MCSSZ OIB jegyzőkönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MCSSZ OIB jegyzőkönyv 2004.06.27."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV MCSSZ Országos Intézőbizottság (OIB) ülése / / Jelen vannak: Solymosi Balázs, Binó Imre, Husz Endre, Hada Tibor, Fehér György, Gilicze Andrásné, Hegyi László, Szekér Lajos, v. Fehér Gyula, Szabó István, Jeremiás Béla, Pálos Csaba, Németh István, Botos Kálmánné, Roszmusz András, Ormay József, Csermely László, dr. Egyed István, Nagykáldy Levente, Morvay Levente, Máté Levente Hegyi László (HL): Köszöntöm a megjelenteket. Az OIB tagokon kívül jelen vannak Ormay József Országos Főtitkár, dr. Egyed István, a MCSSZ jogi tanácsadója,, Morvay Levente cst. és jogi képviselője, dr. Máté Levente, Magyar Viktória. Megállapítom, hogy 13 szavazásra jogosult taggal az Országos Intézőbizottság határozatképes. A jegyzőkönyvvezetést magamra vállalom kivételesen. Van-e más javaslat? Nincs. OIB /1 Az Országos Intézőbizottság jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja Hegyi Lászlót. Szavazati arány: 12 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁS HL: Egyik jegyzőkönyv-hitelesítőnek Németh Istvánt javaslom, ha elfogadja a jelölést. Németh István (NI): Elfogadom. OIB /2 Az Országos Intézőbizottság jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja Németh Istvánt. Szavazati arány: 12 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS 1 NEM SZAVAZ HL: Egyik jegyzőkönyv-hitelesítőnek Binó Imrét javaslom, ha elfogadja a jelölést. Binó Imre (BI): Elfogadom. OIB /3 Az Országos Intézőbizottság jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja Binó Imrét. Szavazati arány: 12 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁS HL: A tervezett napirendhez a következő kiegészítő javaslatokat teszem: 1) Pénzügyi képzés címmel beszámoló Claudio Burkhard (pénztáros, Európai Cserkészrégió) egy hete Budapesten folytatott megbeszéléséről. A megbeszélés célja egy szeptemberi, kifejezetten az MCSSZ számára tervezett pénzügyi képzés előkészítése, amelyre kerületenként két főt várunk; 2) Internetes fórumok címmel elsősorban a cserkész levelezőlisták ügyében tartanék helyénvalónak OIB-állásfoglalást, mert a listákon országos elnökségi állásfoglalást sürgetnek több kérdésben, amiben az OIB illetékes. Történt javaslat Etikai Bizottság felállítására vonatkozóan. Ezt előkészítetlensége miatt halasszuk későbbre! A Stratégiai Bizottságról szóló napirendi pont címét, mivel nincsenek jelöltek a bizottság felállításához a következőre javaslom módosítani: MCSSZ fejlesztési stratégiájának tárgyalása. Mivel Morvay Levente és jogi képviselője nem érdekeltek a többi napirendi pontban, a tagság ideiglenes felfüggesztéséről szóló pontot javaslom másodikként tárgyalni. Ormay József (OJ): Mivel az Alapszabály (ASZ) szerint személyi ügyeket zárt tárgyaláson kell megvitatni, teljesen közömbös, mikor megy el Morvay Levente és képviselője. dr. Máté Levente (ML): Annak ellenére, hogy ez nem büntető bíróság, megítélésem szerint meg lehet 1/22 oldal

2 oldani úgy, hogy először röviden előadjuk, ami van, utána eltávozunk, és akkor méltóztatnak dönteni. [ML és OJ egyszerre beszélnek, levezető elnök megvonja a szót.] HL: Tehát a javaslat úgy hangzik, hogy először Morvay Levente és jogi képviselője elmondják a napirendi ponthoz fűzendő gondolataikat, majd pedig eltávoznak, és a döntés zárt ülésen, titkos szavazással születik meg, mivel személyi kérdésről van szó. Van-e valakinek ez ellen kifogása? Nincs. Még egy sorrendmódosítást javaslok: mivel a stratégiai tervről szóló pont rövid, ugyanakkor eredménye befolyásolja a munkatervet, ezt a pontot tárgyaljuk a munkaterv előtt. Van-e módosító javaslat az eddigieken túl a munkatervhez? Nincs. OIB /4 Az Országos Intézőbizottság az alábbi napirendet fogadja el: 1. OIB ügyrendjével kapcsolatos javaslatok /tájékoztatás/ 2. Morvay Levente cst. ideiglenes felfüggesztésének (2004/2 Országos Elnökségi határozat) tárgyalása 3. MCSSZ fejlesztési stratégiájának tárgyalása /tájékoztatás/ 4. OIB ASZ és SZMSZ karbantartó bizottságának létrehozása 5. OIB 2004/05-ös cserkészévre vonatkozó munkatervének megvitatása 6. Igazolási kérdések 7. Pénzügyi képzés /tájékoztatás/ 8. Internetes fórumok Szavazati arány: 13 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS HL: Az OIB új elnökeként szeretném elmondani, hogyan értelmezem az OIB szerepét és feladatait az (új) ASZ tükrében, milyen ügyrendi elképzeléseim vannak munkánk hatékonyabbá tételére. Hangsúlyosnak tartom az OIB döntéshozó szerepét. Döntéshozó testület tagjai vagyunk. Ahhoz hogy döntési helyzetbe kerüljünk, az szükséges, hogy az adott kérdésben minden felmerülő lehetőséget megismerjünk, és a minket delegálókkal megismertessünk, amit követően utóbbiak többségi álláspontját képviseljük. Viszonylag kevés időt töltünk együtt, jó lenne, ha nem itt kezdenénk el elölről végigrágni szavanként, mondatonként az előterjesztést, amire a múltban volt példa, mert akkor sosem végzünk. Döntéshozó testület vagyunk, nem szakértői bizottság. Az általunk felkért bizottság elvégzi az előkészítő munkát, nekünk elsősorban a döntések meghozatala a feladatunk. Ahhoz, hogy jól kihasználhassuk az együtt töltött időt, otthoni felkészülés szükséges. Döntésre pedig otthon úgy lehet felkészülni, ha időben (ez az előterjesztés típusától függően akár 2 hónap is lehet) megkapja mindenki a szöveges előterjesztéseket minden ponthoz. A döntések előtti vitában kérem, hogy igyekezzünk 1, maximum 3 percben összefoglalni hozzászólásunkat. Lehetőleg a szöveges módosító indítvánnyal kezdjük, és csak eztán térjünk rá az indoklásra, már ha az egyáltalán szükséges. Egy homokóra segítségével igyekszem majd ügyelni arra, hogy egymás idejéből tényleg csak a szükséges mennyiségűt használjuk fel. A második, kiemelten fontos kérdéskör a kommunikáció. Ennek hiányosságai okozzák a legtöbb gondot megítélésem szerint. Az OIB-n belüli kommunikáció tekintetében az elektronikus levelező lista használatára buzdítok mindenkit. Senkit sem szeretnék kényszeríteni elektronikus levelezésre, de ha elnökségenként egy valaki hetente kétszer rendszeresen megnéz(et)né ezt a listát, már sokkal gyorsabbak és olcsóbbak lennénk, mint a posta. Azt kérem, hogy segítsétek munkámat azzal, hogy szüksége esetén akár telefonon is megkerestek kérdéseitekkel, javaslataitokkal! Az országos elnökséggel közvetlen kommunikációra és együttműködésre lesz szükség. Örömmel tapasztaltam, hogy Legeza László Országos Ügyvezetőelnök két óta az elektronikus levelező listákon közli az országos elnökség határozatait. Ez a sokak igényével találkozó információközlés több, az információhiány miatti, bizalmatlan kérdésnek veszi elejét. Ügyelni fogok arra, hogy ne keveredjenek hatáskörök. Az OIB saját hatáskörében határozatot hozhat (ez formailag lehet állásfoglalás is), mások hatáskörébe tartozó dolgokra nézve legfeljebb ajánlást tehet. Ez természetesen oda-vissza igaz. Az 2/22 oldal

3 OIB-t sem utasíthatja olyan testület, amelynek ez nem joga. [Megjött Gilicze Erzsébet] A jövőben szeretném, ha a határozatok szövegét az ülés után közvetlenül hitelesíteni és kiosztani sikerülne. A hitelesítőktől azt kérem, hogy a határozatok szövegét írják le pontosan. A határozatok közötti vitát csak röviden lényegre törően fogom összefoglal(tat)ni. Ha valaki ragaszkodik ahhoz, hogy mondandója szó szerint bekerüljön a jegyzőkönyvbe, azt, kérem, jelezze külön! NI: Korábban volt már olyan, hogy konkrétan Cilu néni az ülés alatt a határozatokat leírta, és azokat a végén ki lehetett osztani. HL: Ha működésünk ezt indokolja, a készülő SZMSZ-en kívül saját ügyrendet is meghatározhatunk. Ezt a tájékoztató jellegű napirendi pontot nem szükséges határozattal lezárni. Van-e valakinek hozzáfűznivalója? Nincs. A következő napirendi pont Morvay Levente cst. tagságának ideiglenes felfüggesztése. Arra kérem dr. Egyed Istvánt, hogy azonnali hatállyal javítson ki, ha valamit nem pontosan, vagy nem helyesen fogalmazok jogi szempontból! Felkérem Nagykáldy Leventét, hogy olvassa fel az ASZ országos elnökség határozatában hivatkozott 51 -ának érintett részét! 51. Az Országos Elnökség jogosult súlyos és nyilvánvaló fegyelmi vétség gyanúja esetén, az általa halaszthatatlannak ítélt esetekben, a Szövetség védelmében, a Szövetség bármely tagja tevékenységének azonnali ideiglenes felfüggesztésére, mely az OIB következő üléséig, annak határozathozataláig vagy az illetékes fegyelmi bizottság határozatának jogerőre emelkedéséig van érvényben. Az Országos Elnökség ezen jogköre a Felügyelő Bizottság tagjaira és az OIB elnökére nem terjed ki, valamint az OIB tagjai és a fegyelmi bizottságok tagjai tekintetében egy időben csak egyetlen tagra alkalmazhatók. Az Országos Elnökség a felfüggesztő határozat meghozataláról haladéktalanul értesíti az OIB elnökét. Az Országos Elnökség határozatait az OIB vagy a Közgyűlés helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy érvénytelenítheti. Az OIB nem fegyelmi fórum. Éppen ezért nem tarthat és nem is tart fegyelmi tárgyalást. Nincs kihallgatás, tanúszembesítés, nyomozás, stb. AZ OIB a rendelkezésére álló dokumentumok (jelen esetben az ASZ és az országos elnökségi határozat) alapján hozhatja meg döntését. Véleményem szerint 3 kérdést kell megvizsgálnunk az elnökségi határozattal kapcsolatban: jogszerű-e, tényszerű-e (dokumentált tényeket sorakoztat-e fel indoklásában), és az indoklás elegendő-e a kizáráshoz. Kérdezem dr. Egyed Istvánt, megfelelő-e az imént felvázolt szabályzatértelmezés? Egyed István (EI): Az ASZ 51 -át kiegészíti a 46, amely az OIB feladatait sorolja fel taxative. Esetünkre az m pont (jogosult az általa súlyosnak és nyilvánvalónak ítélt fegyelmi vétség gyanúja esetén, a Szövetség védelmében, a Szövetség bármely tagja tevékenységének azonnali felfüggesztésére, mely az illetékes Fegyelmi Bizottság határozathozatalának jogerőre emelkedéséig van érvényben. Az OIB ezen jogköre a Felügyelő Bizottság tagjaira nem terjed ki) vonatkozik. Tehát nem arról van szó, hogy az OIB rábólintása esetén az elnökség által ideiglenesen megszüntetett tagsági viszony véglegesen megszűnik, hanem arról, hogy a Fegyelmi Bizottság döntésének jogerőre emelkedéséig hatályban marad az ideiglenes felfüggesztés. Az ügy tehát adott esetben átkerül a Fegyelmi Bizottságig, amely bizottság hoz egy döntést. Az eljárásban a védekezés lehetőségét meg kell természetesen adni. Ezután lehet jogorvoslattal élni. Nagykáldy Levente (NL): Az ideiglenes felfüggesztés fenntartásáról dönt az OIB. Az elnökség az OIB döntése után, indokolt esetben előtte, köteles a fegyelmi eljárást megindítani. ML: Tisztelt OIB! Én szeretem a jogászokat, magam is az vagyok, azonban úgy veszem észre, hogy áttértünk egy jogi vonalra, a cserkészszellemről jóformán már senki sem beszél. Büntetőbíróság lettünk ahelyett, hogy a nemzeti üggyel foglalkoznánk. Félő, hogy egyesek olyan megvilágításba helyezhetik a tényeket nem ismerők előtt az ügyet, ami félrevezető lehet. Az iratokból minden kiderül. A fegyelmi ügy két éve folyik, más kérdés, hogy igaz-e vagy nem. Enyhítő körülménynek számít, ha valaki túl hosszan tartó eljárásnak van kitéve. Cserkészeknél ez az eljárás elfogadhatatlan. A cserkészszellemet én a jog elé helyezem, és hivatkozom gróf Teleki Pálra, aki miniszterelnöki posztja elé helyezte cserkésztiszti mivoltát. Én tudom, hogy azért nem volt fegyelmi döntés, mert az elnökség 3/22 oldal

4 azt várta, hogy új Alapszabály legyen és akkor kezdődik elölről az egész. Ez a felfüggesztő határozat visszamenőleges hatályú, tehát semmis. 75 éve vagyok cserkész, de kizárásról most hallok először életemben. Az volt a látszat, hogy az úttörőkhöz túl közel kerültünk. A látszatot az elnökség azon állásfoglalása, miszerint mi távol tartjuk magunkat ezektől a mozgalmaktól, igazolta. Ha ez túllépte azt a határt, ami szükséges volt ahhoz, hogy az igazságot a felszínre hozza, nem hiszem ezért kizárással kellene felelnie. Én a kizárást csak hazaárulás címén csinálnám, de azt nagyon. Minden szervezetben vannak beépített tagok. Erre kellene nagyobb gondot fordítani, és nem arra, hogy valaki igazat mond vagy sem. Nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani. Én, mikor a multimilliárdos éhező proletár Gyurcsány elvtárs megjelent a közgyűlésen hangosan kivonultam. Sajnos egyedül. Nem érv, hogy onnan kapjuk a pénzt. Nem szabad lefeküdni. A cserkészetnek a magyarságot kell képviselnie. HL: Elnézést, ML: A Horthy időszakban a cserkészet a becsületes és tiszta életet hirdette, és rövid idő alatt nagyon szép eredményeket ért el. Minden komoly nagy régi emberünkről kiderült, hogy cserkész. A határozat jogtalan, mert a fegyelmi eljárás most nem kezdődhet el, hiszen ugyanezen a címen folyik már két éve, ami önmagában botrány, és igazolja, hogy fejvadászatról van szó. Az OIB első határozata helyes volt, amikor megsemmisítette az elnökség határozatát és azt mondták, hogy nem lehet kizárni, fegyelmi útra kell terelni. Ez helyes, jogos, megtörtént, és két éve nincs eredmény, az elnökség minden határidőt lekésett, de nem számít. Most az a helyzet, hogy van egy befejezetlen fegyelmi ügy, és van egy felfüggesztés, ami szerint majd fegyelmi lesz, és addig fel kell függeszteni. Hajmeresztő, ami történik, és anélkül, hogy fenyegetnék, nem tartom kizártnak, hogy a cserkészetnek a hírnevét már nem lehet jobban rongálni más fórumok elé viszem az ügyet. A fegyelmi eljárás semmis, mert az akkori alapszabály szerint csak cserkészcsapatot lehet kizárni, ami önmagában véve is abszurd. Csakhogy most nem lehet visszamenni két évvel ez előttig és megmásítani a két évvel ez előtti fegyelmi eljárást. A fegyelmi eljárás megindítása tehát semmis és ez a felfüggesztő határozat duplán semmis, mert arra hivatkozik, hogy fegyelmi, a fegyelmi pedig nincs lezárva, és a fegyelmi semmis. Mindazokkal a nyilatkozatokkal, amiket tettünk, a békesség értelmében és a cserkészszellemben. Morvay elnézést kért Csermely Lászlótól és Arató Lászlótól. A fejvadászat viszont folytatódik. Nem szeretném, ha a cserkészet olyan lenne, mint a társadalom. A társadalomnak kellene olyannak lennie, mint amilyen a magyar cserkészet volt. Nem kívánok többet hozzászólni. Engedjetek meg egy személyes megjegyzést: a múltkorjában elkezdtem számolni, hogy több mint 100 órát foglalkoztunk a Morvay-üggyel. Egy mód van arra, hogy a vezetőség ebből a slamasztikából kimásszon. Nem az, hogy Morvayt kizárják, mert az nem számít, attól ő cserkész marad. Legyetek nyugodtak én is, mert én az angol szövetség legnagyobb kerületének vagyok az alelnöke. Ha ezt a 100 órát a nemzet szolgálatára fordítottuk volna, nagy dolgokat lehetett volna csinálni. Én most 3 mondattal elmondom: ennyi idő alatt egy erdélyi magyar falu számára két és félmillió forintot gyűjtöttem, számítógép és iskola lett belőle, amit fel fogunk avatni. Megmaradt egy falu. Nem ezzel az otromba fegyelmi üggyel kellene foglalkozni. Én többé itt meg nem jelenek! Más eszközökhöz fogok nyúlni. Arra kérlek titeket, hogy az elnökséget élesen ítéljétek el! Tulajdonképpen bocsánatot kellene kérniük a meghurcolásért. Az, hogy az internetre mit írt, mit nem írt, az olyan, hogy ott a gróf Teleki ellen is írtak rágalmakat, és őellenük nem indult fegyelmi eljárás. Azt szeretném kérni, hogy jegyzőkönyv ránk vonatkozó részét megkapjuk és az ügyben név szerinti szavazás legyen. Lássunk tisztán. Köszönöm, hogy meghallgattatok! HL: Köszönjük, néhány ML: Ha a Morvaynak egy fél percet engedélyezünk,akkor HL: Előtte néhány dologra szeretnék reagálni. Amit Ön elmondott, azzal nem mindenben értünk egyet. A mai napnak ugyanakkor nem ezeknek a vitás kérdéseknek a megoldása a feladata. Nem véletlenül nem kértem be a fegyelmi eljárás dokumentumait. Nem fegyelmi fórum vagyunk. A gróf Teleki Pált érintő kérdéssel, rágalmakkal az Országos Elnökség foglalkozott, nincs azonban tudomásom arról, hogy fegyelmi eljárás indítása előkészületben lenne. A harmadik dolog: az OIB nevében a fenyegetést határozottan visszautasítom, ez nem az a fórum, ahol fenyegetőzni lehet. 4/22 oldal

5 Morvay Levente: Arról beszél /a magnó eleme lemerült, és ezt csak később vettem észre, amikor a következő ember elé tettem, ezért kézzel írott jegyzeteimre hagyatkozva csak tartalmilag tudom felidézni az elhangzottakat/, hogy 1) a határozatot semmisnek tekinti, mert visszafelé menő alkalmazása egy jogszabálynak; 2) kifogásolja, hogy Ormay József Országos Főtitkár nyomozott utána, nem a bejelentett címére küldte ki a levelet, amivel személy szerint bonyodalmat okozott neki /a főtitkárral kölcsönösen kétségbe vonják egymás szavahihetőségét/ HL: Határozathozatal előtt újra kérném dr. Egyed István véleményét! EI: Az OIB-nek nincs olyan jogköre, hogy döntsön a kizárásról. Azt teheti, hogy vagy helyben hagyja az Országos Elnökség határozatát, és akkor a Fegyelmi Bizottsághoz kerül az ügy, ahol lesz lehetőség védekezésre, bizonyításra. Az OIB-nek döntenie kell: elfogadja az Országos Elnökség határozatát, vagy nem fogadja el. OJ: Van joga azt mondani, hogy nem fogadja el, és akkor? ML: Fegyelmire való hivatkozással van ez, és a fegyelmi hol van? EI: Az OIB-nek két lehetősége van: elfogadja az Országos Elnökség határozatát és akkor Fegyelmi Bizottság elé kerül a dolog, vagy nem fogadja el. Az elnökségi határozat egyébként két részből áll, van egy múltra vonatkozó része, és egy jelen idejű, amivel jövő időt is ki lehet fejezni. A zárt ülésen majd az elnökségnek meg kell mutatnia, hogy a jelenben is fennáll ez a bizonyos folytatja. Ha ez fennáll, akkor az OIB-nek módja van olyan döntést hozni, hogy az elnökségi határozatot fenntartja. Ha alaptalannak találja az OIB, akkor elnökségi határozatot visszaadhatja. Az OIB tárgyalást nem folytathat, védekezés illetve vádemelés nem történhet. Az OIB-nek döntenie kell és felelősséget viselni. HL: Tehát az, hogy alaptalannak tartja, nem azt jelenti, hogy megsemmisíti? NI: Nem. Alkalmatlannak tartja, visszaadja, az elnökség pedig hozhat egy új határozatot. Érdemi tárgyalásra, érdemi védekezésre majd a tárgyaláson lesz lehetőség, ahol iratokat csatolnak, hallottam, voltak elektronikus levelek, amit én iszonyú károsnak tartok, de ebbe nincs beleszólásom. Esetleg személyes meghallgatás történik, aztán a Fegyelmi Bizottság döntést hoz. Itt azután az OIB az ASZ szerint érdemi tárgyalást tarthat, és érdemi döntést is hozhat. Az eljárási döntés is érdemi, de mi jogászok azt szoktuk mondani, hogy az nem érdemi, hanem eljárási határozathozatal. A Fegyelmi Bizottság határozatát az OIB vagy helyben hagyja, vagy megsemmisíti, vagy visszaadja új határozathozatalra. Solymosi Balázs (SB): Ha az OIB a jelenlegi határozatot visszaadja, akkor változik-e Morvay Levente szövetséggel szembeni jogállása? EI: Marad. SB: Mi marad? A tagsága vagy a jogállása? EI: Tetszik tudni mi a különbség tagság és jogállás között? SB: Morvay Levente jogállása: felfüggesztett tag. EI: A jogállás: ő tag. A jogállás az, hogy becsukom az ajtót, kinyitom az ajtót. Az ajtó marad. Jelenleg az ajtó be van csukva, tehát ő marad tag. Tehát nincs kizárva. SB: Értem, de a felfüggesztése EI: Most mondtam SB: Azért nem értem, mert kizárást mondott. EI: Fel van függesztve. Azt mondja az OIB, ez nem alkalmas, nincs felfüggesztve. Ez az Önök felelőssége. ML: A cserkészetben nagyon sok felelős poziciót papok töltenek be, ami részben helyes. A cserkészet mibenléte más. Sokan egyetértenek abban, hogy a tömeggyilkosoknak meg kell bocsátani. Érdekes, hogy a Morvaynak nem lehet megbocsátani. Hogy ne csak a Morvay-ügyről beséljünk: részt vettem tegnap Kiskunmajsán 5/22 oldal

6 HL: Elnézést, megvonom a szót, nem a tárgyhoz tartozik. Hada Tibor (HT): Mi is beadtunk Morvay Levente ellen fegyelmi kérvényt 1998-ban, azóta nem történt semmi. Az akkor érvényes szabályzatok szerint egy táborban elkövetett vétsége miatt nem a fejét kívántuk, de ha valaki hibázik, vállalja érte a felelősséget. Ugyanakkor két-három évvel ezelőtt a közgyűlkésen te mondtad nekem, hogy ha nem vonom vissza a fegyelmit, akkor én szégyeljem magamat. Ha valaki cserkésznek mondja magát, előszöris tartsa be a tíz törvényt és a szabályzatokat, és ne nyilatkozzon interneten úgy, ahogy az elhangzott. Ezután beszélhetünk egységes szövetségről. ML: Amikor fontos tisztséget látott el a Morvay, akkor jó volt. Én elhagyom a termet. HT: Azt szeretném megtudni, hogy a Fegyelmi Bizottság mikor dönt. HL: Ez nem tartozik most ide. /Hangzavar, többen beszélnek egyszerre. Levezuető elnök megvonja a szót./ OJ: Én csak 52 éve vagyok cserkész, nem 75. Úgy lett beállítva, mintha ez a MCSSZ legfontosabb ügye lenne. Pici, vacak, pitiáner ügy. Ha én műszaki emberként két évig terveztem volna egy gépet már rég elavult volna, de ez most jogász kérdés, ez más. Én két hét alatt töltök el 100 órát a szövetségben, és látom, hogy mi minden folyik. Mennek a portyák, mennek a táborok, az egymással való beszélgetések. Senki sem törődik azzal, hogy ki az a Morvay. Ti csináltok belőle nagy ügyet. Azt hiszitek, hogy ez egy nagy ügy. Van egy budai csapat, amit kizártak szintén. Rendet kell tenni. Kedves Levente nekem is mondott mindenféle butaságot, hogy én csalódtam a gyerekeimben, meg ilyenek. Bocsánatot mikor kért tőlem? Legutóbb megkértem, hogy hagyja el a lakásomat. Na itt állunk. Egyertlenegy emberről, akinek nem is csak egy fegyelmi ügye van Morvay Levente: Toci bá! Neked nem mondtam, ne haragudj! OJ: de írtad a leveledben HL: Állj! OJ: Megvan a levél! Előveszem. Morvay Levente: Én ezt nem mondtam. OJ: Egyszóval: nem ez a legfontosabb ügye a MCSSZ-nek. HL: 5 perc szünetet rendelek el. [Szünet után] HL: Először felolvasom a az elnökségi határozat szövegét, majd pedig, ha az OIB-nek nincs ellenvetése, a döntés meghozatalára zárt ülést rendelek el május 21-én a MCSSZ Országos Elnökségének ülésén vendég volt Prácser László, az Országos Gyermek- és Ifjúsági Parlament akkori elnöke, és az elnökség tagjai előtt kijelentette, hogy 2001 novembere és 2002 szeptember 26. között azért nem reagált a MCSSZ Ügyvezető Elnökének megkereséseire, mert Morvay Levente cserkésztiszt azt tanácsolat neki, hogy a MCSSZ Országos Elnökségével ne álljon szóba. Az Országos Elnökség megállapítja, hogy Morvay Levente cserkésztiszt súlyosan és nyilvánvalóan vétett a MCSSZ ellen, tettét többszöri felszólítás ellenére mindmáig nem bánta meg, sőt bomlasztó tevékenységét továbbfolytatja. Ezért az Országos Elnökség az Alapszabály 51 -a alapján Morvay Levente cserkésztiszt MCSSZ-tagságát azonnali hatállyal felfüggeszti. Roszmusz András (RA): Másfél éve részt vettem a X. Cserkészkerület közgyűlésén, ahol Kazinczy Béla kerületi vezetőtiszt rendre utasította Morvay Leventét, aki elszabotálta a kerület gyakorlatilag összes pályázatát. Ezt Morvay Levente el is vállalta azzal az indoklással, hogy úgyis van elég pénzetek. Ezen felül kihúzta a Táborkereszt pályzatait, és mindazon csapatok pályázatait, amelyek nem estek érdekeltségi körébe (pl. 144.sz., 148.sz., stb.). Lehet, hogy Morvay Leventének elévülhetetlen érdemei vannak a pályázatok elbírálásában, ugyanakkor elévülhetetlen bűnei vannak a pályázatok megnyirbálásában. Várnai Péter mind Brückner Ákoson keresztül, mind személyesen felhívta figyelmünket, hogy Morvay Levente az egyházaknál rossz hírét kelti a szövetségnek, azt állítja, hogy baloldali szervezet, amely kifejezetten a kommunisták malmára hajtja a vizet. Matolcsi 6/22 oldal

7 Kálmán (pap) is személyesen mondta el, mi mindent terjeszt Morvay Levente a MCCSSZ-ről, az elnökségről. Ez a múlt. Mi keresztény emberek lévén készek lettünk volna mindent elfelejteni, ha Morvay elnézést kért volna, és elismerte volna, hogy hibázott. Még a múlt héten is ezt indítványozta az Országos Ügyvezető Elnök. Ez nem történt meg. Idézek Morvay két legutóbbi leveléből, ami igazolja, hogy tevékenységét folytatja: a gyanúm az, hogy a Magyar Úttörők Szövetsége sem felel meg mindenben a mostani demokratikus jogi alapszabályoknak, csak ott nincs, aki merő jóindulatból, erkölcsi, szellemi fölényének önkontroll nélküli hitében külső fórumra vitte a problémáit /2004. május 27./ Nem mi akartuk az Alapszabály módosítását. Ügyészségi kényszer volt. A katasztrófa szélén állt a szövetség. Kénytelenek voltunk önmagunk ellen vizsgálatot kezdeményezni, hogy tiszta lappal kezdhessünk. A másik levél Legeza Lászlónak szólt: engem komolyan aggaszt az ifjúsági közéletben való tevékenységed, melynek elve az, hogy mindegy, kivel kötünk szövetséget, csak pénzt adjon. Egy őszi tiszti találkozón elhangzott ezzel kapcsolatban egy idézet, amelynek felolvasója elfelejtette közölni, hogy valójában én vádjaimmal súlyosan sértettem a jóhíhez való személyiségi jogait. Amit ti előterjesztettetek, és a Vezetők Lapjában olvastam, a lex Morvaynak, ennek a vége az lehet, hogy végre elnökségi döntéssel megszabadulhassatok az olyan kártékony csótányoktól, amilyen én is vagyok Éljen Románia Ceaucescu, pártos hitünk: Nyuszifül Kapitány /2004. február 24./ Lehet ezzel viccelődni, de az a helyzet, hogy van egy nagyjából fős vezetői csoport, aki ahelyett hogy segítené az elnökséget, amely nem 30 milliót örökölt, hanem 18 millió adósságot, ám ezt ledolgozta, akadályozza minden eszközzel. Morvay is ezek közé tartozik. Nemhogy nem bánja meg eddigi akadályozó tevékenységét, a jelenben is folytatja. Nehéz úgy vezetni, hogy az embernek folyamatosan védekeznie kell. Akik erre kényszerítik az idejüket, pénzüket áldozó vezetőket, az az igazi cserkészietlenség, ahogy ezt Máté Levente elmondta. Meg kell szabadulni az olyan emberektől, akik minket tönkre akarnak tenni, bomlasztanak és rossz hírünket keltik, és a megbocsátásra kinyújtott kezet is visszautasítják. Morvay Levente körül mindig gond van. Kérdezzétek meg Kozma Imre atyát, mért zárták ki a Máltai Szeretetszolgálatból. Értetek és miattatok is van az elnökségi döntés, amelyről most határozhattok, elfogadjátok-e. Szekér Lajos (SzL): Azt kérdezem, mi lehet az ő indítéka, teljesen tudatlanul kérdezem, mert valami oka biztosan van. OJ: Nehéz erre válaszolni. Régebben dolgoztunk együtt néhány kérdésben. Egy adalék: 5 egyeteme van. Mármint elkezdett, mert egyiket sem fejezte be. Ez egyfajta lelkivilág vagy sérülés. Sajnálom az ilyen embert, ne értsetek félre. Nagyon rossz lehet ilyennek lenni. SB: Ha új fegyelmi eljárás indul, akkor a régi milyen helyzetbe kerül? EI: A két éve folyó fegyelmi ügyet be kell fejezni. Az már másodfokon van, ez pedig most indul. A két ügy nyilván egyesítésre fog kerülni. HL: A zárt ülés elrendelése előtt szavazást szeretnék kérni arról, hogy dr. Egyed István bent maradhasson a zárt ülései részen. Felmerülhetnek olyan jogi kérdések a szavazás kapcsán, aminek eldöntésében természetüknél fogva nem érzem biztosnak magamat látatlanban. Husz Endre (HE): Nagy tisztelettel tiltakozom. Véleményem szerint ebben a szavazásban nem tudunk olyan műhibát elkövetni, aminek elkerülése jogi tanácsadást tenne szükségessé. Nagykáldy Levente (NL): Nincs akadálya annak, hogy az OIB úgy döntsön, hogy a zárt tárgyaláson a szavazattal bíró tagokon kívül más is jelen lehessen. HT: Bandival értek egyet. Semmilyen különleges lehetőséget nem látok a szavazás kapcsán. Ne mondhassák egyébként se, hogy valakinek a kedvéért kivételt tettünk. SB: Máté Levente azt kérte, hogy név szerinti szavazás legyen. 7/22 oldal

8 HL: Titkos szavazás lesz. Mindenképpen tartunk 5 perc szünetet a szavazócédulák előkészítése érdekében. Az egyértelműség kedvéért szavazásra bocsátom a következő határozati javaslatot dr Egyed István jelenlétéről a zárt ülésen. [Nem született pozitív határozat/] Köszönöm mindazok jelenlétét és közreműködését, akik szünet után nem tartanak már velünk. EI: További jó munkát! HL: 5 perc szünetet rendelek el. [Szünet után] [Megjött Jeremiás Béla] HL: Megjött Jeremiás Béla. Értelemszerűen szavazhat, bár nem ismeri az előzményeket. Közben kiosztom a szavazólapokat. Morvay Levente cserkésztiszt MCSSZ-tagságát az Országos Elnökség határozatban az ASZ 51 -ára hivatkozva azonnali hatállyal ideiglenesen felfüggesztette. Az OIB ezt a döntést elfogadhatja, akkor a Fegyelmi Bizottsághoz kerül az ügy, ha viszont visszaadja, akkor új határozatot kell hoznia az elnökségnek. A határozat szövege még egyszer: május 21-én a MCSSZ Országos Elnökségének ülésén vendég volt Prácser László, az Országos Gyermek- és Ifjúsági Parlament akkori elnöke, és az elnökség tagjai előtt kijelentette, hogy 2001 novembere és 2002 szeptember 26. között azért nem reagált a MCSSZ Ügyvezető Elnökének megkereséseire, mert Morvay Levente cserkésztiszt azt tanácsolat neki, hogy a MCSSZ Országos Elnökségével ne álljon szóba. Az Országos Elnökség megállapítja, hogy Morvay Levente cserkésztiszt súlyosan és nyilvánvalóan vétett a MCSSZ ellen, tettét többszöri felszólítás ellenére mindmáig nem bánta meg, sőt bomlasztó tevékenységét továbbfolytatja. Ezért az Országos Elnökség az Alapszabály 51 -a alapján Morvay Levente cserkésztiszt MCSSZ-tagságát azonnali hatállyal felfüggeszti. Ennek a határozatnak elfogadásáról döntünk most titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel. A szavazatok összeszámlálásához válasszunk kéttagú szavazatszámláló bizottságot. Egyik tagnak Husz Endrét jelölöm, ha elfogadja. HE: Elfogadom. OIB /5 Az Országos Intézőbizottság szavazatszámlálónak megválasztja Husz Endrét. Szavazati arány: 14 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁS HL: Másik tagnak Binó Imrét jelölöm, ha elfogadja. BI: Elfogadom. OIB /6 Az Országos Intézőbizottság szavazatszámlálónak megválasztja Binó Imrét. Szavazati arány: 14 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS 1 NEM SZAVAZOTT Felolvasom a határozati javaslat szövegét, ezt követően mindenki az igen, a nem, vagy a tartózkodom szót írja fel a szavazó cédulájára aszerint, hogy egyetért ezzel, nem ért egyet, vagy tartózkodik a vélemény-nyilvánítástól. Más tartalmú szavazócédula érvénytelen. OIB /7 Az Országos Intézőbizottság helybenhagyja az Országos Elnökség június 2-án kelt határozatát, mellyel Morvay Levente cst. MCSSZtagságát ideiglenesen felfüggesztette. Szavazati arány: 11 IGEN 4 NEM 0 TARTÓZKODÁS HL: Ezzel az ülés zárt része véget ért. A kint várakozók visszajöhetnek a terembe. A szavazócédulákat átadom az Országos Főtitkárnak, hogy lebélyegzett borítékban őrizze meg azokat a jegyzőkönyv 8/22 oldal

9 mellett a Szövetség irattárában. A következő napirendi pontban nem a stratégia megalkotása történik természetesen, hanem a vonatkozó bizottság felállításának előkészítése. A Szövetség újraindulása óta eltelt 15 év. Ebben az időszakban, talán valamennyien egyetértünk, hogy nem volt jellemző a hosszú távú gondolkodás a szövetség életében. A stratégiára azért van szükség, hogy legyen mihez mérni éves munkaterveinket és napi döntéseinket. A felmerülő napi kérdések megoldásainak egységesítésében nagy segítség lenne egy olyan dokumentum, ami elvi döntések meghozatalában támpontot nyújtana. Hiányzik egy olyan útmutató, ami nem a szabályzatok kötelezőségével ír le tennivalót, hanem elveink és tapasztalataink összegzéseként nyújt segítséget. A cserkészéletet jelenleg szabályzatokkal írjuk le. Szabályzatainkban véleményem szerint keverednek olyan dolgok, amik minden cserkészre és minden helyzetre kötelezőek, olyanokkal, amik inkább ajánlás szinten érvényesek. Ezeknél a kérdéseknél tipikusan felmerül az adott szabályzat minden módosításánál újra és újra az elvileg le nem tisztázott, ebben az értelemben ad hoc döntés újragondolásának szükségessége. A stratégia elkészítése hosszabb folyamat, nem szabad elkapkodni. Talán a következő közgyűlés tárgyalhatja első olvasatban a stratégiát, de lehet, hogy nem. A stratégia két fontos részből áll: 1) a koncepció az (általános, elvont) elveinket tartalmazza, az elvek pedig a célként kitűzött értékekből következnek, amiknek van egyfajta fontossági sorrendje, hierarchiája. A célokat alapvetően hosszútávúakra (angolul: aims;) és rövidebb távú, konkrét célokra (angolul: objective) oszthatjuk. Előbbieket kell előbb tisztázni, utóbbiaknak kell alkalmazkodni az előbbiekhez. A célokhoz, azok megvalósításához aztán módszereket lehet rendelni. Az elvek és módszerek tekintetében szerintem nincs lényeges különbség a magyar cserkészetben egyének, csapatok között. 2) a stratégia /cselekvési terv/ a koncepció gyakorlatba való átültetésének terve. Ez már konkrét helyzethez, időhöz köthető, konkrét kihívásokra való válasz. Még azonos kiindulási koncepció mellett is a variációk széles skálája lehetséges. Ezen a ponton elválik a szövetségi szintű, illetve kerületi, helyi stratégia. A stratégiához, mivel kifejezetten a gyakorlatról szól, hozzátartozik a határidők, felelősök, eredményesség mérésének megjelölése, leírása is. Az eredményesség mérése minél egyszerűbb és informatívabb, annál jobb. Például a családalapítás miatt nem aktívvá vált cserkészek későbbi újra bevonására meg lehet fogalmazni stratégiát, amit országos vagy helyi szinten is mérni lehet a benne résztvevők számával /és természetesen sok más módon is/. Az ASZ az Országos Ügyvezető Elnök feladatai között nevesíti a stratégiaalkotást. Ezt egyedül nem lehet megoldani. Az a véleményem, hogy leghelyesebb, ha az OIB egy eseti bizottsága kap felkérést ilyen feladatra. A bizottságnak nem kitalálnia kell az egész stratégiát, hanem fórumot és szakmai hátteret kell biztosítania a munka elvégzéséhez. Fontos, hogy az OIB ne csupán az elkészült termélkről mondjon véleményt, hanem a kialakítás folyamatának is aktív részese legyen. Ennek előfeltétele, hogy folyamatosan tájékozódhassunk a bizottság munkájáról.) Az OIB az elmúlt egy évben véleményem szerint elhanyagolta bizottságai beszámoltatását.) Kerüljön be a gondolkodásunkba az előretervezés igénye, ha nem is 50, de legalább 5-10 éves távlatban. Vannak olyan folyamatok, amiket rövidebb távú tervekkel nem lehet kezelni természetüknél fogva. Két fontos támaszunk van a munkában: a magyar cserkészhagyomány és a Világszövetség 7 pontban összefoglalt stratégiája. [Botos Kálmánné elmegy] OJ: Nagyon támogatnám a stratégiát, nagyon ránk férne, de már az induláskor határozzuk meg, hogy ki felelős a kiadott feladatokért, és mi történik, ha azt nem teljesíti. Ez gyakran elmaradt a múltban feladatoknál. Ez a halála nagyon sok kezdeményezésünknek. HL: A felelős a bizottság vezetője lesz. Az OIB-nek a munkához szempontokat kell adnia, és számon kérnie ezek alkalmazását. HE: Egy régóta esedékes hiányt orvosolna a stratégia ben a tiszti fórumon a Cserkészparkban én már felvetettem, hogy határozzuk meg, mit szeretnénk elérni 2000 után, a harmadik évezredben a cserkészettel. A bizottság az Országos Ügyvezető Elnök munkáját segítve az OIB bizottságaként működjön, nekünk legyen felelős. Aki bekerül a bizottságba, annak a mi szempontjaink szerint kell dolgoznia, lehetőleg anélkül, hogy továbbterhelné a szövetség titkárságát újabb feladatokkal. 9/22 oldal

10 HL: Egyetértek. Az OIB felé tartozzon felelősséggel. Amit kidolgoz, és az OIB adott esetben elfogad, az majdan kerüljön közgyűlés elé fontossága miatt. Valószínűleg az lenne szerencsés, ha a kommunikáció közvetlenül a bizottság vezetőjével folyna, és az eredmények kerülnének be az irattárba. A hivatalos, formális levelezésre, az OIB meghívók kiküldéséhez hasonlóan a titkárságot tartom alkalmasnak. Az a tapasztalatom, hogy nem ülnek itt iratok egy napot sem, ez nem lassítja a folyamatot, ugyanakkor követhetővé teszi. NI: Égető a rendezvény-nyilvántartás kérdése. Sokszor kaptunk kritikát, hogy országos rendezvényre kerületi rászervezés történt, vagy fordítva. HL: Ez a munkatervek kérdését veti fel. Ha a szervezők figyelembe vennék a rendezvények területi hierarchiáját. Időrendben célszerű az adott év országos programjait legelőször, kb. hat hónappal előbb közölni. OJ: Az 52 szombat és vasárnap nem elég, vannak és lesznek ütközések. HL: Különböző célcsoportnak szóló programok lehetnek egy időben az nem zavaró. Mindjárt rátérünk az OIB munkatervére, ahol hasonló kérdések fel fognak merülni. Most még a tervezéssel időben vagyunk. OIB /8 Az OIB szükségesnek tartja a Magyar Cserkészszövetségen belül Fejlesztési és Stratégiai Bizottság felállítását, melyet a következő ülésén fog megtenni. Szavazati arány: 14 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS HL: Tekintettel arra, hogy az Alapszabály és az SZMSZ túlnyomóan jogi kérdéseket taglalnak szemben a többi, az egyszerűség kedvéért cserkészszabályzatnak minősíthető dokumentummal, kérdezem, hogy e két terület kezelését ugyanannak a bizottságnak rendeljük-e alá. NI: Igen, ez volt a korábbi gyakorlat. SB: Az OIB bizottsága legyen a létrehozandó testület. HE: Szeretném megtudni, megszűnt-e az előző bizottság jogfolytonossága? HL: Nem tudom, hogy van-e jelenleg ilyen bizottság. Egyetlenegyszer merült fel tavaly óta tudomásom szerint ilyen bizottság összehívásának lehetősége, de annak felállítása címén. Tavaly, amikor az Országos Elnökség nyár elején tájékoztatta az OIB-t az Alapszabály módosításának kérdéséről, megemlítette, hogy az elnökség létrehoz egy bizottságot az új ASZ kidolgozására. Erre Dragon Faragó Lajos, az OIB akkori elnöke úgy reagált, hogy rendben van, majd az OIB is létrehoz egy saját bizottságot ugyanilyen céllal. Ha volt ilyen bizottság, akkor az még nem szűnt meg. Szerintem egy bizottság legyen, ilyen formán a Szabályzat-karbantartó Bizottság lenne a helye elnevezés. OJ: Ez volt a neve azelőtt is, Völgyesi Levente cst. volt a vezetője, és minden kerületnek volt benne egy delegáltja. Ez állandó bizottság volt. RA: Szerintem viszonylag szűk létszámú bizottságot kellene létrehozni. Maximum 4-5 fős bizottság legyen a hatékonyság érdekében. Javaslom, hogy elsősorban olyan, jogi ismeretekkel rendelkező cserkészek legyenek benne, akik korábban foglalkoztak hasonló kérdésekkel. HL: Az OIB reprezentatív bizottság, minden kerület egyenlő mértékben képviselteti magát. A szakmai előkészítő bizottságok esetében nem a űz a lényeg, hogy minden kerületből legyen benne valaki, hanem az, hogy olyan előkészítő anyagot terjesszen be, ami a lehető legszélesebb egyeztetés alapján minden felmerült véleményt, lehetőséget tartalmaz, esetleg szakmai szempontok alapján súlyozva. EI: Az ASZ-ban az OIB feladatait taglaló résszel összhangban azt javaslom, hogy az OIB tartsa fenn magának a döntés jogát, az előkészítést bízza egy 3-5 fős állandó bizottságra, amelyet meghívhat üléseire, kérdést intézhet hozzá. Az OIB-n merülnek fel olyan (szabályzatértelmezési) kérdések, 10/22 oldal

11 amikre választ kell adni, és amelyek beépülhetnek a következő ASZ-módosításba. SB: Volt egy bizottság, amelynek megköszönve munkáját létrehozhatunk egy új bizottságot. Jó volt, hogy minden kerület képviselve volt benne, meg kell gondolni, hogy kell-e messziről feljárni bizottsági tagoknak, vagy megbízhatunk más, a cserkészetben járatos embert. HL: Úgy gondolom, nem az a fontos, hogy a kerület delegált útján, fizikailag részt vegyen a bizottságban, hanem az, hogy a kerület véleménye megjelenjen az eredményben. Ez inkább kommunikációs kérdés. Pálos Csaba (PCs): ÉN inkább támogatnék olyan változatot, ahol minden kerület delegálhat. HL: Szerintem erre a célra jobb fórumot létrehozni. Ott meg lehet jeleníteni a véleményeket. A bizottság azt összegereblyézi, és szakmailag véleményezve továbbterjeszti. SB: Akkor legyen fórum és legyen bizottság. HL: Jó, bár szerintem például kerületi fórumok létrehozására legfeljebb ajánlást fogalmazhatunk meg. HT: Nem kell minden kerületnek részt vennie a bizottságban, az a lényeg, hogy a vélemények megjelenjenek, hozzáértő, kislétszámú és hatékony legyen a bizottság. RA: Javaslatom a következő: a jelenlegi ASZ, amiről senki nem állítja, hogy tökéletes, kerüljön átdolgozásra egy 5 fős bizottság által, aminek dr. Egyed István az elnöke. HL. Az, hogy ki lesz az elnök, majd kiderül, még nem tartunk itt, vagy ez javaslat az elnök személyére? RA: Igen. [Gilicze Erzsébet átmenetileg elhagyja a termet.] SB: Még nem döntöttünk a korábbi bizottság státuszáról. HL: Akkor először köszönjük meg az előző bizottság munkáját. Tapintatosan ne részletezzük (nem is tudjuk pontosan), mért nem ült össze az elmúlt másfél évben. Aztán hozzunk létre egy új bizottságot. HE: Hogy állunk most akkor a bizottsági tagok jelölésével? HL. A levelezőlistán megjelent, az Országos Ügyvezető Elnök által közreadott listából értesültem jómagam is az elnökség informális, előzetes személyi javaslatairól. Vettem a fáradtságot, és lehetőségemhez mérten utána jártam, kik azok, akik a megnevezettek közül vállalnák a jelölést. Dragon Faragó Lajos cst. kategórikusan elzárkózott. Dr. Schubert László Marek cst. azt mondta, gondolkodik, de nem adott írásos elfogadó szándéknyilatkozatot, tehát ez idő szerint nem jelölt. Jeleztem Legeza Lászlónak, hogy amennyiben nem jelennek meg az érintettek az ülésen és írásos elfogadó szándéknyilatkozatukat sem juttatják el az ülésre, nem tudjuk elfogadni a jelölésüket. SB: Schubert László szívesen részt venne a bizottságban, csak ősztől nem lesz idehaza. Szerintem tagokat válasszunk a bizottságba, és a tagok válasszanak maguk közül elnököt. HL: Elfogadom. Az OIB-nek viszont a munkához joga, sőt kötelessége szempontokat adni. BI: Kik tehát a jelöltek? HL: Azok lehetnek jelöltek, akik jelen vannak, vagy akiknek írásos elfogadó szándéknyilatkozata itt van. BI: Nem tudtuk, hogy kellett volna ilyet hozni. HL: Ez minden tisztség esetében így van. Mielőtt megválasztanak valakit, nyilatkoznia kell vagy szóban a helyszínen, vagy írásban, hogy vállalja a jelölést. Való igaz, hogy ez külön kiírva nem szerepelt a meghívóban. OJ: A meghívó csak az OIB tagjaihoz jut el, a csapatokhoz nem. 11/22 oldal

12 RA: Azt javaslom, legyen Egyed István a bizottság elnöke. A hivatkozott listán szereplők közül két személy jelen van: Németh István és Nagykáldy Levente. Azt javaslom, ők válasszák meg munkatársaikat. HL: Erről majd az OIB dönt, mivel az OIB bizottságáról van szó. Ha hárman vannak jelen, őket megválaszthatjuk, aztán később bővülhet a létszám. Így azonban közel négy hónapot nyerünk, mert elkezdődhet közben a munka. SB: Akkor bizonyos kérdéseket ez a három tag fog eldönteni? Amit elkészítenek ahhoz utána már nem nyúlunk, vagy elölről kezdjük majd? HL: A bizottság nem lezárt anyagot terjeszt be az OIB elé, hanem javaslatot, amiben bárkinek a véleménye szerepelhet. Fehér György (FGy): Azt javaslom, hogy először köszönjük meg az előző bizottság munkáját, utána döntsük el, hány tagú legyen a következő bizottság, aztán válasszunk meg annyi tagot, ahány érvényes jelöltünk van, és később bővül a bizottság a végleges létszámra. HL: Kérdezem Egyed Istvánt, hogy meg lehet-e választani olyanokat a bizottságba, akik nem nyilatkoztak arról, hogy elfogadják a jelölést? EI: Meg lehet tenni, ha az illető tényleg megvan, aztán majd ezt pótolja. Az asztal nagy, el lehet férni, csak kezdődjön el a tényleges munka. HL: Rendben, akkor az írásos szándéknyilatkozattól most eltekinthetünk. Van-e valakinek javaslata a köszönetnyilvánítási határozatra? RA: Az OIB köszönettel veszi tudomásul a bizottság munkáját és az elmúlt időszakban elért eredményeket. HL: Azért pontosítanék a szövegen, mert eredmények tekintetében esetleg félreérthető a megfogalmazás. OIB /9 Az OIB megköszöni a korábbi Alapszabály Karbantartó Bizottság munkáját. Szavazati arány: 13 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS FGY: Ne Szabályzat-karbantartó Bizottságnak hívjuk, mert a cserkészszabályzatokat másik bizottságra kellene bízni. [Gilicze Erzsébet visszaérkezik a terembe.] HL: Rendben, csak eddig másról volt szó. NL: Minden szabályzatot látnia kell hatályba lépése előtt az OIB-nek, nehogy ellentmondás legyen az ASZ-szal, SZMSZ-szel. Egyébként van egy harmadik kifejezetten jogi természetű szabályzat, a fegyelmi. HE: Elég dolga lesz a felállítandó bizottságnak a jogi jellegű szabályzatokkal, ne terheljük őket minden egyébbel is. HE: Az előző bizottság 12 tagú volt a külső jogi szakértővel együtt. HL: Ennek a bizottságnak nem kell reprezentatívnak lennie területileg. OJ: A jelenleg érvényes szervezeti séma szerint ez a bizottság a titkárság felügyelete alá van rendelve. Ha ez a továbbiakban nem így lesz, akkor a korábbi határozatot hatályon kívül kell helyezni. EI: Erre niuncs szükség. 12/22 oldal

13 OIB /10 Az Országos Intéző Bizottság állandó bizottságaként létrehoz egy Alapszabály és SzMSz Karbantartó Bizottságot. Szavazati arány: 14 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS OIB /11 Az OIB Alapszabály és SzMSz Karbantartó Bizottsága 5 tagból áll. Szavazati arány: 12 IGEN 0 NEM 2 TARTÓZKODÁS HL: Vannak-e az említett három főn kívül további jelöltek? SB: dr. Ugron Gáspár Gilicze Erzsébet (GE): Kruzslic Péter. PCs: Molnár Szabolcs. OJ: Ugron Gáspár állítólag visszalépett. HL: Nehéz így dönteni. A meghívóban kifejezetten nem szerepelt a nyilatkozattétel szükségessége, viszont az ellentmondó információk kétségessé teszik a döntés megalapozottságát. RA: Célszerű lenne a bizottságot akár néhány fővel is felállítani, mert a nyár akkor nem múlna eseménytelenül. FGY: Akik nem közismertek, és nincsenek is itt, a következő alkalomra az elfogadó nyilatkozat mellé önéletrajzot is hozzanak, adjanak be, amiben leírják, mivel is foglalkoznak. EI: Elkezdünk dolgozni és majd bekapcsolódnak, akár a következő ülés előtt is. SB: Mi van a Legeza László által felállított bizottsággal? HL: Az Országos Ügyvezető Elnök nem állított fel semmilyen bizottságot. Javaslatot tett személyekre. Ahogy elmondtam, a rendelkezésemre álló eszközökkel igyekeztem kideríteni, kik vállalják ténylegesen a jelölést. Mindössze három ilyen tagot találtam, akik jelen is vannak. OIB /12 Az OIB Alapszabály és SzMSz Karbantartó Bizottságának tagjai közé az Országos Intéző Bizottság megválasztja dr. Egyed Istvánt, Németh Istvánt és Nagykáldi Leventét. Szavazati arány: 13 IGEN 1 NEM 0 TARTÓZKODÁS FGY: A kerületek bizonyos határidőn belül jelöljenek ki összekötőt, aki kapcsolatot tart a bizottsággal. OIB /13 Az OIB az Alapszabály és SzMSz Karbantartó Bizottsága saját maga választ elnököt tagjai közül, akkor, amikor öt taggal teljessé vált. Szavazati arány: 14 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS NI: A kerületeknek legyen dolga véleményt nyilvánítani. HL: kerületi hatáskör, legfeljebb ajánlást fogalmazhatunk meg. OIB /14 Az OIB feladatául szabja az Alapszabály és SzMSz Karbantartó Bizottság elnökének, hogy felel azért, hogy minden lényeges lépésről írásban 13/22 oldal

14 tájékoztassa az Országos Intéző Bizottságot a Szövetség titkárságán keresztül, a kerületeket mindaddig, amíg más kapcsolattartót nem jelölnek meg - addig az adott kerületi elnökségen keresztül, attól kezdve pedig a megadott kapcsolattartón keresztül. Szavazati arány: 14 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS HL: Az OIB munkatervével kapcsolatban először csak az időpontokat egyeztessük, megfelelőek-e! FGY: szeptember 18-án van a Bocskai-túra. HL: Előtte egy héttel megfelel-e? Van ellenvetés? Nincs. A többi dátummal kapcsolatban van-e ellenvetés? RA: március 26. Nagyszombat. HL: Helyette két héttel később? április 9. megfelel? Igen. Június 11. is jó? Igen. Az OIB feladatai között a szabályzatok karbantartása olyan, ami tervezhető és tervezendő. Van-e, ami a szabályzatok közül a tervezetből kimaradt? HT: Fegyelmi Szabályzat. NI: VKKMISZ. Az új ASZ miatt több ponton korszerűsítésre, harmonizálásra szorul. OJ: Pénzügyi Szabályzat. Pénzügy szempontjából sok minden változott. HL: Mi legyen a sorrend az SZMSZ, Fegyelmi Szabályzat, VKKMISZ, Pénzügyi Szabályzat között? Nem csupán a sürgősség dönt, mert van ami sürgős, mégsem intézhető el rövid idő alatt. SB: Nem kellenének további bizottságok? HL: De igen. OJ: Bizottság helyett szakértőt is fel lehetne kérni olyan esetben, ahol nem új szabályzat megalkotásáról, hanem kiigazításról van szó, pl. Pénzügyi Szabályzat (ÁFA). HE: Én meghagynám Leventééknek, hogy a következő ülésre a szabályzatok elolvasását követően tegyenek javaslatot, milyen mértékű változtatást tartanak szükségesnek az egyes esetekben. NL: Ez működhet. Azt szeretném világossá tenni, hogy az ASZ magasabb rendű a többi szabályzatnál, ha ellentmondás van, az ASZ a mérvadó. A jogi vonatkozású dolgokban a bizottság szívesen közreműködik, a cserkész jellegű szabályzatoknál az OIB-nek kellene többnyire állást foglalnia. HL: Rendben. Akkor a bizottságnak a hatáskörébe a jogi természetű kérdéseket utaljuk, illetve az ilyen jellegű szabályzatokat. A többi kérdésre nézve szeptemberi ülésünkön hozzuk létre a másik bizottságot, ugyanazzal a felfogással, hogy nem a területi reprezentativitás a döntő fontosságú, hanem a hatékony szakmai munka. Szintén 5 fős bizottságot tartok valószínűnek. NI: A Táborozási Szabályzat (TÁSZ) kritikus lehet az új uniós szabályozásokhoz való alkalmazkodás miatt, jövőre már számon kérhetnek rajtunk előírásokat. HL: A TÁSZ tárgyalására a legkorábbi lehetséges időpont a november 27. Ez akkor tartható, ha szeptemberben feláll a bizottság, és időközben elképesztő sebességgel megindul a munka. [Egyed István távozik.] FGY: Mi lenne, ha a kerületek ezzel a témával foglalkozó vezetőit kérnénk meg, hogy állítsanak össze egy listát, mit tartanak problémásnak az adott szabályzatban. Így a munka konkrét kiinduló pontról kezdődhetne. HL: Úgy tudom, augusztus 26-án lesz vezetőtiszti gyűlés. Ez két héttel az OIB ülése előtt van. Ahhoz, hogy akkor már előkészítő anyagot lehessen az OIB elé terjeszteni, most meg kell kezdenie az Országos Vezetőtisztnek a véleménygyűjtést. 14/22 oldal

15 [Roszmusz András elhagyja a termet.] GE: Augusztus 28. a helyes dátum. NI: Érdemes lenne meghívni Bokody Józsefet, aki benne van az országos külügyi szabályzat előkészítésében. OJ: Valamint Fábry Pali bá -t, mint Országos Táborozási Vezetőtisztet, szakági vezetőt. HL: Az Országos Vezetőtiszt a szakági vezetők segítségével gyűjtse össze nyár végéig a vonatkozó javaslatokat. FGY: Ugyanez vonatkozhatna a Fegyelmi Szabályzatra is. Akik benne dolgoznak, nap mint nap foglalkoznak vele, azok jobban fel tudják mérni a nehézségeket, kiigazítanivalókat. OIB /15 Az Országos Intéző Bizottság felkéri az Országos Vezetőtisztet, hogy az augusztus 28-án esedékes vezetőtiszti gyűléssel bezárólag juttassa el az Országos Intéző Bizottsághoz a Szövetség Titkárságán keresztül írásban azokat a javaslatokat, amik a Táborozási Szabályzat módosítására vonatkoznak. Szavazati arány: 13 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS OIB /16 Az Országos Intéző Bizottság felkéri a Fegyelmi Bizottság elnökét, hogy augusztus 28-i határidővel bezárólag juttassa el az Országos Intéző Bizottsághoz a Szövetség Titkárságán keresztül írásban azokat a javaslatokat, amelyek a Fegyelmi Szabályzat módosítására vonatkoznak. Szavazati arány: 13 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS OIB /17 Az Országos Intéző Bizottság felkéri az Országos Ügyvezető Elnököt, hogy augusztus 28-i határidővel bezárólag juttassa el az Országos Intéző Bizottsághoz a Szövetség Titkárságán keresztül írásban azokat a módosító javaslatokat, amelyek a Szövetség Pénzügyi Szabályzatára vonatkoznak. Szavazati arány: 13 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS HL: A VKKMISZ-re nézve kérjünk-e fel máris valakit? NI: Majd az Országos Vezetőtiszt kapjon később felkérést. HL: Egyeztettük tehát a tematikát. Nézzük, teljesíthetőnek tűnik-e a az ütemezés! Az SZMSZ első olvasatban való tárgyalására szeptember 11. lett kitűzve. Ez nem tűnik reálisnak. HE: De igen. Nem akarom nagy munkára szorítani a bizottságot, de azért szavaztuk meg az imént a felállítását, hogy 3 taggal kezdjen el dolgozni. Szeptemberben az első előterjesztést tegyék le az asztalra. HL: Tehát SZMSZ első olvasata szeptemberben. NL: Aki bele szeretne folyni, az jelentkezzen ügyvéd úrnál. HL: Nagykáldy Levente telefonszámát közreadjuk ebből a célból (30/ ), mivel ügyvéd úr már nincs jelen a teremben. Kérem a kerületeket, hogy legközelebbi körlevelükben tegyék közkinccsé a csapatok számára ezt a telefonszámot a céljával együtt. November 27-én újra SZMSZ, teljesebb formában? Rendben április 9-én kerül zárószavazásra az SZMSZ. Van-e ellenvetés? Nincs. Hogyan hívjuk a másik bizottságot? 15/22 oldal

16 OJ: Egy bizottság legyen? SB: Jelöljük meg azt a vezetőt, aki előkészíti és az OIB elé hozza a módosítási javaslatot! HL: Rendben. Egy félelmem van az időzítés kapcsán. Ha augusztus 28-án bejönnek a javaslatok, 30- án hétfőn kimennek elsőbbségivel, akkor sem lesz elég 8 nap a csapatokkal való egyeztetésre. SB: A felelős összeszedi a nehézségeket, ekkor a csapatokat minden kerület megkérdezi. A kerületek Pali bá val közösen létrehoznak egy listát, amihez az OIB még javasolhat. Így nem kell még egy kör. HL: Rendben. Végülis erre a kaptafára mehet a többi szabályzatmódosítás is. SB: Igen. A kerületek beépíthetik és súlyozhatják a számukra nehézséget okozó kérdéseket. HL: Tehát szeptemberben az OIB csak az észrevételeket összegzi (TÁSZ, Fegyelmi, Képesítési, Pénzügyi), nincs döntés a módosításokról. SB: A kerületek keressenek kompetens vezetőket, akik intézik a kommunikációt a csapatokkal! HL: A Stratégiai Bizottságának szeptemberben legfeljebb felállításra kerülhet sor, ennek értelmében módosul az indítvány. Szeptembertől novemberig rövid lesz az idő, hogy első olvasatú tervezetet nyújtsanak be. SB: Novemberben csak a munkamódszereket, irányvonalakat érintő kérdésekben kelljen tervezetet benyújtaniuk. HL: Nevezzük a bizottságot Stratégiai Tervező Bizottságnak! A szeptemberi ülésre terveztem az OIB elnökének megválasztását is. RA: De miért? HL: Azért, mert a mikor engem megválasztottatok, akkor még az az ASZ volt érvényben, amely szerint a cserkészév első OIB ülésén kell elnököt választania. Az előző választás időpontja elődöm idő előtti lemondása miatt, kényszerű módon alakult ki. Nem kívánok visszalépni, de úgy gondolom, akkor felelünk meg teljes mértékben szabályzatainknak, ha ezt így intézzük. Ráadásul ez a választás 4 évre fog szólni az új ASZ értelmében. Nem alkalmazható automatikusan az aktuális elnökre, aki egy cserkészévre lett megválasztva. NL: Jogi szempontból nem szükséges a választás, ki lehet tölteni a teljes egy évet. HL: Az én értelmezésemben, amikor megválasztottatok engem, akkor augusztus 31-ig, a cserkészév végéig, illetve a szeptember 1. utáni első OIB ülésig kaptam mandátumot. NL: A minimum egy évet ki lehet tölteni. HL: Rendben. Szeptember 11-én van Országos Elnökségi beszámoló, ami az OIB tájékozódásának eszköze. A Külügyi Bizottság beszámolójánál szereplő koncepció kérdésköre valószínűleg később lesz, és nem független a stratégiától. Novemberben a (kiemelt) közhasznúsággal kapcsolatosan megkötendő, ismereteim szerint a végső határidő, szerződésekről lesz szó. A próbakönyvekről több alkalommal lesz szó, 2005-re úgy hiszem, tárgyalható formába kerülnek. FGY: A Pénzügyi Szabályzat is idén kellene még. HL: A TÁSZ-t is novemberre venném február helyett. HE: Április 9-re OIB beszámoló is esedékes. OJ: A kerületek évek óta elmaradnak a közhasznúsági jelentéshez szükséges dokumentumokkal. HL: Ez fegyelmi kérdés, a vonatkozó szabályzatban erre ki lehet térni, a munkatervnek nem ez a szerepe. HT: A létszámjelentéssel kapcsolatban is vannak komoly elmaradások, mást mutatnak a statisztikák, mást a valóság. OIB /18 Az Országos Intézőbizottság a mellékelt munkatervet fogadta el a 2004/05-ös cserkészévre. Szavazati arány: 13 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS 16/22 oldal

17 HL: Megkérem Németh Istvánt, hogy terjessze elő a X. kerületi igazolási kérdéseket, mert nekem nem volt időm átolvasni, miután most kaptam csak kézhez az előterjesztést. NI: A 813.sz. Prohászka Ottokár Cserkészcsapat ideiglenes működési engedélyt kér. Minden feltételnek megfelelnek. HL: Miért ideiglenest? Van ilyen? NI: Két üléssel ezelőtt szavaztunk arról, hogy legyen ilyen. HL: Én azon nem voltam jelen, és jegyzőkönyv még nem érkezett. Tehát létezik ilyen? NI: Igen. NL: Az új ASZ az ideiglenes engedélyt az Országos Elnökség hatáskörébe utalta. FGY: Miért ideiglenest adunk? NI: Mert ezt kérték. OIB /19 Az Országos Intéző Bizottság megadja az ideiglenes működési engedélyt a csepeli Jézus Szíve Plébánián működő 813. Prohászka Ottokár Cserkészcsapatnak. Szavazati arány: 13 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS HL: Csapatparancsnoki megbízatás meghosszabbítása. Megfelelnek a formai követelményeknek? NI: Megvan minden. HL: Nem olvasható a név az sz. Kaszap István Cserkészcsapat parancsnokának a neve. Róla nem tudunk határozni. Tájékoztatok mindenkit, hogy a továbbiakban, tekintettel arra, hogy a munkaterv következtében üléseink időpontja jó előre ismert, nem tudunk olyan beterjesztést tárgyalni, ami két héttel az ülés előtt nem áll rendelkezésre. OIB /20 Az Országos Intéző Bizottság meghosszabbítja a csapatparancsnoki megbízatást a 28. Szent István Cserkészcsapat parancsnokaként dr. Vízi Béla esetében. Szavazati arány: 13 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS HL: Gyetvay Iván azt jelezte hozzám intézett levelében, hogy patrónusi kinevezését, minthogy őt előzetesen nem kérdezték meg, visszaadja. A kerületnek mi erről a véleménye. BI: Bevallom, hogy nem látok egészen tisztán ebben az ügyben. Első OIB ülésen való részvételemkor került napirendre ennek a besnyőtelki csapatnak a bejegyzése. Akkor azzal utasítottuk vissza, hogy nincs képzett parancsnokjelölt. Nem sokra rá kerületi gyűlésünk volt, ahol felvetettem, hogy valaki vállalja el a patrónusi tisztséget. Ezután került OIB elé a dolog, most pedig senki sem vállalja, hogy Ivánnal egyáltalán beszélt. A besnyőtelki kultúrház igazgatóját Iván többször felkereste, hogy segíteni kívánja a csapatot. Iván két (sajátos stílusú) levelére elég hosszan nem válaszolt az igazgató, amit bán most már, de Iván hallani sem akar a csapat patronálásáról. Közben megjött az OIB határozata, a működési engedélyt, és az indulási tagdíjat is Ivánon kérték számon, amit ő sértőnek talált. A helyzet azóta megoldódott. Jernei Péter vezetőtiszt is fel fogja őket keresni, és a képzésben is segédkezet nyújt. A csapatparancsnok vállalja, hogy két éven belül megszerzi a segédtiszti képesítést. HL: Főtitkár úr behozta az irattárból Gyetvay Iván levelét, amelyre hivatkozva az OIB patrónusként őt elfogadta. Íme a szöveg: 17/22 oldal

18 Alulírott nyilatkozom, hogy a Magyar Cserkészszövetség II: kerületének vezetőtisztje, Jernei Péter cserkésztiszt úr és a besnyőteleki leendő cserkészcsapat alapítója, Harsányi Jenő úr felkérésére az új egység patronálását elvállalom, és az ezzel járó teendőknek igyekszem koromnak, egészségi állapotomnak és egyéb cserkészkötelezettségeimnek tudatában is a lehető legjobban eljárni. Jó munkát! Gyetvay Iván /vizicserkésztiszt/ / / HL: Volt tehát alapja az OIB döntésének. Jelen helyzetben nem tehetünk mást, mint tudomásul vesszük Gyetvay Iván döntését, és felkérjük a kerületet, hogy működjön közre a mielőbbi megoldásban. BI: Meg fog történni. NL: Az ASZ értelmében addig patrónus marad Gyetvay Iván, amíg nem kerül kijelölésre más. HL: Mivel az OIB-nek címezte a levelet, nekem elnöki minőségemben erre írásban váélaszolnom kell. Ezt meg is fogom tenni a fentiek értelmében. BI: Tegyük bele, hogy a kerület OIB delegáltjának javaslatára. HL: Rendben. Iván bá jelenleg csapatfelügyelő? NL: Igen. SB: Miért kell erről határozat? OIB elnöke válaszolja meg saját hatáskörben! HL: Rendben, akkor ez tájékoztatás volt. BI: A fenntartónak szólhat a levél? HL: A levélről kaphat másolatot a fenntartó. A következő napirendi pont a szeptemberi pénzügyi képzés, amit az Európai Cserkészrégió ajánlott fel nekünk, látva, hogy folyamatosan anyagi nehézségekkel küzdünk. Maximum 25 fő vehet részt, kerületenként tehát kettő. Olyan embert jelöljenek a kerületek, aki később tényleges munkát fog kifejteni ezen a területen. BI: Magyar nyelvű lesz a képzés? HL: Igen, Magyarországon, magyar nyelven fog folyni. A magyar szakemberek mellett az Európai Cserkészrégió két pénzügyi szakembere is részt fog venni segítőként, tolmács segítségével. Az időpont szeptember , amit ők jelöltek ki. OJ: Ezek szerint 3 nap alatt olyan komoly képzést fognak kapni ezek az emberek, aminek segítségével olyan sok pénzt fognak tudni szerezni, hogy gond nélkül ki fogjuk tudni fizetni a WOSM-tagdíjat, évi másfél millió forintot? Mert ez volt a kiindulópontja a segítő szándékuknak. HL: A képzés a pénzszerzési képességek növelését célozza, de nem feltétlenül a szövetségi tagdíjét. Én azt vártam, hogy külföldi, és ezek között cserkész célú forrásokhoz való hozzájutásról is szó lesz, de hangsúlyozottan a magyar forrásokhoz való sikeresebb hozzáférés elősegítése a cél. Lesz erről is egy ismertető, de szerintem a szombat esti szabad beszélgetést kellene kihasználni, hogy minél többet megtudjunk ezekről a lehetőségekről. Kérem, hogy a kerületek hozzák el személyi javaslataikat a szeptemberi OIB-ülésre! A részletes programtervet a kerületi elnökségek fogják megkapni. HT: Részt vettünk már egy uniós felkészítő képzésen, ahol azt tudtuk meg, hogy mivel nem vagyunk bejegyezve önállóan, nem juthatunk hozzá a pénzekhez. HL: Szó lesz egyesületek, alapítványok létrehozásáról is, ami átmenetileg megoldhatja ezt a nehézséget. HE: Mi az anyagi vonzata a képzésnek? 18/22 oldal

19 HL: Véleményem szerint, ha pályázaton nem nyerünk rá, akkor a kerülteknek kellene állnia a költségeket. Elektronikus levelező listák. Először felolvasom Párkányi Balázsnak a levelét, amit e témában kérésemre írt, és ami összefoglalja az alap tudnivalókat. A mult: Egyetemista kormban, kb 1992-ben talalkoztam eloszor az internettel es mivel a Godolloi Agrartudomanyi Egyetem jo halozati insfrastrukturaval rendelkezett, hamarosan megismerkedtem a szolgaltatasokkal. Bar igazi levelezesi lista inditasara nem volt modom, osszegyujtve nehany cimet ben tartottuk egymassal a kapcsolatot. Hamarosan az egyik levelezo tars cserkesztestverunk felajanlotta, hogy o tud helyet biztositani a levelezesi lista szamara. Az elso igazi levelezesi lista a Budapesti Muszaki Egyetem egyik szerveren uzemelt, es evekig, ig ott is maradt. Mar akkor is az volt az elvem, hogy tagoknak csak a szovetseg kereteben mukodo csapatok tagjait, valamint a hataron tul elo magyar cserkeszeket (ugy gondoltam, ezzel segithetem oket) vettem fel ra. Ket kivetelt tettem azota is, Fulop Akost aki akkor meg a 148. csapat fenntartoja volt es Keszthelyi Andrast az MCS egykori foszerkesztojet. Azota az o kivetelezett helyzetuk is megszunt. A Szovetseg akkori elnoksege fontosnak erezte, hogy a cserkeszet megjelenjen az interneten, ezert a Piarista Gimnaziummal megallapodott, kapnak egy gepet az epuletben, ott lehet elhelyezni majd a honlapot. Ez a levelezesi listaktol teljesen fuggetlenul tortent en is mar csak akkor szereztem rola tudomast, amikor hivatalosan bejelentettek, van mar webszerverunk, csak egyelore nincs neve, csak IP szammal lehet elerni. Ez igy is maradt egy jo darabig, amikor ugy gondoltam, segitenem kell a cserkesz.hu nev megszerzeseben. Sikerult megegyeznem egy regisztrator ismerosommel, hogy keresemre ingyen delegalja szamunkra a cserkesz.hu nevet. Ezt meg is tette, igy a cserkesz.hu domain a Szovetseg reszere kerult bejegyzesre 1999-ben. Ez a mai napig megvan es mindezeddig nem kerult penzbe. Amikor megtortent a bejegyzes, arra gondoltam, miert nem koltozhetne at ide a levelezesi lista, sot akkor tobbet is lehetne inditani, tartalom valamint hozzaferesi jogosultsag alapjan. A listak beindulasakor azonnal kiderult, a kapott gep nem birja a forgalmat, le kell cserelni. Ekkor vasaroltam egy hasznalt gepet a Szovetseg reszere, amit azonban akkor nem fizettek ki, ezert adomanyokbol osszeszedtem az arat (a szamla azota is nalam van). A jelen: Ez a gep 2001-ig mukodott szerverkent, amikor az IKB palyazaton sikerult nyerni egy olyan gepet, ami az igenyeket azota is kielegiti. A palyazatot az Elso Cserkeszkeruletert alapitvany adta be, tehat maga a gep ezen Alapitvany tulajdona. A gepben eddig egyszer volt alkatresz csere, erre szinten adomanyok gyujtese soran kerulhetett sor. Az adomanyozok nagyreszt cserkeszvezetok, es nem jarultak hozza nevuk nyilvanossagrahozatalara.tovabbi befekteteseket csak a szervert uzemelteto rendszergazdak, honlap szerkesztok, programozok munkaja jelent. A tovabbi domain nevek kerdese: a scoutnet.hu szinten a szovetseg tulajdona, az mcssz.hu es a scout.hu pedig az Elso Cserkeszkeruletert Alapitvanye, mivel ezeket a domaineket nem tudtam ingyen bejegyezetni es ez az alapitvany volt hajlando aldozni erre. Nem tudom milyen nyilvanossagot fog elvezni ezen osszefoglalo, de ezuton szeretnem megkoszonni minden cserkesztestverem munkajat, anyagi hozzajarulasat, amit a szerver fejleszetesenek erdekeben aldozott. Balázs hozzájárult, hogy szó szerint idézzem levelét. Szeptemberben visszatérhetünk a részletes tárgyalásra, azonban egy kérdés megválaszolása aktualitása miatt sürgető: a tagság kérdése. Kívánatos, hogy minden fogadalmat tett cserkész hozzáférhessen, ezért azt javaslom, ne hozzunk kategórikus, adminisztratív döntést. Annál kevésbé, mert etikai kérdésről van szó, ami adminisztratív eszközökkel nem kezelhető. Állásfoglalást tartanék szükségesnek az OIB részéről. NL: Az internetes szabályozások értelmében a cserkesz.hu domain név delegálása a MCSSZ számára történt, amit a megfelelő internetes oldalakon bárki ellenőrizhet is. Ez azt jelenti, hogy ennek a domainnek a használati módját, szabályait a szövetség jogosult meghatározni. Ilyen jellegű döntést a Közgyűlés, az OIB vagy az Országos Elnökség hozhat. Ezért az OIB illetékessége a kérdésben fennáll. Másik oldalról a levelező szerveren folyó kommunikáció elsősorban a cserkészvezetők informálódását, véleménycseréjét segíti elő. Vannak tematikus listák (pályázat, vélemény, stb.). Azzal egészíteném ki a Hegyi Laci által elmondottakat, hogy lehet a vezetői rétegre szűkíteni a tagságot, 19/22 oldal

20 mivel vezetést érintő kérdésekről is gyakran folynak viták. Abban mindannyian egyetértünk valószínűleg, hogy ne férhessen hozzá a listákhoz bárki szabadon. Azt is meg lehet tenni, hogy az OIB csak cserkészfogadalomhoz köti a listatagságot, amin belül az adott listák moderátorai szabad kezet kapnak a szűkítésre a témától függően. OJ: A cserkesz.hu nem a MCSSZ tulajdona. Nem volt hivatalos okmány megrendelésről, ilyesmiről. Az egyetlen dokumentálhatóan megrendelt domain a scoutnet.hu. Az Országos Elnökség részéről teljesen ellenőrizhetetlenek ezek a domainek. Ezért jelenhettek meg emlékezetes levelek, Morvay, Teleki, Surján, Edöcsény, stb. témában. Nem vagyok tagja a listának, bár olvasom. Ilyen megbízhatatlan listára nincs szükség, de az OIB dönthet így. HL: Az OIB állásfoglalás azért is kívánatos, mert úgy tűnik, hogy a listatagok több dologgal maguzk sincsenek tisztában. SB: A scoutnet.hu a szövetség hivatalos információközlő forrása? Van ott honlap, levelezőlista, vagy ilyesmi? OJ: Jelenleg nincs NL: A cserkesz.hu ugyanannyira hivatalosan a MCSSZ számára van delegálva, mint a scoutnet.hu, ez ellenőrizhető a oldalon. A magyar szabályzatok szerint a domain regisztrációja csak akkor történik meg, ha az adott szervezet vezetője hivatalosan, aláírási címpéldánnyal nyilatkozik erről a szándékáról, valamint megadja a technikai kapcsolattartót. Jelen esetben a cserkesz.hu domain be van jegyezve a MCSSZ számára óta, és Párkányi Balázs van megjelölve kapcsolattartóként. A papírok megvannak a szolgáltatónál. Az a lényeg, hogy szövetség rendelkezhet e fölött, mert a szövetség számára van delegálva. SB: Ha a szövetségben nincs papír, akkor hova tartozik a cserkesz.hu? NL: A MCSSZ-hez, megnézheted az interneten is. HE: Nem erről van szó. Nekem a listákról az a véleményem, hogy mindegy, hogy mit határozunk, közzé tehetjük napilapban vagy akárhol, ameddig a cserkésztársadalmunk olyan, mint amilyen. Az eddigi gyakorlat szerint úgy működött ahogy működött. Hiába korlátozzuk a listatagságot a MCSSZ rendes tagkaira, ha aztán magánban ugyanazok a levelek továbbmehetnek. Olyasmit akarunk szabályozni, ami nem szabályozható. Egy kiscserkészkorú cserkészem, aki internetes környezetben nő fel, előbb volt tagja mint én. A Párkányi Balázs azt se tudta, hogy cserkész-e. Ki mondja meg, hogy ki a cserkész Magyarországon? NL: Ezért érdemes a rendes tagság esetében ezt a tényt hitelt érdemlően bizonyítani kell. Ha pedig valaki nem rendes tag, akkor kelljen a csapatparancsnok ajánlása. HL: Eddig tényleg úgy volt, hogy ha az ember egy létező csapatszámot bemondott, akkor Balázs jóhiszeműen feltette a listára. NL: Balázs lelkiismeretesen igyekezett utána járni az információknak. Attól, hogy nem hivatalos információforrás még nem jelenti azt, hogy nem a szövetség érdekében működik. HL: Vonatkoztatási pontként fontosnak érzem, hogy most foglaljunk állást, legalább a kérdés egy részében. HE: Döntsük el, hogy a magyar cserkésznek csak Magyarországon nem szabad lopni, vagy külföldön sem. Az, hogy nem ronthatja a MCSSZ jóhírét csak a cserkész levelezőlistákra vonatkozik, vagy mindegyikre? Ugye, hogy sehol sem. HL: Fogytán az idő, legalább azt jutassuk kifejezésre, hogy az MCSSZ jogosult követelményeket állítani a listatagokkal szemben. 20/22 oldal

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület november 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület november 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2007. november 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tóth Dezső polgármester, dr. Lelkes

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. január 29-én 17.00 órakor a Magyar Gószövetség közgyűlésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dienes Péter köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés

Részletesebben

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a OT 2013.01.12./1. titkárságvezetőt. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8.

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8. JEGYZŐKÖNYV Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat 2013. május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről 2013. május 8. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bács-Kiskun megyében, Tompa Város Polgármesteri Hivatalában, Tompa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2006. október 26. napján 15 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak Szegedi Nemzetiségek Házában (Szeged Osztrovszky

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

Magyar Gószövetség közgyűlés jegyzőkönyve

Magyar Gószövetség közgyűlés jegyzőkönyve Magyar Gószövetség közgyűlés jegyzőkönyve Budapest, Kondor Béla Közösségi Ház 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8. 2013.12.30. 18:00 Jelenlévők, tagok: Matolcsi Máté, a Gószövetség elnöke (Barcza Gedeon

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT 1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7.

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7. Közgyűlési jegyzőkönyv Készült 2010. december 05-én 8,30 órakor a TKTE határozatképtelenség miatt megismételt - közgyűléséről A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt.

Részletesebben

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV közgyűlésről,amely készült 2016 év február hó 19. napján 18.30 órai kezdettel, 5900 Orosháza, Pacsirta utca 8. szám alatt az Orosházi Sakk Egyesület (továbbiakban az Egyesület ) közgyűléséről.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fejes Edit, Sariyüce Tolga Deniz, Cardak Salih, Csörgő István kuratóriumi tagok

JEGYZŐKÖNYV. Fejes Edit, Sariyüce Tolga Deniz, Cardak Salih, Csörgő István kuratóriumi tagok JEGYZŐKÖNYV Készült: Török-Magyar Kulturális, Információs és Művészeti Alapítvány Kuratóriumának 2015. szeptember 5-én, szombaton 15 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: 1094 Budapest Ferenc tér 5.

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Hejőkeresztúri Táblajátékosok Egyesülete

Jegyzőkönyv. Hejőkeresztúri Táblajátékosok Egyesülete Jegyzőkönyv Tárgy: Magyar Gószövetség közgyűlés Időpont: 2011. február 12. 17 óra Helyszín: Budapest, Bartók Béla u. 41. (Baduk Center) Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint (I. számú melléklet)

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2006. október 16-án megtartott Alakuló Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete: 18.00 óra Jelen

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Helyszín: Budapesti Műszaki Főiskola Kollégium Bánki Donát Tagkollégium Időpont: 2008. május 9. (péntek) 11.00 11.00

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. augusztus 22. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén M a g y a r K ö n y v t á r o s o k E g y e s ü l e t e P e s t M e g y e i S z e r v e z e t e 2 0 0 0 S z e n t e n d r e, P á t r i á r k a u t c a 7. w w w. p e m e k s z. h u Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 27-én, a Makó székhelyű Helyi Választási Bizottság alakuló ülésén, a Makói Polgármesteri Hivatal emeleti kistárgyalójában Jelen vannak: Bálint József, Mátó Erzsébet,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 5/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

JEGYZÖKÖNYV. A Közgyülés egyhangúlag elfogadja a javasolt személyeket.

JEGYZÖKÖNYV. A Közgyülés egyhangúlag elfogadja a javasolt személyeket. JEGYZÖKÖNYV A Balatonkenesei Horgászegyesület Közgyülése a kiküldött meghívónak megfelelöen 2014. március 1-én 9:00 órakor elkezdödött. Helye: Balatonkenese, Faluház A levezetö elnök, Mészöly Sándor felterjeszti

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

Határozatok a Magyar Evezős Szövetség ára összehívott Közgyűléséről

Határozatok a Magyar Evezős Szövetség ára összehívott Közgyűléséről Magyar Evezős Szövetség Közgyűlési határozatok 2013. Határozatok a Magyar Evezős Szövetség 2013. 04. 06-ára összehívott Közgyűléséről MESZ 2013.04.06/1. sz. közgyűlési Határozat A közgyűlés egyhangúan

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 A szervezet neve: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Jegyzőkönyv Helye:

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés) Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2012. november 26-án, hétfőn, 20 óra 22 perckor

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. augusztus 2-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Pásztory Gábor által a Felügyelő Bizottság részére küldött kérelmet 2011.június 2-án megkaptuk. A kérelem pontjaiban foglaltakat Felügyelő Bizottság hatáskörébe

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 4/ október 1.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 4/ október 1. ELNÖKSÉGI ÜLÉS 4/2015 2015. október 1. MAGYAR MOTORSPORT SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS Elnökségi ülés típusa: Tervezett Rendkívüli Időpont: 2015. október 1. 18h Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-36/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt.sz.: MGB/17-2/2015. MGB-5/2015. sz. ülés (MGB-17/ sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt.sz.: MGB/17-2/2015. MGB-5/2015. sz. ülés (MGB-17/ sz. ülés) Ikt.sz.: MGB/17-2/2015. MGB-5/2015. sz. ülés (MGB-17/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 2015. április 27-én, hétfőn, 10 óra 32 perckor az Országgyűlés Irodaháza

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n na k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n na k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. március 20-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala (4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

NAPIRENDI PONT: 1. Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester

NAPIRENDI PONT: 1. Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester Képviselő-testületének 2011. január 10-én megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 5-14/2010. (I. 10.) számú határozatok d. rendeletek: - Ügyiratszám: Határozatok: - 5/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke dr. Keresztúri Farkas Csaba a bizottság

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása Iktatószám: 1637/9/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2015. október 29. napján 14.00 órakor megtartott soros,

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17.

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság,- 2014. március 17. napján 10.00 órakor

Részletesebben

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 25. (10) bekezdésében foglaltak szerint az előterjesztések rendjének további szabályait és a benyújtásukhoz

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub Közgyűlés Jegyzőkönyv 1330 Budapest, Pf. 75. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: torzskonyv@mvk.

Magyar Vadászgörény Klub Közgyűlés Jegyzőkönyv 1330 Budapest, Pf. 75. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: torzskonyv@mvk. Készült a Magyar Vadászgörény Klub 2008. június 14-én 10.30 órakor megkezdett megismételt közgyűlésén. (Jelenléti ív csatolva 1. melléklet.) (Taglista csatolva 2. melléklet.) Gasparin Balázs üdvözli a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i üléséről 27-29/2009. (10. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben