Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: április 23-án órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11., Polgármesteri iroda Az ülés vezetője: Jelen vannak: Hákli Tibor alpolgármester Csizmár Gábor képviselő Partos Gábor Antal képviselő Vendég: Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 1-2. napirend tárgyalása során Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Javaslom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Partos Gábor Antal képviselő legyen. A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. A meghívóban szereplő napirendeken kívül további három napirendet javaslok még tárgyalásra, az egyik a most kiosztott Orgona utcai telek értékesítéshez történő hozzájárulás, a másik, hogy döntsünk arról, hogy vállaljuk-e a Tó Hotel előtti járda kezelését, ha a Tó-Hotel Kft. beruházásában elkészül, és zárt ülés keretén belül tárgyalásra javaslom a Bánkért emlékérem adományozását. Az Egyebek napirendben szeretnék én is felvetni egy témát megtárgyalásra. Szintén az Egyebek napirendbe javasolnám a bank.hu domain név használatának megbeszélését. A képviselő-testület a javasolt napirendeket 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. A képviselő-testület - egyhangúlag elfogadva - az alábbi a napirendi pontokat tárgyalja: Napirend Előterjesztő 1. Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása 2. Beszámoló Bánk Község Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtásáról Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal évi gazdálkodásáról évi éves belső ellenőrzési jelentés 3. A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló önkormányzati rendelet 5. Víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés és kiegészítő megállapodás 6. Víziközmű rendszer ingyenes állami tulajdonba adása 7. A évi éves összesített közbeszerzési terv 1

2 8. Óvodai beiratkozás és nyári szünet idejének meghatározása 9. Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulásban meglévő tagsági jogviszony megszüntetése 10. Bánki Nyár Támogatás iránti kérelem 12. Üdülőtelek értékesítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem 13. Egyebek A Tó-Hotel Kft. beruházásában esetlegesen megvalósuló járda önkormányzati kezelésre történő átvételének kérdése Lomen János településfejlesztéssel kapcsolatos javaslata bank.hu domain név átruházásának kérdése 1. Napirend Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása A falugyűlésen már beszélgettünk a költségvetésről, akkor is elmondtam, nagyon örülök, hogy ilyen jó költségvetésről tud az ember beszámolni. Ez a évi módosításokról is igaz, az építményadó majdnem 3 millió Ft-tal több lett a tervezetnél, az idegenforgalmi adó majdnem a duplája lett. Egy valamit nem tudtam mit jelent, a szolgáltatások ellenértéke 8 millió Ft-ról 15 millió Ft lett, ez is annyira kiugró, ebben mi van? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Gyakorlatilag abban benne van a Bánki Nyár, a Tóparti ház szállásdíj bevétele, az ingatlanok bérbeadása, ami nálunk működési bevételt jelent, amit szolgáltatási bevételként szedünk be. Úgy gondolom, a kiadási oldalon sem szálltunk el a dolgokkal, és én személy szerint nagyon örülnék, ha jövőre is hasonló beszámolóról számolhatnék be. Gratulálok a testületnek, mert az Ő támogatásukkal, hozzájárulásukkal gazdálkodtunk a tavalyi év folyamán, és szeretném, ha továbbra is hasonló gazdasági mutatóink lennének. Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, más javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő rendeletet: Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.24.) önkormányzati RENDELETE Az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 2. napirend Beszámoló Bánk Község Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtásáról 2

3 Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal évi gazdálkodásáról A évi éves belső ellenőrzési jelentés Gyakorlatilag ugyanaz mondható el, nagyon jó évet produkáltunk, a falugyűlésen is elmondtam, a képviselő-testület tagjai is hallották a számokat. Kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, más javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület megtárgyalta Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő rendeletet: Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV.24.) önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal évi gazdálkodásáról és működéséről szóló beszámolót, a bevételek teljesítését ezer Ft, a kiadások teljesítését ezer Ft-tal elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámolót, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 22/2014. (IV.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal éves működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés teljesítését ezer Ft bevétellel; ezen belül: Működési célú támogatások államháztartáson belülről ezer Ft, Irányítószervi támogatás ezer Ft, Költségvetési maradvány igénybevétele 414 ezer Ft jóváhagyja. A költségvetés teljesítését ezer Ft kiadással; ezen belül: Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások jóváhagyja ezer Ft, ezer Ft, ezer Ft, 102 ezer Ft Határidő: azonnal Felelős: - 3

4 szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Bánki Törpe Óvoda évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, a bevételek teljesítését ezer Ft, a kiadások teljesítését ezer Ft-tal elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta Bánki Törpe Óvoda működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámolót, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 23/2014. (IV.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánki Törpe Óvoda éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés teljesítését ezer Ft bevétellel; - ezen belül: Finanszírozási bevételek ezer Ft, jóváhagyja. A költségvetés teljesítését ezer Ft kiadással; - ezen belül: jóváhagyja. Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ezer Ft, 608 ezer Ft, 65 ezer Ft, Határidő: azonnal Felelős: - Az elmúlt év folyamán a házipénztár ellenőrzése történt meg, ezzel kapcsolatosan történtek intézkedések, amiket kifogásoltak, majd ezek be lettek vezetve. Hozzászólás, észrevétel, kérdés, más javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk Bánk Község Önkormányzata évre vonatkozó éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentését, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 24/2014. (IV.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentését tudomásul veszi és elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelentésben szereplő intézkedések érdekében a lehetőségekhez mérten tegye meg a szükséges intézkedéseket. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos Pénzes Klára elköszönt, és elhagyta az ülést. 3. napirend A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 4

5 2010-ben az önkormányzat rendeletet alkotott a hulladékgazdálkodás helyi szabályaira vonatkozóan, 2014-ben a kormányhivatal ellenőrzést tartott, amely során javasolták egy teljesen új rendelet megalkotását. Az elkészült rendeletet el kellett küldeni a környezetvédelmi hatóságnak, elküldtük, a hatóság nem elemelt kifogást, az előterjesztés ennek a rendeletnek azt elfogadásáról szól. Hákli Tibor alpolgármester Nem a rendelethez kapcsolódik, de elmondanám, tegnap reggel megjelent egy újságcikk, a Zöld Híd Régió Kft-vel kapcsolatban, mely szerint inkasszó van a Zöld Híd Régió Kft számláján, amilyen összeggel tartozik az államnak. Kérdésem, tájékoztattak e minket erről? Igen, először úgy volt, május 13-án lesz ezzel kapcsolatosan társulási tanács ülés, de akkor megyünk a környékbeli polgármesterek Balatonlellére, Balla Mihály Úr országgyűlési képviselő meghívott minket egy tájékoztatásra, ezért a tanácskozás át lett téve május 11-re, majd a mai nap folyamán ben közölték, hogy a rendkívüli társulási tanács ülését április 29-én tartják, bízom benne, hogy határozat képesek leszünk. Annyit tudok mondani, igen, bajban van a Zöld Híd Kft, hatszorosát költötték el a működéshez az előírtnál. Hákli Tibor alpolgármester A másik, hogy mi abban tulajdonosok vagyunk, a lakosság részéről rezsicsökkentés van, de működtetni kell. Jó, hogy felhoztad, erről fog szólni az áprilisi rendkívüli tanácsülés. A környezetvédelmi hatósághoz megküldött rendelet-tervezethez képest a képviselő-testület elé került rendelettervezetben két módosítás van, a tolmácsi rendelet-tervezetre érkezett hatósági észrevétel alapján. Az egyik, hogy az 1. -ban szereplő kifejezések száma lecsökkent 19-ről 9-re, mivel több olyan meghatározás is szerepelt benne, ami a törvényben vagy a végrehajtási rendeletben is szerepel valamilyen formában, így azok kikerültek a mostani tervezetből. A másik változás a 9. (6) bekezdésében történt, kikerült a rendelkezésből, hogy a rendezvény szervezője is elszállíthatja az összegyűjtött hulladékot a hulladékkezelő központba, mert erre a jogszabály már nem ad lehetőséget. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Bánk Község Önkormányzata a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztettek szerint elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület megtárgyalta a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő rendeletet: Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.24.) önkormányzati RENDELETE a szilárd hulladékgazdálkodásról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 4. napirend A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló önkormányzati rendelet 2013-ban a képviselő-testület eldöntötte, hogy alkot egy ilyen rendeletet, mert a törvény előírta ben lefolytattunk egy ajánlatkérési eljárást, ezzel kapcsolatosan senki nem jelentkezett, sem árajánlat nem volt. A kormányhivatal azt mondta, el kell készítenünk ezt a rendeletet, de tudni kell, hogy a vízügyi hatóság sem jelölt ki azt a helyet, ahová ezt vinni kell, ebben nem csak a mi vagyunk sárosak! A törvény szerint ki kell jelölni, ki az a személy, aki a tengelyen össze fogja gyűjteni a szennyvizet, és ebből a szempontból az üdülő övezet érintett jobban. Nekünk is jó, ha meghatározunk valakit, és ajánlani tudjuk majd. Két vállalkozó jelentkezett, az egyik Balla Gábor, a másik vállalkozó székhelye Tereske, a DMRV egyik dolgozója, aki már sokszor járt itt, amikor elakadtunk a 5

6 szennyvízzel a szállodák alatt, akinek a hozzáállása a munkához nagyon korrekt, és olcsóbb ajánlatot is adott, és jelezte, hogy 48 órán belül itt tud lenni, ha szükség van rá, míg a másik vállalkozó heti egyszeri elérhetőséget ajánlott. Énszemély szerint a tereskei székhelyű vállalkozót javaslom. Kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? Csizmár Gábor képviselő Volt is már itt, közelebb is van, akkor legyen Ő. Kommunál- Szol Kft. a cég neve. A környezetvédelmi hatóságtól nem rég kaptunk értesítést arról, hogy ezt a céget a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtés tevékenység végzésére nyilvántartásba vette, vagyis engedéllyel rendelkezik, végezheti ezt a szolgáltatást. A cég által benyújtott árajánlat viszont nem tartalmazott árat a hagyományos tábori zárt rendszerű WC-k ürítésére vonatkozóan. Szóban, telefonon beszélve az ügyvezetővel, kiegészítette az ajánlatát, és erre vonatkozóan Ft/darab + áfa ürítési díj ajánlatot adott. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Bánk Község Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló rendelettervezet az előterjesztettek szerint, a Kommunal-Szol Kft-t mint közszolgáltatót kijelölve, az ajánlata szerinti díjakkal elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület megtárgyalta nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő rendeletet: Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.24.) önkormányzati RENDELETE a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 5. napirend Víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés és kiegészítő megállapodás december 31-ével lejár az üzemeltetési szerződés, az új szerződés megkötésének a feltétele volt a vagyonértékelés megléte minden önkormányzatnak, akivel a DMRV új üzemeltetési szerződést köt. Mi részünkről ez megtörtént, amíg a hatósági ár megállapítása megtörténik, addig az önkormányzat a DMRV felé a bérleti díjat az elvégzett munkákkal azonos összegben számlázza, pénzmozgás nem történik. Kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a DMRV Zrt. bérleti üzemeltetési szerződését, valamint az azt kiegészítő megállapodást, és az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a DMRV Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés és megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 25/2014. (IV.23.) Képviselő testületi határozat 6

7 Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bánki viziközmű-vagyon (ivóvíz rendszer és szennyvíz elvezető rendszer) üzemeltetésére és vizközműszolgáltatási tevékenység ellátására a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki. A képviselő-testület a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint a bánki viziközmű-vagyon üzemeltetőjével és vizközmű-szolgáltatási tevékenységet ellátóval kötendő, előterjesztett Viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződést, valamint annak kiegészítéseként a települési viziközmű hálózaton elvégzendő munkák elszámolására vonatkozóan kötendő Megállapodást elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert a bérleti-üzemeltetési szerződés, valamint a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 6. napirend Víziközmű rendszer ingyenes állami tulajdonba adása A képviselő-testületi tagokkal beszéltem már erről, ezzel kapcsolatban igazából én is dilemmában vagyok, milyen döntést hozzunk. A vagyon 330 millió Ft körüli összegben van felértékelve, az előterjesztés arról szólna, hogy ingyen lehetne odaadni az államnak. A serpenyő egyik oldalán van az, hogy odaadjunk egy 300 millió Ft-os vagyont ingyen az államnak, aztán esetleg azt mondják majd, az önkormányzat elherdálta a vagyonát, míg a serpenyő másik oldalán ott van a szennyvíztelepünk kérdése, rekultivációja. A környező településekről annyit tudok, Rétság nem adta állami tulajdonba ezt a vagyont, ami nem jelenti azt, hogy nekünk nem lehet odaadni. Mondjatok ezzel kapcsolatosan véleményt! Nem tudom, mi volna a jó döntés. Csizmár Gábor képviselő Meddig kell erről dönteni? Semmit nem határoztak meg. Gyakorlatilag ez egy folyamatosan nyitva álló lehetőség, ez egy hatályos törvény, ami alapján erre lehetőség lenne - a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján át lehet adni vagyont az államnak - ami minket sürget, az inkább a szennyvíztelep sorsa, aminek az üzemeltetési engedélye év végén lejár Partos Gábor Antal képviselő Ha átadjuk, az állam, mint új gazda, ugyanúgy biztosít majd minden funkciót, mint amit eddig ellátott? Gondolom az átadásról szóló szerződés rögzítené ezt a kérdést. Az önkormányzati törvény szerint a viziközmű szolgáltatás akkor kötelező feladata az önkormányzatnak, ha az önkormányzat az ellátásért felelős. Feltételezem, hogy ez a szerződésben lenne rögzítve, hogy ha átadjuk a vagyont, akkor az ellátásért felelős az állam lesz, nem az önkormányzat. De az ellátást továbbra is biztosítani kell, az biztos. A viziközmű-szolgáltatásról szóló törvény az állam részére is biztosítja, hogy a szolgáltatás megszervezése érdekében eljárjon. Gondolom, ha átadjuk a vagyont, akkor ez lépne életbe. Hákli Tibor alpolgármester Ha átadjuk az államnak, akkor elviekben arról a privatizációs bevételről is lemondunk, amit akkor kapnánk meg, ha a DMRV-t privatizálnák. Most inkább az a tendencia, hogy központosítanak közszolgáltatókat. A másik oldalon viszont ott egy jelentős kiadás, ami a tulajdonost terheli. 7

8 Nincs teljes információnk. Én egyrészről odaadnám. A DMRV csinált egy fejlesztési tervet, 2015-re, Rétság, Romhány távvezeték cseréje, zárójelbe, Bánk, 40 millió Ft-os tétel, és ha ez megvalósul ebben az évben, ne csináljunk buszöblöt, mert pont ott megy a vezeték. Én a magam részéről odaadnám a vagyont, szerintem nem lesz privatizálva. Én biztos vagyok abban, hogy fővezetéket nem fognak cserélni, csak akkor, ha valahol szakad. Várjunk őszig? Ha nem sürgős dönteni? Akkor hozzunk egy olyan határozatot, hogy nem zárkózunk el az átadástól, és a képviselő-testület a pontosabb, teljeskörűbb információk birtokában hoz majd döntést. Esetleg lehetne kérni egy szerződés tervezetet, milyen feltételekkel kellene átadnunk? Csizmár Gábor képviselő Ezzel mi a célja az államnak, hogy ezt átveszi? Az indokolás szerint egyszerűbben kezelhető a vagyon, ha egy kézben van. És hogy gondolom ne mondhassák az önkormányzatok, hogy nincs pénzük fenntartani, felújítani, mert hát itt volt a lehetőség az átadásra, és az önkormányzat döntött így. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk víziközmű rendszer állami tulajdonba adásáról szóló határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy nem zárkózunk el az átadás elől, de a végső döntést a vagyon átadásával, valamint a viziközmű szolgáltatás ellátásával kapcsolatos feltételek pontos és részletes ismeretében hozzuk meg, és felhatalmaztok, hogy szerezzek be további információkat ezzel kapcsolatban, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta vízkiközmű állami tulajdonba adásának lehetőségéről szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 26/2014. (IV.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Bánk Község Önkormányzata nem zárkózik el attól, hogy a tulajdonában lévő vízi közműveket a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába átadja. A képviselő-testület a viziközmű vagyon ingyenes állami tulajdonba adásával kapcsolatos döntést a vagyon átadásával, valamint a viziközmű szolgáltatás ellátásával kapcsolatos feltételek, illetve a szerződés tervezet ismeretében tudja, illetve kívánja meghozni. Ennek érdekében a képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a viziközmű vagyon állami tulajdonba adásával kapcsolatban tovább tájékozódjon, szerezze be a szükséges információkat, kérjen további részletesebb felvilágosítást, ismerje meg az átadási konstrukciót, majd döntés céljából ismertesse a képviselő-testülettel. Határidő: lehetőség szerint Felelős: polgármester 7. napirend A éves összesített közbeszerzési terv 8

9 A Kbt. értelmében minden közbeszerzési ajánlatkérőnek, így önkormányzatunknak is a költségvetési év elején, lehetőség szerint március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervet és az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az éves közbeszerzési tervről szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 27/2014. (IV.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzata évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve: 1. Bánk számú út melletti járda építése és csapadékvíz elvezetés, valamint buszmegálló öböl és leszállóperon építése Közbeszerzés tárgya: építési beruházás Becsült nettó érték: 25 millió Ft Közbeszerzési eljárás: hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás Az eljárás várható időszaka: negyedév A beruházás várható megvalósítása: negyedév Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatására nem kerül sor. Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás felmerülésekor. Határidő: december 31. Felelős: polgármester, jegyző 8. napirend Óvodai beiratkozás és nyári szünet idejének meghatározása Óvónővel beszélve, a május át határoztuk meg a beiratkozás időpontjának, augusztusban pedig a nyári szünet ideje. Kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? Hákli Tibor alpolgármester Nekem lenne egy észrevételem: kell a 4 hét nyári szünet az óvodában? Mert van olyan óvodás gyerek, akinek az édesanyja dolgozik, és esetleg gondot okoz a gyerek erre időre történő felügyelete. Akkor azt jelezték volna a szülők, én nem tudok ilyen esetről, hogy gondot okozna a gyerekelhelyezés. Ha van rá igény, akkor meg kell oldani a gyermek ellátását, ezt a szünet ideje alatti is biztosítani kell, benne van a határozati javaslatban is. Ez az óvodavezető feladata, hogy megoldja, ha felmerül ilyen igény a szülő részéről. Ha tudsz ilyenről Tibi, akkor jöjjön el a szülő, és jelentkezzen, jelezze az igényt! További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 9

10 lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Bánki Törpe Óvoda intézményében a 2015/2016. nevelési évre történő felvételre jelentkezés időpontja: május 19-én óráig, valamint május 20-án óráig legyen, a nyári szünet pedig autusztusban, és aki az erről szóló határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta óvodai felvételre jelentkezés időpontjáról és a nyári szünet idejéről szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 28/2015. (IV.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. (1) bekezdésében foglaltakra az Önkormányzat fenntartásában lévő, a Bánk, Kis utca 1 szám alatti működő Törpe Óvoda intézményben a 2015/2016. nevelési évre vonatkozóan az óvoda általános felvételi időpontját (beiratkozás) a következők szerint határozza meg: Óvodai általános felvételi (jelentkezés) időpont: május 19-én 8.00 órától óráig, május 20-án órától óráig. Az óvodai beiratkozás helye: Törpe Óvoda, Bánk, Kis utca 1. Az intézménybe a harmadik életévét betöltött gyermek vehető fel, továbbá felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti és felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi. Képviselő-testület megbízza a Polgármestert és felkéri az Intézményvezetőt a felvételre jelentkezés időpontjának és a beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a jogszabályi előírások figyelembevételével történő közzétételére. Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő Törpe Óvoda intézményben az óvodai nyári szünet ideje augusztus 1-jétől augusztus 31-ig tart. A képviselő-testület a fenntartó Bánk Község Önkormányzata nevében felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 41. (1) bekezdése szerinti gyermekek napközbeni ellátását, a jogszabályi előíráson alapuló szülői igény esetén biztosítsa, oly módon, hogy a szünet ideje alatt is biztosított legyen a gyermekek napközbeni ellátása. Képviselő-testület felhívja az Intézményvezetőt, hogy az óvodai nyári szünet idejét az intézményben szokásos módon, a jogszabályi előírások figyelembevételével tegye közzé és tájékoztassa az érintetteket. Határidő: május 20. Felelős: polgármester, intézményvezető 9. napirend Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulásban meglévő tagsági jogviszony megszüntetése Szob Város Önkormányzata, mint a Társulás gesztor önkormányzata kéri önkormányzatunk nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a meglévő tagságunkat fenn kívánjuk-e tartani, illetve amennyiben nem, 10

11 javasolják a tagsági jogviszony megszüntetését. Én évtől vagyok polgármester, nem vettem rész egyik rendezvényükön sem, ezért javaslom a tagsági jogviszony megszüntetését. Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulásban lévő tagsági jogviszony megszüntetéséről szóló határozati javaslatot elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a tagsági jogviszony megszüntetéséről szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 29/2015. (IV.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás alapító tagjaként úgy dönt, hogy a Társulásban meglévő tagsági jogviszonyát a Társulási Megállapodás III/3. pontjában foglalt hat hónapos felmondási idő betartása mellett október 1. napjával felmondja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló döntésről értesítse a Társulás vezetőségét (2628 Szob, Szent Imre utca 12.) Határidő: azonnal Felelős: polgármester 10. napirend Bánki Nyár Az előterjesztésben három határozati javaslat van, az első a hajómodellező versenyek megrendezéséről szól. Úgy gondolom, ezt a szervezők, a Horgászegyesület elnöke, és jómagam már körbejártuk, milyen feltételekkel adjuk át a tavat, és még lesznek további megbeszélések. Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Bánk Község Önkormányzata a hajómodellező versenyek bánki-tavon történő megrendezéséhez hozzájáruljon, és ehhez térítési díj nélkül, ingyen biztosítja a bánki-tó és a tóparti sétány szükséges mértékű használatát, és aki az erről szóló határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta hajómodellező versenyek bánki tavon történő megrendezésének kérdését, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 30/2015. (IV.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Csepel Középiskolai Modellező Szakosztálya (képviselő: Gulyás József igazgatóhelyettes) által április 25- én a évi hajómodellező versenyszezon évadnyitó versenyének, valamint a július 6. és 14. között megrendezendő hajómodellező világbajnokság versenyeinek a bánki-tavon történő megrendezéséhez hozzájárul, melyhez térítési díj nélkül, ingyenesen biztosítja a bánki-tó és a tóparti sétány szükséges mértékű használatát, azzal a feltétellel, hogy az igénybe venni kívánt stégek kizárólag a bánki II. Rákóczi Ferenc Horgászegyesülettel egyeztetett módon, külön megállapodás alapján használhatóak. 11

12 A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Bánki-tó területéből a Vendégház előtti tómezőt egy starthelyet biztosító stéggel a verseny idejére igénybe vehessék a szervezők, a bánki II. Rákóczi Ferenc Horgászegyesülettel egyeztetettek szerint. A hajómodellező verseny során igénybe vett terület tisztán, rendben tartása a versenyszervezők kötelezettsége, a területet rendezetten, tisztán kell elhagyni. A hajómodellező versennyel kapcsolatos mindennemű felelősség, engedélyezés, biztonság, és minden egyéb feltétel biztosítása a szervezőket terheli. A képviselő-testület a hajómodellező versenyek megrendezésével és szervezésével kapcsolatos ügyekben az önkormányzat részéről kapcsolattartóként a Polgármestert jelöli ki. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hajómodellező versenyekkel kapcsolatos intézkedésekre. Határidő: december 31. Felelős: polgármester A másik rendezvény a Double Cross Challenge 2 crossfit sportverseny megrendezése a Bánki tavon és a Bánki-tó környékén, ami augusztus 22-én kerülne megrendezésre. A határozati javaslat arról szól, hogy a versenyhez a szükséges színhelyeket ingyen és bérmentve biztosítjuk a sportrendezvénynek. Ugyanez igaz a június 14-én megrendezésre kerülő triatlon versenyre is, bár Ők még nem küldtek ezzel kapcsolatosan semmilyen anyagot. Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Bánk Község Önkormányzata az augusztus 22-én megrendezésre kerülő Double Cross Challenge 2 crossfit sportverseny Bánki-tavon és a Bánki-tó környékén történő megrendezéséhez hozzájárul, melyhez térítési díj nélkül, ingyenesen biztosítja a Bánki-tó, a víziszínpad és lelátó, a tóparti sétány, valamint a tó melletti (déli irányba található) parkerdő szükséges mértékű használatát, és aki az erről szóló határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Double Cross Challenge 2 crossfit sportverseny augusztus 22-én történő megrendezéséhez történő hozzájárulásáról szóló határozati javaslatot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 31/2015. (IV.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a augusztus 22-én megrendezésre kerülő Double Cross Challenge 2 crossfit sportverseny Bánkitavon és a Bánki-tó környékén történő megrendezéséhez hozzájárul, melyhez térítési díj nélkül, ingyenesen biztosítja a Bánki-tó, a víziszínpad és lelátó, a tóparti sétány, valamint a tó melletti (déli irányba található) parkerdő szükséges mértékű használatát, azzal a feltétellel, hogy az esetlegesen igénybe venni kívánt stégek kizárólag a bánki II. Rákóczi Ferenc Horgászegyesülettel egyeztetett módon, külön megállapodás szerint használhatóak. A sportverseny során igénybe vett terület tisztán, rendben tartása a versenyszervezők kötelezettsége, a területet rendezetten, tisztán kell elhagyni. A versennyel kapcsolatos mindennemű felelősség, engedélyezés, biztonság, és minden egyéb feltétel biztosítása a szervezőket terheli. A képviselő-testület a sportverseny megrendezésével és szervezésével kapcsolatos ügyekben az önkormányzat részéről kapcsolattartóként a Polgármestert jelöli ki. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a sportverseny megrendezésével kapcsolatosan az önkormányzat részéről szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. Határidő: december 31. Felelős: polgármester 12

13 A napirend harmadik része a június 21-én megrendezésre kerülő családi nap. Legutolsó információm, hogy meg lesz rendezve. Annyit mondtak a rendezők, amint pontos számadatokkal tudnak szolgálni, jelentkezni fognak. A Bánki Nyárral kapcsolatban, amiket megcéloztunk, úgy tűnik majdnem mindegyik rendezvény kapcsán szerződésünk van, a július 21-ei családi nap, valamint az augusztus 14-ei Pintér Tiborék rendezvényéről nincs még szerződésünk. Négy belépő díjas rendezvényünk lenne, ezekhez is elkészültek a szerződések, a mulatós est, a Neoton koncert, a Sziget színház előadása, valamint a Hooligans együttes koncertje. Az augusztus 20-ai rock fesztivált bevállalnánk, és ingyenes lenne az Ossian együttes koncertje. Informális megbeszélésen a múlt héten szóba került, itt volt a Balogh Pista, az ökoland táborból, és mondta, hogy megbeszélést folytatnak Fekete Lászlóval, aki lejönne a július 13-ai sportnapra, egy erőember bemutatót tartana, és részt venne egy helyi erős-fi verseny lebonyolításában, aminek anyagi vonzata lenne, 250 ezer Ft + áfa. Ez csak egy előszele lenne egy esetleges jövő évi nagyobb fesztiválnak, ami egy országos méretű erős emberek fesztiválját jelentené, a TV2 kivonulásával. Az ökoland táborosok is úgy gondolkodnak, hogy ezen a napon a környező települések ún. erős embere versenyét meg lehetne szervezni. A kéthárom órás programot a Fekete Laci levezényelné, és ha már itt lesz, Ő is tartana egy bemutatót a két fiával. Úgy beszéltük meg a múltkor, hogy az önkormányzat ehhez a rendezvényhez 50 ezer forinttal hozzájárul. Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a június 14-ei triatlon versenyhez ingyenesen biztosítsuk a bánki-tó és környékét, mint versenyhelyszínt, és hogy Bánk Község Önkormányzata a június 13-án az Öko-land tábor szervezésében Fekete László által bebonyolításra kerülő erős ember bemutató és bánki erős emberek versenyét Ft-tal támogatja, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az erős ember bemutató és sportverseny támogatásáról szóló javaslatot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 32/2015. (IV.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a június 13-án és 14- én megrendezésre kerülő Sportnap és Triatlon verseny Bánki-tavon és a Bánki-tó környékén történő megrendezéséhez hozzájárul, melyhez térítési díj nélkül, ingyenesen biztosítja a Bánki-tó, a víziszínpad és lelátó, a tóparti sétány, valamint a tó melletti (déli irányba található) parkerdő szükséges mértékű használatát, azzal a feltétellel, hogy az esetlegesen igénybe venni kívánt stégek kizárólag a bánki II. Rákóczi Ferenc Horgászegyesülettel egyeztetett módon, külön megállapodás szerint használhatóak. A sportverseny során igénybe vett terület tisztán, rendben tartása a versenyszervezők kötelezettsége, a területet rendezetten, tisztán kell elhagyni. A versennyel kapcsolatos mindennemű felelősség, engedélyezés, biztonság, és minden egyéb feltétel biztosítása a szervezőket terheli. A képviselő-testület a június 14-én a sportnap keretében a bánki DIPO Közhasznú Egyesület, valamint Fekete László szervezésében megrendezésre kerülő bánki-fi megnevezésű erős ember sportverseny és bemutató megrendezésére Ft-ot biztosít, melynek kifizetése az Önkormányzat nevére szóló számla ellenében történhet. A képviselő-testület a sportnap és triatlon verseny megrendezésével és szervezésével kapcsolatos ügyekben az önkormányzat részéről kapcsolattartóként a Polgármestert jelöli ki. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a sportnap és triatlon verseny megrendezésével kapcsolatosan az önkormányzat részéről szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye. Határidő: június 14. Felelős: polgármester Csizmár Gábor képviselő A június 13-ával kapcsolatosan még elmondanám, hogy több átfogó sportrendezvény lenne egy időben. Lenne az erős emberek versenye, ezzel párhuzamosan a sárkányhajósok, a váci kajak kenu sportegyesület, vízilabdások is részt vennének ezen az ingyenes családi sport rendezvényen, versenyen, ahol ki lehet próbálni a különböző sportágakat. Még annyit szeretnék mondani, hogy a tóparti sétányról induló erdei sétáló utat a rendezvényre valamilyen szinten szeretnénk feljavítani, hogy használható legyen. 13

14 Milyen célból akarod ezt? Csizmár Gábor képviselő A jövőre nézve. Ez egy jó lépcső volt, lehetne egy erdei torna pályának kinevezni, fönt van egy jó kis parkrész, megcsinálni, mint annak idején a futballpálya feletti tornapálya. Én nem zárkózom el ez elől, ha Te energiát akarsz ebbe beletenni. Van még egy határozati javaslatunk, a családi napra vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, más javaslat? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Bánk Község Önkormányzata a június 21-én megrendezésre kerülő családi nap rendezvényhez bérbe adja a víziszínpad és lelátó építményt, a tóparti sétány meghatározott részét, úgy, hogy a nyilvános mosdóig szabad lenne a bejárás, valamint a tó melletti nagyparkoló területét, és a területek bérleti díját Ft-ban határozzuk meg, és aki az erről szóló határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a június 21-ei családi nap megrendezéséhez történő önkormányzati területek bérbeadásáról szóló határozati javaslatot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 33/2015. (IV.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a június 21-én megrendezésre kerülő családi nap megrendezéséhez a rendező/szervező részére bérbe adja a víziszínpad és lelátó építményt, a tóparti sétány meghatározott részét (a strand sétányon lévő bejárata és a nyilvános mosdó közti terület kivételéve), valamint a tó melletti nagyparkoló területét. A rendezvényhez a területek bérleti díja Ft. A rendezvény során igénybe vett terület tisztán, rendben tartása mind a rendezvény alatt, mint a rendezvényt követően - a versenyszervezők kötelezettsége, a területet rendezetten, tisztán kell elhagyni és az önkormányzat részére visszaadni. A rendezvénnyel kapcsolatos mindennemű felelősség, engedélyezés, biztonság, és minden egyéb feltétel biztosítása a szervezőket terheli. A képviselő-testület a rendezvénnyel kapcsolatos ügyekben az önkormányzat részéről kapcsolattartóként a Polgármestert jelöli ki. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a családi nap megrendezésé a terület bérbeadásáról szóló szerződést megkösse a rendezvény szervezőjével, valamint hogy a rendezvénnyel kapcsolatosan az önkormányzat részéről szükséges intézkedések és jognyilatkozatokat megtegye. Határidő: december 31. Felelős: polgármester Amit még szeretnék, hogy a mai napon erre pontot tegyünk a Bánki Nyárral kapcsolatosan, mert ma-holnap május. A Bánki Nyár szórólap grafika részét el kell készíteni, és ha azt szeretnénk, ha május 20-a után legyen a szórólapokból valami, akkor el kell indulni ennek a szervezésével. Azt mondták többen is, próbáljunk meg az eddigi dizájnon változtatni, ezért gondoltuk, mással csináltatnánk az idei szórólapokat. Vácon készülne a grafikai rész, 30 ezer Ft+ Áfa összegért, a Bagyinszki Balázsék pedig kinyomtatnák. A Váciak 6 ezer darabnál 26 Ft/db, 8 ezer darabnál 23 Ft/db áron készítenék el a szórólapokat, míg a Balázsék árajánlata 10 ezer darabnál 20 Ft/db, 8 ezer darabnál pedig 22 Ft/db nyomtatási összeg. Minél előbb intézni kell ezt, mert már most kérdezik, mikor lesznek meg a Bánki Nyár szórólapok. 14

15 A képviselő-testület részéről más javaslat nem volt, a képviselő-testület a Bánki Nyár szórólap elkészíttetésével felhatalmazta a polgármestert. 11. napirend Támogatás iránti kérelem A következő előterjesztés érint minket is, konkrétan engem és Partos Gábor képviselő társam, mert mi is a rétsági gimnáziumba jártunk, és ennek a gimnáziumnak 55 éves évfordulója lesz. Megkeresett Mocsári Gergely igazgató Úr, és 30 ezer Ft támogatást kér a rendezvény megrendezéséhez. Én szeretném, ha ezt a képviselő-testület támogatná. Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Bánk Község Önkormányzata a május 9-én megrendezésre kerülő 55 éves a középfokú oktatás Rétságon című rendezvény megvalósítását Ft címzett támogatással támogassa, az erről szóló határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az 55 éves a középfokú oktatás Rétságon című rendezvény támogatása iránti kérelemről szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 34/2015. (IV.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a május 9-én megrendezésre kerülő 55 éves a középfokú oktatás Rétságon című rendezvény megvalósítását Ft címzett támogatással támogatja. Az önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a képviselő-testület által támogatásként nyújtott ezen pénzeszköz átadás legfeljebb 35 %-a használható fel reprezentációs célú kiadásokra (vendéglátás). A támogatás utólagos elszámolás mellett a rendezvény szervezője, Mocsári Gergely részére az önkormányzat házi pénztárából készpénzben kerül kifizetésre A támogatás folyósítása egy összegben történik. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a május 9-én megrendezésre kerülő 55 éves a középfokú oktatás Rétságon című rendezvény megvalósításához nyújtott címzett támogatás összegét Mocsári Gergely szervező részére készpénzben kifizesse. A támogatás felhasználásának határideje: május 9. A támogatás felhasználásának önkormányzati rendelet szerinti elszámolásának határideje: július 8. Határidő: május 9. Felelős: polgármester 12. napirend Üdülőtelek értékesítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem Bánk, Orgona u. 661/9. helyrajzi számú ingatlan (beépítetlen telek) tulajdonosa kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, hogy 2000-ben vásárolta az ingatlant, az ingatlan értékesítésekor 3 éves beépítési kötelezettség került rögzítésre, melynek biztosítására az önkormányzat javára elidegenítési és terhelési tilalom került bejegyzésre az ingatlanra. Beépítési kötelezettségének nem tett eleget, ezért az elidegenítési és terhelési tilalom jelenleg is teherként szerepel az ingatlanon. Az ingatlant értékesíteni szeretné, amelyre a bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom mellett nem kerülhet sor, ezért kérelemmel fordult az önkormányzat felé. Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. 15

16 lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bánk Orgona utca 661/9. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséhez a határozati javaslatban foglaltak szerint hozzájáruljon, és elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta üdülőtelek értékesítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelemről szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 35/2015. (IV.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bánk Orgona utca 661/9. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem tárgyában a következő döntést hozta: A képviselő-testület a Bánk Orgona u. 661/9. helyrajzi számú ingatlan értékesítéshez az alábbi feltételekkel járul hozzá: Az adásvételi szerződésben fel kell tüntetni az új tulajdonost (vevőt) terhelő új négy éves határidőre vonatkozó beépítési kötelezettséget. A beépítési kötelezettség biztosítására az ingatlan tulajdoni lapjára Bánk Község Önkormányzata (2653 Bánk, Hősök tere 11.) javára elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az adásvételi szerződést a felek aláírása után jóváhagyó záradékkal kell ellátni, melyet az önkormányzat képviselője (polgármester) aláír. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bánk 661/9 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséhez történő hozzájárulást, illetve a beépítési kötelezettséget rögzítő adásvételi szerződés jóváhagyó záradékát aláírja. Határidő: azonnal, a kérelmező igénye szerint Felelős: polgármester 13. Napirend Egyebek A Tó-Hotel Kft. beruházásában esetlegesen megvalósuló járda kezelésre történő átvételének kérdése Nyilatkozatot kellene tennünk az irányba, hogy hozzá járulunk-e a Tó Hotel előtti járda kialakításához. A Tó Hotel Kft. megterveztetné és kiviteleztetné azt a járdaszakaszt, nyilatkoznunk kellene, ha ez elkészül, akkor majd üzemeltetésre az önkormányzat átveszi. Hákli Tibor alpolgármester Annyit el szeretnék mondani, hogy a polgármester Úr, Gábor és én leültünk a fagyizóba egy megbeszélésre, hogyan tudnánk feloldani ezt a vélt, vagy valós ellentéteket. Gábor beszélt a Pál Gabival, hogy Ő át szeretne költözni ebbe a nagyobb üzletbe, a raktározás jobban meg lenne oldva, és felmerült az a lehetőség, hogy akkor a fagyizó bemenne a dohánybolt helyére. Ezt a holnapi nap folyamán megpróbáljuk összeegyeztetni, és akkor elbontásra kerülhetne a fagyizó. Tudni kell, a fagyizónak működési engedélye van, amiről tájékoztatott a fagyizó üzemeltetője. Ezáltal talán a legkisebb rossz felé tudnánk elmenni. Van olyan ígéret, ha megtervezhetik a járdát és megépítik ez előtt az ingatlan előtt, a továbbiakban nem tudom, a csapadék elvezetését hogy oldjuk meg. Elindult bennem egy gondolat. A Magyar Közútkezelőnek a pavilon létesítéséhez történő hozzájárulásában az szerepel, hogy megépülhet, de csak mobil építményként, és akkor itt az van, hogy a Magyar Közút által történő, vagy egyéb közlekedésfejlesztési igény esetén felszólításunkat követően köteles a mobil létesítményt eltávolítani 30 napon belül. Aláhúztam magamnak, hogy közlekedésfejlesztési igény esetén. Bennem kérdőjelként ott van, hogy mit ért majd az igény alatt a hatóság? Mi van akkor, ha az igényt már az is kimeríti, hogy elkészül egy járdaterv, amit beadnak engedélyeztetésre, és megkapja az építési engedélyt? Ez már lehet egy igény, tehát egy építési engedélyes terv már közlekedésfejlesztési igényként is értelmezhető? Mert ha igen, akkor lehet, hogy már az engedélyezett terv is elég ahhoz, hogy felszólítsák a fagyizóst arra, hogy bontsa el a pavilont? És akkor mondjuk az 16

17 igény -t már a terv elkészülte, esetleg engedélyeztetése is kielégíti, és a kivitelezésre mondjuk soha nem kerül majd sor, és akkor se járdák, se fagyizónk nincs. Mert lehet, hogy ennek a fagyizónak most vagy akármennyi bánki vagy üdülős örül. Mielőtt ez a gondolatmenetem olyan értelmezést kapna és úgy lenne tovább adva, hogy a Torma Andi azt mondta, hogy nem is fog itt járda megépülni, hangsúlyozom, hogy nem ezt mondtam! Csak elindult egy gondolatmenet bennem. A focipályánál is bekövetkezett, hogy a pályázatból nem lett semmi, és nem valósult meg a műfüves pálya. Előfordulhat akár az is, hogy elkészül egy járdaterv, engedélyeztetik, és forrás hiányában nem készül el a járda, csak a pavilon tűnik el? Hákli Tibor alpolgármester Minden elképzelhető! Van rá egy ígéret, hogy megépítik. Most kellene mindenki számára megnyugtató megoldást találni. Partos Gábor Antal képviselő Akkor fejezzük már be a rágógumizást, mondjunk A -t vagy B -t és valamilyen irányban induljunk el! Lehet az fog bekövetkezni, amit az Andi felvetett, lehet minden úgy fog megvalósulni, ahogy Mi szeretnénk, eltűnik egy förmedvény, lesz ott egy járda. Csak mondjuk rá valamit, mert már nem tudom mióta ezt rágjuk! Azért hoztam be a testületi ülésre! Hozhatunk egy olyan nyilatkozatot, hogy ha a járda tervei elkészülnek és a kivitelezés megtörténik, akkor Bánk Község Önkormányzata üzemeltetésre átveszi ezt a járdaszakaszt. Tudjátok, az a borzasztó ebben, hogy amíg ez a házikó meg nem épült, itt senki nem akart járdát csinálni. Ebből az egészből én azt veszem ki, kiadtak oda egy építési engedélyt a megkérdezésünk nélkül, a szakhatóság, a tulajdonos, és most mi nyeljük le a békát. Mi, ha most megszavazzuk ezt a járdát, ez pont ok arra, hogy elbontassák onnan ezt a házikót, és annak az embernek, aki legálisan belerakott több, mint 1 millió Ft-ot, az én szavazatom fogja elbontatni a vállalkozását, kártalanítás, és minden nélkül. Nem tudok ebből mást kiolvasni. Mi adjunk egy jogalapot rá, hogy el lehessen onnan bontatni. Nekem az a véleményem, tegye helyre az, aki kiadta az engedélyt, a szakhatóság, a vagyonkezelő, a tulajdonos, aki minket nem kérdezett meg. Én ezt az embert a szavazatommal nem fogom büntetni és tönkretenni, azzal együtt, ha ez ide bekerült volna az engedélyezés előtt, soha nem szavaztam volna meg! Hákli Tibor alpolgármester Ebben két hatóság is benne van. A tulajdonos járult hozzá! Gyakorlatilag mint ha Te önkormányzat azt mondod, hogy az önkormányzat területén valaki csinálhat valamit, és utána idejön X és azt mondja, hogy nem. Hákli Tibor alpolgármester A tulajdonos, ha azt mondja, nem járul hozzá, akkor nem járult hozzá. A tulajdonos hozzájárult! A tulajdonos Magyar Állam nevében a budapesti Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ járt el, és az illető vele kötött bérleti szerződést. A Magyar Állam nevében a KKK gyakorolja a tulajdonosi jogokat, akivel bérleti szerződést kötött. Hákli Tibor alpolgármester Azt nem látom, ha a Tó Hotel megkeresi a tervezőt, hogy terveztesse meg, a tervezőnek a tervezés folyamán meg kell keresni a tulajdonost, hogy mit szeretne tervezni, hogy ezt a KKK engedi-e, annak a birtokában, hogy ott az az épület, mert kiadta bérleménybe. Vagy azt mondják, hogy lokális akadály, vagy azt mondják, hogy nem lokális akadály. Valószínűleg ezt a Tó Hotel Kft. már körbejárta a Közútkezelőnél, és nem vaktában kívánja megterveztetni. Sőt, valaki, talán Te Tibi, mondtad egy múltkori megbeszélésünkön, hogy megbeszélték a közútkezelővel, ahol azt mondták, hogy ez az egyetlen megoldás, ha járda terv lesz, mert akkor elbontatják. Nem tudom, hogy a Koordinációs Központ hozzájárul-e ahhoz, hogy ott járda legyen. 17

18 Partos Gábor Antal képviselő Mondjuk már ki, igen vagy nem! Hákli Tibor alpolgármester Holnap reggel találkozunk még a Bálinttal és a Pál Gabival, és próbáljunk meg olyan megoldást keresni, hogy fagyizó is legyen Bánkon, meg ez az épület sem biztos, hogy ott kell hogy legyen. Nem szeretnénk ezt az embert tönkretenni. Partos Gábor Antal képviselő Senki nem szeretné tönkre tenni ezt az embert, csak minél tovább húzzuk, esély van arra, hogy nem lesz tisztességes megoldási lehetőség. A helyzet csak mérgesedni fog. Csizmár Gábor képviselő Bálint azt mondta, Ő sem biztos, hogy ezt a helyet választotta volna, ha magától választott volna, Ő is belesett abba a csapdába, hogy ez a terület maradt igazából. Én azt mondom, Bánk jól járna, ha ott járda lenne, de kérdés, meg foge ez valósulni, vagy a tervezés szintjén megáll. Későn kezdtünk el ezzel foglalkozni. Partos Gábor Antal képviselő Információ hiányban szenvedtünk! Ő is idejöhetett volna, a fagyizó gazdája. Elmondta volna, hogy ezt a helyet találtam, és lehet, akkor azt lehetett volna mondani, hogy az minimum ronda, és veszélyes. Ne húzzunk magunkra olyan felelősséget, ami nem a miénk! A nyilatkozathoz hozzájárulok, a minden összes külön véleményem ellenére, csak mozduljunk már el erről a pontról, mert még az unokáink is ezzel fognak foglalkozni, ha ezt így folytatjuk! Csizmár Gábor képviselő Én abban az esetben tudom ezt támogatni, ha valamilyen szempontból megoldjuk a fagyizó helyzetét. Partos Gábor Antal képviselő Akkor várjuk meg a holnapi napot, sikerül-e együttműködni abban a verzióban? Most írom le, nem fogunk semmivel többet tudni holnap, mert ebből valamilyen kártérítési igény jelenik majd meg. Partos Gábor Antal képviselő Akkor azt beszélje meg a Pál Gabi, a Bálint, meg aki még akarja. Én személy szerint azt a nyilatkozatot támogatom, ha elkészül a járda terve, meg a kivitelezése, az önkormányzat üzemeltetésre vegye át azt a járdát, a temetőtől a buszmegállóig. A megbeszélésen úgy volt, hogy a Csizmárék feletti vízelvezetés is meg legyen oldva a járda kivitelezéssel. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, más vélemény nem volt. lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete nyilatkozik, hogy amennyiben a Tó Hotel előtti szakaszon a temetőtől a buszmegállóig a Tó Hotel Kft. beruházásában járda épül, azt az önkormányzat üzemeltetésre, kezelésre átveszi, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Petőfi út Tó Hotellel szembeni útszakaszán történő járda kialakításával kapcsolatos kezdeményezést, és 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 36/2015. (IV.23.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tó Hotel Kft. szóbeli kezdeményezésére nyilatkozik, hogy amennyiben a Petőfi út Tó Hotel előtti, a temető és a buszmegálló közötti szakaszán a Tó Hotel Kft. saját költségén, saját beruházásában járdát építtet, és a járda építéssel az adott útszakasz vízelvezetése is megoldásra kerül, Bánk Község Önkormányzata a megépült járda üzemeltetését, kezelését vállalja. Határidő: Tó Hotel Kft. igénye szerint Felelős: polgármester 18

19 bank.hu domain név átruházásának és használatának kérdése A bánki önkormányzat jelenleg a bank-falu.hu domain nevet használja től létezik egy úgynevzett Domainregisztrációs Szabályzat, ami kimondja, hogy azokat a domain neveket, amelyek karakterei azonosak valamely település nevével, kizárólag az adott település jogosult használni. A bank.hu, ami a mi nevünkkel azonos, annak idején, amikor kialakításra került a honlapunk, már foglalt volt. A domain nevek használóiról van egy nyilvántartás, abból kikerestük, hogy ki használja jelenleg a bank.hu nevet. Ennek a cégnek írtunk egy levelet, hogy adják át nekünk a név használati jogát, de sajnos nem reagáltak rá. Létezik egy úgynevezett Regisztrációs Döntnök fórum, amihez ha beadunk egy kérelmet, és leírjuk ezt az indokot, akkor megítélik nekünk a bank.hu név használati jogát. Ennek az eljárásnak a költsége viszont 100 ezer Ft. A kérdés az, hogy benyújtsunk-e egy ilyen kérelmet, kezdeményezzük-e a bank.hu domain név önkormányzatunkra történő átruházását? Partos Gábor Antal képviselő Szerintem már mindannyian megszoktuk a bank-falu.hu-t. Neked mi a véleményed erről? Őszintén szólva én örülnék neki, ha a bank.hu lenne a domain nevünk, mert minden település a saját nevét használja, és mindenki automatikusan így keres rá egy-egy településre, mert ez már így rögzült az emberekben. Javaslom, Andi, még nézz utána, próbáld felvenni a céggel a kapcsolatot, és utána megbeszéljük, hogy költünk-e erre 100 ezer Ft-ot vagy nem. Ettől még a bank-falu.hu cím is működne, aki megszokta ezt, tovább tudná ezt is használni, ugyan az jönne be mindkét címre, sőt, még a bánk.hu-ra is, mert az is működik most is, most is mind a két címen fut a honlapunk, csak az ékezetes név használata nem igazán elterjedt. Lomen János településfejlesztéssel kapcsolatos javaslata Többször említettem már, hogy meggyőződésem, hogy ki kellene alakítanunk egy fejlesztési koncepciót, hogy irányba szeretnénk elindulni a település fejlesztése terén, és aztán meg kell kezdeni a megvalósítás lépéseit. Véleményem szerint Bánk Önkormányzatának a hosszú távú jövőt nézve, abból a pénzekből, ami az eladásokból befolytak, ingatlanokhoz kellene jutni, olyan ingatlanokhoz, ami majd később nagyon nagy mértékben meghatározza majd a falu képét, a falu jövőjét. Ebből a hatalmas pénzalapból, ami az önkormányzatnak van, szerintem azért kellene ingatlanokat vásárolni, hogy nagyon hosszú távra meghatározhassuk a falu képét, hogy legyen mozgásterünk saját ingatlanokkal. Úgy gondolom, hogy a rendezési tervünkbe legalább három ingatlant be kellene majd építeni, azért, hogy a falu belső képet, és a falu belső parkoló kérdését meg tudjuk oldani. A negyedik ingatlannál, amiről szeretnék beszélni, úgy gondolom, nincs arra idő, hogy megvárjuk azt, hogy csináljunk egy rendezési terv módosítást, mert nem tudom, Polgármester Úr, hozzád mennyi üzleti információ jut el, de egyre több érdeklődés van magánházak és fejlesztési lehetőségek után. Engem megkérdezett egy gyöngyösi cég, milyen lehetőségek vannak Bánkon. Informálódtak, és a magánházak között kérdezték a Fábri Zsuzsi néni házát is. Azért tartom ezt fontosnak elmondani, mert a múltkori kötetlen beszélgetésünkön szóba került a strand fejlesztés, és hogy esetleg lehet rá pályázati forrást szerezni, és én úgy láttam akkor a szavaitokból, hogy Ti az egész fejlesztést azon a szűk berken belül próbáljátok majd megcsinálni. Meggyőződésem, hogy azon belül az épülettömbön belül és a meglévő strand területen belül nem lehet nagy attrakciót csinálni. A múltkor is javasoltam, hogy próbáljunk más irányba is gondolkodni, vagy lefedni a patakot és tovább vinni a strandot a keleti irányba, vagy a nyugati irányba esetleg vegyük meg a Zsuzsi néni házát. Ha ezzel sem értenétek egyet, és azt mondjátok, hogy nem kell a strandot ilyen irányba bővíteni, azért gondoljátok el, ott van a Bárka, a Harcsa kocsma, a posta, és ezen a területen belül óriási parkolási gondjaink vannak, nem beszélve róla, hogy a Tó Hotel építkezésével a strand előtti parkoló rész egy része is elveszett, alig maradt egy pár kocsinak hely. Ha tehát nem a strand bővítésében gondolkodok, hanem a Zsuzsi néni 19

20 házában, akkor abban is gondolkodhatnék, hogy a belső parkoló rendszert ezzel a területtel bővíteni tudom. Azért mondtam, hogy a rendezési tervbe három-négy ingatlant bele kellene tenni ilyen településfejlesztési céllal, mert akkor a kisajátítási lehetőséggel is jobban tudnánk élni, ha úgy adódik, hogy szükség van rá. A Zsuzsi néni háza eladó, egyre több az érdeklődő, nem lesz még egyszer ilyen lehetőségünk. Ha valaki ezt megveszi, és ott felújít, mi örök életre kiestünk ebből a lehetőségből, és ilyen fejlesztési irányban nem tudunk elmenni. Azt gondolom, nagyon gyorsan el kellene dönteni, akarunk-e egy komplett, tényleg nagy volumenű fejlesztést csinálni a településen, ami látványos, ami hasznos, vagy nem. A Fárbi Zsuzsi néni háza eladó, meggyőződésem, hogy rövid az idő az adásvétel kapcsán, ha nem lépünk, rövid időn belül el lesz adva. A többivel kapcsolatban pedig a rendezési tervvel minél előbb foglalkoznunk kellene. Jancsi amit mondott, hogy a strandon nem lehet szép dolgot csinálni, én biztos vagyok benne, hogy lehetne ténylegesen szép dolgot csinálni ezen a területen is. A Zsuzsi néni házával kapcsolatban: gyakorlatilag egy telket vennénk 18 millióért, én azt sokallanám, ha tényleg az az ára. Eladtunk jó pár ingatlant, ez a pénz most itt parkol nálunk, én úgy gondolom, ebből a pénzből egy ilyen irányú fejlesztésbe el kellene indulni. Csizmár Gábor képviselő Ingatlanba mindig érdemesebb befektetni. Én elhiszem, hogy félsz ettől, hogy hogy adom el a falunak, hogy megvettem egy ilyen házat, de ha azt meg tudom magyarázni, hogy ez, meg ez, meg ez valósul majd itt meg!? A strand és a tó a falu lelke! Igen, de ha megveszed azt a területet, az is fontos mennyit költök rá, hogy az majd területileg kinézzen. Valamit fel kell vállalni, ha el akarunk indítani egy nagyobb volumenű fejlesztést! Így meg azt mondják, hogy nem történik semmi fejlesztés a faluban! Ez jobb? Partos GáborAntal képviselő Ezért is jó lenne forszírozni a strand tervezőket, jöjjenek, ezt a verziót is be lehet ültetni a fejükbe, gondolják hozzá azt a területet is, adjanak valami megjelenést hozzá, és ha hozzá csatolódik a strand területéhez, akkor az már csak megállapodás kérdése a strandossal. Nagyon nagy lehetőség lenne! Becsültessük meg! Csizmár Gábor képviselő Más témával kapcsolatban: volt az a kérés, hogy vadas parkot szeretnének csinálni, azokkal nem lehetett volna egyezkedni, hogy csatlakozzanak a mi életünkhöz valamilyen szinten annak fejében, hogy támogatjuk az elképzelésüket? Lehet, oda tudunk mi majd kapcsolódni valamilyen szinten, van elképzelésük. Pályázati pénzt nyertek arra a területre. 20

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. július 22-én 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2016. július 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 26-án 16 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. december 17-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. október 24-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. október 24-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-21/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. október 24-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/36/3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-3/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről HIDEGKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: HID/29 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. június 30-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Várbalog Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/20- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. március 17-i r e n d k í v ü l i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Márkus László dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak:boldog István polgármester Enyedi Ferencné képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

1. Napirend A Rétság kistérség Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása

1. Napirend A Rétság kistérség Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE órai kezdettel megtartott, telefonon összehívott rendkívüli képviselő- Készült: 2013. március 22-én 10 00 testületi ülésről Ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben