2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. szeptember 26-i rendes ülésére"

Átírás

1 Új napirendi pont 29. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 57/2008. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Letenyei Róbert jegyző Készítette: dr. Letenyei Róbert jegyző Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott:- Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utoljára a évben az adótételek emelése vonatkozásában utoljára 2008-ban módosította a helyi adókról szóló 57/2008. (XII.19.) önkormányzati rendeletét, amelynek annak érdekében történő felülvizsgálata, hogy milyen tartalék van még a helyi adók terén, időszerűvé vált. A helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban: adótörvény) 6. -a értelmében az önkormányzatnak törvényi felhatalmazása és lehetősége van arra, hogy a már bevezetett helyi adókat módosítsa, az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 32. -a szerint az adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Ez a rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik, így a helyi adókról szóló rendelet módosításáról legkésőbb novemberben dönteni kell. Az Állami Számvevőszék a évben ellenőrizte Dombóvár Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetét, szabályosságát. Az ellenőrzés alapján elkészített jelentés oldalán az ÁSZ az alábbi megállapításokat tette a helyi adókról: A helyi adókból (iparűzési adó, kommunális adó, építményadó és idegenforgalmi adó) és pótlékokból származó bevételek összege és a folyó bevételeken belüli aránya évről évre csökkent ben 13,4 % (686,8 millió Ft), 2010-ben 12,6 % (590,1 millió Ft), 2011-ben 12,0 % (557,8 millió Ft) volt. Csökkenését az iparűzési adóbevétel mérséklődése okozta. A Képviselő-testület a helyi adók mértékét az iparűzési adó kivételével a törvényben meghatározott maximális mértéknél kisebb összegben határozta meg, melynek következtében az Önkormányzat számítása szerint az ellenőrzött időszakban 298,1 millió Ft bevételtől estek el. Az ÁSZ jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület június 20. napján tartott ülésén, 223/2013. (VI.20.) Kt. határozatával intézkedési tervet fogadott el, amelynek 1. pontja szerint előterjesztésre kerül szeptember 30. napjáig a helyi adók növelésére, a kedvezmények csökkentésére vonatkozó rendelet módosítást április 5. napján kelt levelünkben észrevételt tehettünk az Állami Számvevőszék jelentés-tervezetére. Ebben kifejtettük, hogy Az önkormányzat saját bevételek esetében a helyi iparűzési adó bevétel mérséklődésére az önkormányzatnak hatása nincs, az adó mértéke a maximumon van, a magánszemélyektől beszedhető helyi adó esetében figyelemmel kell lenni a lakosság 2

3 teherbíró-képességére, melyet jelez az egy főre jutó személyi jövedelemadó elmaradása az országos átlagtól, valamint a magas munkanélküliségi ráta. Az önkormányzati vagyon jogszabályoknak megfelelő működtetése érdekében szükség volt a beruházások, felújítások végzésére. A felhalmozási kiadások nagy részét pályázati forrás biztosította, az önkormányzati saját forrásra pénzintézeti hitelt vett igénybe, kötvényt bocsátott ki az önkormányzat. Az Állami Számvevőszék képviseletében Renkó Zsuzsanna válaszolt a jelentéstervezethez kapcsolódó kifogásainkhoz. Megállapították, hogy az iparűzési adónk kivételével az adómértékek a törvényi maximum alatt vannak, ezért indokoltnak tartották az adóemelést. Az adómértékek emelése iránti kötelezés továbbra is hangsúlyos szerepet kapott a jelentésben. Tehát az önkormányzat megnövekedett terheinek teljesítéséhez fedezetet kell képezni, melynek két lehetséges módja van, egyrészt a kiadások csökkentése, másrészt a bevételek növelése. Az idei évtől eltérően működési hiányt a jövőben már nem lehet tervezni. A felelősségteljes gazdálkodás megköveteli, hogy az egyensúly megtartásához az említett fedezetbiztosító eszközök mindegyikével éljünk. A folyamatosan növekvő központi költségvetési elvonások rákényszerítik az Önkormányzatokat az adóemelésre. Az adóemelés révén elérhető nagyobb pénzügyi mozgástérre szükségünk lenne tekintettel arra is, hogy a következő évben a Kormányzat a rezsicsökkentésekről szóló törvényhozási eljárása erősödni fog. Nem tudni, hogy a hulladék szállítás lakossági árszabályozása milyen lesz a jövőben! Amennyiben esetleg a szemétszállítás ára tovább csökken az állami irányítás beavatkozása miatt, akkor a veszteséget valahonnan majd pótolnunk kell. Az önkormányzat működéséhez szükséges források meghatározó részét a helyi adókból származó bevételek képezik, ezért a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet, valamint a évben eddig befolyt adóbevételek alapján adónemenként tételesen felülvizsgáltuk, hogy melyik adónemben milyen tartalékok vannak. Az adórendelet felülvizsgálata körében javaslom az adóalanyok körének, valamint az egyes kedvezményeknek, mentességeknek az áttekintését, utalva a javasolt változtatásokra: A javaslatunk két nagy összefüggő csoportba osztható: a) kedvezmények kismértékű szűkítése b) az eljárási rendben szövegpontosítás A rendeletmódosítási javaslatunk két adónemet érint a kommunális és az építményadót. 3

4 1. Magánszemélyek kommunális adója Az adó minden lakóingatlanra, présházra, garázsra kiterjed, amely magánszemély tulajdonában van. Az adótételek 4 övezeti besorolásban és 3 négyzetméter alapú kategóriába kerültek meghatározásra (2. számú melléklet.) Jelenleg a 70. életévüket betöltött adóalanyoknak teljes adómentesség jár, és 50 %-os adókedvezmény illeti meg a életévüket betöltött magánszemélyeket. Jelenleg általános elveket és tényeket megfogalmazva a nyugdíjas réteg a nyugdíjjal rendelkező adófizetők közül sokkal többen, jobb anyagi helyzetben vannak, mint az úgynevezett aktív, dolgozni tudó és képes állampolgárok. A nagyarányú munkanélküliség, és a fiatalok külföldre vándorlása miatt az adófizető rétegre még nagyobb terheket rakott az állam. Így az igazságos közteherviselés miatt javasolt a kommunális adó kedvezményeinek a szűkítése. A mentességből adódó 100 %-os adótörlés évben 2022 fő adózót érint, 15,8 millió forint összegben. Az 50 %-os adómérséklés 847 fő adózónál 2,9 millió forint adótörlést jelent. Az adómentesség és a kedvezmény jelenlegi szabályozása folytán a költségvetésünk jelentős mértékű, (az aktuális adatokkal számítva) 18,7 millió forint bevételtől esik el. Nem javasolt a kommunális adó mértékének bármilyen kis mértékben való emelése sem. 2. Építményadó Az építményadó mértékét nem javasoljuk emelni. A szövegben egy szövegpontosítást kívánunk eszközölni. Az építményadó fizetőinek a körét kívánjuk egyértelműsíteni Gunaras-fürdő területén. Javaslatunk az adórendelet szöveges részében megtalálható. Az építményadó alanyai a Gunaras-fürdő területén lévő üdülő tulajdonosok, valamint azok a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek, akiknek a tulajdonában nem lakás céljára szolgáló épület közül üzlet, raktár, műhely és iroda van és vállalkozói tevékenységüket ott folytatják. Az adó mértéke: 700 Ft/m 2. Az építményadó vonatkozásában az adóalanyok körét szükséges felülvizsgálni. Nem méltányos, hogy építményadó fizetési kötelezettség kizárólag a magánszemélyeket érinti, a jogi személyeket elsődlegesen a gazdasági társaságokat a tulajdonukat képező építmények után pedig nem terheli adó. A rendelkezésre álló adatok (telephelyengedély nyilvántartás) szerint 313 gazdasági társaság működtet olyan vállalkozást, melyhez szükséges telephely, üzlet, műhely, raktár, szálloda, kereskedelmi egység stb. 4

5 Az adófizetők körének bővítése esetén a jelenlegi 700 Ft/m 2 -es adótétel megtartását javasoljuk. 3. Idegenforgalmi adó Az idegenforgalmi adó alanyai azok a magánszemélyek, akik nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát töltenek el az önkormányzat illetékességi területén. Az adó mértéke: 300 Ft/fő/vendégéjszaka. Az idegenforgalmi adó mértéke 2007 óta nem változott, így összege szintén felülvizsgálandó. A törvényi maximum 431 Ft/fő/vendégéjszaka, továbbá minden beszedett adóforinthoz 1,5 Ft állami támogatást kap az önkormányzat. Az idegenforgalmi adó mértékén nem javasolt változtatni. 4. Iparűzési adó Az iparűzési adó alanyai azok a jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, akik állandó vagy ideiglenesen vállalkozási tevékenységet folytatnak az önkormányzat illetékességi területén. Az adó mértéke: az adóalap 2 %-a, mely a törvényi maximumot már elérte, az adómérték emelése nem lehetséges. Az adótörvény 39/C. (2) bekezdése lehetőséget ad az önkormányzatnak arra, hogy a 2,5 millió forint számított (vállalkozási szintű) adóalapot meg nem haladó adóalanyt mentesítse az iparűzési adó megfizetése alól. E mentességet a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet 24/A. -a január 01. napjától biztosítja az érintett adóalanyoknak. A mentesség a évben feldolgozott adóbevallások alapján mintegy 2,6 millió forint adótörlést jelentett. Az Állami Számvevőszék szakmai anyagából is megállapítható, hogy az iparűzési adó mértékének jelenlegi szintje maximum van. Az iparűzési adó esetében a rendeletünkben levő mentességek eltörlése 2,5-2,8 millió forint többlet bevételt eredményez. Tekintettel arra, hogy a mentességek eltörlése iparűzési adó esetében jelentős többlet munkaterhet róna a hivatalra, így az eltörlésnek gazdasági racionalitása nincs. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem: 5

6 Az önkormányzati rendeletmódosítás tervezetének előzetes hatásvizsgálata: 1. A rendeletmódosítás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Az állami szabályozási rendszer állandó és következetességet nélkülöző folyamatos változása miatt a tervezés szinte lehetetlen, az önkormányzat számára egyedül a helyi adóbevételek képeznek biztosnak tűnő, és kiszámítható bevételi forrást. A módosítások nyomán a évben várhatóan 18,3 millió Ft bevételi többlet realizálható. A napjainkban zajló kedvezőtlen gazdasági folyamatok hatásaként súlyos terheket kénytelen viselni a lakosság. Az önkormányzati feladat-ellátás biztosítása érdekében azonban a helyi szintű adóemelés elengedhetetlenné vált. Az adómértékek túlzott emelése azonban jelentős elégedetlenséget okozhat, növekedhet a befizetést elmulasztók száma, szaporodhatnak kintlévőségek, továbbá az adómérséklési, adóelengedés iránti kérelmek. Ezt ellensúlyoztuk azzal, hogy összességében az adóemelés mértéke csekély. 2. A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei: Közvetlen környezeti hatása az adók emelésének nincs, egészségügyi hatása nehezen lelhető fel. 3. A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adóemeléssel az Adócsoport munkatársainak munkaterhe a kivetési határozatok elkészítésével, nyomtatásával, postázásával jelentősen megnövekednek, ez a munkateher-növekedés azonban átmeneti jellege miatt kezelhető. 4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek a Hivatal keretén belül rendelkezésre állnak. 5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Állami Számvevőszék által készített jelentésre elfogadott intézkedési terv előírja a helyi adókról szóló rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészítését. A rendeletmódosítás elfogadása következtében növekvő adóbevétel az önkormányzat költségvetési bevételeinek növelését teremti meg, egyben a költségvetési egyensúly javítását is lehetővé teszi. 6

7 Dombóvár Város Önkormányzat képviselő testületének szeptember 26. napján tartandó testületi ülés új napirendi pontjai között szerepel beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján készült intézkedési terv végrehajtásáról. Így az úgynevezett reorganizációs terv és a helyi adórendelet beterjesztései, illetve elfogadása szoros összefüggést mutat. A reorganizációs terv elfogadásával a testület kvázi kötelezettséget vállal valamekkora mértékű adóemelésre. Politikai realitásokat figyelembe véve, illetve értékelve az előző testületű üléseken a képviselők véleményét az adóemelésről, ezt a szerény mértékű korrekciót terjesztjük a testület elé. dr. Letenyei Róbert jegyző 7

8 Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2013. (.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 57/2008. (XII.19.) rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 13. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 57/2008. (XII.19.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Adóköteles Gunaras-fürdő területén: a.) jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tulajdonában álló üdülő, kereskedelmi egység, szállásépület, b.) magánszemély tulajdonában lévő üdülő, c.) Dombóvár város területén a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély tulajdonában lévő kereskedelmi egység, szállásépület, egyéb nem lakás céljára szolgáló épület közül: raktár, műhely, szerviz, üzem, üzemcsarnok. 2. (1) Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) A Rendelet 11. (1)-(2) bekezdése hatályát veszti. Szabó Loránd polgármester dr. Letenyei Róbert jegyző 8

9 1. számú melléklet Várható bevételek alakulása a évben eft-ban Adónemek évre tervezett évi új változat Magánszemélyek kommunális adója Építményadó (magánszemély, egyéni váll.) Új, bevezetésre kerülő építményadó ( m2) Idegenforgalmi adó Iparűzési adó (2 % törv. max) (700 Ft/m 2 ) (700 Ft/m 2 ) (300 Ft/éj) (tv-i max) (300 Ft/éj) (tv-i max) Várható összesen a korkedvezménnyel járó mentesség megszűnése miatt (nem bevétel) 2.5 millió Ft nettó árbevétel mentesség megszűnése miatt (nem bevétel) összesen különbözet a év és év várható bevétele között idegenforgalmi adó után járó állami támogatás 1,5 Ft

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére 11. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A helyi adókról szóló és építmény

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/940-1/2014/I Üi.: Dr. Pósa Zsuzsanna Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: A 2014. évi adóbevételek

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: I/9722/2011. CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 4. Napirend Ügyiratszám: 13/5557/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére A HELYI ADÓK MÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: jegyzo@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 75. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról (t e r v e z e t) E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a 2014. évi adóbevételek teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 29-I RENDES ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is jogszerű

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is jogszerű Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adója 2012. adóévre vonatkozó mértékének meghatározásáról Budapest

Részletesebben

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról Az előterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Tárgy: 2014. évi adóbeszámoló megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. november 10-i ülésére

Tárgy: 2014. évi adóbeszámoló megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. november 10-i ülésére Iktatószám: 3/8-22/1/2014. Tárgy: 2014. évi adóbeszámoló megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 10-i ülésére Előterjesztő: Keller Vendel polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére

E L Ő T ER J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T ER J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgáltatások

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december JELENTÉS a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről 1031 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3. 2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL A 2012. JANUÁR 1-TŐL HATÁLYOS JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL HELYI ADÓK A települési önkormányzatok a közszolgáltatásaihoz szükséges

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Polgármestere Szentes, Kossuth tér 6. A-21728/2010 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Váczi Julianna osztályvezető, Véleményező bizottság: Adócsoport munkatársai Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben