Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a esztendőre. Szerkesztette: Ötvös Boglárka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a 2014. esztendőre. Szerkesztette: Ötvös Boglárka"

Átírás

1

2 Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a esztendőre Szerkesztette: Ötvös Boglárka Szerzők: Bartha Zsófia, Bedő Zoltán, Berszán Réka, Béres Julianna, Botos László, Böjte Ferenc, Buna Botond, C. Némethi Enikő, Csutak Csaba, Czegő Zoltán, Czompó-Székely Csaba, Dimény H. Árpád, Dorozsmai Endre, Gáspár Erika, Jancsó Katalin, Jánosi Csaba, Jánossy Alíz, Józsa Lajos, Kocsis Károly, Koszta Zoltán, Magyari Lajos, Muszka Sándor, Nagy Irén, Nagy Szabolcs, Némethi Katalin, Orosz Anna, Ötvös Réka, Sikó-Barabási Gyopár, Szabó András, Szőcsné Gazda Enikő, Vetési Júlia Korrektúra: Bernád Rozália, Mocsáry Irén Technikai szerkesztő: Kratochwil Zsolt A borítót Dimény H. Árpád tervezte Pro Press Egyesület Felelős kiadó: Kocsis Károly, a Pro Press Egyesület elnöke A Pro Press Egyesület megbízásából kiadja a Profiton Kft. Igazgató: Gáspár Csaba Terjesztés: Csiszár Szabolcs ( ) A nyomás és a kötés a székelyudvarhelyi Infopress munkája Megjelent Kézdivásárhelyen, 2013 októberében

3 Székely Kalendárium 2014 Tisztelt Olvasó! Amikor kezébe veszi ezt az újabb Székely Kalendáriumot, gondoljon arra, hogy eleink milyen tisztelettel forgatták az őnékik szánt, szeretettel megírt népkönyveket, mikben akár egy egész esztendőre való eligazítást és kiböngészni való olvasmányt találtak. Na, nem a százesztendős jövendőmondásra gondolok, mely ápertén fogalmazta meg időjóslásait, valahogyan így: Nyáron esőt s meleget, télen havat s hideget. Ez akkorjában lehet, hogy még így volt, manapság már ez sem bizonyos, hiszen öreg bolygónk is kezdett rakoncátlankodni, s akár az évszakok rendjét is felforgathatja. Ahogyan mi, emberek mindent felforgatunk, aminek az igazi rendet követve kellene működnie. Sok-sok butaságot követünk el nagyralátásunkban, elbizakodottságunk okán, s amikor csak lehet, egymás ellen fordulunk. Kultúrák más kultúrák eltaposására indulnának, népek népek ellen fordulnak, s valljuk be töredelmesen: már a magyar atyafiságosság sem működik rendesen. Ilyen volt a lassan elmúló 2013-as esztendő is, s hogy milyen lesz az elkövetkező 2014-es, annak csak a Fennvaló a megmondhatója. De reméljünk, reménykedjünk, mert a mostani zűrzavaros, csődös világunkban, nagy válságaink közepette is akadnak biztató jelek, megszívlelésre alkalmas példák. Pedig tulajdonképpen csak egy dolgot kellene követnünk: betartani a tízparancsolatot. Ez a világ sok bajára-gondjára, atyafiságos viszonyaink megromlására is gyógyír, enyhítő orvosság lenne. Mindenesetre: reménykedjünk! Szívből és őszintén, s ha ráérünk, cselekedeteinkkel is támogassuk meg a reményt. Mert az sem működik magától. E könyvecskét pedig forgassák haszonnal és gyönyörűséggel! Tisztelettel, sok jókívánságokkal: Magyari Lajos Szólok hozzád, s azt kívánom, Édes, kedves jó barátom, Hogy kívülem Háromszéken Senki meg ne gratuláljon! Családodnak birodalma Hajtson bimbót, sarjat, rügyet! Házbaráttal soh'se legyen Semmiféle közös ügyed! Házi kasszád gyarapodjék, Ha úgy tetszik, nem csak kicsit, Ne forduljon abban elő Államkölcsön vagy deficit! Ellenségid, ha akadnak, Bukjanak el ők mind sorra, S légy mindenütt oly hatalmas, Mint a Pulszky Ferenc* orra! 3 Barbarossa január 1., Nemere * Pulszky Ferenc (Eperjes, szept. 17. Bp., szept. 9.): politikus, régész, művészettörténész, az MTA tagja.

4 1. A magyar nemzettudat tízparancsolata Magyar! Szeresd a te Istenedet teljes szívedből, minden erődből. Ne felejtsd el, hogy az Isten szavunk jelentése Őslélek, öröktől fogva a világmindenséget teremtő lélek, melynek fogalmát egyedül csak a magyar nyelv tudja ilyen pontosan kifejezni, ragaszkodj hozzá minden körülmények között. 2. Merjél újból minden igyekezeteddel a magyar nemzet szemléletében élni, gondolkodni, alkotni, minden cselekedeted nemzeti érdekünket szolgálja. 3. Tartsd szem előtt, hogy legyen a magyar jövőben minden magyar igaz testvére, és minden más népnek, elsősorban itt, a Kárpátmedencében, felebarátja. 4. Becsüld meg mindazt, ami a miénk, ami magyar, múltunkkal, történelmünkkel, kultúránkkal kapcsolatos. Ennek ismerete nemzeti tudatunkhoz hozzátartozik, e nélkül nem lehetsz jó magyar. 5. Boldogulni, alkotni csak kö - zös ségben tudsz, elsősorban a családi közösségben, mely minden kö zösségnek, a nemzetközösségnek is alapja, magva, ezért fontos, hogy a csa ládi közösség szilárd alapokon nyu godjon, mert ha azok felbomlanak, az veszélyezteti egész nemzetkö - zös ségünket is. Vigyázd és óvd, mert fe lelős vagy a családodért. Székely Kalendárium Tanuljad, hogy minden nemzet támasza, talpköve a tiszta erkölcs, mely ha megdől, nemzetünk kerül veszélybe. Ennek elkerülése érdekében gyakorold a tiszta erkölcsöt, szeresd a munkát, követve őseink példáját, mely egyúttal magyar 7. testvéreink megbecsülését is jelenti. Ha a közigazgatásban vagy egyéb területen tisztséget vállaltál, akár az államvezetésben, kötelességed a nemzet javára cselekedned, minden idegen vagy önös érdek félretételével. 8. Kötelességed neked és minden magyarnak ősi magyar nyelvünk tisztaságának megőrzése, a felesleges idegen szavak kerülése. Amely nép elveszti nyelvét, az elvész. 9. Becsüld meg ősi magyar rovásírásunkat, mert népünk olyan ősi kulturális öröksége, amely ma már egyetlen európai népnek sincs. Tudd meg, hogy mai latin nagybetűs írásunknak is egyik alapja a székelymagyar rovásírás. 10. Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar! Nem - zet tudatod adjon erőt, hogy Isten a - ka ratából a nagyvilág bármely részén, a hazában vagy idegenben, emelt fő - vel, magyarként élhess. Forrai Sándor ( ) írástörténész, rovásírás-kutató

5 Székely Kalendárium 2014 Mi Atyánk éneke magyarul Nagy hatalom! légyen szódra Lett az egész mindenség, Szálly szívünkbe, Oltárodra Itt imád kereszténység. Mert téged a Nap tűzében S a Holdnak szelíd fényében Buzgó hitünk lát mindenben Mi Atyánk ki vagy Menyben A Szent Nevedet az egekben Dicsőítik Szenteid, Buzgón áldgyák itt e földen Minden Teremtményeid, Minden részén e világnak Jó Atyánk! téged imádnak Ez érzést tőlünk el ne vedd Szenteltessék te Neved Szeretetnek szent forrása, Nints ki kimeríthessen Országlásodnak nints mássa Nints aki meg mérhessen Mindenütt az Ég körében S a Föld sötét mélységében Uralkodik szent jóságod Jöjjön el te Országod Sűrű Homály bár borittya Jövendő életünket, De reményünk nyilvatartya Hál adásnak szívünket. Tudgyuk, Atyánk! jónkra czéloz Végezésed, amit ránk hoz Jót, keservet mind te osztod Légyen szent akaratod. Atyánk, kérünk mezeinket Harmatoddal éltessed, S víg reménnyel kezeinket Szorgalomra vezessed Bocsásd réánk bővségidet Táplály minket gyermekidet Hallyad buzgó kérésünket Add meg mi kenyerünket. Gyarlókra is Szent jóságod Árastya a kegyelmet, Balsorsban Irgalmasságod Teremti az örömet, Mindenható! Szány meg minket És bocsásd meg vétkeinket Miképp mi is megbocsátunk Ha meg bánt embertársunk Nagy Isten Atyánk s reményünk Küld alá Szent Lelkedet Téged óhajt a mi Lelkünk Hallgasd meg hű népedet, Mely bízván Szent Kegyelmedben kér Ne vígy a késértetben Gyarlóságunk hozzád így szól Szabadíts a Gonosztól. Az 1843-ban feljegyzett (Róth András Lajos feltételezése szerint idegen nyelvből fordított) Miatyánk a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum gyűjteményében található, nagyajtai Cserey Farkas 1772-es kiadású imádságos könyvének előzéklapján olvasható. A könyv egykoron a székelyudvarhelyi Daróczi János jegyzőé volt, majd Daróczi Veronikáé, aki egy a Szűz Mária pártfogásáért való ének társaságában leírta az imádságot. 5

6 Székely Kalendárium 2014 Kalendáriumtörténet dióhéjban A maihoz hasonló naptárlapokat nyomtatásban legelőször a Mátyás udvarában is megfordult jeles csillagász, Regiomontanus adott ki 1474-ben, latin és német nyelven Nürnbergben; ez még öröknaptár volt. Az első egy évre szóló 1513-ban jelent meg. Az első nyomtatott magyar nyelvű (örök)naptárt 1545 és 1550 között Krakkóban adta ki Székely István, valószínűleg iskolai használatra. A legrégibb egy évre szóló naptár, amelynek csak az emléke maradt fenn, Bécsben látott napvilágot, az évre vonatkozott. Az első ránk maradt magyar naptárt szintén Bécsben nyomták az évre. Az első itthon, Kolozsváron nyomtatott, 1569-re szóló naptárról egy múlt századi írás tanúskodik. Az első Magyarországon, magyar nyelven nyomott, egy évre szóló megmaradt kalendárium az 1573-as évre készült Kolozsváron. A 16. századból összesen kb. hatvan darab magyar kalendáriumot ismerünk. (Kovács I. Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténet) Wass Albert Rémségek éjszakáját váltsad föl virradatra. Az emberi világot szebbre és igazabbra. Hogy törvények közt az első a szeretet legyen. Üljön jóindulat a kormányszékeken. Az igazság előtt hajoljon meg a fegyver, s élhessen szabadon e földön minden ember. Könyörgés És legyen egy akol. És egy legyen a pásztor. Növelj pásztorbotot virágzó rózsafából. S ha mindeneket szépen elrendeztél ekképpen a népek közt: Uram, nekem is van egy népem. Ha érdemét kegyednek a szenvedéssel méred, úgy egynek sincsen annyi szent jussa, mint e népnek. Mások bűnéért is őt verte ostorod. Sok súlyos nagy keresztet szó nélkül hordozott. Legjobb fiait vitte mindég a Golgotára, s jótettének soha, csak bűnének volt ára. Uram, adj békességet a Kárpátok között! Sehol még földet annyi könny s vér nem öntözött. Sehol még annyi színes nagy álom nem fakadt, s árvábbak prófétáid sehol sem voltanak. Sehol annyi virág, és sehol annyi bánat. Szeresd jobban, Uram, az én szegény hazámat! Bajorerdő, 1947: Fohász a Hazáért (kivonatosan) 6

7 Székely Kalendárium 2014 A 2014-es év A 2014-es évnek 365 napja van, ez 52 hét. Szerdával kezdődik, és ér véget. Február hónapnak 28 napja van. A TAVASZ március 20-án 18 óra 58 perckor kezdődik, amikor a Nap a Kos jegyébe lép (tavaszi napéjegyenlőség). A nappal és az éjszaka egyforma hosszú. A NYÁR június 21-én 13 óra 52 perckor kezdődik, amikor a Nap a Rák jegyébe lép (nyári napforduló). A nappal a leghoszszabb, az éjszaka a legrövidebb. AZ ŐSZ szeptember 23-án 5 óra 30 perckor kezdődik, amikor a Nap a Mérleg jegyébe lép (őszi napéjegyenlőség). A nappal és az éjszaka egyforma hosszú. A TÉL december 22-én 1 óra 03 perckor kezdődik, amikor a Nap a Bak jegyébe lép (téli napforduló). A nappal a legrövidebb, az éjszaka a leghosszabb. A felsorolt időpontok a kelet-európai időszámításhoz igazodnak, a nyári időszámítást figyelembe véve (a nyári időszámítás március 29-től október 25-ig érvényes). Romániai hivatalos ünnepek Január 1. és 2., szerda és csütörtök újév Április 20., 21., vasárnap, hétfő ortodox húsvét Május 1., csütörtök a munkavállalók nemzetközi szolidaritásának napja Június 8., 9. vasárnap, hétfő ortodox pünkösd Augusztus 15., péntek Nagy bol - dog asszony napja November 30., vasárnap Szent András napja December 1., hétfő Románia nemzeti ünnepe December 25., 26., csütörtök, péntek karácsony Magyar(országi) ünnepek Január 1., szerda újév Március 15., szombat az 1848-as forradalom kitörése, nemzeti ünnep Április 20., 21., vasárnap és hétfő húsvét Május 1., csütörtök a munkavállalók nemzetközi szolidaritásának napja (hosszú hétvége) Június 4., kedd a nemzeti összetartozás napja Június 8., 9., vasárnap és hétfő pünkösd Augusztus 20., szerda az államalapítás ünnepe, nemzeti és állami ünnep Október 6., hétfő az aradi vértanúk emléknapja Október 23., csütörtök az 1956-os forradalom kitörésének ünnepe (hosszú hétvége) November 1., szombat mindenszentek December 25., 26., csütörtök, péntek karácsony (szerda is szabadnap lesz) 7

8 Fergeteg hava Boldogasszony hava Vízöntő hava Télhó Névnapok Holdnaptár 1 Sz Újév, Fruzsina 2 Cs Ábel h 3 P Benjámin, Genovéva 4 Sz Leóna, Titusz i 5 V Simon 6 H Boldizsár ^ 7 K Attila, Ramóna 8 Sz Gyöngyvér 9 Cs Marcell _ 10 P Melánia 11 Sz Ágota ` 12 V Ernő 13 H Veronika 14 K Bódog a 15 Sz Loránd, Lóránt 16 Cs Gusztáv b 17 P Antal, Antónia 18 Sz Piroska 19 V Márió, Sára c 20 H Fábián, Sebestyén 21 K Ágnes d 22 Sz Artúr, Vince 23 Cs Rajmund, Zelma e 24 P Timót 25 Sz Pál 26 V Paula, Vanda f 27 H Angelika 28 K Karola, Károly g 29 Sz Adél 30 Cs Martina h 31 P Gerda, Marcella A hónap eleje hideg, 6-án csapadék, azután borús és szeles. A hó közepétől hidegebb. 23-án havazás, 24-e és 26-a között derült, végül ismét hó és fagy. (Református kalendárium, éves időjós) 8 E hóban a füstben aszaltatom, Jól eszem, iszom és vígan lakom, Semmi véremet most nem bocsátom, Mert nem egészséges, bizonnyal tudom. Királyhegyi Müller János, Csízió (1471)

9 Január 1. Újév Ha újesztendő napján szép napfényes idő van, az jó évet jelent. Ha csillagos az ég, rövid lesz a tél, ha piros a hajnal, akkor szeles lesz az esztendő. Azt tartották, ha újév napján az első látogató férfi, az szerencsét hoz. Női dologtiltó nap volt. Január 6. Vízkereszt A karácsonyi ünnepkör zárónapja, kezdődik a farsangi időszak. Háromkirályok napjának is nevezik, és a karácsonyfát is ezen a napon bontjuk le. Január 18. Piroska Ha Piroska napján fagy, negyven napig el nem hagy! Január 20. Fábián és Sebestyén A néphit azt tartja, hogy ezen a napon kezdenek a fák ismét nedvet szívni a talajból. Január 21. Ágnes Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék a pince! Január 25. Pál Ezt a napot Pál fordulásaként tartják számon. A kemény időjárás lassan megenyhül, a medve is megfordul a barlangjában. Természetjáró l Ebben a hónapban mérjük a legalacsonyabb hőmérsékleti értékeket, szé kely - föl di rekorderek : Bodza for duló (2005: 37 C), Csíkszereda (1985: 38,4 C), a Gyergyói-medence (1963: 38 C) és Marosvásárhely (1942: 32 C). l Frissítő sétáink alatt olvasgathatjuk az erdőben kószáló vadak nyomát (csendes óráinkban otthoni olvasással bővíthetjük ismereteinket ezen a téren). l Derült estéken a téli csillagképeket ta - nul mányozhatjuk (Orion, Ikrek, Bika, Kis Kutya, Nagy Kutya stb.). l Vegyük észre az ablakunkon képződő jégvirágokat! 9 Illusztráció: Ötvös Kinga Bort, búzát, barackot, Kurta farkú malacot, Szekerembe kereket, Köcsögömbe feneket, Poharamba vörösbort, Hadd ihassak bőven, Az új esztendőben! A hónap népszokása Pál (jan. 25.) a néphitben időjárás-, termés- és haláljóslás-nap. Ismeretes a haláljóslás az ún. pálpogácsával. Minden családtag számára pogácsát készítenek, melybe libatollat tűznek. Akinek a tolla megperzselődik sütés közben, arra betegség, akié megég, arra halál vár a következő esztendőben. Gyimes-völgyében a régiek úgy tartották, hogy Pál-fordulókor mi - lyen állatok a fődbe vannak, hogy ott telelnek, akik fejvel befelé vannak, akkor fordulnak kifelé, hogy jöjjenek a felszín felé.

10 1834: Megjelent Kőrösi Csoma Sándor tibeti szótára és nyelvtana Vajna Terézia (Szotyor) földbirtokos, az 1848/49-es szabadságharc hőse (x Zágon, 1805.) : Tuzson János (Sepsi szent - györgy) honvédőrnagy, a nyergestetői csata hőse (x Bélafalva, aug. 5.) 9. x 1929: Czompók Mihály (Sep si - szent györgy) rendező, színész (? ápr. 26.) : Nagy Szabó Ferenc (Ma - ros vásárhely) emlékiratíró, szabómester, utazó (x Marosvásárhely, szep - tember 13.) 20. x 1859: Sebesi Samu (Rugonfalva) Január Trombitagomba A karácsonyi és újévi ételbőség után üdítő az eltett gombák fogyasztása. Ehhez a trombitagomba az egyik legfinomabb alapanyag, mégis kerülik bizonyára a sötétbarnától a rozsdás és tejeskávéra emlékeztető árnyalataitól idegenkednek. Fodros szélű, tölcsér-formájú pereme visszahajló, trombitára emlékeztető, magassága cm. Külső felülete hamvasszürke, bársonyos. Savanyúság Tisztításakor ketté kell hasítani a gombatestet, sós vízben Húsa rugalmasan törékeny. Ősszel, csokorban nőve, még az első csomborral megalapozott üvegekbe leforrázzuk, leszűrjük, kaporral, ill. fagyok után is megtalálni rakjuk, majd feltöltjük forró ecetes-sós lombhullató erdők talaján lével. Apróra vágott, kifacsart hagymával összekeverve szerbpapri- e könnyen szárítható, illatos kába töltve is eltehető ha - gombát. son ló módon. Mire vadászhatunk? Gímszarvas (tehén, ünő, borjú), dámszarvas (borjú, tehén, ünő), őz (suta, gida), vaddisznó (kan, süldő, malac, koca), mezei nyúl, nyári lúd, vetési lúd, nagylilik, tőkés réce, szárcsa, rigók, róka, aranysakál, pézsmapocok, nyestkutya, nyest, házi görény, borz, dolmányos varjú, szarka, szajkó, hiúz, farkas. 10 író, színész, újságíró ( Kolozsvár, márc. 25.) : Budai József (Miskolc) po - mológus, geológus, muzeológus (x Bodos, 1851) : Mikes Kelemen (Nagy sze - ben) reformpolitikus, a székely lo vasság fő pa rancsnoka, az 1848/49-es sza bad ság - harc hőse (x Zabola, 1820.) 25. x 1909: Ignácz Rózsa (Kovászna) elő adóművész, író, műfordító, színész ( Budapest, szept. 24.) : Benedek Áron (Nagy bo - ros nyó) református lelkész, szerkesztő, mű for dí tó, hadi tudósító (x Kisbacon, jan. 14.)

11 Január Képeslap 1911-ből Tusnádfürdő A regényes tusnádi szorosban, hegyek által védett helyen fekszik Erdély egyik gyöngye: Tusnádfürdő. A hegyek oldalait nagyobb részben fenyőerdők borítják, melyeknek zöldjéből merészen felszökkenő, szeszélyes alakú kőszálak fehérlenek ki. A Csomád nyugati lejtőjén három nagyobb terasz van; ezeken buzognak föl az ásványvíz-források, s itt helyezkedett el maga a fürdőtelep is 656 méternyi magasban. Fölötte a Csomád emeli erdős, sziklás fejét, alatta az Olt vágtat alá szilaj rohanással a sziklalépcsőkön Háromszék megye síksága felé. Szemben van a Csomáddal a fenyvesekkel benőtt Felső-Sólyomkő, melynek hozzáférhetetlen sziklaodúiban sólymok tanyáznak, honnan Erdély fejedelmei több alkalommal küldtek ajándékba sólymot a szultánnak. A csinos villák, fürdőházak, vendéglők három sorban emelkednek egymás fölött. Az ásványvizek között a Főkút vize kiváló alkalikus, sós savanyúvíz; a fürdő-források sós-, vasas savanyúvizet adnak. (Hankó Vilmos: Az Osztrák Magyar Monarchia írásban és képben, ) Január 23-án ünnepeljük Batthyány-Strattman Lászlót ( ), a szegények orvosát. Nemesi kastélyában, Körmenden az akkori kor elvei szerinti legmodernebb klinikát működtette, a szegényeket ingyen kezelte (ő maga sebészként és szemészként tevékenykedett), mindemellett teljes értékű apja 12 gyermekének, szerető férj, és van ideje imádkozni. A legnagyobb dolog mégis az önuralma: csak lassan-lassan sikerült megtanulnia, hogyan bánjon csapongó indulataival, nehéz természetével. Ha neki sikerült, számunkra sem lehetetlen. (Ötvös Réka) 11

12 Jégbontó hava Böjtelő hava Halak hava Télutó hava Hidegleléstől nagyon félek mostan, Favágás, ganéjhordás eszemben vagyon, Egy jó bő ködmönt magamnak szerzek, Vért eresztek, hidegtől magamat megőrzöm. A hó első felében többször nagy hidegek, 11-én enyhül. Azután szélviharok, havazás, 20-án enyhe, szép nap, de 21-én, 27-én és 28-án csapadék. Névnapok Holdnaptár 1 Sz Ignác i 2 V Aida, Karolina 3 H Balázs ^ 4 K Csenge, Ráhel 5 Sz Ágota, Ingrid _ 6 Cs Dóra, Dorottya 7 P Rómeó, Tódor ` 8 Sz Aranka 9 V Abigél, Alex 10 H Elvira a 11 K Bertold, Marietta 12 Sz Lídia, Lívia b 13 Cs Ella, Linda 14 P Bálint, Valentin 15 Sz Georgina, Kolos c 16 V Julianna, Lilla 17 H Donát d 18 K Bernadett 19 Sz Zsuzsanna 20 Cs Aladár, Álmos e 21 P Eleonóra 22 Sz Gerzson f 23 V Alfréd 24 H Mátyás g 25 K Géza 26 Sz Edina h 27 Cs Ákos, Bátor 28 P Elemér i 12

13 Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony A medve ezen a napon ki jön a barlangjából. Ha napos az idő, meglátja az árnyékát, viszszabújik a fekhelyére, még hosszú lesz a tél. Február 3. Balázs Ezen a napon védekezni lehet a torokfájás ellen ezt balázsolásnak nevezik. Ha esik, akkor nyáron jég veri el a termést. Február 6. Dorottya Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja! Eszerint, ha Dorottya napján hideg van, Julianna napjára megenyhül az idő. A farsangi mulatozás egyik fontos napja. Február 12. Zsuzsanna Ha alacsonyan repül a pacsirta, akkor még hideg idő várható, de ha magasan száll, közeledik a tavasz. Február 22. Üszögös Szent Péter Ilyenkor nem tanácsos lisztbe nyúlni, mert üszögös lesz a búza. Tyúkot ültetni sem jó, mert a tojás megfeketedik, és nem kel ki a csibe. Február 24. Mátyás Ha jeget talál, akkor töri, ha nem talál, csinál. Természetjáró l A nálunk telelő madarak mindennapjaiba nyerhetünk betekintést (főként, ha házunk táján még a tél elején madáretetőt is készítettünk számukra), például a cinkefélék, tengelicék, harkályok, de gyakran láthatunk karvalyokat vagy héjaféléket is. l Hófoltos területeken előbukkan már a hóvirág, a pirosló hunyor, a fák közül porzó virágait bontogatja az éger, a mogyoró és a fűzfa (cicabarka). l Első hazatérő madaraink a seregélyek és a mezei pacsirta. l Fedezzük fel a bagolyfákat, ahol az erdei fülesbaglyok telelnek! 13 Illusztráció: Ötvös Kinga Sok Zsuzsanna napakat vigan elérhesd Napjaidat számlálni ne légyen terhes. Agyon Isten nektek sok Zsuzsanna napot, Eső ellen egy nagy bükkfa kalapot, Hogy rajtatok ne maradjon a szegény állapot! A hónap népszokása A farsangi mulatságoknak rendkívül fontos szerepük volt a párválasztásban. A lányok ilyenkor adták a legényeknek a bokrétát a kalapjukra. Az andrásfalvi székelyeknél az a lány, akinek a legény már hosszabb ideje udvarolt, bokrétát és keszkenőt adott a húshagyati bálban. Tánc közben elkérte, vagy ellopta a legény kalapját, és rávarrta a bokrétát, a keszkenőt pedig a legény mellére tűzte. A legény megölelte és megcsókolta a lányt, és táncba vitte. Ezt a nyilvános színvallást hamarosan követte a lánykérés.

14 Téli fülőke 1. x 1939: Tankó Gyula (Gyi mes fel ső - lok) néprajzi és helytörténeti író. 3. x 1829: Orbán Balázs (Lengyelfalva) báró, író, néprajzi gyűjtő, utazó, 1887-től az MTA lev. tagja ( Budapest, ápr. 19.) : Nagy Borbála (Kolozsvár) regény- és színműíró, műfordító (Csík sze - re da, aug. 2.) 11. x 1884: Kovács Athanáz Dénes (Szé kelybethlenfalva) ferences szerzetes, kat. plébános ( Barbeton, nov. 29.) 16. x 1914: Ábrahám Árpád (Sep si bük - szád) róm. kat. plébános, a Szoboszlay Aladár-féle összeesküvés tagja, az 1956-os for radalom vértanúja (1958-ban ki vé gez - ték, vélhetően Temesváron) Február dő, fénylő, ra - ga csos kalap alatt a lemezek fehéres halványsárgák, sűrűn állóak, tönkhöz nőttek, fél lemezek is láthatóak kö ztük. Tönkje egyenletes vastagságú, csövesedő, gyakran görbe. Felül bársonyosan sárgásbarna, a tönk tö vében fekete. Szaga kellemes, kissé halra emlékeztető. Mire vadászhatunk? A novemberi fagyok után februárig megtalálható, immunerősítő. Fűzfaágakon, akácfákon, kivágott lombhullató fatönkökön csoportosan jelenik meg. A fiatalon domború, később ellaposodó, hullámosan szétterülő 2 10 cm-es, élénksárga, közepe felé barnásv ö r ö s e s r e be sö té te - Fácán, nyári lúd, vetési lúd, nagylilik, tőkés réce, szárcsa, rigók, szajkó, aranysakál, róka, pézsmapocok, nyestkutya, nyest, házi görény, borz, dolmányos varjú, szarka, hiúz, farkas. Február 15-ig: gímszarvas (tehén, ünő, borjú), dámszarvas (borjú, tehén, ünő), őz (suta, gida), vaddisznó (kan, süldő, malac, koca). 14 Fülőkesaláta A gomba felhasználásakor szem előtt kell tartani, hogy állaga nyálkás, ezért a kalap és a tönk felső része leginkább levesbe ajánlott, de majonézzel, főtt krumplival, kemény tojással keverve is finom. 17. x 1884: Tusnády Alfréd (Barót) ví - vóedző ( Győr, febr. 23.) 24. x 1944: Antal Imre (Gyi mes fel ső - lok) festőművész, grafikus : Kovács Sándor (Sep si szent - györgy) botanikus, muzeológus (x Sep si - szent király, febr. 20.) 28. x 1929: Gál Elemér (Csíkzsögöd) író, új ságíró, tanár, pedagógiai szakíró, Eger ben írta meg legjelentősebb művét, a Hét havas című őstörténeti hitregényt, amely 2006-ban jelent meg először ( Eger, máj. 31.) Február vége x 1824: Albert Balázs (Kézdivásárhely) honvéd főhadnagy, 1867 után hunyt el.

15 Február Erdélynek e pompás fürdőhelyén időzünk, melyet tavaly annyira megszerettünk, hogy ezúttal is visszavágytunk. Milyen hatalmasak itt a források! Meg acé loz zák a lankadó idegeket, új erőt nyer a test, és jobb emésztést a gyomor. Eleintén szinte borzongva lépünk a folyton gyöngyöző, bugyborékoló, kristálytiszta, 9-10 fo kú forrásvíz medencéjébe, de naponta mind jobban megkívánjuk azt, s még az idő szeszélyes volta sem bír elvonni a megszokott gyönyörűségtől. Ott vannak az ápo lók, hölgyeknél székely asszonyok, kik gon dos kod nak, hogy Képeslap 1928-ból Borszék 15 öt percnél tovább ne időzzünk a víz ben, gyorsan frottíroznak, zu hany alá állítanak, és aztán szaladunk, oly könnyűnek érezvén magunkat, mintha ma dár szár nya ink nőttek volna. Az Ó-Sá ros, Lázár-für dő, Új-Sáros, Lobogó, ezen kí vül a hideg, meleg és gyengébb vas- és szén sav-tar ta lom mal a Főkút, Boldizsár-, Kossuth-kút stb. mind a legjobb hatással van nak. (...) Lép ten-nyo mon gyógy hőforrások buzognak balzsamos illatú fenyőerdővel körítve, me lyek ben órákig is elbarangolhat az ember. (Erdélyi Gyopár, 1892/7) Február 10-én van Magyar Boldog Pál ( ) ünnepe. Nemesi család sarjaként Bolognában tanult, itt találkozott Szent Domonkossal. Olyan nagy hatással voltak rá Domonkos beszédei, hogy szerzetes lett. Szent Domonkos általa kívánta elterjeszteni Magyarországon rendjét, és ez sikerült is neki. Pált a szó mesterének hívták, és munkája nyomán sorra jöttek létre a domonkos monostorok. Jelentős szerepe volt a boszniai eretnekek és a keleti határnál élő kunok megtérítésében. A kunok sokszor elkergették. Pál, ha az ajtón kidobták, az ablakon jött vissza, így végül ő lett a kunok apostola.

16 Kikelet hava Böjtmás hava Kos hava Tavaszelő Én szőlőt metszek, gyümölcsfát tisztítom, Földet az ekével igen forgatom, E hóban semmi vérem nem bocsátom, Gőzfürdő igen használ, tudom. Kezdetben szeles, reggel és este gyakrabban csapadék. 5-étől derült, reggeli fagyokkal, 15-e és 21-e közt igen hideg és többször havazás, 27-ig derült, azután eső. Névnapok Holdnaptár 1 Sz Albin 2 V Lujza ^ 3 H Kornélia 4 K Kázmér, Húshagyókedd _ 5 Sz Adorján, Hamvazószerda 6 Cs Inez, Leonóra 7 P Tamás ` 8 Sz Zoltán 9 V Fanni, Franciska a 10 H Ildikó 11 K Szilárd 12 Sz Gergely b 13 Cs Ajtony, Krisztián 14 P Matild c 15 Sz Nemzeti ünnep 16 V Henrietta 17 H Gertrúd, Patrik d 18 K Ede, Sándor 19 Sz Bánk, József e 20 Cs Klaudia 21 P Benedek f 22 Sz Beáta, Izolda 23 V Emőke g 24 H Gábor, Karina 25 K Irén, Írisz 26 Sz Emánuel h 27 Cs Hajnalka 28 P Gedeon, Johanna i 29 Sz Auguszta 30 V Zalán ^ 31 H Árpád 16

17 Március 4. Húshagyókedd A böjt kezdetét jelző nap. Március 5. Hamvazószerda Március 12. Gergely Megrázza még a szakállát Gergely, vagyis előfordul, hogy ezen a napon havazik. Március 15. Nemzeti ünnep Az es forradalom és szabadságharc évfordulója. Március 18., 19., 21. Sándor, József, Benedek zsákban hozzák a meleget! József napján érkeznek a fecskék ( fecskét látok, szeplőt hányok! ). Ekkor kezdenek el énekelni a madarak Szent József kiosztja nekik a sípokat. Sok helyen ezen a napon ültetik a fokhagymát, pityókát, kaprot. Benedek napján zsírt és fokhagymát szenteltek, melynek gyógyító erőt tulajdonítottak. A tavaszi napéjegyenlőség ideje. Március 25. Gyümölcsoltó Bol dog - asszony A gyümölcsfák oltására, szemzésére tartják alkalmasnak. Azt a fát, amelyet ilyenkor oltanak, nem szabad letörni vagy levágni, mert vér folyna belőle. Természetjáró l Első virágos növényeink a kakasmandikó, a berki szellőrózsa, a mocsári gólyahír, az erdélyi májvirág, a kék ibolya, a kankalin, de ilyenkor szedhetjük tele a zsákjainkat friss medvehagymával és csalánhajtásokkal is. Közöttük üdezöld szí - nű levelibékákra bukkanhatunk. l Hazatér a vörösbegy, barázdabillegető, a házi rozsdafarkú és a fehér gólya, mely Székelyföldön igen-igen jól érzi magát. l Segítsünk a vadászoknak a vadállatok sózóinak felújításában! l Feltűnnek az égbolton az első gomolyfelhők (cumulusok). l Megindulnak a hangyák. 17 Illusztráció: Ötvös Kinga Sándor napja ma vagyon, Átbillegtem a fagyon. Ha jegy garast annátok, Tudom mennem bánnátok. Ha mehhaltok jaó jártok, Rám marad a vagyontok. Szívemből kívánom! A hónap népszokása A Gergely-nap ünneplését IV. Gergely pápa rendelte el 830-ban, aki elődjét, I. (Nagy) Gergely pápát ( ), iskolák alapítóját, a gregorián-éneklés névadóját az iskolák patrónusává tette. E naphoz Európa-szerte felvonulások, diákpüspök-választás és vetélkedők kapcsolódtak. Célja nemcsak az adománygyűjtés volt, hanem az iskolába való verbuválás is: Megleszen im - máron Gergely pápa napja, / készülj, gyermek, mindjárt viszlek iskolába, / eleget heverél itthon a kuszkóban, / sokat kandikáltál a kásás fazékba.

18 Március Júdásfüle A júdásfüle gombát még azok is felismerhetik, akik járatlanok a természetben. Termőteste kezdetben csésze alakú, de hamar fül alakúra változik, mérete 2,5 5 cm. Felszíne molyhos, bársonyos, színe sötétbarna vagy feketésbarna, felülete ráncos, széle szabályos. Húsa vékony, belül porcszerű, alul és felül kocsonyás. Egész évben, élő és holt lombos fák ágain, tuskóján, de főként bodzafákon terem, immunerősítő. Aranysakál, nyestkutya, nyest, házi görény, borz, dolmányos varjú, szarka, hiúz, farkas, róka. Március 15-től: medve. Egyes francia szakemberek pl. Pascal Durantel az elvadult házimacskát és kóbor kutyát a vadászandó fajok között említik, mivel ezek is tetemes károkat okoznak az apróvad-állományban, különösen az utódok ritkításában. 2. x 1854: Hankó Vilmos (Parajd) kémikus, bölcseleti doktor, az MTA levelezőtagja ( Budapest, nov. 21.) : Bod Péter (Magyarigen) egyházi és irodalomtörténeti író (x Felső cser - ná ton, febr. 22.) 4. x 1844: Bálint Gábor (Szentkatolna) nyelvész, orientalista, egyetemi tanár ( Temesvár, máj. 26.) 8. x 1629: Kájoni János (Kiskaján) építész, zenész, orgonaépítő, humanista, fe - ren ces szerzetes, a Kájoni-kódex alkotója ( Gyer gyó szárhegy, ápr. 25.) 8. x 1819: Berde Áron (Szent iván la bor - fal va) jogász, közgazdász, egyetemi tanár ( Kolozsvár, jún. 25.) Vöröshagymás júdásfülsaláta A csíkokra vágott gombát enyhén sós vízben megfőzzük, kihűtjük, összeaprítjuk, és karikára vágott vöröshagymával összekeverjük, majd ecettel, sóval, cukorral, törött borssal készített lével, néhány csepp olívaolajjal megöntözzük. Húsételekhez salátaként fogyasztjuk. Mire vadászhatunk? x 1909: Rajk László (Szé kely ud var - hely) munkásmozgalmi harcos, ország - gyű lési képviselő, politikus ( Budapest, okt. 15.) március 10-én végezték ki a ma - ros vásárhelyi Postaréten a székely vértanúkat, a bágyi Török János kollégiumi tanárt, a firtosmartonosi Gálfi Mihály ügyvédet és a nagyváradi Horváth Károly földbirtokost, a Makk-féle összeesküvés tagjait. 14. x 1847: Bándi Vazul (Csík szent lé - lek) gimnáziumi tanár és igazgató, iskolatörténet-író, történész ( Csíksomlyó, márc. 24.) 24. x 1944: Tófalvi Zoltán (Korond) újságíró, riporter.

19 Március Képeslap 1903-ból Bálványosfürdő Erdélynek talán legérdekesebb vidéke Bálványosfürdő tája, Háromszék vármegye kézdi járásában. Torja község határá ban, az Apor bárócsalád ősi uradalmának tartozéka.( ) A torjai Büdöshegy, mint páratlan természeti ritkaság, már rég világhírű. De a tövében fakadó csodaforrásokat, életvizeket inkább csak a közeli vidék ismerte és használta. Néhai Apor Gábor báró neje, Pálffy Fidelis grófnő makacs gyomorbaja ellen hiába keresett gyógyulást a világhírű külföldi fürdőkben. Végre megpróbálta a bálványosi sósforrást, és rövid idő alatt csodálatos módon meggyógyult. Így nyerte a forrás a Fidelis nevet. ( ) Talán az egész világon sehol sem fakad ilyen aránylag kis területen oly számos, oly különböző s oly hatásos gyógyforrás, mint Bálványosfürdőn. Van itt savanyú, sós, vasas, glaubersós, égvényes, sós-vasas, timsós, szabad-kénsavas stb. víz. Részben ivókutakba van foglalva, vagy fürdőmedencékbe gyűl, vagy melegen fürdőkádakba ömlik. A fürdőnek van igen intenzív hatású lápföldje is. Erdélyi Gyopár, 1911/10 Március 20-án ünnepeljük Boldog Csák Móricot ( ). A Csák nemzetség utolsó tagja, házasságot kötött Amadé nádor lányával, Katalinnal, de három év után mindketten kolostorba vonultak. Nem a felesége volt elviselhetetlenül házsártos. Igazi elhivatottság vezette, mikor kolostorba lépett. Ezt bizonyítja, hogy nem gondolta meg magát nehéz helyzetekben sem. Apósa ugyanis bezáratta egy toronyba, hogy jobb belátásra bírja. Ő kitartott, és végül visszatérhetett a domonkosok közé. Milyen értelmetlennek tűnhetett számára a toronyban töltött időszak, mégis érdemes volt vállalni 19

20 Szelek hava Szent György hava Bika hava Tavaszhó Egy diófa alatt én elnyugszom, Ebéd után egyet jól aluszom, A Mediant mostan én vágatom, Egészségemre vagyon nagy gondom. E hónap szép idővel kezdődik. 9-e, 12-e változó, majd esőre fordul. A hó végén hideg szelek jönnek. Névnapok Holdnaptár 1 K Hugó _ 2 Sz Áron 3 Cs Buda, Richárd ` 4 P Izidor 5 Sz Vince 6 V Bíborka, Vilmos a 7 H Herman 8 K Dénes b 9 Sz Erhard 10 Cs Zsolt 11 P Leó, Szaniszló c 12 Sz Gyula 13 V Ida, Virágvasárnap d 14 H Tibor 15 K Anasztázia, Tas e 16 Sz Csongor 17 Cs Nagycsütörtök 18 P Nagypéntek f 19 Sz Nagyszombat 20 V Húsvét g 21 H Húsvét 22 K Csilla, Noémi h 23 Sz Béla 24 Cs György i 25 P Márk 26 Sz Ervin ^ 27 V Zita 28 H Valéria _ 29 K Péter 30 Sz Katalin, Kitti ` 20

2003. január January 1. hét week 1

2003. január January 1. hét week 1 2003. január January 1. hét week 1 Hétfô Monday 30 Kedd Tuesday 31 Szerda Wednesday 1 Csütörtök Thursday 2 Péntek Friday 3 Szombat Saturday 4 Vasárnap Sunday 5 Dávid Szilveszter Újév, Fruzsina Ábel Genovéva

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

2014 Fotó:Viczay Lajos

2014 Fotó:Viczay Lajos Fotó:Viczay Lajos 2014 Január 1 Újév 2 3 4 5 Fruzsina 6 7 8 9 10 11 12 Boldizsár Attila Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernõ Ramóna 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Fábián Sebestyén 27 28 29 30

Részletesebben

1 Fruzsina. 8 Gyöngyvér. 15 Lóránd, Lóránt. 22 Artúr, Vince. 29 Adél

1 Fruzsina. 8 Gyöngyvér. 15 Lóránd, Lóránt. 22 Artúr, Vince. 29 Adél Fruzsina Ábel Benjámin, Genovéva Leóna, Titusz Simon Boldizsár Attila, Ramóna Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernő Veronika Bódog Lóránd, Lóránt Gusztáv Antal, Antónia Piroska Márió, Sára Fábián, Sebestyén

Részletesebben

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. /E) Református Gimnázium, 0, olaj, 0 0 cm 0 Középiskolák Kecskeméten Január Kertész Krisztina (Kandó Kálmán Szki. /E) Bányai Júlia Gimnázium, 0, akril, 0 0 cm Újév, Fruzsina

Részletesebben

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1 2 3 4 5 Újév 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1. Fruzsina; 2. Ábel; 3. Benjámin, Genovéva; 4. Leóna, Titusz; 5. Simon; 6. Boldizsár; 7. A la, Ramóna; 8. Gyöngyvér;

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS:

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a  segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS: 2 0 5 2 0 5 JANUÁR / 205 Hétfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia

Részletesebben

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 05 9 Tamás, Tamara 0 Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka Újév, Fruzsina Ábel Genovéva, Benjámin, Titusz, Leona 0. December December Dezember 05. Január January Januar. hét Week Woche 6 Vanda, Paula, Titanilla

Részletesebben

Boldog új évet kíván a Pogányért Alapítvány és a Pogányi Hírek szerkesztősége!

Boldog új évet kíván a Pogányért Alapítvány és a Pogányi Hírek szerkesztősége! Boldog új évet kíván a Pogányért Alapítvány és a Pogányi Hírek szerkesztősége! Glückliches Neujahr! Sretna Nova Godina! A naptár a Pogányi Hírek melléklete. Kiadja a Pogányért Alapítvány, Pogány Széchenyi

Részletesebben

2016 M Á R C IU S H K SZ CS P SZ V J Ú LIU S 2016 N O V E M B E R H K SZ CS P SZ V

2016 M Á R C IU S H K SZ CS P SZ V J Ú LIU S 2016 N O V E M B E R H K SZ CS P SZ V 2 0 1 6 2016 J A N U Á R 2016 FEBRUÁR 2016 M Á R C IU S 2016 Á P R ILIS 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15

Részletesebben

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V 207 207 JANUÁR / 207 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 9 Ábel 3 Benjámin Genovéva 4 5 Leona Titusz 6 Simon Boldizsár 7 Attila Ramóna 8 Újév Fruzsina 52 Gyöngyvér 0 Melánia Ágota 2

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN gyorsan és egyszerűen nyomtatható naptárt a naptarletoltes.hu segítségével!

Készítsen Ön is INGYEN gyorsan és egyszerűen nyomtatható naptárt a naptarletoltes.hu segítségével! 205 205 JANUÁR / 205 étfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia Ágota

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V 207 207 JANUÁR / 207 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 9 Ábel 3 Benjámin Genovéva 4 5 Leona Titusz 6 Simon Boldizsár 7 Attila Ramóna 8 Újév Fruzsina Gyöngyvér 0 Melánia Ágota 2 Ernő

Részletesebben

JANUÁR / Bódog. 12 Ernő. 13 Veronika. 11 Ágota. 10 Melánia. 20 Fábián. 16 Gusztáv. 21 Ágnes. 15 Loránd. 17 Antal. 19 Márió.

JANUÁR / Bódog. 12 Ernő. 13 Veronika. 11 Ágota. 10 Melánia. 20 Fábián. 16 Gusztáv. 21 Ágnes. 15 Loránd. 17 Antal. 19 Márió. 208 208 JANUÁR / 208 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 5 6 7 8 Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz Simon Boldizsár Attila Ramóna 0 Melánia Ágota

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS:

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a  segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS: 2 0 5 2 0 5 JANUÁR / 205 étfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település TOLLBAMON DÁS FELADATLAP ÖSSZPON TSZÁM 1. Becsek Nagy Attila Thiesz Katalin

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle.

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle. ASZTALI NAPTÁRAK ! Lehet képes, kép nélküli, készülhet fehér vagy krémszínű papírból, álló vagy fekvő kivitelben, biztos mindig az Ön vagy partnere szeme előtt lesz egy éven át. Szinte elképzelhetetlen

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Múltidéző képeslapok

Múltidéző képeslapok Múltidéző képeslapok 2015 Január H 5 Simon 12 Ernő 19 Sára, Márió K 6 Gáspár, Bodizsár 13 Csongor, Veronika 20 Fábián, Sebestyén 26 Vanda, Paula 27 Angelika Sze 7 Attila, Ramóna 14 Bódog 21 Ágnes 28 Károly,

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban:

Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban: 2015 Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban: Åland-szigetek (Finnország) Baszkföld (Spanyolország) Dél-Tirol (Olaszország) Katalónia (Spanyolország) Korzika

Részletesebben

JANUÁR. H K Sz Cs P Sz V 26. A majtisi református templom. A fehérgyarmati református templom. A nagyszekeresi református templom

JANUÁR. H K Sz Cs P Sz V 26. A majtisi református templom. A fehérgyarmati református templom. A nagyszekeresi református templom 07 A Reformáció 00. évfordulója alkalmából kiadja a Közhasznú Egyesület és a Szatmári Református Egyházmegye. Én vagyok az élet kenyere. Jn :8 Hálaadás Szatmárban Támogatta: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

Eredménylista Szilágysomlyó

Eredménylista Szilágysomlyó Megye: Szilágy Osztály: I. 1. Szűcs Annamária Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 152 2. Székely Dóra-Krisztina Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 150 3. Janus Emese Bara Jusztina

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kézdivásárhely 5. osztály 1. Demeter Andrea Ajgel Krisztina Fehér Ákos Általános Iskola Mikóújfalu 134 2. Fábián Ágnes László Ildikó Molnár Józsiás Általános Iskola

Részletesebben

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola 2002 lány Helyezés Név Idő Felkészítő 1. Paulik Anna Dr. Béres József Általános 2:17:00 Soltész Zoltán 2. Pika Vanda Fodros Általános 2:21:07 Antalffy Ágnes 3. Paksai Luca Sára Fodros Általános 2:22:01

Részletesebben

100 m fiú gyorsúszás "B" 1. versenyszám

100 m fiú gyorsúszás B 1. versenyszám 100 m fiú gyorsúszás "B" 1. versenyszám 2. Lendvai András 1996 Református Gimn. 9:99,99 3. Mészáros Dániel 1992 Pápai GSZKI Mező 9:99,99 4. Nimsz Valentin 1993 Pápai GSZKI Mező 9:99,99 5. Szólás Jakab

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Pályaalkalmassági interjú Időpont: július 28. Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar 15-ös terem

Pályaalkalmassági interjú Időpont: július 28. Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar 15-ös terem Fordító és tolmács mesteri szak Pályaalkalmassági interjú 15-ös terem 1 Barabas F.-R. Blanka 9,00-9,10 2 Bartha E. Éva 9,10-9,20 3 Kiss Z. Tünde 9,20-9,30 4 Kopacz N. Réka-Orsolya 9,30-9,40 5 Szécsi J.

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

KAINTZ REGINA: Égig érő paszuly nyakék (porcelán, ezüst, acélsodrony, műanyag) HÉTFÔ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

KAINTZ REGINA: Égig érő paszuly nyakék (porcelán, ezüst, acélsodrony, műanyag) HÉTFÔ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 2013 KAINTZ REGINA: Égig érő paszuly nyakék (porcelán, ezüst, acélsodrony, műanyag) JANUÁR 2013 1. 1 ÚJÉV Fruzsina, 2 Ábel 3 Genovéva, Benjámin 4 Titusz, Leona 5 Simon 6 Boldizsár 2. 7 Attila, Ramóna 8

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

2002 fiú 60m síkfutás. Hely. Név Egyesület Időfutam Döntő

2002 fiú 60m síkfutás. Hely. Név Egyesület Időfutam Döntő 2002 fiú 60m síkfutás Hely. Név Egyesület Időfutam Döntő 1. Szép Attila SAC 8,6 II. i.f. 8,6 2. Lukács Gergő Váci R. 8,7 I. i.f. 9 3. Tajti Balázs SAC 9,2 II. i.f. 9,1 4. Kajtár Gergő MVSI 8,9 I. i.f.

Részletesebben

Pápai Úszó Diákolimpia V-VI.KCS Csapatonkénti rajtlista Pápai Úszó Sportegyesület 1.oldal. Acsády SZKI

Pápai Úszó Diákolimpia V-VI.KCS Csapatonkénti rajtlista Pápai Úszó Sportegyesület  1.oldal. Acsády SZKI Pápai Úszó Diákolimpia 2011-12 V-VI.KCS Csapatonkénti rajtlista Pápai Úszó Sportegyesület www.puse.hu 1.oldal Acsády SZKI B 1 5 Szólás Jakab 1996 9:99,99 B 4 3 Jákli Péter 1996 9:99,99 B 2 2 Varga Dávid

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Hargita Körzet: Székelykeresztúr (+ Székelyudvarhely) S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység 1. Fodor

Részletesebben

Rajtszám Eredmény Futam idő Neve Születési év Kategória Csapat ,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola

Rajtszám Eredmény Futam idő Neve Születési év Kategória Csapat ,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola MINI LEÁNY KATEGÓRIA 1 1 16,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola GYEREK I. LEÁNY KATEGÓRIA 11 1 15,13 Boros Szonja 2008 Gyerek I. Pasaréti Síiskola 13 2 18,80 Kovács Ilka Anna 2008 Gyerek

Részletesebben

5.Mikulás Futás - eredménylista

5.Mikulás Futás - eredménylista 10 km befutó eredménylista helyezés rajtszám név születési dátum település idő 1 3515 Csorba Sándor 1979 Budapest 36:54 2 3514 Hodovánszki Csaba 1986 Budapest 37:20 3 3517 Vajda Balázs 1978 Gödöllő 40:15

Részletesebben

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár: Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola Időpont: hétfő, szerda 14:30-15:15 1. Adler Márton hegedű Tarcsay Beáta 2. Bolla Zsófia Zorka hegedű Tarcsay Beáta 3. Dublecz

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Jelentkezési űrlap Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Iskola neve Település 1. Fazakas Gergő Nándor 152 Péterfi Edit Székely

Részletesebben

Bohóchal Tanévzáró Verseny Rajtlista Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2010, 2009, 2008, 2007

Bohóchal Tanévzáró Verseny Rajtlista Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2010, 2009, 2008, 2007 Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2010, 2009, 2008, 2007 2010 2009 2007 1. pálya Ludvig Laura Benedek Virág Bagaméri Panni Mezősi Panni Njus Kriszti Veiszer Kata Csenge 2. pálya Kovács Rafaéla Katona Viktória

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Jegyzőkönyv: Algyő november 22.

Jegyzőkönyv: Algyő november 22. Jegyzőkönyv: 0. november. név egyesület idő eredmény 0 m lány mell 0 0 0 Korcsoport: Tóth-Kása Sára 00 Balogh Lili 00 Karasz Luca 00 Ördögh Flóra 00 Seres Alexandra 00 Kistelek Vidács Viktória 00 Gazdag

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

2017. március 25. Közép Dunántúli Régió mezei futóverseny U11 egyéni

2017. március 25. Közép Dunántúli Régió mezei futóverseny U11 egyéni 2017. március 25. Közép Dunántúli Régió mezei futóverseny U11 egyéni 1 Mayer Zsombor TSC-Geotech 2 Ódor Balázs ARAK 3 Várpalotai Huba Tamás Vedac 4 Balázsik Dávid ARAK 5 Birnbauer Zsombor Vedac 6 Bese

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Szászrégen és vidéke 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve Az iskola neve Helység 1. Berekméri László Farczádi

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás Jegyzőkönyv 1. I. kcs. 50m fiú gyorsúszás 1. Bordás Levente 2005 Kodály 00:37,44 2. Takács Dani 2004 Móra 00:38,38 3. Fekete Máté 2004 Móra 00:44,79 4. Zuppán Zsolt 2004 Móra 00:49,87 5. Kerpics Martin

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY BÜK MÁRCIUS 25. HELYEZÉSEK

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY BÜK MÁRCIUS 25. HELYEZÉSEK FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY BÜK 2013. MÁRCIUS 25. HELYEZÉSEK 1. évfolyam 1. helyezett: Antal Flórián Reményik 2. helyezett: Spilenberg Márk Bük 3. helyezett: Gyürüs Bence Vasszécseny

Részletesebben

ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS

ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS PONTS ZÁM NÉV 1. 72 Németh Zsolt I. angol KATEG ÓRIA NYELV ISKOLA VÁROS FELKÉSZÍTŐ TANÁR 2. 71 Eke Laura I. angol Kazinczy Ferenc Református

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Debrecen, 2004. március 26-28. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Bocskai István Ált. Isk. 48,700 47,400 47,600 143,700 2 Kecskemét Lánchíd utcai Ált. Isk. 47,850 46,300 47,250 141,400 3 Ózd Újváros téri

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Levelező Matematika Verseny. 7. évfolyam eredménye

Levelező Matematika Verseny. 7. évfolyam eredménye NÉV ÉVF. ISKOLA Levelező Matematika Verseny 7. évfolyam eredménye 1.forduló (56 pont) 2.forduló (62 pont) 3.forduló (51 pont) 4.forduló (49 pont) össz.pont 1. Barti Fanni 7. Géza Fejedelem Általános Iskola,

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE 200 m férfi abszolút f1:0,0; f2: -1,0; f3: 0,0; f4: 0,0; f5:0,0 1. Németh Csaba 1997 Vasas SC 22,56 f1 2. Kemény Dávid 1995 Vasas SC 22,59 f1 3. Együd Máté 1996 Eötvös DSE 22,90 f1 4. Máté Milán 1996 Bp.

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

Dr. Gárdus János megyei idegen nyelvű verseny I. forduló eredményei. ANGOL Elérhető maximális pontszám: 30

Dr. Gárdus János megyei idegen nyelvű verseny I. forduló eredményei. ANGOL Elérhető maximális pontszám: 30 Dr. Gárdus János megyei idegen nyelvű verseny 2013. I. forduló eredményei ANGOL Elérhető maximális pontszám: 30 Angol nyelvből az első 22 fő jutott tovább a döntőbe. A döntő időpontja: 2013. november 26.

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

DÖKE. Négy Évszak Eredmények Tavasz Nyár Ősz Tél Összidő

DÖKE. Négy Évszak Eredmények Tavasz Nyár Ősz Tél Összidő DÖKE Négy Évszak Eredmények Tavasz Nyár Ősz Tél Összidő Félmaraton 1961-ben és előtte születettek Hartmann Károly 26:43:00 25:11:00 26:06:00 25:30:00 103:30:00 Tasnádi László 32:38:00 32:36:00 29:27:00

Részletesebben

S. Sz. Név Osztály Iskola Helység Ell. Beválogatott

S. Sz. Név Osztály Iskola Helység Ell. Beválogatott 1 Gábor Tamás 4 Vitos Mózes Általános Iskola Csíkszentkirály 11 I. igen 2 Bakos Csongor 4 József Attila Általános Iskola Csíkszereda 10 II. igen 3 Bogács Botond 4 Nagy István Művészeti Középiskola Csíkszereda

Részletesebben

1. futam. 4. futam. 3. futam. 2. futam. össz. Borsod MTB Bajnoka 2016 Helyezés Név / Felnıtt/ Szül. év Egyesület

1. futam. 4. futam. 3. futam. 2. futam. össz. Borsod MTB Bajnoka 2016 Helyezés Név / Felnıtt/ Szül. év Egyesület Helyezés Név / Felnıtt/ 1977-1997 Szül. év Egyesület Nıi Kallus Edit 1980 Team 3K, Miskolc 125 125 125 125 375 Kovács Piroska 1989 Kazincbarcika 100 100 100 80 300 Németh Réka 1981 Bükkszentkereszt 70

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben