INFORMATIKA I. Ismertesse a következõ fogalmak jelentését: Digitális, Bináris! Mit jelent a Handshake jelpár fogalom? Adjon egy példát!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMATIKA I. Ismertesse a következõ fogalmak jelentését: Digitális, Bináris! Mit jelent a Handshake jelpár fogalom? Adjon egy példát!"

Átírás

1 INFORMATIKA I. 1. Ismertesse a következõ fogalmak jelentését: Digitális, Bináris! Digitális=diszkrét értékeket tároló, számjegyvezérlésű Bináris=kettes számrendszert alkalmazó 2. Mit jelent a Handshake jelpár fogalom? Adjon egy példát! Handshake jelpár: olyan két időben változó jel, melyek a másik jel változására reagálnak. pl.: MW (memory write, memóriába történő írás) és a periféria által küldött ACK (acknowledge) jel: Ha érkezik jel a periférián lévő eszköz felé, akkor azt felismeri, és ACK válaszjelet küld. Ha ez megszűnik, akkor a válasz ACK jel is megszűnik. 3. Ismertesse a következõ fogalmak jelentését: Mikroprocesszor, Mikroprocesszoros rendszer! Mikroprocesszor=egy digitális számítógép központi vezérlő és arithmetikai egységének szerepét ellátni képes (egy vagy több chipen létrehozott) áramkör együttes. Mikroprocesszoros rendszer = (mikro)számítógép, egy programvégrehajtásra alkalmas, mikroprocesszort, mint CPU-t tartalmazó, Operatív tárral, I/O egységekkel ellátott rendszer. 4. Mit mond ki a Church - Turing tétel? Ha egy algoritmus elég mechanikus és világos, akkor bizonyára található olyan Turinggép, amely azt végrehajtja. A Turing gép definiálja mindazt, amit matematikailag algoritmikus eljárás alatt értünk. Minden más algoritmikus eljárást végrehajtó rendszer ekvivalens valamely Turing-géppel. 5. Mit nevezünk algoritmusnak? Az algoritmus fogalmára formális definíció nincs! A köznyelvben: egy véges utasítássorozat (véges utasítássorozat, amely bármely input esetén véges lépésszám esetén megáll, eredményt ad) 6. Egy grafikonon ábrázolja a bemenetek bonyolultsága és az algoritmusok idõ-komplexitása közötti tipikus összefüggéseket.

2 7. Milyen csoportokra oszthatjuk egy BUS jeleit (vezetékeit)? CÍM BUS ADAT BUS CONTROL BUS 8. Az alábbi decimális számot írja át bináris, majd hexadecimális formába: =1*2^7+0*2^6+0*2^5+0*2^4+0*2^3+0*2^2+0*2^1+1*2^0= ˇ[2]=8*16^1+ 1*16^0=81ˇ[16] 9. Az alábbi decimális számot írja át bináris, majd hexadecimális formába: 254 Hasonlóan, mint az előzőt. 10.Az alábbi decimális számot írja át bináris, majd hexadecimális formába: 64 Hasonlóan, mint az előzőt. 11.Az alábbi decimális számot írja át bináris, majd hexadecimális formába: 31 Hasonlóan, mint az előzőt. 12.Mi a szerepe a mikroprocesszoros rendszer regiszter modelljében szereplõ PC regiszternek? PC regiszter=utasítás számláló regiszter. A soron következő utasítás címét tárolja. Az utasításszámláló tartalmát a program maga is változtathatja. 13.Mi a szerepe a mikroprocesszoros rendszer regiszter modelljében szereplõ SP regiszternek? SP regiszter=stack pointer (azaz veremmutató pointer). A verem legfelső elemét jelöli ki. 14.Milyen fõbb lépésekbõl áll egy utasítás végrehajtásának menete? utasítás felhozatal utasítás dekódolás végrehajtás soron következő utasítás címének megadása 15.Mi a FLAG (állapotjelzõ) szerepe? A feltételes ugrás utasítás végrehajtásában játszik szerepet. Az utasításkészlet leírása

3 meghatározza, hogy mely utasítások melyik FLAG-eket állítják. 16.Hogyan mûködik a feltételes ugró utasítás? A programban szereplő utasítás végrehajtása során az állapotjelző Z (zéró) bitjének értéke határozza meg, hogy a feltétel teljesült-e. Ha igen (Z=1), akkor a feltételben szereplő címre ugrik tovább, ha nem (Z=0), akkor a soron következőt hajtja végre. 17.Mi a STACK, és hogyan van megvalósítva Mikroprocesszoros rendszerekben? A stack (verem) a memóriában helyezkedik el, mérete és helye (kezdőcíme) a programból meghatározható. Stack kezelő utasítások: PUSH, POP. Megvalósítása: a Stack kezdőcímét a programban értékadó utasítással állítjuk be. 18.Írja le a szubrutinhívás (CALL, RET utasítások végrehajtásának menetét! CALL utasítás felhozatal (a memóriacím a call utasítást tartalmazó cím) utasítás dekódolás végrehajtás: a szubrutin meghívása előtt a visszatérési címet (a CALL utáni utasítás címe) elmenti a Stack-be (push jellegű művelet) RET utasítás felhozatal (a memóriacím a call utasítást tartalmazó cím) utasítás dekódolás végrehajtás: szubrutinból a RET utasítással lehet visszatérni, ilyenkor a STACK-be elmentett címen folytatódik a program futása (pop jellegű művelet) 19.Szubrutinhívás során mit nevezünk visszatérési címnek? Az a cím, ahova a program a szubrutin végrehajtása után visszaáll. 20.Egy szubrutinon belül meghívhatunk-e egy másik szubrutint? Válaszát indokolja! Igen, elméletileg bármennyi szubrutin ágyazható bele egy másik szubrutinba. Ekkor azonban a belső szubrutin végrehajtása után a külső szubrutin soron következő címén folytatódik a program. 21.Mi az Interrupt folyamat lényege? Az Interruptot (Programmegszakítást) jelzés a CPU-nak. Egy váratlan vagy aszinkron esemény bekövetkezésére utal, ennek következménye, hogy a program futása felfüggesztődik a megszakítási kérelemkor, helyét átveszi a megszakítást kiszolgáló program, majd az Interrupt után visszatér a program futása a főprogramba, és onnan folytatja annak futását, ahol korábban az befejeződött. 22.Írja le a programmegszakítás végrehajtásának fõbb lépéseit! Váratlan esemény bekövetkezése Megszakítási kérelem (IRQ Interrupt Request) Az éppen végrehajtás alatt álló utasítás végrehajtása A soron következő utasítás címének STACK-be másolása A megszakítási program lefutása Visszatérés a főprogramba 23.Mit tartalmaz az IT ugrási tábla? A megszakítások rendszerint egy ugrási tábla indexeléssel kiválasztott címre való ugrással történik. A mai hardver architektúrák rendszerint vektoros megszakítási rendszerűek. A lehetséges megszakítások mindegyike kap egy egyedi sorszámot. A megszakítások kezdőcímeit egy vektor elemei tartalmazzák. Ez az ugrási vektor a megszakítás sorszámával indexelhető, így azt a CPU gyorsan ki tudja választani.

4 24.Mik az Interrupt felhasználási lehetõségei? Perifériás eszközökkel kapcsolatos I/O eseményeknél (pl. billentyű lenyomás). Folyamatokon belül előidézett szándékos esemény (pl. CPU mód váltás). Folyamatokon belüli nem szándékos esemény (pl. hiba) ; Óraeszköz megszakítás; Másik folyamat által keltett esemény (pl. szinkronizálások) 25.Egy Interrupt rutint megszakíthat egy másik Interrupt? Válaszát indokolja! A mai számítógéprendszerekben a megszakítások prioritási osztályokba vannak sorolva. A kevésbé fontos IT (Interrupt) kiszolgálást megszakíthatja egy fontosabb megszakítás. Az ugyanolyan vagy magasabb fontossági osztályba sorolt megszakítás kezelését nem szakíthatja meg egy újabban keletkezett. Egy adott szintű megszakítás lemaszkolja, letiltja az ugyanolyan, vagy alacsonyabb szintű megszakításokat. 26.Rendszerhez csatolásuk szerint milyen kialakítású I/O rendszereket ismer? Polling: Egy adott jellemző változásának figyelése az arra vonatkozó adatok folyamatos újrakérése, és az előző állapottal történő összehasonlítása révén. Interrupt felhasználásával. 27.Miért elõnyös adott esetben egy periféria (pld. Nyomtató) Interrupt felhasználásával történõ illesztése, a Polling módszerrel történõ illesztéshez képest? Az Interrupt felhasználásával értékes processzoridőt takarítunk meg, hiszen Polling illesztés esetén a kész állapotra várás akár gép utasnyi időt is felölelhet. A rendszer eredő teljesítménye nő. 28.Mi az elõnye egy háttértár-periféria DMA-val történõ kezelésének? Az adattár egy BUSvezérlőn keresztül közvetlenül az operatív adattárba írhat, míg ez idő alatt a processzor hasznos munkát végzett, így az nagyrészt tehermentesült, ezáltal a rendszer teljesítménye nőtt. 29.Mi lenne a legjellemzõbb (hátrányos) sajátossága egy háttértár-periféria DMA nélküli kezelésének? A processzor adatmozgatás terhelné, a perifériaegység (Háttértár) kezelése a számítási kapacitás nagy részét felemésztené, így nem tudna hasznos tevékenységet végezni. 30.Mit nevezünk BUSZ arbitrációnak? Alapvetően egy Master és egy vagy több Slave kommunikál egymással, de a rendszerben több Master is lehet. A Masterek a BUSZ feletti vezérlés jogáért versenyeznek egymással, s amelyik nyertesként kerül ki az arbitrációs folyamatból, a következőkben az kezeli a BUSZ-t. 31.Mire használhatjuk a processzor DMA folyamattal történõ tehermentesítése révén felszabadult idõt? A processzor értékes program végrehajtással foglalkozhat. 2.feladat 1. Ismertesse a számitógépes hálózatok kialakulásának okait. Költséges erőforrások megosztása felhasználók között Csoportmunka (pl. játék ) Távolságok áthidalása (soros terminál->adathálózat) Kommunikációs lehetőség ( , instant messenger)

5 2. Ismertesse a hálózatok OSI/ISO modelljében a rétegek kommunikációját. Fizikai réteg: adatáramkör, összeköttetés Adatkapcsolati réteg: hibajavítás, forgalomvezérlés Hálózati réteg: ismétlés, darabolás, blokk, hálózati cím Szállítási réteg: topológiamentes adatszállítás címpár között Együttműködési réteg: párbeszéd, kommunikáció fel- és újraépítése Ábrázolási: szintakszis alkalmazások fele Alkalmazási: felhasználó programja (msn) Lefelé irányuló kommunikációban parancs+adat, felfele státuszinformáció 3. Mit nevezünk node-nak? Csomópont. Bármi a hálózaton, aminek elérési címe van. 4. Definiálja a LAN fogalmát. LAN-nak azt a hálózatot nevezzük, amelynek a tulajdonunkban van, használatáért (az üzemeltetési költségeken kívül) nem kell fizetnünk. Pl. LAN az egyetem több épületében jelenlévő hálózat. 5. Hogyan döntjük el, hogy egy hálózat LAN-nak tekinthetõ-e? LAN-nak azt a hálózatot nevezzük, amelynek a tulajdonunkban van, használatáért (az üzemeltetési költségeken kívül) nem kell fizetnünk. Pl. LAN az egyetem több épületében jelenlévő hálózat. 6. Definiálja a WAN fogalmát. Angol mozaikszó, a Wide Area Network szavak kezdőbetűiből. Magyarul nagy kiterjedésű, vagy távolsági hálózatként ismert (pl. az Internet) 7. Ismertesse a busz hálózati topológiát, elõnyeit, hátrányait. A nodeok egy adatforgalmi kábelen (bus-on) vannak. Előnye, hogy olcsó, könnyű karbantartani, egyszerűen bővíthető, egy csomópont meghibásodása nem hat a többire. Hátránya az alacsony üzembiztonság (kábelszakadás), alacsony biztonság (pl. vírusok). 8. Ismertesse a csillag hálózati topológiát, elõnyeit, hátrányait. A csillag topológia csökkenti a hálózati meghibásodás esélyét azzal, hogy minden csomópont kapcsolatban áll a központi csomóponttal. Ha alkalmazzuk ezt a megoldást egy busz hálózatra, akkor ez a központi hub minden kapott üzenetet szétküld minden csomópont számára, ami azt jelenti, hogy két "perifériális" csomópont mindig a központi csomóponton keresztül tud kommunikálni. A központi csomópont és egy "perifériális" csomópont közötti átviteli vonal meghibásodása ugyan elszigeteli a hálózattól az adott csomópontot, de a hálózat többi részének a működőképességére ez nincsen hatással. Drágább. (pl. utp ethernet) 9. Ismertesse a gyûrû hálózati topológiát, elõnyeit, hátrányait. Lényege, hogy minden állomás, beleértve a szervert is, két szomszédos állomással áll közvetlen kapcsolatban. Az összeköttetés körkörös, folyamatos gyűrű. Addig vándorol az üzenet gépről gépre, amíg el nem érkezik a címzetthez. Alacsony biztonság (??? ezt gondold át újra. bármilyen információs rendszeren a hülyeség torzitatlanul terjed. volt egyszer egy könyv, amiben olyasmit irtak, hogy a koax ethernet két végét összekötve gyűrűt kapunk. volt olyan hülye, aki ezt elhitte... joe), sok gép esetén lassú információáram jellemzi. Előnye, hogy minden gépnek csak a szomszédjával kell kapcsolatot teremtenie. Ennek kiépítése igen könnyű és olcsó. 10.Ismertesse a hub funkcióját az ethernet hálózatokon.

6 Hub: jelerősítő. OSI/ISO 1. rétege. Az adat az egyik portján bemegy, a többin kijön. Busznál hálózat bővítésére használják, csillag topológia esetén központban áll. 11.Ismertesse a switch funkcióját az ethernet hálózatokon. Switch: olyan bridge aminek sok portja van (Multiport Bridge). Egy LAN switch elkülönült hálózati szegmenseket kapcsol össze és a lokális forgalmat nem engedi ki. Megtanulja a cím/port párosításokat, és irányítja a forgalmat. A swicth képes a portjai között egymástól függetlenül is kereteket továbbítani, így egyszerre több eszköz is kommunikálhat egymással. A switch tehát igény szerint kapcsol össze két portot, ami által tovább csökken az ütközések száma és nő a rendelkezésre álló sávszélesség. A switchek egy portján egy eszköz, gép van, tehát sosincs ütközés. Amennyiben túl sok adatot próbál egy gép küldeni az adott portra a switch ütközést szimulál. OSI/ISO 2. rétegben található 12.Ismertesse a router funkcióját az ethernet hálózatokon. Router = útválasztó, útvonalválasztó. Intelligens hálózati eszköz, amelynek feladata a beérkező adatcsomagok továbbítása a célállomás felé a lehető legoptimálisabb úton. Az útválasztók ennek a feladatnak az ellátásához útválasztási táblázatot vezetnek, amely alapján képesek annak eldöntésére, hogy melyik általuk közvetlenül elérhető csomópontnak kell továbbítaniuk az éppen feldolgozás alatt álló csomagot ahhoz, hogy az a legrövidebb úton a célállomásra juthasson. Címváltoztatás is történik! A Routerek közötti átvitel az OSI 3. rétegen keresztül (hálózati réteg) történik. 13.Ismertesse a csavart érpár (utp) zavarvédelmét. Az UTP kábeleknek mind a (általában) 8 rézvezetéke szigetelőanyaggal van körbevéve. Emellett a vezetékek párosával össze vannak sodorva, így csökkentve az elektromágneses és rádiófrekvenciás interferencia jeltorzító hatását. A két-két összesodort vezeték ellentétes jeleket szállít és a vevőkészülék a kettő közötti különbséget észleli. (Különbségi jeltovábbítás) A zajforrásoktól származó zajok az elektromos vagy mágneses mezők összekapcsolása által egyformán jelentkeznek mindkét vezetéken, így a vevőkészüléket ellentétes előjellel érik el -> zavaró jel és ellentettje kioltják egymást. 14.Definiálja a struktúrált hálózati kábelezés fogalmát. UTP kábelen ethernet, telefon, riasztó stb is mőködtethető. Az összes helyiségben lévő aljzatot egy központi patch-panelre vezetik ki, és a megfelelő eszközzel (switch, telefonközpont, riasztóközpont) összekötik. Könnyen konfigurálható. Pl.: irodaépület kialakításakor minden potenciális munkahelyen egy LAN csatlakozót és egy telefoncsatlakozót alakítanak ki, melyeket egy emeleti elosztó szekrénybe vezetnek. A LAN csatlakozókat az emeleti szekrényben lévő switchekhez vagy routerekhez kötik, melyek között nagyobb sebességő kapcsolat van. 15.Rajzolja fel egy monomódusú üvegszálban a fénysugár útját.

7 (A bevezetett fénysugár a mag belső fala tengelyének irányában halad végig a szál mentén a teljes visszaverődés miatt. A mag és védőréteg határához nagy szögben érkező sugár (a határhoz párhuzamosan húzott vonalhoz képest nagy szögben) teljesen visszaverődnek. A teljes visszaverődés által meghatározott visszaverődési határszöget (a legkisebb szög, amelynél a fénysugár még teljes mértékben visszaverődik) az üvegmag és a héj anyagainak törésmutatókülönbsége határozza meg.) 16.Ismertesse a Wi-Fi (wlan) hálózat mûködését és paramétereit. WiFi: az IEEE által kifejlesztett vezeték nélküli mikrohullámú (2,4 GHz) kommunikációt (WLAN) megvalósító, széles körően elterjedt szabvány (IEEE ) népszerő neve. Szabványos típusok: : 1-2 Mb/s elavult a: 54 Mb/s, 5 ghz-es frekvencia (fizetős) b: 11 Mb/s g: 54 Mb/s n: Mb/s. Szabványos 2009-sept-11. Több csatornáthasznál: több antenna. Csatornák: zavarás elkerülésére. Routerben beállítani országot. Autentikáció: bejelentkezés a wlan-ra, pl. jelszóval Kriptográfia: titkosítás. Az átküldött adatokat egy algoritmus bekódolja, másik oldal a kulcs ismeretében visszafejti. 17.Hogyan döntik el egy többcsomópontos hálózat elemei, hogy éppen ki kommunikálhat a hálózaton? megoldás minden node kaphat időszeletet, ha szabad a csatorna. Foglalt csatornánál (csomag ütközés: -collosion) véletlenszerű ideig vár, majd újra megvizsgálja. Kis terhelésnél (max 5-10%) hatékony. Ethernet ezt használja (CSMA/CD). megoldás fix időszelet áll rendelkezésre az adáshoz. Az időszelet lehet azonos az összes node-ra (Token-ring), vagy változtatható (ATM: asynchronous Transfer Mode): sok kis cella közlekedik, ebből néhány a node-é. QOS: mindig megvan a sávszélesség. Nemzetközi vonalakhoz. 18.Ismertessen két elvet a többcsomópontos hálózatok elsõbbségi problémájának megoldására. Ld.: 47. kérdés 19.Melyik hálózati elsõbbségi elv hatékonyabb egy alacsony terheltségû hálózaton? Állitását indokolja.

8 Lásd: 47/1 20.Melyik hálózati elsõbbségi elv hatékonyabb egy magas terheltségû hálózaton? Állitását indokolja. Lásd: 47/2 21.Miért daraboljuk fel kisméretû blokkokra a hálózaton továbbitott adatot? A hálózaton átküldött adatot kis blokkokra bontjuk (atm: 53 byte/cella fix, ethernet: max 1518 byte/cella, változó), hibajavítás miatt. 22.Definiálja a hálózatok "payload" fogalmát. Payload: hasznos átvitt adat. Mindig kevesebb, mint a hálózat elméleti sebessége, fejléc miatt. 23.Honnan tudja a fogadó node a hálózaton, hogy egy adatcsomagot hibásan kapott meg? Egy, az adatcsomag fejlécében található ellenőrző bitsor segítségével tudja meg, ha hibás a csomag. (A különböző munkaállomásokon lévő azonos rétegek egymással beszélgetnek, informálják egymást az aktuális adatcsomag paramétereiről (pl.: adathossz, csomag sorszáma stb.). Ezek az információk fejléc formájában hozzácsatolódnak az adathoz, amikor az érintett rétegen halad keresztül. Lejutva a következő rétegbe szintén kap egy információs fejlécet, ennek megfelelően mire az adat a fizikai réteget elhagyja, már valójában jóval nagyobb, mint amikor az elindult. A vevő oldalon a rétegek lecsatolják az információkat, ennek alapján ellenőrzik az adatcsomagokat, és amennyiben hibátlannak bizonyultak, akkor a megcsonkított adatcsomagok a következő rétegnek adódnak át immár fölfelé.) 24.Miért bit/sec-ben adják meg a számitógépes hálózatok sebességét? Sebesség mindig bit/secben adott, mert: 1. a hálózat soros, 2. ez a szám nagyobb, mint a byte/sec. (Marketinges mega/gigabyte) (nem tudom hogy a másodikat tényleg visszakéri e a zh-ban :D). 25.Forditható-e a hálózatok megadott sebessége (pl. 100 Mbit/sec) teljes egészében adatforgalomra? Állitását indokolja. Nem, mert a hálózat szabványos rétegei a küldött adatokhoz plusz információt raknak (fejlécek), a másik oldali pár ezt lebontja (ez a hibajavítás). Így a hálózat részben ezeket a fejléceket továbbítja, tehát a megadott sebesség nem teljes egészében a hasznos adatforgalomra (=payload) fordítódik. 26.Ismertesse a kliens/szerver hálózati modellt. A Kliens/szerver modell központi erőforrású informatikai rendszer. A szerver a hálózaton keresztül megosztja erőforrásait (pl. háttértároló tartalma (fileok), cpu feldolgozási idő, adatbázisrekordok stb.) a kliensekkel, akik ezt igénylik. Egyszerre több kliens kiszolgálása ->csoportmunka. Distributed (elosztott) processing. (Pl.: web szerver és böngésző) 27.Ismertesse a központi erõforrású hálózati modellt. ld. előző kérdés 28.Ismertesse a peer-to-peer hálózati modellt. Peer-to-peer (P2P) modell esetén minden node rendelkezhet megosztott erőforrással. Pl: filecserélő hálózat. Mindig van központi adminisztrációs címtár. 29.Ismertessen hálózati rendszereket. Melyik protokollt használják ma ezek (vagy leszármazottaik)?

9 Novell: IBM PC-n mőködő file es printer szerver. Manapság TCP/IP protokoll, SUSE linux (unix irány) supporttal. Descent: nagygép (vax) és mac/pc-s kliens használata. A kliensről fileszerverként és interaktívan is lehet használni a digital gépet. Manapság tcp/ip protokoll. Microsoft Network: file és print szerver. NetBEUI-n (lan), és tcp/ip-n (wan). SMB protokoll. Unix(like)-on SaMBa program: windows szerver és kliens. UNIX-oknál tcp/ip alapprotokoll. Interaktív bejelentkezéshez telnet/ssh. Nyomtatószerverhez: lpd. File szerverhez: sun nfs, majd afs. Ma nfs nyilt forráskódú. 30.Ismertesse a kép/hangátvitelhez szükséges csomagdefiniciót. A folyamatos kép/hangátvitelhez garantált sávszélességő hálózatra és megfelelő rtp (real time transport) csomag-definícióra van szükség. IP-tv: tv adás az interneten, VoD: internetes videókölcsönző, VoIP: hangátvitel IP-n. 31.Ismertesse a multilink fogalmát, alkalmazását manapság. Multilink/bonding: több fizikai vagy átviteli csatorna összefogása. Vdsl: 50 mb/s, wideband docis 100 mbit. 32.Ismertesse az operációs rendszer hardverrel kapcsolatos feladatait. rendszerindításnál hardverleltár készítése hardver erőforrások (CPU, RAM, perifériák) menedzselése 33.Ismertesse az operációs rendszer felhasználókkal kapcsolatos feladatait. felhasználók (ha vannak) kezelése: be/kijelentkezés, kapcsolattartás biztonsági kérdések (felhasználók együttmőködése, személyes fileok védelme, távelérés) 34.Ismertesse az operációs rendszer processzekkel kapcsolatos feladatait. processzek (programok) menedzselése háttértárolón filerendszer (könyvtárak, fileok) logikai kezelése hálózati kommunikáció (ha van) 35.Ismertesse az operációs rendszer alkalmazói programokkal kapcsolatos feladatait. szabványos interface-k biztosítása programok fele (pl. filenyitás, fileba írás,file bezárás). hibás mőködés esetén javítás (tönkrement program bezárása, filerendszer hibajavítása áramszünet után stb.). 36.Ismertesse az operációs rendszerek csoportositását felhasználók száma szerint. 0 felhasználós (nincs interaktív user) 1 felhasználós Több felhasználós 37.Ismertesse az operációs rendszerek csoportositását processzek száma szerint. 1 processzes (real-time): RTOS-MS-DOS Több processzes (time sharing-időosztás): a több felhasználós mindig ilyen. 38.Ismertesse az operációs rendszerek csoportositását felhasználói mûködtetés módja szerint. Kötegelt (batch feldolgozás szövegfileok, melyek automatikusan parancsként lefutnak) Interaktív:

10 parancssoros (parancsértelmező programmal) GUI (grafikus mőködtetéső programmal) 39.Ismertesse a GUI alkalmazását a mai operációs rendszerekben. A unixokon grafikus felület csak az X szerver segítségével lehetséges. Ablakkezelő: window manager. Elkülönül az OS és a felület.? 40.Ismertesse a parancsértelmezõ alkalmazását a mai operációs rendszerekben. parancsértelmező, shell (héj): Az operációs rendszerek parancsértelemző felülete, de vonatkozhat a grafikus felhasználói felületre is. Unix környezetben az előbbi jelentés használt, itt azt a felületet jelenti, ahová a felhasználó belép és ahol közvetlenül (parancssorban) vagy közvetve (grafikus X felületet használva) utasításait kiadja. A legismertebb Unix- shell a Bash (Bourne Again Shell alapértelmezés szerinti shell), de számos más parancsértelmező környezet (Tcsh, Korn stb.) is használható. A DOS alapú rendszereken a könnyebb használatot lehetővé tevő grafikus felületet nevezzük shellnek, ilyen a DOS SHELL, a Norton Commander, a Windows 3x. A későbbi Windows rendszerek (9x, NT/ 2000/ ME/ XP) alapértelmezett shellje az Explorer (melynek csak egy része a fájlkezelő, mely szintén az Explorer (Intéző) nevet viseli). Számos megoldás született arra, hogyan lehetne ezt a shellt lecserélni (bőrök) a unixos ablakkezelők alapján, az ablakok, rendszermenük módosításával, témák használatával stb. Ilyen például a Windows Blinds, az efx, a LiteStep, a Dimension ( ez utóbbi nem Unix alapú; háromdimenziós Asztalt kínál és a Delphi egyes futásidejű könyvtárait igényli, valamint OpenGL-t), az E-Sense (NT-re is; a unixos Enlightment átirata), a Reveal stb. 41.Definiálja a "virtuális memória" fogalmat az operációs rendszereknél. Az operatív memória egyfajta kiterjesztése. Az operatív memóriába már nem férő adatokat, programokat háttértárakon helyezik el, s csak a futás szempontjából szükséges részeket töltik operatív memóriákba. Ha olyan részhez kerül a vezérlés, amely a háttértáron található, akkor azt töltik a memóriába. Tehát az operatív memória úgy viselkedik, mintha a virtuális memóriának egy változó helyzetű ablaka lenne, mely mindig ott található, ahol a vezérlés. A virtuális tárkezelést az operációs rendszer automatikusan végzi. 42.Definiálja a "taszk" fogalmat az operációs rendszereknél. =task=job=process => folyamat =programrészlet, futó folyamat, szoftveres folyamatok egyik elnevezése. A számítógép memóriájában futás állapotában lévő programot nevezzük így, melyet az operációs rendszer indít és felügyel. A folyamat lehetséges állapotai: új, végrehajtódó, várakozó, végrehajtásra kész, befejezett. 43.Definiálja a "utility" fogalmat az operációs rendszereknél. =segédprogram az operációs rendszer tevékenységét kibővítő, munkáját hatékonyabbá tevő, illetve a felhasználók munkáját megkönnyítő program, általában magának a rendszernek a része. Elmosódik a határ a rendszer és a külső (3rd party) alkalmazások közt (pl. icq -> messenger). Beépülnek a felinstallálható OS-be (windows, egyes linux disztribúciók). 44.Definiálja a "thread" fogalmat az operációs rendszereknél. thread, fork: szál, A futtatható a számítógépes feladatok legkisebb egysége. A szálak önmagukban nem

11 indítható, a folyamatok (processzek) részeit képező egységek, melyek nem az operációs rendszeren, hanem egy programon belül hajtódnak végre. Többszálúságról (multithreading) akkor beszélünk, ha párhuzamosan több szál végrehajtására kerül sor. Több is indítható belőle. Egy részfeladatot végez el. Mikor végeztek, eredményt összegezni kell. Többprocesszoros ( magos ) rendszernél (ma már minden intel/amd/stb. ilyen). Hibrid implementáció: Windows7, NetBSD. 45.Definiálja az "idle" fogalmat az operációs rendszereknél. Üresjárati folyamat - CPU foglaltság: mennyi időt tölt a ciklusból CPU processzel és a semmivel. 46.Ismertesse a multitaszk folyamatot, rajzoljon példát. Az operációs rendszer elindítja a programot, de úgy, hogy adott időközönként visszaveszi tőle a vezérlést, másik programnak (processz, task stb.) adja. Fontos feladata az operációs rendszernek, hogy a program ne tudjon a többiekről, ha nem akar. A vezérlés bármikor a programra kerülhet és onnan el, a regiszterek (és a program adatterülete a memóriában) tartalma nem változhat meg még akkor sem, ha a programot memóriahiány miatt a lapozófileba tesszük ki. Két típusa van: együttműködő (kooperatív) multitask rendszerben a programok határozzák meg, mennyi processzoridőre van szükségük, ezért a helyes időfelosztáshoz együtt kell működniük. Másik: a közbeavatkozó (preemptív) multitask-ság azt jelenti, hogy a rendszer adja meg az egyes programok számára, mennyi processzoridőt használhatnak, az idő leteltével közbeavatkozik és átadja a processzort a következő programnak. Ilyen rendszer a Windows is. 47.Ismertesse a processzek közti adatcsere lehetõségeit. Processzek közti adatcsere módjai: közösen használt (shared) memória kommunikációs rendszerhívások közösen használt file socket (hálózati kapcsolat)

12 48.Milyen feladatokra készítették az elsõ unixot? Alkalmasak-e a mai unix-ok ezekre a feladatokra? Feladatok: csoportmunka szöveges programfejlesztés és kapcsolódó tevékenységek (hibakeresés, dokumentáció) multi user multi task interaktív, rugalmas OS space war játékok futtatására :D Igen, alkalmasak a mai UNIX rendszerek is erre. 49.Ismertesse a unix rendszer részeit. Kernel: tárrezidens program, hw erőforrások kezelése driverekkel, filerendszer kezelése, felhasználók (jogok) és processzek kezelése. Shell: parancsértelmező. Felhasználó ezen keresztül indít processzeket. Kevés belső parancs, kényelmi szolgáltatások. Bash2 : bourne again v2. Utility-k: segédprogramok. Alapvető file, processz, stb. feladatokra. A disztribúciónak nem mindig részei, néha 3rd party alkalmazások. 50.Hasonlítsa össze a nyílt és a zárt forráskódú programfejlesztést. NYÍLT Látható kód (szép program) Szabad felhasználás Fejlesztők száma korlátlan Free software: ingyenesen felhasználható, szabadon futtatható, forrása szabadon tanulmányozható, továbbadható, bővíthető és a bővítés közzétehető ZÁRT Csak bináris kód (gyorsan kész) Korlátozott használat Fejlesztők száma korlátos 51.Hogyan segítette a unix az internet elterjedését? A UNIX és a net egymás elterjedését tették lehetővé ben IP támogatás, az első internet-kezelő szerverek és kliensek UNIX- ra készülnek el és az első internet protokoll implementációkat BSD Unix rendszerekre készítették.

13 52.Hogyan segítette az internet a unix elterjedését? A UNIX és a net egymás elterjedését tették lehetővé. Az első internetkezelő szerverek és kliensek UNIX- ra készültek el és az első internet protokoll implementációkat BSD Unix rendszerekre készítették. Az Internet szolgáltatásait maximálisan csak Unix alatt tudjuk kihasználni. Manapság talán ez a Unix rendszerek gyors terjedésének fő oka. A Linus op. rendszer nem született volna meg az internet nélkül, amely összekötötte a fejlesztőket, és amelyen mindig bárki számára ingyen hozzáférhetők az egyes Linux változatok. 53.Ismertesse a unix alatti programfordítás fázisait. Programjainkat Unixon valamilyen szövegszerkesztő programmal gépelhetjük be, vagy a hálózatra kapcsolt gépekről az URAL2-re másolhatjuk. A forrásállományokat lefordítjuk a megfelelő fordító programmal, az így keletkező tárgykódú állományokból futtatható programot szerkesztünk. Az így elkészült programot Unix op. rendszeren futtathatjuk. A Unix C fordítója (cc) alapértelmezésben össze is szerkeszti a futtatható programot, ha a fordítás hibátlan volt. A futtatható program neve a.out lesz, ha nem specifikálunk mást. A Unix cc fordítóprogram.c-re végződő nevű C forrásállományokat fordít le. A lefordított tárgykódú programmodul neve egyezik az eredeti forrásmodul nevével, de e.o-ra fog végződni. 54.Ismertesse, hogy mely eszközöket kell kicserélni a unixban egy új processzorra való portolás esetén.???a C-fordító és a futtatókönyvtár változtatása, néha a kernel javítása.??? 55.Unix-nak tekintendõ-e a linux? Állítását indokolja. A Linux nem Unix. A Linux szabad szoftverként terjeszthető Unix-szerű rendszer, mely követi a Unixfilozófiát. 56.Ismertesse, hogy mi alapján tekintendõ egy operációs rendszer unixnak. Kezelői felület szerint: szöveges, parancsvezérelt rendszer

14 A felhasználók száma szerint: többfelhasználós Az egyidőben futtatható programok száma szerint: multitask Egyszerre több fejlesztő cég, felhasználó is fejlesztheti 57.Mik a gnu gpl fõ jellemzõi? A GNU General Public License (rövid neve GPL, magyarul: GNU Általános Nyilvános Licenc) egy általános célú nyílt forráskódú licenc, amelyet a Free Software Foundation (FSF) tervezett a GNU projekt programkódjaihoz. A licenc lényege más szabad licencekhez hasonlóan, hogy a mű szabadon terjeszthető (akár pénzért is), és szabadon módosítható, de a terjesztései és a módosítások kötelezően szintén GPL licenc alatt kell, hogy megjelenjenek, így biztosítva, hogy a szabad tartalmakból készült bármilyen származékos mű is szabad maradjon. A GPL legnagyobb programbázisa jelenleg a Linux rendszermag és a szabad Unix-szerű rendszerek segédprogramjai. 58.Ismertesse a unix rendszerben a kernel feladatait. A kernel tárrezidens program, a rendszermag, az op. rendszer alapja, mely felelős a hardver erőforrásainak kezeléséért, beleértve a memóriát és a processzort is. Feladata: hardver erőforrások kezelése driverekkel, fájlrendszer kezelése, felhasználók (jogok) és processzorok kezelése. A rendszer erőforrásainak szétosztását és a futó folyamatok ütemezését végzi. 59.Ismertesse a unix rendszerben a shell feladatait. Parancsértelmező program. A felhasználó ezen keresztül indít processzeket. Parancssori értelmező, mely összekötő kapocs a rendszer magját képező kernel és a felhasználó között. A shellből vezérelt gépek előnye, hogy jóval kisebb erőforrás igényűek a grafikus felületeknél. Emiatt a shellből vezérelt rendszerek stabilabbak, és gyorsabbak, így teherbírásuk miatt ma főleg a Unix alapú kiszolgálókon népszerűek. 60.Ismertesse a unix rendszerben a utility-k feladatait. A utilityk segédprogramok. Alapvető file, processz, stb. feladatokra. A disztribúciónak nem mindig részei, néha 3rd party alkalmazások. (itt nem tudom milyen feladatokra gondol.) 61.Ismertesse a unixos rendszerek shared object elvét. A "shared object" osztott tárgyprogramot jelent, vagyis a függvényeket - kölcsönözhető formában. Egyik program sem tartalmazza ezeket, s ezzel memóriát és háttértárat takarítanak meg. Csak akkor kerül betöltésre, ha szükség van rá, és több program is használhatja őket. Windows esetében többek közt ezt a szerepet a.dll (dynamic link library) kiterjesztésű állományok játsszák el. 62.Mire használható a csõvezeték a unixban? Több kis eszköz összekapcsolása pipeon (csővezetéken) keresztül történik. Így összetett feladatok is elvégezhetőek. Minden egyes parancs külön processz, egyik szabványos kimenete a másik szabványos bemenetére van kötve. Ha hiba van, a cső eltörik. A csővezeték jele: 63.Ismertesse a csõvezeték létrehozását a unixban. Egy csővezetéket a pipe() függvény segítségével történik. A kernel létrehozza az adatstruktúrákat és olvasási/írási leírókat ad vissza. A folyamat továbbadja a leírókat a gyerekének. A leírók segítségével kommunikálnak a folyamatok. 64.Milyen adatszerkezetet alkotnak a unix könyvtárai?

15 A Unix operációs rendszer egyetlen fájlrendszerrel dolgozik. Ez alapvetően egy fa szerkezetű struktúra, melynek van egy gyökere, a / nevű könyvtár. Ebben, mint minden könyvtárban bejegyzések találhatók, továbbá biztosan tartalmazza a saját magára mutató. és a szülőjére mutató.. bejegyzést. Ezek lehetnek közönséges fájlok, könyvtárak és egyebek. A kernelben lévő driver és a hardver közt a /dev könyvtárban lévő speciális fileok teremtik meg a kapcsolatot. A unix filerendszer megkülönbözteti a kis- és NAGYbetűket. 65.Ismertesse a file-elérési jogok betûjeles kódolását a unixban. Elérési jogok kódjai: felhasználó (u); csoport (g); egyéb (o), mindenki (a). jogok: olvasás(r), írás(w), keresés/futtatás(x). 66.Ismertesse a file-elérési jogok oktális kódolását a unixban. Három féle jog létezik: olvasási (read), írási (write) és futtatási (execute). Ezeket a jogokat három osztályba osztva adhatjuk meg: magunkra (user, owner), a csoportunkra (group) és mindenki másra (world, others) nézve. A read=4, a write=2, az execute=1. Példa: Így az elérési jog: Létezik-e gui a unix rendszerekhez? Igen, létezik, de unixon grafikus felület például az X szerver segítségével lehetséges, azonban legelterjedtebb ablakkezelők (window manager) a Gnome és KDE amik easy-touse felhasználói környzetet teremtenek (multimédia, képnézegető, filemanager). (nem biztos, hogy jó ez a megállapítás tartalmilag) Áttetsző ablakok szeptember 8.-tól lehetségesek. Az OS (oprendszer) és a GUI elkülönül egymástól. 68.Mikre kell ügyelni, ha fileokat másolunk windows-ról unix-ra? (pl ural2-re)??? Titkosított FTP kapcsolat létrehozása. scp parancs használat (pl. PuTTY programmal)??? (kiegészítésre szorul) 69.Mi a unix alapvetõ filozófiája a feladatokkal kapcsolatban? Egy eszköz egy feladatot csináljon, de azt jól. Kis eszközök összekapcsolása csővezetéken (pipe) keresztül a bonyolult műveletekhez. 70.Definiálja a unix "démon" fogalmát. A UNIX alatt azokat a programokat, amelyek folyamatosan aktívak, nem felhasználóhoz és terminálhoz kötöttek démonoknak nevezzük. Ezeket a rendszer indulásakor általában az init vagy más rendszerindító folyamatok által lesznek indítva, és különböző rendszerszintű szolgáltatásokat látnak el. pl: inetd, sendmail, crond. 71.Melyik utility használatával tudhatjuk meg unixban, hogy egy parancsnak mik a paraméterei???? A help paranccsal. Használata help *command+. (ez csak tipp, megerősítés kell)??? 72.A régebbi, kereskedelmi unixokhoz papiralapú kézikönyvet adtak. Hogyan készült a kézikönyv tartalma?

16 A parancsokat on-line manualból ismerhetjük meg, parancsonként 1 file. Tartalmazza a parancsot, kapcsolóit, mikor fordult elő először, példát, és a hibáit. (Szleng: R(ead)T(he)F(*cking)M(anual): olvasd el a *** kézikönyvet.) Amikor kinyomtatott dokumentációt adtak, ezek a fileok voltak kinyomtatva. Fejezetek: 1:felhasználói parancsok, 2:rendszerhívások, 3:c könyvtári fv-ek, 4:eszközkezelők, 5:file formátumok, 6:játékok, 7:egyebek, 8:adminisztráció, 9:lokális 73.Definiálja a linux "disztibúció" fogalmát. A disztribúció egy adott, üres háttértárolójú gépre (pl. i386 pc) felinstallálható, lefordított csomagot jelent. Méretbeli különbségek: 1 floppytól akár 1 darab bd-ig. Live rendszert nem kell installálni, cd (dvd, bd, pendrive)-ról fut. [Linux disztribúciók: hitvita. A többi disztribúció rossz, és felhasználói hozzá nem értő, buta kezdők (lamerek).+ példák: Ubunti, Debian, UHU 74.Ismertesse az internet kialakulásánál megfogalmazott elveket a résztvevõ node-okra és vonalakra. van redundancia szerepátvétel lehetséges 75.Ismertesse az üzleti internet kialakításánál megfogalmazott elveket a résztvevõ node-okra és vonalakra. nincs redundancia 76.Ismertesse az internetes kommunikációs szabványok elnevezését, elérhetõségét. kötelező érvényű ingyenes szabványok, ezek az RCF-ek (request for comments) 77.Ismertesse példával az ip cím és netmaszk használatát egy másik cím elérésének számításában. minden hostnak 32 bites címe van, (4 byte = v4) Egyeznek, vagyis közvetlenül elérhető a két gép.. Legyen lekérdezés ről Nem egyeznek meg, ezért a kérést az átjárónak kell címezni, ami majd továbbítja. 78.Ismertesse az IPv4-es címek elfogyását lassító eljárásokat. Egyrészt a címtartomány bővítése /v6/-ra, ami 8 db 16 bites számot jelent. Pl: 2001:738:2001:2001::2 (amiben a 0-k elhagyhatók) DHCP: (Dynamic Host Controll Protocol) vagyis ideiglenes IP cím. Azon eszközöknek amik nincsenek bekapcsolva nem adunk címet, csak ha feljelentkeznek. NAT: Egy LAN, hogyha nincsen benne kintről elérhető szerver, kiszolgálható egyetlen IP címmel is. Illetve virtuális szerver létrehozása, ahol 1 címen 1 szerver van, de sok logikai oldalt

17 tartalmazhat. 79.Ismertesse a NAT használatát az internethez való kapcsolódásban. National Address Translation, vagyis hálózati címfordítás Amelynek során a hálózati útválasztó úgy viszi át az adatcsomagot két hálózat között hogy a címét módosítja. A belső privát címek az RCF-1918 szerint kapcsolódnak, lsd az ADSL routerek működése. 80.Ismertesse az internethez való kapcsolódást LAN használata esetén (céges hálózat, kollégiumi gépek, tanszéki laborok) Ilyenkor a helyi hálózatban van egy router, ami kötve van netre ISP-hez. Ilyenkor a gépek címei kézzel, vagy DHCP segítségével adhatók meg kapcsolódáskor. 81.Ismertesse az internethez való kapcsolódást egyedi gép esetén (otthoni/mobil felhasználó) A szolgáltatótól kapott felületre (ethernet felületre) csatlakozunk. Kábeltv-s net esetén: DHCP /vagy/ a gép MAC címe alapján. ADSL esetében PPPoE név + jelszó segítségével. 82.Ismertesse a kereskedelemben kapható ADSL router funkcióit. Lényege, hogy egyszerre több gépet kapcsol fel az internetre, mégis csak NAT-nak megfelelően 1 IP címet foglal le. Operációs rendszere Unix szerü, kezelőfelülete webes. NAT privát IP-je van, saját tűzfala. CSAK /v4/-es címeket tud kezelni. 83.Ismertesse (ábrával) egy ISP funkcióit. Ugye ISP maga az internet szolgáltató, aki összekapcsolást és IP tartományt vesz, majd ezt osztja ki. ISP: előfizető (v1) előfizető (v2) előfizető (v3) INTERNET (többi ISP) Overbooking jelensége: Több csatornát /v(i)/ ad el, mint amennyivel rendelkezik. 84.Ismertesse (ábrával) a peering funkcióit. Szerződés melyben két ISP kölcsönösen lehetővé teszi egymás előfizetőinek közvetlen elérését. 85.Ismertesse a DNS rendszert, RFC-822 alapján. (Domain Name Space) Mivel az IP címek (főleg v6) nehezen megjegyezhetők a tisztes honpolgároknak, ezért névvel IS ellátták a gépeket, majd zónákba kapcsolták őket. Adatszerkezete hierarchikus. 86.Ismertesse (saját keresztnevét alkalmazó példával) a magyarországi domain bejegyzés folyamatát. regisztráció, ISZT, meghirdetés, megvitatás, bejegyzés. ISZT: Internetszolgáltatók Tanácsa 87.Ismertesse a TCP és UDP protokollok közti különbségeket, alkalmazási területeit. UDP: az adatcsomag nem rendelkezik ellenőrző taggal, ezért lényegesen gyorsabb; használata célszerü: Audio, Video streamingre, állapotmentes szerverhez ( NFS )

18 TCP: van ellenőrző csomag, hibás csomag esetén újraküldés történik. relatíve lassabb. 88.Ismertesse a telnet alkalmazást. Melyik protokoll (program) ajánlható helyette manapság? (TErminal over EmuLator internet) A TCP/IP protokoll része. A TELNET egy olyan protokoll ami lehetővé teszi a távoli számítógép használatot interneten keresztül. Hibája, hogy a jelszó kódolatlanul halad, ennek orvoslására van SSH (sercure shell) protokoll. Manapság használható: (windowshoz) /teratermssh/ kilensek, vagy /openssh for windows/. 89.Ismertesse az ftp alkalmazást. Melyik protokoll (program) ajánlható helyette manapság? Alapfunkciója a filemozgatás, szerver és kliens között. Megkülönböztethetünk nyílt és zárt könyvtárakat, vagyis a nyíltra /anonymus ftp/-vel is fel lehet lépni, míg zárt esetében kell érvényes felhasználói azonosító. Parancssorokkal rendelkezik: DIR: táv. gép aktuális könyvtárát listázza CD: könyvtárváltás táv. gépen GET: táv. gép adott fájlját másolja (ellentétes irány PUT) 90.Ismertesse az emberközeli internetes alkalmazások kommunikációs mátrixát. (Ezek mára integrálódnak, lsd. MSN, blog) 91.Ismertesse az URL felépítését RFC-1630 szerint. A webcím, más néven URL (mely a Uniform Resource Locator [egységes erőforrásazonosító] rövidítése), az Interneten megtalálható bizonyos erőforrások (például szövegek, képek) szabványosított címe. Részei: A protokoll, amit a célgéppel való kommunikációhoz használunk (pl: protokoll neve után kettőspont (:) írandó. A szóban forgó gép vagy tartomány neve; Ez elé két perjel (//) írandó. A hálózati port száma, amin az igényelt szolgáltatás elérhető a célgépen; (ez elé kettőspont (:) írandó. Ezt a részt gyakran teljesen elhagyhatjuk, például esetünkben a http protokoll alapértelmezett portszáma a 80.) A fájlhoz vezető elérési út a célgépen belül; Ez a rész mindig a perjellel (/) kezdődik. URL felépítése rfc-1630, Ismertesse a http szerver-kliens kommunikáció megvalósítását RFC-1945 szerint. A World Wide Web napjaink leggyakrabban használt internetes szolgáltatása, amely kommunikációjához a HTTP (HyperText Transfer Protocol)-t használja. Ez a protokoll lehetővé teszi, hogy a HTTP kliensek, vagyis a böngészők letöltsenek oldalakat, képeket és egyéb állományokat a HTTP, vagyis web szerverekről. A HTTP protokoll működése: Amikor a böngészővel (Firefox, Internet Explorer, Lynx, stb.) le akarunk tölteni egy oldalt, akkor a következő folyamatok játszódnak le: 1. A beírt cím alapján a böngésző megállapítja a web szerver nevét. Amennyiben nevet írtunk be és nem IP címet, akkor a név szerverek segítségével lekérdezi a gép IP címét.

19 2. A böngésző egy TCP/IP kapcsolatot hoz létre a szerverrel. 3. A létrejött kapcsolaton a böngésző átküld egy HTTP kérést. 4. A szerver egy HTTP választ küld, amely ha nincs hiba, akkor a lekért oldalt is tartalmazza. Ennek végén a HTTP 1.0 verzió esetén a szerver lebontja a TCP/IP kapcsolatot, ezzel is jelezve az állomány végét.1 5. Az oldal többnyire HTML (HyperText Markup Language) formátumú web oldalt jelent. Ha ez további hivatkozásokat tartalmaz (képek, animációk), akkor azokat a böngésző egyesével letölti az előző pontok alapján. 93.Ismertesse a web pók típusú keresõk mûködését. Az Internetes keresőrendszerek a nap 24 órájában pásztázzák a világhálót és a Weboldalak tartalmából egy kivonatot (indexet) készítenek a minél gyorsabb és hatékonyabb keresés érdekében. Ha nem szabályozzuk ténykedésüket, akkor mindet indexelnek, ami csak az útjukba kerül. Ez programok által generált Weboldalak esetében nem mindig szerencsés, arról nem is beszélve, ha privát dokumentumok is meghúzódnak egy normális esetben nem elérhető alkönyvtárban. Megoldás a hatókörük korlátozásában rejlik, hogy hogyan azt az alábbiakban mutatjuk be. A keresőrendszerek Internet pásztázó, indexelő modulját Web Spider-eknek (~Web pók) nevezik. Teljesen automatikusan teszik a dolgukat, bizonyos rendszer szerint pásztázzák a Weboldalakat és az olvasható fájlokból (html, txt, doc, stb.) az adott nyelvezetnek megfelelően a nyelvtanilag lényeges szavakat eltárolják a kereső adatbázisában és innen olvassák ki. Ezért van az, hogy, ha rákeresünk egy szóra, akkor gyakorlatilag azonnal megkapjuk az eredményt, függetlenül attól, hogy a dokumentum Ausztráliában vagy az USA-ban található. Ha a keresés valóban az Interneten zajlana, amikor beírjuk a keresendő kifejezést, akkor órák vagy napok múlva jelennének meg a találatok. 94.Ismertesse ábrával az folyamatot, RFC 821,822,918,2060 szerint. Rfc-821: smtp, tcp port 25 Rfc-822: üzenetformátum Rfc-918,1081,1225,1460,1725: pop3, tcp port 110 Rfc-1730,2060,3501: imap4, tcp port 143 Folyamat: 1. u1 szeretne írni u2-nek, címét tudja: 2. megírja a levelet, és elküldi s1-nek, smtp protokollal. Probléma: s1 nem ellenőrzi, tényleg u1 írta a levelet. 3. s1 átküldi s2-nek a levelet, ha nincs bekapcsolva, újrapróbálkozik. 4. odaért a levél, s2 hdd-jén van, u2 mailboxában. 5. u2 ellenőrzi a leveleit pop3-mal, vagy imap-pal 6. u2 letölti a levelet a hdd-re (pop3), vagy a szerveren marad 7. u2 válaszol rá. 95.Ismertesse az smtp szabvány (RFC-821) ma leggyakrabban kihasznált hibáját. SMTP autentikáció. Az SMTP szerverek autentikációja azt a célt szolgálja, hogy illetéktelenek ne küldhessenek levelet a mi levelezőszerverünkön keresztül. Az SMTPAUTH egy kliens azonosítására szolgáló kiegészítő, amely segítségével a kliens azonosíthatja magát egy autentikációs mechanizmuson keresztül (SASL3). A forgalom titkosítására TLS-t (Transfer Layer Security) használhatunk. A Postfix két SASL-t támogat: a Cyrus és a Dovecot SASLt. A Dovecot egy mail delivery agent, ami a biztonság szem előtt tartásával

20 készült, ezért a tesztrendszeremen ezt használtam. Támogatja mind a két elterjedt postafiók formátumot: a Maildir-t és az mbox-ot, de alapértelmezésként a Maildir-t használja. A támogatott protokollok: POP3, POP3S, IMAP, IMAPS. A POP3S és IMAPS protokollok SSL titkosítást használnak, így az üzenetek lehallgatás elleni védelme megoldott e protokollok kizárólagos használatával. 3. feladat 1. Ismertesse az információ fogalmát! Általánosságban információnak azt az adatot, hírt tekintjük amely számunkra releváns és ismerethiányt csökkent. Egyik legleegyszerűsítettebb megfogalmazás szerint az információ nem más, mint valóság (vagy egy részének) visszatükröződése. 2. Milyen információs mértékegységeket ismer? Az információmennyiség mértékegysége a bit nem tévesztendő össze a adatmennyiség mértékegységével, amely szintén bit. Egy eldöntendő kérdésre egyforma valószínűséggel adhatók különböző válaszok, akkor az e kérdésre adott bármely válasz pontosan 1 bit információt hordoz. A biten kívül két másik mértékegység is ismeretes, de nem terjedtek el széles körben: Hartley, Nat 3. Milyen funkcionális egységei vannak a számítógépeknek? A hardver funkcionálisan három fő részre tagolható, az alaplapon elhelyezkedő központi feldolgozó egységre ( CPU ) és memóriára, valamint az alapgép körül elhelyezkedő perifériákra osztható fel. A központi egység ( CPU ) a számítógép "agya". Ez irányítja a számítógép adatforgalmát, és dolgozza fel az adatokat. Fő részei a közlekedési rendőrként működő vezérlő egysége, a CU, és az aritmetikai és logikai műveleteket végző egysége, az ALU. Perifériáknak nevezzük azokat a központi feldolgozó egységhez csatolt eszközöket, amelyek a számítógépet összekapcsolják a külvilággal, lehetővé teszik a programok, adatok hosszabb idejű tárolását, adatkapcsolatok megvalósítását. A külvilággal kapcsolatot tartó perifériákat bemeneti, illetve kimeneti eszközöknek nevezzük. 4. Mi az a Neumann elv? Soros utasításvégrehajtás (az utasítások végrehajtása időben egymás után történik. Ellentéte a párhuzamos utasításvégrehajtás, amikor több utasítás egyidejűleg is végrehajtható) Kettes (bináris) számrendszer használata Belső memória (operatív tár) használata a program és az adatok tárolására[1] Teljesen elektronikus működés Széles körű felhasználhatóság Központi vezérlőegység alkalmazása 5. Milyen alapvetõ elemei vannak egy korszerû számítógépnek? központi egység központi feldolgozó egység központi vezérlő egység aritmetikai-logikai egység

Egy számítógépes hálózat az alábbi egységekből épül fel:

Egy számítógépes hálózat az alábbi egységekből épül fel: Az eredeti mű Farkas Éva 2002 szakdolgozata. Az eredeti lelőhelye: http://www.bibl.u-szeged.hu/inf/demo/halozatok/index.html 1. A számítógép-hálózat fogalma A számítástechnika rohamos fejlődése a számítógépek

Részletesebben

Kisirodai hálózatok. e-book. Zrinyi Miklós

Kisirodai hálózatok. e-book. Zrinyi Miklós TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kisirodai hálózatok e-book Zrinyi Miklós 1 Tartalom

Részletesebben

Bevezetés a UNIX. operációs rendszerbe

Bevezetés a UNIX. operációs rendszerbe BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék (korábban: Folyamatszabályozási Tanszék) Bevezetés a UNIX operációs rendszerbe (oktatási segédlet)

Részletesebben

Az "Internet" napjainkban nem egy technológia a sok közül, hanem önálló életre kelt, a társadalmat befolyásoló eszköz.

Az Internet napjainkban nem egy technológia a sok közül, hanem önálló életre kelt, a társadalmat befolyásoló eszköz. 8. Internet Az "Internet" napjainkban nem egy technológia a sok közül, hanem önálló életre kelt, a társadalmat befolyásoló eszköz. A technológiai cél: egymástól eltérő fizikai architectúrájú hálózatok

Részletesebben

Számítógép architektúrák kidolgozott tételsor. Verzió: 1.0 (Build:1.0.2010.12.31.)

Számítógép architektúrák kidolgozott tételsor. Verzió: 1.0 (Build:1.0.2010.12.31.) Számítógép architektúrák kidolgozott tételsor Készült: Verzió: 1.0 (Build:1.0.2010.12.31.) Számítógép architektúrák elméleti (Dr. Fazekas Gábor), gyakorlati (Pánovics János) jegyzetek Operációs rendszerek

Részletesebben

Informatika tantárgypedagógia A számítógép-kezelés és az algoritmizálás elméleti alapismeretei

Informatika tantárgypedagógia A számítógép-kezelés és az algoritmizálás elméleti alapismeretei II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Beregszászi István Informatika tantárgypedagógia A számítógép-kezelés és az algoritmizálás elméleti alapismeretei (jegyzet 4. évfolyamos matematika-informatika

Részletesebben

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...9 HÁLÓZATI ALAPISMERETEK...9 SZERVEREK, MUNKAÁLLOMÁSOK...9 HÁLÓZATOK MÉRETEI...10 HELYI HÁLÓZATOK...10 VÁROSI HÁLÓZATOK...10

Részletesebben

Hardver alapismeretek

Hardver alapismeretek Hardver alapismeretek Kiegészítő jegyzet 2001 Készítette: Vinnai Zoltán Számítógépek kialakulásának története Nagyon sokat lehetne erről mesélni, de ez túlmutat a jegyzet keretein. Ezért csak a legfontosabb

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok

Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok Király László Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: 1174-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Hálózati Alkalmazások

Hálózati Alkalmazások Hálózati Alkalmazások Karanjit S. Siyan: Inside TCP/IP Third Edition Chapter 13, 1997 Fordította: Kismődi Tamás, dr Lencse Gábor A TCP/IP felett működő hálózati alkalmazások magukban foglalják az OSI 5.,

Részletesebben

Elméleti segédanyagok érettségizőknek

Elméleti segédanyagok érettségizőknek Elméleti segédanyagok érettségizőknek Tartalom Kommunikáció... 2 Jelátalakítás és kódolás... 6 Számítógépek fejlődése... 14 Személyi számítógépek felépítése... 20 Monitorok... 28 Mágneses háttértárak...

Részletesebben

A számítógépek (ill. processzorok) közötti kapcsolat szerint a tipikusan következ különböztetjük meg:

A számítógépek (ill. processzorok) közötti kapcsolat szerint a tipikusan következ különböztetjük meg: 1. A számítógép hálózatok alapjai A mai információs rendszerek alapvet en a számítógépes hálózatokra épülnek. A hálózat olyan egymáshoz kapcsolt számítógépb l áll, amelyek között így lehet ség van a különböz

Részletesebben

Információ- technológia

Információ- technológia Dr. Niklasz László Zalaba Piroska Információ- technológia Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezoi Foiskolai Kar Székesfehérvár, 2000. Staff Development in Land Administration Tempus Institution

Részletesebben

Mikroprocesszorok alkalmazása Halas, János

Mikroprocesszorok alkalmazása Halas, János Mikroprocesszorok alkalmazása Halas, János Mikroprocesszorok alkalmazása írta Halas, János Publication date 2012 Szerzői jog 2012 Halas János Kézirat lezárva: 2012. január 31. Készült a TAMOP-4.1.2.A/2-10/1

Részletesebben

Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek

Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Ad Librum Kiadó Budapest, 2011 A műnek erre a változatára a Nevezd meg!-ne add el!-ne változtasd! licenc feltételei1

Részletesebben

Számítástechnikai alapismeretek

Számítástechnikai alapismeretek Számítástechnikai alapismeretek BEVEZETÉS A számítástechnika napjainkban egyre erőteljesebben nyomul be mindennapi életünkbe. A néhány éve még csak a hozzáértő kiváltságosok "játéka", a számítógép mára

Részletesebben

Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése

Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése Készítette: Novák György Témavezető: Bátfai Norbert Debreceni Egyetem Informatikai Intézet Debrecen 2004. Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2.

Részletesebben

Számítástechnikai alapismeretek jegyzet

Számítástechnikai alapismeretek jegyzet Számítástechnikai alapismeretek jegyzet Barhács Oktatóközpont 2002. Számítástechnikai alapismeretek modul 1. Fejezet Adatok és információk 1 Az információ világa A világ melyben élünk leképezhető adatok

Részletesebben

Devecz Ferenc Juhász Tibor Makány György Végh András. Tanári kézikönyv az. Informatika 9. középiskolások számára. tankönyvhöz

Devecz Ferenc Juhász Tibor Makány György Végh András. Tanári kézikönyv az. Informatika 9. középiskolások számára. tankönyvhöz Devecz Ferenc Juhász Tibor Makány György Végh András Tanári kézikönyv az Informatika 9. középiskolások számára tankönyvhöz Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006 Raktári szám: 16172 Informatika 9. Tanári kézikönyv

Részletesebben

Az Internet. Az Internet kialakulása. Az internet felépítése. Informatika alapjai-12 Az internet 1/10

Az Internet. Az Internet kialakulása. Az internet felépítése. Informatika alapjai-12 Az internet 1/10 Informatika alapjai-12 Az internet 1/10 Az Internet Az Internet kialakulása Az ötvenes-hatvanas években merült föl az USA-ban egy kevéssé sebezhető számítógéphálózat szükségessége, amelynek egy esetleges

Részletesebben

Fazekas Gábor. Operációs rendszerek. mobidiák könyvtár

Fazekas Gábor. Operációs rendszerek. mobidiák könyvtár Fazekas Gábor mobidiák könyvtár Fazekas Gábor mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTÔ Fazekas István 2 Fazekas Gábor egyetemi docens Debreceni Egyetem Oktatási segédanyag Elsô kiadás mobidiák könyvtár Debreceni

Részletesebben

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK Matijevics István A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK Tankönyv SZABADKAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABADKA, 2001 5 TARTALOMJEGYZÉK 0.......... TARTALOMJEGYZÉK... 1. 1.......... A PROGRAMOZÁS KEZDETEI...

Részletesebben

A C programozási nyelv. B. W. Kernighan - D. M. Ritchie

A C programozási nyelv. B. W. Kernighan - D. M. Ritchie A C programozási nyelv B. W. Kernighan - D. M. Ritchie Tartalomjegyzék Előszó a magyar kiadáshoz...6 Előszó...7 Bevezetés...8 1.Alapismeretek...11 1.1.Indulás...12 1.2.Változók és aritmetika...14 1.3.A

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

I. - Számítógép-hálózatok alapfogalmai

I. - Számítógép-hálózatok alapfogalmai I. - Számítógép-hálózatok alapfogalmai I / 1 Számítógép-hálózat Számítógép-hálózat: Számítógéprendszerek valamilyen információátvitellel megvalósítható cél érdekében történő (hardveres és szoftveres) összekapcsolása.

Részletesebben

INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 1. Az információ-technológia alapfogalmai

INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 1. Az információ-technológia alapfogalmai INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 1. Az információ-technológia alapfogalmai Mi az információ? A számítógépek feladata az információ feldolgozása, ezért mielőtt közelebbről megismerkednénk velük - pontosabban

Részletesebben

A számítógép működési elve

A számítógép működési elve A számítógép működési elve A számítógépek működésének elve a kettes számrendszer segítségével fogalmazható meg. Kétféle állapotú egységek működtetésén alapul a legbonyolultabb eljárások elvégzése, szöveges

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek Hardver, szoftver, operációs rendszer fogalma A hardver a számítógép működését lehetővé tevő elektromos, elektromágneses egységek összessége.

Részletesebben

Hasonlítsa össze a soros és párhuzamos port felépítését és mőködését

Hasonlítsa össze a soros és párhuzamos port felépítését és mőködését Az állományokhoz több jellemzı (attribútum) tartozik, ismertesse, hogy melyek a legfontosabbak! az állomány neve hossza típusa tulajdonosa létrehozásának a dátuma hozzáférési jogkörök Hasonlítsa össze

Részletesebben