ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013.12.16. 2013. ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK"

Átírás

1 2013. ÉVKÖZI JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Személyi jövedelemadó: Jellemzően más törvények módosításával összefüggő részletszabályok módosultak. Nem jelentős terjedelműek. Hatálybalépés szempontjából több időpontban kerültek bevezetésre BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS Hatályos: től. Öpt. (1993. évi XCVI. Tv.) szabályai alapján tól van lehetőség a célzott szolgáltatás nyújtására. Célzott szolgáltatás: - pénztár alapszabályában rögzített, - munkáltató által kiválasztott szolgáltatás. - Munkáltató fizetheti a Munkáltató pénztártag alkalmazottai, illetve azok közeli hozzátartozói részére BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS Önkéntes pénztárba fizetett adománynak minősül. Mértéke: pénztártag alkalmazottak létszáma * minimálbér Az alkalmazottak létszámaként a befizetéskor az adóéven belül több befizetés esetén az első befizetéskor pénztártag alkalmazottak létszáma vehető figyelembe. 1

2 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS Adóztatása: Értékhatáron belül béren kívüli juttatás: Adóterhelés: 35,7 % Juttatás értékének 19 %-os adóalap kiegészítéssel növelt összege után 16 % Szja (1308A lap 3. sor) 14 % EHO (1308A lap 14. sor) Az Önkéntes pénztár által nyújtott célzott szolgáltatás az es korlátba nem tartozik bele!!! 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS Adóztatása: Értékhatáron felül egyes meghatározott juttatás: Adóterhelés: 51,17 % Juttatás értékének 19 %-os adóalap kiegészítéssel növelt összege után 16 % Szja (1308A lap 2. sor) 27 % EHO (1308A lap 15. sor) 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS Béren kívüli juttatásként adózik visszamenőleg A korábbi adományt a májusi 1308-as bevallásba (döntés alapján, és közötti időszakra) átmeneti rendelkezés alapján. Ha nem alkalmazza, akkor a magánszemély juttatása sem adómentes. A pénztárnak rendelkeznie kell az adómentesség alkalmazásához a munkáltató okiratba foglalt nyilatkozatával, mely alátámasztja a béren kívüli juttatásként történő adóztatást. 2

3 ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TŐL) Út a szakma választáshoz tanulói ösztöndíj (szja 1.sz. melléklet pont): Európai uniós forrásból. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekek támogatása (szakiskolai, szakközépiskolai képzés, 2013/2014- es tanévben 7. és 8. évfolyama). 2 éven keresztül ösztöndíj biztosítása. ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Felsőoktatásban fizetett ösztöndíjak adómentessége: Adómentes a nappali tagozaton tanuló hallgató részére kifizetett ösztöndíj, a tankönyv- és jegyzettámogatás teljes összege, valamint diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege. ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Adómentes továbbá a nappali tagozaton a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó rész 3

4 ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Adómentesek a törvényben nevesített ösztöndíjak is: - Klebelsberg Képzési Ösztöndíj, - Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj, - a hallgatók, a doktorjelöltek, illetve az oktatók, kutatók részére folyósított nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj (Szja-tv. 1. sz. melléklet alpont). ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Adómentes a roma szakkollégium által a szakkollégiumi tagsági jogviszonyra tekintettel nyújtott, az Szja-tv. előírásai szerint egyébként bevételnek minősülő pénzbeli juttatás is. (2013. július 6-ától hatályos, de azt már a január 1- jétől megszerzett jövedelmekre is lehet alkalmazni. (Szja-tv. 1. számú melléklet alpont) ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Adómentes július 6-ától a nemzetiségi nyelvoktatást folytató középfokú iskolák tanulói részére adományozható ösztöndíj (Szja-tv. 1. számú melléklet alpont). 4

5 ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Adómentes juttatás a honvédek jogállásáról szóló évi CCV. törvényben meghatározott kiegészítő rokkantsági támogatás és kiegészítő hozzátartozói támogatás. (1.11. alpont) A honvédelemért felelős miniszter mellett a Honvéd Vezérkar főnöke is adományozhat adómentesen különböző emléktárgyakat, különösen szál- vagy lőfegyvert, dísztőrt, gyűrűt (4.6. alpont). ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Adómentes az egyházi jogi személy által egyházi személynek vagy az egyházi jogi személy részére végzett tevékenység ellátásáért rendszeres havi díjazásban részesülő magánszemélynek elkülönített nyilvántartás alapján juttatott olyan vagyoni érték (így különösen a perselypénz, az egyházfenntartói járulék vagy az adomány), amelyet egyházi szertartásért vagy egyházi szolgálatért magánszemély közvetlenül vagy közvetve nyújt. ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Nem tartozhat ide az egyházi jogi személy számára közcélú adományként átadott pénz. Adómentes továbbá az előzőekben említett magánszemélynek a központi költségvetésből jövedelempótlék vagy annak megfelelő jogcímen nyújtott támogatás is (4.8. alpont). A vallási közösségekkel kapcsolatos jogszabályokban használt fogalmaknak megfelelően módosult az Szja-tv. fogalomhasználata is. 5

6 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK ( TŐL) A szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. Törvény a távszerencsejáték szervezését szabályozó új rendelkezésekkel egészült ki. A távszerencsejáték szervezési tevékenység (e körbe tartozik az online, azaz internetes szervezés is) akkor tartozik a törvény területi és tárgyi hatálya alá, ha a játékos Magyarországon vesz részt a játékban, illetve a szolgáltatás Magyarországra irányul. A távszerencsejáték-szolgáltatás nyújtásához az állami adóhatóság engedélye szükséges. ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK ( TŐL) Amennyiben a szervező rendelkezik ezzel az engedéllyel, a játékból származó nyeremény a jogszerűen szervezett, engedélyhez nem kötött - sorsolásos játékból, - a sorsjátékból, - a játékkaszinóból, - a bukmékeri rendszerű fogadásból, - a lóversenyfogadásból, - a bingó játékból, a személyi jövedelemadó szem pontjából nem számít jövedelemnek. ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK ( TŐL) A szervező a játékadó megfizetésével teljesíti a közteher-fizetési kötelezettséget. Ha azonban a szervező adóhatósági engedéllyel nem rendelkezik, az online játékban elért bevétel a magánszemély összevonás alá eső adóköteles jövedelmének minősül (Szja-tv. 76. (4)) 6

7 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK ( TŐL) Az átalányadózás választásánál január 1- jétől nem kizáró ok, ha az egyéni vállalkozó munkaviszonyban áll. A kiskereskedelemre vonatkozóan is hatályon kívül helyezte ezt a feltételt a törvénymódosítás.[szja-tv. 50. (4) bekezdés]. ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK ( TŐL) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a Magyar Nemzeti Bank szervezetébe történő október 1-jei hatályú integrálásával összefüggésben módosultak a Felügyeletre való hivatkozást tartalmazó rendelkezések [Szja-tv. 67/A. (3) bekezdés]. NEM A VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRDEKÉBEN FELMERÜLŐ EGYES KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK Az a költség, ráfordítás, amely a régi Btk. szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban vagy befolyásolással üzérkedés nemzetközi kapcsolatokban, az új Btk. szerinti vesztegetés és annak elfogadása, hivatali vesztegetés és annak elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban és annak elfogadása, vagy befolyással üzérkedés, bűncselekmény elkövetése érdekében vagy azzal összefüggésben merült fel. 7

8 ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK A személyi jövedelemadóról szóló törvény évi változásai Jelenlegi szabályozás: 1 vagy 2 kedvezményezett eltartott esetén (eltartottak száma függvényében) Ft ( Ft adókedvezmény) 3 és minden további eltartott esetén Ft ( Ft adókedvezmény). Közösen is érvényesíthetik a jogosultak. Megosztható a jogosultnak nem minősülő közös házastárssal vagy közös háztartásban élő élettárssal A Tbj. módosítása tartalmazza a családi kedvezmény járulékok terhére történő érvényesítéséhez szükséges új szabályokat, melyek lehetővé teszik az Szja-tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult, biztosítottnak minősülő személyeknek, hogy az igénybe nem vett családi kedvezmény személyi jövedelemadó tartalmának megfelelő összeget levonhassák a 7 százalékos egészségbiztosítási járulékból és a 10 százalékos nyugdíjjárulékból. 8

9 A családi járulékkedvezmény összege: a biztosítottat megillető, a családi kedvezmény összegéből (a biztosított által, vagy közös igénybevételére jogosult biztosítottak által közösen és/vagy a kedvezményt megosztással érvényesítő biztosított házastársa, élettársa által) együttesen ténylegesen érvényesített családi kedvezménnyel csökkentett összeg 16 százaléka, de legfeljebb a jogosultat, jogosultakat terhelő, biztosított által fizetendő járulékok együttes összege [Tbj. 24/A. (3) bekezdés]. A szabály alkalmazásában a biztosított által fizetendő járuléknak van jelentősége, mégpedig az abban az évben fizetendőé, amelyre a kedvezmény vonatkozik (Tbj.24/A. (2)]. Ha ebben az évben van fizetendő járulék, akkor (legfeljebb ennek mértékig) jár a kedvezmény, függetlenül attól, hogy az adóelszámolás (bevallás, munkáltatói adó-megállapítás) benyújtásakor biztosított-e a kedvezményt érvényesítő magánszemély. Első lépés: azt kell meghatározni, hogy mennyi családi adóalap-kedvezmény illeti meg a magánszemélyt. A jogosultat megillető összegből le kell vonni az Szja- tv. szerinti családi kedvezmény közös igénybevételére jogosult biztosítottak által közösen és/vagy a biztosított és a családi kedvezményt megosztással érvényesítő biztosított házastársa, élettársa által együttesen ténylegesen együttesen érvényesített adóalap kedvezményt. 9

10 Az így kapott különbözet 16 százaléka érvényesíthető járulék-kedvezményként, ha az belefér a családi járulékkedvezményre jogosult(ak) 7 százalékos egészségbiztosítási járulékába és a 10 százalékos nyugdíjjárulékába. Az egymás adóazonosító jelét is tartalmazó) nyilatkozatukkal együttesen (közösen) is igénybe vehetik a családi járulékkedvezményt E nyilatkozatnak tartalmaznia kell a magánszemélyeknek a kedvezmény összegének felosztására vonatkozó döntését is A családi járulékkedvezményt a biztosított egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő is igénybe veheti. A családi járulékkedvezményt az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozás tagja a megszerzett jövedelem tényleges kivét, átalányban megállapított jövedelem, illetve a személyes közreműködés díjazása után fizetendő járulékokból tudja igénybe venni, azt a minimum járulékalap terheiből érvényesíteni nem lehet [Tbj. 24/A. (6) bekezdés 10

11 A kedvezmény érvényesítése nem érinti a járulékkedvezményt érvényesítő személy társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságát, és nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátások összegét [Tbj. 24/B. ]. (PÉLDA) Családi járulékkedvezmény 1 kereső és 3 gyermek esetén. A családfő havi munkabére Ft, a feleség otthon neveli 3 gyermeküket, mind a 3 gyermek kedvezményezett eltartottnak minősül. A családfő nyilatkozik, hogy a teljes adó- és járulékkedvezményt igénybe kívánja venni. Hogyan alakul a havi nettó bére? Megnevezés Havi munkabér Érvényesített családi kedvezmény Családi kedvezménnyel 3csökkentett szja-alap (1. 2.) Fizetendő szja (3. 16%)

12 Családi járulékkedvezmény 5Az Szja-tv. szerinti családi kedvezmény Szja-ban érvényesített családi kedvezmény (2. sor) Családi járulékkedvezmény [(5. 6.) 16%] Természetbeni egészségbiztosítási járulék és pénzbeli 8egészségbiztosítási járulék összege (1. 7%) Érvényesített családi járulékkedvezmény Levont egészségbiztosítási járulék Munkaerő-piaci járulék (1. 1,5%) Nyugdíjjárulék (1. 10%) Nyugdíjjárulékból igénybe vehető családi járulékkedvezmény [a 12. és (7. 9.) sorok 1 3minimuma] Levont nyugdíjjárulék ( ) Összes adó és járulék ( ) Nettó jövedelem (1. 15.) A havi nettó jövedelem növekedése Adóelőleg meghatározása: Általános szabályok alapján. Sorrend: - Személyi jövedelemadó-alapból. - A fennmaradó kedvezmény 16 százalékával lehet csökkenteni a biztosítottat terhelő járulékokat. Először az egészségbiztosítási járulékként (ezen belül sorrendben természetbeni egészségbiztosítási járulékként majd pénzbeli egészségbiztosítási járulékként) kell levonni, majd ha az nem elégséges, akkor a fennmaradó összeg a nyugdíjjárulékot csökkenti [Tbj. 51. (3) bekezdés]. 12

13 Egyéb szabályok: Nem kötelező kérni a járulékkedvezmény alkalmazását. Csak olyan magánszemély nyilatkozhat róla, aki egyébként családi adóalap kedvezményre is jogosult (ha csak megosztással jogosult, akkor nem tehet). Egyéni vállalkozó adóelőleg megállapítása: Havonta állapítja meg. Vállalkozói kivét vagy átalányban megállapított jövedelem után. Minimum járulékalap után nem érvényesíthető. Sorrend a magánszemélyek módjára. A saját járulék nettósításával rendezi. Családi gazdálkodó adóelőleg megállapítása. Negyedévente állapítja meg. Mg.-i őstermelésből származó vagy átalányban megállapított jövedelem után. Sorrend a magánszemélyek módjára. A saját járulék nettósításával rendezi. 13

14 Ha a biztosított a családi járulékkedvezményt havonta vagy negyedévente érvényesítette, és az összevont adóalapja után személyi jövedelemadókötelezettséget állapít meg, a biztosított a családi járulékkedvezmény összegét nem állapítja meg újra, nem fizeti vissza. A járulékkedvezmény elszámolása: a munkáltatói adó-megállapítás során, vagy az éves bevallásában elszámolni, Fel kell tüntetni a családi járulékkedvezmény megállapított alapját, összegét, illetve azt az összeget is, amelyet a tárgyévre a családi járulékkedvezmény havi összege címen a foglalkoztató vagy a biztosított egyéni vállalkozó vagy mezőgazdasági őstermelő érvényesített Elszámolási különbözet: A nem érvényesített kedvezmény a bevallásban igényelhető. A többlet igénylést vissza kell fizetni (12 % különbözeti bírság Ft felett. Bevallásban nyilatkozat (hónapokra meghatározva a közös érvényesítést, megosztás). 14

15 Megosztott felügyelet szabályai: %-os családi pótlék jogosultság. A családi kedvezmény %-ára jogosultak a szülők. Gyermeket felváltva gondozó szülők a családi kedvezmény közös érvényesítésére nem jogosultak. KÜLFÖLDI SZÍNÉSZEK ADÓZÁSA Egyezmények alapján Mo-on is adóznak. Túl sok adminisztrációval jár a külföldi számára től lehetőség: - régi szabályok szerinti adózás - egyszerűsített adózás - választás alapján. KÜLFÖLDI SZÍNÉSZEK ADÓZÁSA Alkalmazható módszerek: - mentesítés, - beszámítás, Egyszerűsített eljárás feltételei: - 12 hónapos időszakon belül 183 napnál kevesebb itt tartózkodás. - Tbj szerint nem minősül belföldinek. 15

16 KÜLFÖLDI SZÍNÉSZEK ADÓZÁSA FEOR besorolás: Zeneszerző, zenész, énekes foglalkozásból a zenész, énekes, Színész, bábművész, Táncművész, koreográfus foglalkozásból a tánc- művész, Cirkuszi és hasonló előadóművész, Segédszínész, statiszta. KÜLFÖLDI SZÍNÉSZEK ADÓZÁSA Ha a magánszemély ezt az adózási módot választja, akkor az előadó művészeti tevékenységéből származó bevétel 70 %-a minősül adóköteles jövedelemnek. A bevétel részét képezi ebben az esetben a tevékenységgel összefüggésben fizetett költségtérítés és a magánszemély számára biztosított szállás szokásos piaci értéke is. KÜLFÖLDI SZÍNÉSZEK ADÓZÁSA Nem tartozik a jövedelem az összevont adóalapba. Kedvezmény nem érvényesíthető rá Ft-ig adómentes (nem kell adót megállapítani rá) Bármely 12 hónapos ciklusban több a bevétel, mint Ft, a teljes összeg adó alá esik. 16

17 KÜLFÖLDI SZÍNÉSZEK ADÓZÁSA Az adóbevallást és az adó megfizetését az ország elhagyásáig kell teljesíteni. Az adóbevallás egy rendkívül egyszerű, angol és magyar nyelvű bevallás. Adóazonosító jel igénylése nem szükséges az eljáráshoz, a bevalláson elegendő a magánszemély természetes azonosítóinak, illetőségének, valamint személyének azonosítására alkalmas hatósági igazolványa (például útlevél) típusának és számának feltüntetése. KÜLFÖLDI SZÍNÉSZEK ADÓZÁSA Az adóbevalláson fel kell tüntetni még a magánszemély jövedelmének összegét, a magánszemélyt terhelő adót, és a jövedelmet juttató személy vagy személyek nevét és címét (illetve székhelyét) (Szja-tv. 1/B. ). ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK ADÓZÁSA 2013: önálló tevékenység jövedelme. 2014: a képviselő megbízatásának időtartamára havonta tiszteletdíjra jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkárnak a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői pótlékából álló illetményének összegével. 17

18 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK ADÓZÁSA A képviselő tiszteletdíja nem önálló tevékenységből származó, járulék- alapot képező jövedelemnek minősül. A képviselők javadalmazásával kapcsolatos új rendelkezések az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napján lépnek hatályba. AZ ELŐZŐ ÉVI BÉR RÉSZÉT KÉPEZŐ JÖVEDELEM ( TŐL) A társadalombiztosítási és munkajogi szabályokkal való összhang megteremtése érdekében január 15-éről január 10-ére módosul az az időpont, ameddig kifizetésre kerülő munkaviszonyból származó, az előző évre vonatkozó bevételt, társadalombiztosítási ellátást az előző évi (december 31-én megszerzettnek minősülő) jövedelemként kell figyelembe venni. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG ÉRTÉKESÍTÉSE Jövedelem meghatározás eddig is azonos volt az ingatlannal előtti szerzés adómentes volt. Változás től: Ingatlannal azonos elbírálás. Adómentesség megszűnik. Az időmúlási szabály alkalmazható az egyéb ingatlanok módjára. 18

19 EGYÉNI VÁLLALKOZÓK (SZÜNETELTETÉS) Cél: - Egyszerűsítés. Szünetelőkre vonatkozó változások: Egész éves szünetelés esetén alkalmazhatja: - munkáltatói adó megállapítást, - adónyilatkozatot. EGYÉNI VÁLLALKOZÓK (SZÜNETELTETÉS) A fentiektől függetlenül az egész évben szünetelők esetén a bevallási határidő: tárgyévet követő Hatályba lépés: kihirdetés napján Alkalmazása: már a 2013-as adóévről benyújtandó bevallásra is. EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (ADÓELŐLEG MEGÁLLAPÍTÁS) Családi járulékkedvezmény igénybevétele esetén. Saját döntés alapján. Adóelőleg megállapítása: vállalkozói kivétre, átalányban megállapított jövedelemre havi adó megállapítás és bevallás. 19

20 EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (KISVÁLLALKOZÓI KEDVEZMÉNY) Szabályok: Csak mikro és kisvállalkozás lehet, Legfeljebb 30 millió Ft értékű beruházásra, Új, korábban használatba nem vett bizonyos eszközökre. Változás: Nem anyagi javak köre bővül: Szoftvertermékekkel. Az adójogi konzekvenciákat is alkalmazni kell. EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (KISVÁLLALKOZÓI KEDVEZMÉNY) Alkalmazása a mezőgazdaságban: ig: EK-szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendeletben foglalt támogatásként vehető igénybe. EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (KISVÁLLALKOZÓI KEDVEZMÉNY) Alkalmazása a mezőgazdaságban: től: megfogalmazás agrár csekély összegű (de minimis) támogatásként vehető igénybe Ok: EK rendelet hatályon kívül helyezése. 20

21 EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (KISVÁLLALKOZÓI ADÓKEDVEZMÉNY) december 31-ét követően megkötött hitelszerződések alapján a tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához igénybe vett hitel kamatának 60 százalékáig a de minimis szabályokra is figyelemmel kisvállalkozói kedvezmény vehető igénybe. (tao-val azonos szabályozás) HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA (08.01-TŐL) a pénzügyi intézmény által elengedett, lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött kölcsönszerződésből származó követelés (akkor is, ha az elengedés egyezség keretében történik) feltéve, hogy a követelés elengedésére a pénzügyi intézmény belső szabályzatában foglaltak alapján, az azonos helyzetben lévőket egyenlő elbánásban részesítő elv betartásával - független felek között - kerül sor. HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA Megszűnt a jövedelem korlát! (a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének négyszerese) Nem csak deviza alapú kölcsönszerződésekből származó követelés elengedése esetén alkalmazható. csak független felek között alkalmazható. 21

22 HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA Változás től: Hatályát veszti az alábbi feltétel: Csak arra alkalmazható, amelyet lakóingatlanon fennálló jelzálog biztosít. HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA Az új szabályokra is vonatkozik: belső szabályzatában, diszkriminációtól mentesen Akár egyezség keretében is lehetséges. Így adómentes lehet a szabad felhasználású vagy éppen gépjármű vásárlásához felvett kölcsönök elengedése útján szerzett jövedelem is HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA Kedvező változás a hiteladósok oldaláról, hogy a pénzügyi intézménynek nem kell kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapítania, és azután közterheket fizetnie, ha a hitelre, kölcsönre azért nem számol fel kamatot, hogy a fizetésképtelen adós fizetőképességét helyreállítsa. Fontos: független felek között. 22

23 TERMŐFÖLD ÉRTÉKESÍTÉS ADÓMENTESSÉGE Adómentességi feltételek ( ig): évi 200 ezer Ft-ot meg nem haladó rész, magánszemély éves összes jövedelme nem haladja meg a forintot, a termőföldet regisztrációs számmal rendelkező magánszemély részére adja el (hasznosítási feltételek, okiratba foglalás) Változás: jövedelemkorlát megszűnése. TERMŐFÖLD ÉRTÉKESÍTÉS ADÓMENTESSÉGE Birtok-összevonási cél: akkor valósul meg, ha az átruházás eredményeként már az ügyletet megelőzően is a vevő tulajdonában álló termőföld és az ügyletben megvásárolt termőföld a település közigazgatási határától függetlenül egymással szomszédossá válik. TERMŐFÖLD ÉRTÉKESÍTÉS ADÓMENTESSÉGE Ha egy éven belül több ügylet történik, akkor elegendő az év végére, december 31- ére egy tagban lennie a birtoknak, hiszen ezen adásvételi szerződések hatását együttesen kell vizsgálni. Szomszédos termőföldeknek minősülnek azok a föld- részletek is, amelyeket önálló helyrajzi szám alatt nyilván- tartott út, árok, csatorna választ el. 23

24 A LAKÁSCÉLÚ MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁS ADÓMENTESSÉGE Jelenleg: Első lépésként munkáltatónak kamatmentes kölcsönt kell nyújtania, betartva az Szja-tv. 72. (4) bekezdés f) rendelkezéseit. Második lépésben adómentesen elengedhető az Szja-tv. 1. számú melléklet 2.7. alpontjában foglaltak alapján. A LAKÁSCÉLÚ MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁS ADÓMENTESSÉGE A január 1-jétől: a munkáltató által lakás célú felhasználásra nyújtott vissza nem térítendő támogatás adómentességének feltételeit kiegészülnek, így a munkáltató adhat adómentes támogatást munkavállalójának hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett lakás célú hitelének visszafizetéséhez, törlesztéséhez is. A LAKÁSCÉLÚ MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁS ADÓMENTESSÉGE Feltételek: a munkáltató hitelintézet vagy a kincstár útján annak igazolása alapján nyújtsa, a támogatás összege ne haladja meg a vételár vagy az építési költség 30 százalékát, a lakás ne haladja meg a méltányolható lakásigény mértékét [12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet]. Öt éven belül összesen nem lehet több 5 millió forintnál (több munkáltatónál sem) 24

25 EU ÁLTAL FINANSZÍROZOTT PÁLYÁZATOK ADÓMENTESSÉG ( TŐL) Adómentesnek minősül az a szolgáltatás, amelyet kifizető független félnek (például hátrányos helyzetű gyermeknek, fiatal felnőttnek) nyújt az Európai Unió valamely pénzügyi alapja és/vagy az államháztartás valamely alrendszerének költségvetése terhére elnyert forrásból. Az adómentesség feltétele, hogy a juttatás semmiképpen se legyen a magánszemély valamely tevékenységének ellenértéke. (1.sz. melléklet alpont) NEMZET MŰVÉSZE-DÍJ ADÓMENTESSÉGE Feltételek: magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó, leginkább elismert, korábban Kossuth-díjban részesített, 65. életévét betöltött (táncmű- vész esetében 50. életévét betöltött) képviselőinek személyes megbecsülése, méltó életkörülményeinek biztosítása céljából. NEMZET MŰVÉSZE-DÍJ ADÓMENTESSÉGE Művészeti élet minden területén adományozható. A díj odaítélésről bizottság dönt. A Nemzet Művésze címet egyidejűleg legfeljebb 70 személy viselheti. Havi életjáradékot kap, melynek összege havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 23- szorosa. A juttatás adómentes (1. sz. mell. 4.28) 25

26 EGYES ÉLŐÁLLAT-BESZÁLLÍTÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK ADÓMENTESSÉGE Igényelheti: magánszemélyek, egyéni vállalkozók, őstermelők, mezőgazdasági vállalkozások. Hajdú-Bét Rt., a NOVOFARM Rt. vagy a Pápai Hús Kft. Beszállítói, ha követelésük van e társaságoktól. Vidékfejlesztési miniszter rendeletei alapján nyújtható a támogatás. EGYES ÉLŐÁLLAT-BESZÁLLÍTÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK ADÓMENTESSÉGE Igényelhetik még a fenti személyek : örökösei, jogutódjai, a felszámolással vagy végelszámolással megszűnt, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt álló mezőgazdasági termelőnek június 1-jén fennálló tulajdonrész arányában természetes személy tulajdonosa, vagy annak örököse is. EGYES ÉLŐÁLLAT-BESZÁLLÍTÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK ADÓMENTESSÉGE Kártalanításnak minősül. Az szja tv. mentességet biztosít a kifizetésre. Hatályos: kihirdetést követő naptól. 26

27 ELENGEDETT KÖVETELÉS ADÓMENTESSÉGE Adómentes: a hitelintézet, befektetési szolgáltató, pénzügyi vállalkozás pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból, befektetési szolgáltatásból vagy azt kiegészítő szolgáltatásból, biztosító biztosítási szolgáltatásból származó elengedett követelése, ha az nem haladja meg a forintot. ELENGEDETT KÖVETELÉS ADÓMENTESSÉGE További feltétel, hogy az elengedéssel a hitelintézetnek, befektetési szolgáltatónak, pénzügyi vállalkozásnak, biztosítónak az adott szolgáltatásból származó követelése a magánszeméllyel szemben végérvényesen szűnjön meg. A rendelkezés már a évre is alkalmazható. ÜZLETPOLITIKAI CÉLÚ JUTTATÁSOK ADÓMENTESSÉGE Nyújthatja: a kifizető, a magyar szabályok szerint kifizetőnek nem minősülő külföldi személy. Ha a juttatás formája és körülményei megfelelnek a szabályozott feltételeknek. A rendelkezés visszamenőlegesen (elévülési időn belül) alkalmazható. 27

28 SPORTESEMÉNYEKRE SZÓLÓ BELÉPŐ, BÉRLET - ADÓMENTESSÉG A 2013-ban összeghatár nélkül adómentes az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott, sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet, ha a juttató sportesemény-szervező tevékenységet folytató szervezet és a jegyet, bérletet saját tevékenységi körében juttatja. Nem adómentes az ilyen juttatás akkor, ha azt más személy megrendelésére teljesítik. A sporteseményre szóló belépőjegy szerepel a kifizető (munkáltató) által 50 ezer forintos keretben adómentesen adható juttatások között is a különböző kulturális szolgáltatások igénybevételére jogosító jegyek, bérletek mellett. SPORTESEMÉNYEKRE SZÓLÓ BELÉPŐ, BÉRLET - ADÓMENTESSÉG 2014-től: Sporteseményre szóló belépőjegyeket, bérleteket a kifizetők, juttatók is összeghatártól függetlenül adhatnak adómentesen a magánszemélyeknek, de csak akkor, ha a belépőjegy, a bérlet a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre való belépésre jogosít. Az 50 ezer forintos korlát csak a kulturális szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jegy bérlet juttatására vonatkozik. FOGALMAK VÁLTOZÁSA Utalvány: Nem tartoznak bele a visszaváltható utalványok. Ha visszaválthatja, akkor a juttatás nem minősül kedvező adózás alá tartozó adó- mentes vagy béren kívüli juttatásnak. Jogviszony jellege szerint adózik (bér!). 28

29 FOGALMAK VÁLTOZÁSA De minimis támogatás: Az új fogalom lehetővé teszi, hogy a jövőben bármely a mezőgazdasági termelőágazatban az EU által megalkotott szabály alapján de minimis, csekély összegű támogatásnak minősülő támogatás a személyi jövedelemadó rendelkezései Szerint is agrár csekély összegű Támogatásnak minősüljön. Tartalmi változás nincs. FOGALMAK VÁLTOZÁSA Termőföld: (2013. december 15-től) mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld. nem minősül termőföldnek a halastó. A törvény más rendelkezésein is átvezették. EGYÉB VÁLTOZÁSOK Polgári jogi társaságok: Hatályon kívül kerülnek az Szja-tv. azon szabályai, melyek a polgári jogi társaságra telepítettek adókötelezettséget. Ezek a rendelkezések 2013-ban biztosították a polgári jogi társaság számára. 29

30 EGYÉB VÁLTOZÁSOK Nem minősül költségnek a 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás (ingatlan bérbeadás) től mezőgazdasági őstermelői, illetve egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe venni a káreseménnyel összefüggésben kapott kártalanítást is (pl. az időjárás miatt elveszett termésre tekintettel kapott). KAMAT JÖVEDELEM (08.01-TŐL) Kamatjövedelem átsorolható az ellenőrzött tőkepiaci ügylet közé! Pl.: nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásából, visszaváltásából, átruházásából származó jövedelmek esetén. Kizárólag a augusztus 01-e előtti kamatjövedelmekre vonatkozhat. Nyilatkozni az év végéig a befektetési szolgáltató felé. Miért éri meg? Adókiegyenlítés lehetséges az ETÜ esetében. 30

31 EGYÉNI VÁLLALKOZÓK MINIMUM JÁRULÉK ALAP TŐL GYET-ben részesülő egyéni vállalkozó Ha a GYET folyósítása alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja Nincs szocho a minimálbér 112,5 % után Nincs járulék sem a 100%, ill. 150 % után DE, Vállalkozói kivét esetén, ill. átalányadózásnál az átalányban megállapított jövedelemnél általános szabályok szerint kell járulékokat és szochó-t fizetni! ÁTALÁNYADÓS EV 36 ÓRÁS MUNKAVISZONY MELLETT (07.01-TŐL) ig 10 % nyugdíjjárulék a minimálbér után 7 % egészségbiztosítási járulék a minimálbér 150 %-a után 27 % szocho az átalányban megállapított jövedelem után től Csak az átalányban megállapított jövedelem után kell fizetni a 10 % nyugdíjjárulékot, 7 % egészségbiztosí-tási járulékot, 27 % szocho-t EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS től új 6 %-os mértékű EHO a 16 %-os Szja mellett Kamatjövedelmeket: bankbetétre, takarékbetétre fizetett kamat és egyéb hozam; a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból (például kötvény), kollektív befektetési értékpapírból származó kamat, és más jövedelem; nyereménybetétkönyv tárgynyereménye (tárgynyeremény, értékpapír adóalapja a szokásos piaci érték 1,19-szerese); a biztosítói teljesítésből a befizetett díjat meghaladó összeg azzal, hogy nem minősül befizetett díjnak a kockázati biztosítás díja; 31

2014. évi adótörvényi változások

2014. évi adótörvényi változások 2014. évi adótörvényi változások Társasági adó 2014 Jövedelem-minimum A tagi kölcsön és a jövedelem-minimum a társasági adóban! A 2014. május 31-ei határidőig benyújtandó társasági adóbevallásban kell

Részletesebben

II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2014. 2014.10.12. 1

II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2014. 2014.10.12. 1 II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2014. 2014.10.12. 1 A 2014. évtől érvényes változások 2014.10.12. 2 1. Munkáltatói lakáscélú támogatás Max. 5 millió Ft 5 év alatt, bármennyi foglalkoztatótól( bekerülési érték

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény)

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény) Készítette: Kissné Eged Gabriella 2014. február 8. Családi kedvezmény

Részletesebben

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján)

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) I. Szja.mód.doc. 2013.12.16. I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) A módosítások legfontosabb része a családi kedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában 2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában Családi kedvezmény érvényesítésének feltétele Adóelőleg-levonáshoz, bevalláshoz (munkáltatói adómegállapításhoz)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 29., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CC. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 1/2014 Hírlevél Tartalomból Drágán fizett, ha késve fizett Júliustól legfeljebb 30 napon belül ki kell fizetni a számlákat. Milyen időponttól kell számolni a határidőt, el lehet-e ettől térni, milyen szankció

Részletesebben

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11621. számú törvényjavaslat az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról Előadó: Dr. Draskovics Tibor pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

2014. évi adótörvény változásokról

2014. évi adótörvény változásokról 2014. évi adótörvény változásokról 2013. évi CC. tv. figyelembe vételével S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. Társasági adó 1 FOGALMAK Bejelentett részesedés (4. 5.pont)

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

2015.04.01. Előadó: Spilákné Kertész Márta

2015.04.01. Előadó: Spilákné Kertész Márta Előadó: Spilákné Kertész Márta Bevételek összesen: 16 312,873 Milliárd Ft Kiadások összesen: 17.190,277 Milliárd Ft Hiány: 877,404 Milliárd Ft Államadósság: 25.100,4 Milliárd Ft. (230,2 Ft/USD, 310,2 Ft/EUR,

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2014. január 2014. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2014. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai 2.1.2. Társasági adó 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó és járulékszabályok változásai 2.1.1. Személyi

Részletesebben

Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini. Adójogi kisokos

Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini. Adójogi kisokos Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. évi változások A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini projekt kiadványa 1 Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini Tartalom

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2015. január 2015. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2012 2013 2014 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 93.000,-

Részletesebben