Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám november-december Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú élénkülés és a Rába rendelésállományának alakulása is azt jelzi, hogy a gyôri társaság termelése 2009 harmadik negyedévében már elérte a mélypontot. Az év elsô kilenc hónapjában 44 százalékkal visszaesô árbevétel ellenére mindhárom üzletág üzemieredmény-szintje a pozitív tartományban maradt. Jelentôs fejlemény, hogy az idôszak során a Rába megszüntette a visszaesô keresletbôl adódó devizatúlfedezettség extra kockázatát. A társaság az év egészére 35 milliárd forint körüli árbevétellel számol, a mûködési eredmény (EBITDA) pedig várhatóan meghaladja majd a 3 milliárd forintot. Év végi hajrá Új irányok és lehetôségek az üzletfejlesztésben 7. oldal a szereldében 10. oldal A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. üzletfejlesztéssel foglalkozó munkatársai Pekár György koordinálásával elkészítették a es piackutatást Mórra, illetve Sárvárra vonatkozóan.

2 2 oldal 2 Holding Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában A jármûiparban észlelhetô lassú élénkülés és a Rába rendelésállományának alakulása is azt jelzi, hogy a gyôri társaság termelése 2009 harmadik negyedévében már elérte a mélypontot. Az év elsô kilenc hónapjában 44 százalékkal visszaesô árbevétel ellenére mindhárom üzletág üzemieredmény-szintje a pozitív tartományban maradt. Jelentôs fejlemény, hogy az idôszak során a Rába megszüntette a viszszaesô keresletbôl adódó devizatúlfedezettség extra kockázatát. A társaság az év egészére 35 milliárd forint körüli árbevétellel számol, a mûködési eredmény (EBITDA) pedig várhatóan meghaladja majd a 3 milliárd forintot. A szezonálisan normális körülmények között is a leggyengébbnek számító harmadik negyedévben vélhetôen elérte mélypontját a jármûipar. Ezt a kulcspiacokon lassan újrainduló stratégiai együttmûködések már jelzik, ugyanakkor a tervezhetô piaci környezet viszszatérésére még továbbra is várni kell. A tehergépjármû-piac értékesítési volumene az USA-ban az elôzô évi szint kétharmadára, míg az EU-ban a felére esett vissza. A szintén kulcspiacnak számító orosz buszgyártás teljesítménye szintén jelentôsen elmarad a tavalyitól, ugyanakkor itt már a második negyedévben megkezdôdött a növekedés, a fehérorosz trolibuszpiac pedig továbbra is hozza a tavalyi eredményeket. A Rába konszolidált árbevétele 25,4 milliárd forint lett az év elsô kilenc hónapjában, szemben a tavalyi év hasonló idôszakában elért 45,2 milliárd forinttal. A jelentôs árbevétel-csökkenés ellenére az EBITDA értéke csupán kismértékben maradt el a tavalyitól, elérte a 2,3 milliárd forintot. Mindez a társaság szigorú költségcsökkentô intézkedéseinek, illetve részben a kedvezô devizaárfolyamoknak köszönhetô. A válságban leginkább érintett futómûüzletág árbevétele 14,75 milliárd forint volt, ami közel 50 százalékkal maradt el a tavalyi értéktôl. Ez a mérték részben annak is köszönhetô, hogy a bázisidôszakban az üzletág egy jelentôs projekt jellegû megrendelést teljesített az USA-piacon. Az alkatrészüzletág értékesítése az európai személygépkocsi-piac visszaesésével megegyezô mértékben, 12,9 milliárdról 7,4 milliárd forintra csökkent. PINTÉR ISTVÁN, A RÁBA ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA 2009 I III. NEGYEDÉVEINEK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYEI (IFRS SZERINT) A jármûüzletág árbevétele 3,9 milliárd forint lett (2008Q1-3: 4,9 milliárd forint). Ez a visszaesés jóval mérsékeltebb az iparági átlagnál, amit a hosszú távú belföldi beszállítói megállapodás kiegyensúlyozó hatása magyaráz. A devizaárfolyamok kilengése ellen korábban nyitott fedezeti ügyletek realizált vesztesége az elsô három negyedév során 3,2 milliárd forintot tett ki, jelentôs részben ez eredményezte az idôszak során keletkezett 3,8 milliárd forintos nettó pénzügyi veszteséget. A társaság mûködési biztonságát ugyanakkor jelentôsen erôsíti, hogy az idôszak végére a Rába a lecsökkent termelési mérethez illeszkedô fedezeti volumennel rendelkezik. További pozitívum, hogy a pénzügyi veszteség és a modernizációs beruházások tôkeigénye ellenére is csaknem 5 százalékkal csökkent a társaság nettó hitelállománya az elôzô negyedévhez képest. Pintér István, a Rába elnök-vezérigazgatója így értékelte az év elsô kilenc hónapjának teljesítményét: Termelési volumenünk 2009 harmadik negyedévében érte el a mélypontot. Kiemelkedôen fontos eredménynek tartom, hogy a kritikusan nehéz üzleti környezetben is megtartottuk a Rába mûködésének profitábilitását. Az elmúlt idôszak fontos pénzügyi kockázatkezelési eredménye, hogy a válság elôtt nyitott fedezeti ügyletekbôl, a hirtelen visszaesô piacméret változásából adódó túlfedezettség extra kockázatát gyakorlatilag felszámoltuk. Bár a piac felépülése lassabban alakul a vártnál, 35 milliárd forint körüli árbevétel mellett továbbra is teljesíthetônek tartjuk év végére a 3 milliárd forintot meghaladó EBITDA-szintet.

3 3 oldal A Rába vezetése hagyományosan évente kétszer látogatja meg nagy külföldi partnereit. Az ôszi találkozók célja a következô esztendôrôl szóló egyeztetés, a tavasziaké pedig egyfajta visszaellenôrzés az üzleti év addig eltelt részének tapasztalatairól. Október közepén Oroszországban, november elsô felében az Egyesült Államokban került sor megbeszélésekre. Dr. Szôcs Károly üzletfejlesztési igazgató lapunknak elmondta, hogy Oroszországban a két igazán nagy vevôhöz, a GAZ-csoporthoz, illetve a Kamazhoz látogattak el. A Rába mindkettônek autóbusz-futómûveket szállít. Magas szinten fogadták ôket: az elôbbi cégnél a vezérigazgatóval, az autóbusz-divízió vezetôjével és a teherautó-divízió fejlesztési igazgatójával, az utóbbinál a beszerzési ügyeket is felügyelô elsô vezérigazgató-helyettessel tárgyaltak. A legutóbbi két alkalomhoz képest szerencsére nagyot változott a helyzet. Akkor elsôsorban a válság okozta nehézségekrôl, a bent ragadt készletekrôl és hasonló témákról kellett szót ejtenünk, most arról a jelentôs mértékû felfutásról, ami jellemzi az orosz buszgyártást. Ezt magunk is testközelbôl láthattuk a GAZ-csoport likinói gyárában, ahol a szerelôsorok telis-tele voltak buszokkal. Rendkívül jó érzéssel töltött el bennünket, hogy alattuk jóformán csak Rába-futómûveket lehetett látni fogalmazott dr. Szôcs Károly. Holding 3 Orosz és amerikai partnereknél járt a Rába-vezetés A gyártás felpezsdülése az orosz államnak köszönhetô. Az ottani önkormányzatok buszbeszerzéseikkor 30 százalékos saját erô mellé 70 százalékos központi támogatást kaphatnak, ami hirtelen óriási lendületet adott a piacnak. Ennek hatása elérte a Rába partnereit is. Az átütô fordulat azért nem volt benne a levegôben, nem beszélhetünk a válság végérôl. Amikor a 2010-es várakozásokról érdeklôdtünk, mindenütt nagyon óvatosan nyilatkoztak. Mindenesetre FARKAS ÁKOS SZÔCS KÁROLY számunkra is jó jel, hogy az orosz politika felismerte: a jármûipar mennyire fontos. Egyrészt azért, mert nagyon sok embernek ad munkát, másrészt azért, mert ha a cégek meggyengülnek vagy tönkremennek, az az importigényt növeli. Emiatt további támogatásokra lehet számítani, csak tudnunk kell, hogyan lehet erre a vonatra felszállni mondta az üzletfejlesztési igazgató. A tárgyalásokon nemcsak az azonnali futómûigények jelentek meg, hanem új programokról is szó esett. Újra napirendre került az alacsony padlós buszok kérdése: a Rába vezetése bízik abban, hogy ezen a téren is sikerül piacot szerezni. Szintén van esély arra, hogy teherautóknál is beszállító lehessen a gyôri cég. A GAZ-csoporthoz tartozó Ural teherautógyár a speciális teherautók területén kívánja erôsíteni jelenlétét, amihez kiválóan illeszkedne a Rába MAXS termékcsaládja. Ez az amerikai piacon már bizonyított, és siker lehet Oroszországban is. Farkas Ákos értékesítési igazgató az egyesült államokbeli út kapcsán nem tudott ennyi pozitívumról beszámolni, ott ugyanis nem jelent meg az autóipart erôsítô állami intézkedés. A Rába elônyét Észak-Amerikában az jelenti, hogy több lábon áll: mezôgazdasági gépekhez, haszongépjármûvekhez és teherautókhoz egyaránt szállít futómûveket és futómûrészegységeket. Farkas Ákos elmondta, hogy az USA teherautó-piaca 2006 vége óta mély válságban van, amibôl jövôre sem várnak kilábalást. Korábban ugyan azt prognosztizálták, hogy egy 2010-ben életbe lépô emissziós szigorítás miatt 2009 az elôvásárlások miatt csúcsév lesz, de végül az emiatti bôvülés legfeljebb százalékos lett. A Rába két partnere ebben a szegmensben a Dana Corporation és az ArvinMeritor. A mezôgazdasági gépek terén a John Deere-rel áll kapcsolatban immár kilenc esztendeje a Rába. Itt a forgalom csak kismértékben, mindössze 10 százalékkal esett vissza, rendkívül stabil partnerrôl van tehát szó. A 2009-es év a korábbi futómû fejlesztésérôl, nagyobb teljesítményûvé tételérôl szólt. A mintafutómûvek kiszállítása már meg is történt. A speciális alkalmazások terén a Marmon-Herrington a gyôri cég fô partnere. Vele együtt ban sikerült meglovagolni egy új üzleti lehetôséget, de az idei évben jelentôs visszaesés következett be a válság miatt. Ami jó hír, hogy a két cég számos projektet vezet közösen, mindenesetre a 2010-es év várhatóan a 2009-es szintet hozza. Ide tartozik még a Caterpillar, amely május-június óta rendkívül megszenvedte a receszsziót, megrendelései nagymértékben csökkentek. Ez a vállalat is a vevôk visszatérését várja.

4 4 oldal 4 Futómû Kft. Megújult a teljes Lasco II. gyártósor E zekben a napokban adják át a nagyszabású modernizáláson átesett Lasco II. gyártósort, ahol ténylegesen már szeptember közepe óta készülnek ismét a mellsô tengelyek. A félmilliárdos beruházást sajátos módon épp a gazdasági válság tette lehetôvé. Németh László beruházásstratégiai vezetô a magazinnak kifejtette: a válság átírta a fejlesztési forgatókönyvet, a megrendelések visszaesése miatt több tervezett beruházást nem indítottak el, elôtérbe kerülhetett a már esedékes és hosszú idôt igénylô modernizáció. Az idô sajnos vagy szerencsére kedvezett is, hiszen a mellsô tengelyeket sem a megszokott három mûszakban kellett legyártani, így vághatott bele a Rába abba a kapacitás- és hatékonyságnövelô munkába, ami a kilábalás után gyümölcsözhet. Az elôkészületek után, május közepén állt le az 5 milliárd forint értékû gépsor és saját dolgozóink a Lasco szakembereivel és a kiválasztott külsôs vállalkozókkal karöltve belevágtak abba a több hónapos munkába, amit egy ekkora kovácsüzemi berendezés igényel. A közel harmincéves mellsôtengely-gyártó sor minden részét érintette a beruházás, a hevítôt, az elôhengerlôt, a hajlítógépet, a kovácsgépet és a sorjázót. A rendszer ezenkívül új elhûtô szalagot kapott és az anyagmozgatáshoz egy robotot állítottak üzembe, amelynek segítségével a humánerôforrás-igényt csökkenteni lehet és átcsoportosítani a kovácsüzemen belül. A projekt 500 millió forintba került, egyik felelôse, Csehi Tibor szerint a tervezett átadás végül azért nem valósulhatott meg eddig, mert a biztonságtechnikai rendszerekre vonatkozó elôírások a jövô évre nézve menet közben szigorodtak, és az eredeti terveket ennek megfelelôen menet közben módosítani kellett. A megújult gyártósor hivatalos átadására ezekben a napokban kerül sor, de termelést már szeptember közepe óta végeznek a Lasco II.-n. Németh László elmondta: a ráfordításnak köszönhetôen, mire a gazdaság kilábal a válságból, a kovácsüzem évi 150 ezer mellsô tengelyt lesz képes elôállítani a korábbi ezer helyett.

5 5 oldal Futómû Kft. 5 Két és fél milliárddal nyitunk kaput a jövôre É v végére fejezôdik be a GOP-pályázatban vállalt beruházások teljesítése, az operatív programban komplex vállalati technológiai fejlesztésekre kaptunk támogatást. Összesen két és fél milliárdos beruházásról van szó. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási rendszerében nyerte el a Rába a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázati támogatását két évvel ezelôtt. A gazdaságfejlesztési operatív programban vállalt technológiai fejlesztések támogatására 2006 végétôl készítette elô társaságunk a pályázatot, amit 2007 májusában nyújtott be a haszongépjármû-futómûvek és futómûrészegységek beszállításának növelése érdekében. A több mint két és fél milliárdos beruházásra 500 milliós támogatást nyertünk a minisztériumtól tudatta Németh László beruházási stratégiai vezetô. Az eredeti tervek szerint a vállalás december 31-ig teljesíthetô lett volna, de a válság igen hamar begyûrûzött a jármûiparba, s a piaci igények drámai mértékben visszaestek. Ezért kértünk hosszabbítást ez év végéig a felügyelôként közremûködô MAG Zrt.-nél. A futamidôt azért kellett a válság miatt meghosszabbítani, mert a futómû stratégiai tervében amely a vállalás alapját képezi számos módosításra volt szükség: amiben két éve még komoly kapacitásfelfutásra számíthattunk, ott ez a növekedés nem realizálódott. Németh László elmondta: a két és fél milliárdos komplex fejlesztés 90 százalékát a gépberuházások teszik ki, míg a maradék 10 százalékot az oktatás, a termelésirányítási rendszer modernizációja és a piacra jutás költségeire fordíthatjuk. A végrehajtott fejlesztésekrôl röviden, a teljesség igénye nélkül: A gépberuházások nagyban érintették a BPW tengelycsonk-kovácsolás munkaterületét, a beruházásnak köszönhetôen évi 500 ezer darab gyártását tudjuk vállalni. Ennek kapcsán került sor többek között a Lasco III. robotizációjára és a gyorsdaraboló beszerzésére. A Marmon futómûvek alkatrészeinek gyártásához üzembe helyeztük az egyorsós és kétorsós Puma CNC-esztergákat, valamint a Cincinnati függôleges megmunkálóközpontot. A hídházgyártás területén beruháztunk a Tompson dörzshegesztô modernizálásába és két új hegesztôrobotot állítottunk a termelésbe. A mellsô tengelyek megmunkálására a 3. sz. Unisign megmunkálóközpontot szerezte be a Rába, a hôkezelés és a szerelde korszerûbbé vált, ez utóbbinál kialakítottuk a Marmon-szereldét. A Lasco II. gyártósor modernizációjáról már esett szó korábban, de érintette az átfogó fejlesztés a szerszámgyártást is, itt a Cincinnati megmunkálóközpont mellett a PTV vizesvágó és a Masturn CNC-eszterga beszerzésével korszerûsítettük a termelést. Németh László beszámolt Balázs Péter külügyminiszter szeptemberi látogatásáról is. A politikus kifejezte bizalmát azzal kapcsolatban, hogy a beruházás élénkíti a gazdaságot, s így szerepe lesz majd a kilábalásban. Célkitûzéseinkrôl elhangzott: a kapacitásaink korszerûsítése és növelése mellett jelentôs energiatakarékossági és hatékonyságnövelési célokat tudunk megvalósítani a meglévô vevôkör bôvítése mellett.

6 6 oldal 6 Futómû Kft. Üzletfejlesztés A hogy arról lapunk elôzô havi számában beszámoltunk, idén negyedik alkalommal rendezte meg a Széchenyi István Egyetem Jármûipari Regionális Egyetemi Tudásközpontja (JRET) a kétnapos Tech4Auto konferenciát és szakkiállítást, melyen a résztvevôk megismerkedhettek a legújabb kutatási eredményekkel és a legkorszerûbb eszközökkel. A kutatók személyes találkozásain és diskurzusain túl a rendezvény kiváló lehetôséget teremtett arra, hogy a hallgatók az egyetemen szerzett elméleti ismeretek mellett gyakorlati példákon keresztül is betekintést nyerhessenek az egyes vállalatok kutatási és fejlesztési folyamataiba. A rendezvényen hagyományosnak mondhatóan idén is számos rábás kolléga tartott elôadást a legújabb fejlesztéseinkrôl, illetve kutatási eredményeinkrôl. SZÔCS KÁROLY Rába elôadások a Tech4Auto konferencián A konferencia elsô napján a jármûfejlesztési szekcióban dr. Szôcs Károly üzletfejlesztési igazgató tartott elôadást Vevôi igények azonosítása és azok megvalósítása korszerû közúti és offhighway futómûvekben címmel. Elôadásában bemutatta, hogy hogyan azonosíthatók a kis- és közepes sorozatú jármûgyártók igényei, és az így rendelkezésre álló információ alapján a futómûgyártó által hogyan tervezhetôk meg a követelményeket leginkább kielégítô konstrukciók, melyek a magas szintû mérnöki tervezôi munkán kívül nagyfokú kreativitást is követelnek. A fentiekre gyakorlati példákat is hozott az elôadó: hogyan lehet egy moduláris, kevés elembôl álló, sok eltérô változat összerakását lehetôvé tévô off-road futómûcsalád megvalósításával gazdaságosan és gyorsan kielégíteni a vevôi igényeket, illetve mik voltak az autóbuszpiacon egyedi, speciális vevôi igény alapján kifejlesztett termékcsalád bevezetésének indokai és tapasztalatai? Andrási Mátyás terméktervezô mérnök bemutatta, hogy milyen innovatív megoldásokat alkalmaz a Rába a 600 LE feletti traktorfutómûvek esetében. A fejlesztések mozgatórugója a magasabb teljesítmény és költséghatékony üzemeltetés mint vevôi igények mellett a szigorodó környezetvédelmi normák fokozatos bevezetése. A komplex, egyedi fejlesztések miatt a vevôvel folytatott közös fejlesztések részaránya növekvô tendenciát mutat. A fentiek megvalósítására gyakorlati, konstrukciós példákat is felvázolt az elôadó. Mészáros Zoltán CAD CAM rendszergazda ismertette, hogy milyen egyedi komplex adatbáziskezelô (Windchill) rendszer áll a felhasználók rendelkezésére. A rendszer képes a mûszaki dokumentációk, CAD-modellek, rajzok, összeállítások, termékjegyzékek kezelése (nincs szükség külön dokumentációmenedzsment-szoftverre) mellett egy integrált rendszerben folyamatmenedzsment és projektmenedzsment funkciók betöltésére is. A rendszer lehetôvé teszi a csoportmunka támogatását szervezeten belül, illetve az információátadást az egyes szervezetek között, mindezek elôsegítik a rendelkezésre álló idô hatékony felhasználását optimalizált költségek mellett. A méréstechnikai szekcióban a Gyártórendszerbe integrált mérôrendszerek fejlesztése címmel a HNS Mûszaki Fejlesztô Kft. és a Rába Futómû Kft. közös projektjének elôadását hallhatták az érdeklôdôk. A fejlesztés célja olyan több mérôhelyes mérôkészülékek koncepciójának kidolgozása, amelyek alkalmasak futómûkomponensek méretellenôrzésére elôgyártmány, megmunkálás és készalkatrész-ellenôrzés fázisában. Lehetôség szerint az operátor kivonásával a folyamatból, az ellenôrzött paraméterek feldolgozásával, gyors visszacsatolást adva a folyamatba való beavatkozás szükségessége esetén. A moduláris építési elv alkalmazásával pedig lehetôséget biztosítva az ellenôrzô eszköz hardver- és szoftverelemeinek újrahasznosítására. A konferencia második napján került sor a megmunkálási technológiák szekció elôadás-sorozatára, ahol többek között a Rába Futómû Kft. és a JRET közös munkájának eredményeirôl értesülhettek azok, akik részt vettek Tancsics Ferenc kovácstechnológiai vezetô és dr. Halbritter Ernô egyetemi docens elôadásán. A prezentáció jobbára a tengelycsonk kovácsolásánál használatos robot munkadarab-befogó pofájának alakhelyes tervezésére fókuszált. A kovácsolás során való zömítés hordósodást eredményez, melynek kiküszöbölésére többek közt az adott munkadarab CAD-geometriáját állították elô, majd annak egy részét felhasználták a befogópofa geometriai modelljének elkészítéséhez. Magát a CAD-geometriát többféle módszer együttes alkalmazásával hozták létre, miközben a Pro Engineer és a MathCAD szoftverek is összekapcsolásra kerültek. Az elôadás további része az elôbb említett két szoftver újszerû felhasználásának bemutatására épült, melyet a kovácshengerlési szúrásterv készítésének területén alkalmaztak. Magát a szúrástervet a jelentôsebb hossz menti elosztást igénylô munkadarabok esetén kell elkészíteni, amely igencsak bonyolult és idôigényes folyamat, mindamellett bonyolult számításokra épül. Ugyanakkor néhány peremadat megadásával, valamint a két alkalmazott szoftver asszociatív összekapcsolásával automatizálható. Ezzel az új számítási módszerrel a geometriai modellek jellemzô keresztmetszeti görbéi parametrikusan elôállíthatókká válnak. Az eredmény pedig magáért beszél: a szúrásterv elkészítése érzékelhetôen kevesebb idôt vesz igénybe, s lehetôvé válik az üzemi adatok szúrástervbe való gyors beépítése is.

7 7 oldal Alkatrész Kft. 7 Új irányok és lehetôségek az üzletfejlesztésben A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. üzletfejlesztéssel foglalkozó munkatársai Pekár György koordinálásával elkészítették a 2010-es piackutatást Mórra, illetve Sárvárra vonatkozóan. Kollégáimmal elkészítettünk egy komplett hazánkra, illetôleg a környezô országokra vonatkozó piackutatást az aktuálisan és a közeljövôben elérhetô üzleti potenciálok tekintetében. A jelenleg is tartó gazdasági válság PEKÁR GYÖRGY sajnos több olyan területen is érzékelteti hatását, melytôl természetes körülmények között többet lehetne várni, mint például Mór esetében az autóipar különbözô szegmenseitôl, vagy Sárváron a mezôgazdasági és egyéb erôgépek piacaitól mondta elöljáróban Pekár György. Sárvárral kapcsolatosan több potenciális érdeklôdô is van, többnyire külföldiek, akikkel a kapcsolatfelvétel jelenleg is zajlik. Cél a rendelkezésre álló kapacitások minél jobb kihasználása. Mór vonatkozásában szintén körvonalazódik több potenciális irány, melyek közül kiemelném a már üzembe helyezett fleece-gyártásokhoz tartozó termoformázó gépeket, valamint a közeljövôben érkezô újabb két termoformázó egységet, illetve egy nagy teljesítményû stancgépet, melyek várhatóan jövô év januárjában állítanak munkába. Ezek aktuálisan egy üzletfejlesztési vonal idei évre elképzelt állomásai, a jelen évre megtervezett projekt utolsó lépésének következô év elejére történô transzponálása. Pekár György hangsúlyozta: ez a projekt további lehetôségeket és potenciálokat is feltárt, melyek kapcsán a jelenleg tudható, ben gyártandó mintegy 2 millió darab fleece mellett az üzletfejlesztés további volumeneket célzott meg. Általában elmondható, hogy az év végéhez közeledve az üzleti élet sok területén az élet lényegesen jobban kezd pezsegni, mint év közben. Az üzletfejlesztés határozott elképzelése és célja ezen éves volumen további növelése. Szintén említésre méltó a haszongépjármû területén tett vállalati erôfeszítések eredményessége, mely további fejlôdés irányába mutat es évben.a szabás-varrás területén több vállalattal is tárgyalunk. A szabás-varrás területén folyamatos tárgyalásokban vagyunk több vállalattal is. Ennek folyománya, hogy a Lear partnerünkön keresztül mintegy egy hónappal ezelôtt megkezdtük a Mercedes üléshuzat varrásait, mind elsô, mind hátsó ülések vonatkozásában sorolta Pekár György, s még hozzátette: Az ülésvázhegesztés területén komoly vállalatcsoporttal vagyunk kapcsolatban, ahol ugyan már lehetôségünk nyílt képességeink bizonyítására, azonban tudható, hogy ezen szegmensben óriási versenyhelyzet van. A fentiekben említett potenciálok egy idôben meglévô és kezelendô feladatok. Kollégáinkkal szoros együttmûködésben mondhatom, hogy mindenbôl igyekszünk kihozni vállalatunkra és dolgozóinkra nézve a legjobbat.

8 8 oldal 8 Alkatrész Kft., Mór, Sárvár Egy lépéssel a vevô igénye elôtt Gy orsaság, rugalmasság, változtatási képesség. Meg persze a minôség, amivel a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. móri gyára megszerzi, s ami még fontos, meg tudja tartani a vevôket. A haszongépjármûalkatrész-megrendeléseknél hagyományosnak mondható partnerek mellett egyre szélesebb a román piaci kapcsolat. A móri gyár igazgatója, Czetli Imre magazinunk érdeklôdésére elmondta, a haszongépjármû-üzletág három irányba bontható, a buszülések, a vasúti, illetve a haszongépjármûülések gyártását foglalja magába. Idetartozik a különbözô erôgépek a Caterpillar, a lánctalpas eszközök és a mezôgazdasági gépek ülésalkatrészeinek gyártása. Ez a három fôirány, amiben Móron dolgoznak. Az elmúlt két év során sikerült a haszonjármû üzletágat fellendíteni. Amíg 2007 körül millió forintos árbevételt realizált a társaság ebben az üzleti szegmensben, idén elérte az egymilliárd forintot. Jövôre várhatóan 1,5 2 milliárd forint árbevételt hoz ez az üzletág. Alapvetôen a legmeghatározóbb a román üzleti kapcsolat. A második a rangsorban a MÁV-Bombardier, a harmadik a Kravtex, ezt követi a Sears ülések gyártása és az úgynevezett egyéb Volánok megrendelései, ami ugyancsak jelentôs árbevételt produkál. Idén kapcsolatba kerültünk egy újabb román céggel, ahová egy hónap alatt meg tudtuk adni azt a mintagarnitúrát, amit a vevô kért. A kapcsolatfelvétel augusztusban történt, szeptemberben már adtuk az elsô ülésgarnitúrát ami nyolcvan ülést jelent, október végén megjelent a vevôi rendelés öt garnitúra ülésre sorolta Czetli Imre. Természetesen a többi partnerrel is fenn kívánjuk tartani az eddigi, jól mûködô kapcsolatot. Összességében mindezekbôl tevôdik össze a másfél, kétmilliárdos árbevételünk. Fontos, hogy amiben jók vagyunk, és amivel itt tudjuk tartani a vevôket a gyorsaság, a rugalmasság, a változtatási képesség, azt meg tudjuk tartani. Ha bármire igénye van a vevônek, mi rövid idô alatt meg tudjuk csinálni. Rugalmasan állunk hozzá, hogy a vevônek minden igényét idôben, akár idô elôtt ki tudjuk elégíteni. Úgy gondolom, hogy jó áron dolgozunk, s hozzá kell tenni, hogy a minôségünk magas, megbízhatók a termékeink és nincsenek úgymond piaci visszajelzések hibákról, tartósan, meghibásodás nélkül lehet használni az általunk gyártott termékeket hangsúlyozta Czetli Imre. A haszonjármûalkatrész-gyártási szegmensben vannak lehetôségek. Az év elején bôvítési lehetôségekkel indulunk a román partnerek felé. Ugyanezt szeretnénk elérni a MÁVtársaságok felé is. Ott is szeretnénk bôvíteni kapcsolatainkat, s kilépni abból a körbôl, hogy csak ülés szállítható a Rábából. Minden olyan pontot szeretnénk megkeresni, ami a technológiába illeszkedik, hiszen megvan a tudásunk, a mûszaki hátterünk hozzá. Most elindítjuk annak a feltérképezését, hogy ezt az üzletágat még jobban meg tudjuk növelni, s nagyobb lehessen, mint ahogyan látszik, s ahogyan prognosztizáljuk mondta Czetli Imre. Móron azon vagyunk, hogy a vevô minél magasabb szintû kiszolgálást kapjon, s minél több terhet vegyünk le a válláról. Csináljuk meg mi, hogy minél nélkülözhetetlenebbé tegyük magunkat, s adjunk lehetôséget arra, hogy tudjon választani a vevô. Többet kapjon, mint amit a piacról megszokott. Itt megveheti, amit kiválaszt, s az igényei szerint úgy módosítjuk, hogy a saját piacán minél jobban fel tudja azt használni. Teljes kiszolgálás, hogy a vevô minél komfortosabban érezze magát és ne akarjon máshoz menni. Mondhatni ugyanazon az áron sokkal több kiszolgálást kapjon mondta végül Czetli Imre. Eredményes Le Mans-i utazás A Claas-traktorgyár Le Mans-i gyárában tekintették át partnereikkel az ez évi eredményeket és a 2010-es lehetôségeket a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. sárvári gyárának képviselôi. Az üzleti út sikeres volt, egyrészt elismerés illette a gyár termékeit, egyben s a válság idején külön jelentôségû új termékek gyártásának lehetôségével tértek haza a küldöttség tagjai Sárvárra. A sárvári gyár igazgatója, Boldis Géza a Claas meghívásának jelentôségérôl elmondta magazinunknak, hogy az biztató jel volt, mert ha ilyet kap a szállító, nyilván van logikus folytatása. A Claas-traktorgyár képviselôi elmondták, az ez évi, jó minôségû és megbízható szállításunk azt eredményezte, hogy olyan értékelést kapott a sárvári gyár, hogy érdemesült a meglévô termékpalettájának bôvítésére, úgy menynyiségben, mint féleségében mondta elöljáróban Boldis Géza. Az igazgató hozzátette, mindezt úgy, hogy a Claas értékelése szerint a Le Mans-iak 380 beszállítójuk közül az elsô 35-ben számolnak a sárvári gyárral. A traktorgyárat is elérte a válság, amelynek hatására jelentôsen visszaesett a termelés. Ennek ellenére jelentôs emelkedést mutat a fék- és kuplungpedálok sárvári gyártására az igény. Ez azt jelenti, hogy a Claas egyetlen pedálbeszállítójává váltunk. Mindezekkel együtt tárgyalást folytattunk arról, hogy milyen ütemben vezetik be az új pedálok gyártását, azoknak milyen módon történik az elsô mintagyártása, mikortól indulhat a teljes pedálgyártás. Amennyiben az elsô mintáink és a pilotgyártás sikeres lesz, akkor jövô év februárjától a teljes palettán fogjuk gyártani sorolta Boldis Géza, aki nagy eredménynek tartja, hogy a válságos helyzetben bôvüléssel számolhatunk. Nem csak a pedálgyártás terén értek el eredményt a sárváriak Le Mans-ban. Amint arról a Rába Magazin már beszámolt, azon forgácsolt tételek, amelyekre az elsô mintákat kiadták, bizonyos tételei is elindulnak jövôre. S hoztak haza forgácsolótételekrôl ajánlatcsomagot, amin már a mérnökgárda dolgozik. Ami fontos volt a látogatásnál, hogy végigtárgyaltuk és elôkészítettük a minôségügyi, logisztikai és kereskedelmi megállapodásokat. Ezek közül, amit a helyszínen is el lehetett dönteni, a minôségügyi megállapodást aláírtuk. A másik kettô itthoni kontroll után lesz aláírható. A Claas csak azokkal a beszállítókkal dolgozik együtt, akik ezekben a megállapodásokban meghatározott keretek között tudnak dolgozni. Nincsenek köztük különleges igények, megfelelnek azoknak a minôségi rendszerbe illeszthetô, nálunk is alkalmazott eljárásoknak, amelyeket eddig is alkalmaztunk mondta Boldis Géza, s még hozzátette: Ami a megállapodásokban fontos, olyan kereteket adnak a korábbi gyártásnak és a szállításoknak, ahogyan azt a Claas valamennyi beszállítójától elvárja. A jövô évi folytatás tehát biztató, s reméljük, a Le Mans-i gyárban tett látogatás egy olyan mérföldkô a traktorgyárral való további kapcsolatban, amely a jövô éven is túlnyúló termék- és piacbôvülést jelent. BOLDIS GÉZA ÉS JEAN-PIERRE BLAIN ALÁÍRJA A MINÔ- SÉGÜGYI MEGÁLLAPODÁST.

9 9 oldal Gyôrbôl I smét fontos mérföldkôhöz érkezett a Rába Jármû Kft. és a Magyar Honvédség közötti együttmûködés: cégünk koordinálásával készül el az a három páncélozott terepjáró mentôautó, amelyet várhatóan az afganisztáni hadmûvelti területen használnak majd a katonáink. A jármûveket a nemrég Pápára érkezett C-17-es (Jávorszarvas) óriásgépek szállítják a helyszínre. Jármû Kft. 9 ÚJABB JELENTÔS KATONAI MEGRENDELÉST TELJESÍTETTÜNK A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZÉRE Páncélozott mentôautók A Magyar Honvédség 2008 októberében kereste meg a Rábát azzal az igénnyel, hogy szükség lenne olyan speciális, sebesültszállító katonai terepjáró jármûvekre, amelyek a NATO logisztikai jármûvekre vonatkozó normáin túl ballisztikai, repesz és akna elleni védettséget is nyújtanak a benne utazóknak. Három darab páncélozott mentôautóról volt szó, amely - talán nem is kell mondani - nagy kihívás elé állította a Jármû Kft-t: ilyen speciális megrendelést ugyanis még nem teljesített a cég. A jármû nek a védettséget meghatározó NATO STANAG 4569-es szabvány szerinti Level 2 2a védelmi szintet kellett kielégíteni. Ez a védelmi fokozat ballisztikai szempontból 7,62x39 lövedékek, 20 mm-es tüzérségi repeszek és 6 kg TNT-nek megfelelô robbanás (futómûvek alatt) elleni védelmet nyújt a jármûben ülôknek. Ennek megfelelôen kompozit páncélzattal került megépítésre a jármû vezetôfülké je, é s természetesen a betegszállító tér (küzdôtér) is. A fülke és a küzdôtér közötti átjárás biztosított. A jármû abszolút nemzetközi, hiszen a páncélozást egy francia cég végezte, a bázisjármû a német, S91 MidiCity ismét az év midibusza A Camion Truck & Bus magazin pályázatán második alkalommal nyerte el kategóriájában Az év haszongépjármûve díjat a Rába Jármû Kft., a Molitus Kft. és a Webasto Hungária Kft. közös munkája, az S91-es midibusz. A megtisztelô címet a haszongépjármû, árués személyszállítási szaklap olvasóinak szavazatai alapján ítélik oda évrôl évre. Az idei volt a tizennegyedik ilyen megmérettetés. A Magyarországon bemutatott és forgalmazott haszonjármûvek tizenegy kategóriában versenyeztek, az S91 MidiCity mini- és midibusz kategóriában (6 9 m) 14 busztípust utasított maga mögé. A jelöltekre több ezer szavazat érkezett en, levélben és faxon. Az idei évben ismét elnyert elismerés is bizonyítja, a jármûvet hamar megkedvelte a közönség. A Rába-alvázzal gyártott midibuszt 2007-ben mutatták be elôször a tököli buszparádén, a busz prototípusa február óta Gyömrôn üzemel helyi járatként és számos sikeres teszten is túl van. A Volán Egyesülés székházában tartott hivatalos díjátadón Torma János, a Rába Jármû Kft. ügyvezetô igazgatója mellett Adamis Gábor, a Webasto Hungária Kft. ügyvezetô igazgatója, valamint Kozák Péter, a Molitus Kft. ügyvezetô igazgatója vehette át a gyôztesnek járó oklevelet, az S91-es MidiCity pedig újabb egy évig viselheti a Az év haszonjármûve kitüntetô címet. a mentôkocsiban használt eszközöket, berendezésket pedig magyarországi cégek készítették. Ezt a sokszereplôs projektet a Rába Jármû Kft a Gépjármû Beszerzési Program keretében tervezte meg, és fogta össze, amely komoly nemzetközi kapcsolatok kiépítését tette szükségessé. A jármûveket a magyar mellett a német és a francia hadsereg auditorai is megtekintették, és a NATO követelményeinek megfelelônek találták. A munka gyümölcs ez év végére beérett, a jármûvek elkészültek és 2009 decemberé ben meg fog történni a hivatalos katonai átadásuk a Magyar Honvédség részére. Ezt követôen haditechnikai ellenôrzô vizsgálatokon és csapatpróbán vesznek részt a jármûvek majd az alkalmazásba vételük következik. Háttérként annyit érdemes tudni, hogy a legfrissebb bel- és külpolitikai hírek szerint még több katonát küldenek a Közel- Keletre a NATO tagállamok, így Magyarország is. Hazánk a kint szolgáló 350 hivatásos magyar katona mellé újabb 200-at vezényel ki Afganisztánba. A gépkocsi megengedett össztömege kilogramm, a járóképes alváz 5600 kil ogramm, a páncélzat további 5400 kilogramm ot jelent. A mentôben hat járóbeteg vagy négy fekvôbeteg szállítható egyszerre, mellettük még hely biztosított a felcser, a gépkocsivezetô és a gép kocsi parancsnok részére. A jármûvekbe beépített hordágytartó berendezés a STANAG 2040 szabványnak megfelelô kivitelû. Beépítésre kerülnek továbbá korszerû híradástechnikai berendezések is a a hadmûveleti területen történô zavartalan kommunkáció biztosításához. Major Balázs, aki projektrôl cikkünkben beszámolt, végül még hozzátette, hogy további újdonság volt a RÁBA Jármû Kft számára a jármûvekbe szerelendô ABV (atom, biológiai, vegyi) szûrô-szellôztetô berendezés integrációja, amely komoly képességnövekedést jelent a jármûvek számára. A mostani katonai megrendelés három jármû szállítására szólt, elképzelhetô, hogy lesznek további igények is hasonló kivitelû katonai terepjáró jármûvekre, de ezek nyilvánvalóan a Magyar Honvédségtôl és hazánk nemzetközi katonai szerepvállalástól ill. annak nagyságától függnek.

10 11 oldal Belsô képzések 2010-ben is HR 11 J elenlegi helyzetben a fejlesztés-képzés kiemelten fontos, hiszen a piac fellendülésével a szükséges változásokra reagálás gyorsabb, hatékonyabb megújulást kíván. A 2010-es évben a tavalyi évhez képest megnô a belsô képzések aránya. A Rába szerencsésnek mondhatja magát, hiszen a speciális belsô tudás egyre nagyobb hányada lesz elérhetô írott formában is. A belsô oktatási anyagok révén az elméleti és tapasztalati tudás rendszerezve rögzítésre kerül. Kialakult egy aktív szakembergárda, akik saját szakterületükrôl tananyagot készítenek. Ez több szempontból is elônyös, hiszen felgyorsítja a szükséges ismeret megszerzését, hatékonyabb, nyomon követhetôbb a betanulás, azt tanítjuk, ami számunkra fontos, és nem utolsósorban költséghatékonyabb. Ilyen formában készültek például: általános jármûipari ismeretek; Univers gépkezelô oktatás; NC-alapok, NC-technika, NCT-, Fanuc, Siemens vezérlésû gépek programozása; kovácsolási alapismeretek; jármûipari, forgácsolási ismeretek; élezési tevékenység folyamata; hôkezelési eljárások is. A jövô év elsô negyedéves célja, hogy minden elkészült tananyagunkat a holdinggal együtt akkreditáljuk, ezzel biztosítva a minôségi oktatást és a naprakész ismeretátadást. Természetesen vannak és a jövôben is lesznek külsô képzéseink, amit belsô képzés formájában nem tudunk biztosítani, ilyen például a könnyû- és nehézgépkezelô-képzés, különbözô személyiség- és csoporttréningek, felsôoktatási és OKJ-s képzések. Ennek tükrében a jövô évi oktatási terv a vállalati célok figyelembevételével, a beérkezett igények, a teljesítményértékelések feldolgozását követôen januárban kiírásra kerül.az oktatási terv megtalálható lesz a \\Srv01\holding\Oktatas\Publikus\Oktatás\2010 könyvtárban, majd oktatási kézikönyv formájában is megjelenik. Képzésekre jelentkezni a \\Srv01\holding\Oktatas\Publikus\Képzésre jelentkezés könyvtárban lehet. A szükséges jogosultságokat a vezetôk részére biztosítjuk. CSONTOS-HOFFER KATALIN Rába Mester sikerrel zárult a pályázat M inden év október hónapja a Rába Mesterek éves értékelésének és egy évre szóló megbízatásának fordulópontja. A tavalyi évhez hasonlóan a teamvezetôk által kiírt, a vállalat szempontjából kulcsfontosságú területekre (gép, gépcsoport, munkakör) lehetett pályázatot benyújtani. A Rába Mesterekkel szemben számos elvárást fogalmaztunk meg, ezek közül az idei évben minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kap az új és meglévô kollégák betanítása. A Mesterek elsôdleges szerepe a tudásátadás biztosítása, ami a piaci növekedés idôszakára való felkészüléshez elengedhetetlen. Ugyancsak fontos feladat a rotációban való aktív közremûködés. A mindennapi munka megkönnyítése érdekében a Mesterek egy szereptisztázó képzésen is részt vettek, melynek célja, hogy támogatásuk és elkötelezettségük egyértelmû legyen a vállalat céljai és a teamvezetôi elvárások felé. Hiszen a Mesterek nemcsak erkölcsi elismerésben részesülnek, hanem kultúraformálóknak is kell lenniük, akik hatással vannak a környezetükben dolgozókra. A Mesterprogramot addig tudjuk fenntartani, amíg az elvárások teljesülnek. Ahol a belsô rotáció, a betanítás mint program mûködésképtelen, ott a Mester cím visszavonásra kerül és évközi pályázatkiírásra kerül sor októberben összesen 115 pozícióra írtunk ki pályázatot, 111 pozíciót töltöttek be. Négy pozícióban további program indítása szükséges. A korábbi Mesterek közül 12 fô megbízatása visszavonásra került, és ugyanennyi új Mester lett kinevezve. A Mesterek kinevezéséhez gratulálunk és továbbra is példaképként, a betanulás és rotációban való közremûködés fô hajtóerejeként tekintünk rájuk! CSONTOS-HOFFER KATALIN Megszületett a bérmegállapodás december 1-jén megkötöttük a Rába-csoport évre szóló bérmegállapodását. Ennek alapján a jövô évben célunk a kompetencia megtartása, a minimum 4 napos foglalkoztatásról a teljes munkaidôre történô visszatérés. A Rába-csoportnál 2010-ben alapbéremelésre egyéb, késôbbi megállapodás hiányában nem kerül sor, a vállalat célja a nominálbér megtartása. A választható béren kívüli juttatás (VBK) éves keretösszege Ft-ra emelkedik és a választható elemek bôvülnek a meleg étkezési utalvány igénybevételi lehetôségeivel. A törvényi változások miatt az adóköteles juttatások esetében azonban a Ft-os keretösszegen belül átváltási szorzót kell a jövôben alkalmazni. A évi VBK szabályairól részletes írásbeli tájékoztatást az igénylôlapok kitöltése elôtt, januárban adunk minden dolgozónak. Természetesen a évi bérmegállapodás szabályainak megfelelôen, amennyiben a meghatározott feltételek teljesültek, a betegrátához kötött mozgóbér továbbra is kifizetésre kerül. A mozgóbér alapbéresítésére üzletáganként az érdekképviseleti javaslat szerinti idôpontban kerül sor. Az alapbéresítés idôbeli csúsztatásával az érintettek számára közel 1%-os bérfejlesztés valósul meg. A felek a megállapodásban rögzítették még a további csökkentett munkaidôs foglalkoztatás, valamint az érdekképviseleti együttmûködés szabályait. MÉSZÁROS MÓNIKA Tekebajnokság A versenysorozat résztvevôi, a menedzsment és a szakszervezeti vezetôk közös játékával zárult a évi tekebajnokság. A jó hangulatú estén vegyes csapatok mérkôztek meg egymással. A kiegyenlített esélyek izgalmas versenyt hoztak. Az est folyamán a és a évi bajnokság legjobbjai átvehették a Rába-kupát. A díjazottaknak ezúton is gratulálunk! A bajnokságot természetesen 2010-ben is megrendezzük. Ehhez új, 4 6 fôs csapatok jelentkezését várjuk. A verseny mellett továbbra is korlátozott számban lehetôség van a munkahelyi-baráti társaságoknak egy-egy külön idôpontban pályát foglalni. A tekézési lehetôségekrôl Hajba Józsefnél lehet érdeklôdni (tel.: 43-75).

11 12 oldal 12 HR Év végi leállások a vállalatnál 2009-ben a szokásos év végi üzemszünet néhány területen hosszabbra nyúlik. A munkaidôkeret lehetôségét kihasználva az üzletágak a csökkentett munkaidô mellett úgy szervezték év végi feladataikat, hogy egy hosszabb idejû, folyamatos munkavégzést követôen egybefüggô legyen a leállás. Ezzel a téli idôszakban jelentôsebb energia- és egyéb járulékos költségmegtakarítás is elérhetô. A Futómû Kft.-nél december 14. és január 10. között lesz leállás, ehhez igazodik a holdingközpont is a szabadságolással. Csak bizonyos szûk keresztmetszetû helyeken, illetve ahol az év végi zárási feladatok igénylik, lesz munkavégzés. Ezenkívül a december i teljes körû álló üzemi leltár jelent feladatot. A HR-szervezet az elszámolási feladatokhoz igazodóan az üzemszünet alatt december 22., december 29. és január 4. napokon ügyeletet tart. A Jármû Kft. december 10-én befejezi a termelést, december 18- án és 19-én leltároz és január 11-én kezdi meg újra a munkát. Móron lesz a legrövidebb (2 hét) az üzemszünet, december 21. és január 4. között. Sárváron 2009-ben az utolsó munkanap december 17., az évkezdés pedig január 11. Az Alkatrész Kft.-nél a leltározóknak december én kell dolgozni. Az üzemszünet alatti munkavégzés idôpontját a közvetlen vezetôk adják meg az érintett munkavállalóknak. MÉSZÁROS MÓNIKA Milyen volt 2009? És mit vár 2010-tôl? E gy ilyen nehéz év után csak jobb jöhet? a kérdést nem költôinek szántuk, kollégákat kérdeztünk arról, hogyan élték meg az elmúlt tizenkét hónapot, s bíznak-e a jobb folytatásban. FERENCZI BALÁZS LOGISZTIKAI TEAMVEZETÔ, RÁBA FUTÓMÛ KFT. Az idei év két kulcsszava a költségcsökkentés és a hatékonyságnövelés volt, nehéz hónapokon vagyunk túl. Én sajnos nem vagyok optimista, úgy számolok, hogy ez várható jövôre is, sôt, talán még nehezebb is lesz. A vezetô kollégáknak sem könnyû kommunikálni a helyzetet, de azt látom, hogy a dolgozók többsége megérti, a tények állítanak nehéz döntések elé minket. A stressz ezzel együtt jelen van sajnos a mindennapokban, ami ellen nagyon nehéz tenni. SPIRK LÁSZLÓ ENERGETIKUS, RÁBA FUTÓMÛ KFT. Szakmailag új kihívást hozott ez az év, hiszen a kovácsüzembôl kerültem az új pozícióba. A feladatom most az, hogy felmérjem, az energetika területén hogyan lehet csökkenteni a veszteségeket. Nyilván a helyzettel magyarázható, hogy ez a kérdés is kiemelt fontosságú lett ben, de tény: vannak tartalékok a rendszerben. Nem volt könnyû senkinek sem ez az év, de tovább kell dolgoznunk a feladatainkon. PINTÉR TIBOR SZERELDETEAM, CELLAVEZE- TÔ, RÁBA FUTÓMÛ KFT. Nagyon nehéz évünk volt a szereldében, bár az év utolsó két hónapjában legalább javulást érzékeltünk. A következô negyedévben talán kicsit jobb lesz, de utána sajnos én is azzal számolok, hogy újra nehezebb hónapok jönnek. Gyakoriak a szabadságok, leállások, amelyek a mindennapoknak sem tesznek jót, hiszen feszültséget gerjesztenek. CSONKA GYÖRGY CNC-GÉPKEZELÔ, RÁBA JÁRMÛ KFT. Én sem mondhatok mást: nagyon nehéz volt A Jármû Kft.-nél dolgozom, ahol azt látjuk, hogy valamiféle javulás valóban várható a jövô év elsô felében. Túl nagy bizalmam azonban nincs, ez a fellendülés átmeneti lesz csak. Hét éve vagyok a cégnél, ilyen nehéz évünk még nem volt. Friss házasként, hiteltörlesztéssel a hátam mögött nagyon nehéz, de gondolom, ezt más is elmondhatja, hiszen sokan járunk hasonló cipôben. Én azt látom a kollégákon, hogy a válság szorosabb együttmûködésre sarkallta a dolgozókat a vezetéssel, s a lojalitás is erôsödött mindkét irányban. BENCZE ÁRPÁD VEVÔI KAPCSOLATTARTÓ, RÁBA JÁRMÛ KFT. A rendelések 2009-ben nagymértékben csökkentek, ezt mindenki tudja, mint ahogy azt is, hogy az ezzel járó létszámleépítések is megviselték a céget. A 2010-es év elején már látható az emelkedés a polgári vevôknél, több próbagyártást is végzünk. A megmaradt vevôkkel szorosabb kapcsolat alakult ki, bár volt, aki a helyzetet kihasználva csökkenteni akart az árainknál. Meg kellett tanulni rugalmasan kezelni ezeket a helyzeteket, a vevôi igényeket ezt is megtanította nekünk DOKA ZOLTÁN NC-ESZTERGÁLYOS, RÁBA FUTÓMÛ KFT. Veterán vagyok, 1972 óta dolgozom itt, s ilyen nehéz év bizony még nem volt. De meg kell mondanom, hogy a kollégákkal, akik maradtunk, mindent megteszünk, ami tôlünk telik. Rugalmasak vagyunk a munkaidôt tekintve. Én bízom a jövôben, a magyar dolgos nép, mi pedig ebben a gyárban nôttünk fel, s innen is szeretnénk nyugdíjba is menni. Remélem, a válságnak hamarosan már csak vége lesz. PISCH ATTILA GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS, RÁBA JÁRMÛIPARI ALKATRÉSZGYÁRTÓ KFT., MÓR A 2009-es év nekünk Móron is nehéz volt, a mi munkánk alapvetôen a Suzuki-megrendelésektôl függ, s azt tudjuk, hogy az autóipar a válság egyik nagy vesztese... A 36 órás munkahét és a mintegy tízszázalékos fizetéskiesés nyilvánvalóan mindenkit érzékenyen érint. Nem vagyok nagyon optimista a jövôt illetôen, de a cégvezetésen is múlik, s gondolom, ezen dolgoznak az illetékesek, hogy a fô vevônk, a Suzuki mellett más megrendelôkkel is erôsítsük a termelést jövôre. PANKACZI KÁROLY BESZÁLLÍTÓ ÜTEMEZÔ, RÁBA JÁRMÛIPARI ALKATRÉSZGYÁRTÓ KFT., SÁRVÁR A sárvári Alkatrész Kft.-nél sem volt könnyû a 2009-es év, de az utolsó negyedév, illetve a jövô évi elsô három hónap kilátásai miatt én optimistábban látom a jövôt. Azt is tapasztaltam, hogy a kollégákat összehozta ez a nagyon nehéz helyzet, az öszszetartás, s az, hogy a feladatokat meg kell oldani, láthatóan erôsebbre fûzte a kötelekét köztük. Ami mindenképp jó lenne, ha megvalósulna: visszaállni az ötnapos munkahétre. Ezt kívánom 2010-re magunknak.

12 13 oldal Bemutatkozott az autopro.hu E gy budapesti sajtótájékoztató keretében hivatalosan is bemutatták az autopro.hu-t, a Lapcom kft. jármûipari és beszállítói szakportálját, az eseményen a kiadó megállapodást írt alá a Magyar Gépjármûipari Szövetség honlapjának üzemeltetésérôl. A nyugdíjasklub 2009-es éve A Rába azon nyugdíjasai számára, akik aktív munkásságuk lezárását követôen munkatársaikkal, barátaikkal továbbra is rendszeresen találkozni kívánnak, több mint két évtizede a Liszt Ferenc u. 20. szám alatt található Zichy-palota várostól bérelt alagsori helyiségeiben kialakította a még ma is nagy értéket képviselô nyugdíjasklubot. Az itt mûködô nyugdíjas-egyesület színes programokkal, kirándulásokkal, szórakoztató rendezvények szervezésével igyekszik jó közérzetet biztosítani idôs tagjai számára. A klubélethez, illetve a klubhelyiségek fenntartásához szükséges anyagi fedezet elsôsorban a Rába Nyrt. támogatásaiból, azonkívül civil pályázati összegek elnyerésébôl és elenyészô mértékben az egyre gyarapodó tagság tagdíjaiból jött mindeddig össze. Bár közhely, ez évben a mi életünket is nagyban befolyásolta a gazdasági válság. Érdeklôdéssel követtük fôtámogatónk, az anyavállalat gazdasági mûködésérôl szóló híreket, és elismeréssel figyeltük válságkezelô, munkahelymegôrzést célzó intézkedéseit. Ugyanakkor tudomásul kellett vennünk, hogy forrásaink várhatóan szûkösebbé válnak. Erre számítva fokozott figyelemmel kísértük és adtuk be jelentkezéseinket a civil szervezetek számára kiírt pályázatokra, melyekbôl néhányat el is nyertünk; a fenntartási és mûködtetési költségeinket minimalizáltuk; a kirándulásokat és rendezvényeket teljes mértékben önköltségesítettük; tagdíjemelést hajtottunk végre. A bevételek azonban így sem tudták egészében fedezni kifizetéseinket. A legrosszabb, a klub bezárása mégsem következett be, mert idônként mindig a legjobbkor érkezett egy-egy kisebb összegû Rábatámogatás.A klubélet intenzitása az anyagi nehézségek ellenére változatlan maradt. Idôs nyugdíjukból szerényen élô tagjaink számára a szürke hétköznapokból való kilépést, a kikapcsolódást, a társas együttlétet jelenti ez a klub. Fenntartását erkölcsi kötelezettségünknek érezzük. Köszönet a Rába vezetésének, hogy ezen cél megvalósíthatóságához továbbra is segítséget nyújtottak. Kívánjuk, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetbôl mielôbb sikerüljön kilábalni és a mai, valamint a jövôbeni nyugdíjasok is támogatójukként tarthassák még sokáig számon anyavállalatukat. HORVÁTH KÁLMÁN A RÁBA GYÔRI NYUGDÍJAS EGYESÜLET ELNÖKE Sajtótájékoztató keretében mutatták be Budapesten a néhány hete már elérhetô gépjármûipari és beszállítói szakportált, a Lapcom kft. önálló domainnév alatt jelentkezô oldalát. Házigazdaként Szetey András, a hírportálok központi fôszerkesztôje és üzletág-igazgatója köszöntötte a megjelenteket, s mutatta be az asztalnál ülô Pintér Istvánt, a Magyar Gépjármûipari Szövetség (MGSZ) elnökét, Szammer Istvánt, a Lapcom kft. ügyvezetô igazgatóját, valamit Koloszár Tamást, az autopro.hu fôszerkesztôjét. Pintér István röviden beszélt a már tíz éve élô MGSZ-rôl, a 24 tagvállalatból álló szövetség színes palettát képvisel, az elit autógyártástól kezdve a fontos, de kevésbé látványos beszállítókig bezárólag. A szervezet azon túl, hogy rendszeresen megvitatja az iparág aktuális kérdéseit, egyeztet a kormányzati, gazdaságpolitikai döntéshozókkal. Az iparág 10 százalékkal járul hozzá a magyar GDP-hez, nem mindegy, hogy mi marad meg belôle a válság után fogalmazott az MGSZ elnöke, aki elismerte, ennél kisebb súllyal sikerült az érdekérvényesítés. A szövetség célja, hogy továbbra is vonzó célpont maradjon a külföldi befektetôk elôtt a magyar jármûipar. A kiadónkkal történô együttmûködésrôl azt mondta: közös a felelôsségünk a magyar jármûiparral kapcsolatban. A sajtótájékoztatón ugyanis megállapodást írt alá a Magyar Gépjármûipari Szövetség elnöke, Pintér István és a Lapcom kft. ügyvezetô igazgatója, Szammer István arról, hogy a jövôben a kiadó üzemelteti a szövetség honlapját. Az MGSZ elnökének rövid helyzetértékelése után Szammer István mutatta be a Lapcom kft.-t, kezdve az anyavállalattal, a 17 ezer fôt foglalkoztató, 2 milliárd fontos éves forgalmú angol Daily Mail-csoporttal. A Kisalföldbôl kinövô és a szegedi napilapot, a Délmagyarországot is birtokló Lapcom ma hét országban van jelen érdekeltségeivel. Magyarországon és Szlovákiában nyomtatott és 2009 ÁPRILISÁBAN VÁLT IS- MERTTÉ, HOGY MEGINDULT EGY VILÁGJÁRVÁNNYAL FENYEGETÔ INFLUENZA AZ ÚGYNEVEZETT (H1N1) VÍRUS VAGY SERTÉSINF- LUENZA TERJEDÉSE AZ AMERIKAI KONTINENSEN. MIT KELL TUDNI AZ ÚJ BETEGSÉGRÔL? Magyarországon május 28-án igazolták az elsô megbetegedést. Június 11-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a készültséget a legmagasabb fokozatúra emelte. A betegség eddig ismert jellemzôje többek között, hogy a fertôzôképesség idôtartama a megbetegedés kezdetét megelôzô naptól a megbetegedés kezdetét követô 7. nap, a lappangási idô maximum 7 nap. CSEPPFERTÔZÉSSEL TERJED Az egészségtudatos magatartás megelôzheti a járvány kialakulását, mivel az influenza emberrôl emberre terjed, elsôsorban köhögéssel, tüsszentéssel vagy egyéb kontaktus révén. Kerüljük a zsúfoltságot, a tömeges összejöveteleket és különösen ügyeljünk a személyi higiénére! Tüsszentéskor, köhögéskor használjunk papír zsebkendôt, utána lehetôleg azonnal mossunk kezet. Lehetôleg ne hajoljunk közel mások arcához. Próbáljuk elkerülni, hogy a szemünkhöz, szánkhoz nyúljunk, s a megszokottnál többször, alaposan mossunk kezet; a szappanos, meleg HR 13 internetes kiadványokkal, a többi ötben csak online termékekkel. Mindez ezerfôs foglalkoztatotti létszámot és 20 milliárd forintos éves forgalmat jelent. Az autopro.hu-val kapcsolatban Szammer István azt emelte ki, hogy Gyôr jármûipari fellegvár az Audival, a Rábával és a sok beszállítóval, s a GDP 10 százalékát produkáló iparág velünk talán erôteljesebben képviselheti érdekeit. Portálunk egy információszolgáltató eszköz nem kellemes autóteszteket kínál, amely kommunikációs csatornája lehet az iparág szereplôinek, ezért is bízik sikerében. Koloszár Tamás fôszerkesztô szeretettel beszélt a néhány napos csecsemôrôl, amely a keresztségben az autopro.hu nevet vette fel, s amelynek hivatalos születésnapja november 19. Alig nyitotta ki a szemét, mégis a férfikor jegyeit mutatja, ha a tartalom felôl vizsgáljuk. A fôszerkesztô beszélt a rovatrendszerrôl, kiemelve a Hazai pályát, amelyen jellemzôen a nagyok játszanak, így a Rába Jármûipari Holding is. Egyetlen könnyedebb hangvételû rovatunk a Volánnál címû, az összes többi kôkemény, megbízható szakmai információ. H1N1: Az új típusú influenzáról vizes kézmosás legalább 20 másodpercig tartson! Amennyiben nem otthon mosunk kezet, használjunk papírtörülközôt vagy kézszárítót, s papírtörülközôt használjunk a vízcsap elzárásához is. Természetesen kerüljük a betegek látogatását is. VESZÉLYES TÜNETEK Specifikus vírusellenes kezelés csak súlyos szövôdmény esetén, kórházi körülmények között indokolt. Az átlagos súlyosságú, szövôdménymentesen zajló influenza csak tüneti kezelést elsôsorban lázcsillapítást igényel. Az eddigi tapasztalatok szerint a betegség lefolyása enyhe, kórházi kezelést ritkán tesz szükségessé, ha azonban felmerül a tüdôgyulladás gyanúja, minél gyorsabban kórházba kell kerülnie a betegnek. Az alábbi tünetek igényelnek sürgôsen orvosi ellátást: nehéz légzés, mellkasi vagy hasi fájdalom, vagy nyomásérzés, hirtelen szédülés, zavart tudatállapot, súlyos vagy hosszan fennálló hányás.

13 15 oldal JÚLIUS-ban bemutattuk a több mint kétszáz különféle off-road futómûváltozatot magában foglaló Rába MAXS (Modular Axle System) termékcsaládot. A terepjáró képességgel rendelkezô tehergépjármûvek számára kifejlesztett futómûcsalád moduláris rendszerének köszönhetôen egyedülálló lehetôséget nyújt a felhasználók számára. A termék az EU-régióban már védjegyoltalmat élvez. SZEPTEMBER-ben az elsô C17-es óriás katonai szállítógép megérkezésével a pápai bázisrepülôtéren megkezdte tevékenységét a NATO keretében mûködô stratégiai légi szállítási flotta. A földi üzemanyag-feltöltésrôl, illetve az óriásgépek téli idôszakban is zavar- SZEPTEMBER talan fel- és leszállásáról, a kifutópályák hóeltakarításáról a Rába katonai jármûvei gondoskodnak. OKTÓBER-NOVEMBER hónapban a korábbi évek gyakorlatához híven idén is sor került a stratégiai piacokon az év végi vevôlátogatásokra, meglátogattuk JÚLIUS többek között legnagyobb átvevô telephelyünket, a likinói buszgyárat. Újdonság volt a tárgyalássorozat során, hogy míg 2008 ôszén a beszélgetések még arról szóltak, hogyan kell kezelni a válságos helyzetet, mostanra jelentôs állami támogatás jelent meg a buszpiacon. RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING HAVONTA MEGJELENÔ LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: MARTONICZ SZILVIA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM KFT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ: SZAMMER ISTVÁN FELELÔS SZERKESZTÔ: POMARANSKI LUCA TERVEZÔSZERKESZTÔ: SUDÁR ÉVA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES, TÓTH GYULA FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMÁS: PALATIA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., GYÔR HR Jubilánsok 35 ÉVE A RÁBÁNÁL Balogh Mihály, Rába Futómû Kft., gépi fémfûrészelô Netzkár Mihály, Alkatrészgyártó Kft., Mór, elektromûszerész Németh Lóránt, Rába Futómû Kft., minôségellenôr Tóth Ernô, Rába Futómû Kft., kovács cellavezetô Varga Tibor, Rába Futómû Kft., betanított lakatos 25 ÉVE A RÁBÁNÁL Erdélyi Sándor, Rába Jármû Kft., gépjármûszerelô Molnár József, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, esztergályos Pap Zoltán, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, NC-forgácsoló 20 ÉVE A RÁBÁNÁL Mózes László, Alkatrészgyártó Kft., Mór, szerszámkarbantartó 15 ÉVE A RÁBÁNÁL Bogdány Ferenc, Rába Futómû Kft., cellavezetô A RÁBA NYRT. KOMMUNI- KÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

14 16 oldal 16 HR KÖSZÖNTÔ 2009 A VÁLSÁG ÉVE VOLT. A DRASZTIKUSAN MEGVÁLTOZOTT ÜZLE- TI KÖRNYEZET KOMOLY KIHÍVÁSOK ELÉ ÁLLÍTOTTA A CÉGET, DE AZT GONDOLOM, ALKALMAZKODÁSUNK SIKERES VOLT. EBBEN A RENDKÍVÜL NEHÉZ KÖRNYEZETBEN IS SIKERÜLT FENNTARTANUNK A TERMELÉS NYERESÉGESSÉGÉT, AMI FONTOS EREDMÉNY. KÖSZÖ- NET JÁR MINDEN DOLGOZÓNAK, AKI MEGÉRTÉSSEL ÉS FELELÔS HOZZÁÁLLÁSSAL SEGÍTETTE KÖZÖS CÉLJAINK MEGVALÓSULÁSÁT. A SOK NEHÉZSÉG ELLENÉRE A 2009-ES ÉV SIKEREKET IS HOZOTT. AZ ÉV VÉGÉRE BEFEJEZÔDÖTT A FU- TÓMÛGYÁRTÓ KAPACITÁSOK KORSZERÛSÍTÉSÉT ÉS BÔVÍTÉSÉT CÉLOZÓ, 2,5 MILLIÁRD FORINTOS BERUHÁZÁS- SAL MEGVALÓSULÓ MODERNIZÁCIÓS PROGRAM. SIKERREL ZÁRULT A KOVÁCSGYÁRI REKONSTRUKCIÓ, MEGÚJULT A MELLSÔTENGELY-GYÁRTÁS. A NEMZETI TECHNOLÓGIAI PROGRAM KERETÉBEN ELNYERT TÁMOGATÁSSAL TOVÁBB FOLYTATÓDOTT AZ EGYE- TEMMEL ÉS TÖBB VÁLLALATI PARTNERREL KÖZÖSEN ELINDÍTOTT JÁRMÛIPARI TUDÁSKÖZPONT MUNKÁJA ÉS A PROG- RAM ELSÔ ÉVÉBEN SZÁMOS ÉRTÉKES KUTATÁSI EREDMÉNY SZÜLETETT. PIACI SZEMPONTBÓL KIEMELKEDÔ EREDMÉNY, HOGY A VÁLSÁG ELLENÉRE IS FENNTARTOTTUK VEVÔI KAPCSOLATAIN- KAT ÉS ÚJ, MAGASABB HOZZÁADOTT ÉRTÉKÛ TERMÉKEK BEVEZETÉSÉVEL MEGERÔSÍTETTÜK JELENLÉTÜNKET A STRATÉ- GIAI PIACAINKON. A VÁLLALATI SZAKÉRTELEM ÉS A KULCSKOMPETENCIÁK MEGÔRZÉSÉVEL BIZTOSÍTOTTUK A KÉSÔBBI PIACI FELFUTÁSHOZ SZÜKSÉGES TUDÁST ÉS DOLGOZÓINK MUNKAHELYÉNEK HOSSZÚ TÁVÚ BIZTONSÁGÁT VÁRHATÓAN NEM LESZ KÖNNYÛ ÉV, TOVÁBBI KIHÍVÁSOKAT TARTOGAT, DE ÚGY LÁTJUK, HOGY A STRATÉGIÁNK KIÁLLTA A VÁLSÁG PRÓBÁJÁT, ÍGY 2010-BEN VÁLTOZATLAN STRATÉGIA MELLETT FOLYTATHATJUK A JÖVÔÉPÍTÉST. JANUÁRBAN ELINDUL A FELTÔKÉSÍTETT FEHRER RÁBA VEGYES VÁLLALAT, AMI ÚJ MUNKA- ÉS PIACI LEHETÔSÉGE- KET TARTOGAT BEN ÚJ LENDÜLETET KÍVÁNUNK ADNI A KUTATÁS-FEJLESZTÉSNEK, INNOVÁCIÓNAK, AMI A GAZDASÁGI VÁL- SÁG ELMÚLTÁVAL ÚJ NÖVEKEDÉSI ÉS HATÉKONY PIACÉPÍTÉSI LEHETÔSÉGEKET HORDOZ. A FELLENDÜLÉS A VEVÔKTÔL KAPOTT JELZÉSEK ALAPJÁN A LEGKORÁBBAN AZ ÉV MÁSODIK FELÉTÔL VÁR- HATÓ, BÁR TOVÁBBRA IS RENDKÍVÜL BIZONYTALANOK AZ ELÔREJELZÉSEK. ÚGY GONDOLOM, A GYORS ÉS SIKERES ALKALMAZKODÁSNAK, A MEGÔRZÖTT KOMPETENCIÁNAK, A KULCSKAPACITÁSOK VÁLSÁG EL- LENÉRE IS FOLYTATÓDÓ FEJLESZTÉSÉNEK ÉS A TERMÉKFEJLESZTÉSNEK KÖSZÖNHETÔEN KÉSZEN ÁL- LUNK ARRA, HOGY KIAKNÁZZUK A NÖVEKEDÉS ÚJ KÖRNYEZETBEN KÍNÁLKOZÓ LEHETÔSÉGEIT. MEGKÖSZÖNVE AZ EGÉSZ ÉVES KITARTÓ MUNKÁT KÍVÁNOK MINDENKINEK BÉKÉS, SZE- RETETTELJES ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET! PINTÉR ISTVÁN ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK DOLGOZÓINKNAK ÉS OLVASÓINKNAK!

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft.

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft. Rába Járműipari Holding NyRt. Rába Járműipari Holding NyRt. H-9027 Győr, Martin u. 1., Hungary Levelezési cím: H-9002 Győr, Pf.:50. Tel.: 00 36 96 622 600; Fax: 00 36 96 624 069 E-mail: raba@raba.hu Rába

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám 2 Tisztelt Olvasó! KÖSZÖNTŐ Ön Magyarország első befektetési tőkegarancia termékeket kínáló pénzügyi szolgáltatójának, a Start Tőkegarancia Zrt-nek havi

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

Sikerült a hibákat nullára redukálni. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3.

Sikerült a hibákat nullára redukálni. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 10. szám 2008. november www.raba.hu Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3. oldal A Gyôri Rába Csoport 2008 elsô három negyedévében

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján)

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2000 tavasza óta szervez negyedévenkénti felméréseket a vállalatok, az ingatlanfejlesztők és forgalmazók,

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. január Hírlevél 2011. január 2 MILLIÁRD FELETT A JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEALAPOK BEFEKTETÉSEI A 2010 első félévében, az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Honvédségi látogatás. a Rábánál. 11. oldal. 1 oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Meg kell teremteni az új növekedés

Honvédségi látogatás. a Rábánál. 11. oldal. 1 oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Meg kell teremteni az új növekedés 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXII. évfolyam 2. szám 2010. február www.raba.hu Honvédségi látogatás a Rábánál 11. oldal Meg kell teremteni az új növekedés feltételeit 2. oldal Ebben az évben

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt.

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. Előadó: KTE Határok Kozák nélküli Tamás partnerség konferencia, 2016. október 6-7. A MÁV-START stratégiája

Részletesebben

Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán

Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán 2016. április 25., hétfő A 11. Életút Nap rendezvény kapcsán ez idáig összesen 69 megjelenést regisztráltunk. A megjelenések közel ötöde elektronikus médiumokban

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban.

Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban. Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Vállalkozó Ügyfelünk! Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban. MÓDOSULT A TELEPHELY

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE Komplex termékek gyártására jellemző, hogy egy-egy termékbe akár több ezer alkatrész is beépül. Ilyenkor az alkatrészek általában sok különböző beszállítótól érkeznek,

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk.

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk. Cégbemutató A humánerőforrás a mi szakterületünk. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS Mi a munkaerő-kölcsönzés? A munkaerő-kölcsönzés a legelterjedtebb atipikus foglalkoztatási forma, melynek keretében a foglalkoztató

Részletesebben

Az év legjelentősebb eseményei

Az év legjelentősebb eseményei Az év legjelentősebb eseményei Beruházások a fogvatartottak munkáltatásának fejlesztése érdekében Dr. Pintér Sándor belügyminiszter május 31-én avatta Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti álfel

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21. december 9-ei ülésére a foglalkoztatás helyzetéről, munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi beszámolóhoz Kelt: Budapest, 2014. április 29... dr. Regényi Tamás elnök 1. A SZÖVETSÉG BEMUTATÁSA A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban a ''Szövetség''),

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. A Schaeffler

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

Érvényes-e ugyanez a termékei kivitelezésére, csomagolására, kiszerelésére?

Érvényes-e ugyanez a termékei kivitelezésére, csomagolására, kiszerelésére? 216. Termékek és szolgáltatások: a technológia elemzése T E R M É K E K É S S Z O L G Á L T A T Á S O K G Y Á R T Á S, Ú J T E C H N O L Ó G I Á K 1. Tapasztalja-e termékeinél/szolgáltatásainál, hogy az

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Gyógyszertári készlettároló, kiadó automata berendezés fejlesztése, prototípusának megépítése (2009.10.19-2012.07.31)

Gyógyszertári készlettároló, kiadó automata berendezés fejlesztése, prototípusának megépítése (2009.10.19-2012.07.31) Gyógyszertári készlettároló, kiadó automata berendezés fejlesztése, prototípusának megépítése (2009.10.19-2012.07.31) A projektjavaslat célkitűzése egy belföldi és nemzetközi piacon is forgalomképes gyógyszertári

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. B E S Z Á M O L Ó a polgárőrség 2009. évi tevékenységéről az OPSZ 2010. évi Közgyűlésére

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. B E S Z Á M O L Ó a polgárőrség 2009. évi tevékenységéről az OPSZ 2010. évi Közgyűlésére ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: Internet: E-mail: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 www.opsz.hu kozpontiiroda@opsz.hu Elfogadva a Közgyűlés KGY/5/2010. sz. határozatával.

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.)

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

Motherson. Proud to be part of the most exciting industries. 3. I. sz. melléklet Ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szembeni etikus üzleti magatartás

Motherson. Proud to be part of the most exciting industries. 3. I. sz. melléklet Ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szembeni etikus üzleti magatartás Motherson. Proud to be part of the most exciting industries 3. I. sz. melléklet Ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szembeni etikus üzleti magatartás 1. Vevői és beszállítói kapcsolatok áttekintése 2 2. Minőségfejlesztés

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-2.1.3 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)

ÉVES JELENTÉS 2014. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) ÉVES JELENTÉS A jelentést a FuturAqua Nyrt. 2015. április 30-án tartott közgyűlése 6/2015. (IV.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. ÉVI BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés. Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. ÉVI BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés. Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában Budapest, 2016. április 26. Elfogadta: A Felügyelőbizottság a 16/2016.(IV.26.) számú

Részletesebben

SURFACE SPECIALIST. Prospektus Kft Veszprém, Tartu u. 6. Tel.: Fax:

SURFACE SPECIALIST. Prospektus Kft Veszprém, Tartu u. 6. Tel.: Fax: SURFACE SPECIALIST Prospektus Kft. 8200 Veszprém, Tartu u. 6. Tel.: 06-88-422-914 Fax: 06-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.hu Nyomdánk bemutatása Nyomdánkat magas technológiai színvonalú

Részletesebben

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013)

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) Budapest 2014 október 16 Némon Zoltán LEF főtitkár Rész ciklusok: LOGISZTIKAI 2007-2012 LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 1, 2007-2008 Támogatási

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. Egy vonzó jövőkép

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA Z Elektronika Kft. AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA www.zelektronika.eu TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK! FEJLŐDÉSÜNK ZÁLOGA AZ ÖN SIKERE Z ELEKTRONIKA KFT. SZÉLES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁST NYÚJT AZ ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÁS

Részletesebben

Bosch csoport. Éves sajtótájékoztató 2014. május 22.

Bosch csoport. Éves sajtótájékoztató 2014. május 22. Bosch csoport Éves sajtótájékoztató 2014. május 22. 1 Bosch csoport A Bosch csoport tulajdonosi szerkezete Üzletrész (%) Szavazati jog (%) Robert Bosch GmbH 1 Bosch család 7 Robert Bosch Industrietreuhand

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Tájékoztató a 2007. október 16-án megtartott Együtt a foglalkoztatás biztonságáért a feketemunka ellen című konferenciáról

Tájékoztató a 2007. október 16-án megtartott Együtt a foglalkoztatás biztonságáért a feketemunka ellen című konferenciáról Tájékoztató a 2007. október 16-án megtartott Együtt a foglalkoztatás biztonságáért a feketemunka ellen című konferenciáról 2007. október 16-án került megrendezésre az OMMF Együtt a foglalkoztatás biztonságáért

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-3.2.12.

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai. Vállalat jelen és jövőképe

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai. Vállalat jelen és jövőképe Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai Vállalat jelen és jövőképe A kérdőív 3 oldalt tartalmaz, összesen 25 kérdésből áll és az alábbi témakörökben keresi a válaszokat: - Vállalata jelen

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Gemenc Volán Zrt. beszámolója a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról,

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı Rába Jármő Kft. Rába Jármő Kft. Személyi összetétel Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı 2005.07.01-tıl integráció a Rába Alkatrész Kft gyıri gyárával ( A Jármő Kft addigi

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Beruházási hajlandóság Magyarországon és a környező országokban A GE Capital kutatása április 16.

Beruházási hajlandóság Magyarországon és a környező országokban A GE Capital kutatása április 16. Beruházási hajlandóság Magyarországon és a környező országokban A GE Capital kutatása 212. április 16. A kutatásról Az alábbi kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata félévente végzett SME Capex

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Egy magyar empirikus kutatás eredményei Fodor Zita 2005. október 27. Bevezetés Általános tendencia,

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP Tapasztalatok szerint Magyarországon a mikro- és kisvállalkozások, kevés kivételtől eltekintve, nem tudják kihasználni gazdasági adottságaikat és megvédeni saját

Részletesebben

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. március 2. Vezetői összefoglaló Amerikában negatív tartományban zártak a vezető részvényindexek, Európában a lassuló amerikai GDP-adat segítette a kereskedést. A forint kilenchavi csúcsa közelében,

Részletesebben

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15.

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15. Horacél Kft. csődeljárás alatt Fizetőképességet helyreállító program Táborfalva, 2015. május 15. 1. Cégtörténet A Horacél Kft. egy 1999. évben alapított családi vállalkozás. A társaság alapítója, Horváth

Részletesebben