az alpolgármester munkájáról Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az alpolgármester munkájáról Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 29-i ülésére"

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó az alpolgármester munkájáról Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-i ülésére Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának 79. (2) bekezdésében foglaltak szerint az alpolgármester évente egy alkalommal beszámol a képviselő-testületnek a végzett munkájáról. Az Önkormányzat a 236/2006. számú határozatában az alábbi feladatokat határozta meg: a városi rendezvények előkészítése, a rendezvények szervezése terén a Körmendi Kulturális Központtal való együttműködés, a polgármester akadályoztatása esetén az állami és városi ünnepségeken az önkormányzat képviselete, a kulturális tevékenységet kifejtő civil szervezetekkel történő együttműködés fenntartása, a városi rendezvények során a civil szervezetek mozgósítása, Körmend kulturális életének színesebbé tétele, hagyományteremtő szándékkal újabb rendezvények megszervezése. Az eltelt egy évben a városi ünnepek és a Körmendi Napok programjainak előkészítésében rendszeresen részt vettem. A Kulturális Központ vezetőjével és munkatársaival folyamatosan egyeztettünk a programok megrendezése előtt. Javaslataimmal segítettem a műsorok összeállítását, de a Helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló rendelet alapján a szervezés, lebonyolítás fő részét a Kulturális Központ végezte el. A városi ünnepeink továbbfejlesztését abban látom, hogy a rendezvényeink színvonalát országos elismert művészek meghívásával emelhetnénk. Ehhez kiváló alapot adnak a város iskoláinak diákjai és természetesen a KASZT színészei. Remekül egészítik ki a rendezvényeket a város civil szervezetei: a Városi Vegyeskar, Fúvószenekar, Batthyány Bandérium, Régió Hagyományőrző Egyesület, Cserkész csapat és több más egyesület. Jelenleg Horváth Róbert szobrászművész Körmendi csata carrarai márványtáblájának felszerelése után az ünnepi műsor előkészítését vezetem. Kiss Katalin Körmenden született, jelenleg Szentgyörgyváron élő festőművésznő körmendi novemberi kiállítását készítem elő, amelyen 50 alkotásának bemutatását tervezzük. Felkértem a művésznőt, hogy körmendi visszaemlékezéseit foglalja össze művészi pályafutását, hitvallását összegezze, mindezt szeretnénk egy helyi sajtóban megjelentetni. A civil szervezetekkel a kapcsolattartás folyamatos, hiszen részt veszek a rendezvények előkészítésében és sok rendezvényen közreműködök akár egy-egy köszöntővel, ünnepi beszéddel, vagy sok esetben moderátorként. Rendszeresen részt veszek a Hagyományőrzők Baráti Körének és a Csaba József Honismereti Akadémia előadásain. A Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány, a Körmendi Kulturális Műhely és a KASZT rendezvényein vendégként, moderátorként gyakran közreműködök, így érdekes beszélgetést folytattam olimpiai bajnokokkal, Horváth Percsák Sándorral, a KASZT színészeivel, Halmágyi Miklóssal, a Vas Népe főszerkesztőjével, Mireisz László filozófussal. Két kulturális folyóiratban is megjelennek írásaim, egy zenei műsor társszerkesztője vagyok a helyi rádióban. Több alkalommal interjút adtam a Vas Népének, a Rádió 8 Körmendnek és a Városi Televíziónak. Tevékenységemről a Körmendi Híradó és a Rábavidék folyamatosan beszámol.

2 Ünnepi beszédet, köszöntőt mondtam a Somogyi Kupán, a Tavaszünnepen, Somogyi Béla Általános Iskola gyermekrajz kiállításán, a II. Nemzetközi Barátság Íjászversenyen, Szobor szimpóziumon, a Civil Kerekasztal és a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság fórumán. Előadást tartattam a holland-német partnervárosokból érkezett delegációnak a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság tevékenységéről. Részt vettem a Mátyás Király Utcai Óvoda, a Kolping család, a Somogyi Általános Iskola báljain. A város intézményeivel naprakész, folyamatos kapcsolatot alakítottam ki. Rendszeresen találkozom az igazgatókkal, az intézményvezetői értekezleten. Az iskolákat, óvodákat, művelődési központot évente két alkalommal meglátogatom, a költségvetés készítése és a tanévkezdés időszakában. A tapasztalatokat a polgármester úrral közösen értékeljük. Az Önkormányzat segítségével az elmúlt időszakban megújult a Mátyás Király Utcai Óvoda, lépések történtek a Művelődési Központ felújításában, folyik az előkészítés a Dr. Batthyány Coreth Mária Óvodában. Folytatni kell a megkezdett munkát a művelődési központ Berzsenyi utcai épületében (világítás, előtér felújítása, színpad függönyözése, deszkázása, pinceablakok cseréje). A Megyei Önkormányzattal közösen át kell tekintenünk a Kölcsey Ferenc Gimnázium fűtési rendszerét, épületkorszerűsítését. A Rázsó Imre Szakközépiskola épületének külső felújítását, nyílászárók cseréjét, parkoló aszfaltozását, csapadékvíz elvezetését. Az Olcsai Általános Iskolában sikeresen dolgozik a közmunkás, viszont továbbra is gondot okoz az iskola lábazatának felújítása. A Somogyi Béla Általános Iskolában az étkező tetejének szigetelése és a vakolatjavítás folyamatban van. A Kölcsey Utcai Általános Iskolában szükséges a kisudvar kerítésének kialakítása, a Zeneiskolában a folyosó végén a régi ablak cseréje hőszigeteltre. A kialakult meglévő szakmai munkát, az intézmények fenntartását nagy mértékben veszélyezteti az állami normatívák tervezett %-os csökkentése. A művészetoktatás ennél várhatóan nagyobb mértékű elvonásban részesül, ami további nehézségeket okozhat. Az Oktatási, Kulturális Bizottság munkájában rendszeresen részt veszek és segítek információk, tájékoztatások adásával. Több önálló témában, napirendi pontban kezdeményeztem bizottsági vélemény kialakítását. Tájékoztattam a bizottságot az intézménylátogatások tapasztalatairól. Farkas Tiborné oktatási, kulturális referenssel napi munkakapcsolatban vagyok, folyamatosan egyeztetünk a megvalósítandó programokról, felmerülő kérdésekről. A bizottsági elnökök megbeszélésén a testületi ülések előtt közösen tárgyaljuk meg a testületi ülések anyagát. Közművelődési és kulturális feladataim mellett a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságot vezetem. E bizottság munkájáról az Önkormányzat decemberi ülésén számolok be a Képviselő-testületnek. Az alpolgármesteri teendőimet társadalmi megbízatásban látom el, fő foglalkozásom a Somogyi Béla Általános Iskolában napközis csoportvezető. Tevékenységemről az alábbiakban, napokra lebontva is tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet. Több mint 200 rendezvényen, eseményen vettem részt az elmúlt év során. A felsorolt feladatokhoz számtalan egyeztetés, dokumentáció, levelezés is tartozik. Úgy érzem, e beszámoló kellő részletességgel átlátható keresztmetszetét mutatja be folyamatosan végzett munkámnak október 31. Városi köztemető: Hálaadó kereszt felszentelése november 3. Csaba József Honismereti Egyesület Várostörténeti Akadémia november os forradalom leverésének 52. évfordulója, Hősök Tere november 5. Hagyományőrzők Baráti Köre, körmendi Kórházkápolna freskóinak története november 6. Rádió 8 Körmend: interjú 2

3 november 8. Castrum SEC Dinamica SE Körmend Kick-boksz magyar bajnoki döntők november 10. Körmendi Kábeltelevíziós PJT közgyűlése november 12. Szentgyörgyvár Kiss Katalin festőművésszel megbeszélés a körmendi kiállításról Tapolca, Horváth Róbert szobrászművésszel megbeszélés a Körmendi csata márványtábla elkészítéséről november 13. Kölcsey Utcai Általános Iskola óriás diptikon felavatása november 16. Körmendi Kulturális Műhely Kaszinói est vendég Süly Péter november 17. november 18. Megbeszélés Baranyai Máriával, a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezetőjével november 19. Vasegerszeg Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének ülése november 21. Csaba József Honismereti Egyesület: Mátyás király és a magyarországi reneszánsz című konferenciája november 24. Megbeszélés Baranyai Máriával, a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezetőjével Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság rendkívüli ülése: költségvetés november 25. Batthyány Cserkészcsapat gyűlése november 26. november 29. Accordia antológia, irodalmi műsor a Színház előcsarnokában december 1. december 2. december 6. december 9. december 11. december 12. december 13. december 15. december 16. december 17. december 18. december 19. december 21. december 22. Csaba József Honismereti Egyesület Várostörténeti Akadémia Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság ülése 25. Somogyi Kupa megnyitó Sétálóutca: mikulás érkezik. Díszítő művész kör 30. éves jubileumi kiállítása Társasági est: Erdélyi albumok bemutatása Jótékonysági rock est Rádió 8 Körmend interjú Városi televízió interjú Körmendi Kulturális Műhely Legendás bajnokok klubja (Dr. Hegedűs Csaba, Dr. Magyar Zoltán, Poják Imre, Wichmann Tamás) Ad-hoc bizottság ülése: kötvény Luca nap Böllérverseny Pásztorjáték a színházban Postagalamb bemutató ÖNO: karácsonyi műsor Adventi kórus muzsika a Római Katolikus Templomban Vida utca soproni Gospel kórus Körmendi Figyelő című újság bemutatása 3

4 2009. január 5. Csaba József Honismereti Egyesület Várostörténeti Akadémiája január 10. Pedagógus Fórum Újévi koncert január 18. Horvátnádalja Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány és a Kulturális Műhely: Hét papok anyja című tanulmány bemutatása január 19. január év képekben fotókiállítás A Magyar Kultúra Napja Szervátiusz István szobrászművész kiállítása január 24. Mátyás király Úti Óvoda alapítványi bál január 27. Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság ülése Megbeszélés az oktatási és kulturális referenssel és a Művelődési Központ igazgatójával január 28. január 29. Rádió 8 Körmend interjú január 31. Kolping bál február 2. Csaba József Honismereti Egyesület Várostörténeti Akadémiája február 3. Művelődési Központ: költségvetés február 4. Somogyi Béla Általános Iskola: költségvetés Vas Népe: interjú február 6. Kölcsey Utcai Általános Iskola: költségvetés Gimnázium szalagavató február 9. Körmendi Kulturális Műhely Kaszinó: Horváth Percsák Sándor február 10. Mátyás király Utcai Óvoda: költségvetés Batthyányné Coreth Mária Óvoda: költségvetés február 11. Olcsai Általános Iskola: költségvetés február 12. Rendkívüli önkormányzati ülés február 13. február 23. február 25. Kommunista diktatúrák és áldozatainak emléknapja megemlékezés a Hősök terén február 26. február 27. március 3. március 9. március 11. március 12. március 13. március 14. március 15. március 16. március 21. március 23. március 26. Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság ülése Csaba József Honismereti Akadémia Kulturális albizottság ülése: pályázatok Kulturális albizottság ülése: pályázatok Vas Népe interjú Körmendi zenekarok rock estje Városi ünnep Kiállítás Szobor és ünnep született Tavasz ünnep, köszöntő Moldva Expressz koncertje Rendkívüli önkormányzati ülés Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság rendkívüli ülése 4

5 március 27. március 28. Gueth család oklevelének múzeumi letétbe helyezése Gyártáshibás érmék és papírpénzek című kiállítás március 29. HAB című KASZT előadás Premier után, beszélgetés a KASZT tagjaival április 3. április 6. április 7. április 8. április 9. április 16. április 21. április 27. április 28. április 29. május 2. május 5. május 11. május 15. május 16. május 18. május 20. május 25. május 26. május 27. május 28. május 29. június 1. június 2. június 4. június 5. június 6. június 7. június 8. június 23. június 18. június 25. Kölcsey Utcai Általános Iskola: A nyelvek hete Horváth Róbert hegedűművész előadása Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság rendkívüli ülése Körmendi Napok: megbeszélés Somogyi Béla Általános Iskola gálaműsora Rendkívüli önkormányzati ülés Körmendi Kulturális Műhely Kaszinó: Németh Pál Dobópápa emlékestje Megbeszélés a szlovén delegáció tagjaival Horváth Róbert szobrászművésszel megbeszélés a készülő emléktábláról Tóth Imre képviselő temetése Mentő és Vöröskeresztes Nap Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság ülése Drámafesztivál a Színházteremben Régió Hagyományőrző Egyesület: Budapest Szkíta aranykincsek című kiállítás Rába part: helyi rock zenekarok koncertje Somogyi Béla Általános Iskola: SZM bál Kegyurak, mecénások, főpapok című kiállítás a Kápolnában Megbeszélés a Rázsó Imre Szakközépiskolában Körmendi Kulturális Műhely Kaszinó: Halmágyi Miklós Megbeszélés Kölcsey Ferenc Gimnázium Megbeszélés: a város turisztikai megjelenítése Keresztek a hegyháton című fotókiállítás Somogyi Béla Általános Iskola gyermeknap: megnyitó Pünkösdi Hangverseny az Evangélikus Templomban Megbeszélés Rózsa Miklóssal Trianoni megemlékezés Nagy Gábor irodalmi estje Nemzetközi várkoncert Szudáni nap Régió Hagyományőrző Egyesület 2. nemzetközi Barátság Íjászversenye: köszöntő Szent Pál élete című grafikai kiállítás Megbeszélés Pintér Pállal. 5

6 július 2. Megbeszélés Dr. Gyürki László pápai prelátussal július 7. Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság ülése július 10. Körmendi napok megbeszélés július 14. Üzenet a Grálból könyvbemutató: Városi Könyvtár július 15. Rendkívüli önkormányzati ülés Egyeztetés Kiss Katalin festőművésszel a körmendi kiállításról július 17. Somorác Pál festőművész kiállítása augusztus 16. augusztus 17. augusztus 18. augusztus 19. augusztus 20. augusztus 23. augusztus 25. augusztus 27. augusztus 31. Kastély: Hazai rock Megbeszélés Mihály Péterrel Várudvar: Keleti ritmusok, musical összeállítás Szobrász Szimpózium zárása: köszöntő Erdélytől Harlemig című fotókiállítás Csónakfelvonulás Családi bál Körmendi házimozi: filmbemutatók Nemzetközi Fúvószenei Találkozó Szentgyörgyvár: megbeszélés Kiss Katalin festőművésszel a körmendi kiállításról KASZT: Börtön karrier című előadás Kölcsey Utcai Általános Iskola tanévnyitó szeptember 1. Megbeszélés Németh Zoltán esperessel szeptember 2. szeptember 3. Nagy Róbert kiállítása szeptember 7. Kölcsey Utcai Általános Iskola tanévkezdeti megbeszélés szeptember 8. Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság ülése ÖNO - Szociális Szolgáltató Központ fejlesztési elképzelései: megbeszélés Batthyányné Coreth Mária Óvoda tanévkezdeti megbeszélés szeptember 9. Mátyás király Utcai Óvoda tanévkezdeti megbeszélés Olcsai Általános Iskola tanévkezdeti megbeszélés szeptember 10. Somogyi Béla Általános Iskola tanévkezdeti megbeszélés szeptember 12. Fehérvári vasiak baráti köre kiállítás Streetball fesztivál Horvátnádalja: Mindszenty József emléktábla felavatása szeptember 14. szeptember 15. Rendkívüli önkormányzati ülés Kulturális Központ felújítási terveinek megbeszélése Körmendi Kulturális Műhely Kaszinó: Mireisz László szeptember 17. Civil Kerekasztal találkozó: köszöntő szeptember 21. Bizottság elnöki megbeszélés szeptember 24. szeptember 25. szeptember 27. Római Katolikus Egyházközösség képviselő-testülete: Körmendi Csata emléktáblájának elhelyezése október 2. Tapolca: Horváth Róbert szobrászművész Körmendi csata emléktáblájának hazaszállítása Somogyi Béla Általános Iskola: udvaravató 6

7 október 3. Herend a kastélyban című kiállítás Cvetka Hojnik és Franco Vecchiet festőművészek kiállítása október 5. Csaba József Honismereti Egyesület Várostörténeti Akadémia Körmendi csata emléktáblájának felszerelése október 6. Megemlékezés az Aradi Vértanúkról KASZT: 48-as irodalmi est október 10. Budapest: tiltakozás az önkormányzati megszorítások ellen október 11. Könyvtári nap Szombathely: 100 éves a Savaria Múzeum október 15. IBK ipari park tájékoztató Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság, Rendőrség, Polgárőrség fóruma október 16. október 17. Német-holland vendégek: a körmendi Rendőrkapitányság működésének megtekintése: előadás. Közös est a holland-német vendégekkel október 20. Keresztény értelmiségiek Csoportjának előadása október 22. Kölcsey Ferenc Gimnázium: Elisabeth Ledersberger-Lehoczky szobrászművész kiállítása október 23. Kiállítás Megemlékezés az 1956-os forradalomról: Hősök tere október 28. Koszorúzás IV. Béla és Dr. Batthyány-Strattmann László szobránál Ünnepi önkormányzati ülés október 29. Kérem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és fogadja el. Szabó Ferenc alpolgármester 7

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány 2012. évi szakmai beszámolója 2011. évi áthúzódó, folyamatos programjai

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány 2012. évi szakmai beszámolója 2011. évi áthúzódó, folyamatos programjai Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány Bírósági bejegyzés száma: 15.Pk.60.069/2010/2. 3526 Miskolc, Eperjesi u. 5. Tel.: 06-20-4312806 e-mail: lano@chello.hu Honlap: www.harmadikkoregyeteme.hu

Részletesebben

Tárgy: Javaslat kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok támogatására

Tárgy: Javaslat kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok támogatására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok támogatására Tisztelt Kulturális, Oktatási

Részletesebben

KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG. 2013. április 26. XI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG. 2013. április 26. XI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2013. április 26. XI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Újabb uniós beruházás Aláírták a vízminôség javulását szolgáló projekt szerzôdését A héten aláírta az uniós projekt kivitelezôje és a

Részletesebben

hírlevél Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve Hatvan férőhelyes lesz az idősek otthona Lengyeli járda Tanévkezdés Kisvejkén Olimpiai bronz Ösztöndíj

hírlevél Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve Hatvan férőhelyes lesz az idősek otthona Lengyeli járda Tanévkezdés Kisvejkén Olimpiai bronz Ösztöndíj völgységi BONYHÁD ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAPJA hírlevél V. évfolyam, 7. szám 2011. szeptember Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve i y Szeptember 18-án avatták föl Bonyhádon a Magyar-Lengyel Barátság Emlékművét,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról BESZÁMOLÓ A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 2012/2013. évi munkájáról Tartalom - 2012/2013 évi beszámoló - 2012/2013. évi nagyrendezvények (1. számú melléklet) - 2013. évi munkaterv (2. számú

Részletesebben

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 XIX. évf. 42. szám 2010. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Erősödik a közbiztonság Gödöllőn az európai uniós elnökségi rendezvények alatt. Bozsó

Részletesebben

Együttműködést kötött az önkormányzat a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a Kö-Ki déli része melletti Kiserdő rendbetételére.

Együttműködést kötött az önkormányzat a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a Kö-Ki déli része melletti Kiserdő rendbetételére. XIV. évf. 2008. május www.kispest.hu 3. Környezetvédelem OLDAL Először vehetett át Zöld Kispestért díjat öt magánszemély, egy-egy lakóközösség, intézmény és civil szervezet a Föld Napján. 4. Kiserdő Együttműködést

Részletesebben

ÉS VIDÉKE. Adventtől vízkeresztig Szentendrén. XXVIII. évf. 19. szám 2014. november 17.

ÉS VIDÉKE. Adventtől vízkeresztig Szentendrén. XXVIII. évf. 19. szám 2014. november 17. SZE N XXVIII. évf. 19. szám 2014. november 17. 1 9 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 1 Adventtől vízkeresztig Szentendrén

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2010. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2010. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2010. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Hangkatedrális épült a színházteremben Mit kezdjünk a harmadik évezredben a kultúrával? A magyar kultúra napját, január 22-ét reggel

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. INTÉZMÉNY NEVE: FERENCZY MÚZEUM VEZETŐJE: DR. HABIL. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások,

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 BESZÁMOLÓ Központ 2014 Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 Tartalom BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI PROGRAM 2014... 5 AGÓRA FUNKCIÓK... 8 HELYSZÍNEK...10 KÜLSŐ SZERVEZETEK

Részletesebben

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek...

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek... Nagy Gáspár Kulturális Kulturális Központ 2015. évi munkaterv Barátaim! Itt az ideje, hogy összeszámláljuk a hűségeseket, h ségeseket, a még nyitott lélekkel és emberi arccal tüntetőket. őket. /Nagy Gáspár/

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Iktatószám: 18-6/2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Budapest

Részletesebben

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Különös tehetségnek nevezte (4. oldal) Ára: 99Ft MÁRCIUS 15: KITARTÁS, ÖSSZEFOGÁS, BECSÜLET (4.OLDAL) BÉKÉS,

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

XVI. évfolyam 2. szám. www.fonyod.hu. 2015. február

XVI. évfolyam 2. szám. www.fonyod.hu. 2015. február Fonyódi Hírmondó XVI. évfolyam 2. szám www.fonyod.hu 2015. február 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19. E-mail: info@fonyod.hu; Telefon: +36-85/562-980; Fax:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012 TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉLET 2 TÁRSADALMI- ÉS MÉDIAKAPCSOLATOK 9 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2012-BEN MEGVALÓSULT KÖZPONTI RENDEZVÉNYEI 16 A 2012. ÉVI DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAMOK BEMUTATÁSA 41 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

Részletesebben

1 717 500 forintot gyűjtöttünk a kórháznak FELHÍVÁS

1 717 500 forintot gyűjtöttünk a kórháznak FELHÍVÁS XXXIV. évfolyam 9. szám 2013. SZEPTEMBER 24. BUDAPEST FŐVÁROS xx. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 1 717 500 forintot gyűjtöttünk a kórháznak FELHÍVÁS Pesterzsébet Önkormányzata idén

Részletesebben

DÍJESÕ NYÍREGYHÁZÁRA

DÍJESÕ NYÍREGYHÁZÁRA KREATÍVSÁG ÉS ÚJSZERÛSÉG Április elején Budapesten tartották az Év Turisztikai Kommunikációs Kampányának ünnepélyes díjátadóját. A turisztikai szakma kommunikációs versenyére az idén már 10. alkalommal

Részletesebben

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok XXI. évf. 46. szám 2012. december 19. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A 2013-as esztendő kihívásairól, az idei esztendő eredményeiről és a további tervekről

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben