Prof. Dr. Halmy László Németh Zsuzsanna Halmy Lászlóné MSc. Magyar Elhízástudományi Bibliográfia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prof. Dr. Halmy László Németh Zsuzsanna Halmy Lászlóné MSc. Magyar Elhízástudományi Bibliográfia"

Átírás

1

2 Prof. Dr. Halmy László Németh Zsuzsanna Halmy Lászlóné MSc Magyar Elhízástudományi Bibliográfia 2008

3 Készült a Magyar Elhízástudományi Társaság támogatásával Lektor: Prof. Dr. Czinner Antal A borítót tervezte és technikai szerkesztô: Farkas-Kis Máté Felelôs kiadó: Folpress Kiadó és Nyomdaipari Kft. Felelôs vezetô: Várlaki Imre ISBN

4 Elôszó Az elhízás a magyar orvosi gyakorlatban már több száz éve jelen levô probléma, hiszen a történelem jó étkû elôdeink között számos túlsúlyos emberrôl tesz említést. Gondoljunk csak Bessenyei György daliás testôrtiszt esetére, aki késôbbi visszavonultságában már azért nem lovagolt, mert nem bírta el a ló. Az orvosi szakirodalomban csak a múlt század derekán jelent meg magyar nyelven az elhízás kérdésköre, keresve annak eredetét, majd helyét az endokrinológiában és az anyagcsere betegségek között. Érettebb korú kollegáim velem együtt szemlélhették, az elhízással kapcsolatos eleinte csak pislákoló, majd egyre terebélyesedô érdeklôdést az elhízás klinikuma majd elméleti összefüggései iránt. Az egyre bôvülô ismeretanyagban megjelent a becslésen alapuló 3 millió koldus országából a 3 millió kövér országává történt átalakulás gondolata, de a rendôrség körében végzett elsô epidemiológiai tanulmányok már adatszerûen igazolták, hogy a népességet figyelemre méltó arányban érintô jelenségrôl van szó. Az elhízás és kísérôbetegségeinek együttes vizsgálata már az 1970-es években elkezdôdött, és az elhízás problémájának társadalmi szintû megoldása már 1986-ban akadémiai disszertációmban tézisként megjelenik. Meg kell emlékeznünk Hetényi Géza, Mosonyi László, Julesz Miklós, Góth Endre, Magyar Imre, Barta Lajos, Endrôczi Elemér iskolaalapító munkásságáról, akiknek nyomán a Belügyminisztérium Központi Kórházából, a Fôvárosi János Kórházból, a Tétényi úti Kórházból, az Országos Sportegészségügyi Intézetbôl, a Heim Pál Gyermekkórházból és az ország négy egyetemérôl a hazai elhízással kapcsolatos gyógyító és kutató munka kiszélesedett. Felismerve a z elhízással kapcsolatos teendôket ben tudományos és közvéleményformáló céllal megalakult a Magyar Elhízásellenes Alapítvány, továbbá az Euro-Obéz Egyesület a Túlsúlyosokért civil szervezete, majd az Alapítvány 1999-ben a Magyar Elhízástudományi Társaság néven folytatta munkáját. A Társaság elnöke nevéhez kapcsolódik az elhízástudomány (obezitológia) fogalmának kialakítása, egyesítve nagyszámú tudományterület elhízással foglalkozó munkásságát évben megjelent az Obesitologia Hungarica, amely 2008-tól magasabb szintû és kibôvített formájú kiadványban jelenik meg. A több mint 50 elhízástudományi konferencia és kongresszus elôadásai nyomtatott formában nagyobbrészt nem jelentek meg, de bízom benne, hogy bibliográfiánk további kongresszusok elôadásainak megírására serkent. A Magyar Elhízástudományi Bibliográfia elsô összeállítása figyelemfelhívó jellegû, nyilvánvaló, hogy sok hibát tartalmaz. További feladat lehet a témák szerzôk, vagy más szempontok miatt történô átrendezése. Azzal is tisztában vagyunk, hogy munkánk bár a lehetséges forrásokat igyekeztünk igénybe venni számos közleményt nem tartalmaz. Kérem a szakírók megbocsátó megértését és támogatását abban, hogy hiányzó közleményeik a végsô formában megírt, és az utóbbi 3 év közleményeit is tartalmazó bôvített kiadásban megjelenhessenek. A Bibliográfia bármely jellegû hibájára vonatkozó megjegyzést ôszinte örömmel fogadunk, hiszen a kritika igényesebb feldolgozást tesz lehetôvé. Bízom benne, hogy a bibliográfia bepillantást enged meg az eddigi hazai obezitológiai tudományos tevékenység megismerésére és segítséget nyújt a mellôzött hazai irodalmi adatok idézésében. prof. Dr. Halmy László az MTA doktora

5

6 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Tartalomjegyzék

7 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Névmutató 138 A 138 B 139 C 141 Cs 142 D 143 E 144 F 144 G 146 Gy 147 H 147 I 149 J 149 K 150

8 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia L 154 M 155 N 157 O 158 P 159 R 160 S 162 Sz 163 T 165 U 167 V 167 W 168 X 168 Y 168 Z 169 Zs 169 Függelék 170 Magyar Elhízástudományi Kongresszusokon elhangzott előadások március szeptember március március szeptember 30.-október április április szeptember 29.-október március szeptember október április június szeptember március április május szeptember április november március április szeptember október

9 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia január április június szeptember január szeptember május szeptember május szeptember április szeptember május

10 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Góth Endre. Vitaminok és hormonok. Novák Károly és Társa, Budapest Sós J., Fekete L. Táplálkozási ártalmak Magyarországon az évben. Népegészségügy 1945, 1, 2,

11 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Hetényi Géza. Az elhízás és a soványodás keletkezésének egységes munkaelmélete. Magy. Belorv. Arch , 1, Sós József. Anyagcsere eredetű népbetegségek. Egészségvédelem 1947, 1, 1, 9-15.

12 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Fazekas I. Gyula. Hízlalás a mellékvesekéreg működésfokozása által. /Előzetes közlemény./ Orv. Hetil. 1948, 89, 37, Györgyi G., Halmi I. M., Virányi A. Adat a Cushing -kór pathológiájához. Orv. L. 1948, 4, 23,

13 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia A táplálkozás kórélettana. Budapest, 1954.

14 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Andik István. Hypothalamuslaesiók hatása a táplálékfelvételre és táplálékválogatásra. Kísérl. Orvostud. 1957,9,5-6, Andik István. A hypophysis eltávolításának hatása a patkány táplálékfelvételére és táplálékválogatására. Kísérl. Orvostud. 1957,9,5-6, Andik István. Über die Wirkung von Hypothalamusektomie auf die Nahrunsaufnahme und Nahrungswahl der Ratte. Pflügers. Arch. Ges. Physiol. 1957,264,6, Andik I., Bank J., Donhoffer Sz. Über die Wirkung von Hypothalamusläsionen auf die Nahrungsaufnahme und Nahrungswahl der Ratte. Arch. Exp. Path. Pharmak. 1957,231,1, Bársony Jenő. Obesitas és terhesség. M. Nőorv. Lapja 1957, 20, 6, Donhoffer Sz., Gerő S. A lipoid anyagcsere zavarai. MTA Biol. Orv. Közl. 1957, 8, 1-2, Góth Endre. Az elhízás. Élet és Tud. 1957, 12, 47, Góth E., Bartha M. Az elhízás. Orv. Hetil. 1957, 98, 44, Julesz Miklós. A neuroendokrin betegségek kórtana és diagnosztikája. Akadémiai Kiadó Budapest, Kalmár Ernő. Mindennapi életünk mozgásproblémái. Élet és Tud. 1957, 12, 4, Kényi L., Tarján P. Traumás eredetű Cushing-kór. Orv. Hetil. 1957, 98, 10-11, Kovács Dénes. A néptáplálkozás kérdéséről. KÖJÁL Tájék. 1957, 0, 4, Lamm György. A gyermek táplálása. In: Egészséges és beteg gyermek. (szerk. Kalocsay Kálmán, Török László) Gondolat Kiadó Budapest, o. 21. Mestyán Gy., Mess B., Szegvári Gy., Donhoffer Sz. Hypothalamus laesiók hatása az alapanyagcsere-forgalomra és testhőmérsékletre. MTA Biol. Orvostud. Közl. 1957, 8, 3, Nemessuri Mihály. A gyermek testnevelése és sportja. In: Egészséges és beteg gyermek. (szerk. Kalocsay Kálmán, Török László) Gondolat Kiadó Budapest o. 23. Podhragyai László. Cushingoid kórképet okozó hypothalamicus torzképződmény. Ideggy. Szle. 1957, 10, 4, Rényi L. Tarján P. Traumás eredetű Cushing-kór. /Adatok klinikumához és kórtanához./ Orv. Hetil. 1957, 98, 10-11, Várbiró B., Vönöczky J. Egyszerű módszer a csecsemőkori energiaszükséglet megállapítására testfelület alapján. Gyermekgy. 1957, 8, 1-2, Vönöczky J., Várbiró B. Különböző testfelépítésű csecsemők energiaszükséglete testfelület alapján. Gyermekgy. 1957, 8, 1-2,

15 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Fekete László. A testzsír indirekt meghatározása egészséges és beteg embereken. Orv. Hetil. 1958, 99, 17, Hetényi Géza. Über die Entstchung der Fettsucht und Magersucht. Comunications des inviatés étrangers. Bucuresti, Lukács V. Ferenc. A csecsemő tápanyagigénye: fehérje, zsír, szénhidrát. Gyermekgyógyászat 1958, 9, 4-6, Magyar I. Márton I. Az insulinrezisztenciáról. M. Belorv. Arch. 1958, 11, 2-3, Szendei Ádám. Civilizációs betegségek. Élet és Tud. 1958, 13, 20, Sztankay Csaba. Az obesitás, mint sebészi probléma. Magy. Seb. 1958, 11, 6, Vereczkei István. A Cushing-féle megbetegedésről 84 eset kapcsán. Orv. Hetil. 1958, 99, 24,

16 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Áldor Tibor. Fiatal sportolók helyes táplálkozásáról. Sport és Tudomány. 1959, 3, 11, Bognárné Labanc Katalin. A kövérség gyógyszeres kezelése. Gyógyszerészet 1959, 3, 4, Kovács K., Dávid M., Horváth I. Az adenohypophysis basofil sejtjeinek hypothalamikus és perifériás szabályozásáról. Kísérl. Orvostud. 1959, 11, 5, Korányi A., Jáky M. Atheriosclerosis és zsíranyagcsere. Orv. Hetil. 1959, 100, 51, Fejér S., Kishonti T., Kun L. Vizsgálatok a táplálkozás és immunitás kapcsolatára vonatkozólag agyi károsult gyermekcsoportban. Egészségtud. 1959, 3, 3, Harvey Cushing ( ) Orv. Hetil. 1959, 100, 6, Iványi János. Az elhízás befolyásolása Preludinnal. Orv. Hetil. 1959, 100, 23, Jáky M., Korányi A. Zsiradékok szerepe az emberi táplálkozásban és az érelmeszesedésben. Növényolaj- és Házt. Vegyip. Kut. Int. 1959, 1-5. o. 42. Mosonyi L., Széplaki F., Kammerer L., Pollák L., Zulik R. Étvágycsökkentő szerek okozta fogyás hatása az endokrin regulációra. Gyógyszereink 1959, 0, 41, Mosonyi L., Széplaki F., Kammerer L., Pollák L., Zulik R. Wirkung der durch Appetitzügler verursachte Abmagenung auf die endokrine Regulation. Wien Med. Wschr. 1959, 109, 37, Neuber Edina. A Preludin veszélyei. Gyógyszerészet 1959, 3, 7, Szatmári É., Julesz M. Temporäre Nebennierenrinden erschöpfung bei einer kranken mit Cushing-Syndrom. Acta Med. Hung. 1959, 13, 1-4, A táplálkozástudomány és az ipar fejlődése. Beszélgetés Sós József Kossuth-díjas professzorral. Munka, 1959, 9, 7, Tangl Harald. A táplálkozás-élettan legújabb tudományos eredményei és követelményei a mezőgazdasági termeléstől. Termtud. Közl. 1959, 3/90/, 2, Tarján Róbert. A táplálkozástudomány újabb eredményei. Élelm. Ip. 1959, 12, 10, Tarján R., Linderer K. Tápanyagtáblázat. Eü. Min. Eü. Felv. Közp. Budapest, 1959.

17 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Áldor T., Bartók A. A sportolók zsírszükségletéről. Sport és Tudomány. 1960, 4, 3, Áldor T., Bárány I. A serdülő sportolók helyes napi étrendje. Sport és Tudomány. 1960, 4, 6, Baló József. A zsírmobilisatio kérdése. MTA V. Oszt. Közl. 1960, 11, 4, Baranyai István. Statisztikai adatfelvétel az étrendi szokásokról. Stat. Szle. 1960, 38, 10, Barta L. Rosta J. A juvenilis obesitásról. /Szénhidrát és zsíranyagcsere vizsgálatok. / Gyermekgyógyászat 1960, 11, 5, , 55. Bokor Zs., Bohenszky Gy., Hujber S. Preludin intoxicatio. Orv. Hetil. 1960, 101, 20, Brunner M., Egyedi L., Hevesi F. Gracidinnel szerzett tapasztalatok járóbetegeknél. Gyógyszereink 1960, 10, 5, Eiben Ottó. Újszülöttek testméreteiről. Anthrop. Közl. 1960, 4, 1-2, Az elhízottak ábrázolása az európai festészetben és grafikában. /L. Diekmeier c. nyomán/ Orv. Hetil. 1960, 101, 36, Forgács L., Láng E. Gracidin és Andaxin kombinált alkalmazása. Tempo Soksz. Budapest, Garas Zs., Komor K. Az elhízás kezelése fenoxazollal. Orv. Hetil. 1960, 101, 20, Gonda István. A gyógyszeres fogyasztás problémái. Gyógyszerészet 1960, 4, 8, Góth E., Székely Á. Kóros elhízás kezelése phenmetrazin készítményekkel /Gracidin, Preludin/. Orv. Hetil. 1960, 101, 20, H.I. Cushing-kór Cushing-syndroma. Orv. Hetil. 1960, 101, 13, Iljinszkij, B. V. A táplálkozás szerepe az artherosclerosis kialakulásában és kezelésében. Orv. Hetil. 1960, 101, 48, Iványi János. Die Appetitzügler. Ther. d. Gegenwort 1960, 99, 12, Jellinek I., Szatmári É., Szőnyi A. Tapasztalataink Gracidinnal, a magyar étvágycsökkentő gyógyszerrel. Gyógyszereink 1960, 10, 6, Jellinek I., Szatmári É., Szőnyi A. Tapasztalataink Gracidinnel. Orv. Hetil. 1960, 101, 20, Jules Miklós. Endokrin zavarok öregkorban. Orvosképzés 1960, 35, 4, Kis-Várday Gy., Horváth F. Cushing-syndromás betegek röntgenkezelése. Orv. Hetil. 1960, 101, 24, Kis-Várday Gy., Horváth F. Erfahrungen mit der Strahlenbehandlung des Cushingschen Syndronoms. Med. Klin. 1960, 55, 8,

18 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Komor K., Garas Zs., Szebeni Á. A járulékos mellékvesék jelentősége a Cushing syndromában szenvedő betegek műtéti kezelésében. Magy. Belorv. Arch. 1960, 13, 1, Kovács László. Egészséges életmód-helyes magatartás. Eü. Szakisk. Gazd. Hiv. Budapest, Krámer M.-né, Szőke S-né. Mit? Mennyit? Mikor? A táplálkozás titkai. Eü. Min. Eü. Felvil. Közp. Budapest, Lindner Károly. Helyes táplálkozás. Mit, mikor és mennyit együnk? Kossuth Kiadó. Budapest, Lédek István. Az elhízás kezelése Gracidinnel. Gyógyszereink 1960, 10, 1, Lélek I., Füredi Szabó M., Medgyesi Gy. Über die Wirkung von linol-linolensaure auf die Plasmalipoproteinfractionen bei experimentelle Atheroslerosis. Therap. Umschan. 1960, 0, 11, Lüdde, K. H. Folyékony zsiradékok dielektromos és denzimetriás viselkedése öregedésnél. Acta Pharm. Hung. 1960, 30, 6, Máté Károly. A táplálkozás befolyása a betegségek klinikumára és lefolyására. In: A Fővárosi Tétényi Úti Kórház tudományos közleményei 10 éves évfordulójára Felsőoktatási Jegyzetellátó Budapest, o. 79. Mosonyi László: Belgyógyászati therápia. Medicina Budapest, Mosonyi L., Széplaki F., Kammerer L., Pollák L., Zulik R. Étvágycsökkentő szerek okozta fogyás hatása az endokrin regulációra. Tempo Soksz. Budapest, Savely C., Balassa S., Lőrincz L., Wagner M. Klinikai és kísérleti tapasztalatok az elhízás Gracidin kezelésével. Orv. Hetil. 1960, 101, 20, Shlitz K., Somogyi B., Pajzs Zs., Fehér M. Mellékvesekéreg daganat és áttételei által okozott Cushing-syndroma. Orv. Hetil. 1960, 101, 11, Sós József. Táplálkozási problémák öregkorban. Orvosképzés 1960, 35, 4, Szendei Ádám. Miért káros az elhízás? Eü. Min. Eü. Felv. Közp. Budapest, Szeranova, A. I. Az agy mechanikus károsodásának hatása a hipercholesterinaemia kialakulására. Orvostud. Közl. 1960, 5, 4, Tarján Róbert. Gondolatok a sportolók helyes táplálkozásáról. Sport és Tudomány. 1960, 4, 1, Vályi E., Bánóczy J. La chéilite aigne: nu effet singulier causé por la préludine. Rev. Stomat. /Paris/ 1960, 61, 1-2,

19 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Barta L., Rosta J. Juvenile obesity. Investigations of carbohydrate and fat metabolism. Ann. Paediatr. /Basel/ 1961, 196, 4, Berki E. Halmos T., Korányi A., Kozma Gy. Telítetlen zsírsavak szerepe a kísérletes atherosclerosisban. Magy. Belorv. Arch. 1961, 14, 4, Endersz F., Ludvigh K. A cardiovascularis betegségek és a cardialis decompensatio összefüggése az elhízással. Magy. Belorv. Arch. 1961, 14, 1, Endersz F., Ludvigh K. Az elhízás kezelése. Terápiás eredmények Gracidinnel szívbetegeken. Gyógyszereink 1961, 31, 4, Fischer A., Gömöri P., Gráf F., Jávor T., Juhász P., Julesz M., Petrányi Gy. Belgyógyászati diagnosztika. (szerk. Petrányi Gyula) Medicina Budapest, Forgács L., Láng E. Gracidin és andaxin kombinált alkalmazása. Orv. Hetil. 1961, 102, 38, Gombos Margit, P.-né. Mozgásszervi betegségek tápláltságának és testsúlyának szabályozása. Ín: Közlemények Győr-Sopron Megyei Tanács Kórháziból. (szerk. Sós József) Győr-Sopron Megye Kórháza Győr, o 95. Iványi János. Az étvágycsökkentők. Gyógyszereink 1961, 11, 2, Köteles György József. Öregség és táplálkozás. Élővilág 1961, 6, 2, Leövey A., Krisztivicz I., Dán S. A post partum obesitas Gracidin kezelése. Magy. Belorv. Arch. 1961, 14, 3, Lélek I. Nagy D., Kádas L., Virág L. Lipidmobilizáló hormon emberben. Kísérl. Orvostud. 1961, 13, 4, Mosony L., Szécsényi Nagy L., Szilágyi G. Gleichzeitiges Auftreten von Addisonscher Krankheit und Thyreotoxikose. Wien Z. Inn. Med. 1961, 42, 0, Szatmári Éva. Ozsirenie i ego lecsenie. Veng. Med. 1961, 0, 2, Tanszk Éva. Amit az elhízásról tudni kell. Élővilág 1961, 6, 5, Tarján Róbert. A hazai néptáplálkozás alakulása különös tekintettel a zsiradék fogyasztására. Olaj-Szappan-Kozmet márc.-ápr o.

20 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Blakos J., Höschl K. The normal body weight and obesity in thyreotoxicosis. Acta Med. Hung. 1962, 18, 1, Gárdos Magda. Fiatalkorúak kóros elhízásának gyógytestnevelése. Testnev. Sporteü. Szle. 1962, 2, 3, Iványi János. Erfahrungen bei der Behandlung adipöser Zuckerkranker. Ärztl. Prax. 1962, 14, 0, Kádár András. Kövér, sovány gyermek. Vk. Családi L. 1962, 13, 5, Tarján Róbert. Eredmények és hibák a dolgozók táplálkozásában. Társadalombizt. Üdülés, Munkásvéd. 1962, 2, 4, 8-9.

21 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Barta L., Domján O. Hypophysis hyperfunkciós tünetek a gyermekkori kövérség folyamán. Endokrin Vándorgyűlés. Szeged B. Bedő Magdolna. különböző zsírok szerepe a szervezet fehérje anyagcseréjében. Kísérl. Orvostud. 1963, 15, 3, Garas Zs., Komor K. Új anorexigén vegyület /Pondex/ az obesitás kezelésében. Gyógyszereink 1963, 13, 5, Győry Gy., Fehér L. Fertilitätsprobleme im Stein-Leventhal-Syndroma. Arch. Gynäk 1963, 198, 0, Irás Jenő E., Dénes Zsuzsa S. Die Ausscheichung von anorganishen Sulfat im Harn bei Obesitas. Z. Ges. Im. Med. 1963, 18, 23, László J., Győry Gy. Tierexperimentelle versuche zur Klärung der Pathogenese des Stein-Leventhal-Syndroms. Zbl. Gynäk. 1963, 85, 24, Lélek István. Újabb tényezők a zsíranyagcsere szabályozásában. Magy. Belorv. Arch. 1963, 16, 1, Lélek István. Neuere Factoren in der Regulation des Fettstoffwechsels. Z. Ärztl. Fortbild. 1963,57,2, Macher Anna. Elhízottak Pondex - kezelésével szerzett tapasztalataink. Orv. Hetil. 1963, 104, 18, Péter F., Kappelmayer J. A pubertás körüli elhízás tanulmányozása. Endokrin Vándorgyűlés. Szeged 1963.

22 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Bouquet D., Telegdy Kovács M., Zajkás G., Kovács A., Kovács L. Tanulmányok különböző foglalkozású embercsoportok táplálkozásáról és tápláltsági állapotáról. 1. Vágóhídon dogozó személyek vizsgálata. Egészségtud. 1964, 8, 3, Csapó Gábor. A glukagon zsíranyagcsere-hatásának vizsgálata. Kísérl. Orvostud. 1964, 16, 6, Dénes Zsuzsanna. Clinico-laboratory study of obesity: relation senectus praecox. J. Amer. Geriat. Soc. 1964, 12, 2, Garas Zs., Komor K. Az obesitas kezelése. Orvosképzés 1964, 39, 2, Karády István. Az anyagcsere kórélettana. Szeged, Koref O., Fehér T., Holló I. Az egyes neutrális 17-ketosteroid frakciók ürítése cerebrális obesitásban. Orvosi Hetilap , Komor K., Garas Zs. Gonadotrop hormon kövérek fogyasztásának elősegítésére. Budapest Nebenfühner László. Dyslipoidosisok. Ritka kórképek, Budapest 1964.

23 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Aszódi Zoltán. Az elhízás következményeinek elhárítása tartós fogyasztással. Orv. Hetil. 1965, 106, 36, Barta L., Domján O. Kövér és cukorbajos gyermekek születési súlya. Gyermekgyógyászat 1965, 16, 7, Barta L., Sellyei M., Láncos F., Tóth M. Stein-Leventhal-syndroma a gyermekkorban. Orv. Hetil. 1965, 106, 48, Barta L., Szőke L. Munkaterhelés hatása a kövér gyermekek anyagcseréjére. Gyermekgyógyászat 1965, 16, 10-11, Csillag M., Braun P., Gedeon A., Fehér G. K., Vatai M. Különböző vizelet steroidok arányának alakulása elhízott nőbetegeken ACTH serkentés után. Orv. Hetil. 1965, 106, Dittrich Mauritz. Táplálkozás és civilizáció. Az évi 6. Országos Biológus Napok előadásai. Budapest Góth E., Hegedűs A. Fat-mobilizing substance in the urine of patients with diabetes and with pituitary diseases and The effect of insulin on its action. Experientia / Basel/ 1965, 21, Kerpel-Fronius Ödön. A csecsemőkori "táplálkozási zavarok" fogalmának átalakulása az utóbbi évtizedekben. Orv. Hetil. 1965, 106, 36, Koref O., Fehér T., Holló I. A dehydroepianrosteron-ürítés változása ACTHterhelés hatására obesitasban. Orv. Hetil. 1965, 106, Koref O., Fehér T., Holló I. Az egyes neutrális 17-ketosteroid frakciók ürítése a cerebrális obesitásban. A Korányi Sándor Társaság tudományos ülései Budapest Köves Péter. Az endokrinológia és az anyagcsere-betegségek magyar bibliográfiája / / Orsz. Orvostud. Budapest, 1965, Könyvtár és Dokumentációs Központ Kracht J. Regulierte knotige hyperplasien der adenohypophyse und funktionell autonome ACTH-bildende Geschwülste bei Cushing-syndrom. 2. Endokrin Vándorgyűlés. Debrecen Kurcz Mihály. Disturbances of pregnancy, labour and lactation in "hypothalamic obesity". Acta Physiol. Acad. Sci hung. 1965, 26, Suppl Radó J., Takó J., Hammer S., Szilágyi L. Aldoszteron és Aldocton-A hatásának vizsgálata polyuriával járó Cushing-syndromában. Magy. Belorv. Arch. 1965, 18, 3, Rigó János. Az időskor táplálkozási kérdései. Egészségü. Munka 1965, 12, 5, Sétáló S. The mechanism of hypothalamic obesity in the rats. Acta Physiol. Acad. Sci. Hung. 1965, 27, Sétáló György. On the mechanism of hypothalamic adiposity. Acta Morph. Acad. Sci Hung. 1965, 13, suppl. 76.

24 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Sós József. Táplálkozás, egészség, betegség. Korunk tudománya. Akadémia Kiadó Budapest, Szelényi Zoltán. A barna zsírszövet szerepe a thermoregulációs hőtermelésben. A Magyar Élettani Társaság 29. Vándorgyűlése. Szeged 1965.

25 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Fehér Tibor. Az androgén anyagcsere vizsgálata. Kandidátusi értekezés. Budapest, Fehér Tibor. Újabb szempontok a 17-ketosteroid fractiók mennyiségének és egymáshoz való arányának értékelésében. Orv. Hetil. 1966b, 28, Fehér T., Koref O., Kazik H. M. Simultanbestimmung von freiem Cortisol, esterifizierten Dehyroepiandrosteron und Androsteron im peripheren Blut. Acta Endocrin. 1966, 52, Mosonyi László. Határterületi differenciáldiagnosztika. (szerk. Mosonyi László) Medicina Budapest, Péter F., Kirilina Sz., Zolnai V. Az antidiuretikus hormon hatástalanodása normál és kövér gyermekek szervezetében. Orv. Hetil. 1966, 107, 24, Tarján R. Az elhízás. In: Határterületi diferenciáldiagnosztika (szer: Mosonyi László) Medicina Budapest, o Vallent K., Fachet J. Zusammenhängl zwichen Hyperthyreose, Blutheparinspiegel und Nebennierenrindenfunktion. Endokrinologie 1966, 49, 3-4, Wirth Ferenc. Cor pulmonale chronicum és kövérség. A Dunántúli Belgyógyász Szakcsoport 13. Vándorgyűlése. Nagykanizsa 1966.

26 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Angeli István. Az elhízás, diabetes és hypertonia összefüggéseinek vizsgálata nagy diabeteses beteganyagon. Orv. Hetil. 1967, 108, 28, Ambró I., György I. Adiponecrosis subcutanea neonatorum. Gyermekgyógyászat 1967, 18, 4, Barta L., Szőke L., Vándorné Szobotka V. Kövér gyermekek csökkent munkavégző-képességének kérdése. Gyermekgyógyászat 1967, 18, 3, Egedy Sándor. Az elhízásról. Orvosképzés 1967, 42, 6, Góth E., Fövényi J. Az elhízás kezelése éheztetéssel. Orvosi Hetilap 1967, 108, Góth E., Fövényi J., Hegedűs A. A vér nem esterifikált zsírsav tartalma elhízásban és diabetesben. Orv. Hetil. 1967, 108, 21, Holländer Erzsébet. Ovariális agenesis, hypophysis chromophob adenoma és Cushing-kór együttes előfordulása. Orv. Hetil. 1967, 108, 7, Nagy J., Somogyi L. Fogyasztó és hizlaló diétás étrendek és az ételek elkészítési módjai. Budapest 1967, Medicina Radó J., Takó J., Szántó Ervinné Zs. A mellékvesekéreg-hormoan- /cortison, aldoszteron/ igény és az anyagcsere thyrotoxicosissal szövődött Addison-kórban. Magy. Belorv. Arch. 1967, 20, 6, Radó J., Takó J., Szántó Ervinné Zs. Aldosteron and cortisone requiremqnt and metabolism in Adisson-disease complicated by thyrotoxicosis. Endocrinoogie 1967, 62, 1-2,

27 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Barta Lajos. Az anyagcsere sajátosságai prepubertásos elhízásban. Orvostudomány 1968, 19, 1, Barta Lajos. A gyermekkori obesitas kérdései. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Barta L., Schmidt K., Szobotka Viola V. Über die intravenösen Glukose- Belastungs kuruen bei übergewichtigen Kindern. Acta Pediat. Acad. Sci. Hung. 1968, 9, 3-4, Barta Lajos.,Vándor Sobotka Viola. Working capacity of obese children. Acta paediatr. Acad. Sci. Hung. 1968, 9, 1, Béleczky E., Komor K. Vizsgálatok különböző korú kövér betegeken. Kőbányai Orvosnapok Budapest, o Burmeister W. Mennyiben jellemzőek a gyermek bőrredői a depot-zsírra? Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Domján O., Barta L. Kövér gyermekek cukoranyagcseréjének utóvizsgálata felnőttkorban. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Dost F. H., Hattinberger M.U., Gladtke E. A glucose anyagcsere normális és kövér gyermekekben. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Engelson G. Kövérség és diabetes. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Fövényi J., Góth E., Koncz I., Zétény D. Elhízottak zsírszövetének zsírsavleadása adrenalin hatására. Magy. Belorv. Arch. 1968, 21, Góth Endre. Elhízott gyermekek kezelése. Orv. Hetil. 1968, 109, 40, Góth E., Fövényi J. A vérsavó zsírsavmobilizáló aktivitásának változása glucosefogyasztás hatására elhízásban és diabetesben. Magy. Belorv. Arch. 1968, 21, 4, Halikowski B., Rybak M., Szafran Z. Glucose terheléses görbe és serum zsírtükör zsír glucose terhelés után kövér gyermekekben. Magy Pediat. 1968, 2, Supl Heim Tibor. A barna zsírszövet az újszülött szervezet hőszabályozásban. Kandidátusi értekezés tézisei. Budapest, Huber E.G. A gyermekkori kövérség kezelése. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Kecskés J., Kaszás T., Beregszászi Gy. Kövér gyermekek vérnyomásának alakulása a serdülőkor lezajlásával. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Kirilina S., György I., Kovács I., Péter F. Újabb adatok az obesitás endokrinológiai vonatkozásaihoz. Magy. Pediat. 1968, 2, 2, Suppl Korányi György. Étvágycsökkentő szerek a gyermekkori obesitás kezelésében. Új étvágycsökkentő: a fenfluramin /Ponderax/ ismertetése. Magy. Pediat. 1968, 2, 1, Korányi György. Kövér gyermekek diétás kezeléséről. Magy. Pediat. 1968, 2, 2, Lakatos L., Péter F., Harsányi M., Szabó B. A pajzsmirigyhormonok transzportviszonyai obesitásban. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl. 75.

28 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Magyar Imre. Az elhízás pathogenezise és therápiája. In: Az orvostudomány aktuális problémái. Budapest, 1968, Medicina Maisch H., Wallis H. Az egyszerű gyermekkori kövérség psychopathologiai és psychosociologiai vonatkozásai. Magy. Pediat. 1968, 2,Suppl Máttyus A., Bohár A. A serdülőkori elhízáshoz társuló pseudotumor cerebri. Gyermekgyógyászat 1968, 19, 1, Péter Ferenc. A gyermekkori elhízás endokrinológiai vonatkozásai. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Popper Péter. A kövér gyerekek psychologiája. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Pozsonyi J., Friesen J. Az emberi somatotrop hormontükör viselkedése arginininfusio és insulinhypoglcaemia hatására kövér és normális testsúlyú gyermekekben. Magy. Pediat. 1968,2,Suppl R. Martin de Pau. A víz szerepe az obesitás megelőzésében és kezelésében. Magy. Ped. 1968, 2, Suppl Schmidt K., Barta L., Intravénás glucose-terhelések sajátosságai kövér gyermekekben. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Schreier K. Elhízás és perinatális károsodás. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Simonyi János. Szénhidrátszegény diéta diuresist potenciáló hatása. Kőbányai Orvosnapok Budapest, o Spahn U., Plenert W. Biokémiai vizsgálatok teljes éheztetéssel kezelt kövér gyermekeken. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Spranger J. A gyermekkori kövérség kezelése és prognózisa. Magy. Pediat. 1968, 2, Supl Straková M., Strasek J. A serumfehérjék pajzsmirigyhormon-kötőképessége kövér gyermekekben. Magy Pediat. 1968, 2, Suppl Straková M., Marková J. Sonographiás vizsgálatok kövér gyermekekben. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Struhl I., Rivenzen M., Heilpern J., Pirunlescu C. Tanulmányok kövér gyermekeken. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Szamosfalvy Imre. A kellsúlyhoz adaptált diéta hatása. Magy Pediat. 1968, 2, Suppl Szelényi Zoltán. Oxigén tensio változások különböző környezeti hőmérsékleten patkány interscapularis barna zsírszövetében és más szövetben. Magy. Élettan. Társ. 30. Vándorgy. Debrecen, Tamási Gy., Gráf L., Cseh Gy. Sertés béta-lipotropin zsíranyagcsere hatásainak vizsgálata nyúlon. Magyar Élettani Társaság 30. Vándorgyűlése Debrecen, Tarján R., Krámer M., Szőke-Szotyori K., Hafiez A. H. Néhány étrendi tényező hatása a zsíranyagcserére. Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet évi évkönyve. Budapest Wirth Ferenc. Cor pulmonale chronicum és kövérség. Somogyi Orvosnapok 9. Kaposvár 1968.

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke A VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciára 2014. november 28-án 10.00-14.00 óra között, a Stefánia Palotában kerül sor. A Konszenzus Konferencia szerves folytatása a korábbiaknak, hiszen európai

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

allergy. [Adatok az endokrin allergia klinikai megnyilvánulásaihoz.] Rheum. Balneol. Allerg. /Budapest/ 1966, 7, 2, p. 106-117.

allergy. [Adatok az endokrin allergia klinikai megnyilvánulásaihoz.] Rheum. Balneol. Allerg. /Budapest/ 1966, 7, 2, p. 106-117. LIST OF PUBLIKATIONS [PUBLIKÁCIÓK] In: Professzor László Halmy, The scientist and the Man. [Halmy László professzor A tudós és az ember] Edited by Eszter Halmy [szerk. Halmy Lászlóné Eszter] Folpress Publishing.

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 Doktori értekezés: Erdősi Erika: Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében. Doktori értekezés. Kézirat. Semmelweis Egyetem, Budapest,

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005 MELLÉKVESE INCIDENTALOMÁK: SZÖVETTANI HETEROGENITAS, A DEHYDROEPIANDROSTERON SULFAT SZINT ÉS A MELLÉKVESEKÉREG IZOTÓP VIZSGÁLAT DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKE, NYOMONKÖVETÉS Ph.D. doktori értekezés tézisei Az értekezés

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 2 hónap 2 fő 2011.09.01. - 2015.09.01. III. Belgyógyászat / Endokrinológia-

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Dr. habil. Pajor László

Dr. habil. Pajor László Dr. habil. Pajor László Dr. habil. Pajor László CIKKEK: - Pajor L., Kisbenedek L.: Urotraumatológia. - módszertani levél Magyar Urológia 17; 1, 35-46: 2005. - Németh I., Sükösd F., Béli L., Kiss A., Pajor

Részletesebben

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév 1. Az előadások témája: endokrinologia, nephrologia 2. Az előadások időpontja: 1-5. héten: Kedd: 9-10 h Szerda:

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. Cím: XIV. Dunántúli Diabetes Hétvége Szervező: Dr. Oroszlán Tamás Helye: Balaton Kongresszusi Központ és Színház, Keszthely Időpont:

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Belgyógyászati és endokrinológiai kötelező szintentartó továbbképző tanfolyam

Belgyógyászati és endokrinológiai kötelező szintentartó továbbképző tanfolyam Belgyógyászati és endokrinológiai kötelező szintentartó továbbképző tanfolyam Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinika Tanterme 6720 Szeged, Korányi fasor 8-10. 2014. november 27-29. 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24.

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24. MEGHÍVÓ A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 202. MÁRCIUS 23-24. Magyar Telekom székház, Budapest I. Krisztina körút 55. Kedves

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN A Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika és a Diabetológia és Anyagcsere Alapítvány közös továbbképző tudományos rendezvénye 2014. október 10-11.

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények Címe: Debreceni Aneszteziológiai Napok Szervező: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék Helyszín: Hotel

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület Név Telefonszám Szak Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-344 Pszichiátria Dr. Atalay Katalin

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Csecsemő- és gyermek rehabilitációs gyakorlat gyermek rehabilitációs osztályon 2 hét (Terv ) Gyermekneurológiai Osztály Dr. Fogarasi András 2 hét 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. EEG laboratóriumi gyakorlat

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

XXIX. Gyermekdiabetes Tudományos Ülés

XXIX. Gyermekdiabetes Tudományos Ülés XXIX. Gyermekdiabetes Tudományos Ülés 2012. november 16., péntek 08.30 Regisztráció Program 10.00 10.30 Ünnepélyes megnyitó Köszöntőt mond: Kósa Lajos, Debrecen város Polgármestere Prof. Dr. Barkai László,

Részletesebben

A Magyar Kardiológus Társaság és a

A Magyar Kardiológus Társaság és a A Magyar Kardiológus Társaság és a Magyar Gyermekgyógyász Társaság Gyermekkardiológiai Szekciójának Ülése Mátraháza Lifestyle Hotel Mátra**** 2012. október 5 6. 1 Megnyitó: 2012. október 5., péntek, 11.00

Részletesebben

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE A KÜLÖNBÖZŐ SZERVRENDSZEREK BETEGSÉGEINEK MEGELŐZÉSE BALESET MEGELŐZÉS, MÉRGEZÉSEK MEGELŐZÉSE A GYERMEK ÉS SERDÜLŐKORBAN

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Nyelvvizsga: 1970 angol (középfok), 1971 német (középfok), 1978 orosz (kandidátusi)

ÖNÉLETRAJZ. Nyelvvizsga: 1970 angol (középfok), 1971 német (középfok), 1978 orosz (kandidátusi) ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szollár Lajos Születési hely, idő: Budapest, 1945. augusztus 31. Lakhely: Budapest Állampolgárság: magyar Szüleim: édesapám néhai Szollár Lajos (1919-2005) labdarúgó

Részletesebben

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391.

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391. Dr. Polyák József Egyetem:1980-86 Szegedi Orvostudományi Egyetem Szakdolgozat: az immunreaktív gastrointestinális peptidek ( gastrin, CCK és CCK analógok ) szerepe a stress intracerebrális mediációjában

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata. Cím: Magyar Reumatológusok Egyesülete Dél-Magyarországi Szekciójának Tudományos Ülése Szervező: Magyar Reumatológusok Egyesülete Dél-Magyarországi

Részletesebben

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Életkorhoz adaptált táplálásterápia különleges tápanyagigényekkel járó betegségek esetén 2012. május 10. csütörtök: Moderátor: Havasi Anikó és Valent Ádám 9 30-9 40

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI XVI. rész ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Záhony Város Önkormányzat V.I.P lista összeállításának szempontjai: A V.I.P. listán szerepeljen csoportonként a személy 1.

Részletesebben

Endokrinológiai kötelezı szintentartó továbbképzı tanfolyam

Endokrinológiai kötelezı szintentartó továbbképzı tanfolyam Endokrinológiai kötelezı szintentartó továbbképzı tanfolyam Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinika Tanterme 6720 Szeged, Korányi fasor 8-10. 2010. január 21-23. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Mikor kezdődött? 2000-ig az Egyesült Államokban>40.000 OPT kezelt beteg Maurice E. Shils,

Részletesebben

DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016.

DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016. DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016. ~ Belgyógyász ellátóhelyek ~ 1. B.-K. Megyei Önkormányzat Kórháza, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Okató Kórháza, Diabetes

Részletesebben

XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja

XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja Wimbledon terem 12.00-13.30: Ebéd 13.30-13.50: Megnyitó 2015. március 12. (csütörtök) 13.50-14.20: Plenáris ülés - Új antidiabetikumok alkalmazása 1-es

Részletesebben

Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA. Segédjegyzet

Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA. Segédjegyzet Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA Segédjegyzet GERONTOLÓGIA SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Dr. Semsei Imre Magyar Tudományos Akadémia doktora tudományos fomunkatf

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 6 hónap 1 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. Budai Irgalmasrendi Kórház

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények Címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Orvos-Gyógyszerész Napok Szervező: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Helyszín: Győr

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Aneszteziológiai alapképzés 6 hónap (Terv3) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 Aneszteziológiai és Intenzív terápiás és Dr. Völgyes Barbara 6 hónap 6 fő 2012.09.15.

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban BEVEZETÉS ÉS A KUTATÁS CÉLJA A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban (LCPUFA), mint az arachidonsav

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Csecsemő- és gyermek rehabilitációs gyakorlat gyermek rehabilitációs osztályon 2 hét (Terv ) Gyermekneurológiai Osztály Dr. Fogarasi András 2 hét 2 fő 2012.09.15. - 2015.09.01. EEG laboratóriumi gyakorlat

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

VII. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM Budapest, Novotel Centrum Hotel 2011. december 2-3.

VII. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM Budapest, Novotel Centrum Hotel 2011. december 2-3. VII. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM Budapest, Novotel Centrum Hotel 2011. december 2-3. 2011. december 2., péntek 08.00 18.00 REGISZTRÁCIÓ 09.00-09.30 SEMMELWEIS EGYETEM MAGISZTER PROGRAM (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0013)

Részletesebben

PTE ÁOK Családorvostani Intézet akkreditált felnőtt (város), vegyes és házi gyermekorvosi praxisai Minősítés határideje: 2012. december 31.

PTE ÁOK Családorvostani Intézet akkreditált felnőtt (város), vegyes és házi gyermekorvosi praxisai Minősítés határideje: 2012. december 31. PTE ÁOK Családorvostani Intézet akkreditált felnőtt (város), vegyes és házi gyermekorvosi praxisai Minősítés határideje: 2012. december 31. s.sz. Név idegen nyelv Praxis Település utca i.sz. 1. Dr. Altai

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39 Senior 3-39 EGYES F Ő T Á B L A.. 5. 6. 7. 8. 9.... 5. 39 Bunda Szabolcs Szentesi Kinizsi BYE 39 Bunda Szabolcs 39 Bunda Szabolcs 3 Marosvölgyi László Szeged 3 / Takács László Takács László Szentes Kinizsi

Részletesebben

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam Továbbképzô Tanfolyam Budapest, Kempinski Hotel Corvinus***** 2010. március 5 6. Budapest, Kempinski Hotel Corvinus Továbbképzô Tanfolyam 2010. március 5 6. A továbbképzés elnöke: Prof. Dr. Tulassay Tivadar

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények Cím: Merre tart a radiológia? Szervező: Fejér Megyei Szent György Kórház Magyar Radiológusok Társasága Helye:

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Az elhízás korszerű diétás

Az elhízás korszerű diétás XII. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia Balatonfüred, 2010.Szeptember 10. Az elhízás korszerű diétás kezelése Dr.Pados Gyula c.egyetemi docens, kandidátus Szent Imre Kórház Lipid Részleg Vezető

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 www.egeszsegprogram.eu VII. Népegészségügyi Konferencia Megnyitó 2016. PROGRAMFÜZET Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bőrgyógyászati gyakorlat 1 hét (Terv1) Onkodermatológiai Osztály Dr. Liszkay Gabriella 1 hét 1 fő 2011.07.01. - 2015.07.01. Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Dr. Kárpáti Sarolta 1 hét 5 fő 2012.09.01.

Részletesebben

IX. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM

IX. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM IX. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság és a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika együttműködésével Budapest, Danubius Health Spa Resort Hélia

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

E R E D M É N Y J E G Y Z É K

E R E D M É N Y J E G Y Z É K Baranya - Tolna Megyei Sportlövő Szövetség 7622 Pécs Nyírfa u.34.tel.: +36309528596 E-mail: baranyamssz@gmail.com E R E D M É N Y J E G Y Z É K Verseny neve: Baranya Megye Bajnoksága Verseny helye: Pécs

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Makó, 2007. március 23-25. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. és AMI 47,600 45,800 46,900 140,300 2 Szeged Arany János Ált. Isk. 45,450 45,300 46,250 137,000 3 Budapest Ének-Zenei és

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Ábrahám György. Szegedi Tudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Ábrahám György. Szegedi Tudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Szegedi Tudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar H-6720 Szeged, Korányi fs. 10. 36-62-545186, 36-62-545202 NÉV: SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Székesfehérvár, 1955. november 11. MUNKAHELYE

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Igazgató: Dr. Varró András egyetemi tanár

SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Igazgató: Dr. Varró András egyetemi tanár SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Igazgató: Dr. Varró András egyetemi tanár TDK felelős: Dr. Pataricza János egyetemi docens tel.: (62) 545-674 fax: (62) 545-680 E-mail: Pataricza@phcol.szote.u

Részletesebben

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DR. LENGYEL ZOLTÁN Szent Margit Kórház IV.Belgyógyászati Osztály Budapest Programvezető:

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben