Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám november-december Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú élénkülés és a Rába rendelésállományának alakulása is azt jelzi, hogy a gyôri társaság termelése 2009 harmadik negyedévében már elérte a mélypontot. Az év elsô kilenc hónapjában 44 százalékkal visszaesô árbevétel ellenére mindhárom üzletág üzemieredmény-szintje a pozitív tartományban maradt. Jelentôs fejlemény, hogy az idôszak során a Rába megszüntette a visszaesô keresletbôl adódó devizatúlfedezettség extra kockázatát. A társaság az év egészére 35 milliárd forint körüli árbevétellel számol, a mûködési eredmény (EBITDA) pedig várhatóan meghaladja majd a 3 milliárd forintot. Év végi hajrá Új irányok és lehetôségek az üzletfejlesztésben 7. oldal a szereldében 10. oldal A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. üzletfejlesztéssel foglalkozó munkatársai Pekár György koordinálásával elkészítették a es piackutatást Mórra, illetve Sárvárra vonatkozóan.

2 2 oldal 2 Holding Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában A jármûiparban észlelhetô lassú élénkülés és a Rába rendelésállományának alakulása is azt jelzi, hogy a gyôri társaság termelése 2009 harmadik negyedévében már elérte a mélypontot. Az év elsô kilenc hónapjában 44 százalékkal visszaesô árbevétel ellenére mindhárom üzletág üzemieredmény-szintje a pozitív tartományban maradt. Jelentôs fejlemény, hogy az idôszak során a Rába megszüntette a viszszaesô keresletbôl adódó devizatúlfedezettség extra kockázatát. A társaság az év egészére 35 milliárd forint körüli árbevétellel számol, a mûködési eredmény (EBITDA) pedig várhatóan meghaladja majd a 3 milliárd forintot. A szezonálisan normális körülmények között is a leggyengébbnek számító harmadik negyedévben vélhetôen elérte mélypontját a jármûipar. Ezt a kulcspiacokon lassan újrainduló stratégiai együttmûködések már jelzik, ugyanakkor a tervezhetô piaci környezet viszszatérésére még továbbra is várni kell. A tehergépjármû-piac értékesítési volumene az USA-ban az elôzô évi szint kétharmadára, míg az EU-ban a felére esett vissza. A szintén kulcspiacnak számító orosz buszgyártás teljesítménye szintén jelentôsen elmarad a tavalyitól, ugyanakkor itt már a második negyedévben megkezdôdött a növekedés, a fehérorosz trolibuszpiac pedig továbbra is hozza a tavalyi eredményeket. A Rába konszolidált árbevétele 25,4 milliárd forint lett az év elsô kilenc hónapjában, szemben a tavalyi év hasonló idôszakában elért 45,2 milliárd forinttal. A jelentôs árbevétel-csökkenés ellenére az EBITDA értéke csupán kismértékben maradt el a tavalyitól, elérte a 2,3 milliárd forintot. Mindez a társaság szigorú költségcsökkentô intézkedéseinek, illetve részben a kedvezô devizaárfolyamoknak köszönhetô. A válságban leginkább érintett futómûüzletág árbevétele 14,75 milliárd forint volt, ami közel 50 százalékkal maradt el a tavalyi értéktôl. Ez a mérték részben annak is köszönhetô, hogy a bázisidôszakban az üzletág egy jelentôs projekt jellegû megrendelést teljesített az USA-piacon. Az alkatrészüzletág értékesítése az európai személygépkocsi-piac visszaesésével megegyezô mértékben, 12,9 milliárdról 7,4 milliárd forintra csökkent. PINTÉR ISTVÁN, A RÁBA ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA 2009 I III. NEGYEDÉVEINEK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYEI (IFRS SZERINT) A jármûüzletág árbevétele 3,9 milliárd forint lett (2008Q1-3: 4,9 milliárd forint). Ez a visszaesés jóval mérsékeltebb az iparági átlagnál, amit a hosszú távú belföldi beszállítói megállapodás kiegyensúlyozó hatása magyaráz. A devizaárfolyamok kilengése ellen korábban nyitott fedezeti ügyletek realizált vesztesége az elsô három negyedév során 3,2 milliárd forintot tett ki, jelentôs részben ez eredményezte az idôszak során keletkezett 3,8 milliárd forintos nettó pénzügyi veszteséget. A társaság mûködési biztonságát ugyanakkor jelentôsen erôsíti, hogy az idôszak végére a Rába a lecsökkent termelési mérethez illeszkedô fedezeti volumennel rendelkezik. További pozitívum, hogy a pénzügyi veszteség és a modernizációs beruházások tôkeigénye ellenére is csaknem 5 százalékkal csökkent a társaság nettó hitelállománya az elôzô negyedévhez képest. Pintér István, a Rába elnök-vezérigazgatója így értékelte az év elsô kilenc hónapjának teljesítményét: Termelési volumenünk 2009 harmadik negyedévében érte el a mélypontot. Kiemelkedôen fontos eredménynek tartom, hogy a kritikusan nehéz üzleti környezetben is megtartottuk a Rába mûködésének profitábilitását. Az elmúlt idôszak fontos pénzügyi kockázatkezelési eredménye, hogy a válság elôtt nyitott fedezeti ügyletekbôl, a hirtelen visszaesô piacméret változásából adódó túlfedezettség extra kockázatát gyakorlatilag felszámoltuk. Bár a piac felépülése lassabban alakul a vártnál, 35 milliárd forint körüli árbevétel mellett továbbra is teljesíthetônek tartjuk év végére a 3 milliárd forintot meghaladó EBITDA-szintet.

3 3 oldal A Rába vezetése hagyományosan évente kétszer látogatja meg nagy külföldi partnereit. Az ôszi találkozók célja a következô esztendôrôl szóló egyeztetés, a tavasziaké pedig egyfajta visszaellenôrzés az üzleti év addig eltelt részének tapasztalatairól. Október közepén Oroszországban, november elsô felében az Egyesült Államokban került sor megbeszélésekre. Dr. Szôcs Károly üzletfejlesztési igazgató lapunknak elmondta, hogy Oroszországban a két igazán nagy vevôhöz, a GAZ-csoporthoz, illetve a Kamazhoz látogattak el. A Rába mindkettônek autóbusz-futómûveket szállít. Magas szinten fogadták ôket: az elôbbi cégnél a vezérigazgatóval, az autóbusz-divízió vezetôjével és a teherautó-divízió fejlesztési igazgatójával, az utóbbinál a beszerzési ügyeket is felügyelô elsô vezérigazgató-helyettessel tárgyaltak. A legutóbbi két alkalomhoz képest szerencsére nagyot változott a helyzet. Akkor elsôsorban a válság okozta nehézségekrôl, a bent ragadt készletekrôl és hasonló témákról kellett szót ejtenünk, most arról a jelentôs mértékû felfutásról, ami jellemzi az orosz buszgyártást. Ezt magunk is testközelbôl láthattuk a GAZ-csoport likinói gyárában, ahol a szerelôsorok telis-tele voltak buszokkal. Rendkívül jó érzéssel töltött el bennünket, hogy alattuk jóformán csak Rába-futómûveket lehetett látni fogalmazott dr. Szôcs Károly. Holding 3 Orosz és amerikai partnereknél járt a Rába-vezetés A gyártás felpezsdülése az orosz államnak köszönhetô. Az ottani önkormányzatok buszbeszerzéseikkor 30 százalékos saját erô mellé 70 százalékos központi támogatást kaphatnak, ami hirtelen óriási lendületet adott a piacnak. Ennek hatása elérte a Rába partnereit is. Az átütô fordulat azért nem volt benne a levegôben, nem beszélhetünk a válság végérôl. Amikor a 2010-es várakozásokról érdeklôdtünk, mindenütt nagyon óvatosan nyilatkoztak. Mindenesetre FARKAS ÁKOS SZÔCS KÁROLY számunkra is jó jel, hogy az orosz politika felismerte: a jármûipar mennyire fontos. Egyrészt azért, mert nagyon sok embernek ad munkát, másrészt azért, mert ha a cégek meggyengülnek vagy tönkremennek, az az importigényt növeli. Emiatt további támogatásokra lehet számítani, csak tudnunk kell, hogyan lehet erre a vonatra felszállni mondta az üzletfejlesztési igazgató. A tárgyalásokon nemcsak az azonnali futómûigények jelentek meg, hanem új programokról is szó esett. Újra napirendre került az alacsony padlós buszok kérdése: a Rába vezetése bízik abban, hogy ezen a téren is sikerül piacot szerezni. Szintén van esély arra, hogy teherautóknál is beszállító lehessen a gyôri cég. A GAZ-csoporthoz tartozó Ural teherautógyár a speciális teherautók területén kívánja erôsíteni jelenlétét, amihez kiválóan illeszkedne a Rába MAXS termékcsaládja. Ez az amerikai piacon már bizonyított, és siker lehet Oroszországban is. Farkas Ákos értékesítési igazgató az egyesült államokbeli út kapcsán nem tudott ennyi pozitívumról beszámolni, ott ugyanis nem jelent meg az autóipart erôsítô állami intézkedés. A Rába elônyét Észak-Amerikában az jelenti, hogy több lábon áll: mezôgazdasági gépekhez, haszongépjármûvekhez és teherautókhoz egyaránt szállít futómûveket és futómûrészegységeket. Farkas Ákos elmondta, hogy az USA teherautó-piaca 2006 vége óta mély válságban van, amibôl jövôre sem várnak kilábalást. Korábban ugyan azt prognosztizálták, hogy egy 2010-ben életbe lépô emissziós szigorítás miatt 2009 az elôvásárlások miatt csúcsév lesz, de végül az emiatti bôvülés legfeljebb százalékos lett. A Rába két partnere ebben a szegmensben a Dana Corporation és az ArvinMeritor. A mezôgazdasági gépek terén a John Deere-rel áll kapcsolatban immár kilenc esztendeje a Rába. Itt a forgalom csak kismértékben, mindössze 10 százalékkal esett vissza, rendkívül stabil partnerrôl van tehát szó. A 2009-es év a korábbi futómû fejlesztésérôl, nagyobb teljesítményûvé tételérôl szólt. A mintafutómûvek kiszállítása már meg is történt. A speciális alkalmazások terén a Marmon-Herrington a gyôri cég fô partnere. Vele együtt ban sikerült meglovagolni egy új üzleti lehetôséget, de az idei évben jelentôs visszaesés következett be a válság miatt. Ami jó hír, hogy a két cég számos projektet vezet közösen, mindenesetre a 2010-es év várhatóan a 2009-es szintet hozza. Ide tartozik még a Caterpillar, amely május-június óta rendkívül megszenvedte a receszsziót, megrendelései nagymértékben csökkentek. Ez a vállalat is a vevôk visszatérését várja.

4 4 oldal 4 Futómû Kft. Megújult a teljes Lasco II. gyártósor E zekben a napokban adják át a nagyszabású modernizáláson átesett Lasco II. gyártósort, ahol ténylegesen már szeptember közepe óta készülnek ismét a mellsô tengelyek. A félmilliárdos beruházást sajátos módon épp a gazdasági válság tette lehetôvé. Németh László beruházásstratégiai vezetô a magazinnak kifejtette: a válság átírta a fejlesztési forgatókönyvet, a megrendelések visszaesése miatt több tervezett beruházást nem indítottak el, elôtérbe kerülhetett a már esedékes és hosszú idôt igénylô modernizáció. Az idô sajnos vagy szerencsére kedvezett is, hiszen a mellsô tengelyeket sem a megszokott három mûszakban kellett legyártani, így vághatott bele a Rába abba a kapacitás- és hatékonyságnövelô munkába, ami a kilábalás után gyümölcsözhet. Az elôkészületek után, május közepén állt le az 5 milliárd forint értékû gépsor és saját dolgozóink a Lasco szakembereivel és a kiválasztott külsôs vállalkozókkal karöltve belevágtak abba a több hónapos munkába, amit egy ekkora kovácsüzemi berendezés igényel. A közel harmincéves mellsôtengely-gyártó sor minden részét érintette a beruházás, a hevítôt, az elôhengerlôt, a hajlítógépet, a kovácsgépet és a sorjázót. A rendszer ezenkívül új elhûtô szalagot kapott és az anyagmozgatáshoz egy robotot állítottak üzembe, amelynek segítségével a humánerôforrás-igényt csökkenteni lehet és átcsoportosítani a kovácsüzemen belül. A projekt 500 millió forintba került, egyik felelôse, Csehi Tibor szerint a tervezett átadás végül azért nem valósulhatott meg eddig, mert a biztonságtechnikai rendszerekre vonatkozó elôírások a jövô évre nézve menet közben szigorodtak, és az eredeti terveket ennek megfelelôen menet közben módosítani kellett. A megújult gyártósor hivatalos átadására ezekben a napokban kerül sor, de termelést már szeptember közepe óta végeznek a Lasco II.-n. Németh László elmondta: a ráfordításnak köszönhetôen, mire a gazdaság kilábal a válságból, a kovácsüzem évi 150 ezer mellsô tengelyt lesz képes elôállítani a korábbi ezer helyett.

5 5 oldal Futómû Kft. 5 Két és fél milliárddal nyitunk kaput a jövôre É v végére fejezôdik be a GOP-pályázatban vállalt beruházások teljesítése, az operatív programban komplex vállalati technológiai fejlesztésekre kaptunk támogatást. Összesen két és fél milliárdos beruházásról van szó. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási rendszerében nyerte el a Rába a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázati támogatását két évvel ezelôtt. A gazdaságfejlesztési operatív programban vállalt technológiai fejlesztések támogatására 2006 végétôl készítette elô társaságunk a pályázatot, amit 2007 májusában nyújtott be a haszongépjármû-futómûvek és futómûrészegységek beszállításának növelése érdekében. A több mint két és fél milliárdos beruházásra 500 milliós támogatást nyertünk a minisztériumtól tudatta Németh László beruházási stratégiai vezetô. Az eredeti tervek szerint a vállalás december 31-ig teljesíthetô lett volna, de a válság igen hamar begyûrûzött a jármûiparba, s a piaci igények drámai mértékben visszaestek. Ezért kértünk hosszabbítást ez év végéig a felügyelôként közremûködô MAG Zrt.-nél. A futamidôt azért kellett a válság miatt meghosszabbítani, mert a futómû stratégiai tervében amely a vállalás alapját képezi számos módosításra volt szükség: amiben két éve még komoly kapacitásfelfutásra számíthattunk, ott ez a növekedés nem realizálódott. Németh László elmondta: a két és fél milliárdos komplex fejlesztés 90 százalékát a gépberuházások teszik ki, míg a maradék 10 százalékot az oktatás, a termelésirányítási rendszer modernizációja és a piacra jutás költségeire fordíthatjuk. A végrehajtott fejlesztésekrôl röviden, a teljesség igénye nélkül: A gépberuházások nagyban érintették a BPW tengelycsonk-kovácsolás munkaterületét, a beruházásnak köszönhetôen évi 500 ezer darab gyártását tudjuk vállalni. Ennek kapcsán került sor többek között a Lasco III. robotizációjára és a gyorsdaraboló beszerzésére. A Marmon futómûvek alkatrészeinek gyártásához üzembe helyeztük az egyorsós és kétorsós Puma CNC-esztergákat, valamint a Cincinnati függôleges megmunkálóközpontot. A hídházgyártás területén beruháztunk a Tompson dörzshegesztô modernizálásába és két új hegesztôrobotot állítottunk a termelésbe. A mellsô tengelyek megmunkálására a 3. sz. Unisign megmunkálóközpontot szerezte be a Rába, a hôkezelés és a szerelde korszerûbbé vált, ez utóbbinál kialakítottuk a Marmon-szereldét. A Lasco II. gyártósor modernizációjáról már esett szó korábban, de érintette az átfogó fejlesztés a szerszámgyártást is, itt a Cincinnati megmunkálóközpont mellett a PTV vizesvágó és a Masturn CNC-eszterga beszerzésével korszerûsítettük a termelést. Németh László beszámolt Balázs Péter külügyminiszter szeptemberi látogatásáról is. A politikus kifejezte bizalmát azzal kapcsolatban, hogy a beruházás élénkíti a gazdaságot, s így szerepe lesz majd a kilábalásban. Célkitûzéseinkrôl elhangzott: a kapacitásaink korszerûsítése és növelése mellett jelentôs energiatakarékossági és hatékonyságnövelési célokat tudunk megvalósítani a meglévô vevôkör bôvítése mellett.

6 6 oldal 6 Futómû Kft. Üzletfejlesztés A hogy arról lapunk elôzô havi számában beszámoltunk, idén negyedik alkalommal rendezte meg a Széchenyi István Egyetem Jármûipari Regionális Egyetemi Tudásközpontja (JRET) a kétnapos Tech4Auto konferenciát és szakkiállítást, melyen a résztvevôk megismerkedhettek a legújabb kutatási eredményekkel és a legkorszerûbb eszközökkel. A kutatók személyes találkozásain és diskurzusain túl a rendezvény kiváló lehetôséget teremtett arra, hogy a hallgatók az egyetemen szerzett elméleti ismeretek mellett gyakorlati példákon keresztül is betekintést nyerhessenek az egyes vállalatok kutatási és fejlesztési folyamataiba. A rendezvényen hagyományosnak mondhatóan idén is számos rábás kolléga tartott elôadást a legújabb fejlesztéseinkrôl, illetve kutatási eredményeinkrôl. SZÔCS KÁROLY Rába elôadások a Tech4Auto konferencián A konferencia elsô napján a jármûfejlesztési szekcióban dr. Szôcs Károly üzletfejlesztési igazgató tartott elôadást Vevôi igények azonosítása és azok megvalósítása korszerû közúti és offhighway futómûvekben címmel. Elôadásában bemutatta, hogy hogyan azonosíthatók a kis- és közepes sorozatú jármûgyártók igényei, és az így rendelkezésre álló információ alapján a futómûgyártó által hogyan tervezhetôk meg a követelményeket leginkább kielégítô konstrukciók, melyek a magas szintû mérnöki tervezôi munkán kívül nagyfokú kreativitást is követelnek. A fentiekre gyakorlati példákat is hozott az elôadó: hogyan lehet egy moduláris, kevés elembôl álló, sok eltérô változat összerakását lehetôvé tévô off-road futómûcsalád megvalósításával gazdaságosan és gyorsan kielégíteni a vevôi igényeket, illetve mik voltak az autóbuszpiacon egyedi, speciális vevôi igény alapján kifejlesztett termékcsalád bevezetésének indokai és tapasztalatai? Andrási Mátyás terméktervezô mérnök bemutatta, hogy milyen innovatív megoldásokat alkalmaz a Rába a 600 LE feletti traktorfutómûvek esetében. A fejlesztések mozgatórugója a magasabb teljesítmény és költséghatékony üzemeltetés mint vevôi igények mellett a szigorodó környezetvédelmi normák fokozatos bevezetése. A komplex, egyedi fejlesztések miatt a vevôvel folytatott közös fejlesztések részaránya növekvô tendenciát mutat. A fentiek megvalósítására gyakorlati, konstrukciós példákat is felvázolt az elôadó. Mészáros Zoltán CAD CAM rendszergazda ismertette, hogy milyen egyedi komplex adatbáziskezelô (Windchill) rendszer áll a felhasználók rendelkezésére. A rendszer képes a mûszaki dokumentációk, CAD-modellek, rajzok, összeállítások, termékjegyzékek kezelése (nincs szükség külön dokumentációmenedzsment-szoftverre) mellett egy integrált rendszerben folyamatmenedzsment és projektmenedzsment funkciók betöltésére is. A rendszer lehetôvé teszi a csoportmunka támogatását szervezeten belül, illetve az információátadást az egyes szervezetek között, mindezek elôsegítik a rendelkezésre álló idô hatékony felhasználását optimalizált költségek mellett. A méréstechnikai szekcióban a Gyártórendszerbe integrált mérôrendszerek fejlesztése címmel a HNS Mûszaki Fejlesztô Kft. és a Rába Futómû Kft. közös projektjének elôadását hallhatták az érdeklôdôk. A fejlesztés célja olyan több mérôhelyes mérôkészülékek koncepciójának kidolgozása, amelyek alkalmasak futómûkomponensek méretellenôrzésére elôgyártmány, megmunkálás és készalkatrész-ellenôrzés fázisában. Lehetôség szerint az operátor kivonásával a folyamatból, az ellenôrzött paraméterek feldolgozásával, gyors visszacsatolást adva a folyamatba való beavatkozás szükségessége esetén. A moduláris építési elv alkalmazásával pedig lehetôséget biztosítva az ellenôrzô eszköz hardver- és szoftverelemeinek újrahasznosítására. A konferencia második napján került sor a megmunkálási technológiák szekció elôadás-sorozatára, ahol többek között a Rába Futómû Kft. és a JRET közös munkájának eredményeirôl értesülhettek azok, akik részt vettek Tancsics Ferenc kovácstechnológiai vezetô és dr. Halbritter Ernô egyetemi docens elôadásán. A prezentáció jobbára a tengelycsonk kovácsolásánál használatos robot munkadarab-befogó pofájának alakhelyes tervezésére fókuszált. A kovácsolás során való zömítés hordósodást eredményez, melynek kiküszöbölésére többek közt az adott munkadarab CAD-geometriáját állították elô, majd annak egy részét felhasználták a befogópofa geometriai modelljének elkészítéséhez. Magát a CAD-geometriát többféle módszer együttes alkalmazásával hozták létre, miközben a Pro Engineer és a MathCAD szoftverek is összekapcsolásra kerültek. Az elôadás további része az elôbb említett két szoftver újszerû felhasználásának bemutatására épült, melyet a kovácshengerlési szúrásterv készítésének területén alkalmaztak. Magát a szúrástervet a jelentôsebb hossz menti elosztást igénylô munkadarabok esetén kell elkészíteni, amely igencsak bonyolult és idôigényes folyamat, mindamellett bonyolult számításokra épül. Ugyanakkor néhány peremadat megadásával, valamint a két alkalmazott szoftver asszociatív összekapcsolásával automatizálható. Ezzel az új számítási módszerrel a geometriai modellek jellemzô keresztmetszeti görbéi parametrikusan elôállíthatókká válnak. Az eredmény pedig magáért beszél: a szúrásterv elkészítése érzékelhetôen kevesebb idôt vesz igénybe, s lehetôvé válik az üzemi adatok szúrástervbe való gyors beépítése is.

7 7 oldal Alkatrész Kft. 7 Új irányok és lehetôségek az üzletfejlesztésben A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. üzletfejlesztéssel foglalkozó munkatársai Pekár György koordinálásával elkészítették a 2010-es piackutatást Mórra, illetve Sárvárra vonatkozóan. Kollégáimmal elkészítettünk egy komplett hazánkra, illetôleg a környezô országokra vonatkozó piackutatást az aktuálisan és a közeljövôben elérhetô üzleti potenciálok tekintetében. A jelenleg is tartó gazdasági válság PEKÁR GYÖRGY sajnos több olyan területen is érzékelteti hatását, melytôl természetes körülmények között többet lehetne várni, mint például Mór esetében az autóipar különbözô szegmenseitôl, vagy Sárváron a mezôgazdasági és egyéb erôgépek piacaitól mondta elöljáróban Pekár György. Sárvárral kapcsolatosan több potenciális érdeklôdô is van, többnyire külföldiek, akikkel a kapcsolatfelvétel jelenleg is zajlik. Cél a rendelkezésre álló kapacitások minél jobb kihasználása. Mór vonatkozásában szintén körvonalazódik több potenciális irány, melyek közül kiemelném a már üzembe helyezett fleece-gyártásokhoz tartozó termoformázó gépeket, valamint a közeljövôben érkezô újabb két termoformázó egységet, illetve egy nagy teljesítményû stancgépet, melyek várhatóan jövô év januárjában állítanak munkába. Ezek aktuálisan egy üzletfejlesztési vonal idei évre elképzelt állomásai, a jelen évre megtervezett projekt utolsó lépésének következô év elejére történô transzponálása. Pekár György hangsúlyozta: ez a projekt további lehetôségeket és potenciálokat is feltárt, melyek kapcsán a jelenleg tudható, ben gyártandó mintegy 2 millió darab fleece mellett az üzletfejlesztés további volumeneket célzott meg. Általában elmondható, hogy az év végéhez közeledve az üzleti élet sok területén az élet lényegesen jobban kezd pezsegni, mint év közben. Az üzletfejlesztés határozott elképzelése és célja ezen éves volumen további növelése. Szintén említésre méltó a haszongépjármû területén tett vállalati erôfeszítések eredményessége, mely további fejlôdés irányába mutat es évben.a szabás-varrás területén több vállalattal is tárgyalunk. A szabás-varrás területén folyamatos tárgyalásokban vagyunk több vállalattal is. Ennek folyománya, hogy a Lear partnerünkön keresztül mintegy egy hónappal ezelôtt megkezdtük a Mercedes üléshuzat varrásait, mind elsô, mind hátsó ülések vonatkozásában sorolta Pekár György, s még hozzátette: Az ülésvázhegesztés területén komoly vállalatcsoporttal vagyunk kapcsolatban, ahol ugyan már lehetôségünk nyílt képességeink bizonyítására, azonban tudható, hogy ezen szegmensben óriási versenyhelyzet van. A fentiekben említett potenciálok egy idôben meglévô és kezelendô feladatok. Kollégáinkkal szoros együttmûködésben mondhatom, hogy mindenbôl igyekszünk kihozni vállalatunkra és dolgozóinkra nézve a legjobbat.

8 8 oldal 8 Alkatrész Kft., Mór, Sárvár Egy lépéssel a vevô igénye elôtt Gy orsaság, rugalmasság, változtatási képesség. Meg persze a minôség, amivel a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. móri gyára megszerzi, s ami még fontos, meg tudja tartani a vevôket. A haszongépjármûalkatrész-megrendeléseknél hagyományosnak mondható partnerek mellett egyre szélesebb a román piaci kapcsolat. A móri gyár igazgatója, Czetli Imre magazinunk érdeklôdésére elmondta, a haszongépjármû-üzletág három irányba bontható, a buszülések, a vasúti, illetve a haszongépjármûülések gyártását foglalja magába. Idetartozik a különbözô erôgépek a Caterpillar, a lánctalpas eszközök és a mezôgazdasági gépek ülésalkatrészeinek gyártása. Ez a három fôirány, amiben Móron dolgoznak. Az elmúlt két év során sikerült a haszonjármû üzletágat fellendíteni. Amíg 2007 körül millió forintos árbevételt realizált a társaság ebben az üzleti szegmensben, idén elérte az egymilliárd forintot. Jövôre várhatóan 1,5 2 milliárd forint árbevételt hoz ez az üzletág. Alapvetôen a legmeghatározóbb a román üzleti kapcsolat. A második a rangsorban a MÁV-Bombardier, a harmadik a Kravtex, ezt követi a Sears ülések gyártása és az úgynevezett egyéb Volánok megrendelései, ami ugyancsak jelentôs árbevételt produkál. Idén kapcsolatba kerültünk egy újabb román céggel, ahová egy hónap alatt meg tudtuk adni azt a mintagarnitúrát, amit a vevô kért. A kapcsolatfelvétel augusztusban történt, szeptemberben már adtuk az elsô ülésgarnitúrát ami nyolcvan ülést jelent, október végén megjelent a vevôi rendelés öt garnitúra ülésre sorolta Czetli Imre. Természetesen a többi partnerrel is fenn kívánjuk tartani az eddigi, jól mûködô kapcsolatot. Összességében mindezekbôl tevôdik össze a másfél, kétmilliárdos árbevételünk. Fontos, hogy amiben jók vagyunk, és amivel itt tudjuk tartani a vevôket a gyorsaság, a rugalmasság, a változtatási képesség, azt meg tudjuk tartani. Ha bármire igénye van a vevônek, mi rövid idô alatt meg tudjuk csinálni. Rugalmasan állunk hozzá, hogy a vevônek minden igényét idôben, akár idô elôtt ki tudjuk elégíteni. Úgy gondolom, hogy jó áron dolgozunk, s hozzá kell tenni, hogy a minôségünk magas, megbízhatók a termékeink és nincsenek úgymond piaci visszajelzések hibákról, tartósan, meghibásodás nélkül lehet használni az általunk gyártott termékeket hangsúlyozta Czetli Imre. A haszonjármûalkatrész-gyártási szegmensben vannak lehetôségek. Az év elején bôvítési lehetôségekkel indulunk a román partnerek felé. Ugyanezt szeretnénk elérni a MÁVtársaságok felé is. Ott is szeretnénk bôvíteni kapcsolatainkat, s kilépni abból a körbôl, hogy csak ülés szállítható a Rábából. Minden olyan pontot szeretnénk megkeresni, ami a technológiába illeszkedik, hiszen megvan a tudásunk, a mûszaki hátterünk hozzá. Most elindítjuk annak a feltérképezését, hogy ezt az üzletágat még jobban meg tudjuk növelni, s nagyobb lehessen, mint ahogyan látszik, s ahogyan prognosztizáljuk mondta Czetli Imre. Móron azon vagyunk, hogy a vevô minél magasabb szintû kiszolgálást kapjon, s minél több terhet vegyünk le a válláról. Csináljuk meg mi, hogy minél nélkülözhetetlenebbé tegyük magunkat, s adjunk lehetôséget arra, hogy tudjon választani a vevô. Többet kapjon, mint amit a piacról megszokott. Itt megveheti, amit kiválaszt, s az igényei szerint úgy módosítjuk, hogy a saját piacán minél jobban fel tudja azt használni. Teljes kiszolgálás, hogy a vevô minél komfortosabban érezze magát és ne akarjon máshoz menni. Mondhatni ugyanazon az áron sokkal több kiszolgálást kapjon mondta végül Czetli Imre. Eredményes Le Mans-i utazás A Claas-traktorgyár Le Mans-i gyárában tekintették át partnereikkel az ez évi eredményeket és a 2010-es lehetôségeket a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. sárvári gyárának képviselôi. Az üzleti út sikeres volt, egyrészt elismerés illette a gyár termékeit, egyben s a válság idején külön jelentôségû új termékek gyártásának lehetôségével tértek haza a küldöttség tagjai Sárvárra. A sárvári gyár igazgatója, Boldis Géza a Claas meghívásának jelentôségérôl elmondta magazinunknak, hogy az biztató jel volt, mert ha ilyet kap a szállító, nyilván van logikus folytatása. A Claas-traktorgyár képviselôi elmondták, az ez évi, jó minôségû és megbízható szállításunk azt eredményezte, hogy olyan értékelést kapott a sárvári gyár, hogy érdemesült a meglévô termékpalettájának bôvítésére, úgy menynyiségben, mint féleségében mondta elöljáróban Boldis Géza. Az igazgató hozzátette, mindezt úgy, hogy a Claas értékelése szerint a Le Mans-iak 380 beszállítójuk közül az elsô 35-ben számolnak a sárvári gyárral. A traktorgyárat is elérte a válság, amelynek hatására jelentôsen visszaesett a termelés. Ennek ellenére jelentôs emelkedést mutat a fék- és kuplungpedálok sárvári gyártására az igény. Ez azt jelenti, hogy a Claas egyetlen pedálbeszállítójává váltunk. Mindezekkel együtt tárgyalást folytattunk arról, hogy milyen ütemben vezetik be az új pedálok gyártását, azoknak milyen módon történik az elsô mintagyártása, mikortól indulhat a teljes pedálgyártás. Amennyiben az elsô mintáink és a pilotgyártás sikeres lesz, akkor jövô év februárjától a teljes palettán fogjuk gyártani sorolta Boldis Géza, aki nagy eredménynek tartja, hogy a válságos helyzetben bôvüléssel számolhatunk. Nem csak a pedálgyártás terén értek el eredményt a sárváriak Le Mans-ban. Amint arról a Rába Magazin már beszámolt, azon forgácsolt tételek, amelyekre az elsô mintákat kiadták, bizonyos tételei is elindulnak jövôre. S hoztak haza forgácsolótételekrôl ajánlatcsomagot, amin már a mérnökgárda dolgozik. Ami fontos volt a látogatásnál, hogy végigtárgyaltuk és elôkészítettük a minôségügyi, logisztikai és kereskedelmi megállapodásokat. Ezek közül, amit a helyszínen is el lehetett dönteni, a minôségügyi megállapodást aláírtuk. A másik kettô itthoni kontroll után lesz aláírható. A Claas csak azokkal a beszállítókkal dolgozik együtt, akik ezekben a megállapodásokban meghatározott keretek között tudnak dolgozni. Nincsenek köztük különleges igények, megfelelnek azoknak a minôségi rendszerbe illeszthetô, nálunk is alkalmazott eljárásoknak, amelyeket eddig is alkalmaztunk mondta Boldis Géza, s még hozzátette: Ami a megállapodásokban fontos, olyan kereteket adnak a korábbi gyártásnak és a szállításoknak, ahogyan azt a Claas valamennyi beszállítójától elvárja. A jövô évi folytatás tehát biztató, s reméljük, a Le Mans-i gyárban tett látogatás egy olyan mérföldkô a traktorgyárral való további kapcsolatban, amely a jövô éven is túlnyúló termék- és piacbôvülést jelent. BOLDIS GÉZA ÉS JEAN-PIERRE BLAIN ALÁÍRJA A MINÔ- SÉGÜGYI MEGÁLLAPODÁST.

9 9 oldal Gyôrbôl I smét fontos mérföldkôhöz érkezett a Rába Jármû Kft. és a Magyar Honvédség közötti együttmûködés: cégünk koordinálásával készül el az a három páncélozott terepjáró mentôautó, amelyet várhatóan az afganisztáni hadmûvelti területen használnak majd a katonáink. A jármûveket a nemrég Pápára érkezett C-17-es (Jávorszarvas) óriásgépek szállítják a helyszínre. Jármû Kft. 9 ÚJABB JELENTÔS KATONAI MEGRENDELÉST TELJESÍTETTÜNK A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZÉRE Páncélozott mentôautók A Magyar Honvédség 2008 októberében kereste meg a Rábát azzal az igénnyel, hogy szükség lenne olyan speciális, sebesültszállító katonai terepjáró jármûvekre, amelyek a NATO logisztikai jármûvekre vonatkozó normáin túl ballisztikai, repesz és akna elleni védettséget is nyújtanak a benne utazóknak. Három darab páncélozott mentôautóról volt szó, amely - talán nem is kell mondani - nagy kihívás elé állította a Jármû Kft-t: ilyen speciális megrendelést ugyanis még nem teljesített a cég. A jármû nek a védettséget meghatározó NATO STANAG 4569-es szabvány szerinti Level 2 2a védelmi szintet kellett kielégíteni. Ez a védelmi fokozat ballisztikai szempontból 7,62x39 lövedékek, 20 mm-es tüzérségi repeszek és 6 kg TNT-nek megfelelô robbanás (futómûvek alatt) elleni védelmet nyújt a jármûben ülôknek. Ennek megfelelôen kompozit páncélzattal került megépítésre a jármû vezetôfülké je, é s természetesen a betegszállító tér (küzdôtér) is. A fülke és a küzdôtér közötti átjárás biztosított. A jármû abszolút nemzetközi, hiszen a páncélozást egy francia cég végezte, a bázisjármû a német, S91 MidiCity ismét az év midibusza A Camion Truck & Bus magazin pályázatán második alkalommal nyerte el kategóriájában Az év haszongépjármûve díjat a Rába Jármû Kft., a Molitus Kft. és a Webasto Hungária Kft. közös munkája, az S91-es midibusz. A megtisztelô címet a haszongépjármû, árués személyszállítási szaklap olvasóinak szavazatai alapján ítélik oda évrôl évre. Az idei volt a tizennegyedik ilyen megmérettetés. A Magyarországon bemutatott és forgalmazott haszonjármûvek tizenegy kategóriában versenyeztek, az S91 MidiCity mini- és midibusz kategóriában (6 9 m) 14 busztípust utasított maga mögé. A jelöltekre több ezer szavazat érkezett en, levélben és faxon. Az idei évben ismét elnyert elismerés is bizonyítja, a jármûvet hamar megkedvelte a közönség. A Rába-alvázzal gyártott midibuszt 2007-ben mutatták be elôször a tököli buszparádén, a busz prototípusa február óta Gyömrôn üzemel helyi járatként és számos sikeres teszten is túl van. A Volán Egyesülés székházában tartott hivatalos díjátadón Torma János, a Rába Jármû Kft. ügyvezetô igazgatója mellett Adamis Gábor, a Webasto Hungária Kft. ügyvezetô igazgatója, valamint Kozák Péter, a Molitus Kft. ügyvezetô igazgatója vehette át a gyôztesnek járó oklevelet, az S91-es MidiCity pedig újabb egy évig viselheti a Az év haszonjármûve kitüntetô címet. a mentôkocsiban használt eszközöket, berendezésket pedig magyarországi cégek készítették. Ezt a sokszereplôs projektet a Rába Jármû Kft a Gépjármû Beszerzési Program keretében tervezte meg, és fogta össze, amely komoly nemzetközi kapcsolatok kiépítését tette szükségessé. A jármûveket a magyar mellett a német és a francia hadsereg auditorai is megtekintették, és a NATO követelményeinek megfelelônek találták. A munka gyümölcs ez év végére beérett, a jármûvek elkészültek és 2009 decemberé ben meg fog történni a hivatalos katonai átadásuk a Magyar Honvédség részére. Ezt követôen haditechnikai ellenôrzô vizsgálatokon és csapatpróbán vesznek részt a jármûvek majd az alkalmazásba vételük következik. Háttérként annyit érdemes tudni, hogy a legfrissebb bel- és külpolitikai hírek szerint még több katonát küldenek a Közel- Keletre a NATO tagállamok, így Magyarország is. Hazánk a kint szolgáló 350 hivatásos magyar katona mellé újabb 200-at vezényel ki Afganisztánba. A gépkocsi megengedett össztömege kilogramm, a járóképes alváz 5600 kil ogramm, a páncélzat további 5400 kilogramm ot jelent. A mentôben hat járóbeteg vagy négy fekvôbeteg szállítható egyszerre, mellettük még hely biztosított a felcser, a gépkocsivezetô és a gép kocsi parancsnok részére. A jármûvekbe beépített hordágytartó berendezés a STANAG 2040 szabványnak megfelelô kivitelû. Beépítésre kerülnek továbbá korszerû híradástechnikai berendezések is a a hadmûveleti területen történô zavartalan kommunkáció biztosításához. Major Balázs, aki projektrôl cikkünkben beszámolt, végül még hozzátette, hogy további újdonság volt a RÁBA Jármû Kft számára a jármûvekbe szerelendô ABV (atom, biológiai, vegyi) szûrô-szellôztetô berendezés integrációja, amely komoly képességnövekedést jelent a jármûvek számára. A mostani katonai megrendelés három jármû szállítására szólt, elképzelhetô, hogy lesznek további igények is hasonló kivitelû katonai terepjáró jármûvekre, de ezek nyilvánvalóan a Magyar Honvédségtôl és hazánk nemzetközi katonai szerepvállalástól ill. annak nagyságától függnek.

10 11 oldal Belsô képzések 2010-ben is HR 11 J elenlegi helyzetben a fejlesztés-képzés kiemelten fontos, hiszen a piac fellendülésével a szükséges változásokra reagálás gyorsabb, hatékonyabb megújulást kíván. A 2010-es évben a tavalyi évhez képest megnô a belsô képzések aránya. A Rába szerencsésnek mondhatja magát, hiszen a speciális belsô tudás egyre nagyobb hányada lesz elérhetô írott formában is. A belsô oktatási anyagok révén az elméleti és tapasztalati tudás rendszerezve rögzítésre kerül. Kialakult egy aktív szakembergárda, akik saját szakterületükrôl tananyagot készítenek. Ez több szempontból is elônyös, hiszen felgyorsítja a szükséges ismeret megszerzését, hatékonyabb, nyomon követhetôbb a betanulás, azt tanítjuk, ami számunkra fontos, és nem utolsósorban költséghatékonyabb. Ilyen formában készültek például: általános jármûipari ismeretek; Univers gépkezelô oktatás; NC-alapok, NC-technika, NCT-, Fanuc, Siemens vezérlésû gépek programozása; kovácsolási alapismeretek; jármûipari, forgácsolási ismeretek; élezési tevékenység folyamata; hôkezelési eljárások is. A jövô év elsô negyedéves célja, hogy minden elkészült tananyagunkat a holdinggal együtt akkreditáljuk, ezzel biztosítva a minôségi oktatást és a naprakész ismeretátadást. Természetesen vannak és a jövôben is lesznek külsô képzéseink, amit belsô képzés formájában nem tudunk biztosítani, ilyen például a könnyû- és nehézgépkezelô-képzés, különbözô személyiség- és csoporttréningek, felsôoktatási és OKJ-s képzések. Ennek tükrében a jövô évi oktatási terv a vállalati célok figyelembevételével, a beérkezett igények, a teljesítményértékelések feldolgozását követôen januárban kiírásra kerül.az oktatási terv megtalálható lesz a \\Srv01\holding\Oktatas\Publikus\Oktatás\2010 könyvtárban, majd oktatási kézikönyv formájában is megjelenik. Képzésekre jelentkezni a \\Srv01\holding\Oktatas\Publikus\Képzésre jelentkezés könyvtárban lehet. A szükséges jogosultságokat a vezetôk részére biztosítjuk. CSONTOS-HOFFER KATALIN Rába Mester sikerrel zárult a pályázat M inden év október hónapja a Rába Mesterek éves értékelésének és egy évre szóló megbízatásának fordulópontja. A tavalyi évhez hasonlóan a teamvezetôk által kiírt, a vállalat szempontjából kulcsfontosságú területekre (gép, gépcsoport, munkakör) lehetett pályázatot benyújtani. A Rába Mesterekkel szemben számos elvárást fogalmaztunk meg, ezek közül az idei évben minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kap az új és meglévô kollégák betanítása. A Mesterek elsôdleges szerepe a tudásátadás biztosítása, ami a piaci növekedés idôszakára való felkészüléshez elengedhetetlen. Ugyancsak fontos feladat a rotációban való aktív közremûködés. A mindennapi munka megkönnyítése érdekében a Mesterek egy szereptisztázó képzésen is részt vettek, melynek célja, hogy támogatásuk és elkötelezettségük egyértelmû legyen a vállalat céljai és a teamvezetôi elvárások felé. Hiszen a Mesterek nemcsak erkölcsi elismerésben részesülnek, hanem kultúraformálóknak is kell lenniük, akik hatással vannak a környezetükben dolgozókra. A Mesterprogramot addig tudjuk fenntartani, amíg az elvárások teljesülnek. Ahol a belsô rotáció, a betanítás mint program mûködésképtelen, ott a Mester cím visszavonásra kerül és évközi pályázatkiírásra kerül sor októberben összesen 115 pozícióra írtunk ki pályázatot, 111 pozíciót töltöttek be. Négy pozícióban további program indítása szükséges. A korábbi Mesterek közül 12 fô megbízatása visszavonásra került, és ugyanennyi új Mester lett kinevezve. A Mesterek kinevezéséhez gratulálunk és továbbra is példaképként, a betanulás és rotációban való közremûködés fô hajtóerejeként tekintünk rájuk! CSONTOS-HOFFER KATALIN Megszületett a bérmegállapodás december 1-jén megkötöttük a Rába-csoport évre szóló bérmegállapodását. Ennek alapján a jövô évben célunk a kompetencia megtartása, a minimum 4 napos foglalkoztatásról a teljes munkaidôre történô visszatérés. A Rába-csoportnál 2010-ben alapbéremelésre egyéb, késôbbi megállapodás hiányában nem kerül sor, a vállalat célja a nominálbér megtartása. A választható béren kívüli juttatás (VBK) éves keretösszege Ft-ra emelkedik és a választható elemek bôvülnek a meleg étkezési utalvány igénybevételi lehetôségeivel. A törvényi változások miatt az adóköteles juttatások esetében azonban a Ft-os keretösszegen belül átváltási szorzót kell a jövôben alkalmazni. A évi VBK szabályairól részletes írásbeli tájékoztatást az igénylôlapok kitöltése elôtt, januárban adunk minden dolgozónak. Természetesen a évi bérmegállapodás szabályainak megfelelôen, amennyiben a meghatározott feltételek teljesültek, a betegrátához kötött mozgóbér továbbra is kifizetésre kerül. A mozgóbér alapbéresítésére üzletáganként az érdekképviseleti javaslat szerinti idôpontban kerül sor. Az alapbéresítés idôbeli csúsztatásával az érintettek számára közel 1%-os bérfejlesztés valósul meg. A felek a megállapodásban rögzítették még a további csökkentett munkaidôs foglalkoztatás, valamint az érdekképviseleti együttmûködés szabályait. MÉSZÁROS MÓNIKA Tekebajnokság A versenysorozat résztvevôi, a menedzsment és a szakszervezeti vezetôk közös játékával zárult a évi tekebajnokság. A jó hangulatú estén vegyes csapatok mérkôztek meg egymással. A kiegyenlített esélyek izgalmas versenyt hoztak. Az est folyamán a és a évi bajnokság legjobbjai átvehették a Rába-kupát. A díjazottaknak ezúton is gratulálunk! A bajnokságot természetesen 2010-ben is megrendezzük. Ehhez új, 4 6 fôs csapatok jelentkezését várjuk. A verseny mellett továbbra is korlátozott számban lehetôség van a munkahelyi-baráti társaságoknak egy-egy külön idôpontban pályát foglalni. A tekézési lehetôségekrôl Hajba Józsefnél lehet érdeklôdni (tel.: 43-75).

11 12 oldal 12 HR Év végi leállások a vállalatnál 2009-ben a szokásos év végi üzemszünet néhány területen hosszabbra nyúlik. A munkaidôkeret lehetôségét kihasználva az üzletágak a csökkentett munkaidô mellett úgy szervezték év végi feladataikat, hogy egy hosszabb idejû, folyamatos munkavégzést követôen egybefüggô legyen a leállás. Ezzel a téli idôszakban jelentôsebb energia- és egyéb járulékos költségmegtakarítás is elérhetô. A Futómû Kft.-nél december 14. és január 10. között lesz leállás, ehhez igazodik a holdingközpont is a szabadságolással. Csak bizonyos szûk keresztmetszetû helyeken, illetve ahol az év végi zárási feladatok igénylik, lesz munkavégzés. Ezenkívül a december i teljes körû álló üzemi leltár jelent feladatot. A HR-szervezet az elszámolási feladatokhoz igazodóan az üzemszünet alatt december 22., december 29. és január 4. napokon ügyeletet tart. A Jármû Kft. december 10-én befejezi a termelést, december 18- án és 19-én leltároz és január 11-én kezdi meg újra a munkát. Móron lesz a legrövidebb (2 hét) az üzemszünet, december 21. és január 4. között. Sárváron 2009-ben az utolsó munkanap december 17., az évkezdés pedig január 11. Az Alkatrész Kft.-nél a leltározóknak december én kell dolgozni. Az üzemszünet alatti munkavégzés idôpontját a közvetlen vezetôk adják meg az érintett munkavállalóknak. MÉSZÁROS MÓNIKA Milyen volt 2009? És mit vár 2010-tôl? E gy ilyen nehéz év után csak jobb jöhet? a kérdést nem költôinek szántuk, kollégákat kérdeztünk arról, hogyan élték meg az elmúlt tizenkét hónapot, s bíznak-e a jobb folytatásban. FERENCZI BALÁZS LOGISZTIKAI TEAMVEZETÔ, RÁBA FUTÓMÛ KFT. Az idei év két kulcsszava a költségcsökkentés és a hatékonyságnövelés volt, nehéz hónapokon vagyunk túl. Én sajnos nem vagyok optimista, úgy számolok, hogy ez várható jövôre is, sôt, talán még nehezebb is lesz. A vezetô kollégáknak sem könnyû kommunikálni a helyzetet, de azt látom, hogy a dolgozók többsége megérti, a tények állítanak nehéz döntések elé minket. A stressz ezzel együtt jelen van sajnos a mindennapokban, ami ellen nagyon nehéz tenni. SPIRK LÁSZLÓ ENERGETIKUS, RÁBA FUTÓMÛ KFT. Szakmailag új kihívást hozott ez az év, hiszen a kovácsüzembôl kerültem az új pozícióba. A feladatom most az, hogy felmérjem, az energetika területén hogyan lehet csökkenteni a veszteségeket. Nyilván a helyzettel magyarázható, hogy ez a kérdés is kiemelt fontosságú lett ben, de tény: vannak tartalékok a rendszerben. Nem volt könnyû senkinek sem ez az év, de tovább kell dolgoznunk a feladatainkon. PINTÉR TIBOR SZERELDETEAM, CELLAVEZE- TÔ, RÁBA FUTÓMÛ KFT. Nagyon nehéz évünk volt a szereldében, bár az év utolsó két hónapjában legalább javulást érzékeltünk. A következô negyedévben talán kicsit jobb lesz, de utána sajnos én is azzal számolok, hogy újra nehezebb hónapok jönnek. Gyakoriak a szabadságok, leállások, amelyek a mindennapoknak sem tesznek jót, hiszen feszültséget gerjesztenek. CSONKA GYÖRGY CNC-GÉPKEZELÔ, RÁBA JÁRMÛ KFT. Én sem mondhatok mást: nagyon nehéz volt A Jármû Kft.-nél dolgozom, ahol azt látjuk, hogy valamiféle javulás valóban várható a jövô év elsô felében. Túl nagy bizalmam azonban nincs, ez a fellendülés átmeneti lesz csak. Hét éve vagyok a cégnél, ilyen nehéz évünk még nem volt. Friss házasként, hiteltörlesztéssel a hátam mögött nagyon nehéz, de gondolom, ezt más is elmondhatja, hiszen sokan járunk hasonló cipôben. Én azt látom a kollégákon, hogy a válság szorosabb együttmûködésre sarkallta a dolgozókat a vezetéssel, s a lojalitás is erôsödött mindkét irányban. BENCZE ÁRPÁD VEVÔI KAPCSOLATTARTÓ, RÁBA JÁRMÛ KFT. A rendelések 2009-ben nagymértékben csökkentek, ezt mindenki tudja, mint ahogy azt is, hogy az ezzel járó létszámleépítések is megviselték a céget. A 2010-es év elején már látható az emelkedés a polgári vevôknél, több próbagyártást is végzünk. A megmaradt vevôkkel szorosabb kapcsolat alakult ki, bár volt, aki a helyzetet kihasználva csökkenteni akart az árainknál. Meg kellett tanulni rugalmasan kezelni ezeket a helyzeteket, a vevôi igényeket ezt is megtanította nekünk DOKA ZOLTÁN NC-ESZTERGÁLYOS, RÁBA FUTÓMÛ KFT. Veterán vagyok, 1972 óta dolgozom itt, s ilyen nehéz év bizony még nem volt. De meg kell mondanom, hogy a kollégákkal, akik maradtunk, mindent megteszünk, ami tôlünk telik. Rugalmasak vagyunk a munkaidôt tekintve. Én bízom a jövôben, a magyar dolgos nép, mi pedig ebben a gyárban nôttünk fel, s innen is szeretnénk nyugdíjba is menni. Remélem, a válságnak hamarosan már csak vége lesz. PISCH ATTILA GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS, RÁBA JÁRMÛIPARI ALKATRÉSZGYÁRTÓ KFT., MÓR A 2009-es év nekünk Móron is nehéz volt, a mi munkánk alapvetôen a Suzuki-megrendelésektôl függ, s azt tudjuk, hogy az autóipar a válság egyik nagy vesztese... A 36 órás munkahét és a mintegy tízszázalékos fizetéskiesés nyilvánvalóan mindenkit érzékenyen érint. Nem vagyok nagyon optimista a jövôt illetôen, de a cégvezetésen is múlik, s gondolom, ezen dolgoznak az illetékesek, hogy a fô vevônk, a Suzuki mellett más megrendelôkkel is erôsítsük a termelést jövôre. PANKACZI KÁROLY BESZÁLLÍTÓ ÜTEMEZÔ, RÁBA JÁRMÛIPARI ALKATRÉSZGYÁRTÓ KFT., SÁRVÁR A sárvári Alkatrész Kft.-nél sem volt könnyû a 2009-es év, de az utolsó negyedév, illetve a jövô évi elsô három hónap kilátásai miatt én optimistábban látom a jövôt. Azt is tapasztaltam, hogy a kollégákat összehozta ez a nagyon nehéz helyzet, az öszszetartás, s az, hogy a feladatokat meg kell oldani, láthatóan erôsebbre fûzte a kötelekét köztük. Ami mindenképp jó lenne, ha megvalósulna: visszaállni az ötnapos munkahétre. Ezt kívánom 2010-re magunknak.

12 13 oldal Bemutatkozott az autopro.hu E gy budapesti sajtótájékoztató keretében hivatalosan is bemutatták az autopro.hu-t, a Lapcom kft. jármûipari és beszállítói szakportálját, az eseményen a kiadó megállapodást írt alá a Magyar Gépjármûipari Szövetség honlapjának üzemeltetésérôl. A nyugdíjasklub 2009-es éve A Rába azon nyugdíjasai számára, akik aktív munkásságuk lezárását követôen munkatársaikkal, barátaikkal továbbra is rendszeresen találkozni kívánnak, több mint két évtizede a Liszt Ferenc u. 20. szám alatt található Zichy-palota várostól bérelt alagsori helyiségeiben kialakította a még ma is nagy értéket képviselô nyugdíjasklubot. Az itt mûködô nyugdíjas-egyesület színes programokkal, kirándulásokkal, szórakoztató rendezvények szervezésével igyekszik jó közérzetet biztosítani idôs tagjai számára. A klubélethez, illetve a klubhelyiségek fenntartásához szükséges anyagi fedezet elsôsorban a Rába Nyrt. támogatásaiból, azonkívül civil pályázati összegek elnyerésébôl és elenyészô mértékben az egyre gyarapodó tagság tagdíjaiból jött mindeddig össze. Bár közhely, ez évben a mi életünket is nagyban befolyásolta a gazdasági válság. Érdeklôdéssel követtük fôtámogatónk, az anyavállalat gazdasági mûködésérôl szóló híreket, és elismeréssel figyeltük válságkezelô, munkahelymegôrzést célzó intézkedéseit. Ugyanakkor tudomásul kellett vennünk, hogy forrásaink várhatóan szûkösebbé válnak. Erre számítva fokozott figyelemmel kísértük és adtuk be jelentkezéseinket a civil szervezetek számára kiírt pályázatokra, melyekbôl néhányat el is nyertünk; a fenntartási és mûködtetési költségeinket minimalizáltuk; a kirándulásokat és rendezvényeket teljes mértékben önköltségesítettük; tagdíjemelést hajtottunk végre. A bevételek azonban így sem tudták egészében fedezni kifizetéseinket. A legrosszabb, a klub bezárása mégsem következett be, mert idônként mindig a legjobbkor érkezett egy-egy kisebb összegû Rábatámogatás.A klubélet intenzitása az anyagi nehézségek ellenére változatlan maradt. Idôs nyugdíjukból szerényen élô tagjaink számára a szürke hétköznapokból való kilépést, a kikapcsolódást, a társas együttlétet jelenti ez a klub. Fenntartását erkölcsi kötelezettségünknek érezzük. Köszönet a Rába vezetésének, hogy ezen cél megvalósíthatóságához továbbra is segítséget nyújtottak. Kívánjuk, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetbôl mielôbb sikerüljön kilábalni és a mai, valamint a jövôbeni nyugdíjasok is támogatójukként tarthassák még sokáig számon anyavállalatukat. HORVÁTH KÁLMÁN A RÁBA GYÔRI NYUGDÍJAS EGYESÜLET ELNÖKE Sajtótájékoztató keretében mutatták be Budapesten a néhány hete már elérhetô gépjármûipari és beszállítói szakportált, a Lapcom kft. önálló domainnév alatt jelentkezô oldalát. Házigazdaként Szetey András, a hírportálok központi fôszerkesztôje és üzletág-igazgatója köszöntötte a megjelenteket, s mutatta be az asztalnál ülô Pintér Istvánt, a Magyar Gépjármûipari Szövetség (MGSZ) elnökét, Szammer Istvánt, a Lapcom kft. ügyvezetô igazgatóját, valamit Koloszár Tamást, az autopro.hu fôszerkesztôjét. Pintér István röviden beszélt a már tíz éve élô MGSZ-rôl, a 24 tagvállalatból álló szövetség színes palettát képvisel, az elit autógyártástól kezdve a fontos, de kevésbé látványos beszállítókig bezárólag. A szervezet azon túl, hogy rendszeresen megvitatja az iparág aktuális kérdéseit, egyeztet a kormányzati, gazdaságpolitikai döntéshozókkal. Az iparág 10 százalékkal járul hozzá a magyar GDP-hez, nem mindegy, hogy mi marad meg belôle a válság után fogalmazott az MGSZ elnöke, aki elismerte, ennél kisebb súllyal sikerült az érdekérvényesítés. A szövetség célja, hogy továbbra is vonzó célpont maradjon a külföldi befektetôk elôtt a magyar jármûipar. A kiadónkkal történô együttmûködésrôl azt mondta: közös a felelôsségünk a magyar jármûiparral kapcsolatban. A sajtótájékoztatón ugyanis megállapodást írt alá a Magyar Gépjármûipari Szövetség elnöke, Pintér István és a Lapcom kft. ügyvezetô igazgatója, Szammer István arról, hogy a jövôben a kiadó üzemelteti a szövetség honlapját. Az MGSZ elnökének rövid helyzetértékelése után Szammer István mutatta be a Lapcom kft.-t, kezdve az anyavállalattal, a 17 ezer fôt foglalkoztató, 2 milliárd fontos éves forgalmú angol Daily Mail-csoporttal. A Kisalföldbôl kinövô és a szegedi napilapot, a Délmagyarországot is birtokló Lapcom ma hét országban van jelen érdekeltségeivel. Magyarországon és Szlovákiában nyomtatott és 2009 ÁPRILISÁBAN VÁLT IS- MERTTÉ, HOGY MEGINDULT EGY VILÁGJÁRVÁNNYAL FENYEGETÔ INFLUENZA AZ ÚGYNEVEZETT (H1N1) VÍRUS VAGY SERTÉSINF- LUENZA TERJEDÉSE AZ AMERIKAI KONTINENSEN. MIT KELL TUDNI AZ ÚJ BETEGSÉGRÔL? Magyarországon május 28-án igazolták az elsô megbetegedést. Június 11-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a készültséget a legmagasabb fokozatúra emelte. A betegség eddig ismert jellemzôje többek között, hogy a fertôzôképesség idôtartama a megbetegedés kezdetét megelôzô naptól a megbetegedés kezdetét követô 7. nap, a lappangási idô maximum 7 nap. CSEPPFERTÔZÉSSEL TERJED Az egészségtudatos magatartás megelôzheti a járvány kialakulását, mivel az influenza emberrôl emberre terjed, elsôsorban köhögéssel, tüsszentéssel vagy egyéb kontaktus révén. Kerüljük a zsúfoltságot, a tömeges összejöveteleket és különösen ügyeljünk a személyi higiénére! Tüsszentéskor, köhögéskor használjunk papír zsebkendôt, utána lehetôleg azonnal mossunk kezet. Lehetôleg ne hajoljunk közel mások arcához. Próbáljuk elkerülni, hogy a szemünkhöz, szánkhoz nyúljunk, s a megszokottnál többször, alaposan mossunk kezet; a szappanos, meleg HR 13 internetes kiadványokkal, a többi ötben csak online termékekkel. Mindez ezerfôs foglalkoztatotti létszámot és 20 milliárd forintos éves forgalmat jelent. Az autopro.hu-val kapcsolatban Szammer István azt emelte ki, hogy Gyôr jármûipari fellegvár az Audival, a Rábával és a sok beszállítóval, s a GDP 10 százalékát produkáló iparág velünk talán erôteljesebben képviselheti érdekeit. Portálunk egy információszolgáltató eszköz nem kellemes autóteszteket kínál, amely kommunikációs csatornája lehet az iparág szereplôinek, ezért is bízik sikerében. Koloszár Tamás fôszerkesztô szeretettel beszélt a néhány napos csecsemôrôl, amely a keresztségben az autopro.hu nevet vette fel, s amelynek hivatalos születésnapja november 19. Alig nyitotta ki a szemét, mégis a férfikor jegyeit mutatja, ha a tartalom felôl vizsgáljuk. A fôszerkesztô beszélt a rovatrendszerrôl, kiemelve a Hazai pályát, amelyen jellemzôen a nagyok játszanak, így a Rába Jármûipari Holding is. Egyetlen könnyedebb hangvételû rovatunk a Volánnál címû, az összes többi kôkemény, megbízható szakmai információ. H1N1: Az új típusú influenzáról vizes kézmosás legalább 20 másodpercig tartson! Amennyiben nem otthon mosunk kezet, használjunk papírtörülközôt vagy kézszárítót, s papírtörülközôt használjunk a vízcsap elzárásához is. Természetesen kerüljük a betegek látogatását is. VESZÉLYES TÜNETEK Specifikus vírusellenes kezelés csak súlyos szövôdmény esetén, kórházi körülmények között indokolt. Az átlagos súlyosságú, szövôdménymentesen zajló influenza csak tüneti kezelést elsôsorban lázcsillapítást igényel. Az eddigi tapasztalatok szerint a betegség lefolyása enyhe, kórházi kezelést ritkán tesz szükségessé, ha azonban felmerül a tüdôgyulladás gyanúja, minél gyorsabban kórházba kell kerülnie a betegnek. Az alábbi tünetek igényelnek sürgôsen orvosi ellátást: nehéz légzés, mellkasi vagy hasi fájdalom, vagy nyomásérzés, hirtelen szédülés, zavart tudatállapot, súlyos vagy hosszan fennálló hányás.

13 15 oldal JÚLIUS-ban bemutattuk a több mint kétszáz különféle off-road futómûváltozatot magában foglaló Rába MAXS (Modular Axle System) termékcsaládot. A terepjáró képességgel rendelkezô tehergépjármûvek számára kifejlesztett futómûcsalád moduláris rendszerének köszönhetôen egyedülálló lehetôséget nyújt a felhasználók számára. A termék az EU-régióban már védjegyoltalmat élvez. SZEPTEMBER-ben az elsô C17-es óriás katonai szállítógép megérkezésével a pápai bázisrepülôtéren megkezdte tevékenységét a NATO keretében mûködô stratégiai légi szállítási flotta. A földi üzemanyag-feltöltésrôl, illetve az óriásgépek téli idôszakban is zavar- SZEPTEMBER talan fel- és leszállásáról, a kifutópályák hóeltakarításáról a Rába katonai jármûvei gondoskodnak. OKTÓBER-NOVEMBER hónapban a korábbi évek gyakorlatához híven idén is sor került a stratégiai piacokon az év végi vevôlátogatásokra, meglátogattuk JÚLIUS többek között legnagyobb átvevô telephelyünket, a likinói buszgyárat. Újdonság volt a tárgyalássorozat során, hogy míg 2008 ôszén a beszélgetések még arról szóltak, hogyan kell kezelni a válságos helyzetet, mostanra jelentôs állami támogatás jelent meg a buszpiacon. RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING HAVONTA MEGJELENÔ LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: MARTONICZ SZILVIA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM KFT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ: SZAMMER ISTVÁN FELELÔS SZERKESZTÔ: POMARANSKI LUCA TERVEZÔSZERKESZTÔ: SUDÁR ÉVA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES, TÓTH GYULA FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMÁS: PALATIA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., GYÔR HR Jubilánsok 35 ÉVE A RÁBÁNÁL Balogh Mihály, Rába Futómû Kft., gépi fémfûrészelô Netzkár Mihály, Alkatrészgyártó Kft., Mór, elektromûszerész Németh Lóránt, Rába Futómû Kft., minôségellenôr Tóth Ernô, Rába Futómû Kft., kovács cellavezetô Varga Tibor, Rába Futómû Kft., betanított lakatos 25 ÉVE A RÁBÁNÁL Erdélyi Sándor, Rába Jármû Kft., gépjármûszerelô Molnár József, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, esztergályos Pap Zoltán, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, NC-forgácsoló 20 ÉVE A RÁBÁNÁL Mózes László, Alkatrészgyártó Kft., Mór, szerszámkarbantartó 15 ÉVE A RÁBÁNÁL Bogdány Ferenc, Rába Futómû Kft., cellavezetô A RÁBA NYRT. KOMMUNI- KÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

14 16 oldal 16 HR KÖSZÖNTÔ 2009 A VÁLSÁG ÉVE VOLT. A DRASZTIKUSAN MEGVÁLTOZOTT ÜZLE- TI KÖRNYEZET KOMOLY KIHÍVÁSOK ELÉ ÁLLÍTOTTA A CÉGET, DE AZT GONDOLOM, ALKALMAZKODÁSUNK SIKERES VOLT. EBBEN A RENDKÍVÜL NEHÉZ KÖRNYEZETBEN IS SIKERÜLT FENNTARTANUNK A TERMELÉS NYERESÉGESSÉGÉT, AMI FONTOS EREDMÉNY. KÖSZÖ- NET JÁR MINDEN DOLGOZÓNAK, AKI MEGÉRTÉSSEL ÉS FELELÔS HOZZÁÁLLÁSSAL SEGÍTETTE KÖZÖS CÉLJAINK MEGVALÓSULÁSÁT. A SOK NEHÉZSÉG ELLENÉRE A 2009-ES ÉV SIKEREKET IS HOZOTT. AZ ÉV VÉGÉRE BEFEJEZÔDÖTT A FU- TÓMÛGYÁRTÓ KAPACITÁSOK KORSZERÛSÍTÉSÉT ÉS BÔVÍTÉSÉT CÉLOZÓ, 2,5 MILLIÁRD FORINTOS BERUHÁZÁS- SAL MEGVALÓSULÓ MODERNIZÁCIÓS PROGRAM. SIKERREL ZÁRULT A KOVÁCSGYÁRI REKONSTRUKCIÓ, MEGÚJULT A MELLSÔTENGELY-GYÁRTÁS. A NEMZETI TECHNOLÓGIAI PROGRAM KERETÉBEN ELNYERT TÁMOGATÁSSAL TOVÁBB FOLYTATÓDOTT AZ EGYE- TEMMEL ÉS TÖBB VÁLLALATI PARTNERREL KÖZÖSEN ELINDÍTOTT JÁRMÛIPARI TUDÁSKÖZPONT MUNKÁJA ÉS A PROG- RAM ELSÔ ÉVÉBEN SZÁMOS ÉRTÉKES KUTATÁSI EREDMÉNY SZÜLETETT. PIACI SZEMPONTBÓL KIEMELKEDÔ EREDMÉNY, HOGY A VÁLSÁG ELLENÉRE IS FENNTARTOTTUK VEVÔI KAPCSOLATAIN- KAT ÉS ÚJ, MAGASABB HOZZÁADOTT ÉRTÉKÛ TERMÉKEK BEVEZETÉSÉVEL MEGERÔSÍTETTÜK JELENLÉTÜNKET A STRATÉ- GIAI PIACAINKON. A VÁLLALATI SZAKÉRTELEM ÉS A KULCSKOMPETENCIÁK MEGÔRZÉSÉVEL BIZTOSÍTOTTUK A KÉSÔBBI PIACI FELFUTÁSHOZ SZÜKSÉGES TUDÁST ÉS DOLGOZÓINK MUNKAHELYÉNEK HOSSZÚ TÁVÚ BIZTONSÁGÁT VÁRHATÓAN NEM LESZ KÖNNYÛ ÉV, TOVÁBBI KIHÍVÁSOKAT TARTOGAT, DE ÚGY LÁTJUK, HOGY A STRATÉGIÁNK KIÁLLTA A VÁLSÁG PRÓBÁJÁT, ÍGY 2010-BEN VÁLTOZATLAN STRATÉGIA MELLETT FOLYTATHATJUK A JÖVÔÉPÍTÉST. JANUÁRBAN ELINDUL A FELTÔKÉSÍTETT FEHRER RÁBA VEGYES VÁLLALAT, AMI ÚJ MUNKA- ÉS PIACI LEHETÔSÉGE- KET TARTOGAT BEN ÚJ LENDÜLETET KÍVÁNUNK ADNI A KUTATÁS-FEJLESZTÉSNEK, INNOVÁCIÓNAK, AMI A GAZDASÁGI VÁL- SÁG ELMÚLTÁVAL ÚJ NÖVEKEDÉSI ÉS HATÉKONY PIACÉPÍTÉSI LEHETÔSÉGEKET HORDOZ. A FELLENDÜLÉS A VEVÔKTÔL KAPOTT JELZÉSEK ALAPJÁN A LEGKORÁBBAN AZ ÉV MÁSODIK FELÉTÔL VÁR- HATÓ, BÁR TOVÁBBRA IS RENDKÍVÜL BIZONYTALANOK AZ ELÔREJELZÉSEK. ÚGY GONDOLOM, A GYORS ÉS SIKERES ALKALMAZKODÁSNAK, A MEGÔRZÖTT KOMPETENCIÁNAK, A KULCSKAPACITÁSOK VÁLSÁG EL- LENÉRE IS FOLYTATÓDÓ FEJLESZTÉSÉNEK ÉS A TERMÉKFEJLESZTÉSNEK KÖSZÖNHETÔEN KÉSZEN ÁL- LUNK ARRA, HOGY KIAKNÁZZUK A NÖVEKEDÉS ÚJ KÖRNYEZETBEN KÍNÁLKOZÓ LEHETÔSÉGEIT. MEGKÖSZÖNVE AZ EGÉSZ ÉVES KITARTÓ MUNKÁT KÍVÁNOK MINDENKINEK BÉKÉS, SZE- RETETTELJES ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET! PINTÉR ISTVÁN ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK DOLGOZÓINKNAK ÉS OLVASÓINKNAK!

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft.

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft. Rába Járműipari Holding NyRt. Rába Járműipari Holding NyRt. H-9027 Győr, Martin u. 1., Hungary Levelezési cím: H-9002 Győr, Pf.:50. Tel.: 00 36 96 622 600; Fax: 00 36 96 624 069 E-mail: raba@raba.hu Rába

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-2.1.3 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban.

Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban. Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Vállalkozó Ügyfelünk! Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban. MÓDOSULT A TELEPHELY

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

Testre szabható cafeteria megoldások

Testre szabható cafeteria megoldások Testre szabható cafeteria megoldások teljesítmény Növelje vállalata teljesítményét, és csökkentse HR adminisztrációját a Sodexo megoldásával! A különböző szolgáltató, illetve gyártó tevékenységet végző

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

iért pont Z-ROX? Célkit zésünk Értékeink Társadalmi szerepvállalás

iért pont Z-ROX? Célkit zésünk Értékeink Társadalmi szerepvállalás iroda megoldások kicsiknek és nagyoknak, minden mennyiségben nyomdai és csomagolási megoldások Cégünk a Xerox egyik meghatározó hazai képvisel je, az ISO 9001:2001 min ségirányítási rendszer tanúsítvány

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. Pécs, 2015. március 26. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont

Részletesebben

Szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzéssel a Prime Rate Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nél versenyképességük fokozása érdekében

Szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzéssel a Prime Rate Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nél versenyképességük fokozása érdekében Szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzéssel a Prime Rate Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nél versenyképességük fokozása érdekében az Európai Unió által támasztott szigorú biztonsági előírásoknak is. A projekt

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA Támogatás célja: A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. Felismerve a vállalkozások számára szűkösen rendelkezésre

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

Országos Fémipari Ipartestület XXV. sz. hírlevele

Országos Fémipari Ipartestület XXV. sz. hírlevele Országos Fémipari Ipartestület XXV. sz. hírlevele Tisztelt Fémiparos Társunk! Ajánlom szíves figyelmükbe a csatolt sajtószemlét. Dorog, 2015. szeptember 2. Üdvözlettel: Szűcs György Elnök OFI Elavult technikával

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013)

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) Budapest 2014 október 16 Némon Zoltán LEF főtitkár Rész ciklusok: LOGISZTIKAI 2007-2012 LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 1, 2007-2008 Támogatási

Részletesebben

A válság kellős közepén is szárnyal a magyar vállalkozás

A válság kellős közepén is szárnyal a magyar vállalkozás A válság kellős közepén is szárnyal a magyar vállalkozás http://www.portfolio.hu/tool/print/2/180410 1. oldal, összesen: 3 2013.02.28. BEFEKTETÉS DEVIZA/KÖTVÉNY INGATLAN MAKROGAZDASÁG TŐZSDE VÁLLALATOK

Részletesebben

Hogyan segíthetnek az EU-ból jövő pénzek a cégeknek ill. Magyarországnak?

Hogyan segíthetnek az EU-ból jövő pénzek a cégeknek ill. Magyarországnak? Hogyan segíthetnek az EU-ból jövő pénzek a cégeknek ill. Magyarországnak? Agenda 2 Eredmények, tanulságok a múltból Aktuális pályázatok vállalkozóknak Néhány stratégiai gondolat, kezdeményezés Néhány gondolat

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Aktuális pályázatok. Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Aktuális pályázatok Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázat célja: A vissza nem térítendő támogatás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

Hírlevél 2010. március 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2010. március

Hírlevél 2010. március 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2010. március Hírlevél 2010. március 1 Hírlevél 2010. március Hírlevél 2010. március 2 MIÉRT NEM LESZ ÜZLETKÖTÉS A START ZRT-HEZ BEÉRKEZETT IGÉNYLÉSEK TÖBB MINT EGYHARMADÁBÓL? A MEGHIÚSULT IGÉNYLÉSEK HÁTTERÉBEN A TÚL

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Németh Gergő elnökségi tag beszámolója Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. február 28. Dunaújváros Egyeztetés - EFOTT civil falu Téma: Feladatkörök beosztása 2015. február. 28. Dunaújváros Egyeztetés

Részletesebben

KKV-k piaci megjelenésének támogatása

KKV-k piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe KKV-k piaci megjelenésének támogatása Benyújtás: 2014.11.10. 2014.12.31. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás Pályázat célja: A felhívás a vállalkozások külpiacra lépését

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni News From Aon Médakapcsolatok: Hering Orsolya orsolya.hering@hewitt.com 06-20-978-5080 Azonnal közölhető Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben

Részletesebben

VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1. Kaposvár, 2014. június 12.

VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1. Kaposvár, 2014. június 12. VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1 Kaposvár, 2014. június 12. NEGYEDÉVES TENDENCIÁK 2012-2013-2014TERV (MFT) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Árbevétel 2012 Árbevétel

Részletesebben

1. http://www.minap.hu/news.php?extend.65166.2 2. 3. Miskolci cég munkája az űrben

1. http://www.minap.hu/news.php?extend.65166.2 2. 3. Miskolci cég munkája az űrben 1. http://www.minap.hu/news.php?extend.65166.2 2. 3. Miskolci cég munkája az űrben 2013-03-05 21:20 Négy éves munka zárását ünnepelte az Admatis Kft. partnerei és a sajtó képviseletében. A miskolci cég

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. I. Összefoglaló Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2008. I-III. negyedév A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. fő tevékenysége az internetes könyv kiskereskedelem,

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001. projekt.

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001. projekt. Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001 projekt Nyitórendezvény 2012. augusztus 28-án, kedden, 11 órai kezdettel tartottuk

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

Teamcenter, a Siemens PLM megoldása tervezési folyamatok kezelésére. Sallay Péter. Kasuba-Tóth Endre

Teamcenter, a Siemens PLM megoldása tervezési folyamatok kezelésére. Sallay Péter. Kasuba-Tóth Endre Teamcenter, a Siemens PLM megoldása tervezési folyamatok kezelésére Sallay Péter ügyvezető igazgató peter.sallay@graphit.hu Kasuba-Tóth Endre PLM tanácsadó endre.kasuba-toth@graphit.hu www..hu Tartalom

Részletesebben

a Bonafarm Csoportot!

a Bonafarm Csoportot! Bonafarm Vezetőképző Program Ismerd meg a Bonafarm Csoportot! Bonafarm Zrt. felelős a csoportszintű stratégia megalkotásáért és a hatékony együttműködés kialakításáért menedzseli azokat a funkciókat, ahol

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Gyártórendszerbe integrált mérő berendezések fejlesztése. IJTTR_08 Integrált Járműipari Termék- és Technológia Fejlesztő Rendszer

Gyártórendszerbe integrált mérő berendezések fejlesztése. IJTTR_08 Integrált Járműipari Termék- és Technológia Fejlesztő Rendszer Gyártórendszerbe integrált mérő berendezések fejlesztése Szüts Lajos RÁBA Futóműgyár Kft Józsi Ottó HNS Műszaki Fejlesztő Kft 1 Cél: Olyan több mérőhelyes mérőkészülékek koncepciójának kidolgozása, amelyek

Részletesebben

Kis- és középvállalkozás fejlesztési programok 2009-2010. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Bútorgyártók Országos Szövetsége Szakmai Nap

Kis- és középvállalkozás fejlesztési programok 2009-2010. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Bútorgyártók Országos Szövetsége Szakmai Nap Kis- és középvállalkozás fejlesztési programok 2009-2010 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Bútorgyártók Országos Szövetsége Szakmai Nap EU pályázatok rendszere Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2010. november 10. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Horváth Zoltán Módszerek, amelyek megváltoztatják a világot A számítógépes szimuláció és optimalizáció jelentősége c. előadását hallhatják! 1 Módszerek,

Részletesebben

A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program

A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program Pomázi Gyula CMC minősítő előadás 2012. Február 21. Tartalom 1. Mercedes beruházás és hatása a térség gazdaságára 2. Mercedeshez kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

SCANIA AUTÓBUSZOK. Bemutatkozik a Scania Citywide

SCANIA AUTÓBUSZOK. Bemutatkozik a Scania Citywide SCANIA AUTÓBUSZOK Bemutatkozik a Scania Citywide SCANIA CITYWIDE 2-3 Átveszi a vezetést a városi versengésben Napjainkban a világ népességének több mint fele városokban él, és a városiasodás folyamata

Részletesebben

Járműipari precíziós műanyag alkatrészek kifejlesztése eco-design módszerek és recycling anyagok felhasználásával

Járműipari precíziós műanyag alkatrészek kifejlesztése eco-design módszerek és recycling anyagok felhasználásával Járműipari precíziós műanyag alkatrészek kifejlesztése eco-design módszerek és recycling anyagok felhasználásával Projektismertető Konzorcium vezető: K+F Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Kft Konzorciumi

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben

Hibrid autóbusz gyártás Magyarországon

Hibrid autóbusz gyártás Magyarországon Hibrid autóbusz gyártás Magyarországon X. Közlekedési Konferencia Debrecen 2014. május 21-23. 2014.05.26. Csak belső használatra / Bizalmas / Szigorúan bizalmas Ez a dokumentum kizárólag a címzett/olvasó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben

A VOLÁN társaságok regionalizációja kapcsán feltárható hatékonysági tartalékok és szinergiák

A VOLÁN társaságok regionalizációja kapcsán feltárható hatékonysági tartalékok és szinergiák Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság A VOLÁN társaságok regionalizációja kapcsán feltárható hatékonysági tartalékok és szinergiák Dr. Sárközi György Tibor PhD c. egyetemi

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k?

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? dr. Kabai Anikó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóság Új Széchenyi

Részletesebben

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló Hétfőn is veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Kismértékben erősödött, de még mindig a 316-os szint fölött tartózkodik az euró/forint keresztárfolyam.

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Gazdaságfejlesztési Operatív Program Kis és középvállalkozások fejlesztése prioritás Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B - Ügyféltájékoztató

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Tartalom. 2007-2. Programok 3. Projektek 4. Szolgáltatások. 5. Együttműködések

Tartalom. 2007-2. Programok 3. Projektek 4. Szolgáltatások. 5. Együttműködések Tartalom 2007-2. Programok 3. Projektek 4. Szolgáltatások 1. Benchmarking 2. Adatbázis 3. Megtakarítási Klub 4. Honlap 5. Marketing 5. Együttműködések Készítette: Kabács Zoltán 1. lap 2007.01.18. 2.1 Tréningek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1. Alapvető cél A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. március 3. Dunaújváros Gazdálkodási folyamatok feltérképezése a Dunaújvárosi Főiskolán Lenner Tamás 2015. március 5. Nyíregyháza Gazdálkodási folyamatok feltérképezése

Részletesebben

Solingen 19. március 2013. Sikertörténet. Felhasználói jelentés. Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált

Solingen 19. március 2013. Sikertörténet. Felhasználói jelentés. Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált Solingen 19. március 2013 Sikertörténet Felhasználói jelentés Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált Görgősoros FiFo állvány a szereldében Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP Tapasztalatok szerint Magyarországon a mikro- és kisvállalkozások, kevés kivételtől eltekintve, nem tudják kihasználni gazdasági adottságaikat és megvédeni saját

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

GINOP - Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázat hivatalos megjelenése: 2014. október 10.

GINOP - Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázat hivatalos megjelenése: 2014. október 10. GINOP - Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázat hivatalos megjelenése: 2014. október 10. 1. Alapinformációk 1.1. Forrás összege: 1,5 Milliárd Ft 1.2. Kedvezményezettek

Részletesebben

Halászati Operatív Program Magyarországon

Halászati Operatív Program Magyarországon Halászati Operatív Program Magyarországon www.fvm.hu 1 Mi az Európai Halászati Alap? A halászat az Európai Unióban kiemelt fontosságú, a mezőgazdaságtól elkülönülő, önálló politikával rendelkező ágazat.

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service HOTEL ÉS INGATLAN TANÁCSADÁS. Az ötlettől a sikeres projekt lezárásáig egy fedél alatt!

The Leader for Exceptional Client Service HOTEL ÉS INGATLAN TANÁCSADÁS. Az ötlettől a sikeres projekt lezárásáig egy fedél alatt! The Leader for Exceptional Client Service HOTEL ÉS INGATLAN TANÁCSADÁS Az ötlettől a sikeres projekt lezárásáig egy fedél alatt! A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/312-11/2014. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 2 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8/312-11/2014. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 2 DB IKTATÓSZÁM: 08-8/312-11/2014. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. december 10-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! ÉVES JELENTÉS 2012 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! 2012. kihívásokkal teli évnek bizonyult a hazai biztosítótársaságok számára. A válság újabb áldozatokat követelt, s a biztosítási piac

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben