p A betű nullfoka / ODORICS Ferenc. In: Papírborítás. - Szeged, p. - (dekon-könyvek; 3.) 0647 Fanni hagyományai: DEkonFERENCIA, 2: Szeged [in Mojo], november / Szerk. ODORICS Ferenc, SZILASI László. Szeged: Ictus, p. (dekon- KÖNYVek; 2.) 0648 KÖKÉNY fanni / ODORICS Ferenc. In: Fanni hagyományai. DEkonFERENCIA, 2. Szeged [in Mojo], nov Szeged, p. - (dekon- KÖNYVek; 2.) 0649 Poszthagyomány: A kikerülhetetlen interpretáció: nyitóbeszéd / ODORICS Ferenc. In: Az irodalomértés horizontjai. Párbeszéd irodalomtudományunk modern hagyományával. - Pécs, p A kérdő szöveg / Catherine Belsey; Ford.: PETE Klára. In: Helikon, 41 (1-2) 1995, p A szubjektum meszólítása / Catherine Belsey; Ford.: PETE Klára. In: Helikon, 41(1-2) 1995, p A kassai mártírok / SZÖRÉNYI László. In: Vigilia, 60 (8) 1995, p A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai: 3: / Staud Géza. In: Hungarológiai Értesítő, 12 (3-4) , 129. p. Ismert.: SZÖRÉNYI László 0654 Oralité et littérature / Ed. par Hans R. Runte, Roseann Runte. In: Helikon, 41 (4) 1995, p. Ismert.: VAJDA György Mihály 0655 Ut picture poesis - ut musica poesis / VAJDA György Mihály. In: Neohelicon, 22 (2) 1995, p Hermetika, mágia: Ezoterikus látásmód és művészi megismerés: [Szöveggyűjtemény] / Szerk.: TAR Ibolya, SZŐNYI György Endre; [Ford.:...FENYVESI Anna,...KISS Attila,...NÓVÁK György, OLAJOS Terézia,...SZŰR Katalin, TAR Ibolya,...WENNER Éva], Szeged: JATEPress, p. (lkonológia és Műértelmezés; 5.) 0657 Párhuzamos életrajzok, Italo Svevo és Csáth Géza / WENNER Éva. In: Filológiai Közlöny, 41 (2) 1995, p. Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék Department of Modern and Contemporary General History 0658 A dél-tiroli kérdés / [Bev. tanúim, dok. ford.: Gál Gyula; Szerk. BÁRDI Nándor. Bp.: Teleki László Alapítvány Könyvtár és Dokumentációs Szolg, p. (Kisebbségi Adattár; 4.) 0659 Rózsaszín flastrom: Beszélgetések vajdasági írókkal / Szerk, utószó: SZAJBÉLY Mihály; Interjúk: BÁRDI Nándor,... MIKOLA Gyöngyi; Lektorálta: ILIA Mihály, Lengyel András, VÖRÖS László. Szeged,: Szláv Filológiai Tansz, p Reflections on Marko Jacov's source-book / EÖRDÖGH István. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, /5-10. p hogy a budapesti Wallenberg-kiállítás emléke fennmaradjon. In: Századok, 129 (3) 1995, p. Ismert'.: KARSAI László 0662 Emberirtás, embermentés: Svéd követi jelentések 1944-ből: Az auschwitzi jegyzőkönyv. In: Századok, 129 (3) 1995, p. Ismert.: KARSAI László 0663 Jewish deportations in Carpatho-Ruthenia in 1944 / KARSAI László. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, , p. 258"

261 0664 A forradalom messzeható következményei: A francia forradalom Bibó István eszmerendszerében / KUKOVECZ György. In: Francia eszmék. Tanulmányok a francia forradalomról. - Szeged, ^2. p The Turks" of Latin-America: Remarks on the problems of Syrian-Lebanese emigration / KUKOVECZ György. In: Mediterrán tanulmányok. 6. [köt.] - Szeged, p A település az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején / KÖVÉR Lajos. In: Kiskundorozsma. Tanulmányok. - Szeged, p Francia katonák, telepesek és utazók a 18. századi Magyarországon / KÖVÉR Lajos. In: Francia eszmék. Tanulmányok a francia forradalomról. - Szeged, p Kiskundorozsma: Tanulmányok / Szerk. KÖVÉR Lajos, TÓTH Sándor László; [Lektorálta:...JUHÁSZ Antal,...KRISTÓ Gyula,...TROGMAYER Ottó]. Szeged: Somogyi- Könyvtár, p. 52 t. 1 mell A magyarországi,jednodniówkák" történelmi és kulturális jelentősége: A zalaszentgróti,jednodniówka" / LAGZI István. In: Polono-Hungarica. Nyelvészet, irodalom, történelem, kultúrtörténet. Az máj. 24-én és 25-én tartott 7. nemzetközi tudományos konferencia anyaga. - Bp., p The number of Poles having escaped to the territory of Hungary during the Second World War: Facts and data / LAGZI István. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, , p A Forradalom az Antillákon: Haiti, / J. NAGY László. In: Francia eszmék. Tanulmányok a francia forradalomról. - Szeged, p A Maghreb országok felszabadulása: / J. NAGY László. Szeged, p A Mediterráneum és az európai integráció / [Szerk. J. NAGY László], Szeged: JATE Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tansz., p A népfront Franciaországban: : Tanulmányok, visszaemlékezések, dokumentumok / Szerkesztők: Harsányi Iván, Jemnitz János stb. In: Világtörténet, (ősz-tél) 1995, p. Ismert.: J. NAGY László 0675 Europe centrale et la Méditerranée: Aires régionales de dé/récomposition / J. NAGY László. Autopszia nélkül. In: Aire Régionale Méditerranée, (3) 1995, p Francia eszmék: Tanulmányok a francia forradalomról / Szerk. J. NAGY László, SZÁSZ Géza. Szeged: JATE Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tansz., p Hongrie, Turquie et Méditerranée dans les siecles: les Hongrois en la Méditerranée / J. NAGY László. In: Mediterrán tanulmányok. 6. [köt.] - Szeged, p Mediterrán tanulmányok: 6. [köt.] = Études sur la région méditerranéenne / [Red.: László J. NAGY], Szeged: Univ. Attila József Dép. d'histoire Moderne et Contemporaine, p Mediterráneum és az európai integrációs folyamat: Adalékok a történelmi háttérhez / J. NAGY László. (El Mediterráneo y el proceso de la integráción europea). In: A Mediterráneum és az európai integráció. - Szeged, p The Moroccan National Movement forming around the Sultan: / J. NAGY László. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, , p Tunisie, les chemins vers l'indépendence: / Sanya El Mechat. In: Világtörténet, (tavasz-nyár) 1995, 77. p. Ismert.: J. NAGY László 0682 Köztes-Európa: : Térképgyűjtemény / Összeáll., előszó: PÁNDI Lajos; [Közrem.: BÁRDI Nándor]. Bp.: Osiris-Századvég, p Mário Soares / PÁNDI Lajos. (Studien zur Gesellschafts- und Kulturgeschichte; 2.). In: Lebensbilder europáischer Sozialdemokraten des 20. Jahrhunderts. - Wien, p. 259"

262 0684 Hungarian-Croatian interstate relations: / A. SAJTI Enikő. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, , p Jugoszlávia széthullása / A. SAJTI Enikő. In: Tiszatáj, 49 (5) 1995, p A Magyar Nemzeti Bank története 1.: Az Osztrák Nemzeti Banktól a Magyar Nemzeti Bankig: / Szerk. Bácskai Tamás. In: Budapesti Könyvszemle, 7 (2) 1995, p. Ismert.: TOMKA Béla 0687 Bankuralom, bankérdekeltség, bankellenörzés: A magyarországi pénzintézetek ipari kapcsolatai a századfordulón, / TOMKA Béla. (Bank dominance, bank interests, bank supervision: the industrial relations of financial institutions in Hungary on the turn of the century). In: Történelmi Szemle, 37 (2) 1995, p Válasz Soós Lászlónak / TOMKA Béla. In: Budapesti Könyvszemle, 7 (4) 1995, p. Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék Department of Modern and Contemporary General History 0689 A Bibó-Erdei kapcsolat és a városmegyés reformterv / BELÉNYI Gyula. In: Tiszatáj, 49(3) 1995, p Eszmék a politikában: A nacionalizmus / Szerk. Bretter Zoltán, DEÁK Ágnes. Pécs: Tanulmány, p Lady Blennerhassett és Haynald Lajos érsek barátsága / DEÁK Ágnes. (The friendship between Lady Blennerhassett and archbishop Lajos Haynald). In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 7 (3^1) 1995, p Társadalmi ellenállási stratégiák Magyarországon az abszolutista kormányzat ellen 185 l-l852-ben / DEÁK Ágnes. (Gesellschaftliche Wiederstandstrategien in Ungarn gegen die absolutische Regierung in den Jahren ). In: Aetas, (4) 1995, p A polgárosodás társadalomtörténete Szegeden a században / MARJANUCZ László. [Bp.], [1995], 270 p. 60 t. Autopszia nélkül. Kandidátusi értekezés 0694 A szegedi zsidó polgárság műértékeinek sorsa a deportálások idején: Adalékok a zsidó-törvények szegedi végrehajtásához / MARJANUCZ László. (Die Geschichte der Wertgegenstánde der jüdischen Bürger aus Szeged zur Zeit der Deportation). In: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Történeti Tanulmányok, , p A természetes szaporodás ingadozása és vallási-regionális szerkezete Szegeden a 19. században / MARJANUCZ László. In: Vera (nem csak) a városban. Tanulmányok a 65. éves Bácskai Vera tiszteletére. - Debrecen, p. - (Rendi Társadalom - Polgári Társadalom: Suppl.) 0696 Gazdag polgárok városa: Szeged legrangosabb adófizetői a századfordulón / MAR- JANUCZ László. In: Szeged, (július-december) 1995, p Kossuth emigrációs alkotmánytervei / MARJANUCZ László. (Kossuth Lajos születésének 190. évfordulója. Emlékülés a JGyTF Történettudományi Tanszékén, nov. 25.). In: Belvedere, 7 (1-2) 1995, p Utak és csapdák: Lengyel András könyvéről: Kritika / MARJANUCZ László. In: Új Forrás, 27 (7) 1995, p Egy ünnep margójára: [1848. márc. 15.] / PELYACH István. In: Szegedi Egyetem, 35 (3) 1995, 7. p Mielőtt Tisza István beszélni kezd / SZABÓ Pál Csaba. (Kossuth Lajos születésének 190. évfordulója. Emlékülés a JGyTF Történettudományi Tanszékén, nov. 25.). In: Belvedere, 7 (1-2) 1995, p. 260"

263 AZ EGYETEM KÖZPONTI INTÉZMÉNYEI CENTRAL DEPARTMENTS OF THE UNIVERSITY Egyetemi Könyvtár University Library 0701 Információs társadalom, információs kultúra / BAKONYI Géza. In: Networkshop '95. Országos Konferencia (Gödöllő, ápr ). - Bp., p Netszleng / BAKONYI Géza, Drótos László. In: Magyar Tudomány, 40 (11) 1995, p Néhány óra a Gopher-térben: például a szótárak / BAKONYI Géza. (A few hours in GopherSpace: the case of dictionaires). In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 42 (4) 1995, p Az egyetem oktatóinak és tudományos munkatársainak 1993-ban publikált szakirodalmi munkássága / [Összeáll. IVÁNYI-SZABÓ Éva]. In: A József Attila Tudományegyetem Évkönyve. 1993/ Szeged, p Internet felhasználói program / KOKAS Károly. Autopszia nélkül. In: Infopen, 3 (10) 1995, p A tudomány térképe: Kisenciklopédia a tudomány egészéről / [Szerk. Szelle Béla; írták: KOCZKA E. Katalin,... FELEKY Gábor, etc.]. [Bp]: Keraban, p Első Nagy Magyar Internet Vadászat / KOKAS Károly, Moldován István. Autopszia nélkül. In: Infopen, 3 (10) 1995, p Első Nagy Magyar Internet Vadászat / KOKAS Károly. Autopszia nélkül. In: Infopen, 3 (8) 1995,21. p Információs rendszerek szervezése, integrációja és a felhasználó / KOKAS Károly. In: Networkshop '95. Országos Konferencia (Gödöllő, ápr ). - Bp., p The current situation and future prospects of the online industry in Australia / E. Oley; In: Online Review, 16. köt. 6. sz In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 42 (7) 1995, p. Ismert.: Az online szolgáltatások helyzete és jövőbeni kilátásai Ausztráliában / KOKAS Károly 0711 Eklektikus válaszféle Marton Jánosnak / MADER Béla. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 42 (11-12) 1995, 456^(59. p Elhelyezési nehézségek, növekvő gondok a szegedi József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárában / MADER Béla. (Library space difficulties and growing concerns in Central Library of the József Attila University of Szeged, Hungary). In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 42 (8-9) 1995, p Információ és intézményei: Hol tartunk, mi lesz velünk... / MADER Béla. In: Networkshop '95. Országos Konferencia (Gödöllő, ápr ). - Bp., p Kiegészítés [a KMK jövőjével foglalkozó Bizottság válaszához] / MADER Béla. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, március 1995, p Posztreneszánsz / MOLNÁR János. In: Kelet-Nyugat, 6 (6-7) 1995, p Őrmester / MOLNÁR János. Autopszia nélkül. In: Kelet-Nyugat, 6 (2) 1995, [] p Szerelmes Orsikám... : A Nádasdyak és Szegedi Kőrös Gáspár levelezése. In: Hungarológiai Értesítő, 12 (3-4) , p. Ismert.: MONOK István 261"

264 A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században / Schwarcz Katalin; [Szerk. Császtvay Tünde, MONOK István], Szeged: Scriptum, p.; 20 cm. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok; 6.). (Die Lesekultur der Klarissen in dem 18. Jahrhundert). Bibliográfiákkal A magyarországi főnemesség könyvgyűjtési szokásai a században / MONOK István. In: Café Bábel, (4) 1994, p. A magyarországi protestáns iskolai színjátszás forrásai és irodalma / Varga Imre. In: Hungarológiai Értesítő, 12 (3-4) , 161. p. Ismert.: MONOK István Azonosságok és különbségek három nyugatmagyarországi város századi olvasmányaiban: Ruszt, Sopron, Kőszeg / MONOK István. In: Hungarológia, , p. Beszterce és Sopron, egy erdélyi és egy nyugatmagyarországi város olvasmányai a században / MONOK István. (Beszterce /Bistrita, Bistritz/ und Sopron /Ödenburg/. Vergleichende Analyse der Lesestoffe einer Stadt in Siebenbürgen und einer Westungarn in dem Jahrhundert). In: De la umanism, la luminism. - Targu Mures, p. Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt: I. Fönnmaradt kötetek: 1. A-J. In: Hungarológiai Értesítő, 12 (3^1) , 21. p. Ismert.: MONOK István Decem divinorum praeceptorum libellus / Werbőczy István. In: Hungarológiai Értesítő, 12 (3-4) , p. Ismert.: MONOK István Elmés és mulatságos rövid anekdoták / Andrád Sámuel. In: Hungarológiái Értesítő, 12 (3-4) , 9. p. Ismert.: MONOK István Gutenberg et l'invention de l'imprimerie: Une enquete / Bechtel, Guy. In: Magyar Könyvszemle, 111 (2) 1995, p. Ismert.: MONOK István Hungarológia Magyarországon:...a hungarológia nem az, amit a metropolis kínál, hanem amit a helyszín igényel" / MONOK István. Hungarológia Magyarországon kívül, (szimpózium, Jyváskylá, 1995). In: Hungarologische Beitrage, , p. Jean-Francois Van de Velde / / kézirathagyatékának magyar vonatkozású iratai: Kutatási beszámoló / MONOK István. In: Magyar Könyvszemle, 111 (1) 1995, p. Kaukázusi magyar tükör / Tardy Lajos. In: Hungarológiai Értesítő, 12 (3-4) , p. Ismert: MONOK István Kortörténeti feljegyzések: Magyarország / Ludovicus Tubero; Közread. Blazovich László, Sz. Galántai Erzsébet. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 99 (3-4) 1995, p. Ismert.: MONOK István Olvasmányok és könyvcenzúra Nyugat-Magyarországon és Ausztriában: Dokumentumok az közötti időszakból / MONOK István. Autopszia nélkül. In: Projektjelentések Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány. Bp., p. Priváté libraries in Renaissance England: A collection and catalogue of Tudor and Early Stuart book-lists: Vol In: Magyar Könyvszemle, 111(1) 1995, p. Ismert.: MONOK István Szakácsmesterségnek és utazásnak könyvecskéi / Kovács Sándor Iván. In: Hungarológiai Értesítő, 12 (3-4) , p. Ismert.: MONOK István Szent Ágoston doktornak elmélkedő, magánbeszélő és naponként való imádságai / Pécsi Lukács. In: Hungarológiai Értesítő, 12 (3-4) , 114. p. Ismert.: MONOK István The Paris Studium: Róbert of Sorbonne and his legacy: Selected studies / Astrik L. Gábriel. In: Helikon, 41 (1-2) 1995, p. Ismert.: MONOK István The seventeenth-century Orange-Nassan Library. In: Magyar Könyvszemle, 111 (2) 1995, p. Ismert.: MONOK István 262

265 0737 Vitae fratrum eremitarum ordinis sancti Pauli primi eremitae / Gregorius Gyöngyösi. In: Hungarológiai Értesítő, 12 (3-4) , p. Ismert.: MONOK István 0738 Zrinyi-dolgozatok: 5 / Szerk. Kovács Sándor Iván. In: Hungarológiai Értesítő, 12 (3-4) , 166. p. Ismert.: MONOK István 0739 Szegedi búvárok a Sínai-félszigeten: Murénák és Napóleon-halak között / P[INTÉR] T[ibor]. In: Délmagyarország, jún , 10. p Községpolitika és társadalom a dualizmus időszakában: / SEBESI Judit. In: Kiskundorozsma. Tanulmányok. - Szeged, p A József Attila Tudományegyetem évkönyve: 1993/1994 / [Kiad. MÉSZÁROS Rezső; Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, MARÓTI Egon, SZENTPÉTERI István, SZENT- IRMAI László; Lektorálta ZENTAI Mária; Techn. szerk. RÁCZ Béláné]. Szeged: Officina Ny, p A system of ambition?: British foreign policy / Jeremy Black. London: Longman, In: Aetas, (1-2) 1995, p. Ismert.: Az ambíció módszere? / TANDORI Mária Egyetemi Számítóközpont University Computer Center 0743 Népszerű PC-s internet programmcsomagok a JATE hálózatán / BORÚS András, DOMBOS Kálmán. In: Networkshop '95. Országos Konferencia (Gödöllő, ápr ). - Bp, p PC-integráció a JATENET-en / DÉVÉNYI Károly, FELFÖLDI Zoltán, HEIDRICH Attila, HORVÁTH Gyula, KALOCSAI Tibor. In: Networkshop '95. Országos Konferencia (Gödöllő, ápr ).-Bp, p. Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium Endre Ságvári Teacher Grammar School 0745 Fogalmi gondolkodás és vizuális látásmód a biológiatanításban / NÉMETH Endre. In: A Biológia Tanítása, 3 (1) 1995, p RAM-ba zárt világ: Számítástechnikai segédkönyv / ROZGONYI-BORUs Ferenc. Szombathely: Oskar, [1995]. 287 p. (Oskar Könyvek) TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FACULTY OF SCIENCE Algebra és Számelmélet Tanszék Department of Algebra and Number Theory 0747 Boole-fűggvények / CZÉDLI Gábor; (Lektorálta SZABÓ László). Szeged: JATE Bolyai Int, p. (Polygon Könyvtár) 0748 Diamond identities for relatíve congruences / CZÉDLI Gábor. Brno: Masaryk Univ., [1995], p. Klny.: Archívum Mathematicum, 31, 1995, On lattices whose ideals are all tolerance kernels / I. Chajda, CZÉDLI Gábor, I.G. Rosenberg. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 61 (1-4) 1995, p. 263"

266 0750 Quasiorders of lattices versus pairs of congruences / CZÉDLI Gábor, SZABÓ László.!n: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 60 (1-2) 1995, l.p When do coalitions form a lattice? / CZÉDLI Gábor, POLLÁK György. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 60 (1-2) 1995, p Simple, surjective, transitive algebras / SZABÓ László. Autopszia nélkül. In: Proceedings of the International Summer School on General Algebra and Ordered Sets, Olomouc, p Extensions of regular orthogroups by groups / B. SZENDREI Mária. In: Journal of the Australian Mathematical Society, Ser. A, , p On quasi-f-orthodox semigroups / Bernd Billhardt, B. SZENDREI Mária. In: Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, , p Regular semigroups and semidirect products / BÁLINTNÉ SZENDREI Mária. Autopszia nélkül. In: Semigroups, automata and languages. Proc. Conf. in Porto, New York, p Reguláris félcsoportok és szemidirekt szorzatok / BÁLINTNÉ SZENDREI Mária. [Bp.], [1995], 197 p. Autopszia nélkül. Doktori értekezés 0757 Expansions of minimai varieties / SZENDREI Ágnes. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 60 (3-4) 1995, p Maximal-non-affine reducts of simple affine_algebras / SZENDREI Ágnes. [Basel]: [Birkháuser], [1995], p. Klny.: Algebra Universalis, 34, [ Monotone Jónsson operations and near unanimity functions / ZÁDORI László. [Basel]: [Birkháuser], [1995], p. Klny.: Algebra Universalis, 33, Natural duality via a finite set of relations / ZÁDORI László. [Brisbane]: Austral. Math. Publ. Assoc., [1995]. 469^78. p. Klny.: Bulletin of the Australian Mathematical Society, 51, 1995, 3 Alkalmazott Informatikai Tanszék Department of Applied Informatics 0761 IDT: Integrated system for Debugging and Testing Prolog programs / ALEXIN Zoltán, GYIMÓTHY Tibor, KÓKAI Gabriella. In: Proceedings of the Fourth Symposium on Programming Languages and Software Tools, Visegrád, Hungary, June 9-10, p Integrating algorithmic debugging and unfolding transformation in an interactive learner / ALEXIN Zoltán, GYIMÓTHY Tibor, Henrik Boström. In: ILP-95, Leuven. [Proceedings of the 5th International Workshop on Inductive Logic Programming, Leuven, Belgie, Sept. 4-7, 1995], - [437^452], p Parallel execution of object functional queries / SCHRETTNER Lajos, GYIMÓTHY Tibor, ALEXIN Zoltán, TOCZK1 János. In: Proceedings of the Fourth Symposium on Programming Languages and Software Tools, Visegrád, Hungary, June 9-10, p Constructing large feasible suboptimal intervals for constrained nonlinear optimization / CSENDES Tibor, Zelda B. Zabinsky, Birna P. Kristinsdottir. In: Annals of Operations Research, , p On the selection of subdivision directions in interval branch-and-bound methods for global optimization / Dietmar Ratz, CSENDES Tibor. In: Journal of Global Optimization, 7 (2) 1995, p. 264"

267 A generál framework for the utility-based and outranking methods / DOMBI József. Autopszia nélkül. In: Fuzzy logic and soft computing. - [Singapore-New Jersey etc.], p. - (Advances in Fuzzy Systems - Applications and Theory; 4.) GAS, an approach to a solution of the niche radions problem / M. Jelasity, DOMBI József. Autopszia nélkül. In: IEEE Conference on Genetic Algorithms in Engineering Systems. Innovation and application, Sheffield, USA, p. Szakértői rendszerek, technikák és alkalmazások / Borgulya István; [Lektor: DOMBI József], Bp.: ComputerBooks, p. Interfile 3.3 formátumú vizsgálatok a MicroSEGAMS rendszerben / DUDÁSNÉ NAGY Marianna, KUBA Attila. In: Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság 9. kongresszusa, jún. 29-júl. 1. Eger. Előadás kivonatok. - [Bp., 1995]. - P22 Independent and-parallelization of logic programs using static slicing / Jukka Paakki, GYIMÓTHY Tibor, HORVÁTH Tamás. In: Proceedings of the Fourth Symposium on Programming Languages and Software Tools, Visegrád, Hungary, June 9-10, p. Learning logic programs with structured background knowkedge: (Extended abstract) / HORVÁTH Tamás, TÚRÁN György. In: Proceedings of the 5" 1 International Workshop on Inductive Logic Programming, Leuven p. Digitális terepmodell számítása multigrid relaxációs eljárással / KATONA Endre. Fotó/EGY. In: Geodézia és Kartográfia, 47 (5) 1995, p. Signature verification using neural nets / KATONA Endre, PALAGYI Kálmán, TÓTH Nándor. In: Proceedings of the 9th Scandinavian Conference on Image Analysis, Uppsala, Sweden, June Vol [ ] p. Szkennelt térképek automatikus vektoros interpretációja: A IV. Térinformatika a felsőoktatásban szimpózium kiadványa / KATONA Endre. Bp.: KÉE Tájterv. és Területfeji. Tansz., p. Binary vectors partially determined by linear equation systems / R. Aharoni, G.T. Hermán, KUBA Attila. Autopszia nélkül. In: Technical Report of MIPG No Univ. Pennsylvania, p. Presentation of 3D SPECT images / KUBA Attila, PALÁGYI Kálmán, NYÚL László, NAGY Antal, Csernay László. In: Measurement '95. 4,h International Workshop, May 29-31, 1995, Smolenice, Slovakia p. Reconstruction of unique binary matrices with prescribed elements / KUBA Attila. In: Acta Cybernetica, 12 (1) 1995, p. A bal kamra fal mozgásképességének vizsgálata mágneses rezonancia tomográfiával és EKG-val kapuzott SPECT-tel szívizominfarktuson átesett betegekben / Mester J., Forster T., MÁTÉ Eörs, Csernay L. Autopszia nélkül. In: Cardiologia Hungarica, Suppl. 1995, 56. p. Comparative investigation of left ventricular wall motion and régiónál wall thickening with cine MRJ and gated SPECT in patients with myocardial infarction / Mester János, Forster Tamás, MÁTÉ Eörs, Csernay László. (2 nd International Conference of Nuclear Cardiology, April 23-26, 1995, Cannes, Francé. Abstracts of originál contributions). In: Journal of Nuclear Cardiology, 2 Suppl. (2) 1995, P Digitális pajzsmirigy kamera teljesítőképességének vizsgálata a klinikumban / Krasznai István, Margitfalvy György, Káry Béla, Földes János, MÁTÉ Eörs. In: Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság 9. kongresszusa, jún. 29-júl. 1. Eger. Előadás kivonatok. - [Bp., 1995]. - [No.] 55 Dreidimensionale Amplitudenbilder zur Untersuchung der regionalen Bewegungsstörungen des linken Ventrikels: [Abstract] / Mester J., MÁTÉ Eörs, Lupkovics G., Matievics V., Lázár M., Csernay L. (Deutsche Gesellschaft für Nuklearmedizin 33. Internationale Jahrestagung vom 29 Márz-1 April 1995, Dresden). In: Nuclear- Medizin, , P "

268 0782 Effect of glyceryl trinitrate on cerulein-induced gallbladder emptying in patients wilh acalculous biliary pain: [Abstract] / Madácsy L, Velősy B, Szepes A., Takács T, Szilvássy Z, MÁTÉ Eörs, Lonovics J, Csernay L. In: European Journal of Nuclear Medicine, 22 (8) 1995, 783. p New method for quantification of dynamic hepatic perfusion scintigraphy: meausurement of normál parameters and preliminary results in patients with alcoholic cirrhosis: [Abstract] / Madácsy L, Velősy B, MÁTÉ Eörs, Lonovics J, Csernay J. Autopszia nélkül. In: Gastroenterology, , 299. p Nitroglycerin hatása a ceruleinnel kiváltott epehólyag kontrakcióra / Madácsy L, Velősy B, Szepes A., Takács T, Szilvássy Z, MÁTÉ Eörs, Lonovics J, Csernay L. In: Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság 9. kongresszusa, jún 29-júl. 1. Eger. Előadás kivonatok. - [Bp, 1995]. - [No.] Prevention of octreotide-induced sphincter of Oddi spasm by glyceryl trinitrate administration in humans measured by quantitative hepatobiliary scintigraphy: [Abstract] / Velősy B, Madácsy L, Nagy I, Takács T, MÁTÉ Eörs, Lonovics J. (4" 1 United European Gastroenterology Week, September, 1995). In: Gut, 37 (2) Suppl. 1995, A224. p Three-dimensional presentation of the Fourier amplitude and phase: Validation of the method in patients with coronary heart disease / Mester J, MATÉ Eörs, Kósa I, Gaál T, Csernay L. Autopszia nélkül. In: 17th European Congress on Noninvasive Cardiac Dynamics, Ljubljana, Abstracts p A SZOTE kép-arhiváló és -továbbító rendszere / NYÚL László, NAGY Antal, KUBA Attila, Csernay László. In: Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság 9. kongresszusa, jún. 29 júl. 1. Eger. Előadás kivonatok. - [Bp, 1995]. - P2I 0788 Attributed tree transducers cannot induce all deterministic bottom-up tree transformations / FÜLÖP Zoltán, VÁGVÖLGY1 Sándor. In: Information and Computation, 116(2) 1995, p Deterministic top-down tree transducers with iterated look-ahead / Giora Slutzki, VÁGVÖLGYI Sándor. In: Theoretical Computer Science, , p. Alkalmazott Kémiai Tanszék Department of Applied Chemistry 0790 Acid-base testing of catalysts using 1-butene isomerization as test reaction / BÉRES Attila, HANNUS István, KIRICSI Imre. In: Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 56 (1) 1995, p Adsorption and reaction of C3 nitriles in zeolites with different basic character /. BÉRES Attila, KÓNYA Zoltán, HANNUS István, MOLNÁR Árpád, KIRICSI Imre. In: ZEOCAT '95. International Symposium on Catalysis by Microporous Materials, Szombathely, Hungary, July 9-13, Book of abstracts. - R Characterization and comparison of pillared structures: montmorillonite and layered double hydroxides pillared with ions of Keggin-type / BÉRES Attila, PÁLINKÓ István, KIRICSI Imre. Autopszia nélkül. In: 8th International Symposium on Relations between Homogeneous and Heterogeneous Catalysis, Balatonfüred, Hungary, Sept , Book of abstracts - Final program. - P Fourier transform vibrational spectroscopy in the mid and far infrared regions: Tool for studying the possibilities of isomorphous substitution in Cr,Al pillared montmorillonite / PÁLINKÓ István, BÉRES Attila, KIRICSI Imre. Autopszia nélkül. In: loth International Conference on Fourier Transform Spectroscopy, Budapest, Hungary, August 27-September 1, Book of abstracts and program. - B "

269 0794 Reaction of propenyl cyanides over zeolites with different basic character / BÉRES Attila, KÓNYA Zoltán, HANNUS István, MOLNÁR Árpád, KIRICSI Imre. In: 3rd Pannonian International Symposium on Catalysis, Velem, July 6-9, Final program and book of abstracts. - P State of alkali azides in zeolites studied by thermal analysis / BÉRES Attila, HANNUS István, KIRICSI Imre. In: Symposium über Thermische Analyse, Sopron, IN Decomposition of organic hydroperoxides on cation exchangers: Kinetic pathway of p- tert-butylcumene hydroperoxide decomposition / Vodnár J., FEJES Pál, VARGA Károly, BERGER Ferenc. In: Applied Catalysis A: General, , p A nitrogén-monoxid katalitikus bontására alkalmas ZSM-5 típusú zeolitok vizsgálata / Fudala Ágnes, HALÁSZ János, KIRICSI Imre. In: 2. Veszprémi Környezetvédelmi Konferencia, máj. 30-jún Füzet. 1. Szekció p Catalytic activity of In-containing ZSM-5 zeolites in the transformation of lower hydrocarbons / HALÁSZ János, Kele Zoltán, KIRICSI Imre, BÉRES Attila, FEJES Pál. In: 8 lh International Symposium on Relations between Homogeneous and Heterogeneous Catalysis, Balatonfüred, Hungary, Sept , Book of abstracts - Final program. - P Selective reduction of NO over copper-containing modified zeolites / HALÁSZ János, VARGA Judit, SCHŐBEL György, KIRICSI Imre, HERNÁDI Klára, HANNUS István, VARGA Károly, FEJES Pál. In: Catalysis and automotive pollution control, 3. - [Amsterdam-Lausanne etc.], p. - (Studies in Surface Science and Catalysis; 96.) 0800 The effect of exhaust gases of vehicles on the local and global environment: different ways of solving the problems / GALBÁCS Zoltán, HALÁSZ János. In: The 12th International Conference on Case Method Research and Case Method Application, November 12-15, 1995, Maribor, Slovenia. Abstracts p Thermogravimetric investigation of solid-state ion-exchange procedure of Cu2+, Co2+, Ni2+ and Fe2+ ions into montmorillonite / Fudala Ágnes, HALÁSZ János, KIRICSI Imre. In: Symposium über Thermische Analyse, Sopron, P Transformation of C4 hydrocarbons over vanadium-antimony mixed oxidé catalysts / HALÁSZ János, SCHMÉL Zoltán. In: 3rd Pannonian International Symposium on Catalysis, Velem, July 6-9, Final program and book of abstracts. - P Si and 27A1 MAS NMR investigation of H-mordenite dealuminated with phosgene / HANNUS István, A. Fonseca, KIRICSI Imre, B. Nagy J., FEJES Pál. In: Catalysis by microporous materials. - Amsterdam-Lausanne etc., p. - (Studies in Surface Science and Catalysis; 94.) Si, 27A1, 23Na MAS NMR investigations of Na-mordenite dealuminated with phosgene / HANNUS István, B. Nagy J., KIRICSI Imre, A. Fonseca, C. Fernandez, FEJES Pál. München: Oldenbourg, p. Klny.: Zeitschrift fúr Physikalische Chemie, 189, Adsorption and reaction of Cl chlorine compounds on zeolites investigated by IR and MAS NMR spectroscopy / HANNUS István, KÓNYA Zoltán, KIRICSI Imre, B. Nagy J. In: 8 th International Symposium on Relations between Homogeneous and Heterogeneous Catalysis, Balatonfüred, Hungary, September 10-14, Book of abstracts. Final program. - P Characterization of alkali metál cluster-containing faujasites by thermal, IR, ESR, multi-nmr and test reaction studies / HANNUS István, KIRICSI Imre, BÉRES Attila, B. Nagy J., H. Förster. In: Zeolite science Recent progress and discussions. - Amsterdam-Lausanne etc., p. - (Studies in Surface Science and Catalysis; 98.) 267"

