KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió"

Átírás

1 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió PROJEKT: A képzés munkaerő-piaci relevanciájának erősítése komplex intézményi és hallgatói szolgáltatásfejlesztési programokkal a Szent István Egyetemen SZERZŐDÉS SZÁMOK: TÁMOP /2/KMR és TÁMOP / KITERJED A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÖSSZES KARÁRA: Állatorvos-tudományi Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Alkalmazott Bölcsészeti Kar (Jászberény) Ybl Miklós Építéstudományi Kar, TEK Víz- és Környezetgazdálkodási Kar (Szarvas) TEK Pedagógiai Kar (Szarvas) TEK Gazdasági Kar (Békéscsaba) Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet (Gyula) A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A Szent István Egyetem a projekt megvalósítása során a pályázati dokumentáció részét képező és a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő, III. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani, továbbá a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplő C típusú tájékoztatási táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein.

2 1. HELYZETELEMZÉS Jelen kommunikációs terv célja, hogy a projekt megvalósítását elősegítse, támogassa és a projekt előrehaladásáról, valamint a projekt keretein belül létrejött eredményekről az érintettek számára információt, tájékoztatást nyújtson a kommunikáció megfelelő eszközeivel. A felsőoktatásban az elmúlt 18 évben lezajlott expanziót követően a minőségi szempontok előtérbe helyezése szükséges, illetve elengedhetetlen, hogy javítsuk a képzés és a munkaerőpiac közötti információáramlás hatékonyságát, ezzel is támogatva a modern, szolgáltatásközpontú felsőoktatási intézmények kialakulását. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében olyan rendszerek, szolgáltatások kialakítását valósítjuk meg, melyek hozzájárulnak az intézmény versenyképességének javításhoz azáltal, hogy korszerű IKT-alapú szolgáltatásokat nyújtanak a hallgatóknak a saját munkaerő-piaci pozíciójuk erősítése érdekében, illetve az egyetemmel való kapcsolatuk megerősítéséhez. Ez utóbbi momentum nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az egykori hallgatók mind nagyobb arányban adjanak visszajelzést a karrierjükről. Ezáltal a felvételizők és a végzés utáni elhelyezkedési esélyekről az ágazati stratégiaalkotáshoz releváns információk állnak rendelkezésre az intézményben végzettek elhelyezkedési és karrier lehetőségeiről illetve az intézmények folyamatos visszajelzést kapnak képzéseik minőségéről. A TÁMOP pályázati források segítségével tehát intézményünk szervezeti fejlesztéséhez, valamint a képzéseink munkaerő-piaci relevanciájának fejlesztését kívánjuk elvégezni a legfontosabb intézmény-irányítási és hallgatói szolgáltatások erősítésével. 2. CÉLKITŰZÉSEK MEGHATÁROZÁSA A projektben megvalósítandó fejlesztés stratégiai céljai a következők: - Az egyetem megítélésének javítása, imázsának erősítése minden érintett (leendő, jelenlegi és egykori hallgatók, érdeklődők, potenciális támogatók) szemében. - A képzési célok, módszerek, tartalmak fejlesztése a kapott visszajelzéseken keresztül, így erősítsük az összhangot a képzés és a munkaerőpici igények között. - Az öregdiákoknak az intézménnyel való kapcsolatának erősítése, támogatásuk (szakmai, anyagi, kapcsolatokban megnyilvánuló) megnyerése. - Speciális felhasználói (hallgatói) csoportoknak támogatás nyújtása pl. tehetséggondozás, humán szolgáltatások biztosítása, ami egyrészt erősíti az érintett hallgatók képzettségét, másrészt szintén pozitív hatást gyakorol az intézmény megítélésére. - A központilag kért/elvárt adatok gyűjtése és továbbítása. Ezek alapján a kommunikációs célokat az alábbiakban lehet összegezni: Kiemelt célok - A projektben megfogalmazott stratégiai célok kommunikációs támogatása - A projekt keretében megvalósult fejlesztések ismertetése, mind a közreműködő intézményeken belül, mind a külső partnerek felé - Azon tény közzététele, hogy a projekt az Európai Unió Strukturális Alapjainak forrásából, az Új Magyarország Fejlesztési Terven belül a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében jön létre.

3 Fő célok - A projekt során megvalósítandó szolgáltatások bemutatása (az egyes felhasználói csoportok számára biztosított lehetőségek, a részvétel feltételei). - A jelenlegi hallgatók és az öregdiákok mind nagyobb hányadának bevonása a rendszer aktív felhasználói közé. Nem titkolt cél, hogy az aktuális hallgatókat öregdiákként (az alumni és DPR modulokban) is felhasználóinkként szeretnénk viszont látni, így a kommunikáció ennek a kapcsolatnak a folyamatos fenntartását is. - Az egyetem érintett munkatársai felé kommunikálni a szolgáltatás-modulok előnyeit, így bevonni őket a rendszer használatába. - A külső partnerek (a munkaerőpiac szereplői, cégek, akik pl. a kutatásban, gyakornokok foglalkoztatásában működnek együtt) felé kommunikálni a fejlesztések számukra előnyös vonatkozásait. Közvetett célok - A projektben résztvevők (hallgatók, öregdiákok, oktatók, külső partnerek stb.) szemében növelni az IKT-alapú szolgáltatások (online közösségek, együttműködés stb.) elfogadottságát. - Az érintettek bevonása további projektekbe, pl. az elearning területén. 3. CÉLCSOPORTOK AZONOSÍTÁSA Elsődleges célcsoport - Egyetemen belüli célcsoportok: Az egyetem jelenlegi hallgatói, a motivációs vizsgálatok során, mint érintettek, a tehetség-gondozás és hallgatói szolgáltatások célcsoportja. Az egyetem oktatói és dolgozói Az egyetem vezetése Az egyetemen belül működő szervezetek, önszerveződések. - Egyetemhez köthető, külső célcsoportok: Az egyetem volt hallgatói. Az egyetemmel partnerségi kapcsolatban álló gazdasági társaságok Az egyetemmel partnerségi kapcsolatban álló civil szervezetek - A projekt megvalósításába bevont partnerek: Konzorciális partnerek - A projekt eredményeit felhasználó, illetve a projekt végrehajtását felügyelő szervek: Az ágazatban működő döntéshozó, felügyeleti szervek Támogatást biztosító és a végrehajtást felügyelő szervezetek Másodlagos célcsoport - Elektronikus és nyomtatott média - Gazdasági élet és a munkaerőpiac szereplői - Civil szervezetek - Lakosság

4 4. KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA A projekt korszerű IKT-alapú szolgáltatásokon keresztül erősíti a formális és informális kapcsolati hálókban (aktív és egykori hallgatók, érintett szervezetek, intézmények bevonásával) rejlő lehetőségek kiaknázását. Hasonló módon mind a döntéshozók (képzésfejlesztés), mind a leendő és aktív hallgatók (tájékozódás a diplomaszerzés utáni lehetőségekről) számára fontos visszacsatolási lehetőséget valósít meg a végzett hallgatók karrier-információin (DPR) keresztül. Emellett a tehetséggondozáson és a hallgatói humánszolgáltatásokon keresztül támogatja a hallgatók képességeinek kibontakoztatását. 5. CÉLCSOPORTOK ÜZENETEK Az egyes célcsoportok részére a következő kommunikációs üzeneteket kívánjuk eljuttatni. Általános üzenet: A projekt korszerű IKT-alapú szolgáltatásokon keresztül erősíti a formális és informális kapcsolati hálókban (aktív és egykori hallgatók, érintett szervezetek, intézmények bevonásával) rejlő lehetőségek kiaknázását. Hasonló módon mind a döntéshozók (képzésfejlesztés), mind a leendő és aktív hallgatók (tájékozódás a diplomaszerzés utáni lehetőségekről) számára fontos visszacsatolási lehetőséget valósít meg a végzett hallgatók karrierinformációin (DPR) keresztül. Emellett a tehetséggondozáson és a hallgatói humánszolgáltatásokon keresztül támogatja a hallgatók képességeinek kibontakoztatását. Az egyetem jelenlegi hallgatói - A projekt működése hatékony és eredményorientált. - A projekt eredményeként létrejövő online szolgáltatásokon keresztül a közösségi oldalak megszokott szolgáltatásaihoz képest újszerű, hasznos funkciókat érhetnek el. - A projekt eredményeként létrejövő pályakövetési rendszer jól használható támpontot nyújt az elhelyezkedési és karrierlehetőségekről. - A projekt eredményeként létrejövő tehetséggondozó szolgáltatások és karrierirodák valóban segítik képességeik kibontakoztatását, javítják elhelyezkedési lehetőségeiket. Az egyetem oktatói és dolgozói - A projekt működése hatékony és eredményorientált. - A projekt eredményeként létrejövő online szolgáltatások nem csak egy újabb rendszert, hanem valóban hasznos segítséget jelentenek a hallgatókkal való kapcsolatépítésben illetve az oktatásban. - A projekt eredményeként létrejövő pályakövetési rendszer hasznos visszacsatolást jelent az oktatás fejlesztésében. Az egyetem vezetése - A projekt működése hatékony és eredményorientált. - A projekt eredménye jól illeszthető az egységes szemléletű egyetemi információs (illetve intézményirányítási) rendszerhez. - A projekt eredményeként létrejövő pályakövetési rendszer hasznos visszacsatolást jelent az oktatás fejlesztésében, az egyetem versenyképességének javításában. - A projekt eredményeként létrejövő online szolgáltatások erősítik az intézmény imagejét a jelenlegi és leendő hallgatók szemében, illetve elősegítik az öregdiákok újbóli bevonását az egyetem életébe.

5 Az egyetem volt hallgatói - A projekt működése hatékony és eredményorientált. - Az egyetem számít a véleményükre, a tapasztalatokat hasznosítja a képzés- és intézményfejlesztésben, amelybe maguk is bekapcsolódhatnak (pl. gyakornokok fogadása, vendégelőadások stb.) - A projekt eredményeként létrejövő on-line szolgáltatások segítségével élő kapcsolatot tarthatnak mind az intézménnyel, mind az egykori hallgatótársaikkal. Az egyetemen belül működő szervezetek, önszerveződések - A projekt működése hatékony és eredményorientált. - A projekt eredményeként létrejövő szolgáltatások nem az ő ellenükben nyernek teret, hanem fontos segítséget nyújtanak a működésükhöz (kommunikáció, szervezés, nyilvántartás stb.) Az egyetemmel partnerségi kapcsolatban álló gazdasági társaságok és civil szerveztek - A projekt működése hatékony és eredményorientált. - A megvalósuló fejlesztések eredményeként magasabb szinten képzett, a munkaerőpiaci igényeknek még jobban megfelelő hallgatókat bocsát ki az intézmény. Az ágazatban működő döntéshozó, felügyeleti szervek - A projekt működése hatékony, eredményorientált. - A projekt eredményei jól hasznosíthatók az ágazati tervezésben Támogatást biztosító és a végrehajtást felügyelő szervezetek - A projekt működése hatékony, eredményorientált. - A projekt eredményei jól hasznosíthatóak. - A projekt megbízható menedzsmenttel rendelkezik, valamint megbízható a pénzügyi elszámolásban. - A konzorcium tagjai illetve az egyéb együttműködő szervezetek stabil partnerek a támogatási együttműködés során. Elektronikus és nyomtatott média - A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Strukturális Alapok forrásaiból, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, az Új Magyarország Fejlesztési Terven belül a Társadalmi Megújulás Operatív Programon belül valósul meg. - A kutatási eredmények hasznosításával hozzájárulunk az információs társadalom eredményeinek célszerű használatához. - A projekt eredményei nemzetközi szinten is megállják a helyüket. - A SZIE és ezen belül a projekt megvalósításában részt vevő munkatársak színvonalas szakmai partnerek, Gazdasági élet és a munkaerőpiac szereplői - A projekt működése hatékony, eredményorientált. - A projekt eredményeinek nagymértékű gyakorlati hasznuk van, elsősorban a magasabban képzett hallgatókon, illetve az információs társadalom eredményeinek célszerű használatának terjesztésén keresztül. - A projekt eredményei nemzetközi szinten is megállják helyüket.

6 Civil szervezetek Lakosság - A projekt működése hatékony, eredményorientált. - A projekt eredményeinek nagymértékű gyakorlati hasznuk van, elsősorban a magasabban képzett hallgatókon, illetve az információs társadalom eredményeinek célszerű használatának terjesztésén keresztül. - A projekt eredményei nemzetközi szinten is megállják helyüket. - A projekt működése hatékony, eredményorientált. - A projekt eredményeinek nagymértékű gyakorlati hasznuk van, elsősorban a magasabban képzett hallgatókon, illetve az információs társadalom eredményeinek célszerű használatának terjesztésén keresztül. - A projekt eredményei nemzetközi szinten is megállják helyüket. 5. CÉLCSOPORTOK ÜZENETEK ESZKÖZÖK A projekt kommunikációjával kapcsolatos tevékenységeket két fázisban kívánjuk megvalósítani: az előkészítési, tervezési szakaszban, illetve a projekttevékenységek végrehajtásához kapcsolódva, a megvalósítási szakaszban. I. Előkészítő szakasz Helyzetelemzés, a lehetséges kockázatok felmérése A külső és belső környezet átfogó elemzése hangsúlyt fektet a projektet érintő folyamatok és hatások felmérésére, elemzésére. A helyzetelemzés eszköze a SWOT analízis, melyben összevetjük a projektre gyakorolt külső és belső tényezők hatását. A helyzetelemzés eredményéből pontosíthatók a kitűzött célok és azok elérési módjai. Ezt alapul véve határozhatóak meg a konkrét kommunikációs feladatok, célcsoportok és eszközök. A témában korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése A projekt tartalmával kapcsolatos lehető legtöbb adat begyűjtése, az érintett véleményformáló személyek és szervezetek álláspontjának megismerése. Az információk birtokában jobban illeszthetőek a projekt feladatai a megfogalmazott elvárásokhoz. A részletes kommunikációs terv kidolgozása - Az Arculati kézikönyv segítségével a terv egyes részeinek meghatározása. - A pontos üzenetek megfogalmazása. - Az ütemterv elkészítése indikátorok meghatározásával. Az egységes arculat összehangolt kommunikáció érdekében törekedni kell a projekthez kapcsolódó különböző kiadványok elkészítésénél az egységes arculatra, amely fontos eleme az összehangolt kommunikációnak. Fontosnak tartjuk, hogy a projekt arculati elemei teljes mértékben illeszkedjenek a SZIE arculati elemeihez (projekt Arculati kézikönyvének összeállítása, amelyben a kommunikációra vonatkozó kötelező elemek le vannak fektetve, egységben a SZIE Arculati kézikönyvével). A SZIE arculati elemei mellett figyelembe kell venni

7 a NFÜ támogatási szerződésben meghatározott előírást a kötelező elemek támogatói logók, kötelező feliratok, feltűntetésére vonatkozóan. II. Megvalósítási szakasz A tájékoztatás során használt marketing eszközök Honlap A projekt honlapja kettős szerepet tölt be: egyrészt maga is a projekt eredményei közé tartozik, a létrehozandó elektronikus szolgáltatások hordozófelülete, másrészt fontos kommunikációs, tájékoztatási szerepe is van. Utóbbi szempontból vizsgálva: Megjelenésében illeszkednie kell az egységes arculathoz. Emellett széles körben nyújt tájékoztatást a projektről, az elért eredményekről a lehető legnagyobb körben biztosítja a nyilvánosságot. A honlap bemutatja a projektben résztvevőket, a projekt általános és konkrét célkitűzéseit, továbbá tájékoztatást ad a (leendő) felhasználóknak az egyes szolgáltatás-modulok használatába való bekapcsolódás mikéntjéről. Promóciós és tájékoztató kiadványok, szóróanyagok Egy részük általános jellegű, másik részük specifikus, célcsoportoknak szóló. A tájékoztató kiadványok erősítik a projekt image-t, megjelölik a projekt részletes leírásának elérési lehetőségeit, kapcsolattartás vonatkozó adatokat is tartalmaznak. Brosúra célcsoport: elsősorban a karrier-tanácsadás keretében kerül kiadásra a hallgatóknak; kommunikációs cél: hasznos információk átadása, illetve tájékoztatás a projektről illetve a szolgáltatásokról (a projekt és a szolgáltatások rövid bemutatása, a csatlakozás módja, feltételei, a projekt-elérhetőségek megadása). Dossziék, szórólapok célcsoport: potenciális partnerszerveztek, a sajtó munkatársai, döntéshozói; kommunikációs cél: a projekt során létrejött szolgáltatások ismertségének növelése (a projekt és a szolgáltatások rövid bemutatása, a csatlakozás módja, feltételei, a projekt-elérhetőségek megadása) Vezetői összefoglalók célcsoport: az intézmény vezetői, döntéshozói, véleményformálók; kommunikációs cél: tájékoztató a projekt előrehaladásáról. A tájékoztatás során használt PR eszközök: Információs tábla elhelyezése: C típusú (méret: A/2, mm) információs táblák elhelyezése a projekt megvalósulásának helyszínein, az egyetem campusain a projekt címéről, időtartamáról, a kedvezményezett nevéről, a támogatási összegről, valamint arról, hogy a projekt az Európai Unió Strukturális Alapjainak forrásából valósul meg. Sajtótájékoztató Nyitó sajtótájékoztató a projekt indulásáról, melyben tájékoztatjuk a meghívottakat (kiemelten a sajtó képviselőit) a projekt elindulásáról, a résztvevőkről, a célcsoportokról és a célokról. A záró sajtótájékoztatón pedig tájékoztatást adunk a projekt sikeres megvalósításáról, a megvalósítás során elért eredményekről, valamint a projekt résztvevői közti együttműködés folytatásának formájáról. Sajtóközlemények, hírlevelek kiadása

8 A projekt mérföldköveinél tervezzük tematikus sajtóközlemények, híranyagok készítését és kiadását. A sajtóközlemények elkészítését a projektmenedzsment team koordinálja, illetve fogalmazza meg. A sajtóközlemények olyan időszakos termékek, amelyek segítségével egy-egy konkrét, általunk fontosnak tartott történés, esemény kerül közlésre. A közlemények kiadásának nemcsak az a funkciója, hogy új bejelentéseket tegyünk általuk, hanem az is, hogy segítségükkel folyamatosan fenntartsuk az érdeklődést a projekt iránt. Így egyegy eseményről akár több közlemény is születhet. Rendezvények A projekt nyitó és záró rendezvénye Résztvevők: a célcsoportok, az érintett szervezetek képviselői, a média munkatársai. Cél: a projekt céljairól (nyitó) illetve eredményeiről (záró) való részletes beszámolás. Egyéb rendezvények: Az egyes célcsoportokat (pl. öregdiák-szervezetek közgyűlése, szakkollégiumi rendezvények) célzó rendezvények, melyeknek célja a projekt eredményeinek kommunikálása, a mind szélesebb körű ismertség biztosítása, illetve a szolgáltatások használatába való bevonás. Ezeken a következő megjelenési lehetőségekkel számolunk: előadás, tájékoztató tartása, kiadvány, szórólap, tájékoztató anyagok kihelyezése, szétosztása. Személyes megkeresések A potenciális partnerekkel való személyes kapcsolatfelvétel elengedhetetlen eleme a projekt kommunikációs tevékenységének, mivel az egyik legfontosabb cél az említett célcsoport elérése és természetesen a jövőbeli sikeres együttműködés. A találkozók alkalmával a projektet SZIE munkatársai képviselik. Kiemelt kommunikációs csatornák az egyetemi polgárok felé: Fontosnak tartjuk, hogy a projekt jelentőségét az Egyetem polgárai is érezzék és elismerjék. Az előző pontokban meghatározott eszközökön kívül egyéb, speciális (már alkalmazott) csatornákat is felhasználunk. Egyetemi vezetők A projekt honlapja, szolgáltatásmodulok Vezetői összefoglalók Egyetemi, kari lapok Egyetemi honlapok (SZIE, a karok és az együttműködő partnerek weboldalai) Szakmai rendezvények, fórumok Hallgatók A projekt honlapja, szolgáltatásmodulok HÖK (weboldalak, kiadványok) NEPTUN Egyetemi, kari lapok Egyetemi honlapok (SZIE, a karok és az együttműködő partnerek weboldalai) A karokra kihelyezett poszterek a projektről, annak eredményeiről Szakmai rendezvények, fórumok

9 Munkatársak A projekt honlapja, szolgáltatásmodulok Egyetemi, kari lapok Egyetemi honlapok (SZIE, a karok és az együttműködő partnerek weboldalai) A karokra kihelyezett poszterek a projektről, annak eredményeiről Szakmai rendezvények, fórumok A projekt indításakor és eredményes befejezésekor sajtóközleményt készítünk és juttatunk el az írott megyei, regionális és országos médiának. A megvalósítás alatt újságcikkeket jelentetünk meg az egyetemi lapokban, a gödöllői helyi újságban és elektronikus formában az egyetem és konzorciumi partnereinek honlapján. Más internetes honlapokon való megjelenést is tervezünk más partner szervezetek, intézmények honlapján. A projektről és eredményeiről szóló riportot teszünk közzé a rádióban. Nyitó-, záró- és kapcsolódó szakmai rendezvényt szervezünk, amelyeken molinókat, plakátokat helyezünk el az előírt arculati elemek feltűntetésével. C típusú tájékoztató táblát helyezünk el az egyetem campusainak karrierirodája falán, továbbá a támogatásban részesülő partnernél. Szóróanyagokkal, kiadványokkal népszerűsítjük az alumni és karrierirodai szolgáltatásokat és a projekt keretében megrendezésre kerülő rendezvényeket. 6. IDŐZÍTÉSI TERV Időpont Feladat Produkció/eszköz Csatorna Célcsoport Projekt előkészítő Helyzetelemzés, Felmérés , Potenciális szakasza kockázatelemzés internet partnerek, Projekt előkészítő szakasza Projekt előkészítő szakasza Szerződéskötés után Szerződéskötés után Jó gyakorlatok összegyűjtése Kommunikációs terv kidolgozása, egyeztetése Tájékoztatás a projekt elindításáról (nyitórendezvény) Tájékoztatás a projekt elindulásáról (nyitórendezvény) Cikkek, rádió, TV interjúk, riportok, honlapok Cselekvési ütemterv PR cikk, szóróanyag Sajtótájékoztató Nyomtatott és elektronikus sajtó , internet Elektronikus levél Egyetemi Újság Faliújság Sajtó képviselői (nyomtatott, elektronikus) érintettek Potenciális partnerek, érintettek A projektben résztvevők Projekt résztvevői Egyetem polgárai Támogató és a végrehajtást felügyelő szerv, potenciális partnerek, lakosság széles köre

10 Időpont Feladat Produkció/eszköz Csatorna Célcsoport Honlap, online Dinamikus honlap, Internet Összes szolgáltatások online szolgáltatások célcsoport létrehozása Szerződéskötés után Folyamatos Szerződéskötés után Megvalósítás során rendszeresen Megvalósítás során rendszeresen Megvalósítás során rendszeresen Megvalósítás során rendszeresen Folyamatos Projekt zárásakor Honlap, online szolgáltatások karbantartás Információs táblák kihelyezése Fotódokumentációk készítése Sajtóközlemények kiadása, elért eredmények kommunikációja Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése Szakmai rendezvények szervezése, ezeken való megjelenés Az sikeres eredményeinek ismertetése A projekt sikeres megvalósítása (zárórendevény) Dinamikus honlap, online szolgáltatások Internet Összes célcsoport Információs táblák Nyilvánosság Összes célcsoport Fotóanyag Honlapok, Projekt összes kiadványok célcsoportja Sajtóközlemény, sajtóinterjú, PR cikk Cikkek, rádió, TV, on-line cikkek Prezentáció, szóróanyag, személyes beszélgetés Honlap, kiadványok Sajtótájékoztató, Szakmai fórum, konferencia Nyomtatott sajtó, SZIE honlapok, projekt honlap Nyomtatott és elektronikus média Nyilvánosság Internet, kiadvány Sajtó képviselői, nyilvánosság Projekt résztvevők, egyetem polgárai, partnerek Projekt résztvevők, partnerek Összes célcsoport Összes célcsoport Összes célcsoport

11 7. KÖLTSÉGTERV Közép-magyarországi Régió (KMR) III. Projekt szakmai megvalósítása: 54. BÉRKÖLTSÉG Kommunikációs terv elkészítése, jóváhagyása; óra sajtócikkek, közlemények megjelentetése óra internetes honlapokon való megjelentetése óra Nyitó-, záró- és kapcsolódó szakmai konferencia megszervezése; óra VI. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások Egyéb igénybe vett szolgáltatások Állásbörze (2db) óra Szakkollégiumok keretében szakmai rendezvények szervezése. óra Karrierirodák: szakmai fórum - álláskereséshez, elhelyezkedéshez kapcsolódóan 12 db szakmai fórumot szerveznek db db szakmai konferencia - GEDBE db VII. Egyéb szolgáltatások 529. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI mennyiség egység megnevezés egységár összeg Kommunikációs terv elkészítése, jóváhagyása óra Internetes honlapokon való megjelenés (konzorciumi partnerek, más partner szervezetek, intézmények óra honlapján)-6 db Nyitó-, záró- és kapcsolódó szakmai rendezvényeken, konferenciákon megjelenés (min 1 sajtóesemény, 1 db nyitó, 1 záró) C típusú tájékoztató tábla elhelyezése a campusok karrier irodáin db Sajtóközlemények, sajtómegjelenések generálása: újságcikk/riport/sajtóközlemény megírása és megjelentetése helyi (gödöllői, budapesti) vagy regionális db és országos sajtóban Hirdetés regionális és országos hatókörű médiában - alkalo állásbörzék, szakmai konferenciák népszerűsítésére m Rendezvényeken használatos molinó, plakátok készítése db Dosszié, mappa, ismertető (hallgatók elhelyezhetik benne a kapott információs anyagokat, oktatási db segédleteket Sajtómegjelenés: Riport, interjú, illetve reklám megjelentetése regionális és országos szintű rádióban, TV-ben db Szórólap db Szóróanyag- Szakkollégiumok népszerűsítése, toborzás a campusokon db Kiadvány, segédlet a pályakezdőknek (végzősöknek), mely a munka-erőpiaci elhelyezkedésüket segíti hasznos információkkal, tanácsokkal db

12 Konvergencia Régió III. Projekt szakmai megvalósítása: 54. BÉRKÖLTSÉG Kommunikációs terv elkészítése, jóváhagyása; óra közlemények, nyilatkozatok megfogalmazása; óra projektről szóló részletes (szöveges) dokumentum megírására; óra Nyitó-, záró- és kapcsolódó szakmai konferencia megszervezése; óra VI. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások Egyéb igénybe vett szolgáltatások Rendezvények szervezése- 2 db állásbörze óra álláskereséshez, elhelyezkedéshez kapcsolódóan 12 db szakmai fórumot szerveznek óra VII. Egyéb szolgáltatások 529. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Ft megnevezés egység mennyiség egységár összeg Kommunikációs terv elkészítése, jóváhagyása óra Internetes honlapokon való megjelenés (konzorciumi partnerek, más partner óra szervezetek, intézmények honlapján)-6 db Nyitó-, záró- és kapcsolódó szakmai rendezvényeken, konferenciákon megjelenés- db (min 1 sajtóesemény, 1 nyitó, 1 záró) C típusú tájékoztató tábla elhelyezése a campusok karrier irodáin db Sajtóközlemények, sajtómegjelenés: újságcikkek, riport megjelentetése nyomtatott és elektronikus db formában sajtómegjelenés: riport, interjú, illetve reklám megjelentetését tervezzük regionális és országos alkalom szintű rádióban, TV-benn Rendezvényeken használatos molinó, plakátok készítése db Kiadvány végzősöknek - pályakezdők munkaerő-piaci elhelyezkedését segítő hasznos db információk, tanácsok szerepelnek Szórólap rendezvényekhez db Szóróanyag- Szakkollégiumok népszerűsítése, toborzás a campusokon óra Dossziék, mappák, ismertetők hallgatóknak tárolásra db

13 8. ÉRTÉKELÉS A kommunikáció eredményességét a projekt időtartam során értékelni kell, nem elégséges eredményesség esetén annak valamely vagy több eleme (célcsoport, üzenet, eszköz) újragondolandó. Sajtófigyelés és -elemzés: A megjelent sajtóanyagok gyűjtése és értékelése (pl. terjedelem, környezet, stílus, minősítés). Célja, hogy felmérjük a kommunikációs stratégiánk hatékonyságát, a használt kommunikációs eszközök megfelelőségét (azaz eljutott-e az adott hír, információ azon sajtóképviselőkhöz, akiknek szántuk), s a kommunikált információval kapcsolatos visszajelzéseket, mind a sajtó képviselőitől, mind a célcsoportoktól. Honlapok: Mivel a tervezett szolgáltatásról tájékoztatáshoz lehet jutni a már létező egyetemi honlapokról (központi egyetemi illetve kari), valamint a projekt honlapjáról is, így mindkét forrás kapcsán szükséges elemzéseket végezni: pl. látogatók száma, látogatás dinamikája, átkattintások a projektholnapra (referer-elemzés), a honlapon eltöltött idő, aktivitások (a projekt alaptevékenységéhez is kötődik). Felhasználói aktivitás: Mivel a projekt egyik fő célja a pályakövetés (illetve ezt kiegészítendő az aktív hallgatók kérdőívezése), ezért az erre irányuló kommunikáció hatékonyságát is vizsgálni kell, pl. megkeresések hatására hányan töltötték ki a kérdőíveket, hányan aktív felhasználói a rendszernek. Személyes kapcsolatok: A projekt fő céljai közé tartozik a hallgatói humánszolgáltatások nyújtása az egyetemi campusokon létesített Karrier és Alumni Irodákon keresztül, ezért az ehhez kapcsolódó kommunikáció hatékonyságát is elemezzük: pl. látogatók, feltett kérdések, visszatérők száma és ezek dinamikája. Kelt: február 7. Dr. Kovács Árpád Endre sk

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 0.0 verzió

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 0.0 verzió KOMMUNIKÁCIÓS TERV 0.0 verzió PROJEKT: Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban A minőségi és korszerű felsőoktatásért a Szent István Egyetemen Készítette: ACCORD Bt. KÓDSZÁM: TAMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve A projekt részletes s terve A Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása A projekt előkészítési szakaszában Elkészítjük a http://www.mfk.uni-miskolc.hu/ honlapunkhoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam?

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Disszeminációs műhely Erasmus+ projekteknek Tempus Közalapítvány Dr. Kuráth Gabriella Pécsi Tudományegyetem Miért? Kötelező - vállaltuk Lehetőség,

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Jövőd kulcsa a karrieriroda!

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Jövőd kulcsa a karrieriroda! SZENT ISTVÁN EGYETEM Jövőd kulcsa a karrieriroda! A Karrieriroda rövid története A Szent István Egyetemen a 2009. évet megelőzően már történtek kezdeményezések a hallgatók elhelyezkedésének segítésére,

Részletesebben

A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV -2012-0005 projekt részletes kommunikációs terve

A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV -2012-0005 projekt részletes kommunikációs terve A projekt részletes s terve A Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása A projekt előkészítési szakaszában Elkészítjük a http://www.mfk.uni-miskolc.hu/ honlapunkhoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató

Részletesebben

A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei

A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei 1159/2000/EK rendelet Pályázati dokumentáció melléklete (Útmutató a nyilvánosságról és tájékoztatásról) és Támogatási

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

KÉSZÜLT A CSONGRÁD MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (PAKTUM) CÍMŰ, TOP-5.1.

KÉSZÜLT A CSONGRÁD MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (PAKTUM) CÍMŰ, TOP-5.1. MUNKATERV KÉSZÜLT A CSONGRÁD MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (PAKTUM) CÍMŰ, TOP-5.1.1-15-CS1-2016-00001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN. TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ: CSONGRÁD

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka 1. Cél A Nemzeti Kapcsolattartó, a Program Operátorok és a Projektgazdák valamennyi tájékoztatást

Részletesebben

Projektindító rendezvény

Projektindító rendezvény A GINOP 5.2.5-16-2016-00001 GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK CÍMŰ KIEMELT PROJEKT Projektindító rendezvény Készítette: Fodorné Nagy Katalin 2016. november 22. A GINOP-5.2.5-16 KIEMELT PROJEKT

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Különböző fejlesztési modulok

Különböző fejlesztési modulok Szakmai program Különböző fejlesztési modulok 1. Megvalósítók felkészítése 2. Toborzás, tájékoztatás, egyéni fejlesztési tervek, csoportba vonás 3. Szociális készségek fejlesztése 4. Közösségi fejlesztések,

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani.

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani. Marketing koncepció: A Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark megvalósítása során nagyon fontos szerepet szánunk a marketing tevékenységnek. A jól megtervezett PR és marketing munkát, már a projekt előkészítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. 84 /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: A TOP 5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási

Részletesebben

Kommunikációs terv. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Kommunikációs terv. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Kommunikációs terv Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció átfogó céljai 1.2. A Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium referencia-intézményi

Részletesebben

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány RENDEZVÉNYSZERVEZÉS Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány Disszemináció projekteredmények terjesztése projekttermékek terjesztése (új képzések, tantervek, tananyagok, taneszközök, stb.) projektmegvalósítás

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv KOMMUNIKÁCIÓS TERV Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 - 1/9 - 1. Helyzetelemzés Nagydobsza Község Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 19906-1/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízásaira a Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

2015. május április 30.

2015. május április 30. EGT ALAP HU04 ALKALMAZKODÁS A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ PROGRAM, C2 HELYI ADAPTÁCIÓS KAPACITÁSFEJLESZTÉSI ALPROGRAM KIÍRÁS KERETÉBEN NEMZETI-ALKALMAZKODÁSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA (CLIM-NET/HUN) CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁNAK

Részletesebben

PR, marketing-kommunikációs, médiatervezési, médiavásárlási, nyomdai, rendezvényszervezései és kreatív feladatok megvalósítása.

PR, marketing-kommunikációs, médiatervezési, médiavásárlási, nyomdai, rendezvényszervezései és kreatív feladatok megvalósítása. Nyilvánossági Terv SH/8/1 A Svájci Magyar Együttműködési Program kommunikációjához kapcsolódó Tájékoztatási és nyilvánossági intézkedések projekt szinten PR, marketing-kommunikációs, médiatervezési, médiavásárlási,

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Projektgazda

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Projektgazda KOMMUNIKÁCIÓS TERV Projektgazda Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0001 Pályázat címe TramTrain integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely

Részletesebben

A bölcsészkari intézkedési terv sarokpontjai

A bölcsészkari intézkedési terv sarokpontjai A bölcsészkari intézkedési terv sarokpontjai DPR intézményi szakmai fórum 2011. április 12. Dr. Tarrósy István, egyetemi adjunktus, osztályvezető (BTK PIKO) Stratégiai cél: 1. cél: Képzésfejlesztés, tananyagfejlesztés

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - A HTMR projekthez kapcsoolódó kommunikációs feladatok ellátása

Tájékoztató a szerződés módosításáról - A HTMR projekthez kapcsoolódó kommunikációs feladatok ellátása Tájékoztató a szerződés módosításáról - A HTMR projekthez kapcsoolódó kommunikációs feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

K O M M U N I K Á C I Ó S T E R V

K O M M U N I K Á C I Ó S T E R V K O M M U N I K Á C I Ó S T E R V A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Soltvadkert-Selymes-Pirtó-Kiskunhalas településeket összekötő közlekedésbiztonsági kerékpárút című KÖZOP-3.2.0/b-08-2008-0009 azonosító

Részletesebben

Szent István Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer HÍRLEVÉL. 2. szám 2011. július

Szent István Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer HÍRLEVÉL. 2. szám 2011. július Szent István Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer HÍRLEVÉL 2. szám 2011. július SZIE-DPr 2. SZámú hírlevele A képzés munkaerő-piaci relevanciájának erősítése komplex intézményi és hallgatói szolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1 PROJEKTTERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám:

Részletesebben

Disszemináció. az Erasmus+ programban. Készítette az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda. Forrás: Erasmus+ Programme Guide, Annex II

Disszemináció. az Erasmus+ programban. Készítette az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda. Forrás: Erasmus+ Programme Guide, Annex II Disszemináció az Erasmus+ programban 1 1 Bevezetés A disszemináció a projekt eredményeinek széles körű terjesztését, láthatóságát jelenti. Ez sokféle tevékenységet jelenthet a gyakorlatban, projektről

Részletesebben

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ NTP-FTH-15-0036 SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tartalom 1. A pályázati program lényege... 3 2. A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenysége... 3 3. A pályázatban megfogalmazott célok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 19. (2) bekezdése rögzíti, hogy a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Békéscsaba

Részletesebben

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA KOMMUNIKÁCIÓS TERVE 2012. május TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt GINOP 5.2.5-16-2016 BEMUTATKOZIK A GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK című kiemelt projekt KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A PROJEKT ALAPADATAI GINOP 5.2.5-16-2016-00001

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 2011. október 26. A Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Az Ihász Gábor Általános Iskola KOMMUNIKÁCIÓS TERVE

Az Ihász Gábor Általános Iskola KOMMUNIKÁCIÓS TERVE T ÁMOP-3.1.7-11/2-2011- 0300 Felkészülés a referencia-intézményi szerepre a vaszari Ihász Gábor Általános Iskolában Az Ihász Gábor Általános Iskola KOMMUNIKÁCIÓS TERVE 1 TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0300 Felkészülés

Részletesebben

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Kommunikációs terv R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 I. Célok 1.1. Átfogó célok: A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens,

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10. Mikrohitel közvetítői kommunikáció

Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10. Mikrohitel közvetítői kommunikáció Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10 Mikrohitel közvetítői kommunikáció Gáspár Bence, főosztályvezető, Kommunikációs és Ügyfélkapcsolati főosztály, MAG Zrt. Uniós Vállalkozói Hitelek

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Szent István Egyetem Diplomás Pályakövetõ Rendszer. 1. szám 2010. október

HÍRLEVÉL. Szent István Egyetem Diplomás Pályakövetõ Rendszer. 1. szám 2010. október Szent István Egyetem Diplomás Pályakövetõ Rendszer HÍRLEVÉL 1. szám 2010. október A képzés munkaerõ-piaci relevanciájának erõsítése komplex intézményi és hallgatói szolgáltatásfejlesztési programokkal

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

MEGBÍZÁSi SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

MEGBÍZÁSi SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA SZERZŐDÉS SZÁMA: 134&/2013, MEGBÍZÁSi SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA KONDOROS TELEPÜLÉS SZENNYVÍZHÁLÓZATÁNAK BŐVÍTÉSE ÉS AZ EHHEZ SZÜKSÉGES KAPACITÁS ÉS HATÉKONYSÁG NÖVELÉ5 A MEGLÉVŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A (fő)kedvezményezett neve: 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Bereczk Balázs Telefon: +36 (85) 501035 Fax: +36 (85) 501055 Email: bereczk.balazs@marcali.hu

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

Kommunikációs terv 2012

Kommunikációs terv 2012 Kommunikációs terv 2012 Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Hálózati tanulás-referencia intézményi fejlesztés Az óvodai nevelés dimenziói a I. században (Saját fejlesztésű alternatív program szerint

Részletesebben

HVG Állásbörze 2011 ősz. Tájékoztató KépzésTér

HVG Állásbörze 2011 ősz. Tájékoztató KépzésTér HVG Állásbörze 2011 ősz Tájékoztató KépzésTér A HVG Állásbörze hazánk legnagyobb állás és képzésvására Évente két rendezvény 7.500-9.000 látogató a helyszínen Rendezvényenként 120-150 kiállító és több

Részletesebben

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u 2013 Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. 2013.06.01. 0 TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció átfogó céljai 1.2. A Háry László Általános Iskola referencia-intézményi céljai 2. A kommunikációs

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Kommunikációs (cselekvési) terv. A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése

Kommunikációs (cselekvési) terv. A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése Kommunikációs (cselekvési) terv KEOP 1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú támogatási szerződéshez A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése elnevezésű projekt kapcsán Projektgazda: Paks

Részletesebben

Kommunikációs és változásmenedzsment terv

Kommunikációs és változásmenedzsment terv II. fázis VI. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Kommunikációs és változásmenedzsment terv című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089 Ismertető a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. Fecske Családok Átmeneti Otthona Gyermekek és fiatalok integrációs programja TÁMOP -5.2.5 / 08 /1 / A Gyermekvédelmi komponens pályázatáról TÁMOP- 5.2.5-08/1-2008-0089

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

Kommunikációs terv. A tájékoztatás célja - és feladatrendszerének meghatározása

Kommunikációs terv. A tájékoztatás célja - és feladatrendszerének meghatározása i Összef ogás Szoci ál v ár esf eh ér Szék i s K er ek aszt al Kommunikációs terv Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló - HEFOP-2.2.1-06/1.- 2006-12-0056/4.0 - SZÖSZKE Székesfehérvári Összefogás

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai

Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai Bozóky Tamás, AVIR szakmai vezető Fejérvári Bence, informatikai folyamatmenedzser 2013. szeptember 18. AVIR I. fejlesztése 2008-2011: AVIR fejlesztése

Részletesebben

SIGNATUM Kommunikációs Kft. Referencia füzet

SIGNATUM Kommunikációs Kft. Referencia füzet Referencia füzet Elérhetőségeink: SIGNATUM Kommunikációs és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 4033 Debrecen, Herpay Gábor utca 12. Tel.: +36 30 943 12 11 +36 30 991 29 32 email: signatum@gmail.com

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Út az emberekhez - Társadalmi kommunikáció, PR

Út az emberekhez - Társadalmi kommunikáció, PR TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Út az emberekhez - Társadalmi kommunikáció, PR Előadó: Kisanyik Tímea Éva tevékenység koordinátor

Részletesebben

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A (fő)kedvezményezett neve: ARCALI KISTÉRSÉG 2. SZÁÚ IDŐSZAKOS BESZÁOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Bereczk Balázs Telefon: +36 (85) 501035 Fax: +36 (85) 501055

Részletesebben

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52.

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat,

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Diplomán innen és diplomán túl Szent István Egyetem Gödöllő 2011. október 24. A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Kuráth Gabriella Németh Péter

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

HVG Állásbörze 2011 ősz. Tájékoztató

HVG Állásbörze 2011 ősz. Tájékoztató HVG Állásbörze 2011 ősz Tájékoztató A HVG Állásbörze hazánk legnagyobb karriervására Évente két rendezvény 7.500-9.000 látogató a helyszínen Rendezvényenként 120-150 kiállító és több mint 1.500 állásajánlat

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben