T Á R G Y S O R O Z A T A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á R G Y S O R O Z A T A"

Átírás

1 Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2.) Aljegyzői pályázat elbírálása 3.) Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásáról 4.) Közbeszerzési ajánlatok értékelése (Városháza, Kúria és iskolatető) 5.) Beszámoló a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ évi működéséről 6.) Beszámoló a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ évi gazdálkodásáról 7.) Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ térítési díjai évben 8.) Nagyhalász város évi közbeszerzési terve 9.) Beszámoló a évi belső ellenőrzés tapasztalatiról 10) Hitelkeret rendelkezésre tartási idejének meghosszabbítása 11) Petőfi Sándor Művelődési Ház és Városi Könyvtár vezetői álláshelyére pályázat kiírása 12) Petőfi Sándor Művelődési Ház és Városi Könyvtár továbbképzési terve 13) HALÁSZÉRT Kht. ügyvezetői pályázati kiírása 14) Munka-társ szövetkezet ajánlata virágnevelésre 15) Alapító okiratok felülvizsgálata 16) Önkormányzati Minőségirányítási Program módosítása 17) Hulladéklerakó átminősítése 18) Nagyhalász, 1621/19 és 0336 hrsz-ú ingatlanok (Tiszarád felé vezető út) tulajdonosváltoztatása 19) Közkutas fogyasztásra megállapodás (szóban, megállapodás-tervezet mellékelve) 20) Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízás adása 21.)Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Agrárkamarával együttműködési megállapodás megkötése 22) Nagyhalász Város Önkormányzat tulajdonát képező FKF-375 forgalmi rendszámú autóbusz díjtételének megállapítása 23) Az önkormányzati tulajdonú, CBW-937 forgalmi rendszámú gépjármű használatba adása 24) Önkéntes Tűzoltóság pályázata 25) Halászi Hírek, honlap 1

2 26) Egyéb - Kitüntetések odaítéléséről tájékoztató - Talentum Alapfokú Művészeti Iskola létszám leépítési pályázata - Költségvetési rendelet módosítása - Művelődési Házban lángossütő üzemelése Nagyhalász, május11. Orosz Károly polgármester 2

3 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének április 29-i ülésén. Jelen vannak : Orosz Károly - polgármester Dr. Tári László - alpolgármester Asztalos István - alpolgármester Bodnár Katalin Bódvainé dr. Pásztor Edit Dr. Földi István Hegedűs János Péter Orosz Zoltán Oláhné Szilágyi Mária Petró László Szoboszlai Ottó - képviselőtestületi tagok Szoboszlainé dr. Király Andrea - jegyző Távolmaradását bejelentette: Albók József Kozma Jánosné - képviselőtestületi tag Meghívott vendég: Szántó Zsolt - Kistérségi Iroda vezetője Pásztor Jánosné - pénzügyi irodavezető Dr. Bankus Andrea Zsuzsa - intézményvezető Móré Lászlóné - intézményvezető Kató Sándor - KHT ügyvezető Szoboszlai Zsolt - FIDESZ Alapszerv. vez. Köszönti a képviselőtestületi tagokat, meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy 12 fő jelen van, az ülés határozatképes és megnyitja. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendre.4. napirend annyival egészülne ki, hogy a Csuha- Kállay Kúria park építésére beérkeztek az árajánlatok, melyben ki kell választani a kivitelezőt. Az egyéb napirendhez van-e valakinek javaslata? Oláhné Szilágyi Mária képviselőtestületi tag: 3

4 Talentum Alapfokú Művészeti Iskola létszám leépítési pályázata Bodnár Katalin képviselőtestületi tag: Művelődési Házban lángossütő Költségvetési rendelet módosítása (KHT) Aki elfogadja a meghívóban szereplő napirendeket az egyéb napirendi pontokkal kiegészítve, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 12 igen 0 nem szavazattal elfogadta a kibővített napirendi pontokat. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom Bódvainé dr. Pásztor Edit és Dr. Tári László képviselőket. Akik elfogadják kézfeltartással jelezzék. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 12 igen 0 nem szavazattal elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek Bódvainé dr. Pásztor Edit és Dr. Tári László képviselőket. I. Napirend tárgyalása: Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Orosz Károly polgármester Orosz Károly polgármester Az iskola, óvoda felújítására a pályázatot beadtuk, de csak az óvoda felújítására tudtunk pályázni. Emiatt kevesebb önerőt kellesz felhasználni a tartalékkeretből. A kóbor ebek befogása folyamatban van. A 6/3-ról értesítést kaptunk, hogy eltörölték a 15 millió forintot, nem kell visszafizetnünk. A Pénzügyminisztériumtól kaptunk értesítést, hogy a sárga iskola felújítására megállapítottak 30 millió forintot. Az Oktatási Minisztériumtól megkerestek, hogy a támogatási szerződést minél hamarabb meg tudjuk kötni, hogy a nyáron tudjuk elvégezni a beruházást. A régióban a hazai forrású pályázatok hamarosan megjelennek. Rendezési tervvel kapcsolatosan az egyeztetés megtörtént, rövidesen testület elé kerül a módosítással kapcsolatos teendő. 4

5 II. Napirend tárgyalása: Tárgy: Aljegyzői pályázat elbírálása. Előadó: Szoboszlainé dr. Király Andrea jegyző Szoboszlainé dr. Király Andrea jegyző: Január végén lett meghirdetve az aljegyzői pályázat. Erre 4 pályázat érkezett, melyet a testületi tagok megkaptak. Egy pályázat van, mely érvényes, ez pedig Katóné Szoboszlai Máriáé. A többinél tartalmi hiányosságok vannak. Ettől függetlenül mindenkit meghallgattam. Személy szerint Katóné Szoboszlai Máriára tennék javaslatot. Dr. Földi István Ügyrendi bizottsági tag, képviselőtestületi tag Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, alkalmasnak találta. A jegyzőnő által javasolt személyt elfogadásra javasolja. Hegedűs János Péter képviselőtestületi tag: Eddig is meg voltunk aljegyző nélkül. Pénzügyi aggályom miatt nem javaslom az aljegyző megválasztását. Szoboszlai Ottó képviselőtestületi tag : A jogszabály kötelezővé teszi a városoknál az aljegyzői állásnak a betöltését. Egyszer kötelezni fognak bennünket, hogy ezt az állást töltsük be. Szoboszlainé dr. Király Andrea jegyző: Az aljegyzői bére nem lehet kevesebb, mint a mostani bére. Jelenleg 10 ezer forinttal lenne több a bére a mostanitól, de nem lehet több a jegyzőjénél. Oláhné Szilágyi Mária képviselőtestületi tag: Több irodavezető van, akik a jegyző asszony segítségére van. Ha lehet akkor én amellett vagyok, hogy próbáljuk elhalasztani az aljegyzői állás betöltését. Az előterjesztésben minden pályázóról van határozat. Egyenként szeretném megszavaztatni. I. határozati javaslat: Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 5

6 megállapítja, hogy dr. Béres Diána 4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 24. X/86. szám alatti lakos pályázó pályázata tartalmi hiányosság közigazgatási vagy jogi szakvizsga vagy mentesítés hiánya, legalább kétévi közigazgatási gyakorlat hiánya, szakmai program hiánya - miatt érvénytelen, ezért a pályázatot elutasítja. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 12 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: II. határozati javaslata: 84/2009(04.29) határozata Dr. Béres Diána aljegyzői pályázata Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestület Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete megállapítja, hogy dr. Béres Diána 4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 24. X/86. szám alatti lakos pályázó pályázata tartalmi hiányosság közigazgatási vagy jogi szakvizsga vagy mentesítés hiánya, legalább kétévi közigazgatási gyakorlat hiánya, szakmai program hiánya - miatt érvénytelen, ezért a pályázatot elutasítja. megállapítja, hogy Ágoston László Dombrád, Andrássy u szám alatti lakos pályázó pályázata tartalmi hiányosság közigazgatási vagy jogi szakvizsga vagy mentesítés hiánya, szakmai program hiánya, az eljárással kapcsolatos nyilatkozatok hiánya - miatt érvénytelen, ezért a pályázatot elutasítja. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 12 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 85/2009(04.29) határozata Ágoston László aljegyzői pályázata Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestület megállapítja, hogy Ágoston László Dombrád, Andrássy u szám alatti lakos pályázó pályázata tartalmi hiányosság közigazgatási vagy jogi szakvizsga vagy mentesítés hiánya, szakmai program hiánya, az eljárással kapcsolatos nyilatkozatok hiánya - miatt érvénytelen, ezért a pályázatot elutasítja. 6

7 III. határozati javaslat: Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete Megállapítja, hogy Tógyer Andrea 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u /12. szám alatti lakos pályázó pályázata tartalmi hiányosság igazgatásszervezői, vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés hiánya, szakmai program hiánya, az eljárással kapcsolatos nyilatkozatok hiánya - miatt érvénytelen, ezért a pályázatot elutasítja. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 12 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 86/2009(04.29) határozata Tógyer Andrea aljegyzői pályázata Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete megállapítja, hogy Tógyer Andrea 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u /12. szám alatti lakos pályázó pályázata tartalmi hiányosság igazgatásszervezői, vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés hiánya, szakmai program hiánya, az eljárással kapcsolatos nyilatkozatok hiánya - miatt érvénytelen, ezért a pályázatot elutasítja. IV. határozati javaslat: Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 8.. (1) bekezdése alapján Katóné Szoboszlai Mária 4485 Nagyhalász, Petőfi u. 39/a. szám alatti lakost hat hónap próbaidő beiktatásával - határozatlan időre Nagyhalász Város Önkormányzat Aljegyzőjévé június hónap 01 napjától kinevezi. Alapilletménye: Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze Ft/hó Megállapítom, hogy a képviselőtestület 5 igen 7 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 87/2009(04.29) határozata Katóné Szoboszlai Mária aljegyzői pályázata Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 8.. (1) bekezdése alapján Katóné Szoboszlai Mária

8 Nagyhalász, Petőfi u. 39/a. szám alatti lakost nem fogadta el aljegyzőnek. V. határozati javaslat: Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete - az aljegyzői állás betöltésére kiírt pályázatát eredménytelennek nyilvánítja, mivel a jelöltek egyike sem kapta meg a kinevezéshez szükséges minősített többségű szavazatot;- ismételten az előzővel azonos pályázati és tartalmi feltételekkel meghirdeti pályázatát a Nagyhalász Város Önkormányzat Aljegyzői állás betöltésére. Megbízza: a jegyzőt a pályázati kiírásnak a Hivatalos Értesítőben való megjelentetésére. Határidő:2009. augusztus 31. Aki elfogadja ezt a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 8 igen 1 nem 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 88/2009(04.29) határozata Aljegyzői pályázat eredménytelenné nyilvánítása Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete - az aljegyzői állás betöltésére kiírt pályázatát eredménytelennek nyilvánítja, mivel a jelöltek egyike sem kapta meg a kinevezéshez szükséges minősített többségű szavazatot; - ismételten az előzővel azonos pályázati és tartalmi feltételekkel meghirdeti pályázatát a Nagyhalász Város Önkormányzat Aljegyzői állás betöltésére. Megbízza: a jegyzőt a pályázati kiírásnak a Hivatalos Értesítőben való megjelentetésére. Határidő: augusztus 31. III. Napirend tárgyalása. Tárgy: Beszámoló Nagyhalász Város Önkormányzat évi gazdálkodásáról Előadó: Orosz Károly polgármester Orosz Károly polgármester 8

9 A Pénzügyi bizottság ülésen jelen volt a könyvvizsgáló, sajnos elfoglaltsága miatt a testületi ülésre nem tudott eljönni. Sikerült vagyonunkat 50 millióval forinttal növelni az elmúlt évben. Ez az év is nehéz lesz számunkra. Önként vállalt feladataink közül is sok megmaradt. Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet. Meghallgatta a könyvvizsgálónak a szóbeli kiegészítését. Pénzügyi irodavezető jelezte, hogy a maradványnál van egy kis eltérés, melyről most fog tájékoztatni. A 3. oldalon a MEDI-AMB - nál nem részvényvásárlás volt, hanem törzstőke, ami javításra szorul. Napirendet a Pénzügyi bizottság a testület felé elfogadásra javasolja. Pásztor Jánosné pénzügyi irodavezető: A költségvetési rendeletben feltüntetett pénzmaradvány a könyvvizsgálói jelentésnek megfelelően módosulna, melyet a könyvelési tételben ebben az évben helyre fogjuk hozni. A rendeletben a bevétel Ft, a kiadás: Ft. A pénzmaradvány Ft. Aki az előterjesztésben feltüntetett rendelet tervezetet elfogadja a módosítással együtt, kézfeltartással jelezze: Megállapítom, hogy a képviselőtestület 12 igen 0 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.29) rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást e Ft Bevétellel 9

10 e Ft Kiadással e Ft Helyesbített pénzmaradvánnyal jóváhagyja. A pénzmaradvány felhasználása teljes egészében felhalmozási célra történik. (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.a és 1.b mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi cigány kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Polgármesteri Hivatal és a Csuha Antal Általános Iskola bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 6. számú melléklet szerint. (3) Az adósságállomány nagyságát a 7. számú melléklet szerint. (4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 8. számú melléklet szerint. (5) ) A képviselőtestület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 9., 10., 11., 12. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását és annak felhasználását a 13. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (9) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát 14/a., 14/b. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (10) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 15-as mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 10

11 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 5. Kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszi Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének a évi gazdálkodásáról szóló 1/2008(II.08) rendelete, valamint a módosításairól szóló 2/2008(II.25), 7/2008/V.29), 15/2008(IX.15), 20/2008(XI.27), 6/2009(III.06) rendeletek. Orosz Károly Polgármester Szoboszlainé dr. Király Andrea Jegyző IV. Napirend tárgyalása: Tárgy: Közbeszerzési ajánlatok értékelése (Városháza, Csuha- Kállay Kúria külső felújítása és sárga iskolatető ráépítése) Előadó: Orosz Károly Polgármester Februári testületi ülésen a közbeszerzési kiírásokat elfogadtuk. Elindítottuk a közbeszerzést a Polgármesteri Hivatal és a Csuha- Kállay Kúria felújítására, illetve a sárga iskola tetőráépítésre. Árajánlat lett kérve a Kúria kert építésére, mely nem közbeszerzés köteles volt. Közbeszerzési Bizottság borítékbontásra összeült, ahol kiválasztották a kivitelezőt. 11

12 Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: A Pénzügyi bizottság megtárgyalta és a következőket javasolja: l.)a Csuha - Kállay Kúria és a Városháza tekintetében a HALÁSZÉRT Kht- t javasolja a testületnek megbízni. 2.) Iskolatető ráépítésnél Pápa - Ép Kft, 3.) Csuha - Kállay Kúria környezetének rendezésére pedig a Munka- Társ Szövetkezetet javasolja elfogadásra. Hogyha hozzászólás nincs, szavazzunk. Aki elfogadja a Nagyhalász Városháza és Csuha-Kállai kúria külső felújítása tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatás után HALÁSZÉRT KHT- t bízza meg a kivitelezési munkák elvégzésével, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 10 igen 0 nem 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 89/2009(04.29) határozata Nagyhalász Városháza és Csuha-Kállai kúria külső felújítása Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete A Nagyhalász Városháza és Csuha- Kállay Kúria külső felújítása tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatás után HALÁSZÉRT Kht.- t bízza meg a kivitelezési munkák elvégzésével. Megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével. Másik határozati javaslat: Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12

13 Az iskolatető ráépítése tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatás után Pápa-Ép Kft t (Nagyhalász, Bocskai u. 45) bízza meg a kivitelezési munkák elvégzésével. Megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 10 igen 0 nem 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 90/2009(04.29) határozata Az iskolatető ráépítése Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete Az iskolatető ráépítése tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatás után Pápa- Ép Kft t (Nagyhalász, Bocskai u. 45) bízza meg a kivitelezési munkák elvégzésével. Megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével. Következő határozati javaslat: Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete A Nagyhalász Csuha- Kállai kúria környezetének rendezésé -re a Munka - Társ Szövetkezetet (Nagyhalász, Arany J. u. 5o) bízza meg a kivitelezési munkák elvégzésével. Megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 12 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 91/2009(04.29) határozata Csuha- Kállai kúria környezetének rendezése Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete A Nagyhalász Csuha- Kállai kúria környezetének rendezésé -re a Munka - Társ Szövetkezetet (Nagyhalász, Arany J. u. 5o) bízza meg a kivitelezési munkák elvégzésével. 13

14 Megbízza: a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével. Szerződéseknek a megkötése május 4-én lesz. V. Napirend tárgyalása. Tárgy: Beszámoló a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ évi működéséről Előadó Orosz Károly Polgármester Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ évi működéséről a beszámoló az érintettekkel együtt meg lett beszélve. Munkájukat zökkenőmentesen végzik, amihez csak gratulálni tudok. Petró László Szociális- Egészségügyi bizottság. Elnöke, képviselőtestületi tag: Megtárgyalta a Szociális- Egészségügyi bizottság. A képviselőtestület felé elfogadásra javasolja. Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke,: képviselőtestületi tag: Tárgyalta a Pénzügyi bizottság is akik elfogadásra javasolják a napirendet a testület felé. Aki elfogadja az előterjesztésben feltüntetett határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 12 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 92/2009(04.29) határozata Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ évi beszámolója 14

15 Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. VI. Napirend tárgyalása. Tárgy: Beszámoló a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ évi gazdálkodásáról Előadó: Orosz Károly Polgármester Nehezen indult el az intézmény, de eddig várakozáson felül teljesítette a 2008 évet. Szántó Zsolt Kistérségi Központ vezetője: Az intézményt évközi feladatátvétellel kapta meg a kistérség, a kiegészít ő normatíva lehívásának reményében. Sajnos a maximális létszám feltöltése eleinte igen nagy gondot okozott, de ma már bátran mondhatom, hogy stabilizálódott az intézmény finanszírozásának helyzete. A köztünk lév ő kapcsolat igen jónak mondható. Igyekszünk okosan gazdálkodni, hogy az önkormányzatnak minél kevesebb saját forrást kelljen hozzátennie az intézmény működéséhez. Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: Megtárgyalta a Pénzügyi bizottság, melyet a testület felé elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltak szerint. Aki elfogadja az előterjesztésben feltüntetett határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 12 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 93/2009(04.29) határozata Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ évi gazdálkodása 15

16 Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Megbízza: a polgármestert a határozatnak a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás elnökével, mint a fenntartó képviselőjével történ ő haladéktalan ismertetésével. VII. Napirend tárgyalása: Tárgy: Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ térítési díjai 2009 évben. Elő adó: Orosz Károly polgármester Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: Megtárgyalta a Pénzügyi bizottság, amely a testület felé a b.) alternatívát javasolja elfogadásra. Petró László Szociális- Egészségügyi bizottság. Elnöke, képviselőtestületi tag: Megtárgyalta a Szociális- Egészségügyi bizottság. A képviselőtestület felé elfogadásra javasolja az előterjesztés b.) alternatíváját. Határozati javaslat: Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ (Nagyhalász, Arany J. u. 100.) Idő sek Otthonának személyi térítési díját rögzít ő B.) alternatíváját támogatja évre megállapítani. Megbízza a polgármestert a határozatnak a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás elnökével, mint a fenntartó képviselőjével történ ő ismertetésével, a jegyző t az intézményi térítési díjaknak az önkormányzat szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló rendeletébe való illesztésével. Határid ő : polgármester azonnal, jegyz ő következ ő rendes testületi ülés Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze. 16

17 Megállapítom, hogy a képviselőtestület 12 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 94/2009(04.29) határozata Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ évi térítési díj megállapítása Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ (Nagyhalász, Arany J. u. 100.) Idősek Otthonának személyi térítési díját rögzít ő B.) alternatíváját támogatja évre megállapítani. Megbízza a polgármestert a határozatnak a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás elnökével, mint a fenntartó képviselőjével történ ő ismertetésével, a jegyző t az intézményi térítési díjaknak az önkormányzat szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló rendeletébe való illesztésével. Határid ő : polgármester azonnal, jegyz ő következ ő rendes testületi ülés. VIII. Napirend tárgyalása. Tárgy: Nagyhalász város évi közbeszerzési terve. Elő adó: Orosz Károly polgármester Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: Ezt a napirendet is sikeresen megtárgyalta a Pénzügyi bizottság, melyet a táblázat alapján a testület felé javasolják elfogadásra. Aki elfogadja Nagyhalász város évi közbeszerzési tervét, kézfeltartással jelezze.. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 12 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 95/2009(04.29) határozata 17

18 Nagyhalász város évi közbeszerzési terve Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyhalász város évi közbeszerzési tervét elfogadja. IX. Napirend tárgyalása: Tárgy: Beszámoló a 2008 évi belső ellenőrzés tapasztalatairól Előadó: Orosz Károly Polgármester Az önkormányzatnál és az intézményeinél a Közép-Szabolcsi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Társulás október hónapban folytatta le az évente esedékes ellenőrzéseit, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke,: képviselőtestületi tag: Napirendet megtárgyaltuk, ahol felvető dött olyan kérdés, hogy az Általános Iskolában nagy összeg ű étkezési térítési díj hátralék mutatkozik. A Pénzügyi bizottság azt javasolja a képviselőtestületnek, hogy meg kell bízni a jegyzőt és a gazdasági irodavezető t, hogy keressenek megoldást a hátralékok jogi lehetőségének a beszedésére. Határidő t június 15-ét jelöltük meg. Ez a hátralék kb. 2 millió forint. Ezt a nagy összeget nem szabad hagyni, be kell hajtani valamilyen formában. Ezzel a kiegészítéssel elfogadásra javasoljuk a képviselő testület felé. Aki elfogadja Pénzügyi bizottság által elmondott kiegészítésekkel az elő terjesztésben feltüntetett, kézfeltartással jelezze.. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 12 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 96/2009(04.29) határozata Beszámoló a 2008 évi belső ellenőrzésről Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyhalász Város Önkormányzatánál és intézményeinél végzett belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. Megbízza: a jegyzőt és a gazdasági irodavezetőt, hogy keressenek megoldást a hátralékok jogi lehetőségének a beszedésére. 18

19 Határid ő : június 15. X. Napirend tárgyalása: Tárgy: Hitelkeret rendelkezésre tartási idejének meghosszabbítása Előadó: Orosz Károly Polgármester A Ft-os folyószámla hitelkeretünk június 1-én lejár, amit meg kellene hosszabbítani egy évvel. Oláhné Szilágyi Mária Pénzügyi bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: Napirendet megtárgyaltuk, és a képviselőtestület felé a javasoljuk. határozati javaslatot elfogadásra Aki elfogadja a napirendi pontnak a határozati javaslatát, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 igen 1 nem 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 97/2009(04.28) határozata Hitelkeret rendelkezésre tartási idejének meghosszabbítása Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kezdeményezi a számlavezető Magyarországi Volksbank Zrt. Nyíregyházi Fiókjánál a Ft-os folyószámla hitelkeret június 1. napjáig történő rendelkezésre tartási idejének meghosszabbítását. Megbízza: a polgármestert és a jegyzőt a kérelem benyújtásával és a folyószámla- hitelszerződés aláírásával. Határidő: azonnal. XI. Napirend tárgyalása: Tárgy: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Városi Könyvtár vezetői álláshelyére pályázat kiírása 19

20 Előadó: Orosz Károly polgármester Orosz Károly polgármester Elmúlt testületi ülésen szóba került az intézményvezetői pályázatának a kiírása. Bodnár Katalin Oktatási- kulturális bizottság elnöke, képviselőtestületi tag: A bizottság a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolja a testület felé. Dr. Földi István Ügyrendi bizottsági tag, képviselőtestületi tag: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és alkalmasnak találta a pályázati kiírást. Bódvainé dr. Pásztor Edit képviselőtestületi tag: Az előnynél jó lenne beírni a vezetői gyakorlatot, vagy hasonló területen eltöltött időt. Aki elfogadja a napirendi pontnak a határozati javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy előnynél be kell írni vezetői gyakorlatot, vagy hasonló területen eltöltött időt, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 11 igen 0 nem 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 98/2009(04.28) határozata Petőfi Sándor Művelődési Ház és Városi Könyvtár vezetői álláshelyére pályázat kiírása Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv., valamint e törvénynek a végrehajtására kiadott, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormány rendelet szerint pályázatot hirdet a Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Városi Könyvtár vezetői állás betöltésére. A betöltendő vezetői megbízás: határozott idejű, augusztus 16-tól augusztus 15-ig szól. Az ellátandó feladat: közművelődési- és közgyűjteményi intézmény vezetése Pályázati feltételek : 20

21 szakirányú egyetemi végzettség, vagy - nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, - főiskolai könyvtárosi, közművelődési képzettséggel, és b) legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, továbbá c) kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenységet végez. Előnyt jelent: vezetői gyakorlat, vagy hasonló területen eltöltött idő A pályázathoz csatolni kell: - szakmai önéletrajz - vezetői program - iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Illetmény és egyéb juttatás: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szabályai szerint. A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán közzétett időpontban. A pályázat elbírálásának rendje : A pályázatok beadási határidejét követ ő 30 napon belül a Képviselő-testület dönt, melyet megelő z a jogszabályban elő írt intézményi bizottsági eljárás. A pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázatokat Nagyhalász Város Polgármesteréhez lehet benyújtani (4485 Nagyhalász, Arany J. u. 50.). További információ a es telefonszámon Orosz Károly polgármestertől kérhető. - megbízza: a polgármestert a pályázati kiírás megjelentetésével - határidő: azonnal XII. Napirend tárgyalása: Tárgy: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Városi Könyvtár továbbképzési terve. Előadó: Orosz Károly Polgármester A továbbképzési tervet törvényi kötelezettség alapján kell elkészíteni. 21

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről 1415 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 28-án folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve tartott a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 141-148/2010. c. rendelet: 16/2010 Napirendek: 3./.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Érvényes: 2008. szeptember 1-től Módosítva: 2010. szeptember 1-től Tartalom I. RÉSZ...

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. március 19-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben