Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus"

Átírás

1 Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék. Alp kő lett, de kőnél súlyosbbn vetette el z épülő flkbn toronyszökkentő, férfis hitét. Amint láztát mindegyre inkább úrrá emeli roppnt erején, bércre hág s egy országon tekint át, hol hjnlpírbn reszket még fény. Komor felhőkből bomlik ki kék ég s virrsztv várj népe ébredését százdok szélfútt reggelén. Nem tétován, de biztos mozdulttl lendül előre tervező keze, míg port kvr és szilj kedvvel nyrgl forró puszták zendülő szele. Bölcs szemmel néz fényes távltokb s pillntásávl féltőn átkrolj frissen szántott szűzi földeket. Kegyes jobbjávl törvényt ír, keményet, hogy megkösse rónák vd porát, szőlő teremjen és kenyér, fehérebb s hogy mindenki meglelje otthonát. Áldott szigor, rendet hozó szelídség! Arny szív, mely eltékozolj kincsét, hogy új szívekben rgyogjon tovább! Hát ról zengjen most lelkes ének! Urm, téged dicsérünk áltl, mert ő volt te válsztott edényed, postolod; híved s föld sv. És ő volt m biblii sáfár; kire be jó, hogy éppen rátláltál, midőn megvirrdt npunk hjnl! 1

2 Szenzációs bejelentést tett július 23-án, szerd délelőtt Bjni Gordon, Nemzeti Fejlesztési és Gzdsági Miniszter: Sávoly mellett épül BALATONRING! A jövő évtől kezdve Mgyrország is bekerül MotoGP-versenynptárb! 2

3 Nemzetközi jelentőségű mérföldkő mgyr motorsport életében Mgyrországi helyszín jövő évi MotoGP versenynptárbn Bjni Gordon nemzeti fejlesztési és gzdsági miniszter, Crmelo Ezpelet, MotoGP jogit birtokló spnyol Dorn Sports cég vezérigzgtój, dr. Rón Iván, Mgyr Turizmus Zrt. vezérigzgtój, Vicente Cotino, kivitelező Sedes vállltcsoport elnöke, Jorge Mrtínez Slvdores, z Aspr cspt kpitány, nemzetközi pályüzemeltető és versenyszervező Worldwide Circuit Mngement elnöke és Tlmácsi Gábor, versenysorozt 125cm³-es ktegóriájánk világbjnok július 23-án rendkívüli nemzetközi sjtótájékozttón jelentették be egy, már jövő évtől MotoGP futmok rendezésére lklms mgyrországi pály megépítésének szándékát. A több hónpj trtó, folymtos tárgylások sikeres lezárás nyomán megvlósuló versenypály bltoni üdülőkörzet dél-nyugti részén Somogy megyei Sávoly község közigzgtási területén fekszik. Sávoly Blton Kiemelt Üdülőkörzethez és egyúttl Mrcli kistérséghez trtozik. A hely infrstrukturális szempontokból is megfelel, nyugt-mgyrországi térség z M7-es utópály és sármelléki nemzetközi repülőtér közelsége mitt. A helyszín szomszédos és mediterrán országok motorsport rjongói számár könnyen és gyorsn elérhető. A Mgyr Turizmus Zrt. egy 100%-os tuljdonábn álló leányvállltot lpított mgyrországi MotoGP futmok szervezése céljából. A pály üzemeltetésére létrejött egy 30%-bn Mgyr Turizmus Zrt. és 70%-bn spnyol Worldwide Circuit Mngement S.L. (WCM) tuljdonábn álló társság, Bltonring Zrt. A Bltonring mögött álló WCM évek ót világszerte sikeresen végzi hsonló motorversenypályák üzemeltetését és MotoGP futmok rendezését. A Mgyr Turizmus Zrt. leányválllt, Hun-Ring megszerezte mgyrországi MotoGP futmok rendezésére vontkozó licencjogokt öt évre. A MotoGP pályát Sedes építi fel, mjd minél sikeresebb kihsználás érdekében átdj üzemeltetésre Bltonring Zrt. részére. Utóbbi cég válllt versenyszervezési feldtokt is. A Kormány elkötelezett MotoGP mgyrországi futmánk megrendezése mellett. Mgyrország számár turisztiki és sport szempontból is óriási lehetőség egy ngy médiérdeklődést vonzó és kimgsló reklámértékkel bíró világsorozt vendéglátójánk lenni, hiszen egy-egy futmr ezer néző érkezik z egész világból, 184 országbn sugározzák élőben és összesen 207 országbn jut el háztrtásokb televíziók képernyőin keresztül, így verseny Blton, vlmint Mgyrország számár komoly ország mrketing lehetőségeket rejt. A gyorssági motoros futmok rendezésére lklms pály és zt kiegészítő létesítmények üzemeltetése több mint 800 főnek dht mjd munkát. 3

4 Hogyn is állunk... Tlán most ngyobb értelmet kp z előző újságbn írt spnyolországi úti beszámolóm. Mostnr sok minden npvilágot látott, hogy mit is krnk Befektetők, SEDESA csoport tgji. Minden év hoz Sávolynk egy fontos dátumot, június 13-án Vicente Cotino Úr SEDESA cégcsoport elnöke sjtótájékozttón bejelentette, Sávolyon Golf-Termálcentrum beruházást hjtnk végre. Ez év július 23-án Kempinski szállodábn Bjni Gordon Miniszter úr bejelentette, hogy SEDESA cégcsoport Sávolyon MotoGP pályát, BALATONRING-et kíván megvlósítni. Igen, mint sok újságcikkben megjelent, ez egy hosszú előkészítő folymtot igénylő bejelentés volt. Ez bejelentés fontos volt, és úgy gondolom, mg tény is sok mindent megmgyráz Sávoly lkosság számár. Olyn feltett, és fel nem tett kérdésekre d válszt, minthogy mikor kezdődik beruházás lpját szolgáló szennyvíz progrm, egyáltlán beígért beruházásból lesz-e vlmi. Igen, elindult vont, és Sávoly felszállt rá. Ez egy gyors vont, hisz z első GP futm időpontj is bejelentésre került: szeptember 20-án Világbjnokság 14. futmát Sávolyon BALATONRING-en trtják. Ez beruházás túllép Sávoly htárin, nem csk fontosságát illetően, hnem feldtokt illetően is. Fontos térségünknek, Mrótvölgye minden településének, Kistérségünknek, z Országnk. Sok elvégzendő feldt hárul még ránk, míg z első strtzászló fellebben. Mint idáig is megkptuk z Önök, Sávolyi Polgárok segítségét, úgy továbbikbn is számítunk Önökre. Ahogy lehetőségünk dódik, folymtosn tájékozttjuk Községünk lkóit Flugyűlés formájábn z dott információinkról és feldtinkról! Ennyit szerettem voln erről településünk számár igen fontos beruházásról írni, hisz oly sokn, kiknek mestersége, írtk ról, foglkoztk vele. S hiszem, hogy lkóink ezekből hírekből már messzemenően tájékozódtk! De sok más minden történt, mi Községünket z elmúlt időben érintette. Ez év június 26-án átdták z M-7-es utópály Zlkomárig terjedő szkszát, sávolyi lejáróvl együtt. A régi 7-es számú főközlekedési útról forglom átkerült z utópályár, így Községünk egyik ngy problémáj oldódott meg, hisz átjárhtóvá vált z utóút Szbdság utc felé. Az utópály építése kpcsán több beruházás vlósulhtott meg PORR Butechnik GMBH. jóvoltából. Községünk nyílt vízelvezetésű árkink krbntrtás, Körjegyzőségünk prkírózó helyeinek bővítése, Szbdság utc teljesen új szflt réteget kpott, ezáltl legjobb minőségű úttl rendelkező utcánkká vált. Az Ady utcábn mrtszflttl történt útlp kilkítás lehetővé teszi közlekedés minden időjárásbn vló lehetőségét és mjdni szfltozott utc lpji vlósultk meg. A rkottyási utunk kikátyúzásávl és z előzőekben felsorolt munkákkl Községünk közel 15 millió forint természetbeni jutttáshoz jutott. Engedjék meg, hogy továbbikbn olyn fejlesztésekről írjk, mi nem olyn látványos, mint z szfltozás, de mindennpjinkbn igen is fontosk. Óvodánkbn z Óvodi Szülői Munkközösségnek (Vidáné Zn Editnek) és pár tenni kró embernek köszönhetően, megoldódott már jó ideje felvetődött gondolt, hogy z óvod bejáró előtti szfltozott tér kpjon egy féltetőt. Engedjék meg, hogy itt e sorokon keresztül köszönjük meg munkájukt z óvodi dolgozókon kívül Szbó Lászlónk, Nyks Lászlónk, Gáspár gyerekeknek, Krisztiánnk és Szbolcsnk z önzetlen munkájukt, vlmint Vrg Lászlónk z nygszállításbn történt segítségéért. Köszönjük! Még egy köszönet jár Kovács (Pulykás) Emilnek, mindenkori önzetlen segítségért flu rcultánk folymtos krbntrtásánk kilkításábn. Bobek József István polgármester 4

5 Képek tervezett MotoGp pályáról és sjtótájékozttóról. 5

6 Az újság szerkesztősége közvélemény kuttást trtott, megkértünk néhány helyi lkost, hogy mondj el véleményét készülő sávolyi beruházásokról, Sedes cég befektetéséről. Hogyn fogj megváltozttni Sávoly és környékének életét? Milyen htássl lesz z itt élő emberek életére? Egyed Anett (fodrász): Szerintem beruházássl együtt jelentősen megváltozik környék rcult, mely z itt lkó és környékbeli emberektől is pozitív hozzáállást igényel, mindenkinek fejlődnie kell hhoz, hogy itt világversenyt rendezzenek. Úgy gondolom, hogy mindenkinek össze kell fogni hhoz, hogy ez jól működjön. Htlms lehetőség, főleg fitlbb korosztálynk, hogy tudását kmtoztss, és minél többet tnuljon, mert munkerőre szükség lesz. Ngyon örülök neki. Az néhány fitl, ki még itt mrdt, nevükben is mondhtom, hogy végre itt is történik vlmi jó. A munkhely, szórkozás, z utzás. Ekkor beruházás remélem, hogy z utóbusz közlekedést is megváltozttj. Sokklt több busz fog hozzánk bejönni és eljönni egészen z Osváth-knyrig. H itt ekkor építkezések, beruházások lesznek, lesz z embereknek munkhelye, Nem csk sávolyiknk, hnem környéken élőknek is. Lesz z embereknek házik, környezetük felújításár. Megveszik házkt, telkeket és megint sok boldog ember fog itt élni. Az emberek élete teljesen megváltozik. Lesz munkhelyük és ennél fogv lesz pénzük, így ztán ez sok ember nem máról holnpr fog élni. Tlán gondterhelt és szomorú ember is kevesebb lesz. Szrk József (nyugdíjs): Örülök neki és bizkodó vgyok. Én mindig segítettem közös munkábn, mikor flunk dolgos kezekre volt szüksége. Biztosn sok változás lesz. Sokn jönnek mjd hozzánk és rengeteg ember fogj megismerni Sávoly nevét. Azt is remélem, hogy új munkhelyek is lesznek, és nem kell eljárni dolgozni z itteni fitloknk. Sokkl zjosbb lesz flu élete. A sok látogtó hoz mgávl jót is és rosszt is. Fel kell minderre készülni. Gáspár Ferencné (dd): Ngyon örülök neki és bízom benne, hogy ez nem csk álom, hnem kézzelfoghtó vlóság. Megmentheti flut és környéket kihlástól. Munkhelyeket teremt és ezzel együtt tlán részesei lehetünk z ország vérkeringésének. Hegedüs Nikolett iskoli (áltlános tnuló): Szerintem jó lesz. Lesz munkáj Sávoly lkosink. Ngyon megváltozik Sávoly, tlán város lesz. Vlószínűleg jó htássl lesz z emberek életére. 6

7 összefogás. Színesebb lesz z emberek élete. Péterné Herceg Zsuzsnn (szkácsnő): Orsós György (középiskolás): Az én Személy szerint én ngyon örülök. A flunk még több pénz jut felújításokr, hogy még szebbé tegyük zt. Több lehetőség lesz tervek megvlósításár: szennyvíz megépítése, z iskol, óvod felújítás, orvosi rendelő megtrtás és felújítás, hogy végre legyen orvos flunk. Remélem, hogy sok fitl költözik mjd Sávolyr, ezáltl meg tudjuk trtni z óvodát és iskolát. A romos házk és gzos telkek helyén szép új házk épülnek mjd. Több lesz munklehetőség. Már most ngyon sok ember életére htássl vn. Sokn dták el telkeiket, földjeiket. Sok embernek lesz lehetősége, hogy munkát tláljon itt helyben, és nem kell elutzni máshov. A fitlok, mint z én lányom is, remélem, hogy megtlálják lehetőségeiket és nem kényszerülnek rr, hogy külföldre menjenek dolgozni. Lánczeth Tmás (bolti szempontomból jó lesz, örülni fogok neki, mert elmondhtom zt, hogy Sávolyon, hol én is élek, MotoGp pály lesz. Beindul turizmus, több lkó lesz Sávolyon. Ngy fellendülés lesz, sokklt több külföldi fog élni Sávolyon. Több munklehetőség, jobb megélhetés lesz mindenki számár. Kovács Árpád (boltvezető): Mint sokn mások, én is örömmel fogdtm hírt beruházásról és már hiszek tervek megvlósulásábn. Nehéz elhinni, de most már igz, BALATONRING révén megismerhet bennünket világ. A Termálfürdő és Golfcentrum is htlms beruházás és bízom benne, hogy megépülte után flu jvát is szolgálj. Eddig nem is tudtuk, vgy nem is hittük, hogy milyen dottságok közelében élünk és mondhtjuk, hogy szerencsés szeglete kis hzánknk. Fenekestül felforgtják mindennpi életünket és környék életét is. Fogdjuk pozitívn beruházást, mert ez gyógyír lehet gzdsági és egyéb bjinkr. Csk pozitív htásról beszélni felelőtlenség lenne, lesznek negtívumok is, de reméljük, hogy z előzőből több lesz, mint z utóbbiból. Az eddigi csendes élet megváltozik, mezőgzdság mellett megjelenik turizmus és z idegenforglom. Mindennpi életünket ezek fogják befolyásolni rövid idő múlv. Az életünk még jobbn felgyorsul és nem mondhtjuk, hogy elment mellettünk világ, hnem mi is világgl megyünk. eldó): Ngy örömmel fogdtuk ezeket híreket, hisz flubn évek ót nem történt szinte semmi. Remélem, hogy fitloknk ngyobb lehetőségeik lesznek munkhelyek megszerzésére és nem kell vidékre elutzni. Mert bizony ez elég bonyolult nnk, kinek nincs utój, hisz tömegközlekedés szerintem elég gyér. Remélem, hogy több lesz megmozdulás és jobb z 7

8 (Köszönjük minden nyiltkozónk, hogy válllt véleménynyilvánítást. A szerkesztőség.) Újrszfltozták Szbdság utcát. A másfél éve sáros, poros, zjos és sok veszélyt jelentő Szbdság utcát újr kellett szfltozni. Az M7-es utópály építkezésének mérnöki irodáj Szbdság utc végén állított fel telephelyét decemberben. Az irod felügyelte Bltonkeresztúr és Zlkomár közti építkezést. A kezdeti egyre szporodó személygépkocsis forglmt tetézte teherforglom, kő és föld szállítás, vlmint hídelemek szállítás. Nem pihentek szombton és vsárnp sem. Kezdtek korán és leálltk z éjszkábn. Sok bosszúságot okoztk z itt élőknek. Az építkezés dndárjábn lkosság igényelte polgármester és z építtető közti tárgylást, kíméletesebb közlekedést kérték. A többsége megfogdt kérést, de mindig voltk rendbontók. A ngy terhelés következménye széttposott út, melyet újr kellett szfltozni. Újr helyreállt szép utckép, z új árok biztonságosbbá tette víz útját. Bosszntott z utc lkóit tűzcspról vételezett víz, melyet útlocsolásr vittek Zlkomár térségébe. Lkossági nyomásr befejezték víz elszállítását, sőt vízvezetékcső megtisztításár is sor került, mely után tisztább vizet kptunk. Az építkezés során megsérült házk lkói kárigényt jelentettek be, de még kárrendezésre nem került sor. 8

9 Az utc lkói és Vsútállomásr utzók újr visszkpták nyugodtbb közlekedést biztosító Szbdság utcát. Tóth Kálmán képviselő Óvodánk újr szépült! Ngy álmom vált ismét vlór zzl, hogy óvodánk tersz tetőt kpott. Régót szerettük voln, h gyermekeinknek lenne egy fedett tersz, hov esős időben is ki tudnk menni levegőzni. Anygi kereteink szűkösek, ezért ez z álmok, távlti tervek között mrdt. Ám most jött z bizonyos csod, mit mindenki várt, ránk mosolygott. Lehetőségünk dódott, hogy nyg áron elkészíthetnénk terszunk lefedését. A szülők és szülői munkközösség ngy segítségének köszönhetően élhettünk z jánlttl. Óvodánk szülői munkközössége pénzükből udvri játékot szeretett voln gyermekeinknek jándékozni, mi sjnos nem sikerült. Úgy döntöttek, kkor készítsük el zon pénzen fedett terszt, mivel ez is gyermekekért, gyermekeknek készül. Különösen ngy segítséget kptunk Koczor Évától, szülői munkközösség vezetőjétől. Az önzetlen segítség folyttódott, Szbó László és bráti Nyks László sztlos, Vrg István fuvrozó és Gáspár cslád prj-ngyj lelkesen dolgoztk zon, hogy vlór válhsson egy álom. Az idő szomorkás volt, csepergős, hngult nnál lelkesebb, vidámbb, forróbb. Ngy fáb vágták-vágtuk fejszénket, szorgos, dolgos kezek ddig fúrtk-frgtk, csűrtek és csvrtk, míg felépítették trtószerkezetet. A munk gyümölcse meghozt z étvágyukt is, mit egy kis bográcsos pörkölttel tudtk csillpítni. Kedves és lelkes kollegnőmmel együtt, (ki feljánlott hozzávló nyersnygokt) olyn ebédet főztünk ki fiúknk, hogy mind tíz ujjukt megnylták után. (H lett voln nekik több, biztos még zokt is!) Az égiek is segítettek benne: nehogy kiszárdjon bogrács, ezért néh megöntözték egy kicsit fentről, de nnál ízletesebb lett bennelévő. Az ebéd mellett z elismeréseket is bezsebelhették fiúk, mert ngyon jó munkát végeztek, mindenkinek ngyon tetszett z új terszunk. A legfőbb dicséreteket zonbn z illetékesektől kpták: másnp, mikor z ovisok meglátták, csodálkozv és tátott szájjl mondták de szép! Úgy érzem, ettől ngyobb és igzbb elismerést nem kphttunk voln! Ezért már megérte! Az intézmény vezetője és polgármester megengedték, hogy ezen npon z óvod zárv legyen. Így ngy összefogásnk köszönhetően ismét szépült óvodánk és gyermekeinknek újbb örömet tudtunk szerezni! Köszönetet szeretnék mondni mindzoknk, kik hozzájárultk és segítettek bbn, hogy óvodánk, ovisink érdekében ez z álmom is megvlósulhtott: Bobek József, Gáspár Ferencné, Gáspár Ferenc, Gáspár Krisztián, Gáspár Szbolcs, Koczor Év, Szbó László, Törőné Gelencsér Ildikó. Külön köszönet Nyks Lászlónk és Vrg Istvánnk, kik bráti lpon, önzetlenül úgy segítettek, hogy nincs óvodi érdekeltségük! Mindenkinek kívánok továbbikbn jó erőt, egészséget, és sikeres mindennpokt! Kócz Mónik vezető óvónő 9

10 A sávolyi Önkormányzt Testületének progrmjábn fontos szerepet kp fitlok, gyerekek támogtás, lehetőségekhez jutttás. Mint minden ugusztusbn, 2008 ugusztusábn is segítjük csládokt z óvod és iskolkezdés nehézségeiben. Ilyenkor ngyon ki kell nyitni pénztárcánkt és sok csládbn ngyon-ngyon mélyére kell nézni. Szerény nygi lehetőségeink mellett iskolszereket és hittn könyveket, fogllkozásokhoz szükséges eszközöket Forint összegben. tnkönyveket, füzeteket, z óvodásoknk z óvodi biztosítj z Önkormányzt Ezen kívül minden gyereknek még Forintot kiutlunk, hogy ezzel is segítsünk szülők nygi helyzetén. Egy sávolyi gyerek se érezze, hogy nincs torncipője, táskáj, tolltrtój, z óvodábn, iskolábn szükséges kelléke. A középiskolásokt, z egyetemistákt és főiskolásokt pedig Forinttl támogtjuk. Mindez Sávoly Önkormányztánk Forintjáb kerül. Az óvodások és z áltlános iskolások étkeztetését es tnévben is támogtjuk. Önkormányztunk támogtj z iskoltej kciót is. Ezen felül 5 számítógéppel és internet hozzáférési lehetőséggel bővítjük könyvtárunkt, hogy gyerekek tájékozódását elősegítsük. A fenntrtó önkormányztok es tnévre is meghirdetik jeles és kitűnő tnulók versenyét. Évvégén ezeket gyerekeket szüleikkel és nevelőikkel együtt vendégül látjuk, hol gyerekek kitüntetésben részesülnek. Szeretnénk, h minél több gyermeket tudnánk megjutlmzni! 10

11 Kívánunk vlmennyi óvodásnk, áltlános- és középiskolásnk, egyetemistánk és főiskolásnk sikeres és kellemes tnévet! A szülőknek pedig sok-sok örömöt gyermekeik eredményeiben! 2008.IV.17. Sávoly Község Önkormányztánk képviselő-testületi ülése: A képviselő-testület rendelettel elfogdt z önkormányzt évi zárszámdását. A képviselő-testület újbb htároztot hozott DRV-Zrt. állmi tuljdonbn lévő részvénycsomgjánk működési területen lévő települési önkormányztok tuljdonáb dásáról. A képviselő-testület Somogysámsoni kistérségi víziközmű középtávú rekonstrukciós progrmj keretében évben z érintett önkormányztokkl közösen 3 millió forintot biztosít feldtok elvégzésére évi koncessziós díj terhére. A képviselő-testület Ft értékben kötött szerződést Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel községi könyvtár színvonls könyvellátásár. A képviselő-testület újbb együttműködési megállpodást írt lá Sávolyi Termálcentrum Kft-vel Sávoly község közigzgtási területe egyeztetett célú ütemezett fejlesztésére. A képviselő-testület pályáztot nyújtott be Dél-Dunántúli Opertív Progrmr szennyvízcstorn hálózt kiépítésének támogtásár. A pályázti önerőt beruházói csoport biztosítj Ft összegben. A képviselő-testület tudomásul vette Kossuth u. 4. szám ltti üzlet helyiség bérleti jogviszonyánk megszüntetésére irányuló felmondást március 31. npjávl. A képviselő-testület összegben. A képviselő-testület előzetesen megvittt Sávoly Központi Orvosi rendelő esetleges eldását háziorvosi állás betöltéséhez kpcsolódón. döntött Ady 11 utc felújításáról Ft

12 A polgármester támogtt. eldási jvsltát egyetlen települési képviselő sem A polgármester tájékozttt képviselő-testületet, hogy ngyberuházás előkészítő munkálti folynk, és hmrosn sor kerül Szbdság utc szfltozásr, illetve Rkottyi út kátyúzásár IV.29. Együttes képviselő-testületi ülés (Sávoly, Főnyed, Szegerdő, Szőkedencs) A képviselő-testületek úgy döntöttek, hogy Sávolyi Központi Orvosi Rendelő nem dhtó el. A képviselő-testületek hivtlos pályáztot írtk ki Sávolyi Háziorvosi Szolgált háziorvosi álláshelyének betöltésére. A képviselő-testületek döntöttek Sávolyi Központi Orvosi Rendelő és Szolgálti lkás felújításáról, melynek támogtásár Ft összegben pályáztot nyújtottk be Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztés Tnács CÉDE pályázti felhívásár. A képviselő-testületek tuljdonrányos önrészt biztosítják V.6. Sávoly Község Önkormányztánk képviselő-testületi ülése: A képviselő-testület CÉDE pályázt bedásához önkormányzt évi költségvetési rendeletét. módosított z 2008.V.27. Sávoly Község Önkormányztánk képviselő-testületi ülése: A képviselő-testület külön együttműködési megállpodást kötött Sávolyi Termálcentrum Kft-vel szennyvízelvezetés kiépítésére vontkozón, Letéti Szerződésben biztosítv DDOP pályázti önerőt V.29. Sávoly Község Önkormányztánk képviselő-testületi ülése: A képviselő-testület értékelte és elfogdt z önkormányzt gyermekjóléti és gyermekvédelmi feldtink ellátásáról szóló átfogó értékelést. 12

13 A képviselő-testület módosított Szervezeti és Működési Szbályztot, vlmint helyszíni bírságr vontkozó rendelkezést trtlmzó rendeleteit. A helyszíni bírság új összege Ft-tól forintig terjedhet. A képviselő-testület megtárgylt és tudomásul vette költségvetési rendeletre és Gyermekjóléti Társulás társulási megállpodásár tett törvényességi észrevételeket. A képviselő-testület hozzájárult Pusztkovácsi cstlkozásához Mrcli Htósági Igzgtási Társuláshoz. Önkormányzt A képviselő-testölet döntött kitűnő és jeles iskoli eredményt elérő tnulók és szüleik számár z ünnepélyes állófogdás és jutlmzás második évi megtrtásáról, vlmint z országos sportversenyre eljutó tnuló sportfelszerelésének megvételéről (Társult önkormányztokkl együtt) VII.2. Sávoly Község Önkormányztánk képviselő-testületi ülése: A képviselő testület támogtó döntést hozott rról, hogy Sávolyi Termálcentrum Kft. tervezett termál- és golfcentrum területeit művelési kötelezettség lól mentesíthesse. Támogtt még jóvá nem hgyott Golfpály megépítését. A képviselő-testület jóváhgyt településrendezés eszközei hrmdik ütemű módosításánk előkészítésére irányuló tervezési szerződést. A tervezés költségeit Sávolyi Termálcentrum Kft. viseli. A képviselő-testület jóváhgyt Körjegyző áltl előzetes polgármesteri egyeztetés lpján kötött dóellenőrzési-szkértői megállpodást. A képviselő-testület vásárlásához. hozzájárult Ft értékben újbb fűksz 2008.VIII.7. Sávoly Község Önkormányztánk képviselő-testületi ülése: Módosításr került Megállpodás. Mrcli Kistérség A képviselő-testület módosított Gyermekjóléti Mikrokörzeti Társulás társulási megállpodását. 13 Többcélú Társulás Társulási

14 A képviselő-testület módosított z önkormányzt évi költségvetését. A polgármester tájékozttt képviselő-testületet, hogy z önkormányzt 18 millió forint pótlólgos állmi támogtást kpott. A képviselő-testület elfogdt beszámolót z önkormányzt első félévi gzdálkodásáról. A képviselő-testület meghtározt Sávolyi Áltlános iskol és Óvodábn 2008/2009. nevelési évben indíthtó óvodi csoportok, illetve tnítási évben indíthtó iskoli osztályok számát. 2 óvodi csoport, 8 iskoli évfolym, 3 npközis csoport. A képviselő-testület döntött z óvod-, iskolkezdéshez kpcsolódó támogtásokról. Mint sok éve már, ebben z évben is ingyen kpják tnulók tnkönyveket, tnszerés füzetcsomgokt. A gyermeket nevelők pénzbeli támogtásbn is részesültek, z óvodi és áltlános iskolás gyermekek után Ft, közép és főiskolás gyermekek után Ft összegben. A képviselő-testület Ft dományozásáról döntött z intézményi Bugó Csig Alpítvány részére. Az összeg polgármester és z lpolgármester 10 %-os tiszteletdíj lemondásból keletkezett. A polgármester tájékozttt képviselő-testületet július 23-i miniszteri bejelentésről, mely szerint településen MOTO GP pály épül. Várhtón meg fog épülni Sávoly-Mrcli összekötő út is. A képviselő-testület 5 db számítógép beszerzéséről hozott döntést könyvtári elhelyezéssel. A képviselő testület döntést hozott mrótvölgye.hu domin név levédéséről, mely későbbiekben tájékozttás ngyon fontos eszköze lehet. A polgármester elmondt, hogy ngyon sok és sokrétű feldt vár z önkormányztr hhoz, hogy lépést tudjunk trtni fejlesztések megkívánt követelményekkel. A képviselő-testület lkosságot is szeretné helyzetbe hozni hhoz, hogy ki kr, z megtlálj mg számítását ngyberuházásokkl párhuzmosn, zok hozdékát kihsználv. 14

15 A polgármester tájékozttt képviselő-testületet rról, hogy kiírt orvosi pályáztr nem volt jelentkező. Így újr előtérbe kerül rendelő és szolgálti lkás esetleges eldás. Végeredményként,- ngyon nehéz döntési folymt után - képviselő-testület nem zárkózott el z eldástól, de legvégső döntést konkrét, minden feltételt, biztosítékot trtlmzó szerződéstervezet ismeretében hozz meg. A Szülői Munkközösség áltl gyűjtött pénz felhsználásávl, sávolyi lkosok tevékeny közreműködésével elkészült z Óvodábn egy tersz. A sávolyi Gyerekek klubjánk tevékenysége z elmúlt egy évben. A ugusztusi számbn írtm utoljár tevékenységünkről. Ahogy zt megígértem, évente egyszer z újság lpjin keresztül tájékozttom flu lkosságát, hogy mit végeztünk z elmúlt egy év ltt szeptemberben Post épületénél trtottunk játszóházt és bográcsbn főztünk pprikás krumplit. A pingpong, foci, tollslbd és különböző sztli játékok kellemes időtöltést biztosítottk és ezek után jólesett z ínycsiklndozó illtokt ársztó bográcsból felséges krumplipprikás. Köszönjük Tóthné Lktos Gyöngyi néninek, ki megfőzte nekünk finom ennivlót. Október 17-én Keszthelyre kirándultunk. A Bltoni Múzeumot néztük meg és sétáltunk kstélyprkbn, hol láttuk díszhlkt is. Kellemesen éreztük mgunkt és jól telt el np. December 1-én dventi koszorú és jtódísz készítésére hívtm gyerekeket és szülőket. Szép számml voltunk, 39-en ültük körül z sztlokt. Mindenki ngyon muttós és szép drbokt lkotott. December 22-én krácsonyr készülődtünk. Gyertytrtókt, sztldíszeket, üdvözlőlpokt, krácsonyfdíszeket, pró jándékokt készítettünk. A gyerekek büszkén vitték hz z elkészült műveket. Jnuárbn játszóház volt könyvtárbn. Februárbn megpróbáltuk elsjátítni térfonás mesterségét. A lelkesedés megvolt, de nem mindenkinek sikerült megtnulni. Mindenesetre készültek kulcstrtók, krkötők és nykrvló díszek. Márciusbn folytttuk térfonás rejtelmeinek megismerését. E mellett csináltunk még tvszi blkdíszeket is. Március 20-án húsvétr készülődve sok-sok lehetőség állt gyerekek előtt. Tojástrtót festhettek, gyönggyel és szlgokkl díszíthették, kifesthették kifújt, vgy előre megfőzött tojásokt, húsvéti tojástrtó kosárkát készíthettek. Krtonból blkképet csinálhttk. Mindenki kedvére tevékenykedett és sok szép jándék készült. Ügyesek voltk gyerekek. Április 19-én z nyák npjár készülődtünk. Május 24-én Postánál játszóház volt. Mindenki jól érezte mgát. 15

16 Júniusr beterveztem kerékpártúrát, de ngy meleg mitt elmrdt. Tlán szeptemberben sikerül megszervezni. Júliusbn játszóház volt könyvtárbn. Augusztusbn kirándulni megyünk Bdcsonyb. Úgy gondolom, hogy z elmúlt év progrmji, fogllkozási hozzájárultk gyerekek hsznos és kellemes szbdidő eltöltéséhez, még formálódó közösség kilkulásához. Pálfi Lászlóné klubvezető múlttól. Átlkításokkl 1954-ben 3 termessé lkítják s körzeti jelleget kp, hozzátrtoznk Főnyed és Szegerdő községek iskolái tnügyi igzgtásilg. Számottevő változás z 1958-s év, mikor négy tnulócsoportossá és öt tnerőssé válik z intézmény. A fejlődés perspektíváj folytán mintegy félmillió forintos beruházássl es években 4 tnterem, 1 irod és szertár építésével ug. 20-i átdássl már modernebb körzeti iskolként működik tovább. Először szőkedencsi, mjd pedig 1967-ben Főnyed és Szegerdő községek felsősei is sávolyi körzeti iskoláb járnk utóbusszl. Ezen időben épül meg Rákóczi u. 23. sz. ltt egy iker szolgálti lkás is. További fejlődést jelent npközis hálózt kiépítése, z első csoportot 1968-bn, míg másodikt 1970-ben állítottuk munkáb. Ezen segítő jellegű intézményhálózt tovább fejlődött 1974-ben egy tnulószob menzás csoporttl, így elértük zt, hogy iskolánk tnulóifjúságánk mintegy 70%- mjd egész np pedgógus irányítás és felügyelete ltt áll. Rgyogó további fejlődést jelentő állomás z esztendő. Felső művelődésügyi htóságok jvsltár és támogtásávl megkezdődik tervkészítés egy modern npközis komplexum megépítésére, kpcsolv egy tornteremmel, z emeleten pedig egy klubkönyvtárrl. A földszint-rész szeptember1-én került átdásr és üzemeltetésre. Nevezetesen: földszinten egy 80 négyzetméteres étkezde, ngyon modern, 20 fős konyh, tálló és mellékhelyiségek és fűtést ellátó oljtüzelésű kzánház A flutörténet folyttás A ngy átlkulás éve z 1968-s esztendő. Egy ngy per dől el és kezdődik meg egy új, ismeretlen végcélú fejlődési sorozt zzl, hogy község mrd részleges lsó fokú központnk, figyelembe véve zon körülményt, hogy Főnyed, Szegerdő, Sávoly, Szőkedencs egy kiváló földrjzi, gzdsági és kulturális egység muttkozó lpj. E szellemből fkdón július 1-vel cstlkozik közigzgtásilg Szőkedencs község sávolyi Tnácshoz, s lesz egy új közös tnácsú körzet már fentebb említett négy községből. Főnyed és Szegerdő közös tnács már 1964-ben cstlkozott sávolyi Tnácshoz. Közös tnácsunk ezen időtől kezdve egy rövid és egy hosszbb távú fejlesztési terv lpján kezdi meg tevékenységét ben egy új és modern álltorvosi lkás épül Szbdság utcábn tsz központi mjorj mellett. Folymtosn folynk körzet községeiben járdépítések. Érdekes például, hogy 1973-r társközségekben már sok esetben kétsávosn is készek, míg központi községben csk 1976-r készül el egy-egy oldlon. Ok: helyben sok elmrdt, komoly felújítást és beruházást kell pótolnunk. Az es években járdépítések, Petőfi utcábn egy pedgógus lkás vásárlás, gázcsere telep létesítése, vsútállomási telefonhálózt kiépítése vlósul meg től pedig több éven keresztül kulturális fejlesztés szerepel npirenden. A község egy öreg, régi épületű 2 tntermes, kifosztott iskolát örökölt 16

17 tlálhtó. Az észki szárnyon pedig mintegy 100 négyzetméteres, elválszthtó tornterem fogll helyet. Remek, s ngyszerű ez kombinát, mely kulturált étkezési körülmények biztosítás mellett remekül szolgálj testi nevelést mgs szinten s heti 3 testnevelési ór számár helyet d. Most kezdődik meg z emelet építése (klubkönyvtáré), melynek hiányát már ngyon érezzük közművelődés vonlán. Jelen időszknk már konkrétbb közművelődési tervei tlálhtók. Megindult felnőttokttás már két éven át, újból szervezés ltt áll egy kmrkórus is, cspttl neveztünk megyei közművelődési vetélkedőre. Összegezve tehát, ngyon pregnánsn érzékelhető z utóbbi 2-3 év dinmikus fejlődése. H ebben csk főbb fejlesztések mennyiségét nézzük, kkor is remekül látszik felfelé ívelés folymt. négy község remek gzdsági, közigzgtási és kulturális egységet lkotv töretlenül fejlődött. E npokbn folyik z új, htlms, hektáros gzdság kilkítás. Senki sem tudj hol lesz központj, kik lesznek vezetői, stb. Mit hoz ez mgávl 1-2 év múlv? Ki tudj? Azt jól látjuk jelenben is, hogy sok vontkozásbn négy községet összefogni politikilg, közigzgtásilg, vgy éppen közművelődés-ideológii síkon, hogy szerettük voln, megközelítőleg sem sikerült. Negtív jellegű ggodlmink ellenére ngyon pregnáns tervekkel és elképzelésekkel rendelkezünk. A lkosság fogllkozttottságánk kisebb %-át helyi lehetőségekkel is próbáljuk biztosítni. Új perspektívként jelentkezik tsz melléküzemági tevékenységként egy kombinált műtrágy kiszerelő üzem létesítése, mely kooperáln Péti Nitrogén Művekkel. Ok: helyben lévő tőzeg és vsútállomás együttes közelsége és szállítási költségek minimális volt. A lkosság ngyobb része környékbeli üzemekben és vállltoknál tlál egyre bővülő munkhelyet, így jelenleg stbilizálódni látszik körzet lkosságánk szám, sőt iskoli és óvodi szinten emelkedés mutthtó ki. Újonnn belépő munkhely Ngyknizs és üzemei, pl. VBKM ngyknizsi egysége, honnn pnorám buszokkl járnk dolgozókért. Mrcli felé z egyre rosszbb közlekedés Csk kiemelve: : Demjén-telep villmosítás, pedgógus lkás vásárlás, mjd új 2 milliós beruházás z új npközis komplexum, : Kossuth utc járdásítás, új post építése, tsz-ben pedig 316 férőhelyes szkosított szrvsmrh telep épült. Mjd ezen évben I. számú szárító telep építése kezdődik : élelmiszerbolt Szbdság utcábn, 4 szkterem lkul ki z áltlános iskolábn mintegy Forint értékben, tsz belép zártrendszerű CPS kukorictermesztési rendszerbe. A hogyn tovább kérdése ngyon izglms és sorsdöntő. Sávoly és társközségei z elmúlt hrminc év ltt tlán egy 100 évnyit léptek előre z elmrdás ngy részét behozv. A 17

18 szinte bénítólg ht, munkválllás így egyre negtívbb. Beruházási progrmként szerepel következő 5 éves tervben egy új orvosi kör kilkítás, melynek előmunkálti már megkezdődtek. Jvítni kívánjuk közlekedést és kereskedelmi hálóztot. A fitlság szórkozási igényeinek jvítás érdekében z ÁFÉSZ szerveivel közösen egy presszó-buszváró közös komplexumot szeretnénk létrehozni község központjábn. Számolni kell z új 7-es utópály mielőbbi kilkításávl, melynek közlekedésben számos vonzt vn. Pl. Főnyed és Szegerdő községek közúti összekpcsolás, mely időben sokt jvítn reggeli buszközlekedésen. A meglévő iskoli tornterem mellett felnőtt sport kiszélesítése érdekében bitumenessé kívánjuk fejleszteni kézilbd pályát és lpvető tlétiki ágztú fejlesztést kívánunk tenni: 40 méteres futópály ugró és dobóhelyek kilkításávl együtt. (Kiss Ottokár nyomán) Progrmok és lehetőségek m Sávolyon -Mi újság fitlság? -kérdezetem több esetben volt tnítványimtól, sávolyi fitloktól. A válsz legtöbb esetben ez volt: -Dög unlom. Semmi. -Itt sosincs semmi. -Ez flu tiszt primitív. Íme, 2008-s év változást hozott. Tvsszl megnyílt Full Cfe kávézó Szőke Csb vezetésével és Tulmnn Zsolt ktív munkájávl. Mjd Schuller cslád kibérelte Ligeti Ivót, mit csládi válllkozásbn üzemeltetnek július 26- pedig Sávoly életében mérföldkő, lehetőségek tárházát hozz, hozhtj Sedes befektetésével. Szőke Csbát és Schuller Tibort, két kereskedelmi egység vezetőjét kerestem fel és érdeklődtem tőlük terveikről, válllkozásuk sikereiről, tnulságikról és terveikről. Szőke Csbához Full kávézób vissztérő brátként térek be, hisz terveitől kezdve végigkísértem kávézó életét. A kedvenc fotelomb huppnok le és szokásos kpuccinomt kortyolgtv beszélgetünk. -Mondd Csb, sztlos mesterként hogy jutott eszedbe Sávolyon kávézót nyitni? -Beszélgettünk fitlokkl (mivel még én is fitl vgyok!), és hiányoltk egy helyet flubn, hol ők is jól érezhetnék mgukt. A sok-sok beszélgetés után pozitív gondolkodásunkkl elindítottuk ezt 18

19 válllkozást. Korábbn én is gondolkodtm már zon, A kávézó épülete hogy vlmilyen más területen is megpróbálkozom. Mgyrországon sjnos több lábon kell állni hhoz, hogy vlki érvényesüljön. -Milyen nehézségek, sikerek kísérték válllkozásod beindítását? -A legngyobb nehézségnek bürokrtikus ügyintézés bizonyult. Az ÁNTSZ áltl támsztott feltételek, melyek már z uniós követelményekkel bővítettek, nehezítették z elindulást. A többi hivtlos szerv végigkulcsolás is rengeteg pénzt és időt emésztett fel. A sok nehézséget eltkrt z rengeteg bízttás, mit flubn kptunk. Sokn bizkodón várták megnyitást. A fitlok is sokt segítettek, nem csk bíztttk, hnem kétkezi munkávl is hozzájárultk beinduláshoz. A bráti szvk, jókívánságok z ösztönzés mind-mind npról npr könnyebbé tették munkát. -Eddigi mérleged lpján megérte-e ezt válllkozást beindítni? -Igen, mindenképpen. A mindennpi nehézségek ellenére sok új ismerőst, brátot tudhtunk mgunk mögött. -Igzán milyen réteget, kiket vársz kávézób? -Mindenkit. Fitlokt, idősebbeket, gyerekeket és természetesen csládostul is szívesen látunk mindenkit. -Mit tkr és mit jelent kávézód neve? -Ez egy ngol kifejezés, szó szerint zt jelenti, hogy teljes kávé, de jelenti legjobb kávét is Ezzel rr szerettünk voln utlni, hogy kávézó válsztékbn is, minőségben is és kiszolgálásbn is legjobbr, teljességre törekszik, mindenki megelégedésére. -Milyen módszerrel, progrmokkl próbálod törzsvendégeket becserkészni, vendégkört kilkítni? 19

20 -A törzsvendégeink extr kiszolgálásbn részesülnek. H betérnek hozzánk, már tudjuk szokásikt és már z sztlon várj őket megszokott minőségben meleg kávéjuk, cigrettájuk, vgy hideg sörük, kinek-kinek kívánság szerint. Szolgálttásink: -rendezvények szervezése, lebonyolítás (születésnpi buli, bllgás, stb.) -helyben fogyszthtó és rendelhető mindig friss sütemény és tort, melyekre rendelést is felveszünk. S Á V O L Y I H Í R M O N DÓ -állndón kphtó fgyllt és jégkrém - folymtos kciók mellett mindig vn progrmokhoz kpcsolódó extr kció is -z üzletben segíti kikpcsolódást zenegép, ngyképernyős tévé rengeteg cstornávl és z elektromos drts is. -Milyen progrmjid, terveid vnnk jövőt illetően? -Tervezzük kínált bővítését. Mindenképpen hozzáférést is biztosítni. A többi tervemről egyelőre még nem szeretnék nyiltkozni, legyen z meglepetés flu prj-ngyj számár. -Befejezésképpen még mit szeretnél elmondni? -Olyn hmis hírek járják flut, hogy ngyon sok verekedés, rendbontás történik kávézóbn. Ez nem igz. A kávézó egy nyugodt, kellemes kikpcsolódásr lklms hely, mindig megpróbáljuk nyuglmt és rendet biztosítni. 20 szeretnénk z internet-

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi - ------ Bdcsonytördemic Bdcsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA ------------------- X. évfolym 9. szám 2009. szeptember ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát!

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát! Progrmok: 09:30 A Készenléti Rendőrség zenekránk zenés ébresztője 1 0:00 Megnyitóbeszéd: Kovács Róbert Kőbány polgármestere 1 0:1 5 Ktoni testnevelés Mgyr Honvédség Ludovik Zászlólj 1 0:45 A Tutt Forz

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom:

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom: Répcelaki Répcelak Város Önkormányzatának lapja Hírmondó Megjelenik negyedévente 20. évfolyam 1. 2. szám 2014. március június Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô A Répcelak története

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Kél a magasból tiszta fény

Kél a magasból tiszta fény Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja VII. évfolyam IV. szám 2013. december Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából: -4. oldalon: Sávolyi arcok- Sávolyi sorsok -5. oldalon: Írás a Szent Család

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából:

Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából: Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja VII. évfolyam I. szám 2013. március Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából: Január 12-én élelmiszerosztásra került sor a Posta épületében. A 2012. évi novemberi

Részletesebben

HÍRMONDÓ ENESEI SZÁMVETÉS A CIKLUS KÖZEPÉN

HÍRMONDÓ ENESEI SZÁMVETÉS A CIKLUS KÖZEPÉN 2013. JANUÁR 19. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ENESEI HÍRMONDÓ ENESE KÖZSÉG NEGYEDÉVENTE MEGJELENÔ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA SZÁMVETÉS A CIKLUS KÖZEPÉN 2012. októberében elérkeztünk a négyéves önkormányzati ciklus félidejébe.

Részletesebben

MEGJÖTT A TAVASZ, FOLYTATJUK A MUNKÁT!

MEGJÖTT A TAVASZ, FOLYTATJUK A MUNKÁT! Az év első fele mindig a tervezésé. Polgármesterként megszoktam már, hogy ilyenkor településünk éves költségvetésének megtervezése adja a legtöbb feladatot. Bár Péteri nem számít nagy településnek, mégis

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 1. szám 2014. január 15. 2014 / 01 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS 10. oldal KÉRDEZTÜNK Sütő Petre Rozália Magyar képzőművészet

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI Szép és békés Karácsonyt, eredményekben gazdag, sikeres és boldog új évet kívánunk Hernád és Újlengyel valamennyi polgárának és családjuk minden tagjának bárhol is élnek e hazában vagy a nagyvilágban!

Részletesebben

AUGUSZTUS BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK. augusztus 7. (szerda) 12-18 óra között IKSZT Sportterem és Könyvtár

AUGUSZTUS BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK. augusztus 7. (szerda) 12-18 óra között IKSZT Sportterem és Könyvtár Lakossági tájékoztató BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK Ó AUGUSZTUS augusztus 7. (szerda) 12-18 óra között IKSZT Sportterem és Könyvtár TEGYÜNK EGÉSZSÉGÜNKÉRT! Ingyenes sportterem-használat. Egészséges életmódhoz

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 24.2.2011 0:09 Page 2 ZSUZSKA Etyeki V I R Á G ZÓ L O T T Ó Z Ó JA Élôvirág, koszorúk, alkalmi csokrok, virágföld, ajándék Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül

Részletesebben

Nádudvari. Januárban falinaptár

Nádudvari. Januárban falinaptár Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2008. december XIII. évfolyam 12. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK A szeretet nevében Az advent beköszöntével megkezdődött a várakozás időszaka, mely má - ra sajnos sokat vesztett

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben