Készült a Technológiai Előretekintési Program (TEP) Élettudományokkal és Egészségüggyel folalkozó munkacsoportjának felkérésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült a Technológiai Előretekintési Program (TEP) Élettudományokkal és Egészségüggyel folalkozó munkacsoportjának felkérésére"

Átírás

1 Az Internet az egészségügyben Készült a Technológiai Előretekintési Program (TEP) Élettudományokkal és Egészségüggyel folalkozó munkacsoportjának felkérésére Készítette:Dr. Kovács Gábor címzetes egyetemi tanár az MTA doktora Budapest, November TEP 1/27

2 Tartalomjegyzék Vezetői Összefoglaló Bevezetés Az információs forrradalom hatása az egészségügyre Az Internet Kialakulás A TCP/IP protokoll A World Wide Web A Web szerepe a személyi egészségügyi információban Az állampolgár egészségügyi informálásának a fontossága Az állampolgárok megfelelő egészségügyi ismereteinek a hiánya A lakosság on-line tájékoztatása A Web szerepe a professzionális tájékoztatásban On-line oktatás Ajánlások A számítógép ismeret és nyelvtudás Az Internet elterjesztése Magyarországon Hivatkozások TEP 2/27

3 Vezetői Összefoglaló A világon mindenütt problémát jelent az egészségügyi költségek rohamos emelkedése. A költségek csökkentése szempontjából hosszútávon a legperspektívikusabb lehetőség az információs forradalom eszköztárának az egészségügyben való, minél szélesebb alkalmazása. Ebből az eszköztárból a tanulmány az Internet(Web) széleskörű használatának lehetőségeit vizsgálja állampolgári és orvos-szakmai vonatkozásban. Rövid ismertetésre kerülnek az Internettel kapcsolatos alapismeretek. Rendkivül fontos, hogy az állampolgárok rendelkezzenek a megfelelő egészségügyi ismeretekkel, egyrészt azért, mert egészséges életmód kialakításával a betegségek 70%-a megelőzhető, másrészt mert a betegek egyre inkább egészségügyi termékek és szolgáltatások fogyasztóivá és egyre nagyobb mértékben vásárlóivá válnak. Az egészségtan oktatásának hiánya szükségessé teszi, hogy a tömegkommunikációs eszközök fokozottabban foglakozzanak egészségügyi témákkal. Az állampolgárok on-line egészségügyi tájékoztatása a leghatékonyabb, legnagyobb teljesítményű és legolcsóbb módszer. Magyarország a legfejlettebb országoktól egy-két évtizedes lemaradásban van, ami azt jelenti, hogy sok évre van szükségünk a legfejlettebb technológiák hazai tömeges elterjedésére. A tanulmány bemutatja főleg az USA lakossági és professzionális on-line egészségügyi tájékoztatásának korszerű módszereit, a hírcsatornákat, az adatbázisokat és az egyébb szolgáltatásokat, különösen az irodalom kutatás és a távoktatás Webes lehetőségeit. Hazánkban az Internet elérési lehetősége tömegében az európai átlag fele. A gyorsabb fejlődés két legnagyobb akadálya a számítógépes ismeretek és a nyelvtudás hiánya. A tanulmány javasolja, hogy mivel az Internet a fejlett országokhoz való fezárkozás egyik leghatékonyabb, de mindenképpen a legolcsóbb módja, kerüljön kormányprogram kidolgozásra az Internet elterjedésének felgyorsítására. Az ajánlások a cél érdekében néhány konkrét javaslatot fogalmaznak meg. TEP 3/27

4 1. Bevezetés A világ valamennyi országában problémát okoz a nemzeti egészségügy finanszírozása, mivel még a leggazdagabb országoknak sincs elegendő forrása a felmerülő igények teljes kielégítésére. Különösen nagy probléma az egészségügyi költségek állandó növekedése (a kormányzati kiadások leggyorsabban növekvő része), melynek legfontosabb okai közül megemlíthetjük, hogy a tudomány és technológia fejlődésével új termékek és szolgáltatások kerülnek bevezetésre, amelyek többet tudnak, mint a korábbiak, de egyben drágábbak is. A piaci igény kivételesen nagy, mivel az egészségügyben mindenütt jelenlevő, különböző osztott kockázatú stratégiák miatt a drága szolgáltatás teljes költségének nagy része nem a beteget terheli. A technológiailag lehetséges, de anyagilag meg nem engedhető ellátások köre mindenütt nő, fokozva az orvosi és társadalmi lelkiismeretfurdalást a társadalom maga is egyre nagyobb, általában jogos követelményeket támaszt a termékekkel és szolgáltatásokkal minőségével kapcsolatosan, gondoljunk pl. a törzskönyvezési követelmények állandó szigorodására a fejlett országok többségében a lakosság átlagéletkora nő, amely együttjár az idősebb populáció egészségügyi ellátási követelményének növekedésével Az elmondottak miatt napjainkban mindenütt érvényesül a Health and Wealth (Egészség és Gazdagság) összefüggés, ti. minél gazdagabb egy ország, annál többet költ az egészségügyre, sőt a gazdagabb országok nemcsak a nagyobb egy főre eső GDP miatt tudnak többet költeni, hanem megengedhetik maguknak azt is, hogy a GDP nagyobb százalékát áldozzák egészségügyi célokra(1). Ilyen körülmények között el kell fogadni azt a -Magyarországon elsősorban Kornai (2) által hangoztatott - tételt, hogy egy ország vezetésének kell mindenkor eldöntenie, hogy mennyit tud az egészségügyre fordítani, és az egészségügyi szakembereknek az a dolga, hogy meghatározzák ennek az összegnek az optimális elosztását. Az egészségügyi ráfordítások csökkentésének rendkivül sok módja van, ennek részletezése meghaladná e tanulmány kereteit. Tény azonban, hogy a költségcsökkentés általános típusai között talán a legperspektívikusabb, robusztos hatását tekintve az információs forrdadalom, továbbiakban IF, új eszköztárának az ellátásba való széleskörű bevezetése látszik. A Technológiai Fejlesztési Program, a továbbiakban TEP, nagyszerű lehetőséget ad arra, hogy rendszerezve felmérjük azokat a különbségeket, amelyek a technológia és a társadalom különböző területein Magyarország és a legfejlettebb országok között jelenleg fennállnak. E technológiai, szolgáltatási és infrastruktúrális különbségek felmérése nagyon fontos, hiszen a legkorszerűbb eljárások jórésze az elkövetkező években, évtizedekben TEP 4/27

5 Magyarországra is eljut, illetve az ország gazdasági erejének függvényében megvalósításra kerül. A penetráció különösen felgyorsul a globalizáció korszakában. Úgy gondoljuk, hogy a hazai TEP folyamatban éppen az ilyen típusú elemek prognosztizálhatóak a legnagyobb valószínűséggel. 2. Az információs forrradalom hatása az egészségügyre Az IF hatását az egészségügyre egy közelmúltban megjelent tanulmány, a U.S. Council on Competitiveness gondozásában elkészült Highway to Health: Transforming U.S. Health Care in the Information Age (3), ( Autópálya az egészséghez: az USA egészségügyének átalakulása az IF korszakában ) című kitünő tanulmány által javasolt rendszerben tárgyaljuk. Egy ország nemzeti információs infrastruktúrája, továbbiakban NII, négy alapvető részre osztható: 1. széleskörúen hozzáférhető és egymással adatcserére képes kommunikációs hálózatok (mikrohullámon, műholdon, kábelen és telefon vezetéken keresztül) 2. digitális könyvtárak és információs adatbázisok és az ezekkel kapcsolatos szolgáltatások 3. felhasználóbarát terminálok és a szükséges kiegészítők 4. képzett emberek, akik a rendszereket megalkotják, fenntartják és működtetik. Távegészség (Tele-Health) definició-szerűen az egészségügyben a fizikailag távoli helyen elhelyezkedő információ vagy szolgáltatás igénybevételét jelenti. Ennek a technikai megoldásai már ma is ismertek és kismértékben már használatban vannak. Az egészségügy feladata az elkövetkező időszakban az NII adta minél több lehetőség kihasználása. Ma ez még az USÁ-ban is jövőkép, azonban a fejlődés egyértelműen ebbe az irányba halad. Az NII egészségügyi felhasználásának - jelenlegi ismereteink szerint- négy fő területe van: A táv-egészségügyi szolgáltatás (Remote Care) E szolgáltatás spektruma a már Magyarországon is elérhető távdiagnózistól a robotok által végrehajtott, helyileg a világ bármely részén lévő sebész által irányított táv-operációk futurisztikus beavatkozásáig terjed. A jelenleg már elérhető hazai szolgáltatások egy példáját az alábbiakban ismertetjük. Az ABN-AMRO Magyar Élet és Nyugdíjbiztosító Rt. kiemelt ügyfelei részére ban térítés mentesen biztosítja a Televizit szolgáltatást. E szolgáltatás keretében a University of California -San Francisco Medical Center orvosainak a segítségét lehet igénybe venni, többek között az alábbi területeken (zárójelben a Televizit kártyatulajdonos által fizetendő kedvezményes díj): radiológiai képalkotó TEP 5/27

6 vizsgálatok: mammográfia (50 USD), mágneses rezonancia kép (89 USD), CT felvétel (89USD), ultrahang (89 USD), kardiológiai szív ultrahang (149 USD), szövettani értékelés (149 USD), klinikai diagnózis (129 USD). Mód van video konferencia rendezésére is (4). Az általános magyar orvosi vélemény szerint Magyarországon e drága szolgáltatásra nincs igazán szükség az elegendően fejlett magyar orvosi kultúra miatt, azonban más idetartozó szolgáltatások pl. a betegek kardiovaszkuláris távmonitorozása már hazánkban is terjed. Senki nem tagadhatja a technológia potenciális jelentőségét, hiszen drága, magas képzettségű élőmunka takarítható meg. Nyilvánvaló, hogy a technikai fejlődés gyorsasága meghaladja a technikát teljes mértékben kihasználni tudó szakemberek képzésének sebességét. A hosszútávon olcsóbb technika telepítése nem függ a megfelelő szakember elérhetőségétől, a távdiagnózis lehetősége a képzett értékelő szakember egyidejű biztosítását is igéri. Személyi egészségügyi információ A felmérések azt mutatják, hogy az emberek nagy többsége rendkívüli érdekelődést mutat egészségügyi természetű információk iránt, különösen ha valamely egészségügyi problémája van. Az IF eszköztára a könyvnyomtatás felfedezésének jelentőségével összemérhető gyors, széleskörben elérhető, felhasználóbarát és viszonylag olcsó információs erőforrást ad. Az egészségügyi információs rendszerek teljes integrációja Az egészségügy számítógépes rendszerintegrációja jelentősen elmaradt más területek, pl. a pénzügy integrációjától. Felmérések szerint az egészségügyi személyzet ma a munkaidejének több, mint harmadát papír-munkával tölti. Nem szükséges bizonygatni, hogy pl. az Országos Egészségbiztosító Pénztár szintjén integrált rendszer működése milyen hatalmas megtakarítást jelentene és milyen nagy mértékben növelné a szolgáltatások minőségét. Az elkövetkező legalább egy évtized feladata a hazai rendszer kiépítése, először az egyes szervezeteken (pl. kórházak) belüli rendszerek kialakítása, majd ezek összekapcsolása. A feladat egyike az egészségügy legégetőbb teendőinek és fontossága miatt a kérdéssel külön TEP-tanulmány foglalkozik (5). Egészségügyi kutatás és nevelés A különböző kutatási területeken belül az élettudományokkal kapcsolatos kutatások súlya egyre nő. Ennek egyik fő oka, hogy az ilyen kutatások nagy társadalmi támogatottságot élveznek. A kutatások eredményei közvetlenül javítják az életminőséget. Az egészségügyi ismeretek gyors gyarapodása minden eddiginél szükségesebbé teszi a folyamatos szakmai továbbképzést. Az IF eszköztára új, nagyteljesítmményű módszerek alkalmazását teszi lehetővé mind a kutatásban, mind a képzésben. TEP 6/27

7 Az Internet az IF egyik legújabb vívmánya. Lévén végsősoron egy kommunikációs technológia, igen fontos szerepe van a fenntiekben leírt valamennyi ( ) területeken. Mégis úgy érezzük, hogy a 22. és a 24. kérdéskörben az Internet új minőséget hoz létre, szerepe más kommunikációs technológiákkal nem helyettesíthető. Ez az oka annak, hogy jelen tanulmány alapvetően ezen a két területen vizsgálja meg az Internet felhasználásának a jövőjét. 3. Az Internet 31. Kialakulás Az Internetnek ma már könyvtárnyi irodalma van, és magyar nyelven is számos kiadvány elérhető. Néhány példaként lásd az (6), (7) referencia helyeket. Ebben a munkában csak dióhéjban, a legalapvetőbb tudnivalókat ismertetjük. Az Internet hálózatba kötött számítógép-hálózatok halmaza. Mint annyi más dolog ez is katonai fejlesztésként indult. A rendszer alapgondolata válasz arra a félelemre, hogy egy esetleges nukleáris támadás esetén a hierarchikusan felépített számítógéphálózat központjának megsemmisülése az egész rendszert működésképtelenné teszi. A megoldás a rendszer decentralizációja, egyetlen központ helyett számos, egymással egyenrangú csomópont (node) kialakítása volt. A csomópont az üzeneteket egyenként megcímzett kis csomagokra bontja, amelyek önállóan mozoghatnak a legkülönfélébb utakon, amig címükre érve ismét összeállításra kerülnek. A rendszer bizonyos részeinek a károsodásától függetlenül az üzenet el tud jutni a címzetthez. Fizikailag az összekötetésre felhasználható az időközben világviszonylatban kiépült telefonrendszer, de az összekötetés rádión vagy műholdon keresztül is megvalósulhat. 32. A TCP/IP protokoll A rendszer kommunikációs szisztémája az un. Transmission Control Protocol (TCP) és az Internet Protocol (IP) együttes alkalmazása. A TCP végzi az üzenet elküldőjénél a csomagokra bontást és a fogadóknál a csomagok összerakását. Az IP funkciója az üzenetek címzése, és annak biztosítása, hogy az üzenet a csomópontokon keresztül eljusson a címzetthez. A TCP/IP egészében nagyon sok rész-protokoll valósul meg. Ezeket négy nagy rétegre lehet felosztani. A hálózati réteg biztosítja a ki- és becsomagolást (pl. PPP, SLIP különböző modemes protokollok), az internet réteg és az átviteli réteg a hálózati átvitellel kapcsolatosak, mig az alkalmazási réteghez tartoznak a különféle felhasználói programmok, mint a http, ftp, telnet, . Címzés TEP 7/27

8 Tekintettel arra, hogy minden egyes Internet adatcsomag a küldő és a fogadó címét is tartalmazza a rendszer lelke a címzés. A címek kiosztása nemzetközi koordinációban történik. Az USA-beli InterNIC (Network Information Center) ún. Global Internet Registry-ként, az európai RIPE (Reseaux IP Europeens) az általa működtetett NCC (Network Coordination Center)-en keresztül az európai címekkel gazdálkodik. A RIPE tovább delegálja a címkiosztási jogát helyi szervezeteknek, Magyarországon pl. az MTA SZTAKI, ill. az Eunet láthat el helyi regisztrációs feladatokat. Az Internet IP hálózati címek 32 bitesek, melyeket négyes számcsoportonként írnak le. Például a NIIF két névszerver gépének címe: és Az összetéveszthetőségi veszély csökkentése miatt a szerverek hierarchikus struktúrájú neveket is kapnak. E neveket domain névnek nevezik. A domain név szerkezete: számitógépnév.hálózatnév.országnév(vagy az USA-ban ágazatnév). Például a NIIF gépének a neve: helka.iif.hu Ebben a névben a "helka" a meghatározott számítógép neve, amely az "iif" hálózatába tartozik. A "hu" utal arra, hogy a gép Magyarországon működik. Európában általában a domain nevek végén az országra utaló rövidítések szerepelnek, például "de" Németország, "uk" Egyesült Királyság, "at" Ausztria, dk Dánia. Az USA általában nem használ ország-jelölést, helyette ágazati jelölési rendszer van, "edu" oktatási, "gov" kormányzati, "com" üzleti, "mil" katonai, "org" szervezeti, "net" hálózati cím. Ha valakinek száma is van (nem kötelező, de sok szempontból ajánlatos) ez azt jelenti, hogy a hálózati szolgáltató gépén van egy "postafiókja". A felhasználó teljes azonositására az címéhez tehát hozzá kell, hogy tartozzon a postafiók azonosítója is. Az az alapelv, hogy elnevezésben balról jobbra, a kisebbtől a nagyobb egység felé haladunk, megkívánja, hogy a postafiók jelölése legelőre kerüljön. A postafiók név és a domain név közé (at) jel az -ra utal. Igy egy cim szerkezete: postafiók név A postafiók név általában Magyarországon h+5-jegyű szám+3betűs azonosító. A hárombetűs azonosítót a könnyebb megjegyezhetőség kedvéért szokás a felhasználó nevéből képezni. Egy képzeletbeli, Jeney nevű személy cím alakja, ha a postafiók az említett helka gépen van: alakú. TEP 8/27

9 Az Interneten általában egy távoli számítógépen tárolt adatállományok valamelyikére vagyunk kíváncsiak. Ebben az összefüggésben a kívánt adatállományt tartalmazó gép az ún. szerver és saját gépünk az Internet nomenklatúra szerint a kliens gép, a kapcsolat a szerver-kliens kapcsolat. A távoli szerver gépen - a számítástechnika szabályai szerint - a fájlok könyvtárakba vannak rendezve. Ahhoz, hogy eljussunk az általunk keresett fájlhoz, meg kell adnunk a szerver gép domain nevén túl, a kívánt fájlnak a szerver gépen való elérési útvonalát (path) is. Vagyis a fájl címének általános alakja: domain név/.../.../.../fájlnév elérési út Például, ha az iif nevű gép könyvtárában lévő Nagy Internet kalauz mindenkinek című anyagra vagyunk kíváncsiak, a behívási cím a következő: helka.iif.hu/dokumentumok/kalauz/kalauz00.html Az említett gépen a kalauz00.html nevű fájl a dokumentumok nevű könyvtár kalauz nevű alkönyvtárában van. Megjegyezzük, hogy a klasszikus DOS szabályokkal szemben, az Interneten a slash (/) jelet használjuk, és nem a backslash-t(\) az alkönyvtárak között. Hibaüzenetek Az Interernet használata közben néha előfordul, hogy a kívánt kapcsolat létrejötte helyett hibaüzenetet kapunk. A címzés technikájának ismeretében az üzenetek könnyen érthetőek. Ezek: "DNS Lookup Failed" (DNS, domain name server, a szerver gép domain neve) azt jelenti, hogy a szerverrel a kapcsolat valamilyen okból nem jött létre. A leggyakoribb probléma a domain name helytelen beírása. "File Not Found" a szerver géppel a kontaktus létrejött, de a fájl megszűnt, vagy más helyen van. "Server Error" vagy "Server Busy Error" a szerver gép nem működik, pl. ki van kapcsolva vagy foglalt. Az Internet (TCP/IP) különböző típusú felhasználói programjai levelezési listák elektronikus hirdetés telnet ftp http Elektronikus levelezés ( ) Az Internet legelterjedtebb szolgáltatása. A hagyományos postával (angolban sokszor snail post -nak, csiga-postának hívják) szemben rendkívül gyors és jóval olcsóbb. A levelező szoftverek (pl. a Windows Eudora) mind képesek levelet írni, elküldeni, a beérkező leveleket elmenteni, kinyomtatni, osztályozni, stb. TEP 9/27

10 Levelezési listák (Mailing List) Olyan program, amely valamely azonos kérdésben érdekelt személyek címeit tartalmazza. A listára be, illetve ki lehet jelentkezni. A program gondoskodik róla, hogy a listacímre a résztvevők által beküldött anyagokat a listán szereplő valamennyi személy megkapja. Ez a folyamat lehet automatikus, vagy valamely személy által moderált. Elektronikus hiredetés (Usenet news) Elektronikus faliújságnak, hirdetésnek tekinthető. Ez a hírcsportok (news groups, discussion groups) által használt módszer. A regisztrált személy rendszeresen kapja formájában a "faliújságra" kerülő anyagokat, és maga is közölhet cikkeket, hozzászólásokat. Számitógépek összekapcsolása(telnet) Ezzel a programmal egy távoli számitógéppel összekapcsolódva tulajdonképpen saját számítógépünkről irányíthatjuk a szerver munkáját. Fájl átvitel (Ftp) Ha valakinek távoli szerveren lévő adatálományra van szüksége, azt "letöltheti" az ftp segítségével. Az esetek egy részében ehhez regisztráció (saját azonosító és jelszó) szükséges, adott esetben ellenszolgáltatásért. Igen sok adatállomány elérhető ún. anonymus ftp-vel. Ilyenkor az azonosítóként az "anonymus" szót, jelszóként saját címünket kell megadni. Az anoním szerverek állományainak listáját az Archie nevű programmból lehet lekérdezni. World Wide Web (http) A http a Hypertext Markup Language rövidítése, kifejtését lásd a következő pontban. 33. A World Wide Web A hipertext és az URL 1992-ben a nyugat-európai országok részecske- gyorsító laboratóriumában (CERN) T.Berners-Lee fejlesztette ki a rendszert. A rendszer lapokból (Web pages) áll, mely elnevezésnek nincs köze a tartalom tényleges oldalszámához. A lapokat link-ek (kapcsolatok, kapcsok) kötik össze egymással. A rendszer legzseniálisabb vonása a link egyszerű, kényelmes és hatékony megoldása a hipertext alkalmazásával. Az ilyen protokoll a http (HyperText Transport Protocol), a fájl típusa a html (Hypertext Markup Language) A hipertext a szövegben előforduló, színnel, aláhúzással, stb. kiemelt szó vagy kifejezés, estleg kép. Az egérrel való rákattintás behív egy következő lapot, ami akár azonos, akár egy távoli földrészen lévő szerveren van. A http protokoll a hipertext linkhez egy un. URL-t kapcsol. Az URL (Universal Resource Locator, univerzális erőforrás azonosító) valójában az egyes Web-lapok címe. A fenntiekben foglalkoztunk a szerverek, majd a fájlok címzésével. Egy Web lap címe a fájlok címétől csak abban különbözik, hogy a fájl cím elé kerül még a fájl elérésének módját meghatározó protokoll neve a "http". Vagyis a leggyakrabban előforduló WWW URL általános alakja: név/.../.../.../fájl elérési mód elérési út TEP 10/27

11 Az előző példánál maradva a helka gépen lévő fájl URL-je: Ott-lap (home page) Egy szerver bejelentkezése - ha nem specifikáljuk a kívánt lapot -, az ott-lappal (home page) történik. Ezen a lapon vannak azok a hipertext linkek, melyek kiválasztása átvezet a szerveren tárolt egyébb lapokra, illetve bármely más Web lapra. A böngésző (browser) A html fájlok attributuma (a fájl neve után ponttal elválasztva csatlakozó három betűs típusjelölés) a.htm. Ezeket a fájlokat pl. a Winword nem olvassa, olvasásuk előtt fájltípus konverzióra van szükség. A böngészők azok a programok, melyek a html fájlokkal dolgoznak. A régebben kialakult ún. karakteres böngészők csak szöveggel dolgoztak és használatuk a sokszor bonyolult parancsok begépelésének az igénye miatt, meglehetősen körülményes volt. Ma már háttérbe szorultak az ún. grafikus böngészők gyors térhódítása nyomán. A jelenlegi grafikus böngésző programok, például a Netscape és az Explorer, kihasználva a képernyő egész felületét, redkívül egyszerűvé.és kényelmessé teszik az Internet használatát. E szoftverek képesek valamennyi TCP/IP felhasználói program kezelésére, tehát, , ftp, telnet és http programokéra is. A http és a grafikus böngészők tették lehetővé, hogy az Internet multimédiás információ-forrássá vált. Ez azt jelenti, hogy animáció, video, hang és kép egyszerre élvezhető. A grafikus böngészők a html fájlokkal számos műveletet el tudnak végezni. A legfontosabb fájl-műveletek közé tartozik a fájlok kinyitása, bezárása, mentése, nyomtatása. Html fájl készitése Ma már sok szoftver van és az Internetről szabadon letölthető, mellyel magunk is írhatunk html-típusú fájlokat. A szabadon letölthető Netscape Communicator nevű programcsomag a böngésző program Navigator 4-es verziója mellett tartalmazza a html fájl írására használható Composer-t is. 4. A Web szerepe a személyi egészségügyi információban 41. Az állampolgár egészségügyi informálásának a fontossága Az évi CLIV., az egészségügyről szóló törvény 5 -ának (3) bekezdése szerint TEP 11/27

12 3.) Mindenkinek a) joga van olyan ismeretek megszerzéséhez, amelyek lehetővé teszik számára az egészsége megőrzésével és fejlesztésével kapcsolatos lehetőségei megismerését, valamint megfelelő tájékoztatáson alapuló döntését az egészséggel kapcsolatos kérdésekben, b) joga van tájékoztatást kapni az egészségügyi szolgáltatók által nyújtott egészségügyi ellátások jellemzőiről, azok elérhetőségéről és az igénybevétel rendjéről, továbbá a betegeket megillető jogokról és azok érvényesíthetőségéről, c) saját egészségi állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel kell tartoznia,... A törvény szövege azt a szemléleti változást tükrözi, amely különösen a kilencvenes években ment végbe. Ma már egyre világosabb, hogy az állampolgárok maguk tehetnek legtöbbet az egészségük fenntartásáért. Faltermeyer szerint (8) a betegségek mintegy 70%-ának a kialakulása megfelelő életmóddal megakadályozható. Másképpen megfogalmazva a betegségek 70 %-a visszavezethető főleg a dohányzás, alkohol, drog túlzott használatára és az óvatlan szexuális szokásokra. E tényezők káros hatása eddig is ismert volt, azonban az epidemiológiai jellegű adatok egyszerű ismertetése kevés visszatartó hatást gyakorolt. Az ezzel kapcsolatos nemzetközi paradigma váltással később foglalkozunk. Másoldalról világszerte növekszik a betegek anyagi hozzájárulása a kezelésekhez (co-payment ill. a biztosítók által nem térített egészségügyi szolgáltatások igénybevétele). Tanúi vagyunk egy folyamatnak, melyben a beteg fokozatosan egészségügyi szolgáltatások és termékek fogyasztójává alakul át. A fogyasztói társadalom általános szabályai szerint ebben a szerepben joga van a termékekről és szolgáltatásokról megfelelő ismeretekkel rendelkeznie. Ezt a célt számos fogyasztói érdekvédelmi szervezet is a zászlójára tűzte. 42. Az állampolgárok megfelelő egészségügyi ismereteinek a hiánya Számos felmérés mutatja, hogy dacára az egészségügyi ellátórendszereknek, az emberek az egészségügyi problémákkal kapcsolatos első döntéseiket 95 %- ban a környezetük, családjuk, kollégáik és barátaik tanácsai alapján teszik meg (9). Ennek okai sokrétűek: A betegtájékoztatás történelmi korlátai Történelmi tradició, hogy az orvosok szigorú kontrollt kívánnak gyakorolni a betegek felé történő információkkal kapcsolatosan ben a Royal College of Physicians Londonban megtiltotta tagjainak, hogy az embereket kitanítsák a gyógyszerekről, sőt, hogy a kezelésre használt gyógyszer nevét elárulják (10). A tiltás mögött az a félelem húzódott meg, hogy az emberek rosszul használják a gyógyszereket és ezzel veszélybe kerülnek. A latin nyelv használata az orvoslásban hasonló célokat szolgált. Ez az attitüd több, mint TEP 12/27

13 négyszáz éven át fennmaradt, és csak a huszadik század végén indult meg a változás. A nyitás frontvonala a gyógyszerpiac, és a harc napjainkban a hirdetések engedélyezésének a területén zajlik. Az első lépésben az Európai Unióban és Magyarországon is engedélyezték a vény-nélkül kapható gyógyszerek hirdetését. A vényköteles gyógyszerek hirdetése ma is tilos az Európai Unionban és hazánkban is (24/1997 (VIII. 14.) NM rendelet ). Az USA törzskönyvezési hatósága 1997 agusztusában kiadott egy irányelv tervezetet, amely végeredményben megengedte a rádió és TV hiredetést a vényköteles gyógyszerek esetében is. Az Európai Unióban is igen jelentős a nyomás hasonló lépés megtételére. Az egészségüggyel kapcsolatos ismeretek iskolai oktatásának hiánya Ma az általános műveltséghez sok minden hozzátartozik pl. előadóművészek és sportolók nevének ismerete, de az egészsségügyi alapismeretek nem. Andrásofszky tanulmányában, mely az MTA Stratégiai Kutatások sorozatában jelent meg 1998-ban (11) világosan kirajzolódik az egészségtan oktatásának a magyar pedagógiában való on-off jellege. Az egészségtan, mint önálló főtárgy oktatását már 1882-ben Trefort Ágoston elrendelte, ezt azonban ben visszavonták. Azóta felváltva hol oktatják, hol nem. Jelenleg az 1998-ban bevezetésre kerülő Nemzeti Alaptanterv (NAT) az egészségügyi ismereteket több tantárgy keretein belül oktatja. Problémát jelent a megfelelően felkészült tanerők hiánya is. Nem vigasztaló, hogy számos fejlettebb európai országban is hasonló a helyzet. Az egészségügyi tájékoztatás hordozó közegei A megfelelő iskolai oktatás hiánya még aláhúzza a lakosság tömegkommunikációs eszközökkel való folyamatos tájékoztatásának, tanításának a jelentőségét. Az idetartozó ismeretanyag két nagy csoportra osztható: az egészségmegőrzés, betegség megelőzés (wellness, fitness, prevention) és a betegségek kezelése (disease management). Az ismeretek átadására a nyomtatott és elektronikus sajtónak számos eszköze van: Újságok és periodikák Képes újságok, magazinok Televizió műsorok Videók és CD lemezek Nyilvános információs helyek (kioszkok) On-line lehetőségek Ha a technológiailag legfejlettebb USÁ-t nézzük, megállapítható, hogy a növekvő lakossági igény kielégítésére a kiadott nyomtatott és elektronikus publikációk száma egyre nő. Néhány érdekesség: az University of California at Berkeley Wellness Letter-je már 1994-ben elérte a példányszámot. Nagyon népszerű a híres Mayo klinika Health Letter -je. A magazinok között a TEP 13/27

14 Rodale Press által kiadott Prevention példányszáma 1994-ben megközelítette a 3,5 milliót, meghaladva ezzel olyan híres újságok, mint a Newsweek forgalmát. Ha a magyarországi helyzetet vizsgáljuk megállapíthatjuk, hogy a lakosságnak szóló egészségügyi kiadványok száma az elmúlt években nálunk is jelentősen megemelkedett. Különösen a szép kiállítású, olvasmányos magazinok terjednek - a teljesség igénye nélkül néhány példát említve - Ideál Természetgyógyászat reform életmód magazin, Természetgyógyász Magazin, Elixir Magazin a testi-lelki egészségért, Diéta Magazin, Családi Lap (Magyar Vöröskereszt). Nyilván nem véletlen, hanem olvasói érdeklődés okozza, hogy e lapokban nagy teret kap az alternatív gyógyítás. Véleményünk szerint a területről még hiányoznak a professzionális információkat a széles lakosság számára érthető módon közvetítő, szilárdan a bizonyítékon alapuló orvoslás talaján álló kiadványok. 43. A lakosság on-line tájékoztatása A lakosság egészségügyi informálásának eszközei közé a kilencvenes évek második felében robbanásszerűen tört be az on-line informálás és rövid néhány év alatt bebizonyította, hogy a tömegtájékoztatás leghatékonyabb, legnagyobb teljesítményű és legolcsóbb módja. Belegondolni is nehéz, hogy lakásunkban juthatunk hozzá a világ bármely részén lévő, legértékesebb információkhoz. Ezt a lehetőséget alapvetően a Web teremti meg. Az alábbiakban bemutatjuk a Weben elérhető egészségügyi információs helyek típusait, azzal a megjegyzéssel, hogy itt csak lakosság, az állampolgárok részére szolgáló online információs helyek típusait vesszük számba. A professzionista információ kérdésével később foglalkozunk. Egészségügyi hírcsatornák A Weben megkülönböztethető a használat ún. pull, és push mechanizmusa. A klasszikus keresésben az érdeklődő sorra látogatja a különböző helyeket és kiválogatja a számára fontos információkat. A push technika azt jelenti, hogy az érdeklődő a szolgáltató hírcsatornái közül kiválasztja az őt érdeklő területeket (profil perszonalizálás). Ezután nincs más dolga, hogy tetszés szerinti időközönként letöltse a szolgáltató általában naponta megújuló hírcsomagját. A világhálón ma már számos szervezet üzemeltet hírcsatornákat pl. a Microsoft, Netscape, AOL, CompuServ, stb. A rendszer tejesítőképességének az illusztrálására a jövőszázadi technológiát idéző PointCast-ot mutatjuk be részletesebben. A PointCast jelenleg 17 hírcsatornát pl. politika, regionális hírek, időjárás, sport, stb. üzemeltet. Ebből 3 működik az egészségüggyel kapcsolatosan. A Health csatorna elsősorban a laikusok számára készül, míg a Health News és a Health Resources csatornák a szakembereket célozzák meg. A csatornák tematikailag további alcsatornákra vannak struktúrálva. Az említett három egészségügyi csatorna témáit az 1. Ábra mutatja. TEP 14/27

ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN

ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN A MISKOLCI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HONLAPJA SZAKDOLGOZAT Készült a SZÉV Számítástechnikai Kft. által szervezett Felsőfokú Oktatásinformatikus Szakképesítő

Részletesebben

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...9 HÁLÓZATI ALAPISMERETEK...9 SZERVEREK, MUNKAÁLLOMÁSOK...9 HÁLÓZATOK MÉRETEI...10 HELYI HÁLÓZATOK...10 VÁROSI HÁLÓZATOK...10

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Reklám szakirány A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon Budapest, 2007. Készítette:

Részletesebben

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY

Részletesebben

FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC)

FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC) Országjelentés Szlovákia 2013 FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC) MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Elὄszó MI A PIAAC (Programme for the International Assessment

Részletesebben

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés He ly z e t j e l e n t é s a z e-ga z da s á g f e j l e t t s é g é r ő l: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés 2007. November 23. A Kutatási Jelentés hátteréül szolgáló tanulmányt a

Részletesebben

Informatikai biztonsági részstratégia

Informatikai biztonsági részstratégia [MITS] Informatikai biztonsági részstratégia [IBRS] II. kötet NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Készült: az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízása alapján 2003. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 10 2. INFORMATIKAI

Részletesebben

I. Bevezetés Jeffrey C. Taylor, TMP Worldwide online állásközvetítés

I. Bevezetés Jeffrey C. Taylor, TMP Worldwide online állásközvetítés Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. Bevezetés...2 II. Az állásközvetítõ piac résztvevõi, és az általuk alkalmazott módszerek...4 II.1. Állásközvetítõ szervezetek...4 II.2. A tanácsadó cégek alkalmazásának

Részletesebben

MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat

MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat Készült Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlásai az információs társadalom ágazati részstratégiák készítéséhez c. ajánlás

Részletesebben

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Online közösségek Egy jól működő fórum elemzésén keresztül Készítette: Szalóki Gabriella III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Konzulensek: dr. Boda István egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem)

Részletesebben

8. Promóció, reklám, kommunikáció

8. Promóció, reklám, kommunikáció 8. Promóció, reklám, kommunikáció Az intézkedés célja és indokoltsága: Egy tematikus út esetében a fejezet címében szereplő tevékenységek a Palóc Út üzenetének eljuttatása a célközönséghez a legfontosabb

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben

2. Konferencia. Informatika és Versenyképesség

2. Konferencia. Informatika és Versenyképesség 2. Konferencia Informatika és Versenyképesség 2006. december 13. Előadók: Schaller Balázs Schmuck Roland Weinreich László A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében

Részletesebben

DR. TÓZSA ISTVÁN A HATÉKONY ELEKTRONIKUS KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ NEMZET- KÖZI TAPASZTALATAINAK RENDSZEREZÉSE *

DR. TÓZSA ISTVÁN A HATÉKONY ELEKTRONIKUS KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ NEMZET- KÖZI TAPASZTALATAINAK RENDSZEREZÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. TÓZSA ISTVÁN A HATÉKONY ELEKTRONIKUS KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ NEMZET- KÖZI TAPASZTALATAINAK RENDSZEREZÉSE

Részletesebben

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 Szerzők: Dr. Haig Zsolt, Hajnal Béla, Dr. Kovács László, Dr. Muha Lajos, Sik Zoltán Nándor Copyright ENO Advisory

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

INTERNETES KERESŐRENDSZEREK MŰKÖDÉSE. Bóta László

INTERNETES KERESŐRENDSZEREK MŰKÖDÉSE. Bóta László Bóta László MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK INTERNETES KERESŐRENDSZEREK MŰKÖDÉSE Bóta László Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt

Részletesebben

Információkeresés a természettudományi szakirodalomban

Információkeresés a természettudományi szakirodalomban Információkeresés a természettudományi szakirodalomban Áts József Információkeresés a természettudományi szakirodalomban Áts József Szerzői jog 2013 Eötvös Loránd Tudományegyetem E könyv kutatási és oktatási

Részletesebben

VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT. Online Marketing KÉSZÍTETTE: Mester Gábor. Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008.

VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT. Online Marketing KÉSZÍTETTE: Mester Gábor. Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008. VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT Online Marketing KÉSZÍTETTE: Név: Mester Gábor Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ INTERNET, MINT

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

BIZALOM ÉS BIZTO SÁG TÉMAKÖRE AZ O LI E AUKCIÓS HÁZAK ÁL

BIZALOM ÉS BIZTO SÁG TÉMAKÖRE AZ O LI E AUKCIÓS HÁZAK ÁL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány BIZALOM ÉS BIZTO SÁG TÉMAKÖRE AZ O

Részletesebben

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon Szerkesztette Márkus Eszter Budapest, 2002 Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon

Részletesebben

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 G S 1 M a g y a r o r s z á g ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 GS1 Hungary 2009 Tartalom Elnöki köszöntő A vezérigazgató összefoglalója Az operatív igazgató összefoglalója A GS1 MAGyArorSzáGról röviden

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatika Kar. Keresőmarketing és weblap optimalizálás. Témavezető: Készítette:

Debreceni Egyetem Informatika Kar. Keresőmarketing és weblap optimalizálás. Témavezető: Készítette: Debreceni Egyetem Informatika Kar Keresőmarketing és weblap optimalizálás Témavezető: Dr. Rutkovszky Edéné Egyetemi tanársegéd Készítette: Cselényi Dávid Informatika tanár szak Debrecen 2008 1 Bevezetés...

Részletesebben

Fizetési módok és számlázás elektronikus környezetben

Fizetési módok és számlázás elektronikus környezetben Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet Műszaki menedzser szak Fizetési módok és számlázás elektronikus környezetben Daru István 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 1.

Részletesebben

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Belső konzulens neve, beosztása:

Részletesebben

Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén

Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Hangya Gábor őrnagy Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés

Részletesebben