Üzleti lehetőségek a romániai magyar online ingatlanpiacon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti lehetőségek a romániai magyar online ingatlanpiacon"

Átírás

1 Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar XII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, május Üzleti lehetőségek a romániai magyar online ingatlanpiacon Témavezető: drd. Györfy Lehel tanársegéd Statisztika, előrejelzés és matematika tanszék Szerző: Erdély Attila I. év

2 Kivonat Napjaink üzleti világában az online megoldások szinte minden ágazatban az üzleti folyamatok szerves részévé váltak. A weboldalak látogatókért, rendelésekért folyó egymással való versenyében még mindig vannak olyan szűk réspiacok, amelyekre nagyon kevés cég fókuszál. A romániai magyar online ingatlanpiacra ez jellemző. Dolgozatom piackutatása igazolni fogja azt a hipotézisünket, miszerint viszonylag kevés olyan weboldal létezik, amely kimondottan ingatlanhirdetések megjelenítését célozza meg. Az ingatlan hirdetések apróhirdető oldalak ingatlan kategóriájában lelhetőek fel inkább, egyenrangú pozícióban a többi kategóriával. A kutatásom során feltérképezett üzleti lehetőségre egy lehetséges üzleti modellt dolgozok ki, választ adva arra, hogy milyen feltételek és körülmények mellett, milyen szempontokra figyelve lehet piacvezetővé válni. Egy üzleti terv felépítésével gyakorlati megoldást ajánlok, elkészítve a weboldal teljes marketing stratégiáját és pénzügyi tervezését. 2

3 Tartalomjegyzék Táblázatok jegyzéke... 4 Ábrák jegyzéke Témaválasztás és célkitűzések A vállalkozóvá válás és az üzleti terv A vállalkozó és a vállalkozás fogalmai A vállalkozóvá válás körülményei Az üzleti terv Romániai online ingatlanpiaci jellemzők napjainkban A piac jellemzői Üzleti modell Üzleti terv Marketing terv Piac és versenytársak Technológia Marketing stratégia Pénzügyi terv Költségek becslése Bevételek becslése Eredmény Következtetések Irodalomjegyzék

4 Táblázatok jegyzéke 1. táblázat: A két ingatlan hirdető oldal és három nagy apróhirdető oldal ingatlanhirdetéseinek száma táblázat: A két ingatlan hirdető oldal és három nagy apróhirdető oldal Google Pagerank értékei táblázat: A yox.hu/pagerank/ oldalon regisztrált weboldalak Pagerank értékeinek eloszlása táblázat: Az ingatlanhirdetes.net és az ingatlan.ro látogatottsága táblázat: A vállalkozás hirdetéseinek becsült értékei az első évben táblázat: A vállalkozás hirdetéseinek becsült értékei a második évben táblázat: A vállalkozás költségeinek becsült értékei táblázat: A vállalkozás bevételeinek becsült értékei Ábrák jegyzéke 1. ábra: Az ingatlanhirdetes.net főoldala ábra: Az ingatlan.ro főoldala ábra: Az ingatlanhirdetes.net és az ingatlan.ro hirdetésfeladásának opció mezői

5 1. Témaválasztás és célkitűzések Az online megoldások, mint az üzleti folyamatok szerves részei, egyre nagyobb teret hódítanak. Románia bizonyos szintű elmaradása, hátránya, és a biztos tudata annak, hogy itt is a fejlettebb országokra már jellemző körülmények fognak megjelenni, cselekvésre késztet. Öt éve foglalkozom szabadidőmben weblapkészítéssel, az elmúlt időszakban az online marketing területén dokumentálódtam. Terveim között szerepel egy, később több saját oldal elkészítése. Az egyre erősödő versenyben még mindig vannak olyan szűk réspiacok, amelyekre nagyon kevés cég fokuszál. Romániában óriási számú román nyelvű hirdetéses oldal van, kategorizált hirdetéses oldalakból (csak autó-, ingatlan-, álláshirdetések) is sok van. Ehhez képest a magyar nyelvű hirdetéses oldalak száma jóval alacsonyabb, és ezek között nagyon kevés a kategorizált hirdetésekre fókuszáló weblap. Az ingatlanhirdetések piacán csak néhány szereplő van jelen. A dolgozatom célja megvizsgálni azt, hogy valóban kismértékű verseny van-e a romániai magyar online ingatlanpiacon. Ha tényleg ráleltem egy olyan szűk réspiacra, ahová be lehet lépni, akkor megvizsgálom, hogy milyen feltételek és körülmények között, milyen szempontokra figyelve lehet piacvezetővé válni. Erre az üzleti modellre kidolgozok egy konkrét üzleti tervet, és elkészítem egy ingatlanhirdetéses weboldal teljes marketing stratégiáját és pénzügyi tervezését. 5

6 2. A vállalkozóvá válás és az üzleti terv 2.1 A vállalkozó és a vállalkozás fogalmai A vállalkozó és a vállalkozás fogalmak definiálása napjainkban nem egy könnyű feladat. Kállay és Imreh (2004) megfogalmazásában: A vállalkozás szót két értelemben is használhatjuk. Jelent egyrészt vállalkozási tevékenységet, másrészt azt a szervezetet, amelynek keretében a vállalkozás folyik. A vállalkozás, mint tevékenység elvont fogalom, és nem szükségképpen kapcsolódik a vállalkozáshoz, mint szervezethez. A vállalat profitszerzésre irányuló gazdasági tevékenységet folytató szervezet. Különbséget teszünk a vállalat és vállalkozás között, például abból a szempontból, hogy a vállalkozás folyamata már akkor elkezdődik, amikor maga a vállalat még létre sem jött, vagy hogy az üzleti tevékenységet folytatók vállalkozó kedve, vállalkozói hajlandósága nagyon különböző lehet. A megfelelő fogalmak helyes használata nemcsak a magyar nyelven belül okoz problémát, hanem fordítási kérdéseket is felvet. Az angol enterprise szó magyar megfelelője a vállalat, de használják általános vállalkozás, vállalás értelemben is. Az enterprise szó, hasonlóan a magyar szóhasználathoz, nem jelent jogi formát, mert a vállalatok a cégbíróságnál nem vállalatként, hanem valamilyen jogi formában vannak bejegyezve. Az adventure (kaland) rövidült formáját, a venture kifejezést főleg kockázatos vállalkozásokra használják. Az enterprise kifejezés a vállalkozó lehetőség megragadását emeli ki, míg a vele rokon értelmű venture szó a tevékenység kockázatosságára (kalandosságára) figyelmeztet. Az entrepreneur fogalma a vállalkozót jelenti, az ebből képzett, főleg a vállalkozásokkal foglalkozó szakirodalomban használt, entrepreneurship az entreprisehoz nagyon hasonló fogalmat fejez ki. (Kállay & Imreh [2004]) 2.2 A vállalkozóvá válás körülményei Egy gazdaság vállalkozásainak a számát nagyon sok tényező befolyásolja. A lakosság vállalkozói hajlandóságára ható különféle tényezők rövid felsorolásával képet kaphatunk ezek komplexitásáról. A befolyásoló tényezők első nagy kategóriája, a külső, környezeti tényezők három csoportba sorolhatóak: szociális/társadalmi hatások, gazdasági elemek, politikai tényezők. A szociáliskulturális tényezőket előtérbe helyező elemzők szerint a gazdasági elemek nem a legfontosabb 6

7 környezeti tényezők. Ugyanakkor nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a vállalkozói hajlam fejlődését alakító, a vállalkozást formáló szociális tényezőknek, mint magának a született képességnek, a hajlamnak, mert ez mindenkiben megvan egy kis mértékben. (Szerb [2000]) Gnyawali és Fogel (1994), valamint Gibb (1987) kutatásai alapján a vállalkozóra ható legfontosabb szociális tényezők: családi, rokoni háttér pozitív szerepmodellek vállalkozásokkal való közvetlen kapcsolat helyi környezetben létező független, önálló vállalkozások társadalmi mobilitás, magasabb társadalmi státusz elérésének lehetősége A gazdasági elemek és a politikai faktor, mint a vállalkozóvá válást befolyásoló külső körülmény Szerb (2000) megfogalmazásában: A recesszió vagy depresszió nyomán fellépő munkanélküliség vagy a csökkenő tőkebefektetés azon gazdasági tényezők közé tartozik, amelyek a leginkább hatnak a vállalkozóvá válásra. A politikai gátak közül a legfontosabbak a rendszerspecifikus akadályok, amelyek tiltják a vállalkozást, a vállalkozóvá válást teljesen vagy csak bizonyos iparágakra redukálják a vállalkozás lehetőségét. A vállalkozóvá válás személyes céljai egy olyan tényező, amely már a vállalkozás létrehozásakor kihatással van annak egész működésére. A leggyakoribb ilyen célok (Szerb [2000]): jövedelemszerzés önállóság és függetlenség önmegvalósítás a lehetőség megragadásának vágya kényszer adózási lehetőségek A vállalkozás kockázattal is jár. Minél magasabb az elérhető hozam, annál nagyobb az üzlet kockázata, éppen ezért a vállalkozók igyekeznek nagyon óvatosan értékelni azt. A kockázatok alapvetően négy alaptípusba sorolhatók: pénzügyi, karrier, családi és szociális, illetve pszichikai kockázatok. (Kuratko & Hodgets [1992]) 7

8 2.3 Az üzleti terv Az üzleti terv hivatalos dokumentum, amely bemutatja a vállalkozást és működési környezetét, rövid- és hosszú távú céljait és e célok eléréséhez szükséges, tervezett eszközöket. Az üzletmenet tervezésének, kontrolljának és a pótlólagos források megszerzésének eszköze. [Frányó et al. (2006)] Az üzleti terv legfontosabb részei [Stutely (2001)]: vállalkozás bemutatása stratégiaalkotás, működési terv marketing terv kockázatelemzés pénzügyi tervezés A marketing terv a pénzügyi terv mellett az üzleti terv legfontosabb része. A marketing mindenütt jelen van. Formálisan vagy informálisan az emberek és szervezetek számtalan, marketingnek nevezhető tevékenységet folytatnak. A jó marketing az üzleti siker egyre fontosabb tényezőjévé vált. A marketing mindennapi életünkre is mély hatással van. Minden tevékenységünkben tetten érhető ruháinktól, az általunk böngészett honlapokon át egészen a látott reklámokig. [Kotler & Keller 2006] Pénzügyi terv nélkül nem beszélhetünk üzleti tervről. A pénzügyi tervezés fő részei: árbevétel, költségszámítás, eredménykimutatás. Ez a fejezet számszerűleg leírja a terv feltételezéseit, elemzéseit, előrejelzéseit. Tulajdonképpen a pénzügyi tervezés során derül ki, hogy mennyire lesz nyereséges a vállalat. [Frányó et al. (2006)] Dr. Szintay István (2003) véleménye, megállapításai a stratégiaalkotásról: A mechanikus előrejelzési és tervezési módszerek használata korlátozottá vált. A stratégiaalkotás azzal kezdődik, hogy az ellenfeleket azonosítani kell, és a megfigyeléseket rájuk kell kiterjeszteni, illetve szűkíteni. A stratégia készítésének igazi bonyolultságát az adja meg, hogy a versenytársakkal és az új piacokkal egyszerre kell megküzdeni. A verseny napjainkban négy szinten zajlik: vállalaton belül, lokális környezetben, nemzeti környezetben és globális szinten. 8

9 3. Romániai online ingatlanpiaci jellemzők napjainkban 3.1 A piac jellemzői A piackutatásban megvizsgálom, hogy érdemes-e magyar nyelvű oldalra és az ingatlanpiacra fókuszálni és elemzem a konkurens oldalakat. Célközönség Az első probléma a célközönség meghatározásakor az, hogy magyar, vagy román nyelvű legyen-e az oldal. Románia lakosságának 6,6%-a 1 vallja magát magyarnak, ezért felvetődik a kérdés, hogy érdemes-e a potenciális látogatók nagy részét elveszteni amiatt, hogy az oldal tartalma magyar nyelvű. Erre választ a két piac összehasonlításával kaphatunk. Feltételezhetjük, hogy a magyar lakosságnak nagyjából ugyanakkora hányada internetezik, és ezek ugyanolyan arányban helyeznek el apróhirdetéseket, mint a románnak. Ebből kiindulva összehasonlítjuk egy nagy magyar és egy nagy román nyelvű apróhirdetés portál hirdetéseinek számát. Az anuntrapid.ro , míg az aprohirdetes.ro 5400 hirdetést tartalmaz. Ez utóbbi az előző 3,46%-a, szemben a 6,6%-os magyar-román lakosságaránnyal. A Google találati eredményei között is jóval kisebb arányban vannak a magyar kulcsszó keresés eredményei a románhoz képest. Ugyanakkor megfigyelhető az is, hogy nagyon sok közepes méretű román nyelvű oldal van. Ezen a piacon a kicsik közül való kiemelkedés, és a csak közepes kategóriájú oldalak közé jutás is óriási befektetést igényel. Könnyebb a lényegesen kisebb magyar piac meghatározó szereplőjévé válni, mint a román nyelvű oldalakkal versengeni. Ezért döntöttem a magyar piac további elemzése mellett. Az apróhirdető oldalak három legnépszerűbb kategóriája az állás-munka, az ingatlan, és az autó, ebben a sorrendben. Ezek közül azért döntöttem az ingatlanhirdetések megcélzása mellett, mert az ingatlanhirdetések feladásáért nagyobb valószínűséggel fizet a hirdető, mint

10 egy állásért. Másrészt az ingatlan értéke az autó értékének a többszöröse, ezért aki adni-venni akar vélhetően kevésbé sajnálja rá a pénzt. 3.2 Üzleti modell A romániai magyar online piac feltételei alapján összeállítok egy üzleti modellt, amely választ kíván adni arra a kérdésre, hogy ezen körülmények között milyen jellemzőkkel, milyen szempontokra figyelve tud egy a piacra belépő vállallat meghatározó piaci szereplővé válni. Nagyvonalakban a weboldalnak tartalmaznia kell a meglévő oldalak egyéni erősségeit és el kell kerülnie ezek hibáit. A rendszer alapját egy könnyen kezelhető, felhasználóbarát hirdetéskezelő képezi, amely képes az ingatlan speciális jellemzőinek megjelenítésére. Szükséges jellemzője, hogy a felhasználók a közzététel után is módosíthassák hirdetéseiket, és hogy fényképeket is feltölthessenek. Az oldal alapfunkciója a részletes keresés, amellyel bármely jellemző alapján keresni lehet az adatbázisban. A weboldal linkjei keresőmotor-barát 1 hivatkozások, mert fontos a keresőkben elért minél rangosabb helyezés, és főleg a minél több kulcsszóra való bekerülés. Ugyanezért szükség van nagy kiépített linkhálózatra. Fontos a gyors terjeszkedés, mert a verseny még gyenge. Szükség van a magyarországi megyék, települések betöltésére, hiszen nagy az onnan érkező látogatók száma a romániai magyar ingatlanhirdető oldalakra. 1 SEF (Search Engine Friendly), pédául: domainnev.ro/index.php/fooldal?page=show_ad&adid=235&catid=1 helyett domainnev.ro/elado/haz/kovaszna/csernaton/beltelek-ikerlakassal-elado-412.html 10

11 4. Üzleti terv 4.1 Marketing terv Piac és versenytársak Konkurencia A romániai magyar online ingatlanpiacon igazából csupán két oldal verseng egymással, az ingatlan.ro és az ingatlanhirdetesek.net. Az apróhirdetés-piacon való elhelyezés érdekében megvizsgálom, hogy a három nagy apróhirdető oldal ingatlankategóriáinak hirdetésszáma hogyan viszonyul a két oldal ingatlanhirdetéseinek számához. Az adatokat a következő táblázatban szemléltetem: 1. táblázat: A két ingatlan hirdető oldal és három nagy apróhirdető oldal ingatlanhirdetéseinek száma Domain név Ingatlanhirdetések száma 1 erdelyinfo.ro 1200 ingyenhirdetes.ro 720 aprohirdetes.ro 680 ingatlan.ro 330 ingatlanhirdetesek.net 200 forrás: az oldalakon közzétett értékek A fenti összehasonlításból is látszik, hogy az erdelyinfo.ro oldalon szinte négyszer annyi ingatlan hirdetés található, mint az ingatlan.ro oldalon. Ez is arról tanúskodik, hogy az ingatlanhirdetéseket megcélzó oldalak szolgáltatásainak színvonala messze elmarad a lehetségestől, hiszen legalább 1200 ingatlanhirdetést azoknak is kellene tartalmazniuk. 1 kerekített érték 11

12 A továbbiaknak az öt oldal Google Pagerank értékét hasonlítom össze. 2. táblázat: A két ingatlan hirdető oldal és három nagy apróhirdető oldal Google Pagerank értékei Domain név Google PageRank 1 erdelyinfo.ro 4 ingyenhirdetes.ro 3 aprohirdetes.ro 4 ingatlan.ro 3 ingatlanhirdetesek.net 1 forrás: yox.hu/pagerank/ A yox.hu/pagerank/ oldalon regisztrált közel 1600 weboldal Pagerank értékeinek eloszlása: 3. táblázat: A yox.hu/pagerank/ oldalon regisztrált weboldalak Pagerank értékeinek eloszlása Google PageRank Összesen Weboldalak száma Százalékos eloszlás 11.72% 5.76% 14.60% 47.43% 16.10% 3.82% 0.50% 0.00% 0.06% 0.00% 100% forrás: yox.hu/pagerank/ A 3. táblázat adataiból látszik, hogy szinte minden második weboldal 3-as Pagerank értékkel rendelkezik. A 4-es PageRank érték az átlag fölött van, de megfelelő linképítéssel és optimalizált tartalommal ez is viszonylag könnyen elérhető. Elmondható tehát, hogy a három apróhirdető oldal átlagosan jó PR értékkel rendelkezik, és ettől nem marad el az ingatlan.ro weboldal sem. Az ingatlanhirdetesek.net alacsony PR értékét megmagyarázhatja az, hogy ha az oldal még új, nemrég jött létre. A piackutatás további részében a két ingatlanhirdető oldalt vizsgálom meg részletesen. 1 A Google PageRank egy algoritmus alapján számított 0 és 9 közötti érték, amely az oldal értékét képviseli a kereső számára. A táblázatban szereplő értékeket a yox.hu/pagerank/ oldal felhasználásával ellenőriztem le. 12

13 1. ábra: Az ingatlanhirdetes.net főoldala forrás: ingatlanhirdetesek.net átvéve 2. ábra: Az ingatlan.ro főoldala forrás: ingatlan.ro - átvéve 13

14 Technika Mindkét honlap mögött a Joomla! CMS ingyenes nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer fut. Ez nagy előny, mert a tartalomkezelő rendszerek nagy része a telepítés és beállítás után szövegszerkesztő-szintű ismeretekkel bővíthető tartalommal. A Joomla! rendszer bonyolultabb, mint a Drupal vagy a Wordpress, viszont sokkal komplexebb oldalak létrehozását teszi lehetővé. Modulárisan bővíthető a több ezer komponens, modul és bot bármelyikével. A hirdetések kezelését a két weboldal más-más komponensekkel oldja meg. Az ingatlanhirdetesek.net az ingyenes Adsmanager komponens mellett döntött, amely hátránya, hogy apróhirdető komponens, ezért nem tartalmaz olyan speciális mezőket, amelyek az ingatlanokra jellemzőek. Ez a hiányosság a bővítmény testre szabásával küszöbölhető ki, ami itt meg is valósult. Hirdetésfeladáskor beírhatjuk a megyét, várost, és komfort fokozati, valamint egyéb jellemzők közül választhatunk. Ezzel szemben az ingatlan.ro egy fizetős komponenssel kezeli a hirdetéseket, a Hot Property bővítménnyel. Ez kimondottan ingatlanhirdetésekre készült, ezért komplexebb hirdetések adhatóak fel. A 119 dollárért olyan beviteli mezőket kaphatunk, mint megye, helység, szobák-, fürdőszobák száma, és különböző opciók: parkolási lehetőség, internet, berendezés, jacuzzi, stb. A hirdetés feladásakor annak kezdetét és végét, lejártát is meghatározhatjuk. Bár az ingatlanhirdetesek.net továbbfejlesztette az ingyenes komponenst, az ingatlan.ro fizetős komponensének lehetőségei tágabbak. A honlap sablonja, kinézete az ingatlan.ro esetében egy saját készítésű design, míg az ingatlanhirdetes.net a fizetős klubtagsággal működő JoomlArt Xenia II sablonját használja. Értékelendő az eredetiség, azonban eredmény szempontjából nem közelíti meg a JoomlArtra jellemző egyszerű, letisztult formák hatását. Érdekes az, hogy az egyik oldal az alapkomponensre költött pénzt, míg a másik inkább a külalakba fektetett. Talán egyiküknek sem volt anyagi háttere mindkettőt egyszerre megoldani. 14

15 3. ábra: Az ingatlanhirdetes.net és az ingatlan.ro hirdetésfeladásának opció mezői forrás: ingatlanhirdetes.net és ingatlan.ro - átvéve Mindkét oldal tartalmaz részletes keresés funkciót (az ingatlan.ro speciális keresése kifinomultabb), kapcsolat űrlapot, oldaltérképet, RSS 1 feliratkozást, nyújt ítséget a hirdetésfeladáshoz (ingatlanhirdetesek.net három kérdés és felelet, ingatlan.ro részletes útmutató). Kiegészítő szolgáltatások Kiegészítő szolgáltatások szempontjából az ingatlanhirdetesek.net oldal letölthetővé tesz típusnyomtatványokat, euró és dollár árfolyamot jelenít meg (árak átszámolásánál lehet hasznos) és névnapokat, valamint öt hírt ingatlan témában. Negatív hatást kelt a fórum, amely három témát tartalmaz mindösszesen egy darab hozzászólással, mert közösség meglétét feltételezi ott, ahol ennek nyoma sincs a bejegyzések száma alapján. Az oldal tartalmaz egy beépített Google tartalomfordítót is, amely román és angol nyelvre fordítja a szövegeket több-kevesebb sikerrel, hiszen nem ismer minden szót: Sale beltelek, Ground semi-finished 1 Az RSS a Really Simple Syndication (körülbelül: nagyon egyszerű információ megosztás) rövidítése. Egy olyan formátumról van szó, amely lehetővé teszi, hogy webhelyünk aktualitásait megosszuk a feliratkozóval. [weblabor.hu] 15

16 fahazzal, în inima sóvídék. Mégis a lényeg érthető, és ez az ingyenesen beépíthető fordító nagyot emel az oldal értékén. Az ingatlan.ro oldal Tanácsok & Ötletek menüpont alatt 5 cikket publikál az építkezésről. Az ingatlanhirdetes.net egyértelműen előrébb van a hirdetéskezelés mellé nyújtott szolgáltatások terén. Látogatottság és egyéb információk A következő táblázat a két oldal látogatottságát foglalja össze: 4. táblázat: Az ingatlanhirdetes.net és az ingatlan.ro látogatottsága Látogatottság 1 ingatlanhirdetes.ro ingatlan.ro Utóbbi 7 nap látogatói : Utóbbi 7 nap oldalletöltései : Utóbbi egy hónap látogatói : Utóbbi egy hónap oldalletöltései : forrás: best-top.hu Az adatokból jól látszik, hogy az ingatlanhirdetes.net oldal látogatottsága nagyságrendileg ugyanaz, mint a konkurenciáé. A látogatók heti, havi számának visszanézésekor láthatjuk, hogy az ingatlanhirdetes.net gyors tempóban fejlődik, ezért nagy esély van rá, hogy népszerűsége meghaladja az ingatlan.ro oldalét. Meglepő információ az, hogy a beazonosított országonkénti látogató eloszlásban Magyarország kiemelt szerepet kap. Az ingatlanhirdetes.net esetében a romániai látogatók száma 401, a magyarországi internet kapcsolattal rendelkezőké 342. Az ingatlan.ro ugyanilyen adatai: 301 Románia és 357 Magyarország. Az ingatlanhirdetes.net statisztikájában 1113 és a konkurenciánál 545 látogató országa beazonosítatlan. Ha ezek mind romániai látogatók lennének, akkor is figyelemreméltó a magyarországi látogatók aránya. A két oldal a látogatóinak nagy részét valószínűleg keresőkből nyeri, sajnos erre vonatkozóan nincs elérhető kimutatás. Az ingatlanhirdetes.net oldalán sok partneroldal jelenik meg, és a lap alján a beregisztrált linkgyűjtő oldalak logója. Ugyanakkor az oldal hirdetését láttam több 1 forrás: best-top.hu, az egyetlen publikus látogatottságmérő oldal, ahol mindkét weblap regisztrálva van adatok: május 1. 16

17 ingyenes apróhirdető oldalon az ingatlan kategóriában, ami gyakorlatilag onnan történő átkattintásra szólít fel. Bevételek szempontjából az ingatlanhirdetes.net pénzt kaphat az oldal tetején elhelyezett két Google Adwords 1 hirdetésből, partneroldalak bannerjéből és linkjéből (ezek nagy része valószínűleg ingyenes linkcsere), és az emag ProfitShare rendszer jutalékából, abban az esetben, ha valaki az oldalon meglátott ajánlatra kattintva vásárol. Az ingatlan.ro oldalnak bevétele származhat az oldal alján elhelyezett Adwords hirdetésekből és esetleg abból, hogy a hirdetők között szerepelnek ingatlanügynökségek, ingatlan irodák is, akiknek az elérhetőségük és rövid leírásuk megtalálható az oldalon. Az ingatlanhirdetesek.net domainjét 2009 elején jegyezték be Sepsiszentgyörgyről, az ingatlan.ro oldalt 2003 közepén Székelyudvarhelyről. Az előbbi oldal néhány hónapos múltja magyarázatot ad az 1-es Google PageRank értékre, és bár a régebbi oldal valószínűleg nem 2003 óta működik ilyen formában, figyelemreméltó az, hogy az ingatlanhirdetesek.net. már szinte elérte a hat évvel korábban létrehozott weboldal hirdetései számának kétharmadát Technológia A weboldal elkészítésének megkezdéséhez szükség van egy domain névre és egy hosting szolgáltatóra. Az.ro domain név lefoglalása 51,26 dollár + ÁFA egyszeri díj, megközelítőleg 200 lej. Az ingatlanhirdetes.ro domain szabad, és kulcsszó szempontjából is megfelel az oldalnak. A MediaCenter (mediacenter.hu) Start hosting csomagja Ft/év + ÁFA, megközelítőleg 175 lej. A csomag kapacítása hosszú távon is kielégíti egy ingatlanhirdető oldal igényeit. Az oldal sablonja a RocketTheme (rockettheme.com) szeptemberi designja, a MetaMorph template, 50 dollár, megközelítőleg 160 lej. A Raptor Services (raptorservices.com) EZ Realty komponense a legmegfelelőbb ingatlanhirdetés kezelő rendszer a piacon, mert egyszerűen mindent tartalmaz, amire egy ilyen szolgáltatást nyújtó oldalnak szüksége lehet. Óriási előnye, hogy tartalmaz beépített kétszintű hirdetéskezelést. Ennek segítségével könnyedén megoldható a hirdetések áttétele ingyenes 1 Az Adwords az egyik legismertebb kattintás alapú online hirdetési rendszer. 17

18 kategóriából kiemelt listázás módba vagy prémium hirdetés kategóriába. A gyártó linkjét nem tartalmazó (a konkurencia nem tudja meg a szoftver eredetét) licensz 199,95 dollárba kerül, megközelítőleg 630 lej. Ez összesen 990 lej egyszeri költség és 175 lej évente Marketing stratégia A marketing határozza meg az ingatlanhirdetési weboldal látogatószámának alakulását. Az oldal július elsején indul. A stratégiát három nagy részre osztom: 1. bevezetési időszak 2. ingyenes időszak 3. fizetéses időszak Az első, bevezetési időszak alatt fog a weboldal akkora látogatottságot és ismertséget szerezni, hogy versenybe tud kerülni a már meglévő két weboldallal. A felvezetési szakasz a romániai magyar egyetemisták ingatlanigényére alapoz. A mintegy magyar egyetemista közül tanul anyanyelvén. ( 1 ) Ebből 9511 a BBTE diákja, amelyből 6000 magyar tagozaton. A mintegy kolozsvári felsőoktatási intézmény hallgatóinak csupán körüli bentlakás helye van összesen. ( 2 ) Ez az arány más városokban is ehhez hasonló. Tehát az egyetemisták döntő többsége albérletben lakik. Ők egy óriási keresletet képviselnek a nagy egyetemi városok ingatlanpiacán. A két hónapos bevezetési időszak alatt a egyetemistából 5000 érhető el levelező listákon keresztül. Egy jól megszerkesztett, az oldal előnyeit kiemelő (ingyenes, fényképes, keresés funkcióval rendelkező), kéthetente újra elküldött levél hatására ezek 10%-a helyez el hirdetéseket, melyben lakást, lakótársat keresnek. Ez augusztus végéig 500 hirdetést jelent. 1 forrás:péntek János - A romániai magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai HHRF - Magyar Emberi Jogok Alapítvány Kisebbségkutatás - 2 forrás: erdely.ma/jegyzet.php?id=2790&autoid=8044&year=2008&month=11&day=14&what=archivum 18

19 Az időszak másik népszerűsítő kampánya a háromszéki partner médiumokkal kötött reklámozási egyezség. A Régió Rádió, Sláger Rádió és Székely Hírmondó újság az ingatlanhirdető oldalon elhelyezett reklámért cserébe (megfelelő kapcsolat segítségével) ingyen népszerűsíti az oldalt. A radió reklám, újsághirdetés, valamint a weboldalaikon elhelyezett hirdetés potenciálisan emberhez jut el. Ezek 0,0003%-a helyez el hirdetéseket. Havonta 30 új hirdetés. A két kampány hatására augusztus végén az oldal már 560 hirdetést tartalmaz. Ez már eléri a konkurencia hirdetésszámának nagyságrendjét, ugyanakkor az 500 egyetemista ingatlankereslete egy helyen jelentős érdeklődést vált ki az ingatlankínálók oldalán. Szeptember elsején kezdődik a 2., ingyenes szakasz, amikor a weboldal szolgáltatása még ingyenes, és a cél minél nagyobb látogatottság elérése. A háromszéki reklámok mellett elindul egy fizetett reklámkampány, amely üzenetében már egyre nagyobb hangsúlyt kap az oldal hirdetéseinek száma. Ez 50 lej reklámköltséget jelent, havonta változó elosztásban különböző offline és online hirdetési eszközök között. A várt eredmény havi 10 új hirdetés. A 2. szakaszban elkezdődik a linképítés más apróhirdető oldalakkal, valamint hasonló témájú weblapokkal. Hatására havonta 5 hirdetéssel bővül az oldal. A keresőkből érkező látogatók számának folyamatos növekedése következtében egyre több új hirdetést tesznek fel ezek a látogatók is. 4. táblázat: A vállalkozás hirdetéseinek becsült értékei az első évben hónap össz. egyetemista RR,SR,SzH lej partneroldalak kereső kumulált össz forrás: saját becslés 19

20 A 3., fizetett hirdetés szakasz egy évvel az indítás után kezdődik, és bevezeti a a fizetett hirdetés lehetőségét. Ennek ára 5 lej. A kiemelt listázás (mindig a saját kategóriája legelején jelenik meg) 20 lej. Az ingynes hirdetésfeladási lehetőség nem szűnik meg. A 13. hónaptól az oldal már elég nagy a rajta levő reklámfelületek értékesítéséhez. A 2. év hirdetései a következőképpen alakulnak: 5. táblázat: A vállalkozás hirdetéseinek becsült értékei a második évben hónap össz egyetemista RR,SR,SzH lej partneroldalak kereső kumulált össz bevételek 5 lej lej reklámfelület forrás: saját becslés Természetesen a hirdetések nagyrésze aktualitását veszti idővel, és törlödik. Az én számításomban a legelső feltett hirdetés is benne van a végső összhirdetések számában. 4.3 Pénzügyi terv A pénzügyi tervezést a marketing tervhez hasonlóan, a vállalkozás első két évére végzem el. Az utána következő időszak tervezése a vállalkozás beindítása után történik Költségek becslése 6. táblázat: A vállalkozás költségeinek becsült értékei költség idő (hónap) érték NPV weboldal létrehozása weboldal fenntartása reklám ,1 havonta, 13. hónaptól ,8 forrás: saját becslés össz 1836,9 20

21 4.3.2 Bevételek becslése 7. táblázat: A vállalkozás bevételeinek becsült értékei bevétel NPV 5 lej 687,4 20 lej 655,6 reklám 524,3 össz 1867,3 forrás: saját becslés Eredmény A költségek és bevételek becsléséből egy pozitív eredményt kaptam, 2 év alatt megtérül a beruházás. A nyereség jelenértéke 30,4 lej. Ez nem túl nagy összeg, de a valódi profit a 2 év eltelte után következik, hiszen a költségek nem változnak, de a bevétel a 24. hónapban már eléri a 720 lejt. 5. Következtetések Az üzleti terv bebizonyította, hogy a vállalkozás jövedelmezővé tud válni. Az oldal jövőjét tekintve több lehetőség van. Egyik alternatíva a már jövedelmezővé vált oldal eladása. Ha az egész projektre egy befektetésként tekintünk, akkor jelentős eredmény az, hogy 2 év alatt olyan oldal hozható létre, amelynek üzleti értéke a kezdeti beruházás többszöröse. És mi több, ez az értékteremtés megismételhető, hiszen egy jól felépített, bejáratott és szinte automatikusan működő vállalkozást valószínű mindig lesz, aki megvásárol. A másik lehetőség, amely közelebb áll hozzám, az az oldal továbbfejlesztése. Ugyanakkor a már bevált módszer alapján könnyebben lehet más vállalkozásokat felépíteni. A megszerzett tapasztalatok nem csak más jellegű apróhirdető oldalak (autó, állás, vegyes apróhirdetés) létrehozását és egy hirdető hálózat kialakítását könnyítik meg, de az online marketingben, értékesítésben szerzett tudás felhasználható egy más szolgáltatást nyújtó online vállalkozás felépítésében, amely jövedelmezősége az ingatlanhirdetési oldal többszöröse lehet. 21

Kiadja: RMDSZ Program és Ifjúsági Főosztály Magyar Ifjúsági Értekezlet. Lektorálta: Debreczeni László, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság alelnöke

Kiadja: RMDSZ Program és Ifjúsági Főosztály Magyar Ifjúsági Értekezlet. Lektorálta: Debreczeni László, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság alelnöke Vállalkozás start Kiadja: RMDSZ Program és Ifjúsági Főosztály Magyar Ifjúsági Értekezlet Lektorálta: Debreczeni László, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság alelnöke Felelős kiadó: Bodor László Szerkesztő:

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA LINKKAPCSOLATOK FONTOSSÁGA A KERESŐOPTIMALIZÁLÁSBAN. A linképítés jelentős szerepe

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA LINKKAPCSOLATOK FONTOSSÁGA A KERESŐOPTIMALIZÁLÁSBAN. A linképítés jelentős szerepe MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA LINKKAPCSOLATOK FONTOSSÁGA A KERESŐOPTIMALIZÁLÁSBAN A linképítés jelentős szerepe Konzulens: Damjanovich Nebojsa Vendégoktató Ujfalusi Anna Nappali tagozat Kereskedelem

Részletesebben

A lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban Románia esete... 5

A lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban Románia esete... 5 1 Tartalomjegyzék KOVÁCS ILDIKÓ KARÁDI KATALIN KOVÁCS IMOLA A lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban Románia esete........... 5 GYÖRFY LEHEL BENYOVSZKI ANNAMÁRIA SZAKÁCS SZILÁRD Vállalkozói hajlandóság

Részletesebben

I. Bevezetés Jeffrey C. Taylor, TMP Worldwide online állásközvetítés

I. Bevezetés Jeffrey C. Taylor, TMP Worldwide online állásközvetítés Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. Bevezetés...2 II. Az állásközvetítõ piac résztvevõi, és az általuk alkalmazott módszerek...4 II.1. Állásközvetítõ szervezetek...4 II.2. A tanácsadó cégek alkalmazásának

Részletesebben

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Reklám szakirány A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon Budapest, 2007. Készítette:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY SZÖVEGES KERESŐHIRDETÉSEK HATÉKONY HASZNÁLATA A GOOGLE ADWORDS RENDSZERÉBEN

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola SZAKDOLGOZAT. A keresőmarketing a leghatékonyabb marketingkommunikációs. Budapest

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola SZAKDOLGOZAT. A keresőmarketing a leghatékonyabb marketingkommunikációs. Budapest Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola SZAKDOLGOZAT A keresőmarketing a leghatékonyabb marketingkommunikációs eszköz Belső konzulens: Weinwurm Bence Vadász Gábor Üzleti kommunikáció szak Budapest 2009

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatika Kar. Keresőmarketing és weblap optimalizálás. Témavezető: Készítette:

Debreceni Egyetem Informatika Kar. Keresőmarketing és weblap optimalizálás. Témavezető: Készítette: Debreceni Egyetem Informatika Kar Keresőmarketing és weblap optimalizálás Témavezető: Dr. Rutkovszky Edéné Egyetemi tanársegéd Készítette: Cselényi Dávid Informatika tanár szak Debrecen 2008 1 Bevezetés...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Pintér Csilla Pénzügyi Befektetéselemző és

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Humán Erőforrás tevékenységek alkalmazásának lehetőségei magyar kisvállalkozások esetében M.Sc. Szakdolgozat

Részletesebben

AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY BEMUTATÁSÁN KERESZTÜL

AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY BEMUTATÁSÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Kereskedelem és marketing szak 3. tagozat Nemzetközi marketing szakirány AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY

Részletesebben

VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT. Online Marketing KÉSZÍTETTE: Mester Gábor. Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008.

VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT. Online Marketing KÉSZÍTETTE: Mester Gábor. Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008. VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT Online Marketing KÉSZÍTETTE: Név: Mester Gábor Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ INTERNET, MINT

Részletesebben

A primer adatgyűjtés kiértékelése és az Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia

A primer adatgyűjtés kiértékelése és az Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Közös Expo, Közös piac - Arad és Békés megyék közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erősítése című projekt keretében A primer adatgyűjtés kiértékelése

Részletesebben

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Belső konzulens neve, beosztása:

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár DOKTORI ÉRTEKEZÉS Glavanits Judit A kockázati tőkebefektetések egyes jogi aspektusai

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodás és menedzsment szak Vállalkozási szakirány Nappali tagozat A feladatot kiíró intézet: SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS Bordás Gábor szigorló közgazdász hallgató

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. stratégiájának elemzése Belső konzulens neve és beosztása:

Részletesebben

A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására

A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. március (248 273. o.) SZERB LÁSZLÓ MÁRKUS GÁBOR A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására Nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Információkeresés a természettudományi szakirodalomban

Információkeresés a természettudományi szakirodalomban Információkeresés a természettudományi szakirodalomban Áts József Információkeresés a természettudományi szakirodalomban Áts József Szerzői jog 2013 Eötvös Loránd Tudományegyetem E könyv kutatási és oktatási

Részletesebben

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja

Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja A KIADVÁNY A VÁLLAKOZÓI AKADÉMIA CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT TAPASZTALATAI ALAPJÁN KÉSZÜLT. Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja Az elvektől az eszközökig Miért szükséges a marketing? Hogyan készíthetünk

Részletesebben

trendek és statisztikák elemzése az OECD országokban valamint a

trendek és statisztikák elemzése az OECD országokban valamint a BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás SZAK Levelező tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSA: trendek és statisztikák

Részletesebben

Az egyetemi-fõiskolai hallgatók vállalkozói attitûdkutatásának módszertani sajátosságai

Az egyetemi-fõiskolai hallgatók vállalkozói attitûdkutatásának módszertani sajátosságai Az egyetemi-fõiskolai hallgatók vállalkozói attitûdkutatásának módszertani sajátosságai Farkas Szilveszter, a Budapesti Gazdasági Főiskola egyetemi docense E-mail: farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu S. Gubik

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Belső konzulens: Fejér Tamás Társadalomtudományi Intézet Önálló

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben