ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013.12.16. 2013. ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK"

Átírás

1 2013. ÉVKÖZI JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Személyi jövedelemadó: Jellemzően más törvények módosításával összefüggő részletszabályok módosultak. Nem jelentős terjedelműek. Hatálybalépés szempontjából több időpontban kerültek bevezetésre BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS Hatályos: től. Öpt. (1993. évi XCVI. Tv.) szabályai alapján tól van lehetőség a célzott szolgáltatás nyújtására. Célzott szolgáltatás: - pénztár alapszabályában rögzített, - munkáltató által kiválasztott szolgáltatás. - Munkáltató fizetheti a Munkáltató pénztártag alkalmazottai, illetve azok közeli hozzátartozói részére BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS Önkéntes pénztárba fizetett adománynak minősül. Mértéke: pénztártag alkalmazottak létszáma * minimálbér Az alkalmazottak létszámaként a befizetéskor az adóéven belül több befizetés esetén az első befizetéskor pénztártag alkalmazottak létszáma vehető figyelembe. 1

2 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS Adóztatása: Értékhatáron belül béren kívüli juttatás: Adóterhelés: 35,7 % Juttatás értékének 19 %-os adóalap kiegészítéssel növelt összege után 16 % Szja (1308A lap 3. sor) 14 % EHO (1308A lap 14. sor) Az Önkéntes pénztár által nyújtott célzott szolgáltatás az es korlátba nem tartozik bele!!! 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS Adóztatása: Értékhatáron felül egyes meghatározott juttatás: Adóterhelés: 51,17 % Juttatás értékének 19 %-os adóalap kiegészítéssel növelt összege után 16 % Szja (1308A lap 2. sor) 27 % EHO (1308A lap 15. sor) 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS Béren kívüli juttatásként adózik visszamenőleg A korábbi adományt a májusi 1308-as bevallásba (döntés alapján, és közötti időszakra) átmeneti rendelkezés alapján. Ha nem alkalmazza, akkor a magánszemély juttatása sem adómentes. A pénztárnak rendelkeznie kell az adómentesség alkalmazásához a munkáltató okiratba foglalt nyilatkozatával, mely alátámasztja a béren kívüli juttatásként történő adóztatást. 2

3 ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TŐL) Út a szakma választáshoz tanulói ösztöndíj (szja 1.sz. melléklet pont): Európai uniós forrásból. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekek támogatása (szakiskolai, szakközépiskolai képzés, 2013/2014- es tanévben 7. és 8. évfolyama). 2 éven keresztül ösztöndíj biztosítása. ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Felsőoktatásban fizetett ösztöndíjak adómentessége: Adómentes a nappali tagozaton tanuló hallgató részére kifizetett ösztöndíj, a tankönyv- és jegyzettámogatás teljes összege, valamint diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege. ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Adómentes továbbá a nappali tagozaton a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó rész 3

4 ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Adómentesek a törvényben nevesített ösztöndíjak is: - Klebelsberg Képzési Ösztöndíj, - Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj, - a hallgatók, a doktorjelöltek, illetve az oktatók, kutatók részére folyósított nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj (Szja-tv. 1. sz. melléklet alpont). ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Adómentes a roma szakkollégium által a szakkollégiumi tagsági jogviszonyra tekintettel nyújtott, az Szja-tv. előírásai szerint egyébként bevételnek minősülő pénzbeli juttatás is. (2013. július 6-ától hatályos, de azt már a január 1- jétől megszerzett jövedelmekre is lehet alkalmazni. (Szja-tv. 1. számú melléklet alpont) ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Adómentes július 6-ától a nemzetiségi nyelvoktatást folytató középfokú iskolák tanulói részére adományozható ösztöndíj (Szja-tv. 1. számú melléklet alpont). 4

5 ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Adómentes juttatás a honvédek jogállásáról szóló évi CCV. törvényben meghatározott kiegészítő rokkantsági támogatás és kiegészítő hozzátartozói támogatás. (1.11. alpont) A honvédelemért felelős miniszter mellett a Honvéd Vezérkar főnöke is adományozhat adómentesen különböző emléktárgyakat, különösen szál- vagy lőfegyvert, dísztőrt, gyűrűt (4.6. alpont). ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Adómentes az egyházi jogi személy által egyházi személynek vagy az egyházi jogi személy részére végzett tevékenység ellátásáért rendszeres havi díjazásban részesülő magánszemélynek elkülönített nyilvántartás alapján juttatott olyan vagyoni érték (így különösen a perselypénz, az egyházfenntartói járulék vagy az adomány), amelyet egyházi szertartásért vagy egyházi szolgálatért magánszemély közvetlenül vagy közvetve nyújt. ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Nem tartozhat ide az egyházi jogi személy számára közcélú adományként átadott pénz. Adómentes továbbá az előzőekben említett magánszemélynek a központi költségvetésből jövedelempótlék vagy annak megfelelő jogcímen nyújtott támogatás is (4.8. alpont). A vallási közösségekkel kapcsolatos jogszabályokban használt fogalmaknak megfelelően módosult az Szja-tv. fogalomhasználata is. 5

6 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK ( TŐL) A szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. Törvény a távszerencsejáték szervezését szabályozó új rendelkezésekkel egészült ki. A távszerencsejáték szervezési tevékenység (e körbe tartozik az online, azaz internetes szervezés is) akkor tartozik a törvény területi és tárgyi hatálya alá, ha a játékos Magyarországon vesz részt a játékban, illetve a szolgáltatás Magyarországra irányul. A távszerencsejáték-szolgáltatás nyújtásához az állami adóhatóság engedélye szükséges. ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK ( TŐL) Amennyiben a szervező rendelkezik ezzel az engedéllyel, a játékból származó nyeremény a jogszerűen szervezett, engedélyhez nem kötött - sorsolásos játékból, - a sorsjátékból, - a játékkaszinóból, - a bukmékeri rendszerű fogadásból, - a lóversenyfogadásból, - a bingó játékból, a személyi jövedelemadó szem pontjából nem számít jövedelemnek. ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK ( TŐL) A szervező a játékadó megfizetésével teljesíti a közteher-fizetési kötelezettséget. Ha azonban a szervező adóhatósági engedéllyel nem rendelkezik, az online játékban elért bevétel a magánszemély összevonás alá eső adóköteles jövedelmének minősül (Szja-tv. 76. (4)) 6

7 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK ( TŐL) Az átalányadózás választásánál január 1- jétől nem kizáró ok, ha az egyéni vállalkozó munkaviszonyban áll. A kiskereskedelemre vonatkozóan is hatályon kívül helyezte ezt a feltételt a törvénymódosítás.[szja-tv. 50. (4) bekezdés]. ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK ( TŐL) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a Magyar Nemzeti Bank szervezetébe történő október 1-jei hatályú integrálásával összefüggésben módosultak a Felügyeletre való hivatkozást tartalmazó rendelkezések [Szja-tv. 67/A. (3) bekezdés]. NEM A VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRDEKÉBEN FELMERÜLŐ EGYES KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK Az a költség, ráfordítás, amely a régi Btk. szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban vagy befolyásolással üzérkedés nemzetközi kapcsolatokban, az új Btk. szerinti vesztegetés és annak elfogadása, hivatali vesztegetés és annak elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban és annak elfogadása, vagy befolyással üzérkedés, bűncselekmény elkövetése érdekében vagy azzal összefüggésben merült fel. 7

8 ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK A személyi jövedelemadóról szóló törvény évi változásai Jelenlegi szabályozás: 1 vagy 2 kedvezményezett eltartott esetén (eltartottak száma függvényében) Ft ( Ft adókedvezmény) 3 és minden további eltartott esetén Ft ( Ft adókedvezmény). Közösen is érvényesíthetik a jogosultak. Megosztható a jogosultnak nem minősülő közös házastárssal vagy közös háztartásban élő élettárssal A Tbj. módosítása tartalmazza a családi kedvezmény járulékok terhére történő érvényesítéséhez szükséges új szabályokat, melyek lehetővé teszik az Szja-tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult, biztosítottnak minősülő személyeknek, hogy az igénybe nem vett családi kedvezmény személyi jövedelemadó tartalmának megfelelő összeget levonhassák a 7 százalékos egészségbiztosítási járulékból és a 10 százalékos nyugdíjjárulékból. 8

9 A családi járulékkedvezmény összege: a biztosítottat megillető, a családi kedvezmény összegéből (a biztosított által, vagy közös igénybevételére jogosult biztosítottak által közösen és/vagy a kedvezményt megosztással érvényesítő biztosított házastársa, élettársa által) együttesen ténylegesen érvényesített családi kedvezménnyel csökkentett összeg 16 százaléka, de legfeljebb a jogosultat, jogosultakat terhelő, biztosított által fizetendő járulékok együttes összege [Tbj. 24/A. (3) bekezdés]. A szabály alkalmazásában a biztosított által fizetendő járuléknak van jelentősége, mégpedig az abban az évben fizetendőé, amelyre a kedvezmény vonatkozik (Tbj.24/A. (2)]. Ha ebben az évben van fizetendő járulék, akkor (legfeljebb ennek mértékig) jár a kedvezmény, függetlenül attól, hogy az adóelszámolás (bevallás, munkáltatói adó-megállapítás) benyújtásakor biztosított-e a kedvezményt érvényesítő magánszemély. Első lépés: azt kell meghatározni, hogy mennyi családi adóalap-kedvezmény illeti meg a magánszemélyt. A jogosultat megillető összegből le kell vonni az Szja- tv. szerinti családi kedvezmény közös igénybevételére jogosult biztosítottak által közösen és/vagy a biztosított és a családi kedvezményt megosztással érvényesítő biztosított házastársa, élettársa által együttesen ténylegesen együttesen érvényesített adóalap kedvezményt. 9

10 Az így kapott különbözet 16 százaléka érvényesíthető járulék-kedvezményként, ha az belefér a családi járulékkedvezményre jogosult(ak) 7 százalékos egészségbiztosítási járulékába és a 10 százalékos nyugdíjjárulékába. Az egymás adóazonosító jelét is tartalmazó) nyilatkozatukkal együttesen (közösen) is igénybe vehetik a családi járulékkedvezményt E nyilatkozatnak tartalmaznia kell a magánszemélyeknek a kedvezmény összegének felosztására vonatkozó döntését is A családi járulékkedvezményt a biztosított egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő is igénybe veheti. A családi járulékkedvezményt az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozás tagja a megszerzett jövedelem tényleges kivét, átalányban megállapított jövedelem, illetve a személyes közreműködés díjazása után fizetendő járulékokból tudja igénybe venni, azt a minimum járulékalap terheiből érvényesíteni nem lehet [Tbj. 24/A. (6) bekezdés 10

11 A kedvezmény érvényesítése nem érinti a járulékkedvezményt érvényesítő személy társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságát, és nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátások összegét [Tbj. 24/B. ]. (PÉLDA) Családi járulékkedvezmény 1 kereső és 3 gyermek esetén. A családfő havi munkabére Ft, a feleség otthon neveli 3 gyermeküket, mind a 3 gyermek kedvezményezett eltartottnak minősül. A családfő nyilatkozik, hogy a teljes adó- és járulékkedvezményt igénybe kívánja venni. Hogyan alakul a havi nettó bére? Megnevezés Havi munkabér Érvényesített családi kedvezmény Családi kedvezménnyel 3csökkentett szja-alap (1. 2.) Fizetendő szja (3. 16%)

12 Családi járulékkedvezmény 5Az Szja-tv. szerinti családi kedvezmény Szja-ban érvényesített családi kedvezmény (2. sor) Családi járulékkedvezmény [(5. 6.) 16%] Természetbeni egészségbiztosítási járulék és pénzbeli 8egészségbiztosítási járulék összege (1. 7%) Érvényesített családi járulékkedvezmény Levont egészségbiztosítási járulék Munkaerő-piaci járulék (1. 1,5%) Nyugdíjjárulék (1. 10%) Nyugdíjjárulékból igénybe vehető családi járulékkedvezmény [a 12. és (7. 9.) sorok 1 3minimuma] Levont nyugdíjjárulék ( ) Összes adó és járulék ( ) Nettó jövedelem (1. 15.) A havi nettó jövedelem növekedése Adóelőleg meghatározása: Általános szabályok alapján. Sorrend: - Személyi jövedelemadó-alapból. - A fennmaradó kedvezmény 16 százalékával lehet csökkenteni a biztosítottat terhelő járulékokat. Először az egészségbiztosítási járulékként (ezen belül sorrendben természetbeni egészségbiztosítási járulékként majd pénzbeli egészségbiztosítási járulékként) kell levonni, majd ha az nem elégséges, akkor a fennmaradó összeg a nyugdíjjárulékot csökkenti [Tbj. 51. (3) bekezdés]. 12

13 Egyéb szabályok: Nem kötelező kérni a járulékkedvezmény alkalmazását. Csak olyan magánszemély nyilatkozhat róla, aki egyébként családi adóalap kedvezményre is jogosult (ha csak megosztással jogosult, akkor nem tehet). Egyéni vállalkozó adóelőleg megállapítása: Havonta állapítja meg. Vállalkozói kivét vagy átalányban megállapított jövedelem után. Minimum járulékalap után nem érvényesíthető. Sorrend a magánszemélyek módjára. A saját járulék nettósításával rendezi. Családi gazdálkodó adóelőleg megállapítása. Negyedévente állapítja meg. Mg.-i őstermelésből származó vagy átalányban megállapított jövedelem után. Sorrend a magánszemélyek módjára. A saját járulék nettósításával rendezi. 13

14 Ha a biztosított a családi járulékkedvezményt havonta vagy negyedévente érvényesítette, és az összevont adóalapja után személyi jövedelemadókötelezettséget állapít meg, a biztosított a családi járulékkedvezmény összegét nem állapítja meg újra, nem fizeti vissza. A járulékkedvezmény elszámolása: a munkáltatói adó-megállapítás során, vagy az éves bevallásában elszámolni, Fel kell tüntetni a családi járulékkedvezmény megállapított alapját, összegét, illetve azt az összeget is, amelyet a tárgyévre a családi járulékkedvezmény havi összege címen a foglalkoztató vagy a biztosított egyéni vállalkozó vagy mezőgazdasági őstermelő érvényesített Elszámolási különbözet: A nem érvényesített kedvezmény a bevallásban igényelhető. A többlet igénylést vissza kell fizetni (12 % különbözeti bírság Ft felett. Bevallásban nyilatkozat (hónapokra meghatározva a közös érvényesítést, megosztás). 14

15 Megosztott felügyelet szabályai: %-os családi pótlék jogosultság. A családi kedvezmény %-ára jogosultak a szülők. Gyermeket felváltva gondozó szülők a családi kedvezmény közös érvényesítésére nem jogosultak. KÜLFÖLDI SZÍNÉSZEK ADÓZÁSA Egyezmények alapján Mo-on is adóznak. Túl sok adminisztrációval jár a külföldi számára től lehetőség: - régi szabályok szerinti adózás - egyszerűsített adózás - választás alapján. KÜLFÖLDI SZÍNÉSZEK ADÓZÁSA Alkalmazható módszerek: - mentesítés, - beszámítás, Egyszerűsített eljárás feltételei: - 12 hónapos időszakon belül 183 napnál kevesebb itt tartózkodás. - Tbj szerint nem minősül belföldinek. 15

16 KÜLFÖLDI SZÍNÉSZEK ADÓZÁSA FEOR besorolás: Zeneszerző, zenész, énekes foglalkozásból a zenész, énekes, Színész, bábművész, Táncművész, koreográfus foglalkozásból a tánc- művész, Cirkuszi és hasonló előadóművész, Segédszínész, statiszta. KÜLFÖLDI SZÍNÉSZEK ADÓZÁSA Ha a magánszemély ezt az adózási módot választja, akkor az előadó művészeti tevékenységéből származó bevétel 70 %-a minősül adóköteles jövedelemnek. A bevétel részét képezi ebben az esetben a tevékenységgel összefüggésben fizetett költségtérítés és a magánszemély számára biztosított szállás szokásos piaci értéke is. KÜLFÖLDI SZÍNÉSZEK ADÓZÁSA Nem tartozik a jövedelem az összevont adóalapba. Kedvezmény nem érvényesíthető rá Ft-ig adómentes (nem kell adót megállapítani rá) Bármely 12 hónapos ciklusban több a bevétel, mint Ft, a teljes összeg adó alá esik. 16

17 KÜLFÖLDI SZÍNÉSZEK ADÓZÁSA Az adóbevallást és az adó megfizetését az ország elhagyásáig kell teljesíteni. Az adóbevallás egy rendkívül egyszerű, angol és magyar nyelvű bevallás. Adóazonosító jel igénylése nem szükséges az eljáráshoz, a bevalláson elegendő a magánszemély természetes azonosítóinak, illetőségének, valamint személyének azonosítására alkalmas hatósági igazolványa (például útlevél) típusának és számának feltüntetése. KÜLFÖLDI SZÍNÉSZEK ADÓZÁSA Az adóbevalláson fel kell tüntetni még a magánszemély jövedelmének összegét, a magánszemélyt terhelő adót, és a jövedelmet juttató személy vagy személyek nevét és címét (illetve székhelyét) (Szja-tv. 1/B. ). ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK ADÓZÁSA 2013: önálló tevékenység jövedelme. 2014: a képviselő megbízatásának időtartamára havonta tiszteletdíjra jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkárnak a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői pótlékából álló illetményének összegével. 17

18 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK ADÓZÁSA A képviselő tiszteletdíja nem önálló tevékenységből származó, járulék- alapot képező jövedelemnek minősül. A képviselők javadalmazásával kapcsolatos új rendelkezések az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napján lépnek hatályba. AZ ELŐZŐ ÉVI BÉR RÉSZÉT KÉPEZŐ JÖVEDELEM ( TŐL) A társadalombiztosítási és munkajogi szabályokkal való összhang megteremtése érdekében január 15-éről január 10-ére módosul az az időpont, ameddig kifizetésre kerülő munkaviszonyból származó, az előző évre vonatkozó bevételt, társadalombiztosítási ellátást az előző évi (december 31-én megszerzettnek minősülő) jövedelemként kell figyelembe venni. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG ÉRTÉKESÍTÉSE Jövedelem meghatározás eddig is azonos volt az ingatlannal előtti szerzés adómentes volt. Változás től: Ingatlannal azonos elbírálás. Adómentesség megszűnik. Az időmúlási szabály alkalmazható az egyéb ingatlanok módjára. 18

19 EGYÉNI VÁLLALKOZÓK (SZÜNETELTETÉS) Cél: - Egyszerűsítés. Szünetelőkre vonatkozó változások: Egész éves szünetelés esetén alkalmazhatja: - munkáltatói adó megállapítást, - adónyilatkozatot. EGYÉNI VÁLLALKOZÓK (SZÜNETELTETÉS) A fentiektől függetlenül az egész évben szünetelők esetén a bevallási határidő: tárgyévet követő Hatályba lépés: kihirdetés napján Alkalmazása: már a 2013-as adóévről benyújtandó bevallásra is. EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (ADÓELŐLEG MEGÁLLAPÍTÁS) Családi járulékkedvezmény igénybevétele esetén. Saját döntés alapján. Adóelőleg megállapítása: vállalkozói kivétre, átalányban megállapított jövedelemre havi adó megállapítás és bevallás. 19

20 EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (KISVÁLLALKOZÓI KEDVEZMÉNY) Szabályok: Csak mikro és kisvállalkozás lehet, Legfeljebb 30 millió Ft értékű beruházásra, Új, korábban használatba nem vett bizonyos eszközökre. Változás: Nem anyagi javak köre bővül: Szoftvertermékekkel. Az adójogi konzekvenciákat is alkalmazni kell. EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (KISVÁLLALKOZÓI KEDVEZMÉNY) Alkalmazása a mezőgazdaságban: ig: EK-szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendeletben foglalt támogatásként vehető igénybe. EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (KISVÁLLALKOZÓI KEDVEZMÉNY) Alkalmazása a mezőgazdaságban: től: megfogalmazás agrár csekély összegű (de minimis) támogatásként vehető igénybe Ok: EK rendelet hatályon kívül helyezése. 20

21 EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (KISVÁLLALKOZÓI ADÓKEDVEZMÉNY) december 31-ét követően megkötött hitelszerződések alapján a tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához igénybe vett hitel kamatának 60 százalékáig a de minimis szabályokra is figyelemmel kisvállalkozói kedvezmény vehető igénybe. (tao-val azonos szabályozás) HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA (08.01-TŐL) a pénzügyi intézmény által elengedett, lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött kölcsönszerződésből származó követelés (akkor is, ha az elengedés egyezség keretében történik) feltéve, hogy a követelés elengedésére a pénzügyi intézmény belső szabályzatában foglaltak alapján, az azonos helyzetben lévőket egyenlő elbánásban részesítő elv betartásával - független felek között - kerül sor. HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA Megszűnt a jövedelem korlát! (a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének négyszerese) Nem csak deviza alapú kölcsönszerződésekből származó követelés elengedése esetén alkalmazható. csak független felek között alkalmazható. 21

22 HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA Változás től: Hatályát veszti az alábbi feltétel: Csak arra alkalmazható, amelyet lakóingatlanon fennálló jelzálog biztosít. HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA Az új szabályokra is vonatkozik: belső szabályzatában, diszkriminációtól mentesen Akár egyezség keretében is lehetséges. Így adómentes lehet a szabad felhasználású vagy éppen gépjármű vásárlásához felvett kölcsönök elengedése útján szerzett jövedelem is HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA Kedvező változás a hiteladósok oldaláról, hogy a pénzügyi intézménynek nem kell kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapítania, és azután közterheket fizetnie, ha a hitelre, kölcsönre azért nem számol fel kamatot, hogy a fizetésképtelen adós fizetőképességét helyreállítsa. Fontos: független felek között. 22

23 TERMŐFÖLD ÉRTÉKESÍTÉS ADÓMENTESSÉGE Adómentességi feltételek ( ig): évi 200 ezer Ft-ot meg nem haladó rész, magánszemély éves összes jövedelme nem haladja meg a forintot, a termőföldet regisztrációs számmal rendelkező magánszemély részére adja el (hasznosítási feltételek, okiratba foglalás) Változás: jövedelemkorlát megszűnése. TERMŐFÖLD ÉRTÉKESÍTÉS ADÓMENTESSÉGE Birtok-összevonási cél: akkor valósul meg, ha az átruházás eredményeként már az ügyletet megelőzően is a vevő tulajdonában álló termőföld és az ügyletben megvásárolt termőföld a település közigazgatási határától függetlenül egymással szomszédossá válik. TERMŐFÖLD ÉRTÉKESÍTÉS ADÓMENTESSÉGE Ha egy éven belül több ügylet történik, akkor elegendő az év végére, december 31- ére egy tagban lennie a birtoknak, hiszen ezen adásvételi szerződések hatását együttesen kell vizsgálni. Szomszédos termőföldeknek minősülnek azok a föld- részletek is, amelyeket önálló helyrajzi szám alatt nyilván- tartott út, árok, csatorna választ el. 23

24 A LAKÁSCÉLÚ MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁS ADÓMENTESSÉGE Jelenleg: Első lépésként munkáltatónak kamatmentes kölcsönt kell nyújtania, betartva az Szja-tv. 72. (4) bekezdés f) rendelkezéseit. Második lépésben adómentesen elengedhető az Szja-tv. 1. számú melléklet 2.7. alpontjában foglaltak alapján. A LAKÁSCÉLÚ MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁS ADÓMENTESSÉGE A január 1-jétől: a munkáltató által lakás célú felhasználásra nyújtott vissza nem térítendő támogatás adómentességének feltételeit kiegészülnek, így a munkáltató adhat adómentes támogatást munkavállalójának hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett lakás célú hitelének visszafizetéséhez, törlesztéséhez is. A LAKÁSCÉLÚ MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁS ADÓMENTESSÉGE Feltételek: a munkáltató hitelintézet vagy a kincstár útján annak igazolása alapján nyújtsa, a támogatás összege ne haladja meg a vételár vagy az építési költség 30 százalékát, a lakás ne haladja meg a méltányolható lakásigény mértékét [12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet]. Öt éven belül összesen nem lehet több 5 millió forintnál (több munkáltatónál sem) 24

25 EU ÁLTAL FINANSZÍROZOTT PÁLYÁZATOK ADÓMENTESSÉG ( TŐL) Adómentesnek minősül az a szolgáltatás, amelyet kifizető független félnek (például hátrányos helyzetű gyermeknek, fiatal felnőttnek) nyújt az Európai Unió valamely pénzügyi alapja és/vagy az államháztartás valamely alrendszerének költségvetése terhére elnyert forrásból. Az adómentesség feltétele, hogy a juttatás semmiképpen se legyen a magánszemély valamely tevékenységének ellenértéke. (1.sz. melléklet alpont) NEMZET MŰVÉSZE-DÍJ ADÓMENTESSÉGE Feltételek: magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó, leginkább elismert, korábban Kossuth-díjban részesített, 65. életévét betöltött (táncmű- vész esetében 50. életévét betöltött) képviselőinek személyes megbecsülése, méltó életkörülményeinek biztosítása céljából. NEMZET MŰVÉSZE-DÍJ ADÓMENTESSÉGE Művészeti élet minden területén adományozható. A díj odaítélésről bizottság dönt. A Nemzet Művésze címet egyidejűleg legfeljebb 70 személy viselheti. Havi életjáradékot kap, melynek összege havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 23- szorosa. A juttatás adómentes (1. sz. mell. 4.28) 25

26 EGYES ÉLŐÁLLAT-BESZÁLLÍTÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK ADÓMENTESSÉGE Igényelheti: magánszemélyek, egyéni vállalkozók, őstermelők, mezőgazdasági vállalkozások. Hajdú-Bét Rt., a NOVOFARM Rt. vagy a Pápai Hús Kft. Beszállítói, ha követelésük van e társaságoktól. Vidékfejlesztési miniszter rendeletei alapján nyújtható a támogatás. EGYES ÉLŐÁLLAT-BESZÁLLÍTÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK ADÓMENTESSÉGE Igényelhetik még a fenti személyek : örökösei, jogutódjai, a felszámolással vagy végelszámolással megszűnt, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt álló mezőgazdasági termelőnek június 1-jén fennálló tulajdonrész arányában természetes személy tulajdonosa, vagy annak örököse is. EGYES ÉLŐÁLLAT-BESZÁLLÍTÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK ADÓMENTESSÉGE Kártalanításnak minősül. Az szja tv. mentességet biztosít a kifizetésre. Hatályos: kihirdetést követő naptól. 26

27 ELENGEDETT KÖVETELÉS ADÓMENTESSÉGE Adómentes: a hitelintézet, befektetési szolgáltató, pénzügyi vállalkozás pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból, befektetési szolgáltatásból vagy azt kiegészítő szolgáltatásból, biztosító biztosítási szolgáltatásból származó elengedett követelése, ha az nem haladja meg a forintot. ELENGEDETT KÖVETELÉS ADÓMENTESSÉGE További feltétel, hogy az elengedéssel a hitelintézetnek, befektetési szolgáltatónak, pénzügyi vállalkozásnak, biztosítónak az adott szolgáltatásból származó követelése a magánszeméllyel szemben végérvényesen szűnjön meg. A rendelkezés már a évre is alkalmazható. ÜZLETPOLITIKAI CÉLÚ JUTTATÁSOK ADÓMENTESSÉGE Nyújthatja: a kifizető, a magyar szabályok szerint kifizetőnek nem minősülő külföldi személy. Ha a juttatás formája és körülményei megfelelnek a szabályozott feltételeknek. A rendelkezés visszamenőlegesen (elévülési időn belül) alkalmazható. 27

28 SPORTESEMÉNYEKRE SZÓLÓ BELÉPŐ, BÉRLET - ADÓMENTESSÉG A 2013-ban összeghatár nélkül adómentes az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott, sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet, ha a juttató sportesemény-szervező tevékenységet folytató szervezet és a jegyet, bérletet saját tevékenységi körében juttatja. Nem adómentes az ilyen juttatás akkor, ha azt más személy megrendelésére teljesítik. A sporteseményre szóló belépőjegy szerepel a kifizető (munkáltató) által 50 ezer forintos keretben adómentesen adható juttatások között is a különböző kulturális szolgáltatások igénybevételére jogosító jegyek, bérletek mellett. SPORTESEMÉNYEKRE SZÓLÓ BELÉPŐ, BÉRLET - ADÓMENTESSÉG 2014-től: Sporteseményre szóló belépőjegyeket, bérleteket a kifizetők, juttatók is összeghatártól függetlenül adhatnak adómentesen a magánszemélyeknek, de csak akkor, ha a belépőjegy, a bérlet a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre való belépésre jogosít. Az 50 ezer forintos korlát csak a kulturális szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jegy bérlet juttatására vonatkozik. FOGALMAK VÁLTOZÁSA Utalvány: Nem tartoznak bele a visszaváltható utalványok. Ha visszaválthatja, akkor a juttatás nem minősül kedvező adózás alá tartozó adó- mentes vagy béren kívüli juttatásnak. Jogviszony jellege szerint adózik (bér!). 28

29 FOGALMAK VÁLTOZÁSA De minimis támogatás: Az új fogalom lehetővé teszi, hogy a jövőben bármely a mezőgazdasági termelőágazatban az EU által megalkotott szabály alapján de minimis, csekély összegű támogatásnak minősülő támogatás a személyi jövedelemadó rendelkezései Szerint is agrár csekély összegű Támogatásnak minősüljön. Tartalmi változás nincs. FOGALMAK VÁLTOZÁSA Termőföld: (2013. december 15-től) mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld. nem minősül termőföldnek a halastó. A törvény más rendelkezésein is átvezették. EGYÉB VÁLTOZÁSOK Polgári jogi társaságok: Hatályon kívül kerülnek az Szja-tv. azon szabályai, melyek a polgári jogi társaságra telepítettek adókötelezettséget. Ezek a rendelkezések 2013-ban biztosították a polgári jogi társaság számára. 29

30 EGYÉB VÁLTOZÁSOK Nem minősül költségnek a 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás (ingatlan bérbeadás) től mezőgazdasági őstermelői, illetve egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe venni a káreseménnyel összefüggésben kapott kártalanítást is (pl. az időjárás miatt elveszett termésre tekintettel kapott). KAMAT JÖVEDELEM (08.01-TŐL) Kamatjövedelem átsorolható az ellenőrzött tőkepiaci ügylet közé! Pl.: nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásából, visszaváltásából, átruházásából származó jövedelmek esetén. Kizárólag a augusztus 01-e előtti kamatjövedelmekre vonatkozhat. Nyilatkozni az év végéig a befektetési szolgáltató felé. Miért éri meg? Adókiegyenlítés lehetséges az ETÜ esetében. 30

31 EGYÉNI VÁLLALKOZÓK MINIMUM JÁRULÉK ALAP TŐL GYET-ben részesülő egyéni vállalkozó Ha a GYET folyósítása alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja Nincs szocho a minimálbér 112,5 % után Nincs járulék sem a 100%, ill. 150 % után DE, Vállalkozói kivét esetén, ill. átalányadózásnál az átalányban megállapított jövedelemnél általános szabályok szerint kell járulékokat és szochó-t fizetni! ÁTALÁNYADÓS EV 36 ÓRÁS MUNKAVISZONY MELLETT (07.01-TŐL) ig 10 % nyugdíjjárulék a minimálbér után 7 % egészségbiztosítási járulék a minimálbér 150 %-a után 27 % szocho az átalányban megállapított jövedelem után től Csak az átalányban megállapított jövedelem után kell fizetni a 10 % nyugdíjjárulékot, 7 % egészségbiztosí-tási járulékot, 27 % szocho-t EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS től új 6 %-os mértékű EHO a 16 %-os Szja mellett Kamatjövedelmeket: bankbetétre, takarékbetétre fizetett kamat és egyéb hozam; a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból (például kötvény), kollektív befektetési értékpapírból származó kamat, és más jövedelem; nyereménybetétkönyv tárgynyereménye (tárgynyeremény, értékpapír adóalapja a szokásos piaci érték 1,19-szerese); a biztosítói teljesítésből a befizetett díjat meghaladó összeg azzal, hogy nem minősül befizetett díjnak a kockázati biztosítás díja; 31

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2014. évi változásai

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2014. évi változásai A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2014. évi változásai Családi kedvezmény Adóalap kedvezmény mellett járulékkedvezmény is lehet. Maradt az eredeti összeg: 1 és 2 gyermek esetén 62.500,- Ft/eltartott

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv

Munkahelyvédelmi akcióterv Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye Nem változik A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A személyi jövedelemadó és a KATA évi változásai. Dr. Honyek Péter

A személyi jövedelemadó és a KATA évi változásai. Dr. Honyek Péter A személyi jövedelemadó és a KATA 2014. évi változásai Dr. Honyek Péter Családi járulékkedvezmény 1. Családi kedvezményből fennmaradó összeg 16 százaléka Csökkenti a fizetendő járulékokat Sorrend Évközben

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadóra

Példák a személyi jövedelemadóra Példák a személyi jövedelemadóra Magyar állampolgár itthon és külföldön szerzett jövedelme egyaránt adóköteles Miről volt szó? SZJA kiszámítása Társadalombiztosítási kötelezettségek Kifizetők szerepe SZJA

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában 2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában Családi kedvezmény érvényesítésének feltétele Adóelőleg-levonáshoz, bevalláshoz (munkáltatói adómegállapításhoz)

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs:

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs: Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Magyarázat a személyi jövedelemadózás évközi és év végi változásaihoz

Magyarázat a személyi jövedelemadózás évközi és év végi változásaihoz Magyarázat a személyi jövedelemadózás évközi és év végi változásaihoz A családi járulékkedvezmény részletszabályain és a nyugdíjbiztosítások díja után járó adóról való rendelkezés bevezetésén túl az Szja-tv.

Részletesebben

2014-től a családi adókedvezmény családi járulékkedvezmény formájában az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is érvényesíthetővé válik.

2014-től a családi adókedvezmény családi járulékkedvezmény formájában az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is érvényesíthetővé válik. Adóváltozások 2014: szja-t és tao-t érintő adóváltozások Az Országgyűlés 2013. november 18-án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2014. 2014.10.12. 1

II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2014. 2014.10.12. 1 II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2014. 2014.10.12. 1 A 2014. évtől érvényes változások 2014.10.12. 2 1. Munkáltatói lakáscélú támogatás Max. 5 millió Ft 5 év alatt, bármennyi foglalkoztatótól( bekerülési érték

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1 ÚTMUTATÓ az NY29CSK jelű nyilatkozat mintához a 2014. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához a családi adóalap érvényesítéséhez Felhívjuk figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Az adómentes természetbeni juttatások új szabályai

Az adómentes természetbeni juttatások új szabályai Az adómentes természetbeni juttatások új szabályai 2005. évben ismét bővült az adómentesen nyújtható természetbeni juttatások köre, és emellett néhány esetben emelkedtek azok az értékhatárok, ameddig bizonyos

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző Adóváltozások 2016 Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző A személyi jövedelemadó változásai 2 Az adó mértéke 2016. január 1-től az adó mértéke 15 százalék. Az adó mértékének változása miatt

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013.

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. Biztosítás típusok Cég által fizetett díj Biztosító szolgáltatása, kifizetése Kockázati biztosítások (nincs lejárati szolgáltatás és visszavásárlási érték) Kockázati (halál esetére)

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ NY29CSK JELŰ NYILATKOZAT A 2016

ÚTMUTATÓ AZ NY29CSK JELŰ NYILATKOZAT A 2016 ÚTMUTATÓ AZ NY29CSK JELŰ NYILATKOZAT A 2016. ÉVI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MUNKÁLTATÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ AZ ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYÉNEK ÉS A CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYILATKOZAT

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN JÁRULÉK FOGALMAK Járulékalapot képező jövedelem 1. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből

Részletesebben

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2013/2014. II. Hol tartunk Az SZJA jellemzői A törvény alanyi hatálya A bevallási kötelezettség A jövedelemadó általános sémája Jövedelmek csoportosítása Összevonás

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Adótörvény változások 2015-től Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Adótanácsadók Egyesülete alelnök Személyi jövedelemadó SZJA 1 Alapelv az szja-ban A magánszemélynek bérként adott juttatás nem tartozhat

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás TB 2014 Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás A TB 2013 évközi változásai JÁRULÉKFIZETÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG Gyet-ben részesülő vállalkozó minimum adó- és járulékalapja 2013. július 1-jétől Ha

Részletesebben

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások H-1037 Budapest Montevideo u. 3/A Tel.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 abt@abt.hu www.abt.hu Budapest, 2012. december A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások Tisztelt Ügyfeleink!

Részletesebben

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014.

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. Biztosítottak körben bekövetkező változás 1. 2014. január 1-jétől

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához TÁJÉKOZTATÓ a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. szeptember 2 Tisztelt Ügyintéző! Az alábbiakban a jövedelemkiegészítés összegének

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő nem kell az 1353-as számú bevallást benyújtani - ha az adózó az adóévben egyáltalán

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató az első házasok kedvezményének érvényesítéséhez 1

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató az első házasok kedvezményének érvényesítéséhez 1 ÚTMUTATÓ az NY29CSK jelű nyilatkozat mintához a 2015. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához az első házasok ének és a családi érvényesítéséhez Felhívjuk figyelmét, hogy a

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek Dr. Orbán Ildikó Reprezentáció üzleti ajándék Nem pénzben adott vagyoni értéknek minősül Adófizetésre kötelezett: a kifizető Mentes reprezentáció, üzleti

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

Jelölje itt x-szel, ha az eltartottak felsorolását külön lapon folytatja!

Jelölje itt x-szel, ha az eltartottak felsorolását külön lapon folytatja! Adóelőleg-nyilatkozat a 2016. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről I. A nyilatkozatot adó magánszemély Módosított neve:.. nyilatkozat adóazonosító jele: Az eltartottak (kivéve

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Cafeteria 2015. 2015. január 27. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg?

Cafeteria 2015. 2015. január 27. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg? Cafeteria 2015. 2015. január 27. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György Miért éri meg? A munkavállalók motivációjának, elégedettségének és elkötelezettségének fokozása Adómegtakarítás (adóoptimalizálás) Ún.

Részletesebben