3.4 Hálózati elemek gyengeségeit kihasználó támadások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3.4 Hálózati elemek gyengeségeit kihasználó támadások"

Átírás

1 Reklámok és kémprogramok Ha a gyanútlan felhasználó időnként letölt egy-egy hasznos, ingyenes segédprogramot, akkor komoly veszélybe sodorhatja a PC-jét és az informatikai struktúrát. Az ár ezeknél a szoftvereknél gyakran az, hogy a felhasználónak változó reklám-bannereket (reklámcsíkokat) kell végignézni. Az ilyen szoftverek Advertising Supported Software csoportba tartoznak (röviden: adware). A reklámok a legtöbb felhasználót nagyon nem is zavarják, ha a program funkciói amúgy jól használhatók. Később azonban néhány esetben már többről lett szó, mert a reklám egyedül már nem profitált kellően, főleg ha az nem tartozott a felhasználó érdeklődési területébe. Ezért a figyelem középpontjába a felhasználó és az Interneten tanúsított magatartása került. Így olyan funkciókat építettek be, amelyekkel titokban személyes felhasználói adatokat, például szörfprofilokat tudnak megszerezni, és Interneten kiküldeni. Ez a fajta szoftver, amely elsősorban arra szolgál, hogy a felhasználót megfigyelje, hamar új nevet kapott az Internet-zsargonban: spyware - azaz kémszoftver, amelynek ténykedéséről a felhasználó többnyire egyáltalán nem is értesül. Sok olyan vállalat létezik, amelyek ügyfél-megfigyeléssel egybekötött reklámból él (pl.: Gator). E gyakorlat mögött a reklámfinanszírozott szoftver üzleti modellje áll. Főleg a kisebb szoftvergyártók állnak össze egyre gyakrabban olyan reklámcégekkel, mint a Gator, és ily módon szerzik a bevételeiket. A felhasználó előnye, hogy ingyen kapja meg a szoftvert. A hátránya: a szoftverösszetevők, amelyeket a reklámcégek beépítenek, már nem korlátozódnak a reklámmegjelenítésekre, hanem személyes felhasználói adatok szállítójának használják a felhasználó komputerét. Attól függően, hogy milyen weboldalakat keres fel, megjelennek a monitorán a megfelelő reklámok. Az így összegyűjtött felhasználói szokások, érdeklődési irányok a reklámozó cég kezébe kerülnek és az személyre szabott reklámok ezreivel bombázza meg a célpontot. A módszer fölöttébb idegesítő, hiszen ezek a programok minden lehetséges csatornát kihasználnak hirdetéseik célba juttatására. Gyakran átkonfigurálják a webböngészőt reklámcsíkokat helyezve el rajta, vagy a kereséshez használt oldalt írják át a hirdető cég oldalára, ezzel is növelve annak látogatottságát. 3.4 Hálózati elemek gyengeségeit kihasználó támadások Mára a számítógépek hálózatba kapcsolása teljesen általánossá vált, bármely szervezeti rendszer gépek tucatjait-százait szervezi egységbe az információ hatékonyabb megosztása érdekében. A hálózati struktúra természetes módon tükrözi a szervezeti felépítést: néhány gépből álló lokális hálózatokat (LAN: Local Area Network) hub-ok, hidak (bridge), kapcsolók (switch) és útválasztók (router) csatolnak magasabb egységbe, amelyeket útválasztók, átjárók (gateway), tűzfalak (firewall) kapcsolnak már általában a nagyterületű hálózatokat jelentő még magasabb egységbe, és így tovább. A legtöbb lokális rendszer valamilyen módon az Internet elérését is lehetővé teszi, illetve saját publikus adatait az Internet felhasználók rendelkezésére bocsátja. Ez a nagyfokú összekapcsoltság minden előnye ellenére komoly adatbiztonsági veszélyeket rejt magában, és megköveteli a számítógépeken lokálisan alkalmazott biztonság-politika újragondolását is. A hálózati rendszer egészét tekintve pedig egységes, világos, célszerű és betartható biztonság-politika kialakítására van szükség. A használhatóság és az adatbiztonsági szempontok gyakran egymásnak ellent mondani látszanak, mégis létkérdés, hogy megtaláljuk az elfogadható biztonság és használhatóság közötti megfelelő egyensúlyt. A hálózati elemek gyengeségei alatt olyan sebezhetőségeket értünk melyek a hálózati architektúra kialakításából vagy a hálózati protokollok tervezési elveiből, megvalósítási gyakorlatából vagy a hálózat belső működéséhez szükséges berendezések (kapcsolók, útválasztók stb.) sebezhetőségeiből adódnak. Itt is célszerű felidéznünk, hogy az internetes hálózatokat kezdetben bizalmi körön belül működő hálózatként képzelték el, a tervezés az esetleges sérülések, meghibásodások elleni képességek fejlesztésére irányult és a biztonsági szempontok csak később kerültek előtérbe Áthallásos hálózat lehallgatása Az áthallás lényege, hogy egy hálózatra kapcsolt hoszt más hoszt(ok) adatcsomagjait is képes megfigyelni (lehallgatni). Ez jellemzően az üzenetszórásos hálózatokban van így, amelynek klasszikus példája a koaxos Ethernet, ahol mindenki mindenki más teljes forgalmát hallja. A kapcsoló eszközök árának csökkenése, a strukturált kábelezés terjedése révén napjainkban már kevés helyen találunk ilyen klasszikus Etherneteket, jellemzőbb, hogy a hosztok egymástól kapcsoló (switch) segítségével szeparálva vannak, így privát forgalmuk egymás elől (elvileg) rejtve marad. Miközben a vezetékes hálózatokban a strukturált rendszerekkel a biztonság javult, megjelentek és elterjedtek mára azok a rádiós helyi hálózatok (pl. WiFi), amelyek újabb kihívást jelentenek a biztonságért aggódók számára, mivel (a megfelelően erős titkosítás és hitelesítés nélkül) veszélyeiket tekintve messze felülmúlják korai Ethernetes elődeiket, hiszen most már a kábel közelébe sem kell férkőzni az információért. A lehallgató (sniffer) olyan program, amelyet üzenetszórásos hálózatokban alkalmazhatnak az áramló információ illetéktelen megfigyelésére, kinyerésére. A klasszikus lokális hálózatokban (mint említettük) egyszerűen az Ethernet kártyák nyújtanak erre lehetőséget. A kártyák meghajtóját megfelelő módba (promiscuous mód) állítva a sniffer program képes az adott médián folyó minden Ethernet forgalmat figyelni, elemezni. Ismertebb lehallgató programok, pl. az Ethereal, vagy a tcpdump, ezek segítségével a támadó a hálózaton átküldött jelszavakat, vagy egyéb bizalmas információkat ismerhet meg. A támadás végrehajtásához természetesen a lokális hálózat valamelyik gépéhez hozzáférési lehetőséggel kell bírnia, ráadásul a meghajtó kezelése miatt megfelelően magas jogosultsággal (administrator, root) kell rendelkeznie. A támadó tehát vagy a hoszt gazdája, felhasználója, vagy az őt ért egyéb támadás során bejuttatott hátsó ajtó program, kémprogram manipulátora lehet. A lehallgató telepítésének veszélye a lokális hozzáférés-védelmi mechanizmusok megfelelő beállításával csökkenthető, a Windows 98 sajnos ilyen támadás megakadályozására nem alkalmas, a Windows NT pedig alapbeállításban kijátszható. Amennyiben ilyen támadás veszélye fennáll, a lokális hálózatban fejlettebb operációs rendszerek (Windows 2000, XP, Unix) és megfelelő beállítások alkalmazása javasolt. Az áthallásos lehallgatás elleni védekezés egyik módja kapcsolók alkalmazása. A kapcsolók elvileg az egyes lábakon csak azokat az adatcsomagokat küldik ki, amelyek azon a lábon lévő hosztnak szólnak, így minden gép csak a neki szóló adatcsomagot hallhatja. Sajnos a kapcsolók sem támadhatatlanok, vannak olyan módszerek, amivel normál működésüket megzavarva el lehet érni például, hogy a kapcsoló hub 2 üzemmódra térjen át, ilyen a CAM (Content- Addressable Memory) tábla elárasztás vagy mérgezés, de elég veszélyes támadás az Ethernet cím - IP cím összerendelés megkeverése is, amilyen az ARP (Address Resolution Protocol) mérgezés. Még megbízhatóbb védelmet ad, ha a teljes kommunikációt erős titkosítású és hitelesítésű protokollokkal végezzük. 2 A hub biztonsági szempontból a koax Ethernettel azonos problémát vet fel, mivel bármely lábán beérkező adatcsomagot minden lábára továbbít. Eredeti feladata nem is a logikai leválasztás, hanem a jelek erősítése. MTAsec_w1 67/517 MTAsec_w1 68/517

2 További információk: CAM Table Poisoning on Ethernet Switches Packet Sniffing on Layer 2 Switched Local Area Networks papers/layer2sniffing.pdf ARP tábla megmérgezése Üzenetszórásos lokális hálózatokban biztonsági szempontból különösen kritikus a fizikai és IP címek közötti összerendelés mechanizmusa. Ahhoz, hogy pl. egy Ethernet hálózatban a feladó hoszt IP csomagot juttathasson el valamelyik címzett hoszthoz, előbb meg kell tudnia a címzett IP címének ismeretében annak Ethernet címét. A feladat megoldására az ARP (Address Resolution Protocol) mechanizmust alkalmazzák, amely a következőképpen működik. A feladó küldő gép olyan Ethernet broadcast csomagot 3 küld, amely tartalmazza saját IP címét és az elérni kívánt hoszt IP címét. A címzett, látván, hogy az ő Ethernet címére kíváncsiak, a feladónak visszaküldi a megfelelő választ saját Ethernet címével, miután az Ethernet kapcsolat létrejöhet. Egy adott hoszt, ha már megtudta egy másik hoszt IP cím - Ethernet cím összerendelését, már nem végez minden alkalommal ARP lekérdezést, hanem az adatokat újabb ARP válasz érkezéséig (vagy timeout lejártáig) egy táblában, az ún. ARP gyorsítótárban (cache-ben) tárolja. Kapcsolóval szegmentált lokális hálózatokban (ahogy említettük) a forgalom a hosztokról közvetlenül nem hallgatható le, de az ARP mechanizmus félrevezetésével, az ARP gyorsítótár meghamisításával (megmérgezésével) azonban erre mégis van lehetőség. Tegyük fel, hogy a kapcsolóhoz A, B és C gépek kapcsolódnak. Az A és B gépek közötti forgalmat a C gép kívánja megfigyelni. C ARP választ küld A-nak, amelyben tudatja, hogy B IP címe C Ethernet címéhez van rendelve. C ARP választ küld B-nek is, amelyben A IP címét szintén C Ethernet címéhez rendelve tünteti fel. A és B mindketten módosítják ARP táblájukat és mindegyik a másik IP címeként C Ethernet címét tárolják el. Ezek után az A és B közötti kommunikáció C-n keresztül történik, aki megfigyelheti, módosíthatja a csomagokat (Man-inthe-Middle-Attack). A támadást az teszi lehetővé, hogy az ARP protokoll állapotmentes, azaz egy adott gép akkor is elfogad ARP választ (és ez alapján módosítja ARP tábláját), ha előzőleg ki sem küldött erre vonatkozó ARP kérést. A (layer 2) kapcsolók tehetetlenek ezzel a támadással szemben, mivel csak az Ethernet csomagokat látják, a benne foglalt IP csomaggal nem foglalkoznak. A kapcsolók port védelme 4 sem nyújt megoldást, hiszen a portokhoz kapcsolt Ethernet címek nem változtak. Legfőbb védekezési lehetőség az érintett gépek hatáskörébe tartozik azzal, hogy az ARP táblájukban szereplő összerendelést maguk jegyzik be statikusan, amennyiben erre az operációs rendszer lehetőséget ad (arp s parancs). Sajnos a Windows operációs rendszerek (az XP kivételével) a statikusan bejegyzett összerendeléseket is aktualizálják ARP válasz vagy időtúllépés (timeout) hatására. Linux rendszerekből is csak a 2.4- esnél újabb verziók védhetők ilyen módon. Ehhez a védelemhez tehát, pl. Windows XP-t kell alkalmazni. Másik megoldás lehet, ha intelligensebb kapcsolót (ún. layer 3 switch) alkalmazunk, amely képes nyomon követni az ARP és IP forgalmat egyaránt, és saját statikus adatbázisa alapján felismeri a hamis ARP válaszokat. 3 speciális Ethernet címmel ellátott üzenetcsomag, amit a hálózaton lévő minden gép megkap 4 Port védelem esetén rögzíthető, hogy egy adott porthoz csak adott Ethernet című gépek kapcsolódhatnak Forrás vezérelt útválasztás Az IP forráscím hamisítás tárgyalásánál láttuk, hogy az alhálózaton kívülről indított támadás esetében a támadó a hamis forráscímmel érkező csomagokat el tudja ugyan fogadtatni az áldozattal, de a válaszokat az útválasztók nem a támadónak küldik, hanem a forráscímben megjelölt hosztnak (vagyis a helyes címre). Az útválasztók ugyanis általában az egymás közötti útvonal hirdetések vagy a rendszergazdák által rögzített útvonal táblák alapján döntik el, hogy merre irányítják az adatcsomagokat a cél felé. A támadó nagyobb károkozásra képes, ha a válaszcsomagok is eljutnak hozzá (ld. még a Belépés kapcsolatba fejezetet). A következőkben tárgyalt forrás vezérelt útválasztás (source routing) letiltásának elmulasztása azért veszélyes, mert a támadó ezzel a módszerrel el tudná érni, hogy a válaszcsomagokat mégis hozzá juttassa el a hálózat. Az IP csomag fejléce tartalmazhat egy változó hosszúságú opció mezőt, ebben egyebek között megadható a source routing opció, amelyet a bejárandó útvonal állomásainak (útválasztóinak) 4 byte-os IP címei követnek. A céltól a válaszcsomagok szintén a source route alapján mennek vissza, természetesen fordított sorrendben, követve a felsorolt állomásokat. Az útválasztás kezelése lehet laza (loose) vagy szigorú (strict). Előbbi azt jelenti, hogy az útválasztók megpróbálják a csomagot úgy irányítani, hogy a felsorolt állomásokat érintse, de lehet hogy közben más útválasztókon is keresztül megy. Szigorú irányítás esetén pedig csak a felsorolt útválasztókon mehet át a csomag, amennyiben pedig ez nem lehetséges, a csomagot eldobják. Forrás vezérelt útválasztással legfeljebb 8 közbeeső útválasztó adható meg. Könnyen látható, hogy a forrás vezérelt útválasztás (különösen a laza formája) hatékony fegyver egy olyan támadó kezében, aki route-olt hálózatban akar IP forráscím hamisítás támadást megvalósítani. A forrás vezérelt útválasztás ellen védekezni úgy lehet, hogy legalább a felügyeletünk alatt álló útválasztókban megtiltjuk a forrás-vezérlést, illetve az ilyen beállítással érkező csomagok feldolgozását. Például Cisco típusú útválasztóknál ez az IP source-route paranccsal lehetséges Kapcsolat eltérítése A kapcsolat eltérítés (session hijacking) olyan támadási mód, amikor a támadó már kiépült, hitelesített aktív kapcsolatot kíván az egyik szereplő nevében átvenni, illetve más nevében kapcsolat felvétel is kezdeményezhető ezzel a módszerrel, ha például a támadott hoszt kizárólag forrás IP cím alapján hitelesít (ld. UNIX trusted host mechanizmus). Mindkét esetben a támadás az IP forráscím hamisításra épül, amit a támadó további elemekkel (pl. sorszám kitalálás, szolgáltatásbénítással) egészít ki. A támadás célja az, hogy ne kelljen a hitelesítési processzust végigcsinálni, mégis a megszemélyesített gép/felhasználó jogosultságát szerezzük meg a támadott hoszton. Főleg erős hitelesítést alkalmazó kapcsolatoknál lehet ez a módszer célravezető, mivel az erős hitelesítés ez ellen a támadás ellen nem véd. A kapcsolat eltérítés lehet passzív vagy aktív, attól függően, hogy a támadó csak megfigyeli az eltérített kapcsolatban folyó adatokat, vagy aktívan manipulálja is azokat. Aktív támadás esetén a támadónak, miután átvette a kapcsolatot, a megszemélyesített áldozatot valamilyen módon el kell némítania. Ez leggyakrabban szolgáltatásbénító támadással érhető el. Innentől kezdve a támadó úgy viselkedik, mintha normálisan hitelesített felhasználó lenne. A továbbiak megértése érdekében röviden idézzük fel az IP-re épülő szállítási protokollok szerkezetét (TCP, UDP). Az Internet alapvetően nem biztosít megbízható adatátvitelt, IP csomagok veszhetnek el, kettőződhetnek, megsérülhetnek stb. Az adatok tehát nem továbbíthatók egyszerű IP csomagok formájában, a csomagoknak kell tartalmazniuk olyan segéd MTAsec_w1 69/517 MTAsec_w1 70/517

3 információkat is, amelyek a két kommunikáló végpontnak szólnak. A végpontok ezen plusz információk alapján tudják például elkülöníteni, hogy egy adatcsomagot melyik alkalmazásnak kell feldolgoznia (UDP és TCP forrás és cél portszámok), mivel ugyanazon két végpont között egyszerre több kapcsolat is létezhet. A TCP (Transmission Control Protocol) protokoll megbízhatatlan IP hálózaton képes megbízható, kétirányú kapcsolatfenntartó átvitelt biztosítani a két kommunikáló végpont között. Ehhez természetesen a végpontok aktív közreműködésére van szükség, úgymint kapcsolat felvétel, csomagok nyugtázása, időtúllépés kezelés, újra adás, kapcsolat lebontás stb. A szükséges információkat a TCP csomag fejléce tartalmazza (a portszámokon kívül jelzőbitek, sorszám, kontroll összeg). A feladó végpont a TCP csomagot a hasznos adattal együtt IP csomagba ágyazza, majd az egészet átadja az útválasztóknak, amelyek IP csomagként irányítják a cél végpontig, ahol TCP feldolgozás után az eredeti adatfolyamként áll elő az átküldött adat. Minden TCP átvitel az ún. háromutas kézfogás néven ismert kapcsolat felvételi eljárással indul. Pl.: A kíván B-vel TCP kapcsolatot kiépíteni: 1. A egy SYN csomagot (TCP SYN flag beállítva) küld B-nek, amelyben közli az általa választott kezdő byte sorszámot (Initial Sequence Number: ISN). 2. B egy SYN ACK (SYN és ACK bit beállítva) csomagot küld vissza, amelyben nyugtázza a kapcsolat felvételi szándékot. Egyúttal elküldi az általa választott ISN-t is, valamint A-nak az ISN-jét 1-gyel megnövelve, nyugtázásképpen. 3. A egy ACK (nyugta bit beállítva) csomagot küld vissza, benne B ISN-jét 1-gyel megnövelve. Ha minden rendben lezajlott, A és B között létrejön a TCP kapcsolat. A kapcsolat során mindkét fél byte-folytonosan számolja a másiktól kapott byte-okat, és ennek megfelelően folyamatosan növel egy, a partner ISN-jétől indított számlálót. Válaszcsomagban a hasznos adat mellett nyugtázásképpen ezt a számlálót is visszaküldik, a feladó innen tudja, hogy a másik fél rendben megkapta-e az átküldött adatot. Az elmondottakból világosan látszik, hogy a számlálók aktuális állapotának (sequence number) ismerete nélkül, egy külső támadó nem tudja a TCP kapcsolatot eltéríteni, hiszen nem tud megfelelő nyugtát visszaküldeni. Lehallgatható lokális hálózatokon nem gond a sorszám megfigyelése, más esetben pedig az ISN kitalálásával lehet próbálkozni. Felvetődik a kérdés, hogy a lehallgatható lokális hálózaton mi a különbség a kapcsolat eltérítés támadás, és az ARP gyorsítótár elleni támadásnál megismert módszer között. Egyrészt a kapcsolat eltérítés alkalmazható akkor is, ha a lokális hálózat nem ARP mechanizmust használ, vagy a gyorsítótár támadás ellen védve van, pl. statikus ARP táblák alkalmazásával. Másrészt A-t megszemélyesítő támadást B ellen C nem tud indítani A aktív közreműködése nélkül, ha A és B között a megtámadni kívánt TCP kapcsolat erős hitelesítés után épül ki. C hiába hallgatja le a lokális hálózatot, nem fogja megtudni a megfelelő jelszót, mivel A és B között minden alkalommal más (nem kitalálható) hitelesítési token jelenik meg a hálózaton. Ilyenkor C nem tud mást tenni, mint megvárja, amíg A szabályos módon hitelesíti magát B felé, majd erre a kapcsolatra alkalmazza a kapcsolat eltérítéses támadást. Útválasztókkal szegmentált (routolt) hálózatokon a támadó dolgát nehezíti, hogy nem a támadó, hanem a megszemélyesített gép kapja vissza a válaszcsomagokat. Mivel a válaszcsomagokat a támadó nem látja, csak úgy képes kapcsolat eltérítéses támadást végbe vinni, ha a visszanyugtázandó byte sorszámokat valamilyen módon kitalálja. A sorszám kitalálására igen kis esély van, ha B megfelelően véletlen számot választ minden új kapcsolat kiépítésekor. Vannak azonban olyan operációs rendszerek, ahol az ISN jó eséllyel megjósolható. Ilyenek a Windows rendszerek, és több főleg régebbi BSD Unix variáns. Az újabb Linux-ok gyakorlatilag megjósolhatatlan ISN-t választanak. Ha nem sikerül a támadott hoszt ISN-jét eltalálni, vagy nem sikerül a megszemélyesített gépet szolgáltatásbénító támadással elzárni a kommunikációtól, akkor mellékhatásként ún. nyugta vihar (ACK storm 5 ) forgalom keletkezik a hálózaton. Nézzük meg, hogy gyakorlatilag hogyan történik egy ilyen támadás: 1. C támadó a B megtámadandó hoszttól ISN mintákat vesz, ami azt jelenti, hogy TCP kapcsolatkérésekre érkező válaszokból megpróbál a következő ISN-re következtetni. 2. C támadó szolgáltatásbénító támadással megbénítja a megszemélyesítendő A gépet úgy, hogy az nem tud üzeneteket küldeni. 3. C támadó hamisított IP forráscímmel (az A IP címével) SYN csomagot küld B-nek. 4. B egy SYN ACK csomagot küld vissza A-nak, amelyben közli saját ISN-jét. A a szolgáltatásbénító támadás miatt nem tud az észlelt protokoll hiba miatt TCP RST csomagot küldeni B-nek, ezért a kapcsolatkiépítési folyamat nem szakad meg. 5. C nem látja B ISN-jét, ezért csak úgy tudja azt ACK csomagban visszanyugtázni, ha előzőleg sikerült megjósolnia. Ebben a csomagban már adat is mehet (RFC793 nem tiltja, de nem gyakori eset), ha a nyugtázás sikerült, a kiépült kapcsolaton B máris fogadja az adatot. Helyi hálózaton kívülről indított támadás esetén a támadó a válaszcsomagokat általában nem látja (mert az útválasztók nem hozzá irányítják), de a fenti módszerrel sikerrel kezdeményezhet TCP kapcsolatot B-hez és az 5. lépésben elküldött csomag már tartalmazhat olyan adatot, amit B feldolgoz (elsősorban akkor, ha B kizárólag a forrás IP cím alapján engedélyez hozzáférést). A módszer TCP sorszám alapú támadás (TCP sequence number attack) néven ismert, az Internet közegében az elsők között alkalmazott klasszikus módszer. Szerencsére mára jószerével mindenki megtanulta, hogy az IP forráscím hamisítás ellen az útválasztóin védekezzen, IP címre ne építsen további védelem nélkül bizalmi viszonyt hosztok között, és lehetőleg alkalmazzon titkosított kommunikációt. Az IP-re épülő másik szállítási protokoll az UDP (User Datagram Protocol). Működése jóval egyszerűbb, mint a TCP-é, azonban sokkal kevésbé megbízható. A protokoll állapotmentes, vagyis az UDP-vel kommunikáló felek semmilyen, a kommunikáció állapotára vonatkozó információt nem tartanak nyilván. Így nincs kapcsolatkiépítés (kapcsolat fogalma sem létezik, vagyis az UDP kapcsolatmentes protokoll), nyugtázás, újra adás stb. és ennek megfelelően nincs kapcsolat hitelesítés sem. Természetesen az UDP-re épülő magasabb szintű protokollok ezen hiányosságokat részben korrigálhatják, de ha erre lenne szükség, inkább a TCP-t használják. Az UDP tulajdonképpen az IP felett csak a szolgáltatás multiplexálást (és egyszerű csomag integritást) biztosítja, vagyis azt, hogy két hoszt egyidőben különböző UDP kommunikációkat tudjon folytatni. Minden hiányossága ellenére sok fontos magasabb szintű protokoll épül UDPre, jórészt megtartva az ebből eredő biztonsági folyományokat (pl. DNS, TFTP, NFS, NIS, syslog, RIP, RADIUS, NTP stb.). Az IP forráscím hamisításos támadások megvalósítása is egyszerűbb feladat, mint TCP-re épülő protokollok ellen, hiszen pl. nem kell ügyelni a visszanyugtázásra (ugyanis nincs), vagy a megszemélyesített gép lefojtására (ui. az állapotmentesség miatt, a fel sem tett kérdésre érkező válasz a megszemélyesített hosztot nem zavarja). Biztonsági szempontból tehát az UDP-re épülő protokollok gyengébbnek tekinthetők a TCP-re épülőknél. Kapcsolat eltérítéses támadások végrehajtásához az Internetről kész programok tölthetők le, mint pl. a juggernaut, Hunt, TTY Watcher, IP Watcher. A támadás ellen hatásosan titkosított protokollok (pl. SSH) alkalmazásával lehet védekezni, az erős hitelesítés önmagában kevéssé hatásos (UDP esetén csomagonkénti hitelesítés szükséges). Ezenkívül érdemes korlátozni a 5 Megszemélyesített gép nevében küldött kérésekre a gép számára váratlan visszajelzések generálódnak a megtévesztett gép felől. MTAsec_w1 71/517 MTAsec_w1 72/517

4 bejövő kapcsolatok számát, valamint tűzfallal védeni a belső hálózatot (pl. kívülről hamisított belső IP címmel ne engedjünk hozzáférést). A TCP sorszám alapú támadás ellen olyan operációs rendszer alkalmazásával lehet védekezni, amely minden új TCP kapcsolatfelvételkor véletlenszerűen generál ISN-t. A rendszer ilyen szempontú ellenőrzésére kiválóan használható az nmap portscanner és operációs rendszer azonosító program (ld Hosztok közötti bizalmi viszony kihasználása Hálózati rendszerekben nemritkán alkalmazták a hosztok közötti bizalmi viszony (trusted host) megoldást, elsősorban a felhasználók kényelme érdekében. Ha a csoport egyik elemét képező Unix hosztra a felhasználó sikeres hitelesítés után bejelentkezett, a másik, ezzel bizalmi viszonyban álló Unix hosztra hitelesítés nélkül átjelentkezhet (rlogin és rsh parancsok). A bizalmi viszony hosztonként és/vagy felhasználónként adható meg, amelyet a Unix IP cím alapján ellenőriz. Tehát ha pl. a B hoszt megbízik A-ban, akkor a B /etc/hosts.equiv fájljában egy erre vonatkozó bejegyzésnek kell szerepelni. Ezek után, ha egy felhasználó A-ra sikeresen bejelentkezik, ugyanazon UID-del (root-ot is beleértve!) jelszó megadása nélkül átjelentkezhet B-re. Nem nehéz látni, hogy a TCP sorszám-alapú támadás szempontjából ez egy ideális helyzet. A támadónak nem kell mást tenni, mint A-t megszemélyesítve támadni B rsh (remote shell) TCP portját. Először A-t lebénítja pl. SYN csomagokkal (ld. SYN elárasztás), B-től ISN mintákat véve kitalálja a következő ISN-t, A-t megszemélyesítve TCP kapcsolatot kezdeményez B rsh portjához, majd B rsh portjára küldi pl. az echo + + >> /.rhosts adatrészt tartalmazó TCP csomagot, a kitalált sorszámmal. Mivel B IP címe alapján megbízik A-ban, ezért megbízik a támadóban is, és az echo parancsot végrehajtja (nem részletezzük a jelentését). Ezután B-re távolról bárki teljes jogokkal (root-ként), hitelesítés nélkül, rlogin paranccsal bejelentkezhet. Egyébként pontosan ezt a klasszikus módszert alkalmazta 1994-ben Kevin Mitnick, amikor feltörte Tsutomu Shimomura rendszerét. Mintnicknek természetesen szüksége volt arra az információra, hogy Shimomura két Unix rendszere bizalmi viszonyban áll egymással. Igazából ez jelentette azt a biztonsági hiányosságot, amit kihasználva a behatolás sikerült (ld ) Útválasztók (router) elleni támadások Az útválasztó az Internet legfontosabb eszköze. Útválasztók végzik az IP csomagok irányítását az IP csomagok fejlécében található cím információ, és saját routing táblájuk szerint. Az útválasztókat nem érdekli az IP csomagba ágyazott információ, így nem kezelik sem az UDP, sem a TCP, sem pedig a magasabb szintű protokollokat (ez természetesen csak az áthaladó irányított csomagokra igaz, adminisztrációs protokollokra nem). A legtöbb útválasztó azonban elláthat olyan csomagszűrő funkciót is, amelynek során IP csomagokat a bennük foglalt TCP vagy UDP csomagok fejléc információi alapján szűr, mégsem mondhatjuk, hogy kezelik ezeket a protokollokat. Ilyen fajta, részben tűzfal funkciókat is ellátó útválasztókat főleg lokális hálózatok Internet kijáratánál alkalmaznak. Az útválasztók kellőképpen bonyolult eszközök ahhoz, hogy üzemszerű alkalmazásuk során megkívánják az adminisztrálást (szemben pl. a hubokkal). Nyilvánvaló, hogy egy útválasztó üzembe állításakor a környezetének megfelelően fel kell tölteni routing tábláját. A routing tábla feltöltése, az útválasztó konfigurálása adminisztrátori feladat, amelyet megfelelő jogosultság megszerzése után lehet elvégezni. Az útválasztók ezért saját operációs rendszert (gyakran a célnak megfelelően redukált funkcionalitású Unix variánst, Cisco esetében pedig saját, IOS nevű rendszert) futtatnak, ez biztosítja a hozzáférésvédelmet, a konfiguráció kezelését, esetleg távoli titkosított elérhetőséget és a csomagok irányítását. Az adminisztrációs feladatok elvégzésére különböző elérhetőségi lehetőségeket biztosítanak, mint pl. soros vonali terminál kapcsolat, és TCP alapú kapcsolatok (telnet, SSH, HTTP, vagy saját protokoll). Az útválasztók a routing információkat egymásközt is megoszthatják, pl. a RIP (Routing Information Protocol), EIGRP (Extended Interior Gateway Routing Protocol; Cisco protokollja), OSPF (Open Shortest Path First), BGP (Border Gateway Protocol) protokollok segítségével. Erre leginkább akkor van szükség, ha valamilyen okból a hálózat egy szakasza üzemképtelenné válik, vagy új szakasz lép életbe. Ilyenkor az eseményt észlelő útválasztók tájékoztatják a többi útválasztót, megosztva velük az új információt. Természetesen a többi útválasztó a kapott információnak megfelelően módosítja routing tábláját. Támadási szempontból nyilván az adminisztrátori felügyelet megszerzése, a routing információk cseréjének manipulálása, és különböző szolgáltatásbénító támadások jöhetnek szóba. Ha egy támadó vaktában keres megtámadandó útválasztót, különböző scan programok (pl. nmap) segítségével könnyen beazonosíthatja azokat. Az Interneten legelterjedtebben alkalmazott Cisco útválasztókat az nmap különböző személyiség jegyek alapján jó eséllyel felismeri (pl. 2001, 4001, 6001 es TCP cisco finger portok, vagy 9001-es TCP cisco Xremote service ). Konfigurációs hibának minősíthető tehát, ha az útválasztó bárki számára azonosítja magát, hiszen ezzel a támadó dolgát nagyban megkönnyíti. Pl. a Cisco útválasztók 1999-es TCP portjára (ident) kapcsolódva, a cisco választ kapjuk. Az útválasztó akkor helyesen konfigurált, ha a támadó által nem azonosítható típusa és operációs rendszerének verziója. Az azonosíthatóság ellen legkönnyebben a beépített csomagszűrő funkció alkalmazásával lehet védekezni: csak a feltétlenül szükséges hozzáféréseket kell megengedni. Az adminisztrátori felügyelet megszerzése természetesen hitelesítés után lehetséges. Itt a jelszókezeléssel kapcsolatban minden rendszerre általában vonatkozó szabályokat kell szem előtt tartani. A gyártók az útválasztóikat gyakran alapértelmezett módon beállított jelszóval szállítják. Mielőtt az útválasztót hálózatra kapcsolnánk, feltétlenül meg kell változtatni ezt a jelszót. Cisco útválasztók esetében a cisco, cisco routers, vagy c alapértelmezett (default) jelszók ismertek. A támadó, ha hozzáfér az útválasztó adminisztrációs portjához (konzol vagy telnet), ezekkel a jelszavakkal fog először próbálkozni, sajnos gyakran eredményesen. A támadó számára másik lehetőség, ha valamilyen módon meg tudja szerezni (pl. SNMP-n, vagy TFTP-n keresztül; ld. később) az útválasztó konfigurációs fájlját. A Cisco többféle módon tárolhatja a jelszavakat: az ún. 0-ás típusú jelszavakat nyíltan, míg az 5-ös és 7-es típusú jelszavak egyirányú rejtjeles képét tárolja a konfigurációs fájlban. Az 5-ös típusú jelszó képét MD5 hash algoritmussal állítják elő, ez jelenleg kriptográfiailag erősnek tekinthető. A 7-es típusú jelszavak esetében azonban jóval gyengébb algoritmust használnak, amely lehetővé teszi a nyílt jelszó visszaállítását. A jelszó visszaállítására az Internetről kész programok tölthetők le, pl. ios7decrypt.pl, vagy a GetPass!. Cisco útválasztókon ezért mindenképpen az 5-ös típusú jelszavak alkalmazása javasolt. Az alapértelmezett account-ok problémája nem csak a Cisco eszközeit érinti. A 3Com kapcsolókba többféle alapértelmezett account-ot is beépítettek, ezek más-más szintű hozzáférést engedélyeznek. A Bay útválasztók User és Manager account-jainak eléréséhez alapértelmezett módon nem kell jelszót megadni. Ez a támadó számára a konfiguráció direkt elérését, vagy FTP-vel való letöltését teszi lehetővé. A Webramp ISDN útválasztójának alapértelmezett adminisztrátori account-ja wradmin névvel, trancell jelszóval érhető el. Az alapértelmezett account-ok jelenléte alapértelmezett jelszóval igen veszélyes, ezért feltétlenül megváltoztatandók. Másrészt az adminisztrációs portok (telnet, SSH, FTP,...) elérése a MTAsec_w1 73/517 MTAsec_w1 74/517

Kisirodai hálózatok. e-book. Zrinyi Miklós

Kisirodai hálózatok. e-book. Zrinyi Miklós TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kisirodai hálózatok e-book Zrinyi Miklós 1 Tartalom

Részletesebben

4.7 Adat és kommunikációs kapcsolat titkosítása

4.7 Adat és kommunikációs kapcsolat titkosítása Az egyik legjobb automatizált low-high impact security scanner a nessus honlapja: http://www.nessus.org Hivatalos Microsoft automatizált low impact security scanner (pár medium impact funkcióval): http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.mspx

Részletesebben

Az "Internet" napjainkban nem egy technológia a sok közül, hanem önálló életre kelt, a társadalmat befolyásoló eszköz.

Az Internet napjainkban nem egy technológia a sok közül, hanem önálló életre kelt, a társadalmat befolyásoló eszköz. 8. Internet Az "Internet" napjainkban nem egy technológia a sok közül, hanem önálló életre kelt, a társadalmat befolyásoló eszköz. A technológiai cél: egymástól eltérő fizikai architectúrájú hálózatok

Részletesebben

A számítógépek (ill. processzorok) közötti kapcsolat szerint a tipikusan következ különböztetjük meg:

A számítógépek (ill. processzorok) közötti kapcsolat szerint a tipikusan következ különböztetjük meg: 1. A számítógép hálózatok alapjai A mai információs rendszerek alapvet en a számítógépes hálózatokra épülnek. A hálózat olyan egymáshoz kapcsolt számítógépb l áll, amelyek között így lehet ség van a különböz

Részletesebben

Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok

Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok Király László Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: 1174-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Hálózati Alkalmazások

Hálózati Alkalmazások Hálózati Alkalmazások Karanjit S. Siyan: Inside TCP/IP Third Edition Chapter 13, 1997 Fordította: Kismődi Tamás, dr Lencse Gábor A TCP/IP felett működő hálózati alkalmazások magukban foglalják az OSI 5.,

Részletesebben

Egy számítógépes hálózat az alábbi egységekből épül fel:

Egy számítógépes hálózat az alábbi egységekből épül fel: Az eredeti mű Farkas Éva 2002 szakdolgozata. Az eredeti lelőhelye: http://www.bibl.u-szeged.hu/inf/demo/halozatok/index.html 1. A számítógép-hálózat fogalma A számítástechnika rohamos fejlődése a számítógépek

Részletesebben

AZ IP KIEGÉSZÍTŐ PROTOKOLLJAI ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL (ARP)

AZ IP KIEGÉSZÍTŐ PROTOKOLLJAI ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL (ARP) AZ IP KIEGÉSZÍTŐ PROTOKOLLJAI Az előző, IP-t vizsgáló fejezetben többször hivatkoztunk már az ARP és ICMP protokollokra, most végre ezeket is érintjük. ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL (ARP) Korábban láttuk,

Részletesebben

Transmission Control Protocol (TCP) (a működés alapelvei)

Transmission Control Protocol (TCP) (a működés alapelvei) Transmission Control Protocol (TCP) (a működés alapelvei) Tartalom Ez a leírás számos különféle forrásból összegyűjtött információ felhasználásával az Óbudai Egyetemen készült, a Számítógép Hálózatok című

Részletesebben

Az IEEE 802.11i kapcsolat-felépítés vizsgálata RADIUS alapú hitelesítés EAP-TLS módszerrel WLAN hálózatban

Az IEEE 802.11i kapcsolat-felépítés vizsgálata RADIUS alapú hitelesítés EAP-TLS módszerrel WLAN hálózatban Mérési útmutató az elektronikus kereskedelem biztonsága laboratórium (VIHI5317) méréseihez Az IEEE 802.11i kapcsolat-felépítés vizsgálata RADIUS alapú hitelesítés EAP-TLS módszerrel WLAN hálózatban Mérés

Részletesebben

Az Internet adatátviteli rendszere a TCP/IP protokollcsaládra épül. A TCP/IP mind adatcsomag- (datagram) mind virtuális áramkörszolgáltatást

Az Internet adatátviteli rendszere a TCP/IP protokollcsaládra épül. A TCP/IP mind adatcsomag- (datagram) mind virtuális áramkörszolgáltatást Könnyû álmok (3. rész) Az Interneten használt fontosabb protokollok. korábbi számok bevezetõnek szánt elméleti fejtegetései után ez alkalommal ismét vessük magunkat újabb A elméleti fejtegetésekbe. Ahhoz,

Részletesebben

A DHCP rejtett szépségei I.

A DHCP rejtett szépségei I. A DHCP rejtett szépségei I. Szinte minden TCP/IP hálózat rendelkezik DHCP szolgáltatással. Ez az alkalmazás háttérbe húzódik, a felhasználók sohasem találkoznak vele, és ha jól működik, a rendszergazdák

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

Esettanulmány. Pénzintézet 14 telephelyének összekötése IKEv2 IPSec VPN-nel, redundáns központtal 1.1 verzió 2012.11.10.

Esettanulmány. Pénzintézet 14 telephelyének összekötése IKEv2 IPSec VPN-nel, redundáns központtal 1.1 verzió 2012.11.10. Esettanulmány Pénzintézet 14 telephelyének összekötése IKEv2 IPSec VPN-nel, redundáns központtal 1.1 verzió 2012.11.10. Készítette Tel.: 23/889-107 Fax: 23/889-108 E-mail: telvice@telvice.hu Web: http://www.telvice.hu/

Részletesebben

SZERVEZETEK BELSŐ INFORMATIKAI BIZTONSÁGA ORGANIZATIONS' INTERNAL IT SECURITY GÁBRI MÁTÉ

SZERVEZETEK BELSŐ INFORMATIKAI BIZTONSÁGA ORGANIZATIONS' INTERNAL IT SECURITY GÁBRI MÁTÉ VÉDELMI INFOKOMMUNIKÁCIÓ GÁBRI MÁTÉ SZERVEZETEK BELSŐ INFORMATIKAI BIZTONSÁGA ORGANIZATIONS' INTERNAL IT SECURITY Jelen cikkemben egy olyan problémakört szeretnék vizsgálat alá vetni, mely napjainkban

Részletesebben

Publikus felhő szolgáltatások igény szerint. Systemfarmer Kft. 2014.10.01

Publikus felhő szolgáltatások igény szerint. Systemfarmer Kft. 2014.10.01 Publikus felhő szolgáltatások igény szerint Systemfarmer Kft. 2014.10.01 Bevezetés A Microsoft szerverek százezreit üzemelteti saját adatközpontjaiban, és ezek elérhető kapacitását bocsátja ügyfelei és

Részletesebben

ESMTP (Simple Mail Transfer Protocol) szolgál. Az Interneten elhelyezkedõ kiszolgálók e protokoll segítségével fogadják

ESMTP (Simple Mail Transfer Protocol) szolgál. Az Interneten elhelyezkedõ kiszolgálók e protokoll segítségével fogadják Könnyû álmok (12. rész) Az elõzõ számban megjelent cikkünkben megkezdtük az ismerkedést az Interneten használt legfontosabb protokollokkal. Most ezt az utat járjuk tovább. lõször tekintsük át a levelezésnél

Részletesebben

Az Internet. Az Internet kialakulása. Az internet felépítése. Informatika alapjai-12 Az internet 1/10

Az Internet. Az Internet kialakulása. Az internet felépítése. Informatika alapjai-12 Az internet 1/10 Informatika alapjai-12 Az internet 1/10 Az Internet Az Internet kialakulása Az ötvenes-hatvanas években merült föl az USA-ban egy kevéssé sebezhető számítógéphálózat szükségessége, amelynek egy esetleges

Részletesebben

Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése

Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése Készítette: Novák György Témavezető: Bátfai Norbert Debreceni Egyetem Informatikai Intézet Debrecen 2004. Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2.

Részletesebben

Biztonságos programok fejlesztése és a web alapú rendszerek biztonsági sajátosságai

Biztonságos programok fejlesztése és a web alapú rendszerek biztonsági sajátosságai Biztonságos programok fejlesztése és a web alapú rendszerek biztonsági sajátosságai Vázlat a Nyíregyházi Főiskola IT biztonság II. című tantárgyához Állapot: szűk körnek szánt, itt-ot bővítet vázlat, nagyon

Részletesebben

GYAKORLATI TANÁCSOK A cégbíróságon kívüli elektronikus bírósági eljárások használatával kapcsolatosan Budapest, 2015. július 9.

GYAKORLATI TANÁCSOK A cégbíróságon kívüli elektronikus bírósági eljárások használatával kapcsolatosan Budapest, 2015. július 9. GYAKORLATI TANÁCSOK A cégbíróságon kívüli elektronikus bírósági eljárások használatával kapcsolatosan Budapest, 2015. július 9. 1. Bevezető (dr. Homoki Péter ügyvéd) 2013. január 1-jétől az ügyvédeknek

Részletesebben

Bevezetés a UNIX. operációs rendszerbe

Bevezetés a UNIX. operációs rendszerbe BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék (korábban: Folyamatszabályozási Tanszék) Bevezetés a UNIX operációs rendszerbe (oktatási segédlet)

Részletesebben

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Felhasználói útmutató (7.0-s és újabb termékverziókhoz) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Ide kattintva letöltheti a dokumentum legújabb

Részletesebben

TC7200.20 Wireless Voice Cable Gateway Felhasználói kézikönyv

TC7200.20 Wireless Voice Cable Gateway Felhasználói kézikönyv TC7200.20 Wireless Voice Cable Gateway Felhasználói kézikönyv Oldal 1 / 82 Az eszköz biztonságos használata Biztonsági előírások Ezt a terméket az európai és a helyi biztonsági előírások alapján gyártották,

Részletesebben

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo ııo ıooııooıoıoııııoıooıoıııooıı ııoooıoııooııoııııooııooo ııoııoıoııooııoııoıooı oıoıııooıııoıoıııoo ooııooooııoıoııo ıooıoıııooııoo oıııoııııoo ııooııoı KIFÜ ıoııoı ııo oıoıııooıııoıoııı ııııooııooooııoıoııo

Részletesebben

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Híradástechnikai Tanszék Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Ács Gergely Konzulens: Dr. Buttyán Levente Híradástechnikai

Részletesebben

Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek

Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Ad Librum Kiadó Budapest, 2011 A műnek erre a változatára a Nevezd meg!-ne add el!-ne változtasd! licenc feltételei1

Részletesebben

INFORMATIKAI BIZTONSÁG ALAPJAI

INFORMATIKAI BIZTONSÁG ALAPJAI INFORMATIKAI BIZTONSÁG ALAPJAI 9. előadás Göcs László Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Informatika Tanszék 2014-15. 1. félév Tűzfal A tűzfal két vagy több hálózat között helyezkedik el és ellenőrzi a közöttük

Részletesebben

ESET SMART SECURITY 5

ESET SMART SECURITY 5 ESET SMART SECURITY 5 Felhasználói útmutató (5.0-s és újabb termékverziókhoz) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Ide kattintva letöltheti a dokumentum legújabb verzióját ESET SMART SECURITY

Részletesebben

MAGASYN. Intelligens rendszerek. Az Internet új nyelve. Arccal a vasút felé. Informatika és pénz 1998. NYÁR. Fotó: Buenos Dias

MAGASYN. Intelligens rendszerek. Az Internet új nyelve. Arccal a vasút felé. Informatika és pénz 1998. NYÁR. Fotó: Buenos Dias MAGASYN 1998. NYÁR Intelligens rendszerek Az Internet új nyelve Arccal a vasút felé Informatika és pénz Fotó: Buenos Dias Synergon Magasyn Kiadja a Synergon Informatika Rt. 1047 Budapest, Baross u. 91-95.

Részletesebben