MCSSZ OIB jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MCSSZ OIB jegyzőkönyv 2004.06.27."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV MCSSZ Országos Intézőbizottság (OIB) ülése / / Jelen vannak: Solymosi Balázs, Binó Imre, Husz Endre, Hada Tibor, Fehér György, Gilicze Andrásné, Hegyi László, Szekér Lajos, v. Fehér Gyula, Szabó István, Jeremiás Béla, Pálos Csaba, Németh István, Botos Kálmánné, Roszmusz András, Ormay József, Csermely László, dr. Egyed István, Nagykáldy Levente, Morvay Levente, Máté Levente Hegyi László (HL): Köszöntöm a megjelenteket. Az OIB tagokon kívül jelen vannak Ormay József Országos Főtitkár, dr. Egyed István, a MCSSZ jogi tanácsadója,, Morvay Levente cst. és jogi képviselője, dr. Máté Levente, Magyar Viktória. Megállapítom, hogy 13 szavazásra jogosult taggal az Országos Intézőbizottság határozatképes. A jegyzőkönyvvezetést magamra vállalom kivételesen. Van-e más javaslat? Nincs. OIB /1 Az Országos Intézőbizottság jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja Hegyi Lászlót. Szavazati arány: 12 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁS HL: Egyik jegyzőkönyv-hitelesítőnek Németh Istvánt javaslom, ha elfogadja a jelölést. Németh István (NI): Elfogadom. OIB /2 Az Országos Intézőbizottság jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja Németh Istvánt. Szavazati arány: 12 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS 1 NEM SZAVAZ HL: Egyik jegyzőkönyv-hitelesítőnek Binó Imrét javaslom, ha elfogadja a jelölést. Binó Imre (BI): Elfogadom. OIB /3 Az Országos Intézőbizottság jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja Binó Imrét. Szavazati arány: 12 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁS HL: A tervezett napirendhez a következő kiegészítő javaslatokat teszem: 1) Pénzügyi képzés címmel beszámoló Claudio Burkhard (pénztáros, Európai Cserkészrégió) egy hete Budapesten folytatott megbeszéléséről. A megbeszélés célja egy szeptemberi, kifejezetten az MCSSZ számára tervezett pénzügyi képzés előkészítése, amelyre kerületenként két főt várunk; 2) Internetes fórumok címmel elsősorban a cserkész levelezőlisták ügyében tartanék helyénvalónak OIB-állásfoglalást, mert a listákon országos elnökségi állásfoglalást sürgetnek több kérdésben, amiben az OIB illetékes. Történt javaslat Etikai Bizottság felállítására vonatkozóan. Ezt előkészítetlensége miatt halasszuk későbbre! A Stratégiai Bizottságról szóló napirendi pont címét, mivel nincsenek jelöltek a bizottság felállításához a következőre javaslom módosítani: MCSSZ fejlesztési stratégiájának tárgyalása. Mivel Morvay Levente és jogi képviselője nem érdekeltek a többi napirendi pontban, a tagság ideiglenes felfüggesztéséről szóló pontot javaslom másodikként tárgyalni. Ormay József (OJ): Mivel az Alapszabály (ASZ) szerint személyi ügyeket zárt tárgyaláson kell megvitatni, teljesen közömbös, mikor megy el Morvay Levente és képviselője. dr. Máté Levente (ML): Annak ellenére, hogy ez nem büntető bíróság, megítélésem szerint meg lehet 1/22 oldal

2 oldani úgy, hogy először röviden előadjuk, ami van, utána eltávozunk, és akkor méltóztatnak dönteni. [ML és OJ egyszerre beszélnek, levezető elnök megvonja a szót.] HL: Tehát a javaslat úgy hangzik, hogy először Morvay Levente és jogi képviselője elmondják a napirendi ponthoz fűzendő gondolataikat, majd pedig eltávoznak, és a döntés zárt ülésen, titkos szavazással születik meg, mivel személyi kérdésről van szó. Van-e valakinek ez ellen kifogása? Nincs. Még egy sorrendmódosítást javaslok: mivel a stratégiai tervről szóló pont rövid, ugyanakkor eredménye befolyásolja a munkatervet, ezt a pontot tárgyaljuk a munkaterv előtt. Van-e módosító javaslat az eddigieken túl a munkatervhez? Nincs. OIB /4 Az Országos Intézőbizottság az alábbi napirendet fogadja el: 1. OIB ügyrendjével kapcsolatos javaslatok /tájékoztatás/ 2. Morvay Levente cst. ideiglenes felfüggesztésének (2004/2 Országos Elnökségi határozat) tárgyalása 3. MCSSZ fejlesztési stratégiájának tárgyalása /tájékoztatás/ 4. OIB ASZ és SZMSZ karbantartó bizottságának létrehozása 5. OIB 2004/05-ös cserkészévre vonatkozó munkatervének megvitatása 6. Igazolási kérdések 7. Pénzügyi képzés /tájékoztatás/ 8. Internetes fórumok Szavazati arány: 13 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS HL: Az OIB új elnökeként szeretném elmondani, hogyan értelmezem az OIB szerepét és feladatait az (új) ASZ tükrében, milyen ügyrendi elképzeléseim vannak munkánk hatékonyabbá tételére. Hangsúlyosnak tartom az OIB döntéshozó szerepét. Döntéshozó testület tagjai vagyunk. Ahhoz hogy döntési helyzetbe kerüljünk, az szükséges, hogy az adott kérdésben minden felmerülő lehetőséget megismerjünk, és a minket delegálókkal megismertessünk, amit követően utóbbiak többségi álláspontját képviseljük. Viszonylag kevés időt töltünk együtt, jó lenne, ha nem itt kezdenénk el elölről végigrágni szavanként, mondatonként az előterjesztést, amire a múltban volt példa, mert akkor sosem végzünk. Döntéshozó testület vagyunk, nem szakértői bizottság. Az általunk felkért bizottság elvégzi az előkészítő munkát, nekünk elsősorban a döntések meghozatala a feladatunk. Ahhoz, hogy jól kihasználhassuk az együtt töltött időt, otthoni felkészülés szükséges. Döntésre pedig otthon úgy lehet felkészülni, ha időben (ez az előterjesztés típusától függően akár 2 hónap is lehet) megkapja mindenki a szöveges előterjesztéseket minden ponthoz. A döntések előtti vitában kérem, hogy igyekezzünk 1, maximum 3 percben összefoglalni hozzászólásunkat. Lehetőleg a szöveges módosító indítvánnyal kezdjük, és csak eztán térjünk rá az indoklásra, már ha az egyáltalán szükséges. Egy homokóra segítségével igyekszem majd ügyelni arra, hogy egymás idejéből tényleg csak a szükséges mennyiségűt használjuk fel. A második, kiemelten fontos kérdéskör a kommunikáció. Ennek hiányosságai okozzák a legtöbb gondot megítélésem szerint. Az OIB-n belüli kommunikáció tekintetében az elektronikus levelező lista használatára buzdítok mindenkit. Senkit sem szeretnék kényszeríteni elektronikus levelezésre, de ha elnökségenként egy valaki hetente kétszer rendszeresen megnéz(et)né ezt a listát, már sokkal gyorsabbak és olcsóbbak lennénk, mint a posta. Azt kérem, hogy segítsétek munkámat azzal, hogy szüksége esetén akár telefonon is megkerestek kérdéseitekkel, javaslataitokkal! Az országos elnökséggel közvetlen kommunikációra és együttműködésre lesz szükség. Örömmel tapasztaltam, hogy Legeza László Országos Ügyvezetőelnök két óta az elektronikus levelező listákon közli az országos elnökség határozatait. Ez a sokak igényével találkozó információközlés több, az információhiány miatti, bizalmatlan kérdésnek veszi elejét. Ügyelni fogok arra, hogy ne keveredjenek hatáskörök. Az OIB saját hatáskörében határozatot hozhat (ez formailag lehet állásfoglalás is), mások hatáskörébe tartozó dolgokra nézve legfeljebb ajánlást tehet. Ez természetesen oda-vissza igaz. Az 2/22 oldal

3 OIB-t sem utasíthatja olyan testület, amelynek ez nem joga. [Megjött Gilicze Erzsébet] A jövőben szeretném, ha a határozatok szövegét az ülés után közvetlenül hitelesíteni és kiosztani sikerülne. A hitelesítőktől azt kérem, hogy a határozatok szövegét írják le pontosan. A határozatok közötti vitát csak röviden lényegre törően fogom összefoglal(tat)ni. Ha valaki ragaszkodik ahhoz, hogy mondandója szó szerint bekerüljön a jegyzőkönyvbe, azt, kérem, jelezze külön! NI: Korábban volt már olyan, hogy konkrétan Cilu néni az ülés alatt a határozatokat leírta, és azokat a végén ki lehetett osztani. HL: Ha működésünk ezt indokolja, a készülő SZMSZ-en kívül saját ügyrendet is meghatározhatunk. Ezt a tájékoztató jellegű napirendi pontot nem szükséges határozattal lezárni. Van-e valakinek hozzáfűznivalója? Nincs. A következő napirendi pont Morvay Levente cst. tagságának ideiglenes felfüggesztése. Arra kérem dr. Egyed Istvánt, hogy azonnali hatállyal javítson ki, ha valamit nem pontosan, vagy nem helyesen fogalmazok jogi szempontból! Felkérem Nagykáldy Leventét, hogy olvassa fel az ASZ országos elnökség határozatában hivatkozott 51 -ának érintett részét! 51. Az Országos Elnökség jogosult súlyos és nyilvánvaló fegyelmi vétség gyanúja esetén, az általa halaszthatatlannak ítélt esetekben, a Szövetség védelmében, a Szövetség bármely tagja tevékenységének azonnali ideiglenes felfüggesztésére, mely az OIB következő üléséig, annak határozathozataláig vagy az illetékes fegyelmi bizottság határozatának jogerőre emelkedéséig van érvényben. Az Országos Elnökség ezen jogköre a Felügyelő Bizottság tagjaira és az OIB elnökére nem terjed ki, valamint az OIB tagjai és a fegyelmi bizottságok tagjai tekintetében egy időben csak egyetlen tagra alkalmazhatók. Az Országos Elnökség a felfüggesztő határozat meghozataláról haladéktalanul értesíti az OIB elnökét. Az Országos Elnökség határozatait az OIB vagy a Közgyűlés helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy érvénytelenítheti. Az OIB nem fegyelmi fórum. Éppen ezért nem tarthat és nem is tart fegyelmi tárgyalást. Nincs kihallgatás, tanúszembesítés, nyomozás, stb. AZ OIB a rendelkezésére álló dokumentumok (jelen esetben az ASZ és az országos elnökségi határozat) alapján hozhatja meg döntését. Véleményem szerint 3 kérdést kell megvizsgálnunk az elnökségi határozattal kapcsolatban: jogszerű-e, tényszerű-e (dokumentált tényeket sorakoztat-e fel indoklásában), és az indoklás elegendő-e a kizáráshoz. Kérdezem dr. Egyed Istvánt, megfelelő-e az imént felvázolt szabályzatértelmezés? Egyed István (EI): Az ASZ 51 -át kiegészíti a 46, amely az OIB feladatait sorolja fel taxative. Esetünkre az m pont (jogosult az általa súlyosnak és nyilvánvalónak ítélt fegyelmi vétség gyanúja esetén, a Szövetség védelmében, a Szövetség bármely tagja tevékenységének azonnali felfüggesztésére, mely az illetékes Fegyelmi Bizottság határozathozatalának jogerőre emelkedéséig van érvényben. Az OIB ezen jogköre a Felügyelő Bizottság tagjaira nem terjed ki) vonatkozik. Tehát nem arról van szó, hogy az OIB rábólintása esetén az elnökség által ideiglenesen megszüntetett tagsági viszony véglegesen megszűnik, hanem arról, hogy a Fegyelmi Bizottság döntésének jogerőre emelkedéséig hatályban marad az ideiglenes felfüggesztés. Az ügy tehát adott esetben átkerül a Fegyelmi Bizottságig, amely bizottság hoz egy döntést. Az eljárásban a védekezés lehetőségét meg kell természetesen adni. Ezután lehet jogorvoslattal élni. Nagykáldy Levente (NL): Az ideiglenes felfüggesztés fenntartásáról dönt az OIB. Az elnökség az OIB döntése után, indokolt esetben előtte, köteles a fegyelmi eljárást megindítani. ML: Tisztelt OIB! Én szeretem a jogászokat, magam is az vagyok, azonban úgy veszem észre, hogy áttértünk egy jogi vonalra, a cserkészszellemről jóformán már senki sem beszél. Büntetőbíróság lettünk ahelyett, hogy a nemzeti üggyel foglalkoznánk. Félő, hogy egyesek olyan megvilágításba helyezhetik a tényeket nem ismerők előtt az ügyet, ami félrevezető lehet. Az iratokból minden kiderül. A fegyelmi ügy két éve folyik, más kérdés, hogy igaz-e vagy nem. Enyhítő körülménynek számít, ha valaki túl hosszan tartó eljárásnak van kitéve. Cserkészeknél ez az eljárás elfogadhatatlan. A cserkészszellemet én a jog elé helyezem, és hivatkozom gróf Teleki Pálra, aki miniszterelnöki posztja elé helyezte cserkésztiszti mivoltát. Én tudom, hogy azért nem volt fegyelmi döntés, mert az elnökség 3/22 oldal

4 azt várta, hogy új Alapszabály legyen és akkor kezdődik elölről az egész. Ez a felfüggesztő határozat visszamenőleges hatályú, tehát semmis. 75 éve vagyok cserkész, de kizárásról most hallok először életemben. Az volt a látszat, hogy az úttörőkhöz túl közel kerültünk. A látszatot az elnökség azon állásfoglalása, miszerint mi távol tartjuk magunkat ezektől a mozgalmaktól, igazolta. Ha ez túllépte azt a határt, ami szükséges volt ahhoz, hogy az igazságot a felszínre hozza, nem hiszem ezért kizárással kellene felelnie. Én a kizárást csak hazaárulás címén csinálnám, de azt nagyon. Minden szervezetben vannak beépített tagok. Erre kellene nagyobb gondot fordítani, és nem arra, hogy valaki igazat mond vagy sem. Nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani. Én, mikor a multimilliárdos éhező proletár Gyurcsány elvtárs megjelent a közgyűlésen hangosan kivonultam. Sajnos egyedül. Nem érv, hogy onnan kapjuk a pénzt. Nem szabad lefeküdni. A cserkészetnek a magyarságot kell képviselnie. HL: Elnézést, ML: A Horthy időszakban a cserkészet a becsületes és tiszta életet hirdette, és rövid idő alatt nagyon szép eredményeket ért el. Minden komoly nagy régi emberünkről kiderült, hogy cserkész. A határozat jogtalan, mert a fegyelmi eljárás most nem kezdődhet el, hiszen ugyanezen a címen folyik már két éve, ami önmagában botrány, és igazolja, hogy fejvadászatról van szó. Az OIB első határozata helyes volt, amikor megsemmisítette az elnökség határozatát és azt mondták, hogy nem lehet kizárni, fegyelmi útra kell terelni. Ez helyes, jogos, megtörtént, és két éve nincs eredmény, az elnökség minden határidőt lekésett, de nem számít. Most az a helyzet, hogy van egy befejezetlen fegyelmi ügy, és van egy felfüggesztés, ami szerint majd fegyelmi lesz, és addig fel kell függeszteni. Hajmeresztő, ami történik, és anélkül, hogy fenyegetnék, nem tartom kizártnak, hogy a cserkészetnek a hírnevét már nem lehet jobban rongálni más fórumok elé viszem az ügyet. A fegyelmi eljárás semmis, mert az akkori alapszabály szerint csak cserkészcsapatot lehet kizárni, ami önmagában véve is abszurd. Csakhogy most nem lehet visszamenni két évvel ez előttig és megmásítani a két évvel ez előtti fegyelmi eljárást. A fegyelmi eljárás megindítása tehát semmis és ez a felfüggesztő határozat duplán semmis, mert arra hivatkozik, hogy fegyelmi, a fegyelmi pedig nincs lezárva, és a fegyelmi semmis. Mindazokkal a nyilatkozatokkal, amiket tettünk, a békesség értelmében és a cserkészszellemben. Morvay elnézést kért Csermely Lászlótól és Arató Lászlótól. A fejvadászat viszont folytatódik. Nem szeretném, ha a cserkészet olyan lenne, mint a társadalom. A társadalomnak kellene olyannak lennie, mint amilyen a magyar cserkészet volt. Nem kívánok többet hozzászólni. Engedjetek meg egy személyes megjegyzést: a múltkorjában elkezdtem számolni, hogy több mint 100 órát foglalkoztunk a Morvay-üggyel. Egy mód van arra, hogy a vezetőség ebből a slamasztikából kimásszon. Nem az, hogy Morvayt kizárják, mert az nem számít, attól ő cserkész marad. Legyetek nyugodtak én is, mert én az angol szövetség legnagyobb kerületének vagyok az alelnöke. Ha ezt a 100 órát a nemzet szolgálatára fordítottuk volna, nagy dolgokat lehetett volna csinálni. Én most 3 mondattal elmondom: ennyi idő alatt egy erdélyi magyar falu számára két és félmillió forintot gyűjtöttem, számítógép és iskola lett belőle, amit fel fogunk avatni. Megmaradt egy falu. Nem ezzel az otromba fegyelmi üggyel kellene foglalkozni. Én többé itt meg nem jelenek! Más eszközökhöz fogok nyúlni. Arra kérlek titeket, hogy az elnökséget élesen ítéljétek el! Tulajdonképpen bocsánatot kellene kérniük a meghurcolásért. Az, hogy az internetre mit írt, mit nem írt, az olyan, hogy ott a gróf Teleki ellen is írtak rágalmakat, és őellenük nem indult fegyelmi eljárás. Azt szeretném kérni, hogy jegyzőkönyv ránk vonatkozó részét megkapjuk és az ügyben név szerinti szavazás legyen. Lássunk tisztán. Köszönöm, hogy meghallgattatok! HL: Köszönjük, néhány ML: Ha a Morvaynak egy fél percet engedélyezünk,akkor HL: Előtte néhány dologra szeretnék reagálni. Amit Ön elmondott, azzal nem mindenben értünk egyet. A mai napnak ugyanakkor nem ezeknek a vitás kérdéseknek a megoldása a feladata. Nem véletlenül nem kértem be a fegyelmi eljárás dokumentumait. Nem fegyelmi fórum vagyunk. A gróf Teleki Pált érintő kérdéssel, rágalmakkal az Országos Elnökség foglalkozott, nincs azonban tudomásom arról, hogy fegyelmi eljárás indítása előkészületben lenne. A harmadik dolog: az OIB nevében a fenyegetést határozottan visszautasítom, ez nem az a fórum, ahol fenyegetőzni lehet. 4/22 oldal

5 Morvay Levente: Arról beszél /a magnó eleme lemerült, és ezt csak később vettem észre, amikor a következő ember elé tettem, ezért kézzel írott jegyzeteimre hagyatkozva csak tartalmilag tudom felidézni az elhangzottakat/, hogy 1) a határozatot semmisnek tekinti, mert visszafelé menő alkalmazása egy jogszabálynak; 2) kifogásolja, hogy Ormay József Országos Főtitkár nyomozott utána, nem a bejelentett címére küldte ki a levelet, amivel személy szerint bonyodalmat okozott neki /a főtitkárral kölcsönösen kétségbe vonják egymás szavahihetőségét/ HL: Határozathozatal előtt újra kérném dr. Egyed István véleményét! EI: Az OIB-nek nincs olyan jogköre, hogy döntsön a kizárásról. Azt teheti, hogy vagy helyben hagyja az Országos Elnökség határozatát, és akkor a Fegyelmi Bizottsághoz kerül az ügy, ahol lesz lehetőség védekezésre, bizonyításra. Az OIB-nek döntenie kell: elfogadja az Országos Elnökség határozatát, vagy nem fogadja el. OJ: Van joga azt mondani, hogy nem fogadja el, és akkor? ML: Fegyelmire való hivatkozással van ez, és a fegyelmi hol van? EI: Az OIB-nek két lehetősége van: elfogadja az Országos Elnökség határozatát és akkor Fegyelmi Bizottság elé kerül a dolog, vagy nem fogadja el. Az elnökségi határozat egyébként két részből áll, van egy múltra vonatkozó része, és egy jelen idejű, amivel jövő időt is ki lehet fejezni. A zárt ülésen majd az elnökségnek meg kell mutatnia, hogy a jelenben is fennáll ez a bizonyos folytatja. Ha ez fennáll, akkor az OIB-nek módja van olyan döntést hozni, hogy az elnökségi határozatot fenntartja. Ha alaptalannak találja az OIB, akkor elnökségi határozatot visszaadhatja. Az OIB tárgyalást nem folytathat, védekezés illetve vádemelés nem történhet. Az OIB-nek döntenie kell és felelősséget viselni. HL: Tehát az, hogy alaptalannak tartja, nem azt jelenti, hogy megsemmisíti? NI: Nem. Alkalmatlannak tartja, visszaadja, az elnökség pedig hozhat egy új határozatot. Érdemi tárgyalásra, érdemi védekezésre majd a tárgyaláson lesz lehetőség, ahol iratokat csatolnak, hallottam, voltak elektronikus levelek, amit én iszonyú károsnak tartok, de ebbe nincs beleszólásom. Esetleg személyes meghallgatás történik, aztán a Fegyelmi Bizottság döntést hoz. Itt azután az OIB az ASZ szerint érdemi tárgyalást tarthat, és érdemi döntést is hozhat. Az eljárási döntés is érdemi, de mi jogászok azt szoktuk mondani, hogy az nem érdemi, hanem eljárási határozathozatal. A Fegyelmi Bizottság határozatát az OIB vagy helyben hagyja, vagy megsemmisíti, vagy visszaadja új határozathozatalra. Solymosi Balázs (SB): Ha az OIB a jelenlegi határozatot visszaadja, akkor változik-e Morvay Levente szövetséggel szembeni jogállása? EI: Marad. SB: Mi marad? A tagsága vagy a jogállása? EI: Tetszik tudni mi a különbség tagság és jogállás között? SB: Morvay Levente jogállása: felfüggesztett tag. EI: A jogállás: ő tag. A jogállás az, hogy becsukom az ajtót, kinyitom az ajtót. Az ajtó marad. Jelenleg az ajtó be van csukva, tehát ő marad tag. Tehát nincs kizárva. SB: Értem, de a felfüggesztése EI: Most mondtam SB: Azért nem értem, mert kizárást mondott. EI: Fel van függesztve. Azt mondja az OIB, ez nem alkalmas, nincs felfüggesztve. Ez az Önök felelőssége. ML: A cserkészetben nagyon sok felelős poziciót papok töltenek be, ami részben helyes. A cserkészet mibenléte más. Sokan egyetértenek abban, hogy a tömeggyilkosoknak meg kell bocsátani. Érdekes, hogy a Morvaynak nem lehet megbocsátani. Hogy ne csak a Morvay-ügyről beséljünk: részt vettem tegnap Kiskunmajsán 5/22 oldal

6 HL: Elnézést, megvonom a szót, nem a tárgyhoz tartozik. Hada Tibor (HT): Mi is beadtunk Morvay Levente ellen fegyelmi kérvényt 1998-ban, azóta nem történt semmi. Az akkor érvényes szabályzatok szerint egy táborban elkövetett vétsége miatt nem a fejét kívántuk, de ha valaki hibázik, vállalja érte a felelősséget. Ugyanakkor két-három évvel ezelőtt a közgyűlkésen te mondtad nekem, hogy ha nem vonom vissza a fegyelmit, akkor én szégyeljem magamat. Ha valaki cserkésznek mondja magát, előszöris tartsa be a tíz törvényt és a szabályzatokat, és ne nyilatkozzon interneten úgy, ahogy az elhangzott. Ezután beszélhetünk egységes szövetségről. ML: Amikor fontos tisztséget látott el a Morvay, akkor jó volt. Én elhagyom a termet. HT: Azt szeretném megtudni, hogy a Fegyelmi Bizottság mikor dönt. HL: Ez nem tartozik most ide. /Hangzavar, többen beszélnek egyszerre. Levezuető elnök megvonja a szót./ OJ: Én csak 52 éve vagyok cserkész, nem 75. Úgy lett beállítva, mintha ez a MCSSZ legfontosabb ügye lenne. Pici, vacak, pitiáner ügy. Ha én műszaki emberként két évig terveztem volna egy gépet már rég elavult volna, de ez most jogász kérdés, ez más. Én két hét alatt töltök el 100 órát a szövetségben, és látom, hogy mi minden folyik. Mennek a portyák, mennek a táborok, az egymással való beszélgetések. Senki sem törődik azzal, hogy ki az a Morvay. Ti csináltok belőle nagy ügyet. Azt hiszitek, hogy ez egy nagy ügy. Van egy budai csapat, amit kizártak szintén. Rendet kell tenni. Kedves Levente nekem is mondott mindenféle butaságot, hogy én csalódtam a gyerekeimben, meg ilyenek. Bocsánatot mikor kért tőlem? Legutóbb megkértem, hogy hagyja el a lakásomat. Na itt állunk. Egyertlenegy emberről, akinek nem is csak egy fegyelmi ügye van Morvay Levente: Toci bá! Neked nem mondtam, ne haragudj! OJ: de írtad a leveledben HL: Állj! OJ: Megvan a levél! Előveszem. Morvay Levente: Én ezt nem mondtam. OJ: Egyszóval: nem ez a legfontosabb ügye a MCSSZ-nek. HL: 5 perc szünetet rendelek el. [Szünet után] HL: Először felolvasom a az elnökségi határozat szövegét, majd pedig, ha az OIB-nek nincs ellenvetése, a döntés meghozatalára zárt ülést rendelek el május 21-én a MCSSZ Országos Elnökségének ülésén vendég volt Prácser László, az Országos Gyermek- és Ifjúsági Parlament akkori elnöke, és az elnökség tagjai előtt kijelentette, hogy 2001 novembere és 2002 szeptember 26. között azért nem reagált a MCSSZ Ügyvezető Elnökének megkereséseire, mert Morvay Levente cserkésztiszt azt tanácsolat neki, hogy a MCSSZ Országos Elnökségével ne álljon szóba. Az Országos Elnökség megállapítja, hogy Morvay Levente cserkésztiszt súlyosan és nyilvánvalóan vétett a MCSSZ ellen, tettét többszöri felszólítás ellenére mindmáig nem bánta meg, sőt bomlasztó tevékenységét továbbfolytatja. Ezért az Országos Elnökség az Alapszabály 51 -a alapján Morvay Levente cserkésztiszt MCSSZ-tagságát azonnali hatállyal felfüggeszti. Roszmusz András (RA): Másfél éve részt vettem a X. Cserkészkerület közgyűlésén, ahol Kazinczy Béla kerületi vezetőtiszt rendre utasította Morvay Leventét, aki elszabotálta a kerület gyakorlatilag összes pályázatát. Ezt Morvay Levente el is vállalta azzal az indoklással, hogy úgyis van elég pénzetek. Ezen felül kihúzta a Táborkereszt pályzatait, és mindazon csapatok pályázatait, amelyek nem estek érdekeltségi körébe (pl. 144.sz., 148.sz., stb.). Lehet, hogy Morvay Leventének elévülhetetlen érdemei vannak a pályázatok elbírálásában, ugyanakkor elévülhetetlen bűnei vannak a pályázatok megnyirbálásában. Várnai Péter mind Brückner Ákoson keresztül, mind személyesen felhívta figyelmünket, hogy Morvay Levente az egyházaknál rossz hírét kelti a szövetségnek, azt állítja, hogy baloldali szervezet, amely kifejezetten a kommunisták malmára hajtja a vizet. Matolcsi 6/22 oldal

7 Kálmán (pap) is személyesen mondta el, mi mindent terjeszt Morvay Levente a MCCSSZ-ről, az elnökségről. Ez a múlt. Mi keresztény emberek lévén készek lettünk volna mindent elfelejteni, ha Morvay elnézést kért volna, és elismerte volna, hogy hibázott. Még a múlt héten is ezt indítványozta az Országos Ügyvezető Elnök. Ez nem történt meg. Idézek Morvay két legutóbbi leveléből, ami igazolja, hogy tevékenységét folytatja: a gyanúm az, hogy a Magyar Úttörők Szövetsége sem felel meg mindenben a mostani demokratikus jogi alapszabályoknak, csak ott nincs, aki merő jóindulatból, erkölcsi, szellemi fölényének önkontroll nélküli hitében külső fórumra vitte a problémáit /2004. május 27./ Nem mi akartuk az Alapszabály módosítását. Ügyészségi kényszer volt. A katasztrófa szélén állt a szövetség. Kénytelenek voltunk önmagunk ellen vizsgálatot kezdeményezni, hogy tiszta lappal kezdhessünk. A másik levél Legeza Lászlónak szólt: engem komolyan aggaszt az ifjúsági közéletben való tevékenységed, melynek elve az, hogy mindegy, kivel kötünk szövetséget, csak pénzt adjon. Egy őszi tiszti találkozón elhangzott ezzel kapcsolatban egy idézet, amelynek felolvasója elfelejtette közölni, hogy valójában én vádjaimmal súlyosan sértettem a jóhíhez való személyiségi jogait. Amit ti előterjesztettetek, és a Vezetők Lapjában olvastam, a lex Morvaynak, ennek a vége az lehet, hogy végre elnökségi döntéssel megszabadulhassatok az olyan kártékony csótányoktól, amilyen én is vagyok Éljen Románia Ceaucescu, pártos hitünk: Nyuszifül Kapitány /2004. február 24./ Lehet ezzel viccelődni, de az a helyzet, hogy van egy nagyjából fős vezetői csoport, aki ahelyett hogy segítené az elnökséget, amely nem 30 milliót örökölt, hanem 18 millió adósságot, ám ezt ledolgozta, akadályozza minden eszközzel. Morvay is ezek közé tartozik. Nemhogy nem bánja meg eddigi akadályozó tevékenységét, a jelenben is folytatja. Nehéz úgy vezetni, hogy az embernek folyamatosan védekeznie kell. Akik erre kényszerítik az idejüket, pénzüket áldozó vezetőket, az az igazi cserkészietlenség, ahogy ezt Máté Levente elmondta. Meg kell szabadulni az olyan emberektől, akik minket tönkre akarnak tenni, bomlasztanak és rossz hírünket keltik, és a megbocsátásra kinyújtott kezet is visszautasítják. Morvay Levente körül mindig gond van. Kérdezzétek meg Kozma Imre atyát, mért zárták ki a Máltai Szeretetszolgálatból. Értetek és miattatok is van az elnökségi döntés, amelyről most határozhattok, elfogadjátok-e. Szekér Lajos (SzL): Azt kérdezem, mi lehet az ő indítéka, teljesen tudatlanul kérdezem, mert valami oka biztosan van. OJ: Nehéz erre válaszolni. Régebben dolgoztunk együtt néhány kérdésben. Egy adalék: 5 egyeteme van. Mármint elkezdett, mert egyiket sem fejezte be. Ez egyfajta lelkivilág vagy sérülés. Sajnálom az ilyen embert, ne értsetek félre. Nagyon rossz lehet ilyennek lenni. SB: Ha új fegyelmi eljárás indul, akkor a régi milyen helyzetbe kerül? EI: A két éve folyó fegyelmi ügyet be kell fejezni. Az már másodfokon van, ez pedig most indul. A két ügy nyilván egyesítésre fog kerülni. HL: A zárt ülés elrendelése előtt szavazást szeretnék kérni arról, hogy dr. Egyed István bent maradhasson a zárt ülései részen. Felmerülhetnek olyan jogi kérdések a szavazás kapcsán, aminek eldöntésében természetüknél fogva nem érzem biztosnak magamat látatlanban. Husz Endre (HE): Nagy tisztelettel tiltakozom. Véleményem szerint ebben a szavazásban nem tudunk olyan műhibát elkövetni, aminek elkerülése jogi tanácsadást tenne szükségessé. Nagykáldy Levente (NL): Nincs akadálya annak, hogy az OIB úgy döntsön, hogy a zárt tárgyaláson a szavazattal bíró tagokon kívül más is jelen lehessen. HT: Bandival értek egyet. Semmilyen különleges lehetőséget nem látok a szavazás kapcsán. Ne mondhassák egyébként se, hogy valakinek a kedvéért kivételt tettünk. SB: Máté Levente azt kérte, hogy név szerinti szavazás legyen. 7/22 oldal

8 HL: Titkos szavazás lesz. Mindenképpen tartunk 5 perc szünetet a szavazócédulák előkészítése érdekében. Az egyértelműség kedvéért szavazásra bocsátom a következő határozati javaslatot dr Egyed István jelenlétéről a zárt ülésen. [Nem született pozitív határozat/] Köszönöm mindazok jelenlétét és közreműködését, akik szünet után nem tartanak már velünk. EI: További jó munkát! HL: 5 perc szünetet rendelek el. [Szünet után] [Megjött Jeremiás Béla] HL: Megjött Jeremiás Béla. Értelemszerűen szavazhat, bár nem ismeri az előzményeket. Közben kiosztom a szavazólapokat. Morvay Levente cserkésztiszt MCSSZ-tagságát az Országos Elnökség határozatban az ASZ 51 -ára hivatkozva azonnali hatállyal ideiglenesen felfüggesztette. Az OIB ezt a döntést elfogadhatja, akkor a Fegyelmi Bizottsághoz kerül az ügy, ha viszont visszaadja, akkor új határozatot kell hoznia az elnökségnek. A határozat szövege még egyszer: május 21-én a MCSSZ Országos Elnökségének ülésén vendég volt Prácser László, az Országos Gyermek- és Ifjúsági Parlament akkori elnöke, és az elnökség tagjai előtt kijelentette, hogy 2001 novembere és 2002 szeptember 26. között azért nem reagált a MCSSZ Ügyvezető Elnökének megkereséseire, mert Morvay Levente cserkésztiszt azt tanácsolat neki, hogy a MCSSZ Országos Elnökségével ne álljon szóba. Az Országos Elnökség megállapítja, hogy Morvay Levente cserkésztiszt súlyosan és nyilvánvalóan vétett a MCSSZ ellen, tettét többszöri felszólítás ellenére mindmáig nem bánta meg, sőt bomlasztó tevékenységét továbbfolytatja. Ezért az Országos Elnökség az Alapszabály 51 -a alapján Morvay Levente cserkésztiszt MCSSZ-tagságát azonnali hatállyal felfüggeszti. Ennek a határozatnak elfogadásáról döntünk most titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel. A szavazatok összeszámlálásához válasszunk kéttagú szavazatszámláló bizottságot. Egyik tagnak Husz Endrét jelölöm, ha elfogadja. HE: Elfogadom. OIB /5 Az Országos Intézőbizottság szavazatszámlálónak megválasztja Husz Endrét. Szavazati arány: 14 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁS HL: Másik tagnak Binó Imrét jelölöm, ha elfogadja. BI: Elfogadom. OIB /6 Az Országos Intézőbizottság szavazatszámlálónak megválasztja Binó Imrét. Szavazati arány: 14 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS 1 NEM SZAVAZOTT Felolvasom a határozati javaslat szövegét, ezt követően mindenki az igen, a nem, vagy a tartózkodom szót írja fel a szavazó cédulájára aszerint, hogy egyetért ezzel, nem ért egyet, vagy tartózkodik a vélemény-nyilvánítástól. Más tartalmú szavazócédula érvénytelen. OIB /7 Az Országos Intézőbizottság helybenhagyja az Országos Elnökség június 2-án kelt határozatát, mellyel Morvay Levente cst. MCSSZtagságát ideiglenesen felfüggesztette. Szavazati arány: 11 IGEN 4 NEM 0 TARTÓZKODÁS HL: Ezzel az ülés zárt része véget ért. A kint várakozók visszajöhetnek a terembe. A szavazócédulákat átadom az Országos Főtitkárnak, hogy lebélyegzett borítékban őrizze meg azokat a jegyzőkönyv 8/22 oldal

9 mellett a Szövetség irattárában. A következő napirendi pontban nem a stratégia megalkotása történik természetesen, hanem a vonatkozó bizottság felállításának előkészítése. A Szövetség újraindulása óta eltelt 15 év. Ebben az időszakban, talán valamennyien egyetértünk, hogy nem volt jellemző a hosszú távú gondolkodás a szövetség életében. A stratégiára azért van szükség, hogy legyen mihez mérni éves munkaterveinket és napi döntéseinket. A felmerülő napi kérdések megoldásainak egységesítésében nagy segítség lenne egy olyan dokumentum, ami elvi döntések meghozatalában támpontot nyújtana. Hiányzik egy olyan útmutató, ami nem a szabályzatok kötelezőségével ír le tennivalót, hanem elveink és tapasztalataink összegzéseként nyújt segítséget. A cserkészéletet jelenleg szabályzatokkal írjuk le. Szabályzatainkban véleményem szerint keverednek olyan dolgok, amik minden cserkészre és minden helyzetre kötelezőek, olyanokkal, amik inkább ajánlás szinten érvényesek. Ezeknél a kérdéseknél tipikusan felmerül az adott szabályzat minden módosításánál újra és újra az elvileg le nem tisztázott, ebben az értelemben ad hoc döntés újragondolásának szükségessége. A stratégia elkészítése hosszabb folyamat, nem szabad elkapkodni. Talán a következő közgyűlés tárgyalhatja első olvasatban a stratégiát, de lehet, hogy nem. A stratégia két fontos részből áll: 1) a koncepció az (általános, elvont) elveinket tartalmazza, az elvek pedig a célként kitűzött értékekből következnek, amiknek van egyfajta fontossági sorrendje, hierarchiája. A célokat alapvetően hosszútávúakra (angolul: aims;) és rövidebb távú, konkrét célokra (angolul: objective) oszthatjuk. Előbbieket kell előbb tisztázni, utóbbiaknak kell alkalmazkodni az előbbiekhez. A célokhoz, azok megvalósításához aztán módszereket lehet rendelni. Az elvek és módszerek tekintetében szerintem nincs lényeges különbség a magyar cserkészetben egyének, csapatok között. 2) a stratégia /cselekvési terv/ a koncepció gyakorlatba való átültetésének terve. Ez már konkrét helyzethez, időhöz köthető, konkrét kihívásokra való válasz. Még azonos kiindulási koncepció mellett is a variációk széles skálája lehetséges. Ezen a ponton elválik a szövetségi szintű, illetve kerületi, helyi stratégia. A stratégiához, mivel kifejezetten a gyakorlatról szól, hozzátartozik a határidők, felelősök, eredményesség mérésének megjelölése, leírása is. Az eredményesség mérése minél egyszerűbb és informatívabb, annál jobb. Például a családalapítás miatt nem aktívvá vált cserkészek későbbi újra bevonására meg lehet fogalmazni stratégiát, amit országos vagy helyi szinten is mérni lehet a benne résztvevők számával /és természetesen sok más módon is/. Az ASZ az Országos Ügyvezető Elnök feladatai között nevesíti a stratégiaalkotást. Ezt egyedül nem lehet megoldani. Az a véleményem, hogy leghelyesebb, ha az OIB egy eseti bizottsága kap felkérést ilyen feladatra. A bizottságnak nem kitalálnia kell az egész stratégiát, hanem fórumot és szakmai hátteret kell biztosítania a munka elvégzéséhez. Fontos, hogy az OIB ne csupán az elkészült termélkről mondjon véleményt, hanem a kialakítás folyamatának is aktív részese legyen. Ennek előfeltétele, hogy folyamatosan tájékozódhassunk a bizottság munkájáról.) Az OIB az elmúlt egy évben véleményem szerint elhanyagolta bizottságai beszámoltatását.) Kerüljön be a gondolkodásunkba az előretervezés igénye, ha nem is 50, de legalább 5-10 éves távlatban. Vannak olyan folyamatok, amiket rövidebb távú tervekkel nem lehet kezelni természetüknél fogva. Két fontos támaszunk van a munkában: a magyar cserkészhagyomány és a Világszövetség 7 pontban összefoglalt stratégiája. [Botos Kálmánné elmegy] OJ: Nagyon támogatnám a stratégiát, nagyon ránk férne, de már az induláskor határozzuk meg, hogy ki felelős a kiadott feladatokért, és mi történik, ha azt nem teljesíti. Ez gyakran elmaradt a múltban feladatoknál. Ez a halála nagyon sok kezdeményezésünknek. HL: A felelős a bizottság vezetője lesz. Az OIB-nek a munkához szempontokat kell adnia, és számon kérnie ezek alkalmazását. HE: Egy régóta esedékes hiányt orvosolna a stratégia ben a tiszti fórumon a Cserkészparkban én már felvetettem, hogy határozzuk meg, mit szeretnénk elérni 2000 után, a harmadik évezredben a cserkészettel. A bizottság az Országos Ügyvezető Elnök munkáját segítve az OIB bizottságaként működjön, nekünk legyen felelős. Aki bekerül a bizottságba, annak a mi szempontjaink szerint kell dolgoznia, lehetőleg anélkül, hogy továbbterhelné a szövetség titkárságát újabb feladatokkal. 9/22 oldal

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. április 7-én 19,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Szászik Károly

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

Az MA-58/2010. előterjesztés, részletfizetési kérelem. Elnézést, ugrottam, az MA-46/2010. előterjesztés következik, a RÁDIÓJÁTÉK2010 pályázat.

Az MA-58/2010. előterjesztés, részletfizetési kérelem. Elnézést, ugrottam, az MA-46/2010. előterjesztés következik, a RÁDIÓJÁTÉK2010 pályázat. 2010.03.24. 1. 10:15-10:21 Ladvánszky György, levezető elnök: - Jó reggelt kívánok hölgyeim és uraim, minden jelenlevőnek szól ez az üdvözlet. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Timár úr előbb

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20.

JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20. JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20. Helyszíne: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Időpontja: 2011.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. június 29. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 15. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN

GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN Módszertani kézikönyv az egységes gyermekvédelmi nyilvántartási rendszer használatához Írta: Dettre Erzsébet, Deák Sándorné (51 54. oldal), Tamás Katalin (76 83. oldal) Szerkesztette:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 05-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

menekültek a migrációs stratégiában

menekültek a migrációs stratégiában menekültek a migrációs stratégiában kerekasztal-beszélgetés A Fundamentum az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetével közösen 2013. április 9-én kerekasztal-beszélgetést szervezett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

Kézikönyv civil szervezet alapításához

Kézikönyv civil szervezet alapításához Kezikonyv(3).qxd 2006.01.07. 21:32 Page 1 Kézikönyv civil szervezet alapításához avagy Alapítvány Aranka, Egyesület Elemér és Nonprofit Olgi néni kalandjai a bürokrácia útvesztõjében Budapest Lezárva:

Részletesebben

Közpénz és talicska. Kultúra vagy közélet? Vezércikk 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. A tartalomból. Közpénz folytatás a 3. oldalon NOVÁK LAJOS

Közpénz és talicska. Kultúra vagy közélet? Vezércikk 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. A tartalomból. Közpénz folytatás a 3. oldalon NOVÁK LAJOS 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Közpénz és talicska Vezércikk Kultúra vagy közélet? NOVÁK LAJOS legutóbbi képviselő-testületi A ülésen három sorsdöntő döntés született, az egyik szerint újra lehetetlenné

Részletesebben

J e g y zőkönyv SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014.

J e g y zőkönyv SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014. SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2010. október 19-én, kedden 10 óra 40 perckor az Országház főemelet 64. számú tanácstermében

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

Jogsértések fekete könyve

Jogsértések fekete könyve Dr. Schnider Marianna: Jogsértések fekete könyve (77 jogeset) 2 Készült az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1068 Budapest, Benczúr u. 41. Tel.: 321-5262,

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-4/2008. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Gál András, Heves

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április hó 22. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 8. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Gazdasági bizottságának 2015. március 10-én, kedden, 9 óra 00 perckor az Országház főemelet 37-38.

Részletesebben

Kerekasztal beszélgetés a tankötelezettség korhatáráról 2011. március 23.

Kerekasztal beszélgetés a tankötelezettség korhatáráról 2011. március 23. Mendrey László: Kerekasztal beszélgetésre jöttünk össze, melynek témája a tankötelezettségi kor, az alapfokú képzés várható módosulása, és a szakképzés átalakításának ügye. A kerekasztal beszélgetésre

Részletesebben

11/20140320/EH. sz. határozat Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét.

11/20140320/EH. sz. határozat Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét. J e g y z ő k ö n y v mely készült a Magyar Paralimpiai Bizottság 2014. március 20-án 15.00 órai kezdettel, a Magyar Sport Háza III. emeleti tárgyalójában tartott elnökségi üléséről Jelen vannak: Mellékelt

Részletesebben

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014.

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. Jegyzőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. szeptember 23-án, hétfőn, 10 óra 08 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-9/2011. (FVB-31/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FVB-9/2011. (FVB-31/2010-2014.) FVB-9/2011. (FVB-31/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2011. június 7-én, kedden 9 órakor a Képviselői Irodaház 562. számú tanácstermében megtartott üléséről A jegyzőkönyv

Részletesebben