Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus"

Átírás

1 Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék. Alp kő lett, de kőnél súlyosbbn vetette el z épülő flkbn toronyszökkentő, férfis hitét. Amint láztát mindegyre inkább úrrá emeli roppnt erején, bércre hág s egy országon tekint át, hol hjnlpírbn reszket még fény. Komor felhőkből bomlik ki kék ég s virrsztv várj népe ébredését százdok szélfútt reggelén. Nem tétován, de biztos mozdulttl lendül előre tervező keze, míg port kvr és szilj kedvvel nyrgl forró puszták zendülő szele. Bölcs szemmel néz fényes távltokb s pillntásávl féltőn átkrolj frissen szántott szűzi földeket. Kegyes jobbjávl törvényt ír, keményet, hogy megkösse rónák vd porát, szőlő teremjen és kenyér, fehérebb s hogy mindenki meglelje otthonát. Áldott szigor, rendet hozó szelídség! Arny szív, mely eltékozolj kincsét, hogy új szívekben rgyogjon tovább! Hát ról zengjen most lelkes ének! Urm, téged dicsérünk áltl, mert ő volt te válsztott edényed, postolod; híved s föld sv. És ő volt m biblii sáfár; kire be jó, hogy éppen rátláltál, midőn megvirrdt npunk hjnl! 1

2 Szenzációs bejelentést tett július 23-án, szerd délelőtt Bjni Gordon, Nemzeti Fejlesztési és Gzdsági Miniszter: Sávoly mellett épül BALATONRING! A jövő évtől kezdve Mgyrország is bekerül MotoGP-versenynptárb! 2

3 Nemzetközi jelentőségű mérföldkő mgyr motorsport életében Mgyrországi helyszín jövő évi MotoGP versenynptárbn Bjni Gordon nemzeti fejlesztési és gzdsági miniszter, Crmelo Ezpelet, MotoGP jogit birtokló spnyol Dorn Sports cég vezérigzgtój, dr. Rón Iván, Mgyr Turizmus Zrt. vezérigzgtój, Vicente Cotino, kivitelező Sedes vállltcsoport elnöke, Jorge Mrtínez Slvdores, z Aspr cspt kpitány, nemzetközi pályüzemeltető és versenyszervező Worldwide Circuit Mngement elnöke és Tlmácsi Gábor, versenysorozt 125cm³-es ktegóriájánk világbjnok július 23-án rendkívüli nemzetközi sjtótájékozttón jelentették be egy, már jövő évtől MotoGP futmok rendezésére lklms mgyrországi pály megépítésének szándékát. A több hónpj trtó, folymtos tárgylások sikeres lezárás nyomán megvlósuló versenypály bltoni üdülőkörzet dél-nyugti részén Somogy megyei Sávoly község közigzgtási területén fekszik. Sávoly Blton Kiemelt Üdülőkörzethez és egyúttl Mrcli kistérséghez trtozik. A hely infrstrukturális szempontokból is megfelel, nyugt-mgyrországi térség z M7-es utópály és sármelléki nemzetközi repülőtér közelsége mitt. A helyszín szomszédos és mediterrán országok motorsport rjongói számár könnyen és gyorsn elérhető. A Mgyr Turizmus Zrt. egy 100%-os tuljdonábn álló leányvállltot lpított mgyrországi MotoGP futmok szervezése céljából. A pály üzemeltetésére létrejött egy 30%-bn Mgyr Turizmus Zrt. és 70%-bn spnyol Worldwide Circuit Mngement S.L. (WCM) tuljdonábn álló társság, Bltonring Zrt. A Bltonring mögött álló WCM évek ót világszerte sikeresen végzi hsonló motorversenypályák üzemeltetését és MotoGP futmok rendezését. A Mgyr Turizmus Zrt. leányválllt, Hun-Ring megszerezte mgyrországi MotoGP futmok rendezésére vontkozó licencjogokt öt évre. A MotoGP pályát Sedes építi fel, mjd minél sikeresebb kihsználás érdekében átdj üzemeltetésre Bltonring Zrt. részére. Utóbbi cég válllt versenyszervezési feldtokt is. A Kormány elkötelezett MotoGP mgyrországi futmánk megrendezése mellett. Mgyrország számár turisztiki és sport szempontból is óriási lehetőség egy ngy médiérdeklődést vonzó és kimgsló reklámértékkel bíró világsorozt vendéglátójánk lenni, hiszen egy-egy futmr ezer néző érkezik z egész világból, 184 országbn sugározzák élőben és összesen 207 országbn jut el háztrtásokb televíziók képernyőin keresztül, így verseny Blton, vlmint Mgyrország számár komoly ország mrketing lehetőségeket rejt. A gyorssági motoros futmok rendezésére lklms pály és zt kiegészítő létesítmények üzemeltetése több mint 800 főnek dht mjd munkát. 3

4 Hogyn is állunk... Tlán most ngyobb értelmet kp z előző újságbn írt spnyolországi úti beszámolóm. Mostnr sok minden npvilágot látott, hogy mit is krnk Befektetők, SEDESA csoport tgji. Minden év hoz Sávolynk egy fontos dátumot, június 13-án Vicente Cotino Úr SEDESA cégcsoport elnöke sjtótájékozttón bejelentette, Sávolyon Golf-Termálcentrum beruházást hjtnk végre. Ez év július 23-án Kempinski szállodábn Bjni Gordon Miniszter úr bejelentette, hogy SEDESA cégcsoport Sávolyon MotoGP pályát, BALATONRING-et kíván megvlósítni. Igen, mint sok újságcikkben megjelent, ez egy hosszú előkészítő folymtot igénylő bejelentés volt. Ez bejelentés fontos volt, és úgy gondolom, mg tény is sok mindent megmgyráz Sávoly lkosság számár. Olyn feltett, és fel nem tett kérdésekre d válszt, minthogy mikor kezdődik beruházás lpját szolgáló szennyvíz progrm, egyáltlán beígért beruházásból lesz-e vlmi. Igen, elindult vont, és Sávoly felszállt rá. Ez egy gyors vont, hisz z első GP futm időpontj is bejelentésre került: szeptember 20-án Világbjnokság 14. futmát Sávolyon BALATONRING-en trtják. Ez beruházás túllép Sávoly htárin, nem csk fontosságát illetően, hnem feldtokt illetően is. Fontos térségünknek, Mrótvölgye minden településének, Kistérségünknek, z Országnk. Sok elvégzendő feldt hárul még ránk, míg z első strtzászló fellebben. Mint idáig is megkptuk z Önök, Sávolyi Polgárok segítségét, úgy továbbikbn is számítunk Önökre. Ahogy lehetőségünk dódik, folymtosn tájékozttjuk Községünk lkóit Flugyűlés formájábn z dott információinkról és feldtinkról! Ennyit szerettem voln erről településünk számár igen fontos beruházásról írni, hisz oly sokn, kiknek mestersége, írtk ról, foglkoztk vele. S hiszem, hogy lkóink ezekből hírekből már messzemenően tájékozódtk! De sok más minden történt, mi Községünket z elmúlt időben érintette. Ez év június 26-án átdták z M-7-es utópály Zlkomárig terjedő szkszát, sávolyi lejáróvl együtt. A régi 7-es számú főközlekedési útról forglom átkerült z utópályár, így Községünk egyik ngy problémáj oldódott meg, hisz átjárhtóvá vált z utóút Szbdság utc felé. Az utópály építése kpcsán több beruházás vlósulhtott meg PORR Butechnik GMBH. jóvoltából. Községünk nyílt vízelvezetésű árkink krbntrtás, Körjegyzőségünk prkírózó helyeinek bővítése, Szbdság utc teljesen új szflt réteget kpott, ezáltl legjobb minőségű úttl rendelkező utcánkká vált. Az Ady utcábn mrtszflttl történt útlp kilkítás lehetővé teszi közlekedés minden időjárásbn vló lehetőségét és mjdni szfltozott utc lpji vlósultk meg. A rkottyási utunk kikátyúzásávl és z előzőekben felsorolt munkákkl Községünk közel 15 millió forint természetbeni jutttáshoz jutott. Engedjék meg, hogy továbbikbn olyn fejlesztésekről írjk, mi nem olyn látványos, mint z szfltozás, de mindennpjinkbn igen is fontosk. Óvodánkbn z Óvodi Szülői Munkközösségnek (Vidáné Zn Editnek) és pár tenni kró embernek köszönhetően, megoldódott már jó ideje felvetődött gondolt, hogy z óvod bejáró előtti szfltozott tér kpjon egy féltetőt. Engedjék meg, hogy itt e sorokon keresztül köszönjük meg munkájukt z óvodi dolgozókon kívül Szbó Lászlónk, Nyks Lászlónk, Gáspár gyerekeknek, Krisztiánnk és Szbolcsnk z önzetlen munkájukt, vlmint Vrg Lászlónk z nygszállításbn történt segítségéért. Köszönjük! Még egy köszönet jár Kovács (Pulykás) Emilnek, mindenkori önzetlen segítségért flu rcultánk folymtos krbntrtásánk kilkításábn. Bobek József István polgármester 4

