A világháló publikációs kihívásai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A világháló publikációs kihívásai"

Átírás

1 Tóbiás Nóra A világháló publikációs kihívásai szakdolgozat 2010 Témavezető: Dr. Tóth Etelka

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Témameghatározás és anyaggyűjtés A kommunikáció fogalma és válfajai A világháló rövid története, eredeti célja, funkciói Hogyan befolyásolja a számítógép és az internet a tudományok és a kultúra világát? Könyv, e-könyv, honlapok három publikálási felület összehasonlítása Nyomtatott újság és online napilap összehasonlítása Tipográfiai különbségek a nyomtatott és a digitális szövegek között A tipográfia kapcsolata más tudományokkal A publikálás folyamata régen és most (könyv vs. e-könyv) A világhálón történő publikálás Az e-könyv Az olvasási szokások megváltozása az újmédia következtében Összegzés Bibliográfia Mellékletek..41 2

3 1. Bevezetés A digitális technológia megszületésével és az internet elterjedésével a hagyományos megjelenési folyamat egyre inkább háttérbe szorul. Az újfajta média megszületése egyben az eddigi keretek (szerkesztőség, nyomda) fellazulását, valamint az eddig érvényben lévő szabályok megváltozását jelenti. Míg korábban számtalan ember közreműködésére, rengeteg időre és pénzre, a konvencionális tipográfiai ismeretek elsajátítására volt szükség ahhoz, hogy egy kézirat eljusson a szerzőtől a szerkesztőn, a lektoron, a korrektorokon és a nyomdai munkatársakon át a fogyasztóhoz, manapság bárkiből válhat szerző, aki a neten szabadon publikálja műveit. Természetesen ennek ára van. Az érem egyik oldala, hogy rengeteg új kihívás, lehetőség és megvalósítási forma áll kiaknázatlanul rendelkezésre. A másik oldalon azonban ennek kárát is láthatjuk, hiszen korlátozás nélkül bárki bármilyen tartalmat feltölthet a világhálóra, és így egyfajta eligénytelenedéssel is számolnunk kell bizonyos területeken. A webes oldalak száma mára eléri a 240 milliót 10 év alatt a tízszeresére nőtt a létrehozott honlapok száma, és így egyre nehezebb dolgunk van, ha a valódi értéket képviselő oldalakat keressük. Kérdés azonban, hogy vajon ki fogja-e szorítani az internetes olvasás a hagyományos, nyomtatott formában megjelent könyveket, valamint hogyan alakul a tipográfia sorsa a digitalizált szövegek világában? 2. Témameghatározás és anyaggyűjtés Dolgozatomban azt a jelenséget vizsgálom, hogy az eddig konvencionálisnak számító publikálási, kiadási folyamat hogyan veszti érvényét, és íródik felül az új média ( újmédia ) megjelenésével, illetve annak elképesztő sebességű terjedésével. A nyelvészeti vizsgálódás tárgya nem szűkíthető le egyetlen tiszta nyelvi jelenségre, mivel a nyelvi produktumokat valakinek valahogyan létre kell hoznia. Az elektronikus publikálás és a világhálón való közzététel megváltoztatja az eddigi kommunikációs modellt. Az már régóta nyilvánvaló, hogy milyen nagy különbségek vannak beszélt és írott kommunikáció között. Megjelent azonban egy harmadik válfaj, az elektronikus kommunikáció, amely nemcsak a beszélt, de a hagyományos, kézzel írott vagy nyomtatott üzenetekhez képest is új 3

4 megvalósulási lehetőségeket jelent. Kutatásom célja annak áttekintése, hogy milyen publikációs lehetőségeket kínál ma a világháló, és ezek hogyan hatnak a tipográfiára. Vizsgálatom tárgyai között szerepelnek továbbá a nyomtatott sajtó webes változatának formai jegyei és azok összehasonlítása a hagyományos eljárásban kiadott megfelelőjükkel; a világháló kultúrára és oktatásra gyakorolt hatása; valamint a digitalizált szöveg mint az olvasási szokásokra kiható technológia. Az anyaggyűjtési folyamat egyben az anyaggyűjtés tárgyát is képezte, hiszen hogyan lehetne az internetről írni internet nélkül. Számos szakirodalmat és forrást sikerült találnom, de ellátogattam olyan oldalakra is, amelyek a téma kifejtésében segítettek. Én magam is igyekeztem minden téren kihasználni az elektronikus és online világ kínálta lehetőségeket, többek között a kérdőívem összeállításában, a felmérés elvégzésében és a kapott adatok kiértékelésében. 3. A kommunikáció fogalma és válfajai A kommunikáció minden élő szervezetben jelen van, mondhatjuk tehát, hogy azóta létezik, amióta az első növényi szervezet megjelent a Földön, ugyanis a növények is képesek egymással kommunikálni. Nyilvánvaló, hogy náluk sokkal fejlettebb szinten vannak az állatok, de ami a dolgozatom szempontjából fontos, az az emberek közötti kommunikáció. Az emberi kommunikáció a nyelv segítségével történik, de nem független a létrehozó személyétől. A nyelvet mint társadalmi jelenséget az azt beszélő egyén hozza működésbe egyéni módon (RAÁTZ 1999: 29). Ez a működés történhet szóban vagy írásban. Az írásbeli kommunikáció hagyományosan kézzel írott vagy nyomtatott szövegen keresztül zajlik. A számítógép és a digitális technológia megjelenése új írott kommunikációs felületet hozott létre úgy, hogy közben a beszélt nyelvre vonatkozó szabályok közül is érvényesít néhányat. Fontos megjegyezni, hogy míg az élőbeszéd gyors és közvetlen, mulandó, egyszeri, időben kötött; segédeszköz felhasználása nélkül, térben kötötten (kivéve telefon, Skype stb.) folyik, alapvetően verbális úton (de a nem nyelvi jelek jelentőségének felismerésével), nyílt, laza szerkesztésmódban, redundáns, azaz sokszor ismételt, visszatérő elemekkel és azonnali visszacsatolási, fordulóváltási lehetőségekkel, addig az írott nyelvi kommunikációra ezek ellenkezője igaz. A hagyományos értelemben vett írás lassú és 4

5 közvetett, maradandó, sokszorosítható, időben kötetlen, létrehozásához segédeszközre (toll, papír, nyomtató) van szükség. Az üzenetet a nyelvi jeleken túl az írás formai jegyei befolyásolják, térben kötött, zárt szerkesztésmódú, sok információt kevés ismétléssel közöl, és nincs mód a befogadó azonnali visszacsatolására (RAÁTZ 1999: 29). A számítógépnek és az információs társadalomnak köszönhetően született azonban egy új kommunikációs forma, amely digitalizált úton zajlik. Ezt a harmadik csoportot írott-beszélt kommunikációnak is szokás nevezni. Írott, mert rögzített formai keretek között jelenik meg, a nyelvi jeleket írott formában közli, nélkülözi a feladó jelenlétét (kivéve chat, fórum); és beszélt, mert vannak olyan oldalak, amelyeknek a profilja közvetlenebb hangvételt enged meg, és így előtérbe kerülnek a spontán beszéd nyelvi sajátosságai, online úton gyakran van lehetősége a címzettnek az azonnali visszacsatolásra a feladó irányába. Így fenntarthatók a fordulatváltások és a két fél közötti kapcsolat, amely az internetes világ megjelenése előtt egyértelműen csak a beszélt nyelvre volt jellemző. Gyakorlatilag egy új nyelv jött létre, amely a beszélt nyelvi sajátságokat önti írott nyelvi formába. 4. A világháló rövid története, eredeti célja, funkciói Az internet mint technológia 1969 óta létezik, ekkor jött létre a védelmi célokat szolgáló úgynevezett ARPANET Amerikában (noha a terv már a 60-as évek elejétől létezett). Ennek lényege az volt, hogy egymástól fizikailag különálló számítógépeket kötöttek össze azok együttes működtetése céljából. Egy ilyen hálózat létrejötte azért különösen jó, mert nem fontos az összekapcsolandó számítógépek földrajzi távolsága. Az ilyen jellegű kapcsolat képes megteremteni a gépek közötti információcserét, kommunikációt, képes az erőforrás- és feladatmegosztásra a résztvevők között. Ezáltal könnyebb, gyorsabb, olcsóbb és hatékonyabb csapatmunka jön létre (LÁSZLÓ 2007: 8). A hálózat létrehozásának lépései és egyben feltételei a következők: összeköttetés, közös nyelv, a hálózatra csatlakozott tagok azonosítása, megfelelő programok futtatása. E tényezők közül a legfontosabb: a közös nyelv kiválasztása és megalkotása. Egészen az 1980-as évekig nem létezett egységes technológia a különböző országokban és kutatóállomásokon, így nem véletlen, hogy ekkor még nem terjedhetett el szélesebb körben, illetve háztartási használatban. Ezért jelentett nagy áttörést az internet 5

6 megszületése, mivel ez jelentette azt a régen várt egységes kommunikációs szabványt, amely mind lokális, mind globális méretekben képes volt működni (LÁSZLÓ 2007: 9). A fejlődés fontos állomása volt, amikor a hálózatban egy állomás esetleg meghibásodott, akkor azt az adatforgalmi ár ki tudta kerülni, és helyesen futott tovább a hálóra kötött többi gép között. Ezzel sikerült eljutni olyan szintű megbízhatóságig, amely ma is a világháló alapjául szolgál. Az 1980-as évek elején megszülettek az internet működéséhez szükséges alapelvek, és 1990-ben létrejött a ma jól ismert World Wide Web (www) a CERN 1 és Tim Berners-Lee brit számítógéptudós jóvoltából. A 90-es években aztán elterjedtek a személyi számítógépek is, és egyre több ember otthonába jutott el az internet. Miután az ARPANET-ről levált eredetije, egy különálló katonai hálózat, létrejöhetett az internet, amely már kizárólag polgári és kereskedelmi érdekeket szolgált (02). Így már nemcsak államvédelmi vagy tudományos célokra lehetett használni, hanem kibővült a hozzáférési és felhasználói közönsége. A világháló részese lett az emberek mindennapjainak. A számítógép megszületése idővel egy hálózat születését is jelentette. A hálózat feltételezi több gép összeköttetésben állását és együttműködését. Amikor a hálózat beszivárgott a közösség mindennapi életébe, kialakult a máig használt World Wide Web. A világhálón megtalálható honlapok új publikációs felület kialakulását is jelentették. Ennek révén olyan oldalak érhetők el, amelyeken írásban bárki megoszthatja publikálhatja eszméit, gondolatait, eredményeit a többi emberrel szerte a világon. A web jelenlegi fejlesztésének további célja lehet a jobb bejárhatóság (CRUMLISH 1999: 34). Fontos a weboldalak címeinek másképpen a domain neveknek a konkrét tartalomra és az oldal profiljára való utalása, ezáltal könnyebben tudunk rátalálni a forrásokra, ha szükségünk van adatokra és információkra. A pontos és helyes névválasztással nemcsak a keresést és a létrehozó részéről a rátalálást könnyíthetjük meg, hanem a weben terjengő információtömeg összetevőinek nyilvántartását is (LÁSZLÓ 2002: 114). Ha a világháló mára elért méretét akarnánk meghatározni, bizony komoly nehézségekbe ütköznénk. Nem az a baj, hogy ne tudnánk terrabájtokkal és megahertzekkel kifejezni a webes cybertér teljesítőképességét és kapacitását, hanem hogy a kapott eredmények felfoghatatlan nagyságú számok lennének (LÁSZLÓ 2002: 114). Az internet 1 Eredeti nevének, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Nukleáris Kutatások Európai Tanácsa), betűszavas rövidítése. 6

7 befogadóképességének nincs határa, a tárhelyek mérete egyre nő, és a kiadó domain nevek száma is végtelen. Az újabb és újabb feltöltött tartalmak mellett azok formai és technikai háttere is gyors ütemben fejlődik. Hazánkban még nem, de külföldön már elérhető az Internet 2 elnevezésű világháló, amely tulajdonképpen a második generációs internet. Az elsőhöz képest új adatátviteli rendszerrel dolgozik, amelynek a sebessége is sokkal gyorsabb (02). 5. Hogyan befolyásolja a számítógép és az internet a tudományok és a kultúra világát? A digitalizáció alapjaiban változtatta meg a médiumok világát, ezért napjainkra a hagyományos médiumok is erre a formára (is) törekednek. Ahogyan egy rádióadó is igyekszik online műsort sugározni, vagy egy újság is elérhetővé kívánja tenni profilját és a benne foglalt tartalmakat a világhálón (BALÁZS 2010), úgy a kulturális és tudományos élet is megjelenik az internetes fórumokon. Ahogy a Gutenberg-galaxisban olvashatjuk, az új technológia elsajátításával egyidejűleg a kultúra új fordulata következik be (McLuhan 2001: 55). Ahogyan a múzeumok is megtalálták a maguk alternatív webfelhasználási módját azzal, hogy honlapjaikon elérhetővé tettek interaktív virtuális túrákat a múzeumi kiállítások közt, úgy a könyvtárak is találtak ilyen módszert. Persze mindez nem jöhetett volna létre a megfelelő és folyamatos fejlődésben lévő technológiai háttér nélkül. Amellett, hogy a weben megtaláljuk az adott könyvtárra vonatkozó adatokat (történet, nyitva tartás stb.), létrejött egy úgynevezett elektronikus könyvtár is. Ebben megtalálhatók a katalógusban szereplő könyvek digitális formában, így a felhasználók otthonról is el tudják érni a keresett dokumentumokat. A könyvtárak hagyományos feladata, hogy a valaha nyomtatásban megjelent könyveket, újságokat, valamint később a kapcsolódó hang- és videóanyagokat összegyűjtsék. Ez a feladatkör azonban a technikai fejlődéssel és az információs társadalom megjelenésével kitágult. Amikor létrejött a számítógép, létrejött egy új szövegmegjelenítési és -létrehozási forma is. Az internet ebben a fejlődésben további lépcsőfokot jelentett. A 70-es, 80-as években a számítógép még a hagyományos munkafolyamatok segítője volt, a 90-es évekre viszont már megjelentek a számítógépes kiadói és könyvtári szakadatbázisok, sőt lehetővé vált online katalógusok létrehozása is az internet 7

8 segítségével. Nyilvánvalóvá vált, hogy az addig elsősorban megőrző funkciót ellátó könyvtáraknak lépést kell tartaniuk a közemberek számára elérhető technikai újításokkal, és át kell alakulniuk szolgáltató könyvtárakká, amelyek nemcsak helyben, hanem virtuálisan is elérhetők bárhonnan (01). A katalógusok és adatbázisok azonban csak másodlagos információkat tartalmaznak az adott dokumentumról, míg az internet képes arra, hogy a szóban forgó szövegek elérhetővé váljanak a felhasználók számára anélkül, hogy ellátogatnának a könyvtárba a korlátozott számban hozzáférhető nyomtatott példányokért (01). Ilyen módon jött létre az elektronikus publikálás és az elektronikus szöveg. A könyvtáraknak új kihívással kellett szembenézniük: feladatukká vált, hogy az interneten keringő digitális szövegeket és e-könyv formába rendezett dokumentumokat összegyűjtsék és rendszerezett körülmények között hozzáférhetővé tegyék az érdeklődő olvasók számára. Ezen munkák eredményeképp megjelentek az elektronikus könyvtárak (Magyarországon az első ilyen könyvtár 1994-ben 2 ) (01). Ezt a megváltozott feladatkört nemcsak az új technikai lehetőségek indukálták, hanem az azoknak köszönhető újfajta olvasási mód megjelenése is. Az elektronikus publikációk használata felülírta a hagyományos olvasási szokásokat (03). Ám a feladatok megváltozása, valamint a papíralapú könyvekről az elektronikus szövegekre való áttérés még korántsem az utolsó lépcsőfok a fejlődési folyamatban. A tudomány egy percre sem áll meg, folyamatosan rukkolnak elő újabbnál újabb technológiákkal. Az egyik ilyen újításuk, amely szintén forradalmasíthatja az olvasást, az úgynevezett e-papír. Ez egy olyan technológia, amely lehetővé teszi, hogy mindössze egyetlen papír nagyságával és súlyával több oldalnyi digitális tartalom megjeleníthetővé váljon. Az e-papír tulajdonképpen egy képernyő. E, mert elektronikusan működik és digitális szöveg vagy kép tölthető be rá, és papír, mert fizikailag hasonlóan viselkedik: összehajtható, felgöngyölíthető, vékony és kis helyen is elfér (05). Az ilyen jellegű újítások megjelenése nagy szerepet játszik abban, hogy megváltozzanak az olvasási szokások. A számítógépnek és az internetnek a tudományos életben is nagy hasznát veszik a kutatók. Az én témámhoz kapcsolódóan különösen fontos az információs technológia 2 A kezdeményezés nemcsak a könyvtár dolgozóira vonatkozik, a gyűjteményhez önkéntes alapon bárki hozzájárulhat. Noha a szerzői jogi kérdések a kezdetekben kizárólag a 70 évnél régebben kiadott publikációknak az elektronikus formában való közzétételére korlátozták a tevékenységi kört (DEZSŐFI 2002: 169). 8

9 nyelvészet terén betöltött szerepe. Régen egy-egy kutatáshoz vagy adatelemzéshez csak a hagyományos módon (nyomtatott könyvek, papíron rögzített szövegek, magnószalagra felvett hanganyagok) lehetett hozzáfogni. A számítógép megjelenésével lehetővé vált az összegyűjtött anyagok elektronikus formába való áttétele, a hanganyagok rendszerezése, a keresőprogramok segítségével pedig a digitalizált szakirodalmak közötti és az adott szövegen belüli keresés. A világháló ezt a kibővült lehetőségekkel rendelkező kutatói munkát tovább könnyítette azzal, hogy létrejöttek a szövegek közötti közvetlen kapcsolatot megteremtő linkek, így azonnal, kutatásra és keresésre fordított további idő nélkül elérhető lett a témába vágó további szakirodalom és a hozzá kapcsolódó további anyagok. A hanganyagokat az elektronikus korszak előtt csak magnókazettára lehetett rögzíteni, azok felhasználása azonban idővel minőségi romlást okozott. A számítógép különböző, erre a célra kifejlesztett programok segítségével megkönnyítette a nyelvészettel foglalkozók munkáját, hiszen a hanganyagokat rendszerezhetővé tette. Ezen túl lehetővé vált a felvételeken belüli és azok közötti ugrás a kívánt tartalom előhívására. A fonetikusok például képeket tudnak készíteni a felvételekből, és így vizsgálatokat tudnak végezni akár a különböző hangsávok megoszlása alapján, akár a hangszínképelemzés területén. A fonetikusokon kívül az egyéb nyelvészeti területeken dolgozók munkáját is elősegíti a számítógép és a világháló. Ha például diskurzuselemzéssel foglalkozunk, az internetes portálokon elérhető tartalmak közül tetszés szerint kiválaszthatjuk az írott vagy beszélt nyelvi anyagot, és a magunk keresési és beállítási paraméterei szerint alakíthatjuk a vizsgálódás folyamatait. A különböző hírcsatornák oldalain találni letölthető hangfelvételt, így akár egy élőbeszédes szöveget is lejegyezhetünk, majd azt a számítógépre telepített programokkal tetszés szerint elemezhetjük. Csoportosíthatjuk a már meglévő szövegen belüli tematikus részeket, fordulóváltásokat, megnézhetjük azok időbeli hosszúságát, különböző szempontok szerinti kereséseket futtathatunk le a szövegen belül, és még sorolhatnám a számtalan lehetőséget, amelyeket az elektronikus közeg és a világháló nyújt. Az egyetemek számára a világháló kínálta legfontosabb lehetőség az ismeretszerzés új módja. Nemcsak online újságok, könyvek és szakirodalmi anyagok érhetők el újfajta keretek között, hanem referenciaforrások, különböző szervezetek honlapjai, virtuális kiállítások, elektronikus katalógus és adatbázis, valamint levelezőlista is. A világhálós kutatási munkafolyamat három fokozatban nyilvánulhat meg: a kezdeti fázis az ún. 9

10 szörfölés (surfing), ez a hivatkozások és linkek követése honlapról honlapra, ennél komolyabb munkát takar a rendszerezett katalógusokban való ún. böngészés (browsing), és a legfegyelmezettebb keretek között a keresés (searching) zajlik az erre a célra kifejlesztett keresőprogramok segítségével (SZABÓ 2001: ). A tudománynak is számolnia kell a digitális médiumok és az internet hatására felgyorsult élettel és élettérrel. Az eddigi értékeket és normákat felülírja a mai technicizált világ, az előretervezhetőséget a pillanatnyiság, az információhiányosságot az információtelítettség. Utóbbi olyan szinteket ért el, amely az emberi agy számára feldolgozhatatlan mennyiségű adatot jelent, ráadásul ezek hitelessége is megkérdőjelezhető, mivel a világhálón keringő oldalak és tartalmak száma az ellenőrizhetetlenségig növekedett az elmúlt évek során. Ez nehezítheti a megértést és manipulálhatóvá teszi a társadalom bizonyos rétegeit (BALÁZS 2010). 6. Könyv, e-könyv, honlapok három publikálási felület összehasonlítása Azzal, hogy az internet új publikálási felületet hozott létre, új szabályrendszert is alkotott. Egy honlap esetében már nem érvényesek azok a konvencionális tipográfiai és szövegalkotási jellegzetességek, amelyek egy nyomtatott könyv esetében. Sokkal szélesebb skálán mozognak a lehetőségeink, új média jött létre. A következő táblázatban saját szempontjaim alapján igyekeztem összegyűjteni azokat a jellegzetességeket, amelyekkel a könyvek, az e-könyvek és a honlapok rendelkeznek. Soronként láthatjuk, hogy a megadott szempontok alapján milyen különbségek vannak az egyes felületek között. 10

11 1. táblázat. A könyvek, az e-könyvek és a honlapok összehasonlítása Könyv E-könyv Honlap Figyelemfelkeltés könyvborító könyvtárak, virtuális könyvtárak, e-könyv kezdőlap, bannerek, linkek, logó kiadók önálló honlapjai, reklámjai stb. Megjelenés, forma nem megújuló, szövegorientált, nem mozgó, fizikailag egy állandó objektum elsősorban szövegorientált, nem állandó megújuló, szövegés képorientált, sok illusztráció, mozgó, léteznek 3D honlapok is Fizikai megnyilvánulás kézzel fogható, van fizikai kiterjedése, lapozható nincs fizikai kiterjedése, csak virtuális mérete, ennek köszönhetően sokkal nagyobb információmennyiséget nincs fizikai kiterjedése, virtuális, kattintással változtatható a tartalom tud tárolni és megjeleníteni, mint amekkora egy könyv kapacitása Tipográfia véges számú tipográfiai és nyomdai elemekből tudunk dolgozni hasonló tipográfiai eszköztárból dolgozik, mint a hagyományos könyv, bár itt nem kell számolni a nyomtatás szedési nehézségeivel a tipográfiai szabályok megváltoznak, újszerű ötletek és megvalósítási lehetőségek kínálkoznak 11

12 Tartalom Helyesírás Előállítás Financiális szempont Könyv E-könyv Honlap nem megújuló, megújulhat, frissül, megújuló, állandó, javítás és bővül, aktualizálható, interaktív, frissül, bővítés csak új kiadás törölhető, javítható bővül, javítható, esetén, a nyomtatás elavult részek elrendel (amit törölhetők, mindig kinyomtatunk, az már naprakész úgy marad) korrektorok többségében már általában és felelőssége, kiadási nyomtatásban többségében nincs folyamatban korábban megjelent ellenőrizve, egyedül ellenőrzött szövegeket a szövegíró digitalizálnak, így a felelőssége helyesírás általában szakemberek által ellenőrzött sok nyomtatott 1 digitális objektum, 1 virtuális oldal, objektum, de korlátlan hozzáféréssel korlátlan korlátozott hozzáféréssel példányszám pénzbe kerül a minimálisak a kiadási ingyenes (eltekintve kiadása és a és használati költségei az internet megvásárlása is (kivéve az e-könyv havidíjától és a olvasók, ezek honlapkészítés manapság még költségétől, ha volt viszonylag drágák) ilyen) 12

13 Rugalmasság Aktualitás Hozzáférés Könyv E-könyv Honlap rögzített forma, rugalmas forma, rugalmas forma, rögzített sorrend rögzített sorrend rugalmas sorrend, tagadja a rögzítettséget kiadás évéről és digitalizáció során általában szerepel körülményeiről a abból a példányból egy ún. frissítési könyv dolgoznak, amely napló a cikkek címnegyedívéből alapján az új szöveg elején, ahonnan tájékozódhatunk keletkezik, de ez kiderül, mikor később bármikor szerkesztették vagy változtatható, javítható javították utoljára az stb. adott szöveget, továbbá létezik egy modul az archivált oldaltartalmak megjelenítésére; segítéségével visszanézhető, hogy egy korábbi hónapban/napon milyen tartalmak voltak láthatóak a honlapon boltból pénzért, ingyenesen letölthető, ingyen (vagy könyvtárból csak könyvtárból nagyon olcsón), korlátozott kölcsönözhető vagy bármikor és példányban és ideig viszonylag olcsón bárhonnan, ahol megvásárolható elérhető internethozzáférés példányok van 13

14 A szempontokat a következő körülmények mérlegelésével állítottam össze: az egyik legfontosabb különbséget a formai jegyek alkotják, ezért került a táblázat elejére a figyelemfelkeltés, a megjelenés és forma, a fizikai megnyilvánulás, valamint a tipográfia szerinti összevetése a három médiumnak. A forma után a figyelem a szövegé, ezért ide került a tartalom és a helyesírás. A harmadik csoportot az egyéb létrehozási és felhasználási körülmények alkotják, az előállítás, az egyes felületek kezelésével járó anyagi vonzatok, a különböző médiumok rugalmassága, aktualitása, illetve a hozzájuk való felhasználói hozzáférés. Figyelemfelkeltés szempontjából a legnagyobb reklámot a nyomtatott könyvek kapják. Az elektronikus könyvek népszerűsége még mindig viszonylag csekély a hagyományosakhoz képest. Ez a típusú olvasási lehetőség hazai berkekben egyelőre reklámot sem igen kap. A honlapok magasan a legtöbb olvasóval rendelkező felületek, mivel ez a legkönnyebb és egyben leggyorsabb módja az információszerzésnek. Egy könyvet viszonylag könnyű népszerűsíteni és eladhatóvá tenni (ez részben a PR felelőssége, részben pedig a grafikusok feladata, hogy csábító, izgalmas, figyelemfelkeltő borítót készítsenek a könyvhöz). A honlapokkal egyszerűbb a helyzet, mert bármely keresőprogram odanavigálja az érdeklődőket, csak a megfelelő profilt kell létrehozniuk a szerkesztőknek. A könyvek egyik hátránya a digitális művekkel szemben, hogy a nyomtatás rögzíti mind a szöveges tartalmat, mind a formai megjelenést. A tudományos művek elsősorban szövegorientáltak. A honlapok esetében több kép áll rendelkezésre egyazon témában, így több szinten történik egyszerre az információáramlás a kommunikációs csatornában. Egyszerre aktiválódik/aktiválódhat a befogadóban a verbális, a vizuális és az auditív terület. A könyvek (kivéve az albumok) a verbális, és kevésbé a vizuális (azt is elsősorban a tipográfia idézi elő) ingerekre korlátozódnak, az auditív vonalat pedig teljesen kizárják. Használatbeli hatékonyság szempontjából az internet nyújtja a legkézenfekvőbb megoldást, hiszen ott jóformán minden tartalom elérhető a kezdőlapról, ahonnan könnyen áttekinthetők a menüpontok és a felépítés. Az e-könyvek esetében kicsit bonyolultabb a helyzet, ott nem látjuk egészében a tartalmat, a szövegből mindig csak egy kis részletet látunk. A kezelhetőség és az átláthatóság több körülménytől is függ, például a képernyőmérettől, a szedéstükörtől, a margóktól. A hagyományos könyvek felépítése 14

15 egyszerű, jól követhető, a tartalom manuálisan változtatható. A három médium tipográfiai jellegzetességeiről és az információk aktualitásáról a következő fejezetekben lesz szó, a hitelességről azonban itt kell szólnunk. A digitalizált technológiának sok előnye van, de a hátrányairól sem szabad megfeledkeznünk. A könyvek hagyományos formája és a kiadási folyamat mind azt a tényt támasztják alá, hogy a könyv megbízható információszerzési mód. Első ránézésre a borító, a külső megjelenés és a tipográfiai eszközök árulkodnak arról, hogy mennyire tekinthető egy könyv hiteles forrásnak. Ugyanez igaz a honlapokra is, hiszen vannak szakemberek által tervezett oldalak, amelyeknek a formai megjelenése is képviseli a bennük kifejtett tartalmat. Léteznek emellett olyan oldalak (pl. blogok), amelyek egy eleve adott modulhálóra építkeznek. Ezek általában ingyenesek: önálló honlapot létrehozva, otthonról bárki szerkesztheti őket. Ez még önmagában nem jelenti azt, hogy az adott oldal ne lenne hiteles. Számolnunk kell azonban azzal a ténnyel, hogy az interneten keringő információk mennyisége olyan hatalmas, hogy sosem tudhatjuk, az adott tartalom mennyire ellenőrzött forrásból került ki. Az e-könyvekkel megint más a helyzet, hiszen létezik már erre a kiadási formára szakosodott iparág. Mivel nem minden e-könyv fizetős és szakemberek által digitalizált, így sokszor abban sem lehetünk biztosak, hogy helyesen jelent-e meg az eredeti kiadványhoz képest (gondolok itt a helyesírási és tartalmi követelményekre). A financiális szempontok és az eljárási mód részben összefüggnek, hiszen a hagyományos könyvkiadás jár a legtöbb nehézséggel, munkával, így a legtöbb költséggel is. Az előállítási módszer szoros kapcsolatban van a későbbi felhasználói hozzáférési lehetőségekkel. Míg egy könyv korlátozott példányszámban készül, ezért bizonyos számú emberhez tud csak eljutni időben és térben kötötten, addig egy e-könyv és egy honlap online elérhető, így bárki hozzájuk tud férni. 7. Nyomtatott újság és online napilap összehasonlítása Mivel vizsgálatom tárgya a hagyományos, nyomtatott média publikálási, megjelenítési folyamatainak összehasonlítása az internetes, virtuális térben való publikálással, a fentiekben felvetett szempontokat egy konkrét példa segítségével szeretném bemutatni. 15

16 Nézzük meg, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelnünk, ha például a Metropolban 3 szeretnénk publikálni. A hírújságban való publikálásra két lehetőségünk van: egyrészt nyomtatott formában, másrészt a hivatalos webes felületen (www.metropol.hu). Ami mindkettő kiadásban fontos, az a képek és ábrák jó minősége. Egy honlapon a felbontástól függően könnyebb dolgunk van, bármekkora méretű képet kiváló minőségben fel tudunk tenni (egy cikkhez akár többet is), mivel nem ütközünk olyan merev terjedelmi határokba, mint a nyomtatott lap esetében. Ezeket diafilmvetítéssel vagy albumszerűen végignézhetik az érdeklődő olvasók, akik képernyőjükön lehetőségük és ízlésük szerint élességet és fényerőt is tudnak állítani az oldalakhoz. Interneten a képek sokkal élénkebbek, több színt és árnyalatot képesek megjeleníteni, mint a nyomtatott újságban. Utóbbinál egyrészt a nyomtatás, másrészt a papír minősége is ront a kép minőségén. Mindkét verziónak megvannak az előnyei, aktualitás szempontjából azonban az elektronikus médium győzne. Az internetes újságok legtöbbjénél a fontosabb napi cikkek már éjfél után felkerülnek a honlapra, tehát lényegesen korábban, mint ahogyan ezekről a nyomtatott újságból értesülhetünk. Ugyanakkor vannak olyan lapok is, amelyek a honlapjaikon csak a napi cikkek címét és maximum egy rövid leírást tesznek közzé, ezzel próbálva kedvet csinálni a nyomtatott sajtóanyaguk megvásárlásához vagy előfizetéséhez (DEZSŐFI 2002: 63). A modulok aktualitása a honlapon mindig ellenőrizhető. Van olyan felület, amelyik folyamatosan, gyakorlatilag percenkénti változásban van, innen értesülhetnek a látogatók a legfrissebb hírekről, illetve az aktuális időjárásról. Az újság esetében ilyen jellegű frissüléssel nem számolhatunk, a lap naponta jelenik meg, tehát számolnunk kell bizonyos fokú lemaradással. Általában véve az újságok több olvasóra tehetnek és valószínűleg tettek is szert, ha online változatot is üzemeltetnek. A tipográfiai lehetőségek sokkal szélesebb skálán mozognak egy honlap esetében, mint nyomtatásban. A digitális szövegek olvasási minőségét eleve meghatározza a képernyő felbontása, fényereje, mérete, mégis szükség van a megfelelően kialakított vizuális nyelvre is. Egy honlapon figyelembe kell venni, hogy mozgó képek, reklámok, animációk is vannak, amelyek elvonhatják a figyelmet, illetve 3 Azért választottam ki ezt a lapot, mert napi rendszerességgel jelenik meg, ingyenes, viszonylag nagy példányszámban kiadott, az egész ország területén hozzáférhető, politikailag független sajtóanyag. 16

17 zavarhatják vagy befolyásolhatják a megértést. A látászavarokkal küzdő internetezők esetében fontos, hogy egy kattintással megjeleníthető ugyanaz a cikk nagyobb betűméretben, míg a hagyományos újságot olvasók kénytelenek alkalmazkodni a kiadott sajtóanyag szedési tulajdonságaihoz. Számukra így csak az amúgy is kiemelt részek olvashatók, ilyenek a cím, egy-egy figyelemfelkeltésre irányuló kulcsszó, a képek és természetesen a reklámok. A Metropol, mivel ingyenes napilap, fizetett reklámokból és egyéb támogatásokból tartja fenn magát, így nem meglepő, hogy minden második oldal felét a reklámfelületek foglalják el. Tipográfiailag is igen feltűnőek, a címoldalon lévő reklám például nagyobb betűmérettel van szedve, mint az újságcím vagy a szalagcím. A lap szedésében sorkizárást csak bizonyos esetekben használnak. Például akkor, ha egy cikken belül több hasábra van tördelve az anyag. Ha azonban egy cikk egy hasábot kap, akkor egyöntetűen balra zártak a sorok. A webes újságban kivétel nélkül egyetlen hasáb alkotja a cikk teljes szöveganyagát, így a sorok mindvégig balra zártak. Több hasábot csak akkor kap egy cikk, ha képmelléklettel rendelkezik, illetve ha további linkeket és hivatkozásokat csatolnak a szerzők. A napilapok sajátossága, hogy lábléccel nem, csak fejléccel dolgoznak. Ebből tudjuk meg az olyan fontos részleteket, mint az újság neve, a rovat címe, a weboldal címe, az aktuális dátum és az oldalszám. Az online napilapok így a Metropol is használnak fejlécet (header). Ebből tudjuk meg a domain nevet (metropol.hu), a verzióadatot, az aktuális dátumot és névnapokat, itt található a keresőprogram, amellyel a lapon belüli tartalmakban kereshetünk kulcsszavak megadásával, valamint azok a menüpontok, amelyeken keresztül a legördülő menüsávok érhetők el. Tehát aktív fejlécről beszélünk, mivel innen indulhat az elsődleges hírszerzés és a további navigáció az oldalon. A honlapok sajátja, hogy a fejléc egyben a linket is jelenti a kezdőoldalra, így egy kattintással visszatérhetünk a nyitólapra. A webes felület már használja a lábléc funkcióit, ahol többek között lehetőségünk van az újság letöltésére pdf formátumban, azaz egy e-könyvhöz hasonló digitalizált változat megszerzéséhez az újság teljes tartalmáról. Felépítés tekintetében a honlap sokkal átláthatóbb, bármely menüpont (hírek, sport stb.) egy kattintással elérhető a kezdőlapról, míg a hagyományos papíralapú újságban sorban haladva nézhetjük át a cikkeket. Tartalomjegyzék egyáltalán nincsen, a címoldalon 17

18 szereplő rövid, kivonatolt híreket szánják figyelemfelkeltésre, és itt kapunk bővebb tájékoztatást arról, hogy az újságon belül oldalszám szerint hol találjuk az adott cikk folytatását. 8. Tipográfiai különbségek a nyomtatott és a digitális szövegek között A hagyományos tipográfiai szabályok a nyomtatással egy időben, jóval a digitális korszak előtt születtek meg. A reneszánsz idején Gutenberg jóvoltából létrejött a nyomtatás, amely formalizálta és szabványosította az írást. A korabeli esztétika a jövőre nézve is meghatározta nemcsak a nyomtatás, de a tipográfia esztétikáját is. Míg egy hagyományos, nyomtatott oldalt a harmónia jegyében a statikusság, a szimmetrikus szerkesztés, a formális rend és a linearitás jellemez, addig egy digitális szöveget már a modern tipográfia formalizál, amelynek jellemzői a dinamizmus, az aszimmetria, a nagyobb kontraszt és a technológiai fejlesztések kihasználása. Például a digitális eljárásban rendkívül jól alkalmazható a fotótechnológia a képmódosítások terén, vagy akár a pszichológiai kutatások eredményei arra nézve, hogy a figyelem mikor, hogyan és hová irányul egy szövegen belül (WEST 1998: ). A nyomtatott szövegek esetében egyfajta vizuális kényszerhatással is számolnunk kell (MCLUHAN 2001: 144). Míg a digitális szöveget bármikor változtatásnak vethetjük alá, addig egy nyomtatott oldal változatlan formában marad, legfeljebb sokszorosítani tudjuk. A nyomtatással rögzített formát és rögzített tartalmat kölcsönzünk a szövegnek. Ennek is köszönhető, hogy a nyomtatásban megjelent, nagy mennyiségű, forgalomba került árucikkek hozzájárultak a különböző nyelvek adott állapotban történő rögzítéséhez és szabályozásához (MCLUHAN 2001: 256). A magyar nyelven belül lezajló egységesüléshez is hozzájárult a nyomtatás technológiájának elterjedése, mivel így rögzülni tudott egy-egy szó írásképe, terjeszthetővé váltak a helyesírásban elfogadott szabályok, létrejöhetett a normatív nyelvhasználat és az egységesült helyesírás. De visszatérve a tipográfiához, a vizuális megismerés és a vizuális kommunikáció már az írás megjelenésével megszületett. Ahogyan az egyiptomiaknál egy-egy hieroglifa (kép, rajz vagy ábra) nemcsak vizuális jelenség volt, hanem egyben valamilyen nyelvi jelnek is megfelelt, úgy a tipográfiai eszközök is valamilyen nyelvi erőt hordoznak 18

19 vizualitásukban. A tipográfus részéről a vizuális ingerek létrehozása, a befogadó részéről pedig a képlátás (ahogyan a szöveg megformáltsága is tulajdonképpen egy képet tár elénk) is a kommunikáció fajtája. Egy nyomtatott újság vagy annak webes változata mind optikai elemekkel (fotók, képek, tipográfiai kiemelések, eszközök stb.) igyekszik észleleti tartalmat előidézni a befogadóban. Azt a fogalmat, amitől ezek az optikai elemek nyelvi elemekké válnak a fejünkben, vizuális dinamikának nevezzük (BÁLVÁNYOS 1997: 49). A tipográfia a nyomtatás aranykorában előre kidolgozott, rögzült szabályrendszerrel dolgozott, ez az állandóság azonban az újmédia megjelenésével és az elektronikus korszak beköszöntével szétesni látszik. Noha a vizuális nyelvtan sosem tudott olyan erős szabályrendszerré rögzülni, mint a verbális (BÁLVÁNYOS 1997: 50), mégis létrejöttek olyan szabályos és általános alapelvek, amelyek mentén a tipográfusok és a nyomdászok dolgozni tudtak. A napilapokat például meghatározott szabályok szerint kellett szedni: hasábléniákkal tördelve, legfeljebb egy négyzetes behúzással bekezdésenként, meghatározott szerepű élőfejjel (melynek célja az oldal összefogása), végig egy betűcsalád használatával, szem előtt tartva a plakáthatás elkerülését (SZÁNTÓ 1963: 223) óta létezik olyan belső használatú kézikönyv a napilapokhoz, amely ezeket az irányelveket és szedési, formai követelményeket sorolja fel (JURY 2007: 39). A digitális technológia alapvetően változtatja meg a tipográfia jellegét, ugyanis a hagyományos szabályok csak a hagyományos (nyomtatott) úton előállított szövegekre érvényesek. Ma, az új közlési technikák felhasználásakor, például a képernyőre írt feliratok, a szöveges közlés megformálásában is új elveket kell alkalmazni, és új szabályokat kell alkotni (VIRÁGVÖLGYI 2002: 9). Más módszerekre van szükség, ezért művelőinek is szélesíteniük kell ismereteiket, nyitottnak kell lenniük az újfajta megvalósítási lehetőségekre. Hagyományosan a tipográfia a grafikai tervezés a nyomdai kivitelezés munkafolyamatait fogalja magába. Napjainkra a tipográfia bármely kommunikációs módon (legyen az hagyományos, nyomtatásra szánt anyag vagy egy weboldal tartalma) létrehozott írott anyag formába öntését kell, hogy elvégezze. Haiman György szerint a tipográfiai oktatásnak az alkotási módszerekről, a látásmódról és a szemléletről kell szólnia (GYURGYÁK 2005: 309). Tehát már nemcsak egy szabályrendszerről beszélünk, hanem egy kibővült tevékenységi körről is, amelynek célja az információk hatékony közvetítése azáltal, hogy vizuális elemekkel segíti elő a tartalom megértését és befogadását. A 19

20 tipográfiát mindig az üzenet céljának kell alárendelni, figyelembe véve a közölni kívánt tartalmat, a célközönséget, az író szándékát. Noha a beszélt és az írott nyelv nagyban különböznek egymástól, mégis meghatározók lehetnek a beszélt nyelvi sajátosságok, amikor formába öntünk egy szöveget. A tipográfia nem lehet önkényes, figyelembe kell vennie a beszédben megnyilvánuló hanghordozást, beszédtempót, hanglejtést stb., mert a grafikai eszközök ezekhez igazodva képesek vizuális erővel nyomatékosítani, kiemelni, tagolni a szöveget (JURY 2007: 4 19). Ahogyan a szupraszegmentális tényezők befolyásolják egy szöveg megértését a beszéd során, úgy a vizuális nyelv is képes irányítani a figyelmet az írott kommunikációban. Az internetes és számítógépes szövegszerkesztés új irányokat adott a tipográfiának. Vannak olyan eljárások és formázási szabályok (például a szedéstükörre, a harmonikus elrendezésre vonatkozóan), amelyeket konvenció rögzít, így az ezektől való eltérés nem lenne javasolt. Albert Kapr szerint azonban a digitális világban ezen konvenciók alkalmazása sok esetben nem indokolt (GYURGYÁK 2005: 309), a leghatásosabb eredmény a médiumhoz és mindenekelőtt a tartalomhoz való igazodással érhető el. Az új technológia új alkalmazást is igényel, a tipográfiának meg kell szegnie az eddig konvencionális szabályokat és saját kifejezésmódot kell alkotnia. A számítógépes fejlesztések rugalmas eszközöket nyújtanak az új lehetőségek feltárásához, így szakmai színvonalon is növekedést eredményezhetnek. Ehhez azonban az új technológiák befogadására és mindenekelőtt új látásmódra van szükség (JURY 2007: 43 48). A tipográfiának alkalmazkodnia kell az olvasás módszeréhez. Olvasás közben a szem megpihen bizonyos pontokon (ezeket fixációs pontoknak nevezzük), így betűtípussal, betűmérettel elősegíthetjük a könnyebb és gyorsabb olvasást, ha a szem számára könnyen feldolgozható betűtípust választunk (JURY 2007: 20). Mára számtalan betűcsalád létezik, minden betűtípus más és más jellegzetességekkel bír, ám köztük is vannak olyanok, amelyek bizonyos célokra jobban megfelelnek. Például olvashatóság szempontjából mindenképpen a talpas betű ajánlott, mivel az hosszabb távon jobban vezeti a szemet, így nem fárasztó annyira az olvasás. Rövidebb vagy esztétikai céllal készült szövegek (pl. esküvői meghívó) esetében viszont ildomos különlegesebb, barokkosabb betűkészletet választani. Ne feledjük, a tipográfia ugyanúgy ronthat a kommunikáció sikerességén, ahogy javíthat is rajta! 20

Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban

Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban 2012. szeptember24. Budapest Fogalmi meghatározás és tétel E-könyv, elektronikus könyv Az e-könyv az elektronikus formában

Részletesebben

Dombóvár Város Arculati Kézikönyve

Dombóvár Város Arculati Kézikönyve Dombóvár Város Arculati Kézikönyve tartalomjegyzék 1. Általános koncepció 4. Elektronikus eszközök 4.1 Honlap 2. Alapvető arculati elemek 4.2 Hírlevél 2.1 Logó kinézet 2.2 Logó szerkezet 2.3 Logó színek

Részletesebben

Egzinet Partner Portál

Egzinet Partner Portál Egzinet Partner Portál Adminisztrációs felület Oktatási segédanyag 1 Készítsd el saját weboldalad! I. Bejelentkezés Minden Egzinet Partner Portál a http://admin.egzinet.hu adminisztrációs felületen keresztül

Részletesebben

Általános tájékoztató szolgáltatások megrendeléséhez

Általános tájékoztató szolgáltatások megrendeléséhez Rólunk A dinamikusan fejlődő digitális könyvpiac egyre növekvő kulturális és gazdasági jelentősségre tesz szert. Az Egora Kiadó Kft. fő célkitűzése, hogy a hazai ügyfelek számára hatékony és elérhető megoldásokat

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Egyes esetekben e fejezet keretében készítjük el a Tartalomjegyzéket is, melynek technikai megvalósításáról majd az 5.6.6. fejezetben olvashat.

Egyes esetekben e fejezet keretében készítjük el a Tartalomjegyzéket is, melynek technikai megvalósításáról majd az 5.6.6. fejezetben olvashat. Szövegszerkesztés 1. Bevezetés Ebben a modulban a szövegszerkesztési szabályokat kívánjuk bemutatni. Feltételezzük, az olvasó már ismer legalább egy szövegszerkesztő programot, így annak teljes körű bemutatására

Részletesebben

Az ATON szakfolyóirat indítása

Az ATON szakfolyóirat indítása Az ATON szakfolyóirat indítása Roadshow Mosonmagyaróvár, 2011.március 22. Gödöllő, 2011.május 16. Bánkeszi Katalin Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központ Az e-publikálás jelentősége

Részletesebben

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Tartalomjegyzék - Tartalomkezelő rendszerek Miért jó a CMS alapú website? CMS rendszerek - Mi szükséges ezen CMS-ekhez? - Információ építészet

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Szakirodalom-kutatás Szakmai közösség: eredetiség nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy

Részletesebben

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv?

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? Készítették: Névery Tibor és Széll Ildikó PPKE I. évf. kiadói szerkesztő hallgatók, közösen 1 BEVEZETŐ Az elektronikus könyv valamilyen

Részletesebben

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet A Normál nézet egy egyszerűsített oldalképet mutat. Ez a nézet a legalkalmasabb a szöveg beírására, szerkesztésére és az egyszerűbb formázásokra. Ebben a nézetben

Részletesebben

A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI)

A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI) Mgr. Námesztovszki Zsolt A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar Oktatásinformatikai rendszerek - szöveggyűjtemény Budapest, 2013.

Részletesebben

METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA. Merics Attila

METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA. Merics Attila METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA Merics Attila Országos Meteorológiai Szolgálat, Szegedi Magaslégköri Obszervatórium 6728 Szeged, Bajai út 11. e-mail: merics.a@met.hu Bevezetés A meteorológiai

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

HELYES módosítható, olvashatóság. Válasz Felhasználói élmény, stílusos, egyéni megjelenés HIBAS

HELYES módosítható, olvashatóság. Válasz Felhasználói élmény, stílusos, egyéni megjelenés HIBAS Jelölje be azt a sort, amelyben kizárólag a weboldalakkal szemben támasztott alapkövetelmények szerepelnek. Értékes információtartalom, olvashatóság, vonzó és igényes megjelenés. Olvashatóság, felhasználói

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

Előadás készítés. Szentesi Péter 2010

Előadás készítés. Szentesi Péter 2010 Előadás készítés Szentesi Péter 2010 Mire használható? Előadás készítés Előadás segédlet készítés Emlékeztető az előadó számára Kiadvány készítés Prezentáció készítés kezdése A PowerPoint indítás Válasszunk

Részletesebben

Felület 2/1 392x248 430x280 440x290 1 870 000 Borító IV. 215x280 220x290 1 460 000 Borító III. 215x280 220x290 1 210 000

Felület 2/1 392x248 430x280 440x290 1 870 000 Borító IV. 215x280 220x290 1 460 000 Borító III. 215x280 220x290 1 210 000 az Autó Az autóslap Az Autó címû havilap olvasói számára továbbra is elsôdleges és meghatározó hírforrást kínál az autók és az autózás világának széles rétegeket érintô kérdéseiben. Hiteles, naprakész

Részletesebben

E-pub címoldala a képernyőn Adobe DE

E-pub címoldala a képernyőn Adobe DE Mi az e-könyv? Digitális, hordozható adatállomány Szabványos adatstruktúra Világhálón bárhonnan elérhető Megfelelő olvasóeszközzel a könyvolvasás fiziológiai körülményeit imitálja (passzív kijelző) Minimálisan:

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

amihez mi is szeretnénk hozzájárulni hirdetésünkkel!

amihez mi is szeretnénk hozzájárulni hirdetésünkkel! Tisztelt Leendő Partnerünk, Hirdetőnk! Sikeres 3,5 évet tudhatunk magunk mögött, a pécelinfo.hu növekvése a mai napig töretlen. A 2009-es induláshoz képest 2011-re már elértük a 40-45 folyamatos péceli

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

Médiaajánlat 2009-2010

Médiaajánlat 2009-2010 Médiaajánlat 2009-2010 Bemutatkozás Portálunk célja interaktív közösségi teret biztosítani a hazai és általában a magyar ajkú biológusoknak, kutatóorvosoknak és az élettudományok illetve a kapcsolódó ipar

Részletesebben

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása.

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása. QGIS Gyakorló Verzió: 1.7. Wroclaw Cím: A Print composer használata és a címkézés. Minta fájl letöltése innen: http://www.box.net/shared/87p9n0csad Egyre több publikációban szerepelnek digitális térképek,

Részletesebben

Kincskereső Könyvelő Klub. Moodle felhasználói kézikönyv

Kincskereső Könyvelő Klub. Moodle felhasználói kézikönyv Kincskereső Könyvelő Klub Moodle felhasználói kézikönyv TARTALOMJEGYZÉK 1. Kincskereső Könyvelő Klub bemutatása... 3 2. Belépés az oldalra... 3 3. Kincskereső Könyvelő Klub oldala... 4 3.1 Kincskereső

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

*Ezen felületet kell kitölteni saját fiók létrehozásáho z

*Ezen felületet kell kitölteni saját fiók létrehozásáho z Olvasóink otthonról is kereshetnek az EBSCOhost adatbázisban, olvasójegy számuk megadásával. (pl.: VFMK és hat számjegy) http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,cpid&custid=s5028516 Vonalkódunk

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

Az ötlettől a honlapig Webszerkesztés alapismeretek bevezető

Az ötlettől a honlapig Webszerkesztés alapismeretek bevezető Az ötlettől a honlapig Webszerkesztés alapismeretek bevezető Ötlet Mit? (pl. online tortarendelés) Miért lesz más/jobb, mint a hasonló oldalak? (pl. egy grafikus felületen mindenki saját maga tervezheti

Részletesebben

4. Javítás és jegyzetek

4. Javítás és jegyzetek és jegyzetek Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Automatikus javítás

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

Internetes keresés. Menedzsment modul. Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar SdiLA menedzsment-képzés.

Internetes keresés. Menedzsment modul. Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar SdiLA menedzsment-képzés. Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar Menedzsment modul Internetes keresés Készítette: Fábián József okl.építőmérnök 2000. április 17. Bevezetés Az Internet egy nemzetközi

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros Online világ Oroszi Katalin KSZR Szakmai nap 2016. augusztus 29. Ostoros Modern könyvtár A könyvtár a számítógép és az internet segítségével minőségben újat tud nyújtani szolgáltatásaiban. Az emberek igénylik

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

WordPress segédlet. Bevezető. Letöltés. Telepítés

WordPress segédlet. Bevezető. Letöltés. Telepítés WordPress segédlet Bevezető A WordPress egy ingyenes tartalomkezelő rendszer (Content Management System - CMS), amely legnagyobb előnye az egyszerű telepítés és a letisztult kezelhetőség és a változatos

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Hálózati alapismeretek 20 perc 2. Az internet jellemzői 25 perc 3. Szolgáltatások

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ INTERNET ÉS A WORLD WIDE WEB VILÁGÁBA. Kvaszingerné Prantner Csilla, EKF

BEVEZETÉS AZ INTERNET ÉS A WORLD WIDE WEB VILÁGÁBA. Kvaszingerné Prantner Csilla, EKF BEVEZETÉS AZ INTERNET ÉS A WORLD WIDE WEB VILÁGÁBA Kvaszingerné Prantner Csilla, EKF Az Internet 2 A hálózatok összekapcsolt, hálózatba szervezett rendszere, amely behálózza a világot. Részévé vált életünknek.

Részletesebben

Poszterek tervezése és készítése

Poszterek tervezése és készítése Poszterek tervezése és készítése Hogyan készítsünk hatékony nyomtatott bemutatót? Szakmai kommunikáció A jó poszter készítése A poszter sem azonos az eredeti anyaggal # Kivonat # A célnak megfelelten tervezett

Részletesebben

Elérhetőség: Telefon/Telefax: (1) 215-6061 Levélcím: Cím: E-mail: Honlap:

Elérhetőség: Telefon/Telefax: (1) 215-6061 Levélcím: Cím: E-mail: Honlap: Sajtócsomag Elérhetőség: Telefon/Telefax: (1) 215-6061 Levélcím:1450 Budapest, 9. Pf.: 36. Cím: E-mail: titkarsag@quality-mmt.hu, Honlap: www.quality-mmt.hu Magyar Minőség Társaság mint Magyarország egyik

Részletesebben

Árajánlat weboldal készítésére a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ ügyfelei részére

Árajánlat weboldal készítésére a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ ügyfelei részére Árajánlat weboldal készítésére a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ ügyfelei részére Responsive, dinamikus weboldal Alapcsomag tartalma Reszponzív, dinamikus weboldal Egyedi webdesign 1-5 menüpont

Részletesebben

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR A TÉRKÉP A HAGYOMÁNYOS VILÁG FELFOGÁSA SZERINT A TÉRKÉP ÉS EGYÉB TÉRKÉPÉSZETI ÁBRÁZOLÁSI FORMÁK (FÖLDGÖMB, DOMBORZATI MODELL, PERSPEKTIVIKUS

Részletesebben

ERserver. iseries. Az iseries Access for Windows használatának megkezdése

ERserver. iseries. Az iseries Access for Windows használatának megkezdése ERserver iseries Az iseries Access for Windows használatának megkezdése ERserver iseries Az iseries Access for Windows használatának megkezdése ii iseries: Az iseries Access for Windows használatának

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan

Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan Grafikus megjelenítés A grafikus felület lehetővé teszi a jogdíjak és elhangzások áttekinthetőbb

Részletesebben

A mai problémákra mai megoldások kellenek.

A mai problémákra mai megoldások kellenek. Az Ön üzletében sem tolonganak a vevők? Hálót szőtt a pók a pénztárgépére? Szeretné, ha jobban menne az üzlet, de nincs ötlete? Van megoldás! A világ és a vevők megváltoztak. Önnek is változnia kell! Ezt

Részletesebben

Webkezdő. A modul célja

Webkezdő. A modul célja Webkezdő A modul célja Az ECDL Webkezdő modulvizsga követelménye (Syllabus 1.5), hogy a jelölt tisztában legyen a Webszerkesztés fogalmával, és képes legyen egy weboldalt létrehozni. A jelöltnek értenie

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Dinamikus geometriai programok

Dinamikus geometriai programok 2011. február 19. Eszköz és médium (fotó: http://sliderulemuseum.com) ugyanez egyben: Enter Reform mozgalmak a formális matematika megalapozását az életkjori sajátosságoknak megfelelő tárgyi tevékenységnek

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

18. Szövegszerkesztők

18. Szövegszerkesztők 18. Szövegszerkesztők A szövegszerkesztés olyan számítógépes művelet, amelynek során később nyomtatásban megjelenő szövegegységeket, dokumentumokat hozunk létre, majd azokat papírra kinyomtatjuk. A különböző

Részletesebben

Médiaajánlat. hirdetési felületek és technikai információk. Általános információk Árlista Hirdetési felületek, technikai részletek

Médiaajánlat. hirdetési felületek és technikai információk. Általános információk Árlista Hirdetési felületek, technikai részletek Médiaajánlat hirdetési felületek és technikai információk Általános információk Árlista Hirdetési felületek, technikai részletek motorsportal.hu A Motorsportal 2009-ben indult, pár lelkes fiatal szenvedélyéből

Részletesebben

Az Internet. avagy a hálózatok hálózata

Az Internet. avagy a hálózatok hálózata Az Internet avagy a hálózatok hálózata Az Internet története 1. A hidegháború egy fontos problémája Amerikában a hatvanas évek elején: Az amerikai kormányszervek hogyan tudják megtartani a kommunikációt

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ (3522/00151) DIGITÁLIS FOTÓTÁR A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet fotógyűjteményeinek felhasználóbarát közzététele a múzeum honlapján A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai

Részletesebben

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN MAGAZIN KIAJÁNLÓ 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN PERSPECTIVE Lapunkon keresztül alternatív perspektívát adunk Olvasóinknak a jövő technológiai újításaihoz és a mögöttük fellelhető üzlet

Részletesebben

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi ii iseries: Client Access Express - Mielőtt elkezdi Tartalom Rész 1. Client Access Express - Mielőtt elkezdi.................

Részletesebben

Hogyan digitalizáljunk?

Hogyan digitalizáljunk? A digitalizálás során a múzeumi műtárgyról készített képet, a tárgyhoz tartozó szakmai szempontú leírást és adatokat egységes rendszerbe helyezzük. A gyakorlati lépések nagyban függnek az intézmény nagyságától,

Részletesebben

AZ AUTÓ. Médiaajánlat 2014. Az autóslap. Hirdetési tarifák: 2/1 1/1 1/2 1/2 1/2. 2x1/2. 1/3 átfutó 1/4. fekvô. junior átfutó. álló. junior.

AZ AUTÓ. Médiaajánlat 2014. Az autóslap. Hirdetési tarifák: 2/1 1/1 1/2 1/2 1/2. 2x1/2. 1/3 átfutó 1/4. fekvô. junior átfutó. álló. junior. AZ AUTÓ Az autóslap Az Autó címû havilap olvasói számára továbbra is elsôdleges és meghatározó hírforrást kínál az-autók és az autózás világának széles rétegeket érintô kérdéseiben. Hiteles, naprakész

Részletesebben

epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés március 1.

epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés március 1. epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés 2009. március 1. A www.epiteszforum.hu naponta új hírekkel jelentkező építészeti napilap, amely a hasznos szakmai és közéleti információk mellett beszámol a legfontosabb

Részletesebben

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat.

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. A mai internet elődjét a 60-as években az Egyesült Államok hadseregének megbízásából fejlesztették ki, és ARPANet-nek keresztelték. Kifejlesztésének

Részletesebben

EPER - mobil Szakértői Integrált Pénzügyi Számviteli Rendszer

EPER - mobil Szakértői Integrált Pénzügyi Számviteli Rendszer EPER - mobil Szakértői Integrált Pénzügyi Számviteli Rendszer Csizmazia Tibor 2015.03.27. EPER Vezetői információk mobil alkalmazás Az internetre kapcsolódó telefonok, táblagépek lehetővé teszik, hogy

Részletesebben

MÉDIAINFORMÁCIÓK. Piacfigyelő megnyitások megoszlása Növényterm. Állatteny. 2013. I. negyedév heti átlag 63 980 20 515 67 % 33 %

MÉDIAINFORMÁCIÓK. Piacfigyelő megnyitások megoszlása Növényterm. Állatteny. 2013. I. negyedév heti átlag 63 980 20 515 67 % 33 % MÉDIAINFORMÁCIÓK ALAPADATOK: Műfaj: ELEKTRONIKUS HÍRFIGYELŐ KIADVÁNY Gyakoriság: HETI MEGJELENÉS Terjedelem: kb. 2 x 70 oldal/hét Példányszám: 60 000 + Kiadó: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Felhasználói

Részletesebben

Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google]

Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google] Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google] Hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan! (2Tim 4,2) Nagy Gusztáv Jézus Krisztus képviselője férj négy gyermekes családapa tanszéki

Részletesebben

Social media Facebook

Social media Facebook Social media Facebook A social media hazánkban is kezd nagyon széles ívben elterjedni. Manapság egyik legnépszerűbb közösségi portál a facebook. Magyarországon már 1,3 millió felhasználója van, akiknek

Részletesebben

Vajda Éva. Keresőoptimalizált üzleti honlap

Vajda Éva. Keresőoptimalizált üzleti honlap Vajda Éva Keresőoptimalizált üzleti honlap Hagyományos és keresőmarketing Hagyományos marketing Csoportképzésen alapul Passzív befogadás Magas belépési korlát Konverzió alig mérhető Keresőmarketing Egyéni

Részletesebben

Szövegszerkesztés. Microsoft Office Word 2010

Szövegszerkesztés. Microsoft Office Word 2010 Szövegszerkesztés Microsoft Office Word 2010 Szövegformázás A dokumentumszöveg formátumát meghatározó felépítés formázott - szöveg, - táblázat, - kép + stílusok + eszköztár beállítások Karakterek Bekezdések...

Részletesebben

TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS?

TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS? TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS? PLIHÁL KATALIN MI A TÉRKÉP A KÉSZÍTŐ SZEMSZÖGÉBŐL NÉZVE? EGY OLYAN KÜLÖNLEGES ÉS SPECIÁLIS ESZKÖZ, AMELLYEL A TÉRBELI VALÓSÁGOT TRANSZFORMÁLVA, GENERALIZÁLVA ÉS GRAFIKUS

Részletesebben

AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET

AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET AZ ONLINE NYELVTANULÁS, AVAGY HOGYAN HASZNÁLJUK KI MAXIMÁLISAN AZ INTERNET ADTA LEHETŐSÉGEKET Mi az az ONLINE nyelvtanulás? Az ONLINE nyelvtanulás nem más, mint amikor a tanárral (és esetleg a tanulótársakkal)

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 1. A vállalat, ahol kommunikátori munkakörben dolgozik, egy új terméket kíván a piacra bevezetni. Az Ön feladata

Részletesebben

Informatikai alapismeretek

Informatikai alapismeretek Informatikai alapismeretek Informatika tágabb értelemben -> tágabb értelemben az információ keletkezésével, továbbításával, tárolásával és feldolgozásával foglalkozik Informatika szűkebb értelemben-> számítógépes

Részletesebben

Dropbox - online fájltárolás és megosztás

Dropbox - online fájltárolás és megosztás Dropbox - online fájltárolás és megosztás web: https://www.dropbox.com A Dropbox egy felhő-alapú fájltároló és megosztó eszköz, melynek lényege, hogy a különböző fájlokat nem egy konkrét számítógéphez

Részletesebben

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség)

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség) A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Gyűjtés

Részletesebben

IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció

IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete)

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01.

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján.

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján. 6. modul Prezentáció A modul a prezentációkészítéshez szükséges ismereteket kéri számon. A sikeres vizsga követelményei: Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban A

Részletesebben

ARCULATI KÉZIKÖNYV KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PROGRAM A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

ARCULATI KÉZIKÖNYV KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PROGRAM A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TARTALOM ALAPVETŐ ARCULATI ELEMEK 3 A logo megjelenési formái 3 A logo színei 4 Minimális méret 5 Egyszín változatok 6 Háttér színek 7 Főbb tiltások 1. 8 Főbb tiltások 2. 9 Betűtipusok 10 TIPOGRÁFIAI ELEMEK

Részletesebben

Elérhetőség: Telefon/Telefax: (1) Levélcím: Cím: Honlap:

Elérhetőség: Telefon/Telefax: (1) Levélcím: Cím:   Honlap: Sajtócsomag Elérhetőség: Telefon/Telefax: (1) 215-6061 Levélcím:1450 Budapest, 9. Pf.: 36. Cím: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1 E-mail: titkarsag@quality-mmt.hu, Honlap: www.quality-mmt.hu Magyar Minőség

Részletesebben

INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA

INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA VI. rész INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA Záhony települési honlap javasolt szerkezeti felépítése Nyitólap 3-féle választási lehetőséggel: Helyi lakos vagyok Vendég vagyok Legfrissebb hírek A nyitólapon

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Főkönyv Pénzügy Pénztárkönyv Eszköz (Letölthető még frissítés a Készlet, EVA modulokra,

Részletesebben

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mi az OPAC? Az OPAC az Online Public Access Catalogue rövidítése. Jelentése olyan számítógépes katalógus, mely nyilvános, bárki számára közvetlenül, általában ingyen

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT:

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT: AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT: 2010.08.18. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

INFORMATIKA Felvételi teszt 1.

INFORMATIKA Felvételi teszt 1. INFORMATIKA Felvételi teszt 1. 1) Mi a szoftver? a) Szoftvernek nevezzük a számítógépet és minden kézzel megfogható tartozékát. b) Szoftvernek nevezzük a számítógépre írt programokat és az ezekhez mellékelt

Részletesebben

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA Befogadást segítő eszközök Jelnyelvi tolmács (leköti a vizuális figyelem nagy részét, speciális ismeret kell hozzá) -a válaszadó siketek

Részletesebben

Webdesign II Oldaltervezés 3. Tipográfiai alapismeretek

Webdesign II Oldaltervezés 3. Tipográfiai alapismeretek Webdesign II Oldaltervezés 3. Tipográfiai alapismeretek Tipográfia Tipográfia: kép és szöveg együttes elrendezésével foglalkozik. A tipográfiát hagyományosan a grafikai tervezéssel, főként a nyomdai termékek

Részletesebben