~'' V. MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV PHARMACOPOEA HUNGARICA V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~'' V. MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV PHARMACOPOEA HUNGARICA V"

Átírás

1 ~ V. MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV PHARMACOPOEA HUNGARICA V

2 PHARMACOPOEA HUNGARICA MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV EDITIO V.. V.. KIADAS TOMUS I. l. KÖTET EGÉSZSÉGÜGYI KIADÓ EGÉSZSÉGÜGYI KIADÓ.

3 TARTALOM I. kötet ELŐSZÓ 5 A) Az V Magyar Gyógyszerkönyvbe fclvett új cikkelyek jegyzéke 2 B) A IV. Magyar Gyógyszerkönyvből át nem vett cikkelyek jegyzéke 26 C) Azon gyógyszerek jegyzéke, amelyek a IV. Magyar Gyógyszerkönyvben is hivatalosak voltak, de készítésük az V Magyar Gyógyszerkönyvbel). megváltozott 2 8 D) Azon gyógyszerek jegyzéke, melyeknek elnevezése az V,. Magyar Gyógyszerkönyvben megváltozott 29 E) Az V. Magyar Gyógyszerkönyv és a Nemzetközi Gyógyszerkönyv azonos készít ményeinek a két gyógyszerkönyvben használt latinos nevei 33 ALAPELVEK 37 A gyógyszerkönyv beosztása 3 7 Nomenklatura 40 Or toir áfia 4 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 42 Minőségi követelmények 42 - Atoin és molekulasúlyok Gyakori jelzések és rövidí.tések 43, -Általánosan használt kifejezések A gyógyszerek készítése 44. -:- A gyógyszerek megjelölése hatáserősség szerint Az állatgyógyszerek megjelölése 45 - A gyógyszerek eltartása A gyógyszerek felh~sználhatóságának - határid~je (lejárati idő) A gyógyszerek adagolása 4-6 Felelős szerkesztő: dr Schu!ek Elemér Felelős kiadó: Hegediis Erzsébet Műszaki vczet6: dr Kulcs:i.i: Adorján Kézirat nyomdába adva; 953 április 24. Icrjedc.em:..:6 2 (A/5) ív, iw+4 ábra melléklet " Példányszám: " Budapesti Szikra.C\yomda,r, Honvéd U 0 Tsz: 2074 fieleiös vezető: Lengyel J,ajos igazgato AGYÓGYSZEREK VIZSGÁLATA I. FIZIKAI VIZSGÁLATOK Fizikai fogalmak és mértékegységek 48 a) Hosszúság48.-bJ Tömeg48 -c) Térfüg;:i.t.49.-d) Szög49. -e) Hőmérséklet f) Olvadáspont g) Forráspont h) Nyonás 50 - i) Koncentráció j) Oldhatóság (oldékonyság) k) Sűrűség 52. l) Viszkozitás 52, - m) Törésmutató 53 - n) Optikai forgatóképes~ég 53. o) Extinkció p) Hidrogénkitevő (ph) 54. Súlymérés (tömegmérés) 5.5 Az analitikai mérleg és ellenőrzése Mérés analitikai mérlegen i\z anyag előkészítése és mérése A gyógyszertári mérlegek, súlyok és azok ellenőrzése

4 6 II 2 r érfogatmérés ~érőedény,e~ 60; ~,~ ~~r~~dé~yek tisztí,tá~a ~ ~A. " ; é t meroedenyek használata zoo-tól eltérő h"", ét"lroedények ellenőrzése 3 ~~:U~e "kp?ntossá?a _64; - Kalibrálási táblázato~;rs eten 63. -A térfogatro es a homerseklet mérése " 4. l\lyomásmérés. 5. A sűrűség meghat:í;o~ás~ 6. Az olvadáspont megha,tározása 7 A forráspont meghatározása 8 A forgatóképesség meghatározása 9 A törésmutató meghatározása 0 A viszkozitás meghatározása, :~ ~~~yab~zo~pció mérése (spektrofotome,~ia) " ;~?enkitevő (ph) meghatározása., Tompito oldatok 77 _ Al ld "., _ összehasonlító tompító-old:fo atok Indikátor oldatok 79 - ph.é, tatott ös t, l" -sorozatta 82 _ ph,, r -m res I T, bi ~ sze ete : összehasonlító-oldattal s2 -meres io yamatosan változ- a azat a hdrogénkitévő (pl-í) k (. I.. Táblázat a hidrogénkite " ( H o onmetriás meghatározásához Az ~tj~a~~~~z(~j~t,~ összstév)t~iűp ös~z~h;~~:jh~!~fd~~~f~ttrozásához foiyama.. e onysag ~eghatározása,,,, KÉMIAI VIZSGÁLATOK ~zon?ssági vizsgálat 9 -Min" :..,...,,,,,,.,., Az:~:;.~~;,~,-;;,!:/A%;!~t~fZn~!~z:;t/~~a~Jv~g;{~!I~0 ~f~~:ifffotvantitatív Vizsgálat I. ólomra _ zese merte oldatokkal,,,. 96 5, kalciumra 98...:... 6 k 2. nehézfémekre arzénre 97 4 k,áliumra szuifá~r~ ~Z~ és magn.éziumra a~móniá;:s~~ 97 - ratra és ammóniára klorrdra 00 - nitrátra _8 A szen,, ntnyezes nertékének ellen" é, A szerves anyag el "k,,, orz,se sznmérték-oldatokkal o eszitese a l h 0 a) roncsolás tölliény k, é ~izsga at. oz roncsolással.,. " c~oi~s töm~ny salétrom:~~~~ t~~~;:ébyd hd~ogénpe~ oxid elegyé~ei io2. ~- b j ~ :. 02 tomenysaletromsav tömény ké y él rog nperoxd elegyével 02 -e) r }: 03. nsav s tömény hidrogénperoxid-oidat ele ;;,~S:eis Kvantitatív vizsgálatok L Az qldhatatian maradék megh t,, 2 A,,. a arozasa. szantas maradék (nem illék 3 A szárítási veszteség (ned é ony szennyezés) meghatározása 4 Az izzítási maradék meghv~s;. gt~rtalom) meghatározása. 5 A, a aozasa szar azanyagtar talom (,,,.. 6 Az arzén meghatar, szartas maadék) meghatározása ozasa., 7. bizmút megh t, 8 A h". a arozasa szerves vegyületekben Jgany meghatározása előzetes roncsolás után 9.. A vas(ii)- és vas(iii)-vegyületek vastartalmának 0. Az alumínium meghatározása meghatározása l l. A cink meghatározása, 2 A kalcium meghatározása 3. A magnézi~m meghatározása 4. A szervesen kötött nitrogén meghatár ozása 5. A szervesen kötött halogének megh t,, 6. A szulfát h,, a arozasa meg atar ozasa,,, 7,. Az alkaloidák meghatározása III 8 A morfin meghatározása ópium és morfinkészítményekben Bromatometriás meghatározások a bróm jodometriás visszamérésével 3 I 20. Az A-vitamin meghatározása csukam~jolajban Az aszkorbinsav mcgh_atározása A sósavas aneurin fluorometriás meghatározása A cukrok (glukóz, fruktóz, invertcukor, szacharóz, laktóz, galaktóz, mannóz, arabinóz, xilóz, ranmóz) meghatán~:ása.. : Az alkohol meghatározása A penicillin is készítményeinek vizsgálata A sztreptomicin fotometriás me.ghatározása 46 27, A dinitrogénox~d meghatározása Az oxigén meghatározása. 49 A ZSIRADÉKOK, VIASZFÉLÉK ÉS HASONLÓ ÁLLOMÁNYÚ ANYAGOK VIZSGÁLATA \5 Fizikai vizsgálatok.52. A sűrűség meghatározása 52-2 A kristályosodáspünt és olvadáspont meg határozása 52 Kémiai vizsgálatok 53 l. A sűrűség meghatározása A kristályoscdáspont és olvadáspont meghatározása 52 Kémiai vizsgálatok.. Minőségi kvalitatív vizsgálat 53 - Minőségi kvantitatív vizsgálat IV ILLÓ-OLAJOK 57 a) Az illó-olajok vizsgálata l.:>7 Az illó-olajok fizikai vizsgálata 58 - Az illó-olajok ~inőségi kvalitatív vizsgálata 59 - Az illó-olajok minőségi kvantititív vizsgálata 6. b) Drogok illó-olaj tartalmának közelítő meghatározása 64 V. A DROGOK VIZSGÁLATA. 66 Általános tudnivalók 66 l Makroszkópos vizsgálat. l 66 2 Mikroszkópos vizsgálat A drog előkészítése mikroszkópos vizsgálathoz A s~jtek és szövetek tartalmi részeinek és egyes alkotószeinek kimutatása 69 5 A derített levél mikroszkópos vizsgálata 70 6 Miki oszkópos mér és Mikroszublimáció A nedvességtartalom (szárítási veszteség) meghatározása A hámu- és hcmok- (savban ntm oldódó hamu)-tartalom meghatározása 73 0 A clrog vizes kivonat-tartalmának meghatározása 74 A drog szeszes kivonat-tartalmának meghatározása A drog keserű-értékének meghatározása A drog illó-olaj tartalmának rnegh~tározása Tájékoztató gyorsvizsgálat l 74 VI GALENUSI GYÓGYSZEREK 75 Általános tudnivalók 75 Az inkompatibilis gyógyszerek elkészítésének irányelvei 76 A gyógyszeranyagok aprítása, porítása. Sziták, rosták 7 7 \ 7

5 8 vu. Áztatás Per kolálás Préselés, B.epárologtatás, Mérés Oldat-készítés Szűrés Sterilezés Steril gyógyszerek készítése Galenusi gyógyszerformák, Aromás vizek. Aquae aromaticae Edzőpálcikák StiIi caustici Emulziók és szuszpenziók Em...,.. F u sones et suspensiones oz,etek és forrázatok Decocta et infusa Gy~gyszer es bor ok Vína medicamentosa,., Gy~gyszeres pálcikák Bacilli (cereoli) medicinales G~o~~ertokok Capsulae medicinales Inekcos készítmények Injectiones Kaucsuktapaszok Collem~Iastra Kenőcsök Unguenta Kivonatok Extracta PiIUJák, labdacsok Pilulae Porok Pulveres Szemészeti oldatok Solutiones ophthalmicae (Collyria) Szi.tupok Sirupi Tabletták Tablettae Tapaszok Emplastra Teakeverékek Species Tinkturák Tincturae Végbélkúpok és hüvelygol. y. ó.. k S uppositoria et globuli ÜVEG., TUBUS.. ÉS SZŰRŐPAPffiOS-VIZSGÁLAT L ő{l-rzégyógyszeres üvegek és ampullák vízben oldódó Ik se,,,..,,,,., a áli-tartalmának ellen 2. Ón-, illetőleg ónozott ólom-t.ubu. so k vizsgálata 3. A szűrőpapiros vizsgálata, VIII =~G~G~NIZM_lJSOKBó!- ELŐÁLLÍfOTT TERMÉKEK ERMEKEK, VERSA VÓKÉSZÍfMÉNYEK. Em~eigyógyászati készítmények I.. Altalános rész,,, Antigénhatású oltóanyagok, Ellenany~gh~tású oltóanyagok (specifikus. Nem-specifikus hatásu vérsavók gyogyító vérsavók) Diagnosztikai (kórjelző) készítmé~y~k" II.. Forgalombahozatal és ellenőrzés Állatgyógyászati készítmények,,. A vérsavók általános tulajdonságai MIKRO !88!88 88!Bg ForgalOmbahozatal _és ellenőrzés 220 Általános ellenőrző vizsgálatok 22 L StefiJitási vizsgálatok A) Vizsgálat baktériumos szennyezettségre 22 B) Vizsgálat gombás szennyezettségre 22 2 Ártalmatlansági vizsgálatok Csíraszám meghatározás Kémiai vizsgálat Vizsgálat pirogén-anyagokra A zselatin, bakteriológiai vizsgálata Fertőtlenítőszerek fcnol-koefficiensének meghatározása, 225 SEBÉSZEII KÖTÖZÖSZEREK 227. A sebészeti. kötöz6szerek sterilitási vizsgálata A steril- béíhúr:-( catgut) sterilitási vizsgálata 228 BIOLÓGIAI ÉRlÉKMEGHATÁROZÁSOK 229 A gyógyszerek biológiai értékmeghatározásának alapelvei 229 Allati eredetű gyógyszerek.hatásértékének kifejezésére használatos «állategységek és «egyéb egységek» Nemzetközi standardok és nemzetközi egységek 23 L Bio!ógiai vizsgáló inódszerek 232. A hypophysis J:átsólebeny--kivonat értékmeghatározása: Az adrerialin és adrenalin-tartalmú készítmények értékmeghatározása 233 3, A progeszteron és progeszteron-készítmények értékmeghatározása Az inzulin-oldat értékmeghatározása 235 A Vércukor -meghatározása f:i.- Cinkinzulinprotaminát értékmeghatározása A choriong_onadotrop-hormon-.tartalmú készítmények értékmeghatározása 238 l; A. szérumgonádotrop-hormon-tartalmú készítmé.nyek ért~kmeghatározása Az ösitroll, az ösztradiolmonobenzoát, ösztradiolmonopropionát (oesq: olum propionicum) és egyéb ösztrogén-hatású készítmények értékmeghatározása 240 A standad-oldatok készítése A Diiitalis purpuea-levélpor értékmeghatározása Iríjekciók vizsgálata vérnyomást csökkentő szenny~ző anyagokra 243, A D-vitamin étékmeghatáozása A heparin értékmeghatározása A novarzenol biológiai vizsgálata 245 XI. MINrAVÉIEL A GYÓGYSZERTÁRBAN 247 XII KÉMSZEREK 249 Mértékoldatok 30 A szennyezés mértékét jelző oldatok 30 Színmérték-oldatok 303 I Alapoldatok 303. Összehas~nÍító színmérték-oldatok 304 Mérőoldatok 306 _Indikátorok 323 9

6 Indikátor-oldatok Komplexometriás indikátorok Orvosi-laboratóriumi vizsgálatokhoz használatos kéiri.szerek és festékoldatok l Vizeletvizsgálathoz használatos kémszerek II Gyomornedvvizsgáathoz használatos kémszerek III. Likvorvizsgálathoz használatos kémszerek IV, Vérvizsgálathoz használatos kémszerek V. Baktériumok vizsgálatához használatos festék-oldatok Laboratóriumi vízdesztilláló készülék. TÁBLÁZATOK l Folyékony gyógyszerek gyakorlati térfogatmértékei. 335 II. Cseppszámtábláz.,- t 336 III. A gyógyszerek legnagyobb ada~ja 3.37 IV A gyógyszerek szokásos, és legnagyobb adagjai felnőtteknek V. Az állatgyógyászatb.an gyakrabban használt gyógyszerek közepes adagja (dosis medicinalis),... :. _ :, VI A többi gyógyszertől elkülönítve, zárt szekrényben tart2ndó, +-tel jelzett gyógyszerek VII. A többi gyógyszertől elkülönítve, zárt sz~krénybe:n tartandó, t:[;:j-tel jelzett altatószerek 384 VIII. A méregszckrényben tartandó, + + -tel jelzett g}ógyszerek 385 IX A méregszekrényben tartandó, :-""J:l rni.-tel jelzett; gyógyszerek 386 X. Rendeléskor készítendő gyógyszerek 387 XI Évenként ellenőrízendő, illetőleg megújítandó gyógyszer~k, XXX. A sósav sűrűsége és HCI-tartalma. ", XXXI. A vas(iii)klorid-oldat sűrűsége és,f~c~a6j:l20-tartalma XXXII. A gyógyszerkönyv olvadáspont-hatarerteke,.,..,.. ",. ".,.., XXXIIL Atomsúlyok (949) :NOMOGRAMMOK -Nomogramm a hőmérő szálkorrekciójának megállapításához N omogramrn hígítások számításához Izotoniás oldatok készítéséhez " _ Nomogramm izotoniás illjekció kész,íté:é,hez N omogra mm izotoniás szemcsepp keszteséhez PÓTLÁS AZ V MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYVHÖZ Az ólom níeghatározása komplexome~riásan 2 A réz meghatározása komplexometr iasan,, -- á k 3. Vas(II)- és vas(iii) \egyület~t tartamazo gyogysz erek összes vastarta m na meghatározása komplexometrászn,,., 4 Oxidációs termékektől mentes ditizon-oldat keszitese 5. Kémszerek 6, érőoldatok Függelék, Elsősegélynyujtás m_érgezések eseteben Alkoholometriá.s táblázatok XII.. Vizes etilalkohol-keverékek surusege illetőleg fajsúlya és etilalkohol tartalma g/g, g/v és V/v %-ban kifejezve, XIII Vizes etilalkohol-keverékek alkoholtartalmának megájlapítása merülő refraktrométeren leolvasott osztályészekből XIV A víz-etilalkohol keverékek valódi térfogat %-ának kiszámítása a látszó- Iagos térlogat %-ból XV. Szesz-hígítási táblázat 90 és 70%-os szesz készítéséhez XVI. Szesz-hígítási táblázat 30-90%-os szesz készítéséhez 425 Sürűség (koncentráció) táblázatok XVII Az ammónia-oldat sűrűsége és l\ha-tartama XVIII A cinlllorid-ojdat sűrűsége és ZnCI tartalma XIX Az ecetsav sűrűsége és CH8 429 COOH-tartalma xx A foszforsav sűrűsége és H P0 XXI 4 tartalma A glicerin sűrűsége és C3 H (0H)a-tartalma XXII A kalciumbromid-ojdat sűrűsége és CaBr2 -tartalma xxnr, A kalciumklorid-oldat sűrűsége és 438 XXIV. CaCI 2 CH 2 0-tartalma. A káiumhidroxid-oldat sűrűsége és KOR-tartalma xxv A kénsav sűrűsége és HzSO~-tartalma XXVI A nátriumbromid-oldat sűrűsége és NaBr-tartaJrna A nátriumhidroxid-oldat sűrűsége 446 és NaOH-tartalma H7-44B XXIX A salétromsav sűrűsége és HNO:rtartalma xxvu XXVIII. A sacharóz-oldat sűrűsége és C 2H 22 0u-tartal~

7 IT. kötet KÉMIAI KÉSZÍTMÉNYEK -334 számu cikkeíyek ZSIRADÉKOK, VIASZFÉLÉKÉSHASONLÓ ÁLLOMÁNYÚ ANYAGOK száid.u cikkelyek ILLÓ OLAJOK számu c~kkelyek m. kötet NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI DROGOK számu cikkelyek GALENUSI KÉSZITMÉNYEK számu cikkelyek EMBERGYÓGYÁSZAII OLTÓANYAGOK számu cikkelyek ÁLLATGYÓGYÁSZATI OLTÓANYAGOK számu cikkelyek SEBÉSZEII KÖTÖZÓ SZEREK számu cikkelyek Az kötet t~r gymutatója 3

8 ELŐSZÓ Hazánkban a magyar gyógyszerkönyv megjelenése előtt a IV., illetőleg az V.. kiadású osztták gyógyszerkönyv (Pharmawpoea Au<triaca Ed.. IV.. et V.) volt érvényben.. Az 834-ben megjelent IV. osztrák gyógyszerkönyvet az akkor rendi Magyarország helytartó-tanácsa 83.5 január 27- én kelt rendeletében azzal az utasítással adta át az országos főorvosnak, hogy a pesti orvosi karnál sürgesse a Pharmacopoea Hungarica-nak a magyar gyóg_yszerészek kérésére még 832,. május 20-án elrendelt kidolgozását.. A.. gyógyszerkönyv ügye, bár a pesti egyetem orvosí kara 848.január 8-án tartott kari ülésén «választmányt» nevezett ki egy «Dispensatorium» kidolgozására, lassan haladt előre - Magyar gyógyszerkönyv szerkesztésére a következő lépést az első felelős magyar minisztérium tette meg 848-ban. E tervét azonban már nem valósíthatta meg. A kiegyezéskor 867-ben megalakult felelős magyar minisztérium 868 április _9-én, illetőleg június 4-én kelt rendeleteivel létrehozta az Országos Köz~gészségi Tanácsot, melynek az alapszabályok 4 szakaszának és 5 pontja sürgős feladatává tette a magyar gyógyszerkönyv kidolgozását. A Magyar Gyógyszerkönyv - Pharmacopoea Hungarica--kidolgozása 3 évig tartott s 87-ben jelent meg A gyógyszerkönyvet az annak első oldalán közzétett és 87 december 4-éll kelt 3 993/87. számú belügyminiszteri rendelet vezeti be, mely a gyógyszerkönyvben foglalt rendelkezéseket 872 március 5-dik napjával lépteti életbe.. Az «Előszó» az Ors:iágos Közegészségi Tanács kebeléből kiküldött gyógyszerkönyvet szerkesztő bizottság tagjainak névsorát is közli. A bizottság elnöke: Than Károly vegytudor, a vegytan ny r.. egyetemi tanára; jegyzője: Gro.sz Lajos orvos- és sebésztudor, egy{:t., m tanár,. A bizottság tagjai: Wagner János orvostudor, ny. r. egyetemi tanár, Korányi Frigyes orvos- és sebésztudor, ny. r. egyetemi tanár, Balogh Kálrnán orvostudor, ny r egyetemi tanár, Margó Tivadar bölcsészet-, orvos- és sebésztudor, ny r.. egyetemi tanár, Müller Bernát bölcsészet-tudor, gyógyszerész és.jármay Gusztáv gyógyszerész -A gyógyszerkönyv egyik oldalán magyar, másik oldalán latin nyelvű szöveggel XLVI+58 oldalon jelent meg. A cikkelyek száma 50 A kémszerek száma 46, ezek között csupán két mérőoldat van. A gyógyszerkönyvet kiegészítő «Függelék a Magyar Gyógyszer- könyvhöz» - Additamentum ad Pharmacopoeam Hungaricam - szintén kétnyelvű sző- veggel 49 oldalon rövidesen 28 gyógyszeitcl, 7 posellenes kötszerrel (Ligamenta antireptica), 4 kémszerrel és 2 vizsgálati leírással bővíti a gyógyszerkönyv anyagát. A Magyar Gyógyszerkönyv második kiadása - Pharmacopoea Hungarica Editio Secunda április havában jelent meg s rendelkezései a 25 OOO/VIII/888. számú belügyminiszteri rendelet szerint 888. oktqber l-én váltak kötelezővé. A gyógyszerkönyvet szerkesztő bizottság elnöke: Than Károly vegytudor, a vegytan ny. r.. tanára, jegyzője: Cfatáry Lajo~ orvos- és ~ebésztudor; tagjai: Wagner János orvostudor, ny r. tanár, Korányi Frigyes orvos- és sebésztudor, ny r. tanár, Balogh Kálmán orvostudor, ny.. r. tanár, Tóth Lajos egyetemes orvostudor, magántanár, Müller Bernát bölcsészettudor, gyógyszerész, Jármáy Gusztáv gyógyszerész A második kiadású magyar gyógyszerkönyv szintén egyik oldalán magyar, másik oldalán latin nyelvű szöveggel XLV+76 oldalon jelent meg és 56 gyógyszer vagy gyógyszerek ké- 5

9 szítésére használt anyag, továbbá 79 kémszer leírását tartalmazza Utóbbiak között _a Inérőoldatok száma 9 A- másódik kiadású gyógyszerkönyv 898-ban megjelent kétnyelvű függeléke - Additamenium ad Editionem Secundam Pharmacopoeae Hun továbbá a «Sebészeti garicae - további 26 gyógyszer tartásáról illetőleg készítéséről, kötözőszerek» - igamenta chirurgica -csomagolási módjáról és eltartásáról intézkedik A Magyar Gyógyszerkönyv harmadik kiadása - Pharmawpoea Hungarica Editio Tertia ben jelent meg s ezt a /909.. számú belügyminiszteri rendelet 90. január elsejei hatállyal léptette életbe A gyógyszerkönyvet sz~rkesztő bizot_tság tagjai a következők voltak. Főszerkesztő: Bókay Árpád egyetemes orvosdoctor, a gy<)gyszertan ny r. tanára; tagok: Deér Endre gyógyszerészdoctor, gyógyszerész, Jármay Gusztáv chemiae doctor, g;ógyszerész, Winkler Lajos gyógyszerészdoctor, az elemző és gyógyszerészi vegytan nyilv. rk. tanára. A szerkesztőbizottság tárgyalásain, mint meghívott szakértők résztvettek: Kóssa Gyula egyetemes orvosdoctor, magántanár, az állatorvosi főiskola ny. r. tanára, Lengyel Béla bölcsészdoctor, a chemia ny r tanára, Mágocsy-Die"tz Sándor bölcsész- doctor, a növénytan ny. r tanára, Ströcker Alajos gyógyszerész, néhai Than Károly chemiae doctor, a budapesti egyetem tiszteletbdi orvosdoctora, a chemia ny. r. tanára. - A Ill kiadású gyógyszerkönyv folytatólagos magyar szöveggel XX+44 oldalon 537 gyógyszer, illetőleg gyógyszerek készítésére szolgáló anyag, továbbá 06 kémszer, ezek között 8 mérőoldat leírását tartalmazza. A gyógyszertárban tartandó vizsgálati eszközök között felsor ojá- a «pontos és érzékeny mér leget», a 300- szor os nagyítású mikroszkópot és a növénytani metszetek készítéséhez szükséges eszközöket. A magyar szöveget folytatólagos latin szöveg követi ugyanakkora oldal~ számnal. A IIL Magyar Gyógyszerkönyv 24 évig volt érvényben. Helyét az 933-ban megjelent s a /933. számú belügyminiszteri rendelettel 934. évi június -ével életbeléptetett IV.. kiadású Magyar Gógyszerkönyv ~ Pharmacopoea Hungarica Editio Quarta - foglalta el * A Magyar Gyógyszer könyvnek ezt a IV. kiadását az Országos Közegészségi Tanács javaslatára a \Tépjóléti és Munkaügyi Miniszter rendeletére dr. Mágócsy-Dietz Sándor egyet. ny. r. tanár, dr.. Bugarszky István egyet ny.. r. tanár, dr. Matólcsy Miklós egyetemi e rk. tanár bevonásával, az Országos Közégészségügyi Intézet közrerrűködésével az Országos Közegészségi Tanács áltamegbízott szerkesztőbizottság dolgozta ki és írta meg A bizottság elnöke és a gyógyszer- könyv főszerkesztője dr Vdmo5.sy Zoltán a gyógyszertan egyet.. ny r.. tanára, a M T. Akadémia L tagja; tagjai pedig: dr.. \Vinkler Lajos az analitikai és gyógyszerészi kémia egyet. ny. r tanára, a M T. Akadémia r tagja, dr..jakabházy Zsigmond a gyógys7erismeret ny,. L tanára, a M T. Akadémia L tagja és dr. Deér Endre gyógyszerész voltak. A gyógyszerkönyv magyau és latinul is külön--külön kötetben jelent mgg. Latinra Ernyey.József~ a Magyar \Temzeti Múzeum érerntárának igazgatója fordította le, A magyar nyelvű kötet oldalszáma 424. A IV.. Magyar Gyógyszerkönyv 564 g}ógyszert és g)ógyszerek elkészít~ésére szolgáló anyagot és 8 kérnszert, ezek között 0 mérőoldatot, tart nyilván, Erdekes újítása a gyógyszerk{:inyvnek, hogy a patológiai, mikroljiológiai és egyéb orvosi vizsgálatokhoz szükséges kémszereket, illetőleg azok elkészítésének módját közli azzal a megjegyzéssel, hogy a készítmények tartása nem kötelező. Az analitikai mérleg és a mikroszkóp stb,. tartása a gyógyszertárak részére továbbra is kötelező. A IV. kiadású gyógyszerkönyv szószerinti magyar fordításban tartalmazza a brüsszeli IL nemzetközi értekezlet (929 augusztus 20.) járult határozatait is, melyekhez 930 október 4-én fenntartással vfagyarország is hozzá *Utóbb a gyógy$zerkönyv életbelépését a /9.34 B. M számú rendelet 935 január ~ére halasztotta, 6 ~ k. adása a magyar gyógyszerészet fejlődésének A J\agyar Gyógys~erkonyv,elso negyk v~zsgalata azokban olyan nértékű, hogy az k.,, latja A gvog) szere l. " ket érdekes cpel mu..,,., lvé ezhető legyen Kö tseges muszere minden gyóg)szertár la~oratorku.~ab:~b:n égpp-en ezért nincsenek felvéve. Az első!" gálatok a g)ogyszer on)v igény o vzs, k.. zempod!j a teiát e kérdésben azonos, agvar gyog}szer onyv s h kban negy m,, d lt, ógyszerek üzemszeru, te at gyara A használatra késze~ csomag~lt,es ae a~~ ~bban megváltoztatta Megváltozott a, előállítása a g) ogyszeellatast g} J d.. M. dez olyan gyógyszer va 0," l való ellátásának ren szere ls, lll e. gyógyszertárak g)ogyszerr~.k, ly vizsgálati módszereiben a gyogyszertar könyv megírását :ette s~u.scg~sse; dmeb n alkalmazkodhat mert céua nem csupán ""bb k zehez mar nem min en e ", k egyszeru esz. o d. egész ország gyogyszerre -, l v aló ellátásának ellenorzese,, me yne k a ovógyszertar, e az.! l )aook de az elkészített gyog)szere o. ógyszerül haszna t a apan. o, k t során nem csupan a g). A pontok figyelembevételeve eszu vizsgálatáról is gondosko,dn kell~tt. tz hetsze~csak a gyógyszerek leírásának és V. kiadású Magpr G) og~.zerkon,".. te is a e nsé esíti s így a g;ógyszer!árakna~, ~ elkészítésének, de ~zs~alatahak,.?~d.jeaknek) ~~ ag gvógyszerellátás ellenőrzését veg~o nógyszerveg) eszet gyar aknak \ uz brn,, lt,!iz"gálati módszerei között tehat o, k, )eknek sza vanvava va.... a intézetekne félmikrom ;és es ml~tezrr:en. krokema. ana l it ik ai. erárások U mellett a biológiai és mikrob0 oga eljárások is hel.et kapt.ak..., ~. é zése az elsősegélynyújtásban is szerephez A g;ógyszeeszt m,agasa~bl dfo~ ~ tt tta Ag,óg\szereszteea aa)an ki\; V G)ógyszerkönyvhöz,. függelékként csatolt JU a. é ek esetében» hathfl.lósan tamogaqa «Elsösegel) n) U.Jlas mergez, s., Szerkön v szerkesztésének szempont mértékben egyetért. Az Egészségügyi Tudoma?os. r;na~s ~!~~~~na legt~ljesebb jait helycs!lek ;alálta ~s ezze.,~ :~a: akkor töltheti b~, ha a könyv a gyógyszer- Kijelölt celjat a g)ogyszn~on)...:d t on követi.. A.gyógyszerkönyvnek a, ostudornany ej o ese ny 0 m...,,... veg\-eszet es az orv, \ ar Népköztársaság Egeszsegugy gy~kor lattal és a fejlődéssel valógk~pcso a~a-~ a.. ~~ottság felállításával biztosította. Minisztériuma utóbb Állandó ;egyszer wnyv25, k lt /48-5 N, M.. számú N~,. l t :rvri iszter 948 auausztus -en e,.. A ~f agyar CP.JO e r n Q, ::> e kön v szerkesztésére Szerkerztő Bzzott- rendeletével az V,. kiadású.i\tfagyar t~~y:z,r k ~agjaivá a következőket nevezte ki: iágot és Szakb,izott5ágot szervezett s a izo tsago, Elnök.: }egy;;ő. Se h ulek Elemér akadémikus, a kémiai t~do~ányok doktora, a szervetlen és analitikai kémia egyetemi tanara Végh A n t a l a kémiai tudományok. kandidátusa, a gyógyszeresz.. k e mr a tanszékvezető egyetemi docense Tudományos- munkatárs.: Karl ovi t Z mérnök (t 953) L á 5 z z ó gyógyszerész, vegyész- A Szerkes;;tíibi;;ott5ág t~gjai,:. 2 Gyó.,)s;o;erkönyv I 40 Alföldy,Zoltán az orvostudomanyo, k k an d"d r a tusa a mikrobiológia egyetemi tanár a., Augustiz Béla a mezőgazdasági tudománjo an a usa,. k k d d t ny kísérletügyi igazgató l5.5ekutz Béla akadémikus, az orvostudományok doktora, a gyógyszertan egyetemi tanár a Lipták Pál dr.. a gyógyszerismeret egye t em ta n ára ( t 949)!)

10 .A S.;:okbi;;:ottság tagjai.: Mo,;;son)i Sándor a gyógyszerészeti tudományok kandidátusa, a gyógy- szerészet egyetemi tanára Széki Tibor dr. akadémiai tanácskozó tag, a szerves és gyógyszerészi kémia egyetemi tanára (/ J 9 5 O) Vastagh Gábor a kémiai tudómányok doktora, az Országos Közegészségügyi Intézet Vegyi csoportjának és Kémiai osztályának vezetője Angyal Lajos az orvostudományok kandidátusa, elme- és ideggyógyász, közkórházi osztályvezető főorvos Babic.s Antal akadémikus, az orvostudományok doktora, az urológia egyetemi tanára Bari -?,sigmond dr egyetemi gyógyszertár-vezető, egyetemi docens Csipke Zoltán a gyógyszerészeti tudományok kandidátusa, egyetemi gyógyszertár-vezető, egyetemi docens Dávid Lqjos a gyógyszerészeti tudományok kandidátusa, a gyógyszerészet egyetemi tanára Fekete Sándor az orvostudományok kandidátusa, szülész, közkórházi igazgató-főorvos Fodor Imre az orvostudományok kandidátusa, belgyógyász, közkórházi osztályvezető főorvos H abnai JánoJ dr a gyógyszer isme~ et tanszékvezető egyetemi docense Kedves.Y G)örgy dr. az egyetemi Gyógyszerészeti Intézet ac!junktusa Kun Perem gyógyszerész, gyógyszertár-vezető lvfüller Sánr/or akadémiai levelező tag, a kémiai tudományok doktora, egyeteni docens Petén)i Gé:r.a akadémikus, az orvostudományok doktora, a gyermekg) ógyászat egyetemi tanára Rajka Ődön akadémiai levelező tag, az orvostudományok doktora, bőrgyógyász, Rom Pál a mezőgazdasági közkórházi osztályvezető főo vos tudományok kandidátusa, a Minőségvizsgáló Intézet csoportvezető főmérnöke Sdrkány Sándor a bioógiai tudományok doktora, az alkalmazott növénytan és szövet.fejlődéstan egyetemi tanára Vité,;; István dr,. az egyetemi Közegészségtani Intézet adjunktusa A S~rrkeJztőbizottrág által felkért tanácsadókként működtek kö<;re. Balázs G_yula az orvostudományok kandidátusa, toxikológus, baleseti közkórházi osztályvezető főovos Bruckner Győző akadémikus, a kémiai tudományok doktora, a szerves kémia egyetemi tanára Erde)-Gruz Tibor akadémikus, a kémiai tudományok doktora, a fizikai-kémia egyetemi tanára -, n ok kandidátusa, az 0:szágos Köz~ ErdÖJ László az orvostud?ma y l giai osztályának vezetője egészségügyi Intezet szero o,.,. t donányok kandidátusa, az Orszagos Allat- Hirt Géza az allatorvos u _,_ egészségügyi Intézet gazgatqa., : b. ; ai tudományok kandidátusa, a kerteszet~.-." 7oltán a w og nar.ta t \.. - k ezető docense növénytan tansze v,. 0.., s Mentőszolgálat orvos-gazgatqa Kovdc.s János dr az rszago.,. Kovács Jenv az állatorvos.i tudományok doktora, az állat-gyogyszertan, egyetemi tanára. tudományok doktora, H - Manninger Re.z.sa. ~ka, d cm ikus az etemi állatorvosi tanára az állat-:jarva;-ytan egy Mittelma.. t László dr gyógyszerész. az állat- ijócry J anos, a k a d em ikus az állatorvosi. tudományok doktoa,. belgyógyászat egyetemi tanara. Rózsa Pál dr az 0 rszago, s Közegészségűo-yi o Inté.let önálló tuclomanyos -utatójo l.jzongo e. tt Ilona dr, a.z Országos. Közegészségügyi Intézet bio oga osztályának vezeto,je ital felkht szakirtők A Szerkerztouizott.sag a... k Bánó Tibor gyógyszerész, Bálintjfy István dr. állatorvos, adj;in turss,zágoss.z akfe!ügvelő, Ligeti.r. tanárseged, i G a g) órryszeresz, o.. v k HunJ a vi e,;; b ó. ezeto" ( t 953) lrgeti tor,, őrző-laborat rum V -. Ferenc gyogyszeresz, e en, szerész egyetemi adjunktus, gyógyszertár-vezető,.némedy fmre dr gy~~i Pandula Egon dr.. gyógyszer esz, eg) e taná;se~éd Spetgely Béla gyógyszerész, kísérleti ellenó zést végeztek : A Szerkesztőbizottság reszere. k t tó Bányai Vera egyetemi Antal Józ".f dr. öná~lktudm.t~?, 0 gy ~gy~t:mi tanársegéd, flö Györp akornok, Egyed dr -n~ ava.ds.gp l dr eg\,etemi adjunktus, Kzra(y rseged En roz a,, dr. egyetemi tan~, d Kolos dr -né l)ethcs Edit eg)eten tanarm, Klára dr. egyetemi ta i~rasegbe Kl, a dr eg) etemi tanársegéd, Kovács d f/ "t, zkdr ne mrus ar - éd segé, norz sans "., d Körö.s Endre egyetemi tanarseg : László dr. egyetemi tanarsege t. rsegétl Pó tai Ferenc egyetemi k J, if dr eayetem ana Y P E La.5zloVSZJI. ozse v etemi g)akornok, ungor "rno tanársegéd, l)óifainé Lenlner ~t;{a;za e~yetemi adjunktus, Soltész Jenő a kémiai tudurnányok {.an i _,a _usa,. kornok S7epeH)! Ange!a di. gy. S sz G]örgy egyetemi gya.,. k. k eg)etem v r)gysreresz,. tanársegéd- za S7ucr... " dr. -ne e.saszar E r Z5ébet eo yetem gya Olll() ;;::i A S;:,erkesztöbizott,ság részére.fordítást végeztek G;ene.s Péter, Heintz Endre dr., Böhnz.~su.z.ía J(uu l erenc:. lz.getr - Viktor, J>okomándyné 2* l~i

11 A gyógyszeikönyiv ré.szére táblá<,atokat ké.5;:.ítettek,: Groma Gizella, S;:,ászné Simonyi Anna,.?,boray Bertalan dr~ Az ábrákat Bertók M~rgit ké.s;:,ítette A technikai szeke:sztést BaJer István dr és annak elj.enőzését Hajdu Pál végezte A Szerkes7.tŐ Bizottság az V. kiadású Magyar G~/ógyszerkönyv (Pharmacopoea Hungarica Ed, V) kidolgozásában az Országos Közegészségügyi Intézet tapasztalatait, az előző Magyar Gyógyszerkönyv, a VIII Szov:jet Gyógyszerkönyv s az újabb idegen gyógyszerkönyvek, ezek között a I~cmzetközi G;-ógyszerkönyv előírásait is figyelembe vette. Az \T. Magyar Gyó~yszerkönyv Szerkesztésére Alakított Bizottság mutikáját felkért tanácsadókkal, illetőleg szakértőkkel kiegészített négy albizottságban végezte A kémiai albizottság elnöke Schulek Elemér ; a farmakognoziai albizottság elnöke Augustin Béla; a galenusi albizottság elnöke MozsonJIÍ Sándor; a biológiai albizottság elnöke IHekutz Béla volt.. Az egyes bizottságok munkájának kritikai értékelését és egységesítését Se hulek Elemér végez:e fiégh Antal és K arlovitz L árzló, illetőleg Kedn~ssy György, Halma:.Jáno.s, Vitéz István és Mittelman László közreműködésével * A gyógyszerkönyvnek az ipart érdeklő cikkelyeire észrevételejket az érdekelt ipari üzemek is megtették. Indokolt kívánságaikat a Szerkesztő Bizottság mindenkor figyelembe vette. * A gyógyszerkönyv kidolgozásával kapcsolatos széleskörű munka elvégzését megfelelő hitelkeret biztosította. A Magyar Népköztársaság e célból 94 8, VIIL-tól 95.. XII.-ig összesen 8 48 Ft hitelkeretet bocsátott a Gyógyszerkönyv Szerkesztésére Alakított Bizottság rendelkezésére, amelyből az ,90 Ft-ot használt fel. Barbituralnatrium Barium chloratum -- sulfuricum conj:íitum A Az V. M agyar ""yo u gyszerkön""b.e ~, fölvett új cikkelyek jegyzéke Acetonum Acet\ lcholinum bromatum Acid~m ascorbinicum _ deh, dr ocholicum _ h) d~ochlo icum concentratissimum _ nicotinicum nitr icurri fumans oleinicum paraaminos?-licylicum phosphoricurn concentratun phosphoricurn dilutum 0 % trichloraceticum AcipheTiochinolinum Adrenalinum basicum Aethcr petrolei A crar Magar Akohol cetylicus _ trichlorisobutylicus Allylbar bituralum. Ah.iminium hydroxydatum Ammonia soluta concentr ata Ainrnonium bicar bonicum _ phosphoricum Amylum maydis - solani Anatoxinum contra tetanum hydroxydato assorpturn (toxoidum) diphthencum aluminio A. U V. (toxoidum) dphthencum praecp- tatum.. (toxoidum) tetanicum praecptatum Aneurinurri hydrochoricum Aqua benzaldehyd.i... - destillata pro injectione Arecolinurn hydrobromicum Axerophtholum solutum Benialdehydum. Benzpropaminum phosphorcum Benzylalkylammonium chloratum Benzylium benzoicum Butob<- rbituralum Calciferoli.im - solutum Calcium bromatun - bromatum solutum 33,3 % -- chloratum solutum 50Jo - gluconicum - phosphoricum tribasicum Carbamidum Car bamv lcholinum chlo atum Car bon;um tetr achlor atum medicillale Cardui benedicti herba Ca~einum Chinacrinun Chininum bihydrochloicun Chlorphenanum Cholesterinum Codeinum phosphoricum.. Collodium cum acido sahcyhco Coraethamidum Cynosbati fructus Decoctum saponariae Diacetylmor phinun hyclr ochlor icum Dicumarolum Digitalis lanatae foliu;. Dihydrocodeinonum btatarcum Dimercaprolum Diphentoinnatrium Emulsio paraffini cun phenolphthaleino -Ephedrinum hydrochloricum Ergotaminum tartaricum Eucalyptolum Extractum liquiritiae fluidum liquiritiae spissum - - stramonii siccum i

12 Fa.ex compressa - praeparata siccata - pr aepar ata spissa Fuchsinum basicum Gametocidun Gonadotropinum chorionicum (ex urina) - e sero Heparinum solubile Hexacitraminum Hexobar bituralnatrium Hexobarbituralum Hexylresorcinum IIistaminum bihydrochloricum I~-Histidinum hydrochlcricum Homatropinum hydrobromiciiní Hydrargyrum chloratum mite - oxycyanatum - sulfuratum rubrum Hydrochinonum Hydrocodeinum bitartaricum Hydrogenium peroxydatuffi dilutum 3 % Hypophyseos pa~tis posterioris extractum Infusum f! angulac compositum - ipecacuanhae Injectio acidi ascor binici l 0 % - acidi nicotinici 2 % adrenalini hydrochlorici 0, o/0 aneurini hydrochlorici % aneurini hydrochlorici.5 % arsenicalis % cum procaino hydro chlorico atropini sulfurici 0,0.5 % atropini sulfurici O,l % axei ophtholi benzpropamini phosphorici l ~~ - bismuthi subsalicylici oleosa 0 o/o - calciferoli - calcii bromati 0 % calcii chlorati 0 % calcii gluconici 0 % camphorae aetherea 20 % camphorae oleosa 20 ~{, - coffeini natrii benzoici 20 <)6 - coffeini natrii salicylici 20 % - ephedrini hydrochlorici 5 % - ergotamini tartarici 0,05 % - glucosi 0 % - glucosi 20 <){, -& glucosi 40 % gonadotropíni chorionici Injectio gonadotropini e sero -- hepqrini hexamethylentetramini 40 % hexobar bituralnatrii isotouica Ringeri menachinoni 0,0 % morphini hydrochlorici ~~ morphini hydrochlorici 2 % morphini hydrochloríci 3 % morphini hydrochlorici % cum atropino sulfurico 0,05 % morphini hydrochlorici 2 % cum atropino sulfurico 0,05 % natrii brornati 0% natrii chlorati hypertonica 0 <y~ natrii chlorati isotonica natrii citrici 3,3 % - natiiijodati 0% -- natrii nitrosi 4 % -- natrii nitrosi 8 % - natrii salicylici 0 fo -- natrii thiosulfur ici 0 % --- opii concentrati 2 % - opii ~oncentratí 4 % - papaverini hydrochlorici 4 <)~ g-penicillin-kalii g-penicillin-kalii oleosa g-penicillin natr ii g-penicillin-natrii oleosa - g-penicillin-procaini g-penicillin-procaini oleosa pentamethazoli 0 % pocaini h)dtochlorici 2 % procaini hydrochlorici 4 % procaini hydrochlorici 2 % cum adrenalino 0,005 o/o procaini hydrochlorici 4 % cum ad~ renalino 0,00.5 %.pogesteroni pyridoxini h) drochlorici 2,5 % riboflavini 0,5 ~{, - rubri Congo % A U. V. - streptom) cini -- str)chnini nitrici 0, % - sulfamethylpyrimidini 20 % ~ sulf3.methyhhiazoli 20 % sulfathiazoli 20 % sympaethamini hydrochlorici 6 % sympropamini hydrochlorici 2 % testosteronoli propionici tocopheroli acetici mg 30 Injectio Vita.mini B 2 - zinc-insulini protaminati Isonicazidum J odophthaleinnatrium Jodoxysulfochinolinum Kalium chloratum - rhodanatum - sulfuraturn crudum Kresolum purum I.acca in tabulis Lana ligni Lavandulae f los Linimentum calcis Lini placenta.e farina Menthae crispae folium Menachinonum natrium bisulfutosum Mercamphamidum Methylenum coeruleum l\ethylium paraoxybenzoicum vfethylrosanilinium chloratqm Millefo!ii herba Mucilago ad catheterem N aphthalanum liquidum Natrium aceticum crystallisatum - anilarsonicum - arsenicicum bromatum solutum 33,3 - fluoratum - laurylsulfuricum methylarsonicum phosphoricum acidum pyrosulfurosum thiosulfuricum Nicotamidum Nitrogenium oxydulatum Norcainum Novamidazophenum Novarsen9lum Oestrodienolum Oestrolum propionicum Oleum chamomillae - helianthi - pro injectione - terebinthinae Opium concentratum Oxygenium Paraffinum solidum g-penicillin-kalium g-penicillin -natrium g Penicillin-procainum Pentamethazolum Phenarsoxydum hydrochloricum -- hydrochloricum pro injectione in ampulla Phenisatinum Phenobar biturainatrium Phenylhydrargyrum boricum Ph);sostigminum sulfuricum Pr imulae r adix Pogcsteronurrl Pulvis frangulae cornpositus Pulvis sulfabor icus Pyridoxinum hydrcch!oricum Q.uercus cor tex Riboflavinum Rubrum Congo Rutinum Sacchar imid um Sa po stear íni Senriae fructus Serpylli herba Sera humana pro haemagglutinatione Serum antianthracicum equinum - antirliphthericum bovinum antidiphtherieum equinum antidiphthericum equinum concentratum antidyse.ntericum equinum antigangraeosurn equinum tetra valens antirhusiopathic.l:j.m equinum antirhusiopathicum suillum antiscar latinosum equinum bovinum normale contra anthracem A. U. V. contra aphthas epizooticas ex animaiibus hypeim.munisatione pata tum A U.V. contra choleram avium A U. V. contra febrem canum catarrhalem AU.V. contra pasteurellosem A U. V contra pestem avium A U. V. contra pestem suillam A. U. V. contra pestem suillam et partim (20%) contra rhusiopathiam A. U.V 23

13 Serum contra pestem suillam et rhusiopathiam A. U. V. Tab!etta codeini hydrochlorici g 0,02 ephedrini hydrochlorici g 0,0.5 hexameth:ei--itetramini g 0,5 hydrargyr i oxycyanati g l natrii bromati effervescens g natrii chlorati g 0,9 - contra rhusiopathiam A. U V equinum norma e - huínanum anti-d (anti-rh 0 ) pro diagnosi - ovinum normale Sirupus ferri chlorati oxydulati - IaxanS Solutio calcii sulfllrati - cojophonii - conservans - fuchsini cum resorcino -- jodi acida -- ophthaimica argenti nitrici ophthalnica alropini sulfurici - ophthalmica isotonica - ophthalmica physostigmini salicylici fortiur -- ophthalmica physostigrnini salicylici mitior ophthalmica pilocarpini hydrochlorici ophthalmica resorcn - ophthalrnica zinci sulfurici - sympaethamini hydrochlorici 0 % - sympropamini hydrochlorici 2 % Streptomycinum Strophanthi semen Sulfaguanidinu_m Sulfa methy lpyrimidinum Sulfamethylthiazolum Sulfani!amidum Sulfathiazolum Sympaethaminum Sympropaminum Tabletta acidi acetylsalicylici g 0,5 acidi ascor binici g o, - amidazopheni g 0, I -- amidazopheni g 0, 3 ammonii chlorati alkalisolvens g 0,5 - aneurini mg 5 natrii salicylici alkalisolvens g O,.S. nicotamidi g 0,05 oestrodienoli mg 0,5 - opii concentrati g 0,02 - papaverini hydrochlorici g 0,04 phenacetini g 0,5 - phenobarbiturali g 0,05 - phenobarbiturali g 0, phenolphthaleini g 0,5 pyridoxini hydrochlorici g 0,02 sacchar imidi stdfaguanidini g 0, 5 sulfamethylpyrimidini g 0,5 sulfamethylthiazoli g 0,5 sulfanilamidi g 0,.5 sulfathiazoli g 0,.5 tocopheroli acetici mg.5 Testosteronolum propionicum Tetracainum hyrlrochloricum Tetraclioraeth) ]enum T hyreoideum siccum Tinctua saponariae strophanthi ~ thymi - tor men tillae - váieriapae spirituosa TocopheroJum aceticum Tormentillae rhizoma Toxinum diphthericum pro diagnosi - scarlatinosum assorpttim - scarlatinosum pro díagnosi T r iaethanolaminum T r ichloraethylenun Tubercuiinum ad usum veterinarium - pristinum sine albumoso paratum Vaccinum cholericum _ con tra abortum infectiosum UV A U V. _ contra anthracem A.. - contra anthracem saponno paratum A..U.V. t _ contra _e h o eram avium assorp um A UV.. con. t ra choleram avium bactera avirulentia continens A U V. - contra choleram avium bactera mortua continens A U.. V - contra gangraenam emphysematosam A. U. V.. contra paratyphum Columba um AUV.. contra pestem avium A U V. contra pestem suillam crystalhnovioaceo paratum A U V. contra rabiem A. U., V~ - contra rhusiopa,thiam assorp~um A. u. v.. contra stomatitidem pustulo~am contagiosam ovium. A. U. V ~ contra variolam avium A. U V. - contra variolam ovinam A U., V Vaccinum diphthericum et pertussicum praecipitatum. febris exanthematcae - pertussicum. - scar latinosum et pertusscurn assorptum - staphylococcicum _ t} phosum.. _, typhosum praccptatum, - typhosum; paratyphosum-i\,-b et cholericum _ variolae Vanillinum. Vaselinum album ophthalmcum Veratri rhizoma Vinum album Viride nitens. Virus febris canum catarrhahs A U V Virus pestis suillae A. U. V Vitaminum B 2 Xanthacridinum Zinc-insulinum protaminatum Zincum chloratum solutum 50 % - atropini sulfllrici mg / 3 azopheni coffeini citrici g 0,5 - barbiturali g 0,5. benzpropamini phosphorici mg 5 - carbonis activati g 0,25 - chinini hydrochlorici g 0,25 - c_hinini hydrochlorici g 0,5 chorogenii g I codeini hydrochlorici g 0,0I Unguentum aluminii aceticí tartarici -- hydrargyri mite 0 % infantum naphthalani ophthalmicum a]bum % ophthalmll um flavum I % ophthalmicnm simplex anhydricum ophthalmicum simplex hydrosum - sulfuratum flavum 25

14 B A IV. Magyar Gyógyszerkönyvből át nem vett cikkelyek jegyzéke Acidum benzoicum e resina - - phosphoricum Adeps ~uillus benzoatus Adonidis vernalis herba Ammonium carbonicum Amygdala amara Angelicae radix Anisi stellati fr uctus Anti do tu m ar senici Aqua Amygdalarum amararum P. I - bisdestillata sterilis - Rosae At gentum nitricum fusum Balsamum Tolutanum Bismuthum tannicum Calcium acetylosalicylicum - glycerinophosphoricum Céresinum Chenopodii herba Chininum Ferrum citricuni ammöniatum Collyrium adstringens luteum Cornprimata antirachitica - Strophanthini Condurango cortex; Cr oci stigma Cuprum aluminatum Cylindri Hydrargyri cyanati Dextrinum Emplastrum cantharidatum - diachylon cornpositum - saponatum - sa ponatum salicylatum Emulsio amygdalina Euphorbium Extract-um Chinae fluidum Chinae siccum Colocynthidis siccum Condurango fluidum 26 Extractum Hydrastis fluidum -!I yoscyami siccum - Liquiritiae depuratum aquosumsub~ spissum / - Liquiritiae venale aquosum siccum - Porni ferratum aquosum spissum Scillae siccum Secalis cornuti aquosum siccum Secalis cornuti aquosum subspissum PI. Trífűlii fibrini aquosum spissum) Fasciae e tela amylo imbutae paratae Ferrum carbonicum saccharatum Ferrum lacticum Galeopsidis herba Guajacolum carbonicum Gummi ammoniacum Hydrargyrum chloratum mite sublima. tione paratum - chloratum mite vapore?aratum - cyanatum II ydr as tis canadensis r adix Infusum Rhei Iridis rhizoma Kalium aceticum solutum Kreosotum Linctus gurnmosus Liquor Ferri oxychlorati - Hydrogenii hyperoxydati mercalis Lobeliae herba Magnesium hydroxydatum in aqua Mel depuratum Methylsulfonalum Mixtur a gummosa Naphthalinum. Natrium kakodyhcum :- phosphoricum siccatum Nux moschata O]eum Amygdalae. _ Aurantii florum synthetrcum camphoratum _ phosphoratum _ Rapae raffinatum _ Rosae bulgaricum. _ Santali Indicae orientahs Oxymel scillae Phenochinolinum methylcar boni.cui:i Phenyldimethylpyrazolonum salicylicum Phosphorus Pilulae Ferri jodati Kreosoti ~ Pix Betulae Potio Magnesiae cit;ic~e effer.vescen~.. Pulvis ad aquam alkahno sahnam fort- orem.. - ad aquam alkalino-salinammtbtem _ Barbamidi dentifricius niger gummosus _ Seidlitzensis effervescens Punicae grana ti cor tex Resina Pini Burgundica Saccharinum Sapo durus Sa po medicinalis Spf:cies amar ica.ntes Spiritus aro:natcu~ _ ar omatites e vno Coloniensis -- saponis kalini - Sinapis Sulfür pulveratum.. Svrupus Cerasi nigri Macedonc.~- Cinµamomi Citri - Coffeae manna tus - Menthae - Rhei Tela J odofor miata Tinctura Absinthii composita - Aloes - Cinnamomi - Lobeliae P. L., Tubulus aqua carbolico madens Unguentum acidi borici - adipis lanae - Cerussae - Kaliijodati cumjodo - simplex Vinum Chinae _ Chinino ferratum - Pepsini - Szamorodni _ - Tokajense passum Zedoar iae r hizoma Zingíberis r:hizoma 27

15 B A IV. Magyar Gyógyszerkönyvbi>I át nem vett cikkelyek jegyzéke Acidum benzoicum e resina - phosphoricum Adeps ~uillus benzoatus Adonidis vernalis herba Ammonium carbonicum Amygdala amara Angelicae radix Anisi stellati fr uctus Antidotum arsenici Aqua Amygdalarum amararum P L - bisdestillata sterilis - Rosae Argentum nitr:icum fusum Balsamum Tolutanum Bismuthum tannicum Caicium acetylosalicylicum - glycerinophosphoricum Ceresinum Chenopodii herba Chininum Ferrum citricum ammoniatum Collyrium adstringens luteum Comprimata antirachitica - Strophanthini Con cl ur ango cor tex; Cr oci stigma Cuprum aluminatum Cylindri Hydrargyri cyanati Dexttinum Emplastrum cantharidatum - diachylon compositum - saponatum - saponatum salicylatum Emulsio amygdalina Euphorbium Extract-um Chinae fluidum Chinae siccum Colocynthidis siccum Condurango fluidum 26 Extractum Hydrastis fluidum - H yoscyarni siccum - Liquiritiae depuratumaquosumsub spissum Liquiritiae venale aquosum siccum Pomi ferr atum aquosum spissum Scillae siccum - Secalis cornuti aquosum siccum Secalis cornuti aquosum subspissum PL Trifolii fibrini aquosum spissum] Fascíae e tela amylo imbutae paratae Ferrum carbonicum saccharatum Fer rum Iacticum Galeopsidis herba Guajacolum carbonicum Gurrmi ammoniacum Hydrargyrum chloratum mite sublima. tione paratum - chloratum mite vapore µaratum cyanatum I:I ydr as tis canadensis r adix Infüsum Rhei Iridis rhizoma Kalium aceticum solutum Kreosotum Linctus gumrnosus Liquor Ferri oxychlorati - Hydrogenii hyperoxydati mercalis Lobeliae herba Magnesium hydroxydatum in aqua Mel depuratum Methylsulfonalum Mixtura gummosa Naphthalinum. Natrium kakodyhcum :. phosphoricum siccatum Nux moschata Oleum Amygdalae - Aurantii florum syntheticum - camphoratum - phosphoratum - Rapae r affinatum -~ Rosae bulgaricum - Santali Indicae qrientalis Oxy mel scillae Phenochinolinum methylcar boni.cu:r:i Phenyldimethylpyrazolonum sahcyhcum Phosphorus Pilulae Ferri jodati - Kreosoti Pix Betulae Potio Magnesiae cit!ic~e effer.vescens. Pulvis ad aquam alkahno- sa~nam fortl orem - ad aquam alkalino salinam mitibrem - Barbamidi -~- dentifricius niger -- gummosus - Seidlitzensis effervescens Punicae granati cortex Resina Pini Burgi.Indica Saccharinum Sapo durus Sapo medicinalis Spe:cies amaricantes Spiritus aromaticus aromatites e vino Coloniensis - saponis kalini - Sinapis Sulfur pulveratum,. Syrupus Cerasi nigri.:acedonc Cinµamomi Citri Coffeae manna tus - Menthae - Rhei TelaJodoformiata. Tinctura Absinthii composta - Aloes - Cinnamomi - Lobeliae P, L., Tubulus aqua carbolico madens Unguentum acidi borici - adipis lanae - Cerussae - Kaliijodati cum.jodo - simplex Vinum Chinae - Chinino ferratum - Pepsini Szamorodni. - Tokajense passum Zedoariae rhizoma Zingiberis r.hizoma 27

16 e ;lzo~ gyógyszerek jegyzéke, amelyek a IV M,.. is hivatalosak voltak de készt ""k V Magyar Gyogyszerkonyvben i esu az agyar Gyógyszerkönyvben megvaltozott Alumínium aceticum-tartaricum solutum Aqua Calcis - Cinnamomi spirituosa - Foeniculi - Menthae pipe i tae Chini_num tannicum insipidum Rozsnyay Coffernum cjtricum -- J\atrium benzoicum - Natrium salicylicum Comprimata Nitroglycerini - Phenamidi - Phenolphtaleini - Santonini Elixirium Thymi compositum Emplastrum diachylon Emplastrum Hydrargyri Extractum Belladonnae siccum - Frangulae fluidum - Gent~anae aquösum spissum - Secahs cornutí fluidum P.. I - Strychni siccum In!Usum laxativum Linimentum ammoniatum - saponatum camphoratum Mixtura chloralo-bromata Mucilago gummi arabici - Sa!ep Pasta Zinci - Zinci salicvlata PhenyldimethyÍpyrazo!onum coffeinum citricum Pilulae Ferri carbonici - laxantes Pulvis dentifricius albus 28 Sapo kalinus Solu~io Chinini hydrochlorici.et Urethani n ampullis - Coc_aini novi cum Adrenalino in ampullis - Jodi spirituosa P L -- f\tatrii chlorati physiologica - Strophanthini alcoholica Species laxantes Suppositoria Glycerini - hacmorrhoidalia Syrupus Aurantii Ferri jodati P. I. hyp?phosphorosus compositus Kalu sulfoguajacolici Liquiritiae - simplex Tinctura amara ---- aromatica. - Cantharidis P I. Pomi fer r ata - Valer ianae aetherea Unguentum Argenti nitrici sec Mikulitz - cantharidatum -- diach y Ion Hebr ae - emolliens - Glycerini -- Hydrargyri P, I. - Plumbi tannici -- Stearini -- sulfur atum Vaselinum choíesterinaturn - cum acido bor ico Vinum Rhei D Azon gyógyszer,ekjegyzéke, melyeknek elnevezése az V. Magyar Gyógyszerkönyvben megváltozott A IV. kiadású Gyógyszer könyv nevei: Acidum aceticum dilutum -- arsenicosum - benzoicum s)ntheticum - carbolicum - car bolicum liquefactum - diaethylbarbituricum - hydrochloricum concentratum - hydrochloricum dilutum ti.itricum dilutum - phenylaethylbarbitjficum - sulfi.iricum dilutum Adeps anae anhydricus Aether depur a tus Aethylium aminobenzoicum Ammonium sulfoichthyolicum Aqua dentifricia. Argentum colloidale medicinaie Argentum nitricum crystallisatuni Arsenohenzolum solubile in ampullis Aurantii cortex Baryum sulfllricum praecipitatum purum Benzin nm Bolus alba sterilis Calcium carbonicum praecipitatum Carbamidum bromaethylaceticum Carbamidum bromisovalerianicum Ca:r bo medicipalis Chininum tannicum insipidum Rozsnyay Chloroformium ad usum externum Chorda aseptica Cocainum novum hydrochloric;:um Collemplastrum saponato salicylicum - Zinci oxjdati Compr imata Barbamidi Nitroglyceriní - Par~formaldehydi Az V kiadású Gyógyszerkönyv nevei: Acidum aceticum dilutum 20 % -- arsenicosum anhydricum - benzoicuin Phenolum Phenolum liquefactum Barbituralum Acidum hydrochloricum concentratum 25 o/o Acidum hydrochloricum dilutum 0 % - nitricum dilutum 0% Phenobar bituralum Acidum sulfüricurrl dilutum 0 % Adeps lanae Aether Norcainum Ammoniurfl bitumensulfünicum Spiritus d~ntifricius Argentum colloidale Argentum nitricum Novarsenolum pro injectione in ampulla Aurantii pericarpium Barium sulfuricum Benzinum petrolei Bolus alba Calciun carb~nicum Br onaéetocarbamidum Bronvalerocar baniidum Car bo activatus Chininum tannicum Chloroformium Chorda sterilisata Procainum hydrochloricuro Collemplastrum saponatum salicylaturo - adhaesivum Tabletta bar bamidi g 0, 4 nitroglycerini mg 0,5 - paraformaldehydi g l 29

17 30... n íl Comprimata Phenamidi Phenolphtaleini Santonini Theobromini jodati Thyreoideae Cylindri hydrargyri bichlorati corrosivi Digitalis folium Equiseti arvensis herba Extractum Aloes - Fiiicis maris aethereum subspissum - Gentianae aquosum spissum -- Opii aquosum siccum P. I Fasciáe e tela paratae Ferrum hydrogenio reductum - sesquichloratum solutum Filum sericeum hydrargyrn bichlorato madens Gelatina purissima Homatropinum methylbromatum Hydrargyr um bichloratum ammoníatum - met;iljicum - salicy licum medicinale Intusum laxativum j ala pae radix Kalium hydröcarbonicum - hydrotartaricur:p. - hypermanganicum - sulfoguajaéolicum - Stibium tartaricum Lana Gossypii depurata Liquor Atnmoniae - Ammoniae anisatus - Hydrogenii hyperoxydati concen- tratus Magnesium hyperoxydatum medicinale Naphtolum \Tatrium chloatum purum - hydrocarbonicum Nitroglyceinum spiritu solutun 0eun antírachiticum Aurantii corticis GCranii hispanicum jecoris!viorrhuae Terebinthinae austriacum l ectif icatum I abletta phenamidi g 0,5 pbenolphthae.ni g 0,2 santonini g 0,02.5 theobr omini jodati thyreoidei - hydrargyr :bichlorati g Digitalis purpureae folium Equiseti herba Extractum aloessiccum - filicis maris subspissun - gentianae spissum - opii siccum Fascia e tela parata Ferrum reductum - sesquichloratum solutum 50 % Filurn ser iceurn Gelatina alba Methylhomatropinium bromatum Hydrargyrum amidochloratum Hydrargyrum i\cidum hydrargyro-salicylicum In!Usum sennae compositum.jalapae tuber Kalium bicarbonicum bitartaricum perrnanganicum guajacolsulfonicum Stibium -kalium tartaricurn L ana gossypii Ammonia soluta 9 % Spiritus ammoniatus anisatus Hydrogenium peroxydatum concentratum Magnesium peroxydaturn 2.5 % Naphtholum-/) Natrium chloratum - bicarbonicum Nitroglyceinum solutum ~~ CalciferoJum solutum Oleum aurantii - geranii - jecoris a!?elli -:- terebinthinae rectificatum Ononidis spinosae radix Opium Pasta Zinci Pasta Zinci salicylata Phenyldimethylpyr~zolonurn _ arnidodimethyhcum _ coffeinum citricum Pilulae Ferri carbonici - laxantes Pix Juniperi oxycedri Pul~is ad aquam alkalino-sulfato salinam - asperginis infantur;i \ Liquiritiae compostus Opii et Ipecacuanhae compositus P. I. Resina J alapae Saccharum Saccharum lactis Saccharum u vae Sebum ovile Serum antidiphthericum Serum antitetanicum Solutio Adrenalini hydrochlorici - Arsenica!is Fowleri P. I.. _ Chinini hydrochlorici et Uretham in ampullis. -- Cocaini novi cum Andr enahno in ampullis --- extracti Hypophyseos e lobo posteriore in ampu~lis Insulini in ampulis - Natrii ch!orati physiologica - Strophanthini alcoholica., Species antiasthmaticae ad fumgatonem - diureticae - laxa_ntes Strophanthinum-g Suppositoria Glycerini - haemorrhoidalia S)rrupus Aurantii - Ferri jodati P. I, - hypophosphorosus compostus - Kalii sulfoguajacolici. - Liquiritiae - Rubi Idaei - simplex Tanninum albuminatum keratinatum Tela depurata I erebinthina Veneta Ononidis r-adix Opium nativum Pasta zin-cí oxydati -: zinci oxydati salicylata Azophenum Amidazophenum Azophenum coffeir;~m citricum Pilula ferri carbonc - Iaxans Pix juniperi Pulvis Caroli Pulvis sparsorius infantum Pulvis $Cnnae compostus Pulvis opii et ipecacuanhae J ala pae res_ina Saccharosum Lactosum Glucosum Sebum, Serum antidiphthericum equnum Serum antiteta;í~um equinur:i. o Solutio adrenahni hydzochlorc 0, 0 - arsenicalis Injectio chinini hydrochlorici 30 % et urethani 30 % procaini hydrochlorici 2o/ 0 cum adrenalino 0,005% hypophyseos partis posterioris - insulini SŰiutio natrii chlorati isotonica _ strophanthini 0,5 ~o.. _. Species antiasthmatica ad fumgatonem -.diuretica - laxans G-Strophanthinum.. Suppositorium glycermt _ haemorrhoidale Siruptis aurantii ferri jodati oxydulatt. hypophosphorosus ~o;npostus kalii guajacolsulfonc liquiritiae rubi idaei simpex e \lbumen tannicun Tela Terebinthina laricina 3

18 Thymi herba Tinctura Gallarum Unguentum Argenti nitrici sec Mikulitz - cantharidatum ~ diachylon Hebrae - Hydrargyri P. I. - sulfuratum V aler ianae r adix Vaselinum cum acido borico Thymi vulgar is herba Tinctura gallae U!lguentum argenti nitrici -- cantharidatuin veterinarium -- diachylon - hydrargyri 30 % - sulfuraturii fuscum v alerianae radix et rhizoina Vaselinum acidi borici E Az V. Magyar Gyógyszerkönyv és a Nemzetközi Gyógyszerkönyv azonos készítményeinek a két gyógyszerkönyvben használt latinos nevei 32 Az V. Magyai: Gyógyszerkönyvben használt latinos név : Acidum arsenicosum anhydricum Acidum hydrochloricum concentratissimum Aciphenochinolinu m Adrenalinum basicum Aether ad narcosim Aether chloratus Alcohol trichlorisobutylicus Allylbar biturnlum Amidazophenum Aqua destillata Pro injectione Ammonium bitumensulfonicum Amylium nitrosum An~µrinum hydrochloricum Apomorphinurii h.ydrochloricum Argentum nitriculn Atropinum sulfuricum Azophenum Bar bitur alnatr ium Bar bituralum.barium sulfuricum Benzpropaminum (phosph0icum) J3enzylalkylanmonium chloratum Eenzylium benzoicum Bismuthum subnitricun Bismuthum Subsalicylicum Calcium gluconicun Calcium lacticum Carbamylcholinum chloratum Carboncum tetrachloratum níedicinale Chinacr inum Chinidinum sulfuricum Chininum hydrochloricum Chininum sulfuricuni Chloralum hydratum Chloroformiurn ad narcosim 3 G;ónszcrkön)v I, i}" A Nem.zetközi Gyógyszerkönyvben használt latinos név: J\rsini Trioxydum. Acidum H ydrochloricum Cinchophenum i\.dren~jinum Aether Anaesthesicu~ Aethylis Chlm idum Chlorg]:iut.anolum Allobarbitalum Amidopyrinum Aqua pro Injectione I,chtammolum Amylis Nitris Thiamini H ydr ochlorid um Apomorphini Hydrochlmidum Argenti Nitras Atropini Sulfas Phenazonum Barbitalllm Natricurn Barbiialum Barii Sulfas Amphetamini (Sulfas) Benzalkonii Chloridum Benzylis Benzoas Bismuthi Subnitras Bismuthi Subsalicylas C3.Icii Gluconas Calcii Lactas Car bacholinum Car bonei Tetr achloridum Mepacr ini (H ydrochloridum) Quinidini Sulfas Quinini Hydrochloridum - Sulfas Chlorali H ydr as ChlorofOrmium _.i\naesthesicum 33

19 34 Cocaínum hydrochloricum Codeinum phosphoricum Coffeinum natrium benzoicum Coffeinum natrium salicylicum Cor ae~hamidum - Dicumar~i~ ~, Digitalis purpureae folium Diphentoin (natrium) -Ephedrinum hydrochloricum Ergotaminum tartaricum Ferrum sulfuricum oxydulatum F ilicis mar is r hizoma Formaldehydum solutum Gametocidum Gucosuln Glycerinum Qg!l:a_dotrop~ chorionicurn (ex urina) GonaO.btropnum e sero Heparinum solubile Hexamethylentetraminum Hexobarbituralnatrium Hexobar bituralum liomatropinum hydrobromicum Hydprgyrum amidochloratum bichloratum corrosivum bijodatum rubrurn chloratum mite oxycyanatum oxydatum flavum Hypophyseos partis posteioris extractum Injectio adrenalini hydrochlorici atropini sulfurici -- bismuth.i ~ubsalicylici oleosa - calcii gluconici - toffeini natr ii benzoici coffeini natrii salicylici - glucosi - ergotamini tartarici - hypophyseos partis posterioris menachinoni morphini hydrochloriti natrii salicylici papaverini hydrochlorici pentamethazoli - grpenicillin-procaini oleosa -- procaini hydrochlorici -- sulfamethylpyrimidini sulfathiazoli testosteronoli propionici Cocaini HydrochÍoridum CMeini Phosphas Coffeinum et Natrii Benzoas Coffeinum et Natrii Salicylas Nicethamidum - " ~ -~~..-o ~. ~_,._,.._ Dicoumarolum Digitalis folium Phenytüinum Ephedrini Hydrochloridum Ergotamini Tartras Ferrosi Suifas Filix ri:ias Solutio Formaldehydi Pamaquinum Dextrosum Glyceolum Gonadotrophinum Chorionicum d--~dótrophillum Sericum Heparinum Methenaminum Hexobarbitalum Natricum Hexobarbitalum Homatropini Hydrobromidum, Hydrargyri Amidochloridum Bichlo idum Jodídum Rubrum Subchloiidum Oxycyanidum Oxydum Flavum Pituitariu~ Posterius Injectio Adrenalini Atropini Sulfatis Bismuthi Subsalicylatis Calcii Gluconatis Coffeini et Natrii Benzoatis. Coffeini et Natrii salícylatis Dextrosi Ergotami:µ.i Tartratis Pituitarii Posterioris Menadioni Mophini - Na tr ii Salicy la tis - Papaverini Hydrochloridi - Pentetrazoli -- Procaini Benzylpenicillini oleosa - J?r ocaini H ydr ochlor idi,_ Súlfamerazini Natrici Sulfathiazoli Natrici Testosteroni Propionatis Jodophthaleinnatrium.Jodoxysulfochinolinum Kalium bromatum guajacolsulfonicum hyd oxydatum jodatum Kresolum purum Menachinonum natrium bisulfurosum Morphinum hydrochloricum Natrium bromatum - chloratum citricum jodatum nitrosum pyrosulfur osum -- salicy lic. urn Nicotamidum Nitrogenium oxydulatum Norcainum Novarsenolum Oestr adienolum Oleum chenopodii PapaVerinum hydrochloricuni. g-penicillin-procainum Pentamethazolum Phenarsoxyduni hjdrochloricum Phenobarbituralnatrium Phenobarbituralum Phenylhydrargyrum boricum Physostigminum salicylicum Physostigminum sulfuricúm Procainum hydrochloricum Pyridoxinum hydrochloricum Serum antidiphthericum bovinum - antidiphthericum equinum Serum antitetanicum equinum Solutio natrii chlorati isotonica SpirituS concentratissimus - dilutus Stibium-kalium tartaricum g-strophanthinum Strychninum nitricum Sulfamethylpyrimidinum Tabletta. - acidi acetylsalicylicí - acidi ascor binici amidazopheni Jodophthaleinum Natricum ChiniofOnum Kalii Bromidum Sulfoguaiacolum Ka!ii Hydroxydum -.Jodidum Cresolum Menadionum Natrii Bisulfis Morphini Hydrochloridurn Natrii Bromidum Chloridum Citras.Jodidum Nit{is - Metabisulfis - Sa!icyl<ts Nicotinamidum Oxydum _Nitr osum Aethylis Aminobenzoas Neoarsphenaminum Oestradiolun Aetheroleum Chenopodii Papaverini Hydrochloridum Procaini Benzylpenicillinum Pentetr azolum Oxyphen~rsini Hydrochloridum Phenobarbitalum Natricum Phenobarbitalum Phenylmercuri Boras Physostigmini Salicylas Physostigmini S:ulfas Procaini Hydrochloridum Pyridoxinii Chloridum Serum Antidiphthericum --- Antitetanicum Solutio Natrii Chloridi Isotonica Aethanolum - Dilutum Stibii et Kalii Ta tras Onabainum Strychnini Nitras Sulfamerazinum Compressi.. - Acidi Acetylsalrcylrcr - Acidi Ascorbinici - Amidopyrini 3* 35

20 Tabletta aneurini - atropiri.l sulfurici - barbituali - ephedrini hydrochlorici - nitroglycerini - nicotamidi - oestradienoli - phenobar bitur ali - santonini - sulfaguanidini - sulfanilamidi - sulfathiazoli / Testosteronolum propionicum T etr acain um hydr ochlor icum Tetrachloraethylenum Theobrominum natrium salicylicurn Vitaminum B 2 Xanthacridinum Compressi Thiamini Hydr9chloridi - Atropini Sulfatis - Barbitali - Ephedrini Hydrochloridi - Glycerylis Trinitratis - Nicotinamidi - Oestadioli - Phene>bar bitali - Santonini - Su!faguanidini - Sulfanilamidi - Sulfathiazoli Testosteroni Propionas Tetracaini Hydrochloidum Tetrachlooaethylenum Theobrominum Natricum et Natrii Salicylas Cyanocobalaminum Acriflavinii Chloridum ALAPELVEK Gyógyszernek tekintünk minden olyan anyagot, melyet gyógyászati cél elérésére valamilyen módon az élé) szervezetbe juttatu nk. Gyógyászati célnak tekintjük a. betegség megelőzését is A gyógyszerkönyv célja az ország gyógyszerellátás~nak egységesítése E cél elérésére a gyógyszerkönyv a legfontosabb és leghasználatosabb gyógyszerek, néhány a gyógyszerek előállítására használt anyag, továbbá sebészeti kötözőszer és segédanyag, egyes betegségek felismerésére szolgáló kórjelző készítmény leírásán kívül a füntosabb gyógyszeralakok elkészítési módját tartalmazza. Ugyanakkor euárásokat közöl a gyógyszer-alapanyagok és kész gyóg) Szerek ~tb jóságának_ és tisztaságának ellenőr~ zésére. i\. gyógyszerkönyv ezek szeint né]külö.zhetetle segédköll}ve a ~ógyszertáraknak: a gyógysz~l:áraknak és üzenek:µek, a gyógyszerellátást ellenőző mindenmtéz:" ménynek- és i~ ~----- _i\i V. vagy:ir--g)tog yszerkönyv a vizsgálat negkönnyítésére az egyes gyógyszeek «Tájékoztató gyor svizsgálat» át is bevezette E vizsgálati mód célja a vizsgálat leegyszerűsítése azokban az esetekben, midőn má vizsgált gyógyszerek ellenőrzésére \;an szükség A gyógyszerkönyv beosztisa 36.A. gyógyszerkönyvbe felvett gyógyszerek és kérnszerek számának negnöveked_ése, to\-ábbá a kvalitatív és kvantitatív jellegű vizsgálatok nagy száma, valamint új fizikai, kémiai, miktoszkópiai, bakt~riológiai és biológiai vizsgáló módszerek bevezetése a gyógyszerkön yv anyagának az eddigitől eltérő csopo tosítását tették szükség~ssé A gyógyszerkönyv-új célkitűzéseinek rnegfelelöen külön kötetben (I kötet, Altalános Rész) foglalja össze a gyógyszeek készítésére és minőségére vonatkozó általános jellegű előírásokat és az általános jellegű vizsgáló módszereket az ezekhez taitozó, valamint a gyógyszerek adagolására vonatkozó táblázatokat, stb. A gyógyszerkönyv II. és III kötetei az egyes gyógyszereket tárgyaló cikkelyeket tartalmazzák a következő beosztásban: [. Kémiai készítmények. II. Zsiradékok, viaszfélék és hasonló állonányt,í anyagok IIL Illó-olajok,. I\T, Növényi és állati drogok V Gilenusi készítinények \li.. Embergyógyászati oltóanyagok VII _!\.llatgyógyászati oltóanyagok. /III. SebészetÍ kötözőszerek.. t\z egyes csoportokon belül a cikkelyek gyógyszeészi latin ne\;ük s2einti névsorban következnek. Az Á ltalános Ré.sz, az Alapelvek és az.a.ltalános - Tudnivalók ismertetése, majd a fizikai alapfogalmak és mérések leírása után az egyes gyógyszercsoportokat és azok vizsgálatát a fenti sorrendben tárgyalja. A vizsgálatok az ellenőrzés módja szerint fjz,ikai, kémiai, mikroszkópiai, bakteriológiai és biológ_~~i-.jeilegűek. _&.. vizsgáló eljárások 37

I. kötet. 7.3 Megjelölés alfejezet (74. oldal), az utolsó bekezdés kivételével

I. kötet. 7.3 Megjelölés alfejezet (74. oldal), az utolsó bekezdés kivételével Az Országos Gyógyszerészeti Intézet Közleménye a VII. kiadású Magyar Gyógyszerkönyvnek a Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának hatályba lépése után alkalmazandó rendelkezéseiről Az egészségügyi miniszter

Részletesebben

ALUMINIUM ACETICUM TARTARICUM SOLUTUM (Ph. Hg. VII.)

ALUMINIUM ACETICUM TARTARICUM SOLUTUM (Ph. Hg. VII.) 1/c. ALUMINIUM ACETICUM TARTARICUM SOLUTUM (Ph. Hg. VII.) Aluminii sulfas solutum 25% Aqua purificata Calcii carbonas Acidum aceticum dilutum 20% Acidum tartaricum 300,00 g 605,00 g 36,00 g 135,00 g qu.s.

Részletesebben

1. számú melléklet 5. rész. Táblázatok és grafikonok

1. számú melléklet 5. rész. Táblázatok és grafikonok 1. számú melléklet 5. rész Táblázatok és grafikonok 1 2 3 A gyógyszerek felnőttkori adagjai Név Acenocumarolum a kezelés első napján 16 28 mg, a kezelés második napján 8 16 mg Legnagyobb adag Szokásos

Részletesebben

1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről

1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.

Részletesebben

V MAGYAR GYOGYSZERKÖNYV PHARMACOPOEA HUNGARJCA V. (ADDENDUM)

V MAGYAR GYOGYSZERKÖNYV PHARMACOPOEA HUNGARJCA V. (ADDENDUM) V MAGYAR GYOGYSZERKÖNYV PHARMACOPOEA HUNGARJCA V. (ADDENDUM) ' PHARMACOPOEA HUNGARICA MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV 954 954 EDIIIO V V KIAD \S ADDENDUM 958 ADDENDUM 958 MEDICINA B U D A P E S T, 9 5 8 MEDICINA

Részletesebben

GYÓGYSZER- ANYAG MINISÉGE KÉMIAI GYÓGYSZERANYAGOK, ZSIRADÉKOK ÉS HASONLÓ ÁLLOMÁNYÚ ANYAGOK

GYÓGYSZER- ANYAG MINISÉGE KÉMIAI GYÓGYSZERANYAGOK, ZSIRADÉKOK ÉS HASONLÓ ÁLLOMÁNYÚ ANYAGOK Az Országos Gyógyszerészeti Intézet 1/2009- MAG sz. Közleménye a magisztrális gyógyszerkészítéshez felhasználható kémiai gyógyszeranyagok, zsiradékok, viaszfélék, növényi drogok, illóolajok és gyógyszerkészítmények

Részletesebben

GYÓGYSZER- ANYAG MINŐSÉGE KÉMIAI GYÓGYSZERANYAGOK, ZSIRADÉKOK ÉS HASONLÓ ÁLLOMÁNYÚ ANYAGOK

GYÓGYSZER- ANYAG MINŐSÉGE KÉMIAI GYÓGYSZERANYAGOK, ZSIRADÉKOK ÉS HASONLÓ ÁLLOMÁNYÚ ANYAGOK GYEMSZIOGYI1/2013MAG számú közlemény a GYEMSZIOGYI Főigazgatóság magisztrális gyógyszerkészítéshez felhasználható kémiai gyógyszeranyagok, zsiradékok, viaszfélék, növényi drogok, illóolajok és gyógyszerkészítmények

Részletesebben

GYÓGYSZER- ANYAG MINŐSÉGE KÉMIAI GYÓGYSZERANYAGOK, ZSIRADÉKOK ÉS HASONLÓ ÁLLOMÁNYÚ ANYAGOK

GYÓGYSZER- ANYAG MINŐSÉGE KÉMIAI GYÓGYSZERANYAGOK, ZSIRADÉKOK ÉS HASONLÓ ÁLLOMÁNYÚ ANYAGOK GYEMSZIOGYI8/2013MAG számú közlemény a GYEMSZIOGYI Főigazgatóság magisztrális gyógyszerkészítéshez felhasználható kémiai gyógyszeranyagok, zsiradékok, viaszfélék, növényi drogok, illóolajok és gyógyszerkészítmények

Részletesebben

FORMULÁÉ NORMALES. SZA B VANYpS, VÉNYMINTÁK. E G É S Z S e G U G Y I K I A D Ó . B 7 Z?.4'P BJ T 1' 9 5 4

FORMULÁÉ NORMALES. SZA B VANYpS, VÉNYMINTÁK. E G É S Z S e G U G Y I K I A D Ó . B 7 Z?.4'P BJ T 1' 9 5 4 FORMULÁÉ NORMALES SZA B VANYpS, VÉNYMINTÁK. B 7 Z?.4'P BJ T 1' 9 5 4 E G É S Z S e G U G Y I K I A D Ó FORMULÁÉ NORMALES SZABVÁNYOS' VÉNYMINTÁK SZERKESZTETTE AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM ÁLTAL * KIJELÖLT

Részletesebben

+ ACIDUM ACETICUM GLACIALE (Ph. Hg.VIII.)

+ ACIDUM ACETICUM GLACIALE (Ph. Hg.VIII.) TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁLATOK Jelen közlemény a magisztrális gyógyszerkészítésben felhasználható gyógyszeranyagok azon csoportjának tájékoztató vizsgálatait tartalmazza, melyek a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben,

Részletesebben

Hatás tani csoportosítás ------------- : -------------- Szabványos vényminták. Alkatrészek szerinti tartalomjegyzék

Hatás tani csoportosítás ------------- : -------------- Szabványos vényminták. Alkatrészek szerinti tartalomjegyzék Hatás tani csoportosítás ------------- : -------------- Szabványos vényminták Alkatrészek szerinti tartalomjegyzék FORMULÁÉ NORMALES SZABVÁNYOS VÉNYMINTÁK A m. kir. belügyminiszter 189.549/1939. B. M.

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos!

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos! Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Zboray Bertalan A Magyar Gyógyszerkönyv száz éve

Zboray Bertalan A Magyar Gyógyszerkönyv száz éve Zboray Bertalan A Magyar Gyógyszerkönyv száz éve Forrás: Orvostörténeti Közlemények Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 71 72. (1974) pp. 95 111. A MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV" SZÁZ ÉVE ZBORAY

Részletesebben

RECEPTURA. 5. Rp. Solutionis merbromini FoNo dosim No I (unam) M.D.S.: Külsőleg. antimikróbás ecsetelő. Égett betegeknél pörkösítő.

RECEPTURA. 5. Rp. Solutionis merbromini FoNo dosim No I (unam) M.D.S.: Külsőleg. antimikróbás ecsetelő. Égett betegeknél pörkösítő. RECEPTURA I. FONO-s receptek 1. Rp. Spiritus salicylati FoNo M.D.S.: Külsőleg. 2%-os szalicilsavas alkohol. 2. Rp. Solutionis Castellani FoNo M.D.S.: Külsőleg. Ecsetelésre. 3. Rp. Solutionis Castellani

Részletesebben

AZ V.. KIADASú MAGYAR GYOGYSZERKONYV ADDENDUMA

AZ V.. KIADASú MAGYAR GYOGYSZERKONYV ADDENDUMA 1958. szeptem'ber GYÓGYSZERÉSZET 197 adattal megvilágítani Az USA-ban 1900-ban événte 30 felett volt a.100 ezer lakosra eső tífüszbetegek száma1ánya I~z a. szám 1944-re 0,4-Ie szállt le, tehát csaknem.

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Gyógyszerkészítéstani alapismeretek, gyógyszerformák

Gyógyszerkészítéstani alapismeretek, gyógyszerformák Gyógyszerkészítéstani alapismeretek, gyógyszerformák I. folyékony készítmények /oldat, emulzió, szuszpenzió, cseppek, helyi alkalmazású cseppek - nevezéktan 2016 Propedeutika Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1586/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Halászati és Öntözési Kutatóintézet Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium (5540

Részletesebben

Propedeutika előkészítés, bevezetés

Propedeutika előkészítés, bevezetés Propedeutika előkészítés, bevezetés Receptek: Formula magistralis Formula officinalis Formula normalis Fromula originalis Formula nosocomialis Fontosabb szakkönyvek, folyóiratok; Gyógyszernormatívumok

Részletesebben

Gyógyszerészi kémia gyakorlatok tematikája III. évfolyam I. félév 2016/2017. tanév

Gyógyszerészi kémia gyakorlatok tematikája III. évfolyam I. félév 2016/2017. tanév Gyógyszerészi kémia gyakorlatok tematikája III. évfolyam I. félév 2016/2017. tanév GYAKORLAT IDŐPONTJA ELŐKÉSZÍTŐK 1. hét 09.05-07. Rácz Ákos 2. hét 09. 12-14. Rácz Ákos 3. hét 09. 19-21. Rácz Ákos A GYAKORLAT

Részletesebben

8. Gyógyszerrendelés

8. Gyógyszerrendelés 1 8. Gyógyszerrendelés Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi Farmakográfia: a gyógyszertan azon ága, amely a receptírás szabályait foglalja magába. Recept (vény): az orvos által írásban

Részletesebben

Fitoterápia a háziorvoslásban

Fitoterápia a háziorvoslásban Dr. Csupor Dezsô NEMCSAK GYÓGYSZER Fitoterápia a háziorvoslásban Emésztôszervi bántalmak, megbetegedések terápiája II. Dr. Csupor Dezsô Szegedi Tudományegyetem, Farmakognóziai Intézet Az emésztôszervi

Részletesebben

Zsírok, zsíros olajok, viaszok Ricini oleum virginale, Ricinusolaj Helianthi annui oleum, Napraforgóolaj Lini oleum virginale, Lenolaj Oleum jecoris,

Zsírok, zsíros olajok, viaszok Ricini oleum virginale, Ricinusolaj Helianthi annui oleum, Napraforgóolaj Lini oleum virginale, Lenolaj Oleum jecoris, TARTALOM Bevezetés 1 A gyógynövény- és drogismeretffarmakognózia)tárgya 2 A drogok nevezéktana 2 A drogként felhasznált növényi részek 2 A növények anyagcsere folyamatai 5 Vadon termő gyógynövények 14

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK

GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 2011. július GYÓGYSZERÉSZET 411 GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK Gyógyszerészet 55. 411 415; 418 421. 2011. A székelyudvarhelyi Solymossy gyógyszerészek gyógyszertárából fennmaradt Manualis vénygyűjteménye

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1111/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. Környezet- és vízminõségvédelmi osztály Laboratórium (3527 Miskolc, József Attila u.

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1183/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A GW-Borsodvíz Közüzemi Szolgáltató Kft. Központi Laboratórium (3527 Miskolc, Tömösi u. 2.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat. ALPHA Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZET A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG LAPJA

GYÓGYSZERÉSZET A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG LAPJA GYÓGYSZERÉSZET A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG LAPJA Eredeti magyar gyógyszerek A TAR TA LOM BÓL A patikai gyógyszer készítés segédanyagairól A magisztrális gyógyszerkészítés és a Rectodelt-ügy

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1375/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Somogy megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszerkiadó szakasszisztens szakképesítés. 2437-06 Gyógyszerkiadás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. február 06.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszerkiadó szakasszisztens szakképesítés. 2437-06 Gyógyszerkiadás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. február 06. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

2400-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerkészítéssel kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli feladatai

2400-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerkészítéssel kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli feladatai 1. feladat: Gyermek szakrendelő védőnői arra kérik, hogy ismertesse számukra a gyógyszerek eltartására, házi tárolásra, gyermekadagolásra vonatkozó ismereteket, különös tekintettel az antibiotikum tartalmú

Részletesebben

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1612/2009 számú akkreditált státuszhoz A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamû Kft. Minõségvizsgáló Laboratórium (7400 Kaposvár, Dombóvári út 0325 hrsz.)

Részletesebben

Kollokviumi kérdések 2012. Gyógyszertechnológia III. év

Kollokviumi kérdések 2012. Gyógyszertechnológia III. év Kollokviumi kérdések 2012. Gyógyszertechnológia III. év a.) A gyógyszerforma fogalma, csoportosítása. A gyógyszerkészítmények minőségi követelményei. b.) Orrcseppek, fülcseppek készítésének általános szempontjai.

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1498/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A Károly Róbert Kutató-Oktató Kht. Laboratóriuma (3213 Atkár, Tass-puszta hrsz. 0165.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

Gyógyszerészi Közlöny 1900. évfolyam éves tartalomjegyzék

Gyógyszerészi Közlöny 1900. évfolyam éves tartalomjegyzék Gyógyszerészi Közlöny 1900. évfolyam éves tartalomjegyzék Agnelli Új fajú borsos menta termesztése 180 József Balás József A t. Házból 388 Bauer József A kinin keserű izének elfödése citromlével 445 Bíró

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos!

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos! Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia A tételek: Elméleti témakörök Általános kémia 1. Az atomok szerkezete az atom alkotórészei, az elemi részecskék és jellemzésük a rendszám és a tömegszám, az izotópok, példával az elektronszerkezet kiépülésének

Részletesebben

Gyógyszerészi Közlöny 1899. évfolyam éves tartalomjegyzék

Gyógyszerészi Közlöny 1899. évfolyam éves tartalomjegyzék Gyógyszerészi Közlöny 1899. évfolyam éves tartalomjegyzék Panasz az új miniszteri rendeletek ellen 596 Bálint Lajos Az acetilénről 261 Botos Kornél A káliumbijodátról 391, 408 Buzinkay László A gyógyszertári

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-2-2001/52 számú előírás Az élelmiszerekben használható édesítőszerek tisztasági követelményei (Módosítás) Specific criteria of purity concerning sweeteners

Részletesebben

ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM

ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM TAN. HÉT 1., 8-14. 2., 15-21. 3., 22-28. ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás. Alapvető

Részletesebben

Gyógyszertári asszisztens labor- és gyógyszerkészítési feladatai

Gyógyszertári asszisztens labor- és gyógyszerkészítési feladatai Egészségügyi szakmacsoport Gyógyszertári asszisztens Modulszám: 2400-06 Csontné Náray Szilvia Gyógyszertári asszisztens labor- és gyógyszerkészítési feladatai Munkafüzet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2007 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület KIEGÉSZÍTÕ RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1548/2007 számú akkreditált státuszhoz A Kecskeméti Fõiskola Kertészeti Fõiskolai Kar Környezettudományi Intézet - és Növényvizsgáló Laboratórium

Részletesebben

Az Analitikai kémia III laboratóriumi gyakorlat (TKBL0504) tematikája a BSc képzés szerint a 2010/2011 tanév I. félévére

Az Analitikai kémia III laboratóriumi gyakorlat (TKBL0504) tematikája a BSc képzés szerint a 2010/2011 tanév I. félévére Az Analitikai kémia III laboratóriumi gyakorlat (TKBL0504) tematikája a BSc képzés szerint a 2010/2011 tanév I. félévére Oktatási segédanyagok (a megfelelő rövidítéseket használjuk a tematikában): P A

Részletesebben

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK A HIDROFILT Analitikai Laboratórium a mintavételt, helyszíni- és laboratórium vizsgálatokat szabványok és validált egyedi módszer szerint végzi. mintavétele laboratóriumi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1157/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Laboratórium (8900 Zalaegerszeg, Külterület 0940/7 hrsz.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁLATOK

TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁLATOK TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁLATOK Jelen közlemény a magisztrális gyógyszerkészítésben felhasználható gyógyszerkészítmények tájékoztató vizsgálatait tartalmazza. Ezen készítmények jelentős része nem rendelkezik Ph.

Részletesebben

A magyarországi hulladékösszetétel alakulása. vizsgálati tapasztalatok

A magyarországi hulladékösszetétel alakulása. vizsgálati tapasztalatok FKF ZRt. Környezetvédelmi osztály A magyarországi hulladékösszetétel alakulása vizsgálati tapasztalatok XV. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai fórum és kiállítás 2008.Április 22-24. Szombathely A hulladékbegyűjtéshez,

Részletesebben

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Szín (látszólagos) MSZ EN ISO 7887:2012 4. Szag Íz MSZ EN 1622:2007 M:C MSZ EN 1622:2007 M:C Ammónium MSZ

Részletesebben

ANALITIKAI KÉMIA. Oktatási segédanyag. Kvantitatív analitikai kémiai laboratóriumi gyakorlathoz. Szerkesztő: Farkas Etelka és Lente Gábor

ANALITIKAI KÉMIA. Oktatási segédanyag. Kvantitatív analitikai kémiai laboratóriumi gyakorlathoz. Szerkesztő: Farkas Etelka és Lente Gábor ANALITIKAI KÉMIA ktatási segédanyag Kvantitatív analitikai kémiai laboratóriumi gyakorlathoz Szerkesztő: Farkas Etelka és Lente Gábor Debreceni Egyetem, Tudományegyetemi Karok, Szervetlen és Analitikai

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1773/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Laboratórium (7634 Pécs, Pázmány

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos!

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos! Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV (PHARMACOPOEA HUNGARICA) MÁSODIK KIADÁSÁNAK ISMERTETÉSE. 1 ) Dr. Maizner János egyetemi tanártól.

A MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV (PHARMACOPOEA HUNGARICA) MÁSODIK KIADÁSÁNAK ISMERTETÉSE. 1 ) Dr. Maizner János egyetemi tanártól. A MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV (PHARMACOPOEA HUNGARICA) MÁSODIK KIADÁSÁNAK ISMERTETÉSE. 1 ) Dr. Maizner János egyetemi tanártól. l ) Előadatott az 1888 október hó 19- és november hó 30-iki orvosi szakülésen.

Részletesebben

Forrás: http://www.doksi.hu

Forrás: http://www.doksi.hu 1. feladat: Gyermek szakrendelő védőnői arra kérik, hogy ismertesse számukra a gyógyszerek eltartására, házi tárolásra, gyermekadagolásra vonatkozó ismereteket, különös tekintettel az antibiotikum tartalmú

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1051/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Szegedi Vízmű Zrt. Környezetvédelmi osztály (6724 Szeged, Kátay u. 21. és Szeged

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület

Nemzeti Akkreditáló Testület Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1497/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A AGROLABOR-Z Agrokémiai és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszerkiadó szakasszisztens szakképesítés. 2437-06 Gyógyszerkiadás modul. 1. vizsgafeladat. 2010 december 06.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszerkiadó szakasszisztens szakképesítés. 2437-06 Gyógyszerkiadás modul. 1. vizsgafeladat. 2010 december 06. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Reagensek kémiai tesztkészletekhez

Reagensek kémiai tesztkészletekhez Ammónia (édesvíz), Nessler kolorimetriás HI 3824-025 Készlet 25 méréshez (NH 3 -N) Ammónia (édesvíz), Nessler kolorimetriás HI 38049-100 Készlet 100 méréshez (NH 3 -N) Ammónia (sósvíz), Nessler kolorimetriás

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1157/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Laboratórium (8900 Zalaegerszeg, Külterület

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma 2015. november 5 (csütörtök) 6 (péntek) MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Székháza Miskolc, Erzsébet tér 3. Gépipari Tudományos Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Szilárd gyógyszerformák II. 1. bevont/bevonat nélküli tabletták pezsgőtabletták oldódó tabletták szájüregben alkalmazható tabletták stb.

Szilárd gyógyszerformák II. 1. bevont/bevonat nélküli tabletták pezsgőtabletták oldódó tabletták szájüregben alkalmazható tabletták stb. I. Tabletta, drazsé Szilárd gyógyszerformák II. 1. Hatóanyag(ok) általában egyszeri dózisát tartalmazó, szilárd, többnyire per os bevételre szánt gyógyszerkészítmény. Például: Kisállat: Nagyállat: bevont/bevonat

Részletesebben

Szervetlen kémia laboratóriumi gyakorlat és szeminárium tematikája TKBL0211. (Vegyészmérnök BSc hallgatók részére, 2011/2012. II.

Szervetlen kémia laboratóriumi gyakorlat és szeminárium tematikája TKBL0211. (Vegyészmérnök BSc hallgatók részére, 2011/2012. II. Szervetlen kémia laboratóriumi gyakorlat és szeminárium tematikája TKBL0211 (Vegyészmérnök BSc hallgatók részére, 2011/2012. II. félév) No. (hét) szeminárium 8-9/9-10h, D404 helyiség Időbeosztás (1. negyedév):

Részletesebben

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0991/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Sillabusz az Orvosi kémia szemináriumokhoz 3. Szervetlen vegyületek nevezéktana

Sillabusz az Orvosi kémia szemináriumokhoz 3. Szervetlen vegyületek nevezéktana Sillabusz az rvosi kémia szemináriumokhoz 3. Szervetlen vegyületek nevezéktana Pécsi Tudományegyetem Általános rvostudományi Kar 2010/2011. 1 Szervetlen vegyületek nevezéktana A vegyületek megadhatók:

Részletesebben

Általános drogismeret alapjai

Általános drogismeret alapjai Általános drogismeret alapjai Növényi drog 1. A felhasznált gyógynövény legtöbb hatóanyagot tartalmazó része, amelyet többnyire szárítással tartósítanak és esetleges hámozáson, tisztításon, aprításon kívül

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola A versenyző kódja:... VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A gyógyszerészi szakirodalom, Gyógyszerkönyvek, FoNo /orvosi-gyógyszerészi/

A gyógyszerészi szakirodalom, Gyógyszerkönyvek, FoNo /orvosi-gyógyszerészi/ A gyógyszerészi szakirodalom, Gyógyszerkönyvek, FoNo /orvosi-gyógyszerészi/ Propedeutika Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet 2016 Szakkönyvek - tankönyvek - enciklikák - közlönyök - folyóiratok

Részletesebben

Gyógyszerreklám-felügyeleti határozatok. Schüssler-féle szöveti sók reklám

Gyógyszerreklám-felügyeleti határozatok. Schüssler-féle szöveti sók reklám ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET 1051. Budapest V. Zrínyi u. 3. Levélcím: 1372 Postafiók 450 Telefon: (36)-1-886-9300 Telefax: (36)-1-886-9467 Gyógyszerreklám-felügyeleti határozatok Schüssler-féle szöveti

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL A laboratóriumi szolgáltatások rövid bemutatása A Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszékéhez

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Központi

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Központi

Részletesebben

Magisztrális gyógyszerkészítés a Wilson kór terápiájában. Dr. Birinyi Péter Mikszáth Gyógyszertár 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 4.

Magisztrális gyógyszerkészítés a Wilson kór terápiájában. Dr. Birinyi Péter Mikszáth Gyógyszertár 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 4. Magisztrális gyógyszerkészítés a Wilson kór terápiájában Dr. Birinyi Péter Mikszáth Gyógyszertár 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 4. A Wilson kór mérföldkövei 1912. Wilson: Progressive lenticular degeneration:

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK Atomszerkezettel kapcsolatos feladatok megoldása a periódusos rendszer segítségével, illetve megadott elemi részecskék alapján. Az atomszerkezet és a periódusos rendszer kapcsolata.

Részletesebben

2017. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2017. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Vízszintmérés # Hőmérséklet (helyszíni) MSZ 448-2:1967 1. Fajl. el. Vezetőképesség (helyszíni) MSZ EN 27888:1998

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav 01/2009:0253 javított 7.0 ACIDUM ASCORBICUM Aszkorbinsav C 6 H 8 O 6 M r 176,1 [50-81-7] DEFINÍCIÓ (5R)-5-[(1S)-1,2-Dihidroxietil]-3,4-dihidroxifurán-2(5H)-on. Tartalom: 99,0 100,5%. SAJÁTSÁGOK Küllem:

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 Megoldás 000. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 000 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A NITROGÉN ÉS SZERVES VEGYÜLETEI s s p 3 molekulák között gyenge kölcsönhatás van, ezért alacsony olvadás- és

Részletesebben

Absinthii herba (Absynth. hrb.) Acaciae flos (Acaciae flor.) Acetanilidum (Acetanilid.)

Absinthii herba (Absynth. hrb.) Acaciae flos (Acaciae flor.) Acetanilidum (Acetanilid.) A Absinthii herba (Absynth. hrb.) A fehér üröm (Artemisia absinthium) leveleit és virágos hajtását tradicionálisan gyomorkeserűk, vermutok alapanyagaként, illetve az ürmösbor előállítására használták.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1323/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium (8044 Kincsesbánya

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer I-4 2-02 F07 v4 Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK Coccus szám coliformszám coliformszám szennyvíz többcsöves 2 700 3 429 Endo szám Escherichia coli szám Escherichia

Részletesebben

a NAT /2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1603/2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz BCE Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet, Központi Laboratórium (6000 Kecskemét, Úrihegy u.

Részletesebben

Gyógyszerészi Közlöny 1896. évfolyam éves tartalomjegyzék

Gyógyszerészi Közlöny 1896. évfolyam éves tartalomjegyzék Gyógyszerészi Közlöny 1896. évfolyam éves tartalomjegyzék Agnelli József A gyógynövények palántáinak ültetése 311 Amon Gyula A percentezés 491 Budai Emil dr. Az új törvényzet s a fiatalabb kartársak 615

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Gyógyszerészi Közlöny 1894. évfolyam éves tartalomjegyzék

Gyógyszerészi Közlöny 1894. évfolyam éves tartalomjegyzék Gyógyszerészi Közlöny 1894. évfolyam éves tartalomjegyzék Balás József Közérdekű levél 506 Basch Jenő Jódipar Franciaországban 766 Bayer Antal Néhány szó az országos nyugdíjintézet érdekében 771 Bergl

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ ELSŐ RÉSZ ALAPVETÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS AZ ALAPELVEK 1-6. SZERZŐ MÁSODIK RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben