MCSSZ OIB jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MCSSZ OIB jegyzőkönyv 2004.06.27."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV MCSSZ Országos Intézőbizottság (OIB) ülése / / Jelen vannak: Solymosi Balázs, Binó Imre, Husz Endre, Hada Tibor, Fehér György, Gilicze Andrásné, Hegyi László, Szekér Lajos, v. Fehér Gyula, Szabó István, Jeremiás Béla, Pálos Csaba, Németh István, Botos Kálmánné, Roszmusz András, Ormay József, Csermely László, dr. Egyed István, Nagykáldy Levente, Morvay Levente, Máté Levente Hegyi László (HL): Köszöntöm a megjelenteket. Az OIB tagokon kívül jelen vannak Ormay József Országos Főtitkár, dr. Egyed István, a MCSSZ jogi tanácsadója,, Morvay Levente cst. és jogi képviselője, dr. Máté Levente, Magyar Viktória. Megállapítom, hogy 13 szavazásra jogosult taggal az Országos Intézőbizottság határozatképes. A jegyzőkönyvvezetést magamra vállalom kivételesen. Van-e más javaslat? Nincs. OIB /1 Az Országos Intézőbizottság jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja Hegyi Lászlót. Szavazati arány: 12 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁS HL: Egyik jegyzőkönyv-hitelesítőnek Németh Istvánt javaslom, ha elfogadja a jelölést. Németh István (NI): Elfogadom. OIB /2 Az Országos Intézőbizottság jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja Németh Istvánt. Szavazati arány: 12 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS 1 NEM SZAVAZ HL: Egyik jegyzőkönyv-hitelesítőnek Binó Imrét javaslom, ha elfogadja a jelölést. Binó Imre (BI): Elfogadom. OIB /3 Az Országos Intézőbizottság jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja Binó Imrét. Szavazati arány: 12 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁS HL: A tervezett napirendhez a következő kiegészítő javaslatokat teszem: 1) Pénzügyi képzés címmel beszámoló Claudio Burkhard (pénztáros, Európai Cserkészrégió) egy hete Budapesten folytatott megbeszéléséről. A megbeszélés célja egy szeptemberi, kifejezetten az MCSSZ számára tervezett pénzügyi képzés előkészítése, amelyre kerületenként két főt várunk; 2) Internetes fórumok címmel elsősorban a cserkész levelezőlisták ügyében tartanék helyénvalónak OIB-állásfoglalást, mert a listákon országos elnökségi állásfoglalást sürgetnek több kérdésben, amiben az OIB illetékes. Történt javaslat Etikai Bizottság felállítására vonatkozóan. Ezt előkészítetlensége miatt halasszuk későbbre! A Stratégiai Bizottságról szóló napirendi pont címét, mivel nincsenek jelöltek a bizottság felállításához a következőre javaslom módosítani: MCSSZ fejlesztési stratégiájának tárgyalása. Mivel Morvay Levente és jogi képviselője nem érdekeltek a többi napirendi pontban, a tagság ideiglenes felfüggesztéséről szóló pontot javaslom másodikként tárgyalni. Ormay József (OJ): Mivel az Alapszabály (ASZ) szerint személyi ügyeket zárt tárgyaláson kell megvitatni, teljesen közömbös, mikor megy el Morvay Levente és képviselője. dr. Máté Levente (ML): Annak ellenére, hogy ez nem büntető bíróság, megítélésem szerint meg lehet 1/22 oldal

2 oldani úgy, hogy először röviden előadjuk, ami van, utána eltávozunk, és akkor méltóztatnak dönteni. [ML és OJ egyszerre beszélnek, levezető elnök megvonja a szót.] HL: Tehát a javaslat úgy hangzik, hogy először Morvay Levente és jogi képviselője elmondják a napirendi ponthoz fűzendő gondolataikat, majd pedig eltávoznak, és a döntés zárt ülésen, titkos szavazással születik meg, mivel személyi kérdésről van szó. Van-e valakinek ez ellen kifogása? Nincs. Még egy sorrendmódosítást javaslok: mivel a stratégiai tervről szóló pont rövid, ugyanakkor eredménye befolyásolja a munkatervet, ezt a pontot tárgyaljuk a munkaterv előtt. Van-e módosító javaslat az eddigieken túl a munkatervhez? Nincs. OIB /4 Az Országos Intézőbizottság az alábbi napirendet fogadja el: 1. OIB ügyrendjével kapcsolatos javaslatok /tájékoztatás/ 2. Morvay Levente cst. ideiglenes felfüggesztésének (2004/2 Országos Elnökségi határozat) tárgyalása 3. MCSSZ fejlesztési stratégiájának tárgyalása /tájékoztatás/ 4. OIB ASZ és SZMSZ karbantartó bizottságának létrehozása 5. OIB 2004/05-ös cserkészévre vonatkozó munkatervének megvitatása 6. Igazolási kérdések 7. Pénzügyi képzés /tájékoztatás/ 8. Internetes fórumok Szavazati arány: 13 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS HL: Az OIB új elnökeként szeretném elmondani, hogyan értelmezem az OIB szerepét és feladatait az (új) ASZ tükrében, milyen ügyrendi elképzeléseim vannak munkánk hatékonyabbá tételére. Hangsúlyosnak tartom az OIB döntéshozó szerepét. Döntéshozó testület tagjai vagyunk. Ahhoz hogy döntési helyzetbe kerüljünk, az szükséges, hogy az adott kérdésben minden felmerülő lehetőséget megismerjünk, és a minket delegálókkal megismertessünk, amit követően utóbbiak többségi álláspontját képviseljük. Viszonylag kevés időt töltünk együtt, jó lenne, ha nem itt kezdenénk el elölről végigrágni szavanként, mondatonként az előterjesztést, amire a múltban volt példa, mert akkor sosem végzünk. Döntéshozó testület vagyunk, nem szakértői bizottság. Az általunk felkért bizottság elvégzi az előkészítő munkát, nekünk elsősorban a döntések meghozatala a feladatunk. Ahhoz, hogy jól kihasználhassuk az együtt töltött időt, otthoni felkészülés szükséges. Döntésre pedig otthon úgy lehet felkészülni, ha időben (ez az előterjesztés típusától függően akár 2 hónap is lehet) megkapja mindenki a szöveges előterjesztéseket minden ponthoz. A döntések előtti vitában kérem, hogy igyekezzünk 1, maximum 3 percben összefoglalni hozzászólásunkat. Lehetőleg a szöveges módosító indítvánnyal kezdjük, és csak eztán térjünk rá az indoklásra, már ha az egyáltalán szükséges. Egy homokóra segítségével igyekszem majd ügyelni arra, hogy egymás idejéből tényleg csak a szükséges mennyiségűt használjuk fel. A második, kiemelten fontos kérdéskör a kommunikáció. Ennek hiányosságai okozzák a legtöbb gondot megítélésem szerint. Az OIB-n belüli kommunikáció tekintetében az elektronikus levelező lista használatára buzdítok mindenkit. Senkit sem szeretnék kényszeríteni elektronikus levelezésre, de ha elnökségenként egy valaki hetente kétszer rendszeresen megnéz(et)né ezt a listát, már sokkal gyorsabbak és olcsóbbak lennénk, mint a posta. Azt kérem, hogy segítsétek munkámat azzal, hogy szüksége esetén akár telefonon is megkerestek kérdéseitekkel, javaslataitokkal! Az országos elnökséggel közvetlen kommunikációra és együttműködésre lesz szükség. Örömmel tapasztaltam, hogy Legeza László Országos Ügyvezetőelnök két óta az elektronikus levelező listákon közli az országos elnökség határozatait. Ez a sokak igényével találkozó információközlés több, az információhiány miatti, bizalmatlan kérdésnek veszi elejét. Ügyelni fogok arra, hogy ne keveredjenek hatáskörök. Az OIB saját hatáskörében határozatot hozhat (ez formailag lehet állásfoglalás is), mások hatáskörébe tartozó dolgokra nézve legfeljebb ajánlást tehet. Ez természetesen oda-vissza igaz. Az 2/22 oldal

3 OIB-t sem utasíthatja olyan testület, amelynek ez nem joga. [Megjött Gilicze Erzsébet] A jövőben szeretném, ha a határozatok szövegét az ülés után közvetlenül hitelesíteni és kiosztani sikerülne. A hitelesítőktől azt kérem, hogy a határozatok szövegét írják le pontosan. A határozatok közötti vitát csak röviden lényegre törően fogom összefoglal(tat)ni. Ha valaki ragaszkodik ahhoz, hogy mondandója szó szerint bekerüljön a jegyzőkönyvbe, azt, kérem, jelezze külön! NI: Korábban volt már olyan, hogy konkrétan Cilu néni az ülés alatt a határozatokat leírta, és azokat a végén ki lehetett osztani. HL: Ha működésünk ezt indokolja, a készülő SZMSZ-en kívül saját ügyrendet is meghatározhatunk. Ezt a tájékoztató jellegű napirendi pontot nem szükséges határozattal lezárni. Van-e valakinek hozzáfűznivalója? Nincs. A következő napirendi pont Morvay Levente cst. tagságának ideiglenes felfüggesztése. Arra kérem dr. Egyed Istvánt, hogy azonnali hatállyal javítson ki, ha valamit nem pontosan, vagy nem helyesen fogalmazok jogi szempontból! Felkérem Nagykáldy Leventét, hogy olvassa fel az ASZ országos elnökség határozatában hivatkozott 51 -ának érintett részét! 51. Az Országos Elnökség jogosult súlyos és nyilvánvaló fegyelmi vétség gyanúja esetén, az általa halaszthatatlannak ítélt esetekben, a Szövetség védelmében, a Szövetség bármely tagja tevékenységének azonnali ideiglenes felfüggesztésére, mely az OIB következő üléséig, annak határozathozataláig vagy az illetékes fegyelmi bizottság határozatának jogerőre emelkedéséig van érvényben. Az Országos Elnökség ezen jogköre a Felügyelő Bizottság tagjaira és az OIB elnökére nem terjed ki, valamint az OIB tagjai és a fegyelmi bizottságok tagjai tekintetében egy időben csak egyetlen tagra alkalmazhatók. Az Országos Elnökség a felfüggesztő határozat meghozataláról haladéktalanul értesíti az OIB elnökét. Az Országos Elnökség határozatait az OIB vagy a Közgyűlés helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy érvénytelenítheti. Az OIB nem fegyelmi fórum. Éppen ezért nem tarthat és nem is tart fegyelmi tárgyalást. Nincs kihallgatás, tanúszembesítés, nyomozás, stb. AZ OIB a rendelkezésére álló dokumentumok (jelen esetben az ASZ és az országos elnökségi határozat) alapján hozhatja meg döntését. Véleményem szerint 3 kérdést kell megvizsgálnunk az elnökségi határozattal kapcsolatban: jogszerű-e, tényszerű-e (dokumentált tényeket sorakoztat-e fel indoklásában), és az indoklás elegendő-e a kizáráshoz. Kérdezem dr. Egyed Istvánt, megfelelő-e az imént felvázolt szabályzatértelmezés? Egyed István (EI): Az ASZ 51 -át kiegészíti a 46, amely az OIB feladatait sorolja fel taxative. Esetünkre az m pont (jogosult az általa súlyosnak és nyilvánvalónak ítélt fegyelmi vétség gyanúja esetén, a Szövetség védelmében, a Szövetség bármely tagja tevékenységének azonnali felfüggesztésére, mely az illetékes Fegyelmi Bizottság határozathozatalának jogerőre emelkedéséig van érvényben. Az OIB ezen jogköre a Felügyelő Bizottság tagjaira nem terjed ki) vonatkozik. Tehát nem arról van szó, hogy az OIB rábólintása esetén az elnökség által ideiglenesen megszüntetett tagsági viszony véglegesen megszűnik, hanem arról, hogy a Fegyelmi Bizottság döntésének jogerőre emelkedéséig hatályban marad az ideiglenes felfüggesztés. Az ügy tehát adott esetben átkerül a Fegyelmi Bizottságig, amely bizottság hoz egy döntést. Az eljárásban a védekezés lehetőségét meg kell természetesen adni. Ezután lehet jogorvoslattal élni. Nagykáldy Levente (NL): Az ideiglenes felfüggesztés fenntartásáról dönt az OIB. Az elnökség az OIB döntése után, indokolt esetben előtte, köteles a fegyelmi eljárást megindítani. ML: Tisztelt OIB! Én szeretem a jogászokat, magam is az vagyok, azonban úgy veszem észre, hogy áttértünk egy jogi vonalra, a cserkészszellemről jóformán már senki sem beszél. Büntetőbíróság lettünk ahelyett, hogy a nemzeti üggyel foglalkoznánk. Félő, hogy egyesek olyan megvilágításba helyezhetik a tényeket nem ismerők előtt az ügyet, ami félrevezető lehet. Az iratokból minden kiderül. A fegyelmi ügy két éve folyik, más kérdés, hogy igaz-e vagy nem. Enyhítő körülménynek számít, ha valaki túl hosszan tartó eljárásnak van kitéve. Cserkészeknél ez az eljárás elfogadhatatlan. A cserkészszellemet én a jog elé helyezem, és hivatkozom gróf Teleki Pálra, aki miniszterelnöki posztja elé helyezte cserkésztiszti mivoltát. Én tudom, hogy azért nem volt fegyelmi döntés, mert az elnökség 3/22 oldal

4 azt várta, hogy új Alapszabály legyen és akkor kezdődik elölről az egész. Ez a felfüggesztő határozat visszamenőleges hatályú, tehát semmis. 75 éve vagyok cserkész, de kizárásról most hallok először életemben. Az volt a látszat, hogy az úttörőkhöz túl közel kerültünk. A látszatot az elnökség azon állásfoglalása, miszerint mi távol tartjuk magunkat ezektől a mozgalmaktól, igazolta. Ha ez túllépte azt a határt, ami szükséges volt ahhoz, hogy az igazságot a felszínre hozza, nem hiszem ezért kizárással kellene felelnie. Én a kizárást csak hazaárulás címén csinálnám, de azt nagyon. Minden szervezetben vannak beépített tagok. Erre kellene nagyobb gondot fordítani, és nem arra, hogy valaki igazat mond vagy sem. Nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani. Én, mikor a multimilliárdos éhező proletár Gyurcsány elvtárs megjelent a közgyűlésen hangosan kivonultam. Sajnos egyedül. Nem érv, hogy onnan kapjuk a pénzt. Nem szabad lefeküdni. A cserkészetnek a magyarságot kell képviselnie. HL: Elnézést, ML: A Horthy időszakban a cserkészet a becsületes és tiszta életet hirdette, és rövid idő alatt nagyon szép eredményeket ért el. Minden komoly nagy régi emberünkről kiderült, hogy cserkész. A határozat jogtalan, mert a fegyelmi eljárás most nem kezdődhet el, hiszen ugyanezen a címen folyik már két éve, ami önmagában botrány, és igazolja, hogy fejvadászatról van szó. Az OIB első határozata helyes volt, amikor megsemmisítette az elnökség határozatát és azt mondták, hogy nem lehet kizárni, fegyelmi útra kell terelni. Ez helyes, jogos, megtörtént, és két éve nincs eredmény, az elnökség minden határidőt lekésett, de nem számít. Most az a helyzet, hogy van egy befejezetlen fegyelmi ügy, és van egy felfüggesztés, ami szerint majd fegyelmi lesz, és addig fel kell függeszteni. Hajmeresztő, ami történik, és anélkül, hogy fenyegetnék, nem tartom kizártnak, hogy a cserkészetnek a hírnevét már nem lehet jobban rongálni más fórumok elé viszem az ügyet. A fegyelmi eljárás semmis, mert az akkori alapszabály szerint csak cserkészcsapatot lehet kizárni, ami önmagában véve is abszurd. Csakhogy most nem lehet visszamenni két évvel ez előttig és megmásítani a két évvel ez előtti fegyelmi eljárást. A fegyelmi eljárás megindítása tehát semmis és ez a felfüggesztő határozat duplán semmis, mert arra hivatkozik, hogy fegyelmi, a fegyelmi pedig nincs lezárva, és a fegyelmi semmis. Mindazokkal a nyilatkozatokkal, amiket tettünk, a békesség értelmében és a cserkészszellemben. Morvay elnézést kért Csermely Lászlótól és Arató Lászlótól. A fejvadászat viszont folytatódik. Nem szeretném, ha a cserkészet olyan lenne, mint a társadalom. A társadalomnak kellene olyannak lennie, mint amilyen a magyar cserkészet volt. Nem kívánok többet hozzászólni. Engedjetek meg egy személyes megjegyzést: a múltkorjában elkezdtem számolni, hogy több mint 100 órát foglalkoztunk a Morvay-üggyel. Egy mód van arra, hogy a vezetőség ebből a slamasztikából kimásszon. Nem az, hogy Morvayt kizárják, mert az nem számít, attól ő cserkész marad. Legyetek nyugodtak én is, mert én az angol szövetség legnagyobb kerületének vagyok az alelnöke. Ha ezt a 100 órát a nemzet szolgálatára fordítottuk volna, nagy dolgokat lehetett volna csinálni. Én most 3 mondattal elmondom: ennyi idő alatt egy erdélyi magyar falu számára két és félmillió forintot gyűjtöttem, számítógép és iskola lett belőle, amit fel fogunk avatni. Megmaradt egy falu. Nem ezzel az otromba fegyelmi üggyel kellene foglalkozni. Én többé itt meg nem jelenek! Más eszközökhöz fogok nyúlni. Arra kérlek titeket, hogy az elnökséget élesen ítéljétek el! Tulajdonképpen bocsánatot kellene kérniük a meghurcolásért. Az, hogy az internetre mit írt, mit nem írt, az olyan, hogy ott a gróf Teleki ellen is írtak rágalmakat, és őellenük nem indult fegyelmi eljárás. Azt szeretném kérni, hogy jegyzőkönyv ránk vonatkozó részét megkapjuk és az ügyben név szerinti szavazás legyen. Lássunk tisztán. Köszönöm, hogy meghallgattatok! HL: Köszönjük, néhány ML: Ha a Morvaynak egy fél percet engedélyezünk,akkor HL: Előtte néhány dologra szeretnék reagálni. Amit Ön elmondott, azzal nem mindenben értünk egyet. A mai napnak ugyanakkor nem ezeknek a vitás kérdéseknek a megoldása a feladata. Nem véletlenül nem kértem be a fegyelmi eljárás dokumentumait. Nem fegyelmi fórum vagyunk. A gróf Teleki Pált érintő kérdéssel, rágalmakkal az Országos Elnökség foglalkozott, nincs azonban tudomásom arról, hogy fegyelmi eljárás indítása előkészületben lenne. A harmadik dolog: az OIB nevében a fenyegetést határozottan visszautasítom, ez nem az a fórum, ahol fenyegetőzni lehet. 4/22 oldal

5 Morvay Levente: Arról beszél /a magnó eleme lemerült, és ezt csak később vettem észre, amikor a következő ember elé tettem, ezért kézzel írott jegyzeteimre hagyatkozva csak tartalmilag tudom felidézni az elhangzottakat/, hogy 1) a határozatot semmisnek tekinti, mert visszafelé menő alkalmazása egy jogszabálynak; 2) kifogásolja, hogy Ormay József Országos Főtitkár nyomozott utána, nem a bejelentett címére küldte ki a levelet, amivel személy szerint bonyodalmat okozott neki /a főtitkárral kölcsönösen kétségbe vonják egymás szavahihetőségét/ HL: Határozathozatal előtt újra kérném dr. Egyed István véleményét! EI: Az OIB-nek nincs olyan jogköre, hogy döntsön a kizárásról. Azt teheti, hogy vagy helyben hagyja az Országos Elnökség határozatát, és akkor a Fegyelmi Bizottsághoz kerül az ügy, ahol lesz lehetőség védekezésre, bizonyításra. Az OIB-nek döntenie kell: elfogadja az Országos Elnökség határozatát, vagy nem fogadja el. OJ: Van joga azt mondani, hogy nem fogadja el, és akkor? ML: Fegyelmire való hivatkozással van ez, és a fegyelmi hol van? EI: Az OIB-nek két lehetősége van: elfogadja az Országos Elnökség határozatát és akkor Fegyelmi Bizottság elé kerül a dolog, vagy nem fogadja el. Az elnökségi határozat egyébként két részből áll, van egy múltra vonatkozó része, és egy jelen idejű, amivel jövő időt is ki lehet fejezni. A zárt ülésen majd az elnökségnek meg kell mutatnia, hogy a jelenben is fennáll ez a bizonyos folytatja. Ha ez fennáll, akkor az OIB-nek módja van olyan döntést hozni, hogy az elnökségi határozatot fenntartja. Ha alaptalannak találja az OIB, akkor elnökségi határozatot visszaadhatja. Az OIB tárgyalást nem folytathat, védekezés illetve vádemelés nem történhet. Az OIB-nek döntenie kell és felelősséget viselni. HL: Tehát az, hogy alaptalannak tartja, nem azt jelenti, hogy megsemmisíti? NI: Nem. Alkalmatlannak tartja, visszaadja, az elnökség pedig hozhat egy új határozatot. Érdemi tárgyalásra, érdemi védekezésre majd a tárgyaláson lesz lehetőség, ahol iratokat csatolnak, hallottam, voltak elektronikus levelek, amit én iszonyú károsnak tartok, de ebbe nincs beleszólásom. Esetleg személyes meghallgatás történik, aztán a Fegyelmi Bizottság döntést hoz. Itt azután az OIB az ASZ szerint érdemi tárgyalást tarthat, és érdemi döntést is hozhat. Az eljárási döntés is érdemi, de mi jogászok azt szoktuk mondani, hogy az nem érdemi, hanem eljárási határozathozatal. A Fegyelmi Bizottság határozatát az OIB vagy helyben hagyja, vagy megsemmisíti, vagy visszaadja új határozathozatalra. Solymosi Balázs (SB): Ha az OIB a jelenlegi határozatot visszaadja, akkor változik-e Morvay Levente szövetséggel szembeni jogállása? EI: Marad. SB: Mi marad? A tagsága vagy a jogállása? EI: Tetszik tudni mi a különbség tagság és jogállás között? SB: Morvay Levente jogállása: felfüggesztett tag. EI: A jogállás: ő tag. A jogállás az, hogy becsukom az ajtót, kinyitom az ajtót. Az ajtó marad. Jelenleg az ajtó be van csukva, tehát ő marad tag. Tehát nincs kizárva. SB: Értem, de a felfüggesztése EI: Most mondtam SB: Azért nem értem, mert kizárást mondott. EI: Fel van függesztve. Azt mondja az OIB, ez nem alkalmas, nincs felfüggesztve. Ez az Önök felelőssége. ML: A cserkészetben nagyon sok felelős poziciót papok töltenek be, ami részben helyes. A cserkészet mibenléte más. Sokan egyetértenek abban, hogy a tömeggyilkosoknak meg kell bocsátani. Érdekes, hogy a Morvaynak nem lehet megbocsátani. Hogy ne csak a Morvay-ügyről beséljünk: részt vettem tegnap Kiskunmajsán 5/22 oldal

6 HL: Elnézést, megvonom a szót, nem a tárgyhoz tartozik. Hada Tibor (HT): Mi is beadtunk Morvay Levente ellen fegyelmi kérvényt 1998-ban, azóta nem történt semmi. Az akkor érvényes szabályzatok szerint egy táborban elkövetett vétsége miatt nem a fejét kívántuk, de ha valaki hibázik, vállalja érte a felelősséget. Ugyanakkor két-három évvel ezelőtt a közgyűlkésen te mondtad nekem, hogy ha nem vonom vissza a fegyelmit, akkor én szégyeljem magamat. Ha valaki cserkésznek mondja magát, előszöris tartsa be a tíz törvényt és a szabályzatokat, és ne nyilatkozzon interneten úgy, ahogy az elhangzott. Ezután beszélhetünk egységes szövetségről. ML: Amikor fontos tisztséget látott el a Morvay, akkor jó volt. Én elhagyom a termet. HT: Azt szeretném megtudni, hogy a Fegyelmi Bizottság mikor dönt. HL: Ez nem tartozik most ide. /Hangzavar, többen beszélnek egyszerre. Levezuető elnök megvonja a szót./ OJ: Én csak 52 éve vagyok cserkész, nem 75. Úgy lett beállítva, mintha ez a MCSSZ legfontosabb ügye lenne. Pici, vacak, pitiáner ügy. Ha én műszaki emberként két évig terveztem volna egy gépet már rég elavult volna, de ez most jogász kérdés, ez más. Én két hét alatt töltök el 100 órát a szövetségben, és látom, hogy mi minden folyik. Mennek a portyák, mennek a táborok, az egymással való beszélgetések. Senki sem törődik azzal, hogy ki az a Morvay. Ti csináltok belőle nagy ügyet. Azt hiszitek, hogy ez egy nagy ügy. Van egy budai csapat, amit kizártak szintén. Rendet kell tenni. Kedves Levente nekem is mondott mindenféle butaságot, hogy én csalódtam a gyerekeimben, meg ilyenek. Bocsánatot mikor kért tőlem? Legutóbb megkértem, hogy hagyja el a lakásomat. Na itt állunk. Egyertlenegy emberről, akinek nem is csak egy fegyelmi ügye van Morvay Levente: Toci bá! Neked nem mondtam, ne haragudj! OJ: de írtad a leveledben HL: Állj! OJ: Megvan a levél! Előveszem. Morvay Levente: Én ezt nem mondtam. OJ: Egyszóval: nem ez a legfontosabb ügye a MCSSZ-nek. HL: 5 perc szünetet rendelek el. [Szünet után] HL: Először felolvasom a az elnökségi határozat szövegét, majd pedig, ha az OIB-nek nincs ellenvetése, a döntés meghozatalára zárt ülést rendelek el május 21-én a MCSSZ Országos Elnökségének ülésén vendég volt Prácser László, az Országos Gyermek- és Ifjúsági Parlament akkori elnöke, és az elnökség tagjai előtt kijelentette, hogy 2001 novembere és 2002 szeptember 26. között azért nem reagált a MCSSZ Ügyvezető Elnökének megkereséseire, mert Morvay Levente cserkésztiszt azt tanácsolat neki, hogy a MCSSZ Országos Elnökségével ne álljon szóba. Az Országos Elnökség megállapítja, hogy Morvay Levente cserkésztiszt súlyosan és nyilvánvalóan vétett a MCSSZ ellen, tettét többszöri felszólítás ellenére mindmáig nem bánta meg, sőt bomlasztó tevékenységét továbbfolytatja. Ezért az Országos Elnökség az Alapszabály 51 -a alapján Morvay Levente cserkésztiszt MCSSZ-tagságát azonnali hatállyal felfüggeszti. Roszmusz András (RA): Másfél éve részt vettem a X. Cserkészkerület közgyűlésén, ahol Kazinczy Béla kerületi vezetőtiszt rendre utasította Morvay Leventét, aki elszabotálta a kerület gyakorlatilag összes pályázatát. Ezt Morvay Levente el is vállalta azzal az indoklással, hogy úgyis van elég pénzetek. Ezen felül kihúzta a Táborkereszt pályzatait, és mindazon csapatok pályázatait, amelyek nem estek érdekeltségi körébe (pl. 144.sz., 148.sz., stb.). Lehet, hogy Morvay Leventének elévülhetetlen érdemei vannak a pályázatok elbírálásában, ugyanakkor elévülhetetlen bűnei vannak a pályázatok megnyirbálásában. Várnai Péter mind Brückner Ákoson keresztül, mind személyesen felhívta figyelmünket, hogy Morvay Levente az egyházaknál rossz hírét kelti a szövetségnek, azt állítja, hogy baloldali szervezet, amely kifejezetten a kommunisták malmára hajtja a vizet. Matolcsi 6/22 oldal

7 Kálmán (pap) is személyesen mondta el, mi mindent terjeszt Morvay Levente a MCCSSZ-ről, az elnökségről. Ez a múlt. Mi keresztény emberek lévén készek lettünk volna mindent elfelejteni, ha Morvay elnézést kért volna, és elismerte volna, hogy hibázott. Még a múlt héten is ezt indítványozta az Országos Ügyvezető Elnök. Ez nem történt meg. Idézek Morvay két legutóbbi leveléből, ami igazolja, hogy tevékenységét folytatja: a gyanúm az, hogy a Magyar Úttörők Szövetsége sem felel meg mindenben a mostani demokratikus jogi alapszabályoknak, csak ott nincs, aki merő jóindulatból, erkölcsi, szellemi fölényének önkontroll nélküli hitében külső fórumra vitte a problémáit /2004. május 27./ Nem mi akartuk az Alapszabály módosítását. Ügyészségi kényszer volt. A katasztrófa szélén állt a szövetség. Kénytelenek voltunk önmagunk ellen vizsgálatot kezdeményezni, hogy tiszta lappal kezdhessünk. A másik levél Legeza Lászlónak szólt: engem komolyan aggaszt az ifjúsági közéletben való tevékenységed, melynek elve az, hogy mindegy, kivel kötünk szövetséget, csak pénzt adjon. Egy őszi tiszti találkozón elhangzott ezzel kapcsolatban egy idézet, amelynek felolvasója elfelejtette közölni, hogy valójában én vádjaimmal súlyosan sértettem a jóhíhez való személyiségi jogait. Amit ti előterjesztettetek, és a Vezetők Lapjában olvastam, a lex Morvaynak, ennek a vége az lehet, hogy végre elnökségi döntéssel megszabadulhassatok az olyan kártékony csótányoktól, amilyen én is vagyok Éljen Románia Ceaucescu, pártos hitünk: Nyuszifül Kapitány /2004. február 24./ Lehet ezzel viccelődni, de az a helyzet, hogy van egy nagyjából fős vezetői csoport, aki ahelyett hogy segítené az elnökséget, amely nem 30 milliót örökölt, hanem 18 millió adósságot, ám ezt ledolgozta, akadályozza minden eszközzel. Morvay is ezek közé tartozik. Nemhogy nem bánja meg eddigi akadályozó tevékenységét, a jelenben is folytatja. Nehéz úgy vezetni, hogy az embernek folyamatosan védekeznie kell. Akik erre kényszerítik az idejüket, pénzüket áldozó vezetőket, az az igazi cserkészietlenség, ahogy ezt Máté Levente elmondta. Meg kell szabadulni az olyan emberektől, akik minket tönkre akarnak tenni, bomlasztanak és rossz hírünket keltik, és a megbocsátásra kinyújtott kezet is visszautasítják. Morvay Levente körül mindig gond van. Kérdezzétek meg Kozma Imre atyát, mért zárták ki a Máltai Szeretetszolgálatból. Értetek és miattatok is van az elnökségi döntés, amelyről most határozhattok, elfogadjátok-e. Szekér Lajos (SzL): Azt kérdezem, mi lehet az ő indítéka, teljesen tudatlanul kérdezem, mert valami oka biztosan van. OJ: Nehéz erre válaszolni. Régebben dolgoztunk együtt néhány kérdésben. Egy adalék: 5 egyeteme van. Mármint elkezdett, mert egyiket sem fejezte be. Ez egyfajta lelkivilág vagy sérülés. Sajnálom az ilyen embert, ne értsetek félre. Nagyon rossz lehet ilyennek lenni. SB: Ha új fegyelmi eljárás indul, akkor a régi milyen helyzetbe kerül? EI: A két éve folyó fegyelmi ügyet be kell fejezni. Az már másodfokon van, ez pedig most indul. A két ügy nyilván egyesítésre fog kerülni. HL: A zárt ülés elrendelése előtt szavazást szeretnék kérni arról, hogy dr. Egyed István bent maradhasson a zárt ülései részen. Felmerülhetnek olyan jogi kérdések a szavazás kapcsán, aminek eldöntésében természetüknél fogva nem érzem biztosnak magamat látatlanban. Husz Endre (HE): Nagy tisztelettel tiltakozom. Véleményem szerint ebben a szavazásban nem tudunk olyan műhibát elkövetni, aminek elkerülése jogi tanácsadást tenne szükségessé. Nagykáldy Levente (NL): Nincs akadálya annak, hogy az OIB úgy döntsön, hogy a zárt tárgyaláson a szavazattal bíró tagokon kívül más is jelen lehessen. HT: Bandival értek egyet. Semmilyen különleges lehetőséget nem látok a szavazás kapcsán. Ne mondhassák egyébként se, hogy valakinek a kedvéért kivételt tettünk. SB: Máté Levente azt kérte, hogy név szerinti szavazás legyen. 7/22 oldal

8 HL: Titkos szavazás lesz. Mindenképpen tartunk 5 perc szünetet a szavazócédulák előkészítése érdekében. Az egyértelműség kedvéért szavazásra bocsátom a következő határozati javaslatot dr Egyed István jelenlétéről a zárt ülésen. [Nem született pozitív határozat/] Köszönöm mindazok jelenlétét és közreműködését, akik szünet után nem tartanak már velünk. EI: További jó munkát! HL: 5 perc szünetet rendelek el. [Szünet után] [Megjött Jeremiás Béla] HL: Megjött Jeremiás Béla. Értelemszerűen szavazhat, bár nem ismeri az előzményeket. Közben kiosztom a szavazólapokat. Morvay Levente cserkésztiszt MCSSZ-tagságát az Országos Elnökség határozatban az ASZ 51 -ára hivatkozva azonnali hatállyal ideiglenesen felfüggesztette. Az OIB ezt a döntést elfogadhatja, akkor a Fegyelmi Bizottsághoz kerül az ügy, ha viszont visszaadja, akkor új határozatot kell hoznia az elnökségnek. A határozat szövege még egyszer: május 21-én a MCSSZ Országos Elnökségének ülésén vendég volt Prácser László, az Országos Gyermek- és Ifjúsági Parlament akkori elnöke, és az elnökség tagjai előtt kijelentette, hogy 2001 novembere és 2002 szeptember 26. között azért nem reagált a MCSSZ Ügyvezető Elnökének megkereséseire, mert Morvay Levente cserkésztiszt azt tanácsolat neki, hogy a MCSSZ Országos Elnökségével ne álljon szóba. Az Országos Elnökség megállapítja, hogy Morvay Levente cserkésztiszt súlyosan és nyilvánvalóan vétett a MCSSZ ellen, tettét többszöri felszólítás ellenére mindmáig nem bánta meg, sőt bomlasztó tevékenységét továbbfolytatja. Ezért az Országos Elnökség az Alapszabály 51 -a alapján Morvay Levente cserkésztiszt MCSSZ-tagságát azonnali hatállyal felfüggeszti. Ennek a határozatnak elfogadásáról döntünk most titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel. A szavazatok összeszámlálásához válasszunk kéttagú szavazatszámláló bizottságot. Egyik tagnak Husz Endrét jelölöm, ha elfogadja. HE: Elfogadom. OIB /5 Az Országos Intézőbizottság szavazatszámlálónak megválasztja Husz Endrét. Szavazati arány: 14 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁS HL: Másik tagnak Binó Imrét jelölöm, ha elfogadja. BI: Elfogadom. OIB /6 Az Országos Intézőbizottság szavazatszámlálónak megválasztja Binó Imrét. Szavazati arány: 14 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS 1 NEM SZAVAZOTT Felolvasom a határozati javaslat szövegét, ezt követően mindenki az igen, a nem, vagy a tartózkodom szót írja fel a szavazó cédulájára aszerint, hogy egyetért ezzel, nem ért egyet, vagy tartózkodik a vélemény-nyilvánítástól. Más tartalmú szavazócédula érvénytelen. OIB /7 Az Országos Intézőbizottság helybenhagyja az Országos Elnökség június 2-án kelt határozatát, mellyel Morvay Levente cst. MCSSZtagságát ideiglenesen felfüggesztette. Szavazati arány: 11 IGEN 4 NEM 0 TARTÓZKODÁS HL: Ezzel az ülés zárt része véget ért. A kint várakozók visszajöhetnek a terembe. A szavazócédulákat átadom az Országos Főtitkárnak, hogy lebélyegzett borítékban őrizze meg azokat a jegyzőkönyv 8/22 oldal

9 mellett a Szövetség irattárában. A következő napirendi pontban nem a stratégia megalkotása történik természetesen, hanem a vonatkozó bizottság felállításának előkészítése. A Szövetség újraindulása óta eltelt 15 év. Ebben az időszakban, talán valamennyien egyetértünk, hogy nem volt jellemző a hosszú távú gondolkodás a szövetség életében. A stratégiára azért van szükség, hogy legyen mihez mérni éves munkaterveinket és napi döntéseinket. A felmerülő napi kérdések megoldásainak egységesítésében nagy segítség lenne egy olyan dokumentum, ami elvi döntések meghozatalában támpontot nyújtana. Hiányzik egy olyan útmutató, ami nem a szabályzatok kötelezőségével ír le tennivalót, hanem elveink és tapasztalataink összegzéseként nyújt segítséget. A cserkészéletet jelenleg szabályzatokkal írjuk le. Szabályzatainkban véleményem szerint keverednek olyan dolgok, amik minden cserkészre és minden helyzetre kötelezőek, olyanokkal, amik inkább ajánlás szinten érvényesek. Ezeknél a kérdéseknél tipikusan felmerül az adott szabályzat minden módosításánál újra és újra az elvileg le nem tisztázott, ebben az értelemben ad hoc döntés újragondolásának szükségessége. A stratégia elkészítése hosszabb folyamat, nem szabad elkapkodni. Talán a következő közgyűlés tárgyalhatja első olvasatban a stratégiát, de lehet, hogy nem. A stratégia két fontos részből áll: 1) a koncepció az (általános, elvont) elveinket tartalmazza, az elvek pedig a célként kitűzött értékekből következnek, amiknek van egyfajta fontossági sorrendje, hierarchiája. A célokat alapvetően hosszútávúakra (angolul: aims;) és rövidebb távú, konkrét célokra (angolul: objective) oszthatjuk. Előbbieket kell előbb tisztázni, utóbbiaknak kell alkalmazkodni az előbbiekhez. A célokhoz, azok megvalósításához aztán módszereket lehet rendelni. Az elvek és módszerek tekintetében szerintem nincs lényeges különbség a magyar cserkészetben egyének, csapatok között. 2) a stratégia /cselekvési terv/ a koncepció gyakorlatba való átültetésének terve. Ez már konkrét helyzethez, időhöz köthető, konkrét kihívásokra való válasz. Még azonos kiindulási koncepció mellett is a variációk széles skálája lehetséges. Ezen a ponton elválik a szövetségi szintű, illetve kerületi, helyi stratégia. A stratégiához, mivel kifejezetten a gyakorlatról szól, hozzátartozik a határidők, felelősök, eredményesség mérésének megjelölése, leírása is. Az eredményesség mérése minél egyszerűbb és informatívabb, annál jobb. Például a családalapítás miatt nem aktívvá vált cserkészek későbbi újra bevonására meg lehet fogalmazni stratégiát, amit országos vagy helyi szinten is mérni lehet a benne résztvevők számával /és természetesen sok más módon is/. Az ASZ az Országos Ügyvezető Elnök feladatai között nevesíti a stratégiaalkotást. Ezt egyedül nem lehet megoldani. Az a véleményem, hogy leghelyesebb, ha az OIB egy eseti bizottsága kap felkérést ilyen feladatra. A bizottságnak nem kitalálnia kell az egész stratégiát, hanem fórumot és szakmai hátteret kell biztosítania a munka elvégzéséhez. Fontos, hogy az OIB ne csupán az elkészült termélkről mondjon véleményt, hanem a kialakítás folyamatának is aktív részese legyen. Ennek előfeltétele, hogy folyamatosan tájékozódhassunk a bizottság munkájáról.) Az OIB az elmúlt egy évben véleményem szerint elhanyagolta bizottságai beszámoltatását.) Kerüljön be a gondolkodásunkba az előretervezés igénye, ha nem is 50, de legalább 5-10 éves távlatban. Vannak olyan folyamatok, amiket rövidebb távú tervekkel nem lehet kezelni természetüknél fogva. Két fontos támaszunk van a munkában: a magyar cserkészhagyomány és a Világszövetség 7 pontban összefoglalt stratégiája. [Botos Kálmánné elmegy] OJ: Nagyon támogatnám a stratégiát, nagyon ránk férne, de már az induláskor határozzuk meg, hogy ki felelős a kiadott feladatokért, és mi történik, ha azt nem teljesíti. Ez gyakran elmaradt a múltban feladatoknál. Ez a halála nagyon sok kezdeményezésünknek. HL: A felelős a bizottság vezetője lesz. Az OIB-nek a munkához szempontokat kell adnia, és számon kérnie ezek alkalmazását. HE: Egy régóta esedékes hiányt orvosolna a stratégia ben a tiszti fórumon a Cserkészparkban én már felvetettem, hogy határozzuk meg, mit szeretnénk elérni 2000 után, a harmadik évezredben a cserkészettel. A bizottság az Országos Ügyvezető Elnök munkáját segítve az OIB bizottságaként működjön, nekünk legyen felelős. Aki bekerül a bizottságba, annak a mi szempontjaink szerint kell dolgoznia, lehetőleg anélkül, hogy továbbterhelné a szövetség titkárságát újabb feladatokkal. 9/22 oldal

10 HL: Egyetértek. Az OIB felé tartozzon felelősséggel. Amit kidolgoz, és az OIB adott esetben elfogad, az majdan kerüljön közgyűlés elé fontossága miatt. Valószínűleg az lenne szerencsés, ha a kommunikáció közvetlenül a bizottság vezetőjével folyna, és az eredmények kerülnének be az irattárba. A hivatalos, formális levelezésre, az OIB meghívók kiküldéséhez hasonlóan a titkárságot tartom alkalmasnak. Az a tapasztalatom, hogy nem ülnek itt iratok egy napot sem, ez nem lassítja a folyamatot, ugyanakkor követhetővé teszi. NI: Égető a rendezvény-nyilvántartás kérdése. Sokszor kaptunk kritikát, hogy országos rendezvényre kerületi rászervezés történt, vagy fordítva. HL: Ez a munkatervek kérdését veti fel. Ha a szervezők figyelembe vennék a rendezvények területi hierarchiáját. Időrendben célszerű az adott év országos programjait legelőször, kb. hat hónappal előbb közölni. OJ: Az 52 szombat és vasárnap nem elég, vannak és lesznek ütközések. HL: Különböző célcsoportnak szóló programok lehetnek egy időben az nem zavaró. Mindjárt rátérünk az OIB munkatervére, ahol hasonló kérdések fel fognak merülni. Most még a tervezéssel időben vagyunk. OIB /8 Az OIB szükségesnek tartja a Magyar Cserkészszövetségen belül Fejlesztési és Stratégiai Bizottság felállítását, melyet a következő ülésén fog megtenni. Szavazati arány: 14 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS HL: Tekintettel arra, hogy az Alapszabály és az SZMSZ túlnyomóan jogi kérdéseket taglalnak szemben a többi, az egyszerűség kedvéért cserkészszabályzatnak minősíthető dokumentummal, kérdezem, hogy e két terület kezelését ugyanannak a bizottságnak rendeljük-e alá. NI: Igen, ez volt a korábbi gyakorlat. SB: Az OIB bizottsága legyen a létrehozandó testület. HE: Szeretném megtudni, megszűnt-e az előző bizottság jogfolytonossága? HL: Nem tudom, hogy van-e jelenleg ilyen bizottság. Egyetlenegyszer merült fel tavaly óta tudomásom szerint ilyen bizottság összehívásának lehetősége, de annak felállítása címén. Tavaly, amikor az Országos Elnökség nyár elején tájékoztatta az OIB-t az Alapszabály módosításának kérdéséről, megemlítette, hogy az elnökség létrehoz egy bizottságot az új ASZ kidolgozására. Erre Dragon Faragó Lajos, az OIB akkori elnöke úgy reagált, hogy rendben van, majd az OIB is létrehoz egy saját bizottságot ugyanilyen céllal. Ha volt ilyen bizottság, akkor az még nem szűnt meg. Szerintem egy bizottság legyen, ilyen formán a Szabályzat-karbantartó Bizottság lenne a helye elnevezés. OJ: Ez volt a neve azelőtt is, Völgyesi Levente cst. volt a vezetője, és minden kerületnek volt benne egy delegáltja. Ez állandó bizottság volt. RA: Szerintem viszonylag szűk létszámú bizottságot kellene létrehozni. Maximum 4-5 fős bizottság legyen a hatékonyság érdekében. Javaslom, hogy elsősorban olyan, jogi ismeretekkel rendelkező cserkészek legyenek benne, akik korábban foglalkoztak hasonló kérdésekkel. HL: Az OIB reprezentatív bizottság, minden kerület egyenlő mértékben képviselteti magát. A szakmai előkészítő bizottságok esetében nem a űz a lényeg, hogy minden kerületből legyen benne valaki, hanem az, hogy olyan előkészítő anyagot terjesszen be, ami a lehető legszélesebb egyeztetés alapján minden felmerült véleményt, lehetőséget tartalmaz, esetleg szakmai szempontok alapján súlyozva. EI: Az ASZ-ban az OIB feladatait taglaló résszel összhangban azt javaslom, hogy az OIB tartsa fenn magának a döntés jogát, az előkészítést bízza egy 3-5 fős állandó bizottságra, amelyet meghívhat üléseire, kérdést intézhet hozzá. Az OIB-n merülnek fel olyan (szabályzatértelmezési) kérdések, 10/22 oldal

11 amikre választ kell adni, és amelyek beépülhetnek a következő ASZ-módosításba. SB: Volt egy bizottság, amelynek megköszönve munkáját létrehozhatunk egy új bizottságot. Jó volt, hogy minden kerület képviselve volt benne, meg kell gondolni, hogy kell-e messziről feljárni bizottsági tagoknak, vagy megbízhatunk más, a cserkészetben járatos embert. HL: Úgy gondolom, nem az a fontos, hogy a kerület delegált útján, fizikailag részt vegyen a bizottságban, hanem az, hogy a kerület véleménye megjelenjen az eredményben. Ez inkább kommunikációs kérdés. Pálos Csaba (PCs): ÉN inkább támogatnék olyan változatot, ahol minden kerület delegálhat. HL: Szerintem erre a célra jobb fórumot létrehozni. Ott meg lehet jeleníteni a véleményeket. A bizottság azt összegereblyézi, és szakmailag véleményezve továbbterjeszti. SB: Akkor legyen fórum és legyen bizottság. HL: Jó, bár szerintem például kerületi fórumok létrehozására legfeljebb ajánlást fogalmazhatunk meg. HT: Nem kell minden kerületnek részt vennie a bizottságban, az a lényeg, hogy a vélemények megjelenjenek, hozzáértő, kislétszámú és hatékony legyen a bizottság. RA: Javaslatom a következő: a jelenlegi ASZ, amiről senki nem állítja, hogy tökéletes, kerüljön átdolgozásra egy 5 fős bizottság által, aminek dr. Egyed István az elnöke. HL. Az, hogy ki lesz az elnök, majd kiderül, még nem tartunk itt, vagy ez javaslat az elnök személyére? RA: Igen. [Gilicze Erzsébet átmenetileg elhagyja a termet.] SB: Még nem döntöttünk a korábbi bizottság státuszáról. HL: Akkor először köszönjük meg az előző bizottság munkáját. Tapintatosan ne részletezzük (nem is tudjuk pontosan), mért nem ült össze az elmúlt másfél évben. Aztán hozzunk létre egy új bizottságot. HE: Hogy állunk most akkor a bizottsági tagok jelölésével? HL. A levelezőlistán megjelent, az Országos Ügyvezető Elnök által közreadott listából értesültem jómagam is az elnökség informális, előzetes személyi javaslatairól. Vettem a fáradtságot, és lehetőségemhez mérten utána jártam, kik azok, akik a megnevezettek közül vállalnák a jelölést. Dragon Faragó Lajos cst. kategórikusan elzárkózott. Dr. Schubert László Marek cst. azt mondta, gondolkodik, de nem adott írásos elfogadó szándéknyilatkozatot, tehát ez idő szerint nem jelölt. Jeleztem Legeza Lászlónak, hogy amennyiben nem jelennek meg az érintettek az ülésen és írásos elfogadó szándéknyilatkozatukat sem juttatják el az ülésre, nem tudjuk elfogadni a jelölésüket. SB: Schubert László szívesen részt venne a bizottságban, csak ősztől nem lesz idehaza. Szerintem tagokat válasszunk a bizottságba, és a tagok válasszanak maguk közül elnököt. HL: Elfogadom. Az OIB-nek viszont a munkához joga, sőt kötelessége szempontokat adni. BI: Kik tehát a jelöltek? HL: Azok lehetnek jelöltek, akik jelen vannak, vagy akiknek írásos elfogadó szándéknyilatkozata itt van. BI: Nem tudtuk, hogy kellett volna ilyet hozni. HL: Ez minden tisztség esetében így van. Mielőtt megválasztanak valakit, nyilatkoznia kell vagy szóban a helyszínen, vagy írásban, hogy vállalja a jelölést. Való igaz, hogy ez külön kiírva nem szerepelt a meghívóban. OJ: A meghívó csak az OIB tagjaihoz jut el, a csapatokhoz nem. 11/22 oldal

12 RA: Azt javaslom, legyen Egyed István a bizottság elnöke. A hivatkozott listán szereplők közül két személy jelen van: Németh István és Nagykáldy Levente. Azt javaslom, ők válasszák meg munkatársaikat. HL: Erről majd az OIB dönt, mivel az OIB bizottságáról van szó. Ha hárman vannak jelen, őket megválaszthatjuk, aztán később bővülhet a létszám. Így azonban közel négy hónapot nyerünk, mert elkezdődhet közben a munka. SB: Akkor bizonyos kérdéseket ez a három tag fog eldönteni? Amit elkészítenek ahhoz utána már nem nyúlunk, vagy elölről kezdjük majd? HL: A bizottság nem lezárt anyagot terjeszt be az OIB elé, hanem javaslatot, amiben bárkinek a véleménye szerepelhet. Fehér György (FGy): Azt javaslom, hogy először köszönjük meg az előző bizottság munkáját, utána döntsük el, hány tagú legyen a következő bizottság, aztán válasszunk meg annyi tagot, ahány érvényes jelöltünk van, és később bővül a bizottság a végleges létszámra. HL: Kérdezem Egyed Istvánt, hogy meg lehet-e választani olyanokat a bizottságba, akik nem nyilatkoztak arról, hogy elfogadják a jelölést? EI: Meg lehet tenni, ha az illető tényleg megvan, aztán majd ezt pótolja. Az asztal nagy, el lehet férni, csak kezdődjön el a tényleges munka. HL: Rendben, akkor az írásos szándéknyilatkozattól most eltekinthetünk. Van-e valakinek javaslata a köszönetnyilvánítási határozatra? RA: Az OIB köszönettel veszi tudomásul a bizottság munkáját és az elmúlt időszakban elért eredményeket. HL: Azért pontosítanék a szövegen, mert eredmények tekintetében esetleg félreérthető a megfogalmazás. OIB /9 Az OIB megköszöni a korábbi Alapszabály Karbantartó Bizottság munkáját. Szavazati arány: 13 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS FGY: Ne Szabályzat-karbantartó Bizottságnak hívjuk, mert a cserkészszabályzatokat másik bizottságra kellene bízni. [Gilicze Erzsébet visszaérkezik a terembe.] HL: Rendben, csak eddig másról volt szó. NL: Minden szabályzatot látnia kell hatályba lépése előtt az OIB-nek, nehogy ellentmondás legyen az ASZ-szal, SZMSZ-szel. Egyébként van egy harmadik kifejezetten jogi természetű szabályzat, a fegyelmi. HE: Elég dolga lesz a felállítandó bizottságnak a jogi jellegű szabályzatokkal, ne terheljük őket minden egyébbel is. HE: Az előző bizottság 12 tagú volt a külső jogi szakértővel együtt. HL: Ennek a bizottságnak nem kell reprezentatívnak lennie területileg. OJ: A jelenleg érvényes szervezeti séma szerint ez a bizottság a titkárság felügyelete alá van rendelve. Ha ez a továbbiakban nem így lesz, akkor a korábbi határozatot hatályon kívül kell helyezni. EI: Erre niuncs szükség. 12/22 oldal

13 OIB /10 Az Országos Intéző Bizottság állandó bizottságaként létrehoz egy Alapszabály és SzMSz Karbantartó Bizottságot. Szavazati arány: 14 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS OIB /11 Az OIB Alapszabály és SzMSz Karbantartó Bizottsága 5 tagból áll. Szavazati arány: 12 IGEN 0 NEM 2 TARTÓZKODÁS HL: Vannak-e az említett három főn kívül további jelöltek? SB: dr. Ugron Gáspár Gilicze Erzsébet (GE): Kruzslic Péter. PCs: Molnár Szabolcs. OJ: Ugron Gáspár állítólag visszalépett. HL: Nehéz így dönteni. A meghívóban kifejezetten nem szerepelt a nyilatkozattétel szükségessége, viszont az ellentmondó információk kétségessé teszik a döntés megalapozottságát. RA: Célszerű lenne a bizottságot akár néhány fővel is felállítani, mert a nyár akkor nem múlna eseménytelenül. FGY: Akik nem közismertek, és nincsenek is itt, a következő alkalomra az elfogadó nyilatkozat mellé önéletrajzot is hozzanak, adjanak be, amiben leírják, mivel is foglalkoznak. EI: Elkezdünk dolgozni és majd bekapcsolódnak, akár a következő ülés előtt is. SB: Mi van a Legeza László által felállított bizottsággal? HL: Az Országos Ügyvezető Elnök nem állított fel semmilyen bizottságot. Javaslatot tett személyekre. Ahogy elmondtam, a rendelkezésemre álló eszközökkel igyekeztem kideríteni, kik vállalják ténylegesen a jelölést. Mindössze három ilyen tagot találtam, akik jelen is vannak. OIB /12 Az OIB Alapszabály és SzMSz Karbantartó Bizottságának tagjai közé az Országos Intéző Bizottság megválasztja dr. Egyed Istvánt, Németh Istvánt és Nagykáldi Leventét. Szavazati arány: 13 IGEN 1 NEM 0 TARTÓZKODÁS FGY: A kerületek bizonyos határidőn belül jelöljenek ki összekötőt, aki kapcsolatot tart a bizottsággal. OIB /13 Az OIB az Alapszabály és SzMSz Karbantartó Bizottsága saját maga választ elnököt tagjai közül, akkor, amikor öt taggal teljessé vált. Szavazati arány: 14 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS NI: A kerületeknek legyen dolga véleményt nyilvánítani. HL: kerületi hatáskör, legfeljebb ajánlást fogalmazhatunk meg. OIB /14 Az OIB feladatául szabja az Alapszabály és SzMSz Karbantartó Bizottság elnökének, hogy felel azért, hogy minden lényeges lépésről írásban 13/22 oldal

14 tájékoztassa az Országos Intéző Bizottságot a Szövetség titkárságán keresztül, a kerületeket mindaddig, amíg más kapcsolattartót nem jelölnek meg - addig az adott kerületi elnökségen keresztül, attól kezdve pedig a megadott kapcsolattartón keresztül. Szavazati arány: 14 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS HL: Az OIB munkatervével kapcsolatban először csak az időpontokat egyeztessük, megfelelőek-e! FGY: szeptember 18-án van a Bocskai-túra. HL: Előtte egy héttel megfelel-e? Van ellenvetés? Nincs. A többi dátummal kapcsolatban van-e ellenvetés? RA: március 26. Nagyszombat. HL: Helyette két héttel később? április 9. megfelel? Igen. Június 11. is jó? Igen. Az OIB feladatai között a szabályzatok karbantartása olyan, ami tervezhető és tervezendő. Van-e, ami a szabályzatok közül a tervezetből kimaradt? HT: Fegyelmi Szabályzat. NI: VKKMISZ. Az új ASZ miatt több ponton korszerűsítésre, harmonizálásra szorul. OJ: Pénzügyi Szabályzat. Pénzügy szempontjából sok minden változott. HL: Mi legyen a sorrend az SZMSZ, Fegyelmi Szabályzat, VKKMISZ, Pénzügyi Szabályzat között? Nem csupán a sürgősség dönt, mert van ami sürgős, mégsem intézhető el rövid idő alatt. SB: Nem kellenének további bizottságok? HL: De igen. OJ: Bizottság helyett szakértőt is fel lehetne kérni olyan esetben, ahol nem új szabályzat megalkotásáról, hanem kiigazításról van szó, pl. Pénzügyi Szabályzat (ÁFA). HE: Én meghagynám Leventééknek, hogy a következő ülésre a szabályzatok elolvasását követően tegyenek javaslatot, milyen mértékű változtatást tartanak szükségesnek az egyes esetekben. NL: Ez működhet. Azt szeretném világossá tenni, hogy az ASZ magasabb rendű a többi szabályzatnál, ha ellentmondás van, az ASZ a mérvadó. A jogi vonatkozású dolgokban a bizottság szívesen közreműködik, a cserkész jellegű szabályzatoknál az OIB-nek kellene többnyire állást foglalnia. HL: Rendben. Akkor a bizottságnak a hatáskörébe a jogi természetű kérdéseket utaljuk, illetve az ilyen jellegű szabályzatokat. A többi kérdésre nézve szeptemberi ülésünkön hozzuk létre a másik bizottságot, ugyanazzal a felfogással, hogy nem a területi reprezentativitás a döntő fontosságú, hanem a hatékony szakmai munka. Szintén 5 fős bizottságot tartok valószínűnek. NI: A Táborozási Szabályzat (TÁSZ) kritikus lehet az új uniós szabályozásokhoz való alkalmazkodás miatt, jövőre már számon kérhetnek rajtunk előírásokat. HL: A TÁSZ tárgyalására a legkorábbi lehetséges időpont a november 27. Ez akkor tartható, ha szeptemberben feláll a bizottság, és időközben elképesztő sebességgel megindul a munka. [Egyed István távozik.] FGY: Mi lenne, ha a kerületek ezzel a témával foglalkozó vezetőit kérnénk meg, hogy állítsanak össze egy listát, mit tartanak problémásnak az adott szabályzatban. Így a munka konkrét kiinduló pontról kezdődhetne. HL: Úgy tudom, augusztus 26-án lesz vezetőtiszti gyűlés. Ez két héttel az OIB ülése előtt van. Ahhoz, hogy akkor már előkészítő anyagot lehessen az OIB elé terjeszteni, most meg kell kezdenie az Országos Vezetőtisztnek a véleménygyűjtést. 14/22 oldal

15 [Roszmusz András elhagyja a termet.] GE: Augusztus 28. a helyes dátum. NI: Érdemes lenne meghívni Bokody Józsefet, aki benne van az országos külügyi szabályzat előkészítésében. OJ: Valamint Fábry Pali bá -t, mint Országos Táborozási Vezetőtisztet, szakági vezetőt. HL: Az Országos Vezetőtiszt a szakági vezetők segítségével gyűjtse össze nyár végéig a vonatkozó javaslatokat. FGY: Ugyanez vonatkozhatna a Fegyelmi Szabályzatra is. Akik benne dolgoznak, nap mint nap foglalkoznak vele, azok jobban fel tudják mérni a nehézségeket, kiigazítanivalókat. OIB /15 Az Országos Intéző Bizottság felkéri az Országos Vezetőtisztet, hogy az augusztus 28-án esedékes vezetőtiszti gyűléssel bezárólag juttassa el az Országos Intéző Bizottsághoz a Szövetség Titkárságán keresztül írásban azokat a javaslatokat, amik a Táborozási Szabályzat módosítására vonatkoznak. Szavazati arány: 13 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS OIB /16 Az Országos Intéző Bizottság felkéri a Fegyelmi Bizottság elnökét, hogy augusztus 28-i határidővel bezárólag juttassa el az Országos Intéző Bizottsághoz a Szövetség Titkárságán keresztül írásban azokat a javaslatokat, amelyek a Fegyelmi Szabályzat módosítására vonatkoznak. Szavazati arány: 13 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS OIB /17 Az Országos Intéző Bizottság felkéri az Országos Ügyvezető Elnököt, hogy augusztus 28-i határidővel bezárólag juttassa el az Országos Intéző Bizottsághoz a Szövetség Titkárságán keresztül írásban azokat a módosító javaslatokat, amelyek a Szövetség Pénzügyi Szabályzatára vonatkoznak. Szavazati arány: 13 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS HL: A VKKMISZ-re nézve kérjünk-e fel máris valakit? NI: Majd az Országos Vezetőtiszt kapjon később felkérést. HL: Egyeztettük tehát a tematikát. Nézzük, teljesíthetőnek tűnik-e a az ütemezés! Az SZMSZ első olvasatban való tárgyalására szeptember 11. lett kitűzve. Ez nem tűnik reálisnak. HE: De igen. Nem akarom nagy munkára szorítani a bizottságot, de azért szavaztuk meg az imént a felállítását, hogy 3 taggal kezdjen el dolgozni. Szeptemberben az első előterjesztést tegyék le az asztalra. HL: Tehát SZMSZ első olvasata szeptemberben. NL: Aki bele szeretne folyni, az jelentkezzen ügyvéd úrnál. HL: Nagykáldy Levente telefonszámát közreadjuk ebből a célból (30/ ), mivel ügyvéd úr már nincs jelen a teremben. Kérem a kerületeket, hogy legközelebbi körlevelükben tegyék közkinccsé a csapatok számára ezt a telefonszámot a céljával együtt. November 27-én újra SZMSZ, teljesebb formában? Rendben április 9-én kerül zárószavazásra az SZMSZ. Van-e ellenvetés? Nincs. Hogyan hívjuk a másik bizottságot? 15/22 oldal

16 OJ: Egy bizottság legyen? SB: Jelöljük meg azt a vezetőt, aki előkészíti és az OIB elé hozza a módosítási javaslatot! HL: Rendben. Egy félelmem van az időzítés kapcsán. Ha augusztus 28-án bejönnek a javaslatok, 30- án hétfőn kimennek elsőbbségivel, akkor sem lesz elég 8 nap a csapatokkal való egyeztetésre. SB: A felelős összeszedi a nehézségeket, ekkor a csapatokat minden kerület megkérdezi. A kerületek Pali bá val közösen létrehoznak egy listát, amihez az OIB még javasolhat. Így nem kell még egy kör. HL: Rendben. Végülis erre a kaptafára mehet a többi szabályzatmódosítás is. SB: Igen. A kerületek beépíthetik és súlyozhatják a számukra nehézséget okozó kérdéseket. HL: Tehát szeptemberben az OIB csak az észrevételeket összegzi (TÁSZ, Fegyelmi, Képesítési, Pénzügyi), nincs döntés a módosításokról. SB: A kerületek keressenek kompetens vezetőket, akik intézik a kommunikációt a csapatokkal! HL: A Stratégiai Bizottságának szeptemberben legfeljebb felállításra kerülhet sor, ennek értelmében módosul az indítvány. Szeptembertől novemberig rövid lesz az idő, hogy első olvasatú tervezetet nyújtsanak be. SB: Novemberben csak a munkamódszereket, irányvonalakat érintő kérdésekben kelljen tervezetet benyújtaniuk. HL: Nevezzük a bizottságot Stratégiai Tervező Bizottságnak! A szeptemberi ülésre terveztem az OIB elnökének megválasztását is. RA: De miért? HL: Azért, mert a mikor engem megválasztottatok, akkor még az az ASZ volt érvényben, amely szerint a cserkészév első OIB ülésén kell elnököt választania. Az előző választás időpontja elődöm idő előtti lemondása miatt, kényszerű módon alakult ki. Nem kívánok visszalépni, de úgy gondolom, akkor felelünk meg teljes mértékben szabályzatainknak, ha ezt így intézzük. Ráadásul ez a választás 4 évre fog szólni az új ASZ értelmében. Nem alkalmazható automatikusan az aktuális elnökre, aki egy cserkészévre lett megválasztva. NL: Jogi szempontból nem szükséges a választás, ki lehet tölteni a teljes egy évet. HL: Az én értelmezésemben, amikor megválasztottatok engem, akkor augusztus 31-ig, a cserkészév végéig, illetve a szeptember 1. utáni első OIB ülésig kaptam mandátumot. NL: A minimum egy évet ki lehet tölteni. HL: Rendben. Szeptember 11-én van Országos Elnökségi beszámoló, ami az OIB tájékozódásának eszköze. A Külügyi Bizottság beszámolójánál szereplő koncepció kérdésköre valószínűleg később lesz, és nem független a stratégiától. Novemberben a (kiemelt) közhasznúsággal kapcsolatosan megkötendő, ismereteim szerint a végső határidő, szerződésekről lesz szó. A próbakönyvekről több alkalommal lesz szó, 2005-re úgy hiszem, tárgyalható formába kerülnek. FGY: A Pénzügyi Szabályzat is idén kellene még. HL: A TÁSZ-t is novemberre venném február helyett. HE: Április 9-re OIB beszámoló is esedékes. OJ: A kerületek évek óta elmaradnak a közhasznúsági jelentéshez szükséges dokumentumokkal. HL: Ez fegyelmi kérdés, a vonatkozó szabályzatban erre ki lehet térni, a munkatervnek nem ez a szerepe. HT: A létszámjelentéssel kapcsolatban is vannak komoly elmaradások, mást mutatnak a statisztikák, mást a valóság. OIB /18 Az Országos Intézőbizottság a mellékelt munkatervet fogadta el a 2004/05-ös cserkészévre. Szavazati arány: 13 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS 16/22 oldal

17 HL: Megkérem Németh Istvánt, hogy terjessze elő a X. kerületi igazolási kérdéseket, mert nekem nem volt időm átolvasni, miután most kaptam csak kézhez az előterjesztést. NI: A 813.sz. Prohászka Ottokár Cserkészcsapat ideiglenes működési engedélyt kér. Minden feltételnek megfelelnek. HL: Miért ideiglenest? Van ilyen? NI: Két üléssel ezelőtt szavaztunk arról, hogy legyen ilyen. HL: Én azon nem voltam jelen, és jegyzőkönyv még nem érkezett. Tehát létezik ilyen? NI: Igen. NL: Az új ASZ az ideiglenes engedélyt az Országos Elnökség hatáskörébe utalta. FGY: Miért ideiglenest adunk? NI: Mert ezt kérték. OIB /19 Az Országos Intéző Bizottság megadja az ideiglenes működési engedélyt a csepeli Jézus Szíve Plébánián működő 813. Prohászka Ottokár Cserkészcsapatnak. Szavazati arány: 13 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS HL: Csapatparancsnoki megbízatás meghosszabbítása. Megfelelnek a formai követelményeknek? NI: Megvan minden. HL: Nem olvasható a név az sz. Kaszap István Cserkészcsapat parancsnokának a neve. Róla nem tudunk határozni. Tájékoztatok mindenkit, hogy a továbbiakban, tekintettel arra, hogy a munkaterv következtében üléseink időpontja jó előre ismert, nem tudunk olyan beterjesztést tárgyalni, ami két héttel az ülés előtt nem áll rendelkezésre. OIB /20 Az Országos Intéző Bizottság meghosszabbítja a csapatparancsnoki megbízatást a 28. Szent István Cserkészcsapat parancsnokaként dr. Vízi Béla esetében. Szavazati arány: 13 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS HL: Gyetvay Iván azt jelezte hozzám intézett levelében, hogy patrónusi kinevezését, minthogy őt előzetesen nem kérdezték meg, visszaadja. A kerületnek mi erről a véleménye. BI: Bevallom, hogy nem látok egészen tisztán ebben az ügyben. Első OIB ülésen való részvételemkor került napirendre ennek a besnyőtelki csapatnak a bejegyzése. Akkor azzal utasítottuk vissza, hogy nincs képzett parancsnokjelölt. Nem sokra rá kerületi gyűlésünk volt, ahol felvetettem, hogy valaki vállalja el a patrónusi tisztséget. Ezután került OIB elé a dolog, most pedig senki sem vállalja, hogy Ivánnal egyáltalán beszélt. A besnyőtelki kultúrház igazgatóját Iván többször felkereste, hogy segíteni kívánja a csapatot. Iván két (sajátos stílusú) levelére elég hosszan nem válaszolt az igazgató, amit bán most már, de Iván hallani sem akar a csapat patronálásáról. Közben megjött az OIB határozata, a működési engedélyt, és az indulási tagdíjat is Ivánon kérték számon, amit ő sértőnek talált. A helyzet azóta megoldódott. Jernei Péter vezetőtiszt is fel fogja őket keresni, és a képzésben is segédkezet nyújt. A csapatparancsnok vállalja, hogy két éven belül megszerzi a segédtiszti képesítést. HL: Főtitkár úr behozta az irattárból Gyetvay Iván levelét, amelyre hivatkozva az OIB patrónusként őt elfogadta. Íme a szöveg: 17/22 oldal

18 Alulírott nyilatkozom, hogy a Magyar Cserkészszövetség II: kerületének vezetőtisztje, Jernei Péter cserkésztiszt úr és a besnyőteleki leendő cserkészcsapat alapítója, Harsányi Jenő úr felkérésére az új egység patronálását elvállalom, és az ezzel járó teendőknek igyekszem koromnak, egészségi állapotomnak és egyéb cserkészkötelezettségeimnek tudatában is a lehető legjobban eljárni. Jó munkát! Gyetvay Iván /vizicserkésztiszt/ / / HL: Volt tehát alapja az OIB döntésének. Jelen helyzetben nem tehetünk mást, mint tudomásul vesszük Gyetvay Iván döntését, és felkérjük a kerületet, hogy működjön közre a mielőbbi megoldásban. BI: Meg fog történni. NL: Az ASZ értelmében addig patrónus marad Gyetvay Iván, amíg nem kerül kijelölésre más. HL: Mivel az OIB-nek címezte a levelet, nekem elnöki minőségemben erre írásban váélaszolnom kell. Ezt meg is fogom tenni a fentiek értelmében. BI: Tegyük bele, hogy a kerület OIB delegáltjának javaslatára. HL: Rendben. Iván bá jelenleg csapatfelügyelő? NL: Igen. SB: Miért kell erről határozat? OIB elnöke válaszolja meg saját hatáskörben! HL: Rendben, akkor ez tájékoztatás volt. BI: A fenntartónak szólhat a levél? HL: A levélről kaphat másolatot a fenntartó. A következő napirendi pont a szeptemberi pénzügyi képzés, amit az Európai Cserkészrégió ajánlott fel nekünk, látva, hogy folyamatosan anyagi nehézségekkel küzdünk. Maximum 25 fő vehet részt, kerületenként tehát kettő. Olyan embert jelöljenek a kerületek, aki később tényleges munkát fog kifejteni ezen a területen. BI: Magyar nyelvű lesz a képzés? HL: Igen, Magyarországon, magyar nyelven fog folyni. A magyar szakemberek mellett az Európai Cserkészrégió két pénzügyi szakembere is részt fog venni segítőként, tolmács segítségével. Az időpont szeptember , amit ők jelöltek ki. OJ: Ezek szerint 3 nap alatt olyan komoly képzést fognak kapni ezek az emberek, aminek segítségével olyan sok pénzt fognak tudni szerezni, hogy gond nélkül ki fogjuk tudni fizetni a WOSM-tagdíjat, évi másfél millió forintot? Mert ez volt a kiindulópontja a segítő szándékuknak. HL: A képzés a pénzszerzési képességek növelését célozza, de nem feltétlenül a szövetségi tagdíjét. Én azt vártam, hogy külföldi, és ezek között cserkész célú forrásokhoz való hozzájutásról is szó lesz, de hangsúlyozottan a magyar forrásokhoz való sikeresebb hozzáférés elősegítése a cél. Lesz erről is egy ismertető, de szerintem a szombat esti szabad beszélgetést kellene kihasználni, hogy minél többet megtudjunk ezekről a lehetőségekről. Kérem, hogy a kerületek hozzák el személyi javaslataikat a szeptemberi OIB-ülésre! A részletes programtervet a kerületi elnökségek fogják megkapni. HT: Részt vettünk már egy uniós felkészítő képzésen, ahol azt tudtuk meg, hogy mivel nem vagyunk bejegyezve önállóan, nem juthatunk hozzá a pénzekhez. HL: Szó lesz egyesületek, alapítványok létrehozásáról is, ami átmenetileg megoldhatja ezt a nehézséget. HE: Mi az anyagi vonzata a képzésnek? 18/22 oldal

19 HL: Véleményem szerint, ha pályázaton nem nyerünk rá, akkor a kerülteknek kellene állnia a költségeket. Elektronikus levelező listák. Először felolvasom Párkányi Balázsnak a levelét, amit e témában kérésemre írt, és ami összefoglalja az alap tudnivalókat. A mult: Egyetemista kormban, kb 1992-ben talalkoztam eloszor az internettel es mivel a Godolloi Agrartudomanyi Egyetem jo halozati insfrastrukturaval rendelkezett, hamarosan megismerkedtem a szolgaltatasokkal. Bar igazi levelezesi lista inditasara nem volt modom, osszegyujtve nehany cimet ben tartottuk egymassal a kapcsolatot. Hamarosan az egyik levelezo tars cserkesztestverunk felajanlotta, hogy o tud helyet biztositani a levelezesi lista szamara. Az elso igazi levelezesi lista a Budapesti Muszaki Egyetem egyik szerveren uzemelt, es evekig, ig ott is maradt. Mar akkor is az volt az elvem, hogy tagoknak csak a szovetseg kereteben mukodo csapatok tagjait, valamint a hataron tul elo magyar cserkeszeket (ugy gondoltam, ezzel segithetem oket) vettem fel ra. Ket kivetelt tettem azota is, Fulop Akost aki akkor meg a 148. csapat fenntartoja volt es Keszthelyi Andrast az MCS egykori foszerkesztojet. Azota az o kivetelezett helyzetuk is megszunt. A Szovetseg akkori elnoksege fontosnak erezte, hogy a cserkeszet megjelenjen az interneten, ezert a Piarista Gimnaziummal megallapodott, kapnak egy gepet az epuletben, ott lehet elhelyezni majd a honlapot. Ez a levelezesi listaktol teljesen fuggetlenul tortent en is mar csak akkor szereztem rola tudomast, amikor hivatalosan bejelentettek, van mar webszerverunk, csak egyelore nincs neve, csak IP szammal lehet elerni. Ez igy is maradt egy jo darabig, amikor ugy gondoltam, segitenem kell a cserkesz.hu nev megszerzeseben. Sikerult megegyeznem egy regisztrator ismerosommel, hogy keresemre ingyen delegalja szamunkra a cserkesz.hu nevet. Ezt meg is tette, igy a cserkesz.hu domain a Szovetseg reszere kerult bejegyzesre 1999-ben. Ez a mai napig megvan es mindezeddig nem kerult penzbe. Amikor megtortent a bejegyzes, arra gondoltam, miert nem koltozhetne at ide a levelezesi lista, sot akkor tobbet is lehetne inditani, tartalom valamint hozzaferesi jogosultsag alapjan. A listak beindulasakor azonnal kiderult, a kapott gep nem birja a forgalmat, le kell cserelni. Ekkor vasaroltam egy hasznalt gepet a Szovetseg reszere, amit azonban akkor nem fizettek ki, ezert adomanyokbol osszeszedtem az arat (a szamla azota is nalam van). A jelen: Ez a gep 2001-ig mukodott szerverkent, amikor az IKB palyazaton sikerult nyerni egy olyan gepet, ami az igenyeket azota is kielegiti. A palyazatot az Elso Cserkeszkeruletert alapitvany adta be, tehat maga a gep ezen Alapitvany tulajdona. A gepben eddig egyszer volt alkatresz csere, erre szinten adomanyok gyujtese soran kerulhetett sor. Az adomanyozok nagyreszt cserkeszvezetok, es nem jarultak hozza nevuk nyilvanossagrahozatalara.tovabbi befekteteseket csak a szervert uzemelteto rendszergazdak, honlap szerkesztok, programozok munkaja jelent. A tovabbi domain nevek kerdese: a scoutnet.hu szinten a szovetseg tulajdona, az mcssz.hu es a scout.hu pedig az Elso Cserkeszkeruletert Alapitvanye, mivel ezeket a domaineket nem tudtam ingyen bejegyezetni es ez az alapitvany volt hajlando aldozni erre. Nem tudom milyen nyilvanossagot fog elvezni ezen osszefoglalo, de ezuton szeretnem megkoszonni minden cserkesztestverem munkajat, anyagi hozzajarulasat, amit a szerver fejleszetesenek erdekeben aldozott. Balázs hozzájárult, hogy szó szerint idézzem levelét. Szeptemberben visszatérhetünk a részletes tárgyalásra, azonban egy kérdés megválaszolása aktualitása miatt sürgető: a tagság kérdése. Kívánatos, hogy minden fogadalmat tett cserkész hozzáférhessen, ezért azt javaslom, ne hozzunk kategórikus, adminisztratív döntést. Annál kevésbé, mert etikai kérdésről van szó, ami adminisztratív eszközökkel nem kezelhető. Állásfoglalást tartanék szükségesnek az OIB részéről. NL: Az internetes szabályozások értelmében a cserkesz.hu domain név delegálása a MCSSZ számára történt, amit a megfelelő internetes oldalakon bárki ellenőrizhet is. Ez azt jelenti, hogy ennek a domainnek a használati módját, szabályait a szövetség jogosult meghatározni. Ilyen jellegű döntést a Közgyűlés, az OIB vagy az Országos Elnökség hozhat. Ezért az OIB illetékessége a kérdésben fennáll. Másik oldalról a levelező szerveren folyó kommunikáció elsősorban a cserkészvezetők informálódását, véleménycseréjét segíti elő. Vannak tematikus listák (pályázat, vélemény, stb.). Azzal egészíteném ki a Hegyi Laci által elmondottakat, hogy lehet a vezetői rétegre szűkíteni a tagságot, 19/22 oldal

20 mivel vezetést érintő kérdésekről is gyakran folynak viták. Abban mindannyian egyetértünk valószínűleg, hogy ne férhessen hozzá a listákhoz bárki szabadon. Azt is meg lehet tenni, hogy az OIB csak cserkészfogadalomhoz köti a listatagságot, amin belül az adott listák moderátorai szabad kezet kapnak a szűkítésre a témától függően. OJ: A cserkesz.hu nem a MCSSZ tulajdona. Nem volt hivatalos okmány megrendelésről, ilyesmiről. Az egyetlen dokumentálhatóan megrendelt domain a scoutnet.hu. Az Országos Elnökség részéről teljesen ellenőrizhetetlenek ezek a domainek. Ezért jelenhettek meg emlékezetes levelek, Morvay, Teleki, Surján, Edöcsény, stb. témában. Nem vagyok tagja a listának, bár olvasom. Ilyen megbízhatatlan listára nincs szükség, de az OIB dönthet így. HL: Az OIB állásfoglalás azért is kívánatos, mert úgy tűnik, hogy a listatagok több dologgal maguzk sincsenek tisztában. SB: A scoutnet.hu a szövetség hivatalos információközlő forrása? Van ott honlap, levelezőlista, vagy ilyesmi? OJ: Jelenleg nincs NL: A cserkesz.hu ugyanannyira hivatalosan a MCSSZ számára van delegálva, mint a scoutnet.hu, ez ellenőrizhető a oldalon. A magyar szabályzatok szerint a domain regisztrációja csak akkor történik meg, ha az adott szervezet vezetője hivatalosan, aláírási címpéldánnyal nyilatkozik erről a szándékáról, valamint megadja a technikai kapcsolattartót. Jelen esetben a cserkesz.hu domain be van jegyezve a MCSSZ számára óta, és Párkányi Balázs van megjelölve kapcsolattartóként. A papírok megvannak a szolgáltatónál. Az a lényeg, hogy szövetség rendelkezhet e fölött, mert a szövetség számára van delegálva. SB: Ha a szövetségben nincs papír, akkor hova tartozik a cserkesz.hu? NL: A MCSSZ-hez, megnézheted az interneten is. HE: Nem erről van szó. Nekem a listákról az a véleményem, hogy mindegy, hogy mit határozunk, közzé tehetjük napilapban vagy akárhol, ameddig a cserkésztársadalmunk olyan, mint amilyen. Az eddigi gyakorlat szerint úgy működött ahogy működött. Hiába korlátozzuk a listatagságot a MCSSZ rendes tagkaira, ha aztán magánban ugyanazok a levelek továbbmehetnek. Olyasmit akarunk szabályozni, ami nem szabályozható. Egy kiscserkészkorú cserkészem, aki internetes környezetben nő fel, előbb volt tagja mint én. A Párkányi Balázs azt se tudta, hogy cserkész-e. Ki mondja meg, hogy ki a cserkész Magyarországon? NL: Ezért érdemes a rendes tagság esetében ezt a tényt hitelt érdemlően bizonyítani kell. Ha pedig valaki nem rendes tag, akkor kelljen a csapatparancsnok ajánlása. HL: Eddig tényleg úgy volt, hogy ha az ember egy létező csapatszámot bemondott, akkor Balázs jóhiszeműen feltette a listára. NL: Balázs lelkiismeretesen igyekezett utána járni az információknak. Attól, hogy nem hivatalos információforrás még nem jelenti azt, hogy nem a szövetség érdekében működik. HL: Vonatkoztatási pontként fontosnak érzem, hogy most foglaljunk állást, legalább a kérdés egy részében. HE: Döntsük el, hogy a magyar cserkésznek csak Magyarországon nem szabad lopni, vagy külföldön sem. Az, hogy nem ronthatja a MCSSZ jóhírét csak a cserkész levelezőlistákra vonatkozik, vagy mindegyikre? Ugye, hogy sehol sem. HL: Fogytán az idő, legalább azt jutassuk kifejezésre, hogy az MCSSZ jogosult követelményeket állítani a listatagokkal szemben. 20/22 oldal

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a OT 2013.01.12./1. titkárságvezetőt. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Krizsai Sándor elnök, Ádám Kálmán elnökhelyettes, Szentpéteri Károly gazdaságvezető, Molnár György tag,

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Krizsai Sándor elnök, Ádám Kálmán elnökhelyettes, Szentpéteri Károly gazdaságvezető, Molnár György tag, Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 25-án 17.30 órakor a Jászkiséri Sportegyesület megismételt Közgyűléséről, A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény helyiségében. Jelen vannak:

Részletesebben

A BALATONI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Preambulum

A BALATONI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Preambulum A BALATONI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Preambulum A Balatoni Szövetség 1904-ben alakult szervezet, mely 1949-ig működött a Balaton térségében. Feladata a Balaton felvirágoztatása, ismertté

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2006. október 26. napján 15 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak Szegedi Nemzetiségek Házában (Szeged Osztrovszky

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről.

Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről. Szám: 572/2011. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

EMLÉKEZTETO MPB elnökségi ülés 2007. július 10. 14:00 Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

EMLÉKEZTETO MPB elnökségi ülés 2007. július 10. 14:00 Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) EMLÉKEZTETO MPB elnökségi ülés 2007. július 10. 14:00 Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) Jelen vannak: Gömöri Zsolt, Tóth Ildikó, Schiller-Kertész Judit, Pancsa József, Szekeres Pál

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Pásztory Gábor által a Felügyelő Bizottság részére küldött kérelmet 2011.június 2-án megkaptuk. A kérelem pontjaiban foglaltakat Felügyelő Bizottság hatáskörébe

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. (1) bekezdése, továbbá

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület 1172 Budapest, Diadal u. 43-49. Jegyzőkönyv megismételt rendkívüli közgyűlésről

Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület 1172 Budapest, Diadal u. 43-49. Jegyzőkönyv megismételt rendkívüli közgyűlésről Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület 1172 Budapest, Diadal u. 43-49. Jegyzőkönyv megismételt rendkívüli közgyűlésről Felvéve: az egyesület székhelyén (1172 Bp. Diadal u. 43-49.) Közgyűlés időpontja: 2015. február

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KÖNYVE 2014. év

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KÖNYVE 2014. év KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KÖNYVE 2014. év Időpont: 2014. május 22. (Budapest, Hungexpo 25. pavilon) 1/2014.05.22. sz. közgyűlési határozat: Soós Árpád elnök megállapította, hogy a 2014. május 22-i, 10.30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/6/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. április 30. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 47/2015.(IV.30.)

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) 2013. január

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv Sárkányhajó sportegyesület alakuló közgyűlés Helyszín: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7., Millenium Tower II Dél, Sun Microsystems Kft. nagy tárgyalója Időpont: 2009. 11. 26. 17:00 Jelenlevők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

1. A HK ülés felépítése

1. A HK ülés felépítése 1. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Kari Hallgatói Képviselet Ügyrendje A BME GTK Hallgatói Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

ETIKAI BIZOTTSÁG ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV 2014. november 3. 14 óra Helyszín: NIOK Alapítvány irodája

ETIKAI BIZOTTSÁG ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV 2014. november 3. 14 óra Helyszín: NIOK Alapítvány irodája ETIKAI BIZOTTSÁG ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV 2014. november 3. 14 óra Helyszín: NIOK Alapítvány irodája JELENLÉVŐK Gerencsér Balázs bizottsági tag dr. Jójárt Bíborka bizottsági tag dr. Lajtai György bizottsági tag

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA I. A HELYI CSOPORTOK JOGÁLLÁSA A Magyar Kékkereszt Egyesület tagjai az Egyesület 1-1 településen, földrajzi

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző XIX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. október 25-én 15 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szihalom, Hunyadi út 78.) megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen voltak: 1. Bóta József Sándor

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 318-2/2013. 1/2013. számú 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-2/2013. (I. 24.) sz. Kth.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-8 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. október 13. 9. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1. A HVB elnökének tájékoztatója

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület tagjai a javaslattal 4 igen szavazattal, egyhangúlag, határozathozatal nélkül egyetértettek.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület tagjai a javaslattal 4 igen szavazattal, egyhangúlag, határozathozatal nélkül egyetértettek. Iktatószám: 1695-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján (péntek) 7:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S.

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város polgármestere Mosonmagyaróvár Város főtanácsosa

Győr Megyei Jogú Város polgármestere Mosonmagyaróvár Város főtanácsosa JEGYZŐKÖNYV mely készült az ARRABONA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése Időpont: 2011. június 08. 10:00 óra Helyszín: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL. EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL. EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2014. február 12-én, szerdán, 10 óra 10 perckor

Részletesebben