TÁMOP-3.1.4/08/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0207"

Átírás

1 Óravázlatok rendhagyó könyvtári irodalom órákhoz az osztály számára szerkesztette: Czékus Lívia

2 Bevezető A könyvtári órák fontos részét képezik a kompetencia alapú oktatás bevezetésének, mivel annak fő alapelvét, az önálló ismeretszerzést alapozza meg. Számtalan könyvtári ismeretet, tanulási módszert, információszerzési eljárást sajátíthatnak el a tanulók egy viszonylag ismeretlenebb, más közegben, mint a hétköznapokon. A könyvtár légköre, a polcokról leemelhető kötetek közelsége, valamint az ebben a közegben végzett tanulás, játékos munkavégzés hozzásegíti a tanulókat az élethosszig tartó tanulás pozitív értelmezéséhez, annak elfogadásához és műveléséhez. A rendhagyó irodalom órák fontos szerepet töltenek be a tananyag elsajátításában, hiszen összekapcsolódik a tárgyi tudás megszerzése, felidézése és a könyvismeret, könyvhasználat fejlesztése, gyakorlása. Fejlődnek a kommunikációs, szociális kompetenciák, lehetőség van új tanulási módszerek elsajátítására. Gyűjteményemmel néhány ötletet szeretnék adni ehhez a munkához. 2

3 Tartalomjegyzék Bevezető 2 Tartalomjegyzék 3 5. osztály Könyvtári ismeretek Gyakorlatok a Magyar Értelmező Kéziszótár használatához Mesék bűvöletében Az állatmese. Hogyan győzte le a jaguárt a teknős Petőfi Sándor élete Életrajz elsajátításának új módja: gondolattérkép Petőfi Sándor: János vitéz Tartalmi összefoglaló óra Petőfi Sándor: János vitéz Szóképek, verstani ismeretek összefoglaló óra Múltunk a mítoszokban Prométheusz történetének feldolgozása osztály A ballada Arany János: Mátyás anyja Arany János élete Feldolgozás gondolattérkép segítségével Arany János: Toldi Tartalmi összefoglaló óra Arany és Petőfi barátsága Az episztola fogalma Gárdonyi Géza: Egri csillagok Dobó esküje. Szövegrészlet feldolgozása 26 3

4 6.6. Könyvtári ismeretek A jegyzetelés fortélyai. O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások című könyvének használata 30 Ajánlott irodalom 33 Melléklet: Digitális táblára alkalmazható segédanyagok 4

5 5. osztály 5.1. Könyvtári ismeretek Gyakorlatok a Magyar Értelmező Kéziszótár használatához Cél: El tudjanak igazodni a tanulók a könyvtárban, könyvhasználat elsajátítása Módszerek: frontális osztálymunka, önálló munka Eszközök: kézikönyvek, fénymásolt táblázat, munkafüzet, projektoros vetítés Fejlesztendő kompetenciák: kommunikációs, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés Köszöntés a könyvtárban, az óra céljának ismertetése II. Fő rész 1. Séta a könyvtárban A polcok között sétálva fedezzük fel az állományrészeket, mi hol van a polcokon, milyen rendben vannak. Megbeszéljük, hogy mi: - az ábécébe rendbe sorolás, - az ETO, - a kézikönyv, - az olvasóterem, - a kölcsönzés, - a cédulakatalógus. 2. A kézikönyvek típusai Egyes kézikönyv példányok bemutatásával közösen kitöltjük a táblázatot! Kézikönyv típusa lexikon enciklopédia Fő jellemzője - általános vagy 1 tudományterület ismereteit gyűjti össze, - ábécérendben szerepelnek a szócikkek egy-egy nagyobb Példa Magyar nagylexikon Révai lexikona Természettudományi 5

6 szótár fogalomtár tudományterület ismereteit témakörönként gyűjti, - név- és tárgymutató, valamint tartalomjegyzék segíti a keresést - egynyelvű vagy többnyelvű ábécérendben vannak a szócikkek egy-egy tudományterület fogalmait, szakkifejezéseit gyűjti össze ábécérendben vannak a szócikkek kisenciklopédia Usborne gyermekenciklopédia Magyar helyesírási kéziszótár Magyar-német zsebszótár Irodalmi fogalomtár A-Z Biológiai fogalmak Ki kicsoda a történelemben? 3. Gyakorlat a Magyar Értelmező Kéziszótár használatához Mf. 10./ 1. a) b) Az ég szócikk keresése, jelek feloldása 2. a) b) A szó jelentése Ellenőrzés III. Befejezés Összefoglalás Házi feladat: 10/ 2. c) Szómagyarázat Felhasznált irodalom: Radóczné Bálint Ildikó - Rozsos Gábor: Irodalom 5. Munkafüzet. Celldömölk, Apáczai K Magyar értelmező kéziszótár. Bp. Akadémiai K

7 5.2. Mesék bűvöletében Az állatmese. Hogyan győzte le a jaguárt a teknős Cél: az állatmese fogalma, szereplők, tartalom, tulajdonságok ismerete Módszerek: frontális osztálymunka, önálló munka Eszközök: tankönyv, munkafüzet, O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások könyve, Rokon értelmű szavak szótára, projektoros vetítés Fejlesztendő kompetenciák: kommunikációs, anyanyelvi, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés Megfigyelési szempontok: 1. Kik a történet szereplői? 2. Mely események történhetnének meg a valóban? 3. Mely események nem történhetnének meg a valóságban? II. Fő rész 1.A mű ismertetése felolvasással Tk oldal Hogyan győzte le a jaguárt a teknős 2. Frontális osztálymunka A megfigyelési szempontok megbeszélése Tk. 31./1.b) Hány jaguár szerepel a történetben? 31./2. Teknős tulajdonságait aláhúzással jelölni a szövegben 3.Mf. 19./1. Nevet ige rokon értelmű szavainak gyűjtése önálló munka Ellenőrzés a Rokon értelmű szavak szótára segítségével, könyvismeret: hol, hogyan keressük a címszót 4. Mf. 19/4. Szólásmagyarázat: Hűlt helyét leli. O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások könyve alapján 7

8 III. Befejezés Összefoglalás - rövid tartalom - az állatmese fogalma, rögzítés a füzetben Házi feladat: Mf. 19./3. Könyvtári kutatómunka Milyen állatok, növények élnek a dzsungelben? Szorgalmi feladat: Mf. 20./5. Közmondás magyarázatok kikeresése O. Nagy Gábor könyvéből Felhasznált irodalom: Radóczné Bálint Ildikó Virág Gyuláné: Irodalom 5. Tankönyv. Celldömölk, Apáczai K., Radóczné Bálint Ildikó Rozsos Gábor: Irodalom 5. Munkafüzet. Celldömölk, Apáczai K., O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások könyve. Bp., Talentum K., Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. Bp., Tinta K., O. Nagy Gábor Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár. Bp., Akadémiai K.,

9 5.3. Petőfi Sándor élete Életrajz elsajátításának új módja: gondolattérkép Cél: Petőfi életrajzának elsajátítása Módszerek: frontális és csoportmunka Eszközök: projektoros kivetítés, tankönyv Fejlesztendő kompetenciák: digitális, anyanyelvi, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés Csoportok megszervezése, feladatok ismertetése II. Fő rész Tk Életrajz feldolgozása bekezdésenként, projektoros kivetítéssel támogatva Rögzítés gondolattérképen Fő témacsoportok: - születés - szülők - iskolák - vándorlás - katonaság - tanulmányok befejezése - költészet - vándorlás 2. - Pest - szerelem - forradalom és szabadságharc - halál III. Befejezés Összefoglalás gyors kérdésekkel, válaszokat a gondolattérképről kell leolvasni vagy rövid beszámoló a vázoltak alapján Felhasznált irodalom: Rádóczné Bálint Ildikó Virág Gyuláné: Irodalom 5. Tankönyv. Celldömölk, Apáczai K.,

10 5.4. Petőfi Sándor: János vitéz Tartalmi összefoglaló óra Cél: A mű szereplőinek, tartalmának, időrendi sorrendjének helyes ismerete Módszerek: egyéni és csoportmunka Eszközök. Tankönyv, munkafüzet, O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások könyve, boríték, szókártyák, fénymásolt táblázat, projektoros kivetítés Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés Csoportszervezés: 4-5 fős csapatok kialakítása Az óra céljának ismertetése, ráhangolás II. Fő rész 1. Szereplők Soroljuk fel szóban a János vitéz szereplőit! Ezt követően minden csapat húz egy lapot, amin 3-3 szereplő neve szerepel. Feladatuk, hogy közösen gyűjtsenek mindegyikhez 5-5 tulajdonságot a füzetükbe. A Jancsi zsiványok vezére kislány a faluból B Iluska halász francia király C mostoha óriások királya francia király lánya D huszárok vezére gazda török basa fia Szóbeli ellenőrzés, a csapatok értékelik a hallottakat Házi feladat: 3-4 mondatos jellemzés egy szereplőről a gyűjtött tulajdonságok alapján 10

11 2. Témavázlat és időrend Közösen töltjük ki a táblázat tartalmi részét, majd csoportmunkában a Tk. 121./1. ábráinak sorszámát kell beírni az ábra rovatba Rész Tartalom Jancsi és Iluska, elválás A zsiványtanyán Jancsi a huszárok közt A királylány megmentése, Jancsi vitéz lesz Jancsi elmeséli történetét Hazatérés és útnak indulás Az óriások földjén A sötétség országában Tündérország Ábra 6., 10., , , , , 5. Ellenőrzés szóban 3. Kézikönyvek használata O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások könyvét kap minden csapat. Mf. 39./8. Szólásmagyarázat Ellenőrzés szóban 4. Ki mondta? Mf. 53/4. Frontális osztálymunkában, szóban megoldjuk, rögzítés írásban 5. Talált tárgyak osztálya Mf. 54/6. Melyik tárgy kihez tartozik? önálló munka Ellenőrzés 6. Dramatizálás Minden csapat húz egy borítékot egy jelenettel, ezt kell közösen előadniuk rövid felkészülés után! 1. A zsiványtanyán 2. A francia király udvarában 3. Az óriások birodalmában 4. Jancsi búcsúja Iluskától III. Befejezés A csapatok értékelik munkájukat Házi feladat: - szóban: olvasni a szöveget - írásban: jellemzés 11

12 Felhasznált irodalom: Radóczné Bálint Ildikó Virág Gyuláné: Irodalom 5. Tankönyv. Celldömölk, Apáczai K., Radóczné Bálint Ildikó Rozsos Gábor: Irodalom 5. Munkafüzet. Celldömölk, Apáczai K., O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások könyve. Bp., Talentum K.,

13 5.5. Petőfi Sándor: János vitéz Szóképek, verstani ismeretek összefoglaló óra Cél: szóképek, felismerése, verstani ismeretek, elbeszélő költemény fogalma Módszerek: csoportmunka Eszközök: projektoros vetítés, szókártyák, fénymásolt lapok Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés A munka megszervezése, csoportalakítás II. Fő rész 1. Szóképek Minden csapat kap egy A/3-as lapot a következő felosztással: SZÓKÉPEK HASONLAT MEGSZEMÉLYESÍTÉS METAFORA Valamint egy-egy borítékot húzhatnak, melyben idézetek vannak a János vitézből. Ezeket kell elhelyezni a lapon, ellenőrzés után pedig felragasztani, díszíteni. A Elválnak egymástól, mint ágtól a levél (hasonlat) A láng piros nyelve az ég felé szakadt (megszemélyesítés) Utószor látlak én, szivem szép tavasza! (metafora) Így űlt egy darabig némán meredve, Azután szólt, mintha álmából ébredne (hasonlat) Egy láng lett a födél szempillantás alatt (metafora) Mikor a nap fölkelt, s a holdat elküldte (megszemélyesítés) 13

14 B Gyere ki, galambom! Gyere ki, gerlicém! (metafora) A franciák földje gyönyörű tartomány, Egész paradicsom, egész kis Kánaán. (metafora) A puszta, mint tenger, feküdt körülötte (hasonlat) Egyenes rónaság nyújtózkodott végig. (megszemélyesítés) Hullottak a fejek előttük, mint a mák. (hasonlat) Tatárország hegyes-völgyes tartománya Messziről nézett a seregnek utána (megszemélyesítés) C Nézte őt a kék ég, a fényes nap alább Ragyogó szemével a tündér délibáb. (megszemélyesítés) Ottan éldegélünk mi ketten boldogan, Mint Ádám és Éva a paradicsomban (hasonlat) Utószor látlak és, szívem szép tavasza! (metafora) A világ sötétbe öltözködött vala, (megszemélyesítés) Ha látsz tört virágot útközepre vetve, Hervadó szeretőd jusson majd eszedbe. (metafora) Nem tudott mást tenni, a szívéhez kapott, Mintha ki akarná tépni a bánatot. (hasonlat) D 14

15 Az idő aközben haladott sietve, A patak habjain piroslott az este. (megszemélyesítés) Jancsi gazdája bőg, mint aki megbőszült: (hasonlat) A harmat, mely ekkor ellepett főt, bokort, Tán a szánakozó csillagok könnye volt. (metafora) Jancsi lelkem, mi lelt? Miért vagy oly halovány, Mint az elfogyó hold bús őszi éjszakán? (hasonlat) A láng piros nyelve az ég felé szaladt, (megszemélyesítés) 2. Miniszótár A csapatok készítsenek miniszótárt a következő fogalmakból: előkészítés, fordulópont, hasonlat, megszemélyesítés, metafora, leírás, négyütemű felező tizenkettes, nyelvi alakzatok, elbeszélő költemény. Rendezzék a szavakat ábécérendbe, rögzítsék írásban a fogalmakat! Ellenőrzés kivetítéssel III. Befejezés Összegzés Házi feladat: Mf. 52./2. Kakukktojás Felhasznált irodalom: Radóczné Bálint Ildikó - Virág Gyuláné: Irodalom 5. tankönyv Celldömölk, Apáczai K., Radóczné Bálint Ildikó Rozsos Gábor: Irodalom 5. munkafüzet, Celldömölk, Apáczai K., Múltunk a mítoszokban 15

16 Prométheusz történetének feldolgozása Cél: Szövegértés fejlesztése Módszerek: önálló munka Eszközök: feladatlap, ellenőrzés projektoros kivetítéssel Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés Feladatlapok kiosztása önálló szövegértéshez II. Fő rész Tk oldalán a Prométheusz c. szövegrész önálló feldolgozása, néma értő olvasás, feladatlap kitöltése Ellenőrzés kivetítéssel III. Befejezés Házi feladat: a szöveg olvasásának gyakorlása Szorgalmi feladat: 1. Készíts illusztrációt a szöveghez! 2. Kutass a könyvtárban! Gyűjtsd össze a görög isteneket, ki minek volt az istene? Felhasznált irodalom: Radóczné Bálint Ildikó Virág Gyuláné: Irodalom 5. Tankönyv. Celldömölk, Apáczai K., Radóczné Bálint Ildikó Rozsos Gábor: Irodalom 5. Munkafüzet. Celldömölk, Apáczai K., Feladatlap a Prométheusz c. szöveghez 16

17 1.Egészítsd ki az ábrát! Miben segítette a tűz az embereket? MESTERSÉGEK.... TUDÁS KÖZLEKEDÉS.... /12 p 2. Válaszolj a kérdésekre! a) Ki lopta el a tüzet? b) Ki büntette meg?.. c) Mi volt a büntetés? /3 p 3. Milyen volt Prométheusz? Húzd alá a megfelelő kifejezéseket! bátor, buta, büszke, kitartó, lassú, önzetlen, kíváncsi, gyáva /3 p 4. Kik a kentaurok? /2 p 5. Hogyan szabadult ki a rabságból Prométheusz? Fogalmazd meg néhány mondatban! /10 p Összesen: /30 p 17

18 6. osztály 6.1. A ballada Arany János: Mátyás anyja Cél: A ballada fogalma, cselekmény ismerete Módszerek: csoportmunka, önálló munka, frontális osztálymunka Eszközök: feladatlap, projektoros kivetítés Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés Csoportok megszervezése A mű bemutatása felolvasással, illusztrálás projektoros kivetítéssel Tk. Arany János: Mátyás anyja II. Fő rész 1. Dramatizálás felolvasással A csapattagok rövid gyakorlással szerepekre bontva olvasnak fel 2. Cselekményvázlat készítés (projektoros kivetítéssel) I. II. III. IV. V. Előkészítés Konfliktus Bonyodalom Tetőpont Megoldás Szilágyi Erzsébet levelet ír Mátyás fogságban van Prágában Ki viszi el a levelet? A holló elragadja a levelet Megérkezik a válaszlevél 3. Balladai ismertetőjegyek Mindegyik balladai sajátságra keressetek példát! Sűrített cselekmény sok a kihagyás a történetben Tragikus befejezés itt nem ilyen Szaggatott, szűkszavú előadás gyors kérdés-felelet váltakozás Ismétlés ki viszi viszem én Lélekábrázolás Szilágyi Erzsébet lelkiállapotának bemutatása (aggódó anya) 18

19 4. Mf. 19./3. Asszociáció: fogalmak és tulajdonságok 5. Mf. 19./5. Keresztrejtvény III. Befejezés Összegzés Házi feladat: Mf. 19./4. Miért volt Mátyás korának egyik legműveltebb királya? Könyvtári kutatómunkával felelj a kérdésre! Felhasznált irodalom: Radóczné Bálint Ildikó Virág Gyuláné: Irodalom 6. Tankönyv. Celldömölk, Apáczai K., Radóczné Bálint Ildikó: Irodalom 6. Munkafüzet. Celldömölk, Apáczai K., Arany János élete 19

20 Feldolgozás gondolattérkép segítségével Cél: Arany János életének ismerete Módszerek: gondolattérkép, csoportmunka Eszközök: projektoros kivetítés, A/4 lapok, tankönyv Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés Csoportok kialakítása II. Fő rész Tk oldalán Arany János életrajzának bekezdésenkénti feldolgozása, gondolattérkép készítése A/4-es lapon, projektoros kivetítéssel segítve Vázlat: Születés Halál Szülők Pest Iskola Tanár Vándorszínész Forradalom Arany János Hazatérés Költői indulás Házasság 20

21 III. Befejezés Gondolattérkép leolvasásával történő összegzés Házi feladat: Szóbeli: Arany János életrajzát megtanulni Írásbeli: Tk. 67./1. Arany Jánosról szóló könyvek gyűjtése a könyvtárban Pontos címleírás: szerző, cím, kiadás helye, kiadó, kiadás ideje. Felhasznált irodalom: Radóczné Bálint Ildikó Virág Gyuláné: Irodalom 6. Tankönyv. Celldömölk, Apáczai K.,

22 6.3. Arany János: Toldi Tartalmi összefoglalás Cél: cselekményváz ismerete, összefüggő tartalommondás, szereplők jellemzése, elbeszélő költemény fogalma, könyvismeret Módszerek: csoportmunka, önálló munka, frontális osztálymunka Eszközök: projektoros kivetítés, tankönyv, munkafüzet, kézikönyv, szókártyák Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés Csoportszervezés, terem előkészítése II. Fő rész 1. Mf. 44./2. Címadás énekenként 2. Tk o. Képek számát a címek után írni 3. Sorold fel a füzetedbe a mű szereplőit! Toldi Miklós, Toldi György, özvegy Toldiné, Bence, király, cseh bajnok, Toldi György csatlósa, két fiát sirató özvegy, béresek 4. Csoportonként 2-2 szereplő külső belső jellemzése. Szókártya húzással választják ki a szereplőket, legalább 5-5 tulajdonságot soroljanak fel! 5. Cselekményváz Szerkezeti egység I. Bevezetés II. Konfliktus III. Bonyodalom IV. Tetőpont V. Befejezés Tartalom Miklós és György Repül a nehéz kő Farkaskaland, bikakaland, vándorlás Miklós legyőzi a cseh bajnokot A király döntése Melyik ének? Előhang, 1-2. ének 3. ének ének 11. ének 12. ének, Utóhang 6. Keresd ki Alföldi Jenő: Irodalmi fogalmak A-Z c. fogalomtárából az elbeszélő költemény fogalmát! III. Befejezés Összegzés 22

23 Házi feladat: Írásban válaszolj a következő kérdésekre! 1. Milyen helyszíneken játszódik a Toldi cselekménye? 2. Mennyi idő telik el közben? 3. Gyűjts 3 idézetet a napszakok vagy az időjárás ábrázolásával a Toldiból! Felhasznált irodalom: Radóczné Bálint Ildikó Virág Gyuláné: Irodalom 6. Tankönyv. Celldömölk, Apáczai K., Radóczné Bálint Ildikó: Irodalom munkafüzet 6. Celldömölk, Apáczai K., Alföldi Jenő: Irodalmi fogalomtár A-Z. Bp., Tankönyvkiadó, p. 23

24 6.4. Arany és Petőfi barátsága Cél: költőbarátság, episztola fogalma, szóképek ismerete Módszerek: önálló és csoportmunka Eszközök: projektoros kivetítés, tankönyv, munkafüzet, füzet Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés Csoportszervezés Ráhangolás: Mi a barátság? Fogalmazd meg saját szavaiddal! II. Fő rész 1. Tk o. Olvasd el a két verset! 2. Hasonlítsd össze a két művet! terjedelme verselése témája Petőfi 8 versszak felező tizenkettes a költőtárs üdvözlése Arany 8 versszak felező tizenkettes válasz, a barátság elfogadása 3. Mi az episztola? Episztola: verses költői levél Pl. Petőfi Sándor: Arany Jánoshoz Arany János: Válasz Petőfinek 4. Mf. 46./6. Költői képek elemzése 5. Petőfi és Arany levelezése Néma értő olvasás, válaszolj írásban a kérdésekre! a) Melyik levél keletkezett hamarabb? b) Mire kíváncsi Petőfi? c) Mit tudunk meg Arany János életéről a leveléből? 6. Rajzold le a borostyán levelét a füzetedbe! 7. Mf. 47./7. Petőfi vagy Arany jellemzője 24

25 III. Befejezés Házi feladat: Nézz utána a könyvtárban, hogy járt-e Petőfi Aranyéknál? Felhasznált irodalom: Radóczné Bálint Ildikó Virág Gyuláné: Irodalom 6. Tankönyv. Celldömölk, Apáczai K., Radóczné Bálint Ildikó: Irodalom munkafüzet 6. Celldömölk, Apáczai K.,

26 6.5. Gárdonyi Géza: Egri csillagok Szövegrészlet feldolgozása: Dobó esküje Cél: szónoklat fajtái, eskü fogalma, szövegértés fejlesztése Módszerek: páros munka, frontális osztálymunka Eszközök: filmvetítés, szövegértés feladatlap, ellenőrzés projektoros kivetítéssel Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés Teremrendezés, párok kialakítása II. Fő rész 1. Rövid filmrészlet megtekintése, Dobó eskü szövegének és a hozzá tartozó feladatlap kiosztása 2. Feladatlapok kitöltése páros munkával, rendelkezésre álló idő 30 perc 3. Ellenőrzés projektoros kivetítéssel III. Befejezés Összegzés, értékelés Házi feladat: Dobó esküjét kívülről megtanulni Szorgalmi feladat: Kutass a könyvtárban! Ki rendezte a filmváltozatot? Írj rövid életrajzot! Felhasznált irodalom: Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Budapest, Európa K., Egri csillagok. (film) Rendezte: Várkonyi Zoltán. Budapest, MOKÉP, (155 perc) Irodalmi fogalmak kisszótára. Budapest, Korona K., Magyar értelmező kéziszótár. Budapest, Akadémiai K.,

27 Szövegrészletek a Dobó esküje feldolgozó órához I. részlet Dobó levette az aranyos sisakot. Hosszú, szürke haját végigsimította. Intett a papnak. Bálint pap fölkelt. Szintén levette a süvegét, és fölemelte az asztalon álló kis ezüstfeszületet. -Esküdjetek velem mondotta Dobó. A teremben mindenki a feszület felé nyújtotta a kezét. - Esküszöm az egy élő Istenre - Esküszöm az egy élő Istenre hangzott az ünnepi mormolás. - hogy véremet és életemet a hazáért és királyáért, az egri vár védelmére szentelem. Sem erő, sem fortély meg nem félemlít. Sem pénz, sem ígéret meg nem tántorít. A vár feladásáról sem szót nem ejtek, sem szót nem hallgatok. Magamat élve sem a váron belül, sem a váron kívül meg nem adom. A vár védelmében elejétől végéig alávetem akaratomat a nálamnál feljebb való parancsának. Isten engem úgy segéljen! - Úgy segéljen! zúgták egy hanggal. - És most magam esküszöm szólt Dobó, két ujját a feszületre emelve. Esküszöm, hogy a vár és az ország védelmére fordítom minden erőmet, minden gondolatomat, minden csepp véremet. Esküszöm, hogy ott leszek minden veszedelemben veletek! Esküszöm, hogy a várat pogány kezére jutni nem engedem! Sem a várat, sem magamat élve meg nem adom! Föld úgy fogadja be testemet, ég a lelkemet! Az örök Isten taszítson el, ha eskümet meg nem tartanám! Nem kételkedett azon senki. Lángolt mindenkinek az arca, mert tűz égett mindenkinek a szívében. A Dobó esküjére minden kard kivillant. Egy lélekkel kiáltották: - Esküszünk! Esküszünk! Dobó ismét föltette sisakját, és leült. (Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Dobó esküje) II. részlet eskü Istenre, mint tanúra vagy valamely szent dologra hivatkozó ünnepélyes kijelentés vagy ígéret. esküt tesz valamire Valaminek a megtartását esküvel ígéri. Pl. olimpiai eskü, katonai eskütétel. esküszegés Esküvel erősített ígéret, fogadalom megszegése. fogadalom Valaminek a teljesítésére vagy vállalására tett ígéret. Pl. újévi fogadalom. Eskü formulák: Esküszöm, hogy Ünnepélyesen fogadom, hogy (a Magyar értelmező kéziszótár alapján) 27

28 III. részlet A szónoklat három fajtája: 1. Tanácskozó beszéd: egy javaslat fölötti vitában rábeszélést vagy lebeszélést foglal magában, a politikai beszéddel azonos, többnyire testületek ülésén hangzik el (pl. parlamenti beszéd). 2. Törvényszéki beszéd: lehet vád- és védőbeszéd. 3. Az alkalmi beszéd: egy meghatározott személy, tárgy, eszme dicséretét vagy elmarasztalását tartalmazza (ünnepi beszéd, avatóbeszéd, pohárköszöntő, emlékbeszéd, székfoglaló beszéd, tiltakozó beszéd stb.). / / A szónok bizonyos értelemben színész, akinek az a feladata, hogy meggyőzze a hallgatóságot. Ehhez világosan kell fogalmaznia, kerülnie kell az ismétléseket, az előadott események időrendbeli sorrendjét be kell tartania. A beszéd logikája is hatást tesz a hallgatóságra. / / A szónoknak a beszédet elő kell adnia: az érzelmeket a hangerővel, a ritmussal, a hangfekvéssel lehet kifejezni. A szónoklat tartalmáról függően lehet tréfálkozó vagy komoly hangnemű, buzdító vagy mérsékletre intő. A beszéd folyamán az előadó gesztikulál, karjával, testtartásával ad nyomatékot szavainak. Arcának mimikájával (fintorral, mosollyal stb.) érzelmeket közvetít. Ismert szónok esetén a szónok jelleme becsületessége, szakértelme, elfogulatlansága is hitelesítheti a beszédet. (Irodalmi fogalmak kisszótára alapján) Feladatlap a Dobó esküje szövegrész feldolgozásához 1. Válaszolj a kérdésekre a szövegrészletek alapján! a) Ki beszél az 1. szövegben?. b) Kikhez szól?... c) Mire esküsznek a szereplők?... d) Milyen a szöveg hangulata?... /4 p. 2. Jelöld a szövegben! a) Aláhúzással: Milyen mozdulatokat, gesztusokat tesznek az esküvők? b) Karikázással: Az eskütétel kifejezéseit, szófordulatait jelöld! /4 p. /4 p. 3. Mit jelent a következő mondat? Írd le saját szavaiddal! Lángolt mindenkinek az arca, mert tűz égett mindenkinek a szívében. /2 p. 28

29 4. Mi az eskü? Karikázd be a helyes válaszok betűjelét! A himnusz B ünnepélyes ígéret C fogadalom D szent dologra tett kijelentés /2 p. 5. Csoportosítsd a szónoklat fajtáit! Tanácskozó beszéd Törvényszéki beszéd Alkalmi beszéd 1. vádbeszéd, 2. ünnepi beszéd, 3. politikai beszéd, 4. székfoglaló, 5. pohárköszöntő, 6. felszólalás testületi ülésen, 7. avatóbeszéd, 8. védőbeszéd /8 p. 6. Az első részben idézett beszéd melyik csoportba sorolható?. /1 p. 7. Idézz a szövegből! Milyen eszközöket használ a szónok gondolatai kifejezésére? /3 p. 8. Igaz vagy hamis?. A beszéd folyamán az előadó gesztikulál.. A szónok nem színészkedhet.. Csak komoly hangnemű beszédek vannak.. A jó szónok betartja az események időrendjét.. A beszéd logikája nem befolyásolja a hallgatókat.. Dobó jelleme hitelesíti az esküt. /6 p. 29

30 Összesen: /34 p Könyvtári ismeretek A jegyzetírás. Magyar szólások és közmondások könyvének használata Cél: jegyzetírás elsajátítása, kézikönyv használatának gyakorlása Módszerek: frontális osztálymunka, egyéni és páros munka Eszközök: projektoros kivetítés, kézikönyvek, ismerettartalmú szövegrészlet vázlatíráshoz Fejlesztendő kompetenciák: anyanyelvi, szociális és életviteli Időigény: 45 perc Óravázlat I. Bevezetés Az óra céljának meghatározása, ráhangolódás II. Fő rész 1. Hogyan készítsünk jegyzetet? - Írjuk fel a forrás adatait: szerző, cím, kiadás helye, kiadó, kiadás ideje. - Rövid, tömör megfogalmazás. - Tagolás gondolatjellel, pontokkal, sorszámokkal. - Idézet pontos jelölése: + oldalszám. - Több jegyzetlap esetén oldalszámozás. - Jegyzetek rendezése. 2. Írj rövid vázlatot a Platina című szövegből! Fénymásolat kiosztása Ellenőrzés 3. Könyvtári ismeretek A kézikönyvek tulajdonságai, jellemzői Kézikönyvek Szótárszerű ábécérendben vannak a szócikkek Pl. fogalomtárak, ki kicsodák, lexikonok Tematikus tárgymutató névmutató tartalomjegyzék Pl. enciklopédiák szakkönyvek tankönyvek segítik a visszakereshetőséget 30

31 4. Tanulmányozd O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások könyve, illetve a Mi fán terem? című munkáját! a) Írd le pontosan a két könyv adatait! (szerző, cím, kiadás helye, kiadó, kiadás ideje) b) Melyik csoportba sorolhatók? Fogalomtár c) Milyen információkat szerezhetsz belőlük? Szólások és közmondások magyarázata, jelentése 5. Szólásmagyarázatok a) Keresd ki a szólások magyarázatát! Kiszakadt az angyalok dunyhája. Nagy pelyhekben esik a hó. Lóg az eső lába. Látszik a felhőkről, hogy mindjárt esik. Őszi eső vizet áraszt, tavaszi szél utat száraszt. Ősszel sarat csinál, tavasszal gyorsan felszárad az eső. b) Mi a közös a jelentésükben? Időjárással kapcsolatosak. III. Befejezés Összegzés Házi feladat: Gyűjts 5 szólásmondást a tanulásról, tudásról! Írd le a jelentésüket is! Felhasznált irodalom: O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások könyve. Budapest, Talentum, O. Nagy Gábor: Mi fán terem? Budapest, Talentum K., Hall, Cally: Drágakövek. Budapest, Panemex K.,

32 PLATINA A platinát évezredek óta használták, de egészen 1735-ig nem tudták, hogy ez egy kémiai elem. A három nemesfém az arany, az ezüst és a platina közül a legritkább és a legértékesebb. Kémiailag közömbös, a korróziónak ellenálló. A platina nem homályosul el a levegőn, mint az ezüst. Színe ezüstszürke, szürkésfehér vagy fehér, átlátszatlan, és fémfénye van, Lényegesen nagyobb sűrűségű, mint a színarany, és mintegy kétszer olyan sűrűségű, min az ezüst. A régi ékszerészeknek nehézségbe ütközött elérni az 1773 C hőmérsékletet, a platina olvadáspontját, és egészen 1920-ig nem volt eléggé fejlett a technológia ahhoz, hogy feldolgozzák ezt a nemesfémet. ELŐFORDULÁS: A platina a vulkáni kőzetekben keletkezik. Az ércekben lévő platinaszemcsék általában olyan aprók, hogy szabad szemmel nem is láthatóak. Másodlagos lelőhelyeken is előfordul. Folyók homokjában és a jég hordalékában, általában szemcsék, sokkal ritkábban rögök formájában. A platina fő előfordulási helyei Dél-Afrika, Kanada (Sudbury) USA (Alaszka), Oroszország (a Perm folyó, és más, az Uralból jövő folyók), Ausztrália, Kolumbia és Peru. MEGJEGYZÉS: Habár a rögöket már feldolgozták 1920 előtt is, a platinaművesség lényegében ekkortól kezdődik. Puha és könnyű megmunkálni, gyakran egészen finom mintákat is formálnak belőle. (Hall, Cally: Drágakövek) 32

33 Ajánlott irodalom: Alföldy Jenő: Irodalmi fogalomtár A-Z. Bp. Nemzeti Tankönyvk., A magyar irodalom nagyjai. Nyíregyháza, Black & White K., (Petőfi Sándor p.; Arany János p.) Arany János: általános és középiskolások számára (Nagyjaink sorozat) Debrecen, Tóth K., é.n. Bene Kálmán: Kalauz a versértelmezéshez. Bevezetés a lírai művek elemzésébe. Szeged, Mozaik K., Fried István Szappanos Balázs: Petőfi versek elemzése. Nyíregyháza, Balck & White K., Gáldi László: Ismerjük meg a versformákat! Bp., Móra K., Dr. Hársing Lajos: Irodalmi játékok. Nyíregyháza, Balck & White K., Hatvany Lajos: Így élt Petőfi. Bp., Móra K., Illyés Gyula: Petőfi Sándor. Bp., Szépirodalmi K., é.n. Irodalmi fogalmak kisszótára Bp.: Korona, Ki kicsoda a magyar irodalomban? Bp., Tárogató K., Kistükör: Magyar irodalomtörténeti arcképek. Bp., Múzsák K., (Petőfi Sándor p.; Arany János p.) Martinkó András: Petőfi életútja. Bp., Kossuth K., Dr. Ónody Magdolna: A Petőfi és a Szendrey család. Debrecen, Tóth K., é.n. Petőfi Sándor: általános és középiskolások számára (Nagyjaink sorozat) Debrecen, Tóth K., é.n. Seres József Szappanos Balázs: Verselemzések. Nyíregyháza, Black & White K., (Petőfi Sándor p.; Arany János p.) Száz nagyon fontos vers: versek és versmagyarázatok. Bp., Lord K., Ajánlott linkek: Petőfi Sándor - életrajz - Petőfi összes költeményei - életrajz, pályakép, hatástörténet, szöveggyűjtemény, szakirodalom, tárló, tanári kézikönyv - életrajz, pályakép, műelemzések kulturális enciklopédia: művészettörténeti korszakok, alkotói pályaképek a magyar és a világirodalomból, alkotói lexikon, poétikai-műfaji lexikon, retorikai stilisztikai lexikon, verstani lexikon, galéria a magyar és világirodalom jeles alakjainak arcképeiből - minden, ami Petőfi: életrajzok, elemzések, könyvajánlók, színpadi adaptációk stb. - a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapja, aktuális kiállítások, segédletek, képek 33

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára 2012.

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára 2012. MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára Résztvevők: 2 fős csapat/iskola Téma: Petőfi Sándor és Arany János költészete és kora Ebben a tanévben két költőhöz, műveikhez illetve korukhoz kapcsoljuk műveltségi

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály A könyvek a tenger mélyéhez hasonlítanak, amelyekből a búvár értékes gyöngyöket hozhat fel. Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló Név: Iskola: Osztály: 1. Milyen dokumentumokat

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Gyűjtőköri szabályzat 2.sz. melléklet 1./ A gyűjtés mélysége A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolai könyvtára gyűjti az egyetemes tudományokra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő-irodalmat,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás

Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás Kedd III. 23 Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás 12:50-15:30 1. Csoportalakítás (színekkel) A tanulók 6 fős csoportokban dolgoznak, 9 csoportot alakítottunk. - Csoportalakítás

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Meseírás témahét. 5. b osztály. Magyartanár: Bottyánné Márkus Olga

Meseírás témahét. 5. b osztály. Magyartanár: Bottyánné Márkus Olga Beethoven Általános Iskola Martonvásár Beethoven tér 1. Meseírás témahét 5. b osztály Magyartanár: Bottyánné Márkus Olga Martonvásár, 2010. április 8/1 Meseírás témahét programja 2010. április 19-23. Osztály:

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

Mítoszok világa -A Biblia

Mítoszok világa -A Biblia Mítoszok világa -A Biblia Modul KÉSZÍTETTE: Lovász Magdolna magyar szakos tanár TARTALOMJEGYZÉK: TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: Az egyes életkorokon átívelő, egyre szélesedő megismerési folyamat,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 7-8. osztály

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 7-8. osztály A könyvek a tenger mélyéhez hasonlítanak, amelyekből a búvár értékes gyöngyöket hozhat fel. Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 7-8. osztály Név: Iskola: Osztály:...... 1. Határozd

Részletesebben

A felkészülésnél felhasznált szakirodalom: Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI Pedagógia program, Szitakötő 2014/1.

A felkészülésnél felhasznált szakirodalom: Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI Pedagógia program, Szitakötő 2014/1. Osztály: Tantárgy: 5. osztály Természetismeret - állat asszisztált oktatás Terápiás kutya neve: A foglalkozás témaköre: A foglalkozás anyaga: Alba Anyag, energia, információ, Állandóság, változás Anyagok

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010 Melléklet 1. táblázat Videós óra annotálása 1. óra Osztály Tantárgy A tanár neme A tanár kora Eszközök Az óra fő témája Az óra időtartama A felvétel ideje 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla,

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

10. sz. melléklet Tanmenet. A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:...

10. sz. melléklet Tanmenet. A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:... 10. sz. melléklet Tanmenet A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:... Ssz. Témakörök Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

Katona József: Bánk bán A tananyag feldolgozása Interwrite tábla használatával vagy SDT tananyaggal -óravázlat-

Katona József: Bánk bán A tananyag feldolgozása Interwrite tábla használatával vagy SDT tananyaggal -óravázlat- TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Katona József: Bánk bán A tananyag feldolgozása használatával vagy SDT tananyaggal

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2009/2010. KÖNYTÁRHASZNÁLAT 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2009/2010. KÖNYTÁRHASZNÁLAT 9. é v f o l y a m A változat Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Az iskola bélyegzője: Kompetenciaalapú mérés 2009/2010. KÖNYTÁRHASZNÁLAT 9. é v f o l y a m A változat Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben

Részletesebben

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története)

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története) Bevezető film http://www.centropastudent.org/?typ=sprache&flang=eng&movid=34&nid=78&q=m Vallásos családban nőttem fel (Galpert Ernő története) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=13&nid=43&q=m

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

ÓRATERV. Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések percben. Eszközök munkaformák 1 RÁHANGOLÓDÁS. Módszerek Tanulói

ÓRATERV. Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések percben. Eszközök munkaformák 1 RÁHANGOLÓDÁS. Módszerek Tanulói ÓRATERV A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: informatika Az óra címe: A katalóguscédula Az évfolyam: 6. Az óra célja és feladata: (részletesen kifejtve, a tanítandó fogalmak és a fejlesztendő

Részletesebben

Környezetismeret 2. osztályosok részére 2015 (2 fős csapatok)

Környezetismeret 2. osztályosok részére 2015 (2 fős csapatok) Környezetismeret 2. osztályosok részére (2 fős csapatok) Iskolánként 1 csapat (2 fő) jelentkezését várjuk. A gyerekek (a csapat) a feladatokat írásban, feladatlapon kapják meg, amit önállóan kell értelmezniük.

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Magyar nyelv és ı rodalom Történelem Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Czövek Attila, Erdélyi Eszter, Hajnal Krisztina: 15 próbaérettségi magyar nyelv és irodalomból

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EMEREK KÖZÖTTÜNK, SZK_105_06 MI EMEREK KÖZÖTT a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári emberek közöttünk, mi

Részletesebben

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK A FÉLSIVATAGI NÉPEK ÉS KÖRNYEZETÜK Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM SZKA_207_15

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola immár hagyományosan megrendezi a 2.TÁNCSICS-DIDACT

Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola immár hagyományosan megrendezi a 2.TÁNCSICS-DIDACT Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Orosháza, Táncsics u. 2 5900 Telefon: 68/411-362 68/411-502 Fax: 68/416-515 E-mail: tancsics@tancsics-ohaza.sulinet.hu Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

8. osztály Országos döntő. Tollbamondás

8. osztály Országos döntő. Tollbamondás Tollbamondás Lotz Jánost Roman Jakobson javaslatára 1947-ben hívták meg a New York-i Columbia Egyetemre vendégtanárnak. Az egyetemen általános és magyar nyelvészetből, fonetikából, verstanból, magyar irodalom-

Részletesebben

Tanuljunk tanulni! Intézményi innováció

Tanuljunk tanulni! Intézményi innováció TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény Tanuljunk tanulni! Intézményi innováció Napjainkban egyre fontosabbá válik az önálló ismeretszerzés,

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TÉTELCÍMEK: 1. A KÖNYVTÁR FOGALMA, SZEREPE AZ INFORMÁCIÓSZERZÉS FOLYAMATÁBAN: KÖNYVTÁRTÍPUSOK 2. KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ DOKUMENTUMOK ISMERETE, FELHASZNÁLÁSA A

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam 3. ÉVFOLYAM

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam 3. ÉVFOLYAM A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam A meglevő iskolai könyvtári állomány további használhatósága A 2014-ben életbe lépett jogszabályi változások miatt a 3., 7. és 11. évfolyamos tankönyvek

Részletesebben

1. témakör: A mese jellemzői

1. témakör: A mese jellemzői 1. témakör: A mese jellemzői 1. A népmesék kezdése általában arra utal, hogy nem ezen a világon történnek meg a csodás dolgok, hanem messze, valahol a mesék birodalmában. A mesék befejezésében a jobb élet

Részletesebben

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban A KUNSZENTMÁRTONI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMCSOMAGJA 2010. augusztus 20. 2011. augusztus 31. 1 Múzeumok és iskolák

Részletesebben

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY Járj szerencsével! Csapatnév: Iskola neve: Település (ahol az iskolátok van): Irányítószám, utca, házszám: Felkészítő neve: 3 forduló 1 évfolyam Elérhető pontszám: 87 Elért

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA I. Célok és feladatok Alapelvek, célok A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás előfeltétele és legfőbb eszköze,

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

Project Water 5. a. Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya

Project Water 5. a. Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya Project Water 5. a Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya Water project Tanmenet Időkeret:9 óra Óra anyaga 64.óra Project:Water IKT Lesson 1 A Duna útja /Forrás:www.danube box.com/ 65.óraProject:Water IKT

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2011/2012-es tanévre

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2011/2012-es tanévre A listán az Általános iskolai tankönyveket követik a Középiskolai tankönyvek, az Idegen nyelvi tankönyvcsaládok és végül a Tankönyvcsomagok. Megrendeléseket egész évben elfogadunk és teljesítünk. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése Mi mit jelent a katalógusban? 1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése 1, A találatok részletes

Részletesebben

MEGYEI LEVELEZŐ IRODALMI VERSENY 2012/2013-as tanév

MEGYEI LEVELEZŐ IRODALMI VERSENY 2012/2013-as tanév MEGYEI LEVELEZŐ IRODALMI VERSENY 2012/2013-as tanév 1. FELADATLAP 7-8. osztályosoknak BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2012. október 26. ELÉRHETŐ PONTOK SZÁMA: 95 pont ELÉRT PONTOK: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Ismerd meg és óvd környezetedet!

Ismerd meg és óvd környezetedet! Ismerd meg és óvd környezetedet! Három hetet meghaladó projekt A projekt címe: Ismerd meg és óvd környezetedet! A projektet megvalósító intézmény: Ady Endre Általános Iskola Tényő, Győri út 53. A projekt

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Gyorsított időutazás

Gyorsított időutazás Gyorsított időutazás Új kerettantervek Iskolatípusonként külön tanterv - 4 osztályos gimnázium és szakközépiskola - 8 osztályos gimnázium - 6 osztályos gimnázium Változatlan óraszámok (2 2 3 3) A korábbihoz

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: fizika Téma: Elektromágneses Indukció,

Részletesebben

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re A listán az Általános iskolai tankönyveket követik a Középiskolai tankönyvek és végül az Idegen nyelvi tankönyvcsaládok. Megrendeléseket egész évben elfogadunk és

Részletesebben

9. Képaláírás, kereszthivatkozás, tárgymutató és jegyzékek

9. Képaláírás, kereszthivatkozás, tárgymutató és jegyzékek , kereszthivatkozás, tárgymutató és jegyzékek Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő

Részletesebben