ÚJ KOMÉDIÁK Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2009

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ KOMÉDIÁK Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2009"

Átírás

1 ÚJ KOMÉDIÁK

2

3 ÚJ KOMÉDIÁK Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2009

4 A Reneszánsz Év 2008 kapcsán meghirdetett Új komédiák pályázat díjazott pályaművei. Szerkesztő: Pálfi Ágnes Felelős szerkesztő: Tóth Zsuzsanna Felelős kiadó: Borbáth Erika főigazgató Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2009 ISBN Támogatók: Nyomdai előkészítés: Király Zoltán Nyomdai munkálatok: CopyCAT Felelős vezető: Könczey Áron

5 Tartalom GYEREKSZÍNJÁTSZÓKNAK AJÁNLJUK NÉMETH ERVIN Hunyadi csillaga HARASZTI MÁRIA A tök és a csikó KÓKAI JÁNOS A solymári csóka FRANK-SZIKLAI MÁRTA Az ország vagy a világ közepe BOZAI ÉVA ADORJÁN VIKTOR Oda az igazság? NÉMETH ERVIN Ki itt a király? KRAIN EDINA Mátyás király bolondos bolondja DIÁKSZÍNJÁTSZÓKNAK AJÁNLJUK JANCSÓ SAROLTA Végzet HORVÁTH TIBOR A fenőkő BURNS KATALIN Malamud JANCSÓ SAROLTA Kalandria FELNŐTT SZÍNJÁTSZÓKNAK AJÁNLJUK KOZSÁR ZSUZSANNA Hőség PRUSZINSZKY SÁNDOR Oroszlánketrec NÉMETH ERVIN A tobzódásnak veszedelme B. PAP ENDRE A budai küldetés BÓSA DIÁNA Virágok

6

7 Furcsa csokrot nyújtunk át most az Olvasónak Új komédiák címen. Némely darab nem is annyira új csak a feldolgozása az; más műveket jóindulattal sem lehet komédiának nevezni. Miért hát ez a cím? A Reneszánsz Év 2008 alkalmából hirdettük meg azt a pályázatot, amelynek elsődleges célja az volt, hogy különböző korosztályú színjátszók számára szülessenek darabok. Olyan darabok, amelyek valamilyen módon kötődnek a reneszánszhoz; vagy úgy, hogy megidézik a kort és szereplőit, a reneszánszt jellemző eszméket, életérzéseket, vagy pedig a korból származó darabokat dolgoznak át a ma játszói számára. A pályázatra sok mű érkezett. A zsűri javaslata alapján a legjobbaknak ítéltekből állt össze a most kézbe vett könyv anyaga. Különböző hosszúságú, nehézségű, igényességű, különböző aspektusokból közelíthető darabok ezek. Van, amelyikhez fűztek rövid kommentárt, van, amelyikhez nem az a közös bennük, hogy valamennyi szerzőt ugyanaz a szándék vezette; hogy viszontlássa művét a színpadon. Nos, kedves Színjátszók, rajta! Éledjenek a drámácskák figurái, kezdődjék a játék! Ehhez kívánnak a kötet megjelenését segítők jó munkát, sok sikert! Budapest, január 7

8

9 GYEREKSZÍNJÁTSZÓKNAK AJÁNLJUK

10

11 NÉMETH ERVIN HUNYADI CSILLAGA

12 SZEREPLŐK HUNYADI JÁNOS THURÓCZY JÁNOS KRÓNIKÁSOK (I VIII.) ZSIGMOND VITÉZEK (I III.) INAS KATARINA HOLLÓ HOLLÓFIÓKÁK (I III.) ISTVÁN HAJTÓK (I V.) SZERZETES 12

13 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA ELSŐ KÉP Mátyás király krónikaíróinak műhelyében vagyunk. Érkezik az egyik krónikás, mintha hatalmas könyveket cipelne. Fáradtan leejti őket a földre, kifújja magát, megtörli a homlokát. Sorra érkeznek a műhelybeliek, benépesítik a teret. Mindenki a maga dolgával van elfoglalva: ki krónikát ír, ki a papírsajtolóval küszködik, más a viaszpecséttel szöszmötöl Nagy hangzavar, mindenki egyszerre beszél, miközben az egyik krónikás időnként összecsap vagy éppen leejt egy-egy könyvet. Nagy csattanás, a kép egy pillanatra kimerevül, csak az éppen megszólaló krónikás mozdul be, az ő szava hallatszik. I. KRÓNIKÁS Kiszáradt a viasz, melegítse föl valaki! (Újabb hangzavar, sürgés-forgás, az előtérben elsétál János mester, de senki nem fi gyel rá. A szín jobb szélén leül, elmélyülten gondolkodik. Újabb kimerevített kép.) II. KRÓNIKÁS Hozzátok már azt a tintát! (Újabb hangzavar, sürgés-forgás, János mester még mindig gondolkodik. Újabb kimerevített kép.) VIII. KRÓNIKÁS (a derekát fogva) Ezekbe a nyavalyás kódexekbe és korvinákba fogok belerokkanni (Újabb hangzavar, sürgés-forgás, újabb kimerevített kép.) IV. KRÓNIKÁS (oklevelet silabizál) Hol a szemüvegem? V. KRÓNIKÁS (kioktatóan) Az csak a pápának van! (Újabb hangzavar, sürgés-forgás, újabb kimerevített kép.) VI. KRÓNIKÁS (lemondóan) Iniciálé iniciálé iniciálé VII. KRÓNIKÁS (megrázza a fáradt csuklóját) Mikor találják már fel az örökírót?! (Újabb hangzavar, sürgés-forgás, újabb kimerevített kép.) VIII. KRÓNIKÁS (elrévedve) De mi történt július 22-én? (Néhány pillanatnyi csend és mozdulatlanság.) JÁNOS (átszellemülten) Csillag tűnt fel, fényes csillag, Merre a nap télben feljő; Tiszta volt a mennyek boltja, Semmi pára, semmi felhő. (Közben a többi krónikás egy kupacba gyűlve felé fordul, kissé értetlenül nézi János mestert. Kiválik közülük Hunyadi, keze a csípőjére téve, feje fölszegve.) 13

14 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA JÁNOS (Hunyadira néz) Haj! ki vagy te, sárga csillag, Ismeretlen égi vándor? (A többiek csak most veszik észre, várakozóan tekintenek rá.) HUNYADI (pózol) Én vagyok az! Nevem így zeng, míg egy név lesz: Hunyadiak dicsősége. (A krónikások térdre borulnak, s török módra hajlongani kezdenek Hunyadi előtt.) JÁNOS (a közönségnek) Mindezt csak azért említjük, mert halála után majd látjuk, hogy Hunyadi János nagy és boldog ember volt (János mester visszanéz a hajlongó krónikásokra.) JÁNOS (értetlenül) Hát ti meg mit csináltok itt?! I. KRÓNIKÁS (a többieknek) A fenébe is, úgy látszik, egy kicsit előreszaladtunk! II. KRÓNIKÁS Hát persze, a krónikában Hunyadi még meg sem született! JÁNOS (elgondolkodik) Az ám, tényleg! (Felugrik.) Akkor mindjárt pótoljuk! (Odaszalad Hunyadi mellé, átfogja a vállát.) JÁNOS (büszkén mosolyog) Első ének. (Néhány pillanatig kitartott kép, áhítatos csend.) 14 MÁSODIK KÉP JÁNOS Történt egyszer, hogy Zsigmond király hadat toborzott a török ellen (A krónikások összebújva, János mestert maguk mögé szorítva jajveszékelnek. János kibújik a lábuk között.) JÁNOS Mert az betörni készült Magyarországra! (A krónikások patadobogást utánozva lovagolnak körbe, élükön Jánossal, Zsigmonddal és az inasával. A szín bal szélén az Inas kiválik a lovaglók sorából, s letérdelve ülőszéket kínál Zsigmondnak, aki rátelepszik a hátára, majd mindketten elszundítanak. A lovasok hátul lovagolnak.) JÁNOS Hóóóóóó! (A lovasok egymásra torlódva megállnak.) JÁNOS És a sereg letelepedett egy város mellett

15 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA (A krónikások serege, mint egy turistacsoport, bámészkodik, hárman fényképezkedésre készülődnek. János kikapja a krónikás kezéből a gépet, elhajítja, majd haragosan ellép előttük.) JÁNOS (pattogóan) Ettek, ittak, jót mulattak SEREG (rázendít) A horgosi csárda ki van festve (János mester leinti őket.) JÁNOS S akkor Zsigmond király azt mondta (Csend. Mindenki feszülten fi gyel: előbb János mesterre néznek, majd az ő tekintetét követve Zsigmond királyra, aki még mindig alszik. János lábujjhegyen Zsigmond mögé óvakodik.) JÁNOS (megbökdösi Zsigmondot) Felség! (Vár egy kicsit.) Felséges királyom! ZSIGMOND (hirtelen felugrik) Hogy mi mi van?! (János a szín közepe felé mutat. Zsigmond észbe kap, arra indul.) ZSIGMOND Inasom! (Visszafordul, még erélyesebben.) Inasom! INAS (hirtelen felugrik) Parancsolatjára, felséges királyom! ZSIGMOND Aztán mondd csak, vannak-e ezen a vidéken szemrevaló szép lányok, asszonyok? INAS Vannak, vannak, felség, már hogy ne lennének! (Szemrevételezi a sereget.) (A krónikások serege pajkosan visszainteget. Az inas szeme megakad a bal szélen egy lányon.) INAS De közülük a legszebb a Morzsinai Katarina! Annak párját nem találni a világon! ZSIGMOND Hát ha nem találod párját, akkor hozd elém őt! (Az Inas meghajol, maga elé engedi Katarinát, aki Zsigmond elé lép, s térdet hajtva köszönti a királyt.) ZSIGMOND (felajzottan indul Katarina felé) Jaj, gyere, galambom! KATARINA (megálljt parancsol a kezével) Felséges uram! Én nemes lány vagyok. Ha velem szerelmeskedni akarsz, mi lesz az én sorsom? S hogy lesz a magzatomnak dolga? Erre legyen először felségednek gondja! ZSIGMOND Nem lesz semmi baj! Majd én gondot viselek rád is, magzatodra is. (Ölébe kapja.) Na gyerünk! Csatára-a-a-a! (Zsigmond ölében Katarinával hátra szalad, egymást átölelve letérdelnek, s az előttük készülődő csatára fi gyelnek. A krónikások serege csatakiáltásokat hallatva jön előre: ki karddal vagdalkozik, ki dárdával vitézkedik, ki meg buzogányt forgat. Előre érve térdre ereszkednek, s nyíllal lőnek a közönség irányában eltűnő török után.) SEREG Hurrá-á-á-á! 15

16 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA I. VITÉZ (nevetve kiált a török után) Add át üdvözletemet Mohamednek a paradicsomban! (Elöl kitartott kép. A csatázással egy időben Zsigmond és Katarina egymást átölelve felemelkedik. Zsigmond a hadakozók felé néz, majd lepillant a bokájához, aztán hirtelen mintha a nadrágját rántaná föl. A gatyamadzagját tartva átszalad a színen, elnéz a török után.) ZSIGMOND (Katarinának, harsányan) Győztünk! INAS (a csatázók közül Zsigmond felé fordulva) Tényleg? A hátsó fronton is? ZSIGMOND Nem hiszed?! Na figyelj, megmutatom még egyszer! (Zsigmond, mintha a videó távkapcsolóját fogná, kattint. A sereg hasra fordul, mint otthon a tévé előtt, kalimpálnak a lábukkal.) I. VITÉZ Az anyját! Ez aztán a vitéz! II. VITÉZ Hogy szorítja! III. VITÉZ Azért ott én is szívesebben hadakoznék INAS (kicsit keserűen) Hát én mit mondjak?! Én szereztem neki a leányzót (Katarina szalad be középre.) KATARINA (kétségbeesetten) Felséges királyom! III. VITÉZ (összekacsint a mellette fekvő inassal) Ajaj! INAS (a vitéznek). Most jön a fekete leves! KATARINA Megtörtént, amitől tartottam: gyermeket várok tőled. Az istenért kérem felségedet, ne hagyjon immár, mert igen nagy bajban leszek! ZSIGMOND (Katarinához lép, megsimítja a fejét) Semmit se félj! (Észreveszi a maga ujján a gyűrűt, lehúzza.) Itt ez a gyűrű, ez majd minden bajtól megoltalmaz! KATARINA (térdet hajt) Hálásan köszönöm, felséges királyom! (A sereg énekelve feltápászkodik: A horgosi csárda ki van festve ) 16 HARMADIK KÉP A színen bal hátul háttal a közönségnek az inas, Zsigmond és János mester áll sorban, mintha pisilnének. Középütt Katarina guggol a kis Hunyadi Jankó mellett. Jankó apró katonákkal játszik. A szín jobb oldalán elöl a sereg vitézei térdelnek körben, a kupájukat emelik, koccintanak.

17 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA SEREG Egészségünkre! INAS (hátrafordítja a fejét, de a pisilést nem hagyja abba) Na, ide még a király is gyalog jár! (Az előbbi sereg nagy károgás közepette egy magas fává alakul át, tetején a holló tollászkodik, lába mellett a fészekben a fi ókái csipognak. Katarina riadtan néz föl a károgásra, majd megsimogatja a kis Hunyadi fejét. Néhány pillanatnyi csend.) JÁNOS (lassan hátrafordítja a fejét, de a pisilést ő se hagyja abba) És eltelt négy esztendő KATARINA (mintha a gyűrűt nyújtaná a kis Hunyadinak) Jankó, kicsi fiam, itt ez a gyűrű ZSIGMOND (lassan hátrafordítja a fejét, de ő sem hagyja abba a pisilést) Apádé volt KATARINA Játszódjál véle! (Katarina a szín jobb hátsó részébe megy, ruhákat tereget. A fán károgni kezd a holló, majd elindul a kis Hunyadi felé.) JÁNOS (megpróbálja túlkiabálni a károgást) S akkor a fáról egy holló lecsapott a gyűrűre (János mester kommentárjával egy időben a holló kikapja Jankó kezéből a gyűrűt, visszaül a fára, s odaadja a hollófi ókáknak akik öszszevesznek rajta.) I. HOLLÓFIÓKA Ez az enyém! II. HOLLÓFIÓKA Nem is, az enyém! III. HOLLÓFIÓKA Nekem hozta anyuci! (Katarina észreveszi a hollók károgását, fölpillant a fára, majd rohanni kezd a szín bal oldalán álló Gáspár bátya felé.) KATARINA Gáspár, Gáspár! Gáspár bátyám! Az az átkozott holló ellopta a király gyűrűjét! Vissza kell szereznünk tőle, különben minden szerencsénket elveszti JÁNOS (a közönség felé) És Gáspár nem tétovázott (Gáspár kiveszi a tegezéből az első nyílvesszőt, céloz, lő. A nyílvessző repülését a seregbeliek tekintetükkel követik, s hangjukkal kísérik. A holló is tekintetével követi, amint elsuhan mellette a vessző. Néhány pillanatnyi feszült csend után keserves macskanyávogás hallatszik. A holló harsányan nevet. Gáspár útnak indítja a második nyílvesszőt, a seregbeliek megint követik tekintetükkel, s erősebb zúgó hanggal kísérik. A hollót eltalálja a vessző: hörgés, károgás, majd lehanyatlik. A fi ókái körülveszik.) HOLLÓFIÓKÁK Kár volt, anyuci, kár, kár, kár! 17

18 18 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA HUNYADI Hujjá, hujjá, hujjá-á-á-á! (Nagy hurrázás. János mester lép ki.) JÁNOS (a közönségnek) Közben Zsigmond király újra hadat toborzott a török ellen, mert az Havasalföldnél betörni készült Magyarországra (A sereg patadobogást utánozva körbelovagol, élükön Jánossal, Zsigmonddal és az inasával. A szín bal szélén az inas kiválik a lovaglók sorából, s letérdelve ülőszéket kínál Zsigmondnak, aki rátelepszik a hátára, majd mindketten elszundítanak. A lovasok hátul lovagolnak János mester vezetésével. A szín közepén, elöl ott marad a játszadozó kis Hunyadi, mellette ott guggol Katarina.) JÁNOS (megállítja a vitézeket) Hóóóóóóó! (A lovasok egymásra torlódva megállnak.) JÁNOS Megint letelepedtek egy város mellett (A krónikások serege, mint egy turistacsoport, bámészkodik, hárman fényképezkedésre készülődnek. Az egyik fényképész-vitéz emlékezve a korábban János mester által elhajított gépre elkapja a levegőből lehulló fényképezőgépet, s lelkesen fotózza két társát. János mester kikapja a krónikás kezéből a gépet, megtapossa, majd haragosan ellép a sereg előtt.) JÁNOS (pattogóan) Ettek, ittak, jót mulattak SEREG (rázendít) A horgosi csárda ki van festve (János mester leinti őket.) JÁNOS (dühösen) Nem Horgoson vagyunk, hanem Nikápolynál! I. VITÉZ Aha! Hát akkor (Újra rázendít.) A nikápolyi csárda JÁNOS Elég! Mert hogy este Zsigmond király azt mondta (Csend és mozdulatlanság, mindenki Zsigmondot nézi. János a király mögé lopózik.) JÁNOS Felség! (Megböködi a királyt.) Felséges királyom! ZSIGMOND (felriad) Micsoda?! Már megint?! (Föltápászkodik.) Inasom! Inasom! INAS (felugrik) Parancsolatjára, felséges királyom! (Az inas balról, a király jobbról áll a szín közepén, előttük guggol Katarina és a kis Hunyadi, de egyelőre nem fi gyelnek rájuk.) ZSIGMOND (az inasnak) Aztán mondd, csak, vannak-e ezen a vidéken szemrevaló szép lányok, asszonyok? (Az inas hátrapillant a seregre, azok pajkosan integetnek.) INAS Vannak, vannak, felség, hogyne lennének! De közülük a legszebb a Morzsinai Katari (Megpillantja Katarinát, elakad a szava.)

19 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA KATARINA (csúfondárosan felnéz az inasra) Na? (Néhány pillanatig dermedt csend. Az inas és Zsigmond tanácstalanul néz össze.) ZSIGMOND (halkan az inasnak) Baj van (Az inas felteszi a kezét, majd óvatosan lépkedve kihátrál a jelenetből, s csak biztos távolból szólal meg.) INAS Nem én csináltam! (Gyorsan leül.) (Katarina még térdelve Zsigmond felé fordul.) KATARINA (rimánkodva) Felséges királyom, tartsd meg ígéretedet, s ne utáld meg fiadat és engem! ZSIGMOND Betartom szavamat! (A kis Jankóra néz.) Neked adom Hunyad várát! HUNYADI (gyermeki örömmel) Tényleg, apu? ZSIGMOND A király szava törvény! Legyen ezentúl a neved Hunyadi János! HUNYADI (Katarinára néz) Az jó lesz, anyu? KATARINA (megsimogatja a buksiját) Jobb nem is lehetne, kisfiam! JÁNOS (előrelép) Így lett Jankóból Hunyad várának birtokosa, és címerében azóta is ott díszlik csőrében a gyűrűvel (Tekintetével a hollót keresi, s mikor megtalálja, rámutat.) a Holló-ó-ó! (A sereg a háttérben tapsolni kezd, a holló kényszeredetten föláll közülük.) HOLLÓ (keserűen) Ha-ha-ha! Jó vicc! NEGYEDIK KÉP A szín jobb oldalán áll Zsigmond király, hátul a sereg udvari vadászokká alakul át. JÁNOS Ritka vendég Rácországban Zsigmond a király, a császár. (Meghajol Zsigmond előtt.) Jól fogadja István vajda (Isván beszalad, Zsigmond mellé áll.) István, kinek apja Lázár. (Vadászkürt hangja hallatszik. Hátul a seregből néhányan kutyává változnak, négykézlábra ereszkedve vadul ugatnak a tér közepe felé. A sereg más tagjai hajtókká válva próbálják visszafogni az acsarkodó kutyákat. János középre mutat, mintha egy farkas forgolódna ott.) 19

20 20 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA JÁNOS Nagy csikasz vad ugrik föl, de Visszaperdül, mint a gyűrű (A kutyák veszettül ugatnak, de István lecsendesíti őket.) ISTVÁN Csiba, te! Hallod-e Jánk! (Középre lép Hunyadi.) Ím királyod Szeme látja, s ez jutalma (a távolba mutat, az eltűnő farkas után) Hogy te nékem azt a farkast Megkeríted élve, halva. (A kutyák veszettül csaholnak. Hunyadi szoborrá merevedik: mintha lovon ülne.) JÁNOS (Hunyadira mutat) Hol királya, még a tájra Szeme egyszer visszalobban, S a vadállat meg sem állhat: Mind szorítja, űzi jobban. (Hunyadi szobra megmozdul: mintha egy dárdát dobna a farkas felé.) I. HAJTÓ Majd a róna sorompója Nyílik, amint hajtja ménjén II. HAJTÓ Majd eltűnnek a sürűnek Lombos, ágas szövevényén. (Hunyadi szobra alakot vált: mintha széthajtaná a bokrok ágait.) III. HAJTÓ Itt gyalog száll, paripája Fel s alá nyerít gazdátlan. ZSIGMOND (Istvánnak) Kár volt, mégis!... ISTVÁN (Hunyadinak) Semmi! Bátran! (Hunyadi szobra alakot vált: mintha bokrok alatt kúszna.) JÁNOS Jank azonban mind nyomon van:

21 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA Le, a völgynek, fel, a hegyre, Vadcsapáson, vízomláson Veri, vágja, űzi egyre. (Hunyadi szobra alakot vált: mintha torkon ragadná a hátulról föléje ugró farkast.) IV. HAJTÓ A vad olykor hátrahorkol, Foga csattog, szája résnyi V. HAJTÓ Majd, mint vert eb, kit hevertebb Ostor üldöz, szűköl és nyí. (Hunyadi szobra alakot vált: mintha tőrét emelné a földre szorított farkasra.) JÁNOS Már az állat piheg, fárad, Nem az ifju, noha gyermek: Martalékát addig űzi Míg ledobban s vár kegyelmet. (Hunyadi szobra alakot vált: mintha a vállára vetett farkas tetemmel érkezne a hajtók felé, a közönségnek háttal. Vad csaholás hallatszik.) ISTVÁN (a kutyák felé ) Csiba, te! (A kutyák elhallgatnak.) ISTVÁN (Zsigmondnak büszkén) Ez nem első! ZSIGMOND (elégedetten) Istenemre!... Tartom a just e fiúhoz! Enyim a fa, az gyümölcse. (Hunyadi szobra még mindig tartja a farkast. János mester ír, majd átfi rkálja az írottakat, s reménytelenül fölnéz.) JÁNOS (Hunyadinak) Hogy is volt? HUNYADI Semmi baj, mester! Megmutatom még egyszer (A kutyák vad ugatása közepette Hunyadi még egyszer végigjátssza a farkaskaland stációit de most már felgyorsítva: lovaglás dárdahajítás ágak széthajtása kúszás a bokrok alatt a farkas torkon ragadása a tőr felemelése a tetem vállra vetése.) HUNYADI (a kutyáknak) Csiba, te! (János mesternek.) Na, sikerült leírni? Már alig bírom tartani 21

22 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA JÁNOS (sértődötten) Hogy nekem, Hunyadi Mátyás legkedvesebb krónikásának ne sikerült volna?! (Nagy levegőt vesz, írni kezd.) Történet Hunyadi János ge-bé-i-ről HUNYADI Micsoda?! JÁNOS (áthúzza az írást) Bocsánat, lo-va-i-ról. HUNYADI No, az mindjárt más! 22 ÖTÖDIK KÉP Nagy nyerítések hallatszanak. Hátul ló-lovas párok alakulnak. A paripák fi ckándoznak, miközben gazdáik körbevezetik őket. A sor végén érkezik a hadnagy és gebéje: a gebe alig áll a lábán, a hadnagynak kell vonszolnia. HADNAGY Gyere, lovacskám, legalább most ne hagyjál cserben! (A gebe prüszkölni kezd, megmakacsolja magát.) HADNAGY (sóhajt) Na jó, akkor segítek! (A hadnagy a hátára veszi a lovat, s elvonszolja. Hátul a lovak érdeklődéssel fi gyelik.) I. LÓ (zsémbesen) Ez a gebe fog velünk egy istállóban állni?! II. LÓ Éppen az hiányzik, hogy rúgja meg a ló! (A gazdáik megrántják a lovaik kantárszárát, s a lovak nyomban vigyázzba állnak. A szín bal oldalán Hunyadi áll a lovával, Fülöppel. Hunyadi a Hadnagyot nézi, Fülöp a másik irányba les.) FÜLÖP (izgatottan) Micsoda kanca! HUNYADI (megköszörüli a torkát) Lovacskám! FÜLÖP (kimérten) Paripám! És Fülöp vagyok! HUNYADI De fölvitte az isten a dolgodat! Hát Fülöp, látod ott azt a derék hadnagyomat? A legjobb vitézem, s micsoda lovon jár?! FÜLÖP (lekezelően) Hát nem mennék a szomszédba érte! HUNYADI Igazán megérdemelne egy rendes lovat maga alá! De amilyen büszke legény, biztosan nem fogadná el az ajándékot FÜLÖP (felragyog az arca, jelentőségteljesen fölemeli a mutatóujját) Nyihaha-a-a! HUNYADI No, mi az? Tán kockacukor kéne? (Fülöp hevesen bólogat. Hunyadi feldobja a levegőbe a cukrot, Fülöp lenyeli.) FÜLÖP (nagyot nyel) Hívd meg ebédre!

23 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA HUNYADI (legyint) Ugyan már, micsoda ötlet! (Középre megy, hirtelen felvidul az arca.) Megvan! Mi lenne, ha meghívnám ebédre? (Fülöp sértődötten prüszköl. A Hadnagy lép Hunyadi elé.) HADNAGY Állok szolgálatodra, János úr! HUNYADI Mindenekelőtt: lakomázz vélem! (Leülnek egymással szemközt, törökülésben.) HUNYADI (tapsol) Első fogás! (Egy fi úszolga lép kettejük közé, s mintha a levesestálat nyújtaná. Hunyadi és a hadnagy egyetlen mozdulattal mer belőle, és a szájához emeli a kanalat. A szolga hátrébb lép. Kitartott kép: a háttérből a többiek hangos szürcsölése hallik.) HUNYADI (tapsol) A második! (Ugyanaz a szolga lép közéjük, s mintha húsostálat nyújtana. Hunyadi és a hadnagy egyetlen mozdulattal a szájukhoz emelnek egyegy combot. A szolga újra hátrébb lép. Kitartott kép: a többiek hangos cuppogása, nyammogása hallatszik.) HUNYADI (tapsol) Megszomjazánk. (A szolga most boroskupát nyújt feléjük. Hunyadi és a hadnagy a szájukhoz emelik. A szolga hátrébb lép. Kitartott kép: a többiek hangos szürcsölése hallik.) HUNYADI (hármat tapsol) A desszertet! (A fiúszolga riadtan néz rájuk, majd gyorsan kihátrál. Egy háremhölgy táncol be, hastáncot lejt Hunyadi és a hadnagy előtt, akik közben kényelmesen elhevertek. Ezalatt a többiek egy keleties dallamot dúdolnak, miközben mozdulataikkal a háremhölgyek koszorúját alakítják. Miután Hunyadi és a hadnagy kigyönyörködték magukat, Hunyadi egy intéssel elküldi a lányt, s a dúdolás is megszakad.) HUNYADI (felül törökülésbe) Figyelmezz rám, én legjobb vitézem! HADNAGY (eddig a lány után nézett, most felül) Parancsolj vélem, János úr! HUNYADI Láthatod te is, öreg vagyok én már HADNAGY (a lány után néz) Ugyan, vezérem HUNYADI Nem valók már nekem ezek a tüzes, gyors járású lovak. HADNAGY (elérti) Vagy úgy! HUNYADI Neked viszont van egy HADNAGY (közbevág) Igen a szívemhez nőtt! HUNYADI Nézegetem már egy ideje. Olyan szép, lassú járású. Elcserélhetnénk! 23

24 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA HADNAGY Aztán mit adnál cserébe? (Hunyadi lassan végignéz a hátul ülő lányokon, akik csábosan visszamosolyognak rá, majd megállapodik a tekintete Fülöpön.) HUNYADI Hát ezt a tüzes mént, Fülöpöt. FÜLÖP (prüszköl) Prrrrr Ezt én nem tanácsoltam, édes gazdám! HUNYADI (súgva) Mostanában úgyis csak a (Kissé zavarban van.) Aaa miegyeben jár az esze! FÜLÖP (sértődötten) Miért? Mi egyeben kéne? HADNAGY Elfogadom az ajánlatot. (Hunyadi kezet nyújt, mindketten felállnak.) HADNAGY (meghajol) Örülök, hogy szolgálhatok néked. (A hadnagy Fülöpért indul, felpattan a hátára, s átvágtat vele a színen. Közben Hunyadi a gebéhez lép, s vonszolni kezdi. A szín közepére érve megpróbál fölülni a hátára, de a gebe prüszköl, kapálózik.) HUNYADI (a saját homlokára csap) Jaj, hiszen tudhattam volna! (Felveszi a hátára a lovat, s eltűnik vele.) 24 HATODIK KÉP JÁNOS (a közönségnek) Lám, ez az ajándék és az ajándékozás módja olyan ritka, mint amilyen ritkák a Hunyadi Jánoshoz hasonló férfiak. (Hunyadi eközben újra középen áll, mögötte félkörben a katonái.) És a katonái rajongtak érte! (Egy lány érkezik, a pompomlányok vezetője: magas térdemeléssel szalad be Hunyadi mögé, megáll a többiekkel szemben, s vezényelni kezd.) POMPOMLÁNY Mondjátok, hogy MIND (karok a magasban balra) J. POMPOMLÁNY Mondjátok, hogy MIND (karok a magasban jobbra) Á. POMPOMLÁNY Mondjátok, hogy MIND (karok a magasban balra) N. POMPOMLÁNY Mondjátok, hogy MIND (karok a magasban jobbra) O. POMPOMLÁNY Mondjátok, hogy MIND (karok a magasban balra) S. POMPOMLÁNY Mondjátok, hogy MIND (mindkét kart magasba tartva, mindent túlkiabálva) JÁNOS!

25 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA (Kitartott kép hátul. A Pompomlány Hunyadi lábához omlik, átöleli a térdét, s tekintetével áhítattal csügg rajta. Néhány pillanatnyi csend.) JÁNOS (halkan a Pompomlánynak) A katonái rajongtak érte, nem a nők! POMPOMLÁNY (nagy szemeket meresztve pislog) Jaaa, bocsika! (Hátraszalad a többiek közé.) HETEDIK KÉP JÁNOS (a közönségnek) És eljött 1456 nyara (János a krónikába mélyed. Mialatt beszél, Hunyadi középen áll: felvonulnak elé a magyari urak, s megállnak vele szemben dölyfösen, karba font kézzel.) JÁNOS Hunyadi János messze volt Nándorfehérvártól, mert a magyar urakkal tárgyalt a török elleni hadjáratról HUNYADI (kezét nyújtva az urak felé) Segítség kéne! (Az urak egy ütemben hátat fordítanak neki. Hunyadi térdre borul, kezét könyörögve imára kulcsolja. Az urak egyszerre fordulnak vissza, mindegyikük fi tyiszt mutat.) URAK (harsányan) Nesze! (A krónikaírók két táborra oszlanak: hátul jelennek meg állva a várvédő magyarok, elöl félkörben ülnek le a törökök.) JÁNOS Hunyadi visszafordult, de a török hajóhad már vesztegzár alá vette a várat (Hátul imára kulcsolt kézzel állnak a várvédők, elöl a törökök evezésbe kezdenek, s minden második szóra meghúzzák a lapátokat.) TÖRÖKÖK Alla-a-a-h akbár! Alla-a-a-h akbár! Alla-a-a-h akbár! Alla-a-a-h akbár! JÁNOS János urunk segítségül hívta a magyar halászokat (A várvédők mint a kenusok gyorsan lapátolva átkígyóznak az ülő törökök között, s mindegyikük megáll egy-egy török mögött.) JÁNOS akik sok török hajót fölgyújtottak! (A halászok fölkapják evezőiket, s Vitéz László módjára püfölni kezdik a törökök fejét, akik fejük ingatásával rájátszanak a mozdulatokra.) HALÁSZOK Nesze, nesze, nesze, nesze, nesze, nesze nesze! (A törökök egymás után, dominószerűen dőlnek el, már csak egy tartja magát.) 25

26 26 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA HALÁSZ Nesze, nesze, nesze! De kemény a kobakod! Nesze! (Az utolsó török is eldől. A védők hurrázva visszavonulnak a várba.) JÁNOS A törökök veszettül megharagudtak (Az elpáholt törökök újra felülnek.) JÁNOS Éjjel-nappal dörögtek a hadigépek (A törökök mintha pipát vennének a szájukba.) TÖRÖKÖK (hangosan pöfékelve) P-p-p-p-p-p-p-p-p JÁNOS Úgy okádták a füstöt, hogy a tiszta eget sűrű felhő borította el TÖRÖKÖK (kifújják a füstöt) Phú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú! VÁRVÉDŐK (köhögve) Krisztus, segíts! (A törökök feltápászkodnak.) JÁNOS Aztán ostromra indultak a janicsárok TÖRÖKÖK Alla-a-a-h! Alla-a-a-h! Allah akbár! (A törökök és a várvédők is a csatakiáltások ritmusában megelevenítenek egy-egy harci képet: kardvágás, lándzsaszúrás, védés pajzzsal stb. Kitartott kép. Az előtérben balról hosszú, komótos léptekkel elindul egy török a jobb oldal felé.) JÁNOS Egy ádáz török fölhágott a vár fokára, s ki akarta tűzni a lófarkas zászlót (Felkászálódik egy magyar vitéz a szín jobb oldalán, s a török elé áll.) JÁNOS De szembetalálta magát Dugovics Titusszal TÖRÖK (integet Titusznak) Huhú! TITUSZ (óvodás kisfi ú hangján) Mit akarsz? TÖRÖK (szintén óvodás kisfi úként) Kitűzöm. TITUSZ Nem tűzöd ki. TÖRÖK De kitűzöm! TITUSZ Dehogy tűzöd! TÖRÖK (toporzékol) Akkor is kitűzöm! TITUSZ Akkor se tűzöd ki! TÖRÖK (elpityeredik) Megmondalak apukámnak! TITUSZ (mérgesen) Tudod, kit! (Titusz átnyalábolja a törököt, s lassított felvétel módjára leteperi. Közben a várvédők a zuhanás hangját adják. Titusz és a török is hanyatt terülnek el a földön.) VÁRVÉDŐK (ütemesen tapsolnak) Szép volt, Titusz! Szép volt, Titusz! Szép volt, Titusz! Szép volt, Titusz! (Titusz lassan felemelkedik a földről. Amint felül, hirtelen csend.) TITUSZ Tényleg szép volt?

27 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA VÁRVÉDŐ Tényleg, Titusz! TITUSZ (átszellemülten.) Akkor boldogan halok meg! (Hátrahanyatlik.) (A várvédők lassított felvételszerűen üldözni kezdik a törököket, akik hátrálva szintén lassított tempóban menekülnek.) JÁNOS (kommentál) A magyar vitézeket annyira feltüzelte Titusz hősiessége, hogy kitörtek a várból, és Isztambulig kergették a törököt (A várvédők és a törökök továbbra is lassított felvételként üldözik egymást, de János mester szavai után hirtelen felerősödik a hangjuk: a várvédők diadalittas üvöltésébe a törökök jajveszékelése keveredik. Kis idő múlva János mester észbe kap, s a várvédők és a törökök közé veti magát, megállítva a mozgást.) JÁNOS Azaz kergették volna, ha nem állja útjukat a dögvész! (A holló kerül elő a háttérből, kacagva károg, kiterjesztett karral forgolódik a vitézek között, akik sorban elhullanak. Utoljára kerül sorra János mester.) JÁNOS (magát védve) Jaj, ne! Engem ne-e-e! Én írom a krónikát! HOLLÓ (megtorpan) És én is benne leszek? JÁNOS (megkönnyebbülten) Benne, benne! HOLLÓ (vidáman ugrálva) Benne leszek a krónikában, benne leszek a krónikában (A holló ugrálva megérkezik a szín bal oldalán fekvő Hunyadihoz. Amint észreveszi, elhallgat, s érdeklődve fölé hajol.) JÁNOS (sóhajt) Hunyadi Jánost is utolérte a végzet HOLLÓ (nézi Hunyadi szemét) Jaj, de csecse! (A keze elindul, hogy kikaparja.) JÁNOS Holló, ez nem jó vicc! Neked a címeren a helyed! (A holló kényszeredetten morog, lenyúl Hunyadi karjáért, megemeli. Hunyadi kézfején a merev középső ujját mutatja a hollónak. A holló néhány pillanatig nézi, majd lehúzza az ujjról a gyűrűt, s fölföldobálva a szín közepére megy. Jó magasra dobja a gyűrűt, utána néz, majd amikor az esik lefelé, leszalad a torkán. Cikákol, majd kiköpi a gyűrűt, aztán kényszeredett mosollyal a csőrébe veszi, s a címerbeli pózba vágja magát. Néhány pillanatnyi csend. A szerzetes térdel le a halott Hunyadi mellé, s lezárja a szemét. SZERZETES (kezét imára kulcsolva) Üdv, mennyei csillag, ország koronája, lehulltál. (A holtak is Hunyadit kivéve megelevenednek, lassú mozdulattal feltérdelnek, kezüket imára kulcsolják.) 27

28 NÉMETH ERVIN: HUNYADI CSILLAGA MIND (halkan mormolva) Üdv, mennyei csillag, ország koronája, lehulltál. (Csend.) NYOLCADIK KÉP Hirtelen megelevenedik a krónikaírók műhelye. Nagy hangzavar, mindenki egyszerre beszél, majd az egyik krónikás összecsap két könyvet. Nagy csattanás, hirtelen csend, a kép kimerevül. I. KRÓNIKÁS Kiszáradt a viasz, melegítse föl valaki! II. KRÓNIKÁS Hozzátok már azt a tintát! VIII. KRÓNIKÁS (a derekát fogva) Ezekbe a nyavalyás kódexekbe és korvinákba fogok belerokkanni IV. KRÓNIKÁS (oklevelet silabizál) Hol a szemüvegem? V. KRÓNIKÁS Az csak a pápának van! VI. KRÓNIKÁS (lemondóan) Iniciálé iniciálé iniciálé VII. KRÓNIKÁS (megrázza a fáradt csuklóját) Mikor találják már fel az örökírót?! (Néhány pillanatnyi csend. A kitartott képbe csak János mester mozdul bele, előre jön.) JÁNOS (méltóságteljesen) Mindez történt az Úr esztendejében, Szent Jakab havának derekán. (János mester lassan becsukja a krónikáját. Kitartott kép. Csend.) VÉGE 28

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Csibe Csibi kalandjai

Csibe Csibi kalandjai Löwy Maya Csibe Csibi kalandjai Mesejáték két jelenetben Szín: Juliék udvara elkerített baromfirésszel. A függöny előtt a két mesemondó kétoldalt áll vagy ül. I. mesemondó: Kedves közönségünk, bemutatom

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre.

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre. Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben.

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy visszautasíthatatlan ajánlat A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy függönyökkel árnyékolt, tágas szobában járunk. A képen

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 5. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS Tisztelet Önfegyelem Biztonság BEcsület Kedvesség leszünk! De hogyan??????? A vetélkedő ötlete, célja A diákok a helyes magatartást pont úgy sajátítják el, mint ahogyan minden mást

Részletesebben

ESZTER KÖNYVÉNEK FORGATÓKÖNYVE

ESZTER KÖNYVÉNEK FORGATÓKÖNYVE ESZTER KÖNYVÉNEK FORGATÓKÖNYVE Szereplők: Narrátor: Ahasveros király: Vásti királynő: Hámán: Eszter: Mordeháj: Hírnők: Tanácsadó: Szolga: Eszter cselédlánya: Bigtán (őr, aki meg akarja ölni a királyt):

Részletesebben

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról.

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. 3 ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT Ő av apukám,

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

Szereplők: Síkbábok:

Szereplők: Síkbábok: A kis gömböc Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2010-ben. A Duna Menti Tavasz országos döntájén Nívódíjat kaptak. Vezetők: Dolinsky Irén, Vezér Zsófia, Vezérné Gonda Klára 63 64 (Jön a gazda, terel egy

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL... hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. nemcsak a puskacsőben, nemcsak a börtönökben,

EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL... hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. nemcsak a puskacsőben, nemcsak a börtönökben, EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL... Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nemcsak a puskacsőben, nemcsak a börtönökben, nemcsak a vallatószobákban, nemcsak az éjszakában kiáltó őr szavában, ott zsarnokság

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

A feneketlen csizma GRIMM MESE FELDOLGOZÁSA

A feneketlen csizma GRIMM MESE FELDOLGOZÁSA A feneketlen csizma GRIMM MESE FELDOLGOZÁSA Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2005-ben. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőján, Dunaszerdahelyen fődíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné

Részletesebben

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona.

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Copyright Hermann Marika, 2014 Illusztráció: Gönczi Anikó Szerkesztés: Szűcs Szilvia Hungarian edition Angry Cat Kiadó 2014. 1. kiadás Minden jog fenntartva!

Részletesebben

Gyere velem a vásárba!

Gyere velem a vásárba! Gyere velem a vásárba! Apa Andris fiam, milyen nap van ma? 1. gyerek Vasárnap. Az ám! De milyen vasárnap? 2. gyerek Hát vásárnap! Méghozzá a szomszéd faluban, Reziben! 1. gyerek Mihály-napi vásár! Jaj,

Részletesebben

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt:

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt: BALLADA Az öreg és a fiú együtt laktak a faházban. Az öregről mindenki úgy tudta, hogy egyedül él, és a fiúról senki sem tudta, hogy a fia. A patak egy negyedórányi járásra volt, a legközelebbi faház egy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Betlehemes* Magyarszováton

Betlehemes* Magyarszováton Betlehemes* Az erdélyi típusú betlehemes hosszabb lélegzetű, minisztériumszerű, liturgikus és epikus elemekkel átszőtt 12-20 szereplős játék. Rendszerint elő- és utójátéka is van, előadása különösen nagy

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Zrínyi Miklós titokzatos halála

Zrínyi Miklós titokzatos halála Zrínyi Miklós titokzatos halála Péter Katalin történész írta Zrínyi Miklós halálával kapcsolatban A magyar romlásnak századában címû kötetében: Zrínyi halálának körülményeit mindenki ismeri; a magyar történelem

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem.

Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem. Isten mondja: hallod-e te, Noé! Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem. Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Vigh Viktória 5. osztály. Szob Hátizsákos kalandok

Vigh Viktória 5. osztály. Szob Hátizsákos kalandok Vigh Viktória 5. osztály Szob Hátizsákos kalandok 1 Hátizsákos kalandok Írta: Vigh Viktória (Szob) 2 Egy szép tavaszi napon a családommal elhatároztuk, hogy elmegyünk a Börzsönyhegységbe kirándulni. Mindenki

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Mígnem valaki felkiáltott: - C c c ezzel nem megyünk semmire, hívjuk a rendőrséget! Az eset óta Egérlyukban gyakran mondogatják viccesen:

Mígnem valaki felkiáltott: - C c c ezzel nem megyünk semmire, hívjuk a rendőrséget! Az eset óta Egérlyukban gyakran mondogatják viccesen: Cin Cin vezér c A szürke kisegér nagyon nagyra tartotta magát. Úgy gondolta, ő az egész egérlyuk vezére. Ki is mondta, és gyakran ismételgette, hogy maga is elhiggye: - Én vagyok Cin cin Vezér!!! - Én

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály 40 rózsát el lehet-e osztani 5 lány között úgy, hogy mindegyik lánynak páratlan számú rózsa jusson? Nem lehet.(1 pont) Öt darab páratlan szám összege páratlan, a 40 páros (1 pont). Hogyan tudnátok

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

zsolnay eozina Ezt mondta? Ezt jelentette ki Kitkat ellentmondást nem tûrô hangon. Mikor megyünk?

zsolnay eozina Ezt mondta? Ezt jelentette ki Kitkat ellentmondást nem tûrô hangon. Mikor megyünk? zsolnay eozina Milyen szép név suttogta Kitkat egyik reggel. Micsoda? kérdezte Apu. Zsolnay Eozina felelte ábrándos szemmel. Vele álmodtál, Kitkat? Igen Ô egy szellemlány. Tündöklô zöld színe van. Ó! csodálkozott

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább.

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább. ÉLEM ÉLETEM Vándor vagy az úton, az élet vándora, Megállás nincs, messzeségbe vezet lépted. Az éjjeli úton mész,,közben megáll az ész Úttalan utakon, a semmi felé mész. Megfogadod, hogy holnap új élet

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

Megállj, farkas, majd megbánod! A kopogóst még eljárod.

Megállj, farkas, majd megbánod! A kopogóst még eljárod. A HAMIS FURULYA Itt a mese a markomba Gabi, ne légy oly goromba! Minek csípted meg a Lajkót? Tedd le, Jutka, a szakajtót! Ez a Borcsa suttog egyre, Nem is viszem ki a hegyre. Gallér híján, köpönyeg, Nem

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.)

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

A belső hallás fejlesztése

A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlettségéről dallambújtatással győződhetünk meg. A dallambújtatás azt jelenti, hogy egy dallamrészletet gondolatban énekelünk tovább, azután hangosan folytatjuk.

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Milyenek a csehek (meg a magyarok meg a lengyelek)?

Milyenek a csehek (meg a magyarok meg a lengyelek)? Milyenek a csehek (meg a magyarok meg a lengyelek)? Adva van egy történet, Verával esett meg. Belép valahol Budapesten az orvosi rendelőbe, előtte két tucat ember. Leül és várakozni kezd. Utána egy öregasszony

Részletesebben

Pénztárcakímélő, minőségi ruhatár legalább 22 variációban

Pénztárcakímélő, minőségi ruhatár legalább 22 variációban 1 Pénztárcakímélő, minőségi ruhatár legalább 22 variációban Beszélgetés Radics Edit szín- és stílustanácsadóval, a Stíluskommunikátor.hu honlap tulajdonosával (www.stiluskommunikator.hu) Szín- és stílustanácsadónak,

Részletesebben

Bosnyák Viktória Gözde Bitir Sındırgı. Mantyusok. Bátorság, Tomi! Copyright Gözde Bitir Sındırgı

Bosnyák Viktória Gözde Bitir Sındırgı. Mantyusok. Bátorság, Tomi! Copyright Gözde Bitir Sındırgı Bosnyák Viktória Gözde Bitir Sındırgı Mantyusok Bátorság, Tomi! Copyright Gözde Bitir Sındırgı OLVASNI JÓ! 6 Mantyusok Bátorság, Tomi! 1 2 Bosnyák Viktória Mantyusok Bátorság, Tomi! 3 Illusztrálta: Gözde

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Az élet vigyen. Elindulni nehéz

Az élet vigyen. Elindulni nehéz Az élet vigyen Elindulni nehéz Hogy az élet könnyő nehéz elhinnem Én nem a te tüzednél melegszem Gyere kérlek a küszöbrıl indul az utad Én szabad vagyok te is légy szabad Mert valaki mindig ki akar ütni

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 6. FORDULÓ. A.S. Puskin. Mese a halászról meg a kis halról

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 6. FORDULÓ. A.S. Puskin. Mese a halászról meg a kis halról BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 6. FORDULÓ A.S. Puskin Mese a halászról meg a kis halról Öregember, öregasszonyával, Kék tengernek partján éldegélt. Éldegéltek öreg sárkunyhóban Harminchárom esztendeje már. Öregasszony

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

NICK BRUEL ROSSZ CICA. Rossz Cica! Boldog szülinapot, New York Times bestsellersorozat

NICK BRUEL ROSSZ CICA. Rossz Cica! Boldog szülinapot, New York Times bestsellersorozat NICK BRUEL ROSSZ Boldog szülinapot, Rossz Cica! CICA OLVASNI JÓ! 6 New York Times bestsellersorozat Könyvmolyképző Kiadó 2014 2. TarTalomjegyzék Első fejezet Jó reggelt, Cica! 5 Második fejezet Cica első

Részletesebben

Könyvek Tusája 1. forduló

Könyvek Tusája 1. forduló Könyvek Tusája 1. forduló Ifjúsági kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Kollár Zsolt. Játékok könyve. Játékok vidám összejövetelekre

Kollár Zsolt. Játékok könyve. Játékok vidám összejövetelekre Kollár Zsolt Játékok könyve Játékok vidám összejövetelekre Egy ilyen játékgyûjteményt egyedül nem lehet jól megírni. Hálás köszönettel tartozom mindazoknak, akik véleményükkel, ötleteikkel segítették,

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

A böcsületes? Azt, a becsületes nevét kérem. Hát a szegény, megbódogút apám után Szénégető János lenne. Anyja neve? Hát Juliska. Milyen Juliska?

A böcsületes? Azt, a becsületes nevét kérem. Hát a szegény, megbódogút apám után Szénégető János lenne. Anyja neve? Hát Juliska. Milyen Juliska? Gubera Jó reggelt aggyon Isten! Jó reggelt. Jó hejjen járok? Fogságba vótam, s az asszony felküdött Pestre, mer aszt mogya, hogy itt a fogságért lehet szőnyeget kapni. Ojjan úriasat. Nem jó mán neki a

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben