Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve"

Átírás

1 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről 1/2013. (II.07.) számú határozatot KEOP pályázat benyújtásáról 2/2013. (II.07.) számú határozatot a háziorvossal kötött szerződés módosításáról 3/2013. (II.07.) számú határozatot a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás módosítása közös 4/2013. (II.07.) számú határozatot Klebersberg Intézményfenntartó Központtal vagyonkezelői szerződés kötéséről 5/2013. (II.07.) számú határozatot Önkormányzati honlap kialakításának megrendeléséről 6/2013. (II.07.) számú határozatot Vasivíz Zrt üzemeltetési szerződés módosításáról 7/2013. (II.07.) számú határozatot Pulay Tünde kéréséről 8/2013. (II.07.) számú határozatot Csicsergő Óvoda Társulási Tanácsába tag delegálásáról

2 Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének j e g y z ő k ö n y v e Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 7-én órakor megtartott nyílt testületi ülésén. Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Torony Kovács György polgármester Csiszár József alpolgármester Csercsics Antal, Joó Béláné, Joó Imre, Dr Csapó Tamás, Rácz István képviselők (7 fő) Tanácskozási joggal: Lakics Monika jegyző Kovács György polgármester köszöntötte a jelen lévőket, megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy a héttagú testületből hat megválasztott képviselő és a polgármester jelen van. A testület határozatképes, megnyitotta az ülést. Javaslatára a testület a nyílt ülés napirendjét egyhangúlag (7 igen szavazat) az alábbiak szerint elfogadta: Napirend: 1./ KEOP 5.5.0/A pályázat benyújtása Ea.: polgármester 2./ Képviselők tiszteletdíjának felülvizsgálata Ea.: polgármester 3./ Háziorvossal kötött szerződés módosítása Ea.: polgármester 4./ Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló Megállapodás módosítása Ea.: polgármester 5./ Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók Ea: polgármester 1./ napirendi pont megtárgyalása: Kovács György: A korábbi ülésünkön már volt szó arról, hogy a hivatal épületének felújítására pályázatot nyújtunk be. Ebben a határozatban döntött a képviselő-testület az önrész mértékéről is. Most megjelent már a pontos pályázati kiírás és elkészültek a tervek is, illetve most már pontosan ismerjük a felújítás költségeit. Meghívtam az ülésre Szele Lászlót, aki a terveket készítette és megkérem, hogy ismertesse a felújítás részleteit illetve a költségeket. Szele László ismertette a képviselőkkel a tervezett felújítás elemeit, elmondta, hogy az energiamegtakarítás a cél, ennek érdekében nyílászárócserére, külső szigetelésre, kazáncserére, a fűtésrendszer felújítására és belül egy álmennyezet kialakítására kerülne sor a pályázati támogatás segítségével. Ismertette a teljes beruházás költségeit, az önrész mértékét. Elmondta, hogy az önrész 15 %, a pályázat szállítói finanszírozással kerül

3 megvalósításra, vagyis csak az önrész összegét kell az önkormányzatnak kifizetni a szállító felé, a fennmaradó összeget pedig, ami a pályázati támogatás, közvetlenül a szállító kapja meg a támogatást folyósító szervtől. Joó Imre: A tetőcserét a pályázat nem támogatja? Szele László: Sajnos azt nem. Rácz István: A kérdés, hogy lesz-e majd az önerőre pénze az önkormányzatnak. Joó Imre: Az nem kérdés, hogy az épületre nagyon ráfér a felújítás. Kovács György elmondta, hogy remélhetőleg lesz forrás az önerőre, ezt követően javasolta az ismertettek alapján a pályázat benyújtását, az önrész biztosítását. Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel (6 igen, 1 tartózkodás szavazat) a következő határozatot hozta: 1/2013. (II.07.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP /A épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című pályázati kiírás alapján pályázatot kíván benyújtani az önkormányzati hivatal fejlesztésére. 1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 9791 Torony, Rohonczi u A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Torony 90 hrsz. 3. A projekt megnevezése: Községi Önkormányzat Torony épületenergetikai fejlesztése 4. A pályázati konstrukció száma, megnevezése: KEOP /A, Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása 5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: ,- Ft 6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége): ,- Ft 7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai: ,- Ft saját forrás 8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: ,- Ft Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a évi költségvetésében elkülöníti. Felelős: polgármester 2./ napirendi pont megtárgyalása: Kovács György: A következő előterjesztés a képviselők tiszteletdíjának felülvizsgálata. Egy javaslat érkezett, aminek alapján elkészült a rendelettervezet, amit mindenki megkapott. Kérem a képviselőket mondják el véleményüket.

4 Dr Csapó Tamás: Én voltam az, aki a javaslatot megfogalmaztam. Lehet, hogy nem a legjobb időpontban, de három indokom is van, amiért ezt kértem napirendbe venni. Egyrészt ez év elejétől megszűnt egy bizottság, az intézménykoordináló bizottság, mivel az iskola állami fenntartásba került, másrészt 2007 óta a tiszteletdíjakban nem volt változás, harmadrészt pedig az, hogy a képviselők száma tízről hétre csökkent a legutóbbi választásoktól a jogszabályváltozások kapcsán. Az általam javasolt változás alapján készült el a rendelettervezet. Rácz István: Az a véleményem, hogy ebben a szorult helyzetben nem látom jónak, hogy a képviselők tiszteletdíját emeljük. Kovács György: Nekem is aggályaim vannak ezzel kapcsolatban. Én épp az ellenkezőjét szeretném kérni a képviselő-testülettől. Ha csak az adók tekintetében nézem az elvonásokat, amiatt is nagyon mértékben csökken a költségvetés. Igy az utak felújítása és az egyéb terveink megvalósulása is kétséges. Sorolhatnám a ravatalozótól az utakig azt a sok feladatot, amit meg kell oldani. A tiszteletdíj éves összege több pályázathoz is elég lenne önerőnek. Négy év alatt több mint 23 millió forint a képviselők tiszteletdíja. Természetesen a testület dönt, én csak a véleményemet mondom el. Rácz István: Nem gondoltam, hogy pont te így reagálsz erre az előterjesztésre. Te bizonyítottad be, hogy ebben a faluban nincs szükség főállású polgármesterre. Nem akartam abba a vitába belemenni, hogy mekkora összeg mikor mire fogyott el. Remélem, hogy majd látni fogjuk azt is. A polgármesteri tiszteletdíjnál is ki lehetne számolni, hogy ott is mekkora megtakarítás lenne. Joó Béláné: Én is csak az elmúlt év pazarló gazdálkodását tudnám kiemelni, illetve azon is el kellene gondolkodni, hogy most, hogy az állam átvette az iskola fenntartását és üzemeltetését, akkor szükség van-e három főállású önkormányzati dolgozóra. Sok mindent át kellene gondolnunk és tenni is kellene ellene Joó Imre: Én is meglepődtem a polgármester reagálásán. Amikor képviselő voltál, akkor te sem mondtad soha, hogy nincs szükség tiszteletdíjra. Én már harminc éve az önkormányzatnál vagyok polgármesterként, képviselőként. Soha nem a tiszteletdíjért dolgoztam, ahogy szerintem a képviselőtársaim sem. Mindannyian nagyon sok társadalmi feladatot is ellátunk, ellentétben a polgármesterrel, aki még a megjelenésével sem tiszteli meg a rendezvényeiket. Az elmúlt években két nagy intézmény is feladatként megszűnt az önkormányzatnál, az egészségügy és az iskola. Azt mondom, hogy akkor ne emeljünk tiszteletdíjat, ne legyen az, hogy mi vagyunk az okai annak, hogy nem fejlődik a falu, mert elvisszük a pénzt, de akkor a polgármesternek is el kell gondolkodnia, hogy szükség van-e főállású polgármesterre. Az elmúlt két évben gyakorlatilag semmi nem történt, csak elfolyt a pénz. Csiszár József: A parkba hordott földdel két éve nem történt semmi. Ezen kívül a tornacsarnoknál a deszkák lefestése is elmaradt. Ezek is ebből a pénzből lesznek megoldva? Kovács György: Maradt meg tavalyról is pénz. A rossz idő miatt a belső felújításokat végeztük el. Az öltőzőkben ajtókat, csapokat, csaptelepeket kellene cserélni, oda legalább 500 e forintot kell betervezni, hogy működni tudjon. A pazarló gazdálkodással kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy én annyit tudtam költeni, amennyit nekem a testület megszavazott. Én annak idején főállású polgármesterként indultam el, akkor ezzel nem volt semmi probléma. A tiszteletdíj emelésről van egy véleményem, azt mondtam el, de ettől a testület úgy dönt ahogy akar. Dr Csapó Tamás: Mégegyszer szeretném elmondani, hogy a tiszteletdíj emelés nem akkora összegű többletteher, mint azt esetleg gondolja valaki, hiszen a megszűnt bizottság miatt felszabadult összeg csökkenti a többletet. Nem hiszem, hogy szégyenkeznünk kellene miatta, hiszen hat éve nem volt emelés, azóta legalább 32 %-os volt az infláció.

5 Kovács György polgármester ezt követően kérte a képviselőket szavazzanak a rendelettervezet elfogadásáról. Ezzel a képviselők egyetértettek. Több kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot követően a képviselő-testület minősített többséggel (5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazat) megalkotta 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletét a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, mely rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Csercsics Antal: Egy kérdést tennék fel a polgármester úr felé. Amikor azt javasoltad, hogy ne történjen meg az emelés, mivel ötmillió forintba kerül a képviselő-testület, akkor most a rendelet elfogadásakor miért szavaztál igennel? Ez kettős beszéd polgármester úr, mivel ha egy témára egyszer azt a javaslatot teszem, hogy nem, akkor öt percre rá nem mondom azt, hogy igen. Ez kettős beszéd. Kovács György: Hagyd abba ezt a Mónika-showt, nem a Csercsics Faiparnál vagy. Csercsics Antal: Én mint képviselő-testület tag beszélhetek, hiszen szót kaptam. Kovács György: Köszönöm a véleményedet. Szavazati jogom van, úgy szavazok, ahogy akarok. Csercsics Antal: A szavazat el van fogadva, de ez kettős beszéd, tiszteletlen a testülettel szemben, ahogy viselkedsz. Polgármester úr, buta vagy, gusztustalan ahogy viselkedsz és jegyzőkönyvbe kérem rögzíteni. Kovács György: Én meg téged tartalak gusztustalannak, visszautasítom ezt a hangnemet. Sokat gondolsz magadról, a feleségednek nem sikerült belőled úriembert faragni. Csercsics Antal: Az a te magánügyed, hogy mit gondolsz, én pedig a közös ügy miatt szóltam. 3./ napirendi pont megtárgyalása: Kovács György: A háziorvossal kötött szerződésünk felülvizsgálata a következő feladat. Az alapszerződés néhány pontját érinti a módosítási javaslat, amit jogszabályváltozások indokolnak. Lakics Monika jegyző ismertette a módosítást. Joó Imre: Azt bele kellene írni a praxisjog csökkenése esetére előírt kártalanításhoz, hogy a kártalanítás annak az önkormányzatnak a feladata, amelyik a praxisjogot csökkenti. Nehogy ebből később félreértés legyen és egységesen mindhárom önkormányzatnak fizetnie kelljen. Dr Csapó Tamás: Egyetértek, ez a későbbi viták elkerülése érdekében fontos lehet. Kovács György kérte az előterjesztést az elhangzott változtatással elfogadni. 2/2013. (II.07.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr Sudár Zsuzsanna háziorvossal kötött háziorvosi vállalkozási szerződés a háziorvosi szolgálat területi ellátására I. számú módosítását az előterjesztéssel egyezően elfogadja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat képviseletében aláírja.

6 Felelős: polgármester 4./ napirendi pont megtárgyalása: Kovács György: A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló Megállapodásunk is módosításra szorul. A módosítást néhány pontosítás indokolja, amit az elfogadást követően kiadott iránymutatások tartalmaztak. Ismertette a módosítást, majd kérte azt az előterjesztéssel egyezően elfogadni. 3/2013. (II.07.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló Megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztéssel egyezően elfogadja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja. Felelős: polgármester 5./ napirendi pont megtárgyalása: Kovács György: A Klebersberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés elfogadására kerülne sor. A szerződés tervezetét mindenki megkapta. A toronyi iskola épületének használatáról van szó, amiben a dozmati önkormányzatnak is van egy része. A szerződés értelmében a KIK vagyonkezelésbe veszi az iskola épületét a benne található ingóságokkal együtt, vagyis oktatási célokra használja. Ismertette a szerződés tartalmát. Elmondta, hogy a szerződésben az iskola vagyonkezelésbe adásáról van szó. A tornacsarnok azért nem szerepel a szerződésben, mivel annak a vagyonkezelésbe adása esetén az önkormányzati használat korlátozott lenne. A képviselő-testületnek most határozatban kellene rendelkezni arról, hogy a sportcsarnokra milyen mértékű használati jogot biztosít és milyen ellentételezés fejében. Joó Imre: Lehet, hogy jobban jártunk volna, ha vagyonkezelésbe adjuk a tornacsarnokot is, mivel akkor a költségeket a KIK állná. Lakics Monika elmondta, hogy az iskolával történő egyeztetés alapján a tornacsarnok működtetésének költsége ,- Ft/hó összeget tesz ki. Ez az összeg a számlák ismeretében még módosulhat. A vagyonkezelési szerződés elfogadásakor a határozatban a közüzemi költségek viseléséről is határozni kellene. Javaslom a szerződést az előterjesztéssel egyezően elfogadni, de a határozatba belefoglalni, hogy az önkormányzat az iskolai testnevelési és az iskolai nevelésoktatáshoz kapcsolódó egyéb feladatok ellátásához - ezek arányában - határozatlan időre ingyenes használati jogot biztosít az Általános Iskola számára a 100/A/2 hrsz-ú, Sportterem megnevezésű ingatlanra. Az önkormányzat minden év szeptember 1. és a következő év június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan, a sportterem működtetéséhez kapcsolódó teljes közüzemi költség 50 %-át január 1. napjától Ft/hó összeget - negyedévi bontásban számlázza a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

7 felé. Az Önkormányzat a használattal kapcsolatos költségek meghatározását minden év január 31-ig a közüzemi díjak változásának ismeretében felülvizsgálhatja. 4/2013. (II.07.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal a Toronyi Általános Iskola (9791 Torony, Petőfi u. 2. szám, hrsz. 100/A/1) vagyonkezelésére kötendő vagyonkezelési szerződést az előterjesztéssel egyezően, de azzal a kitétellel fogadja el, hogy: az Önkormányzat az iskolai testnevelési és az iskolai nevelés-oktatáshoz kapcsolódó egyéb feladatok ellátásához - ezek arányában - határozatlan időre ingyenes használati jogot biztosít az Általános Iskola számára a 100/A/2 hrsz-ú, Sportterem megnevezésű ingatlanra. Az Önkormányzat minden év szeptember 1. és a következő év június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan, a Sportterem működtetéséhez kapcsolódó teljes közüzemi költség 50 %-át január 1. napjától Ft/hó összeget - negyedévi bontásban számlázza a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé. Az Önkormányzat a használattal kapcsolatos költségek meghatározását minden év január 31-ig a közüzemi díjak változásának ismeretében felülvizsgálhatja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat képviseletében aláírja. Felelős: polgármester 6./ napirendi pont megtárgyalása: a.) Kovács György: Az önkormányzat honlapja már eléggé elavult. Ezzel kapcsolatban a Juhász Zsolt megkeresett több céget, akik megújítanák a honlapot. Átadnám a szót a Zsoltnak. Juhász Zsolt elmondta, hogy több helyről kért árajánlatot. A legkedvezőbb ajánlat szerint 40 ezer forint díj fejében megszerkesztik az önkormányzat új honlapját és két évig biztosítják a domain-nevet is. Ez úgy gondolja nagyon kedvező ár, fontos lenne a honlap korszerűsítése. Kovács György javasolta a honlap megrendelését 42 ezer forint + ÁFA összegű vállalási díj ellenében. 5/2013. (II.07.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli az IT-Nav Hungary Kft 3300 Eger, Hatvani kapu tér 8. 3/21. szám alatti vállalkozástól Torony Község Önkormányzata honlapjának megújítását és a torony.hu domain-név fenntartását

8 két évre ,- Ft + ÁFA vállalkozói díj ellenében. A vállalkozói díj összegét az önkormányzat évi költségvetésébe betervezi. Felelős: polgármester b.) Kovács György: A Vasivíz Zrt megküldte a 24384/2004. számú, a Szombathely Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés) üzemeltetési szerződése 1/1. mellékletének 40., 41. számú módosított létesítményjegyzékeit elfogadásra. Kérem azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadni. 6/2013. (II.07.) számú határozat: 1./ Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 24384/2004. számú, a Szombathely Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés) üzemeltetési szerződése 1/1. mellékletének 40., 41. számú módosított létesítményjegyzékeit az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított melléklet aláírására. Felelős: polgármester c.) Kovács György: Pulay Tünde kéréssel fordult az önkormányzathoz. A korábbi években már két alkalommal megkereste a képviselő-testületet szó szerint ugyanezzel a kéréssel. Lakics Monika jegyző ismertette Pulay Tünde kérelmét. A képviselők elmondták, hogy ismerik a problémát és már több alkalommal is tárgyaltak a kérésről. A képviselő-testület álláspontja változatlan, a rendezési tervet nem kívánják módosítani és Pulay Tündétől a 839 hrsz-ú területet nem kívánják megvásárolni. 7/2013. (II.07.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pulay Tünde 9700 Szombathely, Szent László király u. 27. szám alatti lakos kérése alapján a település rendezési tervét nem kívánja módosítani. Pulay Tünde által felajánlott, a tulajdonát képező Torony 839 hrsz-ú területet megvásárolni nem kívánja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Pulay Tündét a képviselőtestületi döntésről értesítse.

9 Felelős: polgármester Határidő: február 25. d.) Kovács György: Korábbi testületi ülésünkön új társulási megállapodást fogadtunk el az óvoda működtetésére vonatkozóan. A jogszabály értelmében Társulási Tanács hoz döntéseket bizonyos kérdésekben. A Társulási Tanácsra vonatkozóan a megállapodásban rögzítettük, hogy két fő tagot Torony Község Önkormányzata delegál. Javaslom, hogy a két delegált tag legyen Dr Csapó Tamás és Joó Imre. 8/2013. (II.07.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda Társulási Tanácsába Dr. Csapó Tamást és Joó Imrét delegálja. Felelős: polgármester Kérdések, bejelentések, tájékoztatók: Kovács György: Az iskola ügyében a perben december 20-án döntés született. Bucsu önkormányzatát 4,5 millió forint megfizetésére kötelezte a bíróság. Ezen felül viszont 900 ezer forint a perköltség, amit meg kell fizetnünk, mivel megosztott felelősséget állapított meg a bíróság. A többi önkormányzat úgy tudom nem fellebbezett, mi sem fellebbeztünk, mivel akkor még további perköltséget kellene megfizetni, azt pedig annak, aki a fellebbezést benyújtja. Csercsics Antal: Ha Bucsutól nyertünk, akkor miért kell perköltséget fizetnünk? Dr Csapó Tamás: Bucsutól nyertünk Sétől pedig nem? Joó Imre: Az a véleményem, hogy a fellebbezésről is képviselő-testületnek kellett volna dönteni, hiszen a per elindításáról is a képviselő-testület döntött. Kovács György válaszában elmondta, hogy perköltséget a megosztott felelősség miatt kell fizetni. Sé tekintetében nem ítélt meg a bíróság semmit. A fellebbezésről is végül is a képviselő-testületnek kellett volna dönteni, december 20-a után nagyon rövid idő állt rendelkezésre a döntésre. Dr Csapó Tamás: Az előző ülést követően bál volt a sportcsarnokban. Erről a polgármester telefonon egyeztetett a képviselőkkel. Nyomatékosan kérem, hogy a továbbiakban ilyen ne legyen, az ilyen kérdések képviselő-testületi üléseken legyenek megbeszélve, hogy halljuk egymás véleményét. Rácz István véleménye az volt, hogy az ilyen kérdésekben a polgármester egyedül is tud dönteni. Ennél nagyobb dolgokban is dönt egyedül. Csiszár József: A dozmati kutyás teljesen lekerítette az utat, teljesen tönkre is tette, azzal is kell valamit kezdeni. Joó Imre: Én a Vas Népe-ben megjelent SMS-re reagálnék. A polgármester megválaszolta az SMS-t és a válasza igaz volt. Az utak állapota a lakóparkban viszont tényleg szörnyű, valamit tenni kell abban a kérdésben is. Az önkormányzat nem tudja megcsináltatni az utakat, de az ott élő emberek is toronyi emberek. Dr Csapó Tamás: Azt én sem gondolom, hogy az önkormányzat vegye át az utakat, de az ott élőkkel közösen lehetne valamit tenni. Ha lenne ott egy civil szervezet, akkor az

10 önkormányzat azt a szervezetet tudná támogatni, közösen összefogva tudnánk megoldást találni. Baleset is lehet ebből, hogy ilyen rosszak az utak. Mielőbb le kell ülni az ott élőkkel és beszélni kell a lehetséges megoldásról. Dr Schermann Vera: Mivel itt régóta fennálló problémáról van szó, én még korábban képviselőként is találkoztam a dologgal. Az önkormányzatnak minden jogilag lehetséges dolgot meg kell tenni, de csak annyit ami jogilag lehetséges. Ha azt megtette, akkor viszont az ott élőknek meg kell érteniük, hogy ennyit tehetett az önkormányzat. Ugyanez a helyzet a kutyással is. Osztrosits Tamás: A Rohonczi utcában nincs kitéve a település kezdete, és a település vége tábla. Ezen kívül méterenként kátyús a padka. A hó eltakarítása kinek a feladata az utakról? Rácz István: Nem értem a Tamás felvetését. A padkázásról már többször beszéltünk, ezt nem akarjuk a lakókra hárítani, igaz, hogy ősszel elmaradt a kátyúzás, de azt az önkormányzat meg fogja oldani. A hó eltakarítását évek óta én végzem, mindenhol le volt takarítva az út. Én teljesen ingyen végzem ezt, köszönet nem nagyon van érte, viszont ha valamilyen kár van, akkor azonnal szólnak, hogy térítsem meg a kárt. Csiszár József: A Rácz képviselő úr segítségét szeretném megköszönni, mert nem sok olyan település van, ahol ilyen rendesen takarítják az utakat. Vidos László: Szeretném megkérdezni a polgármester urat, hogy a dombra valamilyen érdesítő szóróanyagot lehetne-e lerakni kupacokba, hogy ha jeges az út, azt el lehetne teríteni. Csercsics Antal: A cégünknél van engedélyezett érdesítő anyag, síkos időben szívesen adunk ingyenesen, csak be kell érte jönni. Tavaly az utolsó ülésen szó volt róla, hogy lesz még egy közös vacsora. Ezen a polgármesteren kívül mindannyian részt vettünk. Kovács György: családi problémám volt, ezért nem tudtam részt venni. Joó Imre: Saját tapasztalatból mondom, hogy egy polgármesternek többet el kell viselnie. Ha nem tudtál eljönni, legalább egy telefont megérdemeltünk volna, hogy értesíts minket. Kovács György: A hóeltakarítással kapcsolatban szeretném én is megköszönni a Rácz István segítségét. Javasolnám, hogy a jövőben ezt ne ingyenesen végezze, az önkormányzat kössön vele szerződést. Az ilyen munkáért máshol legalább ezer forintot elkérnek óránként. Rácz István: Én mindig is vállaltam és vállalom is a hóeltakarítást. Ezután is meg fogom oldani, ezért én nem fogok elfogadni semmit. Dr Csapó Tamás: Lehet, hogy más módon kellene inkább elismerni a Rácz képviselő úr munkáját, mivel ő ennyire tiltakozik és nem fogadja el a pénzt. Joó Imre: Egy tanulságot mindenesetre vonjunk le polgármester úr. Amikor te azt emlegetted, hogy mennyibe kerülnek a képviselők, ilyenkor azt is figyelembe kell venni, hogy a képviselők tesznek is. Örvendetes az is, hogy az újság végre megjelent. A szerkesztőbizottság dolgozott azon, hogy mi legyen az újságban, ennek ellenére az újságban semmi nem volt abból, hogy a képviselő-testület mit dolgozott, a művelődési ház felújításáról, a falunapról sem volt szó benne. A díszpolgári címekről sem, a Toronyért díjról sem, arról sem, hogy nyugdíjba ment a jegyző. A Juhász Zsolt rád hivatkozott, hogy nem kapott ebben segítséget. A következő újságban az ilyen hírek legyenek Dr Schermann Vera: A szerkesztő bizottságnak én is tagja voltam. Korábban ez szokás volt, hogy addig nem ment a lap a nyomdába, amíg a szerkesztő bizottság nem hagyta jóvá. A jövőben is jó lenne, ha így működhetne. Kovács György: Rendben van, a jövőben így lesz. A Gerbosits János azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy az önkormányzati lakásnál, ahol lakik a tetőszigeteléshez az önkormányzat vegyen kőzetgyapotot, illetve a lépcsőhöz lapokat. Ő a munkát elvégzi.

11 Csercsics Antal: A kőzetgyapot önmagában nem elég, alul-felül párazáró fólia kell. Az újsághoz még annyit fűznék, hogy a cikkíráshoz megfelelő erkölcsi alap is kell. Ha nem te írtad a cikket, akkor pedig nem szabadott volna a nevedet odaírni. Csiszár József: Azt is lehet, hogy vegyék meg és a lakbérből levonjuk a számla alapján. A sportcsarnok melletti területet is rendbe kellene tenni, nagyon ronda. A Felszabadulás utcában a növényzet kilóg a járdára, szólni kell ott a tulajdonosnak, hogy nyírja le. Kovács György: Akkor a Gerbosits Jánossal megbeszélem, hogy csinálja meg a lépcsőn a lapozást. A szigetelésre meg visszatérünk majd. Az Őrségi Vízrendezési Társulás levelet írt, a szolgáltatásait ajánlja fel. Rácz István: Az Őrségi Vízrendezési Társulás végezze el ami a dolga. Mint a bizottság elnöke tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a vagyonnyilatkozatok hiánytalanul beérkeztek. Csercsics Antal: Én szeretném megkérdezni, hogy a sportcsarnokban tartott bál után volte probléma a parkettával? Kovács György: nem volt. Csercsics Antal: Akkor a jövőben is nyugodtan adjuk oda a termet. Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést órakor bezárta. kelt, mint első oldalon Lakics Monika körjegyző Kovács György polgármester

12 K i m u t a t á s a én tartott nyílt képviselő-testületi ülésen meghozott rendeletekről és határozatokról A rendelet száma (a zárójelben a kihirdetés napja szerepel) 1. 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendelet A rendelet címe az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről A rendelet hatályba lépése Módosított rendelet címe, száma Hatályon kívül helyezett rendelet címe, száma A képviselői és bizottsági tiszteletdíjak megállapításáról szóló 6/1998. (X.28.) A2 Kód A határozat száma Kód 1. 1/2013. (II.07.) számú határozatot D6 2. 2/2013. (II.07.) számú határozatot K1 3. 3/2013. (II.07.) számú határozatot E /2013. (II.07.) számú határozatot J4 5. 5/2013. (II.07.) számú határozatot Z1 6. 6/2013. (II.07.) számú határozatot D7 7. 7/2013. (II.07.) számú határozatot Z1 8. 8/2013. (II.07.) számú határozatot E

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. Tel.: (87) 550-325 Fax: (87) 550-326 E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu Ikt.szám: 117 / 1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sümegi Kistérségi

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án (szerdán) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. január 25-i rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. január 25-i rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. január 25-i rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben