Üzleti lehetőségek a romániai magyar online ingatlanpiacon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti lehetőségek a romániai magyar online ingatlanpiacon"

Átírás

1 Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar XII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, május Üzleti lehetőségek a romániai magyar online ingatlanpiacon Témavezető: drd. Györfy Lehel tanársegéd Statisztika, előrejelzés és matematika tanszék Szerző: Erdély Attila I. év

2 Kivonat Napjaink üzleti világában az online megoldások szinte minden ágazatban az üzleti folyamatok szerves részévé váltak. A weboldalak látogatókért, rendelésekért folyó egymással való versenyében még mindig vannak olyan szűk réspiacok, amelyekre nagyon kevés cég fókuszál. A romániai magyar online ingatlanpiacra ez jellemző. Dolgozatom piackutatása igazolni fogja azt a hipotézisünket, miszerint viszonylag kevés olyan weboldal létezik, amely kimondottan ingatlanhirdetések megjelenítését célozza meg. Az ingatlan hirdetések apróhirdető oldalak ingatlan kategóriájában lelhetőek fel inkább, egyenrangú pozícióban a többi kategóriával. A kutatásom során feltérképezett üzleti lehetőségre egy lehetséges üzleti modellt dolgozok ki, választ adva arra, hogy milyen feltételek és körülmények mellett, milyen szempontokra figyelve lehet piacvezetővé válni. Egy üzleti terv felépítésével gyakorlati megoldást ajánlok, elkészítve a weboldal teljes marketing stratégiáját és pénzügyi tervezését. 2

3 Tartalomjegyzék Táblázatok jegyzéke... 4 Ábrák jegyzéke Témaválasztás és célkitűzések A vállalkozóvá válás és az üzleti terv A vállalkozó és a vállalkozás fogalmai A vállalkozóvá válás körülményei Az üzleti terv Romániai online ingatlanpiaci jellemzők napjainkban A piac jellemzői Üzleti modell Üzleti terv Marketing terv Piac és versenytársak Technológia Marketing stratégia Pénzügyi terv Költségek becslése Bevételek becslése Eredmény Következtetések Irodalomjegyzék

4 Táblázatok jegyzéke 1. táblázat: A két ingatlan hirdető oldal és három nagy apróhirdető oldal ingatlanhirdetéseinek száma táblázat: A két ingatlan hirdető oldal és három nagy apróhirdető oldal Google Pagerank értékei táblázat: A yox.hu/pagerank/ oldalon regisztrált weboldalak Pagerank értékeinek eloszlása táblázat: Az ingatlanhirdetes.net és az ingatlan.ro látogatottsága táblázat: A vállalkozás hirdetéseinek becsült értékei az első évben táblázat: A vállalkozás hirdetéseinek becsült értékei a második évben táblázat: A vállalkozás költségeinek becsült értékei táblázat: A vállalkozás bevételeinek becsült értékei Ábrák jegyzéke 1. ábra: Az ingatlanhirdetes.net főoldala ábra: Az ingatlan.ro főoldala ábra: Az ingatlanhirdetes.net és az ingatlan.ro hirdetésfeladásának opció mezői

5 1. Témaválasztás és célkitűzések Az online megoldások, mint az üzleti folyamatok szerves részei, egyre nagyobb teret hódítanak. Románia bizonyos szintű elmaradása, hátránya, és a biztos tudata annak, hogy itt is a fejlettebb országokra már jellemző körülmények fognak megjelenni, cselekvésre késztet. Öt éve foglalkozom szabadidőmben weblapkészítéssel, az elmúlt időszakban az online marketing területén dokumentálódtam. Terveim között szerepel egy, később több saját oldal elkészítése. Az egyre erősödő versenyben még mindig vannak olyan szűk réspiacok, amelyekre nagyon kevés cég fokuszál. Romániában óriási számú román nyelvű hirdetéses oldal van, kategorizált hirdetéses oldalakból (csak autó-, ingatlan-, álláshirdetések) is sok van. Ehhez képest a magyar nyelvű hirdetéses oldalak száma jóval alacsonyabb, és ezek között nagyon kevés a kategorizált hirdetésekre fókuszáló weblap. Az ingatlanhirdetések piacán csak néhány szereplő van jelen. A dolgozatom célja megvizsgálni azt, hogy valóban kismértékű verseny van-e a romániai magyar online ingatlanpiacon. Ha tényleg ráleltem egy olyan szűk réspiacra, ahová be lehet lépni, akkor megvizsgálom, hogy milyen feltételek és körülmények között, milyen szempontokra figyelve lehet piacvezetővé válni. Erre az üzleti modellre kidolgozok egy konkrét üzleti tervet, és elkészítem egy ingatlanhirdetéses weboldal teljes marketing stratégiáját és pénzügyi tervezését. 5

6 2. A vállalkozóvá válás és az üzleti terv 2.1 A vállalkozó és a vállalkozás fogalmai A vállalkozó és a vállalkozás fogalmak definiálása napjainkban nem egy könnyű feladat. Kállay és Imreh (2004) megfogalmazásában: A vállalkozás szót két értelemben is használhatjuk. Jelent egyrészt vállalkozási tevékenységet, másrészt azt a szervezetet, amelynek keretében a vállalkozás folyik. A vállalkozás, mint tevékenység elvont fogalom, és nem szükségképpen kapcsolódik a vállalkozáshoz, mint szervezethez. A vállalat profitszerzésre irányuló gazdasági tevékenységet folytató szervezet. Különbséget teszünk a vállalat és vállalkozás között, például abból a szempontból, hogy a vállalkozás folyamata már akkor elkezdődik, amikor maga a vállalat még létre sem jött, vagy hogy az üzleti tevékenységet folytatók vállalkozó kedve, vállalkozói hajlandósága nagyon különböző lehet. A megfelelő fogalmak helyes használata nemcsak a magyar nyelven belül okoz problémát, hanem fordítási kérdéseket is felvet. Az angol enterprise szó magyar megfelelője a vállalat, de használják általános vállalkozás, vállalás értelemben is. Az enterprise szó, hasonlóan a magyar szóhasználathoz, nem jelent jogi formát, mert a vállalatok a cégbíróságnál nem vállalatként, hanem valamilyen jogi formában vannak bejegyezve. Az adventure (kaland) rövidült formáját, a venture kifejezést főleg kockázatos vállalkozásokra használják. Az enterprise kifejezés a vállalkozó lehetőség megragadását emeli ki, míg a vele rokon értelmű venture szó a tevékenység kockázatosságára (kalandosságára) figyelmeztet. Az entrepreneur fogalma a vállalkozót jelenti, az ebből képzett, főleg a vállalkozásokkal foglalkozó szakirodalomban használt, entrepreneurship az entreprisehoz nagyon hasonló fogalmat fejez ki. (Kállay & Imreh [2004]) 2.2 A vállalkozóvá válás körülményei Egy gazdaság vállalkozásainak a számát nagyon sok tényező befolyásolja. A lakosság vállalkozói hajlandóságára ható különféle tényezők rövid felsorolásával képet kaphatunk ezek komplexitásáról. A befolyásoló tényezők első nagy kategóriája, a külső, környezeti tényezők három csoportba sorolhatóak: szociális/társadalmi hatások, gazdasági elemek, politikai tényezők. A szociáliskulturális tényezőket előtérbe helyező elemzők szerint a gazdasági elemek nem a legfontosabb 6

7 környezeti tényezők. Ugyanakkor nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a vállalkozói hajlam fejlődését alakító, a vállalkozást formáló szociális tényezőknek, mint magának a született képességnek, a hajlamnak, mert ez mindenkiben megvan egy kis mértékben. (Szerb [2000]) Gnyawali és Fogel (1994), valamint Gibb (1987) kutatásai alapján a vállalkozóra ható legfontosabb szociális tényezők: családi, rokoni háttér pozitív szerepmodellek vállalkozásokkal való közvetlen kapcsolat helyi környezetben létező független, önálló vállalkozások társadalmi mobilitás, magasabb társadalmi státusz elérésének lehetősége A gazdasági elemek és a politikai faktor, mint a vállalkozóvá válást befolyásoló külső körülmény Szerb (2000) megfogalmazásában: A recesszió vagy depresszió nyomán fellépő munkanélküliség vagy a csökkenő tőkebefektetés azon gazdasági tényezők közé tartozik, amelyek a leginkább hatnak a vállalkozóvá válásra. A politikai gátak közül a legfontosabbak a rendszerspecifikus akadályok, amelyek tiltják a vállalkozást, a vállalkozóvá válást teljesen vagy csak bizonyos iparágakra redukálják a vállalkozás lehetőségét. A vállalkozóvá válás személyes céljai egy olyan tényező, amely már a vállalkozás létrehozásakor kihatással van annak egész működésére. A leggyakoribb ilyen célok (Szerb [2000]): jövedelemszerzés önállóság és függetlenség önmegvalósítás a lehetőség megragadásának vágya kényszer adózási lehetőségek A vállalkozás kockázattal is jár. Minél magasabb az elérhető hozam, annál nagyobb az üzlet kockázata, éppen ezért a vállalkozók igyekeznek nagyon óvatosan értékelni azt. A kockázatok alapvetően négy alaptípusba sorolhatók: pénzügyi, karrier, családi és szociális, illetve pszichikai kockázatok. (Kuratko & Hodgets [1992]) 7

8 2.3 Az üzleti terv Az üzleti terv hivatalos dokumentum, amely bemutatja a vállalkozást és működési környezetét, rövid- és hosszú távú céljait és e célok eléréséhez szükséges, tervezett eszközöket. Az üzletmenet tervezésének, kontrolljának és a pótlólagos források megszerzésének eszköze. [Frányó et al. (2006)] Az üzleti terv legfontosabb részei [Stutely (2001)]: vállalkozás bemutatása stratégiaalkotás, működési terv marketing terv kockázatelemzés pénzügyi tervezés A marketing terv a pénzügyi terv mellett az üzleti terv legfontosabb része. A marketing mindenütt jelen van. Formálisan vagy informálisan az emberek és szervezetek számtalan, marketingnek nevezhető tevékenységet folytatnak. A jó marketing az üzleti siker egyre fontosabb tényezőjévé vált. A marketing mindennapi életünkre is mély hatással van. Minden tevékenységünkben tetten érhető ruháinktól, az általunk böngészett honlapokon át egészen a látott reklámokig. [Kotler & Keller 2006] Pénzügyi terv nélkül nem beszélhetünk üzleti tervről. A pénzügyi tervezés fő részei: árbevétel, költségszámítás, eredménykimutatás. Ez a fejezet számszerűleg leírja a terv feltételezéseit, elemzéseit, előrejelzéseit. Tulajdonképpen a pénzügyi tervezés során derül ki, hogy mennyire lesz nyereséges a vállalat. [Frányó et al. (2006)] Dr. Szintay István (2003) véleménye, megállapításai a stratégiaalkotásról: A mechanikus előrejelzési és tervezési módszerek használata korlátozottá vált. A stratégiaalkotás azzal kezdődik, hogy az ellenfeleket azonosítani kell, és a megfigyeléseket rájuk kell kiterjeszteni, illetve szűkíteni. A stratégia készítésének igazi bonyolultságát az adja meg, hogy a versenytársakkal és az új piacokkal egyszerre kell megküzdeni. A verseny napjainkban négy szinten zajlik: vállalaton belül, lokális környezetben, nemzeti környezetben és globális szinten. 8

9 3. Romániai online ingatlanpiaci jellemzők napjainkban 3.1 A piac jellemzői A piackutatásban megvizsgálom, hogy érdemes-e magyar nyelvű oldalra és az ingatlanpiacra fókuszálni és elemzem a konkurens oldalakat. Célközönség Az első probléma a célközönség meghatározásakor az, hogy magyar, vagy román nyelvű legyen-e az oldal. Románia lakosságának 6,6%-a 1 vallja magát magyarnak, ezért felvetődik a kérdés, hogy érdemes-e a potenciális látogatók nagy részét elveszteni amiatt, hogy az oldal tartalma magyar nyelvű. Erre választ a két piac összehasonlításával kaphatunk. Feltételezhetjük, hogy a magyar lakosságnak nagyjából ugyanakkora hányada internetezik, és ezek ugyanolyan arányban helyeznek el apróhirdetéseket, mint a románnak. Ebből kiindulva összehasonlítjuk egy nagy magyar és egy nagy román nyelvű apróhirdetés portál hirdetéseinek számát. Az anuntrapid.ro , míg az aprohirdetes.ro 5400 hirdetést tartalmaz. Ez utóbbi az előző 3,46%-a, szemben a 6,6%-os magyar-román lakosságaránnyal. A Google találati eredményei között is jóval kisebb arányban vannak a magyar kulcsszó keresés eredményei a románhoz képest. Ugyanakkor megfigyelhető az is, hogy nagyon sok közepes méretű román nyelvű oldal van. Ezen a piacon a kicsik közül való kiemelkedés, és a csak közepes kategóriájú oldalak közé jutás is óriási befektetést igényel. Könnyebb a lényegesen kisebb magyar piac meghatározó szereplőjévé válni, mint a román nyelvű oldalakkal versengeni. Ezért döntöttem a magyar piac további elemzése mellett. Az apróhirdető oldalak három legnépszerűbb kategóriája az állás-munka, az ingatlan, és az autó, ebben a sorrendben. Ezek közül azért döntöttem az ingatlanhirdetések megcélzása mellett, mert az ingatlanhirdetések feladásáért nagyobb valószínűséggel fizet a hirdető, mint

10 egy állásért. Másrészt az ingatlan értéke az autó értékének a többszöröse, ezért aki adni-venni akar vélhetően kevésbé sajnálja rá a pénzt. 3.2 Üzleti modell A romániai magyar online piac feltételei alapján összeállítok egy üzleti modellt, amely választ kíván adni arra a kérdésre, hogy ezen körülmények között milyen jellemzőkkel, milyen szempontokra figyelve tud egy a piacra belépő vállallat meghatározó piaci szereplővé válni. Nagyvonalakban a weboldalnak tartalmaznia kell a meglévő oldalak egyéni erősségeit és el kell kerülnie ezek hibáit. A rendszer alapját egy könnyen kezelhető, felhasználóbarát hirdetéskezelő képezi, amely képes az ingatlan speciális jellemzőinek megjelenítésére. Szükséges jellemzője, hogy a felhasználók a közzététel után is módosíthassák hirdetéseiket, és hogy fényképeket is feltölthessenek. Az oldal alapfunkciója a részletes keresés, amellyel bármely jellemző alapján keresni lehet az adatbázisban. A weboldal linkjei keresőmotor-barát 1 hivatkozások, mert fontos a keresőkben elért minél rangosabb helyezés, és főleg a minél több kulcsszóra való bekerülés. Ugyanezért szükség van nagy kiépített linkhálózatra. Fontos a gyors terjeszkedés, mert a verseny még gyenge. Szükség van a magyarországi megyék, települések betöltésére, hiszen nagy az onnan érkező látogatók száma a romániai magyar ingatlanhirdető oldalakra. 1 SEF (Search Engine Friendly), pédául: domainnev.ro/index.php/fooldal?page=show_ad&adid=235&catid=1 helyett domainnev.ro/elado/haz/kovaszna/csernaton/beltelek-ikerlakassal-elado-412.html 10

11 4. Üzleti terv 4.1 Marketing terv Piac és versenytársak Konkurencia A romániai magyar online ingatlanpiacon igazából csupán két oldal verseng egymással, az ingatlan.ro és az ingatlanhirdetesek.net. Az apróhirdetés-piacon való elhelyezés érdekében megvizsgálom, hogy a három nagy apróhirdető oldal ingatlankategóriáinak hirdetésszáma hogyan viszonyul a két oldal ingatlanhirdetéseinek számához. Az adatokat a következő táblázatban szemléltetem: 1. táblázat: A két ingatlan hirdető oldal és három nagy apróhirdető oldal ingatlanhirdetéseinek száma Domain név Ingatlanhirdetések száma 1 erdelyinfo.ro 1200 ingyenhirdetes.ro 720 aprohirdetes.ro 680 ingatlan.ro 330 ingatlanhirdetesek.net 200 forrás: az oldalakon közzétett értékek A fenti összehasonlításból is látszik, hogy az erdelyinfo.ro oldalon szinte négyszer annyi ingatlan hirdetés található, mint az ingatlan.ro oldalon. Ez is arról tanúskodik, hogy az ingatlanhirdetéseket megcélzó oldalak szolgáltatásainak színvonala messze elmarad a lehetségestől, hiszen legalább 1200 ingatlanhirdetést azoknak is kellene tartalmazniuk. 1 kerekített érték 11

12 A továbbiaknak az öt oldal Google Pagerank értékét hasonlítom össze. 2. táblázat: A két ingatlan hirdető oldal és három nagy apróhirdető oldal Google Pagerank értékei Domain név Google PageRank 1 erdelyinfo.ro 4 ingyenhirdetes.ro 3 aprohirdetes.ro 4 ingatlan.ro 3 ingatlanhirdetesek.net 1 forrás: yox.hu/pagerank/ A yox.hu/pagerank/ oldalon regisztrált közel 1600 weboldal Pagerank értékeinek eloszlása: 3. táblázat: A yox.hu/pagerank/ oldalon regisztrált weboldalak Pagerank értékeinek eloszlása Google PageRank Összesen Weboldalak száma Százalékos eloszlás 11.72% 5.76% 14.60% 47.43% 16.10% 3.82% 0.50% 0.00% 0.06% 0.00% 100% forrás: yox.hu/pagerank/ A 3. táblázat adataiból látszik, hogy szinte minden második weboldal 3-as Pagerank értékkel rendelkezik. A 4-es PageRank érték az átlag fölött van, de megfelelő linképítéssel és optimalizált tartalommal ez is viszonylag könnyen elérhető. Elmondható tehát, hogy a három apróhirdető oldal átlagosan jó PR értékkel rendelkezik, és ettől nem marad el az ingatlan.ro weboldal sem. Az ingatlanhirdetesek.net alacsony PR értékét megmagyarázhatja az, hogy ha az oldal még új, nemrég jött létre. A piackutatás további részében a két ingatlanhirdető oldalt vizsgálom meg részletesen. 1 A Google PageRank egy algoritmus alapján számított 0 és 9 közötti érték, amely az oldal értékét képviseli a kereső számára. A táblázatban szereplő értékeket a yox.hu/pagerank/ oldal felhasználásával ellenőriztem le. 12

13 1. ábra: Az ingatlanhirdetes.net főoldala forrás: ingatlanhirdetesek.net átvéve 2. ábra: Az ingatlan.ro főoldala forrás: ingatlan.ro - átvéve 13

14 Technika Mindkét honlap mögött a Joomla! CMS ingyenes nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer fut. Ez nagy előny, mert a tartalomkezelő rendszerek nagy része a telepítés és beállítás után szövegszerkesztő-szintű ismeretekkel bővíthető tartalommal. A Joomla! rendszer bonyolultabb, mint a Drupal vagy a Wordpress, viszont sokkal komplexebb oldalak létrehozását teszi lehetővé. Modulárisan bővíthető a több ezer komponens, modul és bot bármelyikével. A hirdetések kezelését a két weboldal más-más komponensekkel oldja meg. Az ingatlanhirdetesek.net az ingyenes Adsmanager komponens mellett döntött, amely hátránya, hogy apróhirdető komponens, ezért nem tartalmaz olyan speciális mezőket, amelyek az ingatlanokra jellemzőek. Ez a hiányosság a bővítmény testre szabásával küszöbölhető ki, ami itt meg is valósult. Hirdetésfeladáskor beírhatjuk a megyét, várost, és komfort fokozati, valamint egyéb jellemzők közül választhatunk. Ezzel szemben az ingatlan.ro egy fizetős komponenssel kezeli a hirdetéseket, a Hot Property bővítménnyel. Ez kimondottan ingatlanhirdetésekre készült, ezért komplexebb hirdetések adhatóak fel. A 119 dollárért olyan beviteli mezőket kaphatunk, mint megye, helység, szobák-, fürdőszobák száma, és különböző opciók: parkolási lehetőség, internet, berendezés, jacuzzi, stb. A hirdetés feladásakor annak kezdetét és végét, lejártát is meghatározhatjuk. Bár az ingatlanhirdetesek.net továbbfejlesztette az ingyenes komponenst, az ingatlan.ro fizetős komponensének lehetőségei tágabbak. A honlap sablonja, kinézete az ingatlan.ro esetében egy saját készítésű design, míg az ingatlanhirdetes.net a fizetős klubtagsággal működő JoomlArt Xenia II sablonját használja. Értékelendő az eredetiség, azonban eredmény szempontjából nem közelíti meg a JoomlArtra jellemző egyszerű, letisztult formák hatását. Érdekes az, hogy az egyik oldal az alapkomponensre költött pénzt, míg a másik inkább a külalakba fektetett. Talán egyiküknek sem volt anyagi háttere mindkettőt egyszerre megoldani. 14

15 3. ábra: Az ingatlanhirdetes.net és az ingatlan.ro hirdetésfeladásának opció mezői forrás: ingatlanhirdetes.net és ingatlan.ro - átvéve Mindkét oldal tartalmaz részletes keresés funkciót (az ingatlan.ro speciális keresése kifinomultabb), kapcsolat űrlapot, oldaltérképet, RSS 1 feliratkozást, nyújt ítséget a hirdetésfeladáshoz (ingatlanhirdetesek.net három kérdés és felelet, ingatlan.ro részletes útmutató). Kiegészítő szolgáltatások Kiegészítő szolgáltatások szempontjából az ingatlanhirdetesek.net oldal letölthetővé tesz típusnyomtatványokat, euró és dollár árfolyamot jelenít meg (árak átszámolásánál lehet hasznos) és névnapokat, valamint öt hírt ingatlan témában. Negatív hatást kelt a fórum, amely három témát tartalmaz mindösszesen egy darab hozzászólással, mert közösség meglétét feltételezi ott, ahol ennek nyoma sincs a bejegyzések száma alapján. Az oldal tartalmaz egy beépített Google tartalomfordítót is, amely román és angol nyelvre fordítja a szövegeket több-kevesebb sikerrel, hiszen nem ismer minden szót: Sale beltelek, Ground semi-finished 1 Az RSS a Really Simple Syndication (körülbelül: nagyon egyszerű információ megosztás) rövidítése. Egy olyan formátumról van szó, amely lehetővé teszi, hogy webhelyünk aktualitásait megosszuk a feliratkozóval. [weblabor.hu] 15

16 fahazzal, în inima sóvídék. Mégis a lényeg érthető, és ez az ingyenesen beépíthető fordító nagyot emel az oldal értékén. Az ingatlan.ro oldal Tanácsok & Ötletek menüpont alatt 5 cikket publikál az építkezésről. Az ingatlanhirdetes.net egyértelműen előrébb van a hirdetéskezelés mellé nyújtott szolgáltatások terén. Látogatottság és egyéb információk A következő táblázat a két oldal látogatottságát foglalja össze: 4. táblázat: Az ingatlanhirdetes.net és az ingatlan.ro látogatottsága Látogatottság 1 ingatlanhirdetes.ro ingatlan.ro Utóbbi 7 nap látogatói : Utóbbi 7 nap oldalletöltései : Utóbbi egy hónap látogatói : Utóbbi egy hónap oldalletöltései : forrás: best-top.hu Az adatokból jól látszik, hogy az ingatlanhirdetes.net oldal látogatottsága nagyságrendileg ugyanaz, mint a konkurenciáé. A látogatók heti, havi számának visszanézésekor láthatjuk, hogy az ingatlanhirdetes.net gyors tempóban fejlődik, ezért nagy esély van rá, hogy népszerűsége meghaladja az ingatlan.ro oldalét. Meglepő információ az, hogy a beazonosított országonkénti látogató eloszlásban Magyarország kiemelt szerepet kap. Az ingatlanhirdetes.net esetében a romániai látogatók száma 401, a magyarországi internet kapcsolattal rendelkezőké 342. Az ingatlan.ro ugyanilyen adatai: 301 Románia és 357 Magyarország. Az ingatlanhirdetes.net statisztikájában 1113 és a konkurenciánál 545 látogató országa beazonosítatlan. Ha ezek mind romániai látogatók lennének, akkor is figyelemreméltó a magyarországi látogatók aránya. A két oldal a látogatóinak nagy részét valószínűleg keresőkből nyeri, sajnos erre vonatkozóan nincs elérhető kimutatás. Az ingatlanhirdetes.net oldalán sok partneroldal jelenik meg, és a lap alján a beregisztrált linkgyűjtő oldalak logója. Ugyanakkor az oldal hirdetését láttam több 1 forrás: best-top.hu, az egyetlen publikus látogatottságmérő oldal, ahol mindkét weblap regisztrálva van adatok: május 1. 16

17 ingyenes apróhirdető oldalon az ingatlan kategóriában, ami gyakorlatilag onnan történő átkattintásra szólít fel. Bevételek szempontjából az ingatlanhirdetes.net pénzt kaphat az oldal tetején elhelyezett két Google Adwords 1 hirdetésből, partneroldalak bannerjéből és linkjéből (ezek nagy része valószínűleg ingyenes linkcsere), és az emag ProfitShare rendszer jutalékából, abban az esetben, ha valaki az oldalon meglátott ajánlatra kattintva vásárol. Az ingatlan.ro oldalnak bevétele származhat az oldal alján elhelyezett Adwords hirdetésekből és esetleg abból, hogy a hirdetők között szerepelnek ingatlanügynökségek, ingatlan irodák is, akiknek az elérhetőségük és rövid leírásuk megtalálható az oldalon. Az ingatlanhirdetesek.net domainjét 2009 elején jegyezték be Sepsiszentgyörgyről, az ingatlan.ro oldalt 2003 közepén Székelyudvarhelyről. Az előbbi oldal néhány hónapos múltja magyarázatot ad az 1-es Google PageRank értékre, és bár a régebbi oldal valószínűleg nem 2003 óta működik ilyen formában, figyelemreméltó az, hogy az ingatlanhirdetesek.net. már szinte elérte a hat évvel korábban létrehozott weboldal hirdetései számának kétharmadát Technológia A weboldal elkészítésének megkezdéséhez szükség van egy domain névre és egy hosting szolgáltatóra. Az.ro domain név lefoglalása 51,26 dollár + ÁFA egyszeri díj, megközelítőleg 200 lej. Az ingatlanhirdetes.ro domain szabad, és kulcsszó szempontjából is megfelel az oldalnak. A MediaCenter (mediacenter.hu) Start hosting csomagja Ft/év + ÁFA, megközelítőleg 175 lej. A csomag kapacítása hosszú távon is kielégíti egy ingatlanhirdető oldal igényeit. Az oldal sablonja a RocketTheme (rockettheme.com) szeptemberi designja, a MetaMorph template, 50 dollár, megközelítőleg 160 lej. A Raptor Services (raptorservices.com) EZ Realty komponense a legmegfelelőbb ingatlanhirdetés kezelő rendszer a piacon, mert egyszerűen mindent tartalmaz, amire egy ilyen szolgáltatást nyújtó oldalnak szüksége lehet. Óriási előnye, hogy tartalmaz beépített kétszintű hirdetéskezelést. Ennek segítségével könnyedén megoldható a hirdetések áttétele ingyenes 1 Az Adwords az egyik legismertebb kattintás alapú online hirdetési rendszer. 17

18 kategóriából kiemelt listázás módba vagy prémium hirdetés kategóriába. A gyártó linkjét nem tartalmazó (a konkurencia nem tudja meg a szoftver eredetét) licensz 199,95 dollárba kerül, megközelítőleg 630 lej. Ez összesen 990 lej egyszeri költség és 175 lej évente Marketing stratégia A marketing határozza meg az ingatlanhirdetési weboldal látogatószámának alakulását. Az oldal július elsején indul. A stratégiát három nagy részre osztom: 1. bevezetési időszak 2. ingyenes időszak 3. fizetéses időszak Az első, bevezetési időszak alatt fog a weboldal akkora látogatottságot és ismertséget szerezni, hogy versenybe tud kerülni a már meglévő két weboldallal. A felvezetési szakasz a romániai magyar egyetemisták ingatlanigényére alapoz. A mintegy magyar egyetemista közül tanul anyanyelvén. ( 1 ) Ebből 9511 a BBTE diákja, amelyből 6000 magyar tagozaton. A mintegy kolozsvári felsőoktatási intézmény hallgatóinak csupán körüli bentlakás helye van összesen. ( 2 ) Ez az arány más városokban is ehhez hasonló. Tehát az egyetemisták döntő többsége albérletben lakik. Ők egy óriási keresletet képviselnek a nagy egyetemi városok ingatlanpiacán. A két hónapos bevezetési időszak alatt a egyetemistából 5000 érhető el levelező listákon keresztül. Egy jól megszerkesztett, az oldal előnyeit kiemelő (ingyenes, fényképes, keresés funkcióval rendelkező), kéthetente újra elküldött levél hatására ezek 10%-a helyez el hirdetéseket, melyben lakást, lakótársat keresnek. Ez augusztus végéig 500 hirdetést jelent. 1 forrás:péntek János - A romániai magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai HHRF - Magyar Emberi Jogok Alapítvány Kisebbségkutatás - 2 forrás: erdely.ma/jegyzet.php?id=2790&autoid=8044&year=2008&month=11&day=14&what=archivum 18

19 Az időszak másik népszerűsítő kampánya a háromszéki partner médiumokkal kötött reklámozási egyezség. A Régió Rádió, Sláger Rádió és Székely Hírmondó újság az ingatlanhirdető oldalon elhelyezett reklámért cserébe (megfelelő kapcsolat segítségével) ingyen népszerűsíti az oldalt. A radió reklám, újsághirdetés, valamint a weboldalaikon elhelyezett hirdetés potenciálisan emberhez jut el. Ezek 0,0003%-a helyez el hirdetéseket. Havonta 30 új hirdetés. A két kampány hatására augusztus végén az oldal már 560 hirdetést tartalmaz. Ez már eléri a konkurencia hirdetésszámának nagyságrendjét, ugyanakkor az 500 egyetemista ingatlankereslete egy helyen jelentős érdeklődést vált ki az ingatlankínálók oldalán. Szeptember elsején kezdődik a 2., ingyenes szakasz, amikor a weboldal szolgáltatása még ingyenes, és a cél minél nagyobb látogatottság elérése. A háromszéki reklámok mellett elindul egy fizetett reklámkampány, amely üzenetében már egyre nagyobb hangsúlyt kap az oldal hirdetéseinek száma. Ez 50 lej reklámköltséget jelent, havonta változó elosztásban különböző offline és online hirdetési eszközök között. A várt eredmény havi 10 új hirdetés. A 2. szakaszban elkezdődik a linképítés más apróhirdető oldalakkal, valamint hasonló témájú weblapokkal. Hatására havonta 5 hirdetéssel bővül az oldal. A keresőkből érkező látogatók számának folyamatos növekedése következtében egyre több új hirdetést tesznek fel ezek a látogatók is. 4. táblázat: A vállalkozás hirdetéseinek becsült értékei az első évben hónap össz. egyetemista RR,SR,SzH lej partneroldalak kereső kumulált össz forrás: saját becslés 19

20 A 3., fizetett hirdetés szakasz egy évvel az indítás után kezdődik, és bevezeti a a fizetett hirdetés lehetőségét. Ennek ára 5 lej. A kiemelt listázás (mindig a saját kategóriája legelején jelenik meg) 20 lej. Az ingynes hirdetésfeladási lehetőség nem szűnik meg. A 13. hónaptól az oldal már elég nagy a rajta levő reklámfelületek értékesítéséhez. A 2. év hirdetései a következőképpen alakulnak: 5. táblázat: A vállalkozás hirdetéseinek becsült értékei a második évben hónap össz egyetemista RR,SR,SzH lej partneroldalak kereső kumulált össz bevételek 5 lej lej reklámfelület forrás: saját becslés Természetesen a hirdetések nagyrésze aktualitását veszti idővel, és törlödik. Az én számításomban a legelső feltett hirdetés is benne van a végső összhirdetések számában. 4.3 Pénzügyi terv A pénzügyi tervezést a marketing tervhez hasonlóan, a vállalkozás első két évére végzem el. Az utána következő időszak tervezése a vállalkozás beindítása után történik Költségek becslése 6. táblázat: A vállalkozás költségeinek becsült értékei költség idő (hónap) érték NPV weboldal létrehozása weboldal fenntartása reklám ,1 havonta, 13. hónaptól ,8 forrás: saját becslés össz 1836,9 20

21 4.3.2 Bevételek becslése 7. táblázat: A vállalkozás bevételeinek becsült értékei bevétel NPV 5 lej 687,4 20 lej 655,6 reklám 524,3 össz 1867,3 forrás: saját becslés Eredmény A költségek és bevételek becsléséből egy pozitív eredményt kaptam, 2 év alatt megtérül a beruházás. A nyereség jelenértéke 30,4 lej. Ez nem túl nagy összeg, de a valódi profit a 2 év eltelte után következik, hiszen a költségek nem változnak, de a bevétel a 24. hónapban már eléri a 720 lejt. 5. Következtetések Az üzleti terv bebizonyította, hogy a vállalkozás jövedelmezővé tud válni. Az oldal jövőjét tekintve több lehetőség van. Egyik alternatíva a már jövedelmezővé vált oldal eladása. Ha az egész projektre egy befektetésként tekintünk, akkor jelentős eredmény az, hogy 2 év alatt olyan oldal hozható létre, amelynek üzleti értéke a kezdeti beruházás többszöröse. És mi több, ez az értékteremtés megismételhető, hiszen egy jól felépített, bejáratott és szinte automatikusan működő vállalkozást valószínű mindig lesz, aki megvásárol. A másik lehetőség, amely közelebb áll hozzám, az az oldal továbbfejlesztése. Ugyanakkor a már bevált módszer alapján könnyebben lehet más vállalkozásokat felépíteni. A megszerzett tapasztalatok nem csak más jellegű apróhirdető oldalak (autó, állás, vegyes apróhirdetés) létrehozását és egy hirdető hálózat kialakítását könnyítik meg, de az online marketingben, értékesítésben szerzett tudás felhasználható egy más szolgáltatást nyújtó online vállalkozás felépítésében, amely jövedelmezősége az ingatlanhirdetési oldal többszöröse lehet. 21

Google AdWords és AdSense A Google hirdetési rendszere

Google AdWords és AdSense A Google hirdetési rendszere Google AdWords és AdSense A Google hirdetési rendszere By: Béres Roland Will Gábor Miről lesz szó? Szintrehozás pár szó a reklámokról Internetes reklámozás kezdetei A nyerő üzleti modell made by Google

Részletesebben

amihez mi is szeretnénk hozzájárulni hirdetésünkkel!

amihez mi is szeretnénk hozzájárulni hirdetésünkkel! Tisztelt Leendő Partnerünk, Hirdetőnk! Sikeres 3,5 évet tudhatunk magunk mögött, a pécelinfo.hu növekvése a mai napig töretlen. A 2009-es induláshoz képest 2011-re már elértük a 40-45 folyamatos péceli

Részletesebben

A kutatás időtartama: 2013. március

A kutatás időtartama: 2013. március 1 A kutatás célja a Magyarországon működő, rendszeresen frissített termékkínálattal rendelkező, online kiskereskedelemmel foglalkozó cégek működésének vizsgálata. A kutatás célcsoportjának kiválasztása:

Részletesebben

minic studio Melinda Steel Weboldal kivitelezési árajánlat 2013.03.01.

minic studio Melinda Steel Weboldal kivitelezési árajánlat 2013.03.01. minic studio Melinda Steel Weboldal kivitelezési árajánlat 2013.03.01. Weboldal 1. Előkészítés 1.1. Anyaggyűjtés 1.2. Kutatás 2. Tervezés 3. Kivitelezés 3.1. Drótváz 3.2. Grafikus tervezés 3.3. Programozás

Részletesebben

Tel.: 06-30/218-3519 E-mail: probert@petorobert.com. Közösségi megosztás előnyei és alkalmazása

Tel.: 06-30/218-3519 E-mail: probert@petorobert.com. Közösségi megosztás előnyei és alkalmazása Tel.: 06-30/218-3519 E-mail: probert@petorobert.com Közösségi megosztás előnyei és alkalmazása Tartalomjegyzék KÖZÖSSÉGI MEGOSZTÁS - 2 - MIÉRT HASZNOS? - 2 - A JÓ SHARE GOMB ISMERTETŐ JELEI - 3 - MEGOSZTÁSI

Részletesebben

Üzleti Tervek Versenye

Üzleti Tervek Versenye Sikeres üzletmenet láttán mindig gondolj arra, hogy valaki egyszer lépett egy merészet! Drucker, Peter F. Támogatói mappa Üzleti Tervek Versenye utv.juniorbusinessclub.ro 2014 Tisztelt Hölgyem / Uram!

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól

Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól AZ OLDAL ELŐNYEI A SZAKMÁBAN JELENLEG ELÉRHETŐ MÉDIUMOKKAL ÖSSZEHASONLÍTVA: Folyamatos fejlesztés: A folyamatos fejlesztéseknek és népszerűsítésnek

Részletesebben

JOOTTHON MÉDIAAJÁNLAT TARIFATÁBLÁZAT (utolsó frissítés: 2014. március 25.)

JOOTTHON MÉDIAAJÁNLAT TARIFATÁBLÁZAT (utolsó frissítés: 2014. március 25.) JOOTTHON MÉDIAAJÁNLAT TARIFATÁBLÁZAT (utolsó frissítés: 2014. március 25.) A Jootthon nem csupán egy hirdetési- nyilvántartási portál, Jootthon egy olyan közösség, amelynek tagjai folyamatosan oszthatnak

Részletesebben

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása:

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása: Google AdWords ügynökség kiválasztása: hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Még több hasznos info» www.klikkmarketing.hu Google AdWords ügynökség kiválasztása:

Részletesebben

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27.

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. Budapest, 2014. január 27. ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. 1. Mi a www.tetalap.hu címen elérhető

Részletesebben

novakhunor.hu Médiaajánlat 2017

novakhunor.hu Médiaajánlat 2017 Médiaajánlat 2017 Bemutató A 2017-ben indult egészségügyi portál, melynek tartalomszolgáltatója Dr. Novák Hunor, a magyar internet egyik legismertebb orvosa. Munkásságát 2016 decemberében a Nekem szól!

Részletesebben

+15% 15 ÉV. Az ingatlan.com legfontosabb számai MÉDIAAJÁNLAT 2013 AZ INGATLANHIRDETÉSI PIACON EGYEDI LÁTOGATÓ HAVONTA LÁTOGATÓ NAPONTA

+15% 15 ÉV. Az ingatlan.com legfontosabb számai MÉDIAAJÁNLAT 2013 AZ INGATLANHIRDETÉSI PIACON EGYEDI LÁTOGATÓ HAVONTA LÁTOGATÓ NAPONTA Érvényes: 2013. február 1-től visszavonásig Az ingatlan.com legfontosabb számai Piacvezetők vagyunk az ingatlanhirdetési piacon. #1 AZ INGATLANHIRDETÉSI PIACON 600 000 EGYEDI LÁTOGATÓ HAVONTA 600 000.

Részletesebben

A Síelők.hu hirdetési ajánlata szállások számára

A Síelők.hu hirdetési ajánlata szállások számára A Síelők.hu hirdetési ajánlata szállások számára Bemutatkozás A sielok.hu 2000 decemberében született meg. A cél egy olyan webhely létrehozása volt, ahol a téli sportok szerelmesei minden hasznos információt

Részletesebben

minic studio VitaMed Pilula Weboldal és web-shop kivitelezés Vadasz Zoltán 2013.05.20.

minic studio VitaMed Pilula Weboldal és web-shop kivitelezés Vadasz Zoltán 2013.05.20. minic studio VitaMed Pilula Weboldal és web-shop kivitelezés Vadasz Zoltán 2013.05.20. Projekt rövid leírása Weboldal és shop magyar nyelven, szűk termékkínálattal, célzott marketinggel. A romániai piac

Részletesebben

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Tartalomjegyzék - Tartalomkezelő rendszerek Miért jó a CMS alapú website? CMS rendszerek - Mi szükséges ezen CMS-ekhez? - Információ építészet

Részletesebben

Hirdetési Kézikönyv Munkaadóknak

Hirdetési Kézikönyv Munkaadóknak Hirdetési Kézikönyv Munkaadóknak 1. fejezet: Regisztráció 2. fejezet: Profil szerkesztése 3. fejezet: Hirdetésfeladás menete 4. fejezet: Hirdetések kezelése 5. fejezet: Hallgatói Pályázatok böngészése

Részletesebben

Oszkar.com Android alkalmazás v1.2

Oszkar.com Android alkalmazás v1.2 Oszkar.com Android alkalmazás v1.2 Az 1.2 verzióban a következő funkciók érhetők el: Be- kijelentkezés Autós ajánlatok keresése, akár dátum intervallumra Pontos és közeli ajánlatok megjelenítése Autós

Részletesebben

iroda.hu médiaajánlat

iroda.hu médiaajánlat iroda.hu médiaajánlat 2011 Az irodapiac szakértője www.iroda.hu www.raktaram.hu www.retail.hu www.hotelem.hu www.irr.hu www.iroda.tv www.raktar.tv Az IRR médiáról: Az Iroda.hu Kft. 5 éve kezdte meg működését.

Részletesebben

Email Marketing szolgáltatás tájékoztató

Email Marketing szolgáltatás tájékoztató Email Marketing szolgáltatás tájékoztató RENDESWEB Kft. Érvényes: 2013.03.01-től visszavonásig +3 20 A RENDES (273 337) Adószám: 12397202-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-7079 1. Minőség Nálunk legmagasabb prioritást

Részletesebben

+17% 15 ÉV. Az ingatlan.com legfontosabb számai MÉDIAAJÁNLAT 2013 AZ INGATLANHIRDETÉSI PIACON EGYEDI LÁTOGATÓ HAVONTA LÁTOGATÓ NAPONTA

+17% 15 ÉV. Az ingatlan.com legfontosabb számai MÉDIAAJÁNLAT 2013 AZ INGATLANHIRDETÉSI PIACON EGYEDI LÁTOGATÓ HAVONTA LÁTOGATÓ NAPONTA Érvényes: 2013. szeptember 9-től visszavonásig Az ingatlan.com legfontosabb számai #1 Piacvezetők vagyunk az ingatlanhirdetési piacon. AZ INGATLANHIRDETÉSI PIACON 630 000 EGYEDI LÁTOGATÓ HAVONTA 630 000.

Részletesebben

Az összes szolgáltatás együttes megrendelése esetén a kedvezményes végösszeg:

Az összes szolgáltatás együttes megrendelése esetén a kedvezményes végösszeg: NETTESZT Informatikai Kft. Számlázási és postai cím: 2013 Pomáz, Deák Ferenc utca 2. Tel.: +36-1-445-0999 Fax: +36-1-445-0998 E-mail:info@netteszt.hu Bankszámlaszám: 10403057-50526565-90851007 Keresőoptimalizálás

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

Social media Facebook

Social media Facebook Social media Facebook A social media hazánkban is kezd nagyon széles ívben elterjedni. Manapság egyik legnépszerűbb közösségi portál a facebook. Magyarországon már 1,3 millió felhasználója van, akiknek

Részletesebben

Marketinggel könnyebb. Mi változott? Mi változott? 2013.12.27. Papp-Váry Árpád Dr. Marketinggel könnyebb - a fogászati klinikák számára is 1

Marketinggel könnyebb. Mi változott? Mi változott? 2013.12.27. Papp-Váry Árpád Dr. Marketinggel könnyebb - a fogászati klinikák számára is 1 Marketinggel könnyebb volt az elmúlt években is és lesz a jövőben is Dr. Papp-Váry Árpád Mi változott? 1. Gazdasági helyzet Mi változott? 2. Technológia Hallottunk erről a válságról. De úgy döntöttünk,

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

Egyedi megjelenési és reklám / hirdetési lehet ségek a Gazdivonal.hu portálon

Egyedi megjelenési és reklám / hirdetési lehet ségek a Gazdivonal.hu portálon Gazdivonal közösségi portál Egyedi i és reklám / hirdetési lehet ségek a Gazdivonal.hu portálon Ár kialakítás Ár kialakítás VIP Ár kialakítás VIP+ El fizetés: * * * * 1 hónap * * * * 3 hónap * * * * 6

Részletesebben

Árajánlat weboldal készítésére a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ ügyfelei részére

Árajánlat weboldal készítésére a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ ügyfelei részére Árajánlat weboldal készítésére a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ ügyfelei részére Responsive, dinamikus weboldal Alapcsomag tartalma Reszponzív, dinamikus weboldal Egyedi webdesign 1-5 menüpont

Részletesebben

Médiaajánlat - www.greenfo.hu

Médiaajánlat - www.greenfo.hu Médiaajánlat - www.greenfo.hu Érvényes: 2011. október 14-től visszavonásig Honlapunkra elsősorban környezetkímélő termékek és szolgáltatások, illetve környezetvédelemmel, természetvédelemmel és energiatakarékossággal

Részletesebben

DIGITÁLIS MARKETING ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK MIT ÉS HOGYAN HASZNÁLJAK?

DIGITÁLIS MARKETING ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK MIT ÉS HOGYAN HASZNÁLJAK? DIGITÁLIS MARKETING ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK MIT ÉS HOGYAN HASZNÁLJAK? Online marketing fogalmak Marketing értékesítés Online marketing termékek és szolgáltatások reklámozása és eladásösztönzése az interneten

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT SZAKEMBEREK SZÁMÁRA. www.szepsegbroker.hu

MÉDIAAJÁNLAT SZAKEMBEREK SZÁMÁRA. www.szepsegbroker.hu MÉDIAAJÁNLAT SZAKEMBEREK SZÁMÁRA www.szepsegbroker.hu Érvényes: 2010. december 31-ig Dr. Szabó Judit Anna Gyógyszerész Szépség Bróker Mobil: 06 30 985 6602 E-mail: szabo.judit@szepsegbroker.hu A SzépségBróker.hu

Részletesebben

Vajda Éva. Bevezetés a keresőmarketingbe

Vajda Éva. Bevezetés a keresőmarketingbe Vajda Éva Bevezetés a keresőmarketingbe Alapfogalmak Fizetett hivatkozások - hirdetés Organikus találatok - ki kell "érdemelni" jó honlappal Organikus vs fizetett hivatkozás Organikus - keresőoptimalizálás

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT 1. sz. melléklet. Érvényes: december 6-tól, a Médiaajánlat mellékleteként, azzal együtt értelmezve

MÉDIAAJÁNLAT 1. sz. melléklet. Érvényes: december 6-tól, a Médiaajánlat mellékleteként, azzal együtt értelmezve MÉDIAAJÁNLAT 1. sz. melléklet Érvényes: 2016. december 6-tól, a Médiaajánlat mellékleteként, azzal együtt értelmezve Tartalomjegyzék: 1. Gyulai óriásplakát... 2 2. Gyulai hengeroszlop... 3 3. Gyulai hirdetőtábla...

Részletesebben

Vajda Éva. Keresőoptimalizált üzleti honlap

Vajda Éva. Keresőoptimalizált üzleti honlap Vajda Éva Keresőoptimalizált üzleti honlap Hagyományos és keresőmarketing Hagyományos marketing Csoportképzésen alapul Passzív befogadás Magas belépési korlát Konverzió alig mérhető Keresőmarketing Egyéni

Részletesebben

Email Marketing szolgáltatás tájékoztató

Email Marketing szolgáltatás tájékoztató Email Marketing szolgáltatás tájékoztató RENDESWEB Kft. Érvényes: 2012.03.01-től visszavonásig +3 20 A RENDES (273 337) 1. Minőség Nálunk legmagasabb prioritást vevőink elégedettsége élvez így próbálunk

Részletesebben

Nyeremenyremeny.hu Médiaajánlat

Nyeremenyremeny.hu Médiaajánlat Nyeremenyremeny.hu Médiaajánlat 2010 Érvényes: 2010. április 1-től visszavonásig. 1 / 8 1. Nyereményremény Heti Játék Csomag: Megjelenési felületek: A) a Nyeremenyremeny.hu címoldalán ajánló boxban - cég

Részletesebben

A Síelők.hu hirdetési ajánlata utazási irodák számára

A Síelők.hu hirdetési ajánlata utazási irodák számára A Síelők.hu hirdetési ajánlata utazási irodák számára Bemutatkozás A sielok.hu 2000 decemberében született meg. A cél egy olyan webhely létrehozása volt, ahol a téli sportok szerelmesei minden hasznos

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

PÁLYAMUNKA. a Zentai Ifjúsági Iroda pályázati felhívására. Készítette: Tóth Ervin 7/14/2012

PÁLYAMUNKA. a Zentai Ifjúsági Iroda pályázati felhívására. Készítette: Tóth Ervin 7/14/2012 PÁLYAMUNKA a Zentai Ifjúsági Iroda pályázati felhívására Készítette: Tóth Ervin 7/14/2012 HTTP://TEST.ARCHIMEDES.EDU.RS/ERVIN/ A felhasználói dokumentációhoz melékelt lemez tartalmazza az oldalt alkotó

Részletesebben

(Prím Online, Kütyü Magazin, Prím Letöltés, Prímlista)

(Prím Online, Kütyü Magazin, Prím Letöltés, Prímlista) Médiaajánlat 2013. (Prím Online, Kütyü Magazin, Prím Letöltés, Prímlista) Komplex médiaajánlat Hirdessen kedvezményes áron a Prím Online Kütyü Magazin Prím Letöltés Prímlista oldalakon egyszerre! Célközönségünk,

Részletesebben

Online Marketing Akadémia: INSTANT Karácsonyi Ötletcsomag

Online Marketing Akadémia: INSTANT Karácsonyi Ötletcsomag Karácsonykor mindenkinek égeti a zsebét néhány ezer vagy tízezer forint, amit muszáj elkölteni ajándékra! Ne feledd! Ilyenkor az emberek sokkal fogékonyabbak a vásárlási ajánlatokra! Most még van időd

Részletesebben

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN A sikeres kampányok tervezésében az internet a médiamix mára már kihagyhatatlan elemévé vált. A jóváhagyott költésgvetések tervezéséhez

Részletesebben

2009.11.20. Weboldalkészítés sablonok segítségével Nyitrai Erika. Miről lesz szó? WEBOLDALKÉSZÍTÉS SABLONOK SEGÍTSÉGÉVEL. Saját honlapot szeretnék

2009.11.20. Weboldalkészítés sablonok segítségével Nyitrai Erika. Miről lesz szó? WEBOLDALKÉSZÍTÉS SABLONOK SEGÍTSÉGÉVEL. Saját honlapot szeretnék Miről lesz szó? ELTE IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék WEBOLDALKÉSZÍTÉS SABLONOK SEGÍTSÉGÉVEL Mit tehetek, ha szeretnék egy saját honlapot vagy blogot? Mik a főbb problémák? Milyen megoldások születhetnek?

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google]

Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google] Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google] Hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan! (2Tim 4,2) Nagy Gusztáv Jézus Krisztus képviselője férj négy gyermekes családapa tanszéki

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT. Garantáltan hasznot hozó komplex hirdetések kizárólag melegburkolatokkal foglalkozó cégeknek! 2 Jepetto.hu

MÉDIAAJÁNLAT. Garantáltan hasznot hozó komplex hirdetések kizárólag melegburkolatokkal foglalkozó cégeknek! 2 Jepetto.hu MÉDIAAJÁNLAT Garantáltan hasznot hozó komplex hirdetések kizárólag melegburkolatokkal foglalkozó cégeknek! 2 Jepetto.hu Kik látogatják az oldalunkat? A 2jepetto.hu oldal kizárólag melegburkolatokkal, és

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Kereseti lehetőségek a Smart Media-nál

Kereseti lehetőségek a Smart Media-nál Kereseti lehetőségek a Smart Media-nál http://lzsolt1965.smartmediatechnologies.com http://lzsolt1965.homepagepays.com 1. Advertising Bonus (Hirdető ügyfeled után járó BÓNUSZ) 25% minden behozott hirdető

Részletesebben

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell?

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell? Közösségi marketing 2015-ben Facebook kommunikáció miért kell? Hidasi Judit Író (Húsz éve ír és szerkeszt, öt regényt írt közben) Kommunikátor (PR és Közösségi Marketing szakértő Uzine Communications)

Részletesebben

SG.hu, a vezető informatika és tudomány portál

SG.hu, a vezető informatika és tudomány portál Média ajánlat SG.hu, a vezető informatika és tudomány portál www.sg.hu A Gmedia online sales house- ról: Az GMedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2008- ban alakult, magyar tulajdonban levő társaság. A

Részletesebben

Webanalitika a mindennapokban

Webanalitika a mindennapokban Webanalitika a mindennapokban NEEK konferencia 2015.02.19. www.gemius.hu Rólunk A Gemius világszerte Piaci igények széleskörű ismerete Nemzetközi háttér, folyamatos fejlesztés Innovatív üzleti megoldások

Részletesebben

Megjelenési csomagok. Szolgáltatás. Standard megjelenés- éves díj. rendelkező partnerek

Megjelenési csomagok. Szolgáltatás. Standard megjelenés- éves díj. rendelkező partnerek Médiaajánlat Szolgáltatás Megjelenési csomagok Minimál regisztráció Szállásfoglalási regisztráció Standard kiemelések Prémium kiemelések Szálláshely önálló adatlap ismertetővel, szolgáltatások bemutatásával

Részletesebben

A Síelők.hu hirdetési ajánlata síoktatók számára

A Síelők.hu hirdetési ajánlata síoktatók számára A Síelők.hu hirdetési ajánlata síoktatók számára Bemutatkozás A sielok.hu 2000 decemberében született meg. A cél egy olyan webhely létrehozása volt, ahol a téli sportok szerelmesei minden hasznos információt

Részletesebben

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN MAGAZIN KIAJÁNLÓ 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN PERSPECTIVE Lapunkon keresztül alternatív perspektívát adunk Olvasóinknak a jövő technológiai újításaihoz és a mögöttük fellelhető üzlet

Részletesebben

HELYES módosítható, olvashatóság. Válasz Felhasználói élmény, stílusos, egyéni megjelenés HIBAS

HELYES módosítható, olvashatóság. Válasz Felhasználói élmény, stílusos, egyéni megjelenés HIBAS Jelölje be azt a sort, amelyben kizárólag a weboldalakkal szemben támasztott alapkövetelmények szerepelnek. Értékes információtartalom, olvashatóság, vonzó és igényes megjelenés. Olvashatóság, felhasználói

Részletesebben

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Toplak.hu médiaajánlat

Toplak.hu médiaajánlat Toplak.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Toplak.hu bemutatkozás 3 A Toplak.hu tartalmi elemei 4 A Toplak.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági és demográfiai

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

A mai problémákra mai megoldások kellenek.

A mai problémákra mai megoldások kellenek. Az Ön üzletében sem tolonganak a vevők? Hálót szőtt a pók a pénztárgépére? Szeretné, ha jobban menne az üzlet, de nincs ötlete? Van megoldás! A világ és a vevők megváltoztak. Önnek is változnia kell! Ezt

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2015

Nagy Webáruház Felmérés 2015 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2015 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 790 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

Üzleti Lehetőség: Üdülési Franchise Üzemeltetők Részére

Üzleti Lehetőség: Üdülési Franchise Üzemeltetők Részére Üzleti Lehetőség: Üdülési Franchise Üzemeltetők Részére Egy befektetési lehetőség, amelyben befektetése egy év alatt nem csak megtérül, hanem évről évre megsokszorozódik! A Holiday Magyar Country Club

Részletesebben

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE CONSTRUMA / RENEO 2014 A HUNGEXPO Zrt. szakmai partnereként ismét kedvező megjelenési lehetőséget kínálunk a 2014 évi CONSTRUMA

Részletesebben

Automatizált Marketing Webshopoknak

Automatizált Marketing Webshopoknak Automatizált Marketing Webshopoknak Kocsis Márk üzletágvezető, Digitális Marketing Tanácsadás linkedin.com/in/kocsismark Konverziós költség CPC / Konv. arány CPC függ: hirdetési csatorna hirdetői verseny,

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése Az SMELearning módszertan egyik legfontosabb ajánlása, egybehangzóan az előzetes szükségletelemzés következtetéseivel a következő: a kis-és

Részletesebben

Kalauz.hu médiaajánlat

Kalauz.hu médiaajánlat Kalauz.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Kalauz.hu bemutatkozás 3 A Kalauz.hu tartalmi elemei 4 A Kalauz.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági és demográfiai

Részletesebben

Hírlevél 2012. szeptember

Hírlevél 2012. szeptember Hírlevél 1. szeptember 1 Hírlevél 1. szeptember START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 1. szeptember BELEHÚZTAK A JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEALAPOK 37,5 %- ON A START ZRT. JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEINDEXE A Start Zrt.

Részletesebben

Hogyan többszörözd meg weboldalaid látogatottságát?

Hogyan többszörözd meg weboldalaid látogatottságát? Hogyan többszörözd meg weboldalaid látogatottságát? 1 Nagyobb látogatottság jobb ajánlatok több pénz 2 Amit helyettünk csinálnak kész rendszert működtetnek újabb ajánlatok hírlevél kiküldés ügyfélszolgálat

Részletesebben

Innováció és növekedés Az elektronikus kereskedelem lehetőségei. Kis Ervin Egon elnök Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért www.szek.

Innováció és növekedés Az elektronikus kereskedelem lehetőségei. Kis Ervin Egon elnök Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért www.szek. Innováció és növekedés Az elektronikus kereskedelem lehetőségei Kis Ervin Egon elnök Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért www.szek.org Üzleti stratégiák gazdasági krízis túléléséhez Rövid távú stratégiák

Részletesebben

epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés március 1.

epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés március 1. epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés 2009. március 1. A www.epiteszforum.hu naponta új hírekkel jelentkező építészeti napilap, amely a hasznos szakmai és közéleti információk mellett beszámol a legfontosabb

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

I. Felsőoktatási Marketing Verseny Versenyképes honlap kritériumrendszere

I. Felsőoktatási Marketing Verseny Versenyképes honlap kritériumrendszere I. Felsőoktatási Marketing Verseny Versenyképes honlap kritériumrendszere Losonczi György 2010 A kutatás célja és menete 1. Versenyképesség tényezőinek maghatározása kritériumrendszer felállítása 2. A

Részletesebben

WordPress segédlet. Bevezető. Letöltés. Telepítés

WordPress segédlet. Bevezető. Letöltés. Telepítés WordPress segédlet Bevezető A WordPress egy ingyenes tartalomkezelő rendszer (Content Management System - CMS), amely legnagyobb előnye az egyszerű telepítés és a letisztult kezelhetőség és a változatos

Részletesebben

Küldetésünk, hogy létrehozzuk az összes aktuális eladó és kiadó ingatlan adatbázisát. Célunk, hogy minden hirdetőnket megtalálja a vevője.

Küldetésünk, hogy létrehozzuk az összes aktuális eladó és kiadó ingatlan adatbázisát. Célunk, hogy minden hirdetőnket megtalálja a vevője. ingatlan.com Az ország ingatlanhirdetési központja 1998 óta Küldetésünk, hogy létrehozzuk az összes aktuális eladó és kiadó ingatlan adatbázisát. Célunk, hogy minden hirdetőnket megtalálja a vevője. Az

Részletesebben

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin Kulturális Magazin MÉDIAAJÁNLAT 2015. A Magazinról Tisztelt leendő Hirdetőnk, Partnerünk! Az Kulturális Magazin 2014 januárja óta napi rendszerességgel tájékoztatja olvasóit a kulturális élet hazai és

Részletesebben

Médiaajánlat Érvényes: 2012. december 7-től visszavonásig. info@magro.hu www.magro.hu

Médiaajánlat Érvényes: 2012. december 7-től visszavonásig. info@magro.hu www.magro.hu Médiaajánlat Érvényes: 2012. december 7-től visszavonásig Miért a Magro.hu? A Magro.hu célzott elérést biztosít az agrárszektor minden gyakorlati szereplőjének megszólításában, minőségi felületen célközönsége:

Részletesebben

Facebook, mint keresőrendszer Egy nyomós érv megszületése a Bing optimalizálás mellett Clear Online Riport www.clear.hu 1. oldal JOGI FELTÉTELEK FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS Ez a riport nem üzleti vagy jogi tanácsadás

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

Miért ne lehetne Önnek is egy olyan weboldala, mely naponta tereli Önhöz a potenciális ügyfeleket?

Miért ne lehetne Önnek is egy olyan weboldala, mely naponta tereli Önhöz a potenciális ügyfeleket? Gergely Gábor online marketing tréner Simon László részére Miért ne lehetne Önnek is egy olyan weboldala, mely naponta tereli Önhöz a potenciális ügyfeleket? Itt a megoldás ami... egyszerűen használható,

Részletesebben

Tartalom. Google szolgáltatásai. Googol Google. Története. Hogyan működik? Titka

Tartalom. Google szolgáltatásai. Googol Google. Története. Hogyan működik? Titka Tartalom Google szolgáltatásai - A keresésen túl - Tarcsi Ádám adam.tarcsi@gmail.com 2006. november 17. Google név eredete Története Titka PageRank Google trükkök Szolgáltatások Jövője InfoÉRA 2006 Tarcsi

Részletesebben

PROFIT HOLDING Hungary Zrt. WEB üzletág

PROFIT HOLDING Hungary Zrt. WEB üzletág PROFIT HOLDING Hungary Zrt. WEB üzletág SZOLGÁLTATÁSOK és HIVATALOS ÁRLISTÁI 1. WEB szolgáltatások 1.1 Honlap szoftver Internetes honlap működtetésére alkalmas NetID v3.0 rendszerben működő szoftver rendelkezésre

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Miért olyan fontos a minıségi pont?

Miért olyan fontos a minıségi pont? A fiókban látható konkrét minıségi pont értékek egy olyan általános számítás eredményei, ami a kulcsszó tökéletes egyezése esetére érvényesek. Miért olyan fontos a minıségi pont? A minıségi pont három

Részletesebben

CÉLCSOPORTUNK OLDALSTATISZTIKA*

CÉLCSOPORTUNK OLDALSTATISZTIKA* BITPORT Ön sem informatikus, de munkája során az információtechnológia is gyakran befolyásolja döntéseit? Ön is IT szakember, akinek pénzügyi és gazdasági szempontból kell igazolnia a projektek hasznosságát?

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Magyar Közgazdasági- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA NAGY KÁLMÁN ügyvezető igazgató CONCORDE VÁLLALATI PÉNZÜGYEK KFT. Alkotás Point Irodaház 1123 Budapest Alkotás utca 50. Telefon: 06 1 489-2310

Részletesebben

Teszteld le az Adwords kampányod!

Teszteld le az Adwords kampányod! Teszteld le az Adwords kampányod! A Te kampányod GYÉMÁNT BÁNYA vagy FEKETE LYUK??? Vigyázz! A kettő nagyon hasonlít egymásra: Egyre drágább az Adwords és egyre kevesebb az új ügyfél belőle? Úgy érzed,

Részletesebben

IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció

IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete)

Részletesebben

Topapro.hu médiaajánlat. topapro.hu

Topapro.hu médiaajánlat. topapro.hu Topapro.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Topapro.hu bemutatkozás 3 A Topapro.hu tartalmi elemei 4 A Topapro.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági és

Részletesebben

Hogyan építsünk jó webáruházat? dr. Nyeste Gábor fps webügynökség ügyvezető

Hogyan építsünk jó webáruházat? dr. Nyeste Gábor fps webügynökség ügyvezető Hogyan építsünk jó webáruházat? dr. Nyeste Gábor fps webügynökség ügyvezető Kik is vagyunk? A célzott webes megoldások ügynöksége! Az e-kereskedelemről Adatok: A GKIeNET 2700 magyarországi legális webshopot

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2014

Nagy Webáruház Felmérés 2014 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2014 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 586 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

Axio Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 5. t: + 36 1 371-2853 f: + 36 1 371-2859 www.axio.hu. axio market webbolt 1 / 6

Axio Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 5. t: + 36 1 371-2853 f: + 36 1 371-2859 www.axio.hu. axio market webbolt 1 / 6 axio market webbolt 1 / 6 minta egy kész webboltra 2 / 6 Dizájn A színek, dizájn beállítását az axiomarket végzi. Egyedi igény szerint az oldal struktúrája is változtatható. A webbolt a http://boltnev.axiomarket.hu

Részletesebben

Inbound marketing. Damjanovich Nebojsa, Senpai Consulting, HubSpot viszonteladó

Inbound marketing. Damjanovich Nebojsa, Senpai Consulting, HubSpot viszonteladó Inbound marketing Damjanovich Nebojsa, Senpai Consulting, HubSpot viszonteladó Rólam Inbound marketing tanácsadó, HubSpot viszonteladó Tanácsadó a Fortune 500 cégeknek Elismert tréner és konferencia előadó

Részletesebben

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft.

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft. E-Business Symposium - 2008.04.08 Az értékek mértéke A magyarországi e-kereskedelem számokban Kis Gergely 2008 GKIeNET Kft. Az internet hozzáférés alakulása 2001-2007 (%) A 14 évesnél idısebb lakosság

Részletesebben

A Debreceni Egyetem unideb.hu TELEFONKÖNYV. alkalmazásának felhasználói kézikönyve. Összeállította: DE VIR Központ, Sightspot Network Kft.

A Debreceni Egyetem unideb.hu TELEFONKÖNYV. alkalmazásának felhasználói kézikönyve. Összeállította: DE VIR Központ, Sightspot Network Kft. A Debreceni Egyetem unideb.hu TELEFONKÖNYV alkalmazásának felhasználói kézikönyve Összeállította: DE VIR Központ, Sightspot Network Kft. Debrecen, 2016. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A telefonkönyv alkalmazás

Részletesebben

Franchise-szövetség csomagok

Franchise-szövetség csomagok (1. Áttekintő táblázat) BeSmart Life@Business Design Franchise ára 3 M Ft 15 M Ft 30 M Ft Várható megtérülés 3-6 hónap 6-12 hónap 12-18 hónap Hallgatók által fizetett tandíj (ajánlott ár) 290.000 Ft/fő-

Részletesebben

Felkészültél az új szezonra?

Felkészültél az új szezonra? Felkészültél az új szezonra? Bizonyíto)an működő szállodai online marke7ngeszközök Damjanovich Nebojsa - tanácsadó Bemutatkozó Bemutatkozó Tanácsadó a Fortune 500 cégeknek Magyarországon Bemutatkozó Tanácsadó

Részletesebben