270 Fourier transform mid and far IR analysis of framework vibrations and distribution of cations in alkali-exchanged Y type zeolites / HANNUS István, PÁLINKÓ István, KIRICSI Imre. In: 10"' International Conference on Fourier Transform Spectroscopy, Budapest, Hungary, August 27-September 1, Book of abstracts and program. - B5.2 Intermediates förmed upon adsorption and reaction of unsaturated C3 cyanides in zeolites / HANNUS István, BÉRES Attila, KÓNYA Zoltán, MOLNÁR Árpád, KIRICSI Imre. In: 3rd Pannonian International Symposium on Catalysis, Velem, July 6-9, Final program and book of abstracts. - P14 Investigation of the surface reactions of CC14 on zeolites studied by IR and MAS NMR spectroscopy / HANNUS István, I.I. Ivanova, TASI Gyula, KIRICSI Imre, B. Nagy J. [Amsterdam]: Elsevier, [1995] p. Klny.: Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 101, Spectra of carbanions förmed from allyl cyanide during isomerization in zeolite NaY- FAU with strong basic sites / HANNUS István, Horst Förster, TASI Gyula, KIRICSI Imre, MOLNÁR Árpád. [Amsterdam]: Elsevier, [1995] p. Klny.: Journal of Molecular Structure, 348, 1995 Steps towards nanoscale Fe moieties: Intercalation of simple and Keggin-type irón containing ions in-between the layers of Na-montmorillonite / PÁLINKÓ István, Lázár Károly, HANNUS István, KIRICSI Imre. Autopszia nélkül. In: 8th International Symposium on Intercalation Compounds, Vancouver, British Columbia, Canada, May 28-June 1, Program and abstracts, Poster session II. Oxides p. The chemical state of Sn in Sn-montmorillonite: A multinuclear MAS NMR and 119Sn Mössbauer spectroscopic study / HANNUS István, PÁLINKÓ István, Lázár K, B. Nagy J., KIRICSI Imre. [Amsterdam]: Elsevier, [1995] p. Klny.: Journal of Molecular Structure, 349, 1995 The thermal behaviour of sodium azide in zeolites / HANNUS István, TASI Gyula, KIRICSI Imre, B. Nagy J., H. Förster, FEJES Pál. [Amsterdam]: Elsevier, [1995] p. Klny.: Thermochimica Acta, 249, 1995 Catalytic synthesis of carbon nanotubes having fullerene-like structure / HERNÁDI Klára, A. Fonseca, V. Ivanov, B. Nagu J, A. Lucas, P. Lambin, D. Bernaerts. In: EUROPACAT II. Maastricht, Sept. 3-8, Book of abstracts. r 462. p. Catalytic synthesis of carbon nanotubes using zeolite support/ HERNÁDI Klára, A. Fonseca, B. Nagy J, D. Bernaerts. In: ZEOCAT '95. International Symposium on Catalysis by Microporous Materials, Szombathely, Hungary, July 9-13, Book of abstracts. - R9 Catalytic sythesis and purification of carbon nanotubes / HERNÁDI Klára, A. Fonseca, B. Nagy J., D. Bernaerts, A.A. Lucas. In: E-MRS Spring Meeting '95. Strasbourg, Francé, May 22-26, K-17 Growth mechanism of coiled carbon nanotubes / A. Fonseca, HERNÁDI Klára, B. Nagy J., P. Lambin, A.A. Lucas. In: E-MRS Spring Meeting '1995. Strasbourg, Francé, May l.p. Injection of halogenated compounds into fullerene-forming flames / Henning Richter, HERNÁDI Klára, Jacques Vandooren, Antonio Fonseca, Jean-Marie Gilles, Paul A. Thiry, B. Nagy János, Armand A. Lucas, Edmond de Hofmann. In: Chemical and Physical Processes in Combustion. Fali Technical Meeting Worcester, October 16-18, p. Model structure of perfectly graphitizable coiled carbon nanotubes / A. Fonseca, HERNÁDI Klára, B. Nagy J., Ph. Lambin, A.A. Lucas. In: Carbon, , p. Production of buckytubes by the catalytic decomposition of different carboncontaining compounds / HERNÁDI Klára, A. Fonseca, B. Nagy J, D. Bernaerts, A. Lucas. In: Materials Research Society - Meeting, Nov. 27-Dec. 1, Boston, Mass. Abstracts. - FF

271 0821 Production of carbon nanofibers over iron carbide doped with Sn2+ / HERNÁDI Klára, A. Fonseca, B. Nagy J., D. Bernaerts. In: Materials Research Society - Meeting, 1995, Nov. 27-Dec. 1, Boston, Mass. Abstracts. - AA The secret of catalytic production and purification of buckytubes / A. Fonseca, HERNÁDI Klára, B. Nagy J., D. Bernaerts. In: 8th International Symposium on Relations between Homogeneous and Heterogeneous Catalysis, Balatonfüred, Hungary, September 10-14, Book of abstracts. Final program Adsorption of propene, benzene, their mixtures and cumene on H-beta zeolites studied by IR and UV-VIS spectroscopy / C. Flego, KIRICSI Imre, C. Peregő, G. Bellussi. In: Catalysis by microporous materials. - Amsterdam-Lausanne etc., p. - (Studies in Surface Science and Catalysis; 94.) 0824 Catalysis by microporous materials: Proceedings of ZEOCAT '95: Szombathely, Hungary, July 9-13, 1995 / Eds.: H.K. Beyer, H.G. Karge, Imre KIRICSI, J.B. Nagy. Amsterdam: Elsevier, p. (Studies in Surface Science and Catalysis; 94.). Autopszia nélkül 0825 Cationic pilared layer clays: synthesis and comprehensive characterization by instrumental and chemical methods / PÁLINKÓ István, KIRICSI Imre, HANNUS István, B. Nagy J., Lázár K. Autopszia nélkül. In: EUROPACAT-2. Maastricht, The Netherlands, 3-8 September, Book of abstracts, Symposium 5. - P38, 404. p Cationic pillared layer clays: synthesis, characterization and catalytic applications / PÁLINKÓ István, KIRICSI Imre, MOLNÁR Árpád, HANNUS István, Lázár Károly. Autopszia nélkül. In: 3rd Pannonian International Symposium on Catalysis, Velem, July 6-9, Final program and book of abstracts Fourier transform vibrational spectroscopy of intercalated systems: montmorillonite pillared with mixed Fe and A1 oligohydroxides of varying composition / PÁLINKÓ István, KIRICSI Imre. Autopszia nélkül. In: loth International Conference on Fourier Transform Spectroscopy, Budapest, Hungary, August 27-September 1, Book of abstracts and program. - B Katalízis a környezetvédelemben / KIRICSI Imre, HANNUS István, HALASZ János. In: 2. Veszprémi Környezetvédelmi Konferencia, máj. 30-jún Füzet. 5., 6., 7. Szekció p On the feasibility of iron or chromium substitution for alumínium in the AU3-Keggin ion / B. Nagy János, Jean-Christophe Bertrand, PÁLINKÓ István, KIRICSI Imre. Autopszia nélkül. In: Journal of the Chemical Society, Chemical Communications, 1995, p Preparation, characterization and catalytic activity of anionic and cationic pillared layer materials / KIRICSI Imre, BÉRES Attila, MOLNÁR Árpád, PÁLINKÓ István. Autopszia nélkül. In: International Zeolite Symposium, Québec, October 15-20, Technical Program. - P-l Studies on the pillar precursors of Cr.AI- and FeAl-pillared layer clays / PÁLINKÓ István, Valyon József, B. Nagy János, KIRICSI Imre. Autopszia nélkül. In: Clays: characterization, cation exchange and catalysis. Clay Minerals Group of the Mineralogical Society, Autumn Conference, Preston, Central Lancashire, September, Lapsz. nélk Synthesis of iron-containing montmorillonite by various methods: Characterization of the intercalants and the behaviour of the intercalated substances in acid-catalyzed reactions / KIRICSI Imre, MOLNÁR Árpád, PÁLINKÓ István, Lázár K. In: Catalysis by microporous materials. - Amsterdam-Lausanne etc., p. - (Studies in Surface Science and Catalysis; 94.) 0833 Adsorption and reactions of CH3C1 and CH3CH2C1 on acidic, neutral and basic zeolites studied by IR spectroscopy / KÓNYA Zoltán, HANNUS István, KIRICSI Imre. In: 3rd Pannonian International Symposium on Catalysis, Velem, July 6-9, Final program and book of abstracts. - P20 269"

272 0834 FTIR spectroscopic investigation on the transformation of allyl cyanide in the presence of butyl-li / KÓNYA Zoltán, HANNUS István, MOLNÁR Árpád, KIRICSI Imre. In: 10'" International Conference on Fourier Transform Spectroscopy, Budapest, Hungary, August 27-September 1, Book of abstracts and program. - A Halogéntartalmú szénvegyületek adszorpciójának és reakciójának tanulmányozása zeolitokon / KÓNYA Zoltán, HANNUS István, KIRICSI Imre. In: 2. Veszprémi Környezetvédelmi Konferencia, máj. 30-jún Füzet. 1. Szekció p ,5-Hydride shift on a side-chain substituted 27-nor-cholesterol molecule: Comparing X-ray data to semiempirical quantum chemical results / SZENDI Zsuzsanna, TASI Gyula, Böcskei Zsolt, Nyerges Levente, Forgó Péter, Frederick Sweet. Autopszia nélkül. In: Electronic Conference on Trends in Organic Chemistry, London, June 12-July 7, 1995 ; - ECOTOC-1 on CD-ROM ,5-hidridion-vándorlás tanulmányozása szteroid modellen: Szemiempírikus kvantumkémiai számítások / SZENDI Zsuzsa, TASI Gyula, Böcskei Zsolt, Nyerges Levente, Forgó Péter, Frederick Sweet. In: Vegyészkonferencia, Debrecen, aug Előadásösszefoglalók p Bond order calculations on neutral molecules and radical cations: predicting fragmentation patterns of alfa-phenylcinnamic acid silylesters on electron impact ionization / PÁLINKÓ István, TASI Gyula, TÖRÖK Béla. Autopszia nélkül. In: QSAR and molecular modelling: concepts, computational tools and biological applications. - Barcelona, p Hydrogenbonding-interactionsof alfa-phenylcinnamic acid isomers in.the liquid phase studied by IR and NMR spectroscopies and computational methods / PALINKO István, TÖRÖK Béla, RÓZSA-TARJÁNYI Mária, KISS János T., TASI Gyula. Amsterdam: Elsevier, [1995] p. Klny.: Journal of Molecular Structure, 348, Molecular modelling: structures and potential energy surfaces of E- and Z-alfaphenylcinnamic acids by force-field and semiempirical quantum chemical methods / PÁLINKÓ István, TASI Gyula, BOGÁR Ferenc, TÖRÖK Béla. Autopszia nélkül. In: QSAR and molecular modelling: concepts, computational tools and biological applications. - Barcelona, p Quantum chemical calculations on cationic positions and adsorption complexes in A-type zeolite / TASI Gyula, KIRICSI Imre, FARKAS István, Nyerges L H. Förster. In: Catalysis by microporous materials. - Amsterdam-Lausanne etc, p. - (Studies in Surface Science and Catalysis; 94.) 0842 Structure and isomerization of alfa-phenylcinnamic acid stereoisomers: Reaction pathway an transition - state structure by semiempirical methods / TASI Gyula, PÁLINKÓ István, Nyerges Levente. Autopszia nélkül. In: ll" 1 International Conference on Computers in Chemical Research and Education. Paris, July, Abstracts. - B Theoretical study on the transformation of phosgene molecule over Brönsted acidic zeolites / TASI Gyula, HANNUS István, PÁLINKÓ István, KIRICSI Imre. In: llth International Conference on Computers in Chemical Research and Education, Paris, July, Abstracts. - B Using molecular electrostatic potential maps for similarity studies / TASI Gyula, PÁLINKÓ István. Autopszia nélkül. In: Molecular similarity. Vol Berlin, p. - (Topics in Current Chemistry; 174.) 0845 Derivatographic characterization of solid-state ion-exchange procedure in zeolites / VARGA Judit, Fudala Á, HALÁSZ János, KIRICSI Imre. In: Symposium über Thermische Analyse, Sopron, Pl ZSM-5 zeolites modified by solid-state ion-exchange for NO decomposition / VARGA Judit, Fudala Á, HALÁSZ János, SCHŐBEL György, KIRICSI Imre. In: Catalysis by microporous materials. - Amsterdam-Lausanne etc, p. - (Studies in Surface Science and Catalysis; 94.) 270"

273 Analízis Alkalmazásai Tanszék Department of Applications of Analysis 0847 A szentpétervári paradoxon / CSÖRGŐ Sándor. In: Polygon, 5 (1) 1995, p An approximation to infinitely divisible laws / CSÖRGŐ Sándor. In: Acta Mathematica Hungarica, 68 (3) 1995, p Close short-range dependent sums and regression estimation / CSÖRGŐ Sándor, Jan Mielniczuk. Autopszia nélkül. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 60 (1-2) 1995, p Density estimation under long-range dependence / CSÖRGŐ Sándor, Jan Mielniczuk. Autopszia nélkül. In: Annals of Statistics, , p Distant long-range dependent sums and regression estimation / CSÖRGŐ Sándor, Jan Mielniczuk. Autopszia nélkül. In: Stochastic Processes and their Applications, , p Intermediate sums and stochastic compactness of maxima / CSÖRGŐ Sándor, Dávid M. Mason. Autopszia nélkül. In: Journal of Statistical Planning and Inference, , p Megnyírt összegek eloszlásáról / CSÖRGŐ Sándor, Gordon Simons. In: Polygon, 5 (1) 1995, p Nonparametric regression under long-range dependent normál errors / CSÖRGŐ Sándor, Jan Mielniczuk. Autopszia nélkül. In: Annals of Statistics, , p On the asymptotic normality of Hill's estimator / CSÖRGŐ Sándor, VIHAROS László. Autopszia nélkül. In: Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, , p Precision calculation of distributions for trimmed sums / CSÖRGŐ Sándor, Gordon Simons. Autopszia nélkül. In: The Annals of Applied Probability, , p Tandori Károly 70 éves / CSÖRGŐ Sándor. In: Polygon, 5 (1) 1995, p The domain of partial attraction of an infinitely divisible law without a normál component/ CSÖRGŐ Sándor, Rossitza Dodunekova. Autopszia nélkül. In: Advances in Applied Mathematics, , p A new characterization of Besov spaces on the real line / D.V. Giang, MÓRICZ Ferenc. Autopszia nélkül. In: Journal of Mathematical Analysis and Applications, , p A new inequality of Menshov-Rademacher type and the strong law of large numbers / B. Le Gac, MÓRICZ Ferenc, TANDORI Károly. In: Acta Mathematica Hungarica, 67 (4) 1995, p A quantitative version of the Young test for the convergence of conjugate series / MÓRICZ Ferenc. Autopszia nélkül. In: Journal of Approximation Theory, , p Double weighted mean methods equivalent to (C,l,l) / MÓRICZ Ferenc, B.E. Rhoades. In: Publicationes Mathematicae, 47 (1-2) 1995, p Lebesgue integrability of Fourier transforms / Dang Vu Giang, MÓRICZ Ferenc. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 60 (1-2) 1995, p Maximai probability inequalities for stochastic processes / MÓRICZ Ferenc. Autopszia nélkül. In: Mathematische Nachrichten, , p Necessary and sufficient Tauberian conditions for certain weighted mean methods of summability / MÓRICZ Ferenc, B.E. Rhoades. In: Acta Mathematica Hungarica, 66 (1-2) 1995, p. 271"

274 On the Ll theory of Fourier transforms and multipliers / Dang Vu Giang, MÓRICZ Ferenc. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 61 (1-4) 1995, p. On the integrability and Ll-convergence of double trigonometric series: 2 / MÓRICZ Ferenc. In: Acta Mathematica Hungarica, 69 (1-2) 1995, 99^110. p. On the maximai Fejér operator for double Fourier series of functions in Hardy spaces / MÓRICZ Ferenc. Autopszia nélkül. In: Studia Mathematica, , p. Strong approximation by Fourier transforms and Fourier series in Linfmity-norm / D.V. Giang, MÓRICZ Ferenc. Autopszia nélkül. In: Journal of Approximation Theory, , p. The Cesaro operator is bounded on the Hardy space Hl / Dang Vu Giang, MÓRICZ Ferenc. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 61 (1^1) 1995, p. The Cesaro operator on the Banach algebra of L(R2) multipliers: 3: (Even-odd case) / Dang Vu Giang, MÓRICZ Ferenc. In: Acta Mathematica Hungarica, 68 (1-2) 1995, p. Acceleration of the DDRP method by potential energy transformations: Short communication / STACHÓ László L., DÖMÓTÓR Gyula, BÁN Miklós I. Amsterdam: Elsevier, [1995] p. Klny.: Journal of Molecular Structure (Theochem), , p. DDRP-1: Program for determining dynamically defined reaction path (DDRP) in 3- atom collinear collision / DÖMÖTÖR Gyula, BÁN Miklós, STACHÓ László. In: QCPE Bulletin, Indiana University, 15 (4) 1995, p. Lineáris algebra / STACHÓ László; [Lektorok: KINCSES János, Varga Árpád], Pécs, p. On the structure of inner derivations in partial Jordan-triple algebras / STACHÓ László. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 60 (3-4) 1995, p. Pointwise convergent nets of holomorphic automorphisms of the unit ball of Cartan factors / J.M. Isidro, STACHÓ László. Autopszia nélkül. In: Revista Matematica de la Universidad Complutense de Madrid, , p. Theoretical implications involved in the DDRP method / STACHÓ László, BAN Miklós I. In: Journal of Mathematical Chemistry, , p. Extremális és intermediális statisztikák lineáris kombinációinak határeloszlásai / VIHAROS László. Szeged, [1995], 56 lev., Mell.: 56 lev. Egyetemi doktori értekezés Limit theorems for linear combinations of extreme values with applications to inference about the tail of a distribution / VIHAROS László. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 60 (3-4) 1995, p. Analízis Tanszék Department of Analysis A necessary and sufficient condition for the asymptotic stability of the damped oscillator / HATVANI László, KRISZTIN Tibor, TOTIK Vilmos. Autopszia nélkül. In: Journal of Differential Equations, , p. Asymptotic stability for a differential-difference équation containing terms with and without a delay / HATVANI László, KRISZTIN Tibor. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 60 (1-2) 1995, p. Komplex fűggvénytani gyakorlatok / HATVANI László, PINTÉR Lajos. Szeged: JATEPress, p. (József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar) 272

275 0883 On the asymptotic stability for a two dimensional linear nonautonomous differential system / HATVANI László. Autopszia nélkül. In: Nonlinear Analysis, , p On the asymptotic stability in differential systems by Lyapunov direct method / HATVANI László. Autopszia nélkül. In: Proceedings of the World Congress of Nonlinear Analysts, Tampa, Florida, p Injection of unilateral shifts into contractions with non-vanishing unitary asymptotes / KÉRCHY László. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 61 (1-4) 1995, p On roots of normál operators / KÉRCHY László. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 60 (3-4) 1995, p On the multiplicity of the commutant of operators: 2 / KÉRCHY László. In: 15,h OT Conference, Temesvár. Proceedings, p General results on strong approximation by Cesaro means of negatíve order / LEINDLER László. In: Acta Mathematica Hungarica, 66 (1-2) 1995, p On approximation by Riesz means concerning orthogonal series / LEINDLER László. In: Analysis Mathematica, 21 (1) 1995, p On equivalence of coefficient conditions with applications / LEINDLER László. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 60 (3-4) 1995, p On the connection between quasi power-monotone and quasi geometrical sequences with application to integrability theorems for power series / LEINDLER László, NÉMETH József. In: Acta Mathematica Hungarica, 68 (1-2) 1995, p On the newly generalized absolute Cesaro summability of orthogonal series / LEINDLER László. In: Acta Mathematica Hungarica, 68 (4) 1995, p On the newly generalized absolute Riesz summability of orthogonal series / LEINDLER László. In: Analysis Mathematica, 21 (4) 1995, p Binary searching / MAKAY Géza. In: The Mathematica Journal, , p Funkcionál-differenciál egyenletek korlátos és periodikus megoldásai / MAKAY Géza. [Bp.], [1995]. 54 p. Autopszia nélkül. Kandidátusi értekezés 0896 Periodic solutions of linear differential and integrál equations / MAKAY Géza. In: Differential and Integrál Equations, , p Uniform boundedness and uniform ultimate boundedness for functional differential equations / MAKAY Géza. [Köbe]: Japana Mat. Soc., [1995], p. Klny.: Funkcialaj Ekvacioj, 38, 1995, A further note concerning Hardy-Littlewood classical inequalities / NÉMETH József. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, , p Dr. Leindler László akadémikus 60 éves / NÉMETH József. In: Polygon, 5 (2) 1995, p Representation of the solutions to linear pantograph equations / TERJÉKI József. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 60 (3-4) 1995, p Stability and asymptotic stability of functional-differential equations / Arieh Iserles, TERJÉKI József. In: Journal of the London Mathematical Society, 51 (2) 1995, p. 273"

276 Biofizikai Tanszék Department of Biophysics 0902 A sejtmembrán biofizikai tulajdonságai és az alfa-interferon jelátviteli mechanizmusának kapcsolata / BÁLINT Erzsébet. [Bp.], [1995], 100 p. Autopszia nélkül. Kandidátusi értekezés 0903 Alpha-interferon inhibits the serotonin exerted depolarisation of humán lymphocytes / Béládi I., BÁLINT Erzsébet, Ocsovszky I., Oláh T, Pusztai R, Mándi Y. Autopszia nélkül. In: Journal of Interferon and Cytokine Research, , 124. p Interferon jelátvitel és a membránváltozások kapcsolata / BÁLINT Erzsébet, VÁRKONY1 Zoltán, Aszalós Adorján, Béládi Ilona, Mándi Yvette, Ocsovszki Imre, P.M. Grimley. In: A Magyar Biofizikai Társaság 17. Vándorgyűlése, Debrecen, júl Előadások és poszterek összefoglalói. - P Acid-base titration of bacterial reaction centre / KÁLMÁN László, P. Sebban, MARÓTI Péter. In: Posters of the 10,h International Congress of Photosynthesis, 1995, Montpellier. - P Acid-base titration of isolated reaction centers of Rhodobacter sphaeroides / KÁLMÁN László, Pierre Sebban, MARÓTI Péter. In: Photosynthesis: from light to biosphere. Vol [Amsterdam], p Protonfelvétel bíborbaktériumok reakciócentrumában / KÁLMÁN László, MARÓTI Péterr Autopszia nélkül. In: A Magyar Biofizikai Társaság 17. Vándorgyűlése, Debre- cen, júl Előadások és poszterek összefoglalói. - E A fotontól a protonig a fotoszintetizáló baktériumok reakciócentrumában / MARÓTI Péter. In: 25. Membrán-transzport Konferencia, Sümeg, máj Összefoglalók p Electron and proton transfer to the quinones in bacterial photosynthetic reaction center: Insight from combined approaches of molecular genetics and biophysics / P. Sebban, MARÓTI Péter, D.K. Hanson. Autopszia nélkül. In: Biochimie, , p Electrostatic dominoes: long-distance propagation of mutational effects in photosynthetic reaction centers of Rhodobacter capsulatus / Pierre Sebban, MARÓTI Péter, Deng Ya-Li, Marianne Schiffer, Deborah K. Hanson. Autopszia nélkül. In: Photochemistry and Photobiology, 61 Suppl. 1995, 9. p Electrostatic dominoes: Long distance propagation of mutational effects in photosynthetic reaction centers of Rhodobacter capsulatus / Pierre Sebban, MARÓTI Péter, Marianne Schiffer, Deborah K. Hanson. In: Biochemistry, 34 (26) 1995, p Electrostatic interaction between L212Glu and QA reaction centers / Jaroslava Miksovska, MARÓTI Péter, Marianne Schiffer, Deborah K. Hanson, Pierre Sebban. Autopszia nélkül. In: Photosynthesis: from light to biosphere. Vol Dordrecht- Boston-London, ^70. p Elektrosztatikus dominó: mutációs effektusok nagy hatótávolságú terjedése fotoszintetizáló baktériumok reakciócentrum-fehérjéiben / MARÓTI Péter. In: A Magyar Biofizikai Társaság 17. Vándorgyűlése, Debrecen, júl Előadások és poszterek összefoglalói. - E From photons to protons in the photocycle of bacterial reaction center / MARÓTI Péter, OSVÁTH Szabolcs, TÁPAI Csaba, D.K. Hanson, P. Sebban. Autopszia nélkül. In: Photosynthesis: from light to biosphere. Vol Dordrecht-Boston-London, p Long rangé electrostatic interaction in the bacterial photosynthetic reaction center / MARÓTI Péter, D.K. Hanson, M. Schiffer, P. Sebban. Autopszia nélkül. In: Nature - Structural Biology, 2 (2) 1995, p. 274"

277 Pathways of proton uptake in bacterial reaction centers / MARÓTI Péter, P. Sebban, D.K. Hanson. In: Posters of the 10,h International Congress of Photosynthesis, Montpellier, S A lipidkörnyezet befolyásolja a bíborbaktériumokból izolált reakciócentrumok herbicid-szenzitivitását / NAGY László. In: 25. Membrán-transzport konferencia, Sümeg, máj Összefoglalók p. A másodlagos kinon kételektron-kapu" funkcióját befolyásoló tényezők fotoszintetikus reakciócentrumokban / NAGY László, TANDORI Júlia, Gedey Szilvia, Méray Nóra, MARÓTI Péter. Autopszia nélkül. In: A Magyar Biofizikai Társaság 17. Vándorgyűlése, Debrecen, júl Előadások és poszterek összefoglalói. - E3 Lipid environment affects the herbicide sensitivity of reaction centers isolated from purple bacteria / NAGY László, Gedey Sz., TANDORI Júlia, Farkas T., MARÓTI Péter. In: Posters of the 10,h International Congress of Photosynthesis, 1995, Montpellier. - P Photoinhibition and law of reciprocity in photosynthetic reactions of Synechocystis sp. PCC 6803 / NAGY László, BÁLINT Erzsébet, James Barber, Ringler András, Katié M. Cook, MARÓTI Péter. In: Journal of Plánt Physiology, , p. Electron transfer monitored by chlorophyll fluorescence in reaction centers from purple bacteria / OSVÁTH Szabolcs, LACZKÓ Gábor, MARÓTI Péter, P. Sebban. Autopszia nélkül. In: Photosynthesis research. Posters of the loth International Congress of Photosynthesis, Montpellier, P Induction of fluorescence in isolated reaction centers of Rhodobacter sphaeroides / OSVÁTH Szabolcs, LACZKÓ Gábor, Pierre Sebban, MARÓTI Péter. Autopszia nélkül. In: Photosynthesis: from light to biosphere. Vol Dordrecht-Boston-London, p. A molekuláris biológia térhódítása a gyakorlatban: 1 [rész] / SZALAY László. In: A Biológia Tanítása, 3 (2) 1995, p. Az UV-B sugárzás hatása a bíborbaktériumok reakciócentrumának elektron transzportjára és protein szerkezetére / Máté Zoltán, TANDORI Júlia, MARÓTI Péter, Vass Imre. In: 25. Membrán-transzport konferencia, Sümeg, máj Összefoglalók.-35. p. Hogyan módosítja a kinon kötést az IleL229-Met mutáció a fotoszintetikus reakciócentrumban? / TANDORI Júlia, NAGY László, MARÓTI Péter. In: A Magyar Biofizikai Társaság 17. Vándorgyűlése, Debrecen, júl Előadások és poszterek összefoglalói. - P43 Proton uptake and free energy changes associated with reduction of QB in IleL229- Met mutant reaction center of Rhodobacter sphaeroides / TANDORI Júlia, NAGY László, OSVÁTH Szabolcs, MARÓTI Péter. Autopszia nélkül. In: Photosynthesis: from light to biosphere. Vol Dordrecht-Boston-London, p. The IleL229 Met mutation impairs the function of quinones in reaction centers of Rhodobacter sphaeroides / TANDORI Júlia, NAGY László, MARÓTI Péter. In: Posters ofthe loth International Congress of Photosynthesis, 1995, Montpellier. - P The IleL229-Met mutation impairs the quinone binding to the QB-pocket in reaction centers of Rhodobacter sphaeroides / TANDORI Júlia, NAGY László, Puskás Á., Droppa M., Horváth G., MARÓTI Péter. Autopszia nélkül. In: Photosynthesis Research, , p. Elektrosztatikus kölcsönhatási energiák számítása Rhodobacter sphaeroides fotoszintetizáló baktérium reakciócentrumában / TÁPAI Csaba, LACZKÓ Gábor, MARÓTI Péter. In: A Magyar Biofizikai Társaság 17. Vándorgyűlése, Debrecen, júl Előadások és poszterek összefoglalói. - P44 275"

278 Biokémiai Tanszék Department of Biochemistry 0930 lmmobilization and characterization of lipase from porcine pancreas / BAGI Krisztina, László K., L. SIMON Mária, Szajáni B. In: 2nd International Conference of the Hungárián Biochemical Society, August 21-23, 1995, Szeged, Hungary. Program and abstractbook. - PA 15, 30. p Haemorheological and enzymatic methods in diagnostics / SZÖLLOSI[NE] VARGA Ilona, Nóvák Zoltán, MATKOVICS Béla, Do Quy HAI, KOTORMÁN Márta. (A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 45. nagygyűlése, Eger, aug ). In: Klinikai és Kísérletes Laboratóriumi Medicina, 22 (4) 1995, 144. p Nitric oxidé - vascular antioxidant or prooxidant? / Nóvák Z., Oláh Cs., KOTORMÁN Márta, Do Quy HAI, MATKOVICS Béla. In: Biorheology, 32 (2-3) 1995, 119. p Oxidative stress changes in L-Arginine induced pancreatitis in rats / SZ. VARGA Ilona, MATKOVICS Béla, Do Quy HAI, KOTORMÁN Márta, Takács T., Sasvári M. In: Summer Meeting of Society for Free Radical Research European Region, Budapest, Hungary, July 27-29, Program and abstracts p Application of preformed cellulose beads as a support in cell immobilization / KRISCH Judit, Búzás Zsuzsa, Dallmann Klára, Tóth Mária, Gimesi István, Szajáni Béla. In: Biotechnology, Techniques, 9 (3) 1995, p Szintetikus oligo-dézoxiribonukleotidok néhány alkalmazása / KÁLMÁN Miklós. [Bp.], [1995]. 138 p. Autopszia nélkül. Kandidátusi értekezés 0936 A Magyar Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának állásfoglalása a kormánynak a szigetközi vízpótlás tárgyában benyújtott februári előterjesztéséhez / NEMCSÓK János. (Standpoint of the Committee on the Environment of the Parliament of Hungary on the government proposal submitted on watersupply to the Szigetköz area). In: Hidrológiai Közlöny, 75 (2) 1995, p Balatoni remények / NEMCSÓK János. In: Új Horizont, 23 (5-6) 1995, [> Biokémiai gyakorlatok / Szerk.: NEMCSÓK János; [Összeáll.]: ÁBRAHÁMNÉ GULYÁS Magdolna, KISSNÉ DEÉR Aranka, KOTORMÁN Márta, LEHOCZKI Endréné, TÓTH Lajos. Szeged: JATEPress, p. (József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar) 0939 Relationship between CGRP and the acetylcholine receptor in the neuromuscular junction / Knyihar-Csillik E., S. Mohtasham, NEMCSÓK János, P. Rakic, Vecsei L., Csillik B. (Abstracts from the 2 nd Congress of the Hungárián Neuroscience Society, Szeged, January, 1995) In: Neurobiology, 3 (1) 1995, p Comparative study on the lipoxygenase activities of somé soybean cultivars / Sz. Márczy J., L. SIMON Mária, Mózsik L., Szajáni B. In: 2nd International Conference of the Hungárián Biochemical Society, August 21-23, 1995, Szeged, Hungary. Program and abstract book. - PA 14, 29. p Comparative study on the lipoxygenase activities of somé soybean cultivars / Sz. Márczy Judit, L. SIMON Mária, Mózsik Lajos, Szajáni Béla. In: Journal of Agricultural and Food Chemistry, , p Studies on an immobilized carboxypeptidase A / Vértesi A., László K., L. SIMON Mária, Szajáni B. In: 2 1 International Conference ofthe Hungárián Biochemical Society, August 21-13, 1995, Szeged, Hungary. Program and abstract book. - PA 16, 31. p Biochemical and subcellular changes in carp exposed to the organophosphorus methidathion and the pyrethroid deltamethrin / Bálint T., SZEGLETES Tivadar, Szegletes Zs., HALASY Katalin, NEMCSÓK János. Amsterdam: Elsevier p. Klny.: Aquatic Toxicology, 33, "

279 0944 Changes caused by methidathion in activity and distribution of molecular forms of carp (Cyprinus carpio L.) AChE / SZEGLETES Tivadar, Bálint T, Szegletes Zs., NEMCSÓK János. In: Pesticide Biochemistry and Physiology, , p In vivo effects of deltamethrin exposure on activity and distribution of molecular forms of carp AChE / SZEGLETES Tivadar, Bálint T, Szegeletes Zs., NEMCSÓK János. In: Ecotoxicology and Environmental Safety, , p In vivo effects of deltamethrin on somé biochemical parameters of carp (Cyprinus carpio L.) / SZEGLETES Tivadar, Polyhos Cs, Bálint T, A.A. Rady, Láng G, Kufcsák O, NEMCSÓK János. In: Environmental Monitoring and Assessment, , l.p Cadmium induced metallothionein in carp / TÓTH Lajos, VARGA Tamás, JUHÁSZ Miklós, CSIKKEL-SZOLNOKI Anna, Behány Z., Mészáros T, NEMCSÓK János. In: Proceedings of the International Symposium on Metál Elements in Environment, Medicine and Biology, Timisoara, Óctober 21-23, Timisoara, p Heavy metal-induced metallothionein in carp: [Abstract] / TÓTH Lajos, VARGA Tamás, CSIKKEL-SZOLNOKI Anna, Behány Z, Mészáros T., NEMCSÓK János. In: Magnesium Research, 8 (1) 1995, p Vergleichende Untersuchunjj zum Kadmium- und Kupferstoffwechsel des Karpfen (Cyprinus carpio) / ÁBRAHAM Magdolna, TÓTH Lajos, JUHÁSZ Miklós, ifj. In: 15. Árbeitstagung Mengen- und Spurenelemente, Jena, p. Biológia Szakmódszertan Biological Methodology 0950 Játék, játékos elemek a tanításban / OLÁHNÉ HEGYI Andrea. In: A Biológia Tanítása, 3 (4) 1995, p. Biológiai Izotóp Laboratórium Biological Isotope Laboratory 0951 Antioxidant effect of bisaramil in cardiac preparations / P. Pacher, Kecskeméti V, Do Quy HAI, MATKOVICS Béla, Paróczai M, Kárpáti E. In: Summer Meeting of Society for Free Radical Research European Region. Budapest, Hungary, July 27-29, Program and abstracts p Effects of an organophosphate on the antioxidant systems of fish tissues / Do Quy HAI, SZ. VARGA Ilona, MATKOVICS Béla. In: Acta Biologica Hungarica, 46 (1) 1995, p Enzymehistochemical and immunocytochemical demonstration of nitrerg neurons in the brain of carp / Do Quy HAI, FEKETE Éva, BOROS András, MATKOVICS Béla. In: 2nd International Conference of the Hungárián Biochemical Society, August 21-23, 1995, Szeged, Hungary. Program and abstract book. - P08, 134. p Nitric oxidé - vascular antioxidant or prooxidant? / Nóvák Z., Oláh Cs, KOTORMÁN Márta, Do Quy HAI, MATKOVICS Béla. In: Biorheology, 32 (2-3) 1995, 119. p Kromatográfiás tanfolyam (Szeged, január 26-28). In: Magyar Kémikusok Lapja, 50 (1) 1995, 40. p. Ismert.: MATKOVICS Béla Kromatográfiás tanfolyam (szeged, január 25-27). In: Magyar Kémikusok Lapja, 50 (9) 1995, p. Ismert.: MATKOVICS Béla 277"

280 0957 A Magyar Szabadgyök Társaság Summer Meeting"-je (Budapest, július 27-29). In: Magyar Kémikusok Lapja, 50 (12) 1995, 555. p. Ismert.: MATKOVICS Béla 0958 Aminő acid compositions of SOD in leaves of wheat cultivars / D. Stajner, O. Gasic, MATKOVICS Béla, SZ. VARGA Ilona. In: 23' á Meeting of the Federation of European Biochemical Societies, Basel, August 13-18, Abstracts. - P25.2, 209. p Antioxidant effect of polyamines / Kecskeméti Valéria, MATKOVICS Béla, SZ. VARGA Ilona. In: International Congress on Free Radicals in Health and Disease, September 6-10, 1995, Istanbul, Turkey. Programm and abstracts. - P Antioxidáns enzim és rheológiai változások diabetes mellitusban / MATKOVICS Béla, SZÖLLŐSINÉ VARGA Ilona, Nóvák Zoltán. In: 25. Membrán-transzport konferencia, Sümeg, máj Összefoglalók p Effect of a mineral composition on lipid peroxide and antioxidant status of healthy and lipid peroxide loaded rabbits / Vinczer P, Mézes M., MATKOVICS Béla, Béres J.Jr. ISTERH Abstracts. In: Journal of Trace Elements in Experimentál Medicine, 8 (2) 1995, 127. p Haemorheological and antioxidant changes in humán pancreatitis / MATKOVICS Béla, Nóvák Z., SZ. VARGA Ilona, Takács T. In: 2nd International Conference of the Hungárián Biochemical Society, August 21-23, 1995, Szeged, Hungary. Program and abstract book.- PA9, 24. p Haemorheológiai és antioxidáns változások akut humán pankreatitiszben / MATKO- VICS Béla, Nóvák Zoltán, SZ. VARGA Ilona, Takács Tamás. (Haemorheological and antioxidant changes in humán acute pancreatitis). In: Orvosi Hetilap, 136 (31) 1995, p Hemorheological and antioxidant changes in humán pancreatitis / MATKOVICS Béla, Nóvák Z SZ. VARGA Ilona, Takács T. In: 23rd Meeting of the Federation of European Biochemichal Societies, Basel, August 13-18, Abstracts. - P24.8, 202. p Metolachlor effect on antioxidant enzyme activities and pigment content in seeds and young leaves of wheat (Triticum aestivum L.) / D. Stajner, O. Gasic, MATKOVICS Béla, SZ. VARGA Ilona. In: Agricoltura Mediterranea, , p Natural antioxidants in different crops, vegetables and wild growing plants of Vojvodina / D. Stajner, O. Gasic, MATKOVICS Béla, SZ. VARGA Ilona. In: Summer Meeting of Society for Free Radical Research European region. Budapest, Hungary, July 27-29, Program and abstracts p Oxidative stress and red blood cell deformability / Nóvák Z., SZ. VARGA Ilona, MATKOVICS Béla. (9 lh International Congress of Biorheology and 2"" Int. Conf. of Clinical Hemorheology, Big Sky, Montana, USA, July 23-28, Abstracts). In: Biorheology, 32 (2-3) 1995, 161. p Oxidative stress changes in L-Arginine induced pancreatitis in rats / SZ. VARGA Ilona, MATKOVICS Béla, Do Quy HAI, KOTORMÁN Márta, Takács T., Sasvári M. In: Summer Meeting of Society for Free Radical Research European Region, Budapest, Hungary, July 27-29, Program and abstracts p A vörösvérsejt lipid-peroxidáció és antioxidáns enzimrendszer változása különböző kórképekben és in vitro körülmények között / SZÖLLŐSINÉ VARGA Ilona. [Bp.], [1995]. 90 p. Autopszia nélkül. Kandidátusi értekezés 0970 Haemorheological and enzymatic methods in diagnostics / SZÖLLŐSIfNÉ] VARGA Ilona, Nóvák Zoltán, MATKOVICS Béla, Do Quy HAI, KOTORMÁN Márta. (A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 45. nagygyűlése, Eger, aug ). In: Klinikai és Kísérletes Laboratóriumi Medicina, 22 (4) 1995, 144. p. 278"

281 0971 Free radicals in bronchial asthma, in respiratory infection and in cystic fibrosis / Nóvák Zoltán, Németh Ilona, VARGA Ilona, MATKOVICS Béla, Gyurkovits Kálmán. (Selected abstracts for the 1995 Annual Meeting, September 16-20, Alicante, Spain). In: Pediatric Research, 38 (3) 1995,448. p Oxidative stress and antioxidant defense mechanism in chronic allograft rejection / Túri S., Szenochradsky P., Torkos A., Sághy L. Németh I., VARGA Ilona, MATKO- VICS Béla. In: The Tenth Congress of the International Pediatric Nephrology Association, Santiago, Chile, 27 August-1 September, Abstracts - C45 Biotechnológiai Tanszék Department of Biological Engineering 0973 Antivirális fehérje elektroindukciója sertés és humán leukocytákban / SOMOGYVARI Ferenc, Kovács K., TÓTH Sándor, WITTMANN Gábor, MÉCS Imre. Autopszia nélkül. In: A Magyar Immunológiai Társaság 25. Kongresszusa, Debrecen, okt Referátumok, előadások és poszterek összefoglalói. - Debrecen, p Preformált antivirális fehérje jelenléte elektrosokkal leölt sertések leukocytáiban / TÓTH Sándor, Kovács K., SOMOGYVÁRI Ferenc, WITTMANN Gábor, MÉCS Imre. In: A Magyar Immunológiai Társaság 25. Kongresszusa, Debrecen, okt Referátumok, előadások és poszterek összefoglalói. - Debrecen, p. Elméleti Fizikai Tanszék Department of Theoretical Physics 0975 An inverse scattering method in resonant optical problems with external triggering / BENEDICT Mihály, Németh I. In: Journal of Modern Optics, 42 (11) p Generalized parity and quasi-probability density functions / BENEDICT Mihály, CZIRJÁK Attila. In: Journal of Physics A: Mathematical and General, , p Molecular modelling: structures and potential energy surfaces of E- and Z-alfa-phenylcinnamic acids by force-field and semiempirical quantum chemical methods / PÁLINKÓ István, TASI Gyula, BOGÁR Ferenc, TÖRÓK Béla. Autopszia nélkül. In: QSAR and molecular modelling: concepts, computational tools and biological applications. - Barcelona, p Quasiprobability density operators and generalized parity / CZIRJAK Attila, BENE- DICT Mihály. In: Acta Physica Slovaca, 45 (3) 1995, p Wigner függvények a kvantummechanikában / CZIRJÁK Attila. Szeged: [Soksz.], p. (Elméleti Fizikai Füzetek; II/l.). Autopszia nélkül 0980 Elastic cross sections for electron collisions with SF6 and CH4 / GYÉMÁNT Iván, VARGA Zsuzsanna. In: International Conference in Memory of S.F. Boys, Cambridge, szept. Poster Session C p József Attila és a természettudományok / GYÉMÁNT Iván. In: Szeged, június 1995, p Resonances in the elastic electron scattering from SF6 and CH4 / GYÉMÁNT Iván, VARGA Zsuzsanna. In: ICPEAC. Posters. - Seattle-Whistler, p Anisotropic scaling in layered aperiodic Ising systems / B. Berche, P.E. Berche, M. Henkel, IGLÓI Ferenc, LAJKÓ Péter, S. Morgan, L. Turbán. In: Journal of Physics A: Mathematical and General, , L165-L171. p. 279"

282 Critical behavior of hierarchical Ising models / IGLÓI Ferenc, LAJKÓ Péter. SZALMA Ferenc. In: Physical Review B, 52 (10) 1995, p. Radial Fredholm perturbation in the two-dimensional Ising model and gap-exponent relation / D. Karevski, L. Turbán, IGLÓI Ferenc. In: Journal of Physics A: Mathematical and General, , p. Realization of supersymmetric quantum mechanics in inhomogeneous Ising models / B. Berche, IGLÓI Ferenc. In: Journal of Physics A: Mathematical and General, , p. Localized molecular orbitals in the many-body perturbation theory / KAPUY Ede, Kozmutza C., BARTHA Ferenc. In: Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae, Series Physica et Chimica, 30 (2) 1995, p. Localized supermolecular model for the calculation of intermolecular interaction energy / Kozmutza C., KAPUY Ede, Earl M. Evleth. In: Computational chemistry. - [ ], p. - (Conference Proceedings; 330.) The application of localized representation in the calculation of interaction energy / Kozmutza C., KAPUY Ede, E.M. Evleth, E. Kassab. In: Journal of Molecular Structure (Theochem), , p. Current rectification through a single-barrier resonant tunneling quantum structure / PAPP György, M. Di Ventra, C. Coluzza, A. Baldereschi, G. Margaritondo. In: Superlattices and Microstructures, 17 (3) 1995, p. The I-V characteristics of double barrier stair-wells / PAPP György, C. Coluzza, M. Di Ventra, A. Baldereschi, G. Margaritondo, Ben-yuan Gu. In: Superlattices and Microstructures, 17(1) 1995, p. Beszámoló az évi és az évi Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Versenyről / HILBERT Margit, VARGA Zsuzsa. In: A Fizika Tanítása, 3 (3) 1995, p. Multipólus-sugárzások / VARGA Zsuzsanna. Szeged: [Soksz.], p. (Elméleti Fizikai Füzetek; II/3.). Autopszia nélkül Speciális relativitáselmélet számítógépen / Sisák Zoltán, VARGA Zsuzsanna. In: Fizikai Szemle, 45 (7) 1995, p. Embertani Tanszék Department of Anthropology Double-rooted mandibular canines in osteoarcheological material / Kocsis Gábor, MARCSIK Antónia. Autopszia nélkül. In: Aspects of dental biology: Palaeontology, anthropology and evolution. - Firenze, p. Néhány megjegyzés a fülkés sírokban eltemetett egyének embertani arculatáról / MARCSIK Antónia, Szalai Ferenc. (Einige Bemerkungen über den anthropologischen Charakter der in den Stollengrábern bestatteten Individuen). In: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Archaeologica, , p. Taurodontism and enamel hypoplasia in a skeletal sample (8 lh century from Szarvas, Hungary) / Horváth Gabriella, MOLNÁR Erika, MARCSIK Antónia. Autopszia nélkül. In: Aspects of dental biology: Palaeontology, anthropology and evolution. - Firenze, p. lnformations sur les actívités du passé apportées par le squelette: a propos d'une série anthropologique médiévale hongroise / PÁLFI György, O. Dutour. Autopszia nélkül. In: Les Dossiers d'archéologie, , p. 280

283 Fizikai Kémiai Tanszék Department of Physical Chemistry 0999 Alifás cink-karboxilátok képződésének és szerkezetének rezgési spektroszkópiai vizsgálata nempoláros közegben / BERKESI Ottó. Szeged, p. (Kandidátusi Értekezés Tézisei) 1000 Temperature-dependent Fourier transform infrared and differential scanning calorimetry studies of zinc carboxylates / BERKESI Ottó, KATONA Tamás, DREVENI Irén, ANDOR József, Mink J. [Amsterdam]: Elsevier, [1995] p. Klny.: Vibrational Spectroscopy, 8, Theoretical implications involved in the DDRP method / STACHÓ László, BÁN Miklós I. In: Journal of Mathematical Chemistry, , p Az 5-N02-2-furaldehid és szulfonamidok Schiff-bázisairól: (Rövid közlemény) / CSÁSZÁR József. (On the Schiff bases of 5-N02-2-furaIdehyde and sulphonamides). In: Magyar Kémiai Folyóirat, 101 (4) 1995, p On the formation of aromatic secondary amine-iodine complexes / CSÁSZÁR József. In: ACH Models in Chemistry, 132 (5) 1995, p Acceleration of the DDRP method by potential energy transformations: Short communication / STACHÓ László L., DÖMÖTÖR Gyula, BÁN Miklós I. Amsterdam: Elsevier, [1995] p. Klny.: Journal of Molecular Structure (Theochem), , p Angular resolved autoionization spectroscopy of N2 on Ni(l 10) / N. Sauerwald, J. Klinkmann, T. Porwol, DÖMÖTÖR Gyula, I. Hemmerich, H.-J. Freund. In: Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, , p DDRP-1: Program for determining dynamically defined reaction path (DDRP) in 3- atom collinear collision / DÖMÖTÖR Gyula, BÁN Miklós, STACHÓ László. In: QCPE Bulletin, Indiana University, 15 (4) 1995, p A Wiener-type graph invariant for somé bipartite graphs / A.A. Dobrynin, GUTMAN Iván, DÖMÖTÖR Gyula. In: Applied Mathematics Letters, 8 (5) 1995, p A class of lower bounds for totál pi-electron energy of alternant conjugated hydrocarbons / GUTMAN Iván. [Zagreb], [1995], p. Klny.: Croatica Chemica Acta, 68, 1995, A formula for the algebraic structure count of multiple phenylenes / Olga Bodroza- Pantic, Sven J. Cyvin, GUTMAN Iván. In: Communications in Mathematical and in Computer Chemistry, , p A gráfelmélet kémiai alkalmazásairól / GUTMAN Iván. (The chemical applications of graph theory). In: Magyar Kémiai Folyóirat, 50 (12) 1995, p A unified approach to the first derivatives of graph polynomials / Xueliang Li, GUTMAN Iván. In: Discrete Applied Mathematics, , p Algebraic structure count of cyclobutadienyl bridged polyacenes / Darko Babic, A. Graovac, GUTMAN Iván. In: Polycyclic Aromatic Compounds, , p 1013 An approximate Hückel totál pi-electron energy formula for benzenoid aromatics: somé amendments / GUTMAN Iván. In: Polycyclic Aromatic Compounds, , p Contributions to the theory of benzenoid isomers: Part 2, Building-up principles / Sven J. Cyvin, Peter E. John, GUTMAN Iván, Jon Brunvoll, Björg N. Cyvin. In: Journal of Molecular Structure, (Theochem), , p Fully-naphthalenoid hydrocarbons: enumeration and classification / Jon Brunvoll, Björg N. Cyvin, Sven J. Cyvin, C. Edward, GUTMAN Iván. In: Polycyclic Aromatic Compounds, , p. 281"

284 1016 General thermodynamic identities for sensitivity coefficients / GUTMAN Iván, NAGYPÁL István, I. Fishlik. In: Journal of Mathematical Chemistry, , p Hány atom van körülöttünk? / GUTMAN Iván, Jankovics Hajnalka, Henk van Lübeck. In: Módszertani Közlemények, 35 (2) 1995, p Labeling of benzenoid systems which reflects the vertex-distance relations / Sandi Klavzar, GUTMAN Iván, Bojan Mohar. In: Journal of Chemical Information and Computer Science, 35 (3) 1995, p Measuring the similarity of spectra of molecular graphs / GUTMAN Iván, Lemi Türker, BÁLINT Imre. In: Indián Journal of Chemistry, 34A 1995, 1-4. p. More lower bounds for the totál pi-electron energy of alternant hydrocarbons / Darko 1020 Babic, GUTMAN Iván. In: Communications in Mathematical and in Computer Chemistry, ,7-17. p On the definition of the hyper-wiener index for cycle-containing structures / D.J. Klein, Lukovits I., GUTMAN Iván. In: Journal of Chemical Information and Computer Sciences, 35 (1) 1995, p Predicting the nodal properties of molecular orbitals by means of signed graphs / GUTMAN Iván, Shyi-Long Lee, Jeng-Horng Sheu, Chinping Li. In: Bull. Inst. Chem., Academia Sinica, (42) 1995, p Revisiting a simple regularity for benzenoid hydrocarbons: Totál pi-electron energy versus the number of Kekulé structures / GUTMAN Iván, Svetlana Markovic, George G. Hall. [Amsterdam]: Elsevier, [1995], p. Klny.: Chemical Physics Letters, 234, Solving a problem connected with distances in graphs / Andrey Dobrynin, GUTMAN Iván. In: Graph Theory Notes of New York, , p Somé properties of Calvin's model of spontaneous chiral amplification / GUTMAN Iván. In: Indián Journal of Chemistry, 34A 1995, p Studies on the kinetics of spontaneous chiral amplification: The Calvin model / GUTMAN Iván. Skopje, [1995] p. Klny.: Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedónia, 14, 1995, The Szeged index and an analogy with the Wiener index / Padmakar V. Khadikar, Narayan V. Deshpande, Prabhakar P. Kale, Andrey Dobrynin, GUTMAN Iván, DÖ- MÖTÖR Gyula. In: Journal of Chemical Information and Computer Science, , p Theoretical study of cyclic conjugation in phenes: somé hitherto unnoticed features / GUTMAN Iván, V. Petrovic. In: Monatshefte fúr Chemie, , p Wiener indices and molecular surfaces / GUTMAN Iván, KÖRTVÉLYESI Tamás. Tübingen: Veri. d. Z. Naturforsch., [1995], p. Klny.: Zeitschrift ffir Naturforschung, 50a, Prediction of gas chromatographic retention indices of 2,4-dinitrophenylhydrazones: Short communication / GÖRGÉNYI Miklós, Hermán Van Langenhove, KIRÁLY Zoltán. [Amsterdam]: Elsevier, [1995], p. Klny.: Journal of Chromatography A, 693, Thermal reaction of azoisopropane in the presence of (E)-CH3CH=CHCH3: Reactions of the radical 2-C3H7 / Seres László, Ronald Fischer, Klaus Scherzer, GÖRGÉNYI Miklós, in: Journal of the Chemical Society. Faraday Transactions, , p AM1 studies on methyl radical additions to C=N and N=N double bonds in aza and azo compounds / KÖRTVÉLYESI Tamás, Seres László. In: Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 56 (2) 1995, p. 282

285 Correlation of retention indices with van der Waals' volumes and surface areas: Alkanes and azo compounds / KÖRTVÉLYESI Tamás, GÖRGÉNYI Miklós, Seres László. Wiesbaden: Vieweg, [1995] p. Klny.: Chromatographia, 41, 1995, 5/6 Estimation and prediction of the retention indices using quantum-chemical calculations: alkanes and azo compounds / KÖRTVÉLYESI Tamás, GÖRGÉNYI Miklós, Seres László. In: E.C.C.C.l. Computational Chemistry. F.E.C.S. Conference, Nancy, Francé, May New York, p. Theoretical studies on the 1, N (N=2,3 4,5) intramolecular radical H-atom shifts / KÖRTVÉLYESI Tamás, Seres László. In: E.C.C.C.l. Computational Chemistry. F.E.C.S. Conference, Nancy, Francé, May New York, p. Thermal reaction of (CH3)2C=CHCH3 in the presence of di-tert-butyl peroxide: reactions of the radicals CH3 and (CH2)2 CCH(CH3)2 / KÖRTVÉLYESI Tamás, FEKETE Zoltán, Seres László. In: Journal de Chimie Physique, , p. A study on the corrosion inhibition effect of arginine, hystidine and methionine / LUKACS Zoltán, RAUSCHER Ádám, KUTSÁN György. (Proceedings of the 8"' European Symposium on Corrosion Inhibitors). In: Ann. Univ. Ferrara, Sez. V, Suppl , p. Response reactions: A way to explain the unusual behaviour of multiple equilibrium systems / Ilié Fishtik, NAGYPÁL István, GUTMAN Iván. In: Journal of the Chemical Society. Faraday Transactions, , p. Sensitivity analysis of multiple chemical equilibria: Sensitivity coefficients and response equilibria / Ilié Fishtik, NAGYPÁL István, GUTMAN Iván. In: Journal of Chemical Physics, 103 (17) 1995, p. Unnoticed identities in chemical thermodynamics / Ilié Fishtik, NAGYPÁL István, GUTMAN Iván. In: Journal of the Chemical Society. Faraday Transactions, , p. Investigation of phosphonic acid and propargyl alcohol inhibitors in hydrochloric acid média / RAUSCHER Ádám, KUTSÁN György, LUKÁCS Zoltán, Horváth Tibor, Kálmán Erika. In: ACH-Models in Chemistry, 132 (4) 1995, p. Studies on breakdown and repair of passivating films on iron and stainless steel / RAUSCHER Ádám, KUTSÁN György, LUKÁCS Zoltán. In: Materials Science Forum, , p. Studies on time dependence of corrosion rate in the absence and presence of propargyl alcohol by planned interval test with different test durations / RAUSCHER Adám, KUTSÁN György, LUKÁCS Zoltán. (Proceedings of the 8,h European Symposium on Corrosion Inhibitors). In: Ann. Univ. Ferrara, Sez. V, Suppl , p. Fullerene film electrodes in aqueous solutions: Part 1, Preparation and electrochemical characterization / SZŰCS Árpád, A. Loix, Nagy J.B., L. Lamberts. In: Journal of Electroanalytical Chemistry, , p. Stable and reversible electrochemistry of cytochrome c on bare electrodes: Part 1, Effect of ionic strength / SZŰCS Árpád, NÓVÁK Mihály. In: Journal of Electroanalytical Chemistry, , p. Stable and reversible electrochemistry of cytochrome c on bare electrodes: Part 2, Effects of experimentál conditions / SZŰCS Árpád, NÓVÁK Mihály In: Journal of Electroanalytical Chemistry, , p. Redox anion doped polypyrolle films: electrochemical behaviour of polypyrolle prepared in Fe(CN)6 solution / TÖLGYESI Margit, SZŰCS Árpád, VISY Csaba, NÓVÁK Mihály. In: Electrochimica Acta, 40 (9) 1995, p. Electrochemical polymerisation of tetrathienyls of carbon-group elements on ITO electrode / VISY Csaba, Jukka Lukkari, Jouko Kankare. In: Electrochem '95. University of Wales, Bangor, September, Abstracts. - [ ] p. Electrochemical polymerization and redox transformations of polythiophene / VISY Csaba, J. Lukkari, J. Kankare. In: Synthetic Metals, , p. 283"

286 Földtani és Őslénytani Tanszék Department of Geology and Paleontology 1050 The geochemical characteristics of loesses and paleosols in the South-Eastern Transdanube (Hungary) / HUM László, FÉNYES József. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica-Petrographica, , p A Duna-Tisza köze földtani fejlődéstörténete / MOLNÁR Béla, Makádi Mariann. In: Iskolakultúra, 5 (8-9) 1995, p A Duna-Tisza közi hátsági szikes tavak keletkezése, fejlődése, mai állapota és jövője / MOLNÁR Béla. Autopszia nélkül. In: A Magyar Hidrológiai Társaság 13. Országos Vándorgyűlés kiadványa. 1. köt. - Baja, p A Kiskunsági Nemzeti Park tőserdei területének vízföldtana / MOLNÁR Béla, FÉNYES József, Kuti László. (Hydrogeology of the Tőserdő area of the Kiskunság National Park). In: Hidrológiai Közlöny, 75 (4) 1995, p Application and comparison of the result of optical and scanning electron microscopic methods for grain shape examination on quaternary formation / MOLNÁR Béla, FÉNYES József, Novoszáth L. Autopszia nélkül. In: GeoJournal, 36 (2-3) 1995, p Investigation of modern geological processes in Holocene lacustrine carbonates in the Danube-Tisza Interfluve (Hungary)/ MOLNÁR Béla, HUM László, FÉNYES József. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica-Petrographica, , p Possibility for subdividing apparently homogeneous depositional sequences by combined use of sedimentological, palaeontological and mathematical methods / MOLNÁR Béla, Geiger J. Autopszia nélkül. In: GeoJournal, 36 (2-3) 1995, p A Föld és az élet fejlődése: Gyakorlatok: Egyetemi jegyzet földrajz szakosok és geográfusok részére / SZÓNOKY Miklós. 4., átdolg., bőv. kiad. Szeged: JATEPress, p. (József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar) 1058 Az Ediacara-fauna mint a többsejtű élővilág tanúja / SZÓNOKY Miklós. In: A Biológia Tanítása, 3 (5) 1995, p Endemic evolution of molluscs in the Pannonian laké / Müller Pál, SZÓNOKY Miklós, Makádi M., Magyar I., Szilaj R., Szöllősy L. (10,h Régiónál Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy Congress, 4-9 September, 1995, Bucharest. Abstracts. Vol. 1.). In: Románián Journal of Stratigraphy, 76 Suppl. (7) 1995, p Földrajzi feladatsorok általános iskolásoknak: 6. osztály / [írták]: Kecskeméti Sarolta, Kovács Lászlóné stb.; [Lektorálták: ABONYINÉ PALOTAS Jolán, Makádi Mariann, SZÓNOKY Miklós]. Szeged: Mozaik, lop. (Jól felkészültem-e?) 1061 Negyed- és fiatal harmadidőszaki rétegsorok üledéktani és malakológiai fácies elemzései az őskörnyezeti változások megismerése céljából: A témában eddig végzett munkásság tézisszerű összefoglalása / SZÓNOKY Miklós. Szeged: JATE Földtani és Őslénytani Tansz., p. Gazdasági Földrajzi Tanszék Department of Economic Geography 1062 A Dél-Alföld élelmiszerfeldolgozásának alakulása a tulajdonviszonyok változásának figyelembevételével / ABONYINÉ PALOTÁS Jolán. Autopszia nélkül. In: A mezőgazdaságtól a vidék fejlesztéséig. Falukonferencia, Pécs, szept Pécs, p. 284"

287 1063 A társadalomföldrajz számítási és ábrázolási módszerei: Feladatgyűjtemény / Aubert Antal, Rudlné Bank Klára, Vuics Tibor; Szerk.: Vuics Tibor; [Lektorálta: ABONYINÉ PALOTÁS Jolán, Lakotár Katalin], [Bp.]: Nemzeti Tkvk, [1995], 222 p Földrajzi feladatsorok általános iskolásoknak: 6. osztály / [írták]: Kecskeméti Sarolta, Kovács Lászlóné stb.; [Lektorálták: ABONYINÉ PALOTAS Jolán, Makádi Mariann, SZÓNOKY Miklós], Szeged: Mozaik, p. (Jól felkészültem-e?) 1065 Gazdaságföldrajzi viszonyok / ABONYINÉ PALOTÁS Jolán. In: Kiskundorozsma. Tanulmányok. - Szeged, p Magyar agrárgazdaság, rendszerváltozás, társadalom / Vuics Tibor; [Lektorok: MÉSZÁROS Rezső, Simon Imre, ABONYINÉ PALOTÁS Jolán, Golobics Pál], Pécs, p. (Janus Pannonius Tudományegyetem, [Természettudományi Kar]) 1067 Magyarország agrárföldrajza / Vuics Tibor; [Lektorálta: ABONYINÉ PALOTÁS Jolán, Golobics Pál]. Pécs, p. (Janus Pannonius Tudományegyetem, Természettudományi Kar) 1068 A területileg differenciált alföldi tanyarendszer / BECSEI József. In: A tér és társadalom. Szolnoki Nyári Egyetemen elhangzott előadások, jún [Bp., 1995] p Az alföldi város / BECSEI József. In: A tér és társadalom. Szolnoki Nyári Egyetemen elhangzott előadások, jún [Bp., 1995], p Az alföldi város és a külterületi népesség: [OTKA T 4511 Az alföldi tanyarendszer változásai és várható fejlődése téma]: [3. kiadvány] / BECSEI József. Bp.: MTA Földrajztud. Kut. Int., p Changes of farm structure in Hungary: A case study of county Csongrád / BUR- GERNÉ G1MES Anna. Autopszia nélkül. In: Proceedings of the 41st EAAE Seminar on Challenge and Strategies for Re-establishing East-Central European Agricultures", Gödöllő, p Csongrád megye mezőgazdaságának átalakulása / BURGERNÉ GIMES Anna. (Transformation of agriculture in Csongrád county). In: Gazdálkodás, 39 (6) 1995, p Fejezetek Magyarország gazdaságföldrajzának tanulmányozásához: Kari jegyzet / KRAJKÓ Gyula, ABONYINÉ PALOTÁS Jolán. Szeged: JATEPress, p. (József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar) 1074 Széljegyzet Süli-Zakar István dolgozatához / MÉSZÁROS Rezső. In: A Földrajz Tanítása, 3 (5) 1995, 3-4. p Térbeli mikrostruktúrák / MÉSZÁROS Rezső. In: A tér és társadalom. Szolnoki Nyári Egyetemen elhangzott előadások, jún [Bp., 1995] p. Genetikai Tanszék Department of Genetics 1076 Cloning and functional analysis of tipe, a növel membrane protein that enhances Drosophila para sodium channel function / Guoping Feng, DEÁK Péter, Maninder Chopra, Linda M. Hall. In: Cell, , p Cytogenetic and molecular localization of tipe: A gene affecting sodium channels in Drosophila melanogaster / Guoping Feng, DEÁK Péter, Durgadas P. Kasbekar, Dániel W. Gil, Linda M. Hall. In: Genetics, , p Ecdysteroid receptor in Chironomus thummi (Diptera: Chironomidae) / DEÁK Péter, Hans Laufer. In: European Journal of Entomology, , p. 285"

288 Geometriai Tanszék Department of Geometry 1079 Can carbon quasicrystals occur in meteorites? / GÉVAY Gábor. Autopszia nélkül. In: Proc. 20 th NIPR Symposium on Antarctic Meteorites, Tokyo, Abstracts p Examples for structure-building principles in 3 dimensions / GÉVAY Gábor. Autopszia nélkül. In: Trialities in evolution. KFKI IC Report. - Bp., p Can you recognize the shape of a figure from its shadows? / KINCSES János, KURUSA Árpád. Autopszia nélkül. In: Contributions to Algebra and Geometry, , p Lineáris algebra / STACHÓ László; [Lektorok: KINCSES János, Varga Árpád], Pécs, p On polytopes cut by flats / KINCSES János. Autopszia nélkül. In: Discrete and Computational Geometry, , p Romanov's theorem in higher dimensions / KURUSA Árpád. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 60 (3-4) 1995, 487^93. p A hézagos polinomok Rédei-féle elméletének néhány újabb alkalmazása / SZŐNYI Tamás. In: Polygon, 5 (2) 1995, p. Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tanszék Department of Theory of Sets and Mathematical Logic 1086 A necessary and sufficient condition for the asymptotic stability of the damped oscillator/ HATVANI László, KRISZTIN Tibor, TOTIK Vilmos. Autopszia nélkül. In: Journal of Differential Equations, , p Asymptotic stability for a differential-difference equation containing terms with and without a delay / HATVANI László, KRISZTIN Tibor. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 60 (1-2) 1995, p Egyenletes eloszlású sorozatok / SZABÓ László Imre. In: Polygon, 5 (2) 1995, p A tribute to Károly Tandori and László Leindler / TOTIK Vilmos. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 60 (1-2) 1995, p Markoff constants for Cantor sets / TOTIK Vilmos. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 60 (3-4) 1995, p Száz éve született Radó Tibor/VARGA Antal. In: Polygon, 5 (2) 1995, p. Kolloidkémiai Tanszék Department of Colloid Chemistry 1092 Állatok ideiglenes megjelölésére alkalmas színes kompozíció / Ábrahám Imre, BALÁZS János, CSÁKINÉ TOMBÁCZ Etelka, VÁRKONYI Bernát. Bp., p. Autopszia nélkül. Bejelentés: dec. 9. (T/41946) HU sz. szabadalom Adsorption excess isotherms of binary liquids on clay minerals with restricted and unrestricted layer volume: [Abstract] / BERGER Ferenc, DÉKÁNY Imre. In: Effects of surface heterogeneity in adsorption and catalysis on solids. 2nd International Symposium, Poland-Slovakia, September 4-10, Proceedings p Decomposition of organic hydroperoxides on cation exchangers: Kinetic pathway of p-tert-butylcumene hydroperoxide decomposition / Vodnár J., FEJES Pál, VARGA Károly, BERGER Ferenc. In: Applied Catalysis A: General, , p. 286"

289 éve született Buzágh Aladár, a hazai kolloidkémiai oktatás és kutatás magalapozója / Nagy Miklós, DÉKÁNY Imre. In: Magyar Kémiai Folyóirat, 101 (11) 1995, p A mecseki kőszén fizikai-kémiai tulajdonságai: 1. [rész]: Kőszén-folyadék kölcsönhatások / DÉKANY Imre, Tóth József, Bokányi Ljudmilla. (Physicochemical properties of Mecsek coal, 1. Coal-liquid interactions). In: Magyar Kémiai Folyóirat, 101 (2) 1995, p Adsorption and microcalorimetric investigations of n-butylamine intercalation in alfaand gamma-zirconium phosphates / DÉKÁNY Imre, Szirtes L. In: Journal of Radioanalytical Nuclear Chemistry, Articles, 190(1) 1995, p Characterisierung von Polymerteilchen: Kompetitive Adsorption und Kalorimetrie / B. Ruffmann, R. Zimehl, A. Vozar, DÉKÁNY Imre. Autopszia nélkül. In: 37. Hauptversammlung der Deutsche Kolloidgesellschaft, Sept Dresden. Abstr p Interlamellar adsorption of organic pollutants from water on hydrophobic clay minerals / DÉKÁNY Imre, Farkas A., KIRÁLY Zoltán. In: Division of colloid and surface chemistry. 209th Amer. Chem. Soc. National Meeting, Anaheim, CA, April 2-6, Coll Interlamellar adsorption on n-pentanol and nitrobenzene from water on hydrophobic clay mineral / DÉKANY Imre, Farkas András, KIRÁLY Zoltán, Erwin Klumpp, Hans- Dieter Narres. In: Clays and clay materials sciences. Euroclay '95. Leuven, August 20-24, Book of abstracts p Layer-by-layer self-assembly of polyelectrolite-semiconductor nanoparticle composite films / Nicholas A. Kotov, DÉKÁNY Imre, Fendler János H. In: The Journal of Physical Chemistry, 99 (35) 1995, p Méretkvantált CdS és ZnS nanorészecskék előállítása S/L adszorpciós rétegben hidrofóbizált szilikátfelületen / DÉKÁNY Imre, TURI László, TOMBÁCZ Etelka. Fendler János. (Preparation of size-quantized CdS and ZnS particles in solid-liquid adsorption layer on hydrophobic layer silicates). In: Magyar Kémiai Folyóirat, 101 (7) 1995, p Mössbauer study of a rigid organic microemulsion used as carrier for fixing a methanolic solution of ascorbic acid complexes of iron / BURGER Kálmán, NEMES- VETÉSSY Zsuzsanna, Vankó Gy., Homonnay Z., Vértes A., DÉKÁNY Imre, SZE- KERES Márta. In: Spectrochimica Acta A: Molecular Spectroscopy,, 51 (5) 1995, p Preparation of CdS and ZnS nanoparticles in nanophase reactors provided by binary liquids adsorbed at layered clay and spherical silica particles: [Abstract] / DÉKÁNY Imre, Fendler János H. In: NATO Advanced Research Workshop on Fine Particles Science and Technology from Micro to Nanoparticles. Acquafredda di Maratea, Italy, July 15-21, p Preparation of CdS and ZnS nanosized semiconductors in a nanophase reactor on solid particles / DÉKÁNY Imre, Nagy L., TURI László. In: Division of colloid and surface chemistry. 209th Amer. Chem. Soc. National Meeting, Anaheim, CA, April 2-6, Coll Preparation of size-quantized CdS and ZnS particles in nanophase reactors provided by binary liquids adsorbed at layered silicates / DÉKÁNY Imre, TURI László, TOM- BÁCZ Etelka, Fendler János H. In: Langmuir, , p Selective liquid sorption and wetting studies on pillared montmorillonite / DÉKANY Imre, BERGER Ferenc, Klaus Beneke, Gerhard Lagaly. In: Clays and clay materials sciences. Euroclay '95. Leuven, August 20-24, Book of abstracts p. 287"

290 Surfactants as ordered layers on clay minerals and on double hydroxydes in binary liquides / DÉKÁNY Imre. In: Pacifichem '95. International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, Honolulu, Hawaii, December 17-22, Book of abstracts. - Anyl.2,247 Szilárd szerves mikroemulzióban rögzített vas(ii)aszkorbát-oldat Mössbauer-vizsgálata / BURGER Kálmán, NEMESNÉ VETÉSSY Zsuzsa, Vinkó György, Homonnay Zoltán, Vértes Attila, DÉKÁNY Imre, SZEKERES Márta. (Investigation of iron(ii) ascorbate solution fixed in a rigid organic microemulsion by Mössbauer spectroscopy). In: Magyar Kémiai Folyóirat, 101(11) 1995, p. Adszorpció, stabilitás és reológiai sajátságok organikus biner elegyekben: 3. [rész]: Hidrofil Stöber-szilikadiszperziók etanol-ciklohexán folyadékelegyekben / KIRÁLY Zoltán, TUR1 László, DEKÁNY Imre, Keith Beán, Brian Vincent. (Adsorption, stability and rheological properties in organic liquid-pairs. 3, Hydrophilic Stöber silica particles in ethanol-cyclohexane mixtures). In: Magyar Kémiai Folyóirat, 101 (12) 1995, p. Az előkezelés hatása Pt-graphimet szekezetére és katalitikus aktivitására / MASTALIR Ágnes, NOTHEISZ Ferenc, BARTÓK Mihály, KIRÁLY Zoltán, DÉKÁNY Imre. (The effect of pretreatment on the structure and activity of Pt-graphimet catalyst). In: Magyar Kémiai Folyóirat, 101(10) 1995, p. Palládium-szubkolloidok előállítása hidrofób rétegszilikátok S/L határfelületi adszorpciós rétegében / KIRÁLY Zoltán, DÉKÁNY Imre, MASTALIR Ágnes, BARTÓK Mihály. (Preparation of palládium nanoparticles in the adsorption layer of hydrophobic layered silicates). In: Magyar Kémiai Folyóirat,!01 (12) 1995, p. Preparation of supported and intercalated palladium catalysts in nanophase reactors / KIRÁLY Zoltán, DÉKÁNY Imre, MASTALIR Ágnes. Autopszia nélkül. In: 69th Colloid and Surface Conference of ACS, Salt Laké City, USA, June 11-14, Abstr. of papers p. Selective sorption of C6-ols from aqueous solutions onto graphitised carbon: Adsorption and flow calorimetric studies / KIRÁLY Zoltán, DÉKÁNY Imre, E. Klumpp, H. Lewandowski, H.D. Narres, M.J. Schwuger. Autopszia nélkül. In: 69th Colloid and Surface Conference of ACS, Salt Laké City, USA, June 11-14, Abstr. of papers p. Stability and structural properties of monodisperse silica particles in binary solvent systems: Adsorption, rheological and SAXS investigations / KIRÁLY Zoltán, DÉKÁNY Imre. Autopszia nélkül. In: 69th Colloid and Surface Conference of ACS, Salt Laké City, Utah, USA, June 11-14, Abstr. of papers p. Transformation of carbon compounds on graphimet catalysts: Part 5: The effect of pretreatment on the structure and activity of Pt-graphimet catalyst / MASTALIR Ágnes, NOTHEISZ Ferenc, BARTÓK Mihály, KIRÁLY Zoltán, DÉKÁNY Imre. Amsterdam: Elsevier, [1995], p. Klny.: Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 99, 1995 Ionos tenzidek hatása üledékek vízáteresztő képességére / PATZKÓ Ágnes, DÉKÁNY Imre. In: 2. Ipari Környezetvédelem Konferencia, Siófok, máj Szeged, [1995] p. Száz éve született a magyar kolloidika megalapítója: Buzágh Aladár / PATZKÓ Ágnes. In: A Kémia Tanítása, 3 (4) 1995, 3-8. p. The effect of ionic surfactants on the water-permeability of sediment / PATZKÓ Ágnes, DÉKÁNY Imre. In: Clays and clay materials sciences. Euroclay '95. Leuven, August 20-24, Book of abstracts p. The effect of ionic surfactants on the water-permeability of sediment = Ionos tenzidek hatása üledékek vízáteresztő képességére / PATZKÓ Ágnes, DÉKÁNY Imre. In: PORÁNÁL '95. Proceedings of the 6 lh Symposium on Partiele Size Analysis, Environmental and Powder Technology, Győr, Hungary, 7-8 June, , p. 288

291 1121 A felületi hidrofóbitás hatása az 1-butanol-víz elegyek szelektív adszorpciójára / REGDON Ibolya, DÉKÁNY Imre, Nagy Lajos György. (The effect of the surface hydrophobicity on selective 1-butanol adsorption from water). In: Magyar Kémiai Folyóirat, 101 (8) 1995, p Sorption and heat exchange of binary liquid mixtures on gels / REGDON Ibolya, DÉKÁNY Imre. In: Europhysics Conference on Gels, Balatonszéplak, Hungary, Sept , Vol. 19G. Abstracts. - P The role of long chain alkyl cations in selective adsorption of 1-butanol on smectites / REGDON Ibolya, DÉKÁNY Imre. In: Clays and clay materials sciences. Euroclay '95. Leuven, August 20-24, Book of abstracts p Kationos tenzidek adszorpciója változó töltésű szilikafelületeken / SZEKERES Márta, TOMBÁCZ Etelka, DÉKÁNY Imre. (Adsorption of cationic surfactants on silica surfaces with different surface charge). In: Magyar Kémiai Folyóirat, 101 (8) 1995, p Application of dynamic light scattering to humic acid: critical analysis of limitations and applications: [Abstract] / TOMBÁCZ Etelka, James A. Rice, S.Z. Ren, J. Weber. In: [Surface and interfacial science]. 6th Annual State Conference, July 10-11, 1995, Vermillion, South Dakota. - P Effect of ph on the interaction of humic substances with montmorillonite, kaolinite and aluminium-oxide / TOMBÁCZ Etelka, SZEKERES Márta, KERTÉSZ István, Dobos Ágnes. In: Clays and clay materials sciences. Euroclay '95. Leuven, August 20-24, Book of abstracts p Interaction of humic acid and light: absorption, fluorescence and scattering / TOM- BÁCZ Etelka, James A. Rice, Shangzhi Ren. In: Humic substances in the environment, new challenges and approaches. Atlanta, Georgia, USA, Aug. 27-Sept. 1, Abstracts p Reactivity and surface heterogeneity in soil organic matter: [Abstract] / J.A. Rice, TOMBÁCZ Etelka, K. Malekani. In: Surface and interfacial science. 6 th Annual State Conference, July 10-11, 1995, Vermillion, South Dakota Rod-like iron(iii) oxyhydroxide particles in iron(ili)-polysaccharide solutions / Sipos P., T.St. Pierre, TOMBÁCZ Etelka, J. Webb. Autopszia nélkül. In: Journal of Inorganic Biochemistry, 58 (2) 1995, p Surface character of humus-mineral complexes in soils / TOMBÁCZ Etelka, Tóth Eszter K., SZEKERES Márta, Lámfalusi Erzsébet, Micheli Erika. In: Clays and clay materials sciences. Euroclay '95. Leuven, August 20-24, Book of abstracts p ph-dependent aggregation state of highly dispersed alumina, titania and silica particles in aqueous médium / TOMBÁCZ Etelka, SZEKERES Márta, KERTÉSZ István, TURI László. In: Progress in Colloid and Polymer Science, , p Hidrofil és hidrofób felületű Si02 részecskék kisszögű röntgenszórása / TURI László. In: PORÁNÁL '95. Proceedings of the 6th Symposium on Partiele Size Analysis, Environmental and Powder Technology, Győr, Hungary, 7-8 June, p. Kísérleti Fizikai Tanszék Department of Experimentál Physics 1133 Kinetic model for scanning laser-induced deposition from the liquid phase / GERETOVSZKY Zsolt, Kelemen L BALI Katalin, SZÖRÉNYI Tamás. In: Applied Surface Science, , 494^99. p. 289"

292 1134 The effect of process parameters on the 0/Mo ratio in laser deposition of molybdenum oxides from aqueous solutions / BALI Katalin, GERETOVSZKY Zsolt, Tóth A.L., SZÖRÉNYI Tamás. In: Applied Surface Science, , p A head-up tilt table vizsgálat szerepe a syncope diagnosztikájában / Halmai L., Kardos A., GINGL Zoltán, Rudas L. Autopszia nélkül. In: Cardiologia Hungarica, Suppl , 15. p A method for testing first-order Markovian property of nőise phenomena including l/f nőise / Nagy I., GINGL Zoltán, KISS László Béla, VINKÓ József. [Amsterdam]: Elsevier, [1995], p. Klny.: Physica B: Condensed Matter, A szívciklus variabilitás rövid és hosszú idejű mért paramétereinek összefüggései mitrális prolapsusban / Jebelovszki É., Kardos A., Köblös K., GINGL Zoltán, Csanády M. Autopszia nélkül. In: Cardiologia Hungarica, Suppl , 61. p A vérnyomás és a szívciklus variabilitás változása acut myocardiális infarctuson átesett betegeknél / Kardos A., Halmai L., Simon J., GINGL Zoltán, Rudas L. Autopszia nélkül. In: Cardiologia Hungarica, Suppl , 62. p Experiences with the head-up tilt table testing in the diagnosis of syncopa / Kardos A., Halmai L., GINGL Zoltán, Rudas L. Autopszia nélkül. In: Cardiologia Hungarica, Supl , 17. p Non-dynamical stochastic resonance / GINGL Zoltán, KISS László Béla, F. Moss. Autopszia nélkül. In: Europhysics Letters, , 191. p Non-dynamical stochastic resonance: Theory and experiments with white and various coloured noises / GINGL Zoltán, KISS László Béla. In: International Workshop on Fluctuations in Physics and Biology: Stochastic resonance, signal processing and related phenomena. Marciana Marina, Isola d'elba (Italy), June 5-10, Luglio- Agosto, p. - (II Nuovo Cimento; 17/7-8.) 1142 Percolation and electronic device degradation / GINGL Zoltán, KISS László Béla. Autopszia nélkül. In: Proceedings of the International Workshop on Nőise and Reliability of Semiconductor Devices, Brno, p Reduced blood pressure and heart rate variability in patients with acute myocardial infarction / Kardos A., Halmai L., GINGL Zoltán, Simon J., Rudas L. Autopszia nélkül. In: European Journal of Physiology, 430 (4) 1995, 53. p The mechanism of blood pressure variability: Study in patients with fixed ventricular pacemaker rhythm / Kardos A., Rudas L., GINGL Zoltán, Szabados S., Simon J. Autopszia nélkül. In: European Heart Journal, , p Új noninvzív vérnyomásmérőjelentősége a neurokardiológiai vizsgálatokban / Kardos Attila, Rudas László, Simon Judit, Halmai László, GINGL Zoltán. In: Lege Artis Medicinae, 5 (1) 1995,2-9. p Mode switching in red semiregular variable stars? / GÁL János, SZATMÁRY Károly. In: Astrophysical applications of stellar pulsation. [Proceedings of IAU colloquium 155 held in Cape Town, 6-10 February, 1995], - [San Francisco, Calif.], p. - (Astronomical Society of the Pacific Conference Series; 83.) 1147 Period update of 40 Mira stars / GÁL János, SZATMÁRY Károly. In: Astrophysics and Space Science, , p Search for period changes of semi-regular variable stars with wavelet analysis / GAL János, SZATMÁRY Károly. [Cooperation between amateurs and professionals in recent photometric studies of variable stars. Symposium '94. Baja, 1994.]. In: I.A.P.P.P. Communications, Spring (59) 1995, 30. p T Ursae Minoris: a Mira star with rapidly decreasing period / GÁL János, SZATMÁRY Károly. [Berlin], [1995], 46M64. p. Klny.: Astronomy and Astrophysics, 297, TX Draconis / GÁL János, SZATMÁRY Károly. In: Meteor, 25 (1) 1995, p. 290"

293 1151 Kísérleti fizika: Elektromosságtan: 2. rész / HEVESI Imre. Szeged: JATEPress, X, 263 p. (József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar) 1152 l/f nőise generátor / A. Ambrozy, KISS László Béla. Autopszia nélkül. In: Paper presented at ICNF-8, Romé, Ttaly, Sept E-2, 445. p Experimentál study of flux nőise in YBCO/PBCO superlattices / KISS László Béla, U. Klein, J. Smithyman, C.M. Muirhead, F. Wellhofer. Autopszia nélkül. In: Paper presented at Applied Superconductivity, Edinburgh, 3-6 July, Vol. 2. Small scale applications. - Bristol, p. - (Institute of Physics Conference, Series; 148.) 1154 International Workshop on Fluctuations in Physics and Biology: Stochastic resonance, signal processing and related phenomena: Marciana Marina, Isola d'elba (Italy), June 5-10, 1994 / Ed. by A. Bulsara, S. Chillemi, Lfászló] [Béla] KISS etc. Luglio-Agosto, [ ] p. (II Nuovo Cimento; 17D/7-8.) 1155 Nőise in high Tc superconductors / KISS László Béla, P. Svedlindh, M. Bjornander, P. Nordblad, F. Masszi, J. Magnusson. Autopszia nélkül. In: Journal on Comunications, ,20. p Significant improvement of signal to ratio by stochastic resonance / KISS László Béla. Autopszia nélkül. In: Paper presented at ICNF-13, Palanga, Lithuania, June, C-9, 714. p Why is the nőise in high Tc superconductors so strong? / KISS László Béla, P. Svedlindh, M. Bjornander, P. Nordblad, C.M. Muirhead, J. Smithyman, U. Klein. Autopszia nélkül. In: Proceedings of the 13th International Conference on Nőise in Physical Systems, p A fizika OKTV kísérleti fordulójának feladatai szakközépiskolások számára: [1993 és 1994] / MOLNÁR Miklós. Autopszia nélkül. In: Horizont. - Bp., p Az OKTV fizika I. kategória III. kísérleti fordulójának feladatai és megoldásai: 5. rész / MOLNÁR Miklós. In: A Fizika Tanítása, 3 (1) 1995, p Fizika a nyolcosztályos gimnázium hatodik osztálya számára / Kiss Lajos; [Lektorálta MOLNÁR Miklós], Gyöngyös, p. Autopszia nélkül Fénytan: [Egyetemi jegyzet fizika tanárszakos hallgatók számára] / Erostyák János, Kozma László; [Bírálók: Almási Gábor, MOLNÁR Miklós], Pécs: JPTE, p. (Janus Pannonius Tudományegyetem, Természettudományi Kar) 1162 Fénytani feladatok: [Egyetemi jegyzet fizika tanárszakos hallgatók számára] / Erostyák János; [Bírálók: Almási Gábor, MOLNÁR Miklós]. Pécs: JPTE, p. (Janus Pannonius Tudományegyetem, Természettudományi Kar) 1163 Fractal based surface characterisation of laser treated polymer foils / NÁNAI László, Vass A., IGNÁCZ Ferenc, VAJTAI Róbert. Autopszia nélkül. In: Chaos, Solitons and Fractals, 5 (1) 1995, 9. p Nonlinear dynamic of ÍR laser-induced surface processes / NÁNAI László, VAJTAI Róbert, T.F. George. In: Infrared Physics and Technology, 36 (1) 1995, p Földcsuszamlás nélkül...": A szegedi tankönyvcsaládról: Fizika 12, 13, 14 éveseknek / PAPP Györgyné. In: A Fizika Tanítása, 3 (1) 1995, 6-9. p What do Hungárián students know and think? / PAPP Katalin, George Marx, Tae Ryu. In: Studies in Educational Evaluation, , p Dual-wavelength laser-systems with diffraction-limited beam divergence / SZAT- MÁRI Sándor. Autopszia nélkül. In: Special Meeting on Ultrashort Pulse Excimer Lasers and their Applications, Strearly, UK, p Dynamic optical distortion in a KrF discharge amplifier / I.N. Ross, Almási G., SZATMÁRI Sándor. In: Optical and Quantum Electronics, , p GVD compensated pump-probe apparatus / SZATMÁRI Sándor. Nagy T., Simon P., M. Feuerhake. Autopszia nélkül. In: 9th International Symposium on Ultrafast Processes in Spectroscopy, Trieste, Italy, Paper MP47. Final Program p. 291"

294 High brightness excimer lasers / SZATMÁRI Sándor, Almási Gábor, M. Feuerhake, Simon Péter. Autopszia nélkül. In: 9th International Symposium on Ultrafast Processes in Spectroscopy, Trieste, Italy, Technical digest. - TuC2 Investigation of the interaction of subpicosecond KrF laser pulses with a preformed carbon plasma / W. Theobald, C. Wülker, SZATMÁRI Sándor, F.P. Scháfer, Bakos J.S. [Berlin; Heidelberg etc]: [Springer], [1995] p. Klny.: Applied Physics B: Lasers and Optics, Large gap separation KrF laser amplifier / SZATMÁRI Sándor, Almási G., KOVÁCS Gábor. Autopszia nélkül. In: Special Meeting on Ultrashort Pulse Excimer Lasers and their Applications, Strearly, UK, p. Optimization of multiple-pass off-axis KrF amplifiers / Almási G., SZATMÁRI Sándor. In: Applied Physics B: Photophysics and Laser Chemistry, , p. Somé aspects of KrF beams propagation through optical systems / Simon Péter, SZATMÁRI Sándor, Almási G., M. Feuerhake. Autopszia nélkül. In: Special Meeting on Ultrashort Pulse Excimer Lasers and their Applications, Strearly, UK, A new orbit of the binary RR Lyrae star TU UMa / Kiss L.L., SZATMÁRY Károly, GÁL János. In: Information Bulletin on Variable Stars, (4205) 1995, 4p. Has the delta-scuti star BE Lyn a companion? / Kiss L.L., SZATMÁRY Károly. In: Information Bulletin on Variable Stars, (4166) 1995, 4 p. Light curve analysis of long period pulsating stars with the wavelet method: The semiregular star V Boo / SZATMÁRY Károly, GÁL János, Kiss L.L. In: Astrophysical applications of stellar pulsation. [Proceedings of IAU colloquium 155 held in Cape Town, 6-10 February, San Francisco, Calif., 1995] ^118. p. - (Astronomical Society of the Pacific Conference Series; 83.) Neutrino-fejlemények / SZATMÁRY Károly. In: Meteor Csillagászati Évkönyv, , 125. p. Photoelectric photometry of variable stars at Szeged Observatory / SZATMÁRY Károly, GÁL János, VINKÓ József. [Cooperation between amateurs and professionals in recent photometric studies of variable stars. Symposium '94. Baja, 1994]. In: I.A.P.P.P. Communications, (59) 1995, 28. p. Spirálgalaxist találtak a közelben / SZATMÁRY Károly. In: Meteor Csillagászati Évkönyv, , p. Tests of wavelet analysis for periodic signals in astronomy / SZATMARY Károly, GÁL János, VINKÓ József. [Cooperation between amateurs and professionals in recent photometric studies of variable stars. Symposium '94. Baja, 1994], In: I.A.P.P.P. Communications, (59) 1995, 29. p. V Bootis : Egy szemireguláris csillag amplitúdócsökkenése / SZATMARY Károly, GÁL János, KISS László [Béla], In: Meteor, 25 (10) 1995, p. MTA Automataelméleti Tanszéki Kutatócsoport Automata Theory Research Group IDT: lntegrated system for Debugging and Testing Prolog programs / ALEXIN Zoltán, GYIMÓTHY Tibor, KÓKA1 Gabriella. In: Proceedings of the Fourth Symposium on Programming Languages and Software Tools, Visegrád, Hungary, June 9-10, p. Independent and-parallelization of logic programs using static slicing / Jukka Paakki, GYIMÓTHY Tibor, HORVÁTH Tamás. In: Proceedings of the Fourth Symposium on Programming Languages and Software Tools, Visegrád, Hungary, June 9-10, l.p. 292

295 1185 Integrating algorithmic debugging and unfolding transformation in an interactive learner / ALEXIN Zoltán, GYIMÓTHY Tibor, Henrik Boström. In: ILP-95, Leuven. [Proceedings of the 5th International Workshop on Inductive Logic Programming, Leuven, Belgie, Sept. 4-7, 1995], - [437^52], p Parallel execution of object functional queries / SCHRETTNER Lajos, GYIMÓTHY Tibor, ALEXIN Zoltán, TOCZKI János. In: Proceedings of the Fourth Symposium on Programming Languages and Software Tools, Visegrád, Hungary, June 9-10, p Static sciling of logic programs / GYIMÓTHY Tibor, J. Paakki. Autopszia nélkül. In: Proc. of 2 nd International Workshop on Automated and Algorithmic Debugging, Saint- Malo, Francé, p A formális nyelvek két osztályáról / GÉCSEG Ferenc. In: Polygon, 5 (2) 1995, p On completeness of nondeterministic automata / GÉCSEG Ferenc, IMREH Balázs. In: Acta Mathematica Hungarica, 68 (1-2) p On the cube-product of nondeterministic automata / GECSEG Ferenc, IMREH Balázs. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 60 (1-2) 1995, p Learning logic programs with structured background knowkedge: (Extended abstract) / HORVÁTH Tamás, TÚRÁN György. In: Proceedings of the 5th International Workshop on Inductive Logic Programming, Leuven p On learnability and predicate logic / W. Maass, TÚRÁN György. Autopszia nélkül. In: BISFAI '95. Bar-Ilan Symposium on the Foundations Artificial Intelligence, p. MTA Matematikai Kutatócsoport Mathematical Research Institute 1193 When do coalitions form a lattice? / CZÉDLI Gábor, POLLÁK György. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 60 (1-2) 1995, p. Mikrobiológiai Tanszék Department of Microbiology 1194 Transmission and recombination of mitochondria among black Aspergilli / HAMARI Zsuzsanna, TÓTH Beáta, VARGA János, KEVEI Ferenc. (Annual Meeting of the Hungárián Society for Microbiology, Szolnok, August 23-25, Abstracts of papers and posters). In: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 42 (1) 1995, 126. p Kromoszómális és extrakromoszómális genom átvitel természetes és mesterséges hibridizációval az élesztőgombák körében: PhD tézis / KUCSERA Judit. Szeged, [1995]. 19 lev Occurrence of petite mutation in Phaffia rhodozyma / KUCSERA Judit, PFEIFFER Ilona, FERENCZY Lajos. (Annual Meeting of the Hungárián Society for Microbiology, Szolnok, August 23-35, Abstracts of papers and posters). In: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 42 (1) 1995, p. 293"

296 lsolation of uracil auxotrophic mutants of Trichoderma harzianum and their transformation with heterologous vectors / MANCZINGER László, ANTAL Zsuzsanna, FERENCZY Lajos. In: FEMS Microbiology Letters, , p. A new mutation protocol for obtaining auxotrophic mutants of the yeast Phaffia rhodozyma / PALAGYI Zsuzsanna, Nagy Ágnes, VÁGVÖLGYI Csaba, FERENCZY Lajos. In: Biotechnology,Techniques, 9 (6) 1995, p. Phenotypic and genotypic analysis of variability in Aspergillus fumigatus / RINYU Edit, VÁRGA János, FERENCZY Lajos. Washington: American Society for Microbiology, [1995], p. Klny.: Journal of Clinical Microbiology, Vol. 33, 1995, No. 10. Antivirális fehérje elektroindukciója sertés és humán leukocytákban / SOMOGYVÁRI Ferenc, Kovács K., TÓTH Sándor, WITTMANN Gábor, MÉCS Imre. Autopszia nélkül. In: A Magyar Immunológiai Társaság 25. Kongresszusa, Debrecen, okt Referátumok, előadások és poszterek összefoglalói. - Debrecen, p. Preformált antivirális fehérje jelenléte elektrosokkal leölt sertések leukocytáiban / TÓTH Sándor, Kovács K., SOMOGYVÁRI Ferenc, WITTMANN Gábor, MÉCS Imre. In: A Magyar Immunológiai Társaság 25. Kongresszusa, Debrecen, okt Referátumok, előadások és poszterek összefoglalói. - Debrecen, p. Allocation of random amplified polymorphic DNA markers and enzyme activities to Aspergillus nidulans and Aspergillus tetrazonus chromosomes / VARGA János, Kesztyűs Krisztina, Téren József, FERENCZY Lajos. In: Antonie van Leeuwenhoek, , l.p. Isoenzyme, restriction fragment length polymorphism, and random amplified polymorphic DNA characterization of Phaffia rhodozyma Miller et al. / VARGA János, VÁGVÖLGYI Csaba, Nagy Ágnes, PFEIFFER Ilona, FERENCZY Lajos. [Ames, la]: International Union of Microbiological Societies, [1995], p. Klny.: International Journal of Systematic Bacteriology, Vol. 45, 1995, No. 1. Molecular characterization of Phafia rhodozyma strains / VARGA János, VÁG- VÖLGYI Csaba, Nagy Ágnes, FERENCZY Lajos. (Annual Meeting of the Hungárián Society for Microbiology, Szolnok, August 23-25, Abstracts of papers and posters). In: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 42 (1) 1995, 135. p. RFLP analysis of species of section Fumigati, genus Aspergillus / VARGA János, RINYU Edit. (Annual Meeting of the Hungárián Society for Microbiology, Szolnok, August 23-25, Abstracts of papers and posters). In: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 42 (1) 1995, 127. p. A Mucor nemzetség genetikai és taxonómiaivizsgálata molekuláris markerek alkalmazásával: PhD értekezés tézisei / VÁGVÖLGYI Csaba. Szeged, [1995]. 13 lev. EGY/Diss Analysis of chromosomal DNA polymorphism of Phaffia rhodozyma / Nagy Ágnes, VÁGVÖLGYI Csaba, PALÁGYI Zsuzsanna, FERENCZY Lajos. (Annual Meeting of the Hungárián Society for Microbiology, Szolnok, August 23-25, Absstracts of papers and posters). In: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 42 (1) 1995, 133. p. Intraspecific variation in isoenzyme patterns of Mucor piriformis isolates / VÁG- VÖLGYI Csaba, PAPP Tamás, FERENCZY Lajos. (Annual Meeting of the Hungárián Society for Microbiology, Szolnok, August 23-25, Abstracts of papers and posters). In: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 42 (1) 1995, p. Preparation of chromosomal DNA from yeasts of biotechnological importance / Nagy Ágnes, VÁGVÖLGYI Csaba, FERENCZY Lajos. (Annual Meeting of the Hungárián Society for Microbiology, Szolnok, August 23-25, Abstracts of papers and posters). In: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 42 (1) 1995, 134. p. 294

