A világháló publikációs kihívásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A világháló publikációs kihívásai"

Átírás

1 Tóbiás Nóra A világháló publikációs kihívásai szakdolgozat 2010 Témavezető: Dr. Tóth Etelka

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Témameghatározás és anyaggyűjtés A kommunikáció fogalma és válfajai A világháló rövid története, eredeti célja, funkciói Hogyan befolyásolja a számítógép és az internet a tudományok és a kultúra világát? Könyv, e-könyv, honlapok három publikálási felület összehasonlítása Nyomtatott újság és online napilap összehasonlítása Tipográfiai különbségek a nyomtatott és a digitális szövegek között A tipográfia kapcsolata más tudományokkal A publikálás folyamata régen és most (könyv vs. e-könyv) A világhálón történő publikálás Az e-könyv Az olvasási szokások megváltozása az újmédia következtében Összegzés Bibliográfia Mellékletek..41 2

3 1. Bevezetés A digitális technológia megszületésével és az internet elterjedésével a hagyományos megjelenési folyamat egyre inkább háttérbe szorul. Az újfajta média megszületése egyben az eddigi keretek (szerkesztőség, nyomda) fellazulását, valamint az eddig érvényben lévő szabályok megváltozását jelenti. Míg korábban számtalan ember közreműködésére, rengeteg időre és pénzre, a konvencionális tipográfiai ismeretek elsajátítására volt szükség ahhoz, hogy egy kézirat eljusson a szerzőtől a szerkesztőn, a lektoron, a korrektorokon és a nyomdai munkatársakon át a fogyasztóhoz, manapság bárkiből válhat szerző, aki a neten szabadon publikálja műveit. Természetesen ennek ára van. Az érem egyik oldala, hogy rengeteg új kihívás, lehetőség és megvalósítási forma áll kiaknázatlanul rendelkezésre. A másik oldalon azonban ennek kárát is láthatjuk, hiszen korlátozás nélkül bárki bármilyen tartalmat feltölthet a világhálóra, és így egyfajta eligénytelenedéssel is számolnunk kell bizonyos területeken. A webes oldalak száma mára eléri a 240 milliót 10 év alatt a tízszeresére nőtt a létrehozott honlapok száma, és így egyre nehezebb dolgunk van, ha a valódi értéket képviselő oldalakat keressük. Kérdés azonban, hogy vajon ki fogja-e szorítani az internetes olvasás a hagyományos, nyomtatott formában megjelent könyveket, valamint hogyan alakul a tipográfia sorsa a digitalizált szövegek világában? 2. Témameghatározás és anyaggyűjtés Dolgozatomban azt a jelenséget vizsgálom, hogy az eddig konvencionálisnak számító publikálási, kiadási folyamat hogyan veszti érvényét, és íródik felül az új média ( újmédia ) megjelenésével, illetve annak elképesztő sebességű terjedésével. A nyelvészeti vizsgálódás tárgya nem szűkíthető le egyetlen tiszta nyelvi jelenségre, mivel a nyelvi produktumokat valakinek valahogyan létre kell hoznia. Az elektronikus publikálás és a világhálón való közzététel megváltoztatja az eddigi kommunikációs modellt. Az már régóta nyilvánvaló, hogy milyen nagy különbségek vannak beszélt és írott kommunikáció között. Megjelent azonban egy harmadik válfaj, az elektronikus kommunikáció, amely nemcsak a beszélt, de a hagyományos, kézzel írott vagy nyomtatott üzenetekhez képest is új 3

4 megvalósulási lehetőségeket jelent. Kutatásom célja annak áttekintése, hogy milyen publikációs lehetőségeket kínál ma a világháló, és ezek hogyan hatnak a tipográfiára. Vizsgálatom tárgyai között szerepelnek továbbá a nyomtatott sajtó webes változatának formai jegyei és azok összehasonlítása a hagyományos eljárásban kiadott megfelelőjükkel; a világháló kultúrára és oktatásra gyakorolt hatása; valamint a digitalizált szöveg mint az olvasási szokásokra kiható technológia. Az anyaggyűjtési folyamat egyben az anyaggyűjtés tárgyát is képezte, hiszen hogyan lehetne az internetről írni internet nélkül. Számos szakirodalmat és forrást sikerült találnom, de ellátogattam olyan oldalakra is, amelyek a téma kifejtésében segítettek. Én magam is igyekeztem minden téren kihasználni az elektronikus és online világ kínálta lehetőségeket, többek között a kérdőívem összeállításában, a felmérés elvégzésében és a kapott adatok kiértékelésében. 3. A kommunikáció fogalma és válfajai A kommunikáció minden élő szervezetben jelen van, mondhatjuk tehát, hogy azóta létezik, amióta az első növényi szervezet megjelent a Földön, ugyanis a növények is képesek egymással kommunikálni. Nyilvánvaló, hogy náluk sokkal fejlettebb szinten vannak az állatok, de ami a dolgozatom szempontjából fontos, az az emberek közötti kommunikáció. Az emberi kommunikáció a nyelv segítségével történik, de nem független a létrehozó személyétől. A nyelvet mint társadalmi jelenséget az azt beszélő egyén hozza működésbe egyéni módon (RAÁTZ 1999: 29). Ez a működés történhet szóban vagy írásban. Az írásbeli kommunikáció hagyományosan kézzel írott vagy nyomtatott szövegen keresztül zajlik. A számítógép és a digitális technológia megjelenése új írott kommunikációs felületet hozott létre úgy, hogy közben a beszélt nyelvre vonatkozó szabályok közül is érvényesít néhányat. Fontos megjegyezni, hogy míg az élőbeszéd gyors és közvetlen, mulandó, egyszeri, időben kötött; segédeszköz felhasználása nélkül, térben kötötten (kivéve telefon, Skype stb.) folyik, alapvetően verbális úton (de a nem nyelvi jelek jelentőségének felismerésével), nyílt, laza szerkesztésmódban, redundáns, azaz sokszor ismételt, visszatérő elemekkel és azonnali visszacsatolási, fordulóváltási lehetőségekkel, addig az írott nyelvi kommunikációra ezek ellenkezője igaz. A hagyományos értelemben vett írás lassú és 4

5 közvetett, maradandó, sokszorosítható, időben kötetlen, létrehozásához segédeszközre (toll, papír, nyomtató) van szükség. Az üzenetet a nyelvi jeleken túl az írás formai jegyei befolyásolják, térben kötött, zárt szerkesztésmódú, sok információt kevés ismétléssel közöl, és nincs mód a befogadó azonnali visszacsatolására (RAÁTZ 1999: 29). A számítógépnek és az információs társadalomnak köszönhetően született azonban egy új kommunikációs forma, amely digitalizált úton zajlik. Ezt a harmadik csoportot írott-beszélt kommunikációnak is szokás nevezni. Írott, mert rögzített formai keretek között jelenik meg, a nyelvi jeleket írott formában közli, nélkülözi a feladó jelenlétét (kivéve chat, fórum); és beszélt, mert vannak olyan oldalak, amelyeknek a profilja közvetlenebb hangvételt enged meg, és így előtérbe kerülnek a spontán beszéd nyelvi sajátosságai, online úton gyakran van lehetősége a címzettnek az azonnali visszacsatolásra a feladó irányába. Így fenntarthatók a fordulatváltások és a két fél közötti kapcsolat, amely az internetes világ megjelenése előtt egyértelműen csak a beszélt nyelvre volt jellemző. Gyakorlatilag egy új nyelv jött létre, amely a beszélt nyelvi sajátságokat önti írott nyelvi formába. 4. A világháló rövid története, eredeti célja, funkciói Az internet mint technológia 1969 óta létezik, ekkor jött létre a védelmi célokat szolgáló úgynevezett ARPANET Amerikában (noha a terv már a 60-as évek elejétől létezett). Ennek lényege az volt, hogy egymástól fizikailag különálló számítógépeket kötöttek össze azok együttes működtetése céljából. Egy ilyen hálózat létrejötte azért különösen jó, mert nem fontos az összekapcsolandó számítógépek földrajzi távolsága. Az ilyen jellegű kapcsolat képes megteremteni a gépek közötti információcserét, kommunikációt, képes az erőforrás- és feladatmegosztásra a résztvevők között. Ezáltal könnyebb, gyorsabb, olcsóbb és hatékonyabb csapatmunka jön létre (LÁSZLÓ 2007: 8). A hálózat létrehozásának lépései és egyben feltételei a következők: összeköttetés, közös nyelv, a hálózatra csatlakozott tagok azonosítása, megfelelő programok futtatása. E tényezők közül a legfontosabb: a közös nyelv kiválasztása és megalkotása. Egészen az 1980-as évekig nem létezett egységes technológia a különböző országokban és kutatóállomásokon, így nem véletlen, hogy ekkor még nem terjedhetett el szélesebb körben, illetve háztartási használatban. Ezért jelentett nagy áttörést az internet 5

6 megszületése, mivel ez jelentette azt a régen várt egységes kommunikációs szabványt, amely mind lokális, mind globális méretekben képes volt működni (LÁSZLÓ 2007: 9). A fejlődés fontos állomása volt, amikor a hálózatban egy állomás esetleg meghibásodott, akkor azt az adatforgalmi ár ki tudta kerülni, és helyesen futott tovább a hálóra kötött többi gép között. Ezzel sikerült eljutni olyan szintű megbízhatóságig, amely ma is a világháló alapjául szolgál. Az 1980-as évek elején megszülettek az internet működéséhez szükséges alapelvek, és 1990-ben létrejött a ma jól ismert World Wide Web (www) a CERN 1 és Tim Berners-Lee brit számítógéptudós jóvoltából. A 90-es években aztán elterjedtek a személyi számítógépek is, és egyre több ember otthonába jutott el az internet. Miután az ARPANET-ről levált eredetije, egy különálló katonai hálózat, létrejöhetett az internet, amely már kizárólag polgári és kereskedelmi érdekeket szolgált (02). Így már nemcsak államvédelmi vagy tudományos célokra lehetett használni, hanem kibővült a hozzáférési és felhasználói közönsége. A világháló részese lett az emberek mindennapjainak. A számítógép megszületése idővel egy hálózat születését is jelentette. A hálózat feltételezi több gép összeköttetésben állását és együttműködését. Amikor a hálózat beszivárgott a közösség mindennapi életébe, kialakult a máig használt World Wide Web. A világhálón megtalálható honlapok új publikációs felület kialakulását is jelentették. Ennek révén olyan oldalak érhetők el, amelyeken írásban bárki megoszthatja publikálhatja eszméit, gondolatait, eredményeit a többi emberrel szerte a világon. A web jelenlegi fejlesztésének további célja lehet a jobb bejárhatóság (CRUMLISH 1999: 34). Fontos a weboldalak címeinek másképpen a domain neveknek a konkrét tartalomra és az oldal profiljára való utalása, ezáltal könnyebben tudunk rátalálni a forrásokra, ha szükségünk van adatokra és információkra. A pontos és helyes névválasztással nemcsak a keresést és a létrehozó részéről a rátalálást könnyíthetjük meg, hanem a weben terjengő információtömeg összetevőinek nyilvántartását is (LÁSZLÓ 2002: 114). Ha a világháló mára elért méretét akarnánk meghatározni, bizony komoly nehézségekbe ütköznénk. Nem az a baj, hogy ne tudnánk terrabájtokkal és megahertzekkel kifejezni a webes cybertér teljesítőképességét és kapacitását, hanem hogy a kapott eredmények felfoghatatlan nagyságú számok lennének (LÁSZLÓ 2002: 114). Az internet 1 Eredeti nevének, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Nukleáris Kutatások Európai Tanácsa), betűszavas rövidítése. 6

7 befogadóképességének nincs határa, a tárhelyek mérete egyre nő, és a kiadó domain nevek száma is végtelen. Az újabb és újabb feltöltött tartalmak mellett azok formai és technikai háttere is gyors ütemben fejlődik. Hazánkban még nem, de külföldön már elérhető az Internet 2 elnevezésű világháló, amely tulajdonképpen a második generációs internet. Az elsőhöz képest új adatátviteli rendszerrel dolgozik, amelynek a sebessége is sokkal gyorsabb (02). 5. Hogyan befolyásolja a számítógép és az internet a tudományok és a kultúra világát? A digitalizáció alapjaiban változtatta meg a médiumok világát, ezért napjainkra a hagyományos médiumok is erre a formára (is) törekednek. Ahogyan egy rádióadó is igyekszik online műsort sugározni, vagy egy újság is elérhetővé kívánja tenni profilját és a benne foglalt tartalmakat a világhálón (BALÁZS 2010), úgy a kulturális és tudományos élet is megjelenik az internetes fórumokon. Ahogy a Gutenberg-galaxisban olvashatjuk, az új technológia elsajátításával egyidejűleg a kultúra új fordulata következik be (McLuhan 2001: 55). Ahogyan a múzeumok is megtalálták a maguk alternatív webfelhasználási módját azzal, hogy honlapjaikon elérhetővé tettek interaktív virtuális túrákat a múzeumi kiállítások közt, úgy a könyvtárak is találtak ilyen módszert. Persze mindez nem jöhetett volna létre a megfelelő és folyamatos fejlődésben lévő technológiai háttér nélkül. Amellett, hogy a weben megtaláljuk az adott könyvtárra vonatkozó adatokat (történet, nyitva tartás stb.), létrejött egy úgynevezett elektronikus könyvtár is. Ebben megtalálhatók a katalógusban szereplő könyvek digitális formában, így a felhasználók otthonról is el tudják érni a keresett dokumentumokat. A könyvtárak hagyományos feladata, hogy a valaha nyomtatásban megjelent könyveket, újságokat, valamint később a kapcsolódó hang- és videóanyagokat összegyűjtsék. Ez a feladatkör azonban a technikai fejlődéssel és az információs társadalom megjelenésével kitágult. Amikor létrejött a számítógép, létrejött egy új szövegmegjelenítési és -létrehozási forma is. Az internet ebben a fejlődésben további lépcsőfokot jelentett. A 70-es, 80-as években a számítógép még a hagyományos munkafolyamatok segítője volt, a 90-es évekre viszont már megjelentek a számítógépes kiadói és könyvtári szakadatbázisok, sőt lehetővé vált online katalógusok létrehozása is az internet 7

8 segítségével. Nyilvánvalóvá vált, hogy az addig elsősorban megőrző funkciót ellátó könyvtáraknak lépést kell tartaniuk a közemberek számára elérhető technikai újításokkal, és át kell alakulniuk szolgáltató könyvtárakká, amelyek nemcsak helyben, hanem virtuálisan is elérhetők bárhonnan (01). A katalógusok és adatbázisok azonban csak másodlagos információkat tartalmaznak az adott dokumentumról, míg az internet képes arra, hogy a szóban forgó szövegek elérhetővé váljanak a felhasználók számára anélkül, hogy ellátogatnának a könyvtárba a korlátozott számban hozzáférhető nyomtatott példányokért (01). Ilyen módon jött létre az elektronikus publikálás és az elektronikus szöveg. A könyvtáraknak új kihívással kellett szembenézniük: feladatukká vált, hogy az interneten keringő digitális szövegeket és e-könyv formába rendezett dokumentumokat összegyűjtsék és rendszerezett körülmények között hozzáférhetővé tegyék az érdeklődő olvasók számára. Ezen munkák eredményeképp megjelentek az elektronikus könyvtárak (Magyarországon az első ilyen könyvtár 1994-ben 2 ) (01). Ezt a megváltozott feladatkört nemcsak az új technikai lehetőségek indukálták, hanem az azoknak köszönhető újfajta olvasási mód megjelenése is. Az elektronikus publikációk használata felülírta a hagyományos olvasási szokásokat (03). Ám a feladatok megváltozása, valamint a papíralapú könyvekről az elektronikus szövegekre való áttérés még korántsem az utolsó lépcsőfok a fejlődési folyamatban. A tudomány egy percre sem áll meg, folyamatosan rukkolnak elő újabbnál újabb technológiákkal. Az egyik ilyen újításuk, amely szintén forradalmasíthatja az olvasást, az úgynevezett e-papír. Ez egy olyan technológia, amely lehetővé teszi, hogy mindössze egyetlen papír nagyságával és súlyával több oldalnyi digitális tartalom megjeleníthetővé váljon. Az e-papír tulajdonképpen egy képernyő. E, mert elektronikusan működik és digitális szöveg vagy kép tölthető be rá, és papír, mert fizikailag hasonlóan viselkedik: összehajtható, felgöngyölíthető, vékony és kis helyen is elfér (05). Az ilyen jellegű újítások megjelenése nagy szerepet játszik abban, hogy megváltozzanak az olvasási szokások. A számítógépnek és az internetnek a tudományos életben is nagy hasznát veszik a kutatók. Az én témámhoz kapcsolódóan különösen fontos az információs technológia 2 A kezdeményezés nemcsak a könyvtár dolgozóira vonatkozik, a gyűjteményhez önkéntes alapon bárki hozzájárulhat. Noha a szerzői jogi kérdések a kezdetekben kizárólag a 70 évnél régebben kiadott publikációknak az elektronikus formában való közzétételére korlátozták a tevékenységi kört (DEZSŐFI 2002: 169). 8

9 nyelvészet terén betöltött szerepe. Régen egy-egy kutatáshoz vagy adatelemzéshez csak a hagyományos módon (nyomtatott könyvek, papíron rögzített szövegek, magnószalagra felvett hanganyagok) lehetett hozzáfogni. A számítógép megjelenésével lehetővé vált az összegyűjtött anyagok elektronikus formába való áttétele, a hanganyagok rendszerezése, a keresőprogramok segítségével pedig a digitalizált szakirodalmak közötti és az adott szövegen belüli keresés. A világháló ezt a kibővült lehetőségekkel rendelkező kutatói munkát tovább könnyítette azzal, hogy létrejöttek a szövegek közötti közvetlen kapcsolatot megteremtő linkek, így azonnal, kutatásra és keresésre fordított további idő nélkül elérhető lett a témába vágó további szakirodalom és a hozzá kapcsolódó további anyagok. A hanganyagokat az elektronikus korszak előtt csak magnókazettára lehetett rögzíteni, azok felhasználása azonban idővel minőségi romlást okozott. A számítógép különböző, erre a célra kifejlesztett programok segítségével megkönnyítette a nyelvészettel foglalkozók munkáját, hiszen a hanganyagokat rendszerezhetővé tette. Ezen túl lehetővé vált a felvételeken belüli és azok közötti ugrás a kívánt tartalom előhívására. A fonetikusok például képeket tudnak készíteni a felvételekből, és így vizsgálatokat tudnak végezni akár a különböző hangsávok megoszlása alapján, akár a hangszínképelemzés területén. A fonetikusokon kívül az egyéb nyelvészeti területeken dolgozók munkáját is elősegíti a számítógép és a világháló. Ha például diskurzuselemzéssel foglalkozunk, az internetes portálokon elérhető tartalmak közül tetszés szerint kiválaszthatjuk az írott vagy beszélt nyelvi anyagot, és a magunk keresési és beállítási paraméterei szerint alakíthatjuk a vizsgálódás folyamatait. A különböző hírcsatornák oldalain találni letölthető hangfelvételt, így akár egy élőbeszédes szöveget is lejegyezhetünk, majd azt a számítógépre telepített programokkal tetszés szerint elemezhetjük. Csoportosíthatjuk a már meglévő szövegen belüli tematikus részeket, fordulóváltásokat, megnézhetjük azok időbeli hosszúságát, különböző szempontok szerinti kereséseket futtathatunk le a szövegen belül, és még sorolhatnám a számtalan lehetőséget, amelyeket az elektronikus közeg és a világháló nyújt. Az egyetemek számára a világháló kínálta legfontosabb lehetőség az ismeretszerzés új módja. Nemcsak online újságok, könyvek és szakirodalmi anyagok érhetők el újfajta keretek között, hanem referenciaforrások, különböző szervezetek honlapjai, virtuális kiállítások, elektronikus katalógus és adatbázis, valamint levelezőlista is. A világhálós kutatási munkafolyamat három fokozatban nyilvánulhat meg: a kezdeti fázis az ún. 9

10 szörfölés (surfing), ez a hivatkozások és linkek követése honlapról honlapra, ennél komolyabb munkát takar a rendszerezett katalógusokban való ún. böngészés (browsing), és a legfegyelmezettebb keretek között a keresés (searching) zajlik az erre a célra kifejlesztett keresőprogramok segítségével (SZABÓ 2001: ). A tudománynak is számolnia kell a digitális médiumok és az internet hatására felgyorsult élettel és élettérrel. Az eddigi értékeket és normákat felülírja a mai technicizált világ, az előretervezhetőséget a pillanatnyiság, az információhiányosságot az információtelítettség. Utóbbi olyan szinteket ért el, amely az emberi agy számára feldolgozhatatlan mennyiségű adatot jelent, ráadásul ezek hitelessége is megkérdőjelezhető, mivel a világhálón keringő oldalak és tartalmak száma az ellenőrizhetetlenségig növekedett az elmúlt évek során. Ez nehezítheti a megértést és manipulálhatóvá teszi a társadalom bizonyos rétegeit (BALÁZS 2010). 6. Könyv, e-könyv, honlapok három publikálási felület összehasonlítása Azzal, hogy az internet új publikálási felületet hozott létre, új szabályrendszert is alkotott. Egy honlap esetében már nem érvényesek azok a konvencionális tipográfiai és szövegalkotási jellegzetességek, amelyek egy nyomtatott könyv esetében. Sokkal szélesebb skálán mozognak a lehetőségeink, új média jött létre. A következő táblázatban saját szempontjaim alapján igyekeztem összegyűjteni azokat a jellegzetességeket, amelyekkel a könyvek, az e-könyvek és a honlapok rendelkeznek. Soronként láthatjuk, hogy a megadott szempontok alapján milyen különbségek vannak az egyes felületek között. 10

11 1. táblázat. A könyvek, az e-könyvek és a honlapok összehasonlítása Könyv E-könyv Honlap Figyelemfelkeltés könyvborító könyvtárak, virtuális könyvtárak, e-könyv kezdőlap, bannerek, linkek, logó kiadók önálló honlapjai, reklámjai stb. Megjelenés, forma nem megújuló, szövegorientált, nem mozgó, fizikailag egy állandó objektum elsősorban szövegorientált, nem állandó megújuló, szövegés képorientált, sok illusztráció, mozgó, léteznek 3D honlapok is Fizikai megnyilvánulás kézzel fogható, van fizikai kiterjedése, lapozható nincs fizikai kiterjedése, csak virtuális mérete, ennek köszönhetően sokkal nagyobb információmennyiséget nincs fizikai kiterjedése, virtuális, kattintással változtatható a tartalom tud tárolni és megjeleníteni, mint amekkora egy könyv kapacitása Tipográfia véges számú tipográfiai és nyomdai elemekből tudunk dolgozni hasonló tipográfiai eszköztárból dolgozik, mint a hagyományos könyv, bár itt nem kell számolni a nyomtatás szedési nehézségeivel a tipográfiai szabályok megváltoznak, újszerű ötletek és megvalósítási lehetőségek kínálkoznak 11

12 Tartalom Helyesírás Előállítás Financiális szempont Könyv E-könyv Honlap nem megújuló, megújulhat, frissül, megújuló, állandó, javítás és bővül, aktualizálható, interaktív, frissül, bővítés csak új kiadás törölhető, javítható bővül, javítható, esetén, a nyomtatás elavult részek elrendel (amit törölhetők, mindig kinyomtatunk, az már naprakész úgy marad) korrektorok többségében már általában és felelőssége, kiadási nyomtatásban többségében nincs folyamatban korábban megjelent ellenőrizve, egyedül ellenőrzött szövegeket a szövegíró digitalizálnak, így a felelőssége helyesírás általában szakemberek által ellenőrzött sok nyomtatott 1 digitális objektum, 1 virtuális oldal, objektum, de korlátlan hozzáféréssel korlátlan korlátozott hozzáféréssel példányszám pénzbe kerül a minimálisak a kiadási ingyenes (eltekintve kiadása és a és használati költségei az internet megvásárlása is (kivéve az e-könyv havidíjától és a olvasók, ezek honlapkészítés manapság még költségétől, ha volt viszonylag drágák) ilyen) 12

13 Rugalmasság Aktualitás Hozzáférés Könyv E-könyv Honlap rögzített forma, rugalmas forma, rugalmas forma, rögzített sorrend rögzített sorrend rugalmas sorrend, tagadja a rögzítettséget kiadás évéről és digitalizáció során általában szerepel körülményeiről a abból a példányból egy ún. frissítési könyv dolgoznak, amely napló a cikkek címnegyedívéből alapján az új szöveg elején, ahonnan tájékozódhatunk keletkezik, de ez kiderül, mikor később bármikor szerkesztették vagy változtatható, javítható javították utoljára az stb. adott szöveget, továbbá létezik egy modul az archivált oldaltartalmak megjelenítésére; segítéségével visszanézhető, hogy egy korábbi hónapban/napon milyen tartalmak voltak láthatóak a honlapon boltból pénzért, ingyenesen letölthető, ingyen (vagy könyvtárból csak könyvtárból nagyon olcsón), korlátozott kölcsönözhető vagy bármikor és példányban és ideig viszonylag olcsón bárhonnan, ahol megvásárolható elérhető internethozzáférés példányok van 13

14 A szempontokat a következő körülmények mérlegelésével állítottam össze: az egyik legfontosabb különbséget a formai jegyek alkotják, ezért került a táblázat elejére a figyelemfelkeltés, a megjelenés és forma, a fizikai megnyilvánulás, valamint a tipográfia szerinti összevetése a három médiumnak. A forma után a figyelem a szövegé, ezért ide került a tartalom és a helyesírás. A harmadik csoportot az egyéb létrehozási és felhasználási körülmények alkotják, az előállítás, az egyes felületek kezelésével járó anyagi vonzatok, a különböző médiumok rugalmassága, aktualitása, illetve a hozzájuk való felhasználói hozzáférés. Figyelemfelkeltés szempontjából a legnagyobb reklámot a nyomtatott könyvek kapják. Az elektronikus könyvek népszerűsége még mindig viszonylag csekély a hagyományosakhoz képest. Ez a típusú olvasási lehetőség hazai berkekben egyelőre reklámot sem igen kap. A honlapok magasan a legtöbb olvasóval rendelkező felületek, mivel ez a legkönnyebb és egyben leggyorsabb módja az információszerzésnek. Egy könyvet viszonylag könnyű népszerűsíteni és eladhatóvá tenni (ez részben a PR felelőssége, részben pedig a grafikusok feladata, hogy csábító, izgalmas, figyelemfelkeltő borítót készítsenek a könyvhöz). A honlapokkal egyszerűbb a helyzet, mert bármely keresőprogram odanavigálja az érdeklődőket, csak a megfelelő profilt kell létrehozniuk a szerkesztőknek. A könyvek egyik hátránya a digitális művekkel szemben, hogy a nyomtatás rögzíti mind a szöveges tartalmat, mind a formai megjelenést. A tudományos művek elsősorban szövegorientáltak. A honlapok esetében több kép áll rendelkezésre egyazon témában, így több szinten történik egyszerre az információáramlás a kommunikációs csatornában. Egyszerre aktiválódik/aktiválódhat a befogadóban a verbális, a vizuális és az auditív terület. A könyvek (kivéve az albumok) a verbális, és kevésbé a vizuális (azt is elsősorban a tipográfia idézi elő) ingerekre korlátozódnak, az auditív vonalat pedig teljesen kizárják. Használatbeli hatékonyság szempontjából az internet nyújtja a legkézenfekvőbb megoldást, hiszen ott jóformán minden tartalom elérhető a kezdőlapról, ahonnan könnyen áttekinthetők a menüpontok és a felépítés. Az e-könyvek esetében kicsit bonyolultabb a helyzet, ott nem látjuk egészében a tartalmat, a szövegből mindig csak egy kis részletet látunk. A kezelhetőség és az átláthatóság több körülménytől is függ, például a képernyőmérettől, a szedéstükörtől, a margóktól. A hagyományos könyvek felépítése 14

15 egyszerű, jól követhető, a tartalom manuálisan változtatható. A három médium tipográfiai jellegzetességeiről és az információk aktualitásáról a következő fejezetekben lesz szó, a hitelességről azonban itt kell szólnunk. A digitalizált technológiának sok előnye van, de a hátrányairól sem szabad megfeledkeznünk. A könyvek hagyományos formája és a kiadási folyamat mind azt a tényt támasztják alá, hogy a könyv megbízható információszerzési mód. Első ránézésre a borító, a külső megjelenés és a tipográfiai eszközök árulkodnak arról, hogy mennyire tekinthető egy könyv hiteles forrásnak. Ugyanez igaz a honlapokra is, hiszen vannak szakemberek által tervezett oldalak, amelyeknek a formai megjelenése is képviseli a bennük kifejtett tartalmat. Léteznek emellett olyan oldalak (pl. blogok), amelyek egy eleve adott modulhálóra építkeznek. Ezek általában ingyenesek: önálló honlapot létrehozva, otthonról bárki szerkesztheti őket. Ez még önmagában nem jelenti azt, hogy az adott oldal ne lenne hiteles. Számolnunk kell azonban azzal a ténnyel, hogy az interneten keringő információk mennyisége olyan hatalmas, hogy sosem tudhatjuk, az adott tartalom mennyire ellenőrzött forrásból került ki. Az e-könyvekkel megint más a helyzet, hiszen létezik már erre a kiadási formára szakosodott iparág. Mivel nem minden e-könyv fizetős és szakemberek által digitalizált, így sokszor abban sem lehetünk biztosak, hogy helyesen jelent-e meg az eredeti kiadványhoz képest (gondolok itt a helyesírási és tartalmi követelményekre). A financiális szempontok és az eljárási mód részben összefüggnek, hiszen a hagyományos könyvkiadás jár a legtöbb nehézséggel, munkával, így a legtöbb költséggel is. Az előállítási módszer szoros kapcsolatban van a későbbi felhasználói hozzáférési lehetőségekkel. Míg egy könyv korlátozott példányszámban készül, ezért bizonyos számú emberhez tud csak eljutni időben és térben kötötten, addig egy e-könyv és egy honlap online elérhető, így bárki hozzájuk tud férni. 7. Nyomtatott újság és online napilap összehasonlítása Mivel vizsgálatom tárgya a hagyományos, nyomtatott média publikálási, megjelenítési folyamatainak összehasonlítása az internetes, virtuális térben való publikálással, a fentiekben felvetett szempontokat egy konkrét példa segítségével szeretném bemutatni. 15

16 Nézzük meg, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelnünk, ha például a Metropolban 3 szeretnénk publikálni. A hírújságban való publikálásra két lehetőségünk van: egyrészt nyomtatott formában, másrészt a hivatalos webes felületen (www.metropol.hu). Ami mindkettő kiadásban fontos, az a képek és ábrák jó minősége. Egy honlapon a felbontástól függően könnyebb dolgunk van, bármekkora méretű képet kiváló minőségben fel tudunk tenni (egy cikkhez akár többet is), mivel nem ütközünk olyan merev terjedelmi határokba, mint a nyomtatott lap esetében. Ezeket diafilmvetítéssel vagy albumszerűen végignézhetik az érdeklődő olvasók, akik képernyőjükön lehetőségük és ízlésük szerint élességet és fényerőt is tudnak állítani az oldalakhoz. Interneten a képek sokkal élénkebbek, több színt és árnyalatot képesek megjeleníteni, mint a nyomtatott újságban. Utóbbinál egyrészt a nyomtatás, másrészt a papír minősége is ront a kép minőségén. Mindkét verziónak megvannak az előnyei, aktualitás szempontjából azonban az elektronikus médium győzne. Az internetes újságok legtöbbjénél a fontosabb napi cikkek már éjfél után felkerülnek a honlapra, tehát lényegesen korábban, mint ahogyan ezekről a nyomtatott újságból értesülhetünk. Ugyanakkor vannak olyan lapok is, amelyek a honlapjaikon csak a napi cikkek címét és maximum egy rövid leírást tesznek közzé, ezzel próbálva kedvet csinálni a nyomtatott sajtóanyaguk megvásárlásához vagy előfizetéséhez (DEZSŐFI 2002: 63). A modulok aktualitása a honlapon mindig ellenőrizhető. Van olyan felület, amelyik folyamatosan, gyakorlatilag percenkénti változásban van, innen értesülhetnek a látogatók a legfrissebb hírekről, illetve az aktuális időjárásról. Az újság esetében ilyen jellegű frissüléssel nem számolhatunk, a lap naponta jelenik meg, tehát számolnunk kell bizonyos fokú lemaradással. Általában véve az újságok több olvasóra tehetnek és valószínűleg tettek is szert, ha online változatot is üzemeltetnek. A tipográfiai lehetőségek sokkal szélesebb skálán mozognak egy honlap esetében, mint nyomtatásban. A digitális szövegek olvasási minőségét eleve meghatározza a képernyő felbontása, fényereje, mérete, mégis szükség van a megfelelően kialakított vizuális nyelvre is. Egy honlapon figyelembe kell venni, hogy mozgó képek, reklámok, animációk is vannak, amelyek elvonhatják a figyelmet, illetve 3 Azért választottam ki ezt a lapot, mert napi rendszerességgel jelenik meg, ingyenes, viszonylag nagy példányszámban kiadott, az egész ország területén hozzáférhető, politikailag független sajtóanyag. 16

17 zavarhatják vagy befolyásolhatják a megértést. A látászavarokkal küzdő internetezők esetében fontos, hogy egy kattintással megjeleníthető ugyanaz a cikk nagyobb betűméretben, míg a hagyományos újságot olvasók kénytelenek alkalmazkodni a kiadott sajtóanyag szedési tulajdonságaihoz. Számukra így csak az amúgy is kiemelt részek olvashatók, ilyenek a cím, egy-egy figyelemfelkeltésre irányuló kulcsszó, a képek és természetesen a reklámok. A Metropol, mivel ingyenes napilap, fizetett reklámokból és egyéb támogatásokból tartja fenn magát, így nem meglepő, hogy minden második oldal felét a reklámfelületek foglalják el. Tipográfiailag is igen feltűnőek, a címoldalon lévő reklám például nagyobb betűmérettel van szedve, mint az újságcím vagy a szalagcím. A lap szedésében sorkizárást csak bizonyos esetekben használnak. Például akkor, ha egy cikken belül több hasábra van tördelve az anyag. Ha azonban egy cikk egy hasábot kap, akkor egyöntetűen balra zártak a sorok. A webes újságban kivétel nélkül egyetlen hasáb alkotja a cikk teljes szöveganyagát, így a sorok mindvégig balra zártak. Több hasábot csak akkor kap egy cikk, ha képmelléklettel rendelkezik, illetve ha további linkeket és hivatkozásokat csatolnak a szerzők. A napilapok sajátossága, hogy lábléccel nem, csak fejléccel dolgoznak. Ebből tudjuk meg az olyan fontos részleteket, mint az újság neve, a rovat címe, a weboldal címe, az aktuális dátum és az oldalszám. Az online napilapok így a Metropol is használnak fejlécet (header). Ebből tudjuk meg a domain nevet (metropol.hu), a verzióadatot, az aktuális dátumot és névnapokat, itt található a keresőprogram, amellyel a lapon belüli tartalmakban kereshetünk kulcsszavak megadásával, valamint azok a menüpontok, amelyeken keresztül a legördülő menüsávok érhetők el. Tehát aktív fejlécről beszélünk, mivel innen indulhat az elsődleges hírszerzés és a további navigáció az oldalon. A honlapok sajátja, hogy a fejléc egyben a linket is jelenti a kezdőoldalra, így egy kattintással visszatérhetünk a nyitólapra. A webes felület már használja a lábléc funkcióit, ahol többek között lehetőségünk van az újság letöltésére pdf formátumban, azaz egy e-könyvhöz hasonló digitalizált változat megszerzéséhez az újság teljes tartalmáról. Felépítés tekintetében a honlap sokkal átláthatóbb, bármely menüpont (hírek, sport stb.) egy kattintással elérhető a kezdőlapról, míg a hagyományos papíralapú újságban sorban haladva nézhetjük át a cikkeket. Tartalomjegyzék egyáltalán nincsen, a címoldalon 17

18 szereplő rövid, kivonatolt híreket szánják figyelemfelkeltésre, és itt kapunk bővebb tájékoztatást arról, hogy az újságon belül oldalszám szerint hol találjuk az adott cikk folytatását. 8. Tipográfiai különbségek a nyomtatott és a digitális szövegek között A hagyományos tipográfiai szabályok a nyomtatással egy időben, jóval a digitális korszak előtt születtek meg. A reneszánsz idején Gutenberg jóvoltából létrejött a nyomtatás, amely formalizálta és szabványosította az írást. A korabeli esztétika a jövőre nézve is meghatározta nemcsak a nyomtatás, de a tipográfia esztétikáját is. Míg egy hagyományos, nyomtatott oldalt a harmónia jegyében a statikusság, a szimmetrikus szerkesztés, a formális rend és a linearitás jellemez, addig egy digitális szöveget már a modern tipográfia formalizál, amelynek jellemzői a dinamizmus, az aszimmetria, a nagyobb kontraszt és a technológiai fejlesztések kihasználása. Például a digitális eljárásban rendkívül jól alkalmazható a fotótechnológia a képmódosítások terén, vagy akár a pszichológiai kutatások eredményei arra nézve, hogy a figyelem mikor, hogyan és hová irányul egy szövegen belül (WEST 1998: ). A nyomtatott szövegek esetében egyfajta vizuális kényszerhatással is számolnunk kell (MCLUHAN 2001: 144). Míg a digitális szöveget bármikor változtatásnak vethetjük alá, addig egy nyomtatott oldal változatlan formában marad, legfeljebb sokszorosítani tudjuk. A nyomtatással rögzített formát és rögzített tartalmat kölcsönzünk a szövegnek. Ennek is köszönhető, hogy a nyomtatásban megjelent, nagy mennyiségű, forgalomba került árucikkek hozzájárultak a különböző nyelvek adott állapotban történő rögzítéséhez és szabályozásához (MCLUHAN 2001: 256). A magyar nyelven belül lezajló egységesüléshez is hozzájárult a nyomtatás technológiájának elterjedése, mivel így rögzülni tudott egy-egy szó írásképe, terjeszthetővé váltak a helyesírásban elfogadott szabályok, létrejöhetett a normatív nyelvhasználat és az egységesült helyesírás. De visszatérve a tipográfiához, a vizuális megismerés és a vizuális kommunikáció már az írás megjelenésével megszületett. Ahogyan az egyiptomiaknál egy-egy hieroglifa (kép, rajz vagy ábra) nemcsak vizuális jelenség volt, hanem egyben valamilyen nyelvi jelnek is megfelelt, úgy a tipográfiai eszközök is valamilyen nyelvi erőt hordoznak 18

19 vizualitásukban. A tipográfus részéről a vizuális ingerek létrehozása, a befogadó részéről pedig a képlátás (ahogyan a szöveg megformáltsága is tulajdonképpen egy képet tár elénk) is a kommunikáció fajtája. Egy nyomtatott újság vagy annak webes változata mind optikai elemekkel (fotók, képek, tipográfiai kiemelések, eszközök stb.) igyekszik észleleti tartalmat előidézni a befogadóban. Azt a fogalmat, amitől ezek az optikai elemek nyelvi elemekké válnak a fejünkben, vizuális dinamikának nevezzük (BÁLVÁNYOS 1997: 49). A tipográfia a nyomtatás aranykorában előre kidolgozott, rögzült szabályrendszerrel dolgozott, ez az állandóság azonban az újmédia megjelenésével és az elektronikus korszak beköszöntével szétesni látszik. Noha a vizuális nyelvtan sosem tudott olyan erős szabályrendszerré rögzülni, mint a verbális (BÁLVÁNYOS 1997: 50), mégis létrejöttek olyan szabályos és általános alapelvek, amelyek mentén a tipográfusok és a nyomdászok dolgozni tudtak. A napilapokat például meghatározott szabályok szerint kellett szedni: hasábléniákkal tördelve, legfeljebb egy négyzetes behúzással bekezdésenként, meghatározott szerepű élőfejjel (melynek célja az oldal összefogása), végig egy betűcsalád használatával, szem előtt tartva a plakáthatás elkerülését (SZÁNTÓ 1963: 223) óta létezik olyan belső használatú kézikönyv a napilapokhoz, amely ezeket az irányelveket és szedési, formai követelményeket sorolja fel (JURY 2007: 39). A digitális technológia alapvetően változtatja meg a tipográfia jellegét, ugyanis a hagyományos szabályok csak a hagyományos (nyomtatott) úton előállított szövegekre érvényesek. Ma, az új közlési technikák felhasználásakor, például a képernyőre írt feliratok, a szöveges közlés megformálásában is új elveket kell alkalmazni, és új szabályokat kell alkotni (VIRÁGVÖLGYI 2002: 9). Más módszerekre van szükség, ezért művelőinek is szélesíteniük kell ismereteiket, nyitottnak kell lenniük az újfajta megvalósítási lehetőségekre. Hagyományosan a tipográfia a grafikai tervezés a nyomdai kivitelezés munkafolyamatait fogalja magába. Napjainkra a tipográfia bármely kommunikációs módon (legyen az hagyományos, nyomtatásra szánt anyag vagy egy weboldal tartalma) létrehozott írott anyag formába öntését kell, hogy elvégezze. Haiman György szerint a tipográfiai oktatásnak az alkotási módszerekről, a látásmódról és a szemléletről kell szólnia (GYURGYÁK 2005: 309). Tehát már nemcsak egy szabályrendszerről beszélünk, hanem egy kibővült tevékenységi körről is, amelynek célja az információk hatékony közvetítése azáltal, hogy vizuális elemekkel segíti elő a tartalom megértését és befogadását. A 19

20 tipográfiát mindig az üzenet céljának kell alárendelni, figyelembe véve a közölni kívánt tartalmat, a célközönséget, az író szándékát. Noha a beszélt és az írott nyelv nagyban különböznek egymástól, mégis meghatározók lehetnek a beszélt nyelvi sajátosságok, amikor formába öntünk egy szöveget. A tipográfia nem lehet önkényes, figyelembe kell vennie a beszédben megnyilvánuló hanghordozást, beszédtempót, hanglejtést stb., mert a grafikai eszközök ezekhez igazodva képesek vizuális erővel nyomatékosítani, kiemelni, tagolni a szöveget (JURY 2007: 4 19). Ahogyan a szupraszegmentális tényezők befolyásolják egy szöveg megértését a beszéd során, úgy a vizuális nyelv is képes irányítani a figyelmet az írott kommunikációban. Az internetes és számítógépes szövegszerkesztés új irányokat adott a tipográfiának. Vannak olyan eljárások és formázási szabályok (például a szedéstükörre, a harmonikus elrendezésre vonatkozóan), amelyeket konvenció rögzít, így az ezektől való eltérés nem lenne javasolt. Albert Kapr szerint azonban a digitális világban ezen konvenciók alkalmazása sok esetben nem indokolt (GYURGYÁK 2005: 309), a leghatásosabb eredmény a médiumhoz és mindenekelőtt a tartalomhoz való igazodással érhető el. Az új technológia új alkalmazást is igényel, a tipográfiának meg kell szegnie az eddig konvencionális szabályokat és saját kifejezésmódot kell alkotnia. A számítógépes fejlesztések rugalmas eszközöket nyújtanak az új lehetőségek feltárásához, így szakmai színvonalon is növekedést eredményezhetnek. Ehhez azonban az új technológiák befogadására és mindenekelőtt új látásmódra van szükség (JURY 2007: 43 48). A tipográfiának alkalmazkodnia kell az olvasás módszeréhez. Olvasás közben a szem megpihen bizonyos pontokon (ezeket fixációs pontoknak nevezzük), így betűtípussal, betűmérettel elősegíthetjük a könnyebb és gyorsabb olvasást, ha a szem számára könnyen feldolgozható betűtípust választunk (JURY 2007: 20). Mára számtalan betűcsalád létezik, minden betűtípus más és más jellegzetességekkel bír, ám köztük is vannak olyanok, amelyek bizonyos célokra jobban megfelelnek. Például olvashatóság szempontjából mindenképpen a talpas betű ajánlott, mivel az hosszabb távon jobban vezeti a szemet, így nem fárasztó annyira az olvasás. Rövidebb vagy esztétikai céllal készült szövegek (pl. esküvői meghívó) esetében viszont ildomos különlegesebb, barokkosabb betűkészletet választani. Ne feledjük, a tipográfia ugyanúgy ronthat a kommunikáció sikerességén, ahogy javíthat is rajta! 20

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Online közösségek Egy jól működő fórum elemzésén keresztül Készítette: Szalóki Gabriella III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Konzulensek: dr. Boda István egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem)

Részletesebben

ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN

ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN A MISKOLCI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HONLAPJA SZAKDOLGOZAT Készült a SZÉV Számítástechnikai Kft. által szervezett Felsőfokú Oktatásinformatikus Szakképesítő

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA LINKKAPCSOLATOK FONTOSSÁGA A KERESŐOPTIMALIZÁLÁSBAN. A linképítés jelentős szerepe

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA LINKKAPCSOLATOK FONTOSSÁGA A KERESŐOPTIMALIZÁLÁSBAN. A linképítés jelentős szerepe MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA LINKKAPCSOLATOK FONTOSSÁGA A KERESŐOPTIMALIZÁLÁSBAN A linképítés jelentős szerepe Konzulens: Damjanovich Nebojsa Vendégoktató Ujfalusi Anna Nappali tagozat Kereskedelem

Részletesebben

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY

Részletesebben

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Reklám szakirány A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon Budapest, 2007. Készítette:

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK ÉS HATÁSUK A TÁRSADALOMRA

KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK ÉS HATÁSUK A TÁRSADALOMRA SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK ÉS HATÁSUK A TÁRSADALOMRA IRODALMI SZEMELVÉNYEK 2011. Kiss József és Sipos Erika 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 1.1. A kommunikáció formái az internet

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

Információkeresés a természettudományi szakirodalomban

Információkeresés a természettudományi szakirodalomban Információkeresés a természettudományi szakirodalomban Áts József Információkeresés a természettudományi szakirodalomban Áts József Szerzői jog 2013 Eötvös Loránd Tudományegyetem E könyv kutatási és oktatási

Részletesebben

Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek

Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Ad Librum Kiadó Budapest, 2011 A műnek erre a változatára a Nevezd meg!-ne add el!-ne változtasd! licenc feltételei1

Részletesebben

A háló szabadsága. dr. Bayer Judit. Az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében.

A háló szabadsága. dr. Bayer Judit. Az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében. dr. Bayer Judit A háló szabadsága Az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében Doktori értekezés Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatika Kar. Keresőmarketing és weblap optimalizálás. Témavezető: Készítette:

Debreceni Egyetem Informatika Kar. Keresőmarketing és weblap optimalizálás. Témavezető: Készítette: Debreceni Egyetem Informatika Kar Keresőmarketing és weblap optimalizálás Témavezető: Dr. Rutkovszky Edéné Egyetemi tanársegéd Készítette: Cselényi Dávid Informatika tanár szak Debrecen 2008 1 Bevezetés...

Részletesebben

Mikulás Gábor: Menedzsment. 2. Tervezés

Mikulás Gábor: Menedzsment. 2. Tervezés "Régi korok árnya felé visszamerengni mit ér? Messze jövendővel komolyan vess össze jelenkort..." Kölcsey Ferenc: Huszt A magyar könyvtárakban a menedzsment funkciói közül a tervezés és az irányítás szorul

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

A tudomány szolgálatában

A tudomány szolgálatában A tudomány szolgálatában PEME IX. Ph.D. - Konferencia 014. október. 9. BUDAPEST A Tudomány szolgálatában című IX.. Ph.D. - Konferencia előadásai (Budapest, 014. október. 9.) I. Kötet Szerkesztette: Dr.

Részletesebben

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Készítette: Készítés éve: 2003 Főszakirány: Információgazdálkodás Szakcsoport: e-learning

Részletesebben

FORGÓ SÁNDOR: 1.A multimédia felhasználásának feltételrendszere

FORGÓ SÁNDOR: 1.A multimédia felhasználásának feltételrendszere FORGÓ SÁNDOR: JAVASLAT A MULTIMÉDIA OKTATÓPROGRAMOK (ALKALMAZÁSOK), FELHASZNÁLÁSI FEJLESZTÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI FELTÉTEL ÉS SZEMPONTRENDSZERÉRE A NYITOTT RENDSZERŰ SZAKKÉPZÉSI FORMÁKBAN 1.A multimédia felhasználásának

Részletesebben

AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY BEMUTATÁSÁN KERESZTÜL

AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY BEMUTATÁSÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Kereskedelem és marketing szak 3. tagozat Nemzetközi marketing szakirány AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY

Részletesebben

8. Promóció, reklám, kommunikáció

8. Promóció, reklám, kommunikáció 8. Promóció, reklám, kommunikáció Az intézkedés célja és indokoltsága: Egy tematikus út esetében a fejezet címében szereplő tevékenységek a Palóc Út üzenetének eljuttatása a célközönséghez a legfontosabb

Részletesebben

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 Szerzők: Dr. Haig Zsolt, Hajnal Béla, Dr. Kovács László, Dr. Muha Lajos, Sik Zoltán Nándor Copyright ENO Advisory

Részletesebben

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Világosság 2005/2 3. Infokommunikáció Hain Ferenc Hutter Ottó Kugler Judit Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Áttekintés és kísérlet a téma fogalmi rendszerezésére

Részletesebben

INTERNETES KERESŐRENDSZEREK MŰKÖDÉSE. Bóta László

INTERNETES KERESŐRENDSZEREK MŰKÖDÉSE. Bóta László Bóta László MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK INTERNETES KERESŐRENDSZEREK MŰKÖDÉSE Bóta László Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt

Részletesebben

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel Dr. Pétery Kristóf Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 5. az NJSZT Syllabus 5 alapján Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás,

Részletesebben

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Belső konzulens neve, beosztása:

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

A digitális kép. Lehmann Miklós lehmann@ludens.elte.hu

A digitális kép. Lehmann Miklós lehmann@ludens.elte.hu 1 A digitális kép Lehmann Miklós lehmann@ludens.elte.hu A "digitális forradalomként" emlegetett folyamat részeként átalakulóban vannak a fényképészet és a képalkotás korábbi eljárásai: az újonnan megjelenő

Részletesebben

Tipográfiai alapismeretek

Tipográfiai alapismeretek Tipográfiai alapismeretek Kiadványszerkesztés tantárgyi segédlet Készítette: Mohai István 2006 Pannon Egyetem Kihelyezett Képzési Hely, Gyümölcs u. 38. 1. fejezet: Tipográfia alapjai A tipográfia fogalma

Részletesebben

Hangoskönyv megoldások és szabványok, A magyarországi helyzet elemzése. Tartalomjegyzék

Hangoskönyv megoldások és szabványok, A magyarországi helyzet elemzése. Tartalomjegyzék 1. A vak és gyengénlátó emberek számára alkalmazható hangoskönyv megoldások és szabványok áttekintése 2., potenciális megoldási javaslatok kidolgozása Készítette az Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben