Üzleti lehetőségek a romániai magyar online ingatlanpiacon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti lehetőségek a romániai magyar online ingatlanpiacon"

Átírás

1 Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar XII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, május Üzleti lehetőségek a romániai magyar online ingatlanpiacon Témavezető: drd. Györfy Lehel tanársegéd Statisztika, előrejelzés és matematika tanszék Szerző: Erdély Attila I. év

2 Kivonat Napjaink üzleti világában az online megoldások szinte minden ágazatban az üzleti folyamatok szerves részévé váltak. A weboldalak látogatókért, rendelésekért folyó egymással való versenyében még mindig vannak olyan szűk réspiacok, amelyekre nagyon kevés cég fókuszál. A romániai magyar online ingatlanpiacra ez jellemző. Dolgozatom piackutatása igazolni fogja azt a hipotézisünket, miszerint viszonylag kevés olyan weboldal létezik, amely kimondottan ingatlanhirdetések megjelenítését célozza meg. Az ingatlan hirdetések apróhirdető oldalak ingatlan kategóriájában lelhetőek fel inkább, egyenrangú pozícióban a többi kategóriával. A kutatásom során feltérképezett üzleti lehetőségre egy lehetséges üzleti modellt dolgozok ki, választ adva arra, hogy milyen feltételek és körülmények mellett, milyen szempontokra figyelve lehet piacvezetővé válni. Egy üzleti terv felépítésével gyakorlati megoldást ajánlok, elkészítve a weboldal teljes marketing stratégiáját és pénzügyi tervezését. 2

3 Tartalomjegyzék Táblázatok jegyzéke... 4 Ábrák jegyzéke Témaválasztás és célkitűzések A vállalkozóvá válás és az üzleti terv A vállalkozó és a vállalkozás fogalmai A vállalkozóvá válás körülményei Az üzleti terv Romániai online ingatlanpiaci jellemzők napjainkban A piac jellemzői Üzleti modell Üzleti terv Marketing terv Piac és versenytársak Technológia Marketing stratégia Pénzügyi terv Költségek becslése Bevételek becslése Eredmény Következtetések Irodalomjegyzék

4 Táblázatok jegyzéke 1. táblázat: A két ingatlan hirdető oldal és három nagy apróhirdető oldal ingatlanhirdetéseinek száma táblázat: A két ingatlan hirdető oldal és három nagy apróhirdető oldal Google Pagerank értékei táblázat: A yox.hu/pagerank/ oldalon regisztrált weboldalak Pagerank értékeinek eloszlása táblázat: Az ingatlanhirdetes.net és az ingatlan.ro látogatottsága táblázat: A vállalkozás hirdetéseinek becsült értékei az első évben táblázat: A vállalkozás hirdetéseinek becsült értékei a második évben táblázat: A vállalkozás költségeinek becsült értékei táblázat: A vállalkozás bevételeinek becsült értékei Ábrák jegyzéke 1. ábra: Az ingatlanhirdetes.net főoldala ábra: Az ingatlan.ro főoldala ábra: Az ingatlanhirdetes.net és az ingatlan.ro hirdetésfeladásának opció mezői

5 1. Témaválasztás és célkitűzések Az online megoldások, mint az üzleti folyamatok szerves részei, egyre nagyobb teret hódítanak. Románia bizonyos szintű elmaradása, hátránya, és a biztos tudata annak, hogy itt is a fejlettebb országokra már jellemző körülmények fognak megjelenni, cselekvésre késztet. Öt éve foglalkozom szabadidőmben weblapkészítéssel, az elmúlt időszakban az online marketing területén dokumentálódtam. Terveim között szerepel egy, később több saját oldal elkészítése. Az egyre erősödő versenyben még mindig vannak olyan szűk réspiacok, amelyekre nagyon kevés cég fokuszál. Romániában óriási számú román nyelvű hirdetéses oldal van, kategorizált hirdetéses oldalakból (csak autó-, ingatlan-, álláshirdetések) is sok van. Ehhez képest a magyar nyelvű hirdetéses oldalak száma jóval alacsonyabb, és ezek között nagyon kevés a kategorizált hirdetésekre fókuszáló weblap. Az ingatlanhirdetések piacán csak néhány szereplő van jelen. A dolgozatom célja megvizsgálni azt, hogy valóban kismértékű verseny van-e a romániai magyar online ingatlanpiacon. Ha tényleg ráleltem egy olyan szűk réspiacra, ahová be lehet lépni, akkor megvizsgálom, hogy milyen feltételek és körülmények között, milyen szempontokra figyelve lehet piacvezetővé válni. Erre az üzleti modellre kidolgozok egy konkrét üzleti tervet, és elkészítem egy ingatlanhirdetéses weboldal teljes marketing stratégiáját és pénzügyi tervezését. 5

6 2. A vállalkozóvá válás és az üzleti terv 2.1 A vállalkozó és a vállalkozás fogalmai A vállalkozó és a vállalkozás fogalmak definiálása napjainkban nem egy könnyű feladat. Kállay és Imreh (2004) megfogalmazásában: A vállalkozás szót két értelemben is használhatjuk. Jelent egyrészt vállalkozási tevékenységet, másrészt azt a szervezetet, amelynek keretében a vállalkozás folyik. A vállalkozás, mint tevékenység elvont fogalom, és nem szükségképpen kapcsolódik a vállalkozáshoz, mint szervezethez. A vállalat profitszerzésre irányuló gazdasági tevékenységet folytató szervezet. Különbséget teszünk a vállalat és vállalkozás között, például abból a szempontból, hogy a vállalkozás folyamata már akkor elkezdődik, amikor maga a vállalat még létre sem jött, vagy hogy az üzleti tevékenységet folytatók vállalkozó kedve, vállalkozói hajlandósága nagyon különböző lehet. A megfelelő fogalmak helyes használata nemcsak a magyar nyelven belül okoz problémát, hanem fordítási kérdéseket is felvet. Az angol enterprise szó magyar megfelelője a vállalat, de használják általános vállalkozás, vállalás értelemben is. Az enterprise szó, hasonlóan a magyar szóhasználathoz, nem jelent jogi formát, mert a vállalatok a cégbíróságnál nem vállalatként, hanem valamilyen jogi formában vannak bejegyezve. Az adventure (kaland) rövidült formáját, a venture kifejezést főleg kockázatos vállalkozásokra használják. Az enterprise kifejezés a vállalkozó lehetőség megragadását emeli ki, míg a vele rokon értelmű venture szó a tevékenység kockázatosságára (kalandosságára) figyelmeztet. Az entrepreneur fogalma a vállalkozót jelenti, az ebből képzett, főleg a vállalkozásokkal foglalkozó szakirodalomban használt, entrepreneurship az entreprisehoz nagyon hasonló fogalmat fejez ki. (Kállay & Imreh [2004]) 2.2 A vállalkozóvá válás körülményei Egy gazdaság vállalkozásainak a számát nagyon sok tényező befolyásolja. A lakosság vállalkozói hajlandóságára ható különféle tényezők rövid felsorolásával képet kaphatunk ezek komplexitásáról. A befolyásoló tényezők első nagy kategóriája, a külső, környezeti tényezők három csoportba sorolhatóak: szociális/társadalmi hatások, gazdasági elemek, politikai tényezők. A szociáliskulturális tényezőket előtérbe helyező elemzők szerint a gazdasági elemek nem a legfontosabb 6

7 környezeti tényezők. Ugyanakkor nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a vállalkozói hajlam fejlődését alakító, a vállalkozást formáló szociális tényezőknek, mint magának a született képességnek, a hajlamnak, mert ez mindenkiben megvan egy kis mértékben. (Szerb [2000]) Gnyawali és Fogel (1994), valamint Gibb (1987) kutatásai alapján a vállalkozóra ható legfontosabb szociális tényezők: családi, rokoni háttér pozitív szerepmodellek vállalkozásokkal való közvetlen kapcsolat helyi környezetben létező független, önálló vállalkozások társadalmi mobilitás, magasabb társadalmi státusz elérésének lehetősége A gazdasági elemek és a politikai faktor, mint a vállalkozóvá válást befolyásoló külső körülmény Szerb (2000) megfogalmazásában: A recesszió vagy depresszió nyomán fellépő munkanélküliség vagy a csökkenő tőkebefektetés azon gazdasági tényezők közé tartozik, amelyek a leginkább hatnak a vállalkozóvá válásra. A politikai gátak közül a legfontosabbak a rendszerspecifikus akadályok, amelyek tiltják a vállalkozást, a vállalkozóvá válást teljesen vagy csak bizonyos iparágakra redukálják a vállalkozás lehetőségét. A vállalkozóvá válás személyes céljai egy olyan tényező, amely már a vállalkozás létrehozásakor kihatással van annak egész működésére. A leggyakoribb ilyen célok (Szerb [2000]): jövedelemszerzés önállóság és függetlenség önmegvalósítás a lehetőség megragadásának vágya kényszer adózási lehetőségek A vállalkozás kockázattal is jár. Minél magasabb az elérhető hozam, annál nagyobb az üzlet kockázata, éppen ezért a vállalkozók igyekeznek nagyon óvatosan értékelni azt. A kockázatok alapvetően négy alaptípusba sorolhatók: pénzügyi, karrier, családi és szociális, illetve pszichikai kockázatok. (Kuratko & Hodgets [1992]) 7

8 2.3 Az üzleti terv Az üzleti terv hivatalos dokumentum, amely bemutatja a vállalkozást és működési környezetét, rövid- és hosszú távú céljait és e célok eléréséhez szükséges, tervezett eszközöket. Az üzletmenet tervezésének, kontrolljának és a pótlólagos források megszerzésének eszköze. [Frányó et al. (2006)] Az üzleti terv legfontosabb részei [Stutely (2001)]: vállalkozás bemutatása stratégiaalkotás, működési terv marketing terv kockázatelemzés pénzügyi tervezés A marketing terv a pénzügyi terv mellett az üzleti terv legfontosabb része. A marketing mindenütt jelen van. Formálisan vagy informálisan az emberek és szervezetek számtalan, marketingnek nevezhető tevékenységet folytatnak. A jó marketing az üzleti siker egyre fontosabb tényezőjévé vált. A marketing mindennapi életünkre is mély hatással van. Minden tevékenységünkben tetten érhető ruháinktól, az általunk böngészett honlapokon át egészen a látott reklámokig. [Kotler & Keller 2006] Pénzügyi terv nélkül nem beszélhetünk üzleti tervről. A pénzügyi tervezés fő részei: árbevétel, költségszámítás, eredménykimutatás. Ez a fejezet számszerűleg leírja a terv feltételezéseit, elemzéseit, előrejelzéseit. Tulajdonképpen a pénzügyi tervezés során derül ki, hogy mennyire lesz nyereséges a vállalat. [Frányó et al. (2006)] Dr. Szintay István (2003) véleménye, megállapításai a stratégiaalkotásról: A mechanikus előrejelzési és tervezési módszerek használata korlátozottá vált. A stratégiaalkotás azzal kezdődik, hogy az ellenfeleket azonosítani kell, és a megfigyeléseket rájuk kell kiterjeszteni, illetve szűkíteni. A stratégia készítésének igazi bonyolultságát az adja meg, hogy a versenytársakkal és az új piacokkal egyszerre kell megküzdeni. A verseny napjainkban négy szinten zajlik: vállalaton belül, lokális környezetben, nemzeti környezetben és globális szinten. 8

9 3. Romániai online ingatlanpiaci jellemzők napjainkban 3.1 A piac jellemzői A piackutatásban megvizsgálom, hogy érdemes-e magyar nyelvű oldalra és az ingatlanpiacra fókuszálni és elemzem a konkurens oldalakat. Célközönség Az első probléma a célközönség meghatározásakor az, hogy magyar, vagy román nyelvű legyen-e az oldal. Románia lakosságának 6,6%-a 1 vallja magát magyarnak, ezért felvetődik a kérdés, hogy érdemes-e a potenciális látogatók nagy részét elveszteni amiatt, hogy az oldal tartalma magyar nyelvű. Erre választ a két piac összehasonlításával kaphatunk. Feltételezhetjük, hogy a magyar lakosságnak nagyjából ugyanakkora hányada internetezik, és ezek ugyanolyan arányban helyeznek el apróhirdetéseket, mint a románnak. Ebből kiindulva összehasonlítjuk egy nagy magyar és egy nagy román nyelvű apróhirdetés portál hirdetéseinek számát. Az anuntrapid.ro , míg az aprohirdetes.ro 5400 hirdetést tartalmaz. Ez utóbbi az előző 3,46%-a, szemben a 6,6%-os magyar-román lakosságaránnyal. A Google találati eredményei között is jóval kisebb arányban vannak a magyar kulcsszó keresés eredményei a románhoz képest. Ugyanakkor megfigyelhető az is, hogy nagyon sok közepes méretű román nyelvű oldal van. Ezen a piacon a kicsik közül való kiemelkedés, és a csak közepes kategóriájú oldalak közé jutás is óriási befektetést igényel. Könnyebb a lényegesen kisebb magyar piac meghatározó szereplőjévé válni, mint a román nyelvű oldalakkal versengeni. Ezért döntöttem a magyar piac további elemzése mellett. Az apróhirdető oldalak három legnépszerűbb kategóriája az állás-munka, az ingatlan, és az autó, ebben a sorrendben. Ezek közül azért döntöttem az ingatlanhirdetések megcélzása mellett, mert az ingatlanhirdetések feladásáért nagyobb valószínűséggel fizet a hirdető, mint

10 egy állásért. Másrészt az ingatlan értéke az autó értékének a többszöröse, ezért aki adni-venni akar vélhetően kevésbé sajnálja rá a pénzt. 3.2 Üzleti modell A romániai magyar online piac feltételei alapján összeállítok egy üzleti modellt, amely választ kíván adni arra a kérdésre, hogy ezen körülmények között milyen jellemzőkkel, milyen szempontokra figyelve tud egy a piacra belépő vállallat meghatározó piaci szereplővé válni. Nagyvonalakban a weboldalnak tartalmaznia kell a meglévő oldalak egyéni erősségeit és el kell kerülnie ezek hibáit. A rendszer alapját egy könnyen kezelhető, felhasználóbarát hirdetéskezelő képezi, amely képes az ingatlan speciális jellemzőinek megjelenítésére. Szükséges jellemzője, hogy a felhasználók a közzététel után is módosíthassák hirdetéseiket, és hogy fényképeket is feltölthessenek. Az oldal alapfunkciója a részletes keresés, amellyel bármely jellemző alapján keresni lehet az adatbázisban. A weboldal linkjei keresőmotor-barát 1 hivatkozások, mert fontos a keresőkben elért minél rangosabb helyezés, és főleg a minél több kulcsszóra való bekerülés. Ugyanezért szükség van nagy kiépített linkhálózatra. Fontos a gyors terjeszkedés, mert a verseny még gyenge. Szükség van a magyarországi megyék, települések betöltésére, hiszen nagy az onnan érkező látogatók száma a romániai magyar ingatlanhirdető oldalakra. 1 SEF (Search Engine Friendly), pédául: domainnev.ro/index.php/fooldal?page=show_ad&adid=235&catid=1 helyett domainnev.ro/elado/haz/kovaszna/csernaton/beltelek-ikerlakassal-elado-412.html 10

11 4. Üzleti terv 4.1 Marketing terv Piac és versenytársak Konkurencia A romániai magyar online ingatlanpiacon igazából csupán két oldal verseng egymással, az ingatlan.ro és az ingatlanhirdetesek.net. Az apróhirdetés-piacon való elhelyezés érdekében megvizsgálom, hogy a három nagy apróhirdető oldal ingatlankategóriáinak hirdetésszáma hogyan viszonyul a két oldal ingatlanhirdetéseinek számához. Az adatokat a következő táblázatban szemléltetem: 1. táblázat: A két ingatlan hirdető oldal és három nagy apróhirdető oldal ingatlanhirdetéseinek száma Domain név Ingatlanhirdetések száma 1 erdelyinfo.ro 1200 ingyenhirdetes.ro 720 aprohirdetes.ro 680 ingatlan.ro 330 ingatlanhirdetesek.net 200 forrás: az oldalakon közzétett értékek A fenti összehasonlításból is látszik, hogy az erdelyinfo.ro oldalon szinte négyszer annyi ingatlan hirdetés található, mint az ingatlan.ro oldalon. Ez is arról tanúskodik, hogy az ingatlanhirdetéseket megcélzó oldalak szolgáltatásainak színvonala messze elmarad a lehetségestől, hiszen legalább 1200 ingatlanhirdetést azoknak is kellene tartalmazniuk. 1 kerekített érték 11

12 A továbbiaknak az öt oldal Google Pagerank értékét hasonlítom össze. 2. táblázat: A két ingatlan hirdető oldal és három nagy apróhirdető oldal Google Pagerank értékei Domain név Google PageRank 1 erdelyinfo.ro 4 ingyenhirdetes.ro 3 aprohirdetes.ro 4 ingatlan.ro 3 ingatlanhirdetesek.net 1 forrás: yox.hu/pagerank/ A yox.hu/pagerank/ oldalon regisztrált közel 1600 weboldal Pagerank értékeinek eloszlása: 3. táblázat: A yox.hu/pagerank/ oldalon regisztrált weboldalak Pagerank értékeinek eloszlása Google PageRank Összesen Weboldalak száma Százalékos eloszlás 11.72% 5.76% 14.60% 47.43% 16.10% 3.82% 0.50% 0.00% 0.06% 0.00% 100% forrás: yox.hu/pagerank/ A 3. táblázat adataiból látszik, hogy szinte minden második weboldal 3-as Pagerank értékkel rendelkezik. A 4-es PageRank érték az átlag fölött van, de megfelelő linképítéssel és optimalizált tartalommal ez is viszonylag könnyen elérhető. Elmondható tehát, hogy a három apróhirdető oldal átlagosan jó PR értékkel rendelkezik, és ettől nem marad el az ingatlan.ro weboldal sem. Az ingatlanhirdetesek.net alacsony PR értékét megmagyarázhatja az, hogy ha az oldal még új, nemrég jött létre. A piackutatás további részében a két ingatlanhirdető oldalt vizsgálom meg részletesen. 1 A Google PageRank egy algoritmus alapján számított 0 és 9 közötti érték, amely az oldal értékét képviseli a kereső számára. A táblázatban szereplő értékeket a yox.hu/pagerank/ oldal felhasználásával ellenőriztem le. 12

13 1. ábra: Az ingatlanhirdetes.net főoldala forrás: ingatlanhirdetesek.net átvéve 2. ábra: Az ingatlan.ro főoldala forrás: ingatlan.ro - átvéve 13

14 Technika Mindkét honlap mögött a Joomla! CMS ingyenes nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer fut. Ez nagy előny, mert a tartalomkezelő rendszerek nagy része a telepítés és beállítás után szövegszerkesztő-szintű ismeretekkel bővíthető tartalommal. A Joomla! rendszer bonyolultabb, mint a Drupal vagy a Wordpress, viszont sokkal komplexebb oldalak létrehozását teszi lehetővé. Modulárisan bővíthető a több ezer komponens, modul és bot bármelyikével. A hirdetések kezelését a két weboldal más-más komponensekkel oldja meg. Az ingatlanhirdetesek.net az ingyenes Adsmanager komponens mellett döntött, amely hátránya, hogy apróhirdető komponens, ezért nem tartalmaz olyan speciális mezőket, amelyek az ingatlanokra jellemzőek. Ez a hiányosság a bővítmény testre szabásával küszöbölhető ki, ami itt meg is valósult. Hirdetésfeladáskor beírhatjuk a megyét, várost, és komfort fokozati, valamint egyéb jellemzők közül választhatunk. Ezzel szemben az ingatlan.ro egy fizetős komponenssel kezeli a hirdetéseket, a Hot Property bővítménnyel. Ez kimondottan ingatlanhirdetésekre készült, ezért komplexebb hirdetések adhatóak fel. A 119 dollárért olyan beviteli mezőket kaphatunk, mint megye, helység, szobák-, fürdőszobák száma, és különböző opciók: parkolási lehetőség, internet, berendezés, jacuzzi, stb. A hirdetés feladásakor annak kezdetét és végét, lejártát is meghatározhatjuk. Bár az ingatlanhirdetesek.net továbbfejlesztette az ingyenes komponenst, az ingatlan.ro fizetős komponensének lehetőségei tágabbak. A honlap sablonja, kinézete az ingatlan.ro esetében egy saját készítésű design, míg az ingatlanhirdetes.net a fizetős klubtagsággal működő JoomlArt Xenia II sablonját használja. Értékelendő az eredetiség, azonban eredmény szempontjából nem közelíti meg a JoomlArtra jellemző egyszerű, letisztult formák hatását. Érdekes az, hogy az egyik oldal az alapkomponensre költött pénzt, míg a másik inkább a külalakba fektetett. Talán egyiküknek sem volt anyagi háttere mindkettőt egyszerre megoldani. 14

15 3. ábra: Az ingatlanhirdetes.net és az ingatlan.ro hirdetésfeladásának opció mezői forrás: ingatlanhirdetes.net és ingatlan.ro - átvéve Mindkét oldal tartalmaz részletes keresés funkciót (az ingatlan.ro speciális keresése kifinomultabb), kapcsolat űrlapot, oldaltérképet, RSS 1 feliratkozást, nyújt ítséget a hirdetésfeladáshoz (ingatlanhirdetesek.net három kérdés és felelet, ingatlan.ro részletes útmutató). Kiegészítő szolgáltatások Kiegészítő szolgáltatások szempontjából az ingatlanhirdetesek.net oldal letölthetővé tesz típusnyomtatványokat, euró és dollár árfolyamot jelenít meg (árak átszámolásánál lehet hasznos) és névnapokat, valamint öt hírt ingatlan témában. Negatív hatást kelt a fórum, amely három témát tartalmaz mindösszesen egy darab hozzászólással, mert közösség meglétét feltételezi ott, ahol ennek nyoma sincs a bejegyzések száma alapján. Az oldal tartalmaz egy beépített Google tartalomfordítót is, amely román és angol nyelvre fordítja a szövegeket több-kevesebb sikerrel, hiszen nem ismer minden szót: Sale beltelek, Ground semi-finished 1 Az RSS a Really Simple Syndication (körülbelül: nagyon egyszerű információ megosztás) rövidítése. Egy olyan formátumról van szó, amely lehetővé teszi, hogy webhelyünk aktualitásait megosszuk a feliratkozóval. [weblabor.hu] 15

16 fahazzal, în inima sóvídék. Mégis a lényeg érthető, és ez az ingyenesen beépíthető fordító nagyot emel az oldal értékén. Az ingatlan.ro oldal Tanácsok & Ötletek menüpont alatt 5 cikket publikál az építkezésről. Az ingatlanhirdetes.net egyértelműen előrébb van a hirdetéskezelés mellé nyújtott szolgáltatások terén. Látogatottság és egyéb információk A következő táblázat a két oldal látogatottságát foglalja össze: 4. táblázat: Az ingatlanhirdetes.net és az ingatlan.ro látogatottsága Látogatottság 1 ingatlanhirdetes.ro ingatlan.ro Utóbbi 7 nap látogatói : Utóbbi 7 nap oldalletöltései : Utóbbi egy hónap látogatói : Utóbbi egy hónap oldalletöltései : forrás: best-top.hu Az adatokból jól látszik, hogy az ingatlanhirdetes.net oldal látogatottsága nagyságrendileg ugyanaz, mint a konkurenciáé. A látogatók heti, havi számának visszanézésekor láthatjuk, hogy az ingatlanhirdetes.net gyors tempóban fejlődik, ezért nagy esély van rá, hogy népszerűsége meghaladja az ingatlan.ro oldalét. Meglepő információ az, hogy a beazonosított országonkénti látogató eloszlásban Magyarország kiemelt szerepet kap. Az ingatlanhirdetes.net esetében a romániai látogatók száma 401, a magyarországi internet kapcsolattal rendelkezőké 342. Az ingatlan.ro ugyanilyen adatai: 301 Románia és 357 Magyarország. Az ingatlanhirdetes.net statisztikájában 1113 és a konkurenciánál 545 látogató országa beazonosítatlan. Ha ezek mind romániai látogatók lennének, akkor is figyelemreméltó a magyarországi látogatók aránya. A két oldal a látogatóinak nagy részét valószínűleg keresőkből nyeri, sajnos erre vonatkozóan nincs elérhető kimutatás. Az ingatlanhirdetes.net oldalán sok partneroldal jelenik meg, és a lap alján a beregisztrált linkgyűjtő oldalak logója. Ugyanakkor az oldal hirdetését láttam több 1 forrás: best-top.hu, az egyetlen publikus látogatottságmérő oldal, ahol mindkét weblap regisztrálva van adatok: május 1. 16

17 ingyenes apróhirdető oldalon az ingatlan kategóriában, ami gyakorlatilag onnan történő átkattintásra szólít fel. Bevételek szempontjából az ingatlanhirdetes.net pénzt kaphat az oldal tetején elhelyezett két Google Adwords 1 hirdetésből, partneroldalak bannerjéből és linkjéből (ezek nagy része valószínűleg ingyenes linkcsere), és az emag ProfitShare rendszer jutalékából, abban az esetben, ha valaki az oldalon meglátott ajánlatra kattintva vásárol. Az ingatlan.ro oldalnak bevétele származhat az oldal alján elhelyezett Adwords hirdetésekből és esetleg abból, hogy a hirdetők között szerepelnek ingatlanügynökségek, ingatlan irodák is, akiknek az elérhetőségük és rövid leírásuk megtalálható az oldalon. Az ingatlanhirdetesek.net domainjét 2009 elején jegyezték be Sepsiszentgyörgyről, az ingatlan.ro oldalt 2003 közepén Székelyudvarhelyről. Az előbbi oldal néhány hónapos múltja magyarázatot ad az 1-es Google PageRank értékre, és bár a régebbi oldal valószínűleg nem 2003 óta működik ilyen formában, figyelemreméltó az, hogy az ingatlanhirdetesek.net. már szinte elérte a hat évvel korábban létrehozott weboldal hirdetései számának kétharmadát Technológia A weboldal elkészítésének megkezdéséhez szükség van egy domain névre és egy hosting szolgáltatóra. Az.ro domain név lefoglalása 51,26 dollár + ÁFA egyszeri díj, megközelítőleg 200 lej. Az ingatlanhirdetes.ro domain szabad, és kulcsszó szempontjából is megfelel az oldalnak. A MediaCenter (mediacenter.hu) Start hosting csomagja Ft/év + ÁFA, megközelítőleg 175 lej. A csomag kapacítása hosszú távon is kielégíti egy ingatlanhirdető oldal igényeit. Az oldal sablonja a RocketTheme (rockettheme.com) szeptemberi designja, a MetaMorph template, 50 dollár, megközelítőleg 160 lej. A Raptor Services (raptorservices.com) EZ Realty komponense a legmegfelelőbb ingatlanhirdetés kezelő rendszer a piacon, mert egyszerűen mindent tartalmaz, amire egy ilyen szolgáltatást nyújtó oldalnak szüksége lehet. Óriási előnye, hogy tartalmaz beépített kétszintű hirdetéskezelést. Ennek segítségével könnyedén megoldható a hirdetések áttétele ingyenes 1 Az Adwords az egyik legismertebb kattintás alapú online hirdetési rendszer. 17

18 kategóriából kiemelt listázás módba vagy prémium hirdetés kategóriába. A gyártó linkjét nem tartalmazó (a konkurencia nem tudja meg a szoftver eredetét) licensz 199,95 dollárba kerül, megközelítőleg 630 lej. Ez összesen 990 lej egyszeri költség és 175 lej évente Marketing stratégia A marketing határozza meg az ingatlanhirdetési weboldal látogatószámának alakulását. Az oldal július elsején indul. A stratégiát három nagy részre osztom: 1. bevezetési időszak 2. ingyenes időszak 3. fizetéses időszak Az első, bevezetési időszak alatt fog a weboldal akkora látogatottságot és ismertséget szerezni, hogy versenybe tud kerülni a már meglévő két weboldallal. A felvezetési szakasz a romániai magyar egyetemisták ingatlanigényére alapoz. A mintegy magyar egyetemista közül tanul anyanyelvén. ( 1 ) Ebből 9511 a BBTE diákja, amelyből 6000 magyar tagozaton. A mintegy kolozsvári felsőoktatási intézmény hallgatóinak csupán körüli bentlakás helye van összesen. ( 2 ) Ez az arány más városokban is ehhez hasonló. Tehát az egyetemisták döntő többsége albérletben lakik. Ők egy óriási keresletet képviselnek a nagy egyetemi városok ingatlanpiacán. A két hónapos bevezetési időszak alatt a egyetemistából 5000 érhető el levelező listákon keresztül. Egy jól megszerkesztett, az oldal előnyeit kiemelő (ingyenes, fényképes, keresés funkcióval rendelkező), kéthetente újra elküldött levél hatására ezek 10%-a helyez el hirdetéseket, melyben lakást, lakótársat keresnek. Ez augusztus végéig 500 hirdetést jelent. 1 forrás:péntek János - A romániai magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai HHRF - Magyar Emberi Jogok Alapítvány Kisebbségkutatás - 2 forrás: erdely.ma/jegyzet.php?id=2790&autoid=8044&year=2008&month=11&day=14&what=archivum 18

19 Az időszak másik népszerűsítő kampánya a háromszéki partner médiumokkal kötött reklámozási egyezség. A Régió Rádió, Sláger Rádió és Székely Hírmondó újság az ingatlanhirdető oldalon elhelyezett reklámért cserébe (megfelelő kapcsolat segítségével) ingyen népszerűsíti az oldalt. A radió reklám, újsághirdetés, valamint a weboldalaikon elhelyezett hirdetés potenciálisan emberhez jut el. Ezek 0,0003%-a helyez el hirdetéseket. Havonta 30 új hirdetés. A két kampány hatására augusztus végén az oldal már 560 hirdetést tartalmaz. Ez már eléri a konkurencia hirdetésszámának nagyságrendjét, ugyanakkor az 500 egyetemista ingatlankereslete egy helyen jelentős érdeklődést vált ki az ingatlankínálók oldalán. Szeptember elsején kezdődik a 2., ingyenes szakasz, amikor a weboldal szolgáltatása még ingyenes, és a cél minél nagyobb látogatottság elérése. A háromszéki reklámok mellett elindul egy fizetett reklámkampány, amely üzenetében már egyre nagyobb hangsúlyt kap az oldal hirdetéseinek száma. Ez 50 lej reklámköltséget jelent, havonta változó elosztásban különböző offline és online hirdetési eszközök között. A várt eredmény havi 10 új hirdetés. A 2. szakaszban elkezdődik a linképítés más apróhirdető oldalakkal, valamint hasonló témájú weblapokkal. Hatására havonta 5 hirdetéssel bővül az oldal. A keresőkből érkező látogatók számának folyamatos növekedése következtében egyre több új hirdetést tesznek fel ezek a látogatók is. 4. táblázat: A vállalkozás hirdetéseinek becsült értékei az első évben hónap össz. egyetemista RR,SR,SzH lej partneroldalak kereső kumulált össz forrás: saját becslés 19

20 A 3., fizetett hirdetés szakasz egy évvel az indítás után kezdődik, és bevezeti a a fizetett hirdetés lehetőségét. Ennek ára 5 lej. A kiemelt listázás (mindig a saját kategóriája legelején jelenik meg) 20 lej. Az ingynes hirdetésfeladási lehetőség nem szűnik meg. A 13. hónaptól az oldal már elég nagy a rajta levő reklámfelületek értékesítéséhez. A 2. év hirdetései a következőképpen alakulnak: 5. táblázat: A vállalkozás hirdetéseinek becsült értékei a második évben hónap össz egyetemista RR,SR,SzH lej partneroldalak kereső kumulált össz bevételek 5 lej lej reklámfelület forrás: saját becslés Természetesen a hirdetések nagyrésze aktualitását veszti idővel, és törlödik. Az én számításomban a legelső feltett hirdetés is benne van a végső összhirdetések számában. 4.3 Pénzügyi terv A pénzügyi tervezést a marketing tervhez hasonlóan, a vállalkozás első két évére végzem el. Az utána következő időszak tervezése a vállalkozás beindítása után történik Költségek becslése 6. táblázat: A vállalkozás költségeinek becsült értékei költség idő (hónap) érték NPV weboldal létrehozása weboldal fenntartása reklám ,1 havonta, 13. hónaptól ,8 forrás: saját becslés össz 1836,9 20

21 4.3.2 Bevételek becslése 7. táblázat: A vállalkozás bevételeinek becsült értékei bevétel NPV 5 lej 687,4 20 lej 655,6 reklám 524,3 össz 1867,3 forrás: saját becslés Eredmény A költségek és bevételek becsléséből egy pozitív eredményt kaptam, 2 év alatt megtérül a beruházás. A nyereség jelenértéke 30,4 lej. Ez nem túl nagy összeg, de a valódi profit a 2 év eltelte után következik, hiszen a költségek nem változnak, de a bevétel a 24. hónapban már eléri a 720 lejt. 5. Következtetések Az üzleti terv bebizonyította, hogy a vállalkozás jövedelmezővé tud válni. Az oldal jövőjét tekintve több lehetőség van. Egyik alternatíva a már jövedelmezővé vált oldal eladása. Ha az egész projektre egy befektetésként tekintünk, akkor jelentős eredmény az, hogy 2 év alatt olyan oldal hozható létre, amelynek üzleti értéke a kezdeti beruházás többszöröse. És mi több, ez az értékteremtés megismételhető, hiszen egy jól felépített, bejáratott és szinte automatikusan működő vállalkozást valószínű mindig lesz, aki megvásárol. A másik lehetőség, amely közelebb áll hozzám, az az oldal továbbfejlesztése. Ugyanakkor a már bevált módszer alapján könnyebben lehet más vállalkozásokat felépíteni. A megszerzett tapasztalatok nem csak más jellegű apróhirdető oldalak (autó, állás, vegyes apróhirdetés) létrehozását és egy hirdető hálózat kialakítását könnyítik meg, de az online marketingben, értékesítésben szerzett tudás felhasználható egy más szolgáltatást nyújtó online vállalkozás felépítésében, amely jövedelmezősége az ingatlanhirdetési oldal többszöröse lehet. 21

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása:

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása: Google AdWords ügynökség kiválasztása: hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Még több hasznos info» www.klikkmarketing.hu Google AdWords ügynökség kiválasztása:

Részletesebben

Tel.: 06-30/218-3519 E-mail: probert@petorobert.com. Közösségi megosztás előnyei és alkalmazása

Tel.: 06-30/218-3519 E-mail: probert@petorobert.com. Közösségi megosztás előnyei és alkalmazása Tel.: 06-30/218-3519 E-mail: probert@petorobert.com Közösségi megosztás előnyei és alkalmazása Tartalomjegyzék KÖZÖSSÉGI MEGOSZTÁS - 2 - MIÉRT HASZNOS? - 2 - A JÓ SHARE GOMB ISMERTETŐ JELEI - 3 - MEGOSZTÁSI

Részletesebben

minic studio Melinda Steel Weboldal kivitelezési árajánlat 2013.03.01.

minic studio Melinda Steel Weboldal kivitelezési árajánlat 2013.03.01. minic studio Melinda Steel Weboldal kivitelezési árajánlat 2013.03.01. Weboldal 1. Előkészítés 1.1. Anyaggyűjtés 1.2. Kutatás 2. Tervezés 3. Kivitelezés 3.1. Drótváz 3.2. Grafikus tervezés 3.3. Programozás

Részletesebben

A kutatás időtartama: 2013. március

A kutatás időtartama: 2013. március 1 A kutatás célja a Magyarországon működő, rendszeresen frissített termékkínálattal rendelkező, online kiskereskedelemmel foglalkozó cégek működésének vizsgálata. A kutatás célcsoportjának kiválasztása:

Részletesebben

Üzleti Tervek Versenye

Üzleti Tervek Versenye Sikeres üzletmenet láttán mindig gondolj arra, hogy valaki egyszer lépett egy merészet! Drucker, Peter F. Támogatói mappa Üzleti Tervek Versenye utv.juniorbusinessclub.ro 2014 Tisztelt Hölgyem / Uram!

Részletesebben

iroda.hu médiaajánlat

iroda.hu médiaajánlat iroda.hu médiaajánlat 2011 Az irodapiac szakértője www.iroda.hu www.raktaram.hu www.retail.hu www.hotelem.hu www.irr.hu www.iroda.tv www.raktar.tv Az IRR médiáról: Az Iroda.hu Kft. 5 éve kezdte meg működését.

Részletesebben

Az összes szolgáltatás együttes megrendelése esetén a kedvezményes végösszeg:

Az összes szolgáltatás együttes megrendelése esetén a kedvezményes végösszeg: NETTESZT Informatikai Kft. Számlázási és postai cím: 2013 Pomáz, Deák Ferenc utca 2. Tel.: +36-1-445-0999 Fax: +36-1-445-0998 E-mail:info@netteszt.hu Bankszámlaszám: 10403057-50526565-90851007 Keresőoptimalizálás

Részletesebben

Vajda Éva. Bevezetés a keresőmarketingbe

Vajda Éva. Bevezetés a keresőmarketingbe Vajda Éva Bevezetés a keresőmarketingbe Alapfogalmak Fizetett hivatkozások - hirdetés Organikus találatok - ki kell "érdemelni" jó honlappal Organikus vs fizetett hivatkozás Organikus - keresőoptimalizálás

Részletesebben

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Tartalomjegyzék - Tartalomkezelő rendszerek Miért jó a CMS alapú website? CMS rendszerek - Mi szükséges ezen CMS-ekhez? - Információ építészet

Részletesebben

Email Marketing szolgáltatás tájékoztató

Email Marketing szolgáltatás tájékoztató Email Marketing szolgáltatás tájékoztató RENDESWEB Kft. Érvényes: 2013.03.01-től visszavonásig +3 20 A RENDES (273 337) Adószám: 12397202-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-7079 1. Minőség Nálunk legmagasabb prioritást

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27.

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. Budapest, 2014. január 27. ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. 1. Mi a www.tetalap.hu címen elérhető

Részletesebben

Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól

Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól AZ OLDAL ELŐNYEI A SZAKMÁBAN JELENLEG ELÉRHETŐ MÉDIUMOKKAL ÖSSZEHASONLÍTVA: Folyamatos fejlesztés: A folyamatos fejlesztéseknek és népszerűsítésnek

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

minic studio VitaMed Pilula Weboldal és web-shop kivitelezés Vadasz Zoltán 2013.05.20.

minic studio VitaMed Pilula Weboldal és web-shop kivitelezés Vadasz Zoltán 2013.05.20. minic studio VitaMed Pilula Weboldal és web-shop kivitelezés Vadasz Zoltán 2013.05.20. Projekt rövid leírása Weboldal és shop magyar nyelven, szűk termékkínálattal, célzott marketinggel. A romániai piac

Részletesebben

Árajánlat weboldal készítésére a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ ügyfelei részére

Árajánlat weboldal készítésére a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ ügyfelei részére Árajánlat weboldal készítésére a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ ügyfelei részére Responsive, dinamikus weboldal Alapcsomag tartalma Reszponzív, dinamikus weboldal Egyedi webdesign 1-5 menüpont

Részletesebben

JOOTTHON MÉDIAAJÁNLAT TARIFATÁBLÁZAT (utolsó frissítés: 2014. március 25.)

JOOTTHON MÉDIAAJÁNLAT TARIFATÁBLÁZAT (utolsó frissítés: 2014. március 25.) JOOTTHON MÉDIAAJÁNLAT TARIFATÁBLÁZAT (utolsó frissítés: 2014. március 25.) A Jootthon nem csupán egy hirdetési- nyilvántartási portál, Jootthon egy olyan közösség, amelynek tagjai folyamatosan oszthatnak

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT SZAKEMBEREK SZÁMÁRA. www.szepsegbroker.hu

MÉDIAAJÁNLAT SZAKEMBEREK SZÁMÁRA. www.szepsegbroker.hu MÉDIAAJÁNLAT SZAKEMBEREK SZÁMÁRA www.szepsegbroker.hu Érvényes: 2010. december 31-ig Dr. Szabó Judit Anna Gyógyszerész Szépség Bróker Mobil: 06 30 985 6602 E-mail: szabo.judit@szepsegbroker.hu A SzépségBróker.hu

Részletesebben

Oszkar.com Android alkalmazás v1.2

Oszkar.com Android alkalmazás v1.2 Oszkar.com Android alkalmazás v1.2 Az 1.2 verzióban a következő funkciók érhetők el: Be- kijelentkezés Autós ajánlatok keresése, akár dátum intervallumra Pontos és közeli ajánlatok megjelenítése Autós

Részletesebben

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket?

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? KÉSZÍTETTE: ÜGYVÉDBRÓKER KFT. INFO@UGYVEDBROKER.HU WWW.UGYVEDBROKER.HU Tartalom Az eredmények rövid összefoglalása... 3 A felmérés

Részletesebben

Email Marketing szolgáltatás tájékoztató

Email Marketing szolgáltatás tájékoztató Email Marketing szolgáltatás tájékoztató RENDESWEB Kft. Érvényes: 2012.03.01-től visszavonásig +3 20 A RENDES (273 337) 1. Minőség Nálunk legmagasabb prioritást vevőink elégedettsége élvez így próbálunk

Részletesebben

2009.11.20. Weboldalkészítés sablonok segítségével Nyitrai Erika. Miről lesz szó? WEBOLDALKÉSZÍTÉS SABLONOK SEGÍTSÉGÉVEL. Saját honlapot szeretnék

2009.11.20. Weboldalkészítés sablonok segítségével Nyitrai Erika. Miről lesz szó? WEBOLDALKÉSZÍTÉS SABLONOK SEGÍTSÉGÉVEL. Saját honlapot szeretnék Miről lesz szó? ELTE IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék WEBOLDALKÉSZÍTÉS SABLONOK SEGÍTSÉGÉVEL Mit tehetek, ha szeretnék egy saját honlapot vagy blogot? Mik a főbb problémák? Milyen megoldások születhetnek?

Részletesebben

Miért ne lehetne Önnek is egy olyan weboldala, mely naponta tereli Önhöz a potenciális ügyfeleket?

Miért ne lehetne Önnek is egy olyan weboldala, mely naponta tereli Önhöz a potenciális ügyfeleket? Gergely Gábor online marketing tréner Simon László részére Miért ne lehetne Önnek is egy olyan weboldala, mely naponta tereli Önhöz a potenciális ügyfeleket? Itt a megoldás ami... egyszerűen használható,

Részletesebben

Marketinggel könnyebb. Mi változott? Mi változott? 2013.12.27. Papp-Váry Árpád Dr. Marketinggel könnyebb - a fogászati klinikák számára is 1

Marketinggel könnyebb. Mi változott? Mi változott? 2013.12.27. Papp-Váry Árpád Dr. Marketinggel könnyebb - a fogászati klinikák számára is 1 Marketinggel könnyebb volt az elmúlt években is és lesz a jövőben is Dr. Papp-Váry Árpád Mi változott? 1. Gazdasági helyzet Mi változott? 2. Technológia Hallottunk erről a válságról. De úgy döntöttünk,

Részletesebben

SG.hu, a vezető informatika és tudomány portál

SG.hu, a vezető informatika és tudomány portál Média ajánlat SG.hu, a vezető informatika és tudomány portál www.sg.hu A Gmedia online sales house- ról: Az GMedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2008- ban alakult, magyar tulajdonban levő társaság. A

Részletesebben

A mai problémákra mai megoldások kellenek.

A mai problémákra mai megoldások kellenek. Az Ön üzletében sem tolonganak a vevők? Hálót szőtt a pók a pénztárgépére? Szeretné, ha jobban menne az üzlet, de nincs ötlete? Van megoldás! A világ és a vevők megváltoztak. Önnek is változnia kell! Ezt

Részletesebben

Social media Facebook

Social media Facebook Social media Facebook A social media hazánkban is kezd nagyon széles ívben elterjedni. Manapság egyik legnépszerűbb közösségi portál a facebook. Magyarországon már 1,3 millió felhasználója van, akiknek

Részletesebben

ingatlan.com Az ország ingatlanhirdetési központja 1998 óta

ingatlan.com Az ország ingatlanhirdetési központja 1998 óta Az ország ingatlanhirdetési központja 1998 óta Küldetésünk, hogy létrehozzuk az összes aktuális eladó és kiadó ingatlan adatbázisát. Célunk, hogy minden hirdetőnket megtalálja a vevője. Az története Egy

Részletesebben

PROFIT HOLDING Hungary Zrt. WEB üzletág

PROFIT HOLDING Hungary Zrt. WEB üzletág PROFIT HOLDING Hungary Zrt. WEB üzletág SZOLGÁLTATÁSOK és HIVATALOS ÁRLISTÁI 1. WEB szolgáltatások 1.1 Honlap szoftver Internetes honlap működtetésére alkalmas NetID v3.0 rendszerben működő szoftver rendelkezésre

Részletesebben

Vajda Éva. Keresőoptimalizált üzleti honlap

Vajda Éva. Keresőoptimalizált üzleti honlap Vajda Éva Keresőoptimalizált üzleti honlap Hagyományos és keresőmarketing Hagyományos marketing Csoportképzésen alapul Passzív befogadás Magas belépési korlát Konverzió alig mérhető Keresőmarketing Egyéni

Részletesebben

Küldetésünk, hogy létrehozzuk az összes aktuális eladó és kiadó ingatlan adatbázisát. Célunk, hogy minden hirdetőnket megtalálja a vevője.

Küldetésünk, hogy létrehozzuk az összes aktuális eladó és kiadó ingatlan adatbázisát. Célunk, hogy minden hirdetőnket megtalálja a vevője. ingatlan.com Az ország ingatlanhirdetési központja 1998 óta Küldetésünk, hogy létrehozzuk az összes aktuális eladó és kiadó ingatlan adatbázisát. Célunk, hogy minden hirdetőnket megtalálja a vevője. Az

Részletesebben

Megjelenési csomagok. Szolgáltatás. Standard megjelenés- éves díj. rendelkező partnerek

Megjelenési csomagok. Szolgáltatás. Standard megjelenés- éves díj. rendelkező partnerek Médiaajánlat Szolgáltatás Megjelenési csomagok Minimál regisztráció Szállásfoglalási regisztráció Standard kiemelések Prémium kiemelések Szálláshely önálló adatlap ismertetővel, szolgáltatások bemutatásával

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2014

Nagy Webáruház Felmérés 2014 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2014 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 586 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google]

Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google] Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google] Hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan! (2Tim 4,2) Nagy Gusztáv Jézus Krisztus képviselője férj négy gyermekes családapa tanszéki

Részletesebben

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

Facebook, mint keresőrendszer Egy nyomós érv megszületése a Bing optimalizálás mellett Clear Online Riport www.clear.hu 1. oldal JOGI FELTÉTELEK FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS Ez a riport nem üzleti vagy jogi tanácsadás

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

Expressz Zrt. Online felületek 2010

Expressz Zrt. Online felületek 2010 Expressz Zrt. Online felületek 2010 Az expressz.hu Magyarország piacvezető apróhirdetési siteja: 500.000 friss apróhirdetéssel. 3 nagy kategória: Ingatlan, Jármű, Állás és 2 nagy apróhirdetési kategória

Részletesebben

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN A sikeres kampányok tervezésében az internet a médiamix mára már kihagyhatatlan elemévé vált. A jóváhagyott költésgvetések tervezéséhez

Részletesebben

ALAPOK. I. A keresőoptimalizálásról általában

ALAPOK. I. A keresőoptimalizálásról általában ALAPOK I. A keresőoptimalizálásról általában A SEO (Search Engine Optimization), azaz keresőoptimalizálás, mint tevékenység az Internet Marketing, azon belül is a Keresőmarketing (SEM Search Engine Marketing)

Részletesebben

I. Felsőoktatási Marketing Verseny Versenyképes honlap kritériumrendszere

I. Felsőoktatási Marketing Verseny Versenyképes honlap kritériumrendszere I. Felsőoktatási Marketing Verseny Versenyképes honlap kritériumrendszere Losonczi György 2010 A kutatás célja és menete 1. Versenyképesség tényezőinek maghatározása kritériumrendszer felállítása 2. A

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a Pásztor Tamás (2330 Dunaharaszti, Baktay Ervin u. 1., Adószám: HU60739276) (Üzemeltető) által üzemeltetett, az első pontban

Részletesebben

Automatizált Marketing Webshopoknak

Automatizált Marketing Webshopoknak Automatizált Marketing Webshopoknak Kocsis Márk üzletágvezető, Digitális Marketing Tanácsadás linkedin.com/in/kocsismark Konverziós költség CPC / Konv. arány CPC függ: hirdetési csatorna hirdetői verseny,

Részletesebben

Tartalom. Google szolgáltatásai. Googol Google. Története. Hogyan működik? Titka

Tartalom. Google szolgáltatásai. Googol Google. Története. Hogyan működik? Titka Tartalom Google szolgáltatásai - A keresésen túl - Tarcsi Ádám adam.tarcsi@gmail.com 2006. november 17. Google név eredete Története Titka PageRank Google trükkök Szolgáltatások Jövője InfoÉRA 2006 Tarcsi

Részletesebben

-közösségi oldal készítése, működtetése MEGTÉRÜLŐ KOMMUNIKÁCIÓS ÉS DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

-közösségi oldal készítése, működtetése MEGTÉRÜLŐ KOMMUNIKÁCIÓS ÉS DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Hatékony egészségügyi honlap és -közösségi oldal készítése, működtetése A hatékony weboldal Működő közösségi média és PR megoldások Az optimális média mix Felépítése az üzleti célok elérését szolgálja,

Részletesebben

Angol nyelvű kommunikációs munkatárs 2008

Angol nyelvű kommunikációs munkatárs 2008 Angol nyelvű kommunikációs munkatárs 2008 1. A cég bemutatása Szoftvert termék fejlesztő cég, amely réspiacra szállít prémium minőségű termékeket és nemzetközi piacra értékesít. A versenytársainkat azzal

Részletesebben

Weboldal sablon tájékoztató

Weboldal sablon tájékoztató I N F O 4 B T. 2 0 8 3 S O L Y M Á R, T E R S T Y Á N S Z K Y U. 4 7 / A W E B : W W W. 4 B R A I N Z. H U E - M A I L : I N F O @ 4 B R A I N Z. H U T E L. : + 3 6-2 0-2 1 4-7 2 2 3, F A X : + 3 6-2 6-3

Részletesebben

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin Kulturális Magazin MÉDIAAJÁNLAT 2015. A Magazinról Tisztelt leendő Hirdetőnk, Partnerünk! Az Kulturális Magazin 2014 januárja óta napi rendszerességgel tájékoztatja olvasóit a kulturális élet hazai és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Hogyan többszörözd meg weboldalaid látogatottságát?

Hogyan többszörözd meg weboldalaid látogatottságát? Hogyan többszörözd meg weboldalaid látogatottságát? 1 Nagyobb látogatottság jobb ajánlatok több pénz 2 Amit helyettünk csinálnak kész rendszert működtetnek újabb ajánlatok hírlevél kiküldés ügyfélszolgálat

Részletesebben

Kezelési útmutató. GWCHU új weboldal 2009. március

Kezelési útmutató. GWCHU új weboldal 2009. március Kezelési útmutató GWCHU új weboldal 2009. március Készítette: Eleven Lajos A régi weblap adatait feldolgozta: Guttmann István Konzultáns: Polinszky Gábor Hosszú távú előnyök Könnyű kezelhetőség Több menüpontot

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17 A könyv által tárgyalt témakörök 17 Kinek van szüksége információra? 18 A megcélzott olvasóközönség 18 A szervezett információs rendszer szükségessége

Részletesebben

A Csakfoci.hu, Magyarország vezető online futball magazinja

A Csakfoci.hu, Magyarország vezető online futball magazinja Média ajánlat www.csakfoci.hu A Csakfoci.hu, Magyarország vezető online futball magazinja A Gmedia online sales house- ról: Az Gmedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2008- ban alakult, magyar tulajdonban

Részletesebben

ingatlan.com ingatlanmagazin.com köpönyeg.hu utcakereső.hu településkereső.hu linkcenter.hu blogol.hu

ingatlan.com ingatlanmagazin.com köpönyeg.hu utcakereső.hu településkereső.hu linkcenter.hu blogol.hu ingatlanmagazin.com köpönyeg.hu utcakereső.hu településkereső.hu linkcenter.hu blogol.hu információk www. www. Az ország ingatlanhirdetési központja 998 óta Küldetésünk, hogy létrehozzuk azt az adatbázist,

Részletesebben

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft.

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft. E-Business Symposium - 2008.04.08 Az értékek mértéke A magyarországi e-kereskedelem számokban Kis Gergely 2008 GKIeNET Kft. Az internet hozzáférés alakulása 2001-2007 (%) A 14 évesnél idısebb lakosság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

8.1. Az alapvető különbség a normál, keresőben megjelenő AdWords hirdetésekhez képest

8.1. Az alapvető különbség a normál, keresőben megjelenő AdWords hirdetésekhez képest 72 8.1. Az alapvető különbség a normál, keresőben megjelenő AdWords hirdetésekhez képest A Google tartalmi hálózata alatt azoknak a honlapoknak az összességét értjük, ahol az AdWords hirdetések megjelennek,

Részletesebben

A digitális reklám eszközei 3.: Keresőmarketing

A digitális reklám eszközei 3.: Keresőmarketing A digitális reklám eszközei 3.: Keresőmarketing Gandera Balázs Yasar Umut 1 PERC BEVEZETÉS ZMOT és a keresések Display, RTB, Online video 2 10,4 A A vásárlók által a vásárlás előtt felhasznált információs

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

Start: 2013. augusztus 29.

Start: 2013. augusztus 29. Start: 2013. augusztus 29. Online passzív jövedelem kötelező ajánlás nélkül! A világ első olyan programja, ahol NEM KELL SZPONZORÁLNI (!) mégis lehet pénzt keresni, jövedelmet építeni. Nagyon egyszerű

Részletesebben

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell?

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell? Közösségi marketing 2015-ben Facebook kommunikáció miért kell? Hidasi Judit Író (Húsz éve ír és szerkeszt, öt regényt írt közben) Kommunikátor (PR és Közösségi Marketing szakértő Uzine Communications)

Részletesebben

Kereseti lehetőségek a Smart Media-nál

Kereseti lehetőségek a Smart Media-nál Kereseti lehetőségek a Smart Media-nál http://lzsolt1965.smartmediatechnologies.com http://lzsolt1965.homepagepays.com 1. Advertising Bonus (Hirdető ügyfeled után járó BÓNUSZ) 25% minden behozott hirdető

Részletesebben

Ingatlanbazar.hu Médiaajánló 2014

Ingatlanbazar.hu Médiaajánló 2014 Ingatlanbazar.hu Médiaajánló 2014 A Lapcom-csoport ingatlankereskedelmi portálja, az Ingatlanbazar.hu az egyik legismertebb és legdinamikusabban fejlődő ingatlanos weboldal. Folyamatos fejlesztéseivel,

Részletesebben

Ingatlanbazar.hu médiaajánlat

Ingatlanbazar.hu médiaajánlat Ingatlanbazar.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Ingatlanabazar.hu bemutatkozás 3 Az Ingatlanabazar.hu tartalmi elemei 4 Az Ingatlanabazar.hu strukturális

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

GOOGLE TÖBB MINT KERESŐ

GOOGLE TÖBB MINT KERESŐ GOOGLE TÖBB MINT KERESŐ A Google kereső találati listája Pénznyelő, vagy pénznyerő? A válasz: IGEN Ez hogy lehetséges? Adwords Mitől lesz pénznyelő? Tipikus beállítási hibák Avagy a 10 főbűn 1. Kampány

Részletesebben

Médiaajánlat - www.greenfo.hu

Médiaajánlat - www.greenfo.hu Médiaajánlat - www.greenfo.hu Érvényes: 2011. október 14-től visszavonásig Honlapunkra elsősorban környezetkímélő termékek és szolgáltatások, illetve környezetvédelemmel, természetvédelemmel és energiatakarékossággal

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Tartalomjegyzék 1. A RENDSZER RÖVID LEÍRÁSA...3 1.1. Elvárt funkciók:...3 1.2. Specifikáció...3 1.3. Funkciók ismertetése...3 2. RÉSZLETES

Részletesebben

Az iroda.hu médiacsoport

Az iroda.hu médiacsoport Csoportismertető Az iroda.hu médiacsoport Az Iroda.hu Kft. 2005-ben kezdte meg működését, azzal a céllal, hogy egy olyan médiacsoportot építsen, ami lefedi a teljes kereskedelmi ingatlanpiacot. Elsőként

Részletesebben

Üzleti Lehetőség: Üdülési Franchise Üzemeltetők Részére

Üzleti Lehetőség: Üdülési Franchise Üzemeltetők Részére Üzleti Lehetőség: Üdülési Franchise Üzemeltetők Részére Egy befektetési lehetőség, amelyben befektetése egy év alatt nem csak megtérül, hanem évről évre megsokszorozódik! A Holiday Magyar Country Club

Részletesebben

Keresımarketing Nap, 2008. november 20. Malév: kampányok, analitika, konverziók

Keresımarketing Nap, 2008. november 20. Malév: kampányok, analitika, konverziók Keresımarketing Nap, 2008. november 20. Malév: kampányok, analitika, konverziók Szó lesz róla A nagyobb kép: hol a helyünk? Meta-keresők A Malév affiliate rendszer PPC esettanulmány: London Hol a helyünk?

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

Axio Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 5. t: + 36 1 371-2853 f: + 36 1 371-2859 www.axio.hu. axio market webbolt 1 / 6

Axio Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 5. t: + 36 1 371-2853 f: + 36 1 371-2859 www.axio.hu. axio market webbolt 1 / 6 axio market webbolt 1 / 6 minta egy kész webboltra 2 / 6 Dizájn A színek, dizájn beállítását az axiomarket végzi. Egyedi igény szerint az oldal struktúrája is változtatható. A webbolt a http://boltnev.axiomarket.hu

Részletesebben

Koncepció az ERP rendszereket. vállalatirányítás) gyártó és/vagy forgalmazó cégek számára

Koncepció az ERP rendszereket. vállalatirányítás) gyártó és/vagy forgalmazó cégek számára 10 10.. Personal Hungary Szakkiállítás 2013. október 9-10 10.. Koncepció az ERP rendszereket (komplex ügyvitelszervezés, vállalatirányítás) gyártó és/vagy forgalmazó cégek számára 10. Personal Hungary

Részletesebben

Cikktípusok készítése a Xarayában

Cikktípusok készítése a Xarayában Cikktípusok készítése a Xarayában A Xaraya legfontosabb tulajdonsága az egyedi cikktípusok egyszerű készítésének lehetősége. Ezzel kiküszöbölhető egyedi modulok készítése, hiszen néhány kattintással tetszőleges

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2015

Nagy Webáruház Felmérés 2015 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2015 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 790 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

http://vigzoltan.hu http://vigzoltan.hu (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa

http://vigzoltan.hu http://vigzoltan.hu (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa 1 (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa 2 Profit maximalizálása Termék önköltség minimalizálás Maximális darabszám eladása / új vásárlók

Részletesebben

A türelem dollárt terem! Befektetés alapozó. Tartalomjegyzék

A türelem dollárt terem! Befektetés alapozó. Tartalomjegyzék A türelem dollárt terem! Befektetés alapozó Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 Magas hozamú befektetés... 3 Én alkalmazom az OKOSAN szabályt... 7 Amit Én ajánlok!... 8 Horváth Tamás (Bighori) oldal 1 Bevezetés

Részletesebben

Utikalauz a keresőmarketing állandóan változó világához

Utikalauz a keresőmarketing állandóan változó világához Utikalauz a keresőmarketing állandóan változó világához Ezeknek a változásoknak hatására fejlesztettük ki megfizethető díjazású Web Jelenlét és Tartalom Optimalizációs szolgáltatásainkat - elégedettségi

Részletesebben

Célcsoport-orientált online tervezés hatékonyság az online kommunikációban

Célcsoport-orientált online tervezés hatékonyság az online kommunikációban VI. Építő Marketing Szeminárium 2014. november 13. Célcsoport-orientált online tervezés hatékonyság az online kommunikációban Rajki Diána, Build-Communication Kft. ügyvezető igazgató Online marketing tervezése

Részletesebben

A WORDPRESS TELEPÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI

A WORDPRESS TELEPÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI Mgr. Námesztovszki Zsolt A WORDPRESS TELEPÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar Oktatásinformatikai rendszerek - szöveggyűjtemény Budapest, 2013. Bevezető A WordPress

Részletesebben

Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu 2014. Június. Martoncompetition.hu. Dátum: 2014. június

Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu 2014. Június. Martoncompetition.hu. Dátum: 2014. június Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu Dátum: 2014. június 1 Zeneakadémia Világra szól! A jól ismert szlogenhez méltó, világra szóló kampánnyal kívánta beharangozni a Liszt Ferenc Zeneművészeti

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Menetrendek.hu médiaajánlat

Menetrendek.hu médiaajánlat Menetrendek.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Menetrendek.hu bemutatkozás 3 A Menetrendek.hu tartalmi elemei 4 A Menetrendek.hu strukturális felépítése 5

Részletesebben

Webáruházak forgalmának alakulása 2001-2010

Webáruházak forgalmának alakulása 2001-2010 PartnerBolt Webáruházak forgalmának alakulása 2001-2010 Forrás: GKIeNet Kft. Miben tud segíteni egy webáruház? Új értékesítési csatorna, olyan vevőket tudunk elérni vele akiket eddig nem A meglévő vevőket

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL A toborzást-kiválasztást támogató humáninformatikai megoldásunk, a nexonjob, rugalmasan a vállalati egyedi igények alapján testre szabható. A rendszer webes felületén keresztül jelentkezhetnek a pályázók

Részletesebben

tematika szinopszis 2014

tematika szinopszis 2014 tematika szinopszis 2014 Technokrata A Technokrata technológiai közösségi portál 2011 áprilisában indult azzal a céllal, hogy az eddigi kütyüportálokhoz képest más, tágabb szemszögből tekintsen a technológiára

Részletesebben

ÁRAJÁNLAT Sorszám: 10120801a

ÁRAJÁNLAT Sorszám: 10120801a ÁRAJÁNLAT Sorszám: 10120801a Ajánlatkérő: Csobánka Község Önkormányzata Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1. Telefon: +36 26 320 020 Kapcsolattartó: Paksy Gergely Zoltán, alpolgármester Email: polgarmesterihivatal@csobanka.hu

Részletesebben

ONLINE SZAKÉRTŐI RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MARKETING TERVE

ONLINE SZAKÉRTŐI RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MARKETING TERVE Summer University on Information Technology in Agriculture and Rural Development Magyar Agrárinformatikai Szövetség Debrecen - 2009. augusztus 26. ONLINE SZAKÉRTŐI RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MARKETING TERVE

Részletesebben

A Kuponcenter.hu ajánlatai. Miért érdemes a Kuponcenter.hu weboldalt választania cége népszerűsítésére?

A Kuponcenter.hu ajánlatai. Miért érdemes a Kuponcenter.hu weboldalt választania cége népszerűsítésére? KUPONCENTER 2 A Kuponcenter.hu ajánlatai Miért érdemes a Kuponcenter.hu weboldalt választania cége népszerűsítésére? 3 Tisztelt leendő ügyfelünk! Ez a tájékoztató anyag azért készült, hogy Ön is átfogó

Részletesebben

Webanalitika a mindennapokban

Webanalitika a mindennapokban Webanalitika a mindennapokban NEEK konferencia 2015.02.19. www.gemius.hu Rólunk A Gemius világszerte Piaci igények széleskörű ismerete Nemzetközi háttér, folyamatos fejlesztés Innovatív üzleti megoldások

Részletesebben

E-Kataszteri rendszer ismertető

E-Kataszteri rendszer ismertető E-Kataszteri rendszer ismertető Az E-Szoftverfejlesztő Kft. által fejlesztett KATAwin kataszteri és eszköznyilvántartó rendszert 2,600 db önkormányzat alkalmazza évek óta. Teljeskörű Certop minősítéssel

Részletesebben

Bemutatkozik a. Start Up Guide. program

Bemutatkozik a. Start Up Guide. program Bemutatkozik a Start Up Guide program Start Up Guide program Üzleti, vállalkozás működtetési és fejlesztési tanácsok mikro- és kisvállalkozók számára Branded content felület a mikro- és kisvállalkozókat

Részletesebben