Laktózintolerancia: egy régi probléma új szempontjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Laktózintolerancia: egy régi probléma új szempontjai"

Átírás

1 laktoz 9/7/07 12:37 PM Page 60 Laktózintolerancia: egy régi probléma új szempontjai B. Terjung F. Lammert 60 Kommentár: Dr. Veres Gábor A tejcukrot tartalmazó élelmiszerekkel szembeni intolerancia gyakori jelenség. Bár már a 19. század végén megjelentek klinikai beszámolók arról, hogy tej fogyasztását követôen emésztôrendszeri tünetek léphetnek fel, a jelenségért felelôs enzimdefektust csak fél évszázaddal késôbb azonosították. A tejcukor-intoleranciában szenvedô betegek jejunumának nyálkahártyájában, az epithelialis sejtek kefeszegélyében nem vagy nem elegendô mennyiségben termelôdik a laktáz-florizin-hidroláz ( laktáz ) enzim. Ez az enzim hasítja alkotórészeire (D-galaktózra és D-glükózra) a tejtermékekkel felvett diszacharidot, a b-galaktozil-1,4-glükózt (laktóz). 1 A galaktóz és a glükóz felszívódik a vékonybélbôl, a laktóz azonban nem. Laktázhiányban a bélben maradó laktózt a bélbaktériumok megerjesztik. A keletkezô erjedési termékek (hidrogén, szén-dioxid és rövid láncú zsírsavak, pl. ecetsav, vajsav, propionsav) változatos klinikai tüneteket okozhatnak. 2,3,4 Görcsös hasi fájdalom, puffadás és ozmotikus hasmenés léphet fel a laktózt tartalmazó ételek fogyasztása után, de ezek a tünetek el is maradhatnak, vagy csupán aspecifikus hasi és általános tünetek, például fejfájás, szédülés, nyomottság, krónikus fáradtság és összpontosítási zavar jelentkezik. 4 Csak akkor beszélünk laktózintoleranciáról, ha a laktózemésztés zavarához Fôbb tézisek: 1. A laktózintolerancia oka a laktózt glükózra és galaktózra hasító enzim csökkent termelôdése a jejunumban. Laktózintolerancián a tünetekkel társuló laktózemésztési zavart értjük. 2. A betegség elsôdleges felnôttkori formája a leggyakoribb, oka a laktáz aktivitásának lassú csökkenése. Azonosítani tudták a laktáz génjét (LCT) megelôzô szabályozó régió genetikai polimorfizmusát. Másodlagos laktázhiányt a jejunum-nyálkahártya fertôzô vagy gyulladásos betegsége, kóros baktériumflóra vagy gyorsult bélpasszázs által okozott reverzibilis károsodása idézhet elô. 3. A laktózzal végzett H 2 -kilégzési próba és az LCT gén genetikai variációit igazoló genetikai vizsgálatok lehetôvé teszik a betegség kórismézését, az elsôdleges és a másodlagos forma érzékeny és specifikus elkülönítését. 4. A kezelés alapja a laktózmentes/laktózszegény diéta. Ez kiegészíthetô laktáz adásával. A tejtermékek kerülése miatt csökken a kalciumbevitel, a hiányzó kalciumot pótolni kell. Kulcsszavak: LAKTÓZFELSZÍVÓDÁSI ZAVAR, LAKTÁZ, LAKTÁZ-FLORIZIN-HIDROLÁZ, LCT GÉN klinikai tünetek is társulnak; ezek hiányában pusztán hipolaktaziáról vagy laktózemésztési zavarról van szó. Epidemiológia A laktázhiány a leggyakoribb örökletes humán enzimdefektus a világon. A világ népességének több mint a felénél kimutatható a szoptatási idôszak után a laktáz aktivitásának lassú csökkenése. Az ázsiai és az afrikai lakosság túlnyomó része érzékeny a tejcukorra. Európában egyértelmû dél észak gradiens figyelhetô meg a laktózintolerancia prevalenciájában (Észak-Európa: 2%, Németország: 15 20%, földközi-tengeri térség: 25%). A laktózintolerancia örökléstana Különbséget kell tennünk elsôdleges és másodlagos laktázhiány között. Az elsôdleges tejcukor-intolerancián belül Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, I. Belgyógyászati Klinika és Szakrendelô megkülönböztetjük a gyakori elsôdleges felnôttkori formát, a koraszülöttek laktázhiányát és a ritka veleszületett laktázhiányt. A laktázhiány elsôdleges felnôttkori formájában az enzimaktivitás lassan, folyamatosan csökken a csecsemôkor után. Ez a folyamat többnyire lezárul a fiatalkorban. 5 A közelmúltban mutatták ki, hogy az elsôdleges felnôttkori laktózintoleranciában szenvedô betegek LCT génjének szabályozó elemeiben, a 2q21 lokuszon egy nukleotidot érintô polimorfizmusok ( single nucleotide polymorphism, SNP) fordulnak elô. 6,8 Érdekes módon ezek az SNP-k nem magában az LCT génben találhatók, hanem több mint bázispárral e gén 5 vége elôtt, egy másik gén (MCM6, azaz minichromosome maintenance 6) intronjában (1. ábra). Úgy tûnik, döntô jelentôséggel bír a timidin cserélôdése citozinra a es helyen, mivel a C/T genotípus szoros összefüggésben van a rendelke-

2 laktoz 9/7/07 12:37 PM Page 61 Orvostovábbképzõ Szemle XIV. évf. 9. szám, szeptember Laktózintolerancia zésre álló laktáz mennyiségével 7 (1. táblázat). Nem dôlt még el, hogy ennek a polimorfizmusnak csupán diagnosztikus, vagy oki jelentôsége is van-e. Az elsôdleges felnôttkori laktózintoleranciával összehasonlítva a fejlôdéssel összefüggô, valamint a veleszületett laktázhiány ritka. A fejlôdéssel összefüggô forma fôleg koraszülöttek (a terhességi héten születettek) között fordul elô. A laktáz csak a terhesség utolsó heteiben kezd termelôdni, ezért a túl korán született csecsemôk gyakran nem képesek az anyatejben található laktóz lebontására. A veleszületett laktázhiány autoszomális recesszív öröklôdésû betegség. Az ebben szenvedô gyermekeknek születésüktôl kezdve hasmenésük van. A vékonybélben a többi diszacharidáz megtartott aktivitása mellett teljesen hiányzik a laktázaktivitás. A kórkép alapjául szolgáló genetikai hiba eltér az endémiás laktázhiány kapcsán korábban említett LCT-polimorfizmusoktól. 5 A laktázhiány másodlagos formáit olyan betegségek idézik elô, amelyek hatására károsodik az epithelialis sejtek kefeszegélye a jejunum nyálkahártyájában. A másodlagos laktózintolerancia oka lehet például a jejunumot érintô Crohn-betegség, sprue, sugárzás 3 LCT 5 3 MCM6 5 2q21 lokusz vagy gyógyszer kiváltotta enteritis, fertôzéses enteritis (pl. giardiasis, enteropatogén Escherichia coli) vagy gyorsult bélpasszázs (pl. rövidbél-szindróma, postgastrectomiás állapot). A kiváltó betegség kezelése és ezzel a normális mûködôképességû vékonybél-nyálkahártya helyreállítása többnyire megszünteti a tejcukrot tartalmazó táplálékkal szembeni intoleranciát. Kórismézés 1. táblázat. Különbözô LCT genotípusok és klinikai jelentôségük MCM6-exonok 3 Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex intron: C/T polimorfizmus Laktózterhelési próba A laktózterhelési próbák azon az elven alapulnak, hogy tejcukor-intolerancia esetén a meghatározott mennyiségû tejcukrot (1 l tej laktóztartalmának megfelelô 50 g tejcukor, gyermekeknél T/T Nincs hajlam a tejcukor-intoleranciára T/C Van maradék laktázaktivitás C/C Genetikai hajlam a tejcukor-intoleranciára, prevalenciája Németországban 15 20% 9. intron: G/A polimorfizmus 1. ábra. Az elsôdleges felnôttkori laktózintoleranciáért felelôs genetikai defektus a 2q21 lokuszon. Két genetikai polimorfizmust azonosítottak a laktáz (LCT) gén szabályozó elemeiben, , illetve bázispárral a gén 5 vége elôtt, az MCM6 (minichromosome maintenance deficient 6) gén intronjaiban Ex: exon Irodalmi adatok 8 nyomán, módosítva 1-2 g/ttkg, de legfeljebb 50 g) tartalmazó oldat elfogyasztása után jellegzetes tünetek hasmenés, hasi fájdalom lépnek fel, és/vagy mûszerekkel mérhetôk az elfogyasztott tejcukor bomlástermékei. A laktózterhelési próbák két fajtáját különböztetjük meg. Az orális laktóztolerancia-tesztben a vércukorszintet mérjük 60 és 120 perccel a tejcukor adása után. Megfelelô laktázaktivitás esetén a vércukorszint legalább 1 mmol/l-rel a kiindulási érték fölé emelkedik. Ez a próba azonban viszonylag költséges, s kevésbé érzékeny (75%) és specifikus (88%), mint a H 2 -kilégzési próba (95%, ill. 98%). A laktózzal végzett H 2 -kilégzési tesztben a H 2 koncentrációját mérjük a kilégzés végén, 30, 60, 90 és 120 perccel a tejcukor elfogyasztása után (2. ábra). A laktóz fogyasztása után olykor hoszszabb mérési idôszakra (akár 240 percre) van szükség. Ha ebben a próbában a kilégzés végén a kilégzett levegôben mért H 2 -koncentráció legalább 20 ppm- 61

3 laktoz 9/7/07 12:37 PM Page mel meghaladja a kiindulási értéket (illetve kísérô klinikai tünetek mellett legalább 10 ppm-mel meghaladja azt), akkor feltételezhetô a laktóz elégtelen hasítása (3. ábra). A tejcukorterhelés nyomán fellépô tünetek több napon át fennmaradhatnak, és ezeket a betegnek 48 órán át dokumentálnia kell. A vékonybél vagy a szájüreg kóros baktériumflórája téves pozitív eredményhez vezethet (pl. vizsgálat elôtti dohányzás, rágógumizás, elégtelen szájhigiénia esetén). Téves negatív eredmény születhet akkor, ha a bélben metánt termelô baktériumok telepszenek meg. Ezek a baktériumok gyorsan felhasználják a többi baktérium által termelt hidrogént, így a kilégzett levegôben a H 2 csekély mennyiségben vagy egyáltalán nem mérhetô. A próbát megelôzô idôszakban végzett antibiotikum-kezelés is a bélflóra jelentékeny változásához, és ezáltal téves negatív eredményhez vezethet. A hivatalos orvosi díjszabás alapján a H 2 -kilégzési teszt költsége körülbelül euró. H 2 H 2 A kilégzett levegô H 2 -tartalmának mérése Laktóz Laktáz Laktóz 2. ábra. A tejcukor-intolerancia bizonyítására szolgáló H 2 -kilégzési próba. A laktózintoleranciában szenvedô beteg jejunumában az 50 g tejcukor nem bomlik le glükózra és galaktózra, hanem hasítatlan laktóz jut a vastagbélbe, amely ott az anaerob bélbaktériumok hatására többek között H 2 -re, CO 2 -re, metánra és zsírsavakra bomlik. 25 A kis átmérôjû H 2 -molekula jól diffundál, a vérben aránylag rosszul oldódik, és nagyon kis atmoszferikus koncentrációja következtében az alveolusok nagy clearance-szel választják ki a H 2 -t, ezért a kilégzett mennyiség jól tükrözi, hogy mennyi hidrogéngáz termelôdött a belekben Laktázaktivitás vékonybél-biopsziás mintában Oesophago-gastro-duodenoszkópiával a mély duodenumból nyert mintából vizsgálható a különbözô diszacharidázok (pl. laktáz, szacharáz-izomaltáz, maltáz-glikoamiláz) aktivitása. Ebben az esetben ajánlatos a duodenum különbözô szakaszairól vett két-két biopsziás mintán elvégezni az enzimológiai és a szövettani vizsgálatot. 9 A normális szövettani kép mellett észlelt alacsony laktázaktivitás az elsôdleges laktózintolerancia diagnózisa mellett szól. Normális laktázaktivitás igazolása azonban nem zárja ki egyértelmûen a tejcukor-intoleranciát, mert másodlagos laktózintoleranciában az egyes vékonybélszakaszok érintettsége eltérô lehet. Genetikai próbák Az LCT gén polimorfizmusának (pl C/T) bizonyítására polimerázláncreakción alapuló genetikai vizsgálómódszerek állnak rendelkezésünkre. Az eddig elvégzett összehasonlító vizsgálatokban a génteszt érzékenysége (92%) és specifitása (96%) összehasonlítható volt a H 2 -kilégzési próbáéval. 10,11,12,13 Genomiális DNS-t a bucca nyálkahártyájáról vett kenetbôl vagy alvadásgátlás céljából EDTA-val kezelt teljes vérbôl izolálhatunk. A genotípus meghatározása bôvíti az eddig rendelkezésre álló diagnosztikus fegyvertárat. Másodlagos laktózintole-

4 laktoz 9/7/07 12:37 PM Page 63 Orvostovábbképzõ Szemle XIV. évf. 9. szám, szeptember Laktózintolerancia rancia akkor véleményezhetô, ha kóros kilégzési próba mellett a genetikai teszt nem jelez eltérést. Megfelelô indikáció (pl. a laktózterhelési próba kóros eredménye) nélkül a genetikai vizsgálatot csak a beteg költségére lehet elrendelni (költsége körülbelül 120 euró). Laktózintoleranciával társuló betegségek 3. ábra. Laktózzal végzett H 2 -kilégzési próba. Elektrokémiai módszerrel, H 2 -analizátorral határozzuk meg a kilégzett hidrogéngáz mennyiségét ppm (part per million) egységben. Általában 120 perces mérési idô elegendô. A 20 ppm-et meghaladó H 2 -kilégzést tekintik kórosnak ppm Laktózintolerancia Egészséges egyén Perc 63 Fruktózintolerancia Másféle szénhidrát-felszívódási zavar, például a fruktóz malabszorpciója is befolyásolhatja a laktózintoleranciában szenvedô betegek klinikai tüneteit. Ilyen felszívódási zavara a tejcukrot nem toleráló betegek akár 60%- ának is lehet. 14 Az intesztinális fruktózintoleranciát (amelyet el kell különíteni az örökletes fruktózintoleranciától) a vékonybél GLUT-5 transzportrendszerének defektusa jellemzi, amelynek következtében a fruktóz nem vagy nem kielégítôen szívódik fel. A társuló fruktózintolerancia súlyosbítja a laktózintolerancia klinikai tüneteit, és a tünetek a laktózmentes diéta szigorú betartása ellenére sem szûnnek meg. Osteoporosis A közelmúltban nyilvánosságra hozott tanulmányok eredményei szerint a laktózintoleranciában szenvedô betegek fokozottan ki vannak téve a csontritkulásnak, többek között azért, mert a tej és a tejtermékek kerülése csökkenti a kalcium- és D-vitaminbevitelt. 15 Tejfehérje-allergia Ha a hasmenés és a hasi panaszok a laktózmentes táplálkozás ellenére sem csökkennek, kizárásos diétával és/vagy Prick/RAST/provokációs próbával ki kell vizsgálnunk, hogy fennáll-e élelmiszer-allergia a tejfehérje (pl. kazein, b-laktoglobulin, a-laktoglobulin) ellen. Kezelés Laktózmentes és laktózszegény diéta A laktózintolerancia kezelése diétás intézkedéseken alapul. A diagnózis megállapítása után a kijelölt táplálkozási tanácsadónak igen részletes tanácsadásban kell részesítenie a beteget. Hasznos tájékoztatással szolgálnak különféle internetes oldalak is, köztük a Deutsche Gesellschaft für Ernährung (http://www.dge.de), a Deutsches Ernährungsberatungs- und -informationsnetz (http://www.ernaehrung.de), a Verband für Ernährung und Diätetik (http://www.vfed.de), a Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik (http://www.ernaerhrungsmed.de) honlapja, vagy az érintettek által szerkesztett honlap, a libase (http://www.libase.de). A laktózintoleranciában szenvedô betegek diétás tanácsadásánál a következô szempontokat kell figyelembe venni. Ha egyáltalán nincs laktázaktivitás, akkor konzekvens laktózmentes táplálkozásra kell átállni. Minthogy azonban a laktózintolerancia legtöbb esetében marad még több vagy kevesebb laktázaktivitás, kis mennyiségû tejcukor a betegek többsége számára tolerálható. A diétát rendszerint az egész életen át be kell tartani. Kivétel ez alól a másodlagos laktázhiány, amely az azt elôidézô betegség gyógyulása, illetve eredményes kezelése után többnyire megszûnik. Ha a tejcukor-intoleranciában szenvedô beteg nem tartja be következetesen a diétás elôírásokat, nem kell tartós szervi szövôdménnyel számolnia nem úgy, mint a coeliakiás betegeknek. Ahhoz, hogy kiderüljön, mennyi az egyénileg tolerálható laktózmennyiség, a betegnek néhány napig teljesen le kell mondania minden tejcukrot tartalmazó ételrôl. Ezután az egyéni

5 laktoz 9/7/07 12:37 PM Page tûréshatár eléréséig lassan (napi 1 10 g-mal) növekvô mennyiségben kell beiktatnia étrendjébe a laktózt (2. táblázat). Fontos ilyenkor, hogy a beteg táplálkozási naplót vezessen. Az utóbbi idôben könnyebb a megfelelô élelmiszereket kiválasztani, mert az új EU-irányelvek (2003/89/EG) alapján 2005 novembere óta fel kell sorolni a laktózt az élelmiszerek összetevôi között. Németországban a legtöbb nagy szupermarketben kapható laktózszegény, illetve laktózmentes tej és tejtermék. A betegek számára legjobban a savanyított tejtermékek (pl. joghurt, aludttej, író, túró) és az érett sajtok tolerálhatók, mert ezekben a tejsavbaktériumok (pl. Lactobacillus bulgaricus/acidophilus, Streptococcus thermophilus), illetve az erjedés hatására már lebomlott a tejcukor egy része. Érdekes módon a Földközitenger vidékérôl származó tejtermékekben a laktóz nagyobb hányada bomlik le az erjedés folyamán, ami összefügghet azzal, hogy Dél-Európában gyakrabban fordul elô a laktózintolerancia. A rágótabletta vagy por formájában kapható laktáz enzim arra szolgál, hogy a betegek ehessenek étteremben, illetve fogyaszthassanak számukra ismeretlen, laktózt tartalmazó ételeket. A rágótablettát körülbelül fél órával a tejcukrot tartalmazó étel fogyasztása elôtt kell elrágni, de az adagolást és a laktázkészítmény fajtáját minden betegnek egyénileg kell kipróbálnia. A másik lehetôség, hogy az étkezés elôtt néhány órával a laktázt por formájában belekeverik a tejcukrot tartalmazó ételbe, így az már elôre felhasítja az ételben lévô laktózt. Dokumentált laktózintoleranciában azzal is javítható a tejcukortûrés, hogy a beteg a laktózt tartalmazó élelmiszert zsírban gazdag táplálékkal fogyasztja. A zsírdús táplálék miatt elhúzódik a gyomor ürülése, és a chymus hosszabb ideig érintkezik az emésztôenzimekkel. Éppen ezért a zsírban gazdag tejtermékek általában jobban tolerálhatók a betegek számára, mint a zsírszegények. Ugyanez vonatkozik a hidegkonyhai készítményekre is. 2. táblázat. Laktózt tartalmazó termékek Kalciumbevitel A tejmentes diéta a kalciumbevitel jelentôs csökkenéséhez vezethet. Ezért a táplálkozási tanácsadás szempontjából fontos kérdés, hogy a laktózintoleranciában szenvedô beteg tud-e savanyú tejtermékeket és sajtkészítményeket fogyasztani, s azokkal napi kalciumszükségletét legalább részben fedezni. További potenciális kalciumforrások: dió, mogyoró, szezám, brokkoli, mangold, zeller, édeskömény, szója, kalciumban gazdag (>150 mg/l) ásványvizek és gyümölcslevek. Ha a Tej bármilyen zsírtartalmú tehén-, juh-, kecske-, szamár-, bivaly-, kancatej Kondenztej bármilyen zsírtartalmú kávétejszín, kávétejpor, szárított zsírszegény vagy teljes tejpor Minden tejbôl vagy tejporból készült termék pl. tejes turmixok, puding, kakaó, tejjel készült édesség, tejjel készült desszert, tejbegríz, fehérjekoncentrátum (pl. sportolóknak készült tápszer) Savanyított tejtermékek 1 pl. aludttej, író, kefir, joghurt (gyümölcsös is), túró, tejföl, fôzôtejszín, tejszín Sajt kemény sajt, lágy sajt, ömlesztett sajt Tejes fagylalt Édességek pl. tejcsokoládé, nugát, tejszínes és karamellás bonbon, praliné, édességtöltelék, nutella és hasonlók Hozzáadott laktózzal készült késztermékek instant készítmények, pl. krumplipürépor, levesporok, komplett készételek, tejszínszószok, salátaöntetek, a mélyfagyasztott hús- és zöldségkészítmények egy része Kolbászfélék felvágottak, májasok, húskonzervek, kalóriaszegény kolbászfélék Kenyér- és süteményfélék egyes szárított kenyérféleségek, kalácsok, kenyér- és süteményporok, kekszek, krékerek, müzliszeletek Csecsemôtápszerek Kis- és nagymolekulájú diétás porok Vaj és margarin csak kevés laktózt tartalmaznak Gyógyszerek adalékanyagai Édesítôszerek, korpakészítmények 1 Bár a savanyú tejtermékek aránylag sok tejcukrot tartalmaznak, sok beteg jól tolerálja ôket, mert a hozzáadott tejsavbaktériumok (pl. Lactobacillus acidophilus) a bélben lebontják a laktózt

6 laktoz 9/7/07 12:37 PM Page 65 Orvostovábbképzõ Szemle XIV. évf. 9. szám, szeptember Laktózintolerancia Hasmenés, felfúvódás, hasi panaszok és/vagy visszatérô fejfájás, nyomott hangulat, más aspecifikus tünetek Esetleg tejtermék-intoleranciára utaló jel a kórelôzményben 4. ábra. Az elsôdleges és a másodlagos laktózintolerancia kórismézésének és kezelésének algoritmusa 65 Pozitív Elsôdleges felnôttkori laktózintolerancia Kóros H 2 -kilégzési próba és bizonyítást nyert a C/C LCT-genotípus genetikai hajlam a laktózintoleranciára Táplákozási tanácsadás: laktózmentes /laktózszegény diéta napi szükséglet nem fedezhetô a táplálkozással, kalcium-citrát tablettával kell a kalciumot pótolni (max mg/nap). Laktózzal végzett H 2 -kilégzési próba és/vagy A genotípus vizsgálata C/T LCT-polimorfizmus irányában Másodlagos laktózintolerancia Kóros H 2 -kilégzési próba de nem nyert bizonyítást a C/C LCT-genotípus Nincs genetikai hajlam a laktózintoleranciára, feltehetôen átmenetileg csökkent a laktázaktivitás Téves negatív H 2 -kilégzési teszt H 2 -felhasználó, metánképzô baktériumok Antibiotikumkezelés Negatív További gasztrointesztinális differenciáldiagnosztikai vizsgálatok, szükség esetén specifikus kezelés Nincs javulás a laktózmentes/laktózszegény diéta hatására Téves pozitív H 2 -kilégzési próba, pl. kóros baktériumflóra a vékonybélben Társuló fruktózmalabszorpció Az elsôdleges laktózintolerancia széles körben elterjedt genetikai tápanyagintolerancia. Oka a laktáz hiánya. A panaszok megfelelô diétával elkerülhetôk. A laktózintolerancia diagnózisa nem feltétlenül jelenti azt, hogy a betegnek teljesen le kellene mondania a tejrôl és a tejtermékekrôl, a kereskedelemben egyre több laktózmentes tejtermék kapható. Ezek révén elkerülhetô a tejet és tejtermékeket nélkülözô betegeket egyébként fenyegetô kalcium- és D-vitamin-hiány. Az elsôdleges és a másodlagos laktózintolerancia kórismézésének és kezelésének algoritmusát a 4. ábra mutatja be. Nyilatkozat. A szerzôk kijelentik, hogy nem állnak pénzügyi kapcsolatban a cikkben jelentôs szerepet játszó termékek gyártóival, sem olyan céggel, amely konkurens terméket forgalmaz. LAKTOSEINTOLERANZ: NEUE ASPEKTE EINES ALTEN PROBLEMS VOL 132 / NO 6 / 2007 / DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT Levelezési cím: Priv.-Doz. Dr. Med. Birgit Terjung, Medizinische Klinik und Poliklinik I, Universitätsklinikum Bonn, Sigmund-Freud-Straße 25, Bonn. Irodalom: 1. Arola H, Thamm A. Metabolism of lactose in the human body. Scand J Gastroenterol 1994;202:21S 25S 2. He T, Priebe MG, Harmsen HJ, et al. Colonic fermentation may play a role in lactose intolerance in humans. J Nutr 2006;136: Bayless TM, Rothfeld B, Massa C, Wise L, Paige D, Bedine MS. Lactose and milk tolerance: clinical implications. N Engl J Med 1975;292: Összefoglalás Következtetések a gyakorlat számára Bizonytalan hasi panaszok esetén akkor is gondolnunk kell a laktózintoleranciára, ha arra az anamnézis nem utal. Az elsôdleges felnôttkori tejcukor-intolerancia a betegség leggyakoribb formája. Kimutatásának specifikus és érzékeny módszere a laktózzal végzett H 2 -kilégzési próba és az LCT gén polimorfizmusának genetikai kimutatása. A laktózintolerancia kezelése diétás intézkedéseken nyugszik. A diagnózis megállapításakor a beteget részletes táplálkozási/kezelési tanácsadásban kell részesítenünk, különös tekintettel az élelmiszerekben elôforduló rejtett laktózra. Ügyelnünk kell a laktózmentes táplálkozás melletti kielégítô kalciumbevitelre, esetenként táplálékkiegészítôkkel történô kalciumpótlásra is szükség lehet.

7 laktoz 9/7/07 12:37 PM Page Ledochowski M, Widner B, Sperner-Unterweger B, Propst T, Vogel W, Fuchs D. Carbohydrate malabsorption syndromes and early signs of mental depression in females. Dig Dis Sci 2000;45: Rossi M, Maiuri L, Fusco MI, et al. Lactase persistence versus decline in human adults: multifactorial events are involved in down-regulation after weaning. Gastroenterology 1997;112: Kuokkanen M, Kokkonen J, Enattah NS, et al. Mutations in the translated regions of the lactase gene (LCT) underly congenital lactase deficiency. Am J Hum Genet 2006;78: Bodlaj G, Stöcher M, Hufnagl P, et al. Genotyping of the lactase-phlorizin hydrolase polymorphisms by light cycler PCR and implications for the diagnosis of lactose intolerance. Clin Chem 2006;52: Enattah NS, Sahi T, Savilahti E, Terwilliger JD, Peltonen L, Jarvelä I. Identification of a variant associated with adult-type hypolactasia. Nat Genet 2002;30: Robayo-Torres CC, Quezada-Calvillo R, Nichols BL. Disaccharide digestion: clinical and molecular aspects. Clin Gastroenterol Hepatol 2006;4: Högenauer C, Hammer HF, Mellitzer K, Renner W, Krejs GJ, Toplak H. Evaluation of a new DNA test compared with the lactose hydrogen breath test for the diagnosis of lactase non-persistence. Eur J Gastroenterol Hepatol 2005;17: Büning C, Genschel J, Jurga J, Fiedler T, Voderholzer W, Fiedler EM, et al. Introducing genetic testing for adult-type hypolactasia. Digestion 2005;71: Rasinpera H, Savilahti E, Enattah NS, et al. A genetic test which can be used to diagnose adulttype hypolactasia in children. Gut 2004;53: Ridefelt P, Hakansson LD. Lactose intolerance: lactose tolerance test versus genotyping. Scand J Gastroenterol 2005;40: Mishkin D, Sablauskas L, Yalovsky M, Mishkin S. Fructose and sorbitol malabsorption in ambulatory patients with functional dyspepsia: comparison with lactose maldigestion/malabsorption. Dig Dis Sci 1997;42: Obermayer-Pietsch BM, Bonelli CM, Walter DE, et al. Genetic predisposition for adult lactose intolerance and relation to diet, bone density, and bone fractures. J Bone Miner Res 2004;19:42 47

8 laktoz 9/7/07 12:37 PM Page 67 Orvostovábbképzõ Szemle XIV. évf. 9. szám, szeptember Kommentár Kommentár: Dr. Veres Gábor Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Gyermekklinika, Budapest 67 Két német belgyógyász, Terjung és Lammert laktózintoleranciával kapcsolatos összefoglalója kiválóan ötvözi a témával kapcsolatos régi és újabb ismereteket. Megjegyzendô, bár a dolgozat értékét nem csökkenti, hogy egyik szerzô sem publikált a témában eredeti közleményt. A laktózintolerancia diagnosztikájával kapcsolatban valóban forradalmi jelentôségû volt a finn munkacsoport 2002-ben publikált közleménye, amelyben az adult típusú hypolactasiát kapcsolatba hozták kétfajta polimorfizmussal (13910 T/C és A/G). 1 Ez a munkacsoport az elmúlt években további vizsgálatokat végzett, és kimutatta, hogy az igen ritka, primer, autoszomális recesszív úton öröklôdô laktázhiányban maga az enzimfehérje károsodik, míg az adult típusban egy regulációs protein. 2 A T/C polimorfizmusvizsgálatokkal igazolt adult hypolactasia összefüggést mutatott a colorectalis carcinoma elôfordulásával, 3 és az osteoporosis gyakoriságával, 4 bár az utóbbival csak akkor, ha nem történt megfelelô kalciumpótlás. Jóllehet a genetikai vizsgálatok elérhetôsége és a mindennapi gyakorlatba történô bevonása Magyarországon (is) korlátozott, egy szegedi munkacsoport vizsgálatai alapján a rendellenesség genetikai kimutatása hazánkban is kivitelezhetô. 5 A közelmúltban megjelent kiváló hazai közlemény részletesen tárgyalja az adult típusú laktózintolerancia genetikáját. 6 Epidemiológia Azokban az országokban, ahol nem a szarvasmarhatartás és a tejfogyasztás dominál, a lakosság jelentôs része laktózintoleráns. Így Japánban, a Távol-Kelet számos országában, az eszkimóknál a kórkép közel 90%-os gyakorisággal van jelen. Magyarországon az egészséges gyermekek és a fiatal felnôttek 5 10%- át és a éves korosztály mintegy 15%-át érinti. 7 Populációgenetikai vizsgálatok igazolták, hogy körülbelül tízezer évvel ezelôtt az állattenyésztéssel és tejfogyasztással együtt kialakuló megmaradó laktázaktivitás igen erôs pozitív szelekciós tényezô volt az evolúció során. A kialakuló új mutáció következtében valószínûleg kiszelektálódtak azok az egyének, akik továbbra is képesek voltak panasz nélkül tejet, tejterméket fogyasztani. Ez a tényezô a fokozott kalcium-, foszfát- és fehérjebevitel révén erôsebb szkeletomuszkuláris felépítést eredményezhetett, a nôk erôsebb medencéje reprodukciós elônnyel járhatott. 8 A témával kapcsolatban Campbell és mtsai igazolták, hogy pozitív korreláció van a T/13910 polimorfizmus (megmaradó laktázaktivitás) és a magasabb termet között. 9 Laktóz-H 2 -kilégzési teszt A közlemény részletesen tárgyalja a laktóz-h 2 - kilégzési próba kivitelezését, a téves pozitív és téves negatív eredmények mibenlétét. A kórosan magas értéket (20 ppm) a cikk helyesen adja meg. A ppm azt jelenti, hogy 1 millió részecskébôl mennyi a kóros hidrogénmolekulák száma (parts per million). Vagyis például a 20 ppm azt jelenti, hogy 1 millió részecskébôl 20 a hidrogénmolekulák száma. A mindennapi gyakorlatban további probléma, hogy nincs pontosan definiálva, mekkora mennyiséggel kell elvégezni a kilégzési tesztet. Sokak szerint az 1-2 g/ttkg laktózmennyiség nem tükrözi a fiziológiás helyzetet, hiszen például egy 10 éves gyermek vagy egy 70 kgos felnôtt vizsgálatát 50 g laktózzal kell elvégezni, ami 1 liter tej laktóztartalmával egyenértékû. Ugyanakkor ebben az életkorban nem általános, hogy egy gyermek vagy egy felnôtt 1 liter tejet fogyaszt, fôleg nem néhány perc alatt. Kórképek A rendkívül ritka kongenitális laktózintoleranciát megemlíti a közlemény, de fontos kiemelni, hogy az érintett gyermekek a megszületésük után a diagnózis felállításáig gyakorlatilag nem hagyják el a kórházat a súlyos hasmenés, a malabszorpció miatt. Ennek alapján egy korábban jól fejlôdô 3 hónapos csecsemô újonnan kialakult hasmenésének hátterében ne primer kongenitális laktázhiányt keressünk, hanem infekciót, szekunder laktázhiányt, allergiás kórképet és így tovább. A publikációban sokkal nagyobb hangsúlyt helyeztem volna a szekunder laktázhiányok ismertetésére, mindenekelôtt a coeliakiára, a postenteritis szindrómára és az egyéb, boholyatrófiával járó kórképekre (pl. tejfehérje-intolerancia, immunhiányos állapotok, eosinophil gastroenteritis). Számos országban, így hazánkban is a tünetmentes populáció legalább 1%-a coeliakiás. 10 Ha egy hasfájásos, haspuffadós, hasmenéses beteg kóros laktóz-h 2 -kilégzési tesztje után megnyugszunk, és felállítjuk az adult típusú laktózintolerancia diagnózisát, könnyen elnézhetjük a szekunder laktózintolerancia képében

9 laktoz 9/7/07 12:37 PM Page megjelenô coeliakiát. Másfelôl legyünk figyelmesek, ha irritábilis bél szindrómára, funkcionális hasfájásra gondolunk, hiszen a panaszok hátterében laktózintolerancia is állhat. Fontos kiemelni, hogy a köldök körüli fájdalom jelentkezése az orvos gondolkozását inkább a funkcionális hasfájás irányába tereli, de éppen a korábban említett két kórkép (coeliakia és laktózintolerancia) jó példa arra, hogy organikus kórképek is okozhatnak köldöktáji hasfájást. Ha egy betegnél a laktóz-h 2 -kilégzési teszttel igazoljuk a laktózintoleranciát és kizárjuk a szekunder kórképeket, mindenekelôtt a coeliakiát (anti-endomiziális, anti-transzglutamináz antitest), célszerû 6 12 hónap múlva újra elvégezni a kilégzési tesztet. Az újabb pozitív lelet alapján az adult típusú laktózintolerancia diagnózisa már nagyobb biztonsággal felállítható. Intolerancia és malabszorpció Bár a témával foglalkozó közlemények használják és definiálják a laktóz malabszorpciójának fogalmát, fontosnak érzem megjegyezni, hogy elsô pillantásra mennyire félrevezetô lehet ez a kifejezés. Általánosságban a malabszorpció felszívódási zavart jelent: puffadt, elôdomborodó hasat, fogyást és hasmenést. Ezzel az általános képpel szemben a laktóz malabszorpciója csupán annyit jelent, hogy az elfogyasztott laktóz a vékonybélbôl nem szívódik föl, és a vastagbélbe jut, ez pedig önmagában nemhogy malabszorpiós kórképpel, de még klinikai tünetekkel sem jár. Terápia A laktózintolerancia terápiájában laktózmentes étrendet, illetve enzimpótlást kell alkalmazni. A mindennapi gyakorlatban hasznos segítséget nyújt a Magyar Táplálékallergia és Táplálékintolerancia Adatbank gondozásában készülô terméklista, amely évente felújított formában az Allergia Adatbank Alapítványtól (1088 Budapest, Szentkirályi u. 14.) rendelhetô meg. A másik fontos terápiás eszköz a Lactase rágótabletta, amelyet perccel a tej, tejtermék elfogyasztása elôtt kell bevenni. Egy tabletta körülbelül 2 dl tej laktóztartalmának közömbösítésére szolgál. Fontos tudni, hogy a 100 tablettás kiszerelésre van támogatás. Vagyis a 100 darabos kiszerelés 55%-os normatív támogatással rendelhetô, aminek a beteg által fizetett térítési díja 2177 Ft. Ha nem figyelünk oda, és az 50 darabost írjuk föl, akkor a beteg többet, 3130 Ft-ot fizet. Irodalom: 1. Enattah NS, Sahi T, Savilahti E, et al. Identification of a variant associated with adult-type hypolactasia. Nat Genet 2002;30: Kuokkanen M, Kokkonen J, Enattah NS, et al. Mutations in the Translated Region of the Lactase Gene (LCT) Underlie Congenital Lactase Deficiency. Am J Hum Genet 2006;78: Rasinpera H, Forsblom C, Enattah NS, et al. The C/C genotype of adult-type hypolactasia is associated with an increased risk of colorectal cancer in the Finnish population. Gut 2005;54: Enattah N, Pekkarinen T, Valimaki MJ, et al. Genetically defined adult-type hypolactasia and self-reported lactose intolerance as risk factors of osteoporosis in Finnish postmenopausal women. Eur J Clin Nutr 2005;59: Bogácsi-Szabó E, Nagy D, Tari B, et al. A felnôtt-típusú laktóz intolerancia elôfordulási gyakoriságának diagnosztikai célú molekuláris genetikai vizsgálata gyermek és felnôtt magyar populációban. Gyermekgyógyászat 2006;57: Gárdos L. Az adult típusú laktózintolerancia genetikája. Gyermekorvos Továbbképzés 2007;6: Bodánszky H, Horváth K, Horn G. A laktóz malabszorpció elôfordulása a 6 18 éves gyermekek között. Orv Hetil 1990;131: Bersaglieri T, Sabeti PC, Patterson N, et al. Genetic signatures of strong recent positive selection at the lactase gene. Am J Hum Genet 2004;74: Campbell CD, Ogburn EL, Lunetta KL, et al. Demonstrating stratification in a European American population. Nat Genet 2005;37: Korponay-Szabo IR, Kovacs JB, Czinner A, et al. High prevalence of silent celiac disease in preschool children screened with IgA/IgG antiendomysium antibodies. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999;28:26 30

A tej. A tej szerepe az egészséges táplálkozásban

A tej. A tej szerepe az egészséges táplálkozásban A tej A tej szerepe az egészséges táplálkozásban A tejfogyasztás múltja Az ember 6500 éve fogyasztja más emlősök tejét Képesek vagyunk megemészteni: - a juh, a kecske - a bivaly, a ló kanca - a teve és

Részletesebben

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére II. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Újszülött és csecsemıkori hasfájás, haspuffadás. Dr. Veres Gábor I.sz. Gyermekklinika Bókay délután, 2012.02.02.

Újszülött és csecsemıkori hasfájás, haspuffadás. Dr. Veres Gábor I.sz. Gyermekklinika Bókay délután, 2012.02.02. Újszülött és csecsemıkori hasfájás, haspuffadás Dr. Veres Gábor I.sz. Gyermekklinika Bókay délután, 2012.02.02. Mirıl lesz szó? Infantilis colica jellemzıi Kell-e organikus betegségre gondolni? Terápia

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA HÍRLEVÉL 8. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2015. ÁPRILIS Laktózintolerancia TISZTELT OLVASÓ! A TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson

Részletesebben

Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben

Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben PTE-ETK Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet Készítette: Szekeresné Szabó Szilvia Dietetika II. 2012 Vizsgálati

Részletesebben

Az újszülöttkori galactosaemia szűrés eredményei és differenciáldiagnosztikai lehetőségei

Az újszülöttkori galactosaemia szűrés eredményei és differenciáldiagnosztikai lehetőségei Az újszülöttkori galactosaemia szűrés eredményei és differenciáldiagnosztikai lehetőségei Balázs Imre SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Centrum Anyagcsere-Szűrő Laboratórium Magyar

Részletesebben

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Miért fontos a szervezetnek a vas? A vas számos enzim összetevője, így fontos kémiai reakciókban vesz részt. A hemoglobin és a

Részletesebben

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Karoliny Anna dr., B.Kovács Judit dr. Gasztroenterológiai és Nephrológiai Osztály, Heim Pál Gyermekkórház, Budapest (Igazgató: Nagy

Részletesebben

Egészséges étkezés? Diéta és betegség gyermekkorban

Egészséges étkezés? Diéta és betegség gyermekkorban Egészséges étkezés? Diéta és betegség gyermekkorban Gárdos László Siófok 2012 május 12 A csecsemőkori sorvadás. Budapest, Egészségügyi Kiadó, 1953, The pathophysiology of infantile malnutrition: Protein-energy

Részletesebben

Glutén. Gégényné Osztó Zsuzsanna. Okleveles természetgyógyász, Reflexológus

Glutén. Gégényné Osztó Zsuzsanna. Okleveles természetgyógyász, Reflexológus Glutén Gégényné Osztó Zsuzsanna Okleveles természetgyógyász, Reflexológus Mi is az a glutén? Az egész életen át tartó intoleranciát a gluténnek (sikér) nevezett összetett fehérje okozza, melyet a búza-,

Részletesebben

KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK

KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK Szlanyinka Edina Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete titkára Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest, 2014. április 1. HIÁNYZIK A POLCOKRÓL! Az össz. sajtfogyasztásunkban

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ 1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A CIRKULIN VALERIÁNA KOMLÓVAL MITE/FORTE BEVONT TABLETTA, ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

BETEGTÁJÉKOZTATÓ 1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A CIRKULIN VALERIÁNA KOMLÓVAL MITE/FORTE BEVONT TABLETTA, ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ? BETEGTÁJÉKOZTATÓ Cirkulin Valeriana komlóval 80 mg/20 mg mite bevont tabletta Cirkulin Valeriana komlóval 160 mg/40 mg forte bevont tabletta macskagyökér száraz kivonata és komlótoboz száraz kivonata Olvassa

Részletesebben

Különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Száraztészták A száraztésztákat összetétel és alak szerint csoportosítják, emellett külön csoportba sorolják a

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor IceCenter Budapest Dr Géczi Gábor A jégkorongozó céljai Minél jobb játékos legyen Válogatottság NHL? Edzésen való teljesítés Mérkőzésen való teljesítés Mindez nem olyan hatékony, ha nem fordít kellő figyelmet

Részletesebben

Microcytaer anaemiák

Microcytaer anaemiák Microcytaer anaemiák Herszényi László MTA doktora Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika 2015. február 19. I. Fokozott vvt-pusztulás a. Haemolysis II. Csökkent vvt-képzés a. Hgb-szintézis zavara

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

volt szó. Szénhidrát A szénhidrátok az

volt szó. Szénhidrát A szénhidrátok az Táplálkozási ismeretek haladóknak II. Az előző fejezetben a fehérjéket alkotó aminosavakról volt szó. Most folytassuk a szénhidrátokkal. Azt az alapismeretek III. részében már megtanultuk, hogyan kell

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban

Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban Dr. Réthy Lajos Attila (MD, PhD) Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Section of Pediatrics

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERIÁTRIA Időskori elváltozások, betegségek és kezelésük VI Fertőző betegségek SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar FERTŐZÉSEK IDŐSKORBAN Régen vezető halálok

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

A menza-rendelet. Ruis Zsuzsanna dietetikus. 2015. május 21.

A menza-rendelet. Ruis Zsuzsanna dietetikus. 2015. május 21. A menza-rendelet Ruis Zsuzsanna dietetikus 2015. május 21. 37/2014. (IV. 30.)EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó ajánlásokról Érvénybe lépés: 2015. január 1. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. A

Részletesebben

Magisztrális gyógyszerkészítés a Wilson kór terápiájában. Dr. Birinyi Péter Mikszáth Gyógyszertár 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 4.

Magisztrális gyógyszerkészítés a Wilson kór terápiájában. Dr. Birinyi Péter Mikszáth Gyógyszertár 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 4. Magisztrális gyógyszerkészítés a Wilson kór terápiájában Dr. Birinyi Péter Mikszáth Gyógyszertár 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 4. A Wilson kór mérföldkövei 1912. Wilson: Progressive lenticular degeneration:

Részletesebben

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je?

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Bevezetés Dr. Salamon Ágnes Szekszárd A gyulladásos bélbetegségek (inflammatory bowel diseases,

Részletesebben

Belső hasznosítás. Kémiai struktúra. Fibersol-2

Belső hasznosítás. Kémiai struktúra. Fibersol-2 Fibersol-2 A Fibersol-2 egy egyedülállóan oldódó étkezési rost melyet keményítőből állítanak elő dexrtinizációs és enzimes eljárások kombinációjával. A Fibersol-2 jól működő szerteágazó kémiai struktúrával

Részletesebben

A házi gyermekorvosi praxisokban lezajlott gyorsteszt-felhasználás kérdőíves eredményei (II. Cél 9. feladat) Dr. Mészner Zsófia

A házi gyermekorvosi praxisokban lezajlott gyorsteszt-felhasználás kérdőíves eredményei (II. Cél 9. feladat) Dr. Mészner Zsófia A házi gyermekorvosi praxisokban lezajlott gyorsteszt-felhasználás kérdőíves eredményei (II. Cél 9. feladat) Dr. Mészner Zsófia A vizsgálat jelentősége, előzményei A vizsgálatban összesen 35 házi gyermekorvos

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

HOMEOPÁTIÁVAL ELÉRT EREDMÉNY PSORIASISBAN DR. DÉRER CECILIA HOMEOPATA BAJA II.INTERDISZCIPLINÁRIS KOMPLEMENTER MEDICINA KONGRESSZUS A PSORIASIS GYAKRAN ELŐFORDULÓ BŐRBETEGSÉG. A BETEGEK 5-8 %-A SZENVED

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

PRIMER IMMUNDEFICIENCIA - KOMPLEMENT DEFEKTUS. LABORVIZSGÁLATOK BEMUTATÁSA EGY BETEGÜNK KAPCSÁN

PRIMER IMMUNDEFICIENCIA - KOMPLEMENT DEFEKTUS. LABORVIZSGÁLATOK BEMUTATÁSA EGY BETEGÜNK KAPCSÁN 2014. 1. szám TESZTKÉRDÉSEI: PRIMER IMMUNDEFICIENCIA - KOMPLEMENT DEFEKTUS. LABORVIZSGÁLATOK BEMUTATÁSA EGY BETEGÜNK KAPCSÁN SZILÁGYI ÁGNES 1, VARGA LILIAN 1, PROHÁSZKA ZOLTÁN 1, DÉRFALVI BEÁTA 2 Milyen

Részletesebben

Mit egyen az ételallergia gyanús gyermek?

Mit egyen az ételallergia gyanús gyermek? Mit egyen az ételallergia gyanús gyermek? Kiss Erika dietetikus Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika Gyakorlati gyermekgyógyászat elıadássorozat 2010.12.02. Mindent, ami életkorának megfelelı, mindaddig

Részletesebben

A szabályozás. Hol jelenik meg allergén információ? A táplálékallergiások információhoz jutásának lehetőségei. Pálfi Erzsébet 2008.

A szabályozás. Hol jelenik meg allergén információ? A táplálékallergiások információhoz jutásának lehetőségei. Pálfi Erzsébet 2008. A táplálékallergiások információhoz jutásának lehetőségei 1. Jogi szabályozás 2. Allergia Adatbank Pálfi Erzsébet 2008. A szabályozás Az élelmiszer jelölés alapelveinek európai szintű érvényesítése egységes

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Magne B6 Extra filmtabletta magnézium, B 6 -vitamin

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Magne B6 Extra filmtabletta magnézium, B 6 -vitamin BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Magne B6 Extra filmtabletta magnézium, B 6 -vitamin Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. Ez

Részletesebben

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja.

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. Kiszerelés Dózis Térítési díj 90% kiemelt támogatás esetén (HUF) Fraxiparine 0,2 ml 1 900 NE

Részletesebben

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója 1 A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója Hatóanyag/hatóanyagcsoport paracetamol ATC N02BE01 Érintett készítmény(ek) Magyarországon Paracetamol Teva 10 mg/ml oldatos infúzió (MAH: Teva Gyógyszergyár Zrt.,

Részletesebben

A felszívódási zavarok differenciáldiagnózisa. Dr. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika

A felszívódási zavarok differenciáldiagnózisa. Dr. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika A felszívódási zavarok differenciáldiagnózisa Dr. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika A felszívódási zavarok okai Intraluminalis emésztés zavara Intestinalis malabsorptio Erjedéses hasmenések

Részletesebben

Tájékoztató az élelmiszerek okozta betegségekről

Tájékoztató az élelmiszerek okozta betegségekről Tájékoztató az élelmiszerek okozta betegségekről ÉLELMISZEREK OKOZTA BETEGSÉGEK A bevitt táplálékok különböző reakciókat tudnak kiváltani a szervezetünkben. Ilyenek az allergiák, az érzékenységek (intoleranciák)

Részletesebben

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban 11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban HIV fertőzés kimutatása (fiktív) esettanulmány 35 éves nő, HIV fertőzöttség gyanúja. Két partner az elmúlt időszakban. Fertőzött-e

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Hidrasec 100 mg kemény kapszula racekadotril

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Hidrasec 100 mg kemény kapszula racekadotril Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Hidrasec 100 mg kemény kapszula racekadotril Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az

Részletesebben

Genetikai vonatkozások a szalagsérülések prevenciójában és sportorvoslásában

Genetikai vonatkozások a szalagsérülések prevenciójában és sportorvoslásában Genetikai vonatkozások a szalagsérülések prevenciójában és sportorvoslásában HARSÁNYI Gergely 1,2, SZOKOLAI Viola 1,2, ELBERT Gábor 3, NAGY Zsolt B. 2 1 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT A terhességek kb. 1%-ában az újszülött teljesen egészséges szülőktől súlyos szellemi vagy testi fogyatékkal születik. A veleszületett értelmi

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Lopedium 2 mg kemény kapszula loperamid-hidroklorid

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Lopedium 2 mg kemény kapszula loperamid-hidroklorid BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Lopedium 2 mg kemény kapszula loperamid-hidroklorid Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Részletesebben

Mi lenne ha az MPS is része lenne az újszülöttkori tömegszűrésnek?

Mi lenne ha az MPS is része lenne az újszülöttkori tömegszűrésnek? Mi lenne ha az MPS is része lenne az újszülöttkori tömegszűrésnek? Dr. Jávorszky Eszter, Kánnai Piroska Dr. Szőnyi László Semmelweis Egyetem, I. Gyermekklinika, Budapest Anyagcsere szűrőközpont 2 Ritka

Részletesebben

Táplákozás - anyagcsere

Táplákozás - anyagcsere Táplákozás - anyagcsere Tápanyagbevitel a szükségletnek megfelelően - test felépítése - energiaszükséglet fedezete Fehérjék, Zsírok, Szénhidrátok, Nukleinsavak, Vitaminok, ionok ( munka+hő+raktározás )

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

A tej és tejtermékek szerepe az emberi táplálkozásban

A tej és tejtermékek szerepe az emberi táplálkozásban Tej és tejtermékek A tej és tejtermékek szerepe az emberi táplálkozásban A tej legfontosabb tulajdonságai Minden fontos tápanyagot tartalmaz. Gabonaféléket képes jól kiegyensúlyozni. Tejfogyasztásbeli

Részletesebben

Különleges tápanyagigények kezelése táplálásterápiával

Különleges tápanyagigények kezelése táplálásterápiával Különleges tápanyagigények kezelése táplálásterápiával 2015. Február 27. péntek 11 00-12 45 Érkezés, regisztráció és ebéd 12 45-13 00 Megnyitó Havasi Anikó NUTRICIA Advanced Medical Nutrition Táplálék

Részletesebben

Táplálékallergia PTE-ETK Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet Készítette: Szekeresné Szabó Szilvia Dietetika II. 2012

Táplálékallergia PTE-ETK Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet Készítette: Szekeresné Szabó Szilvia Dietetika II. 2012 Táplálékallergia PTE-ETK Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet Készítette: Szekeresné Szabó Szilvia Dietetika II. 2012 Táplálékallergia: a táplálék vagy táplálék összetevő által kifejtett specifikus,

Részletesebben

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok ÉLELEM ÚTJÁN TERJEDŐ MEGBETEGEDÉSEK = elfogyasztott ételben, italban levő mérgező hatású anyag (mikroorganizmus, mérgező növény, vegyi anyag) okoz Jellemzői: rövid lappangási idő heveny, robbanásszerű

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Központi vastagbéldaganat rizikó felmérési kérdőív 2012-2013-14. évi eredményei Dr.

Részletesebben

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése MALDI-TOF MS módszerrel Pappné Ábrók Marianna, Arcson Ágnes, Urbán Edit, Deák Judit Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

Bélflóra egyensúly. ErÔs immunrendszer. Egészséges fogak

Bélflóra egyensúly. ErÔs immunrendszer. Egészséges fogak ÉDESEGÉSZSÉG Bélflóra egyensúly ErÔs immunrendszer Egészséges fogak Az egészség érték Az Oligo Life Premium Prebiotics termékcsalád az egészséget védô élelmiszerek legújabb generációját képviseli. Az Oligo

Részletesebben

Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában. Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr.

Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában. Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr. Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr. Domokos Gabriella Syncope: hirtelen jelentkező, eszméletvesztés, amely során a beteg

Részletesebben

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Kovács Ildikó dietetikus Egészséges Magyarországért Egyesület Szívbarát program Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2006. június 2. Cukorbetegek étrendje

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Magne B6 bevont tabletta magnézium, B 6 -vitamin

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Magne B6 bevont tabletta magnézium, B 6 -vitamin BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Magne B6 bevont tabletta magnézium, B 6 -vitamin Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Részletesebben

II. A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI. origamigroup BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA

II. A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI. origamigroup BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA II. A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI origamigroup www.origami.co.hu II. A rheumatoid arthritis kezelésének általános

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ. HERBÁRIA Cukordiétát kiegészítõ. filteres teakeverék 20 x 1,5 g (Herbária Zrt.)

BETEGTÁJÉKOZTATÓ. HERBÁRIA Cukordiétát kiegészítõ. filteres teakeverék 20 x 1,5 g (Herbária Zrt.) BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielõtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet

Részletesebben

Az antibiotikum kúra természetes kiegészítője. Egy csomó gonddal kevesebb

Az antibiotikum kúra természetes kiegészítője. Egy csomó gonddal kevesebb Az antibiotikum kúra természetes kiegészítője Egy csomó gonddal kevesebb termékcsalád K OMPLETT összetételével segíti a kiegyensúlyozott bélflóra pótlást K ELLEMES fekete cseresznye-karamell és őszibarack

Részletesebben

SZÉNHIDRÁT ANYAGCSERE ENZIMHIÁNYOS BETEGSÉGEI (konzultáció, Buday László) I, Monoszacharid anyagcseréhez kapcsolt genetikai betegségek

SZÉNHIDRÁT ANYAGCSERE ENZIMHIÁNYOS BETEGSÉGEI (konzultáció, Buday László) I, Monoszacharid anyagcseréhez kapcsolt genetikai betegségek SZÉNHIDRÁT ANYAGCSERE ENZIMHIÁNYOS BETEGSÉGEI (konzultáció, Buday László) Irodalmi adatok alapján a szénhidrát anyagcserében szerepet játszó enzimek közül napjainkig már több tucat defektusát leírták,

Részletesebben

Élelmiszer allergének szabályozásának jelene és jövője

Élelmiszer allergének szabályozásának jelene és jövője Élelmiszer allergének szabályozásának jelene és jövője Ősz Csabáné vezető főtanácsos Wessling Hungary Kft. 2010.03.04. Témakörök Allergének jelölése: 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM rendelet Kiemelt

Részletesebben

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat VeyFo VeyFo Jungtier - Oral Mulgat Különleges táplálási igényeket kielégítő/diétás/ kiegészítő takarmány borjak, malacok, bárányok, kecskegidák és kutyák részére Használati utasítás Trimetox 240 oldat

Részletesebben

Fogyasszon-e tejet az IBD-s beteg?

Fogyasszon-e tejet az IBD-s beteg? Fogyasszon-e tejet az IBD-s beteg? Késleltetett ételallergiák krónikus gyulladásos betegségekben Dr. Söjtöry Hajnalka allergológus szakorvos Budapest Erzsébet Kórház, 2008.03.31. http://www.allergiadoktor.hu/,

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

Az élelmiszerek jelölésére vonatkozó uniós és hazai előírások

Az élelmiszerek jelölésére vonatkozó uniós és hazai előírások Az élelmiszerek jelölésére vonatkozó uniós és hazai előírások Szegedyné Fricz Ágnes főosztályvezető-helyettes Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 2014. december 09. Jelölési előírások Uniós általános jelölés

Részletesebben

Tünetmentes gyermek fokozott szérum transzferáz aktivitással. Mit tegyek? Szőnyi László 2012. 2012.május 11. Kávészünet. 2012.

Tünetmentes gyermek fokozott szérum transzferáz aktivitással. Mit tegyek? Szőnyi László 2012. 2012.május 11. Kávészünet. 2012. Tünetmentes gyermek fokozott szérum transzferáz aktivitással. Mit tegyek? Szőnyi László 2012 Miért fokozott szérum transzferáz aktivitás és nem kóros májfunkció? Szérum fokozott ALP aktivitás, fokozott

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

Az iskolai büfék illetve az ott elhelyezett automaták egészséges táplálkozásba illeszkedő élelmiszerkészítmények kritériumrendszere 2005.

Az iskolai büfék illetve az ott elhelyezett automaták egészséges táplálkozásba illeszkedő élelmiszerkészítmények kritériumrendszere 2005. Az iskolai büfék illetve az ott elhelyezett automaták egészséges táplálkozásba illeszkedő élelmiszerkészítmények kritériumrendszere 2005. 2 A táplálkozástudomány miközben folyamatosan kutatja az egészséget

Részletesebben

VitaHelp Integratív Egészségközpont Diagnosztikai vizsgálatsor

VitaHelp Integratív Egészségközpont Diagnosztikai vizsgálatsor VitaHelp Integratív Egészségközpont Diagnosztikai vizsgálatsor 1. Non-invazív vérmérés Tűszúrás nélkül képes a hagyományos vérvételnél kapott leletnél lényeges több fontos egészség-paraméter meghatározására.

Részletesebben

Adalékanyagok az élelmiszerekben és analitikai kémiai meghatározási módszereik

Adalékanyagok az élelmiszerekben és analitikai kémiai meghatározási módszereik Adalékanyagok az élelmiszerekben és analitikai kémiai meghatározási módszereik Készítette: Fábián Gabriella Témavezető: Dr. Tatár Enikő egyetemi docens 1/16 Célkitűzés Az alkalmazott élelmiszer-adalékanyagok

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája Laborvizsgálatok célja diabetes mellitusban 1. Diagnózis 2. Monitorozás 3. Metabolikus komplikációk kimutatása és követése Laboratóriumi tesztek a diabetes

Részletesebben

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008 Mit is jelent az egészséges táplálkozás? Az egészséges táplálkozás a különféle ételek és italok megfelelő arányban és mennyiségben, kellő változatossággal történő, rendszeres fogyasztását jelenti. Nincsenek

Részletesebben

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont.

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont. ACE-gátlók és angiotenzin II antagonisták: alkalmazás terhességben és szoptatás alatt A PhVWP által 2008 októberben jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg ACE-gátlók Lisinopril, Fosinopril,

Részletesebben

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika CSALÁDTERVEZ DTERVEZÉS KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE Dr. Erős s Erika A családtervez dtervezés s törtt rténete Magyarországon gon Veleszületett letett rendellenességek (CA) Jelenleg

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 Új könnyűlánc diagnosztika Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 1845 Bence Jones Protein vizelet fehérje 1922 BJP I-II típus 1956 BJP

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010.

nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010. A Szelén, mint esszenciális nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010. A Szelén előfordulása a környezetünkben A szelén esszenciális mikroelem, azonban élettani hatása

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4.

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4. ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4. Élelmiszerrel terjedő vírusok Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Élelmiszerekkel terjedő vírusok A vírusok sejtparaziták, csak élő sejtekben képesek szaporodni.

Részletesebben

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Energiát adó tápanyagok. Energia. Kiegyensúlyozott étrend. Energiát nem szolgáltató tápanyagok.

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Energiát adó tápanyagok. Energia. Kiegyensúlyozott étrend. Energiát nem szolgáltató tápanyagok. Nem lehet elég korán kezdeni Kiegyensúlyozott táplálkozás Energia- és tápanyagszükséglet és a fogyasztás közötti egyensúly RENDSZERESSÉG+VÁLTOZATOSSÁG+MÉRTÉKLETESSÉG Életműködésekhez alapanyagcsere Növekedéshez

Részletesebben

Kibővült laboratóriumi diagnosztikai lehetőségek a férfi infertilitás kivizsgálásában. Dr. Németh Julianna Laboratórium KFT, Budapest

Kibővült laboratóriumi diagnosztikai lehetőségek a férfi infertilitás kivizsgálásában. Dr. Németh Julianna Laboratórium KFT, Budapest Kibővült laboratóriumi diagnosztikai lehetőségek a férfi infertilitás kivizsgálásában Dr. Németh Julianna Laboratórium KFT, Budapest Infertilitás/subfertilitás Férfi infertilitás esetek 90%-ban spermium

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

LAJOS ZOLTÁN DUO-BAKT ÁLLATORVOSI OS MIKROBIOLÓGIAI O LABORATÓRIUM. (Kómár emléknap, 2012.09.15. Budapest MÁOK Pest megye)

LAJOS ZOLTÁN DUO-BAKT ÁLLATORVOSI OS MIKROBIOLÓGIAI O LABORATÓRIUM. (Kómár emléknap, 2012.09.15. Budapest MÁOK Pest megye) MACSKÁK FELSŐ Ő LÉGÚTI BAKTERIÁLIS MEGBETEGEDÉSEI LAJOS ZOLTÁN DUO-BAKT ÁLLATORVOSI OS MIKROBIOLÓGIAI O LABORATÓRIUM (Kómár emléknap, 2012.09.15. Budapest MÁOK Pest megye) RHINITISEK, RHINOSINUSITISEK

Részletesebben

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Rachitisek

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Rachitisek Meghatározás GYERMEKGYÓGYÁSZAT Rachitisek Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium Az irányelvet összeállította: dr. Reusz György n A rachitis a növekvõ csontban kialakuló, jellegzetes csontszerkezeti

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Daedalon 50 mg tabletta. dimenhidrinát

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Daedalon 50 mg tabletta. dimenhidrinát BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Daedalon 50 mg tabletta dimenhidrinát Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz. Ez a gyógyszer

Részletesebben

Tejfehérjétől mentes. A terméklista csak a lap alján megadott határidőig érvényes! Tejfehérjétől mentes termékek

Tejfehérjétől mentes. A terméklista csak a lap alján megadott határidőig érvényes! Tejfehérjétől mentes termékek Ez a terméklista szakembereknek: orvosoknak, dietetikusoknak, védőnőknek készült. Célja, hogy munkájukat segítse a táplálékallergiában, táplálékintoleranciában szenvedő betegeknek nyújtott tanácsadásban,

Részletesebben

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER kiss móni mona TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER segítség a gluténmentes életben tippek tanácsok receptek KISS MÓNI Segítség a gluténmentes életben Megjelent 2015-ben, a szerző magánkiadásában. A

Részletesebben

Amit az a llergiás nátháról tudni kell

Amit az a llergiás nátháról tudni kell Amit az a llergiás nátháról tudni kell írta: dr. Márk Zsuzsa pulmonológus, Törökbálinti Tüdőgyógyintézet MSD Pharma Hungary Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. Telefon: 888-5300, Fax: 888-5388 Mi

Részletesebben

Citopeniák. Vérszegénységek Neutropéniák Trombocitopeniák

Citopeniák. Vérszegénységek Neutropéniák Trombocitopeniák Citopeniák Vérszegénységek Neutropéniák Trombocitopeniák Anémia okai Fokozott pusztulás-vvt élettartam csökkenés (

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Imorevin 2 mg/125 mg tabletta. loperamid-hidroklorid, szimetikon

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Imorevin 2 mg/125 mg tabletta. loperamid-hidroklorid, szimetikon Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Imorevin 2 mg/125 mg tabletta loperamid-hidroklorid, szimetikon Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót,

Részletesebben

Életerő, Sport és Fittség

Életerő, Sport és Fittség Életerő, Sport és Fittség Guarana Tabletta Tapasztalja meg a Guarana élénkítő hatását A Guarana egy Dél-Amerikában őshonos cserje, koffein tartalma, élénkítő serkentő hatásai miatt használják Kényelmes

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen!

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 VI. Népegészségügyi Konferencia Budapest, 2015. február 25. Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Dr. med.habil Martos Éva

Részletesebben

Diéták elnevezése AZ EGYSÉGES DIÉTÁS RENDSZER (EDR) EDR alapvető rendszeralkotó elve. A korszerű diétás rendszer követelményei

Diéták elnevezése AZ EGYSÉGES DIÉTÁS RENDSZER (EDR) EDR alapvető rendszeralkotó elve. A korszerű diétás rendszer követelményei Diéták elnevezése AZ EGYSÉGES DIÉTÁS RENDSZER (EDR) Gyakorlati dietetika ea. 2008. 09. 08. Kidolgozóikról elnevezett (pl. Patek, Giordano-Giovanetti) Szerv kíméletét kifejező (pl. májkímélő, epekímélő)

Részletesebben