KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió"

Átírás

1 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió PROJEKT: A képzés munkaerő-piaci relevanciájának erősítése komplex intézményi és hallgatói szolgáltatásfejlesztési programokkal a Szent István Egyetemen SZERZŐDÉS SZÁMOK: TÁMOP /2/KMR és TÁMOP / KITERJED A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÖSSZES KARÁRA: Állatorvos-tudományi Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Alkalmazott Bölcsészeti Kar (Jászberény) Ybl Miklós Építéstudományi Kar, TEK Víz- és Környezetgazdálkodási Kar (Szarvas) TEK Pedagógiai Kar (Szarvas) TEK Gazdasági Kar (Békéscsaba) Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet (Gyula) A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A Szent István Egyetem a projekt megvalósítása során a pályázati dokumentáció részét képező és a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő, III. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani, továbbá a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplő C típusú tájékoztatási táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein.

2 1. HELYZETELEMZÉS Jelen kommunikációs terv célja, hogy a projekt megvalósítását elősegítse, támogassa és a projekt előrehaladásáról, valamint a projekt keretein belül létrejött eredményekről az érintettek számára információt, tájékoztatást nyújtson a kommunikáció megfelelő eszközeivel. A felsőoktatásban az elmúlt 18 évben lezajlott expanziót követően a minőségi szempontok előtérbe helyezése szükséges, illetve elengedhetetlen, hogy javítsuk a képzés és a munkaerőpiac közötti információáramlás hatékonyságát, ezzel is támogatva a modern, szolgáltatásközpontú felsőoktatási intézmények kialakulását. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében olyan rendszerek, szolgáltatások kialakítását valósítjuk meg, melyek hozzájárulnak az intézmény versenyképességének javításhoz azáltal, hogy korszerű IKT-alapú szolgáltatásokat nyújtanak a hallgatóknak a saját munkaerő-piaci pozíciójuk erősítése érdekében, illetve az egyetemmel való kapcsolatuk megerősítéséhez. Ez utóbbi momentum nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az egykori hallgatók mind nagyobb arányban adjanak visszajelzést a karrierjükről. Ezáltal a felvételizők és a végzés utáni elhelyezkedési esélyekről az ágazati stratégiaalkotáshoz releváns információk állnak rendelkezésre az intézményben végzettek elhelyezkedési és karrier lehetőségeiről illetve az intézmények folyamatos visszajelzést kapnak képzéseik minőségéről. A TÁMOP pályázati források segítségével tehát intézményünk szervezeti fejlesztéséhez, valamint a képzéseink munkaerő-piaci relevanciájának fejlesztését kívánjuk elvégezni a legfontosabb intézmény-irányítási és hallgatói szolgáltatások erősítésével. 2. CÉLKITŰZÉSEK MEGHATÁROZÁSA A projektben megvalósítandó fejlesztés stratégiai céljai a következők: - Az egyetem megítélésének javítása, imázsának erősítése minden érintett (leendő, jelenlegi és egykori hallgatók, érdeklődők, potenciális támogatók) szemében. - A képzési célok, módszerek, tartalmak fejlesztése a kapott visszajelzéseken keresztül, így erősítsük az összhangot a képzés és a munkaerőpici igények között. - Az öregdiákoknak az intézménnyel való kapcsolatának erősítése, támogatásuk (szakmai, anyagi, kapcsolatokban megnyilvánuló) megnyerése. - Speciális felhasználói (hallgatói) csoportoknak támogatás nyújtása pl. tehetséggondozás, humán szolgáltatások biztosítása, ami egyrészt erősíti az érintett hallgatók képzettségét, másrészt szintén pozitív hatást gyakorol az intézmény megítélésére. - A központilag kért/elvárt adatok gyűjtése és továbbítása. Ezek alapján a kommunikációs célokat az alábbiakban lehet összegezni: Kiemelt célok - A projektben megfogalmazott stratégiai célok kommunikációs támogatása - A projekt keretében megvalósult fejlesztések ismertetése, mind a közreműködő intézményeken belül, mind a külső partnerek felé - Azon tény közzététele, hogy a projekt az Európai Unió Strukturális Alapjainak forrásából, az Új Magyarország Fejlesztési Terven belül a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében jön létre.

3 Fő célok - A projekt során megvalósítandó szolgáltatások bemutatása (az egyes felhasználói csoportok számára biztosított lehetőségek, a részvétel feltételei). - A jelenlegi hallgatók és az öregdiákok mind nagyobb hányadának bevonása a rendszer aktív felhasználói közé. Nem titkolt cél, hogy az aktuális hallgatókat öregdiákként (az alumni és DPR modulokban) is felhasználóinkként szeretnénk viszont látni, így a kommunikáció ennek a kapcsolatnak a folyamatos fenntartását is. - Az egyetem érintett munkatársai felé kommunikálni a szolgáltatás-modulok előnyeit, így bevonni őket a rendszer használatába. - A külső partnerek (a munkaerőpiac szereplői, cégek, akik pl. a kutatásban, gyakornokok foglalkoztatásában működnek együtt) felé kommunikálni a fejlesztések számukra előnyös vonatkozásait. Közvetett célok - A projektben résztvevők (hallgatók, öregdiákok, oktatók, külső partnerek stb.) szemében növelni az IKT-alapú szolgáltatások (online közösségek, együttműködés stb.) elfogadottságát. - Az érintettek bevonása további projektekbe, pl. az elearning területén. 3. CÉLCSOPORTOK AZONOSÍTÁSA Elsődleges célcsoport - Egyetemen belüli célcsoportok: Az egyetem jelenlegi hallgatói, a motivációs vizsgálatok során, mint érintettek, a tehetség-gondozás és hallgatói szolgáltatások célcsoportja. Az egyetem oktatói és dolgozói Az egyetem vezetése Az egyetemen belül működő szervezetek, önszerveződések. - Egyetemhez köthető, külső célcsoportok: Az egyetem volt hallgatói. Az egyetemmel partnerségi kapcsolatban álló gazdasági társaságok Az egyetemmel partnerségi kapcsolatban álló civil szervezetek - A projekt megvalósításába bevont partnerek: Konzorciális partnerek - A projekt eredményeit felhasználó, illetve a projekt végrehajtását felügyelő szervek: Az ágazatban működő döntéshozó, felügyeleti szervek Támogatást biztosító és a végrehajtást felügyelő szervezetek Másodlagos célcsoport - Elektronikus és nyomtatott média - Gazdasági élet és a munkaerőpiac szereplői - Civil szervezetek - Lakosság

4 4. KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA A projekt korszerű IKT-alapú szolgáltatásokon keresztül erősíti a formális és informális kapcsolati hálókban (aktív és egykori hallgatók, érintett szervezetek, intézmények bevonásával) rejlő lehetőségek kiaknázását. Hasonló módon mind a döntéshozók (képzésfejlesztés), mind a leendő és aktív hallgatók (tájékozódás a diplomaszerzés utáni lehetőségekről) számára fontos visszacsatolási lehetőséget valósít meg a végzett hallgatók karrier-információin (DPR) keresztül. Emellett a tehetséggondozáson és a hallgatói humánszolgáltatásokon keresztül támogatja a hallgatók képességeinek kibontakoztatását. 5. CÉLCSOPORTOK ÜZENETEK Az egyes célcsoportok részére a következő kommunikációs üzeneteket kívánjuk eljuttatni. Általános üzenet: A projekt korszerű IKT-alapú szolgáltatásokon keresztül erősíti a formális és informális kapcsolati hálókban (aktív és egykori hallgatók, érintett szervezetek, intézmények bevonásával) rejlő lehetőségek kiaknázását. Hasonló módon mind a döntéshozók (képzésfejlesztés), mind a leendő és aktív hallgatók (tájékozódás a diplomaszerzés utáni lehetőségekről) számára fontos visszacsatolási lehetőséget valósít meg a végzett hallgatók karrierinformációin (DPR) keresztül. Emellett a tehetséggondozáson és a hallgatói humánszolgáltatásokon keresztül támogatja a hallgatók képességeinek kibontakoztatását. Az egyetem jelenlegi hallgatói - A projekt működése hatékony és eredményorientált. - A projekt eredményeként létrejövő online szolgáltatásokon keresztül a közösségi oldalak megszokott szolgáltatásaihoz képest újszerű, hasznos funkciókat érhetnek el. - A projekt eredményeként létrejövő pályakövetési rendszer jól használható támpontot nyújt az elhelyezkedési és karrierlehetőségekről. - A projekt eredményeként létrejövő tehetséggondozó szolgáltatások és karrierirodák valóban segítik képességeik kibontakoztatását, javítják elhelyezkedési lehetőségeiket. Az egyetem oktatói és dolgozói - A projekt működése hatékony és eredményorientált. - A projekt eredményeként létrejövő online szolgáltatások nem csak egy újabb rendszert, hanem valóban hasznos segítséget jelentenek a hallgatókkal való kapcsolatépítésben illetve az oktatásban. - A projekt eredményeként létrejövő pályakövetési rendszer hasznos visszacsatolást jelent az oktatás fejlesztésében. Az egyetem vezetése - A projekt működése hatékony és eredményorientált. - A projekt eredménye jól illeszthető az egységes szemléletű egyetemi információs (illetve intézményirányítási) rendszerhez. - A projekt eredményeként létrejövő pályakövetési rendszer hasznos visszacsatolást jelent az oktatás fejlesztésében, az egyetem versenyképességének javításában. - A projekt eredményeként létrejövő online szolgáltatások erősítik az intézmény imagejét a jelenlegi és leendő hallgatók szemében, illetve elősegítik az öregdiákok újbóli bevonását az egyetem életébe.

5 Az egyetem volt hallgatói - A projekt működése hatékony és eredményorientált. - Az egyetem számít a véleményükre, a tapasztalatokat hasznosítja a képzés- és intézményfejlesztésben, amelybe maguk is bekapcsolódhatnak (pl. gyakornokok fogadása, vendégelőadások stb.) - A projekt eredményeként létrejövő on-line szolgáltatások segítségével élő kapcsolatot tarthatnak mind az intézménnyel, mind az egykori hallgatótársaikkal. Az egyetemen belül működő szervezetek, önszerveződések - A projekt működése hatékony és eredményorientált. - A projekt eredményeként létrejövő szolgáltatások nem az ő ellenükben nyernek teret, hanem fontos segítséget nyújtanak a működésükhöz (kommunikáció, szervezés, nyilvántartás stb.) Az egyetemmel partnerségi kapcsolatban álló gazdasági társaságok és civil szerveztek - A projekt működése hatékony és eredményorientált. - A megvalósuló fejlesztések eredményeként magasabb szinten képzett, a munkaerőpiaci igényeknek még jobban megfelelő hallgatókat bocsát ki az intézmény. Az ágazatban működő döntéshozó, felügyeleti szervek - A projekt működése hatékony, eredményorientált. - A projekt eredményei jól hasznosíthatók az ágazati tervezésben Támogatást biztosító és a végrehajtást felügyelő szervezetek - A projekt működése hatékony, eredményorientált. - A projekt eredményei jól hasznosíthatóak. - A projekt megbízható menedzsmenttel rendelkezik, valamint megbízható a pénzügyi elszámolásban. - A konzorcium tagjai illetve az egyéb együttműködő szervezetek stabil partnerek a támogatási együttműködés során. Elektronikus és nyomtatott média - A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Strukturális Alapok forrásaiból, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, az Új Magyarország Fejlesztési Terven belül a Társadalmi Megújulás Operatív Programon belül valósul meg. - A kutatási eredmények hasznosításával hozzájárulunk az információs társadalom eredményeinek célszerű használatához. - A projekt eredményei nemzetközi szinten is megállják a helyüket. - A SZIE és ezen belül a projekt megvalósításában részt vevő munkatársak színvonalas szakmai partnerek, Gazdasági élet és a munkaerőpiac szereplői - A projekt működése hatékony, eredményorientált. - A projekt eredményeinek nagymértékű gyakorlati hasznuk van, elsősorban a magasabban képzett hallgatókon, illetve az információs társadalom eredményeinek célszerű használatának terjesztésén keresztül. - A projekt eredményei nemzetközi szinten is megállják helyüket.

6 Civil szervezetek Lakosság - A projekt működése hatékony, eredményorientált. - A projekt eredményeinek nagymértékű gyakorlati hasznuk van, elsősorban a magasabban képzett hallgatókon, illetve az információs társadalom eredményeinek célszerű használatának terjesztésén keresztül. - A projekt eredményei nemzetközi szinten is megállják helyüket. - A projekt működése hatékony, eredményorientált. - A projekt eredményeinek nagymértékű gyakorlati hasznuk van, elsősorban a magasabban képzett hallgatókon, illetve az információs társadalom eredményeinek célszerű használatának terjesztésén keresztül. - A projekt eredményei nemzetközi szinten is megállják helyüket. 5. CÉLCSOPORTOK ÜZENETEK ESZKÖZÖK A projekt kommunikációjával kapcsolatos tevékenységeket két fázisban kívánjuk megvalósítani: az előkészítési, tervezési szakaszban, illetve a projekttevékenységek végrehajtásához kapcsolódva, a megvalósítási szakaszban. I. Előkészítő szakasz Helyzetelemzés, a lehetséges kockázatok felmérése A külső és belső környezet átfogó elemzése hangsúlyt fektet a projektet érintő folyamatok és hatások felmérésére, elemzésére. A helyzetelemzés eszköze a SWOT analízis, melyben összevetjük a projektre gyakorolt külső és belső tényezők hatását. A helyzetelemzés eredményéből pontosíthatók a kitűzött célok és azok elérési módjai. Ezt alapul véve határozhatóak meg a konkrét kommunikációs feladatok, célcsoportok és eszközök. A témában korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése A projekt tartalmával kapcsolatos lehető legtöbb adat begyűjtése, az érintett véleményformáló személyek és szervezetek álláspontjának megismerése. Az információk birtokában jobban illeszthetőek a projekt feladatai a megfogalmazott elvárásokhoz. A részletes kommunikációs terv kidolgozása - Az Arculati kézikönyv segítségével a terv egyes részeinek meghatározása. - A pontos üzenetek megfogalmazása. - Az ütemterv elkészítése indikátorok meghatározásával. Az egységes arculat összehangolt kommunikáció érdekében törekedni kell a projekthez kapcsolódó különböző kiadványok elkészítésénél az egységes arculatra, amely fontos eleme az összehangolt kommunikációnak. Fontosnak tartjuk, hogy a projekt arculati elemei teljes mértékben illeszkedjenek a SZIE arculati elemeihez (projekt Arculati kézikönyvének összeállítása, amelyben a kommunikációra vonatkozó kötelező elemek le vannak fektetve, egységben a SZIE Arculati kézikönyvével). A SZIE arculati elemei mellett figyelembe kell venni

7 a NFÜ támogatási szerződésben meghatározott előírást a kötelező elemek támogatói logók, kötelező feliratok, feltűntetésére vonatkozóan. II. Megvalósítási szakasz A tájékoztatás során használt marketing eszközök Honlap A projekt honlapja kettős szerepet tölt be: egyrészt maga is a projekt eredményei közé tartozik, a létrehozandó elektronikus szolgáltatások hordozófelülete, másrészt fontos kommunikációs, tájékoztatási szerepe is van. Utóbbi szempontból vizsgálva: Megjelenésében illeszkednie kell az egységes arculathoz. Emellett széles körben nyújt tájékoztatást a projektről, az elért eredményekről a lehető legnagyobb körben biztosítja a nyilvánosságot. A honlap bemutatja a projektben résztvevőket, a projekt általános és konkrét célkitűzéseit, továbbá tájékoztatást ad a (leendő) felhasználóknak az egyes szolgáltatás-modulok használatába való bekapcsolódás mikéntjéről. Promóciós és tájékoztató kiadványok, szóróanyagok Egy részük általános jellegű, másik részük specifikus, célcsoportoknak szóló. A tájékoztató kiadványok erősítik a projekt image-t, megjelölik a projekt részletes leírásának elérési lehetőségeit, kapcsolattartás vonatkozó adatokat is tartalmaznak. Brosúra célcsoport: elsősorban a karrier-tanácsadás keretében kerül kiadásra a hallgatóknak; kommunikációs cél: hasznos információk átadása, illetve tájékoztatás a projektről illetve a szolgáltatásokról (a projekt és a szolgáltatások rövid bemutatása, a csatlakozás módja, feltételei, a projekt-elérhetőségek megadása). Dossziék, szórólapok célcsoport: potenciális partnerszerveztek, a sajtó munkatársai, döntéshozói; kommunikációs cél: a projekt során létrejött szolgáltatások ismertségének növelése (a projekt és a szolgáltatások rövid bemutatása, a csatlakozás módja, feltételei, a projekt-elérhetőségek megadása) Vezetői összefoglalók célcsoport: az intézmény vezetői, döntéshozói, véleményformálók; kommunikációs cél: tájékoztató a projekt előrehaladásáról. A tájékoztatás során használt PR eszközök: Információs tábla elhelyezése: C típusú (méret: A/2, mm) információs táblák elhelyezése a projekt megvalósulásának helyszínein, az egyetem campusain a projekt címéről, időtartamáról, a kedvezményezett nevéről, a támogatási összegről, valamint arról, hogy a projekt az Európai Unió Strukturális Alapjainak forrásából valósul meg. Sajtótájékoztató Nyitó sajtótájékoztató a projekt indulásáról, melyben tájékoztatjuk a meghívottakat (kiemelten a sajtó képviselőit) a projekt elindulásáról, a résztvevőkről, a célcsoportokról és a célokról. A záró sajtótájékoztatón pedig tájékoztatást adunk a projekt sikeres megvalósításáról, a megvalósítás során elért eredményekről, valamint a projekt résztvevői közti együttműködés folytatásának formájáról. Sajtóközlemények, hírlevelek kiadása

8 A projekt mérföldköveinél tervezzük tematikus sajtóközlemények, híranyagok készítését és kiadását. A sajtóközlemények elkészítését a projektmenedzsment team koordinálja, illetve fogalmazza meg. A sajtóközlemények olyan időszakos termékek, amelyek segítségével egy-egy konkrét, általunk fontosnak tartott történés, esemény kerül közlésre. A közlemények kiadásának nemcsak az a funkciója, hogy új bejelentéseket tegyünk általuk, hanem az is, hogy segítségükkel folyamatosan fenntartsuk az érdeklődést a projekt iránt. Így egyegy eseményről akár több közlemény is születhet. Rendezvények A projekt nyitó és záró rendezvénye Résztvevők: a célcsoportok, az érintett szervezetek képviselői, a média munkatársai. Cél: a projekt céljairól (nyitó) illetve eredményeiről (záró) való részletes beszámolás. Egyéb rendezvények: Az egyes célcsoportokat (pl. öregdiák-szervezetek közgyűlése, szakkollégiumi rendezvények) célzó rendezvények, melyeknek célja a projekt eredményeinek kommunikálása, a mind szélesebb körű ismertség biztosítása, illetve a szolgáltatások használatába való bevonás. Ezeken a következő megjelenési lehetőségekkel számolunk: előadás, tájékoztató tartása, kiadvány, szórólap, tájékoztató anyagok kihelyezése, szétosztása. Személyes megkeresések A potenciális partnerekkel való személyes kapcsolatfelvétel elengedhetetlen eleme a projekt kommunikációs tevékenységének, mivel az egyik legfontosabb cél az említett célcsoport elérése és természetesen a jövőbeli sikeres együttműködés. A találkozók alkalmával a projektet SZIE munkatársai képviselik. Kiemelt kommunikációs csatornák az egyetemi polgárok felé: Fontosnak tartjuk, hogy a projekt jelentőségét az Egyetem polgárai is érezzék és elismerjék. Az előző pontokban meghatározott eszközökön kívül egyéb, speciális (már alkalmazott) csatornákat is felhasználunk. Egyetemi vezetők A projekt honlapja, szolgáltatásmodulok Vezetői összefoglalók Egyetemi, kari lapok Egyetemi honlapok (SZIE, a karok és az együttműködő partnerek weboldalai) Szakmai rendezvények, fórumok Hallgatók A projekt honlapja, szolgáltatásmodulok HÖK (weboldalak, kiadványok) NEPTUN Egyetemi, kari lapok Egyetemi honlapok (SZIE, a karok és az együttműködő partnerek weboldalai) A karokra kihelyezett poszterek a projektről, annak eredményeiről Szakmai rendezvények, fórumok

9 Munkatársak A projekt honlapja, szolgáltatásmodulok Egyetemi, kari lapok Egyetemi honlapok (SZIE, a karok és az együttműködő partnerek weboldalai) A karokra kihelyezett poszterek a projektről, annak eredményeiről Szakmai rendezvények, fórumok A projekt indításakor és eredményes befejezésekor sajtóközleményt készítünk és juttatunk el az írott megyei, regionális és országos médiának. A megvalósítás alatt újságcikkeket jelentetünk meg az egyetemi lapokban, a gödöllői helyi újságban és elektronikus formában az egyetem és konzorciumi partnereinek honlapján. Más internetes honlapokon való megjelenést is tervezünk más partner szervezetek, intézmények honlapján. A projektről és eredményeiről szóló riportot teszünk közzé a rádióban. Nyitó-, záró- és kapcsolódó szakmai rendezvényt szervezünk, amelyeken molinókat, plakátokat helyezünk el az előírt arculati elemek feltűntetésével. C típusú tájékoztató táblát helyezünk el az egyetem campusainak karrierirodája falán, továbbá a támogatásban részesülő partnernél. Szóróanyagokkal, kiadványokkal népszerűsítjük az alumni és karrierirodai szolgáltatásokat és a projekt keretében megrendezésre kerülő rendezvényeket. 6. IDŐZÍTÉSI TERV Időpont Feladat Produkció/eszköz Csatorna Célcsoport Projekt előkészítő Helyzetelemzés, Felmérés , Potenciális szakasza kockázatelemzés internet partnerek, Projekt előkészítő szakasza Projekt előkészítő szakasza Szerződéskötés után Szerződéskötés után Jó gyakorlatok összegyűjtése Kommunikációs terv kidolgozása, egyeztetése Tájékoztatás a projekt elindításáról (nyitórendezvény) Tájékoztatás a projekt elindulásáról (nyitórendezvény) Cikkek, rádió, TV interjúk, riportok, honlapok Cselekvési ütemterv PR cikk, szóróanyag Sajtótájékoztató Nyomtatott és elektronikus sajtó , internet Elektronikus levél Egyetemi Újság Faliújság Sajtó képviselői (nyomtatott, elektronikus) érintettek Potenciális partnerek, érintettek A projektben résztvevők Projekt résztvevői Egyetem polgárai Támogató és a végrehajtást felügyelő szerv, potenciális partnerek, lakosság széles köre

10 Időpont Feladat Produkció/eszköz Csatorna Célcsoport Honlap, online Dinamikus honlap, Internet Összes szolgáltatások online szolgáltatások célcsoport létrehozása Szerződéskötés után Folyamatos Szerződéskötés után Megvalósítás során rendszeresen Megvalósítás során rendszeresen Megvalósítás során rendszeresen Megvalósítás során rendszeresen Folyamatos Projekt zárásakor Honlap, online szolgáltatások karbantartás Információs táblák kihelyezése Fotódokumentációk készítése Sajtóközlemények kiadása, elért eredmények kommunikációja Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése Szakmai rendezvények szervezése, ezeken való megjelenés Az sikeres eredményeinek ismertetése A projekt sikeres megvalósítása (zárórendevény) Dinamikus honlap, online szolgáltatások Internet Összes célcsoport Információs táblák Nyilvánosság Összes célcsoport Fotóanyag Honlapok, Projekt összes kiadványok célcsoportja Sajtóközlemény, sajtóinterjú, PR cikk Cikkek, rádió, TV, on-line cikkek Prezentáció, szóróanyag, személyes beszélgetés Honlap, kiadványok Sajtótájékoztató, Szakmai fórum, konferencia Nyomtatott sajtó, SZIE honlapok, projekt honlap Nyomtatott és elektronikus média Nyilvánosság Internet, kiadvány Sajtó képviselői, nyilvánosság Projekt résztvevők, egyetem polgárai, partnerek Projekt résztvevők, partnerek Összes célcsoport Összes célcsoport Összes célcsoport

11 7. KÖLTSÉGTERV Közép-magyarországi Régió (KMR) III. Projekt szakmai megvalósítása: 54. BÉRKÖLTSÉG Kommunikációs terv elkészítése, jóváhagyása; óra sajtócikkek, közlemények megjelentetése óra internetes honlapokon való megjelentetése óra Nyitó-, záró- és kapcsolódó szakmai konferencia megszervezése; óra VI. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások Egyéb igénybe vett szolgáltatások Állásbörze (2db) óra Szakkollégiumok keretében szakmai rendezvények szervezése. óra Karrierirodák: szakmai fórum - álláskereséshez, elhelyezkedéshez kapcsolódóan 12 db szakmai fórumot szerveznek db db szakmai konferencia - GEDBE db VII. Egyéb szolgáltatások 529. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI mennyiség egység megnevezés egységár összeg Kommunikációs terv elkészítése, jóváhagyása óra Internetes honlapokon való megjelenés (konzorciumi partnerek, más partner szervezetek, intézmények óra honlapján)-6 db Nyitó-, záró- és kapcsolódó szakmai rendezvényeken, konferenciákon megjelenés (min 1 sajtóesemény, 1 db nyitó, 1 záró) C típusú tájékoztató tábla elhelyezése a campusok karrier irodáin db Sajtóközlemények, sajtómegjelenések generálása: újságcikk/riport/sajtóközlemény megírása és megjelentetése helyi (gödöllői, budapesti) vagy regionális db és országos sajtóban Hirdetés regionális és országos hatókörű médiában - alkalo állásbörzék, szakmai konferenciák népszerűsítésére m Rendezvényeken használatos molinó, plakátok készítése db Dosszié, mappa, ismertető (hallgatók elhelyezhetik benne a kapott információs anyagokat, oktatási db segédleteket Sajtómegjelenés: Riport, interjú, illetve reklám megjelentetése regionális és országos szintű rádióban, TV-ben db Szórólap db Szóróanyag- Szakkollégiumok népszerűsítése, toborzás a campusokon db Kiadvány, segédlet a pályakezdőknek (végzősöknek), mely a munka-erőpiaci elhelyezkedésüket segíti hasznos információkkal, tanácsokkal db

12 Konvergencia Régió III. Projekt szakmai megvalósítása: 54. BÉRKÖLTSÉG Kommunikációs terv elkészítése, jóváhagyása; óra közlemények, nyilatkozatok megfogalmazása; óra projektről szóló részletes (szöveges) dokumentum megírására; óra Nyitó-, záró- és kapcsolódó szakmai konferencia megszervezése; óra VI. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások Egyéb igénybe vett szolgáltatások Rendezvények szervezése- 2 db állásbörze óra álláskereséshez, elhelyezkedéshez kapcsolódóan 12 db szakmai fórumot szerveznek óra VII. Egyéb szolgáltatások 529. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Ft megnevezés egység mennyiség egységár összeg Kommunikációs terv elkészítése, jóváhagyása óra Internetes honlapokon való megjelenés (konzorciumi partnerek, más partner óra szervezetek, intézmények honlapján)-6 db Nyitó-, záró- és kapcsolódó szakmai rendezvényeken, konferenciákon megjelenés- db (min 1 sajtóesemény, 1 nyitó, 1 záró) C típusú tájékoztató tábla elhelyezése a campusok karrier irodáin db Sajtóközlemények, sajtómegjelenés: újságcikkek, riport megjelentetése nyomtatott és elektronikus db formában sajtómegjelenés: riport, interjú, illetve reklám megjelentetését tervezzük regionális és országos alkalom szintű rádióban, TV-benn Rendezvényeken használatos molinó, plakátok készítése db Kiadvány végzősöknek - pályakezdők munkaerő-piaci elhelyezkedését segítő hasznos db információk, tanácsok szerepelnek Szórólap rendezvényekhez db Szóróanyag- Szakkollégiumok népszerűsítése, toborzás a campusokon óra Dossziék, mappák, ismertetők hallgatóknak tárolásra db

13 8. ÉRTÉKELÉS A kommunikáció eredményességét a projekt időtartam során értékelni kell, nem elégséges eredményesség esetén annak valamely vagy több eleme (célcsoport, üzenet, eszköz) újragondolandó. Sajtófigyelés és -elemzés: A megjelent sajtóanyagok gyűjtése és értékelése (pl. terjedelem, környezet, stílus, minősítés). Célja, hogy felmérjük a kommunikációs stratégiánk hatékonyságát, a használt kommunikációs eszközök megfelelőségét (azaz eljutott-e az adott hír, információ azon sajtóképviselőkhöz, akiknek szántuk), s a kommunikált információval kapcsolatos visszajelzéseket, mind a sajtó képviselőitől, mind a célcsoportoktól. Honlapok: Mivel a tervezett szolgáltatásról tájékoztatáshoz lehet jutni a már létező egyetemi honlapokról (központi egyetemi illetve kari), valamint a projekt honlapjáról is, így mindkét forrás kapcsán szükséges elemzéseket végezni: pl. látogatók száma, látogatás dinamikája, átkattintások a projektholnapra (referer-elemzés), a honlapon eltöltött idő, aktivitások (a projekt alaptevékenységéhez is kötődik). Felhasználói aktivitás: Mivel a projekt egyik fő célja a pályakövetés (illetve ezt kiegészítendő az aktív hallgatók kérdőívezése), ezért az erre irányuló kommunikáció hatékonyságát is vizsgálni kell, pl. megkeresések hatására hányan töltötték ki a kérdőíveket, hányan aktív felhasználói a rendszernek. Személyes kapcsolatok: A projekt fő céljai közé tartozik a hallgatói humánszolgáltatások nyújtása az egyetemi campusokon létesített Karrier és Alumni Irodákon keresztül, ezért az ehhez kapcsolódó kommunikáció hatékonyságát is elemezzük: pl. látogatók, feltett kérdések, visszatérők száma és ezek dinamikája. Kelt: február 7. Dr. Kovács Árpád Endre sk

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató 2 Az első rész tartalmazza

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója

Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója dolgozat 2006. december Készítette: Forgács Tamás Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA KOMMUNIKÁCIÓS TERVE 2012. május TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3. fejezet 3. SZERVEZETI MŰKÖDÉS, TÁMOGATÓ KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA... 67 3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3.1 Bevezető: a DPR működését meghatározó alapvető

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója Bevezető... 2 Szolgáltatási területek... 3 I. Általános információs szolgáltatások... 3 II. Személyes információs-, tanácsadási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Fenntartható élelmiszerlánc Projekt Alapító Dokumentum

Fenntartható élelmiszerlánc Projekt Alapító Dokumentum Projekt Alapító Dokumentum Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló...4 1.1 A pályázat előzményei... 4 1.2 A projekt összefoglalása... 4 1.3 A pályázat támogatásának folyamata...5 2 A projektgazda és projektmenedzsment

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

8. Promóció, reklám, kommunikáció

8. Promóció, reklám, kommunikáció 8. Promóció, reklám, kommunikáció Az intézkedés célja és indokoltsága: Egy tematikus út esetében a fejezet címében szereplő tevékenységek a Palóc Út üzenetének eljuttatása a célközönséghez a legfontosabb

Részletesebben

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés CAF 2014 Gyáli Polgármesteri Hivatala 1/29 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. CAF önértékelés... 5 Önértékelési folyamat lépései...

Részletesebben