Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a esztendőre. Szerkesztette: Ötvös Boglárka

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a 2014. esztendőre. Szerkesztette: Ötvös Boglárka"

Átírás

1

2 Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a esztendőre Szerkesztette: Ötvös Boglárka Szerzők: Bartha Zsófia, Bedő Zoltán, Berszán Réka, Béres Julianna, Botos László, Böjte Ferenc, Buna Botond, C. Némethi Enikő, Csutak Csaba, Czegő Zoltán, Czompó-Székely Csaba, Dimény H. Árpád, Dorozsmai Endre, Gáspár Erika, Jancsó Katalin, Jánosi Csaba, Jánossy Alíz, Józsa Lajos, Kocsis Károly, Koszta Zoltán, Magyari Lajos, Muszka Sándor, Nagy Irén, Nagy Szabolcs, Némethi Katalin, Orosz Anna, Ötvös Réka, Sikó-Barabási Gyopár, Szabó András, Szőcsné Gazda Enikő, Vetési Júlia Korrektúra: Bernád Rozália, Mocsáry Irén Technikai szerkesztő: Kratochwil Zsolt A borítót Dimény H. Árpád tervezte Pro Press Egyesület Felelős kiadó: Kocsis Károly, a Pro Press Egyesület elnöke A Pro Press Egyesület megbízásából kiadja a Profiton Kft. Igazgató: Gáspár Csaba Terjesztés: Csiszár Szabolcs ( ) A nyomás és a kötés a székelyudvarhelyi Infopress munkája Megjelent Kézdivásárhelyen, 2013 októberében

3 Székely Kalendárium 2014 Tisztelt Olvasó! Amikor kezébe veszi ezt az újabb Székely Kalendáriumot, gondoljon arra, hogy eleink milyen tisztelettel forgatták az őnékik szánt, szeretettel megírt népkönyveket, mikben akár egy egész esztendőre való eligazítást és kiböngészni való olvasmányt találtak. Na, nem a százesztendős jövendőmondásra gondolok, mely ápertén fogalmazta meg időjóslásait, valahogyan így: Nyáron esőt s meleget, télen havat s hideget. Ez akkorjában lehet, hogy még így volt, manapság már ez sem bizonyos, hiszen öreg bolygónk is kezdett rakoncátlankodni, s akár az évszakok rendjét is felforgathatja. Ahogyan mi, emberek mindent felforgatunk, aminek az igazi rendet követve kellene működnie. Sok-sok butaságot követünk el nagyralátásunkban, elbizakodottságunk okán, s amikor csak lehet, egymás ellen fordulunk. Kultúrák más kultúrák eltaposására indulnának, népek népek ellen fordulnak, s valljuk be töredelmesen: már a magyar atyafiságosság sem működik rendesen. Ilyen volt a lassan elmúló 2013-as esztendő is, s hogy milyen lesz az elkövetkező 2014-es, annak csak a Fennvaló a megmondhatója. De reméljünk, reménykedjünk, mert a mostani zűrzavaros, csődös világunkban, nagy válságaink közepette is akadnak biztató jelek, megszívlelésre alkalmas példák. Pedig tulajdonképpen csak egy dolgot kellene követnünk: betartani a tízparancsolatot. Ez a világ sok bajára-gondjára, atyafiságos viszonyaink megromlására is gyógyír, enyhítő orvosság lenne. Mindenesetre: reménykedjünk! Szívből és őszintén, s ha ráérünk, cselekedeteinkkel is támogassuk meg a reményt. Mert az sem működik magától. E könyvecskét pedig forgassák haszonnal és gyönyörűséggel! Tisztelettel, sok jókívánságokkal: Magyari Lajos Szólok hozzád, s azt kívánom, Édes, kedves jó barátom, Hogy kívülem Háromszéken Senki meg ne gratuláljon! Családodnak birodalma Hajtson bimbót, sarjat, rügyet! Házbaráttal soh'se legyen Semmiféle közös ügyed! Házi kasszád gyarapodjék, Ha úgy tetszik, nem csak kicsit, Ne forduljon abban elő Államkölcsön vagy deficit! Ellenségid, ha akadnak, Bukjanak el ők mind sorra, S légy mindenütt oly hatalmas, Mint a Pulszky Ferenc* orra! 3 Barbarossa január 1., Nemere * Pulszky Ferenc (Eperjes, szept. 17. Bp., szept. 9.): politikus, régész, művészettörténész, az MTA tagja.

4 1. A magyar nemzettudat tízparancsolata Magyar! Szeresd a te Istenedet teljes szívedből, minden erődből. Ne felejtsd el, hogy az Isten szavunk jelentése Őslélek, öröktől fogva a világmindenséget teremtő lélek, melynek fogalmát egyedül csak a magyar nyelv tudja ilyen pontosan kifejezni, ragaszkodj hozzá minden körülmények között. 2. Merjél újból minden igyekezeteddel a magyar nemzet szemléletében élni, gondolkodni, alkotni, minden cselekedeted nemzeti érdekünket szolgálja. 3. Tartsd szem előtt, hogy legyen a magyar jövőben minden magyar igaz testvére, és minden más népnek, elsősorban itt, a Kárpátmedencében, felebarátja. 4. Becsüld meg mindazt, ami a miénk, ami magyar, múltunkkal, történelmünkkel, kultúránkkal kapcsolatos. Ennek ismerete nemzeti tudatunkhoz hozzátartozik, e nélkül nem lehetsz jó magyar. 5. Boldogulni, alkotni csak kö - zös ségben tudsz, elsősorban a családi közösségben, mely minden kö zösségnek, a nemzetközösségnek is alapja, magva, ezért fontos, hogy a csa ládi közösség szilárd alapokon nyu godjon, mert ha azok felbomlanak, az veszélyezteti egész nemzetkö - zös ségünket is. Vigyázd és óvd, mert fe lelős vagy a családodért. Székely Kalendárium Tanuljad, hogy minden nemzet támasza, talpköve a tiszta erkölcs, mely ha megdől, nemzetünk kerül veszélybe. Ennek elkerülése érdekében gyakorold a tiszta erkölcsöt, szeresd a munkát, követve őseink példáját, mely egyúttal magyar 7. testvéreink megbecsülését is jelenti. Ha a közigazgatásban vagy egyéb területen tisztséget vállaltál, akár az államvezetésben, kötelességed a nemzet javára cselekedned, minden idegen vagy önös érdek félretételével. 8. Kötelességed neked és minden magyarnak ősi magyar nyelvünk tisztaságának megőrzése, a felesleges idegen szavak kerülése. Amely nép elveszti nyelvét, az elvész. 9. Becsüld meg ősi magyar rovásírásunkat, mert népünk olyan ősi kulturális öröksége, amely ma már egyetlen európai népnek sincs. Tudd meg, hogy mai latin nagybetűs írásunknak is egyik alapja a székelymagyar rovásírás. 10. Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar! Nem - zet tudatod adjon erőt, hogy Isten a - ka ratából a nagyvilág bármely részén, a hazában vagy idegenben, emelt fő - vel, magyarként élhess. Forrai Sándor ( ) írástörténész, rovásírás-kutató

5 Székely Kalendárium 2014 Mi Atyánk éneke magyarul Nagy hatalom! légyen szódra Lett az egész mindenség, Szálly szívünkbe, Oltárodra Itt imád kereszténység. Mert téged a Nap tűzében S a Holdnak szelíd fényében Buzgó hitünk lát mindenben Mi Atyánk ki vagy Menyben A Szent Nevedet az egekben Dicsőítik Szenteid, Buzgón áldgyák itt e földen Minden Teremtményeid, Minden részén e világnak Jó Atyánk! téged imádnak Ez érzést tőlünk el ne vedd Szenteltessék te Neved Szeretetnek szent forrása, Nints ki kimeríthessen Országlásodnak nints mássa Nints aki meg mérhessen Mindenütt az Ég körében S a Föld sötét mélységében Uralkodik szent jóságod Jöjjön el te Országod Sűrű Homály bár borittya Jövendő életünket, De reményünk nyilvatartya Hál adásnak szívünket. Tudgyuk, Atyánk! jónkra czéloz Végezésed, amit ránk hoz Jót, keservet mind te osztod Légyen szent akaratod. Atyánk, kérünk mezeinket Harmatoddal éltessed, S víg reménnyel kezeinket Szorgalomra vezessed Bocsásd réánk bővségidet Táplály minket gyermekidet Hallyad buzgó kérésünket Add meg mi kenyerünket. Gyarlókra is Szent jóságod Árastya a kegyelmet, Balsorsban Irgalmasságod Teremti az örömet, Mindenható! Szány meg minket És bocsásd meg vétkeinket Miképp mi is megbocsátunk Ha meg bánt embertársunk Nagy Isten Atyánk s reményünk Küld alá Szent Lelkedet Téged óhajt a mi Lelkünk Hallgasd meg hű népedet, Mely bízván Szent Kegyelmedben kér Ne vígy a késértetben Gyarlóságunk hozzád így szól Szabadíts a Gonosztól. Az 1843-ban feljegyzett (Róth András Lajos feltételezése szerint idegen nyelvből fordított) Miatyánk a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum gyűjteményében található, nagyajtai Cserey Farkas 1772-es kiadású imádságos könyvének előzéklapján olvasható. A könyv egykoron a székelyudvarhelyi Daróczi János jegyzőé volt, majd Daróczi Veronikáé, aki egy a Szűz Mária pártfogásáért való ének társaságában leírta az imádságot. 5

6 Székely Kalendárium 2014 Kalendáriumtörténet dióhéjban A maihoz hasonló naptárlapokat nyomtatásban legelőször a Mátyás udvarában is megfordult jeles csillagász, Regiomontanus adott ki 1474-ben, latin és német nyelven Nürnbergben; ez még öröknaptár volt. Az első egy évre szóló 1513-ban jelent meg. Az első nyomtatott magyar nyelvű (örök)naptárt 1545 és 1550 között Krakkóban adta ki Székely István, valószínűleg iskolai használatra. A legrégibb egy évre szóló naptár, amelynek csak az emléke maradt fenn, Bécsben látott napvilágot, az évre vonatkozott. Az első ránk maradt magyar naptárt szintén Bécsben nyomták az évre. Az első itthon, Kolozsváron nyomtatott, 1569-re szóló naptárról egy múlt századi írás tanúskodik. Az első Magyarországon, magyar nyelven nyomott, egy évre szóló megmaradt kalendárium az 1573-as évre készült Kolozsváron. A 16. századból összesen kb. hatvan darab magyar kalendáriumot ismerünk. (Kovács I. Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténet) Wass Albert Rémségek éjszakáját váltsad föl virradatra. Az emberi világot szebbre és igazabbra. Hogy törvények közt az első a szeretet legyen. Üljön jóindulat a kormányszékeken. Az igazság előtt hajoljon meg a fegyver, s élhessen szabadon e földön minden ember. Könyörgés És legyen egy akol. És egy legyen a pásztor. Növelj pásztorbotot virágzó rózsafából. S ha mindeneket szépen elrendeztél ekképpen a népek közt: Uram, nekem is van egy népem. Ha érdemét kegyednek a szenvedéssel méred, úgy egynek sincsen annyi szent jussa, mint e népnek. Mások bűnéért is őt verte ostorod. Sok súlyos nagy keresztet szó nélkül hordozott. Legjobb fiait vitte mindég a Golgotára, s jótettének soha, csak bűnének volt ára. Uram, adj békességet a Kárpátok között! Sehol még földet annyi könny s vér nem öntözött. Sehol még annyi színes nagy álom nem fakadt, s árvábbak prófétáid sehol sem voltanak. Sehol annyi virág, és sehol annyi bánat. Szeresd jobban, Uram, az én szegény hazámat! Bajorerdő, 1947: Fohász a Hazáért (kivonatosan) 6

7 Székely Kalendárium 2014 A 2014-es év A 2014-es évnek 365 napja van, ez 52 hét. Szerdával kezdődik, és ér véget. Február hónapnak 28 napja van. A TAVASZ március 20-án 18 óra 58 perckor kezdődik, amikor a Nap a Kos jegyébe lép (tavaszi napéjegyenlőség). A nappal és az éjszaka egyforma hosszú. A NYÁR június 21-én 13 óra 52 perckor kezdődik, amikor a Nap a Rák jegyébe lép (nyári napforduló). A nappal a leghoszszabb, az éjszaka a legrövidebb. AZ ŐSZ szeptember 23-án 5 óra 30 perckor kezdődik, amikor a Nap a Mérleg jegyébe lép (őszi napéjegyenlőség). A nappal és az éjszaka egyforma hosszú. A TÉL december 22-én 1 óra 03 perckor kezdődik, amikor a Nap a Bak jegyébe lép (téli napforduló). A nappal a legrövidebb, az éjszaka a leghosszabb. A felsorolt időpontok a kelet-európai időszámításhoz igazodnak, a nyári időszámítást figyelembe véve (a nyári időszámítás március 29-től október 25-ig érvényes). Romániai hivatalos ünnepek Január 1. és 2., szerda és csütörtök újév Április 20., 21., vasárnap, hétfő ortodox húsvét Május 1., csütörtök a munkavállalók nemzetközi szolidaritásának napja Június 8., 9. vasárnap, hétfő ortodox pünkösd Augusztus 15., péntek Nagy bol - dog asszony napja November 30., vasárnap Szent András napja December 1., hétfő Románia nemzeti ünnepe December 25., 26., csütörtök, péntek karácsony Magyar(országi) ünnepek Január 1., szerda újév Március 15., szombat az 1848-as forradalom kitörése, nemzeti ünnep Április 20., 21., vasárnap és hétfő húsvét Május 1., csütörtök a munkavállalók nemzetközi szolidaritásának napja (hosszú hétvége) Június 4., kedd a nemzeti összetartozás napja Június 8., 9., vasárnap és hétfő pünkösd Augusztus 20., szerda az államalapítás ünnepe, nemzeti és állami ünnep Október 6., hétfő az aradi vértanúk emléknapja Október 23., csütörtök az 1956-os forradalom kitörésének ünnepe (hosszú hétvége) November 1., szombat mindenszentek December 25., 26., csütörtök, péntek karácsony (szerda is szabadnap lesz) 7

8 Fergeteg hava Boldogasszony hava Vízöntő hava Télhó Névnapok Holdnaptár 1 Sz Újév, Fruzsina 2 Cs Ábel h 3 P Benjámin, Genovéva 4 Sz Leóna, Titusz i 5 V Simon 6 H Boldizsár ^ 7 K Attila, Ramóna 8 Sz Gyöngyvér 9 Cs Marcell _ 10 P Melánia 11 Sz Ágota ` 12 V Ernő 13 H Veronika 14 K Bódog a 15 Sz Loránd, Lóránt 16 Cs Gusztáv b 17 P Antal, Antónia 18 Sz Piroska 19 V Márió, Sára c 20 H Fábián, Sebestyén 21 K Ágnes d 22 Sz Artúr, Vince 23 Cs Rajmund, Zelma e 24 P Timót 25 Sz Pál 26 V Paula, Vanda f 27 H Angelika 28 K Karola, Károly g 29 Sz Adél 30 Cs Martina h 31 P Gerda, Marcella A hónap eleje hideg, 6-án csapadék, azután borús és szeles. A hó közepétől hidegebb. 23-án havazás, 24-e és 26-a között derült, végül ismét hó és fagy. (Református kalendárium, éves időjós) 8 E hóban a füstben aszaltatom, Jól eszem, iszom és vígan lakom, Semmi véremet most nem bocsátom, Mert nem egészséges, bizonnyal tudom. Királyhegyi Müller János, Csízió (1471)

9 Január 1. Újév Ha újesztendő napján szép napfényes idő van, az jó évet jelent. Ha csillagos az ég, rövid lesz a tél, ha piros a hajnal, akkor szeles lesz az esztendő. Azt tartották, ha újév napján az első látogató férfi, az szerencsét hoz. Női dologtiltó nap volt. Január 6. Vízkereszt A karácsonyi ünnepkör zárónapja, kezdődik a farsangi időszak. Háromkirályok napjának is nevezik, és a karácsonyfát is ezen a napon bontjuk le. Január 18. Piroska Ha Piroska napján fagy, negyven napig el nem hagy! Január 20. Fábián és Sebestyén A néphit azt tartja, hogy ezen a napon kezdenek a fák ismét nedvet szívni a talajból. Január 21. Ágnes Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék a pince! Január 25. Pál Ezt a napot Pál fordulásaként tartják számon. A kemény időjárás lassan megenyhül, a medve is megfordul a barlangjában. Természetjáró l Ebben a hónapban mérjük a legalacsonyabb hőmérsékleti értékeket, szé kely - föl di rekorderek : Bodza for duló (2005: 37 C), Csíkszereda (1985: 38,4 C), a Gyergyói-medence (1963: 38 C) és Marosvásárhely (1942: 32 C). l Frissítő sétáink alatt olvasgathatjuk az erdőben kószáló vadak nyomát (csendes óráinkban otthoni olvasással bővíthetjük ismereteinket ezen a téren). l Derült estéken a téli csillagképeket ta - nul mányozhatjuk (Orion, Ikrek, Bika, Kis Kutya, Nagy Kutya stb.). l Vegyük észre az ablakunkon képződő jégvirágokat! 9 Illusztráció: Ötvös Kinga Bort, búzát, barackot, Kurta farkú malacot, Szekerembe kereket, Köcsögömbe feneket, Poharamba vörösbort, Hadd ihassak bőven, Az új esztendőben! A hónap népszokása Pál (jan. 25.) a néphitben időjárás-, termés- és haláljóslás-nap. Ismeretes a haláljóslás az ún. pálpogácsával. Minden családtag számára pogácsát készítenek, melybe libatollat tűznek. Akinek a tolla megperzselődik sütés közben, arra betegség, akié megég, arra halál vár a következő esztendőben. Gyimes-völgyében a régiek úgy tartották, hogy Pál-fordulókor mi - lyen állatok a fődbe vannak, hogy ott telelnek, akik fejvel befelé vannak, akkor fordulnak kifelé, hogy jöjjenek a felszín felé.

10 1834: Megjelent Kőrösi Csoma Sándor tibeti szótára és nyelvtana Vajna Terézia (Szotyor) földbirtokos, az 1848/49-es szabadságharc hőse (x Zágon, 1805.) : Tuzson János (Sepsi szent - györgy) honvédőrnagy, a nyergestetői csata hőse (x Bélafalva, aug. 5.) 9. x 1929: Czompók Mihály (Sep si - szent györgy) rendező, színész (? ápr. 26.) : Nagy Szabó Ferenc (Ma - ros vásárhely) emlékiratíró, szabómester, utazó (x Marosvásárhely, szep - tember 13.) 20. x 1859: Sebesi Samu (Rugonfalva) Január Trombitagomba A karácsonyi és újévi ételbőség után üdítő az eltett gombák fogyasztása. Ehhez a trombitagomba az egyik legfinomabb alapanyag, mégis kerülik bizonyára a sötétbarnától a rozsdás és tejeskávéra emlékeztető árnyalataitól idegenkednek. Fodros szélű, tölcsér-formájú pereme visszahajló, trombitára emlékeztető, magassága cm. Külső felülete hamvasszürke, bársonyos. Savanyúság Tisztításakor ketté kell hasítani a gombatestet, sós vízben Húsa rugalmasan törékeny. Ősszel, csokorban nőve, még az első csomborral megalapozott üvegekbe leforrázzuk, leszűrjük, kaporral, ill. fagyok után is megtalálni rakjuk, majd feltöltjük forró ecetes-sós lombhullató erdők talaján lével. Apróra vágott, kifacsart hagymával összekeverve szerbpapri- e könnyen szárítható, illatos kába töltve is eltehető ha - gombát. son ló módon. Mire vadászhatunk? Gímszarvas (tehén, ünő, borjú), dámszarvas (borjú, tehén, ünő), őz (suta, gida), vaddisznó (kan, süldő, malac, koca), mezei nyúl, nyári lúd, vetési lúd, nagylilik, tőkés réce, szárcsa, rigók, róka, aranysakál, pézsmapocok, nyestkutya, nyest, házi görény, borz, dolmányos varjú, szarka, szajkó, hiúz, farkas. 10 író, színész, újságíró ( Kolozsvár, márc. 25.) : Budai József (Miskolc) po - mológus, geológus, muzeológus (x Bodos, 1851) : Mikes Kelemen (Nagy sze - ben) reformpolitikus, a székely lo vasság fő pa rancsnoka, az 1848/49-es sza bad ság - harc hőse (x Zabola, 1820.) 25. x 1909: Ignácz Rózsa (Kovászna) elő adóművész, író, műfordító, színész ( Budapest, szept. 24.) : Benedek Áron (Nagy bo - ros nyó) református lelkész, szerkesztő, mű for dí tó, hadi tudósító (x Kisbacon, jan. 14.)

11 Január Képeslap 1911-ből Tusnádfürdő A regényes tusnádi szorosban, hegyek által védett helyen fekszik Erdély egyik gyöngye: Tusnádfürdő. A hegyek oldalait nagyobb részben fenyőerdők borítják, melyeknek zöldjéből merészen felszökkenő, szeszélyes alakú kőszálak fehérlenek ki. A Csomád nyugati lejtőjén három nagyobb terasz van; ezeken buzognak föl az ásványvíz-források, s itt helyezkedett el maga a fürdőtelep is 656 méternyi magasban. Fölötte a Csomád emeli erdős, sziklás fejét, alatta az Olt vágtat alá szilaj rohanással a sziklalépcsőkön Háromszék megye síksága felé. Szemben van a Csomáddal a fenyvesekkel benőtt Felső-Sólyomkő, melynek hozzáférhetetlen sziklaodúiban sólymok tanyáznak, honnan Erdély fejedelmei több alkalommal küldtek ajándékba sólymot a szultánnak. A csinos villák, fürdőházak, vendéglők három sorban emelkednek egymás fölött. Az ásványvizek között a Főkút vize kiváló alkalikus, sós savanyúvíz; a fürdő-források sós-, vasas savanyúvizet adnak. (Hankó Vilmos: Az Osztrák Magyar Monarchia írásban és képben, ) Január 23-án ünnepeljük Batthyány-Strattman Lászlót ( ), a szegények orvosát. Nemesi kastélyában, Körmenden az akkori kor elvei szerinti legmodernebb klinikát működtette, a szegényeket ingyen kezelte (ő maga sebészként és szemészként tevékenykedett), mindemellett teljes értékű apja 12 gyermekének, szerető férj, és van ideje imádkozni. A legnagyobb dolog mégis az önuralma: csak lassan-lassan sikerült megtanulnia, hogyan bánjon csapongó indulataival, nehéz természetével. Ha neki sikerült, számunkra sem lehetetlen. (Ötvös Réka) 11

12 Jégbontó hava Böjtelő hava Halak hava Télutó hava Hidegleléstől nagyon félek mostan, Favágás, ganéjhordás eszemben vagyon, Egy jó bő ködmönt magamnak szerzek, Vért eresztek, hidegtől magamat megőrzöm. A hó első felében többször nagy hidegek, 11-én enyhül. Azután szélviharok, havazás, 20-án enyhe, szép nap, de 21-én, 27-én és 28-án csapadék. Névnapok Holdnaptár 1 Sz Ignác i 2 V Aida, Karolina 3 H Balázs ^ 4 K Csenge, Ráhel 5 Sz Ágota, Ingrid _ 6 Cs Dóra, Dorottya 7 P Rómeó, Tódor ` 8 Sz Aranka 9 V Abigél, Alex 10 H Elvira a 11 K Bertold, Marietta 12 Sz Lídia, Lívia b 13 Cs Ella, Linda 14 P Bálint, Valentin 15 Sz Georgina, Kolos c 16 V Julianna, Lilla 17 H Donát d 18 K Bernadett 19 Sz Zsuzsanna 20 Cs Aladár, Álmos e 21 P Eleonóra 22 Sz Gerzson f 23 V Alfréd 24 H Mátyás g 25 K Géza 26 Sz Edina h 27 Cs Ákos, Bátor 28 P Elemér i 12

13 Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony A medve ezen a napon ki jön a barlangjából. Ha napos az idő, meglátja az árnyékát, viszszabújik a fekhelyére, még hosszú lesz a tél. Február 3. Balázs Ezen a napon védekezni lehet a torokfájás ellen ezt balázsolásnak nevezik. Ha esik, akkor nyáron jég veri el a termést. Február 6. Dorottya Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja! Eszerint, ha Dorottya napján hideg van, Julianna napjára megenyhül az idő. A farsangi mulatozás egyik fontos napja. Február 12. Zsuzsanna Ha alacsonyan repül a pacsirta, akkor még hideg idő várható, de ha magasan száll, közeledik a tavasz. Február 22. Üszögös Szent Péter Ilyenkor nem tanácsos lisztbe nyúlni, mert üszögös lesz a búza. Tyúkot ültetni sem jó, mert a tojás megfeketedik, és nem kel ki a csibe. Február 24. Mátyás Ha jeget talál, akkor töri, ha nem talál, csinál. Természetjáró l A nálunk telelő madarak mindennapjaiba nyerhetünk betekintést (főként, ha házunk táján még a tél elején madáretetőt is készítettünk számukra), például a cinkefélék, tengelicék, harkályok, de gyakran láthatunk karvalyokat vagy héjaféléket is. l Hófoltos területeken előbukkan már a hóvirág, a pirosló hunyor, a fák közül porzó virágait bontogatja az éger, a mogyoró és a fűzfa (cicabarka). l Első hazatérő madaraink a seregélyek és a mezei pacsirta. l Fedezzük fel a bagolyfákat, ahol az erdei fülesbaglyok telelnek! 13 Illusztráció: Ötvös Kinga Sok Zsuzsanna napakat vigan elérhesd Napjaidat számlálni ne légyen terhes. Agyon Isten nektek sok Zsuzsanna napot, Eső ellen egy nagy bükkfa kalapot, Hogy rajtatok ne maradjon a szegény állapot! A hónap népszokása A farsangi mulatságoknak rendkívül fontos szerepük volt a párválasztásban. A lányok ilyenkor adták a legényeknek a bokrétát a kalapjukra. Az andrásfalvi székelyeknél az a lány, akinek a legény már hosszabb ideje udvarolt, bokrétát és keszkenőt adott a húshagyati bálban. Tánc közben elkérte, vagy ellopta a legény kalapját, és rávarrta a bokrétát, a keszkenőt pedig a legény mellére tűzte. A legény megölelte és megcsókolta a lányt, és táncba vitte. Ezt a nyilvános színvallást hamarosan követte a lánykérés.

14 Téli fülőke 1. x 1939: Tankó Gyula (Gyi mes fel ső - lok) néprajzi és helytörténeti író. 3. x 1829: Orbán Balázs (Lengyelfalva) báró, író, néprajzi gyűjtő, utazó, 1887-től az MTA lev. tagja ( Budapest, ápr. 19.) : Nagy Borbála (Kolozsvár) regény- és színműíró, műfordító (Csík sze - re da, aug. 2.) 11. x 1884: Kovács Athanáz Dénes (Szé kelybethlenfalva) ferences szerzetes, kat. plébános ( Barbeton, nov. 29.) 16. x 1914: Ábrahám Árpád (Sep si bük - szád) róm. kat. plébános, a Szoboszlay Aladár-féle összeesküvés tagja, az 1956-os for radalom vértanúja (1958-ban ki vé gez - ték, vélhetően Temesváron) Február dő, fénylő, ra - ga csos kalap alatt a lemezek fehéres halványsárgák, sűrűn állóak, tönkhöz nőttek, fél lemezek is láthatóak kö ztük. Tönkje egyenletes vastagságú, csövesedő, gyakran görbe. Felül bársonyosan sárgásbarna, a tönk tö vében fekete. Szaga kellemes, kissé halra emlékeztető. Mire vadászhatunk? A novemberi fagyok után februárig megtalálható, immunerősítő. Fűzfaágakon, akácfákon, kivágott lombhullató fatönkökön csoportosan jelenik meg. A fiatalon domború, később ellaposodó, hullámosan szétterülő 2 10 cm-es, élénksárga, közepe felé barnásv ö r ö s e s r e be sö té te - Fácán, nyári lúd, vetési lúd, nagylilik, tőkés réce, szárcsa, rigók, szajkó, aranysakál, róka, pézsmapocok, nyestkutya, nyest, házi görény, borz, dolmányos varjú, szarka, hiúz, farkas. Február 15-ig: gímszarvas (tehén, ünő, borjú), dámszarvas (borjú, tehén, ünő), őz (suta, gida), vaddisznó (kan, süldő, malac, koca). 14 Fülőkesaláta A gomba felhasználásakor szem előtt kell tartani, hogy állaga nyálkás, ezért a kalap és a tönk felső része leginkább levesbe ajánlott, de majonézzel, főtt krumplival, kemény tojással keverve is finom. 17. x 1884: Tusnády Alfréd (Barót) ví - vóedző ( Győr, febr. 23.) 24. x 1944: Antal Imre (Gyi mes fel ső - lok) festőművész, grafikus : Kovács Sándor (Sep si szent - györgy) botanikus, muzeológus (x Sep si - szent király, febr. 20.) 28. x 1929: Gál Elemér (Csíkzsögöd) író, új ságíró, tanár, pedagógiai szakíró, Eger ben írta meg legjelentősebb művét, a Hét havas című őstörténeti hitregényt, amely 2006-ban jelent meg először ( Eger, máj. 31.) Február vége x 1824: Albert Balázs (Kézdivásárhely) honvéd főhadnagy, 1867 után hunyt el.

15 Február Erdélynek e pompás fürdőhelyén időzünk, melyet tavaly annyira megszerettünk, hogy ezúttal is visszavágytunk. Milyen hatalmasak itt a források! Meg acé loz zák a lankadó idegeket, új erőt nyer a test, és jobb emésztést a gyomor. Eleintén szinte borzongva lépünk a folyton gyöngyöző, bugyborékoló, kristálytiszta, 9-10 fo kú forrásvíz medencéjébe, de naponta mind jobban megkívánjuk azt, s még az idő szeszélyes volta sem bír elvonni a megszokott gyönyörűségtől. Ott vannak az ápo lók, hölgyeknél székely asszonyok, kik gon dos kod nak, hogy Képeslap 1928-ból Borszék 15 öt percnél tovább ne időzzünk a víz ben, gyorsan frottíroznak, zu hany alá állítanak, és aztán szaladunk, oly könnyűnek érezvén magunkat, mintha ma dár szár nya ink nőttek volna. Az Ó-Sá ros, Lázár-für dő, Új-Sáros, Lobogó, ezen kí vül a hideg, meleg és gyengébb vas- és szén sav-tar ta lom mal a Főkút, Boldizsár-, Kossuth-kút stb. mind a legjobb hatással van nak. (...) Lép ten-nyo mon gyógy hőforrások buzognak balzsamos illatú fenyőerdővel körítve, me lyek ben órákig is elbarangolhat az ember. (Erdélyi Gyopár, 1892/7) Február 10-én van Magyar Boldog Pál ( ) ünnepe. Nemesi család sarjaként Bolognában tanult, itt találkozott Szent Domonkossal. Olyan nagy hatással voltak rá Domonkos beszédei, hogy szerzetes lett. Szent Domonkos általa kívánta elterjeszteni Magyarországon rendjét, és ez sikerült is neki. Pált a szó mesterének hívták, és munkája nyomán sorra jöttek létre a domonkos monostorok. Jelentős szerepe volt a boszniai eretnekek és a keleti határnál élő kunok megtérítésében. A kunok sokszor elkergették. Pál, ha az ajtón kidobták, az ablakon jött vissza, így végül ő lett a kunok apostola.

16 Kikelet hava Böjtmás hava Kos hava Tavaszelő Én szőlőt metszek, gyümölcsfát tisztítom, Földet az ekével igen forgatom, E hóban semmi vérem nem bocsátom, Gőzfürdő igen használ, tudom. Kezdetben szeles, reggel és este gyakrabban csapadék. 5-étől derült, reggeli fagyokkal, 15-e és 21-e közt igen hideg és többször havazás, 27-ig derült, azután eső. Névnapok Holdnaptár 1 Sz Albin 2 V Lujza ^ 3 H Kornélia 4 K Kázmér, Húshagyókedd _ 5 Sz Adorján, Hamvazószerda 6 Cs Inez, Leonóra 7 P Tamás ` 8 Sz Zoltán 9 V Fanni, Franciska a 10 H Ildikó 11 K Szilárd 12 Sz Gergely b 13 Cs Ajtony, Krisztián 14 P Matild c 15 Sz Nemzeti ünnep 16 V Henrietta 17 H Gertrúd, Patrik d 18 K Ede, Sándor 19 Sz Bánk, József e 20 Cs Klaudia 21 P Benedek f 22 Sz Beáta, Izolda 23 V Emőke g 24 H Gábor, Karina 25 K Irén, Írisz 26 Sz Emánuel h 27 Cs Hajnalka 28 P Gedeon, Johanna i 29 Sz Auguszta 30 V Zalán ^ 31 H Árpád 16

17 Március 4. Húshagyókedd A böjt kezdetét jelző nap. Március 5. Hamvazószerda Március 12. Gergely Megrázza még a szakállát Gergely, vagyis előfordul, hogy ezen a napon havazik. Március 15. Nemzeti ünnep Az es forradalom és szabadságharc évfordulója. Március 18., 19., 21. Sándor, József, Benedek zsákban hozzák a meleget! József napján érkeznek a fecskék ( fecskét látok, szeplőt hányok! ). Ekkor kezdenek el énekelni a madarak Szent József kiosztja nekik a sípokat. Sok helyen ezen a napon ültetik a fokhagymát, pityókát, kaprot. Benedek napján zsírt és fokhagymát szenteltek, melynek gyógyító erőt tulajdonítottak. A tavaszi napéjegyenlőség ideje. Március 25. Gyümölcsoltó Bol dog - asszony A gyümölcsfák oltására, szemzésére tartják alkalmasnak. Azt a fát, amelyet ilyenkor oltanak, nem szabad letörni vagy levágni, mert vér folyna belőle. Természetjáró l Első virágos növényeink a kakasmandikó, a berki szellőrózsa, a mocsári gólyahír, az erdélyi májvirág, a kék ibolya, a kankalin, de ilyenkor szedhetjük tele a zsákjainkat friss medvehagymával és csalánhajtásokkal is. Közöttük üdezöld szí - nű levelibékákra bukkanhatunk. l Hazatér a vörösbegy, barázdabillegető, a házi rozsdafarkú és a fehér gólya, mely Székelyföldön igen-igen jól érzi magát. l Segítsünk a vadászoknak a vadállatok sózóinak felújításában! l Feltűnnek az égbolton az első gomolyfelhők (cumulusok). l Megindulnak a hangyák. 17 Illusztráció: Ötvös Kinga Sándor napja ma vagyon, Átbillegtem a fagyon. Ha jegy garast annátok, Tudom mennem bánnátok. Ha mehhaltok jaó jártok, Rám marad a vagyontok. Szívemből kívánom! A hónap népszokása A Gergely-nap ünneplését IV. Gergely pápa rendelte el 830-ban, aki elődjét, I. (Nagy) Gergely pápát ( ), iskolák alapítóját, a gregorián-éneklés névadóját az iskolák patrónusává tette. E naphoz Európa-szerte felvonulások, diákpüspök-választás és vetélkedők kapcsolódtak. Célja nemcsak az adománygyűjtés volt, hanem az iskolába való verbuválás is: Megleszen im - máron Gergely pápa napja, / készülj, gyermek, mindjárt viszlek iskolába, / eleget heverél itthon a kuszkóban, / sokat kandikáltál a kásás fazékba.

18 Március Júdásfüle A júdásfüle gombát még azok is felismerhetik, akik járatlanok a természetben. Termőteste kezdetben csésze alakú, de hamar fül alakúra változik, mérete 2,5 5 cm. Felszíne molyhos, bársonyos, színe sötétbarna vagy feketésbarna, felülete ráncos, széle szabályos. Húsa vékony, belül porcszerű, alul és felül kocsonyás. Egész évben, élő és holt lombos fák ágain, tuskóján, de főként bodzafákon terem, immunerősítő. Aranysakál, nyestkutya, nyest, házi görény, borz, dolmányos varjú, szarka, hiúz, farkas, róka. Március 15-től: medve. Egyes francia szakemberek pl. Pascal Durantel az elvadult házimacskát és kóbor kutyát a vadászandó fajok között említik, mivel ezek is tetemes károkat okoznak az apróvad-állományban, különösen az utódok ritkításában. 2. x 1854: Hankó Vilmos (Parajd) kémikus, bölcseleti doktor, az MTA levelezőtagja ( Budapest, nov. 21.) : Bod Péter (Magyarigen) egyházi és irodalomtörténeti író (x Felső cser - ná ton, febr. 22.) 4. x 1844: Bálint Gábor (Szentkatolna) nyelvész, orientalista, egyetemi tanár ( Temesvár, máj. 26.) 8. x 1629: Kájoni János (Kiskaján) építész, zenész, orgonaépítő, humanista, fe - ren ces szerzetes, a Kájoni-kódex alkotója ( Gyer gyó szárhegy, ápr. 25.) 8. x 1819: Berde Áron (Szent iván la bor - fal va) jogász, közgazdász, egyetemi tanár ( Kolozsvár, jún. 25.) Vöröshagymás júdásfülsaláta A csíkokra vágott gombát enyhén sós vízben megfőzzük, kihűtjük, összeaprítjuk, és karikára vágott vöröshagymával összekeverjük, majd ecettel, sóval, cukorral, törött borssal készített lével, néhány csepp olívaolajjal megöntözzük. Húsételekhez salátaként fogyasztjuk. Mire vadászhatunk? x 1909: Rajk László (Szé kely ud var - hely) munkásmozgalmi harcos, ország - gyű lési képviselő, politikus ( Budapest, okt. 15.) március 10-én végezték ki a ma - ros vásárhelyi Postaréten a székely vértanúkat, a bágyi Török János kollégiumi tanárt, a firtosmartonosi Gálfi Mihály ügyvédet és a nagyváradi Horváth Károly földbirtokost, a Makk-féle összeesküvés tagjait. 14. x 1847: Bándi Vazul (Csík szent lé - lek) gimnáziumi tanár és igazgató, iskolatörténet-író, történész ( Csíksomlyó, márc. 24.) 24. x 1944: Tófalvi Zoltán (Korond) újságíró, riporter.

19 Március Képeslap 1903-ból Bálványosfürdő Erdélynek talán legérdekesebb vidéke Bálványosfürdő tája, Háromszék vármegye kézdi járásában. Torja község határá ban, az Apor bárócsalád ősi uradalmának tartozéka.( ) A torjai Büdöshegy, mint páratlan természeti ritkaság, már rég világhírű. De a tövében fakadó csodaforrásokat, életvizeket inkább csak a közeli vidék ismerte és használta. Néhai Apor Gábor báró neje, Pálffy Fidelis grófnő makacs gyomorbaja ellen hiába keresett gyógyulást a világhírű külföldi fürdőkben. Végre megpróbálta a bálványosi sósforrást, és rövid idő alatt csodálatos módon meggyógyult. Így nyerte a forrás a Fidelis nevet. ( ) Talán az egész világon sehol sem fakad ilyen aránylag kis területen oly számos, oly különböző s oly hatásos gyógyforrás, mint Bálványosfürdőn. Van itt savanyú, sós, vasas, glaubersós, égvényes, sós-vasas, timsós, szabad-kénsavas stb. víz. Részben ivókutakba van foglalva, vagy fürdőmedencékbe gyűl, vagy melegen fürdőkádakba ömlik. A fürdőnek van igen intenzív hatású lápföldje is. Erdélyi Gyopár, 1911/10 Március 20-án ünnepeljük Boldog Csák Móricot ( ). A Csák nemzetség utolsó tagja, házasságot kötött Amadé nádor lányával, Katalinnal, de három év után mindketten kolostorba vonultak. Nem a felesége volt elviselhetetlenül házsártos. Igazi elhivatottság vezette, mikor kolostorba lépett. Ezt bizonyítja, hogy nem gondolta meg magát nehéz helyzetekben sem. Apósa ugyanis bezáratta egy toronyba, hogy jobb belátásra bírja. Ő kitartott, és végül visszatérhetett a domonkosok közé. Milyen értelmetlennek tűnhetett számára a toronyban töltött időszak, mégis érdemes volt vállalni 19

20 Szelek hava Szent György hava Bika hava Tavaszhó Egy diófa alatt én elnyugszom, Ebéd után egyet jól aluszom, A Mediant mostan én vágatom, Egészségemre vagyon nagy gondom. E hónap szép idővel kezdődik. 9-e, 12-e változó, majd esőre fordul. A hó végén hideg szelek jönnek. Névnapok Holdnaptár 1 K Hugó _ 2 Sz Áron 3 Cs Buda, Richárd ` 4 P Izidor 5 Sz Vince 6 V Bíborka, Vilmos a 7 H Herman 8 K Dénes b 9 Sz Erhard 10 Cs Zsolt 11 P Leó, Szaniszló c 12 Sz Gyula 13 V Ida, Virágvasárnap d 14 H Tibor 15 K Anasztázia, Tas e 16 Sz Csongor 17 Cs Nagycsütörtök 18 P Nagypéntek f 19 Sz Nagyszombat 20 V Húsvét g 21 H Húsvét 22 K Csilla, Noémi h 23 Sz Béla 24 Cs György i 25 P Márk 26 Sz Ervin ^ 27 V Zita 28 H Valéria _ 29 K Péter 30 Sz Katalin, Kitti ` 20

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

2014 Fotó:Viczay Lajos

2014 Fotó:Viczay Lajos Fotó:Viczay Lajos 2014 Január 1 Újév 2 3 4 5 Fruzsina 6 7 8 9 10 11 12 Boldizsár Attila Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernõ Ramóna 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Fábián Sebestyén 27 28 29 30

Részletesebben

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. /E) Református Gimnázium, 0, olaj, 0 0 cm 0 Középiskolák Kecskeméten Január Kertész Krisztina (Kandó Kálmán Szki. /E) Bányai Júlia Gimnázium, 0, akril, 0 0 cm Újév, Fruzsina

Részletesebben

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 05 9 Tamás, Tamara 0 Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka Újév, Fruzsina Ábel Genovéva, Benjámin, Titusz, Leona 0. December December Dezember 05. Január January Januar. hét Week Woche 6 Vanda, Paula, Titanilla

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle.

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle. ASZTALI NAPTÁRAK ! Lehet képes, kép nélküli, készülhet fehér vagy krémszínű papírból, álló vagy fekvő kivitelben, biztos mindig az Ön vagy partnere szeme előtt lesz egy éven át. Szinte elképzelhetetlen

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban:

Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban: 2015 Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban: Åland-szigetek (Finnország) Baszkföld (Spanyolország) Dél-Tirol (Olaszország) Katalónia (Spanyolország) Korzika

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Jelentkezési űrlap Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Iskola neve Település 1. Fazakas Gergő Nándor 152 Péterfi Edit Székely

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE 200 m férfi abszolút f1:0,0; f2: -1,0; f3: 0,0; f4: 0,0; f5:0,0 1. Németh Csaba 1997 Vasas SC 22,56 f1 2. Kemény Dávid 1995 Vasas SC 22,59 f1 3. Együd Máté 1996 Eötvös DSE 22,90 f1 4. Máté Milán 1996 Bp.

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben. Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Miskolc Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta

Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben. Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Miskolc Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Felkészítő tanár: Kissné Gémes

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők Első helyen az angol nyelvi előkészítő tagozatot megjelölő WANIC991 94 1. BIANKA01 92 2. LENDVAI ÁDÁM 90 3. VARGA TAMÁS BOTOND 89 4. NÉMETH KLAUDIA

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA 234 BALÁZS HUNOR III. Sepsiszentgyörgy Plugor Sándor Művészeti Líceum 7 836 843 190 VAJNA ZSOLT III. Kézdivásárhely Nagy Mózes Elméleti Líceum

Részletesebben

SZÉTV Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Budapest, 2015. március 16-17. Helyezés Név Intézmény Város

SZÉTV Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Budapest, 2015. március 16-17. Helyezés Név Intézmény Város 1. Csarnai Anita 2. Vidra Ákos 3. Szécsényi Dániel István 4. Török Márk 5. Szlovenszki Boglárka 6. Szolanics Vivien 7. Kálmánchei Krisztina 8. Faragó Renáta 9. Barta Tamás 10. Mayer Edina Békéscsabai Széchenyi

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER

RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER 16 20:00 17 SZUPER MINI 15:00-16:00 _ PETZELT 19:00-21.00 18 GYEREK 'A és 'B 16:00-18:15 19:00 21:00 19 SZUPER MINI 17:00-18:00 20 21 MINI 'A és GYEREK 'B 15:30 SZUPER

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL TANULMÁNYI VERSENY 2015. MÁRCIUS 30. EREDMÉNYEK

FELSŐBÜKI NAGY PÁL TANULMÁNYI VERSENY 2015. MÁRCIUS 30. EREDMÉNYEK FELSŐBÜKI NAGY PÁL TANULMÁNYI VERSENY 2015. MÁRCIUS 30. EREDMÉNYEK 1. évfolyam Matematika 1. Zugonics Mátyás Bő 60 pont 2. Sándor Mihály Csepreg 69 pont 3. hely 3. Kovács Nóra Ják 38 pont 4. Drácz Marcell

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11.

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. 1. KORCSOPORT DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. JEGYZŐKÖNYV 50 fiú gyors 1 Kószó Martin 2006 Szeged Béke Utcai 36,87 2

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben 9. D osztály FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁK Ferracci Simone angol felsőfokú C 10. B osztály Ténai Éva angol felsőfokú A 12. A osztály Gazsi Bettina angol felsőfokú

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

Mucha. KR-5153 45 52 cm, 14 lap NÁNDOR KARINA IRÉN ÍRISZ DUSÁN EMÁNUEL AUGUSZTA MIKSA KRISZTIÁN AJTONY MATILD TILLA KRISTÓF

Mucha. KR-5153 45 52 cm, 14 lap NÁNDOR KARINA IRÉN ÍRISZ DUSÁN EMÁNUEL AUGUSZTA MIKSA KRISZTIÁN AJTONY MATILD TILLA KRISTÓF FALINAPTÁRAK 25 Magyar festészet Mucha KR-5001, magyar-angol-német nyelvű naptárrész, magyar ünnepek, névnapok KR-5153 cm, 14 lap ÚJÉV FRUZSINA ÁBEL GENOVÉVA BENJÁMIN TITUSZ LEONA SIMON GÁSPÁR BOLDIZSÁR

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz Lampert Bálint Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz A természetvédelmi törvény 43. (3) szerint Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság különösen

Részletesebben

BARANYA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY III. KORCSOPORT

BARANYA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY III. KORCSOPORT BARANYA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY III. KORCSOPORT Pécs, 2014. június 15-18. 1 2013/2014. TANÉVI LEÁNYOK Hely Megye Iskola neve Település Tanár neve 1. Bács-Kiskun Kecskeméti Művészeti

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ

1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ 1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ CSÁNYI PÉTER VK 1 VK TORY ANDRÁS VK 2 VK VÁG CSANÁD VK 3 VK KUN DOROTTYA 4 CZEILER LILI VK 6 VK SOLT MAJA VK 7 VK GÖBLÖS TAMÁS 8

Részletesebben

Női 10 km Abszolút eredmények

Női 10 km Abszolút eredmények Női 10 km Abszolút eredmények 1. Merényi Tímea 191 10 km Felnőtt Női 0:40:10 0:40:11 2. Tomposné Hakkel Tünde 283 10 km Felnőtt Női 0:45:12 0:45:16 3. Zólyomi Kinga 275 10 km Felnőtt Női 0:48:52 0:48:56

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Sport XXI. Regionális versenysorozat - Terematlétika csapatjegyzőkönyv

Sport XXI. Regionális versenysorozat - Terematlétika csapatjegyzőkönyv Verseny helyszíne, időpontja:miskolc Tábori László futófolyosó 0..0. Korcsoport :U Csapat neve: Eger B Kiss Domonkos 00. Kiss András 00. Horváth Kristóf 00. Jancsik Petra 00. Kiss Virág 00.0 Kormos Bence

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Gasparics István_Marcell Hinode Sportegyesület 2 Kovács Máté_ Jászberényi SE - JKA Shotokan Karate Szakosztály 3 Kovács Viktor Életforrás-do 4 Strádl Bence Bushido-Viadukt

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Bohóchal Tanévzáró Verseny. Rajtlista

Bohóchal Tanévzáró Verseny. Rajtlista Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 2009 2007 2006 1. pálya Filetóth Eszter Bencze Boróka Angyalos Panni Pozsonyi Dalma Kun Veronika 2. pálya Korcsmár Kiara Sóskuti Alíz Daragó

Részletesebben

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny Kajak-kenu Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny K1 férfi U23 1000m 1 Doba Richárd Alfréd Bomba-AVSE 03:13.45 2 Fodor Dániel Építők-MDKC 03:17.19 3 Nagy Gergő UKSC 03:17.43 K1 férfi U23 500m

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

XXXIX.Viharsarok Kupa úszóverseny Békéscsaba, 2014. május 24.

XXXIX.Viharsarok Kupa úszóverseny Békéscsaba, 2014. május 24. 200 m. leány pillangóúszás 1. versenyszám 1. Horváth Fanni 2003 Tótkomlósi ÚE 3:27,69 2. Bús Nikoletta 2003 Tótkomlósi ÚE 3:06,57 3. Csukás Lili 2002 Békéscsaba Előre ÚK 3:05,50 4. Gavrila Ana 2002 CSM

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 2002 1. Ganyecz Zalán 2002 Szuse 0:31,07 279p 2. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 0:31,37 271p 3. Márki Zalán 2002 Tótkomlósi ÚE 0:31,82 259p 4. Nagy Dávid 2002 Herpály

Részletesebben

2015. augusztus 19., szerda

2015. augusztus 19., szerda 2015. augusztus 19., szerda ZENEELMÉLET, FÖLDRAJZ, ORGONA - 9:00 221. terem, Orgonaterem Tanárok: Győrffy Katalin, Szabó Balázs, dr. Kiss-Csapó Gergely Rinkó Sándor 9.A zeneelmélet 9. Győrffy Katalin Gergely

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

2. RÁKOSA BÁLINT 96 ZALASZÁM-ZAC 7,5 3. VÖRÖS ZOÁRD 96 ZALASZÁM-ZAC 7,6 4. BALOGH PÉTER 96 KVDSE 7,6 5. FÁRÓ JENİ 96 DELFIN SI SE 7,7

2. RÁKOSA BÁLINT 96 ZALASZÁM-ZAC 7,5 3. VÖRÖS ZOÁRD 96 ZALASZÁM-ZAC 7,6 4. BALOGH PÉTER 96 KVDSE 7,6 5. FÁRÓ JENİ 96 DELFIN SI SE 7,7 ROYAL SPED KUPA ZALAEGERSZEG SERDÜLİ NAGYDÍJ ZALAEGERSZEG 2011.02.19 EREDMÉNYEK FIÚK 60m döntı 13 évesek 1. PAP KRISTÓF 98 KVDSE 8,2 2. TAKÁCS SOMA 98 ZALASZÁM-ZAC 8,2 3. PALKÓ TAMÁS 98 DELFIN SI 8,3 4.

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

pályázó neve mese címe iskola felkészítı tanár

pályázó neve mese címe iskola felkészítı tanár Helyezettek (nem a helyezés sorrendjében!) 1. Epresi Tamara A három kívánság Szalántai Általános Iskola Mészáros Jánosné 2. Galló Blanka A kicsi dió Kozármislenyi Janikovszky Éva Ált. Isk. Gerencsérné

Részletesebben

IV. Ligetfürdő Kupa Gyomaendrőd

IV. Ligetfürdő Kupa Gyomaendrőd IV. Ligetfürdő Kupa Gyomaendrőd Jegyzőkönyv adatai Rendező: Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület Helyszín: Gyomaendrőd Uszoda megnevezése: Liget Fürdő Medence adatai: 6 pályás,25 méteres Lebonyolítás típusa:

Részletesebben

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei III. i Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei Tanuló I. éves Szalontechnika babafejen: 1. Takács Katalin Ganz Ábrahám és 11 144 2. Szalay Alexandra Kossuth Lajos 6 136 Győr 3. Császár Anita Ganz

Részletesebben

2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga

2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga 2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga 1. Auer Vanessza Anikó 2. Babai Cintia 3. Boros Zoltán Brendon 4. Bus Anna Dzsesszika 5. Csiszár

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyar nyelv és irodalom Várhatóan tanítják: Dr. Kalina Katalin Novák Anna Dorina 11.A Piros Virág 11.C Koppányi Eszter 11.D Radó Nikoletta 12.A Zalasch Bernadett Julianna 12.A Kocsis Dóra Katalin 12.B

Részletesebben