Vörösmarty Mihály. Vörösmarty Mihály (Pusztanyék, december 1. Pest, november 19.) költő, író, ügyvéd.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vörösmarty Mihály. Vörösmarty Mihály (Pusztanyék, 1800. december 1. Pest, 1855. november 19.) költő, író, ügyvéd."

Átírás

1 Vörösmarty Mihály Vörösmarty Mihály (Pusztanyék, december 1. Pest, november 19.) költő, író, ügyvéd. Édesapja, idősebb Vörösmarty Mihály ben szegődött gróf Nádasdy Ferenc nyéki birtokára gazdatisztként, édesanyja Csáty Anna; mindketten római katolikus vallású nemesi családok leszármazottjai. A családfa tanúsága szerint Vörösmarty Mihálynak nyolc testvére volt, négy fiú és három leány. Mihály volt a legidősebb, hozzá korban és lélekben is János öccse állt a legközelebb. A szabadságharc után is nála rejtőzött el Újszászon. Jánosnak két fia volt, ám mindketten fiú utód nélkül haltak meg. Pál nevű fiútestvérüknek ma is élnek leszármazottai. Az elemi iskolát Puszta-Nyéken ( ), a középiskolát a székesfehérvári ciszterci ( ), majd annak VI. osztályától a pesti piarista gimnáziumban ( ) végezte. Közben alkalmazást nyert két fiú mellett: kosztját, szállását tanítással kereste meg, s így apjának kevesebbet kellett rá költenie. Pesten több könyv jutott kezébe, ez hatással volt rá, kevesebbet tanult ugyan, de többet verselt nyarán, amikor egyetemre ment, meghalt az apja, ki az utóbbi években állásától megválva, önállóan gazdálkodott, s a rossz évek miatt szerzeményének jó részét elvesztette. Az apa halála az egész család tönkremenését vonta maga után; az özvegy édesanya ugyan tovább gazdálkodott, de évről-évre szegényedett, s a gyermekeknek korán meg kellett kezdeniük küzdelmüket az élettel. Alig öt év alatt mindenüket el kellett adniuk, és így az özvegy nem neveltethette gyermekeit, sőt maga is nyomorral küzdött. Szerencsére Vörösmarty, mint egyetemre járó ifjú, 1817 novemberében a Perczel-családhoz jutott be nevelőnek; Perczel Sándor három fia, Miklós, Móric és Béla voltak növendékei. Nyolc évig volt nevelő; 1820-tól a Bonyhád melletti Börzsönypusztán, majd 1823 őszétől újra Pesten lakott növendékeivel. Mindemellett ban elvégezte a bölcseleti tanfolyamot. Reménytelenül beleszeretett Perczel Adélba (Etelkába). Később Perczelnek börzsönyi jószágára ment és itt készült a jogra, melyből félévenként vizsgázott.

2 A Börzsönyben töltött két év alatt Perczel Sándor gazdag könyvtárát használta től 1823-ig joggyakornok volt Csehfalvi Ferenc alispán mellett Görbőn ban hozzáfogott a Zalán futásá-nak megírásához, valamint Tolna-megye egyik alispánjánál jogászkodott őszén Pestre ment; itt ismét a Perczel fiúk nevelését vette át, s egyúttal felesküdött királyi táblai jegyzőnek december 20-án letette az ügyvédi vizsgát, de nem ügyvédkedett ben már országos híre volt, és bár szűkös körülmények közt élt, 1826 augusztusában, befejezvén a Perczel fiúk nevelését, elhatározta, hogy az írói pályán marad. A költői hírnevét a Zalán futása című, 1825-ben megjelent honfoglalási eposza alapozta meg. Ez a mű hozta meg számára a nemzet ébresztője nevet ben kirándulást tett a dunántúli megyékben márciusától 1831 végéig szerkesztette a legjelentékenyebb tudományos folyóiratát, a Tudományos Gyűjteményt (és 1828 márciusától ennek szépirodalmi havi melléklapját, a Koszorút 800 váltóforint tiszteletdíjjal). A Magyar Tudományos Akadémia november 17-én alakuló gyűlésén második rendes taggá választotta, és néhány nappal utóbb az elhunyt Kisfaludy Károly helyébe elsőnek 500 pengőforint fizetéssel. Előkelő része volt az akadémia első munkásságában. Nagy csapás érte szeptember 15-én; e napon halt meg édesanyja, s ő nem is búcsúzhatott el tőle, mert Ferenczy szobrásszal azalföldön utazott. Szép epigrammában siratta meg. Kilenc társával megalapította a Kisfaludy Társaságot. Mint színikritikus 1837-ben lépett föl. Kritikái közelebb hozták a színészekhez és drámaírókhoz, akik játék után örömest siettek a Csigába, ahol az írók vacsorázni szoktak. A Csiga vendégei később annyira megszaporodtak, hogy az első emeletet kellett kibérelni, s ebből keletkezett később a Nemzeti Kör, majd az Ellenzéki Kör. Vörösmarty volt központja e körnek, egyszersmind első elnöke. Nőtlen ember volt, itt töltötte esténként üres óráit. Megjelent néha Széchenyi István és Batthyány Kázmér estélyein is, de elég ritkán. Vörösmarty Pesten, május 9-én vette feleségül a nála 25 évvel fiatalabb Csajághy Laurát ( ). Házasságukból 5 gyermekük született, közülük ketten, Irma és Mihály (megh. 1848) kis korukban meghaltak, másik három gyermekük: Béla, Ilona és Erzsébet július 14-énZala vármegye táblabírója lett. Az évi változást nagy lelkesedéssel fogadta. Örömnapjait azonban családi csapás zavarta meg, legkisebb fia áprilisban meghalt. Politikai cikkeket írt; szót emelt a zsidók mellett. Azonban a politikai nagy mozgalom aggodalomba ejtette, mit Deák hallgatagsága még növelt ban Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter felajánlotta neki a pesti egyetem irodalmi tanszékét, de azt nem fogadta el. A világosi fegyverletétel után 1849-től hosszabb ideig bujdosnia kellett. Közben elsőszülött lánya meghalt, egészségi állapota megromlott. A hányódás és a reménytelen élet beteggé tette; ekkor (1850) Pestre ment és följelentette magát a katonai törvényszéken; kikérdezték és elítéléséig szabadlábon hagyták májusában házat és földet vásárolt a Fejér megyei Baracskán nyarán Haynautól kegyelmet kapott, és családjával Csepre, neje szülőhelyére költözött; de itt nem tudta megszokni. Innen átköltöztek Baracskára, ahol kertészettel foglalkozott tavaszán szülőföldjére, Kápolnásnyékre költözött. Mind a két helyen jól érezte magát, csak a Bach-kormány rendszabályai nehezültek kedélyére. Vértolulások támadták meg, gyakran nehéz lélegzésben szenvedett. Betegsége 1853 őszén komolyabb fordulatot vett ben valóságos nyomor volt élete, 1855-ben a balatoni fürdőt használta, de siker nélkül. Ekkor közölte a Pesti Napló (1855. II. 6. sz.) A vén cigány című utolsó költeményét november 17-én a költő egész családjával Pestre költözött a Váci utcai Kappel-házba, hogy állandó orvosi felügyelet alatt lehessen. Azon az emeleten vett ki lakást, amelyen azelőtt 25 évvel barátja, Kisfaludy Károly lakott és meghalt. A lépcsőn fölmenet összerogyott; lefektették, de nem kelt fel többé; utoljára november 19- én délután 1 órakor Deák Ferenc és Kemény Zsigmond látogatták meg, s alig hogy ezek távoztak, Vörösmarty délután negyed kettőkor, életének 55., házasságának 13. évében agyszélhűdésben meghalt. Temetése valódi nemzeti gyászünnep volt Családja és a ma élő Vörösmarty-leszármazottak - Béla ( ), igazságügyi államtitkár, a Kúria másodelnöke. Nőtlen volt, nem maradt utódja.

3 - Ilona ( ), aki szeptember 16-án feleségül megy Széll Kálmánhoz, a későbbi pénzügyminiszterhez, későbbi miniszterelnökhöz. Az ő egyetlen gyermekük Bernieder Jánosné Széll Ilona (az író unokája), a költő dédunokái Bernrieder Feri és Katica (1900-as Vasárnapi Újságban Forrás: december/kultura/vorosmarty-csaladja-es-utodai - Erzsébet, aki hosszan tartó betegség után július 21-én hunyt el élete 31. évében. Vörösmarty 1855-ben bekövetkezett halála után a gyermekek gyámja Vörösmarty jó barátja, Deák Ferenc lett, aki a család megsegítésére szólította fel a nemzetet. Miután a cenzúra ezt megtiltotta, több száz magánlevélben folytatta. Deák munkájának köszönhetően jelentős összeg, több mint 103 ezer forint gyűlt össze. Csajághy Laura férje halála után visszavonultan élt, csak gyermekeivel foglalkozott. Férjét huszonhét évvel élte túl, február 13-án halt meg Kápolnásnyéken, 57 éves korában. Fiával és leányával, Ilonával együtt a Kerepesi temetőben nyugszik. A Vörösmarty-család ma élő leszármazottjai: Vörösmarty Dénes. és testvére, Ildikó. Ők a költő Pál nevű testvérének leszármazottai. Lánygyermekeik vannak. Forrás: Legismertebb művei Lírai költemények Szózat (1836) A Guttenberg-albumba (1839) Ábránd (1843) A merengőhöz (1843) Gondolatok a könyvtárban (1845) Országháza (1845) Az emberek (1846) Előszó (1850) A vén cigány (1854) Keserű pohár (1843) Elbeszélő költemények A Hűség diadalma (1822) Zalán futása ( , nemzeti eposz) Cserhalom (1825) Tündérvölgy (1825) A Délsziget (1826) Magyarvár (1827) Eger (1827) Széplak (1828) A rom ( ) A két szomszédvár ( ) Szép Ilonka (1833) Drámák Csongor és Tünde (1830), színjáték 5 felvonásban) Czillei és a Hunyadiak Vérnász Árpád ébredése Forrás: wikipedia Forrás: Forrás: Forrás: enciklopedia.fazakas.hu Vörösmarty szülőháza Kápolnásnyéken, ma emlékmúzeum

4 Vörösmarty Mihályné Csajághy Laura ( ) Az idősödő Vörösmarty Vörösmarty Mihály gyermekei: leánya, Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona és fia, Vörösmarty Béla

5 Szép Ilonka és a vadász Orlay Soma festményén A Szép Ilonka című elbeszélő költemény 1867-es kiadása Vörösmarty Szép Ilonka című elbeszélő költeményének története a Mátyás királyról szóló mondákhoz hasonlít abban, hogy a király vadásznak öltözötten találkozik a lánnyal. Kilétét nem fedi fel, csak később ismeri fel Peterdi és Szép Ilonka a vadászban az uralkodót. Ugyanakkor különbözik is tőlük: itt megmutatkoznak a népéhez, hazájához hű király hibái is. Szép Ilonkával szemben könnyelmű és hűtlen: ami Mátyás számára csak egy múló pillanat, egy futó kaland, az a lány

6 életét gyökeresen megváltoztatja. A történet főhőse nem Mátyás király, hanem Szép Ilonka. A Vértes vadonában addig nyugalomban élő leány lelkét betölti a szerelem. Amikor azonban kiderül, hogy titkolt szerelme maga a király, tudja, hogy nem lehet folytatása a szép találkozásnak. A reménytelen szerelem emészti titkos búként. A visszatérő király már csak a sírokat találja. A költemény a vágyakozás, a boldogtalan szerelem megrendítő története. Vörösmarty maga is csak vágyakozott a gazdag Perczel Etelka után, de soha nem lehettek egymáséi, akárcsak Ilonka és a vadász. Vörösmarty Mihály szobra Budapesten Vörösmarty szobra Székesfehérváron Vörösmarty Mihály szobra Bonyhádon. A költő mögött a két női alak Perczel Etelkát és Eratót, a szerelmi költészet múzsáját jelképezi Vörösmarty sírja Budapesten a Kerepesi temetőben

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15.

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc, Petőfi Sándor élete és szerepe a forradalomban, tanulságok és kihívások

Részletesebben

Öt nemzedék: a Mannó család története

Öt nemzedék: a Mannó család története 123 Bácskai Vera Öt nemzedék: a Mannó család története Kevés pesti család története követhető nyomon több mint két évszázadon keresztül. A ritka kivételek közé tartozik a Mannó család, köszönhetően annak,

Részletesebben

A történet kezdete De Gerando Antonina életútjának töredékei

A történet kezdete De Gerando Antonina életútjának töredékei Márton Hajnalka Márton Hajnalka De Gerando Antonina életútjának töredékei, melyet egyazon időben nevezhetünk a kezdeti történetnek, a 19. században játszódik. Ugyanakkor a történet kezdete történetek kezdeteivé

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET -

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - 5., BŐVÍTETT, JAVÍTOTT VÁLTOZAT Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész

30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész Sey Gábor: 30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész Valójában dolgozatom megírására elsősorban a Gyógyszerészet a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Lapjának 2000.augusztusi számában, dr. Sági Erzsébet:

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN

Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN Zsoldos Ildikó A szatmári Vécseyek a 19-20. században Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2011. Írta: Zsoldos Ildikó Lektorálta: Prof. dr. Czövek István

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK

HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK 1987 2006 2006 Edelényi Füzetek 36. Összeállította és szerkesztette: Hadobás Pál Szöveggondozás, korrektúra: dr. M. Takács Lajos Technikai munkatárs: Slezsák Zsolt A borítón:

Részletesebben

Szerkesztette: GYULAI Éva

Szerkesztette: GYULAI Éva 0 Egy miskolci nemes az országos politikában Az Egy miskolci nemes az országos politikában Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai c. kiállítás (Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2013) online katalógusa,

Részletesebben

Szemerjai Szász Károly

Szemerjai Szász Károly Egyszerű gondtalan élet, s függetlenség és aztán hogy dalolhassak ez a vágyam! 1 Szemerjai Szász Károly Gyermek- és ifjúkora Szász Károly 1829. június 15-én született Nagyenyeden. Apja, id. Szász Károly,

Részletesebben

JÓKAI ZSIGMOND FERENC BUDAPEST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KIADÁSA 1924. ÍRTA

JÓKAI ZSIGMOND FERENC BUDAPEST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KIADÁSA 1924. ÍRTA JÓKAI * ÍRTA ZSIGMOND FERENC BUDAPEST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KIADÁSA 1924. RÊVAI TESTVÉREK IRODALMI INTÉZET R.-T. NYOMDÁJA. Élete. Jókai életírójának a feladata látszólag igen könnyű és igen hálás.

Részletesebben

Andor Csaba. A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon!

Andor Csaba. A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! Andor Csaba A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! Andor Csaba A siker éve: 1861 Madách élete Sófalvi Krisztinának 2. (javított) kiadás

Részletesebben

Ez a könyv Szécsény Város Önkormányzatának támogatásával jelent meg. Komjáthy Anzelm. Önéletírás

Ez a könyv Szécsény Város Önkormányzatának támogatásával jelent meg. Komjáthy Anzelm. Önéletírás Komjáthy Anzelm Ez a könyv Szécsény Város Önkormányzatának támogatásával jelent meg Önéletírás Készült Budapesten, 2000-ben. Felelős kiadó, műszaki szerkesztő, borító: Andor Csaba ISBN 963 85734 xxxx ISSN

Részletesebben

Nógrád varázslatos világa

Nógrád varázslatos világa Nógrád Nógrád varázslatos világa Történelmi és irodalmi emlékhelyek, Hagyományok Nógrádban A PROJEKT: a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő,

Részletesebben

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról ALiptákHáz A Lipták Ház és lakói címû sorozatunk elérkezett egy olyan szakaszába, hogy most már Lipták Gábor írót, a házigazdát és a ház egykori lakóit, az azóta már nagyrészt halhatatlanná vált írókat,

Részletesebben

Irodalom. 11. osztály

Irodalom. 11. osztály Irodalom 11. osztály Az olvasás életforma, nem az teszi az olvasó embert olvasó emberré, hogy sok könyvet olvas hanem az a tény, hogy mindennap olvas. /Hegedűs Géza/ Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Magyar Szentek és Boldogok Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Óbudát is. Az időpont (1207) azonban biztosnak

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

KATONA CSABA. Lány tollal: sorvezető Slachta Etelka naplóihoz *

KATONA CSABA. Lány tollal: sorvezető Slachta Etelka naplóihoz * KATONA CSABA Lány tollal: sorvezető Slachta Etelka naplóihoz * Ő bizonyítá [ ] mit még neki mondék, senkivel sem közlé. A kis liba, tán azt hiszi, nekem is oly kevés eszem van, mint neki; bizony! Viszonzám,

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben