Ami összeköt, és ami elválaszt. Generációs hidak és szakadékok az internet használatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ami összeköt, és ami elválaszt. Generációs hidak és szakadékok az internet használatában"

Átírás

1 Ami összeköt, és ami elválaszt Generációs hidak és szakadékok az internet használatában 0

2 AZ internethasználattal, az új médiaeszközökkel, a közösségi oldalak előretörésével kapcsolatban a legtöbb tudományos közlemény és sajtóban megjelenő hír elsősorban a fiatalok érintettségével, a fiatalokra gyakorolt hatásokkal foglalkozik. Jóval kevesebb figyelem jut ebben a témakörben az idősebb generációnak, pedig tekintve, hogy a mindennapi élet egyre több szférájában teret hódító folyamatokról van szó, csöppet sem érdektelen, hogy a magyar népesség egyre nagyobb hányadát jelentő 50 év felettiek hogyan vesznek mindebben részt. Az alábbi elemzésben ezért hiánypótló jelleggel kifejezetten az 50 év felettiek internethasználatiszokásainak és a közösségi oldalakkal kapcsolatos tapasztalatainak néhány jellegzetességét vesszük górcső alá, és egyben összehasonlítjuk azokat a fiatalabbakra jellemző adatokkal is. Nem csak a húszéveseké a világ Magyarországon az ötven év felettieknek meglehetősen kis hányada, valamivel kevesebb mint ötöde internetezik. Ez nemzetközi összehasonlításban bár a generációk közti különbségek mindenhol jelen vannak alacsonynak számít. Összehasonlításképpen, az Egyesült Államokban az év közöttiek 76, míg a évesek 58%-a használja a világhálót. Sőt még a 75 év felettieknek is 30%-a internetezik. 1 Természetesen az amerikai adatokkal nem érdemes versenyeznünk, hiszen a hazaitól nagyon eltérő földrajzi sajátosságok, a technológiai környezet, a gazdasági lehetőségek és általában a társadalom idősekkel kapcsolatos attitűdjei, értékei nagyban eltérnek a magyarországitól. Európai összehasonlításban azonban már korántsem ekkora a szakadék, hiszen számos olyan, elsősorban rosszabb gazdasági helyzetben lévő ország van, amelynek adatai szintén a magyarországihoz hasonló trendeket jeleznek. Öröm az ürömben ugyanakkor, hogy az 50 évnél idősebbek viszonylag alacsony internethasználói arányai egyben azt is jelentik, hogy azok, akik használják a világhálót, ennek a korcsoportnak a technológiával és általában az őket körülvevő világgal kapcsolatban nyitott, a családtagokkal, ismerősökkel pedig aktívan kommunikáló szegmensét jelentik. Mindezek következtében pedig a digitális világban elfoglalt pozíciójuk is nagyobb mértékű progresszivitásra utal. Azaz az internet használatát mérő mutatók átlagai elérik, sőt akár meg is haladják bizonyos területeken a már említett amerikai társaik átlagos értékeit. Csupán egy példa: míg a magyar 50 feletti internetezők csaknem kétharmada (61%-a) rendelkezik profillal valamilyen közösségi oldalon, addig a hasonló korú amerikaiak körében ez a tevékenység, bár egyre elterjedtebb, jelenleg még kisebb arányban van jelen: az évesek 43, a éves használóknak pedig 34%-a van jelen közösségi oldalakon, a 75 év feletti internetezőknek pedig 18%-a használ ilyen oldalakat. (Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy ami az online tranzakciókat illeti vásárlás, bankolás, stb. az amerikai idősek jóval aktívabbak magyar társaiknál. Ez leginkább a két ország fogyasztói szokásaiban, és általában a szolgáltatásokban megmutatkozó különbségekre utal.) A kommunikáció átalakulása Elsőként nézzük meg, hogy hogyan változtak általánosságban a kommunikációs szokások. A különféle kommunikációs módokat összehasonlítva összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a vezetékes telefon szerepe minden korosztályban egyértelműen csökkent, helyére pedig mindinkább a mobiltelefon, illetve egyes internetes kommunikációs módok kerülnek. Az idősebbek körében 1 PEW Internet (www.pewinternet.com) 1

3 ugyan még mindig jóval elterjedtebb a vezetékes telefon használata (51% gyakran használja, de 2009-ben ez az érték még 56% volt), mint a fiatalabbak között, de már korántsem ez az első számú kommunikációs csatorna a korcsoportban. Mára a mobiltelefon egyértelműen a legfontosabb kommunikációs eszközzé lépett elő: az idősebbek 85%-a gyakran használja, és csupán 2% azok aránya, aki sosem használ mobiltelefont. Figyelemreméltó, hogy bár a legtöbb kommunikációs módot (a vezetékes telefon kivételével) a fiatalabbak intenzívebben használják, a különbség nem mondható nagynak. Az eltérések inkább a használat gyakoriságában mutatkoznak. 1. ábra Milyen gyakran használja az alábbi kommunikációs módokat? Vezetékes telefon 29% 51% 33% 21% 38% 28% mobiltelefon 94% 85% 6% 13% 2% SMS Azonnali üzenetküldő Internetes telefon 45% 33% 28% 20% 24% 70% 38% 38% 38% 36% 47% 28% 29% 35% 43% 40% 2% 8% Közösségi oldalak 60% 55% 78% 75% 27% 16% 6% 33% 7% 17% 9% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% gyakran ritkán soha (Gyakran=legalább hetente néhány alkalommal, ritkán=hetente egyszer, vagy ritkábban) Így például a fiatalabbaknak csupán 2, az idősebbeknek pedig mindössze 8%-a mondta, hogy sohasem küld sms-t. Viszont a fiatalabbak körében jóval nagyobb a gyakoribb sms-ezők aránya (70%), mint az időseknél (45%). Hasonló mondható el az esetében is: a soha nem ezők aránya csupán 6 ill. 7%. A fiataloknak azonban 78% küld gyakran elektronikus leveleket, de itt az idősebbek lemaradása sem túl nagy, hiszen esetükben 60% ez az arány. Ahol alig van különbség a két korcsoport között, az az azonnali üzenetküldők és az internetes telefon használata. Úgy tűnik, hogy az internetező 50 év felettiek fiatalabb társaikhoz hasonlóan kedvelik ezeket a kommunikációs formákat, sőt, az internetes telefon esetében körükben még valamivel magasabb is a használók aránya! Ez egyértelműen arra utal, hogy ebben a korosztályban a szövegalapú kommunikáció népszerűsége a fiatalabbakkal összehasonlítva valamivel alacsonyabb, ugyanakkor az internet akár képpel és hanggal, vagy csak hanggal elsősorban a családtagokkal való kommunikáció részleges átalakulását hozta magával. Nagyjából minden negyedik 50 év feletti használja az internetnek ezeket a funkcióit. 2

4 Használati gyakoriságukat tekintve középúton helyezkednek el a közösségi oldalak: ezek használóinak aránya természetesen magasabb a fiatalabbak között, ugyanis az idősek csaknem ötöde egyáltalán nem kommunikál ezeken az oldalakon. Ugyanakkor 55%-uk gyakran megteszi ezt, ami a fiatalabbak között mért 75%-hoz képest talán alacsonynak tűnhet, de valójában azt jelenti, hogy az 50 feletti internetezők több mint fele viszonylag gyakran használja a közösségi oldalakat a másokkal való kapcsolatteremtésre. Ki hol és hogyan tanult meg internetezni? A digitális kultúrában való részvétel minősége a fizikai hozzáférés megléte után leginkább azon múlik, hogy ki milyen szinten tudja elsajátítani a különböző eszközök használatát és általánosságban mennyire tájékozott a lehetőségek tekintetében, azaz egyszerűbben fogalmazva tisztában van-e azzal, hogy az internetet mire lehet használni. Az idősebbek esetében különösen fontos az, hogy eljussanak hozzájuk az ezzel kapcsolatos információk, illetve legyenek olyan lehetőségeik, ahol akár szervezett, akár szervezetlen formában elsajátíthatják az internet használatát. Ennek értelmében nézzük meg most, hogy ki hol és milyen formában tett szert erre a tudásra. Nem kell különösebb kutatás ahhoz, hogy tudjuk, a legfiatalabbak körében jóval nagyobb az internethasználók tábora, sőt csak egy szűk, az élet számos területén hátrányos helyzetben lévő réteg az, aki fiatalként nem használja az internetet (vagy nem fér hozzá). A mai tízen- és huszonévesek már az új médiavilágban szocializálódnak, így természetes módon sajátítják el a különféle eszközök és az világháló használatát. Nem véletlenül hívják őket digitális bennszülötteknek. Adataink szerint a 29 évnél fiatalabbak 75%-a válaszolt úgy, hogy az internethasználatot segítség nélkül, egyedül tanulta meg. A digitális bevándorlónak tekinthető idősebbek azonban sokszor valamilyen külső segítséggel tanulták meg a világháló (és általában a számítógép) használatát. Itt a tanár szerepét leggyakrabban a közvetlen családtagok töltik be mégpedig minden bizonnyal a fiatalabb rokonok: az 50 év felettiek 46%-a így tanult meg internetezni. Vagyis sok esetben egyfajta fordított szocializáció valósul meg: a gyerekek tanítják a szülőket a világ megértéséhez szükséges ismeretekre. Ez a trend, főleg ennek a társadalmi mértékét figyelembe véve kétségkívül egyedülálló az emberiség történelmében. 1. táblázat Hogyan tanult meg internetezni? 29 évnél fiatalabbak 50 évnél idősebbek Szervezett képzés, tanfolyam 8% 17% Munkahelyen 3% 14% Családtagok segítségével 9% 46% Barátok segítségével 11% 17% Segítség nélkül 75% 32% Bár az idősebbek körében gyakoribb, hogy valaki a munkahelyén, vagy szervezett képzésen sajátítja, sajátította el az internet használatát, ebben a korcsportban sem ritka, hogy valaki saját maga, segítség nélkül tesz szert ezekre az ismeretekre így tett az 50 év felettiek csaknem harmada. Ők többségében a magasabban iskolázott (diplomás), jó anyagi körülmények között élő, budapestiek közül kerültek ki. 3

5 Közösségi oldalak használata Mint azt a bevezetőben már említettük, tízből hat 50 évnél idősebb internetezőnek van profilja legalább egy közösségi oldalon. Sőt, e csoportnak a kétharmada naponta be is lép ezekre az oldalakra. Érdekes lehet az is, hogy vajon mik a legjellemzőbb indokaik azoknak, akiknek nincs regisztrációjuk. Az adatok azt mutatják, hogy elsősorban az érdeklődés hiánya az, ami távol tartja őket a közösségi oldalaktól, de sokan vannak azok is, akik túlságosan személytelennek, természetellenesnek érzik a kommunikációnak, kapcsolattartásnak ezt a formáját. Minden ötödik közösségi oldalt nem használó 50 év feletti pedig úgy véli, hogy nincsen elég ideje ilyesmire, illetve ugyanennyien vannak azok is, akik félti személyes adataikat, vagy tartanak attól, hogy az internetes zaklatás áldozatai lesznek 2. táblázat Miért nem használja a közösségi oldalakat? (az 50 évesek és idősebb nem használók körében) Az 50 évnél idősebbek körében Nem érdekelnek ezek az oldalak 30% Jobban kedvelem a személyes kommunikációt 28% Nincs időm ilyesmire 20% Aggódom a személyes adataim biztonsága/az internetes zaklatás miatt 20% Bár az idősebbekkel összehasonlítva a fiatalabbak nagyobb részének van profilja közösségi oldalon (90%), az, hogy milyen oldalakat használnak nagyjából megegyezik a két korcsoportban. Magyarországon a legnépszerűbb oldalak egyértelműen a Facebook és az iwiw. De az adatok azt is mutatják, hogy a legtöbbeknek, legyenek bármilyen korúak, minimum két oldalon van profiljuk, és azok jellemzően a már említett két szolgáltatás. A két korcsoport között némi különbség abban mutatkozik meg, hogy míg a fiatalabbak túlnyomó többsége a Facebook-ot jelölte meg elsődleges közösségi oldalaként, addig az 50 év felettiek körében valamivel nagyobb volt az aránya azoknak, akik a magyar közösségi oldalt, azaz az iwiw-et tartották fontosabbnak. De ettől függetlenül a legtöbben ebben a korcsoportban is a Facebook-ot nevezték meg, mint számukra első számú közösségi oldalt. A puszta regisztrációk százalékos arányai azonban vajmi keveset mondanak arról, hogy vajon a használati szokások tekintetében milyen azonosságok és különbségek vannak a fiatalabb és az idősebb korosztályok között. Ami a közösségi oldalakon eltöltött időt illeti, elsőre talán meglepő módon, de az eredmények azt mutatják, hogy a különböző korcsoportok átlagos értékei között jelentős eltérések nem figyelhetők meg. Összességében és átlagosan a hétköznapokon 49, míg a hétvégéken 63 percet töltenek a közösségi oldalakon az emberek. A 29 évnél fiatalabbak esetében ez az érték a hétköznapokon 55, míg az 50 évnél idősebbek körében 41 perc. A hétvégéken pedig 67, illetve 60 perc. Míg ez az önbevalláson alapuló konkrét időtartam kisebb különbségek jelez, addig a belépések gyakoriságában már egyértelmű a fiatalabb generációk jóval nagyobb aktivitása. A 29 évnél fiatalabbak 83%-a, míg az 50 évnél idősebbeknek csak 64%-a tartozik a napi szintű közösségi oldal felhasználók táborába. Sőt, míg minden ötödik fiatal egyfajta always on jelleggel lényegében folyamatosan be van jelentkezve, addig az idősebbek esetében már csak minden tízedik tartozik ebbe a csoportba. Vizsgáljuk most meg a közösségi oldalakon végzett konkrét tevékenységeket is, hiszen jónéhány esetben itt is markáns különbségek figyelhetők meg az egyes korcsoportok között. Az alábbi ábrán az 50 évnél fiatalabbakra, illetve idősebbekre osztottuk a közösségi oldalak használóit. Az ábrára 4

6 rápillantva jól látható, hogy nem meglepő módon a fiatalabbak lényegében minden tevékenységtípust intenzívebben (azaz gyakrabban) végeznek, sőt van néhány olyan terület is, ahol még nagyobb az eltérés. 2. ábra Ön milyen gyakran teszi az alábbiakat a közösségi oldalon? Változtatja státuszát Személyes képet, videót posztol Linkeket, egyebet posztol Nézegeti ismerősei profilját kommentel kommentel, márka, híresség oldalán Likeol 18% 7% 64% 14% 4% 64% 32% 5% 51% 56% 42% 51% 33% 17% 39% 8% 31% 55% 28% 66% 72% 48% 37% 45% 44% 41% 57% 37% 30% 45% 62% 29% 16% 29% 13% 31% 20% 16% 27% 3% 2% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% gyakran ritkán soha Gyakran=legalább hetente egyszer, ritkán=havonta többször, vagy ritkábban Ha valakinek több oldalon is van profilja a kérdést a leggyakrabban használt oldalra értelmezve kellett megválaszolni. Így például a fiatalabbak csaknem egyharmada gyakran, további 48%-uk ritkán de posztol linkeket, klipeket és más tartalmakat a profilján. Az 50 év feletti használók 44%-a ugyanakkor ezzel soha nem él, és nagyon kicsi azok aránya (5%), akik mindezt saját bevallásuk szerint gyakran teszik meg. A személyes képek, videók posztolása szintén sokkal kevésbé népszerű az idősebbek körében, de ugyanez vonatkozik a Facebook (és más közösségi oldalak) esszenciáját jelentő lájkolásra. Az adatok azt mutatják, hogy mindkét korcsoportban az ismerősök profiljának, képeinek nézegetése, illetve a kommentelés a leggyakoribb tevékenység, azaz leginkább az ismerősökhöz kapcsolódó passzív információ- és tartalomfogyasztás a meghatározó. Ezt a fajta passzivitást némileg árnyalja a kommentelés viszonylagos gyakorisága, ugyanakkor kijelenthető, hogy a személyes jellegű információk, tartalmak megosztása egyik korcsoportban sem tartozik a leggyakoribb felhasználói szokások körébe. Ugyanakkor, ha a civil, vagy politikai aktivitásra, illetve információszerzésről beszélünk, akkor az látható, hogy a korcsoportok közötti különbség már jóval kevésbé hangsúlyos mindkét korcsoportban körülbelül minden negyedik ember szokott több-kevesebb rendszerességgel ilyen tevékenységet végezni. Az 50 évnél fiatalabbak és idősebbek adatait összehasonlítva általánosságban az állapítható meg, hogy bár az idősebbek nem maradnak el különösebben a fiatalabbaktól a közösségi oldalakon való regisztrációk arányát tekintve, de mégis ők sokkal kevésbé intenzív és még inkább passzív használói ezeknek az oldalaknak. 5

7 Amennyiben a közösségi oldalakon végezhető tevékenységeket többváltozós statisztikai módszerekkel, összevontan vizsgáljuk, háromféle tipikus felhasználói stratégia rajzolódik ki. 1. Természetesen a legfontosabb és szorosan összetartozó tevékenységeknek a leginkább személyes jellegű tartalmak, információk (státusz megváltoztatása, képek, videók, zenék megosztása, kommentelés, tovább-posztolás, lájkolás, stb.) aktív létrehozása és passzív megosztása bizonyult. Azaz bár az egyes tevékenységek gyakorisága eltérő lehet, de ezek a tevékenységek általában együtt járnak. Aki az egyiket végzi, az több-kevesebb valószínűséggel a másikat is fogja. 2. A második, szorosan összetartozó tevékenység-csoportba a közösségi oldalaknak az ismerőskereső, segítségkérő illetve eseményszervező funkciói tartoznak. Ezek konkrétan a régi ismerősök (barátok, osztálytársak) felkutatását, a profiljaiknak a megkeresését, nézegetését; az ismerősöktől való segítségkérést, illetve különböző események megszervezését, vagy az ezekről való értesülést jelentik. Összességében tehát ez a felhasználási forma a közösségi oldalaknak nem annyira az élményszerző és a folyamatos kapcsolattartást biztosító, hanem a funkcionális oldalát helyezi előtérbe. 3. Végezetül a harmadik markánsan elkülönülő tevékenységcsoport a közösségi oldalakhoz kapcsolódó politikai-közéleti hírfogyasztás, a politikai és civil véleménynyilvánítás és az ezekhez kapcsolódó kommunikáció. Ide tartozik a különböző közéleti kezdeményezésekhez (csoportokhoz) való csatlakozás, az itt folytatott párbeszéd, illetve önszerveződés. A személyes adatok védelméről Végezetül érdemes még néhány szót szólni az internet, közelebbről pedig a közösségi oldalak egyik egyre inkább előtérbe kerülő problémájáról, a biztonság, a személyes adatok védelme, illetve általában az online kitárulkozás kérdéséről. Az adatok azt mutatják, hogy az idősebbek esetében bár itt feltételezhetnénk magasabb szintű tudatosságot és tapasztalatot ez a kérdés éppen annyira aktuális, mint a fiatalok körében. Úgy tűnik, hogy az idősebbek jóval óvatlanabbak ezen a téren, azaz itt is megfigyelhető az a tudásbeli szakadék, amely a már említett fordított szocializációt eredményezi. Miközben a leginkább veszélyeztetett csoportot valóban a tizenéves fiatalok jelentik, és az ő védelmükre számos vállalati, civil és kormányzati kezdeményezés született, addig az idősebbek körében megfigyelhető tudás- és tudatosságbeli hiányosságokra eddig kevesebb figyelem irányult. Természetesen az is lehetséges, hogy ez a korosztály úgy véli, hogy ők már sokkal kevésbé kitettek ezeknek a veszélyeknek és kockázatoknak, illetve adott esetben jobban is tudják kezelni ezeket a helyzeteket. 3. táblázat Biztonsági intézkedések a közösségi oldalon (azok körében, akik rendelkeznek regisztrációval) évesek 50 évnél idősebbek Teljesen nyilvános a profilja 52% 69% Feltüntette profilján telefonszámát 23% 32% Még sosem változtatta meg biztonsági beállításait 34% 45% Ha valakinek több oldalon is van profilja a kérdést a leggyakrabban használt oldalra értelmezve kellett megválaszolni. De ettől függetlenül, az adatok alapján azt látjuk, hogy az ötven éven felüliek több mint kétharmadának teljesen nyilvános a közösségi oldalon lévő profilja, vagyis azt bárki láthatja. Csak összehasonlításképpen, ezt a viszonylag kockázatos beállítási módot a fiatalabbaknak 52%-a, de például a 29 éven aluliaknak csak 40%-a használja. Sőt, a legidősebbeknek csaknem harmada telefonszámát is megadja profiljában, továbbá 45%-uk még sosem változtatta meg biztonsági

8 beállításait a közösségi oldalon. Nagy valószínűséggel többségük nem is igazán van tisztában ezeknek a beállításoknak a lényegével, illetve azzal, hogy ezeket konkrétan hogyan kell megváltoztatni. Összességében tehát kijelenthető, hogy bár az idősebbek a legalapvetőbb mutatók (pl. regisztrációk száma) tekintetében felveszik a versenyt a fiatalokkal, azonban ha a közösségi oldalak felhasználói szokásait részletesen elemezzük, akkor láthatóvá válik, hogy mind a használat sokszínűségében és intenzitásban, mind pedig a biztonsággal kapcsolatos kérdésekben passzívabbak és kevésbé tudatosak. A kutatás módszertanáról Az ITHAKA kutatóintézet a UPC Magyarország megbízásából készítette el a Digital Media Report 2011-es kutatását, amely átfogó jelleggel vizsgálja a magyar internetező népesség kommunikációs, tartalomfogyasztási szokásait, a közösségi oldalakkal kapcsolatos felhasználói típusokat, a személyes adatok védelmével kapcsolatos attitűdöket és általánosságban a digitális kultúra mindennapi életre gyakorolt hatásait. A kutatás adatfelvétele online kérdőív segítségével történt. A kutatásban összesen 1339 fő vett részt, akik nem, kor és lakóhely szerint reprezentálják a magyarországi 16 évnél idősebb, rendszeresen (legalább hetente) internetező népességet. Az adatfelvétel 2011 novemberében zajlott. Ebben a tanulmányban elsősorban az 50 év feletti internetezőkre koncentrálunk. Az online kutatások sajátosságaiból fakad, hogy főleg az idősebbek körében bár a nem, kor és iskolai végzettség szerinti reprezentativitás biztosított az eredmények némileg felfelé torzítanak, hiszen az online kutatásokban résztvevők az átlagos felhasználóknál valamivel aktívabbak köréből kerülnek ki. Tehát az itt bemutatott adatok az átlagos 50 év feletti internetezők várható eredményeinél némileg (néhány százalékkal) magasabbak lehetnek. 7

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai

Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai Budapest, 2012. május 23 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felkérésére és anyagi támogatása mellett az Ipsos Média-, Reklám-,

Részletesebben

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011.

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. EU Kids Online II A magyarországi kutatás eredményei Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére 2011. szeptember Tartalom V. ROSSZ TAPASZTALATOK ÉS ÁRTALMAK... 2 Rossz élmények az egyes

Részletesebben

KID.COMM. A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008

KID.COMM. A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008 KID.COMM A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A célcsoport jellemzői... 5 Szociodemográfiai jellemzők... 5 Pszichografikus jellemzők... 6 3. Érdeklődés és informálódás...

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

A médiafogyasztás (át)alakulása az ezredfordulótól napjainkig

A médiafogyasztás (át)alakulása az ezredfordulótól napjainkig Székely Levente A médiafogyasztás (át)alakulása az ezredfordulótól napjainkig 1. BEVEZETÉS Napjainkban a médiának vitathatatlanul egyre fontosabb szerepe van az életünkben. Egyre több időt töltünk mediatizált

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22.

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22. AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN Kutatási terv Készítette: Sándor Judit 2009. április 22. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA... 2 A SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Szám: ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E Tárgy: közvélemény-kutatás a magyar lakosság hírfogyasztási szokásairól és a média megítéléséről

Részletesebben

Jogod van a jogaidhoz!

Jogod van a jogaidhoz! Jogod van a jogaidhoz! Az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi felmérése 2014 1 Az UNICEF Magyar Bizottsága külön köszönetet mond a Telenor Zrt.-nek a támogatásért és a kutatás létrejöttét biztosító nagylelkű

Részletesebben

Egészségfelmérés (ELEF), 2009

Egészségfelmérés (ELEF), 2009 21/ Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam. szám 21. április 27. Egészségfelmérés (ELEF), 29 A tartalomból 1 Fókuszban az egészség 1 Főbb megállapítások 1 Az egészség önértékelése,

Részletesebben

Ifjúságkutatás 2008 Fiatalok a változó jelenben - Szekszárd -

Ifjúságkutatás 2008 Fiatalok a változó jelenben - Szekszárd - Ifjúságkutatás 2008 Fiatalok a változó jelenben - Szekszárd - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Ruff Tamás A kutatásra Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából került sor. A

Részletesebben

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló -

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László Programkoordinátor: Domokos Tamás A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai

Részletesebben

Az idegennyelv-ismeret

Az idegennyelv-ismeret Medián - Szénay Márta Az idegennyelv-ismeret Jelentés az országos nyelvtudás-felmérés kvantitatív szakaszáról Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

ÖNKÉNTESEK ÉS NEM-ÖNKÉNTESEK JELLEMZŐI A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉRTÉK VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN

ÖNKÉNTESEK ÉS NEM-ÖNKÉNTESEK JELLEMZŐI A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉRTÉK VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN ÖNKÉNTESEK ÉS NEM-ÖNKÉNTESEK JELLEMZŐI A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉRTÉK VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN avagy, aki önkéntes az nagyobb valószínűseggel boldogabb és elégedettebb? 1 Bartal Anna Mária Bevezetés Az önkéntességgel

Részletesebben

Ők nem szavaznak ma Magyarországon

Ők nem szavaznak ma Magyarországon Ők nem szavaznak ma Magyarországon A Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions elemzése a magyarországi nemszavazókról 2013. november Vezetői összefoglaló A Policy Solutions politikai elemző intézet

Részletesebben

Tévézés nem tévén, televíziós tartalmak fogyasztása egyéb platformokon

Tévézés nem tévén, televíziós tartalmak fogyasztása egyéb platformokon Tévézés nem tévén, televíziós tartalmak fogyasztása egyéb platformokon VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Készült: Mihalik Natália MEME titkár részére Készítette: Dr. Babocsay Ádám kvalitatív kutatási igazgató Virág

Részletesebben

Kommentek megítélése. Elemzés

Kommentek megítélése. Elemzés Kommentek megítélése Elemzés 2012 Kommentek jelentősége Komment kifejezés ismertsége A kommentek, a kommentelés megkerülhetetlen jelensége a világhálónak: a rendszeresen internetezők döntő többsége, 82,2

Részletesebben

TÁMOP-5.4.1-12. A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével

TÁMOP-5.4.1-12. A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével TÁMOP-5.4.1-12 Szociális Szolgáltatások Modernizációja Módszertani kiadványok A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével A TÖBBGYERMEKES

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 2013.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 2013. 14. szeptember Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 13 STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 I. Az IKT-eszközökkel

Részletesebben

A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá

A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá Kapocs Ifjúsági Önsegító Szolgálat Budapest, 1995. A tanulmány a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat önkéntes munkatársai által végzett vizsgálat

Részletesebben

Bukodi Erzsébet Róbert Péter: Vagyoni helyzet kulturális fogyasztás

Bukodi Erzsébet Róbert Péter: Vagyoni helyzet kulturális fogyasztás Bukodi Erzsébet Róbert Péter: Vagyoni helyzet kulturális fogyasztás (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Bukodi Erzsébet Róbert Péter (2000): Vagyoni helyzet

Részletesebben

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés He ly z e t j e l e n t é s a z e-ga z da s á g f e j l e t t s é g é r ő l: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés 2007. November 23. A Kutatási Jelentés hátteréül szolgáló tanulmányt a

Részletesebben

A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló -

A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló - A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László A kutatásra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet megbízásából

Részletesebben

A NEGYEDIK ÚT AZ EGOCENTRIKUS KAPCSOLATI HÁLÓ VIZSGÁLATA A KITŰZÖTT KUTATÁSI FELADAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

A NEGYEDIK ÚT AZ EGOCENTRIKUS KAPCSOLATI HÁLÓ VIZSGÁLATA A KITŰZÖTT KUTATÁSI FELADAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA HUSZTI ÉVA A NEGYEDIK ÚT AZ EGOCENTRIKUS KAPCSOLATI HÁLÓ VIZSGÁLATA A NETWORK NAPLÓ MÓDSZER ALKALMAZÁSÁVAL 1 A KITŰZÖTT KUTATÁSI FELADAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA Kutatásom tárgya egy olyan módszer hazai adaptálása,

Részletesebben

MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012

MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 Másodkézből Magyar Ifjúság 2012 Másodkézből Magyar Ifjúság 2012 Szerzők: Balcsók István Ph.D., Becsei Lilla, Birinyi Márk, Bogáromi Eszter,

Részletesebben

Tele a tárca. Lassú víz partot mos. ízlések és pofonok. Meddig lesz még jövő idő? Akadályok a készpénzkímélő fizetési megoldások előtt

Tele a tárca. Lassú víz partot mos. ízlések és pofonok. Meddig lesz még jövő idő? Akadályok a készpénzkímélő fizetési megoldások előtt MARKETINGKUTATo NRC#06 2014. tavasz www.marketingkutato.hu Lassú víz partot mos Elektronikus tartalomfogyasztási szokások Meddig lesz még jövő idő? ízlések és pofonok Nemi szerepek a reklámokban Tele a

Részletesebben

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK Árpád Ferenc PAPP-VÁRY 1 Zoltán SCHWANG 2 ABSTRACT The Marketing Institute of the Budapest College of Communication, Business and

Részletesebben