5 Képek tervezett MotoGp pályáról és sjtótájékozttóról. 5

6 Az újság szerkesztősége közvélemény kuttást trtott, megkértünk néhány helyi lkost, hogy mondj el véleményét készülő sávolyi beruházásokról, Sedes cég befektetéséről. Hogyn fogj megváltozttni Sávoly és környékének életét? Milyen htássl lesz z itt élő emberek életére? Egyed Anett (fodrász): Szerintem beruházássl együtt jelentősen megváltozik környék rcult, mely z itt lkó és környékbeli emberektől is pozitív hozzáállást igényel, mindenkinek fejlődnie kell hhoz, hogy itt világversenyt rendezzenek. Úgy gondolom, hogy mindenkinek össze kell fogni hhoz, hogy ez jól működjön. Htlms lehetőség, főleg fitlbb korosztálynk, hogy tudását kmtoztss, és minél többet tnuljon, mert munkerőre szükség lesz. Ngyon örülök neki. Az néhány fitl, ki még itt mrdt, nevükben is mondhtom, hogy végre itt is történik vlmi jó. A munkhely, szórkozás, z utzás. Ekkor beruházás remélem, hogy z utóbusz közlekedést is megváltozttj. Sokklt több busz fog hozzánk bejönni és eljönni egészen z Osváth-knyrig. H itt ekkor építkezések, beruházások lesznek, lesz z embereknek munkhelye, Nem csk sávolyiknk, hnem környéken élőknek is. Lesz z embereknek házik, környezetük felújításár. Megveszik házkt, telkeket és megint sok boldog ember fog itt élni. Az emberek élete teljesen megváltozik. Lesz munkhelyük és ennél fogv lesz pénzük, így ztán ez sok ember nem máról holnpr fog élni. Tlán gondterhelt és szomorú ember is kevesebb lesz. Szrk József (nyugdíjs): Örülök neki és bizkodó vgyok. Én mindig segítettem közös munkábn, mikor flunk dolgos kezekre volt szüksége. Biztosn sok változás lesz. Sokn jönnek mjd hozzánk és rengeteg ember fogj megismerni Sávoly nevét. Azt is remélem, hogy új munkhelyek is lesznek, és nem kell eljárni dolgozni z itteni fitloknk. Sokkl zjosbb lesz flu élete. A sok látogtó hoz mgávl jót is és rosszt is. Fel kell minderre készülni. Gáspár Ferencné (dd): Ngyon örülök neki és bízom benne, hogy ez nem csk álom, hnem kézzelfoghtó vlóság. Megmentheti flut és környéket kihlástól. Munkhelyeket teremt és ezzel együtt tlán részesei lehetünk z ország vérkeringésének. Hegedüs Nikolett iskoli (áltlános tnuló): Szerintem jó lesz. Lesz munkáj Sávoly lkosink. Ngyon megváltozik Sávoly, tlán város lesz. Vlószínűleg jó htássl lesz z emberek életére. 6

7 összefogás. Színesebb lesz z emberek élete. Péterné Herceg Zsuzsnn (szkácsnő): Orsós György (középiskolás): Az én Személy szerint én ngyon örülök. A flunk még több pénz jut felújításokr, hogy még szebbé tegyük zt. Több lehetőség lesz tervek megvlósításár: szennyvíz megépítése, z iskol, óvod felújítás, orvosi rendelő megtrtás és felújítás, hogy végre legyen orvos flunk. Remélem, hogy sok fitl költözik mjd Sávolyr, ezáltl meg tudjuk trtni z óvodát és iskolát. A romos házk és gzos telkek helyén szép új házk épülnek mjd. Több lesz munklehetőség. Már most ngyon sok ember életére htássl vn. Sokn dták el telkeiket, földjeiket. Sok embernek lesz lehetősége, hogy munkát tláljon itt helyben, és nem kell elutzni máshov. A fitlok, mint z én lányom is, remélem, hogy megtlálják lehetőségeiket és nem kényszerülnek rr, hogy külföldre menjenek dolgozni. Lánczeth Tmás (bolti szempontomból jó lesz, örülni fogok neki, mert elmondhtom zt, hogy Sávolyon, hol én is élek, MotoGp pály lesz. Beindul turizmus, több lkó lesz Sávolyon. Ngy fellendülés lesz, sokklt több külföldi fog élni Sávolyon. Több munklehetőség, jobb megélhetés lesz mindenki számár. Kovács Árpád (boltvezető): Mint sokn mások, én is örömmel fogdtm hírt beruházásról és már hiszek tervek megvlósulásábn. Nehéz elhinni, de most már igz, BALATONRING révén megismerhet bennünket világ. A Termálfürdő és Golfcentrum is htlms beruházás és bízom benne, hogy megépülte után flu jvát is szolgálj. Eddig nem is tudtuk, vgy nem is hittük, hogy milyen dottságok közelében élünk és mondhtjuk, hogy szerencsés szeglete kis hzánknk. Fenekestül felforgtják mindennpi életünket és környék életét is. Fogdjuk pozitívn beruházást, mert ez gyógyír lehet gzdsági és egyéb bjinkr. Csk pozitív htásról beszélni felelőtlenség lenne, lesznek negtívumok is, de reméljük, hogy z előzőből több lesz, mint z utóbbiból. Az eddigi csendes élet megváltozik, mezőgzdság mellett megjelenik turizmus és z idegenforglom. Mindennpi életünket ezek fogják befolyásolni rövid idő múlv. Az életünk még jobbn felgyorsul és nem mondhtjuk, hogy elment mellettünk világ, hnem mi is világgl megyünk. eldó): Ngy örömmel fogdtuk ezeket híreket, hisz flubn évek ót nem történt szinte semmi. Remélem, hogy fitloknk ngyobb lehetőségeik lesznek munkhelyek megszerzésére és nem kell vidékre elutzni. Mert bizony ez elég bonyolult nnk, kinek nincs utój, hisz tömegközlekedés szerintem elég gyér. Remélem, hogy több lesz megmozdulás és jobb z 7

8 (Köszönjük minden nyiltkozónk, hogy válllt véleménynyilvánítást. A szerkesztőség.) Újrszfltozták Szbdság utcát. A másfél éve sáros, poros, zjos és sok veszélyt jelentő Szbdság utcát újr kellett szfltozni. Az M7-es utópály építkezésének mérnöki irodáj Szbdság utc végén állított fel telephelyét decemberben. Az irod felügyelte Bltonkeresztúr és Zlkomár közti építkezést. A kezdeti egyre szporodó személygépkocsis forglmt tetézte teherforglom, kő és föld szállítás, vlmint hídelemek szállítás. Nem pihentek szombton és vsárnp sem. Kezdtek korán és leálltk z éjszkábn. Sok bosszúságot okoztk z itt élőknek. Az építkezés dndárjábn lkosság igényelte polgármester és z építtető közti tárgylást, kíméletesebb közlekedést kérték. A többsége megfogdt kérést, de mindig voltk rendbontók. A ngy terhelés következménye széttposott út, melyet újr kellett szfltozni. Újr helyreállt szép utckép, z új árok biztonságosbbá tette víz útját. Bosszntott z utc lkóit tűzcspról vételezett víz, melyet útlocsolásr vittek Zlkomár térségébe. Lkossági nyomásr befejezték víz elszállítását, sőt vízvezetékcső megtisztításár is sor került, mely után tisztább vizet kptunk. Az építkezés során megsérült házk lkói kárigényt jelentettek be, de még kárrendezésre nem került sor. 8

9 Az utc lkói és Vsútállomásr utzók újr visszkpták nyugodtbb közlekedést biztosító Szbdság utcát. Tóth Kálmán képviselő Óvodánk újr szépült! Ngy álmom vált ismét vlór zzl, hogy óvodánk tersz tetőt kpott. Régót szerettük voln, h gyermekeinknek lenne egy fedett tersz, hov esős időben is ki tudnk menni levegőzni. Anygi kereteink szűkösek, ezért ez z álmok, távlti tervek között mrdt. Ám most jött z bizonyos csod, mit mindenki várt, ránk mosolygott. Lehetőségünk dódott, hogy nyg áron elkészíthetnénk terszunk lefedését. A szülők és szülői munkközösség ngy segítségének köszönhetően élhettünk z jánlttl. Óvodánk szülői munkközössége pénzükből udvri játékot szeretett voln gyermekeinknek jándékozni, mi sjnos nem sikerült. Úgy döntöttek, kkor készítsük el zon pénzen fedett terszt, mivel ez is gyermekekért, gyermekeknek készül. Különösen ngy segítséget kptunk Koczor Évától, szülői munkközösség vezetőjétől. Az önzetlen segítség folyttódott, Szbó László és bráti Nyks László sztlos, Vrg István fuvrozó és Gáspár cslád prj-ngyj lelkesen dolgoztk zon, hogy vlór válhsson egy álom. Az idő szomorkás volt, csepergős, hngult nnál lelkesebb, vidámbb, forróbb. Ngy fáb vágták-vágtuk fejszénket, szorgos, dolgos kezek ddig fúrtk-frgtk, csűrtek és csvrtk, míg felépítették trtószerkezetet. A munk gyümölcse meghozt z étvágyukt is, mit egy kis bográcsos pörkölttel tudtk csillpítni. Kedves és lelkes kollegnőmmel együtt, (ki feljánlott hozzávló nyersnygokt) olyn ebédet főztünk ki fiúknk, hogy mind tíz ujjukt megnylták után. (H lett voln nekik több, biztos még zokt is!) Az égiek is segítettek benne: nehogy kiszárdjon bogrács, ezért néh megöntözték egy kicsit fentről, de nnál ízletesebb lett bennelévő. Az ebéd mellett z elismeréseket is bezsebelhették fiúk, mert ngyon jó munkát végeztek, mindenkinek ngyon tetszett z új terszunk. A legfőbb dicséreteket zonbn z illetékesektől kpták: másnp, mikor z ovisok meglátták, csodálkozv és tátott szájjl mondták de szép! Úgy érzem, ettől ngyobb és igzbb elismerést nem kphttunk voln! Ezért már megérte! Az intézmény vezetője és polgármester megengedték, hogy ezen npon z óvod zárv legyen. Így ngy összefogásnk köszönhetően ismét szépült óvodánk és gyermekeinknek újbb örömet tudtunk szerezni! Köszönetet szeretnék mondni mindzoknk, kik hozzájárultk és segítettek bbn, hogy óvodánk, ovisink érdekében ez z álmom is megvlósulhtott: Bobek József, Gáspár Ferencné, Gáspár Ferenc, Gáspár Krisztián, Gáspár Szbolcs, Koczor Év, Szbó László, Törőné Gelencsér Ildikó. Külön köszönet Nyks Lászlónk és Vrg Istvánnk, kik bráti lpon, önzetlenül úgy segítettek, hogy nincs óvodi érdekeltségük! Mindenkinek kívánok továbbikbn jó erőt, egészséget, és sikeres mindennpokt! Kócz Mónik vezető óvónő 9

10 A sávolyi Önkormányzt Testületének progrmjábn fontos szerepet kp fitlok, gyerekek támogtás, lehetőségekhez jutttás. Mint minden ugusztusbn, 2008 ugusztusábn is segítjük csládokt z óvod és iskolkezdés nehézségeiben. Ilyenkor ngyon ki kell nyitni pénztárcánkt és sok csládbn ngyon-ngyon mélyére kell nézni. Szerény nygi lehetőségeink mellett iskolszereket és hittn könyveket, fogllkozásokhoz szükséges eszközöket Forint összegben. tnkönyveket, füzeteket, z óvodásoknk z óvodi biztosítj z Önkormányzt Ezen kívül minden gyereknek még Forintot kiutlunk, hogy ezzel is segítsünk szülők nygi helyzetén. Egy sávolyi gyerek se érezze, hogy nincs torncipője, táskáj, tolltrtój, z óvodábn, iskolábn szükséges kelléke. A középiskolásokt, z egyetemistákt és főiskolásokt pedig Forinttl támogtjuk. Mindez Sávoly Önkormányztánk Forintjáb kerül. Az óvodások és z áltlános iskolások étkeztetését es tnévben is támogtjuk. Önkormányztunk támogtj z iskoltej kciót is. Ezen felül 5 számítógéppel és internet hozzáférési lehetőséggel bővítjük könyvtárunkt, hogy gyerekek tájékozódását elősegítsük. A fenntrtó önkormányztok es tnévre is meghirdetik jeles és kitűnő tnulók versenyét. Évvégén ezeket gyerekeket szüleikkel és nevelőikkel együtt vendégül látjuk, hol gyerekek kitüntetésben részesülnek. Szeretnénk, h minél több gyermeket tudnánk megjutlmzni! 10

11 Kívánunk vlmennyi óvodásnk, áltlános- és középiskolásnk, egyetemistánk és főiskolásnk sikeres és kellemes tnévet! A szülőknek pedig sok-sok örömöt gyermekeik eredményeiben! 2008.IV.17. Sávoly Község Önkormányztánk képviselő-testületi ülése: A képviselő-testület rendelettel elfogdt z önkormányzt évi zárszámdását. A képviselő-testület újbb htároztot hozott DRV-Zrt. állmi tuljdonbn lévő részvénycsomgjánk működési területen lévő települési önkormányztok tuljdonáb dásáról. A képviselő-testület Somogysámsoni kistérségi víziközmű középtávú rekonstrukciós progrmj keretében évben z érintett önkormányztokkl közösen 3 millió forintot biztosít feldtok elvégzésére évi koncessziós díj terhére. A képviselő-testület Ft értékben kötött szerződést Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel községi könyvtár színvonls könyvellátásár. A képviselő-testület újbb együttműködési megállpodást írt lá Sávolyi Termálcentrum Kft-vel Sávoly község közigzgtási területe egyeztetett célú ütemezett fejlesztésére. A képviselő-testület pályáztot nyújtott be Dél-Dunántúli Opertív Progrmr szennyvízcstorn hálózt kiépítésének támogtásár. A pályázti önerőt beruházói csoport biztosítj Ft összegben. A képviselő-testület tudomásul vette Kossuth u. 4. szám ltti üzlet helyiség bérleti jogviszonyánk megszüntetésére irányuló felmondást március 31. npjávl. A képviselő-testület összegben. A képviselő-testület előzetesen megvittt Sávoly Központi Orvosi rendelő esetleges eldását háziorvosi állás betöltéséhez kpcsolódón. döntött Ady 11 utc felújításáról Ft

12 A polgármester támogtt. eldási jvsltát egyetlen települési képviselő sem A polgármester tájékozttt képviselő-testületet, hogy ngyberuházás előkészítő munkálti folynk, és hmrosn sor kerül Szbdság utc szfltozásr, illetve Rkottyi út kátyúzásár IV.29. Együttes képviselő-testületi ülés (Sávoly, Főnyed, Szegerdő, Szőkedencs) A képviselő-testületek úgy döntöttek, hogy Sávolyi Központi Orvosi Rendelő nem dhtó el. A képviselő-testületek hivtlos pályáztot írtk ki Sávolyi Háziorvosi Szolgált háziorvosi álláshelyének betöltésére. A képviselő-testületek döntöttek Sávolyi Központi Orvosi Rendelő és Szolgálti lkás felújításáról, melynek támogtásár Ft összegben pályáztot nyújtottk be Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztés Tnács CÉDE pályázti felhívásár. A képviselő-testületek tuljdonrányos önrészt biztosítják V.6. Sávoly Község Önkormányztánk képviselő-testületi ülése: A képviselő-testület CÉDE pályázt bedásához önkormányzt évi költségvetési rendeletét. módosított z 2008.V.27. Sávoly Község Önkormányztánk képviselő-testületi ülése: A képviselő-testület külön együttműködési megállpodást kötött Sávolyi Termálcentrum Kft-vel szennyvízelvezetés kiépítésére vontkozón, Letéti Szerződésben biztosítv DDOP pályázti önerőt V.29. Sávoly Község Önkormányztánk képviselő-testületi ülése: A képviselő-testület értékelte és elfogdt z önkormányzt gyermekjóléti és gyermekvédelmi feldtink ellátásáról szóló átfogó értékelést. 12

13 A képviselő-testület módosított Szervezeti és Működési Szbályztot, vlmint helyszíni bírságr vontkozó rendelkezést trtlmzó rendeleteit. A helyszíni bírság új összege Ft-tól forintig terjedhet. A képviselő-testület megtárgylt és tudomásul vette költségvetési rendeletre és Gyermekjóléti Társulás társulási megállpodásár tett törvényességi észrevételeket. A képviselő-testület hozzájárult Pusztkovácsi cstlkozásához Mrcli Htósági Igzgtási Társuláshoz. Önkormányzt A képviselő-testölet döntött kitűnő és jeles iskoli eredményt elérő tnulók és szüleik számár z ünnepélyes állófogdás és jutlmzás második évi megtrtásáról, vlmint z országos sportversenyre eljutó tnuló sportfelszerelésének megvételéről (Társult önkormányztokkl együtt) VII.2. Sávoly Község Önkormányztánk képviselő-testületi ülése: A képviselő testület támogtó döntést hozott rról, hogy Sávolyi Termálcentrum Kft. tervezett termál- és golfcentrum területeit művelési kötelezettség lól mentesíthesse. Támogtt még jóvá nem hgyott Golfpály megépítését. A képviselő-testület jóváhgyt településrendezés eszközei hrmdik ütemű módosításánk előkészítésére irányuló tervezési szerződést. A tervezés költségeit Sávolyi Termálcentrum Kft. viseli. A képviselő-testület jóváhgyt Körjegyző áltl előzetes polgármesteri egyeztetés lpján kötött dóellenőrzési-szkértői megállpodást. A képviselő-testület vásárlásához. hozzájárult Ft értékben újbb fűksz 2008.VIII.7. Sávoly Község Önkormányztánk képviselő-testületi ülése: Módosításr került Megállpodás. Mrcli Kistérség A képviselő-testület módosított Gyermekjóléti Mikrokörzeti Társulás társulási megállpodását. 13 Többcélú Társulás Társulási

14 A képviselő-testület módosított z önkormányzt évi költségvetését. A polgármester tájékozttt képviselő-testületet, hogy z önkormányzt 18 millió forint pótlólgos állmi támogtást kpott. A képviselő-testület elfogdt beszámolót z önkormányzt első félévi gzdálkodásáról. A képviselő-testület meghtározt Sávolyi Áltlános iskol és Óvodábn 2008/2009. nevelési évben indíthtó óvodi csoportok, illetve tnítási évben indíthtó iskoli osztályok számát. 2 óvodi csoport, 8 iskoli évfolym, 3 npközis csoport. A képviselő-testület döntött z óvod-, iskolkezdéshez kpcsolódó támogtásokról. Mint sok éve már, ebben z évben is ingyen kpják tnulók tnkönyveket, tnszerés füzetcsomgokt. A gyermeket nevelők pénzbeli támogtásbn is részesültek, z óvodi és áltlános iskolás gyermekek után Ft, közép és főiskolás gyermekek után Ft összegben. A képviselő-testület Ft dományozásáról döntött z intézményi Bugó Csig Alpítvány részére. Az összeg polgármester és z lpolgármester 10 %-os tiszteletdíj lemondásból keletkezett. A polgármester tájékozttt képviselő-testületet július 23-i miniszteri bejelentésről, mely szerint településen MOTO GP pály épül. Várhtón meg fog épülni Sávoly-Mrcli összekötő út is. A képviselő-testület 5 db számítógép beszerzéséről hozott döntést könyvtári elhelyezéssel. A képviselő testület döntést hozott mrótvölgye.hu domin név levédéséről, mely későbbiekben tájékozttás ngyon fontos eszköze lehet. A polgármester elmondt, hogy ngyon sok és sokrétű feldt vár z önkormányztr hhoz, hogy lépést tudjunk trtni fejlesztések megkívánt követelményekkel. A képviselő-testület lkosságot is szeretné helyzetbe hozni hhoz, hogy ki kr, z megtlálj mg számítását ngyberuházásokkl párhuzmosn, zok hozdékát kihsználv. 14

15 A polgármester tájékozttt képviselő-testületet rról, hogy kiírt orvosi pályáztr nem volt jelentkező. Így újr előtérbe kerül rendelő és szolgálti lkás esetleges eldás. Végeredményként,- ngyon nehéz döntési folymt után - képviselő-testület nem zárkózott el z eldástól, de legvégső döntést konkrét, minden feltételt, biztosítékot trtlmzó szerződéstervezet ismeretében hozz meg. A Szülői Munkközösség áltl gyűjtött pénz felhsználásávl, sávolyi lkosok tevékeny közreműködésével elkészült z Óvodábn egy tersz. A sávolyi Gyerekek klubjánk tevékenysége z elmúlt egy évben. A ugusztusi számbn írtm utoljár tevékenységünkről. Ahogy zt megígértem, évente egyszer z újság lpjin keresztül tájékozttom flu lkosságát, hogy mit végeztünk z elmúlt egy év ltt szeptemberben Post épületénél trtottunk játszóházt és bográcsbn főztünk pprikás krumplit. A pingpong, foci, tollslbd és különböző sztli játékok kellemes időtöltést biztosítottk és ezek után jólesett z ínycsiklndozó illtokt ársztó bográcsból felséges krumplipprikás. Köszönjük Tóthné Lktos Gyöngyi néninek, ki megfőzte nekünk finom ennivlót. Október 17-én Keszthelyre kirándultunk. A Bltoni Múzeumot néztük meg és sétáltunk kstélyprkbn, hol láttuk díszhlkt is. Kellemesen éreztük mgunkt és jól telt el np. December 1-én dventi koszorú és jtódísz készítésére hívtm gyerekeket és szülőket. Szép számml voltunk, 39-en ültük körül z sztlokt. Mindenki ngyon muttós és szép drbokt lkotott. December 22-én krácsonyr készülődtünk. Gyertytrtókt, sztldíszeket, üdvözlőlpokt, krácsonyfdíszeket, pró jándékokt készítettünk. A gyerekek büszkén vitték hz z elkészült műveket. Jnuárbn játszóház volt könyvtárbn. Februárbn megpróbáltuk elsjátítni térfonás mesterségét. A lelkesedés megvolt, de nem mindenkinek sikerült megtnulni. Mindenesetre készültek kulcstrtók, krkötők és nykrvló díszek. Márciusbn folytttuk térfonás rejtelmeinek megismerését. E mellett csináltunk még tvszi blkdíszeket is. Március 20-án húsvétr készülődve sok-sok lehetőség állt gyerekek előtt. Tojástrtót festhettek, gyönggyel és szlgokkl díszíthették, kifesthették kifújt, vgy előre megfőzött tojásokt, húsvéti tojástrtó kosárkát készíthettek. Krtonból blkképet csinálhttk. Mindenki kedvére tevékenykedett és sok szép jándék készült. Ügyesek voltk gyerekek. Április 19-én z nyák npjár készülődtünk. Május 24-én Postánál játszóház volt. Mindenki jól érezte mgát. 15

16 Júniusr beterveztem kerékpártúrát, de ngy meleg mitt elmrdt. Tlán szeptemberben sikerül megszervezni. Júliusbn játszóház volt könyvtárbn. Augusztusbn kirándulni megyünk Bdcsonyb. Úgy gondolom, hogy z elmúlt év progrmji, fogllkozási hozzájárultk gyerekek hsznos és kellemes szbdidő eltöltéséhez, még formálódó közösség kilkulásához. Pálfi Lászlóné klubvezető múlttól. Átlkításokkl 1954-ben 3 termessé lkítják s körzeti jelleget kp, hozzátrtoznk Főnyed és Szegerdő községek iskolái tnügyi igzgtásilg. Számottevő változás z 1958-s év, mikor négy tnulócsoportossá és öt tnerőssé válik z intézmény. A fejlődés perspektíváj folytán mintegy félmillió forintos beruházássl es években 4 tnterem, 1 irod és szertár építésével ug. 20-i átdássl már modernebb körzeti iskolként működik tovább. Először szőkedencsi, mjd pedig 1967-ben Főnyed és Szegerdő községek felsősei is sávolyi körzeti iskoláb járnk utóbusszl. Ezen időben épül meg Rákóczi u. 23. sz. ltt egy iker szolgálti lkás is. További fejlődést jelent npközis hálózt kiépítése, z első csoportot 1968-bn, míg másodikt 1970-ben állítottuk munkáb. Ezen segítő jellegű intézményhálózt tovább fejlődött 1974-ben egy tnulószob menzás csoporttl, így elértük zt, hogy iskolánk tnulóifjúságánk mintegy 70%- mjd egész np pedgógus irányítás és felügyelete ltt áll. Rgyogó további fejlődést jelentő állomás z esztendő. Felső művelődésügyi htóságok jvsltár és támogtásávl megkezdődik tervkészítés egy modern npközis komplexum megépítésére, kpcsolv egy tornteremmel, z emeleten pedig egy klubkönyvtárrl. A földszint-rész szeptember1-én került átdásr és üzemeltetésre. Nevezetesen: földszinten egy 80 négyzetméteres étkezde, ngyon modern, 20 fős konyh, tálló és mellékhelyiségek és fűtést ellátó oljtüzelésű kzánház A flutörténet folyttás A ngy átlkulás éve z 1968-s esztendő. Egy ngy per dől el és kezdődik meg egy új, ismeretlen végcélú fejlődési sorozt zzl, hogy község mrd részleges lsó fokú központnk, figyelembe véve zon körülményt, hogy Főnyed, Szegerdő, Sávoly, Szőkedencs egy kiváló földrjzi, gzdsági és kulturális egység muttkozó lpj. E szellemből fkdón július 1-vel cstlkozik közigzgtásilg Szőkedencs község sávolyi Tnácshoz, s lesz egy új közös tnácsú körzet már fentebb említett négy községből. Főnyed és Szegerdő közös tnács már 1964-ben cstlkozott sávolyi Tnácshoz. Közös tnácsunk ezen időtől kezdve egy rövid és egy hosszbb távú fejlesztési terv lpján kezdi meg tevékenységét ben egy új és modern álltorvosi lkás épül Szbdság utcábn tsz központi mjorj mellett. Folymtosn folynk körzet községeiben járdépítések. Érdekes például, hogy 1973-r társközségekben már sok esetben kétsávosn is készek, míg központi községben csk 1976-r készül el egy-egy oldlon. Ok: helyben sok elmrdt, komoly felújítást és beruházást kell pótolnunk. Az es években járdépítések, Petőfi utcábn egy pedgógus lkás vásárlás, gázcsere telep létesítése, vsútállomási telefonhálózt kiépítése vlósul meg től pedig több éven keresztül kulturális fejlesztés szerepel npirenden. A község egy öreg, régi épületű 2 tntermes, kifosztott iskolát örökölt 16

17 tlálhtó. Az észki szárnyon pedig mintegy 100 négyzetméteres, elválszthtó tornterem fogll helyet. Remek, s ngyszerű ez kombinát, mely kulturált étkezési körülmények biztosítás mellett remekül szolgálj testi nevelést mgs szinten s heti 3 testnevelési ór számár helyet d. Most kezdődik meg z emelet építése (klubkönyvtáré), melynek hiányát már ngyon érezzük közművelődés vonlán. Jelen időszknk már konkrétbb közművelődési tervei tlálhtók. Megindult felnőttokttás már két éven át, újból szervezés ltt áll egy kmrkórus is, cspttl neveztünk megyei közművelődési vetélkedőre. Összegezve tehát, ngyon pregnánsn érzékelhető z utóbbi 2-3 év dinmikus fejlődése. H ebben csk főbb fejlesztések mennyiségét nézzük, kkor is remekül látszik felfelé ívelés folymt. négy község remek gzdsági, közigzgtási és kulturális egységet lkotv töretlenül fejlődött. E npokbn folyik z új, htlms, hektáros gzdság kilkítás. Senki sem tudj hol lesz központj, kik lesznek vezetői, stb. Mit hoz ez mgávl 1-2 év múlv? Ki tudj? Azt jól látjuk jelenben is, hogy sok vontkozásbn négy községet összefogni politikilg, közigzgtásilg, vgy éppen közművelődés-ideológii síkon, hogy szerettük voln, megközelítőleg sem sikerült. Negtív jellegű ggodlmink ellenére ngyon pregnáns tervekkel és elképzelésekkel rendelkezünk. A lkosság fogllkozttottságánk kisebb %-át helyi lehetőségekkel is próbáljuk biztosítni. Új perspektívként jelentkezik tsz melléküzemági tevékenységként egy kombinált műtrágy kiszerelő üzem létesítése, mely kooperáln Péti Nitrogén Művekkel. Ok: helyben lévő tőzeg és vsútállomás együttes közelsége és szállítási költségek minimális volt. A lkosság ngyobb része környékbeli üzemekben és vállltoknál tlál egyre bővülő munkhelyet, így jelenleg stbilizálódni látszik körzet lkosságánk szám, sőt iskoli és óvodi szinten emelkedés mutthtó ki. Újonnn belépő munkhely Ngyknizs és üzemei, pl. VBKM ngyknizsi egysége, honnn pnorám buszokkl járnk dolgozókért. Mrcli felé z egyre rosszbb közlekedés Csk kiemelve: : Demjén-telep villmosítás, pedgógus lkás vásárlás, mjd új 2 milliós beruházás z új npközis komplexum, : Kossuth utc járdásítás, új post építése, tsz-ben pedig 316 férőhelyes szkosított szrvsmrh telep épült. Mjd ezen évben I. számú szárító telep építése kezdődik : élelmiszerbolt Szbdság utcábn, 4 szkterem lkul ki z áltlános iskolábn mintegy Forint értékben, tsz belép zártrendszerű CPS kukorictermesztési rendszerbe. A hogyn tovább kérdése ngyon izglms és sorsdöntő. Sávoly és társközségei z elmúlt hrminc év ltt tlán egy 100 évnyit léptek előre z elmrdás ngy részét behozv. A 17

18 szinte bénítólg ht, munkválllás így egyre negtívbb. Beruházási progrmként szerepel következő 5 éves tervben egy új orvosi kör kilkítás, melynek előmunkálti már megkezdődtek. Jvítni kívánjuk közlekedést és kereskedelmi hálóztot. A fitlság szórkozási igényeinek jvítás érdekében z ÁFÉSZ szerveivel közösen egy presszó-buszváró közös komplexumot szeretnénk létrehozni község központjábn. Számolni kell z új 7-es utópály mielőbbi kilkításávl, melynek közlekedésben számos vonzt vn. Pl. Főnyed és Szegerdő községek közúti összekpcsolás, mely időben sokt jvítn reggeli buszközlekedésen. A meglévő iskoli tornterem mellett felnőtt sport kiszélesítése érdekében bitumenessé kívánjuk fejleszteni kézilbd pályát és lpvető tlétiki ágztú fejlesztést kívánunk tenni: 40 méteres futópály ugró és dobóhelyek kilkításávl együtt. (Kiss Ottokár nyomán) Progrmok és lehetőségek m Sávolyon -Mi újság fitlság? -kérdezetem több esetben volt tnítványimtól, sávolyi fitloktól. A válsz legtöbb esetben ez volt: -Dög unlom. Semmi. -Itt sosincs semmi. -Ez flu tiszt primitív. Íme, 2008-s év változást hozott. Tvsszl megnyílt Full Cfe kávézó Szőke Csb vezetésével és Tulmnn Zsolt ktív munkájávl. Mjd Schuller cslád kibérelte Ligeti Ivót, mit csládi válllkozásbn üzemeltetnek július 26- pedig Sávoly életében mérföldkő, lehetőségek tárházát hozz, hozhtj Sedes befektetésével. Szőke Csbát és Schuller Tibort, két kereskedelmi egység vezetőjét kerestem fel és érdeklődtem tőlük terveikről, válllkozásuk sikereiről, tnulságikról és terveikről. Szőke Csbához Full kávézób vissztérő brátként térek be, hisz terveitől kezdve végigkísértem kávézó életét. A kedvenc fotelomb huppnok le és szokásos kpuccinomt kortyolgtv beszélgetünk. -Mondd Csb, sztlos mesterként hogy jutott eszedbe Sávolyon kávézót nyitni? -Beszélgettünk fitlokkl (mivel még én is fitl vgyok!), és hiányoltk egy helyet flubn, hol ők is jól érezhetnék mgukt. A sok-sok beszélgetés után pozitív gondolkodásunkkl elindítottuk ezt 18

19 válllkozást. Korábbn én is gondolkodtm már zon, A kávézó épülete hogy vlmilyen más területen is megpróbálkozom. Mgyrországon sjnos több lábon kell állni hhoz, hogy vlki érvényesüljön. -Milyen nehézségek, sikerek kísérték válllkozásod beindítását? -A legngyobb nehézségnek bürokrtikus ügyintézés bizonyult. Az ÁNTSZ áltl támsztott feltételek, melyek már z uniós követelményekkel bővítettek, nehezítették z elindulást. A többi hivtlos szerv végigkulcsolás is rengeteg pénzt és időt emésztett fel. A sok nehézséget eltkrt z rengeteg bízttás, mit flubn kptunk. Sokn bizkodón várták megnyitást. A fitlok is sokt segítettek, nem csk bíztttk, hnem kétkezi munkávl is hozzájárultk beinduláshoz. A bráti szvk, jókívánságok z ösztönzés mind-mind npról npr könnyebbé tették munkát. -Eddigi mérleged lpján megérte-e ezt válllkozást beindítni? -Igen, mindenképpen. A mindennpi nehézségek ellenére sok új ismerőst, brátot tudhtunk mgunk mögött. -Igzán milyen réteget, kiket vársz kávézób? -Mindenkit. Fitlokt, idősebbeket, gyerekeket és természetesen csládostul is szívesen látunk mindenkit. -Mit tkr és mit jelent kávézód neve? -Ez egy ngol kifejezés, szó szerint zt jelenti, hogy teljes kávé, de jelenti legjobb kávét is Ezzel rr szerettünk voln utlni, hogy kávézó válsztékbn is, minőségben is és kiszolgálásbn is legjobbr, teljességre törekszik, mindenki megelégedésére. -Milyen módszerrel, progrmokkl próbálod törzsvendégeket becserkészni, vendégkört kilkítni? 19

20 -A törzsvendégeink extr kiszolgálásbn részesülnek. H betérnek hozzánk, már tudjuk szokásikt és már z sztlon várj őket megszokott minőségben meleg kávéjuk, cigrettájuk, vgy hideg sörük, kinek-kinek kívánság szerint. Szolgálttásink: -rendezvények szervezése, lebonyolítás (születésnpi buli, bllgás, stb.) -helyben fogyszthtó és rendelhető mindig friss sütemény és tort, melyekre rendelést is felveszünk. S Á V O L Y I H Í R M O N DÓ -állndón kphtó fgyllt és jégkrém - folymtos kciók mellett mindig vn progrmokhoz kpcsolódó extr kció is -z üzletben segíti kikpcsolódást zenegép, ngyképernyős tévé rengeteg cstornávl és z elektromos drts is. -Milyen progrmjid, terveid vnnk jövőt illetően? -Tervezzük kínált bővítését. Mindenképpen hozzáférést is biztosítni. A többi tervemről egyelőre még nem szeretnék nyiltkozni, legyen z meglepetés flu prj-ngyj számár. -Befejezésképpen még mit szeretnél elmondni? -Olyn hmis hírek járják flut, hogy ngyon sok verekedés, rendbontás történik kávézóbn. Ez nem igz. A kávézó egy nyugodt, kellemes kikpcsolódásr lklms hely, mindig megpróbáljuk nyuglmt és rendet biztosítni. 20 szeretnénk z internet-

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence Hmvs rétihéj védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Mrcl-medence A Mrcl-medencében immár hrmdik lklomml szerveztük meg tábort hmvs rétihéják védelmében. A tábor időpontját z előző évek tpsztlt lpján május

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

Különszám A PRESBITERI TISZTSÉG

Különszám A PRESBITERI TISZTSÉG H Í V Ó SZ Ó Különszám Szigetszentmiklós-Kossuth utci Református Egyházközség lpj A PRESBITERI TISZTSÉG Tisztelt Gyülekezet, Kedves Testvérek! A Kánon szerint egyházunk zsintpresbiteri egyház, mi zt jelenti,

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj MÁRCIUS 15. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szbdságszeretetét, szbdság utáni vágyát fejezi ki. Ezen npon mgyr szbdsághrc kezdetét ünnepeljük. z 1848 március

Részletesebben

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró Az OÁMK Simon István Utci Áltlános Iskoláj Diákönkormányztánk Lpj 2010. március - június Csukás István: Tnévzáró Félre irk, sutb tásk, vidám szemünk ne is láss, vigyük gyorsn pdlásr, őszig legyen ott lkás.

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. október 5. KÖZÉPSZINT I. ) Az A hlmz elemei háromnál ngyobb egyjegyű számok, B hlmz elemei pedig húsznál kisebb pozitív pártln számok. Sorolj fel z hlmz elemeit! ( pont) A B AB

Részletesebben

LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgára Sastin Marianna

LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgára Sastin Marianna Levél Önkormányztánk időszki lpj LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgár Sstin Mrinn 1983. július 10-én született, szüleivel 1987 ót éltek Levélen, 2006-tól már Budpesten él. Tnulmányit levéli áltlános

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA Coching kézikönyv SÁRVÁRI GYÖRGY A BELSÔ HARCOSÚTJA COACHING KÉZIKÖNYV Sárvári György 2008 Szerkesztette: Sebes Ktlin Borítóterv: Czeizel Blázs Tördelés: Arktisz Stúdió

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt.

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt. ek körére melléklet rendelet 6. (1) bekezdéséhez en belül i (H nem elegendı, más sját kerül 813000 Zöldterületkezelés prkosítás, zöldterületek gondozás, lkóházk környezetének és közterületek füvesítése,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym MNy1 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

www.petofibanya.hu Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Idősek napja október 1-jén Koós Jánossal Változás az ügysegédi rendszerben

www.petofibanya.hu Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Idősek napja október 1-jén Koós Jánossal Változás az ügysegédi rendszerben www.petofibny.hu M I Ú JS Á G PE TŐ F IB Á N YÁ N? 2 0 1 4. o k t ó b e r V. évfolym 4. szám PPeettőőffiibbáánnyy K Köözzsséégg ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzttáánnkk kkiiddvváánnyy Idősek npj október 1-jén Koós

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon A LEGJOBB MÁRKÁK MÁR MOBILON IS ÜZENNEK A FOGYASZTÓIKNAK! ÖN KÉSZEN ÁLL A MOBILMARKETINGRE? www.sfebrnd.hu sfebrnd@sfebrnd.hu AZONNAL ELÉRHETŐ ELŐNYÖK A SAFEBRAND MOBILMARKETING PLATFORMMAL Teljes körű,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000

1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000 Románii szervezetek áltl benyújtott pályáztok 1.1. 1228/2007 1.1. 1257/2007 1.1. 1293/2007 1.1. 1323/2007 1.1. 1292/2007 Ady Endre Kulturális Klotszent király Ady-Sinci Áltlános Iskol, Szilágycseh Szilágycseh

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2013. jnuár 24. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi 2008. május Átdolgozv: 2009. május HitesyBrtuczHolli Euroconsulting Kft. 1124 Budpest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó!

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó! MEZŐKIÁLTÓ 201 5. július - ugusztus - szeptember XVIII. évfolym 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A trtlomból - Polgármesteri vezércikk - Bábszkkör - Pályázti beszámoló - Európi Mobilitási

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj 2007. I. negyedév KEDVES LEVÉLI POLGÁROK! z év vége, z új év eleje mindig számvetések és tervezések időszk úgy közéletben mint mgánéletben. Értékelünk és tervezünk:

Részletesebben

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR ESÉLYEK A M A G YA R G A Z D A S Á G K I T Ö R É S I P O N TJ A I BUDAPEST, 2013. JANUÁR WABERER S INTERNATIONAL ZRT. A kidvány megjelenését támogtt Kidj Felelős kidó VÉRTES ANDRÁS Szerkesztette UDVARDI

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Erste Alapkezelő Kommentár

Erste Alapkezelő Kommentár lpkezelő Kommentár Pici kitekintő 2015.05.29 1 000 000 000 Jegyzet Mgyr mkrodtok és felminősítés 2015-ben mgyr gzdság továbbr is dinmikus képet mutt. tvlyi 3,6%-os GDP bővülést követően z első negyedévben

Részletesebben

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára:

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára: 2066 Szár és Újbrok Önkormányztánk lpj XIX. évfolym 2. szám 2015. február Kedves Olvsók! Véget ért egy vidám, szép időszk z évnek, Frsng ideje. Multtk kicsik és ngyok, idősek és fitlok, egy időre báki

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései A munk törvénykönyve szbdságr vontkozó rendelkezései Htályb lépés, szbályozás természete 2013. jnuár elsejével htályb léptek munk törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( továbbikbn: Mt.) szbdságr

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgzdságtn Tnszék Doktori Iskol vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tnár Témvezető: DR. BÁNFI TAMÁS egyetemi tnár Társ-témvezető:

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőkönyv melléklet 11. npirendi ponthoz A 154/2008. (V. 29.) Kgy. htározt melléklete 2008. február Készítették: : Dr. Fodor Tmás, polgármester Kuslits Tibor, városi főépítész Soós Ákos, pályázti referens

Részletesebben

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft. 1095 Budpest

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Közművelődési

Bács Kiskun Megyei Közművelődési Hírlevél XVII. évfolym 223. szám 2012. december A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK. módosított 4/2001.(II.1.)ÖKT. rendelet módosításáról.

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK. módosított 4/2001.(II.1.)ÖKT. rendelet módosításáról. V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1 2007. MÁRCIUS 28. SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALO M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 12/2007.(III.29.)ÖKT.r. A 2006. évi zárszámdásról 4. 13/2007.(III.29.)ÖKT.r.

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK Képzési és kimeneti követelmények. Az lpképzési szk megnevezése: földrjz (Geogrphy). Az lpképzési szkon szerezhető végzettségi szint és szkképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

Az általános iskola végzős diákjai:

Az általános iskola végzős diákjai: 2066 Szár és Újbrok Önkormányztánk lpj XIX. évfolym 6. szám 2015. június Az áltlános iskol végzős diákji: Ágoston Csb Jontán, Bohács Gábor Kálmán, Fehér King Brbr, Gomol Zoltán János, Hász Ferenc Dominik,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet meriki kmtemelés időzítése elmúlt időszkbn széles körben folyt tlálgtás z meriki jegybnk kmtemelésének várhtó időzítéséről. eddigi tpsztlt zt muttj, hogy kmtemelés

Részletesebben

T A R T A L O M KOMLÓS JÁNOS. A kabaréról - vicc nélkül (1) f ó r o m és disputa. magyar játékszí n. arcok és maszkok ANTAL GÁBOR MÁRTON VERA

T A R T A L O M KOMLÓS JÁNOS. A kabaréról - vicc nélkül (1) f ó r o m és disputa. magyar játékszí n. arcok és maszkok ANTAL GÁBOR MÁRTON VERA T A R T A L O M KOMLÓS JÁNOS A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA IV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1 9 7 1. S Z E P T E M B E R A kbréról - vicc nélkül (1) Beszélgetések új színházvezetőkkel Munkásszínház

Részletesebben

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A kuttást Nemeskéri István emlékének jánljuk! A Gyorsjelentés elkészítésében közreműködött: Buer Bél Bzsly Blázs Berényi Eszter Mrián Bél Máder Miklós Péter Molnár Zsuzsnn Perényi Szilvi

Részletesebben

JOIS 800. ÉVES! Levél Önkormányzatának időszaki lapja

JOIS 800. ÉVES! Levél Önkormányzatának időszaki lapja Levél ánk időszki lpj ELBALLAGTAK... Eljött ez np is! M elbúcsúztok kedves iskolátoktól, elköszöntök tnáritoktól és tőlünk, diáktársktól is. Nyolc éve már, hogy elsősként félve léptétek át z iskol küszöbét.

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ z én flum UKK nevét dlolj kkukk z egész világ hllhtj, h szól flu mdr: kkukk, kkukk, kkukk ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Flubeliek! hiszen lát múltb, tisztábn vn z

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Radó Béla polgármester. beszámolóját az eltelt egy éves időszakban végzett munkájáról az 5. oldalon olvashatják

Radó Béla polgármester. beszámolóját az eltelt egy éves időszakban végzett munkájáról az 5. oldalon olvashatják ZOMBORI HÍREK 10 Plébánosunk búcsúzttój Ez év július 31.én búcsúzott el Drvs László knonok úr mezőzombori rómi ktolikus hívektől. vsárnpi mén, miután püspök úr Szerencsre helyezte 18 év szolgált után,

Részletesebben

Készítette: Farkas Attila 6.c. Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Szőnyi Zsuzsanna. Budapest, 2003. január 15.

Készítette: Farkas Attila 6.c. Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Szőnyi Zsuzsanna. Budapest, 2003. január 15. Készítette: Frks Attil 6.c Megyeri Úti Áltlános Iskol Felkészítő tnár: Szőnyi Zsuzsnn Budpest, 2003. jnuár 15. Bevezetés Fővárosunk, Budpest legfőbb szépsége fekvéséből, ezen belül rjt keresztülfolyó Dun

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Pici kitekintő lpkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Jegyzet Korrekció vgy trendforduló? meriki részvénypicon z utóbbi években erőteljesen emelkedő trend lkult ki, melyet csk néhány árkorrekció fékezett,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal)

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal) Üdvözlünk Republiknet Mgzin (www.republiknet.com) második számábn! Trtlom Cormc előszv (2. oldl) Republik 4 (4. oldl) Tippek-trükkök R4-ben (4. oldl) Interjúk (8. oldl) Szemezget Világhírekből (17. oldl)

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt3 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 20. jnuár 28. 1:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

PROGRAMTERV. 1.Az intézmény és környezetének bemutatása. Milyen gondolatok vezettek a modell bevezetésére. Mire használhatók a mérések eredményei.

PROGRAMTERV. 1.Az intézmény és környezetének bemutatása. Milyen gondolatok vezettek a modell bevezetésére. Mire használhatók a mérések eredményei. PROGRAMTERV A Bogyiszlói Áltlános Iskol TÁMOP-.1.4.B-1/1-201-0001 KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN - MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA pályáztánk megvlósítási terve 10.22.. ór Időór 4 Tevékenység Feldt Tém/Trtlom

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

Országgyűlési képviselőválasztás Csorváson

Országgyűlési képviselőválasztás Csorváson Csorvási Hírdó KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 3.-4. SZÁM Országgyűlési képviselőválsztás Csorváson 2010. április 11-én városunk minden válsztójoggl rendelkező lkos élhetett állmpolgári jogávl, zz szvzássl

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezőberény Város Önkormányzti Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtrtott rendkívüli nyílt üléséről. jlésjly Mezőberény, Városház 15. sz. terme. Jelen vnnk: Siklósi István

Részletesebben

IMAF 2013. őszi szeminárium

IMAF 2013. őszi szeminárium IMAF 2013. őszi szeminárium 2013.10.18-20. Érd, Mgyrország Beszámolók - Aikido - Iido - tolmács szemével - Jujutsu - Krtedo Előszó Trtlom Előszó Aikido divízió Képek Aikido Iido divízió Képek Iido A tolmács

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára Jvsltok 2014-2020-s fejlesztéspolitiki progrmok számár A progrm neve: Budpesti elıvárosi utóbusz-hálózt fejlesztése A problém, melyre progrmtól megoldást várunk: A budpesti elıvárosi forglmt kiszolgáló

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx.

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben