Az emberi kommunikáció kezdetei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az emberi kommunikáció kezdetei"

Átírás

1 Az emberi kommunikáció kezdetei 1 tüzesen süt le A kommunikáció információk, gondolatok cseréje, mely létrejöhet szavak, képek vagy gesztusok formájában is. A kommunikáció létrejöhet két ember vagy emberek, illetve csoportok között. A beszélt, szavakból, mondatokból álló nyelv kialakulása csak az első ám kétségtelenül a legfontosabb lépés volt az emberi kommunikáció fejlődésében. a nyári nap Az emberi beszéd segítségével lehetővé vált az információ szavakba öntött teljes átadása. sugára Az emberi társadalom fejlődése azonban hamarosan felvetette az információ rögzítésének és tárolásának az igényét is. Ennek fényében tehát emberek közötti információcserének is megvan a maga története, amelyet a szakirodalom gyakran a kommunikációs forradalmak történetének is nevez. Azoknak a találmányoknak a történetét szokták ez alatt érteni, melyek döntő változást hoztak az információ előállítása és átadása, rögzítése, tárolása, ill. továbbadása területén.

2 Az emberi kommunikáció mérföldkövei A mondatokból, szavakból formált beszéd kialakulása. Az emberi kommunikáció mérföldkövei minden esetben párhuzamosan alakultak a társadalomban végbemenő folyamatokkal és igényekkel. Az emberi népesség növekedése szükségszerűvé tette a kommunikáció folyamatos fejlődését is, hiszen az egyén csak így volt képes megküzdeni a környezet kihívásaival. i.e A képírás majd az írás kialakulása Jó néhány civilizáció használta a képírást, és korántsem csak az ókorban. Pl. Ausztrália őslakói, Amerika indián törzsei, de egyes szibériai népcsoportok is még a XIX. században is a képírás segítségével rögzítették az információkat. A leghíresebb barlangrajzok az Altamira barlangban találhatók tól napjainkig A nyomtatás A történészek általánosan a német Johannes Gutenberg nevéhez kötik a könyvnyomtatás feltalálását, de a legújabb kutatások szerint Kínában már jóval korábban is készítettek gépi úton nyomtatott szövegeket Az internet és mobil kommunikáció forradalma Az első, kísérleti számítógépes hálózat 1960-ban létesült az USA-ban,DARPA néven mégpedig hadászati és hidegháborús célokkal. Ezt nevezhetjük a mai internet ősének. Az elektronikus kommunikációs eszközök megjelenése (tv, rádió, telefon) A televízió feltalálása Tihanyi Kálmán ( ) nevéhez fűződik, az első tv adás pedig 1935-ben indult meg, Németországban

3 Mi a média? A média a tömegkommunikációs eszközök, valamint az azokat működtető társaságok, szervezetek, vállalatok, illetve személyek együttes megnevezése. Napjainkra a tömegkommunikációs eszközök robbanásszerű fejlődésével a média hatalmi ággá vált. Hatalmi jellege abban áll, hogy befolyásolni képes a magatartást, és rendelkezik azzal a képességgel, hogy morális és etikai nyomást gyakorolva képes felemelni vagy sárba taposni egyes személyeket vagy intézményeket, sőt eszményrendszereket is. Fontos feladata, hogy ellenőrzi a három klasszikus hatalmi ágat (törvényhozói, végrehajtói, bírói). Ez utóbbi funkcióját csak demokratikus államberendezkedésben tudja ellátni, diktatúrákban a média propaganda és hatalmi szócső szerepet tölt be. A média a hatalom ellenőrzésén kívül számos más funkcióval rendelkezik (pl. tájékoztatás, vélemény, formálás, kultúra-terjesztés), ám napjainkra a szórakoztatás funkciója vált dominánssá, ez a vezérelve a hírműsoroknak is, amelyek egyre inkább az akciófilmek és a show-műsorok eszközeivel jelenítik meg a világ eseményeit. Bármelyik oldalról közelítjük is meg a tömegkommunikációt, a véleményformálás szándéka mindig jelen van, ezért is nevezik a televíziózás szociálpszichológiájával foglalkozó amerikai kutatók: rábeszélőgépnek a médiát. A média a közember számára a csillogás, a hatalom, a befolyásolás, a botrány, a szenzáció világa, olyan eszköz, amely segítségével egyszerre elégíthető ki a szórakozás és a tájékozódás iránti igényünk. 3

4 A média ágazatai Nyomtatott sajtó (napi és hetilapok, időszaki kiadványok, könyvek) Televízió (kereskedelmi és köztelevíziók, mozi) Rádió (kereskedelmi és közrádiók) Internet (portálok, blogok, szociális hálózatok) A világháló története a 60-as évek Amerikájában indult, amikor egy lehetséges atomháború esetére dolgoztak ki olyan informatikai rendszert, amely lehetővé teszi a gyors kommunikációt az egymástól földrajzilag elzárt országrészek közt. Az internet nem más, mint számítógépes hálózatok hálózata, mely az egész világot átszövi. A hálózatban a számítógépek az ún. TCP/IP protokoll egységesített nyelvén kommunikálnak egymással, és működtetik az olyan rendszereket is, mint az általunk használt WWW (world wide web). A rendszer az évek során tovább tökéletesedett és kikerült a civil szférába. Először csak iskolák, állami intézmények használták, majd a 90-es évek elején megjelent a www, amely nem más, mint a neten működő, egymással ún. hiperlinkkel összekötött dokumentumok rendszere, amely a böngészővel elérhető Magyarországon az első internetes szervert 1993-ban, a Műszaki Egyetemen helyezték üzembe. Ám a net igazi forradalma a grafikus felülettel rendelkező, egyszerűen kezelhető operációs rendszerek, valamint az egyre olcsóbbá váló személyi számítógépek elterjedésével, elsősorban a Microsoft Windows és a Steve Jobs vezette Apple ios rendszerének megjelenésével indult be. Mára az interneten lévő weboldalak száma, havi szinten 10-15%-al növekszik. 4

5 A legszabadabb médium A szakértők az internetet nevezik az első igazán szabad médiumnak. Ez igaz is lehet, hiszen ma a világon bárki, bármikor minimális idő- és költségráfordítással indíthat saját weboldalt, ahol azt és akkor közöl a világgal, amit csak akar. Sokan ezt a szabadságot tartják a net legveszélyesebb tulajdonságának, hiszen szinte ellenőrzés nélkül tehető közzé a hálón bármi, legyen az erőszak vagy éppen egy uszító tartalmú szöveg. Ezek elérése pedig, elsősorban a Larry Page és Sergei Brin által alapított Google szuperfinomságúra hangolt keresőprogramjainak köszönhetően szinte gyerekjáték! E mellett egyre nagyobb problémát jelent a gyártóknak a növekvő szoftver kalózkodás is, amely dollár milliárdokban mérhető károkat okoz. Egyre többen tartják a személyiségi jogokkal kapcsolatban is aggályosnak azt, hogy az internetes oldalak gyakran gyűjtenek adatokat a felhasználókról, azok megkérdezése nélkül. Keresés... 5

6 e- business Az internet nem csak a kommunikációt, hanem az üzletet is forradalmasította Az első hullám még a 90 -es években tetőzött. Ezekben az években azonban nem elsősorban az e-business vitte a prímet, hanem azok a befektetők, akik internetes cégek papírjaiba fektették a pénzük. Az említett időszakban vitték a netes vállalkozások papírjait a tőzsdén, akár a cukrot. Az ún. dotcom lufi végül akkorára dagadt, hogy elkerülhetetlen volt annak kidurranása. Ez meg is történt és a krach során kb milliárd dollárnyi vagyon égett porrá..com onilne-shop Az e-business szárnyalása azonban csak a kétezres évek közepétől indult be. Mára egyetlen vállalkozás sem engedheti meg magánk azt, hogy ne legyen webes elérhetősége. E mellett a normál kereskedelem mellett rohamléptekkel fejlődik az e-kereskedelem. 6

7 Nézettségi mutató A kereskedelmi média megjelenésével minden médiumnak a legfontosabb mérőszámává a nézettség és a hallgatottság vált. Ez a megfelelő módszerekkel pontosan mérhető, és azt mutatja, hogy egy adott médiumot hányan néznek vagy hallgatnak. Ez azért kiemelt fontosságú, mert a kereskedelmi média a hirdetésekből tartja fent magát, és a hirdetők csak a látogatott médiumokban hajlandók hirdetni Vasárnapi Újság 7

8 Újságírás Az újságírás a szólásszabadság gyakorlásának egyik fontos, ha nem a legfontosabb eszköze. A hír szent, a vélemény szabad! Az újságíró szerepét a hírek folyamában gyakran hasonlítják a gatekeeper (kapuőr) képéhez. Ez a kapuőr dönt, hogy milyen hír, milyen formában mehet át a kapun. Az újságíró felelőssége, hogy egy adott hírt hogyan dolgoz fel, és a feldolgozott hírt milyen formában juttatja el közönségének. Az újságíró munkájának másik fontos szereplője a hírérték. A hírérték dönti el azt, hogy egy adott közegben (pl. Magyarország) az adott hír a közönség számára mennyire lehet érdekes. 8

9 A reklámok szerepe a médiában A média forradalma a mai napig tart, és át meg átszövi mindennapjainkat. Mára talán a legfontosabb kommunikációs eszközzé, pontosabban a kommunikációs eszközök gyűjtőfogalmává vált. Egyszerre tölt be kulturális, szórakoztató szerepet, valamint az újságírókon keresztül, illetve azok segítségével ellenőrzi egy adott ország hatalmi rendszereit.ez utóbbi funkciója emeli őt az úgynevezett negyedik hatalmi ággá. A média azonban csak demokratikus körülmények közt tudja teljesíteni feladatait. A média legfontosabb bevételi forrása a reklám. A reklám célja, hogy egy adott terméket, szolgáltatást, célt vagy elképzelést népszerűsítsen, illetve annak/azok elfogadására, megvásárlásra vagy fogyasztására ösztönözzön. Az első reklámok már az ókori Rómában megjelentek, mikor a borkereskedők nagyméretű cégérekkel és feliratokkal kezdték el hirdetni portékáikat. Róma Ennek ellenére az első, kifejezetten reklámcélú hirdetési felületet csak a XVIII. századi Angliában vásárolták meg. A reklám szerepe igazán csak az 1929-es világválságot követően vált nélkülözhetetlenné az ipar számára, hiszen a tömegtermelés kialakulásával óriási választék s főleg verseny alakult ki az áruk és szolgáltatások piacán. Így a vállalatoknak el kellett érniük azt, hogy az emberek akkor is megvegyék a termékeiket, ha arra igazán nincs is szükségük. A tömegmédia és a technológia robbanásszerű fejlődése miatt reklámozás nélkül gyakorlatilag lehetetlen eladni egy terméket vagy egy szolgáltatást. A reklám eközben önálló iparággá vált, 900 milliárd dollár értékű globális, éves bevétellel. E mellett a reklám a kereskedelmi média legfontosabb bevételi forrása. Nélküle nem léteznének televíziós csatornák vagy rádióadók sem. Típusai: On-line reklámok: ebbe a kategóriába tartoznak a televíziós, rádiós, mozis valamint internetes hirdetések. Sajátosságuk, hogy a hirdetési felületen azonnal megjelennek, így üzenetük gyorsan jut el a befogadókhoz (közönség). Hátrányuk, hogy az ún. impulzus, amíg a reklám látható viszonylag rövid. Off-line reklámok: ebbe a kategóriába tartoznak a nyomtatott sajtóban megjelenő hirdetések, a plakátok, szórólapok, brosúrák. Sajátosságuk, hogy a termék megjelenéséhez (napilap, hetilap, havilap, könyv, plakát, stb.) kapcsolódnak, így a befogadóhoz való eljutásuk erősen időhöz kötött, viszont könnyen és gyorsan visszakereshetők. Hogy melyik médium mennyit költ reklámokra, azt legkönnyebben az úgynevezett reklámtorta grafikonról olvashatjuk le. A reklámtorta elnevezés arra utal, hogy egy adott ország évi reklámra költött pénzmennyiségéből, mint valami hatalmas tortából a különféle médiumok milyen méretű szeleteket kapnak. Elfogyasztja a maga részét az írott sajtó, a köztéri reklám, részesedik belőle a rádió, a televízió és nem utolsó sorban az internet is. Ez utóbbi szegmens részesedése egyre nő, a legújabb felmérések szerint a webes reklámköltések összege lassan kezdi megközelíteni a hagyományos médiumokban reklámra költött pénzösszegeket. Globálisan a hirdetők a legtöbbet a televíziós reklámokra költik. Jelenleg a legdrágább reklámidő az amerikai X-Factor című műsorban van, ahol megközelítőleg fél millió dollárba kerül 30 másodperc reklámidő. Záróteszt indítása 9

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Reklám szakirány A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon Budapest, 2007. Készítette:

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Az emberek fejében megbíz mit kellene ás áb ól átállítani? Azon túl, hogy az új technológiát meg kell ismerni, az új technológiai eszközöket

Részletesebben

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Az emberek fejében megbíz mit kellene ás áb ól átállítani? Azon túl, hogy az új technológiát meg kell ismerni, az új technológiai eszközöket

Részletesebben

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY

Részletesebben

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Belső konzulens neve, beosztása:

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK TÁRSADALMI-POLITIKAI MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS A KÖZGONDOLKODÁS FORMÁLÁSÁBAN Doktori (PhD)

Részletesebben

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Ph.D. értekezés Székely-Doby András Budapest, 2003 Székely-Doby András: Az amerikai transznacionális

Részletesebben

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Az emberek fejében megbíz mit kellene ás áb ól átállítani? Azon túl, hogy az új technológiát meg kell ismerni, az új technológiai eszközöket

Részletesebben

2. Konferencia. Informatika és Versenyképesség

2. Konferencia. Informatika és Versenyképesség 2. Konferencia Informatika és Versenyképesség 2006. december 13. Előadók: Schaller Balázs Schmuck Roland Weinreich László A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében

Részletesebben

Virtuális tér valóságos üzlet

Virtuális tér valóságos üzlet e(szes)-tanulmányok Virtuális tér valóságos üzlet 2005. Dr. Eszes István A tanulmány / esettanulmány csak oktatási célra használható! Másolása és kereskedelmi forgalomba hozatala tilos. Virtuális tér valóságos

Részletesebben

Fizetési módok és számlázás elektronikus környezetben

Fizetési módok és számlázás elektronikus környezetben Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet Műszaki menedzser szak Fizetési módok és számlázás elektronikus környezetben Daru István 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 1.

Részletesebben

VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT. Online Marketing KÉSZÍTETTE: Mester Gábor. Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008.

VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT. Online Marketing KÉSZÍTETTE: Mester Gábor. Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008. VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT Online Marketing KÉSZÍTETTE: Név: Mester Gábor Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ INTERNET, MINT

Részletesebben

Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja

Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja A KIADVÁNY A VÁLLAKOZÓI AKADÉMIA CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT TAPASZTALATAI ALAPJÁN KÉSZÜLT. Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja Az elvektől az eszközökig Miért szükséges a marketing? Hogyan készíthetünk

Részletesebben

A háló szabadsága. dr. Bayer Judit. Az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében.

A háló szabadsága. dr. Bayer Judit. Az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében. dr. Bayer Judit A háló szabadsága Az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében Doktori értekezés Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi

Részletesebben

Információs Társadalom definíciók

Információs Társadalom definíciók Információs Társadalom definíciók Forrás: http://www.ittk.hu/web/inftarsdef.html Az információs társadalom fogalmát Manuel Castells a téma talán legismertebb kutatója alapján az emberi együttélés olyan

Részletesebben

Tele a tárca. Lassú víz partot mos. ízlések és pofonok. Meddig lesz még jövő idő? Akadályok a készpénzkímélő fizetési megoldások előtt

Tele a tárca. Lassú víz partot mos. ízlések és pofonok. Meddig lesz még jövő idő? Akadályok a készpénzkímélő fizetési megoldások előtt MARKETINGKUTATo NRC#06 2014. tavasz www.marketingkutato.hu Lassú víz partot mos Elektronikus tartalomfogyasztási szokások Meddig lesz még jövő idő? ízlések és pofonok Nemi szerepek a reklámokban Tele a

Részletesebben

MUNKAANYAG. Novák Nándor. Információ és minőségmenedzsment. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai

MUNKAANYAG. Novák Nándor. Információ és minőségmenedzsment. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai Novák Nándor Információ és minőségmenedzsment A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai A követelménymodul száma: 0391-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

OTC KISOKOS. Mi is a tőzsde?

OTC KISOKOS. Mi is a tőzsde? OTC KISOKOS Nagyon sok téves információ kering arról, hogy mi is valójában a tőzsdei OTC platform. Ezt a Kisokost azért állítottuk össze, hogy megvilágítsuk a számodra, ha egy cég nem konkrétan egy tőzsdén,

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA LINKKAPCSOLATOK FONTOSSÁGA A KERESŐOPTIMALIZÁLÁSBAN. A linképítés jelentős szerepe

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA LINKKAPCSOLATOK FONTOSSÁGA A KERESŐOPTIMALIZÁLÁSBAN. A linképítés jelentős szerepe MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA LINKKAPCSOLATOK FONTOSSÁGA A KERESŐOPTIMALIZÁLÁSBAN A linképítés jelentős szerepe Konzulens: Damjanovich Nebojsa Vendégoktató Ujfalusi Anna Nappali tagozat Kereskedelem

Részletesebben

A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban

A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban Tartalom Tartalom... 1 I. Összefoglaló... 2 II. A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban

Részletesebben

I. Bevezetés Jeffrey C. Taylor, TMP Worldwide online állásközvetítés

I. Bevezetés Jeffrey C. Taylor, TMP Worldwide online állásközvetítés Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. Bevezetés...2 II. Az állásközvetítõ piac résztvevõi, és az általuk alkalmazott módszerek...4 II.1. Állásközvetítõ szervezetek...4 II.2. A tanácsadó cégek alkalmazásának

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK ÉS HATÁSUK A TÁRSADALOMRA

KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK ÉS HATÁSUK A TÁRSADALOMRA SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK ÉS HATÁSUK A TÁRSADALOMRA IRODALMI SZEMELVÉNYEK 2011. Kiss József és Sipos Erika 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 1.1. A kommunikáció formái az internet

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

Közvetlen értékesítés az Európai Unióban, illetve a magyarországi Zepter Kft. sorsa az Európai Unióba lépés után...5 I. A közvetlen értékesítés...

Közvetlen értékesítés az Európai Unióban, illetve a magyarországi Zepter Kft. sorsa az Európai Unióba lépés után...5 I. A közvetlen értékesítés... Közvetlen értékesítés az Európai Unióban, illetve a magyarországi Zepter Kft. sorsa az Európai Unióba lépés után...5 I. A közvetlen értékesítés...5 1.1. Bevezetés...5 1.2. Mi a közvetlen értékesítés?...7

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bohné Keleti Katalin. A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bohné Keleti Katalin. A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei. A követelménymodul megnevezése: Bohné Keleti Katalin A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A követelménymodul száma: 0061-06

Részletesebben

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Online közösségek Egy jól működő fórum elemzésén keresztül Készítette: Szalóki Gabriella III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Konzulensek: dr. Boda István egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem)

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011 M é d i a t u d o m á n y i K ö n y v t á r Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK A TUDATOS FOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGI NÉPSZERŰSÍTÉSE

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK A TUDATOS FOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGI NÉPSZERŰSÍTÉSE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A TUDATOS FOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGI NÉPSZERŰSÍTÉSE A TUDATOS VÁSÁRLÓK EGYESÜLETÉNEK

Részletesebben