TÁMOP-3.1.4/08/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0207"

Átírás

1 Óravázlatok rendhagyó könyvtári irodalom órákhoz az osztály számára szerkesztette: Czékus Lívia

2 Bevezető A könyvtári órák fontos részét képezik a kompetencia alapú oktatás bevezetésének, mivel annak fő alapelvét, az önálló ismeretszerzést alapozza meg. Számtalan könyvtári ismeretet, tanulási módszert, információszerzési eljárást sajátíthatnak el a tanulók egy viszonylag ismeretlenebb, más közegben, mint a hétköznapokon. A könyvtár légköre, a polcokról leemelhető kötetek közelsége, valamint az ebben a közegben végzett tanulás, játékos munkavégzés hozzásegíti a tanulókat az élethosszig tartó tanulás pozitív értelmezéséhez, annak elfogadásához és műveléséhez. A rendhagyó irodalom órák fontos szerepet töltenek be a tananyag elsajátításában, hiszen összekapcsolódik a tárgyi tudás megszerzése, felidézése és a könyvismeret, könyvhasználat fejlesztése, gyakorlása. Fejlődnek a kommunikációs, szociális kompetenciák, lehetőség van új tanulási módszerek elsajátítására. Gyűjteményemmel néhány ötletet szeretnék adni ehhez a munkához. 2

3 Tartalomjegyzék Bevezető 2 Tartalomjegyzék 3 5. osztály Könyvtári ismeretek Gyakorlatok a Magyar Értelmező Kéziszótár használatához Mesék bűvöletében Az állatmese. Hogyan győzte le a jaguárt a teknős Petőfi Sándor élete Életrajz elsajátításának új módja: gondolattérkép Petőfi Sándor: János vitéz Tartalmi összefoglaló óra Petőfi Sándor: János vitéz Szóképek, verstani ismeretek összefoglaló óra Múltunk a mítoszokban Prométheusz történetének feldolgozása osztály A ballada Arany János: Mátyás anyja Arany János élete Feldolgozás gondolattérkép segítségével Arany János: Toldi Tartalmi összefoglaló óra Arany és Petőfi barátsága Az episztola fogalma Gárdonyi Géza: Egri csillagok Dobó esküje. Szövegrészlet feldolgozása 26 3

4 6.6. Könyvtári ismeretek A jegyzetelés fortélyai. O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások című könyvének használata 30 Ajánlott irodalom 33 Melléklet: Digitális táblára alkalmazható segédanyagok 4

5 5. osztály 5.1. Könyvtári ismeretek Gyakorlatok a Magyar Értelmező Kéziszótár használatához Cél: El tudjanak igazodni a tanulók a könyvtárban, könyvhasználat elsajátítása Módszerek: frontális osztálymunka, önálló munka Eszközök: kézikönyvek, fénymásolt táblázat, munkafüzet, projektoros vetítés Fejlesztendő kompetenciák: kommunikációs, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés Köszöntés a könyvtárban, az óra céljának ismertetése II. Fő rész 1. Séta a könyvtárban A polcok között sétálva fedezzük fel az állományrészeket, mi hol van a polcokon, milyen rendben vannak. Megbeszéljük, hogy mi: - az ábécébe rendbe sorolás, - az ETO, - a kézikönyv, - az olvasóterem, - a kölcsönzés, - a cédulakatalógus. 2. A kézikönyvek típusai Egyes kézikönyv példányok bemutatásával közösen kitöltjük a táblázatot! Kézikönyv típusa lexikon enciklopédia Fő jellemzője - általános vagy 1 tudományterület ismereteit gyűjti össze, - ábécérendben szerepelnek a szócikkek egy-egy nagyobb Példa Magyar nagylexikon Révai lexikona Természettudományi 5

6 szótár fogalomtár tudományterület ismereteit témakörönként gyűjti, - név- és tárgymutató, valamint tartalomjegyzék segíti a keresést - egynyelvű vagy többnyelvű ábécérendben vannak a szócikkek egy-egy tudományterület fogalmait, szakkifejezéseit gyűjti össze ábécérendben vannak a szócikkek kisenciklopédia Usborne gyermekenciklopédia Magyar helyesírási kéziszótár Magyar-német zsebszótár Irodalmi fogalomtár A-Z Biológiai fogalmak Ki kicsoda a történelemben? 3. Gyakorlat a Magyar Értelmező Kéziszótár használatához Mf. 10./ 1. a) b) Az ég szócikk keresése, jelek feloldása 2. a) b) A szó jelentése Ellenőrzés III. Befejezés Összefoglalás Házi feladat: 10/ 2. c) Szómagyarázat Felhasznált irodalom: Radóczné Bálint Ildikó - Rozsos Gábor: Irodalom 5. Munkafüzet. Celldömölk, Apáczai K Magyar értelmező kéziszótár. Bp. Akadémiai K

7 5.2. Mesék bűvöletében Az állatmese. Hogyan győzte le a jaguárt a teknős Cél: az állatmese fogalma, szereplők, tartalom, tulajdonságok ismerete Módszerek: frontális osztálymunka, önálló munka Eszközök: tankönyv, munkafüzet, O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások könyve, Rokon értelmű szavak szótára, projektoros vetítés Fejlesztendő kompetenciák: kommunikációs, anyanyelvi, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés Megfigyelési szempontok: 1. Kik a történet szereplői? 2. Mely események történhetnének meg a valóban? 3. Mely események nem történhetnének meg a valóságban? II. Fő rész 1.A mű ismertetése felolvasással Tk oldal Hogyan győzte le a jaguárt a teknős 2. Frontális osztálymunka A megfigyelési szempontok megbeszélése Tk. 31./1.b) Hány jaguár szerepel a történetben? 31./2. Teknős tulajdonságait aláhúzással jelölni a szövegben 3.Mf. 19./1. Nevet ige rokon értelmű szavainak gyűjtése önálló munka Ellenőrzés a Rokon értelmű szavak szótára segítségével, könyvismeret: hol, hogyan keressük a címszót 4. Mf. 19/4. Szólásmagyarázat: Hűlt helyét leli. O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások könyve alapján 7

8 III. Befejezés Összefoglalás - rövid tartalom - az állatmese fogalma, rögzítés a füzetben Házi feladat: Mf. 19./3. Könyvtári kutatómunka Milyen állatok, növények élnek a dzsungelben? Szorgalmi feladat: Mf. 20./5. Közmondás magyarázatok kikeresése O. Nagy Gábor könyvéből Felhasznált irodalom: Radóczné Bálint Ildikó Virág Gyuláné: Irodalom 5. Tankönyv. Celldömölk, Apáczai K., Radóczné Bálint Ildikó Rozsos Gábor: Irodalom 5. Munkafüzet. Celldömölk, Apáczai K., O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások könyve. Bp., Talentum K., Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. Bp., Tinta K., O. Nagy Gábor Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár. Bp., Akadémiai K.,

9 5.3. Petőfi Sándor élete Életrajz elsajátításának új módja: gondolattérkép Cél: Petőfi életrajzának elsajátítása Módszerek: frontális és csoportmunka Eszközök: projektoros kivetítés, tankönyv Fejlesztendő kompetenciák: digitális, anyanyelvi, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés Csoportok megszervezése, feladatok ismertetése II. Fő rész Tk Életrajz feldolgozása bekezdésenként, projektoros kivetítéssel támogatva Rögzítés gondolattérképen Fő témacsoportok: - születés - szülők - iskolák - vándorlás - katonaság - tanulmányok befejezése - költészet - vándorlás 2. - Pest - szerelem - forradalom és szabadságharc - halál III. Befejezés Összefoglalás gyors kérdésekkel, válaszokat a gondolattérképről kell leolvasni vagy rövid beszámoló a vázoltak alapján Felhasznált irodalom: Rádóczné Bálint Ildikó Virág Gyuláné: Irodalom 5. Tankönyv. Celldömölk, Apáczai K.,

10 5.4. Petőfi Sándor: János vitéz Tartalmi összefoglaló óra Cél: A mű szereplőinek, tartalmának, időrendi sorrendjének helyes ismerete Módszerek: egyéni és csoportmunka Eszközök. Tankönyv, munkafüzet, O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások könyve, boríték, szókártyák, fénymásolt táblázat, projektoros kivetítés Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés Csoportszervezés: 4-5 fős csapatok kialakítása Az óra céljának ismertetése, ráhangolás II. Fő rész 1. Szereplők Soroljuk fel szóban a János vitéz szereplőit! Ezt követően minden csapat húz egy lapot, amin 3-3 szereplő neve szerepel. Feladatuk, hogy közösen gyűjtsenek mindegyikhez 5-5 tulajdonságot a füzetükbe. A Jancsi zsiványok vezére kislány a faluból B Iluska halász francia király C mostoha óriások királya francia király lánya D huszárok vezére gazda török basa fia Szóbeli ellenőrzés, a csapatok értékelik a hallottakat Házi feladat: 3-4 mondatos jellemzés egy szereplőről a gyűjtött tulajdonságok alapján 10

11 2. Témavázlat és időrend Közösen töltjük ki a táblázat tartalmi részét, majd csoportmunkában a Tk. 121./1. ábráinak sorszámát kell beírni az ábra rovatba Rész Tartalom Jancsi és Iluska, elválás A zsiványtanyán Jancsi a huszárok közt A királylány megmentése, Jancsi vitéz lesz Jancsi elmeséli történetét Hazatérés és útnak indulás Az óriások földjén A sötétség országában Tündérország Ábra 6., 10., , , , , 5. Ellenőrzés szóban 3. Kézikönyvek használata O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások könyvét kap minden csapat. Mf. 39./8. Szólásmagyarázat Ellenőrzés szóban 4. Ki mondta? Mf. 53/4. Frontális osztálymunkában, szóban megoldjuk, rögzítés írásban 5. Talált tárgyak osztálya Mf. 54/6. Melyik tárgy kihez tartozik? önálló munka Ellenőrzés 6. Dramatizálás Minden csapat húz egy borítékot egy jelenettel, ezt kell közösen előadniuk rövid felkészülés után! 1. A zsiványtanyán 2. A francia király udvarában 3. Az óriások birodalmában 4. Jancsi búcsúja Iluskától III. Befejezés A csapatok értékelik munkájukat Házi feladat: - szóban: olvasni a szöveget - írásban: jellemzés 11

12 Felhasznált irodalom: Radóczné Bálint Ildikó Virág Gyuláné: Irodalom 5. Tankönyv. Celldömölk, Apáczai K., Radóczné Bálint Ildikó Rozsos Gábor: Irodalom 5. Munkafüzet. Celldömölk, Apáczai K., O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások könyve. Bp., Talentum K.,

13 5.5. Petőfi Sándor: János vitéz Szóképek, verstani ismeretek összefoglaló óra Cél: szóképek, felismerése, verstani ismeretek, elbeszélő költemény fogalma Módszerek: csoportmunka Eszközök: projektoros vetítés, szókártyák, fénymásolt lapok Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés A munka megszervezése, csoportalakítás II. Fő rész 1. Szóképek Minden csapat kap egy A/3-as lapot a következő felosztással: SZÓKÉPEK HASONLAT MEGSZEMÉLYESÍTÉS METAFORA Valamint egy-egy borítékot húzhatnak, melyben idézetek vannak a János vitézből. Ezeket kell elhelyezni a lapon, ellenőrzés után pedig felragasztani, díszíteni. A Elválnak egymástól, mint ágtól a levél (hasonlat) A láng piros nyelve az ég felé szakadt (megszemélyesítés) Utószor látlak én, szivem szép tavasza! (metafora) Így űlt egy darabig némán meredve, Azután szólt, mintha álmából ébredne (hasonlat) Egy láng lett a födél szempillantás alatt (metafora) Mikor a nap fölkelt, s a holdat elküldte (megszemélyesítés) 13

14 B Gyere ki, galambom! Gyere ki, gerlicém! (metafora) A franciák földje gyönyörű tartomány, Egész paradicsom, egész kis Kánaán. (metafora) A puszta, mint tenger, feküdt körülötte (hasonlat) Egyenes rónaság nyújtózkodott végig. (megszemélyesítés) Hullottak a fejek előttük, mint a mák. (hasonlat) Tatárország hegyes-völgyes tartománya Messziről nézett a seregnek utána (megszemélyesítés) C Nézte őt a kék ég, a fényes nap alább Ragyogó szemével a tündér délibáb. (megszemélyesítés) Ottan éldegélünk mi ketten boldogan, Mint Ádám és Éva a paradicsomban (hasonlat) Utószor látlak és, szívem szép tavasza! (metafora) A világ sötétbe öltözködött vala, (megszemélyesítés) Ha látsz tört virágot útközepre vetve, Hervadó szeretőd jusson majd eszedbe. (metafora) Nem tudott mást tenni, a szívéhez kapott, Mintha ki akarná tépni a bánatot. (hasonlat) D 14

15 Az idő aközben haladott sietve, A patak habjain piroslott az este. (megszemélyesítés) Jancsi gazdája bőg, mint aki megbőszült: (hasonlat) A harmat, mely ekkor ellepett főt, bokort, Tán a szánakozó csillagok könnye volt. (metafora) Jancsi lelkem, mi lelt? Miért vagy oly halovány, Mint az elfogyó hold bús őszi éjszakán? (hasonlat) A láng piros nyelve az ég felé szaladt, (megszemélyesítés) 2. Miniszótár A csapatok készítsenek miniszótárt a következő fogalmakból: előkészítés, fordulópont, hasonlat, megszemélyesítés, metafora, leírás, négyütemű felező tizenkettes, nyelvi alakzatok, elbeszélő költemény. Rendezzék a szavakat ábécérendbe, rögzítsék írásban a fogalmakat! Ellenőrzés kivetítéssel III. Befejezés Összegzés Házi feladat: Mf. 52./2. Kakukktojás Felhasznált irodalom: Radóczné Bálint Ildikó - Virág Gyuláné: Irodalom 5. tankönyv Celldömölk, Apáczai K., Radóczné Bálint Ildikó Rozsos Gábor: Irodalom 5. munkafüzet, Celldömölk, Apáczai K., Múltunk a mítoszokban 15

16 Prométheusz történetének feldolgozása Cél: Szövegértés fejlesztése Módszerek: önálló munka Eszközök: feladatlap, ellenőrzés projektoros kivetítéssel Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés Feladatlapok kiosztása önálló szövegértéshez II. Fő rész Tk oldalán a Prométheusz c. szövegrész önálló feldolgozása, néma értő olvasás, feladatlap kitöltése Ellenőrzés kivetítéssel III. Befejezés Házi feladat: a szöveg olvasásának gyakorlása Szorgalmi feladat: 1. Készíts illusztrációt a szöveghez! 2. Kutass a könyvtárban! Gyűjtsd össze a görög isteneket, ki minek volt az istene? Felhasznált irodalom: Radóczné Bálint Ildikó Virág Gyuláné: Irodalom 5. Tankönyv. Celldömölk, Apáczai K., Radóczné Bálint Ildikó Rozsos Gábor: Irodalom 5. Munkafüzet. Celldömölk, Apáczai K., Feladatlap a Prométheusz c. szöveghez 16

17 1.Egészítsd ki az ábrát! Miben segítette a tűz az embereket? MESTERSÉGEK.... TUDÁS KÖZLEKEDÉS.... /12 p 2. Válaszolj a kérdésekre! a) Ki lopta el a tüzet? b) Ki büntette meg?.. c) Mi volt a büntetés? /3 p 3. Milyen volt Prométheusz? Húzd alá a megfelelő kifejezéseket! bátor, buta, büszke, kitartó, lassú, önzetlen, kíváncsi, gyáva /3 p 4. Kik a kentaurok? /2 p 5. Hogyan szabadult ki a rabságból Prométheusz? Fogalmazd meg néhány mondatban! /10 p Összesen: /30 p 17

18 6. osztály 6.1. A ballada Arany János: Mátyás anyja Cél: A ballada fogalma, cselekmény ismerete Módszerek: csoportmunka, önálló munka, frontális osztálymunka Eszközök: feladatlap, projektoros kivetítés Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés Csoportok megszervezése A mű bemutatása felolvasással, illusztrálás projektoros kivetítéssel Tk. Arany János: Mátyás anyja II. Fő rész 1. Dramatizálás felolvasással A csapattagok rövid gyakorlással szerepekre bontva olvasnak fel 2. Cselekményvázlat készítés (projektoros kivetítéssel) I. II. III. IV. V. Előkészítés Konfliktus Bonyodalom Tetőpont Megoldás Szilágyi Erzsébet levelet ír Mátyás fogságban van Prágában Ki viszi el a levelet? A holló elragadja a levelet Megérkezik a válaszlevél 3. Balladai ismertetőjegyek Mindegyik balladai sajátságra keressetek példát! Sűrített cselekmény sok a kihagyás a történetben Tragikus befejezés itt nem ilyen Szaggatott, szűkszavú előadás gyors kérdés-felelet váltakozás Ismétlés ki viszi viszem én Lélekábrázolás Szilágyi Erzsébet lelkiállapotának bemutatása (aggódó anya) 18

19 4. Mf. 19./3. Asszociáció: fogalmak és tulajdonságok 5. Mf. 19./5. Keresztrejtvény III. Befejezés Összegzés Házi feladat: Mf. 19./4. Miért volt Mátyás korának egyik legműveltebb királya? Könyvtári kutatómunkával felelj a kérdésre! Felhasznált irodalom: Radóczné Bálint Ildikó Virág Gyuláné: Irodalom 6. Tankönyv. Celldömölk, Apáczai K., Radóczné Bálint Ildikó: Irodalom 6. Munkafüzet. Celldömölk, Apáczai K., Arany János élete 19

20 Feldolgozás gondolattérkép segítségével Cél: Arany János életének ismerete Módszerek: gondolattérkép, csoportmunka Eszközök: projektoros kivetítés, A/4 lapok, tankönyv Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés Csoportok kialakítása II. Fő rész Tk oldalán Arany János életrajzának bekezdésenkénti feldolgozása, gondolattérkép készítése A/4-es lapon, projektoros kivetítéssel segítve Vázlat: Születés Halál Szülők Pest Iskola Tanár Vándorszínész Forradalom Arany János Hazatérés Költői indulás Házasság 20

21 III. Befejezés Gondolattérkép leolvasásával történő összegzés Házi feladat: Szóbeli: Arany János életrajzát megtanulni Írásbeli: Tk. 67./1. Arany Jánosról szóló könyvek gyűjtése a könyvtárban Pontos címleírás: szerző, cím, kiadás helye, kiadó, kiadás ideje. Felhasznált irodalom: Radóczné Bálint Ildikó Virág Gyuláné: Irodalom 6. Tankönyv. Celldömölk, Apáczai K.,

22 6.3. Arany János: Toldi Tartalmi összefoglalás Cél: cselekményváz ismerete, összefüggő tartalommondás, szereplők jellemzése, elbeszélő költemény fogalma, könyvismeret Módszerek: csoportmunka, önálló munka, frontális osztálymunka Eszközök: projektoros kivetítés, tankönyv, munkafüzet, kézikönyv, szókártyák Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés Csoportszervezés, terem előkészítése II. Fő rész 1. Mf. 44./2. Címadás énekenként 2. Tk o. Képek számát a címek után írni 3. Sorold fel a füzetedbe a mű szereplőit! Toldi Miklós, Toldi György, özvegy Toldiné, Bence, király, cseh bajnok, Toldi György csatlósa, két fiát sirató özvegy, béresek 4. Csoportonként 2-2 szereplő külső belső jellemzése. Szókártya húzással választják ki a szereplőket, legalább 5-5 tulajdonságot soroljanak fel! 5. Cselekményváz Szerkezeti egység I. Bevezetés II. Konfliktus III. Bonyodalom IV. Tetőpont V. Befejezés Tartalom Miklós és György Repül a nehéz kő Farkaskaland, bikakaland, vándorlás Miklós legyőzi a cseh bajnokot A király döntése Melyik ének? Előhang, 1-2. ének 3. ének ének 11. ének 12. ének, Utóhang 6. Keresd ki Alföldi Jenő: Irodalmi fogalmak A-Z c. fogalomtárából az elbeszélő költemény fogalmát! III. Befejezés Összegzés 22

23 Házi feladat: Írásban válaszolj a következő kérdésekre! 1. Milyen helyszíneken játszódik a Toldi cselekménye? 2. Mennyi idő telik el közben? 3. Gyűjts 3 idézetet a napszakok vagy az időjárás ábrázolásával a Toldiból! Felhasznált irodalom: Radóczné Bálint Ildikó Virág Gyuláné: Irodalom 6. Tankönyv. Celldömölk, Apáczai K., Radóczné Bálint Ildikó: Irodalom munkafüzet 6. Celldömölk, Apáczai K., Alföldi Jenő: Irodalmi fogalomtár A-Z. Bp., Tankönyvkiadó, p. 23

24 6.4. Arany és Petőfi barátsága Cél: költőbarátság, episztola fogalma, szóképek ismerete Módszerek: önálló és csoportmunka Eszközök: projektoros kivetítés, tankönyv, munkafüzet, füzet Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés Csoportszervezés Ráhangolás: Mi a barátság? Fogalmazd meg saját szavaiddal! II. Fő rész 1. Tk o. Olvasd el a két verset! 2. Hasonlítsd össze a két művet! terjedelme verselése témája Petőfi 8 versszak felező tizenkettes a költőtárs üdvözlése Arany 8 versszak felező tizenkettes válasz, a barátság elfogadása 3. Mi az episztola? Episztola: verses költői levél Pl. Petőfi Sándor: Arany Jánoshoz Arany János: Válasz Petőfinek 4. Mf. 46./6. Költői képek elemzése 5. Petőfi és Arany levelezése Néma értő olvasás, válaszolj írásban a kérdésekre! a) Melyik levél keletkezett hamarabb? b) Mire kíváncsi Petőfi? c) Mit tudunk meg Arany János életéről a leveléből? 6. Rajzold le a borostyán levelét a füzetedbe! 7. Mf. 47./7. Petőfi vagy Arany jellemzője 24

25 III. Befejezés Házi feladat: Nézz utána a könyvtárban, hogy járt-e Petőfi Aranyéknál? Felhasznált irodalom: Radóczné Bálint Ildikó Virág Gyuláné: Irodalom 6. Tankönyv. Celldömölk, Apáczai K., Radóczné Bálint Ildikó: Irodalom munkafüzet 6. Celldömölk, Apáczai K.,

26 6.5. Gárdonyi Géza: Egri csillagok Szövegrészlet feldolgozása: Dobó esküje Cél: szónoklat fajtái, eskü fogalma, szövegértés fejlesztése Módszerek: páros munka, frontális osztálymunka Eszközök: filmvetítés, szövegértés feladatlap, ellenőrzés projektoros kivetítéssel Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés Teremrendezés, párok kialakítása II. Fő rész 1. Rövid filmrészlet megtekintése, Dobó eskü szövegének és a hozzá tartozó feladatlap kiosztása 2. Feladatlapok kitöltése páros munkával, rendelkezésre álló idő 30 perc 3. Ellenőrzés projektoros kivetítéssel III. Befejezés Összegzés, értékelés Házi feladat: Dobó esküjét kívülről megtanulni Szorgalmi feladat: Kutass a könyvtárban! Ki rendezte a filmváltozatot? Írj rövid életrajzot! Felhasznált irodalom: Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Budapest, Európa K., Egri csillagok. (film) Rendezte: Várkonyi Zoltán. Budapest, MOKÉP, (155 perc) Irodalmi fogalmak kisszótára. Budapest, Korona K., Magyar értelmező kéziszótár. Budapest, Akadémiai K.,

27 Szövegrészletek a Dobó esküje feldolgozó órához I. részlet Dobó levette az aranyos sisakot. Hosszú, szürke haját végigsimította. Intett a papnak. Bálint pap fölkelt. Szintén levette a süvegét, és fölemelte az asztalon álló kis ezüstfeszületet. -Esküdjetek velem mondotta Dobó. A teremben mindenki a feszület felé nyújtotta a kezét. - Esküszöm az egy élő Istenre - Esküszöm az egy élő Istenre hangzott az ünnepi mormolás. - hogy véremet és életemet a hazáért és királyáért, az egri vár védelmére szentelem. Sem erő, sem fortély meg nem félemlít. Sem pénz, sem ígéret meg nem tántorít. A vár feladásáról sem szót nem ejtek, sem szót nem hallgatok. Magamat élve sem a váron belül, sem a váron kívül meg nem adom. A vár védelmében elejétől végéig alávetem akaratomat a nálamnál feljebb való parancsának. Isten engem úgy segéljen! - Úgy segéljen! zúgták egy hanggal. - És most magam esküszöm szólt Dobó, két ujját a feszületre emelve. Esküszöm, hogy a vár és az ország védelmére fordítom minden erőmet, minden gondolatomat, minden csepp véremet. Esküszöm, hogy ott leszek minden veszedelemben veletek! Esküszöm, hogy a várat pogány kezére jutni nem engedem! Sem a várat, sem magamat élve meg nem adom! Föld úgy fogadja be testemet, ég a lelkemet! Az örök Isten taszítson el, ha eskümet meg nem tartanám! Nem kételkedett azon senki. Lángolt mindenkinek az arca, mert tűz égett mindenkinek a szívében. A Dobó esküjére minden kard kivillant. Egy lélekkel kiáltották: - Esküszünk! Esküszünk! Dobó ismét föltette sisakját, és leült. (Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Dobó esküje) II. részlet eskü Istenre, mint tanúra vagy valamely szent dologra hivatkozó ünnepélyes kijelentés vagy ígéret. esküt tesz valamire Valaminek a megtartását esküvel ígéri. Pl. olimpiai eskü, katonai eskütétel. esküszegés Esküvel erősített ígéret, fogadalom megszegése. fogadalom Valaminek a teljesítésére vagy vállalására tett ígéret. Pl. újévi fogadalom. Eskü formulák: Esküszöm, hogy Ünnepélyesen fogadom, hogy (a Magyar értelmező kéziszótár alapján) 27

28 III. részlet A szónoklat három fajtája: 1. Tanácskozó beszéd: egy javaslat fölötti vitában rábeszélést vagy lebeszélést foglal magában, a politikai beszéddel azonos, többnyire testületek ülésén hangzik el (pl. parlamenti beszéd). 2. Törvényszéki beszéd: lehet vád- és védőbeszéd. 3. Az alkalmi beszéd: egy meghatározott személy, tárgy, eszme dicséretét vagy elmarasztalását tartalmazza (ünnepi beszéd, avatóbeszéd, pohárköszöntő, emlékbeszéd, székfoglaló beszéd, tiltakozó beszéd stb.). / / A szónok bizonyos értelemben színész, akinek az a feladata, hogy meggyőzze a hallgatóságot. Ehhez világosan kell fogalmaznia, kerülnie kell az ismétléseket, az előadott események időrendbeli sorrendjét be kell tartania. A beszéd logikája is hatást tesz a hallgatóságra. / / A szónoknak a beszédet elő kell adnia: az érzelmeket a hangerővel, a ritmussal, a hangfekvéssel lehet kifejezni. A szónoklat tartalmáról függően lehet tréfálkozó vagy komoly hangnemű, buzdító vagy mérsékletre intő. A beszéd folyamán az előadó gesztikulál, karjával, testtartásával ad nyomatékot szavainak. Arcának mimikájával (fintorral, mosollyal stb.) érzelmeket közvetít. Ismert szónok esetén a szónok jelleme becsületessége, szakértelme, elfogulatlansága is hitelesítheti a beszédet. (Irodalmi fogalmak kisszótára alapján) Feladatlap a Dobó esküje szövegrész feldolgozásához 1. Válaszolj a kérdésekre a szövegrészletek alapján! a) Ki beszél az 1. szövegben?. b) Kikhez szól?... c) Mire esküsznek a szereplők?... d) Milyen a szöveg hangulata?... /4 p. 2. Jelöld a szövegben! a) Aláhúzással: Milyen mozdulatokat, gesztusokat tesznek az esküvők? b) Karikázással: Az eskütétel kifejezéseit, szófordulatait jelöld! /4 p. /4 p. 3. Mit jelent a következő mondat? Írd le saját szavaiddal! Lángolt mindenkinek az arca, mert tűz égett mindenkinek a szívében. /2 p. 28

29 4. Mi az eskü? Karikázd be a helyes válaszok betűjelét! A himnusz B ünnepélyes ígéret C fogadalom D szent dologra tett kijelentés /2 p. 5. Csoportosítsd a szónoklat fajtáit! Tanácskozó beszéd Törvényszéki beszéd Alkalmi beszéd 1. vádbeszéd, 2. ünnepi beszéd, 3. politikai beszéd, 4. székfoglaló, 5. pohárköszöntő, 6. felszólalás testületi ülésen, 7. avatóbeszéd, 8. védőbeszéd /8 p. 6. Az első részben idézett beszéd melyik csoportba sorolható?. /1 p. 7. Idézz a szövegből! Milyen eszközöket használ a szónok gondolatai kifejezésére? /3 p. 8. Igaz vagy hamis?. A beszéd folyamán az előadó gesztikulál.. A szónok nem színészkedhet.. Csak komoly hangnemű beszédek vannak.. A jó szónok betartja az események időrendjét.. A beszéd logikája nem befolyásolja a hallgatókat.. Dobó jelleme hitelesíti az esküt. /6 p. 29

30 Összesen: /34 p Könyvtári ismeretek A jegyzetírás. Magyar szólások és közmondások könyvének használata Cél: jegyzetírás elsajátítása, kézikönyv használatának gyakorlása Módszerek: frontális osztálymunka, egyéni és páros munka Eszközök: projektoros kivetítés, kézikönyvek, ismerettartalmú szövegrészlet vázlatíráshoz Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés Az óra céljának meghatározása, ráhangolódás II. Fő rész 1. Hogyan készítsünk jegyzetet? - Írjuk fel a forrás adatait: szerző, cím, kiadás helye, kiadó, kiadás ideje. - Rövid, tömör megfogalmazás. - Tagolás gondolatjellel, pontokkal, sorszámokkal. - Idézet pontos jelölése: + oldalszám. - Több jegyzetlap esetén oldalszámozás. - Jegyzetek rendezése. 2. Írj rövid vázlatot a Platina című szövegből! Fénymásolat kiosztása Ellenőrzés 3. Könyvtári ismeretek A kézikönyvek tulajdonságai, jellemzői Kézikönyvek Szótárszerű ábécérendben vannak a szócikkek Pl. fogalomtárak, ki kicsodák, lexikonok Tematikus tárgymutató névmutató tartalomjegyzék Pl. enciklopédiák szakkönyvek tankönyvek segítik a visszakereshetőséget 30

31 4. Tanulmányozd O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások könyve, illetve a Mi fán terem? című munkáját! a) Írd le pontosan a két könyv adatait! (szerző, cím, kiadás helye, kiadó, kiadás ideje) b) Melyik csoportba sorolhatók? Fogalomtár c) Milyen információkat szerezhetsz belőlük? Szólások és közmondások magyarázata, jelentése 5. Szólásmagyarázatok a) Keresd ki a szólások magyarázatát! Kiszakadt az angyalok dunyhája. Nagy pelyhekben esik a hó. Lóg az eső lába. Látszik a felhőkről, hogy mindjárt esik. Őszi eső vizet áraszt, tavaszi szél utat száraszt. Ősszel sarat csinál, tavasszal gyorsan felszárad az eső. b) Mi a közös a jelentésükben? Időjárással kapcsolatosak. III. Befejezés Összegzés Házi feladat: Gyűjts 5 szólásmondást a tanulásról, tudásról! Írd le a jelentésüket is! Felhasznált irodalom: O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások könyve. Budapest, Talentum, O. Nagy Gábor: Mi fán terem? Budapest, Talentum K., Hall, Cally: Drágakövek. Budapest, Panemex K.,

32 PLATINA A platinát évezredek óta használták, de egészen 1735-ig nem tudták, hogy ez egy kémiai elem. A három nemesfém az arany, az ezüst és a platina közül a legritkább és a legértékesebb. Kémiailag közömbös, a korróziónak ellenálló. A platina nem homályosul el a levegőn, mint az ezüst. Színe ezüstszürke, szürkésfehér vagy fehér, átlátszatlan, és fémfénye van, Lényegesen nagyobb sűrűségű, mint a színarany, és mintegy kétszer olyan sűrűségű, min az ezüst. A régi ékszerészeknek nehézségbe ütközött elérni az 1773 C hőmérsékletet, a platina olvadáspontját, és egészen 1920-ig nem volt eléggé fejlett a technológia ahhoz, hogy feldolgozzák ezt a nemesfémet. ELŐFORDULÁS: A platina a vulkáni kőzetekben keletkezik. Az ércekben lévő platinaszemcsék általában olyan aprók, hogy szabad szemmel nem is láthatóak. Másodlagos lelőhelyeken is előfordul. Folyók homokjában és a jég hordalékában, általában szemcsék, sokkal ritkábban rögök formájában. A platina fő előfordulási helyei Dél-Afrika, Kanada (Sudbury) USA (Alaszka), Oroszország (a Perm folyó, és más, az Uralból jövő folyók), Ausztrália, Kolumbia és Peru. MEGJEGYZÉS: Habár a rögöket már feldolgozták 1920 előtt is, a platinaművesség lényegében ekkortól kezdődik. Puha és könnyű megmunkálni, gyakran egészen finom mintákat is formálnak belőle. (Hall, Cally: Drágakövek) 32

33 Ajánlott irodalom: Alföldy Jenő: Irodalmi fogalomtár A-Z. Bp. Nemzeti Tankönyvk., A magyar irodalom nagyjai. Nyíregyháza, Black & White K., (Petőfi Sándor p.; Arany János p.) Arany János: általános és középiskolások számára (Nagyjaink sorozat) Debrecen, Tóth K., é.n. Bene Kálmán: Kalauz a versértelmezéshez. Bevezetés a lírai művek elemzésébe. Szeged, Mozaik K., Fried István Szappanos Balázs: Petőfi versek elemzése. Nyíregyháza, Balck & White K., Gáldi László: Ismerjük meg a versformákat! Bp., Móra K., Dr. Hársing Lajos: Irodalmi játékok. Nyíregyháza, Balck & White K., Hatvany Lajos: Így élt Petőfi. Bp., Móra K., Illyés Gyula: Petőfi Sándor. Bp., Szépirodalmi K., é.n. Irodalmi fogalmak kisszótára Bp.: Korona, Ki kicsoda a magyar irodalomban? Bp., Tárogató K., Kistükör: Magyar irodalomtörténeti arcképek. Bp., Múzsák K., (Petőfi Sándor p.; Arany János p.) Martinkó András: Petőfi életútja. Bp., Kossuth K., Dr. Ónody Magdolna: A Petőfi és a Szendrey család. Debrecen, Tóth K., é.n. Petőfi Sándor: általános és középiskolások számára (Nagyjaink sorozat) Debrecen, Tóth K., é.n. Seres József Szappanos Balázs: Verselemzések. Nyíregyháza, Black & White K., (Petőfi Sándor p.; Arany János p.) Száz nagyon fontos vers: versek és versmagyarázatok. Bp., Lord K., Ajánlott linkek: Petőfi Sándor - életrajz - Petőfi összes költeményei - életrajz, pályakép, hatástörténet, szöveggyűjtemény, szakirodalom, tárló, tanári kézikönyv - életrajz, pályakép, műelemzések kulturális enciklopédia: művészettörténeti korszakok, alkotói pályaképek a magyar és a világirodalomból, alkotói lexikon, poétikai-műfaji lexikon, retorikai stilisztikai lexikon, verstani lexikon, galéria a magyar és világirodalom jeles alakjainak arcképeiből - minden, ami Petőfi: életrajzok, elemzések, könyvajánlók, színpadi adaptációk stb. - a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapja, aktuális kiállítások, segédletek, képek 33

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ Bánki István Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ irodalom 8 kk kolofonjav.indd 1 2014.06.03. 7:37 Szerzők: Bánki István Radóczné Bálint Ildikó Bánki István, Radóczné Bálint

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

Részletesebben

Istenes versek órai elemzése

Istenes versek órai elemzése Braunné Fodor ZsuZsanna Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban savio szent domonkos katolikus Általános Iskola Békéscsaba 2002. Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban BeveZetés Jeligémet

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

TAVASZI TARISZNYA TARTALOMJEGYZÉK OPKM TÁMOP 3.2.4

TAVASZI TARISZNYA TARTALOMJEGYZÉK OPKM TÁMOP 3.2.4 A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál felesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

10_nyelvtan_07.28korr.indd 2 2014.08.01. 14:43:20

10_nyelvtan_07.28korr.indd 2 2014.08.01. 14:43:20 Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet, 3.2.01: Kerettanterv a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

ALTERNATÍV KERETTANTERVE

ALTERNATÍV KERETTANTERVE BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM A SZEMÉLYRE SZABOTT ISKOLA ALTERNATÍV KERETTANTERVE 9-12. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 TANTÁRGYSTRUKTÚRA... 11 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 12 TÖRTÉNELEM...

Részletesebben

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam 2014 Tartalomjegyzék Óraszámok Szakiskola 34 811 05 Vendéglátó eladó... 3 Kommunikáció magyar

Részletesebben

INNOVÁCIÓ TÖRTÉNELEM TANTÁRGYTÖMBÖSÍTÉS 7. OSZTÁLY ÚJ TANULÁSI-TANÍTÁSI, OKTATÁSSZERVEZÉSI MÓDSZEREK (KOOPERATÍV MÓDSZER)

INNOVÁCIÓ TÖRTÉNELEM TANTÁRGYTÖMBÖSÍTÉS 7. OSZTÁLY ÚJ TANULÁSI-TANÍTÁSI, OKTATÁSSZERVEZÉSI MÓDSZEREK (KOOPERATÍV MÓDSZER) INNOVÁCIÓ TÖRTÉNELEM TANTÁRGYTÖMBÖSÍTÉS 7. OSZTÁLY ÚJ TANULÁSI-TANÍTÁSI, OKTATÁSSZERVEZÉSI MÓDSZEREK IDŐ: 4x45 perc kéthetente ÉVES ÓRAKERET: 74 óra TÖMBÖK SZÁMA: 18 (KOOPERATÍV MÓDSZER) Készítette: Kulcsárné

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Könyvtár (könyvtáros tanár) Szerzők: Hock Zsuzsanna,

Részletesebben

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA) Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik a társadalmi

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet [8. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] Kerettanterv a szakiskolák számára Tartalom: Bevezetés Kerettantervek Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola, 9

Részletesebben

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program Szakiskolai szakmai program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KÖZISMERETI KÉPZÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től.

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től. Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak (2013. szeptember 1-től.) 1 Tartalomjegyzék Helyi tanterv, Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola,

Részletesebben

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) 659 Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) TARTALOM 2. Szakképző (9 11. évfolyam) 661 a) Óraterv 661 b) Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom 666 c) Társadalomismeret

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

MUNKAANYAG. Simonné Czibolya Erzsébet. Beszéd, előadás, prezentáció. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása

MUNKAANYAG. Simonné Czibolya Erzsébet. Beszéd, előadás, prezentáció. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása Simonné Czibolya Erzsébet Beszéd, előadás, prezentáció A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása A követelménymodul száma: 1448-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolai helyi tanterve Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 8. mellékletében szereplő szakiskolák számára kiadott kerettanterv alapján. Érvényes

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Kötelezően választható órakeret 7. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Bevezetés A közoktatási rendszer változása szükségszerűvé

Részletesebben