Bodó Imre szakirodalmi munkássága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bodó Imre szakirodalmi munkássága"

Átírás

1 Bodó Imr szakirodalmi munkássága a - önálló, tudományos könyv - önálló, tudományos cikk c - önálló gytmi tankönyv, jgyzt d - népszrûsítõ könyvk - népszrûsítõ cikk f - szaadalmak g - gyé 1955 Angol tlivér csppvérkrsztzés Mzõhgysn. Tudományos Diákköri Kiadvány (Gödöllõ) o Adatok a karotin, A vitamin és ásványianyagforgalom összfüggésihz. Diplomamunka. Gödöllõ, Állatélttani Tanszék. 33.o. kézirat 1959 A vérszérum karotin, A vitamin, kalcium és foszfor szintjénk változása sárgarépa és szénsavas mész ttésénk hatására. Állattnyésztés (8) o A magyar szürk marha küllménk és tljsítményénk mgítélés. Gödöllõ, Doktori értkzés. Kézirat Az gyhasznú húsmarhatnyésztésrõl. Magyar Mzõgazdaság o Kancák és tnyészménk örökítõ hatása. Témadokumntáció. Budapst, i Agroinform, kézirat A HSZV tagszövtkztink évi lõzts rdményi. Dália Híradó o A HSZV rndszrn tartott szarvasmarhaállomány gazdálkodási rdményi. Dália Híradó o A téli tartás lõkészítés a HSZV rndszrn. Dália Híradó, o. Társszrzõ: Wolff János 1973 Zucht und haltung dr uraltn ungarischn Haustirrassn auf dr Stpp von Hortoágy. Budapst. Domstikations forschung und Gschicht dr Haustir. Akadémiai Kiadó o Az gyhasznosítású húsmarha trmlési llnõrzésérõl, törzskönyvzésérõl. Dália Híradó, 7-8 sz o Hogyan számoljuk az gyhasznosítású húsmarha jövdlmzõségét? Vágóállat és hústrmlés, o A spcializált fjés nélküli szarvasmarhatartás. Bp. Témadokumntáció, i Agroinform. 139.o. Társszrzõk: Klméri G.- Szûcs E A húsmarha értékmérõ tulajdonságai. Dália Híradó, 9-10.sz o. Társszrzõ: Balika S A szarvtalanításról. Áll. Gazd. Szarvasmarhatny. Tájékoztatója sz o Fajta Törzskönyv - tljsítmény. Lovassport és Lótnyésztés. 5. sz o Adatok a lovak ásványianyag és nyomlm llátottságának vizsgálatához. ÁKI Közlményi. I.köt. 1.sz o A szarvasmarha krsztzés rokonfajokkal, különös tkintttl a "ivaly"-ra. Dália Híradó, o A szarvasmarha törzskönyvi llnõrzés. Témadokumntáció, Agroinform. i 230.o. Társzrz.: Dohy J., Klméri G., Limtr J Populációszmlélt a lótnyésztésn és tartásan, ÁKI Lótnyésztési Csoport évkönyv, Hrcghalom. "A lótnyésztés jövõ útja" c. ankétn lhangzott lõadás A vrsnylovak optimális távolságáról, annak örökölhtõségérõl és jlntõségérõl a sportlótnyésztésn. Psti Turf. XXXI Társszrzõk: Bognár S.- Hckr W Critical considrstion on varial stimsts of th dgr of inhritanc in a rac hors population. EAAP lõadásai, Zürich, H Hortoágy állattnyésztés. Hortoágy. Monográfia. Szrk.: Kovács G.né. a Salamon F. Hortoágy Mzõgazdasága c. alfjztn. Natura Bp /Alcím: A nomád pusztától a Nmzti Parkig/

2 1976 A tljsítmény örökölhtõség a lótnyésztésn Kandidátusi disszrtáció. h Bp. Kézirat 1977 Optimal Distanz ds Rnnpfrds, Vrrung disr Eignschaft und ihr Anwndung als Listungamassta, A Lipcsi II. Nmztközi Lótnyésztési Sympoziium anyaga. Bognár S. és Hckr W. társszrzõkkl.+ Volllut Gntikai vizsgálatok a magyar vrsnylóállományon. Állattnyésztés. 5. /26/ o Elsõdlgs a trmléssl összfüggõ tulajdonság. Hozzászólás a "Tipuskérdés a húsmarhatnyésztésn".c. vitához. Dália Híradó, o Hol tart a HSZV tnyésztési programja? Társszrzõ: Balika S. Dália Híradó, o Lótnyésztési lõadások az Amrikai Állattnyésztéstudományi Társaság év ülésszakán. Lovassport és lótnyésztés o Húshasznú üszõk ivadéktljsítmény vizsgálata. /Hozzászólás Nagy Nándor cikkéhz/ Magyar Mzõgazdaság, o Dajkásítás - tchnológia? Taurina Híradó, o Az állami gazdaságok holstin-friz üszõ importjának értéklés. Kllás kiadás (Budapst) 17.o Az import holstin-fríz állomány gazdaságonkénti értéklés és a a továfjlsztés lhtõségi. (Társsz.: Dohy J., Kárpáti J., Török I.) ÁGOK kiadás (Budapst) 23.o A fajták szrp napjaink húsmarhatnyésztésén. Taurina Híradó (Budaörs) o Prdiction of rding valu of Thoroughrd sirs with spcial rspct to matrnal ffct. EAAP. Harrogat H A húsmarhafajták csoportosítása. Taurina Híradó (Budaörs) o A nagytstû francia húsmarhafajták. Taurina Híradó (Budaörs) o A kék lga és a culard típus. Taurina Híradó (Budaörs) o Állattnyésztési példatár (Társsz.: Dohy J., Kovács Gy., Klméri G., c Sándor I., Takács E.) Állatorvosudományi Egytm, Budapst 143.o Importanc of paramtrs of rproduction in dairy cow valuation on th asis of Hungarian xprimnts. (Társsz: Dohy J., Dunay A., Jávorka L.) Acta Agrono- mica Acad. Sci. Hung o A nagytstû olasz húsmarhafajták. Taurina Hiradó (Budaörs) o A nagytstû olasz fajták II. Taurina Hiradó (Budaörs) o Francia-magyar gyüttmûködés. Taurina Híradó (Budaörs) o A FEZ lótnyésztési szkciójának évi vitái. Lovassport és Lótnyésztés o A laktációs és az évs trmlés összfüggés. (Társsz: Jávorka L., Tóth I.) Magyar Mzõgazdaság o 1980 Az angol tlivér lovak tstmértink összfüggés a vrsnytljsítménnyl. (Társsz: Baochay S., Szotyori Nagy T., Takács E.) Lovassport és Lótnyésztés o A világ húsmarhafajtáinak és típusainak ismrttés. Brit húsmarhafajták II. Taurina Hiradó (Budaörs) o A húsmarhatartás nm azonos a ridg állatartással. (Társsz.:Békési Gy., Klméri G.) Magyar Mzõgazdaság o A világ húsmarhafajtáinak és típusainak ismrttés. Brit húsmarhafajták III. Taurina Hiradó (Budaörs) o Production of importd Holstin-Frisian cows of diffrnt rding valu. (Társsz: Dák M., Jávorka L., Rada K., Takács E.)32nd Annual Mting of th Europan Association for Animal Production, Zagr. Commission on Cattl Production, Clc Th ffcts of diffrnt calculativ mthods on th hritaility stimats of racing aility of Thorough-rd horss. (Társsz: Takács E.) 32nd Annual Mting of th Europan Association for Animal production, Zagr, Commission on Hors Production H5.3. 2

3 1981 Rport on animal gntic rsourcs and thir consrvation. Hungary. An. Prod. Halth Papr. 24. Roma 126.o Listungsrgniss importirtr Holstin-Frisian- Küh untr vrschidnn Haltungsdingungn (Társsz: Dohy J., Jávorka L.) Intrnationals Symposium, Karl-Marx-Univrsität, Lipzig Bszámoló az Európai Ållattnyésztõk Szövtség évi 31. tudományos ülésszakáról és közgyûlésérõl. (Társsz: Dohy J., Klméri J., Fésûs L., Gundl J., Rafai P.) ÁTK-MAE, 135.o Equin lukocyt antign systm. II. Srological and mixd lymphocyt ractivity studis in familis. (Társsz: Lazary S., Bulln S., Müllrj J., Kovács Gy., Hocknjos P., and D Wck A.) Transplantation, o A Dvon, a South Dvon és Lincoln Rd fajták. Taurina Hiradó (Budaörs) o Efforts for maintaining rar, non commrcial, nativ rds in Hungary 33th. Ann. Mt. EAAP. Lningrad. Társszr.: Dohy J., Mátay O. G.1.6.,8.o Inrding and rproduction in small sizd hrds. 33th. Ann. Mt. EAAP. Lningrad. (Társsz.: Dohy J., Kovács Gy., Szöllõsy G., Takács E.) G.1.7., 5.o Thortical aspcts and practical mthods for main~taining gn frquncy in domstic animal rds, which ar xposd to th dangr of coming xtinct. Int. Conf.on Gn Rsrvs thir Significanc in Prsrving An. Spcis and Brds. Drcn. (Társsz.: Dohy J., Takács E.) 1-8.o Th Hungarian Gry Cattl. Aspcts and rsults in Gn Consrvation. Int. Conf. on Gn Rsrvs, thir Significanc in Prsrving An. Spcis and Brds. Drcn. 1-5.o Ein Nationalpark für urig Rindr. Grzimks Tir-Silmans Tirwlt, Brn and Stuttgart o A magyar szürk fajta jln hlyzt és érték. Magyar szürk tnyésztõk Országos Tanácskozása. Hortoágy. Kézirat 11.o A gntika szrp és lhtõségi a húsmarhatnyésztésn. Taurina kiadás, Statisztikai Hiradó V o A Murray Gry, Longhorn szarvasmarha, és a Zu. Taurina Hiradó (Budaörs) o Bszámoló az EÁSZ 32. tudományos ülésérõl és közgyûlésérõl. A lótnyésztési szkció lõadásai. Állattnyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont, (Gödöllõ) o Rport aout th sssion of EAAP on th consrvation of gntic rsourcs (Lningrad) (Int. Confrnc on Gn Rsrvs, thir Significanc in Prsrving Spcis and Brds Drcn). 1-5.o 1982 A vgys-hasznosítású fajták szrp a húsmarhatnyésztésn. Taurina Hiradó (Budaörs) o Primitív fajták az gyhasznú húsmarhatnyésztésn. Taurina Hiradó (Budaörs) o A krsztzés szrp a húsmarahfajták és állományok kialakításáan. Taurina Hiradó (Budaörs) o A matmatikai cslõ módszr hatása az örökölhtõségi értékk nagyságára. (Társsz: Takács E., Vrs Gy.) Állattnyésztés és Takarmányozás o Állattnyésztési taknkönyvkigészítõ jgyzt (Társsz: Ballay A., Brk G., Dohy J., Holdas S., Horn P., Klméri G., Ludrovszky F., Prényi M., Sándor I.) 234.o Nmztközi tanfolyam Budapstn a géntartalékok védlmérõl. Magyar Mzõgazdaság o A magyar szürk szarvasmarhafajta kialakulásának és fjlõdésénk történt. Monográfia. (Társsz: Matolcsi J., Gcs L.-né, Némth M.) Kézirat, 101.o Tnyésztési és gntikai kérdésk a magyar szürk fajta fnntartásáan. Magyar szürk tnyésztõk Országos Tanácskozása. Kúnhgys. Kézirat, 19.o. g c g g 3

4 1983 A világ húsmarhafajtáinak és típusainak ismrttés. Bfjzõ összfoglaló. Taurina Hiradó (Budaörs) o A gntikai tartalékok védlm. Nmztközi tanfolyam Budapstn. Magyar Mzõgazdaság (Budapst) 38.évf. 48.sz. 12.o A charolais fajta nmsítés. Taurina Hiradó (Budaörs) o A különözõ tsttömgû thnk hústrmlés. (Társsz: Dohy J., Hamza L., c Szaára L., Zaruay Å.) Magyar Mzõgazdaság o Evaluation of Holstin-Frisian Pdigr in Hungary. (Társsz: Dohy J., Jávorka L., Takács E.) Intrnational Holstin Confrnc, Budapst, 1983 Flischproduction dr Mrzungsküh von untrschid-lichr Körprgröss. (Társsz: Dohy J., Hamza L., Szaára L., Zaruay Å. (34th Annual Mting of EAAP, Madrid,) 1983 Amrika és Afrika krsztztt húsmarha-fajtái. Taurina Hiradó (Budaörs) o Di Bdutung dr Trittläng und dr Lndmass im Rnnpfrd. (Társsz: Szaára L., Trvor Z., Tott B., Szöllïsy G.) IV. Intrnationals Lipzigr Pfrd-zuchtsymposium, Lipcs I A magyar lótnyésztés történt a IV. századtól napjainkig. Kaposvár, c Egytmi jgyzt fjzt 1984 Maintnanc of living hrds of larg farm animals. Manual for Training Courss on An. Gn. Rs. Cons. and Managmnt. Vol.II. Budapst o Manual for Training Courss on An.Gn.Rs. Consrva~- tion and a Managmnt. Vol. I. (Társsz: Buvanndran V., Hodgs J.), Budapst FAO UNEP ÅOTE. 68.o Rport on th FAO/UNEP Training Cours on An.Gn.Rs. Cons.Man. FAO g An.Prod. Halth Papr o Spcial prolms in th consrvation of traditional hors lins in small hrds. (Társsz: Pataki B) 35th. Ann. Mt. EAAP. Dn-Haag H3 3., 5.o A magyar szürk marha küllménk lírása. Magyar szürk tnyésztõk g Országos Tanácskozása. Bugacpuszta. Kézirat 14.o Ergniss ds ralisirtn Zuchtwrts von Holstin Frisian Bulln in dr U.V.R. (Társsz: Dohy J., Jávorka L., Takács E.) Jahrstagung dr Sktion Tirproduction und Vtrinärmdizin, Lipzig o Állattnyésztési példatár (Társsz.: Dohy J., Jávorka L., Klméri G., Kovács c Gy., Ludrovszky F., Pthõ Á., Sándor I., Srgi J., Takács E.) Állatorvostudományi Egytm, Budapst 202.o Hungarian activitis on th consrvation of domstic animal gntic rsourcs. FAO AGRI o Qualitis of th small populations of Hungarian Gry cattl in f production asd upon cross rding. (Társsz.: Réti J.) 36th. Ann. Mt. EAAP. Halkidiki. C3.6., 8.o Az állatnmsítés csapdái. Trmészt Világa o A magyar szürk marha tljsítményénk llnõrzés. Magyar szürk g tnyésztõk Országos Tanácskozása. Orosháza-Tatársánc. 11.o. Kézirat A géntartalékok védlm és értéklés a lótnyésztésn. A mzõhgysi lófajták szrp a lótnyésztésn. Symp. Mzõhgys 200 évs fnnállásának évfordulóján o Apprciation and protction of gntic rsourcs in th hors rding.th Rol of Mzïhgys Hors Brds in th Eastrn Europan Hors Brding. Int. Symp. 200th anniv. of Mzõhgys o A charolais jlntõség, szrp a húsmarhatnyésztésn. (Társsz.: Békési Gy., Bérs P.) Szarvasmarha- és Srtéstnyésztés Gyakorlata, o Brding plans and stimation of rding valu in Thoroughrd rding. 36th Ann. Mting EAAP Halkidiki Grc, H5a Húsmarhatnyésztés. (Társsz.: Dohy J., Hajas P., Klméri G.) a Mzõgazdasági Kiadó. (Budapst) 349.o. 4

5 1985 A holstin-friz származási lapok adatainak érték- lés a Magyarországra importált thnk tjtrmlés alapján. (Társsz.: Dohy J., Jávorka L., Takács E., Árányi A.) Állattnyésztés és Takarmányozás, o Biotchnológia a juhtnyésztésn. (Társsz.: Grgátz E., Srgi J. Biotchnológiai Szimpózium, Budapst, o Monozygota ikrárányok létrhozása mriodaraolással. (Társsz.: Schllandr K., Mayr B., Schlgr W., Srgi J., Kovács Gy., Kita L.M., Grgátz E., G-né Gyökér E., Pék J.) (Elõzts közlmény) Magyar Állatorvosok Lapja o A szaporaság javításának lhtõségi az állattnyésztésztésn. c (Társsz.:Dohy J., Sándor I., Vrs L.) Állatorvostudományi Egytm, Budapst 94.o Th fur production of nativ Racka rd. lv. Int. Karakul Symp. (Társsz.: Dunka B., Karl G., Szkrs G.,) Budapst o Old rds of domstic animals in Hungary. Animal production in Hungary. Budapst, Lovas Magazin Különkia~dá~sa o Adatok a szürkmarha fj és szarvalakulásának mgítéléséhz. Õshonos és g honosult háziállatfajtáink gntikai sajátosságai. (Társsz.: Rményi K.A.) Kutatási jlntés. Kaposvár, o A magyar szürk marha fiziológiai és immunogntikai paramétrink g vizsgálata. õshonos és honosult háziállatfajtáink gntikai sajátosságai. (Társsz.: Takács E., Csontos G., Dohy J., Gipprt E., Kovács Gy., Stukovszky J.) Kutatási jlntés. Kaposvár, o Az adatok gyûjtésénk és fldolgozásának rndszr a magyar szürk g szarvasmarhát tnyésztõ gazdaságok számára. Magyar szürk tnyésztõk Országos Tanácskozása. Kiskunfélgyháza. Kézirat 10.o Th Hungarian Gry Cattl, Podolian Brd. in: I Convgno su l'allvamnto dl ovino Podolico nl Mzzogiorno d'italia. Acrno o Rsults of prformanc tsting in th crossrding xprimnts mating Frnch f sirs to Hungarian Simmntal dams. (Társsz.: Balika S., Mnissir F.) 37th Ann. Mting of EAAP, Budapst CG o A küllm írálata. Lovas Magazin, 3. 2.o Húsmarhatnyésztésünk hlyzt és fjlsztés "Nm a fajta a mghatározó, hanm a típus" Szarvasmarha- és Srtéstnyésztés Gyakorlata, o History of th Hungarian hors-rding. 37th Ann. Mting of EAAP, Budapst, H Prformanc tsting of mars in rding for sporting purposs. (Társsz.: Ócsag I.) 37th Ann. Mting of EAAP. Budapst, H Gnotyp and nvironmnt intraction in roilr production of commrcial and nakd nck lin. (Társsz.: Ludrovszky F., Rafai P., Takács E.) VII. Confrnc Europénn d'avicultur, Paris o Zur Hrstllung monozygotr Schafzwilling durch Emryomikrochirurgi. (Társsz.: Schllandr J., Srgi J., Grgátz E., Führr F., M.L. Kita., Mayr B., Puchr E., Schlgr W.) Winr Tirärztlich Monatsschrift, 73. 2/ o A húsminõség és mnnyiség javításának lhtõségi a srtéstnyésztésn c (Társsz.: Baltay M., Fkt L., Kovács J., Wittmann M.) 114.o Principls in us of liv animals. Animal gntic r~sourcs stratgis for improvd us and consrvation. An. Prod. Halth Papr. 66. FAO Roma o Importanc of th typ in prsrvation of gntic rsourcs of domstic animals. 38th. Ann.Mt. EAAP. Lison. G Prsrvation of gntic rsourcs in Hungarian shp population. (Társsz.: Karl G., Gra I.) Proc. Kozusinarsky Kongrs, Horny Smokovc o Gnotípus környzt intrakció vizsgálata csirkékkl. Magyar Gntikusok I. Orsz. Konf. MTA. 33.o A magyar szürk marha tartásának standardj. Magyar szürk tnyésztõk g Országos Tanácskozása. Hortoágy. Kézirat 12.o. 5

6 1987 Magyar szürk szarvasmarha d Th Hungarian Gry Cattl Das ungarisch grau Stppnrind Hortoágyi Nmzti Park kiadása. Drcn. 15.o Th Hungarian Gry Cattl in modrn f production. World Rw. Anim. Prod. 23(2) o Alt Haustirrassn in Ungarn. Arch Nova o Ojctiv stimation of jumping aility of horss using optical mthods. (Társsz.: Jávorka L., Eszs F., Némth Cs.) 38th Ann. Mting of EAAP, Lison H Zur Hrstllung von Schafchimarn durch Emmryomikro~chirurgi. (Társsz.: Führr F., Srgi J., Grgatz E., Mayr B., Odrka J., Schlgr W.) Win. Tirärztl. Mschr o A génrÿzió llni komplx védkzés iotchnikai és tnyésztéstchnikai módszrkkl. Az állattnyésztés lgúja kutatási rdményi. (Társsz.: Dohy J., Takács E., Trdik J., Bárdos J.) Orsz. Tud. Tan. Gödöllõ. 181.o A magyar szürk vonalak kialakulása és szrpük a tnyésztésn. Magyar g szürk tnyésztõk Országos Tanácskozása. Bánhalma. 15.o A charolais fajta szrp a magyar húsmarhatnyésztésn. (Társsz.: Dohy J.) Magyar Mzõgazdaság, sz. 13.o Th rol of charolais rd in th f production of Hungary. Társsz.: Dohy J. 23rd Intrnational Charolais Congrss, Miskolc 1-9.o Taking ody masurmnts y using vidotchniqu. (Társsz.: Eszs F., Gra I., Jávorka L., Kovács Gy.) 23rd Intrnational Charolais Congrss, Miskolc 1-2.o Tstmértflvétl új módszrrl. (Társsz.: Eszs F., Jávorka L.) Magyar Mzõgazdaság, sz. 14.o Optisch Burtilung ds Sprungvrmïgns ds Pfrds. (Társsz.: Eszs F., Jávorka L.) V. Intrnationals Symposium zur Pfrds, Lipzig, o Einflussfaktorn auf di Listungn Englischr Voll-lütr V. Int. Symp. zur Pfrdn, Lipzig, o Idntické dvojicky hovadziho doytka z iskci mryi. (Társsz.: Brm G., Tnhumrg H., Lamptr W., Führr F., Schlgr W., Szász F., Rudÿ J., Csh S., Bényi B., Srgi J., Solti L., Haraszti J.) Vtrinár, o Emriodaraolásól származó idntikus szarvasmarha-ikrorjak. (Társsz.: Brm G., Tnhumrg H., Lamptr W., Führr F., Schlgr W., Szász F., Solti L., Rudÿ J., Csh S., Bényi B., Srgi J., Haraszti J.) Magyar Állatorvosok Lapja o Általános állattnyésztés, gytmi jgyzt. Állatorvostudományi Egytm c Budapst, 230.o Biotchnológiai ismrtk az Állatorostudományi Egytmn oktatott c tantárgyak körén. (Társsz.: Kovács F., Hajós F., Bíró G., Pths Gy., Simon F., Molnár L., Tuoly S., Mdvczky I., Haraszti J., Solti L., Fkt S.) 172.o Organisd gn prsrvation in Hungary. Proc. 1st. Gn Consrvation Workshop of DAGENE. Bugacpuszta o A modrn állattnyésztési módszrk flhasználása az állattnyésztés c géntartalékainak mgõrzésén. Tudományos mlékülés lïadásai Tormay Béla szültésénk 150. évfordulójára. Drcn. Agr. Tud. Egy. (Társsz.: Ko-vács Gy., Srgi J., Takács E.) o Th rol of animal gntic rsourcs in modrn ani- mal rding also using iotchnical mthods. (Társsz.: Srgi J.) Stary Smokovc. Dni Gntiky Hospodarskych Zvirat o Mthods and xprincs with in situ prsrvation of farm animals. An. Prod. Halth Papr. Roma o A magyar szürk marha hasznosítása. Magyar szürk tnyésztõk Országos g Tanácskozása. Szalkszntmárton. Kézirat. 19.o. 6

7 1989 Uloha Charolais v chovu masnych plmn v Madarsku. Symposium Sornik Prdnásk, o Hors rding programms in Hungary. (Társsz.: Hckr W., Némth Cs.) 40th Ann. Mting EAAP. H.5.8. Dulin, 329.o Th intrnational nomnclatur of hors colours. (Társsz.: Patay S.) 40th Ann Mting EAAP, H.6.6. Dulin 344.o A nmztközi gyüttmûködés és intgráció szrp az állattnyésztésn. Állattnyésztés és Takarmányozás o Racs, improvmnt and rsarch in Hungarian trottr rding. (Társsz.: Borostyánkõi T., Fhér D., Karl G., Ócsag I.) Wagningn, Nthrlands, o Di Anwndung inigr spzilln Mthodn dr Gn~konsrvirung in Ungarn. (Társsz.: Kovács Gy., Srgi J., Takács E.) Winr Tirärztlich Monatsschrift, o. 1990á Th maintnanc of Hungarian rds of farm animals thratnd y xtinction. in : Gntic Consrvation of Domstic Livstock. Ed. L. Aldrson. C.A.B. Intrnational (RBST) o. 1990á Actual situation and prolms in consrvation policy and practic in Europ. 4th. World Cong. on Gn. Appl. Livst. Prod. Edinurg. Proc. XIV o. 1990á Spcial prolms of consrvation of domstic livstock. 4th. World Con. on Gn. Appl. Livst. Prod. Edinurg. Proc. XIV o. 1990á Th nakd nck Fowl. (Társsz.: Ludrovszky F., Kovács Gy.) AGRI.(7) o. 1990á A magyar szürk marha hasznosításának lhtõség 1990-n, különös tkintttl a vgyszr mnts trmlésr. Magyar szürk tnyésztõk Országos Tanácskozása.Kézirat. Balatonszntgyörgy. 9.o. 1990á Currnt prolms in consrvation programms of cattl. (Társsz.: Bakr H.K.) in Gn. Cons. of Domstic Livst. Ed. Aldrson L. C.A.B. Int. (RBST) o. 1990á Currnt status of consrvation of gntic rsourcs of farm animals. I.Int DAGENE Symp. on Gn Cons. Krms. Astr o. 1990á Colour Variation in Hungarian Gry Cattl. I. Int. DAGENE Symp. on Gn Cons. Krms. Astr.: 16.o. 1990á Nagyüzmi és kisüzmi gyüttmûködés lhtõségi az állattnyésztés különözï ágaian. XXIV. Ovári Tudományos napok, Mosonmagyaróvár, o. 1990á Mthods and xprincs with in situ prsrvation of farm animals. Intrnational Confrnc, Rar Brds Survival Trust, Warwick, o. in Gntic Consrvation of Domstic Livstock. d. L. Aldrson. 1990á A ló munkaképsségénk a mghatározása - gykor és most. Az állattnyésztés fjlsztéséért c. tudományos mlékülés Csukás Zoltán szültésénk 90. évfordulójára, Drcn, o. 1990á Th formation of rding stratgis according to various tchnologis. (Társsz.: Klméri G.) 41th Ann. Mting of th EAAP, C4.3. Toulous, o. 1990á Comparison of prwaning prformanc of purrd and F1 crossrd cows in intnsiv f production. (Társsz.: Klméri G., Hamza L., Szaára L., Gua J., Kisgrgly A.K.) 41th Ann Mting of th EAAP, Toulous, C o. 1990á Th Intrnational nomnclatur of hors colours. (Társsz.: Patay S.) 41th Ann, Mting Of th EAAP, Toulous, H o. 1990á Fladatok és lhtõségk az állattnyésztés géntartalékainak modrn módszrkkl történõ mgõrzésén. (Társsz.: Kovács Gy., Srgi J., Takács E.) Magyar Állatorvosok Lapja sz o. 1990á Biotchnikai ljárások az ôsi háziállatfajták mgõrzésén. (Társsz.: Kovács Gy., Srgi J., Takács E.) OMFB-OMIKK kiadvány, Bp. - mgjlnés alatt. g 7

8 1990á Worm mal as a sourc of poultry fd. (Társsz.: Ludrovszky F., Gyöngy F., Kovács G., Takács E., Tamás J.). VIII Confrncia Europa d Avicultura, Barclona 12.o. 1990á Réalités t prspctivs d la production ovin n Hongri. Colloqu Intrnational d la viand ovin. Fougérs. Proc o. 1991á A géntartalékok mgõrzés az állattnyésztésn. (Consrvation of gntic rsourcs in animal rding. Acadmic doctoral thsis.) Budapst, p. Akadémiai doktori értkzés. Kézirat. 1991á Th comparsion of mar and sucklr cow in mat production. (Társsz.: Bodó I.-Szaára L.-Hamza L.- Pataky B.) Association for Animal Production. Brlin. Astacts, II p.H á Th Rol of Ancint Non-Commrcial Brds in Altrnativ Farming. Procdings of th Intrnational Confrnc on Altrnativs in Animal Husandry. Witznhausn, Univrsity of Kassl, p. 1991á Data on matrnal prformanc in singl sucklr f cows. (Társsz.: Klméri G. - Bodó I. - Hamza L. - Szaára L.) Europan Association for Animal Production, II. Astracts p. C á Th fur production of th Racka shp. (A racka prém-trmlés.) Õshonos és honosult háziállatfajtáink gntikai sajátosságai II.(Társsz.: Bodó I. - Dunka B. - Karl G. - Gra I.) Budapst, p. 1991á Az Állatorvostudományi Egytm Állattnyésztéstani tanszékénk rdményi között. (Th rsults of th Dpartmnt of Animal Husandry, Univ. Vt. Sci ) Magyar Állatorvosok Lapja, Budapst, p. 1991á Új utak a változó magyar mzõgazdaság és állattnyésztés számára. (1.) (Nw possiilitis for th Hungarian agricultur for animal husandry. Társsz.: Borsos B.) Állattnyésztés és Takarmányozás p. 1991á Horn conformations (Szarvalakulások) két nylvû kiadvány. World Confrnc Consrvation and Rar Brds Survival, Budapst, Hungary August p. 1992á Általános állattnyésztés Alkalmazott gntika. (Applid gntics. Lctur nots.) Jgyzt, átdolgozott kiadás p. 1992á A magyar lófajták, jln, jövõj. Biológiai alapok az állattnyésztésn. (Orsz. Konfrncia Budapst,) p. 1992á Intrnational activity in th fild of gn consrvation of farm animals. (2nd Intrnational DAGENE-Symposium on Gn Consrvation - Ullõ) 2. p. 1992á Harmonizing of animal wlfar and modrn animal husandry. (5th Confrnc on Rplacmnt of animal xprmnts in ducation - Budapst) 4.p. 1992á Új utak a változó mzõgazdaság és állattnyésztés számára. (Nw ways for th changing agricultur and animal rding.) (2. Közlmény. Társsz.: Borsos B.) Állattnyésztés és Takarmányozás Tom 41. No.2. 1O3-107.p. 1992á Th impact of managmnt on th production of Holstin Frisian cows (Társsz.: Dohy J., Eszs F., Jávorka L.) 8th Wold Holstin Frisian Confrnc - Budapst. Astracts 40.p. 1992á Lótnyésztõk kézikönyv. (Társsz.: Hckr W.) Mzõgazdasági Kiadó, 429.p. 1992á Bf production in Eastrn Europ World Animal Scinc C 5. Bf cattl production. (Társsz.: Dohy J.) Editd y R. Jarrig, C. Bérangr Elsvir Amstrdam - London - Nw York Tokyo. Chaptr p. 1992á Basis for valuation of nutrint and fd allowancs in horss (Társsz.: Fkt S.) - Hungarian rcommndation (43rd annual mting of th EAAP - Madrid) Astracts Vol 2. H. III p. 1992á A szürkérõl színsn. (A colourful information on Hungarian Gry cattl.) Magyar Mzõgazdaság aug p. 1992á A régi háziállatfajták és a lglõhasznosítás. Trmészts állattartás Drcn o. c g d a a 8

9 1992á Comparison of gg production in various typs of Japans Quail. (Társsz.: Ludrovszky F., Janan J., Rill Z., Takács E.) 19th World s Poultry Congrss - Amstrdam. Procdings Vol p. 1992á Comparison of layr-typ and mat-typ Japans quail. (Társsz.: Ludrovszky F., Janan J., Rill Z., Takács E.) Symposium progrsss in vtrinary mdicin - Zmplinska Tplica Astracts 69.p 1992á Comparison of waning prformanc of sucklr cows and havy draught horss. (Társsz.: Szaára L., Hamza L., Pataki., Szndi R.) Symposium progrsss in vtrinary mdicin - Zmplinska Tplica Astracts 67.p. 1993á Th minimum numr of prsrvd populations FAO Animal production and halth papr 104,91-105p. 1993á Th rol of gntic divrsity of farm animals in sustainal agricultur Intrnational Scintific Confrnc on Nw Stratgis for Sustainal Rural Dvlopmnt Gödöllô III p. 1993á Prsrvation of gntic rsourcs of domstic animals in Hungary Gnové zdroj - hospodarskych zvírat Brünn 1993.VI p. 1993á Rménykdô tnyésztôk (Prospctiv rdrs.) Magyar Mzôgazdaság évf. 47. sz. 17p. 1993á Ovrviw and discussion of th projct on th autochton shp rds dscriing Kassa DAGENE Symposium p. 1993á Harmonising of animal wlfar and modrn animal husandry EURONICHE Confrnc on Rplacmnt of Animal Exprimnts in Education. Budapst 1993á Uja kutatások a lovak tljsítményvizsgálata trén (Nw studis in th fild of hors prformanc tsting. National Confrnc on animal rding, Budapst ) 39-40p.Országos Konfrncia Biologiai alapok az állattnyésztésn. Budapst XII.7.) 1993á Charolais cattl in Hungary. (A charolais szarvasmarha fajta Magyarországon Brünn III. 18.) 1993á Th rding and prformanc rgistration systm in Hungary (Társsz.: Némth Cs.) 44th.EAAP Confrnc VIII Aarhus Dnmark Hors production 1-4p. 1993á Autochthonous shp rds in Hungary. (Társsz.: Koppány G., Gra I., Manczur F.) FAO Animal Gntic Rsourcs Information p. 1994á Mthods for prsrvation of larg domstic livstock thratnd y xtinction in astrn Europan countris Krakko 1994á Equin Rproductiv, Physiology, Brding and Stud Managmnt. (könyvismrttés) Mina C.G. Davis Morl. Farming Prss Books, Livstock Production Scinc 38 (1994) 264p. 1994á Th Prolm of Population Siz in th Prsrvation of Domstic Animals Hung Agricultural Rsarch 1994.marc.23-28p 1994á Jogos az aggodalom háziállataink jövõjéért, d nm kll félni. (Justifid on anxity for th futur of livstock, ut thr is no rason to afraid.) Állttnyésztés és Takarmányozás, vol.43. No p 1994á Minimum numr of individuals in prsrvd domstic animal rds Th third gloal Confrnc on Consrvation of Domstic Animal Rsourcs Kingston Ontario, Canada 1-5 August á Th Hungarian Racka FAO Animal Gntic Rsourcs Information 1994, á 1994á 1994á 83-91p A Magyar Racka A Magyar Rackatnyésztõk Egysült évs közgyûlésér, 9 oldal (Th Hungarian Racka Shp. Annual mting of Hungarian Racka Brdrs. pp.9.) A magyar szürk marha tnyésztési tchnológiája A Környztvélmi és Vizgazdálkodási Minisztérium Flkérésér 100 oldal (Brding tchnology of Hungarian Gry cattl. Manuscript. pp.100. ) Az alkalmazott gntikai kutatások hlyzt az állatnmsitésn A Magyar Gntikusok Egysült III. konfrnciájára(társsz.: Komlósi I.) Applid Gntics rsarch in livstock improvmnt. Confrnc of Hungarian Gnticists dc Drcn d 9

10 1994á Gntics, Applid to livstock Production. (angol nylvû gytmi jgyzt) c pp á A magyar szürk szarvasmarha. (Társsz. Gra I., Koppány G.) Kiad.:Magyar c Szürk Szarvasmarhát Tnyésztõk Egysült. 120.o. 1995á A fnntartható fjlõdés és az állattnyésztés. Valóság, p á Th importanc of th grad of ndangrdnss in consrvation (Társz.: Maijala K., Simon D.):46th annual mting of EAAP Pragu, 3 spt Satllit Mting on Consrvation in CEE countris 1995á Állattnyésztés 1. Szarvasmarhatnyésztés, Lótnyésztés, Szrk.Horn Pétr, Mzõgazda kiadó ISBN Budapst á A géntartalékok fnntartásához szükségs minimális létszám Tiszántúli mzõgazdasági tudományos napok, Hódmzõvásárhly, április , I.kött á Th rol of susidis in consrvation of gntic rsourcs 46th annual mting of EAAP Pragu, 3 spt Satllit Mting on Consrvation in CEE countris 1995 á Régi háziállatfajták Valóság l995, 2, ? 1995á Minimum numr of individuals in prsrvd domstic animal populations 3rd Gloal confrnc on Consrvation of Animal Gntic Rsourcs, 1-5. aug , Kingston, Ontario, Canada, RBI Editors R. D. Crawford, E. E. Listr, J.T. Buckly 1995á A lótnyésztés Magyarországon 1995-n (MÁL Ló / lótnyésztés ) 1995á Discussion on th oligatory population siz of th prsrvd domstic animal populations Stocarstvo 48:1994. (9-15) 1995á Nylvi kérdésk az állattnyésztésn (Társsz.:Jávorka L.) Állattnyésztés és Takarmányozás 44., á 1995á Gnotípus x környzt intrakció a csirknvlésn. (Társsz.:Ludrovszky, F.-Bartha, I..-Gáspárdy, A.-Kszthlyi, T.-Szalay, I.) (1995): Tiszántúli Mzõgazdasági Tudományos Napok, Hódmzõvásárhly, április , II.k., p. Currnt dvlopmnts in th consrvation of domstic animal divrsity in Europ.(Társsz.Ollivir L., Simon D. L) 5th World Congrss of Gntics Applid to Livstock Production, Gulph, Canada, 7-12 August l994, vol. XXI, á Th Hungarian Gry Cattl (Társsz.: Gra I.,Koppány G.). Kiad.: Hung Gry Cattl Brdrs Ass. 128.o. 1996á A lótnyésztés 1996-an Magyarországon. MÁL o. 1996á Fajták és génkészltk mgõrzés a szarvasmarhatnyésztésn. Állattnyésztés és Takarmányozás o., MÁL o. 1996á Comparison of charactristic componnts from chickns of diffrnt gnotyp kpt in intnsiv and xtnsiv farmoing systms (Társz.:Latif S., Dworschák E., Barna É., Lugasi A., Czuczy P., Hóvári J., Kontraszti M., Nszlényi K.) Nahrung 40.évf o. 1996á Spcializácia v chov hovadziho doytka. in : Najnovsnij trndi Kosic AGROFORUM o. 1996á Animal production rsarch activitis at th univrsitis and collgs. FAO kollégium Hrcghalom. Kézirat. 1-5.o. 1996á Az 1996 évi FEZ lótnyésztési lõadásai, vitái. Lillhammr??????????? 1996á Biotchnológia az állattnyésztõ szmévl.krkasztal konfrncia sorozat Sárvár-Bécs. okt Floppyn pulikálva. 1996á Chov tradnicnich plmn koni v Madarsku. Brno. Prspktiva chovu koniv Csk Rpulic. Symposium. Proc o. 1996á Hogyan írjuk hlysn? (Társsz.. Jávorka L.) Magyar Mzõgazdaság o. 10

11 1996á 1997á 1997á 1997á 1997á 1997á 1997á 1997á 1997á 1997á 1997á 1997á 1997á 1997á 1997á Why and How to Consrv Domsticatd Anmal Gntic Rsourcs? Th 3rd Intrnational Workshop of Japan on Gntic Rsourcs (Invitd kynot addrss). Tsukua. MAFF-AFFRC/NIAR d. Proc o. Alkalmazott gntika (Állattnyésztés) Egytmi jgyzt (Társsz.: Takács E.) 277.o. Animal traction in Hungary. Proc. of th 1st mting of FAO/CIHEAM.REU..Zaragosa. Tchnical sris o. Th rol of diffrnt domstic animal populations in th prsrvation. DAGENE Workshop. Kassa. Júl Proc.: 2-3. o. Highr ducation programms for hors production in Hungary. EAAP 48 th Ann.Mt. Bécs H Practical us of hritaility stimats of primary and scondary traits of Thoroughrd rac horss. 48th EAAP Ann.Mt. Bécs. H.5.2. Th impact of th "avrag irth day" on th diffrnt prformancs of a Charolais hrd. (Társsz. : Gáspárdy A., Szaára L.) EAAP Ann. Mt. Bécs. C Digitalizált vidoképk alkalmazása az állattnyésztésn. (Társsz. : Gra I., Jávorka L. Eszs F.) Akadlmiai számoló. A magyar szürk. Õshonos állatfajtáink. Állattnyésztõk Lapja. XXV o. Aktuális gondolatok a vrsnylovak párosításáról. Tlivér ápr. 7-8.o. Bécsn találkoztak Európa állattnyésztõi. Magyar Állattnyésztõk lapja. XXV o. Cigája tnyésztés Jugoszláviáan (Társsz.: Vrss L.) MagyarÁllattnyésztõk Lapja. XXV o. Az angus-tól a szimmntáliig. (Társsz : Balika S.) Magyar Állattnyésztõk Lapja. XXV o. Multimdia rndszr alkalmazása a törzskönyvzésn. (Társsz. Csónaki J.,Fáián Gy.) DATE Állattnyésztési napok. Proc o. * A tljsítmény mérésénk lhtõségi a sportlótnyésztésn. DATE Állattnyésztési napok. IV. Proc. 679.o.* 1997á Furthr stps of coopration in shp rds dscription. Siiu május proc * Állattnyésztési kultúránk Európáan. Elõadás. Jákotpuszta * Õsállatokról Magyar Mzõgazdaság okt.-nov. * Usful Ancint shp rds Ea. Kukuvics konf. * Usful cikk AGRInak * How to rd oxn Zaragoza Ea. * Slction of traditional hors rds Zaragoza Ea. * Tjs cikk MÁSZ * Dollys cikk Soltival MÁSZ á Th maintnanc of Hungarian rds of farm animals thratnd y xtinction. in : Gntic Consrvation of Domstic Livstock. Ed. L. Aldrson. C.A.B. Intrnational (RBST) o. áspcial prolms of consrvation of domstic livstock. 4 th. World Con. on Gn. Appl. Livst. Prod. Edinurg. Proc. XIV o. aá aá A szarvasmarha vércsoport és hisztokompatiilitási antigén (BoLA) vizsgálata és alkalmazási lhtõségi a tnyésztésn. Társsz.: Takács E. Állatt. és Takarm. 47.évf. No o. Charolais orjak választási súlyának üzmi értéklés gydi állatmodll alkalmazásával. Társsz. Gáspárdy A., Szaára L., Svá L. Állatt. és Takarm. 47. évf. No o. 11

12 aá aá á á á á cá cá cá Usful ancint shp rds in Danuian rgion. Társsz. Gáspárdy A., Eszs F. Állatt. és Takarm. 47 évf. o o. / és in: Shp and Goat Husandry in th Cntral and Eastrn Europan Countris, a struggl to surviv. Proc.10.o. Az immunogntika úja rdményi és alkalmazásuk az állattnyésztésn. Társz.: Takács E. Magyar Állatorvosok Lapja 120.évf. 4.sz o. Th protction of gntic rsourcs as rflctd y th xampl of Gidran mar familis. Társsz. : Pataki B., Mihók S. EAAP. 49 th Cong. Warsawa. H o. Proc. 303.o. Thory of rding rac horss. EAAP 49 th Cong. Warsawa. H o. Proc o. Biotchnical mthods in th maintnanc of th gntic divrsity of th Lipizzan hors rd. Társsz. Ha, F., Brm, G., Kovács A., Dovc P., Lazáry S. EAAP 49 th Cong. Warsawa H.6.8. DAGENE Danuian Countris Allianc for Consrvation of Gns in Animal Spcis. (1989-) Rport on th activity of DAGENE. EAAP 49 th Cong. Warsawa. Satllit mting joint with FAO on Consrvation o. Animal Production Rsarch Activitis at th Univrsitis and Collgs. In : Rsarch and Taching of Animal Husandry in Cntral and Eastrn Europan Countris. Ed. ÁTK Hrcghalom o. Gondolatok a párosításról. ÁTK Hrcghalom. Szaktanácsadási Füztk Vszélyztttt és kislétszámú populációk fnntartásának lhtõségi és fladatai a lótnyésztésn. Társsz. Domján E. ÁTK Hrcghalom Szaktanácsadási Füztk o. Bszámoló a 49. FEZ lótnyésztési szkciójának lõadásairól. Tlivér 6. 12/69. 8.o. Génmgõrzés. Orrhosszal Európa lõtt. Ami ránk maradt az mgvan. Magyar Állattnyésztõk Lapja. XXVI o. Charolais. Társsz. Balika S. Magyar Állattny. Lapja XXVI o. Limousin Társsz. : Balika S. Magyar Állattny. Lapja XXVI. 6. dá dá dá dá 6.o. A lond d'aquitain. Társsz. Balika S. Magyar Állattny. dá Lapja XXVI o. d A jövõt is fladjuk. Magyar Állattnyésztõk Lapja XXVI o. A hgyi tarka. Társsz. Balika S. Magyar Állattny. Lapja XXVI. dá 2. 8.o. Dunavölgyi sokszínûség. DAGENE. Magyar Állattnyésztõk dá Lapja. XXVI o. d Frisch Luft im Lipizzanr Stall. Ritr Rvu. Mgjlnés alatt. dá d Th importanc of Gidran familis társsz. Pataki B. Mihók S. Intrnational Confrnc of DAGENE. Consrvation of autochtonous ndangrd animal rds of Danuian countris. máj Proc a = lktorált tudományos folyóiratan = konfrncia kiadványan (procdings) c = intézti kiadványan d = ismrttrjsztõ folyóiratan 12

13 Gidran I.,II. Állattny. Ritr Rvu Frischs Luft Gulyásvrsny FEZ a Korprnikusról HABE-val Cikk az õshonosságról Juhász függlékn Birkás cikk Eszs + Gáspárdy 1999 áinrding and homozygosity of Lipizzan hors population. Társsz. Mihók S., Pataki B., Takács E., Egri Z., Bán B., Rittr D. 50 th Mting of EAAP. Zürich. GPH Proc. 7.o. IV áa magyar lótnyésztés a 21. század küszöén. Állattnyésztés és Takarmányozás. Vol o. II áa ronzpulyka hústrmlés a különlgs fogyasztói igényk kilégítés tükrén. Állatnyésztés és Takarmányozás. Vol o. á I áutility crossing using Blgian Whit and Charolais smn in Hungarian Gry hrds. 50 th Ann. Mt. Zürich. Társsz..Bölcsky K., Bárány I., Bozó S., Györkös I., Lugasi A. Sárdi J. Proc o. IV áinvstigation of Y-chromosom lngth variation in Lipizzan hors. Társsz. Házas G:, Kovács A., Mayr B., Marty E., Edr C., Brm G. Cytogntics and cll gntics Astr. 2 nd Eu. Cytogn. Conf. Jul o. I ángo s for th consrvation of Domstic animals 2.o.. SAVE mting Sucava máj IV áth Hucul and Sicul hors. Társsz. Mihók S. 5.o. SAVE mting Sucava máj IV áus of working horss in Cntral Europan Rgion Us of horss in Forstry and Agricultur, Brding of working horss Proc. of Intrnational Sminar on Working Horss. Kuovola and Anjalamnkoski. Finland júl o. d. Finnish Working Hors Socity. II áth traditional hors rds in Cntral Europan rgion o. Us of horss in Forstry and Agricultur, Brding of working horss Proc. of Intrnational Sminar on Working Horss. Kuovola and Anjalamnkoski. Finland júl o. d. Finnish Working Hors Socity. II álugasi A Bodó Farkas J Hóvári J Dworschák E. Lipidproxidációs mutatók változása különözõ gnotípusú szarvasmarhák húsáan mmránlazító ljárások hatására OÉTI tudományos ûlés dcmr IV álugasi A Bodó, Bölcski.Mihók, Farkas J, Horvathovich P, Hóvári _J Dworschák E.Lipidproxidációs mutatók változása különözõ gnotípusú vágóállatok húsáan mmránlazító ljárások hatására. MTT XXIV Vándorgyûlés Szgd 1999 szpt. 2-4 IV 13

14 álugasi A Bodó, Bölcski.Mihók, Farkas J, Horvathovich P, Hóvári _J Dworschák E.Lipidproxidációs mutatók változása különözõ gnotípusú vágóállatok húsáan mmránlazító ljárások hatására.. Táplálkozás Allrgia Diéta á I álugasi, Hóvári Bölcsky Mihók Bodó Gnotyp and organdpndnt lipidproxidation in mat for human consumption. Summr Mting of th Intrnational Socity for fr radical rsarch. Drzda. Júl.1-5 Astr. 237.o. posztr IV ábölcsky Bárány Bodó Bozó, Györkös,LugasiSárdi J. Commrcial crossing using Blgian Whit Blu and Charolais smn in Hungarian Gry hrds. 50 th Annual Mting EAAP Zürich.aug Astr IV álugasi, Bodó,Bölcsky, Farkas, Horvathovich P Hóvári J Dworschák E. Lipidproxidációs mutatók változása különözõ gnotipusú szarvasmarhák húsáan mmránlazító ljárások hatására Déldunántúli analitikai Nap Kaposvár.99. máj.21. IV álugasi, Bölcskí, Bodó,Hóvári Lipidpoxidéciós mutatók változása kül. Gn.szarvasmasm. húsáan oxidációt fokozó ljárások hatására A Hús mgj. alatt. I álugasi, Hóvári, Mihók, Bodó Lipidprox. Mut. Változása kül, gn. Pulykák húsáan mmránlazító ljárások hatására OKK Évi munkaszámoló 2000 fr.8. IV Mult és jövő. Állattnyésztők lapja. XXVIII o. Kincsünk a magyar ló. Állattnyésztők lapja. XXVIII.2. 5.o. Lugasi, Hóvári Bölcsky Mihók Bodó Gnotyp and organdpndnt lipidproxidation in mat for human consumption. Summr Mting of th Intrnational Socity for fr radical rsarch. Archivs in Biochmistry and Biophysics. (írálat alatt) 14

15 I. Tudományos dolgozatok (Scintific pulications) Bodó I.: Th maintnanc of Hungarian rds of farm animals thratnd y xtinction. in : Gntic Consrvation of Domstic Livstock. Ed. L. Aldrson. C.A.B. Intrnational (RBST). Warwick p. Bodó I.: Mthods and xprincs with in situ prsrvation of farm animals. in Gntic Consrvation of Domstic Livstock. d. L. Aldrson. Warwick, p. Bodó I.:A géntartalékok mgõrzés az állattnyésztésn. (Consrvation of gntic rsourcs in animal rding. Acadmic doctoral thsis.) Budapst, Akadémiai doktori értkzés. Kézirat. 179.p. Bodó I. - Dunka B. - Karl G. - Gra I.: Th fur production of th Racka shp. (A racka prém-trmlés.) in : Õshonos és honosult háziállatfajtáink gntikai sajátosságai II. Budapst, p. Bodó I.- Gra I. - Kovács Gy. Rményi K.A. - Horn conformations (Szarvalakulások) két nylvû kiadvány. World Confrnc Consrvation and Rar Brds Survival, Budapst, p. Bodó I.: Th minimum numr of prsrvd populations. FAO Animal production and halth papr , p. Bodó I.: Th Prolm of Population Siz in th Prsrvation of Domstic Animals Hungarian Agricultural Rsarch 1994.márc p. Bodó I.: Discussion on th oligatory population siz of th prsrvd domstic animal populations Stocarstvo Zagr 48:1994. (9-15) Bodó I.: Minimum numr of individuals in prsrvd domstic animal populations 3 rd Gloal confrnc on Consrvation of Animal Gntic Rsourcs, Editors R. D. Crawford, E. E. Listr, J.T. Buckly Kingston, Ontario, Canada, RBI p. Bodó I.: Fajták és génkészltk mgõrzés a szarvasmarhatnyésztésn. Állattnyésztés és Takarmányozás o., Bodó I.: Fajták és génkészltk mgõrzés a szarvasmarhatnyésztésn. MÁL o. Dworschák E.- Barna É. - Bodó I.- Latif S.- Lugasi A.- Czuczy P.- Hóvári J.- Kontraszti M.- Nszlényi K.: Comparison of charactristic componnts from chickns of diffrnt gnotyp kpt in intnsiv and xtnsiv farming systms Nahrung évf o. Bodó I. Takács E.: A szarvasmarha vércsoport és hisztokompatiilitási antigén (BoLA) vizsgálata és alkalmazási lhtõségi a tnyésztésn.. Állattnyésztés. és Takarmányozás.. 47.évf. No o. Gáspárdy A. - Szaára L. Bodó I. - Svá L.: Charolais orjak választási súlyának üzmi értéklés gydi állatmodll alkalmazásával. Állattnyésztés. és Takarmányozás. 47. évf. No o. 15

16 Gáspárdy A. Bodó I. - Eszs F.: Usful ancint shp rds in Danuian rgion Állattnyésztés. és Takarmányozás.. 47 évf o. Gáspárdy A. Bodó I. - Eszs F.: Usful ancint shp rds in Danuian rgion in: Shp and Goat Husandry in th Cntral and Eastrn Europan Countris, a struggl to surviv.. 10.o. Bodó I. Takács E.: Az immunogntika úja rdményi és alkalmazásuk az állattnyésztésn. Magyar Állatorvosok Lapja. 120.évf. 4.sz o. Bodó I. Domján E.: Vszélyztttt és kislétszámú populációk fnntartásának lhtõségi és fladatai a lótnyésztésn. ÁTK Hrcghalom Szaktanácsadási Füztk o.. Mihók S. Bíró G.- Bodó I. - Süth M.: A ronzpulyka hústrmlés a különlgs fogyasztói igényk kilégítés tükrén. Állatnyésztés és Takarmányozás Vol o. Lugasi A. Bodó I. Bölcski K Mihók S. - Farkas J. - Horvathovich P. - Hóvári J. - Dworschák E.: Lipidproxidációs mutatók változása különözõ gnotípusú vágóállatok húsáan mmránlazító ljárások hatására.. Táplálkozás Allrgia Diéta p. Házas G. Kovács A. Mayr B. Marti E. - Edr Cl. Brm. G Bodó I.: Invstigation of Y chromosom lngth variation in Lipizzan horss. Cytogntics and Cll Gntics Astr p. II..Összfoglaló tanulmányok (Comprhnsiv studis) Bodó I.: Actual situation and prolms in consrvation policy and practic in Europ. 4 th. World Cong. on Gn. Appl. Livst. Prod. Edinurg Proc. XIV o. Ludrovszky F.- Bodó I. - Kovács Gy.:Th nakd nck Fowl AGRI.(7) o. Bodó I. Bakr K.H. Currnt prolms in consrvation programms of cattl. in Gnntic Consrvation of Domstic Livstock. Ed. Aldrson L. C.A.B. Int (RBST) o. Bodó I. - Kovács Gy.- Srgi J. - Takács E.: Fladatok és lhtõségk az állattnyésztés géntartalékainak modrn módszrkkl történõ mgõrzésén. Magyar Állatorvosok Lapja sz o. Bodó I.: Az Állatorvostudományi Egytm Állattnyésztéstani tanszékénk rdményi között. (Th rsults of th Dpartmnt of Animal Husandry, Univ. Vt. Sci ) Magyar Állatorvosok Lapja, Budapst, p. Bodó I. Borsos B.: Új utak a változó magyar mzõgazdaság és állattnyésztés számára. (1.) (Nw possiilitis for th Hungarian agricultur for animal husandry. Állattnyésztés és Takarmányozás p. 16

17 Bodó I.: Általános állattnyésztés Alkalmazott gntika. (Applid gntics) Egytmi jgyzt, átdolgozott kiadás p. Bodó I. Borsos B.:Új utak a változó mzõgazdaság és állattnyésztés számára. (Nw ways for th changing agricultur and animal rding.) (2. Közlmény..) Állattnyésztés és Takarmányozás Tom 41. No.2. 1O3-107.p. Bodó I. Hckr V.:Lótnyésztõk kézikönyv Mzõgazdasági Kiadó 1992, 429.p. Bodó I. - Koppány G. - Gra I. - Manczur F.:Autochthonous shp rds in Hungary. FAO Animal Gntic Rsourcs Information p. Dohy J. Bodó I.: Bf production in Eastrn Europ World Animal Scinc C.5. Bf cattl production Editd y R. Jarrig, C. Bérangr Elsvir Amstrdam - London - Nw York Tokyo Chaptr p. Bodó I.: Th Hungarian Racka FAO Animal Gntic Rsourcs Information p. Bodó I. Kovács Gy. Takács E.: Gntics, Applid to Livstock Production. (angol nylvû gytmi jgyzt) 1994 pp.124. Bodó I. Gra I. Koppány G.: A magyar szürk szarvasmarha. Kiad.:Magyar Szürk Szarvasmarhát Tnyésztõk Egysült. 120.o. Bodó I.: A fnntartható fjlõdés és az állattnyésztés. Valóság, p p. Bodó I. Tnyésztés módszrk. Lótnyésztés in : Állattnyésztés 1. Szarvasmarhatnyésztés, Lótnyésztés, Szrk.Horn Pétr, Mzõgazda kiadó ISBN Budapst Bodó I.: A lótnyésztés Magyarországon 1995-n (MÁL Ló / lótnyésztés Bodó I. Gra I. Koppány G. : Th Hungarian Gry Cattl Kiad.: Hung Gry Cattl Brdrs Ass. 128.o. Bodó I.: A lótnyésztés 1996-an Magyarországon. MÁL o. Bodó I.: Animal production rsarch activitis at th univrsitis and collgs. FAO kollégium Hrcghalom. Kézirat. 1-5.o. Mihók S. Bodó I.: Az 1996 évi FEZ lótnyésztési lõadásai, vitái. Lillhammr Kézirat. 6.p. Bodó I.: Biotchnológia az állattnyésztõ szmévl.krkasztal konfrncia sorozat Sárvár-Bécs Floppyn pulikálva. Bodó I.: Why and How to Consrv Domsticatd Anmal Gntic Rsourcs? Th 3 rd Intrnational Workshop of Japan on Gntic Rsourcs (Invitd kynot addrss). Tsukua MAFF-AFFRC/NIAR d o. Bodó I.: Bécsn találkoztak Európa állattnyésztõi. Magyar Állattnyésztõk lapja XXV o. 17

18 Balika S. Bodó I.: Az angus-tól a szimmntáliig. Magyar Állattnyésztõk Lapja XXV o. Bodó I.: A húsmarhatnyésztés történt o. A húsmarha fajták o. A húsmarhatartás jövdlmzőségi viszonyai o. in : Húsmarhatnyésztés. Szrk.: Szaó Frnc Budapst. Mzőgazda Kiadó. Bodó I.: Gondolatok a párosításról. ÁTK Hrcghalom. Szaktanácsadási Füztk Bodó I.: Bszámoló a 49. FEZ lótnyésztési szkciójának lõadásairól. Tlivér /69. 8.o. Bodó I.: Génmgõrzés. Orrhosszal Európa lõtt. Ami ránk maradt az mgvan. Magyar Állattnyésztõk Lapja.. XXVI o. Bodó I. Balika S.: Charolais. Magyar Állattny. Lapja. XXVI o. Bodó I. Balika S.: Limousin Magyar Állattny. Lapja. XXVI o. Bodó I. Balika S.: A lond d'aquitain.. Magyar Állattny Lapja. XXVI o. Bodó I.: A jövõt is fladjuk. Magyar Állattnyésztõk Lapja. XXVI o. BodóI. Balika S.: A hgyi tarka. Magyar Állattny. Lapja. XXVI o. Bodó I.. Dunavölgyi sokszínûség. DAGENE. Magyar Állattnyésztõk Lapja.. XXVI o. Bodó I.: A magyar lótnyésztés a 21. század küszöén. Állattnyésztés és Takarmányozás Vol o. Bodó I.:Us of working horss in Cntral Europan Rgion Us of horss in Forstry and Agricultur, Brding of working horss. Kuovola and Anjalamnkoski. Finland d. Finnish Working Hors Socity o. Bodó I.: Th traditional hors rds in Cntral Europan rgion. Us of horss in Forstry and Agricultur, Brding of working horss Kuovola and Anjalamnkoski. Finland d. Finnish Working Hors Socity o. III Népszrűsítő és gyakorlati szakcikkk (Articls for popularization and practic) Bodó I.: A magyar szürk marha hasznosításának lhtõség 1990-n, különös tkintttl a vgyszr mnts trmlésr. Magyar szürk tnyésztõk Országos Tanácskozása.Kézirat. Balatonszntgyörgy. 9.o. Bodó I. Jávorka L. Gáspárdy A.: A szürkérõl színsn. Magyar Mzõgazdaság aug p. Bodó I.: Rménykdô tnyésztôk.magyar Mzôgazdaság évf. 47. sz. 17. p. Bodó I.: Ovrviw and discussion of th projct on th autochton shp rds dscriing Kassa DAGENE Symposium p. 18

19 Bodó I.: Jogos az aggodalom háziállataink jövõjéért, d nm kll félni. Állattnyésztés és Takarmányozás, vol.43. No p Bodó I. Gra I. Koppány G.. A magyar szürk marha tnyésztési tchnológiája. A Környztvédlmi és Vizgazdálkodási Minisztérium flkérésér Kézirat. pp.100. Bodó I. Vrss L.: Cigája tnyésztés Jugoszláviáan. MagyarÁllattnyésztõk Lapja XXV o. IV. Előadások és posztrk konfrnciákon (Confrnc procdings) Bodó I.: Currnt status of consrvation of gntic rsourcs of farm animals. I.Ind DAGENE Symp. on Gn Consrvation Krms. Astr o. Bodó I. Eszs F.: Colour Variation in Hungarian Gry Cattl. IInd. Int. DAGENE Symp. on Gn Consrvation Krms. Astr.: 16.o. Bodó I.: Nagyüzmi és kisüzmi gyüttmûködés lhtõségi az állattnyésztés különözï ágaian. XXIV. Óvári Tudományos napok Mosonmagyaróvár, o. Bodó I.: A ló munkaképsségénk a mghatározása - gykor és most. Az állattnyésztés fjlsztéséért c. tudományos mlékülés Csukás Zoltán szültésénk 90. Évfordulójára Drcn, o. Bodó I. Klméri G.: Th formation of rding stratgis according to various tchnologis. (Társsz. : Klméri G.) 41th Ann. Mting of th EAAP, C Toulous, o. Bodó I. - Klméri G.- Hamza L.- Szaára L.- Gua J.- Kisgrgly A.K.: Comparison of prwaning prformanc of purrd and F1 crossrd cows in intnsiv f production. 41th Ann Mting of th EAAP, Toulous, C o. Patay S. Bodó I. : Th Intrnational nomnclatur of hors colours. 41th Ann, Mting Of th EAAP, Toulous, Proc. H o. Ludrovszky F. - Gyöngy F. - Kovács G. - Takács E. Bodó I. - Tamás J.: Worm mal as a sourc of poultry VIII Confrncia Europa d Avicultura, 1990 Barclona 12.o. Bodó I.: Réalités t prspctivs d la production ovin n Hongri. Colloqu Intrnational d la viand ovin Fougérs. Proc o. Bodó I.-Szaára L.-Hamza L.- Pataky B.: Th comparsion of mar and sucklr cow in mat production. Europan Association for Animal Production Brlin. Astacts, II p.H.6.2. Bodó I.: Th Rol of Ancint Non-Commrcial Brds in Altrnativ Farming. Procdings of th Intrnational Confrnc on Altrnativs in Animal Husandry Witznhausn, Univrsity of Kassl, p. Klméri G. - Bodó I. - Hamza L. - Szaára L.: Data on matrnal prformanc in singl sucklr f cows. Europan Association for Animal Production, II. Astracts p. C

20 Bodó I. A magyar lófajták, jln, jövõj. Biológiai alapok az állattnyésztésn. Orsz. Konfrncia Budapst p. Bodó I.: Intrnational activity in th fild of gn consrvation of farm animals. 2 nd Intrnational DAGENE-Symposium on Gn Consrvation Ullõ) 2. p. Bodó I.: Harmonizing of animal wlfar and modrn animal husandry. 5 th Confrnc on Rplacmnt of animal xprimnts in ducation Budapst 4.p. Dohy J.- Bodó I. - Eszs F., Jávorka L.: Th impact of managmnt on th production of Holstin Frisian cows 8 th Wold Holstin Frisian Confrnc Budapst. Astracts 40.p. Bodó I. Fkt S.: Basis for valuation of nutrint and fd allowancs in horss (Társsz.: Fkt S.) - Hungarian rcommndation 43 rd Annual Mting of th EAAP Madrid Astracts Vol 2. H. III p. Bodó I.: A régi háziállatfajták és a lglõhasznosítás. Trmészts állattartás Drcn o. Ludrovszky F. Bodó I. - Janan J. - Rill Z. - Takács E.: Comparison of gg production in various typs of Japans Quail. 19 th World s Poultry Congrss Amstrdam. Procdings Vol p. Ludrovszky F - Janan J. - Rill Z. - Takács E. - Bodó I.: Comparison of layrtyp and mat-typ Japans quail E. Symposium progrsss in vtrinary mdicin Zmplinska Tplica Astracts 69.p Bodó I. -Szaára L. - Hamza L. - Pataki.- Szndi R.:Comparison of waning prformanc of sucklr cows and havy draught horss. Symposium progrsss in vtrinary mdicin Zmplinska Tplica Astracts 67.p. Bodó I.: Th rol of gntic divrsity of farm animals in sustainal agricultur Intrnational Scintific Confrnc on Nw Stratgis for Sustainal Rural Dvlopmnt Gödöllô III p. Bodó I.: Prsrvation of gntic rsourcs of domstic animals in Hungary Gnové zdroj - hospodarskych zvírat Brünn 1993.VI p. Bodó I.: Harmonising of animal wlfar and modrn animal husandry EURONICHE Confrnc on Rplacmnt of Animal Exprimnts in Education Budapst Bodó I.: Uja kutatások a lovak tljsítményvizsgálata trén Budapst.Országos Konfrncia Biologiai alapok az állattnyésztésn p Bodó I.: Charolais cattl in Hungary. A charolais szarvasmarha fajta Magyarországon Brünn 5.p. Némth Cs. - Bodó I.: Th rding and prformanc rgistration systm in Hungary 44 th.eaap Confrnc VIII Aarhus Hors production Proc o. Bodó I.: Mthods for prsrvation of larg domstic livstock thratnd y xtinction in astrn Europan countris Krakko 5.p. 20

DNS MIKROSZATELLITEK VIZSGÁLATA LÓ ÉS SZARVASMARHA FAJTÁKBAN

DNS MIKROSZATELLITEK VIZSGÁLATA LÓ ÉS SZARVASMARHA FAJTÁKBAN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék Tanszékvezető Dr. Husvéth Ferenc egyetemi tanár, az MTA doktora Készült

Részletesebben

Dr. Kovács Attila Zoltán. Publikációs jegyzék

Dr. Kovács Attila Zoltán. Publikációs jegyzék Név: Beosztás: Dr. Kovács Attila Zoltán egyetemi docens Publikációs jegyzék ( 1.) Bíró, P. - Kovács, A. - Perényi, M.: A garda (Pelecus cultratus L.) populációdinamikája és tápláléka a Balatonban. 217-231.

Részletesebben

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata 53. sz. mérés Hurokszaályozás vizsgálata nagyszültségű alap- illtv losztóhálózat (4,, kv a hálózatok unkcióáól kövtkzőn hurkolt (töszörösn hurkolt kialakítású. sok csomóponttal, tö táplálási illtv ogyasztási

Részletesebben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Szalay István Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete

Részletesebben

32/2004. (IV. 19.) OGY határozat

32/2004. (IV. 19.) OGY határozat 32/2004. (IV. 19.) OGY határozat a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról1 A magyar nép történetéből ismert,

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Utófeszített vasbeton lemezek

Utófeszített vasbeton lemezek Utófszíttt vasbton lmzk Pannon Fryssint Kft. 1117 udapst, udafoki út 111. Tl.: + 36 1 279 03 58 - Fax: + 36 1 209 15 10 www.fryssint.com 2008. dcmbr Utófszíttt vasbton lmzk z utófszíttt szrkztk alkalmazása,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. Mihók Sándor

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. Mihók Sándor PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. Mihók Sándor 1. Mihók S. (1973): A nyulak növekedése, takarmányértékesítése és az alomszám. Baromfitenyésztés. Budapest, 17.évf. 7.sz. 26-27.p. kisebb 2. Mihók S. - LOVAS L. (1975):

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

2. Tudományos konferenciákon elhangzott elıadások konferencia kiadványban megjelentetve

2. Tudományos konferenciákon elhangzott elıadások konferencia kiadványban megjelentetve PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Petı István (SZIE GTK GMI, Gazdasági Informatika Tanszék) 1. Tudományos cikkek 1.1. Idegen nyelven: Pitlik László, Pásztor Márta, Bunkóczi László, Petı István (2002): Integrated

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

STV I /A EREDMÉNY ÖSSZESÍTÖ LAP NAGYCENK, 2010.03.10.

STV I /A EREDMÉNY ÖSSZESÍTÖ LAP NAGYCENK, 2010.03.10. TV I /A RDMÉNY ÍT LAP NAGYCNK, 2010.03.10. 36 é 46 hónp közöi A ménjö Tkv Nv zü. Mék z TV idöpnjn m z í H Ú j pn Lépéhz méé v úypn épé zdn Mzí v épé üé épé üé ép. ü. v. ép. ü. v. p. p. p. p. pn U v U z

Részletesebben

JEGYZÉK a teljes publikációs tevékenységről

JEGYZÉK a teljes publikációs tevékenységről NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR Agrártudományi Tanszék JEGYZÉK a teljes publikációs tevékenységről Név: Beosztás: DR. GYÖRKÖS ISTVÁN C.Sc főiskolai tanár 1. Könyvek, könyvrészletek, jegyzetek

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2013 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Agronomica Óváriensis X 157 ISSN: 1416-647X Acta Alimentaria

Részletesebben

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom Felhasznált irodalom Könyvek, folyóiratok, időszaki kiadványok: 1. ALLAIN, D. THÉBAULT, R.G.: 1988. Effects of various melatonin treatments on summer wool production in angora rabbits. 4 th World Rabbit

Részletesebben

Dr. Szovátay György publikációs listája. I. Szovátay György dr. gyakorló állatorvos korábban írt közleményei (1955-1969)

Dr. Szovátay György publikációs listája. I. Szovátay György dr. gyakorló állatorvos korábban írt közleményei (1955-1969) Dr. Szovátay György publikációs listája I. Szovátay György dr. gyakorló állatorvos korábban írt közleményei (1955-1969) Szovátay Gy.: Megfigyelések a sertés methaemoglobinaemiájával kapcsolatban. 1955.

Részletesebben

- Oktatott tantárgyak: Sertéstenyésztés, Sertésnemesítés és Termék-előállítás

- Oktatott tantárgyak: Sertéstenyésztés, Sertésnemesítés és Termék-előállítás - Név : Dr. Házas Zoltán - Beosztás: egyetemi docens - Elérhetőség (iroda, telefonszám, e-mail cím): Mezőgazdasági Termékfeldolgozás és Minősítés Tanszék Tanügyi épület: 215 szoba, tel:318; email: hazas.zoltan@ke.hu

Részletesebben

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni.

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni. Játékok a tanításhoz? - 1 - Tanító játékok? A Lgo kockák gészn biztosan fontos szívügyi gy gész sor gyrk és szül gnráció éltébn. Mi köz van a Lgo kockáknak a tanuláshoz? Vagy lht gyáltalán tanítani /órákat

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2010. szeptember

Mezőgazdasági termelői árak, 2010. szeptember Közzététel: 2010. november 15. Következik: 2010. november18. Személysérüléses közúti közlekedési balesetek, 2010. III. negyedév Sorszám:178. Mezőgazdasági termelői árak, 2010. szeptember Az agrár termelőiár-szintje

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

Műszaki rajz készítés a térfogati illetve felület modellből, Műhelyrajzok és darabjegyzékek készítése,

Műszaki rajz készítés a térfogati illetve felület modellből, Műhelyrajzok és darabjegyzékek készítése, . BEVEZETÉS CAD/CAM/CAE RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA Dr. Mikó Balázs. Számítógéppl sgíttt trvzés A számítógéppl sgíttt trvzés alatt (CAD computr aidd dsign) többfél, számítógépn alapuló módszrt értünk, amly

Részletesebben

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link:

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/egyeb/eygseges_engedelyek_kiadasa.html s are asked, according

Részletesebben

GÉNMEGŐRZÉS RÉGI HÁZIÁLLATFAJTÁK ÉRTÉKE. Koppány Gábor Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, Budapest

GÉNMEGŐRZÉS RÉGI HÁZIÁLLATFAJTÁK ÉRTÉKE. Koppány Gábor Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, Budapest GÉNMEGŐRZÉS RÉGI HÁZIÁLLATFAJTÁK ÉRTÉKE Koppány Gábor Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, Budapest Imre! Úgy gondolom, hogy a téma bevezetője nem lehet más: Isten éltessen Nagyon balga dolog lenne,

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 ÖBL.) SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZ TISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE PROJEKTMENEDZSMENT

FÜZESGYARMAT VÁROS (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 ÖBL.) SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZ TISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE PROJEKTMENEDZSMENT FÜZESGYARMAT VÁROS (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 ÖBL.) SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZ TISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE PROJEKTMENEDZSMENT KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0014 SZÁMÚ PROJEKT 1 1. AZ ELŐTERJESZTÉS CÉLJA Az lőtrjzté

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA / LIST OF PUBLICATIONS. Folyóiratcikkek / Journal articles:

PUBLIKÁCIÓS LISTA / LIST OF PUBLICATIONS. Folyóiratcikkek / Journal articles: PUBLIKÁCIÓS LISTA / LIST OF PUBLICATIONS Folyóiratcikkek / Journal articles: Holló, G.; Szathmáry, L. 2001. Berekböszörmény honfoglalás kori trepanált koponyájú egyéne [The individual with trephined cranium

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése A közpotos furérhámozás éháy alapösszfüggés 1. ábra: A hámozás jllmző myiségi Az 1. ábra forrása: Dr. Lugosi Armad ( szrk. ) : Faipari szrszámok és gépk kéziköyv Műszaki Köyvkiadó, Budapst, 1987, 57. oldal.

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A génmegelőzés lehetőségei az állattenyésztésben és kapcsolata a környezetvédelemmel,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül ISO 9000 és ISO 20000, minőségmndzsmnt és információtchnológiai szolgáltatások mndzsmntj gy szrvztn blül dr. Vondrviszt Lajos, Vondrviszt.Lajos@nhh.hu Nmzti Hírközlési Hatóság Előzményk A kormányzati intézményk

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 7 Issue 4 Gödöllı 2011 281 A MAGYAR SZÜRKE SZARVASMARHÁT TARTÓ TENYÉSZETEK ÁLLATLÉTSZÁM ALAKULÁSA, ÉS AZ

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. 2004-2007 Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Élelmiszertudományi Kar, Szakfordítói képesítés

CURRICULUM VITAE. 2004-2007 Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Élelmiszertudományi Kar, Szakfordítói képesítés CURRICULUM VITAE Név: Dr. Szűcs Viktória Beosztás: tudományos munkatárs Szervezeti egység: Technológiai és Élelmiszerlánc-vizsgálati Osztály Elérhetőség - cím: 1022 Budapest Herman Ottó út 15. - email:

Részletesebben

airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában

airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában 1 airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában From airfield 2 3 Airport City airled program alap információk 5 Futamidő: 2012 július 1. 2014 december 31. (30 hónap) Central Europe

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1358 0.2.2 Species name Mustela putorius 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name házigörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szml LVIII. évf. 2011. július augusztus (633 652. o.) Havran Dánil A vállalati likviditáskzlés szrp szközfdzttl rndlkző hitlszrződéskbn Az alkun alapuló mgközlítés rdményi

Részletesebben

Állattenyésztők érdekeinek képviselete

Állattenyésztők érdekeinek képviselete Állattenyésztők érdekeinek képviselete A Magyar Állattenyésztők Szövetsége tagszervezetein keresztül felöleli a hazai sertés, szarvasmarha, ló, juh, kecske, méh és őshonos állatfajok tenyésztőit és tartóit,

Részletesebben

JEGYZÉK a teljes publikációs tevékenységről

JEGYZÉK a teljes publikációs tevékenységről NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR Agrártudományi Tanszék JEGYZÉK a teljes publikációs tevékenységről Név: Beosztás: DR. FORGÓ ISTVÁN Ph.D. főiskolai adjunktus KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1.

Részletesebben

Nem technikai összefoglaló

Nem technikai összefoglaló A V r s p a t a k P r o j k t Lgislaţi Română Riscuri Proictul Roşia Montană chnologis BAT bl Practics BAP Bst Availabl Tchnologis BAT sponsibl Mining Bst Availabl Practics BAP Rsponsibl Mining Economi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. (Utoljára frissítve: 2013. szeptember 11.)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. (Utoljára frissítve: 2013. szeptember 11.) PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Utoljára frissítve: 2013. szeptember 11.) 2013. ÉV (6) 1. MOLNÁR L. [2013]: A vállalati innováció piaci sikerét befolyásoló tényezők hatásmechanizmusa szerinti különbségek a kis- és

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR mn W FM K F v n d m n d K v d 3 p d 3p 0 d 0 0 0 ó vn g 0 p mb B x M hnő po pő 3 0 3 30 CLgnd 0 Mpo á E gán po á v p g őn gbó M 8 m 08 Nop nú ó K ú ó ú á mn nop n m o C pá bnph ó ü önbö ő m bn 8 0 P dá

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Születési hely és idő: Miskolc, 1982 Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős

Születési hely és idő: Miskolc, 1982 Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős Bodolai Tamás Személyi adatok: Születési hely és idő: Miskolc, 1982 Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős Végzettség: 2009-2012 Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Hatvany József Informatikai Tudományok

Részletesebben

ANNEXES. 5.1.1. ACTION A1 - Preparation of forest habitat management 5.1.1.-1. Map of the area of invasive management in 2012

ANNEXES. 5.1.1. ACTION A1 - Preparation of forest habitat management 5.1.1.-1. Map of the area of invasive management in 2012 ANNEXES 5.1.1. ACTION A1 - Preparation of forest habitat management 5.1.1.-1. Map of the area of invasive management in 2012 5.1.3. ACTION A.3: Munition treatment planning 5.1.3.-1. Map of the target area

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz Országos Meteorológiai Szolgálat Magyar Meteorológiai Társaság Éghajlati Szakosztály Magyar Hidrológiai Társaság Hidraulikai Műszaki Hidrológiai Szakosztály 2010 ÉGHAJLATA, IDŐJÁRÁSA ÉS VÍZJÁRÁSA A TÉNYADATOK

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

17. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ

17. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ 17. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ Az állattenyésztés és szaporodásbiológia helye és szerepe a magyar agrárstratégiában A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet

Részletesebben

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 4 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 57. 2008.

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 4 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 57. 2008. 4 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION ÁLLATTENYÉSZTÉS és TAKARMÁNYOZÁS Fôszerkesztô (Editor-in-chief): GUNDEL János (Herceghalom) Szerkesztô (Editor): REGIUSNÉ MÔCSÉNYI Ágnes (Herceghalom) A szerkesztôség

Részletesebben

Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel: 2015. február 16. Következik: 2015. február 20. Keresetek Sorszám: 26. Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak, 2014. december 2014 decemberében

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám hvs mgyi PÉNZVILÁG a média gr Nonprofit kft. ingyns kiadványa 2011. fbruár 2. évfolyam 2. szám Takarékos és környzttudatos mgyi költségvtés Hosszú évk után takarékos és környzttudatos költségvtés lht a

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

Magyarország régióinak földrajza

Magyarország régióinak földrajza Magyarország régióinak földrajza szerkesztette: Dr. Szabó Géza tanszékvezető egyetemi docens A régiók felépítése A régiók földrajzi jellemzői: A történelmi múltban kiformálódott közösség adja alapját (történelmi

Részletesebben

Rö u ᔗ号 n 1997 M nö 1998 n y N (O n Kö ny In ) - u 2000 F O O I ö ny n c ( n n ) 2001 INT RN TION S F ᔗ号, nyúj, 2005 M y Sár B á - FEBE ECOLOGIC ᔗ北 rb n MI, 2009. d. 9. 2 T F nn h ó L f Cy A n D gn for

Részletesebben

Ismertesse a szarvasmarha felnevelését és a tehéntej tulajdonságait!

Ismertesse a szarvasmarha felnevelését és a tehéntej tulajdonságait! 0-06 Állattenyésztés és -tartás 1. Ismertesse a szarvasmarha felnevelését és a tehéntej tulajdonságait! Információtartalom vázlata: Mesterséges/itatásos borjúnevelés A borjak elhelyezése Növendéküsző-

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Vegyes védjegyközlemények. Jogutódlás

Vegyes védjegyközlemények. Jogutódlás Vegyes védjegyközlemények Jogutódlás ( 111 ) 122.870 ( 111 ) 128.073 ( 111 ) 130.494 ( 732 ) Harlequin Enterprises Ltd. (Ontario állam törvényei szerint működő vállalat), Don Mills, Ontario (CA) ( 111

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke

A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke Szakkönyvek, könyvrészletek - Juhász G. Garai P.: Human Research in

Részletesebben

KÜLÖNBÖZ FAJTÁJÚ HÚSHASZNÚ TEHENEK NÉHÁNY ÉRTÉKMÉRJE AZONOS KÖRNYEZETBEN

KÜLÖNBÖZ FAJTÁJÚ HÚSHASZNÚ TEHENEK NÉHÁNY ÉRTÉKMÉRJE AZONOS KÖRNYEZETBEN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezetje, témavezet DR. SZABÓ FERENC egyetemi tanár, az MTA doktora

Részletesebben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet UNIREGIO Zárókonferencia Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben Reisinger Adrienn tudományos segédmunkatárs, PhD

Részletesebben

SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁG

SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁG SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁG Könyvek és könyvrészletek 1. Társszerzőkkel: Hungarian Animal Husbandry. Ed.: Ócsag I. - Orbán A-né. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1970. 90.p. 2. Gundel János: A takarmányozás minőségi

Részletesebben

96% poliészter, 4% elasztán I szélálló, vízlepergető I férfi és női modell I több színben I kapucni nélküli modell: 9.999 Ft 7.

96% poliészter, 4% elasztán I szélálló, vízlepergető I férfi és női modell I több színben I kapucni nélküli modell: 9.999 Ft 7. Még nagyobb kínálat a www.hrvis.hu oldalon! www.hrvis.hu GET MOVIN IDEÁIS SPORTOÁSHOZ ÉS UTCAI VISEETKÉNT IS KAPUCNIS MODE: 11.999 7.999 softshll dzski 96% poliésztr, 4% lasztán I szélálló, vízlprgtő I

Részletesebben

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen Bálint Bálint L. GNTP Oktatás és Tudásmenedzsment Munkabizottság, 2009. június 10. Tények Debreceni Egyetemről 21000 nappali és 33000 összes hallgató

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A gazdasági állatfajok elismert tenyésztőszervezeteinek ismertetése Tenyésztőszervezeti munka a lótenyésztésben

Részletesebben

ĺ ĺ Á ü ĺ ĺ ĺ ń ü ú ü ü ú ü ü ü ü ü ę ĺ ü Ę É ę ď ę ü ü ü ü ü ü ú ę ü ü ĺ ű ű ü ű ź ś ź ä ć ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ü ű ĺ ü ę ü ĺ Á ĺ ź ź ę ű ę ü ü ü ü ű Á ü Ö ü ű ü ę Ę ĺ ú Á É Á Á Ż Á ę ű ú ü ĺ ú ĺ ĺ ę ĺ ĺ ú ü ź ę

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR, MOSONMAGYARÓVÁR Állattenyésztési Intézet Programvezető és témavezető: DR. DR. h.c. IVÁNCSICS JÁNOS az MTA doktora

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI havilap. Mesterségünk a turizmus

FEJÉR MEGYEI havilap. Mesterségünk a turizmus FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. MÁRCIUS, IV. ÉV FO LYAM, 3. SZÁM Szml Pakson BESZÁMOLÓNK A 4. OLDALON A mgyhatár nm lht a fjlsztésk gátja Rndhagyó bizottsági üléskt tartott a mgyi közgyűlés

Részletesebben

Ę ĺ ó ć ő ĺ ő ő ŕĺ ĺ ę ĺő ĺ ó ő Í ő í ę ź ĺ ő í Ĺ ó É Í É ĺ É Í Á É Ü É É Á Ą Á É ů ĺ źę ź ü ý źú ő ő ő ü ő ő ő ő í ö ó ź ő đ Ĺ ő ő ó ó ĺí ó ő ő ő ź ź ó ó ó ü ö Ó ő ő ö ó Í ó ú ó ó ó ź ő ő ú ó ú ö ü ü

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A minőségügyi szakfőorvosi és a szakfelügyelő főorvosi rendszer felépítése

A minőségügyi szakfőorvosi és a szakfelügyelő főorvosi rendszer felépítése Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ https://www.facebook.com/fszoi A minőségügyi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. HOLLÓ ISTVÁN 1. TANKÖNYVEK, SZAKKÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. HOLLÓ ISTVÁN 1. TANKÖNYVEK, SZAKKÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. HOLLÓ ISTVÁN 1. TANKÖNYVEK, SZAKKÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Dér F., Holló I., Stefler J., Wolf Gy. (1981): Állattartás technológia II. Szarvasmarha tartástechnológia. Szerk: Guba

Részletesebben

XX. Jubileumi Lógyógyászati Kongresszus

XX. Jubileumi Lógyógyászati Kongresszus MAGYAR LÓGYÓGYÁSZ ÁLLATORVOSOK EGYESÜLETE Társszervező: Magyar Állatorvosi Kamara XX. Jubileumi Lógyógyászati Kongresszus 2012. november 23-24. Herceghalom, Abacus Hotel**** A kongresszus főtámogatója:

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

Szolgáltatási paraméterek a DVB-T multiplexekben 2015 július 22.-étől

Szolgáltatási paraméterek a DVB-T multiplexekben 2015 július 22.-étől Szolgáltatási paraméterek a DVB-T multiplexekben 2015 július 22.-étől Original Network ID "A"-multiplex (Közszolgálati multiplex) 1 M1 HD M4 Sport HD Magyar Televízió Magyar Televízió 100 1001 1001 1002

Részletesebben

12. Nemes J.: A programvezérlések mechanikai elemeinek fejlődése. Főiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika oktatóinak XXVII.

12. Nemes J.: A programvezérlések mechanikai elemeinek fejlődése. Főiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika oktatóinak XXVII. Publikációs jegyzék Könyv: 1. Nemes J.: A számítógép felépítése, Alapismeret képekben. Celldömölk, PAUZ Könyvkiadó Kft. 2003. 52p.L. R E 2. Nemes J.: Informatika 10-11 éveseknek tankönyv. Celldömölk, PAUZ

Részletesebben

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr á z h i y g k r D Hírk szám. 2 am y l o évf XI.. 2010 uár Fbr t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. Sznnyvíz bruházás Szrintm még nnyir

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

LEGELOHASZNOSTEAS 1-11:ISHASZNO SZARVASMARHAVAL ES HIDEGYERCT LOYAL Makray S. - Der F. - to - Hanc Cs. Summary

LEGELOHASZNOSTEAS 1-11:ISHASZNO SZARVASMARHAVAL ES HIDEGYERCT LOYAL Makray S. - Der F. - to - Hanc Cs. Summary 220 Summary LEGELHASZNSTEAS 1-11:ISHASZN SZARVASMARHAVAL ES HIDEGYERCT LYAL Makray S. - Der F. - to - Hanc Cs. Rearing draft horses on pasture is a new way of grassland utilization, which has started in

Részletesebben

ő ü ő ľ ü Ü Ü ľ ź ő ľ ľ ő ő ü ľ ő ö ü ľ ő ő ü ú ź ö ö ö Ĺ ő ö ľő ő ú ű ö ö ľ ü Ę ú ő ü ö ľ ź ő ľ ů ö ľ ź ő ľ ő ö ö ľ ľő ľ Í ő ľ ő ľü ľ ő ľ ľ ź ľ ö ü ú ű ź ő ľ ľ ľ ľ ú ú ľ Á ľ Í ő ö ü ő ź ź Í ö ľ ő ľ ő

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben