A KELET-ÁZSIAI MÚZEUMOKTÓL A MOBILSZOLGÁLTATÓKIG. ON-LINE KOMMUNIKÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KELET-ÁZSIAI MÚZEUMOKTÓL A MOBILSZOLGÁLTATÓKIG. ON-LINE KOMMUNIKÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN"

Átírás

1 A KELET-ÁZSIAI MÚZEUMOKTÓL A MOBILSZOLGÁLTATÓKIG. ON-LINE KOMMUNIKÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN FROM THE EAST ASIAN MUSEUMS TO MOBILE PROVIDERS. THE ON-LINE COMMUNICATION IN EDUCATION Dr. Fehér Katalin, PhD, Zsigmond Király Főiskola 1. Bevezetés Miközben az Internet használata általános és hétköznapi cselekvési móddá vált, mindeközben gyakran hiányzik a hatékonyságáról és a használati módjairól folyó kommunikáció. A vizuális megjelenés módjaitól a nyelvhasználat speciális típusain keresztül a funkcionalista látásmódig pedig sokoldalú értelmezési lehetőség kínálkozik az on-line kommunikáció témakörében. Az előadáson ezen sokoldalú megközelítési mód gyakorlati megvalósításáról lesz szó a felsőoktatás területén. Az apropót a Zsigmond Király Főiskolán tartott on-line kommunikációs szeminárium tapasztalatai adták. 2. Az on-line kommunikáció az oktatásban Az on-line kommunikáció (vagy más néven az internetes kommunikáció) oktatására vonatkozó igények több területen is jelentkeztek. Így alakult ki az a gyakorlat, hogy ma Magyarországon és világszerte is egyes diszciplínák és szakmák már önálló oktatási egységként (modulként) kezelik az Internet felhasználási lehetőségeit. Kiemelendő itt elsősorban az on-line PR és marketingkommunikáció, de számottevő az internetes kommunikáció informatikai alapjainak oktatása és a szerzői jogi kérdések is. Amennyiben viszont nem ennyire szakmaspecifikus módon adott egy szemeszternyi idő a hallgatók számára, hanem különböző szakterületekhez szükséges általános on-line kommunikációs ismereteket csatolni, megfelelő példákkal és módszertannal lehet kiaknázni a lehetőséget. Különösen hangsúlyos ez olyan képzések esetén, melyek nem egy konkrét szakmára, hanem egy-egy szakmacsoporton belüli lehetséges feladatkörökre készítik fel a hallgatókat (tipikusan ilyenek egyes társadalomtudományi és bölcsészettudományi képzések). Így egyszerre szükséges képet adni az új médiumról, annak társadalmi, kulturális és gazdasági szempontjairól, valamint a webes megjelenések lehetőségeiről (a weboldal készítésétől a honlaptervezésen keresztül a webdesign-ig). Első megközelítésben a feladat lehetetlennek tűnik, de szemináriumi keretek között egy interaktív bevezetés kivitelezhető. 3. A kelet-ázsiai múzeumoktól a mobilszolgáltatókig 3.1. Az online kommunikáció kurzus célja és felépítése

2 A kurzus előfeltételez egyrészről egy általános bölcsészet- és társadalomtudományi előképzettséget 1, másrészről számítógépes felhasználói ismereteket 2. Célja, hogy áttekintse az on-line kommunikáció legelterjedtebb alkalmazási köreit és szellemiségét, valamint azt a társadalmi környezetet (globális információs társadalom), melyben létrejön, formálódik. A téma bizonyos esetekben nem tud eltekinteni olyan párhuzamos, new media alkalmazásoktól sem, mint a mobil kommunikáció és a virtuális valóság. Ezen túl olyan kulcsfogalmakra helyezi a hangsúlyt, mint a tartalomszolgáltatás, a multimédia, a hipertext, a webdesign, a navigáció, az interaktivitás és a hitelesség. A kurzus megalapozásul az Internet szellemiségét igyekszik meghatározni társadalmi kontextusában (kulturális ideológia és hatalom, társadalmi tér és nyilvánosság, az individuum és a közösségek szerepe, etikai és jogi kérdések, felhasználói szokások és tendenciák), majd rátér a legkikristályosodottabb területére, a reklám és marketing on-line eszközeire és példáira. Szintén komoly fejlesztések érhetők tetten a szórakoztató on-line eszközök területén (online, illetve multimédiás játékok és cybersex), ezért a kurzus ezek kiemelt példáit is bemutatja. Mindezzel párhuzamosan a nyelvhasználat, a médiaszöveg, a vizualitás, a képek retorikája és a webdesign elemei is funkcionális meghatározást nyernek. Lehetőség szerint a kurzust videokonferencia-bemutató zárja Az online kommunikáció kurzus célközönsége és módszertana A kurzus jelenleg elsősorban kommunikáció és művelődésszervező szakosok számára adott, illetve nyitott különböző bölcsészettudományi és társadalomtudományi szakok hallgatói számára. A célközönség tehát elsősorban azt a fent említett szakmacsoportot jelenti, melyben különböző funkciók szerint különböző státuszok nyitottak a munkaerőpiacon. A cél tehát az, hogy a hallgató az új média tartalmait kritikai szemlélettel tudja kezelni, a problémákat és kérdéseket meg tudja fogalmazni az on-line kommunikáció területén, szükség esetén egyes médiatartalmakat létre tudjon hozni, illetve további ismereteket 3 igénylő feladatok esetén menedzselni tudja azok létrehozását. A hallgatók ezért a gyakorlati kurzus során a bevezető előadásokat követően önálló médiatartalom-elemzéseket végeznek, melyeket prezentálnak a kontaktórákon. A prezentációkhoz a többi hallgató kérdéssorokat állít össze, mely elmélyültebb munkára ösztönöz valamennyi hallgatót. Külön előnye ezen metodikának, hogy a résztvevők különböző felkészültséggel érkeznek, különös tekintettel a levelező képzés hallgatói esetén, így egymás ismereteit is tudják bővíteni, saját példáikon keresztül is A témafeldolgozás Az Internet történetéről, szellemiségéről, valamint kommunikációs lehetőségeiről és korlátairól szóló bevezető előadások után a hallgatók a felkínált témákból vagy egyeztetéssel azon túli területekről készítenek átfogó prezentációt. A kritérium: egy szűkebb témakört, illetve tárgykört válasszanak ki 4, melyet csoportmunkában 5 önállóan dolgozzanak fel és egy prezentációs szoftver alkalmazásával mutassák be. A fent említett kulcsfogalmakat (vö. tartalomszolgáltatás, a multimédia, a hipertext, a webdesign, a navigáció, az interaktivitás, a hitelesség) a bevezető előadás definíciói alapján kell alkalmazniuk. A feldolgozás tartalmi részével kapcsolatban nincsenek további kritériumok, hiszen a választott téma és a korábban szerzett tapasztalatok meghatározóak lehetnek, 1 A kurzust általában a harmadik évfolyamos hallgatók vehetik fel. 2 Elsősorban Word, Excel és Power Point szerkesztő ismereteket. 3 Elsősorban a programozási és design-tervezési ismeretekre gondolok. 4 A szűkebb terület kiválasztásának képessége a szakdolgozat témaválasztásakor különösen hangsúlyos. 5 Az objektívebb és sokoldalúbb feldolgozás érdekében.

3 továbbá sablonok gyártása helyett a megközelítési lehetőségek sokoldalú bemutatása a cél, azaz egyfajta módszertani kurzus-keret is megvalósul. Formai követelmény a jól szerkesztett és példaoldalakat is bemutató vetített prezentáció. A témaválasztás mindennek köszönhetően széles skálán mozog, a témafeldolgozás pedig sokoldalú. A témák között előfordul ismétlődés, de csak különböző évfolyamokon/szakokon. Az álláskereső oldalaktól a mobilszolgáltatók honlapján keresztül a politikai pártok webes eléréséig több olyan témakör is van, mely sokakat érint és/vagy érdekel. Mégis, a többség egymáshoz mérten egyedi téma mellett voksol köszönhetően a különböző szabadidős tevékenységeknek és érdeklődésnek, illetve a levelező tagozatosok esetén a munkahelyi elkötelezettségnek is. Ilyen egyedi témák voltak például a keletázsiai múzeumok, a néptánc együttesek, a magyar konzulátusok, a dobosok és ütősök, a kerékpáros site-ok, a hacker oldalak és így tovább.

4 Ábrák: példák a témabemutatás önálló és kreatív megoldásaira Bizonyos elemzési egységek jellemzően előfordulnak, s a szemeszter végére ennek köszönhetően kikristályosodnak, rögzülnek. Ezeket az elemzési egységeket két kategória szerint érdemes összegezni: egyrészt a website elemei, másrészt az értékelés szempontjai szerint. Rövid összefoglalással ezek a következők: - a website elemei: első benyomás (domain név, nyitó oldal, intro, fejléc), vizuális elemek (képek, design, tipográfia), az oldal üzemeltetőjével kapcsolatos információk (pl. cégtörténet, küldetéstudat, célok, jövőkép), linkhasználat, keresés, reklámok, játékok, interaktív kommunikáció (fórum, chat, társalgó, elérések, regisztráció), technikai háttér és egyéb szolgáltatások (pl. GYÍK, webkamera stb.) és így tovább. - az értékelés szempontjai: összbenyomás, célközönség-megfelelés, trendek, hagyományos és egyedi megvalósítások, frissítési gyakoriság, az információk mennyisége és minősége, navigáció (bonyolultsági fok, tájékozódás, áttekinthetőség), a tartalom és a forma harmóniája, hitelesség, nyelvhasználat, a szolgáltatások mennyisége és minősége, kapcsolat az offline változattal, koncentráció-igény, netikett és így tovább. 4. Zárszó Az összefoglaló táblázatból jól látható, hogy a kurzus metodikája lehetővé tesz átfogó ismereteket az internetes kommunikációról. A deduktív bevezetéssel és az induktív feladatmegoldásokkal a kiemelt elemek és szempontok rögzülnek, s a saját érdeklődés további motivációkat biztosít. Irodalomjegyzék A 21. századi kommunikáció új útjai tanulmányok (szerk. Nyíri Kristóf) MTA Filozófiai Barabás Albert László: Behálózva. Magyar Könyvklub, Bodoky Tamás: A hírportál mint tömegmédium. In Mediakutató 2005 nyár Colyer, A. F.: Computer-mediated communication as a social medium. (1997) Ebersole, S.: A brief history of virtual reality and its social applications. (1998)

5 Fehér Katalin: A virtuális valóság elmélete és gyakorlata. In Médiakutató nyár Film- és médiafogalmak kisszótára. Korona Kiadó, Rasmussen, T.: Az új és a régi média kapcsolatai. (Magyar Felsőoktatás szám) Sipos Ákos: Az Internet mint információforrás. Tarr Bence: Keresés az Interneten. Panem Kiadó, Wallace, P.: Az Internet pszichológiája. Osiris Kiadó, Budapest, A 21. századi kommunikáció új útjai - tanulmányok (szerk. Nyíri Kristóf) MTA Filozófiai Zeff, R. Aronson, B.: Reklám az interneten. Geomédia Kiadó, 2000.

6 FROM THE EAST ASIAN MUSEUMS TO MOBILSERVICES. THE ON-LINE COMMUNICATION IN EDUCATION Dr. Fehér Katalin, PhD, King Sigismund College In our days the usage of the Internet is a universal and ordinary act, meanwhile communication of its effectiveness and usage is often absent. Although there are several opportunities of its interpretation in the field of online communication from the mode of visual appearance through the special use of language to the functional approach. The presentation is about this all-round interpretation in the field of higher education. The apropos of the topic is an Internet-course at the King Sigismund College. Bibliography A 21. századi kommunikáció új útjai - tanulmányok (szerk. Nyíri Kristóf) MTA Filozófiai Barabás Albert László: Behálózva. Magyar Könyvklub, Bodoky Tamás: A hírportál mint tömegmédium. In Mediakutató 2005 nyár Fehér Katalin: A virtuális valóság elmélete és gyakorlata. In Médiakutató nyár Film- és médiafogalmak kisszótára. Korona Kiadó, Rasmussen, Terje: Az új és a régi média kapcsolatai. (Magyar Felsőoktatás szám) Sipos Ákos: Az Internet mint információforrás. Tarr Bence: Keresés az Interneten. Panem Kiadó, Wallace, Patricia: Az Internet pszichológiája. Osiris Kiadó, Budapest, A 21. századi kommunikáció új útjai - tanulmányok (szerk. Nyíri Kristóf) MTA Filozófiai Zeff, Robin Aronson, Brad: Reklám az interneten. Geomédia Kiadó, 2000.

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Világosság 2005/2 3. Infokommunikáció Hain Ferenc Hutter Ottó Kugler Judit Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Áttekintés és kísérlet a téma fogalmi rendszerezésére

Részletesebben

dr. Miskolczi Ildikó 1

dr. Miskolczi Ildikó 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XIV. Szolnok, 2010. dr. Miskolczi Ildikó 1 TANULÁS VAGY E-TANULÁS? OKTATÁSMÓDSZERTAN A XXI. SZÁZADBAN A XX.-XXI. század oktatásmódszertana jelentős átalakuláson megy keresztül

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

Médiatudatosság az oktatásban

Médiatudatosság az oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság az oktatásban Konferenciakötet 2013 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság

Részletesebben

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer Dr. Móré Mariann PhD Megjelent: Kovácsné Bakosi Éva (szerk.2010) Társadalomtudományi tanulmányok III. DEGYFK 2010 ISBN 978-963-7292-35-4

Részletesebben

Tanulásközpontú programfejlesztés

Tanulásközpontú programfejlesztés Tanulásközpontú programfejlesztés Kopp Erika Hogyan fejleszthetők a hallgatók képességei a felsőoktatásban? Hogyan tanulhatják meg például eredményesen a kutatási módszerek alkalmazását, projektek megvalósítását

Részletesebben

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztette: Farkas Adrienn és Tóth Daniella Borítóterv: Mérei Fanni

Részletesebben

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Online közösségek Egy jól működő fórum elemzésén keresztül Készítette: Szalóki Gabriella III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Konzulensek: dr. Boda István egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem)

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Doktori (PhD) értekezés Szépvölgyi Ákos Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Debrecen, 2007. NYILATKOZATOK Ezen értekezést a Debreceni Egyetem

Részletesebben

Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás

Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás Egy programfejlesztési projekt története a felsőoktatásban Lukács István Pálvölgyi Krisztián Sintár Márton Szőllősi Tímea Az ELTE PPK neveléstudományi mesterképzésén

Részletesebben

Európai kiegészítő képesítés a turizmusmenedzsmentben

Európai kiegészítő képesítés a turizmusmenedzsmentben Európai kiegészítő képesítés a turizmusmenedzsmentben Koncepció az európai kiegészítő képesítések nemzeti szakképzési rendszerekbe való beillesztéséhez Oktatói kézikönyv Florian Hans / Klaus-Jürgen Rupp

Részletesebben

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Készítette: Készítés éve: 2003 Főszakirány: Információgazdálkodás Szakcsoport: e-learning

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. VÖRÖS MIKLÓS DIGITÁLIS KOR, DIGITÁLIS TANULÁS?! BEVEZETÉS Az UNESCO montreáli felnőttoktatási konferenciáján 1960-ban megállapították, hogy a társadalmi

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2013. november 1 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET: A kutatás-fejlesztési minősítési eljárás innovációs rendszerben

Részletesebben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3. fejezet 3. SZERVEZETI MŰKÖDÉS, TÁMOGATÓ KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA... 67 3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3.1 Bevezető: a DPR működését meghatározó alapvető

Részletesebben

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola vezető: Dr. habil. Szabolcs Éva PhD Dömsödy Andrea Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás doktori

Részletesebben

Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója

Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója dolgozat 2006. december Készítette: Forgács Tamás Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Tartalomjegyzék

Részletesebben