Ami összeköt, és ami elválaszt. Generációs hidak és szakadékok az internet használatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ami összeköt, és ami elválaszt. Generációs hidak és szakadékok az internet használatában"

Átírás

1 Ami összeköt, és ami elválaszt Generációs hidak és szakadékok az internet használatában 0

2 AZ internethasználattal, az új médiaeszközökkel, a közösségi oldalak előretörésével kapcsolatban a legtöbb tudományos közlemény és sajtóban megjelenő hír elsősorban a fiatalok érintettségével, a fiatalokra gyakorolt hatásokkal foglalkozik. Jóval kevesebb figyelem jut ebben a témakörben az idősebb generációnak, pedig tekintve, hogy a mindennapi élet egyre több szférájában teret hódító folyamatokról van szó, csöppet sem érdektelen, hogy a magyar népesség egyre nagyobb hányadát jelentő 50 év felettiek hogyan vesznek mindebben részt. Az alábbi elemzésben ezért hiánypótló jelleggel kifejezetten az 50 év felettiek internethasználatiszokásainak és a közösségi oldalakkal kapcsolatos tapasztalatainak néhány jellegzetességét vesszük górcső alá, és egyben összehasonlítjuk azokat a fiatalabbakra jellemző adatokkal is. Nem csak a húszéveseké a világ Magyarországon az ötven év felettieknek meglehetősen kis hányada, valamivel kevesebb mint ötöde internetezik. Ez nemzetközi összehasonlításban bár a generációk közti különbségek mindenhol jelen vannak alacsonynak számít. Összehasonlításképpen, az Egyesült Államokban az év közöttiek 76, míg a évesek 58%-a használja a világhálót. Sőt még a 75 év felettieknek is 30%-a internetezik. 1 Természetesen az amerikai adatokkal nem érdemes versenyeznünk, hiszen a hazaitól nagyon eltérő földrajzi sajátosságok, a technológiai környezet, a gazdasági lehetőségek és általában a társadalom idősekkel kapcsolatos attitűdjei, értékei nagyban eltérnek a magyarországitól. Európai összehasonlításban azonban már korántsem ekkora a szakadék, hiszen számos olyan, elsősorban rosszabb gazdasági helyzetben lévő ország van, amelynek adatai szintén a magyarországihoz hasonló trendeket jeleznek. Öröm az ürömben ugyanakkor, hogy az 50 évnél idősebbek viszonylag alacsony internethasználói arányai egyben azt is jelentik, hogy azok, akik használják a világhálót, ennek a korcsoportnak a technológiával és általában az őket körülvevő világgal kapcsolatban nyitott, a családtagokkal, ismerősökkel pedig aktívan kommunikáló szegmensét jelentik. Mindezek következtében pedig a digitális világban elfoglalt pozíciójuk is nagyobb mértékű progresszivitásra utal. Azaz az internet használatát mérő mutatók átlagai elérik, sőt akár meg is haladják bizonyos területeken a már említett amerikai társaik átlagos értékeit. Csupán egy példa: míg a magyar 50 feletti internetezők csaknem kétharmada (61%-a) rendelkezik profillal valamilyen közösségi oldalon, addig a hasonló korú amerikaiak körében ez a tevékenység, bár egyre elterjedtebb, jelenleg még kisebb arányban van jelen: az évesek 43, a éves használóknak pedig 34%-a van jelen közösségi oldalakon, a 75 év feletti internetezőknek pedig 18%-a használ ilyen oldalakat. (Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy ami az online tranzakciókat illeti vásárlás, bankolás, stb. az amerikai idősek jóval aktívabbak magyar társaiknál. Ez leginkább a két ország fogyasztói szokásaiban, és általában a szolgáltatásokban megmutatkozó különbségekre utal.) A kommunikáció átalakulása Elsőként nézzük meg, hogy hogyan változtak általánosságban a kommunikációs szokások. A különféle kommunikációs módokat összehasonlítva összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a vezetékes telefon szerepe minden korosztályban egyértelműen csökkent, helyére pedig mindinkább a mobiltelefon, illetve egyes internetes kommunikációs módok kerülnek. Az idősebbek körében 1 PEW Internet (www.pewinternet.com) 1

3 ugyan még mindig jóval elterjedtebb a vezetékes telefon használata (51% gyakran használja, de 2009-ben ez az érték még 56% volt), mint a fiatalabbak között, de már korántsem ez az első számú kommunikációs csatorna a korcsoportban. Mára a mobiltelefon egyértelműen a legfontosabb kommunikációs eszközzé lépett elő: az idősebbek 85%-a gyakran használja, és csupán 2% azok aránya, aki sosem használ mobiltelefont. Figyelemreméltó, hogy bár a legtöbb kommunikációs módot (a vezetékes telefon kivételével) a fiatalabbak intenzívebben használják, a különbség nem mondható nagynak. Az eltérések inkább a használat gyakoriságában mutatkoznak. 1. ábra Milyen gyakran használja az alábbi kommunikációs módokat? Vezetékes telefon 29% 51% 33% 21% 38% 28% mobiltelefon 94% 85% 6% 13% 2% SMS Azonnali üzenetküldő Internetes telefon 45% 33% 28% 20% 24% 70% 38% 38% 38% 36% 47% 28% 29% 35% 43% 40% 2% 8% Közösségi oldalak 60% 55% 78% 75% 27% 16% 6% 33% 7% 17% 9% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% gyakran ritkán soha (Gyakran=legalább hetente néhány alkalommal, ritkán=hetente egyszer, vagy ritkábban) Így például a fiatalabbaknak csupán 2, az idősebbeknek pedig mindössze 8%-a mondta, hogy sohasem küld sms-t. Viszont a fiatalabbak körében jóval nagyobb a gyakoribb sms-ezők aránya (70%), mint az időseknél (45%). Hasonló mondható el az esetében is: a soha nem ezők aránya csupán 6 ill. 7%. A fiataloknak azonban 78% küld gyakran elektronikus leveleket, de itt az idősebbek lemaradása sem túl nagy, hiszen esetükben 60% ez az arány. Ahol alig van különbség a két korcsoport között, az az azonnali üzenetküldők és az internetes telefon használata. Úgy tűnik, hogy az internetező 50 év felettiek fiatalabb társaikhoz hasonlóan kedvelik ezeket a kommunikációs formákat, sőt, az internetes telefon esetében körükben még valamivel magasabb is a használók aránya! Ez egyértelműen arra utal, hogy ebben a korosztályban a szövegalapú kommunikáció népszerűsége a fiatalabbakkal összehasonlítva valamivel alacsonyabb, ugyanakkor az internet akár képpel és hanggal, vagy csak hanggal elsősorban a családtagokkal való kommunikáció részleges átalakulását hozta magával. Nagyjából minden negyedik 50 év feletti használja az internetnek ezeket a funkcióit. 2

4 Használati gyakoriságukat tekintve középúton helyezkednek el a közösségi oldalak: ezek használóinak aránya természetesen magasabb a fiatalabbak között, ugyanis az idősek csaknem ötöde egyáltalán nem kommunikál ezeken az oldalakon. Ugyanakkor 55%-uk gyakran megteszi ezt, ami a fiatalabbak között mért 75%-hoz képest talán alacsonynak tűnhet, de valójában azt jelenti, hogy az 50 feletti internetezők több mint fele viszonylag gyakran használja a közösségi oldalakat a másokkal való kapcsolatteremtésre. Ki hol és hogyan tanult meg internetezni? A digitális kultúrában való részvétel minősége a fizikai hozzáférés megléte után leginkább azon múlik, hogy ki milyen szinten tudja elsajátítani a különböző eszközök használatát és általánosságban mennyire tájékozott a lehetőségek tekintetében, azaz egyszerűbben fogalmazva tisztában van-e azzal, hogy az internetet mire lehet használni. Az idősebbek esetében különösen fontos az, hogy eljussanak hozzájuk az ezzel kapcsolatos információk, illetve legyenek olyan lehetőségeik, ahol akár szervezett, akár szervezetlen formában elsajátíthatják az internet használatát. Ennek értelmében nézzük meg most, hogy ki hol és milyen formában tett szert erre a tudásra. Nem kell különösebb kutatás ahhoz, hogy tudjuk, a legfiatalabbak körében jóval nagyobb az internethasználók tábora, sőt csak egy szűk, az élet számos területén hátrányos helyzetben lévő réteg az, aki fiatalként nem használja az internetet (vagy nem fér hozzá). A mai tízen- és huszonévesek már az új médiavilágban szocializálódnak, így természetes módon sajátítják el a különféle eszközök és az világháló használatát. Nem véletlenül hívják őket digitális bennszülötteknek. Adataink szerint a 29 évnél fiatalabbak 75%-a válaszolt úgy, hogy az internethasználatot segítség nélkül, egyedül tanulta meg. A digitális bevándorlónak tekinthető idősebbek azonban sokszor valamilyen külső segítséggel tanulták meg a világháló (és általában a számítógép) használatát. Itt a tanár szerepét leggyakrabban a közvetlen családtagok töltik be mégpedig minden bizonnyal a fiatalabb rokonok: az 50 év felettiek 46%-a így tanult meg internetezni. Vagyis sok esetben egyfajta fordított szocializáció valósul meg: a gyerekek tanítják a szülőket a világ megértéséhez szükséges ismeretekre. Ez a trend, főleg ennek a társadalmi mértékét figyelembe véve kétségkívül egyedülálló az emberiség történelmében. 1. táblázat Hogyan tanult meg internetezni? 29 évnél fiatalabbak 50 évnél idősebbek Szervezett képzés, tanfolyam 8% 17% Munkahelyen 3% 14% Családtagok segítségével 9% 46% Barátok segítségével 11% 17% Segítség nélkül 75% 32% Bár az idősebbek körében gyakoribb, hogy valaki a munkahelyén, vagy szervezett képzésen sajátítja, sajátította el az internet használatát, ebben a korcsportban sem ritka, hogy valaki saját maga, segítség nélkül tesz szert ezekre az ismeretekre így tett az 50 év felettiek csaknem harmada. Ők többségében a magasabban iskolázott (diplomás), jó anyagi körülmények között élő, budapestiek közül kerültek ki. 3

5 Közösségi oldalak használata Mint azt a bevezetőben már említettük, tízből hat 50 évnél idősebb internetezőnek van profilja legalább egy közösségi oldalon. Sőt, e csoportnak a kétharmada naponta be is lép ezekre az oldalakra. Érdekes lehet az is, hogy vajon mik a legjellemzőbb indokaik azoknak, akiknek nincs regisztrációjuk. Az adatok azt mutatják, hogy elsősorban az érdeklődés hiánya az, ami távol tartja őket a közösségi oldalaktól, de sokan vannak azok is, akik túlságosan személytelennek, természetellenesnek érzik a kommunikációnak, kapcsolattartásnak ezt a formáját. Minden ötödik közösségi oldalt nem használó 50 év feletti pedig úgy véli, hogy nincsen elég ideje ilyesmire, illetve ugyanennyien vannak azok is, akik félti személyes adataikat, vagy tartanak attól, hogy az internetes zaklatás áldozatai lesznek 2. táblázat Miért nem használja a közösségi oldalakat? (az 50 évesek és idősebb nem használók körében) Az 50 évnél idősebbek körében Nem érdekelnek ezek az oldalak 30% Jobban kedvelem a személyes kommunikációt 28% Nincs időm ilyesmire 20% Aggódom a személyes adataim biztonsága/az internetes zaklatás miatt 20% Bár az idősebbekkel összehasonlítva a fiatalabbak nagyobb részének van profilja közösségi oldalon (90%), az, hogy milyen oldalakat használnak nagyjából megegyezik a két korcsoportban. Magyarországon a legnépszerűbb oldalak egyértelműen a Facebook és az iwiw. De az adatok azt is mutatják, hogy a legtöbbeknek, legyenek bármilyen korúak, minimum két oldalon van profiljuk, és azok jellemzően a már említett két szolgáltatás. A két korcsoport között némi különbség abban mutatkozik meg, hogy míg a fiatalabbak túlnyomó többsége a Facebook-ot jelölte meg elsődleges közösségi oldalaként, addig az 50 év felettiek körében valamivel nagyobb volt az aránya azoknak, akik a magyar közösségi oldalt, azaz az iwiw-et tartották fontosabbnak. De ettől függetlenül a legtöbben ebben a korcsoportban is a Facebook-ot nevezték meg, mint számukra első számú közösségi oldalt. A puszta regisztrációk százalékos arányai azonban vajmi keveset mondanak arról, hogy vajon a használati szokások tekintetében milyen azonosságok és különbségek vannak a fiatalabb és az idősebb korosztályok között. Ami a közösségi oldalakon eltöltött időt illeti, elsőre talán meglepő módon, de az eredmények azt mutatják, hogy a különböző korcsoportok átlagos értékei között jelentős eltérések nem figyelhetők meg. Összességében és átlagosan a hétköznapokon 49, míg a hétvégéken 63 percet töltenek a közösségi oldalakon az emberek. A 29 évnél fiatalabbak esetében ez az érték a hétköznapokon 55, míg az 50 évnél idősebbek körében 41 perc. A hétvégéken pedig 67, illetve 60 perc. Míg ez az önbevalláson alapuló konkrét időtartam kisebb különbségek jelez, addig a belépések gyakoriságában már egyértelmű a fiatalabb generációk jóval nagyobb aktivitása. A 29 évnél fiatalabbak 83%-a, míg az 50 évnél idősebbeknek csak 64%-a tartozik a napi szintű közösségi oldal felhasználók táborába. Sőt, míg minden ötödik fiatal egyfajta always on jelleggel lényegében folyamatosan be van jelentkezve, addig az idősebbek esetében már csak minden tízedik tartozik ebbe a csoportba. Vizsgáljuk most meg a közösségi oldalakon végzett konkrét tevékenységeket is, hiszen jónéhány esetben itt is markáns különbségek figyelhetők meg az egyes korcsoportok között. Az alábbi ábrán az 50 évnél fiatalabbakra, illetve idősebbekre osztottuk a közösségi oldalak használóit. Az ábrára 4

6 rápillantva jól látható, hogy nem meglepő módon a fiatalabbak lényegében minden tevékenységtípust intenzívebben (azaz gyakrabban) végeznek, sőt van néhány olyan terület is, ahol még nagyobb az eltérés. 2. ábra Ön milyen gyakran teszi az alábbiakat a közösségi oldalon? Változtatja státuszát Személyes képet, videót posztol Linkeket, egyebet posztol Nézegeti ismerősei profilját kommentel kommentel, márka, híresség oldalán Likeol 18% 7% 64% 14% 4% 64% 32% 5% 51% 56% 42% 51% 33% 17% 39% 8% 31% 55% 28% 66% 72% 48% 37% 45% 44% 41% 57% 37% 30% 45% 62% 29% 16% 29% 13% 31% 20% 16% 27% 3% 2% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% gyakran ritkán soha Gyakran=legalább hetente egyszer, ritkán=havonta többször, vagy ritkábban Ha valakinek több oldalon is van profilja a kérdést a leggyakrabban használt oldalra értelmezve kellett megválaszolni. Így például a fiatalabbak csaknem egyharmada gyakran, további 48%-uk ritkán de posztol linkeket, klipeket és más tartalmakat a profilján. Az 50 év feletti használók 44%-a ugyanakkor ezzel soha nem él, és nagyon kicsi azok aránya (5%), akik mindezt saját bevallásuk szerint gyakran teszik meg. A személyes képek, videók posztolása szintén sokkal kevésbé népszerű az idősebbek körében, de ugyanez vonatkozik a Facebook (és más közösségi oldalak) esszenciáját jelentő lájkolásra. Az adatok azt mutatják, hogy mindkét korcsoportban az ismerősök profiljának, képeinek nézegetése, illetve a kommentelés a leggyakoribb tevékenység, azaz leginkább az ismerősökhöz kapcsolódó passzív információ- és tartalomfogyasztás a meghatározó. Ezt a fajta passzivitást némileg árnyalja a kommentelés viszonylagos gyakorisága, ugyanakkor kijelenthető, hogy a személyes jellegű információk, tartalmak megosztása egyik korcsoportban sem tartozik a leggyakoribb felhasználói szokások körébe. Ugyanakkor, ha a civil, vagy politikai aktivitásra, illetve információszerzésről beszélünk, akkor az látható, hogy a korcsoportok közötti különbség már jóval kevésbé hangsúlyos mindkét korcsoportban körülbelül minden negyedik ember szokott több-kevesebb rendszerességgel ilyen tevékenységet végezni. Az 50 évnél fiatalabbak és idősebbek adatait összehasonlítva általánosságban az állapítható meg, hogy bár az idősebbek nem maradnak el különösebben a fiatalabbaktól a közösségi oldalakon való regisztrációk arányát tekintve, de mégis ők sokkal kevésbé intenzív és még inkább passzív használói ezeknek az oldalaknak. 5

7 Amennyiben a közösségi oldalakon végezhető tevékenységeket többváltozós statisztikai módszerekkel, összevontan vizsgáljuk, háromféle tipikus felhasználói stratégia rajzolódik ki. 1. Természetesen a legfontosabb és szorosan összetartozó tevékenységeknek a leginkább személyes jellegű tartalmak, információk (státusz megváltoztatása, képek, videók, zenék megosztása, kommentelés, tovább-posztolás, lájkolás, stb.) aktív létrehozása és passzív megosztása bizonyult. Azaz bár az egyes tevékenységek gyakorisága eltérő lehet, de ezek a tevékenységek általában együtt járnak. Aki az egyiket végzi, az több-kevesebb valószínűséggel a másikat is fogja. 2. A második, szorosan összetartozó tevékenység-csoportba a közösségi oldalaknak az ismerőskereső, segítségkérő illetve eseményszervező funkciói tartoznak. Ezek konkrétan a régi ismerősök (barátok, osztálytársak) felkutatását, a profiljaiknak a megkeresését, nézegetését; az ismerősöktől való segítségkérést, illetve különböző események megszervezését, vagy az ezekről való értesülést jelentik. Összességében tehát ez a felhasználási forma a közösségi oldalaknak nem annyira az élményszerző és a folyamatos kapcsolattartást biztosító, hanem a funkcionális oldalát helyezi előtérbe. 3. Végezetül a harmadik markánsan elkülönülő tevékenységcsoport a közösségi oldalakhoz kapcsolódó politikai-közéleti hírfogyasztás, a politikai és civil véleménynyilvánítás és az ezekhez kapcsolódó kommunikáció. Ide tartozik a különböző közéleti kezdeményezésekhez (csoportokhoz) való csatlakozás, az itt folytatott párbeszéd, illetve önszerveződés. A személyes adatok védelméről Végezetül érdemes még néhány szót szólni az internet, közelebbről pedig a közösségi oldalak egyik egyre inkább előtérbe kerülő problémájáról, a biztonság, a személyes adatok védelme, illetve általában az online kitárulkozás kérdéséről. Az adatok azt mutatják, hogy az idősebbek esetében bár itt feltételezhetnénk magasabb szintű tudatosságot és tapasztalatot ez a kérdés éppen annyira aktuális, mint a fiatalok körében. Úgy tűnik, hogy az idősebbek jóval óvatlanabbak ezen a téren, azaz itt is megfigyelhető az a tudásbeli szakadék, amely a már említett fordított szocializációt eredményezi. Miközben a leginkább veszélyeztetett csoportot valóban a tizenéves fiatalok jelentik, és az ő védelmükre számos vállalati, civil és kormányzati kezdeményezés született, addig az idősebbek körében megfigyelhető tudás- és tudatosságbeli hiányosságokra eddig kevesebb figyelem irányult. Természetesen az is lehetséges, hogy ez a korosztály úgy véli, hogy ők már sokkal kevésbé kitettek ezeknek a veszélyeknek és kockázatoknak, illetve adott esetben jobban is tudják kezelni ezeket a helyzeteket. 3. táblázat Biztonsági intézkedések a közösségi oldalon (azok körében, akik rendelkeznek regisztrációval) évesek 50 évnél idősebbek Teljesen nyilvános a profilja 52% 69% Feltüntette profilján telefonszámát 23% 32% Még sosem változtatta meg biztonsági beállításait 34% 45% Ha valakinek több oldalon is van profilja a kérdést a leggyakrabban használt oldalra értelmezve kellett megválaszolni. De ettől függetlenül, az adatok alapján azt látjuk, hogy az ötven éven felüliek több mint kétharmadának teljesen nyilvános a közösségi oldalon lévő profilja, vagyis azt bárki láthatja. Csak összehasonlításképpen, ezt a viszonylag kockázatos beállítási módot a fiatalabbaknak 52%-a, de például a 29 éven aluliaknak csak 40%-a használja. Sőt, a legidősebbeknek csaknem harmada telefonszámát is megadja profiljában, továbbá 45%-uk még sosem változtatta meg biztonsági

8 beállításait a közösségi oldalon. Nagy valószínűséggel többségük nem is igazán van tisztában ezeknek a beállításoknak a lényegével, illetve azzal, hogy ezeket konkrétan hogyan kell megváltoztatni. Összességében tehát kijelenthető, hogy bár az idősebbek a legalapvetőbb mutatók (pl. regisztrációk száma) tekintetében felveszik a versenyt a fiatalokkal, azonban ha a közösségi oldalak felhasználói szokásait részletesen elemezzük, akkor láthatóvá válik, hogy mind a használat sokszínűségében és intenzitásban, mind pedig a biztonsággal kapcsolatos kérdésekben passzívabbak és kevésbé tudatosak. A kutatás módszertanáról Az ITHAKA kutatóintézet a UPC Magyarország megbízásából készítette el a Digital Media Report 2011-es kutatását, amely átfogó jelleggel vizsgálja a magyar internetező népesség kommunikációs, tartalomfogyasztási szokásait, a közösségi oldalakkal kapcsolatos felhasználói típusokat, a személyes adatok védelmével kapcsolatos attitűdöket és általánosságban a digitális kultúra mindennapi életre gyakorolt hatásait. A kutatás adatfelvétele online kérdőív segítségével történt. A kutatásban összesen 1339 fő vett részt, akik nem, kor és lakóhely szerint reprezentálják a magyarországi 16 évnél idősebb, rendszeresen (legalább hetente) internetező népességet. Az adatfelvétel 2011 novemberében zajlott. Ebben a tanulmányban elsősorban az 50 év feletti internetezőkre koncentrálunk. Az online kutatások sajátosságaiból fakad, hogy főleg az idősebbek körében bár a nem, kor és iskolai végzettség szerinti reprezentativitás biztosított az eredmények némileg felfelé torzítanak, hiszen az online kutatásokban résztvevők az átlagos felhasználóknál valamivel aktívabbak köréből kerülnek ki. Tehát az itt bemutatott adatok az átlagos 50 év feletti internetezők várható eredményeinél némileg (néhány százalékkal) magasabbak lehetnek. 7

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. A gyerekek internethasználatának jellegzetességei

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. A gyerekek internethasználatának jellegzetességei EU Kids Online II A magyarországi kutatás eredményei A gyerekek internethasználatának jellegzetességei Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére 2011. szeptember v1.2 I. A GYEREKEK

Részletesebben

HALLGATÓK A VILÁGHÁLÓN HATÁRON INNEN ÉS TÚL STUDENTS ON THE INTERNET IN BOTH SIDES OF THE BORDER

HALLGATÓK A VILÁGHÁLÓN HATÁRON INNEN ÉS TÚL STUDENTS ON THE INTERNET IN BOTH SIDES OF THE BORDER HALLGATÓK A VILÁGHÁLÓN HATÁRON INNEN ÉS TÚL STUDENTS ON THE INTERNET IN BOTH SIDES OF THE BORDER Fináncz Judit, financzjudit@yahoo.com Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar, Közművelődési Tanszék

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

GKIeNET T-Home T-Mobile

GKIeNET T-Home T-Mobile GKIeNET T-Home T-Mobile Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés 1/3 Gyorsjelentés az Fókuszban a mobil eszközök és szolgáltatások kutatási anyagból 2009. szeptember 2009 GKIeNET Internetkutató és

Részletesebben

A Facebook nem politikai csodafegyver

A Facebook nem politikai csodafegyver A Facebook nem politikai csodafegyver a Nézőpont Intézet Médiaműhelyének legfrissebb elemzése Készült: 01. december 18. 1 01. december 18. A FACEBOOK NEM POLITIKAI CSODAFEGYVER Választók a Facebook on

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft.

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft. E-Business Symposium - 2008.04.08 Az értékek mértéke A magyarországi e-kereskedelem számokban Kis Gergely 2008 GKIeNET Kft. Az internet hozzáférés alakulása 2001-2007 (%) A 14 évesnél idısebb lakosság

Részletesebben

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA 2012. szeptember ÖSSZEFOGLALÓ 2 A 18-49 rendszeresen internetezők több mint harmada (37%) rendelkezik okostelefonnal, vagyis a kérdőív definíciója

Részletesebben

Szupersztráda vagy leállósáv?

Szupersztráda vagy leállósáv? Szupersztráda vagy leállósáv? Pillanatkép a hazai internethasználatról a Magyar Infokommunikációs Jelentés tükrében Mátrai Gábor stratégiai tanácsadó Infotér 5 Konferencia 2014. november 5-7. Jó döntéseket

Részletesebben

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket?

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? KÉSZÍTETTE: ÜGYVÉDBRÓKER KFT. INFO@UGYVEDBROKER.HU WWW.UGYVEDBROKER.HU Tartalom Az eredmények rövid összefoglalása... 3 A felmérés

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

A magyar felnőcek 70%- a esec már a kiberbűnözők csapdájába ÖSSZEFOGLALÁS A MAGYAR KIBERBŰNÖZÉSI HELYZETRŐL

A magyar felnőcek 70%- a esec már a kiberbűnözők csapdájába ÖSSZEFOGLALÁS A MAGYAR KIBERBŰNÖZÉSI HELYZETRŐL A magyar felnőcek 70%- a esec már a kiberbűnözők csapdájába ÖSSZEFOGLALÁS A MAGYAR KIBERBŰNÖZÉSI HELYZETRŐL 1 TARTALOM Tartalom Első rész: A Norton Kiberbűnözési Tanulmány eredményei Diaszám 3 1. A kiberbűnözés

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Bevezető Az 50 év feletti korosztály televíziónézési szokásai általában kevés figyelmet kapnak annak ellenére, hogy a televízió közönségének jelentős

Részletesebben

Léteznek-e tipikus mobilfelhasználók?

Léteznek-e tipikus mobilfelhasználók? 1 Léteznek-e tipikus mobilfelhasználók? Pintér Róbert HWSW App!mobile konferencia, MOM Budapest, 2014. november 12. 2 I. Kiinduló kérdés Vajon alátámaszthatók-e kemény kutatási adatokkal az okostelefon

Részletesebben

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek Sajtószolgálat 14. július 8. 14. július 8. Tisza Andrea B&P Consulting Tel.: (+36-1) 349-2939 Fax: (+36-1) 269-2504 E-mail: andrea.tisza@braunpartners.hu Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

Otthon internetező gyerekek a magyar háztartásokban 14% 2% 9%

Otthon internetező gyerekek a magyar háztartásokban 14% 2% 9% NMHH: A digitális világban a gyerekek már jobban eligazodnak, mint a szüleik Az NMHH friss kutatásai alapján a világháló mára a gyerekek életének szerves részévé vált, és több mint egymillió magyar háztartást

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1.

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1. EU Kids Online II A magyarországi kutatás eredményei Készült a emzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére 2011. szeptember v1.2 TARTALOM IV. KOCKÁZATOS TEVÉKEYSÉGEK... 3 Szexuális jellegű tartalmak

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2015. AUGUSZTUS 6. INTERNETES ESZKÖZELLÁTOTTSÁG TV+ Survey 2015, TV-s 4+ személyek Van a háztartásban INTERNET 74% ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP LAPTOP OKOSTELEFON*

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság megrendelésére

A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság megrendelésére A magyarországi kutatás eredményei Készült a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság megrendelésére TARTALOM 1.A gyerekek és a világháló kockázatok és lehetőségek. Elméleti megfontolások. 2.A gyerekek internet-használatának

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Egy oktatási intézmény életében különös jelentőséggel bírnak az egyetemi nyílt napok, hiszen ez kiváló lehetőség arra, hogy

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

EURACADEMY OBSERVATORY

EURACADEMY OBSERVATORY EURACADEMY OBSERVATORY AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÁLTAL TÁMOGATOTT ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS EURÓPAI OBSZERVATÓRIUMA A VIDÉKI EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK, MIKRO KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA WP2: Az

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Free-Mail User Report 1 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Kutatási ismertető 01. január KutatóCentrum Online Piackutató 1036 Budapest, Lajos utca 103. I. emelet Tel.:+36

Részletesebben

már a szülők inkább a függők, nem gyermekeik! nagy facebook kutatás

már a szülők inkább a függők, nem gyermekeik! nagy facebook kutatás már a szülők inkább a függők, nem gyermekeik! 2 5 0 nagy facebook kutatás Az ArvaliCom másfél évvel az első Nagy Facebook Kutatása után idén újra elvégezte a hazai fészbukozók közösségi médiához kapcsolódó

Részletesebben

Biztonságos internetet na de hogyan?

Biztonságos internetet na de hogyan? Helyünk a világban Ságvári Bence Biztonságos internetet na de hogyan? Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra konferencia, 2012.09.26., MTA Helyezzük el magunkat Európa térképén Egy vagy több kockázatos

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

A digitális jövõ térképe

A digitális jövõ térképe A digitális jövõ térképe A magyar társadalom és az internet 4 ITHAKA ITTK TÁRKI A World Internet Project egy nemzetközi kutatási program (a részleteket lásd a 69. oldalon). A programot Magyarországon 1

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

ITTK-TÁRKI, 2003 A tanulmányból adatokat csak a forrás pontos feltüntetésével lehet közölni.

ITTK-TÁRKI, 2003 A tanulmányból adatokat csak a forrás pontos feltüntetésével lehet közölni. A World Internet Project a University of California (UCLA) kutatási programja. A program magyarországi képviselője az ITTK-TÁRKI konzorciuma. Kutatásvezetők: Dr. Dessewffy Tibor és Dr. Fábián Zoltán ITTK-TÁRKI,

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2014

Nagy Webáruház Felmérés 2014 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2014 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 586 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

A 2009-es e-kereskedelmmel kapcsolatos kutatásban résztvevő országok

A 2009-es e-kereskedelmmel kapcsolatos kutatásban résztvevő országok E-kereskedelem 2009: Trendek és attitűdök az e- kereskedelemmel kapcsolatban Kutatás a magyar internetezők körében Összefoglaló A kutatásról A jelentés bemutatja a Gemius 2009-ben Magyarországon végzett,

Részletesebben

Értjük egymást? Értjük egymást? konferencia 2013 november 23. Kölöknet-Ofoe-T-Tudok

Értjük egymást? Értjük egymást? konferencia 2013 november 23. Kölöknet-Ofoe-T-Tudok Értjük egymást? Értjük egymást? konferencia 2013 november 23. Kölöknet-Ofoe-T-Tudok On-line kutatás a pedagógusok és szülők kommunikációjáról Lannert Judit 1 A kutatásról Majdnem 1500 fő (1469) válaszolt

Részletesebben

Vukovich Gabriella: Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők

Vukovich Gabriella: Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők Vukovich Gabriella: Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich Gabriella (1999): Egyedülálló

Részletesebben

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra Magyar Rákellenes Liga X. Betegjogi konferencia A gyógyult rákbetegek reintegrációja A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalti és lakossági lekérdezés Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági lekérdezés

Részletesebben

A BÁNTALMAZÁS MEGJELENÉSI FORMÁI A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VILÁGÁBAN

A BÁNTALMAZÁS MEGJELENÉSI FORMÁI A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VILÁGÁBAN A BÁNTALMAZÁS MEGJELENÉSI FORMÁI A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VILÁGÁBAN A KUTATÁS KERETEI A KUTATÁS MÓDSZERE Kvantitatív online kérdőíves empirikus vizsgálat 55 item Témakörök: a használat gyakorisága, időtartama,

Részletesebben

Internet penetráció Magyarországon 72%

Internet penetráció Magyarországon 72% Bemutatkozás Kik vagyunk? Internet penetráció Magyarországon 72% Facebook felhasználók 5 000 000! Naponta aktív: 2 500 000 Mobiltelefon előfizetések száma 11 580 000 Mi a social media / közösségi média?

Részletesebben

A LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK A LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK Az EU Kids Online kutatásról Ez a kutatási jelentés annak az új és teljességgel egyedülálló kérdőíves kutatásnak az eredményeit mutatja be, amely az EU Kids Online kutatói hálózata

Részletesebben

15-16. szám - tartalom

15-16. szám - tartalom www.infonia.hu Minden jog fenntartva! Kutatási Jelentés archívum 15-16. szám - tartalom INFORMÁCIÓGAZDASÁG Internethasználat az általános vállalati körben, a távközlésben és a turizmusban Általános vállalati

Részletesebben

WIP. Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2003...hó... nap... óra... perctől

WIP. Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2003...hó... nap... óra... perctől sorszám I-IV. KÉRDÉSEKET A WIP KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG! I. A kérdezett 2 18 évnél fiatalabb (Wip 28. kérd.) 3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? 1 van 2 nincs

Részletesebben

Elektronikus fizetések tapasztalatok és lehetőségek

Elektronikus fizetések tapasztalatok és lehetőségek Elektronikus fizetések tapasztalatok és lehetőségek GKM szakmai nap 2007. június 22. Juhász Róbert főosztályvezető Az OTPdirekt számokban OTPdirekt szerződések OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás

Részletesebben

A digitális jövo térképe

A digitális jövo térképe Informatikai és Hírközlési Minisztérium A kutatás kiemelt támogatói: Antenna Hungária Miniszterelnöki Hivatal A kutatás támogatói: Axelero Sun Microsystems Hungary 1-2 - 3-4 - 5-6 - 7-8 - 9-1 A kutatás

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER BESZÁMOLÓ a Pázmány Péter Katolikus Egyetem TÁMOP 4.1.1.

Részletesebben

Kor szerinti megoszlás

Kor szerinti megoszlás Bevezető A HWSW a Microsoft Magyarországgal közösen egy kérdőíves felmérést készített a hazai szoftverfejlesztői társadalomról. Az adatfelvétel 2014 nyarán folyt, a válaszadók a meghatározó hazai IT médiumokban,

Részletesebben

Alba Radar. 9. hullám

Alba Radar. 9. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 9. hullám Lakossági vélemények a 9/11 terrortámadás évfordulója kapcsán 2011. szeptember 9. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám

Alba Radar. 13. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Lakossági vélemények az önkormányzati médiáról 2012. július 3. Készítette: Domokos Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban Baranyai Eszter Budapest, 2015. május 20. 1 Az elmúlt tizenöt évben - a kiskorúak szabadidejükből naponta legalább három órát szentelnek tévénézésre. A magyar

Részletesebben

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET GYORSJELENTÉS A WORLD INTERNET PROJECT 6. ÉVI MAGYARORSZÁGI KUTATÁSÁNAK EREDMÉNYEIRÔL 2

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról 1200 fős országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság körében 2012. május 18-22. A Policy Solutions a Medián közvélemény-kutató

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló Tájékozódás és a magyar internetezők körében Összefoglaló Tájékozódás és online és offline Termékenként és termékkategóriánként Tájékozódás és termékenként (1./2) Online tájékozódás Online tájékozódás

Részletesebben

KUTATÁS CÉLCSOPORTJA: 18-59 ÉV KÖZÖTTI NETEZŐ LAKOSSÁG 800 FŐS ORSZÁGOS REPREZENTATÍV MINTA ONLINE KÉRDEZÉS: 20 PERCES KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL

KUTATÁS CÉLCSOPORTJA: 18-59 ÉV KÖZÖTTI NETEZŐ LAKOSSÁG 800 FŐS ORSZÁGOS REPREZENTATÍV MINTA ONLINE KÉRDEZÉS: 20 PERCES KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL 11 12 1 2 10 3 9 4 8 5 7 6 KUTATÁS CÉLCSOPORTJA: 18-59 ÉV KÖZÖTTI NETEZŐ LAKOSSÁG 800 FŐS ORSZÁGOS REPREZENTATÍV MINTA ONLINE KÉRDEZÉS: 20 PERCES KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL LAKOSSÁGI SZEGMENTÁCIÓ EÜ. ATTITŰDÖK

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Sasvári Péter PhD, egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet

Részletesebben

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány Ismertető Hallatlan Alapítvány Az elmúlt negyven év nyelvészeti eredményei világszerte nyilvánvalóvá tették a jelnyelvek természetes nyelv voltát. E tudományos tény megkérdőjelezése ma már a nagyfokú szakmai

Részletesebben

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011.

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. EU Kids Online II A magyarországi kutatás eredményei Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére 2011. szeptember Tartalom V. ROSSZ TAPASZTALATOK ÉS ÁRTALMAK... 2 Rossz élmények az egyes

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN BIG PICTURE (MEME) Vörös Csilla 2014. November 12. TARTALOM Változások kora - Helyzetkép Időeltolásos tévénézés TV+ Kitekintés Jövőkép 2 VÁLTOZÁSOK KORA HELYZETKÉP 2014. OKTÓBER:

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A házasság, mint érték 2012 Székesfehérvári lakosok házasságról vallott értékei 2012. február 14. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft.

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft. É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg Kiss Katalin, Szinapszis Kft. Tények amiket már tudunk Penetráció: idősek körében dinamikusan bővül Az egészségügyi információk

Részletesebben

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell?

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell? Közösségi marketing 2015-ben Facebook kommunikáció miért kell? Hidasi Judit Író (Húsz éve ír és szerkeszt, öt regényt írt közben) Kommunikátor (PR és Közösségi Marketing szakértő Uzine Communications)

Részletesebben

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1.

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1. EU Kids Online II A magyarországi kutatás eredményei Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére 2011. szeptember v1.2 TARTALOM TARTALOM... 2 I. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK... 3 II. BEVEZETÉS:

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

Integrált Video Kommunikációs Rendszer

Integrált Video Kommunikációs Rendszer SZEMFÜLESONLINE Integrált Video Kommunikációs Rendszer A rendszer működése, Technikai áttekintés A Szemfüles Integrált Video Kommunikációs Rendszer (IVKR) egyidejűleg ötvözi a jelenleg ismert információs

Részletesebben

Ragadozómadarak mérgezése és védelme Magyarországon Ismeretek és attitűdök

Ragadozómadarak mérgezése és védelme Magyarországon Ismeretek és attitűdök Budapest, 1. január 15. KÖZVÉLEMÉNY- ÉS PIACKUTATÓ INTÉZET 159 BUDAPEST, PF. 551. TELEFON: 250 422 TELEFAX: 250 44 E MAIL: median@median.hu WEB: http://www.median.hu/ Ragadozómadarak mérgezése és védelme

Részletesebben

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem és elektronikus kereskedelem Az elektronikus üzlet (e-business) kezdetei a múlt század 80-as éveihez vezetnek vissza, ám jelentős előretörésének az utóbbi 10 évben vagyunk szemtanúi. Az elektronikus üzlet

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

Az Együttható Egyesület által tartott rendkívüli szülői értekezlet értékekelése elégedettségi kérdőív alapján

Az Együttható Egyesület által tartott rendkívüli szülői értekezlet értékekelése elégedettségi kérdőív alapján Az Együttható Egyesület által tartott rendkívüli szülői értekezlet értékekelése elégedettségi kérdőív alapján Populáció: Liszt Ferenc Általános Iskolában szülői N: 47 fő Mintavétel: önkényes, nem reprezentatív

Részletesebben

Mobile Banking, Mobile Trading

Mobile Banking, Mobile Trading Mobile Banking, Mobile Trading CEBC: E-Banking - A jövő bankja konferncia 2008.szeptember 9. Mobile Banking fogalmi definíció Mobile Banking a banki- és pénzügyi szolgáltatások mobil telekommunikációs

Részletesebben

E-vásárlások és e-vásárlók a földrajzi térben. Szabó Mihály EDUTUS FŐISKOLA. Gazdálkodás és Menedzsment szak, III. évfolyam

E-vásárlások és e-vásárlók a földrajzi térben. Szabó Mihály EDUTUS FŐISKOLA. Gazdálkodás és Menedzsment szak, III. évfolyam E-vásárlások és e-vásárlók a földrajzi térben Szabó Mihály EDUTUS FŐISKOLA Gazdálkodás és Menedzsment szak, III. évfolyam Bevezetés Az utóbbi években, stagnáló gazdasági környezetben is dinamikus növekedést

Részletesebben

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredménye

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredménye Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredménye Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010. január 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati,

Részletesebben

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index SAJTÓKÖZLEMÉNY - azonnal közölhető 2014. szeptember 2. Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index Az online kiskereskedelem hat legnagyobb szektora az év első hat hónapjában, együttesen

Részletesebben

Biztonságos internethasználat gyermekkorban

Biztonságos internethasználat gyermekkorban Tartalom Biztonságos internethasználat gyermekkorban... 2 Iskolai környezet... 3 Megújul a Nemzeti Alaptanterv... 3 Iskolai körkép... 4 Hazai kutatások eredményei... 5 VMR.kids 2007... 5 VMR.kids 2009...

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A SZARVASI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ FELNŐTT

Részletesebben

Honlapok és közösségi médiafelületek

Honlapok és közösségi médiafelületek Honlapok és közösségi médiafelületek a városok kommunikációjában 2011. február Tóth György vezető tanácsadó Miért kell egy városnak honlap? Másoknak is van, a polgármester is szeretne Akinek nincs honlapja

Részletesebben

Autóvásárlás és autófinanszírozás

Autóvásárlás és autófinanszírozás Autóvásárlás és autófinanszírozás A Budapest Bank és a Budapest Autó lakossági kutatása Budapest, 2012.02.14. Lakossági kutatás Célcsoport: 23-59 év közötti, ABC státuszú lakosság, akik legfeljebb 6 éve

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben