JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság szeptember 20-i ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság 2010. szeptember 20-i ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság szeptember 20-i ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Gasparek Ferenc: Megállapítom, hogy 4 fővel a bizottság határozatképes, az ülést megnyitom. A bizottság egyhnagúlag elfogadja az ülés napirendi pontjait. 1.) költségvetési rendelet módosítása Gasparek Ferenc: Tavaly vélelmezett bevételek egy részéről már tudjuk,hogy nem valósul meg. Pl: Tök szennyvízcsatlakozása. Jelen pillanatban nem valósult meg a Kálvária dombi ingatlan értékesítése. Lezáratlan perünk van a Töki önkormányzattal az iskolafinanszírozásával kapcsolatban. Végrehajtási ügyünk van, az Energo kft-vel kapcsolatban. Nagy Károly érkezik a terembe. Ezek következtében csökken a bevételi oldalunk. A költségvetés kiadási-és bevételi oldalát javasuljuk csökkenteni. Ebben még egy módosítási javaslatom lenne. Az óvodában az összevonás miatt egy vezetői bérpótlék okafogyottá vált, mert már nem két épületben van az ovóda. 82.mFt a csökkenés. dr. Malik Dean: Javaslom, hogy az óvoda működésével kapcsolatos ltészámgazdálkodás felülvizsgálata kerüljön be a módosított költségvetéstervezetbe. Heim László: 80mFt nagy összeg, azt kigazdálkodni nehéz ügy. dr. Malik Dean: Nincs más választásunk, mivel az Energo per, Tök önkormányzatától várt összeg, nem fog befolyni. Most nyújtották be a 2.fordulós dukomentációt, így nem várhatunk pénzt ebből az idei évben. Mivel ezek kiesnek, muszály átvezetni a költségvetésen. Gasparek Ferenc: Ettől még nem fog borulni a költésgvetés. Szabó Zoltán érkezik a terembe. 1.) Játszótér bővítés 254/2010. (IX.20.) Püb határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság a évi költségvetésről szóló 3/2010. (II.05.) sz. rendelet módosítására irányuló rendelettervezetet megtárgyalta, és az alábbi kiegészítéssel javasolja a Képviselő-testületnek a rendelettervezet elfogadását: Az óvoda létszámgazdálkodásának felülvizsgálata szükséges.

2 Gasparek Ferenc: Van ez a kedzeményezés, két csúszdarészt mutat be. Ez így kevés. Ezt fel kell rögzíteni. Szabó Bernadett: Az árpilisi előterjesztésem tartalmazta ezekete az elemeket, az 200eFt. Esetleg tehetünk még hozzá két hintát. dr. Malik Dean: Javaslom, hogy 90-eFt-ban állapítsa meg a bizottság az összeget, amiből ki fog jönniez a csúszda hozzáépítés. Ebből kijön acsúzda, az állvány, és a homokozó. Gasparek Ferenc: Mekkora igény volt erre? Polgár Attila: Következő ülésre hívjuk össze a helyi vállalkozókat, és kérjük meg őket, hogy dobjanak össze egy játszóttére pár százezer forintot. dr. Malik Dean: A mesepark kibővítésére támogassák a települést? Polgár Attila: Így van. Egy táblára felgravírozzuk a nevüket. Én magam is szivesen támogatom. Ez egy komplex dolog legyen, ne egy csúszda. Alapítványi úton még jobb lenne. Akár úgy megbeszélve, hogy húsvéti ajándékképénz, ezt a zsámbéki gyerekek fogják kapni. Felvetődött a szülők részéről, hogy messze van az óvoda, itt ezen a területen szükség lesz egy jó játszótérre. A bizottság 4 igen szavazattal 1 ellenszavazatt mellett meghozta az alábbi határozatot 255/2010. (IX.20.) Püb határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy a Török-kút téren lévő, Mátyás Király a vadászaton Mesepark -ot nem bővíti. 3. Szent Vendel népi lakóház Gasparek Ferenc: A tájházat az önkormányzat visszavette, ennek a működtetéséről kell gondoskodni. A német nemzetiségi önkormányzattal megbeszéléseket kellene kezdeményezni. Ebben Heim képviselő úrra számítok. Ők lennének alegalkamasabbak ennek aműködtetésére. 256/2010. (IX.20.) Püb határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság Szent Vendel Népi Lakóház (Tájház) működtetése tárgyú előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az 1. sz. határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. 4.) piliscsaba csatlakozása közpl. Orvosi ügyelethez.

3 Gasparek Ferenc: Nyár közepén hozott a testület határozatot. 257/2010. (IX.20.) Püb határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság a Piliscsaba csatlakozása Központi Orvosi Ügyelethez tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. 5.) Együttműk. Megállapodás megkötése. Gasparek Ferenc:Ezen intézmények köre, az iskola, óvoda, bölcsőde, könyvtár, és múzeumok. Atörvényi szabályozás módosítása miatt vált szükségessé az együttműk. Megáll. Megkötése. dr. Malik Dean: aug. 15- létett életbe a törvény. Januárban ÁMR megváltoztatta bizonyos jogkörök cimzettjeit, visszaállítva az eredeti szabályozást. A módosítás miatt szükséges az átvezetés, és ennek megfelelő tartalmú együttműködési megállapodás megkötése. Kovács Mária: 4. old. 4. pont. Értelmezési problémát okozó vesszőt, kérem törölni. 5. old.al 2. pont. Hogyan fog működni. dr. Malik Dean: Benne van a kormányrendeletben.. Kikekürlhetetlen.Továbbra is érvényes az a szabály, hogy 100eFt alatt lehet szóban is elrendelni a kötelezettségvállalást. Kovács Mária: Pl. 400eFt pedagógus továbbképzés. Ha jön a pedagógus, hogy 30eFt,akkor mehet el, ha a jegyző úr ellenjegyzi. dr. Malik Dean: Így van. Mielőtt a kötelezettségvállalás megtörténik, egyeztetnünk kell. Kovács Mária: A 3. pontban a második bekezdés nem értelmezhető számomra. Polgár Attila Oda csak egy t betű kell az ellenjegyzés szó után. Nagy Károly: A vessző nem kell, az iskolában beszedett készpénzbevételek kiadások teljesítésére nem fordíthatók, azt napontabankszámlára kell befizetni. A bizottság egyhnagúlag meghozta az alábbi határozatot: 258/2010. (IX.20.) Püb határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság az együttműködési megállapodás megkötése önállóan működő intézményekkel tárgyő előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztések mellékletét képező megállapodások jóváhagyását az alábbi

4 módosításokkal: 3. pont: Amennyiben az ellenjegyző az ellenjegyzés szó helyére, az ellenjegyzést szó kerüljön, 4. old. 4. pont következőképpen módosuljon: Az iskolában beszedett készpénzbevételek kiadások teljesítésére nem fordíthatók, azt naponta bankszámlára kell befizetni. 6.) ifjúsági ház. Gasparek Ferenc: a korábban wettenbergtől kapott t 5000 euro felhasználása ifjúsági ház létrehozása céljára a következő napirendi pont. Heim László: miért nem kezdtük el hamarabb? dr. Malik Dean: Mivel magánkézben volt az ingatlan. Gasparek Ferenc: 1,4 mft-ot erre az épületre akarjuk költeni? Mit csinálunk ezen az épületen? Szabó Zoltán. Jelenleg, két héttel a választások előtt ilyen döntést hozni, szabad-e? Nem kellene hagyni, a következő testületre? Gasparek Ferenc Ami nem tűr halasztást azt vinni kell, ami pedig ráér azt hagyhatjuk. Nekem az a kérdésem, hogy mit csinálunk benne? Villanyt, fűtést, vakolunk, mert ez az összeg az egészre nagyon kevés. Nagy Károly: Ha 1,4mFt beleteszünk, attól még nem fog működni, mert ekkora összegből ezt nem lehet kivitelezni. Heim László: Végignéztem az épületet mégegyszer, erre egy fillért sem szabad költeni. Erre most 1mFt, az semmi.a lapos-tető szigetelésre sem lenne elég a pénz. Legalább 10-12mFt-ot rá kell költeni. Gasparek Ferenc: Először ki kel találni, hogy mit csináljunk meg rajta, és aztán eldöntjük, hogy mennyit szánunk ár. Polgár Attila Az IVSben benne van? Gasparek Ferenc: Igen. Polgár Attila:Ha majd lehetséges a pályázati pénzthez kapcsolni, akkor, majd érdemes lesz hozzátenni. Nagy Károly Annak az épületnek a belmagassága sem felel meg. Szabó Bernadett: Mi van akkor ha a régi tűzoltószertár épületében kerülne kialakításra az ifjúsági ház? Nagy Károly. A kialakításnál figyelembe kell venni, hogy milyen funkciót fog ellátni.

5 Heim László A mosoda épülete is jó lehet rá, de arra sem elég ez a pénz. Szabó Bernadett: Az újt testületnek lesz új épülete? polgár Attila: Nem lesz ilyen, de majd ez kidolgozásra kerül. Nagy Károly: Ez a pénz túl kevés ahhoz, hogy ráfodítsuk, ahhoz sok, hogy elszórjuk. Szabó Bernadett elhagyja a termet. Gasparek Ferenc: Ezt nem lehet másra költeni, mivel ifjúsági ház létrehozására kaptuk wettenbergől Kizárólag ifjúsági ház céljára fordítható. Bekezdéseket kivesszük. 259/2010. (IX.20.) Püb határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Wettenberg községtől kapott támogatás felhasználását az 1. sz. határozati javaslat szerint fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a : - bekezedések kerüljenek törlésre, és hogy a támogatás csak ifjúsági ház létrehozása céljára kerüljön felhasználásra kiegészítést tartalmazza a határozat- 7.) Magyar művelődsi Intézet köztéri szobor pályázat Gasparek Ferenc: 19mFt a keretösszeg. Készült a Józsefvárosi Pincesoron egy szobor. Az idei évben elkészült szobrokra lehet pályázati pénzt elnyerni. 260/2010. (IX.20.) Püb 8.) közbeszerzés. A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus általt kiírt köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotások megvalósításának támogatására kiírt pályázaton, a Józsefvárosi pincesoron lévő Német Nemzetiségi Emlékmű finanszírozása céljából elindul. Gasparek Ferenc:: az új 40 férőhelyes bölcsőde a következő napirendi pont. Ez a projekt már folyamatban van jó ideje. Nyílt közbeszerzési eljárás keretében kell lebonyolítani a kivitelező kiválasztását. A jövő év elején el kellene kezdeni amunkákat, a közbeszerzési szakértő kiválasztását meg kell tegyük. Heim László: El lett bontva a régi épület, mi lesz azzal ott.

6 Gasparek Ferenc: A vállalkozóval megállapodtunk, hogy jövő tavaszig tárolhatja a laktanyában a bontott anyagot. El fogja szállítani. 261/2010. (IX.20.) Püb határozat A Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy az új 40 férőhelyes bölcsőde építése Zsámbékon projekt megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési szakértői feladatok ellátásával a Bűrös és Gombocz Ügyvédi Irodát bízza meg, ,-Ft+ Áfa értékben. Gasparek Ferenc: A bizottsági ülés végére értünk, az ülést bezárom. kmf. Gasparek Ferenc sk. PÜB elnök dr. Malik Dean jegyző

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27. napján 7 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv - 2 - Németbánya Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről Időpontja: 2011. március 25. 14.05. órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

J E G Z Ő K Ö N Y V. Az ülésről archív hangfelvétel készült.

J E G Z Ő K Ö N Y V. Az ülésről archív hangfelvétel készült. 1 J E G Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. április 28-án 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2000. június 28-án megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, Szabadság tér 1. hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Rádóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Közbeszerzési eljárások eredményhirdetései - Faluház - Óvoda - Fejlesztési-beruházási hitel felvétel Előadó: Molnár Zsolt polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1. Közbeszerzési eljárások eredményhirdetései - Faluház - Óvoda - Fejlesztési-beruházási hitel felvétel Előadó: Molnár Zsolt polgármester Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Szám: 19/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tárgyalóterme 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak:

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án (szerdán) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben