A játék célja. A doboz tartalma. Donald X. Vaccarino

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A játék célja. A doboz tartalma. Donald X. Vaccarino"

Átírás

1 Dominion-hun_optima:Puerto rule us :47 Page 2 Donald X. Vaccarino Fejedelem vagy, az apád is az volt, egy örökzöldekkel és folyókkal tarkított, békés és aprócska kiskirályság uralkodója. Ám felmenőiddel ellentétben neked hódító ambícióid vannak, többre vágysz: egy hatalmas, még boldogabb, még több folyóval és többféle erdővel színesített, önálló állam ura akarsz lenni. Meg akarod szerezni a birodalmad körül elterülő hűbérbirtokokat és egyéb földeket, kihasználva a környező apró uradalmak szervezetlenségét. Egységes nemzetet akarsz faragni belőlük, akik téged éltetnek majd bölcs királyukként. Csakhogy valami lehet a levegőben: nem te vagy az egyetlen, aki efféle nagyszabású terveket dédelget! Más nagyra törő kiskirályok is szemet vetettek ezekre a területekre, és versenyre kelnek veled megszerzésükért. Őrült versenyfutás kezdődik közöttetek a földekért, amihez szaporítani fogod az alattvalóid számát, építkezésekbe kezdesz és feltöltöd a kincstáradat. A szüleid nem lennének büszkék, de anyai nagyszüleid el lennének ragadtatva. A játék célja A játékosok birodalmát az általuk összegyűjtött kártyák szimbolizálják. Minden játékos a saját kártyapakliját gyűjtögeti, ami a játék elején mindössze néhány réz-, és földbirtoklapból áll, de a végére hatalmas és prosperáló birodalommá válik, tele pénzzel, földdel, épületekkel és lakókkal. A játék győztese az lesz, aki a játék végére a legtöbb győzelmi pontot a saját paklijába. A doboz tartalma gyűjti össze 500 kártya, ebből 130 kincskártya, ebből 60 rézpénz 40 ezüstpénz 30 aranypénz 48 győzelmipont-kártya, ebből 24 birtok 12 hercegség 12 tartomány 252 birodalomkártya, ebből a következő 24 fajtából: kalandor, hivatalnok, pince, kancellár, ká - pol na, tanácsterem, lakoma, fesztivál, laboratórium, könyvtár, piac, pol gár - őr ség, bá nya, várárok, uzsorás, átépítés, kovácsműhely, kém, tolvaj, trón te - rem, fa lu, boszorkány, favágó és műhely 12 park 30 átokkártya 33 mintakártya (a játékban szereplő összes fajta lapból 1-1, plusz egy sze mét kártya) 7 üres kártya Megjegyzés: a későbbiekben sokszor hivatkozunk majd a kártyákon látható dolgokra anélkül, hogy a kártya szót említenénk. A rézpénz például mindig a rézpénzkártyát jelenti. Gyűjts a paklidba győzelmipont-, birodalom- és kincskártyákat. A játék végén a legtöbb győzelmi pontot begyűjtő játékos győz! Ne feledd, hogy a másik két kártyatípussal ellentétben a győzelmipont-kártyák a játék közben semmire sem használhatók. Az eredményes játékhoz meg kell találnod a három különböző típusú kártya helyes arányát. 25 különböző típusú birodalom - kártya van, amiből egy játékhoz csak 10 félére lesz szükségünk. Ezáltal a játék újrajátszhatósága igen nagy. Használjuk a biroda - lomkártyák különböző kombi - nációit, hogy minden parti más és más legyen. A margón a szabályok tömörebb leírása található. Ha már ismered a játékot, itt gyorsabban átfuthatod a szabályokat.

2 Dominion-hun_optima:Puerto rule us :47 Page 3 Felkészülés a játékra Tetszőleges módszerrel döntsétek el, ki legyen a kezdőjátékos. Ha több partit is ját - szo tok, mindig az előző játék győztesének bal oldali szomszédja legyen a kez dő - játékos. Ha az előző játék döntetlennel végződött, a kezdőjátékos az egyik olyan játékos legyen, aki nem győzött. Minden játékos kap 7 rézpénzt és 3 birtokot. Ezeket mindenki összekeveri magá - nak, és képpel lefordítva maga elé helyezi, saját húzópaklit képezve. Ezt kö ve tő en mindenki felhúzza a húzópaklija felső 5 lapját a kezébe. A játékban soha nem használunk egyszerre minden kártyát. A játékosok kezdő - paklijain kívül az egyéb, rendelkezésre álló lapok fogják alkotni az aktuális játék készletét. Ezek a lapok fajtánként csoportosítva és az asztal közepén képpel felfelé fordítva várják majd, hogy a játékosok megszerezzék őket. Minden lap alján lát - ható a kártya típusa, ami lehet akció, kincs, győzelmi pont, átok, véde kezés vagy támadás. A játékban lévő összes kártyatípushoz tartozik egy (más milyen hátoldalú) mintakártya, amelyet a megfelelő pakli alá kell tennünk képpel lefelé fordítva, hogy lássuk, amikor elfogy egy pakli. Tegyük ki az asztalra a vég leg eldobott lapok paklijának kártyáját is ( Szemét felirattal). A háromfajta kincskártya (rézpénz, ezüstpénz, aranypénz) minden játékban hasz - nálatos. Miután minden játékos elvette a 7 rézpénzt, a többit az asztal közepére tesszük a készlet többi paklija mellé, csakúgy, mint az összes ezüstöt és aranyat, a pénzekből tehát három paklit formálunk. Szintén minden játékban részt vesznek a győzelmi pontot érő lapok (Birtok, Her - cegség, Tartomány). Ha hárman vagy négyen játszotok, mindhárom fajta győzel mi - pont-kártyából 12 lapot tegyetek a készletbe; ha csak ketten, akkor mindegyik ből 8-at. A maradék győzelmipont-lapokat tegyétek vissza a dobozba. Az átokkártyák szintén minden játékban rendelkezésre állnak: két játékos esetén 10, három játékosnál 20, négy játékosnál pedig 30 átokkártyából álló pakli kerül a készletbe. Az első játékost véletlenszerűen választjuk, a következő partik kez dőjátékosa mindig az előző játék győztesének bal oldali szom szédja. Minden játékos 7 rézpénz-, és 3 birtokkártyával kezd. Keverd meg lapjaid, és húzz 5-öt a kezedbe. Alább egy példát látsz a játéko - sok rendelkezésére álló kártya - készletre egy partiban. Termé - szetesen a kártyák elrendezése az asztalon rendelkezésre álló területtől függ. Kincskártyák Győzelmipont-kártyák Szemétre dobott lapok paklija Átokkártyák A fent felsorolt 7 kártyatípuson kívül minden játékban 10 fajta birodalomkártyá ból darab fogja alkotni a rendelkezésre álló készletet (kivétel a parkkártya, amelyről lejjebb írunk). Hogy melyek ezek, azt a játékosok választhatják ki a 25 féle birodalomkártya közül. Az első játékban javasoljuk, hogy a következő 10 bi - rodalomkártyát használjátok: átépítés, bánya, falu, favágó, kovácsműhely, pol gár - őrség, műhely, piac, pince és várárok. Az első tanulójáték után a játékosok tetszőleges módszerrel választhatják ki a kész letet alkotó tízféle birodalomkártyát. Például megkeverhetjük a minta biro da - lom kártyákat, húzunk közülük 10-et, és a húzott típusúakból berakjuk az összest a készletbe. Ha egymás után több partit játszotok, mindig használjátok a bi roda - lom kártyák más és más kombinációját, hogy minden játék különböző legyen (például megtehetitek azt is, hogy a játék végén minden játékos kiválaszt egy kár - tyát, amit félreraktok, és a következő parti kártyáit a maradék közül vá lasztjátok ki). A szabályfüzet végén felsorolunk még néhány nagyon jól működő birodalom - kártya-kombinációt. Az aktuális játékhoz nem használt 15 fajta biro dalomkártyát mindig tegyétek félre, nem lesz rájuk szükség. Amennyiben parkkártyát is választottatok, ebből annyit tegyetek a készletbe, amennyit a győzelmi pont kártyákból kell, azaz 2 játékos esetén 8-at, 3 vagy 4 játékos esetén mind a 12-t. Birodalomkártyák 3 vagy 4 játékos esetén minden győzelmipont-kártyából 12-t hasz nálunk, 2 játékos esetén csak 8-at. Minden játékban rendel ke - zésre áll rézpénz, ezüstpénz, arany pénz, birtok, hercegség, tar - to mány és átok, ezen kívül tízféle birodalomkártya-készlet. 2

3 Dominion-hun_optima:Puerto rule us :47 Page 4 A játék menete A játékosok saját paklijukat építgetik, abba lapokat vásárolnak. Minden játékosnak van egy húzópaklija és egy paklija az elhasznált lapoknak. A lapokat mindig a hú - zó pakliból húzzuk, a kijátszott, elköltött és kézben maradt lapokat a körünk végén egyaránt a használt paklinkba dobjuk. Amikor a húzópakli elfogy, a használt lap - ja ink pakliját megkeverve új húzópaklit képezünk. A JÁTÉKOS EGY KÖRÉNEK ÁTTEKINTÉSE A soron lévő játékos lejátssza a körét, amely a következő 3 fázisból áll, ebben a sor rendben: A. Akciófázis: a játékos kijátszik egy akciókártyát. B. Vásárlási fázis: a játékos vásárolhat egy kártyát. C. Befejező fázis: A játékos eldobja minden felhasznált és fel nem használt lapját, majd a húzópaklijából felveszi a következő 5 lapot. Amikor a soron lévő játékos befejezte a körét, a bal oldali szomszédja következik. AKCIÓFÁZIS Az akciófázisban a játékos kijátszhat egy akciókártyát a kezéből. A bi ro da lom kár - tyák közül azok az akciókártyák, amelyeknek alján az olvasható: Akció. Mivel a játék elején senkinek sincs akciókártyája az első tíz lapja között, az első két körben még senki nem fog akciót végrehajtani. Az akciófázisban egy akciókártya ját szható ki, de némely akciókártyák képességei növelhetik ezt a számot. Az akciókártyát a játékos a kezében tartott lapok közül játssza ki: a lapot képpel fel felé maga elé teszi. Bejelenti, milyen akciót választott, majd követi a kártya által adott instrukciókat (ha a lapon több dolog is fel van sorolva, akkor felülről lefelé). Minden utasítást végre kell hajtani, ha lehetséges, tehát a játékos csak akkor hagy - hatja ki egy utasítás teljesítését, ha semmiképp nem tudja azt végrehajtani. Ha to váb bi akciókártya kijátszására is van lehetőség, be kell fejezni az előzőleg ki - játszott lap akciófázisra vonatkozó utasításainak végrehajtását, mielőtt a követ ke - zőt kijátszanánk. A kártyákon szereplő akciók részletes leírása a szabályfüzet vé gén található. Minden kijátszott akciókártya a játékos előtt marad a befejező fá zi sáig, kivéve, ha a kártya mást mond. Az akciókártyák általános jelölésrendszere +X akció A játékos ennyi plusz akciót hajthat végre ebben az akciófázisban. Teljesen be kell fejeznie a kártyán leírt instrukciók végrehajtását, mielőtt ki ját - szaná a következő akciókártyát. Csak akkor léphet tovább a vásárlás fá zisába, ha végzett az akciófázissal. Ha a játékos több további akciót lehetővé tévő lapot is kijátszik, hasznos lehet hangosan számolni, hány akció maradt még, hogy azt a többi játékos is számon tarthassa. +X lap A játékos rögtön felhúz még X darab lapot a húzópaklijából. Ha a húzópakliban nincs elég kártya, akkor felhúz annyit, amennyit még tud, majd megkeveri a használt lapokból álló pakliját, és képpel lefelé leteszi ez lesz az új húzópaklija, innen húzza fel a hiányzó lapokat is. Ha az a valószínűtlen helyzet állna elő, hogy az új húzópakli is elfogy, mielőtt az akciókártyák által fel - tüntetett számú lapot felhúznánk, csak annyi lapot húzhatunk, amennyink van. +X A játékos ennyivel több érmét költhet el az adott kör vásárlási fázisában. Ezt a pénzt nem kapja meg, csak ennyivel drágább lapot vásárolhat. +1 vásárlás A szokásos 1 lapon felül a játékos vehet még 1 kártyát a készletből a vásárlás fázisában. Persze ezt a lapot is ki kell fizetnie. Eldobni A játékos a kezében lévő kártyák közül bizonyos lapokat képpel felfelé a használt paklija tetejére dob. Ha a játékos több lapot is kidob, nem kell mindegyiket egyesével megmutatnia az ellenfeleknek, csak azt, hogy hány lapot dob el (például a pince kártya kijátszásakor). A használt pakli felső lapja azonban mindig látszik (hiszen az itt lévő lapok képpel felfelé vannak). A játékosok az óramutató járásával egyező irányban következnek egy - más után. A soron lévő játékos sor - ra végrehajtja a saját köre 3 fázisát: A. Akciófázis B. Vásárlási fázis C. Befejező fázis Az akciófázisban a játékos kijátsz - hat egy akciókártyát. Az akciókártya kijátszása nem kötelező, a játékos kihagyhatja ezt a fázist, de ezeknek a kártyáknak a kijátszása előnyök - höz juttatja a kijátszó játékost. Ha a játékos több lapot is kijátszhat az akciófázisában, kijátszáskor a la - pokat sorrendben tegye ki egymás mellé az asztalra, hogy könnyebben nyomon követhető legyen azok ki - játszási sorrendje és az általuk biz - tosított előnyök felhasználása. Az összes kijátszott lap a használt pak - lira kerül a játékos körének befe - jező fázisában, semmiképp sem ko - rábban. +X akció: ennyi plusz akciót hajt - hatsz végre ebben az akciófázis ban. +X lap: ennyi lapot kell azonnal húznod a húzópaklidból. +X érme: ennyivel több érmét költ - hetsz el az adott kör vásárlási fázi - sában. +1 vásárlás: plusz 1 lapot vásárol - hatsz ebben a körben. Eldobás: A kezedben lévő kártyák közül bizonyos lapokat képpel fel - felé a használt paklid tetejére dobsz. 3

4 Dominion-hun_optima:Puerto rule us :48 Page 5 Végleg dobd ki a szemétre A játékos kidob egy kártyát a dobott lapok közös pak lijába, a szemétre. Az ide került lapok ellentétben a játékosok használt pak - li jaiban lévő lapokkal a játék során többé már nem hasz nálhatók, és meg sem vá sárolhatók. Kapsz A játékos kap egy kártyát (általában a készletből), amit a használt paklija tetejére tesz (kivéve, ha a kártya mást mond). A megszerzett kártya hatását ekkor még nem használhatja (hiszen a lapot rögtön a használt paklijára tette). Felfedni/megmutatni A játékosnak fel kell fednie egy vagy több lapját. Meg kell mutatnia a többi játékosnak, majd visszatenni oda, ahonnan húzta (kivéve, ha a kártya mást mond). Ha a húzópaklija tetejéről kell felfednie lapot, és ott nincs elég, akkor a használt pakliját összekeverve új húzópaklit alkot, és annak a tete jé - ről fedi fel a hiányzó lapokat. Félretenni Képpel felfelé félre kell tenni egy kártyát az asztalra, ekkor a játékos nem használhatja a kártya képességeit (hacsak a kártya nem mond mást). Ha egy lap erre utasítja a játékost, akkor a kártyán lévő szöveg instrukciót fog adni arra is, hogy mit kell tennie a félretett lappal. Az akciófázis befejeződik, ha a játékos már nem tud vagy nem akar több akciókártyát kijátszani. Az akciókártyákat csak saját körünk akciófázisában tudjuk kijátszani, általában csak egyet (ennél többet csak a +X akció -ra jogosító akció - kártyák segítségével lehet). A védekezéskártyák kivételt képeznek, hiszen ezeket más játékosok körében is kijátszhatjuk. Végleg kidobni a szemétre: Kidobsz egy kártyát a dobott la pok pakli já - ba, a szemétre. Kapni: Kapsz egy kártyát (általá ban a készletből), amit a használt paklid tetejére teszel. Felfedés/megmutatás: Egy vagy több lapodat meg kell mutatnod a többi játékosnak, majd vissza - tenni oda, ahonnan húztad. Félretevés: Félre kell tenned egy kártyát. A lapon olvasható szöveg fog majd eligazítani abban, hogy mit kell tenned a félretett lappal. PÉLDA EGY AKCIÓKÁRTYÁRA (PIAC) Azonnal húzhatsz egy lapot Kijátszhatsz még egy akciókártyát ebben az akciófázisban A vásárlási fázisban eggyel több kártyát vehetsz A vásárlási fázisban eggyel több pénzed van, amit elkölthetsz A lap ára VÁSÁRLÁSI FÁZIS A vásárlás fázisában a játékos vásárolhat egy tetszőleges lapot a készletből (a ki - do bott lapok paklijából, vagyis a szemétről azonban nem), amennyiben meg tudja fizetni az árát. Alapvetően a játékos csak egy kártyát vásárolhat, de ha az akció - fázisban kijátszott +1 vásárlásra jogosító akciókártyát, akkor eggyel több lapot is vehet természetesen ennek a lapnak is ki kell fizetnie az árát. Minden kártya vételi ára a bal alsó sarkában van feltüntetve (figyeljetek arra, hogy a kincskártyákat is meg lehet vásárolni, a bal alsó sarokban látható áron). A játékosnak a kincskártyákkal kifizetett összeget a kezéből kell letennie maga elé, és ezekhez hozzáadhatja a körében kijátszott akciókártyákon lévő, elkölthető kincsmennyiséget. (Az is lehetséges, hogy a játékosnak kincskártya nincs is a kezében, de az akciókártyái segítségével mégis tud vásárolni.) A készlet bármelyik kártyáját megveheti, ha kifizet érte legalább annyi érmét, amennyi annak az ára. A megvásárolt lapot képpel felfelé a használt paklija tetejére teszi. A vásárolt lap képességét ekkor még nem használhatja fel. Ha a játékos egynél több lap vásárlására jogosult, akkor is csak legfeljebb annyi összértékben vehet lapokat, amennyi a kezében lévő érmék és a kijátszott akciókártyáin lévő plusz kincsmennyiség összege. Például ha Tibinek van 6 érméje 2 aranyból, és kijátszott egy +1 vásárlásra jogosító akciót, vehet egy pincét 2-ért, amelyet lerak a használt lapjai paklijára. Ezután vehet még például egy ko vács mű - helyt 4-ért; ezt a lapot is a használt paklijára kell dobnia. Az elköltött érmék is a játékos előtt maradnak egészen a befejező fázisig. Fontos, hogy ebben a játékban az elköltött kincsek nem vesznek el, többször fel fogjuk használni ezeket a játék során: a használt pakliba kerülnek az összes többi kijátszott és ki nem játszott lappal együtt. Amikor játékos húzópaklija elfogy, a használt paklija lapjait megkeveri, és az lesz az új húzópakli. Így a játék során ugyanazokat az érméit sokszor fogja elkölteni a kincskártyák ugyanis nem bizo - nyos összeget, hanem rendszeres jövedelmet szimbolizálnak. Vehetsz egy lapot a készletből vásárlással, ha ki tudod fizetni a kártya bal alsó sarkán látható árát. A vásárláshoz a kezedben tartott kincskártyákat és a kijátszott akció - lapokon jelzett érméket költ heted el. Tedd magad elé az elköltött kincs - kártyákat a korábban kijátszott akciókártyák mellé, balról jobbra, a könnyebb nyomon követhetőség kedvéért. Az összes kijátszott lapot a hasz nált paklidra kell dobnod a köröd be - fejező fázisában (semmiképpen sem előbb). 4

5 Dominion-hun_optima:Puerto rule us :48 Page 6 BEFEJEZŐ FÁZIS A körben megszerzett lapok ekkorra már a játékos használt paklijában vannak. A har madik fázisban az összes elhasznált kártyát (a kijátszott akciókártyákat és az elköltött kincskártyákat) és a játékos kezében maradt összes lapot is a használt pak liba kell dobnia. Az eldobott lapjait nem köteles megmutatni, ám mivel a hasz - nált pakli lapjai képpel felfelé vannak, a legfelső lap mindig látható. Vé gül a játékos felhúzza a húzópaklija legfelső 5 lapját. Ha nincs elég kártya a pakliban, annyit húz fel, amennyit tud, majd megkeveri a dobópakliját, hogy egy újabb, képpel lefelé fordított húzópaklit alkosson belőle, majd innen felhúzza a maradék lapokat, hogy 5 kártya legyen a kezében. Amint a játékos felhúzta az 5 kártyáját, véget ért a köre, és a balján ülő játékos következik a lépéssel. Némi tapasztalatszerzés után a játékosok már gyorsíthat nak annyit a játékon, hogy a soron lévő játékos befejező fázisa közben a követ kező már el is kezdheti a saját körét. Ez abban az egy esetben nem kivitelezhető, amikor a következő játékos egy támadás kártyát játszik ki: ez esetben meg kell várni, amíg az előző játékos felhúzza az 5 lapját. PÉLDA EGY JÁTÉKOS EGY KÖRÉRE Tibi megnézi az 5 lapját: van egy piac, egy kovácsműhely, egy ezüst és két birtok a kezében. Az akciófázisában kijátssza a piacot (lerakja maga elé), és felhúzza a legfelső lapot a húzópaklijából, ami egy ezüstkártya. Mivel a piac lehetőséget adott plusz egy akcióra, Tibi kijátssza a kovácsműhelyét, így húzhat még 3 lapot. Mivel a húzópaklijában már csak 2 lap maradt, ezeket felhúzza, majd a használt pakliját megkeveri, lerakja képpel lefelé, ez lesz az új húzópakli ebből húzza fel a harmadik lapot. Tibi még egy piacot és két rézpénzt húz. Mivel nincs már több akciója, a piacot nem játszhatja ki, így akciófázisa véget ér. A vásárlás fázisában Tibi kijátssza 2 rézpénzét és 2 ezüstjét, így 6 érmét költhet el. A piaca által biztosított +1 elkölthető érmével a vásárlóereje 7-re nő, és szintén a piacnak köszönhetően ezt a 7 érmét 2 lap vásárlására is eloszthatja. Először egy falut vesz 3 érméért, és a megvásárolt lapot a használt paklijának tetejére teszi. A maradék 4 érméből egy átépítés-kártyát vesz, amit szintén a használt paklijára kell dobnia. Végül, körének befejező fázisában Tibi a használt paklijára dobja a kijátszott kincseit, a piacot, a kovácsműhelyt, továbbá a kezében maradt piacot és két bir - tok kártyát. Befejezésképpen a húzópaklijából felhúz 5 lapot a kezébe. A köröd befejező fázisában elő ször el kell dobnod az összes kár tyádat: a kijátszott akciókártyákat, az elköltött kincseket és a kezed ben lévő, ki nem játszott lapokat is dobd a használt paklidra. Húzz 5 lapot a húzópaklidról. Véget ért a köröd, a bal oldali szomszédod következik. A Tibi kezében lévő lapok: Kijátssza a piacot és húz egy lapot Kijátssza a kovácsműhelyt és húz 3 lapot Tibi lapjai Vásárol egy falut és egy átépítést mindkettőt a használt paklijába dobja Tibi húzópaklija Tibi használt paklija (csak az érthetőség miatt szétterítve) Végül minden használt lapját és a kezében maradt kártyákat a használt pakliba dobja. A játék vége A játék két esetben érhet véget: ha a tartománykártyák (a 6 győzelmi pontot érő lapok) paklija elfogy, vagy ha a készlet bármelyik 3 paklija (akár birodalom- akár egyéb kártya) elfogy. A játék befejezését kiváltó játékos még befejezi a körét, majd min denki összeszámolja a teljes kártyakészletében lévő győzelmi pontjait (a hú - zópakli, a használt pakli és a kézben tartott lapok is számítanak). A legtöbb győzelmi pontot összegyűjtő játékos győz. Ha egyenlőség alakulna ki, akkor az érintett játékosok közül az győz, aki kevesebb kört játszott. Amennyiben így is döntetlen az eredmény, a játékosok osztoznak a győzelemben. A játéknak vége, ha 1. az utolsó tartománykártya is elkelt VAGY 2. a készlet bármelyik 3 paklija elfogyott. A játék győztese az, aki a legtöbb győzelmi pontot gyűjtötte össze. 5

6 Dominion-hun_optima:Puerto rule us :48 Page 7 További szabályok A játékosok bármikor megszámolhatják, hány lapjuk van a húzópaklijukban, de a használt paklijuk lapjait nem számolhatják meg, és egyik paklijuk lapjait sem néz - he tik át. A kidobott lapok pakliját (a szemetet) át szabad nézni, és a készlet bár - me lyik paklijának lapjait meg szabad számolni. Ha egy akció több játékost is érint, és számíthat, hogy milyen sorrendben hajtjuk azt végre, akkor azt a kijátszó játékostól kezdve üléssorrendben kell elvégezni. Amikor egy játékosnak több lapot kell felhúznia vagy megmutatnia a húzó pak li - jából, mint amennyi éppen abban van, akkor fel kell húznia vagy meg kell mutat - nia annyit, amennyit tud, majd meg kell kevernie a dobott lapjainak pakliját, hogy új húzópaklit formáljon belőle, és a többi lapot onnan kell felhúznia, illetve meg - mu tatnia. Ha egy játékos húzópaklija elfogy, csak akkor kell megkevernie a dobott lapjainak pakliját, ha onnan lapot kell húznia. A birodalomkártyák részletes leírása A saját húzópaklidat, illetve a készlet még rendelkezésre álló paklijainak lapjait bármikor megszámolhatod. A kidobott lapok paklijának lapjait meg is nézheted, de a húzó- és használt paklik lapjait nem. Ha fel kell fedned vagy húznod lapot, és a húzópaklid elfogyott, keverd meg a használt paklidat, és ez lesz az új húzópaklid. Ha kétség merülne fel a kártyakeverési technikád szabályosságával kapcsolatban, a bal oldali szomszédod emelhet a megkevert húzópaklidon. Átépítés Nem dobhatod ki magát az átépítés kártyát, hiszen az már nincs a ke - zedben, amikor végrehajtod az akciót (persze kidobhatsz egy másik még fel nem használt - átépítés lapot a kezedből). A kapott lapot a készletből kell elvenned, és a használt paklid tetejére kell tenned. A választott lapnak nem kell feltétlen 2-vel drágábbnak lennie a dobott lapnál, lehet olcsóbb is, sőt akár egy ugyanilyen kár - tyát is vehetsz, de semmiképp sem választhatsz a megengedettnél drágább lapot, sem ráfizetéssel, sem egyéb kártyák segítségével. Figyelem! Az átokkártyák értéke 0, tehát ezek is elcserélhetők egy maximum 2-be kerülő lapra! Bánya A bányával általában egy rézpénzt cserélhetsz ezüstre, vagy egy ezüstöt aranyra. Mivel az elvett kincset a kezedbe veszed, vásárolhatsz belőle a körben. Nem kell mindenképpen értékesebb kincset felvenned, lehet azonosat vagy érték - te lenebbet is. Ha a bánya kijátszásakor nincs a kezedben kincs, természetesen nem lesz mit lecserélned, így nem is kaphatsz semmit. Boszorkány Ha már nem maradt elég átok a készletben, akkor ellenfeleidnek játékossorrend szerint kell húzniuk (vagyis először az utánad következő stb.), és akinek nem jut, az nem kap átkot. A felhúzott átkot a játékosok a saját használt paklijukba dobják. Ha már nincs kint átok, a boszorkányt akkor is felhasználhatod 2 kártya felhúzására. Falu Ha több falut is kijátszol, számold hangosan, hány akciód van még hátra, így nem fogod elveszteni a fonalat. (pl. Kirakok egy falukártyát, és így van még két akcióm. Most egy piacot teszek le, és még mindig van két akcióm. Kiteszek még egy falukártyát, és van három akcióm még hátra ) Favágó A vásárlási fázisodban eggyel több lapot vásárolhatsz, és 2-t hozzáadhatsz a kijátszott érméid értékéhez, vagyis ennyivel többet költhetsz vásárlásra. Fesztivál Ha több falut is kijátszol, számold hangosan, hány akciód van még hátra, így nem fogod elveszteni a fonalat. Hivatalnok Kapsz egy ezüstöt, amit a húzópaklid tetejére kell tenned. Minden ellenfeled a kezéből egy győzelmipont-kártyát a saját húzópaklija tetejére tesz (ha nincs a kezében ilyen lap, csak megmutatja a lapjait). Ha ilyenkor valakinek épp elfogyott a húzópaklija, az ide tett ezüst (az ellenfelek esetében győzelmi pont) lesz a húzópaklija egyetlen lapja. 6

7 Dominion-hun_optima:Puerto rule us :48 Page 8 Kalandor Ha közben elfogy a paklid, keverd meg a dobott lapjaidat, de ne ke - verd bele a most felfedett lapokat, hiszen azok nem kerülnek a használt paklidba a köröd végéig. Ha így is elfogy a húzópaklid, mielőtt két kincset húztál volna, meg kell elégedned annyival, amennyit találtál. Kancellár El kell döntened, a kancellárt kijátszva eldobod-e a teljes húzópaklidat (áthelyezve a dobópaklidba), mielőtt bármelyik más akcióba (vagy a vásárlásba) belekezdenél. Az eldobott lapokat nem nézheted át. Kápolna Az akcióhoz felhasznált kápolnakártyát természetesen nem dobhatod ki, mivel amikor elkezded végrehajtani, már nincs a kezedben. Ha van a kezedben egy másik kápolna, azt persze eldobhatod. Kém Minden játékos (téged is beleértve) megmutatja mindenkinek a húzópaklija felső lapját, és te mindenkinél eldöntöd, hogy dobja el, vagy tegye vissza azt a húzópaklija tetejére. Mielőtt a kém támadását használnád, húzol magadnak egy lapot (a +1 kártya utasításnak megfelelően). Ezután neked is fel kell húznod a húzópaklid felső lapját, és minden játékosnál egyesével döntöd el, hogy hova tegye a felfedett lapot. Akinek a húzópaklija épp üres, megkeveri a használt pakliját, és onnan húz; akinek a használt paklija is üres, annak nem kell lapot felfednie. A kijátszó játékos kezdi a húzópaklija legfelső lapjának felfedését, majd játékossorrendben a többiek. Az eldobásra ítélt lapok a játékosok használt pak li - jába kerülnek, a többi vissza a húzópaklijuk tetejére. Kovácsműhely Húzz fel a kezedbe 3 kártyát a húzópaklidból. Könyvtár Ha az akció végrehajtása közben elfogy a húzópaklid, a félretett lapokat ne keverd bele a használt paklidból létrehozott új húzópaklidba. Amennyiben újra elfogyna a húzópaklid, meg kell elégedned annyival, amennyit húztál. A felhúzott akciókártyát is megtarthatod, nem kötelező félretenned. Ha a könyvtár kijátszásakor már van a kezedben legalább 7 lap, nem húzol többet. Laboratórium Húzz 2 kártyát a húzópaklidból, és kijátszhatsz még 1 akció - kártyát az adott körben. Lakoma A készletből választott lapot tedd a használt paklid tetejére. Semmiképp sem választhatsz 5-nél nagyobb értékű lapot, sem ráfizetéssel, sem egyéb kártyák segítségével. Ha a trónteremmel a lakomát játszod ki, két lapot húzhatsz egy la ko - ma egyszeri eldobásával. Park A park győzelmi kártya, és nem akciókártya, ezért semmire sem használhatod a játék közben. A játék végén viszont győzelmi pontokat hoz, pl. ha összesen 39 lapod van, 3 pontot kapsz minden parkkártyáért, ha 40, akkor 4-et. Ha ketten játszotok, csak 8 parkkártyát tegyetek a készletbe, három vagy négy játékos esetén 12-t. Polgárőrség A lapokat a használt paklikba kell dobni. Az az ellenfeled, akinek nem volt a kezében 3-nál több kártya a támadáskor, nem dob el lapokat. Műhely Csak a készletből vehetsz el lapot, és a választott kártyát a használt pak - lidba kell dobnod. Semmiképp sem választhatsz 4-nél nagyobb értékű lapot, sem ráfizetéssel, sem egyéb kártyák segítségével. Piac Húzol egy kártyát a húzópaklidból, végrehajthatsz még egy akciót az akció - fá zisban, majd egy lappal többet vásárolhatsz, 1 érményivel nagyobb értékben a vásárlási fázisban. Pince Magát a pincekártyát ekkor nem dobhatod el, hogy új lapot húzz helyette, hiszen már kijátszottad. Nem dobálhatod el egyesével a lapokat: először el kell döntened, hány lapot dobsz, majd egyszerre eldobod őket a használt paklidba, és csak ezután húzol helyettük. Ha nincs elég lap a húzópaklidban, a most eldo - bott lapokat is keverd bele a használt paklidba, és az így létrehozott új húzó pak li - ból húzz. 7

8 Dominion-hun_optima:Puerto rule us :46 Page 1 Tanácsterem Az ellenfelek is kötelesek lapot húzni, ha akarnak, ha nem. Akinél a húzópakli elfogy, annak újat kell létrehoznia. Tolvaj Minden ellenfeled felfedi a húzópaklija legfelső 2 lapját. Ha ezek között van kincs, játékosonként egy általad választott kincset a végleg kidobott lapok közé, a szemétre kell dobniuk. Az ekkor kidobott kincsekből bármennyit ma gad - hoz vehetsz. Ha valakinek a húzópaklijában nincs elég lap, felfedi azt, ami van, majd megkeveri a használt pakliját, és az új húzópakliból fedi fel a második lapot (ha a használt pakliban sincs elég lap, akkor nem kell kártyát felfednie). Minden játékosnak legfeljebb 1 kincset kell kidobnia ha két kincset húzott, te döntöd el, melyik kettőt. Csak a támadásod miatt kidobott lapokat vagy azok egy részét veheted fel (korábban kidobott lapokat nem), belátásod szerint akár mindet, akár semennyit. Az elvett lapokat tedd a használt paklidba, a többi a szeméttelepen marad. Trónterem Ha kijátszod a tróntermet, válassz egy másik akciókártyát, hajtsd végre a választott lap akcióit kétszer egymás után. A második használat nem számít az esetlegesen rendelkezésre álló extra akcióid közé. Mielőtt másodszor használnád a választott lap képességét, be kell fejezned az első használatával járó összes cselekedetet, és a két használat közben sem játszhatsz ki másik akció - kártyát. Ha két tróntermet játszol ki, nem használhatsz egy lapot négyszer, két különböző akciót kell használnod kétszer-kétszer. Ha a trónteremmel olyan lapot játszol ki, ami +1 akciót ad (pl. piac), ezzel összesen +2 extra akciód lesz (míg ha csak simán kijátszol két ilyen lapot, csak +1 akciód marad). Hogy ne veszítsd el a fonalat, mindig számold hangosan, hány akciód van még hátra! Uzsorás A rézpénzt a dobott kártyák paklijába kell dobnod, így az végleg kikerül a játékból. Ha nincs a kezedben réz, amit kidobhatnál, nem kapod meg a bónuszt a vásárláshoz. Várárok A támadókártyák azok, amelyeknek Támadás (általában Akció Támadás) van az aljára írva. Ha egy ellenfeled ilyet játszik ki, csak meg kell mutatnod a kezedben lévő várárkot, és rád nem vonatkozik a támadás. A lapot nem ekkor kell eldobnod, az a kezedben marad. Ilyenkor nem kapsz átkot a boszorkánytól, nem kell felfedned lapot a kémnek stb. A várárok más játékosokat nem véd meg semmitől, és nem is semlegesíti a kártyák egyéb hatásait; ha például az összes többi játékos várárokkal kivédte a boszorkány támadását, a boszorkányt kijátszó játékos akkor is felhúzhat két kártyát. A várárok ezen kívül akcióként is kijátszható a saját körödben, ekkor két lapot húzhatsz érte. Ajánlott birodalomkártya-készletek A játék tetszőleges 10 birodalomkártya-típus használatával játszható. A lehetséges több millió kombinációból ajánlunk néhányat, ami különösen jól bevált, és ki vá - lóan működik. Kezdőknek: átépítés, bánya, falu, favágó, kovácsműhely, polgárőrség, műhely, piac, pince és várárok. Pénzhalmozás: bánya, hivatalnok, kalandor, kancellár, kápolna, laboratórium, la - ko ma, piac, trónterem, uzsorás. Interakció: falu, fesztivál, hivatalnok, kancellár, kém, könyvtár, polgárőrség, ta - nács terem, tolvaj, várárok. Különleges: boszorkány, falu, favágó, kápolna, műhely, laboratórium, park, pince, tolvaj, ünnep. Illusztráció: Matthias Catrein Fejlesztők: Valerie Putman és Dale Yu Játéktesztelők: Kelly Bailey, Dan Brees, Josephine Burns, Max Crowe, Ray Dennis, David Fair, please Lucas Hedgren, visit our Michael website: M. Landers, W. Eric Martin, Destry Miller, Miikka Notkola, Molly Sherwin, Sir Shufflesalot, P. Colin Street, Chris West, a 6am Gamers, a Cincygamers és a Columbus Area Boardgaming Society. Forgalmazó: Playgo Hungary Kft Bp., Kunigunda u. 60./B. A magyar kiadást készítette: Gém Klub Kft. Fordítás: Mezei Zoltán és Molnár László (Lacxox) Városi változat: átépítés, falu, favágó, fesztivál, hivatalnok, kovácsműhely, könyv - tár, piac, pince, trónterem. 8

Dominion. Donald X. Vaccarino játéka

Dominion. Donald X. Vaccarino játéka Dominion Donald X. Vaccarino játéka Egy békés, aprócska királyság uralkodója vagy. Hódító ambícióid vannak, többre vágysz, és hatalmasabb birodalom uralkodója akarsz lenni. Meg akarod szerezni az uradalmad

Részletesebben

Donald X. Vaccarino játéka

Donald X. Vaccarino játéka Donald X. Vaccarino játéka Valami készülődik Az kancellárod úgy mosolyog rád, mint aki titkol valamit; vagy talán inkább úgy, mint aki azt hiszi, hogy te titkolsz előle valamit; sőt inkább mintha azt hinné,

Részletesebben

A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül.

A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül. WASABI Játékszabály A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül. A JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEI A játék kezdetén minden játékos kap 4 kockát,

Részletesebben

A játék. A játék tartozékai

A játék. A játék tartozékai A játék Jaipur, más néven a rózsaszín város mindig is fontos kereskedelmi központ volt Indiában. A két játékos azért verseng, hogy elnyerje a Maharadzsa legbizalmasabb kereskedőjének áhított posztját.

Részletesebben

18 állat-kártya (9 kutya és 9 macska) 18 akció-kártya (9 különböző típus, mindegyikből 2)

18 állat-kártya (9 kutya és 9 macska) 18 akció-kártya (9 különböző típus, mindegyikből 2) Wie Hund und Katz! Chris Baylis játéka 2-6 játékosnak 10 éves kortól Játékötlet A játékosoknak kutyákat és macskákat kell etetniük úgy, hogy élelem-kártyákat tesznek az állatok mellé. Amíg a kutyák a csontokat

Részletesebben

RAPA NUI. Tartalom. Játékötlet

RAPA NUI. Tartalom. Játékötlet RAPA NUI Tartalom 16 Kezdő kártya 50 Rapa Nui kártya: 9 Moai (Kőszobor) 9 Pap 12 Favágó 20 Vadász és Gyűjtögető (4 típus, mindegyikből 5-5 db) 4 Áttekintő kártya 100 Áldozat kártya (4 típus, mindegyikből

Részletesebben

A játékosok célja. A játék elemei. Spielablauf

A játékosok célja. A játék elemei. Spielablauf Donald X. Vaccarino játéka 2-4 játékos részére, 8 éves kortól A játék elemei 8 különböző játéktábla rész (A továbbiakban negyed) A játékosok célja Minden játékos települések ügyes megépítésével saját birodalmát

Részletesebben

Dobble Denis Blanchot játéka 2-8 játékos számára 7 éves kortól

Dobble Denis Blanchot játéka 2-8 játékos számára 7 éves kortól Dobble Denis Blanchot játéka 2-8 játékos számára 7 éves kortól Mi a Dobble? A Dobble egy 55 lapos kártyapakli, melynek minden lapján 8 szimbólum látható. A lapokon összesen több mint 50 különbüző szimbólum

Részletesebben

A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól.

A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól. A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól. A JÁTÉK CÉLJA A játékosok megpróbálnak minél gyorsabban megszabadulni a kártyáiktól. A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE A totemet a kör közepére

Részletesebben

Tartozékok Játékötlet

Tartozékok Játékötlet Tartozékok 1 játéktábla Az Aranysziget Tartozékok Játékötlet Előkészületek 4 kapitánybábu (piros, sárga, zöld, kék) 4 hajóbábu (piros, sárga, zöld, kék) 64 kalózkártya (16-16 piros, sárga, zöld és kék)

Részletesebben

Az Aranyváros Die Goldene Stadt / The Golden City by Michael Schacht 3-4 játékos számára, 10 éves kortól

Az Aranyváros Die Goldene Stadt / The Golden City by Michael Schacht 3-4 játékos számára, 10 éves kortól Az Aranyváros Die Goldene Stadt / The Golden City by Michael Schacht 3-4 játékos számára, 10 éves kortól A fordítás Steve McKeogh, a játék német nyelvű szabályának angol nyelvű fordításából készült. A

Részletesebben

Carlo A. Rossi. A gazdagság jó. Még jobb a gazdagság és a tekintély. 3-5 játékos részére 10 év felett Játékidő: kb. 45 perc

Carlo A. Rossi. A gazdagság jó. Még jobb a gazdagság és a tekintély. 3-5 játékos részére 10 év felett Játékidő: kb. 45 perc Carlo A. Rossi A gazdagság jó. Még jobb a gazdagság és a tekintély. 3-5 játékos részére 10 év felett Játékidő: kb. 45 perc Az iparbárók megpróbálják ügyesen növelni a profitjukat a legfontosabb áru részvények

Részletesebben

Filou Zsákbamacska. Tervezte: Friedemann Friese Kiadja: 2F-Spiele Am Schwarzen Meer 98 D-28205 Bremen friedemann@2f-spiele.de www.2f-spiele.

Filou Zsákbamacska. Tervezte: Friedemann Friese Kiadja: 2F-Spiele Am Schwarzen Meer 98 D-28205 Bremen friedemann@2f-spiele.de www.2f-spiele. Filou Zsákbamacska Tervezte: Friedemann Friese Kiadja: 2F-Spiele Am Schwarzen Meer 98 D-28205 Bremen friedemann@2f-spiele.de www.2f-spiele.de 3-5 játékos részére, 8 éves kortól, játékidő 20 perc A játék

Részletesebben

JAMBO Jó üzlet két okos kereskedő részére, 12 éves kortól.

JAMBO Jó üzlet két okos kereskedő részére, 12 éves kortól. JAMBO Jó üzlet két okos kereskedő részére, 12 éves kortól. ÁTTEKINTÉS A Jambo szó jelentése Szervusz szuahéli nyelven. A gyarmatosítás előtti időkben így köszöntötték Közép-Afrika jó kedélyű kereskedői

Részletesebben

Áruló. Játékszabály. 1998 by Adlung Spiele 71686 Remseck a. N. Tel.: 07146/44005 Fax: 07146/44006 www.adlung-spiele.de info@adlung-spiele.

Áruló. Játékszabály. 1998 by Adlung Spiele 71686 Remseck a. N. Tel.: 07146/44005 Fax: 07146/44006 www.adlung-spiele.de info@adlung-spiele. Áruló Játékszabály 1998 by Adlung Spiele 71686 Remseck a. N. Tel.: 07146/44005 Fax: 07146/44006 www.adlung-spiele.de info@adlung-spiele.de Áruló Tervező: Marcel-André Casasola Merkle kártyajáték 3-4 játékos

Részletesebben

Cleopatra vasúti kocsija (Cleopatra s Caboose) (arrakeen@freemail.hu)

Cleopatra vasúti kocsija (Cleopatra s Caboose) (arrakeen@freemail.hu) Cleopatra vasúti kocsija (Cleopatra s Caboose) (arrakeen@freemail.hu) fordította: arrakeen A játékosoknak limitált számú akciójuk van, ahogy a pénzük és idejük is korlátos. A pénzt az aukciók során használhatják,

Részletesebben

Cartagena 2. - Kalózfészek

Cartagena 2. - Kalózfészek Cartagena 2. - Kalózfészek (A menekülés folytatódik) Tervezte: Leo Colovini Kiadja: Winning Moves Deutschland GmbH Luegallee 99 40545 Düsseldorf www.winning-moves.de 2-5 játékos részére, 8 éves kortól,

Részletesebben

Stone Age. Style is the goal kiegészítő

Stone Age. Style is the goal kiegészítő Stone Age Style is the goal kiegészítő Előkészületek 1. Tegyük az új játéktáblát az eredetire. 2. A díszeket (10 fog és 5 gyűrű) a vadászmezőre tesszük az étel korongok mellé. 3. A fát az erdőre tesszük.

Részletesebben

Tartozékok. 4 játéktábla (sárga, vörös, zöld, kék) ezek együtt alkotják a pontsávot (1-100)

Tartozékok. 4 játéktábla (sárga, vörös, zöld, kék) ezek együtt alkotják a pontsávot (1-100) Tartozékok 4 játéktábla (sárga, vörös, zöld, kék) ezek együtt alkotják a pontsávot (1-100) 5 nagy alattvaló (1-1 minden színben) 5 kis alattvaló (1-1 minden színben) 5 láda 5 100/200-as lapka hátlap Fontos:

Részletesebben

Bohnanza - La Isla Bohnita

Bohnanza - La Isla Bohnita Bohnanza - La Isla Bohnita Tervezte: Uwe Rosenberg Kiadja: AMIGO Spiel + Freizeit GmbH Waldstrasse 23- D5, D-63128 Dietzenbach www.amigospiele.de 2-7 játékos 12 éves kortól játékidő kb. 90 perc A La Isla

Részletesebben

Összetevők: A játék áttekintése. Alakzat kártyák. Kombinációs lapkák. Egy kör előkészítése

Összetevők: A játék áttekintése. Alakzat kártyák. Kombinációs lapkák. Egy kör előkészítése Összetevők: 4 pakli 40-40 alakzat kártyával 4 készlet 11-11 kombinációs (kombo) lapkával 4 Banánhéj lapka 1 időmérő, 4 játékos-segédlet és 1 szabálykönyv Megjegyzés: Papír és ceruza szükséges lehet az

Részletesebben

KI A SZAMÁR? Hajcibálós játék 3-12 játékos részére, 8 éves kortól

KI A SZAMÁR? Hajcibálós játék 3-12 játékos részére, 8 éves kortól KI A SZAMÁR? Hajcibálós játék 3-12 játékos részére, 8 éves kortól Tartalom 1.0 Játékötlet 2.0 Tartozékok 3.0 Előkészületek 4.0 Játékmenet 5.0 A játék vége 6.0 Példák 1.0 Játékötlet A játékosok célja, hogy

Részletesebben

Az ötödik sugárút - Fifth Avenue by Wilko Manz 2-4 játékos számára, 12 éves kortól

Az ötödik sugárút - Fifth Avenue by Wilko Manz 2-4 játékos számára, 12 éves kortól Az ötödik sugárút - Fifth Avenue by Wilko Manz 2-4 játékos számára, 12 éves kortól A JÁTÉK CÉLJA A játékosok a lehető legtöbb győzelmi pontot próbálják elérni a magasba törő épületek, és üzletek építése

Részletesebben

Játékelemek. Egy izgalmas űrkaland Matt Wordentől 2-5 űrutazó részére 10 éves kortól.

Játékelemek. Egy izgalmas űrkaland Matt Wordentől 2-5 űrutazó részére 10 éves kortól. Egy izgalmas űrkaland Matt Wordentől 2-5 űrutazó részére 10 éves kortól. Játékelemek 12 bolygó 1 ugráskapu 5 űrhajó 5 színben, egy minden játékosnak 60 kártya 6 áttekintőkártya 100 űrszonda/űrállomás zseton

Részletesebben

New England (Új Anglia)

New England (Új Anglia) New England (Új Anglia) 3-4 játékos számára 12 éves kortól Előtörténet 1621-ben megérkeztek az Újvilágba az első angol telepesek, a Zarándokok és megalapították az első települést Plymoutht. Az a vidék,

Részletesebben

Játékszabály. A játék szerzője: Aczél Zoltán

Játékszabály. A játék szerzője: Aczél Zoltán Játékszabály A játék szerzője: Aczél Zoltán A szabályolvasás szabálya A Patkány-póker itt következő leírása több, egymástól független játékot ölel át. Nem érdemes minden szabályt elolvasni! Ugorj rögtön

Részletesebben

ZSÁKBAMACSKA. zsákbamacskakártya. 4 egérkártya (2, 3, 4, 6 egér) 76 egér (68 fekete egyes és 8 zöld ötös ) kezdőjátékos-jelző

ZSÁKBAMACSKA. zsákbamacskakártya. 4 egérkártya (2, 3, 4, 6 egér) 76 egér (68 fekete egyes és 8 zöld ötös ) kezdőjátékos-jelző ZSÁKBAMACSKA Zsákbamacska, szó szerint. A zsákban jó és rossz macskák is vannak. Miután minden játékos beletett egy macskát (vagy kutyát... vagy nyulat), mind blöffölni meg trükközni próbálnak. A játék

Részletesebben

figyelés és A gyors reflexek játéka - 2-8 játékos számára 6 éves k

figyelés és A gyors reflexek játéka - 2-8 játékos számára 6 éves k A megfigyelés és a gyors reflexek játéka - 2-8 játékos számára 6 éves kortól Játékszabály Mi a Dobble? A Dobble egy 55 lapos kártyapakli, melynek minden lapján 8 szimbólum látható. A lapokon összesen több

Részletesebben

Tartozékok: 7 kezdı lap (mindegyik épülettípusból egy, Ezeknek piros a hátulja) 1 játéktábla 60 farmer, négy színben. 4 extra akció jelölı

Tartozékok: 7 kezdı lap (mindegyik épülettípusból egy, Ezeknek piros a hátulja) 1 játéktábla 60 farmer, négy színben. 4 extra akció jelölı http://www.gemklub.hu/ 1846-ot írunk. Egész családok keltek útnak, hátrahagyva az otthonaikat, hogy szerencsét próbáljanak a Vadnyugaton. Minden vagyonukat szekerekre rakták, majd pusztákon, sivatagokon,

Részletesebben

Blöffölős kártyajáték, utálatos állatokkal

Blöffölős kártyajáték, utálatos állatokkal Blöffölős kártyajáték, utálatos állatokkal A kártyalapokon irtózatos állatok képe látható csoda, hogy mindenki meg akar szabadulni tőlük? A kérdés csak annyi, elhisszük-e, hogy játékostársunk valóban varangyot

Részletesebben

NÉPEK, ISTENEK, EMLÉKMŰVEK!

NÉPEK, ISTENEK, EMLÉKMŰVEK! NÉPEK, ISTENEK, EMLÉKMŰVEK! A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE A játék elemei: 1 játéktábla 48 oszlop 4 színben 48 lábfej 4 színben 4 pontozófigura 4 színben 1 nagy lábfej 1 templom 8 néplapka 32 áldozatlapka 40 zsákmánylapka

Részletesebben

Előkészületek Tegyétek az összes aranyat a játék dobozába, majd tegyétek azt az asztal közepére, könnyen elérhető helyre.

Előkészületek Tegyétek az összes aranyat a játék dobozába, majd tegyétek azt az asztal közepére, könnyen elérhető helyre. Tartalom: 1 képes játékszabály 60 arany érme 5 kalóz kocka Bevezetés A karibi szigetek valaha a törvényen kívüliek búvóhelyei voltak, ahol az orgazdák lopott kincseiket adták-vették. Amikor eljutott a

Részletesebben

Tervező: Thomas Lewandowicz. Grafika: Ewa Kotowska BEVEZETŐ ÉS A JÁTÉK CÉLJA

Tervező: Thomas Lewandowicz. Grafika: Ewa Kotowska BEVEZETŐ ÉS A JÁTÉK CÉLJA Tervező: Thomas Lewandowicz Grafika: Ewa Kotowska BEVEZETŐ ÉS A JÁTÉK CÉLJA A királyság elvette ezt a tengerparti területet és átadta az új báróknak. A bárók hamar felfedezték, hogy ezen vidék igazi értéke

Részletesebben

S A M U R A I. by Reiner Knizia

S A M U R A I. by Reiner Knizia S A M U R A I 2-4 játékos számára 10 év felett by Reiner Knizia Tartozékok: 3 x 13 db figura - Sisak, Buddha, Rizsmező 80 db jelzőlapka 20 db mind a négy színben 4 db japán karakteres paraván Játéktábla

Részletesebben

Szerzô: Wolfgang Kramer. Ki lesz az ökörkör elnöke?

Szerzô: Wolfgang Kramer. Ki lesz az ökörkör elnöke? Szerzô: Wolfgang Kramer Ki lesz az ökörkör elnöke? Játékosok száma: 2-10 fô Ajánlott: 10 éves kor felett Tartalom:104 db játékkártya, 1 db játékismertetô A JÁTÉK CÉLJA: A játékos célja az, hogy a játékos

Részletesebben

GOLD RUSH Egy igazán gazdag BANG! kiegészítő

GOLD RUSH Egy igazán gazdag BANG! kiegészítő GOLD RUSH Egy igazán gazdag BANG! kiegészítő Eljött az aranyláz ideje! A leggyorsabb fegyverforgatók jutalma valódi aranyrög zuhatag lesz. Most hasznot húzhatsz, és eddig ismeretlen felszerelésekre tehetsz

Részletesebben

TARTOZÉKOK - - -=- - - A JÁTÉK CÉLJA - - - -=- - - -

TARTOZÉKOK - - -=- - - A JÁTÉK CÉLJA - - - -=- - - - Arkadia 2 4 játékos részére 10 99 éves Szerző: Rüdiger Dorn Illusztrátor: Michael Menzel, Walter Pepperle Design: DE Ravensburger, KniffDesign Fotók: Becker Studios Ravensburger Game Nr. 26 433 9 Magyarra

Részletesebben

FRIEDEMANN FRIESE IDEGEN TOLLAK

FRIEDEMANN FRIESE IDEGEN TOLLAK FRIEDEMNN FRIESE IDEGEN TOLLK Friedemann Friese játéka -4 fő részére, éves kortól Játékötlet Egy gyakorta iszóposznak tulajdonított mesében egy csóka más madarak tollait tűzdelte a sajátjai közé, hogy

Részletesebben

A játékosok evőpálcikákat használva próbálják a sushikat tányérjukra helyezni különböző kombinációkban, hogy azokkal pontokat szerezzenek.

A játékosok evőpálcikákat használva próbálják a sushikat tányérjukra helyezni különböző kombinációkban, hogy azokkal pontokat szerezzenek. KAITEN SUSHI Egy Sushi bárban ízlésednek megfelelően számos ízletes sushit kaphatsz. De milyen kombinációban állítsuk össze a legfinomabb sushit? Ez már azon múlik, milyen ügyesen bánsz az evőpálcikákkal,

Részletesebben

Ticket to Ride. Vasúti kalandok Amerikán át

Ticket to Ride. Vasúti kalandok Amerikán át Ticket to Ride Vasúti kalandok Amerikán át Tervezte: Alan R. Moon Kiadja: Days of Wonder, Inc. 221 Caledonia Street, Sausalito, Ca 94965 info@daysofwonder.com www.daysofwonder.com 2-5 játékos részére,

Részletesebben

10 éves kortól 2-6 játékos számára 40-120 perc játékidő

10 éves kortól 2-6 játékos számára 40-120 perc játékidő 10 éves kortól 2-6 játékos számára 40-120 perc játékidő Scoville története Wilbur Scoville 1865 január 22-én született. A világ ezután már nem lesz ugyanaz.1912-ben Scoville megalkotta a Scoville Organoleptic

Részletesebben

Túl Thébán Tervezte: Peter Prinz Kiadja: Queen Games D-53842 Troisdorf, Deutschland www.queen-games.de

Túl Thébán Tervezte: Peter Prinz Kiadja: Queen Games D-53842 Troisdorf, Deutschland www.queen-games.de Túl Thébán Tervezte: Peter Prinz Kiadja: Queen Games D-53842 Troisdorf, Deutschland www.queen-games.de 2-4 játékos részére, 10 éves kortól, játékidő kb. 60-90 perc 1 Tartalom szabályfüzet és áttekintőlap

Részletesebben

Bohnanza Babra megy a játék Uwe Rosenberg játéka

Bohnanza Babra megy a játék Uwe Rosenberg játéka Bohnanza Babra megy a játék Uwe Rosenberg játéka A játék leírása A játékosok a saját földjeiken megtermelt babokkal kereskednek, amelyeket aztán lehetőségeikhez mérten megpróbálnak nyereséggel értékesíteni.

Részletesebben

Játékötlet. A játék elemei

Játékötlet. A játék elemei Touko Tahkokallio Stratégiai társasjáték 2-től 4 főre, 12 éves kortól Játékötlet Itália a Reneszánsz korban: Minden játékos rendelkezik egy fejedelemséggel, tekintélyt és jólétet kíván magának szerezni.

Részletesebben

A játék célja. A játék elemei

A játék célja. A játék elemei akong-ban a játékosok Kalandorok bőrébe bújnak és a Kambodzsai dzsungelben igyekeznek minél több mesés Smaragdot összegyűjteni. Ehhez nincs egyebük, mint a hátizsákjuk és a bátorságuk. A dzsungel telis-tele

Részletesebben

A szupergyors kártya-rally. Játékszabály

A szupergyors kártya-rally. Játékszabály A szupergyors kártya-rally Játékszabály 1000 Kilométer 2, 3, 4, vagy 6 játékos részére 10 éves kortól. A játék tartalma: 106 játékkártya 2x4 információs kártya (Játékkártyák áttekintéssel és értékeléssel.)

Részletesebben

Még mindig neked kell lenned Dice Town legbefolyásosabb hősének az arany, a pénz, az áruk, az ingatlanok -beleértve a Ranchokat is- összeadása után!

Még mindig neked kell lenned Dice Town legbefolyásosabb hősének az arany, a pénz, az áruk, az ingatlanok -beleértve a Ranchokat is- összeadása után! JÁTÉK- SZABÁLY 2 Az egykor kicsi Dice Town egyre több kalandort vonz, akiket csábít az arany és a könnyen megszerezhető pénz. A főutca összes boltja és látványossága új lehetőségeket kínál, hogy kielégítse

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A kockásfülű nyúl társasjátéka. Játékszabály

A kockásfülű nyúl társasjátéka. Játékszabály A kockásfülű nyúl társasjátéka Játékszabály A kockásfülű nyúl társasjátéka 1 9 játékosnak 4 éves kortól A kockásfülű nyúl különleges szappanbuborékokat fúj. A buborékokra emlékeztető korongokon megjelennek

Részletesebben

Tartalom 99 bűnténykártya

Tartalom 99 bűnténykártya Reiner Knizia játéka 2-5 játékos részére 12 éves kortól játékidő kb. 45 perc Tartalom 99 bűnténykártya 6 különböző típusú bűnténkártya van, mind eltérő színű szegéllyel: 20 piros (20 ékszer: 4-4 gyűrű,

Részletesebben

Friedemann Friese: Friday

Friedemann Friese: Friday Friedemann Friese: Friday Alaptéma Ebben a játékban Pénteket* alakítod, aki egy lakatlan szigeten időzik. Amikor azonban a hajótörött Robinson a te partodra vetődik, a békés időszaknak vége. Hogy Robinson

Részletesebben

Az állam feje. Peter Hawes játéka 2-5 játékos részére. eggertspiele GmbH&Co.KG Hamburg www.eggertspiele.de. Áttekintés

Az állam feje. Peter Hawes játéka 2-5 játékos részére. eggertspiele GmbH&Co.KG Hamburg www.eggertspiele.de. Áttekintés Az állam feje Peter Hawes játéka 2-5 játékos részére eggertspiele GmbH&Co.KG Hamburg www.eggertspiele.de Áttekintés A játék a 16-18. századokban játszódik, ahol királyi és főúri családok küzdöttek egymással

Részletesebben

::JÁTÉKLAP:: Társasjáték Portál

::JÁTÉKLAP:: Társasjáték Portál Lovagok és Városok Fejlesztési Kártya Almanach Alkimista (2db) Dobása előtt játssza ki ezt a kártyát. Állítsa be a két számkockán a kívánt értéket, dobjon a szimbólum kockával, majd folytassa körét a szabályok

Részletesebben

Firenze Hercegei A JÁTÉK CÉLJA TARTOZÉKOK. Wolfgang Kramer és Richard Ulrich játéka

Firenze Hercegei A JÁTÉK CÉLJA TARTOZÉKOK. Wolfgang Kramer és Richard Ulrich játéka Firenze Hercegei Wolfgang Kramer és Richard Ulrich játéka A JÁTÉK CÉLJA 3-5 játékos hét körön keresztül épületeket emel saját birtokán, ligeteket alakít ki, művészeket és tudósokat hozat udvarába és megpróbál

Részletesebben

Az istenek és javak izgalmas stratégiai játéka

Az istenek és javak izgalmas stratégiai játéka Az istenek és javak izgalmas stratégiai játéka BORA BORA VILÁGA Bora Bora világa Tedd próbára a szerencsédet a varázslatos Bora Bora szigetén! Utazz keresztül a szigetvilágon, építs kunyhókat, ahol a törzsedbéli

Részletesebben

Az istenek és javak izgalmas stratégiai játéka

Az istenek és javak izgalmas stratégiai játéka Az istenek és javak izgalmas stratégiai játéka BORA BORA VILÁGA Bora Bora világa Tedd próbára a szerencsédet a varázslatos Bora Bora szigetén! Utazz keresztül a szigetvilágon, építs kunyhókat, ahol a törzsedbéli

Részletesebben

::JÁTÉKLAP:: Társasjáték Portál. Klánok. (Clans)

::JÁTÉKLAP:: Társasjáték Portál. Klánok. (Clans) Klánok (Clans) Tervezte: Leo Colovini Kiadja: Winning Moves Deutschland GmbH Leugallee 99 40545 Düsseldorf info@winningmoves.de http://www.winningmoves.de/ 2-4 játékos részére, 10 éves kortól, játékidő

Részletesebben

2-5 játékos számára 8 éves kortól 30-60 perc

2-5 játékos számára 8 éves kortól 30-60 perc dinburgh sziklás hegyoldalaitól Konstantinápoly napos partjaiig, a szürke Pamplona E szövetségtől a szeles berlini állomásig a Ticket to Ride Europe elvisz a századforduló Európájának nagy városain át

Részletesebben

2-5 játékos * 7 éves kor felett * 30-90 perc

2-5 játékos * 7 éves kor felett * 30-90 perc 2-5 játékos * 7 éves kor felett * 30-90 perc TARTOZÉKOK ELŐKÉSZÜLETEK - Macao és 8 kikötő, ahol seftelni lehet Macao és a feketepiac és a kaszinó meg a kikötő - 131 áru lapka - mind a 9 csempészhető árufélébõl

Részletesebben

Válassz egy rúna kártyát a dobott pakliból és vedd a kezedbe!

Válassz egy rúna kártyát a dobott pakliból és vedd a kezedbe! Válassz egy Viking telepest! Amelyik Vikingé az ember, az dob EGY kockával. Ha ez nagyobb, mint a kikötő értéke, a telepes túlélte, egyébként le kell venni. Megj: A kikötő értéke 1-el csökken, ha van áru

Részletesebben

FERGETEGES CSALÁDI GYÜMÖLCSPARTI! JÁTÉKSZABÁLY

FERGETEGES CSALÁDI GYÜMÖLCSPARTI! JÁTÉKSZABÁLY halligalli szabaly 2005/05/25 13.32 Page 1 FERGETEGES CSALÁDI GYÜMÖLCSPARTI! JÁTÉKSZABÁLY Játékosok száma: 2 6 játékos részére Ajánlott: 6 éves kortól Játékidô: kb. 20 perc A játék tartalma: 72 játékkártya

Részletesebben

1 órányi játék 2-4 fő részére, 10 év felettieknek

1 órányi játék 2-4 fő részére, 10 év felettieknek 1 órányi játék 2-4 fő részére, 10 év felettieknek Skyline város, kr. u. 3000. Egy újabb városi kolónia, egy újabb névtelen holdon. A galaxisban mindig is szükség volt több élettérre a kereskedők, bányászok,

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLY KEZDŐ JÁTSZMA

JÁTÉKSZABÁLY KEZDŐ JÁTSZMA Marsha J. Falco JÁTÉKSZABÁLY A játék célja hogy 3 kártyából álló SET-eket találjunk meg az asztalra lehelyezett 12 kártyából. Minden kártyának 4 tulajdonsága van, amik a következők: FORMA: ovális, hullámos,

Részletesebben

Áttekintés. Tartalom. Játékötlet

Áttekintés. Tartalom. Játékötlet Áttekintés A játék a 16-18. századokban játszódik, ahol királyi és főúri családok küzdöttek egymással a hatalomért és a hírnévért. A játékosok angol, francia, spanyol és német királyi vagy főúri családokat

Részletesebben

Tár sas já ték 4 7 sze mély ré szé re, 8 éves kor tól

Tár sas já ték 4 7 sze mély ré szé re, 8 éves kor tól Tár sas já ték 4 7 sze mély ré szé re, 8 éves kor tól A BANG! iga zi west ern játék, amely ben egy csa pat ra vasz ban di ta és egy el szánt se riff küzd egy más sal. A se rif fet in kog ni tó ban dol

Részletesebben

Osztalékfizetése. Speciális esetek osztalékfizetéskor A Union Pacific

Osztalékfizetése. Speciális esetek osztalékfizetéskor A Union Pacific Vonatozás szórakozásból & a profitért játékosszám : 2-6 életko r: 10 és fölötte Tartalom: Áttekintés és komponensek 2 Játék Előkészítés A vasúti rendszer A vasút társaságok A részvénykártyák 4 6 6 6 A

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz, ezért 3 éves kor alatt tilos! 5 éves kortól ajánlott 2-6 játékos számára

FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz, ezért 3 éves kor alatt tilos! 5 éves kortól ajánlott 2-6 játékos számára Zingo játékszabály és használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz, ezért 3 éves kor alatt tilos! 5+ 5 éves kortól ajánlott 2-6 játékos számára Játssz a kedvenc Zingo

Részletesebben

Ketten a babmaffia ellen. Uwe Rosenberg

Ketten a babmaffia ellen. Uwe Rosenberg AL CABOHNE Ketten a babmaffia ellen Uwe Rosenberg 1- játékos részére, játékidő kb. 60 perc 1 éves kortól Tartalom: 0 kékbab 19 fürtös bab 18 tűzbab szelesbab disznóbab zöldbab 13 karóbab 3 babmaffiafőnök

Részletesebben

The Resistance - Az ellenállás

The Resistance - Az ellenállás Keeping a close eye on you / Rajtad tartom a szemem (2/2) - Egyszer használható - Aki ezt a lapot kapja a Vezetőtől, megnézheti a Csapat egy tagjának már letett szavazatát, még mielőtt azt a többivel összekevernék.

Részletesebben

A királynő nyakéke (játékszabály)

A királynő nyakéke (játékszabály) A királynő nyakéke (játékszabály) 2-4 játékos számára, 8 éves kor felett, 30-45 perc játékidővel A Vendôme palota ékszerészei A francia forradalom korai éveiben a Párizsi Vendôme palota ékszerészei voltak

Részletesebben

Korona & Kard. 5 játékmez rész Mutatja a síkságot, hegyet és erd t, négyszögletes és nyolcszögletes terület elemekként ábrázolva.

Korona & Kard. 5 játékmez rész Mutatja a síkságot, hegyet és erd t, négyszögletes és nyolcszögletes terület elemekként ábrázolva. Korona & Kard Európa, a középkor virágkora: miközben- városok keletkeztek hatalmas katedrálisokkal, melyeket csak a szomszédos hegyen lev vár szárnyalt felül, küzdöttek a hatalmas fejedelmek a királyi

Részletesebben

www.jateklap.hu ::JÁTÉKLAP Társasjáték Portál A fordítás Balu munkája!

www.jateklap.hu ::JÁTÉKLAP Társasjáték Portál A fordítás Balu munkája! Kalandos expedíció Marco Polo nyomdokain Reiner Knizia játéka TARTALOM 1. TARTOZÉKOK... 4 2. JÁTÉK INFO... 4 3. TÖRTÉNETI HÁTTÉR, A JÁTÉK ALAPÖTLETE... 5 4. A JÁTÉK CÉLJA... 5 5. ELŐKÉSZÜLETEK... 6 6.

Részletesebben

A játék elemei. Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz. Szerzők: 2-5 játékos részére 12 éves kortól

A játék elemei. Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz. Szerzők: 2-5 játékos részére 12 éves kortól Szerzők: Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz 2-5 játékos részére 12 éves kortól Üdvözlünk a Rokokó korában. XV. Lajos uralkodik Franciaországban, és pazar bálokat tart. A fontos személyek mindent

Részletesebben

A világ fotóriporterei évtizedek óta próbálnak a nyomára lelni a Lochness-i szörnynek, és mostanság egyre többször hallani a hírt, hogy látták a

A világ fotóriporterei évtizedek óta próbálnak a nyomára lelni a Lochness-i szörnynek, és mostanság egyre többször hallani a hírt, hogy látták a A világ fotóriporterei évtizedek óta próbálnak a nyomára lelni a Lochness-i szörnynek, és mostanság egyre többször hallani a hírt, hogy látták a mitikus Nessie-t. Az ilyen híresztelések vonzották a Loch-tóhoz

Részletesebben

Batavia. by Dan Glime & Grzegors Rejchtman 3-5 játékos számára

Batavia. by Dan Glime & Grzegors Rejchtman 3-5 játékos számára Batavia by Dan Glime & Grzegors Rejchtman 3-5 játékos számára Lenyűgöző napnyugták, egzotikus növény-, és állatvilág, a legfinomabb fűszerek aromája a levegőben a távoli Kelet mindig egy varázslatos csábítás

Részletesebben

1. A játéktáblát tegyük középre.

1. A játéktáblát tegyük középre. A játék tartalma: 1 Játéktábla 12 Szélmalomlapát 42 Gyümölcslapka 10 Finca lapka 16 Akciókorong 4 Bonusz lapka 8 Szamárkorong 6 Faház 108 Fa gyümölcs (fajtánként 18. Füge, Mandula, Olajbogyó, Narancs,

Részletesebben

Egy varázslatos játék 2-6 játékos részére, 8 éves kortól

Egy varázslatos játék 2-6 játékos részére, 8 éves kortól Egy varázslatos játék 2-6 játékos részére, 8 éves kortól Világraszóló versenyt hirdettek ki az Ibériai-félszigeten, mely szerint mindenki felépítheti saját Alhambráját. Európa és az arab országok legjobb

Részletesebben

Tartozékok. A játék célja. Dirk Henn játéka 2-6 játékos részére

Tartozékok. A játék célja. Dirk Henn játéka 2-6 játékos részére Dirk Henn játéka 2-6 játékos részére Egész Európa és az arab világ építőmesterei bizonyítani kívánják művészi képességüket. Béreld fel a legmegfelelőbb építőcsapatokat, biztosíts számukra megfelelő mennyiségű,

Részletesebben

A JÁTÉK CÉLJA A JÁTÉK TARTALMA R E I N E R K N I Z I A. A Játékosok minél több értékes Palazzot próbálnak építeni. (Minél több ablakkal)

A JÁTÉK CÉLJA A JÁTÉK TARTALMA R E I N E R K N I Z I A. A Játékosok minél több értékes Palazzot próbálnak építeni. (Minél több ablakkal) R E I N E R K N I Z I A Firenze a XV. században: a város a kulturális és gazdasági fejlődése csúcsán van. A küzdelem a legfényűzőbb paloták között folyik. Ki lesz a legsikeresebb építész? Ki szerzi meg

Részletesebben

Játékszabály. www.ystari.com

Játékszabály. www.ystari.com Tervező: William Attia - Grafika: Neriac (játék) & Arnaud Demaegd (doboz) Játékszabály A viktoriánus Angliában a Spyrium, egy nagy energiahatékonyságú és figyelemreméltó tulajdonságokkal rendelkező ásvány

Részletesebben

*** Ez nem opcionális szabály több annál! (Bernd Eisenstein)

*** Ez nem opcionális szabály több annál! (Bernd Eisenstein) Carcassone-alapjáték *** Ez nem opcionális szabály több annál! (Bernd Eisenstein) A játékban (a kezdőkártyán kívül) 71 területkártya van. Mivel célszerű, hogy minden játékosnak ugyanannyi fordulója legyen,

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A Nagy Dalmuti. Az élet igazságtalan!

A Nagy Dalmuti. Az élet igazságtalan! A Nagy Dalmuti Az élet igazságtalan! Egy játék Richard Garfieldtól. Játékosok: 4-8 fő Korosztály: 8 éves kortól Játékidő: kb. 15 perc Tartozékok: 80 db kártya Alapok A játékot több körön keresztül játsszák.

Részletesebben

Előszó. Játékötlet. A játék célja. Alapjáték és kiegészítők. Játékelemek

Előszó. Játékötlet. A játék célja. Alapjáték és kiegészítők. Játékelemek Előszó A 20. század elején járunk, a nagy európai és amerikai múzeumok versenyeznek a világ minden tájának leleteiért, hogy feltöltsék velük a termeiket, és övék legyenek a legrangosabb kiállítások. Játékötlet

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

3. 5. A játék célja. Előkészületek. jelenlegi piac. majdani piac. 13-as erőmű. 3. fázis -kártya

3. 5. A játék célja. Előkészületek. jelenlegi piac. majdani piac. 13-as erőmű. 3. fázis -kártya Tartozékok kétoldalas játéktábla: Németország/USA, pontozósáv, játéksorrend, piac faházikó: mind a hat színben 8 fa fűtőanyag: barna szénkocka, fekete olajhenger, sárga szeméthenger, vörös uránhenger pénz

Részletesebben

ILLEGAL Magyar játékszabály

ILLEGAL Magyar játékszabály JÁTÉKOSOK SZÁMA 1 Játékmester (JM) és 4-8 játékos. ILLEGAL Magyar játékszabály A JÁTÉK TARTOZÉKAI 1 homokóra, 1 szabálykönyv és 112 kártya, melyek a következők: 80 erőforráskártya (10-10 minden típusból)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A játéktábla. Áttekintés. Tartalom

A játéktábla. Áttekintés. Tartalom 1 A játéktábla I-es Időzóna A valóság egyes legjobb változatában az egyiptomiak voltak, akik felfedezték Amerikát, jóval hamarább megtörtént az ipari forradalom, és idővel a robotok átvették az uralmát.

Részletesebben

40' 2-6 10+ http://www.coltexpress.ludonaute.fr

40' 2-6 10+ http://www.coltexpress.ludonaute.fr 40' -6 0+ http://www.coltexpress.ludonaute.fr Christophe Raimbault Jordi Valbuena 899. július -e, délelőtt 0 óra. A Union Pacific Express elhagyja az új-mexikói Folsom városát 47 utassal a fedélzetén.

Részletesebben

Egy forró futam a jeges északon. A Lamont testvérek játéka Illusztrálta Bertrand Benoit & Stéphane Gantiez.MAGYAR SZABÁLY

Egy forró futam a jeges északon. A Lamont testvérek játéka Illusztrálta Bertrand Benoit & Stéphane Gantiez.MAGYAR SZABÁLY Egy forró futam a jeges északon A Lamont testvérek játéka Illusztrálta Bertrand Benoit & Stéphane Gantiez.MAGYAR SZABÁLY Isten hozott az északi sarkkör havas vidékén, ahol bátor szánhajtók teszik próbára

Részletesebben

Tengeri csaták A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ A TENGEREKEN

Tengeri csaták A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ A TENGEREKEN Tengeri csaták A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ A TENGEREKEN Naval Battles - Tengeri csaták - magyar szabály - www.gemklub.hu - 1. oldal 1. Bevezetés A Tengeri csaták egy gyors harci kártyajáték, második világháborús

Részletesebben

A Mythotopia fantasztikus világban játszódó társasjáték két, három vagy négy fő részére. Egy játék nagyjából egymásfél

A Mythotopia fantasztikus világban játszódó társasjáték két, három vagy négy fő részére. Egy játék nagyjából egymásfél Elültek végre a Szétszaggatás viharos korának hullámai. Mythotopia megmaradt nagyurai látják teendőjüket: egyesíteni kell a széthullott, védtelen tartományokat. Új háború forr, de ez már az egyesítő háború

Részletesebben

4., 5. és 6. kiegészítő modul

4., 5. és 6. kiegészítő modul 4., 5. és 6. kiegészítő modul Fresco 4, 5, és 6 kiegészítő modulok 2-4 játékosnak 10 éves kortól Wolfgang Panning Marco Ruskowski Marcel Süßelbeck Expansion modules 4, 5 and 6 Ebben a szabályfüzetben a

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A SOLYMÁSZOK. Egy vagy több sólyom megvásárlása és elhelyezése

A SOLYMÁSZOK. Egy vagy több sólyom megvásárlása és elhelyezése Ez a kiegészítő négy különböző modult tartalmaz. Kombinálhatod az összes modult, egy modult vagy ezek bármilyen összeállítását az alapjátékkal vagy bármelyik további kiegészítő moduljaival. Az általános

Részletesebben

Fejlesztő társasjáték vidám családoknak

Fejlesztő társasjáték vidám családoknak Fejlesztő társasjáték vidám családoknak Játékszabály Nyomtasd magad! verzió Játékidő: 30 perc Korosztály: 5-től 99-ig Játékosok száma: 2-4 Játékos + 1 felnőtt Játékmester A Nyomtasd magad! játék tartalma:

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

Mai-Star. Történet. Játék áttekintése. Cél. Tartozékok. Előkészületek. Seiji Kanai játéka 3-6 fő részére, 14 év felett

Mai-Star. Történet. Játék áttekintése. Cél. Tartozékok. Előkészületek. Seiji Kanai játéka 3-6 fő részére, 14 év felett Mai-Star Seiji Kanai játéka 3-6 fő részére, 14 év felett Történet A smaragdzöld birodalomban van egy különleges hely, mely elkülönül a feudális élet gyakran kemény világától. A gésák házának lebegő világában

Részletesebben