PROGRAM. Táplálkozási Fórum XVII. Tudományos Konferencia május 25. szerda. AESCULAP AKADÉMIA 1115 Budapest, Halmi u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROGRAM. Táplálkozási Fórum XVII. Tudományos Konferencia. 2011. május 25. szerda. AESCULAP AKADÉMIA 1115 Budapest, Halmi u. 20-22."

Átírás

1

2 Táplálkozási Fórum XVII. Tudományos Konferencia Elhízás és anyagcsere betegségek május 25. szerda AESCULAP AKADÉMIA 1115 Budapest, Halmi u PROGRAM ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÓK A Fórum szervezője: MOTESZ Budapest, Nádor u. 36. Szalma Márta - Tel: Fax: Internet:

3 Táplálkozási Fórum - XVII. Tudományos Konferencia BEVEZETŐ A T á p l á l k o z á s i F ó r u m 1 7 é v ó t a r e n d e z i m e g é v e n t e, r e n d s z e r e s e n T u d o m á n y o s K o n f e r e n c i á j á t, o r v o s o k, d i é t e t i k u s o k, t á p l kozá á si szak emberek k öz reműk ödés é v e l, m e l y e k e l s ő s o r b a n a t á p l á l k o z á s s a l ö s s z e f ü g g ő beteg ség ek kel és ez ek diétás, szük ség es etén g yógy ha tású készítménnyel, vagy gyógyszeres kezelésével l a l fog k o z n a k. A X V I. K o n f e r e n c i á n a z E l h í z á s a é n s y a g c s e r e b e t e g s é g e k témakörben 8 előadást hallhatnak a résztvevők a Táplálkozási Fórum neves s z a k e m b e r e i n e k t o l m á c s o l á s á b a n A. nyitó előadásban a mind gyakoribbá váló t á p l á l é k a l l e r g i a, s a v e l e k a p atos c s o l adatbank kerül bemutatásra. A többi hét e l ő a d á s a z e l h í z á s p r o b l é m a k ö r é h e z k a p c s o l ó d i k. A m o t i v á c i ó é s a t a n á c s a d á s 2 n é l k ü l ö z h e t e t l e n r é s z e a z e l h í z á s k e z e l é s é n e k. S z l o g e n k é n t a l k a l m a z o t t a l a p f o g a l m a k, m i n t a s a v a n y í t á s, l ú g o s í t á s, z s í r é g e t é s k e k r ü l t n u e d o m á n y o s m e g v i l á g o s í t á s b a, a z s í r b o n t á s m e c h a n i z m u s á n a k i s m e r t e t é s é v e l i s. Ú j d o n s á g l e s z h a l l a n i a z ú j a m e r i k a i T á p l á l k o z á s i A j á n l á s o k r ó l, m é g t ö b b e t megtudni a low-c a r b h i g h-p r o t e i n d i é t á r ó l. H a l l a n i f o g u n k a z e l h í z á s s a l ö s s z e f ü g g ő d y s l i p i d a e m i á r ó lés a cu k or b e te g e k f og y a s z tá s á r ól i s. K i f e jez e t te n érdekes lehet a metabolikus szindróma körüli viták idején, hogy az immunrendszerrel is kapcsolatban áll a rizikófaktorok ezen klaszterje. T i s z t e l e t t e l v á r j u k a r é s z t v e v ő k e t, o r v o s o k a t, d i é t e t i k u s o k a l t, á l k t á o p z á s i szakembereket és érdeklődőket egyaránt. Budapest, május 25. Dr. Pados Gyula a Táplálkozási Fórum elnöke c. egyetemi docens, kandidátus Támogatók: MSD Magyarország Kft. Unilevel Magyarország Kft. Norbi Update A Fórum Szervezői ezúton mondanak köszönetet Támogatóiknak, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeres megvalósításához!

4 Táplálkozási Fórum - XVII. Tudományos Konferencia PROGRAM Tiszteletbeli elnök: Prof. Dr. Romics László, akadémikus Elnök: Prof. Dr. Rigó János Prof. Dr. Barna Mária, Pálfi E., Horváth Zoltánné 10 éves a Magyar Táplálékallergia és Táplálékintolerancia Adatbank Antal Emese Motiváció és tanácsadás túlsúlyosoknál Prof. Dr. Karádi István Savasítás, lúgosítás - Mi a tudományos háttér? Dr. Zajkás Gábor Szemelvények a évi amerikai táplálkozási irányelvekből, ajánlásokból Megbeszélés Szünet Elnök: Prof. Dr. Karádi István Prof. Dr. Paragh György A metabolikus szindróma és az immunrendszer kapcsolata Dr. Audikovszky Mária Low-calorie, low-carb, high-protein diéta Dr. Pados Gyula Dyslipidaemia kezelése elhízásban Dr. Fővényi József A vércukorcsökkentő kezelés szerepe cukorbetegek testsúlyának alakulásában Megbeszélés Konferencia zárása

5 10 ÉVES A MAGYAR TÁPLÁLÉKALLERGIA ÉS TÁPLÁLÉKINTOLERANCIA ADATBANK Barna Mária, Pálfi Erzsébet, Horváth Zoltánné SE Egészségtudományi Kar Alkalmazott Egészségtudományi Intézet Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék, Budapest Az IgE mediált allergiás megbetegedések száma a huszadik század második felére megduplázódott, a táplálékallergia jelentős népegészségügyi problémává vált. A genetikai anyag ilyen rövid idő alatt nem módosulhatott, ezért a gyakoriság növekedésének okát környezeti tényezőkben kell keresni. Napjaink kihívása a kedvezőtlen környezeti faktorok megismerése, az érintettek számának megbízható módszerekkel történő felmérése, prevenciós stratégia kidolgozása, a kialakult táplálékallergia esetén, pedig a tüneteket kiváltó allergének elkerülésének biztosítása. Alapvető fontosságú, hogy a táplálékallergiás egyének ne fogyasszák azokat az élelmiszereket, élelmiszeripari összetevőket, amelyeket tünetmentességük érdekében el kellene kerülniük, s amelyek fogyasztása súlyos egészségkárosodást okozhat. A tüneteket kiváltó allergének és intoleranciafaktorok elkerülését az élelmiszerjelölés, pozitív lista (amely arra hívja fel a figyelmet, hogy az élelmiszer az adott allergént tartalmazza), és az allergénmentes élelmiszerek megbízható nyilvántartása, negatív lista, (amely a biztonságosan fogyasztható élelmiszereket tartalmazza) együttesen teszi lehetővé. A Táplálékallergia és Táplálékintolerancia Adatbank Tempus-Phare pályázat keretében ben alakult meg (az európai adatbankok mintájára). Az Adatbank összegyűjti, nyilvántartja, évenként felülvizsgálja, kibővíti és kiadja azoknak az élelmiszereknek a listáját, amelyek - a gyártók nyilatkozata alapján - nem tartalmazzák a kérdéses komponenst, és nem is szennyeződhettek azzal a gyártási eljárás során. Az élelmiszer előállítók vállalják, hogy a regisztrált élelmiszer összetételét a határidőn belül nem változtatják meg oly módon, hogy az a mentességet befolyásolná. A rendelkezésre álló termék-listák a következők: tejfehérjementes, laktózmentes, glutenmentes, tojás-mentes, szójamentes, földimogyorótól mentes, benzoesav és származékaitól mentes, azoszínezékektől mentes, kéndioxid és származékaitól mentes. Az évente kiadott free-from élelmiszerlisták száma között, a regisztrált termékek száma között változott. Az Adatbank honlapját évente több száz allergiás beteg látogatja; 2010-ben en. Az ingyenesen hívható telefonos diétás tanácsadást alkalmanként 5-10 allergiás fogyasztó veszi igénybe.

6 MOTIVÁCIÓ ÉS TANÁCSADÁS TÚLSÚLYOSOKNÁL Antal Emese Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége A testtömeg-csökkentés elkezdésének alapja a fejben meghozott döntés. Ha ez megvan, a kitartáson múlik a siker. Ha a motiváció elég erős A motiváció a viselkedésünket meghatározó és megfelelő irányba terelő állapot. Kiváltó okai lehetnek a fiziológiai szükségletek, de a tanult viselkedés is, amelyet kulturális normák és társas interakciók befolyásolnak. A motivációkutatás atyja Abraham Maslow egy piramist állított fel a szükségletek primitívsége alapján, amelynek részei: - fiziológiai szükségletek - biztonsági szükségletek - szeretet- és közösséghez tartozás igény - tisztelet, elismerés iránti igény - tudás és megértés iránti vágy A túlsúlyosok mintegy 30%-kal alábecsülik az elfogyasztott táplálékok mennyiségét, és így az energia-bevitelüket, és 10%-kal túlbecsülik a végzett mozgás mértékét és idejét. Tehát a testtömeg-csökkentésnél a tanácsadásnak, tanácsadónak kulcs-szerepe van. Szükség van a tanácsadó és a tanácsot kapó összhangjára, rá kell a kliens figyelmét irányítani a tárgyilagosságra, az önbeismerésre és azután a kellő fegyelemre, amely elengedhetetlen az adagok, az egész napi energia-bevitel csökkentéséhez. A sikeres fogyás érdekében elengedhetetlen az erős motiváció, akarat és önfegyelem, a rendszeres ellenőrzés, a konzultáció. Nemcsak azt kell tudnunk, mi a teendőnk, hogy sikert érjünk el, azzal is tisztában kell lennünk, hogyan érhetjük el a célunkat. Az előadásban a motiváció és a tanácsadás területén végzett legújabb kutatásokból ismertet a szerző, de gyakorlati ötleteket is ad a mindennapi megvalósításhoz.

7 SAVASÍTÁS, LÚGOSÍTÁS - MI A TUDOMÁNYOS HÁTTÉR? Prof. Dr. Karádi István SE ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest A dietetikában mindennapos szlengként alkalmazott alapfogalmak a savasítás, lúgosítás vagy zsírégetés. Ezek a fogalmak már olyan széleskörűen kerülnek alkalmazásra, hogy senki nem gondol az általuk jelzett folyamat objektív hátterére. Érdemes egy kicsit a mindennapos szóhasználat hátterét megvilágítani, mert akkor azok a számunkra magától értetődő, természetes dietetikai módszerek, amelyeket nap, mint nap alkalmazunk, illetve ajánlunk, gondolkodásunkban tudományos megerősítést nyernek. A szervezetben a savak és lúgok egyensúlyi helyzetben kell, hogy legyenek, mert csak így biztosítható a szövetek és szervek, a sejtek és alkotórészeinek működése, Mivel az ételeink jó része, illetve maga az energia felhasználás, vagy a levegő széndioxid tartalma is elsősorban savas jellegű, a szervezetnek nagymértékben kell védekeznie az elsavasodás ellen, mert ez folyamatosan sejtkárosító tényező. A szervezet a környezeti tényezők így az ételek savanyító (esetleg lúgosító) hatása ellen kémiai puffer (jelentése: kiegyenlítő) rendszerekkel védekezik. Ez azt jelenti, hogy komolyabb savas vagy lúgos hatást a vegyi töltések átrendezésével legyengíti. Pl. a vér vérfestékkel, vérfehérjékkel és speciális sejtfehérjékkel védekezik, illetve gondoskodik a pufferolásról. Bonyolult módszerekkel pontosan követhető a vese savkiválasztása, illetve a vékonybél savak, valamint lúgok felszívódását szabályozó rendszerének differenciált működése is. A zsírégetés sok vitát kiváltott, dietetikai szlengként alkalmazott fogalom. Megfelelő módszerrel (pl. a kilélegzett levegő szén és oxigén arányának meghatározásával) pontosan meghatározható, hogy a szervezet szénhidrátot, vagy zsírt használ-e fel ( éget el ) adott időpontban. A zsírégetés, tudományosan meghatározva a zsírbontás akkor következik be, amikor a szervezet számára nem áll elegendő szénhidrát elsősorban a májban, illetve az izmokban a keményítő rendelkezésre. Ilyen állapotok a jelentősen fokozott izomaktivitás, illetve a szénhidrátszegény diéta (eklatáns példája az Atkins diéta).

8 SZEMELVÉNYEK A ÉVI AMERIKAI TÁPLÁLKOZÁSI IRÁNYELVEKBŐL, AJÁNLÁSOKBÓL Dr. Zajkás Gábor Táplálkozási Irányelvek (Dietary Guidelines) elnevezésű ajánlás először 1980-ban jelent meg az Egyesült Államokban. Az Irányelvek 5 évenkénti új kiadását törvény írja elő. A évi irányelveket mezőgazdasági és egészségügyi szakemberekből álló bizottság dolgozta ki, ehhez az általuk felkért független Tanácsadó Testület a korábbi ajánlás jelentős átdolgozását javasolta, elsősorban az amerikai lakosság többségét jellemző túlsúlyra, elhízásra, valamint számos tápanyag elégtelen bevitelére tekintettel. Emellett a bizottság több elemzést vett figyelembe, köztük a Táplálkozási Evidencia Könyvtár nevű új adatbázist, valamint a Fizikai Aktivitási Irányelvek Amerikaiaknak (2008) című ajánlást. Az új Táplálkozási Irányelvek 2 alapvető koncepciója: 1. energia egyensúly elérése, az egészséges testtömeg megtartásával, ill. visszaszerzésével együtt; 2. tápanyagokban (mikro-tápanyagok!) gazdag táplálékok, italok fogyasztása az üres kalóriák helyett. Az első ajánlás csokor a táplálékok, italok mennyiségének, energia-tartalmának, továbbá a rendszeres mozgásnak a jelentőségére, és ezzel együtt a képernyő előtt töltött idő csökkentésére hívja fel a figyelmet. A második ajánlás a zsírban ( szilárd zsír -ként említve), a hozzáadott cukorban gazdag táplálékok, italok mellőzésének, korlátozásának fontosságát hangsúlyozza. Az irányelvek könnyebb megértése, alkalmazása érdekében a táplálékokat két csoportra osztották: 1. táplálékok, és táplálék-alkotóelemek amelyeket csökkenteni kell; 2. táplálékok, és táplálék-alkotóelemek amelyeket növelni kell. Az első csoportban a nátrium: <2,3, ill. 1,5 g/nap, a SFA: <en%, a koleszterin: <300 mg/nap, valamint a TFA-tartalmú táplálékok, valamint a szilárd zsír és hozzáadott cukor, továbbá a finomlisztből készült termékek csökkentéséről és az alkoholfogyasztás mérsékléséről van szó. A második csoportba kerültek a zöldségek (főleg sötétzöld, vörös és narancs-színű) és gyümölcsök; a teljes értékű gabonatermékek; a sovány tej és tejtermékek; fehérje-forrásként sovány húsok, baromfi, halak, tojás, hüvelyesek, nem sózott dió, magvak; olaj; valamint a több káliumot, kalciumot, élelmi rostot és D-vitamint tartalmazó táplálékok. Külön irányelvek készültek a fogamzásra képes korban lévő nők, továbbá a várandós, és a szoptató anyák, valamint az 50 évesek és ennél idősebbek számára. Az egészséges táplálkozás megvalósításának megkönnyítése érdekében a részletesen bemutatott DASH-diéta alapú, és a mediterrán táplálkozásra, mint hatásos megoldásra, hívja fel a figyelmet a Táplálkozási Irányelvek évi összeállítása.

9 A METABOLIKUS SZINDRÓ M A É S A Z I M M U N R E N D SZER KAPCSOLATA Prof. Dr. Paragh György DE OEC I. Sz. Belgyógyászati Klinika, Debrecen A fejlett nyugati országokban az elhízás és az elhízáshoz társuló metabolikus változások jelentős kihívást jelentenek, hiszen vezető szerepet játszanak a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában. A jelentőségét az adja, hogy az életkor előrehaladtával nő a metabolikus szindróma előfordulása, 50 éves kor felett 40%-ra tehető a gyakorisága. Az IDF szerint a centrális obezitás fontos eleme a metabolikus szindrómának. Korábbi vizsgálatok azt mutatták, hogy a gyulladásos markerek emelkedése kifejezettebb testsúlygyarapodást eredményezett. A CRP szint és az egyes metabolikus paraméterek számát vizsgálva azt találták, hogy a nagyobb szérum CRP szint esetén több metabolikus paraméter jelenléte figyelhető meg. Az elmúlt évtizedek vizsgálatai hívták fel a figyelmet arra, hogy a zsírszövet nemcsak egy passzív energiaraktár, hanem egy endokrin szerv is. Jelentős mennyiségű cytokint termel. Elhízás esetén a makrofágok infiltrálják a zsírszövetet. A preadipocyták fagocitózisra képesek, és mind morfológiailag, mind genetikailag hasonlítanak a makrofágokhoz. Az érett zsírsejtek cytokin-termelő képességgel rendelkeznek és aktiválják a komplement kaszkádot a mononukleáris immunsejtekhez hasonlóan. Az adipociták által termelt hormon, a leptin az energia homeosztázis és az immunitás szabályozásában is részt vesz. Az immunitás és a metabolikus szindróma közötti összefüggésre hívja fel a figyelmet az a megfigyelés is, hogy vakcinációt követően nő a metabolikus szindróma gyakorisága. A vakcinák stimulálják az immunrendszert, rövid idő alatt fokozzák a cytokin kiáramlást és növelik a cortisol aktivitást. Az előbb említett bizonyítékok azt mutatják, hogy a természetes immunitás aktiválása, mely a szervezet integritásának megőrzése érdekében a gyors immunválaszt képviseli, jelentős cytokin termelést eredményez. Ezek a cytokinek lokálisan és távoli hatás révén az izomsejtek, zsírsejtek, májsejtek és a központi idegsejtjeire hatva olyan metabolikus változások sorozatát hozzák létre, melynek eredményeként fokozódik a táplálék felvétel, csökken az energia-leadás, inzulin rezisztencia és következményes hyperglycaemia alakul ki, csökken a triglyceridben gazdag lipoproteinek lebontása, mely hypertriglyceridaemiat eredményez és csökken a védőhatású HDL szintje, valamint a szimpatikus rendszer aktiválódásával és a direkt endothel hatással elősegíti a hypertonia kialakulását. Ezek együttesen létrehozzák a rizikófaktorok klaszterjét, melyet metabolikus szindrómának nevezünk.

10 LOW-C A L O R I E, L O W-C A R B, H I G H-P R O T E I N D IÉ T A Dr. Audikovszky Mária Szent Imre Kórház Lipidológiai Profil, B u d a p e s t Az elhízás a világ jelentős részében, így Magyarországon is fokozatosan terjed, gyakorisága a korábbi 20%-ról az OTÁP 2009-es felmérése szerint 32%-ra emelkedett. Az elhízás kezelésének 5 fő pillére (diéta, életmód változtatás, fizikai tréning, gyógyszeres kezelés, sz.e. műtét) közül alapvető a diéta. Ebben általában egyetértés van az energia-bevitel csökkentéséről, viszont permanens viták folynak egy adott kalóriamennyiségen belül a tápanyag-összetételről. A hivatalos ajánlások két évtizede főleg a low-fat diétát szorgalmazták, melynek előnyét a testsúlycsökkentésben sem vizsgálatokkal, sem populáris méretekben nem tudták szignifikánsan bizonyítani. A XX. század végén az USA-ban bevezetett zsírbevitel csökkentő program, mely napi 6-11 egységnyi szénhidrátdús gabona termékek, valamint rizs, burgonya fogyasztását ajánlotta, csak a koleszterin szintet csökkentette, az elhízás gyakorisága viszont az 1970-es 14,5%-ról 2000-re 30%-ra nőtt. Elsősorban Atkins munkássága alapján terjedtek el a szigorú szénhidrátkorlátozással járó diéták, arra alapozva, hogy a gyorsan felszívódó, magas glikémiás indexű szénhidrátok gyors vércukor emelkedést, inzulin elválasztást, cukor-zsír átalakulást hoznak létre. Azóta számos vizsgálat hasonlította össze a low-carb és a low-fat diétákat. Féléves időtartamban majdnem mindig, egy év után már nem szignifikánsan a low-carb diéta előnyét mutatták a testsúlycsökkentésben. Az Atkins diéta előnye a vizsgálatokban a többi (orvosilag is megalapozott) diétákkal (ZONE, LEARN, ORNISH, MEDITERÁN) szemben is megmutatkozott. Egy kcal /nap energiatartamú mérsékelten zsírszegény diétában a szénhidrát bevitelt 55-ről legalább 45%-ra csökkenthetjük. Ennek egyik módja lehet a már hazánkban is előállított, csak 30, valamint 10% szénhidrátot tartalmazó, rostokkal, szója fehérjével kompenzált liszt felhasználása. (a búzaliszt szénhidrát tartalma 70%.). Ugyanakkor növelni kell a fehérje bevitelt, mely specifikus dinámiás hatásával emeli az anyagcserét és legjobban növeli a telítettség érzést. Jelen ajánlatunk szerint a tápanyagösszetételben low-carb, high-protein diéta ajánlható a hosszútávú testsúlycsökkentés első fél-egy évére, ez 3-4 kg pluszfogyás előnyt eredményezhet. Reális célkitűzés 10% fogyás fél év alatt, utána pedig a testsúly fenntartása, ez főleg csak a betegek compliance-nek javításától várható. A 2010-es új amerikai irányelvek már ekvivalensnek tekintik a low-carb diétát a low-fat-tal és javasolják, hogy a teljes őrlésű és finomított gabonafélék jelenlegi kedvezőtlen, 13-87%-os fogyasztási arányát legalább 50-50%-ra emeljék, az energia bevitel csökkentése mellett.

11 DYSLIPIDAEMIA KEZELÉSE ELHÍZÁSBAN Dr. Pados Gyula Szent Imre Kórház Lipidológiai Profil, Budapest Az elhízás gyakran okoz lipidanyagcsere zavarokat, elsősorban atherogen dyslipidaemiát (hypertriglyceridaemia plusz alacsony HDL-koleszterin) és kevésbé hypercholesterinaemiát. Ugyanakkor mindkét betegségcsoport a lakosság több mint felében előfordul, ezért átfedések is vannak. A nem gyógyszeres kezelésben izolált hypercholesterinaemia esetén elsősorban energia és zsírszegény diéta, viszont atherogen dyslipidaemia, metabolikus szindróma diabetes esetén emellett a gyorsan felszívódó magas glikémiás indexű szénhidrátokat is korlátozni kell, mely a szénhidrát indukált hypertriglyceridaemiát s a testsúlyt is jól csökkenti. Sajnos a zsírszegény diétával csak 5-10%-os koleszterin (Ch) szint csökkentés érhető el, ezért itt nagy jelentősége van a Ch szintézist, illetve a felszívódását csökkentő statin, valamint ezetimib kezelésnek. Nagy kockázatban a Ch célérték 4,5 mmol/l, ennek elérésére statin az elsődlegesen választandó szer, melynek dózisa szükség esetén titrálható, de ez a mellékhatások fokozódásával járhat. Így a statin-ezetimib kombináció kerülhet előtérbe, mely duális gátlást biztosít. Az LDL-Ch szint 50%-os, 2,0 mmol/l alá csökkentése az atherosclerosis regresszióját is létrehozhatja. II/b típusban, ha a kezelésre a triglicerid szint magas marad, statin, fibrát vagy nikotinsav (Tredaptive) kombináció jöhet szóba. IV-V-ös típusban a fenofibrát az első választandó szer, sz.e. nikotinsavval, omega3 zsírsavval kombinálva. Az elhízással is összefüggő nagy rizikófaktorok közöl az EUROASPIRE és hazai adatok szerint is a lipidek befolyásolása a legsikeresebb. Az elhízás gyakorisága 20-ról 32%-ra, a hypertoniáé 26-ról 40%-ra, a diabetesé 5-ről 15 %-ra nőtt hazánkban, hasonló tendenciájú nemzetközi adatok mellett. Így az elhízott beteg sorsát is elsősorban hatékony elhízás elleni étvágycsökkentő gyógyszerek hiányában antilipidaemiás kezeléssel befolyásolhatjuk. A Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciák nagy kockázatban 4,5, igen nagy kockázatban 3,5 mmol/l-es Ch célértéket adtak meg ben a Konszenzus végrehajtását ellenőrző CÉL, REALITY, MULTI GAP programok szerint a háziorvosok betegeiben a csak 12%-nyi célérték elérés 2010-ig 34,2%-ra nőtt, a 2011-es novemberi Konferenciáig célkitűzésünk a 40%. Egy pilot studyban az edukációs lipid-menedzsmentben részesülők LDL-Ch célérték elérése 10,5 %-kal magasabb volt a nem gondozottakhoz képest.

12 A V É RCU KO R C S Ö K K EN T Ő K E Z E LÉS SZEREPE C U K O R B E T E G E K T E S T S Ú L Y Á N A K A L A K U L ÁS Á B A N Dr. Fővényi József Péterfi Sándor Utcai Kórház, Budapest A vércukorcsökkentő kezelés sikere a testreszabott diéta, a rendszeres fizikai aktivitás és a gyógyszeres terápia optimális illesztésén múlik. Az antidiabetikus terápia bevezetését követően igen gyakori a nem kívánatos súlygyarapodás mind 1-es, tehát kizárólag inzulinnal kezelt, mind pedig 2-es típusú cukorbetegek esetében. Ezért csak részben tehetők felelőssé a különféle vércukorcsökkentő szerek, az esetek többségében az étrendi korlátok áthágása, a diéta túlzott mértékű liberalizálása és ezzel összefüggésben az inzulin túladagolása játszanak meghatározó szerepet. Miután a diabeteses populációs túlnyomó többsége 2-es típusú és 75%-uk nem inzulinnal kezelt, fokozódó figyelem fordul a testsúly semleges, ill. testsúly csökkentését elősegítő régi és újabb készítmények felé. Az alábbi táblázatban az összes orális és nem orális antidiabetikumot a testsúlyra gyakorolt hatás szerint csoportosítva tüntettük fel. Alkalmazásuk szempontjait taglalja a jelen előadás. Nem növelik a testsúlyt, ill. segítik annak csökkentését GLP-1 mimetikus és GLP-1 analóg készítmények: exenatid, liraglutid Metformin DPP-4 gátlók: sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin Akarbóz Bázisinzulinként alkalmazott detemir inzulin Növelik a testsúlyt, ill. nehezítik annak csökkenését Szulfanilureák: glibenclamid, glimepirid, gliclazid, glipizid, gliquidon Glinidek: repaglinid, nateglinid Glitazonok: pioglitazon. Inzulinok

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 202; 5 (SUPPL. ) -65 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 202; 5 (SUPPL. ) S - S 65 S CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG (MOMOT) VIII. KONGRESSZUSA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS

Részletesebben

vegefele_layout 1 2/26/10 6:21 PM Page 1

vegefele_layout 1 2/26/10 6:21 PM Page 1 vegefele_layout 1 2/26/10 6:21 PM Page 1 vegefele_layout 1 2/26/10 6:21 PM Page 2 vegefele_layout 1 2/26/10 6:21 PM Page 3 Köszöntő Kedves Kollégák! A Magyar Elhízástudományi Társaság munkásságában a X.

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2015; 8 (SUPPL. 1) 1-32 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2015; 8 (SUPPL. 1) S 1 - S 32 S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG XIV. KONGRESSZUSA ELHÍZÁS ÉS KÍSÉRŐBETEGSÉGEK

Részletesebben

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Apor Vilmos Katolikus Főiskola Természettudományi és Matematikai Intézet 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Konzulens:

Részletesebben

A DIABETES MELLITUS KÓRISMÉZÉSE, A CUKORBETEGEK KEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA A FELNŐTTKORBAN A Magyar Diabetes Társaság szakmai irányelve, 2005

A DIABETES MELLITUS KÓRISMÉZÉSE, A CUKORBETEGEK KEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA A FELNŐTTKORBAN A Magyar Diabetes Társaság szakmai irányelve, 2005 DIABETOLOGIA HUNGARICA XIV. ÉVFOLYAM 1. SUPPLEMENTUM A DIABETES MELLITUS KÓRISMÉZÉSE, A CUKORBETEGEK KEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA A FELNŐTTKORBAN A Magyar Diabetes Társaság szakmai irányelve, 2005 Szerkesztette:

Részletesebben

A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXVI. VÁNDORGYŰLÉSE

A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXVI. VÁNDORGYŰLÉSE 1 A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXVI. VÁNDORGYŰLÉSE PROGRAM ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÓK Balatonőszöd 2011. október 6 - október 8. Felelős kiadó: Magyar Táplálkozástudományi Társaság Budapest, Szentkirályi

Részletesebben

Irányelvek és táplálkozási útmutató májbetegek részére

Irányelvek és táplálkozási útmutató májbetegek részére Betegtájékoztató Irányelvek és táplálkozási útmutató májbetegek részére Táplálkozás és étrend májcirrhosisban és egyéb idült májbetegségekben Tudományos tanácsadó Prof. Dr. Mathias Plauth Klinik für Innere

Részletesebben

MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXIII. VÁNDORGYŰLÉSE

MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXIII. VÁNDORGYŰLÉSE A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXIII. VÁNDORGYŰLÉSE Pécs 2008. október 2-4. PROGRAM ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÓK Felelős kiadó: Magyar Táplálkozástudományi Társaság Budapest, Szentkirályi u. 14. Szerkeszti

Részletesebben

Analitika. Elemző. Élelmezés. Kutatás. Módszertan. Olvastuk. 10 dolog..., 2011 / 5

Analitika. Elemző. Élelmezés. Kutatás. Módszertan. Olvastuk. 10 dolog..., 2011 / 5 Új 2011 / 5 A Magyar Dietetikusok Lapja Analitika Kereskedelmi forgalomban kapható citrusfélék és leveik c-vitamin-tartalmának változása különböző tárolási módok során Elemző Anyatej több mint eledel Élelmezés

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM ÁPOLÁSI TOVÁBBKÉPZŐ ELŐADÁSSOROZAT XIX. KONFERENCIÁJA

SEMMELWEIS EGYETEM ÁPOLÁSI TOVÁBBKÉPZŐ ELŐADÁSSOROZAT XIX. KONFERENCIÁJA SEMMELWEIS EGYETEM ÁPOLÁSVEZETÉSI ÉS SZAKDOLGOZÓI OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG ÁPOLÁSI TOVÁBBKÉPZŐ ELŐADÁSSOROZAT XIX. KONFERENCIÁJA Obesitas okozta betegségek kezelésének ápolási vonatkozásai BUDAPEST, 2014.

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem Írta: dr. Dömölki Ferencné Roszáné,

Részletesebben

Gyógyszertár. Előkészületben a GYOK 2014. (2. és 31. oldal) MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIII. évf. 6. szám 2014.

Gyógyszertár. Előkészületben a GYOK 2014. (2. és 31. oldal) MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIII. évf. 6. szám 2014. Gyógyszertár XIII. évf. 7-8. szám 2014. július-augusztus PHARMA PRAXIS Aktualitások a biohasonló gyógyszerekkel kapcsolatban 9 BEMUTATJUK Interjú Lukácsné dr. Fodor Enikővel, a MOSZ Budapesti Szervezete

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az elhízás diagnosztikája és kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az elhízás diagnosztikája és kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az elhízás diagnosztikája és kezelése Készítette: A Belgyógyászati Szakmai Kollégium, és a Magyar Elhízástudományi Társaság I. Alapvető megfontolások A

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 50. évfolyam 1. szám, 2012. március Megelôzés és/vagy gyógyítás? Az

Részletesebben

Az elhízás kezelésének szakmai és szervezeti irányelvei. A Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság. állásfoglalása és ajánlása

Az elhízás kezelésének szakmai és szervezeti irányelvei. A Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság. állásfoglalása és ajánlása Az elhízás kezelésének szakmai és szervezeti irányelvei A Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság állásfoglalása és ajánlása Szerkesztette: Dr. Simonyi Gábor Dr. Pados Gyula Dr. Bedros J. Róbert

Részletesebben

A szénhidrát-anyagcsere rendezése 2-es típusú cukorbetegségben nem terhes felnıttekben

A szénhidrát-anyagcsere rendezése 2-es típusú cukorbetegségben nem terhes felnıttekben A szénhidrát-anyagcsere rendezése 2-es típusú cukorbetegségben nem terhes felnıttekben Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. július

Részletesebben

TÉGY. Egészséges táplálkozás. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA

TÉGY. Egészséges táplálkozás. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA Európai Szociális Alap TÉGY TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0058 Egészségügyi Alapellátási Intézmény 5700 Gyula, Béke sgt. 39. %()(.7(7e6 $ -g9ė%( AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Tanulmány Kardiometabolikus gyógyszerészi gondozói programjaink II. rész........................................ 2 Célkeresztben az adherencia II. rész............................... 8 Aktuális

Részletesebben

Derült égből fronthatás 2010/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával

Derült égből fronthatás 2010/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával 2010/2 A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Az időjárás jelentése Derült égből fronthatás A Tudomány Kiadó ingyenes betegtájékoztató lapja FORMOLINE L112

Részletesebben

CSALÁDORVOS KUTATÓK ORSZÁGOS SZERVEZETE

CSALÁDORVOS KUTATÓK ORSZÁGOS SZERVEZETE CSALÁDORVOS KUTATÓK ORSZÁGOS SZERVEZETE XIV. Kongresszusa Hajdúszoboszló 2015. február 26-28. Hunguest Hotel Béke Alapellátás & Népegészségügy ( Primary Care & Public Health ) Szervező: Debreceni Egyetem

Részletesebben

ÉLELMISZER vagy ÉLELMISZERIPARI TERMÉK?

ÉLELMISZER vagy ÉLELMISZERIPARI TERMÉK? Ha egy békát forró vízbe dobunk, az állat hanyatt homlok menekül. Ha azonban egy hideg vízzel teli fazékba tesszük, és lassan kezdjük el melegíteni, a béka megfő anélkül, hogy bármilyen menekülési reakciót

Részletesebben

LXV. ÉVFOLYAM 2013/3 4. szám

LXV. ÉVFOLYAM 2013/3 4. szám LXV. ÉVFOLYAM 2013/3 4. szám Szerkesztőbizottság Elnök: Elnökhelyettes: Főszerkesztő: Tb. Főszerkesztő: Tagok: Dr. Vekerdi Zoltán Dr. Zsiros Lajos Dr. Svéd László Dr. Grósz Andor Dr. Hideg János Dr. Bakity

Részletesebben

A HYPERTONIABETEGSÉG KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI

A HYPERTONIABETEGSÉG KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI A HYPERTONIABETEGSÉG KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI a Magyar Hypertonia Társaság állásfoglalása és ajánlása szerkesztette: Kiss István Hetedik, módosított és kiegészített kiadás A szakmai irányelveket

Részletesebben

Mozgás, diéta, környezet ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA. 2012. november 21. Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet

Mozgás, diéta, környezet ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA. 2012. november 21. Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Mozgás, diéta, környezet ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet VII. ÉLETMÓD KONFERENCIA Az allergia mint életmód betegség Prof. Dr. Nékám Kristóf Budai Irgalmasrendi Kórház

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2012 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetıje: DR. UDOVECZ

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231 Tartalom Újévi köszöntő................................................ 2 Tanulmány A gyógyszerügy 4 M modellje..................................... 3 Napirenden Kedvenc Patikám 2011........................................

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar

Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar SZAKDOLGOZAT Edelényi Eszter művelődésszervező szak Pécs 2010 Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési

Részletesebben

Tudatos fogyás. Testsúlycsökkentés az orvos tanácsaival. Szûrôprogramok Országos Kommunikációja

Tudatos fogyás. Testsúlycsökkentés az orvos tanácsaival. Szûrôprogramok Országos Kommunikációja Tudatos fogyás Testsúlycsökkentés az orvos tanácsaival -52 kg Szûrôprogramok Országos Kommunikációja TÁMOP-6.1.3-08/1-2008-0002 azonosító jelû kiemelt projekt Projektgazda: Országos Tisztifôorvosi Hivatal

Részletesebben

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja 2011/2 A Magyar Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Betegség-e az elhízás? Súlyos kérdések A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja A Tudomány Kiadó kiadványa a Magyar Társaság

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori diabetes mellitus háziorvosi ellátása. Készítette: A Háziorvostani Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori diabetes mellitus háziorvosi ellátása. Készítette: A Háziorvostani Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori diabetes mellitus háziorvosi ellátása Készítette: A Háziorvostani Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokoll alkalmazási / érvényességi

Részletesebben