297 1210 Simple method for obtaining chromosomal DNA for orthogonal field alternation gel electrophoresis analysis from Phaffia rhodozyma / Nagy Ágnes, VÁGVÖLGYI Csaba, FERENCZY Lajos. In: Biotechniques, 18 (1) 1995, p. Növénytani Tanszék Department of Botany 1211 Szukcessziós folyamatok és irányok a Tisza és mellékfolyói medrének benépesülésében / BAGI István. In: Szegedi Ökológiai Napok és 25. Tiszakutató Ankét, Szeged, nov Kivonatok. - Szeged, l.p Comparison of photosensitivity of the photosynthetic apparatus in different light adapted atrazine-resistant and susceptible biotypes from Conyza canadensis / DARKÓ Éva, Váradi Gy., Hargitai A., NAGY Erika, LEHOCZK1 Endre. Autopszia nélkül. In: Photosynthesis from light to biosphere. Vol Dordrecht - Boston - London, p A szuperoxid-dizmutáz aktivitása paraquat-rezisztens betyárkóróban / GULYÁSNÉ TURCSÁNYI Enikő. Szeged, [l 995]. [4], 61 p. Egyetemi doktori értekezés 1214 A Dél-Alföld pázsitfüveinek aeropalinológiai és allergológiai vizsgálata / JUHÁSZ Miklós, Kadocsa Edit. In: Környezeti ártalmak és a légzőrendszer. 5. köt. - Zalaegerszeg, p A dél-alföldi aeropalinológiai kutatások új eredményei / JUHÁSZ Miklós. In: Az allergiás légúti betegségek okai, epidemiológiája, megelőzésük, különös tekintettel a dél-alföldi aeropalinológiai kutatások eredményeire. A Szegedi Akadémai Bizottság Orvostudományi Szakbizottsága Környezetegészségügyi Munkabizottsága... rendezésében dec. 9-én tartott ankét bővített anyaga. - Szeged, p. 3 t. - (MTA Szegedi Területi Bizottsága Kiadványai; 5.) 1216 A levegő pollenszennyezettsége és a rhinitis allergica Szegeden / Fodré Zsófia, JUHÁSZ Miklós, Lajos Sarolta. (Atmospheric pollenconcentration and allergic rhinitis in Szeged). In: Medicina Thoracalis, , p A zárvatermő növények új rendszere / JUHÁSZ Miklós. In: A Biológia Tanítása, 3 (4) 1995,5-10. p Az élővilág (egy) új rendszere: A Cavalier-Smith-féle rendszer / JUHÁSZ Miklós. In: A Biológia Tanítása, 3 (5) 1995, 3-7. p Az élővilág rendszerezésének sarkköve: az eukarióta sejt keletkezésének értelmezése / JUHÁSZ Miklós. In: A Biológia Tanítása, 3 (3) 1995, 3-7. p Barremian/Aptian boundary in platform carbonates and Aptian/Albian boundary in hemipelagic formation / Császár G., Görög Á., Fogarasi A., H. Leereveld, JUHÁSZ Miklós. Autopszia nélkül. In: 2nd Int. Symp. on Cretaceous Stage Boundaries, Brussels, 8-16 Sept Abstracts p Barremian/Aptian boundary in platform carbonates and Aptian/Albian boundary in hemipelagic formation / Császár G., Görög Á., Fogarasi A., H. Leereveld, JUHÁSZ Miklós. Autopszia nélkül. In: Stuifmail, 13 (3) 1995, 13. p Biogeográfia földrajz szakos hallgatóknak / KEVE1NÉ BÁRÁNY Ilona; [Lektorálta: JUHÁSZ Miklós, HORNUNG Erzsébet], Szeged: JATEPress, p. (József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar) 1223 Comparison of Albian sporomorphs from Tethyan rocks / JUHÁSZ Miklós. In: Annual Assembly of IGCP Project No. 362, Maastricht, September [Abstracts]. -$55. p Dél-Alföldi Polleninformációs Szolgálat felhívása a parlagfű írására / JUHÁSZ Miklós. In: A Biológia Tanítása, 3 (3) 1995, p. 295"

298 1225 Környezeti levegő pollen- és szálló por szennyezettsége Szegeden / Ladányi M., JUHASZ Miklós, Fodré Zs. Autopszia nélkül. In: Népegészségügyi Tudományos Társaság 4. nagygyűlése, Hévíz, ápr Abstracts p Miért nem növények a gombák? / JUHÁSZ Miklós. In: A Biológia Tanítása, 3 (3) 1995, p Pollennaptár alapján végzett allergénkutatásunk eredményei szezonális rhinitis allergicás betegeken / Kadocsa Edit, JUHÁSZ Miklós. In: Az allergiás légúti betegségek okai, epidemiológiája, megelőzésük, különös tekintettel a dél-alföldi aeropalinológiai kutatások eredményeire. A Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottsága Környezetegészségügyi Munkabizottsága... rendezésében dec. 9-én tartott ankét bővített anyaga. - Szeged, p. - (MTA Szegedi Területi Bizottsága Kiadványai; 5.) 1228 Riboszómális RNS-ek rendszertani jelentősége / JUHÁSZ Miklós. In: A Biológia Tanítása, 3 (2) 1995,4-9. p Szeged és Pécs parlagfű szennyezettségének összehasonlító aeropalinológiai vizsgálata / JUHÁSZ Miklós, Gallovich Erzsébet. In: Környezeti ártalmak és a légzőrendszer. 5. köt. - Zalaegerszeg, p Altérations secondaires de certains sporomorphes sous l'influence des rayons X / KEDVES Miklós, Gáspár I. In: 2éme Symposium de Palynologie Africaine, [Tervuren, Belgique], 6-10 mars Résumés - Abstracts. - oldalszám nélkül 1231 Altérations secondaires de certajns sporomorphes sous l'influence des rayons X: Secondary deterioriations of somé sporomorphs under X-ray influence / KEDVES Miklós, Gáspár I. In: 2e Symposium de Palynologie Africaine, Tervuren (Belgique), p Computer modelling of the quasi-crystalloid biopolymer structure: 1 / KEDVES Miklós, Kedves Loránd. In: Plánt cell biology and development. [Vol.] 6. - Szeged, p. ' 1233 First occurrence of Vancampopollenites triangulus Kedves and Pittau 1979 in Hungárián Upper Cretaceous sediments / Siegl-Farkas Ágnes, KEDVES Miklós. In: Plánt cell biology and development. [Vol.] 6. - Szeged, p Les pollens de Thalictrum flavum infestes par Gliocladium roesum: étude utrastructurale et analyse des relations mutualistes / KEDVES Miklós, Varga A. In: Palynologie et changements globaux. 14. symposium, [Paris, 1995.] Volume des résumés p Micro- and macrofossils from K/T boundary through Paleocene in the Northern Adriatic Platform / N. Pugliese, K. Drobne, F. Barattolo, M. Caffau, R. Galvani, KEDVES Miklós. In: First Croatian Geological Congress, October 19-22, 1995, Opatija, Croatia p Paléophytogéographie du Crétacé supérieur de l'afrique sur base de données palynologiques / KEDVES Miklós. In: 2éme Symposium de Palynologie Africaine, [Tervuren, Belgique], 6-10 mars Résumés - Abstracts. - oldalszám nélkül 1237 Plánt cell biology and development: [Vol.] 6 / Ed.: Miklós KEDVES. Szeged: Juhász Ny., p Radical fivefold rotation: a new method in the study of the biopolymer organization of the sporoderm / KEDVES Miklós, Tóth Anita, Vér Annamária. In: Plánt cell biology and development. [Vol.] 6. - Szeged, p Upper Cretaceous spores from Egypt / KEDVES Miklós. Szeged: Juhász Ny., p Études palynologiques et pédologiques sur les sédiments Holocénes de la piscine du Monastére du Mont Jakab / KEDVES Miklós, BAGI István. In: Plánt cell biology and development. [Vol.] 6. - Szeged, p. 296"

299 1241 Néhány Fabaceae-faj florális nektáriumainak és nektársztómáinak morfológiai vizsgálata / KERTÉSZ Róbert, MIHALIK Erzsébet. Autopszia nélkül. In: 8. Magyar Növényanatómiai Szimpózium, Pécs, Abstracts p Effect of cadmium on organization and photoreduction of protochlorophillide in darkgrown leaves and etioplast inner membrane preparations of wheat / B. Böddi, A.R. Oravecz, LEHOCZKI Endre. Autopszia nélkül. In: Photosynthetica, 31 (3) 1995, p Fotoszintézis módosított összetételű kloroplasztisz membránokban: gyomnövények rezisztenciája fotoszintézisgátló herbicidekkel / LEHOCZKI Endre. [Bp.], [1995], 58 p. Autopszia nélkül. Doktori értekezés 1244 Heat-induced modulated chlorophyll a fluorescence changesmin atrazine-resistant and susceptible biotypes of Conyza canadensis (L.) Cronq. / Dulai S., Molnár I., LEHOCZKI Endre. Autopszia nélkül. In: Photosynthesis from light to biosphere. Vol Dordrecht - Boston - London, p The photosynthetic performance of oak (Quercus robur L.) populations exposed to automobilé exhaust as an air pollutant / MAKRAI László, Dulai S., LEHOCZKI Endre. Autopszia nélkül. In: Photosynthesis from light to biosphere. Vol Dordrecht - Boston - London, p A mag kvantitatív és kvalitatív jellemzőinek szerepe Amaranthus fajok és változatok azonosításában / MIHALIK Erzsébet, MEDVEGY Anna, NAGY Erika. Autopszia nélkül. In: 8. Magyar Növényanatómiai Szimpózium, Pécs, Abstracts p Az Iris pumila L. magméretének és magstruktúrájának intraspecifikus variabilitása / K. Böttger, MIHALIK Erzsébet, MEDVEGY Anna. Autopszia nélkül. In: 8. Magyar Növényanatómiai Szimpózium, Pécs, Abstracts p Inter- and intraspecific morphological and ultrastructural characters of Amaranthus seeds / MIHALIK Erzsébet, MEDVEGY Anna, NAGY Erika. Autopszia nélkül. In: Royal Microscopical Society Proceedings. Vol. 30. Part 1. - Oxford, p Iris pumila populációk morfológiai és fenológiai diverzitása / MIHALIK Erzsébet, K. Böttger. Autopszia nélkül. In: 8. Magyar Növényanatómiai Szimpózium, Pécs, Abstracts p Micromorphological characters of seedcoat and sedd dimensions in somé Papaver species / MIHALIK Erzsébet, MEDVEGY Anna, NAGY Erika. Autopszia nélkül. In: Proceedings of Multinational Congress on Electron Microscopy, Stara Lesna, High Tatra, p Morphological features of seeds in Dictamnus albus L. and Iris pumila L. populations / Kálmán K., MIHALIK Erzsébet, Neumayer É. Autopszia nélkül. In: Congress on Medicinái Plánt Research and Utilization '95. Abstracts. - Szeged, p Variation among natural and cultivated Iris pumila populations / MIHALIK Erzsébet, Neumayer É K. Böttger, Bernáth J. In: EURECO '95. 7th European Ecological Congress, (Budapest, August 20-25, 1995). Abstracts. - Bp., p Comparative study of the effects of light stress on chloroplast ultrastructure in different biotypes of Conyza canadensis (L.) Cronq. / NAGY Erika, LEHOCZKI Endre. Autopszia nélkül. In: 8th Symposium of the Hungárián Plánt Anantomy, Pécs, 4-5 Sept Abstracts p. 297"

300 Növényélettani Tanszék Department of Plánt Physiology 1254 Adaptive responses of plants under stress conditions / ERDEI László, Postenácz Anikó, Barabás Katalin, Szegletes Zsolt. (Biostress '94 - Bioexpo '96. Workshop on Plánt Responses to Environmental Stress, July 11-12, 1994, Szeged, Hungary). In: Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 30 (1-2) 1995, p Phenolic compounds in two Hungárián red wines matured in Quercus robur and Quercus petrea barrels: HPLC analysis and diode array detection / Laszlavik Márta, Gál Lajos, Misik Sándor, ERDEI László. [Davis, Calif.]: Amer. Soc. for Enology and Viticulture, [1995] p. Klny.: American Journal of Enology and Viticulture, Vol. 46, 1995, No Phosphatase induction under stress conditions in wheat / Szabó-Nagy Andrea, ERDEI László. In: Structure and function of roots. - [Amsterdam], p The effects of cadmium on the fluidity and H+-ATPase activity of plasma membrane from sunflower and wheat roots / Fodor Elfrieda, Szabó-Nagy Andrea, ERDEI László. In: Journal of Plánt Physiology, , p NR activity in nitrite and chlorate stressed plants: [Abstract] / PÉCSVÁRADI Attila, ZSOLDOS Ferenc.. In: 4 th International Symposium on Inorganic Nitrogén Assimilation and the lst Fohs Biostress Symposium, July 23-28, 1995, Seeheim/Darmstadt, Germany p Sieve-tube exudate from Ricinus communis L. seedlings contains ubiquitin and chaperones / Christian Schobert, Pia Grossmann, Marén Gottschalk, Ewald Komor, PÉCSVÁRADI Attila, Uta zur Nieden. In: Planta, , p Effect of chlorpromazine and benzo(alfa)phenothiazines on heterotrophic auxin requiring and autotrophic auxin nonrequiring tobacco tissue cultures / SZABÓ Margit, Molnár József. CSISZÁR Jolán, Motohashi Noboru. In: Anticancer Research, , p Phytohormones and transformants / SZABÓ Margit, CSISZÁR Jolán, KÖVES Erzsébet. Autopszia nélkül. In: Physical-chemical basis of plánt physiology. Annual Symposium of Society of Plánt Physiologists of the Russian Academy of Sciences, Puschino, 4-6 January, p Az etilén szerepe a növekedési retardáns paklobutrazol hatására bab (Phaseolus vulgáris L.) növényeken kialakuló növekedési és fejlődési folyamatokban / TARI Irma. Szeged: JATEPress, p. (Kandidátusi Értekezés Tézisei) Effect of nitrite and nitráté nutrition on ethylene production by wheat seedlings / TARI Irma, Szén L. (Biostress '94 - Bioexpo '96. Workshop on Plánt Responses to Environmental Stress, July 11-12, 1994, Szeged, Hungary). In: Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 30 (1-2) 1995, p C02-exchange and water relation responses of sorghum and maize during water and salt stress / Nagy Zoltán, Tuba Zoltán, ZSOLDOS Ferenc, ERDEI László. In: Journal of Plánt Physiology, , p Effects of nitrite and nitráté on potassium uptake of rice and wheat seedlings at different ph values / ZSOLDOS Ferenc, VASHEGYI Ágnes, PÉCSVÁRADI Attila, E. Haunold, P. Herger. (Biostress '94 - Bioexpo '96. Workshop on Plánt Responses to Environmental Stress, July 11-12, 1994, Szeged, Hungary). In: Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 30 (1-2) 1995, p Ion transport and growth of nitrite stressed plants: [Abstract] / ZSOLDOS Ferenc, VASHEGYI Ágnes, PÉCSVÁRADI Attila, E. Haunold, P. Herger. In: 4th International Symposium on Inorganic Nitrogén Assimilation and the lst Fohs Biostress Symposium, July 23-28, 1995, Seeheim/Darmstadt, Germany p. 298"

301 Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Department of Optics and Quantum Electronics 1267 A new phase shifting technique for deep UV excimer laser based lithography / BOR Zsolt, Joseph Cavallaro, ERDÉLYI Miklós, Kido Motoi, Sengupta Chaitali, Michael Smayling, SZABÓ Gábor, Frank Tittel, William Wilson. In: [, 7-9 Február, 1995]. - [Bellingham, Wash], p. - (The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers; 2380.) 1268 Evaluation of the potential of femtosecond laser pulses for intraocular microsurgery / Juhász T., Kastis G., C. Suarez, BOR Zsolt, W.E. Bron. Autopszia nélkül. In: Investigative Ophthalmology and Visual Science, , p Femtosecond transient reflection from polymer surfaces during femtosecond UV photoablation / BOR Zsolt, RÁCZ Béla, SZABÓ Gábor, D. Xenakis, C. Kalpouzos, C. Fotakis. Autopszia nélkül. In: Applied Physics A: Solids and Surfaces, , p How to select a lens for focusing of femtosecond pulses? / BOR Zsolt, HORVÁTH Zoltán L. Autopszia nélkül. In: Brazilian Journal of Physics 26 (2) 1995, 516. p Photoacoustic effects of femtosecond optical breakdocn in biological tissue and water / Juhász T., Kastis G., C. Suarez, BOR Zsolt, W.E. Bron. Autopszia nélkül. In: Conference on Lasers and Electro-optics, Baltimore, [ ] p Time-resolved observations of shock waves and cavitation bubbles generated by femtosecond laser pulses in corneal tissue and water / Juhász T., Kastis G.A., C. Suarez, BOR Zsolt, W.E. Bron. Autopszia nélkül. In: Lasers in Surgery and Medicine, , [ ] p Photoacoustic depth profiling of the thermal conductivity of an inhomogeneously aligned liquid crystal at a free surface / C. Glorieux, BOZÓKI Zoltán, J. Fivez, J. Thoen. In: Journal of Applied Physics, 78 (5) 1995, p Pulsed-laser excitation of acoustic modes in open high-q photoacoustic resonators for trace gas monitoring: results for C2H4 / Christian Brand, Andreas Winkler, Peter Hess, Miklós András, BOZÓKI Zoltán, SNEIDER János. In: Applied Optics, 34 (18) 1995, p Study of saturated triglycerides in oil based on the c.w. transverse C02 laser excited photothermal deflection signals / Dane Bicanic, Mladen Franko, Henk Jalink, Rasto Dukic, BOZÓKI Zoltán, Jozef Linssen. In: Infrared Physics and Technology, 36 (2) 1995, p Vapor-phase spectra and the pressure-temperature dependence of long-chain carboxylic acids studied by a CO laser and the photoacoustic heat-pipe detector / Henk Jalink, Dane Bicanic, M. Franko, BOZÓKI Zoltán. In: Applied Spectroscopy, , p A new interferometric phase-shifting technique for sub-half-micron laser microlithography / ERDÉLYI Miklós, Chaitali Sengupta, BOR Zsolt, J.R. Cavallaro, Motoi Kido, M.C. Smayling, Frank K. Tittel, William L. Wilson, SZABÓ Gábor. In: [Optical/laser microlithography. 8. Symposium on Microlithography, Február, 1995, Santa Clara, Calif], - [Bellingham, Wash.], p. - (Proceedings of the Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers; 2440.) 1278 Enhanced microlithography using combined phase shifting and off-axis illumination / ERDÉLYI Miklós, BOR Zsolt, Joseph R. Cavallaro, SZABÓ Gábor, William Wilson, Chaitali Sengupta, Michael C. Smayling, Frank K. Tittel. In: Japanese Journal of Applied Physics, , L1629-L1631. p. 299"

302 Characterisation of excimer lamp photo-deposited ultrathin oxynitride films / S. Lynch, G.M. O'Connor, G.M. Crean, J.Y. Zhang, GERETOVSZKY Zsolt, P. Bergonzo, I.W. Boyd. In: [Laser induced thin film processing, 8-10 February, 1995, San Jose, Califj. - [Bellingham, Wash.], p. - (Proceedings ofthe Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers; 2403.) Growth of ZnO thin films on Ga As by pulsed laser deposition / V. Craciun, J. Elders, J.G.E. Gardeniers, GERETOVSZKY Zsolt, Ian W. Boyd. In: Thin Solid Films , 1-4. p. Kinetic model for scanning laser-induced deposition from the liquid phase / GERETOVSZKY Zsolt, Kelemen L., BALI Katalin, SZÖRÉNYI Tamás. In: Applied Surface Science, ,494^199. p. The effect of process parameters on the 0/Mo ratio in laser deposition of molybdenum oxides from aqueous solutions / BALI Katalin, GERETOVSZKY Zsolt, Tóth A.L., SZÖRÉNYI Tamás. In: Applied Surface Science, , p. All-optical spatial light modulátor with megahertz modulation rates / N.T. Pelekanos, B. Deveaud, J.M. Gérard, H. Haas, U. Strauss, W.W. Rühle, HEBLING János, J. Kuhl. In: Optics Letters, 20 (20) 1995, p. Charge displacement in bacteriorhodopsin during the forward and reverse br-k phototransition / Groma G.I., HEBLING János, C. Ludwig, J. Kuhl. In: Biophysical Journal, , p. Chirped-mirror dispersion-compensated femtosecond optical parametric oscillator / HEBLING János, E.J. Mayer, J. Kuhl, Szipőcs R. Autopszia nélkül. In: Technical digest of CLEO '95, Baltimore. - Baltimore, p. Chirped-mirror dispersion-compensated femtosecond optical parametric oscillator / HEBLING János, E.J. Mayer, J. Kuhl, Szipőcs R. In: Optics Letters, 20 (8) 1995, p. Contactless quantum confined Stark modulátor based on GaAs/AIAs quantum filters / N.T. Pelekanos, B. Deveaud, P. Gravey, F. Clérot, J.M. Gérard, HEBLING János, J. Kuhl. Autopszia nélkül. In: Optical Computing. - Bristol, UK, p. Early light-induced charge displacement processes in bacteriorhodopsin / Groma G.I., HEBLING János, C. Ludwig, J. Kuhl. In: UPS '95. 9,h International Symposium on Ultrafast Processes in Spectroscopy, Trieste, October 30-Noveber 3, Technical digest. - ThP45 Mirror-dispersion-compensated optical parametric oscillator / HEBLING János, E.J. Mayer, J. Kuhl, Szipőcs R. In: UPS ' International Symposium on Ultrafast Processes in Spectroscopy, Trieste, October 30-November 3, Technical digest. - ThA2 Optically controlled quantum-confined Stark modulátor / N.T. Pelekanos, B. Deveaud, J.M. Gérard, HEBLING János, J. Kuhl. Autopszia nélkül. In: Technical digest of CLEO '95, Baltimore. - Baltimore, p. Optically produced Iocal space charge field in a quantum heterostructure: towards an all-optical thin film photorefractive device / N.T. Pelekanos, B. Deveaud, P. Gravey, J.M. Gérard, HEBLING János, J. Kuhl. In: Optical Materials, , p. Development and testing of a high temperature quartz crystal microbalance / V.M. Mecea, J.O. Carlsson, HESZLER Péter, M. Bartan. In: Vacuum, 46 (7) 1995, p. Phosphorescence from tungsten clusters during laser-assisted chemical-vapor deposition of tungsten / HESZLER Péter, Mogyorósi P., J.O. Carlsson. In: Journal of Applied Physics, 78 (9) 1995, p. Scattered light investigation during LCVD of W from WF6/H2/Ar gas mixture / HESZLER Péter, J.O. Carlsson. In: Vacuum, 46 (8-10) 1995, p. 300

303 Beszámoló az évi és az évi Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Versenyről / HILBERT Margit, VARGA Zsuzsa. In: A Fizika Tanítása, 3 (3) 1995, p. Development of the surface structure of polyethylene-terephtalate (PET) due to ArF excimer laser ablation / HOPP Béla, CSETE Mária, BOR Zsolt, Révész K., VINKÓ József. Autopszia nélkül. In: 3 ri International Conference on Laser Ablation, Strasbourg, Francé, May 22-26, [ ] p. Investigations of excimer laser-induced modification of conductivity of silver salt filled polyimide film / Kocsis Z., Kincses Z., Mudra I., HOPP Béla, Ripka G., Hajdú I. In: The 4,h European Conference on Advanced Materials and Processes, Padua/ Venice, Italy, September, p. Time-resotved study of ArF-excimer-laser ablation processes of polymethylmethacrylate / HOPP Béla, CSETE Mária, SZABÓ Gábor, BOR Zsolt. In: Applied Physics A: Solids and Surfaces, , p. Transient optical properties of excimer-laser-irradiated polyimide: 1, Refractive index / Z. Ball, HOPP Béla, CSETE Mária, IGNÁCZ Ferenc, RÁCZ Béla, R. Sauerbrey, SZABÓ Gábor. In: Applied Physics A: Solids and Surfaces, , p. Transient optical properties of.excimer-laser-irradiated polyimide: 2, Carbon-cluster scattering / Z. Ball, HOPP Béla, CSETE Mária, IGNÁCZ Ferenc, RÁCZ Béla, SZABÓ Gábor, R. Sauerbrey. In: Applied Physics A: Solids and Surfaces, , p. Superluminal pulse propagation caused by Gouy phase shift / HORVÁTH Zoltán L., BOR Zsolt. In: UPS '95. 9 th International Symposium on Ultrafast Processes in Spectroscopy, Trieste, Italy, October 30-November 3, Technical digest. -ThP21 Fractal based surface characterisation of laser treated polymer foils / NANAI László, Vass A., IGNÁCZ Ferenc, VAJTAI Róbert. Autopszia nélkül. In: Chaos, Solitons and Fractals, 5 (1) 1995,9. p. Resonance Raman scattering of laser dyes in a traveling wave amplifier / KLEB- NICZKI József, Seres J., HEBLING János. In: UPS '95. 9th International Symposium on Ultrafast Processes in Spectroscopy, Trieste, October 30-November 3, Technical digest. - ThP 16 Group-delay measurement on laser mirrors by spectrally resolved white-light interferometry / KOVÁCS Attila P., OSVAY Károly, BOR Zsolt, Szipőcs R. In: Optics Letters, 20 (7) 1995, p. New interferometric methods for group-delay measurement using white-light illumination / KOVÁCS Attila P., KURDI Gábor, OSVAY Károly, Szipőcs R., HEBLING János, BOR Zsolt. In: UPS '95. 9th International Symposium on Ultrafast Processes in Spectroscopy, Trieste, October 30-November 3, Technical digest. - FCl Dynamics of long-pulse laser transfer of micrometer-sized metál patterns as followed by time-resolved measurements of reflectivity and transmittance / KANTOR Zoltán, SZÖRÉNYI Tamás. In: Journal of Applied Physics, 78 (4) 1995, p. Metál pattern deposition by laser-induced forward transfer / KÁNTOR Zoltán, TÓTH Zsolt, SZÖRÉNYI Tamás. In: Applied Surface Science,g , p. Bandwidth limitation in KrF lasers / M.J. Shaw, E.J. Divall, G.J. Hirst, C.J. Hooker, A. Kvaran, J.M.D. Lister, OSVAY Károly, I.N. Ross. Autopszia nélkül. In: Final Report to the Office of Naval Research, Contract Award N C-9040, []P- Efficient broadband sum frequency generation by chirped pulses / OSVAY Károly, I.N. Ross. Autopszia nélkül. In: 9th International Symposium on Ultrafast Processes in Spectroscopy, Trieste, Italy, Paper. - ThP "

304 1310 Efficient frequency tripling of short pulses to 248nm / I.N. Ross, J.M.D. Lister, J. Evans, D. Reid, OSVAY Károly. Autopszia nélkül. In: Ultrashort pulse excimer lasers and their applications. Proceedings, Streatley, UK, [ ] p High dynamic rangé measurement of femtosecond UV laser pulse shapes / OSVAY Károly, C.J. Hooker, J.M.D. Lister, l.n. Ross, M.J. Shaw. Autopszia nélkül. In: Ultrashort pulse excimer lasers and their applications. Proceedings, Streatley, UK, [ ] p High precision measurement of group delay dispersion on laser mirrors / OSVAY Károly, KURDI Gábor, KOVÁCS Attila, P., Szipőcs R., BOR Zsolt. Autopszia nélkül. In: Conference on Lasers and Electro-Optics, Baltimore, Paper. - CFM Measurement of the group delay of laser mirrors by a Fabry-Perot interferometer / OSVAY Károly, KURDI Gábor, HEBLING János, KOVÁCS Attila P., BOR Zsolt, Szipőcs R. In: Optics Letters, , p On the origin of the dip in the KrF laser gain spectrum / E.J. Divall, G.J. Hirst, C.J. Hooker, J.M.D. Lister, I.N. Ross, M.J. Shaw, A. Kvaran, OSVAY Károly. Autopszia nélkül. In: Rutherford Appleton Laboratory Riport /RAL/ Tr , p On the origin of the dip in the KrF laser gain spectrum / E.J. Divall, G.J. Hirst, C.J. Hooker, J.M.D. Lister, I.N. Ross, M.J. Shaw, A. Kvaran, OSVAY Károly. Autopszia nélkül. In: I2th National Quantum Electronics Conference, Southampton, UK, Paper^- P Örigin of the dip in the KrF'gain spectrum /"M:J."Shaw, E.J. Divall, G.J. Hirst, C.J. Hooker, A. Kvaran, J.M.D. Lister, OSVAY Károly, l.n. Ross. Autopszia nélkül. In: Ultrashort pulse excimer lasers and their applications. Proceedings, Streatley, UK, [ ] p Progress in the development of ultrabright lasers at 249nm / I.N. Ross, M.J. Shaw, E.J. Divall, G.J. Hirst, C.J. Hooker, A. Kvaran, J.M.D. Lister, OSVAY Károly. Autopszia nélkül. In: 9th International Symposium on Ultrafast Processes in Spectroscopy, Trieste, Italy, Paper. -TuC Simulations of excimer emission and absorption spectra / A. Kvaran, M.J. Shaw, E.J. Divall, G.J. Hirst, C.J. Hooker, J.M.D. Lister, I.N. Ross. OSVAY Károly. Autopszia nélkül. In: Ultrashort pulse excimer lasers and their applications. Proceedings, Streatley. UK, [ ] p Ultrarövid lézerimpulzusok alakjának formálása / OSVAY Károly. [Bp.], [ 1995]. 74 p. Autopszia nélkül. Kandidátusi értekezés 1320 Genetic algorithm with migration on topology conserving maps for optimál control Of quantum systems / B. Amstrup, Tóth G.J., SZABÓ Gábor, H. Rabitz, Lőrincz A. Autopszia nélkül. In: Journal of Physical Chemistry, , p Submicron optical lithography based on a new interferometric phase shifting technique / M. Kido, SZABÓ Gábor, J.R. Cavallaro, W.L. Wilson, M.C. Smayling, F.K. Tittel. Autopszia nélkül. In: Japanese Journal of Applied Physics, , 4269^1273. p Atypical characteristics of KrF excimer laser ablation of indium-tin oxidé films / SZÖRÉNYI Tamás, KÁNTOR Zoltán, L.D. Laude. In: Applied Surface Science, , p Deposition of amorphous silicon nitride thin films by C02 laser-induced chemical vapour deposition / J. Serra, SZÖRÉNYI Tamás, D. Femández, P. Gonzáles, E. Garcia, J. Pou, B. León, M. Perez-Amor. In: Journal of Non-Crystalline Solids, , p Excimer laser processing of indium-tin-oxide films: An optical investigation / SZÖ- RÉNYI Tamás, L.D. Laude, Bertóti I., KÁNTOR Zoltán, GERETOVSZKY Zsolt. In: Journal of Applied Physics, 78 (10) 1995, p. 302"

305 1325 Effects of secondary luminescence in fluorescence analysis / SÓTI Róbert, FARKAS Éva, HILBERT Margit, FARKAS Zsuzsanna, SNEIDER János, KETSKEMÉTY István. In: Acta Chimica Slovenica, , p Investigation of influence of reflection in luminescent layers: 1, Theoretical analysis / SÓTI Róbert, FARKAS Éva, HILBERT Margit, FARKAS Zsuzsanna, KETSKE- MÉTY István. Autopszia nélkül. In: Journal of Luminescence, , 241. p Investigation of influence of reflection in luminescent layers: 2, Experimentál analysis / SÓTI Róbert, FARKAS Éva, HILBERT Margit, FARKAS Zsuzsanna, KETSKE- MÉTY István. In: Journal of Luminescence, , p Dynamics of excimer laser ablation of thin tungsten films monitored by ultrafast photography / TÓTH Zsolt, HOPP Béla, KÁNTOR Zoltán, IGNÁCZ Ferenc, SZÖRÉNYI Tamás, BOR Zsolt. In: Applied Physics A: Solids and Surfaces , 431^136. p A method for testing first-order Markovian property of nőise phenomena including l/f nőise / Nagy I., GINGL Zoltán, KISS László Béla, VINKÓ József. [Amsterdam]: Elsevier, [1995] p. Klny.: Physica B: Condensed Matter, Baade-Wesselink analysis of type 11 Cepheids / VINKÓ József. In: Astrophysical applications of stellar pulsation. [Proceedings of IAU colloquium 155 held in Cape Town, 6-10 February San Francisco, Calif.], p. - (Astronomical Society of the Pacific Conference series; 83.) 1331 Is TX Delphini a population I (classical) Cepheid? / Balog Z VINKÓ József. In: Commissions 27 and 42 of the IAU. - Bp., p. - (Information Bulletin on Variable Stars; 4150.) 1332 Photoelectric photometry of variable stars at Szeged Observatory / SZATMÁRY Károly, GÁL János, VINKÓ József. [Cooperation between amateurs and professionals in recent photometric studies of variable stars. Symposium '94. Baja, 1994], In: I.A.P.P.P. Communications, (59) 1995, 28. p Tests of wavelet analysis for periodic signals in astronomy / SZATMÁRY Károly, GAL János, VINKÓ József. [Cooperation between amateurs and professionals in recent photometric studies of variable stars. Symposium '94. Baja, 1994], In: I.A.P.P.P. Communications, (59) 1995, 29. p A József Attila Tudományegyetem évkönyve: 1993/1994 / [Kiad. MÉSZÁROS Rezső; Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, MARÓTI Egon, SZENTPÉTERI István, SZENT- IRMAI László; Lektorálta ZENTAI Mária; Techn. szerk. RÁCZ Béláné]. Szeged: Officina Ny., p. Szerves Kémiai Tanszék Department of Organic Chemistry 1335 Transformation of 1,3-, 1,4- and 1,5-diols over perfluorinated resinsulfonic acids (Naflion-H) / BUCSI Imre, MOLNÁR Árpád, BARTÓK Mihály, George A. Olah. In: Tetrahedron, 51 (11) 1995, p Szteroidok aromás Schiff-bázisainak ciklizálási reakciói / FRANK Éva, WÖLFLING János, SCHNEIDER Gyula. In: Vegyészkonferencia, Debrecen, aug Előadásösszefoglalók p Chiral hydrogenation of estrone and estrone-3-methyl ether / GÖNDÖS György, W1TTMANN Gyula, BARTÓK Mihály, J.C. Orr. Autopszia nélkül. In: Chiral reactions in heterogeneous catalysis. - New York-London, p Friedel-Crafts reactions with FeC13-graphite / GÖNDÖS György, BARTÓK Mihály. Autopszia nélkül. In: 8th International Symposium on Intercalation Compounds, Vancouver, British Columbia, Canada, May 28-June 1, Program and abstracts. GIC's Poster session III "

306 1339 Enhanced isolation of Tyr-MIF-1 from frish humán brain cortex / HACKLER László, M.E. Carey, AJ. Kastrin. Autopszia nélkül. In: Brain Research Bulletin, , ll.p Increase in plasma TYR-MIF-1-like immunoreactivity after hypophysectomy is robust and reversible by corticosterone / AJ. Kastin, L. Fabre, W.A. Banks, HACKLER László, J.E. Zadina. Autopszia nélkül. In: Neuropeptides, , p Melanocyte-stimulating hormoné release-inhibiting factor-1 (MIF-1) can be förmed from Tyr-MIF-1 in brain mitochondria but not in brain homogenate / AJ. Kastin, K. Hahn, J.E. Zadina, W.A. Banks, HACKLER László. Autopszia nélkül. In: Journal of Neurochemistry, , p Amorphous alloy catalysis: 7: Activation and surface characterization of an amorphous Cu-Ti alloy catalyst precursor in the dehydrogenation of 2-propanol and comparison with Cu-Zrl / KATONA Tamás, MOLNÁR Árpád. In: Journal of Catalysis, , p Dehydrogenation of methanol to methyl formate over copper containing alloy catalysts / Domokos L., Jr., KATONA Tamás, MOLNÁR Árpád. Autopszia nélkül. In: EURO- PACAT II. Maastricht, The Netherlands, 3-8 September, Book of abstracts, Symposium 11, P p Isotope labeling studies of methenol dehydrogenation to methyl formate over copperzirconium alloy catalyst / Domokos László, KATONA Tamás, MOLNÁR Árpád. Autopszia nélkül. In: 3rd Pannonian International Symposium on Catalysis, Velem, July 6-9, Final program and book of abstracts. - P Temperature-dépendent Fourier transform infrared and differential scanning calorimetry studies of zinc carboxylates / BERKESI Ottó, KATONA Tamás, DRE- VENI Irén, ANDOR József, Mink J.. [Amsterdam]: Elsevier, [1995] p. Klny.: Vibrational Spectroscopy, 8, The reaction of allyl alcohol over copper catalysts prepared from an amorphous precursor / Martinék Tamás, KATONA Tamás, MOLNÁR Árpád. Autopszia nélkül. In: 3rd Pannonian International Symposium on Catalysis, Velem, July 6-9, Final program and book of abstracts. - P The reaction of ammónia and oxygen over polycrystalline platinum foile / KATONA Tamás. Autopszia nélkül. In: 3rd Pannonian International Symposium on Catalysis, Velem, July 6/9, Final program and book of abstracts List of papers published by the department's research workers during 1994: Department of Organic Chemistry, József Attila University, Szeged (Hungary) / [Compiled by Ilona KAZA]. Szeged: JATE Szerves Kémiai Tansz., p Adsorption and surface transformations of methylenecyclohexane and 1,1-dimethylcyclopropane over silica-supported Pd, Rh and Ni catalysts, studied by IR spectroscopy / KISS JÁNOS T*, PÁLINKÓ István. Autopszia nélkül. In: EUROPACAT-2, Maastricht, The Netherlands, 3-8 September, Book of abstracts, Symposium 6, P p FT-MIR and FT-FIR studies of adsorbed molecules on silica and alumina substrates / KISS János T., Mink János. Autopszia nélkül. In: loth International Conference on Fourier Transform Spectroscopy, Budapest, Hungary, August 27-September I, Book of abstracts and program. - B Hydrogen spillover over silica-supported transition metál catalysts: Direct evidence obtained by IR spectroscopy / KISS János T., PÁLINKÓ István, MOLNÁR Árpád. Autopszia nélkül. In: 3rd Pannonian International Symposium on Catalysis, Velem, July 6-9, Final program and book of abstracts. - P Interactions of methyloxirane with silica-supported Pd and Rh catalysts and its adsorption induced surface oxidation studied by IR spectroscopy / KISS János T., PÁLINKÓ István. Amsterdam: Elsevier, [1995] p. Klny.: Journal of Molecular Structure, 349, "

307 1353 Az előkezelés hatása Pt-graphimet szekezetére és katalitikus aktivitására / MASTALIR Ágnes, NOTHEISZ Ferenc, BARTÓK. Mihály, KIRÁLY Zoltán, DÉKÁNY Imre. (The effect of pretreatment on the structure and activity of Pt-graphimet catalyst). In: Magyar Kémiai Folyóirat, 101(10) 1995, 424^29. p Palládium-szubkolloidok előállítása hidrofób rétegszilikátok S/L határfelületi adszorpciós rétegében / KIRÁLY Zoltán, DÉKÁNY Imre, MASTALIR Ágnes, BARTÓK Mihály. (Preparation of palladium nanoparticles in the adsorption layer of hydrophobic layered silicates). In: Magyar Kémiai Folyóirat, 101 (12) 1995, p Preparation of supported and intercalated palladium catalysts in nanophase reactors / KIRÁLY Zoltán, DÉKÁNY Imre, MASTALIR Ágnes. Autopszia nélkül. In: 69th Colloid and Surface Conference of ACS, Salt Laké City, USA, June 11-14, Abstr. of papers p The structure and catalytic activity of Pd-graphimet / MASTALIR Ágnes, NOTHEISZ Ferenc, BARTÓK Mihály. Autopszia nélkül. In: Eighth International Symposium on Relations between Homogeneous and Heterogeneous Catalysis, Balatonfüred, Hungary, Sept , Book of absstracts, final program. - P The structure and catalytic activity of Pt- and Pd-graphimet / MASTALIR Ágnes, NOTHEISZ Ferenc, BARTÓK Mihály. Autopszia nélkül. In: EUROPACAT-2. Maastricht, The Netherlands, 3-8 September, Book of abstracts, Symposium 6, P p The surface characterization of Pt-, Pd- and Rh-graphimet / MASTALIR Ágnes, NOTHEISZ Ferenc, BARTÓK Mihály. Autopszia nélkül. In: 3' d Pannonian International Symposium on Catalysis, Velem, July 6-9, Final program and book of abstracts. - P The surface characterization of Pt-graphimet / MASTALIR Ágnes, NOTHEISZ Ferenc. In: Catalysis Letters, , p Transformation of carbon compounds on graphimet catalysts: Part 5: The effect of pretreatment on the structure and activity of Pt-graphimet catalyst / MASTALIR Ágnes, NOTHEISZ Ferenc, BARTÓK Mihály, KIRÁLY Zoltán, DÉKÁNY Imre. Amsterdam: Elsevier, [1995] p. Klny.: Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 99, Transformation of carbon compounds on graphimet catalysts: [Part] 7: Investigation of the catalytic activity of Pt-graphimet in cyclohexene hydrogenation / MASTALIR Ágnes, NOTHEISZ Ferenc, Ocskó J., BARTÓK Mihály. In: Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 56 (1) 1995, p The effect of medium-temperature pretreatment on the active site distribution of Pt-, Pd- and Rh-graphimet / MASTALIR Ágnes, NOTHEISZ Ferenc, BARTÓK Mihály. Autopszia nélkül. In: 8th International Symposium on Intercalation Compounds, Vancouver, British Columbia, Canada, May 28-June 1, Program and abstracts, GIC's poster session III. - P In vitro binding of 16-methylated Cl8 and C19 steroid derivatives to the androgen receptor / Tóth István, Faredin Imre, MESKÓ Eszter, WÖLFLING János, SCHNEI- DER Gyula. Autopszia nélkül. In: Pharmacological Research, , p Correlations between physicochemical patterns and growth inhibitory concentrations of different tricyclic compounds in various bacterial strains / MOLNÁR Mária, Földeák Sándor, Jette Elisabeth Kristiansen. Autopszia nélkül. In: Infections diseases. 3 ri Scientific Meeting, Paris, May 18-20, Program, Abstracts. - B06, 47. p Physicochemical requirements for the antibacterial effect of phenothiazines and structurally related compounds on Grarri-positive and Gram-negative bacteria / Földeák Sándor, Jette Elisabeth Kristiansen, MOLNÁR Mária, Molnár József. Autopszia nélkül. In: Infections diseases. 3rd Scientific Meeting, Paris, May 18-20, Program, Abstracts. - B08, 48. p. 305"

308 Adsorption and reaction of C3 nitriles in zeolites with different basic character / BÉRES Attila, KÓNYA Zoltán, HANNUS István, MOLNÁR Árpád, KIRICSI Imre. In: ZEOCAT '95. International Symposium on Catalysis by Microporous Materials, Szombathely, Hungary, July 9-13, Book of abstracts. - R24 C-0 kötésű vegyülettípusok átalakulása elektrofil katalizátorokon / MOLNÁR Árpád. In: Kémiai Közlemények, , p. FTIR spectroscopic investigation on the transformation of allyl cyanide in the presence of butyl-li / KÓNYA Zoltán, HANNUS István, MOLNÁR Árpád, KIRICSI Imre. In: I0" 1 International Conference on Fourier Transform Spectroscopy, Budapest, Hungary, August 27-September 1, Book of abstracts and program. - A1.22 Hydrocarbon chemistry / George A. Olah, MOLNÁR Árpád. New York; Chichester etc.: Wiley-lnterscience, XVIII, 632 p. Intermediates förmed upon adsorption and reaction of unsaturated C3 cyanides in zeolites / HANNUS István, BÉRES Attila, KÓNYA Zoltán, MOLNÁR Árpád, KIRICSI Imre. In: 3rd Pannonian International Symposium on Catalysis, Velem, July 6-9, Final program and book of abstracts. - P14 Karbokationok / MOLNÁR Árpád. In: A Kémia Tanítása, 3 (2) 1995, 3-7. p. Kémiai Nobel-díj, 1994.: Oláh György, aki hosszú életűvé tette a karbokationokat / MOLNÁR Árpád. In: Természet Világa, 126 (7) 1995, p. Preparation, characterization and catalytic activity of anionic and cationic pillared layer materials / KIRICSI Imre, BÉRES Attila, MOLNÁR Árpád, PÁLINKÓ István. Autopszia nélkül. In: International Zeolite Symposium, Québec, October 15-20, Technical Program. - P-I Reaction of propenyl cyanides over zeolites with different basic character / BÉRES Attila, KÓNYA Zoltán, HANNUS István. MOLNÁR Árpád, KIRICSI Imre. In: 3rd Pannonian International Symposium on Catalysis, Velem, July 6-9, Final program and book of abstracts. - P1 Spectra of carbanions förmed from allyl cyanide during isomerization in zeolite NaY- FAU with strong basic sites / HANNUS István, Horst Forster, TASI Gyula, KIRICSI Imre, MOLNÁR Árpád. [Amsterdam]: Elsevier, [1995] p. Klny.: Journal of Molecular Structure, 348, 1995 Structure and catalytic activity of Cu-M (M=Ti, Zr, HF) amorphous alloy precursors / MOLNÁR Árpád, KATONA Tamás. Autopszia nélkül. In: 3" 1 Pannonian International Symposium on Catalysis, Velem, July 6-9, Final program and book of abstracts. - K4 Synthesis of iron-containing montmorillonite by various methods: Characterization of the intercalants and the behaviour of the intercalated substances in acid-catalyzed reactions / KIRICSI Imre, MOLNÁR Árpád, PÁLINKÓ István, Lázár K. In: Catalysis by microporous materials. - Amsterdam-Lausanne etc., p. - (Studies in Surface Science and Catalysis; 94.) Characterization of Pt/Si02 catalysts with methyloxirane as probe molecule / NOTHEISZ Ferenc, ZSIGMOND Ágnes, BARTÓK Mihály, Gerard V. Smith. Autopszia nélkül. In: 3eme Conférence sur la Catalyse Paul Sabatier" Seventh European Conference on Catalysis, Strasbourg, July 3-7. Abstracts. - P0 Encaged iron phthalocyanine for oxygen transfer: Catalytic and Mössbauer spectroscopic study / Lázár K., M. Szeleczky A., NOTHEISZ Ferenc, ZSIGMOND Ágnes. Autopszia nélkül. In: Catalysis by microporous materials. - Amsterdam, p. - (Studies in Surface Science and Catalysis; 94.) Bond order calculations on neutral molecules and radical cations: predicting fragmentation patterns of alfa-phenylcinnamic acid silylesters on electron impact ionization / PÁLINKÓ István, TASI Gyula, TÖRÖK Béla. Autopszia nélkül. In: QSAR and molecular modelling: concepts, computational tools and biological applications. - Barcelona, p. 306

309 1381 Cationic pilared layer clays: synthesis and comprehensive characterization by instrumental and chemical methods / PÁLINKÓ István, KIRICSI Imre, HANNUS István, B. Nagy J., Lázár K. Autopszia nélkül. In: EUROPACAT-2. Maastricht, The Netherlands, 3-8 September, Book of abstracts, Symposium 5. - P38, 404. p Cationic pillared layer clays: synthesis, characterization and catalytic applicatíons / PÁLINKÓ István, KIRICSI Imre, MOLNÁR Árpád, HANNUS István, Lázár Károly. Autopszia nélkül. In: 3rd Pannonian International Symposium on Catalysis, Velem, July 6-9, Final program and book of abstracts Characterization and comparison of pillared structures: montmorillonite and layered double hydroxides pillared with ions of Keggin-type / BÉRES Attila, PÁLINKÓ István, KIRICSI Imre. Autopszia nélkül. In: 8th International Symposium on Relations between Homogeneous and Heterogeneous Catalysis, Balatonfüred, Hungary, Sept , Book of abstracts - Final program. - P Effects of surface modifiers in the liquid-phase hydrogenation of olefins over silicasupported Pt, Pd and Rh catalysts: quinoline and carbon tetrachloride / PÁLINKÓ István. Autopszia nélkül. In: EUROPACAT-2. Maastricht, The Netherlands, 3-8 September, Book of abstracts, Symposium P25, 673. p Effects of surface modifiers on the liquid-phase hydrogenation of alkenes over silicasupported platinum, palladium and rhodium catalysts: 1: Quinoline and carbon tetrachloride / PÁLINKÓ István. Amsterdam: Elsevier, [1995], p. Klny.: Applied Catalysis A: General, 126, Fourier transform mid and far IR analysis of framework vibrations and distribution of cations in alkali-exchanged Y type zeolites / HANNUS István, PÁLINKÓ István, KIRICSI Imre. In: 10" 1 International Conference on Fourier Transform Spectroscopy, Budapest, Hungary, August 27-September 1, Book of abstracts and program. - B Fourier transform vibrational spectroscopy in the mid and far infrared regions: Tool for studying the possibilities of isomorphous substitution in Cr,Al pillared montmorillonite / PÁLINKÓ István, BÉRES Attila, KIRICSI Imre. Autopszia nélkül. In: loth International Conference on Fourier Transform Spectroscopy, Budapest, Hungary, August 27-September 1, Book of abstracts and program. - B Fourier transform vibrational spectroscopy of intercalated systems: montmorillonite pillared with mixed Fe and Al oligohydroxides of varying composition / PÁLINKÓ István, KIRICSI Imre. Autopszia nélkül. In: loth International Conference on Fourier Transform Spectroscopy, Budapest, Hungary, August 27-September 1, Book of abstracts and program. - B Hydrogen bonding as the major cementing force in the crystalline phase structures of cinnamic acid derivatives / PÁLINKÓ István. Autopszia nélkül. In: 16th European Crystallographic Meeting, Lund, Sweden, 6-11 August, Abstracts p Hydrogen bonding interactions of alfa-phenylcinnamic acid isomers in the liquid phase studied by ÍR and NMR spectroscopies and computational methods / PÁLINKÓ István, TÖRÖK Béla, RÓZSA-TARJÁNYI Mária, KISS János T., TASI Gyula. Amsterdam: Elsevier, [1995] p. Klny.: Journal of Molecular Structure, 348, Local and long-range ordering of alfa-phenyl cinnamic acid stereoisomers: An FT-Raman, mid and far FT-IR spectroscopic investigation / PÁLINKÓ István, KISS János T. Autopszia nélkül. In: 10 th International Conference on Fourier Transform Spectroscopy, Budapest, Hungary, August 27-September 1, Book of abstracts and program. - B Molecular modelling: structures and potential energy surfaces of E- and Z-alfaphenylcinnamic acids by force-field and semiempirical quantum chemical methods / PÁLINKÓ István, TASI Gyula, BOGÁR Ferenc, TÖRÖK Béla. Autopszia nélkül. In: QSAR and molecular modelling: concepts, computational tools and biological applications. - Barcelona, p. 307"

310 On the feasibility of iron or chromium substitution for alumínium in the A113-Keggin ion / B. Nagy János, Jean-Christophe Bertrand, PÁLINKÓ István, KIRICSI Imre Autopszia nélkül. In: Journal of the Chemical Society, Chemical Communications, 1995, p. Steps towards nanoscale Fe moieties: Intercalation of simple and Keggin-type iron containing ions in-between the layers of Na-montmorillonite / PÁLINKÓ István, Lázár Károly, HANNUS István, KIRICSI Imre. Autopszia nélkül. In: 8th International Symposium on Intercalation Compounds, Vancouver, British Columbia, Canada, May 28-June 1, Program and abstracts, Poster session II. Oxides p. Structure and isomerization of alfa-phenylcinnamic acid stereoisomers: Reaction pathway an transition - state structure by semiempirical methods / TASI Gyula, PÁLINKÓ István, Nyerges Levente. Autopszia nélkül. In: ll lh International Conference on Computere in Chemical Research and Education. Paris, July, Abstracts. - B-08 Studies on the pillar precursors of Cr,Al- and FeAI-pillared layer clays / PÁLINKÓ István, Valyon József, B. Nagy János, KIRICSI Imre. Autopszia nélkül. In: Clays: characterization, cation exchange and catalysis. Clay Minerals Group of the Mineralogical Society, Autumn Conference, Preston, Central Lancashire, September, Lapsz. nélk. The chemical state of Sn in Sn-montmorillonite: A multinuclear MAS NMR and 1 l9sn Mössbauer spectroscopic study / HANNUS István, PÁLINKÓ István, Lázár K., B. Nagy J KIRICSI Imre. [Amsterdam]: Elsevier, [1995] p. Klny.: Journal of Molecular Structure, 349,1995 Theoretical study on the transformation of phosgene molecule over Brönsted acidic zeolites / TASI Gyula, HANNUS István, PÁLINKÓ István, KIRICSI Imre. In: llth International Conference on Computers in Chemical Research and Education, Paris, July, Abstracts. - B09 Using molecular electrostatic potential maps for similarity studies / TASI Gyula, PÁLINKÓ István. Autopszia nélkül. In: Molecular similarity. Vol Berlin, p. - (Topics in Current Chemistry; 174.) Neuroszteroidok szintézise / Tímár Zoltán, SCHNEIDER Gyula. In: Vegyészkonferencia, Debrecen, aug Előadásösszefoglalók p. 1,5-Hydride shift on a side-chain substituted 27-nor-cholesterol molecule: Comparing X-ray data to semiempirical quantum chemical results / SZENDI Zsuzsanna, TASI Gyula, Böcskei Zsolt, Nyerges Levente, Forgó Péter, Frederick Sweet. Autopszia nélkül. In: Electronic Conference on Trends in Organic Chemistry, London, June 12 July 7, ECOTOC-1 on CD-ROM 1,5-hidridion-vándorlás tanulmányozása szteroid modellen: Szemiempírikus kvantumkémiai számítások / SZENDI Zsuzsa, TASI Gyula, Böcskei Zsolt, Nyerges Levente, Forgó Péter, Frederick Sweet. In: Vegyészkonferencia, Debrecen, aug Előadásösszefoglalók p. Complete 1H and 13C NMR spectra of pregnenolone / SZENDI Zsuzsa, Forgó Péter, Frederick Sweet. Autopszia nélkül. In: Steroids, , 442^446. p. Oldalláncban szubsztituált 27-nor-koleszterin-származékok előállítása / SZENDI Zsuzsa, Mák Marianna, Frederick Sweet. In: Vegyészkonferencia, Debrecen, aug Előadásösszefoglalók p. Identification of copper(ii) and copper(i) and their interconversion in Cu/ZSM-5 De- NOx catalysts / G.D. Lei, B.J. Adelman, SÁRKÁNY János, W.M.H. Sachtler. Autopszia nélkül. In: Applied Catalysis B: Environmental, , p. Oxidative coupling of methane over sulfated Sr/La203 catalysts / SÁRKÁNY János, Qun Sun, Juana Isabel Di Cosimo, Richárd C. Hermán, Kamii Klier. Autopszia nélkül. In: Methane and alkane conversion chemistry. - New York, p. 308

311 1407 Redox chemistry of Cu/ZSM-5: effect of oxygen: An FT1R study / SÁRKÁNY János, Wolfgang M.H. Sachtler. Autopszia nélkül. In: Catalysis by microporous materials. Proceedings of ZEOCAT '95. Szombathely, Hungary, July 9-13, Amsterdam, p. - (Studies in Surface Science and Catalysis; 94.) 1408 Characteristics of adsorbed intermediates in the Pt-catalyzed hydrogenative ring opening of methylcyclobutane and methylcyclopentane / TÖRÖK Béla, KISS János T., MOLNÁR Árpád, BARTÓK Mihály. Autopszia nélkül. In: EUROPACAT-2. Maastricht, The Netherlands, 3-8 September, Book of abstracts, Symposium ,636. p Chemoselevtivity and enantioselectivity in the hydrogenation of alfa-phenylcinnamic acid isomers catalysed by Wilkinson-type as well as supported transition metál catalysts / TÖRÖK Béla, PÁLINKÓ István, FELFÖLDI Károly. Autopszia nélkül. In: Eigth International Symposium on Relations between Homogeneous and Heterogeneous Catalysis, Balatonfüred, Hungary, September 10-14, Book of abstracts, final program. - P Diastereoselective reduction of steroid 17-ketones in the presence of rhodium(i) complexes and supported Rh catalysts / TÖRÖK Béla, WÖLFLING János, SCHNEI- DER Gyula. Autopszia nélkül. In: Eighth International Symposium on Relations between Homogeneous and Heterogeneous Catalysis, Balatonfüred, Hungary, September 10-14, Book of abstracts, final program. - P Hydrogen pressure dependence in the ring-opening reactions of propylcyclobutane over Pd/Si02 catalyst / TÖRÖK Béla, PÁLINKÓ István, BARTÓK Mihály. In: Catalysis Letters, , p Hydrogen pressure dependence in the ring-opening reactions of propylcyclobutane over Rh/Si02 catalyst at various temperatures / TÖRÖK Béla, PÁLINKÓ István, MOLNÁR Árpád. Autopszia nélkül. In: EUROPACAT-2. Maastricht, The Netherlands, 3-8 September, Book of abstracts, Symposium P26, 674. p Hydrogenative ring opening of propylcyclopropane over silica-supported Pt and Pd catalysts / TÖRÖK Béla, MOLNÁR Árpád, BARTÓK Mihály. In: Catalysis Letters, , p Monoszubsztituált cikloalkánok hidrogenativ átalakulásai átmenetifém-katalizátorokon/török Béla. [Bp.], [1995], 121 p. Kandidátusi értekezés 1415 Ring-opening hydrogenation reactions of monoalkyl-substituted cyclobutanes over Ni/Si02 catalyst / TÖRÖK Béla, BARTÓK Mihály. In: Journal of Catalysis, , p Temperature and hydrogen pressure dependences in the ring opening of methylcyclobutane over Pt/Si02 catalyst / TÖRÖK Béla, Török Marianna, BARTÓK Mihály. In: Catalysis Letters, , p Transformation of diols in the presence of heteropoly acids under homogeneous and heterogeneous conditions / TÖRÖK Béla, BUCSI Imre, Beregszászi Timea, KAPOCSI Irén, MOLNÁR Árpád. Autopszia nélkül. In: Eigth International Symposium on Relations between Homogeneous and Heterogeneous Catalysis, Balatonfüred, Hungary, September 10-14, Book of abstracts, final program Uj eljárás 16-metilén-17-hidroxi-19-norprogeszteron előállítására / Boór Lajosné, Tóth József, Molnár Csaba, Reif Árpád, Csörgei J., Francsicsné Czinege Erzsébet, Szunyogh J., Dukátné Abrók Vilma, VINCZE Irén. Bp., [ ] p. Autopszia nélkül. Bejelentés: jún. 26. HU sz. szabadalom 1419 Uj eljárás új szteránszármazékok előállítására / Boór Lajosné, Tóth József, Molnár Csaba, Reif Árpád, Csörgei J., Francsicsné Czinege Erzsébet, Szunyogh J., Dukátné Abrók Vilma, VINCZE Irén. Bp [ ] p. Autopszia nélkül. Bejelentés: jún. 26. HU sz. szabadalom 309"

312 1420 Aerobic oxidation on heterogenized homogeneous catalysts / ZSIGMOND Ágnes, NOTHEISZ Ferenc, J.E. Backwall. Autopszia nélkül. In: 3rd Pannonian International Symposium on Catalysis, Velem, July 6-9, Final program and book of abstracts Aerobic oxidation on heterogenized homogeneous catalysts / ZSIGMOND Ágnes, NOTHEISZ Ferenc, J.E. Backwall. Autopszia nélkül. In: EUROPACAT-2. Maastricht, The Netherlands, 3-8 September, Book of abstracts, Symposium 3. - P63, 187. p Aerobic oxidations on metál macrocycles encapsulated in zeolites / ZSIGMOND Ágnes, NOTHEISZ Ferenc, Szegletes Zsolt, J.E. Backwall. Autopszia nélkül. In: Catalysis by microporous materials. - Amsterdam, p. - (Studies in Surface Science and Catalysis; 94.) 1423 Selective hydrogenation of methyl vinyl ketone on catalysts modified by organometallic compounds / ZSIGMOND Ágnes, NOTHEISZ Ferenc, J.P. Candy, J.M. Basset. Autopszia nélkül. In: 3rd Pannonian International Symposium on Catalysis, Velem, July 6-9, Final program and book of abstracts. - P Selective hydrogenation of methyl vinyl ketone on catalysts modified by organometallic compounds / ZSIGMOND Ágnes, NOTHEISZ Ferenc, J.P. Candy, J.M. Basset. Autopszia nélkül. In: EUROPACAT-2. Maastricht, The Netherlands, 3-8 September, Book of abstracts, Symposium 9. - P40, 630. p Surface organometallic chemistry on metals: selective hydrogenation of methyl vinyl ketone on modified rhodium catalyst / ZSIGMOND Ágnes, NOTHEISZ Ferenc, J.P. Candy, J.M. Basset. Autopszia nélkül. In: Eighth International Symposium on Relations between Homogeneous and Heterogeneous Catalysis, Balatonfüred, Hungary, September 10-14, Book of abstracts, final program. - P84 Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék Department of Inorganic and Analytical Chemistry 1426 Biológiai hatású makromolekulák és kismolekulájú modelljeik fémion-koordinációja: Akadémiai székfoglaló, szept. 21 / BURGER Kálmán. Bp.: Akadémiai K., p. (Értekezések, Emlékezések) 1427 Mössbauer study of a rigid organic microemulsion used as carrier for fixing a methanolic solution of ascorbic acid complexes of iron / BURGER Kálmán, NEMES- VETÉSSY Zsuzsanna, Vankó Gy., Homonnay Z., Vértes A., DÉKÁNY Imre, SZE- KERES Márta. In: Spectrochimica Acta A: Molecular Spectroscopy, 51 (5) 1995, p Szilárd szerves mikroemulzióban rögzített vas(ii)aszkorbát-oldat Mössbauer-vizsgálata / BURGER Kálmán, NEMESNÉ VETÉSSY Zsuzsa, Vinkó György, Homonnay Zoltán, Vértes Attila, DÉKÁNY Imre, SZEKERES Márta. (Investigation of iron(ii) ascorbate solution fixed in a rigid organic microemulsion by Mössbauer spectroscopy). In: Magyar Kémiai Folyóirat, 101 (11) 1995, 483^187. p The structure of metál complexes of small models of glycoproteins in aqueous solution / BURGER Kálmán, NAGY László, GYURCSIK Béla. (Proceedings of the Yamada Conference 42, Nagoya, Japan, December, 1994). In: Journal of Molecular Liquids, 65/ , p Coordination properties of L-cisteine and its derivatives towards diethyltin(iv) in aqueous solution / BÚZÁS Norbert, GAJDA Tamás, Kuzmann Ernő, NAGY László, Vértes Attila, BURGER Kálmán. London: Freund Publ. House, p. Klny.: Main Group Metál Chemistry, 18, 1995, "

313 Stability and structure of coraplex species förmed in equilibrium reactions of diethyltin(lv) with N-D-gluconylglycine in aqueous solution / BÚZÁS Norbert, GYURCSIK Béla, GAJDA Tamás, NAGY László, Kuzmann E Vértes A., BURGER Kálmán. Autopszia nélkül. In: Seventh International Conference on Bioinorganic Chemistry, Lübeck, Germany, September 3-8, Book of abstracts p. Structural investigation of dibenzyltin(iv) complexes of carbohydrates / BÚZÁS Norbert, M.A. Pujar, NAGY László, Kuzmann E., H. Mehner. In: Journal of Radioanalytical Nuclear Chemistry, Articles, 189 (2) 1995, p. Mennyiségi analitikai kémiai gyakorlatok / Összeáll. CSIKKEL Csabáné, DOMBI András, JAKY Károly, NEMES Gáborné. 3. kiad. Szeged: JATEPress, p. (József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar) Cadmium induced metallothionein in carp / TÓTH Lajos, VARGA Tamás, JUHÁSZ Miklós, CSIKKEL-SZOLNOKI Anna, Behány Z., Mészáros T., NEMCSÓK János. In: Proceedings of the International Symposium on Metál Elements in Environment, Medicine and Biology, Timisoara, October 21-23, Timisoara, p. Changes in the calcium and magnesium contents of barley and oats seeds depending on the varieties: [Abstract] / CSIKKEL-SZOLNOKI Anna, Kiss S.A. In: Magnesium Research, , 115,p. Comparison of magnesium, calcium and alumínium contents of grain crops and potatoes grown in lowland and in hilly districts: [Abstract] / CSIKKEL-SZOLNOKI Anna, Kiss S.A., Aszalós A., Balla A. In: Magnesium Research, 8 (4) 1995, p. Heavy metal-induced metallothionein in carp: [Abstract] / TÓTH Lajos, VARGA Tamás, CSIKKEL-SZOLNOKI Anna, Behány Z., Mészáros T., NEMCSÓK János. In: Magnesium Research, 8 (1) 1995, p. The senescence is inhibited by the magnesium treatment / Kiss Sándor A., CSIKKEL- SZOLNOKI Anna. In: Románián Journal of Gerontology and Geriatrics, 15/ , p. Növényi minták előkészítési műveleteinek összehasonlító vizsgálata / CSIKKELNE SZOLNOKI Anna. In: 38. Magyar Színképelemző Vándorgyűlés és 11. Magyar Molekulaspektroszkópiai Konferencia előadásai, Paks, július [Bp., 1995].-51. p. A belga középiskolákról, különös tekintettel a gimnáziumokra / GALBACS Gábor. In: A Kémia Tanítása, 3 (2) 1995, p. Direct determination of As and Bi in CRM 281 Rye Grass by solid sampling inductively coupled plasma mass spectrometry / GALBÁCS Gábor. In: ACH-Models in Chemistry, 132 (5) 1995, p. Szilárd minták közvetlen analízise ETV-ICP-MS technikával / GALBACS Gábor, Luc Moens, Richárd Dams. In: 38. Magyar Színképelemző Vándorgyűlés és 11. Magyar Molekulaspektroszkópiai Konferencia előadásai, Paks, júl [Bp 1995] p. Use of magnesium and alumínium compounds for water cleaning: [Abstract] / GALBÁCS Gábor, Salamon J., GALBÁCS Zoltán. In: Magnesium Research, 8 (4) 1995,408. p. Use of the Ar2+ signal as a diagnostic tool in solid sampling electrothermal vaporization inductively coupled plasma mass spectrometry / Frank Vanhaecke, GALBÁCS Gábor, Sylvie Boonen, Luc Moens, Richárd Dams. In: Journal of Analytical Atomic Spectrometry, , p....removal of arsenic from groundwater using MgO system... / GALBACS Zoltán. In: Post conference report. Experts' opinions, recommendations and future planning for groundwater problem of West Bengal, Calcutta, India, p. 311"

314 The effect of exhaust gases of vehicles on the local and global environment: different ways of solving the problems / GALBÁCS Zoltán, HALÁSZ János. In: The 12th International Conference on Case Method Research and Case Method Application, November 12-15, 1995, Maribor, Slovenia. Abstracts p. Use of the Mg(OH)2 method for reduction of the arsenic content of drinking water / GALBÁCS Zoltán, GALBÁCS Gábor. In: Proceedings of the International Symposium on Metál Elements in Environment, Medicine and Biology, Timisoara, October Timisoara, p. Nitrogén containing carbohydrate derivatives as small molecular models of glycoproteins in coordination chemistry / GYURCSIK Béla, GAJDA Tamás, NAGY László, BURGER Kálmán. Autopszia nélkül. In: 2nd Workshop on Bioinorganic Chemistry, Wroclaw-Karpacz, Poland, September, Book of abstracts p. The stability and structure of complex species förmed in equilibrium reactions of diethyltin(iv) with N-D-gluconylamino acids in aqueous solution / GYURCSIK Béla, BÚZÁS Norbert, GAJDA Tamás, NAGY László, Kuzmann E., Vértes A., BURGER Kálmán. In: Zeitschrift für Naturforschung, 50b 1995, p. Local structure of organotin(iv) carbohydrate complexes / NAGY László, Yamaguchi T BURGER Kálmán. Autopszia nélkül. In: Seventh International Conference on Bioinorganic Chemistry, Lübeck, Germany, September 3-8, Book of abstracts p. Symmetry of the coordination sphere of tin(iv) in complexes with ligands containing sulphur and/or oxygen donor"atoms / Schrantz Krisztina, NAGY László, BÚZÁS Norbert, BURGER Kálmán, Kuzmann Ernő, Vértes Attila. Autopszia nélkül. In: 2nd Workshop on Bioinorganic Chemistry, Wroclaw-Karpacz, Poland, September, Book of abstracts p. The local structure of solid diorganotin(lv) complexes förmed with carbohydrates by X-ray absorption spectroscopy / NAGY László, GYURCSIK Béla, BURGER Kálmán, Yamashita Seeichi, Yamaguchi Toshio, Hisanobu Wakita, Masaharu Nomura. In: Inorganica Chimica Acta, , p. Chromatographic behaviour of opioid peptides containing béta-methylphenylalanine isomers / PÉTER Antal, Tóth Géza, OLAJOS Edit, Dirk Tourwé. Amsterdam: Elsevier, [1995] p. Klny.: Journal of Chromatography A, 705, 1995 High-performance liquid chromatographic method for the separation of isomers of cisand trans-2-amino-cyclopentane-1-carboxylic acid / PÉTER Antal, Fülöp Ferenc. Amsterdam: Elesevier, [1995] p. Klny.: Journal of Chromatography A, 715, 1995 High-performance liquid chromatographic method for the separation of the optical isomers of gamma,gamma'-di-tert.-butyl-d,l-gamma-carboxyglutamic acid and D,Lgamma-carboxyglutamic acid / PÉTER Antal, Somlai Csaba, Penke Botond. Amsterdam: Elsevier, [1995] p. Klny.: Journal of Chromatography A, 710, 1995 Monitoring of optical isomers of somé conformationally constrained aminő acids with tetrahydroisoquinoline or tetraline ring structures: Part 2 / PÉTER Antal, Tóth Géza, OLAJOS Edit, Fülöp Ferenc, Dirk Tourwé. Amsterdam: Elsevier, [1995] p. Klny.: Journal of Chromatography A, 705, 1995 Nem fehérjeeredetű aminosavakat tartalmazó kis peptidanalógok szintézise és vizsgálata / Baláspiri Lajos, Basel Adi, Janáky Tamás, Szabó Endre, Dombi György, PÉTÉR Antal. In: Vegyészkonferencia, Debrecen, aug Előadásösszefoglalók p. Nem kódolt aminosavak beépítése opioid peptidekbe / Darula Zsuzsanna, Tóth Zoltán, PÉTER Antal, Fülöp Ferenc, Borsodi Anna. In: Vegyészkonferencia, Debrecen, aug Előadásösszefoglalók p. 312

315 1459 New single-step radioiodination technique for peptides: Cu(I)-catalyzed nucleophilic nonisotopic displacement reaction: Synthesis of radioiodinated deltorphin and dermorphin analogues / Marc Ceusters, Dirk Tourwé, Jan Callaerts, John Mertens, PÉTER Antal. In: Journal of Organic Chemistry, 60 (25) 1995, p Synthesis of the diastereomers of béta-me-tyr and béta-me-phe and their effect on the biological properties of the delta opioid receptor antagonist TIPP / Els Mannekens, Dirk Tourwé, Sylvia Vanderstichele, T.N. Thi Diem, Tóth Géza, PÉTER Antal, Nga N. Chung, Peter W. Schiller. In: Letter in Peptide Science, , p Transformation of C4 hydrocarbons over vanadium-antimony mixed oxidé catalysts / HALASZ János, SCHMÉL Zoltán. In: 3rd Pannonian International Symposium on Catalysis, Velem, July 6-9, Final program and book of abstracts. - P Gázreakciók csendes elektromos kisülésben / SIPOSNÉ NAGY Gabriella. Szeged, [1995]. 68 lev. 24 t. Egyetemi doktori értekezés Alumínium as toxic element for plants and humán organism / Kiss A., SZOLNOKI- CSIKKEL Anna. In: Proceedings of the International Symposium on Metál Elements in Environment, Medicine and Biology, Timisoara, October 21-23, Timisoara, p. Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék Department of Solid State and Radiochemistry 1464 Generation of CH2 species: thermal and photo-induced dissociation of CH2I2 on Rh(lll) surface / KLIVÉNYI Gábor, SOLYMOSI Frigyes. Autopszia nélkül. In: Surface Science, , 168. p A kutatóhálózat konszolidációjáról" és az Akadémia egységéről / SOLYMOSI Frigyes. In: Magyar Tudomány, 40 (7) 1995, p Catalytic decomposition and oxidation of CH3CI on Cr203-doped Sn02 / SOLY- MOSI Frigyes, RASKÓ János, Papp E., OSZKÓ Albert, BÁNSÁGI Tamás. Autopszia nélkül. In: Applied Catalysis A: General, , 55. p Dehydrogenation of methane on supported molybdenum oxides formation of benzene from methane / SOLYMOSI Frigyes, ERDŐHELYI András, SZŐKE Attila. Autopszia nélkül. In: Catalysis Letters, , 43. p Enhanced formation of ethane in the conversion of methane over Cu-Rh/Si02 / SOLYMOSI Frigyes, CSERÉNYI József. Autopszia nélkül. In: Catalysis Letters, , 343. p Hogyan lehetne hazai Nobel-díjasunk?: Magyar Nemzet, jan. 19 / SOLYMOSI Frigyes. In: Magyar Tudomány, 40 (4) 1995, 475^179. p Infrared spectroscopíc study of the adsorption and dissociation of CH2CI2 on Pd/Si02: Generation of CH2 species / SOLYMOSI Frigyes, RASKÓ János. Autopszia nélkül. In: Journal ofcatalysis, , 74. p Infrared spectroscopíc study of the isocyanate surface complex over Cu-ZSM-5 catalysts / SOLYMOSI Frigyes, BÁNSÁGI Tamás. Autopszia nélkül. In: Journal of Catalysis, , 75. p Reactions of CH2 with adsorbed oxygen to produce oxygenated compounds on Rh(l 11)/ SOLYMOSI Frigyes, KLIVÉNYI Gábor. Autopszia nélkül. In: The Journal of Physical Chemistry, , 8950 p. 313"

316 Számítástudomány Alapjai Tanszék Department of Foundation of Computer Science 1473 On a tour construction heuristic for the asymmetric TSP / BARTALOS István, Dudás.T., IMREH Balázs. In: Acta Cybernetica, 12 (2) 1995, p On graphs with perfect internál matchings / BARTHA Miklós, GOMBÁS Éva. In: Acta Cybernetica, 12 (2) 1995, p PC-integráció a JATENET-en / DÉVÉNYI Károly, FELFÖLDI Zoltán, HEIDRICH Attila, HORVÁTH Gyula, KALOCSAI Tibor. In: Networkshop '95. Országos Konferencia (Gödöllő, ápr ). - Bp., p On completeness of nondeterministic automata / GÉCSEG Ferenc, IMREH Balázs. In: Acta Mathematica Hungarica, 68 (1-2) p On isomorphic representation of nondeterministic tree automata / IMREH Balázs. In: Acta Cybernetica, 12 (1) 1995, p On the cube-product of nondeterministic automata / GÉCSEG Ferenc, IMREH Balázs. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 60 (1-2) 1995, p Somé remarks on directable automata / IMREH Balázs, M. Steinby. In: Acta Cybernetica, 12(1) 1995, p Equational properties of Kleene algebras of relations with conversion / ÉSIK Zoltán, BERNÁTSKY László. In: Theoretical Computer Science, , p Free shufíle algebras for language varieties / S.L. Bloom, ÉSIK Zoltán. Autopszia nélkül. In: LATIN '95. Theoretical informatics. 2. Latin American Symposium, Valpariso, April 3-7, Proceedings. - Berlin-Heidelberg-New York, p. - (Lecture Notes in Computer Science; 911.) 1482 Iterációs elméletek / ÉSIK Zoltán. Szeged: JATEPress, p. (Doktori Értekezés Tézisei) 1483 Nonfinite axiomatizability of shuffle inequalities / S.L. Bloom, ÉSIK Zoltán. Autopszia nélkül. In: TAPSOFT '95. Proceedings. - Berlin-Heidelberg-New York, p. - (Lecture Notes in Computer Science; 915.) 1484 Nonfinite axiomatizability of the equational theory of shuffle / ÉSIK Zoltán, M. Bertol. Autopszia nélkül. In: Proc. ICALP '95. - Berlin-Heidelberg-New York, p. - (Lecture Notes in Computer Science; 944.) 1485 Notes on equational theories of relations / S.L. Bloom, ÉSIK Zoltán, Gh. Stefanescu. Autopszia nélkül. In: Algebra Universalis, , p Scott induction and equational proofs / ÉSIK Zoltán, BERNÁTSKY László. Autopszia nélkül. In: Mathematical Foundations of Programming Semantics '95. Proceedings. - New Orleans, p. - (Electronic Notes on Computer Science; I.) 1487 Somé equational properties of initiality in 2ccc's / S.L. Bloom, ÉSIK Zoltán. Autopszia nélkül. In: International Journal on Foundation of Computer Science, , p. Számítástudományi Tanszék Department of Computer Science 1488 Equational properties of Kleene algebras of relations with conversion / ÉSIK Zoltán, BERNÁTSKY László. In: Theoretical Computer Science, 13J 1995, p Scott induction and equational proofs / ÉSIK Zoltán, BERNÁTSKY László. Autopszia nélkül. In: Mathematical Foundations of Programming Semantics '95. Proceedings. - New Orleans, p. - (Electronic Notes on Computer Science; 1.) 314"

317 1490 An improved algorithm for computing the edit distance of run-length coded strings / H. Bunke, CSIRIK János. In: Information Processing Letters, , p Formai methods in two dimensional shape analysis / Eds.: H. Bunke, János CSIRIK. Amsterdam: Baltzer, , 401 p. (Annals of Mathematics and Artificial lntelligence; 13/3-4.). Autopszia nélkül 1492 Parametric string edit distance and its application to pattern recognition / H. Bunke, CSIRIK János. Autopszia nélkül. In: IEEE Transactions on Systems, 1995, 202. p Attributed tree transducers cannot induce all deterministic bottom-up tree transformations / FÜLÖP Zoltán, VÁGVÖLGYI Sándor. In: Information and Computation, 116 (2) 1995, p Remarks on the interval number of graphs / PLUHÁR András. In: Acta Cybernetica, 12 (2) p Parallel execution of object functional queries / SCHRETTNER Lajos, GYIMÓTHY Tibor, ALEXIN Zoltán, TOCZKI János. In: Proceedings of the Fourth Symposium on Programming Languages and Software Tools, Visegrád, Hungary, June 9-10, p Attribute grammar applications / TOCZKI János, SCHRETTNER Lajos, Vágvölgyi Edit. In: Proceedings of the Fourth Symposium on Programming Languages and Software Tools, Visegrád, Hungary, June 9-10, p Towards computer aided development of parallel compilers running on transputer architecture / TOCZKI János. In: Acta Cybernetica, 12 (1) 1995, p. Természeti Földrajzi Tanszék Department of Physical Geography 1498 The geography of the river Maros (Mures) and its river system / ANDÓ Mihály. In: The Maros/Mures river valley. A study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment. - Szolnok-Szeged-Tirgu Mures, p. - (Tiscia Monograph Ser.) 1499 Biogeográfia földrajz szakos hallgatóknak / KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona; [Lektorálta: JUHÁSZ Miklós, HORNUNG Erzsébet], Szeged: JATEPress, p. (József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar) 1500 Környezetgazdálkodási problémák Baden-Württembergben: 2. [rész] / KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona. In: A Földrajz Tanítása, 3 (2) 1995, p Ecological characteristics of doline types in Aggtelek hills (North Hungary) / BÁ- RÁNY Ilona, MEZŐSI Gábor. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Geographica, , p Acidification and other karst soil processes in Hungary / BÁRANY-KEVEI Ilona, MUCSI László. Ljubljana, p. Klny.: Acta Carsologica, 24, Factors of the environmental system of karst / BÁRÁNY-KEVEI Ilona. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Geographica, , p Karstökologische Untersuchungen in einigen ungarischen Karstgebieten / BÁRANY- KEVEI Ilona. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, , p Gondolatok a földrajzi övek tanításához: 2, A szavanna öv: ember és természet ütközőzónája / FARSANG Andrea. In: A Földrajz Tanítása, 3 (1) 1995, p Gondolatok a földrajzi övek tanításához: 3, A sivatag: sokkal több, mint csak homok" / FARSANG Andrea. In: A Földrajz Tanítása, 3 (3) 1995, p A Föld amelyen élünk: 1. [köt.]: Földrajz munkafüzet: 5-6. osztály / JAKUCS László, Nagy Gáborné. Szeged: Mozaik, p. 315"

318 A Föld amelyen élünk: Természetföldrajzi környezetünk tankönyve / JAKUCS László, Nagy Gáborné. Szeged: Mozaik, p. Hidrogeográfia - hidrogeológia: Oktatási segédanyag földrajz és geográfia szakos egyetemi és főiskolai hallgatók számára / Összeáll. JAKUCS László, Kaszab Imre. Szeged, p. Homlokszemű óriások között / JAKUCS László. In: Délsziget (33) 1995, p. Természetföldrajz: 2. [köt.]: A Föld külső erői / JAKUCS László. Szeged: Mozaik, p. (Középiskolások Kézikönyve) A modellek és földrajzi alkalmazásaik / MEZŐSI Gábor. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Geographica, (Ksz.) 1995, p. Tájökológiai szöveggyűjtemény / Csorba Péter, MEZŐSI Gábor. Debrecen: KLTE, p. Tájökológiai szöveggyűjtemény: 2. [köt.]: Tájszervezés / Csorba Péter, MEZŐSI Gábor. Debrecen: Kossuth Egyetemi K., p. Investigation of reed development on the Laké Velence / MUCSI László. Autopszia nélkül. In: Proceedings of ERDAS Users Group Meeting, Atlanta, p. Műholdas távérzékelés és digitális képfeldolgozás: 1. [köt.]: A távérzékelés alapjai, szenzorok, műholdprogramok: Földrajz tanárszakos és geográfus hallgatók számára / MUCSI László. Szeged: JATEPress, VII, 172 p. (József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar) Redissoluted forms on stalagmites in Belgian caves / Camille Ek, MUCSI László. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Geographica, , p. Aktuális geológiai problémák Békés megyében / RAKONCZAI János. In: Az újrapolgárosodó Alföld. - Gyula, p. Állattani és Sejtbiológiai Tanszék Department of Zoology and Cellbiology A gennyes agyhártyagyulladás új modellje 14 napos patkányban: Vasopressin mrna mérések hypothalamicus magvakban / Temesvári P., Szőke L., BOROS András, Ábrahám Cs.S., Pintér S., GULYA Károly. Autopszia nélkül. In: Gyermekgyógyászat, 46 (5)[] P- A new model of bacterial meningitis in 14 day old rats with measurement of the vasopressin mrna levels in the supraoptic and paraventricular nuclei / Temesvári P Szőke L., BOROS András, Ábrahám Cs.S., Pintér S., GULYA Károly. Autopszia nélkül. In: Pediatria Croatica, , 122. p. Appearance and somé neurochemical features of nitrergic neurons in the developing enteric nervous system of the quail / BOROS András, FEKETE Éva, J.--P. Timmermans, D. Adriaensen, D.W. Scheuermann. (Abstracts from the 2 nd Congress of the Hungárián Neuroscience Society, Szeged, January, 1995). In: Neurobiology, 3 (1) 1995, 32. p. Elevated vasopressin mrna level in the supraoptic but not in the paraventricular nucleus in a new model of bacterial meningitis in 14-day old rats / Temesvári P., Szőke L., BOROS András, Ábrahám Cs.S., GULYA Károly. Autopszia nélkül. In: Pediatric Research, , 456. p. Development of the enteric nervous system in the humán fetal small intestine / FEKETE Éva, Resch B., J.-P. Timmermans, D.W. Scheuermann, Benedeczky István. (Abstracts from the 2 1 Congress of the Hungárián Neuroscience Society, Szeged, January, 1995). In: Neurobiology, 3(1) 1995, 49. p. 316

319 1524 Enzymehistochemical and immunocytochemical demonstration of nitrerg neurons in the brain of carp / Do Quy HAI, FEKETE Éva, BOROS András, MATKOVICS Béla. In: 2nd International Conference of the Hungárián Biochemical Society, August 21-23, 1995, Szeged, Hungary. Program and abstract book. - P08, 134. p Histochemical and ultrastructural features of the developing enteric nervous system of the humán fetal small intestine / FEKETE Éva, Resch B., Benedeczky I. Autopszia nélkül. In: Histology and Histopathology, , p Béta-amyloid(l-42) affects cholinergic but not parvalbumin - containing neurons in the septal complex of the rat / Harkány T., G.J. De Jong, Soós K., Penke B., P.G.M. Luiten, GULYA Károly. Autopszia nélkül. In: Brain Research, , p Cholinotoxic effects of béta-amyloid(l-42) peptide on cortical projections of the rat nucleus basalis magnocellularis / Harkány T., Lengyel Z., Soós K., Penke B., P.G.M. Luiten, GULYA Károly. Autopszia nélkül. In: Brain Research, , p Introduction to molecular neurogenetics / GULYA Károly. (Abstracts from the 2" d Congress of the Hungárián Neuroscinece Society, Szeged, January, 1995). In: Neurobiology, 3 (1) 1995, 54. p Kiemelkedő tanáregyéniségek: Szécsi Szilveszter: [Nekrológ] / GULYA Károly. In: A Biológia Tanítása, 3 (2) 1995, p Repeated ethanol administration or dehydration differentially alters the levels of parvalbumin and calbindin-d28k in mouse cortex and hippocampus / Harkány T., P.G.M. Luiten, GULYA Károly. (Abstracts from the 2 nd Congress of the Hungárián Neuroscience Society, Szeged, January, 1995). In: Neurobiology, 3 (1) 1995, 64. p The béta-amyloid(l-42)peptide produces specific cholinotoxicity in rat brain / Harkány T., Lengyel Z., G.J. De Jong, P.G.M. Luiten, Soós K., Penke B GULYA Károly. (Abstracts from the 2 nd Congress of the Hungárián Neuroscience Society, Szeged, January, 1995). In: Neurobiology, 3 (1) 1995, 63. p [D-Pen2D-Pen5] enkephalin, a delta opioid receptor agonist, reduces endogeneous alumínium content in the rat central nervous system / GULYA Károly, Szikra J., Kása P. Autopszia nélkül. In: Neuroscience, , p Biochemical and subcellular changes in carp exposed to the organophosphorus methidathion and the pyrethroid deltamethrin / Bálint T., SZEGLETES Tivadar, Szegletes Zs., HALASY Katalin, NEMCSÓK János. Amsterdam: Elsevier p. Klny.: Aquatic Toxicology, 33, GABAergic interneurones can pace rat hippocampal principal cell activity through perisomatic synapses in vitro / S.R. Cobb, E.H. Buhl, HALASY Katalin, O. Paulsen, Somogyi P. Autopszia nélkül. In: Meeting of the British Physiological Society, Oxford, Abstracts. - C50 p Physiologically identified GABAergic interneurons in area CA1 of the rat hippocampus / HALASY Katalin, E.H. Buhl, Lőrinczy Z., TAMÁS Gábor, Somogyi P. (Abstracts from the 2" d Congress of the Hungárián Neuroscience Society, Szeged, January, 1995). In: Neurobiology, 3 (1) 1995, 62. p Properties of unitary IPSPs evoked by anatomically identified basket cells in the rat hippocampus / E.H. Buhl, S.R. Cobb, HALASY Katalin. Autopszia nélkül. In: The European Journal of Neuroscience, , p Synchronization of neuronal activity by individual hippocampal GABAergic interneurones / S.R. Cobb, E.H. Buhl, HALASY Katalin, O. Paulsen, Somogyi P. Autopszia nélkül. In: Nature, , p. 317"

320 Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrography 1538 Chemical structure of the organic matter in a Pliocene maar-type oil shale: Implicated Botryococcus races and formation pathways / Sylvie Derenne, Claude Largeau, HETÉNYI Magdolna, Brukner-Wein Alice, Bemard Lugardon. In: Organic geochemistry. Development and applications to energy, climate, environment and humán history. - [Donostia-San Sebastian, 1995] p Diversity of aromatisation within a lignité measure / Sajgó Cs., HETÉNYI Magdolna, Brukner-Wein A. In: Organic geochemistry. Development and applications to energy, climate, environment and humán history. - [, 1995] p Extraction with supercritical carbon dioxidé: application to source rocks, oil shales and lignité / O. Etler, HETÉNYI Magdolna, Németh E., Molnár Cs. In: Organic geochemistry. Development and applications to energy, climate, environment and humán history.-[, 1995] p Simulated thermal maturation of type I and III kerogens in the presence, and absence, of cacite and montmorillonite / HETÉNYI Magdolna. In: Organic Geochemistry, 23 (2) 1995, p K/Ar radiometric dating on rocks from the northern part of the Ditró syenite massif and its petrogenetic implications / PÁL MOLNÁR Elemér, Árva-Sós E. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica-Petrographica, , p Distribution of sulphur in somé Hungárián oil shales (alginites) / PÁPAY László. [Tallinn]: Estonian Academy of Sciences, [1995] p. Klny.: Oil Shale, Vol. 12, 1995,No. I A Föld mint folytonosan változó dinamikus egyensúlyi rendszer / Fülöp József, Haas János, SZEDERKÉNYI Tibor. In: Magyar Tudomány, 40 (2) 1995, p Koch Sándor és a magyar ásványtan / SZEDERKÉNYI Tibor. In: A Természet Világa Pótfüzete, december 1995,4-6. p The evolution of the North-Eastern bordér of Tisia realm / SZEDERKENYI Tibor, Kalmár János. In: Proceedings of the 15 lh Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association, September 1995, Athens, Greece p Retrograded eclogite in the crystalline basement of Tisza Unit, Hungary / M. TÓTH Tivadar. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica-Petrographica, , p. Éghajlattani Tanszék Department of Climatology 1548 A meteorológia oktatása: József Attila Tudományegyetem / KOPPÁNY György. Autopszia nélkül. In: Fejezetek a magyar meteorológia történetéből, Bp., p Az éghajlat fogalmáról / KOPPÁNY György. In: A Förldrajz Tanítása, 3 (2) 1995, p Microclimate investigations in and near the forest of Asotthalom / KOPPÁNY György. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Climatologica, , p Persistence probability of the drought index made by Pálfai for five regions of the Hungárián Great Plain / KOPPÁNY György, MAKRA László. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Climatologica, , p. 318"

321 Teleconnection method for drought-prediction in five regions of Great Hungárián Plain / KOPPÁNY György, UNGER János, CSIKÁSZ Lajos. Autopszia nélkül. In: Proceedings of Climatology and Air Pollution Conference, Mendoza, Argentína, Aug , p. A tengerszinti légnyomási mező statisztikus jellemzőinek vizsgálata a teljes földgömbre/ MAKRA László. Szeged, [1995]. 173, [143] p. PhD értekezés Az ébredő birodalom: Földrajzi expedícióval Kínában: [l]-4. [rész] / MAKRA László. In: A Földrajz Tanítása, 3 (2, 3, 4, 5) 1995, p p p., p. Keresztül Szibérián / MAKRA László. In: A Földrajz Tanítása, 3 (1) 1995, p. Meteorológiai műszertan / MAKRA László. Szeged: JATEPress, p. (József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar) Tanulmányúton Kinában / MAKRA László. Autopszia nélkül. In: Légkör, 40 (2) 1995,27. p. A térkép domborzati jeleinek történeti fejlődése / UNGER János. In: A Földrajz Tanítása, 3 (3) 1995, p. Magyarország régi térképei: 4. rész: A 17. század végétől a 19. század elejéig / UNGER János. In: A Földrajz Tanítása, 3 (1) 1995, p. Somé aspects of the humán bioclimate of Szeged, Hungary and its surroundings / UNGER János. Autopszia nélkül. In: Proceedings of Climatology and Air Pollution Conference, Mendoza, Argentína, p. Somé feature of úrban influence on temperature extremities / UNGER János, Ondok J. In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Climatologica, , p. Szeged városklímájának bioklimatológiai értékelése / UNGER János. Autopszia nélkül. In: Légkör, 40 (3) 1995, p. Úrban climate research in Szeged, Hungary / UNGER János. Autopszia nélkül. In: Climate Change Digest, 5 (1-2) 1995, 7-9. p. Ökológiai Tanszék Department of Ecology A Tisza-völgy, mint ökológiai folyosó: frázis vagy tudományos tény? / GALLÉ László, MARGÓCZI Katalin, KOVÁCS Éva, GYÖRFFY György, KÖRMÖCZ1 László, Németh László. In: Szegedi Ökológiai Napok és 25. Tiszakutató Ankét, Szeged, nov Kivonatok. - Szeged, p. Ants on trees: an example of metacommmunities in extremely small patches / GALLÉ László, KOVÁCS Éva, MARGÓCZI Katalin. In: EURECO '95. 7th European Ecological Congress, Budapest, August 20-25, Abstracts. - Bp., p. Community diversity, habitat protection: The optimization of nature conservation / Bartha Sándor, Csapody István, Fekete Gábor, GALLÉ László, Horváth Ferenc, Németh Ferenc, Simon Tibor, Varga Zoltán. (Foundations for developing a national strategy of biodiversity conservation). In: Acta Zoologica Hungarica, 40 (4) 1994, p. Composition of Orthoptera assemblages in grassland habitats at Lower-Tisza flood plain / Krausz K., Pápai J., GALLÉ László. In: Tiscia, , p. River valleys: are they ecological corridors? / GALLÉ László, MARGÓCZI Katalin, KOVÁCS Éva, GYÖRFFY György, KÖRMÖCZI László, Németh L. In: Tiscia, , p. Természetvédelmi stratégiák az állatközösségek biodiverzitásának megőrzésére / [GALLÉ László]. In: Környezetés Fejlődés, 4 (3^4) 1993, p. Monitoring mintavételek optimalizálása egy növényevő rovarközösség példáján / GYÖRFFY György, KÖRMÖCZI László. In: Szegedi Ökológiai Napok és 25. Tiszakutató Ankét, Szeged, nov Kivonatok. - Szeged, p. 319"

322 Spatial and temporal variation of the leafhopper (Cicadina) assemblages associated with Hieracium pilosella in Hungary / Sárospataki M., GYÖRFFY György. In: Tiscia, , p. Biogeográfia földrajz szakos hallgatóknak / KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona; [Lektorálta: JUHÁSZ Miklós, HORNUNG Erzsébet], Szeged: JATEPress, p. (József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar) Environmentally induced phenotypic plasticity in isopods: a case study / HORNUNG Erzsébet, M.R. Warburg. In: EURECO '95. 7th European Ecological Congress, (Budapest, August 20-25, 1995). Abstracts. - Bp., p. Isopod distribution at different scaling levels / HORNUNG Erzsébet, M.R. Warburg. Autopszia nélkül. In: Terrestrial isopod biology. - Rotterdam, p. - (Crustacean Issues; 9.) Isopods as bioindicators I: Life history parameters / Farkas S., HORNUNG Erzsébet, Fischer E. Autopszia nélkül. In: 8th International Bioindicators Symposium, Ceske Budejovice, Abstracts p. Isopods as bioindicators II: Effects of chemicals on reproduction / HORNUNG Erzsébet, Fischer E., Farkas S. Autopszia nélkül. In: 8,h International Bioindicators Symposium, Ceske Budejovice, Abstracts p. Laboratory methods for testing the effects of environmentally hazardous chemicals on terrestrial isopods / HORNUNG Erzsébet, Fischer E., Farkas S. Autopszia nélkül. In: Fifth SETAC-Europe Congress, Copenhagen, Abstracts p. Seasonál changes in the distribution and abundance of isopod species in different habitats within the Mediterranean region of northem Israel / HORNUNG Erzsébet, M.R. Warburg. Autopszia nélkül. In: Acta Oecologica, , p. Sublethal toxicity test with the woodlouse Porcellio scaber (Latr., 1814) (Isopoda: Porcéilionidae) / Fischer E., Majer J., HORNUNG Erzsébet, Farkas S., Molnár L. Autopszia nélkül. In: Progress Report 1994 of SECOFASE. Third Technical Report, Ministry of Environment and Energy, NERI, Denmark p. The effect of Cu on life history parameters of Porcellio scaber Latr. (Isopoda) / Farkas S., HORNUNG Erzsébet, Fischer E. In: EURECO '95. 7th European Ecological Congress, (Budapest, August 20-25, 1995). Abstracts. - Bp., p. Long-term changes of plánt communities after removal of topsoil in a sandy grassland / Kincsek Irén, KÖRMÖCZI László. In: EURECO '95. 7th European Ecological Congress, (Budapest, August 20-25, 1995). Abstracts p. Interspecific associations in different successional stages of the vegetation in a Hungárián sandy area / MARGÓCZ1 Katalin. In: Tiscia, , p. The role of the valley of the river Tisza in maintaining régiónál biodiversity / MARGÓCZI Katalin, KOVÁCS Éva, GYÖRFFY György, KÖRMÖCZI László, GALLÉ László. In: EURECO '95. 7th European Ecological Congress, (Budapest, August 20-25, 1995). Abstracts. - Bp., p. Összehasonlító Élettani Tanszék Department of Comparative Physiology 1584 Acute effects of béta-amyloid peptides on the electrophysiological activity and synaptic responses of cat neocortical neurons in vivo / BÁRÁNYI Attila, Mari Z., Szabó E., Márki-Zay J., Varga J., Penke B. (Abstracts from the 2 1 Congress of the Hungárián Neuroscience Society, Szeged, January, 1995). In: Neurobiology, 3 (I) 1995, 23. p. 320

323 1585 Effects of amyloid peptide on the firing activity and synaptic responses of cat neocortical neurons in vivo / BÁRÁNYI Attila, Szabó E., Mari Z., Varga J., Penke B. Autopszia nélkül. In: A Magyar Élettani Társaság 60. vándorgyűlése, Budapest, júl Az előadások és poszterbemutatások összefoglalásai. - Bp., [1995] p Introduction / BÁRÁNYI Attila. (Abstracts from the Second Congress of the Hungárián Neuroscience Society, Szeged, January, 1995). In: Neurobiology, 3 (1) 1995, p Synthesis and investigation of béta-amyloid peptides / Penke B., Törő I., Soós K., Varga J., BÁRÁNYI Attila. (Abstracts from the 2 nd Congress of the Hungárián Neuroscience Society, Szeged, January, 1995). In: Neurobiology, 3 (I) 1995, 112. p Characteristics of the A-type potassium currents under varions isolation circumstances in Helix neurons / ERDÉLYI Lajos. (Abstracts from the 2" d Congress of the Hungárián Neuroscience Society, Szeged, January, 1995). In: Neurobiology, 3 (1) 1995, 43. p In vitro capsaicin-induced cytological changes and alterationin calcium distribution in giant serotonergic neurons of the snail Helix pomatia: a light- and electron-microscopic study / Hernádi L., ERDÉLYI Lajos, Párducz Á Szabadi H., Such G., Jancsó G. [Berlin]: Springer, ^153. p. Klny.: Cell and Tissue Research, 282, Na+ and Ca+ cooperatively down regulate the A-type potassium currents in Helix neurons / ERDÉLYI Lajos. In: Acta Biologica Hungarica, 46 (2-4) 1995, p Pharmacological effects of zinc, copper, lead, mercury and alumínium on neurons and synapses of the snail, Helix pomatia L. / ERDÉLYI Lajos, KOVÁCS Tibor, K. Insperger. Autopszia nélkül. In: 12th Intenational Malacological Congress, Vigo, Spain, Abstracts p Angular sensitivity studies in the barrel cortex of the rat / Kóródi K., FARKAS Tamás, ROJ1K Imre, TOLDI József. (Abstracts from the 2 od Congress of the Hungárián Neuroscience Society, Szeged, January, 1995). In: Neurobiology, 3 (1) 1995, 84. p A computer model of the binocular vision in the cerebral cortex / Virág T., FEHER Ottó. (Abstracts from the 2 nd Congress of the Hungárián Neuroscience Society, Szeged, January, 1995). In: Neurobiology, 3 (1) 1995, 144. p A computer model of the visual cortex / FEHÉR Ottó, Virág T. (Abstracts of the 2 nd Congress of the Hungárián Neuroscience Society, Szeged, January, 1995). In: Neurobiology, 3 (1) 1995,48. p Actions of Zn+ on spontaneous, stimulus and transmitter evoked events in Helix neurons / KOVÁCS Tibor, ERDÉLYI Lajos. In: Acta Biologica Hungarica, 46 (2-4) 1995, p Actions of mercury ions on stimulus-evoked postsynaptic currents in Helix neurons / KOVÁCS Tibor, Insperger K., ERDÉLYI Lajos. (Abstracts from the 2 nd Congress of the hungarian Neuroscience Society, Szeged, January, 1995). In: Neurobiology, 3 (1) 1995, 87. p Cerebral oedema after subarachnoid haemorrhage: Pathogenetic significance of vasopressin / LÁSZLÓ Ferenc A., VARGA Csaba, Dóczi T. In: Acta Neurochirurgica, , p Impaired water metabolism and cerebral oedema following experimentál subarachnoid haemorrhage in rats / LÁSZLÓ Ferenc A., VARGA Csaba, Dóczi T. In: European Journal of Neurology, , p A gerinces idegrendszer ontogenezise és plaszticitása / SZENTE Magdolna, TOLDI József. Szeged: JATEPress, p. (József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar) 321"

324 1600 Anticonvulsive effect of urethane on aminopyridine-induced epileptiform activity / Heltovics G., Boda B SZENTE Magdolna. (Abstracts from the 2 M Congress of the Hungárián Neuroscience Society, Szeged, January, 1995). In: Neurobiology, 3 (1) 1995,65. p Anticonvulsive effect of urethane on aminopyridine-induced epileptiform activity / Heltovics Gábor, Boda Bernadett, SZENTE Magdolna. In: NeuroReport, p Induction of c-fos protein immunoreactivity in acute neurocortical epileptic foci of the rat: Characterization of the activated neuronal population with double labelling / SZENTE Magdolna, Boda B., Dubravcsik Zs., Király E., Mihály A. (Abstracts from the 2" d Congress of the Hungárián Neuroscience Society, Szeged, January, 1995). In: Neurobiology, 3 (1) 1995, 127. p Normális és kóros idegi tevékenység agykéregben / SZENTE Magdolna. [Bp.], [1995]. 123 p. Autopszia nélkül. Doktori értekezés 1604 A plaszticitás megnyilvánulásai perifériás és központi idegrendszerben / TOLDI József. [Bp.], [1995], 49 p. 20 mell. Autopszia nélkül. Doktori értekezés 1605 Binding characteristics of oxytocin antagonists containing sarcosine in position 7 in three different species / Pávó 1., VARGA Csaba, Vecsernyés M., Bakos K., Tóth G.. Herczeg J., J. Slaninova. Autopszia nélkül. In: Hanseatic Endocrine Conference, April 30-May 4, I995.-A104. p Effects of testosterone on the rat renal medullary vasopressin receptor concentration and the antidiuretic response / Pávó 1., VARGA Csaba, Szűcs M., László F., Szécsi M., Gardi J., LÁSZLÓ Ferenc A. In: Life Sciences, 56(14) 1995, p. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR FACULTY OF LAW AND POLITICAL LAW Alkotmányjogi Tanszék Department of Constitutional Law 1607 The change of government and constitutionalization in Middle and Eastern Europe / KISS Barnabás. Autopszia nélkül. In: System transformation and constitutional developments in Central and Eastern Europe. International conference, Kecskemét, June 15-17, Szeged, Kecskemét, p A József Attila Tudományegyetem évkönyve: 1993/1994 / [Kiad. MÉSZÁROS Rezső; Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, MARÓTI Egon, SZENTPÉTERI István, SZENT- IRMAI László; Lektorálta ZENTAI Mária; Techn. szerk. RÁCZ Béláné]. Szeged: Officina Ny., p A külföldiek jogállása, különös figyelemmel a menedékjogra a Német Szövetségi Köztársaságban / Trócsányi László, id., TRÓCSÁNYI László, ifj. In: Magyar Közigazgatás, 45 (2) 1995, p Alkotmányozás és rendszerváltás Közép- és Kelet-Európában / TRÓCSÁNYI László, ifj. In: Jogtudományi Közlöny, 50 (8) 1995, p Közjog: Alkotmányjog: Közszabadságok: Közigazgatási jog / Jean-Marie Auby, Jean- Bernard Auby; [Ford. Horváth Éva; Lektorálták: id. Trócsányi László, ifj. TRÓ- CSÁNYI László. Bp.: Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, p.; (Alkotmányjogi, Politológiai és Civilisztikai Tanulmányok; 2.) 322"

325 Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék Department of Criminal Law and Criminal Law Procedure 1612 A bűnözési helyzet, eljárás-egyszerűsítés, nyomozás / CSÉKA Ervin. In: Tények és kilátások. (Tanulmányok Király Tibor tiszteletére). - Bp., p A büntető eljárási jog vázlata: 1. [köt.]: [Jegyzet] / CSÉKA Ervin, Vida Mihály; [Szerk.: CSÉKA Ervin]. Szeged: JATEPress, , VI p. (József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar) 1614 A feltételes szabadságra bocsátásról / NAGY Ferenc. In: Belügyi Szemle, 33(1)1995, p A nullum crimen/nulla poena sine lege alapelvről / NAGY Ferenc. In: Magyar Jog, 42 (5) 1995, p Die áussere Kontrolié der Gesetzlichkeit des Strafvollzugs / NAGY Ferenc. Autopszia nélkül. In: Zweites Deutsch-ungarisches Kolloquium über Strafrecht und Kriminologie. - Baden-Baden, p Földrészünk: Kriminológia és büntetés-végrehajtás Európában / NAGY Ferenc. Autopszia nélkül. In: Börtönügyi Szemle, (3) 1995, p Gondolatok Finkey Ferenc egykori szegedi egyetemi tanárról és anyagi büntetőjogászról / NAGY Ferenc. In: Finkey Ferenc Emlékkönyv. - Sárospatak, p Hosszú tartam: A szabadságvesztés egyes elméleti kérdéseiről / NAGY Ferenc. Autopszia nélkül. In: Börtönügyi Szemle, (4) 1995, p Büntetési rendszer és arányosság / SZABÓ András. In: Jogtudományi Közlöny, 50 (8) 1995, l.p Büntetőpolitika és alkotmányosság / SZABÓ András. (Criminal policy and constitutionalism). In: Jogtudományi Közlöny, 50 (9) 1995, p Büntetőpolitika és alkotmányosság / SZABÓ András. In: Belügyi Szemle, 33 (1) 1995,4-14. p Időszerűek-e a neopozitivista" kriminológiai nézetek? / SZABÓ András. In: Belügyi Szemle, 33 (3) 1995, p. Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék Department of Philosophy and Sociology of Law 1624 A politikai hatalom és a mediokraták / POKOL Béla. In: Társadalmi Szemle, 50 (8-9) p Adalékok Bourdieu és Luhmann elméletének közelítéséhez / POKOL Béla. Bp.: ELTE, p. (Elméleti Szociológia; 3-4.) Autopszia nélkül 1626 Bourdieu elméletének kategóriái / POKOL Béla. Bp.: ELTE, p. p. (Elméleti Szociológia; 2.). Autopszia nélkül 1627 Csónak és pityke, avagy a médiokrácia tündöklése: Kérdez: Gyarmati László: [Riport] / POKOL Béla. In: Kortárs, 39 (3) 1995, p Massenmedien und Politik in Ungarn / POKOL Béla. Autopszia nélkül. In: Der Zusammenbruch des Sowietsystems. - Regensburg, p Médiahatalom: Válogatott írások / POKOL Béla. Bp: Windsor, p.; 20 cm 1630 Niklas Luhmann elmélete a bizalomról: Niklas Luhmann: Das Vertrauen: [Kritika] / POKOL Béla. In: Valóság, 38 (3) 1995, p Pierre Bourdieu szellemi fejlődése / POKOL Béla. Bp.: ELTE, p. (Elméleti Szociológia; 1.). Autopszia nélkül 1632 Többlépcsős szabályozást!: Az országgyűlési képviselők összeférhetetlensége / POKOL Béla. In: Társadalmi Szemle, 50 (2) 1995, p. 323"

326 Jogtörténeti Tanszék Department of Legal History 1633 Büntetőjogi tényállások középkori magyar szentszéki perekben / BALOGH Elemér. In: Degré Alajos emlékkönyv. - Bp., p Deák Ferenc ügyészi iratai, / Sajtó alá rend. Molnár András. In: Aetas, (4) 1995, p. Ismert.: BALOGH Elemér 1635 A Csongrád Megyei Levéltár kincseiből: II. Ulászló kiváltságlevele Szeged városának / BLAZOVICH László. In: Szeged, február 1995, 2. p A Telegdiek pere: : [Oktatási segédanyag] / [Közread., bev. tanúim., jegyz., mutató]: BLAZOVICH László, Géczi Lajos; [Térkép, ábrák: Kratochwill Mátyás]. Szeged: Csongrád M. Levéltár, p. 2 t. 1 térk. mell.: ill.; (Dél-Alfóldi Évszázadok, ; 6.) 1637 A honfoglalás korának írott forrásai / Szerk.: KRISTÓ Gyula; Közrem.: OLAJOS Teréz, H. TÓTH Imre, ZIMONYI István; [Forrásszöv. ford.: ALMÁSI Tibor,...BLA- ZOVICH László,...DÉR Terézia,...FERINCZ István, SZ. GALÁNTA1 Erzsébet,...IVANICS Mária,...KORDÉ Zoltán, KRISTÓ Gyula, LELE József,...OLAJOS Teréz, SEBŐK Ferenc,...H. TÓTH Imre, TÓTH Sándor László,...ZIMONYI István], Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, p A városi bírótól a polgármesterig: Elsők az egyenlők között / BLAZOVICH László. In: Szeged, január, 1995, p A városi bírótól a polgármesterig: Szilágyi László és Zákány István / BLAZOVICH László. In: Szeged, február, 1995, 4-5. p Gondolatok Makó és Hódmezővásárhely középkori alaprajzáról / BLAZOVICH László. In: Emléklapok Tóth Ferencnek. - Makó, p. - (A Makói Múzeum Füzetei; 60.) 1641 Magyarország történeti statisztikai helységnévtára: 5. [köt]: [Csongrád megye] / [BLAZOVICH László], Bp.: KSH, p Megjegyzések Szeged középkori jogi helyzetéhez / BLAZOVICH László. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. - Szeged, p Megjegyzések Szeged középkori jogi helyzetéhez / BLAZOVICH László. In: Szeged, július-december 1995, p Megjegyzések a Magyarország történeti statisztikai helységnévtára című sorozathoz / BLAZOVICH László. Autopszia nélkül. In: A Magyarország történeti statisztikai helységnévtára sorozatról tartott tudományos vitaülés előadásai. - Bp p The 1100 years of the Csongrád region / BLAZOVICH László, KRISTÓ Gyula. Szeged: Csongrád County Council, p. 2 t. I térk.: ill Az úrbéri telek tulajdonjogi helyzete / HÓMOKI NAGY Mária. In: Degré Alajos emlékkönyv. - Bp., p A magyar polgári börtönügy kezdetei / Mezey Barna. In: Jogtudományi Közlöny, 50 (6) 1995, p. Ismert.: RUSZOLY József 1648 A nemzetközi jog, valamint Magyarország külkapcsolatainak története / NAGY Károly; [Lektorálta: RUSZOLY József). Lakitelek: Antológia, p A városi bírótól a polgármesterig: (Reizner János) Könyves J.: Tisztújítás 1790-ben / [Bev., közread.] RUSZOLY József. In: Szeged, június 1995, 8-9. p A városi bírótól a polgármesterig: A polgámagy / RUSZOLY József. In: Szeged, július-december 1995, 4-8. p Alkotmány és történelem: István koronázásától a háromlábú kerekasztalig / RUSZOLY József. In: Délmagyarország, aug , 10. p. 324"

327 1652 Cigánykérdés és cigányügyi igazgatás a polgári Magyarországon / Pomogyi László. In: Magyar Közigazgatás, 45 (5) p. Ismert.: RUSZOLY József 1653 Közelharc / Vajtai István. In: Szegedi Műhely, 34 (l^t) 1995, p. Ismert.: RUSZOLY József 1654 Szemere Bertalan és a régi perek" Borsodban: (1846^17) / RUSZOLY József. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica, , p Szőregi délutánok / Péter László. In: Tiszatáj, 49 (3) 1995, p. Ismert.: RUSZOLY József 1656 Tisztségviselők Szegeden: (1750) / RUSZOLY József. In: Szegedi Műhely, 34 (1-4) 1995, p Tisztújítások Szegeden a 18. század első felében / Reizner János, RUSZOLY József. (Die stádtliche Rastaurationen von Szeged im ersten Hálfte des 18-ten Jahrhunderts). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 46 (4) 1995, 33 p Tíz tanulmány a jog- és alkotmánytörténet köréből / RUSZOLY József; [Lektorálta: MOLNÁR Imre, PETER László]. Szeged: JATEPress, p. (A József Attila Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének Tansegédletei; 7.). (József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar) Zalai választások a közigazgatási bírőság előtt: (1926/ /40) / RUSZOLY József. In: Degré Alajos emlékkönyv. - Bp., p Zsedényi Béla emlékezete / RUSZOLY József. In: Hitel, 8 (12) 1995, p Zsedényi Béla és Varga Béla: A történelmi hitelesség kötelez / RUSZOLY József. In: Magyar Nemzet, okt , 12. p [Bagamér]: [Cikksorozat]: Bagamér a középkorban: Bagamér életrajza" kronológiában, 1. Az első hat évszázad ( ): Bagamérban történt (1895, 1920, 1945, 1970, 1985, 1990): Egy esztendő bagaméri krónikája (1994. december november 30): Első hírünk a bagaméri tormáról ( ): Hírünk a megyében, hírünk a hazában. Egy esztendő bagaméri könyvészete (1994. december november 30) / RUSZOLY József In: Bagaméri Krónika, dec , 5-9., , , , 40., p [művei, I. köt.]: Fejezetek a nyugat-európai állam- és jogtörténet köréből / Both Ödön; [Szerk., utószó: RUSZOLY József). Szeged: JATEPress, p.; 23 cm. (A József Attila Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének Tansegédletei; 6.). (József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar) 1664 A felvilágosult abszolutizmus időszakának államszervezeti jellemzői Magyarországon / STIPTA István. Autopszia nélkül. In: Segédanyag a Magyar alkotmány- és jogtörténet c. tantárgyhoz (2). - Miskolc, p A főispáni hatáskör törvényi szabályozása (1870, 1886) / STIPTA István. In: Degré Alajos emlékkönyv. - Bp., p Die Versuche zur bürgerlichen Umgestaltung der Komitate: Vorschlage, Entwürfe, Gesetze: / STIPTA István. Autopszia nélkül. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio luridica, , p Kossuth Lajos 1859-es alkotmánykoncepciója / STIPTA István. In: Jogtudományi Közlöny, 50(1) 1995, p Magyar városi önkormányzatok: ( ): Területi és Települési Kutatások, 9 / Kajtár István. In: Századok, 129 (1) 1995, p. Ismert.: STIPTA István 1669 Szilágyi Dezső és a magyar igazságszolgáltatás reformja / STIPTA István. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica, , p Törekvések a vármegyék polgári átalakítására: Tervezetek, javaslatok, törvények / STIPTA István. Bp.: Osiris, p.; 20 cm. (Jogtörténet, ) 325"

328 1671 A vármegyei szervezet átalakítása Tisza Kálmán miniszterelnöksége idején / STIPTA István. (Die Umorganisierung der Komitatsorganisation zur Zeit von Ministerprasident Kálmán Tisza). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 46 (5) 1995, 64 p. Közgazdasági Tanszék Department of Economics 1672 Régiónál policy in Hungary: Tendencies in the transition period / FARKAS Beáta. Autopszia nélkül. In: Régiónál futures. Past and present, East and West. Conference, Gothenburg (Sweden), May p Vállalati formák a Koreai Köztársaságban / MAYER László. (Types of enterprise in the Republic of Korea). In: Statisztikai Szemle, 73 (7) 1995, p Földtulajdon, földbérlet / NAGY Lajos. Autopszia nélkül. In: Gazdálkodás, 39 (2) 1995, p Hozzászólás (Benet Iván: A föld, az istenadta fold... c. tanulmányához) / NAGY Lajos. In: Statisztikai Szemle, 73 (11) 1995, p A görög mezőgazdaság és az EGK csatlakozás / SÍPOS Miklós. (La agricultura Griega y la integráción a la comunidad Europea). In: A Mediterráneum és az európai integráció. - Szeged, p. Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Department of Administrative and Financial Law 1677 Az önkormányzati rendelet a jogforrási rendszerben / KALTENBACH Jenő. In: A közigazgatás szerepe a jogalkotásban. Tanulmányok a közigazgatás továbbfejlesztéséhez. - Bp., [1995], p. - (Párbeszéd Elmélet és Gyakorlat Között; 2.) 1678 Közigazgatás és/vagy önkormányzat / KALTENBACH Jenő. Autopszia nélkül. In: A közigazgatás helye az alkotmányos rendszerben. Tanulmányok a közigazgatás továbbfejlesztéséhez. - Bp., [1995] p. - (Párbeszéd Elmélet és Gyakorlat Között; 3.) 1679 Regionalizmus és közigazgatás-szervezés / KALTENBACH Jenő. In: A közigazgatás szevezeti rendszerének korszerűsítése. Tanulmányok a közigazgatás továbbfejlesztéséhez. - Bp., p. - (Párbeszéd Elmélet és Gyakorlat Között; 4.) 1680 Az Európai Unió költségvetése / [VÁRNAY Ernő]. In: Európai közjog és politika. - Bp., p. - (Osiris Tankönyvek) Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Department of Labour Law and Social Law 1681 Jogszabálygyűjtemény a szociális jog különös részének tanulmányozásához / [Szerk. CZÚCZ Ottó; Lektorálta: NAGY László], Szeged: JATEPress, p. (József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar) 1682 Az időskorúak szociális védelmének eszközrendszere Kanadában / HAJDÚ József. (Canada's retirement income system). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 46 (2) 1995, 66 p. 326"

329 1683 Egyeztetés, közvetítés, döntőbíráskodás / NAGY László. In: Munkaügyi Szemle, 39 (6) 1995, p Labour law: Hungary / NAGY László. Autopszia nélkül. In: International encyclopaedia for labour law and industrial relations. - Deventer-Boston, [ ] p Üzemi tanács: érdekvédelem / NAGY László. In: Munkaügyi Szemle, 39 (7-8) 1995, p. Nemzetközi Jogi Tanszék Department of International Law 1686 A szabadságmegvonás bírói felülvizsgálatának lehetőségei az európai alapjogokban / BLUTMAN László. (Juridical review of detention in the European humán rights system). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, , 57 p A nemzetközi jog - az Európai Közösségek joga - és az államon belüli jog viszonyáról / BODNÁR László. In: Európai Jogi Tájékoztató, , p A nemzetközi jog, valamint Magyarország külkapcsolatainak története / NAGY Károly; [Lektorálta: RUSZOLY József], Lakitelek: Antológia, p Szükséghelyzet és végszükség a nemzetközi jogban / NAGY Károly. (Emergency and necessity in international law). In: Jogtudományi Közlöny, 50 (11) 1995, p. Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Department of Civil Law and Civil Law Procedure 1690 A bérlet / [BESENYEI Lajos]. In: A Polgári Törvénykönyv magyarázata köt. - Bp., p Néhány gondolat a választott bírók összeférhetetlenségéről / BÁNRÉVY Gábor. Jogi Kari Könyvtárban. In: Bírák Lapja, 5(1) 1995, p A fuvarozás / [KEMENES Béla], In: A Polgári Törvénykönyv magyarázata köt. -Bp., p A kártérítés általános szabályai / [KEMENES Béla], In: A Polgári Törvénykönyv magyarázata köt. - Bp., p A letét / [KEMENES Béla]. In: A Polgári Törvénykönyv magyarázata köt. - Bp., p A szállítmányozás / [KEMENES Béla]. In: A Polgári Törvénykönyv magyarázata köt. - Bp., p Apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek / [SZABÓ Imre]. In: Polgári eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára. - Bp., D p Gondnokság alá helyezés / [SZABÓ Imre]. In: Polgári eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára. - Bp., D p. Politológiai Tanszék Department of Politology 1698 Az arányosság újabb dimenziói: Az 1990-es és az 1994-es magyar parlamenti választások eredményeinek összehasonlító elemzése / FÁBIÁN György, KOVÁCS László Imre. (Dimensions of proportionateness. A comparative analysis of the results of the Hungárián parliamentary elections of 1990 and 1994). In: Politikatudományi Szemle, 4 (2) 1995, p. 327"

330 1699 Politika és társadalom: ( ) / FÁBIÁN György. In: Kiskundorozsma. Tanulmányok. - Szeged, p A választási eredmények modellezése / KOVÁCS László Imre. In: Társadalmi Szemle, 50(8-9) 1995, p Politológiai szöveggyűjtemény / [Szerk. KOVÁCS László Imre; Összeáll., Előszó: PACZOLAY Péter; Ford. FÁBIÁN György, KOZMÁNÉ SOÓS Edit, MAJSA József], Szeged: JATEPress, p. (József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar) 1702 Se állami beavatkozást, se forradalmi erőszakot": Reformkonzervativizmus és jobboldali népiség Milotay István politikai szociográfájában / LÖFFLER Tibor. Szeged, p. Autopszia nélkül. Dr. Univ. Diss Jobboldali modernizációs ideológia a húszas évek végén / LÖFFLER Tibor. In: Valóság, 38 (8) 1995, p Magyarország útja a Holocausthoz / MOLNÁR Judit. Autopszia nélkül. In: Menóra, június , 5. p., július , 5-6. p., július , 5. p Zsidósors 1944-ben az 5. /szegedi/ csendőrkerületben / MOLNÁR Judit; [Fotók: Liebmann Béla], Bp.: Cserépfalvi, p.: III.; 20 cm. (Scientia Hungáriáé, ). Bibi.: p Út a Holocausthoz / MOLNÁR Judit. In: Rubicon, 6 (4) 1995, p A lelkiismereti és vallásszabadság / PACZOLAY Péter. In: Acta Humana, (18-19) 1995, p A semleges állam és kritikája / PACZOLAY Péter. In: Az állam és az egyház elválasztása. Konferencia, Manréza-Dobogókő, márc. 31-ápr. l.-bp., p Alkotmánybíráskodás, alkotmányértelmezés / [Vál., szerk., előszó, bibi., mutató: PACZOLAY.Péter. Kiad. az ELTE Állam- és Jogtud. Kar TEMPUS Összehasonlító Jogi Kultúrák" projektuma]. Bp, p. (Jogfilozófiák) Chroniques: Hongrie / PACZOLAY Péter. Autopszia nélkül. In: Annuaire international de justice constitutionnelle. 9. Economica. - Paris, p Comment on Krzysztof Jasiewicz's paper / PACZOLAY Péter. Autopszia nélkül. In: Citizenship, East and West. - London-New York, p Constitutional and political developments in Hungary / PACZOLAY Péter. Autopszia nélkül. In: Revolutions in Eastern Europe and the USSR: Promises vs. practical morality. - Lanham-New York-London, p. - (A World in Change; 7.) 1713 Gondolkodjunk az állam fejével?: Anthony de Jasay: The state / PACZOLAY Péter. In: Holmi, 7 (12) 1995, p Niccolo Machiavelli ( ): A fejedelem / PACZOLAY Péter. In: 33 híres bölcseleti mű. - Bp., p The role of constitutional adjucation in legal change / PACZOLAY Péter. Autopszia nélkül. In: Constitutionalism and politics. (Proceedings of the 4. Bratislava Symposium, November 11-14, 1993). - Bratislava, p Állam- és egyház viszonya az amerikai alkotmányban / PACZOLAY Péter. In: Világosság, 36 (4) 1995, p A jogállamiság értékeinek alkotmánybírósági paraméterei / RÉVÉSZ Béla. (Valueparameters of rule of law" in the decisions of the Constitutional Court). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 46 (3) p A kárpótlási folyamat néhány tapasztalata / RÉVÉSZ Béla. Bp.: Politikai Tanulmányok Int., p. Autopszia nélkül 1719 Az Alkotmánybíróság döntéseinek viszonya a kárpótlási törvényhozás folyamatára: (Esettanulmány a hatalmi ágak megosztásáról) / RÉVÉSZ Béla. Bp.: Politikai Tanulmányok Int., p. Autopszia nélkül 328"

, 1. Tag: Összes szavazó: 12 Érvényes szavazat: 12. Szavazatok száma Annus Irén 3. Név. S~nyi György Endre 3 Barát Erzsébet 2 Sávai -Matuska Ágnes 2

, 1. Tag: Összes szavazó: 12 Érvényes szavazat: 12. Szavazatok száma Annus Irén 3. Név. S~nyi György Endre 3 Barát Erzsébet 2 Sávai -Matuska Ágnes 2 Jegyzőkönyv, me ly készült 205. december 0-én a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalában a Kari Tanácsi választásról (oktató, kutató képviselők választása), me ly 205. december 8-9-0-én zajlott a BTK

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató 1. Aczél Ágnes gazdasági ügyintéző TTK Kísérleti Fizikai 2. Andirkó Erika könyvtáros TTK Matematikai Intézet 3. Angi Emese nyelvtanár TTK Dékáni Hivatal Nyelvtanári Csoport 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

Szavazókör nyitvatartása

Szavazókör nyitvatartása 1. Airault Frédérick Sebastien anyanyelvi lektor Francia Tanszék 2. Balló Ilona Larisza nyelvtanár Szlavisztikai Intézet 3. Dr. Bartáné Kustár Katalin ügyvivő-szakértő Dékáni Hivatal 4. Bertalan Ibolya

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) 620-700 Fax: 06 (32) 620-713 Dr. Szabó Sándor Kormánymegbízott 06 (32) 620-700 Dr. Kalocsai Péter Igazgató 06 (32) 620-758

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

SPIE Hungaria Kft. Telefonkönyv szakterületenként Név Beosztás Telephely Telefon Telefax Mobil Ügyvezetés

SPIE Hungaria Kft. Telefonkönyv szakterületenként Név Beosztás Telephely Telefon Telefax Mobil Ügyvezetés Név Beosztás Telephely Telefon Telefax Mobil Ügyvezetés Fekete Zoltán ügyvezető igazgató Budapest (1) 238-4858 (1) 238-4859 n.n. titkárságvezető Budapest (1) 238-4858 (1) 238-4859 Nagy Attila IIR vezető,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711 Tamásné Czinege Csilla Régió Igazgató Igazgató 594 dar.igazgato@apeh.gov.hu 6721 Szeged Bocskai u. 14. Dr. Csurgó Edit Végrehajtási És Felszámolási Szakigazgató Szakigazgató 528 777 dar.vhfelsz.szakig@apeh.gov.hu

Részletesebben

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor 1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor Idézet: Hiszünk benne, hogy sokkal jobb szembenézni a valósággal, bármilyen ijesztő legyen

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

angol nyelv fizika, kémia testnevelés

angol nyelv fizika, kémia testnevelés Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,, kutató tanár,, nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André Mihály,

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

biológia-mezg. gyakorlatok

biológia-mezg. gyakorlatok Darida István Faragó Béláné magyar-orosz rajz-földrajz- Fülöp Ferencné Gál Pálné Gát László Korsós Jozefa Mészáros Pál Mészáros Pálné Pokorny Irma Dr. Pozsár Pálné Szucsán Andrásné Dr. Rantal János Lakatos

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Bizottság száma: 6.sz. Terem szám: B Záróvizsga időpontja: június óra

Bizottság száma: 6.sz. Terem szám: B Záróvizsga időpontja: június óra Bizottság száma: 6.sz. Terem szám: B. 338. Záróvizsga időpontja: 2016. június 16. 8 00 óra Airault-Uri Andrea Marcsekné Vetési Júlia Pedagógus szakvizsga / fizika ismeretkör Pedagógus szakvizsga / fizika

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Temetõi melléklet 2009

Temetõi melléklet 2009 A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Temetõi melléklet 2009 Tisztelt Hozzátartozók! A temetıi nyilvántartás szerint az alábbi ek feletti rendelkezési jog lejárt! Mivel a felett rendelkezık

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Turul Koppány Íjászai, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 44 Hajdú Metód Sándorfalvi Sólymok ÍE 312 pont 49 % 2. 151 Büki Adrián 287 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 47 Barta Viktória Aliscai Nyilai 477 pont

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Szavazókör nyitvatartása 4032 Egyetem tér 1. I. emelet 1. Antal Ildikó könyvkötő Egyetemi Kiadó DE Főépület Könyvtár előtere. DEENK Olvasószolgálati

Szavazókör nyitvatartása 4032 Egyetem tér 1. I. emelet 1. Antal Ildikó könyvkötő Egyetemi Kiadó DE Főépület Könyvtár előtere. DEENK Olvasószolgálati Sorszám Titulus Név Munkakör Szervezeti egység Helyszín 1. Antal Ildikó könyvkötő Egyetemi Kiadó 2. Antal Mátyás adatrögzítő Egyetemi Kiadó 3. Bacskai Ferenc könyvtáros asszisztens 4. Balogh Éva Katalin

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút 5. Keszi Maraton eredménylista 2015.09.19..xlsx - 5km abszolút 5km abszolút 1. Filep Alex 446 Férfi 5km Tiszaújváros 0:24:28.193 2. Bordás Attila 410 Férfi 5km Kistokaj 0:24:40.395 3. Burai Jácint 430

Részletesebben

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről 1994. évtől N é v Időpont Jellege Hargitai Mihály 1994. április 6. posztumusz Proksza Pálné 1994. április 6. ért Lázár András 1994. április 6.

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Nagyszállás Házi bekötések

Nagyszállás Házi bekötések Nagyszállás Házi bekötések Majoranna Név Hrsz. Majoranna 1/b Üres telek 02362/382 Majoranna 1 Jung János 02362/113 Majoranna 1/a Lászlóné Hudák Erika 02362/311 Majoranna 2 Özv. Daru Jánosné 02362/115 Majoranna

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Szigethalom Önkormányzat 2315. Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. 06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Sorsz. Név Beosztás Iskolai végzettsége 1. Ágics Lászlóné

Részletesebben

22. sz. Záróvizsga bizottság

22. sz. Záróvizsga bizottság 22. sz. Záróvizsga bizottság Vizsga helye: Szabadka ideje: 2015. június 26. 9:00 levelező MA mérnöktanár Portfólió bemutatása és védése levelező MA mérnöktanár mérnök informatika szakirány: 1. Bálint Krisztián

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Várkonyi Zsombor 6 1 Veres Sándor Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvő Virág Levente 6 1 Szeıkéné Tanai Éva Óbudai Harrer Pál 2 1 Lengyel Balázs

Részletesebben

post humus Dr. Békés Imrének, az Állam- és Jogtudományi Kar professor emeritusának. Az Eötvös-gyűrűt a professzor felesége vette át.

post humus Dr. Békés Imrének, az Állam- és Jogtudományi Kar professor emeritusának. Az Eötvös-gyűrűt a professzor felesége vette át. 2010. szeptember 10. ELTE Ünnepi Szenátusi Ülés kitüntetések Az Egyetem Szenátusa Eötvös-gyűrűt adományozott: post humus Dr. Békés Imrének, az Állam- és Jogtudományi Kar professor emeritusának. Az Eötvös-gyűrűt

Részletesebben

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D Iskola Göd Márkus Dávid Deák Gyöngyi Göd 46 D Eötvös József Általános Iskola Zalaegerszeg Bakó Zsombor Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D Általános Iskola Szentes Takács Aletta Vass Renáta Szentes 46

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN DÉKÁNI IRODA Telefon Iroda Email-cím Dr. Székely Csaba DSc Dr. Fábián Attila PhD Dr. Juhász Lajos PhD dékán, egyetemi tanár

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Leány gyermek kategória ( 7 nevezés ): I. Hol Anett ( Ju-Jitsu Klub Hetényegyháza ) II. Munkácsi Kitti ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas )

Részletesebben

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények 21 Km abszolút eredmények Hely NemHely Rsz Név 5km 10km 15km Cél Diff. # 1 1 122 Szirmai Zoltán 19:22 40:32 1:02:21 1:24:41 n.a. 2 2 141 Csuka Balázs 21:21 44:21 1:06:52 1:29:34 04:53 3 1 136 Zólyomi Kinga

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Oktazon Név Szakképzettségek. Afonyi Lászlóné. Asztalos Enikő. Bánhegyi Péterné Sütő Dorottya. Bányász Monika. Bári Judit Éva.

Oktazon Név Szakképzettségek. Afonyi Lászlóné. Asztalos Enikő. Bánhegyi Péterné Sütő Dorottya. Bányász Monika. Bári Judit Éva. Oktazon Név Szakképzettségek 76998676601 77170903439 77285741518 71626111199 75876851872 79320074129 74027487099 78376708878 73039759028 71654221049 71374092370 Afonyi Lászlóné Asztalos Enikő Bánhegyi

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből /. (II. 27.) Kgy számú HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával EGYETEMI DOKTORI TANÁCS ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS Elnök Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

20 éves orvostalálkozó

20 éves orvostalálkozó 1. bejelentkezett 2. bejelentkezett 3. bejelentkezett 4. bejelentkezett 5. bejelentkezett 6. bejelentkezett 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. bejelentkezett 16. címe ismeretlen 17. 18. nem tud jönni 19.

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG Ápolási Tanszék 6726 Szeged, Temesvári krt. 31., Tel/Fax: 54-50-39 E-mail: apolasi@etszk.u-szeged.hu

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

II. S.Pártai Félmarathon

II. S.Pártai Félmarathon 1 8008 BERTALAN Renátó 2014 00:00:00 00:14:03 00:27:48 +00:00:00 3:28 min/km 1 2 8121 BARABÁS Gábor 2014 00:00:00 00:14:03 00:28:30 +00:00:42 3:33 min/km 2 3 8118 ZATYKÓ Miklós 1977 00:00:00 00:14:09 00:29:26

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre Év Díjat kapta Település 1998. Juhász Lászlóné, iskola Dr. Pataki Mihály, iskola Tóth Vendelné, pedagógus Ványai Ambrus Gimnázium és Gépjárműtechnikai

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

A szakdolgozat/diplomamunka védés beosztása

A szakdolgozat/diplomamunka védés beosztása NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM, GEOINFORMATIKAI KAR 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. 8002 Székesfehérvár, Pf. 52. Email: ep@geo.info.hu +36 22 516 528 Fax: +36 22 516 521 http://www.geo.info.hu OKTATÁSI

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése Tantárgy vagy verseny megnevezése Tanuló neve Évfolyam Felkészítő pedagógus neve Iskola neve Helyezés Rajz pályázat (Weöres Sándor) 1.b 1 Horváthné Kosznai Júlia Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben