KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió"

Átírás

1 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió PROJEKT: A képzés munkaerő-piaci relevanciájának erősítése komplex intézményi és hallgatói szolgáltatásfejlesztési programokkal a Szent István Egyetemen SZERZŐDÉS SZÁMOK: TÁMOP /2/KMR és TÁMOP / KITERJED A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÖSSZES KARÁRA: Állatorvos-tudományi Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Alkalmazott Bölcsészeti Kar (Jászberény) Ybl Miklós Építéstudományi Kar, TEK Víz- és Környezetgazdálkodási Kar (Szarvas) TEK Pedagógiai Kar (Szarvas) TEK Gazdasági Kar (Békéscsaba) Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet (Gyula) A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A Szent István Egyetem a projekt megvalósítása során a pályázati dokumentáció részét képező és a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő, III. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani, továbbá a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplő C típusú tájékoztatási táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein.

2 1. HELYZETELEMZÉS Jelen kommunikációs terv célja, hogy a projekt megvalósítását elősegítse, támogassa és a projekt előrehaladásáról, valamint a projekt keretein belül létrejött eredményekről az érintettek számára információt, tájékoztatást nyújtson a kommunikáció megfelelő eszközeivel. A felsőoktatásban az elmúlt 18 évben lezajlott expanziót követően a minőségi szempontok előtérbe helyezése szükséges, illetve elengedhetetlen, hogy javítsuk a képzés és a munkaerőpiac közötti információáramlás hatékonyságát, ezzel is támogatva a modern, szolgáltatásközpontú felsőoktatási intézmények kialakulását. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében olyan rendszerek, szolgáltatások kialakítását valósítjuk meg, melyek hozzájárulnak az intézmény versenyképességének javításhoz azáltal, hogy korszerű IKT-alapú szolgáltatásokat nyújtanak a hallgatóknak a saját munkaerő-piaci pozíciójuk erősítése érdekében, illetve az egyetemmel való kapcsolatuk megerősítéséhez. Ez utóbbi momentum nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az egykori hallgatók mind nagyobb arányban adjanak visszajelzést a karrierjükről. Ezáltal a felvételizők és a végzés utáni elhelyezkedési esélyekről az ágazati stratégiaalkotáshoz releváns információk állnak rendelkezésre az intézményben végzettek elhelyezkedési és karrier lehetőségeiről illetve az intézmények folyamatos visszajelzést kapnak képzéseik minőségéről. A TÁMOP pályázati források segítségével tehát intézményünk szervezeti fejlesztéséhez, valamint a képzéseink munkaerő-piaci relevanciájának fejlesztését kívánjuk elvégezni a legfontosabb intézmény-irányítási és hallgatói szolgáltatások erősítésével. 2. CÉLKITŰZÉSEK MEGHATÁROZÁSA A projektben megvalósítandó fejlesztés stratégiai céljai a következők: - Az egyetem megítélésének javítása, imázsának erősítése minden érintett (leendő, jelenlegi és egykori hallgatók, érdeklődők, potenciális támogatók) szemében. - A képzési célok, módszerek, tartalmak fejlesztése a kapott visszajelzéseken keresztül, így erősítsük az összhangot a képzés és a munkaerőpici igények között. - Az öregdiákoknak az intézménnyel való kapcsolatának erősítése, támogatásuk (szakmai, anyagi, kapcsolatokban megnyilvánuló) megnyerése. - Speciális felhasználói (hallgatói) csoportoknak támogatás nyújtása pl. tehetséggondozás, humán szolgáltatások biztosítása, ami egyrészt erősíti az érintett hallgatók képzettségét, másrészt szintén pozitív hatást gyakorol az intézmény megítélésére. - A központilag kért/elvárt adatok gyűjtése és továbbítása. Ezek alapján a kommunikációs célokat az alábbiakban lehet összegezni: Kiemelt célok - A projektben megfogalmazott stratégiai célok kommunikációs támogatása - A projekt keretében megvalósult fejlesztések ismertetése, mind a közreműködő intézményeken belül, mind a külső partnerek felé - Azon tény közzététele, hogy a projekt az Európai Unió Strukturális Alapjainak forrásából, az Új Magyarország Fejlesztési Terven belül a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében jön létre.

3 Fő célok - A projekt során megvalósítandó szolgáltatások bemutatása (az egyes felhasználói csoportok számára biztosított lehetőségek, a részvétel feltételei). - A jelenlegi hallgatók és az öregdiákok mind nagyobb hányadának bevonása a rendszer aktív felhasználói közé. Nem titkolt cél, hogy az aktuális hallgatókat öregdiákként (az alumni és DPR modulokban) is felhasználóinkként szeretnénk viszont látni, így a kommunikáció ennek a kapcsolatnak a folyamatos fenntartását is. - Az egyetem érintett munkatársai felé kommunikálni a szolgáltatás-modulok előnyeit, így bevonni őket a rendszer használatába. - A külső partnerek (a munkaerőpiac szereplői, cégek, akik pl. a kutatásban, gyakornokok foglalkoztatásában működnek együtt) felé kommunikálni a fejlesztések számukra előnyös vonatkozásait. Közvetett célok - A projektben résztvevők (hallgatók, öregdiákok, oktatók, külső partnerek stb.) szemében növelni az IKT-alapú szolgáltatások (online közösségek, együttműködés stb.) elfogadottságát. - Az érintettek bevonása további projektekbe, pl. az elearning területén. 3. CÉLCSOPORTOK AZONOSÍTÁSA Elsődleges célcsoport - Egyetemen belüli célcsoportok: Az egyetem jelenlegi hallgatói, a motivációs vizsgálatok során, mint érintettek, a tehetség-gondozás és hallgatói szolgáltatások célcsoportja. Az egyetem oktatói és dolgozói Az egyetem vezetése Az egyetemen belül működő szervezetek, önszerveződések. - Egyetemhez köthető, külső célcsoportok: Az egyetem volt hallgatói. Az egyetemmel partnerségi kapcsolatban álló gazdasági társaságok Az egyetemmel partnerségi kapcsolatban álló civil szervezetek - A projekt megvalósításába bevont partnerek: Konzorciális partnerek - A projekt eredményeit felhasználó, illetve a projekt végrehajtását felügyelő szervek: Az ágazatban működő döntéshozó, felügyeleti szervek Támogatást biztosító és a végrehajtást felügyelő szervezetek Másodlagos célcsoport - Elektronikus és nyomtatott média - Gazdasági élet és a munkaerőpiac szereplői - Civil szervezetek - Lakosság

4 4. KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA A projekt korszerű IKT-alapú szolgáltatásokon keresztül erősíti a formális és informális kapcsolati hálókban (aktív és egykori hallgatók, érintett szervezetek, intézmények bevonásával) rejlő lehetőségek kiaknázását. Hasonló módon mind a döntéshozók (képzésfejlesztés), mind a leendő és aktív hallgatók (tájékozódás a diplomaszerzés utáni lehetőségekről) számára fontos visszacsatolási lehetőséget valósít meg a végzett hallgatók karrier-információin (DPR) keresztül. Emellett a tehetséggondozáson és a hallgatói humánszolgáltatásokon keresztül támogatja a hallgatók képességeinek kibontakoztatását. 5. CÉLCSOPORTOK ÜZENETEK Az egyes célcsoportok részére a következő kommunikációs üzeneteket kívánjuk eljuttatni. Általános üzenet: A projekt korszerű IKT-alapú szolgáltatásokon keresztül erősíti a formális és informális kapcsolati hálókban (aktív és egykori hallgatók, érintett szervezetek, intézmények bevonásával) rejlő lehetőségek kiaknázását. Hasonló módon mind a döntéshozók (képzésfejlesztés), mind a leendő és aktív hallgatók (tájékozódás a diplomaszerzés utáni lehetőségekről) számára fontos visszacsatolási lehetőséget valósít meg a végzett hallgatók karrierinformációin (DPR) keresztül. Emellett a tehetséggondozáson és a hallgatói humánszolgáltatásokon keresztül támogatja a hallgatók képességeinek kibontakoztatását. Az egyetem jelenlegi hallgatói - A projekt működése hatékony és eredményorientált. - A projekt eredményeként létrejövő online szolgáltatásokon keresztül a közösségi oldalak megszokott szolgáltatásaihoz képest újszerű, hasznos funkciókat érhetnek el. - A projekt eredményeként létrejövő pályakövetési rendszer jól használható támpontot nyújt az elhelyezkedési és karrierlehetőségekről. - A projekt eredményeként létrejövő tehetséggondozó szolgáltatások és karrierirodák valóban segítik képességeik kibontakoztatását, javítják elhelyezkedési lehetőségeiket. Az egyetem oktatói és dolgozói - A projekt működése hatékony és eredményorientált. - A projekt eredményeként létrejövő online szolgáltatások nem csak egy újabb rendszert, hanem valóban hasznos segítséget jelentenek a hallgatókkal való kapcsolatépítésben illetve az oktatásban. - A projekt eredményeként létrejövő pályakövetési rendszer hasznos visszacsatolást jelent az oktatás fejlesztésében. Az egyetem vezetése - A projekt működése hatékony és eredményorientált. - A projekt eredménye jól illeszthető az egységes szemléletű egyetemi információs (illetve intézményirányítási) rendszerhez. - A projekt eredményeként létrejövő pályakövetési rendszer hasznos visszacsatolást jelent az oktatás fejlesztésében, az egyetem versenyképességének javításában. - A projekt eredményeként létrejövő online szolgáltatások erősítik az intézmény imagejét a jelenlegi és leendő hallgatók szemében, illetve elősegítik az öregdiákok újbóli bevonását az egyetem életébe.

5 Az egyetem volt hallgatói - A projekt működése hatékony és eredményorientált. - Az egyetem számít a véleményükre, a tapasztalatokat hasznosítja a képzés- és intézményfejlesztésben, amelybe maguk is bekapcsolódhatnak (pl. gyakornokok fogadása, vendégelőadások stb.) - A projekt eredményeként létrejövő on-line szolgáltatások segítségével élő kapcsolatot tarthatnak mind az intézménnyel, mind az egykori hallgatótársaikkal. Az egyetemen belül működő szervezetek, önszerveződések - A projekt működése hatékony és eredményorientált. - A projekt eredményeként létrejövő szolgáltatások nem az ő ellenükben nyernek teret, hanem fontos segítséget nyújtanak a működésükhöz (kommunikáció, szervezés, nyilvántartás stb.) Az egyetemmel partnerségi kapcsolatban álló gazdasági társaságok és civil szerveztek - A projekt működése hatékony és eredményorientált. - A megvalósuló fejlesztések eredményeként magasabb szinten képzett, a munkaerőpiaci igényeknek még jobban megfelelő hallgatókat bocsát ki az intézmény. Az ágazatban működő döntéshozó, felügyeleti szervek - A projekt működése hatékony, eredményorientált. - A projekt eredményei jól hasznosíthatók az ágazati tervezésben Támogatást biztosító és a végrehajtást felügyelő szervezetek - A projekt működése hatékony, eredményorientált. - A projekt eredményei jól hasznosíthatóak. - A projekt megbízható menedzsmenttel rendelkezik, valamint megbízható a pénzügyi elszámolásban. - A konzorcium tagjai illetve az egyéb együttműködő szervezetek stabil partnerek a támogatási együttműködés során. Elektronikus és nyomtatott média - A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Strukturális Alapok forrásaiból, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, az Új Magyarország Fejlesztési Terven belül a Társadalmi Megújulás Operatív Programon belül valósul meg. - A kutatási eredmények hasznosításával hozzájárulunk az információs társadalom eredményeinek célszerű használatához. - A projekt eredményei nemzetközi szinten is megállják a helyüket. - A SZIE és ezen belül a projekt megvalósításában részt vevő munkatársak színvonalas szakmai partnerek, Gazdasági élet és a munkaerőpiac szereplői - A projekt működése hatékony, eredményorientált. - A projekt eredményeinek nagymértékű gyakorlati hasznuk van, elsősorban a magasabban képzett hallgatókon, illetve az információs társadalom eredményeinek célszerű használatának terjesztésén keresztül. - A projekt eredményei nemzetközi szinten is megállják helyüket.

6 Civil szervezetek Lakosság - A projekt működése hatékony, eredményorientált. - A projekt eredményeinek nagymértékű gyakorlati hasznuk van, elsősorban a magasabban képzett hallgatókon, illetve az információs társadalom eredményeinek célszerű használatának terjesztésén keresztül. - A projekt eredményei nemzetközi szinten is megállják helyüket. - A projekt működése hatékony, eredményorientált. - A projekt eredményeinek nagymértékű gyakorlati hasznuk van, elsősorban a magasabban képzett hallgatókon, illetve az információs társadalom eredményeinek célszerű használatának terjesztésén keresztül. - A projekt eredményei nemzetközi szinten is megállják helyüket. 5. CÉLCSOPORTOK ÜZENETEK ESZKÖZÖK A projekt kommunikációjával kapcsolatos tevékenységeket két fázisban kívánjuk megvalósítani: az előkészítési, tervezési szakaszban, illetve a projekttevékenységek végrehajtásához kapcsolódva, a megvalósítási szakaszban. I. Előkészítő szakasz Helyzetelemzés, a lehetséges kockázatok felmérése A külső és belső környezet átfogó elemzése hangsúlyt fektet a projektet érintő folyamatok és hatások felmérésére, elemzésére. A helyzetelemzés eszköze a SWOT analízis, melyben összevetjük a projektre gyakorolt külső és belső tényezők hatását. A helyzetelemzés eredményéből pontosíthatók a kitűzött célok és azok elérési módjai. Ezt alapul véve határozhatóak meg a konkrét kommunikációs feladatok, célcsoportok és eszközök. A témában korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése A projekt tartalmával kapcsolatos lehető legtöbb adat begyűjtése, az érintett véleményformáló személyek és szervezetek álláspontjának megismerése. Az információk birtokában jobban illeszthetőek a projekt feladatai a megfogalmazott elvárásokhoz. A részletes kommunikációs terv kidolgozása - Az Arculati kézikönyv segítségével a terv egyes részeinek meghatározása. - A pontos üzenetek megfogalmazása. - Az ütemterv elkészítése indikátorok meghatározásával. Az egységes arculat összehangolt kommunikáció érdekében törekedni kell a projekthez kapcsolódó különböző kiadványok elkészítésénél az egységes arculatra, amely fontos eleme az összehangolt kommunikációnak. Fontosnak tartjuk, hogy a projekt arculati elemei teljes mértékben illeszkedjenek a SZIE arculati elemeihez (projekt Arculati kézikönyvének összeállítása, amelyben a kommunikációra vonatkozó kötelező elemek le vannak fektetve, egységben a SZIE Arculati kézikönyvével). A SZIE arculati elemei mellett figyelembe kell venni

7 a NFÜ támogatási szerződésben meghatározott előírást a kötelező elemek támogatói logók, kötelező feliratok, feltűntetésére vonatkozóan. II. Megvalósítási szakasz A tájékoztatás során használt marketing eszközök Honlap A projekt honlapja kettős szerepet tölt be: egyrészt maga is a projekt eredményei közé tartozik, a létrehozandó elektronikus szolgáltatások hordozófelülete, másrészt fontos kommunikációs, tájékoztatási szerepe is van. Utóbbi szempontból vizsgálva: Megjelenésében illeszkednie kell az egységes arculathoz. Emellett széles körben nyújt tájékoztatást a projektről, az elért eredményekről a lehető legnagyobb körben biztosítja a nyilvánosságot. A honlap bemutatja a projektben résztvevőket, a projekt általános és konkrét célkitűzéseit, továbbá tájékoztatást ad a (leendő) felhasználóknak az egyes szolgáltatás-modulok használatába való bekapcsolódás mikéntjéről. Promóciós és tájékoztató kiadványok, szóróanyagok Egy részük általános jellegű, másik részük specifikus, célcsoportoknak szóló. A tájékoztató kiadványok erősítik a projekt image-t, megjelölik a projekt részletes leírásának elérési lehetőségeit, kapcsolattartás vonatkozó adatokat is tartalmaznak. Brosúra célcsoport: elsősorban a karrier-tanácsadás keretében kerül kiadásra a hallgatóknak; kommunikációs cél: hasznos információk átadása, illetve tájékoztatás a projektről illetve a szolgáltatásokról (a projekt és a szolgáltatások rövid bemutatása, a csatlakozás módja, feltételei, a projekt-elérhetőségek megadása). Dossziék, szórólapok célcsoport: potenciális partnerszerveztek, a sajtó munkatársai, döntéshozói; kommunikációs cél: a projekt során létrejött szolgáltatások ismertségének növelése (a projekt és a szolgáltatások rövid bemutatása, a csatlakozás módja, feltételei, a projekt-elérhetőségek megadása) Vezetői összefoglalók célcsoport: az intézmény vezetői, döntéshozói, véleményformálók; kommunikációs cél: tájékoztató a projekt előrehaladásáról. A tájékoztatás során használt PR eszközök: Információs tábla elhelyezése: C típusú (méret: A/2, mm) információs táblák elhelyezése a projekt megvalósulásának helyszínein, az egyetem campusain a projekt címéről, időtartamáról, a kedvezményezett nevéről, a támogatási összegről, valamint arról, hogy a projekt az Európai Unió Strukturális Alapjainak forrásából valósul meg. Sajtótájékoztató Nyitó sajtótájékoztató a projekt indulásáról, melyben tájékoztatjuk a meghívottakat (kiemelten a sajtó képviselőit) a projekt elindulásáról, a résztvevőkről, a célcsoportokról és a célokról. A záró sajtótájékoztatón pedig tájékoztatást adunk a projekt sikeres megvalósításáról, a megvalósítás során elért eredményekről, valamint a projekt résztvevői közti együttműködés folytatásának formájáról. Sajtóközlemények, hírlevelek kiadása

8 A projekt mérföldköveinél tervezzük tematikus sajtóközlemények, híranyagok készítését és kiadását. A sajtóközlemények elkészítését a projektmenedzsment team koordinálja, illetve fogalmazza meg. A sajtóközlemények olyan időszakos termékek, amelyek segítségével egy-egy konkrét, általunk fontosnak tartott történés, esemény kerül közlésre. A közlemények kiadásának nemcsak az a funkciója, hogy új bejelentéseket tegyünk általuk, hanem az is, hogy segítségükkel folyamatosan fenntartsuk az érdeklődést a projekt iránt. Így egyegy eseményről akár több közlemény is születhet. Rendezvények A projekt nyitó és záró rendezvénye Résztvevők: a célcsoportok, az érintett szervezetek képviselői, a média munkatársai. Cél: a projekt céljairól (nyitó) illetve eredményeiről (záró) való részletes beszámolás. Egyéb rendezvények: Az egyes célcsoportokat (pl. öregdiák-szervezetek közgyűlése, szakkollégiumi rendezvények) célzó rendezvények, melyeknek célja a projekt eredményeinek kommunikálása, a mind szélesebb körű ismertség biztosítása, illetve a szolgáltatások használatába való bevonás. Ezeken a következő megjelenési lehetőségekkel számolunk: előadás, tájékoztató tartása, kiadvány, szórólap, tájékoztató anyagok kihelyezése, szétosztása. Személyes megkeresések A potenciális partnerekkel való személyes kapcsolatfelvétel elengedhetetlen eleme a projekt kommunikációs tevékenységének, mivel az egyik legfontosabb cél az említett célcsoport elérése és természetesen a jövőbeli sikeres együttműködés. A találkozók alkalmával a projektet SZIE munkatársai képviselik. Kiemelt kommunikációs csatornák az egyetemi polgárok felé: Fontosnak tartjuk, hogy a projekt jelentőségét az Egyetem polgárai is érezzék és elismerjék. Az előző pontokban meghatározott eszközökön kívül egyéb, speciális (már alkalmazott) csatornákat is felhasználunk. Egyetemi vezetők A projekt honlapja, szolgáltatásmodulok Vezetői összefoglalók Egyetemi, kari lapok Egyetemi honlapok (SZIE, a karok és az együttműködő partnerek weboldalai) Szakmai rendezvények, fórumok Hallgatók A projekt honlapja, szolgáltatásmodulok HÖK (weboldalak, kiadványok) NEPTUN Egyetemi, kari lapok Egyetemi honlapok (SZIE, a karok és az együttműködő partnerek weboldalai) A karokra kihelyezett poszterek a projektről, annak eredményeiről Szakmai rendezvények, fórumok

9 Munkatársak A projekt honlapja, szolgáltatásmodulok Egyetemi, kari lapok Egyetemi honlapok (SZIE, a karok és az együttműködő partnerek weboldalai) A karokra kihelyezett poszterek a projektről, annak eredményeiről Szakmai rendezvények, fórumok A projekt indításakor és eredményes befejezésekor sajtóközleményt készítünk és juttatunk el az írott megyei, regionális és országos médiának. A megvalósítás alatt újságcikkeket jelentetünk meg az egyetemi lapokban, a gödöllői helyi újságban és elektronikus formában az egyetem és konzorciumi partnereinek honlapján. Más internetes honlapokon való megjelenést is tervezünk más partner szervezetek, intézmények honlapján. A projektről és eredményeiről szóló riportot teszünk közzé a rádióban. Nyitó-, záró- és kapcsolódó szakmai rendezvényt szervezünk, amelyeken molinókat, plakátokat helyezünk el az előírt arculati elemek feltűntetésével. C típusú tájékoztató táblát helyezünk el az egyetem campusainak karrierirodája falán, továbbá a támogatásban részesülő partnernél. Szóróanyagokkal, kiadványokkal népszerűsítjük az alumni és karrierirodai szolgáltatásokat és a projekt keretében megrendezésre kerülő rendezvényeket. 6. IDŐZÍTÉSI TERV Időpont Feladat Produkció/eszköz Csatorna Célcsoport Projekt előkészítő Helyzetelemzés, Felmérés , Potenciális szakasza kockázatelemzés internet partnerek, Projekt előkészítő szakasza Projekt előkészítő szakasza Szerződéskötés után Szerződéskötés után Jó gyakorlatok összegyűjtése Kommunikációs terv kidolgozása, egyeztetése Tájékoztatás a projekt elindításáról (nyitórendezvény) Tájékoztatás a projekt elindulásáról (nyitórendezvény) Cikkek, rádió, TV interjúk, riportok, honlapok Cselekvési ütemterv PR cikk, szóróanyag Sajtótájékoztató Nyomtatott és elektronikus sajtó , internet Elektronikus levél Egyetemi Újság Faliújság Sajtó képviselői (nyomtatott, elektronikus) érintettek Potenciális partnerek, érintettek A projektben résztvevők Projekt résztvevői Egyetem polgárai Támogató és a végrehajtást felügyelő szerv, potenciális partnerek, lakosság széles köre

10 Időpont Feladat Produkció/eszköz Csatorna Célcsoport Honlap, online Dinamikus honlap, Internet Összes szolgáltatások online szolgáltatások célcsoport létrehozása Szerződéskötés után Folyamatos Szerződéskötés után Megvalósítás során rendszeresen Megvalósítás során rendszeresen Megvalósítás során rendszeresen Megvalósítás során rendszeresen Folyamatos Projekt zárásakor Honlap, online szolgáltatások karbantartás Információs táblák kihelyezése Fotódokumentációk készítése Sajtóközlemények kiadása, elért eredmények kommunikációja Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése Szakmai rendezvények szervezése, ezeken való megjelenés Az sikeres eredményeinek ismertetése A projekt sikeres megvalósítása (zárórendevény) Dinamikus honlap, online szolgáltatások Internet Összes célcsoport Információs táblák Nyilvánosság Összes célcsoport Fotóanyag Honlapok, Projekt összes kiadványok célcsoportja Sajtóközlemény, sajtóinterjú, PR cikk Cikkek, rádió, TV, on-line cikkek Prezentáció, szóróanyag, személyes beszélgetés Honlap, kiadványok Sajtótájékoztató, Szakmai fórum, konferencia Nyomtatott sajtó, SZIE honlapok, projekt honlap Nyomtatott és elektronikus média Nyilvánosság Internet, kiadvány Sajtó képviselői, nyilvánosság Projekt résztvevők, egyetem polgárai, partnerek Projekt résztvevők, partnerek Összes célcsoport Összes célcsoport Összes célcsoport

11 7. KÖLTSÉGTERV Közép-magyarországi Régió (KMR) III. Projekt szakmai megvalósítása: 54. BÉRKÖLTSÉG Kommunikációs terv elkészítése, jóváhagyása; óra sajtócikkek, közlemények megjelentetése óra internetes honlapokon való megjelentetése óra Nyitó-, záró- és kapcsolódó szakmai konferencia megszervezése; óra VI. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások Egyéb igénybe vett szolgáltatások Állásbörze (2db) óra Szakkollégiumok keretében szakmai rendezvények szervezése. óra Karrierirodák: szakmai fórum - álláskereséshez, elhelyezkedéshez kapcsolódóan 12 db szakmai fórumot szerveznek db db szakmai konferencia - GEDBE db VII. Egyéb szolgáltatások 529. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI mennyiség egység megnevezés egységár összeg Kommunikációs terv elkészítése, jóváhagyása óra Internetes honlapokon való megjelenés (konzorciumi partnerek, más partner szervezetek, intézmények óra honlapján)-6 db Nyitó-, záró- és kapcsolódó szakmai rendezvényeken, konferenciákon megjelenés (min 1 sajtóesemény, 1 db nyitó, 1 záró) C típusú tájékoztató tábla elhelyezése a campusok karrier irodáin db Sajtóközlemények, sajtómegjelenések generálása: újságcikk/riport/sajtóközlemény megírása és megjelentetése helyi (gödöllői, budapesti) vagy regionális db és országos sajtóban Hirdetés regionális és országos hatókörű médiában - alkalo állásbörzék, szakmai konferenciák népszerűsítésére m Rendezvényeken használatos molinó, plakátok készítése db Dosszié, mappa, ismertető (hallgatók elhelyezhetik benne a kapott információs anyagokat, oktatási db segédleteket Sajtómegjelenés: Riport, interjú, illetve reklám megjelentetése regionális és országos szintű rádióban, TV-ben db Szórólap db Szóróanyag- Szakkollégiumok népszerűsítése, toborzás a campusokon db Kiadvány, segédlet a pályakezdőknek (végzősöknek), mely a munka-erőpiaci elhelyezkedésüket segíti hasznos információkkal, tanácsokkal db

12 Konvergencia Régió III. Projekt szakmai megvalósítása: 54. BÉRKÖLTSÉG Kommunikációs terv elkészítése, jóváhagyása; óra közlemények, nyilatkozatok megfogalmazása; óra projektről szóló részletes (szöveges) dokumentum megírására; óra Nyitó-, záró- és kapcsolódó szakmai konferencia megszervezése; óra VI. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások Egyéb igénybe vett szolgáltatások Rendezvények szervezése- 2 db állásbörze óra álláskereséshez, elhelyezkedéshez kapcsolódóan 12 db szakmai fórumot szerveznek óra VII. Egyéb szolgáltatások 529. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Ft megnevezés egység mennyiség egységár összeg Kommunikációs terv elkészítése, jóváhagyása óra Internetes honlapokon való megjelenés (konzorciumi partnerek, más partner óra szervezetek, intézmények honlapján)-6 db Nyitó-, záró- és kapcsolódó szakmai rendezvényeken, konferenciákon megjelenés- db (min 1 sajtóesemény, 1 nyitó, 1 záró) C típusú tájékoztató tábla elhelyezése a campusok karrier irodáin db Sajtóközlemények, sajtómegjelenés: újságcikkek, riport megjelentetése nyomtatott és elektronikus db formában sajtómegjelenés: riport, interjú, illetve reklám megjelentetését tervezzük regionális és országos alkalom szintű rádióban, TV-benn Rendezvényeken használatos molinó, plakátok készítése db Kiadvány végzősöknek - pályakezdők munkaerő-piaci elhelyezkedését segítő hasznos db információk, tanácsok szerepelnek Szórólap rendezvényekhez db Szóróanyag- Szakkollégiumok népszerűsítése, toborzás a campusokon óra Dossziék, mappák, ismertetők hallgatóknak tárolásra db

13 8. ÉRTÉKELÉS A kommunikáció eredményességét a projekt időtartam során értékelni kell, nem elégséges eredményesség esetén annak valamely vagy több eleme (célcsoport, üzenet, eszköz) újragondolandó. Sajtófigyelés és -elemzés: A megjelent sajtóanyagok gyűjtése és értékelése (pl. terjedelem, környezet, stílus, minősítés). Célja, hogy felmérjük a kommunikációs stratégiánk hatékonyságát, a használt kommunikációs eszközök megfelelőségét (azaz eljutott-e az adott hír, információ azon sajtóképviselőkhöz, akiknek szántuk), s a kommunikált információval kapcsolatos visszajelzéseket, mind a sajtó képviselőitől, mind a célcsoportoktól. Honlapok: Mivel a tervezett szolgáltatásról tájékoztatáshoz lehet jutni a már létező egyetemi honlapokról (központi egyetemi illetve kari), valamint a projekt honlapjáról is, így mindkét forrás kapcsán szükséges elemzéseket végezni: pl. látogatók száma, látogatás dinamikája, átkattintások a projektholnapra (referer-elemzés), a honlapon eltöltött idő, aktivitások (a projekt alaptevékenységéhez is kötődik). Felhasználói aktivitás: Mivel a projekt egyik fő célja a pályakövetés (illetve ezt kiegészítendő az aktív hallgatók kérdőívezése), ezért az erre irányuló kommunikáció hatékonyságát is vizsgálni kell, pl. megkeresések hatására hányan töltötték ki a kérdőíveket, hányan aktív felhasználói a rendszernek. Személyes kapcsolatok: A projekt fő céljai közé tartozik a hallgatói humánszolgáltatások nyújtása az egyetemi campusokon létesített Karrier és Alumni Irodákon keresztül, ezért az ehhez kapcsolódó kommunikáció hatékonyságát is elemezzük: pl. látogatók, feltett kérdések, visszatérők száma és ezek dinamikája. Kelt: február 7. Dr. Kovács Árpád Endre sk

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Kommunikációs terv. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Kommunikációs terv. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Kommunikációs terv Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció átfogó céljai 1.2. A Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium referencia-intézményi

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1 PROJEKTTERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám:

Részletesebben

Kommunikációs terv 2012

Kommunikációs terv 2012 Kommunikációs terv 2012 Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Hálózati tanulás-referencia intézményi fejlesztés Az óvodai nevelés dimenziói a I. században (Saját fejlesztésű alternatív program szerint

Részletesebben

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089 Ismertető a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. Fecske Családok Átmeneti Otthona Gyermekek és fiatalok integrációs programja TÁMOP -5.2.5 / 08 /1 / A Gyermekvédelmi komponens pályázatáról TÁMOP- 5.2.5-08/1-2008-0089

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Szent István Egyetem Diplomás Pályakövetõ Rendszer. 1. szám 2010. október

HÍRLEVÉL. Szent István Egyetem Diplomás Pályakövetõ Rendszer. 1. szám 2010. október Szent István Egyetem Diplomás Pályakövetõ Rendszer HÍRLEVÉL 1. szám 2010. október A képzés munkaerõ-piaci relevanciájának erõsítése komplex intézményi és hallgatói szolgáltatásfejlesztési programokkal

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Az Ihász Gábor Általános Iskola KOMMUNIKÁCIÓS TERVE

Az Ihász Gábor Általános Iskola KOMMUNIKÁCIÓS TERVE T ÁMOP-3.1.7-11/2-2011- 0300 Felkészülés a referencia-intézményi szerepre a vaszari Ihász Gábor Általános Iskolában Az Ihász Gábor Általános Iskola KOMMUNIKÁCIÓS TERVE 1 TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0300 Felkészülés

Részletesebben

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA KOMMUNIKÁCIÓS TERVE 2012. május TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció

Részletesebben

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Kommunikációs terv R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 I. Célok 1.1. Átfogó célok: A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens,

Részletesebben

Kommunikációs terv. A tájékoztatás célja - és feladatrendszerének meghatározása

Kommunikációs terv. A tájékoztatás célja - és feladatrendszerének meghatározása i Összef ogás Szoci ál v ár esf eh ér Szék i s K er ek aszt al Kommunikációs terv Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló - HEFOP-2.2.1-06/1.- 2006-12-0056/4.0 - SZÖSZKE Székesfehérvári Összefogás

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Projektgazda

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Projektgazda KOMMUNIKÁCIÓS TERV Projektgazda Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0001 Pályázat címe TramTrain integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER BESZÁMOLÓ a Pázmány Péter Katolikus Egyetem TÁMOP 4.1.1.

Részletesebben

TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés

TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése érdekében 2013. szeptember 11. BATTERSEA Kft.

Részletesebben

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52.

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat,

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Cselekvési (kommunikációs) terv

Cselekvési (kommunikációs) terv Cselekvési (kommunikációs) terv Dombóvár és térsége ivóvízminőség - javító program KEOP-7.1.3.0/09-2010-0025 Készítette: Geo-Gráf Kft. 2012 1 TARTALOM Tartalom... 2 I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. CÉLKITŰZÉSEK...

Részletesebben

SIGNATUM Kommunikációs Kft. Referencia füzet

SIGNATUM Kommunikációs Kft. Referencia füzet Referencia füzet Elérhetőségeink: SIGNATUM Kommunikációs és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 4033 Debrecen, Herpay Gábor utca 12. Tel.: +36 30 943 12 11 +36 30 991 29 32 email: signatum@gmail.com

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 19. (2) bekezdése rögzíti, hogy a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: kezdet

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A bölcsészkari intézkedési terv sarokpontjai

A bölcsészkari intézkedési terv sarokpontjai A bölcsészkari intézkedési terv sarokpontjai DPR intézményi szakmai fórum 2011. április 12. Dr. Tarrósy István, egyetemi adjunktus, osztályvezető (BTK PIKO) Stratégiai cél: 1. cél: Képzésfejlesztés, tananyagfejlesztés

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vállalkozási szerződés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP - 5.5.2/09/3 B komponens A konvergencia régiók területén A projektek

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére Tárgy: Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉTEN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉTEN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉTEN Az NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda pályázatot hirdet ifjúsági és/vagy fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek számára

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás

Részletesebben

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA Tartalomjegyzék 1 A KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA CÉLJA... 3 2 A KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA CÉLRENDSZERE... 3 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 7 4 KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK... 8 5 KOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

Támogatói ajánlat. III. Magyarországi Klímacsúcs. Magyarországi Klímacsúcs Szentendrén, a REC zéró CO2 emissziójú magyarországi központjában!

Támogatói ajánlat. III. Magyarországi Klímacsúcs. Magyarországi Klímacsúcs Szentendrén, a REC zéró CO2 emissziójú magyarországi központjában! Támogatói ajánlat III. Magyarországi Klímacsúcs Magyarországi Klímacsúcs Szentendrén, a REC zéró CO2 emissziójú magyarországi központjában! Magyarország feladatai Mexikó után Legyen Ön is része a III.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására Kódszám: TAMOP-5.3.5-09/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉHEZ 1

KÉZIKÖNYV A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉHEZ 1 Szervezeti és Működési Rend 7. sz. melléklete A Diplomás Pályakövetés rendszere, működtetése KÉZIKÖNYV A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉHEZ 1 Tartalom: 1.) Bevezető 2.) Intézményi

Részletesebben

Tisztelt Leendő Partnerünk! A Fiatal Vállalkozók Hete címszavakban:

Tisztelt Leendő Partnerünk! A Fiatal Vállalkozók Hete címszavakban: Tisztelt Leendő Partnerünk! A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) 2010. november 15-21. között a világ közel száz országához hasonlóan, Magyarországon harmadszorra rendezi meg a Fiatal Vállalkozók

Részletesebben

Rendezvényszervezési forgatókönyv

Rendezvényszervezési forgatókönyv 5.sz. melléklet: Rendezvényszervezési forgatókönyv Tervezés Szakmai nap esetén: A rendezvény célja, témája A meghívottak köre: célcsoport, létszám Időpont kijelölése A helyszín kiválasztása Szervezők kiválasztása

Részletesebben

VEZETÉS Az Egyetemi irányítási rendszer

VEZETÉS Az Egyetemi irányítási rendszer VEZETÉS Az Egyetemi irányítási rendszer MÚLT: Fokozatos struktúraváltás (szervezeti struktúra és a képzési terület bővítése, főiskola egyetemmé válása) Centralizált intézményi irányítás Főként a műszaki

Részletesebben

Kommunikációs Terv. Készítette Mátészalka Város Önkormányzata megbízásából A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2014.

Kommunikációs Terv. Készítette Mátészalka Város Önkormányzata megbízásából A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2014. Kommunikációs Terv Az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések a VTT által érintett településeken keretében megvalósuló ÉAOP-5..2/D3-2-202-000azonosító

Részletesebben

Kommunikáció / Disszemináció

Kommunikáció / Disszemináció Kommunikáció / Disszemináció Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége Kötelezettség, mert: Minden egyes UMFT beruházás esetén kötelező a nyilvánosságot tájékoztatni arról, hogy az EU a támogató Erre

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A (fő)kedvezményezett neve: 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Bereczk Balázs Telefon: +36 (85) 501035 Fax: +36 (85) 501055 Email: bereczk.balazs@marcali.hu

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10. Mikrohitel közvetítői kommunikáció

Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10. Mikrohitel közvetítői kommunikáció Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10 Mikrohitel közvetítői kommunikáció Gáspár Bence, főosztályvezető, Kommunikációs és Ügyfélkapcsolati főosztály, MAG Zrt. Uniós Vállalkozói Hitelek

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 267 /2015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. Tartalom. Impresszum. Szolnoki Főiskola 1. 2012. február - március. Kedves Olvasó!

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. Tartalom. Impresszum. Szolnoki Főiskola 1. 2012. február - március. Kedves Olvasó! Bevezető Tartalom Kedves Olvasó! Tavaszköszöntő hírlevelünkkel a jó idő is megérkezett. Hírek-események - Visszatekintő rovatunkban köszöntjük az új Alumni tagokat, friss Öregdiákjainkat. Áprilisban két

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

Intézményirányítási modell. Kistelek Város Önkormányzata

Intézményirányítási modell. Kistelek Város Önkormányzata Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/1 A projektek az Európai

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 10. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ARCULATI IRÁNYELVEK

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ARCULATI IRÁNYELVEK KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ARCULATI IRÁNYELVEK az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programjához A pályázati program a VELUX Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid közreműködésével

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:paninform Kft. 2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP20081.2.1 ÉS A KMOP20081.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 424 Debrecen, Rákóczi utca 42. 28. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 29. február 18. Stercel Károly Kuratóriumi elnök Az Életminőség Alapítvány

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ és a TÁMOP-2.3.6.-12/1 pályázat célja A pályázat célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. Cél a vállalkozásalapítás

Részletesebben

A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása

A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása Kovács Ildikó, projektfelügyelő IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11. A monitoring célja a megvalósuló projektek

Részletesebben

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves

Részletesebben

Nem elég jót tenni. Azt a helyes módon kell tenni. (John Morley)

Nem elég jót tenni. Azt a helyes módon kell tenni. (John Morley) A CIVILKOMP BEMUTATÁSA Nem elég jót tenni. Azt a helyes módon kell tenni. (John Morley) MIÓTA? NCA évében született a Civilkomp konferenciasorozat (2003. október 9.) 2007-től működik alapítványi formában

Részletesebben

Üzleti úttal egybekötött utazás Dél-Afrikában

Üzleti úttal egybekötött utazás Dél-Afrikában Üzleti úttal egybekötött utazás Dél-Afrikában 1. Alapítás éve: 2000 2. Céljai: Elősegítse a Dél-Alföldi Régióban az információ technológia szolgáltatásainak elterjesztését, megismertetését, részt vegyen

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ célja A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének célja, hogy segítse a következő vállalkozói generációt és megteremtse azt a vállalkozói

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás 2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás 1 2009.10.02. EMIR bemutatása Egységes Monitoring Információs Rendszer Egyes pályázatok írása Pályázati projektek menedzselésének nyomon

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Professio Klaszter bemutatása 2012.05.09. Miklósy Lajos elnök

Professio Klaszter bemutatása 2012.05.09. Miklósy Lajos elnök Professio Klaszter bemutatása 2012.05.09. Miklósy Lajos elnök Mi hozott össze bennünket? azonos tevékenység mindnyájan forgácsolással foglalkoztunk azonos probléma a szakemberek elfogytak - utánpótlás

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2014.október 2-5., Budapest Magyarország

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2014.október 2-5., Budapest Magyarország Szakmai beszámoló Kisközösségben felnőve - utak és lehetőségek a határon túl (második rész) Időpont: 2014. október 3. Helyszín: 1014 Budapest, Magyarság Háza A megvalósított rendezvény célja volt: 1.)

Részletesebben

a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban kiemelt projekt elkészítéséhez

a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban kiemelt projekt elkészítéséhez TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám: TÁMOP-1.1.4-11/1

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira

RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira RSM DTM Hungary Zrt. Reklámadó, különös tekintettel a szállodaipar működési sajátosságaira Magyar Szállodák és Éttermek Szövetség 2014konferencia 2014.09.10. Előadó: dr. Fekete Zoltán Titusz Tartalom 1.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 30.116/2014. Javaslat a PÁR-BESZÉD - Partnerségben Salgótarjánnal elnevezésű projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! a Siketek

Részletesebben

Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól

Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól AZ OLDAL ELŐNYEI A SZAKMÁBAN JELENLEG ELÉRHETŐ MÉDIUMOKKAL ÖSSZEHASONLÍTVA: Folyamatos fejlesztés: A folyamatos fejlesztéseknek és népszerűsítésnek

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán nyilvánosság tájékoztatása feladat tárgyban

Részletesebben

Gyakornoki képzési program

Gyakornoki képzési program Gyakornoki képzési program A a MediaGo Holding független érdekszövetség tagjaként jött létre 2009-ben. Missziónk a pályája elején lévő fiatal munkaerő elhelyezkedésének segítése, ezen keresztül a strukturális

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás. HU-Pécs: Public relations szolgáltatások 2010/S 72-107461

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás. HU-Pécs: Public relations szolgáltatások 2010/S 72-107461 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107461-2010:text:hu:html HU-Pécs: Public relations szolgáltatások 2010/S 72-107461 SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Részletesebben

LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE

LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE DDOP-2.1.3/A-12-2012-0001 HANDÓ JÁNOS SZEKSZÁRD, 2014.11.06. Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter Gesztor szervezet: Gyeregyalog.hu

Részletesebben