J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 36-8/2003. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: június 25-én a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének üléséről. Ülés helye: Városháza Nagyterme Jelen vannak: Alács Tibor, Bozó Lajos, Ernyes László, Ficsór József, Fliszár Károly, Fricska József, Dr. Garai István, Dr. Horváth Alajos, Jankovszki Zoltán, Kapus Krisztián, Dr. Kardos András, Kiss Kálmán, Kormányos Imre, Nemes-Nagy Tibor, Pap István, Pataki István, Piroska Gábor, Seres Ferenc, Szabó László, Tancsa János, Ván Jenő, Vida Pál képviselők (22 fő), továbbá: Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette jegyző, Dr. Tóth Sándor gazd. oszt. vez., Kiss Jenő városüz. oszt. vez., Palatinus Ferencné népj. oszt. vez. hely., Csáki Sándorné műv. oszt. vez., Dr. Hévizi Istvánné műv. oszt. részéről, Szlávikné Kasza Margit közgazd. oszt. vez. helyettese, Kócsóné Kürti Mária közgazd. oszt. tanácsadója, Farkas Mihály hatósági oszt. részéről, Hartyány Gyula beruh. főelőadó, Ipacs László beruh. főelőadó, Szabó Judit településfejl. oszt. vez., Horváth Mariann Kiskun Gazdaságfejlesztési Kht. ügyvezetője, Kozik Árpád DVG Rt. képviseletében, Ajtai Károly, Dr. Azúr Magdolna kisebbségi önk. részéről, Vereb István műv. biz. tagja, Barczikay Gáborné pályázó, Szalontai Mária könyvvizsgáló, Tarjányi Istvánné civil szerv. képviseletében, Magonyné Kis-Czakó Katalin Móravárosi Óvoda vezetője, Huszár Györgyné Göllesz Viktor Spec. Ált. Iskola igazgatója, Dr. Nyúzó Bálint Városi Kórház főigazgatója, Csenki Mihály Városi Kórház gazd. igazgatója, Kocsisné Móczár Julianna Közgazd. Szakközépiskola igazgatója, Ormándiné Víg Rózsa civil szerv. részéről Távolmaradt képviselők: Jászberényi László, Kissné Kovács Ilona Nagy tisztelettel köszöntöm a mai képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőtársaimat, külön tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 24 képviselőből 22 fő van jelen.

2 - 2 - Önök írásban megkapták a mai ülés napirendi pontjait és azok sorrendiségét. Szeretnék egy kiegészítést tenni. Tájékoztatom Önöket, hogy a Képviselőtestület az 1./ napirendi pontot, mely előterjesztés a VSZKSZ intézményvezetői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálására, zárt ülésen tárgyalja a Képviselőtestület, mivel az érintett pályázók zárt ülést kértek. A meghívóban jelzett 32. / napirendi pontot is zárt ülésen tárgyalja a Képviselőtestület, mivel fellebbezésről van szó, és nyilvános tárgyalása személyiségi jogokat sértene. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra teszem fel a mai ülés napirendi pontjait az általam tett kiegészítéssel. A Képviselőtestület 16 igen szavazattal (6 fő nem szavazott) elfogadja a mai ülés napirendi pontjait és azok sorrendiségét, az alábbiak szerint: 1./ Előterjesztés a VSZKSZ intézményvezetői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálására Előadó: Ficsór József polgármester 2./ Előterjesztés az infrastrukturális beruházások megvalósítása tárgyában Előadó: Szlávikné Kasza Margit közgazdasági oszt. vez. helyettes 3./ Előterjesztés informatikai fejlesztés pályázata tárgyában Előadó: Szlávikné Kasza Margit közgazdasági oszt. vezető helyettes 4./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza város Interneten való bemutatása tárgyában Előadó: Szabó Judit településfejlesztési oszt. vezető 5./ Előterjesztés szobrok elkészítésének támogatása tárgyában Előadó: Ficsór József polgármester 6./ Előterjesztés az ingyenes füzetcsomag biztosítása tárgyában Előadó: Csáki Sándorné művelődési oszt. vezető 7./ Előterjesztés az Okmányiroda áthelyezése és kialakítása tárgyában Előadó: Ficsór József polgármester 8./ Előterjesztés a évi költségvetésről szóló ök. rendelet módosítására Előadó: Ficsór József polgármester 9./ Előterjesztés a távhőszolgáltatási tevékenység legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló ök. rendelet módosítására Előadó: Dr. Kardos András jogi és ügyr. biz. elnöke Kiss Jenő városüzemeltetési oszt. vezető 10./ Interpellációk, kérdések

3 / Előterjesztés beruházási hitel felvétele tárgyában Előadó: Ficsór József polgármester 12./ Előterjesztés az önkormányzati bérlakás állomány növelése és az iparosított technológiával épült lakások energiatakarékos felújítása tárgyában Előadó: Gácsi Lászlóné hatósági oszt. vezető 13./ Előterjesztés az Információs technológia az általános iskolákban c. PHARE-program (beruházás a XXI. század iskolába) pályázati felhívás tárgyában Előadó: Ficsór József polgármester 14./ Előterjesztés GYISM évi játszótér pályázatán való részvétel tárgyában Előadó: Kiss Jenő városüzemeltetési oszt. vezető 15./ Előterjesztés Innovációs Központ kialakítására pályázat benyújtása tárgyában Előadó: Szabó Judit településfejlesztési oszt. vezető 16./ Előterjesztés honvédségi ingatlanok további hasznosításának tanulmánytervére Előadó: Szabó Judit településfejlesztési oszt. vezető 17./ Előterjesztés az Egészségturisztikai Központ tanulmányterv I. üteme tárgyában Előadó: Szabó Judit településfejlesztési oszt. vezető 18./ Előterjesztés ipari park megvalósíthatósági tanulmányterv készítés III. ütem tárgyában Előadó: Szabó Judit településfejlesztési oszt. vezető 19./ Előterjesztés a Városi Kórház- Rendelőintézet adósságállományának megszüntetéséhez szükséges intézkedési terv módosítása tárgyában Előadó: Dr. Molnár Mihályné aljegyző 20./ Előterjesztés Tourinform Iroda létrehozása tárgyában Előadó: Szabó Judit településfejlesztési oszt. vezető 21./ Előterjesztés MULTI CENTER megvalósítására pályázat benyújtása tárgyában Előadó: Csáki Sándorné művelődési oszt. vezető 22./ Előterjesztés a 2003/2004-es tanév előkészítése tárgyában Előadó: Csáki Sándorné művelődési oszt. vezető

4 / Előterjesztés ifjú Ulrich István emléktábla elhelyezése tárgyában Előadó: Csáki Sándorné művelődési oszt. vezető 24./ Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázati rendszerhez való csatlakozás tárgyában Előadó: Csáki Sándorné művelődési oszt. vezető 25./ Előterjesztés a Suli Ital akcióban történő részvétel tárgyában Előadó: Csáki Sándorné művelődési oszt. vezető 26./ Előterjesztés a Göllesz Viktor Ált. Iskola alapító okiratának módosítására Előadó: Csáki Sándorné művelődési oszt. vezető 27./ Előterjesztés évi parkoló építések tárgyában Előadó: Szlávikné Kasza Margit közgazdasági oszt. vez. helyettes 28./ Előterjesztés akadálymentes környezet kialakítása tárgyában Előadó: Ficsór József polgármester 29./ Előterjesztés a Jókai u. Blandina nővér utca közötti ingatlan hasznosítására Előadó: Dr. Tóth Sándor gazdasági oszt. vezető 30./ Előterjesztés a Petőfi tér 1. sz. alatti nem lakás célú helyiség (volt Kiskunság Üzletház) hasznosítása tárgyában Előadó: Dr. Tóth Sándor gazdasági oszt. vezető 31./ Tájékoztató az önkormányzati tulajdonnal rendelkező gazdasági társaságok évi tevékenységéről Előadó: Dr. Tóth Sándor gazdasági oszt. vezető 32./ Tájékoztató a kikindai és braunfelsi látogatásról Előadó: Ficsór József polgármester Nemes Nagy Tibor képviselő 33./ Előterjesztés szociális otthoni elhelyezéssel kapcsolatos fellebbezés elbírálására Előadó: Ernyes László egészségügyi, szoc. és családvéd. biz. elnöke 34./ Egyebek 35./ Interpellációk, kérdések (Ez a napirendi pont az első szünet után elsőként kerül megtárgyalásra.)

5 - 5 - Napirend előtt: Napirend előtt kerül sor a kiemelkedő eredményt elért tanulók, sportolók és felkészítőik részére a jutalmak átadására. Kapus Krisztián képviselő: Két témáról szeretnék szólni. Az egyik dolog a holnapi útátadással kapcsolatos, amelynek a meghívóját tegnap este kaptuk meg. Úgy gondolom, nincs túl messze. Üdvözlöm, ha egy miniszter érkezik Kiskunfélegyházára, hiszen a város jó hírnevét öregbíti. Újonnan felfestették az útjelzéseket, levágták a füvet az út mellett, és a virágokat is újraültették. El fogok menni az átadásra. Kíváncsi leszek, holnapra, az előző kormányból, illetve a minisztériumból hívtak-e olyan embert, aki részt vett az előzetes elkészítésében. Hiszen ezt az utat az Orbán kormány Széchenyi-terv pályázatából kezdték el építeni. Nem kellett volna egy minisztert, de legalább valakit meghívni? Kíváncsi leszek rá, hogy valaki ezt egyáltalán megemlíti-e. Ma este 7 órakor mindenkit szeretettel várunk egy előzetes bebiciklizésre. Szeretném a kiskunfélegyházi lakosokat, polgárokat, kiskereskedőket együttes gondolkodásra hívni. Felkérek minden félegyházit, hogy kiskunfélegyházi Tejüzem termékeit vegye. A jelenlegi tej ügy elég nagy port kavart, nincs még rendezve. A kiskunfélegyházi tejüzem dolgozói érdekében, ill. a tejtermék beszállítók érdekében fontos lenne, hogy a félegyházi tejüzemet támogassák a félegyháziak azzal, hogy a boltokban a kiskunfélegyházi tejet, tejfölt vásárolják. Az elmúlt években kitűnő minősítést is kapott, elismerték, tehát minőségre megfelelő. A következő időszakban, amíg nem rendeződik a tejügy országosan is, s nem lesz biztosítva a félegyházi tejüzemnek akár a sorsa, addig is vállaljuk együtt, hogy félegyháziak vagyunk, és azt fogyasztjuk. A felszólalás első részére kívánok reagálni. A holnapi útátadásra a meghívókat a Nemzeti Autópálya Rt., mint fő beruházó küldte meg. A holnapi átadásnak ő a fő rendezője. Annyit szeretnék elmondani, hogy két héttel ezelőtt Sipos Róbert úr leadta azt a protokoll listát, amelyen szerepel, hogy a város részéről kiket szeretnénk meghívni. Szerepelnek rajta a képviselők, osztályvezetők, rendőrség, stb. Többször rájuk kellett telefonálni, hogy mi történt a meghívóval. Tegnap kaptam meg én is azt, ebben mi nem vagyunk hibásak. Vitathatatlan, hogy a déli elkerülő út építésének megkezdése az előző kormány ideje alatt kezdődött meg. Maga az ügy visszanyúlik re, mert a tervek akkor készültek el. Az autópálya építéssel kapcsolatban, és a déli elkerülővel kapcsolatban visszamenőleg valamennyi kormány közlekedési miniszterével tárgyaltam. Az első tárgyalás még Samsula miniszter úrral volt, amikor az M5-ös autópályát csak Kecskemétig akarták megépíteni. Sikerült elintézni, hogy Kiskunfélegyházáig megépüljön. Utána derült ki, hogy a körforgalomtól a Csongrádi összekötőig nem tartalmazzák a tervek. Két-három lakossági fórumot is tartottunk. Annak idején Kovács Kálmán politikai államtitkár tartott itt lakossági

6 - 6 - fórumot ez ügyben ben az akkori testület hozott egy határozatot, illetve tárgyaltunk befektető csoporttal, hogy pénzügyileg is a város hozzájáruljon a déli elkerülő megépítéséhez. Egy Kft-vel, ahol bizonyos ingatlan-hasznosítások merültek fel. A város beapportálta volna, és közösen próbáltuk volna az útépítést megoldani. Ezt követően Katona Kálmán miniszter úrral is beszéltem. A környező nagy városok polgármestereit is megkerestem, és nyilatkozatokkal próbáltuk erősíteni az út jelentőségét és fontosságát, konkrétan a Hódmezővásárhely, Szentes, Hódmezővásárhely, Csongrád polgármestere, a másik irányba pedig Kiskunmajsa és Kiskunhalas polgármestere. Ehhez hozzájárult az is, hogy a Civil Szövetség meghirdette az aláírást. El kell mondani őszintén, hogy az az aláírásgyűjtés nem konkrétan a déli elkerülőre vonatkozott, mert akkor már valamilyen szinten bírtunk bizonyos fajta ígéretekkel. Konkrétan az aláírásgyűjtés az észak-déli áthaladó irányra vonatkozott, tehát az E5-ös útnak a kiterelésére. Valójában az előző kormány elkezdte, a mostani kormány pedig befejezte. Jankovszki Zoltán képviselő: A napirend előtti felszólalásom már megtörtént. Június 14-én volt az első Kossuth-városi Juneális. Szerettem volna beszámolót tartani, mert nagyon jól sikerült a rendezvény. Felavattuk a városjelző táblákat, amely a Dessewffy utca sarkán, Bajza utca és Perczel, Izsáki utca sarkán található. A Kossuth-város kapott egyfajta keretet is magának. A Juneálisról szeretném elmondani, aki eljött, jól érezhette magát. Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, aki részt vett ebben. A Kiskun Művészeti Alapiskola diákjai adták a műsort, illetve a Padkaporos Néptáncegyüttes is jelen volt. Gulyás László úr a gólyalábas produkcióval hatalmas sikert aratott. A pörkölt főzőknek és mindenkinek a segítségét köszönöm. Nagyszerű rendezvény, mindenkinek köszönöm a közreműködését. Szeretném a sajtónak és a városnak elmondani, az önkormányzat visszavágott a médiának, 7 : 1 arányú súlyos vereséget mértünk rájuk, persze ez barátságos mérkőzés volt. Nagyon jól sikerült rendezvény volt. Mindenkit meghívok a másodikra, amely következő júniusban lesz. Nemes-Nagy Tibor képviselő: Élénken foglalkoztatja Félegyháza közvéleményét az, hogy igaz-e az a hír, miszerint Félegyháza határában egy bevásárló központ épül. Erről én csak a polgárok tájékoztatása alapján hallottam. Kérdezem polgármester urat, keresték-e ilyen jellegű fejlesztéssel kapcsolatosan? Az önkormányzatot, engem, vagy az osztályt több ilyen cég is keresi folyamatosan. Még ilyen tárgyalásokat nem folytattunk, egyelőre keressük a területeket a készülő szerkezeti tervvel kapcsolatban. Megfelelő hivatalos információt még nem tudok mondani. Mi fogadó készek vagyunk, ajánlunk területeket, de konkrét tárgyalások még nincsenek az ügyben. A gazdasági bizottság elé terjesztjük, amikor olyan stádiumban lesz az ügy.

7 - 7 - Fliszár Károly képviselő: A délutáni órákban a Posta dolgozott és érkezett egy anyag, amely olyan piszkos, hogy ragad. Az alábbiak találhatók benne: 08 alatt lakom. Mióta számozzák az utcákat 08-cal? Nagyobbik probléma, hogy a VSZKSZ-nek ma a pályázat elbírálásával kapcsolatosan választás előtt állunk. Ez a levél Hetényi Zsolttól érkezett. Olyan dolgokat ír, amelyeknek a 80 %-a igazolja azt, hogy azért, amiért elküldték, ő felelős. A 20 %-kal azért nem foglalkozom, mert nem így és nem ilyenkor kell ezeket a dolgokat rendezni. Ha valaki úgy érzi, hogy neki a lelkiismerete azt diktálja, egy nappal egy intézményvezető kinevezés előtti éjszaka ilyennel szórakoztasson egy Képviselőtestületet vagy bárkit, az elvtelen, erkölcstelen. Nem vitatom egyetlen szavát és állítását sem, és sajnálom azt is, hogy elolvastam. Ezt a lehetőséget ő használhatta volna ki, ha ezeknek a dolgoknak 1 %-a is igaz. Erre azt tudom mondani, fátylat rá. Kérem, a következőkben lássunk bele azokba, akiket választunk, hogy ha lehet, az ilyen atrocitásokat, ilyen emberi gyengeségeket elkerüljük, hogy valaki úgy tud csak veszteni, hogy közben ragasztóval bekeni a fél várost. Erre nincs szükség. Amikor a NATO-ba be akartunk lépni, akkor annak az utolsó aktusát Orbán Viktor írta alá. Az EU-ba történő belépésnek szintén megvannak az aláírói. Kormányfüggő, hogy ki mikor teszi meg. A tisztesség azt kívánja, úgy történjék mindez, ahogyan polgármester úr elmondta, előzményekkel együtt. Magyarországról szól, nem másról. Tanulhatunk még a demokráciából. Mindig fontosabbnak érezzük magunkat, mint a tényt. Jobb lenne, ha lojálisak lennének az előző kormányok az utóbbiakhoz, ill. fordítva. Mindenkire igaz, Orbán Viktorra is igaz, hogy nem esett volna le a karikagyűrű az ujjáról, ha NATO csatlakozáskor ugyanazt megteszi, amit Medgyessy Úr Athénben. Dr. Garai István alpolgármester: Engedjék meg, hogy megosszam Önökkel azt az örömhírt, hogy hivatalos dokumentáció van birtokunkban, mely szerint Kiskunfélegyháza városa kedvező feltételekkel visszakapja egyik honvédségi ingatlanát, az Élelmezési Raktárépület komplexumot. Ezzel Kiskunfélegyháza városa igen jelentős vagyongyarapodás elé néz. Önmagában az ingatlan és az épület komplexum több százmillió Ft-ot ér, de talán ennél sokkal fontosabb az, hogy kórház rekonstrukcióval, fürdőszálló rekonstrukcióval és egy jövőbeni, remélt wellness központ létrehozásával összefüggésben sokkal kedvezőbb vállalkozói környezet kezd kialakulni, mint ami talán fél, vagy egy évvel ezelőtt volt. Nevezetesen azt jelenti, azzal a következménnyel bírhat, hogy számos új munkahely jöhet létre Kiskunfélegyházán. Abban az esetben, ha Kiskunfélegyházán ez a fajta beruházás megvalósul, nyilvánvalóan átvitt értelemben erősítheti a kórház rekonstrukciós címzett állami támogatásunknak a pozitív elbírálását, ill. természetesen fordítottan is. Egy kardiovaszkuláris és mozgásszervi rehabilitációs centrumnak a létrehozása nyilvánvalóan az egészségcentrum szolgáltatásainak a színvonalát is nagymértékben emelheti. Rengeteg munka áll előttünk, de úgy néz ki, látjuk az alagút végén a fényt. A mostani felszólalásomnak annyi aktualitása is van, hogy az asztalomon ma találtam egy üzenetet, amely alátámasztja az előbb elmondottakat. Nevezetesen a Miniszterelnöki Hivatalból Pál Béla turisztikai ügyekért felelős államtitkár tájékoztatott, hogy egyértelműen támogatják mind a tervbe vett wellness centrum létrehozását, későbbi pályázatokon való részvételünket, és közvetett módon a kórház címzett támogatásának a pozitív elbírálását is, az

8 - 8 - előbb elmondott összefüggések alapján. Természetesen, mint ahogy mondtam, további tennivalóink vannak bőségesen, ezzel kapcsolatosan eddig is egy team munka folyt, egy csapat dolgozott ezen az ügyön. Ez a későbbiekben is így fog történni. Az eddigi tevékenységért, sikeres munkáért illik köszönetet mondani, mert vannak konkrét eredmények. Elsősorban polgármester úrnak mondok köszönetet, Fliszár Károly képviselő kollegának és Dr. Balogh Lászlónak, a megyei közgyűlés elnökének, akikkel együtt különböző helyeken szorgos hangya módjára dolgoztunk az elmúlt egy évben, és úgy néz ki, megvan az eredménye. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról (Tájékoztató írásban mellékelve!) Előadó: Ficsór József polgármester Kapus Krisztián képviselő: A pénznyerő automaták ellenőrzésével kapcsolatosan Jegyző Asszonytól kérdezem, elképzelhető-e, hogy ezeken az ellenőrzéseken azt is megnéznék, figyelnék, hogy 18 év alattiakat kiszolgálnak-e szeszes itallal ill. dohányáruval? Kiss Kálmán képviselő: Az 51/2003. sz. kt. határozat szól arról, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal folynak a tárgyalások a nem kötelező feladatok ellátása, anyagi támogatása tekintetében. Elég hosszasan szól a tájékoztató a folyamatban lévő tárgyalásokról, eddigi eredményekről. Mégis azt mondom, a végkifejlet eléggé bizonytalannak tűnik, hiszen csak december-januárban, januárban jut el oda a dolog, hogy esetleg megállapodásra kerül sor. Abban az időszakban, amikor szembesülnek az önkormányzatok azzal, hogy mekkora költségvetési hiány fog kialakulni a következő költségvetési évben, elég rosszak a pozíciók véleményem szerint, ha a helyi önkormányzat pénzt szeretne látni a megyei önkormányzattól ezekre a feladatokra. Azt megértem, hogy a számok is akkor tisztázódnak, de kérdéses, hogy a Képviselőtestület korábbi döntését, amellyel nem adtunk át egyetlen kötelező megyei feladatot sem, mennyire fogják ezek az eredmények alátámasztani. Elég komoly kétségeim vannak, bár ne legyen igazam, és valóban januárban egy olyan megállapodás csomaggal találkozzunk, amelyben a megyei önkormányzat hathatós anyagi támogatásban részesíti azokat a helyi önkormányzati intézményeket, amelyek fenntartását a félegyházi önkormányzat vállalta. Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette jegyző: Ez a határozat konkrétan a pénznyerő automaták ellenőrzésére vonatkozik. Semmi akadálya nincs annak a felvetésnek, hogy ilyen irányban módosítsuk az ellenőrzéseket. Ki fogjuk bővíteni az ellenőrzés körét.

9 - 9 - Kiss Kálmán úr részéről vélemény hangzott el. Nem egyszerű feladat, az biztos. Próbáljuk úgy egyeztetni a közös dolgainkat, főleg az oktatási ágazat területén, ahol a már megyei fenntartású intézményekkel közösen is próbálunk együttműködni. Szavazásra teszem fel a tájékoztatót. A Képviselőtestület 14 igen szavazat és 6 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) elfogadja a tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozza: 145/2003. kt. h. Lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtása H a t á r o z a t : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 87/1998., 304/2002., 322/2002., 2/2003., 19/2003., 22/2003., 51/2003., 63/2003., 82/2003., 90/2003., 93/2003., 96/2003., 112/2003., 113/2003., 114/2003., 115/2003., 116/2003., 117/2003., 118/2003., 119/2003., 120/2003., 121/2003., 122/2003., 123/2003. számú képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesül: Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya, Képviselőtestület tagjai. A mai ülésünk 1./ napirendi pontját (Előterjesztés a VSZKSZ intézményvezetői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálására) zárt ülés keretében tárgyaljuk.

10 Előterjesztés az infrastrukturális beruházások megvalósítása tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve!) Előadó: Szlávikné Kasza Margit közgazdasági osztályvezető-helyettes Tisztelt Képviselőtestület! A szakmai bizottságok a pályázatokat tárgyalták és támogatták azokat. Pataki István képviselő: Tisztelt Képviselőtestület! Minden ilyen jellegű beruházást a Városüzemeltetési és Településfejlesztési Bizottság támogat. Úgy gondolom, hogy ezekre a beruházásokra szükség van és támogatandók. A beruházásokból idén biztosan nem lesz semmi, mivel a pályázati felhívás későn lett kiírva a megyénél. Úgy gondolom, hogy a három napirenddel később levő költségvetés módosításnál ezeket a pénzeszközöket figyelembe kell venni. Ezeket a pénzeket, ezekre a célokra 2003-ban nem kell felhasználni. Nyilatkoznunk kell arról, hogy a keretet biztosítjuk, de 2004-es kifizetésű lesz. Kapus Krisztián képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Azt szeretném megkérdezni, hogy a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácsban van-e félegyházi ember? Tudna-e arról tájékoztatást adni, miért ilyen későn lett kiírva a pályázat? A választókörzetemben az Apaffy utca a felsoroltak között van, ahol elkészült tavaly az útalap. Amennyiben az idén nem lesz megcsinálva az út, az útalap tönkremegy. Nyilvánvaló, hogy a város fogja ezt megcsináltatni, az Apaffy utca lakóit meg lehet nyugtatni, hogy nem az ő pénzük, de mégiscsak plusz kiadás. Miért nem lehetett az idén mielőbb kiírni ezeket a pályázatokat? Nincs kiskunfélegyházi ember a Tanácsban, sőt a kiskunfélegyházi kistérségből sincs ben módosította az előző kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényt. Azelőtt a kiskunfélegyházi kistérségnek volt képviseleti jogköre, ugyanis azelőtt 18 tagú volt a Területfejlesztési Tanács. A Bács-Kiskun megyében lévő 10 kistérségi körzet vezetője a Tanács tagja volt. A törvény módosítását követően 8 tagú a Területfejlesztési Tanács, mely sok problémát felvetett az elmúlt években. Az önkormányzatokat, a 10 kistérséget 3 személy képviseli a következő felosztás szerint: az Észak-Bács-Kiskun megyei 4 kistérséget 1 személy, a Közép-, és Dél-Bács megyei kistérséget 1-1 személy.

11 Fliszár Károly képviselő: Jelezzük a Területfejlesztési Tanácsnak, hogy a késedelmes döntések milyen problémát jelentenek. A jövőben ezen indokolt változtatni. Támogatom mind a három határozat-tervezetet. Mivel nem volt külön módosító javaslat, egyben teszem fel a határozat-tervezeteket. A Képviselőtestület 19 igen szavazattal (3 fő nem szavazott) elfogadta a határozattervezeteket és az alábbi határozatot hozza: 146/2003. kt. h. Lakossági önerős útépítések pályázata H a t á r o z a t : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a e Ft bekerülési összegű Kiskunfélegyháza Lakossági önerős útépítések tárgyú beruházás megvalósításával, és a évi keretre vonatkozóan 70 % mértékű, e Ft támogatási összeg elnyerésére a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújt be. A pályázat elnyeréséhez szükséges e Ft saját erőt a költségvetési rendeleteiben biztosítja, a évre vonatkozóan e Ft-ot, évre pedig e Ft-ot. Felhatalmazza a polgármestert az okmányok aláírására. Felelős: Ficsór József polgármester Szlávikné Kasza Margit osztályvezető helyettes Hartyáni Gyula főtanácsos Határidő: június 27. Erről értesül: Bács- kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács, Kecskemét Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya - Beruházási Csoport, Képviselőtestület tagjai.

12 /2003. kt. h. Csanyi út szélesítése, útburkolat megerősítése H a t á r o z a t : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a e Ft bekerülési összegű Kiskunfélegyháza Csanyi út szélesítés és útburkolat megerősítés tárgyú beruházás megvalósításával, és évre 80 % mértékű e Ft támogatási összeg elnyerésére a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújt be. A pályázat elnyeréséhez szükséges e Ft saját erőt a költségvetési rendeleteiben biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert az okmányok aláírására. Felelős: Ficsór József polgármester Szlávikné Kasza Margit közg. oszt. vez. helyettes Hartyáni Gyula főtanácsos Határidő: június 26. Erről értesül: Dél- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, Szeged, Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Beruházási Csoport, Képviselőtestület tagjai. 148/2003. kt. h. Gyepmesteri Telep bekötőút építése H a t á r o z a t : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a e Ft bekerülési költségű Kiskunfélegyháza Gyepmesteri telep bekötő út építése tárgyú beruházás megvalósításával, és évre 80% mértékű e Ft támogatási összeg elnyerésére a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújt be. A pályázat elnyeréséhez szükséges e Ft saját erőt a költségvetési rendeleteiben biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert az okmányok aláírására. Felelős: Ficsór József polgármester Szlávikné Kasza Margit közg. oszt. vez. helyettes Hartyáni Gyula főtanácsos Határidő: június 26. Erről értesül: Dél- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, Szeged, Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Beruházási Csoport, Képviselőtestület tagjai.

13 /2003. kt. h. Szentesi úti kerékpár út építés I. ütem pályázata H a t á r o z a t : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a e Ft bekerülési költségű Kiskunfélegyháza Szentesi úti kerékpárút építés I. ütem tárgyú beruházás megvalósításával, és évre 80% mértékű e Ft támogatási összeg elnyerésére a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz pályázatot nyújt be. A pályázat elnyeréséhez szükséges e Ft saját erőt a költségvetési rendeleteiben biztosítja, a évre vonatkozóan e Ft-ot, évre pedig e Ft-ot. Felhatalmazza a polgármestert az okmányok aláírására. Felelős: Ficsór József polgármester Szlávikné Kasza Margit közg. oszt. vez. helyettes Hartyáni Gyula főtanácsos Határidő: augusztus 18. Erről értesül: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Budapest, Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya Beruházási Csoport, Képviselőtestület tagjai.

14 Előterjesztés informatikai fejlesztésre pályázat benyújtása tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve!) Előadó: Szlávikné Kasza Margit közgazdasági osztályvezető-helyettes Tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatta az előterjesztést. A magam részéről Én is támogatom az előterjesztést. Kapus Krisztián képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Az előterjesztésből kiderült, hogy ez 40 mft összköltségvetésű pályázat. A megjelölt célok keretében az alábbi fejlesztésre kívánunk forrást igényelni. Fontos, hiszen a Képviselőtestület céljait is érinti. A 4. pontban a prioritások: amennyiben 40 mft-ot nem nyer a pályázat, hanem kevesebbet, mi az, ami megvalósításra kerül és mi az, ami nem? Jankovszky Zoltán képviselő: Az előterjesztésben szerepel a Képviselőtestületi tagok számára személyi hordozható számítógép vásárlása. A Testületben több megyei közgyűlési tag van és a megyénél is készült e tárgyban előterjesztés. Volt-e egyeztetés a megyével e tárgyban? Információim szerint a megyénél a képviselők maguk vásárolnák meg kamatmentes kölcsönre a számítógépeket, mely kölcsönt a megyei közgyűlés adná. Ha ott megvesszük és úgy határoz a közgyűlés, hogy megvásárolják, és közben itt is lesz hogyan fog ez a gyakorlatban működni? Ez nemcsak a mi önkormányzatunkat érinti, hanem érint más önkormányzatokat is. Ilyen irányú egyeztetés nem volt. Véleményem szerint a megyei közgyűlési tagnak kell eldönteni, melyik helyen vásárolja meg a laptopot. A magam részéről azt a megoldást támogatom, amit a megyei közgyűlés követ: a megyei közgyűlésben nem az önkormányzat vásárolja meg a számítógépeket a képviselők számára, hanem a megyei önkormányzat előleget biztosít, ebből a megyei képviselő megvásárolja a laptopot és azt utána hosszú időn keresztül a havi tiszteletdíjából levonják. Ezt tartom korrekt megoldásnak. Nyilatkoznunk kell, hogy megvesszük-e, milyen áron, melyiket. Meglátásom szerint ebből pénteken a megyei közgyűlés soron következő ülésén nem lesz végleges döntés. Kapus Krisztián képviselő: Ha a pályázat nyer, meg van a pénz. A laptopokkal kapcsolatban szavaztunk a múltkor és az A. változatot fogadtuk el. Ha van pályázat, akkor a pályázatból lesz megvalósítva, ha nincs pályázat, akkor automatikusan az A. változat lép életbe.

15 Pontosítva: a C. változatot fogadtuk el az A. változat kombinációjával. Kérem a Hivatalt, hogy válaszoljon a kérdésre. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb és a legelső prioritást a Hivatalnak kell biztosítani, egyáltalán az anyagokat tudja továbbítani a képviselők felé. Kócsóné Kürti Mária szakértő: Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Képviselő Úr! Abban a szakaszban vagyunk, hogy a pályázatot szeretnénk benyújtani. A pályázat benyújtójának nincs meg az a lehetősége, hogy prioritásokat állítson fel. A pályázat úgy működik, hogy ha megkapjuk a 40 mft-ot, akkor a megfelelő rendelet szerint, le kell folytatni a közbeszerzési eljárást és a 40 mft-ot az itt felsoroltakra kapjuk. Amennyiben kevesebbet nyer az Önkormányzat, hiszen ez is előfordulhat, akkor Önök elé kell hoznunk az előterjesztést, hogy kisebb összeggel meg kívánja-e valósítani a fejlesztést. Számítógép beszerzés: Kérem Önöket, azzal ne foglalkozzunk, hogy a Megyei Önkormányzat ezt a feladatot, hogyan oldja meg. A pályázatban szerepeljen a 24 laptop beszerzése. Amennyiben lesznek képviselők, akik a megyétől is kapnak laptopot, a Hivatalunk aktívan fel tudná azokat használni. Szavazásra teszem fel a határozat-tervezetet. A Képviselőtestület 20 igen szavazattal (2 fő nem szavazott) elfogadta a határozat-tervezetet és az alábbi határozatot hozza: 150/2003. kt. h. Informatikai fejlesztésre pályázat H a t á r o z a t : 1./ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az informatikai fejlesztések megvalósítására Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által a évi decentralizált térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat kiírt pályázatra, az informatikai fejlesztésekhez igényelhető vissza nem térítendő támogatásra. 2./ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete a pályázat beadásához szükséges 20% saját forrást, azaz 8 mft-ot a évi költségvetési rendeletében biztosítja. Felelős: Ficsór József polgármester Szlávikné Kasza Margit közgazdasági osztályvezető-helyettes Határidő: június 26.

16 Erről értesül: Dél- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, Szeged, Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztálya, Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály, Képviselőtestület tagjai. 4. Előterjesztés Kiskunfélegyháza város Interneten való bemutatása tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve!) Előadó: Szabó Judit településfejlesztési osztályvezető Tisztelt Képviselőtestület! A szakmai bizottságok tárgyalták az előterjesztést és a Városüzemeltetési és Településfejlesztési Bizottság, illetve a Pénzügyi Bizottság nem támogatta azt. Magam részéről sem támogatom az előterjesztést. Kapus Krisztián képviselő: Az UNGAZ KFT. azt írja, hogy a weboldala Európa szerte elérhető. Aki jártas a témában az tudja, hogy minden honlap, mindenhol elérhető. A 2. csomag szerint az Önkormányzat meglévő honlapja átkerül a KFT. honlapjára. Ki volt írva a pályázat a félegyházi honlap arculatjavítására, melyről holnap 2,00 órakor lesz bizottsági döntés. Azt gondolom, hogy ha ez a honlap jó lesz, erre nincs szükség. A Képviselőtestület egyetért-e azzal, hogy nem kívánja igénybe venni az ajánlatot. A Képviselőtestület 18 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 151/2003. kt. Kiskunfélegyháza város Interneten való bemutatása H a t á r o z a t : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete nem kívánja igénybe venni az Internet-Prezentáció és Reklám Ügynökség UNGAZ Kft. ajánlatát arra vonatkozóan, hogy Kiskunfélegyháza Önkormányzat legfontosabb információi a Kft. honlapjára felkerüljenek.

17 Erről értesül: Internet-Prezentáció és Reklám Ügynökség UNGAZ Kft Szolnok, Baross út 6., Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztálya, Képviselőtestület tagjai. 5. Előterjesztés szobrok elkészítésének támogatása tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve!) Előadó: Ficsór József polgármester Tisztelt Képviselőtestület! Önök írásban megkapták az előterjesztést, illetve a két levelet, amelyben megkerestek engem, illetve az Önkormányzatot. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a témát, de pénzösszeget nem határozott meg. Javaslom a Képviselőtestületnek, hogy valamilyen összeggel támogassa az Önkormányzat mindkét szobor elkészítését. Pataki István képviselő: Tisztelt Képviselőtestület! Polgármester Úr! Úgy gondolom, hogy az Aradi Szabadság Szobor újraállítása támogatandó Ft-ot javasoltunk erre a célra, nagyobb összegű támogatást az Önkormányzat nem tud biztosítani. Fliszár Károly képviselő: A probléma az, hogy nagy királyunk, Mátyás király szobra 1,30 m magasságban készülne el. A kettő együtt nem igazán jó. Azzal egyetértek az aláírók miatt -, hogy valamilyen támogatásban részesítsük. Azzal viszont nem értek egyet, hogy ilyen műveket, így kell elkészíteni. Meg kell nézni a kiskőrösi és a kiskunfélegyházi Petőfi-szobrot, a kettő közötti különbség a méretarányosságból adódik. Nem tűnik monumentálisnak a Petőfi-szobor Félegyházán, mert nem életnagyságú, ezzel szemben Kiskőrösön az. Számomra nem egyeztethető össze 1,30 m magas Mátyás király szobor a nagy királlyal. Ezt így nem támogatnám. Történelmi adatot szeretnék elmondani. Az 1800-as évek végén országos gyűjtést indítottak el az aradi vértanúk emlékművének felállítására, melyben Kiskunfélegyháza városa is részt vett. Az akkori városvezetés azt képviselte, hogy ha nem is túl nagy összeggel, de minél többen adakozzanak, kifejezve az aradi vértanúk emlékét.

18 Javaslom a Mátyás király szobor felállítására Ft, az Aradi Szabadság Szobor felállítására pedig Ft-os támogatás biztosítását. Alács Tibor képviselő: Úgy gondolom, hogy a műemlékek helyreállítását, a Mátyás szobor kivitelezésének támogatását az Önkormányzat ne vállalja fel, mert Kiskunfélegyházán tervezzük a Móraszobor felállítását, mely közel 10 mft-ba kerül az előzetes tervek szerint. Tervezzük olyan szobrok felállítását, amelyek az elkövetkezendő években is anyagi terheket jelent a város számára. Úgy gondolom, hogy ezt a művészeti alkotást nem kell támogatni. Az Aradi emlékművel kapcsolatban: úgy gondolom, hogy ha az Önkormányzat támogat egy ilyen kezdeményezést, azt Ft-os nagyságrendben feleslegesen teszi, hacsak nem jelképesnek szánja. Az emlékmű felállítását, amely 75 mft-ba kerül, erre közadakozásból 5 mft gyűlt össze, az államnak vagy pedig a Kulturális Minisztériumnak kellene támogatnia és ha számára fontosak ezek az emlékhelyek, vegye szárnyai alá annak érdekében, hogy az emlékmű felállítására ne könyöradományokból kerüljön sor: tegye hozzá azt a pénzt, amely az emlékmű felállításához szükséges Ft-os nagyságrendű támogatást nem tartom szerencsés dolognak. Magyarországon település van, ha mindegyik Ft-ot ad hozzá, akkor sem jön össze a pénz. Ha támogatja az Önkormányzat, azzal egyetértek, de az pusztán jelképes legyen. Seres Ferenc képviselő: Fontosnak tartom az Aradi Emlékmű felállítását, az összeget illetően csak jelképes összeget van módunkban felajánlani, ismerve a város költségvetését. Azt gondolom, hogy Félegyházán sok olyan ember él, akinek ugyan szerények az anyagi lehetőségei, de szívügyének tekinti és támogatandó dolognak tartaná az Aradi emlékmű felállítását. Ha módunk van rá, lakossági kezdeményezést lehetne indítani, ez ugyan jelképes lenne, de közelebb hozná az embereket egymáshoz és magukénak éreznék az emlékművet. Kapus Krisztián képviselő: Polgármester Úrral értek egyet. Az Aradi vértanúk szobra össz-magyarság emlék. Ha jelképesen csak ennyit tud adni a város, azt tegye hozzá. A közadakozást nem tudom támogatni, mert a Móra-szoborra is közadakozás van és a kettő üti egymást. A Mátyás szoborral azért nem tudok egyetérteni, mert ezután az következik, hogy mindenki, aki szobrot avat, mindenkihez levelet ír pénzt kérve. A Mátyás szobor nem nemzeti közszobor; ezt Komárom állíttatná fel, kérjen a Komárom megyei önkormányzattól, legyen közös együttműködés ebben a dologban. Úgy gondolom, hogy ez nem érinti a másik településeket. Akinek van pénze és Mátyást közel érzi magához, tegye. A Móra-szobor állításánál esetleg keressük meg Szegedet vagy azokat a településeket, akik Mórát fontosnak érzik és kérdezzük meg, tudnak-e a Móra-szoborra pénzt adni.

19 Az Aradi emlékműre a javaslatom minimum Ft, de a Ft-ot is támogatni tudom, a Mátyás szobrot pedig nem. A Móra-szoborral kapcsolatban Szegeddel a kapcsolatfelvétel elindult, a közös ünnepségek irányába is. Ha közadakozást kellene meghirdetni az aradi szobor tekintetében, arra van már Békéscsabán olyan szervezet, illetve sajtóorgánum, aki ezt meg tudja tenni és meg is tette. Ezekről a kezdeményezésekről a sajtóban is lehetett hallani. Tettem egy javaslatot: a Mátyás szoborra Ft. Az Aradi emlékműre két javaslat van: Én Ft-ot mondtam, Pataki István Úr pedig Ft-ot. Szavazásra teszem fel, hogy a Mátyás szobor felállítására az Önkormányzat Ft támogatást adjon. Megállapítom, hogy 11 igen, 5 nem szavazat és 5 tartózkodás (1 fő nem szavazott) mellett a javaslat nem kapta meg a többséget. Szavazásra teszem fel azt a javaslatot, hogy az Aradi Szabadság Szobor újraállításához az Önkormányzat Ft támogatást biztosítson. Megállapítom, hogy 20 igen, 1 nem szavazattal (1 fő nem szavazott) a Képviselőtestület elfogadta a javaslatot. Szavazásra teszem fel azt a javaslatot, hogy az Aradi Szabadság Szobor újraállításához az Önkormányzat Ft támogatást biztosítson. Megállapítom, hogy 7 igen, 5 nem, 5 tartózkodás mellett (5 fő nem szavazott) a javaslat nem kapta meg a többséget. A fentiekben rögzített szavazatok számszaki eredménye alapján a Képviselőtestület az alábbi határozatot hozza: 152/2003. kt. h. Aradi Szabadság szobor készítéséhez támogatás H a t á r o z a t : 1./ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Aradi Szabadság Szobor újraállításához Ft összeggel hozzájárul. 2./ A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításakor a fenti döntést vegye figyelembe. Felelős: Ficsór József polgármester Szlávikné Kasza Margit közgazd. oszt. vez. helyettes. Határidő: július 31.

20 Erről értesül: Rákóczy Szövetség, Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya, Képviselőtestület tagjai. 6. Előterjesztés az ingyenes füzetcsomag biztosítása tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve!) Előadó: Csáki Sándorné művelődési osztályvezető A Pénzügyi Bizottság, a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság tárgyalta és a határozat-tervezetet támogatta, melyet Én is támogatok. Nemes-Nagy Tibor képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! Kedves Vendégek! Az előterjesztést interpelláció formájában nyújtottam be a Polgármester Úrhoz, köszönöm, hogy az interpellációs kérdésből előterjesztés lett. Ez példaértékű. A kezdeményezés fontos Kiskunfélegyháza Képviselőtestülete, a város polgárai és tanuló diákjai számára. Meglepő azonban, hogy a költségek csökkentése érdekében, ismételten mint ahogyan az iskolatejnél is előfordult -, rászorultságtól függő ellátásokkal kapcsoljuk össze a füzetcsomag biztosítását. Véleményem szerint Kiskunfélegyházán minden diák jogosult arra, hogy ingyenes füzetcsomagot kapjon, függetlenül attól, hogy milyen szociális háttere van. Azok az adófizetők, akik Kiskunfélegyházának fizetik az SZJA-t, vagy azok a vállalkozók, akik ide fizetik az adójukat, kiszorulnak hivatkozván arra a Képviselőtestületi határozatra, hogy csak rászorultság alapján lehet. Úgy gondolom, hogy Kiskunfélegyházán minden diák egyenlő, egyenlően jár iskolába és a tudást is úgy szeretné elsajátítani, nem tesznek a pedagógusok között sem különbséget, hogy ő szociálisan rászorult-e vagy sem. Módosító javaslatom: készüljön előterjesztés a 2004/2005-ös tanévre az ingyenes füzetcsomag biztosítására minden kiskunfélegyházi diák számára. A következő költségvetésben ezt készítsük elő. Fliszár Károly képviselő: Várhatóan akkor megszavazza Képviselő-társam a költségvetést is? Elhangzott egy módosító javaslat, hogy készüljön előterjesztés a 2004/2005-ös tanév tekintetében, hogy valamennyi általános iskolai tanuló ingyenes füzetcsomagot kapjon, ez a 2004-es költségvetés előkészítése során szerepeljen a tervezetben. A módosító javaslatot teszem fel szavazásra.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: ének 2012. augusztus 2-i üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 47. 1 TARTALOMJEGYZÉK 47/2015.(VI.25.)

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 01-jén du. 14 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 11/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről Határozatok száma: 67-68. TARTALOMJEGYZÉK 67/2014.(XII.18.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 14-i Sóskút Község Képviselő-testületével közös testületi üléséről Helye: Sóskút tanácsterme Jelen vannak: csatolt

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 60-61. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 35/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2010. augusztus 17-én 9 órai kezdettel tartott nyilvános együttes ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 36/2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 16-án hozott határozatai 20/2010.(VIII.16.) Önkormányzati kötvény kibocsátás 21/2010.(VIII.16.) Kálvin téren elhelyezendő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 32/13/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31.- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 96/2013.(X.31.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17-én, 13.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester,

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 9- én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 9- én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 9- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: -, d./ határozata:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 2/2013. (II. 15.) Önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék gyűjtésével,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. július 17. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Uradalmi pince és borház

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 5/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Csikós Árpádné elnök, Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. Tanácskozási joggal meghívott:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 56/2012. (VII.30.) számú BKt. határozat Pályázat benyújtásáról a Szociális földprogramok

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 18-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. március 18.

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.01.28. Rendkívüli ülés 14:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.01.28. Rendkívüli ülés 14:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.01.28. Rendkívüli ülés 14:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26.

Jegyzőkönyv. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jegyzőkönyv készült az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 18. napján tartott üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Farkas Ildikó elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

GROW MARKED Kft. kérelme ingatlan bérbevételére, megvételére Előadó: Macsári József polgármester

GROW MARKED Kft. kérelme ingatlan bérbevételére, megvételére Előadó: Macsári József polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. március 18-án tartott rendkívüli üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában Jelen vannak: Macsári József

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 9. számú jegyzőkönyve (2010. MÁJUS 27.) Határozatok: 33-34/2010. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 9. számú jegyzőkönyve (2010. MÁJUS 27.) Határozatok: 33-34/2010. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 9. számú jegyzőkönyve (2010. MÁJUS 27.) Határozatok: 33-34/2010. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2 Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/2/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 9/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok 814 815 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án (kedden) 13 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. szeptember 21-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 56/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az egyházi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 10-én megtartott

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. NOVEMBER 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. NOVEMBER 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 103/2013. (XI. 21.) számú BKt. határozat 104/2013. (XI. 21.) számú BKt. határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben