Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve"

Átírás

1 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről 1/2013. (II.07.) számú határozatot KEOP pályázat benyújtásáról 2/2013. (II.07.) számú határozatot a háziorvossal kötött szerződés módosításáról 3/2013. (II.07.) számú határozatot a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás módosítása közös 4/2013. (II.07.) számú határozatot Klebersberg Intézményfenntartó Központtal vagyonkezelői szerződés kötéséről 5/2013. (II.07.) számú határozatot Önkormányzati honlap kialakításának megrendeléséről 6/2013. (II.07.) számú határozatot Vasivíz Zrt üzemeltetési szerződés módosításáról 7/2013. (II.07.) számú határozatot Pulay Tünde kéréséről 8/2013. (II.07.) számú határozatot Csicsergő Óvoda Társulási Tanácsába tag delegálásáról

2 Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének j e g y z ő k ö n y v e Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 7-én órakor megtartott nyílt testületi ülésén. Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Torony Kovács György polgármester Csiszár József alpolgármester Csercsics Antal, Joó Béláné, Joó Imre, Dr Csapó Tamás, Rácz István képviselők (7 fő) Tanácskozási joggal: Lakics Monika jegyző Kovács György polgármester köszöntötte a jelen lévőket, megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy a héttagú testületből hat megválasztott képviselő és a polgármester jelen van. A testület határozatképes, megnyitotta az ülést. Javaslatára a testület a nyílt ülés napirendjét egyhangúlag (7 igen szavazat) az alábbiak szerint elfogadta: Napirend: 1./ KEOP 5.5.0/A pályázat benyújtása Ea.: polgármester 2./ Képviselők tiszteletdíjának felülvizsgálata Ea.: polgármester 3./ Háziorvossal kötött szerződés módosítása Ea.: polgármester 4./ Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló Megállapodás módosítása Ea.: polgármester 5./ Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók Ea: polgármester 1./ napirendi pont megtárgyalása: Kovács György: A korábbi ülésünkön már volt szó arról, hogy a hivatal épületének felújítására pályázatot nyújtunk be. Ebben a határozatban döntött a képviselő-testület az önrész mértékéről is. Most megjelent már a pontos pályázati kiírás és elkészültek a tervek is, illetve most már pontosan ismerjük a felújítás költségeit. Meghívtam az ülésre Szele Lászlót, aki a terveket készítette és megkérem, hogy ismertesse a felújítás részleteit illetve a költségeket. Szele László ismertette a képviselőkkel a tervezett felújítás elemeit, elmondta, hogy az energiamegtakarítás a cél, ennek érdekében nyílászárócserére, külső szigetelésre, kazáncserére, a fűtésrendszer felújítására és belül egy álmennyezet kialakítására kerülne sor a pályázati támogatás segítségével. Ismertette a teljes beruházás költségeit, az önrész mértékét. Elmondta, hogy az önrész 15 %, a pályázat szállítói finanszírozással kerül

3 megvalósításra, vagyis csak az önrész összegét kell az önkormányzatnak kifizetni a szállító felé, a fennmaradó összeget pedig, ami a pályázati támogatás, közvetlenül a szállító kapja meg a támogatást folyósító szervtől. Joó Imre: A tetőcserét a pályázat nem támogatja? Szele László: Sajnos azt nem. Rácz István: A kérdés, hogy lesz-e majd az önerőre pénze az önkormányzatnak. Joó Imre: Az nem kérdés, hogy az épületre nagyon ráfér a felújítás. Kovács György elmondta, hogy remélhetőleg lesz forrás az önerőre, ezt követően javasolta az ismertettek alapján a pályázat benyújtását, az önrész biztosítását. Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel (6 igen, 1 tartózkodás szavazat) a következő határozatot hozta: 1/2013. (II.07.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP /A épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című pályázati kiírás alapján pályázatot kíván benyújtani az önkormányzati hivatal fejlesztésére. 1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 9791 Torony, Rohonczi u A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Torony 90 hrsz. 3. A projekt megnevezése: Községi Önkormányzat Torony épületenergetikai fejlesztése 4. A pályázati konstrukció száma, megnevezése: KEOP /A, Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása 5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: ,- Ft 6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége): ,- Ft 7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai: ,- Ft saját forrás 8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: ,- Ft Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a évi költségvetésében elkülöníti. Felelős: polgármester 2./ napirendi pont megtárgyalása: Kovács György: A következő előterjesztés a képviselők tiszteletdíjának felülvizsgálata. Egy javaslat érkezett, aminek alapján elkészült a rendelettervezet, amit mindenki megkapott. Kérem a képviselőket mondják el véleményüket.

4 Dr Csapó Tamás: Én voltam az, aki a javaslatot megfogalmaztam. Lehet, hogy nem a legjobb időpontban, de három indokom is van, amiért ezt kértem napirendbe venni. Egyrészt ez év elejétől megszűnt egy bizottság, az intézménykoordináló bizottság, mivel az iskola állami fenntartásba került, másrészt 2007 óta a tiszteletdíjakban nem volt változás, harmadrészt pedig az, hogy a képviselők száma tízről hétre csökkent a legutóbbi választásoktól a jogszabályváltozások kapcsán. Az általam javasolt változás alapján készült el a rendelettervezet. Rácz István: Az a véleményem, hogy ebben a szorult helyzetben nem látom jónak, hogy a képviselők tiszteletdíját emeljük. Kovács György: Nekem is aggályaim vannak ezzel kapcsolatban. Én épp az ellenkezőjét szeretném kérni a képviselő-testülettől. Ha csak az adók tekintetében nézem az elvonásokat, amiatt is nagyon mértékben csökken a költségvetés. Igy az utak felújítása és az egyéb terveink megvalósulása is kétséges. Sorolhatnám a ravatalozótól az utakig azt a sok feladatot, amit meg kell oldani. A tiszteletdíj éves összege több pályázathoz is elég lenne önerőnek. Négy év alatt több mint 23 millió forint a képviselők tiszteletdíja. Természetesen a testület dönt, én csak a véleményemet mondom el. Rácz István: Nem gondoltam, hogy pont te így reagálsz erre az előterjesztésre. Te bizonyítottad be, hogy ebben a faluban nincs szükség főállású polgármesterre. Nem akartam abba a vitába belemenni, hogy mekkora összeg mikor mire fogyott el. Remélem, hogy majd látni fogjuk azt is. A polgármesteri tiszteletdíjnál is ki lehetne számolni, hogy ott is mekkora megtakarítás lenne. Joó Béláné: Én is csak az elmúlt év pazarló gazdálkodását tudnám kiemelni, illetve azon is el kellene gondolkodni, hogy most, hogy az állam átvette az iskola fenntartását és üzemeltetését, akkor szükség van-e három főállású önkormányzati dolgozóra. Sok mindent át kellene gondolnunk és tenni is kellene ellene Joó Imre: Én is meglepődtem a polgármester reagálásán. Amikor képviselő voltál, akkor te sem mondtad soha, hogy nincs szükség tiszteletdíjra. Én már harminc éve az önkormányzatnál vagyok polgármesterként, képviselőként. Soha nem a tiszteletdíjért dolgoztam, ahogy szerintem a képviselőtársaim sem. Mindannyian nagyon sok társadalmi feladatot is ellátunk, ellentétben a polgármesterrel, aki még a megjelenésével sem tiszteli meg a rendezvényeiket. Az elmúlt években két nagy intézmény is feladatként megszűnt az önkormányzatnál, az egészségügy és az iskola. Azt mondom, hogy akkor ne emeljünk tiszteletdíjat, ne legyen az, hogy mi vagyunk az okai annak, hogy nem fejlődik a falu, mert elvisszük a pénzt, de akkor a polgármesternek is el kell gondolkodnia, hogy szükség van-e főállású polgármesterre. Az elmúlt két évben gyakorlatilag semmi nem történt, csak elfolyt a pénz. Csiszár József: A parkba hordott földdel két éve nem történt semmi. Ezen kívül a tornacsarnoknál a deszkák lefestése is elmaradt. Ezek is ebből a pénzből lesznek megoldva? Kovács György: Maradt meg tavalyról is pénz. A rossz idő miatt a belső felújításokat végeztük el. Az öltőzőkben ajtókat, csapokat, csaptelepeket kellene cserélni, oda legalább 500 e forintot kell betervezni, hogy működni tudjon. A pazarló gazdálkodással kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy én annyit tudtam költeni, amennyit nekem a testület megszavazott. Én annak idején főállású polgármesterként indultam el, akkor ezzel nem volt semmi probléma. A tiszteletdíj emelésről van egy véleményem, azt mondtam el, de ettől a testület úgy dönt ahogy akar. Dr Csapó Tamás: Mégegyszer szeretném elmondani, hogy a tiszteletdíj emelés nem akkora összegű többletteher, mint azt esetleg gondolja valaki, hiszen a megszűnt bizottság miatt felszabadult összeg csökkenti a többletet. Nem hiszem, hogy szégyenkeznünk kellene miatta, hiszen hat éve nem volt emelés, azóta legalább 32 %-os volt az infláció.

5 Kovács György polgármester ezt követően kérte a képviselőket szavazzanak a rendelettervezet elfogadásáról. Ezzel a képviselők egyetértettek. Több kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot követően a képviselő-testület minősített többséggel (5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazat) megalkotta 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletét a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, mely rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Csercsics Antal: Egy kérdést tennék fel a polgármester úr felé. Amikor azt javasoltad, hogy ne történjen meg az emelés, mivel ötmillió forintba kerül a képviselő-testület, akkor most a rendelet elfogadásakor miért szavaztál igennel? Ez kettős beszéd polgármester úr, mivel ha egy témára egyszer azt a javaslatot teszem, hogy nem, akkor öt percre rá nem mondom azt, hogy igen. Ez kettős beszéd. Kovács György: Hagyd abba ezt a Mónika-showt, nem a Csercsics Faiparnál vagy. Csercsics Antal: Én mint képviselő-testület tag beszélhetek, hiszen szót kaptam. Kovács György: Köszönöm a véleményedet. Szavazati jogom van, úgy szavazok, ahogy akarok. Csercsics Antal: A szavazat el van fogadva, de ez kettős beszéd, tiszteletlen a testülettel szemben, ahogy viselkedsz. Polgármester úr, buta vagy, gusztustalan ahogy viselkedsz és jegyzőkönyvbe kérem rögzíteni. Kovács György: Én meg téged tartalak gusztustalannak, visszautasítom ezt a hangnemet. Sokat gondolsz magadról, a feleségednek nem sikerült belőled úriembert faragni. Csercsics Antal: Az a te magánügyed, hogy mit gondolsz, én pedig a közös ügy miatt szóltam. 3./ napirendi pont megtárgyalása: Kovács György: A háziorvossal kötött szerződésünk felülvizsgálata a következő feladat. Az alapszerződés néhány pontját érinti a módosítási javaslat, amit jogszabályváltozások indokolnak. Lakics Monika jegyző ismertette a módosítást. Joó Imre: Azt bele kellene írni a praxisjog csökkenése esetére előírt kártalanításhoz, hogy a kártalanítás annak az önkormányzatnak a feladata, amelyik a praxisjogot csökkenti. Nehogy ebből később félreértés legyen és egységesen mindhárom önkormányzatnak fizetnie kelljen. Dr Csapó Tamás: Egyetértek, ez a későbbi viták elkerülése érdekében fontos lehet. Kovács György kérte az előterjesztést az elhangzott változtatással elfogadni. 2/2013. (II.07.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr Sudár Zsuzsanna háziorvossal kötött háziorvosi vállalkozási szerződés a háziorvosi szolgálat területi ellátására I. számú módosítását az előterjesztéssel egyezően elfogadja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat képviseletében aláírja.

6 Felelős: polgármester 4./ napirendi pont megtárgyalása: Kovács György: A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló Megállapodásunk is módosításra szorul. A módosítást néhány pontosítás indokolja, amit az elfogadást követően kiadott iránymutatások tartalmaztak. Ismertette a módosítást, majd kérte azt az előterjesztéssel egyezően elfogadni. 3/2013. (II.07.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló Megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztéssel egyezően elfogadja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja. Felelős: polgármester 5./ napirendi pont megtárgyalása: Kovács György: A Klebersberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés elfogadására kerülne sor. A szerződés tervezetét mindenki megkapta. A toronyi iskola épületének használatáról van szó, amiben a dozmati önkormányzatnak is van egy része. A szerződés értelmében a KIK vagyonkezelésbe veszi az iskola épületét a benne található ingóságokkal együtt, vagyis oktatási célokra használja. Ismertette a szerződés tartalmát. Elmondta, hogy a szerződésben az iskola vagyonkezelésbe adásáról van szó. A tornacsarnok azért nem szerepel a szerződésben, mivel annak a vagyonkezelésbe adása esetén az önkormányzati használat korlátozott lenne. A képviselő-testületnek most határozatban kellene rendelkezni arról, hogy a sportcsarnokra milyen mértékű használati jogot biztosít és milyen ellentételezés fejében. Joó Imre: Lehet, hogy jobban jártunk volna, ha vagyonkezelésbe adjuk a tornacsarnokot is, mivel akkor a költségeket a KIK állná. Lakics Monika elmondta, hogy az iskolával történő egyeztetés alapján a tornacsarnok működtetésének költsége ,- Ft/hó összeget tesz ki. Ez az összeg a számlák ismeretében még módosulhat. A vagyonkezelési szerződés elfogadásakor a határozatban a közüzemi költségek viseléséről is határozni kellene. Javaslom a szerződést az előterjesztéssel egyezően elfogadni, de a határozatba belefoglalni, hogy az önkormányzat az iskolai testnevelési és az iskolai nevelésoktatáshoz kapcsolódó egyéb feladatok ellátásához - ezek arányában - határozatlan időre ingyenes használati jogot biztosít az Általános Iskola számára a 100/A/2 hrsz-ú, Sportterem megnevezésű ingatlanra. Az önkormányzat minden év szeptember 1. és a következő év június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan, a sportterem működtetéséhez kapcsolódó teljes közüzemi költség 50 %-át január 1. napjától Ft/hó összeget - negyedévi bontásban számlázza a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

7 felé. Az Önkormányzat a használattal kapcsolatos költségek meghatározását minden év január 31-ig a közüzemi díjak változásának ismeretében felülvizsgálhatja. 4/2013. (II.07.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal a Toronyi Általános Iskola (9791 Torony, Petőfi u. 2. szám, hrsz. 100/A/1) vagyonkezelésére kötendő vagyonkezelési szerződést az előterjesztéssel egyezően, de azzal a kitétellel fogadja el, hogy: az Önkormányzat az iskolai testnevelési és az iskolai nevelés-oktatáshoz kapcsolódó egyéb feladatok ellátásához - ezek arányában - határozatlan időre ingyenes használati jogot biztosít az Általános Iskola számára a 100/A/2 hrsz-ú, Sportterem megnevezésű ingatlanra. Az Önkormányzat minden év szeptember 1. és a következő év június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan, a Sportterem működtetéséhez kapcsolódó teljes közüzemi költség 50 %-át január 1. napjától Ft/hó összeget - negyedévi bontásban számlázza a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé. Az Önkormányzat a használattal kapcsolatos költségek meghatározását minden év január 31-ig a közüzemi díjak változásának ismeretében felülvizsgálhatja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat képviseletében aláírja. Felelős: polgármester 6./ napirendi pont megtárgyalása: a.) Kovács György: Az önkormányzat honlapja már eléggé elavult. Ezzel kapcsolatban a Juhász Zsolt megkeresett több céget, akik megújítanák a honlapot. Átadnám a szót a Zsoltnak. Juhász Zsolt elmondta, hogy több helyről kért árajánlatot. A legkedvezőbb ajánlat szerint 40 ezer forint díj fejében megszerkesztik az önkormányzat új honlapját és két évig biztosítják a domain-nevet is. Ez úgy gondolja nagyon kedvező ár, fontos lenne a honlap korszerűsítése. Kovács György javasolta a honlap megrendelését 42 ezer forint + ÁFA összegű vállalási díj ellenében. 5/2013. (II.07.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli az IT-Nav Hungary Kft 3300 Eger, Hatvani kapu tér 8. 3/21. szám alatti vállalkozástól Torony Község Önkormányzata honlapjának megújítását és a torony.hu domain-név fenntartását

8 két évre ,- Ft + ÁFA vállalkozói díj ellenében. A vállalkozói díj összegét az önkormányzat évi költségvetésébe betervezi. Felelős: polgármester b.) Kovács György: A Vasivíz Zrt megküldte a 24384/2004. számú, a Szombathely Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés) üzemeltetési szerződése 1/1. mellékletének 40., 41. számú módosított létesítményjegyzékeit elfogadásra. Kérem azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadni. 6/2013. (II.07.) számú határozat: 1./ Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 24384/2004. számú, a Szombathely Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés) üzemeltetési szerződése 1/1. mellékletének 40., 41. számú módosított létesítményjegyzékeit az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított melléklet aláírására. Felelős: polgármester c.) Kovács György: Pulay Tünde kéréssel fordult az önkormányzathoz. A korábbi években már két alkalommal megkereste a képviselő-testületet szó szerint ugyanezzel a kéréssel. Lakics Monika jegyző ismertette Pulay Tünde kérelmét. A képviselők elmondták, hogy ismerik a problémát és már több alkalommal is tárgyaltak a kérésről. A képviselő-testület álláspontja változatlan, a rendezési tervet nem kívánják módosítani és Pulay Tündétől a 839 hrsz-ú területet nem kívánják megvásárolni. 7/2013. (II.07.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pulay Tünde 9700 Szombathely, Szent László király u. 27. szám alatti lakos kérése alapján a település rendezési tervét nem kívánja módosítani. Pulay Tünde által felajánlott, a tulajdonát képező Torony 839 hrsz-ú területet megvásárolni nem kívánja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Pulay Tündét a képviselőtestületi döntésről értesítse.

9 Felelős: polgármester Határidő: február 25. d.) Kovács György: Korábbi testületi ülésünkön új társulási megállapodást fogadtunk el az óvoda működtetésére vonatkozóan. A jogszabály értelmében Társulási Tanács hoz döntéseket bizonyos kérdésekben. A Társulási Tanácsra vonatkozóan a megállapodásban rögzítettük, hogy két fő tagot Torony Község Önkormányzata delegál. Javaslom, hogy a két delegált tag legyen Dr Csapó Tamás és Joó Imre. 8/2013. (II.07.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda Társulási Tanácsába Dr. Csapó Tamást és Joó Imrét delegálja. Felelős: polgármester Kérdések, bejelentések, tájékoztatók: Kovács György: Az iskola ügyében a perben december 20-án döntés született. Bucsu önkormányzatát 4,5 millió forint megfizetésére kötelezte a bíróság. Ezen felül viszont 900 ezer forint a perköltség, amit meg kell fizetnünk, mivel megosztott felelősséget állapított meg a bíróság. A többi önkormányzat úgy tudom nem fellebbezett, mi sem fellebbeztünk, mivel akkor még további perköltséget kellene megfizetni, azt pedig annak, aki a fellebbezést benyújtja. Csercsics Antal: Ha Bucsutól nyertünk, akkor miért kell perköltséget fizetnünk? Dr Csapó Tamás: Bucsutól nyertünk Sétől pedig nem? Joó Imre: Az a véleményem, hogy a fellebbezésről is képviselő-testületnek kellett volna dönteni, hiszen a per elindításáról is a képviselő-testület döntött. Kovács György válaszában elmondta, hogy perköltséget a megosztott felelősség miatt kell fizetni. Sé tekintetében nem ítélt meg a bíróság semmit. A fellebbezésről is végül is a képviselő-testületnek kellett volna dönteni, december 20-a után nagyon rövid idő állt rendelkezésre a döntésre. Dr Csapó Tamás: Az előző ülést követően bál volt a sportcsarnokban. Erről a polgármester telefonon egyeztetett a képviselőkkel. Nyomatékosan kérem, hogy a továbbiakban ilyen ne legyen, az ilyen kérdések képviselő-testületi üléseken legyenek megbeszélve, hogy halljuk egymás véleményét. Rácz István véleménye az volt, hogy az ilyen kérdésekben a polgármester egyedül is tud dönteni. Ennél nagyobb dolgokban is dönt egyedül. Csiszár József: A dozmati kutyás teljesen lekerítette az utat, teljesen tönkre is tette, azzal is kell valamit kezdeni. Joó Imre: Én a Vas Népe-ben megjelent SMS-re reagálnék. A polgármester megválaszolta az SMS-t és a válasza igaz volt. Az utak állapota a lakóparkban viszont tényleg szörnyű, valamit tenni kell abban a kérdésben is. Az önkormányzat nem tudja megcsináltatni az utakat, de az ott élő emberek is toronyi emberek. Dr Csapó Tamás: Azt én sem gondolom, hogy az önkormányzat vegye át az utakat, de az ott élőkkel közösen lehetne valamit tenni. Ha lenne ott egy civil szervezet, akkor az

10 önkormányzat azt a szervezetet tudná támogatni, közösen összefogva tudnánk megoldást találni. Baleset is lehet ebből, hogy ilyen rosszak az utak. Mielőbb le kell ülni az ott élőkkel és beszélni kell a lehetséges megoldásról. Dr Schermann Vera: Mivel itt régóta fennálló problémáról van szó, én még korábban képviselőként is találkoztam a dologgal. Az önkormányzatnak minden jogilag lehetséges dolgot meg kell tenni, de csak annyit ami jogilag lehetséges. Ha azt megtette, akkor viszont az ott élőknek meg kell érteniük, hogy ennyit tehetett az önkormányzat. Ugyanez a helyzet a kutyással is. Osztrosits Tamás: A Rohonczi utcában nincs kitéve a település kezdete, és a település vége tábla. Ezen kívül méterenként kátyús a padka. A hó eltakarítása kinek a feladata az utakról? Rácz István: Nem értem a Tamás felvetését. A padkázásról már többször beszéltünk, ezt nem akarjuk a lakókra hárítani, igaz, hogy ősszel elmaradt a kátyúzás, de azt az önkormányzat meg fogja oldani. A hó eltakarítását évek óta én végzem, mindenhol le volt takarítva az út. Én teljesen ingyen végzem ezt, köszönet nem nagyon van érte, viszont ha valamilyen kár van, akkor azonnal szólnak, hogy térítsem meg a kárt. Csiszár József: A Rácz képviselő úr segítségét szeretném megköszönni, mert nem sok olyan település van, ahol ilyen rendesen takarítják az utakat. Vidos László: Szeretném megkérdezni a polgármester urat, hogy a dombra valamilyen érdesítő szóróanyagot lehetne-e lerakni kupacokba, hogy ha jeges az út, azt el lehetne teríteni. Csercsics Antal: A cégünknél van engedélyezett érdesítő anyag, síkos időben szívesen adunk ingyenesen, csak be kell érte jönni. Tavaly az utolsó ülésen szó volt róla, hogy lesz még egy közös vacsora. Ezen a polgármesteren kívül mindannyian részt vettünk. Kovács György: családi problémám volt, ezért nem tudtam részt venni. Joó Imre: Saját tapasztalatból mondom, hogy egy polgármesternek többet el kell viselnie. Ha nem tudtál eljönni, legalább egy telefont megérdemeltünk volna, hogy értesíts minket. Kovács György: A hóeltakarítással kapcsolatban szeretném én is megköszönni a Rácz István segítségét. Javasolnám, hogy a jövőben ezt ne ingyenesen végezze, az önkormányzat kössön vele szerződést. Az ilyen munkáért máshol legalább ezer forintot elkérnek óránként. Rácz István: Én mindig is vállaltam és vállalom is a hóeltakarítást. Ezután is meg fogom oldani, ezért én nem fogok elfogadni semmit. Dr Csapó Tamás: Lehet, hogy más módon kellene inkább elismerni a Rácz képviselő úr munkáját, mivel ő ennyire tiltakozik és nem fogadja el a pénzt. Joó Imre: Egy tanulságot mindenesetre vonjunk le polgármester úr. Amikor te azt emlegetted, hogy mennyibe kerülnek a képviselők, ilyenkor azt is figyelembe kell venni, hogy a képviselők tesznek is. Örvendetes az is, hogy az újság végre megjelent. A szerkesztőbizottság dolgozott azon, hogy mi legyen az újságban, ennek ellenére az újságban semmi nem volt abból, hogy a képviselő-testület mit dolgozott, a művelődési ház felújításáról, a falunapról sem volt szó benne. A díszpolgári címekről sem, a Toronyért díjról sem, arról sem, hogy nyugdíjba ment a jegyző. A Juhász Zsolt rád hivatkozott, hogy nem kapott ebben segítséget. A következő újságban az ilyen hírek legyenek Dr Schermann Vera: A szerkesztő bizottságnak én is tagja voltam. Korábban ez szokás volt, hogy addig nem ment a lap a nyomdába, amíg a szerkesztő bizottság nem hagyta jóvá. A jövőben is jó lenne, ha így működhetne. Kovács György: Rendben van, a jövőben így lesz. A Gerbosits János azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy az önkormányzati lakásnál, ahol lakik a tetőszigeteléshez az önkormányzat vegyen kőzetgyapotot, illetve a lépcsőhöz lapokat. Ő a munkát elvégzi.

11 Csercsics Antal: A kőzetgyapot önmagában nem elég, alul-felül párazáró fólia kell. Az újsághoz még annyit fűznék, hogy a cikkíráshoz megfelelő erkölcsi alap is kell. Ha nem te írtad a cikket, akkor pedig nem szabadott volna a nevedet odaírni. Csiszár József: Azt is lehet, hogy vegyék meg és a lakbérből levonjuk a számla alapján. A sportcsarnok melletti területet is rendbe kellene tenni, nagyon ronda. A Felszabadulás utcában a növényzet kilóg a járdára, szólni kell ott a tulajdonosnak, hogy nyírja le. Kovács György: Akkor a Gerbosits Jánossal megbeszélem, hogy csinálja meg a lépcsőn a lapozást. A szigetelésre meg visszatérünk majd. Az Őrségi Vízrendezési Társulás levelet írt, a szolgáltatásait ajánlja fel. Rácz István: Az Őrségi Vízrendezési Társulás végezze el ami a dolga. Mint a bizottság elnöke tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a vagyonnyilatkozatok hiánytalanul beérkeztek. Csercsics Antal: Én szeretném megkérdezni, hogy a sportcsarnokban tartott bál után volte probléma a parkettával? Kovács György: nem volt. Csercsics Antal: Akkor a jövőben is nyugodtan adjuk oda a termet. Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést órakor bezárta. kelt, mint első oldalon Lakics Monika körjegyző Kovács György polgármester

12 K i m u t a t á s a én tartott nyílt képviselő-testületi ülésen meghozott rendeletekről és határozatokról A rendelet száma (a zárójelben a kihirdetés napja szerepel) 1. 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendelet A rendelet címe az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről A rendelet hatályba lépése Módosított rendelet címe, száma Hatályon kívül helyezett rendelet címe, száma A képviselői és bizottsági tiszteletdíjak megállapításáról szóló 6/1998. (X.28.) A2 Kód A határozat száma Kód 1. 1/2013. (II.07.) számú határozatot D6 2. 2/2013. (II.07.) számú határozatot K1 3. 3/2013. (II.07.) számú határozatot E /2013. (II.07.) számú határozatot J4 5. 5/2013. (II.07.) számú határozatot Z1 6. 6/2013. (II.07.) számú határozatot D7 7. 7/2013. (II.07.) számú határozatot Z1 8. 8/2013. (II.07.) számú határozatot E

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 10/2012. (XI.19.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 23- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 23- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 23- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 8/2014. (VII.31.) önkormányzati rendeletet az egyes lakossági csoportok támogatásáról

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

7/2013. (II.13.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal

7/2013. (II.13.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2/E/TDF/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes

Részletesebben

7/2014. (I.29.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal

7/2014. (I.29.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2/E/TDF/2014. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 29-i nyílt együttes ülésének

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 3/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (III.28.) önkormányzati et a talajterhelési díjról 6/2013. (III.28.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 2/2011.jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 3-án megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 21- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 21- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 21- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (I.21.) számú határozatot Leier-pályázatról 2/2014. (I.21.) számú határozatot

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletet a szociális igazgatásról és az egyes szociális

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 3/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (III.28.) számú határozatot a 27/2012. (IV.11.) önkormányzati határozat módosításáról

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Készült december 5.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Készült december 5.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2012. december 5.-én megtartott soronkívüli ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2012. december 5.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

a u g u s z t u s 15- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

a u g u s z t u s 15- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének december 9-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének december 9-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. december 9-én megtartott testületi ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2012.szeptember 12-én megtartott együttes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2012.szeptember 12-én megtartott együttes üléséről. Torony község Önkormányzata T o r o n y Dozmat község Önkormányzata D o z m a t 5/2012. jkv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2012.szeptember

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 17- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 17- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 17- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 57/2013. (VII.17.) számú határozatot a Szabadság u. 5. szám alatti ingatlan megvásárlásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 26-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 26-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 26-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. június 17. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 39/2010. (VI.17.) Z1

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 13. Száma: 1-9/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

26/2014. (IV.28.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal

26/2014. (IV.28.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 4/E/TDF/2014. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-i nyílt együttes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 3/2012. jkv. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 12-én megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. január 12-én megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Község képviselő-testület Kamond Szám: 372-14/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 26- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 26- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 9/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 26- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 86/2012. (X.26.) számú határozatot járási hivatalok létrehozásáról szóló megállapodás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének április 27-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének április 27-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2016. április 27-én megtartott testületi ülésén Helye: Toronyi Közös Önkormányzat hivatali helyiségében

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

Polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a polgármester és 2 fő képviselő jelen van.

Polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a polgármester és 2 fő képviselő jelen van. Dámóc község önkormányzat képviselő-testülete. Száma: 1/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Dámóc község önkormányzat képviselő-testületének 2014. január 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 07-én, hétfőn 19.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK ÉV

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK ÉV HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK 2013. ÉV 1/2013. (II.07.) számú határozatot KEOP pályázat benyújtásáról 2/2013. (II.07.) számú határozatot a háziorvossal kötött szerződés 3/2013. (II.07.) számú

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e J e g y z ők ö n y v : K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról Az ülés helye: IKSZT épület I k l ó d b ö

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben