BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének az óvoda 2014/2015. nevelési év szeptember 1 május 31. közötti időszakáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő testület! Éves beszámolómat az alábbi rendszer szerint építettem fel. - gyermeklétszám alakulása az év folyamán - az óvodából évközben távozók számának alakulása - tanköteles gyermekek száma - a 2015/16. nevelési évre beíratott gyermekek száma - személyi feltételeink - az óvodapedagógusok besorolás szerinti - továbbképzéseink - szolgáltatásaink - tárgyi feltételeink - az éves nevelőmunkánk kiemelt területeinek értékelése - óvoda felújítás - fontosabb kapcsolataink - kiemelt éves programjaink - az óvoda működési tervének megvalósulása - a 2014/15. nevelési év előkészületei, főbb feladatai

2 Gyermeklétszám alakulása az év folyamán MÉRT HÓNAPOK OKTÓBER 1. JANUÁR 1. MÁJUS 1. Csoportok létszám 2 H 3H RGYVK % létszám 2H 3H RGYVK % létszám 2H 3H RGYVK % Pillangó óvoda-bölcsőde Napocska Méhecske Katica Nyuszi Maci Összesen RGYVK= Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezmény Az óvodából év közben távozók létszámának alakulása csoportok elköltözött visszaköltözött országon külföldre nevelő családhoz országon belülről külföldről belül Pillangó 1 óvoda-bölcsőde Napocska 1 Méhecske 1 Katica 2 Nyuszi 1 1 Maci Összesen Összesen 10 2

3 Tanköteles gyermekek száma, ebből óvodában maradó és iskolába menők száma Tanköteles gyermekek száma ebből hátrányos halmozottan RGYVK helyzetű hátrányos helyzetű 46 fő Óvodában marad Decsi iskolába megy Szekszárdi iskolába megy Összesen A 2015/2016 os nevelési évre beíratott gyermekek számának alakulása Az előjegyzési napló szerint: Bölcsődés volt, most lesz óvodás. 5 Már bent van az intézményben A szülők beíratták, mivel idősebb rögtön fel is vettük 1 A szülők beíratták és szeptembertől kezdi meg az óvodát 24 Beíratták, de annyira fiatal, hogy nem tudjuk felvenni 4 Beíratták, de az előző óvodából még nem kérték ki az igazolását, addig nem tudjuk felvenni. 1 Összesen 35 gyermek

4 Személyi feltételeink ÖSSZ. LÉTSZÁM 23 FŐ óvodapedagógus kisgyermeknevelő óvodapedagógiai dajka óvodatitkár összesen és gondozó asszisztens 12 fő + 1 fő vezető 1 fő 2 fő 6 fő 1 fő 23 fő Gyermekeink nevelését és gondozását szakképzett dolgozók végzik. Logopédiai, gyógy testnevelői feladatainkat a Nevelési Tanácsadó által biztosított utazó szakemberek látják el. Az óvodapedagógusok besorolás szerinti eloszlása gyakornok pedagógus I pedagógus II mesterpedagógus összesen 1 fő 10 fő 1 fő 1 fő 13 fő Továbbképzés hospitálás A Továbbképzéseken való részvételt a törvényi előírásoknak megfelelve intézményünk éves továbbképzési tervében szabályozzuk. Egy óvónő beszéd és kommunikációfejlesztő valamint mozgásfejlesztő szakmódszertani képzés alkalmával szerzett oklevelet. Az óvodatitkár szeptember hónapban óvodatitkári végzettséget szerzett.

5 Kettő szakvizsgázott óvónő szaktanácsadói képesítést szerzett. Egy óvónő mesterpedagógusi minősítést kapott, ugyanezen idő alatt tanfelügyelő és szakértői képesítést szerzett. Egy óvónő mesterpedagógusi minősítő vizsgája június-július hónapban lesz. Egy óvónő pedagógus II- betörténő minősítő vizsgája szintén június hónapban lesz. Egy 30 éves szakmai gyakorlattal rendelkező óvónőnek elfogadták jelentkezését a évi minősítő eljárásra, melynek függvénye a novemberig történő portfólió feltöltés. A 2015-ös nevelési évre három óvónő írásban jelezte továbbtanulási szándékát. Dolgozóink a fizetős továbbképzések díját önerőből finanszírozták. Intézményünk a képzéseken való részvételükhöz a helyettesítésüket tudta biztosítani számukra, valamint vizsgáikra való felkészülésüket tanulmányi szabadsággal segítette. A törvény által előírt 120 órás továbbképzési követelménynek a 2014/15. a 2015/16. nevelési évben valamennyi óvónőnk megfelel. o Munkaközösségünk egyetértésével a munkaközösség vezetőnk helyi továbbképzést szervezett Sárköz múltjának szélesebb körű megismerése érdekében. Előadó, Dr. Balázs-Kovács Sándor volt. A továbbképzések időpontjai: o Az óvoda vezetőjeként, helyettesemmel augusztusban tanévnyitó konferencián vettünk részt, mely az új nevelési év törvényi változásaival, és a főbb feladatokkal foglalkozott. o A augusztusi tanévindító konferencián az idén is részt kívánunk venni. Hospitáláson, mely egyben csapatépítésként is szolgál, az idei évben pályázatok hiánya és a szűkös gazdasági lehetőségeink miatt sajnos nem vehettünk részt.

6 Szolgáltatásaink Szolgáltatás megnevezése Rendszeressége Résztvevő gyermekek száma Ingyenes szolgáltatásaink Logopédia heti két alkalom 30 Gyógytestnevelés heti két alkalom 62 Egyéni fejlesztések heti egy alkalom 13 Katolikus hitoktatás heti két alkalom 15 Református hitoktatás heti egy alkalom 4 A faluban és határában tett séták folyamatos minden csoport Babusgató hetente egy alkalom 10 Fizetős szolgáltatásaink Intenzív úszótanfolyam 10 alkalom 13 Távolabbi kirándulások nagy és vegyes csoportok Az úszótanfolyamra a gyermekek szállítását az Önkormányzat kisbuszaival tudtuk megoldani. A járművek üzemanyagköltségét az Önkormányzat teljes egészében vállalta. Tárgyi feltételeink 2014 őszén üzembe állítottuk a kerti, fúrt kutat, melynek költségét a napelemek nyári megtakarításából fedeztük tél elején az ivóvíz főnyomócső cseréjére került sor, az óvoda megemelt költségvetéséből. A kötelezően meghatározott óvodai hőmérséklet elérése és megtartása érdekében szintén az intézményi költségvetés terhére, (melyet a javítási költséggel megemeltek) a kazán javítására és három keringető szivattyú cseréjére volt szükség. Kisebb bevételeinkkel a csoportok felszereltségén javítottunk.

7 Elvégezendő feladataink, felújítási terveink Az év során többször kellett villanyszerelőt hívnunk a régi, elavult villanyhálózat gyakori meghibásodása miatt. Már kértünk árajánlatot a hálózat teljes felújítására, mely egyre sürgetőbbé vált. Továbbra is terveink között szerepel az óvoda keleti udvarának elavult, balesetveszélyes drótkerítés cseréje. Energiatakarékossági szempontból fontos lenne az épület mielőbbi szigetelése. Elengedhetetlen az udvari fajátékok folyamatos karbantartása. Az elhasználódott és balesetveszélyessé vált nagy híd kivételre került, hiányát pótolni szeretnénk, megvalósításának időpontját intézményünk és alapítványunk gazdasági állapota határozza meg. A fogyasztóvédelem szakemberei a játékokkal kapcsolatos tanúsítványokat, engedélyeket átvizsgálták és teljesen rendben találták. Július 22. ével az érintésvédelmi felülvizsgálat hatálya lejár, az újbóli vizsgálat folyamatban van (árajánlat Ft.) Alapítványunk Ft.- ot nyert működési költségre a NEA pályázaton. A rendelkezésünkre álló összegből a működéshez szükséges eszközökön kívül egy számítógépet vásároltunk az alapítvány részére, melyet természetesen óvodai célokra is használunk. Az éves nevelőmunkánk kiemelt területeinek értékelése 1. Tankötelezettség törvényi betartása Továbbra is fontosnak tartjuk a beóvodázást, valamint a rendszeres óvodába járást. A védőnők minden év elején megküldik számunkra a született gyermekek névsorát és az esetlegesen beköltözött gyermekekre felhívják a figyelmünket. Így a beiratkozáskor már tudjuk, hogy hány gyermekre számíthatunk. Az igazolatlan hiányzás megszüntetésénél, valamint a beiratkozás szülői mulasztása esetén a Gyermekjóléti és Családgondozói segítségre egyaránt számíthatunk. Az Önkormányzat gyámügyi előadója megküldi intézményünknek a határozatokat a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkről. Az óvodáztatási támogatásra jogosultak névsorát szintén megküldi számunkra. Ezeket az iratokat az óvodatitkár kezeli.

8 Óvónőink továbbra is sokat fáradoznak azért, hogy rendezvényeinken a kevésbé aktív szülők is megjelenjenek. A 2014/15. nevelési évben is elsődleges feladatunknak tekintettük gazdag hagyományaink ápolását, az egészségmegőrzést és gyermekeink környezettudatos nevelését, szűkebb környezetünk védelmére szoktatását. Az említett területeken a szülők szemléletformálását is fontos feladatunknak tekintettük. 2. Egészséges életmódra nevelés Az egészséges életmódra nevelés már több éven átívelő folyamat. Minden év elején megfogalmazzuk, hogy az egészségmegóvás mely területét kívánjuk feldolgozni. Évente két alkalommal (ősszel és tavasszal) egészségnapot szervezünk gyermekeink és szüleik részére. A gyermekekkel egészséges ételeket készítünk, melyeket délutáni, közös ételkóstolón ízleltetjük meg a szülőkkel. A gyermekek foglalkozásait a témát erősítő bábelőadással, közös, óvodaszintű játékokkal, védőnők meghívásával színesítjük. A szülők tájékoztatására különböző témában előadókat kérünk fel. 3. Hagyományápolás A gyermekek népi játékok, táncok, énekek tanulása mellett, ismerkednek, valamint gyakorolják a szövés mesterségét is. A díszes viselet ismeretét az életkori sajátosságaiknak figyelembevételével kiegészítjük a sárközi emberek mindennapi életének megismertetésével. Tájház, babamúzeum látogatás, kirándulás a Cserenci vadászkastélyba, a tanyára. 4. Környezettudatos nevelés A mindennapi tevékenységekbe beépül környezetünk tisztántartása, rendjének megóvása. Minden évben csoport, illetve óvodaszinten megtartjuk az állatok, fák, föld, víz napját. Az óvónők tudatos felkészülésének köszönhetően gyermekeink játékos tevékenységekkel tovább mélyíthetik környezetünkről szerzett ismereteiket. Az állatok napján valamennyi csoportunkkal kilátogattunk az Önkormányzat tulajdonában lévő tanyára, ahol gyermekeink többféle háziállatot nézhettek meg természetes környezetében. Gyermekeink szállítását vállalkozói busszal oldottuk meg, melynek költségét az Önkormányzat vállalta. Évek óta minden csoport a saját szelektív hulladékgyűjtő edényét használja, melyeket a szerződésben foglaltak szerint az Alisca Terra ürít. A takarítási világnap alkalmával, projekt hét keretében az óvodai csoportok közösen az óvoda kül és belterületén nagytakarítást tartottak. Selector Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft- vel közösen az év folyamán két alkalommal (ősszel és tavasszal) gyűjtöttünk elektromos hulladékot, melyből alapítványunknak Ft bevétele lett. A gyűjtést kiterjesztettük az egész falura. Községünk

9 lakosai már várják és dolgozóinktól érdeklődnek a gyűjtés időpontjáról. Az idei évben is nagyon sokan hozták be elromlott elektromos használati tárgyaikat. A szervezésbe segítségünkre voltak az Önkormányzat munkatársai. 5. Mérés, ellenőrzés A munka az eredmények minőségének megőrzése érdekében szükséges a tervszerű, következetes mérés és ellenőrzés. A gyermekeket évente 2 alkalommal, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket 3 alkalommal mérjük. A mérés módszerei: megfigyelés, feladatlap, kérdőív. A szülők meghatározott időszakonként értékelik az óvoda munkáját és egyéb, számunkra fontosnak tartott területeket. Módszere: kérdőív kitöltése. Vezetői ellenőrzés az éves munkatervben meghatározottak szerint történt. Csoportonként három alkalommal a csoport adminisztrációjának ellenőrzése. A csoport zavartalan működéséhez a feltételek meglétének ellenőrzése. Az egészséges életmódra nevelés megvalósulásának, dokumentálásának ellenőrzése. A nyíltnapon való vezetői részvét mind a hat csoportban (szülőkkel való kapcsolat, játék tevékenység-foglalkozás vezetésének megfigyelése). Fontosabb kapcsolataink Jól működő kapcsolataink: Fenntartó Védőnői Szolgálat Faluház ITÁG Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat Nevelési Tanácsadó Katolikus egyház- Kocsis László diakónus Református egyház Papp Zsolt tiszteletes Szülők a gyermekekért alapítvány Bendegúz gyermekintézmény

10 A kutyaterápiás foglalkozásokra a Szülők a gyermekekért alapítvány elnökétől az idei évben is folyamatos meghívást kaptunk, melyeken gyermekeink örömmel vettek részt. Fejlesztésre szoruló kapcsolataink: Gyermekorvos Fogorvos Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kiemelt éves programjaink Programtervünket az évnyitó értekezleten állítottuk össze. A tervezett programok nagytöbbsége megvalósult, egy-egy program az előadó kérésére került át másik időpontra. Rendezvényeinket gyermekeink életkori sajátosságaihoz igazítottuk. A rendezvények között szerepeltek olyanok is, melyek konkréten nem kapcsolódtak az óvodai élethez, de részvételünkkel támogattuk azokat és részvételünkkel igyekeztünk erősíteni kapcsolatunkat a szülői házzal az iskola és a falu közösségével. - Felkérésre az idei évben is (ősszel és tavasszal) nagycsoportos gyermekeink műsorral tették színesebbé a református szeretetotthon nyílt napját. - A SZOCEG vezetője már hagyományosan karácsony és anyák napi köszöntőre kérte fel óvodánkat. Kis és középsőcsoportos gyermekeink örömmel köszöntötték az időseket. - Óvoda szintű karácsonyi ünnepünket, mint évek óta most is az iskolások színesítették előadásukkal. A karácsonyfa alatt valamennyi csoport szükségletének megfelelő ajándékot talált, melynek költségeit az idei évben is alapítványunk fedezte. - Óvodánkba járó gyermekeink családjait karácsony alkalmával tartós élelmiszercsomaggal leptük meg, a szükséges összeget az önkormányzat biztosította. - Farsangi mulatságunk látogatottsága nagy volt, e rendezvényünkre egyre nagyobb a szülői igény. - A színház világnapjáról alapítványunk felajánlásából mesejátékkal emlékeztünk meg. - A gyermekmesekönyvek napján csoportjainkkal a könyvtár által szervezett író-olvasó találkozón vettünk részt, Víg Balázs gyermekmese író játékosan mutatta be könyveit.

11 - Szülők a Gyermekekért Alapítvány által évek óta megrendezett költészet napján a Katica és a Nyuszi csoportosok adták elő verseiket, erre az alkalomra a csoportok óvónői készítették fel és kísérték el a gyermekeket. - A néptánc világnapja alkalmával a hagyományos néptánc évzáró helyett táncházat rendeztünk, május 15.-én a Pántlika zenekar kíséretével. A zenekari díjat változatlanul alapítványunk fizette. - Az ovi majálisra április 30-án került sor, már hagyományosan az idén is a Mosolybirodalom tagjai szórakoztatták gyermekeinket (mindkét udvaron, népi játékszerek, ugráló vár, és arcfestés tette változatossá a délelőttöt). Velük többéves kapcsolatunk van, szolgálatuk ingyenes, bevételük az önfeledten játszó gyermekekről készült és a szülők által önkéntes alapon megvásárolt fényképek vételárából van. - Az édesanyákat gyermekeink, csoportonként, meghitt környezetben köszöntötték. - Nevelési évünket május én nagycsoportosaink közös búcsúzója zárta a Faluházban, nem várt számú hozzátartozó vett részt ezen a színvonalas búcsúzón. - SZMMK értekezletet kettő alkalommal (évkezdés-félév) mi kezdeményeztünk, egy alkalommal a szülői munkaközösség kezdeményezte. - Háromszor csoportszülői értekezletet hívtunk össze. - Nevelőtestületi értekezletet szintén három alkalommal tartottunk. - A törvényi előírásnak megfelelően mind a hat csoportunkban pedagógiai célú nyílt napra hívtuk a szülőket. Csoportonként változó volt az érdeklődés. - A Bendegúz sérült gyermekek napközbeni ellátásában dolgozó szakemberek sikeres pályázatának köszönhetően már a második évben, heti rendszerességgel vehetünk részt 5-6 gyermekkel szervezett kutyaterápián. - Babusgatót tartottunk egész évben, heti rendszerességgel a 3 év alatti gyermekek és szüleik részére. Az óvodai működési tervének megvalósulása A törvény biztosította 5 nevelés nélküli munkanapból továbbképzésre egy napot használtunk fel. A további két alkalommal délutánra szerveztük a képzést, így nem volt szükség az óvoda bezárására. Ezen kívül, még kettő napot tanévnyitó értekezletünk megtartására használtunk fel. Az iskolai őszi és tavaszi szünet alatt, illetve a szombati munkanapokon óvodánk nyitva tartott, az előzetes szülői igények felmérése után összevont csoportokkal működtünk. Több éves tapasztalatunk, hogy sokkal kevesebb gyermeket hoznak be szünet alatt, mint ahányan a felméréskor igényelték. Az ellátást igénylő gyermekek száma óvodai szinten fő.

12 A téli szünet alatti nyitva tartást a szülők nem igényelték, így az iskolai téli szünet idején óvodánk is zárva tartott. A kormányhivatal figyelmeztető körlevelére, miszerint az óvodák szeptember elsejétől, augusztus harmincegyedikéig folyamatosan nyitva tartanak, az előre tervezett augusztusi nagytakarítást nyitva tartás mellett, gyermekcsoportok jelenlétében bonyolítottuk le. A folyamatos nyitva tartás miatt problémát jelentett a szabadságok kiadása ez az idei évre is vonatkozik. A nyári óvodai élet szervezésével kapcsolatos teendők Májusban felülvizsgáltuk és szükség szerint módosítottuk az udvari élet szabályzatát. Felmértük az óvodai igényeket és annak függvényében készítettük el a munkaidő beosztást, valamint a dolgozók igényeinek figyelembe vételével terveztük meg a szabadság ok kiadását. A 2015/16. nevelési év előkészületei, főbb feladatai április között lezajlott az aljegyző asszony által kiírt óvodai beiratkozás. Az iskolai és az óvodai beíratást követően a képviselő-testülettel történő többszöri egyeztetés után meghatároztuk a csoportok számát és a gyermeklétszámokat. - Végrehajtottuk az új nevelési év zavartalan működéséhez szükséges belső átszervezést. - További feladatunk a megüresedett óvónői álláshely a tartósan betegállományban lévő dajka, valamint a szülési szabadságra távozó pedagógiai asszisztens megüresedett álláshelyének betöltése. A jelentkezéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása a törvény által meghatározott időkereteken belül. - Augusztus negyedik hetében tanévnyitó értekezlettel indítjuk az új nevelési évet. Az értekezlet elsődleges témája a törvényi változások szem előtt tartásával éves pedagógiai feladataink meghatározása, éves programunk, szervezési feladataink közösen történő kidolgozása. Decs, Szekeres Jánosné óvodavezető

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

2013-2014 nevelési év értékelése

2013-2014 nevelési év értékelése Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 46-740-2014. Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus Tagóvoda 1036. Budapest, Mókus u.1. 2013-2014 nevelési év értékelése Budapest, 2014.június.

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

KLIK 10. TANKERÜLET PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK,TOVÁBBKÉPZÉS. Összességében elmondható, hogy a pedagógusoknak tgenye van szakmai ismereteik

KLIK 10. TANKERÜLET PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK,TOVÁBBKÉPZÉS. Összességében elmondható, hogy a pedagógusoknak tgenye van szakmai ismereteik i,.. _/..,. _,_,.. ~ ""'... ~ ~~ '., KLIK 10. TANKERÜLET Klebelsberg l~tézményfénntartó Központ Budapesti X. Tankerülete 195000 1102 Budapest Körösi Csoma sétány 8. Tel.: (06-1 )-431-8745 i A 2012/2013-AS

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg.

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg. Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg.hu 700-nál több új munkahely a Nyírbátori kistérségben A

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

Iskolanyitogató 2013-2014

Iskolanyitogató 2013-2014 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: 372-45-00 Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő,

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd szolgáltatás fogd a kezem alapítvány évkönyv 2006/2007 tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Köszöntő...3 A napközi otthon beszámolója a 2006. évről...5 Beszámoló a lakóotthon munkájáról 2006-ban...9 Dolgozz

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben