Készült a Technológiai Előretekintési Program (TEP) Élettudományokkal és Egészségüggyel folalkozó munkacsoportjának felkérésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült a Technológiai Előretekintési Program (TEP) Élettudományokkal és Egészségüggyel folalkozó munkacsoportjának felkérésére"

Átírás

1 Az Internet az egészségügyben Készült a Technológiai Előretekintési Program (TEP) Élettudományokkal és Egészségüggyel folalkozó munkacsoportjának felkérésére Készítette:Dr. Kovács Gábor címzetes egyetemi tanár az MTA doktora Budapest, November TEP 1/27

2 Tartalomjegyzék Vezetői Összefoglaló Bevezetés Az információs forrradalom hatása az egészségügyre Az Internet Kialakulás A TCP/IP protokoll A World Wide Web A Web szerepe a személyi egészségügyi információban Az állampolgár egészségügyi informálásának a fontossága Az állampolgárok megfelelő egészségügyi ismereteinek a hiánya A lakosság on-line tájékoztatása A Web szerepe a professzionális tájékoztatásban On-line oktatás Ajánlások A számítógép ismeret és nyelvtudás Az Internet elterjesztése Magyarországon Hivatkozások TEP 2/27

3 Vezetői Összefoglaló A világon mindenütt problémát jelent az egészségügyi költségek rohamos emelkedése. A költségek csökkentése szempontjából hosszútávon a legperspektívikusabb lehetőség az információs forradalom eszköztárának az egészségügyben való, minél szélesebb alkalmazása. Ebből az eszköztárból a tanulmány az Internet(Web) széleskörű használatának lehetőségeit vizsgálja állampolgári és orvos-szakmai vonatkozásban. Rövid ismertetésre kerülnek az Internettel kapcsolatos alapismeretek. Rendkivül fontos, hogy az állampolgárok rendelkezzenek a megfelelő egészségügyi ismeretekkel, egyrészt azért, mert egészséges életmód kialakításával a betegségek 70%-a megelőzhető, másrészt mert a betegek egyre inkább egészségügyi termékek és szolgáltatások fogyasztóivá és egyre nagyobb mértékben vásárlóivá válnak. Az egészségtan oktatásának hiánya szükségessé teszi, hogy a tömegkommunikációs eszközök fokozottabban foglakozzanak egészségügyi témákkal. Az állampolgárok on-line egészségügyi tájékoztatása a leghatékonyabb, legnagyobb teljesítményű és legolcsóbb módszer. Magyarország a legfejlettebb országoktól egy-két évtizedes lemaradásban van, ami azt jelenti, hogy sok évre van szükségünk a legfejlettebb technológiák hazai tömeges elterjedésére. A tanulmány bemutatja főleg az USA lakossági és professzionális on-line egészségügyi tájékoztatásának korszerű módszereit, a hírcsatornákat, az adatbázisokat és az egyébb szolgáltatásokat, különösen az irodalom kutatás és a távoktatás Webes lehetőségeit. Hazánkban az Internet elérési lehetősége tömegében az európai átlag fele. A gyorsabb fejlődés két legnagyobb akadálya a számítógépes ismeretek és a nyelvtudás hiánya. A tanulmány javasolja, hogy mivel az Internet a fejlett országokhoz való fezárkozás egyik leghatékonyabb, de mindenképpen a legolcsóbb módja, kerüljön kormányprogram kidolgozásra az Internet elterjedésének felgyorsítására. Az ajánlások a cél érdekében néhány konkrét javaslatot fogalmaznak meg. TEP 3/27

4 1. Bevezetés A világ valamennyi országában problémát okoz a nemzeti egészségügy finanszírozása, mivel még a leggazdagabb országoknak sincs elegendő forrása a felmerülő igények teljes kielégítésére. Különösen nagy probléma az egészségügyi költségek állandó növekedése (a kormányzati kiadások leggyorsabban növekvő része), melynek legfontosabb okai közül megemlíthetjük, hogy a tudomány és technológia fejlődésével új termékek és szolgáltatások kerülnek bevezetésre, amelyek többet tudnak, mint a korábbiak, de egyben drágábbak is. A piaci igény kivételesen nagy, mivel az egészségügyben mindenütt jelenlevő, különböző osztott kockázatú stratégiák miatt a drága szolgáltatás teljes költségének nagy része nem a beteget terheli. A technológiailag lehetséges, de anyagilag meg nem engedhető ellátások köre mindenütt nő, fokozva az orvosi és társadalmi lelkiismeretfurdalást a társadalom maga is egyre nagyobb, általában jogos követelményeket támaszt a termékekkel és szolgáltatásokkal minőségével kapcsolatosan, gondoljunk pl. a törzskönyvezési követelmények állandó szigorodására a fejlett országok többségében a lakosság átlagéletkora nő, amely együttjár az idősebb populáció egészségügyi ellátási követelményének növekedésével Az elmondottak miatt napjainkban mindenütt érvényesül a Health and Wealth (Egészség és Gazdagság) összefüggés, ti. minél gazdagabb egy ország, annál többet költ az egészségügyre, sőt a gazdagabb országok nemcsak a nagyobb egy főre eső GDP miatt tudnak többet költeni, hanem megengedhetik maguknak azt is, hogy a GDP nagyobb százalékát áldozzák egészségügyi célokra(1). Ilyen körülmények között el kell fogadni azt a -Magyarországon elsősorban Kornai (2) által hangoztatott - tételt, hogy egy ország vezetésének kell mindenkor eldöntenie, hogy mennyit tud az egészségügyre fordítani, és az egészségügyi szakembereknek az a dolga, hogy meghatározzák ennek az összegnek az optimális elosztását. Az egészségügyi ráfordítások csökkentésének rendkivül sok módja van, ennek részletezése meghaladná e tanulmány kereteit. Tény azonban, hogy a költségcsökkentés általános típusai között talán a legperspektívikusabb, robusztos hatását tekintve az információs forrdadalom, továbbiakban IF, új eszköztárának az ellátásba való széleskörű bevezetése látszik. A Technológiai Fejlesztési Program, a továbbiakban TEP, nagyszerű lehetőséget ad arra, hogy rendszerezve felmérjük azokat a különbségeket, amelyek a technológia és a társadalom különböző területein Magyarország és a legfejlettebb országok között jelenleg fennállnak. E technológiai, szolgáltatási és infrastruktúrális különbségek felmérése nagyon fontos, hiszen a legkorszerűbb eljárások jórésze az elkövetkező években, évtizedekben TEP 4/27

5 Magyarországra is eljut, illetve az ország gazdasági erejének függvényében megvalósításra kerül. A penetráció különösen felgyorsul a globalizáció korszakában. Úgy gondoljuk, hogy a hazai TEP folyamatban éppen az ilyen típusú elemek prognosztizálhatóak a legnagyobb valószínűséggel. 2. Az információs forrradalom hatása az egészségügyre Az IF hatását az egészségügyre egy közelmúltban megjelent tanulmány, a U.S. Council on Competitiveness gondozásában elkészült Highway to Health: Transforming U.S. Health Care in the Information Age (3), ( Autópálya az egészséghez: az USA egészségügyének átalakulása az IF korszakában ) című kitünő tanulmány által javasolt rendszerben tárgyaljuk. Egy ország nemzeti információs infrastruktúrája, továbbiakban NII, négy alapvető részre osztható: 1. széleskörúen hozzáférhető és egymással adatcserére képes kommunikációs hálózatok (mikrohullámon, műholdon, kábelen és telefon vezetéken keresztül) 2. digitális könyvtárak és információs adatbázisok és az ezekkel kapcsolatos szolgáltatások 3. felhasználóbarát terminálok és a szükséges kiegészítők 4. képzett emberek, akik a rendszereket megalkotják, fenntartják és működtetik. Távegészség (Tele-Health) definició-szerűen az egészségügyben a fizikailag távoli helyen elhelyezkedő információ vagy szolgáltatás igénybevételét jelenti. Ennek a technikai megoldásai már ma is ismertek és kismértékben már használatban vannak. Az egészségügy feladata az elkövetkező időszakban az NII adta minél több lehetőség kihasználása. Ma ez még az USÁ-ban is jövőkép, azonban a fejlődés egyértelműen ebbe az irányba halad. Az NII egészségügyi felhasználásának - jelenlegi ismereteink szerint- négy fő területe van: A táv-egészségügyi szolgáltatás (Remote Care) E szolgáltatás spektruma a már Magyarországon is elérhető távdiagnózistól a robotok által végrehajtott, helyileg a világ bármely részén lévő sebész által irányított táv-operációk futurisztikus beavatkozásáig terjed. A jelenleg már elérhető hazai szolgáltatások egy példáját az alábbiakban ismertetjük. Az ABN-AMRO Magyar Élet és Nyugdíjbiztosító Rt. kiemelt ügyfelei részére ban térítés mentesen biztosítja a Televizit szolgáltatást. E szolgáltatás keretében a University of California -San Francisco Medical Center orvosainak a segítségét lehet igénybe venni, többek között az alábbi területeken (zárójelben a Televizit kártyatulajdonos által fizetendő kedvezményes díj): radiológiai képalkotó TEP 5/27

6 vizsgálatok: mammográfia (50 USD), mágneses rezonancia kép (89 USD), CT felvétel (89USD), ultrahang (89 USD), kardiológiai szív ultrahang (149 USD), szövettani értékelés (149 USD), klinikai diagnózis (129 USD). Mód van video konferencia rendezésére is (4). Az általános magyar orvosi vélemény szerint Magyarországon e drága szolgáltatásra nincs igazán szükség az elegendően fejlett magyar orvosi kultúra miatt, azonban más idetartozó szolgáltatások pl. a betegek kardiovaszkuláris távmonitorozása már hazánkban is terjed. Senki nem tagadhatja a technológia potenciális jelentőségét, hiszen drága, magas képzettségű élőmunka takarítható meg. Nyilvánvaló, hogy a technikai fejlődés gyorsasága meghaladja a technikát teljes mértékben kihasználni tudó szakemberek képzésének sebességét. A hosszútávon olcsóbb technika telepítése nem függ a megfelelő szakember elérhetőségétől, a távdiagnózis lehetősége a képzett értékelő szakember egyidejű biztosítását is igéri. Személyi egészségügyi információ A felmérések azt mutatják, hogy az emberek nagy többsége rendkívüli érdekelődést mutat egészségügyi természetű információk iránt, különösen ha valamely egészségügyi problémája van. Az IF eszköztára a könyvnyomtatás felfedezésének jelentőségével összemérhető gyors, széleskörben elérhető, felhasználóbarát és viszonylag olcsó információs erőforrást ad. Az egészségügyi információs rendszerek teljes integrációja Az egészségügy számítógépes rendszerintegrációja jelentősen elmaradt más területek, pl. a pénzügy integrációjától. Felmérések szerint az egészségügyi személyzet ma a munkaidejének több, mint harmadát papír-munkával tölti. Nem szükséges bizonygatni, hogy pl. az Országos Egészségbiztosító Pénztár szintjén integrált rendszer működése milyen hatalmas megtakarítást jelentene és milyen nagy mértékben növelné a szolgáltatások minőségét. Az elkövetkező legalább egy évtized feladata a hazai rendszer kiépítése, először az egyes szervezeteken (pl. kórházak) belüli rendszerek kialakítása, majd ezek összekapcsolása. A feladat egyike az egészségügy legégetőbb teendőinek és fontossága miatt a kérdéssel külön TEP-tanulmány foglalkozik (5). Egészségügyi kutatás és nevelés A különböző kutatási területeken belül az élettudományokkal kapcsolatos kutatások súlya egyre nő. Ennek egyik fő oka, hogy az ilyen kutatások nagy társadalmi támogatottságot élveznek. A kutatások eredményei közvetlenül javítják az életminőséget. Az egészségügyi ismeretek gyors gyarapodása minden eddiginél szükségesebbé teszi a folyamatos szakmai továbbképzést. Az IF eszköztára új, nagyteljesítmményű módszerek alkalmazását teszi lehetővé mind a kutatásban, mind a képzésben. TEP 6/27

7 Az Internet az IF egyik legújabb vívmánya. Lévén végsősoron egy kommunikációs technológia, igen fontos szerepe van a fenntiekben leírt valamennyi ( ) területeken. Mégis úgy érezzük, hogy a 22. és a 24. kérdéskörben az Internet új minőséget hoz létre, szerepe más kommunikációs technológiákkal nem helyettesíthető. Ez az oka annak, hogy jelen tanulmány alapvetően ezen a két területen vizsgálja meg az Internet felhasználásának a jövőjét. 3. Az Internet 31. Kialakulás Az Internetnek ma már könyvtárnyi irodalma van, és magyar nyelven is számos kiadvány elérhető. Néhány példaként lásd az (6), (7) referencia helyeket. Ebben a munkában csak dióhéjban, a legalapvetőbb tudnivalókat ismertetjük. Az Internet hálózatba kötött számítógép-hálózatok halmaza. Mint annyi más dolog ez is katonai fejlesztésként indult. A rendszer alapgondolata válasz arra a félelemre, hogy egy esetleges nukleáris támadás esetén a hierarchikusan felépített számítógéphálózat központjának megsemmisülése az egész rendszert működésképtelenné teszi. A megoldás a rendszer decentralizációja, egyetlen központ helyett számos, egymással egyenrangú csomópont (node) kialakítása volt. A csomópont az üzeneteket egyenként megcímzett kis csomagokra bontja, amelyek önállóan mozoghatnak a legkülönfélébb utakon, amig címükre érve ismét összeállításra kerülnek. A rendszer bizonyos részeinek a károsodásától függetlenül az üzenet el tud jutni a címzetthez. Fizikailag az összekötetésre felhasználható az időközben világviszonylatban kiépült telefonrendszer, de az összekötetés rádión vagy műholdon keresztül is megvalósulhat. 32. A TCP/IP protokoll A rendszer kommunikációs szisztémája az un. Transmission Control Protocol (TCP) és az Internet Protocol (IP) együttes alkalmazása. A TCP végzi az üzenet elküldőjénél a csomagokra bontást és a fogadóknál a csomagok összerakását. Az IP funkciója az üzenetek címzése, és annak biztosítása, hogy az üzenet a csomópontokon keresztül eljusson a címzetthez. A TCP/IP egészében nagyon sok rész-protokoll valósul meg. Ezeket négy nagy rétegre lehet felosztani. A hálózati réteg biztosítja a ki- és becsomagolást (pl. PPP, SLIP különböző modemes protokollok), az internet réteg és az átviteli réteg a hálózati átvitellel kapcsolatosak, mig az alkalmazási réteghez tartoznak a különféle felhasználói programmok, mint a http, ftp, telnet, . Címzés TEP 7/27

8 Tekintettel arra, hogy minden egyes Internet adatcsomag a küldő és a fogadó címét is tartalmazza a rendszer lelke a címzés. A címek kiosztása nemzetközi koordinációban történik. Az USA-beli InterNIC (Network Information Center) ún. Global Internet Registry-ként, az európai RIPE (Reseaux IP Europeens) az általa működtetett NCC (Network Coordination Center)-en keresztül az európai címekkel gazdálkodik. A RIPE tovább delegálja a címkiosztási jogát helyi szervezeteknek, Magyarországon pl. az MTA SZTAKI, ill. az Eunet láthat el helyi regisztrációs feladatokat. Az Internet IP hálózati címek 32 bitesek, melyeket négyes számcsoportonként írnak le. Például a NIIF két névszerver gépének címe: és Az összetéveszthetőségi veszély csökkentése miatt a szerverek hierarchikus struktúrájú neveket is kapnak. E neveket domain névnek nevezik. A domain név szerkezete: számitógépnév.hálózatnév.országnév(vagy az USA-ban ágazatnév). Például a NIIF gépének a neve: helka.iif.hu Ebben a névben a "helka" a meghatározott számítógép neve, amely az "iif" hálózatába tartozik. A "hu" utal arra, hogy a gép Magyarországon működik. Európában általában a domain nevek végén az országra utaló rövidítések szerepelnek, például "de" Németország, "uk" Egyesült Királyság, "at" Ausztria, dk Dánia. Az USA általában nem használ ország-jelölést, helyette ágazati jelölési rendszer van, "edu" oktatási, "gov" kormányzati, "com" üzleti, "mil" katonai, "org" szervezeti, "net" hálózati cím. Ha valakinek száma is van (nem kötelező, de sok szempontból ajánlatos) ez azt jelenti, hogy a hálózati szolgáltató gépén van egy "postafiókja". A felhasználó teljes azonositására az címéhez tehát hozzá kell, hogy tartozzon a postafiók azonosítója is. Az az alapelv, hogy elnevezésben balról jobbra, a kisebbtől a nagyobb egység felé haladunk, megkívánja, hogy a postafiók jelölése legelőre kerüljön. A postafiók név és a domain név közé (at) jel az -ra utal. Igy egy cim szerkezete: postafiók név A postafiók név általában Magyarországon h+5-jegyű szám+3betűs azonosító. A hárombetűs azonosítót a könnyebb megjegyezhetőség kedvéért szokás a felhasználó nevéből képezni. Egy képzeletbeli, Jeney nevű személy cím alakja, ha a postafiók az említett helka gépen van: alakú. TEP 8/27

9 Az Interneten általában egy távoli számítógépen tárolt adatállományok valamelyikére vagyunk kíváncsiak. Ebben az összefüggésben a kívánt adatállományt tartalmazó gép az ún. szerver és saját gépünk az Internet nomenklatúra szerint a kliens gép, a kapcsolat a szerver-kliens kapcsolat. A távoli szerver gépen - a számítástechnika szabályai szerint - a fájlok könyvtárakba vannak rendezve. Ahhoz, hogy eljussunk az általunk keresett fájlhoz, meg kell adnunk a szerver gép domain nevén túl, a kívánt fájlnak a szerver gépen való elérési útvonalát (path) is. Vagyis a fájl címének általános alakja: domain név/.../.../.../fájlnév elérési út Például, ha az iif nevű gép könyvtárában lévő Nagy Internet kalauz mindenkinek című anyagra vagyunk kíváncsiak, a behívási cím a következő: helka.iif.hu/dokumentumok/kalauz/kalauz00.html Az említett gépen a kalauz00.html nevű fájl a dokumentumok nevű könyvtár kalauz nevű alkönyvtárában van. Megjegyezzük, hogy a klasszikus DOS szabályokkal szemben, az Interneten a slash (/) jelet használjuk, és nem a backslash-t(\) az alkönyvtárak között. Hibaüzenetek Az Interernet használata közben néha előfordul, hogy a kívánt kapcsolat létrejötte helyett hibaüzenetet kapunk. A címzés technikájának ismeretében az üzenetek könnyen érthetőek. Ezek: "DNS Lookup Failed" (DNS, domain name server, a szerver gép domain neve) azt jelenti, hogy a szerverrel a kapcsolat valamilyen okból nem jött létre. A leggyakoribb probléma a domain name helytelen beírása. "File Not Found" a szerver géppel a kontaktus létrejött, de a fájl megszűnt, vagy más helyen van. "Server Error" vagy "Server Busy Error" a szerver gép nem működik, pl. ki van kapcsolva vagy foglalt. Az Internet (TCP/IP) különböző típusú felhasználói programjai levelezési listák elektronikus hirdetés telnet ftp http Elektronikus levelezés ( ) Az Internet legelterjedtebb szolgáltatása. A hagyományos postával (angolban sokszor snail post -nak, csiga-postának hívják) szemben rendkívül gyors és jóval olcsóbb. A levelező szoftverek (pl. a Windows Eudora) mind képesek levelet írni, elküldeni, a beérkező leveleket elmenteni, kinyomtatni, osztályozni, stb. TEP 9/27

10 Levelezési listák (Mailing List) Olyan program, amely valamely azonos kérdésben érdekelt személyek címeit tartalmazza. A listára be, illetve ki lehet jelentkezni. A program gondoskodik róla, hogy a listacímre a résztvevők által beküldött anyagokat a listán szereplő valamennyi személy megkapja. Ez a folyamat lehet automatikus, vagy valamely személy által moderált. Elektronikus hiredetés (Usenet news) Elektronikus faliújságnak, hirdetésnek tekinthető. Ez a hírcsportok (news groups, discussion groups) által használt módszer. A regisztrált személy rendszeresen kapja formájában a "faliújságra" kerülő anyagokat, és maga is közölhet cikkeket, hozzászólásokat. Számitógépek összekapcsolása(telnet) Ezzel a programmal egy távoli számitógéppel összekapcsolódva tulajdonképpen saját számítógépünkről irányíthatjuk a szerver munkáját. Fájl átvitel (Ftp) Ha valakinek távoli szerveren lévő adatálományra van szüksége, azt "letöltheti" az ftp segítségével. Az esetek egy részében ehhez regisztráció (saját azonosító és jelszó) szükséges, adott esetben ellenszolgáltatásért. Igen sok adatállomány elérhető ún. anonymus ftp-vel. Ilyenkor az azonosítóként az "anonymus" szót, jelszóként saját címünket kell megadni. Az anoním szerverek állományainak listáját az Archie nevű programmból lehet lekérdezni. World Wide Web (http) A http a Hypertext Markup Language rövidítése, kifejtését lásd a következő pontban. 33. A World Wide Web A hipertext és az URL 1992-ben a nyugat-európai országok részecske- gyorsító laboratóriumában (CERN) T.Berners-Lee fejlesztette ki a rendszert. A rendszer lapokból (Web pages) áll, mely elnevezésnek nincs köze a tartalom tényleges oldalszámához. A lapokat link-ek (kapcsolatok, kapcsok) kötik össze egymással. A rendszer legzseniálisabb vonása a link egyszerű, kényelmes és hatékony megoldása a hipertext alkalmazásával. Az ilyen protokoll a http (HyperText Transport Protocol), a fájl típusa a html (Hypertext Markup Language) A hipertext a szövegben előforduló, színnel, aláhúzással, stb. kiemelt szó vagy kifejezés, estleg kép. Az egérrel való rákattintás behív egy következő lapot, ami akár azonos, akár egy távoli földrészen lévő szerveren van. A http protokoll a hipertext linkhez egy un. URL-t kapcsol. Az URL (Universal Resource Locator, univerzális erőforrás azonosító) valójában az egyes Web-lapok címe. A fenntiekben foglalkoztunk a szerverek, majd a fájlok címzésével. Egy Web lap címe a fájlok címétől csak abban különbözik, hogy a fájl cím elé kerül még a fájl elérésének módját meghatározó protokoll neve a "http". Vagyis a leggyakrabban előforduló WWW URL általános alakja: név/.../.../.../fájl elérési mód elérési út TEP 10/27

11 Az előző példánál maradva a helka gépen lévő fájl URL-je: Ott-lap (home page) Egy szerver bejelentkezése - ha nem specifikáljuk a kívánt lapot -, az ott-lappal (home page) történik. Ezen a lapon vannak azok a hipertext linkek, melyek kiválasztása átvezet a szerveren tárolt egyébb lapokra, illetve bármely más Web lapra. A böngésző (browser) A html fájlok attributuma (a fájl neve után ponttal elválasztva csatlakozó három betűs típusjelölés) a.htm. Ezeket a fájlokat pl. a Winword nem olvassa, olvasásuk előtt fájltípus konverzióra van szükség. A böngészők azok a programok, melyek a html fájlokkal dolgoznak. A régebben kialakult ún. karakteres böngészők csak szöveggel dolgoztak és használatuk a sokszor bonyolult parancsok begépelésének az igénye miatt, meglehetősen körülményes volt. Ma már háttérbe szorultak az ún. grafikus böngészők gyors térhódítása nyomán. A jelenlegi grafikus böngésző programok, például a Netscape és az Explorer, kihasználva a képernyő egész felületét, redkívül egyszerűvé.és kényelmessé teszik az Internet használatát. E szoftverek képesek valamennyi TCP/IP felhasználói program kezelésére, tehát, , ftp, telnet és http programokéra is. A http és a grafikus böngészők tették lehetővé, hogy az Internet multimédiás információ-forrássá vált. Ez azt jelenti, hogy animáció, video, hang és kép egyszerre élvezhető. A grafikus böngészők a html fájlokkal számos műveletet el tudnak végezni. A legfontosabb fájl-műveletek közé tartozik a fájlok kinyitása, bezárása, mentése, nyomtatása. Html fájl készitése Ma már sok szoftver van és az Internetről szabadon letölthető, mellyel magunk is írhatunk html-típusú fájlokat. A szabadon letölthető Netscape Communicator nevű programcsomag a böngésző program Navigator 4-es verziója mellett tartalmazza a html fájl írására használható Composer-t is. 4. A Web szerepe a személyi egészségügyi információban 41. Az állampolgár egészségügyi informálásának a fontossága Az évi CLIV., az egészségügyről szóló törvény 5 -ának (3) bekezdése szerint TEP 11/27

12 3.) Mindenkinek a) joga van olyan ismeretek megszerzéséhez, amelyek lehetővé teszik számára az egészsége megőrzésével és fejlesztésével kapcsolatos lehetőségei megismerését, valamint megfelelő tájékoztatáson alapuló döntését az egészséggel kapcsolatos kérdésekben, b) joga van tájékoztatást kapni az egészségügyi szolgáltatók által nyújtott egészségügyi ellátások jellemzőiről, azok elérhetőségéről és az igénybevétel rendjéről, továbbá a betegeket megillető jogokról és azok érvényesíthetőségéről, c) saját egészségi állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel kell tartoznia,... A törvény szövege azt a szemléleti változást tükrözi, amely különösen a kilencvenes években ment végbe. Ma már egyre világosabb, hogy az állampolgárok maguk tehetnek legtöbbet az egészségük fenntartásáért. Faltermeyer szerint (8) a betegségek mintegy 70%-ának a kialakulása megfelelő életmóddal megakadályozható. Másképpen megfogalmazva a betegségek 70 %-a visszavezethető főleg a dohányzás, alkohol, drog túlzott használatára és az óvatlan szexuális szokásokra. E tényezők káros hatása eddig is ismert volt, azonban az epidemiológiai jellegű adatok egyszerű ismertetése kevés visszatartó hatást gyakorolt. Az ezzel kapcsolatos nemzetközi paradigma váltással később foglalkozunk. Másoldalról világszerte növekszik a betegek anyagi hozzájárulása a kezelésekhez (co-payment ill. a biztosítók által nem térített egészségügyi szolgáltatások igénybevétele). Tanúi vagyunk egy folyamatnak, melyben a beteg fokozatosan egészségügyi szolgáltatások és termékek fogyasztójává alakul át. A fogyasztói társadalom általános szabályai szerint ebben a szerepben joga van a termékekről és szolgáltatásokról megfelelő ismeretekkel rendelkeznie. Ezt a célt számos fogyasztói érdekvédelmi szervezet is a zászlójára tűzte. 42. Az állampolgárok megfelelő egészségügyi ismereteinek a hiánya Számos felmérés mutatja, hogy dacára az egészségügyi ellátórendszereknek, az emberek az egészségügyi problémákkal kapcsolatos első döntéseiket 95 %- ban a környezetük, családjuk, kollégáik és barátaik tanácsai alapján teszik meg (9). Ennek okai sokrétűek: A betegtájékoztatás történelmi korlátai Történelmi tradició, hogy az orvosok szigorú kontrollt kívánnak gyakorolni a betegek felé történő információkkal kapcsolatosan ben a Royal College of Physicians Londonban megtiltotta tagjainak, hogy az embereket kitanítsák a gyógyszerekről, sőt, hogy a kezelésre használt gyógyszer nevét elárulják (10). A tiltás mögött az a félelem húzódott meg, hogy az emberek rosszul használják a gyógyszereket és ezzel veszélybe kerülnek. A latin nyelv használata az orvoslásban hasonló célokat szolgált. Ez az attitüd több, mint TEP 12/27

13 négyszáz éven át fennmaradt, és csak a huszadik század végén indult meg a változás. A nyitás frontvonala a gyógyszerpiac, és a harc napjainkban a hirdetések engedélyezésének a területén zajlik. Az első lépésben az Európai Unióban és Magyarországon is engedélyezték a vény-nélkül kapható gyógyszerek hirdetését. A vényköteles gyógyszerek hirdetése ma is tilos az Európai Unionban és hazánkban is (24/1997 (VIII. 14.) NM rendelet ). Az USA törzskönyvezési hatósága 1997 agusztusában kiadott egy irányelv tervezetet, amely végeredményben megengedte a rádió és TV hiredetést a vényköteles gyógyszerek esetében is. Az Európai Unióban is igen jelentős a nyomás hasonló lépés megtételére. Az egészségüggyel kapcsolatos ismeretek iskolai oktatásának hiánya Ma az általános műveltséghez sok minden hozzátartozik pl. előadóművészek és sportolók nevének ismerete, de az egészsségügyi alapismeretek nem. Andrásofszky tanulmányában, mely az MTA Stratégiai Kutatások sorozatában jelent meg 1998-ban (11) világosan kirajzolódik az egészségtan oktatásának a magyar pedagógiában való on-off jellege. Az egészségtan, mint önálló főtárgy oktatását már 1882-ben Trefort Ágoston elrendelte, ezt azonban ben visszavonták. Azóta felváltva hol oktatják, hol nem. Jelenleg az 1998-ban bevezetésre kerülő Nemzeti Alaptanterv (NAT) az egészségügyi ismereteket több tantárgy keretein belül oktatja. Problémát jelent a megfelelően felkészült tanerők hiánya is. Nem vigasztaló, hogy számos fejlettebb európai országban is hasonló a helyzet. Az egészségügyi tájékoztatás hordozó közegei A megfelelő iskolai oktatás hiánya még aláhúzza a lakosság tömegkommunikációs eszközökkel való folyamatos tájékoztatásának, tanításának a jelentőségét. Az idetartozó ismeretanyag két nagy csoportra osztható: az egészségmegőrzés, betegség megelőzés (wellness, fitness, prevention) és a betegségek kezelése (disease management). Az ismeretek átadására a nyomtatott és elektronikus sajtónak számos eszköze van: Újságok és periodikák Képes újságok, magazinok Televizió műsorok Videók és CD lemezek Nyilvános információs helyek (kioszkok) On-line lehetőségek Ha a technológiailag legfejlettebb USÁ-t nézzük, megállapítható, hogy a növekvő lakossági igény kielégítésére a kiadott nyomtatott és elektronikus publikációk száma egyre nő. Néhány érdekesség: az University of California at Berkeley Wellness Letter-je már 1994-ben elérte a példányszámot. Nagyon népszerű a híres Mayo klinika Health Letter -je. A magazinok között a TEP 13/27

14 Rodale Press által kiadott Prevention példányszáma 1994-ben megközelítette a 3,5 milliót, meghaladva ezzel olyan híres újságok, mint a Newsweek forgalmát. Ha a magyarországi helyzetet vizsgáljuk megállapíthatjuk, hogy a lakosságnak szóló egészségügyi kiadványok száma az elmúlt években nálunk is jelentősen megemelkedett. Különösen a szép kiállítású, olvasmányos magazinok terjednek - a teljesség igénye nélkül néhány példát említve - Ideál Természetgyógyászat reform életmód magazin, Természetgyógyász Magazin, Elixir Magazin a testi-lelki egészségért, Diéta Magazin, Családi Lap (Magyar Vöröskereszt). Nyilván nem véletlen, hanem olvasói érdeklődés okozza, hogy e lapokban nagy teret kap az alternatív gyógyítás. Véleményünk szerint a területről még hiányoznak a professzionális információkat a széles lakosság számára érthető módon közvetítő, szilárdan a bizonyítékon alapuló orvoslás talaján álló kiadványok. 43. A lakosság on-line tájékoztatása A lakosság egészségügyi informálásának eszközei közé a kilencvenes évek második felében robbanásszerűen tört be az on-line informálás és rövid néhány év alatt bebizonyította, hogy a tömegtájékoztatás leghatékonyabb, legnagyobb teljesítményű és legolcsóbb módja. Belegondolni is nehéz, hogy lakásunkban juthatunk hozzá a világ bármely részén lévő, legértékesebb információkhoz. Ezt a lehetőséget alapvetően a Web teremti meg. Az alábbiakban bemutatjuk a Weben elérhető egészségügyi információs helyek típusait, azzal a megjegyzéssel, hogy itt csak lakosság, az állampolgárok részére szolgáló online információs helyek típusait vesszük számba. A professzionista információ kérdésével később foglalkozunk. Egészségügyi hírcsatornák A Weben megkülönböztethető a használat ún. pull, és push mechanizmusa. A klasszikus keresésben az érdeklődő sorra látogatja a különböző helyeket és kiválogatja a számára fontos információkat. A push technika azt jelenti, hogy az érdeklődő a szolgáltató hírcsatornái közül kiválasztja az őt érdeklő területeket (profil perszonalizálás). Ezután nincs más dolga, hogy tetszés szerinti időközönként letöltse a szolgáltató általában naponta megújuló hírcsomagját. A világhálón ma már számos szervezet üzemeltet hírcsatornákat pl. a Microsoft, Netscape, AOL, CompuServ, stb. A rendszer tejesítőképességének az illusztrálására a jövőszázadi technológiát idéző PointCast-ot mutatjuk be részletesebben. A PointCast jelenleg 17 hírcsatornát pl. politika, regionális hírek, időjárás, sport, stb. üzemeltet. Ebből 3 működik az egészségüggyel kapcsolatosan. A Health csatorna elsősorban a laikusok számára készül, míg a Health News és a Health Resources csatornák a szakembereket célozzák meg. A csatornák tematikailag további alcsatornákra vannak struktúrálva. Az említett három egészségügyi csatorna témáit az 1. Ábra mutatja. TEP 14/27

15 A PointCast egészségügyi csatornái 1.Ábra Healt News Clinical Practice-Industry-Science and Research- Pharmaceuticals- Products and Technology-Policy and Administration-Managed Care- Consumer Headlines-Allergy-Breast Cancer-Prostate cancer Health General- Men s Health- Women s health-fitness Health Resources Clinical Databases-Pharmaceutical- Dictionaries-Sources and References- Directories-Goverment and Regulatory- Associations-Policy and Administration A Web egészségügyi szolgáltatásainak túlnyomó része, így a PointCast is, ingyenes, amit a szolgáltatók úgy érnek el, hogy kiadásaikat hirdetési bevételekből fedezik. A PointCast szolgáltatás igénybevételéhez először egy szoftvert kell a szolgáltató szerveréről letölteni (Cím: A szoftver telepítése után a szolgáltató adása máris fogadható. A megjelenő képernyő a 2.Ábrán látható. A képernyő baloldalán lévő kezelőgombok közül a Personalize a profil beállítására szolgál, míg a hálózati szolgáltatóval való kapcsolat létrehozása után az Update -re klikkeléssel fogadhatjuk az aktuális hírcsomagot. A képernyő felső részén jelenik meg az alcsatornák tartalomjegyzéke, míg a képernyő legnagyobb része a kiválasztott hír megjelenítésére szolgál. A hírek kinyomtathatók vagy elmenthetők. Az anyagok olvasásánál háttér információs helyek (pl. orvosi szótár) is behívhatók. 2.Ábra A PointCast képernyője Az ábra csak a nyomtatott változatban szerepel Ezzel, illetve a hasonló rendszerekkel az érdeklődő ma akár óránként követheti az egész világ egészségügyi történéseit. Egészségügyi adatbázisok a lakosság részére Noha a legtöbb professzionális egészségügyi hely tartalmaz anyagokat a betegek számára is, ma már vannak olyan adatbázisok, amelyek kifejezetten a lakosság igényeit hivatottak kielégíteni. TEP 15/27

16 Az Egyesült Államok kormánya 1997 áprilisában indította el a healtfinder -t, a Depatment of Health és Human Services (az USA szövetségi egészségügyi minisztériuma) gondozásában. E Web hely célja, hogy állampolgárok kiindulópontja legyen az egészségügyi információk összegyüjtésére. A hely címe:http://www.healthfinder.gov. Bejelentkező lapját a 3. Ábra mutatja. Az érdeklődő erről a helyről válogatott on-line folyóiratokhoz, adatbázisokhoz, a betegek ún. self-help csoportjaihoz és a kormány, valamint különböző nonprofit szervezetek által fenntartott helyekhez juthat el. A healthfinder-t az első évben 1,7 millió alkalommal látogatták meg A healthfinder bejelentkező lapja 3.Ábra Az ábra csak a nyomtatott változatban szerepel Egészségügyi információ vállalati szervereken Az elmúlt években divattá vált, hogy a multinacionális gyógyszercégek saját Web szerverükön közhasznú szolgáltatásként, de nyilván kereskedelmi céllal is, valamely betegségről (amely általában a fő gyógyszertermékeikhez kötődik) a közönség számára Web helyet készítenek. E helyek tartalmas, szakmailag korrekt, érdekes grafikájú, szórakoztatva tanító Web oldalak. Például az E. Lilly cég, amely 1981-ben hozta forgalomba első rekombináns gyógyszerként a humán inzulint (Humulin) a cukorbetegségről tart fenn ilyen helyet (http:www.lilly.com/diabetes). A gyógyszertermékeik ismertetése szinte valamennyi cégnél megtörténik, noha az ismertetés előtt gyakran megkérdezik az állampolgárságot. A U.S. resident válasz klikkelésével megkapjuk az ismertetést, európai állampolgárságnál nem. Egészségügyi interaktív on-line szolgáltatások Figyelemreméltó szolgáltatás, amely kihasználja az Internet interaktivitásának lehetőségeit az individuális egészségügyi kockázat becslése. Például a Health Risk Assessment, htttp://www.columbia.net/hra/hrai.html helyen részletesen kitöltendő kérdőíven kérdeznek ki egészségügyi állapotunkról (kor, nem, testindex, vérnyomás, koleszterin szint, genetika, stb.). Ezután a gép értékeli egészségügyi kockázatunkat, sőt tanácsokkal lát el, pl. más Web helyek felkeresésére. Szinte minden szakember ma a betegségek megelőzésére helyezi a fő hangsúlyt. Az új nemzetközi paradigma, a társadalom halmozott kockázatú egyedeinek a kiszűrése, és részükre megfelelően kidolgozott személyre szóló életmód előiratok használatának az ajánlása, beleértve az esetleges preventiv gyógyszer szedést is. A többségi vélemény ettől az individuális megközelítéstől nagyobb hatást remél az eddigi általános megközelítéshez viszonyítva. Az új stratégia sikere attól függ, hogy mennyiben lehet a halmozott kockázatú embereket kiszűrni jóval a betegség tüneteinek megjelenése előtt. Az TEP 16/27

17 állampolgárok túlnyomó többsége csak baj esetén fordul orvoshoz, és szívesebben méri otthon a vérnyomását, vagy a koleszterin szintjét. Megitélésünk szerint egy, szinte szórakozásból elvégzett egészségügyi kockázatbecslés hatékony mód lehet a fennti cél elérésében. Az Interneten nagyarányú, túlnyomó részében illegális gyógyszer és gyógytermék kereskedelem is folyik. A kevés számú legális helyen pl. a Pill Box vagy a Procare Clinic (mindkettő USA) főleg a napjainkban divatossá vált ún. életstílus gyógyszereket árulják. Ilyenek főleg a Pfizer Viagrája (impotencia ellen) ill. a Merck Propecia nevű hajnövesztő szere. A Viagra vényköteles gyógyszer, a Weben való rendelésnél az orvos által felírt receptet -en vagy faxon el kell küldeni. A problémák A Web kétségtelenül robusztos, nagyteljesítményű technológia tömegek tájékoztatására. Nem szabad azonban a már világosan látható problémákat sem lebecsülni. A problémák alapvetően a világháló - egyébbként méltányolandó - rendkívüli demokratizmusából fakadnak. Bárki, bármit elhelyezhet a Weben, nincs jóváhagyás, nincs engedély, nincs szabvány (eltekintve a technológiai természetű szabályoktól). Ennek az eredménye az információk minden határon túli mennyisége, és nem meglepő módon a hamis információk hatalmas tömege. A World Health Organisation (WHO) 1998 májusában határozatban szólította fel a világ kormányait, hogy kontrollálják a Web gyógyszer információinak minőségét és szüntessék meg a gyógyszerek világhálón való kereskedelmét. A világháló tartalmi szabályozásának nagyon sok híve van, ezek a törekvések eddig nem vezettek eredményre. A szakemberek többségi véleménye szerint a szabályozás gyakorlatilag lehetetlen, mivel mindig lesz olyan ország, ahol valamely jogi tiltás nem érvényes (lásd a vényköteles gyógyszerek hirdetésének fenntiekben tárgyalt kérdését). A jelenlegi megoldás: azoknak a helyeknek a látogatása amelyek csak validált információt tartalmaznak. Az egészségügyi informálás szabályai lefektetésre kerültek az ún. Honkódexben ( Ma számos Web szerveren találkozunk annak a jelzésével, hogy az illető hely elfogadja a Hon-kódex szabályait. Ami az illegális gyógyszerkereskedelmet illeti, nincs más eszköz, mint a hirdetőeladók felderítése és megbüntetése. A hazai problémák Az Internet használatának legnagyobb hazai problémája kettős, egyrészt a rendszer elterjedtségének a fejlett országokhoz viszonyítva relatív kisebb aránya, másrészt a nyelvi problémák. Ami az Internet használatának az elterjedtségét illeti a viszonyokat az 1.Táblázat szemlélteti, melynek adatai az Internet Industry Almanach Inc decemberi helyzetet leíró számain alapulnak (12). TEP 17/27

18 Az 1000 főre vetített fajlagos Internet felhasználók száma Finnország 244,5 Norvégia 231,1 Irország 227,3 USA 203,4 Ausztrália 178,0 Új Zéland 155,9 Kanada 148,9 Svédország 147,3 Szingapúr 141,2 Dánia 125,6 Svájc 99,5 Egyesült Királyság 88,9 Hollandia 54,9 Hon Kong 63,1 Japán 63,1 Az első 15 ország átlaga 148,5 Európa átlaga 44,1 Világátlag 16,9 1.Táblázat Az adatszolgáltató szerint 2000-re a jelenlegi 1000 főre jutó 100-as átlagot további 14 ország éri el, köztük Magyarország. További vizsgálandó kérdés, hogy az Internet elérési lehetőséget ki mire használja fel. Magyarországon az említett időpontban a Magyar Internet Társaság elnökének egy nyilatkozata szerint (13) a felhasználók számát re becsülték. (az 1.Táblázat-nak megfelelően felhasználó). A felhasználók főtömege az MTA intézetei, a közgyüjtemények és egyetemek kutatói, a felsőoktatási intézmények hallgatói összesen mintegy 150 ezren, akik a költségvetési támogatással létrehozott nemzeti információs infrastruktúrális program (NIIF) keretében téritésmentesen használhatják a Webet (nem kell a hálózati szolgáltatásért fizetni). A példamutató Sulinet program keretében további iskolás került a világhálóra ember a vállalatoknál érheti el a Webet és kb lehet azoknak a száma, akik az Internetet otthon kereskedelmi szolgáltatásként vásárolják. Megjegyezzük, hogy az adatok számolásánál az pontosan tudható, hogy magyarországi gép volt a világhálóra kapcsolva, és nemzetközi szokás egy gépre három felhasználót számolni. Látható, hogy az eddigi állami kezdeményezések (NIIF,Sulinet) abszolút döntő hatást gyakoroltak a hazai felhasználásra. Egy felmérésben arra a kérdésre, hogy miért nincs saját Internet előfizetése, a válaszadók 54 %-a a telefontarifát sokallotta, 29 %-nak nem volt modeme a TEP 18/27

19 számítógépéhez, 28 %-nak nem volt számítógépe, 28 % a hálózati szolgáltatást drágálotta és 5 % a tartalommal volt elégedetlen. Az Internet használatának az otthonokban ma főleg anyagi korlátai vannak. A megfelelő számítógép újonnan Ft, hálózati szolgáltatás és telefondíj havi Ft. A hazai Internet problémákat Nyírő András és Vince Mátyás által összeállított, 1998-ban megjelent Fehér Könyv vizsgálta (14). További fontos kérdés, hogy ki mire használja a hálózatot. A (14) referencia hely alapján a viszonyokat a 4.Ábra szemlélteti Nemzetközi statisztika az Internet használatról 4.Ábra kutatás 15% marketing 3% szórakozás 27% 29% tanulás 26% Örvendetesen szaporodik a magyar Web helyek száma. Hasznosak az olyan kezdeményezések, mint az APEH-é, ahol pl. már egyéni és vállalkozói jövedelemadózást az APEH által ingyen biztosított szoftverrel lehet elkészíteni (http://www.apeh.hu). Az adóhatóság oldalain hasznos információkat is olvasni lehet. Az Argent Kft. lapján térítés nélkül lehet a hazai törvényeket és TEP 19/27

20 rendeleteket elolvasni ( ). Ezek igen hasznos, sajnos viszonylag csekélyebb számú kezdeményezések, amik előremutatnak. Meggyőződésünk, hogy a következő évezred első évtizedének második felében az Internet hazánkban is olyan elterjedt lesz, mint a telefon vagy a televízió. Mindennapi információs igényeink kielégítése mellett az állampolgári ügyintézés alapvető közege lesz. Noha ebben a tanulmányban az Internet technikai fejlődésével nem foglalkozunk, de tény, hogy az Internet ma már a Windows operációs rendszer szerves része. Néhány év múlva a személyi számítógépünk irányítja karóránkat, elektronikus zsebnaptárunkat, hifi-felszerelésünket, televíziónkat, videokameránkat. Az otthoni rendszernek bármely számítógéppel való összekötetését az Internet rendszere biztosíja. Ettől csak egy lépés ügyesbajos dolgaink, bevásárlás, banki ügyek, adózás, stb. elektronikus intézése. Az üzleti életben az elektronikus kereskedelem és a home work hatalmas előretörése várható. Gyorsan terjed a távtanulás is. Laboratóriumi fejlesztés alatt vannak az olyan olcsó, hordozható terminálok, amelyek úgy teszik lehetővé az Internet szolgáltatások használatát, mint a telefonálást. A mobil telefon hazai elterjedésének sebessége biztató az Internet jövője szempontjából is. Az asztali gépeknél nagy ütemben halad olyan forradalmi technológiai újdonságok bevezetése, mint a szóbeli utasítást, diktálást megértő számítógép. Bármennyire is fejlődik az elkövetkező időszakban a magyar nyelvű Web, az értékes információk főtömege nem lesz magyarul elérhető. Kétségtelen, hogy jelentős fejlődés van a számítógépes automatikus fordítási lehetőségekben, pl. az egyik leghíresebb keresőgépen, a kaliforniai AltaVistá-n magyar nyelvű kérdést is feltehetünk, de a nagy adatbázisok fordítása nem tűnik az elkövetkező húsz évben realitásnak. Ez a tény aláhúzza a nyelvtudás fontosságát. Úgy tűnik, hogy különösen Európa kis nemzetei felismerték ennek fontosságát, és a fiatalság körében egyre szélesebbkörű a világnyelvek ismerete. Egy közelmúltban megjelent statisztika szerint (15), 2.Táblázat az EU országok fiataljainak többsége legalább egy idegen nyelven tud beszélni. Fiatalok angol és német nyelvismerete néhány EU országban, % Angol Német Ausztria 72 - Belgium Finnország Franciaország Németország 70 - Irország - 16 Olaszország 53 5 Luxemburg Táblázat TEP 20/27

Az Internet. avagy a hálózatok hálózata

Az Internet. avagy a hálózatok hálózata Az Internet avagy a hálózatok hálózata Az Internet története 1. A hidegháború egy fontos problémája Amerikában a hatvanas évek elején: Az amerikai kormányszervek hogyan tudják megtartani a kommunikációt

Részletesebben

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat.

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. A mai internet elődjét a 60-as években az Egyesült Államok hadseregének megbízásából fejlesztették ki, és ARPANet-nek keresztelték. Kifejlesztésének

Részletesebben

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező) A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP Bejelentkezés Explorer (böngésző) Webmail (levelező) 2003 wi-3 1 wi-3 2 Hálózatok

Részletesebben

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév INTERNET A hatvanas években katonai megrendelésre hozták létre: ARPAnet @ (ARPA= Advanced Research Agency) A rendszer alapelve: minden gép kapcsolatot teremthet egy másik géppel az összekötő vezetékrendszer

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ INTERNET ÉS A WORLD WIDE WEB VILÁGÁBA. Kvaszingerné Prantner Csilla, EKF

BEVEZETÉS AZ INTERNET ÉS A WORLD WIDE WEB VILÁGÁBA. Kvaszingerné Prantner Csilla, EKF BEVEZETÉS AZ INTERNET ÉS A WORLD WIDE WEB VILÁGÁBA Kvaszingerné Prantner Csilla, EKF Az Internet 2 A hálózatok összekapcsolt, hálózatba szervezett rendszere, amely behálózza a világot. Részévé vált életünknek.

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16.

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16. Számítástechnika nyugdíjasoknak 2011. Február 16. A mai előadás témája Az internet Az Internet a hálózatok hálózata, avagy egy mindent és mindenkit összekötı világmérető informatikai szuper sztráda. Szerepe

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

fájl-szerver (file server) Az a számítógép a hálózatban, amelyen a távoli felhasználók (kliensek) adatállományait tárolják.

fájl-szerver (file server) Az a számítógép a hálózatban, amelyen a távoli felhasználók (kliensek) adatállományait tárolják. I n t e r n e t k i f e j e z é s e k adat (data) Valamilyen különleges célból, gyakran speciális alakban elıkészített információ. Számítógépen tárolható és feldolgozható számok és betők. adatbázis (database)

Részletesebben

Mennyit ér valójában a tartalom?

Mennyit ér valójában a tartalom? Mennyit ér valójában a tartalom? Telbisz Ferenc PKI Fejlesztési Igazgatóság Szélessávú rendszerek fejlesztési osztály H-1117 Budapest XI. Magyar Tudósok körútja 9 2008. október 14, 1. oldal Tartalomjegyzék

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Hálózati alapismeretek 20 perc 2. Az internet jellemzői 25 perc 3. Szolgáltatások

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Az internet jellemzői 25 perc 2. Szolgáltatások az interneten 20 perc

Részletesebben

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi ii iseries: Client Access Express - Mielőtt elkezdi Tartalom Rész 1. Client Access Express - Mielőtt elkezdi.................

Részletesebben

Integrált Video Kommunikációs Rendszer

Integrált Video Kommunikációs Rendszer SZEMFÜLESONLINE Integrált Video Kommunikációs Rendszer A rendszer működése, Technikai áttekintés A Szemfüles Integrált Video Kommunikációs Rendszer (IVKR) egyidejűleg ötvözi a jelenleg ismert információs

Részletesebben

Telenor Webiroda. Kezdő lépések

Telenor Webiroda. Kezdő lépések Telenor Webiroda Kezdő lépések Virtuális Tárgyaló Tartalom 1. Bevezetés...2 2. A szolgáltatás elérése és a kliensprogram letöltése...3 3. A kliensprogram telepítése...6 4. A Virtuális Tárgyaló használatba

Részletesebben

Hálózat. Az egymással kapcsolatban lévő számítógépek rendszerét hálózatnak nevezzük.

Hálózat. Az egymással kapcsolatban lévő számítógépek rendszerét hálózatnak nevezzük. Hálózat Az egymással kapcsolatban lévő számítógépek rendszerét hálózatnak nevezzük. Az hálózatok kiterjedés szerinti csoportosításánál az Internetet a Globális hálózatok közé soroltuk. Az Internet története

Részletesebben

20. Tétel 1.0 Internet felépítése, OSI modell, TCP/IP modell szintjenek bemutatása, protokollok Pozsonyi ; Szemenyei

20. Tétel 1.0 Internet felépítése, OSI modell, TCP/IP modell szintjenek bemutatása, protokollok Pozsonyi ; Szemenyei Internet felépítése, OSI modell, TCP/IP modell szintjenek bemutatása, protokollok 28.Tétel Az Internet Felépítése: Megjegyzés [M1]: Ábra Az Internet egy világméretű számítógép-hálózat, amely kisebb hálózatok

Részletesebben

ERserver. iseries. Az iseries Access for Windows használatának megkezdése

ERserver. iseries. Az iseries Access for Windows használatának megkezdése ERserver iseries Az iseries Access for Windows használatának megkezdése ERserver iseries Az iseries Access for Windows használatának megkezdése ii iseries: Az iseries Access for Windows használatának

Részletesebben

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

Playlist.hu Kiadói kézikönyv

Playlist.hu Kiadói kézikönyv Playlist.hu Kiadói kézikönyv Verziószám: 1.1.4. Dátum: 2010. október 13. Tartalomjegyzék Verziótörténet... 3 1. Bevezető... 4 2. Rendszerkövetelmények... 4 3. Bejelentkezés... 4 4. Regisztráció... 5 5.

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Informatika 10. évf.

Informatika 10. évf. Informatika 10. évf. Internet és kommunikáció I. 2013. december 9. Készítette: Gráf Tímea Internet Az Internet egymással összeköttetésben álló, sokszor nem kompatibilis hálózatok összessége. 2 1 WWW World

Részletesebben

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 3.1 ELSŐ FUTTATÁS 5 3.2 TULAJDONOSI ADATLAP 6 3.3 REGISZTRÁLÁS 6 3.4 AKTIVÁLÁS 6 3.5 MÉRÉS 7 3.5.1 ÜGYFÉL

Részletesebben

SiteTalk Mobile Alkalmazás

SiteTalk Mobile Alkalmazás SiteTalk Mobile Alkalmazás Kérdések és Válaszok Mobile Dialer Symbian & Windows Version 1.2 Tárcsázó letöltésével kapcsolatos kérdések Támogatja a telefonomat a SiteTalk Mobile szolgáltatás? Mit tegyek,

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

HTML és CSS. Horváth Árpád május 6. Óbudai Egyetem Alba Regia M szaki Kar (AMK) Székesfehérvár

HTML és CSS. Horváth Árpád május 6. Óbudai Egyetem Alba Regia M szaki Kar (AMK) Székesfehérvár Óbudai Egyetem Alba Regia M szaki Kar (AMK) Székesfehérvár 2015. május 6. Vázlat 1 2 A világháló Története statikus és dinamikus oldal URL DNS-feloldás IP-cím ügyfél (kliens, böngész ) és szerver (kiszolgáló)

Részletesebben

Internetes keresés. Menedzsment modul. Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar SdiLA menedzsment-képzés.

Internetes keresés. Menedzsment modul. Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar SdiLA menedzsment-képzés. Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar Menedzsment modul Internetes keresés Készítette: Fábián József okl.építőmérnök 2000. április 17. Bevezetés Az Internet egy nemzetközi

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

Az információs társadalom kialakulása...

Az információs társadalom kialakulása... OKTATÁSINFORMATIKA A szakdolgozatom témájáról azt hiszem már az első szemeszter befejezése előtt döntöttem. Mindenképpen a tanfolyam előadásainak anyagát felhasználva, egy bemutató előadást szerettem volna

Részletesebben

Digitális írástudás, digitális műveltség

Digitális írástudás, digitális műveltség Digitális írástudás, digitális műveltség A statisztikai adatok és kutatási eredmények tükrében Eszenyiné dr. Borbély Mária Országos Könyvtárügyi Konferencia 202. november 22-23. Eurostat, 202 e-skills

Részletesebben

FTP Az FTP jelentése: File Transfer Protocol. Ennek a segítségével lehet távoli szerverek és a saját gépünk között nagyobb állományokat mozgatni. Ugyanez a módszer alkalmas arra, hogy a kari web-szerveren

Részletesebben

Integrált spam, vírus, phishing és hálózati védelem az elektronikus levelezésben. Börtsök András Projekt vezető. www.nospammail.hu

Integrált spam, vírus, phishing és hálózati védelem az elektronikus levelezésben. Börtsök András Projekt vezető. www.nospammail.hu Integrált spam, vírus, phishing és hálózati védelem az elektronikus levelezésben Börtsök András Projekt vezető www.nospammail.hu Email forgalom 2010 2010. májusában Magyarország az egy főre jutó spamek

Részletesebben

Állami és önkormányzati adatbázisok

Állami és önkormányzati adatbázisok On-line adatbázisok Adatbázis Az valamilyen alkalmazáshoz tartozó (általában nagy mennyiségű) rendezett adatok összessége, gyűjteménye. Az adatbázisban több szempont szerint lehet keresni, kérdéseket feltenni,

Részletesebben

DNS hamisítás szerepe, működése, védekezés. Benda Szabolcs G-5S5A Peller Nándor G-5i10 Sőregi Gábor G-5S5A

DNS hamisítás szerepe, működése, védekezés. Benda Szabolcs G-5S5A Peller Nándor G-5i10 Sőregi Gábor G-5S5A DNS hamisítás szerepe, működése, védekezés Benda Szabolcs G-5S5A Peller Nándor G-5i10 Sőregi Gábor G-5S5A Bevezetés Az interneten levő hálózati eszközök, számítógépek mindegyikének egyedi azonosítója,

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

A közgyűjtemények és az e-infrastruktúra szolgáltatók

A közgyűjtemények és az e-infrastruktúra szolgáltatók Debrecen 2010. április 7. DC-NET (Digital Cultural Heritage Network) A közgyűjtemények és az e-infrastruktúra szolgáltatók Oktatási és Kulturális Minisztérium Röviden: A DC-NET az ERA-NET - Európai Kutatási

Részletesebben

Magyar Nemzeti Bank - Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához ERA. Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció

Magyar Nemzeti Bank - Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához ERA. Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció ERA Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Általános információk... 3 2. DesktopSign... 3 2.1. Általános információk... 3 2.2. Telepítés... 3 3. MNBSubscriber...

Részletesebben

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 1. FELADAT 1. Továbbküldés esetén milyen előtaggal egészül ki az e-mail tárgysora? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont] a) From: b) Fw: c) To: d) Vá: 2. Melyik

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Az ERA felületen a digitális aláírásokat a Ponte webes digitális aláíró program (Ponte WDAP) segítségével lehet létrehozni, amely egy ActiveX alapú,

Részletesebben

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt segédlet A Szilipet programok az adatok tárolásához Firebird adatbázis szervert használnak. Hálózatos

Részletesebben

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel A jövő üzleti telefon rendszere A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés Összhang az IT-vel É rdemes elolvasni! Ajánlatkérés Kérem, töltse ki az űrlapot,

Részletesebben

APPLE MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET

APPLE MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET Gulyás István oktatási igazgató Apple Magyarországi Képviselet 1037 Budapest, Bokor u. 10 e-mail: gulyas@apple.hu Az oktatás modernizációja 1. Bevezetés A XXI. század modern gazdasága a tudáson alapul.

Részletesebben

Kezdő lépések. Céges email. Tartalom

Kezdő lépések. Céges email. Tartalom Kezdő lépések Céges email Tartalom 1. Bevezetés...2 2. A szolgáltatás elérése és alapbeállításai...3 3. Ismerkedés a levelezővel...6 4. A levelező beállításai...8 5. Naptár... 10 6. Névjegyek... 11 7.

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Telepítés internetről A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Új szolgáltatásunk keretén belül, olyan lehetőséget kínálunk a TERC VIP költségvetéskészítő program

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén

LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén Kázmér Judit Elnök, Magyar Lapkiadók Egyesülete Budapest, 2010. szeptember 16. NYOMTATOTT SAJTÓ: A LEGJOBB BROWSER FŐBB TRENDEK A VILÁGSAJTÓBAN Globális recesszió,

Részletesebben

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1 G Data MasterAdmin TechPaper_#0202_2013_09_09 1 Tartalomjegyzék G Data MasterAdmin... 3 Milyen célja van a G Data MasterAdmin-nak?... 3 Hogyan kell telepíteni a G Data MasterAdmin-t?... 4 Hogyan kell aktiválni

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell?

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell? Közösségi marketing 2015-ben Facebook kommunikáció miért kell? Hidasi Judit Író (Húsz éve ír és szerkeszt, öt regényt írt közben) Kommunikátor (PR és Közösségi Marketing szakértő Uzine Communications)

Részletesebben

Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül

Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül Letöltési Procedúra Fontos: Ha Ön tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül dolgozik akkor a letöltés előtt nézze meg a Technikai tudnivalók a Saxo Trader Letöltéséhez tűzfalon vagy proxy szerveren keresztül

Részletesebben

WWW Kliens-szerver Alapfogalmak Technológiák Terv. Web programozás 1 / 31

WWW Kliens-szerver Alapfogalmak Technológiák Terv. Web programozás 1 / 31 Web programozás 2011 2012 1 / 31 Áttekintés Mi a web? / A web rövid története Kliens szerver architektúra Néhány alapfogalom Kliens- illetve szerver oldali technológiák áttekintése Miről lesz szó... (kurzus/labor/vizsga)

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

Tartalomszolgáltatási Tájékoztató

Tartalomszolgáltatási Tájékoztató Gödöllői Agrárközpont (GAK) Közhasznú Társaság Informatikai Csoport Tartalomszolgáltatási Tájékoztató 2003 / II. Kiadás Gödöllő, 2003. július 1. 1. EU AGRÁRINFO WWW.EU-INFO.HU Az EU agrár jogi szabályozásának,

Részletesebben

WebEC kliens számítógép telepítése és szükséges feltételek beállítása, az alábbi ellenőrző lista alapján történik.

WebEC kliens számítógép telepítése és szükséges feltételek beállítása, az alábbi ellenőrző lista alapján történik. WebEC kliens számítógép telepítése és szükséges feltételek beállítása, az alábbi ellenőrző lista alapján történik.! Feltétel a helyi tűzfalon engedélyezve legyenek a 2443 és a 6443-as portok. 1. HW/SW

Részletesebben

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Adobe Reader beállítása és használata a hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez A dokumentáció szabadon tovább terjeszthető, a legfrissebb

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK. ERA keretrendszer

Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK. ERA keretrendszer Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK ERA keretrendszer Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 A dokumentum hatásköre... 3 A modul használatának szoftveres követelményei... 4

Részletesebben

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Prof. dr. Kovács Péter Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, Klinikai Farmakológiai Részleg BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ ORVOSLÁS (EBM=

Részletesebben

ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE

ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE Felhasználói leírás E-HATÁROZAT 2012 - verzió 1.2 Érvényes: 2012. május 24-től. Azonosító: ehatarozat_ugyfél_ beallitasok_kezikonyv_felh_v1.2_20120524_tol 1/15 1 Tartalom

Részletesebben

NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA

NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA Kis Ferenc, kis.f@szamalk-inf.hu SZÁMALK Informatika Rt. Az utóbbi években az elektronikus oktatás területén egyre több vállalat próbál különböző multimédiás

Részletesebben

Webkezdő. A modul célja

Webkezdő. A modul célja Webkezdő A modul célja Az ECDL Webkezdő modulvizsga követelménye (Syllabus 1.5), hogy a jelölt tisztában legyen a Webszerkesztés fogalmával, és képes legyen egy weboldalt létrehozni. A jelöltnek értenie

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik:

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW A verzió HUN

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása 3. óra Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd 2015.03.05. Routing Route tábla kiratása: route PRINT Route tábla Illesztéses algoritmus:

Részletesebben

Dropbox - online fájltárolás és megosztás

Dropbox - online fájltárolás és megosztás Dropbox - online fájltárolás és megosztás web: https://www.dropbox.com A Dropbox egy felhő-alapú fájltároló és megosztó eszköz, melynek lényege, hogy a különböző fájlokat nem egy konkrét számítógéphez

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN AirPrint útmutató 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk: Megjegyzés A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére,

Részletesebben

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek Hálózatok Rétegei Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök WEB FTP Email Telnet Telefon 2008 2. Rétegmodell, Hálózat tipusok Közbenenső réteg(ek) Tw. Pair Koax. Optikai WiFi Satellit 1 2 Az Internet

Részletesebben

Google Cloud Print útmutató

Google Cloud Print útmutató Google Cloud Print útmutató 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a Használati útmutatóban a megjegyzéseket végig a következő módon használjuk: A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző

Részletesebben

KKK2.0 Regisztráció. A regisztráció teljes folyamata: 1. Ügyfél kommunikációs jogosultságának regisztrálása a NAV vámszerveinél.

KKK2.0 Regisztráció. A regisztráció teljes folyamata: 1. Ügyfél kommunikációs jogosultságának regisztrálása a NAV vámszerveinél. KKK2.0 Regisztráció A regisztráció teljes folyamata: 1. Ügyfél kommunikációs jogosultságának regisztrálása a NAV vámszerveinél. 2. Alapszintű felhasználó 3. Alapszintű aktivált felhasználó (hitelesített

Részletesebben

Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft Székesfehérvár, Mártírok útja 9. E K O P - 1. A. 2 - A D A T Á L L O M Á N Y O K

Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft Székesfehérvár, Mártírok útja 9. E K O P - 1. A. 2 - A D A T Á L L O M Á N Y O K E K O P - 1. A. 2 - A D A T Á L L O M Á N Y O K K Ö Z P O N T O S Í T O T T Á T V É T E L É T, Á T A D Á S Á T K E Z E L Ő, T Á M O G A T Ó I N F O R M A T I K A I R E N D S Z E R F E J L E S Z T É S E

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési Program (TEP) néven. A program

Részletesebben

Webanalitika a mindennapokban

Webanalitika a mindennapokban Webanalitika a mindennapokban NEEK konferencia 2015.02.19. www.gemius.hu Rólunk A Gemius világszerte Piaci igények széleskörű ismerete Nemzetközi háttér, folyamatos fejlesztés Innovatív üzleti megoldások

Részletesebben

I. sz. 220 körül Origenész összeállítja Hexapla címen az Ószövetség hat különbözı fordítását

I. sz. 220 körül Origenész összeállítja Hexapla címen az Ószövetség hat különbözı fordítását 1 I. sz. 220 körül Origenész összeállítja Hexapla címen az Ószövetség hat különbözı fordítását A Biblia egyes nehezebben érthetı helyeihez főzött magyarázatok a szkholia-k. 360 körül Szt. Athanasziosz

Részletesebben

Elektronikus kereskedelem

Elektronikus kereskedelem Elektronikus kereskedelem (m-kereskedelem) A jelen és közeljövő mobil információs technológiái és kereskedelmi alkalmazásai http://uni-obuda.hu/sers/kutor/ EK-2/17/1 Mobil elektronikus kereskedelem m-kereskedem

Részletesebben

OCSP Stapling. Az SSL kapcsolatok sebességének növelése Apache, IIS és NginX szerverek esetén 1(10)

OCSP Stapling. Az SSL kapcsolatok sebességének növelése Apache, IIS és NginX szerverek esetén 1(10) OCSP Stapling Az SSL kapcsolatok sebességének növelése Apache, IIS és NginX szerverek esetén 1(10) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. OCSP Stapling támogatással rendelkező webszerverek...

Részletesebben

az MTA SZTAKI elearning osztályának adaptív tartalom megoldása Fazekas László Dr. Simonics István Wagner Balázs

az MTA SZTAKI elearning osztályának adaptív tartalom megoldása Fazekas László Dr. Simonics István Wagner Balázs elibrary ALMS az MTA SZTAKI elearning osztályának adaptív tartalom megoldása Fazekas László Dr. Simonics István Wagner Balázs Miért van szüks kség elearningre Élethosszig tartó tanulás A dolgozó ember

Részletesebben

A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés

A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés A weboldalakat, más néven honlapokat azért készítik, hogy egy személyt, vagy szervezetet, például egy alapítványt, megtaláljanak

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány Cím: 1101. Budapest, Hungária krt. 9-11. 1581. Budapest, Pf. 15. Tel: 1 432-9130 Fax: 1 432-9121 e-mail: tamaska@zmne.hu

Részletesebben

Videóportálok a felsőoktatásban

Videóportálok a felsőoktatásban Kovács András NIIF Intézet NetworkShop 2009, Szeged 2009. április 15. Mire jó egy Nemzeti videóportál? Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Multimédia repozitórium-ok: Felsőoktatás-kutatás:

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben