ÚJ KOMÉDIÁK Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2009

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ KOMÉDIÁK Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2009"

Átírás

1 ÚJ KOMÉDIÁK

2

3 ÚJ KOMÉDIÁK Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2009

4 A Reneszánsz Év 2008 kapcsán meghirdetett Új komédiák pályázat díjazott pályaművei. Szerkesztő: Pálfi Ágnes Felelős szerkesztő: Tóth Zsuzsanna Felelős kiadó: Borbáth Erika főigazgató Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2009 ISBN Támogatók: Nyomdai előkészítés: Király Zoltán Nyomdai munkálatok: CopyCAT Felelős vezető: Könczey Áron

5 Tartalom GYEREKSZÍNJÁTSZÓKNAK AJÁNLJUK NÉMETH ERVIN Hunyadi csillaga HARASZTI MÁRIA A tök és a csikó KÓKAI JÁNOS A solymári csóka FRANK-SZIKLAI MÁRTA Az ország vagy a világ közepe BOZAI ÉVA ADORJÁN VIKTOR Oda az igazság? NÉMETH ERVIN Ki itt a király? KRAIN EDINA Mátyás király bolondos bolondja DIÁKSZÍNJÁTSZÓKNAK AJÁNLJUK JANCSÓ SAROLTA Végzet HORVÁTH TIBOR A fenőkő BURNS KATALIN Malamud JANCSÓ SAROLTA Kalandria FELNŐTT SZÍNJÁTSZÓKNAK AJÁNLJUK KOZSÁR ZSUZSANNA Hőség PRUSZINSZKY SÁNDOR Oroszlánketrec NÉMETH ERVIN A tobzódásnak veszedelme B. PAP ENDRE A budai küldetés BÓSA DIÁNA Virágok

6

7 Furcsa csokrot nyújtunk át most az Olvasónak Új komédiák címen. Némely darab nem is annyira új csak a feldolgozása az; más műveket jóindulattal sem lehet komédiának nevezni. Miért hát ez a cím? A Reneszánsz Év 2008 alkalmából hirdettük meg azt a pályázatot, amelynek elsődleges célja az volt, hogy különböző korosztályú színjátszók számára szülessenek darabok. Olyan darabok, amelyek valamilyen módon kötődnek a reneszánszhoz; vagy úgy, hogy megidézik a kort és szereplőit, a reneszánszt jellemző eszméket, életérzéseket, vagy pedig a korból származó darabokat dolgoznak át a ma játszói számára. A pályázatra sok mű érkezett. A zsűri javaslata alapján a legjobbaknak ítéltekből állt össze a most kézbe vett könyv anyaga. Különböző hosszúságú, nehézségű, igényességű, különböző aspektusokból közelíthető darabok ezek. Van, amelyikhez fűztek rövid kommentárt, van, amelyikhez nem az a közös bennük, hogy valamennyi szerzőt ugyanaz a szándék vezette; hogy viszontlássa művét a színpadon. Nos, kedves Színjátszók, rajta! Éledjenek a drámácskák figurái, kezdődjék a játék! Ehhez kívánnak a kötet megjelenését segítők jó munkát, sok sikert! Budapest, január 7

8

9 GYEREKSZÍNJÁTSZÓKNAK AJÁNLJUK

10

11 NÉMETH ERVIN HUNYADI CSILLAGA

12 SZEREPLŐK HUNYADI JÁNOS THURÓCZY JÁNOS KRÓNIKÁSOK (I VIII.) ZSIGMOND VITÉZEK (I III.) INAS KATARINA HOLLÓ HOLLÓFIÓKÁK (I III.) ISTVÁN HAJTÓK (I V.) SZERZETES 12

13 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA ELSŐ KÉP Mátyás király krónikaíróinak műhelyében vagyunk. Érkezik az egyik krónikás, mintha hatalmas könyveket cipelne. Fáradtan leejti őket a földre, kifújja magát, megtörli a homlokát. Sorra érkeznek a műhelybeliek, benépesítik a teret. Mindenki a maga dolgával van elfoglalva: ki krónikát ír, ki a papírsajtolóval küszködik, más a viaszpecséttel szöszmötöl Nagy hangzavar, mindenki egyszerre beszél, miközben az egyik krónikás időnként összecsap vagy éppen leejt egy-egy könyvet. Nagy csattanás, a kép egy pillanatra kimerevül, csak az éppen megszólaló krónikás mozdul be, az ő szava hallatszik. I. KRÓNIKÁS Kiszáradt a viasz, melegítse föl valaki! (Újabb hangzavar, sürgés-forgás, az előtérben elsétál János mester, de senki nem fi gyel rá. A szín jobb szélén leül, elmélyülten gondolkodik. Újabb kimerevített kép.) II. KRÓNIKÁS Hozzátok már azt a tintát! (Újabb hangzavar, sürgés-forgás, János mester még mindig gondolkodik. Újabb kimerevített kép.) VIII. KRÓNIKÁS (a derekát fogva) Ezekbe a nyavalyás kódexekbe és korvinákba fogok belerokkanni (Újabb hangzavar, sürgés-forgás, újabb kimerevített kép.) IV. KRÓNIKÁS (oklevelet silabizál) Hol a szemüvegem? V. KRÓNIKÁS (kioktatóan) Az csak a pápának van! (Újabb hangzavar, sürgés-forgás, újabb kimerevített kép.) VI. KRÓNIKÁS (lemondóan) Iniciálé iniciálé iniciálé VII. KRÓNIKÁS (megrázza a fáradt csuklóját) Mikor találják már fel az örökírót?! (Újabb hangzavar, sürgés-forgás, újabb kimerevített kép.) VIII. KRÓNIKÁS (elrévedve) De mi történt július 22-én? (Néhány pillanatnyi csend és mozdulatlanság.) JÁNOS (átszellemülten) Csillag tűnt fel, fényes csillag, Merre a nap télben feljő; Tiszta volt a mennyek boltja, Semmi pára, semmi felhő. (Közben a többi krónikás egy kupacba gyűlve felé fordul, kissé értetlenül nézi János mestert. Kiválik közülük Hunyadi, keze a csípőjére téve, feje fölszegve.) 13

