J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 36-8/2003. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: június 25-én a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének üléséről. Ülés helye: Városháza Nagyterme Jelen vannak: Alács Tibor, Bozó Lajos, Ernyes László, Ficsór József, Fliszár Károly, Fricska József, Dr. Garai István, Dr. Horváth Alajos, Jankovszki Zoltán, Kapus Krisztián, Dr. Kardos András, Kiss Kálmán, Kormányos Imre, Nemes-Nagy Tibor, Pap István, Pataki István, Piroska Gábor, Seres Ferenc, Szabó László, Tancsa János, Ván Jenő, Vida Pál képviselők (22 fő), továbbá: Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette jegyző, Dr. Tóth Sándor gazd. oszt. vez., Kiss Jenő városüz. oszt. vez., Palatinus Ferencné népj. oszt. vez. hely., Csáki Sándorné műv. oszt. vez., Dr. Hévizi Istvánné műv. oszt. részéről, Szlávikné Kasza Margit közgazd. oszt. vez. helyettese, Kócsóné Kürti Mária közgazd. oszt. tanácsadója, Farkas Mihály hatósági oszt. részéről, Hartyány Gyula beruh. főelőadó, Ipacs László beruh. főelőadó, Szabó Judit településfejl. oszt. vez., Horváth Mariann Kiskun Gazdaságfejlesztési Kht. ügyvezetője, Kozik Árpád DVG Rt. képviseletében, Ajtai Károly, Dr. Azúr Magdolna kisebbségi önk. részéről, Vereb István műv. biz. tagja, Barczikay Gáborné pályázó, Szalontai Mária könyvvizsgáló, Tarjányi Istvánné civil szerv. képviseletében, Magonyné Kis-Czakó Katalin Móravárosi Óvoda vezetője, Huszár Györgyné Göllesz Viktor Spec. Ált. Iskola igazgatója, Dr. Nyúzó Bálint Városi Kórház főigazgatója, Csenki Mihály Városi Kórház gazd. igazgatója, Kocsisné Móczár Julianna Közgazd. Szakközépiskola igazgatója, Ormándiné Víg Rózsa civil szerv. részéről Távolmaradt képviselők: Jászberényi László, Kissné Kovács Ilona Nagy tisztelettel köszöntöm a mai képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőtársaimat, külön tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 24 képviselőből 22 fő van jelen.

2 - 2 - Önök írásban megkapták a mai ülés napirendi pontjait és azok sorrendiségét. Szeretnék egy kiegészítést tenni. Tájékoztatom Önöket, hogy a Képviselőtestület az 1./ napirendi pontot, mely előterjesztés a VSZKSZ intézményvezetői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálására, zárt ülésen tárgyalja a Képviselőtestület, mivel az érintett pályázók zárt ülést kértek. A meghívóban jelzett 32. / napirendi pontot is zárt ülésen tárgyalja a Képviselőtestület, mivel fellebbezésről van szó, és nyilvános tárgyalása személyiségi jogokat sértene. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra teszem fel a mai ülés napirendi pontjait az általam tett kiegészítéssel. A Képviselőtestület 16 igen szavazattal (6 fő nem szavazott) elfogadja a mai ülés napirendi pontjait és azok sorrendiségét, az alábbiak szerint: 1./ Előterjesztés a VSZKSZ intézményvezetői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálására Előadó: Ficsór József polgármester 2./ Előterjesztés az infrastrukturális beruházások megvalósítása tárgyában Előadó: Szlávikné Kasza Margit közgazdasági oszt. vez. helyettes 3./ Előterjesztés informatikai fejlesztés pályázata tárgyában Előadó: Szlávikné Kasza Margit közgazdasági oszt. vezető helyettes 4./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza város Interneten való bemutatása tárgyában Előadó: Szabó Judit településfejlesztési oszt. vezető 5./ Előterjesztés szobrok elkészítésének támogatása tárgyában Előadó: Ficsór József polgármester 6./ Előterjesztés az ingyenes füzetcsomag biztosítása tárgyában Előadó: Csáki Sándorné művelődési oszt. vezető 7./ Előterjesztés az Okmányiroda áthelyezése és kialakítása tárgyában Előadó: Ficsór József polgármester 8./ Előterjesztés a évi költségvetésről szóló ök. rendelet módosítására Előadó: Ficsór József polgármester 9./ Előterjesztés a távhőszolgáltatási tevékenység legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló ök. rendelet módosítására Előadó: Dr. Kardos András jogi és ügyr. biz. elnöke Kiss Jenő városüzemeltetési oszt. vezető 10./ Interpellációk, kérdések

3 / Előterjesztés beruházási hitel felvétele tárgyában Előadó: Ficsór József polgármester 12./ Előterjesztés az önkormányzati bérlakás állomány növelése és az iparosított technológiával épült lakások energiatakarékos felújítása tárgyában Előadó: Gácsi Lászlóné hatósági oszt. vezető 13./ Előterjesztés az Információs technológia az általános iskolákban c. PHARE-program (beruházás a XXI. század iskolába) pályázati felhívás tárgyában Előadó: Ficsór József polgármester 14./ Előterjesztés GYISM évi játszótér pályázatán való részvétel tárgyában Előadó: Kiss Jenő városüzemeltetési oszt. vezető 15./ Előterjesztés Innovációs Központ kialakítására pályázat benyújtása tárgyában Előadó: Szabó Judit településfejlesztési oszt. vezető 16./ Előterjesztés honvédségi ingatlanok további hasznosításának tanulmánytervére Előadó: Szabó Judit településfejlesztési oszt. vezető 17./ Előterjesztés az Egészségturisztikai Központ tanulmányterv I. üteme tárgyában Előadó: Szabó Judit településfejlesztési oszt. vezető 18./ Előterjesztés ipari park megvalósíthatósági tanulmányterv készítés III. ütem tárgyában Előadó: Szabó Judit településfejlesztési oszt. vezető 19./ Előterjesztés a Városi Kórház- Rendelőintézet adósságállományának megszüntetéséhez szükséges intézkedési terv módosítása tárgyában Előadó: Dr. Molnár Mihályné aljegyző 20./ Előterjesztés Tourinform Iroda létrehozása tárgyában Előadó: Szabó Judit településfejlesztési oszt. vezető 21./ Előterjesztés MULTI CENTER megvalósítására pályázat benyújtása tárgyában Előadó: Csáki Sándorné művelődési oszt. vezető 22./ Előterjesztés a 2003/2004-es tanév előkészítése tárgyában Előadó: Csáki Sándorné művelődési oszt. vezető

4 / Előterjesztés ifjú Ulrich István emléktábla elhelyezése tárgyában Előadó: Csáki Sándorné művelődési oszt. vezető 24./ Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázati rendszerhez való csatlakozás tárgyában Előadó: Csáki Sándorné művelődési oszt. vezető 25./ Előterjesztés a Suli Ital akcióban történő részvétel tárgyában Előadó: Csáki Sándorné művelődési oszt. vezető 26./ Előterjesztés a Göllesz Viktor Ált. Iskola alapító okiratának módosítására Előadó: Csáki Sándorné művelődési oszt. vezető 27./ Előterjesztés évi parkoló építések tárgyában Előadó: Szlávikné Kasza Margit közgazdasági oszt. vez. helyettes 28./ Előterjesztés akadálymentes környezet kialakítása tárgyában Előadó: Ficsór József polgármester 29./ Előterjesztés a Jókai u. Blandina nővér utca közötti ingatlan hasznosítására Előadó: Dr. Tóth Sándor gazdasági oszt. vezető 30./ Előterjesztés a Petőfi tér 1. sz. alatti nem lakás célú helyiség (volt Kiskunság Üzletház) hasznosítása tárgyában Előadó: Dr. Tóth Sándor gazdasági oszt. vezető 31./ Tájékoztató az önkormányzati tulajdonnal rendelkező gazdasági társaságok évi tevékenységéről Előadó: Dr. Tóth Sándor gazdasági oszt. vezető 32./ Tájékoztató a kikindai és braunfelsi látogatásról Előadó: Ficsór József polgármester Nemes Nagy Tibor képviselő 33./ Előterjesztés szociális otthoni elhelyezéssel kapcsolatos fellebbezés elbírálására Előadó: Ernyes László egészségügyi, szoc. és családvéd. biz. elnöke 34./ Egyebek 35./ Interpellációk, kérdések (Ez a napirendi pont az első szünet után elsőként kerül megtárgyalásra.)

5 - 5 - Napirend előtt: Napirend előtt kerül sor a kiemelkedő eredményt elért tanulók, sportolók és felkészítőik részére a jutalmak átadására. Kapus Krisztián képviselő: Két témáról szeretnék szólni. Az egyik dolog a holnapi útátadással kapcsolatos, amelynek a meghívóját tegnap este kaptuk meg. Úgy gondolom, nincs túl messze. Üdvözlöm, ha egy miniszter érkezik Kiskunfélegyházára, hiszen a város jó hírnevét öregbíti. Újonnan felfestették az útjelzéseket, levágták a füvet az út mellett, és a virágokat is újraültették. El fogok menni az átadásra. Kíváncsi leszek, holnapra, az előző kormányból, illetve a minisztériumból hívtak-e olyan embert, aki részt vett az előzetes elkészítésében. Hiszen ezt az utat az Orbán kormány Széchenyi-terv pályázatából kezdték el építeni. Nem kellett volna egy minisztert, de legalább valakit meghívni? Kíváncsi leszek rá, hogy valaki ezt egyáltalán megemlíti-e. Ma este 7 órakor mindenkit szeretettel várunk egy előzetes bebiciklizésre. Szeretném a kiskunfélegyházi lakosokat, polgárokat, kiskereskedőket együttes gondolkodásra hívni. Felkérek minden félegyházit, hogy kiskunfélegyházi Tejüzem termékeit vegye. A jelenlegi tej ügy elég nagy port kavart, nincs még rendezve. A kiskunfélegyházi tejüzem dolgozói érdekében, ill. a tejtermék beszállítók érdekében fontos lenne, hogy a félegyházi tejüzemet támogassák a félegyháziak azzal, hogy a boltokban a kiskunfélegyházi tejet, tejfölt vásárolják. Az elmúlt években kitűnő minősítést is kapott, elismerték, tehát minőségre megfelelő. A következő időszakban, amíg nem rendeződik a tejügy országosan is, s nem lesz biztosítva a félegyházi tejüzemnek akár a sorsa, addig is vállaljuk együtt, hogy félegyháziak vagyunk, és azt fogyasztjuk. A felszólalás első részére kívánok reagálni. A holnapi útátadásra a meghívókat a Nemzeti Autópálya Rt., mint fő beruházó küldte meg. A holnapi átadásnak ő a fő rendezője. Annyit szeretnék elmondani, hogy két héttel ezelőtt Sipos Róbert úr leadta azt a protokoll listát, amelyen szerepel, hogy a város részéről kiket szeretnénk meghívni. Szerepelnek rajta a képviselők, osztályvezetők, rendőrség, stb. Többször rájuk kellett telefonálni, hogy mi történt a meghívóval. Tegnap kaptam meg én is azt, ebben mi nem vagyunk hibásak. Vitathatatlan, hogy a déli elkerülő út építésének megkezdése az előző kormány ideje alatt kezdődött meg. Maga az ügy visszanyúlik re, mert a tervek akkor készültek el. Az autópálya építéssel kapcsolatban, és a déli elkerülővel kapcsolatban visszamenőleg valamennyi kormány közlekedési miniszterével tárgyaltam. Az első tárgyalás még Samsula miniszter úrral volt, amikor az M5-ös autópályát csak Kecskemétig akarták megépíteni. Sikerült elintézni, hogy Kiskunfélegyházáig megépüljön. Utána derült ki, hogy a körforgalomtól a Csongrádi összekötőig nem tartalmazzák a tervek. Két-három lakossági fórumot is tartottunk. Annak idején Kovács Kálmán politikai államtitkár tartott itt lakossági

6 - 6 - fórumot ez ügyben ben az akkori testület hozott egy határozatot, illetve tárgyaltunk befektető csoporttal, hogy pénzügyileg is a város hozzájáruljon a déli elkerülő megépítéséhez. Egy Kft-vel, ahol bizonyos ingatlan-hasznosítások merültek fel. A város beapportálta volna, és közösen próbáltuk volna az útépítést megoldani. Ezt követően Katona Kálmán miniszter úrral is beszéltem. A környező nagy városok polgármestereit is megkerestem, és nyilatkozatokkal próbáltuk erősíteni az út jelentőségét és fontosságát, konkrétan a Hódmezővásárhely, Szentes, Hódmezővásárhely, Csongrád polgármestere, a másik irányba pedig Kiskunmajsa és Kiskunhalas polgármestere. Ehhez hozzájárult az is, hogy a Civil Szövetség meghirdette az aláírást. El kell mondani őszintén, hogy az az aláírásgyűjtés nem konkrétan a déli elkerülőre vonatkozott, mert akkor már valamilyen szinten bírtunk bizonyos fajta ígéretekkel. Konkrétan az aláírásgyűjtés az észak-déli áthaladó irányra vonatkozott, tehát az E5-ös útnak a kiterelésére. Valójában az előző kormány elkezdte, a mostani kormány pedig befejezte. Jankovszki Zoltán képviselő: A napirend előtti felszólalásom már megtörtént. Június 14-én volt az első Kossuth-városi Juneális. Szerettem volna beszámolót tartani, mert nagyon jól sikerült a rendezvény. Felavattuk a városjelző táblákat, amely a Dessewffy utca sarkán, Bajza utca és Perczel, Izsáki utca sarkán található. A Kossuth-város kapott egyfajta keretet is magának. A Juneálisról szeretném elmondani, aki eljött, jól érezhette magát. Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, aki részt vett ebben. A Kiskun Művészeti Alapiskola diákjai adták a műsort, illetve a Padkaporos Néptáncegyüttes is jelen volt. Gulyás László úr a gólyalábas produkcióval hatalmas sikert aratott. A pörkölt főzőknek és mindenkinek a segítségét köszönöm. Nagyszerű rendezvény, mindenkinek köszönöm a közreműködését. Szeretném a sajtónak és a városnak elmondani, az önkormányzat visszavágott a médiának, 7 : 1 arányú súlyos vereséget mértünk rájuk, persze ez barátságos mérkőzés volt. Nagyon jól sikerült rendezvény volt. Mindenkit meghívok a másodikra, amely következő júniusban lesz. Nemes-Nagy Tibor képviselő: Élénken foglalkoztatja Félegyháza közvéleményét az, hogy igaz-e az a hír, miszerint Félegyháza határában egy bevásárló központ épül. Erről én csak a polgárok tájékoztatása alapján hallottam. Kérdezem polgármester urat, keresték-e ilyen jellegű fejlesztéssel kapcsolatosan? Az önkormányzatot, engem, vagy az osztályt több ilyen cég is keresi folyamatosan. Még ilyen tárgyalásokat nem folytattunk, egyelőre keressük a területeket a készülő szerkezeti tervvel kapcsolatban. Megfelelő hivatalos információt még nem tudok mondani. Mi fogadó készek vagyunk, ajánlunk területeket, de konkrét tárgyalások még nincsenek az ügyben. A gazdasági bizottság elé terjesztjük, amikor olyan stádiumban lesz az ügy.

7 - 7 - Fliszár Károly képviselő: A délutáni órákban a Posta dolgozott és érkezett egy anyag, amely olyan piszkos, hogy ragad. Az alábbiak találhatók benne: 08 alatt lakom. Mióta számozzák az utcákat 08-cal? Nagyobbik probléma, hogy a VSZKSZ-nek ma a pályázat elbírálásával kapcsolatosan választás előtt állunk. Ez a levél Hetényi Zsolttól érkezett. Olyan dolgokat ír, amelyeknek a 80 %-a igazolja azt, hogy azért, amiért elküldték, ő felelős. A 20 %-kal azért nem foglalkozom, mert nem így és nem ilyenkor kell ezeket a dolgokat rendezni. Ha valaki úgy érzi, hogy neki a lelkiismerete azt diktálja, egy nappal egy intézményvezető kinevezés előtti éjszaka ilyennel szórakoztasson egy Képviselőtestületet vagy bárkit, az elvtelen, erkölcstelen. Nem vitatom egyetlen szavát és állítását sem, és sajnálom azt is, hogy elolvastam. Ezt a lehetőséget ő használhatta volna ki, ha ezeknek a dolgoknak 1 %-a is igaz. Erre azt tudom mondani, fátylat rá. Kérem, a következőkben lássunk bele azokba, akiket választunk, hogy ha lehet, az ilyen atrocitásokat, ilyen emberi gyengeségeket elkerüljük, hogy valaki úgy tud csak veszteni, hogy közben ragasztóval bekeni a fél várost. Erre nincs szükség. Amikor a NATO-ba be akartunk lépni, akkor annak az utolsó aktusát Orbán Viktor írta alá. Az EU-ba történő belépésnek szintén megvannak az aláírói. Kormányfüggő, hogy ki mikor teszi meg. A tisztesség azt kívánja, úgy történjék mindez, ahogyan polgármester úr elmondta, előzményekkel együtt. Magyarországról szól, nem másról. Tanulhatunk még a demokráciából. Mindig fontosabbnak érezzük magunkat, mint a tényt. Jobb lenne, ha lojálisak lennének az előző kormányok az utóbbiakhoz, ill. fordítva. Mindenkire igaz, Orbán Viktorra is igaz, hogy nem esett volna le a karikagyűrű az ujjáról, ha NATO csatlakozáskor ugyanazt megteszi, amit Medgyessy Úr Athénben. Dr. Garai István alpolgármester: Engedjék meg, hogy megosszam Önökkel azt az örömhírt, hogy hivatalos dokumentáció van birtokunkban, mely szerint Kiskunfélegyháza városa kedvező feltételekkel visszakapja egyik honvédségi ingatlanát, az Élelmezési Raktárépület komplexumot. Ezzel Kiskunfélegyháza városa igen jelentős vagyongyarapodás elé néz. Önmagában az ingatlan és az épület komplexum több százmillió Ft-ot ér, de talán ennél sokkal fontosabb az, hogy kórház rekonstrukcióval, fürdőszálló rekonstrukcióval és egy jövőbeni, remélt wellness központ létrehozásával összefüggésben sokkal kedvezőbb vállalkozói környezet kezd kialakulni, mint ami talán fél, vagy egy évvel ezelőtt volt. Nevezetesen azt jelenti, azzal a következménnyel bírhat, hogy számos új munkahely jöhet létre Kiskunfélegyházán. Abban az esetben, ha Kiskunfélegyházán ez a fajta beruházás megvalósul, nyilvánvalóan átvitt értelemben erősítheti a kórház rekonstrukciós címzett állami támogatásunknak a pozitív elbírálását, ill. természetesen fordítottan is. Egy kardiovaszkuláris és mozgásszervi rehabilitációs centrumnak a létrehozása nyilvánvalóan az egészségcentrum szolgáltatásainak a színvonalát is nagymértékben emelheti. Rengeteg munka áll előttünk, de úgy néz ki, látjuk az alagút végén a fényt. A mostani felszólalásomnak annyi aktualitása is van, hogy az asztalomon ma találtam egy üzenetet, amely alátámasztja az előbb elmondottakat. Nevezetesen a Miniszterelnöki Hivatalból Pál Béla turisztikai ügyekért felelős államtitkár tájékoztatott, hogy egyértelműen támogatják mind a tervbe vett wellness centrum létrehozását, későbbi pályázatokon való részvételünket, és közvetett módon a kórház címzett támogatásának a pozitív elbírálását is, az

8 - 8 - előbb elmondott összefüggések alapján. Természetesen, mint ahogy mondtam, további tennivalóink vannak bőségesen, ezzel kapcsolatosan eddig is egy team munka folyt, egy csapat dolgozott ezen az ügyön. Ez a későbbiekben is így fog történni. Az eddigi tevékenységért, sikeres munkáért illik köszönetet mondani, mert vannak konkrét eredmények. Elsősorban polgármester úrnak mondok köszönetet, Fliszár Károly képviselő kollegának és Dr. Balogh Lászlónak, a megyei közgyűlés elnökének, akikkel együtt különböző helyeken szorgos hangya módjára dolgoztunk az elmúlt egy évben, és úgy néz ki, megvan az eredménye. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról (Tájékoztató írásban mellékelve!) Előadó: Ficsór József polgármester Kapus Krisztián képviselő: A pénznyerő automaták ellenőrzésével kapcsolatosan Jegyző Asszonytól kérdezem, elképzelhető-e, hogy ezeken az ellenőrzéseken azt is megnéznék, figyelnék, hogy 18 év alattiakat kiszolgálnak-e szeszes itallal ill. dohányáruval? Kiss Kálmán képviselő: Az 51/2003. sz. kt. határozat szól arról, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal folynak a tárgyalások a nem kötelező feladatok ellátása, anyagi támogatása tekintetében. Elég hosszasan szól a tájékoztató a folyamatban lévő tárgyalásokról, eddigi eredményekről. Mégis azt mondom, a végkifejlet eléggé bizonytalannak tűnik, hiszen csak december-januárban, januárban jut el oda a dolog, hogy esetleg megállapodásra kerül sor. Abban az időszakban, amikor szembesülnek az önkormányzatok azzal, hogy mekkora költségvetési hiány fog kialakulni a következő költségvetési évben, elég rosszak a pozíciók véleményem szerint, ha a helyi önkormányzat pénzt szeretne látni a megyei önkormányzattól ezekre a feladatokra. Azt megértem, hogy a számok is akkor tisztázódnak, de kérdéses, hogy a Képviselőtestület korábbi döntését, amellyel nem adtunk át egyetlen kötelező megyei feladatot sem, mennyire fogják ezek az eredmények alátámasztani. Elég komoly kétségeim vannak, bár ne legyen igazam, és valóban januárban egy olyan megállapodás csomaggal találkozzunk, amelyben a megyei önkormányzat hathatós anyagi támogatásban részesíti azokat a helyi önkormányzati intézményeket, amelyek fenntartását a félegyházi önkormányzat vállalta. Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette jegyző: Ez a határozat konkrétan a pénznyerő automaták ellenőrzésére vonatkozik. Semmi akadálya nincs annak a felvetésnek, hogy ilyen irányban módosítsuk az ellenőrzéseket. Ki fogjuk bővíteni az ellenőrzés körét.

9 - 9 - Kiss Kálmán úr részéről vélemény hangzott el. Nem egyszerű feladat, az biztos. Próbáljuk úgy egyeztetni a közös dolgainkat, főleg az oktatási ágazat területén, ahol a már megyei fenntartású intézményekkel közösen is próbálunk együttműködni. Szavazásra teszem fel a tájékoztatót. A Képviselőtestület 14 igen szavazat és 6 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) elfogadja a tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozza: 145/2003. kt. h. Lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtása H a t á r o z a t : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 87/1998., 304/2002., 322/2002., 2/2003., 19/2003., 22/2003., 51/2003., 63/2003., 82/2003., 90/2003., 93/2003., 96/2003., 112/2003., 113/2003., 114/2003., 115/2003., 116/2003., 117/2003., 118/2003., 119/2003., 120/2003., 121/2003., 122/2003., 123/2003. számú képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesül: Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya, Képviselőtestület tagjai. A mai ülésünk 1./ napirendi pontját (Előterjesztés a VSZKSZ intézményvezetői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálására) zárt ülés keretében tárgyaljuk.

10 Előterjesztés az infrastrukturális beruházások megvalósítása tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve!) Előadó: Szlávikné Kasza Margit közgazdasági osztályvezető-helyettes Tisztelt Képviselőtestület! A szakmai bizottságok a pályázatokat tárgyalták és támogatták azokat. Pataki István képviselő: Tisztelt Képviselőtestület! Minden ilyen jellegű beruházást a Városüzemeltetési és Településfejlesztési Bizottság támogat. Úgy gondolom, hogy ezekre a beruházásokra szükség van és támogatandók. A beruházásokból idén biztosan nem lesz semmi, mivel a pályázati felhívás későn lett kiírva a megyénél. Úgy gondolom, hogy a három napirenddel később levő költségvetés módosításnál ezeket a pénzeszközöket figyelembe kell venni. Ezeket a pénzeket, ezekre a célokra 2003-ban nem kell felhasználni. Nyilatkoznunk kell arról, hogy a keretet biztosítjuk, de 2004-es kifizetésű lesz. Kapus Krisztián képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Azt szeretném megkérdezni, hogy a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácsban van-e félegyházi ember? Tudna-e arról tájékoztatást adni, miért ilyen későn lett kiírva a pályázat? A választókörzetemben az Apaffy utca a felsoroltak között van, ahol elkészült tavaly az útalap. Amennyiben az idén nem lesz megcsinálva az út, az útalap tönkremegy. Nyilvánvaló, hogy a város fogja ezt megcsináltatni, az Apaffy utca lakóit meg lehet nyugtatni, hogy nem az ő pénzük, de mégiscsak plusz kiadás. Miért nem lehetett az idén mielőbb kiírni ezeket a pályázatokat? Nincs kiskunfélegyházi ember a Tanácsban, sőt a kiskunfélegyházi kistérségből sincs ben módosította az előző kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényt. Azelőtt a kiskunfélegyházi kistérségnek volt képviseleti jogköre, ugyanis azelőtt 18 tagú volt a Területfejlesztési Tanács. A Bács-Kiskun megyében lévő 10 kistérségi körzet vezetője a Tanács tagja volt. A törvény módosítását követően 8 tagú a Területfejlesztési Tanács, mely sok problémát felvetett az elmúlt években. Az önkormányzatokat, a 10 kistérséget 3 személy képviseli a következő felosztás szerint: az Észak-Bács-Kiskun megyei 4 kistérséget 1 személy, a Közép-, és Dél-Bács megyei kistérséget 1-1 személy.

11 Fliszár Károly képviselő: Jelezzük a Területfejlesztési Tanácsnak, hogy a késedelmes döntések milyen problémát jelentenek. A jövőben ezen indokolt változtatni. Támogatom mind a három határozat-tervezetet. Mivel nem volt külön módosító javaslat, egyben teszem fel a határozat-tervezeteket. A Képviselőtestület 19 igen szavazattal (3 fő nem szavazott) elfogadta a határozattervezeteket és az alábbi határozatot hozza: 146/2003. kt. h. Lakossági önerős útépítések pályázata H a t á r o z a t : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a e Ft bekerülési összegű Kiskunfélegyháza Lakossági önerős útépítések tárgyú beruházás megvalósításával, és a évi keretre vonatkozóan 70 % mértékű, e Ft támogatási összeg elnyerésére a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújt be. A pályázat elnyeréséhez szükséges e Ft saját erőt a költségvetési rendeleteiben biztosítja, a évre vonatkozóan e Ft-ot, évre pedig e Ft-ot. Felhatalmazza a polgármestert az okmányok aláírására. Felelős: Ficsór József polgármester Szlávikné Kasza Margit osztályvezető helyettes Hartyáni Gyula főtanácsos Határidő: június 27. Erről értesül: Bács- kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács, Kecskemét Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya - Beruházási Csoport, Képviselőtestület tagjai.

12 /2003. kt. h. Csanyi út szélesítése, útburkolat megerősítése H a t á r o z a t : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a e Ft bekerülési összegű Kiskunfélegyháza Csanyi út szélesítés és útburkolat megerősítés tárgyú beruházás megvalósításával, és évre 80 % mértékű e Ft támogatási összeg elnyerésére a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújt be. A pályázat elnyeréséhez szükséges e Ft saját erőt a költségvetési rendeleteiben biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert az okmányok aláírására. Felelős: Ficsór József polgármester Szlávikné Kasza Margit közg. oszt. vez. helyettes Hartyáni Gyula főtanácsos Határidő: június 26. Erről értesül: Dél- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, Szeged, Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Beruházási Csoport, Képviselőtestület tagjai. 148/2003. kt. h. Gyepmesteri Telep bekötőút építése H a t á r o z a t : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a e Ft bekerülési költségű Kiskunfélegyháza Gyepmesteri telep bekötő út építése tárgyú beruházás megvalósításával, és évre 80% mértékű e Ft támogatási összeg elnyerésére a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújt be. A pályázat elnyeréséhez szükséges e Ft saját erőt a költségvetési rendeleteiben biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert az okmányok aláírására. Felelős: Ficsór József polgármester Szlávikné Kasza Margit közg. oszt. vez. helyettes Hartyáni Gyula főtanácsos Határidő: június 26. Erről értesül: Dél- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, Szeged, Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Beruházási Csoport, Képviselőtestület tagjai.

13 /2003. kt. h. Szentesi úti kerékpár út építés I. ütem pályázata H a t á r o z a t : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a e Ft bekerülési költségű Kiskunfélegyháza Szentesi úti kerékpárút építés I. ütem tárgyú beruházás megvalósításával, és évre 80% mértékű e Ft támogatási összeg elnyerésére a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz pályázatot nyújt be. A pályázat elnyeréséhez szükséges e Ft saját erőt a költségvetési rendeleteiben biztosítja, a évre vonatkozóan e Ft-ot, évre pedig e Ft-ot. Felhatalmazza a polgármestert az okmányok aláírására. Felelős: Ficsór József polgármester Szlávikné Kasza Margit közg. oszt. vez. helyettes Hartyáni Gyula főtanácsos Határidő: augusztus 18. Erről értesül: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Budapest, Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya Beruházási Csoport, Képviselőtestület tagjai.

14 Előterjesztés informatikai fejlesztésre pályázat benyújtása tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve!) Előadó: Szlávikné Kasza Margit közgazdasági osztályvezető-helyettes Tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatta az előterjesztést. A magam részéről Én is támogatom az előterjesztést. Kapus Krisztián képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Az előterjesztésből kiderült, hogy ez 40 mft összköltségvetésű pályázat. A megjelölt célok keretében az alábbi fejlesztésre kívánunk forrást igényelni. Fontos, hiszen a Képviselőtestület céljait is érinti. A 4. pontban a prioritások: amennyiben 40 mft-ot nem nyer a pályázat, hanem kevesebbet, mi az, ami megvalósításra kerül és mi az, ami nem? Jankovszky Zoltán képviselő: Az előterjesztésben szerepel a Képviselőtestületi tagok számára személyi hordozható számítógép vásárlása. A Testületben több megyei közgyűlési tag van és a megyénél is készült e tárgyban előterjesztés. Volt-e egyeztetés a megyével e tárgyban? Információim szerint a megyénél a képviselők maguk vásárolnák meg kamatmentes kölcsönre a számítógépeket, mely kölcsönt a megyei közgyűlés adná. Ha ott megvesszük és úgy határoz a közgyűlés, hogy megvásárolják, és közben itt is lesz hogyan fog ez a gyakorlatban működni? Ez nemcsak a mi önkormányzatunkat érinti, hanem érint más önkormányzatokat is. Ilyen irányú egyeztetés nem volt. Véleményem szerint a megyei közgyűlési tagnak kell eldönteni, melyik helyen vásárolja meg a laptopot. A magam részéről azt a megoldást támogatom, amit a megyei közgyűlés követ: a megyei közgyűlésben nem az önkormányzat vásárolja meg a számítógépeket a képviselők számára, hanem a megyei önkormányzat előleget biztosít, ebből a megyei képviselő megvásárolja a laptopot és azt utána hosszú időn keresztül a havi tiszteletdíjából levonják. Ezt tartom korrekt megoldásnak. Nyilatkoznunk kell, hogy megvesszük-e, milyen áron, melyiket. Meglátásom szerint ebből pénteken a megyei közgyűlés soron következő ülésén nem lesz végleges döntés. Kapus Krisztián képviselő: Ha a pályázat nyer, meg van a pénz. A laptopokkal kapcsolatban szavaztunk a múltkor és az A. változatot fogadtuk el. Ha van pályázat, akkor a pályázatból lesz megvalósítva, ha nincs pályázat, akkor automatikusan az A. változat lép életbe.

15 Pontosítva: a C. változatot fogadtuk el az A. változat kombinációjával. Kérem a Hivatalt, hogy válaszoljon a kérdésre. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb és a legelső prioritást a Hivatalnak kell biztosítani, egyáltalán az anyagokat tudja továbbítani a képviselők felé. Kócsóné Kürti Mária szakértő: Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Képviselő Úr! Abban a szakaszban vagyunk, hogy a pályázatot szeretnénk benyújtani. A pályázat benyújtójának nincs meg az a lehetősége, hogy prioritásokat állítson fel. A pályázat úgy működik, hogy ha megkapjuk a 40 mft-ot, akkor a megfelelő rendelet szerint, le kell folytatni a közbeszerzési eljárást és a 40 mft-ot az itt felsoroltakra kapjuk. Amennyiben kevesebbet nyer az Önkormányzat, hiszen ez is előfordulhat, akkor Önök elé kell hoznunk az előterjesztést, hogy kisebb összeggel meg kívánja-e valósítani a fejlesztést. Számítógép beszerzés: Kérem Önöket, azzal ne foglalkozzunk, hogy a Megyei Önkormányzat ezt a feladatot, hogyan oldja meg. A pályázatban szerepeljen a 24 laptop beszerzése. Amennyiben lesznek képviselők, akik a megyétől is kapnak laptopot, a Hivatalunk aktívan fel tudná azokat használni. Szavazásra teszem fel a határozat-tervezetet. A Képviselőtestület 20 igen szavazattal (2 fő nem szavazott) elfogadta a határozat-tervezetet és az alábbi határozatot hozza: 150/2003. kt. h. Informatikai fejlesztésre pályázat H a t á r o z a t : 1./ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az informatikai fejlesztések megvalósítására Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által a évi decentralizált térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat kiírt pályázatra, az informatikai fejlesztésekhez igényelhető vissza nem térítendő támogatásra. 2./ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete a pályázat beadásához szükséges 20% saját forrást, azaz 8 mft-ot a évi költségvetési rendeletében biztosítja. Felelős: Ficsór József polgármester Szlávikné Kasza Margit közgazdasági osztályvezető-helyettes Határidő: június 26.

16 Erről értesül: Dél- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, Szeged, Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztálya, Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály, Képviselőtestület tagjai. 4. Előterjesztés Kiskunfélegyháza város Interneten való bemutatása tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve!) Előadó: Szabó Judit településfejlesztési osztályvezető Tisztelt Képviselőtestület! A szakmai bizottságok tárgyalták az előterjesztést és a Városüzemeltetési és Településfejlesztési Bizottság, illetve a Pénzügyi Bizottság nem támogatta azt. Magam részéről sem támogatom az előterjesztést. Kapus Krisztián képviselő: Az UNGAZ KFT. azt írja, hogy a weboldala Európa szerte elérhető. Aki jártas a témában az tudja, hogy minden honlap, mindenhol elérhető. A 2. csomag szerint az Önkormányzat meglévő honlapja átkerül a KFT. honlapjára. Ki volt írva a pályázat a félegyházi honlap arculatjavítására, melyről holnap 2,00 órakor lesz bizottsági döntés. Azt gondolom, hogy ha ez a honlap jó lesz, erre nincs szükség. A Képviselőtestület egyetért-e azzal, hogy nem kívánja igénybe venni az ajánlatot. A Képviselőtestület 18 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 151/2003. kt. Kiskunfélegyháza város Interneten való bemutatása H a t á r o z a t : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete nem kívánja igénybe venni az Internet-Prezentáció és Reklám Ügynökség UNGAZ Kft. ajánlatát arra vonatkozóan, hogy Kiskunfélegyháza Önkormányzat legfontosabb információi a Kft. honlapjára felkerüljenek.

17 Erről értesül: Internet-Prezentáció és Reklám Ügynökség UNGAZ Kft Szolnok, Baross út 6., Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztálya, Képviselőtestület tagjai. 5. Előterjesztés szobrok elkészítésének támogatása tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve!) Előadó: Ficsór József polgármester Tisztelt Képviselőtestület! Önök írásban megkapták az előterjesztést, illetve a két levelet, amelyben megkerestek engem, illetve az Önkormányzatot. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a témát, de pénzösszeget nem határozott meg. Javaslom a Képviselőtestületnek, hogy valamilyen összeggel támogassa az Önkormányzat mindkét szobor elkészítését. Pataki István képviselő: Tisztelt Képviselőtestület! Polgármester Úr! Úgy gondolom, hogy az Aradi Szabadság Szobor újraállítása támogatandó Ft-ot javasoltunk erre a célra, nagyobb összegű támogatást az Önkormányzat nem tud biztosítani. Fliszár Károly képviselő: A probléma az, hogy nagy királyunk, Mátyás király szobra 1,30 m magasságban készülne el. A kettő együtt nem igazán jó. Azzal egyetértek az aláírók miatt -, hogy valamilyen támogatásban részesítsük. Azzal viszont nem értek egyet, hogy ilyen műveket, így kell elkészíteni. Meg kell nézni a kiskőrösi és a kiskunfélegyházi Petőfi-szobrot, a kettő közötti különbség a méretarányosságból adódik. Nem tűnik monumentálisnak a Petőfi-szobor Félegyházán, mert nem életnagyságú, ezzel szemben Kiskőrösön az. Számomra nem egyeztethető össze 1,30 m magas Mátyás király szobor a nagy királlyal. Ezt így nem támogatnám. Történelmi adatot szeretnék elmondani. Az 1800-as évek végén országos gyűjtést indítottak el az aradi vértanúk emlékművének felállítására, melyben Kiskunfélegyháza városa is részt vett. Az akkori városvezetés azt képviselte, hogy ha nem is túl nagy összeggel, de minél többen adakozzanak, kifejezve az aradi vértanúk emlékét.

18 Javaslom a Mátyás király szobor felállítására Ft, az Aradi Szabadság Szobor felállítására pedig Ft-os támogatás biztosítását. Alács Tibor képviselő: Úgy gondolom, hogy a műemlékek helyreállítását, a Mátyás szobor kivitelezésének támogatását az Önkormányzat ne vállalja fel, mert Kiskunfélegyházán tervezzük a Móraszobor felállítását, mely közel 10 mft-ba kerül az előzetes tervek szerint. Tervezzük olyan szobrok felállítását, amelyek az elkövetkezendő években is anyagi terheket jelent a város számára. Úgy gondolom, hogy ezt a művészeti alkotást nem kell támogatni. Az Aradi emlékművel kapcsolatban: úgy gondolom, hogy ha az Önkormányzat támogat egy ilyen kezdeményezést, azt Ft-os nagyságrendben feleslegesen teszi, hacsak nem jelképesnek szánja. Az emlékmű felállítását, amely 75 mft-ba kerül, erre közadakozásból 5 mft gyűlt össze, az államnak vagy pedig a Kulturális Minisztériumnak kellene támogatnia és ha számára fontosak ezek az emlékhelyek, vegye szárnyai alá annak érdekében, hogy az emlékmű felállítására ne könyöradományokból kerüljön sor: tegye hozzá azt a pénzt, amely az emlékmű felállításához szükséges Ft-os nagyságrendű támogatást nem tartom szerencsés dolognak. Magyarországon település van, ha mindegyik Ft-ot ad hozzá, akkor sem jön össze a pénz. Ha támogatja az Önkormányzat, azzal egyetértek, de az pusztán jelképes legyen. Seres Ferenc képviselő: Fontosnak tartom az Aradi Emlékmű felállítását, az összeget illetően csak jelképes összeget van módunkban felajánlani, ismerve a város költségvetését. Azt gondolom, hogy Félegyházán sok olyan ember él, akinek ugyan szerények az anyagi lehetőségei, de szívügyének tekinti és támogatandó dolognak tartaná az Aradi emlékmű felállítását. Ha módunk van rá, lakossági kezdeményezést lehetne indítani, ez ugyan jelképes lenne, de közelebb hozná az embereket egymáshoz és magukénak éreznék az emlékművet. Kapus Krisztián képviselő: Polgármester Úrral értek egyet. Az Aradi vértanúk szobra össz-magyarság emlék. Ha jelképesen csak ennyit tud adni a város, azt tegye hozzá. A közadakozást nem tudom támogatni, mert a Móra-szoborra is közadakozás van és a kettő üti egymást. A Mátyás szoborral azért nem tudok egyetérteni, mert ezután az következik, hogy mindenki, aki szobrot avat, mindenkihez levelet ír pénzt kérve. A Mátyás szobor nem nemzeti közszobor; ezt Komárom állíttatná fel, kérjen a Komárom megyei önkormányzattól, legyen közös együttműködés ebben a dologban. Úgy gondolom, hogy ez nem érinti a másik településeket. Akinek van pénze és Mátyást közel érzi magához, tegye. A Móra-szobor állításánál esetleg keressük meg Szegedet vagy azokat a településeket, akik Mórát fontosnak érzik és kérdezzük meg, tudnak-e a Móra-szoborra pénzt adni.

19 Az Aradi emlékműre a javaslatom minimum Ft, de a Ft-ot is támogatni tudom, a Mátyás szobrot pedig nem. A Móra-szoborral kapcsolatban Szegeddel a kapcsolatfelvétel elindult, a közös ünnepségek irányába is. Ha közadakozást kellene meghirdetni az aradi szobor tekintetében, arra van már Békéscsabán olyan szervezet, illetve sajtóorgánum, aki ezt meg tudja tenni és meg is tette. Ezekről a kezdeményezésekről a sajtóban is lehetett hallani. Tettem egy javaslatot: a Mátyás szoborra Ft. Az Aradi emlékműre két javaslat van: Én Ft-ot mondtam, Pataki István Úr pedig Ft-ot. Szavazásra teszem fel, hogy a Mátyás szobor felállítására az Önkormányzat Ft támogatást adjon. Megállapítom, hogy 11 igen, 5 nem szavazat és 5 tartózkodás (1 fő nem szavazott) mellett a javaslat nem kapta meg a többséget. Szavazásra teszem fel azt a javaslatot, hogy az Aradi Szabadság Szobor újraállításához az Önkormányzat Ft támogatást biztosítson. Megállapítom, hogy 20 igen, 1 nem szavazattal (1 fő nem szavazott) a Képviselőtestület elfogadta a javaslatot. Szavazásra teszem fel azt a javaslatot, hogy az Aradi Szabadság Szobor újraállításához az Önkormányzat Ft támogatást biztosítson. Megállapítom, hogy 7 igen, 5 nem, 5 tartózkodás mellett (5 fő nem szavazott) a javaslat nem kapta meg a többséget. A fentiekben rögzített szavazatok számszaki eredménye alapján a Képviselőtestület az alábbi határozatot hozza: 152/2003. kt. h. Aradi Szabadság szobor készítéséhez támogatás H a t á r o z a t : 1./ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Aradi Szabadság Szobor újraállításához Ft összeggel hozzájárul. 2./ A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításakor a fenti döntést vegye figyelembe. Felelős: Ficsór József polgármester Szlávikné Kasza Margit közgazd. oszt. vez. helyettes. Határidő: július 31.

20 Erről értesül: Rákóczy Szövetség, Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya, Képviselőtestület tagjai. 6. Előterjesztés az ingyenes füzetcsomag biztosítása tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve!) Előadó: Csáki Sándorné művelődési osztályvezető A Pénzügyi Bizottság, a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság tárgyalta és a határozat-tervezetet támogatta, melyet Én is támogatok. Nemes-Nagy Tibor képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! Kedves Vendégek! Az előterjesztést interpelláció formájában nyújtottam be a Polgármester Úrhoz, köszönöm, hogy az interpellációs kérdésből előterjesztés lett. Ez példaértékű. A kezdeményezés fontos Kiskunfélegyháza Képviselőtestülete, a város polgárai és tanuló diákjai számára. Meglepő azonban, hogy a költségek csökkentése érdekében, ismételten mint ahogyan az iskolatejnél is előfordult -, rászorultságtól függő ellátásokkal kapcsoljuk össze a füzetcsomag biztosítását. Véleményem szerint Kiskunfélegyházán minden diák jogosult arra, hogy ingyenes füzetcsomagot kapjon, függetlenül attól, hogy milyen szociális háttere van. Azok az adófizetők, akik Kiskunfélegyházának fizetik az SZJA-t, vagy azok a vállalkozók, akik ide fizetik az adójukat, kiszorulnak hivatkozván arra a Képviselőtestületi határozatra, hogy csak rászorultság alapján lehet. Úgy gondolom, hogy Kiskunfélegyházán minden diák egyenlő, egyenlően jár iskolába és a tudást is úgy szeretné elsajátítani, nem tesznek a pedagógusok között sem különbséget, hogy ő szociálisan rászorult-e vagy sem. Módosító javaslatom: készüljön előterjesztés a 2004/2005-ös tanévre az ingyenes füzetcsomag biztosítására minden kiskunfélegyházi diák számára. A következő költségvetésben ezt készítsük elő. Fliszár Károly képviselő: Várhatóan akkor megszavazza Képviselő-társam a költségvetést is? Elhangzott egy módosító javaslat, hogy készüljön előterjesztés a 2004/2005-ös tanév tekintetében, hogy valamennyi általános iskolai tanuló ingyenes füzetcsomagot kapjon, ez a 2004-es költségvetés előkészítése során szerepeljen a tervezetben. A módosító javaslatot teszem fel szavazásra.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. június 29. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 15. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. FEBRUÁR 25-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. FEBRUÁR 25-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 576-4/2010. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. FEBRUÁR 25-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április hó 22. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 8. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 05-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. Tel.: (87) 550-325 Fax: (87) 550-326 E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu Ikt.szám: 117 / 1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sümegi Kistérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. december 19-én 11.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 19-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-4/2008. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Gál András, Heves

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. április 7-én 19,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Szászik Károly

Részletesebben