az orvos beteg kommunikáció egészségesebbé tételéért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az orvos beteg kommunikáció egészségesebbé tételéért"

Átírás

1 Gyógyító szavak az orvos beteg kommunikáció egészségesebbé tételéért Gyógyító szavak Az Értéktrend Consulting Idõszaki kiadványa I. évf. 1. szám Képzéssel gyógyítunk Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a jó orvos-beteg kommunikáció pozitív hatással van egy sor egészségi mutatóra. Kutatási eredmények bizonyítják, hogy a kommunikációs készség oktatása jótékonyan hat az emocionális distressz kezelésének folyamatára és eredményeire. Bizonyított, hogy kapcsolat van az orvosok kommunikációs készségének fejlesztése és a pácienseknél jelentkezõ emocionális distressz csökkentése között. (Roter [et al.], 1995). Huszonegy, az orvos-beteg kommunikációnak a páciens egészségi állapotára gyakorolt hatását elemzõ, randomizált kontrollcsoportos kísérletet és analitikus vizsgálatot áttekintve megállapították, hogy mind a kórtörténet felállítása, mind a kezelési terv megbeszélése során folytatott kommunikáció minõsége kapcsolatban van az egészségügyi mutatók alakulásával (Stewart, 1995). Kapcsolatot mutattak ki a jobb orvos-beteg kommunikáció, valamint a jobb emocionális és fizikai egészségi állapot, a magasabb tünetoldódás és a krónikus betegségek kontrollja, benne a jobb vérnyomás, vércukor és fájdalomcsillapítás között. Mészáros Zsolt Értéktrend Consulting Stratégiai igazgató Kommunikációs szakértõ Dr. Pilling János, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének munkatársa elõadásában arról beszélt, milyen fontos szerepe van a kommunikációnak az orvosi munkában, és ennek megfelelõen az orvosképzésben. Megtudhattuk, mit és hol tanulhat meg az érdeklõdõ, milyen kérdésekre kaphat választ a képzéseken. Az elõadó elmondta: korábban a kommunikáció nem kapott megfelelõ hangsúlyt sem az orvosi munkában, sem az orvosok képzésében. Mára azonban már változott a helyzet: a budapesti orvosi egyetemen immár közel 20 éve tanítanak orvosi kommunikációt, s ez a tantárgy idõközben a többi orvosi egyetemen is a képzés részévé vált. Az elõadó által szerkesztett orvosi kommunikáció könyv immár magyar, angol és német nyelven is az orvosképzés tankönyve. A kommunikáció oktatásának egyik nagy területét azok a Hogy van? Az orvosi kommunikáció megítélése és oktatása Magyarországon Dr. Pilling János Fejlett országokban orvostanhallgató addig nem kerülhet beteg közelébe, amíg alapvetõ kommunikációs képességeirõl nem tett tanúbizonyságot. Az idehaza praktizáló orvosok elenyészõ százaléka, az utóbb 2-3 évben végzettek részesültek ilyen típusú képzésben. helyzetek jelentik, amelyekkel naponta találkozik orvos és páciense. Jól ismert probléma például az információk megfelelõ módon való átadása, az orvosbeteg együttmûködés kialakításának nehézségei, a szuggesztív kommunikáció megfelelõ alkalmazása vagy az intimitás biztosítása. Képzésük másik nagy területét az orvos-beteg kommunikáció nehéz helyzeteinek az oktatása jelenti. Ide tartoznak pl. a beteg gyerekekkel, a szomatizáló vagy az eltérõ kultúrkörbõl érkezõ betegekkel való kommunikáció nehézségei. Fontos kérdés továbbá, hogy mit lehet tenni az együttmûködést elutasítókkal, vagy a feszült, indulatos betegekkel, hogyan ismerhetõ fel az öngyilkosságot komolyan fontolgató páciens, illetve hogyan közölhetõ a rossz hír a betegekkel vagy a hozzátartozókkal. Az egyre népszerûbb

2 -2- (folytatás az elõzõ oldalról) telemedicina hozadéka az interneten tájékozódó beteg. Ennek számos elõnye van azonban az önmaga által véleményezett diagnózis és kezelés esetleges tévességérõl néha nehéz meggyõzni a betegeket. Mind az egyetemi oktatásban, mind a Magatartástudományi Intézet által szervezett posztgraduális és a tanfolyami képzésekben egyre nagyobb hangsúlyt kap a megfelelõ kommunikációs módszerek megismertetése. Oktatásuk alapelve a gyakorlatorientáltság, a megoldásközpontúság és a bizonyítékokon alapuló szemlélet. Oktatófilmek, szituációs gyakorlatok, terepen megtapasztalt saját élmények megszerzésén keresztül lehet elsajátítani a páciensekkel való hatékony együttmûködés módszereit. Jól mutatja az orvos és páciense együttmûködésének hiányosságait a ki sem váltott receptek nagy száma, a kiváltott, de be nem szedett, vagy éppen az összevisszaszedett gyógyszerek problémája. A megoldás egyik kulcsa a kommunikáció lehet: az elõadó számos kommunikációs módszert ismertetett, amelyekkel javíthatóak a rossz együttmûködési arányok. A betegbarát kommunikáció igénye egyre erõteljesebben jelentkezik. Az orvosi kommunikáció oktatása hozzájárulhat az orvos-beteg kapcsolat javításához, s így a gyógyítás hatásfokának növeléséhez is. Gyógyító szavak Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a jó orvos-beteg kommunikáció pozitív hatással van egy sor egészségi mutatóra. Egy vizsgálat során, amely feltárta a kommunikációs készség oktatásának az emocionális distressz kezelésének folyamatára és eredményeire gyakorolt hatását, kimutatták, hogy kapcsolat van az orvosok kommunikációs készségének fejlesztése és a pácienseknél jelentkezõ emocionális distressz csökkentése között. (Roter [et al.], 1995). Huszonegy, az orvos-beteg kommunikációnak a páciens egészségi állapotára gyakorolt hatását elemzõ, randomizált kontrollcsoportos kísérletet és analitikus vizsgálatot áttekintve megállapították, hogy mind a kórtörténet felállítása, mind a kezelési terv megbeszélése során folytatott kommunikáció minõsége kapcsolatban van az egészségügyi mutatók alakulásával (Stewart, 1995). Kapcsolatot mutattak ki a jobb orvos-beteg kommunikáció, valamint a jobb emocionális és fizikai egészségi állapot, a magasabb tünetoldódás és a krónikus betegségek kontrollja, benne a jobb vérnyomás, vércukor és fájdalomcsillapítás között. Újabban egy 39 véletlenszerûen kiválasztott háziorvosi rendelõ és 315 páciens részvételével végzett vizsgálat során Stewart [et al.] (2000) kimutatta, hogy kapcsolat van a betegközpontú kommunikáció foka, valamint a páciensek alacsonyabb diszkomfort érzése és aggodalomszintje, illetve jobb mentális egészsége között. Sõt, az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele vonatkozásában kimutatta, hogy azok a páciensek, akik vizitjeiket betegközpontúnak érzékelték, a rákövetkezõ hónapok alatt kevesebb diagnosztikai vizsgálaton estek át, illetve kevesebb beutalót kaptak. Jobb egészségi, funkcionális és emocionális állapot Egy másik kísérlet során, amely az orvosok interakciós stílusát és azt vizsgálta, hogy a betegek milyennek érzékelik az egészségügyi szolgáltatások minõségét, Flocke [et al.] (2003) elvégzett egy keresztmetszeti vizsgálatot, ahol 138 háziorvos 2881 beteglátogatását vizsgálta meg, és az orvosok interakciós stílusát négy kategóriába csoportosította: személyközpontú, biopszichoszociális, biomedikális és erõs orvosi dominanciájú, egy elsõdleges kezelõeszköz használata révén. Kiderült, hogy a páciensek a személyközpontú interakciós stílusban fellépõ orvost társították a legmagasabb színvonalú kezeléssel, míg az erõs dominanciájú orvosok által biztosított kezelés minõségét ítélték a legalacsonyabbnak. Prof. Samuel Y. S. Wong MD, CCFP, FRACGP Prof. Albert Lee MD, FHKAM, FRACGP, FFPH Department of Community and Family Medicine, The Chinese University of Hong Kong

3 Gyógyító szavak -3- Dr. Varga Katalin Negatív szuggesztiók a gyógyítás során, s ezek kivédési lehetõségei...a negatív szuggesztiók lépten-nyomon megtalálják a beteget: ismerõs helyzet, amikor a beteg ágyánál folyó oktatás során, nem a beteg fülének szánt kifejezések, mondatok röpködnek fölötte, hogy aztán némelyik kissé módosult jelentéssel beköltözzön a gondolataiba... Dr. Varga Katalin a gyógyító munka során megfigyelt elkerülendõ és alkalmazandó szuggesztiókat ismertette meg a konferencia résztvevõivel. Nem is kell messze menni, mert már a betegnek átadott lelet tartalma is sokkoló. Az érthetetlen latin és más szakkifejezések egyértelmûen sugallják a betegnek: "ezt te nem értheted." Aztán jönnek a képzelgések: milyen baj lehet a titkos szavak mögött? Nem kevésbé lehangoló a reklám jegyzetpapíron kiadott orvosi igazolás. Az pedig már valóságos lelki terror, amit az egyik ismert reklámfilm sugall, hogy a szeretet azonos a gyermekünknek a "legjobbat megvenni" kényszerû igényével. A negatív szuggesztiók léptennyomon megtalálják a beteget: ismerõs helyzet, amikor a beteg ágyánál folyó oktatás során, nem a beteg fülének szánt kifejezések, mondatok röpködnek fölötte, hogy aztán némelyik kissé módosult jelentéssel beköltözzön a gondolataiba. Arra senki nem figyel, hogy az elhangzó üzenetek, más keretek között más értelmet nyernek. A hallgató pedig nem tudja kivédeni, mert a szuggesztió önkéntelenül, tudatlanul is hat. Kiszolgáltatott vele szemben az, akire irányul. Hallgatók tapasztalatai, hogy a beteggel gyakran úgy viselkednek az egészségügyi intézményekben, mint ha egy tárgy lenne. Volt, hogy a személyzet el is mondta mennyire nehezére esik ezt a munkát csinálni. El lehet képzelni, milyen érzéseket ébreszt ez a fajta (le)kezelés a betegben. Nem valószínû, hogy a gyógyulását segíti! A beteg gyógyulását az segíti, ha támogatjuk az autonómiáját, méltósága megõrzését és odafigyelünk arra, hogy kinek, hol és mit mondunk, mit hova írunk, és hogy más hallhatja azt, amit nem neki szántunk. Vonjuk be a gyógyításával kapcsolatos döntésekbe a beteget! Ne felette döntsük el a sorsát, mintha õ nem is számítana. Empátiával, egy-két érzelemteli érintéssel, elõre elmondva, hogy mi fog történni vele, csökkenthetõ a beteg szorongása Figyeljünk arra, hogy mit mondunk, és ne emlegessük azt, amit éppen el akarunk kerülni. Amikor csökkenteni akarjuk a fájdalmat, ne kérdezgessük egyfolytában, hogy fáj-e még? Célravezetõbb azt mondai, ami a betegnek elõrevivõ, támogató. Nem szabad elfelejteni, hogy a szuggesztió akkor is hat, amikor nem tudunk róla. Érdemes felhasználni a pozitív szuggesztió lehetõségeit azokban az esetekben, amikor más módon nem lehet kommunikálni a beteggel. Például mûtéti altatásban, eszmélettelen állapotban levõknél. A pozitív sugallatok valóban gyógyító szavak. A szuggesztiók értõ alkalmazására nyújt képzést a Szuggesztiók Alkalmazása a Szomatikus Orvoslásban Képzés:

4 -4- Gyógyító szavak A kommunikáció mellékhatásai az orvos-beteg kapcsolatban Dr. Borbényi Erika Dr. Borbényi Erika a szavak és a kimondatlan, de a szavak mögött rejlõ képzetek, hitek, félelmek erejét, hatását hangsúlyozta. Onkológusként pontosan tudja, milyen szembenézni a halállal, mennyi szorongás, félelem tükrözõdik a diagnózisra vagy a kezelésre váró betegek szemében. E félelmek megértése és kezelése is az orvos feladata. Az egyik legnehezebb feladata, amelyre csak a tapasztalat tud igazán felkészíteni. Az orvos maga a gyógyszer hangsúlyozza Bálint Mihály pszichoanalitikus nyomán, hiszen a betegség nem csupán testi tüneteket, hanem lelki gondokat is okozhat. Éppen ezért nem csupán a betegséget, hanem a beteget kell kezelni, ahol a szavak és a hozzá kapcsolódó metakommunikáció ereje meghatározó. A betegnek ugyanúgy gyógyszer a kommunikáció, hatásaival és mellékhatásaival együtt. Az adagolását, a hatásmechanizmusát az orvosnak pontosan tudni kell. Ráadásul, ugyanazt kell kifejezze a szó és a testbeszéd, mivel a szónak kevesebb jelentõsége van a kommunikációban, mint a metajeleknek. Ugyanakkor nem írja elõ semmiféle tájékoztató, hogyan is kell eljárni. Minden az orvos - és persze a beteg személyiségén, felkészültségén, önreflexiós képességén múlik. Ahogy az orvos figyeli betege arcának rezdüléseit, hogy onnét olvassa le a reakciókat, ugyanúgy olvas a beteg is orvosa arcáról, mozdulataiból, nonverbális jelzéseibõl. Az orvos pedig így akarva-akaratlanul közli hiedelmeit, titkolt véleményét, meggyõzõdéseit. Amikor a kimondott szó mást közöl, mint a metakommunikáció, akkor bizony az utóbbi lesz a meggyõzõbb, az marad meg a partner emlékezetében. Ahogy Borbényi Erika mondja így árulkodik kommunikációnk a betegségekkel szembeni beállítottságunkról, attitûdjeinkrõl. Minden orvosnak megvan a maga képe a betegrõl, az adott betegségrõl, amibe idõnként szeretné beleilleszteni páciensét, illetve panaszait. Gyakran néhány megnyugtató szótól várjuk, hogy a beteg visszanyerje motivációját, amely pedig nem minden esetben célravezetõ. Sokkal fontosabb az orvos hiteles magatartása: a megértés, az odafigyelés, a szakmai kompetencia, a segítõ hozzáállás, a munkában való fáradhatatlanság. Nem csodaszer kell, hanem önismeret. Szigorú önvizsgálat, amelynek tárgya, hogy képesek vagyunk-e meghallgatni és megérteni a betegek valódi szükségleteit, hogy tudjuk-e kezelni a rejtett vagy kevésbé rejtett ellenállásokat, indulatokat. Ismerjük-e önmagunk rejtett indulatait, hiedelmeit, és képesek vagyunk-e bánni velük. Ez lenne a cél: a hatékony orvosgyógyszer. A kommunikáció az orvos leghatékonyabb gyógyszere: képes a mellékhatások csökkentésére, a beteg teljes kezelésére. Igaz fájdalmas a tanulási folyamat, hiszen kemény önismereten és önfejlesztésen keresztül vezet az út. De, ha megtanuljuk partnerünket értõ figyelemmel hallgatni, és megérteni rejtett szükségleteit, az eredmény önmagáért fog beszélni. "Ha két ember találkozik egymással, ugyanaz történik, mint elemek találkozásakor. Ha a találkozás egyáltalán létrejön, mind a kettõ megváltozik." (C.G.Jung)

5 Gyógyító szavak -5- A gyermek (és a szülei ) gyógyítása a kommunikáció eszközeivel. Dr. Harmat György Dr. Harmath György a gyereknek szóló orvosi kommunikációról beszélt. Megismerhettük a beteg gyerekek és környezetük érzelemdús világát, speciális igényeit. Ma a médiában egyre gyakrabban láthatunk példákat orvos és betege együttmûködésére. Például a népszerû kórház sorozatokban, ahol nem ritka a nagy szaktudású, ám a betegekkel barátságtalan, mégis becsülhetõ, szerethetõ orvos képe. Vajon mitõl függ a jó orvos-beteg kapcsolat, a gyógyulásért folytatott együttmûködés hatékonysága? Az utóbbi évtizedekben megváltozott a páciensekkel (a beteg gyermekkel és szüleikkel) való kapcsolat. Az orvosnak nem csupán k i s betegeivel, hanem szüleikkel, esetleg közeli hozzátartozóikkal is foglal-kozniuk kell. Ma már álta-lánosan elvárt, hogy a kórházak gyermekosztályán biztosítsák az anyuka és gyermeke együttlétét, ami azt jelenti, hogy a szülõ beköltözik az osztályra, részese lesz az ottani életnek. A személyzetnek: orvosoknak, nõvéreknek és mindenkinek, aki részese a munkának, együtt kell mûköd-niük velük. A gyerekekkel folytatott munka esetén, talán még fontosabb a barátságos környezet kialakítása. Hiszen az osztályra érkezõ kis beteg és szülõi egyaránt szoronganak. Gyakran konkrét elvárásokkal, esetleg elõítéletekkel érkeznek. Mindezek kezelésében, oldásában az elsõ találkozás szerepe a legnagyobb. Nem mindegy tehát, hogyan fogadja az intézmény az érkezõket. Már az elsõ információkat nyújtó weboldalnak, call centeres vagy más tájékoztató munkatársnak sugallnia kell, hogy jó helyre érkezik a beteg, a neki leginkább megfelelõ, szakszerû ellátást fogja kapni, biztonságban tudhatja magát és szeretteit. A vidám, de megnyugtató képek, a játszó foglalkoztató sarkok, a bohócdoktorok és a szülõi jelenlét biztosítják az otthonosság érzetét. Az elsõ orvosi vizsgálat a késõbbi kapcsolatot megalapozó találkozás. Legyen idõ az alapos kivizsgálásra, és a kérdések megbeszélésére! A megértõ szavak és a megfelelõ tájékoztatás rendkívül fontosak a betegek és a szülõk számára. A gyerekeknek is el lehet és el is kell mondani, mi fog történni velük. Megnyugtató számukra, ha tudják. A szavakon túl a testbeszéd, a nonverbális jelek hatása meghatározó. Míg a szó könnyen elszáll, a kommunikáció során keletkezett érzés megmarad. Ez az érzés az, ami az együttmûködés alapját adja. Nem a védekezésre, hanem az itt jó helyen vagyok érzés kialakítására kell nagyobb figyelmet fordítani.

6 -6- Rácz Zsuzsa Terézanyu és társai a nõgyógyásznál Rácz Zsuzsa író, szakavatottként számolt be a nõk mumusáról : a nõgyógyászati vizsgálatról. Valóban szakértõje e témának, hiszen közismert regényein túl, szupervízorként és coachként gyakran találkozik nõtársai nem éppen kellemes élményeivel. A téma nehéz, mivel jóformán tabunak számít. Illetlenség beszélni róla. Pedig kell. Sok súlyos betegség és nõgyógyászati probléma megelõzhetõ volna, ha a nõk bátrabban fordulnának orvoshoz, ha gyakrabban mennének el szûrõvizsgálatok ra. A nõgyógyászati vizsgálat számos társadalmi betegség tünetét viseli magán. Szembetûnõ a férfi orvosok többsége a szakterületen, orvos és betege kapcsolatban az erõteljes alá-fölérendeltség, a kiszolgáltatottság már-már megalázottság - érzésének fokozott jelenléte. Mindezek a nemzetközi és hazai kutatásokból is jól ismert Gyógyító szavak gender-problémák közé tartoznak. Egyértelmûen érzékelhetõ, hogy a nõgyógyászati vizsgálat során más orvos páciens kapcsolatnál érzékenyebben van jelen a férfi - nõ viszony, minden visszásságával együtt. Ezért az orvos beteg együttmûködésben meghatározó a megfelelõ viszony kialakítása, amelynek alapja a kommunikáció. Csakis egyenrangú kapcsolaton alapuló kommunikáció eredményezheti azt a fajta hatékony együttmûködést, amely képes megváltoztatni a jelenlegi ellenérzéseket. Gyógyító szavak, biztonságos körülmények, a páciens bevonása a kezelés folyamatába, empátia és figyelem azok a dolgok, amelyek a megoldás felé visznek. Nemcsak a testet, a lelket is gyógyítani kell ahhoz, hogy a beteg valóban meggyógyuljon. Páciensként pedig érdemes megtanulni, hogy kérdezni jó, és kérdezni kell. Tudni kell érthetõen, lényegre törõen elmondani a panaszokat, hogy azok ne vigyék el a további kezelésre rendelkezésre álló, amúgy is szûkre szabott idõt. Számos pozitív példa mutatja, hogy kellemes élményekkel is zárulhat egy nõgyógyászati vizsgálat. Érdemes tanulni belõlük.

7 Gyógyító szavak -7- Dr. Ábrahám László a mûhibák kapcsán megfigyelt kommunikációs anomáliákat tárta fel a közönség elõtt. A gondok forrása egyszerû és magától értetõdõ: a beteg gyógyulni, az orvos gyógyítani akar. A cél közös, akkor mégis hol van itt a probléma? tette föl a kérdést. E mosolyra fakasztó egyszerûség, súlyos mondanivalót rejt magában: orvos és dr. Ábrahám László Az orvosi kommunikáció jelentõsége vélt vagy valós mûhiba esetén beteg elbeszélnek egymás mellett. Együttmûködéssel, kommunikációval a konfliktusok jelentõs hányada elkerülhetõ volna, ami a károk nagymértékû csökkenését eredményezné. A mûhiba perek esetén szinte kivétel nélkül a kórházak negatív megítélésével találkozunk. Ennek oka egyrészt, hogy az egészségügyi ellátásban a betegek kiszolgáltatottnak érzik magukat, másrészt, hogy az orvosok meglehetõsen rosszul viselik a kritikát, harmadrészt pedig a média mûhiba perekben képviselt egyhangúan orvos ellenes beállítottsága. Mûhiba elõfordulhat, hiszen az orvos is ember. Ezzel a ténnyel mindnyájan tisztában vagyunk. Ugyanakkor sokkal fájóbb az orvos tévedése, mint más szakemberé. Éppen ezért megengedhetetlen a problémától való elfordulás, a másik fél magára hagyása. A megértés, a tévedés elismerése, az emberi szó, és a károk enyhítésére való törekvés segíti a megegyezést, míg a kommunikáció hiánya visszafordíthatatlan károkat okoz. Vannak példák az elzárkózásból, a másik egyoldalú felelõsségének bizonygatásából származó, évekig és sok millió forintig elnyúló perekre, és a rövidre zárt, mindkét fél megelégedésével záruló megegyezésekre egyaránt. Érdemes még az elején mérlegelni, melyik a kifizetõdõbb idõben, energiában, megítélésben és természetesen pénzben. A legfontosabb, amit az intézmény tehet mûhiba esetén: elismerni, beismerni és bocsánatot kérni! Az emberi szó, a megértõ hozzáállás, nem gyengíti, hanem erõsíti a bizalmat. Mûhiba esetén pedig éppen a bizalom elvesztésérõl van szó. A bizalom helyreállítására irányuló kommunikáció az egyetlen eszköz a megoldás megtalálására. Fontos hozzátenni, hogy az orvostársadalom kilógó, alternatív utakon járó tagjait sem szabad egyoldalúan megítélni. Azért, mert másképpen gondolkodik bizonyos dolgokról, még nem feltétlenül elítélendõ.

8 -8- Gyógyító szavak Sváby András Ciki-e az orvosi kommunikáció? Sváby András a média-jelenlét fontosságáról igyekezett meggyõzni a hallgatóságot. Bár ma még sokan hallgatjuk idegenkedve a közszereplés, illetve az ismertség jelentõségét, mégis be kell látni, hogy munkánk közérdekû vetületeinek megismertetése másmódon nem lehet eredményes. Kurt Vonnegut egyik elõadását idézve Sváby András bemutatta a sztori hatásmechanizmusát. Megtudhattuk, hogy a meséktõl kezdve a legkülönfélébb irodalmi alkotásokig minden sztori a status quot jelentõ kiindulási helyzetbõl a bonyodalmak mélységein keresztül jut el az eredetihez hasonló, pontosabban az eredetinél kicsit magasabb szinten megélt új helyzetig. Ami a folyamat lényege, az a mélységbõl való kijutást kísérõ katarzis élménye. Ennek köszönhetõ, hogy a régihez sok mindenben hasonlító új helyzetet mégis minõségileg másképpen éljük meg. Ez az, amit a tévében vagy más médiában is keresünk, mivel a mindennapokban ritkán találjuk meg ezt az élményt. A tévénézési szokásokat elemzõ kutatások rámutattak arra, hogy a tévénézõk többsége nem információszerzés céljából néz tévét, hanem azért, mert szórakozni akar. A mûsorszerkesztõknek ezt az igényt kell kielégíteni. Ahhoz, hogy mûsorát fenn tudja tartani, a nézõt a mûsor elõtt kell tartania, az õ érdeklõdésének megfelelõ szolgáltatást kell nyújtania. A nézõk többségét pedig a dráma érdekli. Az online magazinok írásai közül is arra kattintanak a legtöbben, amely valamilyen rossz hírrõl számol be. A nézõk és az olvasók érdeklõdését egyaránt a hangzatos, hír értékû írásokkal, illetve címekkel lehet felkelteni. A mai információ áradatban csak ezek az írások számíthatnak arra, hogy elolvassák õket. Hogyan lehet tehát bekerülni a hírekbe? A brit tudósok ezt jól tudják: folyamatos jelenlét, függetlenül a hír szakmai jelentõségétõl. Tanultak tõlük a magyar ügyvédek is, akik szinte minden tévémûsorban ott vannak valamilyen szerepben. A szakma ismertsége érdekében fontos tehát a média-jelenlét. Ránk, magyarokra jellemzõ a közszerepléstõl való távolságtartás, olyan ciki ez a fajta média megjelenés. Ugyanakkor mindenkinek hasznos volna, ha szakértõktõl származó információk kerülnének föl az internetre a különféle betegségekrõl, ha szakavatottaktól kapnának válaszokat az internetes fórumokon problémáikra választ keresõk. Legyenek jelen, adjanak Önök hiteles tájékoztatást! zárta be mondandóját az elõadó.

9 Gyógyító szavak -9- Dr. Váczi Gábor Dr. Váczi Gábor a gyógyulás és a gyógyítás magánegészségügy által kínált lehetõségeit mutatta be elõadásában. Elmondta, hogy a gyógyítás hagyományos rendje a beteg alárendeltségét hangsúlyozta. A gyógyuláshoz azonban ennél többre van szükség. Ezt ismerte fel a magánellátás. A gyógyítás, illetve a gyógyulás folyamatának sikere nagy részben függ attól, hogy orvos és betege között sikerül-e megteremteni a bizalmas, biztonságos légkört, megszüntetni a kiszolgáltatottság érzését, és elérni a páciensek egészségtudatos hozzáállását. Visszatérõ kérdés, hogy a magánellátásban dolgozó orvos orvos-e vagy inkább üzletember? A kérdés persze valójában nem kérdés, hiszen magánpraxisban csak a hiteles szakember tud megélni, munkájának minden A gyógyulás lehetõsége másképp - Hiedelmek és valóság a magánegészségügy hétköznapjaiban felelõssége az õ vállát nyomja. Gyakran lehet találkozni a betegek részérõl olyan, irreális elvárásokkal, miszerint a pénzéért megveszi az egészségügyi ellátást. Ez nem így van. Ami reálisan elvárható, az a biztos szakmai technikai háttér, a betegcentrikus ellátás, és az egészségcentrikus környezet. Mit jelent mindez? Szakrendelések széles választéka, neves, szaktekintélynek számító orvosok dolgoznak a magánellátásban. Magas szintû diagnosztikai eszközök, fekvõbeteg ellátás, állandó intenzív részleg, valamint a kapcsolódó szolgáltatások (például betegszállítás) biztosításával valósul meg a betegek felelõsségteljes, teljes körû ellátása. A magánfinanszírozás lehetõvé teszi az OEP finanszírozástól független technikák és implantátumok használatát is. Kiemelt helyen szerepel a személyre szabott ellátás, a 24 órás rendelkezésére állás, a várakozási idõ minimalizálása és a megfelelõ tájékoztatás. Fontos, hogy orvos és betege egyenrangú partnerek legyenek. Hasonló jelentõséggel bír a kellemes, a gyógyulást testileg és lelkileg egyaránt támogató környezet biztosítása. A test és a lélek párhuzamos gyógyításában nem kis szerepe van a kommunikációnak. A szavak gyógyító erejét kutatások bizonyítják. Elsõként a XIX-XX. század fordulóján Emil Coué írt a szavak gyógyító hatásáról. Csaknem vele egyidõben, a XX. század elején, Pavlov bizonyította, hogy a szavak hatására élettani változások következnek be. Majd José Silva agykontrollja hozott újabb jelentõs eredményeket, amelyek itthon dr. Domján László munkássága nyomán váltak mindennapi gyakorlatainkká. A szavak, illetve a kommunikáció hatása tehát nem hagyható figyelmen kívül a beteg teljes (testi és lelki) gyógyításában. A magánegészségügy számára legfontosabbak: az elégedett páciens és a szakemberként és emberként egyaránt kiváló orvos.

10 -10- Gyógyító szavak dr. Csóka Ildikó Amikor a gyógyszerész kérdezi meg a pácienst! Dr. Csóka Ildikó a gyógyszerész tapasztalataival egészítette ki az orvos beteg kommunikációról folyó beszélgetést. A konferencián elhangzottakból is látni, mekkora a felelõsségünk mondta. A gyógyszerészet terén is van tennivaló bõven. A gyógyszerészek megítélésében érezhetõ a média befolyásoló szerepe. Amit sugall, az a szegény betegtõl az életmentõ gyógyszeréért irreálisan magas árat elkérõ gyógyszertáros képe. A szakma arra törekszik, hogy megváltoztassa ezt a képet, és a gondoskodó gyógyszerész kerüljön elõtérbe. Ma már sokkal többrétû a gyógyszerész feladatköre, mint akárcsak egy-két évtizede volt. A vény nélkül kapható termékek forgalmazásának növekedésével kifejezetten felértékelõdött a patikus szerepe, hiszen a termékre vonat-kozó minden információt tõle kéri a beteg. Ilyenkor gyorsan, érthetõen kell hiteles tájékoztatást adnia a keresett termékrõl, hatásáról és haszná-latáról. Nem ritka az sem, hogy konkrét panasszal érke-zik az ügyfél, és a tünetet elmondva kér valami gyógyszert. Persze a vénnyel érkezõ beteg esetében sem lehetünk biztosak abban, hogy valóban tudja, hogyan kell használnia a felírt készítményeket. Gyakorlatilag teljesen tájékozatlanul érkezik a beteg a patikába. Ahol természetesen ismét nagy a tömeg, nincs lehetõség a kérdések nyugodt megbeszélésére. Ugyanakkor a tájékoztatók sem elég közérthetõek, sokkal inkább a kutatási eredmények rövid kivonatát adják, mint a felhasználási tudnivalók világos leírását. A gyógyszerész tehát inkább feltételezze azt, hogy nem rendelkezik elõzetes információval a beteg a keresett termékrõl. A hatékony tájékoztatás, a megfelelõ kommunikáció a gyógyszerész beteg viszonylatában sem könnyebb, mint az orvos- beteg kapcsolatban. Meg kell értetni a beteggel, hogy fontos a tájékozódás, a terápiás eljárás ismerete, hogy eredményes legyen a gyógyítás. A paternalista stílus nem eredményez hatékony együttmûködést. Helyette szakértõ, empatikus hozzáállás, figyelem és a beteg partnerként való kezelése kell. A gyógyszerészek részérõl mindehhez proaktivitásra van szükség. Ami azt jelenti, hogy fordítsuk figyelmet az aktív figyelem gyakorlására, a nyitott kérdések gyakoribb használatára, és ha kell, ajánljunk fel tájékoztatást vagy konzultációt. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük! (Máté evangéliuma 7:12)

11 Gyógyító szavak -11- Az empatikus kommunikáció látványos, érzékelhetõ, könnyen elsajátítható eszköztára Dr. Serényi János Hogy tetszik lenni? kezdte elõadását dr. Serényi János. Sokat beszélünk arról, hogy milyen típusú hibákat követ el az orvos akkor, amikor kommunikál, vagy éppen hogy nem kommunikál a beteggel. De azt is meg kéne nézni, mi van az érem másik oldalán mondta. Nem szabad elfelejteni, hogy az orvosi hivatás az egyik legveszélyesebb hivatás, ahol számtalan nehézséggel kell szembe nézni nap, mint nap. Túlterheltség, állandó pénzhiány, nem is igazán megbecsült szakma. Van számtalan probléma. Ugyanakkor beszélgetést folytat le páciensekkel karrierje folyamán egy átlag orvos. Erre valahol jó volna felkészülni, és segítõk (trénerek, coachok, pszichológusok) támogatását igénybe venni. A kommunikáció szabályai sem térnek el az élet egyéb területein elvárt szabályoktól. Például attól, hogy a segítõt és ne a mágust lássák az orvosban. Ebben segíthet a személyes márka felépítése, ami nem önfényezés, hanem az értékeink racionális bemutatása. Így tudjuk megmutatni, hogy valóban hitelesek vagyunk az adott szakterületen. Ahhoz, hogy ez a személyes márka felépíthetõ legyen, önvizsgálatot kell tartani. Sorra venni, melyek az erõsségeink, milyenek is vagyunk, hogyan látnak mások, hol vannak potenciáljaink. Aztán átgondolni, kifelé mit és kinek akarok megmutatni. A fontos, hogy legyen egy állandósuló pozitív image szakmai és emberi téren egyaránt. Emellett érdemes az orvosnak figyelmet fordítania a konfliktusok kezelésére, amelyek napi szinten jelen vannak a munkájukban, (például a fluktuáció vagy a beszerzések kapcsán), a kiégésre, vagy a vállalkozói ismeretek elsajátítására. Ezek az ismeretek ma már egyre inkább alapismeretnek számítanak. Nélkülük nehéz elboldogulni a mindennapi ügyekben. A másik, amire érdemes kellõ figyelmet fordítani: az empatikus gyógyítás. Itt sem kell nagy dolgokra gondolni, csupán olyanokra, mint a fertõtlenítés, pontosabban a szellem fertõtlenítése két beteg között. Enélkül az orvos nem tud megfelelõen figyelni a következõ betegre, amit a páciens valószínûleg rosszul fog viselni, és máris létrejönnek azok a kommunikációs problémák, amelyekrõl a korábbi elõadók már beszéltek. Ilyen fontos kellék a barátságos környezet és az empatikus személyzet. Mind olyan tényezõk, amelyek nem igényelnek nagy befektetést, csak (?) a betegre való odafigyelést.

12 -12- Az információs társadalom korában élünk, ahol az egyik legfontosabb információs csatorna az Internet. Aki nincs jelen az Interneten, az lényeges információktól esik el, illetve fontos információforrástól zárja el magát. A fiatalok elképesztõ gyorsasággal sajátítják el az infokommunikációs technológiai (IKT) alkalmazások és eszközök használatát. Egyértelmû tehát: ez a jövõ, az idõsebb korosztályoknak is meg kell tanulniuk élni az általuk nyújtott lehetõségekkel. Az Internet számtalan lehetõséget kínál az egészségügy számára is. Alacsony költségû megoldásokkal, gyorsan juttathatók el információk, és még nagy távolságok esetén is szinte G. Németh György azonnal közvetlen kapcsolat létesíthetõ az egyre népesebb felhasználói táborral. Nincsenek távolsági akadályok, a világ másik felén lévõ kollégával éppúgy dolgozhatunk együtt, mint a szomszéd faluban élõvel. Nincs akadálya nagymennyiségû adatok több távoli felhasználó általi egyidejû használatának sem. Lehetõség van ma már a távol dolgozó szakemberek akár mûtét közbeni (video) konzultációjára is. Az internetes kommunikáció talán legfontosabb elõnye, hogy nagyobb és gyorsabb tájékozottságot, valamint kétoldalú kommunikációt biztosít. A napokban lezajlott e-health konferencián bemutatásra kerültek az egészségügyet érintõ nemzetközi és hazai informatikai fejlesztések irányai. Elsõsorban az öregedõ társadalom, a krónikus betegségek és a jelenlegi egészségügyi rendszerek korlátait jelentõ problémákra keresnek informatikai támogatású megoldásokat. Ilyenek például a távdiagnosztika, a távorvoslás, a home conroll rendszerek, az elektronikus betegkísérõ kártyák, vagy a Gyógyító szavak Az internetes egészségügyi kommunikáció értékei, veszélyei betegek adatait tartalmazó adatbázisok összekapcsolásai. Sokat segíthetnek az elmaradott vagy hátrányos helyzetû vidékeken levõ települések lakosságának ellátásában, az egészségügyi szolgáltatások minõségének javításában. Mindezek hasznossága vitathatatlan, ám a velük együtt járó veszélyekrõl sem szabad megfeledkezni. Különösen az adatbiztonság és a személyes adatok védelme sérülhet, de számolni kell a kóklerek és a hiszékeny emberek jelenlétével, a problémák elbagatellizálásának lehetõségével, az öngyógyítókkal vagy az anonimitás mögé bújó felületességgel. A napidoktor.hu fõszerkesztõje végül még néhány információ a közeli jövõrõl: jön az e-recept, az e-taj kártya és az e-kórlap. Az informatika további megoldásokat kínál a dokumentumok archiválására, a HR szolgáltatások, a dokumentumkezelés támogatására és a közhiteles nyilvántartási kötelezettségek biztosítására.

13 Gyógyító szavak -13- Miként segítheti az orvoslátogató az orvos betegbarát Varga Zoltán kommunikációját? Varga Zoltán reklámszakemberként segíti az orvosok és az orvoslátogatók betegbarát kommunikációját. Elõadásában tapasztalatairól, a reklám nyújtotta lehetõségekrõl adott ízelítõt a hallgatóságnak. A reklámokban közvetített jól megfogott mondanivaló, tömegeket képes megszólítani. Mégpedig gyorsan és egyértelmûen, amire az egészségügy terén is szükség van. Hiszen a verseny, az idõhiány hatásaival ma már itt is meg kell küzdeni. A reklámüzenetek nagymértékben segíthetik orvos és betege, az orvos és az orvoslátogató, illetve az orvosok közötti kommunikációt. A hatékony üzenet receptje: gondold végig, mit, kinek, mikor és hol akarsz elmondani! Ragadd meg a mondandód lényegét, fuszerezd meg empátiával, ha a téma engedi, egy kis humorral és tégy mellé egy mindezt reprezentáló szimbólumot.az így elkészült üzenet, átütõ erõvel bír. Használható magyarázó táblákon, amelyek a rendelõkben, várótermekben segítik az információk átadását, ötletes, segítõ reklámcikkeken (toll, jegyzettömb, naptár stb.) és természetesen reklám filmekben. Vigyázat, itt is elõfordulnak betegségek! A reklámok gyakran küzdenek disgráfiával (helyesírási problémákkal), amnéziával (érthetetlenséggel), puffadással (túlszabályozással), depresszióval (hatásvadász stílussal), cukorbetegséggel (szirupos hangvétellel) és vérszegénységgel (a kreativitás hiányával). Az egészséges reklám nem ilyen. Szavak nélkül is emberségesen kommunikál. Érzelmeket kavar, hogy segítségükkel nyújtson hatékony támogatást a gyógyító munkában. Egy ilyen filmet Önök hogyan fogadnának?

14 -14- Tóth Éva Mária Egészségügyi call centerek emberi hangja Tóth Éva Mária elõadásával a magyarországi, azon belül is az egészségügyi call centerek helyzetébe és mûködésébe nyújtott bepillantást. Megtudtuk, hogy a hazai call centerek immár éves múltra tekinthetnek vissza. Jellemzõen a civil szektorból indultak, majd az üzleti szférában teljesedtek ki, míg aztán megjelentek az egészségügyben is. Elõbb a gyártók, forgalmazók, majd a magánszféra alkalmazta sikerrel ezt a fajta ügyféltámogatási szolgáltatást. Ma már az orvosi tájékoztatásban is a call centerek jelentik a szakemberek magyar hangját. Legismertebb egészségügyi call center szolgáltatás talán az egészségügyi pénztárak assistance szolgáltatása, de egyre gyakrabban találkozhatunk velük a magán egészségügyben, illetve az egészségügyi intézményekben is. A tapasztalat azt mutatja, hogy folyamatosan nõ az igény a szakmaspecifikus szolgáltatások iránt, ami mind több szakember bevonását igényli. A szakszerû információk nyújtása érdekében fontos az orvosok szerepvállalása a call centerek munkájában. kommunikációs készségekkel kell rendelkeznie, tudnia kell bánni az emberekkel, alkalmazkodónak, empatikusnak kell lennie, mindig kiegyensúlyozott, bizalmat keltõ stílusban kell válaszolnia az ügyfélnek, képesnek kell lennie a gyors döntések meghozatalára, a tájékoztatási folyamat irányítására, a folyamatos beszédre, és végül, de nem utolsó sorban tudnia kell használnia a call center technikai rendszerét. Hogy milyen komoly felkészültséget igényel ez a szakma, az is jelzi, hogy óta OKJ-s képzések keretében képezik a call centerek munkatársait. A szakma fejlõdését mutatja, hogy a kezdeti magas fluktuáció az utóbbi években egyértelmûen csökken. Ennek oka, hogy a call centerek egyre inkább képesek olyan körülményeket és szakmai kihívást jelentõ munkát biztosítani, ami ott tartja a munkatársakat. Az egyik ilyen komoly szakmai tudást igénylõ terület éppen az egészségügyi tájékoztatás. Gyógyító szavak menürendszer biztosította rugalmas ügyintézés, az adatok rögzíthetõsége és felhasználhatósága a személyre szabott tájékoztatásban. Ugyanilyen hatékony a call center a kimenõ hívások, például kampányok ügyfél megkeresései esetén. A korszerû, megbízható tájékoztatás nyújtásában ma már vitathatatlan a call centerek szerepe. A call center fõ tevékenysége a kommunikáció. Hatékonysága a munkatársak felkészültségétõl, kommunikációs képességeitõl, motiváltságától és a technikai háttértámogatástól függ. A call centeres munkatársnak komoly elvárásoknak kell megfelelnie: jó Az egészségügyi call centerek alkalmazásának számos elõnye van. Az ügyfelek felõl érkezõ megkeresésekre vonatkozóan például a 24 órás elérhetõség, az elvesztett hívások minimalizálása, a

15 Gyógyító szavak -15- Mészáros Zsolt Nemzetközi trendek az orvosok gyógyító kommunikációjában Mészáros Zsolt az orvosi kommunikáció terén megfigyelt trendeket ismertette meg a hallgatósággal. Amikor azt vizsgáljuk, hogy a kommunikáció során mit akar a beteg, és mit az orvos, kiderül, hogy az eredmény nem is olyan újdonság. Hiszen mindketten megértést és információt várnak egymástól. Végül mégis elbeszélnek egymás mellett. Úgy tûnik, meg kell tanulniuk egymás nyelvét, meg kell tanulniuk emberül. Az embernyelv titka, hogy figyeljünk egymásra. Gondoljunk végig négy alapvetõ kérdést mit, mikor, hol és kinek majd ezek fényében kommunikáljunk. A félreértések többsége e kérdések figyelmen kívül hagyásából, illetve abból származik, hogy mondandók megfogalmazásakor nem számolunk partnerünk igényeivel és lehetõségeivel. A trend, amelyre Mészáros Zsolt felhívta a figyelmünket, a meggyõzõ kommunikáció alkalmazásának egyre sürgetõbb igénye az egészségiparban. Mára az egészségügyben is elkerülhetetlenné vált a hatékonyság növelése, amelynek az üzleti életbõl már jól ismert eszköze a meggyõzõ kommunikáció. Üzleti élet, hatékonyságnövelés, meggyõzés -kicsit riasztó szavak az egészségügyben, ahol létszükséglet a nyílt, õszinte, empatikus kommunikáció. Ugyanakkor, ha jobban megnézzük, mit is jelent az egészségügyben a hatékony gyógyítás vagy a közérthetõ tájékoztatás, látható, hogy éppen a nyílt, õszinte, empatikus kommunikációval érhetõk el ezek a célok. A megoldás tehát: hatékony kommunikáció az orvosi munkában, és az egészségipar minden területén. Ami kell hozzá: empatikus kommunikációs stílus, a partner beszédstílusának, igényeinek azonosítása és a válaszreakciók gyors felismerése. A feladat nem könnyû, de van segítség, hiszen a hatékony kommunikáció tanulható, gyakorlással tökéletesen elsajátítható.

16 "Gyógyító szavak" konferencia az orvos beteg kommunikáció egészségesebbé tételéért! A konferencia szervezõje és jogtulajdonosa: Kommunikációs partnerünk: Szakmai támogatók: "Gyógyító szavak" konferencia május 24. Budapest, Kinnarps Ház

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Kommunikáció. Dr. Hegedűs Katalin PhD egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet www.magtud.

Kommunikáció. Dr. Hegedűs Katalin PhD egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet www.magtud. Kommunikáció Dr Hegedűs Katalin PhD egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet wwwmagtudhu 2014 május 14 A kommunikáció szerepe életünkben A kommunikáció

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens SÉRÜLÉS FORMÁI A REHABILITÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSI SAJÁTOSSÁGOK:

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: Magyarország TREBAG kft Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF Szint: Kimenet: A

Részletesebben

A ROSSZ HÍR FOGALMA. A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ:

A ROSSZ HÍR FOGALMA. A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ: Dr. Csörsz Ilona A ROSSZ HÍR FOGALMA A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ: Rosszindulatú betegségek diagnózisának közlése Krónikus betegségek (pl. diabetes, hypertónia stb.) diagnózisának

Részletesebben

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása:

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása: Google AdWords ügynökség kiválasztása: hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Még több hasznos info» www.klikkmarketing.hu Google AdWords ügynökség kiválasztása:

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

A rheumatoid arthritises (RA) betegek ellátásának standard követelményei

A rheumatoid arthritises (RA) betegek ellátásának standard követelményei A rheumatoid arthritises (RA) betegek ellátásának standard követelményei Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 HUNGARIAN Dr. Géza BÁLINT bjd@t-online.hu Az RA tüneteivel jelentkező betegnek

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 11. részfeladat Pályázati kiírás 8. területe Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra Magyar Rákellenes Liga X. Betegjogi konferencia A gyógyult rákbetegek reintegrációja A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

Részletesebben

A telemedicinális projekt szerepe és előnyei

A telemedicinális projekt szerepe és előnyei A telemedicinális projekt szerepe és előnyei Bevezető A hazai egészségügy helyzetének érdemi javításának kulcsa az egészségügyi szolgáltatások átfogó működés-szervezési modernizációja. Ez az egészség megőrzésével

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyben dolgozókat érintő szabályozások gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban Az elmúlt hónapokban több olyan új szabályozás jelent meg, amely nagymértékben megváltoztatja az egészségügyben

Részletesebben

Az online, mobilmegoldások lehetséges hatásai az orvosi és egészségturizmus fejlesztésére

Az online, mobilmegoldások lehetséges hatásai az orvosi és egészségturizmus fejlesztésére Az online, mobilmegoldások lehetséges hatásai az orvosi és egészségturizmus fejlesztésére Budapest, 2015. március 24. Guba Tamás Az egészségturizmus gazdasági jelentősége Statisztikai mutatók az elmúlt

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés, innováció

Kutatás-fejlesztés, innováció Az ellátás minősége a magán és a közfinanszírozott szolgáltatóknál Dr. Papik Kornél (Országos Gerincgyógyászati Központ, Budai Egészségközpont Szakkórháza) I. Egészségközpont Magán járóbeteg-ellátás Teljes

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Florence Nightingale 1860 Bárki, aki felelős pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én magam hogyan tehetem

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN

KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN NINCS EMBEREM......CSUPÁN EGY IGAZI ÖRÖM VAN A FÖLDÖN: MÁSOKNAK ÉLNI. LEV TOLSZTOJ BETEG VOLTAM ÉS MEGLÁTOGATTATOK... Az önkéntességről általában Fogalma, meghatározása,

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

AZ INDULATOK MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

AZ INDULATOK MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN AZ INDULATOK MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN Dr Pilling János Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Hazai újsághírek Leütötte orvosát egy beteg a pécsi kórházban Három

Részletesebben

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Az alkalmazott sportpszichológia módszerei Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Sportpszichológiai tanácsadás - Professzionális segítő beszélgetés - Központjában a sportoló, vagy

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Egészség csak egy van! MediQa betegségbiztosítás

Egészség csak egy van! MediQa betegségbiztosítás Egészség csak egy van! MediQa betegségbiztosítás Az egészség nem várhat! Hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy az egészség értéke felbecsülhetetlen. Nem pótolható. Nem megvásárolható. Odafigyeléssel,

Részletesebben

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest)

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest) A betegek visszajelzései, mint a minőségbiztosítás indikátorai Prof. Simon Tamás 1, Gellénné Rezsnyák Erika 2, dr. Kiss Istvánné 3, Kreicsi Mária 4, Bak Imre 5, Szentmiklósi Judit 6 ( 1 Magyar Rákellenes

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft.

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft. É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg Kiss Katalin, Szinapszis Kft. Tények amiket már tudunk Penetráció: idősek körében dinamikusan bővül Az egészségügyi információk

Részletesebben

A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói

A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói Dr. Kulin László, főszerkesztő Betegbiztonsag.hu Debreceni Egészségügyi, Minőségügyi Napok

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA

PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY Mitől lesz sikeres a prezentációnk? FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA Miről lesz szó? 2 1. A prezentáció 2. A felkészülés 3. A prezentálás (előadás) felépítése 4. Gyakori hibák 5. Stressz

Részletesebben

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek Sajtószolgálat 14. július 8. 14. július 8. Tisza Andrea B&P Consulting Tel.: (+36-1) 349-2939 Fax: (+36-1) 269-2504 E-mail: andrea.tisza@braunpartners.hu Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a

Részletesebben

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés Stroke Ne késlekedj kampány 2010 Stroke: szomorú tények Sajtófigyelés Stroke: szomorú tények http://www.168ora.hu/tudas/stroke-szomoru-tenyek-53262.html 2010. április 1. 20:52 Hazánkban évente 42 ezren

Részletesebben

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni Mit gondolnak a magyarok a gyógyíthatatlan betegségekről, hol töltenék el életük utolsó szakaszát; mitől félnek leginkább, s mennyire ismerik az emberek a

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében A tanulói különbségek mérhető komponensei Meglévő tudás Képességek (pl. intellektuális

Részletesebben

Kommunikációs készségfejlesztés az alapellátásban

Kommunikációs készségfejlesztés az alapellátásban Kommunikációs készségfejlesztés az alapellátásban Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projekt keretében Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal (TÁMOP 6.1.3-08/1-2008-0002) Szűrőprogramok

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Projektcél Hospice- és palliatív kultúra meghonosítása az intézményekben Etikai dilemmák kezelése A fájdalom holisztikus megközelítése,

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat!

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat! Honlapkészítés egyszerűen Tegyük tisztába a dolgokat! Az Internet beépült a mindennapjainkba A technikai fejlődésnek és a szélessávú Internet elterjedésének köszönhetően ma már weboldalak milliárdjai között

Részletesebben

Telemedicina. Tisljár Roland, Ph. D. DE OEC NK Magatartástudományi Intézet. tisljar.roland@sph.unideb.hu

Telemedicina. Tisljár Roland, Ph. D. DE OEC NK Magatartástudományi Intézet. tisljar.roland@sph.unideb.hu Telemedicina Tisljár Roland, Ph. D. DE OEC NK Magatartástudományi Intézet tisljar.roland@sph.unideb.hu Telemedicina A modern telekommunikációs technikák segítségével történő orvosi tevékenység Klasszikus

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice

Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice Czakó Péter Európai Üzleti Iskola Tartalom Tulajdonos, tag = ÜGYFÉL A hely, ahol dolgozunk Magyarország helye a világ értéktérképén A módszerek,

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

KUTATÁS CÉLCSOPORTJA: 18-59 ÉV KÖZÖTTI NETEZŐ LAKOSSÁG 800 FŐS ORSZÁGOS REPREZENTATÍV MINTA ONLINE KÉRDEZÉS: 20 PERCES KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL

KUTATÁS CÉLCSOPORTJA: 18-59 ÉV KÖZÖTTI NETEZŐ LAKOSSÁG 800 FŐS ORSZÁGOS REPREZENTATÍV MINTA ONLINE KÉRDEZÉS: 20 PERCES KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL 11 12 1 2 10 3 9 4 8 5 7 6 KUTATÁS CÉLCSOPORTJA: 18-59 ÉV KÖZÖTTI NETEZŐ LAKOSSÁG 800 FŐS ORSZÁGOS REPREZENTATÍV MINTA ONLINE KÉRDEZÉS: 20 PERCES KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL LAKOSSÁGI SZEGMENTÁCIÓ EÜ. ATTITŰDÖK

Részletesebben

keep talking E-talking Network TM You are not alone

keep talking E-talking Network TM You are not alone keep talking E-talking Network TM You are not alone Minden HR vezető rémálma, avagy hogyan tanítsuk meg angolul és németül beszélni a dolgozókat gyorsan, hatékonyan és garantált minőségben? keep talking

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Támogass, hogy dönthessek!

Támogass, hogy dönthessek! 2009. évi 120-as törvény a Polgári Törvénykönyvről Támogass, hogy dönthessek! Az én életem, az én választásom! Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Könnyen-érthető

Részletesebben

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember , tájékoztató 2012. február szeptember Tartalom A program célja 3 A program felépítése 3 Technikai információk 5 Trénereink 6 2 Mindenkinek szüksége van sikerélményre is, hiszen éppen ez lendít át a bizonytalanságon,

Részletesebben

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka Definíció, történet Nem diagnosztikai kategoria, hanem szemléletmód. Az ősi, holisztikus orvoslásban gyökerező alapelvek: India: tudatosság Kína: kiegyenlítés,

Részletesebben

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt Az alábbiakban az I-CARE projekt keretében fejlesztett bébiszitter szakképesítés kompetencia mátrixát elemezzük (1. táblázat). A bébiszitter szakképesítéshez két tanulási egységet alakítottak ki: A környezeti

Részletesebben

MUE Konferencia Construma, 2011. április 6.

MUE Konferencia Construma, 2011. április 6. MUE Konferencia Construma, 2011. április 6. Az Új Széchenyi Terv Termál- Egészségipart érintő pályázati lehetőségei. A humán erőforrás fejlesztési irányai egy munkaerő-piaci kutatás eredményei alapján

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

Miért ne lehetne Önnek is egy olyan weboldala, mely naponta tereli Önhöz a potenciális ügyfeleket?

Miért ne lehetne Önnek is egy olyan weboldala, mely naponta tereli Önhöz a potenciális ügyfeleket? Gergely Gábor online marketing tréner Simon László részére Miért ne lehetne Önnek is egy olyan weboldala, mely naponta tereli Önhöz a potenciális ügyfeleket? Itt a megoldás ami... egyszerűen használható,

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

A vevő kiszolgálása és a kiszolgálás nyelvezete

A vevő kiszolgálása és a kiszolgálás nyelvezete A vevő kiszolgálása és a kiszolgálás nyelvezete A kiszolgálás alapelvei A kiszolgálás akkor marad emlékezetes, ha a vevő azt érzi: Szívesen látták az üzletben Fontosnak tartották Meghallgatták / megértették

Részletesebben

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a 365 365 A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a tökéletesre való törekvésünket: Legyen a partnerünk,

Részletesebben

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Szőke Szilvia Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Miről lesz szó? Miért aktuális és sürgető a jelen helyzet megoldása? A kérdőíves információ gyűjtés

Részletesebben

A MENTA koncepció. Faller Richárd

A MENTA koncepció. Faller Richárd A MENTA koncepció Faller Richárd Víziónk Az egészséggel kapcsolatos mindennapi és stratégiai élethelyzetek megoldásának minőségileg új és praktikus eszközének megteremtése Új ellátási forma szolgáltatási

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25.

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Alapítványunk szervezésében került megrendezésre a daganatos gyermekek gyógyítását Segítő Szakemberek

Részletesebben

Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság

Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság érzésére az SZTE Pszichológiai Intézetének minikonferenciáján Hallgató Emese 2012. május

Részletesebben

Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat

Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat A Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Saldo Zrt.) mint a 2013. évi LXXVII. törvény szerinti

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása A közeli hozzátartozó halála megrázó élmény. Különösen fájdalmas, ha megölnek egy hozzánk közel álló embert. Az ily módon

Részletesebben

Sylvester mentálhigiénés személyiségfejlesztő közösségi szolgálat. Projektértékelés 2013-2014. Aki másokat felüdít, maga is felüdül

Sylvester mentálhigiénés személyiségfejlesztő közösségi szolgálat. Projektértékelés 2013-2014. Aki másokat felüdít, maga is felüdül Sylvester mentálhigiénés személyiségfejlesztő közösségi Projektértékelés 2013-2014 Aki másokat felüdít, maga is felüdül Amit akaratok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is úgy cselekedjetek azokkal

Részletesebben

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá:

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: 1. A munka és a magánélet egyensúlya Az infografika és a kreatív vizualitással bemutatott mutatók iránt érdeklődők kedvéért: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/

Részletesebben

A személyhez fűződő jogok és a tájékoztatáshoz való jog relevanciája a

A személyhez fűződő jogok és a tájékoztatáshoz való jog relevanciája a A személyhez fűződő jogok és a tájékoztatáshoz való jog relevanciája a betegellátásban, az invazív eljárást megelőző beleegyező nyilatkozat Szerző: dr. Fajta Gabriella bírósági titkár Az egészségügyről

Részletesebben

betegek kiegészítő terápiájáról

betegek kiegészítő terápiájáról 7 legfontosabb tudnivaló a daganatos betegek kiegészítő terápiájáról Szerző: Dr. Dóda Ildikó Orvos-természetgyógyász http://vitaldepowebaruhaz.hu 1 / 6 oldal Évek óta foglalkozom a daganatos betegek kiegészítő

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Kommunikációs képzés Oktatási tematika Budapest, 2009. szeptember 1. IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon: +36 (1) 382 88 88

Részletesebben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben GDF ILIAS Gábor Dénes Főiskola Elektronikus TávOktatási Rendszer http://ilias.gdf.hu Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben Szász Antónia Gábor Dénes Főiskola,

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2015. AUGUSZTUS 6. INTERNETES ESZKÖZELLÁTOTTSÁG TV+ Survey 2015, TV-s 4+ személyek Van a háztartásban INTERNET 74% ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP LAPTOP OKOSTELEFON*

Részletesebben