PROGRAM. Táplálkozási Fórum XVII. Tudományos Konferencia május 25. szerda. AESCULAP AKADÉMIA 1115 Budapest, Halmi u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROGRAM. Táplálkozási Fórum XVII. Tudományos Konferencia. 2011. május 25. szerda. AESCULAP AKADÉMIA 1115 Budapest, Halmi u. 20-22."

Átírás

1

2 Táplálkozási Fórum XVII. Tudományos Konferencia Elhízás és anyagcsere betegségek május 25. szerda AESCULAP AKADÉMIA 1115 Budapest, Halmi u PROGRAM ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÓK A Fórum szervezője: MOTESZ Budapest, Nádor u. 36. Szalma Márta - Tel: Fax: Internet:

3 Táplálkozási Fórum - XVII. Tudományos Konferencia BEVEZETŐ A T á p l á l k o z á s i F ó r u m 1 7 é v ó t a r e n d e z i m e g é v e n t e, r e n d s z e r e s e n T u d o m á n y o s K o n f e r e n c i á j á t, o r v o s o k, d i é t e t i k u s o k, t á p l kozá á si szak emberek k öz reműk ödés é v e l, m e l y e k e l s ő s o r b a n a t á p l á l k o z á s s a l ö s s z e f ü g g ő beteg ség ek kel és ez ek diétás, szük ség es etén g yógy ha tású készítménnyel, vagy gyógyszeres kezelésével l a l fog k o z n a k. A X V I. K o n f e r e n c i á n a z E l h í z á s a é n s y a g c s e r e b e t e g s é g e k témakörben 8 előadást hallhatnak a résztvevők a Táplálkozási Fórum neves s z a k e m b e r e i n e k t o l m á c s o l á s á b a n A. nyitó előadásban a mind gyakoribbá váló t á p l á l é k a l l e r g i a, s a v e l e k a p atos c s o l adatbank kerül bemutatásra. A többi hét e l ő a d á s a z e l h í z á s p r o b l é m a k ö r é h e z k a p c s o l ó d i k. A m o t i v á c i ó é s a t a n á c s a d á s 2 n é l k ü l ö z h e t e t l e n r é s z e a z e l h í z á s k e z e l é s é n e k. S z l o g e n k é n t a l k a l m a z o t t a l a p f o g a l m a k, m i n t a s a v a n y í t á s, l ú g o s í t á s, z s í r é g e t é s k e k r ü l t n u e d o m á n y o s m e g v i l á g o s í t á s b a, a z s í r b o n t á s m e c h a n i z m u s á n a k i s m e r t e t é s é v e l i s. Ú j d o n s á g l e s z h a l l a n i a z ú j a m e r i k a i T á p l á l k o z á s i A j á n l á s o k r ó l, m é g t ö b b e t megtudni a low-c a r b h i g h-p r o t e i n d i é t á r ó l. H a l l a n i f o g u n k a z e l h í z á s s a l ö s s z e f ü g g ő d y s l i p i d a e m i á r ó lés a cu k or b e te g e k f og y a s z tá s á r ól i s. K i f e jez e t te n érdekes lehet a metabolikus szindróma körüli viták idején, hogy az immunrendszerrel is kapcsolatban áll a rizikófaktorok ezen klaszterje. T i s z t e l e t t e l v á r j u k a r é s z t v e v ő k e t, o r v o s o k a t, d i é t e t i k u s o k a l t, á l k t á o p z á s i szakembereket és érdeklődőket egyaránt. Budapest, május 25. Dr. Pados Gyula a Táplálkozási Fórum elnöke c. egyetemi docens, kandidátus Támogatók: MSD Magyarország Kft. Unilevel Magyarország Kft. Norbi Update A Fórum Szervezői ezúton mondanak köszönetet Támogatóiknak, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeres megvalósításához!

4 Táplálkozási Fórum - XVII. Tudományos Konferencia PROGRAM Tiszteletbeli elnök: Prof. Dr. Romics László, akadémikus Elnök: Prof. Dr. Rigó János Prof. Dr. Barna Mária, Pálfi E., Horváth Zoltánné 10 éves a Magyar Táplálékallergia és Táplálékintolerancia Adatbank Antal Emese Motiváció és tanácsadás túlsúlyosoknál Prof. Dr. Karádi István Savasítás, lúgosítás - Mi a tudományos háttér? Dr. Zajkás Gábor Szemelvények a évi amerikai táplálkozási irányelvekből, ajánlásokból Megbeszélés Szünet Elnök: Prof. Dr. Karádi István Prof. Dr. Paragh György A metabolikus szindróma és az immunrendszer kapcsolata Dr. Audikovszky Mária Low-calorie, low-carb, high-protein diéta Dr. Pados Gyula Dyslipidaemia kezelése elhízásban Dr. Fővényi József A vércukorcsökkentő kezelés szerepe cukorbetegek testsúlyának alakulásában Megbeszélés Konferencia zárása

5 10 ÉVES A MAGYAR TÁPLÁLÉKALLERGIA ÉS TÁPLÁLÉKINTOLERANCIA ADATBANK Barna Mária, Pálfi Erzsébet, Horváth Zoltánné SE Egészségtudományi Kar Alkalmazott Egészségtudományi Intézet Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék, Budapest Az IgE mediált allergiás megbetegedések száma a huszadik század második felére megduplázódott, a táplálékallergia jelentős népegészségügyi problémává vált. A genetikai anyag ilyen rövid idő alatt nem módosulhatott, ezért a gyakoriság növekedésének okát környezeti tényezőkben kell keresni. Napjaink kihívása a kedvezőtlen környezeti faktorok megismerése, az érintettek számának megbízható módszerekkel történő felmérése, prevenciós stratégia kidolgozása, a kialakult táplálékallergia esetén, pedig a tüneteket kiváltó allergének elkerülésének biztosítása. Alapvető fontosságú, hogy a táplálékallergiás egyének ne fogyasszák azokat az élelmiszereket, élelmiszeripari összetevőket, amelyeket tünetmentességük érdekében el kellene kerülniük, s amelyek fogyasztása súlyos egészségkárosodást okozhat. A tüneteket kiváltó allergének és intoleranciafaktorok elkerülését az élelmiszerjelölés, pozitív lista (amely arra hívja fel a figyelmet, hogy az élelmiszer az adott allergént tartalmazza), és az allergénmentes élelmiszerek megbízható nyilvántartása, negatív lista, (amely a biztonságosan fogyasztható élelmiszereket tartalmazza) együttesen teszi lehetővé. A Táplálékallergia és Táplálékintolerancia Adatbank Tempus-Phare pályázat keretében ben alakult meg (az európai adatbankok mintájára). Az Adatbank összegyűjti, nyilvántartja, évenként felülvizsgálja, kibővíti és kiadja azoknak az élelmiszereknek a listáját, amelyek - a gyártók nyilatkozata alapján - nem tartalmazzák a kérdéses komponenst, és nem is szennyeződhettek azzal a gyártási eljárás során. Az élelmiszer előállítók vállalják, hogy a regisztrált élelmiszer összetételét a határidőn belül nem változtatják meg oly módon, hogy az a mentességet befolyásolná. A rendelkezésre álló termék-listák a következők: tejfehérjementes, laktózmentes, glutenmentes, tojás-mentes, szójamentes, földimogyorótól mentes, benzoesav és származékaitól mentes, azoszínezékektől mentes, kéndioxid és származékaitól mentes. Az évente kiadott free-from élelmiszerlisták száma között, a regisztrált termékek száma között változott. Az Adatbank honlapját évente több száz allergiás beteg látogatja; 2010-ben en. Az ingyenesen hívható telefonos diétás tanácsadást alkalmanként 5-10 allergiás fogyasztó veszi igénybe.

6 MOTIVÁCIÓ ÉS TANÁCSADÁS TÚLSÚLYOSOKNÁL Antal Emese Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége A testtömeg-csökkentés elkezdésének alapja a fejben meghozott döntés. Ha ez megvan, a kitartáson múlik a siker. Ha a motiváció elég erős A motiváció a viselkedésünket meghatározó és megfelelő irányba terelő állapot. Kiváltó okai lehetnek a fiziológiai szükségletek, de a tanult viselkedés is, amelyet kulturális normák és társas interakciók befolyásolnak. A motivációkutatás atyja Abraham Maslow egy piramist állított fel a szükségletek primitívsége alapján, amelynek részei: - fiziológiai szükségletek - biztonsági szükségletek - szeretet- és közösséghez tartozás igény - tisztelet, elismerés iránti igény - tudás és megértés iránti vágy A túlsúlyosok mintegy 30%-kal alábecsülik az elfogyasztott táplálékok mennyiségét, és így az energia-bevitelüket, és 10%-kal túlbecsülik a végzett mozgás mértékét és idejét. Tehát a testtömeg-csökkentésnél a tanácsadásnak, tanácsadónak kulcs-szerepe van. Szükség van a tanácsadó és a tanácsot kapó összhangjára, rá kell a kliens figyelmét irányítani a tárgyilagosságra, az önbeismerésre és azután a kellő fegyelemre, amely elengedhetetlen az adagok, az egész napi energia-bevitel csökkentéséhez. A sikeres fogyás érdekében elengedhetetlen az erős motiváció, akarat és önfegyelem, a rendszeres ellenőrzés, a konzultáció. Nemcsak azt kell tudnunk, mi a teendőnk, hogy sikert érjünk el, azzal is tisztában kell lennünk, hogyan érhetjük el a célunkat. Az előadásban a motiváció és a tanácsadás területén végzett legújabb kutatásokból ismertet a szerző, de gyakorlati ötleteket is ad a mindennapi megvalósításhoz.

7 SAVASÍTÁS, LÚGOSÍTÁS - MI A TUDOMÁNYOS HÁTTÉR? Prof. Dr. Karádi István SE ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest A dietetikában mindennapos szlengként alkalmazott alapfogalmak a savasítás, lúgosítás vagy zsírégetés. Ezek a fogalmak már olyan széleskörűen kerülnek alkalmazásra, hogy senki nem gondol az általuk jelzett folyamat objektív hátterére. Érdemes egy kicsit a mindennapos szóhasználat hátterét megvilágítani, mert akkor azok a számunkra magától értetődő, természetes dietetikai módszerek, amelyeket nap, mint nap alkalmazunk, illetve ajánlunk, gondolkodásunkban tudományos megerősítést nyernek. A szervezetben a savak és lúgok egyensúlyi helyzetben kell, hogy legyenek, mert csak így biztosítható a szövetek és szervek, a sejtek és alkotórészeinek működése, Mivel az ételeink jó része, illetve maga az energia felhasználás, vagy a levegő széndioxid tartalma is elsősorban savas jellegű, a szervezetnek nagymértékben kell védekeznie az elsavasodás ellen, mert ez folyamatosan sejtkárosító tényező. A szervezet a környezeti tényezők így az ételek savanyító (esetleg lúgosító) hatása ellen kémiai puffer (jelentése: kiegyenlítő) rendszerekkel védekezik. Ez azt jelenti, hogy komolyabb savas vagy lúgos hatást a vegyi töltések átrendezésével legyengíti. Pl. a vér vérfestékkel, vérfehérjékkel és speciális sejtfehérjékkel védekezik, illetve gondoskodik a pufferolásról. Bonyolult módszerekkel pontosan követhető a vese savkiválasztása, illetve a vékonybél savak, valamint lúgok felszívódását szabályozó rendszerének differenciált működése is. A zsírégetés sok vitát kiváltott, dietetikai szlengként alkalmazott fogalom. Megfelelő módszerrel (pl. a kilélegzett levegő szén és oxigén arányának meghatározásával) pontosan meghatározható, hogy a szervezet szénhidrátot, vagy zsírt használ-e fel ( éget el ) adott időpontban. A zsírégetés, tudományosan meghatározva a zsírbontás akkor következik be, amikor a szervezet számára nem áll elegendő szénhidrát elsősorban a májban, illetve az izmokban a keményítő rendelkezésre. Ilyen állapotok a jelentősen fokozott izomaktivitás, illetve a szénhidrátszegény diéta (eklatáns példája az Atkins diéta).

8 SZEMELVÉNYEK A ÉVI AMERIKAI TÁPLÁLKOZÁSI IRÁNYELVEKBŐL, AJÁNLÁSOKBÓL Dr. Zajkás Gábor Táplálkozási Irányelvek (Dietary Guidelines) elnevezésű ajánlás először 1980-ban jelent meg az Egyesült Államokban. Az Irányelvek 5 évenkénti új kiadását törvény írja elő. A évi irányelveket mezőgazdasági és egészségügyi szakemberekből álló bizottság dolgozta ki, ehhez az általuk felkért független Tanácsadó Testület a korábbi ajánlás jelentős átdolgozását javasolta, elsősorban az amerikai lakosság többségét jellemző túlsúlyra, elhízásra, valamint számos tápanyag elégtelen bevitelére tekintettel. Emellett a bizottság több elemzést vett figyelembe, köztük a Táplálkozási Evidencia Könyvtár nevű új adatbázist, valamint a Fizikai Aktivitási Irányelvek Amerikaiaknak (2008) című ajánlást. Az új Táplálkozási Irányelvek 2 alapvető koncepciója: 1. energia egyensúly elérése, az egészséges testtömeg megtartásával, ill. visszaszerzésével együtt; 2. tápanyagokban (mikro-tápanyagok!) gazdag táplálékok, italok fogyasztása az üres kalóriák helyett. Az első ajánlás csokor a táplálékok, italok mennyiségének, energia-tartalmának, továbbá a rendszeres mozgásnak a jelentőségére, és ezzel együtt a képernyő előtt töltött idő csökkentésére hívja fel a figyelmet. A második ajánlás a zsírban ( szilárd zsír -ként említve), a hozzáadott cukorban gazdag táplálékok, italok mellőzésének, korlátozásának fontosságát hangsúlyozza. Az irányelvek könnyebb megértése, alkalmazása érdekében a táplálékokat két csoportra osztották: 1. táplálékok, és táplálék-alkotóelemek amelyeket csökkenteni kell; 2. táplálékok, és táplálék-alkotóelemek amelyeket növelni kell. Az első csoportban a nátrium: <2,3, ill. 1,5 g/nap, a SFA: <en%, a koleszterin: <300 mg/nap, valamint a TFA-tartalmú táplálékok, valamint a szilárd zsír és hozzáadott cukor, továbbá a finomlisztből készült termékek csökkentéséről és az alkoholfogyasztás mérsékléséről van szó. A második csoportba kerültek a zöldségek (főleg sötétzöld, vörös és narancs-színű) és gyümölcsök; a teljes értékű gabonatermékek; a sovány tej és tejtermékek; fehérje-forrásként sovány húsok, baromfi, halak, tojás, hüvelyesek, nem sózott dió, magvak; olaj; valamint a több káliumot, kalciumot, élelmi rostot és D-vitamint tartalmazó táplálékok. Külön irányelvek készültek a fogamzásra képes korban lévő nők, továbbá a várandós, és a szoptató anyák, valamint az 50 évesek és ennél idősebbek számára. Az egészséges táplálkozás megvalósításának megkönnyítése érdekében a részletesen bemutatott DASH-diéta alapú, és a mediterrán táplálkozásra, mint hatásos megoldásra, hívja fel a figyelmet a Táplálkozási Irányelvek évi összeállítása.

9 A METABOLIKUS SZINDRÓ M A É S A Z I M M U N R E N D SZER KAPCSOLATA Prof. Dr. Paragh György DE OEC I. Sz. Belgyógyászati Klinika, Debrecen A fejlett nyugati országokban az elhízás és az elhízáshoz társuló metabolikus változások jelentős kihívást jelentenek, hiszen vezető szerepet játszanak a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában. A jelentőségét az adja, hogy az életkor előrehaladtával nő a metabolikus szindróma előfordulása, 50 éves kor felett 40%-ra tehető a gyakorisága. Az IDF szerint a centrális obezitás fontos eleme a metabolikus szindrómának. Korábbi vizsgálatok azt mutatták, hogy a gyulladásos markerek emelkedése kifejezettebb testsúlygyarapodást eredményezett. A CRP szint és az egyes metabolikus paraméterek számát vizsgálva azt találták, hogy a nagyobb szérum CRP szint esetén több metabolikus paraméter jelenléte figyelhető meg. Az elmúlt évtizedek vizsgálatai hívták fel a figyelmet arra, hogy a zsírszövet nemcsak egy passzív energiaraktár, hanem egy endokrin szerv is. Jelentős mennyiségű cytokint termel. Elhízás esetén a makrofágok infiltrálják a zsírszövetet. A preadipocyták fagocitózisra képesek, és mind morfológiailag, mind genetikailag hasonlítanak a makrofágokhoz. Az érett zsírsejtek cytokin-termelő képességgel rendelkeznek és aktiválják a komplement kaszkádot a mononukleáris immunsejtekhez hasonlóan. Az adipociták által termelt hormon, a leptin az energia homeosztázis és az immunitás szabályozásában is részt vesz. Az immunitás és a metabolikus szindróma közötti összefüggésre hívja fel a figyelmet az a megfigyelés is, hogy vakcinációt követően nő a metabolikus szindróma gyakorisága. A vakcinák stimulálják az immunrendszert, rövid idő alatt fokozzák a cytokin kiáramlást és növelik a cortisol aktivitást. Az előbb említett bizonyítékok azt mutatják, hogy a természetes immunitás aktiválása, mely a szervezet integritásának megőrzése érdekében a gyors immunválaszt képviseli, jelentős cytokin termelést eredményez. Ezek a cytokinek lokálisan és távoli hatás révén az izomsejtek, zsírsejtek, májsejtek és a központi idegsejtjeire hatva olyan metabolikus változások sorozatát hozzák létre, melynek eredményeként fokozódik a táplálék felvétel, csökken az energia-leadás, inzulin rezisztencia és következményes hyperglycaemia alakul ki, csökken a triglyceridben gazdag lipoproteinek lebontása, mely hypertriglyceridaemiat eredményez és csökken a védőhatású HDL szintje, valamint a szimpatikus rendszer aktiválódásával és a direkt endothel hatással elősegíti a hypertonia kialakulását. Ezek együttesen létrehozzák a rizikófaktorok klaszterjét, melyet metabolikus szindrómának nevezünk.

10 LOW-C A L O R I E, L O W-C A R B, H I G H-P R O T E I N D IÉ T A Dr. Audikovszky Mária Szent Imre Kórház Lipidológiai Profil, B u d a p e s t Az elhízás a világ jelentős részében, így Magyarországon is fokozatosan terjed, gyakorisága a korábbi 20%-ról az OTÁP 2009-es felmérése szerint 32%-ra emelkedett. Az elhízás kezelésének 5 fő pillére (diéta, életmód változtatás, fizikai tréning, gyógyszeres kezelés, sz.e. műtét) közül alapvető a diéta. Ebben általában egyetértés van az energia-bevitel csökkentéséről, viszont permanens viták folynak egy adott kalóriamennyiségen belül a tápanyag-összetételről. A hivatalos ajánlások két évtizede főleg a low-fat diétát szorgalmazták, melynek előnyét a testsúlycsökkentésben sem vizsgálatokkal, sem populáris méretekben nem tudták szignifikánsan bizonyítani. A XX. század végén az USA-ban bevezetett zsírbevitel csökkentő program, mely napi 6-11 egységnyi szénhidrátdús gabona termékek, valamint rizs, burgonya fogyasztását ajánlotta, csak a koleszterin szintet csökkentette, az elhízás gyakorisága viszont az 1970-es 14,5%-ról 2000-re 30%-ra nőtt. Elsősorban Atkins munkássága alapján terjedtek el a szigorú szénhidrátkorlátozással járó diéták, arra alapozva, hogy a gyorsan felszívódó, magas glikémiás indexű szénhidrátok gyors vércukor emelkedést, inzulin elválasztást, cukor-zsír átalakulást hoznak létre. Azóta számos vizsgálat hasonlította össze a low-carb és a low-fat diétákat. Féléves időtartamban majdnem mindig, egy év után már nem szignifikánsan a low-carb diéta előnyét mutatták a testsúlycsökkentésben. Az Atkins diéta előnye a vizsgálatokban a többi (orvosilag is megalapozott) diétákkal (ZONE, LEARN, ORNISH, MEDITERÁN) szemben is megmutatkozott. Egy kcal /nap energiatartamú mérsékelten zsírszegény diétában a szénhidrát bevitelt 55-ről legalább 45%-ra csökkenthetjük. Ennek egyik módja lehet a már hazánkban is előállított, csak 30, valamint 10% szénhidrátot tartalmazó, rostokkal, szója fehérjével kompenzált liszt felhasználása. (a búzaliszt szénhidrát tartalma 70%.). Ugyanakkor növelni kell a fehérje bevitelt, mely specifikus dinámiás hatásával emeli az anyagcserét és legjobban növeli a telítettség érzést. Jelen ajánlatunk szerint a tápanyagösszetételben low-carb, high-protein diéta ajánlható a hosszútávú testsúlycsökkentés első fél-egy évére, ez 3-4 kg pluszfogyás előnyt eredményezhet. Reális célkitűzés 10% fogyás fél év alatt, utána pedig a testsúly fenntartása, ez főleg csak a betegek compliance-nek javításától várható. A 2010-es új amerikai irányelvek már ekvivalensnek tekintik a low-carb diétát a low-fat-tal és javasolják, hogy a teljes őrlésű és finomított gabonafélék jelenlegi kedvezőtlen, 13-87%-os fogyasztási arányát legalább 50-50%-ra emeljék, az energia bevitel csökkentése mellett.

11 DYSLIPIDAEMIA KEZELÉSE ELHÍZÁSBAN Dr. Pados Gyula Szent Imre Kórház Lipidológiai Profil, Budapest Az elhízás gyakran okoz lipidanyagcsere zavarokat, elsősorban atherogen dyslipidaemiát (hypertriglyceridaemia plusz alacsony HDL-koleszterin) és kevésbé hypercholesterinaemiát. Ugyanakkor mindkét betegségcsoport a lakosság több mint felében előfordul, ezért átfedések is vannak. A nem gyógyszeres kezelésben izolált hypercholesterinaemia esetén elsősorban energia és zsírszegény diéta, viszont atherogen dyslipidaemia, metabolikus szindróma diabetes esetén emellett a gyorsan felszívódó magas glikémiás indexű szénhidrátokat is korlátozni kell, mely a szénhidrát indukált hypertriglyceridaemiát s a testsúlyt is jól csökkenti. Sajnos a zsírszegény diétával csak 5-10%-os koleszterin (Ch) szint csökkentés érhető el, ezért itt nagy jelentősége van a Ch szintézist, illetve a felszívódását csökkentő statin, valamint ezetimib kezelésnek. Nagy kockázatban a Ch célérték 4,5 mmol/l, ennek elérésére statin az elsődlegesen választandó szer, melynek dózisa szükség esetén titrálható, de ez a mellékhatások fokozódásával járhat. Így a statin-ezetimib kombináció kerülhet előtérbe, mely duális gátlást biztosít. Az LDL-Ch szint 50%-os, 2,0 mmol/l alá csökkentése az atherosclerosis regresszióját is létrehozhatja. II/b típusban, ha a kezelésre a triglicerid szint magas marad, statin, fibrát vagy nikotinsav (Tredaptive) kombináció jöhet szóba. IV-V-ös típusban a fenofibrát az első választandó szer, sz.e. nikotinsavval, omega3 zsírsavval kombinálva. Az elhízással is összefüggő nagy rizikófaktorok közöl az EUROASPIRE és hazai adatok szerint is a lipidek befolyásolása a legsikeresebb. Az elhízás gyakorisága 20-ról 32%-ra, a hypertoniáé 26-ról 40%-ra, a diabetesé 5-ről 15 %-ra nőtt hazánkban, hasonló tendenciájú nemzetközi adatok mellett. Így az elhízott beteg sorsát is elsősorban hatékony elhízás elleni étvágycsökkentő gyógyszerek hiányában antilipidaemiás kezeléssel befolyásolhatjuk. A Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciák nagy kockázatban 4,5, igen nagy kockázatban 3,5 mmol/l-es Ch célértéket adtak meg ben a Konszenzus végrehajtását ellenőrző CÉL, REALITY, MULTI GAP programok szerint a háziorvosok betegeiben a csak 12%-nyi célérték elérés 2010-ig 34,2%-ra nőtt, a 2011-es novemberi Konferenciáig célkitűzésünk a 40%. Egy pilot studyban az edukációs lipid-menedzsmentben részesülők LDL-Ch célérték elérése 10,5 %-kal magasabb volt a nem gondozottakhoz képest.

12 A V É RCU KO R C S Ö K K EN T Ő K E Z E LÉS SZEREPE C U K O R B E T E G E K T E S T S Ú L Y Á N A K A L A K U L ÁS Á B A N Dr. Fővényi József Péterfi Sándor Utcai Kórház, Budapest A vércukorcsökkentő kezelés sikere a testreszabott diéta, a rendszeres fizikai aktivitás és a gyógyszeres terápia optimális illesztésén múlik. Az antidiabetikus terápia bevezetését követően igen gyakori a nem kívánatos súlygyarapodás mind 1-es, tehát kizárólag inzulinnal kezelt, mind pedig 2-es típusú cukorbetegek esetében. Ezért csak részben tehetők felelőssé a különféle vércukorcsökkentő szerek, az esetek többségében az étrendi korlátok áthágása, a diéta túlzott mértékű liberalizálása és ezzel összefüggésben az inzulin túladagolása játszanak meghatározó szerepet. Miután a diabeteses populációs túlnyomó többsége 2-es típusú és 75%-uk nem inzulinnal kezelt, fokozódó figyelem fordul a testsúly semleges, ill. testsúly csökkentését elősegítő régi és újabb készítmények felé. Az alábbi táblázatban az összes orális és nem orális antidiabetikumot a testsúlyra gyakorolt hatás szerint csoportosítva tüntettük fel. Alkalmazásuk szempontjait taglalja a jelen előadás. Nem növelik a testsúlyt, ill. segítik annak csökkentését GLP-1 mimetikus és GLP-1 analóg készítmények: exenatid, liraglutid Metformin DPP-4 gátlók: sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin Akarbóz Bázisinzulinként alkalmazott detemir inzulin Növelik a testsúlyt, ill. nehezítik annak csökkenését Szulfanilureák: glibenclamid, glimepirid, gliclazid, glipizid, gliquidon Glinidek: repaglinid, nateglinid Glitazonok: pioglitazon. Inzulinok

Az elhízás korszerű diétás

Az elhízás korszerű diétás XII. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia Balatonfüred, 2010.Szeptember 10. Az elhízás korszerű diétás kezelése Dr.Pados Gyula c.egyetemi docens, kandidátus Szent Imre Kórház Lipid Részleg Vezető

Részletesebben

Dr.Pados Gyula: A tudományosan bizonyított új fogyókúrás diétákról

Dr.Pados Gyula: A tudományosan bizonyított új fogyókúrás diétákról Dr.Pados Gyula: A tudományosan bizonyított új fogyókúrás diétákról Szent Imre Kórház, Lipidológiai Profil A testsúlycsökkentésnek több komponense van, a diéta, az életmód megváltoztatása, a fizikai tréning,

Részletesebben

A MOMOT diétás irányelvei Az új trend, a low-carb high-protein diéta helye az ajánlásunkban

A MOMOT diétás irányelvei Az új trend, a low-carb high-protein diéta helye az ajánlásunkban Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság VIII. Kongresszusa 2012. március 23. A MOMOT diétás irányelvei Az új trend, a low-carb high-protein diéta helye az ajánlásunkban Dr. Pados Gyula Ph.D. Dr.

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

volt szó. Szénhidrát A szénhidrátok az

volt szó. Szénhidrát A szénhidrátok az Táplálkozási ismeretek haladóknak II. Az előző fejezetben a fehérjéket alkotó aminosavakról volt szó. Most folytassuk a szénhidrátokkal. Azt az alapismeretek III. részében már megtanultuk, hogyan kell

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges Élethez

Részletesebben

A vércukorcsökkentő kezelés kiválasztásánál a következő szempontokat kell figyelembe venni:

A vércukorcsökkentő kezelés kiválasztásánál a következő szempontokat kell figyelembe venni: A hyperglycaemia kezelése 2-es típusú diabetes mellitusban kivonat az Amerikai és az Európai Diabetes Társaság (ADA és EASD) konszenzus nyilatkozatából A klasszikus orális antidiabetikumok és inzulinkészítmények

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

A szabályozás. Hol jelenik meg allergén információ? A táplálékallergiások információhoz jutásának lehetőségei. Pálfi Erzsébet 2008.

A szabályozás. Hol jelenik meg allergén információ? A táplálékallergiások információhoz jutásának lehetőségei. Pálfi Erzsébet 2008. A táplálékallergiások információhoz jutásának lehetőségei 1. Jogi szabályozás 2. Allergia Adatbank Pálfi Erzsébet 2008. A szabályozás Az élelmiszer jelölés alapelveinek európai szintű érvényesítése egységes

Részletesebben

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Kovács Ildikó dietetikus Egészséges Magyarországért Egyesület Szívbarát program Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2006. június 2. Cukorbetegek étrendje

Részletesebben

Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának. Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa

Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának. Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa Mottó: A fájdalmat mindenki nagyszerűen el tudja viselni, kivéve azt aki érzi avagy A diétás kezelés magyarországi

Részletesebben

Megszívlelendô tanácsok

Megszívlelendô tanácsok ÉTRENDI TANÁCSOK hipertóniásoknak Megszívlelendô tanácsok hipertóniásoknak Lektorálta: Cseri-Holzmann Brigitta dietetikus ReceptDoki Gyógyszered legyen az ételed, s ételed legyen a gyógyszered Hippokratész

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

4. SZ. MELLÉKLET: AZ UPDATE DIÉTA 2 KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK

4. SZ. MELLÉKLET: AZ UPDATE DIÉTA 2 KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK 4. SZ. MELLÉKLET: AZ UPDATE DIÉTA 2 KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Az Update az egész világon az első rendszer és hálózat, amely szénhidrát csökkentett menü, termékek és péksütemények kategóriában

Részletesebben

Táplálkozási Fórum - XIX. Tudományos Konferencia

Táplálkozási Fórum - XIX. Tudományos Konferencia 1115 Budapest, Halmi u. 20-22. Táplálkozási Fórum - XIX. Tudományos Konferencia BEVEZETŐ A Táplálkozási Fórum 19 év óta rendezi meg évente, rendszeresen Tudományos Konferenciáját, orvosok, diétetikusok,

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24.

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24. MEGHÍVÓ A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 202. MÁRCIUS 23-24. Magyar Telekom székház, Budapest I. Krisztina körút 55. Kedves

Részletesebben

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor IceCenter Budapest Dr Géczi Gábor A jégkorongozó céljai Minél jobb játékos legyen Válogatottság NHL? Edzésen való teljesítés Mérkőzésen való teljesítés Mindez nem olyan hatékony, ha nem fordít kellő figyelmet

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

A METABOLIKUS SZINDRÓMA. A metabolikus (X) szindróma koncepciói Reaven, 1988. A metabolikus szindróma koncepciói WHO 1999

A METABOLIKUS SZINDRÓMA. A metabolikus (X) szindróma koncepciói Reaven, 1988. A metabolikus szindróma koncepciói WHO 1999 A METABOLIKUS SZINDRÓMA Horváth Zoltánné horvathzne@se-etk.hu A metabolikus (X) szindróma koncepciói Reaven, 1988 Insulin rezisztencia/hyperinsulinaemia Glukóz intolerancia Dyslipoproteinaemia Hypertonia

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

A Magyarországi táplálkozási szokások milyen képet mutatnak egy Dietetikus szakember számára?

A Magyarországi táplálkozási szokások milyen képet mutatnak egy Dietetikus szakember számára? Kedves olvasó! Bogyiszló Község Önkormányzata által elnyert Egészségre nevelő életmódprogram Bogyiszló településen elnevezésű pályázat keretein belül lehetőség nyílt ismeret átadó cikkek elkészítésére.

Részletesebben

Az elhízást a WHO gyógyíthatatlan betegségnek nyilvánította. A magyar lakosság közel kétharmada túlsúlyos vagy elhízott.

Az elhízást a WHO gyógyíthatatlan betegségnek nyilvánította. A magyar lakosság közel kétharmada túlsúlyos vagy elhízott. Az elhízást a WHO gyógyíthatatlan betegségnek nyilvánította. A magyar lakosság közel kétharmada túlsúlyos vagy elhízott. MIN ALAPSZIK A PREMIUM DIET? A Premium Diet 4 elemen alapszik, melyek hozzájárulnak

Részletesebben

Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság (MOMOT)

Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság (MOMOT) A dyslipidaemiák és az elhízás gyógyszeres kezelése Kockázati kategóriák, célértékek A betegek kezelésében két alapvetı szempont, hogy mindenekelıtt határozzuk meg milyen kockázati kategóriába tartoznak

Részletesebben

DIABETES MELLITUS ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT

DIABETES MELLITUS ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT DE-OEC Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék DIABETES MELLITUS ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT Debrecen, 2006. 12. 07. Dr. Kincses József A DIABETESZES OLYAN HYPERTONIÁS AKINEK MAGASABB A VÉRCUKRA

Részletesebben

Diabétesz napló. Oktatási és segédprogram 2-es típusú diabéteszben szenvedő betegek számára

Diabétesz napló. Oktatási és segédprogram 2-es típusú diabéteszben szenvedő betegek számára Diabétesz napló Oktatási és segédprogram 2-es típusú diabéteszben szenvedő betegek számára A napló tulajdonosa Név Cím Telefon E-mail cím Az engem kezelő egészségügyi szakemberek adatai Telefonszám Családorvos

Részletesebben

Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben

Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben PTE-ETK Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet Készítette: Szekeresné Szabó Szilvia Dietetika II. 2012 Vizsgálati

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS

TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS -egészséges táplálkozáshoz való jog (!?) TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS -százmilliók éheznek, milliárdok táplálkoznak egészségtelenül -a helytelen táplálkozás kockázata: hiánybetegségek, szív-érrendszeri betegségek,

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

Élelmiszer allergének szabályozásának jelene és jövője

Élelmiszer allergének szabályozásának jelene és jövője Élelmiszer allergének szabályozásának jelene és jövője Ősz Csabáné vezető főtanácsos Wessling Hungary Kft. 2010.03.04. Témakörök Allergének jelölése: 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM rendelet Kiemelt

Részletesebben

A ZÓNA-DIÉTA. Dr. Riccardo Pina, 2011 Translated by: Eszter Nagy, NEBAR Ltd., 2012 Designed by: Zoltan Kovacs, NEBAR Ltd., 2012. www.enerzona.

A ZÓNA-DIÉTA. Dr. Riccardo Pina, 2011 Translated by: Eszter Nagy, NEBAR Ltd., 2012 Designed by: Zoltan Kovacs, NEBAR Ltd., 2012. www.enerzona. A ZÓNA-DIÉTA Mi a Zóna-diéta? A Zóna-diéta Dr. Barry Sears amerikai biokémikus tudományos felismerésein alapul. Ennek az elsőként 1995-ben bemutatott táplálkozási stratégiának az az alapelve, hogy minden

Részletesebben

Divatfogyókúrák. Elhízás kezelésének pillérei: Sibutramin (Reductil) Orlistat (Xenical) Orvosi kezelés

Divatfogyókúrák. Elhízás kezelésének pillérei: Sibutramin (Reductil) Orlistat (Xenical) Orvosi kezelés Divatfogyókúrák Zsír vagy szénhidrát? Elhízás orvosi kezelésének irányelvei: Rizikókategóriák 1. ISZB, diabetes, metabolikus szindróma 2. társrizikófaktorok jelenléte 2 3. szövődménymentes elhízás (0-1

Részletesebben

Kiegyensúlyozott étrend. Étkezési szokások jellemzése. Táplálkozási ajánlások, táplálkozásfüggő betegségek, táplálkozási irányzatok

Kiegyensúlyozott étrend. Étkezési szokások jellemzése. Táplálkozási ajánlások, táplálkozásfüggő betegségek, táplálkozási irányzatok Táplálkozási ajánlások, táplálkozásfüggő betegségek, táplálkozási irányzatok Horváth Zoltánné főiskolai adjunktus horvathzne@se-etk.hu Táplálkozási alapismeretek 2007 Kiegyensúlyozott étrend Minden, a

Részletesebben

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzetközi előzmények (WHO, EU) Európai Elhízás-ellenes Charta WHO Európai

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

Tudatos fogyás. Testsúlycsökkentés az orvos tanácsaival. Szûrôprogramok Országos Kommunikációja

Tudatos fogyás. Testsúlycsökkentés az orvos tanácsaival. Szûrôprogramok Országos Kommunikációja Tudatos fogyás Testsúlycsökkentés az orvos tanácsaival -52 kg Szûrôprogramok Országos Kommunikációja TÁMOP-6.1.3-08/1-2008-0002 azonosító jelû kiemelt projekt Projektgazda: Országos Tisztifôorvosi Hivatal

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

Premium Health Concepts A módszer tudományos alapjai

Premium Health Concepts A módszer tudományos alapjai Premium Health Concepts A módszer tudományos alapjai A testtömeg szabályozása nagyon bonyolult, egymásra, és saját koncentrációjukra is ható hormonok valamint az idegrendszer hatásainak összessége. Számos

Részletesebben

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Szűcs József dr. Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Atherothrombosis mint globális betegség

Részletesebben

Elixír az izületek védelmére

Elixír az izületek védelmére Elixír az izületek védelmére Glükozamin Segíti az ízületi porcok és kötőszövetek épülését Eredmeny mar 1 7 nap utan Porcképző szulfátok Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatás Collagén peptid Elősegíti

Részletesebben

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008 Mit is jelent az egészséges táplálkozás? Az egészséges táplálkozás a különféle ételek és italok megfelelő arányban és mennyiségben, kellő változatossággal történő, rendszeres fogyasztását jelenti. Nincsenek

Részletesebben

Lipidek anyagcseréje és az ateroszklerózis (érelmeszesedés)

Lipidek anyagcseréje és az ateroszklerózis (érelmeszesedés) Lipidek anyagcseréje és az ateroszklerózis (érelmeszesedés) Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 22.9.2009 ateromisk.ppt 1 Az érelmeszesedés csak a XIX. évszázad második felétől orvosi probléma

Részletesebben

Koleszterin. Szûrôprogramok Országos Kommunikációja

Koleszterin. Szûrôprogramok Országos Kommunikációja Koleszterin DIÉTA ÉS KEZELÉS Szûrôprogramok Országos Kommunikációja TÁMOP-6.1.3-08/1-2008-0002 azonosító jelû kiemelt projekt Projektgazda: Országos Tisztifôorvosi Hivatal (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.)

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja ADEP 2003-2009 / Kántor Emília, Dr. Sonkodi Balázs 2009.02.27.Dátum 1 Összegzés 6 fıs munkacsoport koordinálja a projektet a menedzsment saját

Részletesebben

Dr. Barna Lajosné Országos Dietetikai szakmai Tagozat tagozatvezető. X.Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 13.

Dr. Barna Lajosné Országos Dietetikai szakmai Tagozat tagozatvezető. X.Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 13. Az vagy, amit megeszel! Dr. Barna Lajosné Országos Dietetikai szakmai Tagozat tagozatvezető X.Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 13. A táplálkozás, mint életmódtényező

Részletesebben

A sportolói táplálkozás elmélete, A versenyzéssel kapcsolatos táplálkozás kérdések karatéban. Vincze Virgil

A sportolói táplálkozás elmélete, A versenyzéssel kapcsolatos táplálkozás kérdések karatéban. Vincze Virgil A sportolói táplálkozás elmélete, A versenyzéssel kapcsolatos táplálkozás kérdések karatéban Vincze Virgil Az vagy amit megeszel. /Görög mondás/ Az Izomműködés Energetikai háttere Az izomműködés alapmolekulája

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez A vegetáriánus étrend előnyei és hátrányai

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez A vegetáriánus étrend előnyei és hátrányai HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez A vegetáriánus étrend előnyei és hátrányai Készült a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges

Részletesebben

Őszintén a cukorbetegségről Diéta vagy sem?

Őszintén a cukorbetegségről Diéta vagy sem? Őszintén a cukorbetegségről Diéta vagy sem? Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája Zsigmond Király Főiskola Veresné Bálint Márta Ph.D. dietetikus, főiskolai docens SE ETK Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék

Részletesebben

KITTEN 1-12 HÓNAP. Teljes értékű, kiegyensúlyozott táplálék kiscicák, vemhes vagy szoptató macskák számára.

KITTEN 1-12 HÓNAP. Teljes értékű, kiegyensúlyozott táplálék kiscicák, vemhes vagy szoptató macskák számára. www.farmina.hu A MATISSE termékcsalád a kiváló minőségű macskatápok teljes választékát kínálja mindenfajta macska számára, melyek: Étvágygerjesztőek, így a legigényesebb és legkényesebb ízlés kielégítésére

Részletesebben

HOZZA ÉLETÉT EGYENSÚLYBA INZULINNAL

HOZZA ÉLETÉT EGYENSÚLYBA INZULINNAL HOZZA ÉLETÉT EGYENSÚLYBA INZULINNAL A kiadvány 3 részben mutatja be az inzulinterápiát: 1 2 3 BEVEZETÉS AZ ELSŐ LÉPÉSEK EGYENSÚLYBAN MARADNI 1 BEVEZETÉS 2 AZ ELSŐ LÉPÉSEK 3 EGYENSÚLYBAN MARADNI EGY KÜLÖNLEGES

Részletesebben

KARDIOLÓGIA RÖVID BETEGTÁJÉKOZTATÓ. Diéta és kezelés

KARDIOLÓGIA RÖVID BETEGTÁJÉKOZTATÓ. Diéta és kezelés KARDIOLÓGIA RÖVID BETEGTÁJÉKOZTATÓ Koleszterin Diéta és kezelés A keringési rendszer felépítése Az ember keringési rendszere három fô részbôl áll: a szív, a vérerek és a vér. Az érrendszer egymással kapcsolatban

Részletesebben

1. Figuactiv Levesek és Shake-ek

1. Figuactiv Levesek és Shake-ek 1. Figuactiv Levesek és Shake-ek Ajánlott napi fogyasztás: A diéta program során a kívánt eredmény elérése érdekében a napi 3 fő étkezésünk közül kettőt Figuactiv Levesre és/vagy Shake-re kell cserélnünk.

Részletesebben

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Energiát adó tápanyagok. Energia. Kiegyensúlyozott étrend. Energiát nem szolgáltató tápanyagok.

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Energiát adó tápanyagok. Energia. Kiegyensúlyozott étrend. Energiát nem szolgáltató tápanyagok. Nem lehet elég korán kezdeni Kiegyensúlyozott táplálkozás Energia- és tápanyagszükséglet és a fogyasztás közötti egyensúly RENDSZERESSÉG+VÁLTOZATOSSÁG+MÉRTÉKLETESSÉG Életműködésekhez alapanyagcsere Növekedéshez

Részletesebben

XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja

XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja Wimbledon terem 12.00-13.30: Ebéd 13.30-13.50: Megnyitó 2015. március 12. (csütörtök) 13.50-14.20: Plenáris ülés - Új antidiabetikumok alkalmazása 1-es

Részletesebben

Amit az Omega 3-ról tudni érdemes

Amit az Omega 3-ról tudni érdemes Amit az Omega 3-ról tudni érdemes November 2012 POLARIS 5 Chemin du Quilourin - Moulin du Pont, 29170 PLEUVEN France Tel. + 33 298 548 420 Fax. + 33 298 548 451 www. polaris.fr Merüljünk el az Omega 3

Részletesebben

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében HMAP munkaértekezletek 2009 A METABOLIKUS SZINDRÓMA EPIDEMIOLÓGI

Részletesebben

Földimogyorótól mentes

Földimogyorótól mentes Ez a terméklista szakembereknek: orvosoknak, dietetikusoknak, védőnőknek készült. Célja, hogy munkájukat segítse a táplálékallergiában, táplálékintoleranciában szenvedő betegeknek nyújtott tanácsadásban,

Részletesebben

Bélflóra egyensúly. ErÔs immunrendszer. Egészséges fogak

Bélflóra egyensúly. ErÔs immunrendszer. Egészséges fogak ÉDESEGÉSZSÉG Bélflóra egyensúly ErÔs immunrendszer Egészséges fogak Az egészség érték Az Oligo Life Premium Prebiotics termékcsalád az egészséget védô élelmiszerek legújabb generációját képviseli. Az Oligo

Részletesebben

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ Ételed az életed! TáplT plálkozás egészs szség megelőzés Budapest, 2005. november 12. EGÉSZS SZSÉGTUDAT(OSSÁG) G) A TUDÁS S EGÉSZS SZSÉG Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ ALAPVETŐ

Részletesebben

Összetevők. Elkészített tejpép 1 adag (190 g) Tejpép por 100 g. RDA%* 1 adag. Tápanyagok. Energia 1819 kj / 727 kj / 432 kcal 173 kcal

Összetevők. Elkészített tejpép 1 adag (190 g) Tejpép por 100 g. RDA%* 1 adag. Tápanyagok. Energia 1819 kj / 727 kj / 432 kcal 173 kcal Összetevők Rizsliszt (34,6%) Demineralizált savófehérje por (tejből) Sovány tejpor Növényi zsír (repce-, napraforgó-, pálmaolaj, szójalecitint tartalmaz) Kalcium-karbonát Vitaminok (C-vitamin, niacin,

Részletesebben

A SCHIZOCHYTRIUM MIKROALGÁBÓL NYERT, DHA-BAN ÉS EPA-BAN GAZDAG OLAJ

A SCHIZOCHYTRIUM MIKROALGÁBÓL NYERT, DHA-BAN ÉS EPA-BAN GAZDAG OLAJ Dr. Rodney Gray DSM Nutritional Lipids (a DSM Nutritional Products LLC vállalat divíziója) 2012. július 6. NFU 786 A SCHIZOCHYTRIUM MIKROALGÁBÓL NYERT, DHA-BAN ÉS EPA-BAN GAZDAG OLAJ Kedves Rodney! Ezúton

Részletesebben

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN A Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika és a Diabetológia és Anyagcsere Alapítvány közös továbbképző tudományos rendezvénye 2014. október 10-11.

Részletesebben

Savasodás, vitaminok

Savasodás, vitaminok Savasodás, vitaminok Dr. Jekő József főiskolai tanár, intézetigazgató Nyíregyházi Főiskola, Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2013. április 18-19.

Részletesebben

Egészségre vonatkozó állítások szabályozás és gyakorlat. Dr. Horacsek Márta OÉTI

Egészségre vonatkozó állítások szabályozás és gyakorlat. Dr. Horacsek Márta OÉTI Egészségre vonatkozó állítások szabályozás és gyakorlat Dr. Horacsek Márta OÉTI 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyagösszetételre és egészségre vonatkozó

Részletesebben

Az egészségügyi prevenció és funkcionális élelmiszerek kapcsolata Dr. Dombi Péter Főorvos Tatabánya Szent Borbála Kórház DMV BT

Az egészségügyi prevenció és funkcionális élelmiszerek kapcsolata Dr. Dombi Péter Főorvos Tatabánya Szent Borbála Kórház DMV BT Az egészségügyi prevenció és funkcionális élelmiszerek kapcsolata Dr. Dombi Péter Főorvos Tatabánya Szent Borbála Kórház DMV BT EVÉSZ Klaszter KDOP 1.2.1-2011-0015 Az egészségügyi rendszereket irányító

Részletesebben

nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010.

nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010. A Szelén, mint esszenciális nyomelem, étrendi forrásainak vizsgálata Dr. Gergely Valéria Bükfürdő 2010. A Szelén előfordulása a környezetünkben A szelén esszenciális mikroelem, azonban élettani hatása

Részletesebben

Dr. Ruzsovics Ágnes PhD; Dr. Hőnig Tibor Kardiometabolikus szempontú felmérés, 2013

Dr. Ruzsovics Ágnes PhD; Dr. Hőnig Tibor Kardiometabolikus szempontú felmérés, 2013 Dr. Ruzsovics Ágnes PhD; Dr. Hőnig Tibor Kardiometabolikus szempontú felmérés, 2013 Bevezetés Hazánkban egy 2009-ben készített lakossági egészségfelmérés alapján a felnőtt lakosság túlnyomó többsége elégedett

Részletesebben

Életerő, Sport és Fittség

Életerő, Sport és Fittség Életerő, Sport és Fittség Guarana Tabletta Tapasztalja meg a Guarana élénkítő hatását A Guarana egy Dél-Amerikában őshonos cserje, koffein tartalma, élénkítő serkentő hatásai miatt használják Kényelmes

Részletesebben

Fatalis szív- és érrendszeri események elõfordulásának kockázata 10 éven belül

Fatalis szív- és érrendszeri események elõfordulásának kockázata 10 éven belül 2005; 9 (S6):185 252. A HYPERTONIABETEGSÉG KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI 195 Fatalis szív- és érrendszeri események elõfordulásának kockázata 10 éven belül Nõ Kor Férfi Nem dohányzó Dohányzó Nem dohányzó

Részletesebben

A kövérség veszélyei

A kövérség veszélyei 2013.09.17 A kövérség veszélyei Növeli a magas vérnyomás, koronáriás szívbetegség, a felnőttkori diabetesz, az epekövesség degeneratív izületi betegségek, A műtéti altatás és sebészi beavatkozás kockázatát

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ. HERBÁRIA Cukordiétát kiegészítõ. filteres teakeverék 20 x 1,5 g (Herbária Zrt.)

BETEGTÁJÉKOZTATÓ. HERBÁRIA Cukordiétát kiegészítõ. filteres teakeverék 20 x 1,5 g (Herbária Zrt.) BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielõtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet

Részletesebben

Egészséges táplálkozás 1. előadás Dr. Lukács-Márton Réka

Egészséges táplálkozás 1. előadás Dr. Lukács-Márton Réka Egészséges táplálkozás 1. előadás Dr. Lukács-Márton Réka Brillat Savarin (1912): Mond meg, mit eszel megmondom ki vagy! Az ókori görögöknél a társadalmi rang befolyásolta a táplálkozási módot : átlagember

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Központi vastagbéldaganat rizikó felmérési kérdőív 2012-2013-14. évi eredményei Dr.

Részletesebben

A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA

A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA FAO / IAEA KUTATÁSI PROGRAM Lőrinczné Táborfi Julianna, Dr. Kovács Viktória Anna Budapest, 20. VI. 2. VÁZLAT A vizsgálat célja A legyengült immunrendszerű betegek

Részletesebben

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen!

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 VI. Népegészségügyi Konferencia Budapest, 2015. február 25. Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Dr. med.habil Martos Éva

Részletesebben

KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZER INNOVÁCIÓBAN TECHNOLÓGIA, TUDÁS, TÁRSADALOM GYIMES ERNŐ SZTE MÉRNÖKI KAR

KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZER INNOVÁCIÓBAN TECHNOLÓGIA, TUDÁS, TÁRSADALOM GYIMES ERNŐ SZTE MÉRNÖKI KAR KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZER INNOVÁCIÓBAN TECHNOLÓGIA, TUDÁS, TÁRSADALOM GYIMES ERNŐ SZTE MÉRNÖKI KAR MAI MENÜ Táplálkozás funkciói és hibái Egészség és táplálkozás Társadalmi igények Táplálkozás

Részletesebben

Obesitas és reproduktív egészség

Obesitas és reproduktív egészség Obesitas és reproduktív egészség 2006. május 11. Dr. Timmermann Gábor Országos Gyermekegészségügyi Intézet Optimális Családtervezési Szolgálat www.ogyei.hu A túlsúlyosság járványtana I. Az Egészségügyi

Részletesebben

Az iskolai büfék illetve az ott elhelyezett automaták egészséges táplálkozásba illeszkedő élelmiszerkészítmények kritériumrendszere 2005.

Az iskolai büfék illetve az ott elhelyezett automaták egészséges táplálkozásba illeszkedő élelmiszerkészítmények kritériumrendszere 2005. Az iskolai büfék illetve az ott elhelyezett automaták egészséges táplálkozásba illeszkedő élelmiszerkészítmények kritériumrendszere 2005. 2 A táplálkozástudomány miközben folyamatosan kutatja az egészséget

Részletesebben

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére II. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

2-es típusú diabétesz - Örökölhető? Megelőzhető?

2-es típusú diabétesz - Örökölhető? Megelőzhető? Prof.Dr. Bedros J. Róbert, Dr. Pados Gyula, Dr. Simonyi Gábor Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság (MOMOT) 2-es típusú diabétesz - Örökölhető? Megelőzhető? Az öröklés szerepe Vannak olyan adatok,

Részletesebben

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK -olcsók, könnyen beszerezhetők gyakoriak -100 kg évente -napi élelem egyötöde -arányuk általában nem kielégítő -nyersen, feldolgozva, tartósítva -gyökér, gumó, hagyma, szár, levél,

Részletesebben

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Karoliny Anna dr., B.Kovács Judit dr. Gasztroenterológiai és Nephrológiai Osztály, Heim Pál Gyermekkórház, Budapest (Igazgató: Nagy

Részletesebben

Egészséges Magyarországért Egyesület. vbarát t program. Kovács Ildikó dietetikus, programigazgató. TÁPLÁLKOZÁSI FÓRUM Budapest, 2007. május 30.

Egészséges Magyarországért Egyesület. vbarát t program. Kovács Ildikó dietetikus, programigazgató. TÁPLÁLKOZÁSI FÓRUM Budapest, 2007. május 30. Egészséges Magyarországért Egyesület Szívbar vbarát t program és s a kiegyensúlyozott táplt plálkozás Kovács Ildikó dietetikus, programigazgató TÁPLÁLKOZÁSI FÓRUM Budapest, 2007. május 30. A szív- és érrendszeri

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Hírlevél IV. évfolyam 9. szám, 2011. szeptember

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Hírlevél IV. évfolyam 9. szám, 2011. szeptember IV. évfolyam 9. szám, Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia című hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

A menza-rendelet. Ruis Zsuzsanna dietetikus. 2015. május 21.

A menza-rendelet. Ruis Zsuzsanna dietetikus. 2015. május 21. A menza-rendelet Ruis Zsuzsanna dietetikus 2015. május 21. 37/2014. (IV. 30.)EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó ajánlásokról Érvénybe lépés: 2015. január 1. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. A

Részletesebben

Táplálkozási alapismeretek III.

Táplálkozási alapismeretek III. Táplálkozási alapismeretek III. Az előzőekben tárgyaltuk a napi energiaszükséglet meghatározását. Most lépjünk tovább, és határozzuk meg, hogy ezt az energiát milyen tápanyagok bevitelével célszerű megoldani.

Részletesebben

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE Dr. Páll Dénes Debreceni Egyetem OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika Debrecen, 2012. május 31. HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE 1. Jelentőség 2. Komplex megközelítés

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek Foodstuffs intended for particular nutritional uses Ezen előírás az

Részletesebben

SpringMed EGÉSZSÉGTÁR

SpringMed EGÉSZSÉGTÁR SpringMed EGÉSZSÉGTÁR B E T E G T Á J É K O Z T A T Ó A nagy rizikófaktorok A SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE Elhízás Magas koleszterinszint Magas vérnyomás Cukorbetegség Dohányzás

Részletesebben

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF)

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen Főszervező: Prof. Dr. Zeher Margit A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság és

Részletesebben

A szövetek tápanyagellátásának hormonális szabályozása

A szövetek tápanyagellátásának hormonális szabályozása A szövetek tápanyagellátásának hormonális szabályozása Periódikus táplálékfelvétel Sejtek folyamatos tápanyagellátása (glükóz, szabad zsírsavak stb.) Tápanyag raktározás Tápanyag mobilizálás Vér glükóz

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl 1. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl A rész I. 1. Ez az elıírás a végsı fogyasztók számára szánt élelmiszerek

Részletesebben

ORFMMT XXVIII. Vándorgyűlése Kaposvár, 2009. aug. 27-29.

ORFMMT XXVIII. Vándorgyűlése Kaposvár, 2009. aug. 27-29. Obez betegek rehabilitációs kezelésének sajátosságai Dr. Tóth István, Milik Andrásné, Kaukáné Pisák Ildikó, Dr. Almásiné Soós Zsuzsanna Belgyógyászati Rehabilitációs Osztály, II. Rákóczi Ferenc Kórház,

Részletesebben

Tájékoztató a szívbarát étrendrôl

Tájékoztató a szívbarát étrendrôl Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett gyertya. Ha körültekintô figyelmet szentelünk gyertyánknak, sokáig fog égni. (Manfred Kets De Vries) Tájékoztató a szívbarát étrendrôl Szívbarát étrend Ez az

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben