PROGRAM. Táplálkozási Fórum XVII. Tudományos Konferencia május 25. szerda. AESCULAP AKADÉMIA 1115 Budapest, Halmi u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROGRAM. Táplálkozási Fórum XVII. Tudományos Konferencia. 2011. május 25. szerda. AESCULAP AKADÉMIA 1115 Budapest, Halmi u. 20-22."

Átírás

1

2 Táplálkozási Fórum XVII. Tudományos Konferencia Elhízás és anyagcsere betegségek május 25. szerda AESCULAP AKADÉMIA 1115 Budapest, Halmi u PROGRAM ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÓK A Fórum szervezője: MOTESZ Budapest, Nádor u. 36. Szalma Márta - Tel: Fax: Internet:

3 Táplálkozási Fórum - XVII. Tudományos Konferencia BEVEZETŐ A T á p l á l k o z á s i F ó r u m 1 7 é v ó t a r e n d e z i m e g é v e n t e, r e n d s z e r e s e n T u d o m á n y o s K o n f e r e n c i á j á t, o r v o s o k, d i é t e t i k u s o k, t á p l kozá á si szak emberek k öz reműk ödés é v e l, m e l y e k e l s ő s o r b a n a t á p l á l k o z á s s a l ö s s z e f ü g g ő beteg ség ek kel és ez ek diétás, szük ség es etén g yógy ha tású készítménnyel, vagy gyógyszeres kezelésével l a l fog k o z n a k. A X V I. K o n f e r e n c i á n a z E l h í z á s a é n s y a g c s e r e b e t e g s é g e k témakörben 8 előadást hallhatnak a résztvevők a Táplálkozási Fórum neves s z a k e m b e r e i n e k t o l m á c s o l á s á b a n A. nyitó előadásban a mind gyakoribbá váló t á p l á l é k a l l e r g i a, s a v e l e k a p atos c s o l adatbank kerül bemutatásra. A többi hét e l ő a d á s a z e l h í z á s p r o b l é m a k ö r é h e z k a p c s o l ó d i k. A m o t i v á c i ó é s a t a n á c s a d á s 2 n é l k ü l ö z h e t e t l e n r é s z e a z e l h í z á s k e z e l é s é n e k. S z l o g e n k é n t a l k a l m a z o t t a l a p f o g a l m a k, m i n t a s a v a n y í t á s, l ú g o s í t á s, z s í r é g e t é s k e k r ü l t n u e d o m á n y o s m e g v i l á g o s í t á s b a, a z s í r b o n t á s m e c h a n i z m u s á n a k i s m e r t e t é s é v e l i s. Ú j d o n s á g l e s z h a l l a n i a z ú j a m e r i k a i T á p l á l k o z á s i A j á n l á s o k r ó l, m é g t ö b b e t megtudni a low-c a r b h i g h-p r o t e i n d i é t á r ó l. H a l l a n i f o g u n k a z e l h í z á s s a l ö s s z e f ü g g ő d y s l i p i d a e m i á r ó lés a cu k or b e te g e k f og y a s z tá s á r ól i s. K i f e jez e t te n érdekes lehet a metabolikus szindróma körüli viták idején, hogy az immunrendszerrel is kapcsolatban áll a rizikófaktorok ezen klaszterje. T i s z t e l e t t e l v á r j u k a r é s z t v e v ő k e t, o r v o s o k a t, d i é t e t i k u s o k a l t, á l k t á o p z á s i szakembereket és érdeklődőket egyaránt. Budapest, május 25. Dr. Pados Gyula a Táplálkozási Fórum elnöke c. egyetemi docens, kandidátus Támogatók: MSD Magyarország Kft. Unilevel Magyarország Kft. Norbi Update A Fórum Szervezői ezúton mondanak köszönetet Támogatóiknak, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeres megvalósításához!

4 Táplálkozási Fórum - XVII. Tudományos Konferencia PROGRAM Tiszteletbeli elnök: Prof. Dr. Romics László, akadémikus Elnök: Prof. Dr. Rigó János Prof. Dr. Barna Mária, Pálfi E., Horváth Zoltánné 10 éves a Magyar Táplálékallergia és Táplálékintolerancia Adatbank Antal Emese Motiváció és tanácsadás túlsúlyosoknál Prof. Dr. Karádi István Savasítás, lúgosítás - Mi a tudományos háttér? Dr. Zajkás Gábor Szemelvények a évi amerikai táplálkozási irányelvekből, ajánlásokból Megbeszélés Szünet Elnök: Prof. Dr. Karádi István Prof. Dr. Paragh György A metabolikus szindróma és az immunrendszer kapcsolata Dr. Audikovszky Mária Low-calorie, low-carb, high-protein diéta Dr. Pados Gyula Dyslipidaemia kezelése elhízásban Dr. Fővényi József A vércukorcsökkentő kezelés szerepe cukorbetegek testsúlyának alakulásában Megbeszélés Konferencia zárása

5 10 ÉVES A MAGYAR TÁPLÁLÉKALLERGIA ÉS TÁPLÁLÉKINTOLERANCIA ADATBANK Barna Mária, Pálfi Erzsébet, Horváth Zoltánné SE Egészségtudományi Kar Alkalmazott Egészségtudományi Intézet Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék, Budapest Az IgE mediált allergiás megbetegedések száma a huszadik század második felére megduplázódott, a táplálékallergia jelentős népegészségügyi problémává vált. A genetikai anyag ilyen rövid idő alatt nem módosulhatott, ezért a gyakoriság növekedésének okát környezeti tényezőkben kell keresni. Napjaink kihívása a kedvezőtlen környezeti faktorok megismerése, az érintettek számának megbízható módszerekkel történő felmérése, prevenciós stratégia kidolgozása, a kialakult táplálékallergia esetén, pedig a tüneteket kiváltó allergének elkerülésének biztosítása. Alapvető fontosságú, hogy a táplálékallergiás egyének ne fogyasszák azokat az élelmiszereket, élelmiszeripari összetevőket, amelyeket tünetmentességük érdekében el kellene kerülniük, s amelyek fogyasztása súlyos egészségkárosodást okozhat. A tüneteket kiváltó allergének és intoleranciafaktorok elkerülését az élelmiszerjelölés, pozitív lista (amely arra hívja fel a figyelmet, hogy az élelmiszer az adott allergént tartalmazza), és az allergénmentes élelmiszerek megbízható nyilvántartása, negatív lista, (amely a biztonságosan fogyasztható élelmiszereket tartalmazza) együttesen teszi lehetővé. A Táplálékallergia és Táplálékintolerancia Adatbank Tempus-Phare pályázat keretében ben alakult meg (az európai adatbankok mintájára). Az Adatbank összegyűjti, nyilvántartja, évenként felülvizsgálja, kibővíti és kiadja azoknak az élelmiszereknek a listáját, amelyek - a gyártók nyilatkozata alapján - nem tartalmazzák a kérdéses komponenst, és nem is szennyeződhettek azzal a gyártási eljárás során. Az élelmiszer előállítók vállalják, hogy a regisztrált élelmiszer összetételét a határidőn belül nem változtatják meg oly módon, hogy az a mentességet befolyásolná. A rendelkezésre álló termék-listák a következők: tejfehérjementes, laktózmentes, glutenmentes, tojás-mentes, szójamentes, földimogyorótól mentes, benzoesav és származékaitól mentes, azoszínezékektől mentes, kéndioxid és származékaitól mentes. Az évente kiadott free-from élelmiszerlisták száma között, a regisztrált termékek száma között változott. Az Adatbank honlapját évente több száz allergiás beteg látogatja; 2010-ben en. Az ingyenesen hívható telefonos diétás tanácsadást alkalmanként 5-10 allergiás fogyasztó veszi igénybe.

6 MOTIVÁCIÓ ÉS TANÁCSADÁS TÚLSÚLYOSOKNÁL Antal Emese Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége A testtömeg-csökkentés elkezdésének alapja a fejben meghozott döntés. Ha ez megvan, a kitartáson múlik a siker. Ha a motiváció elég erős A motiváció a viselkedésünket meghatározó és megfelelő irányba terelő állapot. Kiváltó okai lehetnek a fiziológiai szükségletek, de a tanult viselkedés is, amelyet kulturális normák és társas interakciók befolyásolnak. A motivációkutatás atyja Abraham Maslow egy piramist állított fel a szükségletek primitívsége alapján, amelynek részei: - fiziológiai szükségletek - biztonsági szükségletek - szeretet- és közösséghez tartozás igény - tisztelet, elismerés iránti igény - tudás és megértés iránti vágy A túlsúlyosok mintegy 30%-kal alábecsülik az elfogyasztott táplálékok mennyiségét, és így az energia-bevitelüket, és 10%-kal túlbecsülik a végzett mozgás mértékét és idejét. Tehát a testtömeg-csökkentésnél a tanácsadásnak, tanácsadónak kulcs-szerepe van. Szükség van a tanácsadó és a tanácsot kapó összhangjára, rá kell a kliens figyelmét irányítani a tárgyilagosságra, az önbeismerésre és azután a kellő fegyelemre, amely elengedhetetlen az adagok, az egész napi energia-bevitel csökkentéséhez. A sikeres fogyás érdekében elengedhetetlen az erős motiváció, akarat és önfegyelem, a rendszeres ellenőrzés, a konzultáció. Nemcsak azt kell tudnunk, mi a teendőnk, hogy sikert érjünk el, azzal is tisztában kell lennünk, hogyan érhetjük el a célunkat. Az előadásban a motiváció és a tanácsadás területén végzett legújabb kutatásokból ismertet a szerző, de gyakorlati ötleteket is ad a mindennapi megvalósításhoz.

7 SAVASÍTÁS, LÚGOSÍTÁS - MI A TUDOMÁNYOS HÁTTÉR? Prof. Dr. Karádi István SE ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest A dietetikában mindennapos szlengként alkalmazott alapfogalmak a savasítás, lúgosítás vagy zsírégetés. Ezek a fogalmak már olyan széleskörűen kerülnek alkalmazásra, hogy senki nem gondol az általuk jelzett folyamat objektív hátterére. Érdemes egy kicsit a mindennapos szóhasználat hátterét megvilágítani, mert akkor azok a számunkra magától értetődő, természetes dietetikai módszerek, amelyeket nap, mint nap alkalmazunk, illetve ajánlunk, gondolkodásunkban tudományos megerősítést nyernek. A szervezetben a savak és lúgok egyensúlyi helyzetben kell, hogy legyenek, mert csak így biztosítható a szövetek és szervek, a sejtek és alkotórészeinek működése, Mivel az ételeink jó része, illetve maga az energia felhasználás, vagy a levegő széndioxid tartalma is elsősorban savas jellegű, a szervezetnek nagymértékben kell védekeznie az elsavasodás ellen, mert ez folyamatosan sejtkárosító tényező. A szervezet a környezeti tényezők így az ételek savanyító (esetleg lúgosító) hatása ellen kémiai puffer (jelentése: kiegyenlítő) rendszerekkel védekezik. Ez azt jelenti, hogy komolyabb savas vagy lúgos hatást a vegyi töltések átrendezésével legyengíti. Pl. a vér vérfestékkel, vérfehérjékkel és speciális sejtfehérjékkel védekezik, illetve gondoskodik a pufferolásról. Bonyolult módszerekkel pontosan követhető a vese savkiválasztása, illetve a vékonybél savak, valamint lúgok felszívódását szabályozó rendszerének differenciált működése is. A zsírégetés sok vitát kiváltott, dietetikai szlengként alkalmazott fogalom. Megfelelő módszerrel (pl. a kilélegzett levegő szén és oxigén arányának meghatározásával) pontosan meghatározható, hogy a szervezet szénhidrátot, vagy zsírt használ-e fel ( éget el ) adott időpontban. A zsírégetés, tudományosan meghatározva a zsírbontás akkor következik be, amikor a szervezet számára nem áll elegendő szénhidrát elsősorban a májban, illetve az izmokban a keményítő rendelkezésre. Ilyen állapotok a jelentősen fokozott izomaktivitás, illetve a szénhidrátszegény diéta (eklatáns példája az Atkins diéta).

8 SZEMELVÉNYEK A ÉVI AMERIKAI TÁPLÁLKOZÁSI IRÁNYELVEKBŐL, AJÁNLÁSOKBÓL Dr. Zajkás Gábor Táplálkozási Irányelvek (Dietary Guidelines) elnevezésű ajánlás először 1980-ban jelent meg az Egyesült Államokban. Az Irányelvek 5 évenkénti új kiadását törvény írja elő. A évi irányelveket mezőgazdasági és egészségügyi szakemberekből álló bizottság dolgozta ki, ehhez az általuk felkért független Tanácsadó Testület a korábbi ajánlás jelentős átdolgozását javasolta, elsősorban az amerikai lakosság többségét jellemző túlsúlyra, elhízásra, valamint számos tápanyag elégtelen bevitelére tekintettel. Emellett a bizottság több elemzést vett figyelembe, köztük a Táplálkozási Evidencia Könyvtár nevű új adatbázist, valamint a Fizikai Aktivitási Irányelvek Amerikaiaknak (2008) című ajánlást. Az új Táplálkozási Irányelvek 2 alapvető koncepciója: 1. energia egyensúly elérése, az egészséges testtömeg megtartásával, ill. visszaszerzésével együtt; 2. tápanyagokban (mikro-tápanyagok!) gazdag táplálékok, italok fogyasztása az üres kalóriák helyett. Az első ajánlás csokor a táplálékok, italok mennyiségének, energia-tartalmának, továbbá a rendszeres mozgásnak a jelentőségére, és ezzel együtt a képernyő előtt töltött idő csökkentésére hívja fel a figyelmet. A második ajánlás a zsírban ( szilárd zsír -ként említve), a hozzáadott cukorban gazdag táplálékok, italok mellőzésének, korlátozásának fontosságát hangsúlyozza. Az irányelvek könnyebb megértése, alkalmazása érdekében a táplálékokat két csoportra osztották: 1. táplálékok, és táplálék-alkotóelemek amelyeket csökkenteni kell; 2. táplálékok, és táplálék-alkotóelemek amelyeket növelni kell. Az első csoportban a nátrium: <2,3, ill. 1,5 g/nap, a SFA: <en%, a koleszterin: <300 mg/nap, valamint a TFA-tartalmú táplálékok, valamint a szilárd zsír és hozzáadott cukor, továbbá a finomlisztből készült termékek csökkentéséről és az alkoholfogyasztás mérsékléséről van szó. A második csoportba kerültek a zöldségek (főleg sötétzöld, vörös és narancs-színű) és gyümölcsök; a teljes értékű gabonatermékek; a sovány tej és tejtermékek; fehérje-forrásként sovány húsok, baromfi, halak, tojás, hüvelyesek, nem sózott dió, magvak; olaj; valamint a több káliumot, kalciumot, élelmi rostot és D-vitamint tartalmazó táplálékok. Külön irányelvek készültek a fogamzásra képes korban lévő nők, továbbá a várandós, és a szoptató anyák, valamint az 50 évesek és ennél idősebbek számára. Az egészséges táplálkozás megvalósításának megkönnyítése érdekében a részletesen bemutatott DASH-diéta alapú, és a mediterrán táplálkozásra, mint hatásos megoldásra, hívja fel a figyelmet a Táplálkozási Irányelvek évi összeállítása.

9 A METABOLIKUS SZINDRÓ M A É S A Z I M M U N R E N D SZER KAPCSOLATA Prof. Dr. Paragh György DE OEC I. Sz. Belgyógyászati Klinika, Debrecen A fejlett nyugati országokban az elhízás és az elhízáshoz társuló metabolikus változások jelentős kihívást jelentenek, hiszen vezető szerepet játszanak a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában. A jelentőségét az adja, hogy az életkor előrehaladtával nő a metabolikus szindróma előfordulása, 50 éves kor felett 40%-ra tehető a gyakorisága. Az IDF szerint a centrális obezitás fontos eleme a metabolikus szindrómának. Korábbi vizsgálatok azt mutatták, hogy a gyulladásos markerek emelkedése kifejezettebb testsúlygyarapodást eredményezett. A CRP szint és az egyes metabolikus paraméterek számát vizsgálva azt találták, hogy a nagyobb szérum CRP szint esetén több metabolikus paraméter jelenléte figyelhető meg. Az elmúlt évtizedek vizsgálatai hívták fel a figyelmet arra, hogy a zsírszövet nemcsak egy passzív energiaraktár, hanem egy endokrin szerv is. Jelentős mennyiségű cytokint termel. Elhízás esetén a makrofágok infiltrálják a zsírszövetet. A preadipocyták fagocitózisra képesek, és mind morfológiailag, mind genetikailag hasonlítanak a makrofágokhoz. Az érett zsírsejtek cytokin-termelő képességgel rendelkeznek és aktiválják a komplement kaszkádot a mononukleáris immunsejtekhez hasonlóan. Az adipociták által termelt hormon, a leptin az energia homeosztázis és az immunitás szabályozásában is részt vesz. Az immunitás és a metabolikus szindróma közötti összefüggésre hívja fel a figyelmet az a megfigyelés is, hogy vakcinációt követően nő a metabolikus szindróma gyakorisága. A vakcinák stimulálják az immunrendszert, rövid idő alatt fokozzák a cytokin kiáramlást és növelik a cortisol aktivitást. Az előbb említett bizonyítékok azt mutatják, hogy a természetes immunitás aktiválása, mely a szervezet integritásának megőrzése érdekében a gyors immunválaszt képviseli, jelentős cytokin termelést eredményez. Ezek a cytokinek lokálisan és távoli hatás révén az izomsejtek, zsírsejtek, májsejtek és a központi idegsejtjeire hatva olyan metabolikus változások sorozatát hozzák létre, melynek eredményeként fokozódik a táplálék felvétel, csökken az energia-leadás, inzulin rezisztencia és következményes hyperglycaemia alakul ki, csökken a triglyceridben gazdag lipoproteinek lebontása, mely hypertriglyceridaemiat eredményez és csökken a védőhatású HDL szintje, valamint a szimpatikus rendszer aktiválódásával és a direkt endothel hatással elősegíti a hypertonia kialakulását. Ezek együttesen létrehozzák a rizikófaktorok klaszterjét, melyet metabolikus szindrómának nevezünk.

10 LOW-C A L O R I E, L O W-C A R B, H I G H-P R O T E I N D IÉ T A Dr. Audikovszky Mária Szent Imre Kórház Lipidológiai Profil, B u d a p e s t Az elhízás a világ jelentős részében, így Magyarországon is fokozatosan terjed, gyakorisága a korábbi 20%-ról az OTÁP 2009-es felmérése szerint 32%-ra emelkedett. Az elhízás kezelésének 5 fő pillére (diéta, életmód változtatás, fizikai tréning, gyógyszeres kezelés, sz.e. műtét) közül alapvető a diéta. Ebben általában egyetértés van az energia-bevitel csökkentéséről, viszont permanens viták folynak egy adott kalóriamennyiségen belül a tápanyag-összetételről. A hivatalos ajánlások két évtizede főleg a low-fat diétát szorgalmazták, melynek előnyét a testsúlycsökkentésben sem vizsgálatokkal, sem populáris méretekben nem tudták szignifikánsan bizonyítani. A XX. század végén az USA-ban bevezetett zsírbevitel csökkentő program, mely napi 6-11 egységnyi szénhidrátdús gabona termékek, valamint rizs, burgonya fogyasztását ajánlotta, csak a koleszterin szintet csökkentette, az elhízás gyakorisága viszont az 1970-es 14,5%-ról 2000-re 30%-ra nőtt. Elsősorban Atkins munkássága alapján terjedtek el a szigorú szénhidrátkorlátozással járó diéták, arra alapozva, hogy a gyorsan felszívódó, magas glikémiás indexű szénhidrátok gyors vércukor emelkedést, inzulin elválasztást, cukor-zsír átalakulást hoznak létre. Azóta számos vizsgálat hasonlította össze a low-carb és a low-fat diétákat. Féléves időtartamban majdnem mindig, egy év után már nem szignifikánsan a low-carb diéta előnyét mutatták a testsúlycsökkentésben. Az Atkins diéta előnye a vizsgálatokban a többi (orvosilag is megalapozott) diétákkal (ZONE, LEARN, ORNISH, MEDITERÁN) szemben is megmutatkozott. Egy kcal /nap energiatartamú mérsékelten zsírszegény diétában a szénhidrát bevitelt 55-ről legalább 45%-ra csökkenthetjük. Ennek egyik módja lehet a már hazánkban is előállított, csak 30, valamint 10% szénhidrátot tartalmazó, rostokkal, szója fehérjével kompenzált liszt felhasználása. (a búzaliszt szénhidrát tartalma 70%.). Ugyanakkor növelni kell a fehérje bevitelt, mely specifikus dinámiás hatásával emeli az anyagcserét és legjobban növeli a telítettség érzést. Jelen ajánlatunk szerint a tápanyagösszetételben low-carb, high-protein diéta ajánlható a hosszútávú testsúlycsökkentés első fél-egy évére, ez 3-4 kg pluszfogyás előnyt eredményezhet. Reális célkitűzés 10% fogyás fél év alatt, utána pedig a testsúly fenntartása, ez főleg csak a betegek compliance-nek javításától várható. A 2010-es új amerikai irányelvek már ekvivalensnek tekintik a low-carb diétát a low-fat-tal és javasolják, hogy a teljes őrlésű és finomított gabonafélék jelenlegi kedvezőtlen, 13-87%-os fogyasztási arányát legalább 50-50%-ra emeljék, az energia bevitel csökkentése mellett.

11 DYSLIPIDAEMIA KEZELÉSE ELHÍZÁSBAN Dr. Pados Gyula Szent Imre Kórház Lipidológiai Profil, Budapest Az elhízás gyakran okoz lipidanyagcsere zavarokat, elsősorban atherogen dyslipidaemiát (hypertriglyceridaemia plusz alacsony HDL-koleszterin) és kevésbé hypercholesterinaemiát. Ugyanakkor mindkét betegségcsoport a lakosság több mint felében előfordul, ezért átfedések is vannak. A nem gyógyszeres kezelésben izolált hypercholesterinaemia esetén elsősorban energia és zsírszegény diéta, viszont atherogen dyslipidaemia, metabolikus szindróma diabetes esetén emellett a gyorsan felszívódó magas glikémiás indexű szénhidrátokat is korlátozni kell, mely a szénhidrát indukált hypertriglyceridaemiát s a testsúlyt is jól csökkenti. Sajnos a zsírszegény diétával csak 5-10%-os koleszterin (Ch) szint csökkentés érhető el, ezért itt nagy jelentősége van a Ch szintézist, illetve a felszívódását csökkentő statin, valamint ezetimib kezelésnek. Nagy kockázatban a Ch célérték 4,5 mmol/l, ennek elérésére statin az elsődlegesen választandó szer, melynek dózisa szükség esetén titrálható, de ez a mellékhatások fokozódásával járhat. Így a statin-ezetimib kombináció kerülhet előtérbe, mely duális gátlást biztosít. Az LDL-Ch szint 50%-os, 2,0 mmol/l alá csökkentése az atherosclerosis regresszióját is létrehozhatja. II/b típusban, ha a kezelésre a triglicerid szint magas marad, statin, fibrát vagy nikotinsav (Tredaptive) kombináció jöhet szóba. IV-V-ös típusban a fenofibrát az első választandó szer, sz.e. nikotinsavval, omega3 zsírsavval kombinálva. Az elhízással is összefüggő nagy rizikófaktorok közöl az EUROASPIRE és hazai adatok szerint is a lipidek befolyásolása a legsikeresebb. Az elhízás gyakorisága 20-ról 32%-ra, a hypertoniáé 26-ról 40%-ra, a diabetesé 5-ről 15 %-ra nőtt hazánkban, hasonló tendenciájú nemzetközi adatok mellett. Így az elhízott beteg sorsát is elsősorban hatékony elhízás elleni étvágycsökkentő gyógyszerek hiányában antilipidaemiás kezeléssel befolyásolhatjuk. A Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciák nagy kockázatban 4,5, igen nagy kockázatban 3,5 mmol/l-es Ch célértéket adtak meg ben a Konszenzus végrehajtását ellenőrző CÉL, REALITY, MULTI GAP programok szerint a háziorvosok betegeiben a csak 12%-nyi célérték elérés 2010-ig 34,2%-ra nőtt, a 2011-es novemberi Konferenciáig célkitűzésünk a 40%. Egy pilot studyban az edukációs lipid-menedzsmentben részesülők LDL-Ch célérték elérése 10,5 %-kal magasabb volt a nem gondozottakhoz képest.

12 A V É RCU KO R C S Ö K K EN T Ő K E Z E LÉS SZEREPE C U K O R B E T E G E K T E S T S Ú L Y Á N A K A L A K U L ÁS Á B A N Dr. Fővényi József Péterfi Sándor Utcai Kórház, Budapest A vércukorcsökkentő kezelés sikere a testreszabott diéta, a rendszeres fizikai aktivitás és a gyógyszeres terápia optimális illesztésén múlik. Az antidiabetikus terápia bevezetését követően igen gyakori a nem kívánatos súlygyarapodás mind 1-es, tehát kizárólag inzulinnal kezelt, mind pedig 2-es típusú cukorbetegek esetében. Ezért csak részben tehetők felelőssé a különféle vércukorcsökkentő szerek, az esetek többségében az étrendi korlátok áthágása, a diéta túlzott mértékű liberalizálása és ezzel összefüggésben az inzulin túladagolása játszanak meghatározó szerepet. Miután a diabeteses populációs túlnyomó többsége 2-es típusú és 75%-uk nem inzulinnal kezelt, fokozódó figyelem fordul a testsúly semleges, ill. testsúly csökkentését elősegítő régi és újabb készítmények felé. Az alábbi táblázatban az összes orális és nem orális antidiabetikumot a testsúlyra gyakorolt hatás szerint csoportosítva tüntettük fel. Alkalmazásuk szempontjait taglalja a jelen előadás. Nem növelik a testsúlyt, ill. segítik annak csökkentését GLP-1 mimetikus és GLP-1 analóg készítmények: exenatid, liraglutid Metformin DPP-4 gátlók: sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin Akarbóz Bázisinzulinként alkalmazott detemir inzulin Növelik a testsúlyt, ill. nehezítik annak csökkenését Szulfanilureák: glibenclamid, glimepirid, gliclazid, glipizid, gliquidon Glinidek: repaglinid, nateglinid Glitazonok: pioglitazon. Inzulinok

Az elhízás korszerű diétás

Az elhízás korszerű diétás XII. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia Balatonfüred, 2010.Szeptember 10. Az elhízás korszerű diétás kezelése Dr.Pados Gyula c.egyetemi docens, kandidátus Szent Imre Kórház Lipid Részleg Vezető

Részletesebben

Dr.Pados Gyula: A tudományosan bizonyított új fogyókúrás diétákról

Dr.Pados Gyula: A tudományosan bizonyított új fogyókúrás diétákról Dr.Pados Gyula: A tudományosan bizonyított új fogyókúrás diétákról Szent Imre Kórház, Lipidológiai Profil A testsúlycsökkentésnek több komponense van, a diéta, az életmód megváltoztatása, a fizikai tréning,

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

A MOMOT diétás irányelvei Az új trend, a low-carb high-protein diéta helye az ajánlásunkban

A MOMOT diétás irányelvei Az új trend, a low-carb high-protein diéta helye az ajánlásunkban Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság VIII. Kongresszusa 2012. március 23. A MOMOT diétás irányelvei Az új trend, a low-carb high-protein diéta helye az ajánlásunkban Dr. Pados Gyula Ph.D. Dr.

Részletesebben

DIÉTÁS TANÁCSADÁS Tablettával és inzulinnal kezelt cukorbetegek, hozzátartozóik részére, szakképzett dietetikusok segítségével.

DIÉTÁS TANÁCSADÁS Tablettával és inzulinnal kezelt cukorbetegek, hozzátartozóik részére, szakképzett dietetikusok segítségével. 2 INGYENES SZOLGÁLTATÁSAINK, SZERVIZ & ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Dcont SZAKÜZLET és SZERVIZ 77 Elektronika Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 98. Nyitva tartás: Hétfő - csütörtök: 7.30-16.30 Péntek: 7.30-14.00 Nyitvatartási

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség

A 2-es típusú cukorbetegség A 2-es típusú cukorbetegség tablettás kezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA Az oktatóanyag A MAgyAr DiAbetes társaság vezetôsége Megbízásából, A sanofi támogatásával készült készítette A MAgyAr DiAbetes

Részletesebben

Az elhízás szövődményei és kezelése

Az elhízás szövődményei és kezelése SOTE Könyvtár 2011. június 20. Az elhízás szövődményei és kezelése Dr.Audikovszky Mária Szent Imre Kórház Lipidológiai Profil Profilvezető főorvos I. Az elhízás diétás kezelése 1. Az energia-bevitel csökkentése

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Hírlevél IV. évfolyam 6. szám, 2011. június

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Hírlevél IV. évfolyam 6. szám, 2011. június IV. évfolyam 6. szám, Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia című hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb

Részletesebben

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Kovács Ildikó dietetikus Egészséges Magyarországért Egyesület Szívbarát program Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2006. június 2. Cukorbetegek étrendje

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges Élethez

Részletesebben

Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának. Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa

Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának. Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa Mottó: A fájdalmat mindenki nagyszerűen el tudja viselni, kivéve azt aki érzi avagy A diétás kezelés magyarországi

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

volt szó. Szénhidrát A szénhidrátok az

volt szó. Szénhidrát A szénhidrátok az Táplálkozási ismeretek haladóknak II. Az előző fejezetben a fehérjéket alkotó aminosavakról volt szó. Most folytassuk a szénhidrátokkal. Azt az alapismeretek III. részében már megtanultuk, hogyan kell

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA HÍRLEVÉL 9. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR Inzulinrezisztencia TISZTELT OLVASÓ! A TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson

Részletesebben

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke A VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciára 2014. november 28-án 10.00-14.00 óra között, a Stefánia Palotában kerül sor. A Konszenzus Konferencia szerves folytatása a korábbiaknak, hiszen európai

Részletesebben

MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk?

MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk? MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk? CUkorBETEgEk étrendje = EgészségEs TáPlálkozás KICSÁK MARIAN, NAGY KRISZTINA Az oktatóanyag A MAgyAr diabetes TársAság vezetôsége MEgBízásáBÓl, A sanofi TáMogATásávAl készült

Részletesebben

A szabályozás. Hol jelenik meg allergén információ? A táplálékallergiások információhoz jutásának lehetőségei. Pálfi Erzsébet 2008.

A szabályozás. Hol jelenik meg allergén információ? A táplálékallergiások információhoz jutásának lehetőségei. Pálfi Erzsébet 2008. A táplálékallergiások információhoz jutásának lehetőségei 1. Jogi szabályozás 2. Allergia Adatbank Pálfi Erzsébet 2008. A szabályozás Az élelmiszer jelölés alapelveinek európai szintű érvényesítése egységes

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor IceCenter Budapest Dr Géczi Gábor A jégkorongozó céljai Minél jobb játékos legyen Válogatottság NHL? Edzésen való teljesítés Mérkőzésen való teljesítés Mindez nem olyan hatékony, ha nem fordít kellő figyelmet

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE A KÜLÖNBÖZŐ SZERVRENDSZEREK BETEGSÉGEINEK MEGELŐZÉSE BALESET MEGELŐZÉS, MÉRGEZÉSEK MEGELŐZÉSE A GYERMEK ÉS SERDÜLŐKORBAN

Részletesebben

A vércukorcsökkentő kezelés kiválasztásánál a következő szempontokat kell figyelembe venni:

A vércukorcsökkentő kezelés kiválasztásánál a következő szempontokat kell figyelembe venni: A hyperglycaemia kezelése 2-es típusú diabetes mellitusban kivonat az Amerikai és az Európai Diabetes Társaság (ADA és EASD) konszenzus nyilatkozatából A klasszikus orális antidiabetikumok és inzulinkészítmények

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Az onkológia alapjai Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Statisztika Megbetegedés halálozás Világ: 15 20 M 7-8 M Mo.: 70.000 36.000 Azaz hazánkban minden negyedik állampolgár daganatos

Részletesebben

Táplálkozási Fórum - XIX. Tudományos Konferencia

Táplálkozási Fórum - XIX. Tudományos Konferencia 1115 Budapest, Halmi u. 20-22. Táplálkozási Fórum - XIX. Tudományos Konferencia BEVEZETŐ A Táplálkozási Fórum 19 év óta rendezi meg évente, rendszeresen Tudományos Konferenciáját, orvosok, diétetikusok,

Részletesebben

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Magas koleszterinszint

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Magas koleszterinszint TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB201220022 EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN Magas koleszterinszint Tudja e Ön, hogy mennyi az átlagos koleszterinbevitel a magyar lakosság körében? 500-600

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

Hüvelyesek szerepe az egészséges táplálkozásban

Hüvelyesek szerepe az egészséges táplálkozásban Hüvelyesek szerepe az egészséges táplálkozásban Nagy Gábor Zsolt 1,2 - Simonné Dr. Sarkadi Livia 2 1 Eszterházy Károly Egyetem, Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpont 2 Szent István Egyetem, Élelmiszerkémiai

Részletesebben

4. SZ. MELLÉKLET: AZ UPDATE DIÉTA 2 KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK

4. SZ. MELLÉKLET: AZ UPDATE DIÉTA 2 KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK 4. SZ. MELLÉKLET: AZ UPDATE DIÉTA 2 KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Az Update az egész világon az első rendszer és hálózat, amely szénhidrát csökkentett menü, termékek és péksütemények kategóriában

Részletesebben

Az elhízást a WHO gyógyíthatatlan betegségnek nyilvánította. A magyar lakosság közel kétharmada túlsúlyos vagy elhízott.

Az elhízást a WHO gyógyíthatatlan betegségnek nyilvánította. A magyar lakosság közel kétharmada túlsúlyos vagy elhízott. Az elhízást a WHO gyógyíthatatlan betegségnek nyilvánította. A magyar lakosság közel kétharmada túlsúlyos vagy elhízott. MIN ALAPSZIK A PREMIUM DIET? A Premium Diet 4 elemen alapszik, melyek hozzájárulnak

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

Megszívlelendô tanácsok

Megszívlelendô tanácsok ÉTRENDI TANÁCSOK hipertóniásoknak Megszívlelendô tanácsok hipertóniásoknak Lektorálta: Cseri-Holzmann Brigitta dietetikus ReceptDoki Gyógyszered legyen az ételed, s ételed legyen a gyógyszered Hippokratész

Részletesebben

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Vesebetegségek

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Vesebetegségek TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB201220022 EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN Vesebetegségek Leggyakoribb vesebetegségek: - vesekövesség - gyulladások - veseelégtelenség Az étrendi kezelés alapja:

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Az egészséges ember számára megfogalmazott táplálkozási ajánlások érvényesek a különböző sporttevékenységet végzők számára is. Kiegyensúlyozott

Részletesebben

Dr. Barna Éva, Rácz Bernadett Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 2013. november 14.

Dr. Barna Éva, Rácz Bernadett Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 2013. november 14. Legfontosabb változások a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24.

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24. MEGHÍVÓ A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 202. MÁRCIUS 23-24. Magyar Telekom székház, Budapest I. Krisztina körút 55. Kedves

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN CÍMŰ KONFERENCIA

VÁLTOZÁSOK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN CÍMŰ KONFERENCIA Közétkeztetési rendelet kapcsán felmerülő táplálkozás-egészségügyi feladatok Barnáné Susa Éva dietetikus okleveles táplálkozástudományi szakember Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

A METABOLIKUS SZINDRÓMA. A metabolikus (X) szindróma koncepciói Reaven, 1988. A metabolikus szindróma koncepciói WHO 1999

A METABOLIKUS SZINDRÓMA. A metabolikus (X) szindróma koncepciói Reaven, 1988. A metabolikus szindróma koncepciói WHO 1999 A METABOLIKUS SZINDRÓMA Horváth Zoltánné horvathzne@se-etk.hu A metabolikus (X) szindróma koncepciói Reaven, 1988 Insulin rezisztencia/hyperinsulinaemia Glukóz intolerancia Dyslipoproteinaemia Hypertonia

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

Savasodás, vitaminok

Savasodás, vitaminok Savasodás, vitaminok Dr. Jekő József főiskolai tanár, intézetigazgató Nyíregyházi Főiskola, Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2013. április 18-19.

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Központi vastagbéldaganat rizikó felmérési kérdőív 2012-2013-14. évi eredményei Dr.

Részletesebben

oktatásuk jelentősége és

oktatásuk jelentősége és Cukorbetegek állapotfelmérése, oktatásuk jelentősége és eredményessége az intézeti kardiológiai rehabilitáció során Simon Éva 1, Huszáros Bernadatt 1, Simon Attila 2, Veress Gábor2, Bálint Beatrix 3, Kóródi

Részletesebben

Divatfogyókúrák. Elhízás kezelésének pillérei: Sibutramin (Reductil) Orlistat (Xenical) Orvosi kezelés

Divatfogyókúrák. Elhízás kezelésének pillérei: Sibutramin (Reductil) Orlistat (Xenical) Orvosi kezelés Divatfogyókúrák Zsír vagy szénhidrát? Elhízás orvosi kezelésének irányelvei: Rizikókategóriák 1. ISZB, diabetes, metabolikus szindróma 2. társrizikófaktorok jelenléte 2 3. szövődménymentes elhízás (0-1

Részletesebben

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ Ételed az életed! TáplT plálkozás egészs szség megelőzés Budapest, 2005. november 12. EGÉSZS SZSÉGTUDAT(OSSÁG) G) A TUDÁS S EGÉSZS SZSÉG Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ ALAPVETŐ

Részletesebben

Élelmiszer allergének szabályozásának jelene és jövője

Élelmiszer allergének szabályozásának jelene és jövője Élelmiszer allergének szabályozásának jelene és jövője Ősz Csabáné vezető főtanácsos Wessling Hungary Kft. 2010.03.04. Témakörök Allergének jelölése: 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM rendelet Kiemelt

Részletesebben

Hogyan mentsd meg a szíved?

Hogyan mentsd meg a szíved? Hogyan mentsd meg a szíved? Mivel minden második haláleset oka szív- és érrendszeri betegségbõl adódik, a statisztikán sokat javíthatunk, ha tudjuk, hogyan is küzdjünk e probléma ellen. Pl. már minimális

Részletesebben

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL 1 DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL FELMÉRÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége (MACOSZ), a NOVARTIS támogatásával KINCSES JÁNOS a MACOSZ elnöke 2010. januárjában

Részletesebben

Diabéteszes nefropátia étrendi kezelése Diabétesz Életmód és terápia június 2., szombat

Diabéteszes nefropátia étrendi kezelése Diabétesz Életmód és terápia június 2., szombat Diabéteszes nefropátia étrendi kezelése Diabétesz 2007. Életmód és terápia 2007. június 2., szombat Papp Rita, dietetikus tudományos főmunkatárs Fresenius Kabi Hungary Kft., Budapest Megelőzés Törekvés

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja ADEP 2003-2009 / Kántor Emília, Dr. Sonkodi Balázs 2009.02.27.Dátum 1 Összegzés 6 fıs munkacsoport koordinálja a projektet a menedzsment saját

Részletesebben

Folytatódik az élelmiszerek reformulációja- Uniós cukorcsökkentő program

Folytatódik az élelmiszerek reformulációja- Uniós cukorcsökkentő program Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 VIII. Népegészségügyi Konferencia Budapest, 2017. február 23. Folytatódik az élelmiszerek reformulációja- Uniós cukorcsökkentő program Prof.

Részletesebben

Sütőipari termékkoncepciók

Sütőipari termékkoncepciók Sütőipari termékkoncepciók Ismerkedjen meg legsikeresebb és legkedveltebb koncepcióinkkal! A Zeelandia termékfejlesztése a nemzetközi fogyasztói piac felmérésein alapszik. Termékkoncepcióit ez alapján

Részletesebben

IDÜLT MÁJBETEGSÉGBEN SZENVED BETEG ÉTRENDJE

IDÜLT MÁJBETEGSÉGBEN SZENVED BETEG ÉTRENDJE IDÜLT MÁJBETEGSÉGBEN SZENVED BETEG ÉTRENDJE A májsejtek pusztulásával járó idült májbetegség els sorban a túlzott és rendszeres alkoholfogyasztás következtében alakul ki, de el idézhetik mérgek, súlyos

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

2. F Meghívó Program-tervezet FAT 2(011) Fehérvári Atherosclerosis Találkozó 2. Az ajánlásoktól a megvalósulásig Kedves Kolléga!

2. F Meghívó Program-tervezet FAT 2(011) Fehérvári Atherosclerosis Találkozó 2. Az ajánlásoktól a megvalósulásig Kedves Kolléga! 2. Fehérvári Atherosclerosis Találkozó Székesfehérvár, 2011. november 11-12. Meghívó Program-tervezet FAT 2(011) Fehérvári Atherosclerosis Találkozó 2. Kedves Kolléga! Másodjára kerül megrendezésre a Fehérvári

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Anyagcsere változások Prof dr Kékes Ede Az anyagcsereváltozások elemzésének koncepciója

Részletesebben

Szigorú minőségi követelmények

Szigorú minőségi követelmények Szigorú minőségi követelmények Tudományos alapokon nyugvó, biztonságos termékek Természet ihlette, hatékony összetevők és innovatív formulák Svédországi fejlesztések: szigorú minőségi elvárások és alapos

Részletesebben

Iv. budapesti kardiológiai napok - visszaadott életévek metabolizmus és kardiovaszkuláris betegségek

Iv. budapesti kardiológiai napok - visszaadott életévek metabolizmus és kardiovaszkuláris betegségek Program 2016. november 18., Péntek 11.00 Megnyitó 11.00 12.40 A SZIVINFARKTUS KEZELÉSÉNEK IZGALMAS KÉRDÉSEI Üléselnök: Prof. Dr. Merkely Béla Hazai infarktus regiszter tapasztalatai Prof. Dr. Jánosi András

Részletesebben

Diabétesz napló. Oktatási és segédprogram 2-es típusú diabéteszben szenvedő betegek számára

Diabétesz napló. Oktatási és segédprogram 2-es típusú diabéteszben szenvedő betegek számára Diabétesz napló Oktatási és segédprogram 2-es típusú diabéteszben szenvedő betegek számára A napló tulajdonosa Név Cím Telefon E-mail cím Az engem kezelő egészségügyi szakemberek adatai Telefonszám Családorvos

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

Lelovics Zsuzsanna, Kovács Ildikó dietetikusok MDOSZ A Halálos négyes II. Budapest, november 9.

Lelovics Zsuzsanna, Kovács Ildikó dietetikusok MDOSZ A Halálos négyes II. Budapest, november 9. Egészségtudatosság és étrendi prevenció Tények és remények Lelovics Zsuzsanna, Kovács Ildikó dietetikusok MDOSZ A Halálos négyes II. Budapest, 2006. november 9. Miért változnak a táplálkozási szokások?

Részletesebben

HepAsHAke májdiéta Az első hét eltelt!

HepAsHAke májdiéta Az első hét eltelt! Hepashake májdiéta Az első hét eltelt! Premium Diet Hepashake Hogy érzi magát? Van észrevehető változás? Mi az, ami még mindig nehéz? Mi az, ami könnyű? Mi a teendő éhség esetén? Növelje a zöldségmennyiséget

Részletesebben

VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató

VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) 1 dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató 2007/59/EK IRÁNYELV Az alkalmazást megelızı vizsgálat minimális

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben

Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben PTE-ETK Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet Készítette: Szekeresné Szabó Szilvia Dietetika II. 2012 Vizsgálati

Részletesebben

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Szűcs József dr. Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Atherothrombosis mint globális betegség

Részletesebben

A Magyarországi táplálkozási szokások milyen képet mutatnak egy Dietetikus szakember számára?

A Magyarországi táplálkozási szokások milyen képet mutatnak egy Dietetikus szakember számára? Kedves olvasó! Bogyiszló Község Önkormányzata által elnyert Egészségre nevelő életmódprogram Bogyiszló településen elnevezésű pályázat keretein belül lehetőség nyílt ismeret átadó cikkek elkészítésére.

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

Kiegyensúlyozott étrend. Étkezési szokások jellemzése. Táplálkozási ajánlások, táplálkozásfüggő betegségek, táplálkozási irányzatok

Kiegyensúlyozott étrend. Étkezési szokások jellemzése. Táplálkozási ajánlások, táplálkozásfüggő betegségek, táplálkozási irányzatok Táplálkozási ajánlások, táplálkozásfüggő betegségek, táplálkozási irányzatok Horváth Zoltánné főiskolai adjunktus horvathzne@se-etk.hu Táplálkozási alapismeretek 2007 Kiegyensúlyozott étrend Minden, a

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS

TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS -egészséges táplálkozáshoz való jog (!?) TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS -százmilliók éheznek, milliárdok táplálkoznak egészségtelenül -a helytelen táplálkozás kockázata: hiánybetegségek, szív-érrendszeri betegségek,

Részletesebben

A metabolikus szindróma klinikai jelentôsége. Útmutató pszichiátriai betegség miatt kezelésben részesülôk számára

A metabolikus szindróma klinikai jelentôsége. Útmutató pszichiátriai betegség miatt kezelésben részesülôk számára A metabolikus szindróma klinikai jelentôsége Útmutató pszichiátriai betegség miatt kezelésben részesülôk számára Mi a metabolikus szindróma? Metabolikus szindróma elnevezéssel szív- és érrendszeri kockázati

Részletesebben

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből. Vércukorszint szabályozása: Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből. Szövetekben monoszacharid átalakítás enzimjei: Szénhidrát anyagcserében máj központi szerepű. Szénhidrát

Részletesebben

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében HMAP munkaértekezletek 2009 A METABOLIKUS SZINDRÓMA EPIDEMIOLÓGI

Részletesebben

KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZER INNOVÁCIÓBAN TECHNOLÓGIA, TUDÁS, TÁRSADALOM GYIMES ERNŐ SZTE MÉRNÖKI KAR

KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZER INNOVÁCIÓBAN TECHNOLÓGIA, TUDÁS, TÁRSADALOM GYIMES ERNŐ SZTE MÉRNÖKI KAR KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZER INNOVÁCIÓBAN TECHNOLÓGIA, TUDÁS, TÁRSADALOM GYIMES ERNŐ SZTE MÉRNÖKI KAR MAI MENÜ Táplálkozás funkciói és hibái Egészség és táplálkozás Társadalmi igények Táplálkozás

Részletesebben

Lipidek anyagcseréje és az ateroszklerózis (érelmeszesedés)

Lipidek anyagcseréje és az ateroszklerózis (érelmeszesedés) Lipidek anyagcseréje és az ateroszklerózis (érelmeszesedés) Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 22.9.2009 ateromisk.ppt 1 Az érelmeszesedés csak a XIX. évszázad második felétől orvosi probléma

Részletesebben

Termékadat. Összetevők. 100 g-ban. Tápanyagok. ebből cukrok. ebből telített zsírsavak. Élelmi rost* Összetevők. Víz. Paradicsomsűrítmény (14%)

Termékadat. Összetevők. 100 g-ban. Tápanyagok. ebből cukrok. ebből telített zsírsavak. Élelmi rost* Összetevők. Víz. Paradicsomsűrítmény (14%) Termékadat Összetevők Összetevők Víz Paradicsomsűrítmény (14%) Csirkemell (8,5%) Burgonya Almalé sűrítmény Rizskeményítő Burgonyapehely Napraforgóolaj Paszternák Petrezselyemlevél Szegfűbors Tápanyagok

Részletesebben

A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA

A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA FAO / IAEA KUTATÁSI PROGRAM Lőrinczné Táborfi Julianna, Dr. Kovács Viktória Anna Budapest, 20. VI. 2. VÁZLAT A vizsgálat célja A legyengült immunrendszerű betegek

Részletesebben

Diabetes mellitus. Kezelés. Dr. Sármán Beatrix

Diabetes mellitus. Kezelés. Dr. Sármán Beatrix Diabetes mellitus Kezelés Dr. Sármán Beatrix A diabetes mellitus kezelésének fő szempontjai: 1. Hatásos és tartós glikaemias kontroll 2. Kiváltó okot célzó kezelés (ha lehet) 3. Komplex kardiovaszkuláris

Részletesebben

DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN

DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN A magasvérnyomás-betegség ( hipertonia ) kezelésében a diétának fontos, meghatározó szerepe van. A nem gyógyszeres kezelés a következ beavatkozásokból áll: Elhízás esetén

Részletesebben

Az egyensúly belülről fakad!

Az egyensúly belülről fakad! Az egyensúly belülről fakad! TIENS BELSŐ EGYENSÚLY TABLETTA BELSŐ EGYENSÚLY TABLETTA A Belső egyensúly tabletta étrend-kiegészítő készítményt különösen az emésztőrendszer működésének serkentésére fejlesztették

Részletesebben

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke 2014. november 28. A VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciára 2014. november 28-án 10.00-14.00 óra között, a Stefánia Palotában kerül sor. A Konszenzus Konferencia szerves folytatása a korábbiaknak,

Részletesebben

Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság (MOMOT)

Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság (MOMOT) A dyslipidaemiák és az elhízás gyógyszeres kezelése Kockázati kategóriák, célértékek A betegek kezelésében két alapvetı szempont, hogy mindenekelıtt határozzuk meg milyen kockázati kategóriába tartoznak

Részletesebben

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Horányi Tamás Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülte Étrend-kiegészítők, gyógyhatású

Részletesebben

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja Formula 1 Shake Formula 2 Multivitaminkomplex Rost tabletta Herbalife Formula 1 shake - egészséges étkezés Az ízletes Formula 1 shake finom, könnyen elkészíthető egészséges

Részletesebben

Termékadat. Összetevők. 100 g-ban. Tápanyagok. ebből cukrok. ebből telített zsírsavak. Élelmi rost* *AOAC szerint. Számított tápanyagértékek

Termékadat. Összetevők. 100 g-ban. Tápanyagok. ebből cukrok. ebből telített zsírsavak. Élelmi rost* *AOAC szerint. Számított tápanyagértékek Termékadat Összetevők Összetevők VÍz Zöldborsó* (45,6%, passzírozott) Rizskeményítő Paszternák* Növényi olaj* *Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból Tápanyagok 100 g-ban Energiatartalom 254 kj (60 kcal)

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

Premium Health Concepts A módszer tudományos alapjai

Premium Health Concepts A módszer tudományos alapjai Premium Health Concepts A módszer tudományos alapjai A testtömeg szabályozása nagyon bonyolult, egymásra, és saját koncentrációjukra is ható hormonok valamint az idegrendszer hatásainak összessége. Számos

Részletesebben

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Miért fontos a szervezetnek a vas? A vas számos enzim összetevője, így fontos kémiai reakciókban vesz részt. A hemoglobin és a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján

TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján Lobbista neve: VAJDA ANDRÁS Lobbiigazolvány sorszáma: 07325 A tájékoztató időszaka: 2009. III. negyedév 1. A lobbitevékenységgel érintett

Részletesebben

SIMVASTATIN HATÁSA METABOLIKUS SZINDRÓMÁBAN ÉS 2 TÍPUSÚ DIABETES MELLITUSBAN SZENVEDÔ BETEGEK LIPIDPROFILJÁRA

SIMVASTATIN HATÁSA METABOLIKUS SZINDRÓMÁBAN ÉS 2 TÍPUSÚ DIABETES MELLITUSBAN SZENVEDÔ BETEGEK LIPIDPROFILJÁRA Törd. KékesBaloghCsás 10/11/05 19:58 Page 191 medicus universalis XXXVIII/4 5. 2005. *IMS EGÉSZSÉGCENTRUM, BUDAPEST, **ORSZÁGOS ALAPELLÁTÁSI INTÉZET, ***ORSZÁGOS GYÓGYÁSZATI KÖZPONT, BELGYÓGYÁSZAT SIMVASTATIN

Részletesebben