ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013.12.16. 2013. ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK"

Átírás

1 2013. ÉVKÖZI JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Személyi jövedelemadó: Jellemzően más törvények módosításával összefüggő részletszabályok módosultak. Nem jelentős terjedelműek. Hatálybalépés szempontjából több időpontban kerültek bevezetésre BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS Hatályos: től. Öpt. (1993. évi XCVI. Tv.) szabályai alapján tól van lehetőség a célzott szolgáltatás nyújtására. Célzott szolgáltatás: - pénztár alapszabályában rögzített, - munkáltató által kiválasztott szolgáltatás. - Munkáltató fizetheti a Munkáltató pénztártag alkalmazottai, illetve azok közeli hozzátartozói részére BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS Önkéntes pénztárba fizetett adománynak minősül. Mértéke: pénztártag alkalmazottak létszáma * minimálbér Az alkalmazottak létszámaként a befizetéskor az adóéven belül több befizetés esetén az első befizetéskor pénztártag alkalmazottak létszáma vehető figyelembe. 1

2 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS Adóztatása: Értékhatáron belül béren kívüli juttatás: Adóterhelés: 35,7 % Juttatás értékének 19 %-os adóalap kiegészítéssel növelt összege után 16 % Szja (1308A lap 3. sor) 14 % EHO (1308A lap 14. sor) Az Önkéntes pénztár által nyújtott célzott szolgáltatás az es korlátba nem tartozik bele!!! 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS Adóztatása: Értékhatáron felül egyes meghatározott juttatás: Adóterhelés: 51,17 % Juttatás értékének 19 %-os adóalap kiegészítéssel növelt összege után 16 % Szja (1308A lap 2. sor) 27 % EHO (1308A lap 15. sor) 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS Béren kívüli juttatásként adózik visszamenőleg A korábbi adományt a májusi 1308-as bevallásba (döntés alapján, és közötti időszakra) átmeneti rendelkezés alapján. Ha nem alkalmazza, akkor a magánszemély juttatása sem adómentes. A pénztárnak rendelkeznie kell az adómentesség alkalmazásához a munkáltató okiratba foglalt nyilatkozatával, mely alátámasztja a béren kívüli juttatásként történő adóztatást. 2

3 ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TŐL) Út a szakma választáshoz tanulói ösztöndíj (szja 1.sz. melléklet pont): Európai uniós forrásból. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekek támogatása (szakiskolai, szakközépiskolai képzés, 2013/2014- es tanévben 7. és 8. évfolyama). 2 éven keresztül ösztöndíj biztosítása. ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Felsőoktatásban fizetett ösztöndíjak adómentessége: Adómentes a nappali tagozaton tanuló hallgató részére kifizetett ösztöndíj, a tankönyv- és jegyzettámogatás teljes összege, valamint diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege. ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Adómentes továbbá a nappali tagozaton a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó rész 3

4 ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Adómentesek a törvényben nevesített ösztöndíjak is: - Klebelsberg Képzési Ösztöndíj, - Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj, - a hallgatók, a doktorjelöltek, illetve az oktatók, kutatók részére folyósított nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj (Szja-tv. 1. sz. melléklet alpont). ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Adómentes a roma szakkollégium által a szakkollégiumi tagsági jogviszonyra tekintettel nyújtott, az Szja-tv. előírásai szerint egyébként bevételnek minősülő pénzbeli juttatás is. (2013. július 6-ától hatályos, de azt már a január 1- jétől megszerzett jövedelmekre is lehet alkalmazni. (Szja-tv. 1. számú melléklet alpont) ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Adómentes július 6-ától a nemzetiségi nyelvoktatást folytató középfokú iskolák tanulói részére adományozható ösztöndíj (Szja-tv. 1. számú melléklet alpont). 4

5 ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Adómentes juttatás a honvédek jogállásáról szóló évi CCV. törvényben meghatározott kiegészítő rokkantsági támogatás és kiegészítő hozzátartozói támogatás. (1.11. alpont) A honvédelemért felelős miniszter mellett a Honvéd Vezérkar főnöke is adományozhat adómentesen különböző emléktárgyakat, különösen szál- vagy lőfegyvert, dísztőrt, gyűrűt (4.6. alpont). ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Adómentes az egyházi jogi személy által egyházi személynek vagy az egyházi jogi személy részére végzett tevékenység ellátásáért rendszeres havi díjazásban részesülő magánszemélynek elkülönített nyilvántartás alapján juttatott olyan vagyoni érték (így különösen a perselypénz, az egyházfenntartói járulék vagy az adomány), amelyet egyházi szertartásért vagy egyházi szolgálatért magánszemély közvetlenül vagy közvetve nyújt. ÉVKÖZI ADÓMENTESSÉG VÁLTOZÁSOK ( TÓL) Nem tartozhat ide az egyházi jogi személy számára közcélú adományként átadott pénz. Adómentes továbbá az előzőekben említett magánszemélynek a központi költségvetésből jövedelempótlék vagy annak megfelelő jogcímen nyújtott támogatás is (4.8. alpont). A vallási közösségekkel kapcsolatos jogszabályokban használt fogalmaknak megfelelően módosult az Szja-tv. fogalomhasználata is. 5

6 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK ( TŐL) A szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. Törvény a távszerencsejáték szervezését szabályozó új rendelkezésekkel egészült ki. A távszerencsejáték szervezési tevékenység (e körbe tartozik az online, azaz internetes szervezés is) akkor tartozik a törvény területi és tárgyi hatálya alá, ha a játékos Magyarországon vesz részt a játékban, illetve a szolgáltatás Magyarországra irányul. A távszerencsejáték-szolgáltatás nyújtásához az állami adóhatóság engedélye szükséges. ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK ( TŐL) Amennyiben a szervező rendelkezik ezzel az engedéllyel, a játékból származó nyeremény a jogszerűen szervezett, engedélyhez nem kötött - sorsolásos játékból, - a sorsjátékból, - a játékkaszinóból, - a bukmékeri rendszerű fogadásból, - a lóversenyfogadásból, - a bingó játékból, a személyi jövedelemadó szem pontjából nem számít jövedelemnek. ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK ( TŐL) A szervező a játékadó megfizetésével teljesíti a közteher-fizetési kötelezettséget. Ha azonban a szervező adóhatósági engedéllyel nem rendelkezik, az online játékban elért bevétel a magánszemély összevonás alá eső adóköteles jövedelmének minősül (Szja-tv. 76. (4)) 6

7 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK ( TŐL) Az átalányadózás választásánál január 1- jétől nem kizáró ok, ha az egyéni vállalkozó munkaviszonyban áll. A kiskereskedelemre vonatkozóan is hatályon kívül helyezte ezt a feltételt a törvénymódosítás.[szja-tv. 50. (4) bekezdés]. ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK ( TŐL) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a Magyar Nemzeti Bank szervezetébe történő október 1-jei hatályú integrálásával összefüggésben módosultak a Felügyeletre való hivatkozást tartalmazó rendelkezések [Szja-tv. 67/A. (3) bekezdés]. NEM A VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRDEKÉBEN FELMERÜLŐ EGYES KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK Az a költség, ráfordítás, amely a régi Btk. szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban vagy befolyásolással üzérkedés nemzetközi kapcsolatokban, az új Btk. szerinti vesztegetés és annak elfogadása, hivatali vesztegetés és annak elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban és annak elfogadása, vagy befolyással üzérkedés, bűncselekmény elkövetése érdekében vagy azzal összefüggésben merült fel. 7

8 ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK A személyi jövedelemadóról szóló törvény évi változásai Jelenlegi szabályozás: 1 vagy 2 kedvezményezett eltartott esetén (eltartottak száma függvényében) Ft ( Ft adókedvezmény) 3 és minden további eltartott esetén Ft ( Ft adókedvezmény). Közösen is érvényesíthetik a jogosultak. Megosztható a jogosultnak nem minősülő közös házastárssal vagy közös háztartásban élő élettárssal A Tbj. módosítása tartalmazza a családi kedvezmény járulékok terhére történő érvényesítéséhez szükséges új szabályokat, melyek lehetővé teszik az Szja-tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult, biztosítottnak minősülő személyeknek, hogy az igénybe nem vett családi kedvezmény személyi jövedelemadó tartalmának megfelelő összeget levonhassák a 7 százalékos egészségbiztosítási járulékból és a 10 százalékos nyugdíjjárulékból. 8

9 A családi járulékkedvezmény összege: a biztosítottat megillető, a családi kedvezmény összegéből (a biztosított által, vagy közös igénybevételére jogosult biztosítottak által közösen és/vagy a kedvezményt megosztással érvényesítő biztosított házastársa, élettársa által) együttesen ténylegesen érvényesített családi kedvezménnyel csökkentett összeg 16 százaléka, de legfeljebb a jogosultat, jogosultakat terhelő, biztosított által fizetendő járulékok együttes összege [Tbj. 24/A. (3) bekezdés]. A szabály alkalmazásában a biztosított által fizetendő járuléknak van jelentősége, mégpedig az abban az évben fizetendőé, amelyre a kedvezmény vonatkozik (Tbj.24/A. (2)]. Ha ebben az évben van fizetendő járulék, akkor (legfeljebb ennek mértékig) jár a kedvezmény, függetlenül attól, hogy az adóelszámolás (bevallás, munkáltatói adó-megállapítás) benyújtásakor biztosított-e a kedvezményt érvényesítő magánszemély. Első lépés: azt kell meghatározni, hogy mennyi családi adóalap-kedvezmény illeti meg a magánszemélyt. A jogosultat megillető összegből le kell vonni az Szja- tv. szerinti családi kedvezmény közös igénybevételére jogosult biztosítottak által közösen és/vagy a biztosított és a családi kedvezményt megosztással érvényesítő biztosított házastársa, élettársa által együttesen ténylegesen együttesen érvényesített adóalap kedvezményt. 9

10 Az így kapott különbözet 16 százaléka érvényesíthető járulék-kedvezményként, ha az belefér a családi járulékkedvezményre jogosult(ak) 7 százalékos egészségbiztosítási járulékába és a 10 százalékos nyugdíjjárulékába. Az egymás adóazonosító jelét is tartalmazó) nyilatkozatukkal együttesen (közösen) is igénybe vehetik a családi járulékkedvezményt E nyilatkozatnak tartalmaznia kell a magánszemélyeknek a kedvezmény összegének felosztására vonatkozó döntését is A családi járulékkedvezményt a biztosított egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő is igénybe veheti. A családi járulékkedvezményt az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozás tagja a megszerzett jövedelem tényleges kivét, átalányban megállapított jövedelem, illetve a személyes közreműködés díjazása után fizetendő járulékokból tudja igénybe venni, azt a minimum járulékalap terheiből érvényesíteni nem lehet [Tbj. 24/A. (6) bekezdés 10

11 A kedvezmény érvényesítése nem érinti a járulékkedvezményt érvényesítő személy társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságát, és nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátások összegét [Tbj. 24/B. ]. (PÉLDA) Családi járulékkedvezmény 1 kereső és 3 gyermek esetén. A családfő havi munkabére Ft, a feleség otthon neveli 3 gyermeküket, mind a 3 gyermek kedvezményezett eltartottnak minősül. A családfő nyilatkozik, hogy a teljes adó- és járulékkedvezményt igénybe kívánja venni. Hogyan alakul a havi nettó bére? Megnevezés Havi munkabér Érvényesített családi kedvezmény Családi kedvezménnyel 3csökkentett szja-alap (1. 2.) Fizetendő szja (3. 16%)

12 Családi járulékkedvezmény 5Az Szja-tv. szerinti családi kedvezmény Szja-ban érvényesített családi kedvezmény (2. sor) Családi járulékkedvezmény [(5. 6.) 16%] Természetbeni egészségbiztosítási járulék és pénzbeli 8egészségbiztosítási járulék összege (1. 7%) Érvényesített családi járulékkedvezmény Levont egészségbiztosítási járulék Munkaerő-piaci járulék (1. 1,5%) Nyugdíjjárulék (1. 10%) Nyugdíjjárulékból igénybe vehető családi járulékkedvezmény [a 12. és (7. 9.) sorok 1 3minimuma] Levont nyugdíjjárulék ( ) Összes adó és járulék ( ) Nettó jövedelem (1. 15.) A havi nettó jövedelem növekedése Adóelőleg meghatározása: Általános szabályok alapján. Sorrend: - Személyi jövedelemadó-alapból. - A fennmaradó kedvezmény 16 százalékával lehet csökkenteni a biztosítottat terhelő járulékokat. Először az egészségbiztosítási járulékként (ezen belül sorrendben természetbeni egészségbiztosítási járulékként majd pénzbeli egészségbiztosítási járulékként) kell levonni, majd ha az nem elégséges, akkor a fennmaradó összeg a nyugdíjjárulékot csökkenti [Tbj. 51. (3) bekezdés]. 12

13 Egyéb szabályok: Nem kötelező kérni a járulékkedvezmény alkalmazását. Csak olyan magánszemély nyilatkozhat róla, aki egyébként családi adóalap kedvezményre is jogosult (ha csak megosztással jogosult, akkor nem tehet). Egyéni vállalkozó adóelőleg megállapítása: Havonta állapítja meg. Vállalkozói kivét vagy átalányban megállapított jövedelem után. Minimum járulékalap után nem érvényesíthető. Sorrend a magánszemélyek módjára. A saját járulék nettósításával rendezi. Családi gazdálkodó adóelőleg megállapítása. Negyedévente állapítja meg. Mg.-i őstermelésből származó vagy átalányban megállapított jövedelem után. Sorrend a magánszemélyek módjára. A saját járulék nettósításával rendezi. 13

14 Ha a biztosított a családi járulékkedvezményt havonta vagy negyedévente érvényesítette, és az összevont adóalapja után személyi jövedelemadókötelezettséget állapít meg, a biztosított a családi járulékkedvezmény összegét nem állapítja meg újra, nem fizeti vissza. A járulékkedvezmény elszámolása: a munkáltatói adó-megállapítás során, vagy az éves bevallásában elszámolni, Fel kell tüntetni a családi járulékkedvezmény megállapított alapját, összegét, illetve azt az összeget is, amelyet a tárgyévre a családi járulékkedvezmény havi összege címen a foglalkoztató vagy a biztosított egyéni vállalkozó vagy mezőgazdasági őstermelő érvényesített Elszámolási különbözet: A nem érvényesített kedvezmény a bevallásban igényelhető. A többlet igénylést vissza kell fizetni (12 % különbözeti bírság Ft felett. Bevallásban nyilatkozat (hónapokra meghatározva a közös érvényesítést, megosztás). 14

15 Megosztott felügyelet szabályai: %-os családi pótlék jogosultság. A családi kedvezmény %-ára jogosultak a szülők. Gyermeket felváltva gondozó szülők a családi kedvezmény közös érvényesítésére nem jogosultak. KÜLFÖLDI SZÍNÉSZEK ADÓZÁSA Egyezmények alapján Mo-on is adóznak. Túl sok adminisztrációval jár a külföldi számára től lehetőség: - régi szabályok szerinti adózás - egyszerűsített adózás - választás alapján. KÜLFÖLDI SZÍNÉSZEK ADÓZÁSA Alkalmazható módszerek: - mentesítés, - beszámítás, Egyszerűsített eljárás feltételei: - 12 hónapos időszakon belül 183 napnál kevesebb itt tartózkodás. - Tbj szerint nem minősül belföldinek. 15

16 KÜLFÖLDI SZÍNÉSZEK ADÓZÁSA FEOR besorolás: Zeneszerző, zenész, énekes foglalkozásból a zenész, énekes, Színész, bábművész, Táncművész, koreográfus foglalkozásból a tánc- művész, Cirkuszi és hasonló előadóművész, Segédszínész, statiszta. KÜLFÖLDI SZÍNÉSZEK ADÓZÁSA Ha a magánszemély ezt az adózási módot választja, akkor az előadó művészeti tevékenységéből származó bevétel 70 %-a minősül adóköteles jövedelemnek. A bevétel részét képezi ebben az esetben a tevékenységgel összefüggésben fizetett költségtérítés és a magánszemély számára biztosított szállás szokásos piaci értéke is. KÜLFÖLDI SZÍNÉSZEK ADÓZÁSA Nem tartozik a jövedelem az összevont adóalapba. Kedvezmény nem érvényesíthető rá Ft-ig adómentes (nem kell adót megállapítani rá) Bármely 12 hónapos ciklusban több a bevétel, mint Ft, a teljes összeg adó alá esik. 16

17 KÜLFÖLDI SZÍNÉSZEK ADÓZÁSA Az adóbevallást és az adó megfizetését az ország elhagyásáig kell teljesíteni. Az adóbevallás egy rendkívül egyszerű, angol és magyar nyelvű bevallás. Adóazonosító jel igénylése nem szükséges az eljáráshoz, a bevalláson elegendő a magánszemély természetes azonosítóinak, illetőségének, valamint személyének azonosítására alkalmas hatósági igazolványa (például útlevél) típusának és számának feltüntetése. KÜLFÖLDI SZÍNÉSZEK ADÓZÁSA Az adóbevalláson fel kell tüntetni még a magánszemély jövedelmének összegét, a magánszemélyt terhelő adót, és a jövedelmet juttató személy vagy személyek nevét és címét (illetve székhelyét) (Szja-tv. 1/B. ). ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK ADÓZÁSA 2013: önálló tevékenység jövedelme. 2014: a képviselő megbízatásának időtartamára havonta tiszteletdíjra jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkárnak a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői pótlékából álló illetményének összegével. 17

18 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK ADÓZÁSA A képviselő tiszteletdíja nem önálló tevékenységből származó, járulék- alapot képező jövedelemnek minősül. A képviselők javadalmazásával kapcsolatos új rendelkezések az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napján lépnek hatályba. AZ ELŐZŐ ÉVI BÉR RÉSZÉT KÉPEZŐ JÖVEDELEM ( TŐL) A társadalombiztosítási és munkajogi szabályokkal való összhang megteremtése érdekében január 15-éről január 10-ére módosul az az időpont, ameddig kifizetésre kerülő munkaviszonyból származó, az előző évre vonatkozó bevételt, társadalombiztosítási ellátást az előző évi (december 31-én megszerzettnek minősülő) jövedelemként kell figyelembe venni. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG ÉRTÉKESÍTÉSE Jövedelem meghatározás eddig is azonos volt az ingatlannal előtti szerzés adómentes volt. Változás től: Ingatlannal azonos elbírálás. Adómentesség megszűnik. Az időmúlási szabály alkalmazható az egyéb ingatlanok módjára. 18

19 EGYÉNI VÁLLALKOZÓK (SZÜNETELTETÉS) Cél: - Egyszerűsítés. Szünetelőkre vonatkozó változások: Egész éves szünetelés esetén alkalmazhatja: - munkáltatói adó megállapítást, - adónyilatkozatot. EGYÉNI VÁLLALKOZÓK (SZÜNETELTETÉS) A fentiektől függetlenül az egész évben szünetelők esetén a bevallási határidő: tárgyévet követő Hatályba lépés: kihirdetés napján Alkalmazása: már a 2013-as adóévről benyújtandó bevallásra is. EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (ADÓELŐLEG MEGÁLLAPÍTÁS) Családi járulékkedvezmény igénybevétele esetén. Saját döntés alapján. Adóelőleg megállapítása: vállalkozói kivétre, átalányban megállapított jövedelemre havi adó megállapítás és bevallás. 19

20 EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (KISVÁLLALKOZÓI KEDVEZMÉNY) Szabályok: Csak mikro és kisvállalkozás lehet, Legfeljebb 30 millió Ft értékű beruházásra, Új, korábban használatba nem vett bizonyos eszközökre. Változás: Nem anyagi javak köre bővül: Szoftvertermékekkel. Az adójogi konzekvenciákat is alkalmazni kell. EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (KISVÁLLALKOZÓI KEDVEZMÉNY) Alkalmazása a mezőgazdaságban: ig: EK-szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendeletben foglalt támogatásként vehető igénybe. EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (KISVÁLLALKOZÓI KEDVEZMÉNY) Alkalmazása a mezőgazdaságban: től: megfogalmazás agrár csekély összegű (de minimis) támogatásként vehető igénybe Ok: EK rendelet hatályon kívül helyezése. 20

21 EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (KISVÁLLALKOZÓI ADÓKEDVEZMÉNY) december 31-ét követően megkötött hitelszerződések alapján a tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához igénybe vett hitel kamatának 60 százalékáig a de minimis szabályokra is figyelemmel kisvállalkozói kedvezmény vehető igénybe. (tao-val azonos szabályozás) HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA (08.01-TŐL) a pénzügyi intézmény által elengedett, lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött kölcsönszerződésből származó követelés (akkor is, ha az elengedés egyezség keretében történik) feltéve, hogy a követelés elengedésére a pénzügyi intézmény belső szabályzatában foglaltak alapján, az azonos helyzetben lévőket egyenlő elbánásban részesítő elv betartásával - független felek között - kerül sor. HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA Megszűnt a jövedelem korlát! (a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének négyszerese) Nem csak deviza alapú kölcsönszerződésekből származó követelés elengedése esetén alkalmazható. csak független felek között alkalmazható. 21

22 HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA Változás től: Hatályát veszti az alábbi feltétel: Csak arra alkalmazható, amelyet lakóingatlanon fennálló jelzálog biztosít. HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA Az új szabályokra is vonatkozik: belső szabályzatában, diszkriminációtól mentesen Akár egyezség keretében is lehetséges. Így adómentes lehet a szabad felhasználású vagy éppen gépjármű vásárlásához felvett kölcsönök elengedése útján szerzett jövedelem is HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA Kedvező változás a hiteladósok oldaláról, hogy a pénzügyi intézménynek nem kell kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapítania, és azután közterheket fizetnie, ha a hitelre, kölcsönre azért nem számol fel kamatot, hogy a fizetésképtelen adós fizetőképességét helyreállítsa. Fontos: független felek között. 22

23 TERMŐFÖLD ÉRTÉKESÍTÉS ADÓMENTESSÉGE Adómentességi feltételek ( ig): évi 200 ezer Ft-ot meg nem haladó rész, magánszemély éves összes jövedelme nem haladja meg a forintot, a termőföldet regisztrációs számmal rendelkező magánszemély részére adja el (hasznosítási feltételek, okiratba foglalás) Változás: jövedelemkorlát megszűnése. TERMŐFÖLD ÉRTÉKESÍTÉS ADÓMENTESSÉGE Birtok-összevonási cél: akkor valósul meg, ha az átruházás eredményeként már az ügyletet megelőzően is a vevő tulajdonában álló termőföld és az ügyletben megvásárolt termőföld a település közigazgatási határától függetlenül egymással szomszédossá válik. TERMŐFÖLD ÉRTÉKESÍTÉS ADÓMENTESSÉGE Ha egy éven belül több ügylet történik, akkor elegendő az év végére, december 31- ére egy tagban lennie a birtoknak, hiszen ezen adásvételi szerződések hatását együttesen kell vizsgálni. Szomszédos termőföldeknek minősülnek azok a föld- részletek is, amelyeket önálló helyrajzi szám alatt nyilván- tartott út, árok, csatorna választ el. 23

24 A LAKÁSCÉLÚ MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁS ADÓMENTESSÉGE Jelenleg: Első lépésként munkáltatónak kamatmentes kölcsönt kell nyújtania, betartva az Szja-tv. 72. (4) bekezdés f) rendelkezéseit. Második lépésben adómentesen elengedhető az Szja-tv. 1. számú melléklet 2.7. alpontjában foglaltak alapján. A LAKÁSCÉLÚ MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁS ADÓMENTESSÉGE A január 1-jétől: a munkáltató által lakás célú felhasználásra nyújtott vissza nem térítendő támogatás adómentességének feltételeit kiegészülnek, így a munkáltató adhat adómentes támogatást munkavállalójának hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett lakás célú hitelének visszafizetéséhez, törlesztéséhez is. A LAKÁSCÉLÚ MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁS ADÓMENTESSÉGE Feltételek: a munkáltató hitelintézet vagy a kincstár útján annak igazolása alapján nyújtsa, a támogatás összege ne haladja meg a vételár vagy az építési költség 30 százalékát, a lakás ne haladja meg a méltányolható lakásigény mértékét [12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet]. Öt éven belül összesen nem lehet több 5 millió forintnál (több munkáltatónál sem) 24

25 EU ÁLTAL FINANSZÍROZOTT PÁLYÁZATOK ADÓMENTESSÉG ( TŐL) Adómentesnek minősül az a szolgáltatás, amelyet kifizető független félnek (például hátrányos helyzetű gyermeknek, fiatal felnőttnek) nyújt az Európai Unió valamely pénzügyi alapja és/vagy az államháztartás valamely alrendszerének költségvetése terhére elnyert forrásból. Az adómentesség feltétele, hogy a juttatás semmiképpen se legyen a magánszemély valamely tevékenységének ellenértéke. (1.sz. melléklet alpont) NEMZET MŰVÉSZE-DÍJ ADÓMENTESSÉGE Feltételek: magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó, leginkább elismert, korábban Kossuth-díjban részesített, 65. életévét betöltött (táncmű- vész esetében 50. életévét betöltött) képviselőinek személyes megbecsülése, méltó életkörülményeinek biztosítása céljából. NEMZET MŰVÉSZE-DÍJ ADÓMENTESSÉGE Művészeti élet minden területén adományozható. A díj odaítélésről bizottság dönt. A Nemzet Művésze címet egyidejűleg legfeljebb 70 személy viselheti. Havi életjáradékot kap, melynek összege havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 23- szorosa. A juttatás adómentes (1. sz. mell. 4.28) 25

26 EGYES ÉLŐÁLLAT-BESZÁLLÍTÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK ADÓMENTESSÉGE Igényelheti: magánszemélyek, egyéni vállalkozók, őstermelők, mezőgazdasági vállalkozások. Hajdú-Bét Rt., a NOVOFARM Rt. vagy a Pápai Hús Kft. Beszállítói, ha követelésük van e társaságoktól. Vidékfejlesztési miniszter rendeletei alapján nyújtható a támogatás. EGYES ÉLŐÁLLAT-BESZÁLLÍTÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK ADÓMENTESSÉGE Igényelhetik még a fenti személyek : örökösei, jogutódjai, a felszámolással vagy végelszámolással megszűnt, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt álló mezőgazdasági termelőnek június 1-jén fennálló tulajdonrész arányában természetes személy tulajdonosa, vagy annak örököse is. EGYES ÉLŐÁLLAT-BESZÁLLÍTÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK ADÓMENTESSÉGE Kártalanításnak minősül. Az szja tv. mentességet biztosít a kifizetésre. Hatályos: kihirdetést követő naptól. 26

27 ELENGEDETT KÖVETELÉS ADÓMENTESSÉGE Adómentes: a hitelintézet, befektetési szolgáltató, pénzügyi vállalkozás pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból, befektetési szolgáltatásból vagy azt kiegészítő szolgáltatásból, biztosító biztosítási szolgáltatásból származó elengedett követelése, ha az nem haladja meg a forintot. ELENGEDETT KÖVETELÉS ADÓMENTESSÉGE További feltétel, hogy az elengedéssel a hitelintézetnek, befektetési szolgáltatónak, pénzügyi vállalkozásnak, biztosítónak az adott szolgáltatásból származó követelése a magánszeméllyel szemben végérvényesen szűnjön meg. A rendelkezés már a évre is alkalmazható. ÜZLETPOLITIKAI CÉLÚ JUTTATÁSOK ADÓMENTESSÉGE Nyújthatja: a kifizető, a magyar szabályok szerint kifizetőnek nem minősülő külföldi személy. Ha a juttatás formája és körülményei megfelelnek a szabályozott feltételeknek. A rendelkezés visszamenőlegesen (elévülési időn belül) alkalmazható. 27

28 SPORTESEMÉNYEKRE SZÓLÓ BELÉPŐ, BÉRLET - ADÓMENTESSÉG A 2013-ban összeghatár nélkül adómentes az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott, sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet, ha a juttató sportesemény-szervező tevékenységet folytató szervezet és a jegyet, bérletet saját tevékenységi körében juttatja. Nem adómentes az ilyen juttatás akkor, ha azt más személy megrendelésére teljesítik. A sporteseményre szóló belépőjegy szerepel a kifizető (munkáltató) által 50 ezer forintos keretben adómentesen adható juttatások között is a különböző kulturális szolgáltatások igénybevételére jogosító jegyek, bérletek mellett. SPORTESEMÉNYEKRE SZÓLÓ BELÉPŐ, BÉRLET - ADÓMENTESSÉG 2014-től: Sporteseményre szóló belépőjegyeket, bérleteket a kifizetők, juttatók is összeghatártól függetlenül adhatnak adómentesen a magánszemélyeknek, de csak akkor, ha a belépőjegy, a bérlet a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre való belépésre jogosít. Az 50 ezer forintos korlát csak a kulturális szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jegy bérlet juttatására vonatkozik. FOGALMAK VÁLTOZÁSA Utalvány: Nem tartoznak bele a visszaváltható utalványok. Ha visszaválthatja, akkor a juttatás nem minősül kedvező adózás alá tartozó adó- mentes vagy béren kívüli juttatásnak. Jogviszony jellege szerint adózik (bér!). 28

29 FOGALMAK VÁLTOZÁSA De minimis támogatás: Az új fogalom lehetővé teszi, hogy a jövőben bármely a mezőgazdasági termelőágazatban az EU által megalkotott szabály alapján de minimis, csekély összegű támogatásnak minősülő támogatás a személyi jövedelemadó rendelkezései Szerint is agrár csekély összegű Támogatásnak minősüljön. Tartalmi változás nincs. FOGALMAK VÁLTOZÁSA Termőföld: (2013. december 15-től) mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld. nem minősül termőföldnek a halastó. A törvény más rendelkezésein is átvezették. EGYÉB VÁLTOZÁSOK Polgári jogi társaságok: Hatályon kívül kerülnek az Szja-tv. azon szabályai, melyek a polgári jogi társaságra telepítettek adókötelezettséget. Ezek a rendelkezések 2013-ban biztosították a polgári jogi társaság számára. 29

30 EGYÉB VÁLTOZÁSOK Nem minősül költségnek a 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás (ingatlan bérbeadás) től mezőgazdasági őstermelői, illetve egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe venni a káreseménnyel összefüggésben kapott kártalanítást is (pl. az időjárás miatt elveszett termésre tekintettel kapott). KAMAT JÖVEDELEM (08.01-TŐL) Kamatjövedelem átsorolható az ellenőrzött tőkepiaci ügylet közé! Pl.: nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásából, visszaváltásából, átruházásából származó jövedelmek esetén. Kizárólag a augusztus 01-e előtti kamatjövedelmekre vonatkozhat. Nyilatkozni az év végéig a befektetési szolgáltató felé. Miért éri meg? Adókiegyenlítés lehetséges az ETÜ esetében. 30

31 EGYÉNI VÁLLALKOZÓK MINIMUM JÁRULÉK ALAP TŐL GYET-ben részesülő egyéni vállalkozó Ha a GYET folyósítása alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja Nincs szocho a minimálbér 112,5 % után Nincs járulék sem a 100%, ill. 150 % után DE, Vállalkozói kivét esetén, ill. átalányadózásnál az átalányban megállapított jövedelemnél általános szabályok szerint kell járulékokat és szochó-t fizetni! ÁTALÁNYADÓS EV 36 ÓRÁS MUNKAVISZONY MELLETT (07.01-TŐL) ig 10 % nyugdíjjárulék a minimálbér után 7 % egészségbiztosítási járulék a minimálbér 150 %-a után 27 % szocho az átalányban megállapított jövedelem után től Csak az átalányban megállapított jövedelem után kell fizetni a 10 % nyugdíjjárulékot, 7 % egészségbiztosí-tási járulékot, 27 % szocho-t EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS től új 6 %-os mértékű EHO a 16 %-os Szja mellett Kamatjövedelmeket: bankbetétre, takarékbetétre fizetett kamat és egyéb hozam; a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból (például kötvény), kollektív befektetési értékpapírból származó kamat, és más jövedelem; nyereménybetétkönyv tárgynyereménye (tárgynyeremény, értékpapír adóalapja a szokásos piaci érték 1,19-szerese); a biztosítói teljesítésből a befizetett díjat meghaladó összeg azzal, hogy nem minősül befizetett díjnak a kockázati biztosítás díja; 31

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2014. évi változásai

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2014. évi változásai A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2014. évi változásai Családi kedvezmény Adóalap kedvezmény mellett járulékkedvezmény is lehet. Maradt az eredeti összeg: 1 és 2 gyermek esetén 62.500,- Ft/eltartott

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv

Munkahelyvédelmi akcióterv Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye Nem változik A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában 2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában Családi kedvezmény érvényesítésének feltétele Adóelőleg-levonáshoz, bevalláshoz (munkáltatói adómegállapításhoz)

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs:

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs: Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2014. 2014.10.12. 1

II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2014. 2014.10.12. 1 II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2014. 2014.10.12. 1 A 2014. évtől érvényes változások 2014.10.12. 2 1. Munkáltatói lakáscélú támogatás Max. 5 millió Ft 5 év alatt, bármennyi foglalkoztatótól( bekerülési érték

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1 ÚTMUTATÓ az NY29CSK jelű nyilatkozat mintához a 2014. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához a családi adóalap érvényesítéséhez Felhívjuk figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. november 25. A cafetéria juttatások

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő nem kell az 1353-as számú bevallást benyújtani - ha az adózó az adóévben egyáltalán

Részletesebben

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások H-1037 Budapest Montevideo u. 3/A Tel.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 abt@abt.hu www.abt.hu Budapest, 2012. december A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások Tisztelt Ügyfeleink!

Részletesebben

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN JÁRULÉK FOGALMAK Járulékalapot képező jövedelem 1. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Cafeteria 2015. 2015. január 27. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg?

Cafeteria 2015. 2015. január 27. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg? Cafeteria 2015. 2015. január 27. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György Miért éri meg? A munkavállalók motivációjának, elégedettségének és elkötelezettségének fokozása Adómegtakarítás (adóoptimalizálás) Ún.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához TÁJÉKOZTATÓ a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. szeptember 2 Tisztelt Ügyintéző! Az alábbiakban a jövedelemkiegészítés összegének

Részletesebben

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás TB 2014 Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás A TB 2013 évközi változásai JÁRULÉKFIZETÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG Gyet-ben részesülő vállalkozó minimum adó- és járulékalapja 2013. július 1-jétől Ha

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Szabó Gábor NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság

Szabó Gábor NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság - Kiküldetés adózási vonatkozású szabályai - Külföldiek belföldi foglalkoztatásához kapcsolódó személyi jövedelemadó és járulék szabályok - Külföldi munkáltatónál dolgozó magyarok - A foglalkoztatáshoz

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15.

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15. Járulékok 2012 A fizetésről összefoglalás; Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény EKF 2011/2012 Csorba László A fizetendő ok megoszlása 2012. január 1-jétől* Foglalkoztató

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011.

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. 2010 2011 A kedvezményezett kategóriába tartozó pénzbeni és természetbeni juttatások után 25 %-os adót kellett (járulékot

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2013/10. Ecovis Holding Budapest

HÍRLEVÉL 2013/10. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témái: A személyi jövedelemadó és társasági adó 2014. évi várható változásai KÖZLÖNYfigyelő: A Magyar Közlönyben 2013.október hónapban (MK. 2013. évi 161. 2013.

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok

2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok 2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok Mint ahogy azt már korábbi években is megszoktuk, idén, 2010-ben is a magánszemélyek jövedelemadójának megállapítása és ellenőrzése céljából az állami

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013.

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. Biztosítás típusok Cég által fizetett díj Biztosító szolgáltatása, kifizetése Kockázati biztosítások (nincs lejárati szolgáltatás és visszavásárlási érték) Kockázati (halál esetére)

Részletesebben

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16.

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16. Társasági adó 2013. ÚJ: Látvány-csapatsport fejlesztése 4. 43/a. pont érdekében létrejött közhasznú alapítvány Minden olyan, a sportról szóló (2004. évi I.) törvényben meghatározott szabályok szerint működő

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben?

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? 2012. január 23. 19:52 Forrás: Önadózó Szerző: Dr. Szabó Tibor Kategória: Járulékok A gazdasági társaságok ügyvezető tagjai jogviszonyát érintően

Részletesebben

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései Karácsony Imréné cégtárs 2013. január15. Jövedelmeket terhelő adók Bérterhek Egyes meghatározott juttatások Kafetéria Szociális hozzájárulási adó

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. TELEFON : (36-1) 327-2159, (36-1) 327-2141 FAX: (36-1) 318-073 8 E-MAIL: janos.veres@pm.gov.hu PÉNZÜGYMINISZTE R ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2015 A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta Egy és két eltartott esetén 62 500 Ft Három és több eltartott esetén 206 250 Ft. 2015.

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Cafeteria 2014. 2014. január 23. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg?

Cafeteria 2014. 2014. január 23. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg? Cafeteria 2014 2014. január 23. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György Miért éri meg? A munkavállalók motivációjának, elégedettségének és elkötelezettségének fokozása Adómegtakarítás (adóoptimalizálás) Ún. zsebből

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia 3. 14. pont: Munkáltató Fogalmak Az iskolaszövetkezeti tagoknak közvetlen juttatott bevétel (pl. béren kívüli juttatás) esetében az iskolaszövetkezeti

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról1 Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

T/17548/12. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló T/17548. számú törvényjavaslat zárószavazásához

T/17548/12. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló T/17548. számú törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17548/12. számú EGYSÉGES JAVASLAT az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló T/17548. számú törvényjavaslat zárószavazásához Előadó Dr. Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

Hatályos: 2011.06.10.-től

Hatályos: 2011.06.10.-től 2011. évi LVII. törvény az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról1 Hatályos: 2011.06.10.-től

Részletesebben

Tartalomjegyzék HATÁROZAT 1

Tartalomjegyzék HATÁROZAT 1 Tartalomjegyzék HATÁROZAT 1 I. A vállalkozás/társas vállalkozás/egyéni vállalkozó által magánszemély javára kötött Életbiztosítás 1 I.1. A határozott idejűvé át nem alakított Életbiztosítás Kedvezményezettje

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben