Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve"

Átírás

1 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről 1/2013. (II.07.) számú határozatot KEOP pályázat benyújtásáról 2/2013. (II.07.) számú határozatot a háziorvossal kötött szerződés módosításáról 3/2013. (II.07.) számú határozatot a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás módosítása közös 4/2013. (II.07.) számú határozatot Klebersberg Intézményfenntartó Központtal vagyonkezelői szerződés kötéséről 5/2013. (II.07.) számú határozatot Önkormányzati honlap kialakításának megrendeléséről 6/2013. (II.07.) számú határozatot Vasivíz Zrt üzemeltetési szerződés módosításáról 7/2013. (II.07.) számú határozatot Pulay Tünde kéréséről 8/2013. (II.07.) számú határozatot Csicsergő Óvoda Társulási Tanácsába tag delegálásáról

2 Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének j e g y z ő k ö n y v e Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 7-én órakor megtartott nyílt testületi ülésén. Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Torony Kovács György polgármester Csiszár József alpolgármester Csercsics Antal, Joó Béláné, Joó Imre, Dr Csapó Tamás, Rácz István képviselők (7 fő) Tanácskozási joggal: Lakics Monika jegyző Kovács György polgármester köszöntötte a jelen lévőket, megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy a héttagú testületből hat megválasztott képviselő és a polgármester jelen van. A testület határozatképes, megnyitotta az ülést. Javaslatára a testület a nyílt ülés napirendjét egyhangúlag (7 igen szavazat) az alábbiak szerint elfogadta: Napirend: 1./ KEOP 5.5.0/A pályázat benyújtása Ea.: polgármester 2./ Képviselők tiszteletdíjának felülvizsgálata Ea.: polgármester 3./ Háziorvossal kötött szerződés módosítása Ea.: polgármester 4./ Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló Megállapodás módosítása Ea.: polgármester 5./ Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók Ea: polgármester 1./ napirendi pont megtárgyalása: Kovács György: A korábbi ülésünkön már volt szó arról, hogy a hivatal épületének felújítására pályázatot nyújtunk be. Ebben a határozatban döntött a képviselő-testület az önrész mértékéről is. Most megjelent már a pontos pályázati kiírás és elkészültek a tervek is, illetve most már pontosan ismerjük a felújítás költségeit. Meghívtam az ülésre Szele Lászlót, aki a terveket készítette és megkérem, hogy ismertesse a felújítás részleteit illetve a költségeket. Szele László ismertette a képviselőkkel a tervezett felújítás elemeit, elmondta, hogy az energiamegtakarítás a cél, ennek érdekében nyílászárócserére, külső szigetelésre, kazáncserére, a fűtésrendszer felújítására és belül egy álmennyezet kialakítására kerülne sor a pályázati támogatás segítségével. Ismertette a teljes beruházás költségeit, az önrész mértékét. Elmondta, hogy az önrész 15 %, a pályázat szállítói finanszírozással kerül

3 megvalósításra, vagyis csak az önrész összegét kell az önkormányzatnak kifizetni a szállító felé, a fennmaradó összeget pedig, ami a pályázati támogatás, közvetlenül a szállító kapja meg a támogatást folyósító szervtől. Joó Imre: A tetőcserét a pályázat nem támogatja? Szele László: Sajnos azt nem. Rácz István: A kérdés, hogy lesz-e majd az önerőre pénze az önkormányzatnak. Joó Imre: Az nem kérdés, hogy az épületre nagyon ráfér a felújítás. Kovács György elmondta, hogy remélhetőleg lesz forrás az önerőre, ezt követően javasolta az ismertettek alapján a pályázat benyújtását, az önrész biztosítását. Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel (6 igen, 1 tartózkodás szavazat) a következő határozatot hozta: 1/2013. (II.07.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP /A épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című pályázati kiírás alapján pályázatot kíván benyújtani az önkormányzati hivatal fejlesztésére. 1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 9791 Torony, Rohonczi u A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Torony 90 hrsz. 3. A projekt megnevezése: Községi Önkormányzat Torony épületenergetikai fejlesztése 4. A pályázati konstrukció száma, megnevezése: KEOP /A, Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása 5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: ,- Ft 6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége): ,- Ft 7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai: ,- Ft saját forrás 8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: ,- Ft Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a évi költségvetésében elkülöníti. Felelős: polgármester 2./ napirendi pont megtárgyalása: Kovács György: A következő előterjesztés a képviselők tiszteletdíjának felülvizsgálata. Egy javaslat érkezett, aminek alapján elkészült a rendelettervezet, amit mindenki megkapott. Kérem a képviselőket mondják el véleményüket.

4 Dr Csapó Tamás: Én voltam az, aki a javaslatot megfogalmaztam. Lehet, hogy nem a legjobb időpontban, de három indokom is van, amiért ezt kértem napirendbe venni. Egyrészt ez év elejétől megszűnt egy bizottság, az intézménykoordináló bizottság, mivel az iskola állami fenntartásba került, másrészt 2007 óta a tiszteletdíjakban nem volt változás, harmadrészt pedig az, hogy a képviselők száma tízről hétre csökkent a legutóbbi választásoktól a jogszabályváltozások kapcsán. Az általam javasolt változás alapján készült el a rendelettervezet. Rácz István: Az a véleményem, hogy ebben a szorult helyzetben nem látom jónak, hogy a képviselők tiszteletdíját emeljük. Kovács György: Nekem is aggályaim vannak ezzel kapcsolatban. Én épp az ellenkezőjét szeretném kérni a képviselő-testülettől. Ha csak az adók tekintetében nézem az elvonásokat, amiatt is nagyon mértékben csökken a költségvetés. Igy az utak felújítása és az egyéb terveink megvalósulása is kétséges. Sorolhatnám a ravatalozótól az utakig azt a sok feladatot, amit meg kell oldani. A tiszteletdíj éves összege több pályázathoz is elég lenne önerőnek. Négy év alatt több mint 23 millió forint a képviselők tiszteletdíja. Természetesen a testület dönt, én csak a véleményemet mondom el. Rácz István: Nem gondoltam, hogy pont te így reagálsz erre az előterjesztésre. Te bizonyítottad be, hogy ebben a faluban nincs szükség főállású polgármesterre. Nem akartam abba a vitába belemenni, hogy mekkora összeg mikor mire fogyott el. Remélem, hogy majd látni fogjuk azt is. A polgármesteri tiszteletdíjnál is ki lehetne számolni, hogy ott is mekkora megtakarítás lenne. Joó Béláné: Én is csak az elmúlt év pazarló gazdálkodását tudnám kiemelni, illetve azon is el kellene gondolkodni, hogy most, hogy az állam átvette az iskola fenntartását és üzemeltetését, akkor szükség van-e három főállású önkormányzati dolgozóra. Sok mindent át kellene gondolnunk és tenni is kellene ellene Joó Imre: Én is meglepődtem a polgármester reagálásán. Amikor képviselő voltál, akkor te sem mondtad soha, hogy nincs szükség tiszteletdíjra. Én már harminc éve az önkormányzatnál vagyok polgármesterként, képviselőként. Soha nem a tiszteletdíjért dolgoztam, ahogy szerintem a képviselőtársaim sem. Mindannyian nagyon sok társadalmi feladatot is ellátunk, ellentétben a polgármesterrel, aki még a megjelenésével sem tiszteli meg a rendezvényeiket. Az elmúlt években két nagy intézmény is feladatként megszűnt az önkormányzatnál, az egészségügy és az iskola. Azt mondom, hogy akkor ne emeljünk tiszteletdíjat, ne legyen az, hogy mi vagyunk az okai annak, hogy nem fejlődik a falu, mert elvisszük a pénzt, de akkor a polgármesternek is el kell gondolkodnia, hogy szükség van-e főállású polgármesterre. Az elmúlt két évben gyakorlatilag semmi nem történt, csak elfolyt a pénz. Csiszár József: A parkba hordott földdel két éve nem történt semmi. Ezen kívül a tornacsarnoknál a deszkák lefestése is elmaradt. Ezek is ebből a pénzből lesznek megoldva? Kovács György: Maradt meg tavalyról is pénz. A rossz idő miatt a belső felújításokat végeztük el. Az öltőzőkben ajtókat, csapokat, csaptelepeket kellene cserélni, oda legalább 500 e forintot kell betervezni, hogy működni tudjon. A pazarló gazdálkodással kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy én annyit tudtam költeni, amennyit nekem a testület megszavazott. Én annak idején főállású polgármesterként indultam el, akkor ezzel nem volt semmi probléma. A tiszteletdíj emelésről van egy véleményem, azt mondtam el, de ettől a testület úgy dönt ahogy akar. Dr Csapó Tamás: Mégegyszer szeretném elmondani, hogy a tiszteletdíj emelés nem akkora összegű többletteher, mint azt esetleg gondolja valaki, hiszen a megszűnt bizottság miatt felszabadult összeg csökkenti a többletet. Nem hiszem, hogy szégyenkeznünk kellene miatta, hiszen hat éve nem volt emelés, azóta legalább 32 %-os volt az infláció.

5 Kovács György polgármester ezt követően kérte a képviselőket szavazzanak a rendelettervezet elfogadásáról. Ezzel a képviselők egyetértettek. Több kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot követően a képviselő-testület minősített többséggel (5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazat) megalkotta 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletét a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, mely rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Csercsics Antal: Egy kérdést tennék fel a polgármester úr felé. Amikor azt javasoltad, hogy ne történjen meg az emelés, mivel ötmillió forintba kerül a képviselő-testület, akkor most a rendelet elfogadásakor miért szavaztál igennel? Ez kettős beszéd polgármester úr, mivel ha egy témára egyszer azt a javaslatot teszem, hogy nem, akkor öt percre rá nem mondom azt, hogy igen. Ez kettős beszéd. Kovács György: Hagyd abba ezt a Mónika-showt, nem a Csercsics Faiparnál vagy. Csercsics Antal: Én mint képviselő-testület tag beszélhetek, hiszen szót kaptam. Kovács György: Köszönöm a véleményedet. Szavazati jogom van, úgy szavazok, ahogy akarok. Csercsics Antal: A szavazat el van fogadva, de ez kettős beszéd, tiszteletlen a testülettel szemben, ahogy viselkedsz. Polgármester úr, buta vagy, gusztustalan ahogy viselkedsz és jegyzőkönyvbe kérem rögzíteni. Kovács György: Én meg téged tartalak gusztustalannak, visszautasítom ezt a hangnemet. Sokat gondolsz magadról, a feleségednek nem sikerült belőled úriembert faragni. Csercsics Antal: Az a te magánügyed, hogy mit gondolsz, én pedig a közös ügy miatt szóltam. 3./ napirendi pont megtárgyalása: Kovács György: A háziorvossal kötött szerződésünk felülvizsgálata a következő feladat. Az alapszerződés néhány pontját érinti a módosítási javaslat, amit jogszabályváltozások indokolnak. Lakics Monika jegyző ismertette a módosítást. Joó Imre: Azt bele kellene írni a praxisjog csökkenése esetére előírt kártalanításhoz, hogy a kártalanítás annak az önkormányzatnak a feladata, amelyik a praxisjogot csökkenti. Nehogy ebből később félreértés legyen és egységesen mindhárom önkormányzatnak fizetnie kelljen. Dr Csapó Tamás: Egyetértek, ez a későbbi viták elkerülése érdekében fontos lehet. Kovács György kérte az előterjesztést az elhangzott változtatással elfogadni. 2/2013. (II.07.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr Sudár Zsuzsanna háziorvossal kötött háziorvosi vállalkozási szerződés a háziorvosi szolgálat területi ellátására I. számú módosítását az előterjesztéssel egyezően elfogadja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat képviseletében aláírja.

6 Felelős: polgármester 4./ napirendi pont megtárgyalása: Kovács György: A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló Megállapodásunk is módosításra szorul. A módosítást néhány pontosítás indokolja, amit az elfogadást követően kiadott iránymutatások tartalmaztak. Ismertette a módosítást, majd kérte azt az előterjesztéssel egyezően elfogadni. 3/2013. (II.07.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló Megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztéssel egyezően elfogadja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja. Felelős: polgármester 5./ napirendi pont megtárgyalása: Kovács György: A Klebersberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés elfogadására kerülne sor. A szerződés tervezetét mindenki megkapta. A toronyi iskola épületének használatáról van szó, amiben a dozmati önkormányzatnak is van egy része. A szerződés értelmében a KIK vagyonkezelésbe veszi az iskola épületét a benne található ingóságokkal együtt, vagyis oktatási célokra használja. Ismertette a szerződés tartalmát. Elmondta, hogy a szerződésben az iskola vagyonkezelésbe adásáról van szó. A tornacsarnok azért nem szerepel a szerződésben, mivel annak a vagyonkezelésbe adása esetén az önkormányzati használat korlátozott lenne. A képviselő-testületnek most határozatban kellene rendelkezni arról, hogy a sportcsarnokra milyen mértékű használati jogot biztosít és milyen ellentételezés fejében. Joó Imre: Lehet, hogy jobban jártunk volna, ha vagyonkezelésbe adjuk a tornacsarnokot is, mivel akkor a költségeket a KIK állná. Lakics Monika elmondta, hogy az iskolával történő egyeztetés alapján a tornacsarnok működtetésének költsége ,- Ft/hó összeget tesz ki. Ez az összeg a számlák ismeretében még módosulhat. A vagyonkezelési szerződés elfogadásakor a határozatban a közüzemi költségek viseléséről is határozni kellene. Javaslom a szerződést az előterjesztéssel egyezően elfogadni, de a határozatba belefoglalni, hogy az önkormányzat az iskolai testnevelési és az iskolai nevelésoktatáshoz kapcsolódó egyéb feladatok ellátásához - ezek arányában - határozatlan időre ingyenes használati jogot biztosít az Általános Iskola számára a 100/A/2 hrsz-ú, Sportterem megnevezésű ingatlanra. Az önkormányzat minden év szeptember 1. és a következő év június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan, a sportterem működtetéséhez kapcsolódó teljes közüzemi költség 50 %-át január 1. napjától Ft/hó összeget - negyedévi bontásban számlázza a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

7 felé. Az Önkormányzat a használattal kapcsolatos költségek meghatározását minden év január 31-ig a közüzemi díjak változásának ismeretében felülvizsgálhatja. 4/2013. (II.07.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal a Toronyi Általános Iskola (9791 Torony, Petőfi u. 2. szám, hrsz. 100/A/1) vagyonkezelésére kötendő vagyonkezelési szerződést az előterjesztéssel egyezően, de azzal a kitétellel fogadja el, hogy: az Önkormányzat az iskolai testnevelési és az iskolai nevelés-oktatáshoz kapcsolódó egyéb feladatok ellátásához - ezek arányában - határozatlan időre ingyenes használati jogot biztosít az Általános Iskola számára a 100/A/2 hrsz-ú, Sportterem megnevezésű ingatlanra. Az Önkormányzat minden év szeptember 1. és a következő év június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan, a Sportterem működtetéséhez kapcsolódó teljes közüzemi költség 50 %-át január 1. napjától Ft/hó összeget - negyedévi bontásban számlázza a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé. Az Önkormányzat a használattal kapcsolatos költségek meghatározását minden év január 31-ig a közüzemi díjak változásának ismeretében felülvizsgálhatja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat képviseletében aláírja. Felelős: polgármester 6./ napirendi pont megtárgyalása: a.) Kovács György: Az önkormányzat honlapja már eléggé elavult. Ezzel kapcsolatban a Juhász Zsolt megkeresett több céget, akik megújítanák a honlapot. Átadnám a szót a Zsoltnak. Juhász Zsolt elmondta, hogy több helyről kért árajánlatot. A legkedvezőbb ajánlat szerint 40 ezer forint díj fejében megszerkesztik az önkormányzat új honlapját és két évig biztosítják a domain-nevet is. Ez úgy gondolja nagyon kedvező ár, fontos lenne a honlap korszerűsítése. Kovács György javasolta a honlap megrendelését 42 ezer forint + ÁFA összegű vállalási díj ellenében. 5/2013. (II.07.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli az IT-Nav Hungary Kft 3300 Eger, Hatvani kapu tér 8. 3/21. szám alatti vállalkozástól Torony Község Önkormányzata honlapjának megújítását és a torony.hu domain-név fenntartását

8 két évre ,- Ft + ÁFA vállalkozói díj ellenében. A vállalkozói díj összegét az önkormányzat évi költségvetésébe betervezi. Felelős: polgármester b.) Kovács György: A Vasivíz Zrt megküldte a 24384/2004. számú, a Szombathely Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés) üzemeltetési szerződése 1/1. mellékletének 40., 41. számú módosított létesítményjegyzékeit elfogadásra. Kérem azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadni. 6/2013. (II.07.) számú határozat: 1./ Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 24384/2004. számú, a Szombathely Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés) üzemeltetési szerződése 1/1. mellékletének 40., 41. számú módosított létesítményjegyzékeit az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított melléklet aláírására. Felelős: polgármester c.) Kovács György: Pulay Tünde kéréssel fordult az önkormányzathoz. A korábbi években már két alkalommal megkereste a képviselő-testületet szó szerint ugyanezzel a kéréssel. Lakics Monika jegyző ismertette Pulay Tünde kérelmét. A képviselők elmondták, hogy ismerik a problémát és már több alkalommal is tárgyaltak a kérésről. A képviselő-testület álláspontja változatlan, a rendezési tervet nem kívánják módosítani és Pulay Tündétől a 839 hrsz-ú területet nem kívánják megvásárolni. 7/2013. (II.07.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pulay Tünde 9700 Szombathely, Szent László király u. 27. szám alatti lakos kérése alapján a település rendezési tervét nem kívánja módosítani. Pulay Tünde által felajánlott, a tulajdonát képező Torony 839 hrsz-ú területet megvásárolni nem kívánja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Pulay Tündét a képviselőtestületi döntésről értesítse.

9 Felelős: polgármester Határidő: február 25. d.) Kovács György: Korábbi testületi ülésünkön új társulási megállapodást fogadtunk el az óvoda működtetésére vonatkozóan. A jogszabály értelmében Társulási Tanács hoz döntéseket bizonyos kérdésekben. A Társulási Tanácsra vonatkozóan a megállapodásban rögzítettük, hogy két fő tagot Torony Község Önkormányzata delegál. Javaslom, hogy a két delegált tag legyen Dr Csapó Tamás és Joó Imre. 8/2013. (II.07.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda Társulási Tanácsába Dr. Csapó Tamást és Joó Imrét delegálja. Felelős: polgármester Kérdések, bejelentések, tájékoztatók: Kovács György: Az iskola ügyében a perben december 20-án döntés született. Bucsu önkormányzatát 4,5 millió forint megfizetésére kötelezte a bíróság. Ezen felül viszont 900 ezer forint a perköltség, amit meg kell fizetnünk, mivel megosztott felelősséget állapított meg a bíróság. A többi önkormányzat úgy tudom nem fellebbezett, mi sem fellebbeztünk, mivel akkor még további perköltséget kellene megfizetni, azt pedig annak, aki a fellebbezést benyújtja. Csercsics Antal: Ha Bucsutól nyertünk, akkor miért kell perköltséget fizetnünk? Dr Csapó Tamás: Bucsutól nyertünk Sétől pedig nem? Joó Imre: Az a véleményem, hogy a fellebbezésről is képviselő-testületnek kellett volna dönteni, hiszen a per elindításáról is a képviselő-testület döntött. Kovács György válaszában elmondta, hogy perköltséget a megosztott felelősség miatt kell fizetni. Sé tekintetében nem ítélt meg a bíróság semmit. A fellebbezésről is végül is a képviselő-testületnek kellett volna dönteni, december 20-a után nagyon rövid idő állt rendelkezésre a döntésre. Dr Csapó Tamás: Az előző ülést követően bál volt a sportcsarnokban. Erről a polgármester telefonon egyeztetett a képviselőkkel. Nyomatékosan kérem, hogy a továbbiakban ilyen ne legyen, az ilyen kérdések képviselő-testületi üléseken legyenek megbeszélve, hogy halljuk egymás véleményét. Rácz István véleménye az volt, hogy az ilyen kérdésekben a polgármester egyedül is tud dönteni. Ennél nagyobb dolgokban is dönt egyedül. Csiszár József: A dozmati kutyás teljesen lekerítette az utat, teljesen tönkre is tette, azzal is kell valamit kezdeni. Joó Imre: Én a Vas Népe-ben megjelent SMS-re reagálnék. A polgármester megválaszolta az SMS-t és a válasza igaz volt. Az utak állapota a lakóparkban viszont tényleg szörnyű, valamit tenni kell abban a kérdésben is. Az önkormányzat nem tudja megcsináltatni az utakat, de az ott élő emberek is toronyi emberek. Dr Csapó Tamás: Azt én sem gondolom, hogy az önkormányzat vegye át az utakat, de az ott élőkkel közösen lehetne valamit tenni. Ha lenne ott egy civil szervezet, akkor az

10 önkormányzat azt a szervezetet tudná támogatni, közösen összefogva tudnánk megoldást találni. Baleset is lehet ebből, hogy ilyen rosszak az utak. Mielőbb le kell ülni az ott élőkkel és beszélni kell a lehetséges megoldásról. Dr Schermann Vera: Mivel itt régóta fennálló problémáról van szó, én még korábban képviselőként is találkoztam a dologgal. Az önkormányzatnak minden jogilag lehetséges dolgot meg kell tenni, de csak annyit ami jogilag lehetséges. Ha azt megtette, akkor viszont az ott élőknek meg kell érteniük, hogy ennyit tehetett az önkormányzat. Ugyanez a helyzet a kutyással is. Osztrosits Tamás: A Rohonczi utcában nincs kitéve a település kezdete, és a település vége tábla. Ezen kívül méterenként kátyús a padka. A hó eltakarítása kinek a feladata az utakról? Rácz István: Nem értem a Tamás felvetését. A padkázásról már többször beszéltünk, ezt nem akarjuk a lakókra hárítani, igaz, hogy ősszel elmaradt a kátyúzás, de azt az önkormányzat meg fogja oldani. A hó eltakarítását évek óta én végzem, mindenhol le volt takarítva az út. Én teljesen ingyen végzem ezt, köszönet nem nagyon van érte, viszont ha valamilyen kár van, akkor azonnal szólnak, hogy térítsem meg a kárt. Csiszár József: A Rácz képviselő úr segítségét szeretném megköszönni, mert nem sok olyan település van, ahol ilyen rendesen takarítják az utakat. Vidos László: Szeretném megkérdezni a polgármester urat, hogy a dombra valamilyen érdesítő szóróanyagot lehetne-e lerakni kupacokba, hogy ha jeges az út, azt el lehetne teríteni. Csercsics Antal: A cégünknél van engedélyezett érdesítő anyag, síkos időben szívesen adunk ingyenesen, csak be kell érte jönni. Tavaly az utolsó ülésen szó volt róla, hogy lesz még egy közös vacsora. Ezen a polgármesteren kívül mindannyian részt vettünk. Kovács György: családi problémám volt, ezért nem tudtam részt venni. Joó Imre: Saját tapasztalatból mondom, hogy egy polgármesternek többet el kell viselnie. Ha nem tudtál eljönni, legalább egy telefont megérdemeltünk volna, hogy értesíts minket. Kovács György: A hóeltakarítással kapcsolatban szeretném én is megköszönni a Rácz István segítségét. Javasolnám, hogy a jövőben ezt ne ingyenesen végezze, az önkormányzat kössön vele szerződést. Az ilyen munkáért máshol legalább ezer forintot elkérnek óránként. Rácz István: Én mindig is vállaltam és vállalom is a hóeltakarítást. Ezután is meg fogom oldani, ezért én nem fogok elfogadni semmit. Dr Csapó Tamás: Lehet, hogy más módon kellene inkább elismerni a Rácz képviselő úr munkáját, mivel ő ennyire tiltakozik és nem fogadja el a pénzt. Joó Imre: Egy tanulságot mindenesetre vonjunk le polgármester úr. Amikor te azt emlegetted, hogy mennyibe kerülnek a képviselők, ilyenkor azt is figyelembe kell venni, hogy a képviselők tesznek is. Örvendetes az is, hogy az újság végre megjelent. A szerkesztőbizottság dolgozott azon, hogy mi legyen az újságban, ennek ellenére az újságban semmi nem volt abból, hogy a képviselő-testület mit dolgozott, a művelődési ház felújításáról, a falunapról sem volt szó benne. A díszpolgári címekről sem, a Toronyért díjról sem, arról sem, hogy nyugdíjba ment a jegyző. A Juhász Zsolt rád hivatkozott, hogy nem kapott ebben segítséget. A következő újságban az ilyen hírek legyenek Dr Schermann Vera: A szerkesztő bizottságnak én is tagja voltam. Korábban ez szokás volt, hogy addig nem ment a lap a nyomdába, amíg a szerkesztő bizottság nem hagyta jóvá. A jövőben is jó lenne, ha így működhetne. Kovács György: Rendben van, a jövőben így lesz. A Gerbosits János azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy az önkormányzati lakásnál, ahol lakik a tetőszigeteléshez az önkormányzat vegyen kőzetgyapotot, illetve a lépcsőhöz lapokat. Ő a munkát elvégzi.

11 Csercsics Antal: A kőzetgyapot önmagában nem elég, alul-felül párazáró fólia kell. Az újsághoz még annyit fűznék, hogy a cikkíráshoz megfelelő erkölcsi alap is kell. Ha nem te írtad a cikket, akkor pedig nem szabadott volna a nevedet odaírni. Csiszár József: Azt is lehet, hogy vegyék meg és a lakbérből levonjuk a számla alapján. A sportcsarnok melletti területet is rendbe kellene tenni, nagyon ronda. A Felszabadulás utcában a növényzet kilóg a járdára, szólni kell ott a tulajdonosnak, hogy nyírja le. Kovács György: Akkor a Gerbosits Jánossal megbeszélem, hogy csinálja meg a lépcsőn a lapozást. A szigetelésre meg visszatérünk majd. Az Őrségi Vízrendezési Társulás levelet írt, a szolgáltatásait ajánlja fel. Rácz István: Az Őrségi Vízrendezési Társulás végezze el ami a dolga. Mint a bizottság elnöke tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a vagyonnyilatkozatok hiánytalanul beérkeztek. Csercsics Antal: Én szeretném megkérdezni, hogy a sportcsarnokban tartott bál után volte probléma a parkettával? Kovács György: nem volt. Csercsics Antal: Akkor a jövőben is nyugodtan adjuk oda a termet. Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést órakor bezárta. kelt, mint első oldalon Lakics Monika körjegyző Kovács György polgármester

12 K i m u t a t á s a én tartott nyílt képviselő-testületi ülésen meghozott rendeletekről és határozatokról A rendelet száma (a zárójelben a kihirdetés napja szerepel) 1. 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendelet A rendelet címe az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről A rendelet hatályba lépése Módosított rendelet címe, száma Hatályon kívül helyezett rendelet címe, száma A képviselői és bizottsági tiszteletdíjak megállapításáról szóló 6/1998. (X.28.) A2 Kód A határozat száma Kód 1. 1/2013. (II.07.) számú határozatot D6 2. 2/2013. (II.07.) számú határozatot K1 3. 3/2013. (II.07.) számú határozatot E /2013. (II.07.) számú határozatot J4 5. 5/2013. (II.07.) számú határozatot Z1 6. 6/2013. (II.07.) számú határozatot D7 7. 7/2013. (II.07.) számú határozatot Z1 8. 8/2013. (II.07.) számú határozatot E

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 32/13/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31.- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 96/2013.(X.31.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának 2011. március 30-án tartott képviselőtestületi üléséről Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Horváthné Gogán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 7/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 6/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: Svh/79-11/201. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 13. Száma: 1-9/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:69-72/2013. (VII. 1.) számú határozatok d.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 8/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. október 20-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott: Távolmaradását bejelentette: Csizmadia Csaba és Szigeti Dezső képviselő.

J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott: Távolmaradását bejelentette: Csizmadia Csaba és Szigeti Dezső képviselő. 1 Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. Tel./Fax: 88/505-820, 505-821 Mobil: 06/20-524-2323 E-mail: noszlop@ajkanet.hu Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Noszlop

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2013. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 13- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 13- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 20/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 13- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 106/2012. (XI.13.) számú határozatot a Csicsergő Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírásáról

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Tel/Fax: 88/236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Somlójenő Község Önkormányzata 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Tel/Fax: 88/236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Község Önkormányzata 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Tel/Fax: 88/236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/61-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről. Jelen vannak: Bolyki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 3. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Hajnal Istvánné alpolgármester:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése 3-22/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. december 06-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 110/2012. (XII.06.) Z1 111/2012. (XII.06.) Z1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011.

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 76-79/2011.) TÁRGYSOROZAT 1) Balogh Sándor bökönyi lakos ügyének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-23/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 1-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 1-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 143/2014.(X.01.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 2014. október 1-ei rendkívüli ülésének napirendjét: Nyílt ülés: 1. Javaslat a Gyál Közvilágítás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Z e b e c k e. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Z e b e c k e. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Z e b e c k e Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 17/2015.(VI.05.) 18/2015.(VI.05.) 19/2015.(VI.05.)

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i üléséről 267 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Hajzerné Oláh Ildikó Támba Borbála Szitár Emese Buzák Zsolt Lisovszki

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről 227 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Hajzerné Oláh Ildikó Támba Borbála Szitár Emese Buzák Zsolt Lisovszki Tamás

Részletesebben

2013. január 24-i. képviselőtestületi ülés. j e g y z ő k ö n y v e

2013. január 24-i. képviselőtestületi ülés. j e g y z ő k ö n y v e Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 24-i képviselőtestületi ülés j e g y z ő k ö n y v e Határozatok száma: 6. 11. 2 Jegyzőkönyv Készült: a Bakonynána Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. augusztus 31.-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor, Dr. Balatoni Gyöngyi al, Dr. Péter Mihály al, Antal Istvánné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Kocsis Tibor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 60-61. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben