INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1

2 Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 14. napján órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok száma: /2012. (VI. 14.) Kt. hat. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: dr. Gál Imre polgármester, Bolvári Mihály alpolgármester, Sebján György képviselő, Faldina Ágnes képviselő, Balogh Ferenc képviselő (összesen 5 fő). Az ülésről igazoltan van távol: Zámbó Istvánné képviselő, Sallai János képviselő Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző Az ülésen jelen van: Ádámku Ottóné pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető, Talapka Gergő önkormányzati ügyintéző Az ülést vezeti: dr. Gál Imre polgármester NAPIREND: 1. Eredményhirdetés a Számlavezetési szolgáltatások nyújtása, folyószámla-hitelkeret biztosítása, valamint hosszúlejáratú hitel nyújtása tárgyú közbeszerzési eljárásban Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 2. Inárcs-Rend Szelektív Hulladékgyűjtő és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozása, a társasági szerződés tervezetének elfogadása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 3. Hozzájárulás a bírósági bejegyzés előtt álló Inárcsi Polgárőr Egyesület részére név és székhely használatához Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 4. Döntés az Inárcsi Közszolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megváltoztatásáról Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester Napirend utáni felszólalások: Tájékoztató Inárcs burkolatlan útjainak helyzetéről 2

3 dr. Gál Imre polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit a rendkívüli testületi ülésünkön. Aki el tudja fogadni a négy napirendi pontot, kérem, kézfeltartással jelezze! Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2012. (VI. 14.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, jegyzőkönyvvezetőnek Marosi Magdolnát, jegyzőkönyvhitelesítőnek Faldina Ágnes és Balogh Ferenc képviselőket kéri fel. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 1. napirend: Eredményhirdetés a Számlavezetési szolgáltatások nyújtása, folyószámlahitelkeret biztosítása, valamint hosszúlejáratú hitel nyújtása tárgyú közbeszerzési eljárásban (Az előterjesztés a meghívóval kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Régóta tárgyaljuk a testületi üléseken, hogy az ERSTE bankkal nem tudjuk megoldani az akadályokat, a hitelkeretet nem lehet megnyitni, így viszont likviditási problémáink lehetnek. Ennek orvoslására kiírtuk a számlavezetésre vonatkozó közbeszerzést és a lefolytatott közbeszerzési eljárásra egyetlen ajánlat érkezett, az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezettől. Úgy gondolom, hogy sok tekintetben kedvező ajánlatot kaptunk a Takarékszövetkezettől, egyrészt azért, mert a kereskedelmi bankok hitelnyújtás tekintetében eleve nem rajonganak az önkormányzatokért, másrészt az ajánlatban szereplő 250 milliós folyószámlakeret önmagában pozitív. Az ERSTE Banknál a tárgyalások során a 100 milliós keretet szerettük volna elérni, de ezt sem volt hajlandó elfogadni, sőt az eredeti 75 milliót 67 millióra szerették volna csökkenteni. Ehhez képest a Takarékszövetkezet által nyújtandó keret megfelelő lenne. A keretből természetesen, a lakossági folyószámla kerethez hasonlóan, annyit veszünk igénybe, amennyire szükségünk van. Bolvári Mihály alpolgármester: Van rendelkezésre állási jutalék? dr. Gál Imre polgármester: Nincs. Emellett az is kedvező, hogy így nem egy távoli bank bírálná el a kérelmeinket, hanem a vidéket és annak önkormányzatait, és azok helyzetét jól ismerő pénzintézet. Esetünkben tehát nem arról van szó, hogy egy eladósodott önkormányzat próbál mentőövet találni, hanem csupán a működésünket szeretnénk biztosítani egy ilyen kerettel. Ha elfogadjuk az ajánlatukat, 10 napos szerződéskötési moratórium kezdődik, ezt követően lehetne aláírni a szerződést. Ez azért fontos, mert 28-án lejár az ERSTE-vel kötött szerződésünk, addig tehát kötnünk kellene egy másik szerződést annak érdekében, hogy likviditási problémák ne jelentkezzenek. Bolvári Mihály alpolgármester: A bankautomata hova lesz telepítve? dr. Gál Imre polgármester: Központi elhelyezkedése miatt, a művelődési ház merült fel lehetőségként, mint önkormányzati tulajdonú épület. A művház falába lenne beszerelve. 3

4 Faldina Ágnes SZEB elnök: Az ajánlatkérésben van feltüntetve, hogy 4 db intézmény és 2 db nemzetiségi önkormányzat tartozik az ajánlatkérő önkormányzathoz. Ezek mióta rendelkeznek külön bankszámlával? dr. Gál Imre polgármester: Ezt a rendszert most kellett kialakítani. Mindegyik számára külön bankszámlát kellett nyitni, de tulajdonképpen változatlanul önálló intézmények, de nem önállóan gazdálkodnak. Az év elején elkészített költségvetésünket már így kellett megtervezni. Ettől elkanyarodva szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a fejlesztési célú hitelkeretből csak egy bizonyos összeget tudtunk lehívni az ERSTE Bank-tól, ez tehát meglévő összeg, ki kell váltanunk. A hosszú távú hitelt tehát átvinnénk a Takarékszövetkezethez. Göndör Ákos jegyző: Hitelkérelmünk esetében pedig ugyanazok a fedezetek lesznek továbbra is, mint az ERSTE Banknál. dr. Gál Imre polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, szavazzunk! Aki elfogadja az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetet a közbeszerzés győztesének, kérem, kézfeltartással jelezze! Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2012. (VI. 14.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. - Inárcs Önkormányzata részére számlavezetési szolgáltatások nyújtása határozatlan időtartamra kötött szerződés keretében (bankszámlavezetési szerződés), millió Ft összegű folyószámla- hitelkeret biztosítása (hitelkeret szerződés) - 15 éves futamidejű, 44 millió Ft összegű hosszúlejáratú hitel nyújtása (hitelszerződés) tárgyú, nemzeti eljárásrendben indított, tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és az eljárás eredményét a határozat melléklete szerinti írásbeli összegezés szerint állapítja meg. 2. felkéri a polgármestert, hogy az eredményhirdetésről és az összegezés megküldéséről gondoskodjon. 3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott tárgyban szereplő szerződéseket a nyertes ajánlattevővel, azaz Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezettel (2351 Alsónémedi, Fő út 66/A) kösse meg. Határidő: eredményhirdetésre: szerződéskötésre: Felelős: dr. Gál Imre polgármester 2. napirend: Inárcs-Rend Szelektív Hulladékgyűjtő és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozása, a társasági szerződés tervezetének elfogadása (Az előterjesztés a meghívóval kiküldésre került.) 4

5 dr. Gál Imre polgármester: A többségi önkormányzati tulajdonú Kft. létrehozásáról már több alkalommal tárgyaltunk. Elkészült a dr. Lukács György ügyvéd által megfogalmazott társasági szerződés tervezete, a tevékenységi körök pontos felsorolásával. Korábban arról beszéltünk, hogy 4 magánszemély és az önkormányzat tulajdonával hoznánk létre a társaságot. Ez a felállás a továbbiakban és érvényes lenne, azzal a kikötéssel, hogy minden tulajdonosnak minimum Ft összegű törzstőkét kellene betenni. Így viszont több mint Ft-ot kellene az önkormányzatnak befizetnie, hogy többségi tulajdonos legyen. Ezért egyeztettem a magánszemélyekkel, és abban maradtunk, hogy Táder Lajost neveznék meg tulajdonostársként és képviselőként, és a befizetendő összeget felosztják maguk között. Ennek eredményeképpen a magánszemélyek Ft, míg az önkormányzat Ft összegű törzstőkét kell beadni a társaságba. Ennek megfelelően alakul a szavazati arány is, ami azt jelenti, hogy 26 szavazata van az önkormányzatnak, illetve 24 a magánszemélynek. Kezdetben Táder Lajos telephelyével, eszközeivel és engedélyével kezdenénk meg a közös munkát, és emellett próbálunk pályázati pénzekből hulladéktelepet létesíteni. Amennyiben a cégnek megvan a cégbírósági bejegyzése, módosítanunk kell majd a települési hulladék kezelésére vonatkozó önkormányzati rendeletünket, oly módon, hogy a szelektív hulladékgyűjtést, mint közszolgáltatás ellátását a Kft.-re ruházzuk át. Emellett szerződést kell majd módosítanunk a REMONDIS Kft-vel. Amennyiben ezek a jogszabályi feltételek teljesülnek, elkezdődhet a közös munka. Ezzel kapcsolatban felmerült kérdés, észrevétel? Balogh Ferenc IHB elnök: A társaság felügyelő bizottsági tagjairól kell döntenünk? dr. Gál Imre polgármester: Természetesen. Javaslom, hogy az önkormányzat részéről pénzügyi szakember tekintetében Szmetana Ildikó, a másik tag pedig alpolgármester úr lehetne. Döntenünk szükséges még a könyvvizsgáló személyéről. Az új hulladékgazdálkodásról szóló törvény egyébként úgy rendelkezik, hogy január 1-jétől állami vagy önkormányzati tulajdonú cég végezhet csak ilyen közszolgáltatást. Az önkormányzatnak már akkor is megérné a tevékenység ilyen formában történő ellátása, ha meg tudjuk szüntetni a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli áldatlan állapotot, továbbá munkahelyet tudnánk teremteni a hulladék válogatására, begyűjtésére. Ahhoz, hogy mérhető legyen a begyűjtés, fix helyeken el lehetne helyezni vonalkódot, és vonalkód-leolvasóval lehetne begyűjteni a hulladékot. Ez természetesen megállapodás kérdése, ki kell találni egy helyet a vonalkódnak, pl. postaláda, kerítés oldalán, stb. Minél több hulladékot tudunk így összegyűjteni, annál kisebb mennyiség kerülne a lerakóba. A legtöbb hulladékot összegyűjtő lakosokat pl. támogatni is lehetne, de magának a rendszernek a kiépítése is időbe telik. Ha megfelelően van ez a tevékenység a lakosság felé kommunikálva, akkor előreláthatólag kezdetben felbuzdulásra számíthatunk, így előfordulhat, hogy akár 2 hetente kerülne sor a begyűjtésre, de valószínűleg egy havi szinten történő begyűjtésben állapodna meg a tevékenység. Balogh Ferenc IHB elnök: A szelektív hulladékgyűjtő szigeteket a szerződésmódosítást követően a REMONDIS elviszi a községből? dr. Gál Imre polgármester: Nem, a szigetek az önkormányzat tulajdonában vannak, és a jövőben is ugyanígy rendelkezésre állnának. A társaság neve és székhelye kapcsán szeretném elmondani, hogy a székhely a polgármesteri hivatal címe, a telephely pedig 2366 Kakucs, 0132/66 hrsz lenne. Egyébként Kakucs jelezte, hogy igénybe venné a szolgáltatást. Tájékoztatásként szeretném még elmondani, hogy pályázati úton 100 %-os támogatással szeretnénk hulladékudvart létesíteni a régi szeméttelep helyén. Egyéb kérdés? 5

6 Faldina Ágnes SZEB elnök: Inárcson és Kakucson kívül más települést is érintene a szolgáltatás? dr. Gál Imre polgármester: Az előzetes jelzések szerint, Újlengyel és Pusztavacs is szívesen igénybe venné. Amennyiben jól működik a tevékenység, lenne arra esély, hogy egyre több település venne részt ebben, hiszen valamennyi településnek az az érdeke, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön a lerakóba. amennyiben nincs több észrevétel, szavazásra bocsátom a kérdést. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és nem szavazat nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2012. (VI. 14.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéssel egyezően úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonosi részvételével Inárcs-Rend Szelektív Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. néven gazdasági társaságot alapít Ft, kizárólag pénzbetétből álló törzstőkével, amely társaságban az önkormányzat 52%-os, Táder Lajos (szül.hely, idő: Inárcs, , személyi szám: , szig.szám: CA, anyja neve: Faragó Rozália, lakcím: 2365 Inárcs, Március 21. utca 2/E., adóazonosító: ) magánszemély alapító pedig 48%-os tulajdoni aránnyal vesz részt. A társaság székhelye 2365 Inárcs, Rákóczi út 4., telephelye 2366 Kakucs, 0132/66 hrsz. A társaság ügyvezetője 2 éves időtartamra Farkas András (szül.hely, idő: Budapest, , személyi szám: , szig.szám: AP , anyja neve: Szágos Mária, lakcím: 2371 Dabas, Rákóczi utca 133., adószám: ), akinek a megbízatása kétévi határozott időre szól től ig. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai 3 évi időtartamra: A felügyelő bizottság elnöke - Bolvári Mihály 2365 Inárcs, Bolvári tanya 069/3 hrsz. alatti lakos. A felügyelő bizottság további tagjai - Szmetana Ildikó 2365 Inárcs, Bajcsy Zsilinszky út 90/A alatti lakos, - Táder Lajos 2365 Inárcs, Március 21 u. 2/E szám alatti lakos. A kft. könyvvizsgálója: Fidler & Társai" Könyvvizsgáló, Könyvelő és Tanácsadó Bt. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Fidler Sándor okleveles könyvvizsgáló, anyja neve: Laczay Emese, 2377 Örkény, Petőfi utca 19. szám alatti lakos. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a fenti társaság cégnevében Inárcs település nevét használja, továbbá, hogy székhelye Inárcs Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (2365 Inárcs, Rákóczi út 4.) legyen. Egyebekben a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a teljes társasági szerződés tervezetet, és felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására. Határidő: azonnal 6

7 Felelős: dr. Gál Imre polgármester 3. napirend: Hozzájárulás a bírósági bejegyzés előtt álló Inárcsi Polgárőr Egyesület részére név és székhely használatához (Az előterjesztés a meghívóval kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Az egyesület a bírósági bejegyzéshez a nevében szerepeltetné az Inárcsi jelzőt, illetve a székhelye az önkormányzati tulajdonban lévő Tűzoltó u. 1. (292 hrsz.) szám alatti ingatlan lenne, tovább ezt az ingatlant használná. ezekben a kérdésekben kellene a hozzájárulásunkról dönteni. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2012. (VI. 14.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Inárcsi Polgárőr Egyesület részére az Inárcs név használatához, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő 2365 Inárcs, Tűzoltó u. 1. (292 hrsz.) szám alatti ingatlan használatához, valamint ahhoz, hogy ezen cím az egyesület székhelyeként kerüljön bejegyzésre. Határidő: azonnal Felelős: dr. Gál Imre polgármester 4. napirend: Döntés az Inárcsi Közszolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megváltoztatásáról (Az előterjesztés a meghívóval kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Arról van szó, hogy mivel a cég könyvelését is Maczák János látja el, ez összeférhetetlenséget jelent a könyvvizsgáló tekintetében, ezért a könyvvizsgáló személyét meg kell változtatni. Ha ehhez kapcsolódóan nincs észrevétel, szavazásra bocsátom a kérdést. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze! Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2012. (VI. 14.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint az Inárcsi Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonosa visszavonja a Kft. jelenlegi könyvvizsgálója, Maczák János (an.: Balogh Margit, lakcím: 2366 Kakucs, Fő utca 242.) megbízását és egyúttal megbízza a "Fidler & Társai" Könyvvizsgáló, Könyvelő és Tanácsadó Betéti Társaságot (cégjegyzékszám: ; székhely: 2377 Örkény, Petőfi u 19.; a 7

8 könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Fidler Sándor (an.: Laczay Emese, lakcím: 2377 Örkény, Petőfi utca 19.) a könyvvizsgálat ellátásával. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft. fentieknek megfelelően módosított alapító okiratát írja alá, továbbá felkéri az ügyvezetőt, hogy a módosítás bejegyzését kezdeményezze a bíróságon. Határidő: azonnal Felelős: dr. Gál Imre polgármester; Talapka Gábor ügyvezető Napirend utáni felszólalások: Tájékoztató Inárcs burkolatlan útjainak helyzetéről dr. Gál Imre polgármester: Elöljáróban elmondanám, hogy természetesen nem kell döntést hoznunk ebben a kérdésben. Bizonyára képviselő-társaimat is megkeresik a község lakosai a földutak, ezen beleül a Napsugár, Somogyi Béla, Akácfa, Május 1, Fecske, Virág, Erdősor u. stb., aszfaltozásával kapcsolatban. Próbáltam információt szerezni ebben a kérdésben, így akadtam az Út-Online Kft.-re. A társaság egyébként a közelmúltban az M0 autópályán dolgozott. Megkerestek egy árajánlattal, melynek fejében elkészítenék a község földútjait. Ez nem olyan minőségű aszfaltút, mint ami itt készült. Annyi előnye lenne ennek, hogy nem lenne poros, mint a földút, és nem kátyúsodna, tehát 5-6 évig megfelelő lehetne. Ez azt jelentené, hogy gyakorlatilag a gréderezés költségeit ezzel megelőlegezhetnénk. Nem kell döntés hozni ebben a kérdésben, mert egyrészt attól függetlenül, hogy ez lényegesen olcsóbb, nyilván nem látjuk még azt a pénzkeretet, amivel gazdálkodhatunk majd. Másrészt viszont, ha látjuk majd, hogy mekkora összeget fordíthatunk erre, és pl. a beruházás nem lenne közbeszerzés köteles, fontos lenne, hogy ne egy árajánlat alapján döntsünk, ezért kérném képviselőtársaimat, hogy érdeklődjenek ebben a kérdésben a lakosoktól, hogy mit szólnának egy ilyen jellegű útburkolathoz. Semmiképpen ne kapkodjuk el a döntést, gyűjtsünk információt. Saját erőből, pályázat nélkül ennél jobb minőségű utat sajnos nem tudnánk építeni. Balogh Ferenc IHB elnök: Milyen széles és kb. hány m hosszúságú utcákkal számolhatunk? dr. Gál Imre polgármester: A Március 21 utca elkészült szakasza a Tanács utcától a Hegedűs tábláig 930 m hosszú, úgy gondolom, hogy az érintett földutak esetében ennél hosszabbal nem számolhatunk. De az adatok valószínűleg a rendelkezésünkre állnak, hiszen az útpályázatot korábban úgy nyújtottuk be, hogy az összes utca fel volt benne sorolva. Bolvári Mihály alpolgármester: Ez csak azoknál az utaknál jöhet szóba, ahol van útalap? dr. Gál Imre polgármester: Nem, az útalapot is elkészítenék. Ádámku Ottóné pénz. gazd. csop. vez.: Ahol van úttükör, ha szükséges, javítják. dr. Gál Imre polgármester: A lényeg, hogy szeretnék több céget megismerni, referenciákat, illetve azt, hogy pontosan milyen technológiával készülnek ezek az utak. Ennek annyi előnye biztosan lenne, hogy az emulziós réteg miatt a víz lefolyna róla, nem áztatná el alatta a földet, ezért tovább bírná, de még egyszer elmondanám, hogy a pályázat során elkészült utak aszfaltozása ennél a technológiánál sokkal jobb minőségű. Javaslom, hogy műszaki szakember társaságában kihelyezett ülés keretében nézzük meg az utcákat. 8

9 dr. Gál Imre polgármester: Ha nincs más kérdés, téma, amit meg kellene beszélni, mindenkinek megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom 18 óra 25 perckor. k.m.f. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Faldina Ágnes képviselő jkv. hit Balogh Ferenc képviselő jkv. hit. 9

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. május 29-én 11,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bakos István Béri Eszter Csatári János Fristáczki

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

P Á L M O N O S T O R A

P Á L M O N O S T O R A 1 Szám: /2012. P Á L M O N O S T O R A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 23-án megtartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás,

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 1/2011/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 1/2011. (01.27.) KT határozat:

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 05-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Közösségi színtér tanácskozó terme, Tárnokréti

A képviselő-testületi ülés helye: Közösségi színtér tanácskozó terme, Tárnokréti Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-11/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. november 5-én tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben