Prof. Dr. Halmy László Németh Zsuzsanna Halmy Lászlóné MSc. Magyar Elhízástudományi Bibliográfia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prof. Dr. Halmy László Németh Zsuzsanna Halmy Lászlóné MSc. Magyar Elhízástudományi Bibliográfia"

Átírás

1

2 Prof. Dr. Halmy László Németh Zsuzsanna Halmy Lászlóné MSc Magyar Elhízástudományi Bibliográfia 2008

3 Készült a Magyar Elhízástudományi Társaság támogatásával Lektor: Prof. Dr. Czinner Antal A borítót tervezte és technikai szerkesztô: Farkas-Kis Máté Felelôs kiadó: Folpress Kiadó és Nyomdaipari Kft. Felelôs vezetô: Várlaki Imre ISBN

4 Elôszó Az elhízás a magyar orvosi gyakorlatban már több száz éve jelen levô probléma, hiszen a történelem jó étkû elôdeink között számos túlsúlyos emberrôl tesz említést. Gondoljunk csak Bessenyei György daliás testôrtiszt esetére, aki késôbbi visszavonultságában már azért nem lovagolt, mert nem bírta el a ló. Az orvosi szakirodalomban csak a múlt század derekán jelent meg magyar nyelven az elhízás kérdésköre, keresve annak eredetét, majd helyét az endokrinológiában és az anyagcsere betegségek között. Érettebb korú kollegáim velem együtt szemlélhették, az elhízással kapcsolatos eleinte csak pislákoló, majd egyre terebélyesedô érdeklôdést az elhízás klinikuma majd elméleti összefüggései iránt. Az egyre bôvülô ismeretanyagban megjelent a becslésen alapuló 3 millió koldus országából a 3 millió kövér országává történt átalakulás gondolata, de a rendôrség körében végzett elsô epidemiológiai tanulmányok már adatszerûen igazolták, hogy a népességet figyelemre méltó arányban érintô jelenségrôl van szó. Az elhízás és kísérôbetegségeinek együttes vizsgálata már az 1970-es években elkezdôdött, és az elhízás problémájának társadalmi szintû megoldása már 1986-ban akadémiai disszertációmban tézisként megjelenik. Meg kell emlékeznünk Hetényi Géza, Mosonyi László, Julesz Miklós, Góth Endre, Magyar Imre, Barta Lajos, Endrôczi Elemér iskolaalapító munkásságáról, akiknek nyomán a Belügyminisztérium Központi Kórházából, a Fôvárosi János Kórházból, a Tétényi úti Kórházból, az Országos Sportegészségügyi Intézetbôl, a Heim Pál Gyermekkórházból és az ország négy egyetemérôl a hazai elhízással kapcsolatos gyógyító és kutató munka kiszélesedett. Felismerve a z elhízással kapcsolatos teendôket ben tudományos és közvéleményformáló céllal megalakult a Magyar Elhízásellenes Alapítvány, továbbá az Euro-Obéz Egyesület a Túlsúlyosokért civil szervezete, majd az Alapítvány 1999-ben a Magyar Elhízástudományi Társaság néven folytatta munkáját. A Társaság elnöke nevéhez kapcsolódik az elhízástudomány (obezitológia) fogalmának kialakítása, egyesítve nagyszámú tudományterület elhízással foglalkozó munkásságát évben megjelent az Obesitologia Hungarica, amely 2008-tól magasabb szintû és kibôvített formájú kiadványban jelenik meg. A több mint 50 elhízástudományi konferencia és kongresszus elôadásai nyomtatott formában nagyobbrészt nem jelentek meg, de bízom benne, hogy bibliográfiánk további kongresszusok elôadásainak megírására serkent. A Magyar Elhízástudományi Bibliográfia elsô összeállítása figyelemfelhívó jellegû, nyilvánvaló, hogy sok hibát tartalmaz. További feladat lehet a témák szerzôk, vagy más szempontok miatt történô átrendezése. Azzal is tisztában vagyunk, hogy munkánk bár a lehetséges forrásokat igyekeztünk igénybe venni számos közleményt nem tartalmaz. Kérem a szakírók megbocsátó megértését és támogatását abban, hogy hiányzó közleményeik a végsô formában megírt, és az utóbbi 3 év közleményeit is tartalmazó bôvített kiadásban megjelenhessenek. A Bibliográfia bármely jellegû hibájára vonatkozó megjegyzést ôszinte örömmel fogadunk, hiszen a kritika igényesebb feldolgozást tesz lehetôvé. Bízom benne, hogy a bibliográfia bepillantást enged meg az eddigi hazai obezitológiai tudományos tevékenység megismerésére és segítséget nyújt a mellôzött hazai irodalmi adatok idézésében. prof. Dr. Halmy László az MTA doktora

5

6 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Tartalomjegyzék

7 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Névmutató 138 A 138 B 139 C 141 Cs 142 D 143 E 144 F 144 G 146 Gy 147 H 147 I 149 J 149 K 150

8 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia L 154 M 155 N 157 O 158 P 159 R 160 S 162 Sz 163 T 165 U 167 V 167 W 168 X 168 Y 168 Z 169 Zs 169 Függelék 170 Magyar Elhízástudományi Kongresszusokon elhangzott előadások március szeptember március március szeptember 30.-október április április szeptember 29.-október március szeptember október április június szeptember március április május szeptember április november március április szeptember október

9 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia január április június szeptember január szeptember május szeptember május szeptember április szeptember május

10 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Góth Endre. Vitaminok és hormonok. Novák Károly és Társa, Budapest Sós J., Fekete L. Táplálkozási ártalmak Magyarországon az évben. Népegészségügy 1945, 1, 2,

11 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Hetényi Géza. Az elhízás és a soványodás keletkezésének egységes munkaelmélete. Magy. Belorv. Arch , 1, Sós József. Anyagcsere eredetű népbetegségek. Egészségvédelem 1947, 1, 1, 9-15.

12 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Fazekas I. Gyula. Hízlalás a mellékvesekéreg működésfokozása által. /Előzetes közlemény./ Orv. Hetil. 1948, 89, 37, Györgyi G., Halmi I. M., Virányi A. Adat a Cushing -kór pathológiájához. Orv. L. 1948, 4, 23,

13 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia A táplálkozás kórélettana. Budapest, 1954.

14 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Andik István. Hypothalamuslaesiók hatása a táplálékfelvételre és táplálékválogatásra. Kísérl. Orvostud. 1957,9,5-6, Andik István. A hypophysis eltávolításának hatása a patkány táplálékfelvételére és táplálékválogatására. Kísérl. Orvostud. 1957,9,5-6, Andik István. Über die Wirkung von Hypothalamusektomie auf die Nahrunsaufnahme und Nahrungswahl der Ratte. Pflügers. Arch. Ges. Physiol. 1957,264,6, Andik I., Bank J., Donhoffer Sz. Über die Wirkung von Hypothalamusläsionen auf die Nahrungsaufnahme und Nahrungswahl der Ratte. Arch. Exp. Path. Pharmak. 1957,231,1, Bársony Jenő. Obesitas és terhesség. M. Nőorv. Lapja 1957, 20, 6, Donhoffer Sz., Gerő S. A lipoid anyagcsere zavarai. MTA Biol. Orv. Közl. 1957, 8, 1-2, Góth Endre. Az elhízás. Élet és Tud. 1957, 12, 47, Góth E., Bartha M. Az elhízás. Orv. Hetil. 1957, 98, 44, Julesz Miklós. A neuroendokrin betegségek kórtana és diagnosztikája. Akadémiai Kiadó Budapest, Kalmár Ernő. Mindennapi életünk mozgásproblémái. Élet és Tud. 1957, 12, 4, Kényi L., Tarján P. Traumás eredetű Cushing-kór. Orv. Hetil. 1957, 98, 10-11, Kovács Dénes. A néptáplálkozás kérdéséről. KÖJÁL Tájék. 1957, 0, 4, Lamm György. A gyermek táplálása. In: Egészséges és beteg gyermek. (szerk. Kalocsay Kálmán, Török László) Gondolat Kiadó Budapest, o. 21. Mestyán Gy., Mess B., Szegvári Gy., Donhoffer Sz. Hypothalamus laesiók hatása az alapanyagcsere-forgalomra és testhőmérsékletre. MTA Biol. Orvostud. Közl. 1957, 8, 3, Nemessuri Mihály. A gyermek testnevelése és sportja. In: Egészséges és beteg gyermek. (szerk. Kalocsay Kálmán, Török László) Gondolat Kiadó Budapest o. 23. Podhragyai László. Cushingoid kórképet okozó hypothalamicus torzképződmény. Ideggy. Szle. 1957, 10, 4, Rényi L. Tarján P. Traumás eredetű Cushing-kór. /Adatok klinikumához és kórtanához./ Orv. Hetil. 1957, 98, 10-11, Várbiró B., Vönöczky J. Egyszerű módszer a csecsemőkori energiaszükséglet megállapítására testfelület alapján. Gyermekgy. 1957, 8, 1-2, Vönöczky J., Várbiró B. Különböző testfelépítésű csecsemők energiaszükséglete testfelület alapján. Gyermekgy. 1957, 8, 1-2,

15 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Fekete László. A testzsír indirekt meghatározása egészséges és beteg embereken. Orv. Hetil. 1958, 99, 17, Hetényi Géza. Über die Entstchung der Fettsucht und Magersucht. Comunications des inviatés étrangers. Bucuresti, Lukács V. Ferenc. A csecsemő tápanyagigénye: fehérje, zsír, szénhidrát. Gyermekgyógyászat 1958, 9, 4-6, Magyar I. Márton I. Az insulinrezisztenciáról. M. Belorv. Arch. 1958, 11, 2-3, Szendei Ádám. Civilizációs betegségek. Élet és Tud. 1958, 13, 20, Sztankay Csaba. Az obesitás, mint sebészi probléma. Magy. Seb. 1958, 11, 6, Vereczkei István. A Cushing-féle megbetegedésről 84 eset kapcsán. Orv. Hetil. 1958, 99, 24,

16 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Áldor Tibor. Fiatal sportolók helyes táplálkozásáról. Sport és Tudomány. 1959, 3, 11, Bognárné Labanc Katalin. A kövérség gyógyszeres kezelése. Gyógyszerészet 1959, 3, 4, Kovács K., Dávid M., Horváth I. Az adenohypophysis basofil sejtjeinek hypothalamikus és perifériás szabályozásáról. Kísérl. Orvostud. 1959, 11, 5, Korányi A., Jáky M. Atheriosclerosis és zsíranyagcsere. Orv. Hetil. 1959, 100, 51, Fejér S., Kishonti T., Kun L. Vizsgálatok a táplálkozás és immunitás kapcsolatára vonatkozólag agyi károsult gyermekcsoportban. Egészségtud. 1959, 3, 3, Harvey Cushing ( ) Orv. Hetil. 1959, 100, 6, Iványi János. Az elhízás befolyásolása Preludinnal. Orv. Hetil. 1959, 100, 23, Jáky M., Korányi A. Zsiradékok szerepe az emberi táplálkozásban és az érelmeszesedésben. Növényolaj- és Házt. Vegyip. Kut. Int. 1959, 1-5. o. 42. Mosonyi L., Széplaki F., Kammerer L., Pollák L., Zulik R. Étvágycsökkentő szerek okozta fogyás hatása az endokrin regulációra. Gyógyszereink 1959, 0, 41, Mosonyi L., Széplaki F., Kammerer L., Pollák L., Zulik R. Wirkung der durch Appetitzügler verursachte Abmagenung auf die endokrine Regulation. Wien Med. Wschr. 1959, 109, 37, Neuber Edina. A Preludin veszélyei. Gyógyszerészet 1959, 3, 7, Szatmári É., Julesz M. Temporäre Nebennierenrinden erschöpfung bei einer kranken mit Cushing-Syndrom. Acta Med. Hung. 1959, 13, 1-4, A táplálkozástudomány és az ipar fejlődése. Beszélgetés Sós József Kossuth-díjas professzorral. Munka, 1959, 9, 7, Tangl Harald. A táplálkozás-élettan legújabb tudományos eredményei és követelményei a mezőgazdasági termeléstől. Termtud. Közl. 1959, 3/90/, 2, Tarján Róbert. A táplálkozástudomány újabb eredményei. Élelm. Ip. 1959, 12, 10, Tarján R., Linderer K. Tápanyagtáblázat. Eü. Min. Eü. Felv. Közp. Budapest, 1959.

17 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Áldor T., Bartók A. A sportolók zsírszükségletéről. Sport és Tudomány. 1960, 4, 3, Áldor T., Bárány I. A serdülő sportolók helyes napi étrendje. Sport és Tudomány. 1960, 4, 6, Baló József. A zsírmobilisatio kérdése. MTA V. Oszt. Közl. 1960, 11, 4, Baranyai István. Statisztikai adatfelvétel az étrendi szokásokról. Stat. Szle. 1960, 38, 10, Barta L. Rosta J. A juvenilis obesitásról. /Szénhidrát és zsíranyagcsere vizsgálatok. / Gyermekgyógyászat 1960, 11, 5, , 55. Bokor Zs., Bohenszky Gy., Hujber S. Preludin intoxicatio. Orv. Hetil. 1960, 101, 20, Brunner M., Egyedi L., Hevesi F. Gracidinnel szerzett tapasztalatok járóbetegeknél. Gyógyszereink 1960, 10, 5, Eiben Ottó. Újszülöttek testméreteiről. Anthrop. Közl. 1960, 4, 1-2, Az elhízottak ábrázolása az európai festészetben és grafikában. /L. Diekmeier c. nyomán/ Orv. Hetil. 1960, 101, 36, Forgács L., Láng E. Gracidin és Andaxin kombinált alkalmazása. Tempo Soksz. Budapest, Garas Zs., Komor K. Az elhízás kezelése fenoxazollal. Orv. Hetil. 1960, 101, 20, Gonda István. A gyógyszeres fogyasztás problémái. Gyógyszerészet 1960, 4, 8, Góth E., Székely Á. Kóros elhízás kezelése phenmetrazin készítményekkel /Gracidin, Preludin/. Orv. Hetil. 1960, 101, 20, H.I. Cushing-kór Cushing-syndroma. Orv. Hetil. 1960, 101, 13, Iljinszkij, B. V. A táplálkozás szerepe az artherosclerosis kialakulásában és kezelésében. Orv. Hetil. 1960, 101, 48, Iványi János. Die Appetitzügler. Ther. d. Gegenwort 1960, 99, 12, Jellinek I., Szatmári É., Szőnyi A. Tapasztalataink Gracidinnal, a magyar étvágycsökkentő gyógyszerrel. Gyógyszereink 1960, 10, 6, Jellinek I., Szatmári É., Szőnyi A. Tapasztalataink Gracidinnel. Orv. Hetil. 1960, 101, 20, Jules Miklós. Endokrin zavarok öregkorban. Orvosképzés 1960, 35, 4, Kis-Várday Gy., Horváth F. Cushing-syndromás betegek röntgenkezelése. Orv. Hetil. 1960, 101, 24, Kis-Várday Gy., Horváth F. Erfahrungen mit der Strahlenbehandlung des Cushingschen Syndronoms. Med. Klin. 1960, 55, 8,

18 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Komor K., Garas Zs., Szebeni Á. A járulékos mellékvesék jelentősége a Cushing syndromában szenvedő betegek műtéti kezelésében. Magy. Belorv. Arch. 1960, 13, 1, Kovács László. Egészséges életmód-helyes magatartás. Eü. Szakisk. Gazd. Hiv. Budapest, Krámer M.-né, Szőke S-né. Mit? Mennyit? Mikor? A táplálkozás titkai. Eü. Min. Eü. Felvil. Közp. Budapest, Lindner Károly. Helyes táplálkozás. Mit, mikor és mennyit együnk? Kossuth Kiadó. Budapest, Lédek István. Az elhízás kezelése Gracidinnel. Gyógyszereink 1960, 10, 1, Lélek I., Füredi Szabó M., Medgyesi Gy. Über die Wirkung von linol-linolensaure auf die Plasmalipoproteinfractionen bei experimentelle Atheroslerosis. Therap. Umschan. 1960, 0, 11, Lüdde, K. H. Folyékony zsiradékok dielektromos és denzimetriás viselkedése öregedésnél. Acta Pharm. Hung. 1960, 30, 6, Máté Károly. A táplálkozás befolyása a betegségek klinikumára és lefolyására. In: A Fővárosi Tétényi Úti Kórház tudományos közleményei 10 éves évfordulójára Felsőoktatási Jegyzetellátó Budapest, o. 79. Mosonyi László: Belgyógyászati therápia. Medicina Budapest, Mosonyi L., Széplaki F., Kammerer L., Pollák L., Zulik R. Étvágycsökkentő szerek okozta fogyás hatása az endokrin regulációra. Tempo Soksz. Budapest, Savely C., Balassa S., Lőrincz L., Wagner M. Klinikai és kísérleti tapasztalatok az elhízás Gracidin kezelésével. Orv. Hetil. 1960, 101, 20, Shlitz K., Somogyi B., Pajzs Zs., Fehér M. Mellékvesekéreg daganat és áttételei által okozott Cushing-syndroma. Orv. Hetil. 1960, 101, 11, Sós József. Táplálkozási problémák öregkorban. Orvosképzés 1960, 35, 4, Szendei Ádám. Miért káros az elhízás? Eü. Min. Eü. Felv. Közp. Budapest, Szeranova, A. I. Az agy mechanikus károsodásának hatása a hipercholesterinaemia kialakulására. Orvostud. Közl. 1960, 5, 4, Tarján Róbert. Gondolatok a sportolók helyes táplálkozásáról. Sport és Tudomány. 1960, 4, 1, Vályi E., Bánóczy J. La chéilite aigne: nu effet singulier causé por la préludine. Rev. Stomat. /Paris/ 1960, 61, 1-2,

19 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Barta L., Rosta J. Juvenile obesity. Investigations of carbohydrate and fat metabolism. Ann. Paediatr. /Basel/ 1961, 196, 4, Berki E. Halmos T., Korányi A., Kozma Gy. Telítetlen zsírsavak szerepe a kísérletes atherosclerosisban. Magy. Belorv. Arch. 1961, 14, 4, Endersz F., Ludvigh K. A cardiovascularis betegségek és a cardialis decompensatio összefüggése az elhízással. Magy. Belorv. Arch. 1961, 14, 1, Endersz F., Ludvigh K. Az elhízás kezelése. Terápiás eredmények Gracidinnel szívbetegeken. Gyógyszereink 1961, 31, 4, Fischer A., Gömöri P., Gráf F., Jávor T., Juhász P., Julesz M., Petrányi Gy. Belgyógyászati diagnosztika. (szerk. Petrányi Gyula) Medicina Budapest, Forgács L., Láng E. Gracidin és andaxin kombinált alkalmazása. Orv. Hetil. 1961, 102, 38, Gombos Margit, P.-né. Mozgásszervi betegségek tápláltságának és testsúlyának szabályozása. Ín: Közlemények Győr-Sopron Megyei Tanács Kórháziból. (szerk. Sós József) Győr-Sopron Megye Kórháza Győr, o 95. Iványi János. Az étvágycsökkentők. Gyógyszereink 1961, 11, 2, Köteles György József. Öregség és táplálkozás. Élővilág 1961, 6, 2, Leövey A., Krisztivicz I., Dán S. A post partum obesitas Gracidin kezelése. Magy. Belorv. Arch. 1961, 14, 3, Lélek I. Nagy D., Kádas L., Virág L. Lipidmobilizáló hormon emberben. Kísérl. Orvostud. 1961, 13, 4, Mosony L., Szécsényi Nagy L., Szilágyi G. Gleichzeitiges Auftreten von Addisonscher Krankheit und Thyreotoxikose. Wien Z. Inn. Med. 1961, 42, 0, Szatmári Éva. Ozsirenie i ego lecsenie. Veng. Med. 1961, 0, 2, Tanszk Éva. Amit az elhízásról tudni kell. Élővilág 1961, 6, 5, Tarján Róbert. A hazai néptáplálkozás alakulása különös tekintettel a zsiradék fogyasztására. Olaj-Szappan-Kozmet márc.-ápr o.

20 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Blakos J., Höschl K. The normal body weight and obesity in thyreotoxicosis. Acta Med. Hung. 1962, 18, 1, Gárdos Magda. Fiatalkorúak kóros elhízásának gyógytestnevelése. Testnev. Sporteü. Szle. 1962, 2, 3, Iványi János. Erfahrungen bei der Behandlung adipöser Zuckerkranker. Ärztl. Prax. 1962, 14, 0, Kádár András. Kövér, sovány gyermek. Vk. Családi L. 1962, 13, 5, Tarján Róbert. Eredmények és hibák a dolgozók táplálkozásában. Társadalombizt. Üdülés, Munkásvéd. 1962, 2, 4, 8-9.

21 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Barta L., Domján O. Hypophysis hyperfunkciós tünetek a gyermekkori kövérség folyamán. Endokrin Vándorgyűlés. Szeged B. Bedő Magdolna. különböző zsírok szerepe a szervezet fehérje anyagcseréjében. Kísérl. Orvostud. 1963, 15, 3, Garas Zs., Komor K. Új anorexigén vegyület /Pondex/ az obesitás kezelésében. Gyógyszereink 1963, 13, 5, Győry Gy., Fehér L. Fertilitätsprobleme im Stein-Leventhal-Syndroma. Arch. Gynäk 1963, 198, 0, Irás Jenő E., Dénes Zsuzsa S. Die Ausscheichung von anorganishen Sulfat im Harn bei Obesitas. Z. Ges. Im. Med. 1963, 18, 23, László J., Győry Gy. Tierexperimentelle versuche zur Klärung der Pathogenese des Stein-Leventhal-Syndroms. Zbl. Gynäk. 1963, 85, 24, Lélek István. Újabb tényezők a zsíranyagcsere szabályozásában. Magy. Belorv. Arch. 1963, 16, 1, Lélek István. Neuere Factoren in der Regulation des Fettstoffwechsels. Z. Ärztl. Fortbild. 1963,57,2, Macher Anna. Elhízottak Pondex - kezelésével szerzett tapasztalataink. Orv. Hetil. 1963, 104, 18, Péter F., Kappelmayer J. A pubertás körüli elhízás tanulmányozása. Endokrin Vándorgyűlés. Szeged 1963.

22 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Bouquet D., Telegdy Kovács M., Zajkás G., Kovács A., Kovács L. Tanulmányok különböző foglalkozású embercsoportok táplálkozásáról és tápláltsági állapotáról. 1. Vágóhídon dogozó személyek vizsgálata. Egészségtud. 1964, 8, 3, Csapó Gábor. A glukagon zsíranyagcsere-hatásának vizsgálata. Kísérl. Orvostud. 1964, 16, 6, Dénes Zsuzsanna. Clinico-laboratory study of obesity: relation senectus praecox. J. Amer. Geriat. Soc. 1964, 12, 2, Garas Zs., Komor K. Az obesitas kezelése. Orvosképzés 1964, 39, 2, Karády István. Az anyagcsere kórélettana. Szeged, Koref O., Fehér T., Holló I. Az egyes neutrális 17-ketosteroid frakciók ürítése cerebrális obesitásban. Orvosi Hetilap , Komor K., Garas Zs. Gonadotrop hormon kövérek fogyasztásának elősegítésére. Budapest Nebenfühner László. Dyslipoidosisok. Ritka kórképek, Budapest 1964.

23 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Aszódi Zoltán. Az elhízás következményeinek elhárítása tartós fogyasztással. Orv. Hetil. 1965, 106, 36, Barta L., Domján O. Kövér és cukorbajos gyermekek születési súlya. Gyermekgyógyászat 1965, 16, 7, Barta L., Sellyei M., Láncos F., Tóth M. Stein-Leventhal-syndroma a gyermekkorban. Orv. Hetil. 1965, 106, 48, Barta L., Szőke L. Munkaterhelés hatása a kövér gyermekek anyagcseréjére. Gyermekgyógyászat 1965, 16, 10-11, Csillag M., Braun P., Gedeon A., Fehér G. K., Vatai M. Különböző vizelet steroidok arányának alakulása elhízott nőbetegeken ACTH serkentés után. Orv. Hetil. 1965, 106, Dittrich Mauritz. Táplálkozás és civilizáció. Az évi 6. Országos Biológus Napok előadásai. Budapest Góth E., Hegedűs A. Fat-mobilizing substance in the urine of patients with diabetes and with pituitary diseases and The effect of insulin on its action. Experientia / Basel/ 1965, 21, Kerpel-Fronius Ödön. A csecsemőkori "táplálkozási zavarok" fogalmának átalakulása az utóbbi évtizedekben. Orv. Hetil. 1965, 106, 36, Koref O., Fehér T., Holló I. A dehydroepianrosteron-ürítés változása ACTHterhelés hatására obesitasban. Orv. Hetil. 1965, 106, Koref O., Fehér T., Holló I. Az egyes neutrális 17-ketosteroid frakciók ürítése a cerebrális obesitásban. A Korányi Sándor Társaság tudományos ülései Budapest Köves Péter. Az endokrinológia és az anyagcsere-betegségek magyar bibliográfiája / / Orsz. Orvostud. Budapest, 1965, Könyvtár és Dokumentációs Központ Kracht J. Regulierte knotige hyperplasien der adenohypophyse und funktionell autonome ACTH-bildende Geschwülste bei Cushing-syndrom. 2. Endokrin Vándorgyűlés. Debrecen Kurcz Mihály. Disturbances of pregnancy, labour and lactation in "hypothalamic obesity". Acta Physiol. Acad. Sci hung. 1965, 26, Suppl Radó J., Takó J., Hammer S., Szilágyi L. Aldoszteron és Aldocton-A hatásának vizsgálata polyuriával járó Cushing-syndromában. Magy. Belorv. Arch. 1965, 18, 3, Rigó János. Az időskor táplálkozási kérdései. Egészségü. Munka 1965, 12, 5, Sétáló S. The mechanism of hypothalamic obesity in the rats. Acta Physiol. Acad. Sci. Hung. 1965, 27, Sétáló György. On the mechanism of hypothalamic adiposity. Acta Morph. Acad. Sci Hung. 1965, 13, suppl. 76.

24 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Sós József. Táplálkozás, egészség, betegség. Korunk tudománya. Akadémia Kiadó Budapest, Szelényi Zoltán. A barna zsírszövet szerepe a thermoregulációs hőtermelésben. A Magyar Élettani Társaság 29. Vándorgyűlése. Szeged 1965.

25 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Fehér Tibor. Az androgén anyagcsere vizsgálata. Kandidátusi értekezés. Budapest, Fehér Tibor. Újabb szempontok a 17-ketosteroid fractiók mennyiségének és egymáshoz való arányának értékelésében. Orv. Hetil. 1966b, 28, Fehér T., Koref O., Kazik H. M. Simultanbestimmung von freiem Cortisol, esterifizierten Dehyroepiandrosteron und Androsteron im peripheren Blut. Acta Endocrin. 1966, 52, Mosonyi László. Határterületi differenciáldiagnosztika. (szerk. Mosonyi László) Medicina Budapest, Péter F., Kirilina Sz., Zolnai V. Az antidiuretikus hormon hatástalanodása normál és kövér gyermekek szervezetében. Orv. Hetil. 1966, 107, 24, Tarján R. Az elhízás. In: Határterületi diferenciáldiagnosztika (szer: Mosonyi László) Medicina Budapest, o Vallent K., Fachet J. Zusammenhängl zwichen Hyperthyreose, Blutheparinspiegel und Nebennierenrindenfunktion. Endokrinologie 1966, 49, 3-4, Wirth Ferenc. Cor pulmonale chronicum és kövérség. A Dunántúli Belgyógyász Szakcsoport 13. Vándorgyűlése. Nagykanizsa 1966.

26 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Angeli István. Az elhízás, diabetes és hypertonia összefüggéseinek vizsgálata nagy diabeteses beteganyagon. Orv. Hetil. 1967, 108, 28, Ambró I., György I. Adiponecrosis subcutanea neonatorum. Gyermekgyógyászat 1967, 18, 4, Barta L., Szőke L., Vándorné Szobotka V. Kövér gyermekek csökkent munkavégző-képességének kérdése. Gyermekgyógyászat 1967, 18, 3, Egedy Sándor. Az elhízásról. Orvosképzés 1967, 42, 6, Góth E., Fövényi J. Az elhízás kezelése éheztetéssel. Orvosi Hetilap 1967, 108, Góth E., Fövényi J., Hegedűs A. A vér nem esterifikált zsírsav tartalma elhízásban és diabetesben. Orv. Hetil. 1967, 108, 21, Holländer Erzsébet. Ovariális agenesis, hypophysis chromophob adenoma és Cushing-kór együttes előfordulása. Orv. Hetil. 1967, 108, 7, Nagy J., Somogyi L. Fogyasztó és hizlaló diétás étrendek és az ételek elkészítési módjai. Budapest 1967, Medicina Radó J., Takó J., Szántó Ervinné Zs. A mellékvesekéreg-hormoan- /cortison, aldoszteron/ igény és az anyagcsere thyrotoxicosissal szövődött Addison-kórban. Magy. Belorv. Arch. 1967, 20, 6, Radó J., Takó J., Szántó Ervinné Zs. Aldosteron and cortisone requiremqnt and metabolism in Adisson-disease complicated by thyrotoxicosis. Endocrinoogie 1967, 62, 1-2,

27 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Barta Lajos. Az anyagcsere sajátosságai prepubertásos elhízásban. Orvostudomány 1968, 19, 1, Barta Lajos. A gyermekkori obesitas kérdései. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Barta L., Schmidt K., Szobotka Viola V. Über die intravenösen Glukose- Belastungs kuruen bei übergewichtigen Kindern. Acta Pediat. Acad. Sci. Hung. 1968, 9, 3-4, Barta Lajos.,Vándor Sobotka Viola. Working capacity of obese children. Acta paediatr. Acad. Sci. Hung. 1968, 9, 1, Béleczky E., Komor K. Vizsgálatok különböző korú kövér betegeken. Kőbányai Orvosnapok Budapest, o Burmeister W. Mennyiben jellemzőek a gyermek bőrredői a depot-zsírra? Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Domján O., Barta L. Kövér gyermekek cukoranyagcseréjének utóvizsgálata felnőttkorban. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Dost F. H., Hattinberger M.U., Gladtke E. A glucose anyagcsere normális és kövér gyermekekben. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Engelson G. Kövérség és diabetes. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Fövényi J., Góth E., Koncz I., Zétény D. Elhízottak zsírszövetének zsírsavleadása adrenalin hatására. Magy. Belorv. Arch. 1968, 21, Góth Endre. Elhízott gyermekek kezelése. Orv. Hetil. 1968, 109, 40, Góth E., Fövényi J. A vérsavó zsírsavmobilizáló aktivitásának változása glucosefogyasztás hatására elhízásban és diabetesben. Magy. Belorv. Arch. 1968, 21, 4, Halikowski B., Rybak M., Szafran Z. Glucose terheléses görbe és serum zsírtükör zsír glucose terhelés után kövér gyermekekben. Magy Pediat. 1968, 2, Supl Heim Tibor. A barna zsírszövet az újszülött szervezet hőszabályozásban. Kandidátusi értekezés tézisei. Budapest, Huber E.G. A gyermekkori kövérség kezelése. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Kecskés J., Kaszás T., Beregszászi Gy. Kövér gyermekek vérnyomásának alakulása a serdülőkor lezajlásával. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Kirilina S., György I., Kovács I., Péter F. Újabb adatok az obesitás endokrinológiai vonatkozásaihoz. Magy. Pediat. 1968, 2, 2, Suppl Korányi György. Étvágycsökkentő szerek a gyermekkori obesitás kezelésében. Új étvágycsökkentő: a fenfluramin /Ponderax/ ismertetése. Magy. Pediat. 1968, 2, 1, Korányi György. Kövér gyermekek diétás kezeléséről. Magy. Pediat. 1968, 2, 2, Lakatos L., Péter F., Harsányi M., Szabó B. A pajzsmirigyhormonok transzportviszonyai obesitásban. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl. 75.

28 Magyar Elhízástudományi Bibliográfia Magyar Imre. Az elhízás pathogenezise és therápiája. In: Az orvostudomány aktuális problémái. Budapest, 1968, Medicina Maisch H., Wallis H. Az egyszerű gyermekkori kövérség psychopathologiai és psychosociologiai vonatkozásai. Magy. Pediat. 1968, 2,Suppl Máttyus A., Bohár A. A serdülőkori elhízáshoz társuló pseudotumor cerebri. Gyermekgyógyászat 1968, 19, 1, Péter Ferenc. A gyermekkori elhízás endokrinológiai vonatkozásai. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Popper Péter. A kövér gyerekek psychologiája. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Pozsonyi J., Friesen J. Az emberi somatotrop hormontükör viselkedése arginininfusio és insulinhypoglcaemia hatására kövér és normális testsúlyú gyermekekben. Magy. Pediat. 1968,2,Suppl R. Martin de Pau. A víz szerepe az obesitás megelőzésében és kezelésében. Magy. Ped. 1968, 2, Suppl Schmidt K., Barta L., Intravénás glucose-terhelések sajátosságai kövér gyermekekben. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Schreier K. Elhízás és perinatális károsodás. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Simonyi János. Szénhidrátszegény diéta diuresist potenciáló hatása. Kőbányai Orvosnapok Budapest, o Spahn U., Plenert W. Biokémiai vizsgálatok teljes éheztetéssel kezelt kövér gyermekeken. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Spranger J. A gyermekkori kövérség kezelése és prognózisa. Magy. Pediat. 1968, 2, Supl Straková M., Strasek J. A serumfehérjék pajzsmirigyhormon-kötőképessége kövér gyermekekben. Magy Pediat. 1968, 2, Suppl Straková M., Marková J. Sonographiás vizsgálatok kövér gyermekekben. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Struhl I., Rivenzen M., Heilpern J., Pirunlescu C. Tanulmányok kövér gyermekeken. Magy. Pediat. 1968, 2, Suppl Szamosfalvy Imre. A kellsúlyhoz adaptált diéta hatása. Magy Pediat. 1968, 2, Suppl Szelényi Zoltán. Oxigén tensio változások különböző környezeti hőmérsékleten patkány interscapularis barna zsírszövetében és más szövetben. Magy. Élettan. Társ. 30. Vándorgy. Debrecen, Tamási Gy., Gráf L., Cseh Gy. Sertés béta-lipotropin zsíranyagcsere hatásainak vizsgálata nyúlon. Magyar Élettani Társaság 30. Vándorgyűlése Debrecen, Tarján R., Krámer M., Szőke-Szotyori K., Hafiez A. H. Néhány étrendi tényező hatása a zsíranyagcserére. Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet évi évkönyve. Budapest Wirth Ferenc. Cor pulmonale chronicum és kövérség. Somogyi Orvosnapok 9. Kaposvár 1968.

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24.

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24. MEGHÍVÓ A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 202. MÁRCIUS 23-24. Magyar Telekom székház, Budapest I. Krisztina körút 55. Kedves

Részletesebben

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév 1. Az előadások témája: endokrinologia, nephrologia 2. Az előadások időpontja: 1-5. héten: Kedd: 9-10 h Szerda:

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Nyelvvizsga: 1970 angol (középfok), 1971 német (középfok), 1978 orosz (kandidátusi)

ÖNÉLETRAJZ. Nyelvvizsga: 1970 angol (középfok), 1971 német (középfok), 1978 orosz (kandidátusi) ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szollár Lajos Születési hely, idő: Budapest, 1945. augusztus 31. Lakhely: Budapest Állampolgárság: magyar Szüleim: édesapám néhai Szollár Lajos (1919-2005) labdarúgó

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága a 2004. április 5-én megtartott ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága a 2004. április 5-én megtartott ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága a 2004. április 5-én megtartott ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette. Cím: IV. Gasztroenterológiai Továbbképző Konferencia Szervező: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

A polycystás ovárium szindróma (PCOS) endokrinológiája és korszer kezelése. Dr. med.habil. Molnár Ildikó

A polycystás ovárium szindróma (PCOS) endokrinológiája és korszer kezelése. Dr. med.habil. Molnár Ildikó A polycystás ovárium szindróma (PCOS) endokrinológiája és korszer kezelése Dr. med.habil. Molnár Ildikó PCOS fogalma Komplex, heterogén szindróma, ami a reproduktív korban lév nket érinti és kimutatható

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

Az elhízás korszerű diétás

Az elhízás korszerű diétás XII. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia Balatonfüred, 2010.Szeptember 10. Az elhízás korszerű diétás kezelése Dr.Pados Gyula c.egyetemi docens, kandidátus Szent Imre Kórház Lipid Részleg Vezető

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

Belgyógyászati és endokrinológiai kötelező szintentartó továbbképző tanfolyam

Belgyógyászati és endokrinológiai kötelező szintentartó továbbképző tanfolyam Belgyógyászati és endokrinológiai kötelező szintentartó továbbképző tanfolyam Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinika Tanterme 6720 Szeged, Korányi fasor 8-10. 2014. november 27-29. 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola Név Pontszám 1 Vincze Laura.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye 2 Szabó Szilveszter. osztály Appony Albert Általános 3 Séllei Csaba.osztály Appony Albert Általános

Részletesebben

Engedélyszám: 6195-6/2009-0003EGP Verziószám: 1. 2332-06 Diabetológiai szakápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 6195-6/2009-0003EGP Verziószám: 1. 2332-06 Diabetológiai szakápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Új kolléganő betanítására kérte meg vezetője. Feladata az 1. típusú diabetesszel kapcsolatos és a diabetes szövődményeként jelentkező alsó végtagi kritikus állapotokhoz kapcsolódó ismeretek

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények Címe: Debreceni Aneszteziológiai Napok Szervező: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék Helyszín: Hotel

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

DEOEC, Klinikai Kutató Központ, nappali tagozatos PhD képzés. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Általános Orvosi Kar

DEOEC, Klinikai Kutató Központ, nappali tagozatos PhD képzés. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Általános Orvosi Kar SZEMÉLYES ADATOK Név DR. KONCZ ZSUZSA Cím 1135 Budapest Szent László út 80B. III/1. Mobil +36-30-9071895 E-mail koncz_zsuzsa@yahoo.com Állampolgárság MAGYAR Születési idő 1983. május 08. TANULMÁNYOK 2014.09.01-

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS

TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS -egészséges táplálkozáshoz való jog (!?) TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS -százmilliók éheznek, milliárdok táplálkoznak egészségtelenül -a helytelen táplálkozás kockázata: hiánybetegségek, szív-érrendszeri betegségek,

Részletesebben

Dr. Nagy Beáta Erika Közlemények jegyzéke

Dr. Nagy Beáta Erika Közlemények jegyzéke Dr. Nagy Beáta Erika Közlemények jegyzéke MTMT: https://vm.mtmt.hu/www/index.php# Cikkek Nagy Beáta - Bobók I. - Dobránszky G.: Gyermekkori pszichés problémák művesekezelés alatt. Gyermekgyógyászat, 37:

Részletesebben

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN A Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika és a Diabetológia és Anyagcsere Alapítvány közös továbbképző tudományos rendezvénye 2014. október 10-11.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 6 hónap 1 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. Budai Irgalmasrendi Kórház

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 6 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

NEMZETI KONGRESSZSUSOK (2006-2012.) 2006 Magyar Hypertonia Társaság Kongresszusa - 1120 fő. 2006 Fiatal Hypertonológusok Fóruma - Hunguest Hotel Béke

NEMZETI KONGRESSZSUSOK (2006-2012.) 2006 Magyar Hypertonia Társaság Kongresszusa - 1120 fő. 2006 Fiatal Hypertonológusok Fóruma - Hunguest Hotel Béke NEMZETI KONGRESSZSUSOK (2006-2012.) 2006 2006 Magyar Hypertonia Társaság Kongresszusa - 1120 fő 2006 Fiatal Hypertonológusok Fóruma - Hunguest Hotel Béke 2006 Magyar Atherosclerosis Társaság Kongresszusa

Részletesebben

XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja

XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja Wimbledon terem 12.00-13.30: Ebéd 13.30-13.50: Megnyitó 2015. március 12. (csütörtök) 13.50-14.20: Plenáris ülés - Új antidiabetikumok alkalmazása 1-es

Részletesebben

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Életkorhoz adaptált táplálásterápia különleges tápanyagigényekkel járó betegségek esetén 2012. május 10. csütörtök: Moderátor: Havasi Anikó és Valent Ádám 9 30-9 40

Részletesebben

Különleges tápanyagigények kezelése táplálásterápiával

Különleges tápanyagigények kezelése táplálásterápiával Különleges tápanyagigények kezelése táplálásterápiával 2015. Február 27. péntek 11 00-12 45 Érkezés, regisztráció és ebéd 12 45-13 00 Megnyitó Havasi Anikó NUTRICIA Advanced Medical Nutrition Táplálék

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Nanosomia A kivizsgálás indikációi, irányai. Dr. Halász Zita egyetemi docens Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika, Budapest

Nanosomia A kivizsgálás indikációi, irányai. Dr. Halász Zita egyetemi docens Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika, Budapest Nanosomia A kivizsgálás indikációi, irányai Dr. Halász Zita egyetemi docens Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika, Budapest Az ideális növekedés alapfeltétele adequat táplálkozás, energia bevitel krónikus

Részletesebben

Obesitas és reproduktív egészség

Obesitas és reproduktív egészség Obesitas és reproduktív egészség 2006. május 11. Dr. Timmermann Gábor Országos Gyermekegészségügyi Intézet Optimális Családtervezési Szolgálat www.ogyei.hu A túlsúlyosság járványtana I. Az Egészségügyi

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00 Család és Nővédelem aktuális kérdései Uzsoki utcai Kórház,, Uzsoki u. 29-41 2015 április 24. 12 00 Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Szimpoziumán! A tavasz megérkeztével

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata. Cím: Magyar Reumatológusok Egyesülete Dél-Magyarországi Szekciójának Tudományos Ülése Szervező: Magyar Reumatológusok Egyesülete Dél-Magyarországi

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

Az edzett szív. Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék

Az edzett szív. Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék Az edzett szív Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék pavlik@tf.hu PÉCS, 2013. február 28. Magyar vízilabda

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

Magyar Mesterséges Táplálási Társaság

Magyar Mesterséges Táplálási Társaság Magyar Mesterséges Táplálási Társaság 2011. évi kongresszusa 2011. november 18-19. Tisztelt Kollégák! A Magyar Meserséges Táplálási Társaság Vezetősége nevében szeretettel meghívom Önöket a 2011-es kongresszusunkra.

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

A Magyar Kardiológus Társaság és a

A Magyar Kardiológus Társaság és a A Magyar Kardiológus Társaság és a Magyar Gyermekgyógyász Társaság Gyermekkardiológiai Szekciójának Ülése Mátraháza Lifestyle Hotel Mátra**** 2012. október 5 6. 1 Megnyitó: 2012. október 5., péntek, 11.00

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Disszekciós technika. Guillotine technika

Disszekciós technika. Guillotine technika Az endokrin szervek sebészete A hasnyálmirigy sebészete Dr. Németh Tibor, Ph.D, DipECVS tanszékvezető egyetemi docens SzIE, ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika Sebészi anatómia Sebészi anatómia

Részletesebben

Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia

Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia Fıszerkesztı: Dr. Semsei Imre Szerzık: Balaskó Márta dr., Balassa Katalin dr., Bakó Gyula prof., Blaskovich

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Csecsemő- és gyermek rehabilitációs gyakorlat gyermek rehabilitációs osztályon 2 hét (Terv ) Gyermekneurológiai Osztály Dr. Fogarasi András 2 hét 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. EEG laboratóriumi gyakorlat

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága a 2004. november 8-án megtartott ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága a 2004. november 8-án megtartott ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága a 2004. november 8-án megtartott ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette. Cím: Magyar Műlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti Társaság (SHIOL) Szervező:

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Kalcium, D-vitamin és a daganatok

Kalcium, D-vitamin és a daganatok Kalcium, D-vitamin és a daganatok dr. Takács István SE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Napi kalcium vesztés 200 mg (16% aktív transzport mellett ez 1000 mg bevitelnek felel meg) Emilianii huxley Immun

Részletesebben

12 th European Veterans Fencing Team Championships. Poreč, Croatia

12 th European Veterans Fencing Team Championships. Poreč, Croatia 12 th European Veterans Fencing Team Championships Poreč, Croatia 12 th European Veterans Fencing Team Championships Poreč, Croatia TARTALOMJEGYZÉK 1. Felnőtt Világbajnokság Kazan (Oroszország)... 03-13.

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Tisztelt Kollégák, - Nőgyógyászati Endokrinológia, - Infertilitás, - Fogamzásgátlás - és Menopauza.

Tisztelt Kollégák, - Nőgyógyászati Endokrinológia, - Infertilitás, - Fogamzásgátlás - és Menopauza. Tisztelt Kollégák, A Reproduktív Endokrinológia a női reprodukciós endokrinológiai és anatómiai rendszer élettani és kóros működésének tudománya, melynek jelentősége azonban a reproduktív életszakasz előtt

Részletesebben

a minősített továbbképzésekről

a minősített továbbképzésekről T Á J É K O Z T T Ó a minősített továbbképzésekről z Egészségügyi Szak- és Továbbképzési izottság (ESZT) 2010. januárban megtartott ülésén újabb továbbképzési programokat minősített amelyeket az alábbi

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

medisport@t-online.hu, titkarsag@oeti.antsz.hu

medisport@t-online.hu, titkarsag@oeti.antsz.hu Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: Dr. Martos Éva Születési év hely, időpont: Budapest, 1954. január 12. Munkahelyi cím: 1097 Budapest, Gyáli út 3/A. E-mail: medisport@t-online.hu, titkarsag@oeti.antsz.hu

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF)

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen Főszervező: Prof. Dr. Zeher Margit A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság és

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 6 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános nőgyógyászati képzés (folyt.) 3 hónap (Terv3) Egyesített Szent István és Szent László Kórház- 1097 Budapest Nagyvárad tér 455 5701 216 1493 Szülészeti-nőgyógyászati és Nőgyógyászati Dr. Siklós

Részletesebben

Nyilvántartás a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv tagjairól Nyilvántartási szám

Nyilvántartás a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv tagjairól Nyilvántartási szám Név Nyilvántartás a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv tagjairól Nyilvántartási szám Szak Régió Megye Dr. Vecsernyés Sándor 185/F/2013 építésügy Dél-Alföld Bács-Kiskun Farkas Sándor 34/A/2013 Dél-Alföld

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyakorlat gyermek- és ifjúságpszichiátriai képzőhelyen 6 hónap (Terv ) Fejér Megyei Szent György Kórház 8000 Székesfehér Seregélyesi út 22/535-500/1011 22/595-642 Gyermek és Ifjúsági Ideggondozó Intézet

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI XVI. rész ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Záhony Város Önkormányzat V.I.P lista összeállításának szempontjai: A V.I.P. listán szerepeljen csoportonként a személy 1.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Kosztolányi az MTA rendes tagja

BESZÁMOLÓ. Kosztolányi az MTA rendes tagja BESZÁMOLÓ I. A tudományos Bizottság 2011. évi tevékenysége 1. Környezet és Egészség Bizottság 2. Tisztségviselők Elnök Petrányi Győző Társelnökök Kovács Ferenc Tigyi József Titkár Poór Gyula Örökös, tiszteletbeli

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia K épület ek ABC sorrendben Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia Dr. Villányi Zsolt 71-317 1 Dr. Varjú Kornélia Audiológia és Dr. Horváth Emilia 71-666 465-1837 otoneurológia Baleseti

Részletesebben

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés Páros Hivatásos Plósz Balázs Kecskés Balázs Bársony Antal Farkas Csaba Gubik Géza Polczer Viktor Keller Elek Fegyverneki Máté Dénes Gábor Babcsány Tamás Gurmai Sándor Budányi Zsolt Oszlár Gábor Bulyáki

Részletesebben

Tudományos program. Fővédnök: Lovász László, az MTA elnöke

Tudományos program. Fővédnök: Lovász László, az MTA elnöke MAGYAR ORVOSTUDOMÁNYI NAPOK 2014. november 5-7 Hotel Novotel Budapest, 1123 Alkotás u. 63-67 Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Tudományos program Fővédnök: Lovász László,

Részletesebben

TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN

TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN TIHANYI András-TÓTH József - WEBER-SUTA Ágnes ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK!

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA Intézet igazgató Prof. Dr Szathmári Miklós DsC KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI EGYSÉG Vezető : Dr. Kapocsi Judit, PhD, Med. habil. egyetemi

Részletesebben

Premium Health Concepts A módszer tudományos alapjai

Premium Health Concepts A módszer tudományos alapjai Premium Health Concepts A módszer tudományos alapjai A testtömeg szabályozása nagyon bonyolult, egymásra, és saját koncentrációjukra is ható hormonok valamint az idegrendszer hatásainak összessége. Számos

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben