Prof. Dr. Halmy László Németh Zsuzsanna Halmy Lászlóné MSc. Magyar Elhízástudományi Bibliográfia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prof. Dr. Halmy László Németh Zsuzsanna Halmy Lászlóné MSc. Magyar Elhízástudományi Bibliográfia"

Átírás

1

2 Prof. Dr. Halmy László Németh Zsuzsanna Halmy Lászlóné MSc Magyar Elhízástudományi Bibliográfia 2008

3 Készült a Magyar Elhízástudományi Társaság támogatásával Lektor: Prof. Dr. Czinner Antal A borítót tervezte és technikai szerkesztô: Farkas-Kis Máté Felelôs kiadó: Folpress Kiadó és Nyomdaipari Kft. Felelôs vezetô: Várlaki Imre ISBN

4 Elôszó Az elhízás a magyar orvosi gyakorlatban már több száz éve jelen levô probléma, hiszen a történelem jó étkû elôdeink között számos túlsúlyos emberrôl tesz említést. Gondoljunk csak Bessenyei György daliás testôrtiszt esetére, aki késôbbi visszavonultságában már azért nem lovagolt, mert nem bírta el a ló. Az orvosi szakirodalomban csak a múlt század derekán jelent meg magyar nyelven az elhízás kérdésköre, keresve annak eredetét, majd helyét az endokrinológiában és az anyagcsere betegségek között. Érettebb korú kollegáim velem együtt szemlélhették, az elhízással kapcsolatos eleinte csak pislákoló, majd egyre terebélyesedô érdeklôdést az elhízás klinikuma majd elméleti összefüggései iránt. Az egyre bôvülô ismeretanyagban megjelent a becslésen alapuló 3 millió koldus országából a 3 millió kövér országává történt átalakulás gondolata, de a rendôrség körében végzett elsô epidemiológiai tanulmányok már adatszerûen igazolták, hogy a népességet figyelemre méltó arányban érintô jelenségrôl van szó. Az elhízás és kísérôbetegségeinek együttes vizsgálata már az 1970-es években elkezdôdött, és az elhízás problémájának társadalmi szintû megoldása már 1986-ban akadémiai disszertációmban tézisként megjelenik. Meg kell emlékeznünk Hetényi Géza, Mosonyi László, Julesz Miklós, Góth Endre, Magyar Imre, Barta Lajos, Endrôczi Elemér iskolaalapító munkásságáról, akiknek nyomán a Belügyminisztérium Központi Kórházából, a Fôvárosi János Kórházból, a Tétényi úti Kórházból, az Országos Sportegészségügyi Intézetbôl, a Heim Pál Gyermekkórházból és az ország négy egyetemérôl a hazai elhízással kapcsolatos gyógyító és kutató munka kiszélesedett. Felismerve a z elhízással kapcsolatos teendôket ben tudományos és közvéleményformáló céllal megalakult a Magyar Elhízásellenes Alapítvány, továbbá az Euro-Obéz Egyesület a Túlsúlyosokért civil szervezete, majd az Alapítvány 1999-ben a Magyar Elhízástudományi Társaság néven folytatta munkáját. A Társaság elnöke nevéhez kapcsolódik az elhízástudomány (obezitológia) fogalmának kialakítása, egyesítve nagyszámú tudományterület elhízással foglalkozó munkásságát évben megjelent az Obesitologia Hungarica, amely 2008-tól magasabb szintû és kibôvített formájú kiadványban jelenik meg. A több mint 50 elhízástudományi konferencia és kongresszus elôadásai nyomtatott formában nagyobbrészt nem jelentek meg, de bízom benne, hogy bibliográfiánk további kongresszusok elôadásainak megírására serkent. A Magyar Elhízástudományi Bibliográfia elsô összeállítása figyelemfelhívó jellegû, nyilvánvaló, hogy sok hibát tartalmaz. További feladat lehet a témák szerzôk, vagy más szempontok miatt történô átrendezése. Azzal is tisztában vagyunk, hogy munkánk bár a lehetséges forrásokat igyekeztünk igénybe venni számos közleményt nem tartalmaz. Kérem a szakírók megbocsátó megértését és támogatását abban, hogy hiányzó közleményeik a végsô formában megírt, és az utóbbi 3 év közleményeit is tartalmazó bôvített kiadásban megjelenhessenek. A Bibliográfia bármely jellegû hibájára vonatkozó megjegyzést ôszinte örömmel fogadunk, hiszen a kritika igényesebb feldolgozást tesz lehetôvé. Bízom benne, hogy a bibliográfia bepillantást enged meg az eddigi hazai obezitológiai tudományos tevékenység megismerésére és segítséget nyújt a mellôzött hazai irodalmi adatok idézésében. prof. Dr. Halmy László az MTA doktora

5

6 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Tartalomjegyzék

7 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Névmutató 138 A 138 B 139 C 141 Cs 142 D 143 E 144 F 144 G 146 Gy 147 H 147 I 149 J 149 K 150

8 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia L 154 M 155 N 157 O 158 P 159 R 160 S 162 Sz 163 T 165 U 167 V 167 W 168 X 168 Y 168 Z 169 Zs 169 Függelék 170 Magyar Elhízástudományi Kongresszusokon elhangzott előadások március szeptember március március szeptember 30.-október április április szeptember 29.-október március szeptember október április június szeptember március április május szeptember április november március április szeptember október

9 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia január április június szeptember január szeptember május szeptember május szeptember április szeptember május

10 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Góth Endre. Vitaminok és hormonok. Novák Károly és Társa, Budapest Sós J., Fekete L. Táplálkozási ártalmak Magyarországon az évben. Népegészségügy 1945, 1, 2,

11 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Hetényi Géza. Az elhízás és a soványodás keletkezésének egységes munkaelmélete. Magy. Belorv. Arch , 1, Sós József. Anyagcsere eredetű népbetegségek. Egészségvédelem 1947, 1, 1, 9-15.

12 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Fazekas I. Gyula. Hízlalás a mellékvesekéreg működésfokozása által. /Előzetes közlemény./ Orv. Hetil. 1948, 89, 37, Györgyi G., Halmi I. M., Virányi A. Adat a Cushing -kór pathológiájához. Orv. L. 1948, 4, 23,

13 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia A táplálkozás kórélettana. Budapest, 1954.

14 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Andik István. Hypothalamuslaesiók hatása a táplálékfelvételre és táplálékválogatásra. Kísérl. Orvostud. 1957,9,5-6, Andik István. A hypophysis eltávolításának hatása a patkány táplálékfelvételére és táplálékválogatására. Kísérl. Orvostud. 1957,9,5-6, Andik István. Über die Wirkung von Hypothalamusektomie auf die Nahrunsaufnahme und Nahrungswahl der Ratte. Pflügers. Arch. Ges. Physiol. 1957,264,6, Andik I., Bank J., Donhoffer Sz. Über die Wirkung von Hypothalamusläsionen auf die Nahrungsaufnahme und Nahrungswahl der Ratte. Arch. Exp. Path. Pharmak. 1957,231,1, Bársony Jenő. Obesitas és terhesség. M. Nőorv. Lapja 1957, 20, 6, Donhoffer Sz., Gerő S. A lipoid anyagcsere zavarai. MTA Biol. Orv. Közl. 1957, 8, 1-2, Góth Endre. Az elhízás. Élet és Tud. 1957, 12, 47, Góth E., Bartha M. Az elhízás. Orv. Hetil. 1957, 98, 44, Julesz Miklós. A neuroendokrin betegségek kórtana és diagnosztikája. Akadémiai Kiadó Budapest, Kalmár Ernő. Mindennapi életünk mozgásproblémái. Élet és Tud. 1957, 12, 4, Kényi L., Tarján P. Traumás eredetű Cushing-kór. Orv. Hetil. 1957, 98, 10-11, Kovács Dénes. A néptáplálkozás kérdéséről. KÖJÁL Tájék. 1957, 0, 4, Lamm György. A gyermek táplálása. In: Egészséges és beteg gyermek. (szerk. Kalocsay Kálmán, Török László) Gondolat Kiadó Budapest, o. 21. Mestyán Gy., Mess B., Szegvári Gy., Donhoffer Sz. Hypothalamus laesiók hatása az alapanyagcsere-forgalomra és testhőmérsékletre. MTA Biol. Orvostud. Közl. 1957, 8, 3, Nemessuri Mihály. A gyermek testnevelése és sportja. In: Egészséges és beteg gyermek. (szerk. Kalocsay Kálmán, Török László) Gondolat Kiadó Budapest o. 23. Podhragyai László. Cushingoid kórképet okozó hypothalamicus torzképződmény. Ideggy. Szle. 1957, 10, 4, Rényi L. Tarján P. Traumás eredetű Cushing-kór. /Adatok klinikumához és kórtanához./ Orv. Hetil. 1957, 98, 10-11, Várbiró B., Vönöczky J. Egyszerű módszer a csecsemőkori energiaszükséglet megállapítására testfelület alapján. Gyermekgy. 1957, 8, 1-2, Vönöczky J., Várbiró B. Különböző testfelépítésű csecsemők energiaszükséglete testfelület alapján. Gyermekgy. 1957, 8, 1-2,

15 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Fekete László. A testzsír indirekt meghatározása egészséges és beteg embereken. Orv. Hetil. 1958, 99, 17, Hetényi Géza. Über die Entstchung der Fettsucht und Magersucht. Comunications des inviatés étrangers. Bucuresti, Lukács V. Ferenc. A csecsemő tápanyagigénye: fehérje, zsír, szénhidrát. Gyermekgyógyászat 1958, 9, 4-6, Magyar I. Márton I. Az insulinrezisztenciáról. M. Belorv. Arch. 1958, 11, 2-3, Szendei Ádám. Civilizációs betegségek. Élet és Tud. 1958, 13, 20, Sztankay Csaba. Az obesitás, mint sebészi probléma. Magy. Seb. 1958, 11, 6, Vereczkei István. A Cushing-féle megbetegedésről 84 eset kapcsán. Orv. Hetil. 1958, 99, 24,

16 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Áldor Tibor. Fiatal sportolók helyes táplálkozásáról. Sport és Tudomány. 1959, 3, 11, Bognárné Labanc Katalin. A kövérség gyógyszeres kezelése. Gyógyszerészet 1959, 3, 4, Kovács K., Dávid M., Horváth I. Az adenohypophysis basofil sejtjeinek hypothalamikus és perifériás szabályozásáról. Kísérl. Orvostud. 1959, 11, 5, Korányi A., Jáky M. Atheriosclerosis és zsíranyagcsere. Orv. Hetil. 1959, 100, 51, Fejér S., Kishonti T., Kun L. Vizsgálatok a táplálkozás és immunitás kapcsolatára vonatkozólag agyi károsult gyermekcsoportban. Egészségtud. 1959, 3, 3, Harvey Cushing ( ) Orv. Hetil. 1959, 100, 6, Iványi János. Az elhízás befolyásolása Preludinnal. Orv. Hetil. 1959, 100, 23, Jáky M., Korányi A. Zsiradékok szerepe az emberi táplálkozásban és az érelmeszesedésben. Növényolaj- és Házt. Vegyip. Kut. Int. 1959, 1-5. o. 42. Mosonyi L., Széplaki F., Kammerer L., Pollák L., Zulik R. Étvágycsökkentő szerek okozta fogyás hatása az endokrin regulációra. Gyógyszereink 1959, 0, 41, Mosonyi L., Széplaki F., Kammerer L., Pollák L., Zulik R. Wirkung der durch Appetitzügler verursachte Abmagenung auf die endokrine Regulation. Wien Med. Wschr. 1959, 109, 37, Neuber Edina. A Preludin veszélyei. Gyógyszerészet 1959, 3, 7, Szatmári É., Julesz M. Temporäre Nebennierenrinden erschöpfung bei einer kranken mit Cushing-Syndrom. Acta Med. Hung. 1959, 13, 1-4, A táplálkozástudomány és az ipar fejlődése. Beszélgetés Sós József Kossuth-díjas professzorral. Munka, 1959, 9, 7, Tangl Harald. A táplálkozás-élettan legújabb tudományos eredményei és követelményei a mezőgazdasági termeléstől. Termtud. Közl. 1959, 3/90/, 2, Tarján Róbert. A táplálkozástudomány újabb eredményei. Élelm. Ip. 1959, 12, 10, Tarján R., Linderer K. Tápanyagtáblázat. Eü. Min. Eü. Felv. Közp. Budapest, 1959.

17 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Áldor T., Bartók A. A sportolók zsírszükségletéről. Sport és Tudomány. 1960, 4, 3, Áldor T., Bárány I. A serdülő sportolók helyes napi étrendje. Sport és Tudomány. 1960, 4, 6, Baló József. A zsírmobilisatio kérdése. MTA V. Oszt. Közl. 1960, 11, 4, Baranyai István. Statisztikai adatfelvétel az étrendi szokásokról. Stat. Szle. 1960, 38, 10, Barta L. Rosta J. A juvenilis obesitásról. /Szénhidrát és zsíranyagcsere vizsgálatok. / Gyermekgyógyászat 1960, 11, 5, , 55. Bokor Zs., Bohenszky Gy., Hujber S. Preludin intoxicatio. Orv. Hetil. 1960, 101, 20, Brunner M., Egyedi L., Hevesi F. Gracidinnel szerzett tapasztalatok járóbetegeknél. Gyógyszereink 1960, 10, 5, Eiben Ottó. Újszülöttek testméreteiről. Anthrop. Közl. 1960, 4, 1-2, Az elhízottak ábrázolása az európai festészetben és grafikában. /L. Diekmeier c. nyomán/ Orv. Hetil. 1960, 101, 36, Forgács L., Láng E. Gracidin és Andaxin kombinált alkalmazása. Tempo Soksz. Budapest, Garas Zs., Komor K. Az elhízás kezelése fenoxazollal. Orv. Hetil. 1960, 101, 20, Gonda István. A gyógyszeres fogyasztás problémái. Gyógyszerészet 1960, 4, 8, Góth E., Székely Á. Kóros elhízás kezelése phenmetrazin készítményekkel /Gracidin, Preludin/. Orv. Hetil. 1960, 101, 20, H.I. Cushing-kór Cushing-syndroma. Orv. Hetil. 1960, 101, 13, Iljinszkij, B. V. A táplálkozás szerepe az artherosclerosis kialakulásában és kezelésében. Orv. Hetil. 1960, 101, 48, Iványi János. Die Appetitzügler. Ther. d. Gegenwort 1960, 99, 12, Jellinek I., Szatmári É., Szőnyi A. Tapasztalataink Gracidinnal, a magyar étvágycsökkentő gyógyszerrel. Gyógyszereink 1960, 10, 6, Jellinek I., Szatmári É., Szőnyi A. Tapasztalataink Gracidinnel. Orv. Hetil. 1960, 101, 20, Jules Miklós. Endokrin zavarok öregkorban. Orvosképzés 1960, 35, 4, Kis-Várday Gy., Horváth F. Cushing-syndromás betegek röntgenkezelése. Orv. Hetil. 1960, 101, 24, Kis-Várday Gy., Horváth F. Erfahrungen mit der Strahlenbehandlung des Cushingschen Syndronoms. Med. Klin. 1960, 55, 8,

18 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Komor K., Garas Zs., Szebeni Á. A járulékos mellékvesék jelentősége a Cushing syndromában szenvedő betegek műtéti kezelésében. Magy. Belorv. Arch. 1960, 13, 1, Kovács László. Egészséges életmód-helyes magatartás. Eü. Szakisk. Gazd. Hiv. Budapest, Krámer M.-né, Szőke S-né. Mit? Mennyit? Mikor? A táplálkozás titkai. Eü. Min. Eü. Felvil. Közp. Budapest, Lindner Károly. Helyes táplálkozás. Mit, mikor és mennyit együnk? Kossuth Kiadó. Budapest, Lédek István. Az elhízás kezelése Gracidinnel. Gyógyszereink 1960, 10, 1, Lélek I., Füredi Szabó M., Medgyesi Gy. Über die Wirkung von linol-linolensaure auf die Plasmalipoproteinfractionen bei experimentelle Atheroslerosis. Therap. Umschan. 1960, 0, 11, Lüdde, K. H. Folyékony zsiradékok dielektromos és denzimetriás viselkedése öregedésnél. Acta Pharm. Hung. 1960, 30, 6, Máté Károly. A táplálkozás befolyása a betegségek klinikumára és lefolyására. In: A Fővárosi Tétényi Úti Kórház tudományos közleményei 10 éves évfordulójára Felsőoktatási Jegyzetellátó Budapest, o. 79. Mosonyi László: Belgyógyászati therápia. Medicina Budapest, Mosonyi L., Széplaki F., Kammerer L., Pollák L., Zulik R. Étvágycsökkentő szerek okozta fogyás hatása az endokrin regulációra. Tempo Soksz. Budapest, Savely C., Balassa S., Lőrincz L., Wagner M. Klinikai és kísérleti tapasztalatok az elhízás Gracidin kezelésével. Orv. Hetil. 1960, 101, 20, Shlitz K., Somogyi B., Pajzs Zs., Fehér M. Mellékvesekéreg daganat és áttételei által okozott Cushing-syndroma. Orv. Hetil. 1960, 101, 11, Sós József. Táplálkozási problémák öregkorban. Orvosképzés 1960, 35, 4, Szendei Ádám. Miért káros az elhízás? Eü. Min. Eü. Felv. Közp. Budapest, Szeranova, A. I. Az agy mechanikus károsodásának hatása a hipercholesterinaemia kialakulására. Orvostud. Közl. 1960, 5, 4, Tarján Róbert. Gondolatok a sportolók helyes táplálkozásáról. Sport és Tudomány. 1960, 4, 1, Vályi E., Bánóczy J. La chéilite aigne: nu effet singulier causé por la préludine. Rev. Stomat. /Paris/ 1960, 61, 1-2,

19 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Barta L., Rosta J. Juvenile obesity. Investigations of carbohydrate and fat metabolism. Ann. Paediatr. /Basel/ 1961, 196, 4, Berki E. Halmos T., Korányi A., Kozma Gy. Telítetlen zsírsavak szerepe a kísérletes atherosclerosisban. Magy. Belorv. Arch. 1961, 14, 4, Endersz F., Ludvigh K. A cardiovascularis betegségek és a cardialis decompensatio összefüggése az elhízással. Magy. Belorv. Arch. 1961, 14, 1, Endersz F., Ludvigh K. Az elhízás kezelése. Terápiás eredmények Gracidinnel szívbetegeken. Gyógyszereink 1961, 31, 4, Fischer A., Gömöri P., Gráf F., Jávor T., Juhász P., Julesz M., Petrányi Gy. Belgyógyászati diagnosztika. (szerk. Petrányi Gyula) Medicina Budapest, Forgács L., Láng E. Gracidin és andaxin kombinált alkalmazása. Orv. Hetil. 1961, 102, 38, Gombos Margit, P.-né. Mozgásszervi betegségek tápláltságának és testsúlyának szabályozása. Ín: Közlemények Győr-Sopron Megyei Tanács Kórháziból. (szerk. Sós József) Győr-Sopron Megye Kórháza Győr, o 95. Iványi János. Az étvágycsökkentők. Gyógyszereink 1961, 11, 2, Köteles György József. Öregség és táplálkozás. Élővilág 1961, 6, 2, Leövey A., Krisztivicz I., Dán S. A post partum obesitas Gracidin kezelése. Magy. Belorv. Arch. 1961, 14, 3, Lélek I. Nagy D., Kádas L., Virág L. Lipidmobilizáló hormon emberben. Kísérl. Orvostud. 1961, 13, 4, Mosony L., Szécsényi Nagy L., Szilágyi G. Gleichzeitiges Auftreten von Addisonscher Krankheit und Thyreotoxikose. Wien Z. Inn. Med. 1961, 42, 0, Szatmári Éva. Ozsirenie i ego lecsenie. Veng. Med. 1961, 0, 2, Tanszk Éva. Amit az elhízásról tudni kell. Élővilág 1961, 6, 5, Tarján Róbert. A hazai néptáplálkozás alakulása különös tekintettel a zsiradék fogyasztására. Olaj-Szappan-Kozmet márc.-ápr o.

20 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Blakos J., Höschl K. The normal body weight and obesity in thyreotoxicosis. Acta Med. Hung. 1962, 18, 1, Gárdos Magda. Fiatalkorúak kóros elhízásának gyógytestnevelése. Testnev. Sporteü. Szle. 1962, 2, 3, Iványi János. Erfahrungen bei der Behandlung adipöser Zuckerkranker. Ärztl. Prax. 1962, 14, 0, Kádár András. Kövér, sovány gyermek. Vk. Családi L. 1962, 13, 5, Tarján Róbert. Eredmények és hibák a dolgozók táplálkozásában. Társadalombizt. Üdülés, Munkásvéd. 1962, 2, 4, 8-9.

21 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Barta L., Domján O. Hypophysis hyperfunkciós tünetek a gyermekkori kövérség folyamán. Endokrin Vándorgyűlés. Szeged B. Bedő Magdolna. különböző zsírok szerepe a szervezet fehérje anyagcseréjében. Kísérl. Orvostud. 1963, 15, 3, Garas Zs., Komor K. Új anorexigén vegyület /Pondex/ az obesitás kezelésében. Gyógyszereink 1963, 13, 5, Győry Gy., Fehér L. Fertilitätsprobleme im Stein-Leventhal-Syndroma. Arch. Gynäk 1963, 198, 0, Irás Jenő E., Dénes Zsuzsa S. Die Ausscheichung von anorganishen Sulfat im Harn bei Obesitas. Z. Ges. Im. Med. 1963, 18, 23, László J., Győry Gy. Tierexperimentelle versuche zur Klärung der Pathogenese des Stein-Leventhal-Syndroms. Zbl. Gynäk. 1963, 85, 24, Lélek István. Újabb tényezők a zsíranyagcsere szabályozásában. Magy. Belorv. Arch. 1963, 16, 1, Lélek István. Neuere Factoren in der Regulation des Fettstoffwechsels. Z. Ärztl. Fortbild. 1963,57,2, Macher Anna. Elhízottak Pondex - kezelésével szerzett tapasztalataink. Orv. Hetil. 1963, 104, 18, Péter F., Kappelmayer J. A pubertás körüli elhízás tanulmányozása. Endokrin Vándorgyűlés. Szeged 1963.

22 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Bouquet D., Telegdy Kovács M., Zajkás G., Kovács A., Kovács L. Tanulmányok különböző foglalkozású embercsoportok táplálkozásáról és tápláltsági állapotáról. 1. Vágóhídon dogozó személyek vizsgálata. Egészségtud. 1964, 8, 3, Csapó Gábor. A glukagon zsíranyagcsere-hatásának vizsgálata. Kísérl. Orvostud. 1964, 16, 6, Dénes Zsuzsanna. Clinico-laboratory study of obesity: relation senectus praecox. J. Amer. Geriat. Soc. 1964, 12, 2, Garas Zs., Komor K. Az obesitas kezelése. Orvosképzés 1964, 39, 2, Karády István. Az anyagcsere kórélettana. Szeged, Koref O., Fehér T., Holló I. Az egyes neutrális 17-ketosteroid frakciók ürítése cerebrális obesitásban. Orvosi Hetilap , Komor K., Garas Zs. Gonadotrop hormon kövérek fogyasztásának elősegítésére. Budapest Nebenfühner László. Dyslipoidosisok. Ritka kórképek, Budapest 1964.

23 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Aszódi Zoltán. Az elhízás következményeinek elhárítása tartós fogyasztással. Orv. Hetil. 1965, 106, 36, Barta L., Domján O. Kövér és cukorbajos gyermekek születési súlya. Gyermekgyógyászat 1965, 16, 7, Barta L., Sellyei M., Láncos F., Tóth M. Stein-Leventhal-syndroma a gyermekkorban. Orv. Hetil. 1965, 106, 48, Barta L., Szőke L. Munkaterhelés hatása a kövér gyermekek anyagcseréjére. Gyermekgyógyászat 1965, 16, 10-11, Csillag M., Braun P., Gedeon A., Fehér G. K., Vatai M. Különböző vizelet steroidok arányának alakulása elhízott nőbetegeken ACTH serkentés után. Orv. Hetil. 1965, 106, Dittrich Mauritz. Táplálkozás és civilizáció. Az évi 6. Országos Biológus Napok előadásai. Budapest Góth E., Hegedűs A. Fat-mobilizing substance in the urine of patients with diabetes and with pituitary diseases and The effect of insulin on its action. Experientia / Basel/ 1965, 21, Kerpel-Fronius Ödön. A csecsemőkori "táplálkozási zavarok" fogalmának átalakulása az utóbbi évtizedekben. Orv. Hetil. 1965, 106, 36, Koref O., Fehér T., Holló I. A dehydroepianrosteron-ürítés változása ACTHterhelés hatására obesitasban. Orv. Hetil. 1965, 106, Koref O., Fehér T., Holló I. Az egyes neutrális 17-ketosteroid frakciók ürítése a cerebrális obesitásban. A Korányi Sándor Társaság tudományos ülései Budapest Köves Péter. Az endokrinológia és az anyagcsere-betegségek magyar bibliográfiája / / Orsz. Orvostud. Budapest, 1965, Könyvtár és Dokumentációs Központ Kracht J. Regulierte knotige hyperplasien der adenohypophyse und funktionell autonome ACTH-bildende Geschwülste bei Cushing-syndrom. 2. Endokrin Vándorgyűlés. Debrecen Kurcz Mihály. Disturbances of pregnancy, labour and lactation in "hypothalamic obesity". Acta Physiol. Acad. Sci hung. 1965, 26, Suppl Radó J., Takó J., Hammer S., Szilágyi L. Aldoszteron és Aldocton-A hatásának vizsgálata polyuriával járó Cushing-syndromában. Magy. Belorv. Arch. 1965, 18, 3, Rigó János. Az időskor táplálkozási kérdései. Egészségü. Munka 1965, 12, 5, Sétáló S. The mechanism of hypothalamic obesity in the rats. Acta Physiol. Acad. Sci. Hung. 1965, 27, Sétáló György. On the mechanism of hypothalamic adiposity. Acta Morph. Acad. Sci Hung. 1965, 13, suppl. 76.

24 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Sós József. Táplálkozás, egészség, betegség. Korunk tudománya. Akadémia Kiadó Budapest, Szelényi Zoltán. A barna zsírszövet szerepe a thermoregulációs hőtermelésben. A Magyar Élettani Társaság 29. Vándorgyűlése. Szeged 1965.

25 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Fehér Tibor. Az androgén anyagcsere vizsgálata. Kandidátusi értekezés. Budapest, Fehér Tibor. Újabb szempontok a 17-ketosteroid fractiók mennyiségének és egymáshoz való arányának értékelésében. Orv. Hetil. 1966b, 28, Fehér T., Koref O., Kazik H. M. Simultanbestimmung von freiem Cortisol, esterifizierten Dehyroepiandrosteron und Androsteron im peripheren Blut. Acta Endocrin. 1966, 52, Mosonyi László. Határterületi differenciáldiagnosztika. (szerk. Mosonyi László) Medicina Budapest, Péter F., Kirilina Sz., Zolnai V. Az antidiuretikus hormon hatástalanodása normál és kövér gyermekek szervezetében. Orv. Hetil. 1966, 107, 24, Tarján R. Az elhízás. In: Határterületi diferenciáldiagnosztika (szer: Mosonyi László) Medicina Budapest, o Vallent K., Fachet J. Zusammenhängl zwichen Hyperthyreose, Blutheparinspiegel und Nebennierenrindenfunktion. Endokrinologie 1966, 49, 3-4, Wirth Ferenc. Cor pulmonale chronicum és kövérség. A Dunántúli Belgyógyász Szakcsoport 13. Vándorgyűlése. Nagykanizsa 1966.

26 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Angeli István. Az elhízás, diabetes és hypertonia összefüggéseinek vizsgálata nagy diabeteses beteganyagon. Orv. Hetil. 1967, 108, 28, Ambró I., György I. Adiponecrosis subcutanea neonatorum. Gyermekgyógyászat 1967, 18, 4, Barta L., Szőke L., Vándorné Szobotka V. Kövér gyermekek csökkent munkavégző-képességének kérdése. Gyermekgyógyászat 1967, 18, 3, Egedy Sándor. Az elhízásról. Orvosképzés 1967, 42, 6, Góth E., Fövényi J. Az elhízás kezelése éheztetéssel. Orvosi Hetilap 1967, 108, Góth E., Fövényi J., Hegedűs A. A vér nem esterifikált zsírsav tartalma elhízásban és diabetesben. Orv. Hetil. 1967, 108, 21, Holländer Erzsébet. Ovariális agenesis, hypophysis chromophob adenoma és Cushing-kór együttes előfordulása. Orv. Hetil. 1967, 108, 7, Nagy J., Somogyi L. Fogyasztó és hizlaló diétás étrendek és az ételek elkészítési módjai. Budapest 1967, Medicina Radó J., Takó J., Szántó Ervinné Zs. A mellékvesekéreg-hormoan- /cortison, aldoszteron/ igény és az anyagcsere thyrotoxicosissal szövődött Addison-kórban. Magy. Belorv. Arch. 1967, 20, 6, Radó J., Takó J., Szántó Ervinné Zs. Aldosteron and cortisone requiremqnt and metabolism in Adisson-disease complicated by thyrotoxicosis. Endocrinoogie 1967, 62, 1-2,

27 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Barta Lajos. Az anyagcsere sajátosságai prepubertásos elhízásban. Orvostudomány 1968, 19, 1, Barta Lajos. A gyermekkori obesitas kérdései. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Barta L., Schmidt K., Szobotka Viola V. Über die intravenösen Glukose- Belastungs kuruen bei übergewichtigen Kindern. Acta Pediat. Acad. Sci. Hung. 1968, 9, 3-4, Barta Lajos.,Vándor Sobotka Viola. Working capacity of obese children. Acta paediatr. Acad. Sci. Hung. 1968, 9, 1, Béleczky E., Komor K. Vizsgálatok különböző korú kövér betegeken. Kőbányai Orvosnapok Budapest, o Burmeister W. Mennyiben jellemzőek a gyermek bőrredői a depot-zsírra? Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Domján O., Barta L. Kövér gyermekek cukoranyagcseréjének utóvizsgálata felnőttkorban. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Dost F. H., Hattinberger M.U., Gladtke E. A glucose anyagcsere normális és kövér gyermekekben. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Engelson G. Kövérség és diabetes. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Fövényi J., Góth E., Koncz I., Zétény D. Elhízottak zsírszövetének zsírsavleadása adrenalin hatására. Magy. Belorv. Arch. 1968, 21, Góth Endre. Elhízott gyermekek kezelése. Orv. Hetil. 1968, 109, 40, Góth E., Fövényi J. A vérsavó zsírsavmobilizáló aktivitásának változása glucosefogyasztás hatására elhízásban és diabetesben. Magy. Belorv. Arch. 1968, 21, 4, Halikowski B., Rybak M., Szafran Z. Glucose terheléses görbe és serum zsírtükör zsír glucose terhelés után kövér gyermekekben. Magy Pediat. 1968, 2, Supl Heim Tibor. A barna zsírszövet az újszülött szervezet hőszabályozásban. Kandidátusi értekezés tézisei. Budapest, Huber E.G. A gyermekkori kövérség kezelése. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Kecskés J., Kaszás T., Beregszászi Gy. Kövér gyermekek vérnyomásának alakulása a serdülőkor lezajlásával. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Kirilina S., György I., Kovács I., Péter F. Újabb adatok az obesitás endokrinológiai vonatkozásaihoz. Magy. Pediat. 1968, 2, 2, Suppl Korányi György. Étvágycsökkentő szerek a gyermekkori obesitás kezelésében. Új étvágycsökkentő: a fenfluramin /Ponderax/ ismertetése. Magy. Pediat. 1968, 2, 1, Korányi György. Kövér gyermekek diétás kezeléséről. Magy. Pediat. 1968, 2, 2, Lakatos L., Péter F., Harsányi M., Szabó B. A pajzsmirigyhormonok transzportviszonyai obesitásban. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl. 75.

28 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Magyar Imre. Az elhízás pathogenezise és therápiája. In: Az orvostudomány aktuális problémái. Budapest, 1968, Medicina Maisch H., Wallis H. Az egyszerű gyermekkori kövérség psychopathologiai és psychosociologiai vonatkozásai. Magy. Pediat. 1968, 2,Suppl Máttyus A., Bohár A. A serdülőkori elhízáshoz társuló pseudotumor cerebri. Gyermekgyógyászat 1968, 19, 1, Péter Ferenc. A gyermekkori elhízás endokrinológiai vonatkozásai. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Popper Péter. A kövér gyerekek psychologiája. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Pozsonyi J., Friesen J. Az emberi somatotrop hormontükör viselkedése arginininfusio és insulinhypoglcaemia hatására kövér és normális testsúlyú gyermekekben. Magy. Pediat. 1968,2,Suppl R. Martin de Pau. A víz szerepe az obesitás megelőzésében és kezelésében. Magy. Ped. 1968, 2, Suppl Schmidt K., Barta L., Intravénás glucose-terhelések sajátosságai kövér gyermekekben. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Schreier K. Elhízás és perinatális károsodás. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Simonyi János. Szénhidrátszegény diéta diuresist potenciáló hatása. Kőbányai Orvosnapok Budapest, o Spahn U., Plenert W. Biokémiai vizsgálatok teljes éheztetéssel kezelt kövér gyermekeken. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Spranger J. A gyermekkori kövérség kezelése és prognózisa. Magy. Pediat. 1968, 2, Supl Straková M., Strasek J. A serumfehérjék pajzsmirigyhormon-kötőképessége kövér gyermekekben. Magy Pediat. 1968, 2, Suppl Straková M., Marková J. Sonographiás vizsgálatok kövér gyermekekben. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Struhl I., Rivenzen M., Heilpern J., Pirunlescu C. Tanulmányok kövér gyermekeken. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Szamosfalvy Imre. A kellsúlyhoz adaptált diéta hatása. Magy Pediat. 1968, 2, Suppl Szelényi Zoltán. Oxigén tensio változások különböző környezeti hőmérsékleten patkány interscapularis barna zsírszövetében és más szövetben. Magy. Élettan. Társ. 30. Vándorgy. Debrecen, Tamási Gy., Gráf L., Cseh Gy. Sertés béta-lipotropin zsíranyagcsere hatásainak vizsgálata nyúlon. Magyar Élettani Társaság 30. Vándorgyűlése Debrecen, Tarján R., Krámer M., Szőke-Szotyori K., Hafiez A. H. Néhány étrendi tényező hatása a zsíranyagcserére. Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet évi évkönyve. Budapest Wirth Ferenc. Cor pulmonale chronicum és kövérség. Somogyi Orvosnapok 9. Kaposvár 1968.

A Magyar Elhításellenes Alapítvány (1992-1999) és a Magyar Elhízástudományi Társaság (1999-2007) tudományos rendezvényeinek gyűjteménye

A Magyar Elhításellenes Alapítvány (1992-1999) és a Magyar Elhízástudományi Társaság (1999-2007) tudományos rendezvényeinek gyűjteménye A Magyar Elhításellenes Alapítvány (1992-1999) és a Magyar Elhízástudományi Társaság (1999-2007) tudományos rendezvényeinek gyűjteménye Készült a Magyar Elhízástudományi Társaság támogatásával. Szerkesztette:

Részletesebben

vegefele_layout 1 2/26/10 6:21 PM Page 1

vegefele_layout 1 2/26/10 6:21 PM Page 1 vegefele_layout 1 2/26/10 6:21 PM Page 1 vegefele_layout 1 2/26/10 6:21 PM Page 2 vegefele_layout 1 2/26/10 6:21 PM Page 3 Köszöntő Kedves Kollégák! A Magyar Elhízástudományi Társaság munkásságában a X.

Részletesebben

A Kaposi Mór Oktató Kórház munkatársainak publikációs jegyzéke

A Kaposi Mór Oktató Kórház munkatársainak publikációs jegyzéke A Kaposi Mór Oktató Kórház munkatársainak publikációs jegyzéke 2011 Kaposvár 2012 A Kaposvár Kaposi Mór Oktató Kórház 2012 A bibliográfiát összeállította és szerkesztette DEÉ KITTI és LELOVICS ZSUZSANNA

Részletesebben

A diabetes mellitus kórismézése, a cukorbetegek kezelése és gondozása a felnőttkorban. A Magyar Diabetes Társaság szakmai irányelve, 2014.

A diabetes mellitus kórismézése, a cukorbetegek kezelése és gondozása a felnőttkorban. A Magyar Diabetes Társaság szakmai irányelve, 2014. 1 A diabetes mellitus kórismézése, a cukorbetegek kezelése és gondozása a felnőttkorban. A Magyar Diabetes Társaság szakmai irányelve, 2014. Szerkesztette: Jermendy György dr. Írták: Gaál Zsolt dr. (2.2.3.

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2015; 8 (SUPPL. 1) 1-32 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2015; 8 (SUPPL. 1) S 1 - S 32 S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG XIV. KONGRESSZUSA ELHÍZÁS ÉS KÍSÉRŐBETEGSÉGEK

Részletesebben

Ajánlás és tájékoztatás a bibliográfia használatához

Ajánlás és tájékoztatás a bibliográfia használatához Ajánlás és tájékoztatás a bibliográfia használatához A Zala Megyei Kórház orvosainak tudományos munkáit, megfigyeléseinek eredményeit rögzítõ bibliográfiának második kötetét ajánljuk a tisztelt olvasó

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az elhízás diagnosztikája és kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az elhízás diagnosztikája és kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az elhízás diagnosztikája és kezelése Készítette: A Belgyógyászati Szakmai Kollégium, és a Magyar Elhízástudományi Társaság I. Alapvető megfontolások A

Részletesebben

Ultrahang diagnosztika. 2007. január 15-19. Szeged - SZTE ÁOK Radiológiai Klinika

Ultrahang diagnosztika. 2007. január 15-19. Szeged - SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Ultrahang diagnosztika 2007. január 15-19. Szeged - SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Továbbképző tanfolyam radiológus szakorvosoknak, szakorvosjelölteknek, ultrahang-diagnosztikával foglalkozó klinikusoknak

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 202; 5 (SUPPL. ) -65 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 202; 5 (SUPPL. ) S - S 65 S CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG (MOMOT) VIII. KONGRESSZUSA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS

Részletesebben

C M Y CM MY CY CMY K

C M Y CM MY CY CMY K C M Y CM MY CY CMY K 2014. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a kiadványban szereplõ adatokban történõ változásokat a www.eqcongress.hu internetes honlapon folyamatosan frissítjük. Kiadja: Expert-Quality

Részletesebben

A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG LXXV. VÁNDORGYŰLÉSE, A MAGYAR ANATÓMUS TÁRSASÁG XVI. KONGRESSZUSA, A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG

A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG LXXV. VÁNDORGYŰLÉSE, A MAGYAR ANATÓMUS TÁRSASÁG XVI. KONGRESSZUSA, A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG LXXV. VÁNDORGYŰLÉSE, A MAGYAR ANATÓMUS TÁRSASÁG XVI. KONGRESSZUSA, A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG EXPERIMENTÁLIS SZEKCIÓJA ÉS A MAGYAR MIKROCIRKULÁCIÓS

Részletesebben

Magyar Tudomány TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK

Magyar Tudomány TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK Magyar Tudomány TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK Bolyai János élete és munkássága Megújuló fotoszintetikus energiatermelés Az Európai Unió térképi ábrázolása A jövő tudósai 2010 11511 A Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

LXXIV. Vándorgyűlése. II. közös tudományos konferenciája A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG (MÉT)

LXXIV. Vándorgyűlése. II. közös tudományos konferenciája A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG (MÉT) Szeged, 200. június 6 8. A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG (MÉT) LXXIV. Vándorgyűlése ÉS A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG (MFT) II. közös tudományos konferenciája Program Az előadások és

Részletesebben

MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXIII. VÁNDORGYŰLÉSE

MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXIII. VÁNDORGYŰLÉSE A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXIII. VÁNDORGYŰLÉSE Pécs 2008. október 2-4. PROGRAM ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÓK Felelős kiadó: Magyar Táplálkozástudományi Társaság Budapest, Szentkirályi u. 14. Szerkeszti

Részletesebben

A tüneti kezelés magyar nyelvű szakirodalmának bibliográfiája

A tüneti kezelés magyar nyelvű szakirodalmának bibliográfiája A tüneti kezelés magyar nyelvű szakirodalmának bibliográfiája Szerkesztette: Pilling János Magyar Thanatológiai Alapítvány, Pécs-Budapest, 2001. Előszó A XX. században az orvostudomány rendkívül erőteljesen

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Fõszerkesztõ: Dr. Karabélyos Csaba Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes Dr. Mátrai

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. Index 25201 ISSN: 0013-2268

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. Index 25201 ISSN: 0013-2268 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Index 25201 ISSN: 0013-2268 A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő/chairwoman of the Editorial Board and Editor

Részletesebben

S U M M A. ötvenöt év (1954 2009) tudományos berkekben. Prof. Dr. Köteles György

S U M M A. ötvenöt év (1954 2009) tudományos berkekben. Prof. Dr. Köteles György S U M M A ötvenöt év (1954 2009) tudományos berkekben Prof. Dr. Köteles György 2010 ISBN 978-963-87459-5-8 Prof. Dr. Köteles György, 2010 Készült az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Nyomdájában 100 példányban.

Részletesebben

MAGYAR BELORVOSI ARCHÍVUM A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG LAPJA

MAGYAR BELORVOSI ARCHÍVUM A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG LAPJA MAGYAR BELORVOSI ARCHÍVUM MBA A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG LAPJA A MAGYAR ENDOKRINOLÓGIAI ÉS ANYAGCSERE TÁRSASÁG, A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG, A MAGYAR HEMATOLÓGIAI ÉS TRANSZFUZIOLÓGIAI TÁRSASÁG

Részletesebben

A MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA ÉS A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG GYERMEKGASZTROENTEROLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK XXII.

A MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA ÉS A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG GYERMEKGASZTROENTEROLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK XXII. A MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA ÉS A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG GYERMEKGASZTROENTEROLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK XXII. TUDOMÁNYOS ÜLÉSE EGER Hotel Eger Park 2005. október 7. 10.00 órától 2005. október

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA. 2011. április 7-9.

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA. 2011. április 7-9. TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA 2011. április 7-9. A KONFERENCIA HELYSZÍNE: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

Kongresszusi Naptár 2015.

Kongresszusi Naptár 2015. 2015. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a kiadványban szereplõ adatokban történõ változásokat a www.eqcongress.hu internetes honlapon folyamatosan frissítjük. Kiadja: Expert-Quality Kongresszusi

Részletesebben

Az intézet orvosainak és szakdolgozóinak tudományos tevékenysége (1979-2010)

Az intézet orvosainak és szakdolgozóinak tudományos tevékenysége (1979-2010) Az intézet orvosainak és szakdolgozóinak tudományos tevékenysége (1979-2010) Prof. Dr. Veress Gábor Könyvfejezetek Veress G.: Kamrai ingerületvezetési zavarok. Kandidátusi értekezés. Thesis. Budapest,

Részletesebben

Magyar Gyermekorvosok Társasága 2010. évi Nagygyûlése. Tudományos program. Esztergom 2010. szeptember 23 25.

Magyar Gyermekorvosok Társasága 2010. évi Nagygyûlése. Tudományos program. Esztergom 2010. szeptember 23 25. Magyar Gyermekorvosok Társasága 2010. évi Nagygyûlése Tudományos program Esztergom 2010. szeptember 23 25. Milupa Komfort 1 enyhíti a hasfájást és a szorulást. MILUPA. AZ ANYATEJ IHLETTE, A TUDOMÁNY IGAZOLJA.

Részletesebben

Derült égből fronthatás 2010/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával

Derült égből fronthatás 2010/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával 2010/2 A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Az időjárás jelentése Derült égből fronthatás A Tudomány Kiadó ingyenes betegtájékoztató lapja FORMOLINE L112

Részletesebben

A DIABETES MELLITUS KÓRISMÉZÉSE, A CUKORBETEGEK KEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA A FELNŐTTKORBAN A Magyar Diabetes Társaság szakmai irányelve, 2005

A DIABETES MELLITUS KÓRISMÉZÉSE, A CUKORBETEGEK KEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA A FELNŐTTKORBAN A Magyar Diabetes Társaság szakmai irányelve, 2005 DIABETOLOGIA HUNGARICA XIV. ÉVFOLYAM 1. SUPPLEMENTUM A DIABETES MELLITUS KÓRISMÉZÉSE, A CUKORBETEGEK KEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA A FELNŐTTKORBAN A Magyar Diabetes Társaság szakmai irányelve, 2005 Szerkesztette:

Részletesebben

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica TARTALOM. 101. évfolyam 6. sz. 2008. december. Dr. Fejérdy Pál. Dr. Hermann Péter

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica TARTALOM. 101. évfolyam 6. sz. 2008. december. Dr. Fejérdy Pál. Dr. Hermann Péter Fogorvosi Szemle Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 101. évfolyam 6. sz. 2008. december Főszerkesztő: Dr. Fejérdy Pál TARTALOM

Részletesebben

Az elhízás gyógyszeres kezelése: múlt, jelen, jövő

Az elhízás gyógyszeres kezelése: múlt, jelen, jövő ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK Az elhízás gyógyszeres kezelése: múlt, jelen, jövő Simonyi Gábor dr. 1 Pados Gyula dr. 3 Medvegy Mihály dr. 2 Bedros J. Róbert dr. 4 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kardiometabolikus

Részletesebben

Az elhízás kezelésének szakmai és szervezeti irányelvei. A Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság. állásfoglalása és ajánlása

Az elhízás kezelésének szakmai és szervezeti irányelvei. A Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság. állásfoglalása és ajánlása Az elhízás kezelésének szakmai és szervezeti irányelvei A Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság állásfoglalása és ajánlása Szerkesztette: Dr. Simonyi Gábor Dr. Pados Gyula Dr. Bedros J. Róbert

Részletesebben

CSAKOSZ Családorvos Kutatók Országos Szervezete XIII. Kongresszusa. Program és Összefoglalók. Tények és Hitek a Diagnosztikában és a Terápiában

CSAKOSZ Családorvos Kutatók Országos Szervezete XIII. Kongresszusa. Program és Összefoglalók. Tények és Hitek a Diagnosztikában és a Terápiában CSAKOSZ Családorvos Kutatók Országos Szervezete XIII. Kongresszusa Program és Összefoglalók Tények és Hitek a Diagnosztikában és a Terápiában 2014. február 28 március 01. Pécs, Hotel Palatinus Védnökök

Részletesebben