14 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA JÁNOS (Hunyadira néz) Haj! ki vagy te, sárga csillag, Ismeretlen égi vándor? (A többiek csak most veszik észre, várakozóan tekintenek rá.) HUNYADI (pózol) Én vagyok az! Nevem így zeng, míg egy név lesz: Hunyadiak dicsősége. (A krónikások térdre borulnak, s török módra hajlongani kezdenek Hunyadi előtt.) JÁNOS (a közönségnek) Mindezt csak azért említjük, mert halála után majd látjuk, hogy Hunyadi János nagy és boldog ember volt (János mester visszanéz a hajlongó krónikásokra.) JÁNOS (értetlenül) Hát ti meg mit csináltok itt?! I. KRÓNIKÁS (a többieknek) A fenébe is, úgy látszik, egy kicsit előreszaladtunk! II. KRÓNIKÁS Hát persze, a krónikában Hunyadi még meg sem született! JÁNOS (elgondolkodik) Az ám, tényleg! (Felugrik.) Akkor mindjárt pótoljuk! (Odaszalad Hunyadi mellé, átfogja a vállát.) JÁNOS (büszkén mosolyog) Első ének. (Néhány pillanatig kitartott kép, áhítatos csend.) 14 MÁSODIK KÉP JÁNOS Történt egyszer, hogy Zsigmond király hadat toborzott a török ellen (A krónikások összebújva, János mestert maguk mögé szorítva jajveszékelnek. János kibújik a lábuk között.) JÁNOS Mert az betörni készült Magyarországra! (A krónikások patadobogást utánozva lovagolnak körbe, élükön Jánossal, Zsigmonddal és az inasával. A szín bal szélén az Inas kiválik a lovaglók sorából, s letérdelve ülőszéket kínál Zsigmondnak, aki rátelepszik a hátára, majd mindketten elszundítanak. A lovasok hátul lovagolnak.) JÁNOS Hóóóóóó! (A lovasok egymásra torlódva megállnak.) JÁNOS És a sereg letelepedett egy város mellett

15 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA (A krónikások serege, mint egy turistacsoport, bámészkodik, hárman fényképezkedésre készülődnek. János kikapja a krónikás kezéből a gépet, elhajítja, majd haragosan ellép előttük.) JÁNOS (pattogóan) Ettek, ittak, jót mulattak SEREG (rázendít) A horgosi csárda ki van festve (János mester leinti őket.) JÁNOS S akkor Zsigmond király azt mondta (Csend. Mindenki feszülten fi gyel: előbb János mesterre néznek, majd az ő tekintetét követve Zsigmond királyra, aki még mindig alszik. János lábujjhegyen Zsigmond mögé óvakodik.) JÁNOS (megbökdösi Zsigmondot) Felség! (Vár egy kicsit.) Felséges királyom! ZSIGMOND (hirtelen felugrik) Hogy mi mi van?! (János a szín közepe felé mutat. Zsigmond észbe kap, arra indul.) ZSIGMOND Inasom! (Visszafordul, még erélyesebben.) Inasom! INAS (hirtelen felugrik) Parancsolatjára, felséges királyom! ZSIGMOND Aztán mondd csak, vannak-e ezen a vidéken szemrevaló szép lányok, asszonyok? INAS Vannak, vannak, felség, már hogy ne lennének! (Szemrevételezi a sereget.) (A krónikások serege pajkosan visszainteget. Az inas szeme megakad a bal szélen egy lányon.) INAS De közülük a legszebb a Morzsinai Katarina! Annak párját nem találni a világon! ZSIGMOND Hát ha nem találod párját, akkor hozd elém őt! (Az Inas meghajol, maga elé engedi Katarinát, aki Zsigmond elé lép, s térdet hajtva köszönti a királyt.) ZSIGMOND (felajzottan indul Katarina felé) Jaj, gyere, galambom! KATARINA (megálljt parancsol a kezével) Felséges uram! Én nemes lány vagyok. Ha velem szerelmeskedni akarsz, mi lesz az én sorsom? S hogy lesz a magzatomnak dolga? Erre legyen először felségednek gondja! ZSIGMOND Nem lesz semmi baj! Majd én gondot viselek rád is, magzatodra is. (Ölébe kapja.) Na gyerünk! Csatára-a-a-a! (Zsigmond ölében Katarinával hátra szalad, egymást átölelve letérdelnek, s az előttük készülődő csatára fi gyelnek. A krónikások serege csatakiáltásokat hallatva jön előre: ki karddal vagdalkozik, ki dárdával vitézkedik, ki meg buzogányt forgat. Előre érve térdre ereszkednek, s nyíllal lőnek a közönség irányában eltűnő török után.) SEREG Hurrá-á-á-á! 15

16 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA I. VITÉZ (nevetve kiált a török után) Add át üdvözletemet Mohamednek a paradicsomban! (Elöl kitartott kép. A csatázással egy időben Zsigmond és Katarina egymást átölelve felemelkedik. Zsigmond a hadakozók felé néz, majd lepillant a bokájához, aztán hirtelen mintha a nadrágját rántaná föl. A gatyamadzagját tartva átszalad a színen, elnéz a török után.) ZSIGMOND (Katarinának, harsányan) Győztünk! INAS (a csatázók közül Zsigmond felé fordulva) Tényleg? A hátsó fronton is? ZSIGMOND Nem hiszed?! Na figyelj, megmutatom még egyszer! (Zsigmond, mintha a videó távkapcsolóját fogná, kattint. A sereg hasra fordul, mint otthon a tévé előtt, kalimpálnak a lábukkal.) I. VITÉZ Az anyját! Ez aztán a vitéz! II. VITÉZ Hogy szorítja! III. VITÉZ Azért ott én is szívesebben hadakoznék INAS (kicsit keserűen) Hát én mit mondjak?! Én szereztem neki a leányzót (Katarina szalad be középre.) KATARINA (kétségbeesetten) Felséges királyom! III. VITÉZ (összekacsint a mellette fekvő inassal) Ajaj! INAS (a vitéznek). Most jön a fekete leves! KATARINA Megtörtént, amitől tartottam: gyermeket várok tőled. Az istenért kérem felségedet, ne hagyjon immár, mert igen nagy bajban leszek! ZSIGMOND (Katarinához lép, megsimítja a fejét) Semmit se félj! (Észreveszi a maga ujján a gyűrűt, lehúzza.) Itt ez a gyűrű, ez majd minden bajtól megoltalmaz! KATARINA (térdet hajt) Hálásan köszönöm, felséges királyom! (A sereg énekelve feltápászkodik: A horgosi csárda ki van festve ) 16 HARMADIK KÉP A színen bal hátul háttal a közönségnek az inas, Zsigmond és János mester áll sorban, mintha pisilnének. Középütt Katarina guggol a kis Hunyadi Jankó mellett. Jankó apró katonákkal játszik. A szín jobb oldalán elöl a sereg vitézei térdelnek körben, a kupájukat emelik, koccintanak.

17 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA SEREG Egészségünkre! INAS (hátrafordítja a fejét, de a pisilést nem hagyja abba) Na, ide még a király is gyalog jár! (Az előbbi sereg nagy károgás közepette egy magas fává alakul át, tetején a holló tollászkodik, lába mellett a fészekben a fi ókái csipognak. Katarina riadtan néz föl a károgásra, majd megsimogatja a kis Hunyadi fejét. Néhány pillanatnyi csend.) JÁNOS (lassan hátrafordítja a fejét, de a pisilést ő se hagyja abba) És eltelt négy esztendő KATARINA (mintha a gyűrűt nyújtaná a kis Hunyadinak) Jankó, kicsi fiam, itt ez a gyűrű ZSIGMOND (lassan hátrafordítja a fejét, de ő sem hagyja abba a pisilést) Apádé volt KATARINA Játszódjál véle! (Katarina a szín jobb hátsó részébe megy, ruhákat tereget. A fán károgni kezd a holló, majd elindul a kis Hunyadi felé.) JÁNOS (megpróbálja túlkiabálni a károgást) S akkor a fáról egy holló lecsapott a gyűrűre (János mester kommentárjával egy időben a holló kikapja Jankó kezéből a gyűrűt, visszaül a fára, s odaadja a hollófi ókáknak akik öszszevesznek rajta.) I. HOLLÓFIÓKA Ez az enyém! II. HOLLÓFIÓKA Nem is, az enyém! III. HOLLÓFIÓKA Nekem hozta anyuci! (Katarina észreveszi a hollók károgását, fölpillant a fára, majd rohanni kezd a szín bal oldalán álló Gáspár bátya felé.) KATARINA Gáspár, Gáspár! Gáspár bátyám! Az az átkozott holló ellopta a király gyűrűjét! Vissza kell szereznünk tőle, különben minden szerencsénket elveszti JÁNOS (a közönség felé) És Gáspár nem tétovázott (Gáspár kiveszi a tegezéből az első nyílvesszőt, céloz, lő. A nyílvessző repülését a seregbeliek tekintetükkel követik, s hangjukkal kísérik. A holló is tekintetével követi, amint elsuhan mellette a vessző. Néhány pillanatnyi feszült csend után keserves macskanyávogás hallatszik. A holló harsányan nevet. Gáspár útnak indítja a második nyílvesszőt, a seregbeliek megint követik tekintetükkel, s erősebb zúgó hanggal kísérik. A hollót eltalálja a vessző: hörgés, károgás, majd lehanyatlik. A fi ókái körülveszik.) HOLLÓFIÓKÁK Kár volt, anyuci, kár, kár, kár! 17

18 18 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA HUNYADI Hujjá, hujjá, hujjá-á-á-á! (Nagy hurrázás. János mester lép ki.) JÁNOS (a közönségnek) Közben Zsigmond király újra hadat toborzott a török ellen, mert az Havasalföldnél betörni készült Magyarországra (A sereg patadobogást utánozva körbelovagol, élükön Jánossal, Zsigmonddal és az inasával. A szín bal szélén az inas kiválik a lovaglók sorából, s letérdelve ülőszéket kínál Zsigmondnak, aki rátelepszik a hátára, majd mindketten elszundítanak. A lovasok hátul lovagolnak János mester vezetésével. A szín közepén, elöl ott marad a játszadozó kis Hunyadi, mellette ott guggol Katarina.) JÁNOS (megállítja a vitézeket) Hóóóóóóó! (A lovasok egymásra torlódva megállnak.) JÁNOS Megint letelepedtek egy város mellett (A krónikások serege, mint egy turistacsoport, bámészkodik, hárman fényképezkedésre készülődnek. Az egyik fényképész-vitéz emlékezve a korábban János mester által elhajított gépre elkapja a levegőből lehulló fényképezőgépet, s lelkesen fotózza két társát. János mester kikapja a krónikás kezéből a gépet, megtapossa, majd haragosan ellép a sereg előtt.) JÁNOS (pattogóan) Ettek, ittak, jót mulattak SEREG (rázendít) A horgosi csárda ki van festve (János mester leinti őket.) JÁNOS (dühösen) Nem Horgoson vagyunk, hanem Nikápolynál! I. VITÉZ Aha! Hát akkor (Újra rázendít.) A nikápolyi csárda JÁNOS Elég! Mert hogy este Zsigmond király azt mondta (Csend és mozdulatlanság, mindenki Zsigmondot nézi. János a király mögé lopózik.) JÁNOS Felség! (Megböködi a királyt.) Felséges királyom! ZSIGMOND (felriad) Micsoda?! Már megint?! (Föltápászkodik.) Inasom! Inasom! INAS (felugrik) Parancsolatjára, felséges királyom! (Az inas balról, a király jobbról áll a szín közepén, előttük guggol Katarina és a kis Hunyadi, de egyelőre nem fi gyelnek rájuk.) ZSIGMOND (az inasnak) Aztán mondd, csak, vannak-e ezen a vidéken szemrevaló szép lányok, asszonyok? (Az inas hátrapillant a seregre, azok pajkosan integetnek.) INAS Vannak, vannak, felség, hogyne lennének! De közülük a legszebb a Morzsinai Katari (Megpillantja Katarinát, elakad a szava.)

19 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA KATARINA (csúfondárosan felnéz az inasra) Na? (Néhány pillanatig dermedt csend. Az inas és Zsigmond tanácstalanul néz össze.) ZSIGMOND (halkan az inasnak) Baj van (Az inas felteszi a kezét, majd óvatosan lépkedve kihátrál a jelenetből, s csak biztos távolból szólal meg.) INAS Nem én csináltam! (Gyorsan leül.) (Katarina még térdelve Zsigmond felé fordul.) KATARINA (rimánkodva) Felséges királyom, tartsd meg ígéretedet, s ne utáld meg fiadat és engem! ZSIGMOND Betartom szavamat! (A kis Jankóra néz.) Neked adom Hunyad várát! HUNYADI (gyermeki örömmel) Tényleg, apu? ZSIGMOND A király szava törvény! Legyen ezentúl a neved Hunyadi János! HUNYADI (Katarinára néz) Az jó lesz, anyu? KATARINA (megsimogatja a buksiját) Jobb nem is lehetne, kisfiam! JÁNOS (előrelép) Így lett Jankóból Hunyad várának birtokosa, és címerében azóta is ott díszlik csőrében a gyűrűvel (Tekintetével a hollót keresi, s mikor megtalálja, rámutat.) a Holló-ó-ó! (A sereg a háttérben tapsolni kezd, a holló kényszeredetten föláll közülük.) HOLLÓ (keserűen) Ha-ha-ha! Jó vicc! NEGYEDIK KÉP A szín jobb oldalán áll Zsigmond király, hátul a sereg udvari vadászokká alakul át. JÁNOS Ritka vendég Rácországban Zsigmond a király, a császár. (Meghajol Zsigmond előtt.) Jól fogadja István vajda (Isván beszalad, Zsigmond mellé áll.) István, kinek apja Lázár. (Vadászkürt hangja hallatszik. Hátul a seregből néhányan kutyává változnak, négykézlábra ereszkedve vadul ugatnak a tér közepe felé. A sereg más tagjai hajtókká válva próbálják visszafogni az acsarkodó kutyákat. János középre mutat, mintha egy farkas forgolódna ott.) 19

20 20 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA JÁNOS Nagy csikasz vad ugrik föl, de Visszaperdül, mint a gyűrű (A kutyák veszettül ugatnak, de István lecsendesíti őket.) ISTVÁN Csiba, te! Hallod-e Jánk! (Középre lép Hunyadi.) Ím királyod Szeme látja, s ez jutalma (a távolba mutat, az eltűnő farkas után) Hogy te nékem azt a farkast Megkeríted élve, halva. (A kutyák veszettül csaholnak. Hunyadi szoborrá merevedik: mintha lovon ülne.) JÁNOS (Hunyadira mutat) Hol királya, még a tájra Szeme egyszer visszalobban, S a vadállat meg sem állhat: Mind szorítja, űzi jobban. (Hunyadi szobra megmozdul: mintha egy dárdát dobna a farkas felé.) I. HAJTÓ Majd a róna sorompója Nyílik, amint hajtja ménjén II. HAJTÓ Majd eltűnnek a sürűnek Lombos, ágas szövevényén. (Hunyadi szobra alakot vált: mintha széthajtaná a bokrok ágait.) III. HAJTÓ Itt gyalog száll, paripája Fel s alá nyerít gazdátlan. ZSIGMOND (Istvánnak) Kár volt, mégis!... ISTVÁN (Hunyadinak) Semmi! Bátran! (Hunyadi szobra alakot vált: mintha bokrok alatt kúszna.) JÁNOS Jank azonban mind nyomon van:

21 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA Le, a völgynek, fel, a hegyre, Vadcsapáson, vízomláson Veri, vágja, űzi egyre. (Hunyadi szobra alakot vált: mintha torkon ragadná a hátulról föléje ugró farkast.) IV. HAJTÓ A vad olykor hátrahorkol, Foga csattog, szája résnyi V. HAJTÓ Majd, mint vert eb, kit hevertebb Ostor üldöz, szűköl és nyí. (Hunyadi szobra alakot vált: mintha tőrét emelné a földre szorított farkasra.) JÁNOS Már az állat piheg, fárad, Nem az ifju, noha gyermek: Martalékát addig űzi Míg ledobban s vár kegyelmet. (Hunyadi szobra alakot vált: mintha a vállára vetett farkas tetemmel érkezne a hajtók felé, a közönségnek háttal. Vad csaholás hallatszik.) ISTVÁN (a kutyák felé ) Csiba, te! (A kutyák elhallgatnak.) ISTVÁN (Zsigmondnak büszkén) Ez nem első! ZSIGMOND (elégedetten) Istenemre!... Tartom a just e fiúhoz! Enyim a fa, az gyümölcse. (Hunyadi szobra még mindig tartja a farkast. János mester ír, majd átfi rkálja az írottakat, s reménytelenül fölnéz.) JÁNOS (Hunyadinak) Hogy is volt? HUNYADI Semmi baj, mester! Megmutatom még egyszer (A kutyák vad ugatása közepette Hunyadi még egyszer végigjátssza a farkaskaland stációit de most már felgyorsítva: lovaglás dárdahajítás ágak széthajtása kúszás a bokrok alatt a farkas torkon ragadása a tőr felemelése a tetem vállra vetése.) HUNYADI (a kutyáknak) Csiba, te! (János mesternek.) Na, sikerült leírni? Már alig bírom tartani 21

22 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA JÁNOS (sértődötten) Hogy nekem, Hunyadi Mátyás legkedvesebb krónikásának ne sikerült volna?! (Nagy levegőt vesz, írni kezd.) Történet Hunyadi János ge-bé-i-ről HUNYADI Micsoda?! JÁNOS (áthúzza az írást) Bocsánat, lo-va-i-ról. HUNYADI No, az mindjárt más! 22 ÖTÖDIK KÉP Nagy nyerítések hallatszanak. Hátul ló-lovas párok alakulnak. A paripák fi ckándoznak, miközben gazdáik körbevezetik őket. A sor végén érkezik a hadnagy és gebéje: a gebe alig áll a lábán, a hadnagynak kell vonszolnia. HADNAGY Gyere, lovacskám, legalább most ne hagyjál cserben! (A gebe prüszkölni kezd, megmakacsolja magát.) HADNAGY (sóhajt) Na jó, akkor segítek! (A hadnagy a hátára veszi a lovat, s elvonszolja. Hátul a lovak érdeklődéssel fi gyelik.) I. LÓ (zsémbesen) Ez a gebe fog velünk egy istállóban állni?! II. LÓ Éppen az hiányzik, hogy rúgja meg a ló! (A gazdáik megrántják a lovaik kantárszárát, s a lovak nyomban vigyázzba állnak. A szín bal oldalán Hunyadi áll a lovával, Fülöppel. Hunyadi a Hadnagyot nézi, Fülöp a másik irányba les.) FÜLÖP (izgatottan) Micsoda kanca! HUNYADI (megköszörüli a torkát) Lovacskám! FÜLÖP (kimérten) Paripám! És Fülöp vagyok! HUNYADI De fölvitte az isten a dolgodat! Hát Fülöp, látod ott azt a derék hadnagyomat? A legjobb vitézem, s micsoda lovon jár?! FÜLÖP (lekezelően) Hát nem mennék a szomszédba érte! HUNYADI Igazán megérdemelne egy rendes lovat maga alá! De amilyen büszke legény, biztosan nem fogadná el az ajándékot FÜLÖP (felragyog az arca, jelentőségteljesen fölemeli a mutatóujját) Nyihaha-a-a! HUNYADI No, mi az? Tán kockacukor kéne? (Fülöp hevesen bólogat. Hunyadi feldobja a levegőbe a cukrot, Fülöp lenyeli.) FÜLÖP (nagyot nyel) Hívd meg ebédre!

23 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA HUNYADI (legyint) Ugyan már, micsoda ötlet! (Középre megy, hirtelen felvidul az arca.) Megvan! Mi lenne, ha meghívnám ebédre? (Fülöp sértődötten prüszköl. A Hadnagy lép Hunyadi elé.) HADNAGY Állok szolgálatodra, János úr! HUNYADI Mindenekelőtt: lakomázz vélem! (Leülnek egymással szemközt, törökülésben.) HUNYADI (tapsol) Első fogás! (Egy fi úszolga lép kettejük közé, s mintha a levesestálat nyújtaná. Hunyadi és a hadnagy egyetlen mozdulattal mer belőle, és a szájához emeli a kanalat. A szolga hátrébb lép. Kitartott kép: a háttérből a többiek hangos szürcsölése hallik.) HUNYADI (tapsol) A második! (Ugyanaz a szolga lép közéjük, s mintha húsostálat nyújtana. Hunyadi és a hadnagy egyetlen mozdulattal a szájukhoz emelnek egyegy combot. A szolga újra hátrébb lép. Kitartott kép: a többiek hangos cuppogása, nyammogása hallatszik.) HUNYADI (tapsol) Megszomjazánk. (A szolga most boroskupát nyújt feléjük. Hunyadi és a hadnagy a szájukhoz emelik. A szolga hátrébb lép. Kitartott kép: a többiek hangos szürcsölése hallik.) HUNYADI (hármat tapsol) A desszertet! (A fiúszolga riadtan néz rájuk, majd gyorsan kihátrál. Egy háremhölgy táncol be, hastáncot lejt Hunyadi és a hadnagy előtt, akik közben kényelmesen elhevertek. Ezalatt a többiek egy keleties dallamot dúdolnak, miközben mozdulataikkal a háremhölgyek koszorúját alakítják. Miután Hunyadi és a hadnagy kigyönyörködték magukat, Hunyadi egy intéssel elküldi a lányt, s a dúdolás is megszakad.) HUNYADI (felül törökülésbe) Figyelmezz rám, én legjobb vitézem! HADNAGY (eddig a lány után nézett, most felül) Parancsolj vélem, János úr! HUNYADI Láthatod te is, öreg vagyok én már HADNAGY (a lány után néz) Ugyan, vezérem HUNYADI Nem valók már nekem ezek a tüzes, gyors járású lovak. HADNAGY (elérti) Vagy úgy! HUNYADI Neked viszont van egy HADNAGY (közbevág) Igen a szívemhez nőtt! HUNYADI Nézegetem már egy ideje. Olyan szép, lassú járású. Elcserélhetnénk! 23

24 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA HADNAGY Aztán mit adnál cserébe? (Hunyadi lassan végignéz a hátul ülő lányokon, akik csábosan visszamosolyognak rá, majd megállapodik a tekintete Fülöpön.) HUNYADI Hát ezt a tüzes mént, Fülöpöt. FÜLÖP (prüszköl) Prrrrr Ezt én nem tanácsoltam, édes gazdám! HUNYADI (súgva) Mostanában úgyis csak a (Kissé zavarban van.) Aaa miegyeben jár az esze! FÜLÖP (sértődötten) Miért? Mi egyeben kéne? HADNAGY Elfogadom az ajánlatot. (Hunyadi kezet nyújt, mindketten felállnak.) HADNAGY (meghajol) Örülök, hogy szolgálhatok néked. (A hadnagy Fülöpért indul, felpattan a hátára, s átvágtat vele a színen. Közben Hunyadi a gebéhez lép, s vonszolni kezdi. A szín közepére érve megpróbál fölülni a hátára, de a gebe prüszköl, kapálózik.) HUNYADI (a saját homlokára csap) Jaj, hiszen tudhattam volna! (Felveszi a hátára a lovat, s eltűnik vele.) 24 HATODIK KÉP JÁNOS (a közönségnek) Lám, ez az ajándék és az ajándékozás módja olyan ritka, mint amilyen ritkák a Hunyadi Jánoshoz hasonló férfiak. (Hunyadi eközben újra középen áll, mögötte félkörben a katonái.) És a katonái rajongtak érte! (Egy lány érkezik, a pompomlányok vezetője: magas térdemeléssel szalad be Hunyadi mögé, megáll a többiekkel szemben, s vezényelni kezd.) POMPOMLÁNY Mondjátok, hogy MIND (karok a magasban balra) J. POMPOMLÁNY Mondjátok, hogy MIND (karok a magasban jobbra) Á. POMPOMLÁNY Mondjátok, hogy MIND (karok a magasban balra) N. POMPOMLÁNY Mondjátok, hogy MIND (karok a magasban jobbra) O. POMPOMLÁNY Mondjátok, hogy MIND (karok a magasban balra) S. POMPOMLÁNY Mondjátok, hogy MIND (mindkét kart magasba tartva, mindent túlkiabálva) JÁNOS!

25 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA (Kitartott kép hátul. A Pompomlány Hunyadi lábához omlik, átöleli a térdét, s tekintetével áhítattal csügg rajta. Néhány pillanatnyi csend.) JÁNOS (halkan a Pompomlánynak) A katonái rajongtak érte, nem a nők! POMPOMLÁNY (nagy szemeket meresztve pislog) Jaaa, bocsika! (Hátraszalad a többiek közé.) HETEDIK KÉP JÁNOS (a közönségnek) És eljött 1456 nyara (János a krónikába mélyed. Mialatt beszél, Hunyadi középen áll: felvonulnak elé a magyari urak, s megállnak vele szemben dölyfösen, karba font kézzel.) JÁNOS Hunyadi János messze volt Nándorfehérvártól, mert a magyar urakkal tárgyalt a török elleni hadjáratról HUNYADI (kezét nyújtva az urak felé) Segítség kéne! (Az urak egy ütemben hátat fordítanak neki. Hunyadi térdre borul, kezét könyörögve imára kulcsolja. Az urak egyszerre fordulnak vissza, mindegyikük fi tyiszt mutat.) URAK (harsányan) Nesze! (A krónikaírók két táborra oszlanak: hátul jelennek meg állva a várvédő magyarok, elöl félkörben ülnek le a törökök.) JÁNOS Hunyadi visszafordult, de a török hajóhad már vesztegzár alá vette a várat (Hátul imára kulcsolt kézzel állnak a várvédők, elöl a törökök evezésbe kezdenek, s minden második szóra meghúzzák a lapátokat.) TÖRÖKÖK Alla-a-a-h akbár! Alla-a-a-h akbár! Alla-a-a-h akbár! Alla-a-a-h akbár! JÁNOS János urunk segítségül hívta a magyar halászokat (A várvédők mint a kenusok gyorsan lapátolva átkígyóznak az ülő törökök között, s mindegyikük megáll egy-egy török mögött.) JÁNOS akik sok török hajót fölgyújtottak! (A halászok fölkapják evezőiket, s Vitéz László módjára püfölni kezdik a törökök fejét, akik fejük ingatásával rájátszanak a mozdulatokra.) HALÁSZOK Nesze, nesze, nesze, nesze, nesze, nesze nesze! (A törökök egymás után, dominószerűen dőlnek el, már csak egy tartja magát.) 25

26 26 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA HALÁSZ Nesze, nesze, nesze! De kemény a kobakod! Nesze! (Az utolsó török is eldől. A védők hurrázva visszavonulnak a várba.) JÁNOS A törökök veszettül megharagudtak (Az elpáholt törökök újra felülnek.) JÁNOS Éjjel-nappal dörögtek a hadigépek (A törökök mintha pipát vennének a szájukba.) TÖRÖKÖK (hangosan pöfékelve) P-p-p-p-p-p-p-p-p JÁNOS Úgy okádták a füstöt, hogy a tiszta eget sűrű felhő borította el TÖRÖKÖK (kifújják a füstöt) Phú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú! VÁRVÉDŐK (köhögve) Krisztus, segíts! (A törökök feltápászkodnak.) JÁNOS Aztán ostromra indultak a janicsárok TÖRÖKÖK Alla-a-a-h! Alla-a-a-h! Allah akbár! (A törökök és a várvédők is a csatakiáltások ritmusában megelevenítenek egy-egy harci képet: kardvágás, lándzsaszúrás, védés pajzzsal stb. Kitartott kép. Az előtérben balról hosszú, komótos léptekkel elindul egy török a jobb oldal felé.) JÁNOS Egy ádáz török fölhágott a vár fokára, s ki akarta tűzni a lófarkas zászlót (Felkászálódik egy magyar vitéz a szín jobb oldalán, s a török elé áll.) JÁNOS De szembetalálta magát Dugovics Titusszal TÖRÖK (integet Titusznak) Huhú! TITUSZ (óvodás kisfi ú hangján) Mit akarsz? TÖRÖK (szintén óvodás kisfi úként) Kitűzöm. TITUSZ Nem tűzöd ki. TÖRÖK De kitűzöm! TITUSZ Dehogy tűzöd! TÖRÖK (toporzékol) Akkor is kitűzöm! TITUSZ Akkor se tűzöd ki! TÖRÖK (elpityeredik) Megmondalak apukámnak! TITUSZ (mérgesen) Tudod, kit! (Titusz átnyalábolja a törököt, s lassított felvétel módjára leteperi. Közben a várvédők a zuhanás hangját adják. Titusz és a török is hanyatt terülnek el a földön.) VÁRVÉDŐK (ütemesen tapsolnak) Szép volt, Titusz! Szép volt, Titusz! Szép volt, Titusz! Szép volt, Titusz! (Titusz lassan felemelkedik a földről. Amint felül, hirtelen csend.) TITUSZ Tényleg szép volt?

27 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA VÁRVÉDŐ Tényleg, Titusz! TITUSZ (átszellemülten.) Akkor boldogan halok meg! (Hátrahanyatlik.) (A várvédők lassított felvételszerűen üldözni kezdik a törököket, akik hátrálva szintén lassított tempóban menekülnek.) JÁNOS (kommentál) A magyar vitézeket annyira feltüzelte Titusz hősiessége, hogy kitörtek a várból, és Isztambulig kergették a törököt (A várvédők és a törökök továbbra is lassított felvételként üldözik egymást, de János mester szavai után hirtelen felerősödik a hangjuk: a várvédők diadalittas üvöltésébe a törökök jajveszékelése keveredik. Kis idő múlva János mester észbe kap, s a várvédők és a törökök közé veti magát, megállítva a mozgást.) JÁNOS Azaz kergették volna, ha nem állja útjukat a dögvész! (A holló kerül elő a háttérből, kacagva károg, kiterjesztett karral forgolódik a vitézek között, akik sorban elhullanak. Utoljára kerül sorra János mester.) JÁNOS (magát védve) Jaj, ne! Engem ne-e-e! Én írom a krónikát! HOLLÓ (megtorpan) És én is benne leszek? JÁNOS (megkönnyebbülten) Benne, benne! HOLLÓ (vidáman ugrálva) Benne leszek a krónikában, benne leszek a krónikában (A holló ugrálva megérkezik a szín bal oldalán fekvő Hunyadihoz. Amint észreveszi, elhallgat, s érdeklődve fölé hajol.) JÁNOS (sóhajt) Hunyadi Jánost is utolérte a végzet HOLLÓ (nézi Hunyadi szemét) Jaj, de csecse! (A keze elindul, hogy kikaparja.) JÁNOS Holló, ez nem jó vicc! Neked a címeren a helyed! (A holló kényszeredetten morog, lenyúl Hunyadi karjáért, megemeli. Hunyadi kézfején a merev középső ujját mutatja a hollónak. A holló néhány pillanatig nézi, majd lehúzza az ujjról a gyűrűt, s fölföldobálva a szín közepére megy. Jó magasra dobja a gyűrűt, utána néz, majd amikor az esik lefelé, leszalad a torkán. Cikákol, majd kiköpi a gyűrűt, aztán kényszeredett mosollyal a csőrébe veszi, s a címerbeli pózba vágja magát. Néhány pillanatnyi csend. A szerzetes térdel le a halott Hunyadi mellé, s lezárja a szemét. SZERZETES (kezét imára kulcsolva) Üdv, mennyei csillag, ország koronája, lehulltál. (A holtak is Hunyadit kivéve megelevenednek, lassú mozdulattal feltérdelnek, kezüket imára kulcsolják.) 27

28 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA MIND (halkan mormolva) Üdv, mennyei csillag, ország koronája, lehulltál. (Csend.) NYOLCADIK KÉP Hirtelen megelevenedik a krónikaírók műhelye. Nagy hangzavar, mindenki egyszerre beszél, majd az egyik krónikás összecsap két könyvet. Nagy csattanás, hirtelen csend, a kép kimerevül. I. KRÓNIKÁS Kiszáradt a viasz, melegítse föl valaki! II. KRÓNIKÁS Hozzátok már azt a tintát! VIII. KRÓNIKÁS (a derekát fogva) Ezekbe a nyavalyás kódexekbe és korvinákba fogok belerokkanni IV. KRÓNIKÁS (oklevelet silabizál) Hol a szemüvegem? V. KRÓNIKÁS Az csak a pápának van! VI. KRÓNIKÁS (lemondóan) Iniciálé iniciálé iniciálé VII. KRÓNIKÁS (megrázza a fáradt csuklóját) Mikor találják már fel az örökírót?! (Néhány pillanatnyi csend. A kitartott képbe csak János mester mozdul bele, előre jön.) JÁNOS (méltóságteljesen) Mindez történt az Úr esztendejében, Szent Jakab havának derekán. (János mester lassan becsukja a krónikáját. Kitartott kép. Csend.) VÉGE 28

BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE

BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE AZ ARANYEKE HABAKUK HARAGSZIK-E, GAZDURAM? A MEGFELEZETT AJÁNDÉK A GRÓFKISASSZONY TÖBBET ÉSSZEL,

Részletesebben

KOLTAI TAMÁS Kicsoda Kis Albert?

KOLTAI TAMÁS Kicsoda Kis Albert? KOLTAI TAMÁS Kicsoda Kis Albert? Nyerges András drámájának, amely a Rákóczi-szabadságharc idején játszódik, 1073 júniusa és 1701 márciusa között, ismert történelmi alakok a szereplői : Bercsényi Miklós

Részletesebben

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MUSICAL MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNMŰVE ÉS REGÉNYE ALAPJÁN SZÖVEGKÖNYVÉT ÉS DALSZÖVEGÉT ÍRTA: MIKLÓS TIBOR

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MUSICAL MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNMŰVE ÉS REGÉNYE ALAPJÁN SZÖVEGKÖNYVÉT ÉS DALSZÖVEGÉT ÍRTA: MIKLÓS TIBOR 1 LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MUSICAL MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNMŰVE ÉS REGÉNYE ALAPJÁN SZÖVEGKÖNYVÉT ÉS DALSZÖVEGÉT ÍRTA: MIKLÓS TIBOR ZENÉJÉT SZEREZTE: KOCSÁK TIBOR 2 SZEREPLŐK: Nyilas Orczy: Gimesi: Böszörményi:

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

MI LESZ VELED, EMBERKE?

MI LESZ VELED, EMBERKE? MI LESZ VELED, EMBERKE? Hans Fallada Kleiner Mann - was nun? című regénye alapján írta: Hilda Hellwig Fordította: Kúnos László ELSŐ KÉP 1. jelenet A Mörschel család nappalija, közepes méretű szoba, egyben

Részletesebben

Dövényi Nagy Lajos: Állóvíz IX. rész

Dövényi Nagy Lajos: Állóvíz IX. rész Dövényi Nagy Lajos: Állóvíz IX. rész KILENCEDIK FEJEZET Az öreg Balaska igazán várhatott volna még egy napot, s ha már egész télen jó volt neki a kertek alatt a szalmagarádok enyhese, ezen az éjszakán

Részletesebben

Turan Oflazoglu NAGY SZULEJMÁN SZULTÁN. Terebess Kiadó Budapest, 2000

Turan Oflazoglu NAGY SZULEJMÁN SZULTÁN. Terebess Kiadó Budapest, 2000 Turan Oflazoglu NAGY SZULEJMÁN SZULTÁN Terebess Kiadó Budapest, 2000 Fordította: Tasnádi Edit NAGY SZULEJMÁN SZULTÁN TÖRVÉNYHOZÓ ÉS FENSÉGES tragédia két felvonásban Kötetünk a Török Köztársaság Nagykövetsége

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz Rövid ismertető a hátlapról: Sissy - a magyarok későbbi védangyala -, a vadóc bajor herceglány gyűlöli a kötöttségeket, kóborol, álmodozik,

Részletesebben

VÍZKERESZT, VAGY BÁNOM IS ÉN

VÍZKERESZT, VAGY BÁNOM IS ÉN A MAGYAR SZÍNHÁZI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA D R Á M A M E L L É K L E T 2 0 0 6. F E B R U Á R Shakespeare VÍZKERESZT, VAGY BÁNOM IS ÉN FORDÍTOTTA: NÁDASDY ÁDÁM A FORDÍTÓ MEGJEGYZÉSEI A fordítás az alábbi kiadásból

Részletesebben

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön (Évnyitótól évzáróig) Ünnepi mûsorok szöveggyûjteménye 1 2 Tartalom: Iskola, iskola, ki a csoda jár oda? (Tanévnyitó) Október a magyar történelemben Sírnék,

Részletesebben

MIKSZÁTH KÁLMÁN KÜLÖNÖS HÁZASSÁG

MIKSZÁTH KÁLMÁN KÜLÖNÖS HÁZASSÁG MIKSZÁTH KÁLMÁN KÜLÖNÖS HÁZASSÁG TARTALOM ELSŐ RÉSZ ELSŐ FEJEZET DIÁKOK OLASZRÖSZKÉN MÁSODIK FEJEZET BÁRÓ DŐRY ÉS CSALÁDJA HARMADIK FEJEZET A RÉGI VILÁG NEGYEDIK FEJEZET MILYEN LEHET A TÚLVILÁG? ÖTÖDIK

Részletesebben

ÁRPÁD HÁZ. Spiró György. vérzékeny és naiv krónika

ÁRPÁD HÁZ. Spiró György. vérzékeny és naiv krónika Spiró György ÁRPÁD HÁZ vérzékeny és naiv krónika Szereplők ELSŐ ÁRPÁDHÁZI: KÁLMÁN KIRÁLY - II. ISTVÁN - BORICS - SAUL - II. LÁSZLÓ MÁSODIK ÁRPÁDHÁZI: ÁLMOS HERCEG - II. (VAK) BÉLA - II. GÉZA OTTMÁR - ILIA

Részletesebben

Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK

Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK VÁLOGATTA ÉS SZERKESZTETTE: KOVÁCS ÁGNES TARTALOM KISCSOPORTOSOK MESÉI ICINKE-PICINKE A KIS KAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA A KÓRÓ ÉS A KIS MADÁR HOL VOLTÁL, BÁRÁNYKÁM? A

Részletesebben

Nyikolaj Vasziljevics Gogol. Egy őrült naplója. (Fordította: Czimer József)

Nyikolaj Vasziljevics Gogol. Egy őrült naplója. (Fordította: Czimer József) Nyikolaj Vasziljevics Gogol Egy őrült naplója (Fordította: Czimer József) Fantasztikus! Senki, de senki nem hallotta. Egész biztos. Csakis én. Egyesegyedül. Egészen bizonyos vagyok benne. Fantasztikus!

Részletesebben

DE MI LETT A N ŐVEL? Férfimese (Jan de Miettanövel ötlete nyomán) Csehov-Kiss Csaba

DE MI LETT A N ŐVEL? Férfimese (Jan de Miettanövel ötlete nyomán) Csehov-Kiss Csaba Játék - súgópéldány - színdarab Manapság, mikor oly sok szó esik a klasszikus szövegek átírásáról, hogy már tudományos fogalom - az enyhén rosszalló mellékzöngéjű dekonstrukció" - is született a jelenség

Részletesebben

VPM által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2014.

VPM által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2014. Kardos Eszter alkotása (SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola) Lektorálatlan összegyűjtött - változat VPM által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2014. A pályázatra 30 írás érkezett be. A zsűri döntése

Részletesebben

Rejtő Jenő. Nincs kegyelem

Rejtő Jenő. Nincs kegyelem Rejtő Jenő Nincs kegyelem I. FEJEZET Wardes csendbiztos gyanútlanul állt a folyóparton, mert a Húsos Farkas fegyvertelen kézzel lépett eléje a bokrok közül, és megemelte a kalapját. De nem mondta azt,

Részletesebben

BÜNTETÉSEK FRANZ KAFKA EMLÉKE Botrányos attrakció szünet nélkül

BÜNTETÉSEK FRANZ KAFKA EMLÉKE Botrányos attrakció szünet nélkül BÜNTETÉSEK FRANZ KAFKA EMLÉKE Botrányos attrakció szünet nélkül Senki sem énekel oly tisztán, mint azok, Akik a legmélyebb pokolban laknak: amit Az angyalok énekének vélünk, az ő énekük. (F. Kafka) SZEREPLŐK

Részletesebben

1981 MÁJUS. Fel is Út le is Út! DRÁMAMELLÉKLET GEORGES FEYDEAU. Komédia három folvonásban 1894 Fordította: Vinkó József.

1981 MÁJUS. Fel is Út le is Út! DRÁMAMELLÉKLET GEORGES FEYDEAU. Komédia három folvonásban 1894 Fordította: Vinkó József. DRÁMAMELLÉKLET 1981 MÁJUS GEORGES FEYDEAU Fel is Út le is Út! Komédia három folvonásban 1894 Fordította: Vinkó József SZEREPLŐK BOUZIN IRRIGUA tábornok BOIS-D'ENGHIEN LANTERY, közjegyző CHEUNEVIETTE FONTANET,

Részletesebben

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka ELEANOR H. PORTER Az élet játéka SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2007 A mő eredeti címe Pollyanna Fordította Forscher Irma ISBN 798 963 361 517 1 Farrar Straus & Giroux

Részletesebben

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szófacsavar: diákköltők, diákírók Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szerkesztette: Erdei Istvánné Kónyiné Kovács Anita Kölcsey-Gyurkó László Tillman Gábor Wilhelmné

Részletesebben

E L JAMES. A szabadság ötven árnyalata

E L JAMES. A szabadság ötven árnyalata E L JAMES A szabadság ötven árnyalata Ulpius-ház Könyvkiadó, 2012 A fordítás alapjául szolgáló mű E L James: Fifty Shades of Freed Fordította: Tótisz András Para mi Mamá con todo mi amor y gratitud És

Részletesebben

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Wass Albert EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Az öreg nagyon oda volt. Nyögött, forgolódott a vackán. Barázdás arcából kiütköztek a csontok, gyér, szürke haja izzadtságtól csapzottan lógott a homlokába. - Mártonka

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

LEÁNDER ÉS LENSZIROM -- operalibrettó -- Szilágyi Andor azonos című mesedrámája alapján írta: Szöllősi Barnabás

LEÁNDER ÉS LENSZIROM -- operalibrettó -- Szilágyi Andor azonos című mesedrámája alapján írta: Szöllősi Barnabás ÉS -- operalibrettó -- Szilágyi Andor azonos című mesedrámája alapján írta: Szöllősi Barnabás 1 I. FELVONÁS Prológ A színpadon vagy a nézők mellől, oldalajtókon indulva gyerekek jönnek-mennek, mindenkinek

Részletesebben

Mondóka a kankalinhoz

Mondóka a kankalinhoz Jánky Béla Mondóka a kankalinhoz Csing-csiling cseng a rím, ébredezz, kankalin, kankalin, kulcsvirág, nyisd a tavasz kapuját. Nyisd ki kakasszóra, tárd ki virradóra. Hadd ülhessen napra a didergõ barka.

Részletesebben

RIDEG SÁNDOR INDUL A BAKTERHÁZ. 1. oldal

RIDEG SÁNDOR INDUL A BAKTERHÁZ. 1. oldal RIDEG SÁNDOR INDUL A BAKTERHÁZ 1. oldal 1 Nemhiába, hogy még csak kamasz vagyok, de nem is sikerült még nekem soha semmi. Kivéve ezt a könyvet. Pedig olyan szomorú és fura dolgok történtek velem, hogy

Részletesebben

Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám

Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám Pók András: Egyedül IRODALOM FEKETÉN-FEHÉREN FOLYÓIRAT KAUER CSILLA MÁRIA BEMUTATKOZÁSA Négy évtizede

Részletesebben

XVII. 2009/4. Irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat

XVII. 2009/4. Irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat XVII. 2009/4. Irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat T a r t a l o m 3 5 7 10 13 23 26 28 30 32 37 39 41 43 45 48 Zalán Tibor Szállás idegen ágyon, Másnap (másolat), (mellét-dal) (versek)

Részletesebben

Fordította Berki Judit

Fordította Berki Judit Fordította Berki Judit ULPIUS-HÁZ KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A fordítás alapjául szolgáló mű: Katie Fforde: Love Letters A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál megjelent: Hív Amszterdam Száz boldog esküvőm

Részletesebben