Bodó Imre szakirodalmi munkássága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bodó Imre szakirodalmi munkássága"

Átírás

1 Bodó Imr szakirodalmi munkássága a - önálló, tudományos könyv - önálló, tudományos cikk c - önálló gytmi tankönyv, jgyzt d - népszrûsítõ könyvk - népszrûsítõ cikk f - szaadalmak g - gyé 1955 Angol tlivér csppvérkrsztzés Mzõhgysn. Tudományos Diákköri Kiadvány (Gödöllõ) o Adatok a karotin, A vitamin és ásványianyagforgalom összfüggésihz. Diplomamunka. Gödöllõ, Állatélttani Tanszék. 33.o. kézirat 1959 A vérszérum karotin, A vitamin, kalcium és foszfor szintjénk változása sárgarépa és szénsavas mész ttésénk hatására. Állattnyésztés (8) o A magyar szürk marha küllménk és tljsítményénk mgítélés. Gödöllõ, Doktori értkzés. Kézirat Az gyhasznú húsmarhatnyésztésrõl. Magyar Mzõgazdaság o Kancák és tnyészménk örökítõ hatása. Témadokumntáció. Budapst, i Agroinform, kézirat A HSZV tagszövtkztink évi lõzts rdményi. Dália Híradó o A HSZV rndszrn tartott szarvasmarhaállomány gazdálkodási rdményi. Dália Híradó o A téli tartás lõkészítés a HSZV rndszrn. Dália Híradó, o. Társszrzõ: Wolff János 1973 Zucht und haltung dr uraltn ungarischn Haustirrassn auf dr Stpp von Hortoágy. Budapst. Domstikations forschung und Gschicht dr Haustir. Akadémiai Kiadó o Az gyhasznosítású húsmarha trmlési llnõrzésérõl, törzskönyvzésérõl. Dália Híradó, 7-8 sz o Hogyan számoljuk az gyhasznosítású húsmarha jövdlmzõségét? Vágóállat és hústrmlés, o A spcializált fjés nélküli szarvasmarhatartás. Bp. Témadokumntáció, i Agroinform. 139.o. Társszrzõk: Klméri G.- Szûcs E A húsmarha értékmérõ tulajdonságai. Dália Híradó, 9-10.sz o. Társszrzõ: Balika S A szarvtalanításról. Áll. Gazd. Szarvasmarhatny. Tájékoztatója sz o Fajta Törzskönyv - tljsítmény. Lovassport és Lótnyésztés. 5. sz o Adatok a lovak ásványianyag és nyomlm llátottságának vizsgálatához. ÁKI Közlményi. I.köt. 1.sz o A szarvasmarha krsztzés rokonfajokkal, különös tkintttl a "ivaly"-ra. Dália Híradó, o A szarvasmarha törzskönyvi llnõrzés. Témadokumntáció, Agroinform. i 230.o. Társzrz.: Dohy J., Klméri G., Limtr J Populációszmlélt a lótnyésztésn és tartásan, ÁKI Lótnyésztési Csoport évkönyv, Hrcghalom. "A lótnyésztés jövõ útja" c. ankétn lhangzott lõadás A vrsnylovak optimális távolságáról, annak örökölhtõségérõl és jlntõségérõl a sportlótnyésztésn. Psti Turf. XXXI Társszrzõk: Bognár S.- Hckr W Critical considrstion on varial stimsts of th dgr of inhritanc in a rac hors population. EAAP lõadásai, Zürich, H Hortoágy állattnyésztés. Hortoágy. Monográfia. Szrk.: Kovács G.né. a Salamon F. Hortoágy Mzõgazdasága c. alfjztn. Natura Bp /Alcím: A nomád pusztától a Nmzti Parkig/

2 1976 A tljsítmény örökölhtõség a lótnyésztésn Kandidátusi disszrtáció. h Bp. Kézirat 1977 Optimal Distanz ds Rnnpfrds, Vrrung disr Eignschaft und ihr Anwndung als Listungamassta, A Lipcsi II. Nmztközi Lótnyésztési Sympoziium anyaga. Bognár S. és Hckr W. társszrzõkkl.+ Volllut Gntikai vizsgálatok a magyar vrsnylóállományon. Állattnyésztés. 5. /26/ o Elsõdlgs a trmléssl összfüggõ tulajdonság. Hozzászólás a "Tipuskérdés a húsmarhatnyésztésn".c. vitához. Dália Híradó, o Hol tart a HSZV tnyésztési programja? Társszrzõ: Balika S. Dália Híradó, o Lótnyésztési lõadások az Amrikai Állattnyésztéstudományi Társaság év ülésszakán. Lovassport és lótnyésztés o Húshasznú üszõk ivadéktljsítmény vizsgálata. /Hozzászólás Nagy Nándor cikkéhz/ Magyar Mzõgazdaság, o Dajkásítás - tchnológia? Taurina Híradó, o Az állami gazdaságok holstin-friz üszõ importjának értéklés. Kllás kiadás (Budapst) 17.o Az import holstin-fríz állomány gazdaságonkénti értéklés és a a továfjlsztés lhtõségi. (Társsz.: Dohy J., Kárpáti J., Török I.) ÁGOK kiadás (Budapst) 23.o A fajták szrp napjaink húsmarhatnyésztésén. Taurina Híradó (Budaörs) o Prdiction of rding valu of Thoroughrd sirs with spcial rspct to matrnal ffct. EAAP. Harrogat H A húsmarhafajták csoportosítása. Taurina Híradó (Budaörs) o A nagytstû francia húsmarhafajták. Taurina Híradó (Budaörs) o A kék lga és a culard típus. Taurina Híradó (Budaörs) o Állattnyésztési példatár (Társsz.: Dohy J., Kovács Gy., Klméri G., c Sándor I., Takács E.) Állatorvosudományi Egytm, Budapst 143.o Importanc of paramtrs of rproduction in dairy cow valuation on th asis of Hungarian xprimnts. (Társsz: Dohy J., Dunay A., Jávorka L.) Acta Agrono- mica Acad. Sci. Hung o A nagytstû olasz húsmarhafajták. Taurina Hiradó (Budaörs) o A nagytstû olasz fajták II. Taurina Hiradó (Budaörs) o Francia-magyar gyüttmûködés. Taurina Híradó (Budaörs) o A FEZ lótnyésztési szkciójának évi vitái. Lovassport és Lótnyésztés o A laktációs és az évs trmlés összfüggés. (Társsz: Jávorka L., Tóth I.) Magyar Mzõgazdaság o 1980 Az angol tlivér lovak tstmértink összfüggés a vrsnytljsítménnyl. (Társsz: Baochay S., Szotyori Nagy T., Takács E.) Lovassport és Lótnyésztés o A világ húsmarhafajtáinak és típusainak ismrttés. Brit húsmarhafajták II. Taurina Hiradó (Budaörs) o A húsmarhatartás nm azonos a ridg állatartással. (Társsz.:Békési Gy., Klméri G.) Magyar Mzõgazdaság o A világ húsmarhafajtáinak és típusainak ismrttés. Brit húsmarhafajták III. Taurina Hiradó (Budaörs) o Production of importd Holstin-Frisian cows of diffrnt rding valu. (Társsz: Dák M., Jávorka L., Rada K., Takács E.)32nd Annual Mting of th Europan Association for Animal Production, Zagr. Commission on Cattl Production, Clc Th ffcts of diffrnt calculativ mthods on th hritaility stimats of racing aility of Thorough-rd horss. (Társsz: Takács E.) 32nd Annual Mting of th Europan Association for Animal production, Zagr, Commission on Hors Production H5.3. 2

3 1981 Rport on animal gntic rsourcs and thir consrvation. Hungary. An. Prod. Halth Papr. 24. Roma 126.o Listungsrgniss importirtr Holstin-Frisian- Küh untr vrschidnn Haltungsdingungn (Társsz: Dohy J., Jávorka L.) Intrnationals Symposium, Karl-Marx-Univrsität, Lipzig Bszámoló az Európai Ållattnyésztõk Szövtség évi 31. tudományos ülésszakáról és közgyûlésérõl. (Társsz: Dohy J., Klméri J., Fésûs L., Gundl J., Rafai P.) ÁTK-MAE, 135.o Equin lukocyt antign systm. II. Srological and mixd lymphocyt ractivity studis in familis. (Társsz: Lazary S., Bulln S., Müllrj J., Kovács Gy., Hocknjos P., and D Wck A.) Transplantation, o A Dvon, a South Dvon és Lincoln Rd fajták. Taurina Hiradó (Budaörs) o Efforts for maintaining rar, non commrcial, nativ rds in Hungary 33th. Ann. Mt. EAAP. Lningrad. Társszr.: Dohy J., Mátay O. G.1.6.,8.o Inrding and rproduction in small sizd hrds. 33th. Ann. Mt. EAAP. Lningrad. (Társsz.: Dohy J., Kovács Gy., Szöllõsy G., Takács E.) G.1.7., 5.o Thortical aspcts and practical mthods for main~taining gn frquncy in domstic animal rds, which ar xposd to th dangr of coming xtinct. Int. Conf.on Gn Rsrvs thir Significanc in Prsrving An. Spcis and Brds. Drcn. (Társsz.: Dohy J., Takács E.) 1-8.o Th Hungarian Gry Cattl. Aspcts and rsults in Gn Consrvation. Int. Conf. on Gn Rsrvs, thir Significanc in Prsrving An. Spcis and Brds. Drcn. 1-5.o Ein Nationalpark für urig Rindr. Grzimks Tir-Silmans Tirwlt, Brn and Stuttgart o A magyar szürk fajta jln hlyzt és érték. Magyar szürk tnyésztõk Országos Tanácskozása. Hortoágy. Kézirat 11.o A gntika szrp és lhtõségi a húsmarhatnyésztésn. Taurina kiadás, Statisztikai Hiradó V o A Murray Gry, Longhorn szarvasmarha, és a Zu. Taurina Hiradó (Budaörs) o Bszámoló az EÁSZ 32. tudományos ülésérõl és közgyûlésérõl. A lótnyésztési szkció lõadásai. Állattnyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont, (Gödöllõ) o Rport aout th sssion of EAAP on th consrvation of gntic rsourcs (Lningrad) (Int. Confrnc on Gn Rsrvs, thir Significanc in Prsrving Spcis and Brds Drcn). 1-5.o 1982 A vgys-hasznosítású fajták szrp a húsmarhatnyésztésn. Taurina Hiradó (Budaörs) o Primitív fajták az gyhasznú húsmarhatnyésztésn. Taurina Hiradó (Budaörs) o A krsztzés szrp a húsmarahfajták és állományok kialakításáan. Taurina Hiradó (Budaörs) o A matmatikai cslõ módszr hatása az örökölhtõségi értékk nagyságára. (Társsz: Takács E., Vrs Gy.) Állattnyésztés és Takarmányozás o Állattnyésztési taknkönyvkigészítõ jgyzt (Társsz: Ballay A., Brk G., Dohy J., Holdas S., Horn P., Klméri G., Ludrovszky F., Prényi M., Sándor I.) 234.o Nmztközi tanfolyam Budapstn a géntartalékok védlmérõl. Magyar Mzõgazdaság o A magyar szürk szarvasmarhafajta kialakulásának és fjlõdésénk történt. Monográfia. (Társsz: Matolcsi J., Gcs L.-né, Némth M.) Kézirat, 101.o Tnyésztési és gntikai kérdésk a magyar szürk fajta fnntartásáan. Magyar szürk tnyésztõk Országos Tanácskozása. Kúnhgys. Kézirat, 19.o. g c g g 3

4 1983 A világ húsmarhafajtáinak és típusainak ismrttés. Bfjzõ összfoglaló. Taurina Hiradó (Budaörs) o A gntikai tartalékok védlm. Nmztközi tanfolyam Budapstn. Magyar Mzõgazdaság (Budapst) 38.évf. 48.sz. 12.o A charolais fajta nmsítés. Taurina Hiradó (Budaörs) o A különözõ tsttömgû thnk hústrmlés. (Társsz: Dohy J., Hamza L., c Szaára L., Zaruay Å.) Magyar Mzõgazdaság o Evaluation of Holstin-Frisian Pdigr in Hungary. (Társsz: Dohy J., Jávorka L., Takács E.) Intrnational Holstin Confrnc, Budapst, 1983 Flischproduction dr Mrzungsküh von untrschid-lichr Körprgröss. (Társsz: Dohy J., Hamza L., Szaára L., Zaruay Å. (34th Annual Mting of EAAP, Madrid,) 1983 Amrika és Afrika krsztztt húsmarha-fajtái. Taurina Hiradó (Budaörs) o Di Bdutung dr Trittläng und dr Lndmass im Rnnpfrd. (Társsz: Szaára L., Trvor Z., Tott B., Szöllïsy G.) IV. Intrnationals Lipzigr Pfrd-zuchtsymposium, Lipcs I A magyar lótnyésztés történt a IV. századtól napjainkig. Kaposvár, c Egytmi jgyzt fjzt 1984 Maintnanc of living hrds of larg farm animals. Manual for Training Courss on An. Gn. Rs. Cons. and Managmnt. Vol.II. Budapst o Manual for Training Courss on An.Gn.Rs. Consrva~- tion and a Managmnt. Vol. I. (Társsz: Buvanndran V., Hodgs J.), Budapst FAO UNEP ÅOTE. 68.o Rport on th FAO/UNEP Training Cours on An.Gn.Rs. Cons.Man. FAO g An.Prod. Halth Papr o Spcial prolms in th consrvation of traditional hors lins in small hrds. (Társsz: Pataki B) 35th. Ann. Mt. EAAP. Dn-Haag H3 3., 5.o A magyar szürk marha küllménk lírása. Magyar szürk tnyésztõk g Országos Tanácskozása. Bugacpuszta. Kézirat 14.o Ergniss ds ralisirtn Zuchtwrts von Holstin Frisian Bulln in dr U.V.R. (Társsz: Dohy J., Jávorka L., Takács E.) Jahrstagung dr Sktion Tirproduction und Vtrinärmdizin, Lipzig o Állattnyésztési példatár (Társsz.: Dohy J., Jávorka L., Klméri G., Kovács c Gy., Ludrovszky F., Pthõ Á., Sándor I., Srgi J., Takács E.) Állatorvostudományi Egytm, Budapst 202.o Hungarian activitis on th consrvation of domstic animal gntic rsourcs. FAO AGRI o Qualitis of th small populations of Hungarian Gry cattl in f production asd upon cross rding. (Társsz.: Réti J.) 36th. Ann. Mt. EAAP. Halkidiki. C3.6., 8.o Az állatnmsítés csapdái. Trmészt Világa o A magyar szürk marha tljsítményénk llnõrzés. Magyar szürk g tnyésztõk Országos Tanácskozása. Orosháza-Tatársánc. 11.o. Kézirat A géntartalékok védlm és értéklés a lótnyésztésn. A mzõhgysi lófajták szrp a lótnyésztésn. Symp. Mzõhgys 200 évs fnnállásának évfordulóján o Apprciation and protction of gntic rsourcs in th hors rding.th Rol of Mzïhgys Hors Brds in th Eastrn Europan Hors Brding. Int. Symp. 200th anniv. of Mzõhgys o A charolais jlntõség, szrp a húsmarhatnyésztésn. (Társsz.: Békési Gy., Bérs P.) Szarvasmarha- és Srtéstnyésztés Gyakorlata, o Brding plans and stimation of rding valu in Thoroughrd rding. 36th Ann. Mting EAAP Halkidiki Grc, H5a Húsmarhatnyésztés. (Társsz.: Dohy J., Hajas P., Klméri G.) a Mzõgazdasági Kiadó. (Budapst) 349.o. 4

5 1985 A holstin-friz származási lapok adatainak érték- lés a Magyarországra importált thnk tjtrmlés alapján. (Társsz.: Dohy J., Jávorka L., Takács E., Árányi A.) Állattnyésztés és Takarmányozás, o Biotchnológia a juhtnyésztésn. (Társsz.: Grgátz E., Srgi J. Biotchnológiai Szimpózium, Budapst, o Monozygota ikrárányok létrhozása mriodaraolással. (Társsz.: Schllandr K., Mayr B., Schlgr W., Srgi J., Kovács Gy., Kita L.M., Grgátz E., G-né Gyökér E., Pék J.) (Elõzts közlmény) Magyar Állatorvosok Lapja o A szaporaság javításának lhtõségi az állattnyésztésztésn. c (Társsz.:Dohy J., Sándor I., Vrs L.) Állatorvostudományi Egytm, Budapst 94.o Th fur production of nativ Racka rd. lv. Int. Karakul Symp. (Társsz.: Dunka B., Karl G., Szkrs G.,) Budapst o Old rds of domstic animals in Hungary. Animal production in Hungary. Budapst, Lovas Magazin Különkia~dá~sa o Adatok a szürkmarha fj és szarvalakulásának mgítéléséhz. Õshonos és g honosult háziállatfajtáink gntikai sajátosságai. (Társsz.: Rményi K.A.) Kutatási jlntés. Kaposvár, o A magyar szürk marha fiziológiai és immunogntikai paramétrink g vizsgálata. õshonos és honosult háziállatfajtáink gntikai sajátosságai. (Társsz.: Takács E., Csontos G., Dohy J., Gipprt E., Kovács Gy., Stukovszky J.) Kutatási jlntés. Kaposvár, o Az adatok gyûjtésénk és fldolgozásának rndszr a magyar szürk g szarvasmarhát tnyésztõ gazdaságok számára. Magyar szürk tnyésztõk Országos Tanácskozása. Kiskunfélgyháza. Kézirat 10.o Th Hungarian Gry Cattl, Podolian Brd. in: I Convgno su l'allvamnto dl ovino Podolico nl Mzzogiorno d'italia. Acrno o Rsults of prformanc tsting in th crossrding xprimnts mating Frnch f sirs to Hungarian Simmntal dams. (Társsz.: Balika S., Mnissir F.) 37th Ann. Mting of EAAP, Budapst CG o A küllm írálata. Lovas Magazin, 3. 2.o Húsmarhatnyésztésünk hlyzt és fjlsztés "Nm a fajta a mghatározó, hanm a típus" Szarvasmarha- és Srtéstnyésztés Gyakorlata, o History of th Hungarian hors-rding. 37th Ann. Mting of EAAP, Budapst, H Prformanc tsting of mars in rding for sporting purposs. (Társsz.: Ócsag I.) 37th Ann. Mting of EAAP. Budapst, H Gnotyp and nvironmnt intraction in roilr production of commrcial and nakd nck lin. (Társsz.: Ludrovszky F., Rafai P., Takács E.) VII. Confrnc Europénn d'avicultur, Paris o Zur Hrstllung monozygotr Schafzwilling durch Emryomikrochirurgi. (Társsz.: Schllandr J., Srgi J., Grgátz E., Führr F., M.L. Kita., Mayr B., Puchr E., Schlgr W.) Winr Tirärztlich Monatsschrift, 73. 2/ o A húsminõség és mnnyiség javításának lhtõségi a srtéstnyésztésn c (Társsz.: Baltay M., Fkt L., Kovács J., Wittmann M.) 114.o Principls in us of liv animals. Animal gntic r~sourcs stratgis for improvd us and consrvation. An. Prod. Halth Papr. 66. FAO Roma o Importanc of th typ in prsrvation of gntic rsourcs of domstic animals. 38th. Ann.Mt. EAAP. Lison. G Prsrvation of gntic rsourcs in Hungarian shp population. (Társsz.: Karl G., Gra I.) Proc. Kozusinarsky Kongrs, Horny Smokovc o Gnotípus környzt intrakció vizsgálata csirkékkl. Magyar Gntikusok I. Orsz. Konf. MTA. 33.o A magyar szürk marha tartásának standardj. Magyar szürk tnyésztõk g Országos Tanácskozása. Hortoágy. Kézirat 12.o. 5

6 1987 Magyar szürk szarvasmarha d Th Hungarian Gry Cattl Das ungarisch grau Stppnrind Hortoágyi Nmzti Park kiadása. Drcn. 15.o Th Hungarian Gry Cattl in modrn f production. World Rw. Anim. Prod. 23(2) o Alt Haustirrassn in Ungarn. Arch Nova o Ojctiv stimation of jumping aility of horss using optical mthods. (Társsz.: Jávorka L., Eszs F., Némth Cs.) 38th Ann. Mting of EAAP, Lison H Zur Hrstllung von Schafchimarn durch Emmryomikro~chirurgi. (Társsz.: Führr F., Srgi J., Grgatz E., Mayr B., Odrka J., Schlgr W.) Win. Tirärztl. Mschr o A génrÿzió llni komplx védkzés iotchnikai és tnyésztéstchnikai módszrkkl. Az állattnyésztés lgúja kutatási rdményi. (Társsz.: Dohy J., Takács E., Trdik J., Bárdos J.) Orsz. Tud. Tan. Gödöllõ. 181.o A magyar szürk vonalak kialakulása és szrpük a tnyésztésn. Magyar g szürk tnyésztõk Országos Tanácskozása. Bánhalma. 15.o A charolais fajta szrp a magyar húsmarhatnyésztésn. (Társsz.: Dohy J.) Magyar Mzõgazdaság, sz. 13.o Th rol of charolais rd in th f production of Hungary. Társsz.: Dohy J. 23rd Intrnational Charolais Congrss, Miskolc 1-9.o Taking ody masurmnts y using vidotchniqu. (Társsz.: Eszs F., Gra I., Jávorka L., Kovács Gy.) 23rd Intrnational Charolais Congrss, Miskolc 1-2.o Tstmértflvétl új módszrrl. (Társsz.: Eszs F., Jávorka L.) Magyar Mzõgazdaság, sz. 14.o Optisch Burtilung ds Sprungvrmïgns ds Pfrds. (Társsz.: Eszs F., Jávorka L.) V. Intrnationals Symposium zur Pfrds, Lipzig, o Einflussfaktorn auf di Listungn Englischr Voll-lütr V. Int. Symp. zur Pfrdn, Lipzig, o Idntické dvojicky hovadziho doytka z iskci mryi. (Társsz.: Brm G., Tnhumrg H., Lamptr W., Führr F., Schlgr W., Szász F., Rudÿ J., Csh S., Bényi B., Srgi J., Solti L., Haraszti J.) Vtrinár, o Emriodaraolásól származó idntikus szarvasmarha-ikrorjak. (Társsz.: Brm G., Tnhumrg H., Lamptr W., Führr F., Schlgr W., Szász F., Solti L., Rudÿ J., Csh S., Bényi B., Srgi J., Haraszti J.) Magyar Állatorvosok Lapja o Általános állattnyésztés, gytmi jgyzt. Állatorvostudományi Egytm c Budapst, 230.o Biotchnológiai ismrtk az Állatorostudományi Egytmn oktatott c tantárgyak körén. (Társsz.: Kovács F., Hajós F., Bíró G., Pths Gy., Simon F., Molnár L., Tuoly S., Mdvczky I., Haraszti J., Solti L., Fkt S.) 172.o Organisd gn prsrvation in Hungary. Proc. 1st. Gn Consrvation Workshop of DAGENE. Bugacpuszta o A modrn állattnyésztési módszrk flhasználása az állattnyésztés c géntartalékainak mgõrzésén. Tudományos mlékülés lïadásai Tormay Béla szültésénk 150. évfordulójára. Drcn. Agr. Tud. Egy. (Társsz.: Ko-vács Gy., Srgi J., Takács E.) o Th rol of animal gntic rsourcs in modrn ani- mal rding also using iotchnical mthods. (Társsz.: Srgi J.) Stary Smokovc. Dni Gntiky Hospodarskych Zvirat o Mthods and xprincs with in situ prsrvation of farm animals. An. Prod. Halth Papr. Roma o A magyar szürk marha hasznosítása. Magyar szürk tnyésztõk Országos g Tanácskozása. Szalkszntmárton. Kézirat. 19.o. 6

7 1989 Uloha Charolais v chovu masnych plmn v Madarsku. Symposium Sornik Prdnásk, o Hors rding programms in Hungary. (Társsz.: Hckr W., Némth Cs.) 40th Ann. Mting EAAP. H.5.8. Dulin, 329.o Th intrnational nomnclatur of hors colours. (Társsz.: Patay S.) 40th Ann Mting EAAP, H.6.6. Dulin 344.o A nmztközi gyüttmûködés és intgráció szrp az állattnyésztésn. Állattnyésztés és Takarmányozás o Racs, improvmnt and rsarch in Hungarian trottr rding. (Társsz.: Borostyánkõi T., Fhér D., Karl G., Ócsag I.) Wagningn, Nthrlands, o Di Anwndung inigr spzilln Mthodn dr Gn~konsrvirung in Ungarn. (Társsz.: Kovács Gy., Srgi J., Takács E.) Winr Tirärztlich Monatsschrift, o. 1990á Th maintnanc of Hungarian rds of farm animals thratnd y xtinction. in : Gntic Consrvation of Domstic Livstock. Ed. L. Aldrson. C.A.B. Intrnational (RBST) o. 1990á Actual situation and prolms in consrvation policy and practic in Europ. 4th. World Cong. on Gn. Appl. Livst. Prod. Edinurg. Proc. XIV o. 1990á Spcial prolms of consrvation of domstic livstock. 4th. World Con. on Gn. Appl. Livst. Prod. Edinurg. Proc. XIV o. 1990á Th nakd nck Fowl. (Társsz.: Ludrovszky F., Kovács Gy.) AGRI.(7) o. 1990á A magyar szürk marha hasznosításának lhtõség 1990-n, különös tkintttl a vgyszr mnts trmlésr. Magyar szürk tnyésztõk Országos Tanácskozása.Kézirat. Balatonszntgyörgy. 9.o. 1990á Currnt prolms in consrvation programms of cattl. (Társsz.: Bakr H.K.) in Gn. Cons. of Domstic Livst. Ed. Aldrson L. C.A.B. Int. (RBST) o. 1990á Currnt status of consrvation of gntic rsourcs of farm animals. I.Int DAGENE Symp. on Gn Cons. Krms. Astr o. 1990á Colour Variation in Hungarian Gry Cattl. I. Int. DAGENE Symp. on Gn Cons. Krms. Astr.: 16.o. 1990á Nagyüzmi és kisüzmi gyüttmûködés lhtõségi az állattnyésztés különözï ágaian. XXIV. Ovári Tudományos napok, Mosonmagyaróvár, o. 1990á Mthods and xprincs with in situ prsrvation of farm animals. Intrnational Confrnc, Rar Brds Survival Trust, Warwick, o. in Gntic Consrvation of Domstic Livstock. d. L. Aldrson. 1990á A ló munkaképsségénk a mghatározása - gykor és most. Az állattnyésztés fjlsztéséért c. tudományos mlékülés Csukás Zoltán szültésénk 90. évfordulójára, Drcn, o. 1990á Th formation of rding stratgis according to various tchnologis. (Társsz.: Klméri G.) 41th Ann. Mting of th EAAP, C4.3. Toulous, o. 1990á Comparison of prwaning prformanc of purrd and F1 crossrd cows in intnsiv f production. (Társsz.: Klméri G., Hamza L., Szaára L., Gua J., Kisgrgly A.K.) 41th Ann Mting of th EAAP, Toulous, C o. 1990á Th Intrnational nomnclatur of hors colours. (Társsz.: Patay S.) 41th Ann, Mting Of th EAAP, Toulous, H o. 1990á Fladatok és lhtõségk az állattnyésztés géntartalékainak modrn módszrkkl történõ mgõrzésén. (Társsz.: Kovács Gy., Srgi J., Takács E.) Magyar Állatorvosok Lapja sz o. 1990á Biotchnikai ljárások az ôsi háziállatfajták mgõrzésén. (Társsz.: Kovács Gy., Srgi J., Takács E.) OMFB-OMIKK kiadvány, Bp. - mgjlnés alatt. g 7

8 1990á Worm mal as a sourc of poultry fd. (Társsz.: Ludrovszky F., Gyöngy F., Kovács G., Takács E., Tamás J.). VIII Confrncia Europa d Avicultura, Barclona 12.o. 1990á Réalités t prspctivs d la production ovin n Hongri. Colloqu Intrnational d la viand ovin. Fougérs. Proc o. 1991á A géntartalékok mgõrzés az állattnyésztésn. (Consrvation of gntic rsourcs in animal rding. Acadmic doctoral thsis.) Budapst, p. Akadémiai doktori értkzés. Kézirat. 1991á Th comparsion of mar and sucklr cow in mat production. (Társsz.: Bodó I.-Szaára L.-Hamza L.- Pataky B.) Association for Animal Production. Brlin. Astacts, II p.H á Th Rol of Ancint Non-Commrcial Brds in Altrnativ Farming. Procdings of th Intrnational Confrnc on Altrnativs in Animal Husandry. Witznhausn, Univrsity of Kassl, p. 1991á Data on matrnal prformanc in singl sucklr f cows. (Társsz.: Klméri G. - Bodó I. - Hamza L. - Szaára L.) Europan Association for Animal Production, II. Astracts p. C á Th fur production of th Racka shp. (A racka prém-trmlés.) Õshonos és honosult háziállatfajtáink gntikai sajátosságai II.(Társsz.: Bodó I. - Dunka B. - Karl G. - Gra I.) Budapst, p. 1991á Az Állatorvostudományi Egytm Állattnyésztéstani tanszékénk rdményi között. (Th rsults of th Dpartmnt of Animal Husandry, Univ. Vt. Sci ) Magyar Állatorvosok Lapja, Budapst, p. 1991á Új utak a változó magyar mzõgazdaság és állattnyésztés számára. (1.) (Nw possiilitis for th Hungarian agricultur for animal husandry. Társsz.: Borsos B.) Állattnyésztés és Takarmányozás p. 1991á Horn conformations (Szarvalakulások) két nylvû kiadvány. World Confrnc Consrvation and Rar Brds Survival, Budapst, Hungary August p. 1992á Általános állattnyésztés Alkalmazott gntika. (Applid gntics. Lctur nots.) Jgyzt, átdolgozott kiadás p. 1992á A magyar lófajták, jln, jövõj. Biológiai alapok az állattnyésztésn. (Orsz. Konfrncia Budapst,) p. 1992á Intrnational activity in th fild of gn consrvation of farm animals. (2nd Intrnational DAGENE-Symposium on Gn Consrvation - Ullõ) 2. p. 1992á Harmonizing of animal wlfar and modrn animal husandry. (5th Confrnc on Rplacmnt of animal xprmnts in ducation - Budapst) 4.p. 1992á Új utak a változó mzõgazdaság és állattnyésztés számára. (Nw ways for th changing agricultur and animal rding.) (2. Közlmény. Társsz.: Borsos B.) Állattnyésztés és Takarmányozás Tom 41. No.2. 1O3-107.p. 1992á Th impact of managmnt on th production of Holstin Frisian cows (Társsz.: Dohy J., Eszs F., Jávorka L.) 8th Wold Holstin Frisian Confrnc - Budapst. Astracts 40.p. 1992á Lótnyésztõk kézikönyv. (Társsz.: Hckr W.) Mzõgazdasági Kiadó, 429.p. 1992á Bf production in Eastrn Europ World Animal Scinc C 5. Bf cattl production. (Társsz.: Dohy J.) Editd y R. Jarrig, C. Bérangr Elsvir Amstrdam - London - Nw York Tokyo. Chaptr p. 1992á Basis for valuation of nutrint and fd allowancs in horss (Társsz.: Fkt S.) - Hungarian rcommndation (43rd annual mting of th EAAP - Madrid) Astracts Vol 2. H. III p. 1992á A szürkérõl színsn. (A colourful information on Hungarian Gry cattl.) Magyar Mzõgazdaság aug p. 1992á A régi háziállatfajták és a lglõhasznosítás. Trmészts állattartás Drcn o. c g d a a 8

9 1992á Comparison of gg production in various typs of Japans Quail. (Társsz.: Ludrovszky F., Janan J., Rill Z., Takács E.) 19th World s Poultry Congrss - Amstrdam. Procdings Vol p. 1992á Comparison of layr-typ and mat-typ Japans quail. (Társsz.: Ludrovszky F., Janan J., Rill Z., Takács E.) Symposium progrsss in vtrinary mdicin - Zmplinska Tplica Astracts 69.p 1992á Comparison of waning prformanc of sucklr cows and havy draught horss. (Társsz.: Szaára L., Hamza L., Pataki., Szndi R.) Symposium progrsss in vtrinary mdicin - Zmplinska Tplica Astracts 67.p. 1993á Th minimum numr of prsrvd populations FAO Animal production and halth papr 104,91-105p. 1993á Th rol of gntic divrsity of farm animals in sustainal agricultur Intrnational Scintific Confrnc on Nw Stratgis for Sustainal Rural Dvlopmnt Gödöllô III p. 1993á Prsrvation of gntic rsourcs of domstic animals in Hungary Gnové zdroj - hospodarskych zvírat Brünn 1993.VI p. 1993á Rménykdô tnyésztôk (Prospctiv rdrs.) Magyar Mzôgazdaság évf. 47. sz. 17p. 1993á Ovrviw and discussion of th projct on th autochton shp rds dscriing Kassa DAGENE Symposium p. 1993á Harmonising of animal wlfar and modrn animal husandry EURONICHE Confrnc on Rplacmnt of Animal Exprimnts in Education. Budapst 1993á Uja kutatások a lovak tljsítményvizsgálata trén (Nw studis in th fild of hors prformanc tsting. National Confrnc on animal rding, Budapst ) 39-40p.Országos Konfrncia Biologiai alapok az állattnyésztésn. Budapst XII.7.) 1993á Charolais cattl in Hungary. (A charolais szarvasmarha fajta Magyarországon Brünn III. 18.) 1993á Th rding and prformanc rgistration systm in Hungary (Társsz.: Némth Cs.) 44th.EAAP Confrnc VIII Aarhus Dnmark Hors production 1-4p. 1993á Autochthonous shp rds in Hungary. (Társsz.: Koppány G., Gra I., Manczur F.) FAO Animal Gntic Rsourcs Information p. 1994á Mthods for prsrvation of larg domstic livstock thratnd y xtinction in astrn Europan countris Krakko 1994á Equin Rproductiv, Physiology, Brding and Stud Managmnt. (könyvismrttés) Mina C.G. Davis Morl. Farming Prss Books, Livstock Production Scinc 38 (1994) 264p. 1994á Th Prolm of Population Siz in th Prsrvation of Domstic Animals Hung Agricultural Rsarch 1994.marc.23-28p 1994á Jogos az aggodalom háziállataink jövõjéért, d nm kll félni. (Justifid on anxity for th futur of livstock, ut thr is no rason to afraid.) Állttnyésztés és Takarmányozás, vol.43. No p 1994á Minimum numr of individuals in prsrvd domstic animal rds Th third gloal Confrnc on Consrvation of Domstic Animal Rsourcs Kingston Ontario, Canada 1-5 August á Th Hungarian Racka FAO Animal Gntic Rsourcs Information 1994, á 1994á 1994á 83-91p A Magyar Racka A Magyar Rackatnyésztõk Egysült évs közgyûlésér, 9 oldal (Th Hungarian Racka Shp. Annual mting of Hungarian Racka Brdrs. pp.9.) A magyar szürk marha tnyésztési tchnológiája A Környztvélmi és Vizgazdálkodási Minisztérium Flkérésér 100 oldal (Brding tchnology of Hungarian Gry cattl. Manuscript. pp.100. ) Az alkalmazott gntikai kutatások hlyzt az állatnmsitésn A Magyar Gntikusok Egysült III. konfrnciájára(társsz.: Komlósi I.) Applid Gntics rsarch in livstock improvmnt. Confrnc of Hungarian Gnticists dc Drcn d 9

10 1994á Gntics, Applid to livstock Production. (angol nylvû gytmi jgyzt) c pp á A magyar szürk szarvasmarha. (Társsz. Gra I., Koppány G.) Kiad.:Magyar c Szürk Szarvasmarhát Tnyésztõk Egysült. 120.o. 1995á A fnntartható fjlõdés és az állattnyésztés. Valóság, p á Th importanc of th grad of ndangrdnss in consrvation (Társz.: Maijala K., Simon D.):46th annual mting of EAAP Pragu, 3 spt Satllit Mting on Consrvation in CEE countris 1995á Állattnyésztés 1. Szarvasmarhatnyésztés, Lótnyésztés, Szrk.Horn Pétr, Mzõgazda kiadó ISBN Budapst á A géntartalékok fnntartásához szükségs minimális létszám Tiszántúli mzõgazdasági tudományos napok, Hódmzõvásárhly, április , I.kött á Th rol of susidis in consrvation of gntic rsourcs 46th annual mting of EAAP Pragu, 3 spt Satllit Mting on Consrvation in CEE countris 1995 á Régi háziállatfajták Valóság l995, 2, ? 1995á Minimum numr of individuals in prsrvd domstic animal populations 3rd Gloal confrnc on Consrvation of Animal Gntic Rsourcs, 1-5. aug , Kingston, Ontario, Canada, RBI Editors R. D. Crawford, E. E. Listr, J.T. Buckly 1995á A lótnyésztés Magyarországon 1995-n (MÁL Ló / lótnyésztés ) 1995á Discussion on th oligatory population siz of th prsrvd domstic animal populations Stocarstvo 48:1994. (9-15) 1995á Nylvi kérdésk az állattnyésztésn (Társsz.:Jávorka L.) Állattnyésztés és Takarmányozás 44., á 1995á Gnotípus x környzt intrakció a csirknvlésn. (Társsz.:Ludrovszky, F.-Bartha, I..-Gáspárdy, A.-Kszthlyi, T.-Szalay, I.) (1995): Tiszántúli Mzõgazdasági Tudományos Napok, Hódmzõvásárhly, április , II.k., p. Currnt dvlopmnts in th consrvation of domstic animal divrsity in Europ.(Társsz.Ollivir L., Simon D. L) 5th World Congrss of Gntics Applid to Livstock Production, Gulph, Canada, 7-12 August l994, vol. XXI, á Th Hungarian Gry Cattl (Társsz.: Gra I.,Koppány G.). Kiad.: Hung Gry Cattl Brdrs Ass. 128.o. 1996á A lótnyésztés 1996-an Magyarországon. MÁL o. 1996á Fajták és génkészltk mgõrzés a szarvasmarhatnyésztésn. Állattnyésztés és Takarmányozás o., MÁL o. 1996á Comparison of charactristic componnts from chickns of diffrnt gnotyp kpt in intnsiv and xtnsiv farmoing systms (Társz.:Latif S., Dworschák E., Barna É., Lugasi A., Czuczy P., Hóvári J., Kontraszti M., Nszlényi K.) Nahrung 40.évf o. 1996á Spcializácia v chov hovadziho doytka. in : Najnovsnij trndi Kosic AGROFORUM o. 1996á Animal production rsarch activitis at th univrsitis and collgs. FAO kollégium Hrcghalom. Kézirat. 1-5.o. 1996á Az 1996 évi FEZ lótnyésztési lõadásai, vitái. Lillhammr??????????? 1996á Biotchnológia az állattnyésztõ szmévl.krkasztal konfrncia sorozat Sárvár-Bécs. okt Floppyn pulikálva. 1996á Chov tradnicnich plmn koni v Madarsku. Brno. Prspktiva chovu koniv Csk Rpulic. Symposium. Proc o. 1996á Hogyan írjuk hlysn? (Társsz.. Jávorka L.) Magyar Mzõgazdaság o. 10

Dr. Kovács Attila Zoltán. Publikációs jegyzék

Dr. Kovács Attila Zoltán. Publikációs jegyzék Név: Beosztás: Dr. Kovács Attila Zoltán egyetemi docens Publikációs jegyzék ( 1.) Bíró, P. - Kovács, A. - Perényi, M.: A garda (Pelecus cultratus L.) populációdinamikája és tápláléka a Balatonban. 217-231.

Részletesebben

PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA

PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA Pályázó: Dr. Nagy István tudományos főmunkatárs Kaposvári Egyetem Mezőgazdasági Termékfeldolgozás és Minősítés Tanszék Kaposvár 2012 0 TARTALOMJEGYZÉK Jelentkezési lap...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

Különböz súlyban vágott charolais növendék bikák hizlalási, vágási és csontozási eredményei

Különböz súlyban vágott charolais növendék bikák hizlalási, vágási és csontozási eredményei 147 Különböz súlyban vágott charolais növendék bikák hizlalási, vágási és csontozási eredményei HARANGI SÁNDOR BÉRI BÉLA POPP JÓZSEF Kulcsszavak: húsmarha, hizlalás, súlycsoport, húsrészek aránya, hús/csont/faggyú

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám hvs mgyi PÉNZVILÁG a média gr Nonprofit kft. ingyns kiadványa 2011. fbruár 2. évfolyam 2. szám Takarékos és környzttudatos mgyi költségvtés Hosszú évk után takarékos és környzttudatos költségvtés lht a

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai CSEP RE GI ZOL TÁN A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai An nak há la, hogy több ne ki fu tás után vég re re mény tel je sen elin dult a re for má tus hit - val lá

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Állapot: 2011. április Tel.: 473-2290, Fax: 473-2291 8360 Keszthely, Helikon u. 22. mobil: 20/522-7897 toth@kovet.hu Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Személyi adatok Életkor: 41 év Családi állapot: Nős

Részletesebben

1. melléklet: Hosszabb cigány szövegek

1. melléklet: Hosszabb cigány szövegek 1. melléklet: Hosszabb cigány szövegek 1. A negyedik fejezethez: Ame, kana zsasz te mangavasz, mure saveszke (zsav te mangavav). Te szi sej, sej! Csi kurdasz, csiptasza, csiptasza zsasz te mangavasz Loli

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Élelmiszer- biztonság

Élelmiszer- biztonság Élelmiszer- biztonság Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 2 Gödöllı 2009 77 MAGYAR TARKA SZARVASMARHA VÁGÓÉRTÉKE ÉS A RÖNTGEN KOMPUTER TOMOGRÁFIÁS VIZSGÁLATTAL

Részletesebben

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése SZENT ISTVÁN EGYETEM Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KISS TÍMEA GÖDÖLLŐ

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

A MAGYAR SZURKE SZARVASMARHA

A MAGYAR SZURKE SZARVASMARHA A MAGYAR SZURKE SZARVASMARHA A MAGYAR SZURKE SZARVASMARHA Szakmai kiadvány BUDAPEST, 2010 A kiadvány a Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum (AMC) Közhasznú Társaság támogatásával készült. Szerzôk:

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona Erdőgazdálkodás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

Publikációs lista (Bercsényi Miklós)

Publikációs lista (Bercsényi Miklós) Publikációs lista (Bercsényi Miklós) Lektorált folyóiratokban megjelent közlemények 1978 Székely, S., Bercsényi, M., Csányi, V. 1978: Az ivar átalakítása paradicsomhalon, Macropodus opercularis. Biologia

Részletesebben

MADARAK ÉS VÉDELMÜK. Összeállította: Dr. Székely Sándor

MADARAK ÉS VÉDELMÜK. Összeállította: Dr. Székely Sándor MADARAK ÉS VÉDELMÜK Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

BULLETIN of the Szent István University

BULLETIN of the Szent István University BULLETIN of the Szent István University SPECIAL ISSUE PART II. Gödöllő 2008 Editorial Board Prof. György Füleki CSc. Chairman of the Editorial Board Prof. Miklós Mézes DSc. editor Prof. Béla M. Csizmadia

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A hús c. folyóiratban megjelent cikkek szerzık szerint

A hús c. folyóiratban megjelent cikkek szerzık szerint A hús c. folyóiratban megjelent cikkek szerzık szerint 1953. VII. 1. 1963. III. 31. (2009/1 2, 59. ÁBRAHÁM CS. LAKOS ZS. MIKA J. VADÁNÉ KOVÁCS M. SZŐCS E.: A sertésszállítás veszteségei és csökkentésük

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben