INTERNETES KÖZÖSSÉGEK. Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTERNETES KÖZÖSSÉGEK. Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal"

Átírás

1 Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar INTERNETES KÖZÖSSÉGEK Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal Konzulens: Borsi Csaba Készítette: Tóth Szilvia Művelődésszervező szak

2 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Internetes közösségek Internetes kommunikáció Internetes kommunikáció színterei Új nyelv? Az információs társadalomról általában A hagyományos és virtuális közösségek összehasonlítása Hagyományos közösségek Virtuális közösségek Hungarian Unix Portál (HUP), mint internetes közösség HUP történet Egy közösség belülről A HUP Portál felépítése Kérdőívek elemzése Interjú Trey-el Összegzés...41 Szakkifejezések jegyzéke...42 Felhasznált irodalom...46 Internetes források...48 Mellékletek...49

3 3 1. Bevezetés Az Internet megnövekedett szerepe az életünkben fokozatosan tereli a kutatókat, tudósokat erre a területre. Az információ robbanásával olyan mértékű változáson ment - és jelenleg is megy - keresztül a társadalom, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. Azért választottam az internetes közösségeket, mint témát, mert vitathatatlan az a tény, hogy az Internet elterjedésével egyre több ember tölti szabadidejét - sokszor a valós életbeli tevékenységek rovására - a számítógépe előtt, a világhálón szörfözve. Milliónyi csoportosulás létezik az Interneten, akikhez bárki csatlakozhat. Sokszor az újdonság varázsa olyan lebilincselően hat az emberekre, hogy belefeledkeznek a virtuális világba, elhanyagolják valós közösségeiket, családjukat. Ez az árnyoldala. Szerencsére van jó oldala is, én ezen oldal bemutatásának szenteltem a dolgozatomat. Két fő részből tevődik össze a munkám. Az első részben általánosságban bemutatom az internetes társaságok közegeit, kommunikációját, összehasonlítom a hagyományos és a virtuális közösségeket. A második részben egy speciális közösséget mutatok be, amely méretét tekintve viszonylag nagy, de megtalálhatók benne a kisebb csoportok is. Ez a Hungarian Unix Portál olvasótábora. A dolgozat célja, hogy rávilágítson az internetes közösségek hasznos és jó tulajdonságaira. Készítettem 4 taggal interjút, melyeket az 5. számú mellékletben teszek közzé. Azért tartom érdekesnek ezeket, mert megmutatja, hogy a közösség nem csak egy arctalan tömeg, hanem "hús-vér" emberek alkotják.

4 4 2. Internetes közösségek Az online viselkedéssel kapcsolatos kutatások eddig elég ritkák voltak, mostanában kezd születni egyre több írás, elemzés, megfigyelés a virtuális világról. A kutatók számára meglepetést jelentett, hogy az emberek időnként gátlástalanabbá válnak, mint egyébként, és könnyebben haragra gerjednek. Érdekesség még, hogy az Internet nagymértékben elősegíti a baráti és szerelmi kapcsolatok kialakulását. Az Internet a korlátlan lehetőségek földje. Nem csak kedvező lehetőségeket, hanem kockázatokat is rejt magában, mindezekkel együtt egy csodálatos külön világ. Először a kommunikáció került át ide formájában, majd a könyvtárak web formájában, a bankrendszer, a kereskedelem, a házibuli chat formájában, a rádió, a mozi, a távoktatás, távmunka, és várhatóan minden átkerül ide is, ami a valós világra jellemző.

5 5 2.2 Internetes kommunikáció Az Internet segítségével kapcsolatot tartunk a barátainkkal, ismerőseinkkel, üzletet kötünk, munkát végzünk, idegenekkel találkozunk, információt cserélünk. Az írás megszületésével, majd a nyomtatás feltalálásával és elterjedésével az információ és a tudás alapvető hordozójává az írott nyelv vált. A XX. század elejéig a fontos ismereteket a könyvek, újságok rögzítették. A televízió, rádió, számítógép, videó, internet elterjedése véget vetett ennek a hegemóniának. A kultúra formájában és tartalmában is átalakult, de az írásbeliség nem veszítette el jelentőségét, továbbra is az írott nyelv az alapvető adathordozó. A hagyományos tömegkommunikáció, mint egyetlen ágens szól a tömeghez, míg a hálózati (internetes) kommunikáció sajátossága, hogy sok ember kerül kapcsolatba sok emberrel. A számítógépek hálózatba kapcsolása lehetővé tette, hogy óriási mennyiségű információforrás jelenjen meg. Ez ugyan nem koncentráltan tárolódik a világhálón, hanem szétszórtan, és a befogadónak több műveletet is kell végeznie, hogy hozzájusson egy információhoz, de vitathatatlan előnye az, hogy saját maga dönt arról, mit fogyaszt, nem pedig a hagyományos értelemben vett média dönti el helyette. Aktív szerep jut a közönségnek. A felhasználó maga is információforrássá válhat, az információ az interaktívak között minden irányban mozoghat. A hálózat az információszabadság, és általában véve a SZABADSÁG birodalma. A mobiltelefonok segítségével ma már az internethasználó nem csak a virtuális világban, hanem a valós életben is bárhová eljuthat, és ez igaz fordítva is. Az új lehetőségeknek ára is van. A kommunikáció ezen új technikája szükségszerűen eredményezi az információs szakadék elmélyülését. Akinek nem adottak a feltételei, hogy hozzájusson a tudáshoz, lemarad. Remélhetőleg ez a szakadék idővel majd összezárul.

6 6 A klasszikus kommunikáció magában rejti a személyesség, az azonosíthatóság jegyeit. Első lépés a kölcsönös bemutatkozás. Ez kölcsönös ellenőrizhetőséget és ezáltal kölcsönös biztonságérzetet teremt. Az Interneten a felhasználók legtöbbször egymás számára ismeretlenek, csak egy névjegyet alkotnak magukról, ami ellenőrizhetetlen. Ez kiszolgáltatottságot, bizonytalanságot eredményezhet a partnerek között. A számos új médium megjelenése nem jelenti a kommunikáció régebbi médiumainak eltűnését. A régiek mindig megtalálják a módját annak, hogy alkalmazkodjanak. A sírköveken jelen van a kőbe vésett írás, néhány fontos iratot futárok kézbesítenek, ugyanúgy firkálunk a falakra, és a személyes kommunikáció mindig is "legyőzhetetlen" marad. Az Internet használati módjait kutatva egy MTA-ELTE Kommunikációleméleti Kutatócsoport által végzett vizsgálat (Angelusz-Tardos 2004) négy jellegzetes használati típust talált (1. sz. táblázat). Az élménykereső típust közepes vagy alacsonyabb iskolai végzettség, nem urbanizált település, kedvezőtlen anyagi sátutsz jellemzi. Az információs, tudást kereső típust inkább magas iskolázottság és városi lakóhely jellemzi. Az életkor szerepe nem jelentős. A nemek szerepe azonban nem érdektelen, ugyanis a nők inkább a tudást kedvelik, a férfiak pedig inkább az élmények felé fordulnak. Az e-elit típus főleg az átlagosnál iskolázottabbak körében fordul elő, jellemző a jó vagyoni helyzet. Az aránylag beérkezett, társadalmilag, politikailag beágyazott csoportok teszik ki ezen típusok nagy részét. Az extenzív típust az ellentétes jegyek, pályakezdő életkor, alacsonyabb iskolázottság és a politikai érdeklődés hiánya jellemzi.

7 7 Típus Jellegzetes használati módok % - könnyűzene-hallgatás, letöltés; - rádió, tévéműsor; - online játékok; Élménykereső - sporthírek; 33 - aktfotók, erotikus oldalak megtekintése; - csetelés; - szabadidős információk; - társkeresés stb. - internetes lexikonok, szótárak használata; - szakmai tanulmányok olvasása; - keresőprogramok használata; Információs, - oktatási anyagok használata; tudást kereső - múzeumok, képgyűjtemények látogatása; ; - tájékozódás számítógépes vírusokról és védekezési lehetőségekről; - technikai, tudományos újdonságok; - utazás előkészítése stb. Extenzív szinte valamennyi felhasználási módot gyakorló, igen sok internethasználó időt a hálón töltő mindenevő 19 - a pártok és a kormány weboldalainak látogatása, aktuális politikai információk; E-elit - online újságok olvasása; 15 - vásárlás, kereskedelmi információk; - banki ügyintézés; - önkormányzat weboldalának látogatása stb. Összesen 100 N sz. táblázat Internethasználói típusok Forrás: Terestyéni Tamás Kommunikációelmélet, AKti-Tipotex Budapest, 2006, 320 p.

8 Internetes kommunikáció színterei Weboldal: a legkevésbé interaktív műfaj. Ezeken az oldalakon nyilvános közlésre szánt dokumentumok találhatók. Blog: személyes jellegű naplók. Monologikus jellegüknél fogva nem nevezhetők interaktívaknak. Portál: tartalomszolgáltatás. Folyamatos és nyilvános információszolgáltatás. Fajtái: újságszerű és/vagy nyilvános adatbázis. Feladata, hogy egy kiindulópontból el lehessen jutni minden egyes szegletbe, minél többféle módon, útvonalon. elektronikus levelezés. Két számítógép között küldött szöveges üzenet. Gyors, olcsó, csatolhatók fájlok az üzenethez. Fórum: interkativitása az elektronikus levelezéshez hasonló. Egyszerre csak egy irányban áramlik az információ, késleltetett. A felhasználónak regisztrálnia kell magát a hozzászólások írásához, de maradhat anonim, ha csak olvassa azokat, mert a hozzászólások teljesen nyilvánosak. Üzenőfal: kizárólag szöveges jellegű. Egy adott témában cserélhetnek üzeneteket a felhasználók. Ma már kevésbé elterjedt, inkább a fórumot használják helyette. Levelezőlista: a fórummal ellentétben itt mindenkinek regisztrálnia kell, mert az üzeneteket csak a tagok kapják, a nyilvánosság korlátozott. Egy meghatározott témáról, vagy a közösség által felvetett aktuális témáról folyik a kommunikáció. A tagok egyetlen címre elküldött leveleit mindenki megkapja, aki a levelezőlistán szerepel, és ugyanarra a címre küldheti válaszlevelét, amit szintén mindenki más olvasni fog. Chat: csevegőcsatorna. A felhasználó ideiglenes néven csatlakozik egy szerverhez, majd kiválaszt egy "szobát", és csatlakozik a bent lévőkhöz. A csevegőcsatornák teret adnak a csevegésnek, a különböző tematikus társalgásoknak, komoly politikai vitáknak, személyes tanácsadásoknak. Mindezek élő beszélgetések. Egyszerre több felhasználó is kommunikálhat.

9 9 IM (Instant Messaging) azonnali üzenetküldő szolgáltatások: olyan számítógépes alkalmazások, melyek segítségével azonnali szöveges kommunikációt lehet létesíteni két vagy több ember között. Voip (Voice over IP): internetes beszédátvitel, interneten keresztül történő telefonálás. Szükséges hozzá hangfal és mikrofon. Wiki: olyan honlap, amelynek oldalait bárki könnyen tudja módosítani, valamint újabb oldalakat tud a már meglévőkhöz hozzáadni. Kapcsolathálót építő webhelyek: számos különféle kommunikációs módot biztosítanak a felhasználóknak, beleértve a személyes weboldalakon keresztül, fényképekkel és videóval történő kommunikációt, blogokat, üzenőfalakat és azonnali üzenetküldési funkciókat.

10 Új nyelv? Az Internet kialakulása és elterjedése magával hozta egy új nyelv kialakulását, nevezhetjük netspeaknek, új beszéltnyelviségnek, én netnyelvnek hívom. Többségében még írásos, de egyre inkább fejlődik az azonnali üzenetküldéssel (IM) együtt a hang alapú kommunikáció (pl. Skype). A netnyelv legfőbb jellemzői: Rengeteg idegen szó áramlik a nyelvbe. Például: hardware, software. A helyesírás másképpen alakul, mint az elsődleges írásbeliség esetében. Régebben nem lehetett magyar ékezeteket írni, ami ma már nem probléma, de sokan megmaradtak ennél az írásmódnál. Például: ekezet nelkul irni. Csökken a szövegek összetartó ereje. A tartalom javítható, be lehet emelni kész szövegrészeket, stb. Internetszleng megjelenése: rövidítések, összevonások, alultoldalékolás, túltoldalékolás. Például: műxik=működik, jó8= jó éjt, banántot, szendvicst. Újfajta jel- és képi világ. Például: meg6ó=megható, szvsz= szerény véleményem szerint, thx=köszönöm. Emotikonok (érzelmet kifejező ikonok) jelentik a teljes képszerűséget. Például: Mosoly= :-), Szomorúság= :-( A képi ábrázolást egyéb elemek tovább segítik: pl. a csupa nagybetű kiabálást jelent. Például: KÖSZÖNNI KI FOG? Új szövegtípusok jelentek meg: például körlevelek, mozgó képeslapok. Új nyelvi technológiák: például fordítóprogram, beszédfelismerés. A világhálón mindenki megtalálhatja a neki megfelelő csoportot, és a nyelvi normarendszer elfogadásával részévé válhat a közösségnek. Az Interneten sokkal könnyebben szerveződnek csoportok, mint a valós életben, mert nem szükséges a személyes jelenlét. Ez szabad kifejezési módot eredményez, csökken a felelősség.

11 Az információs társadalomról általában Az információs társadalmat tekintik az ipari társadalom örökösének. Az információs forradalom legjellemzőbb sajátossága a gyorsaság. A tanuláshoz, alkalmazkodáshoz időre van szükség, ezt a gyorsaság, és az állandó átalakulás nem engedi meg. A felhasználó hozzájut az információs eszközhöz, kicsit használja, majd "eldobja", és újratanulja a következő eszközeit. Kialakulóban van az információfüggőség. A számítógépes hálózatokon percről-percre szaporodnak az adatok, üzenetek, különböző információk. A tér és idő távolsága megszűnt, kialakult egy új társadalmi forma: az információs társadalom. Középpontjában az információfeldolgozó technológia áll. Az információ önálló értékkel bír.

12 A hagyományos és virtuális közösségek összehasonlítása Hagyományos közösségek Ferdinand Tönnies háromféle közösséget különböztet meg: a vér közössége (rokonság), a hely közössége (szomszédság), a szellem közössége (barátság). Ezek közül a legutóbbit emelném ki, mert az internetes közösségek ehhez állnak a legközelebb. Tönnies szerint a barátság a közös munka és gondolkodásmód feltétele és eredménye. Ezt a köteléket összejövetelekkel lehet fenntartani, amelyek főleg a városokban fordulnak elő. Az ünnepelt szellemi istenségnek jelentős szerepe van ezen kapcsolatok fennmaradásában. A közösség tagjai úgy érzik, hogy közös szellemi kötelék kapcsolja össze őket. A barátságot az alkotó akarat tartja életben, szabad választáson alapul. Dékány István szerint a közösség természetes alakulat, kultúrahordozó, a legnagyobb nevelőhatalom. Létezik intenzív és extenzív közösség. Intenzív a család, a nép, extenzív a kultúrkör, az emberiség. Egy közösség nem feltétlenül jut el addig, hogy tudatos célja legyen. Ha van is célja és érdeke, akkor az maga a létkérdés. Hankiss Elemér szerint vannak közvetlen és eszmei közösségek. Az előbbi tagjai személyesen ismerik egymást. Ilyen pl. egy baráti kör, egy munkatársi gárda. Az utóbbi tagjai térben egymástól távol is élhetnek, nem feltétlenül ismerik egymást személyesen, közös értékek, célok kötik össze őket. Pl. egy vallási felekezet tagjai. A közösség érdeke és célja a két legfontosabb alkotóeleme. Szabó László, aki néprajzi szempontból vizsgálódik, közösségen az intenzív és közvetlen közösséget érti. A közvetlenség a legfontosabb. Fontos a közösség mérete.

13 13 A tudomány és a hétköznapi tapasztalat is megegyezik abban, hogy teljesen eltérő az emberek viselkedése kis vagy nagy csoportok tagjaként. A kiscsoportokban kialakuló közösség egészen más, mint ha az a nagy csoporton belül alakul ki. A kis csoportra a bensőségesség, figyelmesség a jellemző, közelebb állnak egymáshoz a tagok. A nagy csoportok előnye, hogy célt, perspektívát nyújtanak az egyénnek, ezzel az összetartozás élményét adja hozzá hasonló emberek ezreivel, millióival. "Embernek és társadalomnak egyaránt szüksége van közösségekre. Az embernek, mert a közösség biztonságot nyújthat neki, tartalmat, célt adhat életének, nagyobb hatékonyságot szándékainak, a gazdagabb kibontakozás lehetőségét személyiségének. És a társadalomnak, mint egésznek, mert közösségek gazdag hálózata nélkül atomizálódik, egyedeire esik szét, tehetetlen tömeggé formátlanodik, képtelen az egyéni érdekek sokféleségét társadalmilag hatékony csoportérdekekké felerősíteni, egymással szembesíteni s ezzel önmaga belső önmozgását, fejlődését biztosítani. ( )" (Hankiss, 1983) Az ember beleszületik egy társadalomba. Későbbi élete folyamán újabb társadalmi alakzatokba lép be, pl. iskola. Az ember nem csak passzív részese a társadalomnak, hanem alakítója is egyben. Az egyén minden társas reakciójával elfogad egy sémát, amelyet beépít saját viselkedésmintájába. A közízlés elfogadásával vagy elutasításával hozzájárul a társadalmi ízlés alakulásához. Ha az egyén véleményt mond művészetről, politikáról, bármiről, az hatással van a közvélemény alakulására. A csoport nem egyszerűen csak a tagjainak az összessége, hanem jóval több annál. Ennek bizonyítására Mérei Ferenc és munkatársai végeztek egy kísérletet. A kísérletet gyerekeken végezték, legtöbbjük 6-10 éves volt. Első szakasz: napközi otthonokban figyelték meg a gyerekek viselkedését a szabad foglalkozásokon. Olyan gyerekeket választottak, akik nem voltak vezető típusok és átlagos társas kvalitásokat mutattak. Megfigyelés: viselkedésükben több volt az engedelmesség, mások kezdeményezésének követése, inkább ők utánoztak másokat, tevékenységi szintjük átlagos volt.

14 14 Második szakasz: a kiválasztott gyerekekből szervezett csoportot alakítottak ki. Saját szokásaik, csoporttradícióik alakultak ki, mint például mindenkinek állandó helye van, egyes tárgyaknak állandó tulajdonosa van, bizonyos tárgyak közösek, csak csoportban érvényes szabályok alakulhattak ki. Harmadik szakasz: a kialakult csoportba egy idősebb és magasabb társas kvalitásokkal rendelkező gyereket vezettek be. Tizenkét kísérleti csoportban huszonhat vezetői készséget mutató gyerek társas viselkedését tették próbára. Eredmény: a vezető akarva, akaratlanul átvette a csoport szokásait, követte az előtte kialakult hagyományokat. Két-három alkalom után már ő vezette a játékot, amit a csoporttól tanult meg, ő ügyelt azoknak a szabályoknak a betartására, amiket még nélküle alakítottak ki. Különös helyzet állt elő: a vezető továbbra is parancsol, de cselekvéseinek azok a modelljei, akiknek parancsol. A parancsolás és az engedelmesség szempontjából a vezető bizonyult erősebbnek, a cselekvések tartalmát, a szokásokat, hagyományokat tekintve viszont a csoport volt az erősebb Virtuális közösségek Az összetartozás nagyon erős érzése rendszeresen megjelenik a hálón. Néhányan különösen mélyen elköteleződnek egy online csoport iránt, gyakran mélyebben mint egy valóságos csoporthoz. Az Interneten az előítéletek nagy része eltűnik, mivel a névjegyek általában nem jelzik a rasszt, vagy a kort. Valós környezetben rögtön szembeötlik a kor vagy a faji hovatartozás, az Interneten előfordulhat hogy a korról érdeklődik valaki, de a rassz szinte sosem kerül szóba. A státusz is kevésbé jelentős az Interneten, mint a valós életben. Nincsenek első osztályok és túrista helyek. Az a fontos, amit az egyén mond. Itt is vannak vezéregyéniségek és csoportnormák, csak ezeknek az egyén nincs annyira kiszolgáltatva. Bármikor csendben lehet maradni. Könnyebb megszólalni, beilleszkedni, és távozni is.

15 15 Nem jelentenek korlátot a státusz, a nyelv, a határok, az eltérő kultúrák. Az Interneten sokkal nagyobb szabadsága van az embernek megkeresni, és megtalálni azokat a közösségeket, amelyekben jól érzi magát, ahol hasonlóan gondolkodnak, mint ő. Tönnies "szellem közössége" meghatározásához közel áll a virtuális közösség léte. A különbség annyi, hogy az összejövetelekhez nem kell a valóságban kimozdulni otthonainkból, elég ha leülünk a számítógép elé, és felkeressük kedvenc portálunkat, fórumunkat, csevegőcsatornánkat, stb., röviden a közösségünk helyét. Az egyén egyszerre több közösség tagja is lehet, ugyanúgy, akár a valós életben. A hálón szabadabban lehet próbálgatni az egyéni identitásokat. Be lehet "kukucskálni" közösségekbe anélkül, hogy meg kellene szólalni, vagy fel kellene fedni valós kilétünket. Könnyen előfordulhat, hogy csatlakozunk egy olyan közösséghez az Interneten, amellyel a valós életben sosem találkoznánk, vagy nem lenne lehetőségünk csatlakozni. Például egy orvosokból és egészségüggyel foglalkozó szakemberekből álló közösséghez a valós életben nehéz lenne csatlakoznia egy átlag polgárnak. Az Interneten egy regisztráció szükséges hozzá, vagy még az sem. Hankiss Elemér "eszmei közösségek" meghatározása szintén ráillik az internetes közösségekre. Térben egymástól távol élnek, leggyakrabban nem is ismerik egymást személyesen. Lényegében az Interneten mindenkinek csak egy személyes lenyomata található. Lehet, hogy ott van mögötte a valódi ember, de az is lehet, hogy már évek óta nincs, de a nyoma még mindig őrzi azt, hogy valamikor ott járt. Az Internet világa ebből a szempontból kicsit misztikus, kicsit félelmetes, de egyben csodálatos is. A virtuális térben sokkal inkább érvényesül, amit a hagyományos közösségeknél már felvázoltam, hogy az egyén nem csak befogadója a közízlésnek, a közvéleménynek, hanem alakítója is. Az Internet ehhez óriási teret ad, és főleg szabadságot. Itt nem érvényesül annyira a konformitás, mint a valós közösségeknél, köszönhető ez az anonimitásnak. Könnyen elterjedhet bármilyen újítás, más kifejezésmód, más vélemény, mert az információ áramlása szabad, és egyszerre több millió emberhez jut el.

16 16 3. Hungarian Unix Portál (HUP), mint internetes közösség 3.1. HUP történet Az oldal alapítója Micskó Gábor, beceneve Trey augusztus 12-én Trey kigondolta, hogy létrehoz egy olyan oldalt, amely összegyűjti a Unixszal, Linuxszal, és más hasonló operációs rendszerekkel kapcsolatos információkat magyar nyelven. Az oldal legelső neve debian.szintezis.hu volt, amely statikus oldalként működött ben alakult át portállá, és azóta is ekként üzemel. Egyre több látogatót vonzott, már nem tudta a meglévő szerver kiszolgálni, ezért átkerült jelenlegi helyére, a T-Online adatparkjába. Ekkor az oldal neve portal.fsn.hu lett. Jelenleg az oldal Hungarian Unix Portal néven szolgálja az online nyílt forrású közösséget. A portál teljes mértékben adományokból tartja fenn magát. Az oldalon nincsenek fizetett reklámok. Kizárólag nonprofit szervezetek hirdetései jelennek meg olykorolykor a HUP-on, ha azok hasonló szellemiséget képviselnek mint a közösség, vagy valamilyen módon segítik a portál munkáját. A regisztráció a megszokottakhoz képest szigorú feltételekkel lehetséges, mindehhez részletes leírás található a FAQ menüpontban. Regisztrálás után bárki küldhet be hírt, cikket, hozzászólást. A hírek, cikkek tartalmára és formai követelményeire vonatkozóan is kidolgozott szabályok léteznek, amelyeknek leírása szintén megtalálható a FAQ menüpontban. A híreket minden egyes alkalommal Trey bírálja el, és ha érdekesnek találja, megjelenteti az oldalon.

17 17 Mint minden közösségi portálon, fórumon, itt is szükség van moderálásra. A moderálás szövege szó szerinti idézetben: "Az oldalra tilos postázni: jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzői jogokat sértő adatokat, tartalmakat, a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő cikkeket, blogbejegyzéseket, hozzászólásokat, fórumtopikokat, félrevezető, szándékosan provokáló, durván személyeskedő, trágár, pornográf, erőszakos tartalmú, törvényellenes cselekedetre felbújtó illetve politikai, vallási ellentétet szító tartalmakat, olyan adatokat és információkat, amelyeknek közlése a hatályos törvényekbe, jogszabályokba ütköznek. Továbbá tilos: bármilyen engedély nélküli reklám- illetve kereskedelmi tevékenységet folytatni. A fenti szabályok megsértése moderálást, súlyosabb vagy ismétlődő esetekben az oldaltagság korlátozását vagy a szolgáltatásból való azonnali kizárást vonhatja maga után."1 1http://hup.hu/node/37577

18 Egy közösség belülről A HUP-ra jellemző a hacker szemlélet. Itt nem a köznyelvben elterjedt hacker kifejezésre gondolok, akik feltörnek rendszereket és rombolnak, adatokat módosítanak, őket crackereknek nevezik. A hackerek építették az internetet, ők fejlesztették ki a Unix operációs rendszereket. A hacker épít, hisz a szabadságban és az önkéntes, kölcsönös segítségnyújtásban. Ahhoz, hogy valaki hacker legyen, tudnia kell programozni, tudnia kell használni valamilyen Unix/Linux alapú rendszert, ismernie kell az Internetet, tudnia kell HTML programozni. Ha hírnevet akar szerezni, akkor legjobb, ha ír egy nyílt forráskódú szoftvert, vagy teszteli és javítja azokat, közzéteszi a dokumentációkat. A Hungarian Unix Portal közösségének elemzését kétféle módszerrel végeztem. Egyik a megfigyelés, másik a primer kutatás. A vizsgálat célja, hogy nem reprezentatív felmérés alapján meg lehessen állapítani, hogy milyen összetételű a közösség, kor, nem, lakóhely szerint, milyen az érdeklődési körük, milyen esetleges pluszt adott nekik ez a közösség. Az adatgyűjtést Interneten keresztül végeztem. Kezdetben közzétettem egy dokumentumot, amely tartalmazta a kérdéseket és a lehetséges válaszokat, amelyet kitöltve az önként vállalkozók visszaküldtek az címemre (offline kitöltési mód). Lévén, hogy egy online, nagy többségében informatikusokat tömörítő portálról van szó, rövid időn belül egy tag megszerkesztette a kérdőívet úgy, hogy azt online ki lehessen tölteni, és a válaszok egy adatbázisban tárolódjanak, valamint egyesével elküldésre kerüljenek az fiókomba. Ezáltal vált lehetővé, hogy ilyen nagy mennyiségben kaptam válaszokat, és a nagy számok törvénye alapján kaphatunk egy viszonylag valós képet a közösségről, annak ellenére, hogy a felmérés nem reprezentatív.

19 A HUP Portál felépítése Az oldalon megtalálható a Internetes kommunikáció színterei fejezetben felsorolt lehetőségek közül a legtöbb. Ezek a blogok, a portál maga, fórum, hírlevél, IM, ami egy IRC csatornát jelent jelen esetben és a wiki. Az alábbiakban ezeket mutatom be. Portál: funkciók, amik az oldalon megtalálhatók: menü, UNIX és BSD részletes történelem, népszerű témák kiemelve, támogatás lehetősége paypal rendszeren keresztül, online felhasználók részletezve, ajánlott böngésző, IRC csatorna elérhetősége, népszerű tartalmak, kereső, HupWiki, legutolsó 10 friss hozzászólás, 10 legfrissebb blog bejegyzés, utolsó 5 linux kernel, hírlevélre feliratkozás lehetősége, utolsó 5 legfrissebb HUP kép, aktuális szavazás, legutóbbi 5 új felhasználó, egyéb információk, tartalom megosztás. Regisztrált felhasználóként belépve elérhetőek a saját blogok, saját adatok, tartalom beküldése menü, hírolvasó funkció. A főoldalon középen legfelül megjelenik a 20 legaktívabb fórumtéma. Alatta kezdődnek a legfrissebb hírek egymás alatt, hozzászólásokkal együtt. Blogok menüre kattintva a legfrissebb blogbejegyzések jelennek meg egymás alatt, hozzászólásokkal együtt. Fórum menüre kattintva értelemszerűen a fórumhoz jutunk. Szavazások alatt az eddigi összes szavazást megtalálhatjuk eredményekkel együtt. HupWiki menüre kattintva eljutunk a HUP wiki oldalára. Összefoglalva a portálon minden funkció egyszerűen elérhető, 1-2 kattintásnál többre szinte soha nincs szükség, tehát a portál felhasználóbarát közösségi oldal.

20 20 Blogok: bárki, regisztrált felhasználó írhat saját blogbejegyzést. Ezek témája vegyes. Természetesen rengeteg informatikai témájú írás is van. Nagy mennyiségben fordulnak elő angol nyelvű bejegyzések, amiket másik (angol nyelvű) oldalról másoltak át, ezek megértésében nem látok semmiféle fennakadást. Ahogy majd a kérdőíveknél kiderül, jelentős hányad olvas angol nyelvű honlapokat. Egy bejegyzést emelnék ki, ami érinti a közösséget, és azt az eszmeiséget, amit képvisel számukra az oldal. Trey bejegyzése:2007. november 2. "Úgy tűnik, hogy a HUP kinőtt a gyermekkorból és egyre nagyobb értéket képvisel. Miből gondolom ezt? Abból, hogy az elmúlt napokban több, mindenki által ismert, nagy magyar médiacég vezetője is jelezte, hogy érdekelné az oldal. Konkrétan felajánlották nyíltan, hogy megvásárolnák. Mikor az oldal indult, nem gondoltam, hogy egyszer eljön ez a pillanat. Jó érzés az ember számára, ha olyan visszajelzések érkeznek, hogy a munkája, az általa létrehozott valami értékes, még ha tudja is, hogy valószínűleg a vásárlásra jelentkezőnek más az érték a kreálmányban, mint neki vagy éppen a közösségnek. Mindamellett azonban, hogy jó érzés, egyben rossz is, hiszen senki sem szeret megválni kedvencétől. Még akkor sem, ha azt ígérik, hogy nem szólnak bele az üzemeltetésbe még éveken keresztül... " Egyetlen reakciót emelnék ki a sok közül, ami szerintem sok mindent elárul a közösségi érzésről: blackrose írta: "Naiv informatikus egyetemista vagyok, keveset konyítok a gazdasági dolgokhoz, az üzleti érzékem sem túl magas (még nem gazdagodtam meg abból, amit csinálok, de rajta vagyok), de azért ezt olvasva nagyon sok dolog robbant bennem egyszerre: 1) Megdöbbenés. Viszonylag régóta követem a történéseket, ugyan regelni csak nemrég sikerült, de ahogy funkcionalitásában látom a dolgokat (és mivel nagyon újonc vagyok, ezt fogadjátok úgy, hogy teljesen objektíve mondom), ez az oldal szól pár dologról, és párról nagyon nem. Szól arról, hogy az emberek egy közösségi életet folytassanak néhány közösségi érték megőrzése/fejlesztése/megvitatása közben segítséget nyújtsanak egymásnak és mindenki másnak is, akinek szüksége van rá. Az itt kialakult mikrotársadalom szociális értelemben vett egységét tekintve közösség, legalább annyira, mint egy osztályközösség a gimiben, akikkel elmész sörözni délután, vagy egy munkaközösség. Névlegesen mindenki ismer mindenkit, nincs ilyen "hát te kivagy"-dolog, meg nincs az a "mit pofázol bele, nem kérdeztünk"; mintha gyermekkori jóbarátok lennétek. Mindannyian. (És ez gyönyörű, és ezúton köszönet mindenkinek.) És NEM szól arról, hogy iwiw vagy My$pace legyen belőle. (Sem funkcióra, sem reklámmennyiségre.) 2) Értetlenkedés. Hiába is keresném, vélhetően nem találnék a portálon olyan dolgot (az említett PayPalon kívül, de azt meg nem találom), amiből bárkinek bármi bevétele származhatna. Az oldal látogatottságát megsaccolgatva vélhetően bárki vagy bárkik is áll(nak) emögött, bizonyosan nem a tartalom érdekli őket, a kialakult közösség pedig főleg nem, nem máz ez sem nekik, csak egy kib*szottnagy "Ez a reklámfelület bérelhető"-tábla.

21 21 3) Sajnálat. Sajnálom, hogy ennyi munkád van benne (mert ezt még a vak is látja, ha hallott már olyanról, hogy htmltag), és mégsem térül meg. Mármint nem a munkád sajnálom, hanem a meg nem térülést, de szomorúan mondom, ez egy ilyen sport. Ha pedig tényleg egyre több érved szól amellett, hogy valamilyen szinten pénzforrást kéne belőle csinálni, akkor AdSense, ezért még nem kell eladni. Hidd el, a felhasználók meg fogják érteni, elvégre ilyen világban élünk.4) Gyász. Nem tudom, ki milyen családi környezetben él, sosem volt még gyerekem, de ez szerintem egy olyan dolog, mintha a lányod vagy fiad adnád el (csak nem sértesz vele alkotmányos jogokat). Életem (egyik) legnagyobb művét nem engedném más tulajdonába szállni. (Főleg persze hogy egy portálnak még szabad akarata sincs.) Ez a tied. Drágaszág. Cúf hobbitok el akarják venni tőled. Szerintem ne add el, ha nem tudod, mit csinálnak vele majd pontosan. És ez itt több, mint vélemény: kérés. (Bocsánat a terjengősségért) u.i.: kicsit drámai, de nem gondoltam, hogy ez első hozzászólásomnál kvázi témába fog vágni az idézet, amin 5 percet gondolkodtam, hogy mi legyen: "...és álmodtad-e valaha azt, hogy valaki, akit szeretsz, eltávozik? s te zokogva ébredsz egy világra, honnan ő már rég elment, de te érzed a kínt - oly közel, mintha csak ma halt volna meg." "2 Wiki: meghatározása a szerkesztők szerint: "A HupWiki egy WikiWiki projekt, amelynek célja egy teljes és pontos nyílt tartalmú Unix/Linux/BSD/szabad szoftver (pontosabban a HUP témaköreihez kapcsolódó) információs háttértár elkészítése. A HupWiki január 4-én indult, jelenleg 1590 szócikk található benne." 3 Példaként rákerestem a hup szóra a wikiben és a következőt találtam: "Magyar UNIX Portál (Hungarian UNIX Portal - HUP) Elsősorban a UNIX, UNIX-szerű operációs rendszerekkel foglalkozó szakembereket célozza meg, de emellett igyekszik a közérthetőség és a hasznosság határain belül maradni, ezáltal azokhoz is szól, akik csak most ismerkednek ezzel a világgal, vagy esetleg csak érdeklődés szintjén foglalkoznak a témával. A HUP óta működik, és szolgálja a magyar UNIX közösséget. "4 Fórum: regisztrált felhasználóként bárki írhat hozzászólást, illetve indíthat új témát. A fórumtémák csoportokba vannak rendezve, melyek a következők: Hardver, Unix, Portál, Berkeley Software Distribution, Egyéb, Linux, Felhasználói programok, Hálózatok, Desktop környezetek, Biztonság, Programozás, Álláshirdetések, Projektek. Ezeken belül több altéma található, amelyekből szintén számtalan téma nyílik. Egy példa erre: Portál/Közösségi kerekasztal/használtál-e már OpenMoko-t? 2http://hup.hu/node/ http://wiki.hup.hu/index.php/Kezd%C5%91lap 4http://wiki.hup.hu/index.php/HUP

22 22 Jelenleg (2008. február 23-án, 17:26-kor) téma és hozzászólás van a fórumban. Ez a fórum indulásától (2001. augusztus) kezdve gyűlt össze. A legnépszerűbb témák az Egyéb és a Linux témakörökben vannak. Az Egyéb/Flame például jelenleg (2008. február 23-án, 17:26-kor) 940 témát és hozzászólást, a Linux/Linux-kezdő 3381 témát és hozzászólást tartalmaz. Indítottam egy témát a Portál/Közösségi kerekasztal csoporton belül, a címe: Mióta használsz szabad szoftvereket? Idézet pontosan: "Érdekelne, hogy ki mióta használja a szabad szoftvereket, kinek mit jelent egy nyílt forrású közösséghez tartozni, ez mit jelképez számára és ez hogyan jelenik meg az élete különböző területein. Válaszaitokat szeretném felhasználni a szakdolgozatomhoz! Köszi előre is! :) A nyílt forrású közösség kifejezést nem én találtam ki :) A válaszolók től 2004-ig terjedő időszakban kezdték használni a Linuxot, ez az, ami főként jelenti számukra a nyílt forráskódot. A közösséggel kapcsolatban idézek pár hozzászólást. akkos: "Igyekszem segítséget nyújtani fórumokon, egyre nagyobb lelkesedéssel tölt el az, hogy belecsöppenhettem ebbe a "világba" Az ubuntu filozófiája is megérintett és érzem hogy azóta sok mindenhez másképpen állok hozzá (bár ez számomra nem dicsőség, az erkölcsöt nem az it világból kellene hoznia az embernek, hanem az iskolából.)." padawan: "A nyilt-forras dolog (ideologiai szempontbol) kevesbe erdekel, annal fontosabb hogy lehet belole tanulni, meg ugy amblokk latni, hogy mikent epul fel egy program." Oscon: " "ez mit jelképez számára" Széllel szemben pisálást, egyfajta "lázadást" a mindent elsöprő profitéhséggel szemben, pénzbeni megtakarítást." Nerdman: "Összefoglalva közösség alapvető eleme a disztribúciónak amit használok, anélkül nem ér semmit, másképpen:linux from scratch + közösség = Arch Linux. Ezért is mondhatjuk, hogy a Linux nem csak kód meg filozófia, de közösség is, önmagában egyik sem elég." gipszjakab: "... a rendszer és a GNU/Linux mélyebb megismerésével átalakult egy szabadság érzéssé. Teljesen átformálta a gondolkodásomat is, nem csak az IT iparról hanem a körülöttünk levő világról is" dejo: "Mit jelent nekem a szabad szoftver? Magát a szabadságot." biboka: "A közösség egy érdekes dolog, én spec naponta van hogy órákat töltök el szakmai fórumokon, segítek és segítséget kérek. Egész sok ember van, akivel csak chateltem, de még nem találkoztunk. Érdekesek az olyan események is, mint az Ubuntu/Hup-sörözés, ilyenkor kicsit más szemmel látja az ember az egészet (és nem a söröcske miatt;-))."5 5http://hup.hu/node/51295

23 23 IM/IRC: A HUP hivatalos IRC csatornája, a #hup.hu, megtalálható a Freenode (irc.freenode.net) szerveren. A csatornára belépve a következő üzenet fogad: "* A(z) #hup.hu témája ez: Hungarian UNIX Portal - - HA EKEZETES BETUT IRSZ, ELTORJUK A LABADAT! v=_y36fg2oba0 * #hup.hu témáját Kaloz beállította ekkor: Sun Oct 28 23:58: " Kiragadok egy részletet egy beszélgetésből, amivel úgy gondolom jellemző képet kapunk egy átlagos IRC napból. "<hnsz2002> ki milyen spamszurot hasznal? valaki tud ajanlani egy jot? <pdw> spamszuro? <pdw> ISP feladat :) <pdw> gmail/datanet/chello = havi 1 darab spam :) <hnsz2002> aha, en sajat mail szerverrol beszelek * tordek csatlakozott ide: #hup.hu <tordek> hi <hnsz2002> gugliba kerestem, spamassassin eleg elore van, meg sokat is hallottam rola. tapasztalat? <pdw> hnsz jajo :) <pdw> nincs, de gyakran hallani rola <pdw> ergo annyira szar biztos nemlehet <hnsz2002> windowsrol is sokat hallasz, megis szar XD <pdw> altalaban a nagyon szar meg a nagyon jo dolgokrol hallasz sokat :) <hnsz2002> najo, proba cseresznye... <pdw> tobb spamod csak nem lesz tole :) <hnsz2002> aha, es kiprobalni hogy szoktak az ilyet? csinalok egy tesztcimet, majd jo sokszor beirom amerikai meg japan forumokba, es nezem az eredmenyt? :D "6 Ez a csatorna azért jött létre, hogy segíteni tudjanak egymásnak a felhasználók, és mindezt közvetlenül, azonnali kérdés-felelek formájában tehessék meg. A különböző karakterkódolások miatt (Linux alatt mindenki maga állítja be saját magának) ékezetek nélkül írnak, hogy senkinek ne legyen zavaró a nem megfelelő ékezet. A nyelvezet a spontán élőbeszédhez hasonlítható leginkább, megtűzdelve az internetes szlenggel. Hírlevél: cím megadásával bárki feliratkozhat a napi hírlevélre, melyet Trey ír. Jelenleg (2008. február 23-án) 3050 olvasója van. A hírlevélben szakmai leírásokat, híreket, teszteket lehet olvasni február 23.

24 Kérdőívek elemzése A kérdőíveket összesen 700 személy töltötte ki. A teljes képhez hozzátartozik, hogy volt olyan, aki néhány kérdésre nem válaszolt, ezeket is belevettem a statisztikába. 1. Nemek szerinti megoszlás Amint az várható volt, a férfiak vannak túlnyomó többségben. Jól látszik, hogy az összes válaszadó 95,6%-a férfi, 3,0%-a nő, nem válaszolt 1,4%. Az informatika főként a férfiak szakmája, és hobbija. Mivel ez egy speciális közösségi portál, így nyilvánvalóan inkább a férfiakat vonzza. Megfigyeltem, hogy az a kevés nő, aki aktív hozzászóló is, megkülönböztetett figyelemben részesül. Férfiak egymással egymás közt keményebben bánnak, mint a hölgyekkel. Válaszadók száma Nemek szerinti megoszlás Férfi Nő n/a Nemek 2. Kor szerinti megoszlás A évesek aránya 2,9%, évesek aránya 34,1%, évesek vannak a legnagyobb számban, az összes válaszadó 47,7%-a, évesek aránya 10,3%, évesek aránya 2,1%, évesek aránya 0,6%, nem válaszolt 2,3%. Legaktívabb korcsoport az internetezés szempontjából a év közöttiek. A mostani egyetemisták, főiskolások, illetve az információs forradalom kezdetén 20as éveikben járó fiatalok, akik rugalmasan át tudtak váltani az ipari szemléletről az információs szemléletre. Az idősebb korosztály nincs ilyen szerencsés helyzetben, nekik sokkal nehezebb váltani, mert életük újabb és újabb tudásra legfogékonyabb időszakában még nyoma sem volt ennek az irányzatnak. A szokás nagy úr, szokták mondani.

25 25 Kor szerinti megoszlás Korcsoportok n/a Válaszok száma 3. Lakóhely szerinti megoszlás A fővárosból vannak a legtöbben, az összes válaszadó 36,9%-a, megyeszékhely, megyei jogú város 25,4%, város 21,7%, falu/egyéb 9,3%, külföld 5,3%, nem válaszolt 1,4%. Lakóhely szerinti megoszlás Lakóhely típusa n/a 10 Külföld 37 Falu 65 Város 152 Megyei 178 Főváros Válaszok száma 4. Legmagasabb iskolai végzettség Legtöbb tagnak egyetemi és/vagy főiskolai végzettsége van, arányuk 45,7%, középiskolai érettségi 38,8%, egyéb felsőfokú végzettség 8,6%, 8 általános 3,7%, szakmunkásképző 1,6%, nem válaszolt 1,6%. A 8 általánost és az érettségit megjelölők közül sokan még tanulnak, nem végleges ez az állapotuk. 11 Iskolai végzettség Egyetem/főiskola 60 Középiskola 320 Egyéb felsőfok 8 általános 272 Szakmunkásképző n/a

26 26 5. Elvégzett informatikai tanfolyamok száma Ezt a kérdést azért tettem fel, mert köztudomásúlag az informatikusok sok tanfolyamon, továbbképzésen vesznek részt, ugyanis ez a szakma folyamatosan változik. Az eredményekből úgy látom, hogy a HUP közösség tagjai nem tanfolyamokon gyarapítják tudásukat. A nagy többség 0-3 tanfolyamot végzett, az összes válaszadó 79,4%-a, 4-7 tanfolyam 11,4%, 8 vagy annál több tanfolyam 7,1%, nem válaszolt 2,1%. A Unix/Linux operációs rendszereket általában autodidakta módon tanulják meg kezelni. Ezeket egy közösség írja, ingyenes, éppen ezért rengeteg dokumentációt írnak és tesznek közzé, ami alapján mindenki a saját igényének megfelelően programozhatja, beállíthatja a rendszerét. Ezek mind megtalálhatók az Interneten. Mivel rengetegen írják a szoftvereket, rengeteg dokumentáció létezik, éppen ezért van szükség egy ilyen közösségre, mint a HUP, hogy a kezdők, és haladók tudják egymást segíteni, mert sokszor egy kérdés megválaszolása után már minden simán megy, és ha van aki tudja a választ, nem kell több száz oldalt esetlegesen átolvasni, hogy megtalálják a megoldást. Sok kezdő is tud tájékozódni a portálon keresztül, mert lehetséges, hogy valaki már feltette azt a kérdést, amire ő a választ keresi, vagy kap egy teljesebb képet a rendszerekről, mielőtt eldönti, hogy melyiket is szeretné használni. Válaszok száma Informatikai tanfolyamok száma Tanfolyamok száma 15 n/a

27 27 6. Mióta internetezel? A legtöbben 10 vagy annál több éve interneteznek, arányuk 46,7%, 7-9 éve 29,1%, 4-6 éve 18,0%, 1-3 éve 4,6%, nem válaszolt 1,6%. Az életkor szerinti megoszlásnál is látszik, hogy az a korosztály, akik főként alkotják az informatikusokat, az információs társadalom kialakulásától kezdve interneteznek, ami Magyarországon az 1990-es évek elejére tehető. Abban az időben a felsőoktatási intézményekben már elterjedt volt az Internet, míg az otthonokban ez még drága mulatság volt. Az egyre több szolgáltató piaci versenyének köszönhetően ma már szinte mindenki számára megfizethető áron lehet rákapcsolódni a világhálóra. Mióta internetezik Évek száma n/a éve éve éve éve Válaszok száma 7. Honnan internetezel? Többféle válasz is lehetséges volt. A válaszadók közül szinte mindenki internetezik otthonról, arányuk 95,6%, munkahelyről 72,7%, egyéb helyről 24,4%, internet kávézóból 6,0%, nem válaszolt 2,1%. Mint azt említettem az előző kérdésnél, ma már megfizethető áron lehet otthonról is internetezni, egyre több ember számára válik lehetővé az otthoni internethasználat, éppen ezért nem meglepő az otthoni kapcsolódások ilyen magas aránya. Honnan internetezik n/a 15 Hely egyéb 171 internet kávézó 42 munkahely 509 otthon Válaszadók száma

28 28 8. Naponta mennyi időt töltesz munkán kívüli internetezéssel? A legtöbben 3-5 óra közötti időt töltenek a világhálón munkán kívüli internetezéssel, arányuk 45,6%, 1-2 óra 35,4%, 6 vagy annál több óra 16,9%, nem válaszolt 2,1%. Válaszok száma Munkán kívüli internetezés óra 3-5 óra 6+ óra n/a Óraszám 9. Mi életedben a 3 legfontosabb tevékenység, amit szívesen végzel? Kitöltések száma: 483 Társasági élet 92,1%, Sport 61,9%, Informatika 44,7%, Munka/tanulás 30,0%, Pihenés/Olvasás 51,3%, Média 29,2%, Ház körüli munka 7,2%, Alkotás 4,6%, Egyéb 9,5%. Ez olyan kérdés volt, aminél nem adtam meg előre lehetséges válaszokat, hogy minél pontosabb eredményt kaphassak. 9 nagy kategóriát alakítottam ki, az eredmény tükrözi a fő érdeklődési területeket. A részletes eredmény megtekinthető az 1. számú mellékletben. Tevékenység Tevékenységek listája Egyéb Alkotás Ház körüli munka Média Pihenés/olvasás Munka/tanulás Informatika Sport Társasági élet Válaszadók száma 483

29 Szoktál-e könyvet olvasni? A legtöbb válasz az igen-re érkezett, aránya 65,7%, ritkán 24,3%, csak e-könyveket olvas 4,1%, nem olvas könyvet 3,9%, nem válaszolt 2,0%. A médiában egyre többet hangoztatják, hogy az emberek nem olvasnak eleget, sőt szinte egyáltalán nem olvasnak könyveket. A kapott eredmény egészen mást mutat, legalábbis a HUP olvasók táborában, a végeredmény pozitív szerintem. Könyvolvasási szokások Gyakoriság n/a 14 E-könyv 29 Ritkán 170 Nem 27 Igen Válaszok száma 11. Szoktál-e újságot olvasni? A legtöbb válasz itt is az igen-re érkezett, 38,7%, ritkán 33,8%, csak az Internetet használja tájékozódásra 18,1%, nem olvas újságot 7,4%, nem válaszolt 2,0%. Őszintén szólva, engem az eredmény meglepett, azt vártam, hogy csak az Internetet használják információszerzésre, mint ahogyan használják is, de nem kizárólagosan azt. A végeredmény itt is pozitív. Újságolvasási szokások Gyakoriság n/a 14 Internet 127 Ritkán 236 Nem 52 Igen Válaszok száma

30 Szoktál-e tévét nézni? A többség ritkán néz televíziós műsorokat, arányuk 51,7%, gyakran 20,3%, egyáltalán nem néz tévét 16,3%, csak az interneten néz televízió műsorokat 9,6%, nem válaszolt 2,1%. Az információs társadalomban a televízió, rádió kezd kiszorulni az érdeklődések középpontjából. Az Internet sokkal több lehetőséget rejt magában, a fogyasztó választhat mit kíván befogadni és mit nem. Természetesen a televíziónál is meg van a csatorna választás lehetősége, de sokkal inkább behatárolt, mint az Internet. Szinte minden új és régi film, sorozat, ismeretterjesztő műsor, sportközvetítés fenn van a világhálón, bárki le- és feltöltheti azokat, annak ellenére, hogy ezen tevékenységek nagy része illegális. A televízióval, rádióval ellentétben itt nincs megszabva, hogy mikor lehet megnézni/meghallgatni egy adott műsort, filmet, éppen ezért hatalmas a választás szabadsága. Tévénézési szokások Gyakoriság n/a 15 Internet 67 Soha 114 Ritkán 362 Gyakran Válaszok száma 13. Ha nézel tévét, milyen jellegű műsorokat kedvelsz? Többféle válasz is lehetséges volt. Legtöbben kedvelik a filmeket, szórakoztató műsorokat, arányuk 64,3%, politikai, közéleti műsorokat 32,7%, kulturális műsorokat 29,4%, sport műsorokat 21,3%, egyéb műsorokat 22,4%, nem válaszolt 14,4 %.

31 31 Tévéműsorok típusai n/a 101 Típus Egyéb 157 Sport 149 Kultúra 206 Közélet 229 Filmek Válaszok száma 14. Milyen gyakorisággal látogatod az oldalt? Legtöbben -ahogy az sejthető is volt-, naponta látogatják a HUP oldalát, arányuk 86,0%, hetente 10,4%, havonta 1,3%, nem válaszolt 2,3%. Volt olyan válaszadó is, aki hozzáfűzte, hogy naponta többször. Az oldal aktivitását tekintve, értem ezalatt a napi hírek, hozzászólások, fórumtémák mennyiségét, feltételezem, hogy a naponta válasz a naponta többszöri megtekintést is jelenti egyben. Az informatika olyan szakma, ami megköveteli, hogy az ember folyamatosan tanuljon, ezért is gondolom azt, hogy elengedhetetlen az, hogy naprakész információkkal rendelkezzenek a számítástechnika világában. Válaszok száma HUP látogatás gyakorisága Naponta Hetente 9 16 Havonta n/a Gyakoriság

32 Mennyire veszel részt a közösség életében? A válaszadók közül a legtöbben inkább olvassák az oldalt, csak ritkán szólnak hozzá, arányuk 62,9%, csak olvassák, nem szólnak hozzá 27,4%, aktív hozzászólók 7,7%, nem válaszolt 2,0%. Mint a valós életben kialakult nagyobb közösségekben, itt is vannak, akik megadják az alaphangot, akik aktívak, vannak akik ritkán kapcsolódnak be a társalgásba, és vannak akik mindig a háttérben maradnak. Válaszok száma Közösségi aktivitás Csak olvas Ritkán 14 Aktív n/a Hozzászólások gyakorisága 16. Miért látogatod a portált? Mert az informatika... Többségének az informatika munka és hobbi is egyben, arányuk 66,6%, a hobbija 24,4%, a munkája 6,6%, csak a társaság miatt jár 0,3%, nem válaszolt 2,1%. A válaszok nem okoztak meglepetést, annak tekintetében, hogy ez egy speciális, informatikával kapcsolatos közösségi portál. Az informatika... Portál látogatásának indoka n/a jó társaság 15 3 hobbi 171 munka 46 munka és hobbi Válaszok száma

33 Mi az a 3 leggyakoribb tevékenység, amit végzel az interneten? Összes válaszadó: 512 fő 35,0%, Hírek, újságok olvasása 31,0%, Tájékozódás, információ szerzés 37,7%, Keresés 26,6%, Kommunikáció 37,3%, Böngészés 25,2%, Letöltés, fájlcsere 20,7%, Munka, tanulás, informatika 42,8%, Szórakozás 29,7%, Közösségi oldalak 15,0%, Honlap készítés, blogolás 5,3%, Egyéb 8,8%. A 9. kérdéshez hasonlóan itt sem adtam meg válaszlehetőségeket. 12 fő kategóriát alakítottam ki, a 2. számú mellékletben megtalálható a részletes kimutatás. Tevékenység Interneten végzett tevékenységek Egyéb Honlap Közösség Szórakozás Munka/tanulás Letöltés Böngészés Kommunikáció Keresés Tájékozódás Hírek Válaszadók száma 18. Milyen nyelvű honlapokat olvasol? Többféle válasz is lehetséges volt. Magyar 87,4%, angol 82,1%, német 15,0%, francia 2,1%, román 1,7%, olasz 1,6%, orosz 1,4%, egyéb 6,4%, nem válaszolt 9,0%. Az informatikához elengedhetetlen az angol nyelv szakmai ismerete a parancsok és a dokumentációk miatt is. Éppen ezért nem meglepő a nagy arányú angol nyelvű böngészés. Nyelv Milyen nyelvű honlapokat olvas n/a Egyéb Orosz Olasz Román Francia Német Angol Magyar Válaszadók száma

34 Mennyire bízol meg a közösségi oldalakban? Személyes adataidat (ha nem kötelező) megadod-e a regisztrációkor? A legtöbb válasz a ritkán lehetőségre érkezett, 48,1%, soha 38,9%, mindig 10,7%, nem válaszolt 2,3%. Válaszadók száma Bizalom a közösségi oldalakban Mindig Soha Ritkán n/a Személyes adatok megadása 20. Van-e saját honlapod, blogod? Meglepetésemre a nincs válaszra érkezett több szavazat, arányuk 51,4%, van 46,0%, nem válaszolt 2,6 %. Válaszadók száma Saját honlap, blog Van Nincs n/a Lehetséges válasz 21. Hány olyan barátod vagy ismerősöd van, akit az interneten ismertél meg és találkoztatok? Nem kis meglepetésemre, a legtöbb szavazat az egy sincs válaszra érkezett, 34,4%, a különbség ugyan elenyésző, de a második helyen az 1-4 szerepel, arányuk 34,0%, 9 vagy annál több 19,6%, ,0%, nem válaszolt 2,0%.

35 35 Új barátok/ismerősök száma n/a 14 Darabszám egy sincs Válaszok száma 22. Az internet megnövelte-e azok számát, akikkel rendszeresen kapcsolatot tartasz? A többségnek, igen, megnövelte, arányuk 62,6%, nem növelte meg 35,3%, nem válaszolt 2,1%. Válaszok száma Rendszeres kapcsolattartás növekedése Igen Nem n/a Lehetséges válasz +1. Van-e valami a HUP-pal kapcsolatban, amit szívesen megosztanál velem, ami számodra fontos a közösséggel kapcsolatban? Nagyon sok megjegyzést fűztek a HUP-hoz. Volt egy pár negatív, de a legtöbb pozitív hangvételű. Sokan egyszerűen csak megköszönték Trey munkáját, vagy kifejezték örömüket, hogy ez az oldal létezik és remélik, hogy sokáig meg is marad. Idézek egy pár hozzászólást szóról szóra, hogy a hangulatot vissza tudjam adni. Nagyon heterogén társaság, nagyon sajátos hangulat/hangvétel, valódi szubkultúra. Az általam ismert legszínvonalasabb weboldalak egyike, közösségi oldalak között egyértelműen a legjobb. A legjobb oldal, nagyobb közösségépítő erelye van mint bármelyik \"közösségi oldal\"nak (iwiw, myvip és társai). A HUP egy jó hely, Trey egy jó fej.

36 36 A HUP egy igen jó közösségi oldal, segítőkészek, széles látókörűek az emberek ez az egyetlen közösségi oldal amelyet rendszeresen olvasok. Az ide járó emberek többségét összeköti a szabad szoftverek filozófiája. Jo hangulat. Vitakeszseg. Hasznos informaciok. Humor. Igazi emberek. Nagyon hasznos portál, a hírek szinte mindegyike tényszerű, informatív. A fórumokban a közösség nagyobbik része segít a többieknek a problémáik megoldásában. Vannak itt persze olyanok, akikkel jobb nem vitába keveredni, az elvakultság és szűklátókörűség itt is megtalálható. Mindent összevetve a HUP közössége jórészt felkészült és tapasztalt szakemberekből áll, én személy szerint sokat tanultam és fejlődtem itt. Néha elvakult társaság, sok jó és sok balfék szakemberrel. olyan a közösség, mint a linux... zseniális és végtelenül bugyuta egyben. Az internet 90-es évek közepéig élő kultúrájának és nívójának túlélése a HUP-on is megtalálható (ez a réteg egykor kizárólag akadémiai-iskolai-kutatói hálózatot használó képzett, iskolázott egymáshoz alkalmazkodni szándékozó, netiketett ismerő, magáénak valló internetes szokásjogot ismerő réteg.) A szakmai együttműködés és kiválóság, egymás segítése és a hacker értékrend (a szó eredeti értelmében) itt is még él. A HUP-nak, mint minden közösségi oldalnak pont az a hátránya, mint ami az előnye. Az, hogy nem egységbe fogott, hanem a közösség tagjai szabadon használhatják. Persze a hírek megjelenésénél a moderálás él, így az elég tiszta dolog marad, de a fórumok néha elég elszomorítóak. Sokszor találkozok azzal a jelenséggel, hogy a fórum téma egy szakmai kérdéssel kezdődik, de 4 5 hózzászólás múlva már folyik a személyeskedés, sokszor már majdnem az anyázás is. Azt is látni kell, hogy a HUP-ot a szakhekkerek a saját oldaluknak tartják a mai napig. Nem igazán ismerik fel, hogy a Unix/Linux felhasználók köre rohamosan bővül. Így sokszor előfordul, hogy az amatőrök által feltett fórum kérdésekre a válaszok arogánsak (rtfm, check google), vagy egyenesen bántóak! Ettől függetlenül azért a HUP-ot tartom az egyik legjobb magyar információs oldalnak, hiszen fel sem tudom sorolni, hogy az én ismereteim is mennyivel bővültek, vagy hogy mennyi segítséget kaptam az alatt a kb 2 év alatt, amióta olvasó vagyok! A közösség felemelhet, de el is ejt akár. Ápolhat és félrenéz. Gazdagítom és elszegényít, de szegényként fordulok hozzá és hallatlanul gazdaggá tesz. Cselekvésre késztet, és lustává is tehet (majd a Másik, aki okosabb, gyakorlottabb megcsinálja azt, ami az éppen aktuálisan fontos dolog). Fenntartja az érdeklődésemet, a lelkesedésemet a szabad informatika világának irányában, vagyis szítja bennem a tüzet. Eleddig ismeretlen érzéseket kelt fel bennem, megbolygatja földi utazásomat, néha védekezésre kényszerít, máskor pedig a közös élmény örömével ajándékoz meg.

37 Interjú Trey-el Több részből tevődik össze ez a fejezet. Egyrészt a portálon található egy téma: "Interjú Trey-el", ahol lehet kérdezni a tulajdonostól. 7 Ez a téma júniusban indult. Másrészt az általam ben feltett kérdésekre válaszolt Trey, és ezt idézem. A portálon feltett kérdéseket idézőjelbe tettem. "Mi a titka egy portál hosszú távú működtetésének?" Napi frissítés. Felmérések mutatják, hogy az az oldal, amely 2 napig nincs frissítve, látogatót veszít. Szerintem ez a titka. "Bár látom néha hogy eltűnnek személyeskedő hozzászólásláncok, sosem követelték vissza az elveszett entryket?" Mivel a FAQ egyértelműen leírja, hogy mi az ami törlést vonhat maga után, nem igazán érdekelnek a reklamációk. Egyébként is mi alapján követelhetne itt bárki bármit is? "Vagy mi a teendő tömeges "hovalettakommentem" levelek esetén?" Nincsenek ilyen levelek, így nem tudom a választ. "Engem az érdekelne, hogy ennyi munka mellett hogy van időd még a portált is üzemeltetni? Neked nem 24 óra 1 nap?" Hát lehet, hogy nem egy ember van a nick mögött :)) Időbeosztás kérdése. A munka és az oldal mellett ezer más dolgot is csinálok. :) "Napi mennyi idő míg átnézed az említett portál/fórumokat/levlistát? És mennyi idő amit hup adminolással (hírek rendezgetés) töltesz?" Nos, ez napi 7-8 óra is van szerintem. Van amikor több. De ezt akkor is csinálnám, ha nem lenne oldal. Ebben a szakmában képben kell maradni. Aki nincs képben az lemarad. Nyilván nem az index-ről, meg hwsw-ről, hanem első kézből, külföldi oldalaról, és levlistákról. Sokat olvastam ezeket, majd eszembe jutott, hogy mások is lehetnek így. 7hup.hu/node/40769

38 38 Gondoltam, ha már elolvasom, írhatnék egy-egy rövid összefoglalót arról, hogy mit olvastam. Mellé egy-egy link, hogy másnak ne kelljen keresgélni. S így egyszercsak megszületett az oldal. "Biztos vagyok benne, hogy jópár órát beleölsz a HUP ba a napi 24 ből. A család hogy viseli? Jut elég idő rájuk (tudom, tudom, időbeosztás, de mégis)?" Eddig még nem panaszkodtak. (nem mernek :)) Komolyra fordítva: igen, jut rájuk idő. "Milyen részterületen kezdted az IT-s pályafutásodat, és annak hány éve?" Hát mivel az én gyerekkoromban (amikor szakmát kellett választani) még számítástechnika nemigen volt ebben az országban, gépjármű technikusként szereztem az első szakmámat (mindig a technika érdekelt, a "mitől működik"). Összesen 14 munkanapot dolgoztam ebben a szakmában (még 20 éves sem voltam), amikor rájöttem, hogy ezt nem nekem találták ki. Ekkor elmentem a kereskedelembe dolgozni. Ott lehúztam 4-5 évet, és közben rendszerprogramozói szakmát szereztem, de programozni meg utáltam, így ezt is hagytam. Elmentem dolgozni a mai munkahelyemre, ahol kitanultam azt, amit ma csinálok. Röviden ennyi. Jelenleg mennyi regisztrált felhasználó van? Hamarosan eléri a et. Melyik a portál legnépszerűbb szogáltatása? Ilyen jellegű kutatásokat nem végeztem, de szerintem nem is lehet ilyet találni. Valakinek a fórum jön be, valaki a cikkekért jön nap mint nap, valaki a HupWiki-t szereti, míg mások a blogokat olvassák legszívesebben. Miért döntöttél úgy, hogy az oldal nonprofit legyen? Annak idején, amikor az oldal elindult, az volt az egyik alapelvem, hogy addig marad az oldal non-profit, amíg azt lehet így csinálni. Addig viszont mindenképpen. Hogy miért? Mert akkor úgy gondoltam, hogy ezt lehet így csinálni a végtelenségig. Naív voltam? :)

39 39 Hányan segítenek Neked az üzemeltetésben? Aktívan egy ember. Nagy Attila, aki a hadrvert és a rajta futó szoftvereket egyengeti. Emellett vannak alkalmi segítők, akik néha egy-egy feladatban felajánlják a segítégüket. Például logót készítenek, HUP pólót gyártanak, vagy éppen modult írnak az oldal motorjához. Mi motivál, hogy ennyi időt beleölj egy nonprofit portálba? Szerintem van benne egy jó adag exhibicionizmus. Persze ez valószínűleg kevés lenne magában. Nem tudom. Általában amibe belekezdek, azt szeretem rendesen csinálni. Amit célul tűzök ki magam elé, azt el szoktam érni. :) Számodra munka (amiért nem jár fizetés) vagy szórakozás a HUP? Az utóbbi. Ha munkaként fogtam volna fel, akkor valószínűleg már nem menne az oldal. Persze senkit ne tévesszen meg az, hogy szórakozásként fogom fel. Ettől még rengeteg munka van benne, vele. A kérdőívek kitöltésénél nagyon sokan megköszönték a munkádat és reményüket fejezték ki, hogy a HUP mindig élni fog. Gondolom ezek a visszajelzések/megerősítések fontosak és motiválóak számodra. Jól gondolom? Fontosak a visszajelzések. A pozitív visszajelzések azok, amiken le lehet mérni, hogy valójában van-e értelme annak, amit csinálsz. Mik voltak a főbb változások a közösség életében, amiket mérföldkőnek tekintesz? Hát erre nehéz válaszolni. Nem is igazán tudok így hirtelen. Van egy olyan téma, hogy "Interjú Trey-el", abban írtad, hogy napi 7-8 órát töltesz a HUP adminolásával. Ez még most is így van? Igen. Volt olyan pillanat, amikor azt mondtad magadnak, hogy elég volt, nem csinálom tovább? Volt hogy eljátszottam a gondolattal, hogy mi lenne, ha befejezném. De rém komolyan sose jött még elő :) Ha igen, mi volt az, ami miatt mégis folytattad? A pozitív visszajelzések.

40 40 A moderálással kapcsolatban kérdezném, hogy mi az a határ, amikor úgy döntesz, hogy valakit kitiltasz az oldalról? Tudom, hogy van egy moderálási szabály, de mégis csak Te döntesz az alapján, amit látsz. Erre szabályt nem nagyon lehet mondani, mert a több ezer regisztrált tagból összesen ha 5 van kitiltva jelenleg, azaz ez nem mindennapos dolog. Ezek az olvasók is sokszori kérés, figyelmezetetés után kerültek kitiltásra, többségében a többi olvasó kérésére. Sokszor hosszú hónapok után jutok arra az elhatározásra, hogy most kap valaki egy két hetes pihenőt. Az összes kitiltott olvasó többször kapott esélyt arra, hogy visszailleszkedjen. Volt akinek ez sikerült, volt akinek nem. Az utóbbiból van a kevesebb.

41 41 4. Összegzés Számomra nagy élmény volt a HUP, mint közösség megfigyelése, kutatása. Úgy gondolom, sikerült bemutatnom a portált mélységeiben, mindezt az 5. számú mellékletben található interjúk teszik még tökéletesebbé. Összességében elmondható a HUP-ról, hogy egy nyílt közösség, bárki beléphet, bárki olvashat, írhat. Mégis az az érzésem, hogy egy zárt csoport, abban az értelemben, hogy csak egy speciális érdeklődési körű embereket vonz, és tart meg olvasói között. Egyik interjúalanyom (5. sz. melléklet) szerint a HUP nem közösség. Szerintem igenis az, és nem csak szerintem hanem többek szerint is. Úgy gondolom, hogy valaki annak tekinti-e vagy sem, az függ attól, hogy mennyire érzi magát jól egy helyen, mennyire aktív, mennyire tud azonosulni a többség által képviselt elvekkel. Számomra az derült ki ezalatt a pár hónap alatt, amíg megfigyeléseket végeztem, hogy sok ember élvezi a társaságot, és a közösség tagjának tekinti magát, nem csak mint HUP közösség, hanem mint a nyílt forrású szoftverek használóinak, fejlesztőinek, terjesztőinek közössége. A Hungarian Unix Portal teret ad ennek a több ezer embernek, hogy találkozhassanak, megoszthassák tapasztalataikat. Úgy is mondhatnám, hogy a HUP ennek a nyílt forrású közösségnek a nappalija.

42 42 Szakkifejezések jegyzéke Adatbázis: adatok egy vagy több szempont szerint rendezett gyűjteménye. Desktop: A GUI-k munkaterülete (GUI=A felhasználó és a számítógép közti kommunikációt lehetővé tevő felület, amely szöveges parancsok és üzenetek helyett részben vagy teljesen grafikus elemek segítségével teszi lehetővé a vezérlést és a visszajelzést). Flame/flém: (szándékos) vitagenerálás Geek: (kiejtése: /gi:k/ ) angol szó, a túlzottan intellektuális beállítottságú emberre használt korábban pejoratív (informális, szleng) szó, különösen ha ez az érdeklődés egy szűk területre irányul. A modern korban előszeretettel használják a műszaki területeken jártas emberre. Általánosságban olyan személy, akinek az érdeklődése egy bizonyos témára fókuszálódik. A "geek"-ké nyilvánítást indokolhatja a témához kapcsolódó rajongásának a mértéke, intenzitása, vagy akár az érdeklődése tárgya is. Google/gugli: az egyik legkedveltebb és egyben leggyakrabban használt kereső az Interneten. Hardware/hardver: a számítógépek kézzel közvetlenül megfogható részeinek gyűjtőneve. HTML: a web, mint hiperszöveges (www= world wide web=különböző helyeken tárolt, eltérő jellegű információk összekapcsolása) adatbázis oldalainak leírásához használt jelölőnyelv. Internet: egy nemzetközileg elterjedt, angol eredetű szó. Magyarul annyit tesz: hálózatok hálózata. Az egész világot körülölelő számítógép-hálózat. Az Internet egy olyan hatalmas rendszer, amely számítógép-hálózatokat fog össze. Ennek eredménye egyfajta kibertér, amely a valódi világ mellett alternatív teret biztosít.

43 43 Internetes szleng: nagyobbrészt az angolból alakult ki, és az internetes szolgáltatások, főképp fórumok, azonnali üzenetküldő alkalmazások, többjátékosos játékok vagy IRC csatornák felhasználói körében használatos. Az ilyen kifejezések célja többnyire az, hogy egy hosszabb, de gyakran használt kifejezést, mondatot lerövidítsenek, így megspórolva billentyűleütéseket. Mivel ez egy szleng nyelv, ezért szabályzott rendszere, szabványa nincs, de ennek ellenére a felhasználói körében többnyire egységes. A kifejezések többnyire kisbetűsek. A gyorsaság miatt a használói nem használnak írásjeleket, mondatkezdő nagybetűt, és a szövegek többnyire nyelvtanilag hibásak. Előfordulnak olyan szélsőséges esetek is, hogy a felhasználó minden szót nagy betűvel kezd. Bár, az internetes szleng manapság gyarkan előfordul hétköznapi nyelvhasználatban is, a mindennapi szlengtől (pl.:meló, pia stb.) alapvetően a felhasználói csoportban különböznek, mert míg egy internetes fórumozó mindkettőt ismerti, addig az utca embere nem feltétlenül érti meg a netezők körében szinte alapszóként meglévő "lol"-t (laughing out loud, hangosan nevetek). IRC: Internet Relay Chat, egy kliens-szerver alapú kommunikációt lehetővé tevő csevegőprotokoll, melynek segítségével emberek tíz- vagy akár százezrei is cseveghetnek egyidőben. IT: Information Technology = Információ Technológia. Link: két rendszert vagy eszközt összekötő közvetítő kapocs. Linux: 1991-ben Linus Benedict Torvalds másodéves hallgatója volt a Helsinki Egyetem számítástechnikai tudományok karának (Computer Science - CS). Linus autodidakta hacker volt, saját operációs rendszert szeretett volna írni. Elhatározta, hogy ír egyet. Ez lett a linux. Logó:egy cég, szervezet, vagy szolgáltatás egyedi, jól felismerhető, azonosításra szolgáló jele. A logó elsődleges célja a megkülönböztetés, az egyértelmű jelölés, megkönnyítve a tájékozódást a piac szereplői között. Nick: csevegőszobákban és fórumokon használt, a résztvevők által szabadon választott, a valódi (polgári) identitást elfedő egyedi név vagy azonosító.

44 44 Nyílt forrású program: (Open Source Software) olyan, egy a számítógép által futtatható program, amelynek a forráskódja szabadon elérhető, letölthető, sok esetben szabadon módosítható, terjeszthető akár forráskód vagy bináris formában. Offline: kapcsolattal nem rendelkező és/vagy nem elérhető rendszerek, eszközök leírására használt jelző. Az offline átvitt értelemben azokat a folyamatokat, fogalmakat is jelenti, amelyek működésükben az Internettől és a virtuális kibertértől független módon léteznek vagy működnek. Offtopic: témán kívül eső, a fő témától eltérő. Online: jelző kapcsolattal rendelkező és elérhető rendszerek, eszközök vagy emberek leírására. Az online átvitt értelemben azokat dolgokat is jelenti, amelyek működésükben az Internethez kötöttek, azon keresztül valósulnak meg. Operációs rendszer: a számítógépek működésének elengedhetetlen részét képező szoftver, melynek feladata az alapvető szolgáltatások biztosítása a programok számára, valamint az alkalmazások és a felhasználó közti kommunikáció biztosítása. Paypal: egy készpénzmentes pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi intézet, mely az elektronikus kereskedelemre szakosodott. Ez a név szinonímaként használatos az intézet által kínált internetes fizetési módozattal is. PC: az angol Personal Computer rövidítése, személyi számítógép. Software/szoftver: a számítógépek kézzel közvetlenül meg nem fogható részeinek gyűjtőneve. Topic: online fórumokban az összetartozó hozzászólásokat gyűjtő egység Unix: az operációs rendszer fejlesztése a Multicsszal (Multiplexed Operating and Computing System) kezdődött. A Multics projekt az 1960-as évek közepén indult, a General Electric, Massachusetts Institute for Technology és a Bell Laboratories együttműködésében ben a Bell Laboratories kivonult a projektből. A Bell Laboratories egyik embere, Ken Thompson részt vett a Multics projektben.

45 45 Szerette a Multics-ot, de túl komplexnek találta. Thompson a Multics nyomdokain haladva egy PDP7-esen egy hónap alatt megírja a első Unicsot, jelentése "Uniplexed Operating and Computing System". Ahogy az operációs rendszer változott, a nevét lerövidítették, és így született meg a rövidebb "Unix" név. A UNICS 1969 szeptemberében jelent meg. Világháló: angol eredetiben World Wide Web, WWW vagy röviden Web az Interneten működő, egymással úgynevezett hiperlinkekkel összekötött dokumentumok rendszere. Youtube: egy olyan weboldal, ahol a felhasználók videóklipeket tölthetnek fel, nézhetnek és oszthatnak meg.

46 46 Felhasznált irodalom Angelusz Róbert Tardos Róbert, Túl az egyötödön a tudás- vagy az élménytársadalom felé? Jel-Kép 2. szám, 2004 Balaskó Mária, Virtuális közösségek kommunikációja a Cybertérben, In. Az internetkorszak kommunikációja, Tanulmányok, Szerk. Balázs Géza, Bódi Zoltán, Gondolat-INFONIA, Budapest, 2005 Balázs Géza, Az internetkorszak kommunikációja, In. Az internetkorszak kommunikációja, Tanulmányok, Szerk. Balázs Géza, Bódi Zoltán, GondolatINFONIA, Budapest, 2005 Balogh Gábor, Homo informaticus: új embermodell, In Információs társadalmi könyvek 5., A tudás társadalma, Tanulmányok, esszék, reflexiók, II. kötet, Stratégiakutató Intézet, Nemzeti Ifjuságkutató Intézet, Ipargazdasági Kutató- és Tanácsadó Kft., Budapest, 2002 Bódi Zoltán, Szimbolikus írásbeliség az internetes interakcióban, In. Az internetkorszak kommunikációja, Tanulmányok, Szerk. Balázs Géza, Bódi Zoltán, Gondolat-INFONIA, Budapest, 2005 Csala Bertalan, Van olyan műfaj, hogy blog?, In. Az internetkorszak kommunikációja, Tanulmányok, Szerk. Balázs Géza, Bódi Zoltán, GondolatINFONIA, Budapest, 2005

47 47 Csepeli György, Közösség és Társadalomtudomány, Debrecen, 1981, p. In. Tibori Tímea T. Kiss Tamás: Közösségi Formációk, Új Mandátum Könyvkiadó, SZIE JFK, Társadalomelméleti, Közművelődési és Felnőttoktatási Intézet, Budapest, 2000 Ferdinand Tönnies Közösség és társadalom, Gondolat, Budapest, 1983 Hankiss Elemér, Társadalmi csapdák-diagnózisok, Magvető Kiadó, Budapest, p. In. Tibori Tímea T. Kiss Tamás: Közösségi Formációk, Új Mandátum Könyvkiadó, SZIE JFK, Társadalomelméleti, Közművelődési és Felnőttoktatási Intézet, Budapest, 2000 Karl Erik Rosengren, Kommunikáció, Typotex, Budapest, 2004 Mérei Ferenc, Közösségek rejtett hálózata, Osiris Kiadó, Budapest, 2006 Molnár László, Az információtechnológia etikai vonatkozásai, In Információs társadalmi könyvek 5., A tudás társadalma, Tanulmányok, esszék, reflexiók, I. kötet, Stratégiakutató Intézet, Nemzeti Ifjuságkutató Intézet, Ipargazdasági Kutató- és Tanácsadó Kft., Budapest, 2002 Patricia Wallace, Az internet pszichológiája, Osiris Kiadó, Budapest, 2006 Szabó László. Társadalomnéprajz, Debrecen, 1993, p. In. Tibori Tímea T. Kiss Tamás: Közösségi Formációk, Új Mandátum Könyvkiadó, SZIE JFK, Társadalomelméleti, Közművelődési és Felnőttoktatási Intézet, Budapest, 2000

48 48 Temesi Tibor, Trendek a számítástechnikában, In Információs társadalmi könyvek 5., A tudás társadalma, Tanulmányok, esszék, reflexiók, I. kötet, Stratégiakutató Intézet, Nemzeti Ifjuságkutató Intézet, Ipargazdasági Kutató- és Tanácsadó Kft., Budapest, 2002 Terestyéni Tamás, Kommunikációelmélet, A testbeszédtől az internetig, AktiTipotex Budapest, 2006 Terestyéni Tamás, A magyarországi nyelvi-kommunikációs kultúra állapota és az információs társadalom, In Információs társadalmi könyvek 5., A tudás társadalma, Tanulmányok, esszék, reflexiók, II. kötet, Stratégiakutató Intézet, Nemzeti Ifjuságkutató Intézet, Ipargazdasági Kutató- és Tanácsadó Kft., Budapest, 2002 Internetes források

49 49 Mellékletek 1. számú melléklet Kérdőív 9. kérdésére a részletes válaszok. Válasz Darab Százalék Család/Barátok/Párkapcsolat ,7 Sport ,4 Informatika/programozás/LINUX ,1 Olvasás ,7 Kirándulás/túrázás/utazás/séta 90 18,6 Szórakozás/Sörözés/Ivás/Teázás/Kávézás/Kocsmázás 83 17,2 Szex 81 16,8 Alvás/Pihenés 74 15,3 Munka 69 14,3 Tanulás 62 12,8 Internetezés 56 11,6 Mozi/tévé/filmek/sorozatok/anim/manga 44 9,1 Zenehallgatás 44 9,1 Játék 43 8,9 Evés 43 8,9 Zenélés/hangtechnika 35 7,2 Autó/motor/vezetés 29 6,0 Egyéb 21 4,3 Fotózás 18 3,7 Kertészkedés/Ház körüli munkák 15 3,1 Főzés 11 2,3 Tanítás 10 2,1 Szerelés/Barkácsolás 9 1,9 Értelmezhetetlen 9 1,9 Horgászat 9 1,9 Kutatás/megismerés 7 1,4 Rajz 5 1,0 Elektronika 5 1,0 Személyiségfejlesztés 4 0,8 Vallás 4 0,8 hobbi 4 0,8 Alkotás/Művészet 3 0,6 Állatok 3 0,6 Tervezés 2 0,4 Pénz 2 0,4 Gondolkodás 2 0,4 Technika/tudomány 2 0,4 wczés 2 0,4 Írás 2 0,4

50 50 2. számú melléklet Kérdőív 17. kérdésére a részletes válaszok. Válasz Darab Százalék ,0 Hírek, újságok olvasása ,0 Tájékozódás/Információ szerzés/csere ,0 Keresés ,6 Azonnali üzenetküldéses kommunikáció ,7 Böngészés ,2 Fájlcsere/Letöltés/Torrent/Ftp ,7 Munka ,4 Kutatás/Tanulás 72 12,6 Kikapcsolódás/Szórakozás 62 10,8 Játék 61 10,6 Fórum/közösségi portálok 57 9,9 Egyéb kapcsolattartás 43 7,5 Zenehallgatás/video/rádióhallgatás 29 5,0 Távmenedzsment 28 4,9 Dokumentációk/howto-k beszerzése, olvasása 26 4,5 Programozás/Adatbázis/Rendszer telepítés/frissítés 19 3,3 HUP 15 2,6 Weblap készítés/karbantartás/design 14 2,4 Blogolás 13 2,3 online vásárlás/kereskedelem/ügyintézés 12 2,1 Bankolás 10 1,7 Egyéb 9 1,6 Wikipedia 5 0,9 Társkeresés 3 0,5 Porno 3 0,5 Publikálás 3 0,5 Értelmezhetetlen 3 0,5 Tőzsde 2 0,3

51 51 3. számú melléklet Kérdőív Internetes közösségek szakdolgozathoz HUP Köszönöm, hogy válaszaiddal segítesz munkámban! Ahol kipontozott rész van, oda kérlek írd be az általad gondolt választ. Ahol meg vannak adva a válaszok, ott aláhúzással jelezd az általad gondolt választ. Ha nincs számodra megfelelő válasz, válaszd a hozzád közelebb állót, vagy hagyd ki a kérdést. Ha végeztél a kitöltéssel, kérlek küldd el nekem a kitöltött kérdőívet a címre. 1. Nemed: a. férfi b. nő 2. Korod: &... év 3. Lakhelyed a. Főváros b. Megyeszékhely/Megyei jogú város c. Város d. Falu/egyéb e. Külföld 4. Legmagasabb iskolai végzettséged a. 8 általános b. szakmunkásképző c. középiskolai érettségi d. főiskolai/egyetemi végzettség e. egyéb felsőfokú végzettség 5. Elvégzett informatikai tanfolyamok száma a. 0-3 b. 4-7 c. 8 vagy annál több 6. Mióta internetezel? a. kevesebb mint 1 éve b. 1-3 éve c. 4-6 éve d. 7-9 éve e. 10 vagy annál több éve

52 52 7. Honnan internetezel? a. munkahelyemről b. otthonról c. internetes kávézóból d. egyéb 8. Naponta mennyi időt töltesz munkán kívüli internetezéssel? a. 1-2 óra b. 3-5 óra c. több mint 6 óra 9. Mi életedben a 3 legfontosabb tevékenység, amit szívesen végzel? a.... b.... c Szoktál-e könyvet olvasni? a. igen b. nem c. ritkán d. csak e-könyvet olvasok 11. Szoktál-e újságot olvasni? a. igen b. nem c. ritkán d. csak az internetet használom tájékozódásra 12. Szoktál-e tévét nézni? a. igen, gyakran b. igen, ritkán c. nem d. nem, ha érdekel valamilyen műsor, megnézem az interneten 13. Ha nézel tévét, milyen jellegű műsorokat kedvelsz? a. politikai, közéleti műsorok b. filmek, szórakoztató műsorok c. kulturális műsorok d. sport e. egyéb 14. Milyen gyakorisággal látogatod az oldalt? a. naponta b. hetente c. havonta

53 Mennyire veszel részt a közösség életében? a. aktív hozzászóló vagyok b. csak olvasom a hozzászólásokat c. inkább olvasok, ritkán szólok hozzá 16. Miért látogatod a portált? Mert az informatika... a. a munkám b. a hobbim c. a munkám és egyben a hobbim is d. nem érdekel, de jó a társaság 17. Mi az a 3 leggyakoribb tevékenység, amit végzel az interneten a.... b.... c Milyen nyelvű honlapokat olvasol? Mennyire bízol meg a közösségi oldalakban? Személyes adataidat (ha nem kötelező) megadod-e a regisztrációkor? a. igen, mindig b. igen, ritkán c. soha 20. Van-e saját honlapod, blogod? a. van b. nincs 21. Hány olyan barátod vagy ismerősöd van, akit az interneten ismertél meg és találkoztatok? a. 1-4 b. 5-8 c. 9 vagy annál több d. egy sincs 22. Az internet megnövelte-e azok számát, akikkel rendszeresen kapcsolatot tartasz? a. igen b. nem +1. Van-e valami a HUP-pal kapcsolatban, amit szívesen megosztanál velem, ami számodra fontos a közösséggel kapcsolatban? a. nincs b. van:

54 54 4. számú melléklet Képernyőképek a HUP-ról

55 55 Blogok Fórum

56 56 Szavazások HupWiki

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

Social media Facebook

Social media Facebook Social media Facebook A social media hazánkban is kezd nagyon széles ívben elterjedni. Manapság egyik legnépszerűbb közösségi portál a facebook. Magyarországon már 1,3 millió felhasználója van, akiknek

Részletesebben

Kor szerinti megoszlás

Kor szerinti megoszlás Bevezető A HWSW a Microsoft Magyarországgal közösen egy kérdőíves felmérést készített a hazai szoftverfejlesztői társadalomról. Az adatfelvétel 2014 nyarán folyt, a válaszadók a meghatározó hazai IT médiumokban,

Részletesebben

IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó. aniszirk@gmail.com

IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó. aniszirk@gmail.com IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó aniszirk@gmail.com Bevezető az Internetről A világháló = Internet INTERNET = VÉGTELEN INTERNET = SZABADSÁG INTERNETES

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Igényfelmérés TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01. kódjelű pályázat. elkészítéséhez

Igényfelmérés TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01. kódjelű pályázat. elkészítéséhez Igényfelmérés a TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01 kódjelű pályázat elkészítéséhez 1. Az igényfelmérés módja Az igényfelmérésre mivel elsődleges célja a pályázni kívánt intézményi portálon keresztül elérhető szolgáltatások

Részletesebben

A mai problémákra mai megoldások kellenek.

A mai problémákra mai megoldások kellenek. Az Ön üzletében sem tolonganak a vevők? Hálót szőtt a pók a pénztárgépére? Szeretné, ha jobban menne az üzlet, de nincs ötlete? Van megoldás! A világ és a vevők megváltoztak. Önnek is változnia kell! Ezt

Részletesebben

Kincskereső Könyvelő Klub. Moodle felhasználói kézikönyv

Kincskereső Könyvelő Klub. Moodle felhasználói kézikönyv Kincskereső Könyvelő Klub Moodle felhasználói kézikönyv TARTALOMJEGYZÉK 1. Kincskereső Könyvelő Klub bemutatása... 3 2. Belépés az oldalra... 3 3. Kincskereső Könyvelő Klub oldala... 4 3.1 Kincskereső

Részletesebben

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft.

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft. E-Business Symposium - 2008.04.08 Az értékek mértéke A magyarországi e-kereskedelem számokban Kis Gergely 2008 GKIeNET Kft. Az internet hozzáférés alakulása 2001-2007 (%) A 14 évesnél idısebb lakosság

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban

A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban Keresőmarketing Nap 2007 A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban Darvas Péter Szonda Ipsos Ipsos csoport és a keresőmarketing SEM Felhasználó Online kutatások, panel rekrutáció

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

WIP. Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2003...hó... nap... óra... perctől

WIP. Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2003...hó... nap... óra... perctől sorszám I-IV. KÉRDÉSEKET A WIP KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG! I. A kérdezett 2 18 évnél fiatalabb (Wip 28. kérd.) 3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? 1 van 2 nincs

Részletesebben

Programok befejezése Fájl menü kilépés vagy Jobb felső sarokban X-re kattintás (bal egérgomb)

Programok befejezése Fájl menü kilépés vagy Jobb felső sarokban X-re kattintás (bal egérgomb) 1 Számítógép bekapcsolása Monitor bekapcsolása Számítógép bekapcsolása Felhasználó kiválasztása (többfelhasználós rendszerben) Jelszó beírása (ha szükséges) Programok indítása Asztalon lévő ikon kettős

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1 Alapszintű digitális kompetencia fejlesztéséhez Általános alapelvek 1. A képzéseket a képző intézménynek a vonatkozó hatályos

Részletesebben

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II.

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II. Informatika 9. évf. Internet és kommunikáció II. 2013. december 9. Készítette: Gráf Tímea Webböngésző Cookie: süti. A felhasználóról szóló információ, amit egy webszerver helyez el a felhasználó számítógépén.

Részletesebben

SG.hu, a vezető informatika és tudomány portál

SG.hu, a vezető informatika és tudomány portál Média ajánlat SG.hu, a vezető informatika és tudomány portál www.sg.hu A Gmedia online sales house- ról: Az GMedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2008- ban alakult, magyar tulajdonban levő társaság. A

Részletesebben

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27.

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. Budapest, 2014. január 27. ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. 1. Mi a www.tetalap.hu címen elérhető

Részletesebben

A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés

A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés A weboldalakat, más néven honlapokat azért készítik, hogy egy személyt, vagy szervezetet, például egy alapítványt, megtaláljanak

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Szezonális aloldalai a pollentérkép és a hójelentés ideálisak egy-egy szűkebb, jól célzott célcsoport elérésére.

Szezonális aloldalai a pollentérkép és a hójelentés ideálisak egy-egy szűkebb, jól célzott célcsoport elérésére. eső előtt... Küldetésünk, hogy folyamatosan fejlesztve létrehozzuk az egykattintásos, napos időjárásportált. A története A Magyarország egyetlen napos időjárás-előrejelzést adó internetes portálja. Az

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Hogyan többszörözd meg weboldalaid látogatottságát?

Hogyan többszörözd meg weboldalaid látogatottságát? Hogyan többszörözd meg weboldalaid látogatottságát? 1 Nagyobb látogatottság jobb ajánlatok több pénz 2 Amit helyettünk csinálnak kész rendszert működtetnek újabb ajánlatok hírlevél kiküldés ügyfélszolgálat

Részletesebben

A kezdeményezés célkitűzése

A kezdeményezés célkitűzése A kezdeményezés célkitűzése Oktatás Összefogni az oktatók tevékenységét Minőségi tananyagok, az oktatók továbbképzése Folyamatosan bővülő tananyagbázis, bárki számára elérhető Kutatás Támogatni a Java

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

Médiaajánlat - www.greenfo.hu

Médiaajánlat - www.greenfo.hu Médiaajánlat - www.greenfo.hu Érvényes: 2011. október 14-től visszavonásig Honlapunkra elsősorban környezetkímélő termékek és szolgáltatások, illetve környezetvédelemmel, természetvédelemmel és energiatakarékossággal

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai 1. számú melléklet Etikai Kódex 1. Az el fizet személyes adatai Amennyiben az el fizet személyes adatai (bejelentkezési azonosító, jelszó) nem a szolgáltató hibájából kerülnek illetéktelen személyhez,

Részletesebben

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell?

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell? Közösségi marketing 2015-ben Facebook kommunikáció miért kell? Hidasi Judit Író (Húsz éve ír és szerkeszt, öt regényt írt közben) Kommunikátor (PR és Közösségi Marketing szakértő Uzine Communications)

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló Tájékozódás és a magyar internetezők körében Összefoglaló Tájékozódás és online és offline Termékenként és termékkategóriánként Tájékozódás és termékenként (1./2) Online tájékozódás Online tájékozódás

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Tartalomjegyzék - Tartalomkezelő rendszerek Miért jó a CMS alapú website? CMS rendszerek - Mi szükséges ezen CMS-ekhez? - Információ építészet

Részletesebben

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket?

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? KÉSZÍTETTE: ÜGYVÉDBRÓKER KFT. INFO@UGYVEDBROKER.HU WWW.UGYVEDBROKER.HU Tartalom Az eredmények rövid összefoglalása... 3 A felmérés

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google]

Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google] Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google] Hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan! (2Tim 4,2) Nagy Gusztáv Jézus Krisztus képviselője férj négy gyermekes családapa tanszéki

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

FIFA-lapcsoport médiaajánlat

FIFA-lapcsoport médiaajánlat FIFA-lapcsoport médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 FIFA-lapcsoport bemutatkozás 3 A FIFA-lapcsoport tartalmi elemei 4 Az oldalak strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

Bemutatkozás. A KamaszPanasz az egyetlen olyan hazai tematikus oldal, amely. Legfontosabb mutatók. a tizenéves korosztály számára kínál egészséges

Bemutatkozás. A KamaszPanasz az egyetlen olyan hazai tematikus oldal, amely. Legfontosabb mutatók. a tizenéves korosztály számára kínál egészséges A KamaszPanasz az egyetlen olyan hazai tematikus oldal, amely a tizenéves korosztály számára kínál egészséges Bemutatkozás életmóddal foglalkozó tartalmakat és szolgáltatásokat, a klasszikus orvoslás követelményei

Részletesebben

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2015. AUGUSZTUS 6. INTERNETES ESZKÖZELLÁTOTTSÁG TV+ Survey 2015, TV-s 4+ személyek Van a háztartásban INTERNET 74% ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP LAPTOP OKOSTELEFON*

Részletesebben

A Facebook nem politikai csodafegyver

A Facebook nem politikai csodafegyver A Facebook nem politikai csodafegyver a Nézőpont Intézet Médiaműhelyének legfrissebb elemzése Készült: 01. december 18. 1 01. december 18. A FACEBOOK NEM POLITIKAI CSODAFEGYVER Választók a Facebook on

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat!

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat! Honlapkészítés egyszerűen Tegyük tisztába a dolgokat! Az Internet beépült a mindennapjainkba A technikai fejlődésnek és a szélessávú Internet elterjedésének köszönhetően ma már weboldalak milliárdjai között

Részletesebben

Facebook, mint keresőrendszer Egy nyomós érv megszületése a Bing optimalizálás mellett Clear Online Riport www.clear.hu 1. oldal JOGI FELTÉTELEK FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS Ez a riport nem üzleti vagy jogi tanácsadás

Részletesebben

Symbian Nokia. A Symbian gyártója és a Nokia szabad forráskódúvá tette a Symbiant, így szabadon fejleszthetőek az applikációk a szoftverre.

Symbian Nokia. A Symbian gyártója és a Nokia szabad forráskódúvá tette a Symbiant, így szabadon fejleszthetőek az applikációk a szoftverre. Symbian Nokia Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Nokia szolgáltatások, alkalmazások Nokia smartphone-okhoz: Az ovi.com Nokia okostelefonokhoz felépített, háttérszolgáltatást

Részletesebben

Hogyan segítsük családtagjainkat, ismerőseinket, környezetünket az internet előnyeinek megismerésében és hasznosításában?

Hogyan segítsük családtagjainkat, ismerőseinket, környezetünket az internet előnyeinek megismerésében és hasznosításában? Hogyan segítsük családtagjainkat, ismerőseinket, környezetünket az internet előnyeinek megismerésében és hasznosításában? Ön, aki már ismeri és használja az internetet, természetes, hogy bármilyen élethelyzetben,

Részletesebben

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN BIG PICTURE (MEME) Vörös Csilla 2014. November 12. TARTALOM Változások kora - Helyzetkép Időeltolásos tévénézés TV+ Kitekintés Jövőkép 2 VÁLTOZÁSOK KORA HELYZETKÉP 2014. OKTÓBER:

Részletesebben

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából 1 Modell dokumentálása, eredmények disszeminációja Kutatás, felmérés, értékelés Adaptáció, alkalmazás A szakmai modellprogramok kialakításának és adaptációjának

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT. Fertői Ferenc

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT. Fertői Ferenc Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT Fertői Ferenc 2010 Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport 3-dimenziós táj generálása útvonalgráf alapján Szakdolgozat Készítette:

Részletesebben

Kedves Jelentkezők! A tanfolyamból kizárható továbbá:

Kedves Jelentkezők! A tanfolyamból kizárható továbbá: Kedves Jelentkezők! Ezúton szeretnénk tájékoztatást nyújtani hamarosan induló webes alapú továbbképzésünkről, a zökkenőmentes indulás és használat érdekében. - Az előadások időtartama 90 perc, a terem

Részletesebben

Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu 2014. Június. Martoncompetition.hu. Dátum: 2014. június

Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu 2014. Június. Martoncompetition.hu. Dátum: 2014. június Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu Dátum: 2014. június 1 Zeneakadémia Világra szól! A jól ismert szlogenhez méltó, világra szóló kampánnyal kívánta beharangozni a Liszt Ferenc Zeneművészeti

Részletesebben

Élő online bemutatók a www.webkiallitas.hu oldalon v1.0

Élő online bemutatók a www.webkiallitas.hu oldalon v1.0 Élő online bemutatók a www.webkiallitas.hu oldalon v1.0 2014.11.20. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A www.webkiallitas.hu oldalon a kiállítóknak lehetőségük van úgynevezett online események, így például

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

Milyen weboldalt készítsünk?

Milyen weboldalt készítsünk? Milyen weboldalt készítsünk? Sokszor kapunk olyan kérdést, hogy HTML, vagy PHP-s weboldalt érdemes -e készíteni? Én mindig azt mondom, hogy mindkettınek van elınye, és van "hátránya" is. Az adott szituáció

Részletesebben

szaporodásbiológiai és andrológiai továbbképzés-ünkről, a zökkenőmentes indulás és használat

szaporodásbiológiai és andrológiai továbbképzés-ünkről, a zökkenőmentes indulás és használat Kedves Jelentkezők! Ezúton szeretnénk tájékoztatást nyújtani 2015. április 13-án (hétfőn) induló Kutya szaporodásbiológiai és andrológiai továbbképzés-ünkről, a zökkenőmentes indulás és használat érdekében.

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban:

Részletesebben

Tel.: 06-30/218-3519 E-mail: probert@petorobert.com. Közösségi megosztás előnyei és alkalmazása

Tel.: 06-30/218-3519 E-mail: probert@petorobert.com. Közösségi megosztás előnyei és alkalmazása Tel.: 06-30/218-3519 E-mail: probert@petorobert.com Közösségi megosztás előnyei és alkalmazása Tartalomjegyzék KÖZÖSSÉGI MEGOSZTÁS - 2 - MIÉRT HASZNOS? - 2 - A JÓ SHARE GOMB ISMERTETŐ JELEI - 3 - MEGOSZTÁSI

Részletesebben

Kérjük, hogy Ön is támogassa munkánkat ennek a kérdőívnek a kitöltésével!

Kérjük, hogy Ön is támogassa munkánkat ennek a kérdőívnek a kitöltésével! Kedves Tagtársunk! A 2015. március 22-én megrendezett közgyűlésen az MHE vezetőségében teljes tisztújításra került sor, az előző vezetőség és ellenőrző bizottság lemondott és helyettük új vezető tisztségviselők

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA 2012. szeptember ÖSSZEFOGLALÓ 2 A 18-49 rendszeresen internetezők több mint harmada (37%) rendelkezik okostelefonnal, vagyis a kérdőív definíciója

Részletesebben

KÖSZ! Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához

KÖSZ! Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához KÖSZ! Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához A KÖSZ! Program 2014-ben online módon lehet a pályázatokat benyújtani. Kérjük, olvassák el az alábbi tájékoztatót,

Részletesebben

Google Cloud Print útmutató

Google Cloud Print útmutató Google Cloud Print útmutató A verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a Használati útmutatóban a megjegyzéseket végig a következő módon használjuk: A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz?

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz? EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA europass ÖnéletraJz? toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal munkált ató knak miért az miért kérje az europass ÖnéletraJzot? Jobb minőségű önéletrajzok

Részletesebben

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Témaválasztás okai: Szakdolgozati témám Érdeklődés a szektor iránt A vizsgálatok hiányosságai Vizsgálati módszer: Kérdőíves kutatás

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Ref. szám: ES/09/LLP-LdV/TOI/149054 A projektet az Európai Unió Bizottsága támogatta. A kiadványban szereplő állítások kizárólag a szerzők

Ref. szám: ES/09/LLP-LdV/TOI/149054 A projektet az Európai Unió Bizottsága támogatta. A kiadványban szereplő állítások kizárólag a szerzők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ref. szám: ES/09/LLP-LdV/TOI/149054 A projektet az Európai Unió Bizottsága támogatta. A kiadványban szereplő állítások kizárólag a szerzők álláspontját tükrözik. A Bizottság nem vállal

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM Készítette Borbola Péter EGY KIS IDÉZET A kereskedelem a hálón kezdetben lehet,hogy veszteséges lesz, de biztosan azzá fog válni, ha nem kerül oda! Esther Dyson TÉMAKÖRÖK, TARTALOM

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. AZ ADATKEZELŐ A szolgáltató neve: Piroska Gyula Tréning Kft. A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra

Részletesebben

Vékonykliensek a Sziksziben

Vékonykliensek a Sziksziben Vékonykliensek a Sziksziben A HaXSoN használatának tapasztalatai a Széchenyi István Közgazdasági Informatikai Szakközépiskola és Kollégiumban IT környezet a Sziksziben Csaknem 230 kliens Ebből 21 a HaXSoN

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Szaftex I. Felhasználói kézikönyv 1.0 Szakdolgozók részére

Szaftex I. Felhasználói kézikönyv 1.0 Szakdolgozók részére Szaftex I. Felhasználói kézikönyv 1.0 Szakdolgozók részére az egészségügyi szakdolgozók kötelező továbbképzési pontjait nyilvántartó rendszer 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 A rendszer elérése... 6 Regisztráció...

Részletesebben

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban Baranyai Eszter Budapest, 2015. május 20. 1 Az elmúlt tizenöt évben - a kiskorúak szabadidejükből naponta legalább három órát szentelnek tévénézésre. A magyar

Részletesebben

GKIeNET T-Home T-Mobile

GKIeNET T-Home T-Mobile GKIeNET T-Home T-Mobile Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés 1/3 Gyorsjelentés az Fókuszban a mobil eszközök és szolgáltatások kutatási anyagból 2009. szeptember 2009 GKIeNET Internetkutató és

Részletesebben

A megújult portál látogatottságáról a Webaudit és a Gemius mérései biztosítanak auditált adatokat.

A megújult portál látogatottságáról a Webaudit és a Gemius mérései biztosítanak auditált adatokat. MÉDIAAJÁNLAT 2013 i Tények, adatok 2011. október 23-án indult el a megújult mno.hu hírportál, amely három online médiumot integrál. A Magyar Nemzet Online, a Hír TV Online és a Lánchíd Rádió Online közös

Részletesebben

Min múlik manapság az értékesítés sikere?

Min múlik manapság az értékesítés sikere? Min múlik manapság az értékesítés sikere? Az eredményes értékesítési munka feltételei és az üzletfelek, a gazdasági környezet is megváltoztak. Az értékesítők új helyzettel állnak szemben: az ügyfelek tájékozottabbak.

Részletesebben

Online alapismeretek Syllabus 1.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja

Online alapismeretek Syllabus 1.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja Online alapismeretek Syllabus 1.0 A syllabus célja Az alábbiakban ismertetjük az Online alapismeretek modul követelményeit, amely a modulvizsga alapját is képezi. 2014 ECDL Alapítvány A syllabus az ECDL

Részletesebben

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4

Részletesebben

Ipsos Kid.com. 8-14 éves gyerekek médiafogyasztása és preferenciái. A 2012-es Kid.com kutatás szponzorai:

Ipsos Kid.com. 8-14 éves gyerekek médiafogyasztása és preferenciái. A 2012-es Kid.com kutatás szponzorai: A 2012-es Kid.com kutatás szponzorai: Ipsos Kid.com 8-14 éves gyerekek médiafogyasztása és preferenciái Készítette: Halmos Júlia Csenge az Ipsos 2011-2012 decemberi gyerek-kutatásai alapján Különböző médiumokkal

Részletesebben

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA 1 NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 24 ORSZÁG Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Olaszország,

Részletesebben

5/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói utasítás az Informatikai Igazgatóság által működtetett levelezőlistákról

5/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói utasítás az Informatikai Igazgatóság által működtetett levelezőlistákról 5/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói utasítás az által működtetett levelezőlistákról 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum adatlap Azonosítás Dokumentum címe Állomány neve

Részletesebben

Playboy.hu médiaajánlat

Playboy.hu médiaajánlat Playboy.hu médiaajánlat 3333 Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Playboy.hu bemutatkozás 3 A Playboy.hu tartalmi elemei 4 A Playboy.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - ios

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - ios Program megnevezése: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat címe: HUSK JOBs portal Közös munkaerő-piaci információs rendszer A vezető partner: Centrum pokročilých

Részletesebben

Weboldal sablon tájékoztató

Weboldal sablon tájékoztató I N F O 4 B T. 2 0 8 3 S O L Y M Á R, T E R S T Y Á N S Z K Y U. 4 7 / A W E B : W W W. 4 B R A I N Z. H U E - M A I L : I N F O @ 4 B R A I N Z. H U T E L. : + 3 6-2 0-2 1 4-7 2 2 3, F A X : + 3 6-2 6-3

Részletesebben