XIX. évfolyam III. szám március

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIX. évfolyam III. szám. 2009. március"

Átírás

1 XIX. évfolyam III. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft Szeretni és szolgálni kell a népet, amelyhez nyelv, emlék, jó és rossz sors, s a nyelvnél és fajtánál is erősebb kötőanyag, a közös nemzeti sors kötöz: ez a dolgunk Európában! Márai Sándor gondolata rendkívül jól illeszkedik ehhez az ünnepi alkalomhoz. Bár hazánk történelme bővelkedik sorsfordító - sziklaszilárd kötőanyagnak való - időszakokban, közülük a nemzeti függetlenségért, szabadságért és a nemzetté válásért folytatott küzdelem tekintetében kétségkívül az es forradalom és szabadságharc a legjelentősebb. Emlékezzünk a 161 éve történt eseményekre és hajtsunk fejet a polgári, modern Magyarország megteremtésén fáradozó, érte harcoló, majd később áldozatokká váló hős elődeink tettei előtt. Nézzük mit jelent számunkra: idősebbeknek és fiataloknak, nekünk tiszalöki polgároknak a 48-as forradalom és szabadságharc. Hogy erre a kérdésre választ kaphassunk, szükséges felidézni az akkori társadalmi és politikai viszonyokat. Meggyőződésem, hogy egy-egy fontosabb társadalmi folyamat, történés kapcsán a forradalom bölcsőjénél bábáskodó nagyjaink alakján keresztül érdemes magát az embert is keresnünk, hiszen a politikát és a jövőt már akkor is emberek alakították. Önmagukkal vívódó, környezetükkel harcban álló, véleményükben ingadozó és bizony sokszor gyarló és magányos, mégis mindig önfeláldozó, a haza gyarapodása iránt elkötelezett, tudásukat és erőforrásaikat a köz javára felajánló emberek. A forradalom jellemzői közül ki kell emelnünk, hogy első alkalommal valósult meg történelmünk során, hogy a reformmozgalom élére igaz, különböző szándékokkal, hangsúlyokkal - az értelmiség, az emberi szellem állt at a reformkor több mint két évtizedének szívós munkája, annak csodálatosan fejlett szellemi teljesítménye és szellemnagyságainak felejthetetlen gazdagsága alapozta meg. Kellett hozzá Kölcsey Himnusza, kellett Vörösmarty Szózata, Széchenyi István és Kossuth Lajos élete és karaktere. De kellett hozzá még valami, kellett még a nagy francia forradalom szellemi hagyatéka, amelyen a márciusi ifjak nevelkedtek, a szabadság, egyenlőség, testvériség három-parancsolata, és persze kellett Petőfi Sándor lánglelkű, lángcsóva-erejű látomás-költészete, hatalmas géniusza, költői-közéleti lendülete. Petőfi azt vallotta, hogy a nemzet akkor marad meg, ha cselekszik. Hirdette, hogy a költőknek vezetniük kell a népet. A magyar nemzeti összetartozást, a független Magyarország eszményét, a szabad Magyarország gondolatát ő fogalmazta meg a leghatározottabban és legvilágosabban. A márciusi ifjak tették, amit tenniük kellett. Nem a múltnak, hanem jövendőnek, nem pusztán az egyénnek, hanem a közösségnek, nem önmaguknak, hanem valamennyiünkért adták, áldozták a legtöbbet. A pesti forradalmi mozgalomnak része volt az áprilisi törvények kidolgozásában. Ami Pozsonyban végbement, abban ott volt Pest hatása is. Megléte, aktív állásfoglalása nem egyszer bírta hátrálásra a konzervatív erőket, ami újra és újra támaszt adott velük szemben Kossuthnak. Az áprilisi törvények beiktatásával Magyarországon a polgári átalakulás végbement. Sajnos a 12 pont Szabadság, egyenlőség, testvériség alaptétele és Petőfi világszabadság eszméje nemzetiségeink autonómiáját tekintve nem került szóba a törvényalkotás során. A nemzetiségek sorra fellázadtak és az uralkodóház kihasználta a zűrzavart. A nagyhatalmak praktikája mely történelmünk során később is kísértetiesen sújt minket és a túlerő a szabadságharc bukásához vezetett. A dicsőséges napok azonban ott élnek a szívekben, az akkor meg nem valósított célok később újra élednek 1956 és 1989 eszméiben igazi öröksége számunkra a következő: nekünk késői utódoknak feladatunk, sőt kötelességünk, hogy higgyünk abban, amiben Széchenyi István hitt. Abban, amit ő így fogalmaz: A múlt elesett hatalmunkból, a jövendőnek urai vagyunk Sokan azt gondolják, Magyarország volt, én azt szeretném hinni: lesz! De vajon hogyan lesz? Csak rajtunk áll, hogy lesz-e! Ehhez persze szükségünk van Széchenyi Istvánokra, akik akár a végletekig menően szeretik hazájukat. Szükségünk van Kossuth Lajosokra, akik a száműzetést is vállalva, soha nem adják fel a hazájukért folytatott küzdelmet. És szükségünk van Petőfi Sándorokra, akik halált megvető bátorsággal, önmagukról elfeledkezve képesek harcolni Magyarország felemelkedéséért. Talán itt vannak közöttünk. Reméljük, itt vannak közöttünk GÖMZE SÁNDOR polgármester /Kivonat Gömze Sándor Tiszalök Város Polgármesterének 14-én elhangzott ünnepi beszédéből/

2 2 ünnepeink Tisztelt Hölgyeim! NŐNAPI KÖSZÖNTŐ Mi férfiak köszönettel tartozunk a hölgyeknek a mosolyért, a gyengédségért, mely szebbé teszi mindennapjainkat, a türelemért és azért a támaszért, mely biztonságot nyújt életünk legnehezebb pillanataiban is. Nehéz szavakban kifejezni megbecsülésünket, tiszteletünket és szeretetünket, hiszen olyan kincset kapunk tőlük, mely hálára kötelez bennünket az év minden percében. Kedves mosolyuk gyógyító ereje teszi teljessé életünket. Gyurkovics Tibor gyönyörű soraival szeretném megköszönni férfitársaim nevében azt a törődést, melyet életünk részévé válva a Hölgyektől kapunk. Azt hittem, hogy a világ csudája vagy őrjöngés, álom, nyíló végtelen ma azt mondom, hogyha nem vagy velem nem vagyok, nem játszom, nem létezem felhők fehérje a szemembe fagy Azt hittem, hogy a világ csudája vagy De annál sokkal fontosabb. Gömze Sándor polgármester Március 15. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 161. évfordulója alkalmából a megemlékezés a művelődési házban március 14-én, délelőtt került megrendezésre. Az ünnepi díszbe öltözött nagyteremben gyülekezett a közönség. A Himnusz közös éneklését követően Gömze Sándor polgármester emlékezett meg a történelmi eseményekről, jeles személyiségekről, akik nemzetünk egyik legfontosabb mozzanatának voltak meghatározó egyéniségei. A műsor a Népzenei Együttes Kossuth dalcsokrával folytatódott. Jó volt látni a különböző korosztályba tartózók lelkesedését, amely a népzene szeretetéből táplálkozik. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai a Pilvax kávéházba röpítették vissza az ünneplőket. A márciusi ifjak egy nagyszerű színpadi produkcióval tolmácsolták az 1848-as forradalmi eseményeket. Nagyon megható pillanatokkal zárult a műsor, amikor az énekkarosokkal együtt énekelték a címadó dalt Jöjjön el a te országod! Köszönet jár a felkészítő pedagógusok áldozatos munkájáért: Budai Balázsné, Cziczerné Darai Erzsébet, Muskovszky Mária, Perjésiné Kiss Rita és Zahonyik Zita tanárnőknek és a fellépő diákoknak. A megemlékezés a hagyományokhoz híven a Kossuth szobornál folytatódott, ahol az önkormányzat, az intézmények, egyházak, civil szervezetek és a pártok helyezték el a kegyelet koszorúit. Az ünnepség utolsó helyszíne a református temető volt, ahol Erdey Levente gondolatait Putnoki Zsuzsanna tanárnő tolmácsolta. Levente nem tudott részt venni a megemlékezésen külföldi tartózkodása miatt. A tiszalöki hősök sírjaira koszorúkat, virágokat helyeztek el az ünneplő gyermekek és felnőttek. Tölgyesiné Varga Katalin

3 és gyászunk 3 Semmi sem égeti úgy a szívet, mint az üresség, ha valamit, valakit elveszítünk, mielőtt igazán ráébrednénk, mennyit jelentett nekünk. Tisztelt Gyászoló család! Együtt érző, végső búcsúra összegyűlt közösség! Tiszalök Város Önkormányzatának volt és jelenlegi képviselői, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében búcsúzom Cserés Sándorné Margitkától. Egy hete kaptuk a hírt, hogy Margitka örökre itt hagyott bennünket. Csak járkálunk, tesszük, amit úgy gondolunk, hogy tennünk kell, és nem vagyunk felkészülve arra, hogyan fogadjuk el, ami józan ésszel elfogadhatatlan, hogyan higgyük el, ami hihetetlen. Halála gyanútlan kiszolgáltatottságunkra figyelmeztet. Közös volt a buzgalmunk, elkötelezettségünk és törődésünk az iskoláért, a városért. Bíztunk egymás ítéletében, döntéseiben és abban, hogy minden képességünket érdemes latba vetnünk annak érdekében, hogy előre vigyük településünk ügyeit. Most kedvünk szegetten téblábolunk, a kötelességeinkre bízzuk magunkat, és csak ámulunk döbbenten, micsoda űrt hagyott Margitka maga után. Számba kellene vennünk, hol is hagyta abba teendőit, hogyan is legyen tovább, de még hallani véljük a folyosón a hangját, várjuk, hogy kinyíljon irodája ajtaja, s kedves mosolyával kilépjen közénk. Emlékezzünk hát Cserés Sándorné Margitkára, akinek erőt sugárzó életútja az elmúlással nem tűnhet el a végtelenbe. Mert létezésével, magával ragadó energiájával, őszinte emberi kapcsolatain keresztül valamit már hozzátett ehhez a világhoz, és ezzel örökre bevéste emlékét az időbe. Azt írja egy költő: Ha valaki a jóságnak és a szeretetnek egy morzsáját, az igazságnak és a fénynek csak egy sugarát hozta e világra, már nem élt hiába: életének megvolt az értelme. Margitka hivatása szerint pedagógus, 19 évig az általános iskola első számú vezetője, s emellett 15 éven át településünk képviselőtestületének meghatározó tagja volt. A pénzügyi és az ügyrendi bizottságokban végezte munkáját. A család, az iskola és a város volt az élete. Igazi lokálpatriótaként vezette az iskolát és végezte képviselői munkáját. Intézménye legfőbb értékének a minőséget tartotta. Ennek megtartásához a végsőkig ragaszkodott. Gondos gazda módjára vigyázta az iskola épületeit, értékeit. Aggódva járta körbe naponta többször is az intézmény területét, tudni akarta, hogy rendjén, zavartalanul folyik-e a munka. Mindenről tudott, mindent látott, hálás volt minden jobbító szándékú észrevételért. Toleráns, okos, türelmes viszonyt épített ki az iskola és a fenntartó önkormányzat között, képviselőként is mérlegelve a lehetőségeket. Mindig higgadtan, megfontoltan formálta véleményét. Nemcsak segítséget, támogatást kért, de önzetlenül adott is. Gondja volt arra, hogy minden ünnepen, városi rendezvényen képviseltesse magát ahogy ő mondta a Kossuth Iskola -, hogy a diákság műsorokkal, zenével és tánccal, alkalomhoz illő jelenlétével színvonalasabbá tegye a városunkról kialakított képet. Szorgalma, szakmai biztonsága, hozzáértése, hallatlan munkabírása voltak azok a tényezők, mellyel tiszteletet, megbecsülést vívott ki magának településünkön. Példamutató tevékenysége és erős karakterű személyisége volt az alapja annak, hogy konfliktusait őszintén, szemtől-szembe vállalhatta. Szerette a rendet és megkövetelte a fegyelmet. Munkáját hittel, céltudatosan, fáradságot nem ismerve végezte. Egyik középkori gondolkodó mondta magáról: Ha tudnám, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát. Margitkát is ez a fajta tenni akarás jellemezte. Mindig nyitott volt az újra, az építő kezdeményezésekre. Sokan az iskolában a kollégái közül a kedvéért, a megelégedésére is igyekeztünk dolgainkat jól végezni, mert hálás volt érte, értékelte azt, ami jó. Szerette a művészeteket, nagyon kedvelte az irodalmat, a verseket, a zenét. Szeretett volna többet olvasni, de munkája mellett erre nem volt ideje. Készült a nyugdíjas évekre. Büszkén mesélt kislányunokáiról: Zsófikáról, Annácskáról, és boldogan mutatta a kisfiúk: Tamáska és Balázska fotóit is. Igazságtalannak érezzük, hogy túl hamar, idő előtt el kellett távoznia közülünk. Érezhette, hogy szeretjük és tiszteljük. Drága Margitka! Városunk megköszöni neked mindazt, amit értünk tettél. Köszönjük, hogy hitet adtál, példát mutattál, hogy hagyományt ápoltál és teremtettél. Emléked örökké élni fog szívünkben. Adamis Anna dalszövegével búcsúzok tőled: Arra születtem, hogy megszeressenek s megszeressem én is azt, akit lehet, arra születtem, hogy boldog is legyek, s tovább adjam egyszer az életemet, s végül arra jöttem én e világra, hogy belehalnom se kelljen hiába. Gömze Sándor Isten veled! Nyugodj békében! / Elhangzott 6-án Cserés Sándorné temetési szertartásán. /

4 4 Tiszalöki hirlap Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember. Egyedüli példány. Nem élt belőle több és most se él, S mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló Keresheted őt, nem leled, hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, a múltba sem és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak ő nem. Szeretett Igazgatónk! Drága Margitka! Nehezen jönnek a szavak Ezek a percek soha senkinek sem könnyűek, különösen nem könnyűek, amikor a szívünkhöz oly közel álló ember tragikus halála után szembesülünk a megmásíthatatlannal Szeretett igazgatónk nincs többé!. Búcsúznunk kell, de nem tudjuk, hogyan tegyük, hogy méltó legyen. Az iskola mély hallgatásba burkolódzik, s csak néha tör fel belőlünk egy mély sóhaj, mely ki tudja hova száll. Gyászolunk. Hiába próbálunk éretten viselkedni, és tartani a lelket magunkban, nehezen megy. Időről időre felrémlik előttünk, amikor még itt volt velünk, s az utolsó találkozás is, amikor elköszönt. Akkor még nem gondoltuk, hogy ez lesz az utolsó. Mindössze egy hétre kérte a helyettesítést, de akkor még nem tudhattuk, hogy ez a helyettesítés örökre szól Nehéz lesz pótolni a pótolhatatlant! Műszerek rajzolnak izgatott görbét, De egyik sem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívünkben nincs elég szavunk rá, S annak, mit érzünk csak tört részét mondhatjuk el: Elvesztem? Eltűnt a boldogságom, magányos lettem! Egy sötét hang magával hívott és Én követtem. Elvesztem? Mert nem tudom merre járok! Nem akarok egyedül lenni, a jó útra vágyom. Visszakell térnem! Segítségre várok! Hisz ez egy rettenetes állom. Keltsetek fel! Álljatok mellém! Hogy tudjam a valóság él e még. Én egyedül nagyon félek! Barátok nélkül, pedig semmit sem érek! Ez olyan mint egy rideg téli nap, De majd tudom eljön nemsokára a tavasz. Addig sötét felhők gyűlnek az égre, Majd kisüt a nap és a fény elűzi a felhőket. Így tűnik majd el a boldogtalanságom, És végre előjövök a sötétségből Én meg a boldogságom. Írta: Egy 15 éves lány Drága Margitka! Mindenkit szíven ütött, hogy hirtelen üresen maradt a széked, az irodád, egyszerűen hihetetlen, hogy nem lépsz ki többé onnan. Ha értelme és célja van az emberi életnek, akkor nem lehet sorsa a megsemmisülés. Az igazi érték maradandó és Te nagyon sok értéket hagytál ránk. Vezetésed alatt teljesedett ki az általános iskola arculata. Kollégáiddal hagyományokat teremtettél: a Kossuth - és Reál heteket, beindítottad az iskolaújságot, oszlopos tagja voltál a Tanár Vokálnak, vagy gondoljunk a meghitt karácsonyi ünnepségek hangulatára, melyet nyugdíjas pedagógusaink és mi is minden évben vártunk. Ez is a Te kezdeményezésed volt. Megalapítottad az Év Pedagógusa díjat. Létrehoztad az Alapfokú Művészeti Iskolát. Eredményesen folytattad elődeid munkáját. Döntéseidben mindig az iskola, a gyerekek, és a kollégáid, munkatársaid érdekeit tartottad szem előtt. Egész életedben igen aktív, fáradhatatlan voltál. Folyamatosan kerested a jobbítás lehetőségeit, mindig kész voltál felvállalni az új dolgokat. Széles értelembe vett családtagjaiddal, barátaiddal, a szülőkkel, volt tanítványaiddal, de az idegenekkel is mindig segítőkészen viselkedtél. Kedvelted a humort, mindenkihez volt egy-egy bíztató, kedves szavad. Társasági ember voltál. Soha nem láttunk Téged szomorúnak, arcodról mindig szeretet, derű, mosoly áradt. Hiányozni fognak tanácsaid, tapasztalataid, segítőkészséged, közvetlenséged, tartásod, következetességed. És mi most nagyon szomorúak vagyunk, hogy nem látjuk többé mosolyt sugárzó arcodat, nem halljuk többé bizalmat árasztó hangodat. Úgy emlékezünk rád, mint kiváló igazgatóra, munkatársra, barátra, akire mindig számíthattunk. Ha még beszélni tudnál, talán így búcsúznál tőlünk: Barátaim, azt hiszitek, hogy fekszem, Nem tudjátok, már járni tanulok megadóan, Isten oldalán. Drága Margitkánk! Nyugodj békében! Pletyka és valóság Már többször gondoltam arra, be kellene vezetni kis újságunkban a társasági rovatot, ami leginkább a pletykákkal foglalkozik, és a mai média szokásai szerint hírmagyarázatot adni hozzá, mint azt a sok önjelölt és hivatásos szóvivő, szakértő, politológus meg mifene napról napra megteszi a köztévé és a kereskedelmi csatornák üres (jó sok van belőle) óráiban. Téma az utcán hever, terjeng a piacon, boltban, mindenütt. Az utóbbi hetek szomorú tragédiája is kitermelt néhány biztos forrást, akik már pontosan tudják, ki lesz az iskola igazgatója, hány lábon fog állni a polgi, ki ül a székébe, míg ő az iskolát kormányozza, és így tovább. Na, vegyük elejét a fantázia terjengésének, íme a friss és hivatalos hír, ami a lapzárta előtti órákban legalizálódott a rendkívüli testületi ülésen: A képviselőtestület Kicsák Bélát bízta meg az iskola vezetésével, és azért őt, mert hosszú évek óta mint általános igazgatóhelyettes maximális rálátással bír ennek a cseppet sem egyszerű tevékenységnek minden mozzanatára, magyarán van gyakorlata hozzá jócskán. Megbízatása augusztus 14-ig tart, tehát ezt a tanévet az ő vezetésével viszi végig a nevelőtestület. Még a tavasz folyamán ki lesz írva a pályázat az igazgatói munkakör betöltésére, hogy a következő tanév zökkenőmentesen indulhasson. Remélem, ennyi információ elég volt ahhoz, hogy a kifacsart bulvárhírek választéka eggyel csökkenjen kis városunkban is. Pappné KJ

5 tiszalöki hirlap 5 A KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÍREI Intézményünkben évek óta hagyomány, hogy megrendezzük a REÁL és a NÉVADÓ hetét. Nagy örömünkre minden évben több száz gyermek jelentkezik ezekre a versenyekre, ahol számot adhatnak az elsajátított ismereteikről. Az eseményekről készült fotók megtekinthetők az iskola honlapján: Az idén a legjobb eredményeket a következő tanulók érték el: A REÁL hetek rendezvénysorozat eredményei: MATEMATIKA versenyek 4. évfolyam 5. évfolyam 1. helyezett Gazdag Tamás 4.c 1. helyezett Nagy Sándor 5.b 2. helyezett Vaskó Lívia 4.a 2. helyezett Király Réka 5.b 3. helyezett Vaskó Anita 4.a 3. helyezett Nagy Fruzsina 5.b 6. évfolyam 7. évfolyam 1. helyezett Márton Dóra 6.c 1. helyezett Áfra Ildikó 7.a 2. helyezett Tóth Boglárka 6.a 2. helyezett Balogh Ildikó 7.b 3. helyezett Almási Vanessza 6.a 3. helyezett Mester Fanni 7.a 8. évfolyam 1. helyezett Fleischer Dániel 8.c 2. helyezett Dankó Zsófia 8.c 3. helyezett Farkas Fanni Boglárka 8.c FIZIKA versenyek 7. évfolyam 8. évfolyam 1. helyezett Áfra Ildikó 7.a 1. helyezett Consorti Claudia 8.c 2. helyezett Balogh Ildikó 7.b 2. helyezett Bereczki Gyöngyi 8.b 3. helyezett Csáki Fruzsina 7.b 3. helyezett Dankó Zsófia 8.c INFORMATIKA /WORD/ versenyek 7. évfolyam 8. évfolyam 1. helyezett Szabó András 7.a 1. helyezett Bodó Fruzsina 8.a 2. helyezett Horváth Zsolt 7.a 2. helyezett Kozák Ádám 8.c 3. helyezett Balogh József Attila 7.a 3. helyezett Bereczki Flóra 8.a INFORMATIKA /PAINT/ verseny 4. évfolyam 1. helyezett Lengyel Leonetta 4.a TERMÉSZETISMERETI verseny KÉMIA verseny 6. évfolyam 7. évfolyam 1. helyezett Gingász Anita 6.c 1. helyezett Áfra Ildikó 7.a 2. helyezett Almási Vanesza 6.a 2. helyezett Balogh Ildikó 7.b 3. helyezett Balogh Melinda 6.b 3. helyezett Csáki Sándor 7.b és Tánczos Gábor 7.c A Névadó hete rendezvénysorozat eredményei: márc. 9. Iskolai történelmi akadályverseny: 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam I.Huszárok 1.a I.Petőfi barátai 2.a I.Kitartó harcosok 3.a I. 4.c / 54 pont / II. Kisdobosok 1.a II.Kossuth katonái 2.a II.Magyar fegyveresek 3.a II. 4.a / 51 pont / III.Petőfi 1.b III.Táncsics 2.b III.Márciusi hősök 3.b III.A szabadság harcosai 3.b 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam I. 5.a / 55 pont / I. 6.a / 56 pont / I. 7.a / 71 pont / I. 8.c / 71 pont / II. 5.b / 51 pont / II. 6.c /53 pont / II. 7.c / 52 pont / II. 8.b / 66 pont / III. 6.b / 49 pont/ III. 7.b / 47 pont / III. 8.a / 50 pont /

6 6 tiszalöki hirlap márc.10. Iskolai rajzverseny: 1. évfolyam I. Marozs Luca 1.a II. Bartók Anikó 1.a III. Veleczki Fruzsina 1.b 2. évfolyam Veres Péter 2.a Szente Varga Dániel 2.b Tamás Boglárka Dóra 1.a Horváth Zsolt 2.a 3. évfolyam Máté Éva 3.a Papp Judit 3.b Koropcsák Vanessza 2.a Fegyveres Eszter 3.a 4. évfolyam Szabó Konstancia 4.a Kolozsi Éva Szabina Vaskó Anita 4.a 5. évfolyam Józsa Klaudia 4.a Tomán Krisztina 5.a 4.c Kurcz Attila 5.a Medve Attila 5.a 6. évfolyam Bodnár Barbara 5.a Marozs Tamara 6.b Rezes Viktória 6.b Király Réka 5.b Tóth Krisztina 6.b 7. évfolyam Fehér Fanni 6.a Balogh Viktória 7.a Bodnár Valentina 7.c Szalontai Dóra 7.c 8. évfolyam Szabó Márk 8.c Bacsi Katalin 8.b Leskó Leila 8.b Béres Gabriella 8.b Skarbit Ádám 7.a Kepics Alexandra 8.a márc.11. Területi szónoklatverseny: I. Oláh Kristóf / T.lök, Kossuth / II. Kiss Dániel / T.lök, Kossuth / III. Pethe Sándor / T.vasvári, Pethe / márc.13. Megyei versmondó verseny: 1. évfolyam 2. évfolyam I. Veréb Roberta 3. évfolyam 4. évfolyam I. Nagy Gréta / T.lök, Kossuth / I. Mátó Boldizsár II. Juhász Fanni III. Széll Eszter II. Cserés Zsófia / T.lök,Kossuth / III. Benes Ferenc / T.lök, Kossuth / I. Bényei Olivér Lakatos Tibor / T.lök, Kossuth / II. Katona Hanna III. Fegyveres Eszter / T.lök, Kossuth / Boróka II. Pethe Máté III. Bodnár Debóra 5. évfolyam, I. Nagy Máté 6. évfolyam I. Palló Tamás 7. évfolyam I. Bényei Dorottya 8. évfolyam I. Kozák Ádám II. Fedor Adél II. Volosinovszki II. Tomán Szabolcs / T.lök, Kossuth / II. Girincsi Fruzsina / T.lök, Kossuth / Marianna / T.lök, Kossuth / III. Pásztor Patrícia / T.nagyfalu / III. Krusóczki Adelin III. Szente Varga Viktória / T.lök, Kossuth / III. Murvai Anita / / T.dob, Széchenyi / Budai Balázsné és Gömzéné Bíró Kornélia munkaközösség vezetők

7 hogy is van ez? 7 Ünnepeink Nagyon sok szép ünnepeink vannak. Ilyen echte magyar ünnepek a Bálint-nap (divatos nevén Valentin), vagy a másik ilyen ősi ünnepünk a Helloween, de lehetne még sorolni. (Mindenki fújja kívülről ezeknek a dátumait.) A fiatalok nem felejtik el megajándékozni Bálint nevű szerelmeiket. /Sajnos azt nem tudják, hogy március 15-én mit ünnepelünk, mire emlékezünk, így az ünnepségeken sem vesznek részt/ Majd helloweent megünneplik. Azt ugye tudják, hogy február 14-én Bálint nap van, azt viszont nem tudják sokan, hogy február 21-én mit ünnepel a világ. A Nemzetközi Anyanyelvi napot. Álljon itt, hogy alakult ki ez az ünnep: Banglades javaslatára az ENSZ 1999-ben február 21-ét NEMZETKÖZI ANYANYELVI NAPpá nyilvánította ben ünnepelték először ben Bangladesben az urdut nyilvánították az egyetlen hivatalos nyelvvé, noha a bangladesiek anyanyelve a bengáli. Február 21-én Dakkában a diákok fellázadtak az intézkedés ellen. Ekkor a rendőrség és a tüntetők összetűzésbe keveredtek, öt diák meghalt. A bangladesiek akkor az anyanyelv napjává nyilvánították a napot. A mi anyanyelvünk ez egyik legcsodálatosabb nyelv a világon. Játékos,dallamos, mindenre van kifejezésünk nem is egy, még káromkodni is változatosan tudunk. (bezzeg a németek) De ez nemcsak az én véleményem. Ennek igazolására álljon itt néhány vélemény és egy vers, ami hűen tükrözi nyelvünk játékosságát. - Jakob Grimm meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is volt, mondta : a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet. - N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság. - George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit. - Grover S. Krantz amerikai kutató: A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv. Megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi. - Ove Berglund svéd orvos és műfordító: Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke. (Magyar Nemzet XII o.) - Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson:...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar. (Mai Nap, Budapest, ) - Végül jöjjön a vers! - - Gyimóthy Gábor : Nyelvlecke (Firenze X. 12. ) Egyik olaszóra sodrán, Ím a kérdés felmerült: Hogy milyen nyelv ez a magyar, Európába hogy került? Elmeséltem, ahogy tudtam, Mire képes a magyar. Elmondtam, hogy sok, sok rag van, S hogy némelyik mit takar, És a szókincsben mi rejlik, A rengeteg árnyalat, Példaként vegyük csak itt: Ember, állat hogy halad? Elmondtam, hogy mikor járunk, Mikor mondom, hogy megyek. Részeg, hogy dülöngél nálunk, S milyen, ha csak lépdelek. Miért mondom, hogy botorkál Gyalogol, vagy kódorog, S a sétáló szerelmes pár, Miért éppen andalog? A vaddisznó, hogy ha rohan, Nem üget, de csörtet - és Bár alakra majdnem olyan Miért más a törtetés? Mondtam volna még azt is hát, Aki fut, miért nem lohol? Miért nem vág, ki mezőn átvág, De tán vágtat valahol. Aki tipeg, miért nem libeg, S ez épp úgy nem lebegés, -- Minthogy nem csak sánta biceg, S hebegés nem rebegés! Mit tesz a ló, ha poroszkál, Vagy pedig, ha vágtázik? És a kuvasz, ha somfordál, Avagy akár bóklászik. Lábát szedi, a ki kitér, A riadt őz elszökell. Nem ront be az, aki betér... Más nyelven, hogy mondjam el? Jó lett volna szemléltetni, Botladozó, mint halad, Avagy milyen őgyelegni? Egy szó - egy kép - egy zamat! Aki slattyog, miért nem lófrál? Száguldó hová szalad? Ki vánszorog, miért nem kószál? S aki kullog, hol marad? Bandukoló miért nem baktat? És ha motyog, mit kotyog, Aki koslat, avagy kaptat, Avagy császkál és totyog? Nem csak árnyék, aki suhan, S nem csak a jármű robog, Nem csak az áradat rohan, S nem csak a kocsi kocog. Aki cselleng, nem csatangol, Ki beslisszol elinal, Nem battyog az, ki bitangol, Ha mégis: a mese csal! Hogy a kutya lopakodik, Sompolyog, majd meglapul, S ha ráförmedsz, elkotródik. Hogy mondjam ezt olaszul? Másik, erre settenkedik, Sündörög, majd elterül. Ráripakodsz, elódalog, Hogy mondjam ezt németül? Egy csavargó itt kóborol, Lézeng, ődöng, csavarog, Lődörög, majd elvándorol, S többé már nem zavarog. Ám egy másik itt tekereg, -- Elárulja kósza nesz - Itt kóvályog, itt ténfereg... Franciául, hogy van ez? S hogy a tömeg miért özönlik, Mikor tódul, vagy vonul, Vagy hömpölyög, s még sem ömlik, Hogy mondjam ezt angolul? Aki surran, miért nem oson, Vagy miért nem lépeget? Mindezt csak magyarul tudom, S tán csak magyarul lehet...!

8 8 köz - ügy A közmeghallgatásról Tiszalök város önkormányzata megtartotta közmeghallgatását. A fórumon megjelent érdeklődők Gömze Sándor polgármester tájékoztatóját hallgathatták meg. A költségvetési rendelet mintegy 70 MFt-tal kedvezőbb az előző évihez képest. 39 MFt a működési forráshiány. Nem munkahelyek szűntek meg Tiszalökön, hanem újabbak létesültek. Ilyen például az önkormányzat által működtetett gimnázium, ahol 14 pedagógussal bővülhetett az intézményi létszám. A bevételek oldalán igen nagy fegyelmezetlenség tapasztalható az adózók részéről. A meg nem fizetett összeg közel 16 MFt, ami egy pályázati önerőnél sok milliós támogatást hozhatna. Nem riadt vissza az adóhatóság a szigorú szankcionálástól. A segélyezésekre felhasznált összeg 96 MFt volt. Jelentős forrást igényel az oktatás, a kultúra és az egészségügyi ellátás magas színvonalon tartása. A pályázatok sikereiről és ismételt benyújtásáról is hosszas tájékoztatót hallgathattak meg az érdeklődők. Az idei évre tervezett felújítások között utak, járdák, és a mentőállomás teljes átalakítása is szerepel. Az utóbbi magába foglalná a központi orvosi ügyelet felújítását, modernizálását. A szennyvízhálózat bővítéséről, az ipari park, a holtág rehabilitációjáról és a 2004-ben bezárt szilárd hulladéktelep rekultivációjáról is szólt a polgármester úr. Az idei közmunka program keretében kívánja a város vezetése elvégeztetni többek között a járdaépítési program egyes szakaszait, vagy éppen a csapadékvíz árkok tisztítását. A tervekhez sok sikeres pályázatra lesz szükség, nagyon sok önerővel. A hozzászólásokban a 2007-ben átadott kerékpárút egy szakaszának minőségét, majd az utca név táblák cseréjének szükségességét jelezték a hallgatóság soraiból. Hírek a Római Katolikus Egyházból A hagyományokhoz híven ez év februárjában is meg lett tartva Tiszalökön az egyetemes imahét. Ennek keretében február 20-án a tiszalöki római katolikus templomban összegyűltek a katolikus, református és görög katolikus hívek. Köszöntést mondott Mák Zsolt plébános, az igehirdetést Drótos Vince nagytiszteletű református lelkész tartotta. A szertartás folytatásában Bacsó János görög katolikus parókus vezetésével közös éneklés következett. Az est záró akkordjaként a hívek az ökomenikus apostoli hitvallást, valamint az Úr imáját mondták el. Másnap február 21-én a tiszalöki református egyház közösségi termében folytatódott az egyetemes imahét, itt a híveket Drótos Vince református lelkész köszöntötte, a szertartás az előző napi ökomenikus imarend szerint zajlott, a prédikációt Mák Zsolt plébános tartotta. Ez a két nap jó lehetőséget nyújtott arra, hogy a tiszalöki hívek összefogva, felekezeti hozzátartozás nélkül, mindhárom történelmi egyház papjaival együtt imádkozzanak, megvalósítva ezáltal is a krisztushívők egységét, a felekezetek egymáshoz való közeledését. A tavalyi év őszén nagy munkába fogott a katolikus egyházközösség és sikerült elvégezni a templom épületének külső, valamint a plébániának belső felújítását. A felújítási munkálatok nem lettek teljesen bevégezve, még akad tennivaló és az anyagi forrásokat, elő kell teremteni. Különösen fontos lenne elvégezni a munkálatokat a templom 20 éves évfordulójára, mely ez év őszén lesz, így méltóképpen ünnepélyes lesz az évfordulós Szentmise. E jeles évfordulóra szeretnénk megemeltetni a haranglábat, ezáltal a harangszó messzebb szólna, és nem zavarná a közelben lakókat sem. Ennek megvalósításához szeretnénk kérni a tiszalöki polgárok anyagi támogatását, felekezeti hovatartozás nélkül. Az adománygyűjtést az egyháztanács tagjai vállalják fel, felkeresvén személyesen Önöket. Az egyházadó és adományok befizetését megtehetik vasárnaponként, Szentmise előtt vagy után Kovács Melinda pénztárosnál. Hétköznaponként bővebb tájékoztatásért fordulhatnak Szombati Katalinhoz a as telefonszámon. Az adományokról mindenkinek átvételi elismervényt adunk, összegtől függetlenül. Minden jó szándékú adakozóért ünnepélyes Szentmisét mutat be a harangláb felszentelésekor Mák Zsolt plébános. Felhívjuk a katolikus egyház tagjainak figyelmét, hogy tegyenek eleget kötelezettségüknek, és szíveskedjenek időben befizetni az egyházadót, melynek éves összege 2009-ben nyugdíjasoknak Ft/fő (havi 200 Ft), munkavállalóknak Ft/fő (havi 400 Ft), mely összeg részletekben is befizethető. A húsvétra lelkileg felkészülni nemcsak böjttel, imádsággal és bűnbánattal lehet, hanem mellette önzetlen segítéssel akár a rászorulókon, akár az egyházon, hogy méltóképpen ünnep legyen a Krisztus feltámadására való emlékezés. Áldott, békés és kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket kívánnak mindenkinek, a Római Katolikus Egyház tiszalöki Egyháztanács tagjai.

9 tiszalöki hirlap 9 Borsi Gyula: Helyzetkép február 23 A szegénységről alig beszélünk Ma Magyarországon a gazdasági válság mellett, bár attól nyilván nem függetlenül egyre égetőbb problémává válik a szegény sorban élők, és ezen belül a roma népesség helyzete. A romákkal kapcsolatban ráadásul mindez keveredik a negatív sztereotípiákkal, a cigánybűnözés körüli vitákkal. Ez például Ladányi János szerint - lassan társadalmi robbanáshoz vezethet. Mit lehet tenni? Véleményem szerint két külön problémáról van szó. Tanulmányaim során azt tanultam, mint tényt, hogy ilyen mély szakadék a jólétben élők és az elképesztő szegénységben élők között a két háború között volt Magyarországon, amikor a hárommillió koldus országa voltunk. Ma is van egymillió nagy nyomorban élő ember. S ez ma sokkal elfogadhatatlanabb, hiszen az ország és Európa is jóval gazdagabb, mint akkor volt. A szegényeknek nem tudom pontosan milyen aránya roma, de nagyon sok nem cigány származású szegény él az országban. Az a falusi néni, aki minimál-nyugdíjat kap, gyakorlatilag a semmiből él meg. Nagyon sokan vannak ilyenek. A szegénykérdés is és a romakérdés is abszolút megoldatlan, ám az előbbiről soha nem beszélünk. Nem kerül be a sajtóba, mert drámai eseményeknek a szegények inkább áldozatai, mint elkövetői. A romakérdés borzasztó, megoldatlan, tragikus, és abban is elképesztő felelősségek terhelnek sokakat, de hogy semmit nem tudunk kezdeni a szegénységgel, az talán még elfogadhatatlanabb. Ez egy két felvonásos tragédia, a felemelkedés és a lezuhanás tragédiája! A Kádár-korban a romák többsége rendszeres munkát, fizetést kapott. Meg volt arra a lehetőség, hogy elkezdődjön a romák felemelkedése. Ugyanakkor, míg például a középkorban, több mesterségben és a kereskedelemben is jeleskedtek a cigányok, a Kádár-rendszer árokásó, nyomorult segédmunkásokat csinált belőlük. Ma pedig már nincs szükség segédmunkástömegekre, így a romák munka nélkül maradtak, és rászorulnak a társadalomra. Így aztán érthető, hogy rengeteg a konfliktus. Ezen nagyon nehéz segíteni! Én is azt mondom, hogy két dolog hozhat eredményt: az iskola és a munka. El nem tudom képzelni, miért nem lehet megoldani azt, hogy a roma gyerekek elvégezzék az iskolát. Elegendő kollégium kellene, és venni 500 buszt, ami minden gyereket elvisz a megfelelő iskolába. A szociális segélyeket pedig pénz helyett csak a gyerek által az iskolában beváltható élelmiszerjegyben utalnám ki, hogy kapjon mindenki reggelit, ebédet. Nem túl sok pénz kellene ahhoz sem, hogy amennyiben vannak roma iskolák, akkor azok legyenek jobbak, mint a nem roma iskolák. Abban a pillanatban ugyanis lehet, hogy a nem roma gyerekek is oda iratkoznának be. Azért gettó a roma iskola, mert gyenge minőségű. De ez nem szükségszerű. Nem azt mondom, hogy meg lehet oldani mindezt egy év alatt. Amerikában is eltartott vagy negyven évig, amíg a feketék valamelyest fölemelkedtek. De lehetne tanulni az amerikai példából. Ahogy lehetne tanulni a holland, angol, francia példából is, hogy mit kezdenek a bevándorlókkal. Sokkal előrébb tartanak, mint mi, pedig az sem egyszerűbb kérdés, mint a romakérdés nálunk. Amerikában is utálták a fehérek, hogy a gyerekeik a feketékkel együtt jártak iskolába. A fekete gyerekek buszoztatásának története drámák sorozata volt. De végül elfogadták a fehérek, hogy odahozzák az iskolájukba a fekete gyerekeket. Az óta sok minden visszaállt, vannak rossz minőségű fekete iskolák, és jó minőségű, drága fehér magániskolák, de ennek ellenére több százezer gyerek felemelkedése indult meg a buszoztatás miatt. Volt egy törvény, amit végrehajtottak. Pont. Magyarországon vannak törvények, csak nem tartja be azokat senki! A diktatúra és a demokrácia is infantilizál A Kádár-rendszer abszolút infantilizálta az embereket. Értetek, de nélkületek ez volt a kor jelszava. Ez azt jelentette, hogy mi, a ti érdeketekben mindent megcsinálunk, de ti ne szóljatok bele semmibe. (Ennek az első fele, persze általában nem is volt igaz.) Ezzel az állampolgárokat a gyermek szerepére korlátozták. A gyerek nem szólhat bele (nagyon helyesen, hiszen nem is tudna) a szülő őt is érintő döntéseibe, viszont nincs is semmi felelőssége. Nincs joga, nincs felelőssége: pont ez volt a Kádár-rendszerben az állampolgárok szintjén. Ma mindez mintha megismétlődne. Állítólag szabad állampolgárok vagyunk, és jogaink vannak, de hogyan is lehet számon kérni a kormányon a döntéseit? Szinte sehogy. Tudjuk, hogy a minket is érintő döntések hogyan és miért születnek? Nem! Vannak igazi jogaink arra, hogy eldöntsük, mi történik velünk? Állítólag vannak, de a gyakorlatban nem működnek. Épp ezért úgy érezzük, hogy felelősségünk sincs. Ha ők így csinálják, akkor én mosom kezeimet. A válságot ők hozták, oldják meg. Ez egy kényszerű gyerekmagatartás. Nincs jogom, nincs felelősségem: ez az infantilizmus.úgy választjuk ki a politikusainkat is, mint a gyerekek. Kiszámolóval. Lehet tudni előre, melyik politikus, mit fog csinálni? Nyugaton sem egészen azt csinálják, amit ígérnek, de lehet sejteni, hogy egy szocdem mást fog csinálni, mint egy kereszténydemokrata. Nálunk ez teljesen lutri. Egy szocialista párt neoliberális politikába fog, de lehetne sorolni a többi ilyen eltévelyedést. Hogy lehet felelősen választani? Sehogy. Marad a kiszámoló.talán az emberek lassan elkezdik érezni, hogy mégiscsak van valami hatalmuk és felelősségük. Talán rájövünk, hogy a választási jog mégiscsak egy nagy kincs, amit eddig elherdáltunk, mert összevissza szavaztunk és hittünk a hamis prófétáknak. Talán egy kicsit jobban odafigyelnek. Bár ma akkora a gyűlölködés, hogy a tisztánlátást erősen korlátozza. Ma vallásos hittel bíznak mindkét oldalon a saját vezetőikben. Ami megint nem egy felelős magatartás, hanem a jó öreg infantilizmus. Azért vannak jelek, hogy az emberek jobban bele akarnak gondolni a dolgokba. Ilyenek a népszavazások, a sztrájkok, amelyek nálunk persze eddig elég ügyetlenül, elhibázottan működtek, de mégiscsak próbálkozások a felelős politizálásra. Ugyanakkor a sztrájkok megbénítják Franciaországot vagy Angliát is. Ahhoz képest egész jól megvannak. Nem lehet rákenni önmagában a sztrájkokra a válságot, és hogy a dolgok rosszul mennek. Reformokat pedig nem összevissza kapkodva, hanem úgy kell megfogalmazni, előkészíteni, és lépésről lépésre elindítani, hogy mindenki lássa azt a célt, ami neki is jó. Tudjam, hogy az első két lépés ugyan rossz lesz, de a második háromból nekem is hasznom származik. Jó példa erre Németország. Ott a nagykoalíció nagyon keserves dolgokat átvitt, de ezekben benne volt az az ígéret, hogy ha ezek a reformok megvalósulnak, akkor mindenkinek jobb lesz. És ha nem, akkor pedig nagy baj várható. Ezt a magyar politikai osztály amely szerintem kirívóan tehetségtelen soha nem volt képes így átgondolni, megfogalmazni, az embereket így meggyőzni. Ma viszont annyira a párt és egyéni érdekek alapján mozdul minden, hogy erre nem sok esély mutatkozik. Ráadásul mindkét nagy párt mögött olyan erős gazdasági lobbi működik, hogy ha a pártok még hajlandók lennének is egyezkedni, a lobbik megakadályoznák. Magyarország kliensállam. Normális országban a gazdaság a kliense a politikának, nálunk ez fordítva van. Néhány gazdasági csoport fogságába esett a magyar politika. Ha ez így van, az un nagypolitikában, akkor csak tovább kell(ene) gondolni helyi viszonyokra. Mi a helyzet városunkban? Hová tartunk? Megyünk és haladunk,vagy

10 10 tiszalöki hirlap SZOCIÁLIS HÍREK Az E.ON Energiaszolgáltató Kft-nél védendő fogyasztói státusz kérhető a szociálisan rászoruló, ill. a fogyatékkal élő ügyfelek részére. Szociálisan rászorulónak minősül abban az esetben, ha: - időskorúak járadéka - nevelőszülő, - aktív korúak ellátására jogosult (rendszeres szociális segélyben, rendelkezésre állási támogatásban részesülők) - lakásfenntartási támogatásban részesül, - ápolási díjban részesül, - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, - otthonteremtési támogatásban részesül. Fogyatékkal élőnek minősül abban az esetben, ha: - fogyatékossági támogatásban részesül, - vakok személyi járadékában részesül, - az adott személy (vagy utána a szülő/nevelőszülő) magasabb összegű családi pótlékban részesül. A védendő fogyasztói státusz előnye, hogy az ügyfelek a következő, árengedményt nem jelentő, szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezmények közül választhatnak: Szociálisan rászoruló ügyfelek - részletfizetéshez, haladékhoz való jog - előre fizetős mérőhöz való jog. Fogyatékkal élő ügyfelek a korlátozottság jellegétől függetlenül az alábbi szolgáltatások közül választhatnak: - mérőleolvasás fogyasztási helyen (fogyasztói igénybejelentésre biztosítják havonta egyszer) - készpénzben történő számlakiegyenlítés fogyasztási helyen (fogyasztói igénybejelentésre) - számlaértelmezéshez egyedi segítség (fogyasztói igénybejelentésre) ha a korlátozottság jellege a (egy háztartásban élők mindegyike fogyatékkal élő) a fentieken kívül: - általánostól eltérő mérőkialakítás (a mérődoboz alja a talajszinttől számított 60 cm-re helyezkedhet el). Az átalakítás költsége a fogyasztót terheli. A mérőáthelyezést az Engedélyes díjmentesen végzi el. - rendkívüli mérő felülvizsgálat 12 havonta egyszer (fogyasztói igénybejelentésre) ha a korlátozottság jellege b c (egy háztartásban fogyatékkal élők mellett él olyan személy, aki nem fogyatékkal élő) - szükségáramforrás biztosítása a tervezett üzemszünet idejére a fogyasztási helyen (az áramforrás üzemeltetésének, karbantartásának és javításának költségei a fogyasztót terhelik. Az áramforrás csak és kizárólag az életfunkciók fenntartásához szükséges berendezés áramellátását biztosítja, biztosíthatja.) - szünetmentes áramforrás biztosítása (az áramforrás üzemeltetésének, karbantartásának és javításának költségei a fogyasztót terhelik. Az áramforrás csak és kizárólag az életfunkciók fenntartásához szükséges berendezés áramellátását biztosítja, biztosíthatja.) A kérelem adatlap postázási címe: E.ON Ügyfélszolgálati Kft., Kintlévőség Kezelő Szervezet 4024 Debrecen, Kossuth u. 41. TIGÁZ Zrt.-nél április 01. napjától szintén kérhető védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vétel a szociálisan rászoruló, ill. a fogyatékkal élő fogyasztók részére. Szociálisan rászoruló fogyasztók - részletfizetést és fizetési haladékot (max. 30 nap) kérhet (12 naptári hónapon belül egy alkalommal) a kikapcsolásról szóló értesítést megalapozó utolsó számla fizetési határidejének lejártáig. - előre fizető mérőhöz való jog Fogyatékkal élő ügyfelek - havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen - rendkívüli, ingyenes mérő-pontossági felülvizsgálat 12 naptári hónapban egyszer - készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen - az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás - számla értelmezéséhez az érintett engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás stb.) - egyéb szolgáltatás A kérelem adatlap postázási címe: TIGÁZ Zrt. Ügyfélszolgálat V Debrecen Pf. 274., ill. az ügyfélszolgálati irodákba is eljuttatható. A fentiekkel kapcsolatban teljes körű tájékoztatást és nyomtatványt kaphatnak a TITKIT Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központjában (Tiszalök, Kossuth u. 79. Családsegítő Szolgálat), ahol egyben segítséget nyújtunk a nyomtatvány kitöltéséhez. Információt kérhetnek továbbá a 42/ ; valamint a 06-30/ telefonszámon is.

11 tiszalöki hirlap 11 NE FÉLJÜNK A SZŰRÉSEKTŐL Az időben felismert mellrák gyógyítható Másodpercek alatt változik meg annak az élete, akinél rosszindulatú daganatot diagnosztizálnak. Jelen cikkünkkel minél több nő figyelmét szeretnénk felhívni a szűrések fontosságára, valamint arra, hogy sokat tehetünk annak érdekében, hogy időben felfedezésre kerüljenek az esetleges elváltozások. Nők milliói rettegnek nem is alaptalanul- a mellráktól. 45 év felett gyakori e betegség, és adott esetben a nőiességünket szimbolizáló mellünk eltávolításával járhat. Mi az emlőrák? A rák vagy rosszindulatú daganat olyan kóros sejtburjánzás, melyben a sejtek ellenőrizhetetlen módon osztódni kezdenek, és bizonyos idő után a szervezet keringési rendszerén keresztül a test többi részébe is szétszóródhatnak, és tovább növekedhetnek. A tünetek a legkülönfélébb módon jelentkezhetnek. A legszembeötlőbb, ha csomót, göböt látunk, illetve tapintunk a mellben. Bizonyos esetekben az emlőbimbóból véres szivárgás észlelhető, máskor a bimbó behúzottsága, az emlő deformálódása vagy a bőr narancshéjra emlékeztető duzzadt- behúzott volta hívja fel a figyelmet a bajra. Fontos tudni azonban azt is, hogy az emlőráknak van egy olyan előrehaladott formája is, amikor az emlőben csomó nem tapintható, mert a rákos betegség emlőgyulladás formájában jelentkezik. Ilyenkor az emlő bőre pirossá, meleggé válik, sőt, esetenként fájdalom is kialakulhat. Mikor kell orvoshoz fordulni? Ha az önvizsgálat során vagy bármikor az alábbi tünetek valamelyikét észleljük, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni: csomó vagy göb az emlőben vagy a hónaljban; a mell formájának megváltozása; váladékozás a mellbimbóból; a mellbimbó tartós behúzódása; az emlő bőrének megváltozása (pl. új redő vagy gödröcske megjelenése). Az emlőben talált csomó jelentős hányada szerencsére jóindulatú, nem ad áttéteket más szervekbe, így kisebb műtéti beavatkozás után a beteg gyógyultan távozhat a kórházból. De sajnos az elváltozások egy része rosszindulatú. Amikor az ember meghallja azt a szót, hogy rák, rögtön a halálra gondol. De a mellrák önmagában nem halálos, csak akkor, ha későn veszik észre a daganatot. Nyílván az a kedvező, ha minél előbb fedezzük fel a csomót. A gyógyulást több tényező is befolyásolja, pl. az, hogy mennyire agresszív a daganat. Vannak olyan rákos sejtek, amelyek nagyon gyorsan fejlődnek, és pár hónap alatt nőnek meg akár 1 cm átmérőjűre, és vannak, amelyeknek évekre van szükségük. A fiatalság sajnos nem kizáró ok, de többnyire 45 év fölött jelentkezik e betegség. A rák megelőzése összetett. Alapvetően biokémiai folyamat eredménye a daganat kialakulása, így ha az életmódunkban semmi kivetni való sincs, akkor is lesújthat a szörnyű kór. De a stressz, a dohányzás, a nem megfelelő táplálkozás, valamint az egészségünket tönkretevő, helytelen életformáknak és magatartásoknak is szerepük lehet a betegség kialakulásában. A gyorsaság életmentő lehet. Eredményesen vehetjük fel a küzdelmet a mellrákkal szemben, ha rendszeresen elmegyünk szűrésre. Senki ne kövesse el azt a hibát, hogy félve a rossz diagnózistól, nem keresi fel a szakorvost. Éppen a félelem válhat a végzetünkké. Az idő múlásának óriási szerepe van abban, hogy mi lesz a betegség végkimenetele. Ha idejében sikerül beavatkozni, és a sejtburjánzó folyamatot megállítani, a betegség gyógyítható. De ha megvárjuk, amíg megnő a daganat akkorára, hogy semmilyen kezelés nem segít, akkor szembe kell nézni a legrosszabbal. Azt tudjuk mindenkinek mondani, ha bármilyen apró elváltozást érez, azonnal forduljon orvoshoz, mert a gyorsaság életmentő. Ne adjunk esélyt az emlőráknak! VEGYEN RÉSZT A SZŰRŐVIZSGÁLATOKON! Heteken át rettegésben élni, a kórházba nap, mint nap bejárni, várni, hogy mit hoz a szövettani eredmény, az érintettnek és a hozzátartozóknak is embert próbáló feladat. Nincs rosszabb érzés annál, mint elveszíteni azt, akit a világon a legjobban szeretünk. Az egészségügy vezetői és döntéshozói nagyban segítenek nekünk, nőknek abban, hogy szervezett szűréseken vehessünk részt. Az érintett korcsoportú, tiszalöki nők a Nyíregyházi Emlőcentrumba idén tavasszal is kapnak behívást, ahová az önkormányzat segítségével, a városi busszal juthatnak el. Az utazás természetesen egyéni módon is megoldható annak, akinek így kényelmesebb. Minden 45 és 60 év közötti asszony, aki 2 éven belül nem vett részt emlőrák szűrésen értesítést kap hamarosan. A szürés időpontja: április munkanapokon. Lehetőleg a behívás napján jelenjenek meg, de ha egy másik nap megfelelőbb (április 21. és április 30. között), akkor az is megoldható. A beutazással kapcsolatos bővebb információt a hangosbemondón keresztül kapnak majd az érintettek, valamint a védőnőktől is lehet érdeklődni személyesen Tiszalök, Kossuth u. 70. szám alatt, vagy a 06/ es telefonszámon munkaidőben. Körei Lászlóné, Kissné Szentesi Katalin védőnők

12 12 tiszalöki hirlap Észrevétel A Tiszalöki Hírlap februári számában megjelent egy tájékoztatás felhívás féle kis cikk, melyben az írója felhívja a figyelmet pár civil szervezetre egyesületre, abban a vonatkozásban, hogy a polgárok támogassák adójuk egy százalékával ezeket. Ha ez fizetett hirdetés, megértem, ha nem az, akkor nem tudom mire vélni. Hiszen a városban több egyesület, civil szervezet van, akik szívesen fogadják az egy százalékokat. Lehet az is, hogy a lapot összeállítók szívéhez ezek a szervezetek állnak közel. Jó, megértem, ilyen is van, viszont az újság a városé, és ha nem fizetett a hirdetés, nem szabadna különbséget tenni civil szervezetek és egyesületek között. A hiányosságot az egyesületünk részéről pótolva leírom Tiszalök Város Polgárőrség Egyesületének adószámát. Kérem, hogy adójuk egy százalékával támogassák az egyesület a város közrendjéért, közbiztonságáért tett erőfeszítéseit. Adószám: Csikós Sándor elnök Észrevétel az Észrevételre Kedves Sándor! Nem kell mindjárt rosszra gondolni. Az adó egy százalékáról még jócskán van idő dönteni bárkinek, és azok a szervezetek jelentetik meg a Hírlapban a felhívásukat, akik ezt szeretnék, teljesen ingyen. Akikről olvastál, maguktól jelentkeztek. Biztos lehetsz benne, hogy felhívtuk volna a Polgárőrség figyelmét erre akkor is, ha nem írod meg az észrevételed, hiszen a Polgárőrség munkájáért csak köszönet jár, és tudjuk, hogy értünk (is) teszik a dolgukat. Amúgy meg, hogy ki áll a szívünkhöz közelebb, az legyen a mi titkunk. Üdvözlettel: Pappné KJ Nem lőttek A hagyomány, a jókedv és a kifogástalan vendéglátás ötvözete volt a Nimród Vadásztársaság bálja. A Tisza étteremben megrendezett mulatságra érkezőket már az ajtóban köszöntötték és kínálták jófajta étvágygerjesztőkkel. A fácánleves, a vaddisznósült, a szarvas pörkölt ugyan olyan finoman volt elkészítve, mint az éjfélkor felszolgált kemencében sült töltött káposzta. Legyen ez a szakácsok dicsérete. Nosztalgiázhattak az idősebb hölgyek és urak, hiszen az egyik sztárvendég Solymos Tóni volt. A tánc utáni pihenést a TV-ből jól ismert Bon-Bon díjas Hadházi László humorista zavarta meg, aki egy húszperces poénsorozattal dolgoztatta meg a rekeszizmokat. Egy bál megszervezése óriási felelősség. Ha jól dolgoznak a szervezők, és a vendégsereg elégedetten távozik, jó munkát végeztek. Ezt a felelősséget vállalta fel dr. Erdélyi Béla, a vadásztársaság vezetője igen nagy sikerrel. A kiadások jelentős részét a belépőjegyek árai fedezték, amelyet már harmadik éve nem emelték. Izgalmas és gyerekesen jó várni a tombolasorsolást. Az ott felajánlott tárgyakra jellemző, hogy igen értékes, komoly ajándékok voltak. A főnyereményt képező díj egy elegáns szekrény volt, melyet Novák Norti vállalkozó ajánlotta fel, holott egy sajnálatos betegség miatt nem tudtak e mulatságon részt venni. A zene hajnal ötig ingerelte táncra a párokat, akik elégedetten gondolhatnak vissza a nagyszerű vendéglátásra. Mi is volt a tiszalöki étteremben? Vadászbál? Műsoros est? Kit érdekelt a cím! Rendkívül finom vadételek, kiváló vendégművészek, jó zene, amely után jó kipihenni a bál fáradalmait. Csak gratulálni lehet a szervezőknek, jövőre találkozzunk ugyanitt! Zrinszki István Fényképezzünk! Szokás szidni a városunkat, pláne, ha kitör rajtunk a klasszikus magyar pesszimizmus (nincs itt semmi, hogy néz ki, stb,stb.) Én mégis arra kérek mindenkit, aki csak egy kicsit is szereti ezt az álmos települést, járjon nyitott szemmel, és vegye észre a szépet, a vonzót, azt, amit szívesen mutogatunk az idevetődő idegennek is. Ott a Holtág és környéke, az Arborétum, az Erőmű, az árterek növény-és madárvilága, a park, a még régi szépségét őrző középületek és az újak is, néhány eldugott, hangulatos utca ( a kátyúkat most felejtsük el), és így tovább. Szeretnénk, ha minél többen készítenének fényképet városunkról, és ezeket, illetve régebbieket eljuttatnának szerkesztőségünkbe, vagy számomra, akár neten keresztül is ( címem: Hogy miért? Mert szándékozunk egy fényképekből álló kiadványt összeállítani, ami turisztikai szempontból sem lenne utolsó, és külön érdekessége lenne, hogy a város lakóinak szemszögéből kínálj fel Tiszalök értékeit az idegennek. Pappné KJ

13 tiszalöki hirlap 13 Fonákország Egyszer volt, hol nem volt egy gyönyörű ország. Csodálatos adottságokkal és jó emberekkel. Ebben az országban nagyon sokáig békében és tisztességben éltek az emberek, nemre és fajra tekintet nélkül. Vagyis pontosabban kétféle nem volt (férfi és nő) és elég sokféle faj. Napi megélhetési gondokkal ezen emberek nagy része nem küszködött, békében éltek egymással és egymás mellett. Tűrtek, dolgoztak, szórakoztak, segítették egymást. Aztán, mint egy varázsütésre megváltozott minden. A Nagy Varázsló szele (szellentése) megcsapta Fonákországot. A varázsló ígért a népnek sok minden földi jót, gazdagságot annak fejében, ha megengedik, hogy az általa kiválasztott területek, gyárak egy kis ellenérték fejében az Ő tulajdonába kerüljenek, és ha ez meglesz, elvezeti Őket a KÁNAÁN-ba. Az eljövendő Kánaán ígérete engedékennyé tette Fonákország lakóit és beleegyeztek. Aztán a nagy varázsló megbízta a tanítványát, a Mágust, hogy segítsen az ország irányításába, szervezzen maga köré tanoncokat, lehetőleg a holdudvarából, és így együtt vezesse be az országot a Kánaánba. Telt-múlt az idő, Fonákország lakosainak összetétele megváltozott. Az eddigi kétféle nem-ből lett több. Lett olyan férfi, aki nő, lett olyan nő, aki férfi, olyan is lett, aki mindkettő. Az a férfi, aki megmaradt férfinak és az a nő, aki megmaradt nőnek, kezdte szégyellni magát, mert úton-útfélen szembesülnie kellett azzal, hogy már más-képp néznek rá, mert Ő nem más. Később a Mágus rájött arra, hogy neki támogatói bázisra is szüksége lenne ahhoz, hogy nagyszabású terveit véghezvigye. Azt tudta, hogy az őslakosokkal nem sokra megy, mert azok iskolázottak és esetleg át fognak látni a szándékain. Hirtelen megvilágosodásként hasított belé a gondolat (inkább más hasított volna)! Vannak ebben az országban a fajok! Ők talán nem annyira okosak, mert nem mindig jártak iskolába, ezért holnaptól legyen a nevük. FUJ!!! Ezután, ha valaki a fuj-okat, faj-nak meri nevezni (ami egyébként az eredeti származásuk) meghurcoljuk, megvádoljuk valamilyen divatos izmussal, aztán majd csak befogja a pofáját. Innentől kezdve, mikor látta, hogy ez a fuj-oknak igen tetszik, azon kezdett töprengeni, hogy lehetne még több belőlük. (mivel még a támogatási többség nem volt meg) Mivel eddig nem teremtek minden fán ilyenek, ezért másfajta elvethető mag iránt kellett nézni. A segítői szóltak, hogy az a bizonyos mag a férfi fuj-okban megvan, a női fuj pedig kitűnő termőtalajjal rendelkezik, ezért kitalálta, hogy versenyt hirdet köztük. Aki a legtöbb magot elveti és az ki is kel, azt busásan megjutalmazza. Na, ez vezetett egy akkora demográfiai robbanáshoz, hogy a fuj-ok száma már elegendőnek bizonyult a többségi támogatás megszerzéséhez. (a versenyszellem kérem az versenyszellem) Közben a nem fuj-ok és a nem más-ok csoportja csendben tűrte a sorsát és konstatálta, hogy az általa megtermelt érték kik zsebébe kerül. Tehát megvolt a többség, a nem fuj-oknok kuss van, jöhet a felügyelő Egyedül Egyedül vagyok, nem zavar most senki, Egyedül vagyok, jaj de jó így lenni. Gondolva sok jóra, szerelmes szóra, Így telik az idő, múlik az óra. De mégis jobb lenne ha te is itt volnál, A néma levegőben egy pár hangot adnál. Csengene a hangod, ahogyan az szokott, Eldúdolnál nekem egy buta kis dallamot. Egyedül vagyok, jaj de jó így lenni, De mégis jobb lenne most veled lenni. Átölelve tested, kezedet megfogva, Néznénk csak egymásra a nagy hallgatagba. Egyedül vagyok, de csak rád gondolok, Mert így vagyok én egyedül is boldog! A vágy erőre kap, nincsen megnyugvásom, Egyedül vagyok, de teutánad vágyom! Id. Horváth László Tiszalök apparátus. A Nagy Varázsló szavai jutottak az eszébe: Szervezz magad köré tanoncokat a holdudvarból! Nagy hévvel hozzá is látott. Mivel a hatalom gyűrűje az Ő ujján fényeskedett, úgy gondolta, hogy azt más nem kaphatja meg, de másféle hatalmat adhat barátainak, rokonainak ezért különböző pálcákat alakított ki. Az élet legfontosabb területeinek (pénz, oktatás, egészség) az irányítását bízta rá a bizalmasaira. Egyetlen dolog volt csak fontos, hogy ezek a mágusinasok még véletlenül se értsenek ahhoz a területhez, amit rájuk bíz. Nekik az a feladatuk, hogy a Nagy Varázsló által kijelölt vonulatot továbbvigyék. Mikor ezzel megvolt nyugodtan hátradőlt és élvezte a hatalmat közben az inasok következetesen tették rendbe az oktatást (heti egy történelem óra, azt is a saját szájíz szerint alakítva), egészség (dögöljön meg mindenki) így jut több pénz a Fuj-oknak. Pénzügy (ügy van pénz nincs csak nekik). Föld, már az sincs. De nem tudott sokáig a fenekén ülni, mert még voltak mosolygós őslakosok (ezt a szemtelenséget), így hát még van tennivaló bőven. Módszeresen látott hozzá, hogy a környező országok lakosait Fonákország lakosaira haragítsa, így már sehol sem fogják Őket szívesen látni, ha esetleg olyan galád dolog jutna az eszükbe, hogy elhagynák a szeretett Fonákországot. Mikor ezzel is végzett akkor táncra perdült és magvas gondolatait közzé tette a világhálón. (mert már ez is volt). Olvasták is sokan, de még többen nem. Csak időközben történt valami a szeretett országában. Az őslakosoknak kezdett tele lenni az bizonyos micsodájuk azzal, hogy náluk minden fordítva történik mint azt a józan ész diktálta volna. Ez is annak a jele volt, hogy van itt még mit tenni, mert jártatják a szájukat ezek a szemetek. Ennek a megoldása viszont már egy másik fejezet. Fonákország története és annak minden szereplője a fantázia szüleménye. Az esetleges hasonlóság csak a véletlen műve. Bede-Tóth Attila

14 14 tiszalöki hirlap Happy Birthday K!ng Dance Team! A cím mindent elárul. Boldog születésnapot K!ng Dance Team! Ez már a 4. alkalom, hogy együtt ünnepeljük a tánccsoport megalakulását! Február 21. : Táncóra végén K!nga elmondta, hogy a következő táncórára olyan ruhába öltözzünk, ami jól mutat egy fényképezésen (és kényelmes is legyen,mert táncolni is fogunk!) Egy héttel később Egy átlagos táncórával indult volna, ha nem lettek volna furcsaságok. A táncterembe asztalok voltak elhelyezve, ami nem azt jelezte, hogy táncolni fogunk! Ezután K!nga megnyitotta a születésnapi partit, mint mindig, most is meghatott a köszöntőjével. Mindezt követte a K! D-es legek szavazása. Íme az eredmény: Legszebb k!d-es tag: Aszalós Vivien Legcsinosabb k!d-es tag: Lazor Szabina Legviccesebb k!d-es tag: Lazor Szabina Legaranyosabb k!d-es tag: Csáki Fruzsika Legmosolygósabb k!d-es tag: Csáki Fruzsika Legbulizósabb k!d-es tag: Lazor Szabina, Kovács Kitti Legizgulósabb k!d-es tag: Aszalós Vivien Legbelevalóbb k!d-es tag: Tamás Flóra Leglazább k!d-es tag: Jelencsics Judit És végül de nem utolsó sorban Legjobb táncos: Tamás Flóra Majd ezután a parti fő meglepetése érkezett a torta, de ez a torta sohasem egy egyszerű csoki torta. A 4 év alatt ez a finom meglepetés mindig extrém dolgokkal volt feldíszítve. (Tavaly a torta alakja a K!d felirat volt.) Most 4-es szám volt a torta alakja és nagyon-nagyon finom volt! Később mindenki fényképezkedett a tortával, és készült egy közös csoportkép is. Ezután az ott lévő közönségnek eltáncoltuk az új mixünket, és ezzel véget is ért a parti, amit nagyon sajnáltunk! Végül köszönetet mondok a tánccsoport nevében is Borsos K!ngának a tánccsoport vezetőjének, aki ez alatt a 4 év alatt meg tudta velünk szerettetni a táncot, a zenét, és azt hogy: Táncolva új világ születik! Köszönetet érdemelnek a támogatóink is: Bereczki László, Csáki Sándor, Zsula Róbert, illetve 100-as Mártika néni a meglepetés csinosításáért. Nagyon jól éreztük magunkat, remélem jövőre is ugyanezt megismételhetjük egy még nagyobb és fergetegesebb bulival és persze az 5-ös számmal! Szabó Éva - k!d tag Tiszalökért A múltunk mindig a jelenünknek üzen. Ezt az örök igazságot fedeztem fel akkor, amikor tudomást szereztem arról, hogy van Tiszalökön egy civil szervezet, akik felkarolták és felvállalták a településen lévő, múltunkat jelképező köztéri emlékmű ápolását és felújítását, ezáltal is továbbadva a jövő nemzedékének. Ez a szervezet a POTE, és közadakozásból szándékoznak pénzt gyűjteni ehhez a tiszteletreméltó kezdeményezéshez. Kérik a város lakosságát, segítsék őket ebben, hiszen sok családot érint még ez az I. világháborús emlékmű, van akinek nagyapja, dédnagyapja maradt ott a harctéren. Bizonyára tudják, ezt a teret valamikor Országzászló-térnek hívták. Csatlakozzunk ehhez a nemes kezdeményezéshez forintjaink hozzájárulásával. Igaz, nehéz időket élünk, de ne feledkezzünk meg a múltunkról, tiszteljük azt. Ezen kezdeményezés kapcsán jutott eszembe egy másik szép épület megmentése, mely növelné városunk patináját, ez pedig a hajdani Községháza, ma Tsz irodaként funkcionál. Ha veszik a fáradtságot, és elsétálnak a Holtághoz, érdemes okával megnézni az épületet, mely még így, kopottan, málladozóan is igen szép. Sajnos nem tudom, milyen stílusban épült, de ha egyszer felújításra kerül sor, mindenképpen meg kell őrizni eredeti küllemét. Gondolom, sok-sok milliós költséggel kell számolni, amire a mai gazdasági helyzetben se az Önkormányzatnak, se a Tsz-nek nem telik. Mégsem kellene veszni hagyni, hiszen az előző generációk megalkották, a falu központjának számított egykor, a szomszédságában lévő épületek is méltó környezetet biztosítottak számára. Nem ismerem a műemlékké nyilvánítás folyamatát, talán érdemes lenne ennek is utánajárni, esetleg pályázati úton előteremteni az anyagiakat. Érdemes lenne egy másik építmény sorsáról is dönteni, ez a központi parkban lévő szökőkút. Kellemes színfoltja volt valamikor Tiszalöknek, mikor még működött. Ma sajnos méltatlan sorsa van, szeméttel dobálják tele, mint még annyi minden mást a közterületen. Visszatérve a POTE tevékenységére, jó lenne, ha gyakrabban adnának magukról hírt, még szélesebb körben propagálnák céljaikat, tevékenységüket, és így talán még több embert tudnának mozgósítani. Kívánom hogy vállalkozásuk sikerrel járjon! Papp Sándorné nyugdíjas óvónő

15 tiszalöki hirlap 15 Tiszavirág Hagyományőrző és Gasztronómiai Rendezvényszervező Egyesület programja július 31 péntek A Halsütő Fesztivál 1. napja Program: 13:30 Konzultáció az aktuális horgászati és környezetvédelmi kérdésekről a Rázom Csárda étteremben. Szakmai előadást tart: Szentesi Péter Környezetvédelmi Hivatal vezetője és Fesztóri Sándor a Megyei Horgászszövetség elnöke 16:00 Mazsorettes felvonulás 16:30 A Halsütő Fesztivál megnyitója Gömze Sándor Tiszalök polgármestere King Dance táncegyüttes 20:30 30 éves a KARTHAGÓ jubileumi koncert augusztus 01 szombat A Halsütő Fesztivál 2. napja Program: 08:00-tól Tárogatón hívogat Ringer István tárogató művész Népi iparművészek vására, valamint hungaricumok (pálinkák és fehérborok) kiállítása, vására. Halászati eszközök, horgászfelszerelések hagyományőrző foglalkozás és bemutató 08:00-10:00 A versenyző csapatok érkezése, nevezések fogadása 10:00 Tiszalöki Népzenei Együttes műsora. Színpadi produkciók 10:30 A gyerekeket egész nap játszóház, és népi iparművészek gyermekjátékok és bábuk készítésére tanítják 11:00 Vendégek köszöntése, programismertető 11:30 Szentistváni népzenei együttes fellépése 12:30 Gyimesi táncok Gyimesközéploki tánccsoport 13:30 Táncházra hívogat együttes 14:30 Heilig Gábor és Eszményi Viktória gyermekműsora 15:30 Guinness csúcskísérlet a legnagyobb édesvízi hal egyben sütése, bevonulás. 16:30 Zsűri eredményhirdetése 17:30 Pipirke táncegyüttes 19:30 ABBA Team 20:45 Apostol együttes fellépése 22 :00 Össztánc a fesztivál sátorban: zene Nyíregyházi Zenit együttes 2009 augusztus 02. vasárnap A Halsütő Fesztivál 3. napja Helyszíne Tiszalöki szabad strand Program kezdete 13:30 Tiszalöki együttes 15:00 Guinness csúcskísérlet 8000 adagos halászlé főzése Nosztalgia zeneest Bangó Margittal 20:30 Ganxsta Zolee és együttese Tisztelt Polgármester Úr! Alulírott Dr. Kovács Tiborné született Varga Klára (Tiszalök, jelenleg egri lakos tudomással bírok arról, hogy szívesen veszik, ha a városról korábban községről régi képeket, adatokat küldenek. Családommal ig Tiszalökön éltem. Édesapám Varga András Tiszalökön főjegyző volt, de sajnos 1943-ban súlyos betegségben meghalt. Édesanyám Kócs Zsuzsánna tiszalöki tanítónő volt, akit Édesapám 1919-ben a románok bevonulásakor vett feleségül. Legszebb éveim Tiszalökhöz kötődnek, mivel ott születtem, ott éltem, ott mentem férjhez, ott születtek gyermekeink, a temetőben ott vannak drága szüleim, egyik testvérem és halálunk után férjemmel együtt ott lesz öröklakásunk /hamvasztás után/. Csatoltan küldök a régi tiszalöki községházákról szóló összeállítást és egy régi fénykép másolatát, amelyen Édesanyám mint tanítónő látható 1911-ben azokkal a gyerekekkel, akiket annak idején tanított. A községházákról szóló összeállításon látható a legrégebbi községháza, majd az 1926-ban épített új községháza, melynek kivitelezője Szabó nevű építőmester volt. Ott látható még a németek által október 31-én felrobbantott református templom. Mivel a fényképen nem olvasható a szöveg, ezért azt egy külön lapon legépelve küldöm. Az új községháza építésénél Édesapám rakta le az alapkövet, és ezt követően naponta ellenőrizte az építkezést. Ebben a községházában még én is dolgoztam, mint népmozgalmi nyilvántartó. A főjegyzői lakásban laktunk, majd Édesapám halála után a Damjanich u. 24. szám alatti háromholdas, tavas telken épült házban. Itt mentem férjhez, itt születtek a gyermekeink. Csak 1963-ban költöztünk be Nyíregyházára, ahol a férjem jogtanácsos volt az Építőipari Vállalatnál. Édesapám és Édesanyám mind a ketten hajdúnánásiak voltak. Édesanyám még az első világháború előtt Szatmárnémetiben szerezte meg a tanítónői diplomát, ami akkor nagy szó volt, mert nagyon kevés tanítónő volt még akkoriban. Az az iskola, ahol Édesanyám tanított a parókiával szemben levő épület. A képen levő gyerekek már nem élnek, legfeljebb valaki nagyapjára, vagy nagyanyjára ismerhet. Még annyit, hogy rendszeresen megkapom a tiszalöki újságot és javaslom, hogy ha mód lenne rá, a képeket meg lehetne jelentetni az újságban is. Elnézést kérek, ha megzavartam a munkájában, de mivel szívemnek csücske Tiszalök, ezért ezeket a képeket mindenképpen el akartam küldeni. További munkájához, és életére Isten gazdag áldását kérem, családjával együtt sok szeretettel üdvözlöm: Dr. Kováts Tiborné Varga Klára - Eger, 10. /A képek a következő számban jelennek meg!/

16 16 Tiszalöki hirlap Ismerős? Kicsit röppenjünk vissza a múltba a képek segítségével. Az egyik képeslapon a római katolikus templom látható, a másikon a Hangya Szövetkezet, ahová szorgos hangyák módjára ma is hordjuk a pénzünket, csak most a Kis Prímának, a Borozónak és a Könyvesboltnak. A csoportképen pedig egykor 14 éves diákok feszítenek, segítségként annyi, hogy többek között rajta van Varga Irénke és Ökrös Juci is. Várom a régi fotókat Tiszalökről, az itt élők mindennapjairól, beszkennelés után azonnal visszaszolgáltatom! PappnéKJ ECDL-tanfolyam a Telekiben május végén ECDL-tanfolyam indult a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban. A 120 órás tanfolyam során a hallgatók sikeresen elsajátították mind a hét modul követelményét, s a napokban átvehették a kitartó munka gyümölcsét, az ECDL-bizonyítványt. Gratulálunk a tíz lelkes tanulónak! Az iskola megfelelő számú jelentkező esetén idén is indít ECDL-tanfolyamot. Érdeklődni az iskola elérhetőségein lehet. (Telefon: 42/ , Március 8. Ritka, mint a fehér holló Ebben e rohanó világban már nem igazán jellemző, hogy az emberek odafigyelést tanúsítanak egymás iránt. Főleg, ha ez az odafigyelés a munkahelyen történik és még inkább, ha ezt a gesztust a vezető teszi meg a dolgozók irányába. Az a meglepetés ért minket nőket, hogy intézményeink fenntartója, Drótos Vince református lelkész és vezetőnk, Ferenczi Ildikó mind a 22 alkalmazottnak egy-egy cserép virággal kedveskedett a nemzetközi nőnap alkalmából. Ráadásként emberszámba véve a foglalkoztatottakat, közös ebéden vehettünk részt jó voltukból az Ifjúsági Alkotó Házban. Fáradoztak értünk, hiszen a mi teendőnk annyi volt csupán, hogy helyet foglaljunk egy finomságokkal megterített asztal mellett. Tiszteletes Úr köszöntőt mondott, melyben méltatta a Nő-t, mint életadót, szépet, jót és fontosat. Megköszönte jobb kezének, Ildikónak az erőn felüli értékes munkáját, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy ilyen jól és számunkra, a lakók számára, sőt a város felé is- minél probléma mentesebben működhessen (az előítélet ellenére is) a Tiszalöki Református Oltalmazó Otthon és Oltalmazó Ház. Ezt követően pedig dolgozóknak mondott köszönetet a lelkiismeretesen végzett munkájukért. Mert hát ugye ma mindenki a hegytetőn szeretne élni, de nem érti, hogy a valódi boldogság abban rejlik, hogyan küzdi le, amikor felhág rá. Hála Istennek a mi vezetőinket a hegycsúcsok ösztönzik, de tudják a völgyek érlelik naggyá őket. Nagyon fontosnak tartom a mára nézve és a mi kis közösségünkre levetítve, hogy Légy közel azokhoz, akikkel dolgozol. Ismételd nekik mennyire van szükséged rájuk. Szeresd Őket és viselkedj velük szemben szépen. Szakíts időt arra, hogy mondhassad nekik: sajnálom, bocsáss meg, kérlek, köszönöm. Mert ha nem teszed, senki nem fog rád emlékezni aszerint, hogy mit gondoltál titokban. Szerencsésnek vallom magam és hálás vagyok, amiért ennek a csapatnak a tagja lehetek én is. Azt gondolom, hogy az egész világ másképpen működne, ha nem alá-fölé rendelt szerepet játszana a főnök és beosztott, hanem egyenrangú partnerként, minden egyes embert erényeivel és hibájával együtt elfogadva tudna egymásért és nem egymás ellen dolgozni. A mi vezetőink tudják, kemény lelki munkát végzünk nap, mint nap. Éppen ezért fontosnak tartotta Tiszteletes Úr, hogy hangsúlyt helyezzen arra, hogy álljunk meg néha, hiszen amúgy is gyorsan rohan az idő felettünk. Mert a munkát csak úgy lehet jól végezni, ha van honnan újra feltöltekezni, ha együttműködünk, egyfelé haladunk, akkor hamarabb érünk célhoz, mint akik egyedül próbálkoznak. Ilyen alkalom volt ez is, hiszen ha nem csak a munkában, hanem kötetlen programban is együtt vagyunk, akkor könnyebb elfeledni a múltbéli sérelmeket, haragot, megbántást és túllépnünk az alacsony önértékelésen. Ezen a napon mindenki fontosnak érezhette magát. Szeretnék ezúton is még egyszer köszönetet mondani Drótos Vince Református lelkésznek és Ferenczi Ildikó Intézmény vezetőnek, hogy a Nőnap igazi nőnap lehetett számunkra, hiszen Ők azzá varázsolták. Lazor Györgyné

17 ők is farsangoltak 17 VIDÁM FARSANG AZ EZÜSTFENYŐBEN Február 28-án farsangi mulatságra gyűlt össze az Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület. A fiatalabb, ügyesebb tagok már délelőtt feldíszítették a termet színes szalagokkal és lufikkal. Így szép tiszta, díszes terem és zeneszó fogadta a délután érkező vendégsereget. Először születésnaposokat ünnepeltünk. Az asztalon három óriás torta díszelgett. A Krüzsely Mihályné tortáján a 70-es szám, Szentesi Józsefné és Asztalos Miklós tortáján pedig a 75-ös szám ékeskedett. Dallal, verssel és virággal köszöntötték őket. Majd a torta szétosztása után durrantak a pezsgős palackok, és ittak az ünnepeltek egészségére. Ezután következett a lazább, vidámabb szórakozás: felvonultak a jelmezesek. Volt ott kisasszony, nagyasszony, köcsögkalapos úr, cowboy, éj királynő és hercegnő. Vidám jeleneteket, vicceket adtak elő. Végül jött nagy batyuval Lidi néni, aki cukrot és kukit osztogatott. Majd előkerültek a saját batyuból a vacsorára valók: fasírt, hurka, kolbász ki mit készített otthon. A falatozás után elkezdődött a tánc, a mulatozás, ami késő estig tartott. Közben tombolasorsolás is színesítette a programot. Reméljük, még sok szép esemény, együttlét vár ránk ebben az évben is. A vezetőség Farsang az Idősek Otthonában Itt a farsang áll a bál, Az Otthonban is hagyomány, Sok éve megtartjuk, S mindig jót mulatunk. A jelmezesek sorakoznak, Kezdődhet a vidám móka, Melynek taps a jutalma. Február 26-án megtartottuk intézményünkben hagyományos farsangi ünnepségünket, melyen 13 lakó és 4 dolgozó bújt jelmezbe, illetve álarc mögé. Volt vidámság, kacagás egy önfeledt órát töltöttek el a lakók. Igaz a jelmezekbe való öltözés és a bevonulás hosszabb ideig tartott, mint maga az ünnepség. Az új lakók, akik még nem vettek részt ilyen mulatságon is jól szórakoztak, remélhetőleg jövőre ők is kedvet kapnak egy kis bolondozáshoz, jelmezhez. Sokan nem gondolnák, hogy az idősek milyen kreatívak tudnak lenni volt, aki önmaga találta ki jelmezét és olyan is, aki saját kezűleg készítette el. Ez a rövid kis mulatság is jó volt arra, hogy az időseket kimozdítsuk a szürke hétköznapok egyhangúságából és egy kis színt, derűt vigyünk mindennapjaikba. Kovács Melinda

18 18 Tiszalöki hirlap RAJZVERSENY Már hagyomány, hogy a Kisfástanyai Kerekerdő Óvodában megrendezésre kerül az óvodások rajzversenye. Versenynek talán nem is mondható, hiszen minden résztvevő jutalomban részesül, igaz a helyezettek kicsivel több díjat kapnak. A gyerekek kedvenc meséjüket jelenítik meg a rajzlapon. A verseny célja, hogy kicsit kipróbálják a gyerekek magukat, megmutassák, fantáziájuk, rajzkészségük milyen szinten áll. Ma igazán színes, ötletes rajzok születtek, a zsűrinek nem volt könnyű dönteni. A nyertesek : 1. helyezett : Lucskai Alíz Kerekerdő Óvoda 2. helyezett: Medve Nikolett Szivárvány Óvoda 3. helyezett : Perjési Fanni Aranyalma Óvoda Különdíjas : Schatz Adrienn Aranyalma Óvoda Köszönjük István Zsolt és Rácz Sándor támogatását, mellyel elősegítették a verseny sikeres lebonyolítását.

19 Karácsony szilveszter 19 A kevés is sok Vagy a sok is kevés? Az a kérdés, honnan nézzük. A munkahelyteremtés minden település gondja, de országos probléma is. Sok-sok üzemre, gyárra lenne szükség ahhoz, hogy a munkabíró és dolgozni akaró emberek megtalálják megélhetőségüket. Hol van már a KMK? A közveszélyes munkakerülő fogalma? Mi már csak emlékszünk a rövidítésre, a fiatalabbak nem is hallották. 21 embernek lett boldogabb élete, hogy újra dolgozhat Tiszalökön. Sok vagy kevés? A ProTeam KHT egy papírdobozokat gyártó üzemet létesített, ahol csökkent munkaképességű embereket foglalkoztatnak. Igaz az újonnan felvett dolgozók létszáma nem sok, de az egész város életében több mint egy csepp a tengerben. A KHT dolgozói létszáma így már 130 fő. Zrinszki István MoWMad workshop Néhány éve megváltozott a tánccal való kapcsolatom. Az egri Alibi Dancees hip-hop-os tanulóból egyszer csak Tiszalök 1. hip-hop csoportjának vezetője lettem. A tánctanítást, a meglévő tánctudásom átadását olyan felelősségteljesen végeztem, hogy már - már el is felejtettem, hogy még én magam is tanulhatok, ha lehetőség adódik rá. A lehetőség megérkezett, éltem vele. Mivel a tánccsoportjaim regisztrálva vannak egy tánccal foglalkozó internetes oldalon, az oldal szerkesztői felhívták a figyelmemet, hogy az edzők, vezetők, koreográfusok részt vehetnek egy mesterkurzuson Budapesten, ahova ellátogat mowmad, a belgiumi hip-hop tanár és 2 órás táncoktatást tart. MoWMad nemzetközileg is elismert koreográfus, rengeteg díjjal és helyezéssel a háta mögött. Így hát örömmel - és azzal a tudattal, hogy végre újra tanulhatok - jelentkeztem a kurzusra. Mindenképpen eredményes volt ez a 2 órás tánctanulás, hiszen fejlődtem, új stílusokat is megismertem a hip-hop-on belül, és egy rendkívül jó csapattal dolgozhattam együtt. Táncosaimnak azóta már tovább is adtam az ott tanult 2* 40 mp-es koreográfiát, így a 2009-es táncos produkciónkban a k!d-es- p!d-es stílus mellett kicsit ott bujkál majd mowmad stílusa is, aki szerintem fantasztikus koreográfus! Borsos Kinga Óda a Tavaszhoz Lelkemben még Bús hegedű Húrja szól, De kint már Édes hangon, Vidám rigó dalol. Ébredj szívem! Dobd le a gondruhád! Szőj helyébe Színesebb palást! Hagyd a sóhajt! Hisz elmúlt a tél, Ha akarod újból Örömöd visszatér. Nézd, ablakodban Már ragyog a tavasz, Néha kíváncsian Egy-egy madár kopog. A berkeken már Vad virágok nyílnak, Simogató szelek Üzenetet hoznak. Ah, nézd a fecskét is Ő is rakja fészkét. Bízik a jövőben, S, nem heverészik. Vár a kert a vetés, Vár az erdő a rét, Már mosolyát ránk, Szórja az ég. Várnak az utak A zöldülő dombok, S,a vidáman csörgedező Hegyi patakok. Ó édes Élet! Lásd minden éled, Csak szívünkbe kell Még több Hit és Szeretet! Elisabeth Maier szül. Solymosi E.

20 20 Tiszalöki hirlap Pályázati lehetőség vállalkozóknak technológia korszerűsítésre a válságra való tekintettel kedvezőbb feltételekkel Mikro-, kis- és közép vállalkozások technológiai fejlesztése ( GOP /A) Támogatható tevékenységek: - Technológiai fejlesztést eredményező beruházások (új vagy 3 évnél nem régebbi eszköz beszerzése) - Információs technológia fejlesztés (hardver, szoftver beszerzés) - Domain név és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja - Domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlap készítés - Minőség-, környezet-, és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése, tanúsíttatása Támogatás összege: 1-50 millió Ft Támogatás mértéke: 50 % A pályázatok benyújtása február 13-tól december 31-ig lehetséges. Elvárások a pályázóval szemben - Minimum 2 lezárt üzlet év - Árbevételének 50%-át nem mezőgazdasági tevékenységből szerezte - Nem áll csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt - Nem lehet saját tőkéje a legutolsó lezárt üzleti évben negatív - Egy dolgozóra jutó árbevétele legalább 4 millió Ft - Legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevétele 20%-nál nagyobb mertekben nem csökkenhetett az azt megelőző lezárt üzleti évben - Lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása nem lehet Könnyebbítés a gazdasági válság hatására Támogatási intenzitás Max 40% Max 50% Előleg 25% 40% Pályázói feltételek Árbevétel 5%-os növekedése Árbevétel max 20%-os csökkenése Kötelezettség vállalás 2 üzleti évre 5%-os árbevétel növekedés ÉS A támogatás 0,8X az árbevételben Átlagos foglalkoztatott létszám nem változik Vagy Reál árbevétel növekménye 10%-nál nagyobb mértékben nem csökken Biztosíték 10 millió Ft támogatásig nem kötelező 25 millió Ft támogatásig nem kötelező A pályázatról bővebb információ: Faragó Sándorné Hamvas Gabriella Kistérségi koordinátor Kistérségi koordinátor Új Magyarország Pont Új Magyarország Pont Tiszavasvári kistérség Tiszavasvári kistérség ÉARFÜ Kht. ÉARFÜ Kht Tiszavasvári, Ady E. u. 8 Tiszavasvári, Ady út 8 Tel.: 30/ Tel: 30/

Nyelvlecke. Olvassátok el a verset, majd mondjátok el, hányféleképpen van a megy, halad ige leírva!

Nyelvlecke. Olvassátok el a verset, majd mondjátok el, hányféleképpen van a megy, halad ige leírva! Olvassátok el a verset, majd mondjátok el, hányféleképpen van a megy, halad ige leírva! Egyik olaszóra sodrán, Ím a kérdés felmerült: Hogy milyen nyelv ez a magyar, Európába hogy került? Elmeséltem, ahogy

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI

A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI /IDEIGLENES/ Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI 1. A víziközmű szolgáltató

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI

A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI 23/b. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez Kérelem fogyatékkal él ő személyként a védend ő fogyasztók nyilvántartásába történ ő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt

Részletesebben

TÁRSULATI ÜLÉS jegyzőkönyv

TÁRSULATI ÜLÉS jegyzőkönyv TÁRSULATI ÜLÉS jegyzőkönyv Időpont: 2007. március 23. Helyszín: Csokonai Színház, Nagy Színházterem CSÁNYI JÁNOS BESZÉDE Tisztelettel köszöntöm a társulatot rendkívüli társulati ülésünkön. Külön köszöntöm

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Tájékoztató. Tisztelt Felhasználó! Szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő felhasználók védendő fogyasztói nyilvántartásba felvételének lehetőségéről

Tájékoztató. Tisztelt Felhasználó! Szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő felhasználók védendő fogyasztói nyilvántartásba felvételének lehetőségéről Tájékoztató Szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő felhasználók védendő fogyasztói nyilvántartásba felvételének lehetőségéről Tisztelt Felhasználó! A KAVÍZ Kft. az elmúlt években is kiemelten kezelte,

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató

ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató Bánki Vera Stark Gábor Széplaki Gyöngyi Kismartony Katalin ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató Tankönyv az alapfokú nevelés-oktatás 1-4. évfolyamai számára Miben

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

KÉRELEM FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYKÉNT A VÉDENDŐ FELHASZNÁLÓK NYILVÁNTARTÁ- SÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL / NYILVÁNTARTÁS MEGHOSSZABBÍTÁSA IRÁNT

KÉRELEM FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYKÉNT A VÉDENDŐ FELHASZNÁLÓK NYILVÁNTARTÁ- SÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL / NYILVÁNTARTÁS MEGHOSSZABBÍTÁSA IRÁNT A FELHASZNÁLÓ TÖLTI KI ( A RÉSZ) A víziközmű-szolgáltató által kiállított számlán megjelölt felhasználási hely a) egyértelmű meghatározására alkalmas, a víziközmű-szolgáltatónál nyilvántartott azonosító:

Részletesebben

Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt

Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt A) A FELHASZNÁLÓ TÖLTI KI A víziközmű-szolgáltató által kiállított számlán

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt

Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt E.R.Ö.V. EGYESÜLT A) A FELHASZNÁLÓ TÖLTI KI A víziközmű-szolgáltató által kiállított számlán megjelölt felhasználási hely a) a) egyértelmű meghatározására alkalmas, a víziközmű-szolgáltatónál nyilvántartott

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Gondolatok a Szociális Munka napján

Gondolatok a Szociális Munka napján November 12-én azokat az embereket köszöntötték Kőbányán, akik az emberiséggel egyidős hivatást, teljesítenek A születéstől az elmúlásig minden fontos pillanatnál jelen lévő szakemberek, a szociális területek

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette:

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette: ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ Készítette: A Magánpénzügyi Akadémia - vagyonteremtés önerőből - A Magánpénzügyi Akadémia küldetése: közérthetővé tenni a pénzügyeket, ezzel az évtized végére

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05.

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Nem lehet pontosan tudni, hogy a rendszerváltás óta mennyit költöttek a kormányok összesen a roma integrációra. Ennek oka, hogy rengeteg foglalkoztatási és

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

JUTALOMKÖNYVEK, OKLEVELEK

JUTALOMKÖNYVEK, OKLEVELEK JUTALOMKÖNYVEK, OKLEVELEK 2014-2015. TANÉV VÉGÉN TANULÓ NEVE OSZTÁLY ÉRDEM Horváth Rebeka 1.a Példamutató magatartása, szorgalma és kitűnő. Kovács Boldizsár 1.a Példamutató magatartása, szorgalma és kitűnő

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Anyák napja alkalmából sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat

Anyák napja alkalmából sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA 2009. április XIX. évfolyam 4.szám Anyák napja alkalmából sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat Az édesanya minden felntt és gyermek

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Váci püspök: Együtt kell élni a gazdasági bevándorlókkal is 2015. January 21.

Váci püspök: Együtt kell élni a gazdasági bevándorlókkal is 2015. January 21. Váci püspök: Együtt kell élni a gazdasági bevándorlókkal is 2015. January 21. A katolikus egyházban nagyobb figyelmet kap a templomok tatarozása, mint a hit gyakorlása és a szolgálat. Az egyháznak, ahogy

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum Csodagyerekek Gondoljanak a kis Mozartra! Négyévesen felmászott a zongoraszékre, és megkomponálta első hangversenydarabját. Nos, Hodek Dávid és Martincsák Kata hasonlóan ritka tehetségek, csak őket a szüleik

Részletesebben

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4 virtuális tudásközpontoknak közvetlen politikai befolyástól és gazdasági kényszertõl függetlenül kell mûködniük. E célból tanácsos ezeket a központokat legalább a legfontosabbakat virtuális autonóm közigazgatási

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

A 2007/2008-as tanév versenyeredményei

A 2007/2008-as tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2007/2008-as tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Kolláth István Kiss Virág Ivkovic Iván Stummer Máté Fekete Nóra Tóth Katalin Sipos Viola, Válik Zsanna Mátyus

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA XX. évfolyam 1 (170.) 2015. január ALap EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA Polgármester Úrtól tudjuk Boldog, egészségben és szerencsében gazdag új esztendőt

Részletesebben

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket!

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! 2015. 04. 22. Olvasmányok: 1. évf.: Benedek Elek: Szélike királykisasszony/ Zolnainé Lovas Emma 2. évf.: Tersánszky Józsi Jenő:

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben