Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a esztendőre. Szerkesztette: Ötvös Boglárka

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a 2014. esztendőre. Szerkesztette: Ötvös Boglárka"

Átírás

1

2 Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a esztendőre Szerkesztette: Ötvös Boglárka Szerzők: Bartha Zsófia, Bedő Zoltán, Berszán Réka, Béres Julianna, Botos László, Böjte Ferenc, Buna Botond, C. Némethi Enikő, Csutak Csaba, Czegő Zoltán, Czompó-Székely Csaba, Dimény H. Árpád, Dorozsmai Endre, Gáspár Erika, Jancsó Katalin, Jánosi Csaba, Jánossy Alíz, Józsa Lajos, Kocsis Károly, Koszta Zoltán, Magyari Lajos, Muszka Sándor, Nagy Irén, Nagy Szabolcs, Némethi Katalin, Orosz Anna, Ötvös Réka, Sikó-Barabási Gyopár, Szabó András, Szőcsné Gazda Enikő, Vetési Júlia Korrektúra: Bernád Rozália, Mocsáry Irén Technikai szerkesztő: Kratochwil Zsolt A borítót Dimény H. Árpád tervezte Pro Press Egyesület Felelős kiadó: Kocsis Károly, a Pro Press Egyesület elnöke A Pro Press Egyesület megbízásából kiadja a Profiton Kft. Igazgató: Gáspár Csaba Terjesztés: Csiszár Szabolcs ( ) A nyomás és a kötés a székelyudvarhelyi Infopress munkája Megjelent Kézdivásárhelyen, 2013 októberében

3 Székely Kalendárium 2014 Tisztelt Olvasó! Amikor kezébe veszi ezt az újabb Székely Kalendáriumot, gondoljon arra, hogy eleink milyen tisztelettel forgatták az őnékik szánt, szeretettel megírt népkönyveket, mikben akár egy egész esztendőre való eligazítást és kiböngészni való olvasmányt találtak. Na, nem a százesztendős jövendőmondásra gondolok, mely ápertén fogalmazta meg időjóslásait, valahogyan így: Nyáron esőt s meleget, télen havat s hideget. Ez akkorjában lehet, hogy még így volt, manapság már ez sem bizonyos, hiszen öreg bolygónk is kezdett rakoncátlankodni, s akár az évszakok rendjét is felforgathatja. Ahogyan mi, emberek mindent felforgatunk, aminek az igazi rendet követve kellene működnie. Sok-sok butaságot követünk el nagyralátásunkban, elbizakodottságunk okán, s amikor csak lehet, egymás ellen fordulunk. Kultúrák más kultúrák eltaposására indulnának, népek népek ellen fordulnak, s valljuk be töredelmesen: már a magyar atyafiságosság sem működik rendesen. Ilyen volt a lassan elmúló 2013-as esztendő is, s hogy milyen lesz az elkövetkező 2014-es, annak csak a Fennvaló a megmondhatója. De reméljünk, reménykedjünk, mert a mostani zűrzavaros, csődös világunkban, nagy válságaink közepette is akadnak biztató jelek, megszívlelésre alkalmas példák. Pedig tulajdonképpen csak egy dolgot kellene követnünk: betartani a tízparancsolatot. Ez a világ sok bajára-gondjára, atyafiságos viszonyaink megromlására is gyógyír, enyhítő orvosság lenne. Mindenesetre: reménykedjünk! Szívből és őszintén, s ha ráérünk, cselekedeteinkkel is támogassuk meg a reményt. Mert az sem működik magától. E könyvecskét pedig forgassák haszonnal és gyönyörűséggel! Tisztelettel, sok jókívánságokkal: Magyari Lajos Szólok hozzád, s azt kívánom, Édes, kedves jó barátom, Hogy kívülem Háromszéken Senki meg ne gratuláljon! Családodnak birodalma Hajtson bimbót, sarjat, rügyet! Házbaráttal soh'se legyen Semmiféle közös ügyed! Házi kasszád gyarapodjék, Ha úgy tetszik, nem csak kicsit, Ne forduljon abban elő Államkölcsön vagy deficit! Ellenségid, ha akadnak, Bukjanak el ők mind sorra, S légy mindenütt oly hatalmas, Mint a Pulszky Ferenc* orra! 3 Barbarossa január 1., Nemere * Pulszky Ferenc (Eperjes, szept. 17. Bp., szept. 9.): politikus, régész, művészettörténész, az MTA tagja.

4 1. A magyar nemzettudat tízparancsolata Magyar! Szeresd a te Istenedet teljes szívedből, minden erődből. Ne felejtsd el, hogy az Isten szavunk jelentése Őslélek, öröktől fogva a világmindenséget teremtő lélek, melynek fogalmát egyedül csak a magyar nyelv tudja ilyen pontosan kifejezni, ragaszkodj hozzá minden körülmények között. 2. Merjél újból minden igyekezeteddel a magyar nemzet szemléletében élni, gondolkodni, alkotni, minden cselekedeted nemzeti érdekünket szolgálja. 3. Tartsd szem előtt, hogy legyen a magyar jövőben minden magyar igaz testvére, és minden más népnek, elsősorban itt, a Kárpátmedencében, felebarátja. 4. Becsüld meg mindazt, ami a miénk, ami magyar, múltunkkal, történelmünkkel, kultúránkkal kapcsolatos. Ennek ismerete nemzeti tudatunkhoz hozzátartozik, e nélkül nem lehetsz jó magyar. 5. Boldogulni, alkotni csak kö - zös ségben tudsz, elsősorban a családi közösségben, mely minden kö zösségnek, a nemzetközösségnek is alapja, magva, ezért fontos, hogy a csa ládi közösség szilárd alapokon nyu godjon, mert ha azok felbomlanak, az veszélyezteti egész nemzetkö - zös ségünket is. Vigyázd és óvd, mert fe lelős vagy a családodért. Székely Kalendárium Tanuljad, hogy minden nemzet támasza, talpköve a tiszta erkölcs, mely ha megdől, nemzetünk kerül veszélybe. Ennek elkerülése érdekében gyakorold a tiszta erkölcsöt, szeresd a munkát, követve őseink példáját, mely egyúttal magyar 7. testvéreink megbecsülését is jelenti. Ha a közigazgatásban vagy egyéb területen tisztséget vállaltál, akár az államvezetésben, kötelességed a nemzet javára cselekedned, minden idegen vagy önös érdek félretételével. 8. Kötelességed neked és minden magyarnak ősi magyar nyelvünk tisztaságának megőrzése, a felesleges idegen szavak kerülése. Amely nép elveszti nyelvét, az elvész. 9. Becsüld meg ősi magyar rovásírásunkat, mert népünk olyan ősi kulturális öröksége, amely ma már egyetlen európai népnek sincs. Tudd meg, hogy mai latin nagybetűs írásunknak is egyik alapja a székelymagyar rovásírás. 10. Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar! Nem - zet tudatod adjon erőt, hogy Isten a - ka ratából a nagyvilág bármely részén, a hazában vagy idegenben, emelt fő - vel, magyarként élhess. Forrai Sándor ( ) írástörténész, rovásírás-kutató

5 Székely Kalendárium 2014 Mi Atyánk éneke magyarul Nagy hatalom! légyen szódra Lett az egész mindenség, Szálly szívünkbe, Oltárodra Itt imád kereszténység. Mert téged a Nap tűzében S a Holdnak szelíd fényében Buzgó hitünk lát mindenben Mi Atyánk ki vagy Menyben A Szent Nevedet az egekben Dicsőítik Szenteid, Buzgón áldgyák itt e földen Minden Teremtményeid, Minden részén e világnak Jó Atyánk! téged imádnak Ez érzést tőlünk el ne vedd Szenteltessék te Neved Szeretetnek szent forrása, Nints ki kimeríthessen Országlásodnak nints mássa Nints aki meg mérhessen Mindenütt az Ég körében S a Föld sötét mélységében Uralkodik szent jóságod Jöjjön el te Országod Sűrű Homály bár borittya Jövendő életünket, De reményünk nyilvatartya Hál adásnak szívünket. Tudgyuk, Atyánk! jónkra czéloz Végezésed, amit ránk hoz Jót, keservet mind te osztod Légyen szent akaratod. Atyánk, kérünk mezeinket Harmatoddal éltessed, S víg reménnyel kezeinket Szorgalomra vezessed Bocsásd réánk bővségidet Táplály minket gyermekidet Hallyad buzgó kérésünket Add meg mi kenyerünket. Gyarlókra is Szent jóságod Árastya a kegyelmet, Balsorsban Irgalmasságod Teremti az örömet, Mindenható! Szány meg minket És bocsásd meg vétkeinket Miképp mi is megbocsátunk Ha meg bánt embertársunk Nagy Isten Atyánk s reményünk Küld alá Szent Lelkedet Téged óhajt a mi Lelkünk Hallgasd meg hű népedet, Mely bízván Szent Kegyelmedben kér Ne vígy a késértetben Gyarlóságunk hozzád így szól Szabadíts a Gonosztól. Az 1843-ban feljegyzett (Róth András Lajos feltételezése szerint idegen nyelvből fordított) Miatyánk a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum gyűjteményében található, nagyajtai Cserey Farkas 1772-es kiadású imádságos könyvének előzéklapján olvasható. A könyv egykoron a székelyudvarhelyi Daróczi János jegyzőé volt, majd Daróczi Veronikáé, aki egy a Szűz Mária pártfogásáért való ének társaságában leírta az imádságot. 5

6 Székely Kalendárium 2014 Kalendáriumtörténet dióhéjban A maihoz hasonló naptárlapokat nyomtatásban legelőször a Mátyás udvarában is megfordult jeles csillagász, Regiomontanus adott ki 1474-ben, latin és német nyelven Nürnbergben; ez még öröknaptár volt. Az első egy évre szóló 1513-ban jelent meg. Az első nyomtatott magyar nyelvű (örök)naptárt 1545 és 1550 között Krakkóban adta ki Székely István, valószínűleg iskolai használatra. A legrégibb egy évre szóló naptár, amelynek csak az emléke maradt fenn, Bécsben látott napvilágot, az évre vonatkozott. Az első ránk maradt magyar naptárt szintén Bécsben nyomták az évre. Az első itthon, Kolozsváron nyomtatott, 1569-re szóló naptárról egy múlt századi írás tanúskodik. Az első Magyarországon, magyar nyelven nyomott, egy évre szóló megmaradt kalendárium az 1573-as évre készült Kolozsváron. A 16. századból összesen kb. hatvan darab magyar kalendáriumot ismerünk. (Kovács I. Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténet) Wass Albert Rémségek éjszakáját váltsad föl virradatra. Az emberi világot szebbre és igazabbra. Hogy törvények közt az első a szeretet legyen. Üljön jóindulat a kormányszékeken. Az igazság előtt hajoljon meg a fegyver, s élhessen szabadon e földön minden ember. Könyörgés És legyen egy akol. És egy legyen a pásztor. Növelj pásztorbotot virágzó rózsafából. S ha mindeneket szépen elrendeztél ekképpen a népek közt: Uram, nekem is van egy népem. Ha érdemét kegyednek a szenvedéssel méred, úgy egynek sincsen annyi szent jussa, mint e népnek. Mások bűnéért is őt verte ostorod. Sok súlyos nagy keresztet szó nélkül hordozott. Legjobb fiait vitte mindég a Golgotára, s jótettének soha, csak bűnének volt ára. Uram, adj békességet a Kárpátok között! Sehol még földet annyi könny s vér nem öntözött. Sehol még annyi színes nagy álom nem fakadt, s árvábbak prófétáid sehol sem voltanak. Sehol annyi virág, és sehol annyi bánat. Szeresd jobban, Uram, az én szegény hazámat! Bajorerdő, 1947: Fohász a Hazáért (kivonatosan) 6

7 Székely Kalendárium 2014 A 2014-es év A 2014-es évnek 365 napja van, ez 52 hét. Szerdával kezdődik, és ér véget. Február hónapnak 28 napja van. A TAVASZ március 20-án 18 óra 58 perckor kezdődik, amikor a Nap a Kos jegyébe lép (tavaszi napéjegyenlőség). A nappal és az éjszaka egyforma hosszú. A NYÁR június 21-én 13 óra 52 perckor kezdődik, amikor a Nap a Rák jegyébe lép (nyári napforduló). A nappal a leghoszszabb, az éjszaka a legrövidebb. AZ ŐSZ szeptember 23-án 5 óra 30 perckor kezdődik, amikor a Nap a Mérleg jegyébe lép (őszi napéjegyenlőség). A nappal és az éjszaka egyforma hosszú. A TÉL december 22-én 1 óra 03 perckor kezdődik, amikor a Nap a Bak jegyébe lép (téli napforduló). A nappal a legrövidebb, az éjszaka a leghosszabb. A felsorolt időpontok a kelet-európai időszámításhoz igazodnak, a nyári időszámítást figyelembe véve (a nyári időszámítás március 29-től október 25-ig érvényes). Romániai hivatalos ünnepek Január 1. és 2., szerda és csütörtök újév Április 20., 21., vasárnap, hétfő ortodox húsvét Május 1., csütörtök a munkavállalók nemzetközi szolidaritásának napja Június 8., 9. vasárnap, hétfő ortodox pünkösd Augusztus 15., péntek Nagy bol - dog asszony napja November 30., vasárnap Szent András napja December 1., hétfő Románia nemzeti ünnepe December 25., 26., csütörtök, péntek karácsony Magyar(országi) ünnepek Január 1., szerda újév Március 15., szombat az 1848-as forradalom kitörése, nemzeti ünnep Április 20., 21., vasárnap és hétfő húsvét Május 1., csütörtök a munkavállalók nemzetközi szolidaritásának napja (hosszú hétvége) Június 4., kedd a nemzeti összetartozás napja Június 8., 9., vasárnap és hétfő pünkösd Augusztus 20., szerda az államalapítás ünnepe, nemzeti és állami ünnep Október 6., hétfő az aradi vértanúk emléknapja Október 23., csütörtök az 1956-os forradalom kitörésének ünnepe (hosszú hétvége) November 1., szombat mindenszentek December 25., 26., csütörtök, péntek karácsony (szerda is szabadnap lesz) 7

8 Fergeteg hava Boldogasszony hava Vízöntő hava Télhó Névnapok Holdnaptár 1 Sz Újév, Fruzsina 2 Cs Ábel h 3 P Benjámin, Genovéva 4 Sz Leóna, Titusz i 5 V Simon 6 H Boldizsár ^ 7 K Attila, Ramóna 8 Sz Gyöngyvér 9 Cs Marcell _ 10 P Melánia 11 Sz Ágota ` 12 V Ernő 13 H Veronika 14 K Bódog a 15 Sz Loránd, Lóránt 16 Cs Gusztáv b 17 P Antal, Antónia 18 Sz Piroska 19 V Márió, Sára c 20 H Fábián, Sebestyén 21 K Ágnes d 22 Sz Artúr, Vince 23 Cs Rajmund, Zelma e 24 P Timót 25 Sz Pál 26 V Paula, Vanda f 27 H Angelika 28 K Karola, Károly g 29 Sz Adél 30 Cs Martina h 31 P Gerda, Marcella A hónap eleje hideg, 6-án csapadék, azután borús és szeles. A hó közepétől hidegebb. 23-án havazás, 24-e és 26-a között derült, végül ismét hó és fagy. (Református kalendárium, éves időjós) 8 E hóban a füstben aszaltatom, Jól eszem, iszom és vígan lakom, Semmi véremet most nem bocsátom, Mert nem egészséges, bizonnyal tudom. Királyhegyi Müller János, Csízió (1471)

9 Január 1. Újév Ha újesztendő napján szép napfényes idő van, az jó évet jelent. Ha csillagos az ég, rövid lesz a tél, ha piros a hajnal, akkor szeles lesz az esztendő. Azt tartották, ha újév napján az első látogató férfi, az szerencsét hoz. Női dologtiltó nap volt. Január 6. Vízkereszt A karácsonyi ünnepkör zárónapja, kezdődik a farsangi időszak. Háromkirályok napjának is nevezik, és a karácsonyfát is ezen a napon bontjuk le. Január 18. Piroska Ha Piroska napján fagy, negyven napig el nem hagy! Január 20. Fábián és Sebestyén A néphit azt tartja, hogy ezen a napon kezdenek a fák ismét nedvet szívni a talajból. Január 21. Ágnes Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék a pince! Január 25. Pál Ezt a napot Pál fordulásaként tartják számon. A kemény időjárás lassan megenyhül, a medve is megfordul a barlangjában. Természetjáró l Ebben a hónapban mérjük a legalacsonyabb hőmérsékleti értékeket, szé kely - föl di rekorderek : Bodza for duló (2005: 37 C), Csíkszereda (1985: 38,4 C), a Gyergyói-medence (1963: 38 C) és Marosvásárhely (1942: 32 C). l Frissítő sétáink alatt olvasgathatjuk az erdőben kószáló vadak nyomát (csendes óráinkban otthoni olvasással bővíthetjük ismereteinket ezen a téren). l Derült estéken a téli csillagképeket ta - nul mányozhatjuk (Orion, Ikrek, Bika, Kis Kutya, Nagy Kutya stb.). l Vegyük észre az ablakunkon képződő jégvirágokat! 9 Illusztráció: Ötvös Kinga Bort, búzát, barackot, Kurta farkú malacot, Szekerembe kereket, Köcsögömbe feneket, Poharamba vörösbort, Hadd ihassak bőven, Az új esztendőben! A hónap népszokása Pál (jan. 25.) a néphitben időjárás-, termés- és haláljóslás-nap. Ismeretes a haláljóslás az ún. pálpogácsával. Minden családtag számára pogácsát készítenek, melybe libatollat tűznek. Akinek a tolla megperzselődik sütés közben, arra betegség, akié megég, arra halál vár a következő esztendőben. Gyimes-völgyében a régiek úgy tartották, hogy Pál-fordulókor mi - lyen állatok a fődbe vannak, hogy ott telelnek, akik fejvel befelé vannak, akkor fordulnak kifelé, hogy jöjjenek a felszín felé.

10 1834: Megjelent Kőrösi Csoma Sándor tibeti szótára és nyelvtana Vajna Terézia (Szotyor) földbirtokos, az 1848/49-es szabadságharc hőse (x Zágon, 1805.) : Tuzson János (Sepsi szent - györgy) honvédőrnagy, a nyergestetői csata hőse (x Bélafalva, aug. 5.) 9. x 1929: Czompók Mihály (Sep si - szent györgy) rendező, színész (? ápr. 26.) : Nagy Szabó Ferenc (Ma - ros vásárhely) emlékiratíró, szabómester, utazó (x Marosvásárhely, szep - tember 13.) 20. x 1859: Sebesi Samu (Rugonfalva) Január Trombitagomba A karácsonyi és újévi ételbőség után üdítő az eltett gombák fogyasztása. Ehhez a trombitagomba az egyik legfinomabb alapanyag, mégis kerülik bizonyára a sötétbarnától a rozsdás és tejeskávéra emlékeztető árnyalataitól idegenkednek. Fodros szélű, tölcsér-formájú pereme visszahajló, trombitára emlékeztető, magassága cm. Külső felülete hamvasszürke, bársonyos. Savanyúság Tisztításakor ketté kell hasítani a gombatestet, sós vízben Húsa rugalmasan törékeny. Ősszel, csokorban nőve, még az első csomborral megalapozott üvegekbe leforrázzuk, leszűrjük, kaporral, ill. fagyok után is megtalálni rakjuk, majd feltöltjük forró ecetes-sós lombhullató erdők talaján lével. Apróra vágott, kifacsart hagymával összekeverve szerbpapri- e könnyen szárítható, illatos kába töltve is eltehető ha - gombát. son ló módon. Mire vadászhatunk? Gímszarvas (tehén, ünő, borjú), dámszarvas (borjú, tehén, ünő), őz (suta, gida), vaddisznó (kan, süldő, malac, koca), mezei nyúl, nyári lúd, vetési lúd, nagylilik, tőkés réce, szárcsa, rigók, róka, aranysakál, pézsmapocok, nyestkutya, nyest, házi görény, borz, dolmányos varjú, szarka, szajkó, hiúz, farkas. 10 író, színész, újságíró ( Kolozsvár, márc. 25.) : Budai József (Miskolc) po - mológus, geológus, muzeológus (x Bodos, 1851) : Mikes Kelemen (Nagy sze - ben) reformpolitikus, a székely lo vasság fő pa rancsnoka, az 1848/49-es sza bad ság - harc hőse (x Zabola, 1820.) 25. x 1909: Ignácz Rózsa (Kovászna) elő adóművész, író, műfordító, színész ( Budapest, szept. 24.) : Benedek Áron (Nagy bo - ros nyó) református lelkész, szerkesztő, mű for dí tó, hadi tudósító (x Kisbacon, jan. 14.)

11 Január Képeslap 1911-ből Tusnádfürdő A regényes tusnádi szorosban, hegyek által védett helyen fekszik Erdély egyik gyöngye: Tusnádfürdő. A hegyek oldalait nagyobb részben fenyőerdők borítják, melyeknek zöldjéből merészen felszökkenő, szeszélyes alakú kőszálak fehérlenek ki. A Csomád nyugati lejtőjén három nagyobb terasz van; ezeken buzognak föl az ásványvíz-források, s itt helyezkedett el maga a fürdőtelep is 656 méternyi magasban. Fölötte a Csomád emeli erdős, sziklás fejét, alatta az Olt vágtat alá szilaj rohanással a sziklalépcsőkön Háromszék megye síksága felé. Szemben van a Csomáddal a fenyvesekkel benőtt Felső-Sólyomkő, melynek hozzáférhetetlen sziklaodúiban sólymok tanyáznak, honnan Erdély fejedelmei több alkalommal küldtek ajándékba sólymot a szultánnak. A csinos villák, fürdőházak, vendéglők három sorban emelkednek egymás fölött. Az ásványvizek között a Főkút vize kiváló alkalikus, sós savanyúvíz; a fürdő-források sós-, vasas savanyúvizet adnak. (Hankó Vilmos: Az Osztrák Magyar Monarchia írásban és képben, ) Január 23-án ünnepeljük Batthyány-Strattman Lászlót ( ), a szegények orvosát. Nemesi kastélyában, Körmenden az akkori kor elvei szerinti legmodernebb klinikát működtette, a szegényeket ingyen kezelte (ő maga sebészként és szemészként tevékenykedett), mindemellett teljes értékű apja 12 gyermekének, szerető férj, és van ideje imádkozni. A legnagyobb dolog mégis az önuralma: csak lassan-lassan sikerült megtanulnia, hogyan bánjon csapongó indulataival, nehéz természetével. Ha neki sikerült, számunkra sem lehetetlen. (Ötvös Réka) 11

12 Jégbontó hava Böjtelő hava Halak hava Télutó hava Hidegleléstől nagyon félek mostan, Favágás, ganéjhordás eszemben vagyon, Egy jó bő ködmönt magamnak szerzek, Vért eresztek, hidegtől magamat megőrzöm. A hó első felében többször nagy hidegek, 11-én enyhül. Azután szélviharok, havazás, 20-án enyhe, szép nap, de 21-én, 27-én és 28-án csapadék. Névnapok Holdnaptár 1 Sz Ignác i 2 V Aida, Karolina 3 H Balázs ^ 4 K Csenge, Ráhel 5 Sz Ágota, Ingrid _ 6 Cs Dóra, Dorottya 7 P Rómeó, Tódor ` 8 Sz Aranka 9 V Abigél, Alex 10 H Elvira a 11 K Bertold, Marietta 12 Sz Lídia, Lívia b 13 Cs Ella, Linda 14 P Bálint, Valentin 15 Sz Georgina, Kolos c 16 V Julianna, Lilla 17 H Donát d 18 K Bernadett 19 Sz Zsuzsanna 20 Cs Aladár, Álmos e 21 P Eleonóra 22 Sz Gerzson f 23 V Alfréd 24 H Mátyás g 25 K Géza 26 Sz Edina h 27 Cs Ákos, Bátor 28 P Elemér i 12

13 Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony A medve ezen a napon ki jön a barlangjából. Ha napos az idő, meglátja az árnyékát, viszszabújik a fekhelyére, még hosszú lesz a tél. Február 3. Balázs Ezen a napon védekezni lehet a torokfájás ellen ezt balázsolásnak nevezik. Ha esik, akkor nyáron jég veri el a termést. Február 6. Dorottya Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja! Eszerint, ha Dorottya napján hideg van, Julianna napjára megenyhül az idő. A farsangi mulatozás egyik fontos napja. Február 12. Zsuzsanna Ha alacsonyan repül a pacsirta, akkor még hideg idő várható, de ha magasan száll, közeledik a tavasz. Február 22. Üszögös Szent Péter Ilyenkor nem tanácsos lisztbe nyúlni, mert üszögös lesz a búza. Tyúkot ültetni sem jó, mert a tojás megfeketedik, és nem kel ki a csibe. Február 24. Mátyás Ha jeget talál, akkor töri, ha nem talál, csinál. Természetjáró l A nálunk telelő madarak mindennapjaiba nyerhetünk betekintést (főként, ha házunk táján még a tél elején madáretetőt is készítettünk számukra), például a cinkefélék, tengelicék, harkályok, de gyakran láthatunk karvalyokat vagy héjaféléket is. l Hófoltos területeken előbukkan már a hóvirág, a pirosló hunyor, a fák közül porzó virágait bontogatja az éger, a mogyoró és a fűzfa (cicabarka). l Első hazatérő madaraink a seregélyek és a mezei pacsirta. l Fedezzük fel a bagolyfákat, ahol az erdei fülesbaglyok telelnek! 13 Illusztráció: Ötvös Kinga Sok Zsuzsanna napakat vigan elérhesd Napjaidat számlálni ne légyen terhes. Agyon Isten nektek sok Zsuzsanna napot, Eső ellen egy nagy bükkfa kalapot, Hogy rajtatok ne maradjon a szegény állapot! A hónap népszokása A farsangi mulatságoknak rendkívül fontos szerepük volt a párválasztásban. A lányok ilyenkor adták a legényeknek a bokrétát a kalapjukra. Az andrásfalvi székelyeknél az a lány, akinek a legény már hosszabb ideje udvarolt, bokrétát és keszkenőt adott a húshagyati bálban. Tánc közben elkérte, vagy ellopta a legény kalapját, és rávarrta a bokrétát, a keszkenőt pedig a legény mellére tűzte. A legény megölelte és megcsókolta a lányt, és táncba vitte. Ezt a nyilvános színvallást hamarosan követte a lánykérés.

14 Téli fülőke 1. x 1939: Tankó Gyula (Gyi mes fel ső - lok) néprajzi és helytörténeti író. 3. x 1829: Orbán Balázs (Lengyelfalva) báró, író, néprajzi gyűjtő, utazó, 1887-től az MTA lev. tagja ( Budapest, ápr. 19.) : Nagy Borbála (Kolozsvár) regény- és színműíró, műfordító (Csík sze - re da, aug. 2.) 11. x 1884: Kovács Athanáz Dénes (Szé kelybethlenfalva) ferences szerzetes, kat. plébános ( Barbeton, nov. 29.) 16. x 1914: Ábrahám Árpád (Sep si bük - szád) róm. kat. plébános, a Szoboszlay Aladár-féle összeesküvés tagja, az 1956-os for radalom vértanúja (1958-ban ki vé gez - ték, vélhetően Temesváron) Február dő, fénylő, ra - ga csos kalap alatt a lemezek fehéres halványsárgák, sűrűn állóak, tönkhöz nőttek, fél lemezek is láthatóak kö ztük. Tönkje egyenletes vastagságú, csövesedő, gyakran görbe. Felül bársonyosan sárgásbarna, a tönk tö vében fekete. Szaga kellemes, kissé halra emlékeztető. Mire vadászhatunk? A novemberi fagyok után februárig megtalálható, immunerősítő. Fűzfaágakon, akácfákon, kivágott lombhullató fatönkökön csoportosan jelenik meg. A fiatalon domború, később ellaposodó, hullámosan szétterülő 2 10 cm-es, élénksárga, közepe felé barnásv ö r ö s e s r e be sö té te - Fácán, nyári lúd, vetési lúd, nagylilik, tőkés réce, szárcsa, rigók, szajkó, aranysakál, róka, pézsmapocok, nyestkutya, nyest, házi görény, borz, dolmányos varjú, szarka, hiúz, farkas. Február 15-ig: gímszarvas (tehén, ünő, borjú), dámszarvas (borjú, tehén, ünő), őz (suta, gida), vaddisznó (kan, süldő, malac, koca). 14 Fülőkesaláta A gomba felhasználásakor szem előtt kell tartani, hogy állaga nyálkás, ezért a kalap és a tönk felső része leginkább levesbe ajánlott, de majonézzel, főtt krumplival, kemény tojással keverve is finom. 17. x 1884: Tusnády Alfréd (Barót) ví - vóedző ( Győr, febr. 23.) 24. x 1944: Antal Imre (Gyi mes fel ső - lok) festőművész, grafikus : Kovács Sándor (Sep si szent - györgy) botanikus, muzeológus (x Sep si - szent király, febr. 20.) 28. x 1929: Gál Elemér (Csíkzsögöd) író, új ságíró, tanár, pedagógiai szakíró, Eger ben írta meg legjelentősebb művét, a Hét havas című őstörténeti hitregényt, amely 2006-ban jelent meg először ( Eger, máj. 31.) Február vége x 1824: Albert Balázs (Kézdivásárhely) honvéd főhadnagy, 1867 után hunyt el.

15 Február Erdélynek e pompás fürdőhelyén időzünk, melyet tavaly annyira megszerettünk, hogy ezúttal is visszavágytunk. Milyen hatalmasak itt a források! Meg acé loz zák a lankadó idegeket, új erőt nyer a test, és jobb emésztést a gyomor. Eleintén szinte borzongva lépünk a folyton gyöngyöző, bugyborékoló, kristálytiszta, 9-10 fo kú forrásvíz medencéjébe, de naponta mind jobban megkívánjuk azt, s még az idő szeszélyes volta sem bír elvonni a megszokott gyönyörűségtől. Ott vannak az ápo lók, hölgyeknél székely asszonyok, kik gon dos kod nak, hogy Képeslap 1928-ból Borszék 15 öt percnél tovább ne időzzünk a víz ben, gyorsan frottíroznak, zu hany alá állítanak, és aztán szaladunk, oly könnyűnek érezvén magunkat, mintha ma dár szár nya ink nőttek volna. Az Ó-Sá ros, Lázár-für dő, Új-Sáros, Lobogó, ezen kí vül a hideg, meleg és gyengébb vas- és szén sav-tar ta lom mal a Főkút, Boldizsár-, Kossuth-kút stb. mind a legjobb hatással van nak. (...) Lép ten-nyo mon gyógy hőforrások buzognak balzsamos illatú fenyőerdővel körítve, me lyek ben órákig is elbarangolhat az ember. (Erdélyi Gyopár, 1892/7) Február 10-én van Magyar Boldog Pál ( ) ünnepe. Nemesi család sarjaként Bolognában tanult, itt találkozott Szent Domonkossal. Olyan nagy hatással voltak rá Domonkos beszédei, hogy szerzetes lett. Szent Domonkos általa kívánta elterjeszteni Magyarországon rendjét, és ez sikerült is neki. Pált a szó mesterének hívták, és munkája nyomán sorra jöttek létre a domonkos monostorok. Jelentős szerepe volt a boszniai eretnekek és a keleti határnál élő kunok megtérítésében. A kunok sokszor elkergették. Pál, ha az ajtón kidobták, az ablakon jött vissza, így végül ő lett a kunok apostola.

16 Kikelet hava Böjtmás hava Kos hava Tavaszelő Én szőlőt metszek, gyümölcsfát tisztítom, Földet az ekével igen forgatom, E hóban semmi vérem nem bocsátom, Gőzfürdő igen használ, tudom. Kezdetben szeles, reggel és este gyakrabban csapadék. 5-étől derült, reggeli fagyokkal, 15-e és 21-e közt igen hideg és többször havazás, 27-ig derült, azután eső. Névnapok Holdnaptár 1 Sz Albin 2 V Lujza ^ 3 H Kornélia 4 K Kázmér, Húshagyókedd _ 5 Sz Adorján, Hamvazószerda 6 Cs Inez, Leonóra 7 P Tamás ` 8 Sz Zoltán 9 V Fanni, Franciska a 10 H Ildikó 11 K Szilárd 12 Sz Gergely b 13 Cs Ajtony, Krisztián 14 P Matild c 15 Sz Nemzeti ünnep 16 V Henrietta 17 H Gertrúd, Patrik d 18 K Ede, Sándor 19 Sz Bánk, József e 20 Cs Klaudia 21 P Benedek f 22 Sz Beáta, Izolda 23 V Emőke g 24 H Gábor, Karina 25 K Irén, Írisz 26 Sz Emánuel h 27 Cs Hajnalka 28 P Gedeon, Johanna i 29 Sz Auguszta 30 V Zalán ^ 31 H Árpád 16

17 Március 4. Húshagyókedd A böjt kezdetét jelző nap. Március 5. Hamvazószerda Március 12. Gergely Megrázza még a szakállát Gergely, vagyis előfordul, hogy ezen a napon havazik. Március 15. Nemzeti ünnep Az es forradalom és szabadságharc évfordulója. Március 18., 19., 21. Sándor, József, Benedek zsákban hozzák a meleget! József napján érkeznek a fecskék ( fecskét látok, szeplőt hányok! ). Ekkor kezdenek el énekelni a madarak Szent József kiosztja nekik a sípokat. Sok helyen ezen a napon ültetik a fokhagymát, pityókát, kaprot. Benedek napján zsírt és fokhagymát szenteltek, melynek gyógyító erőt tulajdonítottak. A tavaszi napéjegyenlőség ideje. Március 25. Gyümölcsoltó Bol dog - asszony A gyümölcsfák oltására, szemzésére tartják alkalmasnak. Azt a fát, amelyet ilyenkor oltanak, nem szabad letörni vagy levágni, mert vér folyna belőle. Természetjáró l Első virágos növényeink a kakasmandikó, a berki szellőrózsa, a mocsári gólyahír, az erdélyi májvirág, a kék ibolya, a kankalin, de ilyenkor szedhetjük tele a zsákjainkat friss medvehagymával és csalánhajtásokkal is. Közöttük üdezöld szí - nű levelibékákra bukkanhatunk. l Hazatér a vörösbegy, barázdabillegető, a házi rozsdafarkú és a fehér gólya, mely Székelyföldön igen-igen jól érzi magát. l Segítsünk a vadászoknak a vadállatok sózóinak felújításában! l Feltűnnek az égbolton az első gomolyfelhők (cumulusok). l Megindulnak a hangyák. 17 Illusztráció: Ötvös Kinga Sándor napja ma vagyon, Átbillegtem a fagyon. Ha jegy garast annátok, Tudom mennem bánnátok. Ha mehhaltok jaó jártok, Rám marad a vagyontok. Szívemből kívánom! A hónap népszokása A Gergely-nap ünneplését IV. Gergely pápa rendelte el 830-ban, aki elődjét, I. (Nagy) Gergely pápát ( ), iskolák alapítóját, a gregorián-éneklés névadóját az iskolák patrónusává tette. E naphoz Európa-szerte felvonulások, diákpüspök-választás és vetélkedők kapcsolódtak. Célja nemcsak az adománygyűjtés volt, hanem az iskolába való verbuválás is: Megleszen im - máron Gergely pápa napja, / készülj, gyermek, mindjárt viszlek iskolába, / eleget heverél itthon a kuszkóban, / sokat kandikáltál a kásás fazékba.

18 Március Júdásfüle A júdásfüle gombát még azok is felismerhetik, akik járatlanok a természetben. Termőteste kezdetben csésze alakú, de hamar fül alakúra változik, mérete 2,5 5 cm. Felszíne molyhos, bársonyos, színe sötétbarna vagy feketésbarna, felülete ráncos, széle szabályos. Húsa vékony, belül porcszerű, alul és felül kocsonyás. Egész évben, élő és holt lombos fák ágain, tuskóján, de főként bodzafákon terem, immunerősítő. Aranysakál, nyestkutya, nyest, házi görény, borz, dolmányos varjú, szarka, hiúz, farkas, róka. Március 15-től: medve. Egyes francia szakemberek pl. Pascal Durantel az elvadult házimacskát és kóbor kutyát a vadászandó fajok között említik, mivel ezek is tetemes károkat okoznak az apróvad-állományban, különösen az utódok ritkításában. 2. x 1854: Hankó Vilmos (Parajd) kémikus, bölcseleti doktor, az MTA levelezőtagja ( Budapest, nov. 21.) : Bod Péter (Magyarigen) egyházi és irodalomtörténeti író (x Felső cser - ná ton, febr. 22.) 4. x 1844: Bálint Gábor (Szentkatolna) nyelvész, orientalista, egyetemi tanár ( Temesvár, máj. 26.) 8. x 1629: Kájoni János (Kiskaján) építész, zenész, orgonaépítő, humanista, fe - ren ces szerzetes, a Kájoni-kódex alkotója ( Gyer gyó szárhegy, ápr. 25.) 8. x 1819: Berde Áron (Szent iván la bor - fal va) jogász, közgazdász, egyetemi tanár ( Kolozsvár, jún. 25.) Vöröshagymás júdásfülsaláta A csíkokra vágott gombát enyhén sós vízben megfőzzük, kihűtjük, összeaprítjuk, és karikára vágott vöröshagymával összekeverjük, majd ecettel, sóval, cukorral, törött borssal készített lével, néhány csepp olívaolajjal megöntözzük. Húsételekhez salátaként fogyasztjuk. Mire vadászhatunk? x 1909: Rajk László (Szé kely ud var - hely) munkásmozgalmi harcos, ország - gyű lési képviselő, politikus ( Budapest, okt. 15.) március 10-én végezték ki a ma - ros vásárhelyi Postaréten a székely vértanúkat, a bágyi Török János kollégiumi tanárt, a firtosmartonosi Gálfi Mihály ügyvédet és a nagyváradi Horváth Károly földbirtokost, a Makk-féle összeesküvés tagjait. 14. x 1847: Bándi Vazul (Csík szent lé - lek) gimnáziumi tanár és igazgató, iskolatörténet-író, történész ( Csíksomlyó, márc. 24.) 24. x 1944: Tófalvi Zoltán (Korond) újságíró, riporter.

19 Március Képeslap 1903-ból Bálványosfürdő Erdélynek talán legérdekesebb vidéke Bálványosfürdő tája, Háromszék vármegye kézdi járásában. Torja község határá ban, az Apor bárócsalád ősi uradalmának tartozéka.( ) A torjai Büdöshegy, mint páratlan természeti ritkaság, már rég világhírű. De a tövében fakadó csodaforrásokat, életvizeket inkább csak a közeli vidék ismerte és használta. Néhai Apor Gábor báró neje, Pálffy Fidelis grófnő makacs gyomorbaja ellen hiába keresett gyógyulást a világhírű külföldi fürdőkben. Végre megpróbálta a bálványosi sósforrást, és rövid idő alatt csodálatos módon meggyógyult. Így nyerte a forrás a Fidelis nevet. ( ) Talán az egész világon sehol sem fakad ilyen aránylag kis területen oly számos, oly különböző s oly hatásos gyógyforrás, mint Bálványosfürdőn. Van itt savanyú, sós, vasas, glaubersós, égvényes, sós-vasas, timsós, szabad-kénsavas stb. víz. Részben ivókutakba van foglalva, vagy fürdőmedencékbe gyűl, vagy melegen fürdőkádakba ömlik. A fürdőnek van igen intenzív hatású lápföldje is. Erdélyi Gyopár, 1911/10 Március 20-án ünnepeljük Boldog Csák Móricot ( ). A Csák nemzetség utolsó tagja, házasságot kötött Amadé nádor lányával, Katalinnal, de három év után mindketten kolostorba vonultak. Nem a felesége volt elviselhetetlenül házsártos. Igazi elhivatottság vezette, mikor kolostorba lépett. Ezt bizonyítja, hogy nem gondolta meg magát nehéz helyzetekben sem. Apósa ugyanis bezáratta egy toronyba, hogy jobb belátásra bírja. Ő kitartott, és végül visszatérhetett a domonkosok közé. Milyen értelmetlennek tűnhetett számára a toronyban töltött időszak, mégis érdemes volt vállalni 19

20 Szelek hava Szent György hava Bika hava Tavaszhó Egy diófa alatt én elnyugszom, Ebéd után egyet jól aluszom, A Mediant mostan én vágatom, Egészségemre vagyon nagy gondom. E hónap szép idővel kezdődik. 9-e, 12-e változó, majd esőre fordul. A hó végén hideg szelek jönnek. Névnapok Holdnaptár 1 K Hugó _ 2 Sz Áron 3 Cs Buda, Richárd ` 4 P Izidor 5 Sz Vince 6 V Bíborka, Vilmos a 7 H Herman 8 K Dénes b 9 Sz Erhard 10 Cs Zsolt 11 P Leó, Szaniszló c 12 Sz Gyula 13 V Ida, Virágvasárnap d 14 H Tibor 15 K Anasztázia, Tas e 16 Sz Csongor 17 Cs Nagycsütörtök 18 P Nagypéntek f 19 Sz Nagyszombat 20 V Húsvét g 21 H Húsvét 22 K Csilla, Noémi h 23 Sz Béla 24 Cs György i 25 P Márk 26 Sz Ervin ^ 27 V Zita 28 H Valéria _ 29 K Péter 30 Sz Katalin, Kitti ` 20

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. /E) Református Gimnázium, 0, olaj, 0 0 cm 0 Középiskolák Kecskeméten Január Kertész Krisztina (Kandó Kálmán Szki. /E) Bányai Júlia Gimnázium, 0, akril, 0 0 cm Újév, Fruzsina

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 05 9 Tamás, Tamara 0 Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka Újév, Fruzsina Ábel Genovéva, Benjámin, Titusz, Leona 0. December December Dezember 05. Január January Januar. hét Week Woche 6 Vanda, Paula, Titanilla

Részletesebben

Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban:

Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban: 2015 Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban: Åland-szigetek (Finnország) Baszkföld (Spanyolország) Dél-Tirol (Olaszország) Katalónia (Spanyolország) Korzika

Részletesebben

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle.

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle. ASZTALI NAPTÁRAK ! Lehet képes, kép nélküli, készülhet fehér vagy krémszínű papírból, álló vagy fekvő kivitelben, biztos mindig az Ön vagy partnere szeme előtt lesz egy éven át. Szinte elképzelhetetlen

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL TANULMÁNYI VERSENY 2015. MÁRCIUS 30. EREDMÉNYEK

FELSŐBÜKI NAGY PÁL TANULMÁNYI VERSENY 2015. MÁRCIUS 30. EREDMÉNYEK FELSŐBÜKI NAGY PÁL TANULMÁNYI VERSENY 2015. MÁRCIUS 30. EREDMÉNYEK 1. évfolyam Matematika 1. Zugonics Mátyás Bő 60 pont 2. Sándor Mihály Csepreg 69 pont 3. hely 3. Kovács Nóra Ják 38 pont 4. Drácz Marcell

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz Lampert Bálint Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz A természetvédelmi törvény 43. (3) szerint Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság különösen

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk. 10.00 6. Piarista Gimnázium Illényi János. 10.12 10. Szent Angéla Rózsadombi dudások

9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk. 10.00 6. Piarista Gimnázium Illényi János. 10.12 10. Szent Angéla Rózsadombi dudások Várható időpont Iskola Név 9.45 1. Kabócák 9.48 2. Piarista Gimnázium Boldizsár Botond - hegedű (édesapja kíséri brácsán) 9.51 3. Szlávik Bence 9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk 9.57 5. Budapest

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7.

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7. Almán Csilla, 12 éves Antal Ágnes, 13 éves Appel Zoltán, 6. osztály Azari Fruzsina, 3. osztály 7 8 9 10 Chikhi Lilla, 5. osztály Czakó Csaba, 5. osztály Czékmán Csaba, 5. osztály Czinege Diána, 7. osztály

Részletesebben

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3.

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3. V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL Mezőkövesd, 20. július 1-3. Gyerek II D latin 1/1 Mezőkövesd 2 páros 1 2 Somoskői László Fürjes Eszter Ten Dance Tse 2 25 Babiciu Razvan Dunca Alina Románia

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Egyéni eredmények. Eredmény. Veszprém VKE-Nelson Területi Mountain Bike Diákolimpia 2014.április 6. Név Iskola Csapatnév

Egyéni eredmények. Eredmény. Veszprém VKE-Nelson Területi Mountain Bike Diákolimpia 2014.április 6. Név Iskola Csapatnév 3.. évfolyam LÁNY Körszám: 3 Egyéni eredmények rajtszám 1. kör2. kör3. kör Boda Emese Cholnoky Jenő Általános Iskola 3. osztály 2 312 1 1 1 1 Horváth írisz egyéni 2 395 3 2 2 2 Szirbek Vivienn Deák Ferenc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2015. 02. 25. Tatabánya. TSC-Geotech gyermekverseny. NÉV Születési év Egyesület Helyezés Eredmény

JEGYZŐKÖNYV. 2015. 02. 25. Tatabánya. TSC-Geotech gyermekverseny. NÉV Születési év Egyesület Helyezés Eredmény JEGYZŐKÖNYV 2015. 02. 25. Tatabánya TSC-Geotech gyermekverseny 2008 LÁNY 40m síkfutás Varga Valéria 2008 TSC 8.24 1. 8.24 Dabai Flóra 2008 TSC 8.25 2. 8.25 Varga Trixi 2008 TSC 10.05 1. 10.05 Czibula Emma

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27.

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. V-VI. kcs. "B" 100 m fiú gyors 1 Rábai Bence 1994 Bocskai István

Részletesebben

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Aczél Dávid Márk 41 szakács Agócs Zalán 11 két tanítási nyelvű - vendéglátóipar - angol Ármány Vivien Laura 13 két tanítási nyelvű - turisztika - angol Bacsó Valentina 42 pincér Balázs Gergely 39 szakközépiskola

Részletesebben

VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny. 2013.03.07. Eredmények

VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny. 2013.03.07. Eredmények VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny Lány 50 m (2000-2001) 2013.03.07. Eredmények Név Szül. év Egyesület/Iskola Eredmény 1. Király Adél 2000 BEAC 7,31 2. Endrész Klaudia 2001 Vasvári Pál Ált.

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben 8. A osztály Yeager Tamás angol középfokú C 10. A osztály Csernátonyi Lilla angol középfokú A Gulybán Csenge angol középfokú A Kincses Kristóf angol középfokú

Részletesebben

EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1

EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1 EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) név születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1 Herczku Minka 2009 2 Boldog Eszter 2009 3 Birinyi Nóra 2009 4 Kovács-Etessy Csenge 2009 5 Boros Brúnó 2009

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló Hallgató Képzés A gyakorlat típusa A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2 Megjegyzés Krämer Kinga N, 5 csoportos t. Varga Ágnes Hajdú Zsuzsanna francia Aradi (Palkó) Nikolett

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen Hajdú-Bihar megye Az intézmény neve Benedek Elek Ímélcím A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányító A település Utca, Házszám Honlapcím -szám neve tér 4029 Bocskai www.benedekel 1 tér ekiskola.hu

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 MÁJUS A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS III. korcsoport: 2001-2002-ben

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Idegen nyelvi vetélkedő ANGOL. 5-6. osztály. (2 fős csapat) Név Iskola neve Pontszám Helyezés

Idegen nyelvi vetélkedő ANGOL. 5-6. osztály. (2 fős csapat) Név Iskola neve Pontszám Helyezés Idegen nyelvi vetélkedő ANGOL 5-6. osztály (2 fős csapat) 1 Tóth Richárd Ibolya Utcai Általános Iskola 2 K. Szabó Mátyás Ibolya Utcai Általános Iskola 3 Fekete Fanni Debreceni Hatvani István Általános

Részletesebben

Tanévzáró 2013. június.19.

Tanévzáró 2013. június.19. Tanévzáró 2013. június.19. Formai és tartalmi változások 2013. január 1. Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Megyeközponti Tankerület KLIK szervezeti egység: 153031 Működtető:

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PIMJY Nagykovácsi Dátum: 2014.06.03 08:43:47 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PIMJY Nagykovácsi Dátum: 2014.06.03 08:43:47 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-088-001-7, Cím: Kossuth Lajos u.101.(általános Iskola) Besenyõtelek utca teljes közterület 13 Diófa köz teljes közterület 33 Diófa utca teljes

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

XVI. RELAX HOTEL - OPEL DI-FER KUPA 2010.01.10. Kreischberg Hivatalos Magyar Kupa verseny

XVI. RELAX HOTEL - OPEL DI-FER KUPA 2010.01.10. Kreischberg Hivatalos Magyar Kupa verseny Mini I. 2005-2006 lány 1 Maróty Mikolt 2005 Körte SE 30,56 Mini I. 2005-2006 fiú 1 Tóth Gellért 2005 Freestyle 27,40 2 Dottore Marco 2005 Bp. Síisk. 51. 39,10 3 Pintér Brúnó 2005 Freestyle 40,03 Mini II.

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Végeredmény: 1. Vác, Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 244 pont 2. Pécs, Janus Pannonius Gimnázium 240 pont

Végeredmény: 1. Vác, Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 244 pont 2. Pécs, Janus Pannonius Gimnázium 240 pont Végeredmény: 1. Vác, Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 244 pont Busai Franciska 1996, Deme Bálint Zoltán 1998, Deme Zsófia 1995, Tomcsányi Katinka 1997 Felkészítő: Tömösvári Sándor 2. Pécs,

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Női felnőtt kategória Rajtszám Korosztály Név Helyezés Idő 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2.

Női felnőtt kategória Rajtszám Korosztály Név Helyezés Idő 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2. Női felnőtt kategória 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2. 1:38:38 024 Noi 18-39 év Beke Mónika 3. 1:43:39 116 Noi 18-39 év Tasnádi Erika 4. 1:48:53 002 Noi

Részletesebben

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Szerkesztőség! TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0034 Össze-Tett A tehetség a gyermeknek adottság, a pedagógusnak felelősség Lilla Téri Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI Tisztelt Szerkesztőség! Előzetes

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

Értékelő lap. Angol 5-6. osztály. Tanuló neve Iskola neve Pontszám Helyezés. Tar Bernadett, Várbíró Fanni Hatvani István Általános Iskola 74 1.

Értékelő lap. Angol 5-6. osztály. Tanuló neve Iskola neve Pontszám Helyezés. Tar Bernadett, Várbíró Fanni Hatvani István Általános Iskola 74 1. Angol 5-6. osztály Tar Bernadett, Várbíró Fanni Hatvani István Általános 74 1. El-Bess Fathi Patrik, Kovács Borbála Ibolya Utcai Általános 73 2. Mikulcza Ágota, Sal Boglárka Árpád Vezér Általános 72 3.

Részletesebben

Eredénylista Zilah 136 FŐKERESZTÚR 15. HAJAS BARBARA MÁRTON HAJNALKA LICEUL TEHNOLOGIC CSEREY- GOGA KRASZNA 134

Eredénylista Zilah 136 FŐKERESZTÚR 15. HAJAS BARBARA MÁRTON HAJNALKA LICEUL TEHNOLOGIC CSEREY- GOGA KRASZNA 134 Eredénylista Zilah Megye: Szilágy megye Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszámok 1. DEMJÉN DÁNIEL REIZ KLÁRA- KRISZTINA SZILÁGYBALLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZILÁGYBALLA

Részletesebben

12 th European Veterans Fencing Team Championships. Poreč, Croatia

12 th European Veterans Fencing Team Championships. Poreč, Croatia 12 th European Veterans Fencing Team Championships Poreč, Croatia 12 th European Veterans Fencing Team Championships Poreč, Croatia TARTALOMJEGYZÉK 1. Felnőtt Világbajnokság Kazan (Oroszország)... 03-13.

Részletesebben

Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév

Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév Verseny neve Helyezés Résztvevők Felkészítő tanár Atlétika, csapatbajnokság 12. Brogli Réka, Besenyei Boglárka, Polonkai Eszter, Tanyi Ramóna Móth Éva országos

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

tétel húzás (FIGYELEM! a tétel húzásának időpontja csak becslés!) BIZ nap időpont

tétel húzás (FIGYELEM! a tétel húzásának időpontja csak becslés!) BIZ nap időpont (FIGYELEM! a ának időpontja csak becslés!) BIZ nap időpont Barcs Ágnes - Kőrösi Soma - magyar nyelv és irodalom A 2013.06.18 08:20 09:00 Barcs Ágnes - Lipták Beáta - magyar nyelv és irodalom A 2013.06.18

Részletesebben

V. Érd Kupa. Férfi Kard 2015. Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó)

V. Érd Kupa. Férfi Kard 2015. Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó) Férfi Kard Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó) 1 KISS Ábel NKESE 2 VARGA Tamás GEAC 3 PÉNZES Zsolt BVSC 3 SZABÓ Tamás SÁRVÁR 5 DOHI Zoltán GEAC 6 KOVÁCS Balázs ZSPOVE 7 BÓDY Kolos GEAC 8 FERKE

Részletesebben

A legkiválóbbak Név Osztály Felkészítő nevelő Verseny Iskolai Területi Megyei Orsz. Egyéb

A legkiválóbbak Név Osztály Felkészítő nevelő Verseny Iskolai Területi Megyei Orsz. Egyéb A legkiválóbbak Név Osztály Felkészítő nevelő Verseny Iskolai Területi Megyei Orsz. Egyéb Varga Anna a Rózsás Márta Matematikaverseny 3. Varga Pongrác a Rózsás Márta Matematikaverseny Vásárhelyi Szabolcs

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Október 10. Általános Iskola Boze Šarčević 21 Szabadka tel: 024/548-136

Október 10. Általános Iskola Boze Šarčević 21 Szabadka tel: 024/548-136 Október 10. Általános Iskola Boze Šarčević 21 tel: 024/548-136, 2011.02.26. Simonyi Zsigmondról... Simonyi Zsigmond (Veszprém, 1853. jan. 1. Budapest, 1919. nov. 22.): nyelvtudós, egyetemi tanár, az MTA

Részletesebben

EGY PROJECT TÖRTÉNETE

EGY PROJECT TÖRTÉNETE EGY PROJECT TÖRTÉNETE ÁTS-LESKÓ ZSUZSANNA ERDŐS ATTILA ÁDÁM www.odooproject.hu facebook: odooproject www.blog.odooproject.com SOLAR DECATHLON EUROPE 2012 SOLAR DECATHLON EUROPE 2012 1. Építészet 2. Mérnöki

Részletesebben