Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a esztendőre. Szerkesztette: Ötvös Boglárka

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a 2014. esztendőre. Szerkesztette: Ötvös Boglárka"

Átírás

1

2 Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a esztendőre Szerkesztette: Ötvös Boglárka Szerzők: Bartha Zsófia, Bedő Zoltán, Berszán Réka, Béres Julianna, Botos László, Böjte Ferenc, Buna Botond, C. Némethi Enikő, Csutak Csaba, Czegő Zoltán, Czompó-Székely Csaba, Dimény H. Árpád, Dorozsmai Endre, Gáspár Erika, Jancsó Katalin, Jánosi Csaba, Jánossy Alíz, Józsa Lajos, Kocsis Károly, Koszta Zoltán, Magyari Lajos, Muszka Sándor, Nagy Irén, Nagy Szabolcs, Némethi Katalin, Orosz Anna, Ötvös Réka, Sikó-Barabási Gyopár, Szabó András, Szőcsné Gazda Enikő, Vetési Júlia Korrektúra: Bernád Rozália, Mocsáry Irén Technikai szerkesztő: Kratochwil Zsolt A borítót Dimény H. Árpád tervezte Pro Press Egyesület Felelős kiadó: Kocsis Károly, a Pro Press Egyesület elnöke A Pro Press Egyesület megbízásából kiadja a Profiton Kft. Igazgató: Gáspár Csaba Terjesztés: Csiszár Szabolcs ( ) A nyomás és a kötés a székelyudvarhelyi Infopress munkája Megjelent Kézdivásárhelyen, 2013 októberében

3 Székely Kalendárium 2014 Tisztelt Olvasó! Amikor kezébe veszi ezt az újabb Székely Kalendáriumot, gondoljon arra, hogy eleink milyen tisztelettel forgatták az őnékik szánt, szeretettel megírt népkönyveket, mikben akár egy egész esztendőre való eligazítást és kiböngészni való olvasmányt találtak. Na, nem a százesztendős jövendőmondásra gondolok, mely ápertén fogalmazta meg időjóslásait, valahogyan így: Nyáron esőt s meleget, télen havat s hideget. Ez akkorjában lehet, hogy még így volt, manapság már ez sem bizonyos, hiszen öreg bolygónk is kezdett rakoncátlankodni, s akár az évszakok rendjét is felforgathatja. Ahogyan mi, emberek mindent felforgatunk, aminek az igazi rendet követve kellene működnie. Sok-sok butaságot követünk el nagyralátásunkban, elbizakodottságunk okán, s amikor csak lehet, egymás ellen fordulunk. Kultúrák más kultúrák eltaposására indulnának, népek népek ellen fordulnak, s valljuk be töredelmesen: már a magyar atyafiságosság sem működik rendesen. Ilyen volt a lassan elmúló 2013-as esztendő is, s hogy milyen lesz az elkövetkező 2014-es, annak csak a Fennvaló a megmondhatója. De reméljünk, reménykedjünk, mert a mostani zűrzavaros, csődös világunkban, nagy válságaink közepette is akadnak biztató jelek, megszívlelésre alkalmas példák. Pedig tulajdonképpen csak egy dolgot kellene követnünk: betartani a tízparancsolatot. Ez a világ sok bajára-gondjára, atyafiságos viszonyaink megromlására is gyógyír, enyhítő orvosság lenne. Mindenesetre: reménykedjünk! Szívből és őszintén, s ha ráérünk, cselekedeteinkkel is támogassuk meg a reményt. Mert az sem működik magától. E könyvecskét pedig forgassák haszonnal és gyönyörűséggel! Tisztelettel, sok jókívánságokkal: Magyari Lajos Szólok hozzád, s azt kívánom, Édes, kedves jó barátom, Hogy kívülem Háromszéken Senki meg ne gratuláljon! Családodnak birodalma Hajtson bimbót, sarjat, rügyet! Házbaráttal soh'se legyen Semmiféle közös ügyed! Házi kasszád gyarapodjék, Ha úgy tetszik, nem csak kicsit, Ne forduljon abban elő Államkölcsön vagy deficit! Ellenségid, ha akadnak, Bukjanak el ők mind sorra, S légy mindenütt oly hatalmas, Mint a Pulszky Ferenc* orra! 3 Barbarossa január 1., Nemere * Pulszky Ferenc (Eperjes, szept. 17. Bp., szept. 9.): politikus, régész, művészettörténész, az MTA tagja.

4 1. A magyar nemzettudat tízparancsolata Magyar! Szeresd a te Istenedet teljes szívedből, minden erődből. Ne felejtsd el, hogy az Isten szavunk jelentése Őslélek, öröktől fogva a világmindenséget teremtő lélek, melynek fogalmát egyedül csak a magyar nyelv tudja ilyen pontosan kifejezni, ragaszkodj hozzá minden körülmények között. 2. Merjél újból minden igyekezeteddel a magyar nemzet szemléletében élni, gondolkodni, alkotni, minden cselekedeted nemzeti érdekünket szolgálja. 3. Tartsd szem előtt, hogy legyen a magyar jövőben minden magyar igaz testvére, és minden más népnek, elsősorban itt, a Kárpátmedencében, felebarátja. 4. Becsüld meg mindazt, ami a miénk, ami magyar, múltunkkal, történelmünkkel, kultúránkkal kapcsolatos. Ennek ismerete nemzeti tudatunkhoz hozzátartozik, e nélkül nem lehetsz jó magyar. 5. Boldogulni, alkotni csak kö - zös ségben tudsz, elsősorban a családi közösségben, mely minden kö zösségnek, a nemzetközösségnek is alapja, magva, ezért fontos, hogy a csa ládi közösség szilárd alapokon nyu godjon, mert ha azok felbomlanak, az veszélyezteti egész nemzetkö - zös ségünket is. Vigyázd és óvd, mert fe lelős vagy a családodért. Székely Kalendárium Tanuljad, hogy minden nemzet támasza, talpköve a tiszta erkölcs, mely ha megdől, nemzetünk kerül veszélybe. Ennek elkerülése érdekében gyakorold a tiszta erkölcsöt, szeresd a munkát, követve őseink példáját, mely egyúttal magyar 7. testvéreink megbecsülését is jelenti. Ha a közigazgatásban vagy egyéb területen tisztséget vállaltál, akár az államvezetésben, kötelességed a nemzet javára cselekedned, minden idegen vagy önös érdek félretételével. 8. Kötelességed neked és minden magyarnak ősi magyar nyelvünk tisztaságának megőrzése, a felesleges idegen szavak kerülése. Amely nép elveszti nyelvét, az elvész. 9. Becsüld meg ősi magyar rovásírásunkat, mert népünk olyan ősi kulturális öröksége, amely ma már egyetlen európai népnek sincs. Tudd meg, hogy mai latin nagybetűs írásunknak is egyik alapja a székelymagyar rovásírás. 10. Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar! Nem - zet tudatod adjon erőt, hogy Isten a - ka ratából a nagyvilág bármely részén, a hazában vagy idegenben, emelt fő - vel, magyarként élhess. Forrai Sándor ( ) írástörténész, rovásírás-kutató

5 Székely Kalendárium 2014 Mi Atyánk éneke magyarul Nagy hatalom! légyen szódra Lett az egész mindenség, Szálly szívünkbe, Oltárodra Itt imád kereszténység. Mert téged a Nap tűzében S a Holdnak szelíd fényében Buzgó hitünk lát mindenben Mi Atyánk ki vagy Menyben A Szent Nevedet az egekben Dicsőítik Szenteid, Buzgón áldgyák itt e földen Minden Teremtményeid, Minden részén e világnak Jó Atyánk! téged imádnak Ez érzést tőlünk el ne vedd Szenteltessék te Neved Szeretetnek szent forrása, Nints ki kimeríthessen Országlásodnak nints mássa Nints aki meg mérhessen Mindenütt az Ég körében S a Föld sötét mélységében Uralkodik szent jóságod Jöjjön el te Országod Sűrű Homály bár borittya Jövendő életünket, De reményünk nyilvatartya Hál adásnak szívünket. Tudgyuk, Atyánk! jónkra czéloz Végezésed, amit ránk hoz Jót, keservet mind te osztod Légyen szent akaratod. Atyánk, kérünk mezeinket Harmatoddal éltessed, S víg reménnyel kezeinket Szorgalomra vezessed Bocsásd réánk bővségidet Táplály minket gyermekidet Hallyad buzgó kérésünket Add meg mi kenyerünket. Gyarlókra is Szent jóságod Árastya a kegyelmet, Balsorsban Irgalmasságod Teremti az örömet, Mindenható! Szány meg minket És bocsásd meg vétkeinket Miképp mi is megbocsátunk Ha meg bánt embertársunk Nagy Isten Atyánk s reményünk Küld alá Szent Lelkedet Téged óhajt a mi Lelkünk Hallgasd meg hű népedet, Mely bízván Szent Kegyelmedben kér Ne vígy a késértetben Gyarlóságunk hozzád így szól Szabadíts a Gonosztól. Az 1843-ban feljegyzett (Róth András Lajos feltételezése szerint idegen nyelvből fordított) Miatyánk a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum gyűjteményében található, nagyajtai Cserey Farkas 1772-es kiadású imádságos könyvének előzéklapján olvasható. A könyv egykoron a székelyudvarhelyi Daróczi János jegyzőé volt, majd Daróczi Veronikáé, aki egy a Szűz Mária pártfogásáért való ének társaságában leírta az imádságot. 5

6 Székely Kalendárium 2014 Kalendáriumtörténet dióhéjban A maihoz hasonló naptárlapokat nyomtatásban legelőször a Mátyás udvarában is megfordult jeles csillagász, Regiomontanus adott ki 1474-ben, latin és német nyelven Nürnbergben; ez még öröknaptár volt. Az első egy évre szóló 1513-ban jelent meg. Az első nyomtatott magyar nyelvű (örök)naptárt 1545 és 1550 között Krakkóban adta ki Székely István, valószínűleg iskolai használatra. A legrégibb egy évre szóló naptár, amelynek csak az emléke maradt fenn, Bécsben látott napvilágot, az évre vonatkozott. Az első ránk maradt magyar naptárt szintén Bécsben nyomták az évre. Az első itthon, Kolozsváron nyomtatott, 1569-re szóló naptárról egy múlt századi írás tanúskodik. Az első Magyarországon, magyar nyelven nyomott, egy évre szóló megmaradt kalendárium az 1573-as évre készült Kolozsváron. A 16. századból összesen kb. hatvan darab magyar kalendáriumot ismerünk. (Kovács I. Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténet) Wass Albert Rémségek éjszakáját váltsad föl virradatra. Az emberi világot szebbre és igazabbra. Hogy törvények közt az első a szeretet legyen. Üljön jóindulat a kormányszékeken. Az igazság előtt hajoljon meg a fegyver, s élhessen szabadon e földön minden ember. Könyörgés És legyen egy akol. És egy legyen a pásztor. Növelj pásztorbotot virágzó rózsafából. S ha mindeneket szépen elrendeztél ekképpen a népek közt: Uram, nekem is van egy népem. Ha érdemét kegyednek a szenvedéssel méred, úgy egynek sincsen annyi szent jussa, mint e népnek. Mások bűnéért is őt verte ostorod. Sok súlyos nagy keresztet szó nélkül hordozott. Legjobb fiait vitte mindég a Golgotára, s jótettének soha, csak bűnének volt ára. Uram, adj békességet a Kárpátok között! Sehol még földet annyi könny s vér nem öntözött. Sehol még annyi színes nagy álom nem fakadt, s árvábbak prófétáid sehol sem voltanak. Sehol annyi virág, és sehol annyi bánat. Szeresd jobban, Uram, az én szegény hazámat! Bajorerdő, 1947: Fohász a Hazáért (kivonatosan) 6

7 Székely Kalendárium 2014 A 2014-es év A 2014-es évnek 365 napja van, ez 52 hét. Szerdával kezdődik, és ér véget. Február hónapnak 28 napja van. A TAVASZ március 20-án 18 óra 58 perckor kezdődik, amikor a Nap a Kos jegyébe lép (tavaszi napéjegyenlőség). A nappal és az éjszaka egyforma hosszú. A NYÁR június 21-én 13 óra 52 perckor kezdődik, amikor a Nap a Rák jegyébe lép (nyári napforduló). A nappal a leghoszszabb, az éjszaka a legrövidebb. AZ ŐSZ szeptember 23-án 5 óra 30 perckor kezdődik, amikor a Nap a Mérleg jegyébe lép (őszi napéjegyenlőség). A nappal és az éjszaka egyforma hosszú. A TÉL december 22-én 1 óra 03 perckor kezdődik, amikor a Nap a Bak jegyébe lép (téli napforduló). A nappal a legrövidebb, az éjszaka a leghosszabb. A felsorolt időpontok a kelet-európai időszámításhoz igazodnak, a nyári időszámítást figyelembe véve (a nyári időszámítás március 29-től október 25-ig érvényes). Romániai hivatalos ünnepek Január 1. és 2., szerda és csütörtök újév Április 20., 21., vasárnap, hétfő ortodox húsvét Május 1., csütörtök a munkavállalók nemzetközi szolidaritásának napja Június 8., 9. vasárnap, hétfő ortodox pünkösd Augusztus 15., péntek Nagy bol - dog asszony napja November 30., vasárnap Szent András napja December 1., hétfő Románia nemzeti ünnepe December 25., 26., csütörtök, péntek karácsony Magyar(országi) ünnepek Január 1., szerda újév Március 15., szombat az 1848-as forradalom kitörése, nemzeti ünnep Április 20., 21., vasárnap és hétfő húsvét Május 1., csütörtök a munkavállalók nemzetközi szolidaritásának napja (hosszú hétvége) Június 4., kedd a nemzeti összetartozás napja Június 8., 9., vasárnap és hétfő pünkösd Augusztus 20., szerda az államalapítás ünnepe, nemzeti és állami ünnep Október 6., hétfő az aradi vértanúk emléknapja Október 23., csütörtök az 1956-os forradalom kitörésének ünnepe (hosszú hétvége) November 1., szombat mindenszentek December 25., 26., csütörtök, péntek karácsony (szerda is szabadnap lesz) 7

8 Fergeteg hava Boldogasszony hava Vízöntő hava Télhó Névnapok Holdnaptár 1 Sz Újév, Fruzsina 2 Cs Ábel h 3 P Benjámin, Genovéva 4 Sz Leóna, Titusz i 5 V Simon 6 H Boldizsár ^ 7 K Attila, Ramóna 8 Sz Gyöngyvér 9 Cs Marcell _ 10 P Melánia 11 Sz Ágota ` 12 V Ernő 13 H Veronika 14 K Bódog a 15 Sz Loránd, Lóránt 16 Cs Gusztáv b 17 P Antal, Antónia 18 Sz Piroska 19 V Márió, Sára c 20 H Fábián, Sebestyén 21 K Ágnes d 22 Sz Artúr, Vince 23 Cs Rajmund, Zelma e 24 P Timót 25 Sz Pál 26 V Paula, Vanda f 27 H Angelika 28 K Karola, Károly g 29 Sz Adél 30 Cs Martina h 31 P Gerda, Marcella A hónap eleje hideg, 6-án csapadék, azután borús és szeles. A hó közepétől hidegebb. 23-án havazás, 24-e és 26-a között derült, végül ismét hó és fagy. (Református kalendárium, éves időjós) 8 E hóban a füstben aszaltatom, Jól eszem, iszom és vígan lakom, Semmi véremet most nem bocsátom, Mert nem egészséges, bizonnyal tudom. Királyhegyi Müller János, Csízió (1471)

9 Január 1. Újév Ha újesztendő napján szép napfényes idő van, az jó évet jelent. Ha csillagos az ég, rövid lesz a tél, ha piros a hajnal, akkor szeles lesz az esztendő. Azt tartották, ha újév napján az első látogató férfi, az szerencsét hoz. Női dologtiltó nap volt. Január 6. Vízkereszt A karácsonyi ünnepkör zárónapja, kezdődik a farsangi időszak. Háromkirályok napjának is nevezik, és a karácsonyfát is ezen a napon bontjuk le. Január 18. Piroska Ha Piroska napján fagy, negyven napig el nem hagy! Január 20. Fábián és Sebestyén A néphit azt tartja, hogy ezen a napon kezdenek a fák ismét nedvet szívni a talajból. Január 21. Ágnes Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék a pince! Január 25. Pál Ezt a napot Pál fordulásaként tartják számon. A kemény időjárás lassan megenyhül, a medve is megfordul a barlangjában. Természetjáró l Ebben a hónapban mérjük a legalacsonyabb hőmérsékleti értékeket, szé kely - föl di rekorderek : Bodza for duló (2005: 37 C), Csíkszereda (1985: 38,4 C), a Gyergyói-medence (1963: 38 C) és Marosvásárhely (1942: 32 C). l Frissítő sétáink alatt olvasgathatjuk az erdőben kószáló vadak nyomát (csendes óráinkban otthoni olvasással bővíthetjük ismereteinket ezen a téren). l Derült estéken a téli csillagképeket ta - nul mányozhatjuk (Orion, Ikrek, Bika, Kis Kutya, Nagy Kutya stb.). l Vegyük észre az ablakunkon képződő jégvirágokat! 9 Illusztráció: Ötvös Kinga Bort, búzát, barackot, Kurta farkú malacot, Szekerembe kereket, Köcsögömbe feneket, Poharamba vörösbort, Hadd ihassak bőven, Az új esztendőben! A hónap népszokása Pál (jan. 25.) a néphitben időjárás-, termés- és haláljóslás-nap. Ismeretes a haláljóslás az ún. pálpogácsával. Minden családtag számára pogácsát készítenek, melybe libatollat tűznek. Akinek a tolla megperzselődik sütés közben, arra betegség, akié megég, arra halál vár a következő esztendőben. Gyimes-völgyében a régiek úgy tartották, hogy Pál-fordulókor mi - lyen állatok a fődbe vannak, hogy ott telelnek, akik fejvel befelé vannak, akkor fordulnak kifelé, hogy jöjjenek a felszín felé.

10 1834: Megjelent Kőrösi Csoma Sándor tibeti szótára és nyelvtana Vajna Terézia (Szotyor) földbirtokos, az 1848/49-es szabadságharc hőse (x Zágon, 1805.) : Tuzson János (Sepsi szent - györgy) honvédőrnagy, a nyergestetői csata hőse (x Bélafalva, aug. 5.) 9. x 1929: Czompók Mihály (Sep si - szent györgy) rendező, színész (? ápr. 26.) : Nagy Szabó Ferenc (Ma - ros vásárhely) emlékiratíró, szabómester, utazó (x Marosvásárhely, szep - tember 13.) 20. x 1859: Sebesi Samu (Rugonfalva) Január Trombitagomba A karácsonyi és újévi ételbőség után üdítő az eltett gombák fogyasztása. Ehhez a trombitagomba az egyik legfinomabb alapanyag, mégis kerülik bizonyára a sötétbarnától a rozsdás és tejeskávéra emlékeztető árnyalataitól idegenkednek. Fodros szélű, tölcsér-formájú pereme visszahajló, trombitára emlékeztető, magassága cm. Külső felülete hamvasszürke, bársonyos. Savanyúság Tisztításakor ketté kell hasítani a gombatestet, sós vízben Húsa rugalmasan törékeny. Ősszel, csokorban nőve, még az első csomborral megalapozott üvegekbe leforrázzuk, leszűrjük, kaporral, ill. fagyok után is megtalálni rakjuk, majd feltöltjük forró ecetes-sós lombhullató erdők talaján lével. Apróra vágott, kifacsart hagymával összekeverve szerbpapri- e könnyen szárítható, illatos kába töltve is eltehető ha - gombát. son ló módon. Mire vadászhatunk? Gímszarvas (tehén, ünő, borjú), dámszarvas (borjú, tehén, ünő), őz (suta, gida), vaddisznó (kan, süldő, malac, koca), mezei nyúl, nyári lúd, vetési lúd, nagylilik, tőkés réce, szárcsa, rigók, róka, aranysakál, pézsmapocok, nyestkutya, nyest, házi görény, borz, dolmányos varjú, szarka, szajkó, hiúz, farkas. 10 író, színész, újságíró ( Kolozsvár, márc. 25.) : Budai József (Miskolc) po - mológus, geológus, muzeológus (x Bodos, 1851) : Mikes Kelemen (Nagy sze - ben) reformpolitikus, a székely lo vasság fő pa rancsnoka, az 1848/49-es sza bad ság - harc hőse (x Zabola, 1820.) 25. x 1909: Ignácz Rózsa (Kovászna) elő adóművész, író, műfordító, színész ( Budapest, szept. 24.) : Benedek Áron (Nagy bo - ros nyó) református lelkész, szerkesztő, mű for dí tó, hadi tudósító (x Kisbacon, jan. 14.)

11 Január Képeslap 1911-ből Tusnádfürdő A regényes tusnádi szorosban, hegyek által védett helyen fekszik Erdély egyik gyöngye: Tusnádfürdő. A hegyek oldalait nagyobb részben fenyőerdők borítják, melyeknek zöldjéből merészen felszökkenő, szeszélyes alakú kőszálak fehérlenek ki. A Csomád nyugati lejtőjén három nagyobb terasz van; ezeken buzognak föl az ásványvíz-források, s itt helyezkedett el maga a fürdőtelep is 656 méternyi magasban. Fölötte a Csomád emeli erdős, sziklás fejét, alatta az Olt vágtat alá szilaj rohanással a sziklalépcsőkön Háromszék megye síksága felé. Szemben van a Csomáddal a fenyvesekkel benőtt Felső-Sólyomkő, melynek hozzáférhetetlen sziklaodúiban sólymok tanyáznak, honnan Erdély fejedelmei több alkalommal küldtek ajándékba sólymot a szultánnak. A csinos villák, fürdőházak, vendéglők három sorban emelkednek egymás fölött. Az ásványvizek között a Főkút vize kiváló alkalikus, sós savanyúvíz; a fürdő-források sós-, vasas savanyúvizet adnak. (Hankó Vilmos: Az Osztrák Magyar Monarchia írásban és képben, ) Január 23-án ünnepeljük Batthyány-Strattman Lászlót ( ), a szegények orvosát. Nemesi kastélyában, Körmenden az akkori kor elvei szerinti legmodernebb klinikát működtette, a szegényeket ingyen kezelte (ő maga sebészként és szemészként tevékenykedett), mindemellett teljes értékű apja 12 gyermekének, szerető férj, és van ideje imádkozni. A legnagyobb dolog mégis az önuralma: csak lassan-lassan sikerült megtanulnia, hogyan bánjon csapongó indulataival, nehéz természetével. Ha neki sikerült, számunkra sem lehetetlen. (Ötvös Réka) 11

12 Jégbontó hava Böjtelő hava Halak hava Télutó hava Hidegleléstől nagyon félek mostan, Favágás, ganéjhordás eszemben vagyon, Egy jó bő ködmönt magamnak szerzek, Vért eresztek, hidegtől magamat megőrzöm. A hó első felében többször nagy hidegek, 11-én enyhül. Azután szélviharok, havazás, 20-án enyhe, szép nap, de 21-én, 27-én és 28-án csapadék. Névnapok Holdnaptár 1 Sz Ignác i 2 V Aida, Karolina 3 H Balázs ^ 4 K Csenge, Ráhel 5 Sz Ágota, Ingrid _ 6 Cs Dóra, Dorottya 7 P Rómeó, Tódor ` 8 Sz Aranka 9 V Abigél, Alex 10 H Elvira a 11 K Bertold, Marietta 12 Sz Lídia, Lívia b 13 Cs Ella, Linda 14 P Bálint, Valentin 15 Sz Georgina, Kolos c 16 V Julianna, Lilla 17 H Donát d 18 K Bernadett 19 Sz Zsuzsanna 20 Cs Aladár, Álmos e 21 P Eleonóra 22 Sz Gerzson f 23 V Alfréd 24 H Mátyás g 25 K Géza 26 Sz Edina h 27 Cs Ákos, Bátor 28 P Elemér i 12

13 Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony A medve ezen a napon ki jön a barlangjából. Ha napos az idő, meglátja az árnyékát, viszszabújik a fekhelyére, még hosszú lesz a tél. Február 3. Balázs Ezen a napon védekezni lehet a torokfájás ellen ezt balázsolásnak nevezik. Ha esik, akkor nyáron jég veri el a termést. Február 6. Dorottya Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja! Eszerint, ha Dorottya napján hideg van, Julianna napjára megenyhül az idő. A farsangi mulatozás egyik fontos napja. Február 12. Zsuzsanna Ha alacsonyan repül a pacsirta, akkor még hideg idő várható, de ha magasan száll, közeledik a tavasz. Február 22. Üszögös Szent Péter Ilyenkor nem tanácsos lisztbe nyúlni, mert üszögös lesz a búza. Tyúkot ültetni sem jó, mert a tojás megfeketedik, és nem kel ki a csibe. Február 24. Mátyás Ha jeget talál, akkor töri, ha nem talál, csinál. Természetjáró l A nálunk telelő madarak mindennapjaiba nyerhetünk betekintést (főként, ha házunk táján még a tél elején madáretetőt is készítettünk számukra), például a cinkefélék, tengelicék, harkályok, de gyakran láthatunk karvalyokat vagy héjaféléket is. l Hófoltos területeken előbukkan már a hóvirág, a pirosló hunyor, a fák közül porzó virágait bontogatja az éger, a mogyoró és a fűzfa (cicabarka). l Első hazatérő madaraink a seregélyek és a mezei pacsirta. l Fedezzük fel a bagolyfákat, ahol az erdei fülesbaglyok telelnek! 13 Illusztráció: Ötvös Kinga Sok Zsuzsanna napakat vigan elérhesd Napjaidat számlálni ne légyen terhes. Agyon Isten nektek sok Zsuzsanna napot, Eső ellen egy nagy bükkfa kalapot, Hogy rajtatok ne maradjon a szegény állapot! A hónap népszokása A farsangi mulatságoknak rendkívül fontos szerepük volt a párválasztásban. A lányok ilyenkor adták a legényeknek a bokrétát a kalapjukra. Az andrásfalvi székelyeknél az a lány, akinek a legény már hosszabb ideje udvarolt, bokrétát és keszkenőt adott a húshagyati bálban. Tánc közben elkérte, vagy ellopta a legény kalapját, és rávarrta a bokrétát, a keszkenőt pedig a legény mellére tűzte. A legény megölelte és megcsókolta a lányt, és táncba vitte. Ezt a nyilvános színvallást hamarosan követte a lánykérés.

14 Téli fülőke 1. x 1939: Tankó Gyula (Gyi mes fel ső - lok) néprajzi és helytörténeti író. 3. x 1829: Orbán Balázs (Lengyelfalva) báró, író, néprajzi gyűjtő, utazó, 1887-től az MTA lev. tagja ( Budapest, ápr. 19.) : Nagy Borbála (Kolozsvár) regény- és színműíró, műfordító (Csík sze - re da, aug. 2.) 11. x 1884: Kovács Athanáz Dénes (Szé kelybethlenfalva) ferences szerzetes, kat. plébános ( Barbeton, nov. 29.) 16. x 1914: Ábrahám Árpád (Sep si bük - szád) róm. kat. plébános, a Szoboszlay Aladár-féle összeesküvés tagja, az 1956-os for radalom vértanúja (1958-ban ki vé gez - ték, vélhetően Temesváron) Február dő, fénylő, ra - ga csos kalap alatt a lemezek fehéres halványsárgák, sűrűn állóak, tönkhöz nőttek, fél lemezek is láthatóak kö ztük. Tönkje egyenletes vastagságú, csövesedő, gyakran görbe. Felül bársonyosan sárgásbarna, a tönk tö vében fekete. Szaga kellemes, kissé halra emlékeztető. Mire vadászhatunk? A novemberi fagyok után februárig megtalálható, immunerősítő. Fűzfaágakon, akácfákon, kivágott lombhullató fatönkökön csoportosan jelenik meg. A fiatalon domború, később ellaposodó, hullámosan szétterülő 2 10 cm-es, élénksárga, közepe felé barnásv ö r ö s e s r e be sö té te - Fácán, nyári lúd, vetési lúd, nagylilik, tőkés réce, szárcsa, rigók, szajkó, aranysakál, róka, pézsmapocok, nyestkutya, nyest, házi görény, borz, dolmányos varjú, szarka, hiúz, farkas. Február 15-ig: gímszarvas (tehén, ünő, borjú), dámszarvas (borjú, tehén, ünő), őz (suta, gida), vaddisznó (kan, süldő, malac, koca). 14 Fülőkesaláta A gomba felhasználásakor szem előtt kell tartani, hogy állaga nyálkás, ezért a kalap és a tönk felső része leginkább levesbe ajánlott, de majonézzel, főtt krumplival, kemény tojással keverve is finom. 17. x 1884: Tusnády Alfréd (Barót) ví - vóedző ( Győr, febr. 23.) 24. x 1944: Antal Imre (Gyi mes fel ső - lok) festőművész, grafikus : Kovács Sándor (Sep si szent - györgy) botanikus, muzeológus (x Sep si - szent király, febr. 20.) 28. x 1929: Gál Elemér (Csíkzsögöd) író, új ságíró, tanár, pedagógiai szakíró, Eger ben írta meg legjelentősebb művét, a Hét havas című őstörténeti hitregényt, amely 2006-ban jelent meg először ( Eger, máj. 31.) Február vége x 1824: Albert Balázs (Kézdivásárhely) honvéd főhadnagy, 1867 után hunyt el.

15 Február Erdélynek e pompás fürdőhelyén időzünk, melyet tavaly annyira megszerettünk, hogy ezúttal is visszavágytunk. Milyen hatalmasak itt a források! Meg acé loz zák a lankadó idegeket, új erőt nyer a test, és jobb emésztést a gyomor. Eleintén szinte borzongva lépünk a folyton gyöngyöző, bugyborékoló, kristálytiszta, 9-10 fo kú forrásvíz medencéjébe, de naponta mind jobban megkívánjuk azt, s még az idő szeszélyes volta sem bír elvonni a megszokott gyönyörűségtől. Ott vannak az ápo lók, hölgyeknél székely asszonyok, kik gon dos kod nak, hogy Képeslap 1928-ból Borszék 15 öt percnél tovább ne időzzünk a víz ben, gyorsan frottíroznak, zu hany alá állítanak, és aztán szaladunk, oly könnyűnek érezvén magunkat, mintha ma dár szár nya ink nőttek volna. Az Ó-Sá ros, Lázár-für dő, Új-Sáros, Lobogó, ezen kí vül a hideg, meleg és gyengébb vas- és szén sav-tar ta lom mal a Főkút, Boldizsár-, Kossuth-kút stb. mind a legjobb hatással van nak. (...) Lép ten-nyo mon gyógy hőforrások buzognak balzsamos illatú fenyőerdővel körítve, me lyek ben órákig is elbarangolhat az ember. (Erdélyi Gyopár, 1892/7) Február 10-én van Magyar Boldog Pál ( ) ünnepe. Nemesi család sarjaként Bolognában tanult, itt találkozott Szent Domonkossal. Olyan nagy hatással voltak rá Domonkos beszédei, hogy szerzetes lett. Szent Domonkos általa kívánta elterjeszteni Magyarországon rendjét, és ez sikerült is neki. Pált a szó mesterének hívták, és munkája nyomán sorra jöttek létre a domonkos monostorok. Jelentős szerepe volt a boszniai eretnekek és a keleti határnál élő kunok megtérítésében. A kunok sokszor elkergették. Pál, ha az ajtón kidobták, az ablakon jött vissza, így végül ő lett a kunok apostola.

16 Kikelet hava Böjtmás hava Kos hava Tavaszelő Én szőlőt metszek, gyümölcsfát tisztítom, Földet az ekével igen forgatom, E hóban semmi vérem nem bocsátom, Gőzfürdő igen használ, tudom. Kezdetben szeles, reggel és este gyakrabban csapadék. 5-étől derült, reggeli fagyokkal, 15-e és 21-e közt igen hideg és többször havazás, 27-ig derült, azután eső. Névnapok Holdnaptár 1 Sz Albin 2 V Lujza ^ 3 H Kornélia 4 K Kázmér, Húshagyókedd _ 5 Sz Adorján, Hamvazószerda 6 Cs Inez, Leonóra 7 P Tamás ` 8 Sz Zoltán 9 V Fanni, Franciska a 10 H Ildikó 11 K Szilárd 12 Sz Gergely b 13 Cs Ajtony, Krisztián 14 P Matild c 15 Sz Nemzeti ünnep 16 V Henrietta 17 H Gertrúd, Patrik d 18 K Ede, Sándor 19 Sz Bánk, József e 20 Cs Klaudia 21 P Benedek f 22 Sz Beáta, Izolda 23 V Emőke g 24 H Gábor, Karina 25 K Irén, Írisz 26 Sz Emánuel h 27 Cs Hajnalka 28 P Gedeon, Johanna i 29 Sz Auguszta 30 V Zalán ^ 31 H Árpád 16

17 Március 4. Húshagyókedd A böjt kezdetét jelző nap. Március 5. Hamvazószerda Március 12. Gergely Megrázza még a szakállát Gergely, vagyis előfordul, hogy ezen a napon havazik. Március 15. Nemzeti ünnep Az es forradalom és szabadságharc évfordulója. Március 18., 19., 21. Sándor, József, Benedek zsákban hozzák a meleget! József napján érkeznek a fecskék ( fecskét látok, szeplőt hányok! ). Ekkor kezdenek el énekelni a madarak Szent József kiosztja nekik a sípokat. Sok helyen ezen a napon ültetik a fokhagymát, pityókát, kaprot. Benedek napján zsírt és fokhagymát szenteltek, melynek gyógyító erőt tulajdonítottak. A tavaszi napéjegyenlőség ideje. Március 25. Gyümölcsoltó Bol dog - asszony A gyümölcsfák oltására, szemzésére tartják alkalmasnak. Azt a fát, amelyet ilyenkor oltanak, nem szabad letörni vagy levágni, mert vér folyna belőle. Természetjáró l Első virágos növényeink a kakasmandikó, a berki szellőrózsa, a mocsári gólyahír, az erdélyi májvirág, a kék ibolya, a kankalin, de ilyenkor szedhetjük tele a zsákjainkat friss medvehagymával és csalánhajtásokkal is. Közöttük üdezöld szí - nű levelibékákra bukkanhatunk. l Hazatér a vörösbegy, barázdabillegető, a házi rozsdafarkú és a fehér gólya, mely Székelyföldön igen-igen jól érzi magát. l Segítsünk a vadászoknak a vadállatok sózóinak felújításában! l Feltűnnek az égbolton az első gomolyfelhők (cumulusok). l Megindulnak a hangyák. 17 Illusztráció: Ötvös Kinga Sándor napja ma vagyon, Átbillegtem a fagyon. Ha jegy garast annátok, Tudom mennem bánnátok. Ha mehhaltok jaó jártok, Rám marad a vagyontok. Szívemből kívánom! A hónap népszokása A Gergely-nap ünneplését IV. Gergely pápa rendelte el 830-ban, aki elődjét, I. (Nagy) Gergely pápát ( ), iskolák alapítóját, a gregorián-éneklés névadóját az iskolák patrónusává tette. E naphoz Európa-szerte felvonulások, diákpüspök-választás és vetélkedők kapcsolódtak. Célja nemcsak az adománygyűjtés volt, hanem az iskolába való verbuválás is: Megleszen im - máron Gergely pápa napja, / készülj, gyermek, mindjárt viszlek iskolába, / eleget heverél itthon a kuszkóban, / sokat kandikáltál a kásás fazékba.

18 Március Júdásfüle A júdásfüle gombát még azok is felismerhetik, akik járatlanok a természetben. Termőteste kezdetben csésze alakú, de hamar fül alakúra változik, mérete 2,5 5 cm. Felszíne molyhos, bársonyos, színe sötétbarna vagy feketésbarna, felülete ráncos, széle szabályos. Húsa vékony, belül porcszerű, alul és felül kocsonyás. Egész évben, élő és holt lombos fák ágain, tuskóján, de főként bodzafákon terem, immunerősítő. Aranysakál, nyestkutya, nyest, házi görény, borz, dolmányos varjú, szarka, hiúz, farkas, róka. Március 15-től: medve. Egyes francia szakemberek pl. Pascal Durantel az elvadult házimacskát és kóbor kutyát a vadászandó fajok között említik, mivel ezek is tetemes károkat okoznak az apróvad-állományban, különösen az utódok ritkításában. 2. x 1854: Hankó Vilmos (Parajd) kémikus, bölcseleti doktor, az MTA levelezőtagja ( Budapest, nov. 21.) : Bod Péter (Magyarigen) egyházi és irodalomtörténeti író (x Felső cser - ná ton, febr. 22.) 4. x 1844: Bálint Gábor (Szentkatolna) nyelvész, orientalista, egyetemi tanár ( Temesvár, máj. 26.) 8. x 1629: Kájoni János (Kiskaján) építész, zenész, orgonaépítő, humanista, fe - ren ces szerzetes, a Kájoni-kódex alkotója ( Gyer gyó szárhegy, ápr. 25.) 8. x 1819: Berde Áron (Szent iván la bor - fal va) jogász, közgazdász, egyetemi tanár ( Kolozsvár, jún. 25.) Vöröshagymás júdásfülsaláta A csíkokra vágott gombát enyhén sós vízben megfőzzük, kihűtjük, összeaprítjuk, és karikára vágott vöröshagymával összekeverjük, majd ecettel, sóval, cukorral, törött borssal készített lével, néhány csepp olívaolajjal megöntözzük. Húsételekhez salátaként fogyasztjuk. Mire vadászhatunk? x 1909: Rajk László (Szé kely ud var - hely) munkásmozgalmi harcos, ország - gyű lési képviselő, politikus ( Budapest, okt. 15.) március 10-én végezték ki a ma - ros vásárhelyi Postaréten a székely vértanúkat, a bágyi Török János kollégiumi tanárt, a firtosmartonosi Gálfi Mihály ügyvédet és a nagyváradi Horváth Károly földbirtokost, a Makk-féle összeesküvés tagjait. 14. x 1847: Bándi Vazul (Csík szent lé - lek) gimnáziumi tanár és igazgató, iskolatörténet-író, történész ( Csíksomlyó, márc. 24.) 24. x 1944: Tófalvi Zoltán (Korond) újságíró, riporter.

19 Március Képeslap 1903-ból Bálványosfürdő Erdélynek talán legérdekesebb vidéke Bálványosfürdő tája, Háromszék vármegye kézdi járásában. Torja község határá ban, az Apor bárócsalád ősi uradalmának tartozéka.( ) A torjai Büdöshegy, mint páratlan természeti ritkaság, már rég világhírű. De a tövében fakadó csodaforrásokat, életvizeket inkább csak a közeli vidék ismerte és használta. Néhai Apor Gábor báró neje, Pálffy Fidelis grófnő makacs gyomorbaja ellen hiába keresett gyógyulást a világhírű külföldi fürdőkben. Végre megpróbálta a bálványosi sósforrást, és rövid idő alatt csodálatos módon meggyógyult. Így nyerte a forrás a Fidelis nevet. ( ) Talán az egész világon sehol sem fakad ilyen aránylag kis területen oly számos, oly különböző s oly hatásos gyógyforrás, mint Bálványosfürdőn. Van itt savanyú, sós, vasas, glaubersós, égvényes, sós-vasas, timsós, szabad-kénsavas stb. víz. Részben ivókutakba van foglalva, vagy fürdőmedencékbe gyűl, vagy melegen fürdőkádakba ömlik. A fürdőnek van igen intenzív hatású lápföldje is. Erdélyi Gyopár, 1911/10 Március 20-án ünnepeljük Boldog Csák Móricot ( ). A Csák nemzetség utolsó tagja, házasságot kötött Amadé nádor lányával, Katalinnal, de három év után mindketten kolostorba vonultak. Nem a felesége volt elviselhetetlenül házsártos. Igazi elhivatottság vezette, mikor kolostorba lépett. Ezt bizonyítja, hogy nem gondolta meg magát nehéz helyzetekben sem. Apósa ugyanis bezáratta egy toronyba, hogy jobb belátásra bírja. Ő kitartott, és végül visszatérhetett a domonkosok közé. Milyen értelmetlennek tűnhetett számára a toronyban töltött időszak, mégis érdemes volt vállalni 19

20 Szelek hava Szent György hava Bika hava Tavaszhó Egy diófa alatt én elnyugszom, Ebéd után egyet jól aluszom, A Mediant mostan én vágatom, Egészségemre vagyon nagy gondom. E hónap szép idővel kezdődik. 9-e, 12-e változó, majd esőre fordul. A hó végén hideg szelek jönnek. Névnapok Holdnaptár 1 K Hugó _ 2 Sz Áron 3 Cs Buda, Richárd ` 4 P Izidor 5 Sz Vince 6 V Bíborka, Vilmos a 7 H Herman 8 K Dénes b 9 Sz Erhard 10 Cs Zsolt 11 P Leó, Szaniszló c 12 Sz Gyula 13 V Ida, Virágvasárnap d 14 H Tibor 15 K Anasztázia, Tas e 16 Sz Csongor 17 Cs Nagycsütörtök 18 P Nagypéntek f 19 Sz Nagyszombat 20 V Húsvét g 21 H Húsvét 22 K Csilla, Noémi h 23 Sz Béla 24 Cs György i 25 P Márk 26 Sz Ervin ^ 27 V Zita 28 H Valéria _ 29 K Péter 30 Sz Katalin, Kitti ` 20

Szerkesztette Ötvös Boglárka. Technikai szerkesztő: Kratochwil Zsolt

Szerkesztette Ötvös Boglárka. Technikai szerkesztő: Kratochwil Zsolt Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a 2013. esztendőre Szerkesztette Ötvös Boglárka Szerzők: Bartha Zsófia, Bartos Lóránt, Bedő Zoltán, Böjte Ferenc, Buna Botond, Csutak Csaba, Czegő

Részletesebben

kincses kalendárium A 2015-ös esztendőre cental kft. budapest Kincses Kalendárium 1 a 2015-ös esztendőre

kincses kalendárium A 2015-ös esztendőre cental kft. budapest Kincses Kalendárium 1 a 2015-ös esztendőre kincses kalendárium A 2015-ös esztendőre cental kft. budapest Kincses Kalendárium 1 a 2015-ös esztendőre naptár Főszerkesztő: Bárd András Felelős szerkesztő: Csulák András Kiadja a Cental Kft. 1054 Budapest,

Részletesebben

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva 2011 Halkul az élet, elernyed a gond, szelíden jön az álom. Kisfiam alszik,

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 582. SZÁM 2007. JÚNIUS. Az a fõ, hogy itt van, itt van a nagy szünidõ!

GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 582. SZÁM 2007. JÚNIUS. Az a fõ, hogy itt van, itt van a nagy szünidõ! GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 582. SZÁM 6 2007. JÚNIUS Az a fõ, hogy itt van, itt van a nagy szünidõ! Szent László 1040 körül 10951 Szent László 1077-tõl 1095-ig uralkodott. Árpád-házi szent királyunk

Részletesebben

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe!

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe! 27. (LVII.) évfolyam 1466. szám 2015. június 19. 12+8 oldal Ára 2 lej Meghívó Gyülekezeti Nap Apahegy, 2015. június 21. Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a június 21-én tartandó Gyülekezeti Napra,

Részletesebben

2011. december LV. ÉVFOLYAM 626. SZÁM

2011. december LV. ÉVFOLYAM 626. SZÁM 2011. december LV. ÉVFOLYAM 626. SZÁM fényhozó karácsony légy a lelkek pásztora decemberi mese-csodák Karácsonyi köszöntők Megjött a Karácsony borzas szakállával, kiszakadt a csizmám, nem győzöm szalmával.

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

A tartalomból. Új háziorvos Pusztazámoron (4. old.) Zárszámadás és előretekintés (6. old.) Megjött a Mikulás (13. old.) PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA

A tartalomból. Új háziorvos Pusztazámoron (4. old.) Zárszámadás és előretekintés (6. old.) Megjött a Mikulás (13. old.) PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. DECEMBER A tartalomból Új háziorvos Pusztazámoron (4. old.) Zárszámadás és előretekintés (6. old.) Archív fotó Megjött a Mikulás (13. old.)

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 546. SZÁM 2003. DECEMBER

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 546. SZÁM 2003. DECEMBER GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 546. SZÁM 2003. DECEMBER HÁROM KARÁCSONYI GALAMB BARTÓCZ ILONA meséje Sötét erdõ mélyén élt öreganyó. Nyáron az erdõt járta, a madarak csivitelését hallgatta, gyógyfüveket

Részletesebben

2014. Keresd azt, ki megváltja a világot! KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja -

2014. Keresd azt, ki megváltja a világot! KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - 2014. KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Fájdalmas Szûzanya búcsú Híven teljesítem kötelességeimet Kolostorszentelés Keresd azt, ki megváltja a világot!

Részletesebben

62. évf., 2008. V. 8., ára 50 dinár

62. évf., 2008. V. 8., ára 50 dinár 17 62. évf., 2008. V. 8., ára 50 dinár p a -n t z s e r e k s ö r. ö 8 V s i z u j ö á k M zet Ne A jövő heti címoldala és posztere Nyolc deci gázolajjal 100 kilométer Hallottál már az Apteráról? Épp itt

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

mindenkinek van véleménye 1885 A Tisztelt Ház Bevezetés Jókai Anna Ima Magyarországért (részlet) Ára: 100 Ft

mindenkinek van véleménye 1885 A Tisztelt Ház Bevezetés Jókai Anna Ima Magyarországért (részlet) Ára: 100 Ft mindenkinek van véleménye 2010. április IV. évfolyam, 4. szám Közéleti Civil Hírmondó Parlamenti választások 2010 Részvételi arány Névjegyzékben Szavazóként Részvételi arány szereplôk (fô) megjelentek

Részletesebben

naptár kincses kalendárium A 2009-es esztendőre 114. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2009-es esztendőre

naptár kincses kalendárium A 2009-es esztendőre 114. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2009-es esztendőre naptár kincses kalendárium A 2009-es esztendőre 114. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2009-es esztendőre naptár Száztizennegyedik évfolyam Főszerkesztő: Bárd András Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Simogass még. Október napsütése lágy nagyanya-tenyér. Jólesik, ha becézve piros arcomhoz ér,

Simogass még. Október napsütése lágy nagyanya-tenyér. Jólesik, ha becézve piros arcomhoz ér, VERESS ZOLTÁN Simogass még Október napsütése lágy nagyanya-tenyér. Jólesik, ha becézve piros arcomhoz ér, pedig már néha fázik, haloványul szegény... Simogass még sokáig, halk, tiszta õszi fény! 2 KALENDÁRIUM

Részletesebben

Kincses Kolozsvár Kalendáriuma 2013

Kincses Kolozsvár Kalendáriuma 2013 Kincses Kolozsvár Kalendáriuma 2013 A könyv megjelenését támogatta: Proviva Közművelődési Alapítvány Kincses Kolozsvár Kalendáriuma 2013 Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kriterion Könyvkiadó Kolozsvár Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja XII. évfolyam, 2. szám, 2015. Július Szent László napi búcsú Bokroson Június 28-án, vasárnap délután tartották

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

Bálint-napi ünnepre. Partnerek: 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej

Bálint-napi ünnepre. Partnerek: 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej A nagybányai állat or - vos, akinek szellemes fotóira a külföldi blogok is felfigyeltek Hajdu Tamás ugyan állatorvosként dol go zik,

Részletesebben

HÍRLEVELE. Arégi ember hitte: az ünnep nem csupán a megemlékezés. Menny-asszony. A Bencés Diákszövetség. XX.évf. 2. szám 2009.

HÍRLEVELE. Arégi ember hitte: az ünnep nem csupán a megemlékezés. Menny-asszony. A Bencés Diákszövetség. XX.évf. 2. szám 2009. PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XX.évf. 2. szám 2009. Boldogasszony hava Menny-asszony Arégi ember hitte: az ünnep nem csupán a megemlékezés napja és alkalma, több annál. Hívő elő deink

Részletesebben

ÉLETKÉPEK 2010. XVIII.

ÉLETKÉPEK 2010. XVIII. Római Parti Hírek DUNAI ÉLETKÉPEK 2010. XVIII. évf. 9. sz. Rómaifürdõ Telep Környezetvédõ, Szabadidõ és Diák Vízisport Egyesület Bp. III., Nánási út 55. Tel.: 240-1188 NYITVA TARTÁS: minden nap 9,00 19,30-ig

Részletesebben

63. évf., 2009. III. 19., ára 50 dinár

63. évf., 2009. III. 19., ára 50 dinár 63. évf., 2009. III. 19., ára 50 dinár 63. évf., 2009. III. 26., ára 50 dinár 11 A jövő heti címoldala és posztere A hét fotója Az vesse az első követ arra, aki ez tette, aki gondolatban még sose csinált

Részletesebben

2008. JÚNIUS GYERMEKIRODALMI LAP LII. ÉVFOLYAM 592. SZÁM. Afrikában karaván jár, ó, égig ér a Kilimandzsáró... és a jókedvünk is!

2008. JÚNIUS GYERMEKIRODALMI LAP LII. ÉVFOLYAM 592. SZÁM. Afrikában karaván jár, ó, égig ér a Kilimandzsáró... és a jókedvünk is! 61 2008. JÚNIUS GYERMEKIRODALMI LAP LII. ÉVFOLYAM 592. SZÁM Afrikában karaván jár, ó, égig ér a Kilimandzsáró... és a jókedvünk is! Kenya, Burundi, Uganda oda menne a víziló, ha egyáltalán utazna. Kongó,

Részletesebben

Őrsvezetői füzet. Cserkész tudástár. Készítette: Vajda Bertalan Kálmán őrsvezető 2012.

Őrsvezetői füzet. Cserkész tudástár. Készítette: Vajda Bertalan Kálmán őrsvezető 2012. Őrsvezetői füzet Cserkész tudástár Készítette: Vajda Bertalan Kálmán őrsvezető 2012. Tartalom Személyes adatok... 4 Őrs... 5 Tagok... 5 Őrsi zászló rajza, őrsi induló, őrsi csatakiáltás, riadólánc... 6

Részletesebben

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.)

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.) Téli népszokások Téli népszokásaink két nagyobb egységre oszthatók: a karácsonyi ünnepkörre, valamint a farsangi időszakra. Egy-egy szokás a mindennapi életben nem választható el ilyen mereven, a könnyebb

Részletesebben

BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE

BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE BOLDOGASSZONY Sarlós Boldogasszony. évfolyam, 5. szám PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE Zsóka János diakónus papszentelésére június -én, pénteken, Jézus Szent Szívének ünnepén került sor a rozsnyói székesegyházban.

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 238. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. december Zsákai Judit: Szeretetben Karácsony éjjelén eltűnik a bánat. Ragyognak a szívek, még akkor is,

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

Mondóka a kankalinhoz

Mondóka a kankalinhoz Jánky Béla Mondóka a kankalinhoz Csing-csiling cseng a rím, ébredezz, kankalin, kankalin, kulcsvirág, nyisd a tavasz kapuját. Nyisd ki kakasszóra, tárd ki virradóra. Hadd ülhessen napra a didergõ barka.

Részletesebben