ÚJ KOMÉDIÁK Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ KOMÉDIÁK Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2009"

Átírás

1 ÚJ KOMÉDIÁK

2

3 ÚJ KOMÉDIÁK Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2009

4 A Reneszánsz Év 2008 kapcsán meghirdetett Új komédiák pályázat díjazott pályaművei. Szerkesztő: Pálfi Ágnes Felelős szerkesztő: Tóth Zsuzsanna Felelős kiadó: Borbáth Erika főigazgató Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2009 ISBN Támogatók: Nyomdai előkészítés: Király Zoltán Nyomdai munkálatok: CopyCAT Felelős vezető: Könczey Áron

5 Tartalom GYEREKSZÍNJÁTSZÓKNAK AJÁNLJUK NÉMETH ERVIN Hunyadi csillaga HARASZTI MÁRIA A tök és a csikó KÓKAI JÁNOS A solymári csóka FRANK-SZIKLAI MÁRTA Az ország vagy a világ közepe BOZAI ÉVA ADORJÁN VIKTOR Oda az igazság? NÉMETH ERVIN Ki itt a király? KRAIN EDINA Mátyás király bolondos bolondja DIÁKSZÍNJÁTSZÓKNAK AJÁNLJUK JANCSÓ SAROLTA Végzet HORVÁTH TIBOR A fenőkő BURNS KATALIN Malamud JANCSÓ SAROLTA Kalandria FELNŐTT SZÍNJÁTSZÓKNAK AJÁNLJUK KOZSÁR ZSUZSANNA Hőség PRUSZINSZKY SÁNDOR Oroszlánketrec NÉMETH ERVIN A tobzódásnak veszedelme B. PAP ENDRE A budai küldetés BÓSA DIÁNA Virágok

6

7 Furcsa csokrot nyújtunk át most az Olvasónak Új komédiák címen. Némely darab nem is annyira új csak a feldolgozása az; más műveket jóindulattal sem lehet komédiának nevezni. Miért hát ez a cím? A Reneszánsz Év 2008 alkalmából hirdettük meg azt a pályázatot, amelynek elsődleges célja az volt, hogy különböző korosztályú színjátszók számára szülessenek darabok. Olyan darabok, amelyek valamilyen módon kötődnek a reneszánszhoz; vagy úgy, hogy megidézik a kort és szereplőit, a reneszánszt jellemző eszméket, életérzéseket, vagy pedig a korból származó darabokat dolgoznak át a ma játszói számára. A pályázatra sok mű érkezett. A zsűri javaslata alapján a legjobbaknak ítéltekből állt össze a most kézbe vett könyv anyaga. Különböző hosszúságú, nehézségű, igényességű, különböző aspektusokból közelíthető darabok ezek. Van, amelyikhez fűztek rövid kommentárt, van, amelyikhez nem az a közös bennük, hogy valamennyi szerzőt ugyanaz a szándék vezette; hogy viszontlássa művét a színpadon. Nos, kedves Színjátszók, rajta! Éledjenek a drámácskák figurái, kezdődjék a játék! Ehhez kívánnak a kötet megjelenését segítők jó munkát, sok sikert! Budapest, január 7

8

9 GYEREKSZÍNJÁTSZÓKNAK AJÁNLJUK

10

11 NÉMETH ERVIN HUNYADI CSILLAGA

12 SZEREPLŐK HUNYADI JÁNOS THURÓCZY JÁNOS KRÓNIKÁSOK (I VIII.) ZSIGMOND VITÉZEK (I III.) INAS KATARINA HOLLÓ HOLLÓFIÓKÁK (I III.) ISTVÁN HAJTÓK (I V.) SZERZETES 12

13 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA ELSŐ KÉP Mátyás király krónikaíróinak műhelyében vagyunk. Érkezik az egyik krónikás, mintha hatalmas könyveket cipelne. Fáradtan leejti őket a földre, kifújja magát, megtörli a homlokát. Sorra érkeznek a műhelybeliek, benépesítik a teret. Mindenki a maga dolgával van elfoglalva: ki krónikát ír, ki a papírsajtolóval küszködik, más a viaszpecséttel szöszmötöl Nagy hangzavar, mindenki egyszerre beszél, miközben az egyik krónikás időnként összecsap vagy éppen leejt egy-egy könyvet. Nagy csattanás, a kép egy pillanatra kimerevül, csak az éppen megszólaló krónikás mozdul be, az ő szava hallatszik. I. KRÓNIKÁS Kiszáradt a viasz, melegítse föl valaki! (Újabb hangzavar, sürgés-forgás, az előtérben elsétál János mester, de senki nem fi gyel rá. A szín jobb szélén leül, elmélyülten gondolkodik. Újabb kimerevített kép.) II. KRÓNIKÁS Hozzátok már azt a tintát! (Újabb hangzavar, sürgés-forgás, János mester még mindig gondolkodik. Újabb kimerevített kép.) VIII. KRÓNIKÁS (a derekát fogva) Ezekbe a nyavalyás kódexekbe és korvinákba fogok belerokkanni (Újabb hangzavar, sürgés-forgás, újabb kimerevített kép.) IV. KRÓNIKÁS (oklevelet silabizál) Hol a szemüvegem? V. KRÓNIKÁS (kioktatóan) Az csak a pápának van! (Újabb hangzavar, sürgés-forgás, újabb kimerevített kép.) VI. KRÓNIKÁS (lemondóan) Iniciálé iniciálé iniciálé VII. KRÓNIKÁS (megrázza a fáradt csuklóját) Mikor találják már fel az örökírót?! (Újabb hangzavar, sürgés-forgás, újabb kimerevített kép.) VIII. KRÓNIKÁS (elrévedve) De mi történt július 22-én? (Néhány pillanatnyi csend és mozdulatlanság.) JÁNOS (átszellemülten) Csillag tűnt fel, fényes csillag, Merre a nap télben feljő; Tiszta volt a mennyek boltja, Semmi pára, semmi felhő. (Közben a többi krónikás egy kupacba gyűlve felé fordul, kissé értetlenül nézi János mestert. Kiválik közülük Hunyadi, keze a csípőjére téve, feje fölszegve.) 13

14 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA JÁNOS (Hunyadira néz) Haj! ki vagy te, sárga csillag, Ismeretlen égi vándor? (A többiek csak most veszik észre, várakozóan tekintenek rá.) HUNYADI (pózol) Én vagyok az! Nevem így zeng, míg egy név lesz: Hunyadiak dicsősége. (A krónikások térdre borulnak, s török módra hajlongani kezdenek Hunyadi előtt.) JÁNOS (a közönségnek) Mindezt csak azért említjük, mert halála után majd látjuk, hogy Hunyadi János nagy és boldog ember volt (János mester visszanéz a hajlongó krónikásokra.) JÁNOS (értetlenül) Hát ti meg mit csináltok itt?! I. KRÓNIKÁS (a többieknek) A fenébe is, úgy látszik, egy kicsit előreszaladtunk! II. KRÓNIKÁS Hát persze, a krónikában Hunyadi még meg sem született! JÁNOS (elgondolkodik) Az ám, tényleg! (Felugrik.) Akkor mindjárt pótoljuk! (Odaszalad Hunyadi mellé, átfogja a vállát.) JÁNOS (büszkén mosolyog) Első ének. (Néhány pillanatig kitartott kép, áhítatos csend.) 14 MÁSODIK KÉP JÁNOS Történt egyszer, hogy Zsigmond király hadat toborzott a török ellen (A krónikások összebújva, János mestert maguk mögé szorítva jajveszékelnek. János kibújik a lábuk között.) JÁNOS Mert az betörni készült Magyarországra! (A krónikások patadobogást utánozva lovagolnak körbe, élükön Jánossal, Zsigmonddal és az inasával. A szín bal szélén az Inas kiválik a lovaglók sorából, s letérdelve ülőszéket kínál Zsigmondnak, aki rátelepszik a hátára, majd mindketten elszundítanak. A lovasok hátul lovagolnak.) JÁNOS Hóóóóóó! (A lovasok egymásra torlódva megállnak.) JÁNOS És a sereg letelepedett egy város mellett

15 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA (A krónikások serege, mint egy turistacsoport, bámészkodik, hárman fényképezkedésre készülődnek. János kikapja a krónikás kezéből a gépet, elhajítja, majd haragosan ellép előttük.) JÁNOS (pattogóan) Ettek, ittak, jót mulattak SEREG (rázendít) A horgosi csárda ki van festve (János mester leinti őket.) JÁNOS S akkor Zsigmond király azt mondta (Csend. Mindenki feszülten fi gyel: előbb János mesterre néznek, majd az ő tekintetét követve Zsigmond királyra, aki még mindig alszik. János lábujjhegyen Zsigmond mögé óvakodik.) JÁNOS (megbökdösi Zsigmondot) Felség! (Vár egy kicsit.) Felséges királyom! ZSIGMOND (hirtelen felugrik) Hogy mi mi van?! (János a szín közepe felé mutat. Zsigmond észbe kap, arra indul.) ZSIGMOND Inasom! (Visszafordul, még erélyesebben.) Inasom! INAS (hirtelen felugrik) Parancsolatjára, felséges királyom! ZSIGMOND Aztán mondd csak, vannak-e ezen a vidéken szemrevaló szép lányok, asszonyok? INAS Vannak, vannak, felség, már hogy ne lennének! (Szemrevételezi a sereget.) (A krónikások serege pajkosan visszainteget. Az inas szeme megakad a bal szélen egy lányon.) INAS De közülük a legszebb a Morzsinai Katarina! Annak párját nem találni a világon! ZSIGMOND Hát ha nem találod párját, akkor hozd elém őt! (Az Inas meghajol, maga elé engedi Katarinát, aki Zsigmond elé lép, s térdet hajtva köszönti a királyt.) ZSIGMOND (felajzottan indul Katarina felé) Jaj, gyere, galambom! KATARINA (megálljt parancsol a kezével) Felséges uram! Én nemes lány vagyok. Ha velem szerelmeskedni akarsz, mi lesz az én sorsom? S hogy lesz a magzatomnak dolga? Erre legyen először felségednek gondja! ZSIGMOND Nem lesz semmi baj! Majd én gondot viselek rád is, magzatodra is. (Ölébe kapja.) Na gyerünk! Csatára-a-a-a! (Zsigmond ölében Katarinával hátra szalad, egymást átölelve letérdelnek, s az előttük készülődő csatára fi gyelnek. A krónikások serege csatakiáltásokat hallatva jön előre: ki karddal vagdalkozik, ki dárdával vitézkedik, ki meg buzogányt forgat. Előre érve térdre ereszkednek, s nyíllal lőnek a közönség irányában eltűnő török után.) SEREG Hurrá-á-á-á! 15

16 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA I. VITÉZ (nevetve kiált a török után) Add át üdvözletemet Mohamednek a paradicsomban! (Elöl kitartott kép. A csatázással egy időben Zsigmond és Katarina egymást átölelve felemelkedik. Zsigmond a hadakozók felé néz, majd lepillant a bokájához, aztán hirtelen mintha a nadrágját rántaná föl. A gatyamadzagját tartva átszalad a színen, elnéz a török után.) ZSIGMOND (Katarinának, harsányan) Győztünk! INAS (a csatázók közül Zsigmond felé fordulva) Tényleg? A hátsó fronton is? ZSIGMOND Nem hiszed?! Na figyelj, megmutatom még egyszer! (Zsigmond, mintha a videó távkapcsolóját fogná, kattint. A sereg hasra fordul, mint otthon a tévé előtt, kalimpálnak a lábukkal.) I. VITÉZ Az anyját! Ez aztán a vitéz! II. VITÉZ Hogy szorítja! III. VITÉZ Azért ott én is szívesebben hadakoznék INAS (kicsit keserűen) Hát én mit mondjak?! Én szereztem neki a leányzót (Katarina szalad be középre.) KATARINA (kétségbeesetten) Felséges királyom! III. VITÉZ (összekacsint a mellette fekvő inassal) Ajaj! INAS (a vitéznek). Most jön a fekete leves! KATARINA Megtörtént, amitől tartottam: gyermeket várok tőled. Az istenért kérem felségedet, ne hagyjon immár, mert igen nagy bajban leszek! ZSIGMOND (Katarinához lép, megsimítja a fejét) Semmit se félj! (Észreveszi a maga ujján a gyűrűt, lehúzza.) Itt ez a gyűrű, ez majd minden bajtól megoltalmaz! KATARINA (térdet hajt) Hálásan köszönöm, felséges királyom! (A sereg énekelve feltápászkodik: A horgosi csárda ki van festve ) 16 HARMADIK KÉP A színen bal hátul háttal a közönségnek az inas, Zsigmond és János mester áll sorban, mintha pisilnének. Középütt Katarina guggol a kis Hunyadi Jankó mellett. Jankó apró katonákkal játszik. A szín jobb oldalán elöl a sereg vitézei térdelnek körben, a kupájukat emelik, koccintanak.

17 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA SEREG Egészségünkre! INAS (hátrafordítja a fejét, de a pisilést nem hagyja abba) Na, ide még a király is gyalog jár! (Az előbbi sereg nagy károgás közepette egy magas fává alakul át, tetején a holló tollászkodik, lába mellett a fészekben a fi ókái csipognak. Katarina riadtan néz föl a károgásra, majd megsimogatja a kis Hunyadi fejét. Néhány pillanatnyi csend.) JÁNOS (lassan hátrafordítja a fejét, de a pisilést ő se hagyja abba) És eltelt négy esztendő KATARINA (mintha a gyűrűt nyújtaná a kis Hunyadinak) Jankó, kicsi fiam, itt ez a gyűrű ZSIGMOND (lassan hátrafordítja a fejét, de ő sem hagyja abba a pisilést) Apádé volt KATARINA Játszódjál véle! (Katarina a szín jobb hátsó részébe megy, ruhákat tereget. A fán károgni kezd a holló, majd elindul a kis Hunyadi felé.) JÁNOS (megpróbálja túlkiabálni a károgást) S akkor a fáról egy holló lecsapott a gyűrűre (János mester kommentárjával egy időben a holló kikapja Jankó kezéből a gyűrűt, visszaül a fára, s odaadja a hollófi ókáknak akik öszszevesznek rajta.) I. HOLLÓFIÓKA Ez az enyém! II. HOLLÓFIÓKA Nem is, az enyém! III. HOLLÓFIÓKA Nekem hozta anyuci! (Katarina észreveszi a hollók károgását, fölpillant a fára, majd rohanni kezd a szín bal oldalán álló Gáspár bátya felé.) KATARINA Gáspár, Gáspár! Gáspár bátyám! Az az átkozott holló ellopta a király gyűrűjét! Vissza kell szereznünk tőle, különben minden szerencsénket elveszti JÁNOS (a közönség felé) És Gáspár nem tétovázott (Gáspár kiveszi a tegezéből az első nyílvesszőt, céloz, lő. A nyílvessző repülését a seregbeliek tekintetükkel követik, s hangjukkal kísérik. A holló is tekintetével követi, amint elsuhan mellette a vessző. Néhány pillanatnyi feszült csend után keserves macskanyávogás hallatszik. A holló harsányan nevet. Gáspár útnak indítja a második nyílvesszőt, a seregbeliek megint követik tekintetükkel, s erősebb zúgó hanggal kísérik. A hollót eltalálja a vessző: hörgés, károgás, majd lehanyatlik. A fi ókái körülveszik.) HOLLÓFIÓKÁK Kár volt, anyuci, kár, kár, kár! 17

18 18 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA HUNYADI Hujjá, hujjá, hujjá-á-á-á! (Nagy hurrázás. János mester lép ki.) JÁNOS (a közönségnek) Közben Zsigmond király újra hadat toborzott a török ellen, mert az Havasalföldnél betörni készült Magyarországra (A sereg patadobogást utánozva körbelovagol, élükön Jánossal, Zsigmonddal és az inasával. A szín bal szélén az inas kiválik a lovaglók sorából, s letérdelve ülőszéket kínál Zsigmondnak, aki rátelepszik a hátára, majd mindketten elszundítanak. A lovasok hátul lovagolnak János mester vezetésével. A szín közepén, elöl ott marad a játszadozó kis Hunyadi, mellette ott guggol Katarina.) JÁNOS (megállítja a vitézeket) Hóóóóóóó! (A lovasok egymásra torlódva megállnak.) JÁNOS Megint letelepedtek egy város mellett (A krónikások serege, mint egy turistacsoport, bámészkodik, hárman fényképezkedésre készülődnek. Az egyik fényképész-vitéz emlékezve a korábban János mester által elhajított gépre elkapja a levegőből lehulló fényképezőgépet, s lelkesen fotózza két társát. János mester kikapja a krónikás kezéből a gépet, megtapossa, majd haragosan ellép a sereg előtt.) JÁNOS (pattogóan) Ettek, ittak, jót mulattak SEREG (rázendít) A horgosi csárda ki van festve (János mester leinti őket.) JÁNOS (dühösen) Nem Horgoson vagyunk, hanem Nikápolynál! I. VITÉZ Aha! Hát akkor (Újra rázendít.) A nikápolyi csárda JÁNOS Elég! Mert hogy este Zsigmond király azt mondta (Csend és mozdulatlanság, mindenki Zsigmondot nézi. János a király mögé lopózik.) JÁNOS Felség! (Megböködi a királyt.) Felséges királyom! ZSIGMOND (felriad) Micsoda?! Már megint?! (Föltápászkodik.) Inasom! Inasom! INAS (felugrik) Parancsolatjára, felséges királyom! (Az inas balról, a király jobbról áll a szín közepén, előttük guggol Katarina és a kis Hunyadi, de egyelőre nem fi gyelnek rájuk.) ZSIGMOND (az inasnak) Aztán mondd, csak, vannak-e ezen a vidéken szemrevaló szép lányok, asszonyok? (Az inas hátrapillant a seregre, azok pajkosan integetnek.) INAS Vannak, vannak, felség, hogyne lennének! De közülük a legszebb a Morzsinai Katari (Megpillantja Katarinát, elakad a szava.)

19 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA KATARINA (csúfondárosan felnéz az inasra) Na? (Néhány pillanatig dermedt csend. Az inas és Zsigmond tanácstalanul néz össze.) ZSIGMOND (halkan az inasnak) Baj van (Az inas felteszi a kezét, majd óvatosan lépkedve kihátrál a jelenetből, s csak biztos távolból szólal meg.) INAS Nem én csináltam! (Gyorsan leül.) (Katarina még térdelve Zsigmond felé fordul.) KATARINA (rimánkodva) Felséges királyom, tartsd meg ígéretedet, s ne utáld meg fiadat és engem! ZSIGMOND Betartom szavamat! (A kis Jankóra néz.) Neked adom Hunyad várát! HUNYADI (gyermeki örömmel) Tényleg, apu? ZSIGMOND A király szava törvény! Legyen ezentúl a neved Hunyadi János! HUNYADI (Katarinára néz) Az jó lesz, anyu? KATARINA (megsimogatja a buksiját) Jobb nem is lehetne, kisfiam! JÁNOS (előrelép) Így lett Jankóból Hunyad várának birtokosa, és címerében azóta is ott díszlik csőrében a gyűrűvel (Tekintetével a hollót keresi, s mikor megtalálja, rámutat.) a Holló-ó-ó! (A sereg a háttérben tapsolni kezd, a holló kényszeredetten föláll közülük.) HOLLÓ (keserűen) Ha-ha-ha! Jó vicc! NEGYEDIK KÉP A szín jobb oldalán áll Zsigmond király, hátul a sereg udvari vadászokká alakul át. JÁNOS Ritka vendég Rácországban Zsigmond a király, a császár. (Meghajol Zsigmond előtt.) Jól fogadja István vajda (Isván beszalad, Zsigmond mellé áll.) István, kinek apja Lázár. (Vadászkürt hangja hallatszik. Hátul a seregből néhányan kutyává változnak, négykézlábra ereszkedve vadul ugatnak a tér közepe felé. A sereg más tagjai hajtókká válva próbálják visszafogni az acsarkodó kutyákat. János középre mutat, mintha egy farkas forgolódna ott.) 19

20 20 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA JÁNOS Nagy csikasz vad ugrik föl, de Visszaperdül, mint a gyűrű (A kutyák veszettül ugatnak, de István lecsendesíti őket.) ISTVÁN Csiba, te! Hallod-e Jánk! (Középre lép Hunyadi.) Ím királyod Szeme látja, s ez jutalma (a távolba mutat, az eltűnő farkas után) Hogy te nékem azt a farkast Megkeríted élve, halva. (A kutyák veszettül csaholnak. Hunyadi szoborrá merevedik: mintha lovon ülne.) JÁNOS (Hunyadira mutat) Hol királya, még a tájra Szeme egyszer visszalobban, S a vadállat meg sem állhat: Mind szorítja, űzi jobban. (Hunyadi szobra megmozdul: mintha egy dárdát dobna a farkas felé.) I. HAJTÓ Majd a róna sorompója Nyílik, amint hajtja ménjén II. HAJTÓ Majd eltűnnek a sürűnek Lombos, ágas szövevényén. (Hunyadi szobra alakot vált: mintha széthajtaná a bokrok ágait.) III. HAJTÓ Itt gyalog száll, paripája Fel s alá nyerít gazdátlan. ZSIGMOND (Istvánnak) Kár volt, mégis!... ISTVÁN (Hunyadinak) Semmi! Bátran! (Hunyadi szobra alakot vált: mintha bokrok alatt kúszna.) JÁNOS Jank azonban mind nyomon van:

21 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA Le, a völgynek, fel, a hegyre, Vadcsapáson, vízomláson Veri, vágja, űzi egyre. (Hunyadi szobra alakot vált: mintha torkon ragadná a hátulról föléje ugró farkast.) IV. HAJTÓ A vad olykor hátrahorkol, Foga csattog, szája résnyi V. HAJTÓ Majd, mint vert eb, kit hevertebb Ostor üldöz, szűköl és nyí. (Hunyadi szobra alakot vált: mintha tőrét emelné a földre szorított farkasra.) JÁNOS Már az állat piheg, fárad, Nem az ifju, noha gyermek: Martalékát addig űzi Míg ledobban s vár kegyelmet. (Hunyadi szobra alakot vált: mintha a vállára vetett farkas tetemmel érkezne a hajtók felé, a közönségnek háttal. Vad csaholás hallatszik.) ISTVÁN (a kutyák felé ) Csiba, te! (A kutyák elhallgatnak.) ISTVÁN (Zsigmondnak büszkén) Ez nem első! ZSIGMOND (elégedetten) Istenemre!... Tartom a just e fiúhoz! Enyim a fa, az gyümölcse. (Hunyadi szobra még mindig tartja a farkast. János mester ír, majd átfi rkálja az írottakat, s reménytelenül fölnéz.) JÁNOS (Hunyadinak) Hogy is volt? HUNYADI Semmi baj, mester! Megmutatom még egyszer (A kutyák vad ugatása közepette Hunyadi még egyszer végigjátssza a farkaskaland stációit de most már felgyorsítva: lovaglás dárdahajítás ágak széthajtása kúszás a bokrok alatt a farkas torkon ragadása a tőr felemelése a tetem vállra vetése.) HUNYADI (a kutyáknak) Csiba, te! (János mesternek.) Na, sikerült leírni? Már alig bírom tartani 21

22 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA JÁNOS (sértődötten) Hogy nekem, Hunyadi Mátyás legkedvesebb krónikásának ne sikerült volna?! (Nagy levegőt vesz, írni kezd.) Történet Hunyadi János ge-bé-i-ről HUNYADI Micsoda?! JÁNOS (áthúzza az írást) Bocsánat, lo-va-i-ról. HUNYADI No, az mindjárt más! 22 ÖTÖDIK KÉP Nagy nyerítések hallatszanak. Hátul ló-lovas párok alakulnak. A paripák fi ckándoznak, miközben gazdáik körbevezetik őket. A sor végén érkezik a hadnagy és gebéje: a gebe alig áll a lábán, a hadnagynak kell vonszolnia. HADNAGY Gyere, lovacskám, legalább most ne hagyjál cserben! (A gebe prüszkölni kezd, megmakacsolja magát.) HADNAGY (sóhajt) Na jó, akkor segítek! (A hadnagy a hátára veszi a lovat, s elvonszolja. Hátul a lovak érdeklődéssel fi gyelik.) I. LÓ (zsémbesen) Ez a gebe fog velünk egy istállóban állni?! II. LÓ Éppen az hiányzik, hogy rúgja meg a ló! (A gazdáik megrántják a lovaik kantárszárát, s a lovak nyomban vigyázzba állnak. A szín bal oldalán Hunyadi áll a lovával, Fülöppel. Hunyadi a Hadnagyot nézi, Fülöp a másik irányba les.) FÜLÖP (izgatottan) Micsoda kanca! HUNYADI (megköszörüli a torkát) Lovacskám! FÜLÖP (kimérten) Paripám! És Fülöp vagyok! HUNYADI De fölvitte az isten a dolgodat! Hát Fülöp, látod ott azt a derék hadnagyomat? A legjobb vitézem, s micsoda lovon jár?! FÜLÖP (lekezelően) Hát nem mennék a szomszédba érte! HUNYADI Igazán megérdemelne egy rendes lovat maga alá! De amilyen büszke legény, biztosan nem fogadná el az ajándékot FÜLÖP (felragyog az arca, jelentőségteljesen fölemeli a mutatóujját) Nyihaha-a-a! HUNYADI No, mi az? Tán kockacukor kéne? (Fülöp hevesen bólogat. Hunyadi feldobja a levegőbe a cukrot, Fülöp lenyeli.) FÜLÖP (nagyot nyel) Hívd meg ebédre!

23 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA HUNYADI (legyint) Ugyan már, micsoda ötlet! (Középre megy, hirtelen felvidul az arca.) Megvan! Mi lenne, ha meghívnám ebédre? (Fülöp sértődötten prüszköl. A Hadnagy lép Hunyadi elé.) HADNAGY Állok szolgálatodra, János úr! HUNYADI Mindenekelőtt: lakomázz vélem! (Leülnek egymással szemközt, törökülésben.) HUNYADI (tapsol) Első fogás! (Egy fi úszolga lép kettejük közé, s mintha a levesestálat nyújtaná. Hunyadi és a hadnagy egyetlen mozdulattal mer belőle, és a szájához emeli a kanalat. A szolga hátrébb lép. Kitartott kép: a háttérből a többiek hangos szürcsölése hallik.) HUNYADI (tapsol) A második! (Ugyanaz a szolga lép közéjük, s mintha húsostálat nyújtana. Hunyadi és a hadnagy egyetlen mozdulattal a szájukhoz emelnek egyegy combot. A szolga újra hátrébb lép. Kitartott kép: a többiek hangos cuppogása, nyammogása hallatszik.) HUNYADI (tapsol) Megszomjazánk. (A szolga most boroskupát nyújt feléjük. Hunyadi és a hadnagy a szájukhoz emelik. A szolga hátrébb lép. Kitartott kép: a többiek hangos szürcsölése hallik.) HUNYADI (hármat tapsol) A desszertet! (A fiúszolga riadtan néz rájuk, majd gyorsan kihátrál. Egy háremhölgy táncol be, hastáncot lejt Hunyadi és a hadnagy előtt, akik közben kényelmesen elhevertek. Ezalatt a többiek egy keleties dallamot dúdolnak, miközben mozdulataikkal a háremhölgyek koszorúját alakítják. Miután Hunyadi és a hadnagy kigyönyörködték magukat, Hunyadi egy intéssel elküldi a lányt, s a dúdolás is megszakad.) HUNYADI (felül törökülésbe) Figyelmezz rám, én legjobb vitézem! HADNAGY (eddig a lány után nézett, most felül) Parancsolj vélem, János úr! HUNYADI Láthatod te is, öreg vagyok én már HADNAGY (a lány után néz) Ugyan, vezérem HUNYADI Nem valók már nekem ezek a tüzes, gyors járású lovak. HADNAGY (elérti) Vagy úgy! HUNYADI Neked viszont van egy HADNAGY (közbevág) Igen a szívemhez nőtt! HUNYADI Nézegetem már egy ideje. Olyan szép, lassú járású. Elcserélhetnénk! 23

24 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA HADNAGY Aztán mit adnál cserébe? (Hunyadi lassan végignéz a hátul ülő lányokon, akik csábosan visszamosolyognak rá, majd megállapodik a tekintete Fülöpön.) HUNYADI Hát ezt a tüzes mént, Fülöpöt. FÜLÖP (prüszköl) Prrrrr Ezt én nem tanácsoltam, édes gazdám! HUNYADI (súgva) Mostanában úgyis csak a (Kissé zavarban van.) Aaa miegyeben jár az esze! FÜLÖP (sértődötten) Miért? Mi egyeben kéne? HADNAGY Elfogadom az ajánlatot. (Hunyadi kezet nyújt, mindketten felállnak.) HADNAGY (meghajol) Örülök, hogy szolgálhatok néked. (A hadnagy Fülöpért indul, felpattan a hátára, s átvágtat vele a színen. Közben Hunyadi a gebéhez lép, s vonszolni kezdi. A szín közepére érve megpróbál fölülni a hátára, de a gebe prüszköl, kapálózik.) HUNYADI (a saját homlokára csap) Jaj, hiszen tudhattam volna! (Felveszi a hátára a lovat, s eltűnik vele.) 24 HATODIK KÉP JÁNOS (a közönségnek) Lám, ez az ajándék és az ajándékozás módja olyan ritka, mint amilyen ritkák a Hunyadi Jánoshoz hasonló férfiak. (Hunyadi eközben újra középen áll, mögötte félkörben a katonái.) És a katonái rajongtak érte! (Egy lány érkezik, a pompomlányok vezetője: magas térdemeléssel szalad be Hunyadi mögé, megáll a többiekkel szemben, s vezényelni kezd.) POMPOMLÁNY Mondjátok, hogy MIND (karok a magasban balra) J. POMPOMLÁNY Mondjátok, hogy MIND (karok a magasban jobbra) Á. POMPOMLÁNY Mondjátok, hogy MIND (karok a magasban balra) N. POMPOMLÁNY Mondjátok, hogy MIND (karok a magasban jobbra) O. POMPOMLÁNY Mondjátok, hogy MIND (karok a magasban balra) S. POMPOMLÁNY Mondjátok, hogy MIND (mindkét kart magasba tartva, mindent túlkiabálva) JÁNOS!

25 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA (Kitartott kép hátul. A Pompomlány Hunyadi lábához omlik, átöleli a térdét, s tekintetével áhítattal csügg rajta. Néhány pillanatnyi csend.) JÁNOS (halkan a Pompomlánynak) A katonái rajongtak érte, nem a nők! POMPOMLÁNY (nagy szemeket meresztve pislog) Jaaa, bocsika! (Hátraszalad a többiek közé.) HETEDIK KÉP JÁNOS (a közönségnek) És eljött 1456 nyara (János a krónikába mélyed. Mialatt beszél, Hunyadi középen áll: felvonulnak elé a magyari urak, s megállnak vele szemben dölyfösen, karba font kézzel.) JÁNOS Hunyadi János messze volt Nándorfehérvártól, mert a magyar urakkal tárgyalt a török elleni hadjáratról HUNYADI (kezét nyújtva az urak felé) Segítség kéne! (Az urak egy ütemben hátat fordítanak neki. Hunyadi térdre borul, kezét könyörögve imára kulcsolja. Az urak egyszerre fordulnak vissza, mindegyikük fi tyiszt mutat.) URAK (harsányan) Nesze! (A krónikaírók két táborra oszlanak: hátul jelennek meg állva a várvédő magyarok, elöl félkörben ülnek le a törökök.) JÁNOS Hunyadi visszafordult, de a török hajóhad már vesztegzár alá vette a várat (Hátul imára kulcsolt kézzel állnak a várvédők, elöl a törökök evezésbe kezdenek, s minden második szóra meghúzzák a lapátokat.) TÖRÖKÖK Alla-a-a-h akbár! Alla-a-a-h akbár! Alla-a-a-h akbár! Alla-a-a-h akbár! JÁNOS János urunk segítségül hívta a magyar halászokat (A várvédők mint a kenusok gyorsan lapátolva átkígyóznak az ülő törökök között, s mindegyikük megáll egy-egy török mögött.) JÁNOS akik sok török hajót fölgyújtottak! (A halászok fölkapják evezőiket, s Vitéz László módjára püfölni kezdik a törökök fejét, akik fejük ingatásával rájátszanak a mozdulatokra.) HALÁSZOK Nesze, nesze, nesze, nesze, nesze, nesze nesze! (A törökök egymás után, dominószerűen dőlnek el, már csak egy tartja magát.) 25

26 26 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA HALÁSZ Nesze, nesze, nesze! De kemény a kobakod! Nesze! (Az utolsó török is eldől. A védők hurrázva visszavonulnak a várba.) JÁNOS A törökök veszettül megharagudtak (Az elpáholt törökök újra felülnek.) JÁNOS Éjjel-nappal dörögtek a hadigépek (A törökök mintha pipát vennének a szájukba.) TÖRÖKÖK (hangosan pöfékelve) P-p-p-p-p-p-p-p-p JÁNOS Úgy okádták a füstöt, hogy a tiszta eget sűrű felhő borította el TÖRÖKÖK (kifújják a füstöt) Phú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú! VÁRVÉDŐK (köhögve) Krisztus, segíts! (A törökök feltápászkodnak.) JÁNOS Aztán ostromra indultak a janicsárok TÖRÖKÖK Alla-a-a-h! Alla-a-a-h! Allah akbár! (A törökök és a várvédők is a csatakiáltások ritmusában megelevenítenek egy-egy harci képet: kardvágás, lándzsaszúrás, védés pajzzsal stb. Kitartott kép. Az előtérben balról hosszú, komótos léptekkel elindul egy török a jobb oldal felé.) JÁNOS Egy ádáz török fölhágott a vár fokára, s ki akarta tűzni a lófarkas zászlót (Felkászálódik egy magyar vitéz a szín jobb oldalán, s a török elé áll.) JÁNOS De szembetalálta magát Dugovics Titusszal TÖRÖK (integet Titusznak) Huhú! TITUSZ (óvodás kisfi ú hangján) Mit akarsz? TÖRÖK (szintén óvodás kisfi úként) Kitűzöm. TITUSZ Nem tűzöd ki. TÖRÖK De kitűzöm! TITUSZ Dehogy tűzöd! TÖRÖK (toporzékol) Akkor is kitűzöm! TITUSZ Akkor se tűzöd ki! TÖRÖK (elpityeredik) Megmondalak apukámnak! TITUSZ (mérgesen) Tudod, kit! (Titusz átnyalábolja a törököt, s lassított felvétel módjára leteperi. Közben a várvédők a zuhanás hangját adják. Titusz és a török is hanyatt terülnek el a földön.) VÁRVÉDŐK (ütemesen tapsolnak) Szép volt, Titusz! Szép volt, Titusz! Szép volt, Titusz! Szép volt, Titusz! (Titusz lassan felemelkedik a földről. Amint felül, hirtelen csend.) TITUSZ Tényleg szép volt?

27 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA VÁRVÉDŐ Tényleg, Titusz! TITUSZ (átszellemülten.) Akkor boldogan halok meg! (Hátrahanyatlik.) (A várvédők lassított felvételszerűen üldözni kezdik a törököket, akik hátrálva szintén lassított tempóban menekülnek.) JÁNOS (kommentál) A magyar vitézeket annyira feltüzelte Titusz hősiessége, hogy kitörtek a várból, és Isztambulig kergették a törököt (A várvédők és a törökök továbbra is lassított felvételként üldözik egymást, de János mester szavai után hirtelen felerősödik a hangjuk: a várvédők diadalittas üvöltésébe a törökök jajveszékelése keveredik. Kis idő múlva János mester észbe kap, s a várvédők és a törökök közé veti magát, megállítva a mozgást.) JÁNOS Azaz kergették volna, ha nem állja útjukat a dögvész! (A holló kerül elő a háttérből, kacagva károg, kiterjesztett karral forgolódik a vitézek között, akik sorban elhullanak. Utoljára kerül sorra János mester.) JÁNOS (magát védve) Jaj, ne! Engem ne-e-e! Én írom a krónikát! HOLLÓ (megtorpan) És én is benne leszek? JÁNOS (megkönnyebbülten) Benne, benne! HOLLÓ (vidáman ugrálva) Benne leszek a krónikában, benne leszek a krónikában (A holló ugrálva megérkezik a szín bal oldalán fekvő Hunyadihoz. Amint észreveszi, elhallgat, s érdeklődve fölé hajol.) JÁNOS (sóhajt) Hunyadi Jánost is utolérte a végzet HOLLÓ (nézi Hunyadi szemét) Jaj, de csecse! (A keze elindul, hogy kikaparja.) JÁNOS Holló, ez nem jó vicc! Neked a címeren a helyed! (A holló kényszeredetten morog, lenyúl Hunyadi karjáért, megemeli. Hunyadi kézfején a merev középső ujját mutatja a hollónak. A holló néhány pillanatig nézi, majd lehúzza az ujjról a gyűrűt, s fölföldobálva a szín közepére megy. Jó magasra dobja a gyűrűt, utána néz, majd amikor az esik lefelé, leszalad a torkán. Cikákol, majd kiköpi a gyűrűt, aztán kényszeredett mosollyal a csőrébe veszi, s a címerbeli pózba vágja magát. Néhány pillanatnyi csend. A szerzetes térdel le a halott Hunyadi mellé, s lezárja a szemét. SZERZETES (kezét imára kulcsolva) Üdv, mennyei csillag, ország koronája, lehulltál. (A holtak is Hunyadit kivéve megelevenednek, lassú mozdulattal feltérdelnek, kezüket imára kulcsolják.) 27

28 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA MIND (halkan mormolva) Üdv, mennyei csillag, ország koronája, lehulltál. (Csend.) NYOLCADIK KÉP Hirtelen megelevenedik a krónikaírók műhelye. Nagy hangzavar, mindenki egyszerre beszél, majd az egyik krónikás összecsap két könyvet. Nagy csattanás, hirtelen csend, a kép kimerevül. I. KRÓNIKÁS Kiszáradt a viasz, melegítse föl valaki! II. KRÓNIKÁS Hozzátok már azt a tintát! VIII. KRÓNIKÁS (a derekát fogva) Ezekbe a nyavalyás kódexekbe és korvinákba fogok belerokkanni IV. KRÓNIKÁS (oklevelet silabizál) Hol a szemüvegem? V. KRÓNIKÁS Az csak a pápának van! VI. KRÓNIKÁS (lemondóan) Iniciálé iniciálé iniciálé VII. KRÓNIKÁS (megrázza a fáradt csuklóját) Mikor találják már fel az örökírót?! (Néhány pillanatnyi csend. A kitartott képbe csak János mester mozdul bele, előre jön.) JÁNOS (méltóságteljesen) Mindez történt az Úr esztendejében, Szent Jakab havának derekán. (János mester lassan becsukja a krónikáját. Kitartott kép. Csend.) VÉGE 28

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Mint a sót az ételben

Mint a sót az ételben Mint a sót az ételben Szereplők: öreg király, Jancsi (udvari bolond), Lili királylány, első királykisasszony, második királykisasszony, após király, királyfi, udvarmester, szakács, vadászok, vendégek,

Részletesebben

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti Cziczó Attila: ANDREA életjáték szereplők: Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti 1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit.

Részletesebben

A királykisasszony cipője

A királykisasszony cipője A királykisasszony cipője Színpadra alkalmazta: Steinwender József Szereplők: Királykisasszony Mészáros Csizmadia Szobalány Kisbíró Herceg koldus ruhában Hajdúk Napszámosok (férfiak, nők) Hercegek, királyfik

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

A legszebb mesék Mátyás királyról

A legszebb mesék Mátyás királyról A legszebb mesék Mátyás királyról Roland Tartalomjegyzék Mátyás király és a kolozsvári bíró / 4 Egyszer volt Budán kutyavásár / 8 Mátyás király és a huszár / 12 Mátyás király és a százesztendős ember /

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

Bereményi Géza: Eldorádó Részletek egy készülő film forgatókönyvéből

Bereményi Géza: Eldorádó Részletek egy készülő film forgatókönyvéből Bereményi Géza: Eldorádó Részletek egy készülő film forgatókönyvéből HÁZ UDVARA, PIAC NAPPAL A Gyerek a földszintes ház udvarán megy rövidnadrágban, magasszárú cipőben. Köhög. Szomszédasszonyokkal találkozik,

Részletesebben

A SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK

A SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK Himmler Zsófia A SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között.

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között. Személyek: Péter, középkorú parasztgazda Mári, a felesége Bíró, idősebb parasztgazda Kisbíró, fiatalabb parasztgazda Török Rezső VIASZKVIRÁG Bohózat egy felvonásban Történik: egy magyar faluban valamikor

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A legszebb magyar népmesék

A legszebb magyar népmesék A legszebb magyar népmesék ROLAND A só Volt egyszer egy öreg király s annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen ez

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC TÓTH FERENC KÍGYÓ VŐLEGÉNY - Mindenünk van, kedves uram, A legnagyobb útnak indul, csak amire vágyok, az nincs. lagzi után estébe dől. - Mi volna az? - mondd meg Este e/múlt, éjfél Is már, [tüstént! éjfél

Részletesebben

Na, ugy-e, vendéglős úr, meg van fizetve, amit ettünk,

Na, ugy-e, vendéglős úr, meg van fizetve, amit ettünk, CSALÓKA PÉTER Hát egyször vót egy szegény ember. Hát szóval ez a szegény ember mindenkit becsapott, aki csak a világon él. Nemhogy aki él, hanem aki űneki jó napot köszönt, és ha az elfogadta, az már be

Részletesebben

A kiskakas gyémánt félkrajcárja

A kiskakas gyémánt félkrajcárja A kiskakas gyémánt félkrajcárja MAGYAR NÉPMESE Előadta a Diószegi Petőfi Sándor Magyar Tannyelvű Alapiskola Diócska Bábcsoportja, 2007-ben. A Duna Menti Tavasz országos döntőjén részvételi díjat kaptak.

Részletesebben

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra,

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra, Csalóka Péter Vót egyszer egy dologkerülő ember, kiment az erdőbe, nekidőt egy fának, a fa görbe vót, oszt úgy tett, mintha támasztotta vóna, hogy le ne dőjjön. Arra megyen két katona lóháton, osztan odaköszönnek

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Baka Judit. Tivi-tovi tács. Énekes népi gyermekjátékok. Tartalom. Tivi-tovi tács. Hej, koszorú, koszorú. Fehér liliomszál. Hatan vannak a mi lúdaink

Baka Judit. Tivi-tovi tács. Énekes népi gyermekjátékok. Tartalom. Tivi-tovi tács. Hej, koszorú, koszorú. Fehér liliomszál. Hatan vannak a mi lúdaink Baka Judit Tivi-tovi tács Énekes népi gyermekjátékok Válogatás a szerző Ki játszik ilyet? című könyvéből Tartalom Tivi-tovi tács Hej, koszorú, koszorú Fehér liliomszál Hatan vannak a mi lúdaink Lopják

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

A RÁTÓTI CSIKÓTOJÁS Zene (furulyával): Én elmentem a vásárba fél pénzzel Juliska: Erzsi: Juliska: Ének. Sárgát virágzik a repce ;

A RÁTÓTI CSIKÓTOJÁS Zene (furulyával): Én elmentem a vásárba fél pénzzel Juliska: Erzsi: Juliska: Ének. Sárgát virágzik a repce ; A RÁTÓTI CSIKÓTOJÁS Kellékek a meséhez. Két lepedő, háttérrajz, ami egy falut ábrázol, bokor, kő, tök (nagyon gyenge papírból); írás: Faluháza; kerek asztal, székek, furulyák, kosár; rajzok: nap és hold,

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége. A három kívánság Magyar népmese Szabó Enikő illusztrációival Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége. Fiatalok voltak, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokat veszekedtek.

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Pár szóban a novella létrejöttéről:

Pár szóban a novella létrejöttéről: Pár szóban a novella létrejöttéről: A Heléné Cixous-pályázatot a Feldmár Intézet Nők Iskolája alapította. A pályázat feltételeit Feldmár András fogalmazta meg...a nyertes pályázatoktól őszinte, magas színvonalú,

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

GÖRGETEG. Székely mesejáték.

GÖRGETEG. Székely mesejáték. GÖRGETEG. Székely mesejáték. SZOLGÁLÓ (a nyitott ajtóban vázákat törölget, körülötte is tele a föld leszedett virágcserepekkel. Énekli): Likas a kalapom teteje, kiláccik a hajam belőlle. Eléggé sajnálom

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 5. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

1. jelenet álom. zalanbel-nyomdaba_ af indd :02:36

1. jelenet álom. zalanbel-nyomdaba_ af indd :02:36 1. jelenet álom Ukrán Szása könnyed, de katonás léptekkel halad az utcán. Egyre erősödőbb szuszogást, majd csizmacsattogást hall, de nem lát még senkit. Érzi, valaki futni kezd mögötte, utol akarja érni.

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

MIT ÉRDEMEL AZ A BŰNÖS... Részlet

MIT ÉRDEMEL AZ A BŰNÖS... Részlet Lejegyezte: Mátrai Diána Halász Péter: Hatalom, pénz, hírnév, szépség, szeretet MIT ÉRDEMEL AZ A BŰNÖS... Részlet Katona József Színház, Kamra 1994. szeptember 30. 20 óra Készítették: Halász Péter, Veress

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak T.Ágoston László A lovak állva álmodnak Alszol, öreg? fordult a férje felé az asszony. Megigazította feje alatt a kispárnát, és lélekben felkészült a nagy beszélgetésre. Nem, nem alszom. Jár az agyam,

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ Hedwig Courths-Mahler Szigethercegnõ 2. kiadás A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Inselprinzessin Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest Rókavár a Guggerhegy oldalában Igazán hosszú volt a tél és sok öröme volt Bencének és Somának a szánkózásban, hógolyózásban, hóember építésben. Nagymama

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e Élt egyszer egy szegény asszony, Semmije se volt, ha mondom! Se kenyere, se garasa, Csak egy kedves kis kakasa. A kis kakas a szeméten Kipir-kapar, kutat éhen.

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

Diana Soto. Nézz fel a Holdra

Diana Soto. Nézz fel a Holdra Diana Soto Nézz fel a Holdra A harcos Nevető szellő, kuncogó orkán. Megtördelt búzaszál a forgószél útján. Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. Bősz hadon egy csendes felkelés. Ilyen egy nő. Titkot rejt

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

SZKA_101_32. Játék a fénnyel, a hanggal

SZKA_101_32. Játék a fénnyel, a hanggal SZKA_101_32 Játék a fénnyel, a hanggal tanulói Játék a fénnyel, a hanggal 1. évfolyam 137 Vers Táncol a sárga Nyekereg a kék Brummog a barna Megered az ég. Vicsorog a rozsdás Lobog a piros Fenyeget a

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

Cziczó Attila: SENKIFÖLDJE. szövegtöredékek. www.cziczo.hu

Cziczó Attila: SENKIFÖLDJE. szövegtöredékek. www.cziczo.hu Cziczó Attila: SENKIFÖLDJE szövegtöredékek 2009 www.cziczo.hu 1 MESTER szereplők: terhes nő, mester, férfi (apa) MESTER NŐ MESTER NŐ MESTER NŐ MESTER FÉRFI MESTER NŐ MESTER FÉRFI NŐ MESTER NŐ MESTER NŐ

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

5 perces menedzsment tanfolyam. Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

5 perces menedzsment tanfolyam. Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 1 www.tudastaranyagok.wordpress.com 5 perces menedzsment tanfolyam 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan

Részletesebben

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról.

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. 3 ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT Ő av apukám,

Részletesebben

Szent Keresztút (Prohászka Ottokár Püspök) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen. Bevezetés A földön járó Úr Jézus szelleme az áldozat szelleme volt. Szemei előtt lebegett küldetése, érezte a nagy

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben